Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő"

Átírás

1 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése: Eseményrögzítő Fényképész és fotótermékkereskedő Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő Kereskedő Kereskedő Bútor- és lakástextil-kereskedő Kereskedő Élelmiszer- és vegyiárukereskedő Kereskedő Ruházati kereskedő Kereskedő Kereskedő, boltvezető Kereskedő, boltvezető Kultúrcikk-kereskedő Kultúrcikk-kereskedő Látszerész és fotócikk-kereskedő Látszerész és fotócikkkereskedő Építőanyag-kereskedő Műszaki anyag- és alkatrészkereskedő Épületgépészeti anyag- és alkatrész-kereskedő Műszaki anyag- és alkatrészkereskedő Járműalkatrész-kereskedő Műszaki anyag- és alkatrészkereskedő Villamossági anyag- és alkatrészkereskedő Műszaki anyag- és alkatrészkereskedő Műszakicikk-kereskedő Műszakicikk-kereskedő Vegyesiparcikk-kereskedő Vegyesiparcikk-kereskedő Agrokémiai és növényvédelmi Vegyesiparcikk-kereskedő kereskedő Gyógynövénykereskedő Vegyesiparcikk-kereskedő Piaci, vásári kereskedő Vegyesiparcikk-kereskedő Sportszer- és játékkereskedő Vegyesiparcikk-kereskedő Virágkötő, -berendező, virágkereskedő Virágkötő, -berendező, virágkereskedő Virágkereskedő Virágkötő, -berendező, virágkereskedő Antikváriumi kereskedő Könyvesbolti eladó É 1/11

2 I. 1. Igaz-hamis állítások Összesen: 30 pont Döntse el az állításokról, hogy azok igazak (I) vagy hamisak (H)! A döntésének megfelelő betűjelet írja a kipontozott részre! Állításait minden esetben indokolja! A helyes állításért 1 pont, az indoklásért adható! A tartalmilag helyes, a megoldásban szereplőtől eltérő megfogalmazású válaszok is elfogadhatóak! 1.1. A nettó beszerzési ár és a nettó listaár azonos fogalmak. H Hamis. A beszerzési ár = nettó listaár különböző tényezőkkel módosítva, mint pl.: felár, árengedmény, beszerzés közvetlen költségei A forgási sebesség napokban számított mutatójának időbeli %-os változását úgy számítjuk ki, hogy a tárgyidőszak adatát a bázisadattal elosztjuk. H Hamis. A forgási sebesség napokban mutató viszonyszámai ún. fordított mutatók. Így a dinamikus viszonyszámot a bázisidőszak adatának a tárgyidőszak adatához történő viszonyításával kaphatjuk meg Ha a forgási sebesség fordulatszáma növekedik a tárgyidőszakra, akkor az a vállalkozásnak kedvező..i. Igaz. Ha a fordulatok száma nő, az azt jelenti, hogy az adott időszak alatt (hónap, negyedév, év stb.) az átlagkészlet többször cserélődött ki, többször sikerült értékesíteni, mint a megelőző időszakban A munkaigényesség és a minőségi mutató között szoros összefüggés van. I Igaz. Azok a termékek, amelyeknél a minőségi mutató (egy vásárlás átlagos értéke) viszonylag magas, jellemzően nagyobb értékűek, ezért egységnyi forgalom lebonyolításához kisebb létszám szükséges A társasági adó alapja mindig azonos az adózás előtti eredménnyel. H Hamis. A társasági adó alapja = az adó alapját növelő és csökkentő tényezőkkel módosított adózás előtti eredmény. Kivételes esetben ez megegyezhet az adózás előtti eredmény összegével, de nem szükségszerűen. É 2/11

3 1.6. Az árubeszerzés munkaszakaszainak első eleme az áruk megrendelése. H Hamis. Az árubeszerzés első lépése, a beszerzendők áruk mennyiségének és összetételének meghatározása A vállalkozásoknak célszerű minden termék esetében önkiszolgáló értékesítési módot alkalmazni, mert ott legkisebb a létszámigény és legnagyobb az áteresztő képesség. H Hamis. Vannak olyan termékek, amelyek értékesítése során a vásárló tanácsadást, személyes közreműködést vár el az alkalmazottaktól. Ilyenek, pl.: a műszaki termékek, az óra-ékszer, vagy a luxuscikkek forgalmazása A szállítólevél és a számla szigorú számadásra kötelezett bizonylatok. I Igaz. A szállítólevél és a számla egyaránt szigorú számadású bizonylat, azaz minden példányával el kell számolni A forgalmazási veszteség a kereskedelmi munka sajátosságaiból fakadó elkerülhetetlen veszteségek fedezetére szolgál. I Igaz. A forgalmazási veszteség a kereskedelmi munka sajátosságai, pl.: a termékek súlyának változása a párolgás, csurgás, csepegés miatt, ill. a termékek darabolásából, csomagolásából adódó súlyveszteségek finanszírozására szolgál Kapcsolódó keresletű termékek esetén az egyik termék árának növekedése a másik termék keresett mennyiségének növekedéséhez vezet. H Hamis. Kapcsolódó keresletű termékek esetén az egyik árának növekedése a másik termék keresletének csökkenését idézi elő. É 3/11

4 I.2. Feleletválasztó feladatok Összesen: 10 pont Karikázza be az alábbiak közül a helyesnek tartott megállapítás betűjelét! (Minden helyes válasz 1 pontot ér. Minden feladatban csak egy állítás helyes, ennél több jelölése esetén a megoldás nem értékelhető!) 2.1. Egy adott időszak nyitókészlete a.) az időszak első napjának készletértéke b.) mindig a január 1. készletérték c.) megegyezik a zárókészlettel 2.2. Ha az áruforgalmi mérlegsor adatait nettó beszerzési áron ismerjük, akkor az ELÁBÉ a.) megegyezik a beszerzés értékével b.) megegyezik az eladás értékével c.) nem értelmezhető a mérlegsorban 2.3. A költségszínvonal alakulására hatással lehet a.) a forgalmazott termékek eladási árának változása b.) a költségtényezők tarifáinak és díjtételeinek változása c.) mindkettő d.) egyik sem 2.4. Az árrés fedezetet kell, hogy nyújtson a.) a vállalkozó nyereségére b.) az áfa befizetési kötelezettség teljesítésére c.) a vállalkozás költségeire és az eredményre 2.5. A készletvonzat (vagy készlet-rugalmasság) kifejezi, hogy a.) az átlagkészlet minden 1%-os változása az árbevétel hány %-os változását vonja maga után b.) a nyitókészlet minden 1%-os változása a zárókészlet hány %-os változását vonja maga után c.) az árbevétel minden 1%-os változása az átlagkészlet hány %-os változását vonja maga után É 4/11

5 2.6. Egy adott vállalkozás esetében a Számviteli Törvény szerint eredmény kimutatás készülhet a.) összköltség eljárással b.) forgalmi költség eljárással c.) összköltség eljárással vagy forgalmi költség eljárással is 2.7. A költségek alakulásának abszolút mutatója lehet a.) a költségszínvonal mutatója b.) a költségek időbeli változásának viszonyszáma c.) a költségkövetési mutató 2.8. Ha a vállalkozásnál csökken a bérösszeg, akkor a.) biztosan csökken az átlagbér b.) biztosan csökken a bérhányad c.) nem állapítható meg a rendelkezésre álló adatból a bérösszeg változásának hatása 2.9. Ha a készletadatokat időszakokra megadva ismerjük, (pl.: hónapokra vagy negyedévekre), akkor az átlagolásuk a.) egyszerű számtani átlaggal történik b.) kronológikus átlaggal történik c.) összegzésükkel történik Az árrésszínvonal kiszámítható a.) az árrés és a nettó eladási ár hányadosaként b.) az árrés és a nettó beszerzési ár hányadosaként c.) ha az árrést a nettó beszerzési árhoz vagy a nettó eladási árhoz viszonyítjuk É 5/11

6 II. Esettanulmányok II.1.) Esettanulmány: költségelemzés Összesen: 36 pont Ön egy kereskedelmi vállalkozás egyik üzletének vezetője. A vállalkozás elemzi a bolt költségösszegének szerkezetét, alakulását, a költségek és az eredmény kapcsolatát, a költségekre és a költségszintre ható tényezőket. Ehhez különböző számításokat végeztetett el, amelynek legfontosabb elemeit az alábbi táblázat tartalmazza. A cég tulajdonosa azt kéri, ismertesse e mutatók tartalmát, válaszoljon a feltett kérdésekre, végezetül tegyen javaslatot a nyereségesebb működés érdekében. Mutató megnevezése I. negyedév I. negyedév Költségösszeg 6 300,0 ezer Ft 6 500,0 ezer Ft Költségszínvonal 21,0% 20,0% Bérhányad 12,6% 11,0% Árrés költségfedezeti hányada 75% 77% (Az árrés költségfedezeti hányada azt mutatja meg, hogy az árrésnek hány %-át fordítják a forgalmazási költségek kifizetésére.) 1.1 Számítsa ki (számítási pontosság minden mutató esetében 1 tizedes) a.) mindkét időszak árbevételét, és annak változását: 6 pont : 0,21 = ezer Ft : 0,2 = ezer Ft Az árbevétel változása: : = 108,3% b.) a költségek változását: A költségek változása: : = 103,2% É 6/11

7 1.2. Válaszoljon az alábbi kérdésekre! a.) Rossz költséggazdálkodásra utal-e a költségösszeg növekedése? Indokolja válaszát! 3 pont Nem. A költségváltozás önmagában nem értékelhető, csak az árbevétel változásával együtt. (Az árbevétel növekedése nagyobb volt, mint a költségeké, ezért a költségszínvonal csökkent. Ez kedvező változást jelent.) b.) A bérhányad csökkent. Ez azt jelenti, hogy a bérösszeg és az átlagbér is csökkent? Válaszát indokolja! 4 pont Nem egyértelműen. Mivel az árbevétel nőtt, a bérhányad csökkenése azért következett be, mert a bérösszeg vagy kisebb mértékben nőtt, mint az árbevétel vagy csökkent, míg az árbevétel nőtt. Az átlagbér változását nem ismerjük, ehhez tudni kellene a létszám változását. c.) A költségfedezeti hányad emelkedett a két időszak között. Milyen változás ez a bolt gazdálkodásában? Indokolja válaszát! Milyen okokra lehetne visszavezetni ezt a változást (hogyan alakulhatott a költségösszeg és az árréstömeg, és milyen okok miatt)? Legalább 3 okot soroljon fel! = 6 pont A költségfedezeti hányad azt mutatja meg, hogy az árréstömegnek hány %-át fordítjuk a forgalmazási költségekre. Ha ez emelkedik, akkor az azt jelenti, hogy az árréstömegnek jelentősebb hányadát kell költségekre fordítanunk. Ez nem kedvező a vállalkozásnak. Ennek okai lehetnek: - a költségek összege jobban nőtt, mint az árréstömeg, - emelkedett a költségszint, míg az árrésszint változatlan maradt vagy csökkent, - emelkedtek a beszerzési árak, míg az eladási árak nem változtak, - nőttek a tarifák és díjtételek, - nőtt az alacsonyabb árrésű, árrésszintű termékek aránya a forgalomban, - nőtt a költségigényesebb termékek aránya a forgalomban - stb É 7/11

8 1.3. Az alábbi táblázat különböző költségelemeket tartalmaz. Írja be a táblázatba, hogy az adott költségtényezővel való takarékosságnak milyen hatása lehet az eredményre rövid és hosszabb távon! 5 x 3 = 15 pont Költségtényező megnevezése Rövidtávú hatás Hosszabb távú hatás Nőnek a későbbi javíttatás, új beszerzés költségei, Karbantartás, felújítás Csökken a költségösszeg, csökkenhet az árbevétel, költségei emelkedik az eredmény csökkenhet az eredmény Reklám-marketing költségek Bérköltség Készletezés költségei Energiaköltség (víz, gáz, elektromos áram) Csökken a költségösszeg, emelkedik az eredmény Csökken a költségösszeg, emelkedik az eredmény Csökken a költségösszeg, emelkedik az eredmény Csökken a költségösszeg, emelkedik az eredmény A versenytársak aktivitásától függően csökkenhet az árbevétel, csökken a vevőszám, csökken az eredmény A jó szakemberek elvándorolnak a cégtől, nő az alacsonyabb képzettséggel rendelkező munkaerő száma, nő a fluktuáció, csökkenhet az árbevétel, csökkenhet az eredmény Ha a készlet értéke az optimális alá csökken, ez a forgalom csökkenéséhez és így az eredmény csökkenéséhez vezethet. Ha csak az optimális mértékig csökkentik a készleteket, ill. csökkentik a selejtezés költségeit, akkor nem csökken az árbevétel, de csökken a költség és így nő az eredmény. Ha a költségtakarékosság a vásárlási körülmények romlásához, a vevő elvárásainak figyelmen kívül hagyásához, ill. az áruk megfelelő tárolási és bemutatási módjának elhagyásához vezet, akkor csökken az árbevétel és csökken az eredmény. Az ésszerű takarékosság a költségek csökkenését és az eredmény növelését idézi elő. É 8/11

9 II.2.) Esettanulmány: létszámgazdálkodás Összesen: 24 pont Ön egy kisvállalkozást vezet. Az alábbi adatok állnak rendelkezésére az élőmunka hatékonyságának és a munkaerő gazdálkodásnak elemzésére. A vállalkozás létszám adatai (fő) Hónapok Nyitó létszám Belépők száma Kilépők száma Záró létszám I. név 11,0 1,0 2, I. név 10,0 2,0 3,0 Nettó árbevétel: I. negyedévében: ,0 ezer Ft I. negyedévében: ,0 ezer Ft 2.1. Számítsa ki (számítási pontosság minden mutató esetében 1 tizedes): 18 pont a.) a nettó árbevétel változását: : = 112,0% b.) az eladott áruk mennyiségének változását, ha a forgalmazott termékek árszínvonala 5%- kal emelkedett: 1,12 : 1,05 = 106,7% c.) mindkét év I. negyedévi záró létszámát, a negyedéves átlagos létszámot, valamint annak változását: I. negyedév: = 10 fő 1 pont átlaglétszám: ( ) : 2 = 10,5 fő I. negyedév: = 9 fő 1 pont átlaglétszám: (10 + 9) : 2 = 9,5 fő A létszám változása: 9,5 : 10,5 = 90,5% d) Az 1 főre jutó havi árbevételt mindkét időszakra és annak változását: I. negyedév: (37 500,0 : 10,5) : 3 = 1 190,5 ezer Ft/fő/hó I. negyedév: (42 000,0 : 9,5) : 3 = 1 473,7 ezer Ft/fő/hó A termelékenység változása: 1 473,7 : 1 190,5 = 123,8% É 9/11

10 2.2 Minősítse a termelékenység változását, soroljon fel legalább 4 olyan tényezőt, amelyek befolyásolják az alakulását! 6 pont A termelékenység kedvezően változott, 12%-kal nagyobb árbevételt 9,5%-kal kevesebb létszámmal értek el. Befolyásoló tényezők: - az árbevétel alakulása - az árbevétel összetételének alakulása - a létszám alakulása - a munkaigényesség változása - a gépesítettség - a munkaszervezés, műszakok létszámigénye, nyitvatartási idő - alkalmazott értékesítési mód - munkaigényesség - termékek eladási árának változása stb. 4 pont É 10/11

11 Feladat sorszáma I.1. I.2. II.1. II.2. Értékelés Hozzárendelt szakmai készségek és egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Szakmai Szakmai íráskészség, fogalmazás írásban készségek (4) Személyes Döntésképesség Módszer Logikus gondolkodás Következtetési képesség Személyes Döntésképesség Módszer Logikus gondolkodás Szakmai készségek Személyes Társas Módszer Szakmai készségek Személyes Módszer Következtetési képesség Elemi számolási készség (5) Szakmai íráskészség, fogalmazás írásban (4) Döntésképesség Irányítási készség Nyelvhelyesség Eredményorientáltság Problémaelemzés, -feltárás Elemi számolási készség (5) Szakmai íráskészség, fogalmazás írásban Döntésképesség Pontosság Logikus gondolkodás Numerikus gondolkodás, matematikai készség Elérhető pontszám Összesen 100 Teljesítmény százaléka Szerzett pontszám Kelt:.. szaktanár A megoldókulcstól eltérő, más helyes megoldásokat is el kell fogadni. Összesen: 100 pont 100% = 100 pont EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 100%. É 11/11

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő

51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő

51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

MUNKAANYAG. Vasné Botár Ágnes. Finanszírozás, pénzforgalom, likviditás. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Vasné Botár Ágnes. Finanszírozás, pénzforgalom, likviditás. A követelménymodul megnevezése: Vasné Botár Ágnes Finanszírozás, pénzforgalom, likviditás A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul száma: 0001-06 A tartalomelem

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2660-06 A kereskedelmi vállalkozás vezetése, a gazdálkodás elemzése és megszervezése 2660-06/2 Egy adott

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bernáth Julianna. Alapvető statisztikai módszerek a vállalkozás tevékenységét érintő javaslatok előkészítéséhez

MUNKAANYAG. Bernáth Julianna. Alapvető statisztikai módszerek a vállalkozás tevékenységét érintő javaslatok előkészítéséhez Bernáth Julianna Alapvető statisztikai módszerek a vállalkozás tevékenységét érintő javaslatok előkészítéséhez A követelménymodul megnevezése: A beszerzés és az értékesítés előkészítése, megszervezése

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás

Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás Megoldások a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy emelt szintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez közzétett típusfeladatokhoz 1 I. Feleletválasztás

Részletesebben

MUNKAANYAG. Stágel Imréné. A szállítókkal való kapcsolatfelvétel, a szerződéskötés, a megrendelés

MUNKAANYAG. Stágel Imréné. A szállítókkal való kapcsolatfelvétel, a szerződéskötés, a megrendelés Stágel Imréné A szállítókkal való kapcsolatfelvétel, a szerződéskötés, a megrendelés A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma:

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek emelt szint (üzleti gazdaságtan) 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek emelt szint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok

Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok Típusfeladatok a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy középszintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez 1 I. Feleletválasztás Az alábbi feladatoknál

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1421 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

2201-06 modul. Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel (OKTATÓ: Dudás Erzsébet)

2201-06 modul. Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel (OKTATÓ: Dudás Erzsébet) 2201-06 modul Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel (OKTATÓ: Dudás Erzsébet) o szóbeli: 20 db tétel (kereskedelemmel, vállalkozásindítással stb. kapcsolatos elméleti kérdések) o gyakorlat: a gyakorlati kérdéseket

Részletesebben

MUNKAANYAG. Stágel Imréné. Az árubeszerzéshez kapcsolódó tervezési és szervezési feladatok. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Stágel Imréné. Az árubeszerzéshez kapcsolódó tervezési és szervezési feladatok. A követelménymodul megnevezése: Stágel Imréné Az árubeszerzéshez kapcsolódó tervezési és szervezési feladatok A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06

Részletesebben

33 811 02 1000 00 00 Pincér Pincér

33 811 02 1000 00 00 Pincér Pincér A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak.

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak. 1. tétel Fogalmazza meg a vállalkozások finanszírozási tevékenységének lényegét! Ismertesse a vállalkozás-finanszírozás alapvető formáit, a belső és külső finanszírozás főbb módozatait! Ismertesse az egyes

Részletesebben

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla Bognár Zsoltné Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

Megoldások az MK 6071-5 azonossági számú, Vállalkozások 2. című tankönyvhöz

Megoldások az MK 6071-5 azonossági számú, Vállalkozások 2. című tankönyvhöz Megoldások az MK 6071-5 azonossági számú, Vállalkozások 2. című tankönyvhöz 1. A vállalkozások erőforrásai és vagyona IV. Esettanulmányok 1. A Mosoly Bt. 2006 januárja óta foglalkozik rendezvényszervezéssel.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bognár Zsoltné. Társas vállalkozások tipikus formái. A bt-re, kkt-re vonatkozó különös szabályok. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bognár Zsoltné. Társas vállalkozások tipikus formái. A bt-re, kkt-re vonatkozó különös szabályok. A követelménymodul megnevezése: Bognár Zsoltné Társas vállalkozások tipikus formái. A bt-re, kkt-re vonatkozó különös szabályok A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bognár Zsoltné. Egyéni vállalkozás alapítása, működése, megszűnése. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bognár Zsoltné. Egyéni vállalkozás alapítása, működése, megszűnése. A követelménymodul megnevezése: Bognár Zsoltné Egyéni vállalkozás alapítása, működése, megszűnése A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul száma: 0001-06 A

Részletesebben

KERESKEDŐ, BOLTVEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDŐ, BOLTVEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDŐ, BOLTVEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 341 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2660-06 A kereskedelmi vállalkozás vezetése, a gazdálkodás elemzése és megszervezése 2660-06/2 Egy adott

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bognár Zsoltné. Egyéni vállalkozás alapítása, működése, megszűnése. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bognár Zsoltné. Egyéni vállalkozás alapítása, működése, megszűnése. A követelménymodul megnevezése: Bognár Zsoltné Egyéni vállalkozás alapítása, működése, megszűnése A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszűntetése A követelménymodul száma: 0001-06 A

Részletesebben