MIVÍZ MISKOLCI VÍZMŰ KFT.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MIVÍZ MISKOLCI VÍZMŰ KFT."

Átírás

1 MIVÍZ MISKOLCI VÍZMŰ KFT. ÁRSZABÁLYZAT-ÁRJEGYZÉK 2013 Hatályos hatósági díjak vonatkozásában: Miskolci víz és csatornadíjak től, Felsőzsolcai víz és csatornadíjak: től a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, kezelése től egyéb díjak vonatkozásában: től

2 I. Általános előírások:... 4 II. Szabad árak:... 4 A szabad árformába tartozó szolgáltatások, ipari termékek, építmények ÁFA kulcs szerinti jegyzéke: Vízértékesítéshez kapcsolódó tevékenységek Ivóvíz értékesítés Ivóvíz szolgáltatás megszüntetése-korlátozása bekötési vízmérő esetén... 9 (építési üzletág) Ivóvíz szolgáltatás megszüntetése-korlátozása mellékvízmérő esetén (építési üzletág) Kontroll vízóra leolvasás (fogyhely ellenőrzés) Kiszállás díja Személyes felkeresés (behajtás) Szennyvíz szolgáltatással kapcsolatos tevékenységek Borsodvíz Zrt részére végzett szolgáltatás Egyéb szolgáltatók részére végzett szennyvíz átvételi szolgáltatás Települési folyékony hulladék kezelése Szennyvíz bekötővezeték ledugózása ellenőrző aknában Laboratóriumi vizsgálatok Víz (ivó, és fürdő) kémiai vizsgálata Kazánvíz vizsgálat Szennyvízvizsgálat Szennyvíziszap vizsgálat Bakteriológiai és biológiai vizsgálatok Laboratóriumi minták szállítása Fémszerkezetek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás Saját gyártmányú fémszerkezet helyszíni technológiai szerelése Ipari termékek előállítása Építőipar Mélyépítőipar Mérőhely szabványosítás Egyéb építőipari tevékenység Helyi víz,- szennyvízszállító csővezeték építése Szennyvízcsatorna,- vízvezeték szerelés Mélyépítmény műszaki tervezése Műszaki szakértés, tanácsadás Szakfelügyelet biztosítása: Közműnyilatkozatok kiadása: Szennyvíz bekötővezeték használatba vétele: Integrált mérnöki szolgáltatás Földmérés térképészet Egyéb vizsgálat-elemzés Mellékmérő műszaki átvétele, üzembe helyezése, plombázása Vízmérő plombázása, egyedi megrendelésre, belső meghibásodás esetén Vízmérők működésének rendkívüli laboratóriumi vizsgálata (MKEH): Mellékmérők helyszíni cseréje, illetve bekötési mérők hitelesítési időn belüli helyszíni cseréje Plombaértékesítés Teherszállítás /32 oldal

3 11.1. Óra és km szerinti díjszámítás Anyageladás raktáron keresztül Egyéb szálláshely - szolgáltatás Miskolc Győri utcai üdülő Bükkszentkereszt kulcsos ház Egyéb építmény (épületrész) önálló rendeltetési egység bérbeadása Hirdetés Másolás Sokszorosítás Fénymásolás Építési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel Műszaki gazdasági dokumentálás Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás Víziközmű fejlesztési hozzájárulás III. Hatósági áras szolgáltatások A hatósági árformába tartozó szolgáltatások, ipari termékek, építmények ÁFA kulcs szerinti jegyzéke: Közüzemi ivóvíz szolgáltatás Miskolc közigazgatási területén Felsőzsolca közigazgatási területén Szennyvíz és hulladékkezelés Miskolc város közigazgatási területén A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, kezelése /32 oldal

4 I. Általános előírások: Az árszabályzat elkészítésének célja, feladata, hogy útmutatásokat adjon a tevékenységek áralkalmazásához, számlázásához, a számlák ellenőrzéséhez. A szabályzatban szereplő árak kialakítása, a módosítások kezdeményezése az ügyvezetői döntések előkészítése a vezető kontroller feladata, a szakterületi vezetők javaslataikat a Kontrolling szervezet útján kötelesek előterjeszteni jóváhagyásra. A jelen árszabályzatban rögzített eljárásokat, illetve tételes árakat társaságunk értékesítése során kötelezően alkalmazni kell. Eltérni kizárólag az ügyvezető döntése esetén lehetséges, melyet az illetékes szakterületi vezető/k/ írásos javaslata alapoz meg. Társaságunk hatósági áras és szabad áras tevékenységeket egyaránt végez. A jelen ÁRSZABÁLYZAT-ÁRJEGYZÉK árnyilvántartásként is kezelendő. II. Szabad árak: Az árak megállapításáról szóló több ízben módosított évi LXXXVII. törvény (Átv.) előírásai alapján társaságunk 1. 1 SZABAD ár alkalmazására jogosult a hatósági ár keretébe nem tartozó minden tevékenysége szolgáltatása keretében, így 1.2 alaptevékenységi körébe tartozó közüzemi ivóvíz szolgáltatás keretében más szolgáltató részére történő ivóvízátadás, közüzemi szennyvízelvezetési és kezelési szolgáltatása keretében más szolgáltatótól történő szennyvízátvétel, valamint a bármely vevő részére vezetéken vagy tároló, illetve szállítóeszköz útján történő termál- és/vagy ivóvíz minősítésű víz értékesítése, mely nem szolgáltatásnak, hanem termékértékesítésnek minősül. Besorolása: ex 2201 Szabad árak A szervezetek (vállalkozások, stb.) és magán (természetes) személyek megrendelése általában írásos szerződés alapján végzett: teljesítmények, nyújtott szolgáltatások, eladott áruk, készített építmények. Az árban valamint az ár alapjául szolgáló értékesítési feltételekben a szerződő felek a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló törvényben, valamint az ebben a törvényben foglaltak megtartásával, egymás érdekeit tiszteletben tartva és kölcsönösen együttműködve állapodnak meg. Ide értve a versenyeztetés, árverés, közbeszerzési eljárás során kialakuló ármegegyezést is (Átv. 2 ). 4/32 oldal

5 A szabad árformába tartozó szolgáltatások, ipari termékek, építmények ÁFA kulcs szerinti jegyzéke: Szám Megnevezés ÁFA % VTSZ ex 2201 Vízértékesítés: ezen körbe tartozik a bármely vevő részére 27 történő termál- és/vagy ivóvíz minősítésű vezetéken, vagy tároló, illetve szállító eszköz útján megvalósuló értékesítés SZJ: Víz-, gáz-, fűtésszerelés: 27 ezen tevékenységi körbe tartozik: - jogszabályi feltételeken alapuló díjfizetési kötelezettségeit nem teljesítő fogyasztóknál alkalmazott vízelzárási, újranyitási tevékenység (szolgáltatás) - a fogyasztó kezdeményezésén alapuló ivóvíz szolgáltatás = szüneteltetése = megszüntetése, - az ingatlanokon belül a vonatkozó jogszabály előírásainak megfelelő terv alapján- = mérőhely kialakítása = vízmérő felszerelése - bekötővezeték, csatorna építése, kivitelezése, illetve minden olyan a fogyasztó megrendelésére az adott ingatlan ivóvízellátását, szennyvízelvezetését szolgáló eszközökön (építményeken) végzett tevékenység beavatkozás, mely a közüzemi ivóvíz- és csatornaszolgáltatásra vonatkozó előírásokkal nem ellentétes (pl. szennyvíz bekötőcsatorna leágazása stb.) SZJ: Közúti teherszállítás: ezen tevékenységhez tartozik 27 - lajtkocsi útján megrendelésre, s nem a közüzemi szolgáltatás részeként végzett /ivó/vízszállítás a megrendelő által megjelölt (teljesítési) helyre SZJ: Vízmérő hálózat ellenőri vizsgálata kézi műszerrel 27 SZJ: Takarítás, tisztítás: - ezen tevékenységi körbe sorolandó = a vízmérők elhelyezésére szolgáló akna, illetőleg az aknában hozzáférhetőségét (az óra leolvashatóságát) akadályozó feltételek megszüntetése (akna fedlap eltakarás 27 megszüntetése, az aknában felgyülemlett víz eltávolí- tása kiszivattyúzása, stb.). Abban az esetben, ha a hozzáférhetőség akadálya a szolgáltató érdekkörébe tartozó okból keletkezett (pl. bekötővezeték az óra előtti és utáni 10 cm-en belüli szerelvények meghibásodása, stb.) a felmerült költség nem érvényesíthető. 5/32 oldal

6 SZJ: Kontroll vízóra leolvasás = a megrendelő (fogyasztó/érdekelt) rendelkezése/kérése alapján végzett kontroll vízóra leolvasás. Amennyiben a 27 kontroll leolvasás eredménye a fogyasztó észrevételét - megalapozza, úgy a díjat a külső leolvasó szervezet felé kell érvényesíteni - nem alapozza meg, úgy a díjat a megrendelő/fogyasztó (érdekelt) felé kell érvényesíteni SZJ: Szennyvíz gyűjtése, -kezelése: Ezen tevékenységi körbe tartozik: = más szolgáltatók részére (átvételként) végzett szennyvíz gyűjtés, kezelés, továbbá - más szolgáltatótól átvett nem közművel összegyűjtött háztartási 27 szennyvíz kezelése = más szolgáltató által, ill. nem Miskolc város területéről 27 származó esetben SZJ: Egyéb szennyvízelvezetéssel kapcsolatos szolgáltatás 27 - Dugulás elhárítás, csatorna mosás - Zagyszivattyúzás - Szennyvíz bekötővezeték ledugózása SZJ: Műszaki vizsgálat, elemzés 27 SZJ: Fémszerkezet gyártása 27 VTSZ Ipari termékek előállítása 27 ÉJ:2223 Szennyvíztisztítási építmények 27 ÉJ:2223 Csővezetékek 27 ÉJ:2222 Vízvezeték terepen, földtakarással 27 ÉJ:2223 Szenny- és csapadékvíz csatornák 27 ÉJ:2420 Egyéb építmények 27 SZJ: 45 Építőipar 27 SZJ: Helyi víz-, szennyvízszállító csővezeték építése 27 SZJ: Szennyvízcsatorna, vízvezeték-szerelés 27 SZJ: Mellékmérő helyszíni cseréje 27 SZJ: Mellékmérővel kapcsolatos helyszíni szerelés 27 SZJ: Műszaki mérnöki szolgáltatás: 27 Ezen tevékenységi, szolgáltatási körbe tartozik: = a bekötővezetékek, - csatornák tervezése, = a műszaki szakértés, tanácsadás körbe tartozó tervezői egyeztetés, térképi adatszolgáltatás, a bekötővezeték megépítéséhez, átalakításához megszüntetéséhez szükséges szolgáltatói hozzájárulás kiadása, illetve az ezt megalapozó tevékenységek, így a helyszíni szemle, a tervfelülvizsgálat, a geodéziai bemérés, a szakfelügyelet SZJ: Integrált mérnöki szolgáltatás: beruházás bonyolítás 27 SZJ: Földmérés, térképészet 27 SZJ: Egyéb vizsgálat, elemzés 27 -Mellékmérő műszaki átvétele, üzembe helyezése, plombázás -Vízmérők működésének rendkívüli helyszíni vizsgálata -Egyszeri műszaki átvétel; dolgozói önköltségi díjjal -Vízmérők működésének rendkívüli vizsgálata 6/32 oldal

7 SZJ: Máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás 27 VTSZ Anyageladás raktáron keresztül 27 SZJ: Egyéb kereskedelmi és korlátozottan igénybe vehető szálláshely szolgáltatás 18 SZJ: Egyéb építmény (épületrész) önálló rendeltetési egység bérbeadása 27 SZJ: Hirdetés 27 SZJ: Másolás 27 SZJ: Építési eszköz kölcsönzése személyzettel 27 SZJ: Műszaki gazdasági dokumentálás 27 - Víziközmű fejlesztési hozzájárulás 27 7/32 oldal

8 ÁFA 27 % VTSZ: ex Vízértékesítéshez kapcsolódó tevékenységek 1.1. Ivóvíz értékesítés Ivóvíz értékesítés Miskolc Miskolc város közigazgatási területén a közüzemi ivóvízhálózat részét nem képező hálózatról történő értékesítés zártkertek (zártkerti társulások ) tartálykocsival történő ivóvíz értékesítés esetén, a vízszállítás külön számlázandó. Ivóvíz értékesítés Miskolc - lakossági fogyasztók 276,80 Ft/m 3 - egyéb fogyasztók 432,80 Ft/m Egyéb vízértékesítés Termálvíz: / Diósgyőri strand, Selyemréti strand ( évi árak) Egyéb vízértékesítés Termálvíz: Selyemréti strand I. sz. termálkút 2,20 Ft/ m 3 Selyemréti strand II.sz. termálkút 2,20 Ft/ m 3 Termálvíz: Miskolc Tapolca Barlangfürdő 23,14 Ft/ m 3 A fenti díjakon felül a Miskolci Turisztikai Kft. köteles megfizetni a mindenkori vízkészlet használati járulékot is. A vízkészlethasználati járulék mértéke 4,50 Ft/m 3, az alkalmazandó gazdasági szorzó értéke a Miskolc-Tapolcai Barlangfürdő termálkút és a Miskolc Selyemréti Strandfürdő II.sz. termálkút esetében 3, a Miskolc- Selyemréti Strandfürdő I. sz. termálkútjának esetében 4,7. Termálvíz: Várfürdő (2012. évi árak) -65 em 3 -ig 17,70 Ft/ m 3-65 em 3 felett 19,80 Ft/ m 3 Termálvíz: József Attila utcai kút 605,90 Ft/ m 3 Borsodvíz Zrt. felé Ivóvíz átadás más szolgáltató részére Ivóvíz átadás más szolgáltató részére Bükkszentkereszt-Répáshuta irány 256,40 Ft/ m 3 Mályi Nyékládháza irány 256,40 Ft/ m Mezőgazdasági vízeladás: Mezőgazdasági vízeladás Arnót 187,50 Ft/ m 3 8/32 oldal

9 SZJ: Ivóvíz értékesítés gépkocsival (építési üzletág) Ivóvíz értékesítés Miskolc város közigazgatási területén Ivóvíz értékesítés IVECO gépkocsival Ft/műszakóra + 5 m 3 /tartály vízdíja Ft/tartály Miskolc város közigazgatási területén kívül eső értékesítés 280 Ft/km költség felszámításával SZJ: Ivóvíz szolgáltatás megszüntetése-korlátozása bekötési vízmérő esetén (építési üzletág) Ivóvíz szolgáltatás ideiglenes megszüntetése, mérőkiszereléssel, fogyasztó kérésére (vízmérő kiszerelés, szabad csővégek lezárása, plombázása) Menetes csatlakozású mérő esetén Karimás csatlakozású mérő esetén Ivóvíz szolgáltatás helyreállítása korábbi ideiglenes megszüntetés esetén Menetes csatlakozású mérő esetén Karimás csatlakozású mérő esetén Ivóvíz szolgáltatás végleges megszüntetése, fogyasztó kérésére. (csatlakozó vezeték leválasztása a gerincvezetékről, vízmérőhely megszüntetése) Ivóvíz szolgáltatás végleges megszüntetése illegális vízvételezés esetén (csatlakozó vezeték leválasztása a gerincvezetékről) Együttműködő lakossági fogyasztó korlátozása vízóra aknában és nem együttműködő lakossági, valamint közületi fogyasztó korlátozása közterületi elzáró zárásával visszanyitás gátlással (hegesztés, vagy plomba): 1. Együttműködő lakossági fogyasztó esetén 2. Nem együttműködő lakossági fogyasztó esetén 3. Közületi fogyasztó esetén Ivóvíz szolgáltatás újraindítása, tartozás rendezése után, pontban korlátozott fogyasztóknál: 1. Együttműködő lakossági fogyasztó esetén 2. Nem együttműködő lakossági fogyasztó esetén 3. Közületi fogyasztó esetén /32 oldal

10 Szolgáltatás ismételt korlátozása nem együttműködő fogyasztók esetében bekötő vezeték gerincvezetékről történő leválasztásával. Kizárt fogyasztó szolgáltatásának újraindítása a díjtartozás rendezése után -Aszfalt járdában: -Aszfaltos útban: -Zúzalékos útban: -Zöldterületen: A pont szerint kizárt fogyasztó szolgáltatásának újraindítása a díjtartozás rendezése után -Aszfalt járdában: -Aszfaltos útban: -Zúzalékos útban: -Zöldterületen: Ivóvíz bekötő vezeték közterületi elzárójának zárása vagy nyitása a fogyasztó kérésére: Lakossági fogyasztó esetén Közületi fogyasztó esetén NA 32 méretig NA 32 méret felett Aknában végzett munka fogyasztót terhelő költsége, lakossági bejelentés alapján 1. Kiszállás 2. Helyszíni szerelés 3. Szivattyúzás benzines szivattyúval 4. Szivattyúzás elektromos szivattyúval (áramot a fogyasztó biztosítja) Ft/fő/óra+anyagköltség Ft/akna Ft/akna 1.3. Ivóvíz szolgáltatás megszüntetése-korlátozása mellékvízmérő esetén (építési üzletág) Társasházi ingatlan vízfogyasztásának korlátozása a társasház megrendelése esetén 1 db lakás esetén 2 db lakás esetén 3-5 db esetén 6-20 db esetén /32 oldal

11 SZJ: Kontroll vízóra leolvasás (fogyhely ellenőrzés) Kontroll vízóra leolvasás Az ügyfél kérésére a mellékmérő ellenőrző leolvasása, kiszállással Az ügyfél kérésére a bekötési mérő ellenőrző leolvasása, kiszállással Ft/vízóra Ft/vízóra Ha a fogyasztó a vízmérő állásának megállapítását leolvasási ciklustól eltérő időpontban is kéri úgy ennek díját köteles a társaságnak megtéríteni. Ezen díjtételeket kell érvényesíteni a fogyasztó által kért, utólag megalapozatlannak bizonyult reklamációs (CONTROLL) leolvasásnál is. SZJ: Kiszállás díja Kiszállás díja Helyszínen történő megjelenés Ft/ kiszállás Abban az esetben számolható el, ha a helyszínen történt megjelenésen kívül egyéb tevékenységet nem végzünk Személyes felkeresés (behajtás) Behajtással kapcsolatos költségek érvényesítése Határidőre történő nem fizetés esetén kiszállásos Ft/ kiszállás ügyintézés díja Fizetési felszólító kiküldése 550 Ft/felszólító Amennyiben a nyilvántartásunk szerinti fogyasztó részére küldött megkeresések, felszólítások ismeretlen helyre költözött megjegyzéssel stb. visszaérkeznek, úgy a fogyasztó megkeresésével kapcsolatban felmerült egyéb költségek fogyasztóra kerülnek áthárításra. (pl. Hatósági Osztály adatszolgáltatás, TAKARNET adatszolgáltatás) Átvételi irány 2. Szennyvíz szolgáltatással kapcsolatos tevékenységek 2.1. Borsodvíz Zrt részére végzett szolgáltatás Szennyvíz átvétel szolgáltatótól Bükkszentkereszt Répáshuta irányból 178,40 Ft/m 3 Mályi Nyékládháza irányból 178,40 Ft/m 3 Alsózsolca 178,40 Ft/m 3 11/32 oldal

12 2.2. Egyéb szolgáltatók részére végzett szennyvíz átvételi szolgáltatás Szennyvíz átvétel szolgáltatótól Szirmabesenyő Önkormányzat felől 285,40 Ft/m 3 FIZ Kft.(Felsőzsolca Ipari Park részére) 297,70 Ft/m3 ÉRV Zrt-től (jelenleg egyeztetés alatt) Arnót településről Arnót-Felsőzsolca közötti gyűjtő vezetékről 326,60 Ft/m 3 OVIT, STARPLUS, COLAS Eger Kft. részére 326,60 Ft/m 3 Felsőzsolca településről 326,60 Ft/m Települési folyékony hulladék kezelése SZJ: Szennyvíztározók, közcsatornába be nem kötött csatornák, csatornarendszerek kiürítése, tisztítása és fertőtlenítése. - A település folyékony hulladékainak gyűjtése, elszállítása, elhelyezése, ártalmatlanítása, illetve hasznosítása Ezen tevékenységi körbe tartozik elhelyezési díjként a folyékony kommunális hulladék fogadása / ártalmatlanítása: A tevékenység számlázása m 3 mértékegységben történik. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése Bármely szervezettől nem Miskolc közigazgatási területéről származó folyékony hulladék esetén 812,00 Ft/m 3 Mezőgazdasági eredetű hulladék (cefre) fogadása ártalmatlanítása, elhelyezése 4 580, 00 Ft/m 3 Szennyvíziszap fogadása, ártalmatlanítása, elhelyezése , 00 Ft/m 3 SZJ: Szennyvíz bekötővezeték ledugózása ellenőrző aknában Szennyvíz bekötővezeték ledugózása (lezárása) ellenőrző aknában Elzáró dugó bérleti díja Kiszállás költsége Szennyvíz szolgáltatás végleges megszüntetése, fogyasztó kérésére (az ellenőrző akna betömedékelésével) Közületi és lakossági fogyasztók részére 550 Ft/nap Ft/alkalom /32 oldal

13 SZJ: Laboratóriumi vizsgálatok 3.1. Víz (ivó, és fürdő) kémiai vizsgálata Víz (ivó, és fürdő) kémiai vizsgálata 1. Hőmérséklet meghatározása 550 Ft/vizsgálat 2. Kalcium és magnézium meghatározása ( ) Ft/vizsgálat 3. Vas meghatározása Ft/vizsgálat 4. Mangán meghatározása Ft/vizsgálat 5. Ammóniumion meghatározása Ft/vizsgálat 6. Nátrium és káliumion lángfotometriás meghatározása (egyenként) Ft/vizsgálat 7. Lúgosság meghatározása 980 Ft/vizsgálat 8. A hidrogén karbonátion, a karbonátion és a hidroxiliontartalom kiszámítása 220 Ft/vizsgálat 9. Nitrát meghatározása Ft/vizsgálat 10. Nitrit meghatározása Ft/vizsgálat 11. Szulfátion meghatározása. MSZ fejezet. 770 Ft/vizsgálat 12. Szulfátion meghatározása. MSZ fejezet Ft/vizsgálat 13. Szulfidion meghatározása Ft/vizsgálat 14. Kloridion meghatározása Ft/vizsgálat 15. Foszfát meghatározása Ft/vizsgálat 16. Bepárlási maradék Ft/vizsgálat 17. Összes oldottanyag tartalom meghatározása Ft/vizsgálat 18. Izzítási maradék vagy izzítási veszteség meghatározása Ft/vizsgálat 19. Az összes-, a karbonát- és a nem karbonát-keménység meghatározása Ft/vizsgálat 20. Permanganátos kémiai oxigén meghatározása Ft/vizsgálat 21. A ph és egyensúlyi ph meghatározása 550 Ft/vizsgálat 22. A szabad széndioxid meghatározása Ft/vizsgálat 23. A kötött széndioxid meghatározása 220 Ft/vizsgálat 24. Az egyensúlyi és mészre agresszív széndioxid meghatározása Ft/vizsgálat 25. Oldott oxigén meghatározása (jodometriás) Ft/vizsgálat 26. műszeres módszerrel Ft/vizsgálat Aktív klór meghatározása 27. összes Ft/vizsgálat 28. szabad Ft/vizsgálat 29. kötött 220 Ft/vizsgálat 30. A klórigény és a klórmegkötő képesség-meghatározása (egyenként) Ft/vizsgálat 31. Fajlagos elektromos vezetőképesség meghatározása 550 Ft/vizsgálat 32. Lebegőanyag-tartalom meghatározása Ft/vizsgálat 33. Mintavétel (pontminta) és tartósítás ( ) Ft/vizsgálat 13/32 oldal

14 Fürdővíz mintavétel (min. 5 minta esetén) 34. kémiai vizsgálatokhoz 440 Ft/vizsgálat 35. bakteriológiai vizsgálatokhoz (medencéből, merítéssel) 550 Ft/vizsgálat 36. bakteriológiai vizsgálatokhoz (csapból, leégetéssel) 770 Ft/vizsgálat 37. Higanytartalom meghatározása Ft/vizsgálat 38. Anionaktiv detergensek meghatározása Ft/vizsgálat 39. Mintavétel bakteriológiai vizsgálathoz Ft/vizsgálat 40. Figyelőkút mintavétele Grunfos szivattyúval (óránként) Ft/vizsgálat 41. Zavarosság meghatározása 600 Ft/vizsgálat 42. UV-olaj Ft/vizsgálat 43. Fémek vizsgálata ICP-OES módszerrel elemenként Ft/vizsgálat 44. Fémek vizsgálata ETA-AAS módszerrel (elemenként) Ft/vizsgálat 45. Fémek vizsgálata FAAS módszerrel (elemenként) Ft/vizsgálat 46. TOC vizsgálat Ft/vizsgálat 47. Kis kémia: Szabad aktív Cl2, Összes aktív Cl2, Zavarosság, ph, Vez. kép., KOIps, Cl-, NH4+, NO2-, NO3-, Fe2+, Mn Nagy kémia: Hőmérséklet, Szabad aktív Cl2, Összes aktív Cl2, Zavarosság, ph, Vez. kép., KOIps, Cl-, NH4+, NO2-, NO3-, Fe2+, Mn2+, Össz. kem, Vált. Kem, Ca2+, Mg2+, SO42-, PO4 3-, p- lúgosság, m-lúgosság HCO3-, Kötött CO2, Szabad CO2, Bep. Maradék, Leb. Anyag, Oldott O2, O2 telítettség, Na+, K+, 3.2. Kazánvíz vizsgálat Ft/vizsgálat csoport Ft/vizsgálat csoport Kazánvíz vizsgálat 1. Mintavétel Ft/vizsgálat 2. A lúgosság és a savasság egyidejű meghatározása Ft/vizsgálat 3. Az összes-, a karbonát- és a nem karbonát-keménység meghatározása Ft/vizsgálat 4. A szabad és az összes oldott szén-dioxidtartalom meghatározása ( ) Ft/vizsgálat 5. Az oldott oxigén meghatározása (jodometriás) módszerrel Ft/vizsgálat 6. műszeres módszerrel Ft/vizsgálat 7. Kloridion meghatározása Ft/vizsgálat 8. Foszfátion meghatározása Ft/vizsgálat 9. Vastartalom meghatározása Ft/vizsgálat 10. Fajlagos villamos vezetés meghatározása 550 Ft/vizsgálat 11. ph meghatározása 550 Ft/vizsgálat 12. Fémek vizsgálata ICP-OES módszerrel (n: a vizsgált komponensek száma) Ft/vizsgálat (n-1)*1 600 csoport 13. Fémek vizsgálata ETA-AAS módszerrel (elemenként) Ft/vizsgálat 14/32 oldal

15 3.3. Szennyvízvizsgálat Szennyvízvizsgálat ÁFA nélküli díjtétel 1. Mintavétel automata mintavevővel (óránként) Ft/vizsgálat 2. Mintavétel (pontminta) és tartósítás ( ) Ft/vizsgálat 3. Oldott oxigén meghatározása vízben jodometriás módszerrel Ft/vizsgálat 4. Dikromátos kémiai oxigénigény meghatározása Ft/vizsgálat 5. Hőmérséklet meghatározása 550 Ft/vizsgálat 6. Oldott és lebegőanyag-tartalom meghatározása Ft/vizsgálat 7. Oldott anyag-tartalom meghatározása Ft/vizsgálat 8. Lebegőanyag-tartalom meghatározása Ft/vizsgálat 9. Hidrogénion koncentráció (ph érték) meghatározása 550 Ft/vizsgálat 10. Lúgosság és savasság meghatározása ( ) Ft/vizsgálat 11. Kloridion meghatározása Ft/vizsgálat 12. Szulfátion-tartalom meghatározása Ft/vizsgálat 13. Szulfidon meghatározása Ft/vizsgálat 14. Az ammóniumion-tartalom meghatározása Ft/vizsgálat 15. Nitrition meghatározása Ft/vizsgálat 16. Nitrátion meghatározása Ft/vizsgálat 17. Teljes Kjeldahl-nitrogén (Összes nitrogén- és Ft/vizsgálat szervesnitrogén) tartalom meghatározása 18. Az oldott oxigén meghatározása és az oxigén telítettségi százaléka (műszeres méréssel) Ft/vizsgálat 19. Aktív klór meghatározása Ft/vizsgálat 20. Biokémiai oxigénigény (BOI 5 ) meghatározása Ft/vizsgálat 21. Összes foszfor meghatározás Ft/vizsgálat 22. Zsír- és olajtartalom meghatározása (szerves oldószeres extrakt) Ft/vizsgálat 23. UV-olaj Ft/vizsgálat 24. Spritta-Weldert rothadási próba Ft/vizsgálat 25. Összes higany meghatározása Ft/vizsgálat 26. Az üledék térfogatának és az iszap aktivitásának mérése ( ) Ft/vizsgálat 27. Az üledék súly szerinti meghatározása Ft/vizsgálat 28. Összes szárazanyag tartalom meghatározása Ft/vizsgálat 29. Izzítási maradék vagy izzítási veszteség Ft/vizsgálat 30. Anionaktiv detergensek meghatározása Ft/vizsgálat 31. Fémek vizsgálata ICP-OES módszerrel (elemenként) Ft/vizsgálat 32. Fémek vizsgálata FAAS módszerrel (elemenként) Ft/vizsgálat 15/32 oldal

16 3.4. Szennyvíziszap vizsgálat Szennyvíziszap vizsgálat 1. Mintavétel Ft/vizsgálat 2. Szennyvíziszap feltárása fémek meghatározásához Ft/vizsgálat 3. Szárazanyag tartalom Ft/vizsgálat 4. Izzítási maradék vagy izzítási veszteség meghatározása Ft/vizsgálat 5. ph meghatározás 870 Ft/vizsgálat 6. Összes nitrogén meghatározása Ft/vizsgálat 7. Összes foszfor meghatározása Ft/vizsgálat 8. Higany meghatározása Ft/vizsgálat 9. Fémek vizsgálata ICP-OES módszerrel (elemenként) Ft/vizsgálat 10. Fémek vizsgálata FAAS módszerrel (elemenként) Ft/vizsgálat 3.5. Bakteriológiai és biológiai vizsgálatok Bakteriológiai és biológiai vizsgálatok: ivóvíz vizsgálat esetén 1. Coliform szám Ft/vizsgálat 2. E.coli szám Ft/vizsgálat 3. Pseudomonas aeruginosa szám Ft/vizsgálat 4. Enterococcus szám Ft/vizsgálat 5. Clostridium szám Ft/vizsgálat 6. Salmonella kimutatás Ft/vizsgálat 7. Telepszám 22 C Ft/vizsgálat 8. Telepszám 37 C Ft/vizsgálat 9. Mikroszkópos biológia Ft/vizsgálat paraméteres bakteriológiai vizsgálat(mintavétellel): E. coli, Telepszám 22 OC, Coliform baktérium Ft/vizsgálat csoport 11. 7b: E. coli, Telepszám 22 OC, Telepszám 37 OC, Coliform baktérium, Enterococcusok, Pseudomonas Ft/vizsgálat csoport aeruginosa, Clostridium Bakteriológiai és biológiai vizsgálatok: fürdővíz vizsgálat 12. Coliform szám Ft/vizsgálat 13. Fecalcoliform szám Ft/vizsgálat 14. Coccus szám Ft/vizsgálat 15. Staphylococcus aureus szám Ft/vizsgálat 16. Pseudomonas aeruginosa szám Ft/vizsgálat 17. Fecalstreptococcus szám Ft/vizsgálat 18. Endo szám Ft/vizsgálat Bakteriológiai és biológiai vizsgálatok: felszíni víz vizsgálat 19. Coliform szám Ft/vizsgálat 20. Fecal coliform szám Ft/vizsgálat 20. Pseudomonas aeruginosa szám Ft/vizsgálat 22. Enterococcus szám 160 Ft/vizsgálat 23. Clostridium szám Ft/vizsgálat 24. Salmonella kimutatás Ft/vizsgálat 25. Telepszám 22 C Ft/vizsgálat 16/32 oldal

17 26. Telepszám 37 C Ft/vizsgálat 27. Mikroszkópos biológia Ft/vizsgálat Bakteriológiai és biológiai vizsgálatok: szennyvíz vizsgálat 28. Coliform szám Ft/vizsgálat 29. Szennyvíz mikroszkópos biológiai vizsgálata Ft/vizsgálat 3.6. Laboratóriumi minták szállítása 30. Szállítás 280 Ft/km A tárgyéven belül, (a vevő írásbeli kérelmére) a szolgáltatás díjából, (nettó) 500 e Ft-ot meghaladó értékesítési volumen felett árengedmény adható a következők szerint: eft.-ig 10%, 2000 eft fölött 20% engedmény adható, megrendelés, illetve írásos szerződés alapján. 4. Fémszerkezetek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 4.1. Saját gyártmányú fémszerkezet helyszíni technológiai szerelése SZJ: A díj, tételes elszámolás szerint az alábbi kalkulációs tételeket tartalmazza: 1./ Anyagköltség: Közvetlen anyagköltségként a teljesítési időpont érvényes aktuális raktári nyilvántartási árakat kell figyelembe venni. 2./ Anyagigazgatási költség: 15 % anyagköltségre vetítve. 3./ Szerelési díj: Rezsióra (átlag) Ft/óra + ÁFA Munkadíj a ténylegesen ráfordított idő szerint, felmérési napló alapján. 4./ Gépköltség A ténylegesen ráfordított gépműszak óra alapján. (egyedi megállapodáson alapuló díjtételekkel) 5./ Szállítási költség: 280Ft/km+ÁFA 4.2. Ipari termékek előállítása VTSZ Az Építési és Hibaelhárítási Üzletág a különféle mély-közmű és szakipari munkákat tervdokumentáció vagy felmérés adataiból előkalkulált költségvetés alapján végez építési-szerelési munkákat. A kalkuláció a mindenkor hatályos Viking Terc költségvetés készítő program, valamint egyedi tapasztalati normákkal és az Árszabályzatárjegyzékben szereplő rezsióradíjjal készül. Amennyiben a ténylegesen elvégzett munka +/- 10%-on belül valósul meg, az előkalkulált díj az elszámolás alapja. +Anyagigazgatási költség: 15 %, anyagköltségre vetítve + Szállítási költség: 280 Ft/km + ÁFA 17/32 oldal

18 1./ Anyagköltség: Közvetlen anyagköltségként a teljesítési időpont érvényes aktuális raktári nyilvántartási árakat kell figyelembe venni. 2./ Anyagigazgatási költség: 15 % anyagköltségre vetítve 3./ Szerelési díj: Rezsióra (átlag) 2600 Ft/óra + ÁFA Munkadíj a ténylegesen ráfordított idő szerint, felmérési napló alapján. 4./ Gépköltség A ténylegesen ráfordított gépműszak óra alapján. ( egyedi megállapodáson alapuló díjtételekkel) 5./ Szállítási költség: 280Ft/km + ÁFA 5. Építőipar 5.1. Mélyépítőipar Az Építési és Hibaelhárítási Üzletág a különféle mély-közmű és szakipari munkákat tervdokumentáció vagy felmérés adataiból előkalkulált költségvetés alapján végez építésiszerelési munkákat. A kalkuláció a mindenkor hatályos Viking Terc költségvetés készítő program, valamint egyedi tapasztalati normákkal és az Árszabályzat-árjegyzékben szereplő rezsióradíjjal készül. Amennyiben a ténylegesen elvégzett munka +/- 10%-on belül valósul meg, az előkalkulált díj az elszámolás alapja. +Anyagigazgatási költség: 15 %, anyagköltségre vetítve Az Építési és Hibaelhárítási üzletág által végzett hibaelhárítás szerelési rezsióradíja: Ft+ ÁFA Karbantartási csoport által végzett szak és szerelőipari munkák rezsióradíja: Ft+ ÁFA Szállítási költség: 280.-Ft/km. + ÁFA Szándékos rongálás esetén a díjat 100%-kal növelten kell alkalmazni. (Amennyiben külső megrendelésre végzett munka miatt az I sz. törvény 37. paragrafus alapján közterület-használati díjat kell fizetni, úgy azt a jelen árszabályzat-árjegyzékben kalkulált díjtételeken túl kell érvényesíteni a megrendelő felé.) Az alkalmazott rezsióradíjat növelni kell az alábbi esetekben és mértékkel: - 6 órán belüli rendelkezésre állás esetén a díjat 50%-al. -24 órán belüli rendelkezésre állás esetén a díjat 25%-al. ÉJ: 222,2223,2420 alá tartozó építmények építésének árképzése megegyezik a Fémszerkezetek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás árképzésével. 18/32 oldal

19 EJ: Tűzcsap vízhozam mérés Megnevezés 1 db tűzcsap vízhozam mérése és jegyzőkönyvezése OTSZ szerint egyösszegben kalkulálva ÁFÁ nélküli díjtétel Ft A csatlakozó bekötéseknél felmerülő építési költség előre kalkulált, ÁFA-val növelt összegét előlegként kell befizetni, amennyiben nem készül kalkuláció az alábbi díjak fizetendőek: Ivóvíz bekötésnél Vízóra beszerelésnél Szennyvíz bekötésnél Megnevezés csatlakozó vezeték kiépítés/leágazás esetén minimálisan előlegként befizetendő előközművesített ingatlan, ill. vízmérő áthelyezés esetén minimálisan előlegként befizetendő csatlakozó vezeték kiépítés/leágazás esetén minimálisan előlegként befizetendő ÁFÁ nélküli díjtétel Ft Ft Ft Csatlakozó bekötés esetén amennyiben alvállalkozó végzi a tevékenységet, az alvállalkozói teljesítésen túlmenően 10 %-os fővállalkozói fedezet kerül érvényesítésre a társaságunknál felmerült közvetlen költségeken felül (pl. geodéziai felmérés). A 405/2012. (XII.12.) sz. Igazgatósági határozat alapján a 10 %-os fővállalkozási fedezet nem került érvényesítésre a szennyvíz bekötési akció keretében megrendelt bekötéseknél. ÁFA 27 % SZJ: Bonyolítási díj egyedi megállapodás alapján. ÁFA 27 % SZJ: Mérőhely szabványosítás Átmérő Egységár NA Ø Ft/fogyasztó NA Ø Ft/fogyasztó NA Ø Ft/fogyasztó NA Ø Ft/fogyasztó NA Ø Ft/fogyasztó NA Ø Ft/fogyasztó NA Ø Ft/fogyasztó NA Ø Ft/fogyasztó NA Ø Ft/fogyasztó NA Ø Ft/fogyasztó 19/32 oldal

20 SZJ: Egyéb építőipari tevékenység Árképzése megegyezik a Fémszerkezetek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás árképzésével. SZJ: Helyi víz,- szennyvízszállító csővezeték építése Árképzése megegyezik a Fémszerkezetek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás árképzésével. SZJ: Szennyvízcsatorna,- vízvezeték szerelés Árképzése megegyezik a Fémszerkezetek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás árképzésével. SZJ: Mélyépítmény műszaki tervezése Ivóvíz és szennyvíz bekötő vezeték és tartozékainak a 38/1995./IV. 5./ Kormányrendelet 1. sz. melléklet követelményeinek megfelelő teljeskörű tervezése a szükséges egyeztetésekkel együtt SZJ: Ft /csatlakozó+áfa Csatlakozó vezeték terv felülvizsgálata Ft+ÁFA 7. Műszaki szakértés, tanácsadás 7.1. Szakfelügyelet biztosítása: Ft/ kiszállás minden további munkavégzés Ft/óra+ÁFA vagy Ft/nap+ÁFA 24 órán belüli szakfelügyelet-adás esetén 50%-os pótdíjjal növelt árat kell alkalmazni Közműnyilatkozatok kiadása: Tervezői egyeztetés Térképi adatszolgáltatás Ft/óra+ÁFA Ft/óra+ÁFA 20/32 oldal

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a víziközmű-szolgáltatásról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a víziközmű-szolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete a víziközmű-szolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET

ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET PANNON VÍZ Víz-, Csatornamű és Fürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9025 Győr, Országút út 4. ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET 2013. április Jelen szabályozás a PANNON VÍZ ZRT. dokumentuma. Továbbadása, sokszorosítása

Részletesebben

Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. ÜZLETSZABÁLYZAT

Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. ÜZLETSZABÁLYZAT Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. ÜZLETSZABÁLYZAT F-5. szabályzat Sorszám: 0. Kiadva: 2013... Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részéről jóváhagyta:... név titulus ÉRV ZRt. részéről

Részletesebben

Jóváhagyásra benyújtotta: Mester Tibor Ügyvezető

Jóváhagyásra benyújtotta: Mester Tibor Ügyvezető 2013 Jóváhagyásra benyújtotta: Mester Tibor Ügyvezető TARTALOMJEGYZÉK 20130425 1 Előszó 5 2 Üzletszabályzat tárgya és hatálya 6 21 A szabályozás célja 6 22 A szabályozás hatálya 6 3 Fogalom-meghatározások

Részletesebben

1. Az üzletszabályzat célja, területi -, személyi és időbeli hatálya, módosítása... 5

1. Az üzletszabályzat célja, területi -, személyi és időbeli hatálya, módosítása... 5 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat célja, területi -, személyi és időbeli hatálya, módosítása... 5 1.1. Az üzletszabályzat célja... 5 1.2. Az üzletszabályzat hatálya... 5 1.3. Az üzletszabályzat módosítására

Részletesebben

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 5 1.1. Az üzletszabályzat hatálya... 5 1.2. Az üzletszabályzat egyoldalú módosításának lehetősége,

Részletesebben

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Üzletszabályzat Azonosító: AD -0004 Jelzés: MVGSJ A 3. kiadású, tartalomjegyzék szerinti változatot: Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Ügyfélszolgálati irodavezető Műszaki igazgató Vezérigazgató

Részletesebben

Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tartalomjegyzék 1. Az ÁSZF célja, tárgya és hatálya... 5 1.1. Az ÁSZF célja... 5

Részletesebben

Víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat A ZALAVÍZ ZRT. 1 / 132

Víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat A ZALAVÍZ ZRT. 1 / 132 A ZALAVÍZ ZRT. víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat tervezete 1 / 132 A ZALAVÍZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Az üzletszabályzat tárgya és hatálya... 6 II. Fogalom-meghatározások és rövidítések...

Részletesebben

HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT.

HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT. HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA 1 2 ÜZLETSZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 7 1. Az Üzletszabályzat hatálya... 7 2. Az Üzletszabályzat közzététele, Általános

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata. Érvényességi idő kezdete: 2014. január 1.

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata. Érvényességi idő kezdete: 2014. január 1. a Érvényességi idő kezdete: 2014. január 1. Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 6 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 7 II.1. Fogalom-meghatározások 7 II.2. Rövidítések 12 III. ÜZLETSZABÁLYZATTÓL

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata Üzletszabályzata Érvényességi idő kezdete: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal egyetértő nyilatkozata.. Fővárosi Vízművek Zrt. Vezérigazgató Jelen szabályzat dátummal történő bevezetésével

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Kiadás/változat: 2.0. Kiadás dátuma: 2015.03.12. Oldalak száma: 2/101

TARTALOMJEGYZÉK. Kiadás/változat: 2.0. Kiadás dátuma: 2015.03.12. Oldalak száma: 2/101 Oldalak száma: 2/101 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1. Az üzletszabályzat személyi és területi hatálya.... 7 I.1.1. Az általános szerződési feltételek módosítása.. 7 I.2. Az üzletszabályzat alap fogalmai..

Részletesebben

Heves Megyei Vízmű Zrt. Üzletszabályzat 3. kiadás TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4

Heves Megyei Vízmű Zrt. Üzletszabályzat 3. kiadás TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 Heves Megyei Vízmű Zrt. Üzletszabályzat 3. kiadás TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. A szabályzat célja 4 2. A szabályzat hatálya 4 3. A szolgáltató adatai 4. A tevékenység bemutatása 5 4.1.

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata. Érvényességi idő kezdete: 2013. november 7.

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata. Érvényességi idő kezdete: 2013. november 7. a Érvényességi idő kezdete: Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 6 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 7 II.1. Fogalom-meghatározások 7 II.2. Rövidítések 12 III. ÜZLETSZABÁLYZATTÓL

Részletesebben

Budajenői Vízművek Kft. Üzletszabályzata

Budajenői Vízművek Kft. Üzletszabályzata a Érvényességi idő kezdete: Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 5 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 6 II.1. Fogalom-meghatározások 6 II.2. Rövidítések 12 III. ÜZLETSZABÁLYZATTÓL

Részletesebben

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A tervezet Azonosító szám: VSZ../2013 kiadás /változat Budapest, 2013. Oldalak száma: 2/93 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ TÁRGYA ÉS HATÁLYA, FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet

26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet jogtar.gyor.eu http://jogtar.gyor.eu/?p=10731 26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet 2006-10-01 A szöveg időállapota: 2012.IV.1. Időállapot váltás: 2006.X.1. 2008.XII.31. 2009.I.1. 2012.III.31. 2012.IV.1. - 26/2006.

Részletesebben

5/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról

5/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról 5/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Hatályos: 2014.01.01-191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet

4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Drégelypalánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(XII. 17. önkormányzati r e n d e l e t e a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének

Részletesebben

Fogyasztói tájékoztató

Fogyasztói tájékoztató 2011 Közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés Fogyasztói tájékoztató A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Magyar Víziközmű Szövetség közös kiadványa Közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés

Részletesebben

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74.

Részletesebben

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról I.

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról I. 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a település tisztaságáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályairól Halásztelek

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések 1 / 49 2013.11.29. 13:24 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 2013.10.02 2013.12.31 18 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete a befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtéséről

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete a befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtéséről Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete a befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtéséről Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben