Beszámoló Hajdúszoboszló város évi költségvetésének féléves végrehajtásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló Hajdúszoboszló város 2013. évi költségvetésének féléves végrehajtásáról"

Átírás

1 Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/ , Fax: 52/ kódszám Ügyiratszám: /2013. A szeptember 12-ei testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete Ügyintéző: Ellenőrizte: Megtárgyalja: Aláíró.. (Jegyző/aljegyző kézjegye) Valamennyi Bizottság Beszámoló Hajdúszoboszló város évi költségvetésének féléves végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottságok! Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a 3/2013 (II.21.) számú rendeletében elfogadta a város évi költségvetését. Az államháztartásról szóló törvény szerint a költségvetés féléves végrehajtásáról szóló beszámolót a Képviselő-testületnek meg kell tárgyalnia. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata június 30-ig hitelmentesen gazdálkodott, a költségvetésben betervezett hitel felvételére még nem került sor. A évi költségvetést már az Államháztartási Törvény értelmében Önkormányzatra és Polgármesteri Hivatalra elkülönítetten kellett elkészíteni, ennek megfelelően a beszámolóknak is hasonló szerkezetben kell elkészülni. A mellékelt táblázatok külön tartalmazzák az Önkormányzat és Hivatal számadatait, viszont a beszámoló szöveges részében ezt külön nem szerepeltetjük tekintettel arra, hogy a korábbi években is a Képviselő-testület egyben kívánta látni a város költségvetését és annak végrehajtásáról szóló beszámolókat. I. Bevételek A működési bevételként tervezett módosított /eFt előirányzattal szemben /eFt teljesült félévig, mely 54,9 %-ot jelent. A felhalmozási bevételek /eFt módosított előirányzatával szemben /eFt teljesült, mely 20,4%.

2 2 1. Önállóan gazdálkodó és önállóan működő intézmények bevételei (1/a.- 1/b. sz. mellékletek) A saját bevételek önállóan gazdálkodó intézmények esetén a módosított előirányzathoz képest 69%-ra, míg az önállóan működő intézmények esetén 97,3%-ra teljesültek. A teljesítéseket jelentősen befolyásolja a évi ki nem utalt támogatás, melyek mértékeit a mellékelt 1. számú táblázat mutatja be intézményenként. Ugyanezen táblázat az intézményi saját bevételek megoszlását is szemlélteti. A központi intézkedések és a képviselő-testület döntésének eredményeképpen évben már csak hat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény működött, melyből a Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ ebben az évben kezdte el tevékenységét. A Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ megállapított költségvetése /eFt, a módosított előirányzat első félév végén /eFt. A közigazgatási területen belül működő oktatási intézmények esetén önkormányzati feladatként jelentkező közétkeztetés biztosítására a HIK költségvetése /eFt-ot, az Egyesített Óvodai Intézmény költségvetése /eFt-ot tartalmaz. A pénzforgalmi adatok alapján a bevételek 52,64%-ban a kiadások 52,35%-ban teljesültek. A féléves pénzforgalmi jelentés szerint az étkezési térítési díjak 46,63%-os teljesítést mutatnak. A felnőtt-étkeztetés terén az átszervezésekből adódó - a rezsiköltség nagyobb arányú áthárítása miatti - áremelés jelentősen visszavetette a szolgáltatást igénybe vevő pedagógusok számát, mely a bevétel teljesülésének részbeni elmaradását eredményezi. A térítési díjak beszedése a korábbi évek folyamán kialakult formában, gördülékenyen, a szolgáltatási helyen történik. A helyiségek és sportpályák bérleti díjaiból származó tervezett bevételeket az első félévben 114%-ra teljesítette, köszönhetően a megnövekedett igényeknek és egységes önköltségszámításon alapuló díjszabásnak. A helyiség- és pályabérlések bérleti szerződés alapján történnek. A kollégium nyári időszaki hasznosításából várhatóan az elmúlt évihez képest kevesebb bevétel képződik, amely leginkább az elmélyülő válság hatására visszaeső turizmus következménye. Ezen a téren a jövőben korszerűbb disztribúcióval, és a szolgáltatások minőségének emelésével (amely jórészt költségvetésfüggő) jelentős előrelépést lehetne elérni. A bevételi előirányzatok teljesülésénél nagy elmaradás mutatkozik a továbbszámlázott szolgáltatások terén, mely a fenntartó és a működtető önkormányzat közötti szerződések elhúzódó aláírása, valamint tisztázatlan kötelezettségek miatt nem megvalósítható.

3 3 2. Helyi adóbevételek (2. számú melléklet) A I. félév értékelésekor elmondható, hogy tavalyhoz képest minden adónemben valamelyest növekedtek az adóbevételek, az időarányos teljesítés megfelel az előzetes terveknek és a korábbi évek adatainak. Jelenlegi állapot szerint a költségvetés tavalyhoz képest megemelt adóbevételi számait nem fenyegeti veszély, sőt némi túlteljesítés is várható egyes adónemekben. Örvendetes tény, hogy az első félévben 7-8 %-kal nőtt a kereskedelmi szálláshelyeken regisztrált vendégéjszakák száma, és ezen tendencia júliusban is megmaradt, illetve az augusztusi forró napokon is sok vendég keresett szállást az egyes utcákban, melyek reményeink szerint előrevetítik, hogy az éves jelentősen emelt idegenforgalmi adóbevételi elvárás teljesülhet, illetve valamelyest nőhet a vendégéjszakák száma. A helyi iparűzési adó vonatkozásában a Htv. adóalap csökkenést szabályozó rendelkezésének jelentős változása (sávos levonás 500 M Ft felett) és a decemberi feltöltések teljesítése okán, a második félévi helyi iparűzési adóbevétel várhatóan jelentősen meghaladja az első félévit. Az építményadó bevétel évről-évre folyamatosan növekszik, mely részben az adóköteles ingatlanok feltárásának következménye. A tervezett bevétel várhatóan teljesülni fog év végéig. A vállalkozók kommunális adónemében a negatív előjel oka továbbra is, hogy 2010-től megszűnt az adónem, és az adózók túlfizetéseiket folyamatosan kérik vissza az elévülési időn (5 év) belül. A gépjármű bevétel a tervezettnek megfelelően alakul, természetesen összege a törvényi változás miatt (60%-át a Magyar Államkincstárnak kell átutalni) jelentősen kisebb, mint 2012-ben. 3. Önkormányzati egyéb bevételek átvett pénzeszközök (3-4. sz. mellékletek) Az egyéb bevételek a módosított előirányzathoz képest 78 %-ra teljesültek. Az önkormányzati igazgatási tevékenység legjelentősebb bevételei az alábbiak: - Első lakáshoz jutás hiteltörlesztés: 3.003/eFt - Segélyek visszafizetése: 177/eFt - Vendégkönyv bevétele: 105/eFt - Kamatbevétel: /eFt - Továbbszámlázott szolgáltatások: 7.229/eFt A kamatbevételeket annak ellenére tudtuk növelni, hogy évben a jegybanki alapkamat fokozatosan csökkent és ezzel párhuzamosan a betéti kamatok is.

4 4 A hulladéklerakási díj áthárítás számlázása 50 %-ban megtörtént, a másik 50 % a háromnegyedéves beszámolóban fog megjelenni. A csípőszúnyog gyérítésre az önkormányzat ebben az évben 3.000/eFt összegű támogatást kapott a Magyar Turizmus Zrt-től. A támogatási szerződés és a szakmai-pénzügyi elszámolás rendjének megfelelően a bevétel az utolsó negyedévben realizálódik. A rendelkezésre bocsátott első félévi pénzügyi kimutatás szerint a közterületfelügyelet a foganatosított intézkedések kapcsán 40,31 % bevételt valósított meg. Ezen mutató megfelel az előirányzott bevétel arányos teljesítésének. Az első féléves felügyelői tevékenységet március közepéig korlátozta az a helyi rendőrkapitánysággal megkötött együttműködési megállapodás hiánya, mely jogalapot biztosított az ezt követően foganatosított közterület-felügyelői intézkedéseknek. Ezen hátrány már nem áll fenn, így várhatóan a bevétel előirányzat teljesítése az év végéig megvalósul. A második negyedév összesített adatai szerint 1.545/eFt távolléti helyszíni bírság került kiszabásra. Az átvett pénzeszközökre tervezett /eFt-ból /eFt realizálódott. Előző évi visszatérülés /eFt, mely a évi beszámoló tárgyalásakor már volt a Tisztelt Képviselő-testület előtt. Ennek része az intézményektől elvont /eFt évi pénzmaradvány. Ez a bérmaradványok költségkímélő kifizetésével van összefüggésben, mivel a felhasználások jelentős része járulékmentesen történt, és így csaknem 5.088/eFt járulék megvonásra került. Az államháztartáson belülről átvett pénzeszközök között a hazai és uniós nyertes pályázatok támogatási összegei szerepelnek az előirányzatok soraiban. A bel- és csapadékvíz védelmi pályázat soron a kivitelezéshez igényelt előleg teljesülése található. A projekthez kapcsolódóan a Támogatási Szerződés ez év februárjában aláírásra került. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás a nyár folyamán lezárult, a kivitelezés augusztus végén megkezdődik és várhatóan jövő nyár elejéig be is fejeződik. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök között a hazai és uniós pályázatok támogatási összegei szerepelnek az előirányzatok soraiban. A pályázatok jóváhagyott műszaki és pénzügyi ütemtervének megfelelően történnek a támogatások utalása. A többi nyertes projekt előrehaladása a támogatási szerződésnek megfelelő. A pályázatokkal kapcsolatos bevételek a kiadási tábláknál kerülnek részletezésre.

5 5 4. Központosított támogatások (5. sz. melléklet) A táblázat azon feladatokat tartalmazza, melyekre kötött felhasználással állami támogatást kaptunk. Ezen feladatok megjelennek az adott kiadási táblázatokon is. 5. Vagyonhasznosítási bevétel (7. sz. melléklet) évben az értékesítésre kijelölt ingatlanok közül egyet sem sikerült értékesíteni. Ingatlan bérbeadás: Eredeti előirányzat: 6.500/eFt Teljesítés: 5.496/eFt Szántó bérleti díj: Eredeti előirányzat: 409/eFt Teljesítés: 273/eFt Ebben az évben a tavalyihoz képest is erősebben jelentkezett a fogyasztás csökkenése, amely megmutatkozik a kereskedelemben vállalkozók forgalmában, ezzel együtt a bérleti díjbevételekben is. A tavalyi évhez képest csökkent az időarányos teljesítés mértéke. A Debreceni útfélen lévő Kempinget a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. üzemelteti, melynek bérleti díját a korábbi évekhez hasonlóan a szezon zárását követően a Zrt. utalja át az Önkormányzat részére. A vagyonhasználati díjak (Hungarospa Zrt., Városgazdálkodási Zrt.) időarányosan kerülnek megfizetésre. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata biztosító társaságnál lekötött olyan megtakarítással rendelkezett, mely évben lejárt. A kötvény beváltását követően 7.632/eFt került számlánkra átutalásra.

6 6 II. Kiadások 1. Önállóan gazdálkodó és önállóan működő intézmények kiadásai (8/a. és 8/b. sz. mellékletek) Az önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai 50,1%-ra teljesült, mely időarányos. Az önálló működő intézmények 47,4%-ra teljesültek, mely szintén időarányos mértékű. Az intézményi kiadások közül néhány gondolat a HIK mint újonnan indult intézmény gazdálkodásáról: A HIK kiadási oldalán túlnyomórészt a feladat-ellátási körbe tartozó intézmények közüzemi díjai, az élelmiszer és nyersanyagok beszerzési költségei, illetve a munkabérek, valamint a működtetéshez szükséges készletek és szolgáltatások költségei, jelennek meg. A pénzügyi szolgáltatások árának (a bankköltségek év közbeni növekedése) megemelkedése miatt, az előirányzat teljesülése ezen a soron, már félévkor meghaladta az engedélyezett előirányzatot. Tapasztalatok szerint a költségvetésben karbantartásra, kisjavítási munkák elvégzésére biztosított támogatás figyelembe véve az ingatlanok amortizáltságát, az elavult gépek, berendezések állapotát - nem elegendő. Sajnos a költségvetési okokból el nem végzett munkák súlyosbodnak a következő évekre torlódnak és jóval nagyobb kiadásokat indukálnak, pusztán a fenntarthatóság érdekében. A december 31-ig önállóan működő és gazdálkodó közoktatási intézmények működtetésbe vételével több halaszthatatlan, tűzbiztonsági okiratban feltüntetett hiányosságot kellett pótolni, amelyek a mai napig is folynak. A költségvetés tervezésekor nem voltak ismertek ezen és más állapotok sem, mivel az intézmények átadása nem tényleges állapotfelméréssel történt. Az intézmények állagában a vizsgált félévben, jórészt a korábbi években elmaradt karbantartási munkáknak és a szélsőséges időjárásnak köszönhetően, bekövetkezett és fokozottan balesetveszélyessé váló romlásokat, soron kívül kellett javítani. A HIK költségvetése ilyen tételeket nem tartalmaz, vagy nem megfelelő mértékben. Ezeket az előre nem tervezett és nem tervezhetett kiadásokat a második félévben várhatóan pótelőirányzat kéréssel és a vis maior keret igénybevételével szükséges kompenzálni. Gazdálkodási és működési szempontokból is fontos volna a használati és a vagyonkezelési szerződés létrejötte a fenntartói és a működtetői oldal között. A nyári időszakban az egységes keretek között működő HIK hatékonyabban volt képes koncentrálni és szervezni a karbantartók és a takarítók munkáját. A belső munkaerő alkalmazásával több feladatot, és költséghatékonyabb formában végezhettünk el az elmúlt években megszokottakhoz és a költségvetésükben karbantartásra és kisjavításra fordítható kerethez képest.

7 7 2. Önkormányzati feladatok (8. sz. melléklet) A feladatok teljesülése 46,6%-os, ezen belül a teljesülések alakulását a külön sorok mutatják. A táblázat nem tartalmaz olyan feladatokat, melyek a tervezetthez képest jelentősen eltérnének. Állategészségügy feladaton kerül elszámolásra a korszerű állati hulladékkezelő teleppel kapcsolatos támogatás a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. felé, a támogatás lehívása 1/4-évente történik, a félév zárását követően kifizetésre került a II. negyedéves számla így teljesítés egyébként időarányos. A közfoglalkoztatás kiadásait eredeti előirányzatban a Polgármesteri Hivatalnál terveztük. Év közben a támogatási szerződést a Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége az önkormányzattal kötötte meg, a kiadások az önkormányzati feladatok között jelennek meg. Úszásoktatás Az Árpád Uszoda tanmedencéjében - tanórai kereten belül - ideális körülmények között folyik a város általános iskoláiban tanuló 2. osztályos gyermekek úszásoktatása, melyhez a tárgyi feltételeket a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. teremti meg. A költségvetésben e célra rendelkezésre álló összeg időarányosan felhasználásra került. A Városi Sportház költségvetési előirányzata az első félévben fedezte a felmerülő kiadásokat. A költségvetési keret nagy részét a közüzemi díjak villany, gáz költségeire fordítottuk. A sportház működésére, fenntartására, valamint egyéb kiadásaira (karbantartás, kis javítás, festés, mázolás stb.) tervezett összegek felhasználása feladat, illetve időarányosan történik. A zászlókihelyezés-lobogózási feladatok (zászlók karbantartása, vásárlása, útjelzők táblák elhelyezése, forgalomelterelő táblák kihelyezése stb.) ellátására fordítható költségvetési összeg időarányos része átutalásra került a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. részére. Előző évi állami támogatás visszafizetése sor (14.522/eFt) a évi normatíva és kötött felhasználású támogatások állammal történt elszámolása utáni visszafizetést tartalmazza. A megszűnő intézményekkel kapcsolatos kiadások sorban azon intézmények, melyek 2013-tól állami fenntartásba kerültek a évet terhelő kifizetetlen számláit tartalmazza. Ezek év elején az önkormányzat bankszámlájáról kerültek kifizetésre. Erről a képviselő-testületet évi zárszámadás tárgyalásakor már tájékoztattuk.

8 8 3. Városüzemeltetés (9. sz. melléklet) A legtöbb üzemeltetési tevékenységen folyamatos a feladatellátás, az eltelt időszakhoz képest alacsonynak tekinthető teljesülések esetén az alábbiakban adunk tájékoztatást: Vízelvezetés belvízmentesítés feladaton a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt-vel érvényben lévő szerződés alapján a munkálatok folyamatban vannak. A pénzügyi teljesítés a III. és IV. negyedévben várható. Köztisztaság sikosságmentesítés feladaton a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt-vel érvényben lévő szerződés alapján a munkálatok folyamatban vannak. A pénzügyi teljesítés a III. és IV. negyedévben várható. A Parkfenntartás feladat ellátása folyamatosan történik. A évre vonatkozó megállapodás aláírása a szokásosnál több időt vett igénybe (tekintve, hogy a Mozicsarnok előtti parkrész gondozása is bekerült a feladatok közé) a félév zárását követően kifizetésre került a I-II. negyedéves számla így teljesítés időarányos. Az egyéb áramdíj valamint a szökőkutak üzemeltetése feladatokon a teljesítés elmarad a tervezetthez képest, azonban ez egyáltalán nem szokatlan, hiszen, a feladat ellátása folyamatos, azonban annak teljesítése a szolgáltató számlázásához igazodik. Belterületi utak fenntartása feladatok ellátása a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt-vel érvényben lévő szerződés alapján folynak. Az útburkolati jelek festése, valamint a tavaszi kátyúzási munkák teljes egészében elkészültek, az utak menti kaszálás, közúti jelzőtáblák karbantartása szükség szerint folyamatos munkavégzést igényel. A számla benyújtása illetve a pénzügyi teljesítés a III. és IV. negyedévben történik. Szemétlerakó üzemeltetés (Nádudvar) feladaton a számlázás havonta történik a beszállított mennyiségnek megfelelően. Tekintve, hogy a beszállított mennyiség az első félévben mintegy 15 %-kal marad el az elmúlt évhez képest, így a pénzügyi teljesítés mértéke is alulmarad a tervezetthez képest. Szemétszállítás többlet költsége, a komplex valamint az inert hulladéklerakó telep üzemeltetésére feladatokhoz kapcsolódóan a szükséges megállapodások a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt-vel megkötésre kerültek. A feladatok ellátására támogatást nyújt az Önkormányzat, melynek lehívása 1/4-évente történik a félév zárását követően kifizetésre került a II. negyedéves számla is így teljesítés időarányos.

9 9 A szúnyoggyérítés feladaton a teljesítés 0%-os, a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt-vel a vállalkozási szerződés aláírásra került, az irtások folyamatosan történtek a nyár folyamán, az első részszámla július hónapban került benyújtásra. A Szent István park őrzése, Harangház üzemeltetése, karbantartása, utcabútorok karbantartása feladatokon a teljesítés 0%. A feladat ellátása július-augusztus hónapban történik, így a pénzügyi teljesítés csak a második félévben esedékes. A menetrendszerinti helyi autóbusz közlekedés feladaton a Hajdú Volán Közlekedési Zrt-vel érvényben lévő közszolgáltatási szerződés alapján negyedévente egyenlő részletekben kerül átutalásra a szerződésben vállalt előleg. A Fesztivál tér vagyonhasználati díjának kiegyenlítése július hónapban megtörtént. A Karácsonyi-szilveszteri díszkivilágítás feladat ellátása az év végén illetve a következő év elején történik, így pénzügyi teljesítése éven túl áthúzódó kötelezettségvállalásként 2014 évben realizálódik. A játszóterek karbantartása feladaton feladat előirányzat soron a teljesítés 0%-os a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt-vel a vállalkozási szerződés aláírásra került a feladat ellátása folyamatosan történik. A pénzügyi teljesítés csak a III. ill. IV. negyedévben realizálódik. Az allergén növények kaszálása a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt-vel érvényben lévő szerződés alapján folyamatban vannak. Az allergizáló gyomok főképp a fekete üröm és a parlagfű virágzási ideje augusztus október közötti időszakban esedékes, ezért a pénzügyi teljesítés a III. és IV. negyedévben várható. A hulladéklerakók fenntartása, szökőkutak karbantartása, feladatokon a teljesítés csak 0 %, a feladat ellátása folyamatos, azonban pénzügyi teljesítése csak a III. illetve IV. negyedévben realizálódik. A Jókai sori nyilvános illemhely üzemeltetése soron a teljesítés 0%, tekintve, hogy a feladatellátás zömében a III negyedévben történik, így a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. egy számlát nyújt be a teljesítést követően. Az útkereszteződések kilátási háromszöge biztosítása feladaton a benyúló növényzet egy része felmérésre került. A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt-vel érvényben lévő szerződés alapján a munkálatok folyamatban vannak. A pénzügyi teljesítés a III. és IV. negyedévben várható.

10 10 Fakivágás feladat ellátása a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt-vel érvényben lévő szerződés alapján folyamatban vannak. A keret a város területén a száraz fák illetve néhány veszélyes fa kivágását teszi lehetővé. Sajnos a meleg és csapadék nélküli nyári időjárás sok fa teljes vagy részbeni kiszáradásához vezetett, illetve több fa gyökere nyomta fel a járdát balesetveszélyes helyzet kialakulását eredményezve. A feladatellátás pénzügyi teljesítése a munkálatok elvégzését követően, a III. negyedévben várható. Az augusztus 10-i vihar miatt több fa kidőlt, ágak szakadtak le, amelyek eltakarítása a rendelkezésre álló keretet teljes kimerítéséhez vezet, illetve nem fedezi azt. A rendkívüli időjárás következtében a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt-nél felmerülő, nem tervezett feladatellátás költségeinek biztosításáról a képviselő-testületnek várhatóan külön előterjesztés keretében döntenie szükséges. A Szent István park őrzése, Harangház üzemeltetése, karbantartása, utcabútorok karbantartása feladatokon a teljesítés 0%. A feladat ellátása július-augusztus hónapban történik, így a pénzügyi teljesítés csak a második félévben esedékes. Útcsere- Állami tulajdonú utak fenntartása, jelzőlámpák üzemeltetése: a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt-vel érvényben lévő szerződés alapján folynak. Az útburkolati jelek festése, valamint a tavaszi kátyúzási munkák teljes egészében elkészültek, az utak menti kaszálás, közúti jelzőtáblák, forgalomirányító lámpák karbantartása szükség szerint folyamatos munkavégzést igényel. A számla benyújtása illetve a pénzügyi teljesítés a III. és IV. negyedévben történik. Az illegális hulladéklerakók felszámolása: Az illegális hulladéklerakók felszámolása folyamatosan történik a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt-vel kötött szerződés alapján. Sajnálatos módon a korábban felszámolt hulladéklerakatók helyére újból szállítanak illegálisan hulladékot, illetve új lerakók is fellelhetők. A lerakóhelyi illeték megfizetése miatt rendkívül megnőtt az inert hulladék dűlőutakon törtnő elhelyezése, megnehezítve és költségesebbé téve a dűlőút fenntartási munkálatokat. A pénzügyi teljesítés a III. és IV. negyedévben lesz esedékes. A Vásártér sor csapadékvíz elvezető zárt rendszer mosatása megtörtént, pénzügyi teljesítése rendezett. A külterületi belvízcsatornák fennmaradási engedélye feladaton, annak rendezésére a tavalyi évből pénzmaradványként áthoztunk 5.385/eFt-ot. A kiválasztott vállalkozó a feladatait elvégezte a terveket az engedélyező hatóság felé benyújtotta az engedélyek kiadását követően, az érvényben lévő vállalkozási szerződésben foglaltak alapján lesz lehetőségünk a számlák kiegyenlítésére.

11 11 4. Szociálpolitikai feladatok (10. sz. melléklet) A évben a szervezeti és feladatátcsoportosításokkal az egészségügyi és szociális terület költségvetése is újszerű lett. A pénzbeni ellátások fedezetére a múlt évhez képest a feladat elvonással együtt is egy /eFt-tal kevesebből gazdálkodhat a döntéshozó. Az egészségügyi és szociális területet érintő költségvetés teljesítés adatai az eddigi gyakorlattal ellentétben a jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának (rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodott rendszeres szociális segélye) felhasználása nem időarányos, jelenleg átlagban 70%-os felhasználást mutat az 50%-al szemben. Ezen ellátáson belül a június havi mutatószámok az alábbiak: - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 440 fő+300 fő szünetelő (közfoglalkoztatáson vesz részt, elhelyezkedett vagy képzésen vesz részt) - Rendszeres szociális segélyezett 63 fő - Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye 12 fő Az aktív korúak ellátásán belül ekkora ellátotti létszám (800 fő) tavaly ugyanezen időszakhoz számítva 22%-os emelkedést mutat. Ezen ellátásokhoz a szociálpolitikai feladat táblán belül (10. sz. melléklet) átcsoportosítást kell eszközölni. Az alanyi ápolási díj és az időskorúak járadéka sorokon a december hóra járó és a januárban kifizetett támogatások összegét látjuk, mivel ezen ellátások januártól a Járási Hivatalok feladat körébe tartozik. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez (1056 fő + 60 fő nagykorú) kapcsolódó támogatás azért nem jelentkezik, mivel a jogosultak részére a kifizetés augusztus és november hónapban történik. Összegszerűen kb /eFt/alkalom. A közcélú foglalkoztatás során az önkormányzat önrésze eddig kb /eFt volt, ezzel az összeggel csökkent az előirányzat. A normatív lakásfenntartási támogatásban június hónapban 1324 család részesült, kb /eFt/hó támogatási összeget használunk fel. A területet érintő mindhárom intézmény működési feltételeinek biztosítására, illetve az OEP finanszírozás kiegészítésére továbbra is szükség van.

12 12 5. Átadott pénzeszközök (11. sz. melléklet) Összességében elmondható, hogy a támogatások 50 %-ra teljesültek. A Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. részére az alaptőke emelés 57%-a került átutalásra, amely szinkronban van a Zrt. részéről fizetett vagyonhasználati díjjal. A Hajdúszoboszlói Víziközmű Társulat az év elején szűnt meg, bankszámlájának egyenlege az önkormányzathoz átvezetésre került. A Hajdúszoboszlói Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola részére Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2.500/eFt támogatást biztosított a 2013-as városi költségvetésben, mely összeg az intézmény részére időarányosan átutalásra került. A város költségvetésében a Hajdúszoboszlói Sportegyesületnek jóváhagyott támogatási keret ütemezés szerint átutalásra került az egyesület részére. 6. Tartalékok felhasználása (12. sz. melléklet) Szociális terület: A Kistérségi Központi Orvosi Ügyeletre elkülönített összeg felhasználása folyamatosan történik, működése megfelelő. A városunkban a kötelező lakossági tüdőszűrés folyamatban van szeptember 6- ig, a pótszűrés szeptember 09-től szeptember 30-ig tart. A lakosságból 7533 fő jelent meg. A 30 év alatti lakosok szűrése ingyenesen megtörtént. Az erre elkülönített összegből 1.000/eFt-ot csoportosítottunk át az egészségügyi alapellátás végzéséhez szolgáló épületrész műszaki biztonsági munkálataira, a szűrés lebonyolítására a Járóbeteg-Ellátó Centrum 3.000/eFt-ot kapott előlegként. Az Egészségügyi, Szociális Bizottság a bizottsági keretének - a vizsgált időszakban 28%-át felhasználta, jelentős támogatást nyújtott a szociálisan leghátrányosabb helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához, üdüléséhez összesen 1.200/eFt támogatási összeggel. Megjegyezni kívánom, hogy a augusztus 10-én bekövetkezett rendkívüli időjárás miatt keletkezett károk enyhítésére a szociálpolitikai keret átmeneti segély előirányzatából 4.000/eFt-ot előlegeztünk meg augusztus 23-ai nappal bezárólag az Egészségügyi, Szociális Bizottság 68 fő károsultnak állapított meg rendkívüli támogatást.

13 13 Turisztikai célkeret A forgalom 7.277/eFt (70,73%) + az intézményeknek támogatásként átadott 1.300/eFt, összesen 8.577/eFt, melyből: /eFt támogatást nyújtottunk: Fekete Borbála Alapítvány Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete Hajdúszoboszlói Városi Televízió Hajdúszoboszlói Magyar Német Baráti Kör Hajdúszoboszlói Fizetővendéglátók Egyesülete Szoboszlói Szittyák Közhasznú Egyesület Káposztás Gergely Páll Etelka Hajdúszoboszlói Porszem Lovas Egyesület Hajdúszoboszlói Lapkiadó Intézmény Búzási László Hajdúszoboszlói Ifjúsági Társaság Szénási Hangtechnika Kft. Hajdúszoboszlói Görögkatolikus Egyház Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - a városi programok szervezését külön 500/eFt-al támogatta a Bizottság a Kovács Máté Művelődési Központon keresztül - nemzetközi kapcsolatok ápolása /Lanskroun Cseh ország, Rév Románia/ - reklám ajándék - Magyar Fürdővárosok Szövetsége tagdíj - könyvek, szaklapok, nyomtatványok A költségvetési tervben szereplő II. félévi várható kiadások arányban állnak a rendelkezésre álló maradványkerettel. Az első félévi magasabb felhasználási arány a támogatások pályázati rendszerben történő egyidejű kifizetéséből adódik. Városmarketing keret A forgalom /eFt (63,93%) + a Hajdúszoboszlói Lapkiadó Intézménynek átadott 200/eFt. A Bizottság a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft-től mindösszesen /eFt kerettel az első félévben a következő marketing feladatokat rendelte meg:

14 14 - rendezvényeink népszerűsítése a Programturizmus.hu oldalon bruttó 381/eFt, - nyár eleji városi programok promótálása bruttó 381/eFt, - kiállítások, kitelepülések, study tour és workshop részvételek bruttó 3.500/eFt - lengyel kampány 8.255/eFt A fenti feladatra a bizottság a pénzügyi fedezetet /eFt-ot a Városmarketing keret TDMSZ által ellátott marketingfeladatok finanszírozása soráról biztosította. A bizottság által ellátott marketingfeladatok, mint holland partnerek részére szervezett study tour, a román média részére szervezett sajtótájékoztató és study tour, szervezés dologi költségei, mindösszesen 2.597/eFt. Marketing céllal a Turisztikai Bizottság 100/eFt támogatást nyújtott a New Instant Bt-nek kongresszus lebonyolítására, 200/eFt támogatást a Hajdúszoboszlói Lapkiadó Intézmény Nyári Tükör kiadványának megjelentetésére. A költségvetési tervben szereplő II. félévi várható kiadások arányban állnak a rendelkezésre álló maradványkerettel. A második félévre tervezett keret, a második félévi marketingfeladatokon túl, tartalmazza a évi utazási vásárok regisztrációjának fedezetét is, mely még pénzügyileg az idei évet terheli. A Kulturális és Sport Alap felosztására a bizottság pályázatot írt ki. A /e Ft-os Kulturális és Sport Alap költségvetési összegből május hónapban felosztásra került közel /eFt. A szakmai bizottság 42 kultúrára, 26 versenysportra, 18 sport utánpótlás-nevelésre benyújtott pályázatot bírált el. A pályázatokat meghatározott szempontrendszer szerint értékelte és támogatta, tartalékkeretet képezve az év második felében megvalósuló feladatokra. A kulturális és sport tevékenység támogatására az odaítélt támogatási összegek mértékénél szem előtt tartotta, és kiemelten kezelte a város jelentősebb kulturális és sport programjait, azok megvalósulására benyújtott pályázatokat, illetve a városban eredményesen működő sportegyesületek pályázatait. A Diáksport keretből támogatást nyújtott a bizottság a diákolimpián történő részvételi költségre, valamint az atlétikai versenyek éremvásárlására. A Szabadidősport keretből biztosította a város sportolni vágyó lakosai számára a szabadidősport rendezvények szervezését. Megrendezésre kerültek a március 15-i, május 1-i, valamint a Pünkösdi ünnepi terem- és szabadtéri kispályás labdarugó tornák. A tornák lebonyolításában, szervezésében közreműködők (szervező, játékvezető) díjazása, valamint a tornák helyezettjeinek jutalmazása került finanszírozásra közel 300/eFt összegben.

15 15 A Közművelődési célkeretből a város kulturális programjainak szervezésére 1.360/eFt-ot támogatást nyújtott a bizottság. Egy szerény összeggel támogatta a Jövő Nemzedékért Alapítvány szakmai tábor költségét, valamint a Bocskai István Múzeum magasabb vezetői pályázat kiírásával kapcsolatos szakértői díjazást. Ebből a keretből finanszírozza a múzeum állományvédelmi feladatainak ellátását végző műtárgyvédelmi munkatárs megbízási díját. A Kulturális programok célkereten biztosított 7.000/eFt-ból, az első félévben a bizottság közel 5.000/eFt összeget hagyott jóvá a hagyományőrző, és hagyományteremtő kulturális programok szervezési, rendezési költségeire. Áprilisban került sor a Mártírok és Hősök Közalapítvány által kiírt emlékfutás szervezésére, melynek költségeit is támogatta. A tartalék összeget az év hátralévő részében, valamint az év végén lebonyolításra kerülő programok kiadásaira használjuk fel. Oktatáspolitikai célkeret A célkeretből kerülnek beszerzésre a különböző kiadványok, folyóiratok (Iskolaszolga, Új Pedagógiai Szemle). Az Egyesített Óvodai Intézmény által Hajdúszoboszlón szervezett 30 órás országos szintű akkreditált Freinet továbbképzés költségeihez járult hozzá a bizottság, melynek témája a környezeti nevelés volt. Szakmai továbbképzéseken, konferenciákon, előadásokon való részvételt is támogat e keretből. Ebben az évben a Pedagógusok Arcképcsarnoka c. kötet 12. kiadásához, annak nyomdai költségéhez járult hozzá a bizottság. 7. Beruházások célonként (13. sz. melléklet) A beruházások közül részletesen csak azon néhány hatáskörünkbe tartozó feladatot ismertetjük, melyeknél lényegesebb az eltérés a teljesítésben a tervezetthez képest. A csapadékvíz, belvíz elvezetés ÉAOP pályázat önrész feladaton Hajdúszoboszló Város Önkormányzata belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerének bővítése című ÉAOP-5.1.2/D számú projekthez kapcsolódóan a Támogatási Szerződés ez év februárjában aláírásra került. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás a nyár folyamán lezárult, a kivitelezés augusztus végén megkezdődik és várhatóan jövő nyár elejéig be is fejeződik. Csapadékvíz-, belvíz elvezetése feladaton az önkormányzat költségvetési saját forrásból megvalósuló beruházása szerepel. A Haladás utcai csapadékvíz elvezetés hatósági engedélyezési eljárásának elhúzódása miatt a fejlesztés csak a II. félévben valósul meg, így pénzügyi teljesítése ezt követően esedékes.

16 16 Két db gyalogátkelőhely létesítése: Az Ady Endre utca Malom sor csomópontban a Beruházási munkacsoport döntése alapján a kivitelezésre vonatkozó ajánlattételi felhívás kiküldése a nyár folyamán megtörtént. Sikeres ajánlatkérés esetén ősszel a fejlesztés megvalósulhat. A Hőforrás utca Kossuth utca csomópontban a gyalogátkelőhely engedélyeztetése, illetve az elektromos oszlop kiváltásának tervezése is folyamatban van. Kivitelezése csak jogerős engedélyek birtokában lehetséges. Dózsa György út vízelvezető árok műszaki szakvélemény, terv: a Dózsa György úton az árok lefedésére vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítésére a Nádasi György egyéni vállalkozóval kötött szerződés alapján kerül sor. Az engedélyes tervek elkészítésének határideje október 1., így a pénzügyi teljesítés a IV. negyedévben lesz esedékes. 8. Felújítások feladatonként (14. sz. melléklet) Közterületek felújítása: A közterületek felújítását a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt-vel érvényben lévő vállalkozási szerződés alapján a Zrt. folyamatosan végzi; a pénzügyi teljesítés a III. és IV negyedévben várható. A szökőkút felújítására a II-III. negyedévben kerül sor, így pénzügyi teljesítése ezt követően esedékes. Az előző évről pénzmaradványként áthoztunk 3.142/eFt-ot régi játszóterek felújítására vonatkozóan, a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. a munkálatokat elvégezte a félév zárását követően megtörtént a számla kifizetése. K-VIII. jelű öntözőcsatorna hídjának újraépítése: A kivitelezés a Peterman Kft-vel érvényben lévő vállalkozási szerződés alapján történik. A kivitelezés határideje július 30. volt, így a pénzügyi teljesítés a III. negyedévben lesz esedékes. 9. Folyamatban lévő pályázatok (H)ősök terein- város- és kultúrközpont revitalizáció Hajdúszoboszlón ÉAOP-5.1.1/D-09-2f I. félévében kifizetett összeg a Hősök tere (Emlékezés tere) megújítása és a Hősök tere (Templomerőd) megújítása projektelemek I. részszámláit, a Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár felújítására kötött vállalkozói szerződésben foglalt szállítói előleg önerő részét, közbeszerzési és városmarketing költségeket, műszaki ellenőrzés díját és egyéb költségeket foglal magába március végén és április elején 5 projektelem kivitelezése kezdődött el. A beszámoló készítésének időpontjában a Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár átalakítása és a Halasi Fekete Péter tér

17 17 megújítása folyamatban van, míg a Hősök tere Templomerőd, Parkolók és az Emlékezés tere projektelemek kivitelezése befejeződött. A terek elszámolására vonatkozó kifizetési kérelmek beadása megtörtént. Esélyteremtő Interaktív Hajdúszoboszló TÁMOP / július 12-én került benyújtásra a pályázat, pozitív elbírálásban részesült. Támogatás intenzitása 100%. A projekt elszámolható teljes költsége Ft Támogatásban részesülő partnerek: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Ft eközig Zrt Ft Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesület Ft A támogatási szerződés aláírására július 3-án került sor. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata az igényelhető előleg összegére benyújtotta igényét, megérkezése az elkülönített számlaszámra hamarosan várható. Megvalósítás kezdési időpontja: Projekt fizikai befejezése: , 18 hónap Az eközig Zrt. megkezdte a pályázatban foglalt eszközök beszerzését. Flexibilis, Humánus, Korszerű Hivatalért TÁMOP / júliusában került benyújtásra a pályázat, tartaléklistára került. Támogatás intenzitása 100%. A projekt elszámolható költsége Ft Megvalósítás tervezett kezdési időpontja: Projekt fizikai befejezése: , 12 hónap Szabadtéri Színpad Rekonstrukció HURO/1101 A pályázatot a bírálat során tartaléklistára tették, év végén, év elején várható költségátcsoportosítás, mely során pozitív döntésben részesülhet pályázatunk. BÜRO-RÁCIÓ: Szervezetfejlesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzatában ÁROP-1.A Megvalósítás kezdési időpontja: Projekt fizikai befejezése: , 12 hónap július 30-án került benyújtásra a pályázat, elbírálása folyamatban van. Támogatás intenzitása 100%. A projekt elszámolható teljes költsége: Ft.

18 18 Az önkormányzati-civil partnerség megerősítése Hajdúszoboszlón a fenntartható fejlődésért ÁROP-1.A Megvalósítás kezdési időpontja: Projekt fizikai befejezése: , 6 hónap július 05-én került benyújtásra a pályázat, elbírálása folyamatban van. Támogatás intenzitása 100%. A projekt elszámolható teljes költsége: Ft Hajdúszoboszló Központi Irodaházának Komplex Energetikai Korszerűsítése KEOP-5.5.0/a/ Megvalósítás kezdési időpontja: Projekt fizikai befejezése: február 12-én került benyújtásra a pályázat, elbírálása folyamatban van. Támogatás intenzitása: 85% A projekt elszámolható teljes költsége: Ft Határozati javaslat: Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetés első féléves végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Felkéri valamennyi költségvetési intézmény vezetőjét, hogy az I. félévi takarékos gazdálkodáshoz hasonlóan járjanak el a II. félévben is. Határidő: Felelős: azonnal Polgármester, Jegyző Hajdúszoboszló, augusztus 27. Lőrincz László gazdasági irodavezető

19 1. sz. táblázat Intézményi saját bevétel megoszlása ig /ezer Ft/ Intézmény Saját bevétel ÁFÁ-val kapcs. bev. Tárgyi eszk. ért. Alulfinanszírozás Műk-re átvett pénzeszk. Felhalm.-ra átvett pénzeszk. Egyéb Összesen Járóbeteg-ellátó Centrum Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár Egyesített Óvodai Intézmény Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ Hajdúszoboszlói Városi Televízió Városi Bölcsőde Bocskai István Múzeum Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Hajdúszoboszló Lapkiadó Intézmény Összesen

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 3.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. I. félévi beszámolója Tárgykört

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

Megtárgyalja: Beszámoló Hajdúszoboszló város 2013. évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról

Megtárgyalja: Beszámoló Hajdúszoboszló város 2013. évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-340, Fax: 52/361-773 5.... kódszám Ügyiratszám: 24181-1/2013. A 2013. november 14-ei képviselőtestületi

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nemti Község Polgármesterétől Nemti, Kossuth út 28. TÁJÉKOZTATÓ a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról Készült: a Képviselő-testület 2013.

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK 1 Páty Község Önkormányzata 2013. évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK I. Bevételek I/1. I/2. I/3. I/4. I/5. I/6. I/7. Az önkormányzat sajátos m ködési bevételei Intézményi m ködési bevételek

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről. Tisztelt Képviselőtestület!

Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről. Tisztelt Képviselőtestület! Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartási tv. előírja, hogy minden évben tájékoztatni kell a Képviselőtestületet

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Cserés Judit pénzügyi vezető Véleményezi: valamennyi bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Cserés Judit pénzügyi vezető Véleményezi: valamennyi bizottság ELŐTERJESZTÉS TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 25 i ülésének 2. számú - Tájékoztatás a 2014. I. félévi költségvetés végrehajtásáról tárgyú napirendi pontjához. Előadó:

Részletesebben

Polgármesterét l J e g y z j é t l

Polgármesterét l J e g y z j é t l Üi.sz.: 564/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. III. negyedéves beszámolója Tárgykört rendező

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület április 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület április 24-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. május 8-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. május 8-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. május 8-án tartott

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése

Dorog Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-i ülésére

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. Tel.: 82/501-201 Fax: 82/312-634 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/620/2014. ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról Berhida Város Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról A 2012.

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu. Szám: 3628/2006.

Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu. Szám: 3628/2006. Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3628/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése

A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése 1 1. melléklet a..2014. (IV...) határozathoz A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése M e g n e v e z é s 1. Gazdasági Ellátó Központ (ÓKIG) - Pályázatok és egyéb átvett pénzeszközök

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület szeptember 15-i ülésének 4. napirendi pontjához

Előterjesztés a Képviselő-testület szeptember 15-i ülésének 4. napirendi pontjához Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. szeptember 15-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A 2014. év első félévi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakban számolok be.

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2014. április 25-i nyilvános

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Martfű Város Polgármesterétől T Á J É K O Z T A T Ó a 2009. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79.. (1) bekezdésében

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2013. évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról Vilonya Község Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-i ülésére 2. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2009. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról. Az előterjesztést készítette: Tengölics

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2013. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az Államháztartásról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

Előterjesztés 2010. évi költségvetés előirányzat módosítására

Előterjesztés 2010. évi költségvetés előirányzat módosítására Berhida Város Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés 2010. évi költségvetés előirányzat módosítására Az

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat BEVÉTELEK 1.sz. melléklet Tiszalök Városi Önkormányzat Feladat finanszírozás 295 427 Intézményi tevékenység bevétele 37 71 Átvett pénzeszközök (Működési célú) 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre Nagykovácsi, 2011. június hó 23 nap. Előterjesztő:Bencsik Mónika Polgármester. Előadók: Tóthné Pataki Csilla aljegyző Melléklet: Rendelet tervezet + módosított táblái

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Cserés Judit pénzügyi irodavezető Véleményezi: Valamennyi bizottság. Tisztelt Képviselő-testület!

Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Cserés Judit pénzügyi irodavezető Véleményezi: Valamennyi bizottság. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. szeptember 26 i ülésének 2. számú - Tájékoztatás a 2013. I. félévi költségvetés végrehajtásáról tárgyú napirendi pontjához. Előadó:

Részletesebben

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI 2013.év II. Költségvetési Előirányzat Tiszalök Városi Önkormányzat 1.sz. melléklet Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI Feladat finanszírozás 318 308 0 318 308 Intézményi tevékenység bevétele

Részletesebben

Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetés teljesítéséről 1..

Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetés teljesítéséről 1.. Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetés teljesítéséről Darvas község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE Előterjesztés 1.napirendi ponthoz Tárgy: 2013. évi zárszámadás elfogadása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010.február 17-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2010. (.) rendelete a 2009.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőségjavító

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Markóné Kubicsek Erika

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE 1.napirendi pont Tárgy: 2014. évi zárszámadás elfogadása Előterjesztés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. ( I.11.) Kormányrendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

van (BEVÉTELI OLDAL) nincs 2.1. Egy éven belüli, vagy áthúzódó költségvetési kihatása:

van (BEVÉTELI OLDAL) nincs 2.1. Egy éven belüli, vagy áthúzódó költségvetési kihatása: 191/2015. sz. ELŐTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi pénzügyi tervének I. félévi teljesítéséről. 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Előterjesztő

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben