MIVÍZ MISKOLCI VÍZMŰ KFT.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MIVÍZ MISKOLCI VÍZMŰ KFT."

Átírás

1 MIVÍZ MISKOLCI VÍZMŰ KFT. ÁRSZABÁLYZAT-ÁRJEGYZÉK 2013 Hatályos hatósági díjak vonatkozásában: Miskolci víz és csatornadíjak től, Felsőzsolcai víz és csatornadíjak: től a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, kezelése től egyéb díjak vonatkozásában: től

2 I. Általános előírások:... 4 II. Szabad árak:... 4 A szabad árformába tartozó szolgáltatások, ipari termékek, építmények ÁFA kulcs szerinti jegyzéke: Vízértékesítéshez kapcsolódó tevékenységek Ivóvíz értékesítés Ivóvíz szolgáltatás megszüntetése-korlátozása bekötési vízmérő esetén... 9 (építési üzletág) Ivóvíz szolgáltatás megszüntetése-korlátozása mellékvízmérő esetén (építési üzletág) Kontroll vízóra leolvasás (fogyhely ellenőrzés) Kiszállás díja Személyes felkeresés (behajtás) Szennyvíz szolgáltatással kapcsolatos tevékenységek Borsodvíz Zrt részére végzett szolgáltatás Egyéb szolgáltatók részére végzett szennyvíz átvételi szolgáltatás Települési folyékony hulladék kezelése Szennyvíz bekötővezeték ledugózása ellenőrző aknában Laboratóriumi vizsgálatok Víz (ivó, és fürdő) kémiai vizsgálata Kazánvíz vizsgálat Szennyvízvizsgálat Szennyvíziszap vizsgálat Bakteriológiai és biológiai vizsgálatok Laboratóriumi minták szállítása Fémszerkezetek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás Saját gyártmányú fémszerkezet helyszíni technológiai szerelése Ipari termékek előállítása Építőipar Mélyépítőipar Mérőhely szabványosítás Egyéb építőipari tevékenység Helyi víz,- szennyvízszállító csővezeték építése Szennyvízcsatorna,- vízvezeték szerelés Mélyépítmény műszaki tervezése Műszaki szakértés, tanácsadás Szakfelügyelet biztosítása: Közműnyilatkozatok kiadása: Szennyvíz bekötővezeték használatba vétele: Integrált mérnöki szolgáltatás Földmérés térképészet Egyéb vizsgálat-elemzés Mellékmérő műszaki átvétele, üzembe helyezése, plombázása Vízmérő plombázása, egyedi megrendelésre, belső meghibásodás esetén Vízmérők működésének rendkívüli laboratóriumi vizsgálata (MKEH): Mellékmérők helyszíni cseréje, illetve bekötési mérők hitelesítési időn belüli helyszíni cseréje Plombaértékesítés Teherszállítás /32 oldal

3 11.1. Óra és km szerinti díjszámítás Anyageladás raktáron keresztül Egyéb szálláshely - szolgáltatás Miskolc Győri utcai üdülő Bükkszentkereszt kulcsos ház Egyéb építmény (épületrész) önálló rendeltetési egység bérbeadása Hirdetés Másolás Sokszorosítás Fénymásolás Építési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel Műszaki gazdasági dokumentálás Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás Víziközmű fejlesztési hozzájárulás III. Hatósági áras szolgáltatások A hatósági árformába tartozó szolgáltatások, ipari termékek, építmények ÁFA kulcs szerinti jegyzéke: Közüzemi ivóvíz szolgáltatás Miskolc közigazgatási területén Felsőzsolca közigazgatási területén Szennyvíz és hulladékkezelés Miskolc város közigazgatási területén A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, kezelése /32 oldal

4 I. Általános előírások: Az árszabályzat elkészítésének célja, feladata, hogy útmutatásokat adjon a tevékenységek áralkalmazásához, számlázásához, a számlák ellenőrzéséhez. A szabályzatban szereplő árak kialakítása, a módosítások kezdeményezése az ügyvezetői döntések előkészítése a vezető kontroller feladata, a szakterületi vezetők javaslataikat a Kontrolling szervezet útján kötelesek előterjeszteni jóváhagyásra. A jelen árszabályzatban rögzített eljárásokat, illetve tételes árakat társaságunk értékesítése során kötelezően alkalmazni kell. Eltérni kizárólag az ügyvezető döntése esetén lehetséges, melyet az illetékes szakterületi vezető/k/ írásos javaslata alapoz meg. Társaságunk hatósági áras és szabad áras tevékenységeket egyaránt végez. A jelen ÁRSZABÁLYZAT-ÁRJEGYZÉK árnyilvántartásként is kezelendő. II. Szabad árak: Az árak megállapításáról szóló több ízben módosított évi LXXXVII. törvény (Átv.) előírásai alapján társaságunk 1. 1 SZABAD ár alkalmazására jogosult a hatósági ár keretébe nem tartozó minden tevékenysége szolgáltatása keretében, így 1.2 alaptevékenységi körébe tartozó közüzemi ivóvíz szolgáltatás keretében más szolgáltató részére történő ivóvízátadás, közüzemi szennyvízelvezetési és kezelési szolgáltatása keretében más szolgáltatótól történő szennyvízátvétel, valamint a bármely vevő részére vezetéken vagy tároló, illetve szállítóeszköz útján történő termál- és/vagy ivóvíz minősítésű víz értékesítése, mely nem szolgáltatásnak, hanem termékértékesítésnek minősül. Besorolása: ex 2201 Szabad árak A szervezetek (vállalkozások, stb.) és magán (természetes) személyek megrendelése általában írásos szerződés alapján végzett: teljesítmények, nyújtott szolgáltatások, eladott áruk, készített építmények. Az árban valamint az ár alapjául szolgáló értékesítési feltételekben a szerződő felek a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló törvényben, valamint az ebben a törvényben foglaltak megtartásával, egymás érdekeit tiszteletben tartva és kölcsönösen együttműködve állapodnak meg. Ide értve a versenyeztetés, árverés, közbeszerzési eljárás során kialakuló ármegegyezést is (Átv. 2 ). 4/32 oldal

5 A szabad árformába tartozó szolgáltatások, ipari termékek, építmények ÁFA kulcs szerinti jegyzéke: Szám Megnevezés ÁFA % VTSZ ex 2201 Vízértékesítés: ezen körbe tartozik a bármely vevő részére 27 történő termál- és/vagy ivóvíz minősítésű vezetéken, vagy tároló, illetve szállító eszköz útján megvalósuló értékesítés SZJ: Víz-, gáz-, fűtésszerelés: 27 ezen tevékenységi körbe tartozik: - jogszabályi feltételeken alapuló díjfizetési kötelezettségeit nem teljesítő fogyasztóknál alkalmazott vízelzárási, újranyitási tevékenység (szolgáltatás) - a fogyasztó kezdeményezésén alapuló ivóvíz szolgáltatás = szüneteltetése = megszüntetése, - az ingatlanokon belül a vonatkozó jogszabály előírásainak megfelelő terv alapján- = mérőhely kialakítása = vízmérő felszerelése - bekötővezeték, csatorna építése, kivitelezése, illetve minden olyan a fogyasztó megrendelésére az adott ingatlan ivóvízellátását, szennyvízelvezetését szolgáló eszközökön (építményeken) végzett tevékenység beavatkozás, mely a közüzemi ivóvíz- és csatornaszolgáltatásra vonatkozó előírásokkal nem ellentétes (pl. szennyvíz bekötőcsatorna leágazása stb.) SZJ: Közúti teherszállítás: ezen tevékenységhez tartozik 27 - lajtkocsi útján megrendelésre, s nem a közüzemi szolgáltatás részeként végzett /ivó/vízszállítás a megrendelő által megjelölt (teljesítési) helyre SZJ: Vízmérő hálózat ellenőri vizsgálata kézi műszerrel 27 SZJ: Takarítás, tisztítás: - ezen tevékenységi körbe sorolandó = a vízmérők elhelyezésére szolgáló akna, illetőleg az aknában hozzáférhetőségét (az óra leolvashatóságát) akadályozó feltételek megszüntetése (akna fedlap eltakarás 27 megszüntetése, az aknában felgyülemlett víz eltávolí- tása kiszivattyúzása, stb.). Abban az esetben, ha a hozzáférhetőség akadálya a szolgáltató érdekkörébe tartozó okból keletkezett (pl. bekötővezeték az óra előtti és utáni 10 cm-en belüli szerelvények meghibásodása, stb.) a felmerült költség nem érvényesíthető. 5/32 oldal

6 SZJ: Kontroll vízóra leolvasás = a megrendelő (fogyasztó/érdekelt) rendelkezése/kérése alapján végzett kontroll vízóra leolvasás. Amennyiben a 27 kontroll leolvasás eredménye a fogyasztó észrevételét - megalapozza, úgy a díjat a külső leolvasó szervezet felé kell érvényesíteni - nem alapozza meg, úgy a díjat a megrendelő/fogyasztó (érdekelt) felé kell érvényesíteni SZJ: Szennyvíz gyűjtése, -kezelése: Ezen tevékenységi körbe tartozik: = más szolgáltatók részére (átvételként) végzett szennyvíz gyűjtés, kezelés, továbbá - más szolgáltatótól átvett nem közművel összegyűjtött háztartási 27 szennyvíz kezelése = más szolgáltató által, ill. nem Miskolc város területéről 27 származó esetben SZJ: Egyéb szennyvízelvezetéssel kapcsolatos szolgáltatás 27 - Dugulás elhárítás, csatorna mosás - Zagyszivattyúzás - Szennyvíz bekötővezeték ledugózása SZJ: Műszaki vizsgálat, elemzés 27 SZJ: Fémszerkezet gyártása 27 VTSZ Ipari termékek előállítása 27 ÉJ:2223 Szennyvíztisztítási építmények 27 ÉJ:2223 Csővezetékek 27 ÉJ:2222 Vízvezeték terepen, földtakarással 27 ÉJ:2223 Szenny- és csapadékvíz csatornák 27 ÉJ:2420 Egyéb építmények 27 SZJ: 45 Építőipar 27 SZJ: Helyi víz-, szennyvízszállító csővezeték építése 27 SZJ: Szennyvízcsatorna, vízvezeték-szerelés 27 SZJ: Mellékmérő helyszíni cseréje 27 SZJ: Mellékmérővel kapcsolatos helyszíni szerelés 27 SZJ: Műszaki mérnöki szolgáltatás: 27 Ezen tevékenységi, szolgáltatási körbe tartozik: = a bekötővezetékek, - csatornák tervezése, = a műszaki szakértés, tanácsadás körbe tartozó tervezői egyeztetés, térképi adatszolgáltatás, a bekötővezeték megépítéséhez, átalakításához megszüntetéséhez szükséges szolgáltatói hozzájárulás kiadása, illetve az ezt megalapozó tevékenységek, így a helyszíni szemle, a tervfelülvizsgálat, a geodéziai bemérés, a szakfelügyelet SZJ: Integrált mérnöki szolgáltatás: beruházás bonyolítás 27 SZJ: Földmérés, térképészet 27 SZJ: Egyéb vizsgálat, elemzés 27 -Mellékmérő műszaki átvétele, üzembe helyezése, plombázás -Vízmérők működésének rendkívüli helyszíni vizsgálata -Egyszeri műszaki átvétel; dolgozói önköltségi díjjal -Vízmérők működésének rendkívüli vizsgálata 6/32 oldal

7 SZJ: Máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás 27 VTSZ Anyageladás raktáron keresztül 27 SZJ: Egyéb kereskedelmi és korlátozottan igénybe vehető szálláshely szolgáltatás 18 SZJ: Egyéb építmény (épületrész) önálló rendeltetési egység bérbeadása 27 SZJ: Hirdetés 27 SZJ: Másolás 27 SZJ: Építési eszköz kölcsönzése személyzettel 27 SZJ: Műszaki gazdasági dokumentálás 27 - Víziközmű fejlesztési hozzájárulás 27 7/32 oldal

8 ÁFA 27 % VTSZ: ex Vízértékesítéshez kapcsolódó tevékenységek 1.1. Ivóvíz értékesítés Ivóvíz értékesítés Miskolc Miskolc város közigazgatási területén a közüzemi ivóvízhálózat részét nem képező hálózatról történő értékesítés zártkertek (zártkerti társulások ) tartálykocsival történő ivóvíz értékesítés esetén, a vízszállítás külön számlázandó. Ivóvíz értékesítés Miskolc - lakossági fogyasztók 276,80 Ft/m 3 - egyéb fogyasztók 432,80 Ft/m Egyéb vízértékesítés Termálvíz: / Diósgyőri strand, Selyemréti strand ( évi árak) Egyéb vízértékesítés Termálvíz: Selyemréti strand I. sz. termálkút 2,20 Ft/ m 3 Selyemréti strand II.sz. termálkút 2,20 Ft/ m 3 Termálvíz: Miskolc Tapolca Barlangfürdő 23,14 Ft/ m 3 A fenti díjakon felül a Miskolci Turisztikai Kft. köteles megfizetni a mindenkori vízkészlet használati járulékot is. A vízkészlethasználati járulék mértéke 4,50 Ft/m 3, az alkalmazandó gazdasági szorzó értéke a Miskolc-Tapolcai Barlangfürdő termálkút és a Miskolc Selyemréti Strandfürdő II.sz. termálkút esetében 3, a Miskolc- Selyemréti Strandfürdő I. sz. termálkútjának esetében 4,7. Termálvíz: Várfürdő (2012. évi árak) -65 em 3 -ig 17,70 Ft/ m 3-65 em 3 felett 19,80 Ft/ m 3 Termálvíz: József Attila utcai kút 605,90 Ft/ m 3 Borsodvíz Zrt. felé Ivóvíz átadás más szolgáltató részére Ivóvíz átadás más szolgáltató részére Bükkszentkereszt-Répáshuta irány 256,40 Ft/ m 3 Mályi Nyékládháza irány 256,40 Ft/ m Mezőgazdasági vízeladás: Mezőgazdasági vízeladás Arnót 187,50 Ft/ m 3 8/32 oldal

9 SZJ: Ivóvíz értékesítés gépkocsival (építési üzletág) Ivóvíz értékesítés Miskolc város közigazgatási területén Ivóvíz értékesítés IVECO gépkocsival Ft/műszakóra + 5 m 3 /tartály vízdíja Ft/tartály Miskolc város közigazgatási területén kívül eső értékesítés 280 Ft/km költség felszámításával SZJ: Ivóvíz szolgáltatás megszüntetése-korlátozása bekötési vízmérő esetén (építési üzletág) Ivóvíz szolgáltatás ideiglenes megszüntetése, mérőkiszereléssel, fogyasztó kérésére (vízmérő kiszerelés, szabad csővégek lezárása, plombázása) Menetes csatlakozású mérő esetén Karimás csatlakozású mérő esetén Ivóvíz szolgáltatás helyreállítása korábbi ideiglenes megszüntetés esetén Menetes csatlakozású mérő esetén Karimás csatlakozású mérő esetén Ivóvíz szolgáltatás végleges megszüntetése, fogyasztó kérésére. (csatlakozó vezeték leválasztása a gerincvezetékről, vízmérőhely megszüntetése) Ivóvíz szolgáltatás végleges megszüntetése illegális vízvételezés esetén (csatlakozó vezeték leválasztása a gerincvezetékről) Együttműködő lakossági fogyasztó korlátozása vízóra aknában és nem együttműködő lakossági, valamint közületi fogyasztó korlátozása közterületi elzáró zárásával visszanyitás gátlással (hegesztés, vagy plomba): 1. Együttműködő lakossági fogyasztó esetén 2. Nem együttműködő lakossági fogyasztó esetén 3. Közületi fogyasztó esetén Ivóvíz szolgáltatás újraindítása, tartozás rendezése után, pontban korlátozott fogyasztóknál: 1. Együttműködő lakossági fogyasztó esetén 2. Nem együttműködő lakossági fogyasztó esetén 3. Közületi fogyasztó esetén /32 oldal

10 Szolgáltatás ismételt korlátozása nem együttműködő fogyasztók esetében bekötő vezeték gerincvezetékről történő leválasztásával. Kizárt fogyasztó szolgáltatásának újraindítása a díjtartozás rendezése után -Aszfalt járdában: -Aszfaltos útban: -Zúzalékos útban: -Zöldterületen: A pont szerint kizárt fogyasztó szolgáltatásának újraindítása a díjtartozás rendezése után -Aszfalt járdában: -Aszfaltos útban: -Zúzalékos útban: -Zöldterületen: Ivóvíz bekötő vezeték közterületi elzárójának zárása vagy nyitása a fogyasztó kérésére: Lakossági fogyasztó esetén Közületi fogyasztó esetén NA 32 méretig NA 32 méret felett Aknában végzett munka fogyasztót terhelő költsége, lakossági bejelentés alapján 1. Kiszállás 2. Helyszíni szerelés 3. Szivattyúzás benzines szivattyúval 4. Szivattyúzás elektromos szivattyúval (áramot a fogyasztó biztosítja) Ft/fő/óra+anyagköltség Ft/akna Ft/akna 1.3. Ivóvíz szolgáltatás megszüntetése-korlátozása mellékvízmérő esetén (építési üzletág) Társasházi ingatlan vízfogyasztásának korlátozása a társasház megrendelése esetén 1 db lakás esetén 2 db lakás esetén 3-5 db esetén 6-20 db esetén /32 oldal

11 SZJ: Kontroll vízóra leolvasás (fogyhely ellenőrzés) Kontroll vízóra leolvasás Az ügyfél kérésére a mellékmérő ellenőrző leolvasása, kiszállással Az ügyfél kérésére a bekötési mérő ellenőrző leolvasása, kiszállással Ft/vízóra Ft/vízóra Ha a fogyasztó a vízmérő állásának megállapítását leolvasási ciklustól eltérő időpontban is kéri úgy ennek díját köteles a társaságnak megtéríteni. Ezen díjtételeket kell érvényesíteni a fogyasztó által kért, utólag megalapozatlannak bizonyult reklamációs (CONTROLL) leolvasásnál is. SZJ: Kiszállás díja Kiszállás díja Helyszínen történő megjelenés Ft/ kiszállás Abban az esetben számolható el, ha a helyszínen történt megjelenésen kívül egyéb tevékenységet nem végzünk Személyes felkeresés (behajtás) Behajtással kapcsolatos költségek érvényesítése Határidőre történő nem fizetés esetén kiszállásos Ft/ kiszállás ügyintézés díja Fizetési felszólító kiküldése 550 Ft/felszólító Amennyiben a nyilvántartásunk szerinti fogyasztó részére küldött megkeresések, felszólítások ismeretlen helyre költözött megjegyzéssel stb. visszaérkeznek, úgy a fogyasztó megkeresésével kapcsolatban felmerült egyéb költségek fogyasztóra kerülnek áthárításra. (pl. Hatósági Osztály adatszolgáltatás, TAKARNET adatszolgáltatás) Átvételi irány 2. Szennyvíz szolgáltatással kapcsolatos tevékenységek 2.1. Borsodvíz Zrt részére végzett szolgáltatás Szennyvíz átvétel szolgáltatótól Bükkszentkereszt Répáshuta irányból 178,40 Ft/m 3 Mályi Nyékládháza irányból 178,40 Ft/m 3 Alsózsolca 178,40 Ft/m 3 11/32 oldal

12 2.2. Egyéb szolgáltatók részére végzett szennyvíz átvételi szolgáltatás Szennyvíz átvétel szolgáltatótól Szirmabesenyő Önkormányzat felől 285,40 Ft/m 3 FIZ Kft.(Felsőzsolca Ipari Park részére) 297,70 Ft/m3 ÉRV Zrt-től (jelenleg egyeztetés alatt) Arnót településről Arnót-Felsőzsolca közötti gyűjtő vezetékről 326,60 Ft/m 3 OVIT, STARPLUS, COLAS Eger Kft. részére 326,60 Ft/m 3 Felsőzsolca településről 326,60 Ft/m Települési folyékony hulladék kezelése SZJ: Szennyvíztározók, közcsatornába be nem kötött csatornák, csatornarendszerek kiürítése, tisztítása és fertőtlenítése. - A település folyékony hulladékainak gyűjtése, elszállítása, elhelyezése, ártalmatlanítása, illetve hasznosítása Ezen tevékenységi körbe tartozik elhelyezési díjként a folyékony kommunális hulladék fogadása / ártalmatlanítása: A tevékenység számlázása m 3 mértékegységben történik. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése Bármely szervezettől nem Miskolc közigazgatási területéről származó folyékony hulladék esetén 812,00 Ft/m 3 Mezőgazdasági eredetű hulladék (cefre) fogadása ártalmatlanítása, elhelyezése 4 580, 00 Ft/m 3 Szennyvíziszap fogadása, ártalmatlanítása, elhelyezése , 00 Ft/m 3 SZJ: Szennyvíz bekötővezeték ledugózása ellenőrző aknában Szennyvíz bekötővezeték ledugózása (lezárása) ellenőrző aknában Elzáró dugó bérleti díja Kiszállás költsége Szennyvíz szolgáltatás végleges megszüntetése, fogyasztó kérésére (az ellenőrző akna betömedékelésével) Közületi és lakossági fogyasztók részére 550 Ft/nap Ft/alkalom /32 oldal

13 SZJ: Laboratóriumi vizsgálatok 3.1. Víz (ivó, és fürdő) kémiai vizsgálata Víz (ivó, és fürdő) kémiai vizsgálata 1. Hőmérséklet meghatározása 550 Ft/vizsgálat 2. Kalcium és magnézium meghatározása ( ) Ft/vizsgálat 3. Vas meghatározása Ft/vizsgálat 4. Mangán meghatározása Ft/vizsgálat 5. Ammóniumion meghatározása Ft/vizsgálat 6. Nátrium és káliumion lángfotometriás meghatározása (egyenként) Ft/vizsgálat 7. Lúgosság meghatározása 980 Ft/vizsgálat 8. A hidrogén karbonátion, a karbonátion és a hidroxiliontartalom kiszámítása 220 Ft/vizsgálat 9. Nitrát meghatározása Ft/vizsgálat 10. Nitrit meghatározása Ft/vizsgálat 11. Szulfátion meghatározása. MSZ fejezet. 770 Ft/vizsgálat 12. Szulfátion meghatározása. MSZ fejezet Ft/vizsgálat 13. Szulfidion meghatározása Ft/vizsgálat 14. Kloridion meghatározása Ft/vizsgálat 15. Foszfát meghatározása Ft/vizsgálat 16. Bepárlási maradék Ft/vizsgálat 17. Összes oldottanyag tartalom meghatározása Ft/vizsgálat 18. Izzítási maradék vagy izzítási veszteség meghatározása Ft/vizsgálat 19. Az összes-, a karbonát- és a nem karbonát-keménység meghatározása Ft/vizsgálat 20. Permanganátos kémiai oxigén meghatározása Ft/vizsgálat 21. A ph és egyensúlyi ph meghatározása 550 Ft/vizsgálat 22. A szabad széndioxid meghatározása Ft/vizsgálat 23. A kötött széndioxid meghatározása 220 Ft/vizsgálat 24. Az egyensúlyi és mészre agresszív széndioxid meghatározása Ft/vizsgálat 25. Oldott oxigén meghatározása (jodometriás) Ft/vizsgálat 26. műszeres módszerrel Ft/vizsgálat Aktív klór meghatározása 27. összes Ft/vizsgálat 28. szabad Ft/vizsgálat 29. kötött 220 Ft/vizsgálat 30. A klórigény és a klórmegkötő képesség-meghatározása (egyenként) Ft/vizsgálat 31. Fajlagos elektromos vezetőképesség meghatározása 550 Ft/vizsgálat 32. Lebegőanyag-tartalom meghatározása Ft/vizsgálat 33. Mintavétel (pontminta) és tartósítás ( ) Ft/vizsgálat 13/32 oldal

14 Fürdővíz mintavétel (min. 5 minta esetén) 34. kémiai vizsgálatokhoz 440 Ft/vizsgálat 35. bakteriológiai vizsgálatokhoz (medencéből, merítéssel) 550 Ft/vizsgálat 36. bakteriológiai vizsgálatokhoz (csapból, leégetéssel) 770 Ft/vizsgálat 37. Higanytartalom meghatározása Ft/vizsgálat 38. Anionaktiv detergensek meghatározása Ft/vizsgálat 39. Mintavétel bakteriológiai vizsgálathoz Ft/vizsgálat 40. Figyelőkút mintavétele Grunfos szivattyúval (óránként) Ft/vizsgálat 41. Zavarosság meghatározása 600 Ft/vizsgálat 42. UV-olaj Ft/vizsgálat 43. Fémek vizsgálata ICP-OES módszerrel elemenként Ft/vizsgálat 44. Fémek vizsgálata ETA-AAS módszerrel (elemenként) Ft/vizsgálat 45. Fémek vizsgálata FAAS módszerrel (elemenként) Ft/vizsgálat 46. TOC vizsgálat Ft/vizsgálat 47. Kis kémia: Szabad aktív Cl2, Összes aktív Cl2, Zavarosság, ph, Vez. kép., KOIps, Cl-, NH4+, NO2-, NO3-, Fe2+, Mn Nagy kémia: Hőmérséklet, Szabad aktív Cl2, Összes aktív Cl2, Zavarosság, ph, Vez. kép., KOIps, Cl-, NH4+, NO2-, NO3-, Fe2+, Mn2+, Össz. kem, Vált. Kem, Ca2+, Mg2+, SO42-, PO4 3-, p- lúgosság, m-lúgosság HCO3-, Kötött CO2, Szabad CO2, Bep. Maradék, Leb. Anyag, Oldott O2, O2 telítettség, Na+, K+, 3.2. Kazánvíz vizsgálat Ft/vizsgálat csoport Ft/vizsgálat csoport Kazánvíz vizsgálat 1. Mintavétel Ft/vizsgálat 2. A lúgosság és a savasság egyidejű meghatározása Ft/vizsgálat 3. Az összes-, a karbonát- és a nem karbonát-keménység meghatározása Ft/vizsgálat 4. A szabad és az összes oldott szén-dioxidtartalom meghatározása ( ) Ft/vizsgálat 5. Az oldott oxigén meghatározása (jodometriás) módszerrel Ft/vizsgálat 6. műszeres módszerrel Ft/vizsgálat 7. Kloridion meghatározása Ft/vizsgálat 8. Foszfátion meghatározása Ft/vizsgálat 9. Vastartalom meghatározása Ft/vizsgálat 10. Fajlagos villamos vezetés meghatározása 550 Ft/vizsgálat 11. ph meghatározása 550 Ft/vizsgálat 12. Fémek vizsgálata ICP-OES módszerrel (n: a vizsgált komponensek száma) Ft/vizsgálat (n-1)*1 600 csoport 13. Fémek vizsgálata ETA-AAS módszerrel (elemenként) Ft/vizsgálat 14/32 oldal

15 3.3. Szennyvízvizsgálat Szennyvízvizsgálat ÁFA nélküli díjtétel 1. Mintavétel automata mintavevővel (óránként) Ft/vizsgálat 2. Mintavétel (pontminta) és tartósítás ( ) Ft/vizsgálat 3. Oldott oxigén meghatározása vízben jodometriás módszerrel Ft/vizsgálat 4. Dikromátos kémiai oxigénigény meghatározása Ft/vizsgálat 5. Hőmérséklet meghatározása 550 Ft/vizsgálat 6. Oldott és lebegőanyag-tartalom meghatározása Ft/vizsgálat 7. Oldott anyag-tartalom meghatározása Ft/vizsgálat 8. Lebegőanyag-tartalom meghatározása Ft/vizsgálat 9. Hidrogénion koncentráció (ph érték) meghatározása 550 Ft/vizsgálat 10. Lúgosság és savasság meghatározása ( ) Ft/vizsgálat 11. Kloridion meghatározása Ft/vizsgálat 12. Szulfátion-tartalom meghatározása Ft/vizsgálat 13. Szulfidon meghatározása Ft/vizsgálat 14. Az ammóniumion-tartalom meghatározása Ft/vizsgálat 15. Nitrition meghatározása Ft/vizsgálat 16. Nitrátion meghatározása Ft/vizsgálat 17. Teljes Kjeldahl-nitrogén (Összes nitrogén- és Ft/vizsgálat szervesnitrogén) tartalom meghatározása 18. Az oldott oxigén meghatározása és az oxigén telítettségi százaléka (műszeres méréssel) Ft/vizsgálat 19. Aktív klór meghatározása Ft/vizsgálat 20. Biokémiai oxigénigény (BOI 5 ) meghatározása Ft/vizsgálat 21. Összes foszfor meghatározás Ft/vizsgálat 22. Zsír- és olajtartalom meghatározása (szerves oldószeres extrakt) Ft/vizsgálat 23. UV-olaj Ft/vizsgálat 24. Spritta-Weldert rothadási próba Ft/vizsgálat 25. Összes higany meghatározása Ft/vizsgálat 26. Az üledék térfogatának és az iszap aktivitásának mérése ( ) Ft/vizsgálat 27. Az üledék súly szerinti meghatározása Ft/vizsgálat 28. Összes szárazanyag tartalom meghatározása Ft/vizsgálat 29. Izzítási maradék vagy izzítási veszteség Ft/vizsgálat 30. Anionaktiv detergensek meghatározása Ft/vizsgálat 31. Fémek vizsgálata ICP-OES módszerrel (elemenként) Ft/vizsgálat 32. Fémek vizsgálata FAAS módszerrel (elemenként) Ft/vizsgálat 15/32 oldal

16 3.4. Szennyvíziszap vizsgálat Szennyvíziszap vizsgálat 1. Mintavétel Ft/vizsgálat 2. Szennyvíziszap feltárása fémek meghatározásához Ft/vizsgálat 3. Szárazanyag tartalom Ft/vizsgálat 4. Izzítási maradék vagy izzítási veszteség meghatározása Ft/vizsgálat 5. ph meghatározás 870 Ft/vizsgálat 6. Összes nitrogén meghatározása Ft/vizsgálat 7. Összes foszfor meghatározása Ft/vizsgálat 8. Higany meghatározása Ft/vizsgálat 9. Fémek vizsgálata ICP-OES módszerrel (elemenként) Ft/vizsgálat 10. Fémek vizsgálata FAAS módszerrel (elemenként) Ft/vizsgálat 3.5. Bakteriológiai és biológiai vizsgálatok Bakteriológiai és biológiai vizsgálatok: ivóvíz vizsgálat esetén 1. Coliform szám Ft/vizsgálat 2. E.coli szám Ft/vizsgálat 3. Pseudomonas aeruginosa szám Ft/vizsgálat 4. Enterococcus szám Ft/vizsgálat 5. Clostridium szám Ft/vizsgálat 6. Salmonella kimutatás Ft/vizsgálat 7. Telepszám 22 C Ft/vizsgálat 8. Telepszám 37 C Ft/vizsgálat 9. Mikroszkópos biológia Ft/vizsgálat paraméteres bakteriológiai vizsgálat(mintavétellel): E. coli, Telepszám 22 OC, Coliform baktérium Ft/vizsgálat csoport 11. 7b: E. coli, Telepszám 22 OC, Telepszám 37 OC, Coliform baktérium, Enterococcusok, Pseudomonas Ft/vizsgálat csoport aeruginosa, Clostridium Bakteriológiai és biológiai vizsgálatok: fürdővíz vizsgálat 12. Coliform szám Ft/vizsgálat 13. Fecalcoliform szám Ft/vizsgálat 14. Coccus szám Ft/vizsgálat 15. Staphylococcus aureus szám Ft/vizsgálat 16. Pseudomonas aeruginosa szám Ft/vizsgálat 17. Fecalstreptococcus szám Ft/vizsgálat 18. Endo szám Ft/vizsgálat Bakteriológiai és biológiai vizsgálatok: felszíni víz vizsgálat 19. Coliform szám Ft/vizsgálat 20. Fecal coliform szám Ft/vizsgálat 20. Pseudomonas aeruginosa szám Ft/vizsgálat 22. Enterococcus szám 160 Ft/vizsgálat 23. Clostridium szám Ft/vizsgálat 24. Salmonella kimutatás Ft/vizsgálat 25. Telepszám 22 C Ft/vizsgálat 16/32 oldal

17 26. Telepszám 37 C Ft/vizsgálat 27. Mikroszkópos biológia Ft/vizsgálat Bakteriológiai és biológiai vizsgálatok: szennyvíz vizsgálat 28. Coliform szám Ft/vizsgálat 29. Szennyvíz mikroszkópos biológiai vizsgálata Ft/vizsgálat 3.6. Laboratóriumi minták szállítása 30. Szállítás 280 Ft/km A tárgyéven belül, (a vevő írásbeli kérelmére) a szolgáltatás díjából, (nettó) 500 e Ft-ot meghaladó értékesítési volumen felett árengedmény adható a következők szerint: eft.-ig 10%, 2000 eft fölött 20% engedmény adható, megrendelés, illetve írásos szerződés alapján. 4. Fémszerkezetek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 4.1. Saját gyártmányú fémszerkezet helyszíni technológiai szerelése SZJ: A díj, tételes elszámolás szerint az alábbi kalkulációs tételeket tartalmazza: 1./ Anyagköltség: Közvetlen anyagköltségként a teljesítési időpont érvényes aktuális raktári nyilvántartási árakat kell figyelembe venni. 2./ Anyagigazgatási költség: 15 % anyagköltségre vetítve. 3./ Szerelési díj: Rezsióra (átlag) Ft/óra + ÁFA Munkadíj a ténylegesen ráfordított idő szerint, felmérési napló alapján. 4./ Gépköltség A ténylegesen ráfordított gépműszak óra alapján. (egyedi megállapodáson alapuló díjtételekkel) 5./ Szállítási költség: 280Ft/km+ÁFA 4.2. Ipari termékek előállítása VTSZ Az Építési és Hibaelhárítási Üzletág a különféle mély-közmű és szakipari munkákat tervdokumentáció vagy felmérés adataiból előkalkulált költségvetés alapján végez építési-szerelési munkákat. A kalkuláció a mindenkor hatályos Viking Terc költségvetés készítő program, valamint egyedi tapasztalati normákkal és az Árszabályzatárjegyzékben szereplő rezsióradíjjal készül. Amennyiben a ténylegesen elvégzett munka +/- 10%-on belül valósul meg, az előkalkulált díj az elszámolás alapja. +Anyagigazgatási költség: 15 %, anyagköltségre vetítve + Szállítási költség: 280 Ft/km + ÁFA 17/32 oldal

18 1./ Anyagköltség: Közvetlen anyagköltségként a teljesítési időpont érvényes aktuális raktári nyilvántartási árakat kell figyelembe venni. 2./ Anyagigazgatási költség: 15 % anyagköltségre vetítve 3./ Szerelési díj: Rezsióra (átlag) 2600 Ft/óra + ÁFA Munkadíj a ténylegesen ráfordított idő szerint, felmérési napló alapján. 4./ Gépköltség A ténylegesen ráfordított gépműszak óra alapján. ( egyedi megállapodáson alapuló díjtételekkel) 5./ Szállítási költség: 280Ft/km + ÁFA 5. Építőipar 5.1. Mélyépítőipar Az Építési és Hibaelhárítási Üzletág a különféle mély-közmű és szakipari munkákat tervdokumentáció vagy felmérés adataiból előkalkulált költségvetés alapján végez építésiszerelési munkákat. A kalkuláció a mindenkor hatályos Viking Terc költségvetés készítő program, valamint egyedi tapasztalati normákkal és az Árszabályzat-árjegyzékben szereplő rezsióradíjjal készül. Amennyiben a ténylegesen elvégzett munka +/- 10%-on belül valósul meg, az előkalkulált díj az elszámolás alapja. +Anyagigazgatási költség: 15 %, anyagköltségre vetítve Az Építési és Hibaelhárítási üzletág által végzett hibaelhárítás szerelési rezsióradíja: Ft+ ÁFA Karbantartási csoport által végzett szak és szerelőipari munkák rezsióradíja: Ft+ ÁFA Szállítási költség: 280.-Ft/km. + ÁFA Szándékos rongálás esetén a díjat 100%-kal növelten kell alkalmazni. (Amennyiben külső megrendelésre végzett munka miatt az I sz. törvény 37. paragrafus alapján közterület-használati díjat kell fizetni, úgy azt a jelen árszabályzat-árjegyzékben kalkulált díjtételeken túl kell érvényesíteni a megrendelő felé.) Az alkalmazott rezsióradíjat növelni kell az alábbi esetekben és mértékkel: - 6 órán belüli rendelkezésre állás esetén a díjat 50%-al. -24 órán belüli rendelkezésre állás esetén a díjat 25%-al. ÉJ: 222,2223,2420 alá tartozó építmények építésének árképzése megegyezik a Fémszerkezetek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás árképzésével. 18/32 oldal

19 EJ: Tűzcsap vízhozam mérés Megnevezés 1 db tűzcsap vízhozam mérése és jegyzőkönyvezése OTSZ szerint egyösszegben kalkulálva ÁFÁ nélküli díjtétel Ft A csatlakozó bekötéseknél felmerülő építési költség előre kalkulált, ÁFA-val növelt összegét előlegként kell befizetni, amennyiben nem készül kalkuláció az alábbi díjak fizetendőek: Ivóvíz bekötésnél Vízóra beszerelésnél Szennyvíz bekötésnél Megnevezés csatlakozó vezeték kiépítés/leágazás esetén minimálisan előlegként befizetendő előközművesített ingatlan, ill. vízmérő áthelyezés esetén minimálisan előlegként befizetendő csatlakozó vezeték kiépítés/leágazás esetén minimálisan előlegként befizetendő ÁFÁ nélküli díjtétel Ft Ft Ft Csatlakozó bekötés esetén amennyiben alvállalkozó végzi a tevékenységet, az alvállalkozói teljesítésen túlmenően 10 %-os fővállalkozói fedezet kerül érvényesítésre a társaságunknál felmerült közvetlen költségeken felül (pl. geodéziai felmérés). A 405/2012. (XII.12.) sz. Igazgatósági határozat alapján a 10 %-os fővállalkozási fedezet nem került érvényesítésre a szennyvíz bekötési akció keretében megrendelt bekötéseknél. ÁFA 27 % SZJ: Bonyolítási díj egyedi megállapodás alapján. ÁFA 27 % SZJ: Mérőhely szabványosítás Átmérő Egységár NA Ø Ft/fogyasztó NA Ø Ft/fogyasztó NA Ø Ft/fogyasztó NA Ø Ft/fogyasztó NA Ø Ft/fogyasztó NA Ø Ft/fogyasztó NA Ø Ft/fogyasztó NA Ø Ft/fogyasztó NA Ø Ft/fogyasztó NA Ø Ft/fogyasztó 19/32 oldal

20 SZJ: Egyéb építőipari tevékenység Árképzése megegyezik a Fémszerkezetek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás árképzésével. SZJ: Helyi víz,- szennyvízszállító csővezeték építése Árképzése megegyezik a Fémszerkezetek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás árképzésével. SZJ: Szennyvízcsatorna,- vízvezeték szerelés Árképzése megegyezik a Fémszerkezetek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás árképzésével. SZJ: Mélyépítmény műszaki tervezése Ivóvíz és szennyvíz bekötő vezeték és tartozékainak a 38/1995./IV. 5./ Kormányrendelet 1. sz. melléklet követelményeinek megfelelő teljeskörű tervezése a szükséges egyeztetésekkel együtt SZJ: Ft /csatlakozó+áfa Csatlakozó vezeték terv felülvizsgálata Ft+ÁFA 7. Műszaki szakértés, tanácsadás 7.1. Szakfelügyelet biztosítása: Ft/ kiszállás minden további munkavégzés Ft/óra+ÁFA vagy Ft/nap+ÁFA 24 órán belüli szakfelügyelet-adás esetén 50%-os pótdíjjal növelt árat kell alkalmazni Közműnyilatkozatok kiadása: Tervezői egyeztetés Térképi adatszolgáltatás Ft/óra+ÁFA Ft/óra+ÁFA 20/32 oldal

Vízértékesítéshez kapcsolódó tevékenységek. Ivóvíz értékesítés

Vízértékesítéshez kapcsolódó tevékenységek. Ivóvíz értékesítés ÁFA 27 % VTSZ: ex 2201 Vízértékesítéshez kapcsolódó tevékenységek Ivóvíz értékesítés Ivóvíz értékesítés Miskolc Miskolc város közigazgatási területén a közüzemi ivóvízhálózat részét nem képező hálózatról

Részletesebben

2013. évi Szolgáltatási egységár-gyűjtemény

2013. évi Szolgáltatási egységár-gyűjtemény 2013. évi Szolgáltatási egységár-gyűjtemény Vízszolgáltatás kiegészítő tevékenységeinek díjai Tervegyeztetés Mérnöki óradíj(szakfelügyelet, szakvélemény, szaktanácsadás) 3 778 1 020 4 798 5 984 1 616 7

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XII.12.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XII.12.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XII.12.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról. Az árak megállapításáról szóló, az 1993. évi CIV. törvénnyel

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjának, és az önkormányzati tulajdonú vízi közüzemű által biztosított

Részletesebben

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (XII. 15.) számú rendelete

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (XII. 15.) számú rendelete Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII. 15.) számú rendelete A közüzemi Víz- ~S csatornaszolgáltatási díj megállapításáról Szajol Község Önkormányzata, az árak megállapításáról

Részletesebben

2015. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz)

2015. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Szín (látszólagos) MSZ EN ISO 7887:2012 4. Szag Íz MSZ EN 1622:2007 M:C MSZ EN 1622:2007 M:C Ammónium MSZ

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2005. (X. 25.) rendelete

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2005. (X. 25.) rendelete Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2005. (X. 25.) rendelete az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díj megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről

Részletesebben

Kivonat. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II. 16.) Önk. rendelete

Kivonat. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II. 16.) Önk. rendelete Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2009. február 12-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat 5/2009. (II. 26.) SKKT. r e n d e l e t e

Sonkád Községi Önkormányzat 5/2009. (II. 26.) SKKT. r e n d e l e t e Sonkád Községi Önkormányzat 5/2009. (II. 26.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzati tulajdonú vízműből szolgáltatott ivóvízért és az önkormányzati tulajdonú közüzemű csatornahálózatért fizetendő díjak

Részletesebben

HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE

HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE az ívóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről Az árak megállapításáról

Részletesebben

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről (módosítással egységes szerkezetben) Kistolmács Község Önkormányzatának

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 32/2011. (X.21.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 32/2011. (X.21.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 32/2011. (X.21.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Felsőpakony Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (XII.01.) számú rendelete (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a13/2011. (XI.30.) rendelettel) Felsőpakony Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

(8) A vízszolgáltató jogosult a fogyasztók vízmérőjét ellenőrizni, amennyiben az a díjmegállapítás alapjául szolgál.

(8) A vízszolgáltató jogosult a fogyasztók vízmérőjét ellenőrizni, amennyiben az a díjmegállapítás alapjául szolgál. Újudvar községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2006.(XII.15.) számú rendelete a víz-és csatornadíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről Újudvar község Képviselő-testülete

Részletesebben

Egységes szerkezetben IV.

Egységes szerkezetben IV. Nagyrécse Község Önkormányzati Képviselőtestületének a víz- és csatornadíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről szóló *6/2010.(XII.10.) sz. r., a 14/2009.(XII.22.) sz. r., a 12/2007.

Részletesebben

Termék kód Termék megnevezése Mennyiség Díj Áfa

Termék kód Termék megnevezése Mennyiség Díj Áfa Termék kód Termék megnevezése Mennyiség Díj Áfa FÜRDŐ01 USZODA ÉS TERMÁLDFÜRDŐ BELÉPŐJEGYEK darab ÁFA 27% FÜRDŐ02 SZAUNA darab ÁFA 27% FÜRDŐ03 ELŐLEG alkalom ÁFA 27% FÜRDŐ04 GYÓGYVÍZ SZOLGÁLTATÁS hó ÁFA

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (03. 07.) sz. rendelete a talajterhelési díjról (A 7/2006. (02.22.) számú és a 44/2007. (12.28.) számú módosító önkormányzati rendeletekkel egységes

Részletesebben

A vízi közműből szolgáltatott ivóvíz, továbbá csatornamű révén szolgáltatott szennyvízelvezetés, - tisztítás és kezelés szolgáltatás egységenként:

A vízi közműből szolgáltatott ivóvíz, továbbá csatornamű révén szolgáltatott szennyvízelvezetés, - tisztítás és kezelés szolgáltatás egységenként: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2007. (XII.13.) sz. rendelete a helyi közüzemi ivóvízdíj és csatornadíj megállapításáról a 25/2008. (XII.19.) 28/2009. (XII.17.) sz. a 25/2010. (XII.16.)

Részletesebben

Közüzemi szerződés minták

Közüzemi szerződés minták 2. számú melléklet Közüzemi szerződés minták Egyedi lakossági szerződés Szerződés száma: Fogyasztóhely kódja: Partnerkód: KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA NYÚJTOTT VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSRA

Részletesebben

DÍJJEGYZÉK. A csatlakozó és a fogyasztói vezetékek kiviteli tervei műszaki- biztonsági szempontból történő felülvizsgálatának díja

DÍJJEGYZÉK. A csatlakozó és a fogyasztói vezetékek kiviteli tervei műszaki- biztonsági szempontból történő felülvizsgálatának díja DÍJJEGYZÉK Kiszállási Vezetékszakítással kapcsolatos munkák Elosztó- és leágazó vezeték vagy csatlakozó vezeték közműre kötése, áthelyezése Meglévő csatlakozó vezetékre történő rákötés épületen belül Elosztó-

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A HELYI VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI JOGKÖRBE TARTOZÓ SZENNYVÍZELHELYEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL SZÓLÓ 34/2004.(XII. 23.) RENDELETÉNEK A 2/2005.(I.

Részletesebben

Szabályozási főcsoport:3-4 I02-01 N05v1 Azonosító:1-4 2-02 v10 ÁRNYILVÁNTARTÁS. (Árterv melléklete) Változatszám: v10. Változás kelte : 2013-04-25

Szabályozási főcsoport:3-4 I02-01 N05v1 Azonosító:1-4 2-02 v10 ÁRNYILVÁNTARTÁS. (Árterv melléklete) Változatszám: v10. Változás kelte : 2013-04-25 Szabályozási főcsoport:3-4 I02-01 N05v1 Azonosító:1-4 2-02 v10 ÁRNYILVÁNTARTÁS (Árterv melléklete) Változatszám: v10 Változás kelte : 2013-04-25 Egyedi szám:.. TECHNIKAI OLDAL Ez a szabályzat a DRV Zrt.

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról a talajterhelési díjról Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Egységes szerkezetbe foglalva. Lezárva 2011. február 25. Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006.(XII. 15.) számú rendelete a víz- és csatornadíjak megállapításáról, a számlázás

Részletesebben

1. számú melléklet. nem lakosság. Gelse Község Önkormányzatára vonatkozó 2012. évi díjak:

1. számú melléklet. nem lakosság. Gelse Község Önkormányzatára vonatkozó 2012. évi díjak: 1. számú melléklet Gelse Község Önkormányzatára vonatkozó 2012. évi díjak: Alapdíj főmérő esetén Alapdíj főmérő esetén Ivóvíz szolgáltatás után Szennyvízelvezetés után átmérő Ft/hó/mérő + Áfa Ft/hó/mérő

Részletesebben

a NAT-1-1020/2010 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1020/2010 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1020/2010 számú akkreditált státuszhoz Az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízmûvek Zrt. Központi Laboratórium (3700 Kazincbarcika, Tardonai út

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 22/2004. (IX. 22.) számú rendelete a talajterhelési díjról egységes szerkezetben a 11/2005. (IV.27.) sz. ör. rendelettel Lábatlan Város Önkormányzatának

Részletesebben

Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete

Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete A települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1323/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Fejér megyei Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról A 8/2013. (III. 28.) és 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításával

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Környezet- és Vízminőségvédelmi Osztály

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 34/2007. (XII.20.) sz. A csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 34/2007. (XII.20.) sz. A csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról 34/2007.(XII.20.) sz. rendelet A csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2007. (XII.20.) sz. rendelete A csatornaszolgáltatás hatósági

Részletesebben

Minták előkészítése MSZ-08-0206-1:78 200 Ft Mérés elemenként, kül. kivonatokból *

Minták előkészítése MSZ-08-0206-1:78 200 Ft Mérés elemenként, kül. kivonatokból * Az árajánlat érvényes: 2014. október 9től visszavonásig Laboratóriumi vizsgálatok Talaj VIZSGÁLATI CSOMAGOK Talajtani alapvizsgálati csomag kötöttség, összes só, CaCO 3, humusz, ph Talajtani szűkített

Részletesebben

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének. 14/2013.(X.30.) önkormányzati rendelet. A rendelet hatálya

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének. 14/2013.(X.30.) önkormányzati rendelet. A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013.(X.30.) önkormányzati rendelet a közműves ivóvízellátásról, a közműves szennyvízelvezetésről és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

Részletesebben

Biharkeresztes Város Képviselő-testületének

Biharkeresztes Város Képviselő-testületének Biharkeresztes Város Képviselő-testületének 8/2008. (II. 7.), 5/2012. (III. 2.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2005. (III. 24.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Biharkeresztes Város

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3..

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3.. Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tapsony Községi

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1636/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DINAX Vízkezelési és Szervezetfejlesztési Kft. Vízvizsgáló laboratórium (2160

Részletesebben

Környezetvédelem / Laboratórium / Vizsgálati módszerek

Környezetvédelem / Laboratórium / Vizsgálati módszerek Környezetvédelem / Laboratórium / Vizsgálati módszerek Az akkreditálás műszaki területéhez tartozó vizsgálati módszerek A vizsgált termék/anyag Szennyvíz (csatorna, előtisztító, szabadkiömlő, szippantó

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 39/2014.(XII. 22.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

a NAT-1-1380/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1380/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1380/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdõ és Egészségturisztikai Zrt. Laboratórium (4200 Hajdúszoboszló,

Részletesebben

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(III...) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. 29/2005. (XII. 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Az idegenforgalmi adóról Módosította: 38/2006. (XI.30.) a 32/2007.(XI.29.) a 35/2008.(XI.27.), 30/2009.(XI.26.) a 7/2010.(II.25.)

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Laboratóriumi vizsgálati díjak vizsgálattípusonként. Vizsgálat típus. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer

Laboratóriumi vizsgálati díjak vizsgálattípusonként. Vizsgálat típus. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer I-4 2-02 F07 v4 Laboratóriumi vizsgálati díjak vizsgálattípusonként MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK Coccus szám coliformszám coliformszám szennyvíz többcsöves 2 700 3 429 Endo szám Escherichia coli szám Escherichia

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 12 /2004.(VIII.26.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 12 /2004.(VIII.26.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 12 /2004.(VIII.26.) rendelete a talajterhelési díjról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/1995. (XII.6.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Az 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2012. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

az idegenforgalmi adóról

az idegenforgalmi adóról KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 50/2004.(XII.16.) és 4/2007. (I.24.) rendelettel módosított 29/2004. (VII.16.) r e n d e l e t e az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének. 25/2004.(VII.14.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének. 25/2004.(VII.14.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 25/2004.(VII.14.) rendelete az önkormányzati tulajdonú közüzem vízmbl szolgáltatott ivóvízért és a közüzem csatornam használatáért fizetend

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelezı helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

Szabályozási főcsoport:3-4 I02-01 N05v1 Azonosító:1-4 2-02 v12 ÁRNYILVÁNTARTÁS. (Árterv melléklete) Változatszám: v12. Változás kelte : 2014-01-01

Szabályozási főcsoport:3-4 I02-01 N05v1 Azonosító:1-4 2-02 v12 ÁRNYILVÁNTARTÁS. (Árterv melléklete) Változatszám: v12. Változás kelte : 2014-01-01 Szabályozási főcsoport:3-4 I02-01 N05v1 Azonosító:1-4 2-02 v12 ÁRNYILVÁNTARTÁS (Árterv melléklete) Változás kelte : 2014-01-01 Egyedi szám: TECHNIKAI OLDAL Ez a szabályzat a DRV Zrt szellemi terméke, a

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete a közkifolyók használatának rendjéről

Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete a közkifolyók használatának rendjéről Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete a közkifolyók használatának rendjéről Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet Ügyfélkód/Mérőhelykód LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓVAL KÖTÖTT VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely - egyrészről a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti

Részletesebben

D:\munkák\város\egys\a talajterhelési díj helyi szabályairól.doc

D:\munkák\város\egys\a talajterhelési díj helyi szabályairól.doc /5 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 36/2004. (VI.25.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díj helyi szabályairól az 5/2005. (I.28.). a 63/2005. (XII.6.) 2 és a 20/2009. (IX.30.) 3 egységes szerkezetben

Részletesebben

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére

Részletesebben

Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 23/2007. (IV.25.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek víz- és csatornahasználati díjának bérlőkre történő áthárításáról

Részletesebben

Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról

Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

1. 1. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak. 1/A. 2

1. 1. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak. 1/A. 2 Algyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/1997. (XII.31.) Önkormányzati rendelete a vízi közműből szolgáltatott ivóvíz és a vízi közművek által biztosított szennyvízelvezetés legmagasabb hatósági

Részletesebben

Közmű Akadémia 2014. Június 17.

Közmű Akadémia 2014. Június 17. H-1134 Budapest, Váci út 23-27. Postacím: 1325 Bp., Pf.: 355. Telefon: (36-1) 465 2429 Fax: (36-1) 349 1990 www.vizmuvek.hu vízvonal@vizmuvek.hu Közmű Akadémia 2014. Június 17. Aktuális ügyfélszolgálati

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Balatonboglár Városi Önkormányzat a talajterhelési díjról szóló 3/2013. (III.26.) számú önkormányzati rendelete módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Átalány megállapításának szempontjai. Kedvezmény, mentesség. A díj bevallása, befizetése

A rendelet hatálya. Átalány megállapításának szempontjai. Kedvezmény, mentesség. A díj bevallása, befizetése Püspökmolnári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (III.21.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Püspökmolnári Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet A rendelet hatálya

I. Fejezet A rendelet hatálya Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 48/2004.(VI.18.) rendelete a talajterhelési díjról (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 1 Budapest Főváros

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya

Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési

Részletesebben

Beled Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelete a 2012. évben fizetendő víz- és csatornadíj mértékéről

Beled Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelete a 2012. évben fizetendő víz- és csatornadíj mértékéről Beled Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelete a 2012. évben fizetendő víz- és csatornadíj mértékéről Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Árak

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1379/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A REG-INFO Kft. (1221 Budapest, Ady Endre u. 113/b.) akkreditált területe I. Az akkreditált

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2005./IV.20./ sz. r e n d e l e t e a település FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁVAL, KEZELÉSÉVEL kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 22/2006.XII.20./ sz.

Részletesebben

Talajterhelési díj bevallása, ügyintézése

Talajterhelési díj bevallása, ügyintézése Talajterhelési díj bevallása, ügyintézése Ügyintéző: Otoltics Gyuláné Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala Adó Iroda Fadd, Dózsa György utca 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKROMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKROMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKROMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Módosítás: a) 3/2011 (II. 3.) ör. b) 50/2011 (XI. 28.) ör. c) 15/2014.

Részletesebben

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21./2013.(XII.31) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21./2013.(XII.31) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21./2013.(XII.31) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

5.. 6.. 7.. Sárrétudvari, 2014. augusztus 28. A kihirdetés dátuma: 2014. augusztus 28. Gyengéné dr. Lévai Adrienn s.k. jegyző

5.. 6.. 7.. Sárrétudvari, 2014. augusztus 28. A kihirdetés dátuma: 2014. augusztus 28. Gyengéné dr. Lévai Adrienn s.k. jegyző Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 8/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelete a közkifolyós vízhasználatról, a vízhasználat díjának megfizetéséről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 10/2004.(VII.27.) rendelete a talajterhelési díjról. /egységes szerkezetben/

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 10/2004.(VII.27.) rendelete a talajterhelési díjról. /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 10/2004.(VII.27.) rendelete a talajterhelési díjról. /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Igénybejelentő. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó

Igénybejelentő. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó Igénybejelentő Fogyasztói szám (bekötési főmérő) : I. Felhasználási hely adatai Cím: Irsz. Helyrajzi sz. 5 II. Igénylő adatai II/1. Igénylő adatai Természetes személy az elkülönítetten mért locsolási célú

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (VIII. 30.) ÖK. RENDELETE

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (VIII. 30.) ÖK. RENDELETE MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (VIII. 30.) ÖK. RENDELETE A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás használatáért fizetendő legmagasabb

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési állati hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról (a módosítással egységes

Részletesebben

Szegvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Szegvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Szegvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Szegvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő Testületének 34/20041.(X1.25.) rendelete a talajterhelési díjról és a helyi környezetvédelmi alapról.

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő Testületének 34/20041.(X1.25.) rendelete a talajterhelési díjról és a helyi környezetvédelmi alapról. Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő Testületének 34/20041.(X1.25.) rendelete a talajterhelési díjról és a helyi környezetvédelmi alapról. Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a környezetterhelési

Részletesebben

Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004.(XII.1.) számú rendelete Talajterhelési díjról

Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004.(XII.1.) számú rendelete Talajterhelési díjról Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004.(XII.1.) számú rendelete Talajterhelési díjról Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.

Részletesebben

24/2004. (XII. 21.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

24/2004. (XII. 21.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 24/2004. (XII. 21.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a közüzemi ivóvízhálózatból szolgáltatott ivóvíz és a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás díjnemeinek szabályozásáról Egységes szerkezetben! Dunaharaszti

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI DÍJAK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI DÍJAK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI DÍJAK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA 1 Általános rész 1.1 A Szabályzat célja Jelen szabályzat célja a közműfejlesztési hozzájárulási díjak részletfizetési

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2008.(II. 12.) számú rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról.

Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2008.(II. 12.) számú rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról. 1 Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2008.(II. 12.) számú rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról. Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Környezetterhelési

Részletesebben

Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2005. (II.23.) sz. önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2005. (II.23.) sz. önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2005. (II.23.) sz. önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 140. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2008.

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 158. 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. november 27-i ülésére Tárgy: Pápa

Részletesebben

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047)

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047) Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047) KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 LAKOSSÁGI FÓRUM Simontornya Város Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Kossa István elnök

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2011.(V. 2.) önkormányzati rendelete. Értelmező rendelkezések 1..

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2011.(V. 2.) önkormányzati rendelete. Értelmező rendelkezések 1.. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(V. 2.) önkormányzati rendelete A közüzemi ivóvízellátás és közüzemi szennyvízelvezetés szolgáltatás igénybevételéről, valamint az ezzel összefüggő

Részletesebben