A HELYES MUNKAVÉDELMI GYAKORLAT AZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HELYES MUNKAVÉDELMI GYAKORLAT AZ"

Átírás

1 A HELYES MUNKAVÉDELMI GYAKORLAT AZ ÉPÍTŐIPARBAN A prevenció elvének érvényesítése az építőiparban Konferencia sorozat: november Budapest Dunaújváros Szekszárd

2 1., Az építőipar munkavédelmi helyzete. A többlt bblépcsős s vállalkozv llalkozási hierarchia és s ennek a munkavédelemre gyakorolt hatása

3 a) Az építőiparban Magyarországon túl sok a vállalkozás. Kb vállalkozás, mintegy dolgozóval Ausztriában az építőiparban: - Kb vállalkozás - 4-szeres árbevétel Magyarországhoz képest b) A Magyarországi építőipari vállalkozások döntő többsége kisvállalkozás. c) Az építőiparban többlépcsős vállalkozási gyakorlat alakult ki.

4 Mi jellemzi a munkavédelmi helyzetet az építőiparban? A nemzetgazdaság egészéhez, sőt Európa egészéhez hasonlóan is a kis cégek többségükben elhanyagolják dolgozóik biztonságának nak és s egészs szségének védelmv delmét. Az Európai kis és középvállalkozások baleseti statisztikája, a Magyarországi hatósági ellenőrzések is ezt bizonyítják. Kis és középvállalkozásokban foglalkoztatottak aránya: Régi EU tagállamok: Új tagországok: 66% 72% A tíz új tagországban a baleseti arány háromszorosa romszorosa az EU 15-ök országainak.

5 A többlépcsős vállalkozásoknál kevés kivétellel nincs a munkahelyen az alvállalkozóknak, de még inkább a szub alvállalkozóknak felelős munkahelyi vezetője. Ezek után n hol van a munkavédelem? Nincs a kisvállalkozások többségénél munkavédelmi és munkaegészségügyi szakember foglalkoztatva. Az Mvt. és a kémiai biztonsági törvény előírásai ellenére nincs ezen vállalkozásoknál munkavédelmi kockázatértékelés, kockázatbecslés sem. Az a tapasztalatom, hogy a kisvállalkozások egy részénél nincs, nem marad pénz a munkavédelemre.

6 A baleseti statisztika is azt bizonyítja, hogy az építőipar élen van a munkabalesetekbenfőleg a halálos munkabalesetekben. Eltitkolt munkabalesetek becsült aránya országosan 30%, az építőiparban ennél is több.

7 OMMF egyes szakemberei nagyon gyatrának látják az építőipar munkavédelmi helyzetét. Nevezetesen: A folyamatos ellenőrzések ellenére a munkavédelmi helyzet az építőiparban csak kismértékben javult. Néhány nagyberuházásnál a generálkivitelezők szakmai felkészültsége, a területükön folyó munkavédelmi koordináció pozitívan értékelhető, ez azonban általánosan nem jellemző.

8 A kivitelezési munkahelyeken tapasztalt hiányoss nyosságok típus t hibaként definiálhat lhatók: MAGASÉPÍTÉS: S: Még mindig sok a hiányosság az ideiglenes elektromos hálózatok telepítésében és főleg üzemeltetésében. (lásd részletesen később) Egyéni védőeszközök hiánya, nem viselése. Munkahelyi rend és közlekedési utak szabadon hagyásának hiánya főleg a szerkezetépítési munkáknál.

9 Leesés elleni védelem, védőkorlátok hiánya illetve meglévők elbontása helyreállítás nélkül. Födémáttörés lefedés és azok elmozdulás ellni rögzítésének hiánya. (pl.trapézlemez tetőfedés és felülvilágító ablak.) Nagycsarnok trapézlemez tetőszerkezet építése építési lépcső nélkül. Szabálytalan guruló állványok.

10 ÚTÉPÍTÉS: Leesés, beesés elleni védelem hiánya. Egyéni védőeszköz nélküli munkavégzés. Gépkezelői jogosítvány nélküli munkavégzés. Dúcolás nélküli munkagödrök, munkaárkok. Forgalom szabályozási tervek be nem tartása, rutin táblakihelyezés. Munkaterület átadás-átvétel hiánya.

11 2., A munkavédelem helye a gazdálkod lkodó szervezetnél. A munkavédelem vállalati v irány nyítása.

12 Mit értünk a munkavédelem irányításán? Feladatok egyértelmű meghatározását, feladsat és felelősségi körök rendszerét? Egyéni védőeszközök biztosítását, használatának megkövetelését? Munkavédelmi oktatást? Biztonságos eljárások kidolgozását, alkalmazását? Szigorú ellenőrzést, számonkérést, ha kell büntetést? Balesetek kivizsgálását, megelőző intézkedéseket? Jó munkavédelmi szakemberek alkalmazását? Javító intézkedések sorozatát?, stb. Milyen dokumentumokban határozzák meg ezeket egy munkavédelmileg is jól működő vállalkozásnál? Munkavédelmi Szabályzat MEBIR

13 Kiknek kell egy szervezeten belül irányítani és végezni a munkavédelmet? 1. Első számú vezető felelősége és elkötelezettsége. 2. Valamennyi vezetőnek van feladata és felelősége a munkavédelemben, ezt szabályozni kell. 3. A munkavédelmi szakember a szakmai irányítást, az organizálást látja el. 4. Valamennyi dolgozó felel a veszélytelen eljárások és környezet kialakításáért.

14 A munkavédelem irányítása hasonló a minőség biztosítási rendszerhez (ISO 9001) Az irányítás célja : hibátlan termék, vagy szolgáltatás ( ISO 9001) veszélytelen munkahelyek és eljárások hibátlan emberek ( MEBIR) Az irányítás módja: A folyamatokat, eljárásokat standardizálni, dokumentálni. Javító intézkedésekkel a hibákat kiszűrni.

15 A munkavédelem irányításnak célja, hogy csökkentsük a veszélyhelyzetek számát. 1 halálos baleset 30 > súlyos baleset 300 > baleset 3000 > majdnem baleset > veszélyhelyzet Kockázati piramis

16 A munkavédelem irányításának alapja a kockázatok felismerése, kezelése. A kockázat annyit jelent, hogy ha az eljárásokat, gépeket, anyagokat nem kontroláljuk megfelelően, akkor egy bizonyos valószínűséggel és adott súlyossággal a baleset bekövetkezik.

17 3., Kockázat zatértékelés, kockázatbecsl zatbecslés. s.

18 Kockázat fogalma: A veszélyhelyzetben a sérülés vagy az egészségkárosodás valószínűségének és súlyosságának együttes hatása. Kockázatértékelés fogalma: A kockázatértékelés nem más, mint gondos áttekintése annak, hogy egy adott munkahelyen mi károsíthatja, veszélyeztetheti a munkavállalókat és milyen óvintézkedések szükségesek az egészségkárosodás,a baleset megelőzésére.

19 MVT A KOCKÁZATÉRTÉKELÉSRŐL: A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel: az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, a munkahelyek kialakítására.

20 Kémiai biztonsági törvény a kockázatbecslésről: A veszélyes anyag életciklusa alatt a veszélyes anyagokkal, veszélyes készítményekkel végzendő tevékenység megkezdése előtt a tevékenységet végző az adott tevékenység emberi egészséget és környezetet károsító kockázatairól becslést készít, a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény rendelkezéseire figyelemmel.

21 Kockázatértékelés alaplépései: a veszélyek azonosítása, a munkavállalók és érintettek csoportjának meghatározása, akik valamilyen veszélynek vannak kitéve, a kockázat mértékének becslése, mérése, a kockázat megszüntetési lehetőségeinek vizsgálata (vagy ha nem lehet megszüntetni, akkor), annak elbírálása, hogy kell-e további intézkedéseket hozni a kockázat megelőzése vagy csökkentése érdekében.

22 Kockázatértékelés, kockázatbecslés folyamata: a szükséges információk összegyűjtése, a veszélyelemzés és kockázatértékelés megtervezése, a vizsgálatok elvégzése, a veszélyek meghatározás, azonosítása, a kockázatnak kitett munkavállalók meghatározása, a kockázat becslése, mérése, döntés a teendő intézkedésekről és ezek rangsorolása, döntés további vizsgálatokról, esetleg külső szolgáltató bevonása a kockázatértékelésbe, a szükséges feljegyzések (vagy utasítások) készítése, a munkavállalók és az érintett személyek tájékoztatása, illetve képzése, a meghatározott intézkedések megvalósulásának ellenőrzése.

23 A KOCKÁZATÉRTÉKELÉSI GYAKORLATI JÓ MÓDSZEREK ISMERTETÉSE NEM FÉR BELE JELEN ELŐADÁSBA, EZÉRT BELE SEM KEZDEK.

24 4., A le és s beesés s elleni védelem v lényege és s gyakorlati tapasztalatai

25 A magasból leesést alkalmas berendezéssel, így különösen megfelelő védelemmel kialakított állványszerkezet alkalmazásával kell megakadályozni. Az állványoknak szilárdnak, elegendően magasnak kell lenniük, és legalább egy lábdeszkával, egy középdeszkával és egy korláttal, vagy azzal egyenértékű megoldással kell rendelkezniük. Magasban munkát csak megfelelő és alkalmas berendezéssel, illetve kollektív műszaki védelem biztosításával (pl. emelő-plató, védőháló, védőrács, mobil szerelőállvány) szabad végezni.

26 Amennyiben a munka természete miatt ilyen berendezések alkalmazása nem lehetséges, megfelelő hozzáférési megoldásról kell gondoskodni, és a munkát végző részére a magasból való lezuhanás megelőzésére kialakított egyéni védőeszközöket kell biztosítani. A munkavállal llalók k lezuhanása és s a felhasznált lt anyagok leesése se ellen elsődlegesen biztonságot nyújt jtó berendezésekkel kell a védelmet v kialakítani. Amennyiben erre nincs mód, m akkor egyéni védőeszkv eszközt zt kell alkalmazni.

27 A leesés elleni védelem méretezett és megfelelően rögzített lefedéssel, vagy 1 méter magas, háromsoros, 0,5 m-nél nem nagyobb osztásközű, lábdeszkával, középdeszkával, valamint korláttal, illetve ezekkel egyenértékű védelmet nyújtó megoldással biztosítható. Védőháló, illetve védőrács alkalmazása esetén annak lyukmérete a 10 cm x 10 cm-t nem haladhatja meg. Földmunkák végzésekor: munkagödör esetén 0,25 m és 1,25 m mélység között jelzőkorlátot, 1,25 m-t meghaladó mélységnél védőkorlátot, vonalas létesítmény esetén, lakott területen belül 0,25 m és 1,25 m mélység között jelzőkorlátot, 1,25 m-t meghaladó mélységnél védőkorlátot, lakott területen kívül 0,25 m mélység alatt jelzőkorlátot kell létesíteni.

28 Egy méter magas, háromsoros, 0,5 m-nél nem nagyobb osztásközű, lábdeszkával, középdeszkával és korláttal kiépített leesés elleni védelmet kell alkalmazni: azokban az esetekben, amikor a munkavégzés magassága meghaladja a 2 m-t; ha a munkahely vagy a közlekedési út víz vagy más olyan anyag fölött vagy mellett oly módon helyezkedik el, hogy a belefulladás lehetősége fennáll; födémek, tetők, mennyezetek, felülvilágítók, aknák megnyitásakor vagy építésekor; a 2 m magasságot meghaladó tetőn végzendő munkáknál és a hozzá vezető utakon; a földmunkák végzése során.

29 Jelzőkorlát is alkalmazható: munkagödör esetén 0,25 m és 1,25 m mélység között; Lapos és alacsony hajlású (20 alatti) tetők esetében, amennyiben a munkavégzés helyszíne a szintkülönbség szélétől 2 m-nél távolabb van, a kétméteres határvonalra jelzőkorlát is elegendő.

30 Tapasztalataim: Mind magas, mind mélyépítésben: Nincs védőkorlát vagy nem megfelelő időben - későn - van kiépítve. Munkavégzés miatt meg van bontva a védőkorlát, és befejezés után nincs helyreállítva. Hiányos a védőkorlát. Nem megfelelő a védőkorlát anyaga.

31 Nem megfelelő a védőkorlát kitámasztása, szilárdsága. Szalag helyettesíti a védőkorlátot. Rossz helyen- nem kitámasztásnál - toldott a védőkorlát Zsaluzásnál van védőkorlát, de nincs a járófelülete lefedve. Nincs lábdeszka vagy úgy van szerelve, hogy nem tölti be a fő funkcióját. Nincsenek a födémáttörések lefedve.

32 Le vannak fedve, de nem megfelelő anyaggal. (fólia, gipszkarton, fém trapézlemez darab, stb.) Nincsenek a munkagödrök, munkaárkok védőkorlátozva, jelzőkorlátozva, stb. Nincs leesés elleni egyéni védőeszköz. (hevederzet, zuhanás gátló, mentőkötél) tetőn végzett munkáknál, födémzsaluzat építésénél, hídpillér építésénél, mély munkagödörnél végzett munkáknál. Mentőövet használnak hevederzet helyett. Nincs a vezető által meghatározva a kikötési pont.

33 Mi a jój megoldás? Olyan leesés elleni védelem biztosítása, amely nem a dolgozóra bízza, hogy védekezik-e a le és beesés ellen. ( műszaki megoldás- állványozás, védőkorlát, védő állványzat) Ha műszaki vagy kollektív védelem kiépítése nem lehetséges, akkor megfelelő, biztonságos egyéni védelem. (rossz példák :pl. Strang szellőhöz kikötés!?, hevederzet használata kikötés nélkül, stb.)

34 Olyan munkaszervezés, amely biztosítja, hogy a legkevesebb ember dolgozzon a veszélyzónában (pl. födémzsaluzás) Födémzsaluzásnál eleve négysoros korlát telepítése, megfelelő szélességű járófelülettel. Öszvér építési állványnál a csőállványnál is kiépített három soros korlát. Szabványos guruló állvány használata. Mély munkagödröknél egyéni védelem és kikötés.

35 Védőháló alkalmazása. Technológiai nyílások munkakezdés előtti befedése kazánlemezzel. DOKA, PERI korláttartó elemek használata. Gyári korlátdeszkák használata. Ha az építési állvány homlokzattól mért távolsága több mint 30 centiméter, akkor a követendő védelmi sorrend: belső pallóterítés, belső védőkorlátozás, egyéni védőeszköz használatának előírása.

36 5., Tárgyak T esése, se, védelmi v megoldások és s tapasztalatok

37 Tárgyak esésekor védelem szempontjából a következő lehetőségek vannak: ( Jó megoldások) Megtiltani a veszélyzónába illetéktelenek bejutását, és elkorlátozni a veszélyzónát. Védőtetőt telepíteni. Fedett gyalogos közlekedőt telepíteni. Lábdeszkát telepíteni. Tetőn végzett munkáknál védőkorlátot, védőpalánkot telepíteni. Védőhálót telepíteni. Őrt állítani. Egyéni védőeszközt viselni.

38 Tapasztalataim: Nagyon sok esetben a tárgyak esésének veszélyével járó munkát végző nem törődik mások veszélyeztetésével. Épülő épületeknél nincs telepítve a bejáratnál védőtető, ha van, akkor is számos más helyen be lehet jutni az épületbe. Nincs telepítve gyalogos közlekedő, közlekedjen a gyalogos ott, ahol tud.

39 Magasra van telepítve a lábdeszka. Nincs a tetőn, födémen végzett munkáknál tárgyak esése nélküli védelem. Nincs a munkaárkoknál megfelelő gyalogos átjáró telepítve. Nincs védősisak, v ha van, akkor nem viselik a védősisakot.

40 6.,BIZTONSÁGOS EMELÉS DARUVAL

41 ORGANIZÁCIÓS HELYSZÍNRAJZ Minél kevesebb daruval fedjük le a daruzandó területet. Lehetőleg széltől óvott helyre telepítsük a darut. A megengedett fordulási sugarat szűkítsük le az emelési területre. Lehetőleg a daru fordulási sugarában ne legyen közterület. Emelendő terhet csak külön szervezési intézkedéssel engedjük közterület, közút fölé, amennyiben ez elkerülhetetlen. A gémek magasságának megállapításánál ügyeljünk az összeakadás elkerülésére. Törekedjünk arra, hogy a darukezelő minden esetben lássa az emelt terhet. Repülőtér közelében fel kell venni a kapcsolatot a légügyi hatósággal. Szükség esetén engedélyt kell tőlük kérni.

42 TELEPÍTÉS FOLYAMÁN ELKÉSZÍTENDŐ DOKUMENTÁCIÓK Daru elhelyezésének, fajtájának kiválasztása. Alapozási terv elkésztése. Kivitelezői nyilatkozatot kell kérni a kivitelezőtől a darualapra vonatkozóan. Alap szintezés elvégeztetése, szintezési jegyzőkönyv beszerzése. Daru üzemeltetéséhez elektromos energiát biztosítani kell. Szerelési megbízás beszerzése. Fővizsgálati jegyzőkönyv beszerzése. Kockázatértékelés elkészíttetése, beleértve a daru környezetét is. Terhelési próba jegyzőkönyv beszerzése. Villám-és érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyv beszerzése. Daru munkavédelmi üzembe helyezése. Veszélymentes üzemmód szabályzat elkészíttetése, aláírattatása. Teherkötözői vizsgák meglétének ellenőrzése. Ha nem dolgozom vele, mint generálkivitelező, akkor a daru átadása az alvállalkozónak.

43 VESZÉLYMENTES ÜZEMMÓD SZABÁLYAI Tartalmazza a helyi sajátosságok, alapvető előírásokat, veszélyek elhárítására hozott intézkedéseket. Például a fordulási sugarakat, a több daru irányításának előírásait, valamint a két daruval történő emelés kockázatainak csökkentését.

44 Mint minden munkahelyen, az emelőgépek munkaterületein is el kell készíteni a kockázatértékelést. Ennek ki kell térnie mind a munkahely, mind a munkaeszközök felülvizsgálatára, a veszélyek feltárására, azok bekövetkezésének megelőzésére teendő intézkedések meghatározására, határidő és felelős meghatározásával. A kockázatértékelést írásban kell foglalni és legalább évente vagy a technológia megváltozásakor, munkabaleset bekövetkezésekor felül kell vizsgálni.

45 A DARUK LEGFONTOSABB KOCKÁZATAI: a daru és a teher által okozott mechanikai veszélyek nem megfelelő állékonyság ütközési veszély mechanikai feszültség a villamos berendezések és áramkörök meghibásodása miatti veszélyek ergonómiai követelmények elhanyagolása személyi hiba, jogosulatlan tevékenység biztonsági jelzések hiánya hiányzó ellenőrző vizsgálatok

46 AZ ELLENŐRZÉSEK LEGGYAKORIBB HIÁNYOSSÁGAI: A darulétra megközelítése nincs megoldva. A darukezelő részére nem biztosítanak ideiglenes építési lépcsőt, átjárót. Daruszekrény nyitva van. A daruszekrény nem közelíthető meg biztonságosan. A darukezelőnek nincs meg az adott típusra a kezelői igazolványa. A kötözők nem rendelkeznek teherkötözői igazolással. A teherkötöző eszközök sérültek, nincs rajtuk az érvényességet igazoló bárca. Az áramvédő kapcsoló értéke nagyobb a megengedettnél (max. 300 ma lehet, ha gyártói nyilatkozat nem ír elő nagyobb értéket) A daruszekrényen lévő elektromos dugaljakat nem védik le 30 ma-es áramvédő kapcsolóval.

47 TÖBB DARU HASZNÁLATA ESETÉN Ki kell jelölni egy daruirányítót is, akit más feladattal megbízni nem szabad. A daruirányítónak jól láthatóan el kell különülnie a többi dolgozótól, például más színű sisak, vagy jól láthatósági mellény viselésével. Az irányító feladata a daruk mozgásának összehangolása. Ehhez el kell látni az irányítót kézi rádióvevővel.

48 SZEMÉLYEMELÉS DARUVAL: Minősített teherfelvevő eszközzel és daruval lehet csak személyt emelni. Ritkán alkalmazzuk, mert kerülni kell, ha van más megoldás. Csúszózsalus építésnél, vagy nagy mélységű munkagödröknél alkalmazunk emelőketrecet, mellyel a sérültet és a kísérő mentőorvos is fel lehet emelni. Néhány baleset tanulságai:

49 Nem volt kötözői jogosultság lezuhant a teher Előzmény: DOKA zsalugerendákat emeltek, kötözéshez hevedert használtak. Az egyik heveder lecsúszott az emelőkötél horgáról, mert a kiakadásgátló szerkezet elé, az emelőhorog hegyére akasztották az emelőhevedert. A 6 méter magas zsalugerenda kicsúszott és leesett. A lezuhanó teher az egyik dolgozóra esett. Tanulság: Szabálytalan volt a kötözés. Hiányzott a teherkötözői igazolás. A dolgozó az emelt teher alatt tartózkodott. A munkáltató eltűrte a jogosulatlan tevékenységet.

50 Nem feszültségmentesítettek meghalt két ember Előzmények: Bontott vasúti talpfák emelését végezték a vasúti vágányokon. A közeli légvezetéket nem áramtalanították. Emelés közben a daru gémje elérte a légvezetéket, ami leszakadt. A földzárlati áram a daru fémszerkezetén záródott. A zárlat időpontjában a 2 fő kötöző a rakfelületen állva a függő terhet még érintették, ezért testükön is keresztül folyt az áram. A helyszínen életüket vesztették. Tanulság: Feszültségmentesíteni kellett volna a légvezetéket, vagy elkerítéssel gondoskodni a védelemről. Emelés közben nem tartották be az Emelőgép Biztonsági Szabályzatban foglalt 3 méteres biztonsági távolságot a légvezetéktől. Rosszul szervezték meg a munkát, mert más helyszínről is el lehetett volna végezni az emelést. Nem készítették Emelési utasítást. Az emelőgép irányítására nem jelöltek ki irányítót, illetve jelzőőrt. Hiányzott a munkavédelmi oktatás.

51 Nem működött a nyomatékhatároló a toronydarun dőléses baleset Előzmények: A toronydaru 5,5 tonnás építési törmelékkel teli konténert emelt a belvárosban. Az eredeti organizációs helyszínrajz szerint 2 db toronydarut kellett volna telepíteni. A konténer a toronydaruhoz képest 40 méterre volt. Ennél a távolságnál a teherbírás 2,2 tonna. A toronydaru az emelés közben felborult. A nyomatékhatároló nem működött. Csak a szerencsének köszönhető, hogy nem történt személyi sérülés, illetőleg tömegkatasztrófa. Tanulság: A kezelőfülkében lévő felső fedélzáró kulcsának a műszerfalban történő hagyása lehetővé tette, hogy a kezelő beavatkozzon, esetleg a nyomatékhatárolót kiiktassa. A nyomatékhatároló a beleset időpontjában ki volt kapcsolva. A darupálya egyik vége 80 mm-re meg volt süllyedve. A darukezelő rosszul mérte fel a gém kinyúlásához képest a teherbírást.

52 7., Az ideiglenes elektromos hálózatok telepítésének és használat latának gyakorlata, hiányoss nyosságok

53 Előírás: MSZ :2004 szabvány az ideiglenes elektromos hálózatok telepítéséről és üzemeltetéséről. Ez váltotta ki a korábbi szabványt ( MSZ 04-94) Előírások: Telepítési terv Telepítési vázlat (blokkséma) Szerelői szabványossági nyilatkozat Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat. Rendszeres hálózat ellenőrzés, karbantartás, havonta dokumentált szerelői ellenőrzés az áramvédő kapcsoló működéséről.

54 Gyakorlat, hiányoss nyosságok: telepítési terv hiánya, rendszeres karbantartó hiánya, karbantartási napló és karbantartás hiánya, nyitott kapcsolószekrények, védőföldelés hiánya, nem megfelelő biztosítékok és áramvédő kapcsolók, egy áramvédő kapcsolóról a megengedettnél több csatlakozás kiépítése. narancssárga hosszabbítók, szabálytalan kábelvezetés.

55 8., A kivitelezői i biztonsági és egészs szségvédelmi koordinátor feladata, gyakorlati tapasztalatok

56 4/2002. (II.20.) SzCsM EüM együttes rendelet BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOR: Az a természetes személy, akit megbíztak vagy foglalkoztatnak a fenti rendeletben előírt feladatok teljesítésére, és aki jogosult munkabiztonsági szaktevékenységre. A kivitelező munkáltató köteles biztonsági és egészségvédelmi koordinátort igénybe venni a kivitelezési munkák alatt.

57 8. A koordinátor feladatai az építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggésben a következők: a) a meghatározott követelmények megvalósulásának összehangolása annak érdekében, hogy a munkáltató és - amennyiben a munkavállalók érdekében ez szükséges - a munkát személyesen végző önálló vállalkozók a fenti rendeletben meghatározottakat, továbbá a biztonsági és egészségvédelmi tervben meghatározottakat megvalósítsák; b) indokolt esetben kiegészítés készítése a biztonsági és egészségvédelmi tervhez, valamint a rendeletben meghatározott dokumentációhoz annak érdekében, hogy azok folyamatosan tartalmazzák a munkák előrehaladásából, illetve a körülmények változásából adódóan az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeit; c) közreműködés az építési munkahelyen egyidejűleg tevékenykedő, illetve egymást követően felvonuló munkáltatók között a tevékenységek összehangolásában, figyelemmel az Mvt.-ben az összehangolásra megfogalmazott felelősségi szabályokra; d) a munkafolyamatok ellenőrzésének összehangolása; e) a szükséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az építési munkahelyre kizárólag csak az arra jogosultak léphessenek be.

58 Gyakorlati tapasztalatok: Kevés a koordinátor nincs betartva az e vonatkozásban betarthatatlan rendelet. Nem érdekes az építőipari szakma ismerete, a fontos a munkavédelmi képesítés. Kevés a megbízott koordinátor, a nagy cégeknél a munkavédelmi vezetők végzik ezt a feladatot is néha több tucat munkahelyen. A vállalkozó koordinátorok inkább munkavédelmi vezetők, mint koordinátorok.

59 Nem kap a kivitelező a tervezőtől BET- et, ha kap, az használhatatlan. Ahol állandó koordinátor van, a műszaki vezetők munkavédelemből elkényelmesednek. Még mindig van zavar a felügyelőknél is, mit várnak a koordinátortól és a koordinációtól. Várhatóan az átdolgozott jogszabály tervezet is magyar módi lesz.

60 Köszönöm a figyelmet!

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipari tevékenységekre vonatkozó követelményeket, szervezett munkavégzés esetén alapvetően a 4/2002.

Részletesebben

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

Tárgyalásra kerülő témakörök: Témakört érintő legfontosabb előírások:

Tárgyalásra kerülő témakörök: Témakört érintő legfontosabb előírások: TANTÁRGY:LÉTESÍTÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEKMUNKABIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYE II. FÉLÉV Tárgyalásra kerülő témakörök: Építési munkahelyeken az építési folyamatok során megvalósítandó minimális egészségvédelmi és biztonsági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Í t é l e t e t : Indoklás:

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Í t é l e t e t : Indoklás: Veszprémi Munkaügyi Bíróság 2.M. 570/2006/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Veszprémi Munkaügyi Bíróság Dr. Kúthy Zoltán (ügyvéd címe) ügyvéd által képviselt felperes neve. (felperes címe) felperesnek

Részletesebben

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete hazánkban. Az NMH MMI tevékenysége a szabályozásban és a célellenőrzések megszervezésében, figyelembe véve az e területen bekövetkezendő változásokra. MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

2006. évi adatok (6 havi) 2007. évi adatok (6 havi) Mélyépítés. Útépítés

2006. évi adatok (6 havi) 2007. évi adatok (6 havi) Mélyépítés. Útépítés Az építőipar munkabiztonsági helyzete az OMMF komplex ellenőrzései alapján 2006-7. évi munkabiztonsági 2006. évi adatok (6 havi) 2007. évi adatok (6 havi) Bontás 76 95 Magasépítés 3639 2401 Mélyépítés

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről A munkavédelmi tevékenységet és munkavédelmi szaktevékenységet átalány díjas szerződés alapján - PAD-KÁR Kft. részéről

Részletesebben

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET Munkavédelem a mindennapokban Komárom-Esztergom megye munkavédelmi helyzetének alakulása 2014. december 1. KEMKH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve Szervezeti

Részletesebben

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI Dr. Koch Mária az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága munkaadói oldalának tagja, a MUFOSZ Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség elnöke,

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A MINDENNAPOKBAN

MUNKAVÉDELEM A MINDENNAPOKBAN MUNKAVÉDELEM A MINDENNAPOKBAN A MUNKAVÉDELEM SZEREPLŐI Állam Munkáltató Szerződés, Munkautasítás Munkavállaló MUNKAVÉDELMI HATÓSÁG Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága 2012.

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések

Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések Munkavédelmi szervezet Szabályozások Munkavédelmi szakember képzés Vezetői képzés H&S Stratégia támogatás MEBIR támogatás Munkavédelmi oktatások

Részletesebben

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Mire tanítanak a súlyos balesetek? Előadó: Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

A munkavédelem szabályozási rendszere Terjék László MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 1949: XX.Tv.70/D. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLİKNEK JOGUK VAN A LEHETİ LEGMAGASABB SZINTŐ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ.

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Minden társadalomban különleges

Részletesebben

Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén. Budapest, 2012. május 8.

Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén. Budapest, 2012. május 8. Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén Budapest, 2012. május 8. Törvényi szint: Alaptörvény, biztonsággal kapcsolatos egyéb törvények Korm. r. szint: Miniszteri r. szint:

Részletesebben

A M unkavéd édelem kihí kihívá i sa Gráfel Sándor

A M unkavéd édelem kihí kihívá i sa Gráfel Sándor AM Munkavédelem kihívásai i Gráfel Sándor A munkavédelem egyik fő kihívása a szabályozások, elvárások napi gyakorlatba történő bevezetése, azok betartatása Szabályozás 1993. Évi XCIII. Törvény a munkáltató

Részletesebben

Munkavédelmi Szabályzat

Munkavédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Munkavédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Munkavédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Munkavédelmi szabályzat

Részletesebben

A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével. Dr. Bánné Koncz Zsuzsa

A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével. Dr. Bánné Koncz Zsuzsa A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével Dr. Bánné Koncz Zsuzsa A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével Bármilyen tevékenységet is végzünk, mindenki ki van téve valamilyen

Részletesebben

Felvonók bontása. tudományos fımunkatárs ÉMI FMF 2012. június 7.

Felvonók bontása. tudományos fımunkatárs ÉMI FMF 2012. június 7. Felvonók bontása Kovács Zoltán MFSZ konferencia tudományos fımunkatárs Siófok ÉMI FMF 2012. június 7. Tartalom 1. Elıírások 3. Balesetek 1. Elıírások BONTÁSI ENGEDÉLYEZÉS 113/1998. (VI. 10.) Kormányrendelet

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Magyarországon a versenyszféra

Részletesebben

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK ÉS FERTŐZÉSEK KOCKÁZATÁVAL JÁRÓ TEVÉKENYSÉGEK CÉLVIZSGÁLATÁHOZ I. Kockázatértékelés:

Részletesebben

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI 20. Egy szabadban megtartott, főzőversennyel egybekötött rendezvényükön az egyik csapat ásványvizes műanyagpalackban tárolta a folyékony mosogatószert, amiből az egyik csapattag véletlenül ivott. A hirtelen

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK. Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK. Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Azokon a munkahelyeken,

Részletesebben

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

Gyakorlati munkavédelem, a kivitelezés gyakorlati munkavédelmi ismeretei

Gyakorlati munkavédelem, a kivitelezés gyakorlati munkavédelmi ismeretei Gyakorlati munkavédelem, a kivitelezés gyakorlati munkavédelmi ismeretei Órabeosztás 13,30 óra Regisztráció 14,00 óra Jogi alapfogalmak, a témakörhöz tartozó jogszabályok A munkavédelmi jogszabályok rendszere

Részletesebben

Munkavédelem - kockázatértékelés

Munkavédelem - kockázatértékelés Munkavédelem - kockázatértékelés Simon Gábor államtitkár A munkavédelem mint érték és jövőkép A munkavállaló számára biztonságos és egészséges munkavégzés, hosszú távú munkavégző képesség mentális egészség,

Részletesebben

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 Az egyéni védőeszközök kiválasztásának gyakorlata A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. A munkavégzés tárgyi feltételei I. A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá

Részletesebben

A munkavédelmi szabályok megsértése, és azok jogkövetkezményei

A munkavédelmi szabályok megsértése, és azok jogkövetkezményei A munkavédelmi szabályok megsértése, és azok jogkövetkezményei A munkavédelem időszerű kérdései a bányászatban és a gáziparban Visegrád 2014. november 6-7. Dr. Káldi Zoltán bányakapitány Az előadással

Részletesebben

54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus 54 582 04 1000 00 00 Mélyépítő technikus Mélyépítő technikus

54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus 54 582 04 1000 00 00 Mélyépítő technikus Mélyépítő technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰRE ÉPÍTHETŐ DARUK MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

Felelős műszaki vezető

Felelős műszaki vezető Felelős műszaki vezető A felelős műszaki vezető irányítja az építési munkahelyen a kivitelezést. A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező építési szerződésében vállalt

Részletesebben

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 3141-10 Emelőgép kezelők speciális feladatai Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 3141-10/2 dott emelőgép szerkezeti felépítése,

Részletesebben

Munkavédelmi szempontok és azok változásai a katonai építésügyi eljárásokban

Munkavédelmi szempontok és azok változásai a katonai építésügyi eljárásokban HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM KÖZPONTI ELLENŐRZÉSI ÉS HATÓSÁGI HIVATAL Munkavédelmi szempontok és azok változásai a katonai építésügyi eljárásokban Göd, 2007. május 30. Összeállította: Rávai Attila mk. ezredes

Részletesebben

9. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓ JÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

9. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓ JÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 9. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓ JÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

AJKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BERCSÉNYI MIKLÓS INTÉZMÉNYEGYSÉG. 3458201 Ács-állványozó szakképesítés. Minimumkérdések. 1/11.

AJKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BERCSÉNYI MIKLÓS INTÉZMÉNYEGYSÉG. 3458201 Ács-állványozó szakképesítés. Minimumkérdések. 1/11. AJKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BERCSÉNYI MIKLÓS INTÉZMÉNYEGYSÉG 3458201 Ács-állványozó szakképesítés Minimumkérdések 1/11. évfolyam 10099-12 Ácsszerkezetek modul 1. Építőipari és ácsszerkezeti alapfogalmak.

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

Tárgyalásra kerülő témakörök:

Tárgyalásra kerülő témakörök: TANTÁRGY:LÉTESÍTÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEKMUNKABIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYE I. FÉLÉV Tárgyalásra kerülő témakörök: Létesítési folyamat szervezésére és bonyolítására vonatkozó követelmények Épületek, építmények munkabiztonsági-

Részletesebben

ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET. Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe.

ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET. Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe. ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe. NYÍREGYHÁZA 2008 OKTÓBER 14. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ OÉT MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

A MU KAVÉDELEMRŐL [1993. ÉVI XCIII TÖRVÉ Y ÉS 5/1993. (XII. 26.) RE DELET egységes szerkezetben]

A MU KAVÉDELEMRŐL [1993. ÉVI XCIII TÖRVÉ Y ÉS 5/1993. (XII. 26.) RE DELET egységes szerkezetben] A MU KAVÉDELEMRŐL [1993. ÉVI XCIII TÖRVÉ Y ÉS 5/1993. (XII. 26.) RE DELET egységes szerkezetben] A munkavédelmi jogszabályok célja, hogy szabályozza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkvégzés

Részletesebben

Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében

Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében Dr. H. Nagy Judit főosztályvezető NMH MMI Munkavédelmi Főosztály A bekövetkezett balesetek időpontja 25000 20000

Részletesebben

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Beszállítói Fórum Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Tartalomjegyzék Védőeszköz Leválasztótranszformátor EBK Kiskönyv Tűzvédelmi szakvizsga Védőeszköz Védőeszköz Védőeszköz

Részletesebben

3140-10. Általános műszaki és munkavédelemi feladatok. Szóbeli

3140-10. Általános műszaki és munkavédelemi feladatok. Szóbeli 3140-10 Általános műszaki és munkavédelemi feladatok Szóbeli 10. november 1. Ön egy cég alkalmazásában áll. A munkavédelmi törvény egyértelműen meghatározza a munkáltató és a munkavállaló munkavédelemmel

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Munkavédelem és képviselet a kereskedelemben. Kégl Judit - Spar 2013. március/április

Munkavédelem és képviselet a kereskedelemben. Kégl Judit - Spar 2013. március/április Év Szeletelő Csont-fűrész Késsel vágás Anyagmozgatás rossz mozdulat Rolli kocsi, hűtőkonténer Rossz lépés Törött áru Ajtónak nekiment, ajtóhoz csukta Polc éle megvágta Egyéb Össz. Munkavédelem és képviselet

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK ÉS MUNKAHELYI KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE HATÁSOK ÉRTÉKELÉSE

KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK ÉS MUNKAHELYI KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE HATÁSOK ÉRTÉKELÉSE 1/7 oldal Tartalomjegyzék: 1./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta:

Részletesebben

73 Kutatás, fejlesztés Kivéve: 73.2 Humánkutatás, fejlesztés. 90 Szennyvíz, hulladékkezelés, szennyeződés mentesítés II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

73 Kutatás, fejlesztés Kivéve: 73.2 Humánkutatás, fejlesztés. 90 Szennyvíz, hulladékkezelés, szennyeződés mentesítés II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY Munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának feltételei 1. A munkáltatók tevékenységük alapján a következő munkavédelmi szempontú veszélyességi osztályba tartoznak

Részletesebben

Robbanásvédelmi dokumentáció készítése a Richter Gedeon NyRt-ben

Robbanásvédelmi dokumentáció készítése a Richter Gedeon NyRt-ben Cseh Róbert (Richter Gedeon NyRt.) Robbanásvédelmi dokumentáció készítése a Richter Gedeon NyRt-ben 1 A robbanásveszélyes iparágak működésének-működtetésének alapdokumentumai - Munkavédelmi-, - Környezetvédelmi-,

Részletesebben

ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT F-01. 1. A felvonók műszaki biztonságtechnikai vizsgálatának fajtái és terjedelme:

ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT F-01. 1. A felvonók műszaki biztonságtechnikai vizsgálatának fajtái és terjedelme: Oldal: 1/5 1. A felvonók műszaki biztonságtechnikai vizsgálatának fajtái és terjedelme: 1.1 Üzembe helyezési vizsgálat: 1.1.1 Az ellenőrzés hatálya: Ezen vizsgálatot minden olyan a 113/1998. (VI.10.) Kormányrendelet

Részletesebben

Kockázatértékelés a fakitermelésben

Kockázatértékelés a fakitermelésben Kockázatértékelés a fakitermelésben Az erdőgazdaságban előfordult munkabalesetek száma a sérülések súlyossága szerint, Magyarországon 2002 2006 között: év 3 napon túl gyógyuló nem súlyos csonkolás súlyos

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAVÉDELMET ÉRINTŐ BEJELENTÉSEK

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAVÉDELMET ÉRINTŐ BEJELENTÉSEK TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAVÉDELMET ÉRINTŐ BEJELENTÉSEK A MUNKAVÉDELEM AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Előadó: Nesztinger Péter

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

munkabaleseti jegyzőkönyv.

munkabaleseti jegyzőkönyv. MUNKAVÉDELEM Új munkabaleseti jegyzőkönyv A tavalyi évben kiadott módosítás után 2005. január 1-jétől ismét változott a munkabalesetek kivizsgálását és bejelentését szolgáló Munkabaleseti jegyzőkönyv.

Részletesebben

A munkavédelem. helyzete és aktuális kérdései. A munkavédelmi felügyelet útmutatása a kockázatértékelés végrehajtásához.

A munkavédelem. helyzete és aktuális kérdései. A munkavédelmi felügyelet útmutatása a kockázatértékelés végrehajtásához. Nemzeti Munkaügyi Hivatal A munkavédelem helyzete és aktuális kérdései A munkavédelmi felügyelet útmutatása a kockázatértékelés végrehajtásához. A munkavédelem időszerű kérdései a bányászatban és a gáziparban

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. május 27-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. május 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata Intézményeinek munkavédelmi helyzetéről Előkészítette: Gál András osztályvezető Ilyés Péter környezetvédelmi referens Véleményező bizottság: Műszaki Osztály

Részletesebben

MUNKAANYAG. Benkő Gyöngyi. A munka- és balesetvédelmi oktatás. jelentősége, megvalósítása az építőipari. kivitelezési tevékenység során

MUNKAANYAG. Benkő Gyöngyi. A munka- és balesetvédelmi oktatás. jelentősége, megvalósítása az építőipari. kivitelezési tevékenység során Benkő Gyöngyi A munka- és balesetvédelmi oktatás jelentősége, megvalósítása az építőipari kivitelezési tevékenység során A követelménymodul megnevezése: Építőipari kivitelezés előkészítése A követelménymodul

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0462-06/2 Állványzati rajz készítése (hagyományos állványzat), szakmai megbeszélés az állványzatkészítésről

Részletesebben

8/1.6 Munkatéri megvilágítás szerelési munkálatai közben bekövetkezett halálos munkabaleset

8/1.6 Munkatéri megvilágítás szerelési munkálatai közben bekövetkezett halálos munkabaleset 8/1 40 Munkavédelem és munkabiztonság CD 8/1.6 Munkatéri megvilágítás szerelési munkálatai közben bekövetkezett halálos munkabaleset Elsőfokú eljárás A megállapított tényállás szerint az áramszolgáltató

Részletesebben

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK Mit ellenőriz az Építésfelügyeleti hatóság? Hatóságok Építésigazgatás (általános építmények) Első fokú hatóságok Járási székhely Járási (kerületi) Hivatal jegyzője (198) (38+21) Általános építésügyi hatósági

Részletesebben

Teendők munkabaleset esetén

Teendők munkabaleset esetén Teendők munkabaleset esetén a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu a jó munkahely

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM ÉS ÉRDEKVÉDELEM. A munkavédelmi képviselet (munkavédelmi bizottságok, paritásos munkavédelmi testületek) működésének tapasztalatai.

MUNKAVÉDELEM ÉS ÉRDEKVÉDELEM. A munkavédelmi képviselet (munkavédelmi bizottságok, paritásos munkavédelmi testületek) működésének tapasztalatai. MUNKAVÉDELEM ÉS ÉRDEKVÉDELEM Eredmények és aktuális feladatok a munkavédelemben A munkavédelmi képviselet (munkavédelmi bizottságok, paritásos munkavédelmi testületek) működésének tapasztalatai. A képviselet

Részletesebben

Karbantartási és Hibaelhárítási Szerződések - PMC ( Preventive Maintenance Contracts )

Karbantartási és Hibaelhárítási Szerződések - PMC ( Preventive Maintenance Contracts ) Karbantartási és Hibaelhárítási Szerződések - PMC ( Preventive Maintenance Contracts ) Hegesztéstechnikai Osztály Szteránku Milán Áttekintés Főbb témák: Karbantartási és hibaelhárítási feladatok korábbi

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők:

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők: BEMUTATKOZÁS Az ENVIRIDIS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KERESKEDELMI BT. segítséget nyújt a munka- és tűzvédelemről, a kémiai biztonságról, környezetvédelemről és a telepengedélyeztetés rendjéről szóló törvényekben

Részletesebben

éért LTATÓI I SZEMMEL 2013.október 22.,IBS Budapest Munkavédelmi Bizottság ltatói i oldal +36309411907 1

éért LTATÓI I SZEMMEL 2013.október 22.,IBS Budapest Munkavédelmi Bizottság ltatói i oldal +36309411907 1 Együtt a kockázatok megelőzéséé éért MUNKÁLTAT LTATÓI I SZEMMEL 2013.október 22.,IBS Budapest Mandrik István ügyvivő Munkavédelmi Bizottság munkáltat ltatói i oldal +36309411907 1 EURÓPAI MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

A vasbeton gazdaságossági méretezése

A vasbeton gazdaságossági méretezése A vasbeton gazdaságossági méretezése dr. Hajtó Ödön 1 Vegyünk egy 6 métert áthidaló vasbeton lemezt, melyet az önsúly és 2,5 kn/fm hasznos teher terhel 1 fm termék árát a továbbiakban az alábbi alapárakkal

Részletesebben

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá:

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá: Tisztelt Partnerünk! A biztonság mindannyiunk számára fontos paraméter. A költséghatékony, ugyanakkor hatékony biztonság mindannyiunk érdeke. A következőkben összefoglaljuk Önnek / Önöknek azokat a törvényi

Részletesebben

.Munka és közlekedésbiztonsági tevékenysége 2013. február 1.

.Munka és közlekedésbiztonsági tevékenysége 2013. február 1. Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 2100 Gödöllő Tessedik Sámuel u.4..munka és közlekedésbiztonsági tevékenysége 2013. február 1. 1 Mikor biztonságos egy gép, berendezés? Egy

Részletesebben

A KOCKÁZATELEMZÉS GYAKORLATA ÉS TAPASZTALATAI A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN

A KOCKÁZATELEMZÉS GYAKORLATA ÉS TAPASZTALATAI A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN PhD hallgató: Témavezető: Fodor Valéria őrnagy Prof. Dr. Halász László nyá. mk. ezredes egyetemi tanár DSc ZMNE Vegyi- és Környezetbiztonsági Tanszék A KOCKÁZATELEMZÉS GYAKORLATA ÉS TAPASZTALATAI A MAGYAR

Részletesebben

Alsipercha Lezuhanásgátló rendszer

Alsipercha Lezuhanásgátló rendszer Alsipercha Lezuhanásgátló rendszer Ipari alkalmazás ALSINA Az Alsina csoport célkitűzése Megoldások nyújtása betonszerkezetekhez, melyek segítségével ügyfeleink növelhetik projektjeik hatékonyságát és

Részletesebben

E Vizsgakérdések és válaszok a Paksi Atomerőmű Zrt. munkavédelmi szabályozásából vállalkozás beosztott munkavállalói részére

E Vizsgakérdések és válaszok a Paksi Atomerőmű Zrt. munkavédelmi szabályozásából vállalkozás beosztott munkavállalói részére E Vizsgakérdések és válaszok a Paksi Atomerőmű Zrt. munkavédelmi szabályozásából vállalkozás beosztott munkavállalói részére Kérdések 1. Kiknek kell betartani a Paksi Atomerőmű Zrt. munkavédelmi előírásait?

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY MUNKA-, TŰZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőttképzési együttműködések

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi KI ALKALMAS A MUNKAVÉGZÉSRE? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A munkavégzésre

Részletesebben

192. sz. Ajánlás. a mezőgazdaság munkavédelméről

192. sz. Ajánlás. a mezőgazdaság munkavédelméről 192. sz. Ajánlás a mezőgazdaság munkavédelméről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2001. június

Részletesebben

Készítette: Galla Gyula

Készítette: Galla Gyula I. A munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása. II. A munkáltatók kötelezettségei és feladatai az új munkabaleseti jegyzőkönyv. III. A munkavédelmi képviselők jogai és kötelezettségei a munkabalesetek kivizsgálásának

Részletesebben

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Épületgépész technikus oktatás a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában. 4024 Debrecen Varga u. 5.

Épületgépész technikus oktatás a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában. 4024 Debrecen Varga u. 5. A 2013 szeptemberétől életbelépő új szakképzési kerettanterv a szakközépiskolai oktatásban két képzési formát ír elő. - 4 év ágazati képzés +1 év szakma-specifikus képzés (5 éves képzés) - 4 év nem ágazati

Részletesebben

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013. (III. 28.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013. (III. 28.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013. (III. 28.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 52 862 01 Munkavédelmi technikus

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Munkavédelmi oktatási tematika Összeállította: Lantos 72 Kft. Lantos György 2145 Szilasliget, Lázár Vilmos u. 27. Pázmány Péter Katolikus Egyetem munkavállalói részére A munkavédelem A munkavédelem a szervezett

Részletesebben

KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM

KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM 218. A villámvédelmi berendezés norma szerinti, ha tervezése, kivitelezése, felülvizsgálata, karbantartása

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan

Felelősen, egészségesen, biztonságosan Felelősen, egészségesen, biztonságosan Előadó: Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail cím: nesztingerp@lab.hu Telefonszám: +36 1

Részletesebben

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA Új berendezés érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata (Használatba vétel előtti felülvizsgálat, vagy más elnevezéssel első felülvizsgálat)

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A nemzetgazdasági miniszter 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelete a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

Részletesebben

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás.

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 2015. február 2. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás Tartalom, tervezői jogosultságok A tervezés

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. 1023 Budapest, Lajos u. 1-5.

Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. 1023 Budapest, Lajos u. 1-5. Országos Munkavédelmi Központi Iroda Kft. Képviselet: 1134 Budapest, Taksony u. 14. telefon/fax: 061-239 29 16 email: omki@omki.hu web: http://www.omki.hu Munkavédelmi szabályozás Than Károly Ökoiskola,

Részletesebben