BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE"

Átírás

1 KÜLÖNKIADÁS ÁPRILIS BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE I. NEGYEDÉVBEN MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZÕ ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉSEIN AZ ALÁBBI RENDELETEKET ALKOTTA, ILLETVE HATÁROZATOKAT HOZTA: RENDELETALKOTÁSOK: megalkotta: 1/2012. (I. 27.) RENDELETÉT AZ EGYES SZOCIÁLIS ELLÁ- TÁSOKRÓL SZÓLÓ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL; 2/2012. (II. 27.) RENDELETÉT A ÉVI KÖLTSÉGVETÉ- SI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL; 3/2012. (II. 27.) RENDELETÉT A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRÕL SZÓLÓ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL; 4/2012. (II. 27.) RENDELETÉT A KÖZTERÜLET HASZNÁ- LAT ENGEDÉLYEZÉSÉRÕL, VALAMINT A KÖZTERÜLET- HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉRÕL SZÓLÓ RENDELETÉ- NEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL; 5/2012. (III. 09.) RENDELETÉT AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRÕL; 6/2012. (III. 30.) RENDELETÉT AZ ÖNKORMÁNYZAT VA- GYONÁRÓL ÉS A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL; 7/2012. (III. 30.) RENDELETÉT AZ EGYES SZOCIÁLIS EL- LÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL; 8/2012. (III. 30.) RENDELETÉT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL; 9/2012. (III. 30.) RENDELETÉT A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRÕL SZÓLÓ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL JANUÁR 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉN 3/2012. (I. 18.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a modern kori járások és a járási kormányhivatalok kialakításának véleménye tárgyú elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta. A Képviselõ-testület egyetért a Kelet-Balatoni Kistérségi Többcélú Társulása Tanácsának azzal a kezdeményezésével, hogy Veszprém Megyében 10. járásként alakítsák ki a balatonalmádi járást, Balatonalmádi járásszékhellyel. Határozatát az alábbiakkal indokolja: Balatonalmádi, mint járási központ jobban érvényesítené a kormányhatározat 2. h.) pontjában rögzített 30 km-es távolsági elvárást. A Képviselõ-testület kéri, hogy a járások határainak kialakításánál vegyék figyelembe a jelenlegi meglévõ körjegyzõségek határait is, Balatonkenese Csajág Küngös viszonylatában. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket értesítse JANUÁR 26-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN 6/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben fizetendõ térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálatával kapcsolatos elõterjesztést megtárgyalta és a következõ határozatot hozta: A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben fizetendõ térítési díjakról szóló 18/2010.(VII. 02.) önkormányzati rendeletét felülvizsgálata és nem kívánja módosítani. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érdekelteket tájékoztassa. 7/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár I. évi munkatervének tervezetét és az alábbi határozatot hozta. A Képviselõ-testület a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár évi munkatervét az elõterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselõ-testület megbízza a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár intézményvezetõjét a munkaterv végrehajtásához szükséges intézkedések megtételével. A munkaterv a határozat mellékletét képezi. 8/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár évi tevékenységérõl szóló összegzését és az alábbi határozatot hozta. Képviselõ-testület a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár évi tevékenységérõl szóló összegzését az elõterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. a határozatról Gyõrfi Károlyné intézményvezetõt értesítse. 9/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár évi nyári szezonról szóló beszámolóját és az alábbi határozatot hozta. A Képviselõ-testület a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár évi nyári szezonról szóló beszámolóját az elõterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. a határozatról Gyõrfi Károlyné intézményvezetõt értesítse. 10/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének újra megtárgyalta a szervezett települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos elõterjesztést A szervezett települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 1/2009.(I.30.) önkormányzati rendeletet nem módosítja. a döntésrõl az érintettet tájékoztassa. 11/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a szociális bérlakások állapotával kapcsolatos tájékoztatót A képviselõ testület nem szándékozik évben nagyobb összegû állagmegóvó beruházást elvégezni a szociális bérlakáso-

2 2 Balatonkenesei Hírlap Különkiadás kon és szolgálati lakásokon, megbízza a Városgondnokságot, készítsen felmérést a kisebb jellegû karbantartási munkákra és azt terjessze a Képviselõ-testület elé. 12/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta Játék és Kalandpark létrehozásának tovább tárgyalása tárgyú elõterjesztését 1.Balatonkenese Város Képviselõ-testülete úgy határoz, személyes egyeztetõ tárgyalást folytat a FULL-UNIVERSAL Kft-vel. 2. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy az érintetteket tájékoztassa. 13/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény bérleti díjairól szóló elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Rády Sportcsarnok bérleti díját évben bruttó Ft/óra összegben állapítja meg. A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben évben is biztosítja a gyermekek/tanulók nyári táboroztatásának lehetõségét, és a táborozás díját bruttó Ft/fõ/éj összegben határozza meg, A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény informatikai termének bérleti díját évben bruttó Ft/számítógép/óra, nyugdíjasoknak bruttó Ft/számítógép/ óra összegben állapítja meg. A Sportcsarnok használatát a 2008 Balatonkenese Labdarúgó Club gyermek csapatai részére 14 éves korig ingyenesen biztosítja téli idõszakban, valamint az U 16-tól az U 19-es korcsoportig 50 %-os kedvezménnyel. Egyéb kérelmeket egyedileg bírál el a Képviselõ-testület. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy az érintettek tájékoztassa. Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ, Igennel szavazók száma: 6 fõ, Tartózkodók száma: 1 fõ. 14/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 13/2012. (I. 26.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: megtárgyalta a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény bérleti díjairól szóló elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Rády Sportcsarnok bérleti díját évben bruttó Ft/óra összegben állapítja meg. A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben évben is biztosítja a gyermekek/tanulók nyári táboroztatásának lehetõségét, és a táborozás díját bruttó Ft/fõ/éj összegben határozza meg, A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény informatikai termének bérleti díját évben bruttó Ft/számítógép/óra, nyugdíjasoknak bruttó Ft/számítógép/óra összegben állapítja meg. A Sportcsarnok használatát a 2008 Balatonkenese Labdarúgó Club gyermek csapatai részére 14 éves korig ingyenesen biztosítja téli idõszakban, valamint az U 16-tól az U 19-es korcsoportig 50 %-os kedvezménnyel. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy az érintettek tájékoztassa. Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ, Igennel szavazók száma: 5 fõ, Tartózkodók száma: 2 fõ. 15/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a Magaspart Közhasznú Szabadidõ és Sportegyesület kérésérõl szóló elõterjesztést megtárgyalta Magaspart Közhasznú Szabadidõ és Sportegyesület részére hozzájárul ahhoz, hogy az egyesület székhelyéül ingyenesen, szívességi használat jogcímen a Kultúra Háza-t (8174 Balatonkenese, Táncsics u. 24) használhassa. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy az érintettek tájékoztassa. 16/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a szociális rendszerben történõ adósságkezelés rendszerének kiépítésérõl szóló elõterjesztést Balatonkenese Város Önkormányzata tervbe veszi a szociálisan hátrányos helyzetben lévõk részére adósságkezelési szolgáltatás mûködtetésérõl szóló rendelet megalkotását. Megbízza a Területi Szociális Szolgáltató Intézmény vezetõjét, hogy az Öböl TV képújságában, Balatonkenese város honlapján, valamint szórólap útján hirdetményt jelentessen meg: a közmûtartozások rendezésének lehetõségével kapcsolatos igény felmérést tegyen közzé és a felmérésre beérkezõ információk, adatok eredményeit terjessze a Képviselõ-testület elé. 17/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a közterületek nemdohányzó közterületté nyilvánításáról szóló elõterjesztést Balatonkenese Város Önkormányzata a településen A nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi LXII. törvényben foglaltakon kívül nem kíván közterületet nemdohányzó közterületté nyilvánítani. Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ, Igennel szavazók száma: 6 fõ, Tartózkodók száma: 1 fõ. 18/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének A helyi önkormányzatokról szóló LXV. tv. 14. (2) bekezdésében foglaltak alapján elfogadta Kurucz Henrietta képviselõ érintettségének bejelentését a Diagnosztikai minták szállítására vonatkozó díjváltozás napirendre vonatkozóan. Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ, Igennel szavazók száma: 6 fõ, Érintettség alapján nem szavazott: 1 fõ. 19/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta Lohner Ferenc (8100 Várpalota, Bartók Béla u.23.) diagnosztikai minták szállítási díjváltozásával kapcsolatos elõterjesztést, A szállításért vállalkozónak fizetendõ összeget módosítja az alábbiak szerint: keddi napokon Ft+Áfa (Balatonkenesei mintavétel), csütörtöki napokon Ft+Áfa (Balatonkenesei és Balatonakarattyai mintavétel). A szállítási díj összegét a évi költségvetésben biztosítja. a határozatról az érintettet értesítse, és felhatalmazza a megállapodás módosítás aláírására. 20/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a védõnõi állás pályázati kiírásával kapcsolatos elõterjesztést, A védõnõi ellátásra az egészségügyrõl szóló évi CLIV. tv (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet. A jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ A munkavégzés helye: Veszprém megye, Balatonkenese, Óvoda u.8. Veszprém megye, 8172 Balatonakarattya, Szent István tér 1. Ellátandó feladatok: A területi védõnõi ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESZCSM rendeletben meghatározott feladatok. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

3 Különkiadás Balatonkenesei Hírlap 3 Pályázati feltételek: Fõiskola, egészségügyi fõiskola védõnõi szakán szerzett oklevél, vagy azzal egyenértékûnek elismert oklevél Felhasználói szintû MS office irodai alkalmazás B kategóriás jogosítvány A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, referencia levél iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az elbírálásban részt vevõk szakmai anyagát és személyes adatait megismerhetik, nyilatkozatot arról, hogy a személyét érintõ kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér A munkakör betölthetõségének idõpontja: május 1. A pályázat benyújtásának határideje: március 16. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Balatonkenese Város Önkormányzat címére történõ megküldésével (8174. Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér. 1 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: védõnõ. A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A március 29-én tartandó képviselõ-testületi ülésen történik. A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: és a A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A munkáltatóval kapcsolatban további információt a wwww.balatonkenese.hu honlapon szerezhet. a pályázat kiírásáról gondoskodjon. 21/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének ismételten megtárgyalta a Balatonkenese Város önkormányzatának aljegyzõi állás pályázati kiírását, A köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselõ-testülete aljegyzõ munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony idõtartama: Határozatlan idejû közszolgálati jogviszony. 6 hónap próbaidõvel. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ. A vezetõi megbízás idõtartama: A vezetõi megbízás határozatlan idõre szól. A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Veszprém megye, 8163 Csajág, Petõfi u.1. Veszprém megye, 8162 Küngös, Kossuth u.30. Ellátandó feladatok: Aljegyzõi feladatok ellátása. A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: Az évi LXV. tv ában foglaltak azzal, hogy az aljegyzõ önálló szervezeti egység vezetésével is megbízható. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljes körûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítés (a képviselõ-testület közigazgatási szakvizsgával nem rendelkezõ pályázót is kinevezhet, feltéve, hogy a kinevezéstõl számított egy éven belül a jogi vagy közigazgatási szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól az OKV elnöksége által a teljes körûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítést megszerzi /Ktv. 8.. (4) bek./), legalább 2 év közigazgatási gyakorlat, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásában való részvétel. Pályázat elnyerésénél elõnyt jelent: Helyi önkormányzatnál több területen szerzett legalább 10 éves gyakorlat Jegyzõi vagy aljegyzõi gyakorlat MS Office felhasználói szintû ismerete Idegenforgalmilag kiemelt településen szerzett szakmai tapasztalat Angol vagy német társalgási szintû nyelvtudás. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 1 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az elbírálásban részt vevõk szakmai anyagát és személyes adatait megismerhetik, A munkakör betölthetõségének idõpontja: április 1. A pályázat benyújtásának határideje: március 10. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Balatonkenese Város Önkormányzat címére történõ megküldésével (8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér. 1 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a kszk.gov.hu. pályázati adatbázisban szereplõazonosító számot:..., valamint a munkakör megnevezését: aljegyzõ. A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A március 29-én tartandó képviselõ-testületi ülésen történik. A pályázat elbírálásának határideje: március 29. A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: és a február 10. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A munkáltatóval kapcsolatban további információt a wwww.balatonkenese.hu honlapon szerezhet. Jelenlévõ képviselõk száma: 6 fõ, Igennel szavazók száma: 4 fõ, Tartózkodók száma: 2 fõ. 22/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta Halmos Józsefné (8174 Balatonkenese, Zápor u.10) lakossági észrevételeit és az alábbi határozatot hozta. Balatonkenese Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala a lakossági észrevétel egy részére írásban válaszolt, az esetleges személyes felvetésekre az érintettek amennyiben kívánnak, írásban vagy szóban megadják válaszukat, reagálásukat. Megbízza Tömör István polgármestert, hogy a döntésrõl az érintettet tájékoztassa. 23/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a KDOP-3.1.1/C kódszámú, Kistelepüléseken a településkép javítása címû pályázati felhívásra pályázat beadásához szükséges határozattal kapcsolatos elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Balatonkenese Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a KDOP-3.1.1/C-11 kódszámú, Kistelepüléseken a településkép javítása címû pályázati felhívásra. A projekt címe: Élhetõbb környezetben játszani is engedd szép, komoly fiadat A projekt megvalósításának helyszínei: Vizesblokk építése: 8174 Balatonkenese, Széchenyi park hrsz.: 4714/5 Vak Bottyán strand nyúlvány részének megújítása: 8174 Balatonkenese, Parti sétány hrsz.: 3702/2 Hársfa utcai játszótér felújítása: 8174 Balatonkenese, Hársfa és Kodolányi u. sarka hrsz.: 2236/51 4. A projekt összköltsége: Ft 5. A projekt elszámolható összköltsége: Ft 6. A projekt önrészének összege: Ft 7. Igényelt támogatás összege: Ft 8. Balatonkenese Város Önkormányzata vállalja, hogy a ROP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét azaz bruttó Ft-ot a és szükség esetén a évi költségvetésévben elkülöníti. 9. Megbízza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges lépéseket megtegye és a pályázatot benyújtsa.

4 4 Balatonkenesei Hírlap Különkiadás 24/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta KDOP-4.1.1/E kódszámú, Helyi és térségi jelentõségû vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója címû pályázati felhívásra pályázat beadásához szükséges határozattal kapcsolatos elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1.Balatonkenese Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a KDOP-4.1.1/E-11 kódszámú, Helyi és térségi jelentõségû vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója címû pályázati felhívásra. 2.A projekt címe: Csapadékvíz elvezetõ rendszer rekonstrukciója Balatonkenese Városában 3.A projekt megvalósításának helyszínei: 3.1. Bercsényi strand és közvetlen környezete 3.2. Pusztaszeri, Fácános és Állomás u., illetve az Állomás utca vasúti töltés alatt átmenõ az elkerülõ útig tartó szakasza 3.3. Berek utca 4. A projekt összköltsége: Ft 5. A projekt elszámolható összköltsége: Ft 6. A projekt önrészének összege: Ft 7. Igényelt támogatás összege: Ft 8. Balatonkenese Város Önkormányzata vállalja, hogy a ROP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét azaz bruttó Ft-ot a és szükség esetén a évi költségvetésévben elkülöníti. 9. Megbízza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges lépéseket megtegye és a pályázatot benyújtsa. 25/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a KDOP-5.2.2/A azonosítószámú, Területi szociális szolgáltató intézmény infrastruktúrájának fejlesztése címû projekt kapcsán a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjai közé újabb tagok felvétele a Közbeszerzési Szabályzat alapján címû elõterjesztést 1. a KDOP-5.2.2/A azonosítószámú, Területi szociális szolgáltató intézmény infrastruktúrájának fejlesztése címû projekt kapcsán a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjai közé választja Balatonfõkajár települését képviselõ Forró Zsolt polgármestert és általa javasolt Igaz Lajos települési képviselõt. 2. a KDOP-5.2.2/A azonosítószámú, Területi szociális szolgáltató intézmény infrastruktúrájának fejlesztése címû projekt kapcsán a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjai közé választja Csajág települését képviselõ Verebélyi Zoltán polgármestert és az általa javasolt Sütõ Gyula települési képviselõt. 3. Megbízza a polgármestert, hogy az érintetteket tájékoztassa a döntésrõl. 26/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta A Sporttér a Széchenyi Parkban címû projekttel kapcsolatosan a tervezési díj megtérítése a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesületnek kapcsolatos elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta: megtéríti a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület részére a Sporttér a Széchenyi Parkban címû pályázattal kapcsolatosan felmerült bruttó Ft összköltségû tervezési költséget. Megbízza a polgármestert, hogy a szükséges lépéseket megtegye és a döntésrõl az érintetteket értesítse. 27/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének az Alsóréti Üdülõ Egyesület igényeinek Évi költségvetési koncepcióba illesztésével kapcsolatos elõterjesztés megtárgyalását elnapolja január 31-én tartandó rendkívüli ülésére. Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ, Igennel szavazók száma: 6 fõ, Tartózkodók száma: 1 fõ. 28/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézménybe, illetve a Kippkopp Óvodába bejáró gyermekek részére iskolabusz üzemeltetésrõl szóló elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1 Az iskola busz üzemeltetésére beérkezett árajánlatok közül a Márió Cargo Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-vel (Enying, Tamási Á. u. 2) Ft / nap + Áfa összegre vonatkozó árajánlatát fogadja el. 2. a évi költségvetésébõl a az iskola busz üzemeltetésére a normafeletti részt biztosítja a támogatási szerzõdében foglaltaknak megfelelõen. 3. Felhatalmazza a személyszállító vállalkozóval 2011/2012 II félévére vonatkozóan az iskolabusz üzemeltetésre vonatkozó szerzõdés aláírásával Tömör István polgármestert. 4. A vállalkozói szerzõdés elkészítésével megbízza dr. Koczkás Sándor ügyvédet Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ, Igennel szavazók száma: 6 fõ, Tartózkodók száma: 1 fõ. 29/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a Pilinszky János Általános és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Mészöly Géza Általános Tagiskolába, valamint a Kippkopp Óvoda és Bölcsõde Balatonvilágos Napközi-otthonos Tagóvoda intézményeibe bejáró gyermekek részére iskolabusz üzemeltetésrõl szóló elõterjesztést 1 Márió Cargo Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-vel (Enying, Tamási Á. u. 2) december 31-én lejárt szállítási szerzõdést, 2011/2012 tanítási év II. félév végéig meghosszabbítja. 2.Felhatalmazza Tömör István polgármestert a személyszállító vállalkozóval június 15. napjáig az iskolabusz üzemeltetésre vonatkozó szerzõdés aláírására. 3.Megbízza dr. Koczkás Sándor ügyvédet a szállítási szerzõdés elkészítésével. 30/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének az iskola tej programmal kapcsolatos elõterjesztést megtárgyalta és a következõ határozatot hozta: február 1-tõl június 15-ig terjedõ idõszakra 116/2011(XII.14) Vidékfejlesztési Minisztériumi rendeletnek megfelelõen az Kippkopp Óvoda óvodásainak és a Pilinszky János Általános és AMI Iskola tanulóinak részére csatlakozik a évi február, március, május, június hónapokban az iskola tej programhoz. 2. Az önrészéhez szükséges fedezetet az Önkormányzat évi költségvetésében biztosítja. 3. A szállítási szerzõdést a beérkezett árajánlatok alapján a Tolnatej szolgáltatóval kívánja megkötni. 4. Felkéri Tömör István polgármestert a szállítási szerzõdés aláírására, valamint a határozatról az érdekelteket tájékoztassa. 31/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár által elõterjesztett Új Széchenyi Terv keretében benyújtható pályázati lehetõségeket A Képviselõ-testület hozzájárul a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár által a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erõsítése tárgyú pályázaton való részvételéhez. A Képviselõ-testület hozzájárul a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár által a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése- Tudásdepó Express támogatására tárgyú pályázaton való részvételéhez. Hozzájárul továbbá, hogy a pályázatok megírásához az intézmény pályázatíró cég közremûködését igénybe vegye, ez azonban

5 Különkiadás Balatonkenesei Hírlap 5 csak a pályázatban szereplõ menedzsment díjak terhére történhet, plusz költséget nem jelenthet az intézmény számára. A Képviselõ-testület megbízza a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár intézményvezetõjét a pályázat (ok) benyújtásához szükséges intézkedések megtételével, illetve felkéri az intézményvezetõt, hogy a benyújtott pályázatok egy példányát a Polgármesteri Hivatalba benyújtást követõen adja le. Megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az intézményvezetõt értesítse. 32/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány és a Moldvahon Csángó Kulturális Egyesület által február 5-én a budapesti Petõfi Csarnokban megrendezendõ Csángó Bált támogatásával kapcsolatos elõterjesztést és a következõ határozatot hozta: 1. Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány és a Moldvahon Csángó Kulturális Egyesület által február 11-én a budapesti Millenáris Parkban megrendezendõ XVI. Csángó Bált nem támogatja. 2. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 33/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a Balatonkenese Vak Bottyán strand tómedrének 250 m x 80 m-es területén 5x5 m-es pontsûrûséggel tárcsás és hegyes szonda alkalmazásával történõ felmérése majd kotrása tárgyú elõterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a Balatonkenese Vak Bottyán strand tómedrének 250 m x 80 m-es területén 5x5 m-es pontsûrûséggel tárcsás és hegyes szonda alkalmazásával történõ felméréséhez Ft + Áfa összegben Fejes Károly vállalkozó által adott árajánlat alapján hozzájárul és a évi költségvetésben biztosítja. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testülete felkéri Tömör István polgármestert, hogy a vállalkozási szerzõdést Fejes Károly vállalkozóval a fenti tartalommal kösse meg, Megbízza dr. Koczkás Sándor ügyvédet, hogy a szerzõdéstervezetet készítse el. 34/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta az 1 fõ településfejlesztési referensi álláshely újra történõ betöltésérõl és megpályáztatásáról szóló elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta. A Képviselõ-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetési létszámkeretét február 1-tõl 1 fõ köztisztviselõ településfejlesztési referensi álláshellyel bõvíti. A költségvetési elõirányzatokat a 2012-es költségvetési rendeletében biztosítja. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy az elõirányzatot az önkormányzat évi költségvetésében az elfogadottaknak megfelelõen szerepeltesse JANUÁR 31-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉN Jelenlévõ képviselõk száma: 5 fõ, Igennel szavazók száma: 3 fõ, Nemmel szavazók száma: 2 fõ. 39/2012. (I. 31.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének az Önkormányzat évi költségvetésében a Pénzügyi Bizottság, és a Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság elnöki keretek összegét bizottságonként Ft-ban határozza meg. Jelenlévõ képviselõk száma: 5 fõ, Igennel szavazók száma: 3 fõ, Nemmel szavazók száma: 2 fõ. 40/2012. (I. 31.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének az Önkormányzat évi költségvetésében a Balatonakarattya Településrészi Önkormányzat elnökének keretösszegét Ft-ban határozza meg. 41/2012. (I. 31.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének az önkormányzat évi költségvetési tervének I. fordulós változatát továbbdolgozásra javasolja és egyben felkéri Fodor Krisztina jegyzõt, hogy az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 71. -ban biztosított jogkörében eljárva készítse elõ a költségvetési rendelet-tervezetet, a bizottsági és testületi ülésen elhangzottak figyelembe vételével felhatalmazza, hogy egyeztetõ megbeszéléseket kezdeményezzen az önállóan mûködõ költségvetési szervekkel a kiadások csökkentése érdekében. A bizottsági- és testületi üléseken elhangzott módosítási javaslatok az alábbiak: Az intézmények dologi kiadásának csökkentése ~380 millióról ~320 millióra. A kiszállítással történõ szociális étkeztetés elvégzésére árajánlatok bekérése vállalkozóktól. Bérek eltérítésérõl kimutatás kérése ez ügyben esetleges rendeletmódosítás lehetõsége. Városgondnokságnál 6-7 személyes brigádautó vásárlásra elkülönített e Ft összeg kerüljön ki a évi költségvetésbõl. Fogászati szakrendelõbe szék vásárlására elkülönített e Ft összeg kerüljön ki a évi költségvetésbõl. Hivatali autó vásárlására elkülönített e Ft összeg kerüljön ki a költségvetésbõl. Elektromos ügyintézés bevezetésére elkülönített e Ft kerüljön ki a költségvetésbõl. Közvilágítás fejlesztésére e Ft elkülönítése kerüljön bele a költségvetésbe. Iszapkotrás megakadályozására elkülönített e Ft összeget csökkenteni kell e Ft-ra, mivel a kotrást évben nem kívánja a Képviselõ-testület megvalósítani, helyette e Ft kerüljön betervezésre a meder iszaposodásának felmérésére és napozó stégek készítésére. Balatonakarattyai óvodában radiátorok áthelyezésére elkülönített 180 e Ft összeg csökkentése egy radiátor árára. Kerti tó felújítására elkülönített 100 e Ft kerüljön ki a költségvetésbõl. A József A. úti és a Pilinszky János Általános Iskolai játszótér felújítására elkülönített e Ft és e Ft kerüljön ki a költségvetésbõl. Pilinszky János Általános Iskola és a Sportcsarnok felújítására elkülönített e Ft kerüljön ki a költségvetésbõl. Polgármesteri hivatal felújítására elkülönített e Ft összeg helyett az épület energiatakarékos korszerûsítéséhez szükséges tervek elkészítésének helye szerepeljen. Kultúra Háza külsõ, belsõ felújításának és a balatonakarattyai Közösségi Ház tervezési díja szerepeljen a költségvetésben. Államháztartáson kívüli mûködési célú támogatásokból e Ft kerüljön át a szociális ellátások keretén belül az átmeneti segély keretösszegére. Folyamatban lévõ, áthúzódó tervek elkészítésének költségei a költségvetésbe kerüljenek bele. Felkéri a polgármestert, hogy a módosításokat követõen a költségvetési rendelettervezetet nyújtsa be a képviselõ-testület elé. 42/2012. (I. 31.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a Tátorján Szociális Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft (8174 Balatonkenese, Dózsa Gy. tér 1.) évi költségvetési tervezetével kapcsolatos elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta. A Képviselõ-testület a Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. (8174 Balatonkenese, Dózsa Gy. tér 1.) évi költségvetési tervezetét az elõterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja, a 8,5 M Ft összegû támogatást részére 10 havi bontásban átutalja évben. A Képviselõ-testület felkéri Tömör István polgármestert, hogy a döntésrõl a Tátorján Kft ügyvezetõjét értesítse és a dr. Koczkás Sándor ügyvéd által elõkészített támogatói megállapodást írja alá.

6 6 Balatonkenesei Hírlap Különkiadás 43/2012. (I. 31.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a Tátorján Szociális Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft (8174 Balatonkenese, Dózsa Gy. tér 1.) ügyvezetõi állásával kapcsolatos elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta. A Képviselõ-testület a Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetõi álláshelyére a jelenlegi ügyvezetõ megbízását javasolja folytatólagosan december 31. napjáig. A Képviselõ-testület felhatalmazza Tömör István polgármestert, hogy a döntést képviselve a Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft taggyûlésén szavazati jogával éljen. 44/2012. (I. 31.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a Balaton Keleti Kapuja TDM feladatátadással kapcsolatos elõterjesztést 1. A Képviselõ-testület meg kívánja várni a Veszprém Megyei Kormányhivatal írásbeli iránymutatását, illetve a közremûködõ szervezet szintén írásos állásfoglalását az ügyrõl, azt követõen dönt határozattal a feladatátadással kapcsolatos elõterjesztésrõl. 2. A Képviselõ-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy az írásbeli állásfoglalások megérkezését követõen azokat terjessze a Képviselõ-testület elé. 45/2012. (I. 31.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testülete megtárgyalta a Közbeszerzési Szabályzatának tervezetérõl szóló elõterjesztést, és az alábbi határozatot hozta. A Képviselõ-testület a Közbeszerzési Szabályzatot az elõterjesztés melléklete szerinti tartalmat kiegészítve az alábbiak szerint fogadja el: A Közbeszerzési Szabályzat III., A közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok, felelõsségi rend címû fejezetét kibõvíti az alábbiak szerint: 8. Projektmenedzser (Támogatásból megvalósuló beszerzések esetén) - a közbeszerzési eljárás elõkészítésében és lefolytatásában együttmûködik a mûszaki irodával, illetve a külsõ szakértõvel - a pályázattal való megfelelés szempontjából a bíráló bizottság jóváhagyását megelõzõen véleményezi a részvételi / ajánlati felhívás tervezeteket. A Közbeszerzési Szabályzat a határozat mellékletét képezi. 46/2012. (I. 31.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a KDOP-4.1.1/F-11 kódszámú, Környezetfejlesztési akciók a fenntartható településekért címû pályázati felhívással kapcsolatosan a 465/2011. (IX. 29.) számú határozat módosítása, illetve a tervezõ és geodéta kiválasztásával kapcsolatos elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Az Önkormányzat a pályázaton nem kíván indulni. A pályázat önrészének összegét kiegészíti Ft-ra, és ezen összeget szerepelteti az önkormányzat évi költségvetésében, a pályázatban szereplõ célok megvalósítására. A Képviselõ-testület megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételével FEBRUÁR 8-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉN 48/2012. (II. 08.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a rendkívüli idõjárás miatti gyorssegélyek szociális keretének meghatározásával kapcsolatos szóbeli elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta. A Képviselõ-testület javasolja a Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság elnökének, hogy a rendkívüli idõjárás fennállása alatt a bizottságot rendkívüli ülésre hívja össze a beérkezett átmeneti segélyek elbírálása céljából. A Képviselõ-testület megbízza Kelemen Zoltánt, a Városgondnokság vezetõjét a Kulturális- és Szociális Bizottság határozatai alapján szükséges tûzifa beszerzésével és a segélyezettek részére történõ kiszállításával. a határozatról az érintetteket értesítse FEBRUÁR 22-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉN 50/2012. (II. 22.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Balatonkenese Város Önkormányzata megtárgyalta a Tenderauditor Kft (1138 Budapest, Meder u. 8.) megbízási szerzõdés kiegészítése tárgyú elõterjesztést A Képviselõ-testület Balatonkenese Város Önkormányzata (8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.) és a Tenderauditor Kft (1138 Budapest, Meder u. 8.) között május 3. napján létrejött megbízási szerzõdésének szerzõdés kiegészítését az elõterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, mely az alábbi: - Megbízási szerzõdés 1. pontjában 2. alpontjához a KDOP /C-11 Kistelepüléseken a településkép javítása címû pályázati felhíváshoz a Funkcióanalízis elnevezésû dokumentációt, - Megbízási szerzõdés 1. pontjában 4. alpontjához a KDOP /E-11 Helyi és térségi jelentõségû vízvédelmi rendszerek címû pályázati felhíváshoz Megvalósíthatósági Tanulmányt Megbízott a Megbízó számára, az elõírt tartalommal elkészíti. A megbízási díj dokumentumonként a Megbízási szerzõdés 5. pontjában foglaltak szerint Ft + Áfa, azaz egymillió-kilencszázezer forint + Áfa, a teljesítés napján érvényes Áfa jogszabályoknak megfelelõen. Az eredeti szerzõdés valamennyi pontja továbbra is érvényben marad. A Képviselõ-testület felhatalmazza Tömör István polgármestert a szerzõdés kiegészítés aláírására. A szerzõdés kiegészítés a határozat mellékletét képezi FEBRUÁR 23-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATOK: Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ, Igennel szavazók száma: 5 fõ, Nemmel szavazók száma: 1 fõ, Tartózkodók száma: 1 fõ. 53/2012. (II. 23.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta az önkormányzat évi költségvetésének II. fordulóját, amelyben a beruházási és fejlesztési célok között szereplõ, fásításra elkülönített 6 millió forintot átcsoportosítja az önkormányzati bérlakások felújítására és a Bercsényi Strand terveinek engedélyeztetésére. 54/2012. (II. 23.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének az önkormányzat évi költségvetésének II. fordulójának tárgyalása során az alábbi módosításokat teszi: 1. A Városgondnokság bevételeit kéri ,- Ft-tal, az önkormányzat helyi adóbevételeit ,- Ft-tal megemelni. 2. Az önkormányzat intézményeinél összesen a dologi kiadást ,- Ft-tal csökkenti. 3. A évi költségvetési rendelet tervezet II. fordulójának 6. sz. mellékletében: a) a 3. sort törli b) a 11. sort ,- Ft-ra csökkenti c) a 23. sort törli d) a 25. sort Ft-tal megemeli e) a 27. sort törli f) a 28. sort ,- Ft-ra csökkenti g) a 33. sort törli h) sort ,- Ft-tal csökkenti 4. A Képviselõ-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 55/2012. (II. 23.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének az Önkormányzat évi költségvetésének megalkotásakor pontosítja a térítési díjak összegét úgy, hogy a kedvezményeket változatlanul hagyja.

7 Különkiadás Balatonkenesei Hírlap 7 56/2012. (II. 23.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesülettel strandbejárást tart február 28-án, kedden 11 órakor a balatonakarattyai Lidó strandon. A strand üzemeltetésének esetleges átadása ügyében egyeztetést tart március 1-jén 15 órakor Balatonkenese Polgármesteri Hivatalban. 57/2012. (II. 23.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta Az önkormányzat turisztikai, idegenforgalmi, településarculat kialakítási és fenntartási feladataival kapcsolatos döntések. Felkészülés a nyári szezonra tárgyban készített elõterjesztéseket és az alábbi határozatot hozta. 1. A Képviselõ-testület a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár beszámolóját az elõterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 2. A Képviselõ-testület felkéri Gyõrfi Károlyné intézményvezetõt, hogy a balatonkenesei könyvtár nyitva tartását az igényeknek megfelelõen alakítsa át és heti két napon délután 18 óráig határozza meg a könyvtár nyitva tartását. 3. A Képviselõ-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 58/2012. (II. 23.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta Az önkormányzat turisztikai, idegenforgalmi, településarculat kialakítási és fenntartási feladataival kapcsolatos döntések. Felkészülés a nyári szezonra tárgyban készített elõterjesztéseket és az alábbi határozatot hozta. A Képviselõ-testület a Városgondnokság beszámolóját az elõterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselõ-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 59/2012. (II. 23.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta Az önkormányzat turisztikai, idegenforgalmi, településarculat kialakítási és fenntartási feladataival kapcsolatos döntések. Felkészülés a nyári szezonra tárgyban készített elõterjesztéseket és az alábbi határozatot hozta. A Képviselõ-testület a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület - Tourinform Iroda beszámolóját az elõterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselõ-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 60/2012. (II. 23.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Horváth József Alsóréti Üdülõegyesület vezetõ által megtett szóbeli indítványra az alábbi határozatot hozta június 1. napjától a strandszezon idejére egy vendégéjszaka tartózkodás utáni idegenforgalmi adó befizetés ellenében 1 db turista strandjegyet biztosít június 1-je és augusztus 31-e közötti beváltással a közvetlen vízparti területtel nem rendelkezõ szállásadók részére. A kedvezmény az önkormányzati tulajdonban lévõ strandokra vonatkozik. A fentiek szerint biztosított turista strandjegyek kizárólag a Tourinform Irodában vehetõk át. A nyilvántartásért a Tourinform iroda vezetõje felelõs. A képviselõ-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy az érdekelteket tájékoztassa. Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ, Igennel szavazók száma: 4 fõ, Nemmel szavazók száma: 3 fõ. 61/2012. (II. 23.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár vezetõje által elkészített, Balatonkenese város évi rendezvénytervét és az alábbi határozatot hozta. A Képviselõ-testület a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár által készített évi rendezvénytervet az elõterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselõ-testület az önkormányzat évi költségvetésébõl E Ft keretösszeget biztosít a évi rendezvények megszervezéséhez. A Képviselõ-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ, Igennel szavazók száma: 4 fõ, Tartózkodók száma: 3 fõ. 62/2012. (II. 23.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának évi munkájáról szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta: A Képviselõ-testület a Polgármesteri Hivatal évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 63/2012. (II. 23.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a civil szervezetek évi támogatására történõ pályázati kiírással kapcsolatos elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta. A Képviselõ-testület a Balatonkenese székhelyû civil szervezetek támogatására évben pályázatot ír ki. A Képviselõ-testület a civil szervezetek évi támogatására vonatkozó pályázati ûrlapot az elõterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselõ-testület a pályázatok benyújtási határidejét április 10. napjában határozza meg. A Képviselõ-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket, valamint a bejegyzett civil szervezetek képviselõit értesítse. 64/2012. (II. 23.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Balatonkenese Város Önkormányzata megtárgyalta Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok és Lengyel János Részönkormányzat vezetõ Balatonakarattya településrész leválásáról szóló önálló képviselõi indítványát 1.A Képviselõ-testület Balatonakarattya településrész leválásának tárgyában falugyûlést hív össze március 1. napján Balatonakarattya, Iskola u. 7. szám alatti Közösségi Házban. 2.A Képviselõ-testület felkéri Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 65/2012. (II. 23.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének tudomásul vette, hogy Lengyel János képviselõ a Lidó strand további üzemelése tárgyában írt képviselõi önálló indítványát visszavonta. 66/2012. (II. 23.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta az Országos Terepkerékpáros Turisztikai Szövetség felajánlása alapján az elsõ magyar balatoni Bringa Park létrehozásának megpályázási lehetõségét Elviekben támogatja az Országos Terepkerékpáros Turisztikai Szövetség együttmûködési ajánlatát és a konzorciumi pályázaton való indulás lehetõségét. Tervezett helyszínek közül: a) Mátyás kert b) Stadion utcai futballpálya javasolja. Megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételével és az érintettek tájékoztatásával.

8 8 Balatonkenesei Hírlap Különkiadás 67/2012. (II. 23.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a Balatonkenese 71.sz. Lepsény-fenékpuszta II. rendû km szelvényben buszöböl-pár megvilágítására szolgáló napelemes kandeláber-pár kiépítésére telepítésére beérkezett árajánlatokat A Képviselõ-testület az árajánlatok közül az Eurosolar Kft. 2 db napelemes kiépítésre és telepítésre adott kandeláberre Áfa, bruttó forint összegû ajánlatát fogadja el. Megbízza a polgármestert, hogy az érintetteket értesítse a döntésrõl. 68/2012. (II. 23.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a Balatonkenese Balatonakarattya 71. számú fõút templom melletti gyalogátkelõhely átalakítása és Balatonakarattya település határában buszmegálló öbölpár kialakítása címû pályázattal kapcsolatos elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Balatonkenese Város Önkormányzata Társfinanszírozási szerzõdést köt a Közlekedésfejlesztési és Koordinációs Központtal, valamint a Magyar Közút Zrt-vel a Buszöböl-pár a 71. sz. fõút km szelvényében projekt megvalósítására. A határozat mellékletét képezi a Társfinanszírozási Szerzõdés. A Képviselõ-testület felhatalmazza Tömör István polgármestert az elõterjesztéshez csatolt szerzõdés aláírására. 69/2012. (II. 23.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a Balatonkenese Balatonakarattya 71. számú fõút templom melletti gyalogátkelõhely átalakítása és Balatonakarattya település határában buszmegálló öbölpár kialakítása címû pályázattal kapcsolatos elõterjesztést Balatonkenese Város Önkormányzata az önrész összegét, bruttó Ft-ot a Közlekedési feladatok és programok számlaszámra legkésõbb március 1. napjáig megfizeti és a befizetésrõl szóló igazolást megküldi a KKK kapcsolattartója részére. A Képviselõ-testület megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételével. 70/2012. (II. 23.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta A Helyi és térségi jelentõségû vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója KDOP 4.1.1/E-11 pályázat megvalósításához szükséges együttmûködési megállapodás az érintett tulajdonosokkal tárgyú elõterjesztést Balatonkenese Város Önkormányzata A Helyi és térségi jelentõségû vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója KDOP 4.1.1/E-11 pályázat elnyerése esetén a tulajdonát képezõ 0202 hrsz-ú m 2 területû használaton kívüli út ingatlant térítésmentesen elcseréli a 0201/4 hrsz-ú ingatlanból a csapadékvíz-elvezetõ rendszer megvalósításához szükséges ~ m 2 nagyságú területtel. A Képviselõ-testület megbízza Tömör István polgármestert és dr. Koczkás Sándor ügyvédet a szükséges intézkedések megtételével. 71/2012. (II. 23.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta A Helyi és térségi jelentõségû vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója KDOP 4.1.1/E-11 pályázat megvalósításához szükséges együttmûködési megállapodás az érintett tulajdonosokkal tárgyú elõterjesztést 1. Balatonkenese Város Önkormányzata A Helyi és térségi jelentõségû vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója KDOP 4.1.1/E-11 pályázat elnyerése esetén a 0201/3 hrsz-ú ingatlan térítésmentes használatára szerzõdést köt a tulajdonossal szolgalmi jog bejegyzéssel. 2. A Képviselõ-testület megbízza Tömör István polgármestert és dr. Koczkás Sándor ügyvédet a szükséges intézkedések megtételével. Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ, Igennel szavazók száma: 4 fõ, Nemmel szavazók száma: 3 fõ. 72/2012. (II. 23.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta A Helyi és térségi jelentõségû vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója KDOP 4.1.1/E-11 pályázat megvalósításához szükséges együttmûködési megállapodás az érintett tulajdonosokkal tárgyú elõterjesztést 1. Balatonkenese Város Önkormányzata A Helyi és térségi jelentõségû vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója KDOP 4.1.1/E-11 pályázat elnyerése esetén a 0201/2 hrsz-ú m 2 területû ingatlanra Ft vételárral az elõszerzõdést megköti a tulajdonossal, és az ingatlan adásvétele a pályázat megnyerése esetén realizálódik. 2. A Képviselõ-testület megbízza Tömör István polgármestert és dr. Koczkás Sándor ügyvédet a szükséges intézkedések megtételével. 73/2012. (II. 23.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta dr. Németi Sándor (8174 Balatonkenese, Táncsics u.3.) háziorvos feladat-ellátási szerzõdés módosítására vonatkozó elõterjesztését, hozzájárul, hogy dr. Németi Sándor egyéni vállalkozói forma helyett KENESE-MED Kft. néven és társasági formában lássa el Balatonkenese, 1. sz. felnõtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatait január 1. napjától. A Képviselõ-testület hozzájárul a rendelési idõ módosításához az alábbiak szerint: Hétfõ: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: A módosított feladat-ellátási szerzõdés a határozat mellékletét képezi. a határozatról az érintettet értesítse, és felhatalmazza a feladat-ellátási szerzõdés módosítás aláírására. Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ, Igennel szavazók száma: 6 fõ, Tartózkodók száma: 1 fõ. 74/2012. (II. 23.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 31/2012. (I. 26.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: Balatonkenese Város Önkormányzata megtárgyalta a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár által elõterjesztett Új Széchenyi Terv keretében benyújtható pályázati lehetõségeket és az alábbi határozatot hozta: A Képviselõ- testület hozzájárul a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár által a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - Tudásexpo Express támogatására - tárgyú pályázaton való részvételhez. A Képviselõ- testület nyilatkozik a projektben vállalt alábbi tevékenységek elvi támogatásáról: vállalja a könyvtári fenntartást továbbra is a projekt befejezését követõ 5 éven keresztül 1 fõ könyvtáros alkalmazását szintén a projekt befejezését követõ 5 éven keresztül a pályázat kapcsán elnyert könyvtári számítógéppark karbantartását a projekt befejezését követõ 5 éven keresztül és a pályázati útmutató C10 pontban elõírt, fenntartásra vonatkozó kötelezettségek kapcsán arról, hogy nem hoz olyan döntést, amely a jelzett projekt vonatkozásában a fenntartási kötelezettség biztosításának lehetõségét akadályozná. a határozatról az érintetteket értesítse FEBRUÁR 29-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉN 82/2012. (II. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének

9 Különkiadás Balatonkenesei Hírlap 9 megtárgyalta az MB 55 Építõipari és Szolgáltató Bt. Bercsényi strand engedélyezési tervek elkészítése során az önkormányzat érdekeinek képviselete, mint tanácsadó és lebonyolító, lejárt szerzõdés utáni számlázása tárgyú elõterjesztést A Képviselõ-testület mivel nincs elfogadott árajánlat és szerzõdés, nem engedélyezi az MB 55 Bt számláinak kiegyenlítését. Kéri az egyeztetési jegyzõkönyvek felülvizsgálatát Fodor Krisztina jegyzõ, Dr. Koczkás Sándor ügyvéd, Szabó Zoltán fõépítész, és Farkas Sándor (MB 55 Bt részérõl) és Tölgyesi Ákos közmûtervezõ (Pannonterv-Veszprém Kft.) közremûködésével. a határozatról az érintetteket értesítse MÁRCIUS 7-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉN Jelenlévõ képviselõk száma: 6 fõ, Igennel szavazók száma: 4 fõ, Nemmel szavazók száma: 1 fõ, Tartózkodók száma: 1 fõ. 87/2012. (III. 07.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a évi költségvetési rendelet tervezet elõterjesztését és az alábbi határozatot hozta. A Képviselõ-testület a Balatonkenese Város Önkormányzat évi költségvetési rendeletéhez készített elõterjesztés mellékletét képezõ táblázatban foglalt adatokat elfogadja, 1. melléklet Balatonkenese Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntésekbõl származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban táblázat 2. melléklet Balatonkenese Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások, kedvezmények táblázat 3. melléklet Balatonkenese Város Önkormányzatának évi költségvetési bevételeinek mérlege táblázat 4. melléklet Balatonkenese Város Önkormányzatának évi költségvetési kiadásainak mérlege táblázat 5. melléklet Kippkopp Óvoda és Bölcsõde elõirányzat felhasználási ütemterve évre táblázat 6. melléklet Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény elõirányzat felhasználási ütemterve évre táblázat 7. melléklet Városgondnokság elõirányzat felhasználási ütemterve évre táblázat 8. melléklet Közmûvelõdési Intézmény elõirányzat felhasználási ütemterve évre táblázat 9.melléklet Területi Szociális Szolgáltató Intézmény elõirányzat felhasználási ütemterve évre táblázat 10. melléklet Önkormányzati elõirányzat felhasználási ütemterve évre táblázat 11. melléklet Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatalának elõirányzat felhasználási ütemterve évre táblázat módosításával fogadja el. A táblázatok a határozat mellékletét képezik. 90/2012. (III. 07.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének az Önkormányzat és az ÖBÖL TV Kft. (székhely: 8174 Balatonkenese, Mikes K. u. 8/5.) között lévõ támogatási szerzõdéssel kapcsolatos szóbeli indítványt megtárgyalta A Képviselõ-testület a évre szóló támogatási szerzõdést évben változatlan formában hatályban tartja mindaddig, amíg a évi támogatásra szóló szerzõdés aláírásra nem kerül. A évi támogatási szerzõdés megkötéséig idõarányosan a évre meghatározott támogatási összeget biztosítja. A évre szóló támogatási szerzõdés szerinti támogatás összegét csökkentve azt az idõarányosan kifizetett évi szerzõdés szerinti összeggel a szerzõdés aláírását követõen a negyedévi kifizetésekre egyenlõ mértékben felosztja. a határozatról az érintetteket értesítse. 91/2012. (III. 07.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a Kippkopp Óvoda és Bölcsõde Alapító Okiratának módosítását megtárgyalta és a következõ határozatot hozta: A Kippkopp Óvoda és Bölcsõde Alapító Okiratának módosítását és egységes szerkezetét az elõterjesztés szerinti tartalommal és formában jóváhagyja. Az alapító okirat a határozat mellékletét képezi. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a döntésrõl az érintetteket értesítse és az alapító okiratot aláírja MÁRCIUS 14-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉN 97/2012. (III. 14.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Balatonkenese Város Önkormányzata megtárgyalta a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtárnak a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Szakkollégiuma által meghirdetett pályázaton való részvételével kapcsolatos elõterjesztést A Képviselõ- testület hozzájárul a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtárnak a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Szakkollégiuma által kiírt pályázaton való részvételéhez a május augusztus 25. között megvalósuló kulturális rendezvényeinek támogatása céljából. A Képviselõ-testület a pályázaton való részvételhez szükséges 7 M Ft önerõ összegét, valamint a nevezési díj bruttó Ft öszszegét a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár évi rendezvénykerete terhére biztosítja. a határozatról az érintetteket értesítse MÁRCIUS 29-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATOK: 100/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a helyi adókról szóló rendelet módosítása tárgyú napirend kapcsán az alábbi határozatot hozta. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a külterületi ingatlanokkal kapcsolatos adókivetésre kérjen szakmai alternatívákat a támogatás formáját és a kivethetõ adómértéket tekintve illetõleg tájékoztatást kérjen az ügyben a környezõ települések Polgármesteri Hivatalaitól. 101/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a Gazdasági program megalkotásáról szóló elõterjesztést a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV tv a alapján a módosított, évre szóló Balatonkenese Város Önkormányzatának Gazdasági Programját a képviselõ-testületi ülésen kiosztottak szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselõ-testület megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. A Gazdasági Program a határozat mellékletét képezi. 102/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta Balatonkenese Város Önkormányzata évi közbeszerzési tervérõl szóló elõterjesztést A Képviselõ-testület elfogadja a Kbt. 33. (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelõ Balatonkenese Város Önkormányzata évre szóló éves összeállított közbeszerzési tervét az elõterjesztés melléklete szerinti tartalommal. A közbeszerzési terv a határozat mellékletét képezi. 103/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testülete dr. Bíró Gábor 8172 Balatonakarattya, Árpád u szám alatti lakos Balatonkenese-Balatonakarattya strandjait érintõ fejlesztési javaslatai tárgyú kérelmét megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy határozott, hogy Balatonkenese-Balatonakarattya strandjainak vonatko-

10 10 Balatonkenesei Hírlap Különkiadás zásában kabinsor létesítését, mozgássérült vízbeemelõ berendezés létesítését nem támogatja. Képviselõ-testület megbízza Tömör István polgármestert az érintettek értesítésére. 104/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Balatonkenese Város Önkormányzata megtárgyalta a Lidó strand további üzemelése tárgyában írt elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta. A Lidó strandot fizetõs stranddá nyilvánítja Lidó strand belépõjegy árairól a többi strand jegyárainak meghatározásakor dönt. A Képviselõ-testület az Önkormányzat tulajdonában lévõ Lidó strand üzemeltetését a Városgondnokságnak átadja. 105/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület évi támogatásáról szóló elõterjesztést megtárgyalta és a következõ határozatot hozta. a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület részére évben a 124/2011. (III. 24.), és 194/2011. (IV. 14.) számú határozatai szerint nyújt támogatást. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 106/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Balatonkenese Város Önkormányzata megtárgyalta Lengyel János Nyári felkészülés tárgyában írt képviselõi elõterjesztését és Tömör István polgármester által arra adott szóbeli válaszokat elfogadta. 107/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Balatonkenese Város Önkormányzata megtárgyalta Lengyel János Nyári felkészülés tárgyában írt képviselõi elõterjesztését és az alábbi határozatot hozta: A Képviselõ-testület felkéri Kelemen Zoltán Városgondnokot, hogy a Bercsényi lejáró elhanyagolt állapotát szüntesse meg. A Képviselõ-testület felkéri Tömör István polgármestert, hogy az érintettet a döntésrõl értesítse. Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ, Igennel szavazók száma: 5 fõ, Tartózkodók száma: 2 fõ 108/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta Balatonakarattya leválását elõkészítõ bizottság kérését, A szakértõi vélemények elkészítésére 5 millió forint összeget biztosít a évi költségvetésben a pénzmaradvány terhére. Az ügyben az önkormányzathoz beérkezett, szakértõi vélemények elkészítésérõl szóló árajánlatokról és a számlák kifizetésérõl a Képviselõ-testület dönt. Felkéri Fodor Krisztina jegyzõt, hogy a költségvetési rendelet módosításáról gondoskodjon. Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ. Igennel szavazók száma: 7 fõ. 109/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában lévõ szociális bérlakások felújításának költségeirõl szóló elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A képviselõ testület évben nem szándékozik nagyobb összegû állagmegóvó beruházást elvégezni a szociális szolgálati lakásokon Megbízza a Városgondnokság vezetõjét a költségvetésében a betervezett javítások elvégzésével a lakásokon. 110/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a 371/2010/áig. számú szerzõdés módosítása tárgyában készített elõterjesztést és az alábbi döntést hozta. hozzájárul Balatonkenese Város Önkormányzata és Thury Pál egyéni vállalkozó között létrejött 371/2010/áig. sz. Bérleti szerzõdés módosításához, mely szerint a Bérlõ FULL-UNIVERSAL Kft-(8172 Balatonkenese Árpád u. 50, adószáma: ) lesz. A szerzõdés többi pontja változatlan marad. az érintettet a döntésrõl értesítse, és felhatalmazza a módosított szerzõdés aláírására. 111/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Balatonkenese Város Önkormányzata megtárgyalta a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár az Új Széchenyi Terv keretében a Társadalmi Megújulás Operatív Programban kiírt pályázati lehetõségein való részvételi szándékáról szóló elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1.A Képviselõ- testület hozzájárul a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtárnak a Múzeumok Mindenkinek Program Múzeumok oktatási képzési szerepének erõsítése címû pályázaton való részvételéhez az alábbi célok támogatása céljából. 2.Múzeumpedagógiai programsorozatok tervezése és megvalósítása a múzeumi gyûjtemények jellegéhez igazodva. Iskolabarát élményprogramok megvalósítása, múzeumi órák, múzeumi napok, szakkörök, tematikus foglalkozások, szünidei kompetenciafejlesztõ táborok formájában. A foglalkozásokhoz szükséges anyagokra, eszközökre, a foglalkozásokat megvalósítók díjazására fordítható a pályázati támogatási összeg. A projekt megvalósításának ideje 15 hónap: október január 2. Az önkormányzat 20 M Ft támogatásra nyújt be pályázatot. A támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a. (A pályázat önrész nélküli.) 3.Beadási határidõ: április Az önkormányzat vállalja, hogy a támogatott projekt keretében létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését követõen legalább 5 évig fenntartja és üzemelteti. 5.A Képviselõ-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 112/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Balatonkenese Város Önkormányzata megtárgyalta a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár az Új Széchenyi Terv keretében a Társadalmi Megújulás Operatív Programban kiírt pályázati lehetõségein való részvételi szándékáról szóló elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta. A Képviselõ- testület hozzájárul a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtárnak A múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatási képzési szerepének infrastrukturális erõsítése címû pályázaton való részvételéhez az alábbi célok támogatása céljából. A pályázati lehetõséggel megvalósul a Tájház számítástechnikai fejlesztése, valamint az Iparosház két helyiségének belsõ felújítása, alkalmassá téve oktatótermekként történõ használatát. Cél ezzel a tájházi, már meglévõ foglalkoztató téliesítése. A pályázat C komponense segítségével szerver, képernyõ, nyomtató, szoftver, számítógép, projektor, interaktív térkép, érintõképernyõs konzol beszerzésére, ezen fejlesztések a balatonkenesei Tájházban valósulnak meg. A pályázati támogatás, amelyre az önkormányzat pályáz: ( A + C komponens) összege: Ft. A támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a. (A pályázat önrész nélküli.) Beadási határidõ: a pályázati kiírásnak megfelelõen. Az önkormányzat vállalja, hogy a támogatott projekt keretében létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését követõen legalább 5 évig fenntartja és üzemelteti. a határozatról az érintetteket értesítse. Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ, Igennel szavazók száma: 4 fõ, Nemmel szavazók száma: 2 fõ, Tartózkodók száma: 1 fõ 113/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének az ÖBÖL TV Kft. támogatási kérelmérõl szóló elõterjesztést megtárgyalta és a következõ határozatot hozta.

11 Különkiadás Balatonkenesei Hírlap Az ÖBÖL TV Kft-t (8174 Balatonkenese, Mikes Kelemen utca 8/5.; Cg.j.szám: ; képviseli: Balázs Gyula ügyvezetõ) költségvetési évben mindösszesen Ft-tal, azaz Négymillió forinttal támogatja. 2. A képviselõ-testület a támogatás összegét évi költségvetésében a mûködési célú keret terhére biztosítja. 3. A Képviselõ-testület 90/2012. (III.07.) számú határozatában megállapított és támogatott részére elszámolási kötelezettséggel átadott Ft-ot a évi támogatási összegbe beszámítja, és ezen felül évre vissza nem térítendõ támogatást a következõ ütemezésben biztosítja a kedvezményezett részére: június Ft szeptember Ft november Ft 4. A képviselõ-testület kikötésként rögzíti, hogy támogatott a támogatás felhasználásáról legkésõbb január 15. napjáig köteles a Polgármesteri Hivatal jegyzõje felé hiánytalanul elszámolni. A pénzügyi elszámolás mellékleteként a számviteli elõírásoknak megfelelõ kiegyenlített számlák hitelesített másolatát, illetve a kifizetést igazoló egyéb dokumentumokat, számlát helyettesítõ bizonylatokat a támogató részére a pénzügyi elszámolás keretében kell átadni. 5. A Képviselõ-testület felhatalmazza Tömör István polgármestert a támogatási szerzõdés aláírására, felkéri dr. Koczkás Sándor ügyvédet a támogatási szerzõdés elkészítésével. 114/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének az ÖBÖL TV Kft évre nyújtott támogatás elszámolásáról készült elõterjesztést megtárgyalta és a következõ döntést hozta: 1. A Képviselõ-testület az ÖBÖL TV Kft-t (8174 Balatonkenese, Mikes Kelemen utca 8/5.; Cg.j.szám: ; képviseli: Balázs Gyula ügyvezetõ) évi támogatásról szóló beszámolóját elfogadja. 2. A Képviselõ-testület felkéri Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érdekelteket tájékoztassa. 115/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény igazgatói állás pályázatról készült elõterjesztést megtárgyalta és a következõ határozatot hozta: pályázatot hirdet a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény (Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 10.) igazgatói munkakör betöltésére. Képesítési és egyéb feltételek: Közoktatási törvény szerinti képesítés, pedagógus-munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat, pedagógus szakvizsga, legalább 5 év vezetõi gyakorlat Elõny: 5 éves iskolaigazgatói gyakorlat Az állás elfoglalásának ideje: augusztus 16., a megbízás augusztus 15-ig, öt évre szól. A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõen a szakmai véleményezés utáni 30. napot követõ elsõ képviselõ-testületi ülés idõpontja. A pályázathoz csatolni kell: adatvédelmi nyilatkozatot; nyilatkozatot arról, hogy a pályázó személyét érintõ kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülés tartását kéri A pályázatot Balatonkenese Város Önkormányzatához, Tömör István polgármester címére zárt borítékban kell benyújtani: 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat közzétételérõl és Oktatási Közlönyben valamint Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történõ megjelentetésérõl is gondoskodjon. 116/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény igazgatók kötelezõ óraszámával kapcsolatos elõterjesztést megtárgyalta és a következõ határozatot hozta. 1. A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben 2011/2012 tanévre II. félévére vonatkozóan az iskolaigazgató kötelezõ óraszámát illetõen fenntartja 457/2010. (VIII. 25.) számú határozatában megállapított 2 óra/hét kötelezõ óraszámot. 2. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érdekelteket tájékoztassa. 117/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a Balatonkenese Városért Közalapítvány (továbbiakban: alapítvány) alapítója a megtárgyalta az alapítványt elnöki és kuratóriumi tagságról történõ lemondással kapcsolatos elõterjesztést és a következõ határozatot hozta. Tudomásul veszi, hogy Szíjártó Csaba az alapítvány elnöki tisztségérõl lemond, azzal a kikötéssel, törvényi felhatalmazás alapján, hogy az új elnök megválasztásáig és az alapító okirat cégbíróságon történõ átvezetéséig az alapítvány elnöke marad Tudomásul veszi, hogy Szíjártó Csaba az alapítvány kuratóriumi tisztségérõl lemond. A képviselõ-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy az érintetteket értesítse. 118/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megköszöni Szijártó Csaba Balatonkenese Városért Közalapítvány elnökeként és tagjaként a településért végzett kiemelkedõ munkáját. 119/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a Balatonkenese Városért Közalapítvány (továbbiakban: alapítvány) alapítója megtárgyalta az alapítványt tagságról történõ lemondással kapcsolatos elõterjesztést és a következõ határozatot hozta. A Képviselõ-testület tudomásul veszi Bajnok Andrea 8172 Balatonkenese, Szent István u. 28. szám alatti lakos alapítványi tagságáról történõ lemondását. az érintetteket értesítse. 120/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megköszöni Bajnok Andrea Balatonkenese Városért Közalapítvány tagjaként a településért végzett munkáját. Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ, Igennel szavazók száma: 2 fõ, Tartózkodók száma: 5 fõ 133/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta az MB 55 Bt. Bercsényi strand engedélyezési tervek elkészítése során az önkormányzat érdekeinek képviselete, mint tanácsadó és lebonyolító számlája tárgyú elõterjesztést és megfelelõ arányú többségû igen szavazat hiányában elutasította az alábbi határozati javaslatot: MB55 Bt. nem végzett tevékenységet az önkormányzat érdekében a Balatonkenese Bercsényi strand, engedélyezési tervdokumentáció megvalósíthatósági felülvizsgálata tárgyában A Képviselõ-testület jogalap hiányában nem járul hozzá az MB55 Bt. Balatonkenese Bercsényi strand, engedélyezési tervdokumentáció megvalósíthatósági felülvizsgálata tárgyában beadott számla ,- Ft + Áfa kifizetéséhez. Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ, Igennel szavazók száma: 5 fõ, Tartózkodók száma: 2 fõ. 134/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta az MB 55 Bt. Bercsényi strand engedélyezési tervek elkészítése során az önkormányzat érdekeinek képviselete, mint tanácsadó és lebonyolító számlája tárgyú elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

12 12 Balatonkenesei Hírlap Különkiadás Az MB 55 Bt. a augusztus 11. napján megkötött megbízási szerzõdésen túl az önkormányzat érdekében plusz munkát nem végzett a Balatonkenese Bercsényi strand, engedélyezési tervdokumentáció megvalósíthatósági felülvizsgálata tárgyában, ezért az MB 55 Bt. által benyújtott Balatonkenese Bercsényi strand, engedélyezési tervdokumentáció megvalósíthatósági felülvizsgálata tárgyában benyújtott, AM7SF számú, ,- Ft + Áfa összegû számlát jogalap hiányában befogadni nem áll módjában. A képviselõ-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy az érintetteket értesítse a döntésrõl. Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ, Igennel szavazók száma: 4 fõ, Tartózkodók száma: 3 fõ 135/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta az MB 55 Építõipari és Szolgáltató Bt. Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása tárgyában benyújtott számlával kapcsolatos elõterjesztést és az alábbi határozatot hozta. Az MB 55 Bt. nem végzett tevékenységet Balatonkenese Omlás - és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása beruházás elõkészítése I. ütem tárgyában. A Képviselõ-testület nem járul hozzá az MB55 Bt. Balatonkenese Omlás - és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása beruházás elõkészítése I. ütem tárgyában beadott számla ,- Ft + Áfa kifizetéséhez jogalap hiányában. A képviselõ-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy az érintetteket értesítse a döntésrõl. ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ, Igennel szavazók száma: 7 fõ. 36/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a Balatonkenese 276.hrsz. ingatlannal kapcsolatos adásvételi szerzõdés semmissé nyilvánítása tárgyában készített elõterjesztést Felhatalmazza Tömör István polgármestert, hogy bontsa fel a 2004.május 17-én kelt adásvételi szerzõdést abban az esetben, ha vevõ a szerzõdés felbontásával egy idõben visszafizeti a vételárat. Az Önkormányzat elkészíti az Ingatlan adás vételi szerzõdést felbontó okiratot 75/2012. (II. 23.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a terület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelmet, évi I. félévi közterület-használati díjtétel tartozást nem módosítja, az elõzõleg engedélyezett részletfizetés végsõ határidejét december 31-re módosítja. 2.Amennyiben egy részletfizetés elmaradást mutat, abban az esetben az egész tartozás összege esedékessé válik és végrehajtás útján kéri a tartozást behajtatni. 121/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a védõnõi állás betöltésére az egészségügyrõl szóló évi CLIV. tv (1) bekezdése alapján határozatlan idõre, 6 hónap próbaidõvel Sallai Judit pályázót választotta meg. 122/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének - Fodor Krisztina jegyzõ javaslata alapján - az aljegyzõi állás betöltésére a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Tv. 31 (1) bek. alapján a pályázati kiírásnak megfelelõen határozatlan idõre, 6 hónap próbaidõvel Hegyes Zsuzsanna pályázót választotta meg. 125/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a Vidámpark (dodzsem, gyermek körhinta, felfújható csúszda) üzemeltetés iránti kérelmet és az alábbi döntést hozta. 1. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselõ-testülete Vidámpark (dodzsem, gyermek körhinta, felfújható csúszda) üzemeltetés iránti kérelemhez nem járul hozzá a balatonkenesei Vak Bottyán strand melletti keskeny nyúlványterületen. Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ, Igennel szavazók száma: 7 fõ. 126/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Vidámpark (dodzsem, gyermek körhinta, felfújható csúszda) üzemeltetés iránti kérelmére felajánlja az alábbi két, balatonakarattyai helyszínt: - Napfény ABC melletti parkoló területe - Balatonakarattya vasút melletti, régi kajári út, 543. hrsz. területén az alábbi feltételekkel: lakókocsit, sátrat szállító eszközöket és egyéb gépjármûveket a régi kajári út területén parkolhatja. a vállalkozó köteles Ft kauciót az Önkormányzat részére elõre befizetni, a bérleti szerzõdés lejártával a bérlõ a területet az eredeti állapotnak megfelelõen köteles helyreállítani. A napi díjat Ft/nap összegben határozza meg Jelenlévõ képviselõk száma: 7 fõ, Igennel szavazók száma: 7 fõ. 127/2012. (III. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének megtárgyalta a Balatonkenese, Vak Bottyán pavilonsori WC üzemeltetése tárgyában készített elõterjesztést és az alábbi döntést hozta. 1. A kérelemnek helyt ad, és üzemeltetésre bérbe adja a Balatonkenese Város Önkormányzatának tulajdonában lévõ 3705 hrsz. alatti, Balatonkenese, Vak Bottyán pavilonsoron található nyilvános WC épületét WC-t üzemeltetés céljából. 2. A Bérleti díj összege: Ft/év. 3. A Képviselõ-testület felhatalmazza Tömör István polgármestert a Bérleti szerzõdés aláírására, amennyiben bérlõ a tartozását április 30-ig rendezte az Önkormányzat felé. Felkéri dr. Koczkás Sándor ügyvédet a bérleti szerzõdés elkészítésére. A Képviselõ-testület soron következõ ülését április 26-án (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatalban. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének közleménye a Képviselõ-testületi üléseken hozott határozatokról.

Tájékoztató KÜLÖNKIADÁS 2011. JÚNIUS. A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDÕ TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL 2011. ÉVBEN

Tájékoztató KÜLÖNKIADÁS 2011. JÚNIUS. A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDÕ TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL 2011. ÉVBEN KÜLÖNKIADÁS 2011. JÚNIUS. Tájékoztató Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2011. február március április hónapokban megtartott soron következõ és rendkívüli ülésein hozott határozatokról,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 29/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ 1/2005. (I.06.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi községi önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni Balatonkenese, Királyszentistván, Litér és Vilonya települések környezeti életminőség

Részletesebben

3. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

3. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 1/2008.(I.31.) Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete 1_/2008. (I.31.) Önk. sz. határozat 1. a háziorvosi ügyelet közös szervezésére Alsóörs, Balatonalmádi Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese,

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

10/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

10/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: 1/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a kulturális szervező 2006. évi tevékenységéről szóló beszámolót és a Művelődési Házak

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása a Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 616/2001. (XII.13.) közgyűlési határozat 2./ pontjának határidő módosítása A közgyűlés

Részletesebben

2007. évi határozatok. 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat

2007. évi határozatok. 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat 2007. évi határozatok 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az MKB Veszprém KC-vel kötenő, a kézilabda utánpótlás központ létrehozására vonatkozó

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról 1 D5 2 nyilvántartás január 11. napon megtartott Egyek Móra Ferenc Általános Iskola épülettömb és a Napköziotthonos Óvoda eszközbeszerzésére kiírt általános egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének az

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

264/2011. (IX.30.) kt. határozata

264/2011. (IX.30.) kt. határozata RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám. 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM

Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám. 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 17. oldal 8/2014. (IV. 16.) önkormányzati rendelet Dombóvár

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft.

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft. I. Személyi jellegű közgyűlési döntések TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 229/2010. (05.28.) sz. KGYH Bizottsági tagságban történt változások 887 230/2010. (05.28.) sz. KGYH Fegyelmi eljárás megszüntetése (Bazsó

Részletesebben

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 30. oldal 50/2008. (XII.19.) rendelet a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról

Részletesebben

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése 1/2012.(I.16.) képviselő-testületi ülés határozatai: 1 /2012.(I.16.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Balatonalmádi

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 372/2014.(XI.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. november 27-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában.

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. 34/2008. (IV. 25.) határozat A Közgyűlés Elnökének kuratóriumi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. január 29-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben