PANNON EGYETEM Georgikon Kar, Keszthely. DOKTORI (PhD) TÉZISEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PANNON EGYETEM Georgikon Kar, Keszthely. DOKTORI (PhD) TÉZISEK"

Átírás

1 PANNON EGYETEM Georgikon Kar, Keszthely DOKTORI (PhD) TÉZISEK Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Gáborjányi Richard DSc. Szezondinamikai és összefüggés vizsgálatok egy 30 éves tartamkísérlet gyep szakaszában Készítette Koós Sándor Keszthely 2012

2 1. A KUTATÁS ELŐZMÉNYEI ÉS CÉLKITŰZÉSEI Az emberi élelmezés biztosítása (megfelelő mennyiségű és minőségű élelmiszer előállítása) egyre nehezebb feladat, mely egyrészt az intenzív mezőgazdasági termelés hatására bekövetkező környezeti kockázatok növekedésével, valamint a termelésbe vonható termőföldek véges voltával, másrészt pedig az ezzel párhuzamosan jelenlévő politikai és gazdasági hajtóerőkkel, érdekellentétekkel magyarázható. A probléma nem új keletű, csupán a népesség számának nagymértékű növekedésével ugrásszerűen megugrott a probléma súlyossága. Az élelmezési probléma csak fokozódni fog, melyet a globális klímaváltozás nehezen előre jelezhető módon, de nagyban befolyásol mint azt már most, napjainkban is jól érzékelhetjük. LÁNG (2005) felhívja a figyelmet arra, hogy az időjárás, a klíma, valamint a hatásaikkal foglakozó klímapolitika egyre inkább az általános biztonságpolitika részévé válik. A növekvő népesség növekvő értékeket infrastrukturális építmények, közlekedési eszközök, vagy pl. a mezőgazdasági termények, termések vonz magával, melyekben az egyre szélsőségesebbé váló időjárás (pl. az árvizek, a belvizek, a szélviharok, a jégesők, a nyári hőségek vagy éppen az elhúzódó téli fagyos időszakok) egyre nagyobb károkat tehet, illetve tesz is. LOBEL és FIELD (2007) rámutat arra, hogy a mezőgazdasági termelékenység az elmúlt két évtizedben csökkent, s kutatásaikban egyértelmű kapcsolatot állapítanak meg a felmelegedés és a gabonafélék hozama között, minden fél fokos átlaghőmérséklet emelkedés 3-5 százalékos terméshozam csökkenést von maga után. RASTOGI és munkatársai (2002) szerint a klímaváltozás egyik kiváltó oka a légkör CO 2 -tartalmának növekedése. A légköri CO 2 -tartalom és a globális felmelegedés közötti ok-okozati összefüggéssel kapcsolatban mind a mai napig viták folynak. Mindenesetre az tény, hogy az ipari forradalmat követően egyharmaddal megemelkedett a légkör CO 2 -tartalma és ezzel párhuzamosan a Föld felszínének átlaghőmérséklete (csak a XX. században) 0,6 0,7 C-kal növekedett (LAL és mtsai.1998, LAL 2004, LÁNG 2005, CO2Net 2005, IPCC 2007, FARAGÓ és mtsai. 2009). Ugyankor a talajban évente átlagosan 4000 m 3 CO2 keletkezik hektáronként. KUZYAKOV (2006) öt CO 2 -forrást különböztet meg: 1. gyökérlégzés; 2. rhizomikrobiális légzés; 3. növényi maradványok lebontása; 4. növényi maradványok vagy gyökér exudátumok indukálta mikrobiális szervesanyag-lebontás (SOM); 5. talaj szervesanyag (SOM) mikrobiális lebontása növényi maradványoktól illetve gyökér exudátumoktól mentes talajban. Ennek 2/3 része a talajélőlények (legnagyobb arányban a mikroorganizmusok, mindössze néhány százaléknyira tehető a talaj makro- és mezofaunájának CO 2 -kibocsátása) tevékenységéből, míg 1/3-a a gyökérlégzésből származik. A képződő mennyiséget nagymértékben módosíthatja a talaj nedvességtartalma, 2

3 hőmérséklete és a lebontható szerves anyag mennyisége (STEFANOVITS és mtsai. 1999, HANSON és mtsai. 2000, KE és mtsai. 2005, KUZYAKOV 2006). Ugyanakkor a gyökérlégzésből és a mikrobiális lebontásból származó CO 2 -kibocsátás elkülönítése nehéz feladat (HANSON és mtsai. 2000, KELTING és mtsai. 1998). Szükségszerűségét ugyanakkor az magyarázza, hogy amikor a talaj CO 2 -kibocsátását mérjük, számos különböző tér- es időléptékű folyamat együttes eredményét mérjük (BOONE és mtsai. 1998), így nehéz ezekre a folyamatokra, illetve a közös eredőjükre pontos megállapításokat tenni. Az egész világra vetítve a mezőgazdasági szektor 25,6 %-kal járul hozzá a világ összes üvegházhatású gáz kibocsátáshoz (REILLY és BUCKLIN, 1989). Egyes amerikai felmérések szerint az üvegházhatás éves növekedését előidéző gázok mintegy 77%-a az ipari tevékenységből, míg a maradék 23% a mezőgazdasági szektorból származik. A mezőgazdasági tevékenységből az antropogén eredetű metán kibocsátás 50 75%-a, valamint a CO 2 5%-a származik. Az erdőirtások, a biomassza elégetése és a földhasználatban előidézett egyéb változások további 14 %-ot tesznek ki (GYURICZA és mtsai. 2002, LÁNG 2003, GYURICZA 2004). A Föld egészére vetítve a mezőgazdaságilag művelt talajokból mintegy 2,5 Gt C áramlik a légkörbe, mely nem csak a globális felmelegedés szempontjából jelentős, hanem a hosszútávon fenntartható mezőgazdaság, a talaj termékenységének szemszögéből is tetemes (BLOODWORTH és URI 2002). A fent említett problémák figyelembevételével a jövő szempontjából kiemelt fontossággal bír a hazai mezőgazdaság fenntartható fejlődésének biztosítása, vagyis olyan mezőgazdasági, és élelmiszeripari rendszerek kialakítása, melyek gazdaságosak, kielégítik a társadalom korszerű táplálkozással kapcsolatos igényeit, és megőrzik a környezet minőségét, a világ természeti erőforrásait a jövő generációi számára (O CONNEL, 1991). A veszélyeztetett szférák elsősorban a mezőgazdasági termelésre gondolva középpontjában szinte minden esetben a talaj áll, mely termékenységén keresztül a növények termőhelyéül szolgál, vagyis a kellő időben és a szükséges mennyiségben képes ellátni a rajta élő növényzetet vízzel és tápanyagokkal, így lehetővé teszi az elsődleges biomassza megtermelését (STEFANOVITS és mtsai. 1999). A gazdaságos, termelékeny és a környezettel harmóniában lévő gazdálkodás kialakításához éppen ezért olyan kísérletekre van szükség, amelyek a talaj tulajdonságait vizsgálják. A talajtermékenységet kialakító tényezők megismerése, mind minőségi, mind mennyiségi megközelítésben alapvető fontosságú a terméseredmények fokozásához (GYŐRI, 1984). Az egyik legfontosabb tényező a talaj tápanyagtartalma, ezért a tápanyag-szolgáltató képesség megőrzésére, illetve fokozására irányuló kutatások nélkülözhetetlenek. 3

4 DEBRECENI (1991) megfogalmazása szerint a szántóföldi körülmények között végzett szerves- és műtrágyázási kísérletek, ezen belül is legfőképpen a több éven át tartó tartamkísérletek nemzeti értéket képviselnek. A trágyázási tartamkísérletek a legalkalmasabbak az optimális tápanyag-ellátottság megállapítására, ugyanakkor alkalmat adnak a gazdaságosság vizsgálatára is. Mindezen felül, vizsgálható a különböző műtrágya dózisok hatása a talajok CO 2 - kibocsátásának változásaira is, melynek segítségével nyomon követhető, hogy a légkör CO 2 -tartalmának növekedésében milyen szerepet játszanak a mezőgazdasági termelékenységre irányuló természetbe való beavatkozások (nem feltétlenül csak a műtrágyázásra gondolva, hanem pl. a talajművelési eljárásokra stb.). Mindezen talajtani paraméterek (NO 3 -N és NH 4 -N tartalom, a CO 2 -kibocsátás, talajnedvesség és -hőmérséklet) mérésével, valamint a köztük fennálló összefüggés vizsgálatával a mezőgazdasági döntéshozók pontosabban és megbízhatóbban tudnak tervezni az adott mezőgazdasági ökoszisztémában, figyelembe véve a fenntartható mezőgazdasághoz szükséges irányelveket. Dolgozatom témájául a talaj nitrogén, foszfor, kálium tartalmának, nedvességtartalmának, a talaj hőmérsékletének, illetve a CO 2 -kibocsátásának szezonális ingadozását, valamint e talajtani paraméterek közötti összefüggés vizsgálatát választottam egy műtrágyázási tartamkísérletben, hiszen az átgondolt műtrágya felhasználás segítségével a terméseredményeket szinten tarthatjuk, vagy éppen növelhetjük anélkül, hogy a környezetünket károsítanánk, növelnénk a globális felmelegedéssel járó katasztrófák számát a környezetkímélő gazdálkodás egyben a fenntartható jövőt is jelenti. Arra kerestem a választ, hogy Van-e szezonális fluktuáció az egyes talaj-tápanyagok, a talajnedvesség és hőmérséklet, illetve a talaj CO2-kibocsátása esetében? Amennyiben van, van-e összefüggés az alkalmazott NPK műtrágya dózisok és a szezonális ingadozás között, illetve milyen mértékű az adott fluktuáció? A különböző dózisokban alkalmazott NPK műtrágyaadagok növelik-e a talaj CO 2 -kibocsátását? A talaj nedvességtartalma és hőmérséklete befolyásolja-e a talaj CO 2 - kibocsátását és ha igen milyen irányba? Milyen arányban oszlik meg a gyökérlégzésből és a mikrobiális tevékenységből származó talaj CO 2 -kibocsátás? 4

5 2. ANYAG ÉS MÓDSZER A talajmintázást, illetve a méréseket az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet Nagyhörcsöki Kísérleti Telepén, az 1973-ban beállított 1.84-es NPK műtrágyázási tartamkísérlet N 0 P 0 K 0 (kontroll), N 1 P 1 K 1 (kis dózisú trágyázás), N 2 P 2 K 2 (átlagos dózisú trágyázás), valamint N 3 P 3 K 3 (nagy dózisú trágyázás) kezeléseiben végeztük. A kísérlet 2003-as évi termesztett kísérleti növénye gyep volt (vezérnövény a réti csenkesz - 25%), amely harmadik éve volt a területen március 18-a és november 25-e között 19 alkalommal (2 hetente) vettünk mintákat, a 0 20, illetve cm-es talajrétegekből, két ismétlésben. Az átlagmintákat pontmintából alakítottuk ki a helyszínen. Az előkészített mintákból Bremner és Keeney (1966) módszere alapján meghatároztuk a talaj KCl-kicserélhető NH 4 -N és NO 3 -N tartalmát Bremner-féle vízgőzdesztilláló készülékkel. A talajminták összes N-tartalmát Kjeldahl-féle módszerrel határoztuk meg, melyet Büchi 430 roncsolóval és Büchi 322/342 desztilláló és titráló készülékkel végeztük. A talajminták AL-P 2 O 5 és AL-K 2 O-tartalmát SARKADI és munkatársai (1965) által leírt módszer alapján határoztuk meg, a méréseket egy ICP-AES (Jobin Yvon Ultima2, Horiba Scientific Ltd.) műszerrel végeztük. A talaj nedvességtartalmát szárítószekrényes módszerrel, valamint egy BR-150 típusú, ún. kapacitív talajnedvesség szonda segítségével határoztuk meg. A talaj hőmérsékletét egy AD5625 típusú (A&D Technology, Inc.) vízálló digitális hőmérővel rögzítettük a kezdeti és a véső időpontokban, ugyanazon mérési pontban, a 4-6 cm-es talajrétegben. A talaj CO 2 -kibocsátását egy egyszerű, könnyen kivitelezhető in situ mérési módszerrel végeztük, melynek segítségével el lehetett különíteni a gyökérlégzésből és a talajlégzésből származó ( A henger), valamint a csak a talaj mikrobiális tevékenységéből származó ( B henger) CO 2 -kibocsátást. A kibocsátott CO 2 koncentrációkat egy ANAGAS CD98 típusú hordozható, infravörös érzékelős, kézi műszerrel határoztuk meg. Az A hengerben történő CO 2 -kibocsátás mérésének első lépéseként megmértük az A hengerben a kezdeti CO 2- koncentrációt, majd a mérést követően lefedtük a hengert egy kupakkal. 30 perc elteltével megmértük a hengerben lévő végső CO 2 - koncentrációt. A B hengerben történő CO 2 -kibocsátás mérése során a hengerben történő mérés lényegét tekintve ugyanúgy történt, mint az A hengerben, azzal a különbséggel, hogy a kezdeti koncentráció mérést követően a hengert beleraktuk egy műanyag zacskóba, megakadályozva ezzel a CO 2 elillanását a hengerből. A mérést követően a zacskót eltávolítottuk a hengerről és visszahelyeztem a talajba. A hengert 5

6 minden esetben próbáltuk a lehető legpontosabban visszahelyezni, úgy hogy a hengeren belül és kívül a talaj szintje azonos legyen, a lehető legkisebbre csökkentve ezzel a kinti és a benti talajnedvesség különbségét. Az adatok ábrázolását és statisztikai elemzését (variancia-analízis és lineáris regresszió-analízis) a Microsoft Excel programban található modulokkal (makrókkal), és a Statistica programmal végeztük. 3. EREDMÉNYEK ÉS MEGVITATÁSUK A talaj NO 3 -N tartalmát nagymértékben befolyásolta a műtrágyadózis, a növekvő műtrágyadózis hatására növekedett a talaj NO 3 -N tartalma, mely összefüggés erősen szignifikáns. Szezonális ingadozása erőteljes, mely mind a négy kezelés esetében jól megfigyelhető. A talajban mért NO 3 -N tartalomhoz képest a növekvő műtrágyadózisoknak az NH 4 -N tartalomra gyengébb hatása volt. A növekvő mértékű műtrágyázás hatására nem vagy csak nagyon kis mértékben növekedett a talaj NH 4 -N tartalma, mely összefüggés gyengén szignifikáns. A szezonális ingadozás kisebb mértékű, mint a talaj NO 3 -N tartalma esetében tapasztalt, de a nyári időszakban érezhetően megugrott a NH 4 -N tartalom mind a négy kezelésben. A talaj összes-n tartalma, az NO 3 -N-tartalomhoz hasonlóan, a növekvő műtrágyadózis hatására növekedett, mely összefüggés szintén erősen szignifikáns. Szezonális ingadozásról lényegében nem beszélhetünk, a vizsgálati időszak alatt különösebb fluktuációt nem tudtunk kimutatni. A talajban mért AL-P 2 O 5 tartalom a növekvő műtrágyadózisok hatására nagymértékben növekedett, a különböző dózisú kezelések hatása erősen szignifikáns. A dózis növekedésével egyenes arányban nőtt a szezonális fluktuáció mértéke. A legnagyobb dózisú kezelés esetében tapasztaltuk a legerőteljesebb ingadozást a talaj AL-P 2 O 5 tartalmában, míg a kontrollban lényegében fluktuáció nem lehetett megfigyelni. A talaj P-tartalmához hasonlóan, a növekvő műtrágyadózisok a talaj AL- K 2 O tartalmára is hatással voltak, de kisebb mértékben. A négy kezelés közül csak a legnagyobb dózisú (N 3 P 3 K 3 ) esetében volt erősen szignifikáns a hatás, a többi kezelésben lényegében nem mutatható ki műtrágyahatás. A talaj AL-K 2 O-tartalom szezonális fluktuációja nagyon minimális, hasonlóan a NH 4 -N tartalom esetében megfigyeltekhez. A 2003-as év extrém száraz év volt, melyet a két féle mérési módszerrel meghatározott talajnedvesség adatok is igazolnak. A talajnedvesség értékek szezonális ingadozása is jól tükrözi a szélsőségesen kevés csapadékot. 6

7 A talajlégzéssel kapcsolatban megállapítható, hogy mind az A hengerben, mind a B hengerben mért CO 2 -kibocsátási értékek és a műtrágyadózisok mértéke között nagyon gyenge az összefüggés, szignifikáns hatás nem mutatható ki. Mindemellett a mért CO 2 -kibocsátási értékek szezonális ingadozása nagyon erőteljes, mely a talaj nedvességtartalmának és hőmérsékletének alakulásával hozható összefüggésbe. A mikrobiális tevékenységből származó CO 2 -kibocsátás az esetek többségében magasabb százalékos arányban vesz részt a talajlégzésben, mint a gyökérlégzésből származó CO 2 - kibocsátás. A talaj NO 3 -N tartalma és a kibocsátott CO 2 -tartalom között nem vagy csak igen gyenge összefüggés állapítható meg, ahol a legmagasabb korrelációs koefficiens a kontroll (N 0 P 0 K 0 ) kezelésben volt. Az NH 4 -N tartalom és a kibocsátott CO 2 tartalom között statisztikailag igazolható összefüggés volt kimutatható, ahol a legmagasabb korrelációs koefficienst a legkisebb dózisú (N 1 P 1 K 1 ) kezelésben kaptuk. A talaj összes- N tartalma és a talaj által kibocsátott CO 2- tartalom között nem vagy csupán igen gyenge összefüggést lehetett kimutatni, ahol a legszorosabb kapcsolat a kontrollban (N 0 P 0 K 0 ) kezelésben mutatkozott. A talajban mért AL-P 2 O 5 tartalom és a talaj által kibocsátott CO 2 -tartalom között szintén nem vagy csak igen gyenge összefüggés volt kimutatható, mely esetben a legmagasabb korrelációs koefficiens szintén a kontrollban (N 0 P 0 K 0 ) mutatkozott. A talaj AL-K 2 O tartalma és a talajlégzésből származó CO 2 -kibocsátás között szintén nem vagy csak igen gyenge összefüggés mutatkozott, összességében az egyik leggyengébb, hiszen egyedül a legmagasabb dózisú (N 3 P 3 K 3 ) kezelésben lehetett egy kismértékű összefüggést kimutatni. A talajnedvesség, illetve a talajhőmérséklet, valamint a talaj CO 2 -kibocsátása között statisztikailag igazolható összefüggést tudtunk kimutatni, a legszorosabb összefüggéseket a kontroll (N 0 P 0 K 0 ) kezelésben kaptuk. A kapott eredmények tükrében elmondható, hogy érdemes olyan hengert használni, mely nem bolygatja a talajt a mérések alkalmával, illetve a helyszíni mérésen felül célszerű labor körülmények közötti mérést is alkalmazni. A gyepen a sekély gyökerezés miatt nem minden esetben érvényesül a szeparáló hatás, illetve a nem egyforma mélységbe lehelyezett hengerek nem képesek egyértelműen (egyöntetűen) egységes mérési eredményeket szolgáltatni. 7

8 4. FELHASZNÁLT IRODALOM 1. BLOODWORTH, H., URI, N.D Trend in use of conservation practices in U.S. agriculture and its implication for global climate change p. In: KIMBLE, J.M., LAL, R., FOLLET, R.F. (Eds.). Agricultural practices and policies for carbon sequestration in soils. Lewis Publishers, USA. 512 p. 2. BOONE, R.D., NADELHOFFER, K.J., CANARY, J.D., KAYE, J.P Roots exert a strong influence on the temperature sensitivity of soil respiration. Nature, 396: p. 3. CO 2 Net European Carbon Dioxide Network A down-to-earth solution to climate change. English.pdf. (2010. február :50) 4. DEBRECZENI B Az Országos Műtrágyázási Tartamkísérletek (OMTK), mint nemzeti értéket hordozó kutatási tevékenység. In: KISMÁNYOKY T., BALÁZS J. (Szerk.). XXXIII. Georgikon Napok. Kemenessy Ernő és Láng Gáza emlékülés. A talajtermékenység fenntartásának és fokozásának lehetőségei. I. kötet. aug , Keszthely p. 5. FARAGÓ T., LÁNG I., HARNOS Zs., CSETE L. (Szerk.) Az MTA Környezettudományi Elnöki Bizottság állásfoglalása az éghajlatváltozásról és az ezzel összefüggő feladatokról. Magyar Tudomány, 170(10): p. 6. GYŐRI D A talajtermékenység tényezői p. In: A talaj termékenysége. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 254 p. 7. GYURICZA CS A szántóföldi talajhasználat és az üvegházhatás összefüggései mért adatok alapján p. In: BIRKÁS M, GYURICZA CS. (Szerk.) Talajhasználat, Műveléshatás, Talajnedvesség. Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Növénytermesztési Intézet, Földműveléstani Tanszék. Quality-Press Nyomda & Kiadó Kft, Gödöllő. 177 p. 8. GYURICZA CS., BIRKÁS M., JÓRI J.I Művelési rendszerek hatása a talaj CO 2 kibocsátására p. In: JÁVOR A., PEPÓ P. (Szerk.) Innováció, a tudomány és a gyakorlat egysége az ezredforduló agráriumában. Növényi alaptudományok április SZIE DE ATC, Debrecen. 147 p. 9. HANSON, P.J., EDWARDS, N., GARTEN, C.T., ANDREWS, J.A Separating root and soil microbial contributions to soil respiration: A review of methods and observations. Biogeochemistry, 48: p. 10. IPCC Summary for Policymakers p. In: METZ, B., DAVIDSON, O.R., BOSCH, P.R., DAVE, R., MEYER L.A. (Eds.): Climate Change Mitigation of climate change. Contribution of Working Group III to the fourth assessment report of the intergovernmental panel on climate change. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA. 851 p. 8

9 11. KE, X., WINTER, K., FILSER, J Effects of soil mesofauna and farming management on decomposition of clover litter: a microcosm experiment. Soil Biology and Biochemistry, 37: p. 12. KELTING, D.L., BURGER, J.A., EDWARDS, G.S Estimating root respiration, microbial respiration in the rhizosphere, and root-free soil respiration in forest soils. Soil Biology and Biochemistry, 30: p. 13. KUZYAKOV, Y Sources of CO2 efflux from soil and review of partitioning methods. Soil Biology and Biochemistry, 38: p. 14. LAL, R Soil carbon sequestration to mitigate climate change. Geoderma, 123(1-2): p. 15. LAL, R., KIMBLE, J., FOLLET, R.F., COLE, C.V The potential of U.S. cropland to sequester carbon and mitigate the greenhouse effect. Ann Arbor Press, Chelsea, MI. 128 p. 16. LÁNG I Agrártermelés és globális környezetvédelem. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 215 p. 17. LÁNG I Bevezető gondolatok a klímaváltozás kockázatához. Magyar Tudomány, 166: p. 18. LOBELL, D.B., FIELD, C.B Global scale climate-crop yield relationships and the impacts of recent warming. Environmental Research Letters, 2(1): 7 p. 19. O CONNEL, D h.n. 20. RASTOGI, M., SINGH, S., PATHAK, H Emission of carbon dioxide from soil. Current Science, 82: p. 21. REILLY, J., BUCKLIN, R Climate change and world agriculture. World Agricultural Situation and Outlook Report, Washington, DC.: USDA/ERS, WAS SARKADI J., KRÁMER M., THAMM B Kalcium- és ammonlaktátos talajkivonatok P-tartalmának meghatározása aszkorbinsav-ónkloridos módszerrel melegítés nélkül. Agrokémia és Talajtan, 14(1-2): p. 23. STEFANOVITS P., FILEP GY., FÜLEKY GY Talajtan. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 470 p. 9

10 4. TÉZISPONTOK 1. A talaj tápanyag-tartalma, így a NO 3 -N, összes-n, AL-P 2 O 5, AL-K 2 O és a talaj CO 2 -kibocsátása között nem mutatható ki szoros összefüggés. A talaj NH 4 -N tartalma és CO 2 -kibocsátása között negatív korreláció mutatható ki, vagyis a talaj NH 4 -N tartalma növekedésének hatására csökkent a talaj CO 2 -kibocsátása. 2. A vizsgált évben, az adott tartamkísérletben a talaj nedvesség-tartalma, a talaj hőmérséklete, illetve a talaj CO 2 -kibocsátása között pozitív korreláció volt kimutatható. 3. A növekvő NPK műtrágya kezelések hatására csupán a legkisebb dózisú kezelés (N 1 P 1 K 1 ) esetében lehetett szignifikánsan eltérő talaj CO 2 -kibocsátást mérni. A közepes dózisú kezelés (N 2 P 2 K 2 ) és a legnagyobb dózisú kezelés (N 3 P 3 K 3 ) esetében nem volt kimutatható eltérés a kontrollhoz (N 0 P 0 K 0 ) képest. 4. A kísérletben végzett mérési eljárással megállapítható, hogy a gyepes területen a talaj mikrobiális légzése nagyobb százalékos arányban járul hozzá a talaj CO 2 - kibocsátásához, mint a gyökérlégzés. 10

11 5. A DISSZERTÁCIÓ TÉMAKÖRÉBEN MEGJELENT PUBLIKÁCIÓK I. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK TÓTH Eszter, KOÓS Sándor, FARKAS Csilla A talaj szén-dioxid emissziója és nedvességtartalma közötti kapcsolat vizsgálata talajművelési tartamkísérletben. Talajtani Vándorgyűlés, május 28 29, Nyíregyháza. Talajvédelem Különszám. Talajvédelmi Alapítvány. Besenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza. pp TÓTH Eszter, FARKAS Csilla, KOÓS Sándor, NÉMETH Tamás A művelés hatása a talaj szén-dioxid kibocsátására - laboratóriumi módszertan tesztelése bolygatatlan talajoszlopokon I. Agrokémia és Talajtan, 58(2): KOÓS Sándor, NÉMETH Tamás Tápanyag-dinamikai vizsgálatok felhasználási lehetőségei a földminősítésben. Földminősítés és Földhasználati Információ Országos Konferencia, december 11 12, Keszthely. Veszprémi Egyetem, Keszthely. pp NÉMETH Tamás, KOÓS Sándor Tápanyag-dinamikai és talajnedvesség vizsgálatok egy trágyázási tartamkísérlet 30. évében. XVIII. Országos Környezetvédelmi Konferencia, szeptember 21 23, Siófok. Siófok. pp II. IDEGEN NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK Eszter TÓTH, Sándor KOÓS, Csilla FARKAS, Tamás NÉMETH Carbon-dioxid emission from calcareous chernozem soil. IV. Alps-Adria Scientific Workshop, 28 February 5 March, 2005, Portorož, Slovanien. Cereal Research Communications, 33(1): IP: 0,32. Sándor KOÓS, Tamás NÉMETH Seasonal dynamic of Phosphorus and Potassium on calcareous chernozem soil. V. Alps-Adria Scientific Workshop, 6 11 March, 2006, Opatija, Croatia. Cereal Research Communications, 34(1): IP: 1,037. Eszter TÓTH, Sándor KOÓS Carbon-dioxide emission measurments in a tillage experiment on chernozem soil. V. Alps-Adria Scientific Workshop, 6 11 March, 2006, Opatija, Croatia. Cereal Research Communications, 34(1): IP: 1,037. Sándor KOÓS, Tamás NÉMETH Relation between carbon-dioxide fluxes and nitrogen content of soil in a long-term fertilization experiment. VI. Alps-Adria Scientific Workshop, 30 April 5 May, 2007, Obervellach, Austria. Cereal Research Communications, 35(2): IP: 1,19. Sándor KOÓS, Géza J. KOVÁCS Modelling of seasonal dynamics of nitrogen, phosphorus and potassium in the rooted zone. VII. Alps-Adria Scientific Workshop, 28 April 2 May, 2008, Stara Lesna, Slovakia. Cereal Research Communications, 36: Sándor KOÓS, Tamás NÉMETH Seasonal Dynamics of Mineral Nitrogen in the 10th and 30th years of a Long-Term Field Experiment in Hungary. 9 th International Symposium on Soil and Plant Analysis, 30 January 4 February, 2005, Cancun, 11

12 Mexico. Communication in Soil Science and Plant Analysis, 37(15 20): IP: 0,302. Eszter TÓTH, Sándor KOÓS, Csilla FARKAS Soil carbon dioxide efflux determined from large undisturbed soil cores collected in different soil management systems. Biologia, 64(3): IP: 0,617. Csilla FARKAS, Giorgo ALBERTI, János BALOGH, Zoltán BARCZA, Márta BIRKÁS, Szilárd CZÓBEL, Kenneth J. DAVIS, Ernő FÜHRER, Györgyi GELYBÓ, Balázs GROSZ, Natascha KLJUN, Sándor KOÓS, Attila MACHON, Hrvoje MARJANOVIĆ, Zoltán Nagy, Alessandro PERESOTTI, Krisztina PINTÉR, Eszter TÓTH, László HORVÁTH Methodologies. In.: László HASZPRA (Ed.) Atmospheric Greenhouse Gases: The Hungarian Perspective. Part II - Measurements and estimations of biosphere-atmosphere exchange of greenhouse gases. Springer. Dordrecht, London, New York. pp ISBN: Eszter TÓTH, Zoltán BARCZA, Márta BIRKÁS, Györgyi GELYBÓ, József ZSEMBELI, László BOTTLIK, Kenneth J. DAVIS, László HASZPRA, Anikó KERN, Natascha KLJUN, Sándor KOÓS, Györgyi KOVÁCS, Attila STINGLI, Csilla FARKAS Arable Lands. In.: László HASZPRA (Ed.) Atmospheric Greenhouse Gases: The Hungarian Perspective. Part II - Measurements and estimations of biosphere-atmosphere exchange of greenhouse gases. Springer. Dordrecht, London, New York. pp ISBN: Eszter TÓTH, Sándor KOÓS Experiences of greenhouse gas emission measurements. Innovation and Utility in the Visegrad Fours. International Scientific Conference, October, 2005, Nyíregyháza. In.: László SIMON (Ed.) Proceeding of the International Scientific Conference. Innovation and utility in the Visegrad Fours. Vol.1. Environmental Management and Environmental Protection, Continent-Ph Ltd. Nyíregyháza. pp Eszter TÓTH, Sándor KOÓS Carbon dioxide emission measurements in long term experiments. Monitoring space-time dynamics of soil chemical properties to improve soil management and environmental quality, 8 9 December, 2005, Ghent, Belgium. In.: L. COCKX, M. Van MEIRVENNE, T. TÓTH, G. HOFMAN, T. NÉMETH (Eds.) Proceedings of a workshop organized in the frame of the bilateral scientific and technological cooperation between Flanders and Hungary. Ghent. pp Sándor KOÓS, Tibor TÓTH Dynamics of CO 2 emission from Hungarian Mollisoils. Carbon Sequestration in agricultural ecosystems workshop, 2 6 June, 2003, Gödöllő. Department of Soil Science and Agricultural Chemistry, Szent István University. p. 17. Sándor KOÓS, Eszter TÓTH, Tamás NÉMETH Dynamic of soil moisture in longterm field experiment. International Conference Biohidrology, September, 2006, Praha, Czech Republic. Sándor KOÓS, Tamás NÉMETH, Géza J. KOVÁCS An Attempt to Model Seasonal Dynamics of Available Nitrogen, Phosphorus and Potassium in the Rooted Zone of 12

13 Arable Land. International Meeting ASA-CSSA-SSSA, November, 2006, Indianapolis, USA. Program and abstracts on CD. Sándor KOÓS, Tamás NÉMETH Examination of relation between soil nitrogen content and carbon-dioxide fluxes in a long-term fertilization experiment. 10 th International Symposium on Soil and Plant Analysis, June, 2007, Budapest, Hungary. Program and Abstract Book, 10 th ISSPA, Budapest. p.138. ISBN Sándor KOÓS, Tamás NÉMETH, Géza J. KOVÁCS Modelling of Seasonal Dynamics of Available Nitrogen, Phosphorus and Potassium in the Rooted Zone of Arable Land. 10 th International Symposium on Soil and Plant Analysis, June, 2007, Budapest, Hungary. Program and Abstract Book, 10 th ISSPA, Budapest. p.137. ISBN Sándor KOÓS, Eszter TÓTH, Csilla FARKAS, Tamás NÉMETH Relation between soil nitrogen content and carbon-dioxide fluxes in a long-term fertilization experiment. 11 th International Symposium on Soil and Plant Analysis, July, 2009, Santa Rosa, California. Program and Abstract Book, 11 th ISSPA, Hyatt Vineyard Creek, Santa Rosa, California, USA. p. 32. III. MAGYAR NYELVŰ ELŐADÁS KOÓS Sándos, NÉMETH Tamás Tápanyag-dinamikai vizsgálatok felhasználási lehetőségei a földminősítésben. Földminősítés és földhasználati információ országos konferencia, december 11 12, Keszthely. NÉMETH Tamás, KOÓS Sándos Tápanyag-dinamikai és talajnedvesség vizsgálatok egy trágyázási tartamkísérlet 30. évében. XVIII. Országos Környezetvédelmi Konferencia, szeptember 21 23, Siófok. IV. IDEGEN NYELVŰ ELŐADÁS Sándor KOÓS, Tibor TÓTH Dynamics of CO 2 emission from Hungarian Mollisoils. Carbon Sequestration in agricultural ecosystems workshop, 2 6 June, 2003, Gödöllő. Sándor KOÓS, Tamás NÉMETH Dynamics of soil moisture in long-term field experiment. III. Alps-Adria Scientific Workshop, 1 6 March, 2004, Dubrovnik, Croatia. Sándor KOÓS, Tamás NÉMETH Dynamics of soil water content in 30 years old long term experiment. Polish-Hungarian Seminar. Physical Chemistry of Soils and Plants. Methods and Applications, 10 March, 2004, Budapest. Eszter TÓTH, Sándor KOÓS, Csilla FARKAS, Tamás NÉMETH Carbon-dioxid emission from calcareous chernozem soil. IV. Alps-Adria Scientific Workshop, 28 February 5 March, 2005, Portorož, Slovanien. Eszter TÓTH, Sándor KOÓS. Carbon dioxide emission measurements in long term experiments. Monitoring space-time dynamics of soil chemical properties to improve soil management and environmental quality, 8 9 December, 2005, Ghent, Belgium. 13

14 Sándor KOÓS, Tamás NÉMETH Seasonal Dynamics of Mineral Nitrogen in the 10 th and 30 th years of a Long-Term Field Experiment in Hungary. 9 th International Symposium on Soil and Plant Analysis, 30 January 4 February, 2005, Cancun, Mexico. Sándor KOÓS, Eszter TÓTH Carbon dioxide emission measurements in long term fertilization experiment. 13 th International Poster Day. Transport of water, chemicals and energy in the soil-plat-atmospheresystem, 10 November, 2005, Bratislava, Slovakia. Eszter TÓTH, Sándor KOÓS Experiences of greenhouse gas emission measurements. Innovation and Utility in the Visegrad Fours. International Scientific Conference, October, 2005, Nyíregyháza, Hungary. Sándor KOÓS, Tamás NÉMETH Seasonal dynamic of phosphorus and Potassium on calcareous chernozem soil. V. Alps-Adria Scientific Workshop, 6 11 March, 2006, Opatija, Croatia. Eszter TÓTH, Sándor KOÓS Carbon-dioxide emission measurments in a tillage experiment on chernozem soil. V. Alps-Adria Scientific Workshop, March, 2006, Opatija, Croatia. Sándor Koós, Eszter Tóth, Tamás Németh Dynamic of soil moisture in long-term field experiment. International Conference Biohidrology, September, 2006, Praha, Czech Republic. Sándor KOÓS, Tamás NÉMETH, Géza J. KOVÁCS An Attempt to Model Seasonal Dynamics of Available Nitrogen, Phosphorus and Potassium in the Rooted Zone of Arable Land. International Meeting ASA-CSSA-SSSA, November, 2006, Indianapolis, USA. Sándor KOÓS, Tamás NÉMETH Relation between carbon-dioxide fluxes and nitrogen content of soil in a long-term fertilization experiment. VI. Alps-Adria Scientific Workshop, 30 April 5 May, 2007, Obervellach, Austria. Sándor KOÓS, Tamás NÉMETH Examination of relation between soil nitrogen content and carbon-dioxide fluxes in a long-term fertilization experiment. 10 th International Symposium on Soil and Plant Analysis, June, 2007, Budapest, Hungary. Sándor KOÓS, Tamás NÉMETH, Géza J. KOVÁCS Modelling of Seasonal Dynamics of Available Nitrogen, Phosphorus and Potassium in the Rooted Zone of Arable Land. 10th International Symposium on Soil and Plant Analysis, June, 2007, Budapest, Hungary. Sándor KOÓS, Géza J. KOVÁCS Modelling of seasonal dynamics of nitrogen, phosphorus and potassium in the rooted zone. VII. Alps-Adria Scientific Workshop, 28 April 2 May, 2008, Stara Lesna, Slovakia. Sándor KOÓS, Eszter TÓTH, Csilla FARKAS, Tamás NÉMETH Relation between soil nitrogen content and carbon-dioxide fluxes in a long-term fertilization experiment. 14

15 11 th International Symposium on Soil and Plant Analysis, July 2009, Santa Rosa, California. 15

TALAJ SZÉN-DIOXID EMISSZIÓJÁNAK MÉRÉSE ELTÉRŐ TALAJHASZNÁLATI RENDSZEREKBEN

TALAJ SZÉN-DIOXID EMISSZIÓJÁNAK MÉRÉSE ELTÉRŐ TALAJHASZNÁLATI RENDSZEREKBEN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI TALAJ SZÉN-DIOXID EMISSZIÓJÁNAK MÉRÉSE ELTÉRŐ TALAJHASZNÁLATI RENDSZEREKBEN TÓTH ESZTER Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Budapest 2011 A doktori

Részletesebben

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA ISKOLA VEZETŐ DR. GÁBORJÁNYI RICHARD MTA DOKTORA AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE

Részletesebben

Atmospheric Greenhouse Gases: The Hungarian Perspective

Atmospheric Greenhouse Gases: The Hungarian Perspective Atmospheric Greenhouse Gases: The Hungarian Perspective László Haszpra Editor Atmospheric Greenhouse Gases: The Hungarian Perspective Editor László Haszpra Hungarian Meteorological Service H-1675 Budapest

Részletesebben

Duna Stratégia Zöld minikonferencia október 8. A talajvízforgalom szerepe és jelentősége változó világunkban

Duna Stratégia Zöld minikonferencia október 8. A talajvízforgalom szerepe és jelentősége változó világunkban A talajvízforgalom szerepe és jelentősége változó világunkban Tóth Eszter MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Pannon Egyetem Földünk klímája 10 millió évvel ezelőttől napjainkig Forrás: met.hu Az elmúlt

Részletesebben

Az Agrokémia és Talajtan című folyóirat hat évtizede

Az Agrokémia és Talajtan című folyóirat hat évtizede Az Agrokémia és Talajtan című folyóirat hat évtizede Prof. Dr. Várallyay György az MTA rendes tagja, kutatóprofesszor az Agrokémia és Talajtan főszerkesztője MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet,

Részletesebben

Pannon löszgyep ökológiai viselkedése jövőbeli klimatikus viszonyok mellett

Pannon löszgyep ökológiai viselkedése jövőbeli klimatikus viszonyok mellett Pannon löszgyep ökológiai viselkedése jövőbeli klimatikus viszonyok mellett Cserhalmi Dóra (környezettudomány szak) Témavezető: Balogh János (MTA-SZIE, Növényökológiai Kutatócsoport) Külső konzulens: Prof.

Részletesebben

Koós Sándor. tudományos segédmunkatárs MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet 1022 Budapest, Herman Ottó utca 15.

Koós Sándor. tudományos segédmunkatárs MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet 1022 Budapest, Herman Ottó utca 15. Koós Sándor tudományos segédmunkatárs MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet 1022 Budapest, Herman Ottó utca 15. Prof. Dr. Győri Zoltán opponensi kérdéseire adott válaszok 1. Ez után merül fel a Bírálóban

Részletesebben

Mikrobiális biomassza és a humuszminőség alakulása trágyázási tartamkísérletben

Mikrobiális biomassza és a humuszminőség alakulása trágyázási tartamkísérletben Kökény Mónika 1 Tóth Zoltán 2 Hotváth Zoltán 3 - Csitári Gábor 4 Mikrobiális biomassza és a humuszminőség alakulása trágyázási tartamkísérletben Development of microbial biomass and humus quality in a

Részletesebben

A talaj szén-dioxid emissziója és nedvességtartalma közötti kapcsolat vizsgálata talajművelési tartamkísérletben. Összefoglalás.

A talaj szén-dioxid emissziója és nedvességtartalma közötti kapcsolat vizsgálata talajművelési tartamkísérletben. Összefoglalás. A talaj szén-dioxid emissziója és nedvességtartalma közötti kapcsolat vizsgálata talajművelési tartamkísérletben Tóth Eszter Koós Sándor Farkas Csilla MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézet 122 Budapest,

Részletesebben

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Iskolavezető: Dr. Kocsis László, egyetemi tanár Témavezetők: Dr. Nádasyné Dr. Ihárosi Erzsébet,

Részletesebben

A SZULFÁTTRÁGYÁZÁS HATÁSA AZ ŐSZI BÚZA KÉMIAI ÖSSZETÉTELÉRE ÉS BELTARTALMI ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAIRA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KALOCSAI RENÁTÓ

A SZULFÁTTRÁGYÁZÁS HATÁSA AZ ŐSZI BÚZA KÉMIAI ÖSSZETÉTELÉRE ÉS BELTARTALMI ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAIRA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KALOCSAI RENÁTÓ A SZULFÁTTRÁGYÁZÁS HATÁSA AZ ŐSZI BÚZA KÉMIAI ÖSSZETÉTELÉRE ÉS BELTARTALMI ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAIRA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KALOCSAI RENÁTÓ MOSONMAGYARÓVÁR 2003 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG-

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei FONTOSABB AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ ŐSZI BÚZA TERMESZTÉSBEN

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei FONTOSABB AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ ŐSZI BÚZA TERMESZTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei FONTOSABB AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ ŐSZI BÚZA TERMESZTÉSBEN Hornok Mária Témavezető: Prof. Dr. Pepó Péter MTA doktora DEBRECENI EGYETEM Hankóczy

Részletesebben

A LÉGKÖRI SZÉN-DIOXID ÉS AZ ÉGHAJLAT KÖLCSÖNHATÁSA

A LÉGKÖRI SZÉN-DIOXID ÉS AZ ÉGHAJLAT KÖLCSÖNHATÁSA A LÉGKÖRI SZÉN-DIOXID ÉS AZ ÉGHAJLAT KÖLCSÖNHATÁSA CH 4 CFC CO 2 O 3 +14-19 o C N 2 O H 2 O 1824: Jean-Baptist Fourier az üvegházhatás felismerése 1859: John Tyndall a vízgőz és a szén-dioxid meghatározó

Részletesebben

Összefoglalás. Summary. Bevezetés

Összefoglalás. Summary. Bevezetés A talajművelés szerepe környezetünk CO 2 terhelésében Szőllősi Nikolett 1 Zsembeli József 2 Kovács Györgyi 2 Juhász Csaba 1 1 DE AMTC MTK Víz- és Környezetgazdálkodási Tanszék 2 DE AMTC Karcagi Kutató

Részletesebben

TALAJAINK KLÍMAÉRZÉKENYSÉGE. (Zárójelentés)

TALAJAINK KLÍMAÉRZÉKENYSÉGE. (Zárójelentés) TALAJAINK KLÍMAÉRZÉKENYSÉGE (Zárójelentés) Az EU talajvédelmi stratégiáját előkészítő szakértői tanulmányok a talaj víz általi erózióját a legjelentősebb talajdegradációs folyamatnak tekintik, ami a legnagyobb,

Részletesebben

37/ / Oktatási és kutatási tevékenység, tantárgyfelelős, tanácsos, vagyongazdálkodási referens

37/ / Oktatási és kutatási tevékenység, tantárgyfelelős, tanácsos, vagyongazdálkodási referens SZEMÉLYI ADATOK AMBRUS ANDREA 37/518-300 +36-70/365-7427. ambrus.andrea@uni-eszterhazy.hu Neme: nő.. Születési dátum 1975./..06/29 Állampolgárság magyar adjunktus SZAKMAI TAPASZTALAT Oktatási és kutatási

Részletesebben

TALAJHASZNÁLATI MÓDSZEREK ÉRTÉKELÉSE TALAJVÉDELMI SZEMPONTBÓL

TALAJHASZNÁLATI MÓDSZEREK ÉRTÉKELÉSE TALAJVÉDELMI SZEMPONTBÓL TALAJHASZNÁLATI MÓDSZEREK ÉRTÉKELÉSE TALAJVÉDELMI SZEMPONTBÓL Doktori (Ph.D) értekezés tézisei Bencsik Katalin Gödöllő 2009 A doktori iskola megnevezése: Növénytudományi Doktori Iskola Tudományága: Növénytermesztési

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Kristóf Krisztina.

PUBLIKÁCIÓS LISTA Kristóf Krisztina. PUBLIKÁCIÓS LISTA Kristóf Krisztina PUBLIKÁCIÓK ÖSSZEFOGLALÁS thesis: 4 paper: 12 (ISC: 10) conference proceedings: 16 conference abstract: 23 other publication: 3 http://vm.mtmt.hu/www/index.php?authorid=10024482

Részletesebben

Pályázó: Dr. Farkas Anikó. Publikációs jegyzék Dr. Farkas Anikó

Pályázó: Dr. Farkas Anikó. Publikációs jegyzék Dr. Farkas Anikó Publikációs jegyzék Dr. Farkas Anikó Lektorált tudományos cikk hazai folyóiratban 2 Farkasné Szerletics A. 2002. Művelési rendszerek értékelése gyomszabályozási szempontból gödöllői barna erdőtalajon.

Részletesebben

FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN

FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola DOKTORI (PH.D) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN Készítette: Erdélyi Tamás

Részletesebben

Publikációs lista. Gódor Győző. 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2. Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk...

Publikációs lista. Gódor Győző. 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2. Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk... Publikációs lista Gódor Győző 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2 Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk... 2 Nemzetközi konferencia-kiadványban megjelent idegen nyelvű előadások...

Részletesebben

Publikációs jegyzék J. Zsembeli Zsembeli J Zsembeli J Zsembeli J Zsembeli J Zsembeli J J. Zsembeli J. Zsembeli J. Zsembeli Zsembeli J J.

Publikációs jegyzék J. Zsembeli Zsembeli J Zsembeli J Zsembeli J Zsembeli J Zsembeli J J. Zsembeli J. Zsembeli J. Zsembeli Zsembeli J J. Publikációs jegyzék 1. K. Rajkai, J. Zsembeli, L. Blaskó and G. Várallyay (1993): Use of Tension Infiltrometer and Water Retention Characteristics in the Assesment of Soil Structure. Int. Agrophysics.

Részletesebben

AGRATéR: A NATéR KITERJESZTÉSE AZ AGRÁR SZEKTORBAN. Agrár ökoszisztémák és ökoszisztéma szolgáltatások sérülékenységének elemzése és modellezése

AGRATéR: A NATéR KITERJESZTÉSE AZ AGRÁR SZEKTORBAN. Agrár ökoszisztémák és ökoszisztéma szolgáltatások sérülékenységének elemzése és modellezése AGRATéR: A NATéR KITERJESZTÉSE AZ AGRÁR SZEKTORBAN Agrár ökoszisztémák és ökoszisztéma szolgáltatások sérülékenységének elemzése és modellezése Vulnerability Assessment and Modelling of Agro-ecosystems

Részletesebben

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken 1. Lakatos Ferenc Molnár Miklós (2006): Bükkpusztulás Zala megyében klímaváltozás? V. Erdő- és Klíma Konferencia. Mátrafüred,

Részletesebben

Tartamkísérletek, mint a tájgazdálkodás alapjai Keszthelyi tartamkísérletek. Kismányoky Tamás Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar

Tartamkísérletek, mint a tájgazdálkodás alapjai Keszthelyi tartamkísérletek. Kismányoky Tamás Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar Tartamkísérletek, mint a tájgazdálkodás alapjai Keszthelyi tartamkísérletek Kismányoky Tamás Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar A szántóföldi tartamkísérletek olyan élő laboratóriumként

Részletesebben

A talajvízmérleg klímaérzékenységének vizsgálata mészlepedékes csernozjom talajokon

A talajvízmérleg klímaérzékenységének vizsgálata mészlepedékes csernozjom talajokon AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 58 (2009) 2 197 214 A talajvízmérleg klímaérzékenységének vizsgálata mészlepedékes csernozjom talajokon 1,2 FARKAS CSILLA, 3 HERNÁDI HILDA, 3 MAKÓ ANDRÁS és 3 MÁTÉ FERENC 1 MTA Talajtani

Részletesebben

Szakmai zárójelentés Vezető kutató: Dr. Molnár Mihály Pályázat azonosító: F69029

Szakmai zárójelentés Vezető kutató: Dr. Molnár Mihály Pályázat azonosító: F69029 A légkör fosszilis tüzelőanyagoktól származó CO 2 tartalmának meghatározása 14 C és CO 2 koncentráció méréssel Magyarországon A kutatás célja Nagypontosságú légköri CO 2 koncentráció és 14 C méréseket

Részletesebben

NITRÁT-SZENNYEZÉS VIZSGÁLATA HOMOKTALAJON

NITRÁT-SZENNYEZÉS VIZSGÁLATA HOMOKTALAJON NITRÁT-SZENNYEZÉS VIZSGÁLATA HOMOKTALAJON Buzás István 1, Hoyk Edit 1, Hüvely Attila 1, Borsné Petı Judit 1 1 Kecskeméti Fıiskola Kertészeti Fıiskolai Kar Környezettudományi Intézet ABSTRACT Most frequent

Részletesebben

A MIKROSZKOPIKUS GOMBÁK, MINT A MÁSODLAGOS

A MIKROSZKOPIKUS GOMBÁK, MINT A MÁSODLAGOS A MIKROSZKOPIKUS GOMBÁK, MINT A MÁSODLAGOS SZERVES AEROSZOL ELŐVEGYÜLETEINEK LEHETSÉGES FORRÁSAI Doktori (PhD) értekezés tézisei Készítette: Hajba-Horváth Eszter okleveles környezetkutató Témavezetők:

Részletesebben

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK Az Agroklimatológiai Kutatócsoport publikációi (1996-2012): Könyvrészlet: 1. VARGA-HASZONITS Z. (1997): Agrometeorológiai információk és hasznosításuk. In: Meteorológia

Részletesebben

A klímaváltozás mezőgazdasági hatásainak vizsgálata Romániában

A klímaváltozás mezőgazdasági hatásainak vizsgálata Romániában XII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia - Kolozsvár, 2009. május 15-17. A klímaváltozás mezőgazdasági hatásainak vizsgálata Romániában Szerző: Bíró Boróka-Júlia Babeş-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság-

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Környezetgazdálkodás Modellezés, mint módszer bemutatása KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK MSC Goudriaan mikroklímaszimulációs modellje III. 29. lecke

Részletesebben

Dede Lilla, Eppich Boglárka, Ferenczy Antal, Horváth Levente, Hufnagel Levente, Isépy István

Dede Lilla, Eppich Boglárka, Ferenczy Antal, Horváth Levente, Hufnagel Levente, Isépy István Dede Lilla, Eppich Boglárka, Ferenczy Antal, Horváth Levente, Hufnagel Levente, Isépy István Előadás vázlat Motivációs gondolatok Előzmények OMSz adatbázisa Feladatorientált budapesti adatbázis Növény

Részletesebben

A kukoricahibridek makro-, mezo- és mikroelemtartalmának változása a tápanyagellátás függvényében

A kukoricahibridek makro-, mezo- és mikroelemtartalmának változása a tápanyagellátás függvényében A kukoricahibridek makro-, mezo- és mikroelemtartalmának változása a tápanyagellátás függvényében Jakab Péter Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Növénytermesztési és Tájökológiai

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Kovács Györgyi Neptun kód: P3CXRO Doktori Iskola: Kerpely Kálmán Növénytermesztési- és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola Mtmt azonosító: 10028403 Iktatószám: DEENKÉTK/142/2014. Tételszám: Tárgy:

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: 1., Kalmárné Hollósi, E. Kalmár, S. (2000): Friss zöldségek és gyümölcsök értékesítési formái New Jersey államban. Gazdálkodás XLIV.

Részletesebben

A RESZUSZPENDÁLT ÉS BELÉLEGEZHETŐ VÁROSI AEROSZOL JELLEMZÉSE. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

A RESZUSZPENDÁLT ÉS BELÉLEGEZHETŐ VÁROSI AEROSZOL JELLEMZÉSE. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A RESZUSZPENDÁLT ÉS BELÉLEGEZHETŐ VÁROSI AEROSZOL JELLEMZÉSE DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Jancsek-Turóczi Beatrix okleveles környezetkutató Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

Természetközeli erdők szénforgalmának becslése modell-adat szintézis segítségével

Természetközeli erdők szénforgalmának becslése modell-adat szintézis segítségével Természetközeli erdők szénforgalmának becslése modell-adat szintézis segítségével Ambrusné Balázs Borbála KDI II. éves témavezető: dr. Barcza Zoltán külső konzulens: Némethné dr. Mázsa Katalin Tartalom

Részletesebben

A LÉGKÖRI SZÉN-MONOXID MÉRLEGE ÉS TRENDJE EURÓPÁBAN

A LÉGKÖRI SZÉN-MONOXID MÉRLEGE ÉS TRENDJE EURÓPÁBAN A LÉGKÖRI SZÉN-MONOXID MÉRLEGE ÉS TRENDJE EURÓPÁBAN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Mészáros Tamás Témavezetők: Haszpra László főtanácsos, Országos Meteorológiai Szolgálat, Gelencsér András

Részletesebben

Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei. Murányi Zoltán

Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei. Murányi Zoltán Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei Murányi Zoltán I. Bevezetés, célkit zések Magyarország egyik jelent s mez gazdasági terméke a bor. Az elmúlt évtizedben mind

Részletesebben

Összefoglalás. Summary. Bevezetés

Összefoglalás. Summary. Bevezetés A talaj kálium ellátottságának vizsgálata módosított Baker-Amacher és,1 M CaCl egyensúlyi kivonószerek alkalmazásával Berényi Sándor Szabó Emese Kremper Rita Loch Jakab Debreceni Egyetem Agrár és Műszaki

Részletesebben

A KUKORICA ÖNTÖZÉSES TERMESZTÉSÉNEK GAZDASÁGI KÉRDÉSEI A HAJDÚSÁGI LÖSZHÁTON

A KUKORICA ÖNTÖZÉSES TERMESZTÉSÉNEK GAZDASÁGI KÉRDÉSEI A HAJDÚSÁGI LÖSZHÁTON A KUKORICA ÖNTÖZÉSES TERMESZTÉSÉNEK GAZDASÁGI KÉRDÉSEI A HAJDÚSÁGI LÖSZHÁTON Sulyok Dénes 1 Rátonyi Tamás 1 Nagy János 1 - Fodor Nándor 2 1 Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Földműveléstani és Területfejlesztési

Részletesebben

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR Meteorológia és Vízgazdálkodás Tanszék

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR Meteorológia és Vízgazdálkodás Tanszék PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR Meteorológia és Vízgazdálkodás Tanszék ÁLLAT- ÉS AGRÁRKÖRNYEZET-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Környezet- tudományok Tudományág Iskolavezető: Dr. habil. Anda Angéla az MTA doktora

Részletesebben

Koós Sándor: Szezondinamikai és összefüggés vizsgálatok egy 30 éves tartamkísérlet gyep szakaszában. c. doktori értekezéséről

Koós Sándor: Szezondinamikai és összefüggés vizsgálatok egy 30 éves tartamkísérlet gyep szakaszában. c. doktori értekezéséről OPPONENSI VÉLEMÉNY Koós Sándor: Szezondinamikai és összefüggés vizsgálatok egy 30 éves tartamkísérlet gyep szakaszában c. doktori értekezéséről A bírálandó dolgozat címét tekintve növénytermesztéstani,

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Alkalmazkodó, környezetkímélő talajművelés feltételeinek megteremtése szántóföldi körülmények között. Doktori (PhD) értekezés

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Alkalmazkodó, környezetkímélő talajművelés feltételeinek megteremtése szántóföldi körülmények között. Doktori (PhD) értekezés SZENT ISTVÁN EGYETEM Alkalmazkodó, környezetkímélő talajművelés feltételeinek megteremtése szántóföldi körülmények között Doktori (PhD) értekezés Földesi Petra Gödöllő 2013 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

Nedvességtakarékos talajművelési rendszer fejlesztése Karcagon

Nedvességtakarékos talajművelési rendszer fejlesztése Karcagon Nedvességtakarékos talajművelési rendszer fejlesztése Karcagon ZSEMBELI JÓZSEF, SZŰCS LILLA, TUBA GÉZA, CZIMBALMOS RÓBERT Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ Karcagi Kutatóintézet, zsembeli@agr.unideb.hu

Részletesebben

Publikációk. Magyar nyelven megjelent közlemények

Publikációk. Magyar nyelven megjelent közlemények Publikációk Magyar nyelven megjelent közlemények Bakóczy M. Szakál P. Schmidt R. (2002): Mikroelem-tartalmú hulladékok mikroelemtartalmának zeolittal történı kinyerése és annak felhasználása növénytáplálási

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

G L O B A L W A R M I N

G L O B A L W A R M I N G L O B A L W A R M I N Az üvegházhatás és a globális felmelegedés Az utóbbi kétszáz évben a légkör egyre többet szenved az emberi tevékenység okozta zavaró következményektől. Az utóbbi évtizedek fő változása

Részletesebben

OTKA NN Szabó András és Balog Kitti

OTKA NN Szabó András és Balog Kitti Alföldön telepített erdők hatása a talaj sótartalmára és a talajvízre OTKA NN 79835 Szabó András és Balog Kitti 2013. 12. 03. Hipotézis EC max: a sófelhalmozódás maximuma GYz: gyökérzóna Tv: talajvízszint

Részletesebben

A TALAJ-NÖVÉNY-LÉGKÖR RENDSZER MODELLEZÉSÉNEK LÉPTÉKFÜGGŐ PROBLÉMÁI

A TALAJ-NÖVÉNY-LÉGKÖR RENDSZER MODELLEZÉSÉNEK LÉPTÉKFÜGGŐ PROBLÉMÁI A TALAJ-NÖVÉNY-LÉGKÖR RENDSZER MODELLEZÉSÉNEK LÉPTÉKFÜGGŐ PROBLÉMÁI A léptékfüggés megjelenése a talaj vízgazdálkodási tulajdonságaiban valamint megfigyelt hőmérsékleti adatsorokban Sándor Renáta MTA ATK

Részletesebben

Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra

Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra OTKA T 46471 (24 jan. 27 jún.) Témavezető: Woperáné dr. Serédi Ágnes, egyetemi docens Kutatók

Részletesebben

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Szentes Adrienn okleveles vegyészmérnök

Részletesebben

A D-e-METER FÖLDMINŐSÍTÉSI VISZONYSZÁMOK ELMÉLETI HÁTTERE ÉS INFORMÁCIÓTARTALMA

A D-e-METER FÖLDMINŐSÍTÉSI VISZONYSZÁMOK ELMÉLETI HÁTTERE ÉS INFORMÁCIÓTARTALMA A D-e-METER FÖLDMINŐSÍTÉSI VISZONYSZÁMOK ELMÉLETI HÁTTERE ÉS INFORMÁCIÓTARTALMA Debreczeni Béláné 1, Kuti László 2, Makó András 1, Máté Ferenc 1, Szabóné Kele Gabriella 3, Tóth Gergely 4 és Várallyay György

Részletesebben

Szalay Sándor a talaj-növény rendszerről Prof. Dr. Győri Zoltán intézetigazgató, az MTA doktora a DAB alelnöke

Szalay Sándor a talaj-növény rendszerről Prof. Dr. Győri Zoltán intézetigazgató, az MTA doktora a DAB alelnöke Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma Mezőgazdaságtudományi Kar Élelmiszertudományi, Minőségbiztosítási és Mikrobiológiai Intézet Szalay Sándor a talaj-növény rendszerről Prof. Dr. Győri

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Terméstérképezés, betakarítás I. 149.lecke A betakarítás és terméstérképezés

Részletesebben

Agrárkönyvtári Hírvilág, 2013. XX. évfolyam 3. szám Ajánló bibliográfia. Árpa

Agrárkönyvtári Hírvilág, 2013. XX. évfolyam 3. szám Ajánló bibliográfia. Árpa Agrárkönyvtári Hírvilág, 2013. XX. évfolyam 3. szám Ajánló bibliográfia Árpa Könyvek az OMGK állományából B 23522 BAKÓ Attila HAJÓSNÉ NOVÁK Márta A rezisztencianemesítés és az évjárat hatása a tavaszi

Részletesebben

halálozás férfiak körében, 2002, halálozás nők körében, 2002 Ukrajna Szlovakia Orosz Federáció Romania Lengyelország Halálozás Incidencia Moldava

halálozás férfiak körében, 2002, halálozás nők körében, 2002 Ukrajna Szlovakia Orosz Federáció Romania Lengyelország Halálozás Incidencia Moldava Az 1990-es évek elején még kevéssé volt a figyelem előterében a klímaváltozás egészségkárosító hatása. Ezt tükrözte a UN/IPCC (Éghajlatváltozással Foglalkozó Kormányközti Testület) első jelentése 1991-

Részletesebben

Összefoglalás. Summary

Összefoglalás. Summary Parlagoltatásos, zöld- és istállótrágyázásos vetésforgók összehasonlítása a talajtömörödöttség tükrében Szőllősi István Antal Tamás Nyíregyházi Főiskola, Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Jármű és

Részletesebben

Új földminősítési rendszer megalapozása Magyarországon

Új földminősítési rendszer megalapozása Magyarországon Új földminősítési rendszer megalapozása Magyarországon Tóth T., Németh T., Horváth E., László, P., Bidló A., Dér F., Fekete M., Fábián T., Gaál Z., Heil B., Hermann T., Kovács G., Makó A., Máté F., Mészáros

Részletesebben

kutatócsoport-vezető MTA-BCE Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz Kutatócsoport

kutatócsoport-vezető MTA-BCE Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz Kutatócsoport A klímaváltozás várható hatása az agrárágazatra Harnos Zsolt MHAS kutatócsoport-vezető MTA-BCE Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz Kutatócsoport IV. ALFÖLD Kongresszus Békéscsaba 2008. november 27. 1 A klímaváltozás

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

A TALAJOK KÖNNYEN KIOLDHATÓ ELEMTARTALMÁNAK VÁLTOZÁSA BIOGÁZ GYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKÉNEK HATÁSÁRA

A TALAJOK KÖNNYEN KIOLDHATÓ ELEMTARTALMÁNAK VÁLTOZÁSA BIOGÁZ GYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKÉNEK HATÁSÁRA A TALAJOK KÖNNYEN KIOLDHATÓ ELEMTARTALMÁNAK VÁLTOZÁSA BIOGÁZ GYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKÉNEK HATÁSÁRA CHANGES OF ELEMENT CONTENT OF SOIL ON APPLICATION OF BIOGAS FERMENTATION SLUDGE Vágó Imre 1 Makádi Marianna

Részletesebben

Könyv (szerző munkahelyének kiadványa, közérdekű):

Könyv (szerző munkahelyének kiadványa, közérdekű): Könyv (szerző munkahelyének kiadványa, közérdekű): 1. Varga Mihály, Sitkei György, Lang Miklós, Boronkai László, Horváth Mihály, Molnár László, Gyurácz Sándor, Németh Gábor, Szabó Csilla: 50 éves a Gépészeti

Részletesebben

Gyenge adottságú és szárazodó termőhelyen történő fa alapanyag termelésének megalapozása VM determinációs projekt

Gyenge adottságú és szárazodó termőhelyen történő fa alapanyag termelésének megalapozása VM determinációs projekt Újabb módszerek az erdészeti termőhely minősítésben Rásó János Csiha Imre Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Erdészeti Tudományos Intézet Püspökladányi Kísérleti Állomás Gyenge adottságú és szárazodó

Részletesebben

www.csgstandard.com The Carbon Solutions Global Standard 1.1

www.csgstandard.com The Carbon Solutions Global Standard 1.1 The Carbon Solutions Global Standard 1.1 1 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 3 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE... 3 1. FOGALMAK... 3 2. ALAPELVEK... 6 3. PROJEKT KÖVETELMÉNYEK... 6 3.1. A PROJEKT TÍPUSA... 6 3.2. A PROJEKT

Részletesebben

Talajtakaró anyagok hatása a talajlégzésre homoktalajon

Talajtakaró anyagok hatása a talajlégzésre homoktalajon Talajtakaró anyagok hatása a talajlégzésre homoktalajon Varga Csaba Szabolcs Gabona Rt., Nyíregyháza ÖSSZEFOGLALÁS Vizsgálataink célja, a különböző talajtakaró anyagok (feketefólia és agroszövet fólia)

Részletesebben

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu SZEMÉLYI ADATOK Dr. Bányai Orsolya 52/512-700/74808 banyai.orsolya@law.unideb.hu Születési dátum 1982.06.11. Állampolgárság Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT 2014-2008-2014 Egyetemi adjunktus Egyetemi tanársegéd

Részletesebben

TDR országos felmérés előzetes eredményeinek értékelése. Dombos Miklós

TDR országos felmérés előzetes eredményeinek értékelése. Dombos Miklós TDR országos felmérés előzetes eredményeinek értékelése Dombos Miklós Célkitűzés: A Magyarországon jellemző mezőgazdasági gyakorlatok talajra gyakorolt degradációs hatását szeretnénk kimutatni. Arra vagyunk

Részletesebben

PARABOLIKUS HATÁSFÜGGVÉNY ÉRTELMEZÉSE

PARABOLIKUS HATÁSFÜGGVÉNY ÉRTELMEZÉSE PARABOLIKUS HATÁSFÜGGVÉNY ÉRTELMEZÉSE Tolner László 1 Kiss Szendille 2 Czinkota Imre 1 1 Szent István Egyetem, MKK, Talajtani és Agrokémiai Tanszék 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1. E-mail: Tolner.Laszlo@mkk.szie.hu

Részletesebben

Baranyáné Dr. Ganzler Katalin Osztályvezető

Baranyáné Dr. Ganzler Katalin Osztályvezető Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék Kapilláris elektroforézis alkalmazása búzafehérjék érésdinamikai és fajtaazonosítási vizsgálataira c. PhD értekezés

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Diplomamunka: A marketing lehetőségei a közúti közlekedésbiztonság javításában

Széchenyi István Egyetem Diplomamunka: A marketing lehetőségei a közúti közlekedésbiztonság javításában Dr. Borsos Attila Curriculum Vitae Munkahelyi telefon: +36 (96) 613 634 Közlekedésépítési Tanszék Mobil: +36 (30) 453 3311 9026, Győr, Egyetem tér 1. E-mail: borsosa@sze.hu Lakcím: 9029 Győr, Sárási út

Részletesebben

KAKAÓVAJ-EGYENÉRTÉKŰ NÖVÉNYI ZSÍROK ÉS A TÁROLÁSI KÖRÜLMÉNYEK HATÁSA CSOKOLÁDÉ MODELLRENDSZEREK REOLÓGIAI ÉS ÉRZÉKSZERVI JELLEMZŐIRE

KAKAÓVAJ-EGYENÉRTÉKŰ NÖVÉNYI ZSÍROK ÉS A TÁROLÁSI KÖRÜLMÉNYEK HATÁSA CSOKOLÁDÉ MODELLRENDSZEREK REOLÓGIAI ÉS ÉRZÉKSZERVI JELLEMZŐIRE ÉLELMISZERTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA FIZIKA AUTOMATIKA TANSZÉK KAKAÓVAJ-EGYENÉRTÉKŰ NÖVÉNYI ZSÍROK ÉS A TÁROLÁSI KÖRÜLMÉNYEK HATÁSA CSOKOLÁDÉ MODELLRENDSZEREK REOLÓGIAI ÉS ÉRZÉKSZERVI JELLEMZŐIRE Doktori

Részletesebben

MÉRNÖKI METEOROLÓGIA (BME GEÁT 5128) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Áramlástan Tanszék, 2008 Dr. Goricsán István

MÉRNÖKI METEOROLÓGIA (BME GEÁT 5128) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Áramlástan Tanszék, 2008 Dr. Goricsán István MÉRNÖKI METEOROLÓGIA (BME GEÁT 5128) Üvegházhatás, globális felmelegedés, ózonpajzs szerepe Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Áramlástan Tanszék, 2008 Dr. Goricsán István FÖLDFELSZÍN EGYENSÚLYI

Részletesebben

GYÜMÖLCSÜLTETVÉNYEK NEDVÁRAMLÁSI DINAMIKÁJA

GYÜMÖLCSÜLTETVÉNYEK NEDVÁRAMLÁSI DINAMIKÁJA GYÜMÖLCSÜLTETVÉNYEK NEDVÁRAMLÁSI DINAMIKÁJA Juhász Ágnes Sepsi Panna Tőkei László Bevezetés Kutatásunkban egyedi, fatörzsön mért nedváramlási adatokra támaszkodva megvizsgáltuk, hogy hogyan változik a

Részletesebben

Komposztált vágóhídi melléktermékek hatása szántóföldi növények terméshozamára. Összefoglalás

Komposztált vágóhídi melléktermékek hatása szántóföldi növények terméshozamára. Összefoglalás Komposztált vágóhídi melléktermékek hatása szántóföldi növények terméshozamára Ragályi Péter Kádár Imre MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, Budapest E-mail: ragalyi@rissac.hu Összefoglalás Őrbottyáni

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez.

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. FARKAS GABRIELLA PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. könyv, könyvrészlet oktatási anyag folyóiratcikkek

Részletesebben

Talajaink klímaérzékenysége, talajföldrajzi vonatkozások. Összefoglaló. Summary. Bevezetés

Talajaink klímaérzékenysége, talajföldrajzi vonatkozások. Összefoglaló. Summary. Bevezetés Talajaink klímaérzékenysége, talajföldrajzi vonatkozások Máté Ferenc 1 Makó András 1 Sisák István 1 Szász Gábor 2 1 Pannon Egyetem, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar 2 Debreceni Egyetem, Agrártudományi

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN. VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS

A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN. VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS A globális felmelegedés kedvezőtlen hatásai a Mátraaljai

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar Fölhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet Debrecen, Böszörményi út 138

DEBRECENI EGYETEM Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar Fölhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet Debrecen, Böszörményi út 138 A T C DEBRECENI EGYETEM Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar Fölhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet Debrecen, Böszörményi út 138 BALMAZ típusú mélylazító munkájának minősítése

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Fenntartható mezőgazdálkodás. 98.lecke Hosszú távon működőképes, fenntartható

Részletesebben

Ipari melléktermékek vizsgálata a növények tápanyag-utánpótlásában

Ipari melléktermékek vizsgálata a növények tápanyag-utánpótlásában Tóth Brigitta 1,2 Gombás Dániel 1 Bojtor Csaba 1 Hankovszky Gerda 1 Lehoczky Éva 2 Ipari melléktermékek vizsgálata a növények tápanyag-utánpótlásában Examination of industrial by-products in plant nutrition

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLET ÉS A CSAPADÉK HATÁSA A BÜKK NÖVEKEDÉSÉRE

A HŐMÉRSÉKLET ÉS A CSAPADÉK HATÁSA A BÜKK NÖVEKEDÉSÉRE A HŐMÉRSÉKLET ÉS A CSAPADÉK HATÁSA A BÜKK NÖVEKEDÉSÉRE Manninger M., Edelényi M., Jereb L., Pödör Z. VII. Erdő-klíma konferencia Debrecen, 2012. augusztus 30-31. Vázlat Célkitűzések Adatok Statisztikai,

Részletesebben

Fenntarthatóság, éghajlatvédelem, építésgazdaság

Fenntarthatóság, éghajlatvédelem, építésgazdaság Fenntarthatóság, éghajlatvédelem, építésgazdaság Dr. Pálvölgyi Tamás egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan Tanszék Komplex kihívások az épületek tervezése

Részletesebben

A biogáz gyártás melléktermékének hatása a talaj néhány mikrobiológiai tulajdonságára. Összefoglalás. Summary

A biogáz gyártás melléktermékének hatása a talaj néhány mikrobiológiai tulajdonságára. Összefoglalás. Summary A biogáz gyártás melléktermékének hatása a talaj néhány mikrobiológiai tulajdonságára Kátai János 1 Vágó Imre 1 Tállai Magdolna 1 Makádi Marianna 2 1 Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma,

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) Környezetvédelem (KM002_1) 4(b): Az élelmiszertermelés kihívásai 2016/2017-es tanév I. félév Dr. habil. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, AHJK, Környezetmérnöki Tanszék Az élelmiszertermelés kihívásai 1

Részletesebben

FAJTATISZTA FEHÉR-KÉK BELGA SZARVASMARHA POPULÁCIÓK VIZSGÁLATA

FAJTATISZTA FEHÉR-KÉK BELGA SZARVASMARHA POPULÁCIÓK VIZSGÁLATA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM GEORGIKON MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ÁLLATTENYÉSZTÉSTANI TANSZÉK Készült a VE Állattudományi Doktori Iskolája keretében Témavezető Dr. SZABÓ FERENC egyetemi

Részletesebben

A művelés hatása a talaj szén-dioxid kibocsátására I. Laboratóriumi módszertan tesztelése bolygatatlan talajoszlopokon

A művelés hatása a talaj szén-dioxid kibocsátására I. Laboratóriumi módszertan tesztelése bolygatatlan talajoszlopokon AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 58 (29) 2 215 226 A művelés hatása a talaj szén-dioxid kibocsátására I. Laboratóriumi módszertan tesztelése bolygatatlan talajoszlopokon TÓTH ESZTER, FARKAS CSILLA, KOÓS SÁNDOR és

Részletesebben

DAN konferencia az ésszerű mezőgazdaság érdekében 2013 április 24., szerda 14:18

DAN konferencia az ésszerű mezőgazdaság érdekében 2013 április 24., szerda 14:18 A pétfürdői Nitrogénművek Zrt. és az Európai Műtrágyagyártók Szövetsége (Fertilizers Europe) a környezetkímélő és produktív mezőgazdaság érdekében DAN-konferenciát szervezett Budapesten, ahol szakmai szempontok

Részletesebben

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben

Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben c. PhD értekezés Készítette:

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉG TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉG A. Publikációk Közlemények: 1. Kosztka M. - Péterfalvi J.: Erdészeti utak fenntartási rendszere. (Az Erdőgazdálkodási munkabizottság 1989. szeptember 21-i ülésén elhangzott

Részletesebben

A talaj vízforgalma és hatása a mezőgazdasági termelésre

A talaj vízforgalma és hatása a mezőgazdasági termelésre ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG Sivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapja 2015. június 17. A talaj vízforgalma és hatása a mezőgazdasági termelésre Koltai Gábor 1 Rajkai Kálmán 2 Schmidt Rezső

Részletesebben

3. Ökoszisztéma szolgáltatások

3. Ökoszisztéma szolgáltatások 3. Ökoszisztéma szolgáltatások Általános ökológia EA 2013 Kalapos Tibor Ökoszisztéma szolgáltatások (ecosystem services) - az ökológiai rendszerek az emberiség számára számtalan nélkülözhetetlen szolgáltatásokat

Részletesebben

Type of activity Field or subject Target group Number of participants

Type of activity Field or subject Target group Number of participants Date/Duration/ Venue 7th of January 10-11th of January 14-18th of January 22th of January 22th of January 4-8th of February 27th of February February Type of activity Field or subject Target group Number

Részletesebben

Szilikoncső alkalmazása talajlevegő mintavételhez bolygatatlan talajoszlopokban a CO 2 - és N 2 O-koncentráció meghatározásához

Szilikoncső alkalmazása talajlevegő mintavételhez bolygatatlan talajoszlopokban a CO 2 - és N 2 O-koncentráció meghatározásához AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 58 (2009) 2 359 368 Szilikoncső alkalmazása talajlevegő mintavételhez bolygatatlan talajoszlopokban a CO 2 - és N 2 O-koncentráció meghatározásához 1 SZILI-KOVÁCS TIBOR, 2 BÁLINT

Részletesebben

GÁZOK FOURIER-TRANSZFORMÁCIÓS INFRAVÖRÖS

GÁZOK FOURIER-TRANSZFORMÁCIÓS INFRAVÖRÖS GÁZOK FOURIER-TRANSZFORMÁCIÓS INFRAVÖRÖS SPEKTROMETRIAI ANALÍZISE Doktori (PhD) értekezés tézisei Készítette: Bacsik Zoltán okl. környezetmérnök Konzulens: Dr. Mink János egyetemi tanár Készült a Pannon

Részletesebben