A mai magyar deviáns ifjúsági csoportok bemutatása négy magyar film segítségével

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A mai magyar deviáns ifjúsági csoportok bemutatása négy magyar film segítségével"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Médiamenedzsment szakirány A mai magyar deviáns ifjúsági csoportok bemutatása négy magyar film segítségével Budapest, 2009 Készítette: Rajtik Tímea

2 2

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS A KULTÚRA A kultúra fogalma A kultúra modelljei A Goldman-féle jéghegy modell Geert Hofstede hagyma modellje Az ifjúsági kultúrák, szubkultúrák A szubkultúra Az ellenkultúra A SZTEREOTÍPIA ÉS AZ ELŐÍTÉLET A sztereotípia A sztereotípia és az előítélet Az előítélet A DEVIANCIA Normák és szankciók IFJÚSÁGI DEVIÁNS SZUBKULTÚRÁK MAGYARORSZÁGON A zenei alapon szerveződő (deviáns) szubkultúrák Skinhead Hippi Punk Rocker, metálos Alteros, indie Dark, gót Emós Rapper (deszkás, breaker) Diszkós FILMELEMZÉSEK Papírrepülők A film háttere, alkotói A film története A film dimenziói Csoportok, szubkultúrák Szezon A film háttere, alkotói A film története A film dimenziói Csoportok, szubkultúrák

4 6. 3 Kontroll A film háttere, alkotói A film története A film dimenziói Csoportok, szubkultúrák és fél randi A film háttere, alkotói A film története A film dimenziói Csoportok, szubkultúrák ÖSSZEGZÉS...59 MELLÉKLETEK...62 IRODALOMJEGYZÉK

5 A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt életedben, hanem hogy mennyi élet volt éveidben. /Abraham Lincoln/ 1. BEVEZETÉS A dolgozatomban be szeretném mutatni a mai magyar fiatalokra jellemző szubkultúrákat. Mindezt a teljesség igénye nélkül kell tennem, tekintve a szubkultúra szó jelentése többrétegű és összetett mivoltát. Ezt a témát azért tartom fontosnak, mert egy olyan jelenségről van szó, aminek egészen idáig csak kevés szakirodalma született, kevesen foglalkoztak a kérdéskörrel. Fontos megemlíteni, hogy folyton változik a fiatalok mentalitása, újabb és újabb generációk nőnek fel, ezért a dolgozatom maximum arra törekedhet, hogy egy pillanatképet alkosson a mai magyar ifjúsági (esetenként deviáns) szubkultúrákról, csoportokról. Továbbá fontos megemlítenem, hogy nem a magyar fiatalokat kívánom jellemezni egészében, hanem különbséget teszek az ún. mainstream és a underground ifjúsági kultúrák között. Alapvetően azt kívántam vizsgálni a szakdolgozatomban, hogy hogyan jelennek meg a fiatalok gyakran deviánsnak nevezett szubkultúrái a médiában. Sajnos a média szintén nagyon tág fogalomnak bizonyult, ezért lekorlátoztam a mozifilmekre. Ezután arra gondoltam, hogy esetleg azokat a filmeket kéne megnézem, amelyek a témát közelről vizsgálják, és nagy valószínűséggel sikeresek voltak vagy lesznek. A kiválasztás során találtam a négy filmre, a Papírrepülők, a Szezon, a Kontroll és a 9 és fél randi című egész estés alkotásokra. A négy magyar nagyjátékfilm tökéletesnek bizonyult, hiszen hármat fiatal rendezők rendezték, akik ráadásul ismerik is egymást (például a Papírrepülők rendezője, Szabó Simon játszott az azóta már legendássá vált Török Ferenc filmben, a Moszkva térben.) 5

6 A négy film bemutatásával, leírásával és elemzésével közelebb kerülök ahhoz a kérdéshez, hogy hogyan ábrázolják, hogyan mutatják be a filmek a szubkultúrákat. Vajon a valóságot tükrözik? A négy film összehasonlítását is megkísérlem ezután. Vajon a szubkultúrák bizonyos elemeikben hasonlítanak egymásra? A fiatalokra mindig is hatással voltak az új trendek, a divat és a zene. A filmek jól visszaadják a hangulatot, élet érzést, amit a fiatalok éreznek. A zene, divat mennyiben befolyásolja a gondolkodás módjukat? A dolgozatom első felében a szakirodalommal kívánok foglalkozni, fogalmat alkotni mindarról amiről írni szeretnék. Továbbá definiálni azokat a fogalmakat, amelyek szerepelnek a dolgozatban. A kultúrát, a kultúra modelljeit, magát az ifjúsági kultúrát, a szubkultúrát és ellenkultúrát, mint fogalmakat. Ezután az a sztereotípia és az előítélet fogalmakat határoznám meg. Majd a deviancia kérdéskörével foglalkoznék, és a norma fogalmával. A fogalmak tisztázása után bemutatnám az ifjúsági deviáns (zenei) szubkultúrákat, egyenként jellemezve, történetükkel, kialakulásukkal és stílusjegyeikkel együtt. A második részben pedig magáról a filmekről szeretnék írni. A négy filmet elemezni szeretném négy dimenzió szerint (kép, hang, kontaktus és ritmus szerint). Vajon megjelennek-e szubkultúrák a filmekben? Ha igen, hogyan? A film a valóságot mutatja be? Milyen képi eszközökkel és hangi hatásokkal jellemzik a tagokat? Azt kutatom tehát, hogy a két film hogyan mutatja be a szubkultúrákat, továbbá bizonyítást keresek arra, hogy maguk a csoportok alakítják ki a róluk kialakult sztereotípiákat. 6

7 2. A KULTÚRA A kultúra fogalma A kultúrának, mint fogalomnak rengeteg meghatározása született a múltban. Talán nincs még egy olyan fogalom, amelynek ennyi definíciója lenne. Kroeber és Kulckhohn 1952-es kutatásaikban több mint 100 definíciót meghatározást találtak rá. Mind a mai napig nem született egységes, mindenki által jóváhagyott meghatározása. Ez valószínűleg a kultúra többrétegűségéből adódik. Továbbá a különböző tudományok és kutatások más és más megközelítésből indulnak ki és emiatt a definíciók is eltérőek. Ezért ahelyett, hogy megpróbálnék egy definíciót alkotni jómagam, inkább kiemelnék pár szakértői megfogalmazást. Geert Hofstede szerint a kultúra a gondolkodás kollektív programozása, amely megkülönbözteti egy csoport vagy egy kategória tagjait másoktól a környezet változásaira adott emberi válaszokat befolyásoló közös jellemzők összessége. Kultúra mindaz, amit az emberek tesznek, gondolnak és amivel rendelkeznek, mint a társadalom tagjai. 1 Fons Trompenaars szerint a kultúra az a módszer, ahogyan az emberek egy csoportja megoldja a problémáit és eldönti dilemmáit majd ezek a problémák, amelyeket rendszeresen megoldanak, eltűnnek a tudatukból és alapvető feltételezéssé változnak, nyilvánvaló premisszává válnak. Ezek az alapvető feltételezések azután definiálnak fogalmakat, amelyeket a csoport tagjai ugyanúgy értelmeznek. 2 Kroeber és Kuckhohn definíciója szerint a kultúra explicit vagy implicit viselkedésmintákból áll, amelyeket szimbólumok közvetítenek. Ezek a szimbólumok a különböző embercsoportok kiemelkedő teljesítményei, magukban foglalják a művészeti termékeket is. A kultúra lényege a tradicionális (történelem során leszűrődött és május 1. 2 Uo május 1. 7

8 kiválasztott) gondolatokból, ötletekből áll és főként a hozzájuk tapadó értékekből. A kultúra rendszereket egyrészt tekinthetjük a cselekvés termékeinek, másrészt a jövőbeli cselekedetek feltétel rendszerének A kultúra modelljei Most, hogy bemutattam a kultúra főbb meghatározásait, a kultúráról szóló elméletekből mutatnék be egy párat. Az első Goldman jégyhegy modellje, a második pedig Geert Hofstede hagyma modellje. Ezek jól szemlélteik az egyén tudatos és tudat alatti gondolkodásmódját a saját és az attól eltérő kultúrákról A Goldman-féle jéghegy modell 1. ábra Goldman jégyhegy modellje 4 Ebben a modellben azt láthatjuk, hogy a jéghegy víz alatti része a kultúra azon területeit tartalmazza, amelyek nagyrészt nem tudatosak, de hatással vannak a gondolkodásunkra. Ezek nagyon fontosak és értékek, feltételezések, gondolkodási mintáink tartoznak ide. Igen 3 Uo május 3. 8

9 nagy területet fed le ez a rész, ezek mélyen vannak rögzítve az egyén gondolkodásában és a szocializáció során vésődik be a tudatalattijába. Nem tudatos, tehát az egyén csak akkor érzékelheti, amikor szembesül egy tőle különböző kultúrával. Ilyenkor is csak azt érzékeli, hogy valamiért máshogyan gondolkodik, mint az adott kultúra tagjai. A víz felszínén, a jégyhegy csúcsán pedig a nyelv, viselkedés, illem és hagyományok külső megnyilvánulásait láthatjuk. Ezek tudatosan befolyásolhatók, tanulhatók, pl. az egyén idegen környezetben bizonyos idő alatt el tudja sajátítani őket. Ezek látható különbségek, és a tudósok számára könnyen megfigyelhető, regisztrálható jelenségek Geert Hofstede hagyma modellje 2. ábra Hofstede hagyma modellje 5 A felső réteg tartalmazza a szimbólumokat, amelyek az adott kultúra tagjainak különleges, sajátos jelentésssel bírnak. A második rétegbe tartoznak azok a hősök (pl. mesehősök) május május 2. 9

10 akik az adott ország kultúrájában pozitív szerepet töltenek be, pozitív sajátosságaik vannak. A harmadik réteg a rítusoké. Ezek főleg viselkedési formák, rítusok, olyan szokások amelyeket ajánlatos betartani (pl. illemszabályok). A negyedik, egyben legbelső rész tartalmazza azokat az értékeket, amelyeket mi, egyének jónak vagy rossznak tartunk. Ezt egy kívülálló nem nagyon veheti észre Az ifjúsági kultúrák, szubkultúrák Az ifjúsági kultúra legjellemzőbb jegyei az életmódban, kapcsolatokban, kulturális fogyasztásban nyilvánulnak meg: a zenében és öltözködésben különböző divatok és ízlési áramlatok formájában, a kapcsolatok terén a baráti és kortárscsoporti kapcsolatok fontosabbá válásában a családi kapcsolatokkal szemben, a szabadidő jelentőségének megnövekedésében a munkával szemben, a felnőtt értékkel szembeni különállásban és az életstílus individuális megtapasztalásában, szabadidő-tevékenységekben és ízlésben. 7 Az ifjúság kultúrája nagyon sokszínű, és egyáltalán nem uniformizálódott. Különbségek figyelhetőek meg az eltérő ifjúsági csoportok között is. Az, hogy manapság nagyon sokféle stílus közül válogathatnak a fiatalok, részben a tömegkommunikáció hatásának tudható be. Új és új piacot képes létrehozni a média a kulturális termékek között, és van, hogy a célcsoportjukat fiatalok képezik május május 1. 10

11 2. 4. A szubkultúra Albert K. Cohen vezette be a szubkultúra fogalmát a szociológia világába a Delinquent Boys: The Culture of the Gang című írásában. Dr. Dragan Koković szerint...a szubkultúra nincs elszigetelve az univerzális és uralkodó kultúrához mérten, csak bizonyos mértékben behatárolt. Ebben az értelemben úgy lehet definiálni, mint értékek, szabályok, normák és viselkedési formák összességét, amelyeket az egyes csoportok tagjai elsajátítanak, preferálnak, tisztelnek, hangoztatnak és melyeknek serkentik a fejlődését. 8 Andorka Rudolf definíciója szerint a szubkultúra a társadalom többségének kultúrájától eltérő kultúra. [...] Több kultúrának egy társadalmon belüli együttlélését nevezik kulturális pluralizmusnak, az ilyen társadalmat pedig multikulturális társadalomnak. 9 Ez a definíció sajnos még önmagában nem elég a szubkultúrák meghatározásához. Szubkultúrák sajátos életvitelt jelentenek, meghatározóak az értékek, a normák. Eltérő értékrend határolja el a tagokat az uralkodó kultúrától. A tagok nem vetik meg az anyakultúrát (ami esetünkben a normát jelentő többség kultúrája), nem helyezkednek szembe vele, hanem bizonyos értékek köré szerveződnek. A szubkultúrák tagjai általában felismerhetőek, hiszen szembehelyezkednek a normával, ellenállásuk gyakran szimbolikus formát is ölt. Ezt fejezi ki az öltözködési stílusuk, zenei ízlésük és a különböző stílusú szlengek használata. A szubkultúrák továbbá szerepet játszanak az egyén identitás keresésében is, a másodlagos szocializáció során. A szubkultúrák tagjai gyakran fiatalok. Hogy miért is van ez? A kamaszok természetes viselkedésmódja a lázadás. A lázadás szülők, iskola (kötelezettségek) ellen. Ennek kifejezésére gyakran máshogy öltözködnek, disszonáns zenét hallgatnak... Sokan csapódnak a vérmérsékletükhöz megfelelő szubkultúrákhoz, mert úgy érzik bizonyos szubkultúrákban megtalálják önmagukat, az identitásukat és hozzájuk hasonló emberekkel április Andorka Rudolf: Bevezés a szociológiába 567. p. 11

12 találkozhatnak. Itt aztán szorosabb-lazább kapcsolatokat építenek ki. Rácz József rávilágít arra, hogy mitől kerülhet egy fiatal egy bizonyos szubkultúrába. Ennek három formája van. 10 Az első a szociális vákuum és fojtogató kontroll. A szociális vákuum akkor jelentkezik, amikor a fiatal kikerül az intézményrendszerből, magára marad. Tehát az intézményközi életterek ürességét jelenti. 11 Ebben a helyzetben a fiatal önállóan szocializálódik és általában ezt az állapotot valamilyen törés előzi meg az illető életében. A fojtogató kontroll alatt Rácz az államot érti, a kötelezettségek (pl. iskola, munkahely) fojtogató jelenlétét. Van olyan, aki a szubkultúrákba menekül ezek elől, mert úgy érzi hogy a kötelességek lekorlátozzák a szabadságában, csak minimális mozgásteret adva neki. A szubkultúra válaszreakció erre, mivel szabadságot ad neki A második az, amikor egy fiatal kirekesztődéssel és kivonulással kerül egy szubkultúrába. Az egyén itt kirekesztett helyzetben van, kortársai nem fogadják be. Erre az a válaszreakciója, hogy alternatív valóságot alakít ki magának. Ezek az alternatív minták már azelőtt jelen vannak az életében, hogy belépne az adott szubkultúrába. Ez a fajta út inkább az idősebb fiatalokra jellemző (értem ez alatt a 20-as éveikben járó fiatalokat). A harmadik, egyben utolsó módja, hogy egy fiatal szubkultúra tagjává váljon, az individualizáció és valahova tartozás útja. Ez a tipikus serdülőkori konfliktus, amikor az illető lázad a hagyomány ellen, és megoldásként választ egy szubkultúrát (egyéni lesz, megvalósítja önmagát, és közben tartozik is egy közösséghez). A szabadság érzése itt is megjelenik. Fontos itt megemlíteni még a divat befolyását a fiatalokra és a szubkultúráikra. A divatban általában van valamilyen deviancia, valamiféle különbözőség kifejezése az átlagostól. Egyrész kifejezi az individuumot, az egyén önmegvalósítását, önkifejezését és egyben a másságát is. A másság kifejezése különösen fontos szerepet tölt be a szubkultúrákban. Rácz könyvében itt hangzik el az egyik kulcsmondat, miszerint sok fiatalnak, akik egy bizonyos 10 Rácz József (1998): Ifjúsági (szub)kultúrák, intézmények, devianciák 59. p.-62. p. 11 Uo. 59. p. 12

13 szubkultúrát választanak fontos, hogy a társadalom többi tagja azonosítsa a kinézetüket a szubkultúrájukkal. 12 A fiatalkori szubkultúrákra három fő megközelítés létezik a szakirodalomban. Az első, a klasszikus megközelítés, ami szerint a szubkultúra tagok a társadalom alsó osztályaiból származnak. Ezek a fiatal emberek szembehelyezkednek a középosztály normáival és értékeivel, és ezt lázadással teszik. A társadalomban elfoglalt helyük miatt ezek a fiatalok egyértelműen tartanak egyes szubkultúrák felé, és ebben a folyamatban passzívan vesznek részt. 13 A második megközelítés szerint, ami az ún. új hullám névre hallgat, a tagok a társadalom perifériájára szorulnak, mintegy kirekesztődnek. Ők azonban nem lázadással fejezik ki másságukat, hanem egyes szubkultúrákba való tartozásuk által. Itt a tagság önkifejezést szolgál. A másság kifejezése az önazonosság és a személyes méltóság kialakítását célozza egy olyan társadalmi környezetben, amely ezt a fiataloktól a mindennapi életben megtagadja. A másság kifejezése a domináns szimbolikus rend hegemóniája ellen vívott harc, illetve a vele való egyezkedés folyamata. Ez a küzdelem szimobolikus A harmadik, egyben utolsó a posztmodern irányzat. A szubkultúra itt megtestesíti az értelmet, a jót az embertelen posztmodern világgal szemben, részben pedig az érthetetlen, meg nem érthető világban az értelem (jelentés) kis szigeteit alkotja. 15 Kijelenthetjük, hogy a szubkultúrák a társadalom színfoltjai és könnyen elkülöníthetőek az anyakultúrától avagy a domináns kultúrától. Megbontják a társadalom homogenitását, egyedileg kialakított, sajátos stílusukkal. Az új stílusok általában figyelemfelkeltőek, a társadalom többségéből nem tetszést, rosszallást váltanak ki leggyakrabban. Viselkedésükkel, megnyilvánulásaikkal megpróbálnak eltérni a normáktól. 12 Uo. 59. p. 13 Uo. 51.p.-53.p. 14 Uo. 53.p. 15 Uo. 53.p. 13

14 2. 5. Az ellenkultúra Az ellenkultúra a szubkultúrából származtatható, de nem azonos vele. E kettő az anyakultúrával együtt alkotja a szociokulturális rendszert. Az ellenkultúra fogalmát nem szabad összetéveszteni a szubkultúra fogalmával. A szubkultúra és az ellenkultúra közötti különbség, hogy az utóbbi képviselői nyíltan szembeszegülnek az uralkodó kultúrával, törekednek arra, hogy lerombolják azt és sajátjukat érvényre juttassák. Mégis, az ellenkultúra legjellegzetesebb vonása az a vágy, hogy a létező vagy uralkodó kultúrának alternatívája legyen. Azonban a teljességgel ellentétben a társadalmi életnek csak néhány aspektusát képes artikulálni, mert tekintettel a totalitásra képtelen kidolgozni saját alternatív gondolatmenetét. Nagyon gyakran az ellenkultúra az ún. szellemi kultúra (mondjuk a zene) territóriumára szorul május 2. 14

15 3. A SZTEREOTÍPIÁK ÉS AZ ELŐÍTÉLETEK A sztereotípia Csepeli György megfogalmazása szerint a sztereotípiák a különféle társadalmi nagycsoportokra jellemzőnek tartott tulajdonságokra utaló megállapítások, amelyek egyegy csoport viszonylatában nagyfokú közmegegyezésen alapulnak és időben meglehetősen szívósan fennállnak. 17 A sztereotípia felszínes véleményt fejez ki, mélyebb ismeretek nélkül és nem egyértelműen negatív, létezik pozitív sztereotípia is. Allport szerint a kedvező vagy kedvezőtlen tartalmától függetlenül a sztereotípia kategóriával társult túzláson alapuló nézet. Feladata a kategóriával kapcsolatos viselkedés igazolása (racionalizálása). 18 Allport szerint a sztereotípia lényege a kategorizáció, kategória alatt a mindennapos besorolásokat értett, ahogy embereket, eseményeket osztályozunk. Ennek a gondolatnak a továbbgondolása volt az információ-feldolgozási paradigma 19 - ami azt jelenti, hogy az evolúció során ahhoz, hogy az ember képes legyen kiszűrni az információtömegből a fontos információkat, osztályoznia, csoportosítania kellett őket. Így a kategorizáció leegyszerűsítette a környezet jeleit, és lehetővé tette a gyors információfeldolgozást. A sztereotipizálás szűk értelemben emberek csoportjaira vonatkozik, fizikai tulajdonságokat, viselkedésformákat emel ki A sztereotípia és előítélet A köznyelvben e kettő szinonimaként szolgál, de a szociálpszichológia megkülönbözteti a két fogalmat egymástól. A szakirodalom az előítéletet egyértelműen negatív attitűdnek írja le, míg a sztereotípia lehet pozitív is. Az előítélet egy célcsoport iránti igazolatlan negatív érzelmi választ jelent Csepeli György (1993) Bevezetés a szociálpszichológiába 203. p. 18 Allport Gordon W. (1999): Az előítélet 245.p. 19 Információ-feldolgozási paradigma: információt szűrjük, kódoljuk, tároljuk, előhívjuk - a sztereotípia kialakulását és szerepét e folyamatban ragadja meg május május 1. 15

16 3. 3. Az előítélet Az előítéleteket nagyon nehéz kikerülni, hiszen a mindennapjaink részévé váltak. Van, hogy velünk szemben előítéletesek az emberek, van, hogy mi vagyunk bizonyos csoportokkal, etnikumokkal szemben előítéletesek. Ezt nehéz megváltoztani, főleg akkor, hogy ha semmilyen új élethelyzet, új információ sem tudja megváltoztatni a már kialakult negatív véleményünket. Egyrészt ezeket készen kapjuk, sztereotípiák képében, másrészt pedig saját megfigyeléseinket vesszük általánosnak. Az általánosítás magában hordozza azt a hibát, hogy nem látunk objektívan, és könnyen hamissá válhat a feltételezésünk. A hamis kép aztán rögzül, és nagyon nehezen korrigálható. 21 Minden csoport, amely egy társas szempontból jelentéssel bíró közös jellemzőben osztozik, céltáblája lehet az előítéletnek. A különböző kultúrák a csoportok különböző típusait tartják érdemesnek megkülönböztetni, de a faj, a vallás, a nem, a kor, a társadalmi státus és a kulturális háttér sok társadalomban fontos választóvonal. 22 A sztereotípia és előítélet kialakulása maga után vonja a diszkrimináció megjelenését. A diszkrimináció terminusa egy társadalmi csoport és annak tagjai felé irányuló pozitív vagy negatív viselkedésre utal. Természetesen az emberek általában negatív viselkedésre gondolnak- egy bizonyos csoport elleni diszkriminációra-, ám egy csoport elleni diszkrimináció egyenlő a mások melletti diszkriminációval. 23 G. W. Allport meghatározása szerint az előítélet valamely személlyel szemben érzett idegenkedő vagy ellenséges attitűd, melynek alapja pusztán annyiban van, hogy az illető személy egy adott csoporthoz tartozik, és ennek következtében feltételezik róla, hogy a csoportnak tulajdonított negatív tulajdonságokkal ő is rendelkezik. 24 Avagy egyszerűbben megfogalmazva: rossz feltételezése másokról elegendő bizonyíték nélkül Takács Zita (2002): Előítéletek a szubkultúrák tükrében 7. p. 22 Mackie, Smith (2001) Szociálpszichológia 263. p. 23 Uo p. 24 Allport, Gordon (1999): Az előítélet 36.p. 16

17 A Magyar Nagylexikon definíciója szerint olyan előzetes ítélet (ismeret, tudás, attitűd) amely megelőzi a valóságról alkotott konkrét benyomásokat, így tudáspótló, ismeretkiegészítő szerepe is van, segít eligazodni a még nem ismert emberi és társadalmi viszonylatokban is. 26 Az előítélet megnyilvánulásának Gordon Allport-féle skálája: Szóbeli előítéletesség 2. Elkerülés 3. Hátrányos megkülönböztetés 4. Testi erőszak 5. Kiírtás Felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet ezt megváltoztatni? Az embereknek új ismereteket kell adni (felvilágosítás) a csoportokról, hogy más színben lássák azokat, hogy ezek alapján új értékeket alakítsanak ki azokról, akikkel szemben előítéletesek. 25 Allport, Gordon : Az előítélet. 34. p. 26 Magyar Nagylexikon 251. p. 27 Allport, Gordon : Az előítélet. 83. p. 17

18 4. A DEVIANCIA A deviancia egyfajta magatartásmód, normaszegés, a társadalom elfogadott értékei és normái ellen irányul. A kifejezés a deviatio latin eredetű szóból származik, jelentése az útról való letérés. A többségi csoport az általa megalkotott szabályok szerint él, azonosul vele. A deviáns viselkedésű személy ezeket figyelmen kívül hagyja. Van, hogy a normák betartása magától érthetődő számunkra, nem is figyelünk rájuk. Fekete Sándor szerint a deviancia kifejezés elferdülést, elhajlást jelent. A társadalomtudományokban deviáns viselkedésnek nevezik a társadalmi normáktól eltérő magatartást. 28 Fontos megjegyeztni, hogy a deviáns minősítés nem jelent egyértelműen deviáns viselkedést. Ahogy ezt az alábbi táblázatban is láthatjuk H. S. Becker A kívülállók című tanulmányában: Szabálytartó Szabályszegő Deviánsnak minősített Hamisan vádolt Tiszta deviáns Deviánsnak nem minősített Konform Titkos deviáns 1. táblázat - A deviáns viselkedés típusai 29 A hagyományos, klasszikus értelemben vett deviancia pl. az alkoholizmus, az öngyilkosság, elmebetegség és bűncselekmény elkövetése. Az újabb értelmezések szerint az elmebetegségek nem számítanak devianciának, azonban a felsorolás további kettő viselkedés móddal bővül, ezek pedig a drogfogyasztás és a szexuális devianciák. 28 Fekete Sándor: Deviancia és társadalom 37. p. 29 Howard S. Becker A kívülállók. Tanulmányok a deviancia szociológiai problémaköréből In: Andorka: A deviáns viselkedések szociológiája 35. p. 18

19 Andorka Rudolf a devianciát így fogalmazza meg a Deviáns viselkedések Magyarországon című könyvében: az ember alapvető természetéhez tartozik, hogy nem vagy nem tökéletesen közösségi lény, állandóan lázad a közösség ellen, amelyben mégis élni kényszerül, (mert közösség nélkül, egymagában életképtelen lenne.) 30 Érdekes és fontos itt megemlíteni, hogy a deviáns viselkedés, pl. a lázadás nagyban befolyásolta a társadalmak fejlődését, és tudósok szerint egy olyan társadalom, amelyben csak norma 31 szerint élő emberek lennének, életképtelen lenne. Ez a kor, amelyben élünk nagy kihívás elé állítja az embereket, leginkább a fiatalokat, mivel mindenhonnan azt halljuk hogy légy önmagad!, valósítsd meg önmagad!, legyél más, mint a többiek! stb. Ezt sugallják a reklámok, a divat, a média egyaránt. De ez paradoxon módon vissza is hat, mivel aki lázad, különbözik, azt rögtön deviánsnak tartja a többségi társadalom Normák és szankciók Az emberek a szocializáció során tanulják meg, a társadalmi normákat és szabályokat, pl. ismeretlen emberekkel szembeni udvariasság. Ekkor bizony valamilyen formák, szokások szerint viselkedünk, követjük az illemszabályokat. A társadalmi normák segítenek abban, hogy az egyén megfelelően viselkedjen, és védelmet nyújtanak számára. Ha az egyén nem viselkedik jól, szankcionálják. Ezek a szankciók lehetnek formálisak vagy informálisak, pozitívak vagy negatívak. A formális szankció pl. a rendőrség egy szerv, amely feladatául tűzte ki bizonyos normák betartatását. Negatív formális szankció pl. a börtön, pozitív pl. a kitüntetés. Az informális szankciók lazábbak, egy-egy cselekmény után hangzanak el általában pl. pozitív informális szankció az, hogy ha valakit megdicsérnek. Negatív pedig pl. az ellentéte, a szidás. 30 Andorka Rudolf (1994): Devianciák Magyarországon 32. p. 31 Norma: az egyes társadalmakban a cselekvők és a csoportok viselkedését orientáló értékrendtől elválaszthatatlan normák az egyéni és kokllektív viselkedeést irányító szabályok. Rendszerbe szerveződve társadalmi szbályozásmódot alkotnak. In Szociológia Lexikon, 134. p. 19

20 5. IFJÚSÁGI DEVIÁNS SZUBKULTÚRÁK MAGYARORSZÁGON Szapu Magda a zene mentén szerveződő szubkultúráknak két fő fajtáját különbözteti meg a zene és a szöveg kapcsolata szerint. Ideológiai alapon szerveződő szubkultúrák szerinte a skinheadek és a punkok, egyes tanulmányokban ide sorolják az emósokat is. A dalszövegek a meghatározóak és alátámasztják az ideológiát. Van olyan szubkultúra is ahol a kettő egyenrangú. Ide tartoznak pl. a rockerek, a metálosok, a rapperek és az alterosok. A dolgozatomban nem különböztetem meg a két fajtát, az összes általam ismert fiatal deviáns szubkultúrát egy kategóriába sorolom. Az alábbi szubkultúrák általában zenei irányzatokból alakultak ki, leírom az eredetüket, hol, hogyan, mikor keletkeztek és azt, hogy külső jegyekben hogyan nyilvánulnak meg. Szapu Magda a zene mentén szerveződő ifjúsági szubkultúrákat vizsgálja. 32 Szinte majdnem mindegyik zenei stílus sajátos divatot alakít ki. Van, hogy előírás bizonyos öltözék viselete, azoknak, akik a csoporthoz kívánnak tartozni, ez egyrészt erősíti a csoportkohéziót, másrészt megkülönböztetésként is szolgál. Az öltözködés szimbólum, és azt az üzenetet közvetíti, hogy én más vagyok, ehhez a csoporthoz tartozónak érzem magam. A divat természetesen hat az öltözködésre, bár a mértéke szubkultúrától függ. Az öltözködés csak egy módja a másság kifejezésének, további eszközt jelent a hajviselet, smink, kiegészítők használata, továbbá a test díszítése (pl. tetoválás). Ezen felül más jelek is lehetnek kifejező eszközök, mint például sajátos szleng használta stb. A szubkultúrák jellemzéséből adódóan nagyon sokfélék, a teljesség igénye nélkül szeretném bemutatni a legelterjedtebbeket. Ezek mind különböznek a mainstream-től, egyediek és össze nem téveszthetőek. Az alábbi felsorolásból hiányoznak a homoszexuálisak, illetve a kábítószeresek szubkultúrái, mivel a szakdolgozatom a zenei alapokon nyugvó szubkultúrákkal foglalkozik csak. A felsorolásból hiányzik a pop zene, és még jópár stílus amelyeket mainstream-nek tekintek. Szakdolgozatomban próbálok inkább a zenei alapon szerveződő szubkultúrákra fókuszálni. 32 Szapu Magda: A zűrkorszak gyermekei 72. p. 20

21 5. 1. A zenei alapon szerveződő (deviáns) szubkultúrák Skinhead A skinhead angol eredetű szó, magyarul bőrfejűt jelent. A skinhead szubkultúra eredete az 1950-es, 1960-as évekre nyúlik vissza. Ekkoriban Nagy-Britanniában két meghatározó szubkultúra uralkodott, a rude-boy és a modok. Mind a kettő erőteljesen meghatározta a korai skinheadek életstílusát, zenei ízlését és divatját. A kettő fúziójából jött létre a skinhead szubkultúra. Akkoriban reagge és ska zenét hallgattak a csoport tagjai, amiből a ska stílus mind a mai napig megtalálható a zenéjükben. A szubkultúra korai képviselői az angol munkásosztályból származtak, akik aztán vegyültek a bevándorló jamaicaiakkal. Ebből a két különálló közösségből született meg a skinhead csoport, 1969 körül. 1. kép Skinheadek Angliában 33 Mi is jellemző ezekre a fiatalokra? Általában rövidre vágott haj, vagy kopaszság jellemzi a tagokat. Tipikus a bomberkabát, farmer és a terepnadrág. Katonai nadrágok viselése gyakori, előnybe részesítik a terepszínt illetve a fehéret. Általában a nadrágot a bakancsba betűrve hordják. A lábbeli színe fekete, piros, általában acélbetétes bakancs (Dr Martens márka). Bakancsba fehér fűző kerül, gyakran hordanak továbbá nadrágtartót, amelynek a színe jelentést nem tükröz. A tagok gyakorta készítettnek tetoválásokat május 2. 21

22 Rácz József tanulmánya szerint erre a szubkultúrára kis létszámú (8-10 fős) zárt csoportok jellemzőek. A bekerülés feltételhez van kötve (csak úgy mint a punkoknál), az illetőnek skinheadnek kell tartania magát. A csoporton belül erős az énazonossága a fiataloknak Hippi A hippi szubkultúra eredetileg egy fiatalok által kezdeményezett mozgalom volt az Amerikai Egyesült Államokban. Az 1960-as évek közepén vette kezdetét és világszerte Amerikából terjedt el. Egyes források szerint a hippi szó az angol hipster-ből alakult ki, ami eredetileg arra szolgált hogy azokat az embereket jellemezze, akik a saját kommunájukban élnek, pszichedelikus rock zenét hallgatnak és kábítószereket fogyasztanak, hogy elérjék a tudat alternatív dimenzióit. 2. kép Hippik a hetvenes évekből 35 A hatvanas- hetvenes években ezután gombamód szaporodtak a hippi fesztiválok (Summer of Love, Woodstock fesztivál). A fénykor a hatvanas évek második fele, 1966 és Rácz József (1998): Ifjúsági (szub)kultúrák, intézmények, devianciák 56. p május 2. 22

Véleménymegosztó szubkultúra: emo! Jelige: SZTARCSI

Véleménymegosztó szubkultúra: emo! Jelige: SZTARCSI Véleménymegosztó szubkultúra: emo! Jelige: SZTARCSI Tartalom A témaválasztás, a dolgozat célja... 3 Mit nevezünk szubkultúrának, és mit kell tudni róla?... 3 Szubkultúrába kerülés útjai.. 6 Sajátos szubkultúrák.....6

Részletesebben

Az urbánus művészetek társadalmi megítélése Budapesten

Az urbánus művészetek társadalmi megítélése Budapesten Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézet Szociológia BA Az urbánus művészetek társadalmi megítélése Budapesten A graffiti dichotóm képe Témavezető tanár: Daróczi Gergely

Részletesebben

A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok vezetői körében

A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok vezetői körében SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola A Doktori Iskola vezetője: Dr. Szűcs István Témavezető: Dr. Nemes Ferenc A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok

Részletesebben

Úgy érezte, szabadon él

Úgy érezte, szabadon él Csallóközi Réka Úgy érezte, szabadon él Bevezetés Jelen dolgozatomban a hetvenes évek végének, nyolcvanas évek elejének meghatározó szubkultúrájának, a csöves szubkultúrának bemutatására vállalkoztam.

Részletesebben

Miskolci Egyetem Marketing Intézet. A jazz miskolci piaca és közönsége

Miskolci Egyetem Marketing Intézet. A jazz miskolci piaca és közönsége Miskolci Egyetem Marketing Intézet A jazz miskolci piaca és közönsége Marien Anita Brackó Petra Miskolc, 2012 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 I. Fogyasztói magatartás... 6 I.1. Életstílus és fogyasztás...

Részletesebben

IDENTITÁSTUDAT ÉS EGYENRUHA

IDENTITÁSTUDAT ÉS EGYENRUHA 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Kommunikáció és Médiatudomány Szak IDENTITÁSTUDAT ÉS EGYENRUHA Az Amerikai Egyesült Államok, Franciaország és Magyarország mai katonai egyenruháinak

Részletesebben

DUSA ÁGNES A HOMOSZEXUALITÁSSAL KAPCSOLATOS ELŐÍTÉLETEK ÉS SZTEREOTÍPIÁK A DEBRECENI EGYETEMISTÁK KÖRÉBEN 1

DUSA ÁGNES A HOMOSZEXUALITÁSSAL KAPCSOLATOS ELŐÍTÉLETEK ÉS SZTEREOTÍPIÁK A DEBRECENI EGYETEMISTÁK KÖRÉBEN 1 DUSA ÁGNES A HOMOSZEXUALITÁSSAL KAPCSOLATOS ELŐÍTÉLETEK ÉS SZTEREOTÍPIÁK A DEBRECENI EGYETEMISTÁK KÖRÉBEN 1 Bevezetés A homoszexualitás ugyan az emberiséggel egyidős, a társadalmi megítélése mégis nagyon

Részletesebben

Mindenhová kell fújni, én úgy mondom.

Mindenhová kell fújni, én úgy mondom. Göncző Viktor - Téglás Attila Mindenhová kell fújni, én úgy mondom. Egy szegedi graffitis csoport kultúrájának vizsgálata TARTALOM Bevezetés A graffiti, mint városi szubkultúra A graffitiről általában

Részletesebben

Bejárható Magyarország keretprogram

Bejárható Magyarország keretprogram Bejárható Magyarország keretprogram Természetjáró szabadidő-szervező és programkoordinátor átképzési-és közszolgálati továbbképzési program 2.2.21. 4. modul: Emberek, csoportok, közösség Készítette: Dr.

Részletesebben

AZK A sárvári Alternatív Zenei Klub története. Konzulens: Havasréti József

AZK A sárvári Alternatív Zenei Klub története. Konzulens: Havasréti József 1 Rákos Blanka Filmelmélet és filmtörténet Kommunikáció AZK A sárvári Alternatív Zenei Klub története Konzulens: Havasréti József Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pécs, 2011 2 Dolgozatom a

Részletesebben

Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását

Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető....4 2. Témaválasztás..5 3. Mi is valójában a tömegkommunikáció?...

Részletesebben

HARMATI EDINA. A legnagyobb emberi próba és szerep. Szakdolgozat. Szociológia MA szak Nappali tagozat. Témavezető: Prof. Dr.

HARMATI EDINA. A legnagyobb emberi próba és szerep. Szakdolgozat. Szociológia MA szak Nappali tagozat. Témavezető: Prof. Dr. HARMATI EDINA A legnagyobb emberi próba és szerep Szakdolgozat Szociológia MA szak Nappali tagozat Témavezető: Prof. Dr. Szabó Ildikó Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék 2011 A LEGNAGYOBB

Részletesebben

Dr. Kollár Csaba A mediatizált kultúra és az ifjúság kapcsolata a szociális reprezentáció aspektusában

Dr. Kollár Csaba A mediatizált kultúra és az ifjúság kapcsolata a szociális reprezentáció aspektusában Dr. Kollár Csaba A mediatizált kultúra és az ifjúság kapcsolata a szociális reprezentáció aspektusában 1.1. Bevezetés Jelen tanulmányomban először a kultúra értelmezéseit mutatom be, majd kitérek a kultúra

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés Kiss Gabriella 2009 1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Kiss Gabriella INTERKULTURÁLIS KIHÍVÁSOK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Megjelent: az ELTE Pedagogikum támogatásával. az iskolakultúra 2009/12 melléklete

Megjelent: az ELTE Pedagogikum támogatásával. az iskolakultúra 2009/12 melléklete Megjelent: az ELTE Pedagogikum támogatásával az iskolakultúra 2009/12 melléklete Matóné Szabó Csilla Kodolányi János Főiskola, Neveléstudományi Tanszék Egy japán eredetű szubkultúra: az animék és a mangák

Részletesebben

Szubkultúrák vagy neo-törzsek? A fiatalok, a stílus és a zenei ízlés közötti kapcsolat újragondolása

Szubkultúrák vagy neo-törzsek? A fiatalok, a stílus és a zenei ízlés közötti kapcsolat újragondolása Andy Bennett Szubkultúrák vagy neo-törzsek? A fiatalok, a stílus és a zenei ízlés közötti kapcsolat újragondolása Az 1970-es és a korai 1980-as években a fiatalok, a stílus és a zenei ízlés közötti kapcsolat

Részletesebben

Mobilitás és interkulturális tanulás Elméleti bevezető

Mobilitás és interkulturális tanulás Elméleti bevezető Elméleti bevezető Mobilitás és interkulturális tanulás Elméleti bevezető A multikulturális kifejezés kulturális vagy nemzeti sokszínűséget jelent. Azokat a társadalmakat nevezzük multikulturális társadalmaknak,

Részletesebben

FALAKON TÚL - A TERÁPIÁS KÖZEG ÉS AZ INTERPERSZONÁLIS KAPCSOALTOK HATÁSMECHANIZMUSA A PSZICHIÁTRIAI PÁCIENSEK MŰVÉSZETTERÁPIÁJÁBAN

FALAKON TÚL - A TERÁPIÁS KÖZEG ÉS AZ INTERPERSZONÁLIS KAPCSOALTOK HATÁSMECHANIZMUSA A PSZICHIÁTRIAI PÁCIENSEK MŰVÉSZETTERÁPIÁJÁBAN Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar, Általános Orvostudományi Kar Művészetterápia szak (Képzőművészetterápiás specializáció) LORENCSICS KRISZTINA FALAKON TÚL - A TERÁPIÁS KÖZEG ÉS AZ INTERPERSZONÁLIS KAPCSOALTOK

Részletesebben

A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi pánik?

A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi pánik? BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK Nappali tagozat PR és szóvivői szakirány A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi

Részletesebben

Pszichológia tételek. Kidolgozta Csink Sára 2015

Pszichológia tételek. Kidolgozta Csink Sára 2015 Pszichológia tételek Kidolgozta Csink Sára 2015 A pszichológia tudománya A pszichológia vagy lélektan az ógörög lélek (psziché) és a tudomány (logosz) szavakból ered. A pszichológia az emberi gondolkodással

Részletesebben

Bakonyvári L. Ágnes Márton Gábor Csaba. Nyitott napló pedagógusoknak és más szakembereknek

Bakonyvári L. Ágnes Márton Gábor Csaba. Nyitott napló pedagógusoknak és más szakembereknek 1 Bakonyvári L. Ágnes Márton Gábor Csaba Nyitott napló pedagógusoknak és más szakembereknek Civil Művek Közművelődési Egyesület, 2014 2 A kiadványt készítette: Bakonyvári L. Ágnes, Márton Gábor Csaba A

Részletesebben

Szexuális kisebbségek

Szexuális kisebbségek Szexuális kisebbségek Geresdi Zsolt Kuszing Gábor Rózsa Judit Ildi 16 éves, gimnáziumi tanuló, az iskola mellett egy gyorsétteremben dolgozik. Első szerelme, a 19 éves Ági, egy fiú miatt szakított vele.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Birta Barbara 2011.

SZAKDOLGOZAT. Birta Barbara 2011. SZAKDOLGOZAT Birta Barbara 2011. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI TAGOZAT MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY A DIVATMARKETING HATÁSA A FOGYASZTÓKRA ESETTANULMÁNY

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA

GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA Doktori (PHD) értekezés GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA Rákó Erzsébet Debreceni Egyetem BTK 2010. GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

A DROGPREVENCIÓ LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

A DROGPREVENCIÓ LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A DROGPREVENCIÓ LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Készítette: Fonyódi Ákos Budapest,

Részletesebben

Megjelent a Kontra Műhely gondozásában 2010 www.kontramuhely.hu

Megjelent a Kontra Műhely gondozásában 2010 www.kontramuhely.hu A 80-as generáció Megjelent a Kontra Műhely gondozásában 2010 www.kontramuhely.hu A kötetet szerkesztette: Tarr Ferenc Borító: Jekl Dóra Tördelés:Tamás László Tartalom Alpár Balázs Langmár Péter Tarr Ferenc:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat PR szakirány GYEREKEK A REKLÁMDÖMPINGBEN

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat PR szakirány GYEREKEK A REKLÁMDÖMPINGBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat PR szakirány GYEREKEK A REKLÁMDÖMPINGBEN Készítette: Baranyai Csilla Budapest 2008 Tartalomjegyzék

Részletesebben

NEMI KÜLÖNBSÉGEK, CSOPORTJELLEMZŐK ÉS HABITUSOK AZ EGYETEMISTA SPORTOLÓK

NEMI KÜLÖNBSÉGEK, CSOPORTJELLEMZŐK ÉS HABITUSOK AZ EGYETEMISTA SPORTOLÓK Kovács Klára NEMI KÜLÖNBSÉGEK, CSOPORTJELLEMZŐK ÉS HABITUSOK AZ EGYETEMISTA SPORTOLÓK KÖRÉBEN Bevezetés A társadalomkutatók évtizedek óta kutatják, s a mai napig is folyamatosan figyelemmel kísérik a nők

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR REKLÁMHATÁS: AZ EMBER, MINT KÍSÉRLETI ALANY. Készítette: Benyó Zsuzsanna

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR REKLÁMHATÁS: AZ EMBER, MINT KÍSÉRLETI ALANY. Készítette: Benyó Zsuzsanna BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KOMMUNIKÁCIÓ és MÉDIATUDOMÁNY SZAK Nappali tagozat PR és szóvivői szakirány REKLÁMHATÁS: AZ EMBER, MINT KÍSÉRLETI ALANY Készítette: Benyó Zsuzsanna Budapest,

Részletesebben

Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István

Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István TANDEM, n.o. 2012 Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István A kutatás a Bethlen Gábor Alap anyagi

Részletesebben