POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZANBÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZANBÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN"

Átírás

1 POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZANBÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 35. (2) bekezdés c.) pontja alapján Kiskunhalas Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Szervezeti Működési Szabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg: I. A HIVATAL MEGNEVEZÉSE, CÍMADATAI 1.) A Hivatal megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Hivatal) 2.) 1 A Hivatal alapító okirata kelte és száma: július /2002. Kth. 3.) A Hivatal rövidített megnevezése: Polgármesteri Hivatal Kiskunhalas 4.) A Hivatal székhelye: Kiskunhalas, Hősök tere 1. levélcíme: 6401 Kiskunhalas Pf. 66. távirati címe: 6401 Kiskunhalas Pf ) A Polgármesteri Hivatal székhelyen kívüli szervezeti egysége: megnevezés: Műszaki Osztály címe: Kiskunhalas Köztársaság u. 1. levélcím: 6401 Kiskunhalas Pf. 66. megnevezés: Város Rendészet címe: Kiskunhalas Köztársaság u. 1. levélcím: 6401 Kiskunhalas Pf. 66 megnevezés: Gyámhivatal címe: Kiskunhalas Köztársaság u. 1. levélcím: 6401 Kiskunhalas Pf. 66. II. 2 A HIVATAL JELZŐSZÁMAI A Hivatal az alábbi jelzőszámokat használja: a) Megyekód: 03 b) Szakági azonosító: 7511 c) KSH azonosító: 7511 d) Költségvetési intézményi törzsszám: e) Adószám: Az I. fejezet 2. pontját a 172/2008.sz. határozattal módosította. 2 Az I. fejezetet a 172/2008.sz. határozattal egészítette ki a képviselő-testület.

2 A Polgármesteri Hivatal költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszámok Költségvetési elszámolási számla Egyéb bevételi számla Építményadó beszedési számla Magánszemélyek kommunális adó besz. számla Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó besz. számla Államigazgatási eljárás ill. besz. számla Iparűzési adó beszedési számla Bírság számla Késedelmi pótlék számla Talajterhelési díj beszedő számla Német Kisebbségi Önkormányzat Idegen bevétel Állami hozzájárulások számla Bérlakás értékesítési lebonyolítási számla Letéti számla Fedezetbiztosítási számla Termőföld bérbeadásáról származó jöv. besz. számla Egyéb bevételek beszedési számla Gépjárműadó beszedési számla Cigány Kisebbségi Önkormányzat Halasi Lovas Rendezvény Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Lakásépítési számla Saját munkabér elsz. Számla Külső munkabér elsz. Számla III. A HIVATAL SZERVEZETE Belső szervezeti tagozódás 1.) A hivatal a szükséges munkamegosztás céljából elkülönült szervezeti egységekre, főosztályokra tagozódik. Feladatait az alábbi főosztályi szintű szervezeti tagozódásban látja el. A főosztályok osztály, iroda, csoport szervezeti egységekre tagozódnak. 1. Szervezési Főosztály, - Szervezés - Informatikai Csoport, - Iktató, 2. Ellenőrzési és Rendészeti Főosztály - Revizorok - Városi Rendészet 3. Pénzügyi és Városfejlesztési Főosztály - Pénzügyi Osztály, - Városfejlesztési Osztály, 4. Humánpolitikai Főosztály - Népjóléti Osztály, - Közoktatási, Szociális és Művelődési Csoport, 2

3 5. Jegyzői Hatósági Főosztály - Hatósági Osztály, - Adóügyi Csoport - BM. Hatósági ügyek - Okmányiroda, - Műszaki Osztály - Gyámhivatal 6. Főépítész Állami feladatként ellátott alaptevékenysége: IV. 3 POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATA Alaptevékenysége a.) A Polgármesteri Hivatal Kiskunhalas város közigazgatási területére vonatkozóan ellátja: Az önkormányzati ügyek előkészítése, az önkormányzati döntések végrehajtása, a testület működésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása. A feladatot meghatározó jogszabály: 1990.évi LXV. tv. és Kiskunhalas Város Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata. b.) A Polgármesteri Hivatal Kiskunhalas város közigazgatási területére, a körzeti feladatok tekintetében a mindenkori jogszabályi rendelkezések szerint érintett településekre vonatkozóan ellátja: A jogszabályban meghatározott igazgatási, hatósági feladatokat. Feladatot meghatározó jogszabályokat a jegyzői hatáskört tartalmazó függelék tartalmazza. Kiegészítő tevékenysége Mezei őrszolgálat működtetése évi CLIX tv. és 12/2000(III.28.) önkormányzati rendelet, tevékenység forrása: önkormányzati költségvetés és állami támogatás. Vállalkozási feladatok, gazdálkodó szervezetben való részvétel A Polgármesteri Hivatal vállalkozási feladatot nem végez, gazdálkodó szervezetben nem vesz részt. Hivatal feladatainak és tevékenységének forrásai 1.) Saját bevételek: önkormányzati rendelettel kivetett helyi adók az önkormányzat és intézményei saját tevékenységéből származó bevételek, önkormányzati vagyon hozadékából származó nyereség, osztalék, kamat, bérleti díj, közterület használati díj, átvett pénzeszközök, 3 A Szabályzat IV. fejezetét a 172/2008.sz. határozat módosította. 3

4 Kiskunhalason kiszabott és onnan befolyt környezetvédelmi bírság külön jogszabályban meghatározott hányada, Egyéb bevétel. 2.) Átengedett, megosztott bevételek: magánszemélyek jövedelemadójának külön jogszabályban meghatározott része, gépjárműadó 100%-a. 3.) Központi költségvetés normatív hozzájárulása. 4.) Támogatások. 5.) Hitelek. 6.) Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések bevételei. 7.) Egyéb bevétele. Polgármesteri Hivatal feladatmutatói Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Területi igazgatási szervek tevékenysége Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása Máshova nem sorolt szervek tevékenysége Polgári védelmi tevékenység Vízügyi szakigazgatás Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Közvilágítási feladatok Önkormányzatok és több célú kistérségi társulások elszámolása Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető elszámolása Oktatási célok és egyéb feladatok Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Állategészségügyi tevékenység Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Verseny- és élsport Máshova nem sorolt kulturális tevékenység A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek 1.) A költségvetési koncepció elkészítésével megbízott dolgozó a koncepció összeállítása során a külön jogszabályban előírt határidő megtartása érdekében 10 nappal korábban írásban megkéri az intézmények, gazdasági társaságok, kisebbségi önkormányzatok vezetőitől, a tapasztalati adatok szerint a várható feladatellátás körét, esetleges új feladatokat. 2.) A koncepcióban jóváhagyott feladatok, illetve megfogalmazott szempontok szerint kerül sor a végleges intézményi, gazdasági társasági költségvetési javaslatok egyeztetésére. Az egyeztetésről jegyzőkönyv készül. 4

5 3.) A költségvetés elfogadását követően a megbízott dolgozó és az intézmények, gazdasági társaságok vezetői a külön jogszabályban előírt határidőn belül, meghatározott tartalommal összeállítják az elemi költségvetést. A költségvetés időarányos teljesítéséről a Polgármesteri Hivatal beszámoló készítési kötelezettségével egy időben, a részben önállóan gazdálkodó intézmények vezetőit is tájékoztatja, az intézményeket érintő szakfeladatok vonatkozásában. 4.) A normatív állami hozzájárulásokhoz megállapított feladatmutatók és mutatószámok alapján az intézményvezető gondoskodik a külön jogszabályban megállapított nyilvántartások vezetéséről, felelős az abban szereplő adatok valódiságáért. Az adatokat a beszámoló elkészítésével megbízott köztisztviselő rendelkezésére bocsátja. 5.) Az intézmény nem rendelkezik előirányzat módosítási jogkörrel, javaslatot tehet a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra. 6.) A költségvetés végrehajtásának részletes szabályait a mindenkor hatályos költségvetési rendelet tartalmazza. Kisebbségi önkormányzatok működésével, költségvetésének tervezésével, végrehajtásával kapcsolatos feltételek, különleges előírások 1.) A kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásával, napi működésével kapcsolatos jogi, egyéb szakmai, valamint adminisztratív és technikai segítséget a Polgármesteri Hivatal megadja. 2.) Az önkormányzat költségvetési koncepciójának tervezetéről az egyeztetéssel megbízott köztisztviselő tájékoztatja a kisebbségi önkormányzatok elnökeit és kikéri a koncepció tervezetről a véleményét. 3.) A költségvetés tervezése során a kisebbségi önkormányzatok elnökei kidolgozzák a kiadási, bevételi előirányzataikat, melynél csak a központosított előirányzatként folyósított támogatást, illetve az előző évi pénzmaradványt tervezhetik. A költségvetési javaslat egyeztetéséről jegyzőkönyv készül. 4.) A Cigány és a Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetését önállóan, határozatban fogadja el, mely elkülönítetten épül be Kiskunhalas város Önkormányzata költségvetésébe. 5.) A kisebbségi önkormányzatok kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást végezhetnek, azonban előirányzatain nem emelhetnek. Az átcsoportosításról hozott határozatot a polgármesteri Hivatalnak megküldik. 6.) A kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos feladatok, jogkörök: Kötelezettségvállalási, utalványozási jogkörrel a költségvetésben elfogadott kiadások erejéig rendelkezik a kisebbségi önkormányzat elnöke, Ellenjegyzésre a jegyző, vagy az általa felhatalmazott személyek jogosultak, Önálló számlával rendelkeznek, melyről készpénzt vehetnek fel, és amely készpénztámogatás a Polgármesteri Hivatal házipénztárának bevonásával történik. V. A HIVATAL JOGÁLLÁSA, IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE A Hivatal jogállása 1.) A Hivatal a képviselőtestület szerve, az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására jött létre. 5

6 2.) A Hivatal teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A Hivatal irányítása A Hivatalt a polgármester a képviselő-testület döntése szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja. A polgármester irányítói jogkörében: 1.) Kabinet ülést tart minden hétfőn a jegyző, az alpolgármester, az aljegyző, polgármester által meghívott főosztályvezetők és a városfejlesztési osztályvezető részvételével. 2.) Meghatározza a jegyző javaslatainak figyelembevételével a Hivatal feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában. 3.) Előterjesztést nyújt be a jegyző javaslatára a Képviselő-testületnek a Hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására. 4.) Közvetlen irányítása alatt végzi feladatát a főépítész és a politikai tanácsadó. 5.) Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, a politikai tanácsadó, a jegyző, az önkormányzati intézményvezetők, és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői tekintetében. A Hivatal vezetése A jegyző vezeti a Képviselő-testület Hivatalát. A jegyző vezetői jogkörében : 1.) Gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselői tekintetében. 2.) Kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, vezetői megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz a polgármester által meghatározott körben - a polgármester egyetértése szükséges. 3.) Gondoskodik a Hivatal munkájának megszervezéséről, melynek során közvetlenül, vagy a szervezeti egység vezetők útján utasíthatja a hivatal dolgozóit. 4.) Meghatározza a feladatok végrehajtásának idejét, módját, ütemét. 5.) Ellenjegyzi a polgármester által vállalt valamennyi kötelezettséget. 6.) Gondoskodik a Hivatal létszámának feltöltéséről, a köztisztviselői állomány továbbképzéséről. 7.) Biztosítja a közszolgálati nyilvántartás vezetését és a személyes adatok védelmét. 8.) Javaslatot tesz a polgármesternek a Hivatal belső szervezeti tagozódására, a hivatal munkarendjére, az ügyfélfogadás rendjére. 6

7 9.) A hivatal egységes működésére tekintettel, a hivatali feladatok hatékonyabb ellátása érdekében végleges, vagy ideiglenes átcsoportosítást hajthat végre a belső szervezeti egységek között, s ennek során a Hivatal köztisztviselői számára a munkaköri leírásukban nem szereplő feladatot is megállapíthat. 10.) A testületi munka hatékonysága érdekében együttműködik a bizottságok elnökeivel. 11.) Minden kedden, a szervezeti egységek vezetői részére értekezletet tart. 12.) A jegyzőt távollétében az aljegyző helyettesíti, aki a jegyző által meghatározott feladatokat látja el. A szervezeti egységek vezetése 1.) Az egyes belső szervezeti egységeket a jegyző által megbízott vezető beosztású dolgozók vezetik. Vezetőit a polgármester egyetértésével a jegyző nevezi ki. A Hivatal szervezeti felépítéséről szóló jelen szabályzat III. fejezetben szereplő vezetői szintek a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. törvény 45.. (9) bekezdés c.) pontja szerint a következők: A főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezetők: - főosztályvezetők Az osztályvezetői szintnek megfelelő vezetők: - osztályok vezetői, - okmányiroda vezetője, - gyámhivatal vezetője, - főépítész. 2.) A Jegyző vezeti a Hatósági Főosztályt. 3.) A szervezeti egység vezetők gondoskodnak a szervezeti egységen belüli munka megszervezéséről, melynek során: - biztosítják a kiadott feladatok határidőre történő szakszerű és törvényes végrehajtását, - a testületi munka hatékonysága érdekében részt vesznek a feladatkörüket érintő napirendek tárgyalásakor a Képviselő-testület és a bizottságok ülésén, - gondoskodnak az adott szervezeti egységhez tartozó bizottság munkájának szakmai és ügyviteli előkészítéséről, koordinálásáról és végrehajtásáról, - elkészítik az szervezeti egység dolgozóinak munkaköri leírásait, - szükség szerint a szervezeti egység dolgozói részére értekezletet tartanak, - együttműködnek a társ szervezeti egységek vezetőivel a feladatkörüket érintő kérdésekben. 4.) A szervezeti egységek részletes feladatait a VII. fejezet tartalmazza. VI A HIVATAL MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI Képviselet 1.) 4 A Hivatalt a jegyző, távollétében az aljegyző jogosult képviselni. A szervezeti egységek vezetői a feladatkörükbe tartozó ügyekben külön megbízás alapján jogosultak a Hivatal képviseletére. Egyedi esetben a jegyző által megbízott köztisztviselő is jogosult a képviselet ellátására. 4 A Szabályzat V. fejezete 1) pontját a 172/2008. sz. határozat módosította. 7

8 2.) Jogi képviseletet a jogszabályi feltételeknek megfelelő és a jegyző által megbízott személy jogosult ellátni. 3.) Hivatal belső működése során az szervezeti egységet a vezető, távollétében az általa megbízott köztisztviselő képviseli. 5 Köztisztviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségére vonatkozó szabályok A Polgármesteri Hivatalban a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel rendelkező munkaköröket az SZMSZ 1.sz. függeléke tartalmazza. A munkarend, az ügyfélfogadás rendje A köztisztviselők munkarendjét a 28/2001(IX.27.) Ktr.sz. rendelet 40. -a, az ügyfélfogadás rendjét az 8/2007(III.7.) Ktr.sz. rendelet 50. -a tartalmazza. A bélyegzőhasználat szabályai 1.) A Hivatal bélyegzőiről nyilvántartást kell vezetni, melynek a következőket kell tartalmazni: a. sorszámot, b. bélyegző lenyomatát, c. a bélyegző kiadásának napját, d. a bélyegzőt használó szervezeti egység nevét, e. a bélyegzőt őrző, illetőleg a használatra jogosult dolgozó nevét és átvételt igazoló aláírását. 2.) A dolgozó részére kiadott bélyegzőt munkaviszonyának megszűnése estén vissza kell venni. 3.) Megszűnt, illetve elavult bélyegzőket a levéltárakra vonatkozó szabályok szerint kell kezelni, nyilvántartani, megsemmisíteni. 4.) A bélyegzőhasználattal kapcsolatos szabályok megtartásáról a jegyző gondoskodik. A munkáltatói jogok gyakorlása 1.) A jegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 2.) A jegyző gyakorolja a hivatal dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat. 3.) A jegyző a polgármester egyetértési jogának gyakorlása mellett - dönt kinevezésről, vezetői megbízásról, felmentésről, a vezetői megbízás visszavonásáról, jutalmazásról. 4.) A munkáltatói jogok gyakorlásának részletes szabályait a jegyző által kiadott Közszolgálati Szabályzat tartalmazza. 5 A Szabályzat V. fejezetét a 172/2008. sz. határozat egészítette ki. 8

9 A szabadság kiadásának rendje A szabadság kiadás és egyéb munkaidő kedvezmény nyilvántartásának rendjét a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata tartalmazza. A képviselő-testületi döntések előkészítése és végrehajtása A döntés-előkészítés alapvető szabályai A Hivatal belső szervezeti egységei főosztályok, osztályok segítik a tisztségviselők, a képviselőtestület, a bizottságok, tanácsnokok munkáját. Szakkérdésekben a Képviselő-testület bizottságai, a tanácsnokok elsősorban a működési körüknek megfelelő feladatkört ellátó szervezeti egységek vezetői tevékenységére támaszkodnak, az alábbiak szerint: 1. Ügyrendi Bizottság / Szervezési Főosztály, Városi Rendészet 2. Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság/ Szervezési Főosztály, Népjóléti Osztály 3. Művelődési, Oktatási, és Vallásügyi Bizottság/Humánpolitikai Főosztály 4. Településfejlesztési, Idegenforgalmi, és Városüzemeltetési Bizottság / Pénzügyi és Városfejlesztési Főosztály, Műszaki Osztály 5. Pénzügyi, Költségvetési és Gazdasági Bizottság / Pénzügyi és Városfejlesztési Főosztály 6. Környezetvédelmi, Mezőgazdasági Bizottsági és Kistérségi Bizottság/ Városfejlesztési Osztály 7. Ifjúsági, Sport és Informatikai Bizottság / Humánpolitikai Főosztály Előterjesztésekkel szemben támasztott követelmények A képviselő-testületi előterjesztések egységes és megfelelő szakmai színvonalának biztosítása érdekében a következő rendezőelvek betartása szükséges. 1.) Az előterjesztésnek minden esetben tartalmaznia kell: - az előterjesztő megnevezését /fejrész/ - A Képviselő-testület SZMSZ 15. -a szerint képviselő-testület elé javaslatot terjeszthetnek: - polgármester, - az alpolgármester, - a jegyző, - képviselő-testület bizottságai, - a képviselő, - az előterjesztés tárgyát, melynek egyezni kell a képviselő-testületi ülésre kibocsátott meghívóban szereplő napirend címével, - mindazokat a tényeket, körülményeket, adatokat, információkat, melyek az ügyben a megalapozott érdemi döntés meghozatalához elengedhetetlenül szükségesek, - amennyiben az adott témakörben több megoldás lehetséges, azokat lehetőség szerint ismertetni szükséges, /alternatív javaslatot tartalmazó előterjesztés/ - mindenképpen utalni kell a tárgyban született korábbi képviselő-testületi határozatokra, és a végrehajtás tapasztalataira, - határozati javaslatot / indokolt esetben az alternatívák feltüntetésével /, a határozat javaslat első pontja az előterjesztő által támogatott javaslatot tartalmazza, 9

10 - a végrehajtásért felelős megnevezését, - a végrehajtás határidejét: /a folyamatos határidő megjelölés lehetőség szerinti mellőzésével / - ahol arra lehetőség van, és az tényadatokkal kellően alátámasztható, csatolni kell a döntésre vonatkozó költség - haszon elemzést, - ingatlan elidegenítésére irányuló előterjesztés esetében a határozati javaslatnak minden esetben tartalmaznia kell az ingatlan azonosító adatait. / 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lapot / - a költségvetési kihatással együtt járó előterjesztés esetében a Pénzügyi és Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előzetes ellenjegyzése szükséges. - tájékoztató, tájékoztatásra irányuló előterjesztésnél nem kell határozati javaslatot készíteni. 2.) Bizottság által készített előterjesztésnél a jegyző által kijelölt személy felelős azért, hogy az előterjesztés az előírt határidőre elkészüljön. 3.) Önkormányzati intézmény előterjesztése /beszámoltatása/ esetén a feladatkör szerint illetékes hivatali egység vezetője felelős azért, hogy az előterjesztés az előírt határidőben elkészüljön. 4.) Az önkormányzati rendeletek előkészítésére vonatkozó szabályokat a Képviselő-testület SZMSZ tartalmazza. A képviselő-testületi ülés elkészítésének rendje és egyes szabályai 1.) A képviselő-testület üléseinek előkészítésével kapcsolatos szervezési és technikai feladatokat a jegyző irányításával a Szervezési Főosztály látja el. 2.) Az előterjesztéseket legkésőbb 10 nappal az ülés előtt le kell adni a Szervezési Főosztálynak. 3.) Ezt követően csak a polgármester - távolléte esetén az alpolgármester - külön engedélye alapján kerülhet be előterjesztés a képviselő-testület anyagába. 4.) Az előterjesztéseket a bizottságok feladatkörükben meghatározottak szerint véleményezik. Bizottsági véleményezés nélkül előterjesztés csak rendkívül indokolt és sürgős esetben terjeszthető a képviselő-testület elé. 5.) Sürgősségi indítvány esetén a Képviselő-testület Szervezeti és Működés Szabályzata ában foglaltakat kell alkalmazni. A képviselő-testület határozatainak végrehajtása 1.) A képviselő-testületi határozatokat az ülést követő 3 napon belül meg kell küldeni a feladat végrehatásában érintett felelősöknek. 2.) A testület határozatának végrehajtását a felelős köteles azonnal megkezdeni. 10

11 3.) A határidőt tartalmazó határozat végrehajtásáról a felelős a végrehajtásra megjelölt határidőt követő 3 munkanapon belül írásban köteles jelentést készíteni, amelyet meg kell küldeni a Szervezési Főosztálynak. 4.) A határozatok végrehajtásáról a Szervezési Főosztály összesítő jelentést készít, melyet a polgármester terjeszt a képviselő-testület elé. 5.) A képviselő-testület határidőt tartalmazó határozatairól nyilvántartást kell vezetni, amely a Szervezési Főosztály feladata. VII. A HIVATAL FELADATAI A Hivatal általános feladatai A képviselő-testület tevékenységével kapcsolatban: - szakmailag előkészíti az önkormányzati rendeleteket, a testületi előterjesztéseket, a határozati javaslatokat, biztosítja ezek törvényességét; - szervezi a képviselő-testület rendeleteinek és határozatainak végrehajtását, elvégzi a végrehajtás ellenőrzését; - ellátja a képviselő-testület működésével kapcsolatos egyéb ügyviteli, adminisztrációs feladatokat; - nyilvántartja a képviselő-testület döntéseit. A Képviselő-testület bizottságai működésével kapcsolatban - biztosítja a feladat jellegének megfelelően a bizottságok működéséhez szükséges szervezési, leírási és ügyviteli feltételeket, gondoskodik a bizottsági előterjesztések, jelentések, beszámolók, egyéb anyagok szakmai előkészítéséről; - a bizottságokhoz érkező kérelmeket, javaslatokat, - igény szerint - szakmailag véleményezi, tájékoztatást nyújt a megvalósítás lehetőségeiről; - biztosítja a bizottságok döntéseinek a végrehajtását; A képviselő-testületi tagok munkájának segítése érdekében - elősegíti a képviselők jogainak gyakorlását; - köteles a képviselő-testületi képviselőt hivatali munkaidőben soron kívül fogadni, részére a szükséges felvilágosítást megadni illetve az ehhez szükséges intézkedést megtenni; - közreműködik a képviselő -testületi tagok tájékoztatásának megszervezésében. A tisztségviselők munkájával kapcsolatban - előkészíti a döntéseket, szervezi azok végrehajtását; - segíti a tisztségviselőket a testületi munkával kapcsolatos tevékenységben; - ellátja az önkormányzat intézményeivel kapcsolatos feladatokat, szakmai segítő tevékenységet folytat. A Hivatal részletes feladatai 1. SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY - Képviselô-testület, bizottságok munkájának koordinálása, üléseik elôkészítése, az ülések 11

12 adminisztratív feladatainak ellátása, továbbá döntések végrehajtásának szervezése, - országos és helyi választás, népszavazás, népi kezdeményezés lebonyolítása, - személyzeti és munkaügyek, - polgármester, alpolgármesterek és a jegyzô mellett a titkársági feladatok ellátása. - kisebbségi önkormányzatok munkájának segítése, - polgármesteri, képviselői vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok, - Polgármesteri hivatal gondnoki feladatainak ellátása. - képviselői iroda személyi, tárgyi feltételeinek megteremtése, Informatikai Csoport - számítástechnikai feladatok ellátása, - információs rendszer fejlesztése, szervezése, rendszerterv, - üzembehelyezett számítógépek nyilvántartása, felügyelete, üzemeltetése, - általános adatrögzítés, - számítástechnikai képzések szervezése, léebonyolítása, - tájékoztató, propaganda anyagok készítése, - fénymásolás, sokszorosítás Központi Iktató - beérkező ügyiratok iktatása, - kézi irattár kezelése, - központi irattár kezelése, - ügyiratok selejtezése, - levéltári anyag átadása, hatósági statisztika elkészítése, - közlönyök, folyóiratok irányítása, - információ ügyirathátralékokról 2./ ELLENŐRZÉSI ÉS RENDÉSZETI FŐOSZTÁLY 6 Ellátja: - a hivatal belső ellenőrzését, - a felügyelt költségvetési szervek belső- és felügyeleti ellenőrzését, valamint a társulási megállapodás alapján a Halasi többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó önkormányzatok és intézmények ellenőrzését. Revizorok - vizsgálja és értékeli a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, - vizsgálja és értékeli a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét, - vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát, - a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tesz, és elemzéseket, értékeléseket készít a költségvetési szerv vezetője számára költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési és a belső ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, 6 A képviselő-testület a 184/2006.Kht.sz. határozatával egészítette ki. Hatálybalépésének napja: szeptember

13 - nyomon követi az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket - alapítványok, gazdasági társaságokkal kapcsolatos ügyek intézése, ügyviteli feladatok ellátása. Városi Rendészet - közterület-használati engedély, - közterület jogszerű használata, közterületen folytatott engedélyhez, a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszüntetése, ill. szankcionálása, - közreműködés az épített és a természeti környezet, közrend, közbiztonság, önkormányzati vagyon védelmében, köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, - állategészségügyi és eb rendészeti feladatok ellátásában együttműködés a rendvédelmi szervekkel, - mezőőri, gyepmesteri feladatok. - 3./PÉNZÜGYI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY Pénzügyi Osztály - operatív gazdálkodással kapcsolatos feladatok, - költségvetési tv. által megállapított feladatok, - központosított előirányzatok felhasználásával kapcsolatos feladatok, - közgazdasági elemzések készítése, - többcélú társulás pénzügyi feladatai, - intézmények gazdasági vezetőivel kapcsolattartás. Városfejlesztési Osztály - helyi utak, - település vízellátása, vízrendezés és belvíz mentesítési, - közvilágítás, - városgazdálkodási feladatok, - országos és helyi táj-és természetvédelmi feladatok koordinálása, - árvízvédelem, - fejlesztési feladatok ellátása, fejlesztési koncepciók kidolgozása, - közcélú munkavégzés koordinálása, közhasznú szerződés alapján ellátott feladatok ellenőrzése, - önkormányzati vagyon kezelése, nyilvántartása, hasznosítása, - privatizációs feladatok ellátása, beruházási, felújítási feladatok, - területfejlesztési feladatokból adódó döntés-előkészítő munkák, - többcélú társulási feladatok. - környezetvédelem, - közbeszerzés 4./HUMÁNPOLITIKAI FŐOSZTÁLY Népjóléti Osztály - szociális kistérségi feladatok, - szociális igazgatás, - mozgáskorlátozottak kedv. - hadigondozotti ellátások megállapítása, - sorkatonai ügyek intézése, - szociális hatósági ügyek. 13

14 Közoktatási, Szociális és Művelődési Csoport - nevelési, oktatási, szociális intézmények hatósági te. kapcsolatos feladatok, - közművelődés, közgyűjteményi, művészeti és kulturális tevékenységgel kapcsolatos feladatok, - testneveléssel, sporttal kapcsolatos feladat, - oktatási, közművelődési, szociális, intézményvezető személyzeti ügyei, - nemzetközi kapcsolatok, - oktatási kistérségi feladatok, - nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális intézmények fenntartásával kapcsolatos feladatok, - gyermekvédelmi feladatok, - veszélyeztetett gyermekek védelme, - ifjúsági feladatok, - televízió, sajtó kommunikációs feladatok, - szociális intézmény térségi szintű engedélyezési eljárása. 5./JEGYZŐI HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Hatósági Osztály Adóügyi Csoport - helyi adók kivetése, nyilvántartása, beszedése, - gépjárműadó kivetése, nyilvántartása, beszedése, - idegen helyről kimutatott köztartozás beszedése, - önkormányzat részére átengedett adók nyilvántartása és beszedése, - társult önkormányzatok adóinak beszedése, - társulási szintű adóvégrehajtás. BM.Hatósági ügyek - hagyatéki eljárás, - kistérségi szintű birtokvédelmi, szabálysértési eljárás, tűzvédelmi, hatósági ügy-intézés, - belkereskedelmi igazgatás, - üzletek működésével összefüggő ügyintézés, - honvédelmi és katonai igazgatás, - egyéb általános igazgatási ügyintézés, (talált tárgyak, hatósági bizonyítvány, stb.) - telephely-engedélyezés, - többcélú társulási feladatok, - minőségirányítási és minőségbiztosítási rendszerek (ISO és CAF), - szociálpolitikai igazgatási ügyek, - tolmácsigazolvány, - lakásépítési kedvezmény igénybevételéhez szükséges jegyzői igazolás, - tűzvédelmi hatósági ügyek. Okmányiroda - SZIG ügyintézés, - LIG ügy-intézés, - útlevél ügyintézés, - népesség nyilvántartás, - személyi adatok és lakcím nyilvántartás, - vállalkozói ig., - közlekedés igazgatási feladatok, 14

15 - egyéb személyi okmányokkal kapcsolatos. ügyintézés, - anyakönyvvezetés, - állampolgársági, honosítási ügyintézés. Műszaki Osztály - telekalakítási, - elvi építési, építési, bontási, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetés-változtatás engedélyezési eljárás, - építéshatósági ellenőrzés, kötelezés, - nyilvántartás, - településrendezési kötelezések, - építési tilalom elrendelése, - központi közmű-nyilvántartás vezetése, - kistérségi környezetvédelmi hatósági ügyek, - vízügyi hatósági ügyek, - útkezelő hozzájáruláshoz, kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése, - közútkezelői hatósági ügyintézés. - Tűzvédelmi hatósági ügyek Gyámhivatal - örökbefogadási ügyintézés, - gyermekek ideiglenes elhelyezése, átmeneti tartós nevelésbe vétele, - vagyonkezelési ügyek, - kapcsolattartás szabályozása. végrehajtás, - otthonteremtési támogatás megállapítása, - gyermektartásdíj megelőlegezése, cselekvőkép. érintő gondnoksági ügyek, - gyám, gondnok kirendelése, - gyermek családi jogállásának rendezése. FŐÉPÍTÉSZ - közreműküdik a városfejlesztési programok kidolgozásában és feladatkörében azok végrehajtásában, - gondoskodik a rendezési tervek készítésével, egyeztetésével, véleményeztetésével, - nyilvántartásával és karbantartásával kapcsolatos előkészítő és koordinatív feladatok ellátásáról, - a város fejlődése érdekében kezdeményezi a rendezési terv módosítását, továbbá felülvizsgálja a rendezési tervvel összefüggő korábban hozott képviselő-testületi döntéseket, indokolt esetben javaslatot tesz módosításra, - tájékoztatást ad a hatályos rendezési tervről, VIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK 1.) Külön jegyzői utasítás rendelkezik a - Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatáról, - Polgármesteri Hivatal által kiállított számlák kibocsátási rendjéről, - Munkahelyi dohányzás szabályairól, - Polgármesteri Hivatalban történő fénymásolással kapcsolatos szabályokról, - Postai kézbesítéssel kapcsolatos szabályokról - Polgármesteri Hivatal tulajdonát képező személygépkocsik és motorkerékpárok 15

16 használatáról, - A fizikai alkalmazottak munkarendjéről, munkavégzésükkel összefüggő egyes szabályokról, - Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzatáról - A képernyő előtti munkavégzés szabályairól 2.) A gazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás és ellenjegyzés rendjét a polgármester és a jegyző együttes utasításban szabályozza. 3.) A polgármester és a jegyző a hatáskörébe tartozó ügyekben külön-külön utasításban szabályozza a kiadmányozás rendjét. 4.) 7 Jelen SZMSZ függeléke a Költségvetési ellenőrzés című szabályzat. 5.) Jelen SZMSZ október l. napján lép hatályba. 6.) Az SZMSZ-ben foglaltak hatályosulását a jegyző folyamatosan figyelemmel kíséri és szükség esetén kezdeményezi a módosítást. 7.) A jegyző köteles gondoskodni arról, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatot a hivatal dolgozói megismerjék. Kiskunhalas, szeptember 30. Dr. Várnai László s.k. polgármester Dr. Ferenczi Mária s.k. jegyző A Képviselő-testület 172/2008.sz. határozatával módosított, egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat június 2-án lépett hatályba. Kiskunhalas, 2008.június 5. Dr. Várnai László polgármester Dr. Ferenczi Mária jegyző 7 A Képviselő-testület a 184/2006.sz. határozatával egészítette ki. 16

17 1. sz.melléklet Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök jegyzéke Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv. 22/A. (8) bekezdése, valamint a 114/2001. (VI.29.) Korm. rendelet 24.. (3) bekezdése alapján a következők szerint állapítja meg a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköröket: 1. Jegyző, 2. Aljegyző, 3. Fősztályvezetők, osztályvezetők, 4. Gyámhivatal: hatósági ügyintézői munkakörök, 5. Műszaki Osztály: hatósági ügyintézői munkakörök, 6. Ellenőrzési és Rendészeti Főosztály: revizori munkakörök, közterület-felügyelői munkakörök. 7. Hatósági Főosztály: anyakönyvi igazgatási feladatot ellátó, szabálysértési, birtokvédelmi ügyeket intéző, vásár, piac tartással kapcsolatos feladatot ellátó, működési, telepengedélyezési eljárással kapcsolatos feladatokat ellátó ügyintézői munkakörök. 8. Jegyző közvetlen irányítása alatt dolgozó okmányirodai feladatot ellátó ügyintézői munkakörök. 9. Városfejlesztési Osztály közbeszerzési eljárásban közreműködő ügyintézői munkakör. 10. Pénzügyi-, Költségvetési Osztály: költségvetési,- és adócsoport vezetői, pénzügyi főelőadó, pénztárosi, költségvetési és tervezési ügyintéző. 11. Adóügyi Osztály: - adócsoportvezető, adóbeszedő, adóügyek főmunkatársa I., adóügyi főmunkatársa II., adókönyvelő munkakörök. 17

18 18

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról,

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Előterjesztést

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Pf:43. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/16/2003. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2003. december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből 254/A/2003.(XII.19.)

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. április 20. A 24/2012. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal elnevezéssel - az önkormányzat működésével, valamint

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületén. 32/1999. (X.29.) számú önkormányzati rendelete. a Polgármesteri Hivatalról

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületén. 32/1999. (X.29.) számú önkormányzati rendelete. a Polgármesteri Hivatalról Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületén 32/1999. (X.29.) számú önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalról E rendelet kihirdetve: Várpalota, 1999. október 29. Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Közterület-Felügyelet PH. Igazgatási és Okmányiroda

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint ügyfélfogadásának

Részletesebben

52/1992. (XII. 29.) számú. a Polgármesteri Hivatalról

52/1992. (XII. 29.) számú. a Polgármesteri Hivatalról Várpalota város Önkormányzati Képviselő-testületének 52/1992. (XII. 29.) számú r e n d e l e t e a Polgármesteri Hivatalról A rendelet kihirdetve: 1992. XII. 29. Várpalota Város önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 03-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 03-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (II. 03.) KT.

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata (Alapító Okirat száma: 32/2003. (III. 05.) sz. Kth.) (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 53/2010. (III. 31.) sz. Kth-ig

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV törvény 8. (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Vámospércs

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja:

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja: A Tolna Megyei Önkormányzat 11/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Tolna megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35 (2) bekezdés c) pontja, az államháztartás

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadja el: JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. szeptember 27-én 18,30 órakor tartott ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 22-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 73/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. március 22-i ülésére Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd. 1/A. számú függelék. 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd. 1/A. számú függelék. 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester 1/A. számú függelék MUNKAKÖRI LEÍRÁS 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester 3.) A munkavégzés helye: 3.1.) Szervezet neve: Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben)

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Báta Község Önkormányzata és Sárpilis Község Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT BELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGyELET

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT BELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGyELET /~ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT BELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGyELET Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend)

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) SZMSZ 2. sz. függelék A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdés a.) pontja szerint a helyi önkormányzat önállóan

Részletesebben

Kővágóörsi Közös Hivatal

Kővágóörsi Közös Hivatal Kővágóörsi Közös Hivatal - Szervezeti struktúra A Hivatal létszáma 22 fő, melyből - 1 fő: jegyző - 1 fő aljegyző - 1 fő: igazgatási csoportvezető - 1 fő: szociális és gyermekvédelmi ügyintéző - 2 fő: kereskedelmi

Részletesebben

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 43/ 2010.(03.29. ) Öh. számú A Biatorbágy Város Polgármesteri

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

2/2003. (I. 31.) számú rendelete *

2/2003. (I. 31.) számú rendelete * 2/2003. (I. 31.) számú rendelete * A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénnyel szóló 38/2002. (XI.7.)

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendje

A Polgármesteri Hivatal ügyrendje Módosítva a 219/2012. (VIII. 29.) számú határozattal bezárólag. A Polgármesteri Hivatal ügyrendje Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben,

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE I. A hivatal szervezete 1.) A hivatalt Kozármisleny Város Polgármestere által határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti. 2.) A hivatal személyi állománya:

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/ Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/20-77-537 e-mail: szoc@pr.hu 2. napirendi pont Ügyszám: 22-105/2013. Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző Előkészítette: Lovasi

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

1. Gazdasági Bizottság

1. Gazdasági Bizottság 2. melléklet a 10 /2013. ( V. 8. ) önkormányzati rendelethez A képviselő-testület egyes bizottságainak feladat- és hatásköréről és átruházott jogköréről 1. Gazdasági Bizottság 1.1. Ellátja az Mötv. és

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 56/2003. (XII.

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja:- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. szeptember 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. szeptember 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 200/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. szeptember 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet

Részletesebben

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(.../...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATAI

I. A HIVATAL FELADATAI I. A HIVATAL FELADATAI 1. Az Önkormányzat működésével kapcsolatban 1.1. A Hivatal feladatai az Önkormányzat működésével kapcsolatban: a. ellátja a Képviselő-testület és bizottságai működéséhez szükséges

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 27-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 27-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása Az előterjesztést készítette: Vincze Miklós jegyző Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE

1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. Jegyző: Aljegyző:

Részletesebben

5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: - Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 158/2010. (VIII. 03) számú határozatával,

Részletesebben

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Polgármesteri

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

A NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÜGYRENDJE Hatályos: 2015. június 1. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Általános rendelkezések

A NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÜGYRENDJE Hatályos: 2015. június 1. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Általános rendelkezések 3. függelék a 9/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelethez A NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÜGYRENDJE Hatályos: 2015. június 1. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Általános rendelkezések

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 68/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Jászdózsa Községi

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

A SÁRÁNDI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRÁNDI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SÁRÁNDI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Sáránd, 2013. május 31. A Sárándi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.(...) önkormányzati rendelete

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.(...) önkormányzati rendelete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(...) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet)

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

A Rábapatonai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési szabályzata

A Rábapatonai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési szabályzata A Rábapatonai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési szabályzata I. fejezet Rábapatona Önkormányzat Képviselő testülete az SZMSZ 65.. rendelkezése alapján az ában meghatározott feladatok ellátására

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2012. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

KISZOMBORI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISZOMBORI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KISZOMBORI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 68/2013.(III. 26.) KNÖT határozatával. Módosítva és egységes szerkezetbe

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata (képviseli Pusztai László polgármester, székhely: 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. bankszámlaszám: 11743033-15570396- 00000000,

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (III. 12.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Tisztelt Képviselő testület! Sajóvámos községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 28-i ülésére

Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 28-i ülésére Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 28-i ülésére Tárgy: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Tel: 56/583-400. POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben