Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete"

Átírás

1 Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 17/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma: I./ A évi költségvetés teljesítésének III. negyedévi tapasztalatai Előkészíti Gazdasági Bizottság II./ Az önkormányzat évi költségvetési koncepciója Előkészíti: Gazdasági Bizottság III./Elszámolás az önkormányzattól 2007-ben kapott támogatásról és tájékoztató a Nyugdíjas Klub Egyesület tevékenységéről Ea: Pető Lászlóné elnök IV./Elszámolás az önkormányzattól 2007-ben kapott támogatásról és tájékoztató a HÓKA Lovasklub Egyesület tevékenységéről Ea: Nagy Attila elnök V./ Egyéb döntést igénylő ügyek 1) Közműfejlesztési hozzájárulásról szóló rendelet-tervezet 2) Játszótéri pályázattal kapcsolatos javaslat 3) Iskola és tornacsarnok lapos tető szigetelésére tett árajánlat 4) Fizioterápiás szakképzés támogatása 5) Idősek karácsonyi ajándéka 6) Belső ellenőrzési terv jóváhagyása 7) Expo vízellátó rendszerének átvétele 8) Konyha bérleti díj (határozat módosítás) VI./Tájékoztatók 1) Magyar - Szlovák határon átnyúló együttműködési program (HUSK 2008/1.) 2) Nagytérségi Hulladékgazdálkodási önkormányzati Társulás pályázata önrészről vállalás 3) Virágos Magyarországért verseny eredményhirdetése 4) Településrendezési felülvizsgálatának véleményezési anyaga

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2 Készült: Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-én órai kezdettel tartott üléséről. Jelen vannak: Papp Zoltán polgármester, Nagy István jegyző, Erdősi Gyula, Horváth Lajos, Kiss Béla, Patakiné Jarkovits Márta, Rajna István, Rosenberger András, Wolf Dénes képviselők. Nagy László és Domonkos Sándor munkahelyi elfoglaltság miatt igazoltan van távol. Papp Zoltán: megnyitja az ülést, köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a polgármester és 7 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az érvényes szavazatok száma 8. Megállapítja, hogy a minősített többséget igénylő határozathozatalhoz 6, az egyszerű szótöbbséget igénylő határozathozatalhoz 5 szavazat szükséges. Jegyzőkönyv hitelesítőknek: Wolf Dénes és Horváth Lajos képviselőket, jegyzőkönyv-vezetőnek Kicsiny Andreát javasolja. A javaslatokat a testület elfogadta. Ezután ismerteti a napirendi javaslatokat. I./ A évi költségvetés teljesítésének III. negyedévi tapasztalatai Előkészítette: Gazdasági- Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság II./ Az önkormányzat évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Gazdasági- Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság III./Elszámolás az önkormányzattól 2007-ben kapott támogatásról és tájékoztató a Nyugdíjas Klub Egyesület tevékenységéről Ea: Pető Lászlóné elnök IV./Elszámolás az önkormányzattól 2007-ben kapott támogatásról és tájékoztató a HÓKA Lovasklub Egyesület tevékenységéről Ea: Nagy Attila elnök V./ Egyéb döntést igénylő ügyek 1) Közműfejlesztési hozzájárulásról szóló rendelet-tervezet 2) Játszótéri pályázattal kapcsolatos javaslat 3) Iskola és tornacsarnok lapos tető szigetelésére tett árajánlat 4) Fizioterápiás szakképzés támogatása 5) Idősek karácsonyi ajándéka 6) Belső ellenőrzési terv jóváhagyása 7) Expo vízellátó rendszerének átvétele 8) Konyha bérleti díj (határozat módosítás) VI./Tájékoztatók 1) Magyar - Szlovák határon átnyúló együttműködési program (HUSK 2008/1.) 2) Nagytérségi Hulladékgazdálkodási önkormányzati Társulás pályázata önrészről vállalás 3) Virágos Magyarországért verseny eredményhirdetése 4) Településrendezési felülvizsgálatának véleményezési anyaga Napirendek tárgyalása: I./ A évi költségvetés teljesítésének III. negyedévi tapasztalatai (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselők megkapták az előterjesztést, a Gazdasági- Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság november 20-i ülésén tárgyalta a napirendet.

3 3 Néhány szóban az elhangzott észrevételek a beszámolóval kapcsolatosan: a teljesítés időarányosnak mondható, a támogatásértékű bevételnél látványos az eltérés (236%), ez a szélerőmű utáni bevételek miatt jelentkezik. A sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél szintén nagy az eltérés (26%), mert a Sport utcai telek és a Fő u. 16. sz. ingatlan bevételei nem teljesültek. A Gazdasági Bizottság az önkormányzat sajátos bevételeinél az egyéb bevételek lakbér teljesítésénél lévő fennakadások ügyében mi előbb intézkedést javasol. Kérem a képviselői észrevételeket. Kiss Béla: a helyi adók teljesítése 10 mft-al kevesebb a tervezettnél? Mi ennek az oka? Véleményem szerint a jövő évi költségvetés tervezésénél radikális költségcsökkentést, valamint a bevételek növelését kell szorgalmazni. Lakbérek beszedéséről intézkedni kell. Papp Zoltán: Az adófeltöltéseket a társaságoknak december 15-ig kell megtenni, ezért a bevételek realizálódása december 15-e után várható. A lakbér elmaradással kapcsolatosan a jegyző már intézkedett, amennyiben nem rendezik a megadott határidőn belül a tartozást, úgy a lakásbérleti szerződést azonnali hatállyal felmondjuk, a felmondással egyidejűleg elrendeljük a lakbérhátralék bírósági végrehajtását a bérlőtársakkal szemben. Nagy Attila: a Sport utcai telek bevétele miért nem folyt be, mi volt a határidő a teljesítésre? Papp Zoltán: a szerződésben vállaltakat nem teljesítette a vevő, ez idáig 2 millió forintot fizetett be. A Gazdasági Bizottság ülésén javasolta, hogy a vevővel való tárgyaláskor a vételár inflációval növelt mértékben történő emelését kezdeményezzük, vagy mondjuk fel a szerződést, vagy bírósághoz forduljunk a szerződés nem teljesítése miatt. Ha nincs egyéb észrevétel kérem a testületet, a háromnegyed éves beszámolót az előterjesztés szerint hagyja jóvá. A Képviselő-testület egyhangúlag 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 101/2008. (XI. 24.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadta. Határidő. azonnal II./ Az önkormányzat évi költségvetési koncepciója (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselők megkapták az előterjesztést, a Gazdasági Bizottság véleményezte, s javasolja a testületnek a kommunális adó mértékét Ft-al növelni a 2009-es évtől. Sajnos bevétel növekedéssel nem igazán számolhatunk, hiszen a 2008-as évben rendeztük a bérleti díjakat, az idegenforgalmi adó bevételek pedig nagymértékben csökkentek, ezt egyfajta ellenőrzésekkel tudnánk realizálni a jövőben. A rendezési terv jóváhagyása után néhány telek értékesítésével is lehetne a bevételt növelni. Rosenberger András: Kiss Béla képviselő elmondta, hogy nehéz év elé néz az önkormányzat. Véleményem szerint Levél nincs a legrosszabb helyzetben, hiszen vannak adóalanyaink (gáz, szélkerék) ahol adóbevétel növekedések is várhatók. Itt szeretném néhány szóban a felmerült körjegyzőség gondolatával kapcsolatos észrevételeimet elmondani. A nyugati demokráciában nem a jegyző, hanem a polgármesteri állás társadalmi megbízással való betöltésé az elfogadott és jól bevált. A közigazgatást meg fogják reformálni, valószínű, hogy a polgármesterek számán és bérén illetve a képviselők létszámának és tiszteletdíjának megvonásával fogják a költségeket csökkenteni. A polgármesteri státusz megszüntetésével komoly összeget lehet megtakarítani. Rajna István: mindenképpen visszalépésnek tartanám az önálló hivatal feladását. A kommunális adó mértékének emelése ezer forinttal kb. 2 doboz cigaretta ára, s ha ez lehet az alapja pl. az útépítésnek vállalni kell a lakók nemtetszését, mely bárminemű közteher növelésével ugyanígy járna. A munkahelyi elbocsátásokkal valószínű meg fog nőni a segélyezettek száma, bevétel azonban kevesebb lesz, nagyobb beruházásokat, felújításokat nem is tervezhetünk.

4 4 Kiss Béla: Rosenberger András képviselő polgármester és jegyzőre vonatkozó gondolatával egyet értek, de azzal, hogy nincs rossz helyzetben az önkormányzat azzal nem. Két évvel ezelőtt a testület 30 millió forint plusszal adta át a hivatalt, nagyon magas az intézmények működési költsége. Papp Zoltán: nehéz év elé nézünk, megyei középmezőnybe tartozunk az adóbevételeink alapján, emellett valóban nagyon költséges az intézményrendszerünk, mely a bevételek nagy részét el is viszi. A korábban már alkalmazott likviditási hitellel azonban fenn tudjuk tartani magunkat. A Gazdasági Bizottság az ingatlanadó bevezetését elvetette. A körjegyzőség gondolatával lehet foglalkozni, azonban a polgármesteri tisztséggel csak a választásokkor. A kommunális adó mértékét évről-évre karban kell tartani, még ha kis lépésekben is, hiszen ezeket közműfejlesztésekre fordítjuk vissza. A Fő u. 16. sz. ingatlan értékesítés határideje november 30-val lejár, december első napjaiban ezzel kapcsolatosan rendkívüli ülést tartunk, remélhetőleg ajánlat is lesz. A Sport utcai telekkel kapcsolatosan nyilatkoztatjuk a vevőt 6 hónapos határidőt szabva. A lakbér elmaradást behajtása folyamatos. Amennyiben nincs egyéb észrevétel kérem a képviselőket szavazzunk. A Képviselő-testület egyhangúlag 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 102/2008. (XI. 24.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés szerint elfogadja. Határidő. azonnal III./Elszámolás az önkormányzattól 2007-ben kapott támogatásról és tájékoztató a Nyugdíjas Klub Egyesület tevékenységéről (előterjesztés mellékelve) Ea: Pető Lászlóné elnök Papp Zoltán: megkérem Pető Lászlóné elnököt tartsa meg beszámolóját, majd kérem a képviselői észrevételek. Pető Lászlóné: ismertette a mellékelt előterjesztést. Horváth Lajos: nagyon aktívak a nyugdíjasaink, minden elismerésünk. Papp Zoltán: köszönet a sokoldalú munkájukért, Levél közélete velük színesebb. Büszkék vagyunk rájuk, erőnkhöz mérten mindig támogatni fogjuk a nyugdíjasainkat, sok sikert további munkájukhoz. Amennyiben nincs egyéb észrevétel kérem a képviselőket szavazzunk. A Képviselő-testület egyhangúlag 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 103/2008.(XI. 24.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Levéli Nyugdíjas Klub egyesült önkormányzattól kapott évi támogatásáról szóló elszámolást, valamint a tevékenységükről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerint elfogadja. Határidő: azonnal. IV./Elszámolás az önkormányzattól 2007-ben kapott támogatásról és tájékoztató a HÓKA Lovasklub Egyesület tevékenységéről (elszámolás mellékelve) Ea: Nagy Attila elnök Papp Zoltán: megkérem Nagy Attilát, az egyesület elnökét tartsa meg beszámolóját, majd kérem a képviselői észrevételek. Nagy Attila: röviden ismertette a kis létszámú klub tevékenységét, kitérve a legnagyobb májusban rendezendő Pünkösdi Lovasnapok rendezvényre, melynek a jövőben tulajdonosváltás miatt más helyszínt kell keresni.

5 5 Elszámolása alapján az önkormányzati Ft-os támogatást a már említett Lovasnapok keretében a színpad és színpadfedés bérlésére használata fel. Rajna István: a területtel kapcsolatosan minél előbb megoldások után kell nézni, hiszen ilyen nagyságú rendezvényhez nehéz megfelelő területet találni. Rosenberger András: a Lovasklub elnöke nagyon szerényen mondta el beszámolójában a tevékenységüket, holott a falu rendezvényei közül az egyik élenjáró a Pünkösdi Lovasnapok. Horváth Lajos: már 6 éve, hogy új színfoltja a falunak, továbbra is támogatjuk őket. Papp Zoltán: mivel ez már kinőtte magát a falusi rendezvény szintjéről, szinte már a megyéből is érdeklődés van rá, öregbíti a falunk hírnevét. Köszönjük a munkájukat és a beszámolót. Amennyiben nincs egyéb észrevétel kérem a képviselőket szavazzunk. A Képviselő-testület egyhangúlag 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 104/2008.(XI.30.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hóka Lovasklub önkormányzattól kapott évi támogatásáról szóló elszámolást, valamint a tevékenységükről szóló tájékoztatót előterjesztés szerint elfogadja. Határidő: azonnal. V./ Egyéb döntést igénylő ügyek 1) Közműfejlesztési hozzájárulásról szóló rendelet-tervezet (mellékelve) Papp Zoltán: már a Gazdasági Bizottság tárgyalta a tervezetet, javasolja a testületnek elfogadásra azt. Közigazgatási Hivataltól törvényességi előzetes felülvizsgálatot kértünk, ezt figyelembe véve egy egyszerűbb, áttekinthetőbb rendelet tervezet lett beterjesztve. Kérem a képviselői észrevételeket. Rajna István: több településen is élő, s jól működő rendeletformáról van szó. Járható útnak látszik, hiszen az önkormányzatnak véges a kerete, a lakosság bevonásával nagyobb a lehetőség a beruházások megvalósítására. Papp Zoltán: amennyiben nincs egyéb észrevétel kérem a képviselőket szavazzunk. A Képviselő-testület egyhangúlag 8 igen szavazattal megalkotta a 8/2008.(XI.27) rendeletet az önkormányzat által végzett közműépítéshez kapcsolódó út- és közműfejlesztési hozzájárulásról. 2) Játszótéri pályázattal kapcsolatos javaslat (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a Gazdasági Bizottság is tárgyalta a témát, és javasolja, hogy a játszóteret adjuk át üzemeltetésre a játszóteret Levél Barátainak Egyesülete számára azzal, hogy mint nonprofit szervezet nyújtson be pályázatot az új játszótér építésére, mert így 100%-os támogatás érhető el. Nyilván a pályázattal, a működtetéssel és a hitelfelvétellel kapcsolatos költségeket is át kell adni az egyesületnek. Ezeket a kérdéseket egy megállapodásban kell rögzíteni. Kérem a képviselői észrevételeket. A Képviselő-testület rövid vita után egyhangúlag 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 105/2008.(XI. 24.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Május 1 ligeti játszóteret üzemeltetésre átadja a Levél Barátainak Egyesülete (9221 Levél, Fő u. 30., képviselője Máté Tamásné elnök) részére az alábbi feltételekkel. Az LBE vállalja:

6 6 - a játszótér fejlesztésére pályázat benyújtását az FVM falumegújítási és falufejlesztési pályázatára, az elkészült és az önkormányzat által jóváhagyott tervek szerint, - sikeres pályázat esetén a játszótér előfinanszírozását és a kivitelezés lebonyolítását, - a játszótér üzemeltetését, fenntartását a pályázat szerint minimum öt éves időtartamra. Az önkormányzat vállalja: - a pályázatírás költségeinek megtérítését, - sikeres pályázat esetén a kivitelezés lebonyolításának segítését és az esetleg felmerült egyéb költségek egyeztetés utáni megtérítését, - a hitelből történő finanszírozás esetén a keletkező kamat és egyéb hitelköltségek megtérítését, - az üzemeltetés időtartalma alatt felmerülő fenntartással, felülvizsgálattal, javításokkal és karbantartásokkal kapcsolatos költségek egyeztetés utáni megtérítését. A megállapodást szerződésbe kell foglalni, amely aláírására felhatalmazza a polgármestert. Határidő: november 30. 3) Iskola és tornacsarnok lapos tető szigetelésére tett árajánlat (árajánlat mellékelve) Papp Zoltán: már a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet, javasolja a testületnek a évi költségvetés tervezésekor figyelembe venni. Kérem a képviselői észrevételeket. A Képviselő-testület rövid vita után egyhangúlag 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 106/2008.(XI.25.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola tornacsarnok és kazánház épület közötti összekötő lapos tető csapadékvíz szigetelés felújítási munkáira tett ajánlatot az előterjesztés szerint jóváhagyja. A munkák költségét Ft-ot a évi költségvetés készítésekor betervezi. Határidő: költségvetés elfogadása 4) Fizioterápiás szakképzés támogatása (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a évi határozat módosításra van szükség az előterjesztésben leírtak miatt. Kérem a Képviselői észrevételeket. A Képviselő-testület rövid vita után egyhangúlag 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 107/2008. (XI.24.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Schmitzhofer Csabáné, háziorvosi szolgálat körzeti ápoló és adminisztrátor részére a fizioterápiás tanfolyamon való részvételét, melynek költségét kb Ft-ot a évi költségvetési rendeletébe betervezi. Megbízza a polgármestert a tanulmányi szerződés megkötésével. Határidő. azonnal illetve tanfolyam indításkor és a tanulmányi szerződés szerint

7 5) Idősek karácsonyi ajándéka 7 Papp Zoltán: Már a Gazdasági Bizottság is tárgyalta a napirendet, s javasolja a testületnek a karácsonyi ünnepek közeledtével ez évben is az időskorúak egyszeri támogatását. Kérem a képviselői észrevételeket, javaslatokat. A Képviselő-testület rövid vita után egyhangúlag 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 108/2008.(XI.24.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete a levéli állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen Levélen lakó 70 év feletti időskorúak, valamint a 60 év feletti egyedülálló nyugdíjasokat a karácsonyi ünnep alkalmából Ft/fő, azaz Háromezer forint/fő támogatásban részesíti a költségvetés tartaléka terhére. A lista összeállításával megbízza a Szociális, Családvédelmi és Ifjúsági Bizottságot. Az ajándékot a képviselők viszik és adják át az időseknek. Határidő december 15. 6) Belső ellenőrzési terv jóváhagyása (előterjesztés mellékelve) Ea: Nagy István jegyző Papp Zoltán: a képviselők megkapták az előterjesztést, a jegyző úrnak nincs szóbeli kiegészítése, ezért ha valakinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. A Képviselő-testület rövid vita után egyhangúlag 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 109/2008.(XI.24.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztéshez mellékelt Levél Község Önkormányzata évi ellenőrzési munkatervét jóváhagyja. Felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően, az ellenőrzések végrehajtásáról gondoskodjon. Határidő: ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően Felelős: Nagy István jegyző 7) Expo vízellátó rendszerének átvétele (Architektúra Expo Szövetkezet levelei mellékelve) Papp Zoltán: 89/2008. (IX.30.) határozatban felhatalmaztuk Dr. Nagy Sándor ügyvédet, hogy felmondásunk jogszerűségét bírósági úton érvényesítse. Mivel időközben az Architektúra-Expo Szövetkezet elfogadta a felmondást, így a határozatot vissza kell vonni december 31-vel megszünteti a szolgáltatási tevékenységét, a víz és szennyvíz hálózatokat átadja a főkönyvben szereplő értéken, de térítésmentesen az önkormányzatnak. Az elektromos hálózatot értékesíti az E.ON részére, a szemétszállítási feladatok elvégzésére az érintett ingatlantulajdonosoknak a Rekultív Kft-vel kell egyedi szerződéseket kötnie. Egyedül az úthálózat átadásával kapcsolatosan tart szükségesnek további egyeztetéseket. Víz- és csatornahálózat: A csatornahálózat nettó értéke december 31-i állapot szerint ,-Ft, melynek átvételére most nem kerül sor, mivel vannak még tisztázatlan kérdések. Az ivóvíz hálózat nettó értéke december 31-i állapot szerint ,-Ft, amelyet térítésmentesen átad az önkormányzatnak. A tranzakcióval kapcsolatban APEH-től állásfoglalást kértem, hogy a térítésmentesen átadott ingatlanok tekintetében kinek és milyen adózási pl. ÁFA fizetési kötelezettsége van. Még nem kaptunk választ. Ettől függetlenül megállapodtunk az AQUA Kft vel, hogy ha átvesszük az Architektúra Expo Szövetkezettől a vízellátó rendszert,

8 8 akkor december 12-vel átveszi azt üzemeletetésre. Lecseréli a vízórákat, egyedi szerződést köt minden fogyasztóval, stb. illetve gondoskodik a szennyvíz elszállításról is. Ezeket a kérdéseket egy háromoldalú megállapodásban kell rögzíteni. Az AQUA Kft. kikötése, hogy a vezetékekre, vízóraaknákra és a csatorna tisztítószemekre szolgalmi jog legyen bejegyezve. A csatorna kérdése még nyitott. Kijelölték az átemelő helyét, az AQUA Kft. az időjárás függvényében megkezdi a földmunkákat, üzembe helyezi, amint a pénzügyi részt rendezzük. Kiss Béla: hogyan kell értelmezni, hogy az úthálózat tekintetében további egyeztetésekre van szükség? A csatorna beruházás számlázása hogyan történik? Mi a garancia, hogy az arányos költséget az ingatlantulajdonosok felé érvényesíteni tudjuk? Papp Zoltán: a társaság nagymértékű vagyonvesztést szenvedne, ha most az úthálózatot is térítésmentesen átadná. Ezt nem engedheti meg magának. A közforgalom számára megnyitott magánút. Amint az átemelő megépül, onnantól a rendelet erejénél fogva kötelezve lesznek a fizetésre. Még a fogyasztási egység is vitatéma, háztulajdonosok, butik egységek, be nem épített területek (telekméretek.), stb. Hosszabb folyamat lesz, mert: kivitelezés összköltségének meghatározása, fogyasztási egységek megállapítása, utána értesíteni kell az érintetteket a beruházás elkezdéséről, hatósági határozattal, határidő megjelöléssel kötelezni a befizetésre. A rendelet ezért született, hogy bele lehessen az érintettet kényszeríteni a fizetésbe. Horváth Lajos: véleményem szerint nehézkes lesz, hiszen kb. 60%-a az aki az előzetes szándéknyilatkozatot is aláírta. Rajna István: az ügyvédtől a konkrét képviselet tekintetében visszavonjuk a felhatalmazást, de pl. a háromoldalú szerződés illetve egyéb ehhez kapcsolódó kérdésekben nem ártana igénybe venni szakembert. Papp Zoltán: ha nincs egyéb kérdés, kérem a testületet döntsünk. A Képviselő-testület egyhangúlag 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 110/2008.(XI.24.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete a./ a 89/2008.(IX.30.) határozatában foglaltakra vonatkozóan Nagy Sándor ügyvéd (Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 12.) felhatalmazást visszavonja b./ az Architektúra Expo Szövetkezettől tulajdonba és üzemeltetésre átveszi az expó területén lévő ivóvízhálózatot a december 31-i nyilvántartási értéken, de térítésmentesen, és üzemeletetésre átadja az AQUA Kft-nek. c./ az ivóvízhálózat átvételéről háromoldalú megállapodást köt az Architektúra- Expo Szövetkezettel és az AQUA Kft-vel, amely elkészítésével megbízza Nagy Sándor ügyvéd urat. A szerződésben az átadás-átvétel ténye és tartalma mellett rögzíteni kell azt, hogy az AQUA Kft nyilatkozata szerint az átvett ivóvízhálózat műszaki állapota megfelelő és kéri a szolgalmi jogok bejegyezését a vízhálózatra és a vízmérőaknákra. Az AQUA Kft a fogyasztási helyeken a vízmérőórákat lecseréli és minden fogyasztóval egyedi szolgáltatási szerződést köt december 12- éig. Határidő: folyamatos illetve megállapodás szerint 8) Konyha bérleti díj határozat módosítás (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: ismertette az előterjesztésben foglaltakat, majd kérte a képviselői észrevételeket. A képviselő-testület rövid vita után egyhangúlag 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 111/2008.(XI.24.) határozat

9 VI./Tájékoztatók 9 Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 48/2008.(V.27.) határozatát pontosítja és kiegészíti a következő szerint: A konyha bérleti díját szeptember 01-től az iskolai tanévhez igazodva 10 hónapra állapítja meg. A főzési díj összege a bérleti szolgáltatási szerződés 11. pontja alapján: - Óvodában (3-szori étkezés) 400.-Ft/adag +Áfa - Iskolai napköziben (3-szori étkezés) 417.-Ft/adag +Áfa - Iskolai menza (csak ebéd) 342.-Ft/adag + Áfa - Alkalmazott, vendég és szoc. étkezés 400.-Ft/adag + Áfa Határidő: folyamatos 1) Magyar- Szlovák határon átnyúló együttműködési program (HUSK 2008/1.) Ea. Papp Zoltán polgármester Papp Zoltán: véleményem szerint az emberek közötti kapcsolatépítés (közös események és programok szervezése, együttműködés a kultúra, sport, művészet, szabadidő) ami megvalósítható. A pályázati lehetőséggel kapcsolatosan várom a javaslatokat. 2) Nagytérségi Hulladékgazdálkodási önkormányzati Társulás pályázata- önrészről vállalás Papp Zoltán: a képviselők megkapták a tájékoztatót, kérem az észrevételeket. Rajna István: nagyon magas a településre jutó önrész még negyedéves bontásban is, ezt ne tudjuk vállalni. Horváth Lajos: véleményem szerint ezek az összegek még csökkenni fognak. 3) Virágos Magyarországért verseny eredményhirdetése Papp Zoltán: a Virágos Magyarországért verseny eredményhirdetésén vettem részt, ahol oklevél elismerésben részesültünk. Elismerés mindenkinek, aki a falu, és a saját környezete szépítésében részt vesz. 4) Rendezési Terv Papp Zoltán: a Tér-Háló Kft. elkészítette, s megküldte a településrendezési terv felülvizsgálatának véleményezési dokumentációját. A tervek elfogadása előtt a község lakóinak, vállalkozóinak, civil szervezeteinek továbbra is lehetősége van arra, hogy a rendezési tervvel kapcsolatos igényeiket, módosító javaslataikat jelezzék, az érintettek és a lakosság a közzététel ideje alatt a tervekkel kapcsolatban észrevételt tehet (nyomtatvány a hivatalban kérhető) december 20-ig. A tervlapok és a műszaki leírások a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben megtekinthetők, illetve az önkormányzat honlapjáról, az Önkormányzat menüben, valamint Tér-Háló Kft. honlapjáról a internetcímről a letöltések menüpont alatt letölthetők. A határidő letelte után lakossági fórumra kerül sor. VII./Képviselői és egyéb észrevételek

10 10 Papp Zoltán: kérem a képviselőket és a jelenlévőket tegyék meg napirenden kívüli egyéb észrevételeiket. Erdősi Gyula: az elmúlt ülésen is szóba került, hogy az iskola fűtését vissza kellene venni, milyen intézkedés történt? Az iskola épületénél hétvégenként napközben is több lámpatest világít, valami megoldást kell erre is találni. Papp Zoltán: külső-belső hőmérsékletszabályozó van az iskolában, de nincs termo szelep a radiátorokon, így csak egyedileg, a radiátorok elzárásával lehet a fűtést szabályozni. A kisiskolában a nevelőiben szabályozót fel fogunk felszerelni. Időkapcsoló felszerelése lenne a megoldás a világítás szabályozására is. Rajna István: az elmúlt ülésen a hegyeshalmi rendőrőrsnek támogatásként Ft-ot adtunk benzinköltségre, valamint a vállalkozók nevében Domonkos Sándor ezer forint értékű támogatást ígért fényképezőgép beszerzésére. Hogy áll most a támogatás? Papp Zoltán: a benzinre kapott támogatást már használják. A nagyobb összegű felajánlásból egy kisebb értékű fényképezőgépet, s egy laptopot kérnének. Domonkos Sándor vállalta az összeg gyűjtését, őt kell ez ügyben sürgetni. Amennyiben nincs egyéb észrevétel a testületi ülést perckor berekesztem. Felkérem a jegyzőkönyv-hitelesítőket a jegyzőkönyv aláírására. K.m.f. Papp Zoltán polgármester Nagy István jegyző Horváth Lajos jkv. hitelesítő Wolf Dénes jkv. hitelesítő

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2007.

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2007. 1 LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2007. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 06-án tartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyv Tartalma: I./ Kitüntetési

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 15-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 1/2013.(I.30.) Rendelet száma: 1/2013.(I.30.) Tárgya: A 139/2012.(XI.28.)

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 14/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 28-án 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án,

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 25-én tartott nyilvános üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma: Napirend

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16/2007. Levél községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 11-én tartott rendkívüli testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. január 13-án, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben

Készült a Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testületének november 29-én 17 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült a Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testületének november 29-én 17 órakor megtartott nyilvános üléséről. BODORFA TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 395-59/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 29-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 7/2014., c.) határozatai:39-41., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló az

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur. Szám: 600/14/2015. RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu JEGYZŐKÖNYV 2015. július 22. napján 18:00

Részletesebben

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 03-án tartott Nyilvános testületi üléséről készült Jegyzőkönyv Tartalma: Napirend:

Részletesebben

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TATÓ Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23. Ügyszám: 16-22/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2015. február 23. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 10/2013. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedd) a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 8-án tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 8-án tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat 2013.november 8-án tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 52-57., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló az önkormányzat 2013.évi költségvetésének háromnegyedéves

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottságának június 21. napján megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottságának június 21. napján megtartott nyilvános üléséről. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Bizottságának 2016. június 21. napján megtartott nyilvános üléséről. Helye: Mályi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal- Tárgyaló Mályi,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-én megtartott nyilvános testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 29-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné Dr. Fülöp

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2014. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 18-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 10/2012. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 10/2012. (XI.19.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének június 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének június 20-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-6/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. június 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete június 23-án megtartott. rendkívüli Nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete június 23-án megtartott. rendkívüli Nyílt üléséről Határozat: 215-217 Rendelet: - Jegyzőkönyv A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. június 23-án megtartott rendkívüli Nyílt üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült a Zalakaros Város Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT Alap község Önkormányzata Alsószentiván Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. 7012 Alsószentiván, Béke u. 56/a. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 25/224-501 alsosz@vnet.hu JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 18-án. megtartott soron következő testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 18-án. megtartott soron következő testületi üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott soron következő testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Jelen vannak: Meghívottak: Kereki Község Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Marton Lajos polgármester, továbbá Balogh Gyuláné, Csicsai László Viktor, Vinkler

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 9/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 21-én tartott nyilvános üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma: Napirend:

Részletesebben

/Valente József képviselő távolmaradása okát előre jelezte./

/Valente József képviselő távolmaradása okát előre jelezte./ 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T/F. 87/550-038 Szám: 413/13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. március 26-án 17,00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Az

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-8/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. december 1-jén tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásáról. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete április 4-i RENDKÍVÜLI üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete április 4-i RENDKÍVÜLI üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 4-i RENDKÍVÜLI üléséről. Az ülés helye: Seregélyes, Községháza tanácskozó terme Jelen vannak Szavazati joggal:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 3117-4/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Intézményfenntartó Társulása 2013. október 30-án /szerdán/ 18.05 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d. Határozat határideje 45/2012.(III.30.) Az iskolai utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d. Határozat határideje 45/2012.(III.30.) Az iskolai utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. március 30-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/30/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. július 30i képviselő testületi üléséről M u t a t ó: Határozat: Rendelet Tárgy: 147/2013.(VII.30.) Határozat 148/2013.(VII.30.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Molnár Zoltán Molnár Sándor Szemánszki

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-7 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 25-én 19.20 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 2/2011.jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 3-án megtartott képviselőtestületi ülésről.

Részletesebben

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-3/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről Tartalmazza a : 10/2015.(II.23.)

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete november 29-én órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete november 29-én órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-12/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. november 29-én 18.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben