XVII. évfolyam 1. szám február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOM. Szám Tárgy Oldal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XVII. évfolyam 1. szám 2007. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOM. Szám Tárgy Oldal"

Átírás

1 XVII. évfolyam 1. szám február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS R E N D E L E T E I 1/2007. (II. 19.) KR. sz. rendelet 2/2007. (II. 19.) KR. sz. rendelet 3/2007. (II. 19.) KR. sz. rendelet 4/2007. (II. 19.) KR. sz. rendelet 5/2007. (II. 19.) KR. sz. rendelet A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2006. (II.20.) KR számú rendelet módosítására A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapítására A Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 15/1995. (XII. 30.) KR számú rendelet módosítására A megyei önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló 10/2005. (VI. 30.) számú rendelet módosításáról

2 2 II. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS H A T Á R O Z A T A I 1/2007. (II. 16.) KH. sz. határozat 2/2007. (II. 16.) KH. sz. határozat 3/2007. (II. 16.) KH. sz. határozat 4/2007. (II. 16.) KH. sz. határozat 5/2007. (II. 16.) KH. sz. határozat 6/2007. (II. 16.) KH. sz. határozat 7/2007. (II. 16.) KH. sz. határozat 8/2007. (II. 16.) KH. sz. határozat 9/2007. (II. 16.) KH. sz. határozat 10/2007. (II. 16.) KH. sz. határozat 11/2007. (II. 16.) KH. sz. határozat 12/2007. (II. 16.) KH. sz. határozat 13/2007. (II. 16.) KH. sz. határozat 14/2007. (II. 16.) KH. sz. határozat 15/2007. (II. 16.) KH. sz. határozat 16/2007. (II. 16.) KH. sz. határozat 17/2007. (II. 16.) KH. sz. határozat Az átruházott hatáskörben hozott, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról Folyószámla-hitel igénybevételéről 25 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Kisköre belterület 3018 helyrajzi szám alatti és a Kisújszállás belterület 1328/2 helyrajzi szám alatti ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Tiszaföldvár, Szondi u. 30. szám alatti ingatlan ajándékozásáról A Megyei Illetékhivatal átadásával kapcsolatos vagyoni kérdések rendezésére A Megyei Illetékhivatal tevékenységének elismeréséről 32 Az Észak-Alföldi Regionális Egészségügyi Tanácsban a Megyei Önkormányzat képviseletéről A megyei önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi intézmények érdekképviseleti fórumaiba tagok megbízására Egyes gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási egységek feladatmódosítása érdekében szükséges intézkedésekre A szolnoki Gyermekotthon feladatmódosítása érdekében szükséges intézkedésekre A kisújszállási gyermekotthon feladatmódosítása érdekében szükséges intézkedésekre A Tiszaföldvár-homoki gyermekotthonok feladatmódosítása érdekében szükséges intézkedésekre A szolnoki Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet feladatmódosítása érdekében szükséges intézkedésekre Az Angolkert Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekotthon és Idősek Otthona megszüntető okiratáról A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Angolkert Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratáról A fegyverneki Angolkert Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekotthon és Idősek Otthona, valamint a törökszentmiklósi Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye összevonásával kapcsolatos szervezési feladatokra

3 3 18/2007. (II. 16.) KH. sz. határozat 19/2007. (II. 16.) KH. sz. határozat 20/2007. (II. 16.) KH. sz. határozat 21/2007. (II. 16.) KH. sz. határozat 22/2007. (II. 16.) KH. sz. határozat 23./2007. (II. 16.) KH. sz. határozat 24/2007. (II. 16.) KH. sz. határozat 25/2007. (II. 16.) KH. sz. határozat 26/2007. (II. 16.) KH. sz. határozat 27/2007. (II. 16.) KH. sz. határozat 28/2007. (II. 16.) KH. sz. határozat 29/2007. (II. 16.) KH. sz. határozat 30/2007. (II. 16.) KH. sz. határozat 31/2007. (II. 16.) KH. sz. határozat A Szolnoki Addiktológiai Központ működéséről, a fiatal korosztályok tekintetében a megyei tapasztalatokról, a drogprobléma kezelésének feladatai című tájékoztatóról A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkavégzéséről A megye aktuális ár- és belvízvédelmi helyzetéről 45 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Stratégiai Program Akcióterve ( ) című dokumentumról A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet mint súlyponti kórház ágyszámairól A régió egészségügyi szakellátási kapacitása felosztási javaslatáról A betegszállítási feladat megszervezése céljából pályázat benyújtásának támogatására A Településrendezési és Műszaki Társulás létszámcsökkentéséről A Településrendezési és Műszaki Társulás megállapodásának és alapító okiratának módosításáról A Jász-Nagykun-Szolnok Idegenforgalmi Társulás megszüntetéséről A Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat alapító okiratának módosításáról A Jászapáti Somos András Kollégium épületének rekonstrukciójára, magastetővel történő ellátására és vizesblokk felújítására elnyert támogatás lemondásáról A Jász Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alap létrehozásának kezdeményezéséről A Jász-Nagykun-Szolnok megyei szennyvízkezelési projekt folytatása, 13 település számára szennyvízelvezetési és -tisztítási program kidolgozása című tervdokumentumok elfogadásáról IV. Elnöki tájékoztató 60 V. Jogszabály tájékoztató 64

4 4 I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS R E N D E L E T E I 1/2007. (II. 19.) KR. sz. rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2006. (II.20.) KR számú rendelet módosításáról A Megyei Közgyűlés a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLIII. számú törvény és az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény alapján a évi költségvetéséről szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) A Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2006. (II.20.) KR számú rendelet 3. (1) bekezdésében megállapított, a) kiadási főösszegét eft-ra b) bevételi főösszegét eft-ra c) tervezett hiány összegét eft-ra módosítja, december 31-i hatállyal. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg intézményenkénti és jogcímenkénti részletezését az e rendelet melléklete szerint módosított 1/a, 2/a, 2/b, 3/a, 3/c, 3/d, 3/e, 4/a. számú melléklet tartalmazza. Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 2. Fejér Andor sk. Dr. Bozsó Péter sk. a Megyei Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 1/2007. (II. 19.) KR. sz. rendelet MELLÉKLETE

5 5 2/2007. (II. 19.) KR sz. rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról A a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) a) pontjában biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. -a és a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXVII. törvény alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Megyei Közgyűlés re és annak bizottságaira, a megyei önkormányzati hivatalra, a megyei önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre és társulásokra terjed ki. II. A költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) A Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetése a) kiadási főösszegét ezer Ft ban b) bevételi főösszegét ezer Ft ban c) a tervezett hiányát ezer Ft ban állapítja meg az 1/a. sz. melléklet szerint. (2) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási főösszeg működési célú intézményenkénti és feladatonkénti kötelező előirányzatait személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, pénzeszköz-átadások, ellátottak pénzbeli juttatásai az 1/a., 2/b., 2/f., 3/a., 3/b., 3/c., 3/d., 3/e., a felhalmozási célú előirányzatait az 1/a., 4/a. és 4/b. sz. mellékletek tartalmazzák az alábbiak szerint: személyi juttatások ezer Ft munkaadókat terhelő járulékok ezer Ft dologi kiadások ezer Ft pénzeszköz-átadás áht-n kívülre ezer Ft ellátottak juttatásai ezer Ft támogatásértékű kiadás ezer Ft felhalmozási célú kiadások ezer Ft

6 tartalékok ezer Ft munkáltatói kölcsön ezer Ft hitelek kiadásai ezer Ft létszámkeret 3.709,5 fő 6 (3) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában megállapított bevételi főösszeg, valamint a hiány jogcímenkénti előirányzatait az 1/b. és 2/a. sz. mellékletek tartalmazzák az alábbiak szerint: működési bevételek ezer Ft illetékek ezer Ft átengedett SZJA ezer Ft költségvetési támogatások ezer Ft felhalmozási és tőke jellegű bevételek ezer Ft pénzeszköz-átvétel áht-n kívülről ezer Ft támogatásértékű bevétel ezer Ft támogatási kölcsönök visszatérülése ezer Ft működési célú hitel ezer Ft fejlesztési célú hitel ezer Ft pénzmaradvány igénybevétele ezer Ft (4) A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeket a mutatószámok és a fajlagos összegek alapján a 2/c. melléklet tartalmazza. (5) A Megyei Közgyűlés a 2/a., 2/b. és 2/f. számú mellékletek szerint rendeli el a létszámcsökkenéseket, amelyek többletkiadásai ellentételezésére pályázatot szükséges benyújtani. 3. (1) A kötött felhasználású normatívákból a Megyei Közoktatási Közalapítvány részére ezer Ft az átadandó pénzeszköz összege. A közalapítvány az átadott pénzeszközt a évi CXXVII. törvény 8. sz. melléklet I/2. pontjában meghatározottak szerint a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési, működtetési, üzemeltetési célokra, feladatokra fordíthatja. (2) A megyei önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények a kötött felhasználású normatívákat a 2/c. sz. melléklet szerint használhatják fel a évi CXXVII. törvény 8. sz. mellékletében meghatározottak szerint. Az intézmények 2/a. sz. mellékletben meghatározott kiadási előirányzata és önkormányzati támogatása tartalmazza a kötött felhasználású normatívák összegeit. 4. (1) A megyei önkormányzat ezer Ft-tal járul hozzá az addiktológiai járóbeteg szakellátás feladatainak ellátásához a 173/2004.(XII.17.) KH. sz. határozata alapján.

7 7 (2) A megyei önkormányzat ezer Ft támogatást nyújt a sportfeladatok ellátásához a 146/2006. (XII. 15.) KH számú határozat alapján. (3) A megyei önkormányzat ezer Ft támogatást ad át az Esélyek Háza működtetéséhez a 147/2006. (XII. 15.) KH számú határozat alapján. (1) A céltartalék összege ezer Ft. 5. (2) A céltartalékból ezer Ft a Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet megszűnéséhez kapcsolódó kötelező kifizetések forrása. (3) A céltartalékból ezer Ft az Ellátó és Szolgáltató Szervezet megszűnéséhez kapcsolódó kifizetési kötelezettségek forrása. 6. Az általános tartalék összege ezer Ft, amely az év közben jelentkező többletfeladatokra-munkácsy kiállítás rendezés, Településrendezési és Műszaki Társulás többletkiadása elszámolás-, továbbá az előre nem tervezhető kiadásokra, valamint a II. félévben átveendő települési intézményi feladatokra és a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó többletkiadásokra fordítható. 7. (1) A 2. (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási ezen belül kiemelt előirányzatokat költségvetési szervenként a 2/a. sz. melléklet határozza meg. (2) A 2/a. és a 2/f. sz. melléklet tartalmazza az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek létszám-előirányzatait. (3) A Megyei Közgyűlés a felújítási előirányzatokat célonként a 4/a. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Megyei Közgyűlés a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 4/b. sz. melléklet szerint állapítja meg. 8. A Megyei Közgyűlés a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait az 5/a. és az 5/b. sz. mellékletek szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. Az adósságszolgálat alakulását az 5/c.számú melléklet tartalmazza.

8 8 III. A költségvetés végrehajtásának szabályai 9. (1) A 2. (1) bekezdés c) pontjában tervezett ezer Ft működési hiány finanszírozására munkabérhitel és folyószámla hitel igénybevételét engedélyezi a közgyűlés, amelynek igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében történik. Az illetmények kifizetéséhez a hitelkereten belül munkabér-megelőlegezési hitel is igénybe vehető, amelyre az önkormányzati hivatal bankszámla-szerződése lehetőséget biztosít. A munkabér-megelőlegezési hitelfelvételeket a Megyei Közgyűlés elnöke engedélyezi, amelyről a soron következő közgyűlésen be kell számolni. A folyószámlahitel-keret maximális összege ezer Ft, amelynek felvétele esetén a közbeszerzési törvény szabályozása szerint kell eljárni. (2) A hitellel történő finanszírozás csökkentése érdekében az év közben képződő működési többletbevételeket, továbbá a szabad pénzmaradványt a hiány csökkentésére kell fordítani. A kamatkiadások csökkentése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközök a kiadások finanszírozásába bevonhatók. 10. (1) A Megyei Közgyűlés az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésének hatásköreit az alábbiak szerint határozza meg: 1 hónapot meg nem haladó betételhelyezés intézményvezetői hatáskör, az intézmények csak a számlavezető pénzintézetnél helyezhetik el betétként az átmenetileg szabad pénzeszközeiket; a megyei önkormányzati hivatal időtartam korlát nélkül helyezheti el betétként az átmenetileg szabad pénzeszközöket. (2) A betételhelyezésnél a hatályos jogszabályok és szerződések előírásait kötelesek a költségvetési szervek betartani. 11. (1) A Megyei Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a évi költségvetésben meghatározott, az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint közreműködjön a többletbevételek megszerzésében az önkormányzat feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében. (2) A Megyei Közgyűlés felhatalmazza és egyben kötelezi az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vezetőit az előírt bevételek beszedésére. A bevételek alakulásáról az intézmények havonta kötelesek beszámolni. 12. (1) A Megyei Közgyűlés a költségvetési egyensúly megteremtése és megőrzése, valamint a minimális hitelfelvétel érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el:

9 9 a./ A Megyei Közgyűlés felügyelete alá tartozó intézmények pénzmaradványának elszámolását az önkormányzati hivatal vizsgálja felül. A zárszámadási rendelet hatályba lépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettség nem vállalható, kivéve a feladattal terhelt, céljellegű pénzmaradványokat. b./ E rendelet mellékleteiben meghatározott kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható. c./ A fejlesztési és felújítási feladatok csak a teljes források támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési bevételek biztosítása esetén indíthatók. d./ A évi pénzmaradványból az intézményeket nem illeti meg a végleges feladatelmaradás miatti összeg, a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott és áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradás van, a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány, a működési bevételek feladattal nem terhelt bevételi többletének 50%-a. (2) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet költségvetési támogatást igényelnének évre, illetve a következő évekre, különös tekintettel a szakmai struktúra átalakítására és a szakmai jogszabályok előírásaira. (3) A Megyei Közgyűlés elrendeli a rendelet 2/f. mellékletében meghatározottak szerint az álláshelyek zárolását, a létszám előirányzatok csökkentését. A 2/a., 2/b. és 2/f. sz. mellékletekben meghatározott és engedélyezett létszámot az intézmények saját hatáskörben nem növelhetik, a létszám növelését csak a közgyűlés engedélyezheti, amennyiben jogszabály kötelezővé teszi. (4) A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat és szükség szerint intézkedni kell a feladatok átcsoportosításáról, racionálisabb feladatellátásról, az intézményi támogatások módosításáról: a szociális és gyermekvédelmi intézmények évente a június 30-i, a szeptember 30-i és a december 31-ei állapot szerint szolgáltatnak adatokat; az oktatási intézmények évente június 30-án a tervezett, október 10-én a tényleges beiskolázásnak megfelelően szolgáltatnak adatokat. (5) Az egészségügyi ágazat likviditási helyzetéről folyamatosan be kell számolni a féléves, az I-III. negyedéves, valamint az éves beszámoló keretében, különös tekintettel a bevételi források és a kötelezettségek összhangjára, a szállítói állomány és egyéb kötelezettségek alakulására. Felül kell vizsgálni a kisegítő és háttérgazdaságok működtetésének hatékonyságát és gondoskodni kell ezen költségek csökkentéséről. (6) A gyermekvédelmi ágazatban az ellátotti létszám nagyságához és összetételéhez igazodóan folyamatosan felül kell vizsgálni a kapacitások alakulását és szükség szerint csökkenteni kell a lakásotthonok számát.

10 10 (7) Az oktatás finanszírozásának változása miatt a 2007/2008. tanév indítása csak az optimális osztálylétszámokkal történhet. A tanulói létszám változásához kapcsolódóan felül kell vizsgálni az oktatási intézmények feladat ellátásának szerkezetét és átalakítani a párhuzamos kapacitásokat. (8) Az intézmények hatékonyabb működése érdekében fel kell tárni a párhuzamos feladatellátást a szakmai feladatok és a kisegítő gazdaságok karbantartás, konyha, mosoda, gazdasági csoportok területén és kialakítani a hatékonyabb, gazdaságosabb működési formákat. 13. (1) A Megyei Közgyűlés a kiemelt előirányzatok módosítását felügyeleti jogkörében engedélyezi az intézmények felülvizsgált kérelme alapján, ideértve az átvett pénzeszközök és működési bevételi többletek felhasználásához kapcsolódó személyi juttatásokat és járulékokat, dologi kiadásokat, továbbá az átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó felújítási és felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként. (2) A közgyűlés elnöke engedélyezi a személyi juttatásokon belüli belső átcsoportosítást a jutalom részelőirányzatra bérmegtakarításból, illetve bérmaradványból. (3) A bevételi előirányzat módosításával együtt járó kiadási előirányzat módosítása tartós kötelezettségvállalást nem jelenthet, és nem járhat együtt többlettámogatási igénnyel. 14. (1) Az intézmények fejlesztési, felújítási feladataira a 4/a. és a 4/b. sz. mellékletben jóváhagyott előirányzatok használhatók fel. Az előirányzatokat a Megyei Önkormányzati Hivatal kezeli és programfinanszírozás szerint adja át az intézményeknek: az 500 ezer Ft-ot meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő fejlesztési, felújítási feladatokra az intézmények legalább 3 árajánlatot kötelesek beszerezni; a felújításokra vonatkozó árajánlatokat műszaki ellenőr véleményezi, javaslatának figyelembevételével az intézményvezető rendeli meg az elvégzendő munkát; a fejlesztési, felújítási kiadásokat igazolt számlamásolat alapján a jóváhagyott keretösszegig finanszírozza az önkormányzati hivatal. (2) Az e rendeletben nem engedélyezett felújítási, felhalmozási feladatokat csak a közgyűlés jóváhagyását követően lehet megkezdeni, kivéve a vis maior okozta helyzeteket. A rekonstrukciós és felhalmozási feladatokra azok a pályázatok nyújthatók be, amelyekhez biztosított a saját forrás és a további működtetés feltételrendszere. (3) A szolgáltatások igénybevétele esetén az 500 ezer Ft-ot meghaladó, de a közbeszerzési értékhatár alatti várható érték esetén legalább 3 árajánlatot kell beszerezni. 15. (1) Az intézmények önkormányzati támogatása továbbra is tartalmazza a bankszámlára utalás többletköltségét 2.000,- Ft/fő, valamint az adható ajándékot 1.500,- Ft/fő összegben az előző évi szinten. A bankszámlára utalás 2.000,- Ft/fő összege a továbbiakban adómentes ajándékként fizethető ki, együttesen 3.500,- Ft/fő összegben.

11 11 (2) Az oktatási intézmények költségvetése tartalmazza a közoktatási törvény figyelembevételével a minőségi munkáért kereset-kiegészítés személyi juttatás és járulék előirányzatait a 2/d. számú melléklet szerint. (3) Az intézmények költségvetése a 2/e. sz. melléklet szerinti részletezésben tartalmazza a évre megállapított 2%-os kereset-kiegészítések összegét az államháztartásról szóló törvény 93/A. -a alapján, amelynek felosztásáról az intézményvezetők saját hatáskörben döntenek az államháztartási törvény és a végrehajtására vonatkozó kormányrendelet előírásai szerint. A kifizetések IV. negyedévben történhetnek a közgyűlés elnökének engedélye alapján. A felhasználásról a évi zárszámadásban be kell számolni. (4) Az illetményeket a tárgyhónapot követő hónap ötödik napján kell kifizetni, ha a bérfizetési nap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, az illetményt legkésőbb a megelőző munkanapon ki kell fizetni. A tiszteletdíjakat és egyéb kifizetéseket a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig kell teljesíteni. 16. A Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról, szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló többször módosított 20/2001. (IX. 30.) KR számú rendelet 5. (4) bekezdésében szabályozott szociális keret összege 300 eft, melyet az önkormányzati hivatal költségvetését részletező 2/b. sz. melléklet tartalmaz. 17. A házi kincstár hatékonyabb működtetése érdekében a részben önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési elszámolási számláját, a kötelezettségvállalásokat az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező megyei önkormányzati hivatal jogosult ellenőrizni. A részben önállóan gazdálkodó intézmény minden hónap 10-én és 20-án köteles a működési bevételekből ellátási és gondozási díjak, alkalmazottak térítése, szolgáltatások az Ft feletti összeget a hivatal költségvetési számlájára beutalni. A havi pénzellátási tervet napi bontásban, a fizetési esedékesség figyelembevételével kell megküldeni. 18. Az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 59. (5) bekezdése értelmében a tartósan üres álláshelyre jutó személyi juttatások 4 hónapot meghaladó előirányzata év közben jutalmazásra nem használható fel, az kizárólag a feladatellátás folyamatos vitelét szolgáló többletmunka elismerését jogszabály szerinti formában szolgáló juttatásokra fordítható. Az üres álláshelyekről és a kapcsolódó előirányzatok felhasználásáról negyedévente kötelesek az intézmények beszámolni az önkormányzati hivatalnak. 19. A Megyei Közgyűlés az Államháztartásról szóló törvény 13/A (2) bekezdése alapján a megyei önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek, illetve személyek számára számadási kötelezettséget ír elő a részükre juttatott támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. E támogatások forrása az egyes szakmai feladatokhoz kapcsolódó alapok, hozzájárulások, valamint az elnöki és az egyéb keretek. A számadási kötelezettség nem teljesítése esetén a további

12 támogatást fel kell függeszteni. A Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága jogosult ellenőrizni a támogatások felhasználását és a számadási kötelezettséget. A Megyei Önkormányzati Hivatal illetékes szakmai irodái kötelesek a támogatások felhasználását és elszámolását ellenőrizni. 20. Az államháztartásról szóló törvény 15/B. (1) bekezdése szerinti közzétételi kötelezettségéről a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésekre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adására vonatkozó szerződésekről a megyei önkormányzat honlapján kell gondoskodni. 21. A Megyei Közgyűlés a behajthatatlan követelések leírása engedélyezésének hatásköreit az alábbiak szerint határozza meg: Ft alatt intézményvezetői hatáskör, amelyet be kell jelenteni a Megyei Közgyűlés elnökének; Ft Ft között a közgyűlés elnöke engedélyezi; Ft Ft között a Gazdasági Bizottság engedélyezi; Ft felett a Megyei Közgyűlés engedélyezi. Az értékhatár értelmezésénél a követelések adósonként számítandók Az államháztartásról szóló törvény 71. (3) bekezdése alapján készített, évekre vonatkozó várható előirányzatokat a 6. sz. melléklet szerint határozza meg a közgyűlés. 23. A Megyei Közgyűlés az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. sz. melléklet szerint fogadja el. 24. A Megyei Közgyűlés az önkormányzat hitelképességét a 8. sz. melléklet szerint állapítja meg. 25. A Megyei Önkormányzat a Településrendezési és Műszaki Társulás részére ezer Ft tagdíjat biztosít. 26. (1) Az intézmények élelmezési nyersanyagnormáinak meghatározásáról szóló, többször módosított 3/1996. (IV. 1.) számú rendelet 1. sz. mellékletének helyébe e rendelet 9. sz. melléklete lép.

13 13 (2) Az egyes intézményekben az alkalmazottak által fizetendő étkezési térítési díjakról szóló módosított 10/2001. (V. 7.) KR sz. rendelet mellékletének helyébe e rendelet 10. sz. melléklete lép. 27. A Megyei Közgyűlés hatályon kívül helyezi az illetékek kezelése és a bevételi tervek teljesítése érdekében eljáró dolgozók érdekeltségi rendszerének szabályairól szóló többször módosított 7/1997. (II. 28.) KR számú rendeletet, valamint az azt módosító 4/1998. (III. 6.) KR számú rendeletet. 28. A Megyei Közgyűlés tagjainak, a bizottsági elnököknek, a bizottságok tagjainak, valamint a megyei tanácsnokoknak járó tiszteletdíj, természetbeni juttatás megállapításáról szóló 16/2006. (X. 11.) KR számú rendelet 6. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A Megyei Közgyűlés tagjai a közgyűlés napján jogosultak a parkolási lehetőség igénybevételére. 29. Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit január 1-jétől kell alkalmazni. Fejér Andor sk. Dr. Bozsó Péter sk. a Megyei Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 2/2007. (II. 19.) KR sz. rendeletet MELLÉKLETE

14 14 3/2007. (II. 19.) KR. sz. rendelete a Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 8/1995. (VII. 1.) KR. sz. rendelete módosításáról A a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 1.. (6) bek. a./ pontjában, valamint a 18.. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet 69.. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (3) A Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatát a 13. sz. melléklet tartalmazza. 2. A rendelet 13. sz. mellékletének, a hivatal felépítését részletező II. része az alábbiak szerint módosul: II. A hivatal szervezeti felépítése - elnök - alelnökök - főjegyző - aljegyző - Elnöki Kabinet Iroda - Pénzügyi és Beruházási Iroda - Közgyűlési Iroda - Művelődési és Népjóléti Iroda - Térségfejlesztési és Külügyi Iroda - Védelmi Titkárság - Belső Ellenőrzési Csoport - Épületüzemeltetési Csoport a.) Közvetlen elnöki irányítás mellett tevékenykedik: - Elnöki Kabinet Iroda - Védelmi Titkárság. b.) közvetlen elnöki és főjegyzői közös irányítás mellett tevékenykednek: - Elnöki Kabinet Iroda vezetője, a személyzeti és munkaügyi referensi feladatok ellátásában. - Épületüzemeltetési Csoport. c.) közvetlen főjegyzői irányítás mellett tevékenykedik: - Belső Ellenőrzési Csoport, - főjegyzői adminisztráció.

15 15 3. (1) A rendelet 13. sz. mellékletének a belső szervezeti egységek vezetéséről szóló III./3. pontja az alábbiak szerint egészül ki, ezzel egyidejűleg a V/9. pontban az Ellátó- és Szolgáltató Szervezet megjelölés helyébe az Épületüzemeltetési Csoport kerül: A közvetlen elnöki és főjegyzői közös irányítás mellett működő Épületüzemeltetési Csoportot csoportvezető irányítja. A csoportvezető gondoskodik a testületi ülések, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal munkavégzése tárgyi, technikai feltételeinek biztosításáról; az irodaházak épületeinek, gépeinek, berendezéseinek üzemeltetési, felújítási, karbantartási feladatai ellátásáról; kiállítások, rendezvények szervezéséről, rendezéséről, lebonyolításáról. (2) A rendelet 13. sz. melléklet V/5. a., pontja az alábbiak szerint egészül ki: az Épületüzemeltetési Csoport munkarendje: hétfőtől csütörtökig óráig, pénteken óráig tart. 4. A rendelet 13. sz. melléklete IV/3.a., pontjából a korábbi Beruházási és Közbeszerzési Iroda feladatai átkerülnek a IV/2. pontba, az új elnevezésű Pénzügyi és Beruházási Iroda feladatai közé, az alábbiak szerint: Pénzügyi és Beruházási Iroda feladatai: a.) A megyei önkormányzat és a megyei intézmények gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása, így különösen: - gazdálkodik a Megyei Közgyűlés által rendelettel jóváhagyott éves költségvetési előirányzatokkal, a költségvetési rendelet alapján finanszírozza az intézményeket, utalja az önkormányzati támogatást, - ellátja a megyei önkormányzat éves költségvetésével összefüggő tervezést, elemzést, a költségvetési és a zárszámadási rendelet tervezetének előkészítését, koordinálja az intézmények költségvetési terveinek, gazdálkodási beszámolóinak összeállítását, gondoskodik a pénzmaradvány elszámolására vonatkozó elvek kidolgozásáról, - elkészíti a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolókat, - vezeti a gazdálkodással összefüggő nyilvántartásokat, biztosítja a gazdasági folyamatok kettős könyvviteli nyilvántartását, figyelemmel kíséri a pénzforgalmi és üzemgazdasági folyamatokat, ellátja az adótörvények alapján az önkormányzati hivatalra háruló feladatokat, - kezeli a megyei önkormányzat költségvetési elszámolási számláját, a letéti számlát, a lakás-alap számlát, végzi az ezekkel kapcsolatos pénzügyi feladatokat, - pénzkezelési feladatok ellátása,

16 16 - a megyei önkormányzat hivatala dolgozói bér- és bérjellegű kifizetéseinek intézése, a megbízási és tiszteletdíjakkal, a dolgozó kiküldetési, utazási és élelmezési költségeivel kapcsolatosan biztosítja a pénzügyi fedezetet, - számviteli vagyonnyilvántartást vezet, amelynek keretében elszámol az önkormányzat kötvényeiről, részvényeiről, vagyoni hozzájárulásairól, az osztalék-bevételekről, - közreműködik a pénzügyi információs rendszer működtetésében, kapcsolatot tart a hivatal gazdálkodásával összefüggően az államigazgatási és a gazdálkodó szervezetekkel, - közreműködik az intézményi gazdálkodás szervezeti kereteinek továbbfejlesztésében, - hivatali gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos számviteli, adózási, biztosítási és nyilvántartási feladatok ellátása; b.) a beruházási és közbeszerzési feladatok, így különösen: - ellátja a rendelet 56/A. -ában meghatározott, a közbeszerzési törvény végrehajtásából adódó feladatokat, - ellátja a megyei önkormányzat intézményei fejlesztéseinek koordinálását, végzi a konkrét fejlesztések pénzügyi és műszaki bonyolítását, a közbeszerzési eljárások előkészítését, lefolytatását a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet közbeszerzései, illetve az intézmények hirdetmény közzététele nélküli egyszerű eljárásai kivételével -, - bonyolítja az intézményi rekonstrukciós és felújítási tevékenységhez kapcsolódó műszaki feladatok ellátását. c.) vagyonkezelési feladatok: Központi vagyonkezelőként végrehajtja a törzsvagyon és forgalomképes vagyonnal összefüggő feladatokat, így különösen: - központi vagyonkataszter vezetése, - a megyei önkormányzati intézmények vagyonkezelésének felügyelete, - a megyei önkormányzat pénz- és egyéb vagyoni eszközeinek, értékpapírjainak befektetésére, hasznosítására javaslattétel, illetve a befektetések szervezése, - a megyei önkormányzat vagyoni befektetéseinek nyilvántartása, - részvétel a privatizációs eljárásban, a privatizációs bevételek nyilvántartása, intézkedés az elmaradt befizetések behajtásáról, - az önkormányzat vagyoni eszközei nyilvántartásának és leltározásának irányítása, - a közgyűlés és a közgyűlés elnöke elé kerülő vagyonhasznosítási javaslatok előkészítése, a társirodák által készített, pénzügyi kihatású előterjesztések, szerződések, megállapodások véleményezése, - vagyonhasznosítási szerződések nyilvántartása, bérlemények átadás-átvétele, bérleti díj, valamint közüzemi költségek számlázása, - vagyonhasznosítási, gazdasági társasági, valamint a beruházások végrehajtásához kapcsolódó polgári jogi szerződések előkészítése, - a gazdasági társasági szerződések, határozatok és egyéb iratok nyilvántartása, - szükség szerint közreműködik a települési önkormányzatok és a megyei önkormányzat közötti intézmény átadás-átvétel lebonyolításában; d.) ellátja a Pénzügyi Bizottság működésének segítésével kapcsolatos feladatokat.

17 17 5. A rendelet 13. sz. melléklete IV/2. pontjában a korábbi Térségfejlesztési Iroda, valamint az Európai Integrációs Iroda feladatai helyébe az alábbi felsorolás lép: Térségfejlesztési és Külügyi Iroda feladatai: - a területfejlesztési szakmai feladatok ellátása, a települési, megyei, kistérségi, regionális és országos fejlesztési elképzelések összehangolása, a megyei érdekek képviselete, - a megye és kistérségei területi érdekképviseleti funkcióihoz kötődő elemző, döntéselőkészítő, szervező és végrehajtó tevékenység, - koncepciók és programok készítése, az elkészítés irányítása, koordinálása, segítése a megye teljes területére és egyes térségeire kiemelten: - területfejlesztési koncepció - középtávú területfejlesztési stratégiai program, - agrárstruktúra- és vidékfejlesztési program, - közlekedésfejlesztési koncepció és program, - turizmusfejlesztési koncepció és program, - környezetvédelmi program, - hulladékgazdálkodási terv, - energiaellátási koncepció, - a megye és kistérségei társadalmi-gazdasági fejlődésének segítése elemző, koordinációs, integrációs, információs és forrásfeltáró feladatok ellátása, - a megye társadalmi-gazdasági folyamatainak és azok térségi vonatkozásainak folyamatos elemzése, - a közlekedési, hírközlési, vízügyi, kommunális, környezet- és természetvédelmi, valamint az épített környezet védelmével és a műemlékvédelemmel kapcsolatos koordinációs és érdekképviseleti feladatok ellátása, - az energiaellátás megyei feladatainak koordinálása, a megyei önkormányzati intézmények energiagazdálkodásának irányítása, segítése, különös tekintettel a megújuló energiák hasznosítására, - a megyei főépítészi feladatok ellátása, területrendezési feladatok végzése, szervezése, - részvétel a területi információs rendszer kialakításában és működtetésében, - a megyei és regionális infrastruktúra helyzetének figyelemmel kísérése, a fejlesztési stratégia kialakításának, illetve a konkrét fejlesztési elképzelések kidolgozásának és megvalósításának elősegítése, közreműködés ezek koordinálásában elsősorban a közúthálózat, a vízi közmű hálózatok, az ár- és belvízvédelem és a kommunális feladatok terén, - a befektetési és vállalkozásösztönzési tevékenység ellátása, - a településközi, a kistérségi és a megyék közötti együttműködésből, kapcsolattartásból eredő megyei feladatok ellátásának biztosítása, - a megyei önkormányzat terület-, infrastruktúra-, Európai Uniós- és nemzetközi kapcsolatok fejlesztési célú alapokkal, keretekkel és alapítványaival kapcsolatos szakmai, döntés előkészítő és koordinációs feladatainak ellátása,

18 18 - a megyei önkormányzat képviseletében közreműködés egyes nemzetközi-, interregionális- és területfejlesztési célú szervezetekben, vállalkozásokban, általános kapcsolattartás a szakmai kamarákkal, a megye vállalkozói, gazdálkodói szférájával, - a megyei önkormányzati tulajdoni érdekeltségű gazdasági társaságok, gazdálkodó szervezetek, intézmények tevékenységének szakmai és általános felügyelete, kiemelten az idegenforgalom és a természetvédelem terén, - a fűtéstechnikai szolgáltatások szakmai felügyelete, - gazdasági társasági döntésekhez stratégia kialakítására javaslattétel, - közreműködés gazdasági társaságok, intézmények, társulások, alapítványok létrehozásában, az önkormányzati vagyon hasznosításának közgazdasági megalapozásában, - a települési önkormányzatok, illetve ezek térségi szövetkezései részére folyamatos szakmai tanácsadás, segítségnyújtás, pályázati koordináció, - a szakterületéhez tartozó tevékenységi körű önkormányzati társulásokkal kapcsolatos szakmai feladatok ellátása, - a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács szakmai tevékenységének segítése, - a megyei idegenforgalmi fejlesztések összehangolása, az idegenforgalmi értékek feltárása, az idegenforgalmi marketing és információs tevékenység szakmai irányítása, az érdekegyeztető feladatok ellátása, - a megyei önkormányzat nemzetközi partnerkapcsolatainak ápolása, fejlesztése, két- és többoldalú nemzetközi programok menedzselése, - Európai Uniós információk összegyűjtése, széleskörű megismertetésének biztosítása, a megyei Európai Információs Pont szakmai irányítása, - hazai és nemzetközi pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, - uniós pályázatokra benyújtandó dokumentumok elkészítésének, illetve az ilyen témákban kiírandó megyei pályázatok elkészítésének koordinálása, program-menedzselés, - a nemzetközi és ezen belül az uniós kapcsolatok menedzselésével összefüggő adminisztrációs tevékenységeinek ellátása, - a Gazdasági Bizottság működésének segítésével kapcsolatos feladatok ellátása. 6. (1) E rendelet március 1-jén lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Megyei Közgyűlés - a 67. (5) bekezdés szerinti, a megyei főjegyző feladat- és hatásköreit részletező 12. sz. mellékletének IV/47. pontját, - a 68. (2) bekezdés szerinti, a megyei aljegyző feladat- és hatásköreit részletező 12/a. sz. melléklete 2/c. pontjának negyedik francia bekezdését, - a 69. (3) bekezdés szerinti 13. sz. melléklet: = I/2.; I/4.; II.; III/3.; IV/1./l-m.; IV/2.; V/5./a., és c.,; pontjainak Megyei Illetékhivatalra és Ellátó- és Szolgáltató Szervezetre vonatkozó részeit hatályon kívül helyezi. Fejér Andor sk. Dr. Bozsó Péter sk. a Megyei Közgyűlés elnöke megyei főjegyző

19 19 4/2007. (II. 19.) KR. számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 15/1995. (XII. 30.) KR számú rendelet módosítására 1. (1) A többször módosított 15/1995. (XII. 30.) KR számú rendelet 1. sz. mellékletéből korlátozottan forgalomképes törzsvagyon törlésre kerülnek az alábbi ingatlanok: Ssz. Vagyonkezelő megnevezése Helyrajzi Terület Funkció (ingatlan helye) szám (m 2 ) 1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet kórház Tiszaföldvár, Szondi u Kádas György Óvoda, Ált. Isk., Készségfejl. Spec. Szakisk., Diákotth., Egységes beépítetlen terület Gyógyped. Módszert. Int. és Gyermekotthon Kisújszállás Kisköre, belterület Kisújszállás, belterület 1328/ beépítetlen terület 19. Művelődési, Továbbképzési és Sport épület Intézet Szolnok Szolnok, Szabadság tér Ellátó és Szolgáltató Szervezet Szolnok megyeháza Szolnok, Kossuth L. u. 2. Szolnok, Kossuth L. u irodaház Szolnok, Verseghy park irodaház Szolnok, Indóház u / épület (tul. hányad: ¾) Szolnok, Indóház u / telek (tul. hányad: ¾) Szolnok, Dózsa Gy. u lomkamra (2) A rendelet 2. sz. mellékletéből forgalomképes vagyon törlésre kerül az alábbi ingatlan. Ssz. Vagyonkezelő megnevezése (ingatlan helye) Helyrajzi szám Terület (m 2 ) Funkció

20 20 1. Önkormányzati Hivatal Szolnok Szolnok, Tófenék u addiktológia (3) A rendelet 1. sz. melléklete korlátozottan forgalomképes vagyon az alábbiak szerint egészül ki: Ssz. Vagyonkezelő megnevezése Helyrajzi Terület Funkció (ingatlan helye) szám (m 2 ) 1. Önkormányzati Hivatal Szolnok addiktológia Szolnok, Tófenék u. 17. Szolnok, Kossuth L. u megyeháza Szolnok, Verseghy park irodaház Szolnok, Indóház u / épület (tul. hányad: ¾) Szolnok, Indóház u / telek (tul. hányad: ¾) Szolnok, Dózsa Gy. u lomkamra (4) A rendelet 2. sz. melléklete forgalomképes vagyon az alábbiak szerint egészül ki: Ssz. Vagyonkezelő megnevezése Helyrajzi Terület Funkció (ingatlan helye) szám (m 2 ) 1. Önkormányzati Hivatal Szolnok épület Szolnok, Szabadság tér 7. Szolnok, Kossuth L. u irodaház Tiszaföldvár, Szondi u kórház Kisköre, belterület beépítetlen terület Kisújszállás, belterület 1328/ beépítetlen terület 2. Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Fejér Andor sk. Dr. Bozsó Péter sk. a Megyei Közgyűlés elnöke megyei főjegyző

I. A rendelet hatálya. II. A költségvetés bevételei és kiadásai [1]

I. A rendelet hatálya. II. A költségvetés bevételei és kiadásai [1] Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyűlésének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 3/2011. (II. 14.) KR. számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő.

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (II.26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Nagybakónak községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a évi költségvetésről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a évi költségvetésről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2013. évi költségvetésről Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csévharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet 1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a módosító 26/2013.(VI.10.), 32/2013. (IX. 23.), 43/2013. (XII.

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 7/2009.(III.30.),

Részletesebben

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1..

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1.. Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről Hét község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2014.(II.07.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Újtikos Községi Önkormányzat Kévislő-testületének 3/2014.(II.7.)

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben a 18/2014. (IX. 02.), 19/2014.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 19/2013.(VII.30.),

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Vác Város Képviselő-testület

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2015. (II. 27.),

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről 1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Időközi

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2010.(II. 12.) rendelete. Jászdózsa Község évi költségvetésének megállapításáról.

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2010.(II. 12.) rendelete. Jászdózsa Község évi költségvetésének megállapításáról. JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2010.(II. 12.) rendelete Jászdózsa Község 2010. évi költségvetésének megállapításáról. Jászdózsa község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (III. 1.) rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (III. 1.) rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (III. 1.) rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Egységes szerkezetben!) Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. A költségvetés címrendje

A rendelet hatálya 1. A költségvetés címrendje Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2011.(II.28.), 12/2010.(XI.26.) és 10/2010. (IX.06.) számú rendelettel módosított 4/2010.(II.26..) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 68/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Jászdózsa Községi

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről 1 Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2010. (III. 18.) rendelete a Nagyközség 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) rendelet módosítása Egységes szerkezetben Az önkormányzat

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2011. I. félévi M U N K A T E R V E 2 2011. február 11. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.12.) Önkormányzati Rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.12.) Önkormányzati Rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.12.) Önkormányzati Rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2006. I. félévi M U N K A T E R V E 2006. február 17. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. június 25. XX. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 5 IV. Közlemények, hirdetmények 7 2 I. Személyi

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2009. I. félévi M U N K A T E R V E 2 2009. február 20. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

KIVONAT. a megyei önkormányzat évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2009. (III.1.) rendelet módosításáról

KIVONAT. a megyei önkormányzat évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2009. (III.1.) rendelet módosításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

21/2005. (V.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

21/2005. (V.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 21/2005. (V.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a 2004.évi pénzmaradvány felhasználásról, valamint a 2005.évi költségvetés és végrehajtás szabályairól szóló rendelet módosításáról A Budapest

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

KABA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016. ( II.22. ) Ör. sz. r e n d e l e t e. az önkormányzat évi költségvetéséről

KABA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016. ( II.22. ) Ör. sz. r e n d e l e t e. az önkormányzat évi költségvetéséről KABA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2016. ( II.22. ) Ör. sz r e n d e l e t e az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 2015. évi költségvetéséről

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 2015. évi költségvetéséről LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 2015. évi költségvetéséről Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben

Részletesebben

1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről 1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete

Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete Az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005.(II.15.) rendeletének módosításáról Hajdúbagos község

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2008. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2007. évi terv 2008. évi

Részletesebben

Működési mérleg. Fejlesztési mérleg. Finanszírozási bevételek

Működési mérleg. Fejlesztési mérleg. Finanszírozási bevételek 1.sz. melléklet Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege 2011. évi CXCV. Törvény 23. (2) bekezdés BEVÉTELEK KIADÁSOK Működési mérleg Megyei önkormányzat feladatai

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Martonvásár Város Képviselő-testület 9/2011 (III. 9.) rendelete Martonvásár Város Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról

Martonvásár Város Képviselő-testület 9/2011 (III. 9.) rendelete Martonvásár Város Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról Martonvásár Város Képviselő-testület 9/2011 (III. 9.) rendelete Martonvásár Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Martonvásár Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 335/2004. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő Község

Részletesebben

Újszász Városi Önkormányzat 2014 évi költségvetésének megállapításáról

Újszász Városi Önkormányzat 2014 évi költségvetésének megállapításáról Újszász Város Önkormányzatának 2/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete Újszász Városi Önkormányzat 2014 évi költségvetésének megállapításáról Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról, a mellékleteiről és a szöveges indokolásról Kisújszállás Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Jászszentandrás Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-2/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2006. december 21. 19. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 20/2006. (XII. 21.) Kgy. a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I.

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I. Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben