SZERENCSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERENCSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT"

Átírás

1 SZERENCSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT évi beszámolója és a évi munkaterve Szerencs, február Készítette: Csider Andor igazgató 1

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Beszámoló az intézményegységek évi tevékenységéről Kollégium Tárgyi feltételek Személyi feltételek Szakmai-pedagógiai munka Turisztikai hasznosítás Simai Ifjúsági Tábor Világörökségi Kapuzat Cukorgyűjtemény Közművelődés Tárgyi feltételek Személyi feltételek Szakmai munka Könyvtár intézményegység Tárgyi feltételek Személyi feltételek Könyvtári tevékenység Az SZÁMK évi munkaterve Általános elvek, célok Csoportjaink Állandó kiállítások Tervezett nagyrendezvényeink Közművelődési programterv A könyvtári programterv

3 1. Bevezetés A Szerencsi Általános Művelődési Központ széles spektrumú, és a város szinte minden lakójához valamilyen módon kapcsolódó intézmény. Fontos tény, hogy a városba érkező turista, átutazó a megjelenésünk, szolgáltatásunk alapján mond véleményt Szerencsről, s szerez kellemes, visszatérésre motiváló élményt. A fentiek miatt is nagyon lényeges, hogy reális célokat határozzunk meg, akciótervet, munkatervet készítsünk, s a végrehajtás során elemezzük a tapasztalatokat, s folyamatosan korrigáljuk, fejlesszük szakmai munkánkat. A évi munkánk értékelésekor tehát egyik fő szempont, hogy milyen rendező elvek alapján milyen célokat tűztünk ki, s ezeket hogyan sikerült teljesíteni, elérni. Munkánk során kitűzött és követett általános rendezőelvek: költséghatékonyság, nyitott kapuk elv, konstruktív együttműködés a városi intézményekkel, szervezetekkel, civil mozgalmakkal, egyéni és közösségi kezdeményezések támogatása, turisztikai vonzerővel bíró attrakciók meghonosítása, hagyományápolás. Kiemelt célok és feladatok a évi munkatervben: 1. A közösségi rendezvények kiszolgálása érdekében praktikus színháztechnikai berendezések (hang, fény) beszerzése. 2. Nagyrendezvények szakszerű és költséghatékony lebonyolítása. 3. Hagyományos turisztikai attrakciók fejlesztése (Kolompos, Linux, Rockfesztivál, stb.). 4. Amatőr művészeti csoportok pályafutásának támogatása (Ciráda együttes, Nova Táncstúdió). 5. Az intézmény szabad kapacitásának (szállás, termek, infrastruktúra) intenzív értékesítése. 6. Használható tudást nyújtó tanfolyamok szervezése (internet, vállalkozási ismeretek). 7. Korosztályonkénti igények felmérése, ez alapján kulturális, szórakoztató, és ismeretbővítő-tehetséggondozó programok szervezése. 3

4 8. Turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése. (bor, csokoládé, ajándék és emléktárgyak értékesítése). Az elvégzett munka értékelése intézményegységként történik, bár az eltelt egy év alatt bebizonyosodott, hogy az SZÁMK intézményegységei elkülönült tevékenységük és feladatkörük ellenére szimbiózisban hajtják végre feladatukat. A könyvtári, vagy színházi rendezvényeken szívesen részt vesznek a kollégisták, ugyanakkor kollégiumi-nevelési feladatokban észrevétlenül és nagy elhivatottsággal a másik két egység is tevékenykedik. 2. Beszámoló az intézményegységek évi tevékenységéről 2.1. Kollégium Tárgyi feltételek A Norvég Alap által támogatott diákhotel-beruházás garanciális munkálatai az idén is sok feladatot rótt ránk. Hol a csatorna, hol a mosdó, illetve az elektromos rendszer meghibásodása adott feladatot a kivitelezőnek, ezáltal akadályozva szakmai munkánkat. A javítások gyors befejezése érdekében alkalmanként karbantartó munkatársaink is segítettek. A szabad szálláskapacitás értékesítésének növelése és az elhelyezés színvonalának javítása érdekében négy szobát igényesen berendeztünk. A főépületben felújítottunk egy vizesblokkot, teljes egészében saját kivitelezésben. A festést, illetve a bútorzat áthúzását, folyamatos javítását szintén a karbantartó munkatársak végezték el. Meg kell említeni, hogy a bútorok tovább már nem javíthatók, részleges cseréjükről a következő tanévben gondoskodni kell. A diákok beköltözése előtt szükséges volt a szobákat újra festetni, hiszen egész nyáron folyamatosan szállóvendégek tartózkodtak a helyiségekben. A diákszálló épületében a kazánházat alakítottuk át oly módon, hogy a kisebb javítási munkálatokhoz szükséges műhelykörnyezetet biztosítani tudjuk. A diákok és a vendégek igényei alapján minden épületünkben, illetve épületen kívül is, az udvarokon Free Wi-Fi hozzáférést alakítottunk ki, amely mindenki megelégedésére jól működik. 4

5 Összefoglalva tehát megállapítható hogy a Szerencsi ÁMK kollégiumi intézményegységében a tárgyi feltételek az előző tanévhez képest minimális mértékben változtak. Pozitívumok: - a főépület emeleti jobb szárnyán a vizesblokkot felújítottuk, - a porta, a társalgó és a földszinti vizesblokkok festését elvégeztük, - a diákkonyhák elavult hűtőit lecseréltük. Hiányosságok: - a főépület földszintjén a zuhanykabinok cseréjére lenne szükség, - a lakószobák bútorainak az állaga a folyamatos karbantartás ellenére romlik, - a diákhotel bútorzata hiányos Személyi feltételek Nevelők A kollégiumi intézményegységben szeptember 1-jén 11 pedagógus dolgozóval indult a tanév. 6 nevelő csoportvezetői feladatokat lát el, 4 fő váltós nevelő. Áthelyezéssel érkezett Vojtonovszki Gábor tanár úr, aki teljes munkaidőben látja el a feladatait. A TÁMOP projekt keretében a Munkaügyi Központ támogatásával egy éves szerződéssel felvett 3 pedagógus kolléga munkaszerződése október 31-én lejárt, szerződésüket november 6-tól április 30-ig meghosszabbították. Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dolgozók Az éjszakai ügyeletesi feladatokat a főépületben és diákszállóban az előző tanévekhez hasonlóan 2 közalkalmazott kolléga látja el. Változatlanul megoldatlan a diákhotelben az éjszakai ügyelet, ezt a közcélú foglalkoztatás keretében dolgozók látják el. Tanulói létszámadatok A kollégium 3 épületében 6 tanulócsoport működik. A beiratkozott diákok létszáma 172 fő volt, ebből 13 tanuló nem költözött be. Tanév közben kiköltözött 13 fő, érkezett 5 fő. A félévi diáklétszám 151 fő. A távozók közül 5 tanuló családi okok miatt, 8 tanuló iskolaváltás miatt kérte a kollégiumi jogviszonyának megszüntetését. 5

6 Szakmai-pedagógiai munka A tanév kiemelt feladatait a következőkben határoztuk meg: - felzárkóztatások szervezése Az újonnan érkezett tanulók körében szeptember hónapban magyarból, matematikából és németből végeztünk szintfelmérést. Az eredmények alapján szerveztük meg a felzárkóztató foglalkozásokat. Októbertől a tanulmányi eredmények alapján jelöltük ki a korrepetálásokon részt vevők körét. A fenti tárgyak mellett elindítottuk a francia és földrajz korrepetálásokat, valamint Árvai Zsolt vezetésével az angol korrepetálást. Egyéni foglalkozás keretében a gyengén teljesítő diákoknak a felkészüléshez módszertani segítséget nyújtunk. - újonnan érkezett diákok szociális hátrányának csökkentése Folyamatosan növekszik a családi szocializációs hiánnyal érkező, illetve a deviáns viselkedésű diákok aránya. A korrekciós nevelési feladatokat a csoportnevelők egyéni foglalkozás keretében végzik. - kommunikációs készségfejlesztés Színterei: csoportgyűlések, kollégiumi alapprogram foglalkozások, monitorszilenciumok, egyéni törődést biztosító foglalkozások, kollégiumi rendezvények. Kollégiumi alapprogram foglalkozások A KNOAP keretében folytattuk az előző tanév második felében elkezdett Diákakadémia foglalkozásokat, amelyeknek heti rendszerességgel kedden délután a gyerekkönyvtár adott otthont. Belső továbbképzés keretében az esti alapprogram foglalkozásokat úgy szerveztük, hogy azok a nevelők, akik nem vezettek saját témakörükben foglalkozást, hospitáljanak 1-1 kolléga foglalkozásán. Együttműködés az SZÁMK intézményegységeivel A hagyományos kollégiumi rendezvényeken túl részt vettünk más, az SZÁMK többi intézményegysége által szervezett programon is, pl. színházi előadásokon, kiállítás megnyitókon, a Költészet Napjának vagy A Magyar Kultúra Napjának rendezvényén, a városi 6

7 karácsonyon. Folyamatos résztvevői vagyunk az Árkád-kluboknak is, amelynek keretében 2 alkalommal a kollégium drámaszakkörének diákjai kaptak bemutatkozási lehetőséget. A kollégium rendezvényeibe is bekapcsolódott a többi intézményegység: a diákönkormányzati hét programjaiban és kollégiumi alapprogramok lebonyolításához segítséget nyújtottak a könyvtárban és a közművelődésben dolgozó kollégák Turisztikai hasznosítás A kollégiumi szállás- és teremkapacitás értékesítése kiemelt feladat volt az elmúlt évben. Hétvégeken, de különösen nyári szünetben igyekeztünk szálláskapacitásunkat aktívan értékesíteni. Mivel Szerencs és környéke szerény turisztikai látogatottsággal bír, ezért vonzó, már meglévő kötődésű attrakciók és szolgáltatások meghonosításával törekedtünk arra, hogy az értékesített vendégéjszakáink számát növeljük. A Csokoládé Fesztivál idei programszerkezete is (éjszakai koncertek) kedvezett a szálláshelyek értékesítésének. Az elmúlt évben az alábbi, hagyományos rendezvényeket szerveztük meg: Megnevezés Átlaglétszám (fő) 1. Tárogatósok Találkozója Kolompos Családi Tábor és Fesztivál Linux Akadémia Angol nyelvi tábor Baptista Gyülekezet Zemplén Sakk Kupa Karate edzőtábor Csokoládé Fesztivál 280 7

8 A szállásbevételek alakulását az alábbi grafikon mutatja (a Simai Ifjúsági Tábor adatait is tartalmazza): A grafikonról látható, hogy 2012-ben markánsan emelkedett a szállásértékesítésből származó bevétel, s már meghaladta a válság előtti értéket. A konkrét bevételi adatok az alábbi táblázatban látható: Szállásbevétel (bruttó Ft) Beszedett mosatási költség (bruttó Ft) Idegenforgalmi adó (bruttó Ft) Terem-, területbérlet (bruttó Ft) Összesen (bruttó Ft) Ki kell emelni a fenti kimutatásból a beszedett idegenforgalmi adót, hiszen ennek a dupláját, tehát további 0,9 M Ft-ot a fenntartó a központi költségvetésből lehívhat. Fontos tény, hogy ezen összegek beszedését, adminisztrálását, számlázását és könyvelését 1 fő könyvelő-pénztáros-adminisztrátor végezte. A szállóvendégek fogadása, ellátása, (porta, felügyelet, idegenvezetés) nem lett volna megvalósítható a rendkívül lelkesen dolgozó közcélú munkavégzésben foglalkoztatott munkatársak közreműködése nélkül. Ezúton is köszönöm munkájukat! 8

9 2.2. Simai Ifjúsági Tábor Az elmúlt évben nem sikerült forrást találni a tábor felújításához. Már az állagmegóvás is óriási költséggel és ráfordítással jár. A főépületben a vizesblokkok gépészeti szerkezete, berendezése gyakran meghibásodik, illetve veszélyessé válik. Minden erőfeszítés ellenére a vendégéjszakák száma tovább csökkent, amelyet az alábbi grafikonon olvashatunk. Feltétlen fontos lenne a korszerűsítés, hiszen a mai igényeknek nem felel meg a zsúfolt (10 fő egy szobában) elhelyezés, emeletes ágyakon Világörökségi Kapuzat A Kapuzat működtetése komoly feladatot jelent. Kialakítása, helyzete nem szerencsés. Ennek ellenére az alábbi tevékenységeknek sikerült otthont adni: 1. Turisztikai szolgáltatások és információk nyújtása (Tokaji TDM). 2. Nova Táncstúdió tevékenységének helyszíne. 3. Sakkverseny helyszíne. 4. Tánctábor a helyi fiataloknak (Nova Táncstúdió). 9

10 5. Régi játékok múzeuma. 6. Kerékpárok bérlése (Tokaji TDM). Költséghatékonysági szempontból a magas fűtési költségek miatt a fenti tevékenységeket áthelyeztük a Rákóczi-vár megfelelő helyiségeibe. Természetesen turisztikai idényben újra kinyitjuk az épületet. Meg kell említenem, hogy amennyiben sikerül a feltételeket megteremteni, ez az épület lesz az SZÁMK internetes kultúr-híradó stúdiója, amelynek feladata lenne a térségi kulturális rendezvények bemutatása, Kommentár nélkül stílusú közvetítése, illetve turisztikai szolgáltatások reklámozása. Ennek kidolgozását a helyi TDM munkatársával megkezdtük. A turisztikai igények kielégítésére létesített kereskedelmi egység forgalmazása kimutathatatlan volt, gyakorlatilag nem működött. A gyenge forgalom miatt a készletekből a lejárt szavatosságú árucikkeket gyakran kellett selejtezni, amely folyamatosan veszteségként keletkezett. Megoldást kellett keresni! A Rákóczi-vár üresen álló helyisége, a Kisgaléria kínálta a lehetőséget egy kávézó megnyitására. Az üzlet építészeti kialakítását a Városgazda Nonprofit Kft. szakemberei végezték. A berendezést, a bútorzatot az SZÁMK karbantartói alakították át. A fentiek eredményeként április hónapban megnyílt a Galéria Kávézó. Galéria Kávézó Az elgondolást a látogató közönség nagy tetszéssel fogadta. Elsősorban csokoládét árusítottunk, de ajándéktárgyakat, üdítőt és bort is lehetett vásárolni. A vásárláson túl gyakran gyors megbeszéléseket, értekezleteket is tartottak a helyiségben különböző szervezetek. Kimutatásunk szerint évben (9 hónap alatt) Ft-ot forgalmazott a kis bolt, amelynek dolgozói ellátják a szomszédos nyilvános WC felügyeletét is. Ifjúsági Pont Az ifjúsági pont március 1-jével költözött át a Fürdő épületéből a Rákóczi-várba. Mivel a pályázati támogatottsága megszűnt és a fenntartási időszak véget ért, el kellett gondolkodni azon, hogy mi módon tudjuk mégis működtetni a szolgáltatást, a legkisebb költséggel. Az Ifjúsági Pont internetes szolgáltatását összeegyeztettük a könyvtáréval, és így nagyon kedvezményes áron vehetik igénybe a fiatalok, idősebbek egyaránt. Sajnos nem volt lehetőség - a korábbi időszakhoz hasonlóan - közcélú foglalkoztatásból munkaerőt igénybe venni az 10

11 iroda folyamatos nyitva tartásához. Ezt a problémát kezdetben az egyik könyvtári munkatárssal oldottuk meg, majd a hideg idő beköszönte után a Világörökségi Kapuzatból költözött át a várba a TDM szervezet szerencsi munkatársa, így folyamatosan biztosított volt a nyitva tartás Cukorgyűjtemény Az épületet nagyon rossz állapotban vettük át. A falak vakolata leomolva, a vizesblokk pedig gyakorlatilag használhatatlan volt, mivel az átvételig nem rendeltetésének megfelelő célra használták. Az iroda és raktárhelyiség pedig általános lomtárként szolgált, ahová belépni is nehéz volt. Az elmúlt évben saját kivitelezésben felújítottuk az előadótermet, illetve a vizesblokkot is. A külső vakolatot és festést, továbbá a bejárati ajtó festését is elvégezték karbantartó munkatársaim. Sajnos a munkák torlódása miatt az iroda és raktár helyiségeinek felújítását nem sikerült befejezni. Terveztük még a folyosó rendbetételét is, mivel a falak itt is nagymértékben salétromosak. A múzeum technikai berendezései elavultak. A múzeumpedagógiai foglalkozásokhoz szükséges audiovizuális eszközöket az SZÁMK más intézményegységből csoportosítottuk át. A téli időszakban korlátozott nyitva tartással működött az intézmény. Ennek lényege, hogy telefonos bejelentkezés alapján könyvtáros, illetve közművelődési munkatársak fogadták az érdeklődőket. Ebben az időszakban a villanykályhás fűtést kikapcsoltuk, így az éves elektromos energia díja nem érte el a 80 ezer forintot. A turisztikai holtszezon miatt helyesnek bizonyult ez a döntés, amelyet a fizető látogatók számának alakulását havonként bemutató grafikon is bizonyít. 11

12 A turisztikai szezonban (április-szeptember) közcélú és támogatott munkatársak, immár állandó nyitva tartás mellett fogadták a vendégeket. Intenzív marketing eszközökkel sikerült a látogatói létszámot az előző éviekhez képest jelentősen növelni, annak ellenére, hogy csak időszakosan voltunk nyitva. A látogató létszám alakulását években az alábbi grafikonon láthatjuk (a szerencsi iskolások száma nélkül): 12

13 Látható, hogy az idei, új nyitvatartási rend alapján fogadott látogatók száma elérte a válság előtti látogatói számot. Fontos célunk volt, hogy a múzeumot igyekezzünk bemutatni a szerencsi kisiskolásoknak is, ezért számukra érdekes és izgalmas múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartottunk. Terveztük a felső tagozatos, továbbá szakképzős és gimnáziumi diákok hasonló jellegű bevonását, hogy megismerjék ők is a város közelmúltját. Növelné a látogatottságot, ha a cukorgyűjteményt sikerülne kiegészíteni a szerencsi csokoládégyártás relikviáival és interaktív bemutatóval, azonban a Zempléni Múzeum részben már rendelkezik ilyen témájú kiállítással, ezért a gyűjteményfejlesztést nem kezdtük el. A múzeum bruttó bevétele meghaladta az 1 M Ft-ot. A cukorgyűjtemény üzemeltetése, működtetése január 1-jétől a Zempléni Múzeum feladatai közé került. Január első napjaiban megtörtént a két intézmény közötti átadás-átvétel 2.5. Közművelődés Munkatársainkkal a lehetőségek figyelembevételével mérten terveztük meg a évi munkát. Sajnos hamar rá kellett döbbenünk, hogy a felújítás tervezésekor, illetve a kivitelezés során a szakmai igényeket, illetve az elvárásokat nem vették figyelembe. Különösen nagy problémát jelentett a legnagyobb közösségi terünk, a színházterem infrastruktúrája. Itt nemcsak a fűtés elégtelenségére kell gondolni, hanem a színpadra, vagy egy még egyszerűbb feltételre: a világítás fel- és lekapcsolásának hiányára. A fentiek ellenére intenzív és izgalmas, érdeklődésre számot tartó közművelődési programokat terveztünk és bonyolítottunk le Tárgyi feltételek Az éves tervünk alapján fontos szempont volt, hogy a rendezvények megtartásához szükséges minimális infrastruktúrát beszerezzük, illetve kiépítsük. A nyertes pályázatok teljesítését megnehezítette a legnagyobb rendezvénytér, a színházterem fűtési rendszerének elégtelen működése, továbbá az a tény, a kialakításra került infrastruktúra nem felelt meg a minimális szakmai igényeknek sem. 13

14 Az alábbi eszközbeszerzéseket és átalakításokat végeztük el: Színházterem, színpad (belső-külső): 1. tartószerkezet átalakítása (emelés, szélesítés), 2. függönyök, takaró elemek, színpadfedés beszerzése (lángbiztosított, a mai technikának megfelelő), 3. balettpadló (a színpad csúszásmentesítése érdekében), 4. első és hátsó híd színpadi világítás (külső-belső), 5. oldalsó reflektorrendszer (belső), 6. hangtechnika (a meglévő kiegészítése, hangfalak, mélynyomók, vezérlőkábelek), 7. színházterem világítás-kapcsolók kiépítése, kismegszakítók cseréje. Építőmesteri tevékenységek: 1. beázott vizesblokk vakolása, festése, 2. átjáró kapuk vakolatának felújítása, festése, 3. belső udvar macskakő burkolatának fugázása (Városgazda Kft. kivitelezésében). Bevételek, források Szerencs Város képviselőtestülete által meghatározott feladatok forrásainak biztosításában az SZÁMK aktívan részt vett. A működési és egyéb bevételeket az alábbi táblázat tartalmazza: Megnevezés Összeg (Ft) Turisztikai hasznosítás (szállás, terembér, stb) Cukormúzeum Könyvtár Tiéd a Vár (bevezető akciókkal) Galéria Kávézó Kulturális Központ Pályázatok Összesen:

15 Ezen összegek adminisztrálása, számlázása rendkívüli erőfeszítést igényelt. A következő évben elengedhetetlen ezen terület személyi feltételeinek javítása Személyi feltételek Az intézményegységben a szakalkalmazottak létszáma 4 fő, de csak 3 művelődésszervező végezte a feladatokat, mivel 1 fő gyeden volt szeptemberig, utána pedig szabadságát töltötte. Az elvárásokat csak úgy sikerült teljesíteni, hogy alkalmanként a másik két intézményegységből is átcsoportosítottunk munkatársakat. A szakmai munkát 2012-ben 2 fő közcélú alkalmazott (ebből 1 fő felsőfokú végzettségű) segítette rövidebb-hosszabb ideig. Sajnos a takarítói létszám folyamatosan a szükségesnél kevesebb volt, ezért több esetben is közcélú alkalmazottakat kellett igénybe venni, illetve az intézmény más területein dolgozókat kellett átirányítani Szakmai munka Összetett feladatokkal terhelt évet tudnak maguk mögött a művelődésszervezők. Munkájuk hatékonyságának növelése érdekében változott a munkarendjük, (hétvégén is ügyeletet kellett biztosítani), illetve bevezettük a munkaidőkeretet. Ez utóbbi jelentősen hozzájárult a költséghatékonyabb működéshez. Innovációs tevékenységüknek köszönhetően az alábbi jelentősebb rendezvényeket, közművelődési formációkat sikerült bevezetni, illetve megtartani: 1. Tiéd a Vár turisztikai, közművelődési rendezvény (iskolai csoportoknak). 2. Tánccsoportok, tánctáborok. 3. Diákakadémia (kollégiumi intézményegységgel közösen). 4. Kerekítő (gyeden lévő kismamáknak és gyermekeiknek). 5. Múzeumpedagógiai foglalkozások (könyvtár intézményegységgel közösen). Fontos kiemelni a munkatársak kreativitását jól jellemző újításokat: 1. Facebookos oldal indítása és gondozása. 2. QR-kódos rendszer bevezetése. 3. QR-kódos idegenvezetés. 4. A Vár és a rendezvények online elérhető bemutatása, online idegenvezetés. 15

16 5. Free Wi-Fi a Vár minden helyiségében és udvarán. 6. Internetes kamerák az online- és virtuális idegenvezetéshez (kiépítés alatt). Ki kell emelnem azt a tényt, hogy a város oktatási intézményeivel kiváló a kapcsolatunk, nemcsak a szakmai együttműködés és információáramlás tekintetében, hanem a rendezvények műszaki, technikai hátterének biztosításában is. Az alábbi összehasonlítható táblázat a illetve a év rendezvényeit mutatja be: Megnevezés Alkalom (db) Létszám (fő) Alkalom (db) Létszám (fő) Csoportok Klubok Tánccsoportok Diákakadémia Kiállítások Színházi előadások Műsoros est Komolyzenei hangverseny Diszkó Fesztiválok Közösségi rendezvények Társadalmi rendezvények Tiéd a Vár Ifjúsági Pont Kirakodóvásár, egyéb Külső rendezvények Összesen Fontos megemlíteni, hogy munkatársaink minden városi eseményen jelen voltak, munkájukkal hozzájárultak azok zavartalan lebonyolításhoz, a műszaki-technikai háttér biztosításához. A 2012-es évi rendezvényeink részletezve, tevékenységi körönként és érintett vagy résztvevő létszámokkal CSOPORTJAINK: Szerencsi Férfikar Népi Díszítőművészeti Szakkör Hegyalja Kórus Városi Nyugdíjas Klub Sakk-szakkör 150 fő 16

17 KIÁLLÍTÁSOK: fő Rolek Ildikó és Rolek Gábor kiállítása az árkádban Tóth Réka fotóiból kiállítás a Galéria Kávézóban Esélyegyenlőségi Konferencián mozgáskorlátozott tagok fafaragásiból és hímzéseiből kiállítás az árkádban Schlosserné Báthory Piroska kiállítása a Fürdőben Bara Éva, Suhaj Zoltán, Serfőző László kiállítása az Árkádban Váradi Gábor kiállítása az Árkádban Nagy István kiállítása az Árkádban Juhász Gábor kiállítása az Árkádban SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK: fő A világszép nádszálkisasszony Egri csillagok Mandala Dalszínház Az úr vadászni jár Éless Színház Én és a kisöcsém Körúti Színház Mindent a kertbe Éless Színház Robin a hód, meg a kutya fája természetvédelmi mesejáték Lustspiel: sváb nyelvű előadás Meseautó Éless Színház Színházbusz: (Miskolc, Nemzeti Színház) Az ügynök halála Egy bolond százat csinál Pletykák MŰSOROS EST: Junior cirkusz Nőnap Költészet Napja Városnapi gálaműsor Szülők-nevelők fóruma Rajzfilmünnep Esztergályos Cecília A Magyar Nyelv Napja fő KOMOLYZENEI HANGVERSENY: 980 fő Húsvéti hangverseny XXIII. Miskolci Kamarakórus Fesztivál Hegyalja Pedagógus Kórus hangversenye Ondon a Hősök Napja alkalmából Jótékony célú tárogató hangverseny Karácsonyi hangverseny 17

18 FESZTIVÁLOK: fő Országos Tárogatós Találkozó Mozdonyvezetők Országos találkozója Zempléni Fesztivál (Bohém Ragtime Jazz Band) V. Országos Csokoládé Fesztivál Nemzedékek Találkozója KÖZÖSSÉGI RENDEZVÉNYEK: Nyugdíjas Farsang Várudvari Vigadalom Majális Szent Iván éjszakája Szomszédünnep (Ondi falunap) Ondi Karácsony Nyugdíjas karácsony Karácsonyi forgatag fő TÁRSADALMI RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPEK: fő Újévi vállalkozói köszöntés Cukorgyári Emléknap Március 15. II. Rákóczi Ferenc születésének 336. évfordulója alkalmából koszorúzás Holocaust Emléknap Szerencs Város Napja Hősök Napja Augusztus 20-i megemlékezés. István, a király c. szabadtéri előadás Az 1956-os Mártírok Emléknapján koszorúzás Nagy Imre szobránál Dr. Petrikovits László születésének 111. évfordulóján megemlékezés és koszorúzás gróf Széchenyi István születésének 221. évfordulóján megemlékezés és koszorúzás Az Aradi Vértanúk emléknapján megemlékezés és koszorúzás Idősek napja műsoros est 1956-os megemlékezés és koszorúzás Kazinczy Ferenc születésének 253. évfordulóján megemlékezés és koszorúzás Ünnepélyes adventi gyertyagyújtások TIÉD A VÁR! 810 fő Rákóczi Zsigmond Általános Iskola (2 alkalommal) Bolyai János Általános Iskola (2 alkalommal) Diósgyőr, Gödöllő, Téglás, Magyarhomorog, Encs, Debrecen, Krasznokvajda 18

19 IFJÚSÁGI PONT 600 fő Március 1. óta Szolgáltatások: internetezés, nyomtatás, szkennelés, kerékpárkölcsönzés, turisztikai információ KIRAKODÓVÁSÁR, EGYÉB: fő Vásárok Esélyegyenlőségi konferencia Múzeumpedagógiai foglalkozások: június 15. Rákóczi Zsigmond Általános Iskola október 10. Bolyai János Katolikus Általános Iskola október 11. Bolyai János Katolikus Általános Iskola október 12. Bolyai János Katolikus Általános Iskola 60 fő 60 fő 60 fő 60 fő KÜLSŐ SZERVEK: fő Esküvő: 36 Állampolgársági eskü: 1 + a 61 fős csoportos eskütétel Városnapon Egyéb tevékenységre 226 alkalommal vették igénybe helyiségeinket, ahol fő fordult meg Könyvtár intézményegység Tárgyi feltételek Az év folyamán intenzív karbantartási tevékenységet indítottunk el. Megkezdtük a helyiségek kifestését, felújítottunk egy WC-t. Ezekre a munkálatokra nagyon nagy szükség volt, hiszen a helyiségek az átadás óta, 1991-től egyszer sem volt kifestve. A munkatársak által kidolgozott módszer szerint nem kellett bezárni egy órára sem a szolgáltatást, a kölcsönzés a munkálatok alatt is zavartalanul folyt. Az elkövetkező évben még megoldandó feladatként jelentkezik a folyóirat-olvasó és az irodák festése, továbbá a felnőttkönyvtár és a gyermekkönyvtár világítási problémáinak megoldása. Sajnos a fűtéscsapok betervezett cseréjét nem tudtuk végrehajtani, ezért a négy szint fűtését nem lehetett szakaszolni. Mivel a könyvtár tevékenysége kibővült, a fenti okok miatt közösségi térként tudták használni különböző csoportok, klubok, szakkörök. 19

20 Személyi feltételek A szakmai feladatokat 6 főállású dolgozó látja el, melyből 1 fő gyeden van. Az elmúlt évben az ebben a részlegben tevékenykedő Uray Attilláné nyugdíjba vonult. Október 15-től Meczóné Reviczky Beáta már csak félállásban tölti be a gyermekkönyvtárosi feladatkörét. Október 31-től meg kellett válnunk az egyetlen közcélúan foglalkoztatott munkatársunktól, aki fontos raktárosi teendőket látott el. A szolgáltatás kiterjesztése érdekében a nyitvatartási időt meghosszabbítottuk, s ebben a részlegben is bevezettük a munkaidőkeretet Könyvtári tevékenység A korábbi uniós pályázati fejlesztések következtében a könyvtári számítógépes rendszer hibátlanul működött. A TÁMOP / os pályázati forrásból megtörtént az adatbázis konvertálása a kistérségi verzióra. A korábbi években felhalmozódott, feleslegessé vált dokumentumok elszállítása (több mint 20 q) és értékesítése megtörtént. Március hónapban megkötöttük az éves dokumentumellátási-szerződéseket: a KELLÓ-val 500 ezer Ft, a Könyvellátóval 399 ezer Ft értékig. Június hónapban ismét eredményesen folyt az állományból kivont dokumentumok árusítása. Újdonságként ez évben folyóiratok megvásárlására is nyílt lehetőség. Szeptember és október hónapban a TIOP / os pályázatban résztvevő könyvtárak (Mád, Megyaszó, Tiszalúc, Taktaharkány, Taktaszada, Legyesbénye) részére kinyomtatásra került db dokumentumba kerülő vonalkód, valamint db olvasói vonalkód. Októberben megérkezett a Márai 2. program keretében megrendelt könyvek java része. Október 17-én és 19-én a Szerencsi Kistérség könyvtárosainak TextLib tanfolyamot tartottunk. November és december hónapokban szakmai segítséget nyújtottunk az Idősek Otthonában és a Bocskai István Gimnáziumban található könyvtáraknak. 20

21 A könyvtár évi statisztikai adatai Dokumentumállomány Január hónapban elkészült a leltárkönyvek lezárása, amelynek változását az alábbi táblázat mutatja be: dokumentum könyv CDR DVD video CD hanglemez kazetta kotta diafilm ÖSSZESEN Megtörtént a raktári folyóirat állomány revíziója, a készletről nyilvántartás készült. A felnőtt- és gyermekkönyvtárból 1471 db könyvet leválogattunk és az állományból kivontunk. Meg kell említeni, hogy Nagy László úr 2012 januárjában több mint 200 db könyvet ajándékozott könyvtárunknak. Ezúton is köszönet érte. Mozgókönyvtári tevékenység Február végére tizenegy település (Alsódobsza, Bekecs, Golop, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sóstófalva, Taktakenéz, Tállya, Újcsanálos) könyvtári munkájáról statisztikai jelentés készült. Bekecs, Monok, Prügy, Taktakenéz települések 16 féle folyóiratának folyamatos nyilvántartása. Évközi vásárlással, ajándékozással 858 könyv, 24 DVD, 8 CD teljes feldolgozása (beleltározás, feldolgozás, számítógépre vitele) megtörtént. 21

22 Gárdonyi Géza kistérségi könyvtárbővítési pályázat benyújtásával 42 db könyvhöz jutottak a települések ,- Ft értékben. Mád csatlakozásával 12 településre nőtt a mozgókönyvtári szolgáltatást igénylő települések száma. November 7-én elvégeztük állománya átvizsgálását, és 4800 kötetet selejteztünk le. November elején a megyei könyvtár részére minden településre kiterjedő helyzetelemzést készítettünk a mozgókönyvtári szolgáltatás megváltozása kapcsán. December végén megtörtént a leltárkönyvek lezárása február végére el kell készíteni a működésükről szóló statisztikai jelentést. Olvasószolgálat A könyvtár látogatottságának növelése érdekében meghosszabbítottuk a nyitva tartási időt, óráig fogadjuk vendégeinket. Az alábbi grafikon a havonkénti látogatottságot mutatja be: Kimutatást készítettünk a 14 éven aluli látogatóink számáról is, amelyet az alábbi grafikon mutat be: 22

23 A táblázat adatai azt bizonyítják, hogy szükség volt a nyári szüneti nyitva tartásra is, hiszen a látogatottság csak minimális mértékben esett vissza. A beiratkozott olvasók számának változásait a és évben az alábbi táblázatban látható: férfi nő összesen Az olvasószolgálatos feladata a pénztár kezelése, az összegyűlt számlákról összesítő készítése, és elszámolása. Az elmúlt évben beiratkozási és egyéb szolgáltatási díjakból ,- Ft bevétel keletkezett. Korosztályonkénti kimutatás: éven aluli éves éves éves éves éves éven felüli A fenti statisztikákból a látogatók számának csökkenése mutatható ki, azonban lényegesebb mutató a könyvtárhasználat, amely viszont intenzívebb olvasói aktivitást jelent. Ezt a következő táblázatok adatai bizonyítják: Kölcsönzések száma és évben (alkalom) felnőtt 14 éven aluli

SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT. 2013. évi beszámolója és 2014. évi munkaterve

SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT. 2013. évi beszámolója és 2014. évi munkaterve SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2013. évi beszámolója és 2014. évi munkaterve Szerencs, 2014. február Készítette: Csider Andor igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés és helyzetelemzés... 3 2. Közművelődés...

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató 2014. február 14. Tartalomjegyzék I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:...3 II. SZAKMAI

Részletesebben

MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉG MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ A Lamberg-kastély Kulturális Központ törekszik arra, hogy a már eddig is elismert munkáját még magasabb színvonalon, minden új lehetőséget kihasználva,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ INTÉZMÉNY 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ INTÉZMÉNY 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ AZ INTÉZMÉNY 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A Lamberg-kastély Kulturális Központ a hagyományos, már megszokott feladatok mellett a 2013-as évben is aktív szerepet vállalt új rendezvények szervezésében

Részletesebben

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az év során történt meghatározó jelentőségű

Részletesebben

PÁLYÁZAT A MŰVELŐDÉS HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA KÉSZÍTETTE: CSATLÓSNÉ KOMÁROMI KATALIN

PÁLYÁZAT A MŰVELŐDÉS HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA KÉSZÍTETTE: CSATLÓSNÉ KOMÁROMI KATALIN PÁLYÁZAT A MŰVELŐDÉS HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA KÉSZÍTETTE: CSATLÓSNÉ KOMÁROMI KATALIN I. BEVEZETŐ... 3 II. A MŰVELŐDÉS HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA MŰKÖDÉSÉNEK ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉNEK HELYZETELEMZÉSE

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

A BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2014. ÉVI MUNKATERVE

A BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2014. ÉVI MUNKATERVE A BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2014. ÉVI MUNKATERVE MENTÉS MÁSKÉNT Készítette: Szádváriné Kiss Mária igazgató Te magad légy a változás, amit látni akarsz a világban (Gandhi) 1 A Biatorbágyi Faluház 2014. évi munkaterve

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzata központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásai 2008-2009.

Szatymaz Község Önkormányzata központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásai 2008-2009. 6. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól.../2009. (...) KT. rendelethez Szatymaz

Részletesebben

Pedagógiai - művelődési Program

Pedagógiai - művelődési Program Általános Művelődési Központ Szerencs Pedagógiai - művelődési Program Szerencs, 2011. augusztus 01. Csider Andor igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 5 1. Alapítás, jogi környezet... 5 1.1. A Szerencsi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről Beszámoló az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről Jánoshida Község Önkormányzatának tevékenységéről

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS...

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... 3 III.1. ALAPÍTÓ OKIRATBAN MEGFOGALMAZOTT FELADATOK TERVEZÉSE... 3 III.2. INTÉZMÉNYI TEREK ÉS ÉPÜLETEK, INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére Hiv. szám: 5900/2012. Tárgy: Javaslat a Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és

Részletesebben

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról 0 Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Az intézmény vezetője: Pálmann Judit igazgató 2015. február 20. 1 Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Az év során

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A közművelődési feladatokat ellátó intézmények pénzügyi és szakmai beszámolója a megvalósult programjaik,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2.

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Szervezeti kérdések...4 2.1. Szervezeti, személyi változások,

Részletesebben

Túrkevei Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár Túrkeve, Táncsics Mihály u. 16.

Túrkevei Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár Túrkeve, Táncsics Mihály u. 16. Tájékoztató a 2013. évi tevékenységéről Bevezetés A Túrkevei Városi nak az önkormányzati feladatellátás szempontjából két fő alaptevékenysége van: közművelődési és könyvtári tevékenység. Ezekekhez járul

Részletesebben

A GVKIK ÉVES BESZÁMOLÓJA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A GVKIK ÉVES BESZÁMOLÓJA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT A GVKIK ÉVES BESZÁMOLÓJA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 2011 1 1. ÁTTEKINTÉS 4 2. VEZETÉSI FELADATOK 4 2.1. Minőségfejlesztés, minőségbiztosítás 4 2.2. Szabályzatok 5 2.3. Gazdálkodás

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA 2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

HAGYOMÁNYOK HÁZA 2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ HAGYOMÁNYOK HÁZA 2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Az intézmény neve, törzskönyvi (PIR) azonosító száma, honlapjának címe Intézmény neve: Hagyományok Háza Törzskönyvi (PIR) azonosító száma: 309480 Honlapjának

Részletesebben

Beszámoló az ÁMK Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtár 2010. évi tevékenységéről

Beszámoló az ÁMK Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtár 2010. évi tevékenységéről Beszámoló az ÁMK Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtár 2010. évi tevékenységéről Csorvás, 2011. június 17. 1 A könyvtár 2010. évi munkájának értékelése Könyvtárunk típusából adódóan kettős funkciót lát

Részletesebben

Az NKA pályázati tevékenységével kapcsolatos tapasztalatok, települések kulturális ellátottsága

Az NKA pályázati tevékenységével kapcsolatos tapasztalatok, települések kulturális ellátottsága Kultúra, változás társadalom Elemzések, értékelések és értekezések a kultúra hagyományos világából Az NKA pályázati tevékenységével kapcsolatos tapasztalatok, települések kulturális ellátottsága Az online

Részletesebben

A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL. Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné

A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL. Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné 2009 1 TARTALOMJEGYZÉK: I. BEVEZETÉS II. A KEZDETEK III. KLUBKÖNYVTÁR (1968-1997) IV. KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Az év meghatározó

Részletesebben

)/h számú előterjesztés

)/h számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )/h számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ 2015. évi munkatervéről

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről

T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről 1. Beszámoló az oktatási intézmények a 2010/11-es tanévéről, kiemelve a két tanítási képzés tapasztalatait.

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 314-7/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

A CSEPELI MUNKÁSOTTHON ALAPÍTVÁNY

A CSEPELI MUNKÁSOTTHON ALAPÍTVÁNY 1215 Budapest, Árpád u. 1. 1215 Budapest, Árpád u. 1. 061/276-7733 Bankszámlaszám:11721026-20019165*Adószám: 19662989-2-43 http://www.csmoa.hu * email: csmo@csmoa.hu A CSEPELI MUNKÁSOTTHON ALAPÍTVÁNY 2015.

Részletesebben