AZ ÜZLETI TERV JELENTŐSÉGE, FEJEZETEI AZ ÜZLETI TERV KÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATA, AZ ÜZLETI TERV ÖSSZEÁLLÍTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÜZLETI TERV JELENTŐSÉGE, FEJEZETEI AZ ÜZLETI TERV KÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATA, AZ ÜZLETI TERV ÖSSZEÁLLÍTÁSA"

Átírás

1

2 AZ ÜZLETI TERV JELENTŐSÉGE, FEJEZETEI AZ ÜZLETI TERV KÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATA, AZ ÜZLETI TERV ÖSSZEÁLLÍTÁSA ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Új vállalkozást szeretne önállóan indítani, de nincs elegendő tőkéje az indításhoz. Szüksége lesz egy kisebb összegű hitelre, amit vagy tulajdonostársak bevonásával, vagy hitelintézettől szerezhet meg. A bank a hitelelbírálása folyamán először üzleti tervet kér Öntől, mint a vállalkozás alapítójától, amiben részletes információkat kér a cég pénzügyi helyzetéről, illetve, hogy milyen forrásból tudják finanszírozni a bank által adott hitelt. 1. Hogyan látna hozzá a tervezéshez? 2. Ha tőketársakat szeretne megnyerni, számukra milyen üzleti tervet állítana össze? 3. Ha támogatást szeretne igényelni, hogyan változna az üzleti tervének felépítése? 4. A különböző támogató csoportok célja eltérő, ezért az üzleti terv felépítésében lesznek különbségek. Figyelje meg, illetve jegyezze fel a különböző célokra kidolgozott tervek között milyen azonosságok, különbségek fedezhetőek fel a felépítésükben?

3 SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM AZ ÜZLETI TERV SZEREPE: Üzleti terv: olyan írásos dokumentum, ami tartalmazza a vállalkozás múltját, jelenét és jövőre vonatkozó terveit. Részletesen bemutatja a vállalkozás működését, meghatározza a jövőbeli teendőket a vállalatvezetés számára, hiszen a tervezés összetett feladat, a vállalat minden területe egyaránt fontos, logikusan kell felépíteni, egy-egy részt sem szabad elhanyagolni. Az üzleti terv cél és eszközrendszer, amiben a vállalkozás céljainak meghatározása történik valamilyen eszközzel. A vállalkozó számára lehetőséget ad, hogy megfontolja, átgondolja a vállalkozás működését, fejlesztését, miben, mely területen lehetne jobb, hogyan változott a cége a múltbéli működéshez viszonyítva. Sok vállalkozás sikertelenségét az üzleti terv hiánya, vagy a nem megfelelően átgondolt vállalati stratégia okozza. ÜZLETPOLITIKA: - vállalat céljainak és eszközeinek összehangolt rendszere - cél: profit maximalizálás - piaci pozíció javítása, növelése (piacvezető, követő, vállalkozásbővítő) - vállalkozás fejlesztése - likviditás biztosítása - rövidtávú üzletpolitika elkészítése, mozgásteret figyelembe kell venni - eszközrendszer - vállalat üzleti terve, ami egy dokumentum halmaz - sok mindent megmutat: vállalat jövőbeli helyzetét, vállalkozás paci szerepét, vállalkozás tulajdonosi formáját, arányokat, gazdálkodó vagyoni helyzetét, szervezeti formáját, tulajdon hozammal szembeni elvárásait - érzékelteti a vállalkozás üzleti viszonyát, kapcsolatrendszerét, mozgásterét, belső erőforrás összetételét, színvonalát, piaci, gazdasági, pénzügyi hatásokat

4 TERVEZÉS FONTOSSÁGA: - formálisan tervezni céltalan - tervezés= könyvvizsgálat+belső adottságok mély diagnózisa=őszinte állapot feltárás - megmutatja, hogy haladunk-e a cél felé - vezetést könnyíti - minőségi tervezés kell: az információk relevánsak legyenek (igazak, aktuálisak, pontosak) - nem pénz kérdése, nem csak a hitelkérelem eszköze - jó terv: piac minőség és finanszírozhatóság összhangja, sok munkát, türelmet és odafigyelést igényel - tervezés metamorfózisának lehetősége: folyamatos munka- permanens; környezet diktálja; mindig felül kell vizsgálni; rugalmas ÜZLETI TERV: - jellemzően egy év a terv időhorizontja, de lehet hosszabb távú is (3-5 év), hiba túl hosszú időre tervezni, mert a mai világban gyorsan változnak a körülmények. - írásos dokumentum, ami a vállalkozást sokoldalúan bemutatja, meghatározza bizonyos időszakra a menedzsment feladatait. - az üzleti tervezés megvalósulását folyamatosan ellenőrizni, szükség esetén módosítani kell a tervet, főként a pénzügyi, működési és megvalósítási részt, ezért a tervezés folyamat és tervdokumentum is. - összehasonlítási alap, hiszen részletesen bemutatja a vállalkozás múltját, jelenét, és jövőjét. - csak megfelelő információk birtokában végezhető a tervezési munka, hiszen csak így kaphatunk reális képet a tényleges helyzetről. - ismerni kell a piacot, ahol a vállalkozás működik, folyamatos piackutatással, figyelemmel tudjuk kísérni a változó piaci igényeket, a marketing terv e kutatási eredményekre támaszkodhat. - az információk mindig a forrási helyükről legyenek összegyűjtve. - pénzügyi információkra van szükségünk a pénzügyi terv összeállításához. Készülhet: - külső, - és belső használatra. Tartalma attól függően változik, hogy kinek készül, hiszen más- más részeket hangsúlyoznak a vállalatok üzleti tervükben, amit például banknak készítenek, hogy beruházási hitelhez jussanak, ott főként a pénzügyi részt és megvalósítási, termelési, kereskedelmi tervet hangsúlyozzák.

5 Belső használatra készült üzleti terv: - vállalkozás helyzetének átfogó elemzése és a vezető(k) teendőinek összefoglalása, - készítésének célja: alkalmazottak, tulajdonosok tájékoztatása, vállalkozás céljai és a célok megvalósításának módjai, - az alkalmazottak munkája, hogyan tud illeszkedni a vállalati célokhoz. Külső használatra készülő üzleti terv: - külső források, támogatások megszerzése érdekében, hogy a cég fejlődni, működni, beruházni tudjon, - finanszírozással kapcsolatosan felmerülő problémák esetében jól átgondolt, rendszerezett terv hozzájuttathatja a vállalkozásokat a szükséges forrásokhoz. Mikor célszerű üzleti tervet készíteni? - vállalkozás alapítása esetén - napi irányítási feladatok segítségéhez - hitelkérelem esetén - új ötlet megvalósítása érdekében - pályázatok összeállításánál Az üzleti tervnek tartalmaznia kell: - a vállalkozás jellemzését - termékek, szolgáltatások bemutatását, körülírását - az előállításhoz szükséges termelő, szolgáltató folyamat bemutatását - kereskedelmi és marketing tervet - pénzügyi és finanszírozási tervet A tervezés: - az időhorizontja, hogy meddig tart, - folyamat és tervdokumentum egyben, rendszeres ellenőrzés szükséges, - visszatekintési alapul szolgál a vállalkozás számára, - információigénye nagy és folyamatos, a szerzett információkat elemezni kell és a tervet szükség esetén módosítani.

6 ÜZLETI TERV FILOZÓFIAI FELÉPÍTÉSE: 1. Lehetőségek blokkja: - piackörrel piacvonzerővel, kapcsolatos elemekkel rendelkezik a vállalkozás - milyen lehetőség, milyen piaci kategóriák állnak rendelkezésre - minden, ami piaccal, termékforgalmazással kapcsolatos 2. Tervfejezetek feltételek blokkja: - vállalkozás, hogyan tudja a lehetőségeket kihasználni - tőke viszonyok, gazdálkodással kapcsolatos ügyek blokkja - forgalom helyszíne - anyagi, műszaki ellátottság - forgóeszköz ellátottság - pénzforgalom - menedzselés, kompetenciák kérdései 3. Eredmények blokk: - két blokk működtetésének kölcsönhatása - a vége nyereség, profit legyen - külső, makro és szűk piaci versenytényezők összehangolása AZ ÜZLETI TERV FELÉPÍTÉSE: - címlap - tartalomjegyzék - vezetői összefoglaló, összefoglalás - vállalat általános bemutatása - vállalat kulcsemberei és szervezete - termékek és szolgáltatások, konkurenciaelemzés, értékesítési előrejelzés piaconkénti megoszlása, termékenkénti nyereségelemzés - marketingterv - működési terv - kockázatbecslés - pénzügyi terv - struktúra és tőkésítés - finanszírozás - függelék

7 AZ ÜZLETI TERV FEJEZETEI: CÍMLAP: Röviden ismerteti, hogy mit fog tartalmazni a terv. Szerepelnek benne a vállalkozás adatai, vállalkozók adatai, a cég jellege, tőkeigénye, tevékenysége, a terv bizalmas kezelésére vonatkozó igények. TARTALOMJEGYZÉK: A tervet valószínűleg sokan fogják olvasni, annak érdekében, hogy könnyen el tudjanak igazodni, az egyes részeket illetőleg készíteni kell tartalomjegyzéket. Követelmény, hogy jól áttekinthető, de ne túl részletes. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ: Leírja a vállalkozás jelenlegi helyzetét, maximum 4-5 oldalból áll, célja, hogy felkeltse az érdeklődést a vállalkozás iránt. Ha hitelkérelemhez készítjük, a bankok gyakran nem olvassák végig az egész tervet, csak az őket érintő részeket, ez a rész összefoglalja az terv egészét.

8 VÁLLALAT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA: Rövid bemutatása a vállalkozásnak maximum 4-5 oldal, célja egyrészt a vállalkozás,- másrészt az üzletág helyzetének bemutatása. A vállalkozás helyzetének bemutatása részben a vállalkozás alapításának körülményeiről tudhatunk meg információkat, röviden ismerteti a vállalkozás múltját, jelenét, jövőjét, a múlt ismertetése azért fontos, hogy lássák az olvasók, hogy milyen mértékben és területen fejlődött a vállalkozás. Az üzletág helyzete tartalmazza az üzletág jelenlegi helyzetét és jövőbeli lehetőségeit a vállalkozásnak, hogyan tudna fejlődni az adott területen. VÁLLALAT KULCSEMBEREI ÉS SZERVEZETE: A vállalat kulcsembereinek a rövid szakmai jellemzésének ismertetése. A kulcsemberek lehetnek: a vezető funkciót betöltő személyek, munkát vállaló tulajdonosok, külső tanácsadók, a vállalkozásnál munkát nem vállaló tulajdonosok. Termékek és szolgáltatások, konkurenciaelemzés, értékesítési előrejelzés piaconkénti megoszlása, termékenkénti nyereségelemzés: Főként a forgalmazott termékek, nyújtott szolgáltatások fizikai leírását, bemutatását, felhasználhatóságukat, fejlettségi szintjüket, fejlesztési lehetőségeket, műszaki dokumentumokkal, áruismereti leírásokkal, táblázatokkal, minőségellenőrző intézmények által végzett vizsgálatok eredményével tudják hitelesen alátámasztani. Bemutatásra kerül: - termékek, szolgáltatások tulajdonságai - a piac mérete és a piaci irányzatok - célpiac és fogyasztók - versenyhelyzet - saját forgalom és piaci részesedés

9 MARKETING TERV: Ebben a részben kerül bemutatásra a piacbefolyásolás, és annak lehetőségei, hogy milyen értékesítési célokat szeretne elérni egy vállalkozás és ezekhez milyen eszközökre van szüksége. Részei: - piaci lehetőségek meghatározása, - konkurencia és egyéb befolyásoló tényezők, - marketingstratégia megfogalmazása, - piackutatás, - értékesítési prognózis, - reklámozás és promóció, - kiegészítő anyagok. Itt kell megvizsgálnunk, hogy milyen a helyzetünk a versenytársainkhoz viszonyítva, miben, illetve hogyan tudunk jobbak, lenni, mint ők, mivel tudjuk megnyerni a vásárlókat, fogyasztókat. Milyen célcsoportot célzunk meg termékeinkkel, szolgáltatásainkkal, versenytársaink célcsoportja ugyanaz-e, mint a mi megcélzott célközönségünk. Célszerű a piacszegmentációt is elvégezni, hogy pontosan meg tudjuk határozni, hogy kit, kiket szeretnénk megcélozni termékeinkkel, vagy szolgáltatásainkkal. Piackutatást végezhetünk mi is, úgy, hogy felmérjük a felmerülő igényeket. A piackutatás történhet szekunder forrásból, tehát mások által már összegyűjtött és feldolgozott információk saját céljainkra való felhasználásával, illetve primer kutatással, ami költségesebb és időigényesebb, mint a szekunder, viszont a kutatás eredménye biztosan választ ad a kiinduló problémánkra. Ebben a részben kell ismertetnünk a vállalkozás által alkalmazott árpolitikát, hogy milyen elvek szerint alakítjuk ki termékeink árát, az árkialakításnál milyen tényezőkhöz igazodunk. Például versenytársakhoz, a termék termék -életgörbén elfoglalt helye szerint. A promóció, illetve reklámozási tevékenységet is a marketing terv részben kell ismertetni. Mikor milyen akciókat, kedvezményeket szeretnénk adni vásárlóinknak, hogyan tudjuk bevételeinket úgy növelni, hogy közben a kiadásaink jelentősen nem növekednek.

10 MŰKÖDÉSI TERV: Itt célszerű foglalkozni új termék bevezetésével, minőségvédelemmel, a termékhez kapcsolódó szolgáltatásokkal, pl: szerviz, ha a technológiát, termékfejlesztést szeretnének ismertetni, legjobb külön fejezetet szentelni neki. Amiről szólhat ez a rész: - felszerelések és berendezések - működés költségei - munkaerő - környezetvédelmi megfontolások - megvalósítási ütemterv - kockázatbecslés

11 PÉNZÜGYI TERV: Célja, a vállalkozás pénzügyi helyzetének átfogó, hiteles tervezett előrejelzése. Követelmények a pénzügyi tervvel szemben: - az adatok megbízhatóak legyenek, - az előrejelzéseknek legyen több változata, - az előrejelzéseket bizonyos időközönként célszerű felülvizsgálni, - a pénzügyi terv összhangban kell, hogy álljon a terv többi részével. Tartalmaznia kell: - eredmény kimutatásokat - cash-flow kimutatásokat - éves tervezett zárómérlegeket - fedezeti és küszöbérték számításokat. A pénzügyi tervben a tervezési időszak 3-5 év, de a számításoknál figyelembe kell venni az előző időszakok (3-5 év) tényleges adatait is. Mit tartalmaznak a számviteli dokumentumok? Mérleg: - a vállalat vagyoni helyzetéről tudunk információt szerezni - milyen mértékben finanszírozza a vállalkozás eszközeit saját illetve idegen forrásból - statikus információforrás, mert a benne szereplő adatok csak egy adott időpontra, a mérleg fordulónapjára vonatkozóan tartalmazzák az adatokat - az eredmény alakulásáról valódi információt nem tudunk meg Eredmény kimutatás vagy nyereség- veszteség számítás: - számviteli törvény előírja a készítését (már működő vállalatoknál) csakúgy, mint a zárómérlegét - ez alapján tudják a befektetők kiszámítani a vállalat jövőbeni értékét - számítása: bevételek és a ráfordítások különbségeként számítható - legalább 3 évre előre készítik, az első évet negyedéves bontásban - gyakran előfordul, főként induló vállalkozásnál, hogy az első év veszteséges - a többéves tervezés, azért szükséges, hogy megtudják a tulajdonosok és a befektetők, hogy mikor válik nyereségessé a cég működése

12 Likviditási terv vagy cash-flow előrejelzés: - a vállalat folyamatos fizetőképesség fenntartásának eszköze - a folyamatos működés érdekében, negyedévente, havonta, hetente elkészítik Készítése: - előre kell jelezni a várható befizetések és kifizetések időpontját és nagyságát, - a be,- és kifizetéseket egymással szembe kell állítani - a fizetőképességében mikor a legrosszabb a helyzete a vállalkozásnak - a fizetőképességgel kapcsolatos problémákra javaslatot kell kidolgozni - figyelembe kell venni a vevők fizetésének ütemezését, az esetleges késéseket, és a szállítóinknak történő kifizetéseinket is Mutatószámok: - Vagyon és tőkestruktúra mutatók - Hatékonysági mutatók - Jövedelmezőségi mutatók - Likviditási mutatók - Eladósodottsági és hitelképességi mutatók Vagyon és tőkestruktúra mutatók: Eszközállomány változása: A használt eszközök értékének növekedését vagy csökkenését mutatja. Számítása: adott évi eszközállomány/előző évi eszközállomány Befektetett eszközök aránya: az összes eszközállományon belül a befektetett eszközök arányát mutatja meg. Számítása: befektetett eszközök állománya/összes eszközállomány Forgóeszközök aránya: megmutatja az összes eszközállományon belül a forgóeszközök arányát. Számítása: forgóeszközök állománya/összes eszközállomány Saját tőke változása: a saját tőke csökkenését vagy növekedését mutatja meg. Számítása: adott évi saját tőke/előző évi saját tőke Saját tőke részaránya: megállapítható, hogy az összes rendelkezésre álló forrásunkból mekkora a saját tőke aránya.

13 Számítása: saját tőke/összes forrás A vállalkozások célja a vagyonuk növekedése, hiszen céljaikat hosszú távon csak így tudják elérni. A vagyon elemezhető összetétel és állományváltozás szempontjából egyaránt. Hatékonysági mutatók: Eszközarányos árbevétel: megmutatja az árbevétel és az összes eszköz arányát, segítségével megtudhatjuk, hogy 1 forintnyi eszközzel mekkora árbevételt lehet elérni. Forgási sebesség fordulatokban: megadja, hogy az átlagkészlet hányszor térül meg az árbevételben. Számítása: árbevétel/átlagos készlet érték Forgási sebesség napokban: kifejezi, hogy az átlagkészlet hány napi forgalomnak felel meg, a kereskedelemben az egyik leggyakrabban alkalmazott mutató. Számítása: (Átlagkészlet * az időszak napjainak száma)/forgalom

14 Jövedelmezőségi mutatók: Bruttó árrés színvonal: a mutatót legtöbbször egy gazdasági évre számolják. Kifejezi, hogy értékesítési árakra vetítve milyen átlagos árréssel dolgozik a vállalkozás. Számítása: (bruttó árréstömeg/nettó árbevétel)*100 Mértékegysége: % Nyereségszint: Egy gazdasági évre vonatkozóan számítják. Megmutatja, hogy az adott értékesítési forgalom mekkora nyereséget termelt. Számítása: az eredmény kimutatásban levezetett nettó nyereség és a nettó árbevétel hányadosa. Mértékegysége: % Eszközarányos nyereség: az eszköz megtérülését fejezi ki (ROE) A teljes eszközérték és a saját tőke aránya: megmutatja, hogy a vállalat saját tőkéje mekkora eszközértéket mozgat.

15 Likviditási mutatók: Likviditási ráta: a forgóeszköz és a rövid lejáratú kötelezettségek hányadosa. A ráta értéke kereskedelemben akkor jó, ha 2,5-3 közötti. Likviditási gyorsráta: (forgóeszközök-árukészletek)/rövid lejáratú kötelezettségek Készpénzes likviditás: (Készpénz+készpénz értékű értékpapírok)/rövid lejáratú kötelezettségek. Megmutatja, hogy a vállalkozás a jelenlegi kötelezettségeit a vállalkozás a jelenlegi készpénzből milyen mértékben tudja fedezni. Eladósodottsági és hitelképességi mutatók: Adóssághányad I.: Az idegentőke és az összes eszköz hányadosa, megmutatja az idegen tőke arányát. Adóssághányad II.: a hosszú távú kötelezettségek és a hosszú távú kötelezettségek+ a saját tőke hányadosa. Adósságszolgálati mutató: a vállalat hitelképességét mutatja meg.

16 Összefoglalás Minden vállalkozás számára fontos, hogy rendelkezzen reális üzleti tervvel, függetlenül attól, hogy a gazdálkodó egység induló, vagy már működő vállalkozás. Az üzleti tervezés lehetőséget biztosít a cégek számára, hogy áttekintsék múltat, a jelent és a jövőre vonatkozó céljaikat. A terv attól függően, hogy kinek készül, tartalmát tekintve eltérő lehet, hiszen más- más információk érdeklik a hitelezőket, befektetőket és a vállalat belső munkatársait, tulajdonosait, vezetőit. Fontos, hogy az elkészült tervet időről, időre felülvizsgálják, és szükség esetén módosítsák. A jól kialakított terv nagyban hozzájárulhat a vállalkozás sikeréhez. TANULÁSÍRÁNYÍTÓ

17 ÖNELLENÖRZŐ FELADATOK 1 feladat: Az alábbi állításokról döntse el, hogy igaz/hamis, állítását i/h betűvel jelölje! Üzleti tervet csak már működő vállalkozások esetében kell készíteni. Az üzleti terv a jövőre vonatkozó elképzeléseket tartalmazza. Az üzleti terv külső, és belső használatra egyaránt készülhet. Attól függően, hogy kinek készül a terv, más-más lehet az információtartalma. Az üzleti terv egy vezetői összefoglalóval kezdődik, ami átfogó ismertetést nyújt röviden, hogy miről és milyen információkat tartalmaz a terv. Az üzleti terv rövidtávra szól, egy-3 hónapra. Az üzleti tervet miután elkészült folyamatosan felül kell vizsgálni. Tartalomjegyzéket nem minden esetben kell tartalmazni az üzleti tervnek. A pénzügyi terv a vállalkozás az évi mérlegét tartalmazza. A működési terv célja, a vállalkozás pénzügyi helyzetének átfogó, hiteles tervezett előrejelzése. A pénzügyi tervben a tervezési időszak 3-5 év, de a számításoknál figyelembe kell venni az előző időszakok (3-5 év) tényleges adatait is.

18 Likviditási terv a vállalat folyamatos fizetőképesség fenntartásának eszköze. Az üzleti terv cél és eszközrendszer, amiben a vállalkozás céljainak meghatározása történik milyen eszközrendszerrel. 2. feladat: Milyen információkat, részeket hangsúlyozna ki, ha üzleti tervét kizárólag belső használatra készítené? Válaszait Húzza alá! - címlap - tartalomjegyzék - vezetői összefoglaló, összefoglalás - vállalat általános bemutatása - vállalat kulcsemberei és szervezete - termékek és szolgáltatások, konkurenciaelemzés, értékesítési előrejelzés piaconkénti megoszlása, termékenkénti nyereségelemzés - marketingterv - működési terv - kockázatbecslés - pénzügyi terv - struktúra és tőkésítés - finanszírozás - függelék 3. feladat: Egészítse ki a hiányzó szöveget a megadott szavakkal! (belső, külső, tartalma, vállalat tulajdonosainak, dolgozóinak, hitelezők, befektetők, pénzügyi, marketing, értékesítési, múltját, jelenét, jövőjét, felül kell vizsgálni!) Az üzleti terv készülhet.. és. használatra egyaránt. A terv.- attól függően változik, hogy kik lesznek a felhasználói. A belső használatra készült üzleti terv a vállalat,.. fontos. A külső használatra készült terv elsősorban a.,. számára készül. A hitelezők, befektetők számára készített terv főként a., és. részeket hangsúlyozza ki. Az üzleti terv bemutatja a vállalkozás..,. és... A tervet folyamatosan....., szükség esetén módosítani kell.

19 4. feladat: Mikor célszerű üzleti tervet készíteni? Sorolja fel! 5. feladat: Mit tartalmaz a lehetőségek blokkja? Húzza alá a helyes válaszokat! - vállalkozás, hogyan tudja a lehetőségeket kihasználni - tőke viszonyok, gazdálkodással kapcsolatos ügyek blokkja - piackörrel piacvonzerővel, kapcsolatos elemekkel rendelkezik a vállalkozás - a vége nyereség, profit legyen - forgalom helyszíne - anyagi, műszaki ellátottság - forgóeszköz ellátottság - milyen lehetőség, milyen piaci kategóriák állnak rendelkezésre - két blokk működtetésének kölcsönhatása - minden, ami piaccal, termékforgalmazással kapcsolatos - külső, makro és szűk piaci versenytényezők összehangolása

20 MEGOLDÁSOK 1 feladat: Az alábbi állításokról döntse el, hogy igaz/hamis, állítását i/h betűvel jelölje! Üzleti tervet csak már működő vállalkozások esetében kell készíteni. h Az üzleti terv a jövőre vonatkozó elképzeléseket tartalmazza. h Az üzleti terv külső, és belső használatra egyaránt készülhet. i Attól függően, hogy kinek készül a terv, más-más lehet az információtartalma. i Az üzleti terv egy vezetői összefoglalóval kezdődik, ami átfogó ismertetést nyújt röviden, hogy miről és milyen információkat tartalmaz a terv. i Az üzleti terv rövidtávra szól, egy-3 hónapra. h Az üzleti tervet miután elkészült folyamatosan felül kell vizsgálni. i Tartalomjegyzéket nem minden esetben kell tartalmazni az üzleti tervnek. h A pénzügyi terv a vállalkozás az évi mérlegét tartalmazza. h A működési terv célja, a vállalkozás pénzügyi helyzetének átfogó, hiteles tervezett előrejelzése. h A pénzügyi tervben a tervezési időszak 3-5 év, de a számításoknál figyelembe kell venni az előző időszakok (3-5 év) tényleges adatait is. i

21 Likviditási terv a vállalat folyamatos fizetőképesség fenntartásának eszköze. i Az üzleti terv cél és eszközrendszer, amiben a vállalkozás céljainak meghatározása történik milyen eszközrendszerrel. i 2. feladat: Milyen információkat, részeket hangsúlyozna ki, ha üzleti tervét kizárólag belső használatra készítené? Válaszait Húzza alá! - címlap - tartalomjegyzék - vezetői összefoglaló, összefoglalás - vállalat általános bemutatása - vállalat kulcsemberei és szervezete - termékek és szolgáltatások, konkurenciaelemzés, értékesítési előrejelzés piaconkénti megoszlása, termékenkénti nyereségelemzés - marketingterv - működési terv - kockázatbecslés - pénzügyi terv - struktúra és tőkésítés - finanszírozás - függelék 3. feladat: Egészítse ki a hiányzó szöveget a megadott szavakkal! (belső, külső, tartalma, vállalat tulajdonosainak, dolgozóinak, hitelezők, befektetők, pénzügyi, marketing, értékesítési, múltját, jelenét, jövőjét, felül kell vizsgálni!) Az üzleti terv készülhet belső és külső használatra egyaránt. A terv tartalma attól függően változik, hogy kik lesznek a felhasználói. A belső használatra készült üzleti terv a vállalat tulajdonosainak, dolgozóinak fontos. A külső használatra készült terv elsősorban a hitelezők, befektetők számára készül. A hitelezők, befektetők számára készített terv főként a pénzügyi, marketing és értékesítési részeket hangsúlyozza ki. Az üzleti terv bemutatja a vállalkozás múltját, jelenét és jövőjét. A tervet folyamatosan felül kell vizsgálni, szükség esetén módosítani kell.

22 4. feladat: Mikor célszerű üzleti tervet készíteni? Sorolja fel! - vállalkozás alapítása esetén - napi irányítási feladatok segítségéhez - hitelkérelem esetén - új ötlet megvalósítása érdekében - pályázatok igénybevételekor 5. feladat: Mit tartalmaz a lehetőségek blokkja? Húzza alá a helyes válaszokat! - vállalkozás, hogyan tudja a lehetőségeket kihasználni - tőke viszonyok, gazdálkodással kapcsolatos ügyek blokkja - piackörrel piacvonzerővel, kapcsolatos elemekkel rendelkezik a vállalkozás - a vége nyereség, profit legyen - forgalom helyszíne - anyagi, műszaki ellátottság - forgóeszköz ellátottság - milyen lehetőség, milyen piaci kategóriák állnak rendelkezésre - két blokk működtetésének kölcsönhatása - minden, ami piaccal, termékforgalmazással kapcsolatos - külső, makro és szűk piaci versenytényezők összehangolása

23 IRODALOMJEGYZÉK FELHASZNÁLT IRODALOM Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan Aula Kiadó, 2001 Juhász Anna, Kenedics Krisztina, Sólyom Csaba: Kereskedelmi vállalkozások gazdálkodása és vezetése I. BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar Barancsi Éva- Horváth Judit- Szennyessy Judit: Vállalkozásgazdaságtan TRI-MESTER Tatabánya 2001 AJÁNLOTT IRODALOM Barancsi Éva- Horváth Judit- Szennyessy Judit: Vállalkozásgazdaságtan TRI-MESTER Tatabánya 2001

24

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

Az üzleti terv fejezetei

Az üzleti terv fejezetei Az üzleti terv alábbiakban bemutatott lehetséges felépítése a következő könyvből származik: Demeter László Fülöp Gábor Hollóné dr. Kacsó Erzsébet Dr. Kádek István Námor Anna Dr. Papanek Gábor DSc. Dr.

Részletesebben

Üzleti terv készítése

Üzleti terv készítése Pagonyné Mezősi Marietta Üzleti terv készítése A követelménymodul megnevezése: Munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos feladatok A követelménymodul száma: 2275-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Üzleti terv készítése

Üzleti terv készítése Üzleti terv készítése 1. Bevezetés A működő vállalkozások tulajdonosainak, vezetőinek többsége kitűnően tudja, hogy egy alapos üzleti terv készítése csak előnyére válhat a vállalkozásnak, ahogy ezzel a

Részletesebben

II. MODUL. Üzleti terv készítési ismeretek. Fejlesztő: Pataki Ferenc D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI

II. MODUL. Üzleti terv készítési ismeretek. Fejlesztő: Pataki Ferenc D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI II. MODUL Üzleti terv készítési ismeretek Fejlesztő: Pataki Ferenc D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI Tartalomjegyzék Üzleti tervezéssel kapcsolatos alapfogalmak... 21 Az üzleti terv bevezető,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Vasné Botár Ágnes. Finanszírozás, pénzforgalom, likviditás. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Vasné Botár Ágnes. Finanszírozás, pénzforgalom, likviditás. A követelménymodul megnevezése: Vasné Botár Ágnes Finanszírozás, pénzforgalom, likviditás A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul száma: 0001-06 A tartalomelem

Részletesebben

BEVEZETÉS. Pályázatom célja

BEVEZETÉS. Pályázatom célja 1 BEVEZETÉS Pályázatom célja Pályázatom témája a Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoporton belül az üzleti terv készítése kiscsoportos szakmai munka végzésével, irányítással, majd írásos

Részletesebben

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZÉS... 4 II. ÜZLETI TERVEZÉS... 18 II.1. A TEREVZÉS FOGALMA ÉS FUNKCIÓI... 18 II.2. AZ ÜZLETI

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kiss Gerzson. A hitelfelvétel előnyei és kockázati tényezői. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Kiss Gerzson. A hitelfelvétel előnyei és kockázati tényezői. A követelménymodul megnevezése: Kiss Gerzson A hitelfelvétel előnyei és kockázati tényezői A követelménymodul megnevezése: Munkavállalással és a vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek A követelménymodul száma: 0981-06

Részletesebben

A tervezés rákényszeríti a vállalkozót/vezetőt, hogy tartsa a megfogalmazott célokat és tudatosabbá teszi a gazdálkodást.

A tervezés rákényszeríti a vállalkozót/vezetőt, hogy tartsa a megfogalmazott célokat és tudatosabbá teszi a gazdálkodást. 10. tétel Az Üzleti terv funkciói, fő részei. A marketingterv és a pénzügyi terv jelentősége, fő tartalmi elemei. A vállalkozások kockázatai. A kockázatbecslés főbb módjai. Üzleti terv fogalma: 1. változat

Részletesebben

Vállalkozások működtetése. üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak

Vállalkozások működtetése. üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Tartalom Üzleti tervezés... 3 A tervezés funkciója, fogalma... 3 Az üzleti terv jellemzői... 3 Az üzleti tervezés folyamata...

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Pénzügyi Tervezés. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Pénzügyi Tervezés. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gábler Gergely Pénzügyi Tervezés A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-014-50 PÉNZÜGYI TERVEZÉS ESETFELVETÉS

Részletesebben

Gazdálkodási ismeretek

Gazdálkodási ismeretek Gazdálkodási ismeretek 1. A vállalkozás fogalma A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalja a felmerülő

Részletesebben

SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ

SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ FENNTARTHATÓSÁG? SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ "Mindenkinek vannak álmai, azonban az álmodozókat az különbözteti meg a sikeresektől, hogy utóbbiak tudják, a hogyant, és végrehajtják a mikéntet"

Részletesebben

Gazdálkodási ismeretek

Gazdálkodási ismeretek 1 Gazdálkodási ismeretek 1. A vállalkozás fogalma A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalja a felmerülő

Részletesebben

ÜZLETI TERVEK KÉSZÍTÉSE

ÜZLETI TERVEK KÉSZÍTÉSE VÁLLALKOZÓI KÉPZÉS ÜZLETI TERVEK KÉSZÍTÉSE LIMEX Kft SZOMBATHELY, Kisfaludy S. u. 57. Tel, fax: 94/508-980 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETI TERV ELKÉSZÍTÉSE 3 1.1. Az eredményterv 3 1.2. A piac felvevőképességének

Részletesebben

A sikeres vállalkozás pénzgazdálkodása és pénzügyi tervezése

A sikeres vállalkozás pénzgazdálkodása és pénzügyi tervezése Dr. Nagy Imre Zoltán A sikeres vállalkozás pénzgazdálkodása és pénzügyi tervezése A sikeres vállalkozás pénzgazdálkodása és pénzügyi tervezése Dr. Nagy Imre Zoltán Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági

Részletesebben

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. KERESKEDELEM, VÁLLALKOZÁS, ÜGYVITEL KOZMÁNÉ

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Management. Első kötet. I.2. Szállodagazdálkodás esszenciája. Dr. Juhász László PhD

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Management. Első kötet. I.2. Szállodagazdálkodás esszenciája. Dr. Juhász László PhD Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Management Első kötet I.2. Szállodagazdálkodás esszenciája Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2005, 2010, 2015 Dr. Juhász László PhD. 1 Vázlat

Részletesebben

Cégnév /három egység/: a) vezérnév (azonosításra szolgál) b) alaptevékenység c) társasági forma

Cégnév /három egység/: a) vezérnév (azonosításra szolgál) b) alaptevékenység c) társasági forma Mi szükséges egy üzleti vállalkozás sikeréhez? Potenciális üzleti lehetőség Tőke (befektetés) Vállalkozói készség - vállalkozó Kockázatvállalás Reális üzleti terv Vállalkozzunk-e? Az alternatívák számbavétele

Részletesebben

GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA

GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA LEKTOR DR. BIRÓ ZOLTÁN 1 TARTALOM Bevezetés 4 I. Üzleti vállalkozás 6 A. A vállalat tevékenységi rendszere 6 1. A vállalkozási tevékenység általános

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére összefoglalja azon alapvető munkaadói, munkáltatói

Részletesebben

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással.

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással. 1 A gazdaság A gazdaság magában foglalja a fizikai és szellemi javakat, valamint szolgáltatásokat, gazdasági tevékenységeket, illetve mindezek kölcsönhatásos kapcsolatait. Állapot és folyamat egyben (statikus

Részletesebben

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak.

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak. 1. tétel Fogalmazza meg a vállalkozások finanszírozási tevékenységének lényegét! Ismertesse a vállalkozás-finanszírozás alapvető formáit, a belső és külső finanszírozás főbb módozatait! Ismertesse az egyes

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány A KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HITELEZÉSI KOCKÁZATAINAK KEZELÉSE Készítette: dr.

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás

Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás Megoldások a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy emelt szintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez közzétett típusfeladatokhoz 1 I. Feleletválasztás

Részletesebben

2. Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni?

2. Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni? 1 Vállalkozási formák 1. Mi szükséges egy üzleti vállalkozás sikeréhez? Potenciális üzleti lehetőség Tőke (befektetés) Vállalkozói készség - vállalkozó Kockázatvállalás Reális üzleti terv 2. Hasonlítsa

Részletesebben

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET REGIOLINE NONPROFIT KFT. NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET 2014. E - 0 0 0 7 5 4 / 2 0 1 4 / B 0 0 3 PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS ÉS PROJEKT TERVEZÉS 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Projekttervezés 8 Üzletiterv-készítés

Részletesebben