Turisztikai és utazási jog Pannon Egyetem Georgikon Kar, 2014 Tárgyfelelős oktató: Dr. Bánhegyi Gabriella

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Turisztikai és utazási jog Pannon Egyetem Georgikon Kar, 2014 Tárgyfelelős oktató: Dr. Bánhegyi Gabriella"

Átírás

1 A tantárgy témakörei Turisztikai és utazási jog Pannon Egyetem Georgikon Kar, 2014 Tárgyfelelős oktató: Dr. Bánhegyi Gabriella Európai és általános jogelvek, melyeket a joggyakorlat figyelembe vesz (vehet) egy-egy ügy elbírálása kapcsán. Fontosak az Európai Bíróság döntései! Utazási szerződéssel kapcsolatos ismeretek (szerződéses ajánlat, szerződéskötés, kötelező elemek a szerződésben, érvénytelen szerződések, szerződés teljesítése, szerződésszegés és jogkövetkezményei) Kárfelelősségi szabályok Szállodák és vendéglátóhelyek letéti, megőrzési felelőssége Utasszállítás légi úton fontosabb szabályok Felkészülést segítő irodalom Elektronikus jegyzet Dr. Salamon András: Az uniós Magyarország turisztikai jogelmélete és gyakorlata, Turizmus Kft, 2006 frissített anyag! Dr. Salamon András: Fogyasztóvédelem és turizmus, Tudatos Vásárlók Egyesülete, 2009 Sabani Hedvig: Utazásközvetítők Szűcs András: A fogyasztóvédelem szerepe a turizmusban, 2005 (turisztikai konferencián elhangzott előadás) Vonatkozó jogszabályok, bírósági határozatok Aktualitások nyomon követése fontos! Europe the World s No 1 tourist destination Bizottsági javaslat új politikai keretrendszerre (2010) Turizmus standardek (ISO) Mindenféle hírek: Az Európai Bíróság a napokban hozott ítélete szerint akkor is jár kártérítés a vonattal utazóknak, ha vis maior okozza a késést. Ez valamennyi, az unióban működő vasúttársaságra vonatkozik, így a MÁV-ra is, amely eddig szinte mindent vis maior helyzetként kezelt a sínen álldogáló tehéncsordától a nyári viharokig. Azt mondták, figyelemmel lesznek az Európai Bíróság döntésére, de igazodniuk kell a hatályos kormányrendelethez is. Egyelőre nem tudni, hogy ez mit jelent. Az Európai Bíróság ítélete kimondja, hogy az egyórás vagy azt meghaladó késés esetén az utas kártérítést kérhet a vasúttársaságtól perc közötti késés esetén legalább a jegyár 25 százaléka, a kétórás vagy azt meghaladó késés esetén a jegyár fele jár vissza. A kártérítés minden esetben jár, a jogszabályban nem szerepel semmilyen feltétel, tehát vis maior esetén is visszajár a pénz. Az EU-s jogszabály komoly problémákat okozhat a MÁV-nak, és egyben jó hír a magyar utasoknak, mivel a vasúttársaság mindig vis maiorra fogja a késést. Tudni szerettük volna, milyen konkrét változással kell számolnunk, ezért a hét elején megkérdeztük a MÁV Kommunikációs Igazgatóságát, ben válaszoltak )

2 Tematika és követelményrendszer 1. Bevezetés, tematika és követelményrendszer ismertetése, jogi alapfogalmak ismétlése. 2. A turizmus, vendéglátás szabályozásának szükségessége, Európai és hazai szabályok áttekintése 3. Európai jogelvek és polgári jogi alapelvek érvényesülése a turizmus jogi gyakorlatában. Jóhiszeműség, tisztesség, kölcsönös együttműködés. Biztatási kár és önhiba. 4. Az utazási szerződés, mint speciális vállalkozási szerződés. A szerződés értelmezése. Utazási szerződés kötése. Kötelező elemek. Titkos fenntartás, rejtett indok. Szerződéses ajánlat és szerződéskötés távollevők között. 5. Általános szerződési feltételek, érvénytelenség, a szerződés teljesítése. 6. Szerződés-szegés, szerződés megszüntetés. Az elállás szabályai. 7. Utazási csomag, dinamikus csomag szerződések szabályai. 8. A kártérítés és kártalanítás szabályai. 9. Utazási vállalkozások szabályai (létrehozás, vagyoni biztosíték, felelősség) 10. Szállodák, éttermekre, egyéb vendéglátó helyekre vonatkozó szabályok különös tekintettel a speciális letéti felelősségre. 11. A légi utas szállításhoz kapcsolódó főbb szabályok és Európai Bírósági döntések. 12. Jogesetek + pontért önálló munka 13. Zárthelyi dolgozat (2013. május 08) 14. Konzultáció, pótzh. Félévaláírás feltételei és vizsga Előadások látogatása (TVSz rendelkezései szerint). Zárthelyi dolgozat megírása. Pótzh: aki igazoltan hiányzott, és aki javítani szeretné a zh-val szerzett jegyet. Vizsgaidőszak: 4 db írásbeli vizsga Miért fontos a szabályozás? Áttekintés a turisztikai szolgáltatások európai piacáról. Forrás: Európa: Egységes belső piac ~ 70 ezer utazásszervező és utazásközvetítő több mint 400 millió szervezett út (EU-25) több mint 160 millió értékesített utazási csomag szerződés

3 A 15. életévüket betöltött rezidensek üdülési célú utazásai, 2010 (Eurostat) Az Bizottság Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóságának becslései szerint a turizmus az EU-27 bruttó hazai termékének (GDP) több mint 5 %-át teszi ki. Az EU-27 idegenforgalmi szálláshely-szolgáltatási ágazata 2,3 millió főnek biztosít állást, az EU-27 egész turisztikai ágazatán belüli teljes foglalkoztatottság pedig becslések szerint 12 és 14 millió fő között van (a turizmus szatellit számlákból származó előzetes becslések alapján). Az (egy három vendégéjszakával ) rövid utak tették ki az utazások valamivel több mint felét (55,5 %), míg az utazások megközelítőleg háromnegyede (76,6 %) belföldi, a fennmaradó 23,4 %-a pedig külföldi célállomással rendelkezett. Turisztikai mutatók, Forrás: Eurostat Egyes tagállamokban az üdülést az esetek több mint felében külföldön töltötték. Ez volt a helyzet Luxemburgban, Belgiumban, Szlovéniában és Hollandiában. Ugyanakkor Románia, Spanyolország, Görögország, Bulgária és Portugália rezidenseinek kevesebb mint 10 %-a vett részt üdülési célú külföldi utazásban. Ezeket a számadatokat a tagállam mérete és földrajzi helye egyaránt befolyásolja (a kisebb és északabbra fekvő országokban jellemzően gyakrabban fordul elő, hogy a rezidensek külföldön üdülnek). Becslések szerint 2010-ben az EU-27 népességének 51,5 %-a vett részt a turizmusban, vagyis az év során minimum egy, legalább négy vendégéjszakával járó utazást tett. E tekintetben is számottevő különbségek figyelhetők meg, mivel a részvételi arány 5,3 % (Bulgária) és 87,8 % (Ciprus) között változott.

4 A külföldi üdülések 10 leggyakoribb kiindulási tagállama, 2010 (az adott ország rezidensei által külföldön töltött 1000 vendégéjszaka) Forrás: Eurostat A külföldi üdülések kiindulási országai, 2010, (külföldön töltött vendégéjszakák átlaga lakosonként) Forrás: Eurostat Turisztikai úti célok csoportos idegenforgalmi szálláshelyen töltött vendégéjszakák, 2010 A 10 legnépszerűbb turisztikai úti cél csoportos idegenforgalmi szálláshelyen töltött vendégéjszakák, 2010 (az adott országban nem rezidensek által töltött 1000 vendégéjszaka)

5 A turizmus intenzitása, 2010 (csoportos idegenforgalmi szálláshelyen töltött belföldi és külföldi vendégéjszakák száma/lakos) Az utazásból származó turisztikai bevételek és kiadások, Mi a turizmus? Statisztikai összefüggésben a turizmus a látogatók szokásos környezetükön kívül eső, egy évnél rövidebb tartózkodása a fő úti cél helyén. Az utazás végrehajtható bármilyen célból (üzleti tevékenység, szabadidős tevékenység vagy egyéb személyes indok), anélkül, hogy a meglátogatott helyen a látogatót rezidens személy, háztartás vagy vállalkozás foglalkoztatná. A turisztikai statisztikák jelenleg a legalább egy vendégéjszakával járó utazásokra korlátozódnak, 2014-től azonban már az egynapos külföldi utakra is vonatkoznak majd. EU Jelentős turisztikai úti cél: hat tagállama a világ tíz legkedveltebb célállomásai közé tartozik az üdülők körében. Fontos tevékenység a turizmus, amely hozzájárulhat a foglalkoztatottság és a gazdaság növekedéséhez, valamint a vidéki, periférikus vagy kevésbé fejlett területek fejlődéséhez. E jellemzők miatt e téren, valamint a regionális és a fenntartható fejlődési politika tágabb összefüggése terén fokozódik az igény a megbízható és harmonizált statisztikák iránt. A turizmus jelentős szerepet játszhat az európai régiók fejlődésében. A turisztikai célból kiépített infrastruktúra hozzájárul a helyi fejlődéshez, a létrehozott vagy fenntartott munkahelyek pedig ellensúlyozhatják az ipari vagy vidéki hanyatlást. A fenntartható turizmus szükségessé teszi a kulturális és természeti örökség megóvását és erősítését a műalkotásoktól a helyi gasztronómiáig, illetve a biodiverzitásig.

6 Európai turisztikai jog? A Lisszaboni szerződésnek köszönhetően a turizmus szabályozásának már meg van a jogi alapja, bár a szerződés nem változtatta meg az Unió hatáskörét ezen a téren. A hatáskörök továbbra is: A tagállamok tevékenységének (jogalkotásának, végrehajtásának) támogatása, koordinálása és kiegészítése. Megvan a lehetőség a közös politika kialakításának (mint pl. a közös agrárpolitika). Most is léteznek persze európai szabályok, ezek nagy része szektorsemleges (pl., fogyasztóvédelem), más része kifejezetten a turisztikai, utazási szolgáltatásokhoz kapcsolódik (tagállamok szabályozásának kiegészítése). Visiteurope.com - közösségi portál az európai turizmus népszerűsítésére (támogatás) EDEN project (European Destinations of Excellence) HOTREC, Egységes szabályozás Európai jogelvek jogterülettől függetlenül vonatkoznak minden EU tagállamra. Az EU állampolgárait ezek a jogok közvetlenül megilletik, érvényesítésüket bírósági eljárásban kikényszeríthetik. Európai kötelező jogszabályok: Közösségi vízumkódex A szervezett utazási formákról szóló 90/314/EGK tanácsi irányelv: utazási csomagokra vonatkozó előírások - felülvizsgálat folyamatban A belső piaci szolgáltatásokról szóló 123/2006/EK irányelv Versenyjogi szabályok (ezekkel mi nem foglalkozunk) A belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló 2005/29/EK irányelv Hazai jogszabályok 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az utazásszervező és közvetítő tevékenységről, 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet az utazási szerződésről a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény: általános szabályok fogyasztókra vonatkozó jogviszonyokra, árfeltüntetés, fogyasztóvédelmi hatóságok jogköre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. törvény: tájékoztatás, hatósági jogkörök rendezése a Polgári törvénykönyv és az (új) Polgári Törvénykönyvről szóló T/5949. számú törvényjavaslat (tervezet): alapvető és általános polgári jogi szerződéses feltételek (elállás, felelősség stb.) utazási szerződés fogalma Turizmus törvény? (már egy ideje készülget..) Európai általános jogelvek (részben polgári jogi alapelvek is - személyhez fűződő jogok 4 alapszabadság (melyek is ezek?) (Nemzeti) diszkrimináció tilalma (mit jelent?) Személyes szabadság Testi épség és egészség igen szigorú elvárások! Becsület, emberi méltóság

7 Jogeset 1. mennyire felelős az utazási vállalkozás az utasok testi épségéért? Tények: Az utas tunéziai lovastúrára fizetett be a német utazásszervezőnél. Az egyik túra alatt halálos lovasbalesetet szenvedett (lova összerogyott és maga alá temette a lovast, aki a sérüléseibe belehalt) Amit el kell dönteni: felelős-e az utazási vállalkozás a halálos balesetért? Ha igen, akkor nyilván kártérítési felelősséggel tartozik. Aki másnak kárt okoz. Ha nem akkor, mentesül a jogkövetkezmények alól. Mentesülés: mit kell bizonyítani? Kimenetel: a bíróság megállapította az utazásszervező felelősségét. (és itt lesz majd egy fontos szabály: az utazási vállalkozás szempontjából a közreműködő=alvállalkozó, akiért úgy felel mintha.emlékszünk?) Jogeset 2. Nemzeti diszkrimináció tilalma Mi a helyzet, ha egy múzeum a saját állampolgár lakosoknak olcsóbban árulja a jegyet, mint a más országból érkezett turistáknak? Mi a helyzet akkor, ha a spanyol és rezidens EU állampolgárok a hét meghatározott napjain ingyen látogathatják a múzeumot, de minden más turistának kötelező jegyet vennie? (Európai Bizottság-Spanyolország ügy) Nem lesz minden történetből bírósági eljárás! Jogeset 3. Még mindig nemzeti diszkrimináció (Cowan kontra Államkincstár) Tények: Párizsban egy metrómegálló közelében kiraboltak egy brit turistát, aki sérülést is szenvedett a támadás miatt. A rabló elmenekült, nem lehetett azonosítani, Cowan pedig kártérítést kért az államtól, mert a francia büntetőeljárás jog ezt lehetővé teszi, ha pl. az áldozat meghatározott sérüléseket szenved és semmilyen más forrásból nem tehet szert méltányos fájdalomdíjra. A francia jog azonban csak rezidens számára tette ezt lehetővé, ezért a turista bírósághoz fordult. Vajon mi lehetett az eredmény? Az a személy aki mint turista (turisztikai szolgáltatások igénybevevője) a közösségi jog védelme alatt áll, jogosult az egyenlő elbánásra minden olyan ügyben, amely bármilyen módon befolyásolhatja szabadságát, az idegenforgalmi szolgáltatások fogadására, használatára. Általános polgári jogi elvek: hogyan néznek ki a hazai jogban? Elvárás: A polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően,( kölcsönösen együttműködve) kötelesek eljárni. A polgári jogi viszonyokban úgy kell eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Próbáljuk meghatározni, hogy mit jelentenek a fenti fogalmak! Ki a jóhiszemű? Ki a tisztességes? Milyen az általában elvárható magatartás? És mit kezdjünk a gyakorlatban ezekkel az elvárásokkal?

8 A gyakorlat nyelvére fordítva Az utas valóságnak fogadja el az utazási iroda prospektusát, az iroda alkalmazottjának szóbeli tájékoztatását, nem tud és nem is várható el hogy tudjon a látszattal esetleg ellentétes valóságról. Bízik az iroda tisztességében, ez a bizalom befolyásolja a döntését, ezért köt szabad akaratából szerződést. Jogeset 4. Tények: Utasok kiválasztották az utat a prospektusból. Erdős környezetben fekvő szálloda a tengerparton, környékén más szálloda, szórakozó hely nincsen. A képekkel illusztrált kiadvány szövege is a nyugalmat, a csöndet emelte ki. Megérkezéskor az utasokat valami teljesen más várta: építkezések minden felé, por, zaj, bűz. Próbáljuk a megismert fogalmakat beleilleszteni ebbe a történetbe! Kölcsönös együttműködés tájékoztatási kötelezettség A kölcsönös együttműködés pl. itt majd úgy jelenik meg, hogy az utazási vállalkozásnak nagyon szigorúan számon is kérhető tájékoztatási kötelezettsége van. Az utasnak is van? No, igen, de felelősségek igen eltérőek. Ha az utazási iroda nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének szerződésszegést követ el. Ha az utas nem tesz eleget a fenti kötelezettségnek, akkor az igényérvényesítéstől esik el, azaz nincs lehetősége jogorvoslatra. Általában elvárható speciális elvárhatóság Elvárhatóság: Az utazási vállalkozásoktól, szállodáktól, fuvarozóvállalatoktól, idegenvezetőktől, stb. saját szakterületük ismerete elvárható = elvárható, hogy ismerjék, betartsák és teljesítsék a jogszabályok és szakmájuk, szakterületük követelményeit. Az utastól természetesen nem várható el a fentiek hasonló szintű ismerete.

9 Jogeset 5. Az elvárhatóság Tények: 10 fős baráti társaság az egyik tagját megbízta hogy X. utazási irodánál foglalja le a közösen kiválasztott utat és a kösse meg az utazási szerződést. Társuknak az előleg összegét is átadták. Az iroda egy szerződésbe foglalta az összes utas nevét, majd aláíratta vele a dokumentumot. A társaság azonban végül lemondta az utat, az utazási iroda pedig minden utas befizetett díjából le akarta vonni az őt megillető, szerződésben meghatározott összeget. Jogeset 6. elvárhatóság Tények: A szálloda egyik ajtajára ki volt függesztve a Belépés csak a személyzet részére tábla. A vendég ezt figyelmen kívül hagyva benyitott és egy nem túl mély olajos aknába esett. Tönkrement a ruhája, a szállodától teljes kárának megtérítését kérte. Bírósági döntés:.. Amit még figyelembe lehet venni: Biztatási kár A bíróság a kárnak egészben vagy részben való megtérítésére kötelezheti azt, akinek szándékos magatartása más jóhiszemű személyt alapos okkal olyan magatartásra indított, amelyből őt önhibáján kívül károsodás érte. A szándékos magatartás természetesen nem arra irányul, hogy a másik félnek károsodást okozzanak, hanem arra, hogy a szolgáltató által elképzelt szerződés létrejöjjön. A kárt szenvedő fél jóhiszeműsége azt jelenti: ne tudjon arról, hogy a másik szándékos magatartása nem őszinte. Fontos! a biztatási kár érvényesítésének feltétele, hogy ne legyen a felek között szerződés, vagy előszerződés. (ha már van, akkor szerződésszegés lehet). Ezenkívül fontos elv az is, hogy a saját döntéséért mindenki viseli a felelősséget a jóhiszem, a bizalom és a tisztesség viszont érték, ezért ad plusz védelmet a jogi szabályozás.

10 Jogeset 7 Biztatási kár Az utas egy Laosz-Kambodzsa-Thaiföld körút megszervezésére kérte az utazási irodát. Rendszeres konzultációkat folytattak, az utas többször is felkereste az irodát. Az iroda szervezte az utat, majd a potenciális utas indoklás nélkül visszalépett. Megállapítható-e a biztatási kár? Az utazási szerződés 2. óra Utazási szerződés=speciális vállalkozási szerződés Utazás nélkül nincs turizmus! Ha a vállalkozó utazásból, az út egyes állomásain való tartózkodásból és az ezzel összefüggő részszolgáltatásokból álló szolgáltatás nyújtására köteles. (új Ptk, 6:255 (1)) Ismétlendők Vállalkozási szerződés sajátosságai (eredménykötelem, szolgáltatás átvétele, díjfizetés, alvállalkozó). Utazási szerződés sajátosságai: részszolgáltatásokból álló szolgáltatás, alvállalkozó helyett közvetítő, komplex jogvédelem az utas valamennyi kifogását és követelését az utazási vállalkozónál érvényesítheti, aki köteles helytállni a közreműködőkért is, korlátozott igényérvényesítési lehetőség.

11 Miért speciális szerződés? Az utas előre kifizeti a részvételi díjat. Az utazási vállalkozó teljesítése csak a teljes díj megfizetése után veszi kezdetét. Csak a teljes díj kifizetése után tudja meg az utas, hogy valóban azt a szolgáltatás nyújtja-e számára a vállalkozó, amire a szerződésben kötelezettséget vállalt. Szerződésszegés esetén korlátozott igényérvényesítési lehetőség. Az utazási szerződés összetettsége objektív és szubjektív tényezők A szerződésszerű teljesítés megítélése nem egyszerű: objektív és szubjektív tényezők egyaránt közrejátszanak. Esetenként a szubjektív szempontok akár hangsúlyosabbak is lehetnek a döntés (szerződéskötés) meghozatalakor. Objektív: szálloda kategóriája, program egyértelmű elemei, ellátás típusa, stb. Szubjektív: cél, minőségi kérdések, élmény. Megkötéséhez szükséges Megállapodás minden lényeges kérdésben Lényeges kérdés? Szolgáltatás tárgya Díjazás + bármely, a felek által fontosnak tartott kérdés Írásba foglalás Ki köti kivel? Utas Utazásszervező: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében személyszállítási, szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatások (így különösen étkezés, idegenvezetés, szórakoztató, illetve kulturális program) közül legalább kettőnek az együttesét tartalmazó szolgáltatás, utazási szolgáltatás összeállítása és nyújtása. https://ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410009/440191/utazasszervezes_utazaskozvetites.html

12 A szerződéssel kapcsolatos igények érvényesítésében kevésbé jelentős, de azért jegyezzük meg Az utazásközvetítői tevékenység üzletszerű gazdasági tevékenység keretében utazási szolgáltatás nyújtására az utazásszervező megbízása alapján, annak nevében szerződések kötése Titkos fenntartás, rejtett indok A felek titkos fenntartása vagy rejtett indoka a szerződés érvényessége szempontjából közömbös. Jogeset 8 Utas befizetett egy földközi-tengeri hajókirándulásra. A program szerint Tel-Avivban is kikötött volna a hajó. Izrael partjához közeledve azonban a hajó kapitánya a helyi hatóságokkal egyeztetve, biztonsági okokból úgy döntött, hogy nem az eredetileg megjelölt, hanem egy másik városban, Haifában vet horgonyt. Hazatérés után az utas a részvételi díj egy részének visszafizetését kérte. Elmondása szerint már az indulás előtt megbeszélte egy izraeli barátjával, hogy Tel-Avivban találkoznak. Jogosnak ítélte vajon a bíróság az utas igényét?

13 Jogeset 9 Párizs és Loire menti kastélyok meghirdetett (9 napos) út. A program szerint félnapos kirándulásra kerül sor a versailles-i kastély megtekintéséhez. A látogatás napján a kastély zárva volt egy rendezvény miatt, amiről egyébként az aktuális párizsi műsorfüzet sem adott hírt. Az iroda saját költségén helyettesítő programot szervezett. A reklamáló utasok a helyszínen felvett jegyzőkönyvben is hangsúlyozták, hogy pontosan a versailles-i kirándulás miatt fizettek be az útra. Távollevők közötti szerződéskötés Ha a szerződés távollevők között jön létre, a szerződés létrejöttének helye általában az ajánlattevő lakóhelye, illetve székhelye (telephelye). A hely a lakóhely, székhely szerinti ország jogának alkalmazását is jelenti. Fogyasztói szerződés kivétel: annak az országnak a joga az irányadó, ahol a fogyasztó (utas) lakóhelye, szokásos tartózkodási helye van. Feltétel: az ajánlatot, reklámot, a szerződéskötésről szóló nyilatkozatot a fogyasztó lakóhelye szerinti állam területén végezte.

14 Az ajánlat Jogszabály által fontosnak tartott elemeket tartalmaz szolgáltatásellenszolgáltatás, teljesítés módja, ideje, stb.) Meg kell különböztetni az ajánlkozástól. Az ajánlat időbeli kötöttsége Elsősorban az ajánlattevő határozza meg, hogy meddig tartja fenn ajánlatát a közölt feltételekkel. Ha nem kötött ki időtartamot, akkor a jogszabályi rendelkezés szerint kell eljárni. Ajánlat tartalmi kötöttsége Ajánlat időbeli kötöttségének idején belül az ajánlattevő nem változtathatja meg a tartalmat, csak abban az esetben ha az ajánlattal együtt jelezte a változtatás jogát. Előszerződés A felek megállapodhatnak abban, hogy egy későbbi időpontban egymással szerződést kötnek. Ha ez megtörtént, akkor az előszerződés alapján a szerződés megkötése kötelező. Ha van előszerződés akkor a bíróság az alapján létrehozhatja a felek között a szerződést.

15 Előszerződés alapján létrehozandó szerződés megkötésének megtagadása Az előszerződés megkötése után csak akkor lehet jogszerűen megtagadni a szerződés létrehozását, ha a (bármelyik) fél bizonyítja, hogy: Az előszerződés után olyan körülmény következett be, amely miatt nem tudja teljesíteni az szerződést; A körülmények megváltozását nem lehetett előrelátni és azt nem maga idézte elő A körülmények megváltozása nem tartozik a rendes üzleti kockázatok körébe. Jogeset 10 Utasok kiválasztottak az utazási iroda prospektusából egy utat, azt megrendelték. Az előlegnek csak egy részét tudták befizetni. Átvették a prospektust, az utazási feltételeket, az előleg egy részének befizetéséről szóló nyugtát, s megígérték, hogy egy-két napon belül rendezik a hátralékot. Gyermekük másnap megbetegedett, emiatt lemondták az utat, és kérték az előre befizetett összeg egy részét. Jogosnak ítélte a bíróság a követelést? Szerződés formája: írásban! 1. Volt szerződés? 2. Volt előszerződés? 3. Volt-e az utasoknak jogalapja a szerződéskötéstől visszalépni? Mi történik ha a kötelező írásba foglalás elmarad? Érvénytelen szerződés. Ha érvénytelen, akkor nincs szerződésszegés és kártérítési igény sem. Ha érvénytelen szerződés alapján teljesítés, szolgáltatásellenszolgáltatás történik, és az eredeti állapot nem állítható vissza, akkor a bíróság hatályossá nyilváníthatja a szerződést és a feleket elszámoltathatja.

16 Az utazási szerződést valamennyi kikötésével együtt kötelező írásba foglalni. A nem írásban kötött utazási szerződés semmis. Elektronikus úton kötött szerződések új Ptk XVI. Fejezet 6:83 Új és meglehetősen részletes szabályozás: Tájékoztatás kötelező tartalmáról (szerződéskötés lépése, írásba foglalt szerződésnek minősül-e, az adatbevitel során lesz lehetősége javítani, szerződés nyelve, általános szerződési feltételek hozzáférhetősége, Hibás adatok javításának lehetősége Az elektronikus szerződési nyilatkozat létrejötte és visszaigazolása Módosítás Írásban, közös akarattal. Lehet tájékoztatás is (írásban), amire az utas ráutaló magatartással, esetleg szóban is jelezheti elfogadását, nem közli elállását. Jogeset Az utas az alperes utazási iroda prospektusából nézte ki a kéthetes görögországi nyaralást. Tengerparti, kifejezetten családoknak ajánlott apartmant választott. Megérkezésekor tudta meg, hogy nem a kiszemelt helyen, hanem a tengerparttól távolabb, a városka főutcáján fog lakni, az eredetivel azonos felszereltségű apartmanban. A második héten az iroda átköltöztette a tengerparthoz közeli másik apartmanba.

17 A bírói indoklás: A szálláshely megváltoztatása olyan lényeges szerződésmódosításnak minősül, amelynél nem mellőzhető annak írásba foglalása. Az ügyben az is kiderült, hogy az utazási iroda már az indulás előtt tudta, hogy nem tudja majd a kért helyen biztosítani az elhelyezést. A tájékoztatási kötelezettség elmulasztásával a választás lehetőségétől is megfosztotta az utast. Ítélet: 40%-os részvételi díj csökkentés. Tájékoztató utazási csomagok esetében Az utazásszervező által értékesített utazási csomagra, a részvételi díjra és az utazási szerződés feltételeire vonatkozóan az utas rendelkezésére bocsátott tájékoztatónak (a továbbiakban: programfüzet) egyértelműen és pontosan tartalmaznia kell: a) az utazásszervező nevét, székhelyét, telefonszámát, b) az úticélt, az útvonalat (útitervet) és a jelentősebb tartózkodási helyeket, c) a szálláshely helyét, típusát a főbb jellemzőinek meghatározásával, a szálláshely szerinti ország szabályainak megfelelő komfortfokozatát; ha a szálláshely szerinti ország komfortfokozatra vonatkozó szabályai eltérnek a hazaitól, az erre vonatkozó figyelemfelhívást, valamint - ha beazonosítható - a komfortfokozat hazai besorolás szerinti megfelelőjét, d) a részvételi díj forintban meghatározott összegét és azt, hogy ez mely részszolgáltatásokra nyújt fedezetet, e) a részvételi díjban nem bennefoglalt, külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen az üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) forintban meghatározott összegét, és az ezek változásának lehetőségére vonatkozó figyelemfelhívást, f) a befizetendő előleget és az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj fennmaradó része megfizetésének rendjét, g) a szállítóeszköz(öke)t, annak jellemzőit és kategóriáját, h) az étkezésekre vonatkozó tájékoztatást (étkezési rendet), i) azt a legalacsonyabb létszámot, amely az utazás elindításának feltétele, továbbá azt a határidőt, ameddig az utazásszervező az utazásnak a legalacsonyabb létszám el nem érése okán történő elmaradásáról az utast értesíteni köteles, j) az utazással érintett országok útiokmány- és vízumelőírásait, ideértve a beutazásra előírt egyéb különleges előírásokat, továbbá k) az utazással összefüggő egészségügyi előírásokat.

18 A programfüzetben foglaltaktól az utazásszervező csak a következő esetekben térhet el: az utassal történő kifejezett megállapodás alapján az utazási szerződésben, vagy ha ezt a jogát kifejezetten fenntartotta, és a változásokat az utazási szerződés megkötése előtt az utassal -igazolható módon - közli. Ha az utazásszervező nem bocsátott rendelkezésre programfüzetet, az utazásszervező, illetve az utazásközvetítő az utazási szerződés megkötése előtt köteles az utast megfelelően írásban tájékoztatni. Ennek megtörténtét az utazási szerződésben fel kell tüntetni, és azt az utas az aláírásával igazolja. Az utazásszervező, illetve az utazásközvetítő az utazási csomagban forgalmazott utazás megkezdése előtt legalább hét nappal - ha az utazási szerződés megkötése és az indulás közötti időtartam ennél rövidebb, legkésőbb az utazási szerződés megkötésekor köteles az utast írásban tájékoztatni a következőkről: a) az utazásszervezőnek az utazás célállomásán található, magyarul vagy általánosan használt idegen nyelvet beszélő helyi képviselője (illetve ha az utazásszervező ilyet biztosít, a csoport mellett a célország nyelvét vagy a célországban általánosan használt idegen nyelvet beszélő, idegenvezetésre jogosult utaskísérői feladatokat ellátó személy) nevéről, címéről és telefonszámáról, ennek hiányában arról a telefonszámról vagy egyéb információról, amely lehetővé teszi az utas számára az utazásszervezővel történő kapcsolatfelvételt, illetve arról a helyi utazásszervezőről, amelyhez az utas szükség esetén segítségért fordulhat;

19 b) kiskorú külföldi utazása esetén a gyermekkel vagy a gyermek tartózkodási helyén kijelölt, a gyermekért felelős személlyel történő közvetlen kapcsolatteremtés lehetőségéről, c) az utas által igénybe vehető biztosításokról, ha azokat a programfüzetben nem tette közzé, d) az útitervben szereplő közbenső megállók és csatlakozások idejéről és helyéről, valamint az utas által elfoglalható helyre vonatkozó részletekről (pl. utasosztályok, hajón kabin vagy hálóhely, vonaton hálófülke). Az utazási vállalkozó jogai és kötelezettségei Az utazási szerződés megkötésekor előleg címén a szolgáltatás díja (részvételi díj) legfeljebb negyven százalékának befizetése követelhető. Ettől a rendelkezéstől el lehet térni, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró az utazásszervezőre. Az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj teljes összegének megfizetését az utazásszervező legkorábban az utazás megkezdése előtt harminc nappal igényelheti, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség. Értelmező rendelkezések és alapvető fogalmak tisztázása, pontosítása utazási csomag (utazási szolgáltatások halmaza szigorúbb fogyasztóvédelmi előírások) Az utazási csomag ellenértéke, mely a csomagban bennefoglalt összes szolgáltatás díját tartalmazza, a részvételi díj.

20 Utazási csomag az olyan utazási szolgáltatás, ahol az utazásszervező személyszállítási, szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatások (így különösen étkezés, idegenvezetés, szórakoztató, illetve kulturális program) közül legalább kettőnek előre megállapított együttesét úgy nyújtja, hogy a szolgáltatás díját valamennyi részszolgáltatásra kiterjedően összesítve, egy összegben határozza meg (a továbbiakban: részvételi díj), függetlenül attól, hogy az egyes részszolgáltatások számlázása külön-külön vagy egyszerre történik, és a részszolgáltatások együttese 24 óránál hosszabb időszakot érint vagy a szolgáltatás éjszakai szállást is magában foglal, Utazási szerződés kötelező tartalmi elemei az utazásszervező, továbbá - ha az utazási szerződést utazásközvetítő útján kötik - az utazásközvetítő nevét, székhelyét, telefonszámát, az utazásszervezőnek, továbbá - ha az utazási szerződést utazásközvetítő útján kötik - az utazásközvetítőnek az Utevr. szerinti nyilvántartásba vételi számát, az utas nevét és lakcímét, továbbá - elektronikus úton kötött utazási szerződés esetén - elektronikus levelezési címét, az utas által megrendelt szolgáltatást, a szolgáltatás igénybevételének idejét, helyét, a szolgáltatást nyújtó megjelölését, adott esetben a személyszállítás eszközét és a célállomást, a szolgáltatásnak a szervezési díjat is magában foglaló díját (a továbbiakban: a szolgáltatás díja), forintban meghatározva, a szolgáltatás díjában nem bennefoglalt, külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen az üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) forintban meghatározott összegét, az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj forintban meghatározott összegét, továbbá annak megfizetése rendjét és módját, valamint a díj módosításának lehetőségére vonatkozó tájékoztatást, annak a biztosítónak vagy pénzintézetnek a megnevezését, amellyel az utazásszervező az Utevr.-ben előírt vagyoni biztosítékra vonatkozóan szerződést kötött, az arra való figyelemfelhívást, hogy az utas az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos kifogását a 10. (4) bekezdésében foglaltak szerint köteles haladéktalanul közölni az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval, valamint ha az utazásszervező közreműködőjének felelősségét nemzetközi egyezmény korlátozza, az erre vonatkozó tájékoztatást, avonatkozó nemzetközi egyezményt kihirdető jogszabály megjelölésével. További kötelező elemek az utazási szerződésben utazási csomag esetében a) az indulás és a visszaérkezés pontos helyét és időpontját, az útitervben szereplő indulási és érkezési időpontokat és helyeket, b) az utas által megrendelt részszolgáltatásokat, ideértve az utazásszervező által szervezett, a részvételi díjban benne foglalt fakultatív programokon való részvétel feltételeit, c) azt, hogy a részvételi díj magában foglalja-e a baleset-, betegség- és poggyász-, illetve az elállás kockázatára vonatkozó biztosítás díját, valamint d) az utas külön kéréseit, amelyeket az utazási szerződés megkötése előtt közölt az utazásszervezővel, illetve az utazásközvetítővel.

Tájékoztató az utazási szerződésekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról

Tájékoztató az utazási szerződésekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról Tájékoztató az utazási szerződésekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról Az utasok többsége sokszor nincsen tisztában az utazás során őket megillető jogokkal, illetve kötelezettségeikkel. Így kevesen

Részletesebben

281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet. az utazási szerződésről. Értelmező rendelkezések

281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet. az utazási szerződésről. Értelmező rendelkezések Kormányrendelet az utazási szerződésről 2014.03.15-2015.09.01. 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet az utazási szerződésről A Kormány a Polgári Törvénykönyv módosításáról

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Az utazási szerződés alapján az International Language Travel Kft. Utazási Iroda (továbbiakban: utazási vállalkozó) arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződés egyedi

Részletesebben

Utazási Feltételek. A díjemelés indokát az utassal a díjemelés közlésével egyidejűleg írásban közölni kell.

Utazási Feltételek. A díjemelés indokát az utassal a díjemelés közlésével egyidejűleg írásban közölni kell. Utazási Feltételek 1. Az Utazásszervező által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyv 6:238-6:250. és 6:254. szakasza, az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet, az utazásszervező

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Irányadó jogszabályok A Country Tours Kft (Székhely: 2750 Nagykőrös, Széchenyi tér 2.., Telefonszám: 53/350-794 Faxszám: 53/355-794/114 mell. Adószám: 13133746-2-13,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen általános szerződési feltételek célj hogy a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk) 415-416 paragrafusaival, illetve az utazási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Utazási szerződés

Általános Szerződési Feltételek. Utazási szerződés Általános Szerződési Feltételek Utazási szerződés mely létrejött egyrészről az OTP Travel Kft. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 21., telefonszám: 354-7300; faxszám: 354-7330. adószám: 10174902-2-41;

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248.

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. (1) Aki a szerződés hibátlan teljesítéséért szerződés vagy jogszabály alapján jótállásra

Részletesebben

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Dr. Balázs Tamás irodavezető ügyvéd, egyetemi adjunktus Dr. Balogh Mónika jogász, ügyvédjelölt

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Szeged, Petőfi Sándor sugárút 7., 6722 Tel.: +36 62 420-088 Utazás Népszerű utak Egzotikus utak Amerikai Olcsó utak utak "Amerika magyarul" - csoportos utazások magyar idegenvezetéssel Last minute utak

Részletesebben

UTAZÁSI IRODÁK A KULISSZÁK MÖGÖTT. Molnár Judit

UTAZÁSI IRODÁK A KULISSZÁK MÖGÖTT. Molnár Judit UTAZÁSI IRODÁK A KULISSZÁK MÖGÖTT Molnár Judit Utazási irodák a kulisszák mögött Bemutatkozás MUISZ alelnök Budapesti Békéltető Testület tagja OTP Travel ügyvezető 40 éves a MUISZ 1974 7 utazási iroda

Részletesebben

AZ IT UTAZÁSI IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI 2017

AZ IT UTAZÁSI IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI 2017 AZ IT UTAZÁSI IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI 2017 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az IT Utazás Kft. utazásszervező, székhelye 4031 Debrecen, István út 112) központi irodája 4024 Debrecen, Csapó u.

Részletesebben

Amennyiben a visszaigazolás ezen az időtartamon belül nem történne meg, úgy az utasnak az általa befizetett előleg haladéktalanul visszajár, az erre

Amennyiben a visszaigazolás ezen az időtartamon belül nem történne meg, úgy az utasnak az általa befizetett előleg haladéktalanul visszajár, az erre 1. A MEDINA TOURS Utazási Iroda Kft. (székhely: 1137 Budapest, Szt, István krt. 22.; telefonszám: (1) 239-8172; nyilvántartási szám:r-0932/94/1999) által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyv 389-401.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a magyar adás-vétel szabályozása (Ptk.) 1987. évi 20. tvr. az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A VTRAVEL Utazási Kft. (Székhely: 1193 Budapest, Szigligeti u. 6., adószám: 23789063-2-43, cégjegyzék szám: Cg.01-09-977976, MKEH engedély szám: U-001352) által szervezett

Részletesebben

HATÁROZAT. kötelezi, 2. Az alábbi jogszabályhelyek figyelembe vételével hoztam meg döntésemet:

HATÁROZAT. kötelezi, 2. Az alábbi jogszabályhelyek figyelembe vételével hoztam meg döntésemet: Iktatószám: Tárgy: BA/001/00854-0013/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a Gigamatrac Kft.-t

Részletesebben

Mit kell tudni az utazási szerződésekről. - gyakori kérdések és válaszok -

Mit kell tudni az utazási szerződésekről. - gyakori kérdések és válaszok - Mit kell tudni az utazási szerződésekről - gyakori kérdések és válaszok - 1. A fogyasztó egyiptomi társasutazást foglalt le. Amikor kézhez kapta a számlát, szembesült vele, hogy a teljes összeg jóval meghaladja

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. Az Araamu Travel Kft. (székhely: 1039 Budapest, Jókai u. 6.; cégjegyzékszám: 01-09- 904452; adószám: 14452091-2-41; engedélyszám: U-000965; vagyoni biztosíték kezelője:

Részletesebben

A Kormány. /2008. ( ) Korm. rendelete. az utazási szerződésről

A Kormány. /2008. ( ) Korm. rendelete. az utazási szerződésről A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az utazási szerződésről A Kormány a Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegéről szóló 1977. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

KÖTELMI JOG Hatodik Könyv. A kötelmek keletkezhetnek. Kik között jön létre a kötelem? KÖTELEM ELÉVÜL. A kötelmi jogviszony jellegzetességei:

KÖTELMI JOG Hatodik Könyv. A kötelmek keletkezhetnek. Kik között jön létre a kötelem? KÖTELEM ELÉVÜL. A kötelmi jogviszony jellegzetességei: KÖTELMI JOG Hatodik Könyv Kötelem: kötelezettség a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás teljesítésének követelésére. MIRE IRÁNYULHAT? valamely dolog adására, tevékenységre, tevékenységtől

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig.

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig. EUPOLISZ UTAZÁSSZERVEZŐ KFT. Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. II/15. Tel: (+36) 88 871728, (+36) 88 871729 Cégjegyzékszám: 01-09-694366 Adószám: 12600229-2-19 Engedélyszám: U-000463 Vagyoni biztosíték:

Részletesebben

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 Biztosító:QBE Biztosító Tel.: 06 1 427 27 27 Honlap:www.tescotravel.hu E-mail:foglalas@tescotravel.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK. I. Utazási szerződés létrejötte, általános szabályai

UTAZÁSI FELTÉTELEK. I. Utazási szerződés létrejötte, általános szabályai UTAZÁSI FELTÉTELEK I. Utazási szerződés létrejötte, általános szabályai 1. Az Isztria Tours által szervezett utazásokra a Ptk-ről szóló 1959.évi IV. törvényben - különösen a Ptk.415-416 -ában, az utazási

Részletesebben

FIRST TRAVEL FIRST TRAVEL

FIRST TRAVEL FIRST TRAVEL Utazási feltételek A First Travel Kft. Által szervezett külföldi utazások általános feltételei 1. A FIRST TRAVEL Kft. által szervezett külföldi utazásokra a polgári törvénykönyv 415-416 - ainak és az utazási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet

2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet 2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet Hibás teljesítés 1. A hibás teljesítés általános szabályai 6:157. [Hibás teljesítés] (1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában

Részletesebben

LÉGI UTASOK JOGAI EU PANASZBEJELENTŐ NYOMTATVÁNY

LÉGI UTASOK JOGAI EU PANASZBEJELENTŐ NYOMTATVÁNY LÉGI UTASOK JOGAI EU PANASZBEJELENTŐ NYOMTATVÁNY EZZEL A NYOMTATVÁNNYAL A LÉGITÁRSASÁGOKNÁL ÉS/VAGY AZ ILLETÉKES NEMZETI SZERVEKNÉL LEHET PANASZT BENYÚJTANI. Visszautasított beszállás, alacsonyabb osztályon

Részletesebben

Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft.

Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. 1 Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Dayka G. u. 5., telefonszáma: 00-36-1-309-5900,

Részletesebben

SZERZŐDÉSSZEGÉS. Publikációk Tájékoztató Anyagok 2006. december 18. A TELJESÍTÉS MEGTAGA- DÁSA JOGOSULT KÉSEDELME KÖTELEZETT KÉSEDELME MIKOR ÁLL FENN?

SZERZŐDÉSSZEGÉS. Publikációk Tájékoztató Anyagok 2006. december 18. A TELJESÍTÉS MEGTAGA- DÁSA JOGOSULT KÉSEDELME KÖTELEZETT KÉSEDELME MIKOR ÁLL FENN? SZERZŐDÉSSZEGÉS MIKOR ÁLL FENN? A kötelezett késedelembe esik, ha A szerződésben megállapított / a szolgáltatás rendeltetéséből kétségtelenül megállapítható teljesítési idő eredménytelenül eltelt más esetekben,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek.

Általános Szerződési Feltételek. 1 Általános Szerződési Feltételek. 1.Az Admiral Travel Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2700 Cegléd. Szabadság tér 7.; Utazási iroda: tel. 06-53, 311500, és 500-843 / 24 órás ügyeleti száma: 06-20

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. a távollevők között kötött szerződésekről

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. a távollevők között kötött szerződésekről 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. -ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni:

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni: 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről Az Országgyűlés az elektronikus kereskedelem fejlődése

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

1.3.1.Ha az utazási szolgáltatás megrendelője harmadik személy utazó(k) érdekében (is) megrendelést ad ill. szerződést köt, akkor ezen harmadik

1.3.1.Ha az utazási szolgáltatás megrendelője harmadik személy utazó(k) érdekében (is) megrendelést ad ill. szerződést köt, akkor ezen harmadik 1 Tesco Utazás A NUR Kft., mint utazásszervező Általános szerződési feltételei 0. Bevezetés 0.1. A NUR Neckermann-utazás Szolgáltató Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Dayka G. u. 5., telefonszáma: 00-36-1-309-5900,

Részletesebben

Convention Budapest Kft.

Convention Budapest Kft. UTAZÁSI SZERZŐDÉS amely az alulírott szerződő felek között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 415-416. -ai, illetve

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A cégnév: Elegant Enterprises Kft. székhely: 1056 Budapest, Nyáry Pál utca 4. 1. em. 2. képviseli: Emad Adly Issa Mikhael (ügyvezető) adószám: 24763062-2-41 cégjegyzékszám:

Részletesebben

Az új szervezett utazási formákról (package travel directive) szóló irányelv és átültetésének feladatai

Az új szervezett utazási formákról (package travel directive) szóló irányelv és átültetésének feladatai Az új szervezett utazási formákról (package travel directive) szóló irányelv és átültetésének feladatai MUISZ közgyűlés, 2015. november 25. dr. Gyenizse Dorottya főosztályvezető Újracsomagolás! A szervezett

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Érvényes: 2015. október 20-tól visszavonásig Sun & Fun Holidays Kft. Székhely: 1138 Budapest, Meder u 8/D. fszt. MKEH- engedélyszám: U-001050, Adószám: 14126523-2-42, EU-s

Részletesebben

Általános Utazási Szerződés

Általános Utazási Szerződés Általános Utazási Szerződés a GlobeTravel Kft. által szervezett belföldi utazásokra amely létrejött a GlobeTravel Kft. Kék Bolygó Utazási Iroda (székhelye: 6400 Kiskunhalas, Székely u. 2., telefonszáma:

Részletesebben

Mit kell tudni az üzleten kívüli és a távollévők közötti szerződésekről? - gyakori kérdések és válaszok -

Mit kell tudni az üzleten kívüli és a távollévők közötti szerződésekről? - gyakori kérdések és válaszok - Mit kell tudni az üzleten kívüli és a távollévők közötti szerződésekről? - gyakori kérdések és válaszok - 1. A fogyasztó termékbemutatón vett részt Hajdúszoboszlón, ahol egy nagy értékű porszívót vásárolt.

Részletesebben

Utazási feltételek 2015. január-tól

Utazási feltételek 2015. január-tól Utazási feltételek 2015. január-tól I. AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉS 1. A C & T Hungary Kft. által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv 415-416. paragrafusa, az utazási szerződésről szóló 281/2008.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság! ELŐTERJESZTÉS a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban:

Részletesebben

2 óra késéstől 3 óra késéstől 3 óra késéstől 4 óra késéstől

2 óra késéstől 3 óra késéstől 3 óra késéstől 4 óra késéstől Mikor jelentős egy késés? A jogszabály szerinti késés megállapításának objektív feltétele, hogy a késés jelentős legyen. Csak olyan esetben jár segítségnyújtás az utas részére, ha legalább 2 órás késéssel

Részletesebben

I. Az utazási szerződés

I. Az utazási szerződés Utazási Feltételek I. Az utazási szerződés 1. Az Alpine Tours Kft. (továbbiakban Alpine Tours) által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv 389-401. és 415-416. paragrafusa, és a 2009. évi

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/1995. (XII.6.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Az 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mi szabályozza az utasok légiközlekedés során felmerült kártérítési igényeit?

Mi szabályozza az utasok légiközlekedés során felmerült kártérítési igényeit? Mi szabályozza az utasok légiközlekedés során felmerült kártérítési igényeit? A Montrealban 1999. május 28-án kelt Egyezmény tartalmazza a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó szabályozás egységes elveit;

Részletesebben

az idegenforgalmi adóról

az idegenforgalmi adóról KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 50/2004.(XII.16.) és 4/2007. (I.24.) rendelettel módosított 29/2004. (VII.16.) r e n d e l e t e az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A szerződésszegési szabályok változása. az új Ptk.-ban. I. rész 2014 / 2

HÍRLEVÉL. A szerződésszegési szabályok változása. az új Ptk.-ban. I. rész 2014 / 2 HÍRLEVÉL A szerződésszegési szabályok változása az új Ptk.-ban 2014 / 2 I. rész A 2014. március 15-én hatályba lépett új Ptk., a 2013. évi V. törvény, amely sok tekintetben megváltoztatta a korábbi Ptk.,

Részletesebben

Baraka Világjáró Utazási Iroda. Utazási szerződés általános feltételei

Baraka Világjáró Utazási Iroda. Utazási szerződés általános feltételei Baraka Világjáró Utazási Iroda 3525 Miskolc, Kazinczy u. 2. sz.; telefon: 46/509-440; fax: 46/509-441; nyilv. sz.: U-000087/2001.; adószám: 12589292-2-05.; e-mail: iroda@baraka.hu, www.baraka.hu (mint

Részletesebben

AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN

AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN ÚJ PTK SZERKEZETE 2013. évi V. törvény,nyolc könyv, 44%-a új, 33%-a módosításra került diszpozitivitás alapelve, imperatív szabályok 2013. évi CLXXVII. törvényt

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Utazási feltételek. A Last Call Travel Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei

Utazási feltételek. A Last Call Travel Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei Utazási feltételek A Last Call Travel Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei Érvényes: 2015. január 1-től visszavonásig 1. Az Utazásszervező 1.1. A Last Call Travel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről A 2011.01.01. óta hatályos szöveg A Kormány a fogyasztóvédelemről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

UTAZÁSI SZERZŐDÉS REPÜLŐJEGGYEL KOMBINÁLT UTAZÁSHOZ ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

UTAZÁSI SZERZŐDÉS REPÜLŐJEGGYEL KOMBINÁLT UTAZÁSHOZ ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK UTAZÁSI SZERZŐDÉS REPÜLŐJEGGYEL KOMBINÁLT UTAZÁSHOZ ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYOS: 2014. szeptember 01. napjától I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen általános utazási szerződési feltételek

Részletesebben

II. A jogszabályban foglalt szerződésekre vonatkozó közös szabályok

II. A jogszabályban foglalt szerződésekre vonatkozó közös szabályok Tájékoztató a szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről szóló 141/2011.

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK 0. Bevezetés 1. Az utazási szerződés megkötése 2. Az utazási szerződés teljesítése

UTAZÁSI FELTÉTELEK 0. Bevezetés 1. Az utazási szerződés megkötése 2. Az utazási szerződés teljesítése UTAZÁSI FELTÉTELEK 0. Bevezetés 0.1. A Marathon Idegenforgalmi Kft Marathon Utazási Iroda (Telephely: 2085 Pilisvörösvár, Szabadság u. 10., telefonszáma: (26) 330 150, MKEH engedély száma: U - 001000,

Részletesebben

Utazási feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Utazási feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Utazási feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A 7 Mérföld Utazási Iroda és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban 7 Mérföld Utazási Iroda, székhelye: 1118 Budapest, Torbágy u. 8. XI/41.; Telephelye: 1037

Részletesebben

UTAZÁSI SZERZÖDÉS - Általános utazási feltételek

UTAZÁSI SZERZÖDÉS - Általános utazási feltételek UTAZÁSI SZERZÖDÉS - Általános utazási feltételek Az APOLLON-TRAVEL Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1195 Budapest Jókai utca 4., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-666496, engedélyszám:

Részletesebben

Utazási szerződés. Nirva Tours, 6800 Hódmezővásárhely, Deák F. u. 19. Tel/fax: 62 534 310, 62 534 311. Eng. Sz.: U-001596

Utazási szerződés. Nirva Tours, 6800 Hódmezővásárhely, Deák F. u. 19. Tel/fax: 62 534 310, 62 534 311. Eng. Sz.: U-001596 Utazási szerződés A megrendelés és a megrendelés visszaigazolásával együtt létrejön köztünk az utazási szerződés. Az utazási szerződésre vonatkozó jogok és kötelezettségeket külön ezen az oldalon fogalmaztuk

Részletesebben

A vállalkozási szerződés

A vállalkozási szerződés A vállalkozási szerződés 1. A vállalkozási szerződés általános 6:238. [Vállalkozási szerződés] szabályai Vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó tevékenységgel elérhető eredmény (a továbbiakban: mű)

Részletesebben

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. - ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/203. (XI. 30.), 23/20. (XII. 6.) önkormányzati rendelettel módosított idegenforgalmi adóról szóló 40/2009. (XII. 8.) rendelete (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

UTAZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

UTAZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK UTAZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYOS: 2012. január 01. napjától I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen általános utazási szerződési feltételek (a továbbiakban: Általános Feltételek)

Részletesebben

BORSOD MEGYEI ESETTANULMÁNYOK. Készítette: Dr. Tulipán Péter BAZ. Megyei Békéltető testület elnöke

BORSOD MEGYEI ESETTANULMÁNYOK. Készítette: Dr. Tulipán Péter BAZ. Megyei Békéltető testület elnöke BORSOD MEGYEI ESETTANULMÁNYOK Készítette: Dr. Tulipán Péter BAZ. Megyei Békéltető testület elnöke BÍRÓSÁGI JOGESET 1. Borsod Megyei Békéltető Testület még nem vesztett pert 15 év alatt A vállalkozás az

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi percek

Fogyasztóvédelmi percek Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége Fogyasztóvédelmi percek Szakmai háttéranyag III. (Utazás, légi utas jogok) 1 I. Bevezetés A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége 2013 decemberében

Részletesebben

Foglalási, módosítási és lemondási feltételek

Foglalási, módosítási és lemondási feltételek Foglalási, módosítási és lemondási feltételek Szállásadó: Alszeri Rönk Vendégház Őriszentpéter Alszer 27/a 9941 Telefon: 06 30 586 2226 Email: orsegironkhaz@gmail.com Vendég: Foglalást/ajánlatkérést benyújtó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Chemol Travel márkanéven forgalmazott utazások a Marshaller Repülőjegy Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1015 Budapest, Batthyány u. 49. fszt. 9., Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A HolidaySport Hungary Kft, HolidaySport Travel Utazási Iroda által szervezett valamennyi utazásra érvényes (székhely: 1115 Budapest, Kelenföldi u. 35/a., nyilvántartási

Részletesebben

Webshop létrehozásának jogi feltételei

Webshop létrehozásának jogi feltételei Webshop létrehozásának jogi feltételei Hatályos 2014. december www.net-jog.hu, net-jog@net-jog.hu 1 Tartalomjegyzék Nem szükséges engedély, üzlet... 3 Engedélyköteles üzletek... 3 Tevékenységi kör, számlaképesség...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az általános szerződési feltételek a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (Ptk) szóló 2013. évi V. törvény 6: 254 paragrafusának (1) (5) bekezdései, illetve

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére

A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére Hatályos 2012.01.01-től 1. Általános rész 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei:

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 1. A pályázók az ajánlatukat a www.jogazdabank.hu honlapról letölthető dokumentumok alapján (tulajdoni lap, vagyonértékelés stb.), továbbá a vagyontárgyak az informatikai eszközök kivételével

Részletesebben

Miért fontos az alkalmazandó jog meghatározása a határon átnyúló ügyleteknél?

Miért fontos az alkalmazandó jog meghatározása a határon átnyúló ügyleteknél? Miért fontos az alkalmazandó jog meghatározása a határon átnyúló ügyleteknél? Vannak olyan határokon átnyúló ügyletek, amelyek esetében nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy az adott ügylettel kapcsolatos

Részletesebben

Utazási feltételek I. Az utazási szerződés. II. A díjfizetés feltételei. IV. Lemondási feltételek

Utazási feltételek I. Az utazási szerződés. II. A díjfizetés feltételei. IV. Lemondási feltételek FOR TWO UTAZÁSI IRODA Engedélyszám: R-0837/93/97 1036 BUDAPEST Cégjegyzékszám 01090/78307 LAJOS U. 93-99. fszt. (NAGYSZOMBAT U 1.) Adószám 10619496-2-41 TEL: 430-1778; 430-1779 Vagyoni biztosíték: COLONNADE

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS. Mikor vihetem vissza a hibás terméket?

FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS. Mikor vihetem vissza a hibás terméket? FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS 2015 Mikor vihetem vissza a hibás terméket? Készítette: A Forum Controll Egyesület a támogatásával A leggyakoribb téves tájékoztatások: A pénztártól való távozás után reklamációt

Részletesebben

Miskolczi Bodnár Péter. Fogyasztói szerződések

Miskolczi Bodnár Péter. Fogyasztói szerződések Miskolczi Bodnár Péter Fogyasztói szerződések P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y B e t h l e n s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

273/13/2013. Kartago Tours Zrt (1076 Budapest, Thököly út ).,

273/13/2013. Kartago Tours Zrt (1076 Budapest, Thököly út )., Ügyszám: 273/13/2013. A fogyasztó 2013. 02. 27-én utazási közvetítői szerződést kötött a Kartago Tours Zrt (1076 Budapest, Thököly út 21-23.)., által kínált horvátországi, Vodice városában található szállodába,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK 1 Bevezetés 1.1 A LIGHTHOUSE TRAVEL KFT. (székhely: 1025 Budapest, Törökvész út 87-91., telefon: 0613458462, fax: 0613458462, adószám: 13883881-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-878183,

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám, nyilvántartási szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Telephely:

Részletesebben