Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete"

Átírás

1 Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 17/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma: I./ A évi költségvetés teljesítésének III. negyedévi tapasztalatai Előkészíti Gazdasági Bizottság II./ Az önkormányzat évi költségvetési koncepciója Előkészíti: Gazdasági Bizottság III./Elszámolás az önkormányzattól 2007-ben kapott támogatásról és tájékoztató a Nyugdíjas Klub Egyesület tevékenységéről Ea: Pető Lászlóné elnök IV./Elszámolás az önkormányzattól 2007-ben kapott támogatásról és tájékoztató a HÓKA Lovasklub Egyesület tevékenységéről Ea: Nagy Attila elnök V./ Egyéb döntést igénylő ügyek 1) Közműfejlesztési hozzájárulásról szóló rendelet-tervezet 2) Játszótéri pályázattal kapcsolatos javaslat 3) Iskola és tornacsarnok lapos tető szigetelésére tett árajánlat 4) Fizioterápiás szakképzés támogatása 5) Idősek karácsonyi ajándéka 6) Belső ellenőrzési terv jóváhagyása 7) Expo vízellátó rendszerének átvétele 8) Konyha bérleti díj (határozat módosítás) VI./Tájékoztatók 1) Magyar - Szlovák határon átnyúló együttműködési program (HUSK 2008/1.) 2) Nagytérségi Hulladékgazdálkodási önkormányzati Társulás pályázata önrészről vállalás 3) Virágos Magyarországért verseny eredményhirdetése 4) Településrendezési felülvizsgálatának véleményezési anyaga

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2 Készült: Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-én órai kezdettel tartott üléséről. Jelen vannak: Papp Zoltán polgármester, Nagy István jegyző, Erdősi Gyula, Horváth Lajos, Kiss Béla, Patakiné Jarkovits Márta, Rajna István, Rosenberger András, Wolf Dénes képviselők. Nagy László és Domonkos Sándor munkahelyi elfoglaltság miatt igazoltan van távol. Papp Zoltán: megnyitja az ülést, köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a polgármester és 7 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az érvényes szavazatok száma 8. Megállapítja, hogy a minősített többséget igénylő határozathozatalhoz 6, az egyszerű szótöbbséget igénylő határozathozatalhoz 5 szavazat szükséges. Jegyzőkönyv hitelesítőknek: Wolf Dénes és Horváth Lajos képviselőket, jegyzőkönyv-vezetőnek Kicsiny Andreát javasolja. A javaslatokat a testület elfogadta. Ezután ismerteti a napirendi javaslatokat. I./ A évi költségvetés teljesítésének III. negyedévi tapasztalatai Előkészítette: Gazdasági- Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság II./ Az önkormányzat évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Gazdasági- Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság III./Elszámolás az önkormányzattól 2007-ben kapott támogatásról és tájékoztató a Nyugdíjas Klub Egyesület tevékenységéről Ea: Pető Lászlóné elnök IV./Elszámolás az önkormányzattól 2007-ben kapott támogatásról és tájékoztató a HÓKA Lovasklub Egyesület tevékenységéről Ea: Nagy Attila elnök V./ Egyéb döntést igénylő ügyek 1) Közműfejlesztési hozzájárulásról szóló rendelet-tervezet 2) Játszótéri pályázattal kapcsolatos javaslat 3) Iskola és tornacsarnok lapos tető szigetelésére tett árajánlat 4) Fizioterápiás szakképzés támogatása 5) Idősek karácsonyi ajándéka 6) Belső ellenőrzési terv jóváhagyása 7) Expo vízellátó rendszerének átvétele 8) Konyha bérleti díj (határozat módosítás) VI./Tájékoztatók 1) Magyar - Szlovák határon átnyúló együttműködési program (HUSK 2008/1.) 2) Nagytérségi Hulladékgazdálkodási önkormányzati Társulás pályázata önrészről vállalás 3) Virágos Magyarországért verseny eredményhirdetése 4) Településrendezési felülvizsgálatának véleményezési anyaga Napirendek tárgyalása: I./ A évi költségvetés teljesítésének III. negyedévi tapasztalatai (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselők megkapták az előterjesztést, a Gazdasági- Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság november 20-i ülésén tárgyalta a napirendet.

3 3 Néhány szóban az elhangzott észrevételek a beszámolóval kapcsolatosan: a teljesítés időarányosnak mondható, a támogatásértékű bevételnél látványos az eltérés (236%), ez a szélerőmű utáni bevételek miatt jelentkezik. A sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél szintén nagy az eltérés (26%), mert a Sport utcai telek és a Fő u. 16. sz. ingatlan bevételei nem teljesültek. A Gazdasági Bizottság az önkormányzat sajátos bevételeinél az egyéb bevételek lakbér teljesítésénél lévő fennakadások ügyében mi előbb intézkedést javasol. Kérem a képviselői észrevételeket. Kiss Béla: a helyi adók teljesítése 10 mft-al kevesebb a tervezettnél? Mi ennek az oka? Véleményem szerint a jövő évi költségvetés tervezésénél radikális költségcsökkentést, valamint a bevételek növelését kell szorgalmazni. Lakbérek beszedéséről intézkedni kell. Papp Zoltán: Az adófeltöltéseket a társaságoknak december 15-ig kell megtenni, ezért a bevételek realizálódása december 15-e után várható. A lakbér elmaradással kapcsolatosan a jegyző már intézkedett, amennyiben nem rendezik a megadott határidőn belül a tartozást, úgy a lakásbérleti szerződést azonnali hatállyal felmondjuk, a felmondással egyidejűleg elrendeljük a lakbérhátralék bírósági végrehajtását a bérlőtársakkal szemben. Nagy Attila: a Sport utcai telek bevétele miért nem folyt be, mi volt a határidő a teljesítésre? Papp Zoltán: a szerződésben vállaltakat nem teljesítette a vevő, ez idáig 2 millió forintot fizetett be. A Gazdasági Bizottság ülésén javasolta, hogy a vevővel való tárgyaláskor a vételár inflációval növelt mértékben történő emelését kezdeményezzük, vagy mondjuk fel a szerződést, vagy bírósághoz forduljunk a szerződés nem teljesítése miatt. Ha nincs egyéb észrevétel kérem a testületet, a háromnegyed éves beszámolót az előterjesztés szerint hagyja jóvá. A Képviselő-testület egyhangúlag 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 101/2008. (XI. 24.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadta. Határidő. azonnal II./ Az önkormányzat évi költségvetési koncepciója (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselők megkapták az előterjesztést, a Gazdasági Bizottság véleményezte, s javasolja a testületnek a kommunális adó mértékét Ft-al növelni a 2009-es évtől. Sajnos bevétel növekedéssel nem igazán számolhatunk, hiszen a 2008-as évben rendeztük a bérleti díjakat, az idegenforgalmi adó bevételek pedig nagymértékben csökkentek, ezt egyfajta ellenőrzésekkel tudnánk realizálni a jövőben. A rendezési terv jóváhagyása után néhány telek értékesítésével is lehetne a bevételt növelni. Rosenberger András: Kiss Béla képviselő elmondta, hogy nehéz év elé néz az önkormányzat. Véleményem szerint Levél nincs a legrosszabb helyzetben, hiszen vannak adóalanyaink (gáz, szélkerék) ahol adóbevétel növekedések is várhatók. Itt szeretném néhány szóban a felmerült körjegyzőség gondolatával kapcsolatos észrevételeimet elmondani. A nyugati demokráciában nem a jegyző, hanem a polgármesteri állás társadalmi megbízással való betöltésé az elfogadott és jól bevált. A közigazgatást meg fogják reformálni, valószínű, hogy a polgármesterek számán és bérén illetve a képviselők létszámának és tiszteletdíjának megvonásával fogják a költségeket csökkenteni. A polgármesteri státusz megszüntetésével komoly összeget lehet megtakarítani. Rajna István: mindenképpen visszalépésnek tartanám az önálló hivatal feladását. A kommunális adó mértékének emelése ezer forinttal kb. 2 doboz cigaretta ára, s ha ez lehet az alapja pl. az útépítésnek vállalni kell a lakók nemtetszését, mely bárminemű közteher növelésével ugyanígy járna. A munkahelyi elbocsátásokkal valószínű meg fog nőni a segélyezettek száma, bevétel azonban kevesebb lesz, nagyobb beruházásokat, felújításokat nem is tervezhetünk.

4 4 Kiss Béla: Rosenberger András képviselő polgármester és jegyzőre vonatkozó gondolatával egyet értek, de azzal, hogy nincs rossz helyzetben az önkormányzat azzal nem. Két évvel ezelőtt a testület 30 millió forint plusszal adta át a hivatalt, nagyon magas az intézmények működési költsége. Papp Zoltán: nehéz év elé nézünk, megyei középmezőnybe tartozunk az adóbevételeink alapján, emellett valóban nagyon költséges az intézményrendszerünk, mely a bevételek nagy részét el is viszi. A korábban már alkalmazott likviditási hitellel azonban fenn tudjuk tartani magunkat. A Gazdasági Bizottság az ingatlanadó bevezetését elvetette. A körjegyzőség gondolatával lehet foglalkozni, azonban a polgármesteri tisztséggel csak a választásokkor. A kommunális adó mértékét évről-évre karban kell tartani, még ha kis lépésekben is, hiszen ezeket közműfejlesztésekre fordítjuk vissza. A Fő u. 16. sz. ingatlan értékesítés határideje november 30-val lejár, december első napjaiban ezzel kapcsolatosan rendkívüli ülést tartunk, remélhetőleg ajánlat is lesz. A Sport utcai telekkel kapcsolatosan nyilatkoztatjuk a vevőt 6 hónapos határidőt szabva. A lakbér elmaradást behajtása folyamatos. Amennyiben nincs egyéb észrevétel kérem a képviselőket szavazzunk. A Képviselő-testület egyhangúlag 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 102/2008. (XI. 24.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés szerint elfogadja. Határidő. azonnal III./Elszámolás az önkormányzattól 2007-ben kapott támogatásról és tájékoztató a Nyugdíjas Klub Egyesület tevékenységéről (előterjesztés mellékelve) Ea: Pető Lászlóné elnök Papp Zoltán: megkérem Pető Lászlóné elnököt tartsa meg beszámolóját, majd kérem a képviselői észrevételek. Pető Lászlóné: ismertette a mellékelt előterjesztést. Horváth Lajos: nagyon aktívak a nyugdíjasaink, minden elismerésünk. Papp Zoltán: köszönet a sokoldalú munkájukért, Levél közélete velük színesebb. Büszkék vagyunk rájuk, erőnkhöz mérten mindig támogatni fogjuk a nyugdíjasainkat, sok sikert további munkájukhoz. Amennyiben nincs egyéb észrevétel kérem a képviselőket szavazzunk. A Képviselő-testület egyhangúlag 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 103/2008.(XI. 24.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Levéli Nyugdíjas Klub egyesült önkormányzattól kapott évi támogatásáról szóló elszámolást, valamint a tevékenységükről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerint elfogadja. Határidő: azonnal. IV./Elszámolás az önkormányzattól 2007-ben kapott támogatásról és tájékoztató a HÓKA Lovasklub Egyesület tevékenységéről (elszámolás mellékelve) Ea: Nagy Attila elnök Papp Zoltán: megkérem Nagy Attilát, az egyesület elnökét tartsa meg beszámolóját, majd kérem a képviselői észrevételek. Nagy Attila: röviden ismertette a kis létszámú klub tevékenységét, kitérve a legnagyobb májusban rendezendő Pünkösdi Lovasnapok rendezvényre, melynek a jövőben tulajdonosváltás miatt más helyszínt kell keresni.

5 5 Elszámolása alapján az önkormányzati Ft-os támogatást a már említett Lovasnapok keretében a színpad és színpadfedés bérlésére használata fel. Rajna István: a területtel kapcsolatosan minél előbb megoldások után kell nézni, hiszen ilyen nagyságú rendezvényhez nehéz megfelelő területet találni. Rosenberger András: a Lovasklub elnöke nagyon szerényen mondta el beszámolójában a tevékenységüket, holott a falu rendezvényei közül az egyik élenjáró a Pünkösdi Lovasnapok. Horváth Lajos: már 6 éve, hogy új színfoltja a falunak, továbbra is támogatjuk őket. Papp Zoltán: mivel ez már kinőtte magát a falusi rendezvény szintjéről, szinte már a megyéből is érdeklődés van rá, öregbíti a falunk hírnevét. Köszönjük a munkájukat és a beszámolót. Amennyiben nincs egyéb észrevétel kérem a képviselőket szavazzunk. A Képviselő-testület egyhangúlag 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 104/2008.(XI.30.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hóka Lovasklub önkormányzattól kapott évi támogatásáról szóló elszámolást, valamint a tevékenységükről szóló tájékoztatót előterjesztés szerint elfogadja. Határidő: azonnal. V./ Egyéb döntést igénylő ügyek 1) Közműfejlesztési hozzájárulásról szóló rendelet-tervezet (mellékelve) Papp Zoltán: már a Gazdasági Bizottság tárgyalta a tervezetet, javasolja a testületnek elfogadásra azt. Közigazgatási Hivataltól törvényességi előzetes felülvizsgálatot kértünk, ezt figyelembe véve egy egyszerűbb, áttekinthetőbb rendelet tervezet lett beterjesztve. Kérem a képviselői észrevételeket. Rajna István: több településen is élő, s jól működő rendeletformáról van szó. Járható útnak látszik, hiszen az önkormányzatnak véges a kerete, a lakosság bevonásával nagyobb a lehetőség a beruházások megvalósítására. Papp Zoltán: amennyiben nincs egyéb észrevétel kérem a képviselőket szavazzunk. A Képviselő-testület egyhangúlag 8 igen szavazattal megalkotta a 8/2008.(XI.27) rendeletet az önkormányzat által végzett közműépítéshez kapcsolódó út- és közműfejlesztési hozzájárulásról. 2) Játszótéri pályázattal kapcsolatos javaslat (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a Gazdasági Bizottság is tárgyalta a témát, és javasolja, hogy a játszóteret adjuk át üzemeltetésre a játszóteret Levél Barátainak Egyesülete számára azzal, hogy mint nonprofit szervezet nyújtson be pályázatot az új játszótér építésére, mert így 100%-os támogatás érhető el. Nyilván a pályázattal, a működtetéssel és a hitelfelvétellel kapcsolatos költségeket is át kell adni az egyesületnek. Ezeket a kérdéseket egy megállapodásban kell rögzíteni. Kérem a képviselői észrevételeket. A Képviselő-testület rövid vita után egyhangúlag 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 105/2008.(XI. 24.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Május 1 ligeti játszóteret üzemeltetésre átadja a Levél Barátainak Egyesülete (9221 Levél, Fő u. 30., képviselője Máté Tamásné elnök) részére az alábbi feltételekkel. Az LBE vállalja:

6 6 - a játszótér fejlesztésére pályázat benyújtását az FVM falumegújítási és falufejlesztési pályázatára, az elkészült és az önkormányzat által jóváhagyott tervek szerint, - sikeres pályázat esetén a játszótér előfinanszírozását és a kivitelezés lebonyolítását, - a játszótér üzemeltetését, fenntartását a pályázat szerint minimum öt éves időtartamra. Az önkormányzat vállalja: - a pályázatírás költségeinek megtérítését, - sikeres pályázat esetén a kivitelezés lebonyolításának segítését és az esetleg felmerült egyéb költségek egyeztetés utáni megtérítését, - a hitelből történő finanszírozás esetén a keletkező kamat és egyéb hitelköltségek megtérítését, - az üzemeltetés időtartalma alatt felmerülő fenntartással, felülvizsgálattal, javításokkal és karbantartásokkal kapcsolatos költségek egyeztetés utáni megtérítését. A megállapodást szerződésbe kell foglalni, amely aláírására felhatalmazza a polgármestert. Határidő: november 30. 3) Iskola és tornacsarnok lapos tető szigetelésére tett árajánlat (árajánlat mellékelve) Papp Zoltán: már a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet, javasolja a testületnek a évi költségvetés tervezésekor figyelembe venni. Kérem a képviselői észrevételeket. A Képviselő-testület rövid vita után egyhangúlag 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 106/2008.(XI.25.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola tornacsarnok és kazánház épület közötti összekötő lapos tető csapadékvíz szigetelés felújítási munkáira tett ajánlatot az előterjesztés szerint jóváhagyja. A munkák költségét Ft-ot a évi költségvetés készítésekor betervezi. Határidő: költségvetés elfogadása 4) Fizioterápiás szakképzés támogatása (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a évi határozat módosításra van szükség az előterjesztésben leírtak miatt. Kérem a Képviselői észrevételeket. A Képviselő-testület rövid vita után egyhangúlag 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 107/2008. (XI.24.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Schmitzhofer Csabáné, háziorvosi szolgálat körzeti ápoló és adminisztrátor részére a fizioterápiás tanfolyamon való részvételét, melynek költségét kb Ft-ot a évi költségvetési rendeletébe betervezi. Megbízza a polgármestert a tanulmányi szerződés megkötésével. Határidő. azonnal illetve tanfolyam indításkor és a tanulmányi szerződés szerint

7 5) Idősek karácsonyi ajándéka 7 Papp Zoltán: Már a Gazdasági Bizottság is tárgyalta a napirendet, s javasolja a testületnek a karácsonyi ünnepek közeledtével ez évben is az időskorúak egyszeri támogatását. Kérem a képviselői észrevételeket, javaslatokat. A Képviselő-testület rövid vita után egyhangúlag 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 108/2008.(XI.24.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete a levéli állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen Levélen lakó 70 év feletti időskorúak, valamint a 60 év feletti egyedülálló nyugdíjasokat a karácsonyi ünnep alkalmából Ft/fő, azaz Háromezer forint/fő támogatásban részesíti a költségvetés tartaléka terhére. A lista összeállításával megbízza a Szociális, Családvédelmi és Ifjúsági Bizottságot. Az ajándékot a képviselők viszik és adják át az időseknek. Határidő december 15. 6) Belső ellenőrzési terv jóváhagyása (előterjesztés mellékelve) Ea: Nagy István jegyző Papp Zoltán: a képviselők megkapták az előterjesztést, a jegyző úrnak nincs szóbeli kiegészítése, ezért ha valakinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. A Képviselő-testület rövid vita után egyhangúlag 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 109/2008.(XI.24.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztéshez mellékelt Levél Község Önkormányzata évi ellenőrzési munkatervét jóváhagyja. Felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően, az ellenőrzések végrehajtásáról gondoskodjon. Határidő: ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően Felelős: Nagy István jegyző 7) Expo vízellátó rendszerének átvétele (Architektúra Expo Szövetkezet levelei mellékelve) Papp Zoltán: 89/2008. (IX.30.) határozatban felhatalmaztuk Dr. Nagy Sándor ügyvédet, hogy felmondásunk jogszerűségét bírósági úton érvényesítse. Mivel időközben az Architektúra-Expo Szövetkezet elfogadta a felmondást, így a határozatot vissza kell vonni december 31-vel megszünteti a szolgáltatási tevékenységét, a víz és szennyvíz hálózatokat átadja a főkönyvben szereplő értéken, de térítésmentesen az önkormányzatnak. Az elektromos hálózatot értékesíti az E.ON részére, a szemétszállítási feladatok elvégzésére az érintett ingatlantulajdonosoknak a Rekultív Kft-vel kell egyedi szerződéseket kötnie. Egyedül az úthálózat átadásával kapcsolatosan tart szükségesnek további egyeztetéseket. Víz- és csatornahálózat: A csatornahálózat nettó értéke december 31-i állapot szerint ,-Ft, melynek átvételére most nem kerül sor, mivel vannak még tisztázatlan kérdések. Az ivóvíz hálózat nettó értéke december 31-i állapot szerint ,-Ft, amelyet térítésmentesen átad az önkormányzatnak. A tranzakcióval kapcsolatban APEH-től állásfoglalást kértem, hogy a térítésmentesen átadott ingatlanok tekintetében kinek és milyen adózási pl. ÁFA fizetési kötelezettsége van. Még nem kaptunk választ. Ettől függetlenül megállapodtunk az AQUA Kft vel, hogy ha átvesszük az Architektúra Expo Szövetkezettől a vízellátó rendszert,

8 8 akkor december 12-vel átveszi azt üzemeletetésre. Lecseréli a vízórákat, egyedi szerződést köt minden fogyasztóval, stb. illetve gondoskodik a szennyvíz elszállításról is. Ezeket a kérdéseket egy háromoldalú megállapodásban kell rögzíteni. Az AQUA Kft. kikötése, hogy a vezetékekre, vízóraaknákra és a csatorna tisztítószemekre szolgalmi jog legyen bejegyezve. A csatorna kérdése még nyitott. Kijelölték az átemelő helyét, az AQUA Kft. az időjárás függvényében megkezdi a földmunkákat, üzembe helyezi, amint a pénzügyi részt rendezzük. Kiss Béla: hogyan kell értelmezni, hogy az úthálózat tekintetében további egyeztetésekre van szükség? A csatorna beruházás számlázása hogyan történik? Mi a garancia, hogy az arányos költséget az ingatlantulajdonosok felé érvényesíteni tudjuk? Papp Zoltán: a társaság nagymértékű vagyonvesztést szenvedne, ha most az úthálózatot is térítésmentesen átadná. Ezt nem engedheti meg magának. A közforgalom számára megnyitott magánút. Amint az átemelő megépül, onnantól a rendelet erejénél fogva kötelezve lesznek a fizetésre. Még a fogyasztási egység is vitatéma, háztulajdonosok, butik egységek, be nem épített területek (telekméretek.), stb. Hosszabb folyamat lesz, mert: kivitelezés összköltségének meghatározása, fogyasztási egységek megállapítása, utána értesíteni kell az érintetteket a beruházás elkezdéséről, hatósági határozattal, határidő megjelöléssel kötelezni a befizetésre. A rendelet ezért született, hogy bele lehessen az érintettet kényszeríteni a fizetésbe. Horváth Lajos: véleményem szerint nehézkes lesz, hiszen kb. 60%-a az aki az előzetes szándéknyilatkozatot is aláírta. Rajna István: az ügyvédtől a konkrét képviselet tekintetében visszavonjuk a felhatalmazást, de pl. a háromoldalú szerződés illetve egyéb ehhez kapcsolódó kérdésekben nem ártana igénybe venni szakembert. Papp Zoltán: ha nincs egyéb kérdés, kérem a testületet döntsünk. A Képviselő-testület egyhangúlag 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 110/2008.(XI.24.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete a./ a 89/2008.(IX.30.) határozatában foglaltakra vonatkozóan Nagy Sándor ügyvéd (Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 12.) felhatalmazást visszavonja b./ az Architektúra Expo Szövetkezettől tulajdonba és üzemeltetésre átveszi az expó területén lévő ivóvízhálózatot a december 31-i nyilvántartási értéken, de térítésmentesen, és üzemeletetésre átadja az AQUA Kft-nek. c./ az ivóvízhálózat átvételéről háromoldalú megállapodást köt az Architektúra- Expo Szövetkezettel és az AQUA Kft-vel, amely elkészítésével megbízza Nagy Sándor ügyvéd urat. A szerződésben az átadás-átvétel ténye és tartalma mellett rögzíteni kell azt, hogy az AQUA Kft nyilatkozata szerint az átvett ivóvízhálózat műszaki állapota megfelelő és kéri a szolgalmi jogok bejegyezését a vízhálózatra és a vízmérőaknákra. Az AQUA Kft a fogyasztási helyeken a vízmérőórákat lecseréli és minden fogyasztóval egyedi szolgáltatási szerződést köt december 12- éig. Határidő: folyamatos illetve megállapodás szerint 8) Konyha bérleti díj határozat módosítás (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: ismertette az előterjesztésben foglaltakat, majd kérte a képviselői észrevételeket. A képviselő-testület rövid vita után egyhangúlag 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 111/2008.(XI.24.) határozat

9 VI./Tájékoztatók 9 Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 48/2008.(V.27.) határozatát pontosítja és kiegészíti a következő szerint: A konyha bérleti díját szeptember 01-től az iskolai tanévhez igazodva 10 hónapra állapítja meg. A főzési díj összege a bérleti szolgáltatási szerződés 11. pontja alapján: - Óvodában (3-szori étkezés) 400.-Ft/adag +Áfa - Iskolai napköziben (3-szori étkezés) 417.-Ft/adag +Áfa - Iskolai menza (csak ebéd) 342.-Ft/adag + Áfa - Alkalmazott, vendég és szoc. étkezés 400.-Ft/adag + Áfa Határidő: folyamatos 1) Magyar- Szlovák határon átnyúló együttműködési program (HUSK 2008/1.) Ea. Papp Zoltán polgármester Papp Zoltán: véleményem szerint az emberek közötti kapcsolatépítés (közös események és programok szervezése, együttműködés a kultúra, sport, művészet, szabadidő) ami megvalósítható. A pályázati lehetőséggel kapcsolatosan várom a javaslatokat. 2) Nagytérségi Hulladékgazdálkodási önkormányzati Társulás pályázata- önrészről vállalás Papp Zoltán: a képviselők megkapták a tájékoztatót, kérem az észrevételeket. Rajna István: nagyon magas a településre jutó önrész még negyedéves bontásban is, ezt ne tudjuk vállalni. Horváth Lajos: véleményem szerint ezek az összegek még csökkenni fognak. 3) Virágos Magyarországért verseny eredményhirdetése Papp Zoltán: a Virágos Magyarországért verseny eredményhirdetésén vettem részt, ahol oklevél elismerésben részesültünk. Elismerés mindenkinek, aki a falu, és a saját környezete szépítésében részt vesz. 4) Rendezési Terv Papp Zoltán: a Tér-Háló Kft. elkészítette, s megküldte a településrendezési terv felülvizsgálatának véleményezési dokumentációját. A tervek elfogadása előtt a község lakóinak, vállalkozóinak, civil szervezeteinek továbbra is lehetősége van arra, hogy a rendezési tervvel kapcsolatos igényeiket, módosító javaslataikat jelezzék, az érintettek és a lakosság a közzététel ideje alatt a tervekkel kapcsolatban észrevételt tehet (nyomtatvány a hivatalban kérhető) december 20-ig. A tervlapok és a műszaki leírások a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben megtekinthetők, illetve az önkormányzat honlapjáról, az Önkormányzat menüben, valamint Tér-Háló Kft. honlapjáról a internetcímről a letöltések menüpont alatt letölthetők. A határidő letelte után lakossági fórumra kerül sor. VII./Képviselői és egyéb észrevételek

10 10 Papp Zoltán: kérem a képviselőket és a jelenlévőket tegyék meg napirenden kívüli egyéb észrevételeiket. Erdősi Gyula: az elmúlt ülésen is szóba került, hogy az iskola fűtését vissza kellene venni, milyen intézkedés történt? Az iskola épületénél hétvégenként napközben is több lámpatest világít, valami megoldást kell erre is találni. Papp Zoltán: külső-belső hőmérsékletszabályozó van az iskolában, de nincs termo szelep a radiátorokon, így csak egyedileg, a radiátorok elzárásával lehet a fűtést szabályozni. A kisiskolában a nevelőiben szabályozót fel fogunk felszerelni. Időkapcsoló felszerelése lenne a megoldás a világítás szabályozására is. Rajna István: az elmúlt ülésen a hegyeshalmi rendőrőrsnek támogatásként Ft-ot adtunk benzinköltségre, valamint a vállalkozók nevében Domonkos Sándor ezer forint értékű támogatást ígért fényképezőgép beszerzésére. Hogy áll most a támogatás? Papp Zoltán: a benzinre kapott támogatást már használják. A nagyobb összegű felajánlásból egy kisebb értékű fényképezőgépet, s egy laptopot kérnének. Domonkos Sándor vállalta az összeg gyűjtését, őt kell ez ügyben sürgetni. Amennyiben nincs egyéb észrevétel a testületi ülést perckor berekesztem. Felkérem a jegyzőkönyv-hitelesítőket a jegyzőkönyv aláírására. K.m.f. Papp Zoltán polgármester Nagy István jegyző Horváth Lajos jkv. hitelesítő Wolf Dénes jkv. hitelesítő

Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 4/2009. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án tartott nyilvános üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr.Rónay Barnabás képviselő Turcsányi Istvánné képviselő. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló

JEGYZŐKÖNYV. Dr.Rónay Barnabás képviselő Turcsányi Istvánné képviselő. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló JEGYZŐKÖNYV Készült: 2008.december 11-én Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről 16.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit polgármester Nyírő István alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-136 /2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. január 25-én tartott nyilvános testületi ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Napirend

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés 588-2 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 4/2013.(II.15.) 5/2013.(II.15.) 6/2013.(II.15.) A Szervezeti és Működési szabályzatáról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 27-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket. 218 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő, Görbe Károly képviselő, Kiss Katalin képviselő,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 963-21 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. november 22-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 22-én (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án (szerdán) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 487-14//2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2015. június 23-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. október 29-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 4.-én megtartott 15 órakor kezdődő rendkívüli testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 4.-én megtartott 15 órakor kezdődő rendkívüli testületi üléséről. Jegyzőkönyv Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 4.-én megtartott 15 órakor kezdődő rendkívüli testületi üléséről. Jelen vannak:gárdonyi Sándorné László Péter Ember Kinga Mészárosné

Részletesebben

2014. december 18-án (csütörtök) du. 15 00 órára

2014. december 18-án (csütörtök) du. 15 00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 72/2013.(X.31.) önkormányzati határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 709-13/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 27-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 27-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-168 /2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november

Részletesebben