Turisztikai és utazási jog Pannon Egyetem Georgikon Kar, 2014 Tárgyfelelős oktató: Dr. Bánhegyi Gabriella

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Turisztikai és utazási jog Pannon Egyetem Georgikon Kar, 2014 Tárgyfelelős oktató: Dr. Bánhegyi Gabriella"

Átírás

1 A tantárgy témakörei Turisztikai és utazási jog Pannon Egyetem Georgikon Kar, 2014 Tárgyfelelős oktató: Dr. Bánhegyi Gabriella Európai és általános jogelvek, melyeket a joggyakorlat figyelembe vesz (vehet) egy-egy ügy elbírálása kapcsán. Fontosak az Európai Bíróság döntései! Utazási szerződéssel kapcsolatos ismeretek (szerződéses ajánlat, szerződéskötés, kötelező elemek a szerződésben, érvénytelen szerződések, szerződés teljesítése, szerződésszegés és jogkövetkezményei) Kárfelelősségi szabályok Szállodák és vendéglátóhelyek letéti, megőrzési felelőssége Utasszállítás légi úton fontosabb szabályok Felkészülést segítő irodalom Elektronikus jegyzet Dr. Salamon András: Az uniós Magyarország turisztikai jogelmélete és gyakorlata, Turizmus Kft, 2006 frissített anyag! Dr. Salamon András: Fogyasztóvédelem és turizmus, Tudatos Vásárlók Egyesülete, 2009 Sabani Hedvig: Utazásközvetítők Szűcs András: A fogyasztóvédelem szerepe a turizmusban, 2005 (turisztikai konferencián elhangzott előadás) Vonatkozó jogszabályok, bírósági határozatok Aktualitások nyomon követése fontos! Europe the World s No 1 tourist destination Bizottsági javaslat új politikai keretrendszerre (2010) Turizmus standardek (ISO) Mindenféle hírek: Az Európai Bíróság a napokban hozott ítélete szerint akkor is jár kártérítés a vonattal utazóknak, ha vis maior okozza a késést. Ez valamennyi, az unióban működő vasúttársaságra vonatkozik, így a MÁV-ra is, amely eddig szinte mindent vis maior helyzetként kezelt a sínen álldogáló tehéncsordától a nyári viharokig. Azt mondták, figyelemmel lesznek az Európai Bíróság döntésére, de igazodniuk kell a hatályos kormányrendelethez is. Egyelőre nem tudni, hogy ez mit jelent. Az Európai Bíróság ítélete kimondja, hogy az egyórás vagy azt meghaladó késés esetén az utas kártérítést kérhet a vasúttársaságtól perc közötti késés esetén legalább a jegyár 25 százaléka, a kétórás vagy azt meghaladó késés esetén a jegyár fele jár vissza. A kártérítés minden esetben jár, a jogszabályban nem szerepel semmilyen feltétel, tehát vis maior esetén is visszajár a pénz. Az EU-s jogszabály komoly problémákat okozhat a MÁV-nak, és egyben jó hír a magyar utasoknak, mivel a vasúttársaság mindig vis maiorra fogja a késést. Tudni szerettük volna, milyen konkrét változással kell számolnunk, ezért a hét elején megkérdeztük a MÁV Kommunikációs Igazgatóságát, ben válaszoltak )

2 Tematika és követelményrendszer 1. Bevezetés, tematika és követelményrendszer ismertetése, jogi alapfogalmak ismétlése. 2. A turizmus, vendéglátás szabályozásának szükségessége, Európai és hazai szabályok áttekintése 3. Európai jogelvek és polgári jogi alapelvek érvényesülése a turizmus jogi gyakorlatában. Jóhiszeműség, tisztesség, kölcsönös együttműködés. Biztatási kár és önhiba. 4. Az utazási szerződés, mint speciális vállalkozási szerződés. A szerződés értelmezése. Utazási szerződés kötése. Kötelező elemek. Titkos fenntartás, rejtett indok. Szerződéses ajánlat és szerződéskötés távollevők között. 5. Általános szerződési feltételek, érvénytelenség, a szerződés teljesítése. 6. Szerződés-szegés, szerződés megszüntetés. Az elállás szabályai. 7. Utazási csomag, dinamikus csomag szerződések szabályai. 8. A kártérítés és kártalanítás szabályai. 9. Utazási vállalkozások szabályai (létrehozás, vagyoni biztosíték, felelősség) 10. Szállodák, éttermekre, egyéb vendéglátó helyekre vonatkozó szabályok különös tekintettel a speciális letéti felelősségre. 11. A légi utas szállításhoz kapcsolódó főbb szabályok és Európai Bírósági döntések. 12. Jogesetek + pontért önálló munka 13. Zárthelyi dolgozat (2013. május 08) 14. Konzultáció, pótzh. Félévaláírás feltételei és vizsga Előadások látogatása (TVSz rendelkezései szerint). Zárthelyi dolgozat megírása. Pótzh: aki igazoltan hiányzott, és aki javítani szeretné a zh-val szerzett jegyet. Vizsgaidőszak: 4 db írásbeli vizsga Miért fontos a szabályozás? Áttekintés a turisztikai szolgáltatások európai piacáról. Forrás: Európa: Egységes belső piac ~ 70 ezer utazásszervező és utazásközvetítő több mint 400 millió szervezett út (EU-25) több mint 160 millió értékesített utazási csomag szerződés

3 A 15. életévüket betöltött rezidensek üdülési célú utazásai, 2010 (Eurostat) Az Bizottság Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóságának becslései szerint a turizmus az EU-27 bruttó hazai termékének (GDP) több mint 5 %-át teszi ki. Az EU-27 idegenforgalmi szálláshely-szolgáltatási ágazata 2,3 millió főnek biztosít állást, az EU-27 egész turisztikai ágazatán belüli teljes foglalkoztatottság pedig becslések szerint 12 és 14 millió fő között van (a turizmus szatellit számlákból származó előzetes becslések alapján). Az (egy három vendégéjszakával ) rövid utak tették ki az utazások valamivel több mint felét (55,5 %), míg az utazások megközelítőleg háromnegyede (76,6 %) belföldi, a fennmaradó 23,4 %-a pedig külföldi célállomással rendelkezett. Turisztikai mutatók, Forrás: Eurostat Egyes tagállamokban az üdülést az esetek több mint felében külföldön töltötték. Ez volt a helyzet Luxemburgban, Belgiumban, Szlovéniában és Hollandiában. Ugyanakkor Románia, Spanyolország, Görögország, Bulgária és Portugália rezidenseinek kevesebb mint 10 %-a vett részt üdülési célú külföldi utazásban. Ezeket a számadatokat a tagállam mérete és földrajzi helye egyaránt befolyásolja (a kisebb és északabbra fekvő országokban jellemzően gyakrabban fordul elő, hogy a rezidensek külföldön üdülnek). Becslések szerint 2010-ben az EU-27 népességének 51,5 %-a vett részt a turizmusban, vagyis az év során minimum egy, legalább négy vendégéjszakával járó utazást tett. E tekintetben is számottevő különbségek figyelhetők meg, mivel a részvételi arány 5,3 % (Bulgária) és 87,8 % (Ciprus) között változott.

4 A külföldi üdülések 10 leggyakoribb kiindulási tagállama, 2010 (az adott ország rezidensei által külföldön töltött 1000 vendégéjszaka) Forrás: Eurostat A külföldi üdülések kiindulási országai, 2010, (külföldön töltött vendégéjszakák átlaga lakosonként) Forrás: Eurostat Turisztikai úti célok csoportos idegenforgalmi szálláshelyen töltött vendégéjszakák, 2010 A 10 legnépszerűbb turisztikai úti cél csoportos idegenforgalmi szálláshelyen töltött vendégéjszakák, 2010 (az adott országban nem rezidensek által töltött 1000 vendégéjszaka)

5 A turizmus intenzitása, 2010 (csoportos idegenforgalmi szálláshelyen töltött belföldi és külföldi vendégéjszakák száma/lakos) Az utazásból származó turisztikai bevételek és kiadások, Mi a turizmus? Statisztikai összefüggésben a turizmus a látogatók szokásos környezetükön kívül eső, egy évnél rövidebb tartózkodása a fő úti cél helyén. Az utazás végrehajtható bármilyen célból (üzleti tevékenység, szabadidős tevékenység vagy egyéb személyes indok), anélkül, hogy a meglátogatott helyen a látogatót rezidens személy, háztartás vagy vállalkozás foglalkoztatná. A turisztikai statisztikák jelenleg a legalább egy vendégéjszakával járó utazásokra korlátozódnak, 2014-től azonban már az egynapos külföldi utakra is vonatkoznak majd. EU Jelentős turisztikai úti cél: hat tagállama a világ tíz legkedveltebb célállomásai közé tartozik az üdülők körében. Fontos tevékenység a turizmus, amely hozzájárulhat a foglalkoztatottság és a gazdaság növekedéséhez, valamint a vidéki, periférikus vagy kevésbé fejlett területek fejlődéséhez. E jellemzők miatt e téren, valamint a regionális és a fenntartható fejlődési politika tágabb összefüggése terén fokozódik az igény a megbízható és harmonizált statisztikák iránt. A turizmus jelentős szerepet játszhat az európai régiók fejlődésében. A turisztikai célból kiépített infrastruktúra hozzájárul a helyi fejlődéshez, a létrehozott vagy fenntartott munkahelyek pedig ellensúlyozhatják az ipari vagy vidéki hanyatlást. A fenntartható turizmus szükségessé teszi a kulturális és természeti örökség megóvását és erősítését a műalkotásoktól a helyi gasztronómiáig, illetve a biodiverzitásig.

6 Európai turisztikai jog? A Lisszaboni szerződésnek köszönhetően a turizmus szabályozásának már meg van a jogi alapja, bár a szerződés nem változtatta meg az Unió hatáskörét ezen a téren. A hatáskörök továbbra is: A tagállamok tevékenységének (jogalkotásának, végrehajtásának) támogatása, koordinálása és kiegészítése. Megvan a lehetőség a közös politika kialakításának (mint pl. a közös agrárpolitika). Most is léteznek persze európai szabályok, ezek nagy része szektorsemleges (pl., fogyasztóvédelem), más része kifejezetten a turisztikai, utazási szolgáltatásokhoz kapcsolódik (tagállamok szabályozásának kiegészítése). Visiteurope.com - közösségi portál az európai turizmus népszerűsítésére (támogatás) EDEN project (European Destinations of Excellence) HOTREC, Egységes szabályozás Európai jogelvek jogterülettől függetlenül vonatkoznak minden EU tagállamra. Az EU állampolgárait ezek a jogok közvetlenül megilletik, érvényesítésüket bírósági eljárásban kikényszeríthetik. Európai kötelező jogszabályok: Közösségi vízumkódex A szervezett utazási formákról szóló 90/314/EGK tanácsi irányelv: utazási csomagokra vonatkozó előírások - felülvizsgálat folyamatban A belső piaci szolgáltatásokról szóló 123/2006/EK irányelv Versenyjogi szabályok (ezekkel mi nem foglalkozunk) A belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló 2005/29/EK irányelv Hazai jogszabályok 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az utazásszervező és közvetítő tevékenységről, 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet az utazási szerződésről a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény: általános szabályok fogyasztókra vonatkozó jogviszonyokra, árfeltüntetés, fogyasztóvédelmi hatóságok jogköre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. törvény: tájékoztatás, hatósági jogkörök rendezése a Polgári törvénykönyv és az (új) Polgári Törvénykönyvről szóló T/5949. számú törvényjavaslat (tervezet): alapvető és általános polgári jogi szerződéses feltételek (elállás, felelősség stb.) utazási szerződés fogalma Turizmus törvény? (már egy ideje készülget..) Európai általános jogelvek (részben polgári jogi alapelvek is - személyhez fűződő jogok 4 alapszabadság (melyek is ezek?) (Nemzeti) diszkrimináció tilalma (mit jelent?) Személyes szabadság Testi épség és egészség igen szigorú elvárások! Becsület, emberi méltóság

7 Jogeset 1. mennyire felelős az utazási vállalkozás az utasok testi épségéért? Tények: Az utas tunéziai lovastúrára fizetett be a német utazásszervezőnél. Az egyik túra alatt halálos lovasbalesetet szenvedett (lova összerogyott és maga alá temette a lovast, aki a sérüléseibe belehalt) Amit el kell dönteni: felelős-e az utazási vállalkozás a halálos balesetért? Ha igen, akkor nyilván kártérítési felelősséggel tartozik. Aki másnak kárt okoz. Ha nem akkor, mentesül a jogkövetkezmények alól. Mentesülés: mit kell bizonyítani? Kimenetel: a bíróság megállapította az utazásszervező felelősségét. (és itt lesz majd egy fontos szabály: az utazási vállalkozás szempontjából a közreműködő=alvállalkozó, akiért úgy felel mintha.emlékszünk?) Jogeset 2. Nemzeti diszkrimináció tilalma Mi a helyzet, ha egy múzeum a saját állampolgár lakosoknak olcsóbban árulja a jegyet, mint a más országból érkezett turistáknak? Mi a helyzet akkor, ha a spanyol és rezidens EU állampolgárok a hét meghatározott napjain ingyen látogathatják a múzeumot, de minden más turistának kötelező jegyet vennie? (Európai Bizottság-Spanyolország ügy) Nem lesz minden történetből bírósági eljárás! Jogeset 3. Még mindig nemzeti diszkrimináció (Cowan kontra Államkincstár) Tények: Párizsban egy metrómegálló közelében kiraboltak egy brit turistát, aki sérülést is szenvedett a támadás miatt. A rabló elmenekült, nem lehetett azonosítani, Cowan pedig kártérítést kért az államtól, mert a francia büntetőeljárás jog ezt lehetővé teszi, ha pl. az áldozat meghatározott sérüléseket szenved és semmilyen más forrásból nem tehet szert méltányos fájdalomdíjra. A francia jog azonban csak rezidens számára tette ezt lehetővé, ezért a turista bírósághoz fordult. Vajon mi lehetett az eredmény? Az a személy aki mint turista (turisztikai szolgáltatások igénybevevője) a közösségi jog védelme alatt áll, jogosult az egyenlő elbánásra minden olyan ügyben, amely bármilyen módon befolyásolhatja szabadságát, az idegenforgalmi szolgáltatások fogadására, használatára. Általános polgári jogi elvek: hogyan néznek ki a hazai jogban? Elvárás: A polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően,( kölcsönösen együttműködve) kötelesek eljárni. A polgári jogi viszonyokban úgy kell eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Próbáljuk meghatározni, hogy mit jelentenek a fenti fogalmak! Ki a jóhiszemű? Ki a tisztességes? Milyen az általában elvárható magatartás? És mit kezdjünk a gyakorlatban ezekkel az elvárásokkal?

8 A gyakorlat nyelvére fordítva Az utas valóságnak fogadja el az utazási iroda prospektusát, az iroda alkalmazottjának szóbeli tájékoztatását, nem tud és nem is várható el hogy tudjon a látszattal esetleg ellentétes valóságról. Bízik az iroda tisztességében, ez a bizalom befolyásolja a döntését, ezért köt szabad akaratából szerződést. Jogeset 4. Tények: Utasok kiválasztották az utat a prospektusból. Erdős környezetben fekvő szálloda a tengerparton, környékén más szálloda, szórakozó hely nincsen. A képekkel illusztrált kiadvány szövege is a nyugalmat, a csöndet emelte ki. Megérkezéskor az utasokat valami teljesen más várta: építkezések minden felé, por, zaj, bűz. Próbáljuk a megismert fogalmakat beleilleszteni ebbe a történetbe! Kölcsönös együttműködés tájékoztatási kötelezettség A kölcsönös együttműködés pl. itt majd úgy jelenik meg, hogy az utazási vállalkozásnak nagyon szigorúan számon is kérhető tájékoztatási kötelezettsége van. Az utasnak is van? No, igen, de felelősségek igen eltérőek. Ha az utazási iroda nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének szerződésszegést követ el. Ha az utas nem tesz eleget a fenti kötelezettségnek, akkor az igényérvényesítéstől esik el, azaz nincs lehetősége jogorvoslatra. Általában elvárható speciális elvárhatóság Elvárhatóság: Az utazási vállalkozásoktól, szállodáktól, fuvarozóvállalatoktól, idegenvezetőktől, stb. saját szakterületük ismerete elvárható = elvárható, hogy ismerjék, betartsák és teljesítsék a jogszabályok és szakmájuk, szakterületük követelményeit. Az utastól természetesen nem várható el a fentiek hasonló szintű ismerete.

9 Jogeset 5. Az elvárhatóság Tények: 10 fős baráti társaság az egyik tagját megbízta hogy X. utazási irodánál foglalja le a közösen kiválasztott utat és a kösse meg az utazási szerződést. Társuknak az előleg összegét is átadták. Az iroda egy szerződésbe foglalta az összes utas nevét, majd aláíratta vele a dokumentumot. A társaság azonban végül lemondta az utat, az utazási iroda pedig minden utas befizetett díjából le akarta vonni az őt megillető, szerződésben meghatározott összeget. Jogeset 6. elvárhatóság Tények: A szálloda egyik ajtajára ki volt függesztve a Belépés csak a személyzet részére tábla. A vendég ezt figyelmen kívül hagyva benyitott és egy nem túl mély olajos aknába esett. Tönkrement a ruhája, a szállodától teljes kárának megtérítését kérte. Bírósági döntés:.. Amit még figyelembe lehet venni: Biztatási kár A bíróság a kárnak egészben vagy részben való megtérítésére kötelezheti azt, akinek szándékos magatartása más jóhiszemű személyt alapos okkal olyan magatartásra indított, amelyből őt önhibáján kívül károsodás érte. A szándékos magatartás természetesen nem arra irányul, hogy a másik félnek károsodást okozzanak, hanem arra, hogy a szolgáltató által elképzelt szerződés létrejöjjön. A kárt szenvedő fél jóhiszeműsége azt jelenti: ne tudjon arról, hogy a másik szándékos magatartása nem őszinte. Fontos! a biztatási kár érvényesítésének feltétele, hogy ne legyen a felek között szerződés, vagy előszerződés. (ha már van, akkor szerződésszegés lehet). Ezenkívül fontos elv az is, hogy a saját döntéséért mindenki viseli a felelősséget a jóhiszem, a bizalom és a tisztesség viszont érték, ezért ad plusz védelmet a jogi szabályozás.

10 Jogeset 7 Biztatási kár Az utas egy Laosz-Kambodzsa-Thaiföld körút megszervezésére kérte az utazási irodát. Rendszeres konzultációkat folytattak, az utas többször is felkereste az irodát. Az iroda szervezte az utat, majd a potenciális utas indoklás nélkül visszalépett. Megállapítható-e a biztatási kár? Az utazási szerződés 2. óra Utazási szerződés=speciális vállalkozási szerződés Utazás nélkül nincs turizmus! Ha a vállalkozó utazásból, az út egyes állomásain való tartózkodásból és az ezzel összefüggő részszolgáltatásokból álló szolgáltatás nyújtására köteles. (új Ptk, 6:255 (1)) Ismétlendők Vállalkozási szerződés sajátosságai (eredménykötelem, szolgáltatás átvétele, díjfizetés, alvállalkozó). Utazási szerződés sajátosságai: részszolgáltatásokból álló szolgáltatás, alvállalkozó helyett közvetítő, komplex jogvédelem az utas valamennyi kifogását és követelését az utazási vállalkozónál érvényesítheti, aki köteles helytállni a közreműködőkért is, korlátozott igényérvényesítési lehetőség.

11 Miért speciális szerződés? Az utas előre kifizeti a részvételi díjat. Az utazási vállalkozó teljesítése csak a teljes díj megfizetése után veszi kezdetét. Csak a teljes díj kifizetése után tudja meg az utas, hogy valóban azt a szolgáltatás nyújtja-e számára a vállalkozó, amire a szerződésben kötelezettséget vállalt. Szerződésszegés esetén korlátozott igényérvényesítési lehetőség. Az utazási szerződés összetettsége objektív és szubjektív tényezők A szerződésszerű teljesítés megítélése nem egyszerű: objektív és szubjektív tényezők egyaránt közrejátszanak. Esetenként a szubjektív szempontok akár hangsúlyosabbak is lehetnek a döntés (szerződéskötés) meghozatalakor. Objektív: szálloda kategóriája, program egyértelmű elemei, ellátás típusa, stb. Szubjektív: cél, minőségi kérdések, élmény. Megkötéséhez szükséges Megállapodás minden lényeges kérdésben Lényeges kérdés? Szolgáltatás tárgya Díjazás + bármely, a felek által fontosnak tartott kérdés Írásba foglalás Ki köti kivel? Utas Utazásszervező: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében személyszállítási, szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatások (így különösen étkezés, idegenvezetés, szórakoztató, illetve kulturális program) közül legalább kettőnek az együttesét tartalmazó szolgáltatás, utazási szolgáltatás összeállítása és nyújtása. https://ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410009/440191/utazasszervezes_utazaskozvetites.html

12 A szerződéssel kapcsolatos igények érvényesítésében kevésbé jelentős, de azért jegyezzük meg Az utazásközvetítői tevékenység üzletszerű gazdasági tevékenység keretében utazási szolgáltatás nyújtására az utazásszervező megbízása alapján, annak nevében szerződések kötése Titkos fenntartás, rejtett indok A felek titkos fenntartása vagy rejtett indoka a szerződés érvényessége szempontjából közömbös. Jogeset 8 Utas befizetett egy földközi-tengeri hajókirándulásra. A program szerint Tel-Avivban is kikötött volna a hajó. Izrael partjához közeledve azonban a hajó kapitánya a helyi hatóságokkal egyeztetve, biztonsági okokból úgy döntött, hogy nem az eredetileg megjelölt, hanem egy másik városban, Haifában vet horgonyt. Hazatérés után az utas a részvételi díj egy részének visszafizetését kérte. Elmondása szerint már az indulás előtt megbeszélte egy izraeli barátjával, hogy Tel-Avivban találkoznak. Jogosnak ítélte vajon a bíróság az utas igényét?

13 Jogeset 9 Párizs és Loire menti kastélyok meghirdetett (9 napos) út. A program szerint félnapos kirándulásra kerül sor a versailles-i kastély megtekintéséhez. A látogatás napján a kastély zárva volt egy rendezvény miatt, amiről egyébként az aktuális párizsi műsorfüzet sem adott hírt. Az iroda saját költségén helyettesítő programot szervezett. A reklamáló utasok a helyszínen felvett jegyzőkönyvben is hangsúlyozták, hogy pontosan a versailles-i kirándulás miatt fizettek be az útra. Távollevők közötti szerződéskötés Ha a szerződés távollevők között jön létre, a szerződés létrejöttének helye általában az ajánlattevő lakóhelye, illetve székhelye (telephelye). A hely a lakóhely, székhely szerinti ország jogának alkalmazását is jelenti. Fogyasztói szerződés kivétel: annak az országnak a joga az irányadó, ahol a fogyasztó (utas) lakóhelye, szokásos tartózkodási helye van. Feltétel: az ajánlatot, reklámot, a szerződéskötésről szóló nyilatkozatot a fogyasztó lakóhelye szerinti állam területén végezte.

14 Az ajánlat Jogszabály által fontosnak tartott elemeket tartalmaz szolgáltatásellenszolgáltatás, teljesítés módja, ideje, stb.) Meg kell különböztetni az ajánlkozástól. Az ajánlat időbeli kötöttsége Elsősorban az ajánlattevő határozza meg, hogy meddig tartja fenn ajánlatát a közölt feltételekkel. Ha nem kötött ki időtartamot, akkor a jogszabályi rendelkezés szerint kell eljárni. Ajánlat tartalmi kötöttsége Ajánlat időbeli kötöttségének idején belül az ajánlattevő nem változtathatja meg a tartalmat, csak abban az esetben ha az ajánlattal együtt jelezte a változtatás jogát. Előszerződés A felek megállapodhatnak abban, hogy egy későbbi időpontban egymással szerződést kötnek. Ha ez megtörtént, akkor az előszerződés alapján a szerződés megkötése kötelező. Ha van előszerződés akkor a bíróság az alapján létrehozhatja a felek között a szerződést.

15 Előszerződés alapján létrehozandó szerződés megkötésének megtagadása Az előszerződés megkötése után csak akkor lehet jogszerűen megtagadni a szerződés létrehozását, ha a (bármelyik) fél bizonyítja, hogy: Az előszerződés után olyan körülmény következett be, amely miatt nem tudja teljesíteni az szerződést; A körülmények megváltozását nem lehetett előrelátni és azt nem maga idézte elő A körülmények megváltozása nem tartozik a rendes üzleti kockázatok körébe. Jogeset 10 Utasok kiválasztottak az utazási iroda prospektusából egy utat, azt megrendelték. Az előlegnek csak egy részét tudták befizetni. Átvették a prospektust, az utazási feltételeket, az előleg egy részének befizetéséről szóló nyugtát, s megígérték, hogy egy-két napon belül rendezik a hátralékot. Gyermekük másnap megbetegedett, emiatt lemondták az utat, és kérték az előre befizetett összeg egy részét. Jogosnak ítélte a bíróság a követelést? Szerződés formája: írásban! 1. Volt szerződés? 2. Volt előszerződés? 3. Volt-e az utasoknak jogalapja a szerződéskötéstől visszalépni? Mi történik ha a kötelező írásba foglalás elmarad? Érvénytelen szerződés. Ha érvénytelen, akkor nincs szerződésszegés és kártérítési igény sem. Ha érvénytelen szerződés alapján teljesítés, szolgáltatásellenszolgáltatás történik, és az eredeti állapot nem állítható vissza, akkor a bíróság hatályossá nyilváníthatja a szerződést és a feleket elszámoltathatja.

16 Az utazási szerződést valamennyi kikötésével együtt kötelező írásba foglalni. A nem írásban kötött utazási szerződés semmis. Elektronikus úton kötött szerződések új Ptk XVI. Fejezet 6:83 Új és meglehetősen részletes szabályozás: Tájékoztatás kötelező tartalmáról (szerződéskötés lépése, írásba foglalt szerződésnek minősül-e, az adatbevitel során lesz lehetősége javítani, szerződés nyelve, általános szerződési feltételek hozzáférhetősége, Hibás adatok javításának lehetősége Az elektronikus szerződési nyilatkozat létrejötte és visszaigazolása Módosítás Írásban, közös akarattal. Lehet tájékoztatás is (írásban), amire az utas ráutaló magatartással, esetleg szóban is jelezheti elfogadását, nem közli elállását. Jogeset Az utas az alperes utazási iroda prospektusából nézte ki a kéthetes görögországi nyaralást. Tengerparti, kifejezetten családoknak ajánlott apartmant választott. Megérkezésekor tudta meg, hogy nem a kiszemelt helyen, hanem a tengerparttól távolabb, a városka főutcáján fog lakni, az eredetivel azonos felszereltségű apartmanban. A második héten az iroda átköltöztette a tengerparthoz közeli másik apartmanba.

17 A bírói indoklás: A szálláshely megváltoztatása olyan lényeges szerződésmódosításnak minősül, amelynél nem mellőzhető annak írásba foglalása. Az ügyben az is kiderült, hogy az utazási iroda már az indulás előtt tudta, hogy nem tudja majd a kért helyen biztosítani az elhelyezést. A tájékoztatási kötelezettség elmulasztásával a választás lehetőségétől is megfosztotta az utast. Ítélet: 40%-os részvételi díj csökkentés. Tájékoztató utazási csomagok esetében Az utazásszervező által értékesített utazási csomagra, a részvételi díjra és az utazási szerződés feltételeire vonatkozóan az utas rendelkezésére bocsátott tájékoztatónak (a továbbiakban: programfüzet) egyértelműen és pontosan tartalmaznia kell: a) az utazásszervező nevét, székhelyét, telefonszámát, b) az úticélt, az útvonalat (útitervet) és a jelentősebb tartózkodási helyeket, c) a szálláshely helyét, típusát a főbb jellemzőinek meghatározásával, a szálláshely szerinti ország szabályainak megfelelő komfortfokozatát; ha a szálláshely szerinti ország komfortfokozatra vonatkozó szabályai eltérnek a hazaitól, az erre vonatkozó figyelemfelhívást, valamint - ha beazonosítható - a komfortfokozat hazai besorolás szerinti megfelelőjét, d) a részvételi díj forintban meghatározott összegét és azt, hogy ez mely részszolgáltatásokra nyújt fedezetet, e) a részvételi díjban nem bennefoglalt, külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen az üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) forintban meghatározott összegét, és az ezek változásának lehetőségére vonatkozó figyelemfelhívást, f) a befizetendő előleget és az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj fennmaradó része megfizetésének rendjét, g) a szállítóeszköz(öke)t, annak jellemzőit és kategóriáját, h) az étkezésekre vonatkozó tájékoztatást (étkezési rendet), i) azt a legalacsonyabb létszámot, amely az utazás elindításának feltétele, továbbá azt a határidőt, ameddig az utazásszervező az utazásnak a legalacsonyabb létszám el nem érése okán történő elmaradásáról az utast értesíteni köteles, j) az utazással érintett országok útiokmány- és vízumelőírásait, ideértve a beutazásra előírt egyéb különleges előírásokat, továbbá k) az utazással összefüggő egészségügyi előírásokat.

18 A programfüzetben foglaltaktól az utazásszervező csak a következő esetekben térhet el: az utassal történő kifejezett megállapodás alapján az utazási szerződésben, vagy ha ezt a jogát kifejezetten fenntartotta, és a változásokat az utazási szerződés megkötése előtt az utassal -igazolható módon - közli. Ha az utazásszervező nem bocsátott rendelkezésre programfüzetet, az utazásszervező, illetve az utazásközvetítő az utazási szerződés megkötése előtt köteles az utast megfelelően írásban tájékoztatni. Ennek megtörténtét az utazási szerződésben fel kell tüntetni, és azt az utas az aláírásával igazolja. Az utazásszervező, illetve az utazásközvetítő az utazási csomagban forgalmazott utazás megkezdése előtt legalább hét nappal - ha az utazási szerződés megkötése és az indulás közötti időtartam ennél rövidebb, legkésőbb az utazási szerződés megkötésekor köteles az utast írásban tájékoztatni a következőkről: a) az utazásszervezőnek az utazás célállomásán található, magyarul vagy általánosan használt idegen nyelvet beszélő helyi képviselője (illetve ha az utazásszervező ilyet biztosít, a csoport mellett a célország nyelvét vagy a célországban általánosan használt idegen nyelvet beszélő, idegenvezetésre jogosult utaskísérői feladatokat ellátó személy) nevéről, címéről és telefonszámáról, ennek hiányában arról a telefonszámról vagy egyéb információról, amely lehetővé teszi az utas számára az utazásszervezővel történő kapcsolatfelvételt, illetve arról a helyi utazásszervezőről, amelyhez az utas szükség esetén segítségért fordulhat;

19 b) kiskorú külföldi utazása esetén a gyermekkel vagy a gyermek tartózkodási helyén kijelölt, a gyermekért felelős személlyel történő közvetlen kapcsolatteremtés lehetőségéről, c) az utas által igénybe vehető biztosításokról, ha azokat a programfüzetben nem tette közzé, d) az útitervben szereplő közbenső megállók és csatlakozások idejéről és helyéről, valamint az utas által elfoglalható helyre vonatkozó részletekről (pl. utasosztályok, hajón kabin vagy hálóhely, vonaton hálófülke). Az utazási vállalkozó jogai és kötelezettségei Az utazási szerződés megkötésekor előleg címén a szolgáltatás díja (részvételi díj) legfeljebb negyven százalékának befizetése követelhető. Ettől a rendelkezéstől el lehet térni, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró az utazásszervezőre. Az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj teljes összegének megfizetését az utazásszervező legkorábban az utazás megkezdése előtt harminc nappal igényelheti, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség. Értelmező rendelkezések és alapvető fogalmak tisztázása, pontosítása utazási csomag (utazási szolgáltatások halmaza szigorúbb fogyasztóvédelmi előírások) Az utazási csomag ellenértéke, mely a csomagban bennefoglalt összes szolgáltatás díját tartalmazza, a részvételi díj.

20 Utazási csomag az olyan utazási szolgáltatás, ahol az utazásszervező személyszállítási, szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatások (így különösen étkezés, idegenvezetés, szórakoztató, illetve kulturális program) közül legalább kettőnek előre megállapított együttesét úgy nyújtja, hogy a szolgáltatás díját valamennyi részszolgáltatásra kiterjedően összesítve, egy összegben határozza meg (a továbbiakban: részvételi díj), függetlenül attól, hogy az egyes részszolgáltatások számlázása külön-külön vagy egyszerre történik, és a részszolgáltatások együttese 24 óránál hosszabb időszakot érint vagy a szolgáltatás éjszakai szállást is magában foglal, Utazási szerződés kötelező tartalmi elemei az utazásszervező, továbbá - ha az utazási szerződést utazásközvetítő útján kötik - az utazásközvetítő nevét, székhelyét, telefonszámát, az utazásszervezőnek, továbbá - ha az utazási szerződést utazásközvetítő útján kötik - az utazásközvetítőnek az Utevr. szerinti nyilvántartásba vételi számát, az utas nevét és lakcímét, továbbá - elektronikus úton kötött utazási szerződés esetén - elektronikus levelezési címét, az utas által megrendelt szolgáltatást, a szolgáltatás igénybevételének idejét, helyét, a szolgáltatást nyújtó megjelölését, adott esetben a személyszállítás eszközét és a célállomást, a szolgáltatásnak a szervezési díjat is magában foglaló díját (a továbbiakban: a szolgáltatás díja), forintban meghatározva, a szolgáltatás díjában nem bennefoglalt, külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen az üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) forintban meghatározott összegét, az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj forintban meghatározott összegét, továbbá annak megfizetése rendjét és módját, valamint a díj módosításának lehetőségére vonatkozó tájékoztatást, annak a biztosítónak vagy pénzintézetnek a megnevezését, amellyel az utazásszervező az Utevr.-ben előírt vagyoni biztosítékra vonatkozóan szerződést kötött, az arra való figyelemfelhívást, hogy az utas az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos kifogását a 10. (4) bekezdésében foglaltak szerint köteles haladéktalanul közölni az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval, valamint ha az utazásszervező közreműködőjének felelősségét nemzetközi egyezmény korlátozza, az erre vonatkozó tájékoztatást, avonatkozó nemzetközi egyezményt kihirdető jogszabály megjelölésével. További kötelező elemek az utazási szerződésben utazási csomag esetében a) az indulás és a visszaérkezés pontos helyét és időpontját, az útitervben szereplő indulási és érkezési időpontokat és helyeket, b) az utas által megrendelt részszolgáltatásokat, ideértve az utazásszervező által szervezett, a részvételi díjban benne foglalt fakultatív programokon való részvétel feltételeit, c) azt, hogy a részvételi díj magában foglalja-e a baleset-, betegség- és poggyász-, illetve az elállás kockázatára vonatkozó biztosítás díját, valamint d) az utas külön kéréseit, amelyeket az utazási szerződés megkötése előtt közölt az utazásszervezővel, illetve az utazásközvetítővel.

Utazási feltételek. A Last Call Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei

Utazási feltételek. A Last Call Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei Utazási feltételek A Last Call Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei Érvényes: 2015. január 1-től visszavonásig 1. Az Utazásszervező 1.1. A Last Call Kft. Magyarországon

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek.

Általános Szerződési Feltételek. 1 Általános Szerződési Feltételek. 1.Az Admiral Travel Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2700 Cegléd. Szabadság tér 7.; Utazási iroda: tel. 06-53, 311500, és 500-843 / 24 órás ügyeleti száma: 06-20

Részletesebben

169. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 28., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft

169. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 28., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 28., péntek 169. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 278/2008. (XI. 28.) Korm. r. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi

Részletesebben

Convention Budapest Kft.

Convention Budapest Kft. UTAZÁSI SZERZŐDÉS amely az alulírott szerződő felek között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 415-416. -ai, illetve

Részletesebben

Cégjegyzékszám 08-06-004532 Székhely: 9021 Győr, Kisfaludy u. 41., MEDICI TRAVEL UTAZÁSI IRODA

Cégjegyzékszám 08-06-004532 Székhely: 9021 Győr, Kisfaludy u. 41., MEDICI TRAVEL UTAZÁSI IRODA MEDICI TRAVEL UTAZÁSI, SZOLGÁLTATÓ BT. Engedélyszám R-01262/1995/1999. MEDICI TRAVEL UTAZÁSI IRODA Cégjegyzékszám 08-06-004532 Székhely: 9021 Győr, Kisfaludy u. 41., Adószám 22468974-2-08 Tel.: 96/523-424,

Részletesebben

Fogyasztóvédelem. és turizmus

Fogyasztóvédelem. és turizmus Fogyasztóvédelem és turizmus A szolgáltatók és a fogyasztók jogi kapcsolatrendszere a turizmusban Dr. Salamon András Dr. Salamon András, 2009. Tudatos Vásárlók Egyesülete, 2009. Szakmai lektor: dr. Kathi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Chemol Travel márkanéven forgalmazott utazások a Marshaller Repülőjegy Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1015 Budapest, Batthyány u. 49. fszt. 9., Cégjegyzékszám:

Részletesebben

UTAZÁSI SZERZŐDÉS (ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF))

UTAZÁSI SZERZŐDÉS (ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)) UTAZÁSI SZERZŐDÉS (ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)) 0. Bevezetés 0.1. Az alulírott Utazási Iroda, mint Utazásszervező az alábbiakban közzéteszi a papíralapú (a továbbiakban: programfüzet) és honlapjain

Részletesebben

DÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

DÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Amely létrejött egyrészről a TAVEUNI Kft., mint utazásszervező, a továbbiakban TAVEUNI, másrészről megrendelő(k), továbbiakban Utas(ok) között az alábbi feltételekkel.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Ciprus és Málta Specialista Utazás és Esküvőszervező Kft., mint utazásszervező (továbbiakban: Utazási Iroda, Székhelye: 1124 Budapest, Deres u. 12., Telefon: 06-30-2973482,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK 1 Bevezetés 1.1 A LIGHTHOUSE TRAVEL KFT. (székhely: 1025 Budapest, Törökvész út 87-91., telefon: 0613458462, fax: 0613458462, adószám: 13883881-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-878183,

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az ISZTRIA TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye és levelezési címe: 7621 Pécs, Citrom u. 18., Tel.: +36 72 215 686, fax: +36 72 210 798, e-mail: info@isztriatours.hu,

Részletesebben

A Z U TAS O K S ZO LG Á L ATÁ BA N ÉVE

A Z U TAS O K S ZO LG Á L ATÁ BA N ÉVE MÁR A Z U TAS O K S ZO LG Á L ATÁ BA N ÉVE TARTALOM + BEVEZETŐ + IRODACÍMEK 2 ÁSZF 3 HASZNOS TUDNIVALÓK 4 HASZNOS TUDNIVALÓK 5 TARTALOMJEGYZÉK BULGÁRIA Napospart 22 Elenite 26 Neszebár 27 Autóbuszos közlekedés

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Az utazásszervező adatai: GRAND TOURS KFT Cím: H-7621 Pécs, Király u. 5. Tel+ 36 72 211213, 211533, Fax: + 36 72 213996, e-mail: grand@t-online.hu, weboldal: www-grand-tours.hu,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Az utazási szerződés alapján az International Language Travel Kft. Utazási Iroda (továbbiakban: utazási vállalkozó) arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződés egyedi

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK. I. Utazási szerződés létrejötte, általános szabályai

UTAZÁSI FELTÉTELEK. I. Utazási szerződés létrejötte, általános szabályai UTAZÁSI FELTÉTELEK I. Utazási szerződés létrejötte, általános szabályai 1. Az Isztria Tours által szervezett utazásokra a Ptk-ről szóló 1959.évi IV. törvényben - különösen a Ptk.415-416 -ában, az utazási

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI HARSONA

FOGYASZTÓVÉDELMI HARSONA 2014. 2. számú FOGYASZTÓVÉDELMI HARSONA Fogyasztóvédők Országos Egyesülete Leányfalu, 2014.05.31. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A közelmúlt fogyasztókat is érintő jogszabály-változásai II/1. Az új

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Szeged, Petőfi Sándor sugárút 7., 6722 Tel.: +36 62 420-088 Utazás Népszerű utak Egzotikus utak Amerikai Olcsó utak utak "Amerika magyarul" - csoportos utazások magyar idegenvezetéssel Last minute utak

Részletesebben

5-0. napon belüli elállás, vagy meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a.

5-0. napon belüli elállás, vagy meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a. Utazási szerződés Amely, létrejött egyrészről Insight Tours Idegenforgalmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely, egyben telephely, ahol a szolgáltatás történik, valamint

Részletesebben

Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok

Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok Bevezetés 3 I. Mintalevelek-formanyomtatványok 1. Hibás teljesítés 1.1. Hibás teljesítés esetén javításra irányuló fogyasztói igény bejelentése 4 1.2.

Részletesebben

Islandia Kft. 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3. UTAZÁSI SZERZŐDÉS

Islandia Kft. 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3. UTAZÁSI SZERZŐDÉS UTAZÁSI SZERZŐDÉS az ISLANDIA TRAVEL Kft. által szervezett külföldi utazások általános feltételei AZ ISLANDIA TRAVEL Kft. adatai: Székhely: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3/b. Telefon: (+361)488 0128, (+361)

Részletesebben

MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK. - a fogyasztóvédelemben -

MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK. - a fogyasztóvédelemben - MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK - a fogyasztóvédelemben - Mintalevelek és szerzôdéstípusok a fogyasztóvédelemben Szerkesztette: Dr. Baranovszky György Kiadó: Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége

Részletesebben

Utazási feltételek - a Coral Tours Kft. által szervezett utazásokra 2014 szeptember 1-től

Utazási feltételek - a Coral Tours Kft. által szervezett utazásokra 2014 szeptember 1-től Utazási feltételek - a Coral Tours Kft. által szervezett utazásokra 2014 szeptember 1-től 1. A Coral Tours Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft (Székhelye: 1066 Budapest, Teréz körút 42-44., tel.: (1) 412

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi tájékoztató

Fogyasztóvédelmi tájékoztató Fogyasztóvédelmi tájékoztató Szerkesztette: Baranovszky György Írta: Baran Alexandra, Baranovszky György, Baranyi Dóra, Dietz Gusztávné, Krajcsik Szilvia, Morvay György, Pirok György, Vasas Éva (Kézirat

Részletesebben

TÖRVÉNYI HIVATKOZÁSOK

TÖRVÉNYI HIVATKOZÁSOK TÖRVÉNYI HIVATKOZÁSOK 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről Az Országgyűlés az elektronikus

Részletesebben

II. ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK (2010)

II. ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK (2010) II. ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK (2010) Tartalomjegyzék I. Jogi alapismeretek I/A Bevezető és általános jogi ismeretek 1. A Magyar Köztársaság Alkotmánya [1949. évi XX. törvény] 2. A Polgári Törvénykönyv (PTK)

Részletesebben

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Néhány gondolat az új Munka törvénykönyvéről... 4 ELSŐ RÉSZ - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I. Bevezető rendelkezések... 6 A törvény célja... 6 A törvény hatálya...

Részletesebben

100 kérdés. válasz. fogyasztóbarát vállalkozásoknak

100 kérdés. válasz. fogyasztóbarát vállalkozásoknak 100 kérdés válasz fogyasztóbarát vállalkozásoknak 100 kérdés válasz fogyasztóbarát vállalkozásoknak Fogyasztóvédelmi Kiadvány Fogyasztóvédők Országos Egyesülete Kiadó: Fogyasztóvédők Országos Egyesülete

Részletesebben

A TANÁCS 1990. június 13-i 90/314/EGK IRÁNYELVE a szervezett utazási formákról

A TANÁCS 1990. június 13-i 90/314/EGK IRÁNYELVE a szervezett utazási formákról A TANÁCS 1990. június 13-i 90/314/EGK IRÁNYELVE a szervezett utazási formákról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA, tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 100a.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Szám: 6089/2008-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a fogyasztóvédelemről szóló

Részletesebben