Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája"

Átírás

1 Pénzügyminisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület

2 Vállalkozási szakterület A tematika összeállítói Dudás Jánosné [ fejezetpont] dr. Herich György [2. fejezetpont] Kapásiné dr. Buza Mária [3. fejezetpont] dr. Nagy Gábor [1.1.; fejezetpontok] dr. Róth József [1.2. fejezetpont] Megjegyzés: Az Számviteli politika és az Önköltségszámítás gyakorlata témák közül a hallgatók választhatnak. Az oktatási intézmények a hallgatói választásnak megfelelően kell, hogy szervezzék a továbbképzéseket. Kiadja a Pénzügyminisztérium Budapest,

3 Vállalkozási szakterület 1.1. A számvitelről szóló évi C. törvény módosítása Mérlegképes továbbképzés vállalkozás szakos tematika 1. Aktuális számviteli kérdések 8 óra 1.1. A számvitelről szóló évi C. törvény módosítása 2 óra a) A számviteli irányelvek módosításához, az 1606/2002/EK rendelethez kapcsolódó változások A változások indoka, köre Mely lehetőségekkel nem élt a hazai szabályozás Céltartalék-képzés = mérlegkészítés időpontja helyett mérlegfordulónap Üzleti jelentés = bemutatni a főbb kockázatokat, bizonytalanságokat = növelni az üzleti jelentés elemző jellegét Független könyvvizsgálói jelentés = tartalmi változás, letétbe kell helyezni = nő a nyilvánossága, bárki megismerheti = kapcsolódó jogszabályi helyek is módosulnak = több információt kell tartalmaznia = az internetes honlapon történő közzététel sajátosságai Összevont (konszolidált) éves beszámoló = tőzsdei vállalkozásoknál 2005-től kötelező az IAS-ek szerint, egyes esetekben csak 2007-től = mentesíthető anyavállalatnál a mentesítés kritériumai Export-import fogalma (nem azonos az Áfa-törvény szerintivel) = külföldi, belföldi értelmezése = ebből levezetve az export-import = sajátos import-értelmezés vámszabad-területnél = nem változott a külföldi útszakaszra jutó fuvar elszámolása Devizában fennálló tartós befektetések sajátos értékelése = értékhelyesbítés és az árfolyamváltozás összekapcsolása Kiegészítő melléklet = beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer = internetes honlap adatainak megadása = az export mellett az import bemutatása is = a külföldi telephely adatainak bemutatása b) Könyvviteli szolgáltatást végzőket érintő változások Kötelező adatkezelés célja, feltételei, időtartama, az adatkezelő személye 3

4 1.1. A számvitelről szóló évi C. törvény módosítása Vállalkozási szakterület 4 A nyilvánosságra hozatal gyakorlata A könyvviteli szolgáltatást végző adatai a kiegészítő mellékletben A nyilvántartásból való törlés és újbóli felvétel szabályai c) Egyéb módosítások, pontosítások Egyéb szervezetek köre bővült Közbenső mérleg auditálása Önkormányzati vagyon nyilvántartása Szellemi termékek felhasználási joga Követelések = jogerős bírósági ítélet könyvelése, kapcsolat az Áfa-törvénnyel = egyéb pontosítások az értékvesztés elszámolásánál = (kapcsolat a Tao. törvénnyel) Halasztott bevétel, elhatárolás = tartós használati, üzemeltetési, kezelési jog értékesítése Barter ügyletek Üzleti vagy cégértéknél: = nem szabad terv szerinti értékcsökkenést elszámolni, ha = egyes esetekben terven felüli értékcsökkenés és ennek a feltételei Terven felüli értékcsökkenés elszámolása, visszaírása = milyen esetekben, mikor = kapcsolódhat hozzá a terv szerinti értékcsökkenési leírás változtatása is Befektetés piaci értéke = deviza befektetésnél Állampapírok értékelése = kockázatmentesnek minősíthető, értékvesztés elszámolása korlátozott Saját termelésű készletek előállítási értéke Árbevételt csökkentő tételek Egyéb bevételek elszámolása = peresített követelések = tárgyi eszközök értékesítésekor Egyéb ráfordítások = adók, illetékek Közös tevékenység = értelmezése = átadott-átvett összege a pénzügyi műveletek bevételei, ráfordításai között Rendkívüli bevételek, ráfordítások = kapott támogatások, átadott összegek = térítés nélkül átvett szolgáltatás Bizonylatokkal szembeni követelmények teljesítése Devizakülföldi minősítés elvesztése

5 Vállalkozási szakterület 1.1. A számvitelről szóló évi C. törvény módosítása Hatálybalépés, hatályon kívül helyezés Konzultáció 5

6

7 Vállalkozási szakterület 1.2. A követelések számvitele 1.2. A követelések számvitele 2 óra a) A követelésekről általában A követelések fogalma, jogi megalapozása A követelések csoportosítása, jellemzői = belföldi-külföldi = forintban-devizában = eredeti-vásárolt = tartós-rövid távú = hátrasorolt A követelések kimutatásának feltételei = elismert-el nem ismert A követelések bekerülési értéke b) A követelések fajtái és számvitele A követelések fajtái = követelés jellegű (tartalmú) mérlegtételek: adott előlegek (immateriális javakra, tárgyi eszközökre, készletekre) tartós követelések (tartósan adott kölcsönök) bevételek aktív időbeli elhatárolása = A követelések mérlegcsoport tételei vevők követelések kapcsolt vállalkozással szemben követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben váltókövetelések egyéb követelések megjegyzések: * a valós értékelés miatti értékelési különbözeteket csak megemlíteni kell, de részletesen nem kell tárgyalni * a többi mérlegtétellel kapcsolatban részletesen foglalkozni indokolt az állománybavétel (növekedések) csökkenések specialitások eredménykimutatás kapcsolat év végi értékelések témaköreivel A követelések mérlegfordulónapi értékelése, bizonylatai = értékvesztés megállapítása, elszámolása, = értékvesztés visszaírásának megállapítása, elszámolása, Devizában fennálló követelések átszámítása forintra = állományba vétel = árfolyam-különbözetek a pénzügyi rendezésekor, = értékelés a mérlegfordulónapon 5

8 1.2. A követelések számvitele Vállalkozási szakterület A követelések kivezetése, csökkenése = teljesítések, kiegyenlítések pénzzel, = beszámítások barter egyéb = értékesítés eredeti követelés vásárolt követelés Peresített követelések Behajthatatlan követelések = a követelések behajthatatlanná minősítésének feltételei, bizonylatai = a behajthatatlan követelések elszámolása Követelések a kiegészítő mellékletben Az adózás előtti eredményt növelő-csökkentő = követelések, = követeléshez kapcsolódó tételek Sajátosan kezelendő követelések = vásárolt, kapott követelések = engedményezett, átadott követelések Az egyes témák példákkal illusztrálva Konzultáció 6

9 Vállalkozási szakterület Számviteli politika Számviteli politika 4 óra a) A számviteli politika fogalma, célja, szükségessége A számviteli politika = elkészítésének kötelezettsége = módosításának lehetősége = elkészítéséért való felelősség = iránti követelmények = keretében elkészítendő szabályzatok b) Számvitelpolitikai döntések Általános jellegűek: = a beszámoló formájáról = a naptári évtől eltérő üzleti év alkalmazásáról = a mérlegkészítés időpontjáról (időpontjairól) = a beszámoló adatai pontosságának mértékéről = a mérleg formájáról, a mérlegtételek összevonásáról, bővítéséről = az eredménykimutatás formájáról, tételeinek összevonásáról, bővítéséről = a kiegészítő melléklet tartalmáról, felépítéséről = a számlarend és a bizonylati szabályzat tartalmáról Eszközök és kötelezettségek értékelésére vonatkozóak: = a piaci értéken történő értékelés alkalmazásáról = az amortizációs politikáról = a pénzügyi instrumentumok valós értéken történő értékeléséről, alkalmazásáról = a külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek bekerülési forintértékének meghatározásához szükséges választott árfolyamról = a készletek évközi mennyiségi és értékbeni, vagy csak mennyiségi nyilvántartásáról = a saját termelésű készletek értékelése alapjául szolgáló közvetlen önköltség utókalkulációval vagy norma szerint történő megállapításáról = a követelések minősítési kritériumairól, az adósminősítés szempontjairól = az időbeli elhatárolásokról, azok köréről, tartalmáról = a céltartalékok képzéséről, nagyságrendjük meghatározása módjáról A lényegesség, illetve a költség-haszon összevetése elvek alkalmazásával összefüggőek = a jelentős összegű hiba, a nem jelentős összegű hiba, valamint a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba kritériumai alkalmazásáról, = az 50 ezer forint egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok és szellemi termékek beszerzéskori egyösszegbeni leírásáról = a bekerülési értékbe tartozó tételek számított és tényleges értéke közötti különbözet jelentős nagyságrendjéről = a terven felüli értékcsökkenés elszámolása feltételeként meghatározott tartósság idejéről és a jelentős nagyságrendről = a fajlagosan kisértékűnek tekinthető készletekről (az értékvesztésnek a könyv szerinti érték arányában történő elszámolásához) = a követelések értékvesztése elszámolásának feltételeként meghatározott különbözet tartós és jelentős jellegének minősítéséről = a kisösszegű vevők, adósok körének meghatározásáról (az értékvesztéshez) = a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek év végi értékelésből származó jelentősnek tekinthető árfolyam különbözet meghatározásáról. 7

10 Számviteli politika Vállalkozási szakterület c) Értékelési szabályzat Az értékelés fogalma, az értékkategóriák Az értékelési szabályzat fogalma, célja Az értékelési szabályzat tartalma: = az eszközök és a kötelezettségek bekerülési értékének meghatározása, nyilvántartása = az eszközök és a kötelezettségek nyilvántartási értékének változása (növekedése, csökkenése) lehetséges esetei, azok tartalma = az eszközök és a kötelezettségek év végi értékelése, annak módszerei = az eszközök és kötelezettségek állományból való kivezetése feltételeinek meghatározása = az előzőek alapját képező dokumentumok megjelölése (minden egyes mérlegtételhez kapcsolódóan) A valós értéken történő értékeléssel összefüggő értékelési szabályok: = a pénzügyi instrumentumok besorolása a valós értéken történő értékelés szempontjából, a pénzügyi instrumentumok fajtái = a valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumok megjelölése = az adott pénzügyi instrumentum valós értékének megállapítása = az értékelési különbözetek elszámolása (bekerüléskor és év végi értékeléskor) = a valós értéken történő értékelés értékelési tartalékának változása = a kereskedési célú származékos ügyletek elszámolása, nyilvántartása = a fedezeti ügyletek sajátos elszámolása és elkülönített kezelése = várható hatásuk a cash-flowra = a lezárt ügyletek eredménye = a hatékony fedezet = kockázatkezelési politika d) Leltárkészítési és leltározási szabályzat A szabályzat fogalma, célja A szabályzat tartalma a leltárra vonatkozóan: = a leltár fogalma, tartalma = a leltár készítés kötelezettsége = a leltár fordulónapja = a leltár összeállításának módja = a leltár készítéséért és az ellenőrzésért felelős személy(ek) A szabályzat tartalma a leltározásra vonatkozóan = a leltározás fogalma, célja = a leltárfelvétel módja = a leltározás előkészítése = a leltározás technikai feltételeinek biztosítása = a leltározás bizonylatainak feldolgozása és megőrzése = az értékelés szabályai = a leltározás és az értékelés ellenőrzése = a leltárkülönbözetek megállapítása és rendezése = a leltározási ütemterv = a leltározásért és az ellenőrzésért felelős személyek 8

11 Vállalkozási szakterület Számviteli politika e) Önköltségszámítási szabályzat A szabályzat fogalma, célja, Az önköltségszámítás = tárgya = feladatai = alapelvei = kötelezettsége A saját termelésű készletek közvetlen önköltségének megállapítása a vállalkozásnál = az eladási árból visszaszámítással = norma alapján = utókalkulációval A kalkulációs séma A kalkulációs tételek tartalma Az alkalmazott vetítési alapok Az utókalkuláció és a költségelszámolás kapcsolata Az egyeztetés a könyvelés adataival A költségek utalványozásának módja A költségek elszámolásának bizonylati alátámasztása Az utókalkuláció(k) elkészítéséért felelős személy(ek) f) Pénzkezelési szabályzat A szabályzat fogalma, célja, szükségessége A szabályzat elkészítésének kötelezettsége A szabályzat tartalma: = a vállalkozásnál működő pénztár és pénzkifizető helyek = a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételei = a pénzforgalom lebonyolításának megszervezése = a pénzszállítás szabályai = a pénzforgalom elszámolása és annak felelősei = a pénzmegőrzés módja, feltételei = a pénztárban őrzött egyéb értéktárgyak = a pénzforgalom bizonylatolása és a pénztári nyilvántartás vezetése = a pénzmosással összefüggő belső szabályzatok A pénzeszközökkel kapcsolatos bizonylatok = fajtái = a bizonylatolás rendje = a bizonylatokért felelős személy(ek) = a bizonylatok megőrzése = a bizonylatok megjelenési módja g) A számlarend A számlarend fogalma, célja, szükségessége A számlarend = készítési kötelezettsége = módosítása = -del szemben támasztott követelmények = elkészítéséért felelős személy(ek) = kötelező tartalma = és a számviteli politika keretében elkészített szabályzatok tartalmi összhangja 9

12 Számviteli politika Vállalkozási szakterület h) A bizonylati szabályzat (bizonylati rend) A bizonylati szabályzat fogalma, célja, szükségessége A számviteli bizonylat fogalma, alaki és tartalmi követelményeinek biztosítása A vállalkozásnál használt bizonylatok (célszerűen bizonylati albumban összefoglalva) A számviteli bizonylatok feldolgozása A számviteli bizonylatok megőrzésének biztosítása i) A kiegészítő melléklet tartalmának meghatározása A kiegészítő melléklet elkészítésének célja, jelentősége A kiegészítő melléklettel szemben támasztott követelmények A kiegészítő melléklet felépítése, szerkezete Az adóalap korrekciós tételek Cash-flow kimutatás A kiegészítő melléklet általános információit alátámasztó dokumentumok A kiegészítő mellékletben ha a pénzügyi instrumentum valós értékét a vállalkozás az általános értékelési eljárásokkal számított piaci érték (jelen érték) alapján határozza meg rögzítendő: = diszkonttényező, a várható osztalék-növekedési ráta, az effektív hozam, az alternatív befektetés hozama = a valós értéken értékelt pénzügyi instrumentum értékelési különbözetének nagysága, tárgyévi változása, = az eredményben, illetve a saját tőkében elszámolt összeg = a fedezeti ügyletek értékelési különbözetének elszámolása j) Konszolidációs (számviteli) politika Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítési kötelezettség A konszolidált beszámoló készítésének alapja: = a számviteli törvény = az EU által befogadott IAS-ek, IFRS-ek alapján A számviteli törvény előírásai alapján készített összevont (konszolidált) éves beszámoló készítése esetén a konszolidációs politikában rögzítendő: = a konszolidálási körbe bevont leányvállalatok és közös vezetésű vállalkozások kijelölése = a konszolidált beszámoló pénzneme = az egységes értékelés = tőkekonszolidáció során az anyavállalatot (a bevont leányvállalat saját tőkéjéből) megillető részesedés értéke meghatározási módja = az adósságkonszolidáció során, az azonos jogcímen fennálló követelések és kötelezettségek összevonásakor a jelentősnek tekinthető különbözet nagyságrendje = a közbenső eredmények külön kiemelésétől való eltekinthetőség érdekében a jelentős összeg meghatározása = az összevont (konszolidált) kiegészítő melléklet tartalma A konszolidált éves beszámoló készítése az EU által befogadott standardok alapján = a konszolidáció alapját képező nemzetközi számviteli standardok megjelölése = a konszolidációba bevont vállalkozások köre, a bevonás alapja = az alkalmazott konszolidációs eljárások = a társult vállalkozások bevonása = a közös vezetésű vállalkozás(ok)ban lévő érdekeltség bevonása = a konszolidált kiegészítő mellékletben közzéteendő információk. Konzultáció 10

13 Vállalkozási szakterület Az önköltségszámítás gyakorlata Az önköltségszámítás gyakorlata 4 óra a) Fogalmak Költség, önköltség Önköltségszámítás Költségelszámolás, önköltségszámítás Önköltségszámítás, árképzés Az önköltségszámítás fajtái (elő-, közbenső, utókalkuláció) Az önköltségszámítás módszerei (osztó, pótlékoló, vegyes, normatív, egyéb speciális kalkuláció) b) Önköltségszámítási kötelezettség A saját termelésű készletek közvetlen önköltségének meghatározása = norma alapján = az eladási árból kiindulóan = utókalkulációval (hol kötelező) Milyen időponthoz, eseményhez kapcsolódik Számvitelpolitikai döntés az alkalmazásról = mikor, milyen körben A döntésnek megfelelő módszert írásban szabályozni c) Az önköltségszámítás feladata, célja Adatokat szolgáltatni = a mérlegtételek értékeléséhez = a saját vállalkozásban végzett beruházásokhoz, felújításokhoz = az önköltség elemzéséhez, következtetések levonásához = a vállalkozáson belüli érdekeltségi rendszerek működtetéséhez = gazdaságossági, jövedelmezőségi számításokhoz = az árképzéshez-árellenőrzéshez stb. Célja: a termék, a tevékenység önköltségének megállapítása d) Az önköltségszámítás tárgya, a kalkulációs egység Termék (egyedi, sorozat) Termékcsoport (méretben, minőségben eltérő termékek), egyenértékszám Szolgáltatás, megrendelés, szerződés szerinti munka Technológiai folyamat, termelési egység Elszámolási időszak stb. Kalkulációs egység = az önköltségszámítás tárgyának műszaki, statisztikai egysége (naturáliában) 11

14 Az önköltségszámítás gyakorlata Vállalkozási szakterület e) Önköltségszámítás norma alapján Norma (műszaki előírás) = termékenként, szolgáltatásonként = a termelés, a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt, közben és befejezésekor = legalább anyagonként, munkaidő-, illetve gépidő-ráfordításonként A műszaki adatok forintosítása = tervezett, illetve tényleges költségadatokkal = előre, közben, év végén, befejezéskor = ki szolgáltatja, mikor, milyen formában a tényleges költségadatokat A befejezetlen termelés értékének megállapítása = teljesítési fok alapján arányosítással = mit jelent a teljesítési fok, mihez kapcsolódjon, hogyan kell dokumentálni f) Önköltségszámítás az eladási árból visszaszámítással Mikor alkalmazható Az eladási ár dokumentálása A kalkulált haszon tartalma, meghatározása, rögzítése termékenként, termékcsoportonként, szolgáltatásonként A még várhatóan felmerülő költségek értelmezése, megállapítása A befejezetlen termelés értékének meghatározása = teljesítési fok alapján arányosítással = mit jelent a teljesítési fok, mihez kapcsolódjon, hogyan kell dokumentálni g) Önköltségszámítás utókalkulációval Kalkulációs séma = tevékenységenként más és más lehet = eldöntendő: mikor, meddig terjedjen (közvetlen, szűkített, teljes önköltség) Egy lehetséges termékséma = közvetlen anyagköltség = közvetlen bérköltség = közvetlen bérek járulékai = gyártási különköltség = egyéb közvetlen költség (gépköltség) = közvetlen önköltség = üzemi általános költség = szűkített önköltség = forgalmazási, igazgatási, egyéb általános költség = teljes önköltség A kalkulációs tételek tartalma = érvényesíteni kell a sajátosságokat = közvetlen önköltségig a számviteli törvény szerint, amelyből következik a közvetlen anyagköltség tartalma, bizonylata, kapcsolata a főkönyvi könyveléssel a közvetlen bérköltség tartalma, bizonylata, kapcsolata a főkönyvi könyveléssel a közvetlen munkabérek járulékainak tartalma, gyűjtésének, vetítési alapjának meghatározása, felosztásának módszere, kapcsolata a főkönyvi könyveléssel 12

15 Vállalkozási szakterület Az önköltségszámítás gyakorlata a gyártási különköltség tartalma (anyagköltség vagy értékcsökkenési leírás), gyűjtésének, vetítési alapjának meghatározása, felosztásának módszere, kapcsolata a főkönyvi könyveléssel az egyéb közvetlen költség (jellemzően a gépköltség, sajátos esetben az üzemi általános költség vagy annak valamely része) tartalma, gyűjtésének, vetítési alapjának meghatározása, felosztásának módszere, kapcsolata a főkönyvi könyveléssel = szűkített, illetve teljes önköltségig a vállalkozás céljának, szükségletének megfelelően, amelyből következik az üzemi általános költség tartalma, részletezettsége, gyűjtésének helye és módja, a vetítési alap meghatározása, gyűjtése, ezek bizonylata, felosztása a kalkulációs egységek között, kapcsolata a főkönyvi könyveléssel a forgalmazási, igazgatási, egyéb általános költség tartalma, részletezettsége, gyűjtésének helye és módja, a vetítési alap meghatározása, gyűjtése, ezek bizonylata, felosztása a kalkulációs egységek között, kapcsolata a főkönyvi könyveléssel Követelmények a vetítési alapokkal szemben = elsősorban naturális mutatók legyenek = szabályozni a gyűjtésének módszerét, biztosítani a teljeskörűséget = hozzárendelni az adott költséghez Az önköltségszámítás menete, módszere = mikor készül, hol készül, ki a felelőse = a kalkuláció készítésben résztvevők feladata, felelőssége = a költségelszámolás és az önköltségszámítás kapcsolata, bizonylatai = a főkönyvi könyvelés és az önköltségszámítás adatainak egyeztetése i) Az önköltségszámítással szembeni követelmények Csak a ténylegesen felmerült költségekkel lehet számolni Előtérbe helyezni a közvetlen költségkénti elszámolást Azonos ráfordítást mindig azonos módon elszámolni Minden költséget csak egyszer lehet elszámolni Éven belül élni az időbeli elhatárolás, a tervezett költségekkel való elszámolás lehetőségével Az önköltségszámítást megalapozza = a törvényi követelményeknek megfelelő bizonylati rend és bizonylati fegyelem = a normák kidolgozása, aktualizálása = a költségek utalványozása, munkaszám rendszer Megfelelő (vezetői) szemlélet alakuljon ki = kalkuláció nélkül ne legyen gazdasági döntés = minden kalkuláció annyit ér, amennyit abból megvalósítanak = legyen összhang a különböző kalkulációk között Konzultáció 13

16 2. Számvitelt érintő jogszabályi környezet változásai (Adók) Vállalkozási szakterület 2. Számvitelt érintő jogszabályi környezet változásai Adók a) Adóigazgatás A hatóság előtti képviselet szabályozása = természetes személyek képviselete = jogi személyek képviselete 14 Külföldi természetes személyekkel kapcsolatos adóigazgatási feladatok = bejelentkezés, adószám kérése = adóelőleg megállapítása = adó megállapítás = adóbevallás = adófizetés = igazolások, nyilatkozatok, engedélyek A munkáltatói adómegállapítás szabályai = feltételek = bizonylatok és határidők = bevallás és fizetés = jogkövetkezmények Az adóhatósági adómegállapítás szabályai = feltételek = bizonylatok és határidők = adófizetés = jogkövetkezmények Adatszolgáltatási kötelezettség szabályai = munkáltatói adatszolgáltatás területei, formái, időpontjai = kifizetői adatszolgáltatás területei, formái, időpontjai b) Személyi jövedelemadó A természetbeni juttatások szabályozása az adó- és járulékrendszerben = a természetbeni juttatások fogalma, formái. nem természetbeni juttatás = adómentes természetbeni juttatások az szja rendszerében nem bevétel (7. ) adómentes juttatások (1. melléklet 8. pont) = adóköteles természetbeni juttatások a kifizető által adható természetbeni juttatások a munkáltató által adható természetbeni juttatások * kik részesülhetnek természetbeni juttatásban? * milyen feltételekkel adható természetbeni juttatás? * a cafetéria rendszer és sajátosságai = a reprezentáció és üzleti ajándék reprezentáció adómentességének feltétele (ki, mikor, kinek adhatja) üzleti ajándék adómentességének feltétele (ki, mikor, kinek adhatja) = az egyes természetbeni juttatások terhei SZJA, TAO, TB, EHO, munkaadói járulék, munkavállalói járulék, szakképzési hozzájárulás = a természetbeni juttatások bizonylatolása számlák, igazolások, nyilvántartások, utalványok adatszolgáltatás 4 óra

17 Vállalkozási szakterület 2. Számvitelt érintő jogszabályi környezet változásai (Adók) Az adóelőleg az SZJA rendszerében = kifizető = munkáltató Egyes adókedvezmények változásai az SZJA rendszerében = önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak = oktatási kedvezmények = lakáscélú megtakarítás = személyi és családi kedvezmények = az adókedvezmények korlátozása Különadózó jövedelmek = osztalék adózása, stb. c) Társasági adó 1. A TAO adóalanyok körében történt változások = európai részvénytársaság = közjegyzői iroda = Külföldi személybelföldi illetőség üzletvezetés helye alapján = kockázati tőketársaság Az adóalap-kedvezmények = a kis és középvállalkozások kis- és középvállalkozás fogalma de minimis támogatások mikrovállalkozások foglalkoztatási kedvezménye kis- és középvállalkozások által, 2005-ben érvényesíthető adóalap-kedvezmények összehasonlítása = egyéb változások értékcsökkenési leírás fejlesztési tartalék szakközépiskolai tanuló gyakorlati képzése börtönviselt foglalkoztatása követelések értékvesztése szabadalom, mintaoltalom beszerzéséhez és fenntartásához kapcsolódó adóalap-kedvezmény befektetett pénzügyi eszközök, hosszú lejáratú kötelezettségek értékeléséhez kapcsolódó korrekció igénybevett K+F szolgáltatatás alapján elszámolható adóalap-kedvezmény helyi iparűzési adó önkormányzatnak bérbeadott lakás vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költség Adókedvezmények = kis- és középvállalkozási adókedvezmény = új adókedvezmény szoftverfejlesztésre = fejlesztési adókedvezmény = adókedvezmény érvényesítése utólag 3. Az elszámolóár szabályozás = az elszámolóár meghatározás módszerei = az elszámoló ár dokumentálása = szokásos piaci ár szabályok 2005-ben Formázott: Felsorolás és számozás Formázott: Felsorolás és számozás Formázott: Felsorolás és számozás 15

18 2. Számvitelt érintő jogszabályi környezet változásai (Adók) Vállalkozási szakterület d) Általános forgalmi adó (változások május 1-től) A Közösségen belüli termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások adózási kérdései. Fogalmak: Közösségen belüli termékbeszerzés, nemzetközi közlekedés, gazdaságilag nem független fél, első Közösségen belüli rendeltetési hely, Közösség területe, új közlekedési eszköz, adóraktár, vevői készlet, telekommunikációs- elektronikus szolgáltatás, szolgáltatásexport, pénzügyi képviselő A teljesítési hely meghatározása = termékértékesítésnél = szolgáltatásnyújtásnál = közösségen belülről történő termékbeszerzésnél, importnál A teljesítési időpont meghatározása Az adófizetési kötelezettség: (ki, kinek, mikor, milyen mértékkel) = termékértékesítés belföldről másik tagállam területéről közösségen kívüli ország területéről = nem termékértékesítés = termékbeszerzés import belföldi raktárból más közösségi országból = távértékesítés = vagyontárgy kivitele, behozatala = különleges jogállású adóalany termékbeszerzése, értékesítése = szolgáltatásnyújtás közösségi adóalany részére ügynöki szolgáltatás; bérmunka szolgáltatás; árufuvarozás = szállítási tevékenység és egyéb kapcsolódó szolgáltatások Közösségi termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó szabályok = számlázás = teljesítés igazolása = kiszállítás igazolása = összesítő nyilatkozat = adóbevallás = adószám ellenőrzése e) Egyéb jogszabályi változások 3. Vállalkozói járulék 5. Egyéb adóváltozások: regisztrációs adó, hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója 1. Az Illetéktörvény változásai (illetékek mértéke, illetékfizetés módja) 2. Helyi adótörvény változásai 4. Az ökoadórendszer változásai (környezetterhelési díj, környezetvédelmi termékdíj, energiaadó) EVA Tételes EHO Formázott: Felsorolás és számozás Formázott: Felsorolás és számozás Formázott: Felsorolás és számozás Formázott: Felsorolás és számozás Formázott: Felsorolás és számozás Konzultáció 16

19 Vállalkozási szakterület 3. A számviteli szabályozás várható változásai (A lízing) 3. A számviteli szabályozás várható változásai 4 óra (kapcsolódóan a jogharmonizációhoz) A lízing a) A gazdálkodók egymás közötti szerződéses kapcsolatai és a lízing, mint atipikus szerződés A szerződéses szabadság polgári jogi alapelve és a tartalom elsődlegessége a formával szemben elv Különféle megállapodások az eszköz rendelkezésre bocsátásáról határozatlan időre szólók (pl.: társasági szerződés, adás-vételi szerződés, ajándékozási szerződés); határozott időre szólók (pl.: kölcsönszerződés, bérleti szerződés); a felek érdekeltsége az ügyletekben. A megállapodások lényegi kérdései a tulajdonjog átadása vagy megtartása; az eszköz hasznosításával járó kockázatok viselése és a hasznok szedése; az ellenérték vagy díj számításának alapja, megfizetésének módja, ideje, finanszírozási forrása; a szerződés teljesítésének feltételei; a szerződés felbontása, a szerződés-szegés következményei. b) A lízingszerződések fajtái Pénzügyi lízing a pénzügyi lízing fogalma; az ügylet szereplői és érdekeltségük: közvetlen finanszírozású ügylet esetén, hitelügylet esetén, értékesítési ügylet esetén; a szerződés alapján fizetendő összeg jellege; a kockázatok viselése és a hasznok szedése, a tulajdon átszállása; a lízingtárgy működtetési költségeinek viselője; a pénzügyi lízing és a részletre vétel összehasonlítása. Operatív lízing az operatív lízing fogalma; az ügylet szereplői és érdekeltségük; a szerződés alapján fizetendő összeg jellege; a kockázatok viselése és a hasznok szedése, a tulajdon átszállása; a lízingtárgy működtetési költségeinek viselője; a bérlet és az operatív lízing összevetése. Visszlízing a visszlízing fogalma; az ügylet szereplői és érdekeltségük; a szerződés alapján fizetendő összeg jellege; a kockázatok viselése és a hasznok szedése, a tulajdon átszállása; a lízingtárgy működtetési költségeinek viselője. 17

20 3. A számviteli szabályozás várható változásai (A lízing) Vállalkozási szakterület Sajátos, esetleg lízinget is tartalmazó megállapodások megbeszélése (Lásd a bírósági határozatokat és az időszerű kérdésekben adott szakmai iránymutatásokat!) c) A lízingről szóló 17. IAS Az EU-ban való alkalmazásra befogadott 17. IAS és értelmezései a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok rendszerében az alapelvek, a számviteli alapfogalmak alkalmazása, a közlésekre vonatkozó általános előírások felelevenítése a nemzetközi számviteli standardokról a évi képzés során adott tájékoztatás alapján; az IASB fejlesztési projektjei a témában: 2003-ban (módosítások), illetve középtávon (új standard kiadása várható). A standard hatóköre és más standardokkal való kapcsolata a standard hatóköre; a standard hatókörébe nem tartozó esetek; a témához kapcsolódó más standardok létezésének jelzése, például: a lízing tárgyára vonatkozóan (16., 21., 23., 36., 38., 40., 41. IAS, 5. IFRS), az ellenértékre, a követelés, a kötelezettség kimutatására (18., 21., 32., 37., 39. IAS), a számviteli politika megváltoztatására (8. IAS). A standard által értelmezett fogalmak a lízing időbeliségének fogalmai; a lízing alapján fizetendő összeg fogalmai; a lízing, mint a lízingbeadó befektetése; kapcsolódó kamatok. A lízingszerződés fajtájának meghatározása pénzügyi lízing; operatív lízing; a földterület és épület együttes lízingjének megítélése; a lízing minősítésének konzisztens kezelése, figyelemmel a 40. IAS rendelkezésére. A pénzügyi lízing elszámolása a lízingbeadónál, a lízingbevevőnél. Az operatív lízing elszámolása a lízingbeadónál, a lízingbevevőnél. A visszlízing elszámolási sajátosságai A beszámolóban közölt információk a lízingről a lízingbeadónál: pénzügyi lízing esetében, operatív lízing esetében; a lízingbevevőnél: pénzügyi lízing esetében, operatív lízing esetében. 18

SZÓBELI SZIGORLATI TÉTELEK SZÁMVITEL TANTÁRGYBÓL 2005/2006. tanév

SZÓBELI SZIGORLATI TÉTELEK SZÁMVITEL TANTÁRGYBÓL 2005/2006. tanév SZÓBELI SZIGORLATI TÉTELEK SZÁMVITEL TANTÁRGYBÓL 2005/2006. tanév A) ÁLTALÁNOS TÉTELEK 1. A számviteli információs rendszer fogalma, felépítése. A pénzügyi és a vezetői számvitel értelmezése. A számvitel

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Számvitel szabályozása

Számvitel szabályozása Számvitel szabályozása 1. A számvitel szabályozása Magyarországon (Törvények és Kormány rendeletek) előzmények és a jelen a szabályozás váltás (a számviteli tv.) indoka, céljai, jelentősége a tv. hatálya

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K,

A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K, A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K, k ü lö n ö s tek in tettel a z év v ég i érték elésre. K észítette: dr. A dorján Csaba egyetem i adjunktus B CE Pénzügyi Szám vitel Tanszék Az oktatási

Részletesebben

A konszolidáció. A vállalat csoport jellemzõi. Konszernek a számvitelben. Jogi függetlenség csorbulása. Anyavállalat. A konszolidációs kör 2008.09.14.

A konszolidáció. A vállalat csoport jellemzõi. Konszernek a számvitelben. Jogi függetlenség csorbulása. Anyavállalat. A konszolidációs kör 2008.09.14. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A vállalat csoport jellemzõi A vállalkozások kettõs értelemben önállóak A konszolidáció Jogilag

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

Számviteli szabályozás

Számviteli szabályozás Dr. Pál Tibor 2012.09.10. Számviteli szabályozás 2. ELŐADÁS SZÁMVITELI ALAPELVEK SZÁMVITELI POLITIKA Számviteli alapelvek Az alapelvek szükségessége A megbízható és valós összkép igénye Számviteli Számvitel

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve Az egyedi értékelés elve sajátos érvényesülésére figyelmet kell szentelni a számviteli törvény végrehajtási rendeletének 31/A. -a szerinti egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetében.

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-164/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. május 26. 15.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:.,

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:., Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012 cím MINTA SZÁMLAKERET Kelt:., 2017.. P.h. Az egyházi gazdálkodó szerv képviselője [EsBo program] -1- Bevezető 0 Nyilvántartási számlák 1 Befektetett

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

- Minta Kft. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG

- Minta Kft. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG -. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG A beszámolóban szereplő cégnév:. Beszámolási időszak: 2015.01.01. - 2015.12.31. adatok egyezer HUF-ban SORSZÁM TÉTEL MEGNEVEZÉSE 2014 VÁLTOZÁS 2015 A.

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A zárlat célja Üzleti számvitel XXIII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 u Általánosan:

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

SZÁMVITEL PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐI KÉPZÉS

SZÁMVITEL PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐI KÉPZÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐI KÉPZÉS Könyvvezetés és beszámolókészítés követelménymodul Budapest, 2016 Szerzők: Dr. Siklósi Ágnes Dr. Veress Attila ISBN 978-963-638-517-0 Kiadja a SALDO Pénzügyi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

SZÁMVITEL MSC 2015/2016

SZÁMVITEL MSC 2015/2016 SZÁMVITEL MSC 2015/2016 SZIGORLATI TÉTELEK 2 9. Mit nevezünk a számviteli törvény szerint sajátos számviteli helyzetnek? a) Mutassa be az átalakulás folyamatát, b) Mutassa be az átalakulás során készítendő

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Számvitel alapjai XI. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 A zárlat célja Általánosan:

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

A zárlat célja. A zárlat folyamata, szükségessége Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XII. ea. Zárlat és éves beszámoló.

A zárlat célja. A zárlat folyamata, szükségessége Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XII. ea. Zárlat és éves beszámoló. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Számvitel alapjai XII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 A zárlat célja Általánosan:

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: /2015. MK/HU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. március 17. 08 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és fm.

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15 1. FEJEZET / BEVEZETÉS 11 2. FEJEZET / ÁLLOMÁNYBAVÉTELI ÉRTÉKEK 13 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok 13 2.2 A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek 15 2.2.1 Az eszközök bekerülési értéke 15

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Torna Szövetkezet Cégjegyzékszáma: 05 02 000618

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura 1. nap (360 perc) 1. IFRS háttere 1.1. Az IFRS (Nemzetközi számviteli szabványok) általános áttekintése, története, elvei 1.1.1. Számviteli rendszerek a világban milyen

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület Nem költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára 2013. 1 A

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök A számviteli politika

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011

REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 Budapest, 2011 Szerzõ: Dr. Nagy Gábor Lektorok: Pölöskei Pálné Botka Erika ISBN 978 963 638 394 7 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz 3.) Sorolja fel a könyvviteli zárlati teendőket! Ismertese a főkönyvi kivonat fogalmát, tartalmát és egyezőségeit! Mutassa be a mérleg és eredményszámlák zárását, a nyitást és a nyitás utáni rendező tételeket!

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-12/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. február 17. 13.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

Számviteli alapismeretek VI. ELŐADÁS. Az értékbeni számbavétel

Számviteli alapismeretek VI. ELŐADÁS. Az értékbeni számbavétel Számviteli alapismeretek VI. ELŐADÁS Az értékbeni számbavétel 1 Mérlegelméletek: - Materiális (statikus, dinamikus, organikus) - Reáltudományos, klasszikus (tőkemegtartás orientációjú, jövőorientált, antimérleg,

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben