E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2014.február VI. évfolyam 2. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2014.február VI. évfolyam 2. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat"

Átírás

1 E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2014.február VI. évfolyam 2. szám Tartalom A hónap témája A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos jogszabályi változásokból eredő könyvelői feladatokról Olvasói kérdések Vegyen részt rövid felmérésünkben! Tisztelt Ügyfelünk! Válaszaival komoly segítséget ad nekünk ahhoz, hogy a kiadványban csak olyan témák szerepeljenek, amelyek az Ön munkáját segítik. A kérdőív kitöltése körülbelül 5 percet vesz igénybe: Előlegszámla elszámolása Fejlesztési tartalék feloldása Jogcím nélküli pénzátadás Közös költség elszámolása Idegenforgalmi adó elszámolása Pályázati támogatás visszafizetése Késedelmi kamat felszámolása Pénzmozgás szabályszerű bizonylatolása Költségek ellentételezésére igényelt támogatás Végleges vagyonmérleg és a végleges vagyonleltár Közbenső mérlegkészítési kötelezettség Szerző: Botka Erika a Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének főtitkára Tisztelt Előfizetőnk! Szakmai folyóiratunk előfizetéséhez INGYENES TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁS is jár! Számvitellel kapcsolatos kérdését az címen tudja feltenni Botka Erikának. Kérem, hogy az tágyába írják bele, hogy E-számvitel. Honlapunkról a Segédletek közül töltheti le a szerkeszthető dokumentummintát, az Excel-alapú segédleteket. Az Ön felhasználóneve: eszamvitel Az Ön jelszava: eszv016 A kézirat lezárásának dátuma: január 29. 1

2 A hónap témája A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos jogszabályi változásokból eredő könyvelői feladatokról A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényt a évi LII. törvény módosította. A szabályok július 1-jével léptek hatályba. A könyvelőket érintő legfontosabb, leglényegesebb változások az alábbiakban foglalhatók össze. Módosult a tényleges tulajdonos fogalma. Az új fogalom szerint tényleges tulajdonos csak természetes személy lehet, az, aki közvetlenül vagy a Ptk. 685/B. -ának (3) bekezdésében meghatározott módon közvetve rendelkezik a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább 25 százalékával. A 25%- os szavazati/tulajdoni arányból következően tényleges tulajdonos több természetes személy is lehet. Új előírás, hogy a törvényben meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője a tényleges tulajdonos, amennyiben a tulajdoni hányad vagy a meghatározó befolyás alapján tényleges tulajdonos nem állapítható meg. Ez az eset lehet például, hogy egy társaságnak 10 tulajdonosa van, és mindegyik tulajdonosnak 10%-os szavazati és tulajdoni aránya van (azaz mindegyik tulajdonos szavazati/tulajdoni aránya nem éri el a törvényben meghatározott 25%-os mértéket). A tényleges tulajdonosra vonatkozó minimum adatkör azonban nem változott. A jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél képviselője írásban köteles nyilatkozni a jogi személy vagy a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél tényleges tulajdonosáról. Az ügyfél nevében vagy képviseletében eljáró természetes személyt is átvilágítani. Ha a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban kétség merül fel, az ügyfelet ismételt nyilatkozattételre kell felszólítani. A Pénzmosás Elleni Információs Iroda álláspontja szerint különösen az alábbi esetekben merülhet fel kétség: Alacsony adókulccsal rendelkező területeken (offshore) bejegyzett szervezeti taggal rendelkező ügyfél képviseletében eljáró személy a tényleges tulajdonosokra vonatkozó nyilatkozatában azonosítási kötelezettség alatti tulajdonrésszel (25% alatti) rendelkező természetes személyek okán nem nyilatkozik az offshore társaság természetes személytulajdonosaira vonatkozóan; A vezető tisztségviselő egyben tag is az ügyféltársaságban, ugyanakkor a szerződéskötéskor önállóan nem képes nyilatkozni, a vele együtt érkező másik személy nyilatkozik a társaság nevében a szolgáltatónál, akinek a személye a társasághoz a céges okmányok alapján nem köthető, vagy telefonon kapja meg a szükséges információkat a válaszadáshoz; A vezető tisztségviselő egyben tag is az ügyféltársaságban, de megjelenése, képességei alapján nem feltételezhető, hogy a társaság tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátására, felügyeletére alkalmas lenne. Ha a tényleges tulajdonos kilétével vagy személyazonosságával kapcsolatos kétség megnyugtatóan nem szűnik meg, akkor az ügyféllel a könyvelő üzleti kapcsolatot nem létesíthet, illetve a meglévő üzleti kapcsolatot meg kell szüntetni. A könyvelőnek a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére bejelentést kell tennie az ügyfél által kezdeményezett, de kétség miatt létre nem jött üzleti kapcsolat miatt, továbbá ha az ügyfél közreműködésének a hiánya vagy félrevezető tevékenysége miatt az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket nem tudja végrehajtani. Az ügyfél képviselőjének a tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozata mellőzhető, ha a könyvelő a törvényben meghatározott adatokat a részére bemutatott okiratok, valamint a nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartások vagy olyan nyilvántartások alapján rögzíti, amelyeknek a kezelőjétől törvény alapján adatigénylésre jogosult. Ebben az esetben a könyvelő rögzíti, hogy az adatokat az ügyfél írásbeli nyilatkozata mellőzésével rögzítette. 2

3 A törvénymódosítás módosította az ügyfél fogalmát, így a könyvviteli szolgáltatás igénybevételénél nem az írásbeli szerződés megkötése a lényeges, hanem az üzleti kapcsolat létesítése. Ebből következően, ha a könyvelő az ügyfelével nem köt írásbeli szerződést szolgáltatásnyújtásra, akkor is az ügyfél-átvilágítási kötelezettséget teljesíteni kell. Ha a könyvelő nem tudja végrehajtani az ügyfél-átvilágítást, akkor az érintett ügyfélre vonatkozóan köteles megtagadni az üzleti kapcsolat létesítését. Ügyfél-átvilágítási kötelezettségre vonatkozóan átmeneti szabályt iktattak be. E szerint az ügyféllel július 1-je előtt létesített üzleti kapcsolat esetén, ha az ügyfél a könyvelőnél ügyfél-átvilágítás céljából személyesen vagy képviselője útján december 31-ig nem jelenik meg, és az ügyfél-átvilágítás eredményei december 31-én nem állnak teljes körűen rendelkezésre, akkor a könyvelő december 31-ét követően az ügyleti megbízást köteles megtagadni. Ezen szabályból következően a törvénymódosítás hatálybalépése előtt meglévő ügyfeleknél legkésőbb az új előírásoknak megfelelő ügyfél átvilágítást december 31-ig végre kell hajtani, mert ha ez nem történik meg, akkor 2015-től az ügyfélnek a könyvelő nem nyújthat szolgáltatást. Ügyfél-átvilágítási intézkedések kiegészültek azzal, hogy a könyvelő köteles elvégezni az ügyfél nevében vagy képviseletében eljáró személy azonosítását és a személyazonosságát igazoló ellenőrzését, képviseleti jogosultságának ellenőrzését is. A személyazonosság igazoló ellenőrzése során a könyvelő köteles ellenőrizni meghatalmazott esetében a meghatalmazás érvényességét, a rendelkezésre jogosult esetében a rendelkezési jog jogcímét, továbbá a képviselő képviseleti jogosultságát. Az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a könyvelő az ügyfél-átvilágítási kötelezettség során jogosult az eddigi intézkedéseken túlmenően a személyazonosságra vonatkozó adat, nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartás vagy olyan nyilvántartás alapján is ellenőrizni, amelynek kezelőjétől törvény alapján adatigénylésre jogosult ha erre az ügyfél és az üzleti kapcsolat, az ügyleti megbízás azonosításához az üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás jellege és összege, valamint az ügyfél körülményei alapján a belső szabályzatban rögzített eljárás eredménye alapján, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása érdekében szükség van. Az egyszerűsített ügyfél-átvilágítás alkalmazhatóságáról a könyvelőiroda vezetője dönt. Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás esetén is köteles a könyvelő az ügyfélre vonatkozóan a minimum adatkört rögzíteni, a személyazonosság igazoló ellenőrzését elvégezni, ezek igazoló okiratainak a bemutatását kérni, ellenőrizni a meghatalmazás érvényességét, a rendelkezési jog jogcímét, a képviselő képviseleti jogosultságát. Az ügyfél-átvilágítást lefolytató más könyvviteli szolgáltató, könyvvizsgáló, adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó és az ügyfél-átvilágítás eredményét elfogadó könyvelő az ügyfél-átvilágítás eredményének a rendelkezésre bocsátásáról is megállapodhat (az ügyfél hozzájárulásával). A más könyvviteli szolgáltató, könyvvizsgáló, adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó által elvégzett ügyfél-átvilágítási intézkedések eredményei elfogadásáról az ügyfél-átvilágítást végző könyvelő, könyvelő társaság esetén a vezető tisztségviselő dönt. A könyvelőnek az üzleti kapcsolatot folyamatosan figyelemmel kell kísérnie. A könyvelő kockázatérzékenységi alapon megerősített eljárásban végzi az üzleti kapcsolat figyelemmel kísérését különösen akkor, ha az ügyfél tevékenységi köre megváltozik, az ügyfél tevékenységének a volumene jelentősen eltér a korábbiaktól, az ügyfél által kibocsátott számlák értéke jelentősen megnő, az ügyfél tevékenysége folyamatosan veszteséges, az ügyfélnél vezető tisztségviselője és tulajdonosváltás történt. A megerősített eljárás során a könyvelő az ügyfél által megkötött szerződéseket bekéri, a kibocsátott és befogadott számlákat a korábbiakkal összehasonlítja, az ügyfél számlaforgalmában kirívó, szokatlan körülményeket, tranzakciókat értékeli, szükség esetén bejelentést tesz. 3

4 Szokatlan egy gazdasági esemény, ha nem konzisztens az adott ügyfélről kialakított képpel, az adott termékkel, szolgáltatással kapcsolatban általánosan követett eljárásokkal, ha nincs világosan érthető gazdasági célja vagy jogi alapja. Szokatlan, ha indokolatlanul megváltozik a gazdasági események gyakorisága, nagysága, szerkezete és az ügyfél tevékenysége. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy aki a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos, törvényben előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos feladatok végrehajtásával összefüggésben az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló évi CLXXX. törvény alapján a könyvelő a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak minden olyan adatot, tényt, körülményt haladéktalanul köteles mérlegelés nélkül bejelenteni, amely arra utal, hogy a pénzügyi és a vagyoni korlátozó intézkedés alanya Magyarország területén a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső pénzeszközzel vagy gazdasági erőforrással rendelkezik, az adott ügyletből a pénzügyi és a vagyoni korlátozó intézkedés alanyával vagyoni előnye származik. A könyvviteli szolgáltatás során a pénzmosásra utaló adatok, tények vagy körülmények feltételezhető esetei a Pénzmosás Elleni Információs Iroda ajánlása alapján kibővültek az alábbiakkal: szokatlan nagy összegű és nemű valuta-tranzakciók, házipénztár indokolatlan, gyors növekedése, illetve tagi kölcsön indokolatlannak tűnő nyújtása, banki befizetések a társaság számlájára, amelyek nem a bevallott forgalomból származnak, a társaság valamelyik bankszámláján csak átfolyatják a pénzt, offshore taggal rendelkező ügyfélszervezet képviseletében eljáró személy a tényleges tulajdonosára vonatkozó nyilatkozatában azonosítási kötelezettség (25%) alatti tulajdonrésszel rendelkező természetes személyek ürügyén nem nyilatkozik az offshore szervezet természetes személy tulajdonosaira vonatkozóan, az ügyfélszervezetben offshore tag van, amely az általa nyújtott tagi kölcsönt kamatokkal növelve vagy a könyvelő által ellenőrizhetetlen részletekben veszi ki, az ügyfélszervezetben tulajdonos és/vagy vezető tisztségviselő váltás következtében külföldi lakóhellyel rendelkező személy(ek) lett(ek) a tag(ok), vezető tisztségviselő(k), akik(k) képviseletében más személy(ek) jár(nak) el a könyvelőnél, havi több millió forintos nagyságrendben import tevékenységgel (is) foglalkozó ügyfélszervezet ugyanazt a terméket, a későbbiek során belföldi gazdasági társaság közbeiktatásával szerzi be, amelynek következtében importáfa-fizetési kötelezettsége megszűnik, vagy nagymértékben csökken, szolgáltatási különösen a tanácsadás, takarítás, építőipari szolgáltatás, munkaerő kölcsönzés, hirdetés, reklám, filmgyártás tevékenységgel foglalkozó ügyfél szervezet a számlájára érkező több millió forintos jóváírásokat rövid időn belül készpénzben felveszi, az ügyfél többször, késve vagy felszólítás ellenére sem adja át az adott időszak gazdasági eseményeire vonatkozó dokumentumokat, nemzetközi kereskedelemben részt vevő társaság esetében az export vagy import ügyletek alulvagy túlszámlázása történik, az árukat indokolatlanul külföldre szállítják, majd visszaszállítják, semmilyen körülmény nem utal arra, hogy az áruk a valóságban kiszállításra kerültek, viszont számla birtokában a pénzt mozgatják, az offshore cégek a szállítók vagy a vevők, az áru mennyisége és típusa nem illik bele a szállító vagy a vevő profiljába, a számlák és a vámokmányok között nagy eltérések mutatkoznak, szokatlan kölcsönügyletek: a kölcsönadónak nincsenek tulajdonjogai, a pénz nem a kölcsönadó országból érkezik, nincs írott kölcsönszerződés, a kamatfizetés vagy a törlesztő részlet fizetése nem szerepel a tervekben vagy nincs betartva, a visz- 4

5 szafizetésnek nincs gyakorlati nyoma, a kamatláb lényegesen eltér a piaci értéktől, a tartozás rendezésére nem történik intézkedés stb. Ennek megfelelően a könyvelőknek a pénzmosási szabályzatukat szeptember 28-ig át kellett dolgozni (de akinek van korábbról a hatóság által elfogadott szabályzata, az átdolgozott szabályzatot nem kell Pénzmosás Elleni Információs Irodával ismételten jóváhagyatni). Olvasói kérdések Tisztelt Előfizetőnk! Szakmai folyóiratunk előfizetéséhez INGYENES TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁS is jár! Számvitellel kapcsolatos kérdését az címen tudja feltenni Botka Erikának. Előlegszámla elszámolása Konzorciumi megállapodást kötöttünk egy partnercéggel ( A cég). A vállalkozói szerződéssel kapcsolatban 2db előlegszámlát kellett kibocsátunk, kétszer 15 M Ft értékben ( B cég felé), aki a szolgáltatást igénybe vette. Az egyik számla összegét mi kaptuk meg, a másikat viszont a kötelezettség átvállalással az A cég. A második 15 M Ft-ot mi engedményeztük A cégre, a Ptk a alapján. Tehát nálunk most egy előlegszámla nyitott, mert a pénzügyi teljesítést B közvetlenül A felé tette meg, a szerződésnek megfelelően. Az előlegszámlából adódó kötelezettség a 4531-ről hogyan tűnik el a mi cégünknél, tekintettel arra, hogy ez egyáltalán nem fog beérkezni? Nekünk kell még egy végszámlát kibocsátani, hogy ez eredményként megjelenjen, ezt követően egyéb ráfordítást kell könyvelnünk a szerződés szerinti kötelezettségátvállalás összegében, míg A cég rendkívüli bevételt könyvel? Helyesen járunk el, ha így kezeljük az ügyletet? Még annyit kiegészítésként, hogy azért engedményeztük az árbevételt, mert A cég garanciális kötelezettséget vállalt át a mi cégünktől. A kérdésben leírt tényállás alapján az egyértelműen megválaszolható, hogy az előlegszámlából adódó 4531-en szereplő tartozásnak a végteljesítésről kiállított számlával szemben kell megszűnnie, azaz a teljesítéskor a számlából adódó vevőkövetelést kell a 4531-es számlával összevezetni (a vevő az előleggel csökkentett összeget fogja kifizetni). Az előlegtartozást a B céggel szembeni követelésként is ki kell mutatni, mert nem történik pénzügyi rendezés. Külön gazdasági eseményként kell azonban kezelni a garanciális kötelezettség átvállalásának elszámolását. A kérdésben leírtakból az következik, hogy A cég ellenérték megfizetésével vállalta át a garanciális kötelezettségeket (feltételezhetően egy átalányösszegben állapodtak meg). Ebben az esetben a jövőben felmerülő költségek megtérítését vállalták átalányösszegben, melyet a szerződés aláírásakor egyéb ráfordításként az A céggel szembeni kötelezettségekkel szemben el kell számolni. A B céggel szembeni követelésük engedményezését értékesítésként ezek után el kell számolni az egyéb bevételek és egyéb ráfordítások között. Így a A céggel szemben lesz követelésük, és ezt fogják összevezetni az A céggel szembeni tartozásukkal (beszámítás). Az A cég pedig előírja cégükkel szembeni követelésként az egyéb bevételekkel szemben a járó költségátalányt. A követelésengedményezés miatt az A cég állományba veszi a B céggel szembeni követelést cégükkel szembeni tartozásként kimutatva. Ezek után az A cég a követelésengedményezésből adódó tartozását fogja összevezetni a költségátalányból adódó követeléssel (beszámítás). Fejlesztési tartalék feloldása Adózási kérdésem lenne: Egy ügyvédi iroda 2009-ben 10 M Ft fejlesztési tartalékot képzett. A fejlesztési tartalék terhére elszámolható-e: 1. Külföldön vásárolt ingatlan (iroda) az ügyvédi iroda nemzetközi jogi tanácsadást is végez. 2. A belföldi bérelt irodája felújítás alatt áll, de még 5

6 nem fejeződött be. A felújításról már érkeztek számlák. Ezek a számlák érvényesíthetők a fejlesztési tartalék terhére, vagy miután még nincsenek aktiválva, ez nem lehetséges. 3. Az ügyvédi iroda bérbeadás céljából ingatlant vásárolna. A Tao. tv. 7. -a (15) bekezdésének előírása szerint a fejlesztési tartalék a beruházás bekerülési értékének megfelelően oldható fel, így a fejlesztési tartalék feloldása nem a beruházás aktiváláshoz kapcsolódik. A felújítási kiadásokat is a beruházások között kell kimutatni, mindaddig, míg az üzembe helyezésre nem kerültek. A Tao. tv. másik feltétele, hogy a beruházásként elszámolt összeg után az aktiválást követően értékcsökkenési leírást lehessen számviteli szempontból elszámolni. Az ingatlan után a számviteli törvény általános előírása alapján terv szerint értékcsökkenést lehet elszámolni, függetlenül attól, hogy az belföldi vagy külföldi ingatlan, illetve függetlenül attól, hogy az ingatlant mire használják (pl. bérbeadásra). Így a külföldön vásárolt ingatlanra, a bérbeadás céljából vásárolt ingatlanra is felhasználható a fejlesztési tartalék. A bérelt irodára történő felújítás beruházásként elszámolt összegére is felhasználható a fejlesztési tartalék, nem a felújítás aktiválásakor kell a fejlesztési tartalékot feloldani. Jogcím nélküli pénzátadás A Beszállító megállapodást kötött sült termék selejt tárgyában cégünkkel egyéni sütési terv betartása mellett a nap végén 50%-os engedmény stb., hogy a nap végén megmaradt, a sütési terv szerinti kisült terméket havonta selejtezési jegyzőkönyv kíséretében átveszi. A beszállító az átvett sült terméket pénzügyileg támogatja, a támogatás mértéke a havonta eladott sült pékáru legfeljebb 4%-a lehet. Kérdés, hogy cégünk a kapott támogatást melyik főkönyvi számlára könyvelje? A kérdésből nem derül ki pontosan, hogy mit támogat pontosan a beszállító. A selejtként átvett (visszavett) terméket nem támogathatja, mert az értékesítőnek ebből nincs vesztesége, mert visszaveszik tőle az el nem adott terméket. Ha a beszállító az általa a vevő felé eladott terméket támogatja, akkor az megint nem értelmezhető (ebben az esetben a beszállítónak engedményt lehetne adni az eladási forgalom után). Ha az előbb említett két esetbe tartozik a megállapodás, akkor az csak jogcím nélküli pénzátadásnak minősíthető. amelyet mint véglegesen kapott pénzeszközt rendkívüli bevételként kell elszámolni [Számviteli törvény 86. -a (3) bekezdésének i) pontja]. A selejtezett terméket egyéb ráfordításként kell elszámolni. Ha a megállapodás alapján a beszállító ennek a veszteségnek az ellentételezésre ad támogatást, így azt a számviteli törvény 77. -a (2) bekezdés d) pontjának az előírása alapján, mint ráfordításra kapott támogatást egyéb bevételként kell elszámolni Közös költség elszámolása Cégünk egy irodaházban bérel irodát. Az irodaház képviselete minden hónapban kiállít felénk egy számlát a ránk eső közös költségről, amelyről évente egyszer kapunk elszámolást. A közös költség többek között az alábbi költségeket fedi le: víz, csatorna, fűtés, szemétszállítás, épülettakarítás, áram, biztosítás, biztonsági szolgálat, mélygarázs üzemeltetési költségek, karbantartás, management díj, építményadó. A közös költséget az 51-es számlaosztályba az anyagköltségek közé vagy az 52-es számlaosztályba az igénybe vett szolgáltatások közé kell könyvelni? A kérdésben felsorolt költségek közül a vízdíjat és az áramdíjat lehetne egyáltalán anyaköltségként elszámolni, ha az a fogyasztás alapján kerülne külön kiszámlázásra. Jelen esetben azonban nem erről van szó, hanem a közös költség nyújt átalányban fedezetet ezekre a költségekre, illetve a kérdésben felsorolt egyéb 6

7 költségekre. A közös költséget nem lehet anyagköltségként elszámolni. A közös költséget az 52. Igénybe vett szolgáltatások között kell kimutatni. Idegenforgalmi adó elszámolása Cégünk sok esetben állja a külföldi vendégeinknek (többnyire a külföldi anyavállalat munkavállalói) Magyarországon felmerülő szállásköltségét. A szálloda cégünk részére állítja ki a számlát. A számla külön soron tartalmazza az idegenforgalmi adót. Az idegenforgalmi adót mely számlaosztályba kell könyvelni? Magát a szállásköltséget cégünk reprezentációs költségként kezeli. A megfizetett idegenforgalmi adó az igénybe vett szolgáltatás azaz a szállásköltség bekerülési értékének a része, így az a szállásköltséggel azonosan kerül elszámolásra. Pályázati támogatás visszafizetése Társaságunk tárgyi eszközök (szerszámok) vásárlására visszafizetés nélküli pályázati támogatást kapott ben a céget megvásárolta egy belga cégcsoport. Ennek következtében a MAG szerint a vállalat kisvállalkozói státusza megváltozott nagyvállalatira. Ezért a kapott támogatás összegét vagy egy részét határozat híján ezt még nem tudjuk pontosan valószínű vissza kell fizetnünk. A támogatás beérkezését rendkívüli bevételként kezeltük majd halasztott bevételbe soroltuk át az összeget. Az évek folyamán a szerszámok értékcsökkenésének megfelelő öszszeget a halasztott bevételből átvezettünk az egyéb bevételbe, miután erre a Számviteli törvény lehetőséget adott. Az lenne a kérdésem, hogy amennyiben ténylegesen vissza kell fizetnünk a pályázat összegét és a hozzá kapcsolódó kamatot, akkor ezen összegeket a rendkívüli vagy az egyéb ráfordítások között kell kimutatnom? Azt tudom, hogy a Számviteli törvény nevesíti, hogy a visszafizetett támogatást a rendkívüli ráfordítások között kell elszámolni, de mivel közben változott a feloldás lehetősége, ezért nem tudom, mi a helyes megoldás? A kamatot is a visszafizetett támogatás minősítésével kezelem, tehát ha a visszafizetés rendkívüli ráfordítás, akkor a kamat is az? Ha egyéb ráfordítás, akkor a kamat is az? A kapott fejlesztési támogatás feloldásában ad csak a Számviteli törvény olyan lehetőséget, hogy azt az egyéb bevételek közé is fel lehet oldani, ha az eszközből adódó költség-ráfordítás is az üzemi eredményben jelenik meg [Számviteli törvény 86. -ának (5) bekezdése]. A kapott fejlesztési támogatás visszafizetésénél a számviteli törvény nem ad választási lehetőséget, így a 86. (7) bekezdés d) pontjának az előírása alapján a visszafizetett összeget rendkívüli ráfordításként kell elszámolni. A visszafizetéssel egyidejűleg a halasztott bevételek között lévő, még fel nem használt támogatást is fel kell oldani a rendkívüli bevételekkel szemben [Számviteli törvény 45. -ának (2) bekezdése]. A fizetendő kamat tartalmában pénzeszköz végleges átadásának tekintendő, így azt is rendkívüli ráfordításként indokolt elszámolni. Késedelmi kamat felszámolása A szállítónak a késedelmi kamat felszámítása minden esetben kötelező-e? Van-e értékhatár a késedelmi kamat felszámolásánál, például ha 1000 Ft-tal tartozik valaki, akkor is fel kell számolni a késedelmi kamatot? A behajtási költségátalányt kötelező-e felszámolni minden esetben, ami 40 Euró alkalmanként, például, ha egy forint késedelemben van a szállító, akkor is fel kell számolni ezt a 40 Eurót? A behajtási költség átalány számlánként esedékes vagy szállítónként? A Ptk. 301/A. -a (2) bekezdésének az előírása szerint gazdálkodó szervezetek esetén a késedelmi kamatot kizáró szerződés semmis, kivéve, ha a kötelezett késedelme esetére kötbér fizetésére köteles. Így a késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat a Ptk. szerinti mértékkel jegybanki alapkamat + 8% jár. A Ptk. hivatkozott előírása nem tesz különbséget, hogy mekkora összeggel tartozik a kötelezett, így, ha 1000 Ft-ot fizet ki késedelmesen, akkor az 1000 Ft után a késedelmes napokra jár a késedelmi kamat. A Ptk. 301/A. -a 7

8 (3) bekezdésének az előírása szerint gazdálkodó szervezetek esetén a 40 eurós költségátalány fizetését kizáró szerződés is semmis. A 40 eurós behajtási költség átalány is független a követelés összegétől, de a késedelmi kamattal ellentétben a késedelem napjainak számától is. A késedelem ténye akár 1 nap is önmagában megalapozza a 40 eurós költségátalány fizetését. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a költségátalány fizetéséből adódó követelés-tartozás a késedelem napjával annak terhelésétől függetlenül és az alapkövetelés fizetésétől függetlenül beáll, azt mind a két félnek könyvelnie kellene (a követelést a 0. számlaosztályban, a tartozást egyéb ráfordításként és kötelezettségként elszámolva). A 40 eurós költségátalány a szerződés szerinti teljesítésből adódó követeléshez kapcsolódik, ebből adódóan számlánként jár, fizetendő (nem lehet egy vevőt, egy szállítót összevontan kezelni). Mivel mind a késedelmi kamat amit a költségtérítési átalánnyal ellentétben a követelés kifizetésekor lehet csak összegszerűen megállapítani, mind a költségtérítési átalány jár, ha ezeket nem kívánják még sem kifizettetni, akkor meg lehet állapodni a követelés-tartozás elengedéséről. Ebben az esetben elengedett követelésként tartozásként kerülnek ki a könyvekből. Ha nincs az elengedésről megállapodás, de elévülési időig sem történik meg a pénzügyi rendezés, akkor elévült követelésként-kötelezettségként kell a könyvekből kivezetni. A számviteli törvény 3. -a (4) bekezdés 10/e. pontja azonban ismeri a követelés költség-haszon elv szerinti leírását is, ebben az esetben a követelés behajthatatlan követelésként kerül kivezetésre. Pénzmozgás szabályszerű bizonylatolása Az alábbi két kérdéssel kapcsolatban szeretnék tájékoztatást kérni: Az egyik kft. esetében egy kölcsönszerződés alapján a pénztárba történő befizetésről szóló bevételi pénztárnyugtát és a kifizetéséről készült kiadási pénztárnyugtát a befizető illetve a felvevő nem írta alá. Ezeket a pénztárnyugtákat lekönyveltük aláírás nélkül. Milyen szankcióra számíthatunk, ha ezt a hiányosságot a NAV feltárja? Milyen mentséget hozhatunk fel? A kft.-k házi pénztárának könyvelésénél, ahol nincs pénztáros, a készpénzt az ügyvezető tulajdonos kezeli. Két alapvető problémával találkozom: a házipénztár a leadott bizonylatok könyvelésekor vagy pénztárhiányt mutat, vagy jelentős pénztöbbletet. Könyvelőként milyen megoldás fogadható el erre a helyzetre, amely etikus és jogszerű is? 1.) A könyvelő csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján könyvelhet, ami magában foglalja azt is, hogy a bizonylatnak a gazdasági eseményt dokumentálnia kell. (Megjegyzem: a Számviteli törvény nem követeli meg a bevételi és a kiadási pénztárbizonylat használatát, ezt azonban a vállalkozás pénzkezelési szabályzatában saját maga számára előírhatja.) A Számviteli törvény a (2) bekezdése tartalmazza azt a követelményt, hogy a bizonylatnak az adott gazdasági eseményre vonatkozó adatokat a valóságnak megfelelően kell tartalmaznia. Ezen követelményből következik, hogy egyrészt aláírt kölcsönszerződésnek lennie kell, másrészt az ehhez kapcsolódó pénzmozgást is szabályszerű bizonylattal kell dokumentálni. Amenynyiben a pénzmozgást egyéb dokumentum (pl. maga a kölcsönszerződés, átvételi elismervény stb.) hitelt érdemlően nem támasztja alá, akkor a bevételi és kiadási pénztárbizonylatok a befizető és a pénz átvevő aláírása nélkül nem dokumentálják a pénzmozgást, azok fiktív bizonylatok. Ha ezek mégis könyvelésre kerülnek, akkor a könyvelő fiktív ügyleteket könyvel (semmisem dokumentálja a kölcsönnyújtást, hogy az a valóságban megtörtént), ezzel a számviteli fegyelmet sérti meg. Mentséget erre a könyvelő nem tud felhozni. 2.) A házipénztárban lévő pénzállományért a pénzkezelő és nem a könyvelő felel. Így ha a házipénztárban a vállalkozás számviteli politikában meghatározott napi készpénz-záróállományt meghaladóan van készpénz, annak felelőssége a kérdésben szereplő pénzkezelőt (ügyvezetőt) terheli. A könyvelő az ügyfél figyelmét felhívhatja, hogy ennek milyen következményei lehetnek, de a következményekért nem a könyvelő a felelős. Nem létező pénzből nem lehet kifizetést teljesíteni, az szintén fiktív gazdasági esemény, így a pénztárhiány (negatív pénztár egyenleg) nem értelmezhető. A készpénzért történő beszerzéseket természetesen el kell szá- 8

9 molni, de a valós gazdasági esemény az, hogy a vállalkozás helyett a pénzkezelő (ügyvezető) fizetett. Ennek megfelelően a készpénzes számlákat a 479-es számlán mint az ügyvezetővel szembeni kötelezettséget kellene kimutatni, és a vállalkozás majd ezt a kötelezettséget teljesíti később, amikor a házipénztárban meglesz ennek a készpénzfedezete. Költségek ellentételezésére igényelt támogatás Az alábbi jogszabályok alapján költségek ellentételezésére kapott támogatások elszámolására a Számviteli törvény 77. -ának mely rendelkezését kell alkalmazni? 1.) évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről: Az Országgyűlés annak érdekében, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint az Európai Halászati Alapból, továbbá a tagállami hatáskörben nyújtott mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatások nemzeti végrehajtásával összefüggő alapelveket, továbbá egységes intézményi, információs és eljárási kereteket megállapítsa, a következő törvényt alkotja: ( ) 2.) 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 3.) 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól 4.) A területalapú támogatásra a 77. (2) pontja alkalmazandó? Kérdésem, hogy a magyar támogatások nemzeti végrehajtásával összefüggő alapelvek, továbbá az egységes intézményi, információs és eljárási kereteket megállapítására vonatkozó rendelkezések megalapozzák-e a jogszabály alapján folyósított támogatást? A kérdésben hivatkozott jogszabályok alapján költségek ellentételezésére igényelt támogatásokra a számviteli törvény 77. -a (3) bekezdésének b) pontja vonatkozik, azaz ezeket a támogatásokat nem pénzbefolyáskor kell elszámolni. A 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet 8. (1) bekezdésének, valamint a 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet 7. -a (5) bekezdésének az előírása szerint a kérelmek elbírálása rangsorolással történik. Így, ha az igénylési kérelmet beadják és ez alapján az MVH határozata a megítélt támogatás tekintetében mérlegkészítési időpontjáig rendelkezésre áll, akkor a járó támogatást a határozat alapján egyéb bevételként el kell számolni. A területalapú támogatásokra is a Számviteli törvény 77. -a (3) bekezdés b) pontját kell alkalmazni, azaz ha mérlegkészítés időpontjáig az MVH határozat megvan az előző üzleti évhez kapcsolódóan, akkor azt megelőző üzleti évre egyéb bevételként el kell számolni (ez is jogszabály által meghatározott szervezettől igényelt támogatásnak minősül). Végleges vagyonmérleg és a végleges vagyonleltár Adott egy átalakult szövetkezet, melynek a cégbíróság a zrt.-vé történő átalakulását január 20-án jegyezte be. Az elkészített végleges vagyonmérlegeket a számviteli törvény előírásai szerint letétbe kell helyezni. Az a kérdésünk, hogy ennek a letétbe helyezésnek milyen módon tehetünk eleget? Papíralapon küldjük meg a cégbíróságnak, vagy töltsük fel az IRM honlapjára? Másik kérdésünk, hogy a bejegyzés napjára, tehát január 20-ára készített számviteli beszámolót mely a végleges vagyonmérleg alapja is letétbe kell helyezni illetve közzé kell tenni? A Számviteli törvény a (1) bekezdésének előírása szerint mind az átalakuló szövetkezet, mind az átalakulással létrejött zrt. végleges vagyonmérlegét és a végleges vagyonleltárát a cégbíróságnál 9

10 kell letétbe helyezni. Ezen előírásból következően a végleges vagyonmérleget, vagyonleltárt nem kell közzétenni (nem kell az IRM honlapjára feltölteni). A cégbíróság felé a végleges vagyonmérlegeket és a végleges vagyonleltárakat elektronikus úton kell beküldeni (ügyvéd által). A május 20- ára készített éves beszámolót mint üzleti évet záró beszámolót ami a végleges vagyonmérlegek és vagyonleltárak alapja viszont a számviteli törvény a (7) bekezdésének az előírása szerint a cégszolgálathoz történő elektronikus beküldéssel letétbe kell helyezni, közzé kell tenni (az IRM holnapjára fel kell tölteni). A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) a (2) bekezdésének előírása szerint az üzletrész kft. általi megvásárlásához kapcsolódóan valóban kellett közbenső mérleget készíteni, mert bizonyítani kellett, hogy az üzletrész visszavásárlási értékére megvan a fedezet az eredménytartalékban és a mérleg szerinti eredményben (az éves beszámoló csak a mérlegfordulónapot követő hat hónapig jó ennek dokumentálására, amit a kérdésben leírt időpont alapján már nem lehetett használni). A Gt a (1) bekezdésének az előírása alapján csak a jegyzett tőke jegyzett tőkén felüli saját tőkéből (tőketartalékból, eredménytartalékból) történő emelése esetén ír elő közbenső mérlegkészítési kötelezettséget (azonban az éves beszámolóra vonatkozó, előbb hivatkozott hat hónapos szabály azonban itt is megvan), mert ebben az esetben is bizonyítani kell, hogy a tőketartalékban, eredménytartalékban van szabad fedezet a jegyzett tőke emelésére. A Gt. a jegyzett tőke leszállításához kapcsolódóan azonban nem tartalmaz olyan előírást, mely szerint az üzletrész bevonásához közbenső mérleget kellene készíteni (ebben az esetben nem értelmezhető a saját tőke tekintetében a fedezetvizsgálat, ezért nem ír elő a Gt. közbenső mérlegkészítési kötelezettséget). A Gt ának az előírása alapján a jegyzett tőke leszállításához kapcsolódóan a hitelezők biztosítékra tarthatnak igényt. Közbenső mérlegkészítési kötelezettség Egy kft. üzletrész-tulajdonosa elhalálozott. A tulajdonosok úgy döntöttek, hogy a kft. az örökösöktől a augusztus.31-ei közbenső mérleg alapján viszszavásárolja az üzletrészeket. A kifizetés 2013 decemberében megtörtént. Most 2014-ben a kft. a visszavásárolt üzletrésszel le akarja szállítani a jegyzett tőkét. Erre vonatkozik-e a közbenső mérlegkészítési kötelezettség? In-house szeminárium! Ha szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról az adó- és számviteli törvények elismert szakértőitől? Jelentkezzen az címen, a témakör vagy akár az előadó megnevezésével, és kérjen ajánlatot kihelyezett előadás megtartására! E-számvitel című szakmai folyóiratunkban közzétett jogi szakcikkek és az egyes esetekre, kérdésekre adott válaszok Olvasóink adózási, számviteli tájékoztatásában kívánnak segíteni. A kérdésekre adott válaszok szerzőnknek a rendelkezésre álló információk alapján kialakított egyéni szakmai véleményét tükrözik. A teljes tényállás ismeretében személyesen nyújtandó jogi tanácsadás eltérő szakmai véleményhez vezethet, ezért az értelmezésbeli különbözőségekért Kiadónk felelősséget nem vállal. E-számvitel VI évfolyam második szám, február Kiadja a Fórum Média Kiadó Kft Bp. Váci út 91/a Tel.: Fax: Felelős kiadó: Győrfi Nóra, ügyvezető igazgató Termékmenedzser: Szabó Attila HU ISSN Előfizethető a kiadónál. Hirdetések felvétele: Tel.: , Fax: , Internet: Nyomdai kivitelezés: Prime Rate Kft.

Számviteli törvény című előadás

Számviteli törvény című előadás Számviteli törvény 2014. című előadás Előadó: Botka Erika okleveles könyvvizsgáló, MSZSZE főtitkára Főbb témakörök: 2013. évközi törvény változások Kapcsolt vállalkozások Végelszámolás Devizás ügyletek

Részletesebben

A saját tőke számvitele

A saját tőke számvitele A saját tőke számvitele című előadás Előadó: Botka Erika okl. könyvvizsgáló, MSZSZE főtitkár Főbb témakörök: Jegyzet tőke Tőketartalék Lekötött tartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Értékelési

Részletesebben

Számviteli aktualitások 2015. Vállalkozási szakterület

Számviteli aktualitások 2015. Vállalkozási szakterület (számviteli témakör) Forrás Akadémia GriffSoft Informatikai Zrt. 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71. Telefon: +36-1/450-2200, +36-62/549-100 Fax: +36-1/239-0056, +36-62/401-417 Web: www.griffsoft.hu

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Behajtási költségátalány könyvvizsgálói szemmel

Behajtási költségátalány könyvvizsgálói szemmel BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelő KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.uw.hu Behajtási költségátalány könyvvizsgálói

Részletesebben

A kapcsolt vállalkozásokat érinti: ha nem kívánják a Tao. tv. előírásai szerint az adózás előtti eredményt módosítani a különbözettel módosíthatják

A kapcsolt vállalkozásokat érinti: ha nem kívánják a Tao. tv. előírásai szerint az adózás előtti eredményt módosítani a különbözettel módosíthatják A kapcsolt vállalkozásokat érinti: ha nem kívánják a Tao. tv. előírásai szerint az adózás előtti eredményt módosítani a különbözettel módosíthatják az ügylet eredeti ellenértékét = a beszerzési értéket

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 2012. február 15. Pécs ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Megnevezések pontosítása nemzetiségek miatt 1, 7 nemzeti vagyon 24 (1) Elemi

Részletesebben

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok Pénzügy Bemutatkozás Az OFA Kooperáció program pénzügyi szakértője vagyok. Végzettségemet tekintve gazdasági mérnök és mérlegképes könyvelő. Ezen kívül 2003-ban a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

2. Eredménykimutatás egyéb bevétel, egyéb ráfordítás

2. Eredménykimutatás egyéb bevétel, egyéb ráfordítás 4.. Eredménytartalék 4.. Lekötött tartalék 40.000.000 1 Beruházás 4.. Kötelezettség 40.000.000 A költségnemek, egyéb bevételek és ráfordítások 2015. évi gyakorlati kérdései 2. Eredménykimutatás egyéb bevétel,

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév Elméleti kérdések 1. A 3171 A Külföldi vevő számla egyenlege 100e DEV 200 Ft/DEV árfolyamon,

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

1. feladat. Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Mérlegfőösszeg. Mérlegfőösszeg. változatlan, eszközök összetétel változik

1. feladat. Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Mérlegfőösszeg. Mérlegfőösszeg. változatlan, eszközök összetétel változik 1. feladat Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Gazdasági esemény Mérlegfőösszeg nő Mérlegfőösszeg csökken Mérlegfőösszeg változatlan, eszközök összetétel változik Mérlegfőösszeg változatlan, források

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam BA Név:

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1031 Budapest, Váci Mihály tér 1. Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz 1 I. Általános rész A társaság bemutatása Cég rövid neve Rendszervíz Plusz Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Cég teljes neve

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL

SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL A PÉNZMOSÁS ÉS TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL CÉGNÉV: KOZMA ÉS TÁRSA KFT. SZÉKHELY: 2536 NYERGESÚJFALU, AKÁCFA U. 8. ADÓSZÁM: 11799182-2-11 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 11-09-007053

Részletesebben

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Előadó: Vadász Iván Budapest, 2016. november 18. Tartalom: Ingyenesség fogalma Számviteli változások Időbeli elhatárolások Térítés nélkül átadott eszközök Tartozásátvállalás

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: /2015. MK/HU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. március 17. 08 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és fm.

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Számviteli változások 2014. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló

Számviteli változások 2014. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Számviteli változások 2014 Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Releváns jogszabályok egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló 2013.

Részletesebben

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET 8800 NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a 2000. C. számú törvénnyel módosított változata 2001. január 01-től hatályos, ennek megfelelően az Egyesület

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Számviteli törvény módosítása

Számviteli törvény módosítása Dr. Gróf Gabriella Évközi módosítás: 2012. évi CXLVI. törvény 2012. évi CLXXVIII. törvény Szabályok hatályba lépése 2013. 01, 01., de a rendelkezések jelentős része 2012-re is alkalmazható Mikrogazdálkodói

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Számviteli törvény 2008. évi módosítása

Számviteli törvény 2008. évi módosítása Számviteli törvény 2008. évi módosítása Szt. módosítás helye Egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi tv. A 2009. évi költségvetést megalapozó egyes tvek módosításáról szóló 2008. évi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület május 24-én 14 órától tartandó rendes ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület május 24-én 14 órától tartandó rendes ülésére E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2011. május 24-én 14 órától tartandó rendes ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 246/2002. (XII. 23.)

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

BUK 15EB-02 ELEKTRONIKUS ŰRLAP

BUK 15EB-02 ELEKTRONIKUS ŰRLAP BUK 15EB-02 ELEKTRONIKUS ŰRLAP BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA 1998. évi XI. törvény 68. (8)-(10) Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni:

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni: H I R D E T M É N Y A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről szóló átláthatósági

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15 1. FEJEZET / BEVEZETÉS 11 2. FEJEZET / ÁLLOMÁNYBAVÉTELI ÉRTÉKEK 13 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok 13 2.2 A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek 15 2.2.1 Az eszközök bekerülési értéke 15

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI ELSZÁMOLÁSÚ ÜGYLETEK SZÁMLÁZÁSÁNAK 2015. JÚLIUS 01-TŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI ELSZÁMOLÁSÚ ÜGYLETEK SZÁMLÁZÁSÁNAK 2015. JÚLIUS 01-TŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSÁRÓL BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelő KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: konyvvizsgalat@barama.hu Honlap: www.barama.hu TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rivalda Stúdió Közh.Nonp. Kft 1055 Budapest Stollár Béla utca 12/C KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31. A beszámoló

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. 2013.03.25. 19:43:03 Pénznem: HUF. Honvédség és Társadalom Baráti Kör Szfvár 18484126-1-07

Főkönyvi kivonat. 2013.03.25. 19:43:03 Pénznem: HUF. Honvédség és Társadalom Baráti Kör Szfvár 18484126-1-07 Honvédség és Társadalom Baráti Kör Szfvár 18484126-1-07 Főkönyvi kivonat 2013.03.25. 19:43:03 Pénznem: HUF Szűkítési feltételek: 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 39 428 431 0 39 428 431 1 149 437 39 428 431 1 149

Részletesebben

Gólem Színház Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2014. december 31.-i fordulónappal elkészített egyszerűsített éves beszámolójához Budapest, 2015. június 01. I. Általános kiegészítések 1.) Szervezet

Részletesebben

A Ptk július 1-jétől bevezette a behajtási költségátalányt, mint önálló jogcímet, amelyet a vállalkozások jogosultak felszámolni egymásnak.

A Ptk július 1-jétől bevezette a behajtási költségátalányt, mint önálló jogcímet, amelyet a vállalkozások jogosultak felszámolni egymásnak. 40 EUR Behatási költségátalány A 2014. év zárásakor a behajtási költségátalányt rendezni kell! Ez csak a könyvelő és az ügyvezető együttműködésével lehetséges. Ezért kérem, ezt a hírlevelet az ügyvezetés

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-11/2016. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2016. február 17. 15.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

Devizás ügyletek a. számvitelben

Devizás ügyletek a. számvitelben Devizás ügyletek a Devizás tételek számviteli kezelése számvitelben Devizás tételek számviteli kezelése Mérleghez kapcsolódó Eszközök Pénzeszközök Követelések Értékpapírok és részesedések Devizában adott

Részletesebben

BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1

BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1 BIZONYLAT Rezsabek Angéla 1 A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata Számviteli bizonylat Számla Rezsabek Angéla 2 Számviteli bizonylat kötelező tartalmi előírása Mikor kell bizonylatot kiállítani?

Részletesebben

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások beruházási hitel igényléséhez

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások beruházási hitel igényléséhez 1 A hiteligénylő megnevezése: 2 Székhelye: Telephelye(i: Telefon: 3 A társaságot jegyzők neve(i: 4 Tevékenység kezdete: 5 Társasági szerződés kelte Cégbejegyzés dátuma: Cégbejegyzés száma: Hiteligénylő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

SZERZŐDÉS. cég:. Székhely: (a továbbiakban: Társaság )

SZERZŐDÉS. cég:. Székhely: (a továbbiakban: Társaság ) SZERZŐDÉS amely létrejött a és cég:. Cg:. Székhely: (a továbbiakban: Társaság ) Ungváriné Fenyves Beáta ( szül: Heves, 1961.03.22,an: Vona Veronika) 3360 Heves, Brassói út 36. (a továbbiakban: Könyvvizsgáló

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

A SZÁMVITEL ÉS KÖNYVVIZSGÁLAT AKTUÁLIS KÉRDÉSEI. Pankucsi Zoltán Nemzetgazdasági Minisztérium

A SZÁMVITEL ÉS KÖNYVVIZSGÁLAT AKTUÁLIS KÉRDÉSEI. Pankucsi Zoltán Nemzetgazdasági Minisztérium A SZÁMVITEL ÉS KÖNYVVIZSGÁLAT AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Pankucsi Zoltán Nemzetgazdasági Minisztérium A MÓDOSÍTÓ TÖRVÉNYEK Munkahelyvédelmi akcióterv (2012. évi CXLVI. törvény) Egyes adótörvények és azzal összefüggő

Részletesebben

Az AXA Bank Zrt.-nél felvehető lakásfelújítási kölcsönök különös feltételei

Az AXA Bank Zrt.-nél felvehető lakásfelújítási kölcsönök különös feltételei Cégnév: AXA Kereskedelmi Bank Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. Telefon: +36 1 465 65 65 +36 1 801 35 65 Fax: +36 1 465 65 99 Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44

Részletesebben

A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai

A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai Szűcs József főosztályvezető-helyettes dátum Az előadás rövid tartalma Minden pénztártípust érintő változás Nyugdíjpénztárakat érintő változás Önkéntes

Részletesebben

OTTHONOM lakáscélú hitel

OTTHONOM lakáscélú hitel Érvényes: 2017. március 01-től visszavonásig A kölcsön kamatlába Rendelkezésre tartási díj 8 Szerződéskötési díj Folyósítási díj 3 Teljes hiteldíj mutató (THM) 2 Elő-, végtörlesztés díja Értékbecslés /

Részletesebben

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani.

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani. HIRDETMÉNY A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről 2013. november 01 A Sberbank Magyarország Zrt.

Részletesebben

Főkönyvi kivonat Év: 2010; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: -

Főkönyvi kivonat Év: 2010; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - Év: 2010; főkönyvi intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - 1131 Licencek 59 467,00 0,00 59 467,00 1141 Szoftverek 160 200,00 0,00 160 200,00

Részletesebben

Napló S.sz. Napló T K Szöveg Érték T Érték K 1.

Napló S.sz. Napló T K Szöveg Érték T Érték K 1. Mintapéldák 1. Állapítsa meg és jelölje X-el, hogy a felsorolt fogalmak hová tartoznak! Megnevezés 1. Bankszámlán 2 évre lekötött betét 2. Eladásra vásárolt kötvény 3. Bértartozás 4. Készpénz 5. Adótartozás

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Cg.: 01-10-041206;

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap - bizonylatösszesítő Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint!

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap - bizonylatösszesítő Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint! D0034-02 Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap - bizonylatösszesítő iratazonosítója 2 Név, dátum, aláírások Kitöltés dátuma Ügyfél aláirása Könyvvezetésért felelős személy Név Aláírása Azonosítója 3

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben