SZERENCSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERENCSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT"

Átírás

1 SZERENCSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT évi beszámolója és a évi munkaterve Szerencs, február Készítette: Csider Andor igazgató 1

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Beszámoló az intézményegységek évi tevékenységéről Kollégium Tárgyi feltételek Személyi feltételek Szakmai-pedagógiai munka Turisztikai hasznosítás Simai Ifjúsági Tábor Világörökségi Kapuzat Cukorgyűjtemény Közművelődés Tárgyi feltételek Személyi feltételek Szakmai munka Könyvtár intézményegység Tárgyi feltételek Személyi feltételek Könyvtári tevékenység Az SZÁMK évi munkaterve Általános elvek, célok Csoportjaink Állandó kiállítások Tervezett nagyrendezvényeink Közművelődési programterv A könyvtári programterv

3 1. Bevezetés A Szerencsi Általános Művelődési Központ széles spektrumú, és a város szinte minden lakójához valamilyen módon kapcsolódó intézmény. Fontos tény, hogy a városba érkező turista, átutazó a megjelenésünk, szolgáltatásunk alapján mond véleményt Szerencsről, s szerez kellemes, visszatérésre motiváló élményt. A fentiek miatt is nagyon lényeges, hogy reális célokat határozzunk meg, akciótervet, munkatervet készítsünk, s a végrehajtás során elemezzük a tapasztalatokat, s folyamatosan korrigáljuk, fejlesszük szakmai munkánkat. A évi munkánk értékelésekor tehát egyik fő szempont, hogy milyen rendező elvek alapján milyen célokat tűztünk ki, s ezeket hogyan sikerült teljesíteni, elérni. Munkánk során kitűzött és követett általános rendezőelvek: költséghatékonyság, nyitott kapuk elv, konstruktív együttműködés a városi intézményekkel, szervezetekkel, civil mozgalmakkal, egyéni és közösségi kezdeményezések támogatása, turisztikai vonzerővel bíró attrakciók meghonosítása, hagyományápolás. Kiemelt célok és feladatok a évi munkatervben: 1. A közösségi rendezvények kiszolgálása érdekében praktikus színháztechnikai berendezések (hang, fény) beszerzése. 2. Nagyrendezvények szakszerű és költséghatékony lebonyolítása. 3. Hagyományos turisztikai attrakciók fejlesztése (Kolompos, Linux, Rockfesztivál, stb.). 4. Amatőr művészeti csoportok pályafutásának támogatása (Ciráda együttes, Nova Táncstúdió). 5. Az intézmény szabad kapacitásának (szállás, termek, infrastruktúra) intenzív értékesítése. 6. Használható tudást nyújtó tanfolyamok szervezése (internet, vállalkozási ismeretek). 7. Korosztályonkénti igények felmérése, ez alapján kulturális, szórakoztató, és ismeretbővítő-tehetséggondozó programok szervezése. 3

4 8. Turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése. (bor, csokoládé, ajándék és emléktárgyak értékesítése). Az elvégzett munka értékelése intézményegységként történik, bár az eltelt egy év alatt bebizonyosodott, hogy az SZÁMK intézményegységei elkülönült tevékenységük és feladatkörük ellenére szimbiózisban hajtják végre feladatukat. A könyvtári, vagy színházi rendezvényeken szívesen részt vesznek a kollégisták, ugyanakkor kollégiumi-nevelési feladatokban észrevétlenül és nagy elhivatottsággal a másik két egység is tevékenykedik. 2. Beszámoló az intézményegységek évi tevékenységéről 2.1. Kollégium Tárgyi feltételek A Norvég Alap által támogatott diákhotel-beruházás garanciális munkálatai az idén is sok feladatot rótt ránk. Hol a csatorna, hol a mosdó, illetve az elektromos rendszer meghibásodása adott feladatot a kivitelezőnek, ezáltal akadályozva szakmai munkánkat. A javítások gyors befejezése érdekében alkalmanként karbantartó munkatársaink is segítettek. A szabad szálláskapacitás értékesítésének növelése és az elhelyezés színvonalának javítása érdekében négy szobát igényesen berendeztünk. A főépületben felújítottunk egy vizesblokkot, teljes egészében saját kivitelezésben. A festést, illetve a bútorzat áthúzását, folyamatos javítását szintén a karbantartó munkatársak végezték el. Meg kell említeni, hogy a bútorok tovább már nem javíthatók, részleges cseréjükről a következő tanévben gondoskodni kell. A diákok beköltözése előtt szükséges volt a szobákat újra festetni, hiszen egész nyáron folyamatosan szállóvendégek tartózkodtak a helyiségekben. A diákszálló épületében a kazánházat alakítottuk át oly módon, hogy a kisebb javítási munkálatokhoz szükséges műhelykörnyezetet biztosítani tudjuk. A diákok és a vendégek igényei alapján minden épületünkben, illetve épületen kívül is, az udvarokon Free Wi-Fi hozzáférést alakítottunk ki, amely mindenki megelégedésére jól működik. 4

5 Összefoglalva tehát megállapítható hogy a Szerencsi ÁMK kollégiumi intézményegységében a tárgyi feltételek az előző tanévhez képest minimális mértékben változtak. Pozitívumok: - a főépület emeleti jobb szárnyán a vizesblokkot felújítottuk, - a porta, a társalgó és a földszinti vizesblokkok festését elvégeztük, - a diákkonyhák elavult hűtőit lecseréltük. Hiányosságok: - a főépület földszintjén a zuhanykabinok cseréjére lenne szükség, - a lakószobák bútorainak az állaga a folyamatos karbantartás ellenére romlik, - a diákhotel bútorzata hiányos Személyi feltételek Nevelők A kollégiumi intézményegységben szeptember 1-jén 11 pedagógus dolgozóval indult a tanév. 6 nevelő csoportvezetői feladatokat lát el, 4 fő váltós nevelő. Áthelyezéssel érkezett Vojtonovszki Gábor tanár úr, aki teljes munkaidőben látja el a feladatait. A TÁMOP projekt keretében a Munkaügyi Központ támogatásával egy éves szerződéssel felvett 3 pedagógus kolléga munkaszerződése október 31-én lejárt, szerződésüket november 6-tól április 30-ig meghosszabbították. Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dolgozók Az éjszakai ügyeletesi feladatokat a főépületben és diákszállóban az előző tanévekhez hasonlóan 2 közalkalmazott kolléga látja el. Változatlanul megoldatlan a diákhotelben az éjszakai ügyelet, ezt a közcélú foglalkoztatás keretében dolgozók látják el. Tanulói létszámadatok A kollégium 3 épületében 6 tanulócsoport működik. A beiratkozott diákok létszáma 172 fő volt, ebből 13 tanuló nem költözött be. Tanév közben kiköltözött 13 fő, érkezett 5 fő. A félévi diáklétszám 151 fő. A távozók közül 5 tanuló családi okok miatt, 8 tanuló iskolaváltás miatt kérte a kollégiumi jogviszonyának megszüntetését. 5

6 Szakmai-pedagógiai munka A tanév kiemelt feladatait a következőkben határoztuk meg: - felzárkóztatások szervezése Az újonnan érkezett tanulók körében szeptember hónapban magyarból, matematikából és németből végeztünk szintfelmérést. Az eredmények alapján szerveztük meg a felzárkóztató foglalkozásokat. Októbertől a tanulmányi eredmények alapján jelöltük ki a korrepetálásokon részt vevők körét. A fenti tárgyak mellett elindítottuk a francia és földrajz korrepetálásokat, valamint Árvai Zsolt vezetésével az angol korrepetálást. Egyéni foglalkozás keretében a gyengén teljesítő diákoknak a felkészüléshez módszertani segítséget nyújtunk. - újonnan érkezett diákok szociális hátrányának csökkentése Folyamatosan növekszik a családi szocializációs hiánnyal érkező, illetve a deviáns viselkedésű diákok aránya. A korrekciós nevelési feladatokat a csoportnevelők egyéni foglalkozás keretében végzik. - kommunikációs készségfejlesztés Színterei: csoportgyűlések, kollégiumi alapprogram foglalkozások, monitorszilenciumok, egyéni törődést biztosító foglalkozások, kollégiumi rendezvények. Kollégiumi alapprogram foglalkozások A KNOAP keretében folytattuk az előző tanév második felében elkezdett Diákakadémia foglalkozásokat, amelyeknek heti rendszerességgel kedden délután a gyerekkönyvtár adott otthont. Belső továbbképzés keretében az esti alapprogram foglalkozásokat úgy szerveztük, hogy azok a nevelők, akik nem vezettek saját témakörükben foglalkozást, hospitáljanak 1-1 kolléga foglalkozásán. Együttműködés az SZÁMK intézményegységeivel A hagyományos kollégiumi rendezvényeken túl részt vettünk más, az SZÁMK többi intézményegysége által szervezett programon is, pl. színházi előadásokon, kiállítás megnyitókon, a Költészet Napjának vagy A Magyar Kultúra Napjának rendezvényén, a városi 6

7 karácsonyon. Folyamatos résztvevői vagyunk az Árkád-kluboknak is, amelynek keretében 2 alkalommal a kollégium drámaszakkörének diákjai kaptak bemutatkozási lehetőséget. A kollégium rendezvényeibe is bekapcsolódott a többi intézményegység: a diákönkormányzati hét programjaiban és kollégiumi alapprogramok lebonyolításához segítséget nyújtottak a könyvtárban és a közművelődésben dolgozó kollégák Turisztikai hasznosítás A kollégiumi szállás- és teremkapacitás értékesítése kiemelt feladat volt az elmúlt évben. Hétvégeken, de különösen nyári szünetben igyekeztünk szálláskapacitásunkat aktívan értékesíteni. Mivel Szerencs és környéke szerény turisztikai látogatottsággal bír, ezért vonzó, már meglévő kötődésű attrakciók és szolgáltatások meghonosításával törekedtünk arra, hogy az értékesített vendégéjszakáink számát növeljük. A Csokoládé Fesztivál idei programszerkezete is (éjszakai koncertek) kedvezett a szálláshelyek értékesítésének. Az elmúlt évben az alábbi, hagyományos rendezvényeket szerveztük meg: Megnevezés Átlaglétszám (fő) 1. Tárogatósok Találkozója Kolompos Családi Tábor és Fesztivál Linux Akadémia Angol nyelvi tábor Baptista Gyülekezet Zemplén Sakk Kupa Karate edzőtábor Csokoládé Fesztivál 280 7

8 A szállásbevételek alakulását az alábbi grafikon mutatja (a Simai Ifjúsági Tábor adatait is tartalmazza): A grafikonról látható, hogy 2012-ben markánsan emelkedett a szállásértékesítésből származó bevétel, s már meghaladta a válság előtti értéket. A konkrét bevételi adatok az alábbi táblázatban látható: Szállásbevétel (bruttó Ft) Beszedett mosatási költség (bruttó Ft) Idegenforgalmi adó (bruttó Ft) Terem-, területbérlet (bruttó Ft) Összesen (bruttó Ft) Ki kell emelni a fenti kimutatásból a beszedett idegenforgalmi adót, hiszen ennek a dupláját, tehát további 0,9 M Ft-ot a fenntartó a központi költségvetésből lehívhat. Fontos tény, hogy ezen összegek beszedését, adminisztrálását, számlázását és könyvelését 1 fő könyvelő-pénztáros-adminisztrátor végezte. A szállóvendégek fogadása, ellátása, (porta, felügyelet, idegenvezetés) nem lett volna megvalósítható a rendkívül lelkesen dolgozó közcélú munkavégzésben foglalkoztatott munkatársak közreműködése nélkül. Ezúton is köszönöm munkájukat! 8

9 2.2. Simai Ifjúsági Tábor Az elmúlt évben nem sikerült forrást találni a tábor felújításához. Már az állagmegóvás is óriási költséggel és ráfordítással jár. A főépületben a vizesblokkok gépészeti szerkezete, berendezése gyakran meghibásodik, illetve veszélyessé válik. Minden erőfeszítés ellenére a vendégéjszakák száma tovább csökkent, amelyet az alábbi grafikonon olvashatunk. Feltétlen fontos lenne a korszerűsítés, hiszen a mai igényeknek nem felel meg a zsúfolt (10 fő egy szobában) elhelyezés, emeletes ágyakon Világörökségi Kapuzat A Kapuzat működtetése komoly feladatot jelent. Kialakítása, helyzete nem szerencsés. Ennek ellenére az alábbi tevékenységeknek sikerült otthont adni: 1. Turisztikai szolgáltatások és információk nyújtása (Tokaji TDM). 2. Nova Táncstúdió tevékenységének helyszíne. 3. Sakkverseny helyszíne. 4. Tánctábor a helyi fiataloknak (Nova Táncstúdió). 9

10 5. Régi játékok múzeuma. 6. Kerékpárok bérlése (Tokaji TDM). Költséghatékonysági szempontból a magas fűtési költségek miatt a fenti tevékenységeket áthelyeztük a Rákóczi-vár megfelelő helyiségeibe. Természetesen turisztikai idényben újra kinyitjuk az épületet. Meg kell említenem, hogy amennyiben sikerül a feltételeket megteremteni, ez az épület lesz az SZÁMK internetes kultúr-híradó stúdiója, amelynek feladata lenne a térségi kulturális rendezvények bemutatása, Kommentár nélkül stílusú közvetítése, illetve turisztikai szolgáltatások reklámozása. Ennek kidolgozását a helyi TDM munkatársával megkezdtük. A turisztikai igények kielégítésére létesített kereskedelmi egység forgalmazása kimutathatatlan volt, gyakorlatilag nem működött. A gyenge forgalom miatt a készletekből a lejárt szavatosságú árucikkeket gyakran kellett selejtezni, amely folyamatosan veszteségként keletkezett. Megoldást kellett keresni! A Rákóczi-vár üresen álló helyisége, a Kisgaléria kínálta a lehetőséget egy kávézó megnyitására. Az üzlet építészeti kialakítását a Városgazda Nonprofit Kft. szakemberei végezték. A berendezést, a bútorzatot az SZÁMK karbantartói alakították át. A fentiek eredményeként április hónapban megnyílt a Galéria Kávézó. Galéria Kávézó Az elgondolást a látogató közönség nagy tetszéssel fogadta. Elsősorban csokoládét árusítottunk, de ajándéktárgyakat, üdítőt és bort is lehetett vásárolni. A vásárláson túl gyakran gyors megbeszéléseket, értekezleteket is tartottak a helyiségben különböző szervezetek. Kimutatásunk szerint évben (9 hónap alatt) Ft-ot forgalmazott a kis bolt, amelynek dolgozói ellátják a szomszédos nyilvános WC felügyeletét is. Ifjúsági Pont Az ifjúsági pont március 1-jével költözött át a Fürdő épületéből a Rákóczi-várba. Mivel a pályázati támogatottsága megszűnt és a fenntartási időszak véget ért, el kellett gondolkodni azon, hogy mi módon tudjuk mégis működtetni a szolgáltatást, a legkisebb költséggel. Az Ifjúsági Pont internetes szolgáltatását összeegyeztettük a könyvtáréval, és így nagyon kedvezményes áron vehetik igénybe a fiatalok, idősebbek egyaránt. Sajnos nem volt lehetőség - a korábbi időszakhoz hasonlóan - közcélú foglalkoztatásból munkaerőt igénybe venni az 10

11 iroda folyamatos nyitva tartásához. Ezt a problémát kezdetben az egyik könyvtári munkatárssal oldottuk meg, majd a hideg idő beköszönte után a Világörökségi Kapuzatból költözött át a várba a TDM szervezet szerencsi munkatársa, így folyamatosan biztosított volt a nyitva tartás Cukorgyűjtemény Az épületet nagyon rossz állapotban vettük át. A falak vakolata leomolva, a vizesblokk pedig gyakorlatilag használhatatlan volt, mivel az átvételig nem rendeltetésének megfelelő célra használták. Az iroda és raktárhelyiség pedig általános lomtárként szolgált, ahová belépni is nehéz volt. Az elmúlt évben saját kivitelezésben felújítottuk az előadótermet, illetve a vizesblokkot is. A külső vakolatot és festést, továbbá a bejárati ajtó festését is elvégezték karbantartó munkatársaim. Sajnos a munkák torlódása miatt az iroda és raktár helyiségeinek felújítását nem sikerült befejezni. Terveztük még a folyosó rendbetételét is, mivel a falak itt is nagymértékben salétromosak. A múzeum technikai berendezései elavultak. A múzeumpedagógiai foglalkozásokhoz szükséges audiovizuális eszközöket az SZÁMK más intézményegységből csoportosítottuk át. A téli időszakban korlátozott nyitva tartással működött az intézmény. Ennek lényege, hogy telefonos bejelentkezés alapján könyvtáros, illetve közművelődési munkatársak fogadták az érdeklődőket. Ebben az időszakban a villanykályhás fűtést kikapcsoltuk, így az éves elektromos energia díja nem érte el a 80 ezer forintot. A turisztikai holtszezon miatt helyesnek bizonyult ez a döntés, amelyet a fizető látogatók számának alakulását havonként bemutató grafikon is bizonyít. 11

12 A turisztikai szezonban (április-szeptember) közcélú és támogatott munkatársak, immár állandó nyitva tartás mellett fogadták a vendégeket. Intenzív marketing eszközökkel sikerült a látogatói létszámot az előző éviekhez képest jelentősen növelni, annak ellenére, hogy csak időszakosan voltunk nyitva. A látogató létszám alakulását években az alábbi grafikonon láthatjuk (a szerencsi iskolások száma nélkül): 12

13 Látható, hogy az idei, új nyitvatartási rend alapján fogadott látogatók száma elérte a válság előtti látogatói számot. Fontos célunk volt, hogy a múzeumot igyekezzünk bemutatni a szerencsi kisiskolásoknak is, ezért számukra érdekes és izgalmas múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartottunk. Terveztük a felső tagozatos, továbbá szakképzős és gimnáziumi diákok hasonló jellegű bevonását, hogy megismerjék ők is a város közelmúltját. Növelné a látogatottságot, ha a cukorgyűjteményt sikerülne kiegészíteni a szerencsi csokoládégyártás relikviáival és interaktív bemutatóval, azonban a Zempléni Múzeum részben már rendelkezik ilyen témájú kiállítással, ezért a gyűjteményfejlesztést nem kezdtük el. A múzeum bruttó bevétele meghaladta az 1 M Ft-ot. A cukorgyűjtemény üzemeltetése, működtetése január 1-jétől a Zempléni Múzeum feladatai közé került. Január első napjaiban megtörtént a két intézmény közötti átadás-átvétel 2.5. Közművelődés Munkatársainkkal a lehetőségek figyelembevételével mérten terveztük meg a évi munkát. Sajnos hamar rá kellett döbbenünk, hogy a felújítás tervezésekor, illetve a kivitelezés során a szakmai igényeket, illetve az elvárásokat nem vették figyelembe. Különösen nagy problémát jelentett a legnagyobb közösségi terünk, a színházterem infrastruktúrája. Itt nemcsak a fűtés elégtelenségére kell gondolni, hanem a színpadra, vagy egy még egyszerűbb feltételre: a világítás fel- és lekapcsolásának hiányára. A fentiek ellenére intenzív és izgalmas, érdeklődésre számot tartó közművelődési programokat terveztünk és bonyolítottunk le Tárgyi feltételek Az éves tervünk alapján fontos szempont volt, hogy a rendezvények megtartásához szükséges minimális infrastruktúrát beszerezzük, illetve kiépítsük. A nyertes pályázatok teljesítését megnehezítette a legnagyobb rendezvénytér, a színházterem fűtési rendszerének elégtelen működése, továbbá az a tény, a kialakításra került infrastruktúra nem felelt meg a minimális szakmai igényeknek sem. 13

14 Az alábbi eszközbeszerzéseket és átalakításokat végeztük el: Színházterem, színpad (belső-külső): 1. tartószerkezet átalakítása (emelés, szélesítés), 2. függönyök, takaró elemek, színpadfedés beszerzése (lángbiztosított, a mai technikának megfelelő), 3. balettpadló (a színpad csúszásmentesítése érdekében), 4. első és hátsó híd színpadi világítás (külső-belső), 5. oldalsó reflektorrendszer (belső), 6. hangtechnika (a meglévő kiegészítése, hangfalak, mélynyomók, vezérlőkábelek), 7. színházterem világítás-kapcsolók kiépítése, kismegszakítók cseréje. Építőmesteri tevékenységek: 1. beázott vizesblokk vakolása, festése, 2. átjáró kapuk vakolatának felújítása, festése, 3. belső udvar macskakő burkolatának fugázása (Városgazda Kft. kivitelezésében). Bevételek, források Szerencs Város képviselőtestülete által meghatározott feladatok forrásainak biztosításában az SZÁMK aktívan részt vett. A működési és egyéb bevételeket az alábbi táblázat tartalmazza: Megnevezés Összeg (Ft) Turisztikai hasznosítás (szállás, terembér, stb) Cukormúzeum Könyvtár Tiéd a Vár (bevezető akciókkal) Galéria Kávézó Kulturális Központ Pályázatok Összesen:

15 Ezen összegek adminisztrálása, számlázása rendkívüli erőfeszítést igényelt. A következő évben elengedhetetlen ezen terület személyi feltételeinek javítása Személyi feltételek Az intézményegységben a szakalkalmazottak létszáma 4 fő, de csak 3 művelődésszervező végezte a feladatokat, mivel 1 fő gyeden volt szeptemberig, utána pedig szabadságát töltötte. Az elvárásokat csak úgy sikerült teljesíteni, hogy alkalmanként a másik két intézményegységből is átcsoportosítottunk munkatársakat. A szakmai munkát 2012-ben 2 fő közcélú alkalmazott (ebből 1 fő felsőfokú végzettségű) segítette rövidebb-hosszabb ideig. Sajnos a takarítói létszám folyamatosan a szükségesnél kevesebb volt, ezért több esetben is közcélú alkalmazottakat kellett igénybe venni, illetve az intézmény más területein dolgozókat kellett átirányítani Szakmai munka Összetett feladatokkal terhelt évet tudnak maguk mögött a művelődésszervezők. Munkájuk hatékonyságának növelése érdekében változott a munkarendjük, (hétvégén is ügyeletet kellett biztosítani), illetve bevezettük a munkaidőkeretet. Ez utóbbi jelentősen hozzájárult a költséghatékonyabb működéshez. Innovációs tevékenységüknek köszönhetően az alábbi jelentősebb rendezvényeket, közművelődési formációkat sikerült bevezetni, illetve megtartani: 1. Tiéd a Vár turisztikai, közművelődési rendezvény (iskolai csoportoknak). 2. Tánccsoportok, tánctáborok. 3. Diákakadémia (kollégiumi intézményegységgel közösen). 4. Kerekítő (gyeden lévő kismamáknak és gyermekeiknek). 5. Múzeumpedagógiai foglalkozások (könyvtár intézményegységgel közösen). Fontos kiemelni a munkatársak kreativitását jól jellemző újításokat: 1. Facebookos oldal indítása és gondozása. 2. QR-kódos rendszer bevezetése. 3. QR-kódos idegenvezetés. 4. A Vár és a rendezvények online elérhető bemutatása, online idegenvezetés. 15

16 5. Free Wi-Fi a Vár minden helyiségében és udvarán. 6. Internetes kamerák az online- és virtuális idegenvezetéshez (kiépítés alatt). Ki kell emelnem azt a tényt, hogy a város oktatási intézményeivel kiváló a kapcsolatunk, nemcsak a szakmai együttműködés és információáramlás tekintetében, hanem a rendezvények műszaki, technikai hátterének biztosításában is. Az alábbi összehasonlítható táblázat a illetve a év rendezvényeit mutatja be: Megnevezés Alkalom (db) Létszám (fő) Alkalom (db) Létszám (fő) Csoportok Klubok Tánccsoportok Diákakadémia Kiállítások Színházi előadások Műsoros est Komolyzenei hangverseny Diszkó Fesztiválok Közösségi rendezvények Társadalmi rendezvények Tiéd a Vár Ifjúsági Pont Kirakodóvásár, egyéb Külső rendezvények Összesen Fontos megemlíteni, hogy munkatársaink minden városi eseményen jelen voltak, munkájukkal hozzájárultak azok zavartalan lebonyolításhoz, a műszaki-technikai háttér biztosításához. A 2012-es évi rendezvényeink részletezve, tevékenységi körönként és érintett vagy résztvevő létszámokkal CSOPORTJAINK: Szerencsi Férfikar Népi Díszítőművészeti Szakkör Hegyalja Kórus Városi Nyugdíjas Klub Sakk-szakkör 150 fő 16

17 KIÁLLÍTÁSOK: fő Rolek Ildikó és Rolek Gábor kiállítása az árkádban Tóth Réka fotóiból kiállítás a Galéria Kávézóban Esélyegyenlőségi Konferencián mozgáskorlátozott tagok fafaragásiból és hímzéseiből kiállítás az árkádban Schlosserné Báthory Piroska kiállítása a Fürdőben Bara Éva, Suhaj Zoltán, Serfőző László kiállítása az Árkádban Váradi Gábor kiállítása az Árkádban Nagy István kiállítása az Árkádban Juhász Gábor kiállítása az Árkádban SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK: fő A világszép nádszálkisasszony Egri csillagok Mandala Dalszínház Az úr vadászni jár Éless Színház Én és a kisöcsém Körúti Színház Mindent a kertbe Éless Színház Robin a hód, meg a kutya fája természetvédelmi mesejáték Lustspiel: sváb nyelvű előadás Meseautó Éless Színház Színházbusz: (Miskolc, Nemzeti Színház) Az ügynök halála Egy bolond százat csinál Pletykák MŰSOROS EST: Junior cirkusz Nőnap Költészet Napja Városnapi gálaműsor Szülők-nevelők fóruma Rajzfilmünnep Esztergályos Cecília A Magyar Nyelv Napja fő KOMOLYZENEI HANGVERSENY: 980 fő Húsvéti hangverseny XXIII. Miskolci Kamarakórus Fesztivál Hegyalja Pedagógus Kórus hangversenye Ondon a Hősök Napja alkalmából Jótékony célú tárogató hangverseny Karácsonyi hangverseny 17

18 FESZTIVÁLOK: fő Országos Tárogatós Találkozó Mozdonyvezetők Országos találkozója Zempléni Fesztivál (Bohém Ragtime Jazz Band) V. Országos Csokoládé Fesztivál Nemzedékek Találkozója KÖZÖSSÉGI RENDEZVÉNYEK: Nyugdíjas Farsang Várudvari Vigadalom Majális Szent Iván éjszakája Szomszédünnep (Ondi falunap) Ondi Karácsony Nyugdíjas karácsony Karácsonyi forgatag fő TÁRSADALMI RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPEK: fő Újévi vállalkozói köszöntés Cukorgyári Emléknap Március 15. II. Rákóczi Ferenc születésének 336. évfordulója alkalmából koszorúzás Holocaust Emléknap Szerencs Város Napja Hősök Napja Augusztus 20-i megemlékezés. István, a király c. szabadtéri előadás Az 1956-os Mártírok Emléknapján koszorúzás Nagy Imre szobránál Dr. Petrikovits László születésének 111. évfordulóján megemlékezés és koszorúzás gróf Széchenyi István születésének 221. évfordulóján megemlékezés és koszorúzás Az Aradi Vértanúk emléknapján megemlékezés és koszorúzás Idősek napja műsoros est 1956-os megemlékezés és koszorúzás Kazinczy Ferenc születésének 253. évfordulóján megemlékezés és koszorúzás Ünnepélyes adventi gyertyagyújtások TIÉD A VÁR! 810 fő Rákóczi Zsigmond Általános Iskola (2 alkalommal) Bolyai János Általános Iskola (2 alkalommal) Diósgyőr, Gödöllő, Téglás, Magyarhomorog, Encs, Debrecen, Krasznokvajda 18

19 IFJÚSÁGI PONT 600 fő Március 1. óta Szolgáltatások: internetezés, nyomtatás, szkennelés, kerékpárkölcsönzés, turisztikai információ KIRAKODÓVÁSÁR, EGYÉB: fő Vásárok Esélyegyenlőségi konferencia Múzeumpedagógiai foglalkozások: június 15. Rákóczi Zsigmond Általános Iskola október 10. Bolyai János Katolikus Általános Iskola október 11. Bolyai János Katolikus Általános Iskola október 12. Bolyai János Katolikus Általános Iskola 60 fő 60 fő 60 fő 60 fő KÜLSŐ SZERVEK: fő Esküvő: 36 Állampolgársági eskü: 1 + a 61 fős csoportos eskütétel Városnapon Egyéb tevékenységre 226 alkalommal vették igénybe helyiségeinket, ahol fő fordult meg Könyvtár intézményegység Tárgyi feltételek Az év folyamán intenzív karbantartási tevékenységet indítottunk el. Megkezdtük a helyiségek kifestését, felújítottunk egy WC-t. Ezekre a munkálatokra nagyon nagy szükség volt, hiszen a helyiségek az átadás óta, 1991-től egyszer sem volt kifestve. A munkatársak által kidolgozott módszer szerint nem kellett bezárni egy órára sem a szolgáltatást, a kölcsönzés a munkálatok alatt is zavartalanul folyt. Az elkövetkező évben még megoldandó feladatként jelentkezik a folyóirat-olvasó és az irodák festése, továbbá a felnőttkönyvtár és a gyermekkönyvtár világítási problémáinak megoldása. Sajnos a fűtéscsapok betervezett cseréjét nem tudtuk végrehajtani, ezért a négy szint fűtését nem lehetett szakaszolni. Mivel a könyvtár tevékenysége kibővült, a fenti okok miatt közösségi térként tudták használni különböző csoportok, klubok, szakkörök. 19

20 Személyi feltételek A szakmai feladatokat 6 főállású dolgozó látja el, melyből 1 fő gyeden van. Az elmúlt évben az ebben a részlegben tevékenykedő Uray Attilláné nyugdíjba vonult. Október 15-től Meczóné Reviczky Beáta már csak félállásban tölti be a gyermekkönyvtárosi feladatkörét. Október 31-től meg kellett válnunk az egyetlen közcélúan foglalkoztatott munkatársunktól, aki fontos raktárosi teendőket látott el. A szolgáltatás kiterjesztése érdekében a nyitvatartási időt meghosszabbítottuk, s ebben a részlegben is bevezettük a munkaidőkeretet Könyvtári tevékenység A korábbi uniós pályázati fejlesztések következtében a könyvtári számítógépes rendszer hibátlanul működött. A TÁMOP / os pályázati forrásból megtörtént az adatbázis konvertálása a kistérségi verzióra. A korábbi években felhalmozódott, feleslegessé vált dokumentumok elszállítása (több mint 20 q) és értékesítése megtörtént. Március hónapban megkötöttük az éves dokumentumellátási-szerződéseket: a KELLÓ-val 500 ezer Ft, a Könyvellátóval 399 ezer Ft értékig. Június hónapban ismét eredményesen folyt az állományból kivont dokumentumok árusítása. Újdonságként ez évben folyóiratok megvásárlására is nyílt lehetőség. Szeptember és október hónapban a TIOP / os pályázatban résztvevő könyvtárak (Mád, Megyaszó, Tiszalúc, Taktaharkány, Taktaszada, Legyesbénye) részére kinyomtatásra került db dokumentumba kerülő vonalkód, valamint db olvasói vonalkód. Októberben megérkezett a Márai 2. program keretében megrendelt könyvek java része. Október 17-én és 19-én a Szerencsi Kistérség könyvtárosainak TextLib tanfolyamot tartottunk. November és december hónapokban szakmai segítséget nyújtottunk az Idősek Otthonában és a Bocskai István Gimnáziumban található könyvtáraknak. 20

21 A könyvtár évi statisztikai adatai Dokumentumállomány Január hónapban elkészült a leltárkönyvek lezárása, amelynek változását az alábbi táblázat mutatja be: dokumentum könyv CDR DVD video CD hanglemez kazetta kotta diafilm ÖSSZESEN Megtörtént a raktári folyóirat állomány revíziója, a készletről nyilvántartás készült. A felnőtt- és gyermekkönyvtárból 1471 db könyvet leválogattunk és az állományból kivontunk. Meg kell említeni, hogy Nagy László úr 2012 januárjában több mint 200 db könyvet ajándékozott könyvtárunknak. Ezúton is köszönet érte. Mozgókönyvtári tevékenység Február végére tizenegy település (Alsódobsza, Bekecs, Golop, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sóstófalva, Taktakenéz, Tállya, Újcsanálos) könyvtári munkájáról statisztikai jelentés készült. Bekecs, Monok, Prügy, Taktakenéz települések 16 féle folyóiratának folyamatos nyilvántartása. Évközi vásárlással, ajándékozással 858 könyv, 24 DVD, 8 CD teljes feldolgozása (beleltározás, feldolgozás, számítógépre vitele) megtörtént. 21

22 Gárdonyi Géza kistérségi könyvtárbővítési pályázat benyújtásával 42 db könyvhöz jutottak a települések ,- Ft értékben. Mád csatlakozásával 12 településre nőtt a mozgókönyvtári szolgáltatást igénylő települések száma. November 7-én elvégeztük állománya átvizsgálását, és 4800 kötetet selejteztünk le. November elején a megyei könyvtár részére minden településre kiterjedő helyzetelemzést készítettünk a mozgókönyvtári szolgáltatás megváltozása kapcsán. December végén megtörtént a leltárkönyvek lezárása február végére el kell készíteni a működésükről szóló statisztikai jelentést. Olvasószolgálat A könyvtár látogatottságának növelése érdekében meghosszabbítottuk a nyitva tartási időt, óráig fogadjuk vendégeinket. Az alábbi grafikon a havonkénti látogatottságot mutatja be: Kimutatást készítettünk a 14 éven aluli látogatóink számáról is, amelyet az alábbi grafikon mutat be: 22

23 A táblázat adatai azt bizonyítják, hogy szükség volt a nyári szüneti nyitva tartásra is, hiszen a látogatottság csak minimális mértékben esett vissza. A beiratkozott olvasók számának változásait a és évben az alábbi táblázatban látható: férfi nő összesen Az olvasószolgálatos feladata a pénztár kezelése, az összegyűlt számlákról összesítő készítése, és elszámolása. Az elmúlt évben beiratkozási és egyéb szolgáltatási díjakból ,- Ft bevétel keletkezett. Korosztályonkénti kimutatás: éven aluli éves éves éves éves éves éven felüli A fenti statisztikákból a látogatók számának csökkenése mutatható ki, azonban lényegesebb mutató a könyvtárhasználat, amely viszont intenzívebb olvasói aktivitást jelent. Ezt a következő táblázatok adatai bizonyítják: Kölcsönzések száma és évben (alkalom) felnőtt 14 éven aluli

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása 536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évre szóló munkatervének jóváhagyása VARGA DOMOKOS ÁMK TINÓDI LANTOS SEBESTYÉN KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.470-4/2014/IHO

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.470-4/2014/IHO Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 80.470-4/2014/IHO Jegyzőkönyv Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT. 2013. évi beszámolója és 2014. évi munkaterve

SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT. 2013. évi beszámolója és 2014. évi munkaterve SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2013. évi beszámolója és 2014. évi munkaterve Szerencs, 2014. február Készítette: Csider Andor igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés és helyzetelemzés... 3 2. Közművelődés...

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

SZERENCSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT. 2011. évi beszámolója és a 2012. évi munkaterve

SZERENCSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT. 2011. évi beszámolója és a 2012. évi munkaterve SZERENCSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2011. évi beszámolója és a 2012. évi munkaterve Szerencs, 2012. február Készítette: Csider Andor igazgató 1 Tartalomjegyzék 1, Helyzetelemzés... 3 1.1, Előzmények...

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

Január: IKSZT Programterv 2017. I. félév 01.21-22.: Kreatív hétvége Programtípus: Kézműves foglalkozás Résztvevők tervezett száma: 20 fő Célcsoport megnevezése: Településen élő fiatalok, elsősorban 7-29

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA Dátum óra rendezvény helyszín rendező/felelős Január 23. (péntek) 17.00 Magyar Kultúra Napja Január 28. 13.00 Csudajó játszóház könyvtár könyvtár Február

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Terney Béla Kollégium Szentes 2014/2015 Készült a 229/2012. (VIII. 28.) nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet 23.. alapján. 1. A kollégiumban

Részletesebben

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ 2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ február március Időpont Rendezvény megnevezése Szervező Helyszín 2012. február 16. vagy 23. 2012. február 25. Könyvtárhasználat - Nemzetközi energiahatékonysági nap

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma 2009. október 16. Szerencs, Rákóczi-vár Lovagterme A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 4090 Polgár, Barankovics tér 6.

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 4090 Polgár, Barankovics tér 6. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 4090 Polgár, Barankovics tér 6. AZ ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE Készítették: Radics Zoltánné intézményvezető Ferenczné Fajta Mária

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár város 2012. évi rendezvénynaptárával kapcsolatos

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV ZALAEGERSZEGI VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015. TANÉV ELVÉGZENDŐ FELADAT, TEVÉKENYSÉG HATÁRIDŐ FELELŐS SZEPTEMBER Kollégiumi és tagintézményi alakuló értekezletek 08. 26. igazgató, tagintézményvezető

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Művelődési Ház és Könyvtár Közművelődési Intézmény Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Ady Endre út 9. BESZÁMOLÓ

Művelődési Ház és Könyvtár Közművelődési Intézmény Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Ady Endre út 9. BESZÁMOLÓ Művelődési Ház és Könyvtár Közművelődési Intézmény Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Ady Endre út 9. BESZÁMOLÓ A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉRŐL, GAZDÁLKODÁSÁRÓL Nyírmada, 2012.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Földes Nagyközség rendezvény naptára (2010. év) S.sz. Időpont Rendezvény neve Helyszín 1. Január 9.

Földes Nagyközség rendezvény naptára (2010. év) S.sz. Időpont Rendezvény neve Helyszín 1. Január 9. FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2010. (II.25.) Kt. HATÁROZATA Földes Nagyközség 2010. évi közművelődési rendezvénytervéről A Képviselő-testület Földes Nagyközség 2010. évi közművelődési

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE FELADATOK A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK - KIEMELT FELADATOK ELSŐ FÉLÉV HATÁRIDŐ Javító vizsgák szaktanári konzultációs lehetőség 2016. augusztus 24-26. konzultáció biztosítása augusztus

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

A Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola alsós Diákönkormányzatának. munkaterve. 2016/2017. tanév

A Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola alsós Diákönkormányzatának. munkaterve. 2016/2017. tanév A Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola alsós Diákönkormányzatának munkaterve 2016/2017. tanév Készítette: Hársfalviné Balázsi Katalin - alsós Diákönkormányzatot segítő tanár A munkatervet megvitatta

Részletesebben

A Berentei Művelődési Központ 2015. évi, rövidtávú koncepciója

A Berentei Művelődési Központ 2015. évi, rövidtávú koncepciója A Berentei Művelődési Központ 2015. évi, rövidtávú koncepciója Tárgyi feltételek: Elkészült az intézmény álmennyezetének kialakítása és világítás korszerűsítése. A mostani télen derül majd ki, hogy az

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap A TANÉV HELYI RENDJE A ok jai, felhasználása sz. esemény / téma tanulók felének ellátása 1. (szombat) 2016. 10. 15. 2. (szerda) 2016. 12. 21. 2017. 3. 02. (síszünet 24. péntek) 2017. 4. 02. (síszünet 27.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola 6323 Dunaegyháza Iskola u. 1. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet alapján 1. Felvételi

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

TÉKA MŰVELŐDÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT - SZAMOSÚJVÁR

TÉKA MŰVELŐDÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT - SZAMOSÚJVÁR TÉKA MŰVELŐDÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT - SZAMOSÚJVÁR TÉKA ALAPÍTVÁNY- MÉRFÖLDKÖVEK 1993 - az alapítás éve 1995 -a Téka Művelődési Központ létrehozása 2000 - csatlakozás a szórvány oktatási programhoz 2001-2006

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

Január. Február. 03. szombat, 18 óra. 12. hétfő, 18 óra. 22. csütörtök, 17 óra. 24. szombat

Január. Február. 03. szombat, 18 óra. 12. hétfő, 18 óra. 22. csütörtök, 17 óra. 24. szombat Január 03., 18 óra 12. hétfő, 18 óra 22. csütörtök, 17 óra 24. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület Info: Wennesz József Károly tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 66. évfordulója

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2015

Közhasznúsági melléklet 2015 Adószám: 21893335-2-11 Cégbíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 11-09-013060 A Művelődés Háza Esztergom Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2500 Esztergom, Imaház utca 2/a.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 8693 Lengyeltóti, Rákóczi u.22. Tel: 85/331-500; 85/330-852; fax: 85/530-034 e-mail: postmaster@totikonyv.t-online.hu Ügyiratszám: /2012. Pogányvölgyi Többcélú

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető SZEPTEMBER Feladatok Felelős 2016. szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézmény oktatás 2016. szeptember 5. Zeneiskola első tanítási nap zeneisk. mkk 2016. szeptember 9. Tanítás

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

Küldetés Alapítvány BÉKÉS, Teleki u. 39. Adószám: 19057464-2-04 VII. Tartalmi beszámoló közhasznú tevékenységéről VII. TARTALMI BESZÁMOLÓ TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 2010. év Alapítványunk évek óta

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

2016. augusztus 31. szerda Beköltözés, szülői értekezlet

2016. augusztus 31. szerda Beköltözés, szülői értekezlet A BSZC Gépészeti és Számítástechnikai Szakgimnáziuma és Kollégiumának 2016-2017-es kollégiumi munkaterve a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján 2016. augusztus 31. szerda

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

es tanév helyi rendje

es tanév helyi rendje 2016-2017-es tanév helyi rendje Dátum Esemény Tanítási nap 22 hétfő 23 kedd 24 szerda Javítóvizsga 09:00 óra Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 12.00-18.00 25 csütörtök Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 08.00-12.00

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Iktsz: 1/138-1/2012/I Tárgy: Makó Városi Kulturális-Közművelődési Üi: Simonné Nonprofit Kft 2012 évi üzleti terve Melléklet: 2012 évi üzleti terv Makó

Részletesebben

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM OKTÓBER 14. KEDD 10:00 CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM Az induló helyismereti klub vendége a VERSEGHY KÖR HÍDVÉGI ILONA: Szemelvények a szolnoki gépipari technikum történetéből című

Részletesebben

JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására

JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására Ózd, 2012. március 22. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Részletesebben

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2015. évi munkaterve

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2015. évi munkaterve Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2015. évi munkaterve A kultúra minden alkotótevékenység összegző ereje: az emberi értelem társadalmi hasznosítása. Gabriel García Márquez Közművelődési tevékenység

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

Eseménynaptár 2016/2017

Eseménynaptár 2016/2017 Eseménynaptár 2016/2017 A tanítási év A 2016/2017 tanévben a tanítási év első tanítási napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) utolsó tanítási napja: 2017. június 15. (csütörtök). Az iskola utolsó, befejező

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben