A mai magyar deviáns ifjúsági csoportok bemutatása négy magyar film segítségével

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A mai magyar deviáns ifjúsági csoportok bemutatása négy magyar film segítségével"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Médiamenedzsment szakirány A mai magyar deviáns ifjúsági csoportok bemutatása négy magyar film segítségével Budapest, 2009 Készítette: Rajtik Tímea

2 2

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS A KULTÚRA A kultúra fogalma A kultúra modelljei A Goldman-féle jéghegy modell Geert Hofstede hagyma modellje Az ifjúsági kultúrák, szubkultúrák A szubkultúra Az ellenkultúra A SZTEREOTÍPIA ÉS AZ ELŐÍTÉLET A sztereotípia A sztereotípia és az előítélet Az előítélet A DEVIANCIA Normák és szankciók IFJÚSÁGI DEVIÁNS SZUBKULTÚRÁK MAGYARORSZÁGON A zenei alapon szerveződő (deviáns) szubkultúrák Skinhead Hippi Punk Rocker, metálos Alteros, indie Dark, gót Emós Rapper (deszkás, breaker) Diszkós FILMELEMZÉSEK Papírrepülők A film háttere, alkotói A film története A film dimenziói Csoportok, szubkultúrák Szezon A film háttere, alkotói A film története A film dimenziói Csoportok, szubkultúrák

4 6. 3 Kontroll A film háttere, alkotói A film története A film dimenziói Csoportok, szubkultúrák és fél randi A film háttere, alkotói A film története A film dimenziói Csoportok, szubkultúrák ÖSSZEGZÉS...59 MELLÉKLETEK...62 IRODALOMJEGYZÉK

5 A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt életedben, hanem hogy mennyi élet volt éveidben. /Abraham Lincoln/ 1. BEVEZETÉS A dolgozatomban be szeretném mutatni a mai magyar fiatalokra jellemző szubkultúrákat. Mindezt a teljesség igénye nélkül kell tennem, tekintve a szubkultúra szó jelentése többrétegű és összetett mivoltát. Ezt a témát azért tartom fontosnak, mert egy olyan jelenségről van szó, aminek egészen idáig csak kevés szakirodalma született, kevesen foglalkoztak a kérdéskörrel. Fontos megemlíteni, hogy folyton változik a fiatalok mentalitása, újabb és újabb generációk nőnek fel, ezért a dolgozatom maximum arra törekedhet, hogy egy pillanatképet alkosson a mai magyar ifjúsági (esetenként deviáns) szubkultúrákról, csoportokról. Továbbá fontos megemlítenem, hogy nem a magyar fiatalokat kívánom jellemezni egészében, hanem különbséget teszek az ún. mainstream és a underground ifjúsági kultúrák között. Alapvetően azt kívántam vizsgálni a szakdolgozatomban, hogy hogyan jelennek meg a fiatalok gyakran deviánsnak nevezett szubkultúrái a médiában. Sajnos a média szintén nagyon tág fogalomnak bizonyult, ezért lekorlátoztam a mozifilmekre. Ezután arra gondoltam, hogy esetleg azokat a filmeket kéne megnézem, amelyek a témát közelről vizsgálják, és nagy valószínűséggel sikeresek voltak vagy lesznek. A kiválasztás során találtam a négy filmre, a Papírrepülők, a Szezon, a Kontroll és a 9 és fél randi című egész estés alkotásokra. A négy magyar nagyjátékfilm tökéletesnek bizonyult, hiszen hármat fiatal rendezők rendezték, akik ráadásul ismerik is egymást (például a Papírrepülők rendezője, Szabó Simon játszott az azóta már legendássá vált Török Ferenc filmben, a Moszkva térben.) 5

6 A négy film bemutatásával, leírásával és elemzésével közelebb kerülök ahhoz a kérdéshez, hogy hogyan ábrázolják, hogyan mutatják be a filmek a szubkultúrákat. Vajon a valóságot tükrözik? A négy film összehasonlítását is megkísérlem ezután. Vajon a szubkultúrák bizonyos elemeikben hasonlítanak egymásra? A fiatalokra mindig is hatással voltak az új trendek, a divat és a zene. A filmek jól visszaadják a hangulatot, élet érzést, amit a fiatalok éreznek. A zene, divat mennyiben befolyásolja a gondolkodás módjukat? A dolgozatom első felében a szakirodalommal kívánok foglalkozni, fogalmat alkotni mindarról amiről írni szeretnék. Továbbá definiálni azokat a fogalmakat, amelyek szerepelnek a dolgozatban. A kultúrát, a kultúra modelljeit, magát az ifjúsági kultúrát, a szubkultúrát és ellenkultúrát, mint fogalmakat. Ezután az a sztereotípia és az előítélet fogalmakat határoznám meg. Majd a deviancia kérdéskörével foglalkoznék, és a norma fogalmával. A fogalmak tisztázása után bemutatnám az ifjúsági deviáns (zenei) szubkultúrákat, egyenként jellemezve, történetükkel, kialakulásukkal és stílusjegyeikkel együtt. A második részben pedig magáról a filmekről szeretnék írni. A négy filmet elemezni szeretném négy dimenzió szerint (kép, hang, kontaktus és ritmus szerint). Vajon megjelennek-e szubkultúrák a filmekben? Ha igen, hogyan? A film a valóságot mutatja be? Milyen képi eszközökkel és hangi hatásokkal jellemzik a tagokat? Azt kutatom tehát, hogy a két film hogyan mutatja be a szubkultúrákat, továbbá bizonyítást keresek arra, hogy maguk a csoportok alakítják ki a róluk kialakult sztereotípiákat. 6

7 2. A KULTÚRA A kultúra fogalma A kultúrának, mint fogalomnak rengeteg meghatározása született a múltban. Talán nincs még egy olyan fogalom, amelynek ennyi definíciója lenne. Kroeber és Kulckhohn 1952-es kutatásaikban több mint 100 definíciót meghatározást találtak rá. Mind a mai napig nem született egységes, mindenki által jóváhagyott meghatározása. Ez valószínűleg a kultúra többrétegűségéből adódik. Továbbá a különböző tudományok és kutatások más és más megközelítésből indulnak ki és emiatt a definíciók is eltérőek. Ezért ahelyett, hogy megpróbálnék egy definíciót alkotni jómagam, inkább kiemelnék pár szakértői megfogalmazást. Geert Hofstede szerint a kultúra a gondolkodás kollektív programozása, amely megkülönbözteti egy csoport vagy egy kategória tagjait másoktól a környezet változásaira adott emberi válaszokat befolyásoló közös jellemzők összessége. Kultúra mindaz, amit az emberek tesznek, gondolnak és amivel rendelkeznek, mint a társadalom tagjai. 1 Fons Trompenaars szerint a kultúra az a módszer, ahogyan az emberek egy csoportja megoldja a problémáit és eldönti dilemmáit majd ezek a problémák, amelyeket rendszeresen megoldanak, eltűnnek a tudatukból és alapvető feltételezéssé változnak, nyilvánvaló premisszává válnak. Ezek az alapvető feltételezések azután definiálnak fogalmakat, amelyeket a csoport tagjai ugyanúgy értelmeznek. 2 Kroeber és Kuckhohn definíciója szerint a kultúra explicit vagy implicit viselkedésmintákból áll, amelyeket szimbólumok közvetítenek. Ezek a szimbólumok a különböző embercsoportok kiemelkedő teljesítményei, magukban foglalják a művészeti termékeket is. A kultúra lényege a tradicionális (történelem során leszűrődött és május 1. 2 Uo május 1. 7

8 kiválasztott) gondolatokból, ötletekből áll és főként a hozzájuk tapadó értékekből. A kultúra rendszereket egyrészt tekinthetjük a cselekvés termékeinek, másrészt a jövőbeli cselekedetek feltétel rendszerének A kultúra modelljei Most, hogy bemutattam a kultúra főbb meghatározásait, a kultúráról szóló elméletekből mutatnék be egy párat. Az első Goldman jégyhegy modellje, a második pedig Geert Hofstede hagyma modellje. Ezek jól szemlélteik az egyén tudatos és tudat alatti gondolkodásmódját a saját és az attól eltérő kultúrákról A Goldman-féle jéghegy modell 1. ábra Goldman jégyhegy modellje 4 Ebben a modellben azt láthatjuk, hogy a jéghegy víz alatti része a kultúra azon területeit tartalmazza, amelyek nagyrészt nem tudatosak, de hatással vannak a gondolkodásunkra. Ezek nagyon fontosak és értékek, feltételezések, gondolkodási mintáink tartoznak ide. Igen 3 Uo május 3. 8

9 nagy területet fed le ez a rész, ezek mélyen vannak rögzítve az egyén gondolkodásában és a szocializáció során vésődik be a tudatalattijába. Nem tudatos, tehát az egyén csak akkor érzékelheti, amikor szembesül egy tőle különböző kultúrával. Ilyenkor is csak azt érzékeli, hogy valamiért máshogyan gondolkodik, mint az adott kultúra tagjai. A víz felszínén, a jégyhegy csúcsán pedig a nyelv, viselkedés, illem és hagyományok külső megnyilvánulásait láthatjuk. Ezek tudatosan befolyásolhatók, tanulhatók, pl. az egyén idegen környezetben bizonyos idő alatt el tudja sajátítani őket. Ezek látható különbségek, és a tudósok számára könnyen megfigyelhető, regisztrálható jelenségek Geert Hofstede hagyma modellje 2. ábra Hofstede hagyma modellje 5 A felső réteg tartalmazza a szimbólumokat, amelyek az adott kultúra tagjainak különleges, sajátos jelentésssel bírnak. A második rétegbe tartoznak azok a hősök (pl. mesehősök) május május 2. 9

10 akik az adott ország kultúrájában pozitív szerepet töltenek be, pozitív sajátosságaik vannak. A harmadik réteg a rítusoké. Ezek főleg viselkedési formák, rítusok, olyan szokások amelyeket ajánlatos betartani (pl. illemszabályok). A negyedik, egyben legbelső rész tartalmazza azokat az értékeket, amelyeket mi, egyének jónak vagy rossznak tartunk. Ezt egy kívülálló nem nagyon veheti észre Az ifjúsági kultúrák, szubkultúrák Az ifjúsági kultúra legjellemzőbb jegyei az életmódban, kapcsolatokban, kulturális fogyasztásban nyilvánulnak meg: a zenében és öltözködésben különböző divatok és ízlési áramlatok formájában, a kapcsolatok terén a baráti és kortárscsoporti kapcsolatok fontosabbá válásában a családi kapcsolatokkal szemben, a szabadidő jelentőségének megnövekedésében a munkával szemben, a felnőtt értékkel szembeni különállásban és az életstílus individuális megtapasztalásában, szabadidő-tevékenységekben és ízlésben. 7 Az ifjúság kultúrája nagyon sokszínű, és egyáltalán nem uniformizálódott. Különbségek figyelhetőek meg az eltérő ifjúsági csoportok között is. Az, hogy manapság nagyon sokféle stílus közül válogathatnak a fiatalok, részben a tömegkommunikáció hatásának tudható be. Új és új piacot képes létrehozni a média a kulturális termékek között, és van, hogy a célcsoportjukat fiatalok képezik május május 1. 10

11 2. 4. A szubkultúra Albert K. Cohen vezette be a szubkultúra fogalmát a szociológia világába a Delinquent Boys: The Culture of the Gang című írásában. Dr. Dragan Koković szerint...a szubkultúra nincs elszigetelve az univerzális és uralkodó kultúrához mérten, csak bizonyos mértékben behatárolt. Ebben az értelemben úgy lehet definiálni, mint értékek, szabályok, normák és viselkedési formák összességét, amelyeket az egyes csoportok tagjai elsajátítanak, preferálnak, tisztelnek, hangoztatnak és melyeknek serkentik a fejlődését. 8 Andorka Rudolf definíciója szerint a szubkultúra a társadalom többségének kultúrájától eltérő kultúra. [...] Több kultúrának egy társadalmon belüli együttlélését nevezik kulturális pluralizmusnak, az ilyen társadalmat pedig multikulturális társadalomnak. 9 Ez a definíció sajnos még önmagában nem elég a szubkultúrák meghatározásához. Szubkultúrák sajátos életvitelt jelentenek, meghatározóak az értékek, a normák. Eltérő értékrend határolja el a tagokat az uralkodó kultúrától. A tagok nem vetik meg az anyakultúrát (ami esetünkben a normát jelentő többség kultúrája), nem helyezkednek szembe vele, hanem bizonyos értékek köré szerveződnek. A szubkultúrák tagjai általában felismerhetőek, hiszen szembehelyezkednek a normával, ellenállásuk gyakran szimbolikus formát is ölt. Ezt fejezi ki az öltözködési stílusuk, zenei ízlésük és a különböző stílusú szlengek használata. A szubkultúrák továbbá szerepet játszanak az egyén identitás keresésében is, a másodlagos szocializáció során. A szubkultúrák tagjai gyakran fiatalok. Hogy miért is van ez? A kamaszok természetes viselkedésmódja a lázadás. A lázadás szülők, iskola (kötelezettségek) ellen. Ennek kifejezésére gyakran máshogy öltözködnek, disszonáns zenét hallgatnak... Sokan csapódnak a vérmérsékletükhöz megfelelő szubkultúrákhoz, mert úgy érzik bizonyos szubkultúrákban megtalálják önmagukat, az identitásukat és hozzájuk hasonló emberekkel április Andorka Rudolf: Bevezés a szociológiába 567. p. 11

12 találkozhatnak. Itt aztán szorosabb-lazább kapcsolatokat építenek ki. Rácz József rávilágít arra, hogy mitől kerülhet egy fiatal egy bizonyos szubkultúrába. Ennek három formája van. 10 Az első a szociális vákuum és fojtogató kontroll. A szociális vákuum akkor jelentkezik, amikor a fiatal kikerül az intézményrendszerből, magára marad. Tehát az intézményközi életterek ürességét jelenti. 11 Ebben a helyzetben a fiatal önállóan szocializálódik és általában ezt az állapotot valamilyen törés előzi meg az illető életében. A fojtogató kontroll alatt Rácz az államot érti, a kötelezettségek (pl. iskola, munkahely) fojtogató jelenlétét. Van olyan, aki a szubkultúrákba menekül ezek elől, mert úgy érzi hogy a kötelességek lekorlátozzák a szabadságában, csak minimális mozgásteret adva neki. A szubkultúra válaszreakció erre, mivel szabadságot ad neki A második az, amikor egy fiatal kirekesztődéssel és kivonulással kerül egy szubkultúrába. Az egyén itt kirekesztett helyzetben van, kortársai nem fogadják be. Erre az a válaszreakciója, hogy alternatív valóságot alakít ki magának. Ezek az alternatív minták már azelőtt jelen vannak az életében, hogy belépne az adott szubkultúrába. Ez a fajta út inkább az idősebb fiatalokra jellemző (értem ez alatt a 20-as éveikben járó fiatalokat). A harmadik, egyben utolsó módja, hogy egy fiatal szubkultúra tagjává váljon, az individualizáció és valahova tartozás útja. Ez a tipikus serdülőkori konfliktus, amikor az illető lázad a hagyomány ellen, és megoldásként választ egy szubkultúrát (egyéni lesz, megvalósítja önmagát, és közben tartozik is egy közösséghez). A szabadság érzése itt is megjelenik. Fontos itt megemlíteni még a divat befolyását a fiatalokra és a szubkultúráikra. A divatban általában van valamilyen deviancia, valamiféle különbözőség kifejezése az átlagostól. Egyrész kifejezi az individuumot, az egyén önmegvalósítását, önkifejezését és egyben a másságát is. A másság kifejezése különösen fontos szerepet tölt be a szubkultúrákban. Rácz könyvében itt hangzik el az egyik kulcsmondat, miszerint sok fiatalnak, akik egy bizonyos 10 Rácz József (1998): Ifjúsági (szub)kultúrák, intézmények, devianciák 59. p.-62. p. 11 Uo. 59. p. 12

13 szubkultúrát választanak fontos, hogy a társadalom többi tagja azonosítsa a kinézetüket a szubkultúrájukkal. 12 A fiatalkori szubkultúrákra három fő megközelítés létezik a szakirodalomban. Az első, a klasszikus megközelítés, ami szerint a szubkultúra tagok a társadalom alsó osztályaiból származnak. Ezek a fiatal emberek szembehelyezkednek a középosztály normáival és értékeivel, és ezt lázadással teszik. A társadalomban elfoglalt helyük miatt ezek a fiatalok egyértelműen tartanak egyes szubkultúrák felé, és ebben a folyamatban passzívan vesznek részt. 13 A második megközelítés szerint, ami az ún. új hullám névre hallgat, a tagok a társadalom perifériájára szorulnak, mintegy kirekesztődnek. Ők azonban nem lázadással fejezik ki másságukat, hanem egyes szubkultúrákba való tartozásuk által. Itt a tagság önkifejezést szolgál. A másság kifejezése az önazonosság és a személyes méltóság kialakítását célozza egy olyan társadalmi környezetben, amely ezt a fiataloktól a mindennapi életben megtagadja. A másság kifejezése a domináns szimbolikus rend hegemóniája ellen vívott harc, illetve a vele való egyezkedés folyamata. Ez a küzdelem szimobolikus A harmadik, egyben utolsó a posztmodern irányzat. A szubkultúra itt megtestesíti az értelmet, a jót az embertelen posztmodern világgal szemben, részben pedig az érthetetlen, meg nem érthető világban az értelem (jelentés) kis szigeteit alkotja. 15 Kijelenthetjük, hogy a szubkultúrák a társadalom színfoltjai és könnyen elkülöníthetőek az anyakultúrától avagy a domináns kultúrától. Megbontják a társadalom homogenitását, egyedileg kialakított, sajátos stílusukkal. Az új stílusok általában figyelemfelkeltőek, a társadalom többségéből nem tetszést, rosszallást váltanak ki leggyakrabban. Viselkedésükkel, megnyilvánulásaikkal megpróbálnak eltérni a normáktól. 12 Uo. 59. p. 13 Uo. 51.p.-53.p. 14 Uo. 53.p. 15 Uo. 53.p. 13

14 2. 5. Az ellenkultúra Az ellenkultúra a szubkultúrából származtatható, de nem azonos vele. E kettő az anyakultúrával együtt alkotja a szociokulturális rendszert. Az ellenkultúra fogalmát nem szabad összetéveszteni a szubkultúra fogalmával. A szubkultúra és az ellenkultúra közötti különbség, hogy az utóbbi képviselői nyíltan szembeszegülnek az uralkodó kultúrával, törekednek arra, hogy lerombolják azt és sajátjukat érvényre juttassák. Mégis, az ellenkultúra legjellegzetesebb vonása az a vágy, hogy a létező vagy uralkodó kultúrának alternatívája legyen. Azonban a teljességgel ellentétben a társadalmi életnek csak néhány aspektusát képes artikulálni, mert tekintettel a totalitásra képtelen kidolgozni saját alternatív gondolatmenetét. Nagyon gyakran az ellenkultúra az ún. szellemi kultúra (mondjuk a zene) territóriumára szorul május 2. 14

15 3. A SZTEREOTÍPIÁK ÉS AZ ELŐÍTÉLETEK A sztereotípia Csepeli György megfogalmazása szerint a sztereotípiák a különféle társadalmi nagycsoportokra jellemzőnek tartott tulajdonságokra utaló megállapítások, amelyek egyegy csoport viszonylatában nagyfokú közmegegyezésen alapulnak és időben meglehetősen szívósan fennállnak. 17 A sztereotípia felszínes véleményt fejez ki, mélyebb ismeretek nélkül és nem egyértelműen negatív, létezik pozitív sztereotípia is. Allport szerint a kedvező vagy kedvezőtlen tartalmától függetlenül a sztereotípia kategóriával társult túzláson alapuló nézet. Feladata a kategóriával kapcsolatos viselkedés igazolása (racionalizálása). 18 Allport szerint a sztereotípia lényege a kategorizáció, kategória alatt a mindennapos besorolásokat értett, ahogy embereket, eseményeket osztályozunk. Ennek a gondolatnak a továbbgondolása volt az információ-feldolgozási paradigma 19 - ami azt jelenti, hogy az evolúció során ahhoz, hogy az ember képes legyen kiszűrni az információtömegből a fontos információkat, osztályoznia, csoportosítania kellett őket. Így a kategorizáció leegyszerűsítette a környezet jeleit, és lehetővé tette a gyors információfeldolgozást. A sztereotipizálás szűk értelemben emberek csoportjaira vonatkozik, fizikai tulajdonságokat, viselkedésformákat emel ki A sztereotípia és előítélet A köznyelvben e kettő szinonimaként szolgál, de a szociálpszichológia megkülönbözteti a két fogalmat egymástól. A szakirodalom az előítéletet egyértelműen negatív attitűdnek írja le, míg a sztereotípia lehet pozitív is. Az előítélet egy célcsoport iránti igazolatlan negatív érzelmi választ jelent Csepeli György (1993) Bevezetés a szociálpszichológiába 203. p. 18 Allport Gordon W. (1999): Az előítélet 245.p. 19 Információ-feldolgozási paradigma: információt szűrjük, kódoljuk, tároljuk, előhívjuk - a sztereotípia kialakulását és szerepét e folyamatban ragadja meg május május 1. 15

16 3. 3. Az előítélet Az előítéleteket nagyon nehéz kikerülni, hiszen a mindennapjaink részévé váltak. Van, hogy velünk szemben előítéletesek az emberek, van, hogy mi vagyunk bizonyos csoportokkal, etnikumokkal szemben előítéletesek. Ezt nehéz megváltoztani, főleg akkor, hogy ha semmilyen új élethelyzet, új információ sem tudja megváltoztatni a már kialakult negatív véleményünket. Egyrészt ezeket készen kapjuk, sztereotípiák képében, másrészt pedig saját megfigyeléseinket vesszük általánosnak. Az általánosítás magában hordozza azt a hibát, hogy nem látunk objektívan, és könnyen hamissá válhat a feltételezésünk. A hamis kép aztán rögzül, és nagyon nehezen korrigálható. 21 Minden csoport, amely egy társas szempontból jelentéssel bíró közös jellemzőben osztozik, céltáblája lehet az előítéletnek. A különböző kultúrák a csoportok különböző típusait tartják érdemesnek megkülönböztetni, de a faj, a vallás, a nem, a kor, a társadalmi státus és a kulturális háttér sok társadalomban fontos választóvonal. 22 A sztereotípia és előítélet kialakulása maga után vonja a diszkrimináció megjelenését. A diszkrimináció terminusa egy társadalmi csoport és annak tagjai felé irányuló pozitív vagy negatív viselkedésre utal. Természetesen az emberek általában negatív viselkedésre gondolnak- egy bizonyos csoport elleni diszkriminációra-, ám egy csoport elleni diszkrimináció egyenlő a mások melletti diszkriminációval. 23 G. W. Allport meghatározása szerint az előítélet valamely személlyel szemben érzett idegenkedő vagy ellenséges attitűd, melynek alapja pusztán annyiban van, hogy az illető személy egy adott csoporthoz tartozik, és ennek következtében feltételezik róla, hogy a csoportnak tulajdonított negatív tulajdonságokkal ő is rendelkezik. 24 Avagy egyszerűbben megfogalmazva: rossz feltételezése másokról elegendő bizonyíték nélkül Takács Zita (2002): Előítéletek a szubkultúrák tükrében 7. p. 22 Mackie, Smith (2001) Szociálpszichológia 263. p. 23 Uo p. 24 Allport, Gordon (1999): Az előítélet 36.p. 16

17 A Magyar Nagylexikon definíciója szerint olyan előzetes ítélet (ismeret, tudás, attitűd) amely megelőzi a valóságról alkotott konkrét benyomásokat, így tudáspótló, ismeretkiegészítő szerepe is van, segít eligazodni a még nem ismert emberi és társadalmi viszonylatokban is. 26 Az előítélet megnyilvánulásának Gordon Allport-féle skálája: Szóbeli előítéletesség 2. Elkerülés 3. Hátrányos megkülönböztetés 4. Testi erőszak 5. Kiírtás Felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet ezt megváltoztatni? Az embereknek új ismereteket kell adni (felvilágosítás) a csoportokról, hogy más színben lássák azokat, hogy ezek alapján új értékeket alakítsanak ki azokról, akikkel szemben előítéletesek. 25 Allport, Gordon : Az előítélet. 34. p. 26 Magyar Nagylexikon 251. p. 27 Allport, Gordon : Az előítélet. 83. p. 17

18 4. A DEVIANCIA A deviancia egyfajta magatartásmód, normaszegés, a társadalom elfogadott értékei és normái ellen irányul. A kifejezés a deviatio latin eredetű szóból származik, jelentése az útról való letérés. A többségi csoport az általa megalkotott szabályok szerint él, azonosul vele. A deviáns viselkedésű személy ezeket figyelmen kívül hagyja. Van, hogy a normák betartása magától érthetődő számunkra, nem is figyelünk rájuk. Fekete Sándor szerint a deviancia kifejezés elferdülést, elhajlást jelent. A társadalomtudományokban deviáns viselkedésnek nevezik a társadalmi normáktól eltérő magatartást. 28 Fontos megjegyeztni, hogy a deviáns minősítés nem jelent egyértelműen deviáns viselkedést. Ahogy ezt az alábbi táblázatban is láthatjuk H. S. Becker A kívülállók című tanulmányában: Szabálytartó Szabályszegő Deviánsnak minősített Hamisan vádolt Tiszta deviáns Deviánsnak nem minősített Konform Titkos deviáns 1. táblázat - A deviáns viselkedés típusai 29 A hagyományos, klasszikus értelemben vett deviancia pl. az alkoholizmus, az öngyilkosság, elmebetegség és bűncselekmény elkövetése. Az újabb értelmezések szerint az elmebetegségek nem számítanak devianciának, azonban a felsorolás további kettő viselkedés móddal bővül, ezek pedig a drogfogyasztás és a szexuális devianciák. 28 Fekete Sándor: Deviancia és társadalom 37. p. 29 Howard S. Becker A kívülállók. Tanulmányok a deviancia szociológiai problémaköréből In: Andorka: A deviáns viselkedések szociológiája 35. p. 18

19 Andorka Rudolf a devianciát így fogalmazza meg a Deviáns viselkedések Magyarországon című könyvében: az ember alapvető természetéhez tartozik, hogy nem vagy nem tökéletesen közösségi lény, állandóan lázad a közösség ellen, amelyben mégis élni kényszerül, (mert közösség nélkül, egymagában életképtelen lenne.) 30 Érdekes és fontos itt megemlíteni, hogy a deviáns viselkedés, pl. a lázadás nagyban befolyásolta a társadalmak fejlődését, és tudósok szerint egy olyan társadalom, amelyben csak norma 31 szerint élő emberek lennének, életképtelen lenne. Ez a kor, amelyben élünk nagy kihívás elé állítja az embereket, leginkább a fiatalokat, mivel mindenhonnan azt halljuk hogy légy önmagad!, valósítsd meg önmagad!, legyél más, mint a többiek! stb. Ezt sugallják a reklámok, a divat, a média egyaránt. De ez paradoxon módon vissza is hat, mivel aki lázad, különbözik, azt rögtön deviánsnak tartja a többségi társadalom Normák és szankciók Az emberek a szocializáció során tanulják meg, a társadalmi normákat és szabályokat, pl. ismeretlen emberekkel szembeni udvariasság. Ekkor bizony valamilyen formák, szokások szerint viselkedünk, követjük az illemszabályokat. A társadalmi normák segítenek abban, hogy az egyén megfelelően viselkedjen, és védelmet nyújtanak számára. Ha az egyén nem viselkedik jól, szankcionálják. Ezek a szankciók lehetnek formálisak vagy informálisak, pozitívak vagy negatívak. A formális szankció pl. a rendőrség egy szerv, amely feladatául tűzte ki bizonyos normák betartatását. Negatív formális szankció pl. a börtön, pozitív pl. a kitüntetés. Az informális szankciók lazábbak, egy-egy cselekmény után hangzanak el általában pl. pozitív informális szankció az, hogy ha valakit megdicsérnek. Negatív pedig pl. az ellentéte, a szidás. 30 Andorka Rudolf (1994): Devianciák Magyarországon 32. p. 31 Norma: az egyes társadalmakban a cselekvők és a csoportok viselkedését orientáló értékrendtől elválaszthatatlan normák az egyéni és kokllektív viselkedeést irányító szabályok. Rendszerbe szerveződve társadalmi szbályozásmódot alkotnak. In Szociológia Lexikon, 134. p. 19

20 5. IFJÚSÁGI DEVIÁNS SZUBKULTÚRÁK MAGYARORSZÁGON Szapu Magda a zene mentén szerveződő szubkultúráknak két fő fajtáját különbözteti meg a zene és a szöveg kapcsolata szerint. Ideológiai alapon szerveződő szubkultúrák szerinte a skinheadek és a punkok, egyes tanulmányokban ide sorolják az emósokat is. A dalszövegek a meghatározóak és alátámasztják az ideológiát. Van olyan szubkultúra is ahol a kettő egyenrangú. Ide tartoznak pl. a rockerek, a metálosok, a rapperek és az alterosok. A dolgozatomban nem különböztetem meg a két fajtát, az összes általam ismert fiatal deviáns szubkultúrát egy kategóriába sorolom. Az alábbi szubkultúrák általában zenei irányzatokból alakultak ki, leírom az eredetüket, hol, hogyan, mikor keletkeztek és azt, hogy külső jegyekben hogyan nyilvánulnak meg. Szapu Magda a zene mentén szerveződő ifjúsági szubkultúrákat vizsgálja. 32 Szinte majdnem mindegyik zenei stílus sajátos divatot alakít ki. Van, hogy előírás bizonyos öltözék viselete, azoknak, akik a csoporthoz kívánnak tartozni, ez egyrészt erősíti a csoportkohéziót, másrészt megkülönböztetésként is szolgál. Az öltözködés szimbólum, és azt az üzenetet közvetíti, hogy én más vagyok, ehhez a csoporthoz tartozónak érzem magam. A divat természetesen hat az öltözködésre, bár a mértéke szubkultúrától függ. Az öltözködés csak egy módja a másság kifejezésének, további eszközt jelent a hajviselet, smink, kiegészítők használata, továbbá a test díszítése (pl. tetoválás). Ezen felül más jelek is lehetnek kifejező eszközök, mint például sajátos szleng használta stb. A szubkultúrák jellemzéséből adódóan nagyon sokfélék, a teljesség igénye nélkül szeretném bemutatni a legelterjedtebbeket. Ezek mind különböznek a mainstream-től, egyediek és össze nem téveszthetőek. Az alábbi felsorolásból hiányoznak a homoszexuálisak, illetve a kábítószeresek szubkultúrái, mivel a szakdolgozatom a zenei alapokon nyugvó szubkultúrákkal foglalkozik csak. A felsorolásból hiányzik a pop zene, és még jópár stílus amelyeket mainstream-nek tekintek. Szakdolgozatomban próbálok inkább a zenei alapon szerveződő szubkultúrákra fókuszálni. 32 Szapu Magda: A zűrkorszak gyermekei 72. p. 20

21 5. 1. A zenei alapon szerveződő (deviáns) szubkultúrák Skinhead A skinhead angol eredetű szó, magyarul bőrfejűt jelent. A skinhead szubkultúra eredete az 1950-es, 1960-as évekre nyúlik vissza. Ekkoriban Nagy-Britanniában két meghatározó szubkultúra uralkodott, a rude-boy és a modok. Mind a kettő erőteljesen meghatározta a korai skinheadek életstílusát, zenei ízlését és divatját. A kettő fúziójából jött létre a skinhead szubkultúra. Akkoriban reagge és ska zenét hallgattak a csoport tagjai, amiből a ska stílus mind a mai napig megtalálható a zenéjükben. A szubkultúra korai képviselői az angol munkásosztályból származtak, akik aztán vegyültek a bevándorló jamaicaiakkal. Ebből a két különálló közösségből született meg a skinhead csoport, 1969 körül. 1. kép Skinheadek Angliában 33 Mi is jellemző ezekre a fiatalokra? Általában rövidre vágott haj, vagy kopaszság jellemzi a tagokat. Tipikus a bomberkabát, farmer és a terepnadrág. Katonai nadrágok viselése gyakori, előnybe részesítik a terepszínt illetve a fehéret. Általában a nadrágot a bakancsba betűrve hordják. A lábbeli színe fekete, piros, általában acélbetétes bakancs (Dr Martens márka). Bakancsba fehér fűző kerül, gyakran hordanak továbbá nadrágtartót, amelynek a színe jelentést nem tükröz. A tagok gyakorta készítettnek tetoválásokat május 2. 21

22 Rácz József tanulmánya szerint erre a szubkultúrára kis létszámú (8-10 fős) zárt csoportok jellemzőek. A bekerülés feltételhez van kötve (csak úgy mint a punkoknál), az illetőnek skinheadnek kell tartania magát. A csoporton belül erős az énazonossága a fiataloknak Hippi A hippi szubkultúra eredetileg egy fiatalok által kezdeményezett mozgalom volt az Amerikai Egyesült Államokban. Az 1960-as évek közepén vette kezdetét és világszerte Amerikából terjedt el. Egyes források szerint a hippi szó az angol hipster-ből alakult ki, ami eredetileg arra szolgált hogy azokat az embereket jellemezze, akik a saját kommunájukban élnek, pszichedelikus rock zenét hallgatnak és kábítószereket fogyasztanak, hogy elérjék a tudat alternatív dimenzióit. 2. kép Hippik a hetvenes évekből 35 A hatvanas- hetvenes években ezután gombamód szaporodtak a hippi fesztiválok (Summer of Love, Woodstock fesztivál). A fénykor a hatvanas évek második fele, 1966 és Rácz József (1998): Ifjúsági (szub)kultúrák, intézmények, devianciák 56. p május 2. 22

A KULTURÁLIS HATÁSOK MÉRHETŐSÉGE A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSEK SORÁN

A KULTURÁLIS HATÁSOK MÉRHETŐSÉGE A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSEK SORÁN A KULTURÁLIS HATÁSOK MÉRHETŐSÉGE A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSEK SORÁN Fodor Beáta PhD hallgató Témavezető Prof. Dr. Illés Mária A költség-haszon elemzés szakirodalmi háttere 1800 Albert Gallatin (USA) 1808

Részletesebben

A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll

A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll Kultúra és szubkultúra A KULTÚRA FOGALMA A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll A kultúra magába

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai. Osváth Viola szeptember. 18

Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai. Osváth Viola szeptember. 18 Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai Osváth Viola 2012. szeptember. 18 Szociálpszichológia Az egyén és a társadalom kapcsolatát ragadja meg Társas lény Fontos szerepe a társaknak Festinger:

Részletesebben

A modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8.

A modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. SZKC 208_07 T o l e r a n c i á r a n e v e l é s szubkultúrák a divatban modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. ÉVFOLYM 78 szociális, életviteli

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Elhajlás, (helyes) úttól való eltérés. Deviáns viselkedés Olyan viselkedésforma, amely a társadalom többsége által elfogadott normát, normákat sért. Társas együttélésünket

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Szociológia és Szociálpolitika Tanszék. Hol terem a firka? Esettanulmány 2009.

Debreceni Egyetem. Szociológia és Szociálpolitika Tanszék. Hol terem a firka? Esettanulmány 2009. Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék Hol terem a firka? Esettanulmány 2009. Készítette: Illyés Katalin Szociológia, V. évf. 1 Bevezetés A Debreceni Egyetemen is megtalálható a diákok

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Kultúra és szabadidő. Harmati Edina. Campus-lét Konferencia, december 3.

Kultúra és szabadidő. Harmati Edina. Campus-lét Konferencia, december 3. Kultúra és szabadidő Harmati Edina Campus-lét Konferencia, 2010. december 3. Az OTKA kutatás második munkacsoportja amellett, hogy az egyetemisták szakmai érdeklődését illetve elkötelezettségét kutatja,

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés társadalmi újratermelődése Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A makro-környezet fogalma - Az egyéntől függetlenül létező, - tágabb értelemben vett társadalmi környezet, - amellyel az egyén ritkán kerül

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Fontos tudni: Minden emberi kapcsolat alapja a kommunikáció. Mondanivalónkat, gondolatainkat, érzéseinket, a szavak mellett egész lényünkkel

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM. BTK Pszichológiai Intézet. Mentálhigiénés segítő. Szakirányú Továbbképzési Szak SZAKDOLGOZAT.

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM. BTK Pszichológiai Intézet. Mentálhigiénés segítő. Szakirányú Továbbképzési Szak SZAKDOLGOZAT. KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM BTK Pszichológiai Intézet Mentálhigiénés segítő Szakirányú Továbbképzési Szak SZAKDOLGOZAT Őrangyalok Érzékenyítő program nagycsoportos óvodásoknak és óvodapedagógusoknak

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET É RETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Német nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A német nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK A KUTATÁSI PROGRAM K+ F MELLÉKLETE 2010. november TARTALOM I. Az iskolák és iskolaigazgatók bemutatása...

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK 1. Fogalmazza meg, mi a helyi tanterv lényege! 5 pont 2. Mutassa be az óvodáskorú gyermek testi fejlődésének jellemzőit! Írjon 5 jellemzőt!

Részletesebben

Tomkó Márk Zoltán. Érzéketlen: Halálos szerelem. avagy egy nem Átlagos love sztori

Tomkó Márk Zoltán. Érzéketlen: Halálos szerelem. avagy egy nem Átlagos love sztori Tomkó Márk Zoltán Érzéketlen: Halálos szerelem avagy egy nem Átlagos love sztori 2016 Előszó Kedves olvasó! Hali, Anthony vagyok eme könyv főszereplője. A könyv rengeteg valós elemet tartalmaz. Ugyanakkor,

Részletesebben

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol 2015. Helyi tanterv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve Angol Esti tagozat 2015.01.01. ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Esti tagozat) Az élő

Részletesebben

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk Második idegen nyelv 9-12.évfolyam Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk 9. évfolyam A 9. évfolyamon kezdődő második

Részletesebben

Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA?

Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA? Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA? Dr. Bartal Anna Mária egyetemi docens 11/24/10 1 11/24/10 2 Tananyag, követelmények kötelező irodalom: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába.2006. Osiris kiadó Vizsga: 50

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Olasz nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. 1 Tartalom Olasz nyelv, második idegen nyelv, alapóraszámú képzés... 3 2 Kerettantervi

Részletesebben

RÉV Alapítvány. Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme

RÉV Alapítvány. Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme RÉV Alapítvány Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme Készítette: Kabainé Ujj Gyöngyi andragógus Interjú típusai Strukturált interjú az előre megfogalmazott, célzott kérdések minimális

Részletesebben

Közszolgálati rádiókra vonatkozó elvárások vizsgálata

Közszolgálati rádiókra vonatkozó elvárások vizsgálata vizsgálata (országos reprezentatív közvélemény-kutatás 2008) Budapest, 2008. november, 29. szám ISSN 1788-134X ISBN 978-963-88088-3-7 Kiadja az Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet Budapest, 1021

Részletesebben

Mefedronnal kapcsolatos kvalitatív és kvantitatív kutatás eredményeinek bemutatása Rácz József, Márványkövi Ferenc, Vadász Viktória

Mefedronnal kapcsolatos kvalitatív és kvantitatív kutatás eredményeinek bemutatása Rácz József, Márványkövi Ferenc, Vadász Viktória Mefedronnal kapcsolatos kvalitatív és kvantitatív kutatás eredményeinek bemutatása Rácz József, Márványkövi Ferenc, Vadász Viktória MTA Pszichológiai Kutatóintézet Kék Pont Drogkonzultációs Központ és

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Holland nyelv Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. A holland nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

A 4-14 éves korosztály tévénézési szokásai január 1 - október 31.

A 4-14 éves korosztály tévénézési szokásai január 1 - október 31. A 4-14 éves korosztály tévénézési szokásai 2010. január 1 - október 31. A felnövekvő generáció, de közülük is elsősorban a 4-14 éves korosztály tévénézési szokásait számos aspektusból érdemes megvizsgálni.

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács

A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács Ifjúsági érdekérvényesítési csatornák vizsgálata Veszprémben - kutatási beszámoló - A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács A kutatási

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben.

Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben. Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben. Élmények Minden ember számára fontosak az élmények, ahogy Önnek is, hiszen egy jó élmény örök

Részletesebben

A NÉPZENE ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI. (Részlet a szerző Magyar és román népzene c. jegyzetéből Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár, 1998.)

A NÉPZENE ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI. (Részlet a szerző Magyar és román népzene c. jegyzetéből Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár, 1998.) Szenik Ilona A NÉPZENE ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI (Részlet a szerző Magyar és román népzene c. jegyzetéből Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár, 1998.) A népzenének a társadalmi tudatformák közt elfoglalt helyét,

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA I. KISEBBSÉGSZOCIOLÓGIA SZAKIRÁNYON: DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. A kisebbségi identitás vizsgálata 2. Kisebbségi csoportok társadalmi

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja Orosz Gábor cikkének ismertetése Várkonyi Erika 2010 A vizsgálat kutatásra alapuló átfogó elemzést nyújt magyar és francia

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Közösségek és célcsoportok konstruálása. dr. Szöllősi Gábor, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

Közösségek és célcsoportok konstruálása. dr. Szöllősi Gábor, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Közösségek és célcsoportok konstruálása dr. Szöllősi Gábor, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Mottó: Az emberek úgy viszonyulnak a hétköznapi világ jelenségeihez, amilyennek

Részletesebben

Szociológia mesterszak. Pótfelvételi tájékoztató Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015.

Szociológia mesterszak. Pótfelvételi tájékoztató Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015. Szociológia mesterszak Pótfelvételi tájékoztató 2015. Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: AUGUSZTUS 10! JELENTKEZNI LEHET: www.felvi.hu Részletes tájékoztató a képzésről:

Részletesebben

Dr. Szarvák Tibor PhD Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar, Jászberény Magyar Szociológiai Társaság Konferenciája, 2008.

Dr. Szarvák Tibor PhD Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar, Jászberény Magyar Szociológiai Társaság Konferenciája, 2008. Agóra projekt Szolnokon, avagy térteremtés a kultúrában és a városfejlesztésben Dr. Szarvák Tibor PhD Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar, Jászberény Magyar Szociológiai Társaság Konferenciája,

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára 9./ NY évfolyam Első idegen nyelv Célkitűzés és feladatok: a különböző iskolákból, különböző nyelvi felkészültséggel érkező tanulók egy szintre

Részletesebben

OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ

OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ a csapat/ osztály neve: OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ LÁZÁR ERVIN: HÉT SZERETİM I. A BŐVÉSZ 1. Magyarázd meg az alábbi kifejezések jelentését! - fekete kalapos lámpák: - optimális : - kommentár: - az amik

Részletesebben

Kreatív pályázat a Harley-Davidson Fesztivál arculatának kialakítására Megrendelő: H-Budapest Kft. Koncepció leadásának határideje: 2010.

Kreatív pályázat a Harley-Davidson Fesztivál arculatának kialakítására Megrendelő: H-Budapest Kft. Koncepció leadásának határideje: 2010. Kreatív pályázat a Harley-Davidson Fesztivál arculatának kialakítására Megrendelő: H-Budapest Kft. Koncepció leadásának határideje: 2010. november 10. Termék/Filozófia/Megjelenéssel kapcsolatos elvárás

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6. c (21 fő 8 lány, 13 fiú) Résztvevők száma:

Részletesebben

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság mértéke fókuszban a nők, a romák és az LMBT-emberek

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság mértéke fókuszban a nők, a romák és az LMBT-emberek TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság mértéke fókuszban a nők, a romák és az LMBT-emberek

Részletesebben

a kultúra arcai Napi rítus napi ritmus

a kultúra arcai Napi rítus napi ritmus SZKC 208_06 T o l e r a n c i á r a n e v e l é s a kultúra arcai Napi rítus napi ritmus modul szerzője: N. Kollár Katalin, Somogyi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. ÉVFOLYM tanári

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. Családon belüli konfliktusok, válás 2. Családpolitika, családtámogatási

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

OOP. Alapelvek Elek Tibor

OOP. Alapelvek Elek Tibor OOP Alapelvek Elek Tibor OOP szemlélet Az OOP szemlélete szerint: a valóságot objektumok halmazaként tekintjük. Ezen objektumok egymással kapcsolatban vannak és együttműködnek. Program készítés: Absztrakciós

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

Tisztelt Cím! Szenvedélybetegek Nappali Intézménye keretében nyújtandó szolgáltatási paletta:

Tisztelt Cím! Szenvedélybetegek Nappali Intézménye keretében nyújtandó szolgáltatási paletta: 1 Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító- Foglalkoztató Közalapítvány Tisztás Szenvedélybetegek Nappali Intézménye és Drogkonzultációs Központ 7621 Pécs, Kazinczy u.

Részletesebben

A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon. Készítette: Schatz Enikı

A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon. Készítette: Schatz Enikı A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon Készítette: Schatz Enikı Kutatásom célja, hogy betekintést nyerjek a serdülıkori devianciák legaggasztóbb szegmensébe, a drogfogyasztásba. Célom

Részletesebben

matematikai statisztika

matematikai statisztika Az újságokban, plakátokon, reklámkiadványokban sokszor találkozunk ilyen grafikonokkal, ezért szükséges, hogy megértsük, és jól tudjuk értelmezni őket. A második grafikon ismerős lehet, hiszen a függvények

Részletesebben

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012.

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BÜNTETŐJOGI ÉS KRIMINOLÓGIAI TANSZÉK KRIMINOLÓGIAI CSOPORT Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Tanszék:

Részletesebben

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái?

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló A nemek közti bérkülönbséget tartja a legnagyobb egyenlőtlenségi problémának a magyar

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Szociális segítő T 1/11

Szociális segítő T 1/11 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció Az újszülött gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy adott társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az

Részletesebben

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Megváltozott házasságkötési szokások Magyarországon (Ezer hajadonra

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE

A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE Készítette: Szabó Orsolya 2012. június 22. A témaválasztás indoklása - Saját élmény, tapasztalat

Részletesebben

Jelentkezési lap. Név. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. Email cím:. Telefonszám:...

Jelentkezési lap. Név. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. Email cím:. Telefonszám:... Jelentkezési lap.. Név Lakcím:. Iskola:.... Osztály:. Email cím:. Telefonszám:..... 1. Feladat Egérrágta interjú (Egészítsd ki a válaszokat!) Mióta írsz? Már kisgyerekként is vonzott az írás, találtam

Részletesebben

A holdfényben repülő bicikli

A holdfényben repülő bicikli A holdfényben repülő bicikli Páros interjú Mindketten rövid ideig tudhatták magukénak különleges biciklijüket, és vendéglátós művészi karrierjük sem tartott sokáig. Marozsán Erika színésznő épp túl egy

Részletesebben

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Tematikai egység címe Az én világom Társaim Ők és én Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ A

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

Míg a kérdıíves felérés elsısorban kvantitatív (statisztikai) elemzésre alkalmas adatokat szolgáltat, a terepkutatásból ezzel szemben inkább

Míg a kérdıíves felérés elsısorban kvantitatív (statisztikai) elemzésre alkalmas adatokat szolgáltat, a terepkutatásból ezzel szemben inkább Terepkutatás Míg a kérdıíves felérés elsısorban kvantitatív (statisztikai) elemzésre alkalmas adatokat szolgáltat, a terepkutatásból ezzel szemben inkább kvalitatív adatok származnak Megfigyelések, melyek

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

Státuszcsoportok és életstílus

Státuszcsoportok és életstílus Státuszcsoportok és életstílus Készítette: Jelenfi Gábor Rosta Gergely Tóth Zsolt Tartalomjegyzék I. Bevezető... 3 II. Státuszcsoportok... 4 III. Szocio demográfiai összetétel... 6 IV. Státuszcsoportok

Részletesebben

Mindennapi élet és mentalitás a Kádár-korban

Mindennapi élet és mentalitás a Kádár-korban Történelemtanítás a gyakorlatban Mindennapi élet és mentalitás a Kádár-korban Repárszky Ildikó Saját családi fényképeim alapján néhány elképzelhető téma, illetve az odatartozó képek elemzési szempontjai,

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Francia nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A francia nyelv tantárgy helyi tanterve a többször

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

Meleg Férfiak, Hideg Diktatúrák. 2015. Rend. Takács Mária. Éclipse Film Kft., Civil Művek. Magyar dokumentumfilm, angol felirattal. 100 perc.

Meleg Férfiak, Hideg Diktatúrák. 2015. Rend. Takács Mária. Éclipse Film Kft., Civil Művek. Magyar dokumentumfilm, angol felirattal. 100 perc. 128 SZEMLE Meleg Férfiak, Hideg Diktatúrák. 2015. Rend. Takács Mária. Éclipse Film Kft., Civil Művek. Magyar dokumentumfilm, angol felirattal. 100 perc. Takács Mária új dokumentumfilmje a melegeket kirekesztő,

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA

AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA A vállalat céljai elérése érdekében folytatott koordináció, azaz az erőforrások koordinálásának folyamata. AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA A

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Retextil termékfejlesztői pályázat Kreatív termékötlet-pályázat textil újrahasznosítás témában Pályázni olyan termékötletekkel

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Az anorexia kifejezést először az ókorban használták, eredetileg hiányzó vágyat jelentett,

Az anorexia kifejezést először az ókorban használták, eredetileg hiányzó vágyat jelentett, Az anorexia kifejezést először az ókorban használták, eredetileg hiányzó vágyat jelentett, később már csak kizárólag az étvágy hiányát jelentette. Kialakulásának magyarázatában kezdetben vallásos elképzelések

Részletesebben

Deviancia és medikalizáció

Deviancia és medikalizáció Deviancia és medikalizáció A deviáns viselkedés az általánosan elfogadott normák megszegését jelenti. A norma megszegését szankció követi, amely elősegíti a konformitást. Különböző országokban és korokban

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

TÁMOP TEMATIKA 2010/II. félév Múzeumi óra STÍLUSGYAKORLATOK

TÁMOP TEMATIKA 2010/II. félév Múzeumi óra STÍLUSGYAKORLATOK TÁMOP TEMATIKA 2010/II. félév Múzeumi óra STÍLUSGYAKORLATOK Időpontok: szeptember 20, október 4, 18, november 8, 22, december 6. 9:00-11:00 Időtartam: 6 alkalom / min. 60 perc Helyszín: Nagy Kunszt Kortárs

Részletesebben

Mátrixjátékok tiszta nyeregponttal

Mátrixjátékok tiszta nyeregponttal 1 Mátrixjátékok tiszta nyeregponttal 1. Példa. Két játékos Aladár és Bendegúz rendelkeznek egy-egy tetraéderrel, melyek lapjaira rendre az 1, 2, 3, 4 számokat írták. Egy megadott jelre egyszerre felmutatják

Részletesebben

1 2 3 4 5 Meta adat: bármilyen adat, ami a tartalomhoz kapcsolódik. Pl. filmek esetén a rendező, a főszereplő, a műfaj. Tranzakciós adat: felhasználó és az elemek közötti interakció során keletkező adat.

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15. STATISZTIKAI TÜKÖR A népesedési folyamatok társadalmi különbségei 214/126 214. december 15. Tartalom Bevezető... 1 1. Társadalmi különbségek a gyermekvállalásban... 1 1.1. Iskolai végzettség szerinti különbségek

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET É RETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

Az első osztályos olvasókönyvek olvasmányainak világképe és értékszemlélete 1. Vargáné Nagy Anikó. kutatás közben 535

Az első osztályos olvasókönyvek olvasmányainak világképe és értékszemlélete 1. Vargáné Nagy Anikó. kutatás közben 535 kutatás közben 535 rán tanulmányozunk. Gyarmati Gyöngyi egy tanulmányában Barbara W. Sommer-Mary Kay Quinlandet idézi. Az amerikai szerzőpáros véleménye szerint a szóbeli közléssel járó kifejezőeszközök

Részletesebben