BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE szeptember 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. szeptember 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE szeptember 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Interpelláció - tulajdonviszonyok bejegyzésével kapcsolatban (Beraczka János képviselő) - A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 347/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése kéri Békéscsaba Város Földhivatalát, hogy rendszeresen adjon tájékoztatást a kárpótlási és a résztulajdonosi földrészletek tulajdon-bejegyzésének helyzetéről. A lakossági jelzések alapján észlelt tulajdon-bejegyzési elmaradások feldolgozását kéri a közgyűlés, melyhez a lehetőségekhez mérten az Önkormányzat segítségét felajánlja. Dr.Simon Mihály jegyző tájékoztatásra azonnal és március 31. Tárgy: Közgyűlési határozatok végrehajtásáról tájékoztató - A közgyűlés 25 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 348/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlési határozatok végrehajtásáról adott tájékoztatót elfogadja, végrehajtottnak tekinti az alábbi határozatokat: 532/1995.(XI.9.) 016/1996.(I.25.) 079/1996.(II.15.) 063/1996.(II.15.) 177/1996.(IV.18.) 195/1996.(V.16.) 267/1996.(VI.13.) 088/1996.(III.28.) 089/1996.(III.28.) 152/1996.(IV.18.) 299/1996.(VI.13.) 342/1996.(VII.4.) 003/1996.(I.25.) 004/1996.(I.25.)

2 /1996.(I.25.) 006/1996.(I.25.) 007/1996.(I.25.) 008/1996.(I.25.) 009/1996.(I.25.) 010/1996.(I.25.) 011/1996.(I.25.) 041/1996.(II.15.) 042/1996.(II.15.) 043/1996.(II.15.) 044/1996.(II.15.) 045/1996.(II.15.) 046/1996.(II.15.) 047/1996.(II.15.) 083/1996.(III.28.) 084/1996.(III.28.) 095/1996.(III.28.) 086/1996.(III.28.) 087/1996.(III.28.) 139/1996.(IV.18.) 140/1996.(IV.18.) 143/1996.(IV.18.) 141/1996.(IV.18.) 142/1996.(IV.18.) 144/1996.(IV.18.) 145/1996.(IV.18.) 146/1996.(IV.18.) 147/1996.(IV.18.) 148/1996.(IV.18.) 149/1996.(IV.18.) 150/1996.(IV.18.) 151/1996.(IV.18.) 228/1996.(V.16.) 229/1996.(V.16.) 230/1996.(V.16.) 231/1996.(V.16.) 232/1996.(V.16.) 233/1996.(V.16.) 234/1996.(V.16.) 235/1996.(V.16.) 236/1996.(V.16.) 296/1996.(VI.13.) 297/1996.(VI.13.) 298/1996.(VI.13.) 339/1996.(VII.4.) 340/1996.(VII.4.) 341/1996.(VII.4.) 343/1996.(VII.4.) 344/1996.(VII.4.) 345/1996.(VII.4.) 446/1994.(IX.1.) 123/1995.(IV.13.) 126/1996.(III.28.) 156/1996.(IV.18.) 212/1996.(V.16.) 213/1996.(V.16.) 240/1996.(V.28.) 470/1995.(X.12.)

3 /1995.(XI.9.) 612/1995.(XII.21.) 013/1996.(I.25.) 020/1996.(I.25.) 022/1996.(I.25.) 031/1996.(I.25.) 032/1996.(I.25.) 137/1996.(IV.18.) 153/1996.(IV.18.) 210/1996.(V.16.) 237/1996.(V.28.) 238/1996.(V.28.) 317/1996.(VII.4.) 320/1996.(VII.4.) 033/1996.(I.25.) 075/1996.(II.15.) 096/1996.(III.28.) 158/1996.(IV.18.) 168/1996.(IV.18.) 169/1996.(IV.18.) 600/1995.(XII.21.) 014/1996.(I.25.) 071/1996.(II.15.) 093/1996.(III.28.) 090/1996.(III.28.) 115/1996.(III.28.) 163/1996.(IV.18.) Dr.Simon Mihály jegyző szeptember 30. Tárgy: Gondozóintézet elhelyezése - A közgyűlés a határozat 1./ pontját 19 igen, 2 nem szavazattal, 5 tartózkodással, 2./ pontját 23 igen szavazattal, 3 tartózkodással, 3./ pontját 20 igen, 1 nem szavazattal, 5 tartózkodással fogadta el, és az alábbi határozatot hozta: 349/1996.(IX.19.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Békéscsaba városi gondozóintézetek kórházi épületek hasznosításával történő elhelyezésének lehetőségét és egyetért a Tüdő-Bőr- és Nemibeteg Gondozó Intézetnek a Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézetben a volt igazgatási-gazdasági épületekben történő elhelyezésével, valamint a Pszichiátriai Gondozó jelenlegi helyen való hagyásával. 2./ A Közgyűlés hozzájárul az átköltözéssel szükségessé váló gép- műszer beszerzésekhez.

4 - 4 - A forrásról az évi költségvetés elfogadásának időszakában történik döntés. 3./ Az átköltözéssel járó felújítási munkát a közbeszerzési eljárás szerint bonyolítja az Önkormányzat hivatali kontroll mellett. Pap János polgármester értelem szerint Tárgy: Tájékoztató a telefonhálózat fejlesztéséről - A Közgyűlés meghallgatta Zöld Gyula elnök-vezérigazgató tájékoztatóját a telefonhálózat fejlesztéséről. Tárgy: Ápolási osztályról beszámoló - A közgyűlés 19 igen szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 350/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az ápolási osztályról szóló beszámolót elfogadja. Tárgy: Kórház tetőtéri lakások kialakítása - A közgyűlés a tetőtéri lakások építéséről 21 igen szavazattal, 1 tartózkodással, az építési forrásáról 19 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással, a határozat 2./ pontjáról 13 igen, 2 nem szavazattal, 6 tartózkodással döntött, és az alábbi határozatot hozta: 351/1996.(IX.19.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a kórház tetőtéri lakások kialakításának lehetőségét és egyetért a 15 db tetőtéri szerkezetkész lakás befejezésével.

5 - 5 - Forrás: Elkülönített lakásalap 2./ A Közgyűlés kötelezi a dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet Igazgatóját, hogy az Andrássy út szám alatti Szobabérlők házából 10 lakás használatát engedje át az oktatási, közművelődési ágazatnak. Pap János polgármester értelem szerint Tárgy: Napirend tárgyalását érintő kérdés - A közgyűlés 18 igen, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 352/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a "Nyugati rendszerű nyugdíjas szálloda békéscsabai megvalósítása" tárgyú napirendet zárt ülés keretében tárgyalja. Tárgy: A kórház energiaellátásának gazdaságosabb lehetőségei - A közgyűlés 22 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 353/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert és a kórház vezetését arra, hogy az intézmény elektromos- és hőenergia ellátó rendszerének korszerűsítése, illetve alternatív energiahordozók hasznosítása céljából folytasson tárgyalásokat szakirányú szolgáltatókkal, tőkebefektetőkkel. A tárgyalásokat annak figyelembevételével kell lefolytatni, hogy egyik megoldás sem eredményezheti az intézmény egyoldalú energia függését, a jelenlegi elektromos és fűtési rendszert működőképes állapotban meg kell őrizni, minden megoldás esetén. Pap János polgármester december 31. Tárgy: Egészségügyi Alapellátási Intézmény átmeneti vezetése - A közgyűlés a határozat 1./ pontját 18 igen szavazattal, 3 tartózkodással, 2./ pontját 19 igen szavazattal, 3 tartózkodással fogadta el, és az alábbi határozatot hozta: 354/1996.(IX.19.) közgy.

6 - 6-1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fazekasné Potyi Ilona gazdasági vezető részére kiadott, Egészségügyi Alapellátási Intézmény vezetésére szóló helyettesítési megbízást szeptember 20-i hatállyal megszünteti. 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egészségügyi Alapellátási Intézmény közalkalmazottjának, Tóthné Hricsovinyi Ibolya védőnőnek - eredeti munkaköre ellátása helyett, vele egyetértésben szeptember 20. napjától helyettesítési megbízást ad az intézmény vezetésére. A helyettesítési megbízás az intézmény igazgatói pályázata alapján kiadott magasabb vezetői megbízás időpontjáig szól. Helyettesítési díja: havi illetménye ,- Ft. Pap János polgármester azonnal Tárgy: Az évi városi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása - A közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg alábbi rendeletét: "Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/1996.(IX.27.) sz. önkormányzati rendelete az évi költségvetés módosításáról A 6/1996.(III.28.) önkormányzati rendelet a következők szerint módosul: 1.. /1/ Az önkormányzat költségvetésének évi összes bevétele ,- E Ft-tal nő. /2/ Az /1/ bekezdésben foglalt bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1.sz. melléklet tartalmazza. 2.. /1/ Az önkormányzat költségvetésének évi összes kiadása ,- E Ft-tal nő. /2/ Az /1/ bekezdésben foglalt kiadási főösszeg felhasználásának feladatonkénti részletezését az 1.sz. melléklet tartalmazza. 3..

7 - 7 - /1/ A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok ellátásának működési kiadása 2.062,- E Ft-tal emelkedik. /2/ A Polgármesteri Hivatal társadalombiztosítási járuléka 406,- E Ft-tal növekszik. /3/ Az /1/-/2/ bekezdésben foglalt kiadások főösszegének címenkénti részletezését a 3.sz. melléklet tartalmazza. 4.. /1/ A Közgyűlés a beruházások kiadási főösszegét ,- E Ft-tal megemeli, melynek részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. 5.. /1/ Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban június 30-tól kell alkalmazni. Békéscsaba, szeptember 19. Pap János sk. polgármester Dr.Simon Mihály sk. jegyző" A közgyűlés utasítja a jegyzőt, gondoskodjon a rendelet kihirdetéséről. Dr.Simon Mihály jegyző szeptember 27. Tárgy: Beszámoló az évi költségvetés I. félévi teljesítéséről - A közgyűlés a határozat 1./ pontját 24 igen, egyhangú szavazattal, 2./ pontját 19 igen szavazattal, 4 tartózkodással fogadta el, és az alábbi határozatot hozta: 355/1996.(IX.19.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az évi költségvetés első féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. Sisák Péter alpolgármester azonnal 2./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy keresse meg a jutalmazás forrását azon intézményvezetők számára, akik a költségvetés féléves teljesítése során pozitív pénzgazdálkodást folytattak. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy vizsgálja meg és tárja a Pénzügyi- Költségvetési Bizottság elé az elmaradás okát azon

8 - 8 - intézmények esetében, amelyek a költségvetés féléves teljesítése során időarányosan túlköltekeztek, illetve az intézményi saját bevétel területén jelentősen elmaradtak. Pap János polgármester október 31. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal költségvetésének módosítása - A közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 356/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Polgármesteri Hivatal költségvetésének módosítását, ami az alábbi kiadási előirányzatok növelésében nyilvánul meg: - Általános tartalék feltöltése E Ft - Városháza kisegítő épület együttesének felújítása, tatarozása E Ft - Műszakilag javíthatatlan, illetve balesetveszélyes gépjárművek cseréje E Ft - Halaszthatatlanná vált személyi számítógépek cseréje E Ft - Augusztus 20-i tűzijáték megrendezése E Ft - Nemzetközi kapcsolatok ápolásával, illetve az Európanap rendezésével összefüggő költségek E Ft - Közgyűlési reprezentációra, fogadások rendezésére, egyeztető tárgyalások költségeire E Ft Összesen: E Ft A kiadási előirányzatok növelésére a kamatbevételi többlet nyújt fedezetet, melynek összege ,- E Ft. Az előirányzat módosítást a költségvetési rendelet soron következő módosításán át kell vezetni. Sisák Péter alpolgármester értelem szerint Tárgy: Szennyvízcsatorna hálózat fejlesztési program jóváhagyása

9 A közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 357/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a szennyvízcsatorna hálózat fejlesztés és évi programját az alábbiak szerint hagyja jóvá: 1. Mindkét évben csak azon utcákban építhető meg a szennyvízcsatorna, ahol az társulati úton megvalósítható. Ez alól kivétel az Egressy utcai csatorna II. szakasza, melyet önkormányzati beruházásban kell megvalósítani. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Békéscsabai Csatornamű Társulat támogatásával kapcsolatban az alábbiak szerint határoz: a) A közgyűlés a Békéscsabai Csatornamű Társulat részére vissza nem térítendő támogatást nyújt a békéscsabai szennyvízcsatorna hálózat évi építéséhez a ,- Ft érdekeltségi hozzájárulás kiegészítéseként, melynek összege: évben: ,- Ft A támogatás évi fedezete a költségvetés fejlesztési címén rendelkezésre áll. A támogatást a szennyvízcsatorna építésekre kötött szerződés fizetési határideje előtt 15 nappal kell a társulat számlájára átutalni. b) A közgyűlés készfizető kezességet vállal a társulat által, tíz évi lejáratra felvételre kerülő E Ft egyössezgű hitel és annak kamatai visszafizetésére. c) Az önkormányzat kijelenti, hogy a már meglévő hitelállománya és e határozatban vállalt készfizető kezességből adódó kötelezettségeit is figyelembe véve nem esik az évi LXXII. tv tiltó hatálya alá. 3. A fedezetet az évi építéshez a 205/1996.(V.16.) közgy. határozatban szennyvízcsatorna hálózat építésre jóváhagyott 17,2 Millió Ft-ból kell biztosítani. A felszabaduló 12,6 Millió Ft-ot útalapok aszfaltozására kell fordítani. Az Egressy utcai II. csatornához, valamint a Botyánszki Pálné utca 14. számú önkormányzati tulajdonú ingatlan után fizetendő érdekeltségi

10 hozzájáruláshoz az évi költségvetésben kell fedezetet tervezni. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Békéscsaba, Botyánszki Pálné u. 14.sz. alatti ingatlan esetén, a Békéscsabai Csatornamű Társulat taggyűlésein történő önkormányzati képviselettel Erdei József főmunkatársat bízza meg. Végh László alpolgármester folyamatos Tárgy: Békéscsaba Belváros (Luther u. - Jókai u. - Petőfi u. - Bartók Béla út - Szabadság tér - Szent István tér - Kossuth tér által határolt terület) Részletes Rendezési Terv (RRT) felülvizsgálatának programja - A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 358/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Belváros (Luther u.-jókai u.- Petőfi u.-bartók Béla út-szabadság tér-szent István tér-kossuth tér által határolt terület) Részletes Rendezési Tervének programját az alábbi módosításokkal fogadja el: 1./ Az előterjesztés II. Városszerkezet 2./ pontja: "2./ A tervezési terület szerkezeti főtengelye az Andrássy út. Az út rendeltetése elsősorban gyalogos bevásárló utca. A kerékpáros forgalmat a Csaba utcai áthelyezés lehetőségének vizsgálata után lehet megvalósítani." Az előterjesztés V. Intézményterület és intézmények 2./ pontja: "2./ A területen meglévő nem kereskedelmi intézmények közül a művelődési-oktatási rendeltetésűek kialakultnak tekinthetők." 2./ A programot az alábbi kiegészítésekkel fogadja el a Közgyűlés: a) - a Belvárosi Iskola környezetében új pavilonsor nem kívánatos b) - megvizsgálandó a Cipőipari Szövetkezet és az MHSZ ipari vállalkozásainak kitelepítése c) - a Luther utcában a távolsági és helyközi autóbusz forgalmat ki kell zárni

11 d) - a Szabadság tér mai forgalmi rendjét meg kell tartani e) - garantálni kell, hogy a Belvárosi Iskola udvari lelátója alatt csak garázs céljára szolgáló építményeket építsenek. A Részletes Rendezési Tervet további egyeztetések, véleményezések után meghirdetés, majd rendelet alkotás céljából a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Pap János polgármester novemberi közgyűlés Tárgy: Napirend tárgyalását érintő kérdés - A közgyűlés 17 igen, 2 nem szavazattal, 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 359/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a "Tájékoztató a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások igénybevételéről szóló helyi rendelet végrehajtásáról" tárgyú előterjesztést a Bejelentések sorában elsőként tárgyalja. Tárgy: Napirend tárgyalását érintő kérdés - A közgyűlés 22 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 360/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bejelentések sorában második, harmadik napirendként a Franklin utcai önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos tájékoztatót és vizsgálati megállapításokat tárgyalja meg. Tárgy: Tájékoztató a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások igénybevételéről szóló helyi rendelet végrehajtásáról - A közgyűlés 22 igen, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 361/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a TAPPE Kft., a Békéscsabai Lakásszövetkezet, valamint a CSÜSZ Kft. alperesek ellen a szemétszállítási közszolgáltatás elvégzésére kötött szerződések módosítása

12 iránti perindítást. Dr.Simon Mihály jegyző azonnal Tárgy: Tájékoztató a Franklin utcai önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos vizsgálati megállapításokról - A közgyűlés 18 igen, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 362/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése bírósági pert indít a Franklin utcai önkormányzati bérlakások fűtési rendszerének tervezője és kivitelezője ellen kár megállapítása céljából. Dr.Simon Mihály jegyző azonnal Tárgy: Franklin utcai önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos tájékoztató - A közgyűlés 15 igen, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 363/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Franklin utcai önkormányzati bérlakások fűtési rendszerének javítása során a Vagyonkezelő Rt. - a korábbi közgyűlési határozat alapján - konvektoros, illetve gáz-boyleres fűtési, melegvízellátási rendszert építsen ki. Azon lakásokban, ahol a lakók ezt a rendszert nem fogadják el, és vállalják a konvektoros, illetve a központi fűtéses rendszer helyreállításának költsége közötti különbözetet, ott a központi fűtéses rendszert kell működővé tenni. Ennek megfelelően a Vagyonkezelő Rt. Igazgatóságát a Közgyűlés utasítja a kivitelezési szerződés módosítására. A helyreállítási költség különbözetének összege 3 év alatt amortizálódik. Amennyiben 3 éven belül nem a bérlő hibájából szűnik meg a bérlői jogviszony, akkor ennek az összegnek az időarányos része a bérlő számára visszajár. Végh László alpolgármester Szilvásy Ferenc, a Békéscsaba Vagyonkezelő Rt. Igazgatóság elnöke

13 azonnal Tárgy: VIZUS Alapítvány a látássérültekért - kérelem - A közgyűlés 21 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 364/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a VIZUS Alapítvány kérelmét, és a ,- Ft összegű támogatással egyetért. Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Rt Forrás: Általános tartalék alap Pap János polgármester azonnal Tárgy: Meglévő útalapok aszfaltozása - A közgyűlés a határozat 1./ pontját 18 igen, 5 nem szavazattal, 2 tartózkodással, 2./ pontját 18 igen, 3 nem szavazattal, 4 tartózkodással fogadta el, és az alábbi határozatot hozta: 365/1996.(IX.19.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 20 Millió Ft-ot a korábban megállapított sorrend szerint a meglévő útalapok leaszfaltozására fordít. A 20 Millió Ft-os költség forrása: az Állami Privatizációs Rt-től származó vagyoni bevétel terhére 10 Millió Ft, az útépítésre elkülönített 90 Millió Ftos összegből 10 Millió Ft. Ez utóbbi 10 Millió Ft esetleges visszapótlásáról a következő közgyűlésen történik döntés. Ezen összeg a folyamatban lévő pályázat nyertes fajlagos m2 árával azonos áron használható fel. 2./ Az útaszfaltozásban érintett utcák jegyzékét az előterjesztés 1.sz. melléklete tartalmazza sorszámig, mely kiegészül a 26-os sorszámmal: Halastó utca - megközelítőleg 500 m2-es területe -. Az összes felhasználás a 20 Millió Ft-ot nem haladhatja meg.

14 Végh László alpolgármester október 30. Tárgy: Hétvégi fogorvosi ügyelet - A közgyűlés 15 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 366/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a "Hétvégi fogorvosi ügyelet" tárgyú előterjesztést leveszi jelen ülésének napirendjéről. Tárgy: Vásárcsarnok és piac működése - Galisz Géza képviselő elfogadta az interpellációra adott választ, és továbbiakban is tájékoztatást kér a piac működése érdekében tett intézkedésekről. Tárgy: Szlovák Kultúra Háza kérelme - A közgyűlés 21 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 367/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Békéscsabai Szlovákok Szervezetének határidőmódosítási kérelmével, melynek alapján a Szlovák Kultúra Háza beruházására bocsátott 10 Millió Ft-ból 8 Millió Ft-ot visszautal a megadott határidőre, a további 2 Millió Ft-ot pedig december 31-ig fizeti be a város számlájára. Dr. Simon Mihály jegyző december 31. Tárgy: Intézményi személyi változásokhoz kapcsolódó előirányzat rendezések - A közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 368/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az intézmények személyi változásaihoz kapcsolódó pótlólagos előirányzat rendezéseket az előterjesztés mellékeletében szereplő táblázatok alapján jóváhagyja.

15 Az összesen ,- E Ft egyenlegű előirányzat rendezések pénzügyi fedezetéül az intézményi céltartalékot jelöli meg. Az előirányzat változást az 1996.évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor átvezetni szükséges. Sisák Péter alpolgármester szeptember 30. Tárgy: A Földkiadó Bizottság költségeinek megtérítése - A közgyűlés 18 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 369/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Földkiadó Bizottság hatósági munkát végző tagjainak tiszteletdíjára vonatkozóan a következő közgyűlésre kér újabb javaslatot, névszerint, a munka arányában. Dr. Simon Mihály jegyző október 17. Tárgy: Tájékoztató a közgyűléseken és a bizottsági üléseken való részvétel vizsgálatáról - A közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette. Tárgy: Jelentés a közgyűlési jegyzőkönyvek hitelesítési lehetőségével kapcsolatos vizsgálatról - A közgyűlés a jelentést tudomásul vette. Tárgy: Vezetői pótlékok módosítása - A közgyűlés 18 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 370/1996.(IX.19.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az előterjesztésben szereplő módon az oktatási-nevelési intézmények vezetői pótlékának módosítására, a differenciálás szempontjaira készült javaslatot.

16 / Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a módosított vezetői pótlékokat szeptember 1-jei hatállyal bevezeti. A költségek évi fedezetéül az intézményi költségvetést jelöli meg. Pap János polgármester elfogadás után azonnal Tárgy: Externátusi ellátás engedélyezése - A közgyűlés 19 igen szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 371/1996.(IX.19.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi az externátusi ellátás bevezetését a középfokú kollégiumokban. Az externátusi ellátás biztosításának feltétele, hogy költségei (étkezési és szállásköltség, egyéb költségek) a normatív támogatás összegét nem haladhatja meg. 2./ Az externátusi ellátás bevezetésével a középiskolai kollégiumok alapító okiratának 9. pontjában az alaptevékenység az alábbiakkal egészül ki: kollégiumi és szükség szerinti externátusi ellátás. 3./ Az externátusi ellátás megszervezésénél elsősorban az érettségizett, szakképző évfolyamok tanulói, illetve a 17 év feletti szakképző évfolyamok tanulói élvezzenek prioritást. határozat továbbításáért: Dr.Simon Mihály jegyző jóváhagyás után azonnal Tárgy: Utcanév változtatási javaslat - A közgyűlés 23 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 372/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Csaba utca elnevezését nem változtatja meg. Dr.Simon Mihály jegyző október 1. Tárgy: Utca elnevezése

17 A közgyűlés 20 igen, 3 nem szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 373/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés 2.sz. mellékletében az 1. számmal és a vastagabb szaggatott vonallal megjelölt utcát - amely a Hétvezér utcát köti össze a Vandháti úttal - Kerekes György utcának nevezi el. Dr.Simon Mihály jegyző Határiső: december 1. Tárgy: Pótelőirányzat lakossági gombavizsgálati tevékenység díjazására - A közgyűlés 24 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 374/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése Selmeczi László gombavizsgáló szakellenőr díjazására ,- Ft pótelőirányzatot biztosít az általános tartalék terhére. Végh László alpolgármester azonnal Tárgy: Tájékoztató a város Általános Rendezési Tervének elkészítésére - nyilvános, országos ajánlatkérés után - beérkezett tervezői ajánlatokról - A közgyűlés 24 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 375/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a város Általános Rendezési Tervének elkészítésére vonatkozó tájékoztatást tudomásul veszi. Felhatalmazza a polgármestert - mint a létrehozott ad hoc bizottság vezetőjét -, hogy a legmegfelelőbbnek ítélt tervező szervezet részére a tervezési megbízást kiadja. Az ad hoc bizottság tagjai:

18 Városépítészeti Iroda, Városüzemeltetési Iroda, Pénzügyi és Gazdasági Iroda, valamint a Vagyonkezelő Iroda képviselői, a Közigazgatási Iroda Építési Csoport vezetője. Az ad hoc bizottság elnöke Pap János polgármester. Pap János polgármester szeptember 30. Tárgy: Evangélikus Gimnázium kérelme - A közgyűlés 14 igen, 4 nem szavazattal, 8 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 376/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az Evangélikus Gimnázium épületének felújításához nyújtandó támogatásra az egyház más ingatlan igényével összefüggésben hozandó döntésekor tér vissza. Tárgy: Hat napos tanítási hét engedélyezése a Szent László Utcai Általános Iskolában - A közgyűlés 23 igen szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 377/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi a Szent László Utcai Általános Iskola - kéthetente - 6 napos tanítási héttel történő működtetését a Czuczor utcai ingatlan kiváltását célzó építkezés május 2-án lehetséges megkezdése céljából. Utasítja az igazgatót a szülői igény szerinti felügyelet biztosítására a tanév teljes időtartama idején. Sisák Péter alpolgármester azonnal Tárgy: Európa Nap

19 A közgyűlés 25 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 378/1996.(IX.19.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte az Európa Nap programtervezetét. A rendezvények lebonyolítását támogatja, annak eseményein részt vesz. 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli október 11- re a város ünnepi alkalomra szokásos fellobogózását - különös tekintettel a belvárosra. Felkéri a Városgazdálkodási Vállalatot, hogy térítésmentesen, szponzorálásként helyezzék ki a szokásos zászlók mellé az Európa Nap alkalmi zászlóit is. Pap János polgármester Városgazdálkodási Vállalat értesítésére - közgyűlés után zászlózásra október 10. Tárgy: Jankay hagyaték - A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 379/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Közművelődési és Sportbizottságot, hogy a Jankay Tibor Művészeti Közalapítvány létrehozása érdekében tegyen névszerinti, esetleg alternatív javaslatot a kuratórium összetételére. Szilvásy Ferenc, a Közművelődési és Sportbizottság elnöke októberi közgyűlés Tárgy: Sztraka Ernő ünnepség és emléktábla - A közgyűlés 19 igen, 2 nem szavazattal, 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 380/1996.(IX.19.) közgy.

20 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Sztraka Ernő városi mérnök halálának 90. évfordulójára tervezett emlékünnepséget. Az emléktábla elhelyezését a Városháza árkádsorán engedélyezi az alábbiak szerint: Az emléktábla mérete: 50 x 70 cm anyaga: ruskicai márvány költsége: ,- Ft Szövege: Sztraka Ernő városi mérnök Halálának 90. évfordulóján állította Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Városvédő és Városszépítő Egyesület A szöveg felett bevésve Sztraka Ernő portréja. Az emléktábla elkészítésével Prisztavok Tibor szobrászművészt megbízza. Költsége: Közművelődési céltartalékon biztosítva Sisák Péter alpolgármester október 28. Tárgy: Tájékoztató Békéscsaba Megyei Jogú város területén működő pártok elhelyezéséről - A közgyűlés 21 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 381/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza Dr. Simon Mihály jegyzőt, hogy - megismerve a városban működő politikai pártok elhelyezésének helyzetét, és a pártok igényeit - a következő közgyűlés elé terjesszen be javaslatot a megfelelő szintű elhelyezési megoldásra. Dr.Simon Mihály jegyző október 17. Tárgy: Alapítvány alapító okiratának módosítása

21 A közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 382/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az évi XCIII. törvény 40.. /6/ bekezdése alapján - tekintettel arra, hogy az alapítvány megfelel a Ptk. 74/G.. /1/-/2/ bekezdéseiben meghatározott rendelkezéseknek, és ezért közalapítványnak minősül - a mellékleteknek megfelelően módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a "Business School" Közalapítvány alapító okiratát. Pap János polgármester azonnal ALAPÍTÓ OKIRAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1959.évi IV. törvény (Ptk.) 74/G.. alapján határozatlan időre Business School Békéscsaba Közalapítvány létrehozását határozta el a következő feltételek szerint. 1./ A közalapítvány neve: Business School Békéscsaba Közalapítvány I. 2./ Alapító: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 336/1993. (VI.17.) és az ezt módosító 382/1996. (IX.19.) számú határozatával Békéscsaba, Szent István tér 7. 3./ A közalapítvány székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 4./ A közalapítvány jellege: A közalapítvány jogi személy, amely az okiratban rögzített cél megvalósításához saját vagyonnal rendelkezik. 5./ A közalapítvány célja: Az Európai Üzleti Szakiskola (Európean Professional Business School Békéscsaba) működési feltételeinek megteremtése. Gondoskodik az iskola magasszintű ellátásáról, az itt oktató tanárok bérezéséről. A gazdasági, kereskedelmi, pénzügyi és közigazgatási kultúra és gyakorlat elterjesztése érdekében hozzájárul a tehetséges fiatalok szakképzéséhez. Ösztöndíjat nyújt a rászoruló hallgatóknak. Segítséget nyújt az üzleti életben működő szakemberek továbbképzéséhez.

22 II. Az alapítvány vagyona 1./ A közalapítvány nyitott, induló vagyona Ft, azaz Hétszáznegyvennyolcezer forint, amely összeg a Kereskedelmi és Hitel Bank számú számlán van elhelyezve. 2./ A közalapítvány tőkéjét a csatlakozás és felhasználás függvényében minden év január 1-jén és július 1-jén az adományozók felsorolásának kiigazításával és a felhasználás nagyságának, illetve módjának meghatározásával a kuratórium ismételten megállapítja. 3./ Az iskola épülete a hozzátartozó földterülettel nem képezi a közalapítvány vagyonát. 4./ A közalapítvány vagyonából a mindenkori tőke összege, annak kamatai egyaránt felhasználhatók a közalapítvány céljaira. III. A közalapítványhoz való csatlakozás lehetősége és feltételei 1./ A közalapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai és külföldi természetes és jogi személy csatlakozhat, aki a közalapítvány céljaival egyetért, s azt anyagi vagy bármilyen más eszközzel támogatni kívánja. Nem tőkével való csatlakozás esetén a bevitt érték megállapításához a kuratórium szakértőket vehet igénybe. 2./ A közalapítványhoz történő csatlakozás a kuratórium elnökéhez intézett jelentkezéssel, valamint a felajánlott összegnek a közalapítvány II/1. pontban jelzett számlájára történő befizetéssel valósul meg. 3./ A közalapítványhoz csatlakozó kérésére a kuratórium igazolást ad ki a közalapítványhoz csatlakozás időpontjáról és összegéről. IV. A közalapítvány kezelője 1./ A közalapítvány élén kuratórium áll, amely egyben a közalapítvány kezelő szerve is. A közalapítvány kezelésével kapcsolatos minden kérdésben a kuratórium dönt. A kuratórium 3 főből áll. A kuratórium elnöke: Domokos László

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT módosítása Preambulumába az eddigiek helyébe az alábbi kerül beiktatásra: Az 1997. évi CXLIV. tv. alapján, egyszemélyes korlátolt felelősségű

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladatai I. A Felügyelő Bizottság feladatai A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 2000. évi költségvetési rendelet módosítása A közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Győri Fejlesztési Pólus Szolgáltató Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT 2006. január... Készítette és ellenjegyezte: f1--9022 Gy ár. Xia J. u. 7/.i (36

Részletesebben

4./ A Közgyűlés - a többi alapítóval együtt - a társaság ügyvezetőjének a társasági szerződésben meghatározott időtartamra Kékes Pétert jelöli ki.

4./ A Közgyűlés - a többi alapítóval együtt - a társaság ügyvezetőjének a társasági szerződésben meghatározott időtartamra Kékes Pétert jelöli ki. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/1996./II.1./ sz. h a t á r o z a t a a Pécsi Ipari Park közhasznú társaság létrehozásáról 1./ A Közgyűlés úgy döntött, hogy a Pécs-Baranyai Kereskedelmi

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesterétől

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesterétől Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesterétől Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail:papj@bekescsaba.hu Ikt.sz.: I. 236/2004. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A 2011. július 18-i módosítással egységes szerkezetbe foglalva. Az alapító okirat módosítását a Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt. sz.: 23/2014. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. 1. A társaság cégneve, székhelye, elérhetősége

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. 1. A társaság cégneve, székhelye, elérhetősége TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS 4. melléklet a /2013. (XI.28.) határozathoz Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a következők szerint állapítjuk

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 1/2013.(I.30.) Rendelet száma: 1/2013.(I.30.) Tárgya: A 139/2012.(XI.28.)

Részletesebben

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat rendkívüli ülésének könyvéből: 1/2015. (I. 13.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú, Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a Ózd, 2011. november 24. Előterjesztő: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője Előkészítő: P.H. Településfejlesztési

Részletesebben

Vodova János (nem veszi igénybe)

Vodova János (nem veszi igénybe) Vodova János (nem veszi igénybe) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet kötöttek az alább megjelölt szerződő felek, az alulírott helyen, időpontban, a következők szerint: 1. Szerződő felek 1.1. Gyomaendrőd Város

Részletesebben

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21.

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21. HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. május 21. Alapító Okirat 1./ A Társaság elnevezése Cégneve: HTE Nonprofit

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 310/2011. (06. 23.) számú határozata a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról 1. Pécs Megyei

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú)

MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú) 6/2014. (I. 16.) határozat 1. sz. melléklete MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú) Melyet megkötöttek egyrészről: a BARCIKA ART Kft. (székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5., képviseletében: Kazincbarcika

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 13. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 13. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 13. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: X-137/81.162/2014. sz. határozat: Tárgy: A DVTK Futball Akadémia létrehozásával kapcsolatban

Részletesebben

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a 2007. július 9. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) PREAMBULUM Alulírott Alapítók, attól a felismeréstől vezérelve, hogy a

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/12/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 1-jei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért Alapítvány

Részletesebben

2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege

2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege Alulírott Alapító az 1959. évi IV. tv. 74/A. - 74/F. szabályai alapján közérdekű célból az alábbi alapítványt (a továbbiakban

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu. Szám: 3628/2006.

Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu. Szám: 3628/2006. Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3628/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET A TÁRSASÁG 2005 ÁPRILIS 28 29. - i KÖZGYŰLÉSÉRE A jelen előterjesztésben

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 19. NAPIREND Ügyiratszám: 1/314-8/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A dr. Burján Imre

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység 1. melléklet a.../2015. (III.26.) határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alapító Ózd Város Önkormányzata a sport és szabadidős szolgáltatások átlátható, színvonalas ellátása

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére Tárgy: LISZ Kft. alapító okiratának módosítása Sorszám: IV/9. Előkészítette: Véleményező bizottság: Dr. Kiss Beáta ügyvéd, mb. jogi képviselő LISZ Kft. Ügyrendi, lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság,

Részletesebben

154/2011. (IX.6.) Kt. sz. határozat visszavonása és új határozat elfogadása folyószámla-hitel felvétele tárgyában

154/2011. (IX.6.) Kt. sz. határozat visszavonása és új határozat elfogadása folyószámla-hitel felvétele tárgyában Tárgy: 154/2011. (IX.6.) Kt. sz. határozat visszavonása és új határozat elfogadása folyószámla-hitel felvétele tárgyában H a t á r o z a t i j a v a s l a t: A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében,

Részletesebben

14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/314-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére

14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/314-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére 14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/314-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A dr. Burján

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉMOK Észak-magyarországi Oktatási és Közlekedésfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról, amelyet a jelen szerződés 5. pontjában megjelölt felek a gazdasági társaságokról

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 282-1/2002. (XII. 2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 282-1/2002. (XII. 2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 282-1/2002. (XII. 2.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Ipari Park Kft. alapító okiratának elfogadásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 81/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Beszámoló a Ferencvárosi deák Közalapítvány

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 461. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2Q12. június 28-i ülésére Készítette: Dr. Kovács Katalin vagyonhasznosítási referens

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2Q12. június 28-i ülésére Készítette: Dr. Kovács Katalin vagyonhasznosítási referens BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2Q12. június 28-i ülésére Készítette: Dr. Kovács Katalin vagyonhasznosítási referens Tárgy: Javaslat a XVI. kerületi

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésének szabályairól szóló 21/2002. (XI. 15.) ÖR. rendelet

Részletesebben

A 2014. május 6-i és 2014. május 28-i közgyűlési, Alapítói Határozatok

A 2014. május 6-i és 2014. május 28-i közgyűlési, Alapítói Határozatok A SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyvezetésének 2013. év CLXXVI. tv. 24. (2) bek. (Kivonat az egyesülési tervből) A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. augusztus 11-én tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Molnár

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság ingatlan adásvételi ügye Iktatószám:

Részletesebben

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i)

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i) A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: 1. Az alapítvány neve: Simonyi Károly Szakközépiskola és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. Általános rész 1.1. A Közalapítvány alapítása: A Közalapítványt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése alapította a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F alapján, a 19/2001.

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A társaság elnvezése, székhelye

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A társaság elnvezése, székhelye ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezet) Az Egységes Szerkezetben átvezetésre kerültek a korlátolt felelősségű társaságnak az alapítástól az egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá történő átalakulásáig

Részletesebben

TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK

TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK 3/2010.05.03. sz. határozat: A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Taggyűlése a 2009. évi pénzügyi beszámolót és közhasznú jelentést

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. E L Ő T E R J E S Z T É S Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 25 i ülésére Tárgy : a Szentes Városi Szolgáltató KFT

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 9/2005. (v.18.), az 1/2009. (I.30.) és a 11/2011. (III.25.) sz. rendeletekkel módosítva!) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az

Részletesebben

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés 1/2015. (I.19.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai rendkívüli

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014.

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 107/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója,

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18.

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18. Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 2014. december 18. 2 EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Alulírott alapító a Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok: A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok: 221/2009. (V.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja a meghívóban szereplő napirendi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. április 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. április 26-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes ülésére Tárgy: A Hamulyák Közalapítvány tartozásainak rendezése Előterjesztő:

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Javaslat A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére törzstőke emeléséhez és pénzeszköz átadáshoz szükséges döntések meghozatalára

Javaslat A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére törzstőke emeléséhez és pénzeszköz átadáshoz szükséges döntések meghozatalára Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) (06-32) *460-753 ; *460-155/113 ; Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-35/ 2015. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-32/2015. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2015. március 12-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 24/2015.

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására. Tisztelt Képviselő-testület! n e j l o n BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 627/2008. (XII.

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 2011.

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 2011. 1/2011. (03.07.) számú közgyűlési határozat A Közgyűlés egyhangú szavazással Dr. Ján Oravec-et levezető elnöknek megválasztja. 2/2011. (03.07.) számú közgyűlési határozat A Közgyűlés 3 ellenszavazattal,

Részletesebben

Tárgy: Tóth József képviselő mandátumának vizsgálata és megbízólevél átadása. - Tóth József képviselő átvette a megbízólevelet.

Tárgy: Tóth József képviselő mandátumának vizsgálata és megbízólevél átadása. - Tóth József képviselő átvette a megbízólevelet. Tárgy: Tóth József képviselő mandátumának vizsgálata és megbízólevél átadása - Tóth József képviselő átvette a megbízólevelet. Tárgy: Békéscsaba Megyei Jogú Város élsportjának általános helyzete és további

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben