BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE"

Átírás

1 KÜLÖNKIADÁS ÁPRILIS BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE I. NEGYEDÉVBEN MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZÕ ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉSEIN AZ ALÁBBI RENDELETEKET ALKOTTA, ILLETVE HATÁROZATOKAT HOZTA: RENDELETALKOTÁSOK: megalkotta: 1/2012. (I. 27.) RENDELETÉT AZ EGYES SZOCIÁLIS ELLÁ- TÁSOKRÓL SZÓLÓ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL; 2/2012. (II. 27.) RENDELETÉT A ÉVI KÖLTSÉGVETÉ- SI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL; 3/2012. (II. 27.) RENDELETÉT A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRÕL SZÓLÓ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL; 4/2012. (II. 27.) RENDELETÉT A KÖZTERÜLET HASZNÁ- LAT ENGEDÉLYEZÉSÉRÕL, VALAMINT A KÖZTERÜLET- HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉRÕL SZÓLÓ RENDELETÉ- NEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL; 5/2012. (III. 09.) RENDELETÉT AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRÕL; 6/2012. (III. 30.) RENDELETÉT AZ ÖNKORMÁNYZAT VA- GYONÁRÓL ÉS A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL; 7/2012. (III. 30.) RENDELETÉT AZ EGYES SZOCIÁLIS EL- LÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL; 8/2012. (III. 30.) RENDELETÉT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL; 9/2012. (III. 30.) RENDELETÉT A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRÕL SZÓLÓ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL JANUÁR 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉN 3/2012. (I. 18.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a modern kori járások és a járási kormányhivatalok kialakításának véleménye tárgyú elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta. A Képviselõ-testület egyetért a Kelet-Balatoni Kistérségi Többcélú Társulása Tanácsának azzal a kezdeményezésével, hogy Veszprém Megyében 10. járásként alakítsák ki a balatonalmádi járást, Balatonalmádi járásszékhellyel. Határozatát az alábbiakkal indokolja: Balatonalmádi, mint járási központ jobban érvényesítené a kormányhatározat 2. h.) pontjában rögzített 30 km-es távolsági elvárást. A Képviselõ-testület kéri, hogy a járások határainak kialakításánál vegyék figyelembe a jelenlegi meglévõ körjegyzõségek határait is, Balatonkenese Csajág Küngös viszonylatában. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket értesítse JANUÁR 26-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN 6/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben fizetendõ térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálatával kapcsolatos elõterjesztést megtárgyalta és a következõ határozatot hozta: A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben fizetendõ térítési díjakról szóló 18/2010.(VII. 02.) önkormányzati rendeletét felülvizsgálata és nem kívánja módosítani. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érdekelteket tájékoztassa. 7/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár I. évi munkatervének tervezetét és az alábbi határozatot hozta. A Képviselõ-testület a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár évi munkatervét az elõterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselõ-testület megbízza a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár intézményvezetõjét a munkaterv végrehajtásához szükséges intézkedések megtételével. A munkaterv a határozat mellékletét képezi. 8/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár évi tevékenységérõl szóló összegzését és az alábbi határozatot hozta. Képviselõ-testület a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár évi tevékenységérõl szóló összegzését az elõterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. a határozatról Gyõrfi Károlyné intézményvezetõt értesítse. 9/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár évi nyári szezonról szóló beszámolóját és az alábbi határozatot hozta. A Képviselõ-testület a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár évi nyári szezonról szóló beszámolóját az elõterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. a határozatról Gyõrfi Károlyné intézményvezetõt értesítse. 10/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének újra megtárgyalta a szervezett települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos elõterjesztést A szervezett települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 1/2009.(I.30.) önkormányzati rendeletet nem módosítja. a döntésrõl az érintettet tájékoztassa. 11/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a szociális bérlakások állapotával kapcsolatos tájékoztatót A képviselõ testület nem szándékozik évben nagyobb összegû állagmegóvó beruházást elvégezni a szociális bérlakáso-

2 2 Balatonkenesei Hírlap Különkiadás kon és szolgálati lakásokon, megbízza a Városgondnokságot, készítsen felmérést a kisebb jellegû karbantartási munkákra és azt terjessze a Képviselõ-testület elé. 12/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta Játék és Kalandpark létrehozásának tovább tárgyalása tárgyú elõterjesztését 1.Balatonkenese Város Képviselõ-testülete úgy határoz, személyes egyeztetõ tárgyalást folytat a FULL-UNIVERSAL Kft-vel. 2. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy az érintetteket tájékoztassa. 13/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény bérleti díjairól szóló elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Rády Sportcsarnok bérleti díját évben bruttó Ft/óra összegben állapítja meg. A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben évben is biztosítja a gyermekek/tanulók nyári táboroztatásának lehetõségét, és a táborozás díját bruttó Ft/fõ/éj összegben határozza meg, A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény informatikai termének bérleti díját évben bruttó Ft/számítógép/óra, nyugdíjasoknak bruttó Ft/számítógép/ óra összegben állapítja meg. A Sportcsarnok használatát a 2008 Balatonkenese Labdarúgó Club gyermek csapatai részére 14 éves korig ingyenesen biztosítja téli idõszakban, valamint az U 16-tól az U 19-es korcsoportig 50 %-os kedvezménnyel. Egyéb kérelmeket egyedileg bírál el a Képviselõ-testület. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy az érintettek tájékoztassa. Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ, Igennel szavazók száma: 6 fõ, Tartózkodók száma: 1 fõ. 14/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 13/2012. (I. 26.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: megtárgyalta a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény bérleti díjairól szóló elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Rády Sportcsarnok bérleti díját évben bruttó Ft/óra összegben állapítja meg. A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben évben is biztosítja a gyermekek/tanulók nyári táboroztatásának lehetõségét, és a táborozás díját bruttó Ft/fõ/éj összegben határozza meg, A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény informatikai termének bérleti díját évben bruttó Ft/számítógép/óra, nyugdíjasoknak bruttó Ft/számítógép/óra összegben állapítja meg. A Sportcsarnok használatát a 2008 Balatonkenese Labdarúgó Club gyermek csapatai részére 14 éves korig ingyenesen biztosítja téli idõszakban, valamint az U 16-tól az U 19-es korcsoportig 50 %-os kedvezménnyel. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy az érintettek tájékoztassa. Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ, Igennel szavazók száma: 5 fõ, Tartózkodók száma: 2 fõ. 15/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a Magaspart Közhasznú Szabadidõ és Sportegyesület kérésérõl szóló elõterjesztést megtárgyalta Magaspart Közhasznú Szabadidõ és Sportegyesület részére hozzájárul ahhoz, hogy az egyesület székhelyéül ingyenesen, szívességi használat jogcímen a Kultúra Háza-t (8174 Balatonkenese, Táncsics u. 24) használhassa. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy az érintettek tájékoztassa. 16/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a szociális rendszerben történõ adósságkezelés rendszerének kiépítésérõl szóló elõterjesztést Balatonkenese Város Önkormányzata tervbe veszi a szociálisan hátrányos helyzetben lévõk részére adósságkezelési szolgáltatás mûködtetésérõl szóló rendelet megalkotását. Megbízza a Területi Szociális Szolgáltató Intézmény vezetõjét, hogy az Öböl TV képújságában, Balatonkenese város honlapján, valamint szórólap útján hirdetményt jelentessen meg: a közmûtartozások rendezésének lehetõségével kapcsolatos igény felmérést tegyen közzé és a felmérésre beérkezõ információk, adatok eredményeit terjessze a Képviselõ-testület elé. 17/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a közterületek nemdohányzó közterületté nyilvánításáról szóló elõterjesztést Balatonkenese Város Önkormányzata a településen A nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi LXII. törvényben foglaltakon kívül nem kíván közterületet nemdohányzó közterületté nyilvánítani. Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ, Igennel szavazók száma: 6 fõ, Tartózkodók száma: 1 fõ. 18/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének A helyi önkormányzatokról szóló LXV. tv. 14. (2) bekezdésében foglaltak alapján elfogadta Kurucz Henrietta képviselõ érintettségének bejelentését a Diagnosztikai minták szállítására vonatkozó díjváltozás napirendre vonatkozóan. Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ, Igennel szavazók száma: 6 fõ, Érintettség alapján nem szavazott: 1 fõ. 19/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta Lohner Ferenc (8100 Várpalota, Bartók Béla u.23.) diagnosztikai minták szállítási díjváltozásával kapcsolatos elõterjesztést, A szállításért vállalkozónak fizetendõ összeget módosítja az alábbiak szerint: keddi napokon Ft+Áfa (Balatonkenesei mintavétel), csütörtöki napokon Ft+Áfa (Balatonkenesei és Balatonakarattyai mintavétel). A szállítási díj összegét a évi költségvetésben biztosítja. a határozatról az érintettet értesítse, és felhatalmazza a megállapodás módosítás aláírására. 20/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a védõnõi állás pályázati kiírásával kapcsolatos elõterjesztést, A védõnõi ellátásra az egészségügyrõl szóló évi CLIV. tv (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet. A jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ A munkavégzés helye: Veszprém megye, Balatonkenese, Óvoda u.8. Veszprém megye, 8172 Balatonakarattya, Szent István tér 1. Ellátandó feladatok: A területi védõnõi ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESZCSM rendeletben meghatározott feladatok. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

3 Különkiadás Balatonkenesei Hírlap 3 Pályázati feltételek: Fõiskola, egészségügyi fõiskola védõnõi szakán szerzett oklevél, vagy azzal egyenértékûnek elismert oklevél Felhasználói szintû MS office irodai alkalmazás B kategóriás jogosítvány A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, referencia levél iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az elbírálásban részt vevõk szakmai anyagát és személyes adatait megismerhetik, nyilatkozatot arról, hogy a személyét érintõ kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér A munkakör betölthetõségének idõpontja: május 1. A pályázat benyújtásának határideje: március 16. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Balatonkenese Város Önkormányzat címére történõ megküldésével (8174. Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér. 1 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: védõnõ. A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A március 29-én tartandó képviselõ-testületi ülésen történik. A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: és a A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A munkáltatóval kapcsolatban további információt a wwww.balatonkenese.hu honlapon szerezhet. a pályázat kiírásáról gondoskodjon. 21/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének ismételten megtárgyalta a Balatonkenese Város önkormányzatának aljegyzõi állás pályázati kiírását, A köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselõ-testülete aljegyzõ munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony idõtartama: Határozatlan idejû közszolgálati jogviszony. 6 hónap próbaidõvel. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ. A vezetõi megbízás idõtartama: A vezetõi megbízás határozatlan idõre szól. A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Veszprém megye, 8163 Csajág, Petõfi u.1. Veszprém megye, 8162 Küngös, Kossuth u.30. Ellátandó feladatok: Aljegyzõi feladatok ellátása. A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: Az évi LXV. tv ában foglaltak azzal, hogy az aljegyzõ önálló szervezeti egység vezetésével is megbízható. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljes körûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítés (a képviselõ-testület közigazgatási szakvizsgával nem rendelkezõ pályázót is kinevezhet, feltéve, hogy a kinevezéstõl számított egy éven belül a jogi vagy közigazgatási szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól az OKV elnöksége által a teljes körûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítést megszerzi /Ktv. 8.. (4) bek./), legalább 2 év közigazgatási gyakorlat, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásában való részvétel. Pályázat elnyerésénél elõnyt jelent: Helyi önkormányzatnál több területen szerzett legalább 10 éves gyakorlat Jegyzõi vagy aljegyzõi gyakorlat MS Office felhasználói szintû ismerete Idegenforgalmilag kiemelt településen szerzett szakmai tapasztalat Angol vagy német társalgási szintû nyelvtudás. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 1 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az elbírálásban részt vevõk szakmai anyagát és személyes adatait megismerhetik, A munkakör betölthetõségének idõpontja: április 1. A pályázat benyújtásának határideje: március 10. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Balatonkenese Város Önkormányzat címére történõ megküldésével (8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér. 1 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a kszk.gov.hu. pályázati adatbázisban szereplõazonosító számot:..., valamint a munkakör megnevezését: aljegyzõ. A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A március 29-én tartandó képviselõ-testületi ülésen történik. A pályázat elbírálásának határideje: március 29. A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: és a február 10. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A munkáltatóval kapcsolatban további információt a wwww.balatonkenese.hu honlapon szerezhet. Jelenlévõ képviselõk száma: 6 fõ, Igennel szavazók száma: 4 fõ, Tartózkodók száma: 2 fõ. 22/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta Halmos Józsefné (8174 Balatonkenese, Zápor u.10) lakossági észrevételeit és az alábbi határozatot hozta. Balatonkenese Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala a lakossági észrevétel egy részére írásban válaszolt, az esetleges személyes felvetésekre az érintettek amennyiben kívánnak, írásban vagy szóban megadják válaszukat, reagálásukat. Megbízza Tömör István polgármestert, hogy a döntésrõl az érintettet tájékoztassa. 23/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a KDOP-3.1.1/C kódszámú, Kistelepüléseken a településkép javítása címû pályázati felhívásra pályázat beadásához szükséges határozattal kapcsolatos elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Balatonkenese Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a KDOP-3.1.1/C-11 kódszámú, Kistelepüléseken a településkép javítása címû pályázati felhívásra. A projekt címe: Élhetõbb környezetben játszani is engedd szép, komoly fiadat A projekt megvalósításának helyszínei: Vizesblokk építése: 8174 Balatonkenese, Széchenyi park hrsz.: 4714/5 Vak Bottyán strand nyúlvány részének megújítása: 8174 Balatonkenese, Parti sétány hrsz.: 3702/2 Hársfa utcai játszótér felújítása: 8174 Balatonkenese, Hársfa és Kodolányi u. sarka hrsz.: 2236/51 4. A projekt összköltsége: Ft 5. A projekt elszámolható összköltsége: Ft 6. A projekt önrészének összege: Ft 7. Igényelt támogatás összege: Ft 8. Balatonkenese Város Önkormányzata vállalja, hogy a ROP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét azaz bruttó Ft-ot a és szükség esetén a évi költségvetésévben elkülöníti. 9. Megbízza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges lépéseket megtegye és a pályázatot benyújtsa.

4 4 Balatonkenesei Hírlap Különkiadás 24/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta KDOP-4.1.1/E kódszámú, Helyi és térségi jelentõségû vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója címû pályázati felhívásra pályázat beadásához szükséges határozattal kapcsolatos elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1.Balatonkenese Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a KDOP-4.1.1/E-11 kódszámú, Helyi és térségi jelentõségû vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója címû pályázati felhívásra. 2.A projekt címe: Csapadékvíz elvezetõ rendszer rekonstrukciója Balatonkenese Városában 3.A projekt megvalósításának helyszínei: 3.1. Bercsényi strand és közvetlen környezete 3.2. Pusztaszeri, Fácános és Állomás u., illetve az Állomás utca vasúti töltés alatt átmenõ az elkerülõ útig tartó szakasza 3.3. Berek utca 4. A projekt összköltsége: Ft 5. A projekt elszámolható összköltsége: Ft 6. A projekt önrészének összege: Ft 7. Igényelt támogatás összege: Ft 8. Balatonkenese Város Önkormányzata vállalja, hogy a ROP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét azaz bruttó Ft-ot a és szükség esetén a évi költségvetésévben elkülöníti. 9. Megbízza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges lépéseket megtegye és a pályázatot benyújtsa. 25/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a KDOP-5.2.2/A azonosítószámú, Területi szociális szolgáltató intézmény infrastruktúrájának fejlesztése címû projekt kapcsán a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjai közé újabb tagok felvétele a Közbeszerzési Szabályzat alapján címû elõterjesztést 1. a KDOP-5.2.2/A azonosítószámú, Területi szociális szolgáltató intézmény infrastruktúrájának fejlesztése címû projekt kapcsán a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjai közé választja Balatonfõkajár települését képviselõ Forró Zsolt polgármestert és általa javasolt Igaz Lajos települési képviselõt. 2. a KDOP-5.2.2/A azonosítószámú, Területi szociális szolgáltató intézmény infrastruktúrájának fejlesztése címû projekt kapcsán a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjai közé választja Csajág települését képviselõ Verebélyi Zoltán polgármestert és az általa javasolt Sütõ Gyula települési képviselõt. 3. Megbízza a polgármestert, hogy az érintetteket tájékoztassa a döntésrõl. 26/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta A Sporttér a Széchenyi Parkban címû projekttel kapcsolatosan a tervezési díj megtérítése a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesületnek kapcsolatos elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta: megtéríti a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület részére a Sporttér a Széchenyi Parkban címû pályázattal kapcsolatosan felmerült bruttó Ft összköltségû tervezési költséget. Megbízza a polgármestert, hogy a szükséges lépéseket megtegye és a döntésrõl az érintetteket értesítse. 27/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének az Alsóréti Üdülõ Egyesület igényeinek Évi költségvetési koncepcióba illesztésével kapcsolatos elõterjesztés megtárgyalását elnapolja január 31-én tartandó rendkívüli ülésére. Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ, Igennel szavazók száma: 6 fõ, Tartózkodók száma: 1 fõ. 28/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézménybe, illetve a Kippkopp Óvodába bejáró gyermekek részére iskolabusz üzemeltetésrõl szóló elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1 Az iskola busz üzemeltetésére beérkezett árajánlatok közül a Márió Cargo Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-vel (Enying, Tamási Á. u. 2) Ft / nap + Áfa összegre vonatkozó árajánlatát fogadja el. 2. a évi költségvetésébõl a az iskola busz üzemeltetésére a normafeletti részt biztosítja a támogatási szerzõdében foglaltaknak megfelelõen. 3. Felhatalmazza a személyszállító vállalkozóval 2011/2012 II félévére vonatkozóan az iskolabusz üzemeltetésre vonatkozó szerzõdés aláírásával Tömör István polgármestert. 4. A vállalkozói szerzõdés elkészítésével megbízza dr. Koczkás Sándor ügyvédet Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ, Igennel szavazók száma: 6 fõ, Tartózkodók száma: 1 fõ. 29/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a Pilinszky János Általános és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Mészöly Géza Általános Tagiskolába, valamint a Kippkopp Óvoda és Bölcsõde Balatonvilágos Napközi-otthonos Tagóvoda intézményeibe bejáró gyermekek részére iskolabusz üzemeltetésrõl szóló elõterjesztést 1 Márió Cargo Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-vel (Enying, Tamási Á. u. 2) december 31-én lejárt szállítási szerzõdést, 2011/2012 tanítási év II. félév végéig meghosszabbítja. 2.Felhatalmazza Tömör István polgármestert a személyszállító vállalkozóval június 15. napjáig az iskolabusz üzemeltetésre vonatkozó szerzõdés aláírására. 3.Megbízza dr. Koczkás Sándor ügyvédet a szállítási szerzõdés elkészítésével. 30/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének az iskola tej programmal kapcsolatos elõterjesztést megtárgyalta és a következõ határozatot hozta: február 1-tõl június 15-ig terjedõ idõszakra 116/2011(XII.14) Vidékfejlesztési Minisztériumi rendeletnek megfelelõen az Kippkopp Óvoda óvodásainak és a Pilinszky János Általános és AMI Iskola tanulóinak részére csatlakozik a évi február, március, május, június hónapokban az iskola tej programhoz. 2. Az önrészéhez szükséges fedezetet az Önkormányzat évi költségvetésében biztosítja. 3. A szállítási szerzõdést a beérkezett árajánlatok alapján a Tolnatej szolgáltatóval kívánja megkötni. 4. Felkéri Tömör István polgármestert a szállítási szerzõdés aláírására, valamint a határozatról az érdekelteket tájékoztassa. 31/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár által elõterjesztett Új Széchenyi Terv keretében benyújtható pályázati lehetõségeket A Képviselõ-testület hozzájárul a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár által a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erõsítése tárgyú pályázaton való részvételéhez. A Képviselõ-testület hozzájárul a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár által a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése- Tudásdepó Express támogatására tárgyú pályázaton való részvételéhez. Hozzájárul továbbá, hogy a pályázatok megírásához az intézmény pályázatíró cég közremûködését igénybe vegye, ez azonban

5 Különkiadás Balatonkenesei Hírlap 5 csak a pályázatban szereplõ menedzsment díjak terhére történhet, plusz költséget nem jelenthet az intézmény számára. A Képviselõ-testület megbízza a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár intézményvezetõjét a pályázat (ok) benyújtásához szükséges intézkedések megtételével, illetve felkéri az intézményvezetõt, hogy a benyújtott pályázatok egy példányát a Polgármesteri Hivatalba benyújtást követõen adja le. Megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az intézményvezetõt értesítse. 32/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány és a Moldvahon Csángó Kulturális Egyesület által február 5-én a budapesti Petõfi Csarnokban megrendezendõ Csángó Bált támogatásával kapcsolatos elõterjesztést és a következõ határozatot hozta: 1. Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány és a Moldvahon Csángó Kulturális Egyesület által február 11-én a budapesti Millenáris Parkban megrendezendõ XVI. Csángó Bált nem támogatja. 2. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 33/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a Balatonkenese Vak Bottyán strand tómedrének 250 m x 80 m-es területén 5x5 m-es pontsûrûséggel tárcsás és hegyes szonda alkalmazásával történõ felmérése majd kotrása tárgyú elõterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a Balatonkenese Vak Bottyán strand tómedrének 250 m x 80 m-es területén 5x5 m-es pontsûrûséggel tárcsás és hegyes szonda alkalmazásával történõ felméréséhez Ft + Áfa összegben Fejes Károly vállalkozó által adott árajánlat alapján hozzájárul és a évi költségvetésben biztosítja. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testülete felkéri Tömör István polgármestert, hogy a vállalkozási szerzõdést Fejes Károly vállalkozóval a fenti tartalommal kösse meg, Megbízza dr. Koczkás Sándor ügyvédet, hogy a szerzõdéstervezetet készítse el. 34/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta az 1 fõ településfejlesztési referensi álláshely újra történõ betöltésérõl és megpályáztatásáról szóló elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta. A Képviselõ-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetési létszámkeretét február 1-tõl 1 fõ köztisztviselõ településfejlesztési referensi álláshellyel bõvíti. A költségvetési elõirányzatokat a 2012-es költségvetési rendeletében biztosítja. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy az elõirányzatot az önkormányzat évi költségvetésében az elfogadottaknak megfelelõen szerepeltesse JANUÁR 31-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉN Jelenlévõ képviselõk száma: 5 fõ, Igennel szavazók száma: 3 fõ, Nemmel szavazók száma: 2 fõ. 39/2012. (I. 31.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének az Önkormányzat évi költségvetésében a Pénzügyi Bizottság, és a Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság elnöki keretek összegét bizottságonként Ft-ban határozza meg. Jelenlévõ képviselõk száma: 5 fõ, Igennel szavazók száma: 3 fõ, Nemmel szavazók száma: 2 fõ. 40/2012. (I. 31.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének az Önkormányzat évi költségvetésében a Balatonakarattya Településrészi Önkormányzat elnökének keretösszegét Ft-ban határozza meg. 41/2012. (I. 31.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének az önkormányzat évi költségvetési tervének I. fordulós változatát továbbdolgozásra javasolja és egyben felkéri Fodor Krisztina jegyzõt, hogy az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 71. -ban biztosított jogkörében eljárva készítse elõ a költségvetési rendelet-tervezetet, a bizottsági és testületi ülésen elhangzottak figyelembe vételével felhatalmazza, hogy egyeztetõ megbeszéléseket kezdeményezzen az önállóan mûködõ költségvetési szervekkel a kiadások csökkentése érdekében. A bizottsági- és testületi üléseken elhangzott módosítási javaslatok az alábbiak: Az intézmények dologi kiadásának csökkentése ~380 millióról ~320 millióra. A kiszállítással történõ szociális étkeztetés elvégzésére árajánlatok bekérése vállalkozóktól. Bérek eltérítésérõl kimutatás kérése ez ügyben esetleges rendeletmódosítás lehetõsége. Városgondnokságnál 6-7 személyes brigádautó vásárlásra elkülönített e Ft összeg kerüljön ki a évi költségvetésbõl. Fogászati szakrendelõbe szék vásárlására elkülönített e Ft összeg kerüljön ki a évi költségvetésbõl. Hivatali autó vásárlására elkülönített e Ft összeg kerüljön ki a költségvetésbõl. Elektromos ügyintézés bevezetésére elkülönített e Ft kerüljön ki a költségvetésbõl. Közvilágítás fejlesztésére e Ft elkülönítése kerüljön bele a költségvetésbe. Iszapkotrás megakadályozására elkülönített e Ft összeget csökkenteni kell e Ft-ra, mivel a kotrást évben nem kívánja a Képviselõ-testület megvalósítani, helyette e Ft kerüljön betervezésre a meder iszaposodásának felmérésére és napozó stégek készítésére. Balatonakarattyai óvodában radiátorok áthelyezésére elkülönített 180 e Ft összeg csökkentése egy radiátor árára. Kerti tó felújítására elkülönített 100 e Ft kerüljön ki a költségvetésbõl. A József A. úti és a Pilinszky János Általános Iskolai játszótér felújítására elkülönített e Ft és e Ft kerüljön ki a költségvetésbõl. Pilinszky János Általános Iskola és a Sportcsarnok felújítására elkülönített e Ft kerüljön ki a költségvetésbõl. Polgármesteri hivatal felújítására elkülönített e Ft összeg helyett az épület energiatakarékos korszerûsítéséhez szükséges tervek elkészítésének helye szerepeljen. Kultúra Háza külsõ, belsõ felújításának és a balatonakarattyai Közösségi Ház tervezési díja szerepeljen a költségvetésben. Államháztartáson kívüli mûködési célú támogatásokból e Ft kerüljön át a szociális ellátások keretén belül az átmeneti segély keretösszegére. Folyamatban lévõ, áthúzódó tervek elkészítésének költségei a költségvetésbe kerüljenek bele. Felkéri a polgármestert, hogy a módosításokat követõen a költségvetési rendelettervezetet nyújtsa be a képviselõ-testület elé. 42/2012. (I. 31.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a Tátorján Szociális Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft (8174 Balatonkenese, Dózsa Gy. tér 1.) évi költségvetési tervezetével kapcsolatos elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta. A Képviselõ-testület a Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. (8174 Balatonkenese, Dózsa Gy. tér 1.) évi költségvetési tervezetét az elõterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja, a 8,5 M Ft összegû támogatást részére 10 havi bontásban átutalja évben. A Képviselõ-testület felkéri Tömör István polgármestert, hogy a döntésrõl a Tátorján Kft ügyvezetõjét értesítse és a dr. Koczkás Sándor ügyvéd által elõkészített támogatói megállapodást írja alá.

6 6 Balatonkenesei Hírlap Különkiadás 43/2012. (I. 31.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a Tátorján Szociális Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft (8174 Balatonkenese, Dózsa Gy. tér 1.) ügyvezetõi állásával kapcsolatos elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta. A Képviselõ-testület a Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetõi álláshelyére a jelenlegi ügyvezetõ megbízását javasolja folytatólagosan december 31. napjáig. A Képviselõ-testület felhatalmazza Tömör István polgármestert, hogy a döntést képviselve a Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft taggyûlésén szavazati jogával éljen. 44/2012. (I. 31.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a Balaton Keleti Kapuja TDM feladatátadással kapcsolatos elõterjesztést 1. A Képviselõ-testület meg kívánja várni a Veszprém Megyei Kormányhivatal írásbeli iránymutatását, illetve a közremûködõ szervezet szintén írásos állásfoglalását az ügyrõl, azt követõen dönt határozattal a feladatátadással kapcsolatos elõterjesztésrõl. 2. A Képviselõ-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy az írásbeli állásfoglalások megérkezését követõen azokat terjessze a Képviselõ-testület elé. 45/2012. (I. 31.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testülete megtárgyalta a Közbeszerzési Szabályzatának tervezetérõl szóló elõterjesztést, és az alábbi határozatot hozta. A Képviselõ-testület a Közbeszerzési Szabályzatot az elõterjesztés melléklete szerinti tartalmat kiegészítve az alábbiak szerint fogadja el: A Közbeszerzési Szabályzat III., A közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok, felelõsségi rend címû fejezetét kibõvíti az alábbiak szerint: 8. Projektmenedzser (Támogatásból megvalósuló beszerzések esetén) - a közbeszerzési eljárás elõkészítésében és lefolytatásában együttmûködik a mûszaki irodával, illetve a külsõ szakértõvel - a pályázattal való megfelelés szempontjából a bíráló bizottság jóváhagyását megelõzõen véleményezi a részvételi / ajánlati felhívás tervezeteket. A Közbeszerzési Szabályzat a határozat mellékletét képezi. 46/2012. (I. 31.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a KDOP-4.1.1/F-11 kódszámú, Környezetfejlesztési akciók a fenntartható településekért címû pályázati felhívással kapcsolatosan a 465/2011. (IX. 29.) számú határozat módosítása, illetve a tervezõ és geodéta kiválasztásával kapcsolatos elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Az Önkormányzat a pályázaton nem kíván indulni. A pályázat önrészének összegét kiegészíti Ft-ra, és ezen összeget szerepelteti az önkormányzat évi költségvetésében, a pályázatban szereplõ célok megvalósítására. A Képviselõ-testület megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételével FEBRUÁR 8-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉN 48/2012. (II. 08.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a rendkívüli idõjárás miatti gyorssegélyek szociális keretének meghatározásával kapcsolatos szóbeli elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta. A Képviselõ-testület javasolja a Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság elnökének, hogy a rendkívüli idõjárás fennállása alatt a bizottságot rendkívüli ülésre hívja össze a beérkezett átmeneti segélyek elbírálása céljából. A Képviselõ-testület megbízza Kelemen Zoltánt, a Városgondnokság vezetõjét a Kulturális- és Szociális Bizottság határozatai alapján szükséges tûzifa beszerzésével és a segélyezettek részére történõ kiszállításával. a határozatról az érintetteket értesítse FEBRUÁR 22-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉN 50/2012. (II. 22.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Balatonkenese Város Önkormányzata megtárgyalta a Tenderauditor Kft (1138 Budapest, Meder u. 8.) megbízási szerzõdés kiegészítése tárgyú elõterjesztést A Képviselõ-testület Balatonkenese Város Önkormányzata (8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.) és a Tenderauditor Kft (1138 Budapest, Meder u. 8.) között május 3. napján létrejött megbízási szerzõdésének szerzõdés kiegészítését az elõterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, mely az alábbi: - Megbízási szerzõdés 1. pontjában 2. alpontjához a KDOP /C-11 Kistelepüléseken a településkép javítása címû pályázati felhíváshoz a Funkcióanalízis elnevezésû dokumentációt, - Megbízási szerzõdés 1. pontjában 4. alpontjához a KDOP /E-11 Helyi és térségi jelentõségû vízvédelmi rendszerek címû pályázati felhíváshoz Megvalósíthatósági Tanulmányt Megbízott a Megbízó számára, az elõírt tartalommal elkészíti. A megbízási díj dokumentumonként a Megbízási szerzõdés 5. pontjában foglaltak szerint Ft + Áfa, azaz egymillió-kilencszázezer forint + Áfa, a teljesítés napján érvényes Áfa jogszabályoknak megfelelõen. Az eredeti szerzõdés valamennyi pontja továbbra is érvényben marad. A Képviselõ-testület felhatalmazza Tömör István polgármestert a szerzõdés kiegészítés aláírására. A szerzõdés kiegészítés a határozat mellékletét képezi FEBRUÁR 23-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATOK: Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ, Igennel szavazók száma: 5 fõ, Nemmel szavazók száma: 1 fõ, Tartózkodók száma: 1 fõ. 53/2012. (II. 23.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta az önkormányzat évi költségvetésének II. fordulóját, amelyben a beruházási és fejlesztési célok között szereplõ, fásításra elkülönített 6 millió forintot átcsoportosítja az önkormányzati bérlakások felújítására és a Bercsényi Strand terveinek engedélyeztetésére. 54/2012. (II. 23.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének az önkormányzat évi költségvetésének II. fordulójának tárgyalása során az alábbi módosításokat teszi: 1. A Városgondnokság bevételeit kéri ,- Ft-tal, az önkormányzat helyi adóbevételeit ,- Ft-tal megemelni. 2. Az önkormányzat intézményeinél összesen a dologi kiadást ,- Ft-tal csökkenti. 3. A évi költségvetési rendelet tervezet II. fordulójának 6. sz. mellékletében: a) a 3. sort törli b) a 11. sort ,- Ft-ra csökkenti c) a 23. sort törli d) a 25. sort Ft-tal megemeli e) a 27. sort törli f) a 28. sort ,- Ft-ra csökkenti g) a 33. sort törli h) sort ,- Ft-tal csökkenti 4. A Képviselõ-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 55/2012. (II. 23.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének az Önkormányzat évi költségvetésének megalkotásakor pontosítja a térítési díjak összegét úgy, hogy a kedvezményeket változatlanul hagyja.

7 Különkiadás Balatonkenesei Hírlap 7 56/2012. (II. 23.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesülettel strandbejárást tart február 28-án, kedden 11 órakor a balatonakarattyai Lidó strandon. A strand üzemeltetésének esetleges átadása ügyében egyeztetést tart március 1-jén 15 órakor Balatonkenese Polgármesteri Hivatalban. 57/2012. (II. 23.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta Az önkormányzat turisztikai, idegenforgalmi, településarculat kialakítási és fenntartási feladataival kapcsolatos döntések. Felkészülés a nyári szezonra tárgyban készített elõterjesztéseket és az alábbi határozatot hozta. 1. A Képviselõ-testület a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár beszámolóját az elõterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 2. A Képviselõ-testület felkéri Gyõrfi Károlyné intézményvezetõt, hogy a balatonkenesei könyvtár nyitva tartását az igényeknek megfelelõen alakítsa át és heti két napon délután 18 óráig határozza meg a könyvtár nyitva tartását. 3. A Képviselõ-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 58/2012. (II. 23.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta Az önkormányzat turisztikai, idegenforgalmi, településarculat kialakítási és fenntartási feladataival kapcsolatos döntések. Felkészülés a nyári szezonra tárgyban készített elõterjesztéseket és az alábbi határozatot hozta. A Képviselõ-testület a Városgondnokság beszámolóját az elõterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselõ-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 59/2012. (II. 23.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta Az önkormányzat turisztikai, idegenforgalmi, településarculat kialakítási és fenntartási feladataival kapcsolatos döntések. Felkészülés a nyári szezonra tárgyban készített elõterjesztéseket és az alábbi határozatot hozta. A Képviselõ-testület a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület - Tourinform Iroda beszámolóját az elõterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselõ-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 60/2012. (II. 23.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Horváth József Alsóréti Üdülõegyesület vezetõ által megtett szóbeli indítványra az alábbi határozatot hozta június 1. napjától a strandszezon idejére egy vendégéjszaka tartózkodás utáni idegenforgalmi adó befizetés ellenében 1 db turista strandjegyet biztosít június 1-je és augusztus 31-e közötti beváltással a közvetlen vízparti területtel nem rendelkezõ szállásadók részére. A kedvezmény az önkormányzati tulajdonban lévõ strandokra vonatkozik. A fentiek szerint biztosított turista strandjegyek kizárólag a Tourinform Irodában vehetõk át. A nyilvántartásért a Tourinform iroda vezetõje felelõs. A képviselõ-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy az érdekelteket tájékoztassa. Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ, Igennel szavazók száma: 4 fõ, Nemmel szavazók száma: 3 fõ. 61/2012. (II. 23.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár vezetõje által elkészített, Balatonkenese város évi rendezvénytervét és az alábbi határozatot hozta. A Képviselõ-testület a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár által készített évi rendezvénytervet az elõterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselõ-testület az önkormányzat évi költségvetésébõl E Ft keretösszeget biztosít a évi rendezvények megszervezéséhez. A Képviselõ-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ, Igennel szavazók száma: 4 fõ, Tartózkodók száma: 3 fõ. 62/2012. (II. 23.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának évi munkájáról szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta: A Képviselõ-testület a Polgármesteri Hivatal évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 63/2012. (II. 23.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a civil szervezetek évi támogatására történõ pályázati kiírással kapcsolatos elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta. A Képviselõ-testület a Balatonkenese székhelyû civil szervezetek támogatására évben pályázatot ír ki. A Képviselõ-testület a civil szervezetek évi támogatására vonatkozó pályázati ûrlapot az elõterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselõ-testület a pályázatok benyújtási határidejét április 10. napjában határozza meg. A Képviselõ-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket, valamint a bejegyzett civil szervezetek képviselõit értesítse. 64/2012. (II. 23.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Balatonkenese Város Önkormányzata megtárgyalta Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok és Lengyel János Részönkormányzat vezetõ Balatonakarattya településrész leválásáról szóló önálló képviselõi indítványát 1.A Képviselõ-testület Balatonakarattya településrész leválásának tárgyában falugyûlést hív össze március 1. napján Balatonakarattya, Iskola u. 7. szám alatti Közösségi Házban. 2.A Képviselõ-testület felkéri Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 65/2012. (II. 23.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének tudomásul vette, hogy Lengyel János képviselõ a Lidó strand további üzemelése tárgyában írt képviselõi önálló indítványát visszavonta. 66/2012. (II. 23.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta az Országos Terepkerékpáros Turisztikai Szövetség felajánlása alapján az elsõ magyar balatoni Bringa Park létrehozásának megpályázási lehetõségét Elviekben támogatja az Országos Terepkerékpáros Turisztikai Szövetség együttmûködési ajánlatát és a konzorciumi pályázaton való indulás lehetõségét. Tervezett helyszínek közül: a) Mátyás kert b) Stadion utcai futballpálya javasolja. Megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételével és az érintettek tájékoztatásával.

8 8 Balatonkenesei Hírlap Különkiadás 67/2012. (II. 23.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a Balatonkenese 71.sz. Lepsény-fenékpuszta II. rendû km szelvényben buszöböl-pár megvilágítására szolgáló napelemes kandeláber-pár kiépítésére telepítésére beérkezett árajánlatokat A Képviselõ-testület az árajánlatok közül az Eurosolar Kft. 2 db napelemes kiépítésre és telepítésre adott kandeláberre Áfa, bruttó forint összegû ajánlatát fogadja el. Megbízza a polgármestert, hogy az érintetteket értesítse a döntésrõl. 68/2012. (II. 23.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a Balatonkenese Balatonakarattya 71. számú fõút templom melletti gyalogátkelõhely átalakítása és Balatonakarattya település határában buszmegálló öbölpár kialakítása címû pályázattal kapcsolatos elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Balatonkenese Város Önkormányzata Társfinanszírozási szerzõdést köt a Közlekedésfejlesztési és Koordinációs Központtal, valamint a Magyar Közút Zrt-vel a Buszöböl-pár a 71. sz. fõút km szelvényében projekt megvalósítására. A határozat mellékletét képezi a Társfinanszírozási Szerzõdés. A Képviselõ-testület felhatalmazza Tömör István polgármestert az elõterjesztéshez csatolt szerzõdés aláírására. 69/2012. (II. 23.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a Balatonkenese Balatonakarattya 71. számú fõút templom melletti gyalogátkelõhely átalakítása és Balatonakarattya település határában buszmegálló öbölpár kialakítása címû pályázattal kapcsolatos elõterjesztést Balatonkenese Város Önkormányzata az önrész összegét, bruttó Ft-ot a Közlekedési feladatok és programok számlaszámra legkésõbb március 1. napjáig megfizeti és a befizetésrõl szóló igazolást megküldi a KKK kapcsolattartója részére. A Képviselõ-testület megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételével. 70/2012. (II. 23.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta A Helyi és térségi jelentõségû vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója KDOP 4.1.1/E-11 pályázat megvalósításához szükséges együttmûködési megállapodás az érintett tulajdonosokkal tárgyú elõterjesztést Balatonkenese Város Önkormányzata A Helyi és térségi jelentõségû vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója KDOP 4.1.1/E-11 pályázat elnyerése esetén a tulajdonát képezõ 0202 hrsz-ú m 2 területû használaton kívüli út ingatlant térítésmentesen elcseréli a 0201/4 hrsz-ú ingatlanból a csapadékvíz-elvezetõ rendszer megvalósításához szükséges ~ m 2 nagyságú területtel. A Képviselõ-testület megbízza Tömör István polgármestert és dr. Koczkás Sándor ügyvédet a szükséges intézkedések megtételével. 71/2012. (II. 23.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta A Helyi és térségi jelentõségû vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója KDOP 4.1.1/E-11 pályázat megvalósításához szükséges együttmûködési megállapodás az érintett tulajdonosokkal tárgyú elõterjesztést 1. Balatonkenese Város Önkormányzata A Helyi és térségi jelentõségû vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója KDOP 4.1.1/E-11 pályázat elnyerése esetén a 0201/3 hrsz-ú ingatlan térítésmentes használatára szerzõdést köt a tulajdonossal szolgalmi jog bejegyzéssel. 2. A Képviselõ-testület megbízza Tömör István polgármestert és dr. Koczkás Sándor ügyvédet a szükséges intézkedések megtételével. Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ, Igennel szavazók száma: 4 fõ, Nemmel szavazók száma: 3 fõ. 72/2012. (II. 23.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta A Helyi és térségi jelentõségû vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója KDOP 4.1.1/E-11 pályázat megvalósításához szükséges együttmûködési megállapodás az érintett tulajdonosokkal tárgyú elõterjesztést 1. Balatonkenese Város Önkormányzata A Helyi és térségi jelentõségû vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója KDOP 4.1.1/E-11 pályázat elnyerése esetén a 0201/2 hrsz-ú m 2 területû ingatlanra Ft vételárral az elõszerzõdést megköti a tulajdonossal, és az ingatlan adásvétele a pályázat megnyerése esetén realizálódik. 2. A Képviselõ-testület megbízza Tömör István polgármestert és dr. Koczkás Sándor ügyvédet a szükséges intézkedések megtételével. 73/2012. (II. 23.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta dr. Németi Sándor (8174 Balatonkenese, Táncsics u.3.) háziorvos feladat-ellátási szerzõdés módosítására vonatkozó elõterjesztését, hozzájárul, hogy dr. Németi Sándor egyéni vállalkozói forma helyett KENESE-MED Kft. néven és társasági formában lássa el Balatonkenese, 1. sz. felnõtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatait január 1. napjától. A Képviselõ-testület hozzájárul a rendelési idõ módosításához az alábbiak szerint: Hétfõ: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: A módosított feladat-ellátási szerzõdés a határozat mellékletét képezi. a határozatról az érintettet értesítse, és felhatalmazza a feladat-ellátási szerzõdés módosítás aláírására. Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ, Igennel szavazók száma: 6 fõ, Tartózkodók száma: 1 fõ. 74/2012. (II. 23.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 31/2012. (I. 26.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: Balatonkenese Város Önkormányzata megtárgyalta a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár által elõterjesztett Új Széchenyi Terv keretében benyújtható pályázati lehetõségeket és az alábbi határozatot hozta: A Képviselõ- testület hozzájárul a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár által a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - Tudásexpo Express támogatására - tárgyú pályázaton való részvételhez. A Képviselõ- testület nyilatkozik a projektben vállalt alábbi tevékenységek elvi támogatásáról: vállalja a könyvtári fenntartást továbbra is a projekt befejezését követõ 5 éven keresztül 1 fõ könyvtáros alkalmazását szintén a projekt befejezését követõ 5 éven keresztül a pályázat kapcsán elnyert könyvtári számítógéppark karbantartását a projekt befejezését követõ 5 éven keresztül és a pályázati útmutató C10 pontban elõírt, fenntartásra vonatkozó kötelezettségek kapcsán arról, hogy nem hoz olyan döntést, amely a jelzett projekt vonatkozásában a fenntartási kötelezettség biztosításának lehetõségét akadályozná. a határozatról az érintetteket értesítse FEBRUÁR 29-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉN 82/2012. (II. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének

9 Különkiadás Balatonkenesei Hírlap 9 megtárgyalta az MB 55 Építõipari és Szolgáltató Bt. Bercsényi strand engedélyezési tervek elkészítése során az önkormányzat érdekeinek képviselete, mint tanácsadó és lebonyolító, lejárt szerzõdés utáni számlázása tárgyú elõterjesztést A Képviselõ-testület mivel nincs elfogadott árajánlat és szerzõdés, nem engedélyezi az MB 55 Bt számláinak kiegyenlítését. Kéri az egyeztetési jegyzõkönyvek felülvizsgálatát Fodor Krisztina jegyzõ, Dr. Koczkás Sándor ügyvéd, Szabó Zoltán fõépítész, és Farkas Sándor (MB 55 Bt részérõl) és Tölgyesi Ákos közmûtervezõ (Pannonterv-Veszprém Kft.) közremûködésével. a határozatról az érintetteket értesítse MÁRCIUS 7-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉN Jelenlévõ képviselõk száma: 6 fõ, Igennel szavazók száma: 4 fõ, Nemmel szavazók száma: 1 fõ, Tartózkodók száma: 1 fõ. 87/2012. (III. 07.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a évi költségvetési rendelet tervezet elõterjesztését és az alábbi határozatot hozta. A Képviselõ-testület a Balatonkenese Város Önkormányzat évi költségvetési rendeletéhez készített elõterjesztés mellékletét képezõ táblázatban foglalt adatokat elfogadja, 1. melléklet Balatonkenese Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntésekbõl származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban táblázat 2. melléklet Balatonkenese Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások, kedvezmények táblázat 3. melléklet Balatonkenese Város Önkormányzatának évi költségvetési bevételeinek mérlege táblázat 4. melléklet Balatonkenese Város Önkormányzatának évi költségvetési kiadásainak mérlege táblázat 5. melléklet Kippkopp Óvoda és Bölcsõde elõirányzat felhasználási ütemterve évre táblázat 6. melléklet Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény elõirányzat felhasználási ütemterve évre táblázat 7. melléklet Városgondnokság elõirányzat felhasználási ütemterve évre táblázat 8. melléklet Közmûvelõdési Intézmény elõirányzat felhasználási ütemterve évre táblázat 9.melléklet Területi Szociális Szolgáltató Intézmény elõirányzat felhasználási ütemterve évre táblázat 10. melléklet Önkormányzati elõirányzat felhasználási ütemterve évre táblázat 11. melléklet Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatalának elõirányzat felhasználási ütemterve évre táblázat módosításával fogadja el. A táblázatok a határozat mellékletét képezik. 90/2012. (III. 07.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének az Önkormányzat és az ÖBÖL TV Kft. (székhely: 8174 Balatonkenese, Mikes K. u. 8/5.) között lévõ támogatási szerzõdéssel kapcsolatos szóbeli indítványt megtárgyalta A Képviselõ-testület a évre szóló támogatási szerzõdést évben változatlan formában hatályban tartja mindaddig, amíg a évi támogatásra szóló szerzõdés aláírásra nem kerül. A évi támogatási szerzõdés megkötéséig idõarányosan a évre meghatározott támogatási összeget biztosítja. A évre szóló támogatási szerzõdés szerinti támogatás összegét csökkentve azt az idõarányosan kifizetett évi szerzõdés szerinti összeggel a szerzõdés aláírását követõen a negyedévi kifizetésekre egyenlõ mértékben felosztja. a határozatról az érintetteket értesítse. 91/2012. (III. 07.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a Kippkopp Óvoda és Bölcsõde Alapító Okiratának módosítását megtárgyalta és a következõ határozatot hozta: A Kippkopp Óvoda és Bölcsõde Alapító Okiratának módosítását és egységes szerkezetét az elõterjesztés szerinti tartalommal és formában jóváhagyja. Az alapító okirat a határozat mellékletét képezi. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a döntésrõl az érintetteket értesítse és az alapító okiratot aláírja MÁRCIUS 14-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉN 97/2012. (III. 14.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Balatonkenese Város Önkormányzata megtárgyalta a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtárnak a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Szakkollégiuma által meghirdetett pályázaton való részvételével kapcsolatos elõterjesztést A Képviselõ- testület hozzájárul a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtárnak a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Szakkollégiuma által kiírt pályázaton való részvételéhez a május augusztus 25. között megvalósuló kulturális rendezvényeinek támogatása céljából. A Képviselõ-testület a pályázaton való részvételhez szükséges 7 M Ft önerõ összegét, valamint a nevezési díj bruttó Ft öszszegét a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár évi rendezvénykerete terhére biztosítja. a határozatról az érintetteket értesítse MÁRCIUS 29-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATOK: 100/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a helyi adókról szóló rendelet módosítása tárgyú napirend kapcsán az alábbi határozatot hozta. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a külterületi ingatlanokkal kapcsolatos adókivetésre kérjen szakmai alternatívákat a támogatás formáját és a kivethetõ adómértéket tekintve illetõleg tájékoztatást kérjen az ügyben a környezõ települések Polgármesteri Hivatalaitól. 101/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a Gazdasági program megalkotásáról szóló elõterjesztést a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV tv a alapján a módosított, évre szóló Balatonkenese Város Önkormányzatának Gazdasági Programját a képviselõ-testületi ülésen kiosztottak szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselõ-testület megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. A Gazdasági Program a határozat mellékletét képezi. 102/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta Balatonkenese Város Önkormányzata évi közbeszerzési tervérõl szóló elõterjesztést A Képviselõ-testület elfogadja a Kbt. 33. (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelõ Balatonkenese Város Önkormányzata évre szóló éves összeállított közbeszerzési tervét az elõterjesztés melléklete szerinti tartalommal. A közbeszerzési terv a határozat mellékletét képezi. 103/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testülete dr. Bíró Gábor 8172 Balatonakarattya, Árpád u szám alatti lakos Balatonkenese-Balatonakarattya strandjait érintõ fejlesztési javaslatai tárgyú kérelmét megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy határozott, hogy Balatonkenese-Balatonakarattya strandjainak vonatko-

10 10 Balatonkenesei Hírlap Különkiadás zásában kabinsor létesítését, mozgássérült vízbeemelõ berendezés létesítését nem támogatja. Képviselõ-testület megbízza Tömör István polgármestert az érintettek értesítésére. 104/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Balatonkenese Város Önkormányzata megtárgyalta a Lidó strand további üzemelése tárgyában írt elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta. A Lidó strandot fizetõs stranddá nyilvánítja Lidó strand belépõjegy árairól a többi strand jegyárainak meghatározásakor dönt. A Képviselõ-testület az Önkormányzat tulajdonában lévõ Lidó strand üzemeltetését a Városgondnokságnak átadja. 105/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület évi támogatásáról szóló elõterjesztést megtárgyalta és a következõ határozatot hozta. a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület részére évben a 124/2011. (III. 24.), és 194/2011. (IV. 14.) számú határozatai szerint nyújt támogatást. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 106/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Balatonkenese Város Önkormányzata megtárgyalta Lengyel János Nyári felkészülés tárgyában írt képviselõi elõterjesztését és Tömör István polgármester által arra adott szóbeli válaszokat elfogadta. 107/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Balatonkenese Város Önkormányzata megtárgyalta Lengyel János Nyári felkészülés tárgyában írt képviselõi elõterjesztését és az alábbi határozatot hozta: A Képviselõ-testület felkéri Kelemen Zoltán Városgondnokot, hogy a Bercsényi lejáró elhanyagolt állapotát szüntesse meg. A Képviselõ-testület felkéri Tömör István polgármestert, hogy az érintettet a döntésrõl értesítse. Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ, Igennel szavazók száma: 5 fõ, Tartózkodók száma: 2 fõ 108/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta Balatonakarattya leválását elõkészítõ bizottság kérését, A szakértõi vélemények elkészítésére 5 millió forint összeget biztosít a évi költségvetésben a pénzmaradvány terhére. Az ügyben az önkormányzathoz beérkezett, szakértõi vélemények elkészítésérõl szóló árajánlatokról és a számlák kifizetésérõl a Képviselõ-testület dönt. Felkéri Fodor Krisztina jegyzõt, hogy a költségvetési rendelet módosításáról gondoskodjon. Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ. Igennel szavazók száma: 7 fõ. 109/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában lévõ szociális bérlakások felújításának költségeirõl szóló elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A képviselõ testület évben nem szándékozik nagyobb összegû állagmegóvó beruházást elvégezni a szociális szolgálati lakásokon Megbízza a Városgondnokság vezetõjét a költségvetésében a betervezett javítások elvégzésével a lakásokon. 110/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a 371/2010/áig. számú szerzõdés módosítása tárgyában készített elõterjesztést és az alábbi döntést hozta. hozzájárul Balatonkenese Város Önkormányzata és Thury Pál egyéni vállalkozó között létrejött 371/2010/áig. sz. Bérleti szerzõdés módosításához, mely szerint a Bérlõ FULL-UNIVERSAL Kft-(8172 Balatonkenese Árpád u. 50, adószáma: ) lesz. A szerzõdés többi pontja változatlan marad. az érintettet a döntésrõl értesítse, és felhatalmazza a módosított szerzõdés aláírására. 111/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Balatonkenese Város Önkormányzata megtárgyalta a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár az Új Széchenyi Terv keretében a Társadalmi Megújulás Operatív Programban kiírt pályázati lehetõségein való részvételi szándékáról szóló elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1.A Képviselõ- testület hozzájárul a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtárnak a Múzeumok Mindenkinek Program Múzeumok oktatási képzési szerepének erõsítése címû pályázaton való részvételéhez az alábbi célok támogatása céljából. 2.Múzeumpedagógiai programsorozatok tervezése és megvalósítása a múzeumi gyûjtemények jellegéhez igazodva. Iskolabarát élményprogramok megvalósítása, múzeumi órák, múzeumi napok, szakkörök, tematikus foglalkozások, szünidei kompetenciafejlesztõ táborok formájában. A foglalkozásokhoz szükséges anyagokra, eszközökre, a foglalkozásokat megvalósítók díjazására fordítható a pályázati támogatási összeg. A projekt megvalósításának ideje 15 hónap: október január 2. Az önkormányzat 20 M Ft támogatásra nyújt be pályázatot. A támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a. (A pályázat önrész nélküli.) 3.Beadási határidõ: április Az önkormányzat vállalja, hogy a támogatott projekt keretében létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését követõen legalább 5 évig fenntartja és üzemelteti. 5.A Képviselõ-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 112/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Balatonkenese Város Önkormányzata megtárgyalta a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár az Új Széchenyi Terv keretében a Társadalmi Megújulás Operatív Programban kiírt pályázati lehetõségein való részvételi szándékáról szóló elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta. A Képviselõ- testület hozzájárul a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtárnak A múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatási képzési szerepének infrastrukturális erõsítése címû pályázaton való részvételéhez az alábbi célok támogatása céljából. A pályázati lehetõséggel megvalósul a Tájház számítástechnikai fejlesztése, valamint az Iparosház két helyiségének belsõ felújítása, alkalmassá téve oktatótermekként történõ használatát. Cél ezzel a tájházi, már meglévõ foglalkoztató téliesítése. A pályázat C komponense segítségével szerver, képernyõ, nyomtató, szoftver, számítógép, projektor, interaktív térkép, érintõképernyõs konzol beszerzésére, ezen fejlesztések a balatonkenesei Tájházban valósulnak meg. A pályázati támogatás, amelyre az önkormányzat pályáz: ( A + C komponens) összege: Ft. A támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a. (A pályázat önrész nélküli.) Beadási határidõ: a pályázati kiírásnak megfelelõen. Az önkormányzat vállalja, hogy a támogatott projekt keretében létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését követõen legalább 5 évig fenntartja és üzemelteti. a határozatról az érintetteket értesítse. Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ, Igennel szavazók száma: 4 fõ, Nemmel szavazók száma: 2 fõ, Tartózkodók száma: 1 fõ 113/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének az ÖBÖL TV Kft. támogatási kérelmérõl szóló elõterjesztést megtárgyalta és a következõ határozatot hozta.

11 Különkiadás Balatonkenesei Hírlap Az ÖBÖL TV Kft-t (8174 Balatonkenese, Mikes Kelemen utca 8/5.; Cg.j.szám: ; képviseli: Balázs Gyula ügyvezetõ) költségvetési évben mindösszesen Ft-tal, azaz Négymillió forinttal támogatja. 2. A képviselõ-testület a támogatás összegét évi költségvetésében a mûködési célú keret terhére biztosítja. 3. A Képviselõ-testület 90/2012. (III.07.) számú határozatában megállapított és támogatott részére elszámolási kötelezettséggel átadott Ft-ot a évi támogatási összegbe beszámítja, és ezen felül évre vissza nem térítendõ támogatást a következõ ütemezésben biztosítja a kedvezményezett részére: június Ft szeptember Ft november Ft 4. A képviselõ-testület kikötésként rögzíti, hogy támogatott a támogatás felhasználásáról legkésõbb január 15. napjáig köteles a Polgármesteri Hivatal jegyzõje felé hiánytalanul elszámolni. A pénzügyi elszámolás mellékleteként a számviteli elõírásoknak megfelelõ kiegyenlített számlák hitelesített másolatát, illetve a kifizetést igazoló egyéb dokumentumokat, számlát helyettesítõ bizonylatokat a támogató részére a pénzügyi elszámolás keretében kell átadni. 5. A Képviselõ-testület felhatalmazza Tömör István polgármestert a támogatási szerzõdés aláírására, felkéri dr. Koczkás Sándor ügyvédet a támogatási szerzõdés elkészítésével. 114/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének az ÖBÖL TV Kft évre nyújtott támogatás elszámolásáról készült elõterjesztést megtárgyalta és a következõ döntést hozta: 1. A Képviselõ-testület az ÖBÖL TV Kft-t (8174 Balatonkenese, Mikes Kelemen utca 8/5.; Cg.j.szám: ; képviseli: Balázs Gyula ügyvezetõ) évi támogatásról szóló beszámolóját elfogadja. 2. A Képviselõ-testület felkéri Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érdekelteket tájékoztassa. 115/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény igazgatói állás pályázatról készült elõterjesztést megtárgyalta és a következõ határozatot hozta: pályázatot hirdet a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény (Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 10.) igazgatói munkakör betöltésére. Képesítési és egyéb feltételek: Közoktatási törvény szerinti képesítés, pedagógus-munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat, pedagógus szakvizsga, legalább 5 év vezetõi gyakorlat Elõny: 5 éves iskolaigazgatói gyakorlat Az állás elfoglalásának ideje: augusztus 16., a megbízás augusztus 15-ig, öt évre szól. A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõen a szakmai véleményezés utáni 30. napot követõ elsõ képviselõ-testületi ülés idõpontja. A pályázathoz csatolni kell: adatvédelmi nyilatkozatot; nyilatkozatot arról, hogy a pályázó személyét érintõ kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülés tartását kéri A pályázatot Balatonkenese Város Önkormányzatához, Tömör István polgármester címére zárt borítékban kell benyújtani: 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat közzétételérõl és Oktatási Közlönyben valamint Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történõ megjelentetésérõl is gondoskodjon. 116/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény igazgatók kötelezõ óraszámával kapcsolatos elõterjesztést megtárgyalta és a következõ határozatot hozta. 1. A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben 2011/2012 tanévre II. félévére vonatkozóan az iskolaigazgató kötelezõ óraszámát illetõen fenntartja 457/2010. (VIII. 25.) számú határozatában megállapított 2 óra/hét kötelezõ óraszámot. 2. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érdekelteket tájékoztassa. 117/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a Balatonkenese Városért Közalapítvány (továbbiakban: alapítvány) alapítója a megtárgyalta az alapítványt elnöki és kuratóriumi tagságról történõ lemondással kapcsolatos elõterjesztést és a következõ határozatot hozta. Tudomásul veszi, hogy Szíjártó Csaba az alapítvány elnöki tisztségérõl lemond, azzal a kikötéssel, törvényi felhatalmazás alapján, hogy az új elnök megválasztásáig és az alapító okirat cégbíróságon történõ átvezetéséig az alapítvány elnöke marad Tudomásul veszi, hogy Szíjártó Csaba az alapítvány kuratóriumi tisztségérõl lemond. A képviselõ-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy az érintetteket értesítse. 118/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megköszöni Szijártó Csaba Balatonkenese Városért Közalapítvány elnökeként és tagjaként a településért végzett kiemelkedõ munkáját. 119/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a Balatonkenese Városért Közalapítvány (továbbiakban: alapítvány) alapítója megtárgyalta az alapítványt tagságról történõ lemondással kapcsolatos elõterjesztést és a következõ határozatot hozta. A Képviselõ-testület tudomásul veszi Bajnok Andrea 8172 Balatonkenese, Szent István u. 28. szám alatti lakos alapítványi tagságáról történõ lemondását. az érintetteket értesítse. 120/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megköszöni Bajnok Andrea Balatonkenese Városért Közalapítvány tagjaként a településért végzett munkáját. Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ, Igennel szavazók száma: 2 fõ, Tartózkodók száma: 5 fõ 133/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta az MB 55 Bt. Bercsényi strand engedélyezési tervek elkészítése során az önkormányzat érdekeinek képviselete, mint tanácsadó és lebonyolító számlája tárgyú elõterjesztést és megfelelõ arányú többségû igen szavazat hiányában elutasította az alábbi határozati javaslatot: MB55 Bt. nem végzett tevékenységet az önkormányzat érdekében a Balatonkenese Bercsényi strand, engedélyezési tervdokumentáció megvalósíthatósági felülvizsgálata tárgyában A Képviselõ-testület jogalap hiányában nem járul hozzá az MB55 Bt. Balatonkenese Bercsényi strand, engedélyezési tervdokumentáció megvalósíthatósági felülvizsgálata tárgyában beadott számla ,- Ft + Áfa kifizetéséhez. Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ, Igennel szavazók száma: 5 fõ, Tartózkodók száma: 2 fõ. 134/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta az MB 55 Bt. Bercsényi strand engedélyezési tervek elkészítése során az önkormányzat érdekeinek képviselete, mint tanácsadó és lebonyolító számlája tárgyú elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

12 12 Balatonkenesei Hírlap Különkiadás Az MB 55 Bt. a augusztus 11. napján megkötött megbízási szerzõdésen túl az önkormányzat érdekében plusz munkát nem végzett a Balatonkenese Bercsényi strand, engedélyezési tervdokumentáció megvalósíthatósági felülvizsgálata tárgyában, ezért az MB 55 Bt. által benyújtott Balatonkenese Bercsényi strand, engedélyezési tervdokumentáció megvalósíthatósági felülvizsgálata tárgyában benyújtott, AM7SF számú, ,- Ft + Áfa összegû számlát jogalap hiányában befogadni nem áll módjában. A képviselõ-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy az érintetteket értesítse a döntésrõl. Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ, Igennel szavazók száma: 4 fõ, Tartózkodók száma: 3 fõ 135/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta az MB 55 Építõipari és Szolgáltató Bt. Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása tárgyában benyújtott számlával kapcsolatos elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta. Az MB 55 Bt. nem végzett tevékenységet Balatonkenese Omlás - és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása beruházás elõkészítése I. ütem tárgyában. A Képviselõ-testület nem járul hozzá az MB55 Bt. Balatonkenese Omlás - és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása beruházás elõkészítése I. ütem tárgyában beadott számla ,- Ft + Áfa kifizetéséhez jogalap hiányában. A képviselõ-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy az érintetteket értesítse a döntésrõl. ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ, Igennel szavazók száma: 7 fõ. 36/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a Balatonkenese 276.hrsz. ingatlannal kapcsolatos adásvételi szerzõdés semmissé nyilvánítása tárgyában készített elõterjesztést Felhatalmazza Tömör István polgármestert, hogy bontsa fel a 2004.május 17-én kelt adásvételi szerzõdést abban az esetben, ha vevõ a szerzõdés felbontásával egy idõben visszafizeti a vételárat. Az Önkormányzat elkészíti az Ingatlan adás vételi szerzõdést felbontó okiratot 75/2012. (II. 23.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a terület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelmet, évi I. félévi közterület-használati díjtétel tartozást nem módosítja, az elõzõleg engedélyezett részletfizetés végsõ határidejét december 31-re módosítja. 2.Amennyiben egy részletfizetés elmaradást mutat, abban az esetben az egész tartozás összege esedékessé válik és végrehajtás útján kéri a tartozást behajtatni. 121/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a védõnõi állás betöltésére az egészségügyrõl szóló évi CLIV. tv (1) bekezdése alapján határozatlan idõre, 6 hónap próbaidõvel Sallai Judit pályázót választotta meg. 122/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének - Fodor Krisztina jegyzõ javaslata alapján - az aljegyzõi állás betöltésére a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Tv. 31 (1) bek. alapján a pályázati kiírásnak megfelelõen határozatlan idõre, 6 hónap próbaidõvel Hegyes Zsuzsanna pályázót választotta meg. 125/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a Vidámpark (dodzsem, gyermek körhinta, felfújható csúszda) üzemeltetés iránti kérelmet és az alábbi döntést hozta. 1. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselõ-testülete Vidámpark (dodzsem, gyermek körhinta, felfújható csúszda) üzemeltetés iránti kérelemhez nem járul hozzá a balatonkenesei Vak Bottyán strand melletti keskeny nyúlványterületen. Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ, Igennel szavazók száma: 7 fõ. 126/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Vidámpark (dodzsem, gyermek körhinta, felfújható csúszda) üzemeltetés iránti kérelmére felajánlja az alábbi két, balatonakarattyai helyszínt: - Napfény ABC melletti parkoló területe - Balatonakarattya vasút melletti, régi kajári út, 543. hrsz. területén az alábbi feltételekkel: lakókocsit, sátrat szállító eszközöket és egyéb gépjármûveket a régi kajári út területén parkolhatja. a vállalkozó köteles Ft kauciót az Önkormányzat részére elõre befizetni, a bérleti szerzõdés lejártával a bérlõ a területet az eredeti állapotnak megfelelõen köteles helyreállítani. A napi díjat Ft/nap összegben határozza meg Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ, Igennel szavazók száma: 7 fõ. 127/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a Balatonkenese, Vak Bottyán pavilonsori WC üzemeltetése tárgyában készített elõterjesztést és az alábbi döntést hozta. 1. A kérelemnek helyt ad, és üzemeltetésre bérbe adja a Balatonkenese Város Önkormányzatának tulajdonában lévõ 3705 hrsz. alatti, Balatonkenese, Vak Bottyán pavilonsoron található nyilvános WC épületét WC-t üzemeltetés céljából. 2. A Bérleti díj összege: Ft/év. 3. A Képviselõ-testület felhatalmazza Tömör István polgármestert a Bérleti szerzõdés aláírására, amennyiben bérlõ a tartozását április 30-ig rendezte az Önkormányzat felé. Felkéri dr. Koczkás Sándor ügyvédet a bérleti szerzõdés elkészítésére. A Képviselõ-testület soron következõ ülését április 26-án (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatalban. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének közleménye a Képviselõ-testületi üléseken hozott határozatokról.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2012. február 23-án megtartott ülésének könyvéből Jelenlévő képviselők száma: 6 fő Igennel szavazók száma: 6 fő 51/2012. (II. 23.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 346/2012. (VII. 19.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 19. napján megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Sörédi Györgyné

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 236/2012. (XI.23.) Kt. Ali munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról Képviselő-testülete ali munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/167-4/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből 2012. március 29-én megtartott zárt ülésének könyvéből 119/2012. (III. 29.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői állás betöltésére az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 4-én megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 4-én megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 285/2012. (VI. 04.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. június 04. napján megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Lengyel János

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres

Részletesebben

Matematika-fizika szakos tanár

Matematika-fizika szakos tanár Hevesy György Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Hevesy György Általános Iskola Matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27. napján tartandó soron következő ülésére

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27. napján tartandó soron következő ülésére BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének könyvéből 314/2013. (VII. 23.) határozata Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. július 23. napján megtartott rendkívüli ülése

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 4-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 4-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 2012. április 4-én megtartott rendkívüli ülésének könyvéből 133/2012. (IV. 04.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. április 4. napján megtartott rendkívüli Képviselő-testületi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2012. március 29-én megtartott ülésének könyvéből Jelenlévő képviselők száma: 6 fő Igennel szavazók száma: 6 fő 98/2012. (III. 29.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére Tárgy: Intézményvezető felmentése, igazgatói pályázat kiírása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! I. Hivatali szervezeti változás

Tisztelt Közgyűlés! I. Hivatali szervezeti változás Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/273-11/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 3. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 3. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 3. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztató Tisztelt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztató Tisztelt

Részletesebben

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 25. napján tartandó soron következő nyílt ülésére

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 25. napján tartandó soron következő nyílt ülésére BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 101/2009. (IX. 24.) önkormányzati testületi határozat elfogadja a polgármesteri jelentést azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat csatlakozik Tetétlen Önkormányzatának kezdeményezéséhez, és támogatja

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés 1/2015. (I.19.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai rendkívüli

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének könyvébol 246/2010. (IV. 12.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselo-testülete a 2010. április 12. napján megtartott rendkívüli Képviselo-testületi

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-44 /2015. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Teleki László Városi

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-4/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. február

Részletesebben

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselő-testületei Szám: 368-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő J E 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. Ügyiratszám:51.917/2008. IX. Ügyintéző: Márföldiné Kotricz Erzsébet /Jánosik Istvánné

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014.

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó

Részletesebben

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu E L Ő T E R J E S Z T É S, 2014. április hó 08 napján tartott együttes Képviselő-testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testületek! Litér Község Önkormányzata Balatonfűzfő Város és Szentkirályszabadja Község

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁGI NYUGDÍJAS KLUBOK

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására KIVONAT KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2015. SZEPTEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS MEGYEr JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERE CíMZETES FŐJEGYZ E TÉR l. Ügyiratszám: 79.613/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző Jegyzőkönyv Készült: Tiszalúc Girincs Községek Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. május hó 24. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: Tiszalúc: Majdanics

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 201/2012. (VII.18.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 201/2012. (VII.18.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása 201/2012. (VII.18.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0005 azonosító számú projekt önerő növelése Referens: Nagy István stratégiai referens 2.) Támogató nyilatkozat

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére .-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása a Humán Szolgáltató Központ vezetésére Előterjesztő:

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 2. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. FEBRUÁR 12. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 6/2013. (II.12.) ÖR. a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.10.)

Részletesebben

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Városi Rendelőintézetnél (4080 Hajdúnánás, Kossuth u.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére. Jegyzői munkakörre beérkezett pályázatok elbírálása

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére. Jegyzői munkakörre beérkezett pályázatok elbírálása 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 136-8 /2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Jegyzői munkakörre beérkezett

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2011. december 6-án megtartott ülésének könyvéből Jelenlévő képviselők száma: 6 fő Igennel szavazók száma: 6 fő 554/2011. (XII. 06.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 51/2012. (IV. 25.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. április 25-ei ülés napirendi pontjait az

Részletesebben

271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat

271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja

Részletesebben