Kisnyilas, ávós, kitelepítés (vagy a történet második felében: Házkezelőség, illetve vállalkozó) a szavakat le lehet fordítani angolra, de értelmük

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kisnyilas, ávós, kitelepítés (vagy a történet második felében: Házkezelőség, illetve vállalkozó) a szavakat le lehet fordítani angolra, de értelmük"

Átírás

1 1 Felfújható Buddha egy magyar faluban (Kepes András: Tövispuszta. Ulpius-ház Könyvkiadó, Angol kiadás: The inflatable Buddha. Fordította Bernard Adams. Armadillo Central, 2013.). Egy jobb módú és egy szegényebb részből álló magyar falu, az 1930-as években. Itt él a báró, a fűszeres és a földműves családja, gyermekeik a család hagyományos vallása és szokásai szerint nevelkednek. A levegőben azonban mintha ott lenne, hogy talán már egy-két évtizeden belül másból kell majd megélniük, mint az őket megelőző generációknak. A bárófiúk orvostudományi egyetemre, illetve angliai bölcsészkarra mennek, a fűszeres fia a numerus clausus miatt 1939-ben autószerelőtanoncnak kényszerül, a parasztgyerek pedig kocsmai hegedűsként és futballistaként próbál érvényesülni. Mindannyian ismerik egymást, ami később még a hasznukra válhat. Vagy válik? Békésebb országokban és nyugodtabb társadalmakban valamennyire kiszámíthatóak az életpályák. A család tagjai többnyire megérik az öregkort, képzettségüknek megfelelő életpályát futnak be, a családi vagyon sem tűnik el politikai erőszak miatt, és a politika csak ritkán szól bele a családok mindennapjaiba. Kepes András nemrég angolul is megjelent regénye azért lehet érdekes az angolszász olvasónak, mert Magyarországon igencsak más volt, és még most is eléggé más a világ, mint az Atlanti-óceán két szemközti partján. A történet szerint egyik gyermek sem olyan helyre és munkakörbe kerül, amilyenre készült vagy számított, és a fiúk közötti ifjúkori ismeretségek meglepő módon kamatoznak a nagy társadalmi felfordulások idején. Körülöttük nagyon gyorsan átalakulnak a szerepek: a kisnyilasból ávós lesz (ÁVH-s elöljárója még üdvözli is ezt a pálfordulást), a Rákosi-rendszer hithű katonái pedig nemegyszer még nagyobbat csalódnak az új rendszerben, mint a kitelepített hajdani földbirtokosok.

2 2 Kisnyilas, ávós, kitelepítés (vagy a történet második felében: Házkezelőség, illetve vállalkozó) a szavakat le lehet fordítani angolra, de értelmük megvilágítása már sokkal-sokkal nehezebb. Mindegyik idézett kifejezés kifejezetten pejoratív csengésű, amit az angol nyelvű olvasó talán csak körülbelül ért meg még akkor is, ha alaposan, netán többször elolvasta a regényt. Igen, a szöveg egy része egy kissé biztosan lefordíthatatlan, mint ahogy az angolszász közönség számára maga a műfaj, a kelet-európai családregény (vagy talán: kaland-családregény?) is egzotikus és kissé borzongató lehet. Az általuk ismert családregények (a Forsyte Saga, A Buddenbrook-ház, A Thibault-család, vagy akár A Galavljov-család) több kötetesek (szinte eposz-jellegük van) és nagyon sokszor elmélyülnek a részletekben. Úgy korfestőek, hogy jellemeket, szokásokat, hagyományokat, környezetet ábrázolnak inkább, mintsem azt, hogy a politika miként szól bele unos-untalan a szereplők életébe, s ők hogyan alkalmazkodnak hozzá. Kepes könyvében viszont egyik család sem gyarapodhat nyugodtan, kivéve talán a háború előtti valódi békeéveket és horribile dictu a Kádár-rendszer konszolidáltabb késői korszakát. A családok azonban ekkorra már szétszóródtak, és ritka kivétel, amikor késői leszármazottak jönnek haza a tengerentúlról, hogy Magyarországon próbáljanak szerencsét. Érdekes lenne elgondolkodni, hogy vajon miként látja ezeket a visszakanyarodó életpályákat az angolszász olvasó. Mi itt Magyarországon gyakran úgy gondoljuk, hogy külföldre települni csakis a fejlettebb országok irányába érdemes. Az angolok és az amerikaiak, de akár a németek, a hollandok vagy a svédek is viszont nem feltétlenül oda tartanak, ahol még jobban élnek az emberek, mint az ő hazájukban, hanem oda, ahol tapasztalatokat gyűjthetnek, kapcsolatokat szerezhetnek, és megfelelő környezetet találhatnak maguknak. A regény több szereplője visszajön Nyugatról az óhazába, nemegyszer mint például a háború után Londonból kifejezetten a józan megfontolásokkal ellentétben. Vajon ők nem emlékeznek a történelmi kataklizmákra, vagy netán úgy hiszik, hogy ezeknek mindörökre vége Közép-Európában? A regény szerkezetét szinte hídszerűnek képzelhetjük el, amelynek a történelmi megrázkódtatások a pillérei. A harmincas években még csak burkolt, később viszont már brutálissá és kegyetlenné váló zsidóüldözés ábrázolása szívszorongatóan hiteles, akárcsak a fatális lebukások és a csodaszerű megmenekülések esetei a vészkorszak idején. Az ötvenes évek történetei szintén teljesen vagy csaknem azok, amelyekről a családon belül mi magunk is hallottunk. Szokásaikhoz a kitelepítések alatt is következetesen ragaszkodó arisztokraták, az elnyomó hatalom szolgáinak gyors felemelkedése és nemegyszer bizonyos sajnálatot ébresztő bukása, az 1956-os forradalom mindkét oldali szereplőinek utólag sokszor elképesztő naivitása. És a forradalom bukása utáni kivándorlási hullám értékelésének fő kérdése: vajon mindig és feltétlenül az a család járt jól, amely kiment, és az rosszul, amelyik itthon maradt?

3 3 A hatvanas évek kádári konszolidációja ebben a könyvben annyit (nem többet, de főleg nem is kevesebbet) jelent, mint hogy lehetővé teszik a háború után kirekesztettek jó részének elfogadható megélhetését. Utána pedig azok az évtizedek következnek, amikor a leszármazottak sorsa sokfelé kanyarodik. Nem fizikailag bomlik fel a dzsentri, a kispolgári és a paraszti család, hanem azzal, hogy a fiatalok pályaválasztási, társkeresési vagy letelepedési döntéseinek hátteréből végképp eltűnik a múlt. Velük, a 2013-ban amolyan negyvenesekkel zárul le nemcsak maga a könyv, hanem egy időre talán a magyar kaland-családregény műfaja is. Feltéve persze, ha egyszer majd valóban nyugodtan gyarapodhatnak a családok és kiszámíthatóvá válhatnak az életpályák. Itt válik érdekessé a magyar és az angol cím közötti látszólagos disszonancia, amely összefüggésben állhat a kétféle olvasótábor megértési szempontjai közötti különbségekkel is. A magyar cím arra a községre utal, ahol jó ideig együtt élt a három család, s ahol több tagjuk sorsa összefonódott a társadalmi, kulturális és vagyoni különbségek ellenére. A magyar olvasó számára ez akkor is épp eleget jelent, ha Tövispusztát ezen a néven hiába is keresné a térképen. A z angolszász olvasónak viszont sem szószerinti fordításban, sem eredeti formájában nem mondana az égvilágon semmit, és aligha nyúlna ilyen című könyv után a könyvesbolt polcán vagy tenné kosarába internetes keresés közben. Az angol címet ezért más gondolkodásmóddal kellett megtalálni. Olyan fogalomra volt szükség, amely az igényes, ám Magyarország történelmében cseppet sem tájékozott külföldi olvasóhoz szól. Ahhoz, aki kis országok elszigetelt történeteiben is az általánosat, a kultúrák összekapcsolódásának tényeit és bizonyítékait keresi. Eleinte arra gondoltam, hogy a felfújható Buddha talán egyik olyan 20. század végi leszármazott holmijából fog előkerülni, aki a keleti vallások híve lett, mert ebben az irányban próbált elszakadni családja hagyományaitól. Csak részben lett igazam. Helyes feltevésnek bizonyult, hogy a háború után született családtagok egy része akár szándékosan, akár új környezete hatására lekanyarodott a családi pályáról, és nem őrizte meg ősei vallását, kultúráját, akár nyelvét vagy értékrendjét sem. Igaz, akad a könyvben olyan amerikai leszármazott, aki a nyolcvanas évek végén testben és lélekben is visszatér. Ez a Buddha-figura azonban teljesen máshonnan ered, és másfajta sorsokat példáz. A földbirtokos család mindkét fia az első világháború idején született, és a negyvenes évek külföldi útjai és váratlan karrierlehetőségei ellenére merészen Magyarországon maradt. Egyikük a Horthy-féle béketapogatózások ígéretes mellékszereplőjéből rövid időre diplomatává vált, de a koalíciós időszak végén engedelmesen hazajött állomáshelyéről, és szinte azonnal börtönbe csukták után már nem próbált szerencsét külföldön. Újabb börtönévei után visszahúzódott, gondolkodó emberként élt, s csak halála után derült ki, hogy jelentős filozófiai életművet hagyott maga után.

4 4 Öccse orvos lett. Évtizedeken át szülőfaluja körzetét látta el, nem váltott lakhelyet, és családot sem a hagyományhoz igazodva alapított. Életfelfogása szerint azért gondozta a betegeit, mert nem szerette őket Neki is voltak titkai, s a felfújható Buddha az ő hagyatékából került elő. Talán hálapénz helyett kapta valakitől egy eldugott és a világtól elvágottnak ismert kis magyar faluban. Minderre csak a regény végén derül fény. Így a Buddha titkára kíváncsi olvasó már megismeri az összes regényalakot s a cselekmény nagy részét, mire eljut a talány megfejtéséhez. Ha a történet elején tudná meg, honnan is származik ez a rejtélyes tárgyi emlék, talán nem is olvasná komolyabb érdeklődéssel a könyvet. Hiszen úgy vélhetné, hogy írói fantáziaszülemény, vagy talán erőltetett szimbólum a távol-keleti istenalak, és tarthatna attól, hogy a regény lapjain még számos hasonlóval találkozhat. A történet vége felé azonban kiderül, hogy az írói logikából nem is lóg ki ez a furcsa figura, az angolul olvasó közönség számára pedig különösen érdekes lehet. Ha átfutjuk a tartalomjegyzéket, a fejezetcímek mindegyike egy-egy, a családtörténetek számára kulcsfontosságú tárgyra utal, tehát szinte olyan, mint egy leltár vagy akár egy hagyatéki lista. Az első három fejezetcím például a három családtörténetet alapozza meg ( A tulipános láda ; A koronás ezüstkanál ; A hanukkai gyertyatartó ). Mások ( A munkaszolgálatos behívó ; A kitelepítési határozat ; A porcelán Sztálin-szobor ) családi sorsfordulókat jeleznek. Az utolsó pedig nem más, mint az angol kiadás címe. Az angol kiadás olvasóinak egy része talán iparkodni is fog, hogy megtalálja a felfújható Buddha, mint szimbólum magyarázatát. Eddig én nem merészkednék. De talán mégsem véletlenül lett ebből az egyetlen mondatban, s ott is egy felsorolás tagjaként megjelenő tárgyból fejezet-, majd könyvcím. A felfújható Buddha ott állhatna akár a mi asztalunkon is, mondjuk egy régi stílusú itatóspárna meg egy ódon, összekarcolt tolltartó társaságában. A váratlan látogató pedig alaposan eltöprenghetne azon, hogy házigazdája vajon a szent jelképek, az irodai relikviák vagy a felfújható tárgyak kedvelője-e inkább. Török Ádám Kepes András életrajza Kepes András újságíró, író, egyetemi tanár 1948-ban született Budapesten ban az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerzett magyaresztétika szakos diplomát. Az egyetem elvégzése után a Magyar Rádió gyakornoka, munkatársa, majd 1977-től a kulturális rovat vezetője. Nevéhez fűződik a Gondolatjel című kulturális magazin elindítása, szerkesztette a Láttuk, hallottuk című művészetkritikai sorozatot.

5 tól a Magyar Televízió akkor induló kulturális hetilapja, a Stúdió főszerkesztő-helyettese és egyik műsorvezetője. A TV2-nek és az RTL-klubnak is készített sorozatokat, alkotója volt több nemzetközi produkciónak (BBC, Katalán TV, Svéd Televízió, Portugál Televízió stb.). Közel száz riportdokumentumfilmet készített, közülük többet külföldi televíziók is sugároztak. Legismertebb műsorai: a Stúdió ( ), az Apropó ( ), a Desszert ( ), a Világfalu ( ) és a Különös történetek ( ). Négy riportkötete, három irodalmi válogatása és egy regénye jelent meg. A 80-as évek közepén nemzetközi pályázaton elnyerte a Stanford Egyetem John S. Knight ösztöndíját, majd Fulbright-ösztöndíjjal a New York Egyetemen (N.Y.U.) kutatott és tanított. Alkotói munkája mellett az elmúlt évtizedekben több hazai és külföldi egyetemen adott elő, tartott kurzusokat. Doktori és habilitált doktori fokozatát a Színház és Filmművészeti Egyetemen szerezte tól főiskolai tanár, 2012-től kinevezett egyetemi tanár, a film- és videoművészet, valamint a kommunikáció- és médiatudomány professzora között a Magyar Köztársaság képviselője az UNESCO Nemzetközi Kommunikáció Fejlesztési Programban (IPDC) között tagja volt Magyar Akkreditációs Bizottság művészetek, média- és kommunikációs bizottságának, között a művészeti bizottságnak től a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (BKF) Művészeti Intézetének vezetője, től a Kommunikációs és Művészeti Kar alapító dékánja. Munkásságát többek között Pulitzer-emlékdíjjal, Táncsics Mihály-díjjal és a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével ismerték el. Nős, hat gyermeke van (Júlia (1974), Borbála (1975), Rozália (1990), Kata (1998), Lujza (2005), Lukács (2011). Felesége: Dettai Mária tanár, coach. Török Ádám életrajza Közgazdasági egyetemi tanulmányait Magyarországon (MKKE) és Franciaországban (Université de Nancy II) végezte. Kandidátusi fokozatát 1985-ben, a tudományok doktora címet 1993-ban, a habilitációt 1996-ban szerezte meg. Magyar akadémiai és kormányzati kutatóintézetekben dolgozott 1976 és 1998 között, az utolsó nyolc évben az MTA Ipar- és Vállalatgazdaság-kutató Intézet igazgatójaként ben az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatalának elnöke volt államtitkári rangban ben az IMC Graduate School of Business dékán-vezérigazgatójaként dolgozott Budapesten.

6 től egyetemi tanár a Pannon Egyetem Közgazdaságtan Tanszékén, 2010 óta az egyetem gazdálkodás- és szervezéstudományi doktori iskolájának vezetője és MBA-szakvezető. Egyetemi tanár a BME Közgazdaságtan Tanszékén is (1998-tól), valamint rendszeres vendégprofesszor a Közép- Európai Egyetem Közgazdaságtan Tanszékén (1997-től) óta rendszeresen oktat a Pécsi Tudományegyetem gazdálkodástani doktori programjában. Vendégprofesszor volt a következő egyetemeken: Graduate School of International Studies, University of Denver, Colorado és Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, mindkettő USA; IAE Sorbonne, Institut Commercial de Nancy és Université de Lille, mindhárom Franciaország; Catholic University of Leuven, Belgium; Schulich School of Business, York University, Toronto, Kanada. Kutatásainak fő iránya a versenyképesség, az innováció és a kutatás-fejlesztés, illetve a versenypolitika elemzése óta a fiskális politika, kivált a költségvetési felelősség témakörével is foglalkozik, és két, nemzetközileg új kutatási irányt indított el. Az egyik az adósságválságok játékelméleti elemzése, a másik pedig a nemzetközi versenyképességi országrangsorok és a hitelminősítői besorolások közötti összefüggések feltárása. A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja 2001 és 2007 között, rendes tag 2007-től. Az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának elnöke 2004 és 2011 között. Az MTA Elnökségének tagja 2008-tól. A Magyar Közgazdasági Társaság alelnöke 1999-től. Az Acta Oeconomica főszerkesztője volt 2000 és 2011 között, 2012 januárjától a Szerkesztő Bizottság elnöke. További 5 magyar és külföldi szakfolyóirat szerkesztőbizottsági tagja. Az EU Bizottság Kutatási Főbiztosa három tanácsadó csoport tagjának kérte fel 2002-től, ezek a megbízásai 2008/2009-ben értek véget. A Lisbon Agenda Group tagja 2005-től. A Magyar Nemzeti Bank Felügyelő Bizottságának elnöke ( ). A Magyar Köztársaság Költségvetési Tanácsának a Parlament által választott tagja 2009 februárja és 2010 decembere között. Több mint 150 publikációja jelent meg, ebből 7 könyv. Legújabb könyvei: Competitiveness in R&D: Comparisons and Performance (London: Edward Elgar, 2005); Stratégiai ágazat stratégia nélkül? A magyar K+F szektor versenyképessége nemzetközi összehasonlításban (Savaria University Press, 2007). A Magyar Köztársaság Lovagkeresztjének kitüntetettje 2006 márciusától augusztusában Szent- Györgyi Albert Díj kormánykitüntetést kapott. Angol, német, francia, orosz és spanyol nyelvből felsőfokú nyelvvizsgát tett.

TÖRÖK ÁDÁM: Tudomány vagy versenyképesség? Tudomány és versenyképesség! 549

TÖRÖK ÁDÁM: Tudomány vagy versenyképesség? Tudomány és versenyképesség! 549 Tartalom AKADÉMIAI SZÉKFOGLALÓ TÖRÖK ÁDÁM: Tudomány vagy versenyképesség? Tudomány és versenyképesség! 549 KÖZPÉNZÜGYEK MONETÁRIS ÉS FISKÁLIS RENDSZER BÁGER GUSZTÁV PULAY GYULA: A 2009. évi költségvetési

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 00-bme-jav-korr.qxd 2010.02.03. 16:14 Page 1 INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN Szemelvények kiemelt témakörökben Szerkesztette: Hrubos Ildikó Török Imre Műegyetemi Kiadó, 2009 00-bme-jav-korr.qxd

Részletesebben

ANGLISZTIKA ÉS AMERIKANISZTIKA

ANGLISZTIKA ÉS AMERIKANISZTIKA ANGLISZTIKA ÉS AMERIKANISZTIKA ANGLISZTIKA ÉS AMERIKANISZTIKA Magyar kutatások az ezredfordulón Szerkesztette FRANK TIBOR ÉS KÁROLY KRISZTINA TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2009 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 3. Szerkesztette: Hrubos Ildikó Luda Szilvia Török Imre

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 3. Szerkesztette: Hrubos Ildikó Luda Szilvia Török Imre INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 3. Szerkesztette: Hrubos Ildikó Luda Szilvia Török Imre FGSZE 2013 Szerkesztette: Hrubos Ildikó, Luda Szilvia és Török Imre A szerkesztésben közreműködött: Mészöly

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR A TARTALOMBÓL n Európaiság és magyarság Beszélgetés Poszler György akadémikussal a százéves Nyugatról

Részletesebben

INTERJÚ KECSKEMÉTI GÁBORRAL, AZ IRODALOMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA VEZETŐJÉVEL

INTERJÚ KECSKEMÉTI GÁBORRAL, AZ IRODALOMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA VEZETŐJÉVEL Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica Tomus XVII., Fasc. 1. (2012), pp. 211 239. INTERJÚ KECSKEMÉTI GÁBORRAL, AZ IRODALOMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA VEZETŐJÉVEL H. Z.: A Miskolci

Részletesebben

A Bethlen Gábor Alapítvány 2014. évi díjazottjai

A Bethlen Gábor Alapítvány 2014. évi díjazottjai A Bethlen Gábor Alapítvány 2014. évi díjazottjai Az Uránia Nemzeti Filmszínházban 2014. november 16-án tartottuk a Bethlen Gábor Alapítvány 31. díjátadó ünnepségét, amelyet Lezsák Sándor a Kuratórium elnöke,

Részletesebben

ORAVECZ IMRE. Kemény István kötetérôl. L. I. Lázár. Mindig játszottam a gondolattal, hogy írnom kéne a magyar kivándorlásról.

ORAVECZ IMRE. Kemény István kötetérôl. L. I. Lázár. Mindig játszottam a gondolattal, hogy írnom kéne a magyar kivándorlásról. KÖNYV KULTÚRA IRODALOM WWW.KONYV7.HU XVI. ÉVFOLYAM 2012. 6. SZÁM ÁRA 640 FT Az ars poeticához méltón Kemény István kötetérôl Beszélgetés egy rejtôzködô íróval L. I. Lázár Párkapcsolati történetek Nyáry

Részletesebben

KONYVHET. Paraszti családregény másként. Beszélgetés Bánki Évával. Interjú Vladimír Párallal. Tarján Tamás Profán asszonyglóriák

KONYVHET. Paraszti családregény másként. Beszélgetés Bánki Évával. Interjú Vladimír Párallal. Tarján Tamás Profán asszonyglóriák KONYVHET VIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2004. JÚLIUS 8 22. www.konyv7.hu 184 FT KULTURÁLIS KÉTHETILAP Tarján Tamás Profán asszonyglóriák Háttér Kiadó Balogh Anikó Írófaggató Ágoston Vilmos Interjú Vladimír Párallal

Részletesebben

Nguyen Luu Lan Anh, szociálpszichológus, hab. egyetemi docens

Nguyen Luu Lan Anh, szociálpszichológus, hab. egyetemi docens valóság 245 Nguyen Luu Lan Anh, szociálpszichológus, hab. egyetemi docens Educatio: Kérlek, mutatkozz be röviden olvasóinknak! LA: Nguyen Luu Lan Anh-nak [kiejtés: nuəŋ liu lʌn ain] hívnak. 16 éves koromban

Részletesebben

Roóz József, a Budapesti Gazdasági Főiskola rector emeritusa

Roóz József, a Budapesti Gazdasági Főiskola rector emeritusa 126 interjú Roóz József, a Budapesti Gazdasági Főiskola rector emeritusa Educatio: Az Educatio jelen száma a minőségi felsőoktatás megteremtésének lehetőségeiről, a minőségbiztosítás módszereiről, intézményeiről

Részletesebben

2010 : 5 : szeptember - október

2010 : 5 : szeptember - október 2010 : 5 : szeptember - október HallgaTóI siker A Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál képzőművészeti pályázatára érkezett képek közül a zsűri kiválasztotta a nyertes alkotást. Az 1500 eur. fődíjat

Részletesebben

II. évfolyam 2015. 1. szám

II. évfolyam 2015. 1. szám Időszakosan megjelenő elektronikus folyóirat II. évfolyam 2015. 1. szám ECSSZ EURÓPAI CSALÁDTUDOMÁNYI SZEMLE A folyóirat neve angolul: European Family Science Journal Az Európai Családtudományi Társaság

Részletesebben

Tartalomjegyzék. A pontosan elég nagy lépés. első szám - pikkász. Impresszum. pikkász. a főszerk szól

Tartalomjegyzék. A pontosan elég nagy lépés. első szám - pikkász. Impresszum. pikkász. a főszerk szól nemrég... Impresszum pikkász a BME TTK Hallgatói Önkormányzatának lapja 1. évfolyam, első szám. 2007. december Szerkesztőség: 1117 Budapest, Dombóvári út 3. B402-es szoba Felelős kiadó: Domján Dániel Főszerkesztő:

Részletesebben

Magyar szórványközösségek a Kárpát-medencén kívül

Magyar szórványközösségek a Kárpát-medencén kívül FORRÁSOK A golyóstoll megalkotója, Bíró László József 1899. szeptember 29-én, Budapesten született és számos területen próbálta ki szerencséjét 1938. december 31-én hagyta el Magyarországot. Először Párizsban

Részletesebben

TEHETSÉG. XX. évfolyam 2012/3. szám. A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa. A tartalomból:

TEHETSÉG. XX. évfolyam 2012/3. szám. A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa. A tartalomból: XX. évfolyam 2012/3. szám TEHETSÉG A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa A tartalomból: A kiválóság kritériuma azt jelenti, hogy az egyénnek egy vagy több területen a kortársaihoz képest különbnek

Részletesebben

Nagy Imre párizsi krónikása Méray Tibor

Nagy Imre párizsi krónikása Méray Tibor KÖNYVES HAVILAP X. ÉVFOLYAM 19 20. SZÁM 2006. OKTÓBER 294 FT WWW.KONYV7.HU 1956 L Harmattan Kiadó Gyenes Ádám Kertész Ákos Hány ötvenhat létezik? Murányi Gábor Legendás alapmûvek Interjú Csics Gyula Bob

Részletesebben

Hungarológia nálunk és más nemzeteknél

Hungarológia nálunk és más nemzeteknél SarkozyP.qxd 2012.05.18. 20:05 Page 77 VISSZHANG SÁRKÖZY PÉTER Hungarológia nálunk és más nemzeteknél J elen írásom nem egy tudományos kutatómunka eredményeit tükrözi, nem vagyok pedagógiatörténész, és

Részletesebben

Pályakép-tár. CompLex interjúk

Pályakép-tár. CompLex interjúk Pályakép-tár CompLex interjúk Kiadja a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2006 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35. Telefon: 06 (40) 464-565 e-mail: info@complex.hu www.complex.hu

Részletesebben

ERASMUS SIKERTÖRTÉNETEK. Volt ösztöndíjas hallgatók munkaerő-piaci esélyei. HOPPÁ Disszeminációs füzetek 23.

ERASMUS SIKERTÖRTÉNETEK. Volt ösztöndíjas hallgatók munkaerő-piaci esélyei. HOPPÁ Disszeminációs füzetek 23. ERASMUS SIKERTÖRTÉNETEK Volt ösztöndíjas hallgatók munkaerő-piaci esélyei HOPPÁ Disszeminációs füzetek 23. erasmus sikertörténetek Volt ösztöndíjas hallgatók munkaerő-piaci esélyei tartalomjegyzék 3 4

Részletesebben

FELSŐOKTATÁS- MENEDZSMENT. Szerkesztette: Drótos György Kováts Gergely

FELSŐOKTATÁS- MENEDZSMENT. Szerkesztette: Drótos György Kováts Gergely FELSŐOKTATÁS- MENEDZSMENT Szerkesztette: Drótos György Kováts Gergely Aula, 2009 A könyv az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával jelent meg. Szerkesztette: DRÓTOS GYÖRGY és KOVÁTS GERGELY

Részletesebben

Fejôs Éva. Kiment a divatból a szingli. Kertész Ákos Minden minket minôsít. Tarján Tamás Három ász. Murányi Gábor Áruvédjegy

Fejôs Éva. Kiment a divatból a szingli. Kertész Ákos Minden minket minôsít. Tarján Tamás Három ász. Murányi Gábor Áruvédjegy KÖNYVES HAVILAP XIII. ÉVFOLYAM 5 6. SZÁM 2009. MÁRCIUS ÁRA 440 FT ELÔFIZETÔKNEK 330 FT WWW.KONYV7.HU A hagyományos értelemben vett nagy vers ritka madár Várady Szabolcs A munkásruha alatt mindig lapult

Részletesebben

Helyzet. A magyar művészet helyzete az európai csatlakozás idején. nemzetközi konferencia. 2005. május 30-31.

Helyzet. A magyar művészet helyzete az európai csatlakozás idején. nemzetközi konferencia. 2005. május 30-31. Helyzet nemzetközi konferencia A magyar művészet helyzete az európai csatlakozás idején 2005. május 30-31. Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége Tartalomjegyzék Dr. Vizi E. Szilveszter 9 akadémikus,

Részletesebben

Könyvismertetés. A kevesebb több lett volna. Sas Péter monográfiája Keöpeczi Sebestyén Józsefről

Könyvismertetés. A kevesebb több lett volna. Sas Péter monográfiája Keöpeczi Sebestyén Józsefről Könyvismertetés A kevesebb több lett volna. Sas Péter monográfiája Keöpeczi Sebestyén Józsefről Sas Péter: A heraldikus Köpeczi Sebestyén József élete és munkássága. Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó,

Részletesebben

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa 2011/2012. I. szám TARTALOM Interjú Bujpál Péter tanár úrral Akik próbálgatják a nagybetűs ÉLETET! AFS-es diákjaink Barlascan Alphan és Luca Poggi Diákügyek

Részletesebben

A MAGYAR MINT MÁSODIK NYELV TANÍTÁSÁNAK NEHÉZSÉGEI ÉS SIKEREI NAGYVÁRADON

A MAGYAR MINT MÁSODIK NYELV TANÍTÁSÁNAK NEHÉZSÉGEI ÉS SIKEREI NAGYVÁRADON ISMERTETÉSEK Kiss Attila Gyula * A MAGYAR MINT MÁSODIK NYELV TANÍTÁSÁNAK NEHÉZSÉGEI ÉS SIKEREI NAGYVÁRADON Bevezetés Az írás egy hosszabb kutatás egy részéről számol be, amely a magyar mint második nyelv

Részletesebben

BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2014/2. (69. szám)

BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2014/2. (69. szám) BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2014/2. (69. szám) Alapító: Grafoprodukt Kft., 24000 Szabadka, József Attila u. 26., tel./fax: 024/555-032 Kiadó: Bácsország Vajdasági Honismereti Társaság Elnök:

Részletesebben

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban Készítette: Lénárt Tímea 1 Előszó Eljön a nap, hogy többet nem leszek, a könyvespolcon kis kötet leszek. Mi életem volt: öröm és szenvedés, sötét sorok örök

Részletesebben

Búcsú Dankó Imrétől. zemle. Csorba Csaba

Búcsú Dankó Imrétől. zemle. Csorba Csaba Csorba Csaba Búcsú Dankó Imrétől Kemény hidegben álltam (s körülöttem még legalább százan-százötvenen) a debreceni temetőben 2009. január 5-én. Miközben a szép református zsoltárokat énekeltük, alig tudtam

Részletesebben

Ki van hol? Itt van a 40 éves, anyjától-hazájától elszakadt, környezetével

Ki van hol? Itt van a 40 éves, anyjától-hazájától elszakadt, környezetével Thalassa (20) 2009, 4: 45 74 A VÖRÖS RÓHEIM Hárs György Péter Ki van hol? Itt van a 40 éves, anyjától-hazájától elszakadt, környezetével ritkán egyetértõ, támadásra mindig kész és magabiztos (és csalódott),

Részletesebben