Beszámoló Hajdúszoboszló város évi költségvetésének féléves végrehajtásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló Hajdúszoboszló város 2013. évi költségvetésének féléves végrehajtásáról"

Átírás

1 Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/ , Fax: 52/ kódszám Ügyiratszám: /2013. A szeptember 12-ei testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete Ügyintéző: Ellenőrizte: Megtárgyalja: Aláíró.. (Jegyző/aljegyző kézjegye) Valamennyi Bizottság Beszámoló Hajdúszoboszló város évi költségvetésének féléves végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottságok! Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a 3/2013 (II.21.) számú rendeletében elfogadta a város évi költségvetését. Az államháztartásról szóló törvény szerint a költségvetés féléves végrehajtásáról szóló beszámolót a Képviselő-testületnek meg kell tárgyalnia. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata június 30-ig hitelmentesen gazdálkodott, a költségvetésben betervezett hitel felvételére még nem került sor. A évi költségvetést már az Államháztartási Törvény értelmében Önkormányzatra és Polgármesteri Hivatalra elkülönítetten kellett elkészíteni, ennek megfelelően a beszámolóknak is hasonló szerkezetben kell elkészülni. A mellékelt táblázatok külön tartalmazzák az Önkormányzat és Hivatal számadatait, viszont a beszámoló szöveges részében ezt külön nem szerepeltetjük tekintettel arra, hogy a korábbi években is a Képviselő-testület egyben kívánta látni a város költségvetését és annak végrehajtásáról szóló beszámolókat. I. Bevételek A működési bevételként tervezett módosított /eFt előirányzattal szemben /eFt teljesült félévig, mely 54,9 %-ot jelent. A felhalmozási bevételek /eFt módosított előirányzatával szemben /eFt teljesült, mely 20,4%.

2 2 1. Önállóan gazdálkodó és önállóan működő intézmények bevételei (1/a.- 1/b. sz. mellékletek) A saját bevételek önállóan gazdálkodó intézmények esetén a módosított előirányzathoz képest 69%-ra, míg az önállóan működő intézmények esetén 97,3%-ra teljesültek. A teljesítéseket jelentősen befolyásolja a évi ki nem utalt támogatás, melyek mértékeit a mellékelt 1. számú táblázat mutatja be intézményenként. Ugyanezen táblázat az intézményi saját bevételek megoszlását is szemlélteti. A központi intézkedések és a képviselő-testület döntésének eredményeképpen évben már csak hat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény működött, melyből a Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ ebben az évben kezdte el tevékenységét. A Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ megállapított költségvetése /eFt, a módosított előirányzat első félév végén /eFt. A közigazgatási területen belül működő oktatási intézmények esetén önkormányzati feladatként jelentkező közétkeztetés biztosítására a HIK költségvetése /eFt-ot, az Egyesített Óvodai Intézmény költségvetése /eFt-ot tartalmaz. A pénzforgalmi adatok alapján a bevételek 52,64%-ban a kiadások 52,35%-ban teljesültek. A féléves pénzforgalmi jelentés szerint az étkezési térítési díjak 46,63%-os teljesítést mutatnak. A felnőtt-étkeztetés terén az átszervezésekből adódó - a rezsiköltség nagyobb arányú áthárítása miatti - áremelés jelentősen visszavetette a szolgáltatást igénybe vevő pedagógusok számát, mely a bevétel teljesülésének részbeni elmaradását eredményezi. A térítési díjak beszedése a korábbi évek folyamán kialakult formában, gördülékenyen, a szolgáltatási helyen történik. A helyiségek és sportpályák bérleti díjaiból származó tervezett bevételeket az első félévben 114%-ra teljesítette, köszönhetően a megnövekedett igényeknek és egységes önköltségszámításon alapuló díjszabásnak. A helyiség- és pályabérlések bérleti szerződés alapján történnek. A kollégium nyári időszaki hasznosításából várhatóan az elmúlt évihez képest kevesebb bevétel képződik, amely leginkább az elmélyülő válság hatására visszaeső turizmus következménye. Ezen a téren a jövőben korszerűbb disztribúcióval, és a szolgáltatások minőségének emelésével (amely jórészt költségvetésfüggő) jelentős előrelépést lehetne elérni. A bevételi előirányzatok teljesülésénél nagy elmaradás mutatkozik a továbbszámlázott szolgáltatások terén, mely a fenntartó és a működtető önkormányzat közötti szerződések elhúzódó aláírása, valamint tisztázatlan kötelezettségek miatt nem megvalósítható.

3 3 2. Helyi adóbevételek (2. számú melléklet) A I. félév értékelésekor elmondható, hogy tavalyhoz képest minden adónemben valamelyest növekedtek az adóbevételek, az időarányos teljesítés megfelel az előzetes terveknek és a korábbi évek adatainak. Jelenlegi állapot szerint a költségvetés tavalyhoz képest megemelt adóbevételi számait nem fenyegeti veszély, sőt némi túlteljesítés is várható egyes adónemekben. Örvendetes tény, hogy az első félévben 7-8 %-kal nőtt a kereskedelmi szálláshelyeken regisztrált vendégéjszakák száma, és ezen tendencia júliusban is megmaradt, illetve az augusztusi forró napokon is sok vendég keresett szállást az egyes utcákban, melyek reményeink szerint előrevetítik, hogy az éves jelentősen emelt idegenforgalmi adóbevételi elvárás teljesülhet, illetve valamelyest nőhet a vendégéjszakák száma. A helyi iparűzési adó vonatkozásában a Htv. adóalap csökkenést szabályozó rendelkezésének jelentős változása (sávos levonás 500 M Ft felett) és a decemberi feltöltések teljesítése okán, a második félévi helyi iparűzési adóbevétel várhatóan jelentősen meghaladja az első félévit. Az építményadó bevétel évről-évre folyamatosan növekszik, mely részben az adóköteles ingatlanok feltárásának következménye. A tervezett bevétel várhatóan teljesülni fog év végéig. A vállalkozók kommunális adónemében a negatív előjel oka továbbra is, hogy 2010-től megszűnt az adónem, és az adózók túlfizetéseiket folyamatosan kérik vissza az elévülési időn (5 év) belül. A gépjármű bevétel a tervezettnek megfelelően alakul, természetesen összege a törvényi változás miatt (60%-át a Magyar Államkincstárnak kell átutalni) jelentősen kisebb, mint 2012-ben. 3. Önkormányzati egyéb bevételek átvett pénzeszközök (3-4. sz. mellékletek) Az egyéb bevételek a módosított előirányzathoz képest 78 %-ra teljesültek. Az önkormányzati igazgatási tevékenység legjelentősebb bevételei az alábbiak: - Első lakáshoz jutás hiteltörlesztés: 3.003/eFt - Segélyek visszafizetése: 177/eFt - Vendégkönyv bevétele: 105/eFt - Kamatbevétel: /eFt - Továbbszámlázott szolgáltatások: 7.229/eFt A kamatbevételeket annak ellenére tudtuk növelni, hogy évben a jegybanki alapkamat fokozatosan csökkent és ezzel párhuzamosan a betéti kamatok is.

4 4 A hulladéklerakási díj áthárítás számlázása 50 %-ban megtörtént, a másik 50 % a háromnegyedéves beszámolóban fog megjelenni. A csípőszúnyog gyérítésre az önkormányzat ebben az évben 3.000/eFt összegű támogatást kapott a Magyar Turizmus Zrt-től. A támogatási szerződés és a szakmai-pénzügyi elszámolás rendjének megfelelően a bevétel az utolsó negyedévben realizálódik. A rendelkezésre bocsátott első félévi pénzügyi kimutatás szerint a közterületfelügyelet a foganatosított intézkedések kapcsán 40,31 % bevételt valósított meg. Ezen mutató megfelel az előirányzott bevétel arányos teljesítésének. Az első féléves felügyelői tevékenységet március közepéig korlátozta az a helyi rendőrkapitánysággal megkötött együttműködési megállapodás hiánya, mely jogalapot biztosított az ezt követően foganatosított közterület-felügyelői intézkedéseknek. Ezen hátrány már nem áll fenn, így várhatóan a bevétel előirányzat teljesítése az év végéig megvalósul. A második negyedév összesített adatai szerint 1.545/eFt távolléti helyszíni bírság került kiszabásra. Az átvett pénzeszközökre tervezett /eFt-ból /eFt realizálódott. Előző évi visszatérülés /eFt, mely a évi beszámoló tárgyalásakor már volt a Tisztelt Képviselő-testület előtt. Ennek része az intézményektől elvont /eFt évi pénzmaradvány. Ez a bérmaradványok költségkímélő kifizetésével van összefüggésben, mivel a felhasználások jelentős része járulékmentesen történt, és így csaknem 5.088/eFt járulék megvonásra került. Az államháztartáson belülről átvett pénzeszközök között a hazai és uniós nyertes pályázatok támogatási összegei szerepelnek az előirányzatok soraiban. A bel- és csapadékvíz védelmi pályázat soron a kivitelezéshez igényelt előleg teljesülése található. A projekthez kapcsolódóan a Támogatási Szerződés ez év februárjában aláírásra került. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás a nyár folyamán lezárult, a kivitelezés augusztus végén megkezdődik és várhatóan jövő nyár elejéig be is fejeződik. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök között a hazai és uniós pályázatok támogatási összegei szerepelnek az előirányzatok soraiban. A pályázatok jóváhagyott műszaki és pénzügyi ütemtervének megfelelően történnek a támogatások utalása. A többi nyertes projekt előrehaladása a támogatási szerződésnek megfelelő. A pályázatokkal kapcsolatos bevételek a kiadási tábláknál kerülnek részletezésre.

5 5 4. Központosított támogatások (5. sz. melléklet) A táblázat azon feladatokat tartalmazza, melyekre kötött felhasználással állami támogatást kaptunk. Ezen feladatok megjelennek az adott kiadási táblázatokon is. 5. Vagyonhasznosítási bevétel (7. sz. melléklet) évben az értékesítésre kijelölt ingatlanok közül egyet sem sikerült értékesíteni. Ingatlan bérbeadás: Eredeti előirányzat: 6.500/eFt Teljesítés: 5.496/eFt Szántó bérleti díj: Eredeti előirányzat: 409/eFt Teljesítés: 273/eFt Ebben az évben a tavalyihoz képest is erősebben jelentkezett a fogyasztás csökkenése, amely megmutatkozik a kereskedelemben vállalkozók forgalmában, ezzel együtt a bérleti díjbevételekben is. A tavalyi évhez képest csökkent az időarányos teljesítés mértéke. A Debreceni útfélen lévő Kempinget a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. üzemelteti, melynek bérleti díját a korábbi évekhez hasonlóan a szezon zárását követően a Zrt. utalja át az Önkormányzat részére. A vagyonhasználati díjak (Hungarospa Zrt., Városgazdálkodási Zrt.) időarányosan kerülnek megfizetésre. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata biztosító társaságnál lekötött olyan megtakarítással rendelkezett, mely évben lejárt. A kötvény beváltását követően 7.632/eFt került számlánkra átutalásra.

6 6 II. Kiadások 1. Önállóan gazdálkodó és önállóan működő intézmények kiadásai (8/a. és 8/b. sz. mellékletek) Az önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai 50,1%-ra teljesült, mely időarányos. Az önálló működő intézmények 47,4%-ra teljesültek, mely szintén időarányos mértékű. Az intézményi kiadások közül néhány gondolat a HIK mint újonnan indult intézmény gazdálkodásáról: A HIK kiadási oldalán túlnyomórészt a feladat-ellátási körbe tartozó intézmények közüzemi díjai, az élelmiszer és nyersanyagok beszerzési költségei, illetve a munkabérek, valamint a működtetéshez szükséges készletek és szolgáltatások költségei, jelennek meg. A pénzügyi szolgáltatások árának (a bankköltségek év közbeni növekedése) megemelkedése miatt, az előirányzat teljesülése ezen a soron, már félévkor meghaladta az engedélyezett előirányzatot. Tapasztalatok szerint a költségvetésben karbantartásra, kisjavítási munkák elvégzésére biztosított támogatás figyelembe véve az ingatlanok amortizáltságát, az elavult gépek, berendezések állapotát - nem elegendő. Sajnos a költségvetési okokból el nem végzett munkák súlyosbodnak a következő évekre torlódnak és jóval nagyobb kiadásokat indukálnak, pusztán a fenntarthatóság érdekében. A december 31-ig önállóan működő és gazdálkodó közoktatási intézmények működtetésbe vételével több halaszthatatlan, tűzbiztonsági okiratban feltüntetett hiányosságot kellett pótolni, amelyek a mai napig is folynak. A költségvetés tervezésekor nem voltak ismertek ezen és más állapotok sem, mivel az intézmények átadása nem tényleges állapotfelméréssel történt. Az intézmények állagában a vizsgált félévben, jórészt a korábbi években elmaradt karbantartási munkáknak és a szélsőséges időjárásnak köszönhetően, bekövetkezett és fokozottan balesetveszélyessé váló romlásokat, soron kívül kellett javítani. A HIK költségvetése ilyen tételeket nem tartalmaz, vagy nem megfelelő mértékben. Ezeket az előre nem tervezett és nem tervezhetett kiadásokat a második félévben várhatóan pótelőirányzat kéréssel és a vis maior keret igénybevételével szükséges kompenzálni. Gazdálkodási és működési szempontokból is fontos volna a használati és a vagyonkezelési szerződés létrejötte a fenntartói és a működtetői oldal között. A nyári időszakban az egységes keretek között működő HIK hatékonyabban volt képes koncentrálni és szervezni a karbantartók és a takarítók munkáját. A belső munkaerő alkalmazásával több feladatot, és költséghatékonyabb formában végezhettünk el az elmúlt években megszokottakhoz és a költségvetésükben karbantartásra és kisjavításra fordítható kerethez képest.

7 7 2. Önkormányzati feladatok (8. sz. melléklet) A feladatok teljesülése 46,6%-os, ezen belül a teljesülések alakulását a külön sorok mutatják. A táblázat nem tartalmaz olyan feladatokat, melyek a tervezetthez képest jelentősen eltérnének. Állategészségügy feladaton kerül elszámolásra a korszerű állati hulladékkezelő teleppel kapcsolatos támogatás a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. felé, a támogatás lehívása 1/4-évente történik, a félév zárását követően kifizetésre került a II. negyedéves számla így teljesítés egyébként időarányos. A közfoglalkoztatás kiadásait eredeti előirányzatban a Polgármesteri Hivatalnál terveztük. Év közben a támogatási szerződést a Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége az önkormányzattal kötötte meg, a kiadások az önkormányzati feladatok között jelennek meg. Úszásoktatás Az Árpád Uszoda tanmedencéjében - tanórai kereten belül - ideális körülmények között folyik a város általános iskoláiban tanuló 2. osztályos gyermekek úszásoktatása, melyhez a tárgyi feltételeket a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. teremti meg. A költségvetésben e célra rendelkezésre álló összeg időarányosan felhasználásra került. A Városi Sportház költségvetési előirányzata az első félévben fedezte a felmerülő kiadásokat. A költségvetési keret nagy részét a közüzemi díjak villany, gáz költségeire fordítottuk. A sportház működésére, fenntartására, valamint egyéb kiadásaira (karbantartás, kis javítás, festés, mázolás stb.) tervezett összegek felhasználása feladat, illetve időarányosan történik. A zászlókihelyezés-lobogózási feladatok (zászlók karbantartása, vásárlása, útjelzők táblák elhelyezése, forgalomelterelő táblák kihelyezése stb.) ellátására fordítható költségvetési összeg időarányos része átutalásra került a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. részére. Előző évi állami támogatás visszafizetése sor (14.522/eFt) a évi normatíva és kötött felhasználású támogatások állammal történt elszámolása utáni visszafizetést tartalmazza. A megszűnő intézményekkel kapcsolatos kiadások sorban azon intézmények, melyek 2013-tól állami fenntartásba kerültek a évet terhelő kifizetetlen számláit tartalmazza. Ezek év elején az önkormányzat bankszámlájáról kerültek kifizetésre. Erről a képviselő-testületet évi zárszámadás tárgyalásakor már tájékoztattuk.

8 8 3. Városüzemeltetés (9. sz. melléklet) A legtöbb üzemeltetési tevékenységen folyamatos a feladatellátás, az eltelt időszakhoz képest alacsonynak tekinthető teljesülések esetén az alábbiakban adunk tájékoztatást: Vízelvezetés belvízmentesítés feladaton a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt-vel érvényben lévő szerződés alapján a munkálatok folyamatban vannak. A pénzügyi teljesítés a III. és IV. negyedévben várható. Köztisztaság sikosságmentesítés feladaton a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt-vel érvényben lévő szerződés alapján a munkálatok folyamatban vannak. A pénzügyi teljesítés a III. és IV. negyedévben várható. A Parkfenntartás feladat ellátása folyamatosan történik. A évre vonatkozó megállapodás aláírása a szokásosnál több időt vett igénybe (tekintve, hogy a Mozicsarnok előtti parkrész gondozása is bekerült a feladatok közé) a félév zárását követően kifizetésre került a I-II. negyedéves számla így teljesítés időarányos. Az egyéb áramdíj valamint a szökőkutak üzemeltetése feladatokon a teljesítés elmarad a tervezetthez képest, azonban ez egyáltalán nem szokatlan, hiszen, a feladat ellátása folyamatos, azonban annak teljesítése a szolgáltató számlázásához igazodik. Belterületi utak fenntartása feladatok ellátása a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt-vel érvényben lévő szerződés alapján folynak. Az útburkolati jelek festése, valamint a tavaszi kátyúzási munkák teljes egészében elkészültek, az utak menti kaszálás, közúti jelzőtáblák karbantartása szükség szerint folyamatos munkavégzést igényel. A számla benyújtása illetve a pénzügyi teljesítés a III. és IV. negyedévben történik. Szemétlerakó üzemeltetés (Nádudvar) feladaton a számlázás havonta történik a beszállított mennyiségnek megfelelően. Tekintve, hogy a beszállított mennyiség az első félévben mintegy 15 %-kal marad el az elmúlt évhez képest, így a pénzügyi teljesítés mértéke is alulmarad a tervezetthez képest. Szemétszállítás többlet költsége, a komplex valamint az inert hulladéklerakó telep üzemeltetésére feladatokhoz kapcsolódóan a szükséges megállapodások a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt-vel megkötésre kerültek. A feladatok ellátására támogatást nyújt az Önkormányzat, melynek lehívása 1/4-évente történik a félév zárását követően kifizetésre került a II. negyedéves számla is így teljesítés időarányos.

9 9 A szúnyoggyérítés feladaton a teljesítés 0%-os, a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt-vel a vállalkozási szerződés aláírásra került, az irtások folyamatosan történtek a nyár folyamán, az első részszámla július hónapban került benyújtásra. A Szent István park őrzése, Harangház üzemeltetése, karbantartása, utcabútorok karbantartása feladatokon a teljesítés 0%. A feladat ellátása július-augusztus hónapban történik, így a pénzügyi teljesítés csak a második félévben esedékes. A menetrendszerinti helyi autóbusz közlekedés feladaton a Hajdú Volán Közlekedési Zrt-vel érvényben lévő közszolgáltatási szerződés alapján negyedévente egyenlő részletekben kerül átutalásra a szerződésben vállalt előleg. A Fesztivál tér vagyonhasználati díjának kiegyenlítése július hónapban megtörtént. A Karácsonyi-szilveszteri díszkivilágítás feladat ellátása az év végén illetve a következő év elején történik, így pénzügyi teljesítése éven túl áthúzódó kötelezettségvállalásként 2014 évben realizálódik. A játszóterek karbantartása feladaton feladat előirányzat soron a teljesítés 0%-os a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt-vel a vállalkozási szerződés aláírásra került a feladat ellátása folyamatosan történik. A pénzügyi teljesítés csak a III. ill. IV. negyedévben realizálódik. Az allergén növények kaszálása a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt-vel érvényben lévő szerződés alapján folyamatban vannak. Az allergizáló gyomok főképp a fekete üröm és a parlagfű virágzási ideje augusztus október közötti időszakban esedékes, ezért a pénzügyi teljesítés a III. és IV. negyedévben várható. A hulladéklerakók fenntartása, szökőkutak karbantartása, feladatokon a teljesítés csak 0 %, a feladat ellátása folyamatos, azonban pénzügyi teljesítése csak a III. illetve IV. negyedévben realizálódik. A Jókai sori nyilvános illemhely üzemeltetése soron a teljesítés 0%, tekintve, hogy a feladatellátás zömében a III negyedévben történik, így a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. egy számlát nyújt be a teljesítést követően. Az útkereszteződések kilátási háromszöge biztosítása feladaton a benyúló növényzet egy része felmérésre került. A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt-vel érvényben lévő szerződés alapján a munkálatok folyamatban vannak. A pénzügyi teljesítés a III. és IV. negyedévben várható.

10 10 Fakivágás feladat ellátása a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt-vel érvényben lévő szerződés alapján folyamatban vannak. A keret a város területén a száraz fák illetve néhány veszélyes fa kivágását teszi lehetővé. Sajnos a meleg és csapadék nélküli nyári időjárás sok fa teljes vagy részbeni kiszáradásához vezetett, illetve több fa gyökere nyomta fel a járdát balesetveszélyes helyzet kialakulását eredményezve. A feladatellátás pénzügyi teljesítése a munkálatok elvégzését követően, a III. negyedévben várható. Az augusztus 10-i vihar miatt több fa kidőlt, ágak szakadtak le, amelyek eltakarítása a rendelkezésre álló keretet teljes kimerítéséhez vezet, illetve nem fedezi azt. A rendkívüli időjárás következtében a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt-nél felmerülő, nem tervezett feladatellátás költségeinek biztosításáról a képviselő-testületnek várhatóan külön előterjesztés keretében döntenie szükséges. A Szent István park őrzése, Harangház üzemeltetése, karbantartása, utcabútorok karbantartása feladatokon a teljesítés 0%. A feladat ellátása július-augusztus hónapban történik, így a pénzügyi teljesítés csak a második félévben esedékes. Útcsere- Állami tulajdonú utak fenntartása, jelzőlámpák üzemeltetése: a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt-vel érvényben lévő szerződés alapján folynak. Az útburkolati jelek festése, valamint a tavaszi kátyúzási munkák teljes egészében elkészültek, az utak menti kaszálás, közúti jelzőtáblák, forgalomirányító lámpák karbantartása szükség szerint folyamatos munkavégzést igényel. A számla benyújtása illetve a pénzügyi teljesítés a III. és IV. negyedévben történik. Az illegális hulladéklerakók felszámolása: Az illegális hulladéklerakók felszámolása folyamatosan történik a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt-vel kötött szerződés alapján. Sajnálatos módon a korábban felszámolt hulladéklerakatók helyére újból szállítanak illegálisan hulladékot, illetve új lerakók is fellelhetők. A lerakóhelyi illeték megfizetése miatt rendkívül megnőtt az inert hulladék dűlőutakon törtnő elhelyezése, megnehezítve és költségesebbé téve a dűlőút fenntartási munkálatokat. A pénzügyi teljesítés a III. és IV. negyedévben lesz esedékes. A Vásártér sor csapadékvíz elvezető zárt rendszer mosatása megtörtént, pénzügyi teljesítése rendezett. A külterületi belvízcsatornák fennmaradási engedélye feladaton, annak rendezésére a tavalyi évből pénzmaradványként áthoztunk 5.385/eFt-ot. A kiválasztott vállalkozó a feladatait elvégezte a terveket az engedélyező hatóság felé benyújtotta az engedélyek kiadását követően, az érvényben lévő vállalkozási szerződésben foglaltak alapján lesz lehetőségünk a számlák kiegyenlítésére.

11 11 4. Szociálpolitikai feladatok (10. sz. melléklet) A évben a szervezeti és feladatátcsoportosításokkal az egészségügyi és szociális terület költségvetése is újszerű lett. A pénzbeni ellátások fedezetére a múlt évhez képest a feladat elvonással együtt is egy /eFt-tal kevesebből gazdálkodhat a döntéshozó. Az egészségügyi és szociális területet érintő költségvetés teljesítés adatai az eddigi gyakorlattal ellentétben a jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának (rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodott rendszeres szociális segélye) felhasználása nem időarányos, jelenleg átlagban 70%-os felhasználást mutat az 50%-al szemben. Ezen ellátáson belül a június havi mutatószámok az alábbiak: - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 440 fő+300 fő szünetelő (közfoglalkoztatáson vesz részt, elhelyezkedett vagy képzésen vesz részt) - Rendszeres szociális segélyezett 63 fő - Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye 12 fő Az aktív korúak ellátásán belül ekkora ellátotti létszám (800 fő) tavaly ugyanezen időszakhoz számítva 22%-os emelkedést mutat. Ezen ellátásokhoz a szociálpolitikai feladat táblán belül (10. sz. melléklet) átcsoportosítást kell eszközölni. Az alanyi ápolási díj és az időskorúak járadéka sorokon a december hóra járó és a januárban kifizetett támogatások összegét látjuk, mivel ezen ellátások januártól a Járási Hivatalok feladat körébe tartozik. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez (1056 fő + 60 fő nagykorú) kapcsolódó támogatás azért nem jelentkezik, mivel a jogosultak részére a kifizetés augusztus és november hónapban történik. Összegszerűen kb /eFt/alkalom. A közcélú foglalkoztatás során az önkormányzat önrésze eddig kb /eFt volt, ezzel az összeggel csökkent az előirányzat. A normatív lakásfenntartási támogatásban június hónapban 1324 család részesült, kb /eFt/hó támogatási összeget használunk fel. A területet érintő mindhárom intézmény működési feltételeinek biztosítására, illetve az OEP finanszírozás kiegészítésére továbbra is szükség van.

12 12 5. Átadott pénzeszközök (11. sz. melléklet) Összességében elmondható, hogy a támogatások 50 %-ra teljesültek. A Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. részére az alaptőke emelés 57%-a került átutalásra, amely szinkronban van a Zrt. részéről fizetett vagyonhasználati díjjal. A Hajdúszoboszlói Víziközmű Társulat az év elején szűnt meg, bankszámlájának egyenlege az önkormányzathoz átvezetésre került. A Hajdúszoboszlói Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola részére Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2.500/eFt támogatást biztosított a 2013-as városi költségvetésben, mely összeg az intézmény részére időarányosan átutalásra került. A város költségvetésében a Hajdúszoboszlói Sportegyesületnek jóváhagyott támogatási keret ütemezés szerint átutalásra került az egyesület részére. 6. Tartalékok felhasználása (12. sz. melléklet) Szociális terület: A Kistérségi Központi Orvosi Ügyeletre elkülönített összeg felhasználása folyamatosan történik, működése megfelelő. A városunkban a kötelező lakossági tüdőszűrés folyamatban van szeptember 6- ig, a pótszűrés szeptember 09-től szeptember 30-ig tart. A lakosságból 7533 fő jelent meg. A 30 év alatti lakosok szűrése ingyenesen megtörtént. Az erre elkülönített összegből 1.000/eFt-ot csoportosítottunk át az egészségügyi alapellátás végzéséhez szolgáló épületrész műszaki biztonsági munkálataira, a szűrés lebonyolítására a Járóbeteg-Ellátó Centrum 3.000/eFt-ot kapott előlegként. Az Egészségügyi, Szociális Bizottság a bizottsági keretének - a vizsgált időszakban 28%-át felhasználta, jelentős támogatást nyújtott a szociálisan leghátrányosabb helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához, üdüléséhez összesen 1.200/eFt támogatási összeggel. Megjegyezni kívánom, hogy a augusztus 10-én bekövetkezett rendkívüli időjárás miatt keletkezett károk enyhítésére a szociálpolitikai keret átmeneti segély előirányzatából 4.000/eFt-ot előlegeztünk meg augusztus 23-ai nappal bezárólag az Egészségügyi, Szociális Bizottság 68 fő károsultnak állapított meg rendkívüli támogatást.

13 13 Turisztikai célkeret A forgalom 7.277/eFt (70,73%) + az intézményeknek támogatásként átadott 1.300/eFt, összesen 8.577/eFt, melyből: /eFt támogatást nyújtottunk: Fekete Borbála Alapítvány Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete Hajdúszoboszlói Városi Televízió Hajdúszoboszlói Magyar Német Baráti Kör Hajdúszoboszlói Fizetővendéglátók Egyesülete Szoboszlói Szittyák Közhasznú Egyesület Káposztás Gergely Páll Etelka Hajdúszoboszlói Porszem Lovas Egyesület Hajdúszoboszlói Lapkiadó Intézmény Búzási László Hajdúszoboszlói Ifjúsági Társaság Szénási Hangtechnika Kft. Hajdúszoboszlói Görögkatolikus Egyház Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - a városi programok szervezését külön 500/eFt-al támogatta a Bizottság a Kovács Máté Művelődési Központon keresztül - nemzetközi kapcsolatok ápolása /Lanskroun Cseh ország, Rév Románia/ - reklám ajándék - Magyar Fürdővárosok Szövetsége tagdíj - könyvek, szaklapok, nyomtatványok A költségvetési tervben szereplő II. félévi várható kiadások arányban állnak a rendelkezésre álló maradványkerettel. Az első félévi magasabb felhasználási arány a támogatások pályázati rendszerben történő egyidejű kifizetéséből adódik. Városmarketing keret A forgalom /eFt (63,93%) + a Hajdúszoboszlói Lapkiadó Intézménynek átadott 200/eFt. A Bizottság a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft-től mindösszesen /eFt kerettel az első félévben a következő marketing feladatokat rendelte meg:

14 14 - rendezvényeink népszerűsítése a Programturizmus.hu oldalon bruttó 381/eFt, - nyár eleji városi programok promótálása bruttó 381/eFt, - kiállítások, kitelepülések, study tour és workshop részvételek bruttó 3.500/eFt - lengyel kampány 8.255/eFt A fenti feladatra a bizottság a pénzügyi fedezetet /eFt-ot a Városmarketing keret TDMSZ által ellátott marketingfeladatok finanszírozása soráról biztosította. A bizottság által ellátott marketingfeladatok, mint holland partnerek részére szervezett study tour, a román média részére szervezett sajtótájékoztató és study tour, szervezés dologi költségei, mindösszesen 2.597/eFt. Marketing céllal a Turisztikai Bizottság 100/eFt támogatást nyújtott a New Instant Bt-nek kongresszus lebonyolítására, 200/eFt támogatást a Hajdúszoboszlói Lapkiadó Intézmény Nyári Tükör kiadványának megjelentetésére. A költségvetési tervben szereplő II. félévi várható kiadások arányban állnak a rendelkezésre álló maradványkerettel. A második félévre tervezett keret, a második félévi marketingfeladatokon túl, tartalmazza a évi utazási vásárok regisztrációjának fedezetét is, mely még pénzügyileg az idei évet terheli. A Kulturális és Sport Alap felosztására a bizottság pályázatot írt ki. A /e Ft-os Kulturális és Sport Alap költségvetési összegből május hónapban felosztásra került közel /eFt. A szakmai bizottság 42 kultúrára, 26 versenysportra, 18 sport utánpótlás-nevelésre benyújtott pályázatot bírált el. A pályázatokat meghatározott szempontrendszer szerint értékelte és támogatta, tartalékkeretet képezve az év második felében megvalósuló feladatokra. A kulturális és sport tevékenység támogatására az odaítélt támogatási összegek mértékénél szem előtt tartotta, és kiemelten kezelte a város jelentősebb kulturális és sport programjait, azok megvalósulására benyújtott pályázatokat, illetve a városban eredményesen működő sportegyesületek pályázatait. A Diáksport keretből támogatást nyújtott a bizottság a diákolimpián történő részvételi költségre, valamint az atlétikai versenyek éremvásárlására. A Szabadidősport keretből biztosította a város sportolni vágyó lakosai számára a szabadidősport rendezvények szervezését. Megrendezésre kerültek a március 15-i, május 1-i, valamint a Pünkösdi ünnepi terem- és szabadtéri kispályás labdarugó tornák. A tornák lebonyolításában, szervezésében közreműködők (szervező, játékvezető) díjazása, valamint a tornák helyezettjeinek jutalmazása került finanszírozásra közel 300/eFt összegben.

15 15 A Közművelődési célkeretből a város kulturális programjainak szervezésére 1.360/eFt-ot támogatást nyújtott a bizottság. Egy szerény összeggel támogatta a Jövő Nemzedékért Alapítvány szakmai tábor költségét, valamint a Bocskai István Múzeum magasabb vezetői pályázat kiírásával kapcsolatos szakértői díjazást. Ebből a keretből finanszírozza a múzeum állományvédelmi feladatainak ellátását végző műtárgyvédelmi munkatárs megbízási díját. A Kulturális programok célkereten biztosított 7.000/eFt-ból, az első félévben a bizottság közel 5.000/eFt összeget hagyott jóvá a hagyományőrző, és hagyományteremtő kulturális programok szervezési, rendezési költségeire. Áprilisban került sor a Mártírok és Hősök Közalapítvány által kiírt emlékfutás szervezésére, melynek költségeit is támogatta. A tartalék összeget az év hátralévő részében, valamint az év végén lebonyolításra kerülő programok kiadásaira használjuk fel. Oktatáspolitikai célkeret A célkeretből kerülnek beszerzésre a különböző kiadványok, folyóiratok (Iskolaszolga, Új Pedagógiai Szemle). Az Egyesített Óvodai Intézmény által Hajdúszoboszlón szervezett 30 órás országos szintű akkreditált Freinet továbbképzés költségeihez járult hozzá a bizottság, melynek témája a környezeti nevelés volt. Szakmai továbbképzéseken, konferenciákon, előadásokon való részvételt is támogat e keretből. Ebben az évben a Pedagógusok Arcképcsarnoka c. kötet 12. kiadásához, annak nyomdai költségéhez járult hozzá a bizottság. 7. Beruházások célonként (13. sz. melléklet) A beruházások közül részletesen csak azon néhány hatáskörünkbe tartozó feladatot ismertetjük, melyeknél lényegesebb az eltérés a teljesítésben a tervezetthez képest. A csapadékvíz, belvíz elvezetés ÉAOP pályázat önrész feladaton Hajdúszoboszló Város Önkormányzata belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerének bővítése című ÉAOP-5.1.2/D számú projekthez kapcsolódóan a Támogatási Szerződés ez év februárjában aláírásra került. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás a nyár folyamán lezárult, a kivitelezés augusztus végén megkezdődik és várhatóan jövő nyár elejéig be is fejeződik. Csapadékvíz-, belvíz elvezetése feladaton az önkormányzat költségvetési saját forrásból megvalósuló beruházása szerepel. A Haladás utcai csapadékvíz elvezetés hatósági engedélyezési eljárásának elhúzódása miatt a fejlesztés csak a II. félévben valósul meg, így pénzügyi teljesítése ezt követően esedékes.

16 16 Két db gyalogátkelőhely létesítése: Az Ady Endre utca Malom sor csomópontban a Beruházási munkacsoport döntése alapján a kivitelezésre vonatkozó ajánlattételi felhívás kiküldése a nyár folyamán megtörtént. Sikeres ajánlatkérés esetén ősszel a fejlesztés megvalósulhat. A Hőforrás utca Kossuth utca csomópontban a gyalogátkelőhely engedélyeztetése, illetve az elektromos oszlop kiváltásának tervezése is folyamatban van. Kivitelezése csak jogerős engedélyek birtokában lehetséges. Dózsa György út vízelvezető árok műszaki szakvélemény, terv: a Dózsa György úton az árok lefedésére vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítésére a Nádasi György egyéni vállalkozóval kötött szerződés alapján kerül sor. Az engedélyes tervek elkészítésének határideje október 1., így a pénzügyi teljesítés a IV. negyedévben lesz esedékes. 8. Felújítások feladatonként (14. sz. melléklet) Közterületek felújítása: A közterületek felújítását a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt-vel érvényben lévő vállalkozási szerződés alapján a Zrt. folyamatosan végzi; a pénzügyi teljesítés a III. és IV negyedévben várható. A szökőkút felújítására a II-III. negyedévben kerül sor, így pénzügyi teljesítése ezt követően esedékes. Az előző évről pénzmaradványként áthoztunk 3.142/eFt-ot régi játszóterek felújítására vonatkozóan, a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. a munkálatokat elvégezte a félév zárását követően megtörtént a számla kifizetése. K-VIII. jelű öntözőcsatorna hídjának újraépítése: A kivitelezés a Peterman Kft-vel érvényben lévő vállalkozási szerződés alapján történik. A kivitelezés határideje július 30. volt, így a pénzügyi teljesítés a III. negyedévben lesz esedékes. 9. Folyamatban lévő pályázatok (H)ősök terein- város- és kultúrközpont revitalizáció Hajdúszoboszlón ÉAOP-5.1.1/D-09-2f I. félévében kifizetett összeg a Hősök tere (Emlékezés tere) megújítása és a Hősök tere (Templomerőd) megújítása projektelemek I. részszámláit, a Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár felújítására kötött vállalkozói szerződésben foglalt szállítói előleg önerő részét, közbeszerzési és városmarketing költségeket, műszaki ellenőrzés díját és egyéb költségeket foglal magába március végén és április elején 5 projektelem kivitelezése kezdődött el. A beszámoló készítésének időpontjában a Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár átalakítása és a Halasi Fekete Péter tér

17 17 megújítása folyamatban van, míg a Hősök tere Templomerőd, Parkolók és az Emlékezés tere projektelemek kivitelezése befejeződött. A terek elszámolására vonatkozó kifizetési kérelmek beadása megtörtént. Esélyteremtő Interaktív Hajdúszoboszló TÁMOP / július 12-én került benyújtásra a pályázat, pozitív elbírálásban részesült. Támogatás intenzitása 100%. A projekt elszámolható teljes költsége Ft Támogatásban részesülő partnerek: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Ft eközig Zrt Ft Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesület Ft A támogatási szerződés aláírására július 3-án került sor. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata az igényelhető előleg összegére benyújtotta igényét, megérkezése az elkülönített számlaszámra hamarosan várható. Megvalósítás kezdési időpontja: Projekt fizikai befejezése: , 18 hónap Az eközig Zrt. megkezdte a pályázatban foglalt eszközök beszerzését. Flexibilis, Humánus, Korszerű Hivatalért TÁMOP / júliusában került benyújtásra a pályázat, tartaléklistára került. Támogatás intenzitása 100%. A projekt elszámolható költsége Ft Megvalósítás tervezett kezdési időpontja: Projekt fizikai befejezése: , 12 hónap Szabadtéri Színpad Rekonstrukció HURO/1101 A pályázatot a bírálat során tartaléklistára tették, év végén, év elején várható költségátcsoportosítás, mely során pozitív döntésben részesülhet pályázatunk. BÜRO-RÁCIÓ: Szervezetfejlesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzatában ÁROP-1.A Megvalósítás kezdési időpontja: Projekt fizikai befejezése: , 12 hónap július 30-án került benyújtásra a pályázat, elbírálása folyamatban van. Támogatás intenzitása 100%. A projekt elszámolható teljes költsége: Ft.

18 18 Az önkormányzati-civil partnerség megerősítése Hajdúszoboszlón a fenntartható fejlődésért ÁROP-1.A Megvalósítás kezdési időpontja: Projekt fizikai befejezése: , 6 hónap július 05-én került benyújtásra a pályázat, elbírálása folyamatban van. Támogatás intenzitása 100%. A projekt elszámolható teljes költsége: Ft Hajdúszoboszló Központi Irodaházának Komplex Energetikai Korszerűsítése KEOP-5.5.0/a/ Megvalósítás kezdési időpontja: Projekt fizikai befejezése: február 12-én került benyújtásra a pályázat, elbírálása folyamatban van. Támogatás intenzitása: 85% A projekt elszámolható teljes költsége: Ft Határozati javaslat: Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetés első féléves végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Felkéri valamennyi költségvetési intézmény vezetőjét, hogy az I. félévi takarékos gazdálkodáshoz hasonlóan járjanak el a II. félévben is. Határidő: Felelős: azonnal Polgármester, Jegyző Hajdúszoboszló, augusztus 27. Lőrincz László gazdasági irodavezető

19 1. sz. táblázat Intézményi saját bevétel megoszlása ig /ezer Ft/ Intézmény Saját bevétel ÁFÁ-val kapcs. bev. Tárgyi eszk. ért. Alulfinanszírozás Műk-re átvett pénzeszk. Felhalm.-ra átvett pénzeszk. Egyéb Összesen Járóbeteg-ellátó Centrum Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár Egyesített Óvodai Intézmény Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ Hajdúszoboszlói Városi Televízió Városi Bölcsőde Bocskai István Múzeum Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Hajdúszoboszló Lapkiadó Intézmény Összesen

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. szeptember 4. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-363, Fax: 52/557-301... kódszám Ügyiratszám: TI-97-/2009. A 2009. április 23-ai képviselıtestületi ülés

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. május 03. sz. napirend Tárgy: A Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Ács Város Önkormányzata. 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online.

Ács Város Önkormányzata. 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online. Ács Város Önkormányzata 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. augusztus

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. ÁPRILIS 25. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 43/2014. (IV.17.) sz. hat. ZMJVK 68/2014. (IV.17.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓK. Tájékoztató az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓK. Tájékoztató az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓK Tájékoztató az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról I. Jánoshida Község Önkormányzata A vizsgált időszakban

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2014. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Füzesgyarmat Város Önkormányzat 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu. Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére polgármester Dr. Váliné Antal Mária jegyző

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre

Részletesebben

Előterjesztés. Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető. Tisztelt Képviselő-testület! Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu. Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

JAVASLAT. az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására

JAVASLAT. az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 1003-28/2008. Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése H e l y b e n JAVASLAT az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-5326-4/2015. ELŐTERJESZTÉS Szentes

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Győr Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ Győr Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról . napirendi pont BESZÁMOLÓ Győr Megyei Jogú Város 211. évi költségvetésének végrehajtásáról T A R T A L O M J E G Y Z É K Beszámoló Gyôr Megyei Jogú Város 211.évi költségvetésének végrehajtásáról Mellékletek

Részletesebben