BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE szeptember 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. szeptember 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE szeptember 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Interpelláció - tulajdonviszonyok bejegyzésével kapcsolatban (Beraczka János képviselő) - A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 347/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése kéri Békéscsaba Város Földhivatalát, hogy rendszeresen adjon tájékoztatást a kárpótlási és a résztulajdonosi földrészletek tulajdon-bejegyzésének helyzetéről. A lakossági jelzések alapján észlelt tulajdon-bejegyzési elmaradások feldolgozását kéri a közgyűlés, melyhez a lehetőségekhez mérten az Önkormányzat segítségét felajánlja. Dr.Simon Mihály jegyző tájékoztatásra azonnal és március 31. Tárgy: Közgyűlési határozatok végrehajtásáról tájékoztató - A közgyűlés 25 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 348/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlési határozatok végrehajtásáról adott tájékoztatót elfogadja, végrehajtottnak tekinti az alábbi határozatokat: 532/1995.(XI.9.) 016/1996.(I.25.) 079/1996.(II.15.) 063/1996.(II.15.) 177/1996.(IV.18.) 195/1996.(V.16.) 267/1996.(VI.13.) 088/1996.(III.28.) 089/1996.(III.28.) 152/1996.(IV.18.) 299/1996.(VI.13.) 342/1996.(VII.4.) 003/1996.(I.25.) 004/1996.(I.25.)

2 /1996.(I.25.) 006/1996.(I.25.) 007/1996.(I.25.) 008/1996.(I.25.) 009/1996.(I.25.) 010/1996.(I.25.) 011/1996.(I.25.) 041/1996.(II.15.) 042/1996.(II.15.) 043/1996.(II.15.) 044/1996.(II.15.) 045/1996.(II.15.) 046/1996.(II.15.) 047/1996.(II.15.) 083/1996.(III.28.) 084/1996.(III.28.) 095/1996.(III.28.) 086/1996.(III.28.) 087/1996.(III.28.) 139/1996.(IV.18.) 140/1996.(IV.18.) 143/1996.(IV.18.) 141/1996.(IV.18.) 142/1996.(IV.18.) 144/1996.(IV.18.) 145/1996.(IV.18.) 146/1996.(IV.18.) 147/1996.(IV.18.) 148/1996.(IV.18.) 149/1996.(IV.18.) 150/1996.(IV.18.) 151/1996.(IV.18.) 228/1996.(V.16.) 229/1996.(V.16.) 230/1996.(V.16.) 231/1996.(V.16.) 232/1996.(V.16.) 233/1996.(V.16.) 234/1996.(V.16.) 235/1996.(V.16.) 236/1996.(V.16.) 296/1996.(VI.13.) 297/1996.(VI.13.) 298/1996.(VI.13.) 339/1996.(VII.4.) 340/1996.(VII.4.) 341/1996.(VII.4.) 343/1996.(VII.4.) 344/1996.(VII.4.) 345/1996.(VII.4.) 446/1994.(IX.1.) 123/1995.(IV.13.) 126/1996.(III.28.) 156/1996.(IV.18.) 212/1996.(V.16.) 213/1996.(V.16.) 240/1996.(V.28.) 470/1995.(X.12.)

3 /1995.(XI.9.) 612/1995.(XII.21.) 013/1996.(I.25.) 020/1996.(I.25.) 022/1996.(I.25.) 031/1996.(I.25.) 032/1996.(I.25.) 137/1996.(IV.18.) 153/1996.(IV.18.) 210/1996.(V.16.) 237/1996.(V.28.) 238/1996.(V.28.) 317/1996.(VII.4.) 320/1996.(VII.4.) 033/1996.(I.25.) 075/1996.(II.15.) 096/1996.(III.28.) 158/1996.(IV.18.) 168/1996.(IV.18.) 169/1996.(IV.18.) 600/1995.(XII.21.) 014/1996.(I.25.) 071/1996.(II.15.) 093/1996.(III.28.) 090/1996.(III.28.) 115/1996.(III.28.) 163/1996.(IV.18.) Dr.Simon Mihály jegyző szeptember 30. Tárgy: Gondozóintézet elhelyezése - A közgyűlés a határozat 1./ pontját 19 igen, 2 nem szavazattal, 5 tartózkodással, 2./ pontját 23 igen szavazattal, 3 tartózkodással, 3./ pontját 20 igen, 1 nem szavazattal, 5 tartózkodással fogadta el, és az alábbi határozatot hozta: 349/1996.(IX.19.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Békéscsaba városi gondozóintézetek kórházi épületek hasznosításával történő elhelyezésének lehetőségét és egyetért a Tüdő-Bőr- és Nemibeteg Gondozó Intézetnek a Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézetben a volt igazgatási-gazdasági épületekben történő elhelyezésével, valamint a Pszichiátriai Gondozó jelenlegi helyen való hagyásával. 2./ A Közgyűlés hozzájárul az átköltözéssel szükségessé váló gép- műszer beszerzésekhez.

4 - 4 - A forrásról az évi költségvetés elfogadásának időszakában történik döntés. 3./ Az átköltözéssel járó felújítási munkát a közbeszerzési eljárás szerint bonyolítja az Önkormányzat hivatali kontroll mellett. Pap János polgármester értelem szerint Tárgy: Tájékoztató a telefonhálózat fejlesztéséről - A Közgyűlés meghallgatta Zöld Gyula elnök-vezérigazgató tájékoztatóját a telefonhálózat fejlesztéséről. Tárgy: Ápolási osztályról beszámoló - A közgyűlés 19 igen szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 350/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az ápolási osztályról szóló beszámolót elfogadja. Tárgy: Kórház tetőtéri lakások kialakítása - A közgyűlés a tetőtéri lakások építéséről 21 igen szavazattal, 1 tartózkodással, az építési forrásáról 19 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással, a határozat 2./ pontjáról 13 igen, 2 nem szavazattal, 6 tartózkodással döntött, és az alábbi határozatot hozta: 351/1996.(IX.19.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a kórház tetőtéri lakások kialakításának lehetőségét és egyetért a 15 db tetőtéri szerkezetkész lakás befejezésével.

5 - 5 - Forrás: Elkülönített lakásalap 2./ A Közgyűlés kötelezi a dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet Igazgatóját, hogy az Andrássy út szám alatti Szobabérlők házából 10 lakás használatát engedje át az oktatási, közművelődési ágazatnak. Pap János polgármester értelem szerint Tárgy: Napirend tárgyalását érintő kérdés - A közgyűlés 18 igen, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 352/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a "Nyugati rendszerű nyugdíjas szálloda békéscsabai megvalósítása" tárgyú napirendet zárt ülés keretében tárgyalja. Tárgy: A kórház energiaellátásának gazdaságosabb lehetőségei - A közgyűlés 22 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 353/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert és a kórház vezetését arra, hogy az intézmény elektromos- és hőenergia ellátó rendszerének korszerűsítése, illetve alternatív energiahordozók hasznosítása céljából folytasson tárgyalásokat szakirányú szolgáltatókkal, tőkebefektetőkkel. A tárgyalásokat annak figyelembevételével kell lefolytatni, hogy egyik megoldás sem eredményezheti az intézmény egyoldalú energia függését, a jelenlegi elektromos és fűtési rendszert működőképes állapotban meg kell őrizni, minden megoldás esetén. Pap János polgármester december 31. Tárgy: Egészségügyi Alapellátási Intézmény átmeneti vezetése - A közgyűlés a határozat 1./ pontját 18 igen szavazattal, 3 tartózkodással, 2./ pontját 19 igen szavazattal, 3 tartózkodással fogadta el, és az alábbi határozatot hozta: 354/1996.(IX.19.) közgy.

6 - 6-1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fazekasné Potyi Ilona gazdasági vezető részére kiadott, Egészségügyi Alapellátási Intézmény vezetésére szóló helyettesítési megbízást szeptember 20-i hatállyal megszünteti. 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egészségügyi Alapellátási Intézmény közalkalmazottjának, Tóthné Hricsovinyi Ibolya védőnőnek - eredeti munkaköre ellátása helyett, vele egyetértésben szeptember 20. napjától helyettesítési megbízást ad az intézmény vezetésére. A helyettesítési megbízás az intézmény igazgatói pályázata alapján kiadott magasabb vezetői megbízás időpontjáig szól. Helyettesítési díja: havi illetménye ,- Ft. Pap János polgármester azonnal Tárgy: Az évi városi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása - A közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg alábbi rendeletét: "Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/1996.(IX.27.) sz. önkormányzati rendelete az évi költségvetés módosításáról A 6/1996.(III.28.) önkormányzati rendelet a következők szerint módosul: 1.. /1/ Az önkormányzat költségvetésének évi összes bevétele ,- E Ft-tal nő. /2/ Az /1/ bekezdésben foglalt bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1.sz. melléklet tartalmazza. 2.. /1/ Az önkormányzat költségvetésének évi összes kiadása ,- E Ft-tal nő. /2/ Az /1/ bekezdésben foglalt kiadási főösszeg felhasználásának feladatonkénti részletezését az 1.sz. melléklet tartalmazza. 3..

7 - 7 - /1/ A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok ellátásának működési kiadása 2.062,- E Ft-tal emelkedik. /2/ A Polgármesteri Hivatal társadalombiztosítási járuléka 406,- E Ft-tal növekszik. /3/ Az /1/-/2/ bekezdésben foglalt kiadások főösszegének címenkénti részletezését a 3.sz. melléklet tartalmazza. 4.. /1/ A Közgyűlés a beruházások kiadási főösszegét ,- E Ft-tal megemeli, melynek részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. 5.. /1/ Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban június 30-tól kell alkalmazni. Békéscsaba, szeptember 19. Pap János sk. polgármester Dr.Simon Mihály sk. jegyző" A közgyűlés utasítja a jegyzőt, gondoskodjon a rendelet kihirdetéséről. Dr.Simon Mihály jegyző szeptember 27. Tárgy: Beszámoló az évi költségvetés I. félévi teljesítéséről - A közgyűlés a határozat 1./ pontját 24 igen, egyhangú szavazattal, 2./ pontját 19 igen szavazattal, 4 tartózkodással fogadta el, és az alábbi határozatot hozta: 355/1996.(IX.19.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az évi költségvetés első féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. Sisák Péter alpolgármester azonnal 2./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy keresse meg a jutalmazás forrását azon intézményvezetők számára, akik a költségvetés féléves teljesítése során pozitív pénzgazdálkodást folytattak. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy vizsgálja meg és tárja a Pénzügyi- Költségvetési Bizottság elé az elmaradás okát azon

8 - 8 - intézmények esetében, amelyek a költségvetés féléves teljesítése során időarányosan túlköltekeztek, illetve az intézményi saját bevétel területén jelentősen elmaradtak. Pap János polgármester október 31. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal költségvetésének módosítása - A közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 356/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Polgármesteri Hivatal költségvetésének módosítását, ami az alábbi kiadási előirányzatok növelésében nyilvánul meg: - Általános tartalék feltöltése E Ft - Városháza kisegítő épület együttesének felújítása, tatarozása E Ft - Műszakilag javíthatatlan, illetve balesetveszélyes gépjárművek cseréje E Ft - Halaszthatatlanná vált személyi számítógépek cseréje E Ft - Augusztus 20-i tűzijáték megrendezése E Ft - Nemzetközi kapcsolatok ápolásával, illetve az Európanap rendezésével összefüggő költségek E Ft - Közgyűlési reprezentációra, fogadások rendezésére, egyeztető tárgyalások költségeire E Ft Összesen: E Ft A kiadási előirányzatok növelésére a kamatbevételi többlet nyújt fedezetet, melynek összege ,- E Ft. Az előirányzat módosítást a költségvetési rendelet soron következő módosításán át kell vezetni. Sisák Péter alpolgármester értelem szerint Tárgy: Szennyvízcsatorna hálózat fejlesztési program jóváhagyása

9 A közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 357/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a szennyvízcsatorna hálózat fejlesztés és évi programját az alábbiak szerint hagyja jóvá: 1. Mindkét évben csak azon utcákban építhető meg a szennyvízcsatorna, ahol az társulati úton megvalósítható. Ez alól kivétel az Egressy utcai csatorna II. szakasza, melyet önkormányzati beruházásban kell megvalósítani. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Békéscsabai Csatornamű Társulat támogatásával kapcsolatban az alábbiak szerint határoz: a) A közgyűlés a Békéscsabai Csatornamű Társulat részére vissza nem térítendő támogatást nyújt a békéscsabai szennyvízcsatorna hálózat évi építéséhez a ,- Ft érdekeltségi hozzájárulás kiegészítéseként, melynek összege: évben: ,- Ft A támogatás évi fedezete a költségvetés fejlesztési címén rendelkezésre áll. A támogatást a szennyvízcsatorna építésekre kötött szerződés fizetési határideje előtt 15 nappal kell a társulat számlájára átutalni. b) A közgyűlés készfizető kezességet vállal a társulat által, tíz évi lejáratra felvételre kerülő E Ft egyössezgű hitel és annak kamatai visszafizetésére. c) Az önkormányzat kijelenti, hogy a már meglévő hitelállománya és e határozatban vállalt készfizető kezességből adódó kötelezettségeit is figyelembe véve nem esik az évi LXXII. tv tiltó hatálya alá. 3. A fedezetet az évi építéshez a 205/1996.(V.16.) közgy. határozatban szennyvízcsatorna hálózat építésre jóváhagyott 17,2 Millió Ft-ból kell biztosítani. A felszabaduló 12,6 Millió Ft-ot útalapok aszfaltozására kell fordítani. Az Egressy utcai II. csatornához, valamint a Botyánszki Pálné utca 14. számú önkormányzati tulajdonú ingatlan után fizetendő érdekeltségi

10 hozzájáruláshoz az évi költségvetésben kell fedezetet tervezni. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Békéscsaba, Botyánszki Pálné u. 14.sz. alatti ingatlan esetén, a Békéscsabai Csatornamű Társulat taggyűlésein történő önkormányzati képviselettel Erdei József főmunkatársat bízza meg. Végh László alpolgármester folyamatos Tárgy: Békéscsaba Belváros (Luther u. - Jókai u. - Petőfi u. - Bartók Béla út - Szabadság tér - Szent István tér - Kossuth tér által határolt terület) Részletes Rendezési Terv (RRT) felülvizsgálatának programja - A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 358/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Belváros (Luther u.-jókai u.- Petőfi u.-bartók Béla út-szabadság tér-szent István tér-kossuth tér által határolt terület) Részletes Rendezési Tervének programját az alábbi módosításokkal fogadja el: 1./ Az előterjesztés II. Városszerkezet 2./ pontja: "2./ A tervezési terület szerkezeti főtengelye az Andrássy út. Az út rendeltetése elsősorban gyalogos bevásárló utca. A kerékpáros forgalmat a Csaba utcai áthelyezés lehetőségének vizsgálata után lehet megvalósítani." Az előterjesztés V. Intézményterület és intézmények 2./ pontja: "2./ A területen meglévő nem kereskedelmi intézmények közül a művelődési-oktatási rendeltetésűek kialakultnak tekinthetők." 2./ A programot az alábbi kiegészítésekkel fogadja el a Közgyűlés: a) - a Belvárosi Iskola környezetében új pavilonsor nem kívánatos b) - megvizsgálandó a Cipőipari Szövetkezet és az MHSZ ipari vállalkozásainak kitelepítése c) - a Luther utcában a távolsági és helyközi autóbusz forgalmat ki kell zárni

11 d) - a Szabadság tér mai forgalmi rendjét meg kell tartani e) - garantálni kell, hogy a Belvárosi Iskola udvari lelátója alatt csak garázs céljára szolgáló építményeket építsenek. A Részletes Rendezési Tervet további egyeztetések, véleményezések után meghirdetés, majd rendelet alkotás céljából a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Pap János polgármester novemberi közgyűlés Tárgy: Napirend tárgyalását érintő kérdés - A közgyűlés 17 igen, 2 nem szavazattal, 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 359/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a "Tájékoztató a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások igénybevételéről szóló helyi rendelet végrehajtásáról" tárgyú előterjesztést a Bejelentések sorában elsőként tárgyalja. Tárgy: Napirend tárgyalását érintő kérdés - A közgyűlés 22 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 360/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bejelentések sorában második, harmadik napirendként a Franklin utcai önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos tájékoztatót és vizsgálati megállapításokat tárgyalja meg. Tárgy: Tájékoztató a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások igénybevételéről szóló helyi rendelet végrehajtásáról - A közgyűlés 22 igen, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 361/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a TAPPE Kft., a Békéscsabai Lakásszövetkezet, valamint a CSÜSZ Kft. alperesek ellen a szemétszállítási közszolgáltatás elvégzésére kötött szerződések módosítása

12 iránti perindítást. Dr.Simon Mihály jegyző azonnal Tárgy: Tájékoztató a Franklin utcai önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos vizsgálati megállapításokról - A közgyűlés 18 igen, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 362/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése bírósági pert indít a Franklin utcai önkormányzati bérlakások fűtési rendszerének tervezője és kivitelezője ellen kár megállapítása céljából. Dr.Simon Mihály jegyző azonnal Tárgy: Franklin utcai önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos tájékoztató - A közgyűlés 15 igen, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 363/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Franklin utcai önkormányzati bérlakások fűtési rendszerének javítása során a Vagyonkezelő Rt. - a korábbi közgyűlési határozat alapján - konvektoros, illetve gáz-boyleres fűtési, melegvízellátási rendszert építsen ki. Azon lakásokban, ahol a lakók ezt a rendszert nem fogadják el, és vállalják a konvektoros, illetve a központi fűtéses rendszer helyreállításának költsége közötti különbözetet, ott a központi fűtéses rendszert kell működővé tenni. Ennek megfelelően a Vagyonkezelő Rt. Igazgatóságát a Közgyűlés utasítja a kivitelezési szerződés módosítására. A helyreállítási költség különbözetének összege 3 év alatt amortizálódik. Amennyiben 3 éven belül nem a bérlő hibájából szűnik meg a bérlői jogviszony, akkor ennek az összegnek az időarányos része a bérlő számára visszajár. Végh László alpolgármester Szilvásy Ferenc, a Békéscsaba Vagyonkezelő Rt. Igazgatóság elnöke

13 azonnal Tárgy: VIZUS Alapítvány a látássérültekért - kérelem - A közgyűlés 21 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 364/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a VIZUS Alapítvány kérelmét, és a ,- Ft összegű támogatással egyetért. Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Rt Forrás: Általános tartalék alap Pap János polgármester azonnal Tárgy: Meglévő útalapok aszfaltozása - A közgyűlés a határozat 1./ pontját 18 igen, 5 nem szavazattal, 2 tartózkodással, 2./ pontját 18 igen, 3 nem szavazattal, 4 tartózkodással fogadta el, és az alábbi határozatot hozta: 365/1996.(IX.19.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 20 Millió Ft-ot a korábban megállapított sorrend szerint a meglévő útalapok leaszfaltozására fordít. A 20 Millió Ft-os költség forrása: az Állami Privatizációs Rt-től származó vagyoni bevétel terhére 10 Millió Ft, az útépítésre elkülönített 90 Millió Ftos összegből 10 Millió Ft. Ez utóbbi 10 Millió Ft esetleges visszapótlásáról a következő közgyűlésen történik döntés. Ezen összeg a folyamatban lévő pályázat nyertes fajlagos m2 árával azonos áron használható fel. 2./ Az útaszfaltozásban érintett utcák jegyzékét az előterjesztés 1.sz. melléklete tartalmazza sorszámig, mely kiegészül a 26-os sorszámmal: Halastó utca - megközelítőleg 500 m2-es területe -. Az összes felhasználás a 20 Millió Ft-ot nem haladhatja meg.

14 Végh László alpolgármester október 30. Tárgy: Hétvégi fogorvosi ügyelet - A közgyűlés 15 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 366/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a "Hétvégi fogorvosi ügyelet" tárgyú előterjesztést leveszi jelen ülésének napirendjéről. Tárgy: Vásárcsarnok és piac működése - Galisz Géza képviselő elfogadta az interpellációra adott választ, és továbbiakban is tájékoztatást kér a piac működése érdekében tett intézkedésekről. Tárgy: Szlovák Kultúra Háza kérelme - A közgyűlés 21 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 367/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Békéscsabai Szlovákok Szervezetének határidőmódosítási kérelmével, melynek alapján a Szlovák Kultúra Háza beruházására bocsátott 10 Millió Ft-ból 8 Millió Ft-ot visszautal a megadott határidőre, a további 2 Millió Ft-ot pedig december 31-ig fizeti be a város számlájára. Dr. Simon Mihály jegyző december 31. Tárgy: Intézményi személyi változásokhoz kapcsolódó előirányzat rendezések - A közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 368/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az intézmények személyi változásaihoz kapcsolódó pótlólagos előirányzat rendezéseket az előterjesztés mellékeletében szereplő táblázatok alapján jóváhagyja.

15 Az összesen ,- E Ft egyenlegű előirányzat rendezések pénzügyi fedezetéül az intézményi céltartalékot jelöli meg. Az előirányzat változást az 1996.évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor átvezetni szükséges. Sisák Péter alpolgármester szeptember 30. Tárgy: A Földkiadó Bizottság költségeinek megtérítése - A közgyűlés 18 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 369/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Földkiadó Bizottság hatósági munkát végző tagjainak tiszteletdíjára vonatkozóan a következő közgyűlésre kér újabb javaslatot, névszerint, a munka arányában. Dr. Simon Mihály jegyző október 17. Tárgy: Tájékoztató a közgyűléseken és a bizottsági üléseken való részvétel vizsgálatáról - A közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette. Tárgy: Jelentés a közgyűlési jegyzőkönyvek hitelesítési lehetőségével kapcsolatos vizsgálatról - A közgyűlés a jelentést tudomásul vette. Tárgy: Vezetői pótlékok módosítása - A közgyűlés 18 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 370/1996.(IX.19.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az előterjesztésben szereplő módon az oktatási-nevelési intézmények vezetői pótlékának módosítására, a differenciálás szempontjaira készült javaslatot.

16 / Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a módosított vezetői pótlékokat szeptember 1-jei hatállyal bevezeti. A költségek évi fedezetéül az intézményi költségvetést jelöli meg. Pap János polgármester elfogadás után azonnal Tárgy: Externátusi ellátás engedélyezése - A közgyűlés 19 igen szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 371/1996.(IX.19.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi az externátusi ellátás bevezetését a középfokú kollégiumokban. Az externátusi ellátás biztosításának feltétele, hogy költségei (étkezési és szállásköltség, egyéb költségek) a normatív támogatás összegét nem haladhatja meg. 2./ Az externátusi ellátás bevezetésével a középiskolai kollégiumok alapító okiratának 9. pontjában az alaptevékenység az alábbiakkal egészül ki: kollégiumi és szükség szerinti externátusi ellátás. 3./ Az externátusi ellátás megszervezésénél elsősorban az érettségizett, szakképző évfolyamok tanulói, illetve a 17 év feletti szakképző évfolyamok tanulói élvezzenek prioritást. határozat továbbításáért: Dr.Simon Mihály jegyző jóváhagyás után azonnal Tárgy: Utcanév változtatási javaslat - A közgyűlés 23 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 372/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Csaba utca elnevezését nem változtatja meg. Dr.Simon Mihály jegyző október 1. Tárgy: Utca elnevezése

17 A közgyűlés 20 igen, 3 nem szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 373/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés 2.sz. mellékletében az 1. számmal és a vastagabb szaggatott vonallal megjelölt utcát - amely a Hétvezér utcát köti össze a Vandháti úttal - Kerekes György utcának nevezi el. Dr.Simon Mihály jegyző Határiső: december 1. Tárgy: Pótelőirányzat lakossági gombavizsgálati tevékenység díjazására - A közgyűlés 24 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 374/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése Selmeczi László gombavizsgáló szakellenőr díjazására ,- Ft pótelőirányzatot biztosít az általános tartalék terhére. Végh László alpolgármester azonnal Tárgy: Tájékoztató a város Általános Rendezési Tervének elkészítésére - nyilvános, országos ajánlatkérés után - beérkezett tervezői ajánlatokról - A közgyűlés 24 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 375/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a város Általános Rendezési Tervének elkészítésére vonatkozó tájékoztatást tudomásul veszi. Felhatalmazza a polgármestert - mint a létrehozott ad hoc bizottság vezetőjét -, hogy a legmegfelelőbbnek ítélt tervező szervezet részére a tervezési megbízást kiadja. Az ad hoc bizottság tagjai:

18 Városépítészeti Iroda, Városüzemeltetési Iroda, Pénzügyi és Gazdasági Iroda, valamint a Vagyonkezelő Iroda képviselői, a Közigazgatási Iroda Építési Csoport vezetője. Az ad hoc bizottság elnöke Pap János polgármester. Pap János polgármester szeptember 30. Tárgy: Evangélikus Gimnázium kérelme - A közgyűlés 14 igen, 4 nem szavazattal, 8 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 376/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az Evangélikus Gimnázium épületének felújításához nyújtandó támogatásra az egyház más ingatlan igényével összefüggésben hozandó döntésekor tér vissza. Tárgy: Hat napos tanítási hét engedélyezése a Szent László Utcai Általános Iskolában - A közgyűlés 23 igen szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 377/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi a Szent László Utcai Általános Iskola - kéthetente - 6 napos tanítási héttel történő működtetését a Czuczor utcai ingatlan kiváltását célzó építkezés május 2-án lehetséges megkezdése céljából. Utasítja az igazgatót a szülői igény szerinti felügyelet biztosítására a tanév teljes időtartama idején. Sisák Péter alpolgármester azonnal Tárgy: Európa Nap

19 A közgyűlés 25 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 378/1996.(IX.19.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte az Európa Nap programtervezetét. A rendezvények lebonyolítását támogatja, annak eseményein részt vesz. 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli október 11- re a város ünnepi alkalomra szokásos fellobogózását - különös tekintettel a belvárosra. Felkéri a Városgazdálkodási Vállalatot, hogy térítésmentesen, szponzorálásként helyezzék ki a szokásos zászlók mellé az Európa Nap alkalmi zászlóit is. Pap János polgármester Városgazdálkodási Vállalat értesítésére - közgyűlés után zászlózásra október 10. Tárgy: Jankay hagyaték - A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 379/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Közművelődési és Sportbizottságot, hogy a Jankay Tibor Művészeti Közalapítvány létrehozása érdekében tegyen névszerinti, esetleg alternatív javaslatot a kuratórium összetételére. Szilvásy Ferenc, a Közművelődési és Sportbizottság elnöke októberi közgyűlés Tárgy: Sztraka Ernő ünnepség és emléktábla - A közgyűlés 19 igen, 2 nem szavazattal, 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 380/1996.(IX.19.) közgy.

20 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Sztraka Ernő városi mérnök halálának 90. évfordulójára tervezett emlékünnepséget. Az emléktábla elhelyezését a Városháza árkádsorán engedélyezi az alábbiak szerint: Az emléktábla mérete: 50 x 70 cm anyaga: ruskicai márvány költsége: ,- Ft Szövege: Sztraka Ernő városi mérnök Halálának 90. évfordulóján állította Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Városvédő és Városszépítő Egyesület A szöveg felett bevésve Sztraka Ernő portréja. Az emléktábla elkészítésével Prisztavok Tibor szobrászművészt megbízza. Költsége: Közművelődési céltartalékon biztosítva Sisák Péter alpolgármester október 28. Tárgy: Tájékoztató Békéscsaba Megyei Jogú város területén működő pártok elhelyezéséről - A közgyűlés 21 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 381/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza Dr. Simon Mihály jegyzőt, hogy - megismerve a városban működő politikai pártok elhelyezésének helyzetét, és a pártok igényeit - a következő közgyűlés elé terjesszen be javaslatot a megfelelő szintű elhelyezési megoldásra. Dr.Simon Mihály jegyző október 17. Tárgy: Alapítvány alapító okiratának módosítása

21 A közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 382/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az évi XCIII. törvény 40.. /6/ bekezdése alapján - tekintettel arra, hogy az alapítvány megfelel a Ptk. 74/G.. /1/-/2/ bekezdéseiben meghatározott rendelkezéseknek, és ezért közalapítványnak minősül - a mellékleteknek megfelelően módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a "Business School" Közalapítvány alapító okiratát. Pap János polgármester azonnal ALAPÍTÓ OKIRAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1959.évi IV. törvény (Ptk.) 74/G.. alapján határozatlan időre Business School Békéscsaba Közalapítvány létrehozását határozta el a következő feltételek szerint. 1./ A közalapítvány neve: Business School Békéscsaba Közalapítvány I. 2./ Alapító: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 336/1993. (VI.17.) és az ezt módosító 382/1996. (IX.19.) számú határozatával Békéscsaba, Szent István tér 7. 3./ A közalapítvány székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 4./ A közalapítvány jellege: A közalapítvány jogi személy, amely az okiratban rögzített cél megvalósításához saját vagyonnal rendelkezik. 5./ A közalapítvány célja: Az Európai Üzleti Szakiskola (Európean Professional Business School Békéscsaba) működési feltételeinek megteremtése. Gondoskodik az iskola magasszintű ellátásáról, az itt oktató tanárok bérezéséről. A gazdasági, kereskedelmi, pénzügyi és közigazgatási kultúra és gyakorlat elterjesztése érdekében hozzájárul a tehetséges fiatalok szakképzéséhez. Ösztöndíjat nyújt a rászoruló hallgatóknak. Segítséget nyújt az üzleti életben működő szakemberek továbbképzéséhez.

22 II. Az alapítvány vagyona 1./ A közalapítvány nyitott, induló vagyona Ft, azaz Hétszáznegyvennyolcezer forint, amely összeg a Kereskedelmi és Hitel Bank számú számlán van elhelyezve. 2./ A közalapítvány tőkéjét a csatlakozás és felhasználás függvényében minden év január 1-jén és július 1-jén az adományozók felsorolásának kiigazításával és a felhasználás nagyságának, illetve módjának meghatározásával a kuratórium ismételten megállapítja. 3./ Az iskola épülete a hozzátartozó földterülettel nem képezi a közalapítvány vagyonát. 4./ A közalapítvány vagyonából a mindenkori tőke összege, annak kamatai egyaránt felhasználhatók a közalapítvány céljaira. III. A közalapítványhoz való csatlakozás lehetősége és feltételei 1./ A közalapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai és külföldi természetes és jogi személy csatlakozhat, aki a közalapítvány céljaival egyetért, s azt anyagi vagy bármilyen más eszközzel támogatni kívánja. Nem tőkével való csatlakozás esetén a bevitt érték megállapításához a kuratórium szakértőket vehet igénybe. 2./ A közalapítványhoz történő csatlakozás a kuratórium elnökéhez intézett jelentkezéssel, valamint a felajánlott összegnek a közalapítvány II/1. pontban jelzett számlájára történő befizetéssel valósul meg. 3./ A közalapítványhoz csatlakozó kérésére a kuratórium igazolást ad ki a közalapítványhoz csatlakozás időpontjáról és összegéről. IV. A közalapítvány kezelője 1./ A közalapítvány élén kuratórium áll, amely egyben a közalapítvány kezelő szerve is. A közalapítvány kezelésével kapcsolatos minden kérdésben a kuratórium dönt. A kuratórium 3 főből áll. A kuratórium elnöke: Domokos László

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ~ 1 ~ ALAPÍTÓ OKIRAT A Fejér Megyei Önkormányzat alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladatai I. A Felügyelő Bizottság feladatai A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság

Részletesebben

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT módosítása Preambulumába az eddigiek helyébe az alábbi kerül beiktatásra: Az 1997. évi CXLIV. tv. alapján, egyszemélyes korlátolt felelősségű

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 2000. évi költségvetési rendelet módosítása A közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS. a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról

POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS. a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról Készítette: Lakatos Sándorné ügyvezető igazgató Dr. Hricsovinyi István társasági jogi képviselő

Részletesebben

4./ A Közgyűlés - a többi alapítóval együtt - a társaság ügyvezetőjének a társasági szerződésben meghatározott időtartamra Kékes Pétert jelöli ki.

4./ A Közgyűlés - a többi alapítóval együtt - a társaság ügyvezetőjének a társasági szerződésben meghatározott időtartamra Kékes Pétert jelöli ki. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/1996./II.1./ sz. h a t á r o z a t a a Pécsi Ipari Park közhasznú társaság létrehozásáról 1./ A Közgyűlés úgy döntött, hogy a Pécs-Baranyai Kereskedelmi

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve:... Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság

Részletesebben

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Győri Fejlesztési Pólus Szolgáltató Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT 2006. január... Készítette és ellenjegyezte: f1--9022 Gy ár. Xia J. u. 7/.i (36

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesterétől

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesterétől Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesterétől Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail:papj@bekescsaba.hu Ikt.sz.: I. 236/2004. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal

Részletesebben

73/2011. (IV. 28.) MÖK

73/2011. (IV. 28.) MÖK 73/2011. (IV. 28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a mellékelt Alapító Okirat szerint megalapítsa

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE március 29-én tartott soronkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE március 29-én tartott soronkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 29-én tartott soronkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 2000-2001. évi szennyvízcsatorna fejlesztési forrás módosítása - A

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft ügyvezetője Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. július

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. 1. A társaság cégneve, székhelye, elérhetősége

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. 1. A társaság cégneve, székhelye, elérhetősége TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS 4. melléklet a /2013. (XI.28.) határozathoz Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a következők szerint állapítjuk

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány 1 15. 1 számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 117/1995. (V. 4.) számú határozatával

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21.

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21. HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. május 21. Alapító Okirat 1./ A Társaság elnevezése Cégneve: HTE Nonprofit

Részletesebben

Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft. alapító okiratának módosítására

Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft. alapító okiratának módosítására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft. alapító okiratának

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016.08.11. Javaslat a Vasmű út 41. Irodaház Kft. projekt társaságként történő kijelölésére és a társaság részére történő

Részletesebben

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a Ózd, 2011. november 24. Előterjesztő: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője Előkészítő: P.H. Településfejlesztési

Részletesebben

VEGYÉSZ KASSZA ALAPVÍTVÁNY. (székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 45.) ALAPÍTÓ OKIRATA

VEGYÉSZ KASSZA ALAPVÍTVÁNY. (székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 45.) ALAPÍTÓ OKIRATA VEGYÉSZ KASSZA ALAPVÍTVÁNY (székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 45.) ALAPÍTÓ OKIRATA A Fővárosi Bíróság által a Pk.66.371 sz. ügyszámmal ellátott és 1991. augusztus 8. napján hozott 1. sorszámon hozott

Részletesebben

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 7-én megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 7-én megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs Rákóczi u. 2. Telefon: 76/558-131 Fax: 76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 47-5/2016. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

Vodova János (nem veszi igénybe)

Vodova János (nem veszi igénybe) Vodova János (nem veszi igénybe) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet kötöttek az alább megjelölt szerződő felek, az alulírott helyen, időpontban, a következők szerint: 1. Szerződő felek 1.1. Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A 2011. július 18-i módosítással egységes szerkezetbe foglalva. Az alapító okirat módosítását a Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Részletesebben

2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege

2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege Alulírott Alapító az 1959. évi IV. tv. 74/A. - 74/F. szabályai alapján közérdekű célból az alábbi alapítványt (a továbbiakban

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~l:~). számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a 2007. július 9. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) PREAMBULUM Alulírott Alapítók, attól a felismeréstől vezérelve, hogy a

Részletesebben

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 13. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 13. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 13. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: X-137/81.162/2014. sz. határozat: Tárgy: A DVTK Futball Akadémia létrehozásával kapcsolatban

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt. sz.: 23/2014. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. JAVASLAT a Nógrádi Geopark Nonprofit Kft. törzstőkéjének felemelésére

Salgótarján Megyei Jogú Város. JAVASLAT a Nógrádi Geopark Nonprofit Kft. törzstőkéjének felemelésére Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 14698/2010 JAVASLAT a Nógrádi Geopark Nonprofit Kft. törzstőkéjének felemelésére Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. június

Részletesebben

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat rendkívüli ülésének könyvéből: 1/2015. (I. 13.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú, Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 1/2013.(I.30.) Rendelet száma: 1/2013.(I.30.) Tárgya: A 139/2012.(XI.28.)

Részletesebben

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 310/2011. (06. 23.) számú határozata a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról 1. Pécs Megyei

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 21-én tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 21-én tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 21-én tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 28-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 28-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tiszavasvári Strandfürdő Kft. saját tőke pozíciójának rendezése Melléklet:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére Tárgy: LISZ Kft. alapító okiratának módosítása Sorszám: IV/9. Előkészítette: Véleményező bizottság: Dr. Kiss Beáta ügyvéd, mb. jogi képviselő LISZ Kft. Ügyrendi, lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉMOK Észak-magyarországi Oktatási és Közlekedésfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról, amelyet a jelen szerződés 5. pontjában megjelölt felek a gazdasági társaságokról

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú)

MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú) 6/2014. (I. 16.) határozat 1. sz. melléklete MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú) Melyet megkötöttek egyrészről: a BARCIKA ART Kft. (székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5., képviseletében: Kazincbarcika

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a módosító 26/2013.(VI.10.), 32/2013. (IX. 23.), 43/2013. (XII.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység 1. melléklet a.../2015. (III.26.) határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alapító Ózd Város Önkormányzata a sport és szabadidős szolgáltatások átlátható, színvonalas ellátása

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE augusztus 28-án tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE augusztus 28-án tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. augusztus 28-án tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Előterjesztés napirendre történő felvétele A közgyűlés 14

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat Alulírott alapító, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Társasági szerződés módosítása

Társasági szerződés módosítása Társasági szerződés módosítása A kiemelten közhasznú Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Gazdasági Társaság (1082 Budapest, Üllői út 82.), a taggyűlés.. sz. határozata értelmében, a gazdasági

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA A MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Fejezet: A TÁRSASÁG ADATAI 1.1 A társaság cégneve: (a továbbiakban: MNB) Magyar Nemzeti Bank Az MNB cégnevét a cégjegyzékbe a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001.

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényes, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 282-1/2002. (XII. 2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 282-1/2002. (XII. 2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 282-1/2002. (XII. 2.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Ipari Park Kft. alapító okiratának elfogadásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. augusztus 11-én tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Molnár

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 3901-3/2016. Javaslat a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítására, továbbá a víziközmű működtető vagyon bérleti szerződéseinek

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 461. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének

Részletesebben

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről K I V O N A T Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testülete 2008. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből. A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POL GÁR.MESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7. Ikt. sz.: I.337-7/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. december 16-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllői Távhőszolgáltató Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 9/2005. (v.18.), az 1/2009. (I.30.) és a 11/2011. (III.25.) sz. rendeletekkel módosítva!) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az

Részletesebben

A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan) A Tamási Város Önkormányzatának Képvisel -testülete /a továbbiakban: Alapító/ a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/12/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 1-jei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért Alapítvány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. E L Ő T E R J E S Z T É S Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 25 i ülésére Tárgy : a Szentes Városi Szolgáltató KFT

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 26-i ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 HALIMBA, Petőfi S. u. 16. (88) 237-003 fax (88) 237-003 Ügyszám:11/441/2016. Tárgy: Közös önkormányzati hivatal létrehozása tárgyában kötött megállapodás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A társaság elnvezése, székhelye

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A társaság elnvezése, székhelye ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezet) Az Egységes Szerkezetben átvezetésre kerültek a korlátolt felelősségű társaságnak az alapítástól az egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá történő átalakulásáig

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: 1. Az alapítvány neve: Simonyi Károly Szakközépiskola és

Részletesebben

Tárgy: Tóth József képviselő mandátumának vizsgálata és megbízólevél átadása. - Tóth József képviselő átvette a megbízólevelet.

Tárgy: Tóth József képviselő mandátumának vizsgálata és megbízólevél átadása. - Tóth József képviselő átvette a megbízólevelet. Tárgy: Tóth József képviselő mandátumának vizsgálata és megbízólevél átadása - Tóth József képviselő átvette a megbízólevelet. Tárgy: Békéscsaba Megyei Jogú Város élsportjának általános helyzete és további

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 30.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 30.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30.-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. társasági szerződésének módosítása Az előterjesztést

Részletesebben

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 2013 A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Bp., Pesti út 117.) jelen

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i)

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i) A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. Általános rész 1.1. A Közalapítvány alapítása: A Közalapítványt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése alapította a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F alapján, a 19/2001.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:. 1. 990-2/2014. Előadó: Belanka Zsolt Mell. : Munkaterv Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYIL V AN

Részletesebben

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18.

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18. Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 2014. december 18. 2 EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Alulírott alapító a Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben