A parlagfűmentes településért

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A parlagfűmentes településért"

Átírás

1 --- A parlagfűmentes településért A parlagfű egy éves, általában cm magasra növő, rendszerint dúsan elágazó, terebélyes növény. Július közepétől szeptemberig virágzik. Ha a telektulajdonosok júliusig nem irtják ki a területükről a parlagfüvet, akkor augusztus végéig sok ember életét megkeserítő virágporral telik meg a levegő. A parlagfű allergén hatása igen erős, egyike a legveszélyesebb allergéneknek. Az arra érzékenyek esetében légköbméterenként három-négy pollen már allergiás rohamokat válthat ki. Allergia bárkinél kialakulhat, nincs védve ellene egyikünk sem. A biológiai allergének visszaszorítása, illetőleg a pollenallergia elleni védekezés mindegyik zöldfelületi elem telektulajdonosának (ingatlantulajdonosának), használójának törvényi kötelezettsége! Legyen általános elv a megelőzés. A mechanikai védekezés lehet a kézi gyomlálás (előnye, hogy teljes mértékben eltávolítja a növényt), a kapálásos eltávolítás (előnye, hogy nem kell közvetlenül érintkezni a növénnyel) és a kaszálás. A kaszálás nagyon hatékony megelőző módszer. Biztos eredményt csak az évi háromszori, 2 cm magasságban elvégzett kaszálás hoz. Ott ahol a talaj egyenetlensége miatt nem lehet a növényt egészen a tövénél elvágni, szinte biztos, hogy néhány hét elteltével újra sarjadni kezd a parlagfű. A kémiai védekezésnél a megfelelő vegyszer kiválasztását mindig az adott terület adottságaihoz kell igazítani. Használhatunk talajon keresztül ható készítményeket, (Casoron G kg/ha) amelyek a csírázó kis növényt már korán elpusztítják, vagy a már kikelt növények ellen alkalmazhatunk levélen keresztül ható vegyszereket. Következmények és büntetések A parlagfű elleni védekezés hatósági intézkedései hivatalból, más hatóság megkeresésére vagy bejelentésre indulhat. Jogszabályváltozás következtében már nincs szükség a tulajdonosok felszólítására, amennyiben megállapítást nyert a védekezési kötelezettség elmulasztása, közérdekű védekezést lehet elrendelni, és növényvédelmi bírságot kell kiszabni. A közérdekű védekezés költségeit a kötelezett viseli. A növényvédelmi bírság mértéke Ft és 5 millió Ft között határozható meg. A fentiek ismeretében figyeljünk oda környezetünkre, embertársainkra, egészségünkre és minél előbb irtsa ki mindenki a parlagfüvet. Dr. Harkai Barbara jegyző BADACSONYTÖRDEMIC LÁBDIHEGYI HÍRMONDÓ 1

2 --- Tisztelt Lakosság! Badacsonytördemic község Önkormányzata a december 01. napján megtartott közmeghallgatáson tájékoztatta a lakosságot, hogy január 01. napjától nem tudja az önkormányzat átvállalni a lakosság helyett a hulladékszállítás díj fizetését. A szolgáltatás pontos összege akkor még nem volt ismert, mivel a Remondis Kft-vel, azaz a szolgáltatóval folytak a tárgyalások. A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2004 (VII.1.) rendelet 8/2007. ( XII. 29.) számú rendelet módosításával az önkormányzat az alábbiak szerint határozta meg a Remondis Kft-vel való egyeztetés után a települési szilárd hulladék ( háztartási hulladék) gyűjtésére rendszeresített szabványos hulladéktároló edények egyszeri ürítésének díját évben: A 110,120 liter űrtartalmú edényzetek egyszeri ürítés melletti kötelező minimális szemétszállítási lakossági díja egy éves díjfizetési időszakot figyelembe véve - állandó lakásnak minősített ingatlan esetén Ft + 20% ÁFA - üdülőnek minősített ingatlan esetén Ft + 20% ÁFA Az üdülő ingatlan tulajdonosok fenti díj ellenében a közszolgáltatást április 01. és október 31. közötti időszakban vehetik igénybe. A szolgáltatás igénybe vétele kötelező. A rendszeres hulladékszállításért az állandó és idényjellegű építmény magánszemély tulajdonos köteles a szemétszállítási díjat évente két alkalommal az önkormányzat által kibocsátott számla alapján befizetni. A szemétszállítási díj első felét június 15. napjáig, a díj második felét december 15. napjáig kell megfizetni. A közszolgáltatási díjat az önkormányzat egyéves díjfizetési időszakra állapítja meg. Az első félévi számla végéig kipostázásra kerül. Tulajdonosváltás esetén az ingatlan új tulajdonosa a tulajdonosváltozást követő hónap első napjától köteles a szolgáltatás díját megfizetni. Az újépítésű ingatlanok esetében a használatba vételi engedély jogerőre emelkedését követő hónap első napjától kell a szolgáltatás díját megfizetni. A kipostázott csekk befizethető a badacsonytördemici Takarékszövetkezetben is. Tájékoztatásként évben közel 7,3 millió forintot fizetett már az önkormányzat a lakossági hulladékszállításra (ezen összeg nem tartalmazza a konténerek, bobok elvitelét). Dr. Harkai Barbara Jegyző BADACSONYTÖRDEMIC LÁBDIHEGYI HÍRMONDÓ 2

3 --- Az idegenforgalmi adóról Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy évre az idegenforgalmi adó mértéke nem változott. Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és naponta minden megkezdett vendégéjszaka után 200 Ft. Az idegenforgalmi adókötelezettség alól mentes a 18. életévét be nem töltött, továbbá a 70. életévét betöltött magánszemély. Egyéb kedvezményünk nincs. A beszedett idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő 15-ig a befizetéssel egyidejűleg bevallást kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz. Számlaszámaink megváltoztak: az idegenforgalmi adó befizetési számlaszámunk Az idegenforgalmi adót csak idegenforgalmi adó csekken lehet befizetni! A magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló 110/1997. (VI.25.) Kormányrendelet alapján a szállásadó szállásadói tevékenységet akkor folytathatja, ha kérelmére- a szálláshely szerinti illetékes település jegyzője közhitelű hatósági nyilvántartásba vette. A szállásadó köteles a vendégkönyvet vezetni, melyet a jegyző hitelesít. A vendégkönyvet a szállásadó köteles a tárgyév végén lezárni, és ezt a tárgyévet követő január 15. napjáig a jegyzővel záradékoltatni. A vendégkönyvben szereplő adatok alapján a szállásadó köteles évente a tárgyévet követő január 31-ig a jegyzőnek írásban jelenteni a tárgyévben fogadott vendégek és az általuk eltöltött vendégéjszakák összesített számát, külföldi és belföldi bontásban. A jelentés személyes adatokat nem tartalmazhat. Törölni kell a hatósági nyilvántartásból azt a szállásadót, aki a rendelet rendelkezéseinek a hatósági felszólítása ellenére ismételten nem tesz eleget, aki a vendégkönyvet nem hitelesítteti. A nyár elejétől folyamatos ellenőrzésre kell számítani az idegenforgalmi adó megfizetésével kapcsolatban, az érvényesített és pontosan vezetett vendégkönyv alapján a helyszíni ellenőrzések során a félreértések elkerülhetőek. Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét, és megtartását. Dr. Harkai Barbara jegyző BADACSONYTÖRDEMIC LÁBDIHEGYI HÍRMONDÓ 3

4 --- Pályázati felhívás általános iskolai igazgatói állás betöltésére 1.) Munkáltatói jogot gyakorló szerv: Badacsonytomaj Város Önkormányzat, Badacsonytördemic Község Önkormányzat és Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületei 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 2., 8263 Badacsonytördemic, Hősök útja 12. és 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13. Veszprém megye 2.) A meghirdetett álláshely: Badacsonytomaji Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola iskolaigazgató 8258 Badacsonytomaj, Kert u ) Megbízás időtartama: 5 év 4.) A megbízás feltételei: - szakirányú felsőfokú iskolai végzettség - legalább 5 év vezetői gyakorlat - magyar állampolgárság - büntetlen előélet - a közoktatás vezetői szakvizsga előnyt jelent. 5.) Juttatások: Illetmény a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján. Vezetői pótlék: a pótlékalap 230 %-a Egyéb juttatások: a kollektív szerződésben rögzítettek szerint munkaruha juttatás, étkezési hozzájárulás. 6.) A magasabb vezetői megbízás kezdő időpontja: augusztus ) A magasabb vezető megbízás megszűnésének időpontja: augusztus ) Pályázat tartalmazza: - szakmai önéletrajzot - szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelést - az intézmény vezetésére vonatkozó programot - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt - végzettséget igazoló okirat másolatát BADACSONYTÖRDEMIC LÁBDIHEGYI HÍRMONDÓ 4

5 --- 9.) A pályázat benyújtása: Helye: Badacsonytomaj Város Önkormányzat 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 2. Ideje: a pályázatnak az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában való megjelenésétől számított 30 nap A pályázatokat írásban kell benyújtani! 10.) A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidőt követő 60 napon belül. A pályázat és a munkakör részletes feltételeiről a Polgármesteri Hivatal Jegyzője ad felvilágosítást. Badacsonytomaj, Fő u. 2. Tel:. 87/ Badacsonytomaj, március 11. Dr. Gelencsér Ottó jegyző Összefogás a badacsonylábdihegyi strandért Május 3.-án közel száz helyi lakos és nyaralótulajdonos gyűlt össze, hogy segítsen az Önkormányzat kezelésébe visszakerült strandterület takarításában, szépítésében. A hosszú évek óta elzárt, kempingként üzemelő terület ismét mindenki által látogatható pihenőhely lesz, addig is amíg a tervszerinti partrendezésre sor kerülhet. A felújítási munkák elkezdését a helyi ingatlantulajdonosok anyagilag is segítik. A Nők a Balatonért Egyesület badacsonylábdihegyi csoportja márciusban jótékonysági bált szervezett, melynek bevételével szintén a strand rekonstrukcióját kívánja támogatni. Köszönjük a segítségét Mindazoknak, akik hisznek strandunk megújulásában! Tóth Sándorné Nők a Balatonért Egyesület, Badacsonylábdihegy BADACSONYTÖRDEMIC LÁBDIHEGYI HÍRMONDÓ 5

6 --- Anyák Napja Minden évben van egy nap, amely a legkeményebb szíveket is meglágyítja és mosolyt csal az arcokra, hiszen ANYA csak egy van. Őt ünnepelni kitől az életet kaptuk a legnagyobb boldogságok közé tartozik az ember életében. Amennyiben gyerekünk, unokánk köszönt Bennünket ezen a napon, a boldogság megsokszorozódik. Így volt ez május 4.-én a Faluházban, amikor a helyi óvodások köszöntötték Anyák Napján. Édesanyjukat, nagymamájukat és a részvevő hozzátartozókat. A köszöntést Papp Jenőné Jolika két kedves verssel indította majd Sánta Géza képviselő úr köszöntötte az édesanyákat a Képviselő Testület nevében. Aztán sorra kerültek a főszereplők: a tördemici óvoda kis lakói. Vérmérséklettől függően ki megilletődve, ki vagányan állt fel a világot jelentő deszkákra, hogy aztán versekkel, dalokkal, kedves kis táncukkal könnyeket csaljanak az ünnepeltek szemébe. Köszönjük drága kincseinknek, gyermekeinknek és felkészítőiknek:bedics Tamásné Tündinek valamint Szántóné Jockmann Juditnak ezt a megható ünnepséget. Pálné Vera Orvosok településünkön. Ideköltözésünk után még sokáig, visszajártam régi háziorvosunkhoz. Így a település orvosairól csak hallomásból értesültem. Tudom, hogy dr. Thaly Géza munkaviszonya megszűnt. Dr. Kutor Judit pályafutása elhalálozása miatt szakadt meg júniusában arra figyeltem fel, hogy reggelente az Ács utcából, egy szép puli kíséretében a távgyaloglók sebességével jött egy hölgy. Sáros időben, felérve a Római útra, a gumicsizmát átcserélte más lábbelire. A betegek ellátása mellett, működése sokoldalú volt. Mint a FAKOOSZ elnöke, ide is szervezett orvos kongresszust, megismertetve az ország különböző részeiről érkezőket településünket. Ősszel egészségügyi heteket szervezett, ahol az érdeklődők különböző területekről hallhattak előadásokat. A nyugdíjas klubban számunkra érthető nyelven kaphattunk felvilágosítást az öregkorral együtt járó betegségekről. Szólhatnék itt a baktalórántházi és az erdélyi gyerekek nyaraltatásával kapcsolatos, meghatározó közreműködéséről is. Végül, nem mellékesen, már akkor is óraadó volt a SOTEn januárjában munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt. Azóta a doktornő a budapesti Semmelweis Orvostudományi egyetem adjunktusaként, angol nyelven oktatja a jövő orvosait. Az évközben meghirdetett orvosi állásra két jelentkező volt. A Képviselő Testület 5:3 arányban dr. Maczó Szilárdnak szavazott bizalmat.a helyi újságban elolvashattuk lírai hangvételű bemutatkozó cikkét. Bízom benne, hogy dr. Maczó Szilárd doktor úr és a település megtalálja a közös hangot, melynek célja a lakosság egészségügyi állapotának javítása, avagy a még megmaradt egészségügyi állapotunk stabilizálása. Papp Jenőné nyugdíjas BADACSONYTÖRDEMIC LÁBDIHEGYI HÍRMONDÓ 6

7 --- Tanúhegyek Teljesítménytúra Badacsonytördemic A Börzsöny Természetbarát és Hegymászó Egyesület, valamint a Badacsonytördemic Községért Alapítvány lelkes tagjai összeszövetkeztek és álmodtak egy merészet. Megszervezték az első Tanúhegyek Teljesítménytúrát. Céljuk nem volt kevesebb, mint megismertetni és megszerettetni a tájat, a települést, kedvet csinálni e méltán népszerű szabadidős tevékenységhez, a túrázáshoz. További céljuk volt a baráti társaságok összehozása, a felhőtlen szórakozás megteremtése a résztvevők aktív közreműködésével. Soksok ember, civil szervezet és vállalkozás működött közre abban, hogy gördülékenyen teljen a nap. Szerencsére az időjárás is kiváló volt, így hát nem csoda, ha sikert könyvelhettek el a szervezők minden tekintetben, a rajtoltatástól a túra útvonalán át a beérkezésig. Az egyes résztávokon az indulók száma az alábbiak szerint alakult: 50 km-es táv: 76 fő 30 km-es táv (salföldi kör): 67 fő 30 km-es táv (szigligeti kör): 109 fő 10 km-es táv: 258 fő Gratulálunk a teljesítőknek, elsősorban azoknak, akik a megadott szintidőn belül járták be az útvonalat! Sok badcsonytördemici is teljesítette valamelyik távot. A nevezési lapok alapján az alábbi túrázók érkeztek Badacsonytördemicről: 10-es távon: Falussy Anna, Németh Benigna, Pósza Ramóna, Pósza Bianka, Tóth Sándorné, Szabó Edina, Vajai Andrea, Szalai Mónika, Horváth Gábor, Mezőné Kiss Erika, Mező Sándor, Szőke Márk, Dragus Andrea, Számadó Daniella, Tomor József, Imre Kornél, Imre Donát, Imréné Erdős Krisztina, Imre Attila 30/A (Salföldi kör) távon: Pukliné Haász Tímea, Both Lidia 50-es távon: Szabó Zita Klára (Badacsonylábdihegy), Erdélyi József, Sike Balázs Nekik külön is gratulálunk!! A 15 ellenőrző helyből három helyen településünk polgárai álltak helyt. Köszönet Farkas Lászlónénak, Cseh Sándornak, Horváth Zoltánnak, Rinder Mójzer Renátának, Ifj.Vollmuth Péternek, Bognár Andreának, Vollmuth Miklósnak és Vollmuth Péternek! A beérkezés után forró és kiváló gulyást szolgált fel az elfáradt vándoroknak a már kiválóan összeszokott főzőstáb, akik közel ezer embert szolgáltak ki a nap folyamán. Nagy- nagy köszönet illeti Őket! Neveket csak azért nem írunk mert senkit nem szeretnénk kihagyni. Felsorolhatatlan a támogatók sora. A teljesség igénye nélkül: Kalocsai Paprika Rt, Eszterházy Pince Szigliget, Szeremley Huba, Theodora Kékkkúti Ásvány Rt., Aczél Borház és számtalan helyi borosgazda és egyéb támogató. Azt hiszem, bátran kimondhatjuk: a település jól vizsgázott vendégszeretetből, összefogásból, szervezésből, kreativitásból. A visszajelzések egyértelműen ezt igazolják. Sokan vitték szívükben településünk szépséges vidékét és az itt élők barátságát otthonaikba. Reméljük, jövőre újra itt lesznek újakkal együtt a II. Tanúhegyek teljesítménytúrán! Pálné Vera BADACSONYTÖRDEMIC LÁBDIHEGYI HÍRMONDÓ 7

8 --- Sport A Badacsonytördemici Női Focicsapat eredményei: 1. Badacsonytördemic Tapolca Somlóvásárhely Badacsonytördemic Ajka Badacsonytördemic 3 3 A tavalyi bajnok otthonában különösen jó eredmény! 4. Badacsonytördemic Nyirád Badacsonytördemic Káptalanfa 3 3 Közelebb álltunk a győzelemhez. Sajnos nem tudtunk örömet szerezni a hazai szurkolóknak. 6. Badacsonytördemic Ajka 1 2 A hazai góllövő: Németh Benigna, a csapat legfiatalabb tagja. Gratulálunk neki! Felhívás! Autóval rendelkező támogatókat keresünk, akik vidéki meccsek alkalmával segítenének a csapat szállításában. A segítő szándékúak keressék Horváth Gábort a 06-70/ as telefonszámon! Segítségüket előre is köszönjük! Horváth Gábor Felhívás! június 28-tól két hétre újra jönnek üdülni településünkre árva gyerekek. Kérjük, aki tud és akar segíteni, hívja Váradi Györgyöt! (elérhetősége a telefonkönyvben) Figyelem! Örömmel értesítek mindenkit, hogy tojástermelői vállalkozásunkat megkezdtük! Friss, és nagyon szép sárga házi tojás minden nap kapható nálunk: Szántó István, Nemesgulács, Simon István ltp. 1/3. sz. Tel.: (87) Házhoz szállítást 30 db-os megrendelés esetén vállalunk! BADACSONYTÖRDEMIC LÁBDIHEGYI HÍRMONDÓ 8

9 --- Kedves Nyugdíjas Társunk! Gyere velünk június 25-én kirándulni Budapestre! Tervezett program: Mátyás királyról szóló jubileumi kiállítás látogatása,mátyás templom és a Szent István Bazilika megtekintése. Vonatjegyről és BKV jegyről mindenki maga gondoskodik! Indulás a korai személyvonattal (4.óra 42 perc), visszaindulás vonattal a Déli pályaudvarról. Mozgólépcső kizárva! Bővebb felvilágosítást Vigánti Sándorné klubvezetőtől kaphattok. Tel.: Színházkedvelők Figyelmébe! A nyugdíjas Klub színházlátogatást szervez Egervárra július 24-én ( csütörtök) a Mágnás Miska operett előadásra. Jegyára: 1500Ft.+ autóbusz úti költsége. Jelentkezni lehet Vigánti Sándorné Icánál a es telefonon! Polgármesteri hivatal 8263 Badacsonytördemic Hősök útja 12. Tel./Fax: 87/ Ügyfélfogadás ideje: Hétfő - csütörtök: 8-16h-ig, Péntek: 8-12h-ig Faluház, Teleház 8263 Badacsonytördemic Hősök útja 12. Tel.: 87/ , Fax: 87/ Nyitva: Kedd Szombat: ig Könyvtár 8263 Badacsonytördemic Hősök útja 12. Tel./Fax: 87/ Nyitva: Kedd 15:00 18:00,Szerda 14:00 16:00Péntek 15:00 18:00 Szentmise: Minden vasárnap 11:30 tól Pénzváltási lehetőség: Posta,Takarékszövetkezet Hegybíró fogadónapja:hétfő: Kedd: Háziorvosi szolgálat: 8263 Badacsonytördemic Szent István út 3/2. Tel.: 87/ Rendelési idő: Hétfő: 8-11h-ig Kedd: 8-11h-ig Szerda: 8-11h-igCsütörtök: 13-16h-ig Péntek: 8-11h-ig A rendelési idő alatt kézi gyógyszertár működik. Munkaidőn kívüli sürgősségi ellátás: Tapolca Kórház, Tel.: 87/ Hétköznap órától másnap reggel 7.30 óráig Hétvégén, ünnepnapokon: utolsó munkanap órától a következő munkanap 7.30 óráig Kórház: Tapolca, Ady E. u. Tel.: 87/ Hétvégi orvosi ügyelet: Tapolca kórház Griff GyógyszertárBtomajTel.:47012Fiókgyógyszertár nyitvatart.:hétfő,szerda, péntek ig Ügyeletes gyógyszertár Tapolcán Segélyhívó: 112 Mentők: 104 Tűzoltók: 105 Rendőrség: 107 Polgárőrség: 06-30/ (Berkes Imre) Kiadja: A Badacsonytördemici Községért Alapítvány, Badacsonytördemic, Hősök u.12. Felelős kiadó: Vollmuth Péter Polgármester, Címlap rajz : Stockinger László BADACSONYTÖRDEMIC LÁBDIHEGYI HÍRMONDÓ 9

Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi

Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi - Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi A BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY LAPJA -- XI. évfolyam 7. szám 2010. július - ----- Nők a Balatonért Egyesület Badacsonylábdihegyi Csoportja, szeretettel

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 6. szám A Járdányi Pál Zeneiskola fúvószenekarának zenés ébresztõje köszöntötte a település lakóit május 28-án, majd a Sportpályán elkezdõdtek a versenyek, labdarúgó mérkõzések

Részletesebben

A köszöntők után Földi István plébános, esperes rövid imádság után kérte Jézus Krisztus áldását a hajlékra, minden lakójára és dolgozójára.

A köszöntők után Földi István plébános, esperes rövid imádság után kérte Jézus Krisztus áldását a hajlékra, minden lakójára és dolgozójára. XXIV. évfolyam 5. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. május Megnyitották az új Halászkert Hotelt Tovább bővült Badacsony szolgáltatása Ünnepélyes keretek között megnyitották és megáldották

Részletesebben

Október 23-i programok Badacsonytördemicen

Október 23-i programok Badacsonytördemicen IX évfolyam, 8. szám Szent Mihály napi búcsú Badacsonytördemicen Az idei évben október 5-re esik a badacsonytördemici búcsú napja. Különösen széppé teszi mindnyájunk számára ezt az ünnepet, hogy elkészült

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 100 éves az Észak-balatoni vasút Az Észak-balatoni vasútvonal 100. éves fennállásának évfordulója alkalmából érkezõ nosztalgia

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 10. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2011. október Szüreti fesztivál Badacsonyban Nagyszerű időjárás, élénk látogatottság mellett lezajlott településünk legnagyobb

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja 2013. MÁRCIUS 23. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM ZÁNKAI HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja Fotó: Molnár Katalin KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

Nem csak pénzügy, szívügy is

Nem csak pénzügy, szívügy is Közmeghallgatások Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál Szezonkezdet A Városházán folytatódott, majd Tiszaszederkényben zárult Tiszaújváros képviselő-testületének tavaszi közmeghallgatás sorozata. /3. oldal

Részletesebben

17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA október Hírlevél Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2009. szeptember 7-én tartotta soron következõ ülését a Kastélyban. Jelen voltak:

Részletesebben

Flóra néni gyémántdiplomája

Flóra néni gyémántdiplomája BADACSONY XVIII. évfolyam 10. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Flóra néni gyémántdiplomája 2008. október Fotó: Holczinger Gyémántdiplomát kapott Holczinger Jánosné, amelyet nevében Stankovics

Részletesebben

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját VIII. évfolyam 1. szám 2013. január május H Í R E K L A J O S M I Z S E P O R T Á J Á N Fotó: Rigó Pál 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának 20. évfordulóját Basky András polgármestert

Részletesebben

Nincs nyári szünet. a beruházásokban 2013. AUGUSZTUS. Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen

Nincs nyári szünet. a beruházásokban 2013. AUGUSZTUS. Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen 2013. AUGUSZTUS Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen Öregiskola nyugati szárnyának munkálatai Napelemek az iskolatetôn Fotó: Böngészô Nincs nyári szünet a beruházásokban Fotók: Jakab

Részletesebben

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március Önkormányzati hírek Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SpiegelKOMPASS Civil összefogás Szociális támogatások WorkShopok Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban Arculatváltás miért is? Kiszelné Mohos Katalin, polgármester

Részletesebben

1394 2015 Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja

1394 2015 Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja XXII. évf. 3. szám l 2015. március l Ingyenes 1394 2015 Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja A Tartalomból Közmeghallgatás a körforgalomról A 30-as főút bagi bekötőjénél megvalósítandó körforgalom

Részletesebben

Kanizsa. XXI. évfolyam 14. szám 2009. április 9.

Kanizsa. XXI. évfolyam 14. szám 2009. április 9. 14.qxd 2009.04.15. 13:21 Page 1 Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXI. évfolyam 14. szám 2009. április 9. A magyar jazz kanizsai ünnepe A Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány szervezésében a Magyar Jazz Ünnepét

Részletesebben

Tájékoztatás a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásról és programjáról

Tájékoztatás a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásról és programjáról Tájékoztatás a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásról és programjáról Korunk gazdasági, jogszabályi környezetébôl, valamint a környezettudatos gondolkodásmódból eredô racionális döntések

Részletesebben

Baracsi. Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy a SOLTI HÍRLAP KÖVETKEZÕ SZÁMA A 2007. AUGUSZTUS 20-I ÜNNEPSÉGET KÖVETÕEN JELENIK MEG.

Baracsi. Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy a SOLTI HÍRLAP KÖVETKEZÕ SZÁMA A 2007. AUGUSZTUS 20-I ÜNNEPSÉGET KÖVETÕEN JELENIK MEG. TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök fényképeit újszülöttekrõl, születésnapokról, ifjú házasokról, ezüst- és aranylakodalmakról, osztálytalálkozókról és minden olyan eseményrõl,

Részletesebben

Csegei Napok 2010. Tartalomból: - Önkormányzati hírek - Közoktatás hírei - Új Óvoda és Bölcsőde. - Menetrend - Kirándulások - Jótékonysági est

Csegei Napok 2010. Tartalomból: - Önkormányzati hírek - Közoktatás hírei - Új Óvoda és Bölcsőde. - Menetrend - Kirándulások - Jótékonysági est CSEGEI KÖRKÉP I. évfolyam 8. szám 2010. augusztus 23. Csegei Napok 2010 Tartalomból: - Önkormányzati hírek - Közoktatás hírei - Új Óvoda és Bölcsőde - Menetrend - Kirándulások - Jótékonysági est 2 CSEGEI

Részletesebben

Az idei első kánikulai hétvége

Az idei első kánikulai hétvége Új doktor a faktorokról Májustól új bőrgyógyásza van Tiszaújvárosnak. Dr. Almádi Tamás személyében egy fiatal szakorvos érkezett városunkba, aki szerint egyedülállóan családias a szakrendelő légköre. /3.

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl Európa a polgárokért program Europe for Citizens Programme Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 23/2007. (II.13.) Kt. számú határozatában döntött arról, hogy a lengyelországi Kamionka Wielka településsel

Részletesebben

Együttműködés magas fokon

Együttműködés magas fokon Hungarikumok Az Ötórai tea legutóbbi rendezvényén a hungarikumokról, illetve a lehetséges tiszaújvárosi hungarikumokról beszélgettek a családias hangulatú teadélután résztvevői. /9. oldal Jó ebben a csapatban

Részletesebben

Márton-napi Vigasság. Fotó: Kalmár

Márton-napi Vigasság. Fotó: Kalmár XXIV. évfolyam 12. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. december Az alkotás a Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak munkája Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Békés, boldog Új

Részletesebben

A szabadság szent szerelme Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 161. évfordulóján méltóképpen emlékezett hõseire Badacsonytomaj

A szabadság szent szerelme Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 161. évfordulóján méltóképpen emlékezett hõseire Badacsonytomaj XIX. évfolyam 3. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A Március 15-i ünnepség koszorúzással kezdõdött az alsó-temetõben, a Pöltenberg család sírjánál. Peti Géza, a Tomaj Ifjúságáért

Részletesebben

Itt a farsang áll a bál

Itt a farsang áll a bál Lellei XXIII. évfolyam 3. szám Újság 2014. március Itt a farsang áll a bál Szombaton az alsósok vették birtokba a parkettát félelmetes kalózruhás tanító nénik irányításával. A gyerekek osztályonként vonultak

Részletesebben

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT Hercegkútért Közalapítvány és a Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület közös bálja A húsvétot követő hétvégén, 2007.

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

Elhunyt Kalmár László

Elhunyt Kalmár László XXIV. évfolyam 9. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. szeptember Felszentelték a Szent István király kápolnát Megvalósult Udvardi Erzsébet festőművész utolsó álma, augusztus 23-án dr.

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafi kája XXVI. évfolyam 6. szám 2015. június 1. 1000 zsák és 9 konténer telt meg Cegléden Több mint 1000 zsák és 9 konténer telt meg Cegléden szeméttel.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a Tavaszi Hadjárat elnevezésû rendezvénysorozat részeként 2010.

Részletesebben