Weboldal: Tanulmányok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Weboldal: www.kallaierno.hu E-mail: kallaierno69@gmail.com level@kallaierno.hu. Tanulmányok"

Átírás

1 DR. KÁLLAI ERNŐ szakmai önéletrajz Weboldal: Tanulmányok PhD. Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, ME Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar - jogász Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar középiskolai történelem szakos tanár Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola történelem - ének szakos tanár Újságíró Iskola - okleveles újságíró Magyar Rádió - okleveles hírszerkesztő, rádiós újságíró Munkakörök a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa tanszékvezető főiskolai tanár, Eszterházy Károly Főiskola, TKTK, Kisebbségtudományi Tanszék vendégoktató, Debreceni Egyetem, AJK, Alkotmányjogi Tanszék állandó vendégoktató, Esélyegyenlőség és kisebbségvédelmi igazgatás" képzés szakmai mentora, Budapesti Corvinus Egyetem főiskolai tanár, Apor Vilmos Katolikus Főiskola intézetvezető főiskolai docens, Apor Vilmos Katolikus Főiskola Romológia és Alkalmazott Társadalomtudományi Intézet Romológiai kutatócsoport vezetője, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet egyetemi oktató, Miskolci Egyetem Szociológia Tanszék RPA munkatárs tanár különböző oktatási intézményekben 1

2 Ösztöndíjak Bólyai János Kutatási Ösztöndíj Civic Education Project Soros Alapítvány European Roma Rights Center RPA Láthatatlan Kollégium Közéleti - szakmai tevékenység Társadalmi Együttélés. A kisebbségi lét dimenziói című e-folyóirat alapító főszerkesztője Pro Futuro jog- és államtudományi folyóirat tudományos tanácsadó testületének tagja Egyenlő Bánásmód Szakmai Tanácsadó Testület tagja Autonómia Alapítvány kuratóriumának tagja Gandhi Közalapítvány kuratóriumának tagja Szakmai szervezeti tagság Magyar Szociológiai Társaság elnökségének tagja MTA Miskolci Területi Bizottság Neveléstudományi Szakbizottság Kisebbségtudományi Munkabizottságának elnöke Magyar Tudomány Akadémia Köztestületének tagja Magyar Jogász Egylet Magyar Politikatudományi Társaság Magyar Néprajzi Társaság Elismerések Kisebbségekért Díj kiemelkedő kutatási tevékenységért az Országos Cigány Önkormányzat kitüntetése 2

3 Jelentősebb, empirikus adatfelvétellel zajló kutatások A nemzetiségi oktatás Magyarországon A kisebbségi közösségek kulturális jogainak érvényesülése Az etnikai adatok kezelésének új paradigmája Roma vállalkozók Magyarországon Helyi cigány kisebbségi önkormányzatok vizsgálata A cigányzenészek múltja és jelene A magyarországi romák társadalomtörténete a 20. században A romák esélyegyenlősége Magyarországon. Az önkormányzatiság, a pozitív diszkrimináció, és az oktatás szerepe a romák helyzetének javításában - elméleti és gyakorlati modellek A helyi cigány kisebbségi önkormányzatok elméleti modelljei és magyarországi gyakorlata A kisebbségek kulturális autonómiája Publikált írások a kutatói és ombudsmani munka során Önálló kötet magyar nyelven: Kállai Ernő: Megszüntetve. A kisebbségi ombudsman összegzése. Budapest: OBH o. Kállai Ernő: Helyi cigány kisebbségi önkormányzatok Magyarországon. Budapest: MTA Etnikai-nemzetiségi Kisebbségkutató Intézet - Gondolat Kiadói Kör, o. Önálló kötet idegen nyelven: Kállai Ernő: The Situation of the Roma in Hungary on the Threshold of the Third Millenium. Ministry of Foreign Affairs, Hungary, p. Kállai Ernő: La Situation Des Tsiganes De Hongrie Au Seuil Du Troisiéme Millénaire. Ministry of Foreign Affairs, Hungary, p. Kállai Ernő: Die Lage der Roma in Ungarn zu Beginn des 3. Jahrtausends. Ministerium für auswartige Angelegenheiten, p. 3

4 Ombudsmani beszámolók magyar nyelven: Kállai Ernő: Beszámoló a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről Budapest: OBH, o. Kállai Ernő: Beszámoló a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről Budapest: OBH, o. Kállai Ernő: Beszámoló a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről Budapest: OBH, o. Kállai Ernő: Beszámoló a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről Budapest: OBH, o. Ombudsmani beszámolók idegen nyelven: Kállai Ernő: Report on the activity of the parliamentary commissioner for the rights of national and ethnic minorities Budapest: OPC, p. Kállai Ernő: Report on the activity of the parliamentary commissioner for the rights of national and ethnic minorities Budapest: OPC, p. Kállai Ernő: Report on the activity of the parliamentary commissioner for the rights of national and ethnic minorities Budapest: OPC, p. Szerkesztett kötetek magyar nyelven: Kállai Ernő (szerk.): Bevezetés a magyarországi nemzetiségi közösségek társadalomtörténetébe (elektronikus főiskolai jegyzet, ISBN ) Eger: Kállai Ernő (szerk. Gyulavári Tamással): A jövevényektől az államalkotó tényezőkig. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon. Budapest: OBH, o. Kállai Ernő (szerk. Kovács Lászlóval): Megismerés és elfogadás. Pedagógiai kihívások és roma közösségek a 21. század iskolájában. Budapest: Nyitott Könyvműhely, o. Kállai Ernő (szerk. Törzsök Erikával): Átszervezések kora. Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés Budapest: EOKIK o. 4

5 Kállai Ernő (szerk. Törzsök Erikával): Helybenjárás. Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés Budapest: EOKIK, o. Kállai Ernő (szerk. Törzsök Erikával): Látványpolitika és megtorpanás. Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés Budapest: EOKIK, o. Kállai Ernő (szerk.): A magyarországi cigány népesség helyzete a 21. század elején. Kutatási gyorsjelentés. Budapest: MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, o. Kállai Ernő (szerk. Törzsök Erikával): A változások, az ígéretek és a várakozások éve. Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés Budapest: EOKIK, o. Kállai Ernő (szerk. Törzsök Erikával): Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés Budapest: EOKIP, o. Szerkesztett kötetek idegen nyelven: Kállai Ernő, Törzsök Erika (eds): The Age of Reorganization. A Roma's Life in Hungary. Report between 2002 and Budapest: EOKIK 2006, 165 p. Kállai Ernő, Törzsök Erika (eds): Stagnation. A Roma's Life in Hungary. Report Budapest: EOKIK p. Kállai Ernő, Törzsök Erika (eds): Illusory politics and standing still. A Roma's Life in Hungary. Report 2003.Budapest: EOKIK, p. Kállai Ernő, Törzsök E. (szerk.): A year of changes, promises and expectations. A Roma's life in Hungary. Report Budapest: EOKIK, p. Kállai Ernő (ed.): The Gypsies/The Roma in Hungarian Society. Budapest: Teleki László Foundation, p. Kállai Ernő, Törzsök Erika (eds): A Roma's Life in Hungary. Report Budapest: EOKIP, p. Tanulmányok, kötetfejezetek magyar nyelven: Kállai Ernő: A nemzeti és kisebbségi jogok érvényesülése Magyarországon. In: Majzik Katalin (szerk.) Ütközések. Budapest: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet, o. 5

6 Kállai Ernő: A 2010-es év a kisebbségi ombudsman munkájában In: Sándor Péter- Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve 2010-ről. Budapest: Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány, Kállai Ernő (Szajbély Katalinnal): A romaintegráció dilemmái In: Európai Tükör 2011/ o. Kállai Ernő (Varjú Gabriellával): A kisebbségi törvény. In: Kállai Ernő (szerk. Gyulavári Tamással): A jövevényektől az államalkotó tényezőkig. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon. Budapest: OBH, o. Kállai Ernő (Bindorffer Györgyivel és Dóczé Nikolettel): A magyarországi nemzetiségi közösségek történelme és jelene In: Kállai Ernő (szerk. Gyulavári Tamással): A jövevényektől az államalkotó tényezőkig. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon. Budapest: OBH, o. Kállai Ernő: Előszó. In: Kállai Ernő (szerk. Gyulavári Tamással): A jövevényektől az államalkotó tényezőkig. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon. Budapest: OBH, Kállai Ernő (Magicz Andrással): A nemzeti és etnikai kisebbségek országgyűlési képviseletének lehetséges megoldásai. In: Társadalom és Politika 2010/1. szám Kállai Ernő: A meg nem valósult kulturális autonómia - Cigány kisebbségi önkormányzatok Magyarországon In: Egyenlítő október o. Kállai Ernő (Kovács Lászlóval): A cigány/roma nemzetiségi képzés a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskolán In: Képzés és gyakorlat 2010/1. szám o. Kállai Ernő: Cigányok/romák és a magyar társadalom In: Sándor Péter-Vass László(szerk.): Magyarország politikai évkönyve 2009-ről. Budapest: Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány, Kállai Ernő: Tehet-e valamit egy cigány kisebbségi önkormányzat a romák esélyegyenlősége érdekében? In: Majtényi Balázs (szerk.): Lejtős pálya. Antidiszkrimináció és esélyegyenlőség. Budapest: L Harmattan, o. Kállai Ernő: Cigányok/romák Magyarországon. Társadalomtörténeti vázlat. In: Kállai Ernő Kovács László (szerk,): Megismerés és elfogadás. Pedagógiai kihívások és roma közösségek a 21. század iskolájában. Budapest: Nyitott Könyvműhely, o. Kállai Ernő: A kisebbségi ombudsman tevékenysége és a roma közösségek In: Rendészeti Szemle 2008/ o. 6

7 Kállai Ernő: Cigányok/romák Magyarországon In: Romák a történelemtanításban. Budapest: Történelemtanárok Egylete, o. Kállai Ernő: A kisebbségi ombudsman lehetőségei napjainkban. In: Heizerné Hegedűs Éva (szerk.): Az ombudsman intézménye és az emberi jogok védelme Magyarországon. Bp.: Országgyűlési Biztosok Hivatala, o. Kállai Ernő: Cigányok/romák Magyarországon. In: Mazzag Éva Kárpáti Árpád (szerk.): Kezdeményezés az összetartó társadalomért. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, o. Kállai Ernő: A kisebbségek léthelyzetéről és a jogokról. In: Trócsányi László (szerk.): A mi alkotmányunk. Vélemények és elemzések Magyarország Alkotmányáról. Budapest: Complex, o. Kállai Ernő: Kormányzati romapolitika az elmúlt négy évben. In: Kállai Ernő - Törzsök Erika (szerk.): Átszervezések kora. Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés Budapest: EOKIK, o. Kállai Ernő: Válogatás a magyarországi romákat érintő legfontosabb eseményekből In: Kállai Ernő - Törzsök Erika (szerk.): Átszervezések kora. Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés Budapest: EOKIK, Kállai Ernő: Első kísérlet egy konfliktusmodell alkotására a roma - nem roma együttélésben. In: Kovács Nóra - Osvát Anna - Szarka László (szerk.): Etnikai identitás, politikai lojalitás. Nemzeti és állampolgári kötődések. Tér és Terep 4. Budapest: Balassi Kiadó, o. Kállai Ernő: Válogatás a magyarországi romákat érintő 2004-es eseményekből. In: Kállai Ernő - Törzsök Erika (szerk.): Helybenjárás. Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés Budapest: EOKIK, o. Kállai Ernő: A helyi cigány kisebbségi önkormányzatok működésének néhány tapasztalata Magyarországon.... én húzom a szekeret, és ők meg tolják, ha kell..." In: Kállai Ernő - Törzsök Erika (szerk.): Helybenjárás. Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés Budapest: EOKIK, o. Kállai Ernő: Helyi cigány kisebbségi önkormányzatok Magyarországon. In: Pro Minoritate 2005/nyár Kállai Ernő: Kisebbségi önkormányzatok. In: Deszpot G.- Diósi Á. (szerk.): Fejéről a talpára. Ismeretek a cigányságról a cigányságért. Budapest: Fővárosi Tegyesz/Önkonet Kft, o. 7

8 Kállai Ernő: Válogatás a magyarországi romákat érintő 2003-as eseményekből, In: Kállai Ernő - Törzsök Erika (szerk.): Látványpolitika és megtorpanás. Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés Budapest: EOKIK, o. Kállai Ernő: Társadalmi, politikai események In: Kállai Ernő - Törzsök Erika (szerk.): Látványpolitika és megtorpanás. Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés Budapest: EOKIK, o. Kállai Ernő: Működési tapasztalatok és változási igények a helyi cigány kisebbségi önkormányzatoknál. In: Kovács Nóra, Osvát Anna, Szarka László (szerk.): Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. III. Budapest: Akadémiai Kiadó, Kállai Ernő: Cigány kisebbségi önkormányzatok Magyarországon - kutatási gyorsjelentés, In: Kállai E. (szerk.): A magyarországi cigány népesség helyzete a 21. század elején. Kutatási gyorsjelentés. Budapest: MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, o. Kállai Ernő: Kormányzati törekvések 2002: a választások, a változások, és a várakozások éve. In: Kállai Ernő - Törzsök Erika (szerk.): A változások, az ígéretek és a várakozások éve. Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés Budapest: EOKIK, o. Kállai Ernő: Válogatás a magyarországi romákat érintő 2002-es eseményekből. In: Kállai Ernő - Törzsök Erika (szerk.): A változások, az ígéretek és a várakozások éve. Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés Budapest: EOKIK, o. Kállai Ernő: A cigány és nem cigány népesség alakulása a CKÖ kutatás által vizsgált területen. In: Kovács Nóra, Szarka László (szerk.): Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. Budapest: Akadémiai Kiadó, o. Kállai Ernő: Népszámlálási nemzetiségi adatok - romák, In: Kovács Nóra, Szarka László (szerk.): Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. Budapest: Akadémiai Kiadó, o. Kállai Ernő: A cigányzenészek helye és szerepe a magyar társadalomban és a magyar kultúrában. In: Kovács Nóra, Szarka László (szerk.): Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. Budapest: Akadémiai Kiadó, o. 8

9 Kállai Ernő: Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Magyarországon. In: Reisz T. - Andor M. (szerk.): A cigányság társadalomismerete. Iskolakultúra, o. Kállai Ernő: Cigányzenészek. In: Kováts András (szerk.): Roma migráció. Budapest: MTA Kisebbségkutató Intézet - Nemzetközi Migrációs és Menekültügyi Kutatóközpont, o. Kállai Ernő: Roma vállalkozók. In: Kovalcsik K. (szerk.): Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből. Budapest: BTF-IFA-MKM, Kállai Ernő: Magaura cigányok. In: Beszélő, III. folyam, VI. évfolyam (2. szám), o. Kállai Ernő: Roma vállalkozók 1998-ban. In: Kemény István (szerk.): Cigányok/romák és a láthatatlan gazdaság. Budapest: AKM - Osiris, o. Kállai Ernő: A cigányság története 1945-től napjainkig. In: Kemény István (szerk.): A magyarországi romák. Budapest: Útmutató Kiadó, o. Kállai Ernő - Szuhay Péter: Kiemelkedő személyiségek. In: Kemény István (szerk.): A magyarországi romák. Budapest: Útmutató Kiadó, o. Kállai Ernő: Cigányság és cigányságkutatás. In: Böszörményi J.- Józsa M. (szerk.): A romakérdés az integráció csapdájában. Budapest: Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Programiroda, o. Kállai Ernő: Cigányzenészek és külföldi lehetőségeik. In: Mozgó Világ, 26. évfolyam (2000/10.) o. Kállai Ernő: A cigányság története 1945-től a rendszerváltásig és a rendszerváltás után. In: Kállai E.- Törzsök E. (szerk.): Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés Budapest: EOKIP, o. Kállai Ernő: Zene. In: Kállai E.- Törzsök E. (szerk.): Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés Budapest: EOKIP, o. Kállai Ernő: Kormányzati, politikai törekvések. In: Kállai E.- Törzsök E. (szerk.): Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés Budapest: EOKIP, o Kállai Ernő: Egy cigány kisebbségi önkormányzat működése. In: Csefkó F.- Pálné Kovács I. (szerk.): Kisebbségi önkormányzatok Magyarországon, Budapest: Osiris-MTA Kisebbségkutató Műhely-MTA Regionális Kutatások Központja, o. Kállai Ernő: Romák a médiában - mintegy bevezetésként. In: Regio, 10. évfolyam (1999/1.) o. 9

10 Kállai Ernő: Az abonyi cigány kisebbségi önkormányzat működése. In: Regio, 9. évfolyam (1998/4.) o. Kállai Ernő: A cigányság és a jogvédelem. In: Kisebbségkutatás, 7. évfolyam (1998/3. szám) o. Tanulmányok, kötetfejezetek idegen nyelven: Kállai Ernő: The government's Roma policy int he past four years. In: Kállai Ernő, Törzsök Erika (eds): The Age of Reorganization. A Roma's Life in Hungary. Report between 2002 and Budapest: EOKIK, p. Kállai Ernő: A chronological digest of events affecting the Roma of Hungary in In: Kállai Ernő, Törzsök Erika (eds): The Age of Reorganization. A Roma's Life in Hungary. Report between 2002 and Budapest: EOKIK, p. Kállai Ernő: Legislation and Government Programs Relating to the Roma Population in Hungary since the Political Changes of In: Kemény István (ed): Roma of Hungary. New York: Columbia University Press, p. Kállai Ernő: Magaura Roma. Roma Enterpreneurs in In: Kemény István (ed): Roma of Hungary. New York: Columbia University Press, p. Kállai Ernő: Some Experience about the Operation of Local Roma Self-governments in Hungary.... I pull the cart and they push it, if necessary..." In: Kállai Ernő, Törzsök Erika (eds): Stagnation. A Roma's life in Hungary. Report Budapest: EOKIK, p. Kállai Ernő: A chronological digest of events affecting the Roma of Hungary in 2004 In: Kállai Ernő, Törzsök Erika (eds): Stagnation. A Roma's life in Hungary. Report Budapest: EOKIK, p. Kállai Ernő: A chronological digest of events affecting the Roma of Hungary in In: Kállai Ernő, Törzsök Erika (eds): Illusory politics and standing still. A Roma's life in Hungary. Report Budapest: EOKIK, p. Kállai Ernő: Events in Goverment, Politics and Society. In: Kállai Ernő, Törzsök Erika (eds): Illusory politics and standing still. A Roma's life in Hungary. Report Budapest: EOKIK, p. 10

11 Kállai Ernő: A chronological digest of events affecting the Roma of Hungary in In: Kállai Ernő, Törzsök Erika (eds): A year fo changes, promises and expectations. A Roma's life in Hungary. Report Budapest: EOKIK, p. Kállai Ernő: Government initiatives in 2002: a year of elections, changes and expectations. In: Kállai Ernő, Törzsök Erika (eds): A year fo changes, promises and expectations. A Roma's life in Hungary. Report Budapest: EOKIK, p. Kállai Ernő: The Hungarian Roma Population During the Last-Half Century. In: Kállai Ernő (ed.): The Gypsies/The Roma in Hungarian Society. Budapest: Teleki László Foundation, p. Kállai Ernő: Gypsy Musicians. In: Kováts A. (ed.): Roma Migration. Budapest: MTA Kisebbségkutató Intézet - Nemzetközi Migrációs és Menekültügyi Kutatóközpont, p. Kállai Ernő: History of the Gypsies of Hungary. In: Ambrus D. - Harkányi L. (eds.): Europe in Sight. Pillar Foundation, p. Kállai Ernő: Music. In: Ambrus D. - Harkányi L. (eds.): Europe in Sight. Pillar Foundation, p. Kállai Ernő: The Roma and research on the Roma. In: Böszörményi J. - Józsa M. (eds.): Caught in the Trap of Integration. Bureau for European Comparative Minority Research, p. Kállai Ernő: History of the Gypsies from 1945 to the 1989 change in régime, In: Kállai E. - Törzsök E. (eds.): A Roma's Life in Hungary. Report Budapest: EOKIP, p. Kállai Ernő: Legislative and policy initiatives. In: Kállai E. - Törzsök E. (eds.): A Roma's Life in Hungary. Report Budapest: EOKIP, p. Kállai Ernő: Music. In: Kállai E. - Törzsök E. (eds.): A Roma's Life in Hungary. Report Budapest: EOKIP, p. 11

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK Pap András László Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Filozófiai Intézet, Általános Filozófia Tanszék Magyar

Részletesebben

2014. Kutatási ajánlat Berente Község számára. Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar

2014. Kutatási ajánlat Berente Község számára. Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2014. Kutatási ajánlat Berente Község számára Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar KOMPLEX SZOCIOLÓGIAI KUTATÁS I. A kutatás bemutatása A kutatás komplex jelleggel felmérné a berentei háztartásokat

Részletesebben

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary 2004. 1. szám A MAGYAR M VEL DÉSI INTÉZET ROMA KULTÚRA OSZTÁLYÁNAK HÍRLEVELE BÓDI ZSUZSANNA Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary

Részletesebben

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel)

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

Ö N É L E T R A J Z. SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/ Utónév. Mandel Kinga Magdolna, Ph.D. E-mail

Ö N É L E T R A J Z. SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/ Utónév. Mandel Kinga Magdolna, Ph.D. E-mail Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/ Utónév Mandel Kinga Magdolna, Ph.D. E-mail MANDEL.KINGA (KUKAC) EKTF.HU TANULMÁNYOK 2010-2011 International Business Masters of Science, D Youville College,

Részletesebben

A nemzeti és etnikai kisebbségek kutatása Magyarországon

A nemzeti és etnikai kisebbségek kutatása Magyarországon A nemzeti és etnikai kisebbségek kutatása Magyarországon - történeti előzmények és jelen helyzetkép - A kisebbségi tárgyú kutatásoknak Magyarországon komoly előzményei vannak, amelyek a hazai társadalomkutatás

Részletesebben

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400) 1 Lukács Péter Curriculum vitae Szül.: 1948, Budapest Állampolgárság: magyar Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Részletesebben

DR. GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MUNKÁSSÁGA

DR. GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MUNKÁSSÁGA DR. GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MUNKÁSSÁGA Dr. Gábrity Molnár Irén Lukácsfalván (Nagybecskerek/Zrenjanin községben) született 1954. december 31-én. Szabadkán él. Az Újvidéki Egyetem szabadkai Közgazdasági Karának

Részletesebben

CSERTI CSAPÓ TIBOR: ROMOLÓGIA PROGRAMOK MEGJELENÉSE A MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

CSERTI CSAPÓ TIBOR: ROMOLÓGIA PROGRAMOK MEGJELENÉSE A MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN CSERTI CSAPÓ TIBOR: ROMOLÓGIA PROGRAMOK MEGJELENÉSE A MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Konferenciánkra igyekeztünk meghívni mindazon felsőoktatási intézmények képviselőit, ahol tudomásunk szerint valamilyen

Részletesebben

SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES ACFC/SR/II (2004) 003 SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Hungarian version (Received on 7 May 2004)

Részletesebben

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Önálló könyv Fényes Hajnalka (): A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nők hátrányainak felszámolódása? Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 228

Részletesebben

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás 2013 3 A nemzeti közszolgálati egyetem Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatás-tudományi

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. http://gabritymolnariren.com/

SZAKMAI ÉLETRAJZ. http://gabritymolnariren.com/ SZAKMAI ÉLETRAJZ http://gabritymolnariren.com/ 1. Vezetéknév: Gábrity Molnár 2. Keresztnév: Irén 3. Születési dátum/hely: 1954. december 31, Lukácsfalva (Szerbia) 4. Állampolgárság: Szerbia 5. Családi

Részletesebben

BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK

BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK Önálló kiadványok Tény és való. A budapesti kormányzatok és a határon túli magyarok kapcsolattörténete. Problémakatalógus. Kalligram, Pozsony, 2004, 272. Köztes-Európa 1763-1993,

Részletesebben

KONFERENCIÁK 2010-2014

KONFERENCIÁK 2010-2014 Bajomi Iván A "Knowandpol"-kutatás II. disszeminációs rendezvénye 2010 február 26. Budapest, MTA Szociológiai Kutatóintézete Bajomi Iván A "Knowandpol"-kutatás zárókonferenciája 2011 október 20 Budapest,

Részletesebben

Gypsy Studies Cigány Tanulmányok

Gypsy Studies Cigány Tanulmányok Gypsy Studies Cigány Tanulmányok A CIGÁNY/ROMA FIATALOK MUNKAERŐPIACI ESÉLYEI ÉS A MUNKANÉLKÜLIEKET SEGÍTŐ NON-PROFIT SZERVEZETEK SZEREPE AZ ESÉLYEK NÖVELÉSÉBEN A DÉL-DUNÁNTÚLON Gypsy Studies Cigány Tanulmányok

Részletesebben

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 Dr. Nagy Mária publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehetı tudományos publikációk köre

Részletesebben

Önéletrajz. Név: Dr. Grajczjár István Ph.D Szociológus, tanszékvezető főiskolai docens e-mail: grajczjar@gmail.com. Főbb tématerületek

Önéletrajz. Név: Dr. Grajczjár István Ph.D Szociológus, tanszékvezető főiskolai docens e-mail: grajczjar@gmail.com. Főbb tématerületek Önéletrajz Név: Dr. Grajczjár István Ph.D Szociológus, tanszékvezető főiskolai docens e-mail: grajczjar@gmail.com Főbb tématerületek 1 Munkaerőpiac 2 Politikai rendszerek, szélsőjobb 3 Társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Dr. Éger György PhD. Egyetemi adjunktus Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete e-mail cím: eger.gyorgy@kre.hu

Dr. Éger György PhD. Egyetemi adjunktus Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete e-mail cím: eger.gyorgy@kre.hu Dr. Éger György PhD Egyetemi adjunktus Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete e-mail cím: eger.gyorgy@kre.hu Tudományos minősítés: 2001 nemzetközi kapcsolatok PhD Budapest Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

Név- és tárgymutató. 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 0-9

Név- és tárgymutató. 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 0-9 Név- és tárgymutató 0-9 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 A, Á adósságválság 177, 180 Afrika 12, 36, 52, 66, 68, 72, 95, 107, 141, 158, 161, 175, 178, 196, 221, 222, 225-227, 229, 230, 234, 237, 247, 251

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 20. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelő Bizottsága, Titkársága

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 20. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelő Bizottsága, Titkársága AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 20 A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelő Bizottsága, Titkársága Budapest 2010 Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, 2010

Részletesebben

Államnyelven. Telefonszám: E-mail: Jogi forma Bejegyzett civil szervezet Az intézmény honlapja www.mtt.org.rs Az intézmény tevékenységi besorolása

Államnyelven. Telefonszám: E-mail: Jogi forma Bejegyzett civil szervezet Az intézmény honlapja www.mtt.org.rs Az intézmény tevékenységi besorolása Hivatalos elnevezés Levelezési cím Az intézmény képviselőjének neve bemutatkozás Magyarul Angolul Dr. Gábrity Molnár Irén mtt elnök Magyarságkutató Tudományos Társaság Scientific Association for Hungarology

Részletesebben

Publikációs lista Kántor Zoltán

Publikációs lista Kántor Zoltán Publikációs lista Kántor Zoltán Szerkesztett kötetek: Kántor Zoltán (szerk.): Nemzetpolitikai alapismeretek. Budapest: NKTK, 2013. Eplényi Kata Kántor Zoltán (szerk.): Térvesztés és határtalanítás: a magyar

Részletesebben

Gyarapodási jegyzék MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. április június Összeállította: Sziráki Zsuzsanna

Gyarapodási jegyzék MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. április június Összeállította: Sziráki Zsuzsanna KÖNYVEK Gyarapodási jegyzék MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. április június Összeállította: Sziráki Zsuzsanna. 1. Agrárpolitika vidékfejlesztés / szerk. Elek

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek Budapest 2007 A Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi kutatóhelyeinek beszámolói

Részletesebben