Gondolatok a nemzetközi és európai hegesztő diplomák tanúsítási rendszeréről. Gyura László

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gondolatok a nemzetközi és európai hegesztő diplomák tanúsítási rendszeréről. Gyura László"

Átírás

1

2 Gondolatok a nemzetközi és európai hegesztő diplomák tanúsítási rendszeréről Gyura László

3 a jó pap jellemzője "Régi magyar közmondás, hogy a jó pap holtig tanul. De ami régen csak a papra vonatkozott, az ma jóformán minden emberre áll. A tudás és maga az élet az utolsó évtizedekben oly gyors ütemben haladt, hogy az iskolában szerzett természettudományi, földrajzi, gazdasági, ismereteink jórészt elavultak, Lomtárba kell tehát dobni a " kész ember " fogalmát, aki önelégültségében azt képzeli, hogy iskoláit kijárván elégséges szellemi útravalót szerzett az egész életre, csakhamar lemaradna Dr. gróf Klebersberg Kuno 1927.augusztus 20

4 Mai állapot /lehetőség a tudásunk fenntartására/ bővítésére (sok hegesztőmérnök által művelt terület) Hegesztési konferenciák, szimpóziumok, tanácskozások stb. (nemzetközi /hazai: MHtE, GTE, MAHEG, MAGÉSZ, MAROVISZ ) Tanfolyamok, mesterkurzusok, ismeret megújító képzések stb. egy-egy konkrét témában (MHtE, MAHEG, cégek ) Céges szakmai rendezvények (minősítő/tanúsító cégek, hegesztőgép/hegesztőanyag-,segédanyag gyártók/forgalmazók ) Munkáltatói belső továbbképzések Szakmai/baráti szerveződések (MAHEBAK, klub) Szakvásárok, kiállítások (Essen, Machtech ) Önfejlesztés (szakkönyvek, szakfolyóirat, internet, céges szakmai kiadványok, mások tapasztalatai ) Tapasztalatgyűjtés kísérletezés, önálló tudományos munka...-a tapasztalat átadása előadástartás, szakcikk, oktatás,

5 Idézet az MHtE honlapjáról A Nemzetközi Hegesztési Intézet (IIW) előzetes felhatalmazása alapján a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés (MHtE), mint a Meghatalmazott Nemzeti Testületet (ANB) működtető szervezet felhatalmazást kapott, hogy a Nemzetközi Hegesztőmérnöki (IWE), Nemzetközi Hegesztőtechnológusi (IWT), Nemzetközi Hegesztőspecialista (IWS), Nemzetközi Kiemelt Hegesztő (IWP) diplomával már legalább 3 éve rendelkező szakemberek tudását 3 évente tanúsítsa legalább 20 kreditpont megszerzésének bizonyításával. A diplomával rendelkezők Tanúsított Nemzetközi Hegesztőmérnök (CIWE), Tanúsított Nemzetközi Hegesztőtechnológus (CIWT), Tanúsított Nemzetközi Hegesztőspecialista (CIWS), Tanúsított Nemzetközi Kiemelt Hegesztő (CIWP) tanúsítványt szerezhetnek, amelyet 3 évente megújíthatnak. Az IIW kidolgozta és 2008 januárjában az IAB jelű dokumentumban rögzítette a hegesztési felelősök tanúsításának rendszerét, a rendszer bevezetésének szabályait.

6 Diploma/Certifikátum (Tanúsítás) Diploma: felsőfokú végzettség/szakmai képesítés örökérvényű kortörténeti ismeretek, ill. az adott kor ismeretei alapján Tanúsítás (Certificate): valaminek az igazolása, bizonyítása időszakos érvényű ismeretek megújítását igazolja A szakértelem, a Folyamatos Szakmai Fejlődés (FSZF) elismerését és elismertetését teszi lehetővé.

7 Pontrendszer folyamatos továbbképzés Más szakmáknál is előfordul Magyarországon is Orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek Közgazdászok, mérlegképes könyvelők Tervező mérnökök Hegesztő diplomák tanúsítására felhatalmazást kapott országok (a tanúsítás általában nem kötelező) Anglia Ausztria Csehország Lengyelország Magyarország Olaszország Szlovákia (a hegesztő felelősöknek kötelező!)

8 Kinek kell ez?... Mire jó ez? Nincs jogszabály, rendelet, szabvány stb. ami kötelezően előírná meglétének szükségességét! Önkéntes belső indíttatás alapján Üzletfelekkel, partnerekkel, vevőkkel stb. szemben bizalom és elismertség növelő hatású (főként nemzetközi szinten) Kényszer LEHETŐSÉG arra, hogy szakmánk fejlődésével lépést tudjunk tartani (részt vegyünk konferenciákon, szakmai rendezvényeken, képezzük magunkat ) Fegyver a munkáltatóval szemben Miért kell (-ene) elmennem egy-egy szakmai rendezvényre

9 Hogyan szerezhető meg? 3 évenként 20 pontot kell összegyűjteni. A 20 pont a három éves ciklus alatt tetszőleges időbeni megoszlásban szerezhető meg. A pontokat továbbképzéssel, szakmai programokkal, valamint tanfolyamokkal és egyéni teljesítéssel lehet megszerezni. A folyamat nem bonyolult, nem igényel sok időt, és a legtöbb hegesztő szakember gond nélkül össze tudja gyűjteni a kívánt kredit pontot

10 Mire, mennyi kreditpont jár (MEU11/FSZF02) 1. Munkavállalói tevékenységek Hegesztési Felelősi munkakör 2 pont (évente*) Hegesztést irányító, gyakorló (hegesztés területén dolgozó, de nem hegesztő felelősi munkakör,péld. demonstrátor 1 pont (évente*) 2. További tanulmányok Szakirányú posztgraduális képzés 10 pont Szakirányú Tanúsítványok, képesítések minősítések (pl.: a vizsgált 3 évben szerzett heg. minősítés) 3 pont/ minősítés Tudományos fokozat megszerzése (pl.: PhD) 10 pont 3. Tanfolyamok, továbbképzések részvételi igazolással MHtE által szervezett kreditgyűjtő tanfolyam 5 pont (évente) ATB által szervezett tanfolyam 5 pont Munkáltatók által szervezett szakirányú képzések 1 pont (naponta) MHtE által jóváhagyott tematika szerinti tanfolyamok 2 pont (naponta) 4. Megszerzett tudás terjesztése Eseti szakmai előadások tartása 2 pont (előadásonként) Oktatói tevékenység (elméleti, gyakorlati és vizsgáztatás) 0,25 pont/óránként Konzulensi-opponensi munka 2 pont/bsc, MSc téma 5 pont/phd téma Publikációk 2 pont (ha szerző), 1 pont (ha társszerző)

11 Mire, mennyi kreditpont jár (MEU11/FSZF02) 5. Konferenciák, szimpóziumok és kiállítások Részvétel az MHtE vagy az MHtE-vel közösen szervezett 1 pont (alkalmanként, ha hallgató) más bel és külföldi szakmai szervezet konferenciáján, 3 pont (alkalmanként, ha előadó) Szakmai kiállításon való részvétel 1 pont (alkalmanként) 6. Tevékenység elismerése, bizottságokban működés MHtE-MSZT stb. által létrehozott, működtetett 2 pont (bizottságonként) bizottságokban való részvétel. Hazai szakmai szervezetekben tisztségviselő 2 pont (tisztségenként) (pl.: MAHEG, MAGESZ, MHtE) Nemzetközi szervezetek EWF, IIW, CEN, ISO stb. 3 pont (bizottságonként) bizottságaiban való tevékenység. Szakmai kitüntetések értékelése 10 pont (kitüntetésenként) Pl.: Zorkócy díj, Bánki díj, pro MHtE stb. Nemzetközi szakirányú projektekben való részvétel 3 pont (projektenként) 7. Egyéb (minden olyan tevékenység, ami a szakmai fejlődést elősegíti) Hegesztési szakkönyv (szabvány, szakmai kiadvány, stb.) 10 pont (ha szerző), 5 pont (ha társszerző) Szakkönyv (szakmai kiadvány, stb.) lektorálás 3 pont (könyvenként) minden olyan egyéb tevékenység, ami szakmai kapcsolódást jelenthet a hegesztéshez vagy rokontechnológiáihoz Bizottsági döntés a pontérték meghatározására

12 Példa egy gyakorló hegesztő mérnök esetére (3 év) Terület Gyakoriság Pontszám Hegesztő felelősi munkakör (2 pont/év) 3 év 6 Konferencián/Tanácskozáson részvétel (1 pont/alkalom) (Heg.fel. Tanácskozás, Hegesztési Konf. stb.) Kiállítás látogatása (pl. Machtech, Industria) (1 pont/alkalom) Munkáltató által rendezett tovább képzés (1 pont/alkalom) MHtE/ vagy más cég által rendezett szimpózium (pl. szabványokról, stb. ) (1 pont/alkalom) Eseti szakmai előadás megtartása (2 pont/alkalom) 1 alk./1 év 3 2 alk./3 év 2 1 alk./3 év 1 2 alk./3 év 2 1 alk./3 év 2 Konzulensi/bírálói feladat (2 pont/téma) 1-1 alk./3 év 4 ÖSSZESEN: 20?

13 Linde Gáz Magyarország Zrt által szervezett tanfolyamok Védőgázos technológiák ismeret megújító képzés (1 nap) A védőgázok összetételének, minőségének hatása a hegesztés folyamatára (AWI, MIG/MAG) A MAG technológia beállításának alapjai (Munkapont, hegesztési paraméterek fogalma) Anyagátmenetek, cseppátmenetek típusai A védőgázok típusai, hatásuk a technológiai paraméterekre, különböző alapanyagok esetén Hagyományos és invertertechnikán alapuló hegesztőgépek beállítása Normál ívű, impulzus ívű, és speciális új technológiák összevetése A védőgázok csoportosítása a felhasznált anyagok, technológiák függvényében Ívprojektoros bemutató (paraméterek, gázok, hibák, stb. hatásának gyakorlati bemutatása) Nagysebességű videofilm az anyagátmeneti formákról Gyakorlati bemutató AWI- impulzustechnika (Ar, Ar-H2 keverék), MAG impulzus, duplaimpulzus, speciális jelalakú (pl. Speed-Up) technikák

14

15 Linde Gáz Magyarország Zrt által szervezett tanfolyamok Lángegyengetés (elméleti és gyakorlati tréning) (1 nap) Lángegyengetésnél használt ipari gázok és főbb tulajdonságaik Lángegyengetéshez szükséges eszközök, biztonság Lángegyengetés elve, különböző technikák Gyakorlati példák (pisztoly begyújtás, T-idom, I-tartó, bordázott lemez, zártszelvény és vékony lemez egyengetése)

16

17 CIWE, CEWE

ÚJ UTAKON A RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLÓK KÉPZÉSE ÉS TANÚSÍTÁSA

ÚJ UTAKON A RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLÓK KÉPZÉSE ÉS TANÚSÍTÁSA OKTATÁS TRAINIG ÚJ UTAKON A RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLÓK KÉPZÉSE ÉS TANÚSÍTÁSA BARTOS ZOLTÁN, SKOPÁL ISTVÁN BEVEZETÉS A roncsolásmentes vizsgálat minőségi rendszerében talán a legfontosabb elem (más megfogalmazásban:

Részletesebben

1, miszerint: az egész életen át tartó tanulás a tudásalapú gazdaság és társadalom felé tartó sikeres átmenet velejárója. A dokumentum aláírói

1, miszerint: az egész életen át tartó tanulás a tudásalapú gazdaság és társadalom felé tartó sikeres átmenet velejárója. A dokumentum aláírói Kraiciné Szokoly Mária Validáció: az életen át tartó tanulás egyik pillére Elhangzott a Mellearn Nemzeti és Nemzetközi Konferenciáján 2010. Kulcsfogalmak: lifelong learning, validáció: az előzetes tudás

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK BUDAPEST, 2015. MÁJUS 06. KIEGÉSZÍTÉS 2014. év 1 A civil törvény 2012. január 1-től érvénybe lépve módosította Társaságunk

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE)

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Zárda Sarolta a GDF rektora TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA... 9 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA...

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

KÉPZÉSI LEHETİSÉGEK INGYEN VAGY TÁMOGATÁSSAL. A felnıttkori tanulás nem csak a tehetısebbek kiváltsága. - T a n u l m á n y -

KÉPZÉSI LEHETİSÉGEK INGYEN VAGY TÁMOGATÁSSAL. A felnıttkori tanulás nem csak a tehetısebbek kiváltsága. - T a n u l m á n y - KÉPZÉSI LEHETİSÉGEK INGYEN VAGY TÁMOGATÁSSAL A felnıttkori tanulás nem csak a tehetısebbek kiváltsága - T a n u l m á n y - Készítette: S á n d o r J u d i t 2009. szeptember 10. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM 1. KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK...3 1.1. Demográfiai összefüggések...3 1.2. Nemzetköziesedés...8 1.3.

Részletesebben

BEVEZETÉS I. AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSÉNEK PERSPEKTÍVÁI

BEVEZETÉS I. AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSÉNEK PERSPEKTÍVÁI Szolnoki Tudományos Közlemények XI. Szolnok, 2007. Dr. VÖRÖS MIKLÓS DIGITÁLIS KOR, DIGITÁLIS TANULÁS?! BEVEZETÉS Az UNESCO montreáli felnőttoktatási konferenciáján 1960-ban megállapították, hogy a társadalmi

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER 1 FELÉ - AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSÉRT

AZ EURÓPAI KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER 1 FELÉ - AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSÉRT 1 AZ EURÓPAI KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER 1 FELÉ - AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSÉRT Az Európai Unió döntéshozóinak az elmúlt néhány esztendő során megvalósított sok és sokféle kezdeményezése egyértelműen

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

Az OKKR szintjei és szintleírásai 6 8. szint

Az OKKR szintjei és szintleírásai 6 8. szint TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése Az OKKR szintjei és szintleírásai 6 8. szint Készítette: Bókay Antal Pillérvezető: Elemiprojekt-vezető: Alprojekt: Elemi

Részletesebben

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja Új, európai úton a diplomához A magyar felsőoktatás modernizációja 1 Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári Éva

Részletesebben

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI ZACHÁR LÁSZLÓ AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI Az elmúlt tíz évben az emberi erőforrás-fejlesztés a magyar társadalomfejlődés egyik központi problémakörévé vált, különösen a felnőttek oktatása

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Az informális és nem formális tanulás elismerése Útmutató és háttéranyagok vállalati szakszervezeti képviselők számára

Az informális és nem formális tanulás elismerése Útmutató és háttéranyagok vállalati szakszervezeti képviselők számára EQF Gyakorlati és Információs Hálózat Az informális és nem formális tanulás elismerése Útmutató és háttéranyagok vállalati szakszervezeti képviselők számára 510698-LLP-1-2010-1-DE-Leonardo-LNW A projektet

Részletesebben

GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA

GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA Az osztályhoz tartozó, doktori ügyekben eljáró bizottságok: Állam- és Jogtudományi Bizottság Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság Hadtudományi Bizottság Nemzetközi

Részletesebben

Jó gyakorlati példák a Közép-Dunántúlon

Jó gyakorlati példák a Közép-Dunántúlon Jó gyakorlati példák a Közép-Dunántúlon Sablon a jó gyakorlatok azonosításához A jó gyakorlat neve A jó gyakorlat típusa A megvalósítás időtartama Területi hatókör Legfontosabb célcsoport(ok) A jó gyakorlat

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELÜLVIZSGÁLÓ ÉS TANÚSÍTÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELÜLVIZSGÁLÓ ÉS TANÚSÍTÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELÜLVIZSGÁLÓ ÉS TANÚSÍTÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

HATÉKONY ÖNKORMÁNYZATI KOMMUNIKÁCIÓ A TUDÁS MEGSZERZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI *

HATÉKONY ÖNKORMÁNYZATI KOMMUNIKÁCIÓ A TUDÁS MEGSZERZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 DR. BELÉNYESI EMESE HATÉKONY ÖNKORMÁNYZATI KOMMUNIKÁCIÓ A TUDÁS MEGSZERZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI * Napjainkban

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

OSZTÁLYTEREM VAGY IRODA? Az ismeretek bővítésének és a foglalkoztathatóság növelésének legjobb módszerei

OSZTÁLYTEREM VAGY IRODA? Az ismeretek bővítésének és a foglalkoztathatóság növelésének legjobb módszerei OSZTÁLYTEREM VAGY IRODA? Az ismeretek bővítésének és a foglalkoztathatóság növelésének legjobb módszerei Mikor lesz elég a tanulásból? A diploma önmagában nem garantálja, hogy az ember el is tudjon helyezkedni

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL Jóváhagyta a TIGÁZ-DSO Kft. Alapítója 2013. július 31. TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK... 4 1. FEJEZET... 7 Eni Etikai Kódex... 7 2. fejezet...

Részletesebben

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről 1. oldal 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (1) bekezdés m) pontjában kapott

Részletesebben

6. A tanár az iskolapadban (Pedagógusok szakmai fejlődése)

6. A tanár az iskolapadban (Pedagógusok szakmai fejlődése) Az intelligens iskola 2. kiadás Barbara MacGilchrist, Kate Myers, Jane Reed Sage Publications ISBN 987-0-7619-4774-5 ISBN 987-1-7619-4775-2 (pbk) Barbara MacGilchrist, Kate Myers és Jane Reed 1997, 2004

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 1 A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben Dr. C. J. Koster & Dr.

Részletesebben

A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5

A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5 Földi Kata 1 László Éva 2 Szűcs Róbert Sándor 3 Máté Zoltán 4 Szolnok, 2013 A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5 Napjainkban egyre inkább aktuálissá válik

Részletesebben