AZ ÜZLETI TERV JELENTŐSÉGE, FEJEZETEI AZ ÜZLETI TERV KÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATA, AZ ÜZLETI TERV ÖSSZEÁLLÍTÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÜZLETI TERV JELENTŐSÉGE, FEJEZETEI AZ ÜZLETI TERV KÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATA, AZ ÜZLETI TERV ÖSSZEÁLLÍTÁSA"

Átírás

1

2 AZ ÜZLETI TERV JELENTŐSÉGE, FEJEZETEI AZ ÜZLETI TERV KÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATA, AZ ÜZLETI TERV ÖSSZEÁLLÍTÁSA ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Új vállalkozást szeretne önállóan indítani, de nincs elegendő tőkéje az indításhoz. Szüksége lesz egy kisebb összegű hitelre, amit vagy tulajdonostársak bevonásával, vagy hitelintézettől szerezhet meg. A bank a hitelelbírálása folyamán először üzleti tervet kér Öntől, mint a vállalkozás alapítójától, amiben részletes információkat kér a cég pénzügyi helyzetéről, illetve, hogy milyen forrásból tudják finanszírozni a bank által adott hitelt. 1. Hogyan látna hozzá a tervezéshez? 2. Ha tőketársakat szeretne megnyerni, számukra milyen üzleti tervet állítana össze? 3. Ha támogatást szeretne igényelni, hogyan változna az üzleti tervének felépítése? 4. A különböző támogató csoportok célja eltérő, ezért az üzleti terv felépítésében lesznek különbségek. Figyelje meg, illetve jegyezze fel a különböző célokra kidolgozott tervek között milyen azonosságok, különbségek fedezhetőek fel a felépítésükben?

3 SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM AZ ÜZLETI TERV SZEREPE: Üzleti terv: olyan írásos dokumentum, ami tartalmazza a vállalkozás múltját, jelenét és jövőre vonatkozó terveit. Részletesen bemutatja a vállalkozás működését, meghatározza a jövőbeli teendőket a vállalatvezetés számára, hiszen a tervezés összetett feladat, a vállalat minden területe egyaránt fontos, logikusan kell felépíteni, egy-egy részt sem szabad elhanyagolni. Az üzleti terv cél és eszközrendszer, amiben a vállalkozás céljainak meghatározása történik valamilyen eszközzel. A vállalkozó számára lehetőséget ad, hogy megfontolja, átgondolja a vállalkozás működését, fejlesztését, miben, mely területen lehetne jobb, hogyan változott a cége a múltbéli működéshez viszonyítva. Sok vállalkozás sikertelenségét az üzleti terv hiánya, vagy a nem megfelelően átgondolt vállalati stratégia okozza. ÜZLETPOLITIKA: - vállalat céljainak és eszközeinek összehangolt rendszere - cél: profit maximalizálás - piaci pozíció javítása, növelése (piacvezető, követő, vállalkozásbővítő) - vállalkozás fejlesztése - likviditás biztosítása - rövidtávú üzletpolitika elkészítése, mozgásteret figyelembe kell venni - eszközrendszer - vállalat üzleti terve, ami egy dokumentum halmaz - sok mindent megmutat: vállalat jövőbeli helyzetét, vállalkozás paci szerepét, vállalkozás tulajdonosi formáját, arányokat, gazdálkodó vagyoni helyzetét, szervezeti formáját, tulajdon hozammal szembeni elvárásait - érzékelteti a vállalkozás üzleti viszonyát, kapcsolatrendszerét, mozgásterét, belső erőforrás összetételét, színvonalát, piaci, gazdasági, pénzügyi hatásokat

4 TERVEZÉS FONTOSSÁGA: - formálisan tervezni céltalan - tervezés= könyvvizsgálat+belső adottságok mély diagnózisa=őszinte állapot feltárás - megmutatja, hogy haladunk-e a cél felé - vezetést könnyíti - minőségi tervezés kell: az információk relevánsak legyenek (igazak, aktuálisak, pontosak) - nem pénz kérdése, nem csak a hitelkérelem eszköze - jó terv: piac minőség és finanszírozhatóság összhangja, sok munkát, türelmet és odafigyelést igényel - tervezés metamorfózisának lehetősége: folyamatos munka- permanens; környezet diktálja; mindig felül kell vizsgálni; rugalmas ÜZLETI TERV: - jellemzően egy év a terv időhorizontja, de lehet hosszabb távú is (3-5 év), hiba túl hosszú időre tervezni, mert a mai világban gyorsan változnak a körülmények. - írásos dokumentum, ami a vállalkozást sokoldalúan bemutatja, meghatározza bizonyos időszakra a menedzsment feladatait. - az üzleti tervezés megvalósulását folyamatosan ellenőrizni, szükség esetén módosítani kell a tervet, főként a pénzügyi, működési és megvalósítási részt, ezért a tervezés folyamat és tervdokumentum is. - összehasonlítási alap, hiszen részletesen bemutatja a vállalkozás múltját, jelenét, és jövőjét. - csak megfelelő információk birtokában végezhető a tervezési munka, hiszen csak így kaphatunk reális képet a tényleges helyzetről. - ismerni kell a piacot, ahol a vállalkozás működik, folyamatos piackutatással, figyelemmel tudjuk kísérni a változó piaci igényeket, a marketing terv e kutatási eredményekre támaszkodhat. - az információk mindig a forrási helyükről legyenek összegyűjtve. - pénzügyi információkra van szükségünk a pénzügyi terv összeállításához. Készülhet: - külső, - és belső használatra. Tartalma attól függően változik, hogy kinek készül, hiszen más- más részeket hangsúlyoznak a vállalatok üzleti tervükben, amit például banknak készítenek, hogy beruházási hitelhez jussanak, ott főként a pénzügyi részt és megvalósítási, termelési, kereskedelmi tervet hangsúlyozzák.

5 Belső használatra készült üzleti terv: - vállalkozás helyzetének átfogó elemzése és a vezető(k) teendőinek összefoglalása, - készítésének célja: alkalmazottak, tulajdonosok tájékoztatása, vállalkozás céljai és a célok megvalósításának módjai, - az alkalmazottak munkája, hogyan tud illeszkedni a vállalati célokhoz. Külső használatra készülő üzleti terv: - külső források, támogatások megszerzése érdekében, hogy a cég fejlődni, működni, beruházni tudjon, - finanszírozással kapcsolatosan felmerülő problémák esetében jól átgondolt, rendszerezett terv hozzájuttathatja a vállalkozásokat a szükséges forrásokhoz. Mikor célszerű üzleti tervet készíteni? - vállalkozás alapítása esetén - napi irányítási feladatok segítségéhez - hitelkérelem esetén - új ötlet megvalósítása érdekében - pályázatok összeállításánál Az üzleti tervnek tartalmaznia kell: - a vállalkozás jellemzését - termékek, szolgáltatások bemutatását, körülírását - az előállításhoz szükséges termelő, szolgáltató folyamat bemutatását - kereskedelmi és marketing tervet - pénzügyi és finanszírozási tervet A tervezés: - az időhorizontja, hogy meddig tart, - folyamat és tervdokumentum egyben, rendszeres ellenőrzés szükséges, - visszatekintési alapul szolgál a vállalkozás számára, - információigénye nagy és folyamatos, a szerzett információkat elemezni kell és a tervet szükség esetén módosítani.

6 ÜZLETI TERV FILOZÓFIAI FELÉPÍTÉSE: 1. Lehetőségek blokkja: - piackörrel piacvonzerővel, kapcsolatos elemekkel rendelkezik a vállalkozás - milyen lehetőség, milyen piaci kategóriák állnak rendelkezésre - minden, ami piaccal, termékforgalmazással kapcsolatos 2. Tervfejezetek feltételek blokkja: - vállalkozás, hogyan tudja a lehetőségeket kihasználni - tőke viszonyok, gazdálkodással kapcsolatos ügyek blokkja - forgalom helyszíne - anyagi, műszaki ellátottság - forgóeszköz ellátottság - pénzforgalom - menedzselés, kompetenciák kérdései 3. Eredmények blokk: - két blokk működtetésének kölcsönhatása - a vége nyereség, profit legyen - külső, makro és szűk piaci versenytényezők összehangolása AZ ÜZLETI TERV FELÉPÍTÉSE: - címlap - tartalomjegyzék - vezetői összefoglaló, összefoglalás - vállalat általános bemutatása - vállalat kulcsemberei és szervezete - termékek és szolgáltatások, konkurenciaelemzés, értékesítési előrejelzés piaconkénti megoszlása, termékenkénti nyereségelemzés - marketingterv - működési terv - kockázatbecslés - pénzügyi terv - struktúra és tőkésítés - finanszírozás - függelék

7 AZ ÜZLETI TERV FEJEZETEI: CÍMLAP: Röviden ismerteti, hogy mit fog tartalmazni a terv. Szerepelnek benne a vállalkozás adatai, vállalkozók adatai, a cég jellege, tőkeigénye, tevékenysége, a terv bizalmas kezelésére vonatkozó igények. TARTALOMJEGYZÉK: A tervet valószínűleg sokan fogják olvasni, annak érdekében, hogy könnyen el tudjanak igazodni, az egyes részeket illetőleg készíteni kell tartalomjegyzéket. Követelmény, hogy jól áttekinthető, de ne túl részletes. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ: Leírja a vállalkozás jelenlegi helyzetét, maximum 4-5 oldalból áll, célja, hogy felkeltse az érdeklődést a vállalkozás iránt. Ha hitelkérelemhez készítjük, a bankok gyakran nem olvassák végig az egész tervet, csak az őket érintő részeket, ez a rész összefoglalja az terv egészét.

8 VÁLLALAT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA: Rövid bemutatása a vállalkozásnak maximum 4-5 oldal, célja egyrészt a vállalkozás,- másrészt az üzletág helyzetének bemutatása. A vállalkozás helyzetének bemutatása részben a vállalkozás alapításának körülményeiről tudhatunk meg információkat, röviden ismerteti a vállalkozás múltját, jelenét, jövőjét, a múlt ismertetése azért fontos, hogy lássák az olvasók, hogy milyen mértékben és területen fejlődött a vállalkozás. Az üzletág helyzete tartalmazza az üzletág jelenlegi helyzetét és jövőbeli lehetőségeit a vállalkozásnak, hogyan tudna fejlődni az adott területen. VÁLLALAT KULCSEMBEREI ÉS SZERVEZETE: A vállalat kulcsembereinek a rövid szakmai jellemzésének ismertetése. A kulcsemberek lehetnek: a vezető funkciót betöltő személyek, munkát vállaló tulajdonosok, külső tanácsadók, a vállalkozásnál munkát nem vállaló tulajdonosok. Termékek és szolgáltatások, konkurenciaelemzés, értékesítési előrejelzés piaconkénti megoszlása, termékenkénti nyereségelemzés: Főként a forgalmazott termékek, nyújtott szolgáltatások fizikai leírását, bemutatását, felhasználhatóságukat, fejlettségi szintjüket, fejlesztési lehetőségeket, műszaki dokumentumokkal, áruismereti leírásokkal, táblázatokkal, minőségellenőrző intézmények által végzett vizsgálatok eredményével tudják hitelesen alátámasztani. Bemutatásra kerül: - termékek, szolgáltatások tulajdonságai - a piac mérete és a piaci irányzatok - célpiac és fogyasztók - versenyhelyzet - saját forgalom és piaci részesedés

9 MARKETING TERV: Ebben a részben kerül bemutatásra a piacbefolyásolás, és annak lehetőségei, hogy milyen értékesítési célokat szeretne elérni egy vállalkozás és ezekhez milyen eszközökre van szüksége. Részei: - piaci lehetőségek meghatározása, - konkurencia és egyéb befolyásoló tényezők, - marketingstratégia megfogalmazása, - piackutatás, - értékesítési prognózis, - reklámozás és promóció, - kiegészítő anyagok. Itt kell megvizsgálnunk, hogy milyen a helyzetünk a versenytársainkhoz viszonyítva, miben, illetve hogyan tudunk jobbak, lenni, mint ők, mivel tudjuk megnyerni a vásárlókat, fogyasztókat. Milyen célcsoportot célzunk meg termékeinkkel, szolgáltatásainkkal, versenytársaink célcsoportja ugyanaz-e, mint a mi megcélzott célközönségünk. Célszerű a piacszegmentációt is elvégezni, hogy pontosan meg tudjuk határozni, hogy kit, kiket szeretnénk megcélozni termékeinkkel, vagy szolgáltatásainkkal. Piackutatást végezhetünk mi is, úgy, hogy felmérjük a felmerülő igényeket. A piackutatás történhet szekunder forrásból, tehát mások által már összegyűjtött és feldolgozott információk saját céljainkra való felhasználásával, illetve primer kutatással, ami költségesebb és időigényesebb, mint a szekunder, viszont a kutatás eredménye biztosan választ ad a kiinduló problémánkra. Ebben a részben kell ismertetnünk a vállalkozás által alkalmazott árpolitikát, hogy milyen elvek szerint alakítjuk ki termékeink árát, az árkialakításnál milyen tényezőkhöz igazodunk. Például versenytársakhoz, a termék termék -életgörbén elfoglalt helye szerint. A promóció, illetve reklámozási tevékenységet is a marketing terv részben kell ismertetni. Mikor milyen akciókat, kedvezményeket szeretnénk adni vásárlóinknak, hogyan tudjuk bevételeinket úgy növelni, hogy közben a kiadásaink jelentősen nem növekednek.

10 MŰKÖDÉSI TERV: Itt célszerű foglalkozni új termék bevezetésével, minőségvédelemmel, a termékhez kapcsolódó szolgáltatásokkal, pl: szerviz, ha a technológiát, termékfejlesztést szeretnének ismertetni, legjobb külön fejezetet szentelni neki. Amiről szólhat ez a rész: - felszerelések és berendezések - működés költségei - munkaerő - környezetvédelmi megfontolások - megvalósítási ütemterv - kockázatbecslés

11 PÉNZÜGYI TERV: Célja, a vállalkozás pénzügyi helyzetének átfogó, hiteles tervezett előrejelzése. Követelmények a pénzügyi tervvel szemben: - az adatok megbízhatóak legyenek, - az előrejelzéseknek legyen több változata, - az előrejelzéseket bizonyos időközönként célszerű felülvizsgálni, - a pénzügyi terv összhangban kell, hogy álljon a terv többi részével. Tartalmaznia kell: - eredmény kimutatásokat - cash-flow kimutatásokat - éves tervezett zárómérlegeket - fedezeti és küszöbérték számításokat. A pénzügyi tervben a tervezési időszak 3-5 év, de a számításoknál figyelembe kell venni az előző időszakok (3-5 év) tényleges adatait is. Mit tartalmaznak a számviteli dokumentumok? Mérleg: - a vállalat vagyoni helyzetéről tudunk információt szerezni - milyen mértékben finanszírozza a vállalkozás eszközeit saját illetve idegen forrásból - statikus információforrás, mert a benne szereplő adatok csak egy adott időpontra, a mérleg fordulónapjára vonatkozóan tartalmazzák az adatokat - az eredmény alakulásáról valódi információt nem tudunk meg Eredmény kimutatás vagy nyereség- veszteség számítás: - számviteli törvény előírja a készítését (már működő vállalatoknál) csakúgy, mint a zárómérlegét - ez alapján tudják a befektetők kiszámítani a vállalat jövőbeni értékét - számítása: bevételek és a ráfordítások különbségeként számítható - legalább 3 évre előre készítik, az első évet negyedéves bontásban - gyakran előfordul, főként induló vállalkozásnál, hogy az első év veszteséges - a többéves tervezés, azért szükséges, hogy megtudják a tulajdonosok és a befektetők, hogy mikor válik nyereségessé a cég működése

12 Likviditási terv vagy cash-flow előrejelzés: - a vállalat folyamatos fizetőképesség fenntartásának eszköze - a folyamatos működés érdekében, negyedévente, havonta, hetente elkészítik Készítése: - előre kell jelezni a várható befizetések és kifizetések időpontját és nagyságát, - a be,- és kifizetéseket egymással szembe kell állítani - a fizetőképességében mikor a legrosszabb a helyzete a vállalkozásnak - a fizetőképességgel kapcsolatos problémákra javaslatot kell kidolgozni - figyelembe kell venni a vevők fizetésének ütemezését, az esetleges késéseket, és a szállítóinknak történő kifizetéseinket is Mutatószámok: - Vagyon és tőkestruktúra mutatók - Hatékonysági mutatók - Jövedelmezőségi mutatók - Likviditási mutatók - Eladósodottsági és hitelképességi mutatók Vagyon és tőkestruktúra mutatók: Eszközállomány változása: A használt eszközök értékének növekedését vagy csökkenését mutatja. Számítása: adott évi eszközállomány/előző évi eszközállomány Befektetett eszközök aránya: az összes eszközállományon belül a befektetett eszközök arányát mutatja meg. Számítása: befektetett eszközök állománya/összes eszközállomány Forgóeszközök aránya: megmutatja az összes eszközállományon belül a forgóeszközök arányát. Számítása: forgóeszközök állománya/összes eszközállomány Saját tőke változása: a saját tőke csökkenését vagy növekedését mutatja meg. Számítása: adott évi saját tőke/előző évi saját tőke Saját tőke részaránya: megállapítható, hogy az összes rendelkezésre álló forrásunkból mekkora a saját tőke aránya.

13 Számítása: saját tőke/összes forrás A vállalkozások célja a vagyonuk növekedése, hiszen céljaikat hosszú távon csak így tudják elérni. A vagyon elemezhető összetétel és állományváltozás szempontjából egyaránt. Hatékonysági mutatók: Eszközarányos árbevétel: megmutatja az árbevétel és az összes eszköz arányát, segítségével megtudhatjuk, hogy 1 forintnyi eszközzel mekkora árbevételt lehet elérni. Forgási sebesség fordulatokban: megadja, hogy az átlagkészlet hányszor térül meg az árbevételben. Számítása: árbevétel/átlagos készlet érték Forgási sebesség napokban: kifejezi, hogy az átlagkészlet hány napi forgalomnak felel meg, a kereskedelemben az egyik leggyakrabban alkalmazott mutató. Számítása: (Átlagkészlet * az időszak napjainak száma)/forgalom

14 Jövedelmezőségi mutatók: Bruttó árrés színvonal: a mutatót legtöbbször egy gazdasági évre számolják. Kifejezi, hogy értékesítési árakra vetítve milyen átlagos árréssel dolgozik a vállalkozás. Számítása: (bruttó árréstömeg/nettó árbevétel)*100 Mértékegysége: % Nyereségszint: Egy gazdasági évre vonatkozóan számítják. Megmutatja, hogy az adott értékesítési forgalom mekkora nyereséget termelt. Számítása: az eredmény kimutatásban levezetett nettó nyereség és a nettó árbevétel hányadosa. Mértékegysége: % Eszközarányos nyereség: az eszköz megtérülését fejezi ki (ROE) A teljes eszközérték és a saját tőke aránya: megmutatja, hogy a vállalat saját tőkéje mekkora eszközértéket mozgat.

15 Likviditási mutatók: Likviditási ráta: a forgóeszköz és a rövid lejáratú kötelezettségek hányadosa. A ráta értéke kereskedelemben akkor jó, ha 2,5-3 közötti. Likviditási gyorsráta: (forgóeszközök-árukészletek)/rövid lejáratú kötelezettségek Készpénzes likviditás: (Készpénz+készpénz értékű értékpapírok)/rövid lejáratú kötelezettségek. Megmutatja, hogy a vállalkozás a jelenlegi kötelezettségeit a vállalkozás a jelenlegi készpénzből milyen mértékben tudja fedezni. Eladósodottsági és hitelképességi mutatók: Adóssághányad I.: Az idegentőke és az összes eszköz hányadosa, megmutatja az idegen tőke arányát. Adóssághányad II.: a hosszú távú kötelezettségek és a hosszú távú kötelezettségek+ a saját tőke hányadosa. Adósságszolgálati mutató: a vállalat hitelképességét mutatja meg.

16 Összefoglalás Minden vállalkozás számára fontos, hogy rendelkezzen reális üzleti tervvel, függetlenül attól, hogy a gazdálkodó egység induló, vagy már működő vállalkozás. Az üzleti tervezés lehetőséget biztosít a cégek számára, hogy áttekintsék múltat, a jelent és a jövőre vonatkozó céljaikat. A terv attól függően, hogy kinek készül, tartalmát tekintve eltérő lehet, hiszen más- más információk érdeklik a hitelezőket, befektetőket és a vállalat belső munkatársait, tulajdonosait, vezetőit. Fontos, hogy az elkészült tervet időről, időre felülvizsgálják, és szükség esetén módosítsák. A jól kialakított terv nagyban hozzájárulhat a vállalkozás sikeréhez. TANULÁSÍRÁNYÍTÓ

17 ÖNELLENÖRZŐ FELADATOK 1 feladat: Az alábbi állításokról döntse el, hogy igaz/hamis, állítását i/h betűvel jelölje! Üzleti tervet csak már működő vállalkozások esetében kell készíteni. Az üzleti terv a jövőre vonatkozó elképzeléseket tartalmazza. Az üzleti terv külső, és belső használatra egyaránt készülhet. Attól függően, hogy kinek készül a terv, más-más lehet az információtartalma. Az üzleti terv egy vezetői összefoglalóval kezdődik, ami átfogó ismertetést nyújt röviden, hogy miről és milyen információkat tartalmaz a terv. Az üzleti terv rövidtávra szól, egy-3 hónapra. Az üzleti tervet miután elkészült folyamatosan felül kell vizsgálni. Tartalomjegyzéket nem minden esetben kell tartalmazni az üzleti tervnek. A pénzügyi terv a vállalkozás az évi mérlegét tartalmazza. A működési terv célja, a vállalkozás pénzügyi helyzetének átfogó, hiteles tervezett előrejelzése. A pénzügyi tervben a tervezési időszak 3-5 év, de a számításoknál figyelembe kell venni az előző időszakok (3-5 év) tényleges adatait is.

18 Likviditási terv a vállalat folyamatos fizetőképesség fenntartásának eszköze. Az üzleti terv cél és eszközrendszer, amiben a vállalkozás céljainak meghatározása történik milyen eszközrendszerrel. 2. feladat: Milyen információkat, részeket hangsúlyozna ki, ha üzleti tervét kizárólag belső használatra készítené? Válaszait Húzza alá! - címlap - tartalomjegyzék - vezetői összefoglaló, összefoglalás - vállalat általános bemutatása - vállalat kulcsemberei és szervezete - termékek és szolgáltatások, konkurenciaelemzés, értékesítési előrejelzés piaconkénti megoszlása, termékenkénti nyereségelemzés - marketingterv - működési terv - kockázatbecslés - pénzügyi terv - struktúra és tőkésítés - finanszírozás - függelék 3. feladat: Egészítse ki a hiányzó szöveget a megadott szavakkal! (belső, külső, tartalma, vállalat tulajdonosainak, dolgozóinak, hitelezők, befektetők, pénzügyi, marketing, értékesítési, múltját, jelenét, jövőjét, felül kell vizsgálni!) Az üzleti terv készülhet.. és. használatra egyaránt. A terv.- attól függően változik, hogy kik lesznek a felhasználói. A belső használatra készült üzleti terv a vállalat,.. fontos. A külső használatra készült terv elsősorban a.,. számára készül. A hitelezők, befektetők számára készített terv főként a., és. részeket hangsúlyozza ki. Az üzleti terv bemutatja a vállalkozás..,. és... A tervet folyamatosan....., szükség esetén módosítani kell.

19 4. feladat: Mikor célszerű üzleti tervet készíteni? Sorolja fel! 5. feladat: Mit tartalmaz a lehetőségek blokkja? Húzza alá a helyes válaszokat! - vállalkozás, hogyan tudja a lehetőségeket kihasználni - tőke viszonyok, gazdálkodással kapcsolatos ügyek blokkja - piackörrel piacvonzerővel, kapcsolatos elemekkel rendelkezik a vállalkozás - a vége nyereség, profit legyen - forgalom helyszíne - anyagi, műszaki ellátottság - forgóeszköz ellátottság - milyen lehetőség, milyen piaci kategóriák állnak rendelkezésre - két blokk működtetésének kölcsönhatása - minden, ami piaccal, termékforgalmazással kapcsolatos - külső, makro és szűk piaci versenytényezők összehangolása

20 MEGOLDÁSOK 1 feladat: Az alábbi állításokról döntse el, hogy igaz/hamis, állítását i/h betűvel jelölje! Üzleti tervet csak már működő vállalkozások esetében kell készíteni. h Az üzleti terv a jövőre vonatkozó elképzeléseket tartalmazza. h Az üzleti terv külső, és belső használatra egyaránt készülhet. i Attól függően, hogy kinek készül a terv, más-más lehet az információtartalma. i Az üzleti terv egy vezetői összefoglalóval kezdődik, ami átfogó ismertetést nyújt röviden, hogy miről és milyen információkat tartalmaz a terv. i Az üzleti terv rövidtávra szól, egy-3 hónapra. h Az üzleti tervet miután elkészült folyamatosan felül kell vizsgálni. i Tartalomjegyzéket nem minden esetben kell tartalmazni az üzleti tervnek. h A pénzügyi terv a vállalkozás az évi mérlegét tartalmazza. h A működési terv célja, a vállalkozás pénzügyi helyzetének átfogó, hiteles tervezett előrejelzése. h A pénzügyi tervben a tervezési időszak 3-5 év, de a számításoknál figyelembe kell venni az előző időszakok (3-5 év) tényleges adatait is. i

21 Likviditási terv a vállalat folyamatos fizetőképesség fenntartásának eszköze. i Az üzleti terv cél és eszközrendszer, amiben a vállalkozás céljainak meghatározása történik milyen eszközrendszerrel. i 2. feladat: Milyen információkat, részeket hangsúlyozna ki, ha üzleti tervét kizárólag belső használatra készítené? Válaszait Húzza alá! - címlap - tartalomjegyzék - vezetői összefoglaló, összefoglalás - vállalat általános bemutatása - vállalat kulcsemberei és szervezete - termékek és szolgáltatások, konkurenciaelemzés, értékesítési előrejelzés piaconkénti megoszlása, termékenkénti nyereségelemzés - marketingterv - működési terv - kockázatbecslés - pénzügyi terv - struktúra és tőkésítés - finanszírozás - függelék 3. feladat: Egészítse ki a hiányzó szöveget a megadott szavakkal! (belső, külső, tartalma, vállalat tulajdonosainak, dolgozóinak, hitelezők, befektetők, pénzügyi, marketing, értékesítési, múltját, jelenét, jövőjét, felül kell vizsgálni!) Az üzleti terv készülhet belső és külső használatra egyaránt. A terv tartalma attól függően változik, hogy kik lesznek a felhasználói. A belső használatra készült üzleti terv a vállalat tulajdonosainak, dolgozóinak fontos. A külső használatra készült terv elsősorban a hitelezők, befektetők számára készül. A hitelezők, befektetők számára készített terv főként a pénzügyi, marketing és értékesítési részeket hangsúlyozza ki. Az üzleti terv bemutatja a vállalkozás múltját, jelenét és jövőjét. A tervet folyamatosan felül kell vizsgálni, szükség esetén módosítani kell.

22 4. feladat: Mikor célszerű üzleti tervet készíteni? Sorolja fel! - vállalkozás alapítása esetén - napi irányítási feladatok segítségéhez - hitelkérelem esetén - új ötlet megvalósítása érdekében - pályázatok igénybevételekor 5. feladat: Mit tartalmaz a lehetőségek blokkja? Húzza alá a helyes válaszokat! - vállalkozás, hogyan tudja a lehetőségeket kihasználni - tőke viszonyok, gazdálkodással kapcsolatos ügyek blokkja - piackörrel piacvonzerővel, kapcsolatos elemekkel rendelkezik a vállalkozás - a vége nyereség, profit legyen - forgalom helyszíne - anyagi, műszaki ellátottság - forgóeszköz ellátottság - milyen lehetőség, milyen piaci kategóriák állnak rendelkezésre - két blokk működtetésének kölcsönhatása - minden, ami piaccal, termékforgalmazással kapcsolatos - külső, makro és szűk piaci versenytényezők összehangolása

23 IRODALOMJEGYZÉK FELHASZNÁLT IRODALOM Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan Aula Kiadó, 2001 Juhász Anna, Kenedics Krisztina, Sólyom Csaba: Kereskedelmi vállalkozások gazdálkodása és vezetése I. BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar Barancsi Éva- Horváth Judit- Szennyessy Judit: Vállalkozásgazdaságtan TRI-MESTER Tatabánya 2001 AJÁNLOTT IRODALOM Barancsi Éva- Horváth Judit- Szennyessy Judit: Vállalkozásgazdaságtan TRI-MESTER Tatabánya 2001

24

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/15 Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) Az üzleti tervnek három funkciója van: egy terv, amely segít az üzlet vezetésében, egy eszköz arra, hogy a múlt eseményeit figyelembe

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VII. előadás Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

Részletesebben

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 10. Előadás Üzleti terv készítés logikai felépítése Az üzleti terv megalapozó lépései A

Részletesebben

Piackutatás versenytárs elemzés

Piackutatás versenytárs elemzés Piackutatás versenytárs elemzés 2015 TÁJÉKOZTATÓ Jelen szigorúan bizalmas piackutatást / versenytárs elemzést (a továbbiakban mellékleteivel és kiegészítéseivel együtt Elemzés ) az Elemző (a továbbiakban

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával A társadalmi vállalkozásokat érintő pénzügyi tervezés 2013. február 22. Pénzügyi terv A pénzügyi

Részletesebben

Éves beszámoló. készíthet. jövedelmezõség hatékonyság

Éves beszámoló. készíthet. jövedelmezõség hatékonyság MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves elemzése Vagyoni helyzet elemzése Pénzügyi helyzet elemzése Jövedelmezõségi helyzet elemzése

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben

Servantes Vezetői Információs Szoftver Modul

Servantes Vezetői Információs Szoftver Modul A cégvezetéshez adatok kellenek Servantes Vezetői Információs Szoftver Modul A Servantes Vezetői Információs rendszer a vállalatirányítási szoftvernek az a része, ahol a leginkább megmutatkozik, hogy a

Részletesebben

Fazekas Tamás. 1. Melyek a tárgyi eszközök főbb csoportjai? Mondjunk példákat is ezekre!

Fazekas Tamás. 1. Melyek a tárgyi eszközök főbb csoportjai? Mondjunk példákat is ezekre! A vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése 1. rész Fazekas Tamás Kis- és középvállalkozások finanszírozása 1. A mérleg eszközoldalának elemzése A mérleg elemzése. A mérleg elemzése

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 13953757-2-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság Regisztrációs szám: 15-09-071493 Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit Kft 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Cégértékelés. 2. Működő tőke (Working Capital) nagysága, garfikus bemutatása (Finanszírozási mérlegek) Tárgy év Eszközök 24 689,00

Cégértékelés. 2. Működő tőke (Working Capital) nagysága, garfikus bemutatása (Finanszírozási mérlegek) Tárgy év Eszközök 24 689,00 Cégértékelés RVA - Cégértékelő Szakértői Rendszer v1.2.0 Törzsadatok: Vállakozás: Megye: Ágazat: Minta Kft. Magyar Vállalkozásfejlesztési Portál Bázis év: Tárgy év: 2006 2007 1. Összesítő értékelés, csoport

Részletesebben

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező. Informatikai statisztikus és gazdasági tervező

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező. Informatikai statisztikus és gazdasági tervező 1183-06 és jogi ismeretek A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai I.

Vállalati pénzügyek alapjai I. Vállalatgazdaságtan II. Vállalati pénzügyek alapjai I. Tantárgyfelelős: Dr. Illés B. Csaba, egyetemi tanár Előadó: Vida Adrienn, PhD hallgató 2007. december 10. Tematika Pénzügyi tervezés Pénzügyi tervek

Részletesebben

Az üzleti terv lehetséges céljai

Az üzleti terv lehetséges céljai Az üzleti terv minden vállalkozás legfontosabb dokumentuma. Fő kritériuma, hogy legyen szakszerű és egyben közérthető. Lehetőleg optimista lelkesedést tükrözzön, derüljön ki belőle az ügy iránti elkötelezettség.

Részletesebben

Beszámoló: megbízható, valós képet ad a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi

Beszámoló: megbízható, valós képet ad a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi A mérlegelmezés A mérleg szerepe a vállalkozás számviteli rendszerében Beszámoló: megbízható, valós képet ad a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl az érdeklıdık számára. Tulajdonos Potenciális

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait)

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait) TR 2014 Szöveges magyarázat a 2014. üzleti évhez: Társaságunk a 2014. év során tőkeerejének növelését tűzte ki fő prioritásként. A kiemelt célok között szerepelt a korábbi bankhitelek saját forrásokkal

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

CSEPEL HOLDING NYRT. 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE. Budapest, 2014. április 29.

CSEPEL HOLDING NYRT. 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE. Budapest, 2014. április 29. CSEPEL HOLDING NYRT 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE Budapest, 2014. április 29. aláírás 1 A Társaság 2013. évben is holding rendszerben m ködött, a vagyonkezelésen kívül más tevékenységet nem folytatott.

Részletesebben

Alapfogalmak, alapszámítások

Alapfogalmak, alapszámítások Alapfogalmak, alapszámítások Fazekas Tamás Vállalatgazdaságtan szeminárium 1. Vállalati gazdálkodás Gazdálkodás - Gazdaságosság. A gazdálkodás a vállalat számára szűkösen rendelkezésre álló és adott időszakon

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI VEZET SÉGI JELENTÉSE BUDAPEST, ÁPRILIS 30.

CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI VEZET SÉGI JELENTÉSE BUDAPEST, ÁPRILIS 30. CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI VEZET SÉGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2013. ÁPRILIS 30. aláírás 1 A Társaság 2012. évben is holding rendszerben m ködött, a vagyonkezelésen (üzletvezetésen)

Részletesebben

Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján

Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján Készítette: Vona Máté 2010-11-17 Felhasznált irodalom: Brealy-Myers: Modern vállalati pénzügyek 6. fejezet Előadás tartalma

Részletesebben

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi.

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Üzleti terv Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Felhasználói: Belső vagy külső használatra, Időtáv: rövid táv (egy év)vagy középtáv

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Elemzések, fundamentális elemzés

Elemzések, fundamentális elemzés Elemzések, fundamentális elemzés Előadó: Mester Péter elemző peter.mester@quaestor.hu CÉL Bármilyen fundamentális elemzés is akad a kezünkbe, értsük és megértsük TARTALOM A fundamentális elemzés alapjai

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Eszközgazdálkodás alapok. ELŐADÓ: Dr. Pónusz Mónika PhD

VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Eszközgazdálkodás alapok. ELŐADÓ: Dr. Pónusz Mónika PhD Eszközgazdálkodás alapok ELŐADÓ: Dr. Pónusz Mónika PhD Az előadás témakörei ESZKÖZÖK - Tárgyi eszközök 1. Tárgyi eszközök fogalma, csoportosítása 2. Tárgyi eszközökkel való gazdálkodás 3. Tárgyi eszközök

Részletesebben

Hozzáadott érték (Személyi jellegű ráfordítások+értékcsökkenési leírás+adózás előtti eredmény) / Nettó árbevétel

Hozzáadott érték (Személyi jellegű ráfordítások+értékcsökkenési leírás+adózás előtti eredmény) / Nettó árbevétel Fókuszcég Minta Korlátolt Felelősségű Társaság (Működő cég) 12844455 1174 Budapest, Nyár utca 108. 01 09 799988 8121 Általános épülettakarítás Benchmarking riport Referencia cégek száma: 37 db Árbevétel

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

A vállalkozások pénzügyi döntései

A vállalkozások pénzügyi döntései A vállalkozások pénzügyi döntései A pénzügyi döntések tartalma A pénzügyi döntések típusai A döntés tárgya szerint A döntések időtartama szerint A pénzügyi döntések célja Az irányítás és tulajdonlás különválasztása

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK Üzleti tervezés. Dr. Bozsik Sándor 2015.09.07. Alapítsunk vállalkozást! Vállalkozás

Részletesebben

Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ. StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013.

Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ. StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013. Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013. 1 koncepció meghatározza, hogy kiknek mit ad el, és hogyan teremt ebből pénzt a vállalkozás. StartUP Vállalkozásindítás

Részletesebben

Leltár: Leltározás: Leltározás részei:

Leltár: Leltározás: Leltározás részei: Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1464-06 Előkészítés Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1464-06/1 Gazdálkodási számítások, veszteségszámítás, kapacitásszámítás

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő. kereskedő

Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő. kereskedő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. OTP Kockázati Tőke Alap I.

PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. OTP Kockázati Tőke Alap I. OTP Kockázati Tőke Alap I. BEFEKTETÉSI ELŐMINŐSÍTŐ ADATLAP I. A társaság adatai: 1. Alapadatok Teljes név: Székhely: Iparág: A fő tevékenység és TEÁOR kódja: Alapítás dátuma: Kapcsolattartó személy neve:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

ÜZLETI TERVEZÉS. Csepregi László 2011. március 24.

ÜZLETI TERVEZÉS. Csepregi László 2011. március 24. ÜZLETI TERVEZÉS Csepregi László 2011. március 24. Csepregi László Közgazdász A szakértőről Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Kisvállalkozás-Fejlesztési Központ PhD (doktorandusz) hallgató

Részletesebben

Megnevezés 2009 2010

Megnevezés 2009 2010 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. 1 Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. Statisztikai szám:117838196832113 01 1096 Budapest, Sobieski J.u.28. ÜZLETI JELENTÉS 2011. Budapest, 2012.április 12. Lászay János ügyvezető igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Számviteli alapfogalmak I.

Számviteli alapfogalmak I. Számviteli alapfogalmak I. 1. A számvitel fogalma: a gazdálkodás (a gazdasági tevékenység) rendszeres, szervezett, számokban kifejezett megfigyelése, mérése, feljegyzése. 2. A számvitel területei: a törvény

Részletesebben

A vállalat belső tevékenységi rendszere.

A vállalat belső tevékenységi rendszere. A vállalat tevékenységi rendszere 01. rész Fazekas Tamás Vállalatgazdaságtan szeminárium A vállalat belső tevékenységi rendszere. Az alapvető célból lebontott vállalati célrendszer megvalósításához szükséges

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

11. ÉS LÁSS IS, NE CSAK NÉZZ! A SZÁMOK MINDEN TITKOT KIFECSEGNEK! TANULJ MEG A SZÁMOK MÖGÉ NÉZNI!

11. ÉS LÁSS IS, NE CSAK NÉZZ! A SZÁMOK MINDEN TITKOT KIFECSEGNEK! TANULJ MEG A SZÁMOK MÖGÉ NÉZNI! 11. A SZÁMOK MINDEN TITKOT KIFECSEGNEK! 1 TANULJ MEG A SZÁMOK MÖGÉ NÉZNI! ÉS LÁSS IS, NE CSAK NÉZZ! 2 1 1 ELEMZÉSSEL DÖNTÉSEINK KIMENETELÉT KÖVETHETJÜK 2 EGÉSZSÉGES VAGY BETEG? 3 GYORSDIAGNÓZIS 3 1 ELEMZÉSSEL

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

2. tétel: 3. tétel: 4. tétel:

2. tétel: 3. tétel: 4. tétel: 1. tétel: Ismertesse az egyéni és a társas vállalkozások tevékenységének megkezdéséhez szükséges dokumentumokat és azok főbb tartalmi elemeit! Cége versenytárgyalást kíván kiírni. Sorolja fel az előkészítés

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010.12.31 fordulónapi beszámolójához Bejegyzés dátuma: 2007. május 31. Társaság megnevezése: FONAVITA Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

A kereskedelem. A kereskedelem tevékenység elemzési sajátosságai. Nagykereskedelem. Vendéglátás. Kiskereskedelem

A kereskedelem. A kereskedelem tevékenység elemzési sajátosságai. Nagykereskedelem. Vendéglátás. Kiskereskedelem A kereskedelem tevékenység elemzési sajátosságai Musinszki Zoltán MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A kereskedelem Fogalma: Az

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Intézet Vállalkozási finanszírozás kollokvium H Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FONAVITA NONPROFIT KFT Pécs, Hársfa utca évi

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FONAVITA NONPROFIT KFT Pécs, Hársfa utca évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FONAVITA NONPROFIT KFT 7627 Pécs, Hársfa utca 4. 2009.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló I: A vállalkozás bemutatása A vállalkozás a Primax Kht-ból alakult át 2007.05.31.-én,

Részletesebben

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 1 Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 2 1.) Általános jelentés A Pesthy Ügyvédi Iroda alapításának időpontja 1997.március 01. Az ügyvédi iroda

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1.

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1. ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1. Név 1.2.2. Születés helye és ideje.. 1.2.4. Anyja neve 1.3.

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406 és Fejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám:06-10-000270 Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 1 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Részletesebben

Add Your Company Slogan Pénzügyi mutatószámok

Add Your Company Slogan Pénzügyi mutatószámok Add Your Company Slogan Pénzügyi mutatószámok Készítette: Vona Máté 2010-11-24 Felhasznált irodalom: Brealy-Myers: Modern vállalati pénzügyek 29. fejezet Pénzügyi mutatószámok Eddig: jövőorientáltság A

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Balázs Árpád. 2014. május 22.

Balázs Árpád. 2014. május 22. Mesterségem címere: pénzügyi vezető Balázs Árpád 2014. május 22. Pénzügyi vezető Bevezetés Befektetési döntések Finanszírozási döntések Osztalék politikai döntések Pénzügyi kockázatok Kérdések Szereplők

Részletesebben

- Az alábbi blokkdiagramon látható információkat jelenítse meg hibafa segítségével!

- Az alábbi blokkdiagramon látható információkat jelenítse meg hibafa segítségével! KOCKÁZATKEZELÉS ÉS BIZTOSÍTÁS mintafeladat (20 pontot érő rész, ennek megfelelően 2-3 kérdés is várható) Feladat: - Ismertesse a Simons-féle kockázat-kalkulátor működési elvét, részletezze gyakorlati alkalmazhatóságát

Részletesebben

Vizsga: december 14.

Vizsga: december 14. Vizsga: 2010. december 14. Vállalatfinanszírozás vizsga név:. Neptun kód: 1. Egy vállalat ez évi osztalékfizetése 200 mft volt. A kibocsátott részvényeinek darabszáma 1 millió darab. Az osztalékok hosszú

Részletesebben

Társaságok pénzügyei kollokvium

Társaságok pénzügyei kollokvium udapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar udapesti Intézet Továbbképzési Osztály Társaságok pénzügyei kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 55 60 pont

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tábla, Projektorral kivetített tananyag. Az óra menete. 1. Mikor eredményes egy vállalkozás készletgazdálkodása?

Tábla, Projektorral kivetített tananyag. Az óra menete. 1. Mikor eredményes egy vállalkozás készletgazdálkodása? Osztály 10A. Tantárgy Üzleti tevékenység tervezése gyakorlat Téma: A készletek elemzésének tervezésének, valamint a leltáreredmény mutatószámai Tanítási egység Forgási sebesség mutatói Felhasznált irodalom

Részletesebben

Eszközgazdálkodás II.

Eszközgazdálkodás II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Eszközgazdálkodás II. 2 Vállalkozás eszközei (ismétlés) Befektetett eszközök (> 1 év) Egy évnél hosszabb ideig Értékük folyamatosan térül meg (elhasználódás)

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing A marketing alapjai tantárgy 11. évfolyam Tanítási hetek

Részletesebben

Suliprogram. Vizsgakövetelmények

Suliprogram. Vizsgakövetelmények Suliprogram Vizsgakövetelmények az Egységes Európai Gazdasági Oklevél - EBC*L (angolul: European Business Competence* License, németül: Wirtschaftsführerschein ) vizsgához 2006. TÉMAKÖR: Mérleg összeállítás

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám:

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406 és Fejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám:06-10-000270 Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 1 Kiegészítő melléklet a 2011. évi beszámolóhoz

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel

vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel K&H üzleti tippek 2015 Kovács Viktor Zoltán K&H KKV Marketing vezető 1 életciklus modell megújuló expanzió érett növekedés növekedő hanyatló induló induló vállalkozások

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Vállalkozások pénzügyei

Vállalkozások pénzügyei Vállalkozások pénzügyei Készítette: Hutfleszné Horváth Katalin A Vállalkozások pénzügyei almodul egyik meghatározó területe a kalkulációs ismeretek. Az alábbiakat mindenekelıtt a tervezés szempontjából

Részletesebben

A könyvviteli szolgáltatást végezte: Horváth Ágnes (engedélyszám: )

A könyvviteli szolgáltatást végezte: Horváth Ágnes (engedélyszám: ) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. év Kft neve: CAR HUNGÁRIA Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. Kft székhelye: 1046 Budapest, Bőröndös u. 26. 7/38. Kft telephelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 140. Kft adószáma:

Részletesebben