SZERENCSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERENCSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT"

Átírás

1 SZERENCSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT évi beszámolója és a évi munkaterve Szerencs, február Készítette: Csider Andor igazgató 1

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Beszámoló az intézményegységek évi tevékenységéről Kollégium Tárgyi feltételek Személyi feltételek Szakmai-pedagógiai munka Turisztikai hasznosítás Simai Ifjúsági Tábor Világörökségi Kapuzat Cukorgyűjtemény Közművelődés Tárgyi feltételek Személyi feltételek Szakmai munka Könyvtár intézményegység Tárgyi feltételek Személyi feltételek Könyvtári tevékenység Az SZÁMK évi munkaterve Általános elvek, célok Csoportjaink Állandó kiállítások Tervezett nagyrendezvényeink Közművelődési programterv A könyvtári programterv

3 1. Bevezetés A Szerencsi Általános Művelődési Központ széles spektrumú, és a város szinte minden lakójához valamilyen módon kapcsolódó intézmény. Fontos tény, hogy a városba érkező turista, átutazó a megjelenésünk, szolgáltatásunk alapján mond véleményt Szerencsről, s szerez kellemes, visszatérésre motiváló élményt. A fentiek miatt is nagyon lényeges, hogy reális célokat határozzunk meg, akciótervet, munkatervet készítsünk, s a végrehajtás során elemezzük a tapasztalatokat, s folyamatosan korrigáljuk, fejlesszük szakmai munkánkat. A évi munkánk értékelésekor tehát egyik fő szempont, hogy milyen rendező elvek alapján milyen célokat tűztünk ki, s ezeket hogyan sikerült teljesíteni, elérni. Munkánk során kitűzött és követett általános rendezőelvek: költséghatékonyság, nyitott kapuk elv, konstruktív együttműködés a városi intézményekkel, szervezetekkel, civil mozgalmakkal, egyéni és közösségi kezdeményezések támogatása, turisztikai vonzerővel bíró attrakciók meghonosítása, hagyományápolás. Kiemelt célok és feladatok a évi munkatervben: 1. A közösségi rendezvények kiszolgálása érdekében praktikus színháztechnikai berendezések (hang, fény) beszerzése. 2. Nagyrendezvények szakszerű és költséghatékony lebonyolítása. 3. Hagyományos turisztikai attrakciók fejlesztése (Kolompos, Linux, Rockfesztivál, stb.). 4. Amatőr művészeti csoportok pályafutásának támogatása (Ciráda együttes, Nova Táncstúdió). 5. Az intézmény szabad kapacitásának (szállás, termek, infrastruktúra) intenzív értékesítése. 6. Használható tudást nyújtó tanfolyamok szervezése (internet, vállalkozási ismeretek). 7. Korosztályonkénti igények felmérése, ez alapján kulturális, szórakoztató, és ismeretbővítő-tehetséggondozó programok szervezése. 3

4 8. Turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése. (bor, csokoládé, ajándék és emléktárgyak értékesítése). Az elvégzett munka értékelése intézményegységként történik, bár az eltelt egy év alatt bebizonyosodott, hogy az SZÁMK intézményegységei elkülönült tevékenységük és feladatkörük ellenére szimbiózisban hajtják végre feladatukat. A könyvtári, vagy színházi rendezvényeken szívesen részt vesznek a kollégisták, ugyanakkor kollégiumi-nevelési feladatokban észrevétlenül és nagy elhivatottsággal a másik két egység is tevékenykedik. 2. Beszámoló az intézményegységek évi tevékenységéről 2.1. Kollégium Tárgyi feltételek A Norvég Alap által támogatott diákhotel-beruházás garanciális munkálatai az idén is sok feladatot rótt ránk. Hol a csatorna, hol a mosdó, illetve az elektromos rendszer meghibásodása adott feladatot a kivitelezőnek, ezáltal akadályozva szakmai munkánkat. A javítások gyors befejezése érdekében alkalmanként karbantartó munkatársaink is segítettek. A szabad szálláskapacitás értékesítésének növelése és az elhelyezés színvonalának javítása érdekében négy szobát igényesen berendeztünk. A főépületben felújítottunk egy vizesblokkot, teljes egészében saját kivitelezésben. A festést, illetve a bútorzat áthúzását, folyamatos javítását szintén a karbantartó munkatársak végezték el. Meg kell említeni, hogy a bútorok tovább már nem javíthatók, részleges cseréjükről a következő tanévben gondoskodni kell. A diákok beköltözése előtt szükséges volt a szobákat újra festetni, hiszen egész nyáron folyamatosan szállóvendégek tartózkodtak a helyiségekben. A diákszálló épületében a kazánházat alakítottuk át oly módon, hogy a kisebb javítási munkálatokhoz szükséges műhelykörnyezetet biztosítani tudjuk. A diákok és a vendégek igényei alapján minden épületünkben, illetve épületen kívül is, az udvarokon Free Wi-Fi hozzáférést alakítottunk ki, amely mindenki megelégedésére jól működik. 4

5 Összefoglalva tehát megállapítható hogy a Szerencsi ÁMK kollégiumi intézményegységében a tárgyi feltételek az előző tanévhez képest minimális mértékben változtak. Pozitívumok: - a főépület emeleti jobb szárnyán a vizesblokkot felújítottuk, - a porta, a társalgó és a földszinti vizesblokkok festését elvégeztük, - a diákkonyhák elavult hűtőit lecseréltük. Hiányosságok: - a főépület földszintjén a zuhanykabinok cseréjére lenne szükség, - a lakószobák bútorainak az állaga a folyamatos karbantartás ellenére romlik, - a diákhotel bútorzata hiányos Személyi feltételek Nevelők A kollégiumi intézményegységben szeptember 1-jén 11 pedagógus dolgozóval indult a tanév. 6 nevelő csoportvezetői feladatokat lát el, 4 fő váltós nevelő. Áthelyezéssel érkezett Vojtonovszki Gábor tanár úr, aki teljes munkaidőben látja el a feladatait. A TÁMOP projekt keretében a Munkaügyi Központ támogatásával egy éves szerződéssel felvett 3 pedagógus kolléga munkaszerződése október 31-én lejárt, szerződésüket november 6-tól április 30-ig meghosszabbították. Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dolgozók Az éjszakai ügyeletesi feladatokat a főépületben és diákszállóban az előző tanévekhez hasonlóan 2 közalkalmazott kolléga látja el. Változatlanul megoldatlan a diákhotelben az éjszakai ügyelet, ezt a közcélú foglalkoztatás keretében dolgozók látják el. Tanulói létszámadatok A kollégium 3 épületében 6 tanulócsoport működik. A beiratkozott diákok létszáma 172 fő volt, ebből 13 tanuló nem költözött be. Tanév közben kiköltözött 13 fő, érkezett 5 fő. A félévi diáklétszám 151 fő. A távozók közül 5 tanuló családi okok miatt, 8 tanuló iskolaváltás miatt kérte a kollégiumi jogviszonyának megszüntetését. 5

6 Szakmai-pedagógiai munka A tanév kiemelt feladatait a következőkben határoztuk meg: - felzárkóztatások szervezése Az újonnan érkezett tanulók körében szeptember hónapban magyarból, matematikából és németből végeztünk szintfelmérést. Az eredmények alapján szerveztük meg a felzárkóztató foglalkozásokat. Októbertől a tanulmányi eredmények alapján jelöltük ki a korrepetálásokon részt vevők körét. A fenti tárgyak mellett elindítottuk a francia és földrajz korrepetálásokat, valamint Árvai Zsolt vezetésével az angol korrepetálást. Egyéni foglalkozás keretében a gyengén teljesítő diákoknak a felkészüléshez módszertani segítséget nyújtunk. - újonnan érkezett diákok szociális hátrányának csökkentése Folyamatosan növekszik a családi szocializációs hiánnyal érkező, illetve a deviáns viselkedésű diákok aránya. A korrekciós nevelési feladatokat a csoportnevelők egyéni foglalkozás keretében végzik. - kommunikációs készségfejlesztés Színterei: csoportgyűlések, kollégiumi alapprogram foglalkozások, monitorszilenciumok, egyéni törődést biztosító foglalkozások, kollégiumi rendezvények. Kollégiumi alapprogram foglalkozások A KNOAP keretében folytattuk az előző tanév második felében elkezdett Diákakadémia foglalkozásokat, amelyeknek heti rendszerességgel kedden délután a gyerekkönyvtár adott otthont. Belső továbbképzés keretében az esti alapprogram foglalkozásokat úgy szerveztük, hogy azok a nevelők, akik nem vezettek saját témakörükben foglalkozást, hospitáljanak 1-1 kolléga foglalkozásán. Együttműködés az SZÁMK intézményegységeivel A hagyományos kollégiumi rendezvényeken túl részt vettünk más, az SZÁMK többi intézményegysége által szervezett programon is, pl. színházi előadásokon, kiállítás megnyitókon, a Költészet Napjának vagy A Magyar Kultúra Napjának rendezvényén, a városi 6

7 karácsonyon. Folyamatos résztvevői vagyunk az Árkád-kluboknak is, amelynek keretében 2 alkalommal a kollégium drámaszakkörének diákjai kaptak bemutatkozási lehetőséget. A kollégium rendezvényeibe is bekapcsolódott a többi intézményegység: a diákönkormányzati hét programjaiban és kollégiumi alapprogramok lebonyolításához segítséget nyújtottak a könyvtárban és a közművelődésben dolgozó kollégák Turisztikai hasznosítás A kollégiumi szállás- és teremkapacitás értékesítése kiemelt feladat volt az elmúlt évben. Hétvégeken, de különösen nyári szünetben igyekeztünk szálláskapacitásunkat aktívan értékesíteni. Mivel Szerencs és környéke szerény turisztikai látogatottsággal bír, ezért vonzó, már meglévő kötődésű attrakciók és szolgáltatások meghonosításával törekedtünk arra, hogy az értékesített vendégéjszakáink számát növeljük. A Csokoládé Fesztivál idei programszerkezete is (éjszakai koncertek) kedvezett a szálláshelyek értékesítésének. Az elmúlt évben az alábbi, hagyományos rendezvényeket szerveztük meg: Megnevezés Átlaglétszám (fő) 1. Tárogatósok Találkozója Kolompos Családi Tábor és Fesztivál Linux Akadémia Angol nyelvi tábor Baptista Gyülekezet Zemplén Sakk Kupa Karate edzőtábor Csokoládé Fesztivál 280 7

8 A szállásbevételek alakulását az alábbi grafikon mutatja (a Simai Ifjúsági Tábor adatait is tartalmazza): A grafikonról látható, hogy 2012-ben markánsan emelkedett a szállásértékesítésből származó bevétel, s már meghaladta a válság előtti értéket. A konkrét bevételi adatok az alábbi táblázatban látható: Szállásbevétel (bruttó Ft) Beszedett mosatási költség (bruttó Ft) Idegenforgalmi adó (bruttó Ft) Terem-, területbérlet (bruttó Ft) Összesen (bruttó Ft) Ki kell emelni a fenti kimutatásból a beszedett idegenforgalmi adót, hiszen ennek a dupláját, tehát további 0,9 M Ft-ot a fenntartó a központi költségvetésből lehívhat. Fontos tény, hogy ezen összegek beszedését, adminisztrálását, számlázását és könyvelését 1 fő könyvelő-pénztáros-adminisztrátor végezte. A szállóvendégek fogadása, ellátása, (porta, felügyelet, idegenvezetés) nem lett volna megvalósítható a rendkívül lelkesen dolgozó közcélú munkavégzésben foglalkoztatott munkatársak közreműködése nélkül. Ezúton is köszönöm munkájukat! 8

9 2.2. Simai Ifjúsági Tábor Az elmúlt évben nem sikerült forrást találni a tábor felújításához. Már az állagmegóvás is óriási költséggel és ráfordítással jár. A főépületben a vizesblokkok gépészeti szerkezete, berendezése gyakran meghibásodik, illetve veszélyessé válik. Minden erőfeszítés ellenére a vendégéjszakák száma tovább csökkent, amelyet az alábbi grafikonon olvashatunk. Feltétlen fontos lenne a korszerűsítés, hiszen a mai igényeknek nem felel meg a zsúfolt (10 fő egy szobában) elhelyezés, emeletes ágyakon Világörökségi Kapuzat A Kapuzat működtetése komoly feladatot jelent. Kialakítása, helyzete nem szerencsés. Ennek ellenére az alábbi tevékenységeknek sikerült otthont adni: 1. Turisztikai szolgáltatások és információk nyújtása (Tokaji TDM). 2. Nova Táncstúdió tevékenységének helyszíne. 3. Sakkverseny helyszíne. 4. Tánctábor a helyi fiataloknak (Nova Táncstúdió). 9

10 5. Régi játékok múzeuma. 6. Kerékpárok bérlése (Tokaji TDM). Költséghatékonysági szempontból a magas fűtési költségek miatt a fenti tevékenységeket áthelyeztük a Rákóczi-vár megfelelő helyiségeibe. Természetesen turisztikai idényben újra kinyitjuk az épületet. Meg kell említenem, hogy amennyiben sikerül a feltételeket megteremteni, ez az épület lesz az SZÁMK internetes kultúr-híradó stúdiója, amelynek feladata lenne a térségi kulturális rendezvények bemutatása, Kommentár nélkül stílusú közvetítése, illetve turisztikai szolgáltatások reklámozása. Ennek kidolgozását a helyi TDM munkatársával megkezdtük. A turisztikai igények kielégítésére létesített kereskedelmi egység forgalmazása kimutathatatlan volt, gyakorlatilag nem működött. A gyenge forgalom miatt a készletekből a lejárt szavatosságú árucikkeket gyakran kellett selejtezni, amely folyamatosan veszteségként keletkezett. Megoldást kellett keresni! A Rákóczi-vár üresen álló helyisége, a Kisgaléria kínálta a lehetőséget egy kávézó megnyitására. Az üzlet építészeti kialakítását a Városgazda Nonprofit Kft. szakemberei végezték. A berendezést, a bútorzatot az SZÁMK karbantartói alakították át. A fentiek eredményeként április hónapban megnyílt a Galéria Kávézó. Galéria Kávézó Az elgondolást a látogató közönség nagy tetszéssel fogadta. Elsősorban csokoládét árusítottunk, de ajándéktárgyakat, üdítőt és bort is lehetett vásárolni. A vásárláson túl gyakran gyors megbeszéléseket, értekezleteket is tartottak a helyiségben különböző szervezetek. Kimutatásunk szerint évben (9 hónap alatt) Ft-ot forgalmazott a kis bolt, amelynek dolgozói ellátják a szomszédos nyilvános WC felügyeletét is. Ifjúsági Pont Az ifjúsági pont március 1-jével költözött át a Fürdő épületéből a Rákóczi-várba. Mivel a pályázati támogatottsága megszűnt és a fenntartási időszak véget ért, el kellett gondolkodni azon, hogy mi módon tudjuk mégis működtetni a szolgáltatást, a legkisebb költséggel. Az Ifjúsági Pont internetes szolgáltatását összeegyeztettük a könyvtáréval, és így nagyon kedvezményes áron vehetik igénybe a fiatalok, idősebbek egyaránt. Sajnos nem volt lehetőség - a korábbi időszakhoz hasonlóan - közcélú foglalkoztatásból munkaerőt igénybe venni az 10

11 iroda folyamatos nyitva tartásához. Ezt a problémát kezdetben az egyik könyvtári munkatárssal oldottuk meg, majd a hideg idő beköszönte után a Világörökségi Kapuzatból költözött át a várba a TDM szervezet szerencsi munkatársa, így folyamatosan biztosított volt a nyitva tartás Cukorgyűjtemény Az épületet nagyon rossz állapotban vettük át. A falak vakolata leomolva, a vizesblokk pedig gyakorlatilag használhatatlan volt, mivel az átvételig nem rendeltetésének megfelelő célra használták. Az iroda és raktárhelyiség pedig általános lomtárként szolgált, ahová belépni is nehéz volt. Az elmúlt évben saját kivitelezésben felújítottuk az előadótermet, illetve a vizesblokkot is. A külső vakolatot és festést, továbbá a bejárati ajtó festését is elvégezték karbantartó munkatársaim. Sajnos a munkák torlódása miatt az iroda és raktár helyiségeinek felújítását nem sikerült befejezni. Terveztük még a folyosó rendbetételét is, mivel a falak itt is nagymértékben salétromosak. A múzeum technikai berendezései elavultak. A múzeumpedagógiai foglalkozásokhoz szükséges audiovizuális eszközöket az SZÁMK más intézményegységből csoportosítottuk át. A téli időszakban korlátozott nyitva tartással működött az intézmény. Ennek lényege, hogy telefonos bejelentkezés alapján könyvtáros, illetve közművelődési munkatársak fogadták az érdeklődőket. Ebben az időszakban a villanykályhás fűtést kikapcsoltuk, így az éves elektromos energia díja nem érte el a 80 ezer forintot. A turisztikai holtszezon miatt helyesnek bizonyult ez a döntés, amelyet a fizető látogatók számának alakulását havonként bemutató grafikon is bizonyít. 11

12 A turisztikai szezonban (április-szeptember) közcélú és támogatott munkatársak, immár állandó nyitva tartás mellett fogadták a vendégeket. Intenzív marketing eszközökkel sikerült a látogatói létszámot az előző éviekhez képest jelentősen növelni, annak ellenére, hogy csak időszakosan voltunk nyitva. A látogató létszám alakulását években az alábbi grafikonon láthatjuk (a szerencsi iskolások száma nélkül): 12

13 Látható, hogy az idei, új nyitvatartási rend alapján fogadott látogatók száma elérte a válság előtti látogatói számot. Fontos célunk volt, hogy a múzeumot igyekezzünk bemutatni a szerencsi kisiskolásoknak is, ezért számukra érdekes és izgalmas múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartottunk. Terveztük a felső tagozatos, továbbá szakképzős és gimnáziumi diákok hasonló jellegű bevonását, hogy megismerjék ők is a város közelmúltját. Növelné a látogatottságot, ha a cukorgyűjteményt sikerülne kiegészíteni a szerencsi csokoládégyártás relikviáival és interaktív bemutatóval, azonban a Zempléni Múzeum részben már rendelkezik ilyen témájú kiállítással, ezért a gyűjteményfejlesztést nem kezdtük el. A múzeum bruttó bevétele meghaladta az 1 M Ft-ot. A cukorgyűjtemény üzemeltetése, működtetése január 1-jétől a Zempléni Múzeum feladatai közé került. Január első napjaiban megtörtént a két intézmény közötti átadás-átvétel 2.5. Közművelődés Munkatársainkkal a lehetőségek figyelembevételével mérten terveztük meg a évi munkát. Sajnos hamar rá kellett döbbenünk, hogy a felújítás tervezésekor, illetve a kivitelezés során a szakmai igényeket, illetve az elvárásokat nem vették figyelembe. Különösen nagy problémát jelentett a legnagyobb közösségi terünk, a színházterem infrastruktúrája. Itt nemcsak a fűtés elégtelenségére kell gondolni, hanem a színpadra, vagy egy még egyszerűbb feltételre: a világítás fel- és lekapcsolásának hiányára. A fentiek ellenére intenzív és izgalmas, érdeklődésre számot tartó közművelődési programokat terveztünk és bonyolítottunk le Tárgyi feltételek Az éves tervünk alapján fontos szempont volt, hogy a rendezvények megtartásához szükséges minimális infrastruktúrát beszerezzük, illetve kiépítsük. A nyertes pályázatok teljesítését megnehezítette a legnagyobb rendezvénytér, a színházterem fűtési rendszerének elégtelen működése, továbbá az a tény, a kialakításra került infrastruktúra nem felelt meg a minimális szakmai igényeknek sem. 13

14 Az alábbi eszközbeszerzéseket és átalakításokat végeztük el: Színházterem, színpad (belső-külső): 1. tartószerkezet átalakítása (emelés, szélesítés), 2. függönyök, takaró elemek, színpadfedés beszerzése (lángbiztosított, a mai technikának megfelelő), 3. balettpadló (a színpad csúszásmentesítése érdekében), 4. első és hátsó híd színpadi világítás (külső-belső), 5. oldalsó reflektorrendszer (belső), 6. hangtechnika (a meglévő kiegészítése, hangfalak, mélynyomók, vezérlőkábelek), 7. színházterem világítás-kapcsolók kiépítése, kismegszakítók cseréje. Építőmesteri tevékenységek: 1. beázott vizesblokk vakolása, festése, 2. átjáró kapuk vakolatának felújítása, festése, 3. belső udvar macskakő burkolatának fugázása (Városgazda Kft. kivitelezésében). Bevételek, források Szerencs Város képviselőtestülete által meghatározott feladatok forrásainak biztosításában az SZÁMK aktívan részt vett. A működési és egyéb bevételeket az alábbi táblázat tartalmazza: Megnevezés Összeg (Ft) Turisztikai hasznosítás (szállás, terembér, stb) Cukormúzeum Könyvtár Tiéd a Vár (bevezető akciókkal) Galéria Kávézó Kulturális Központ Pályázatok Összesen:

15 Ezen összegek adminisztrálása, számlázása rendkívüli erőfeszítést igényelt. A következő évben elengedhetetlen ezen terület személyi feltételeinek javítása Személyi feltételek Az intézményegységben a szakalkalmazottak létszáma 4 fő, de csak 3 művelődésszervező végezte a feladatokat, mivel 1 fő gyeden volt szeptemberig, utána pedig szabadságát töltötte. Az elvárásokat csak úgy sikerült teljesíteni, hogy alkalmanként a másik két intézményegységből is átcsoportosítottunk munkatársakat. A szakmai munkát 2012-ben 2 fő közcélú alkalmazott (ebből 1 fő felsőfokú végzettségű) segítette rövidebb-hosszabb ideig. Sajnos a takarítói létszám folyamatosan a szükségesnél kevesebb volt, ezért több esetben is közcélú alkalmazottakat kellett igénybe venni, illetve az intézmény más területein dolgozókat kellett átirányítani Szakmai munka Összetett feladatokkal terhelt évet tudnak maguk mögött a művelődésszervezők. Munkájuk hatékonyságának növelése érdekében változott a munkarendjük, (hétvégén is ügyeletet kellett biztosítani), illetve bevezettük a munkaidőkeretet. Ez utóbbi jelentősen hozzájárult a költséghatékonyabb működéshez. Innovációs tevékenységüknek köszönhetően az alábbi jelentősebb rendezvényeket, közművelődési formációkat sikerült bevezetni, illetve megtartani: 1. Tiéd a Vár turisztikai, közművelődési rendezvény (iskolai csoportoknak). 2. Tánccsoportok, tánctáborok. 3. Diákakadémia (kollégiumi intézményegységgel közösen). 4. Kerekítő (gyeden lévő kismamáknak és gyermekeiknek). 5. Múzeumpedagógiai foglalkozások (könyvtár intézményegységgel közösen). Fontos kiemelni a munkatársak kreativitását jól jellemző újításokat: 1. Facebookos oldal indítása és gondozása. 2. QR-kódos rendszer bevezetése. 3. QR-kódos idegenvezetés. 4. A Vár és a rendezvények online elérhető bemutatása, online idegenvezetés. 15

16 5. Free Wi-Fi a Vár minden helyiségében és udvarán. 6. Internetes kamerák az online- és virtuális idegenvezetéshez (kiépítés alatt). Ki kell emelnem azt a tényt, hogy a város oktatási intézményeivel kiváló a kapcsolatunk, nemcsak a szakmai együttműködés és információáramlás tekintetében, hanem a rendezvények műszaki, technikai hátterének biztosításában is. Az alábbi összehasonlítható táblázat a illetve a év rendezvényeit mutatja be: Megnevezés Alkalom (db) Létszám (fő) Alkalom (db) Létszám (fő) Csoportok Klubok Tánccsoportok Diákakadémia Kiállítások Színházi előadások Műsoros est Komolyzenei hangverseny Diszkó Fesztiválok Közösségi rendezvények Társadalmi rendezvények Tiéd a Vár Ifjúsági Pont Kirakodóvásár, egyéb Külső rendezvények Összesen Fontos megemlíteni, hogy munkatársaink minden városi eseményen jelen voltak, munkájukkal hozzájárultak azok zavartalan lebonyolításhoz, a műszaki-technikai háttér biztosításához. A 2012-es évi rendezvényeink részletezve, tevékenységi körönként és érintett vagy résztvevő létszámokkal CSOPORTJAINK: Szerencsi Férfikar Népi Díszítőművészeti Szakkör Hegyalja Kórus Városi Nyugdíjas Klub Sakk-szakkör 150 fő 16

17 KIÁLLÍTÁSOK: fő Rolek Ildikó és Rolek Gábor kiállítása az árkádban Tóth Réka fotóiból kiállítás a Galéria Kávézóban Esélyegyenlőségi Konferencián mozgáskorlátozott tagok fafaragásiból és hímzéseiből kiállítás az árkádban Schlosserné Báthory Piroska kiállítása a Fürdőben Bara Éva, Suhaj Zoltán, Serfőző László kiállítása az Árkádban Váradi Gábor kiállítása az Árkádban Nagy István kiállítása az Árkádban Juhász Gábor kiállítása az Árkádban SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK: fő A világszép nádszálkisasszony Egri csillagok Mandala Dalszínház Az úr vadászni jár Éless Színház Én és a kisöcsém Körúti Színház Mindent a kertbe Éless Színház Robin a hód, meg a kutya fája természetvédelmi mesejáték Lustspiel: sváb nyelvű előadás Meseautó Éless Színház Színházbusz: (Miskolc, Nemzeti Színház) Az ügynök halála Egy bolond százat csinál Pletykák MŰSOROS EST: Junior cirkusz Nőnap Költészet Napja Városnapi gálaműsor Szülők-nevelők fóruma Rajzfilmünnep Esztergályos Cecília A Magyar Nyelv Napja fő KOMOLYZENEI HANGVERSENY: 980 fő Húsvéti hangverseny XXIII. Miskolci Kamarakórus Fesztivál Hegyalja Pedagógus Kórus hangversenye Ondon a Hősök Napja alkalmából Jótékony célú tárogató hangverseny Karácsonyi hangverseny 17

18 FESZTIVÁLOK: fő Országos Tárogatós Találkozó Mozdonyvezetők Országos találkozója Zempléni Fesztivál (Bohém Ragtime Jazz Band) V. Országos Csokoládé Fesztivál Nemzedékek Találkozója KÖZÖSSÉGI RENDEZVÉNYEK: Nyugdíjas Farsang Várudvari Vigadalom Majális Szent Iván éjszakája Szomszédünnep (Ondi falunap) Ondi Karácsony Nyugdíjas karácsony Karácsonyi forgatag fő TÁRSADALMI RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPEK: fő Újévi vállalkozói köszöntés Cukorgyári Emléknap Március 15. II. Rákóczi Ferenc születésének 336. évfordulója alkalmából koszorúzás Holocaust Emléknap Szerencs Város Napja Hősök Napja Augusztus 20-i megemlékezés. István, a király c. szabadtéri előadás Az 1956-os Mártírok Emléknapján koszorúzás Nagy Imre szobránál Dr. Petrikovits László születésének 111. évfordulóján megemlékezés és koszorúzás gróf Széchenyi István születésének 221. évfordulóján megemlékezés és koszorúzás Az Aradi Vértanúk emléknapján megemlékezés és koszorúzás Idősek napja műsoros est 1956-os megemlékezés és koszorúzás Kazinczy Ferenc születésének 253. évfordulóján megemlékezés és koszorúzás Ünnepélyes adventi gyertyagyújtások TIÉD A VÁR! 810 fő Rákóczi Zsigmond Általános Iskola (2 alkalommal) Bolyai János Általános Iskola (2 alkalommal) Diósgyőr, Gödöllő, Téglás, Magyarhomorog, Encs, Debrecen, Krasznokvajda 18

19 IFJÚSÁGI PONT 600 fő Március 1. óta Szolgáltatások: internetezés, nyomtatás, szkennelés, kerékpárkölcsönzés, turisztikai információ KIRAKODÓVÁSÁR, EGYÉB: fő Vásárok Esélyegyenlőségi konferencia Múzeumpedagógiai foglalkozások: június 15. Rákóczi Zsigmond Általános Iskola október 10. Bolyai János Katolikus Általános Iskola október 11. Bolyai János Katolikus Általános Iskola október 12. Bolyai János Katolikus Általános Iskola 60 fő 60 fő 60 fő 60 fő KÜLSŐ SZERVEK: fő Esküvő: 36 Állampolgársági eskü: 1 + a 61 fős csoportos eskütétel Városnapon Egyéb tevékenységre 226 alkalommal vették igénybe helyiségeinket, ahol fő fordult meg Könyvtár intézményegység Tárgyi feltételek Az év folyamán intenzív karbantartási tevékenységet indítottunk el. Megkezdtük a helyiségek kifestését, felújítottunk egy WC-t. Ezekre a munkálatokra nagyon nagy szükség volt, hiszen a helyiségek az átadás óta, 1991-től egyszer sem volt kifestve. A munkatársak által kidolgozott módszer szerint nem kellett bezárni egy órára sem a szolgáltatást, a kölcsönzés a munkálatok alatt is zavartalanul folyt. Az elkövetkező évben még megoldandó feladatként jelentkezik a folyóirat-olvasó és az irodák festése, továbbá a felnőttkönyvtár és a gyermekkönyvtár világítási problémáinak megoldása. Sajnos a fűtéscsapok betervezett cseréjét nem tudtuk végrehajtani, ezért a négy szint fűtését nem lehetett szakaszolni. Mivel a könyvtár tevékenysége kibővült, a fenti okok miatt közösségi térként tudták használni különböző csoportok, klubok, szakkörök. 19

20 Személyi feltételek A szakmai feladatokat 6 főállású dolgozó látja el, melyből 1 fő gyeden van. Az elmúlt évben az ebben a részlegben tevékenykedő Uray Attilláné nyugdíjba vonult. Október 15-től Meczóné Reviczky Beáta már csak félállásban tölti be a gyermekkönyvtárosi feladatkörét. Október 31-től meg kellett válnunk az egyetlen közcélúan foglalkoztatott munkatársunktól, aki fontos raktárosi teendőket látott el. A szolgáltatás kiterjesztése érdekében a nyitvatartási időt meghosszabbítottuk, s ebben a részlegben is bevezettük a munkaidőkeretet Könyvtári tevékenység A korábbi uniós pályázati fejlesztések következtében a könyvtári számítógépes rendszer hibátlanul működött. A TÁMOP / os pályázati forrásból megtörtént az adatbázis konvertálása a kistérségi verzióra. A korábbi években felhalmozódott, feleslegessé vált dokumentumok elszállítása (több mint 20 q) és értékesítése megtörtént. Március hónapban megkötöttük az éves dokumentumellátási-szerződéseket: a KELLÓ-val 500 ezer Ft, a Könyvellátóval 399 ezer Ft értékig. Június hónapban ismét eredményesen folyt az állományból kivont dokumentumok árusítása. Újdonságként ez évben folyóiratok megvásárlására is nyílt lehetőség. Szeptember és október hónapban a TIOP / os pályázatban résztvevő könyvtárak (Mád, Megyaszó, Tiszalúc, Taktaharkány, Taktaszada, Legyesbénye) részére kinyomtatásra került db dokumentumba kerülő vonalkód, valamint db olvasói vonalkód. Októberben megérkezett a Márai 2. program keretében megrendelt könyvek java része. Október 17-én és 19-én a Szerencsi Kistérség könyvtárosainak TextLib tanfolyamot tartottunk. November és december hónapokban szakmai segítséget nyújtottunk az Idősek Otthonában és a Bocskai István Gimnáziumban található könyvtáraknak. 20

21 A könyvtár évi statisztikai adatai Dokumentumállomány Január hónapban elkészült a leltárkönyvek lezárása, amelynek változását az alábbi táblázat mutatja be: dokumentum könyv CDR DVD video CD hanglemez kazetta kotta diafilm ÖSSZESEN Megtörtént a raktári folyóirat állomány revíziója, a készletről nyilvántartás készült. A felnőtt- és gyermekkönyvtárból 1471 db könyvet leválogattunk és az állományból kivontunk. Meg kell említeni, hogy Nagy László úr 2012 januárjában több mint 200 db könyvet ajándékozott könyvtárunknak. Ezúton is köszönet érte. Mozgókönyvtári tevékenység Február végére tizenegy település (Alsódobsza, Bekecs, Golop, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sóstófalva, Taktakenéz, Tállya, Újcsanálos) könyvtári munkájáról statisztikai jelentés készült. Bekecs, Monok, Prügy, Taktakenéz települések 16 féle folyóiratának folyamatos nyilvántartása. Évközi vásárlással, ajándékozással 858 könyv, 24 DVD, 8 CD teljes feldolgozása (beleltározás, feldolgozás, számítógépre vitele) megtörtént. 21

22 Gárdonyi Géza kistérségi könyvtárbővítési pályázat benyújtásával 42 db könyvhöz jutottak a települések ,- Ft értékben. Mád csatlakozásával 12 településre nőtt a mozgókönyvtári szolgáltatást igénylő települések száma. November 7-én elvégeztük állománya átvizsgálását, és 4800 kötetet selejteztünk le. November elején a megyei könyvtár részére minden településre kiterjedő helyzetelemzést készítettünk a mozgókönyvtári szolgáltatás megváltozása kapcsán. December végén megtörtént a leltárkönyvek lezárása február végére el kell készíteni a működésükről szóló statisztikai jelentést. Olvasószolgálat A könyvtár látogatottságának növelése érdekében meghosszabbítottuk a nyitva tartási időt, óráig fogadjuk vendégeinket. Az alábbi grafikon a havonkénti látogatottságot mutatja be: Kimutatást készítettünk a 14 éven aluli látogatóink számáról is, amelyet az alábbi grafikon mutat be: 22

23 A táblázat adatai azt bizonyítják, hogy szükség volt a nyári szüneti nyitva tartásra is, hiszen a látogatottság csak minimális mértékben esett vissza. A beiratkozott olvasók számának változásait a és évben az alábbi táblázatban látható: férfi nő összesen Az olvasószolgálatos feladata a pénztár kezelése, az összegyűlt számlákról összesítő készítése, és elszámolása. Az elmúlt évben beiratkozási és egyéb szolgáltatási díjakból ,- Ft bevétel keletkezett. Korosztályonkénti kimutatás: éven aluli éves éves éves éves éves éven felüli A fenti statisztikákból a látogatók számának csökkenése mutatható ki, azonban lényegesebb mutató a könyvtárhasználat, amely viszont intenzívebb olvasói aktivitást jelent. Ezt a következő táblázatok adatai bizonyítják: Kölcsönzések száma és évben (alkalom) felnőtt 14 éven aluli

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.470-4/2014/IHO

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.470-4/2014/IHO Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 80.470-4/2014/IHO Jegyzőkönyv Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti

Részletesebben

SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT. 2013. évi beszámolója és 2014. évi munkaterve

SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT. 2013. évi beszámolója és 2014. évi munkaterve SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2013. évi beszámolója és 2014. évi munkaterve Szerencs, 2014. február Készítette: Csider Andor igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés és helyzetelemzés... 3 2. Közművelődés...

Részletesebben

SZERENCSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT. 2011. évi beszámolója és a 2012. évi munkaterve

SZERENCSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT. 2011. évi beszámolója és a 2012. évi munkaterve SZERENCSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2011. évi beszámolója és a 2012. évi munkaterve Szerencs, 2012. február Készítette: Csider Andor igazgató 1 Tartalomjegyzék 1, Helyzetelemzés... 3 1.1, Előzmények...

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ 2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ február március Időpont Rendezvény megnevezése Szervező Helyszín 2012. február 16. vagy 23. 2012. február 25. Könyvtárhasználat - Nemzetközi energiahatékonysági nap

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA Dátum óra rendezvény helyszín rendező/felelős Január 23. (péntek) 17.00 Magyar Kultúra Napja Január 28. 13.00 Csudajó játszóház könyvtár könyvtár Február

Részletesebben

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma 2009. október 16. Szerencs, Rákóczi-vár Lovagterme A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 4090 Polgár, Barankovics tér 6.

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 4090 Polgár, Barankovics tér 6. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 4090 Polgár, Barankovics tér 6. AZ ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE Készítették: Radics Zoltánné intézményvezető Ferenczné Fajta Mária

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV ZALAEGERSZEGI VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015. TANÉV ELVÉGZENDŐ FELADAT, TEVÉKENYSÉG HATÁRIDŐ FELELŐS SZEPTEMBER Kollégiumi és tagintézményi alakuló értekezletek 08. 26. igazgató, tagintézményvezető

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Földes Nagyközség rendezvény naptára (2010. év) S.sz. Időpont Rendezvény neve Helyszín 1. Január 9.

Földes Nagyközség rendezvény naptára (2010. év) S.sz. Időpont Rendezvény neve Helyszín 1. Január 9. FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2010. (II.25.) Kt. HATÁROZATA Földes Nagyközség 2010. évi közművelődési rendezvénytervéről A Képviselő-testület Földes Nagyközség 2010. évi közművelődési

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

A Berentei Művelődési Központ 2015. évi, rövidtávú koncepciója

A Berentei Művelődési Központ 2015. évi, rövidtávú koncepciója A Berentei Művelődési Központ 2015. évi, rövidtávú koncepciója Tárgyi feltételek: Elkészült az intézmény álmennyezetének kialakítása és világítás korszerűsítése. A mostani télen derül majd ki, hogy az

Részletesebben

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 8693 Lengyeltóti, Rákóczi u.22. Tel: 85/331-500; 85/330-852; fax: 85/530-034 e-mail: postmaster@totikonyv.t-online.hu Ügyiratszám: /2012. Pogányvölgyi Többcélú

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

Január. Február. 03. szombat, 18 óra. 12. hétfő, 18 óra. 22. csütörtök, 17 óra. 24. szombat

Január. Február. 03. szombat, 18 óra. 12. hétfő, 18 óra. 22. csütörtök, 17 óra. 24. szombat Január 03., 18 óra 12. hétfő, 18 óra 22. csütörtök, 17 óra 24. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület Info: Wennesz József Károly tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 66. évfordulója

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Lajosmizse város. 2010. évi kulturális rendezvénynaptára

Lajosmizse város. 2010. évi kulturális rendezvénynaptára Lajosmizse város 2010. évi kulturális rendezvénynaptára Rendezvény megnevezése Szervezıje Idıpontja Helyszíne Magyar Kultúra Napi rendezvények Lajosmizse Város január Lajosmizse Szabadság bérletes felnıtt-

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM OKTÓBER 14. KEDD 10:00 CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM Az induló helyismereti klub vendége a VERSEGHY KÖR HÍDVÉGI ILONA: Szemelvények a szolnoki gépipari technikum történetéből című

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban A mozgókönyvtári feladatellátást nyújtó szervezet: Gróf Festetics György Műv. Kp. Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Igazgató: Halász

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház at2013. évi rendezvénytervezet JANUÁR Helyszín 14. Doni megemlékezés Polgármesteri Hivatal 19. 22. Magyar Kultúra Napja Polgármesteri Hivatal 31. Szőlészet és borászat, Árkovics József borász előadása

Részletesebben

BERHIDA VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI INTÉZMÉNYEINEK

BERHIDA VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI INTÉZMÉNYEINEK BERHIDA VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI INTÉZMÉNYEINEK 2009. 2 KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK MUNKATERVE Az intézményi beszámoló és munkatervkészítés mindig jó alkalom a szakmai feladatok ismételt számbavételére.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Küldetés Alapítvány BÉKÉS, Teleki u. 39. Adószám: 19057464-2-04 VII. Tartalmi beszámoló közhasznú tevékenységéről VII. TARTALMI BESZÁMOLÓ TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 2010. év Alapítványunk évek óta

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására

JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására Ózd, 2012. március 22. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 1. P 2. Szo 3. V 4. H 5. K 6. Sz 7. Cs 8. P 9. Szo 10. V 11. H 12. K 13. Sz 14. Cs 15. P 16. Szo 17. V 18. H 19. K 20. Sz Ünnep 21. Cs 22. P 23. Szo 24. V 25. H 26. K 27.

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006.(V.31.)rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006.(V.31.)rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006.(V.31.)rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Szerencs Város Önkormányzata közművelődési intézmény- és tevékenységrendszerének fejlesztése,

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

DÉL-BALATONI. Fenntartói értékelés a 2010/2011-es. tanévről. Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

DÉL-BALATONI. Fenntartói értékelés a 2010/2011-es. tanévről. Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Fenntartói értékelés a 2010/2011-es tanévről Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: Az iskola tanulói létszáma 2010.szeptember 15 én: 102

Részletesebben

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2015. évi munkaterve

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2015. évi munkaterve Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2015. évi munkaterve A kultúra minden alkotótevékenység összegző ereje: az emberi értelem társadalmi hasznosítása. Gabriel García Márquez Közművelődési tevékenység

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Beszámoló a községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Tisztelt Képviselő- Testület! Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására a közművelődési tevékenységek~ folyamatos ~megval6síthat6ságára

Részletesebben

J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására

J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására Ózd, 2013. március 28. Előterjesztő: Városimázsért és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Tanácsnok Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója Intézményünk 2008. gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Levéltárhoz integráltan, szakmai és gazdasági önállóságát megtartva bonyolította.

Részletesebben

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények)

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) 2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) Január - Január 20. Szép magyar beszéd a Kazinczy verseny városi döntője a Városi Könyvtárban - Január 21. A Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Különös közzétételi lista Alapfokú Művészeti intézmények. 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet alapján

Különös közzétételi lista Alapfokú Művészeti intézmények. 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet alapján Intézmény neve: Levendula Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 200223 Különös közzétételi lista Alapfokú Művészeti intézmények 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet alapján 1. A ok iskolai végzettsége, szakképzettsége

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött.

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött. SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 2014 JANUÁR 15. Kalocsa Városa ismét elnyert pályázattal büszkélkedhet. Ezúttal az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben