Partneri Jelentés készítése. Gayár Csilla VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-magyarországi Ellenőrzési Osztály-Zalaegerszeg Pécs,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Partneri Jelentés készítése. Gayár Csilla VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-magyarországi Ellenőrzési Osztály-Zalaegerszeg Pécs, 2013.02.13."

Átírás

1 Partneri Jelentés készítése Gayár Csilla VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-magyarországi Ellenőrzési Osztály-Zalaegerszeg Pécs,

2 z elsőszintűellenőrzés folyamata Hazai vezető partner/ partner részéről partneri jelentés benyújtása a VÁTI Nonprofit Kft hez (IMIR rendszeren keresztül) Jelentés iktatása, regisztrálása Partneri jelentés ellenőrzése a VÁTI Központi Ellenőrzési Iroda által Formai ellenőrzés Hiánypótlás Tartalmi ellenőrzés Döntés az elszámolható költségek összegéről Helyszíni ellenőrzés Költségek jóváhagyása az IMIR ban Jelentés elutasítása Hitelesítési nyilatkozat kiadása

3 PARTNERI JELENTÉS Minden magyar partner Partneri Jelentést készít a saját projektrészére vonatkozóan. A Partneri Jelentés részei: Activity report(szakmai rész) Financial report(pénzügyi rész) Amennyiben az adott időszakban nincs elszámolni kívánt költség, erről nyilatkozatot kell benyújtani. A Partneri Jelentés nyelve: ANGOL

4 JELENTÉST STÉTELI TELI HATÁRID RIDŐK A projekt kezdő dátumához képest 4 havonta kell jelentést benyújtani A beszámolási időszak végétől számított 15 naptári napon belül (kivév zárójelentés, amit 30 naptári napon belül kell benyújtani) A határidőn túl érkezett jelentések elutasításra kerülhetnek, ekkor költségek hitelesítésére csak a következő beszámolási időszakban kerülhet sor

5 Partneri jelentés s kötelezk telezőelemei minden jelentéshez benyújtand jtandóakak Előrehaladási jelentés (Partner Progress Report)-eredeti példány IMIRből generálható Előleg elszámolás összesítő (Pre-financing settlement state contribution report)-eredeti példány IMIR-ből generálható ÁFA nyilatkozat eredeti példányban a megadott formanyomtatványon Partneri checklist-megadott formanyomtatványon Számlák és/vagy azzal egyenértékűszámviteli bizonylatok eredeti és másolati példányban Alátámasztó dokumentumok hitelesített másolati példányban

6 SZAKMAI JELENTÉS S (ACTIVITY REPORT) Adott időszak tevékenységeinek szöveges bemutatása Teljesített indikátorok számának jelölése az indikátortáblában Horizontális célok teljesülése Megvalósított tevékenységek Változásoka projektrészben (változás bejelentés benyújtása, elfogadása) Nyilvánosság kapcsán végzett tevékenységek 1000 euró feletti beszerzések adatai

7 PÉNZÜGYI JELENTÉS A projekthez kapcsolódó, az adott beszámolási időszakban felmerült és kifizetettköltségeket tartalmazza A beszámolási időszak végéig felmerült, de ki nem fizetett költségekről a következő beszámolási időszakban kell jelenteni KIVÉTEL: zárójelentés projekt záró dátuma után 30 nap áll rendelkezésre a számlák kifizetésére Területi hatály: Programterületen felmerült költségek elszámolhatóak a jelentést a Projekt Partner cégszerű aláírásával és bélyegzőjével kell ellátni (két helyen kell aláírni a jelentést!)

8 ÁRFOLYAM Támogatási Szerződés: euróban kerül megkötésre a felmerült költségeket a jelentésben az eredeti devizanemben kell feltüntetni nem euróban felmerült költségeketátváltaniszükséges! Átváltás: A partneri jelentés papír alapon történőbenyújtásának havábanérvényes Európai Bizottság által meghatározott havi átlagárfolyam.

9 PARTNERI JELENTÉS Borítékon fel kell tüntetni: ACRONYM projekt rövid neve Projektrészazonosítója Jelentéstételi időszak Amennyiben lehetséges gyűrűs mappában, a jelentésben költségvetési sorok szerint szereplő sorrendben, az elszámolási útmutatóban szereplő felsorolásnak megfelelően

10 HIÁNYP NYPÓTLÁS maximum 2 alkalom / partneri jelentés elsőalkalom:a hiánypótlólevél ( vagy fax!!) kézbesítés visszaigazolásának napjától számított 8 naptári napon belül második alkalom: legfeljebb 7 naptári nap, de a két esetben max. 15 naptári nap sikertelen hiánypótlás következménye: - a jelentés elutasítása - nem megfelelő tételek levonása

11 PARTNERI JELENTÉS S ELFOGADÁSA a VÁTI Nonprofit Kft. megállapítja az elszámolható költség összegét kiállítja a Hitelesítési Nyilatkozatot (Declaration on Validation of Expenditure) 1 példányt továbbítani kell a Vezető Partner részére

12 ÁFA a nem visszaigényelhető ÁFA számolható el Partner ÁFA státuszát ellenőrizzük minden jelentésnél Kötelező a formanyomtatvány kitöltése minden jelentésnél

13 Helyszíni ellenőrz rzés A projekt időtartama során a helyszíni ellenőrzések gyakorisága alapvetően a kockázatelemzés eredményétőlfügg,de legkésőbb a projekt zárójelentésének elfogadása előtt 1 alkalommal sor kerül. A helyszíni ellenőrzés során megtörténik projektrész átfogó szakmai és pénzügyi ellenőrzése. Minden esetben jegyzőkönyv készül, amelyben az esetleges hiányosságok rögzítésre kerülnek.

14 Elszámolhatóköltségek

15 Azon költségek, melyek Elszámolhatóság általános szabályai ténylegesen felmerültek, jogalapjuk szerződéssel/megrendeléssel alátámasztot pénzügyi teljesítésük hiteles számviteli bizonylattal igazolható, közvetlenül kapcsolódnak a projekthez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vag megvalósításához, szerepelnek a jóváhagyott költségvetésben, annak hatályo módosításában, illetve arányos hozzáadott értéket képviselnek, támogatásra jogosult területen és időben merültek fel, nem szerepelnek a nem elszámolható költségek között, összhangban vannak a nemzeti és közösségi szabályozással, a költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a támogato projekthez kapcsolódnak, illetve amilyen mértékben annak célját szolgálják, nem haladják meg a szokásos piaci árszintet, hatékonyság, gazdaságosság, arányosság, célszerűség jellemzőrájuk.

16 Nem elszámolható költségek adók (pl. idegenforgalmi adó, visszaigényelhető és levonható ÁFA) bírságok, kötbérek, jogi és igazgatási díjak költségei, alkohol, hitelkamatok, ki nem fizetett részszámla, köztisztviselők/kormánytisztviselők/közalkalmazottak munkájáért fizetett ellenszolgáltatás, ha az elvégzendő tevékenység a kötelező hatósági feladato ellátásához kapcsolódóan merült fel és szorosan kapcsolódik a munkaköri leírásában megnevezett feladatokhoz (pl. Főállásúpolgármester sem munkaviszony-, sem megbízási jogviszony, sem vállalkozási szerződés keretei belül nem láthat el projektmenedzseri feladatokat.), kettősfinanszírozás bármilyen formája

17 Nem elszámolhatóköltségek reprezentációs költségek (virág, alkohol, csokoládé, ajándék), vám költségek, import vámköltség A Főszerződés értelmében az elszámolhatósági időszakon és/vagy az elszámolható területi hatályon kívül eső költségek Program terület Mo-n: Baranya, Somogy, Zala megye Természetbeni hozzájárulás Ho-ban: Muraköz, Kapronca-Körös, Verőce, Eszék-Baranya, Varasd, Belovar- Bilogora, Pozsega-Szlavon, Vukovár- Szerémség megye Külföldi deviza, vagy valuta árfolyamváltozásából eredeztethetőkezelési költség, jutalék és veszteség

18 Számlákkal kapcsolatos követelmények 1. Belföldi számla esetében a évi CXXVII. Törvény (Áfa tv.) 2. Külföldön kiállított számla esetében az adott ország szabályozásával összhangban, de legalább Számla ( Invoice ) megnevezés számla sorszáma számla kibocsátója vevő megnevezése termék vagy szolgáltatásnyújtatás megnevezése számla kibocsátásának és teljesítésének kelte

19 Számla megjelenési formája 1. Papír alapon kiállított számla eredeti példányban 2. Elektronikus úton kiállított számla Partneri jelentésben elektronikusan is szükséges csatolni, továbbáa jelentésben nyomtatott formában, melyen a magyar partner feltüntette a következőt: Eredetivel megegyező hiteles másolat.

20

21 ERROR: stackunderflow OFFENDING COMMAND: ~ STACK:

MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM AZ ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS IRÁNYELVEI A MAGYAR PARTNEREK SZÁMÁRA 2010. június Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 2 II. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR...

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 A költségek hitelesítésének irányelvei a magyar partnerek számára 2011. január Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 2 II. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR...

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Az első szintű ellenőrzés irányelvei a magyar partnerek számára 2013. október 3. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 2 II. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR...

Részletesebben

SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013

SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 AZ ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS IRÁNYELVEI MAGYAR PARTNEREK SZÁMÁRA 2011. SZEPTEMBER 1. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 4 II. SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Projektek pénzügyi tervezése. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001

Projektek pénzügyi tervezése. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 Projektek pénzügyi tervezése Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 A támogatás formája és aránya 1. Közösségi forrásból (ERFA) 2. Állami társfinanszírozásból Vissza nem térítendő támogatás max. a jogosult

Részletesebben

Az első szintű ellenőrzés a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban

Az első szintű ellenőrzés a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban Az első szintű ellenőrzés a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban Lotharidesz Tímea programmenedzser VÁTI Nonprofit Kft TEÜ, PVEI KÖZÖS FUNKCIÓK Közös s Szakmai Titkárs

Részletesebben

ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása

ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása Az előadás felépítése I. Támogatási szerződés megkötéséhez kapcsolódó pénzügyi feladatok II. Projektmegvalósításhoz kapcsolódó feladatok III. Online számlakitöltő

Részletesebben

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok Megfelelő? Első kifizetési igénylés benyújtása esetén a kedvezményezett az előleg kifizetését követően, a vonatkozó jogszabály által előírt

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Készült: 2011. június 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Általános feltételek... 5 2. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 7 2.1. Normál előleg...

Részletesebben

Ellenőrzési szempontok a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó dokumentum mátrixban felsorolt projekt dokumentumokhoz

Ellenőrzési szempontok a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó dokumentum mátrixban felsorolt projekt dokumentumokhoz Ellenőrzési szempontok a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó dokumentum mátrixban felsorolt projekt dokumentumokhoz 1 1. Bevezetés Jelen dokumentum célja, hogy a Kedvezményezettek számára

Részletesebben

Elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára

Elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára Jelen elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 keretében támogatott projektek tervezését segíti,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatás támogatása A) komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.2.4/A/09/1

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános feltételek... 3 3. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 4 3.1. Előleg... 4 3.1.1. Az előlegigénylés

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139

TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139 Projektgazda: MERKATING Nonprofit Kft. Projektkezdés időpontja: 2014. március 1. Projektzárás időpontja: 2015. március 31. fizikai megvalósulás Projekt

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Rába Anikó, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-magyarországi Ellenőrzési Osztály Partneri szeminárium magyar partnerek részére Pécs, 2013.02.13

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2014. évi forrásaira benyújtott támogatási igények (pályázat és egyedi kérelem) alapján biztosított költségvetési támogatások szakmai

Részletesebben

Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2012. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2012. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2012. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2012. május Készítette: Wekerle Sándor Alapkezelő Tartalomjegyzék Útmutató célja 1. Pályázat

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az OBH Webes és könyvtári szolgáltatásainak, workflow alapú ügykezelésének, és az adatvédelmi nyilvántartásának

Részletesebben

2015. évi Pályázati és elszámolási útmutató A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhíváshoz

2015. évi Pályázati és elszámolási útmutató A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhíváshoz 2015. évi Pályázati és elszámolási útmutató A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhíváshoz Budapest, 2015. március 5. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 1.1 Pályázati felhívások tárgya... 6

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ 10. sz. melléklet A vissza nem térítendő támogatás folyósítását a Kedvezményezett kezdeményezi a Kifizetés-igénylés benyújtásával. A támogatás igénybevétele teljesítmény-

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához. Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27.

ÚTMUTATÓ. A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához. Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27. ÚTMUTATÓ A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27. Tartalomjegyzék Az útmutató célja 4 Legfontosabb változások az előző

Részletesebben

Félsö öktata si inté zmé nykö zi égyü ttmü kö dé si pröjékték (M4)

Félsö öktata si inté zmé nykö zi égyü ttmü kö dé si pröjékték (M4) Ké zikö nyv az EGT Alap Ö sztö ndí j prögram inté zmé nyi mégvalö sí ta sa höz Félsö öktata si inté zmé nykö zi égyü ttmü kö dé si pröjékték (M4) Tempus Közalapítvány 2015. 1. kiadás Tartalom 1. Bevezető...

Részletesebben

Szabályzat kódja. Hatálybalépés. Utolsó módosítás - Verziószám 1/2015. Szabályozási felelős és kibocsátó. Főtitkár. Utoljára módosította

Szabályzat kódja. Hatálybalépés. Utolsó módosítás - Verziószám 1/2015. Szabályozási felelős és kibocsátó. Főtitkár. Utoljára módosította ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYZAT a 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott sportfejlesztési támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályairól Szabályzat

Részletesebben

Az uniós támogatási rendszerek pénzügyi elszámolásának áttekintése az auditor szemszögéből EU7. GJP Könyvvizsgáló Kft

Az uniós támogatási rendszerek pénzügyi elszámolásának áttekintése az auditor szemszögéből EU7. GJP Könyvvizsgáló Kft Az uniós támogatási rendszerek pénzügyi elszámolásának áttekintése az auditor szemszögéből EU7 1 A pénzügyi elszámolásra vonatkozóelőírások, rendelkezések Az EU Bizottság által kiadott Pénzügyi útmutató

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2013. december Tartalomjegyzék Az Útmutató célja...4 1.

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS az Államreform operatív program keretében Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése című könnyített elbírálású támogatási felhíváshoz Kódszám: ÁROP-2011-1.2.6/A Tartalom

Részletesebben

Pályázati útmutató. A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014

Pályázati útmutató. A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 Pályázati útmutató A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 HU08 Ösztöndíj program Tempus Közalapítvány Tartalom 1. Bevezető...

Részletesebben

ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS)

ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS) ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS) SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Vidékfejlesztési Minisztérium 2014. évi Zöld Forrás pályázati felhívására benyújtott és támogatásban részesített

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben