J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének január 30-án órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésén. Helye: Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár első emeleti tanácsterme Jelen vannak: Horváth Éva polgármester Dombi Norbert Erdélyi Attila Farkas László Láng Géza Miskolczi Ferenc Nagy Zsolt Jánosiné Izsó Ildikó Szabóné Czifra Melinda képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő jegyző önkormányzati, titkársági és hatósági csoportvezető Meghívottak: A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(II.28.) önkormányzati rendelet 13. (4) bekezdésében foglaltak szerint. Meghívottak közül megjelent: 3.) és 4.) napirendi ponthoz: Füle Tibor Pétkomm Kft. ügyvezető A jegyzőkönyvet Fülöp Ildikó vezeti. Horváth Éva polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai testületi ülésen. Megállapítom, hogy 6 képviselő és a polgármester, összesen 7 fő jelen van, az ülés határozatképes. A napirenddel kapcsolatban előzetes hozzászólás nem volt. Felsorolom a javasolt napirendet (felolvassa a meghívóban szereplő napirendi javaslatot). A napirenddel kapcsolatban tartalmilag van-e valakinek kérdése, észrevétele? Nagy Zsolt képviselő: Szeretném kérni, hogy sürgősséggel vegyük napirendre a következő témát: tárgyalóbizottság kijelölése PMTE ügyben. Itt a sürgősségnek az indoka az, hogy adminisztrációs problémák merültek fel és ezért nem érkezett meg időben a hivatalos levél az egyesülettől a Hivatalba, az anyag elkészülte előtt. Most tudtuk prezentálni, de úgy tudom, hogy mindenki meg is kapta ben.

2 Horváth Éva polgármester: Igen, ben mindenki megkapta. Miskolczi Ferenc képviselő: Én meg azt javaslom, hogy Dombi Norbert egyéni képviselői indítványát szintén zárt ülésen tárgyalja a testület, mert az egy üzleti titok. Horváth Éva polgármester: Fölteszem majd szavazásra. Előterjesztő úr? Dombi Norbert képviselő: Nekem mindegy, hogy nyílt ülésen vagy zárt ülésen tárgyaljuk. Horváth Éva polgármester: Nekem nem mindegy. A napirendi pontok tartalmi részéhez van-e valakinek észrevétele? Ha nincs, akkor darabonként szavazunk. Szavaznunk kell egyrészt a sürgősséggel napirendre vételről. Aki egyetért azzal, hogy az Iskola tavaszi szüneti zárva tartása című előterjesztést sürgősséggel napirendre vegyük, kérem szavazzon! A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal elfogadta az előterjesztés napirendre vételét. Horváth Éva polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Nagy Zsolt képviselőtársunk által kért napirendet, a PMTE tárgyalóbizottság felállítása című előterjesztést sürgősséggel napirendre vegyük, kérem szavazzon! A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztés napirendre vételét. Horváth Éva polgármester: Volt egy javaslat szintén sürgősségi indítványként az Adókedvezmény lehetőségének felajánlása. Aki egyetért, hogy az Adókedvezmény lehetősének felajánlása című előterjesztést sürgősséggel napirendre vegyük, kérem szavazzon! A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal elfogadta az előterjesztés napirendre vételét. Horváth Éva polgármester: Szavaznunk kell, arról, hogy zárt ülésre vegyük-e üzleti érdekre hivatkozva az Adókedvezmény lehetőségének felajánlása című napirendet. Aki a zárt ülésen való tárgyalással egyetért, kérem szavazzon! A Képviselő-testület 3 igen, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(I.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Miskolczi Ferenc képviselő javaslatát a 19/2014. számú, Adókedvezmény lehetőségének felajánlása tárgyú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalására. 2

3 Horváth Éva polgármester: A kiadott meghívóban zárt ülésre javasolt napirend üzleti érdekre hivatkozva az Üres lakások megvétele (13/2014.). Aki egyetért ennek zárt ülésen való tárgyalásával, kérem szavazzon! A Képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014.(I.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete mivel a nyilvános tárgyalás mind az önkormányzat, mind a másik érintett fél üzleti érdekét sértené a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 46. (2) bekezdés c) pontja alapján elrendeli a 13/2014. számú, Üres lakások megvétele tárgyú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. Horváth Éva polgármester: A kiadott meghívóban zárt ülésre javasolt napirend üzleti érdekre hivatkozva az Ifjúság utcai útkialakítás (16/2014.). Aki egyetért ennek zárt ülésen való tárgyalásával, kérem szavazzon! A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014.(I.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete mivel a nyilvános tárgyalás mind az önkormányzat, mind a többi érintett üzleti érdekét sértené a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 46. (2) bekezdés c) pontja alapján elrendeli a 16/2014. számú, Ifjúság utcai útkialakítás tárgyú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. Horváth Éva polgármester: A kiadott meghívóban zárt ülésre javasolt napirend üzleti érdekre hivatkozva a Nitrogénművek Zrt. szennyvíztelepének átvétele (25/2014). Aki egyetért ennek zárt ülésen való tárgyalásával, kérem szavazzon! A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014.(I.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete mivel a nyilvános tárgyalás mind az önkormányzat, mind a másik érintett fél 3

4 üzleti érdekét sértené a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 46. (2) bekezdés c) pontja alapján elrendeli a 25/2014. számú, Nitrogénművek Zrt. szennyvíztelepének átvétele tárgyú előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. Horváth Éva polgármester: Aki ezekkel a módosításokkal a napirendet elfogadja, kérem szavazzon! A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal elfogadta a következő napirendet: Napirend: 1.) Önálló képviselői indítvány Farkas László képviselő részéről: SZMSZ módosítás (19/2014.) 2.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (15/2014.) 3.) Hivatali SZMSZ (27/2014.) 4.) Horváth István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata (7/2014.) 5.) Beszámoló a civil szervezetek évi támogatásáról (10/2014.) 6.) Veszprém Megye Területfejlesztési Programja (23/2014.) 7.) Gondozási Központ vezetői pályázat meghirdetése (21/2014.) 8.) évi Rendezvénynaptár (11/2014.) 9.) Bölcsőde nyári nyitva tartásának megállapítása (14/2014.) 10.) Óvoda évi nyitva tartásának megállapítása (20/ ) Szúnyogirtás (17/2014.) 12.) Uszodajárat (22/2014.) 13.) Alsóőrs 0123 hrsz-ú ingatlan (9/2014.) 14.) Garázstelep építés (12/2014.) 15.) Szakértői ajánlat lakóházak szigetelésének felülvizsgálatára (24/20114.) 16.) Önálló képviselői indítvány Farkas László képviselő részéről: Kommunális adó (18/2014.) 17.) Iskola tavaszi szünet alatti zárva tartása (28/2014.) 18.) Önálló képviselői indítvány Dombi Norbert képviselő részéről: Adókedvezmény lehetőségének felajánlása (29/2014.) 19.) Tárgyalóbizottság kijelölése (PMTE) (30/2014.) Tájékoztatók: 1.) Társulási Tanács október 3-i ülésének jegyzőkönyve (1/2014.) 2.) Társulási Tanács november 8-i ülésének jegyzőkönyve (2/2014.) 3.) Társulási Tanács december 19-i ülésének jegyzőkönyve (3/2014.) 4.) Központi háziorvosi ügyelet beszámolója a május december 31. időszakról (4/2014.) 5.) Pétkomm Kft. tájékoztatója a távhőszolgáltatási számlázás technikai változtatásáról (6/2014.) 6.) 621/2013.(XII.19.) számú határozat alapján a Pétkomm Kft. által megküldött tájékoztató (26/2014.) 7.) Tájékoztató a évi beruházási és felújítási munkákról december 31-i állapot alapján (5/2014.) VEGYES ÜGYEK 4

5 Zárt ülésre: 1.) Üres lakások megvétele (13/2014.) 2.) Ifjúság utcai útkialakítás (16/2014.) 3.) Nitrogénművek Zrt. szennyvíztelepének átvétele (25/2014.) N a p i r e n d t á r g y a l á s a : 1.) Önálló képviselői indítvány Farkas László képviselő részéről: SZMSZ módosítás (19/2014.) Horváth Éva polgármester: A bizottságok állásfoglalását kérem! Dombi Norbert Humán Bizottság elnöke: A Bizottság 7 igen egyhangú szavazattal az A változatú rendelet-tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. Miskolczi Ferenc Településfejlesztési Bizottság elnöke: A Bizottság az A változatot 2 igen, 1 nem szavazattal és 4 tartózkodás mellett, a B változatot 2 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett nem javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. Farkas László Pénzügyi Bizottság elnöke: A Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal az A változatú rendelet-tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. Miskolczi Ferenc képviselő: Én nem javasoltam egyik változatot sem. Nem logikus és nem értelmes így ez az egész, hogy meddig megy ez, meddig fut ez ki. Ha másodszorra sem fogadja el a Képviselő-testület, akkor mi van? És a bizottság mit vállal? Miért akarjuk az interpelláltat arra rákényszeríteni és addig csavarni, amíg olyan választ nem ad, ami nekünk is tetszik? Nagyon sokszor van olyan, hogy nincs jó válasz arra a kérdésre, amit az interpelláló feltett. Én ezt nem tartom értelmes dolognak. Farkas László képviselő: Nemegyszer előfordult olyan, hogy egy interpellációra adott választ se az interpelláló, se a Képviselő-testület nem fogadott el. Innentől kezdve mint a múltkori esetben is nincs további élete, nincs következménye, hogy mi történik utána. A levegőben marad a felmerült probléma, ami megoldást kellene, hogy nyerjen. Mivel a Képviselő-testület megadta azt a lehetőséget, hogy az interpelláció után és a válaszadás után is még vita lehet, a vita során még több dolog is felmerül. Ezért azt figyelembe véve kellene az új választ megadnia az interpelláltnak, hiszen valami további élete kell, hogy legyen annak, hiszen nem lóghat a levegőben se probléma, se megoldandó dolog. Ezért javasoltam azt, hogy az interpelláltnak az interpelláció utáni vitákban felmerült újabb információk alapján kelljen egy újabb választ adnia vagy a testület dönthet rögtön arról, hogy kiadja egy ad-hoc bizottságnak vagy bármelyik bizottságának, hogy vizsgálja meg azt, hogy valóban milyen horderejű a kérdés, kell-e továbblépni vagy milyen megoldása legyen. Horváth Éva polgármester: Hadd válaszoljak, mert nem egy úton megyünk! Itt az SZMSZ módosításáról van szó, ami egy rendelet. Azzal, amit te mondtál, hogy a testület megadta a lehetőséget, hogy az interpellációról vitázzunk, itt már a testület szegte meg a saját SZMSZét, tudniillik interpellációban nincs vita. Ezek után én is támogatom Miskolczi képviselő úr 5

6 javaslatát, hogy nem fogom támogatni ezt, mert a testület a saját érvényben lévő SZMSZ-ét saját döntéssel, hogy márpedig most vitázzunk és a képviselő-testület ezt szavazza meg nem tartja be. Nem érzem annyira fontosnak, hogy emiatt most egy rendeletünket módosítsuk. A másik az, hogy én átnéztem az elmúlt évek interpellációinak sokaságát és azok témáját, és meg kell, hogy mondjam, olyan sok nincs. Évente egy, maximum kettő fordult elő az elmúlt években. Tehát nem tartom olyan óriási horderejű kérdésnek. A másik pedig, hogy a témákat én nem akarom minősíteni, hogy milyen ügyekben, de minden interpelláció azzal fejeződött be, hogy a meginterpellált 15 napon belül írásos anyagot adjon az interpellálónak, amennyiben a Képviselő-testület sem fogadta el az interpellációra adott választ. Egyébként százalék, mert volt olyan, hogy a Képviselő-testület elfogadta, az interpelláló meg nem fogadta el az interpellált válaszát. Én úgy gondolom és ezért értek egyet Miskolczi képviselő úrral hogy amennyiben az írásos anyagnak a birtokában az interpelláló úgy gondolja, hogy itt valamilyen sarkalatos problémáról van szó, akkor előterjesztés formájában ezt vissza lehet hozni a Képviselő-testület elé. Nekem ez a véleményem. Én nem fogom támogatni az SZMSZ módosítását. Miskolczi Ferenc képviselő: Az interpelláció általában egy múltban megtörtént eseményre vonatkozik. Eddig még mind a polgármesternek lett címezve és arról szólt, hogy valamit a polgármester a múltban egy eseményt, egy történést miért úgy csinált, ahogyan csinált, és miért nem úgy csinált, ahogyan mi szerettünk volna. Ő a válaszban elmondta, hogy miért úgy csinálta. Most. ha ez nem tetszik a testületnek, mert nyilván ő nem úgy gondolta vagy nem úgy kellett volna csinálni, attól még a válasz igaz, mert azt mondja el, amiért ő úgy csinálta, függetlenül attól, hogy az a testület értékítéletével nem egyezik. Tehát ennek nem az a folytatása, hogy most egy bizottság alakul. Mit fog mondani a bizottság? A múltat nem tudja megváltoztatni. Akinek nem tetszik az a múltbeli történés, adjon be egy előterjesztést és mondja meg, hogy hogyan korrigálja azt a Képviselő-testület. Farkas László képviselő: Amikor az SZMSZ-t elfogadtuk, akkor eredetileg nem volt benne, és pontosan én mondtam azt, hogy mivel az interpellációra adott választ vita nélkül kell elfogadni, igenis lehessen róla vitatkozni. Így került bele az SZMSZ-be minősített többséggel. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Nem vita van benne, hanem az került bele, hogy az interpelláló a válasz elutasítására vonatkozó nyilatkozata előtt maximum 2 percben indokolhatja állásfoglalását. Tehát nincs vita. Arra már nem reagálhat az interpellált, tehát ez egy egyoldalú dolog. Senki, csak az interpelláló képviselő mondhatja el, hogy ő miért nem fogadja el. Farkas László képviselő: Jó, tehát megindokolhatja az interpelláló azt, hogy miért nem tudja elfogadni vagy miért nem fogadja el a válaszadónak a válaszát. Itt azért már valamilyen szintű vita kialakul akkor. A másik pedig az, hogy hány alkalommal volt ilyen. Nem az a döntő egy rendeletnél, hogy hány alkalommal volt. A másik, amit a Feri mondott. Nem csak az a kérdés, hogy a múltban megtörtént valami vagy nem, hanem van valóságtartalma vagy nincs valóságtartalma a válasznak, és pont ezért kell az, hogy igenis a felmerült viszontválaszra újabb információ alapján meg kell adni a lehetőséget arra, hogy az interpellált ad egy másik választ. Az meg időhúzásnak is tűnik, hogy egy vagy két hónap eltelik, és újra elkezd foglalkozni vele a testület egy előterjesztés formájában. Ezért kéne akkor még frissen dönteni arról, hogy folytatja-e vagy sem. Ez nem kötelező a testület részéről, mert mondhatja, hogy nem foglalkozik vele és nem is hoz létre bizottságot. Ez csak egy lehetőség, de ezt mindenképpen le kell szabályozni, én úgy gondolom. 6

7 Horváth Éva polgármester: A vitát lezárom! Van egy előterjesztés mindenki előtt. A rendelet-módosításának két változata van, én az A változatot teszem fel szavazásra. Aki az előterjesztett rendelet-tervezetet elfogadja, kérem, szavazzon! A Képviselő-testület 5 igen és 2 nem szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 2.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (15/2014.) Horváth Éva polgármester: A bizottságok állásfoglalását kérem! Dombi Norbert Humán Bizottság elnöke: 1) A Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 482/2012.(XII.20.) számú határozatát visszavonja. 2) A Bizottság 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Humán Bizottságot, hogy a 2003-ban elfogadott sportkoncepciót a településen működő sportegyesületek bevonásával vizsgálja felül és aktualizálja. Határidő: március havi testületi ülés, Felelős: Humán Bizottság 3) A Bizottság 7 igen egyhangú szavazattal azt javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek, hogy a 199/2013.(IV.25.) számú képviselő-testületi határozat végrehajtási határidejét a december havi képviselő-testületi ülésre módosítsa. 4) A Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 298/2013.(VI.6.) számú határozatát visszavonja. 5) A Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 299/2013.(VI.6.) számú határozatát visszavonja. 6) A Bizottság 7 igen egyhangú szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek, hogy a 384/2013.(VIII.29.) számú képviselő-testületi határozat végrehajtási határidejét a április havi képviselő-testületi ülésre módosítsa. 7) A Bizottság 7 igen egyhangú szavazattal kéri a polgármestert, hogy az 543/2013.(XI.28.) számú képviselő-testületi határozattal kapcsolatban, a szerződés-módosítást követő munkákról, a jelenlegi helyzetről szóban tájékoztassa a Képviselő-testületet. 7

8 A Bizottság a fenti módosításoknak megfelelően a határozati javaslat elfogadását 7 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Horváth Éva polgármester: Egy dolgot hiányolok az emlékeztetőből, ami a 482-es jelentésre vonatkozik. Emlékeim szerintés az információim szerint, itt az volt, hogy visszavonjátok, és helyette javasoltok egy másik határozatot. Dombi Norbert képviselő: Felolvastam, az a 2-es pont. Horváth Éva polgármester: Bocsánat, én voltam figyelmetlen. Miskolczi Ferenc Településfejlesztési Bizottság elnöke: A Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslatot az alábbi módosításokkal, melyet az előkészítő befogadott: 1) A 482/2012.(XII.20.) számú határozatot a Képviselő-testület vonja vissza, annak 1. pontja alapján hozzon új határozatot, miszerint megbízza a Humán Bizottságot, hogy a 2003-ban elfogadott Sportkoncepciót a településen működő sportegyesületek bevonásával vizsgálja felül és aktualizálja. Határidő: áprilisi rendes ülés. (7 igen egyhangú szavazattal) 2) A 25/2013.(I.24.) számú határozatot vonja vissza a Képviselő-testület, mivel a szociális rendelet tartalmazza ezt a támogatási formát. (7 igen egyhangú szavazattal) 3) A 199/2013.(IV.25.) számú határozat határidejét júniusi testületi ülésre módosítja (6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett) 4) A 298/2013.(VI.06.) számú határozat visszavonása, mert a szociális rendelet alapján ez a támogatás is megoldható (7 igen egyhangú szavazattal) 5) A 299/2013.(VI.06.) számú határozat visszavonása (7 igen egyhangú szavazattal) 6) A 384/2013.(VIII.29.) számú határozat határidejét márciusi rendes ülésre módosítja (7 igen egyhangú szavazattal) 7) A 452/2013.(IX.26.) számú határozat határidejét márciusi testületi ülésre módosítja (7 igen egyhangú szavazattal) Farkas László Pénzügyi Bizottság elnöke: A Bizottság 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Horváth Éva polgármester: A Humán Bizottság javaslatain mennék sorba, mert ezen keresztül ment a Településfejlesztési Bizottság is. Két javaslatnál van határidő eltérés. Darabonként menjünk végig és akkor a végén így fogjuk együtt elfogadni. Aki egyetért azzal, hogy a 482/2012.(XII.20.) számú határozatát vonja vissza a képviselő-testület, kérem, szavazzon! A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014.(I.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 482/2012.(XII.20.) számú határozatát visszavonja. 8

9 Horváth Éva polgármester: A Humán Bizottságnak van egy határozati javaslata, hogy Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Humán Bizottságot, hogy a 2003-ban elfogadott sportkoncepciót a településen működő sportegyesületek bevonásával vizsgálja felül és aktualizálja. Határidő: április havi testületi ülés, felelős: Humán Bizottság elnöke Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon! A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014.(I.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Humán Bizottságot, hogy a 2003-ban elfogadott sportkoncepciót a településen működő sportegyesületek bevonásával vizsgálja felül és aktualizálja. Határidő: április havi testületi ülés Felelős: Humán Bizottság elnöke Horváth Éva polgármester: A Településfejlesztési Bizottságnak volt egy javaslata, hogy a 25/2013. számú határozatát vonja vissza a képviselő-testület. Indoka, hogy a szociális rendeletünkbe ez be lett építve. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon! A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014.(I.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 25/2013.(I.24.) számú határozatát visszavonja. Horváth Éva polgármester: Következő a 199/2013.(IV.25.) számú határozat volt, amely a közterületek elnevezéséről szól. Miskolczi Ferenc képviselő: Az eredeti határozatot, a 199/2013-ast, április 25-én hoztuk, és ennek a felelőse a Településfejlesztési Bizottság, határidő az októberi testületi ülés. A Bizottság az októberi testületi ülésre az előterjesztést elkészítette, csak közben szeptemberben a testület elfogadta a közterületi elnevezésekről szól rendeletét, abban a rendeletben pedig a Bizottság nem lehet előterjesztő. Tehát ezt mi elkészítettük határidőre, csak közben nem lettünk rá jogosultak, ezért nem csináltuk meg. Ez volt a történet. Horváth Éva polgármester: Semmi gond nincs ezzel a dologgal, magában a jelentésben kértük, hogy mivel nem teljesíthető az elnevezésekről szóló döntéseknek a végrehajtása, ezért itt az előterjesztésben az van, hogy az leghamarabb logikusan a júniusi testületi ülésen születhet meg. Ezt a Településfejlesztési Bizottság megerősítette, a júniusi ülésre a módosítást elfogadta, a Humán Bizottság pedig a decemberi határidőt javasolja, hogy akkor kerüljön a 9

10 Képviselő-testületi elé. Tehát van egy decemberi és van egy júniusi határidő. A decemberi egyébként nem zárja ki azt, hogy bekerüljön a júniusi testületi ülésre. Mert ezt bármikor hamarabb be lehet hozni. Én előbb a kedvezőbb döntést teszem fel szavazásra, ez a december havi testületi ülés. Aki egyetért azzal, hogy a 199/2013.(IV.25.) számú képviselő-testületi határozat végrehajtási határidejét a Képviselő-testület a december havi képviselőtestületi ülésre módosítsa, kérem, szavazzon! A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: A kettő közt lényegi eltérés van, mert a decemberi határidő azt jelenti, hogy az önkormányzati választások előtt a testület már nem akar változtatni, a másik meg azt jelenti, hogy az európai parlamenti és az önkormányzati választások között változtatás van. Tehát itt érdemi különbség van a kettő között. Horváth Éva polgármester: Alapvetően nincs érdemi különbség, mert ezt júniusra elő lehet terjeszteni. Megvan az előterjesztés, megvannak a javaslatok és mivel más javaslat még per pillanat nem került kifüggesztésre és véleményeztetésre, ezt a javaslatot kell behozni vagy a júniusira vagy a későbbire, amikor a választási környezet ezt időben lehetővé teszi. Miskolczi Ferenc képviselő: Ezért nem értem a Képviselő-testület döntését, mert ez az anyag tulajdonképpen készen van. Ezt csak be kell hozni júniusra. És akkor még ez a Képviselőtestület dönthet erről. Horváth Éva polgármester: Döntött a Képviselő-testület. Nagy Zsolt képviselő: Ennek ismeretében, amit a Feri mondott, ismételjük meg a szavazást. Horváth Éva polgármester: Nincs okom, hogy megismételjem a szavazást. Mindenki tisztában volt azzal, hogy ezt be lehet hozni akár a júniusi, akár a decemberi ülésére is. Nagy Zsolt képviselő: Szeretném megkérdezni a most hozott határozatnak a pontos szövegét. Horváth Éva polgármester: Ennek határideje, a testületi ülésre való behozatal határideje a júniusi testületi ülés helyett a decemberi testületi ülés. Nagy Zsolt képviselő: Ami el lett fogadva azt szeretném megkérdezni. Szabóné Czifra Melinda csoportvezető: A határozati javaslat ott van a lejártaknak a végén. A felsorolásból kikerül a 199/2013 (IV.25.) és a végén folytatódik a mondat, hogy ezzel egyidejűleg a számú határozat végrehajtási határidejét itt jön a többi határozat, amiben határidő módosítás van, melyben sorrend szerint jön a 199/2013.(IV.25.) és a megfelelő hónap, amire a testület módosítja. Tehát csak határidő módosítás. Nagy Zsolt képviselő: Tehát akkor nem szerepel benne az, hogy legkorábban decemberben hozható be? Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Nem, de az sem, hogy előbb be kell hozni. Nagy Zsolt képviselő: Azért kérném az új szavazást, hogy ezt figyelembe véve még ez a testület hozza meg a döntését, mert decemberben már nem ez a testület lesz. 10

11 Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Tehát ettől függetlenül lehetne egy olyan határozatot hozni, hogy a képviselő-testület felkér bennünket, hogy első olvasatban legkésőbb a júniusi ülésre terjesszük elő. Mert azt viszont lehet előbb is. Nagy Zsolt képviselő: Már a Feri is elmondta, polgármester asszony is elmondta, mindenki tudja, hogy az anyag készen van. Ez csak technikai kérdés, hogy melyik hónapban hozzuk be. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Nincs még kész. Horváth Éva polgármester: Van egy döntés, lehet egy előterjesztést hozni a következő testületi ülésre, hogy kérjük ennek a döntésnek a felülvizsgálatát és júniusra hozzuk be. Döntöttünk, menjünk tovább! Tehát ezen túl vagyunk. Nagy Zsolt képviselő: Arról nem lehet szavazni, hogy nem szavazunk most? Horváth Éva polgármester: Milyen indokkal? Nagy Zsolt képviselő: Azzal, hogy átgondolja a testület újra ezt a döntést. Horváth Éva polgármester: Én úgy gondolom, hogy a lejárt határidejű határozatokat minden bizottság 32 és 42 perc közötti időtartamban tárgyalta. A képviselők tisztában vannak azzal, hogy miről szól a történet és aki úgy gondolja, hogy módosítani kívánja, attól kérem a februári testületi ülésre előterjesztés formájában behozni. A 298/2013-as számú határozat következik, amely szintén a Humán Bizottságnak egy nem elmaradt, hanem közben módosult feladata. Ez az a határozat, ami a kiskertek műveléséhez szükséges vetőmag, meg mindenféle biztosításról szól. Javasolják a bizottságok, hogy ezt a határozatunkat, mivel a szociális rendeletünk módosításával ennek támogatására lehetőség van, vonjuk vissza. Aki a határozat visszavonásával egyetért, kérem szavazzon! A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014.(I.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 298/2013.(VI.6.) számú határozatát visszavonja. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Polgármester asszony, az SZMSZ 46. (9) bekezdése szerint, ha valamelyik képviselő kéri, az elnök köteles a szavazást megismételni. Így szól: Ha a szavazás eredménye felől kétség merül fel vagy valamelyik képviselő kéri, az elnök köteles a szavazást megismételtetni. Dombi Norbert képviselő: Én azt szeretném kérdezni, hogy tudja-e vállalni a Hivatal, hogy ez az előterjesztés a júniusi ülésre előkészítve itt lesz? Horváth Éva polgármester: Tessék már figyelembe venni, hogy bárki adhat be utcaelnevezésre javaslatokat és azt is ugyanígy ki kell függeszteni! 11

12 Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Az akkor majd egy másik eljárás lesz. Ez egy másik eljárás, most erről a javaslatról kell dönteni. Nagy Zsolt képviselő: Be lehetne hozni előbb is, csak nem lehetséges a választások kitűzése miatt. Dombi Norbert képviselő: Csak még annyit szeretnék ehhez hozzáfűzni és nem szeretném húzni az időt, mert a bizottsági ülésen is elég hosszasan beszéltünk erről, hogy mivel ebben az évben három választás is lesz, azért gondolta a Bizottság, hogy a három választás eleve komoly hivatali munkát, szervezést igényel, és hogy ne kelljen még ezzel a külön átvezetésekkel, meg egyebekkel időt veszteni, meg energiát fecsérelni, hanem várjuk meg vele az év végét. Ettől függetlenül, ha a Hivatal dolgozói, jegyzőasszony vállalja, hogy ezt meg tudják csinálni Nem szeretnék velük egy olyan munkát csináltatni, ami egyébként meg ráér. Horváth Éva polgármester: Nekem nem az a gondom, hogy december és behozzuk júniusban, ha fel lehet vállalni. De abban a pillanatban, ha valamilyen olyan döntés születik, ami a szavazóköröket megváltoztatja, vagy a címjegyzéket megváltoztatja júniusban, akkor a Hivatal dolgozóinak ezt át kell vezetniük, új választási kiértesítés (jegyző asszony közbeszól) Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Az utóbbit nem mi csináljuk. Horváth Éva polgármester: Teljesen mindegy, ennek az átvezetését regisztrálni kell. Azért tudtam elfogadni a decemberit, mert ha ez júniusban összeáll, akkor behozzuk júniusban, és fel lehet vállalni. Ennek olyan következményei vannak, ami az októberi választásokra a hivatali dolgozókra is többletmunkát hárít, szavazókör, utca, házszám, értesítések kiküldése név szerint. Én úgy gondolom, hogy ez nem teljesen jó döntés. Van egy szavazókör és van egy címlista. Ha júniusban mi úgy döntünk, hogy az x utcát, aminek a számozása ment ig, azt megváltoztatjuk és lesz egy új utcánk, új számozással, és az előző utcát átszámozzuk, akkor maga a névjegyzék címlistája is megváltozik. És ezt végre kell hajtani. Jegyzőasszony, hát mindent fel lehet vállalni, csak én tartok tőle, hogy ez nem lesz így! Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Elnézést! Annyiban nekünk fölvállalás, hogy a Melinda átvezeti a címnyilvántartásban mert központi címnyilvántartás van annak alapján elvégezzük a körzetesítést, kinyomtatja a listát, én meg határozatban úgy, mint tavaly júniusban, illetve most 17-én módosítom, közzéteszem (még a holnapi napig közzé van téve). Lehetséges, ha júniusban nem lesz akadálya annak, hogy a testület döntsön. Most is lehetett még 17-én éjfélig módosítani, mert 18-án lett kiírva a választás. Valószínű csak az jöhet közbe, hogyha egy olyan tájékoztatást kapunk, hogy már mégsem lehet júniusban módosítani. Ezt át kell vezetni, utána a névjegyzék a központi névjegyzék alapján készül, és az új rendszer szerint, az értesítőket is a központ küldi ki. Amíg mi küldtük ki, biztos, hogy megkapta a lakcím nélküli is. Akiről tudtuk, hogy itt vagy ott lakik a kiskertekben, annak eljuttattuk. Most, ha postán küldik ki, nem vagyok benne biztos, hogy fognak kapni értesítőt, csak akkor, ha bejönnek. Mert nem mi küldjük ki. Mi annak adhatunk, aki bejön, mert nem kapott, illetve aki az értesítők postázása után jelentkezik be. Ha viszont már van címe, akkor ugye lehet postaládát, egyebet kapnia. Akkor van postacíme, az értesítőt oda fogják küldeni. Inkább az lenne a biztosított, hogy az is kapjon értesítőt, aki most nem fog kapni. Láng Géza képviselő: Az a kérdés, hogy a lakcímkártyáján mi lesz rajta. 12

13 Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Akkor már a rendes lakcíme lesz rajta. Láng Géza képviselő: Akkor gyorsan át kell jelentkeznie és meg kell csináltatnia a lakcímkártyáját, hogy szavazni tudjon? Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Nem, hivatalból a központi rendszerben át lesz vezetve. Horváth Éva polgármester: Meg az összes közüzemi szerződés-módosítás meg minden, adóigazolvány, minden. Nagy Zsolt képviselő: Ezek a változtatások nem biztos, hogy ezt tartalmazni fogják. Az előterjesztést, ha elolvasod, az nem arról szól, hogy itt átszámozunk utcákat, meg nem tudom hány házat. Nem kell itt hangulatot kelteni. Szeretném, ha megismételnénk a szavazást, ezeknek a figyelembevételével, amik itt elhangoztak. Nem kell itt parázni, nincs ezzel semmi probléma. Ha a testület júniusban úgy dönt, hogy mégsem akar bizonyos területeket vagy bizonyos utcát átnevezni, akkor nem lesz ebből semmi probléma, nem lesz ilyen anomália, hogy átvezetés, átnevezés stb, stb. Egyébként mindennemű változást hivatalból vezetnek át a szervek. Úgyhogy nem kell ebből semmiféle hangulatkeltést csinálni, nincs ebből akkora probléma, mint amit az előbb kerekítettél neki! Horváth Éva polgármester: Én kerekítek is az észrevételemhez! Bár én személyesen nem vagyok érintett ezekben, de azért a véleményemet leírhatom. Nagy Zsolt képviselő: Nyilván, ha vannak olyan észérvek, amik azt mondják, hogy mégse legyen terület átnevezés, természetesen én, mint előterjesztő azt befogadom és el fogom fogadni. Nem fogok hozzá a végsőkig ragaszkodni. Nem erről szól a dolog. Itt az esetek 90 %-ában arról szól a dolog, hogy Pétfürdőn olyan területeket nevezzünk el, amiknek nincsen hivatalos neve és a maradék körülbelül 10 %-ban van olyan, hogy ha úgy dönt a testület, hogy célszerűnek látja, akkor esetleg átnevezi. Erről szól a dolog. Nem akkora horderejű, mint ami az előbb elhangzott. Ezért kértem a szavazás megismétlését! Horváth Éva polgármester: Megismétlem a szavazást. Aki egyetért az előterjesztéssel, mert az előterjesztésben van benne a júniusi határidő, kérem szavazzon! A képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadta a júniusi határidőt. Horváth Éva polgármester: Következő a 299/2013-as számú határozati javaslat, melyet mind a Humán, mind a Településfejlesztési Bizottság visszavonásra javasolt. Aki ezzel a visszavonással egyetért, kérem szavazzon! A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2014.(I.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 299/2013.(VI.6.) számú határozatát visszavonja. 13

14 Horváth Éva polgármester: A következő a 384/2013-as számú határozattal kapcsolatos javaslat. A mozinak a digitalizálásáról szól a történet. A Humán Bizottság ennek a határozatnak a határidő módosítását kéri az április havi testületi ülésre, a Településfejlesztési Bizottság támogatja a határidő módosítást, de a március havi képviselő-testületi ülésre. Én a kedvezőbbet tenném fel először szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy a 384/2013-as számú határozatunk határidejét az április ülésre módosítsuk, kérem, szavazzon! A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadta az áprilisi határidőt. Horváth Éva polgármester: A következővel, az 543/2013-as számúval kapcsolatban volt egy határozata a Humán Bizottságnak, hogy kéri a polgármestert, hogy a jelenlegi helyzetről szóban tájékoztassa a Képviselő-testületet. Megteszem a tájékoztatót szóban, erről nem kell határozni, mert egyébként is megtettem volna. A 452/2013-asnál ami 7-es sorszámon van az előterjesztő kéri, hogy a március havi testületi ülésre legyen a határidő módosítása, melyet a Humán Bizottság elfogadott az egységes határozatában, ugyanígy a Pénzügyi Bizottság is. Erről külön szavazott a Településfejlesztési Bizottság is, erősítsük meg egy külön szavazattal. Aki ezt a határidőmódosítást elfogadja, kérem szavazzon! A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal elfogadta a Képviselő-testület az előterjesztő kérelmét a határidő módosítására. Horváth Éva polgármester: Több határozat beszámolójával kapcsolatban észrevétel, módosító javaslat nem volt. Aki mindezek után a módosításokkal a jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló határozati javaslatot elfogadja, kérem szavazzon! A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014.(I.30.) SZÁMÚ HATÁROZATA: 1.) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta: 1/2013.(I.24.), 443/2013.(IX.26.), 444/2013.(IX.26.), 502/2013.(X.31.), 543/2013.(XI.28.), 545/2013.(XI.28.), 546/2013.(XI.28.), 548/2013.(XI.28.), 558/2013.(XI.28.), 554/2013.(XI.28.), 555/2013.(XI.28.), 556/2013.(XI.28.), 558/2013.(XI.28.), 559/2013.(XI.28.), 560/2013.(XI.28.), 561/2013.(XI.28.), 574/2013.(XI.28.), 575/2013.(XI.28.), 577/2013.(XI.28.), 584/2013.(XI.28.), 586/2013.(XI.28.), 587/2013.(XI.28.), 596/2013.(XII.10.), 598/2013.(XII.10.), 599/2013.(XII.10.), 600/2013.(XII.10.), 601/2013.(XII.10.), 603/2013.(XII.19.), 607/2013.(XII.19.), 612/2013.(XII.19.), 613/2013.(XII.19.), 614/2013.(XII.19.), 615/2013.(XII.19.), 14

15 616/2013.(XII.19.), 620/2013.(XII.19.), 621/2013.(XII.19.), 626/2013.(XII.19.), 628/2013.(XII.19.). 2) Ezzel egyidejűleg a a) 199/2013.(IV.25.) számú határozat végrehajtási határidejét a június 26-i, b) 384/2013.(VIII.29.) számú határozat végrehajtási határidejét a április 24-i, c) 452/2013.(IX.26.) számú határozat végrehajtási határidejét a március 27-i testületi ülés időpontjára módosítja. Horváth Éva polgármester: Tisztelettel köszöntöm Füle Tibor ügyvezető urat! Kérem a testületet, hogy igazgató urat érintő tájékoztatókat vegyük előre. Aki a napirend módosítással egyetért, kérem, szavazzon! A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi sorrendcserét. 3.) Pétkomm Kft. tájékoztatója a távhőszolgáltatási számlázás technikai változtatásáról (6/2014.) (eredetileg a tájékoztatók 5.) pontja) Horváth Éva polgármester: A Pénzügyi Bizottság ülésén is jelen volt ügyvezető úr. Megadom a szót ezzel kapcsolatban. Füle Tibor igazgató: Röviden szólnék csak a leírtakhoz kiegészítésként. Alapvetően az motivált, hogy ezt a tájékoztatót összeállítsam, mivel a korábbi önkormányzati rendelet, a 3/2006-os tartalmazott erre vonatkozóan előírást, hogy hogyan és miképpen történik a távhőszolgálatás díjtételeinek a számlázása a fogyasztók felé. Mivel a törvényi változások egyéb vonatkozásban is indokolják, mint például január 1-től kezdődő időszakra vonatkozó új számlázási kép és tartalom, illetve a Ptk. törvénykönyv változása is, ami március 15-től hatályos, ezt mind egybevéve úgy gondolom egy ilyen tájékoztatót kellett összeállítani. Arról szól a dolog, hogy az ez év január 1-től kezdődő szolgáltatási időszakra vonatkozóan a számlázás egyik tétele sem olyan, hogy előre számlázunk, hanem gyakorlatilag amikor eltelik egy hónap, az arra vonatkozó számlatételeket mind az alapdíj mind a hődíj vonatkozásában utólag fogjuk kiszámlázni. Ez csak annyi változást jelent, hogy most egyszer lépést kellett váltani gyakorlatilag. Most átállunk, illetve átálltunk már és ezt követően folytatódik minden tovább olyan formában, hogy február elején amit kibocsátunk távhőszolgáltatási számlát, az csak és kizárólag visszamenőleges tételeket fog tartalmazni a január hónapra. Ez utána minden hónapban így ismétlődik. Erről szól ez a tájékoztató. Farkas László képviselő: Törvényi kötelezettsége volt a Pétkommm Kft-nek, aszerinti átvezetés van és ezt próbálta teljesíteni. Erről nem volt vitánk. Horváth Éva polgármester: A képviselőket kérdezem, hogy kérdésük van-e a tájékoztatóval kapcsolatban? A távhőszolgáltatást igénybe vevő lakosság megkapta az egyéni tájékoztatót tudomásom szerint, illetve azok az intézmények, melyek a távhőszolgáltatást igénybe veszik. 15

16 Füle Tibor igazgató: Igen, január hónapban az elszámoló számlával együtt, amit kiküldtünk. Mellékeltük ezt a tájékoztatót, ugyanilyen tartalommal. 4.) 621/2013.(XII.19.) számú határozat alapján a Pétkomm Kft. által megküldött tájékoztató (26/2014.) (eredetileg tájékoztatók 6.) pontja) Horváth Éva polgármester: Következő tájékoztatója a Pétkomm Kft-nek a 621/2014. (XII.19.) számú határozattal kapcsolatos tájékoztató. December 19-én a Képviselő-testület felkérte az igazgató urat, hogy a januári ülésen nyújtsa be a Kft. bérstruktúrájáról és a szervezeti felépítéséről, munkaköri leírásokról szóló tájékoztatót, az állományban lévő dolgozók évi bérfejlesztési tervét. Egy önálló képviselői indítványból pattant ki ez a határozati javaslat. Valamint kértük a Kft évi üzleti tervét. Tegnap ezt az igazgató úr jelenlétében a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Néhány szóban Laci ha megkérhetnélek elmondanád, hogy mi történt az ülésen. Farkas László képviselő: Azért volt összetett, mert egyrészről a bérfejlesztésről volt egy indítvány és annak kapcsán jött ez elő, mert az tapasztalható, hogy alulfizetettek a Pétkomm Kft. dolgozói. Ennek kapcsán jött az igény, hogy vizsgáljuk meg, kapjunk tájékoztatást arról, hogy milyen a szervezeti felépítése, indokolt-e esetleg változtatni rajta, az ott lévő dolgozóknak mi a feladatköre. Szélesebb körben lássuk azt, hogy hogyan áll a Pétkomm Kft. pont abból kifolyólag, hogy mindig veszteséges, és ezt valahogyan helyre kell hozni, és abból lehet leszűrni különböző információkat, tanulságokat, ha kapunk egy részletes tájékoztatást a belső dolgokról is, mint tulajdonos. Horváth Éva polgármester: Köszönöm szépen. Mielőtt igazgató úrnak megadnám a szót, a decemberi önálló képviselői indítvány szerzőjét kérdezem, Dombi képviselő urat, hogy mivel te dobtad fel a labdát a bérfejlesztésre vonatkozóan, te valami ilyesmit vártál akkor, amikor ezt beadtad? Mert ebben le van írva egy ígérvény. Dombi Norbert képviselő: Igen. Amikor az indítvány született, akkor engem elsősorban a dolgozóknak a bérszínvonala érdekelt, illetve arról volt tudomásom, hogy az meglehetősen vékony. Mivel a település szolgálatában álló további kollégáknál, más intézményeknél a Képviselő-testület mindig figyelemmel volt a bérekre, próbálta kicsit emelgetni, úgy éreztem, hogy ez a Pétkomm Kft-nél nem történt meg. Innen jött a gondolat. Az összes többi, hogy üzleti terv legyen, meg szervezeti felépítés legyen, megmondom őszintén, hogy abban a pillanatban akkor engem nagyon nem érdekelt. Ettől függetlenül, hogy most van egy ilyen anyag, ezt én szívesen olvasom. Számomra egyébként áttekinthető és elfogadható. Horváth Éva polgármester: De magával az előterjesztéssel kapcsolatban valamilyen szintű választ kaptál? Dombi Norbert képviselő: Persze. Horváth Éva polgármester: Igazgató úr, kiegészíteni valója van- e? 16

17 Füle Tibor igazgató: Ahogy megkaptam a decemberi testületi ülésen hozott határozatot, az abban leírtakat figyelembe véve és annak struktúrája szerint igyekeztem végigmenni és a válaszaimat megfogalmazni pont azért, hogy lehetőség szerint ne maradjon ki semmi, amiről azt gondoltam, hogy ehhez a témakörhöz kapcsolható. Terjedelem vonatkozásában ennyire sikeredett, de én úgy gondolom, hogy minden fontos momentumra, ami ezzel a témával kapcsolatban felmerült, arra talán választ sikerült adni. Természetesen, ha még kérdések vannak, állok elébe! Horváth Éva polgármester: A képviselőket kérdezem: véleménynyilvánítás, kérdések feltevése? Erdélyi Attila képviselő: Az illetmény megállapításánál lehetne-e mondjuk a testületi illetmény meghatározás? Amikor egy csúcsvezető illetményének bizonyos hányadát határozza meg a minimálbér alapján és akkor ehhez a vezető esetleg tehet hozzá a munkájával kapcsolatos összeget. A kötelező az lenne, hogy bizonyos hányadát meghatározzuk, hogy akkor ne maradjon le ez a dolgozó. Ez nem feltétlenül az ígérvényen múlik, ez egy szabályozás. Horváth Éva polgármester: Attila, én a jó szándékodat nem vonom kétségbe és értem, hogy mit akarsz mondani. De a Pétkomm Kft. egy önállóan gazdálkodó Kft, ott a béreket nem az önkormányzat fizeti. Az önkormányzat úgy pénzt nem adhat át, hogy ebből az igazgató úr fizesse ki a dolgozóknak a bérét. Azt az igazgató úrnak ki kell gazdálkodnia. Erdélyi Attila képviselő: Én nem is ezt mondtam. Horváth Éva polgármester: Tehát mi írjuk elő, hogy az igazgató úr mennyi bért emeljen? Erdélyi Attila képviselő: Hát mennyire van kötelezve? A minimálbér mennyire van kötelezve? Horváth Éva polgármester: A minimálbér országos előírás, törvény, neki ahhoz igazodnia kell és ha nem is akar bért fejleszteni, a kötelezően előírt minimálbért és a szakmai végzettséghez tartozó minimális alapbért neki ki kell fizetnie. Ami nem bérfejlesztés igazándiból, mert neki azt akkor is ki kell fizetnie, ha akarja, ha nem. Erdélyi Attila képviselő: Tibort kérdezem, hogy kivitelezhető lenne ez a megoldás? Horváth Éva polgármester: Milyen megoldás Attila? Erdélyi Attila képviselő: Ennek a szabályzatnak a lefektetése, a kötelező jövedelemről. A többit nyilván a csúcsvezetőnek kell meghatároznia. Horváth Éva polgármester: De mi a kötelező, Attila? Erdélyi Attila képviselő: Hát bizonyos hányadot meghatároz az önkormányzat visszaajánlásként, mert ugye a Pétkomm vezetője ajánlhat, és ezt az ajánlatot mi elfogadhatjuk, de mi visszaajánlásként ajánlhatnánk azt, hogy mit tudom én a csúcsvezető fizetésének egyharmad vagy egynegyed része. Nem tudom, mi közelít a legjobban hozzá. Legyen az alap a minimálbér, és akkor ahhoz lehet igazítani a többit. 17

18 Horváth Éva polgármester: Attila, a Pétkomm Kft. dolgozói a Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartoznak. A Pétkomm Kft. egy gazdálkodó szervezet. A központilag meghatározott bérminimum és minimálbér az kötelező minden gazdálkodó egységre. Itt a problémafelvetés az volt képviselő úr részéről, hogy jogosan mondta azt, hogy nagyon minimálbér közeli az átlagos bér a dolgozók részéről, ezért kértük meg az igazgató urat, hogy a bérfejlesztéssel kapcsolatos elképzeléseit rögzítse. Ezek az elképzelések itt rögzítve vannak egy átlagosan 6 %-os bérfejlesztésben, plusz még a differenciált kiemelésben. Nem tudom, hogy ennél többet te mit szeretnél előírni? Erdélyi Attila képviselő: Ha nem megoldható, én lezártam a dolgot. Ha nincs rá mód, én befejeztem. Miskolczi Ferenc képviselő: Annyit szerettem volna én is mondani, hogy nincs szükség arra, hogy a Pétkomm Kft. ügyvezetőjét a béremelésre további regula alá vonjuk, hogy megszabályozzuk. Nekem kielégítő, amit ő itt elővezetett és nem kell ilyen szabályzat bevezetése, hogy a minimálbérnek bármilyen szorzóval való eltérítése. Nem tudom ugyan, hogy Attila mire gondolt, de én ezt nem tartom jó ötletnek és nem is javaslom a Képviselőtestületnek. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző: Annyit szeretnék a Képviselő-testületnek elmondani tájékoztatásul, hogy szó volt róla, hogy a Képviselő-testület a közszférában mindig igyekezett javítani a béren. Sajnos a köztisztviselők esetében is előállt egy olyan helyzet, hogy a közalkalmazottaknál az, amit a Képviselő-testület megszavazott százalékos emelést, kiegészítést, ők azt a garantált illetményen felül kapják, a köztisztviselők esetében viszont az illetménykiegészítés a garantált illetményre emelés előttiben van. Most nem emlékszem pontosan, hogy négy vagy öt dolgozónknak beleolvad a garantált illetményre kiegészítésbe. Sajnos ilyen a bérrendszer, hogy az illetménykiegészítés náluk olyan, mintha nem is lenne. Horváth Éva polgármester: A Pétkomm-ra térjünk vissza. Láng Géza képviselő: A cég méretéhez képest rendkívül soknak tűnik a hierarchiák száma, tehát a vezetők száma, 15 főre 8 fő a vezető. Ennél a cégnél kicsit sok szerintem. Horváth Éva polgármester: És a béreket is nézted hozzá? Azért, mert valakinek az van a neve mellett, hogy valamilyen vezető, nézd meg, hogy mennyi bért kap! Miskolczi Ferenc képviselő: Tegnap szó volt erről a Pénzügyi Bizottságon is és valóban sok olyan elnevezés van, hogy csoportvezető, de egy gazdasági csoportvezetőnek egyetlenegy beosztottja van, a pénztáros. Az a neve, de igazából ügyintéző. Itt inkább az elnevezésekkel van probléma, meg egyébként a bére sem azt tükrözi, hogy olyan óriási beosztásban van. Farkas László képviselő: Először annyit hadd szögezzek le mert már máshonnan is hallottam pletykákat nincs semmilyen személyi ellentét az ügyvezető úr és köztem. Legalábbis én úgy érzem. Amik nekem problémáim vannak, azok alapvetően a Pétkommnak a mostani helyzete sem nem a mostani vezetőn múlottak, hanem ez az elmúlt évek során alakult így. Sajnos olyan helyzetben van a Pétkomm, hogy folyamatosan veszteséges és most is millió Ft halmozott vesztesége van. Többek között, ez az ami miatt szerettem volna látni ezt a szervezeti felépítést és struktúrát, mert ebből derül ki, hogy milyen elképzelései vannak a jövőre nézve, hogyan tud kilábalni ebből a helyzetből és ne az legyen, hogy folyamatosan, évek óta tízmilliókat nyomunk bele közpénzből, hogy egyáltalán létezzen a 18

19 Pétkomm. Ez azért ehhez sokféle információt és rálátást adott, amit ide letett az igazgató úr. Attól függetlenül, hogy tegnap is ígéretet kaptam, de a lényegi nagy dolgokat, azt nem kaptuk meg. A munkaköri leírásokat, hogy kinek mi a feladata, amire főleg a vezetőknél szükség lenne. Ezt kértem és tegnap kaptam rá egy ígéretet, mégsem kaptuk meg. Innentől kezdve nehéz egyértelműen nyilatkozni, hogy ez jó vagy nem jó. Azt látni kell, hogy mind az eszközbeszerzéseit, mind a fejlesztéseit a Pétkomm nem tudja kitermelni. Ezt mind az önkormányzatnak közpénzből kell hozzátenni és beleinvesztálni elég sokat. Annak ellenére, hogy az amortizáció ugyanúgy ott jelentkezik nála, mint bevétel, ott marad. Ilyen körülmények között, azt is lehet mondani, hogy pénznyelő a Pétkomm jelen pillanatban. Amit kaptunk anyagot összességében egy szép nagy anyag. Sokat dolgoztak vele az tény és való sok információt kaptunk, de lényeges meghatározó információk hiányoznak belőle, legalábbis számomra. Így például az pont, amit a Géza is említett már hogy gazdasági vezető, egyéb vezetők, hányan vannak és hány embert irányítanak. Megkérdőjelezhető számomra, hogy szükség van-e ennyi vezetőre. Kinek, mi a feladata? Mert például azt mondom, hogy van egy gazdasági vezető, alatta van egy csoportvezető és van alatta még egy ember. Melyiknek mi a feladata, mit lát el, szükség van-e ennyi emberre vezetőnek, akik nem termelnek? Akkor, amikor van hat olyan személy, aki ténylegesen fizikai állományban van? Ezekre nem kaptunk választ. Arra sem kaptunk választ, amit az üzleti tervben leírt, amit én szerettem volna látni, hogy valóban ebből a helyzetből, a nagy adósságból, kintlévőségből, veszteségből, hogyan próbál kilábalni? Nem kaptam erre semmilyen információt, milyen elképzelések vannak a jövőre nézve, hogy hogyan akarja megoldani ezt. Az, hogy leírja, hogy csökkenteni kell? Az üzleti tervnek egyik lényeges pontja az, hogy ezekre adjon választ, hogy mi az elképzelése, hogy hogyan akarja kivinni a céget és hogyan akar változtatni rajta. Összességében lényeges hiányosságok vannak benne, amit nem kaptam meg a tegnapi ígérettel ellentétben. Várom, hogy ezeket megkapjuk és utána lehet egyértelmű választ adni rá, hogy ez a felépítés jó vagy nem jó. Horváth Éva polgármester: Mielőtt igazgató úrnak megadnám a szót. Tegnap a Pénzügyi Bizottsági ülésen nem kívántam belefolyni ebbe a vitába, de egyetértve Miskolczi képviselő úr előző felszólalásával, azért, mert valakit úgy hívnak, hogy csoportvezető, azért ő nem egy csúcsvezető. Főleg, hogyha van olyan csoportvezető, aki felső vezető, és akinek ,-Ft a havi bruttó bére. Tehát itt a vezetői megnevezés az csak egy titulus, nyilván felelősséget vállal valamilyen irányításért, de egyáltalán nem vezetői bérekkel. Egy csoportvezetői bérnek a maximuma is ,-Ft. Én erre azt mondom, hogy ha valaki magánvállalkozásban dolgozik vagy a szomszéd nagyüzemre is ha gondolok ott egy középvezetői szint, ami nem biztos, hogy csoportvezető és lehet, hogy nincs mellette vezető, azért a bérek ott jóval magasabban vannak. Tehát én a vezetői beosztást itt a struktúra felállítására gondolom, hogy ezeknek az embereknek az irányítását bízom valakire és ezért vezető. A másik az üzleti tervvel kapcsolatban. Én azért ezt a éves üzleti tevékenységet nem látom olyan borzasztónak, mert a mérleg szerinti eredmény pozitív végeredményt mutat és mi mindig ezzel szoktunk számolni, onnan számoljuk a veszteséget. Az üzemi tevékenységen mínusz 1 millió Ft van, amiben nyilván benne van a mindenféle költség, amit itt most nagyban megszavazunk, hogy legyen béremelés, meg ilyen fejlesztés, meg olyan fejlesztés. És igenis van olyan pénzügyi műveletek eredménye cím, amivel valamennyivel csökkenteni lehet ezt az 1 millió Ft-os veszteséget előirányzatban. Ha ez a zárszámadási eredmény jön ki a Pétkommnál az áprilisi képviselő-testületi ülésen, akkor én megmondom, hogy nagyon fogok örülni neki. Egyébként én nagyon korrektnek tartom az egész anyagot. Dombi Norbert képviselő: Én azt gondolom, hogy a Pétkomm Kft. mindig pénznyelő volt. Az, hogy ilyen esetben az vagy hogy nem az, az még nem derült ki. De azt hiszem, hogy 19

20 amióta én ebbe belelátok, én mindig pénznyelőnek tartottam a korábbi vezetők idejében is, nemcsak most. Elhangzott az előbb Farkas képviselő úr részéről, hogy mint tulajdonos látni akarja a cég felépítését, ez rendben van, ezt jó, hogy látjuk. Hogy ebbe mi beleszóljunk-e, abban nem vagyok biztos, hogy az egy jó dolog. Ugyanis a cég tevékenységéért igazgató úr felel, nem mi. Tehát ha az igazgató úr rosszul viszi a céget, előttünk felel. Ha mi elkezdünk ebbe beleszólni, az véleményem szerint nem jó megoldás, mert a felelősséget nem mi visszük, hanem ő. Ezért gondolom, hogy rajta állnak ezek a döntések, hogy hány emberrel és hogyan szervezi meg a cég működését. Mindamellett, hogy most belekapaszkodni abba, hány vezető titulus van a cégen belül? Ha éppen kettővel kevesebb, attól még nem fog a Pétkomm kimászni abból a helyzetből, amiben szerintem van. És még egy dolog, amit mindenképpen szeretnék megjegyezni. A Pétkomm annyiból tud gazdálkodni, amennyi befolyik neki a távhőből és amennyi megbízást az önkormányzattól kap. Több pénz nincs. Nyilván pénznyomdája nincs, kifelé jelen pillanatban nem tud vállalkozni. Azért, hogy ezen a helyzeten tudjunk segíteni, a Képviselő-testület szerintem nagyon bölcs döntéssel elkezdte áttolni rá a hóeltakarítási munkákat, amit egyébként megítélésem szerint remekül megoldottak. Igaz, hogy még nem volt olyan nagyon veszélyes helyzet, de ami volt, az nekem tetszett. Miskolczi Ferenc képviselő: a Pénzügyi Bizottságon is volt egy kis szóváltás ezzel kapcsolatban. Nekem vannak elképzeléseim Farkas Lászlóval ellentétben, hogy a gazdasági vezetőnek mi a dolga és mit csinál például. Sőt, a műszaki vezetővel kapcsolatban is vannak elképzeléseim, hogy mit csinál. Eszerint itt a műszaki vezető egy csoportvezetőnek nevezett ember, és két szerelő gondozza az egész távfűtő rendszert, kilencszázvalahány lakásnak a távfűtését. Vannak elképzeléseim, hogy miket csinálnak, ugyanúgy a település fenntartásról is, ahol csoportvezetővel együtt 6 ember gondozza az egész településnek a közterületeit, meg a közmunkások. Jó, nem baj, adják ide azt a munkaköri leírást, de én anélkül is el tudom képzelni, hogy mi a feladata ezeknek, nem annyira rejtélyes. A Pétkomm tevékenységével kapcsolatban. Ezt a céget 1998-ban azért hozta létre az önkormányzat, hogy a távfűtését intézze a településnek és a közterületeket gondozza. 90 % árbevétele a távfűtésből származik, 10 % pedig a településfenntartásból. Innentől kezdve olyan nagy mozgásteret nem látok a Pétkomm Kft-ben, hogy kifelé a versenyszférában kellene neki vállalkoznia. Lehet, hogy néhány képviselőtársam erre gondol. Nem hiszem, hogy a Pétkommnak kell felvállalnia Székesfehérvár távfűtését és leváltania a SZÉPHŐT vagy esetleg kitúrni a jelenlegi veszprémi település fenntartó vállalatot, és ott a Pétkomm gondozza a települést. Nem hiszem, hogy erre nagy esély van, tehát én nem küldeném ki a versenyszférába a Pétkomm-ot. Végezze a dolgát, azt, amire létrehoztuk és én úgy gondolom, hogy ezt egyre jobban csinálja. Ezt a szót, hogy pénznyelő, ezt nagyon nem szeretem. Azt, hogy valaki munkát végez és azért pénzt kap, én azt nem nevezem pénznyelésnek. A pénznyelés az mást jelent. Itt arról van szó, hogy elvégzi a feladatát és ezért jár neki juttatás. Ebből fizeti a munkabért, ebből tartja fenn magát. Ezt én nem nevezem pénznyelésnek, ez egy tisztességes munkáért, tisztességes bér. Lehet vitatkozni, hogy meg lehetne ezt oldani kevesebb költséggel is mindig lehet mindenen javítani de, hogy ez pénznyelő lenne? Ne használjuk ezt a kifejezést! Horváth Éva polgármester: Igazgató úr, megadom a szót. Füle Tibor igazgató: Nem is tudom, hol kezdjem, de talán mindjárt a legfrissebbhez, ehhez a pénznyelőhöz kapcsolódnék. Én sem gondolom, hogy az. Bár vannak elképzeléseim, hogy az a pénznyelő, amit így húzogatni kell és vagy kijön belőle valami, vagy nem. Én arról szeretnék csak nyilatkozni, amióta itt vagyok. Mióta itt vagyok, azóta két év és egy félév zárult le, mindegyik év végén a beszámoló nem veszteséges, hanem nyereséges volt. Azt is 20

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi Ház és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16.10 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 09-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános rendkívüli testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 5-én 16.08 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi Ház és

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki?

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki? JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich u. 6. szám) 2010. december. 09-én 08.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa rendkívüli ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 18. napján 9 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 3-án 17.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V és Szavazatszámláló Bizottságának 2015. február 24-én megtartott nyilvános üléséről. Tartalmazza: 7/2015./II.24./ 8/2015./II.24./ 9/2015./II.24./ 10/2015./II.24./ 11/2015./II.24./

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 25-én 16.15 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi Ház és

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Barbacs Községi Önkormányzat 9169 Barbacs, Kossuth utca 5. 91-10/2015.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 26-án 16.30 órakor a barbacsi Önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről.

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám: 19 /2013. Ikt.szám: M 2389/2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. augusztus 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. január 27.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. január 27. Ügyszám: 16-9/2015. JEGYZŐKÖNYV Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános üléséről 2015. január 27. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. február 12-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 4/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. május 29-én megtartott ülésének

Részletesebben

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464 462 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 08-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 41/2015.

Részletesebben

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19. napján 16 órakor az öttevényi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA XIX. Iktatószám: 5-10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2014. szeptember 8-i s o r o s, n y í l t üléséről 220/2014.(IX.8.)

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13.

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. ftsz.hu Szám: HUM/1219/2008 JEGYZÕKÖNYV az Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl Köszöntöm

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/30/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án 15.30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Közösségi Ház és Könyvtár első emeleti tanácsterme

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Közösségi Ház és Könyvtár első emeleti tanácsterme Pétfürdő Nagyközség Polgármesterétől 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6. Pf.: 452. Telefon.: 06 (88) 476-015 Tel./fax: 06 (88) 588-930 e-mail: polgarmester@petfurdo.hu Értesítem Önt, hogy Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-7/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2015. (III.04.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak:

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. augusztus 26.- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV január 27-én megtartott. Készült

JEGYZŐKÖNYV január 27-én megtartott. Készült JEGYZŐKÖNYV Készült FELSŐNÁNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, KÉTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, MURGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, ÉS ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 27. napján 15:20 órai kezdettel a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális Bizottságának 2015. június 25-én tartott nyilvános üléséről. Tartalmazza a 34/2015.(VI.25.) 35/2015.(VI.25.) 36/2015.(VI.25.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. május 26-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. május 26-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 19.10 h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr. Sződi Károly osztályvezető Jegyzőkönyv A Képviselő-testület

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. 11/2012. számú. j e g y z ő k ö n y v e

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. 11/2012. számú. j e g y z ő k ö n y v e Ikt. szám: Ph/511-11/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2012. november 27-én megtartott ülésének 11/2012. számú j e g y z ő k ö

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30- án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Közösségi Ház és Könyvtár első emeleti tanácsterme

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Közösségi Ház és Könyvtár első emeleti tanácsterme Pétfürdő Nagyközség Polgármesterétől 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6. Pf.: 452. Telefon.: 06 (88) 476-015 Tel./fax: 06 (88) 588-930 e-mail: polgarmester@petfurdo.hu Értesítem Önt, hogy Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben