BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE szeptember 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. szeptember 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE szeptember 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Interpelláció - tulajdonviszonyok bejegyzésével kapcsolatban (Beraczka János képviselő) - A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 347/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése kéri Békéscsaba Város Földhivatalát, hogy rendszeresen adjon tájékoztatást a kárpótlási és a résztulajdonosi földrészletek tulajdon-bejegyzésének helyzetéről. A lakossági jelzések alapján észlelt tulajdon-bejegyzési elmaradások feldolgozását kéri a közgyűlés, melyhez a lehetőségekhez mérten az Önkormányzat segítségét felajánlja. Dr.Simon Mihály jegyző tájékoztatásra azonnal és március 31. Tárgy: Közgyűlési határozatok végrehajtásáról tájékoztató - A közgyűlés 25 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 348/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlési határozatok végrehajtásáról adott tájékoztatót elfogadja, végrehajtottnak tekinti az alábbi határozatokat: 532/1995.(XI.9.) 016/1996.(I.25.) 079/1996.(II.15.) 063/1996.(II.15.) 177/1996.(IV.18.) 195/1996.(V.16.) 267/1996.(VI.13.) 088/1996.(III.28.) 089/1996.(III.28.) 152/1996.(IV.18.) 299/1996.(VI.13.) 342/1996.(VII.4.) 003/1996.(I.25.) 004/1996.(I.25.)

2 /1996.(I.25.) 006/1996.(I.25.) 007/1996.(I.25.) 008/1996.(I.25.) 009/1996.(I.25.) 010/1996.(I.25.) 011/1996.(I.25.) 041/1996.(II.15.) 042/1996.(II.15.) 043/1996.(II.15.) 044/1996.(II.15.) 045/1996.(II.15.) 046/1996.(II.15.) 047/1996.(II.15.) 083/1996.(III.28.) 084/1996.(III.28.) 095/1996.(III.28.) 086/1996.(III.28.) 087/1996.(III.28.) 139/1996.(IV.18.) 140/1996.(IV.18.) 143/1996.(IV.18.) 141/1996.(IV.18.) 142/1996.(IV.18.) 144/1996.(IV.18.) 145/1996.(IV.18.) 146/1996.(IV.18.) 147/1996.(IV.18.) 148/1996.(IV.18.) 149/1996.(IV.18.) 150/1996.(IV.18.) 151/1996.(IV.18.) 228/1996.(V.16.) 229/1996.(V.16.) 230/1996.(V.16.) 231/1996.(V.16.) 232/1996.(V.16.) 233/1996.(V.16.) 234/1996.(V.16.) 235/1996.(V.16.) 236/1996.(V.16.) 296/1996.(VI.13.) 297/1996.(VI.13.) 298/1996.(VI.13.) 339/1996.(VII.4.) 340/1996.(VII.4.) 341/1996.(VII.4.) 343/1996.(VII.4.) 344/1996.(VII.4.) 345/1996.(VII.4.) 446/1994.(IX.1.) 123/1995.(IV.13.) 126/1996.(III.28.) 156/1996.(IV.18.) 212/1996.(V.16.) 213/1996.(V.16.) 240/1996.(V.28.) 470/1995.(X.12.)

3 /1995.(XI.9.) 612/1995.(XII.21.) 013/1996.(I.25.) 020/1996.(I.25.) 022/1996.(I.25.) 031/1996.(I.25.) 032/1996.(I.25.) 137/1996.(IV.18.) 153/1996.(IV.18.) 210/1996.(V.16.) 237/1996.(V.28.) 238/1996.(V.28.) 317/1996.(VII.4.) 320/1996.(VII.4.) 033/1996.(I.25.) 075/1996.(II.15.) 096/1996.(III.28.) 158/1996.(IV.18.) 168/1996.(IV.18.) 169/1996.(IV.18.) 600/1995.(XII.21.) 014/1996.(I.25.) 071/1996.(II.15.) 093/1996.(III.28.) 090/1996.(III.28.) 115/1996.(III.28.) 163/1996.(IV.18.) Dr.Simon Mihály jegyző szeptember 30. Tárgy: Gondozóintézet elhelyezése - A közgyűlés a határozat 1./ pontját 19 igen, 2 nem szavazattal, 5 tartózkodással, 2./ pontját 23 igen szavazattal, 3 tartózkodással, 3./ pontját 20 igen, 1 nem szavazattal, 5 tartózkodással fogadta el, és az alábbi határozatot hozta: 349/1996.(IX.19.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Békéscsaba városi gondozóintézetek kórházi épületek hasznosításával történő elhelyezésének lehetőségét és egyetért a Tüdő-Bőr- és Nemibeteg Gondozó Intézetnek a Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézetben a volt igazgatási-gazdasági épületekben történő elhelyezésével, valamint a Pszichiátriai Gondozó jelenlegi helyen való hagyásával. 2./ A Közgyűlés hozzájárul az átköltözéssel szükségessé váló gép- műszer beszerzésekhez.

4 - 4 - A forrásról az évi költségvetés elfogadásának időszakában történik döntés. 3./ Az átköltözéssel járó felújítási munkát a közbeszerzési eljárás szerint bonyolítja az Önkormányzat hivatali kontroll mellett. Pap János polgármester értelem szerint Tárgy: Tájékoztató a telefonhálózat fejlesztéséről - A Közgyűlés meghallgatta Zöld Gyula elnök-vezérigazgató tájékoztatóját a telefonhálózat fejlesztéséről. Tárgy: Ápolási osztályról beszámoló - A közgyűlés 19 igen szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 350/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az ápolási osztályról szóló beszámolót elfogadja. Tárgy: Kórház tetőtéri lakások kialakítása - A közgyűlés a tetőtéri lakások építéséről 21 igen szavazattal, 1 tartózkodással, az építési forrásáról 19 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással, a határozat 2./ pontjáról 13 igen, 2 nem szavazattal, 6 tartózkodással döntött, és az alábbi határozatot hozta: 351/1996.(IX.19.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a kórház tetőtéri lakások kialakításának lehetőségét és egyetért a 15 db tetőtéri szerkezetkész lakás befejezésével.

5 - 5 - Forrás: Elkülönített lakásalap 2./ A Közgyűlés kötelezi a dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet Igazgatóját, hogy az Andrássy út szám alatti Szobabérlők házából 10 lakás használatát engedje át az oktatási, közművelődési ágazatnak. Pap János polgármester értelem szerint Tárgy: Napirend tárgyalását érintő kérdés - A közgyűlés 18 igen, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 352/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a "Nyugati rendszerű nyugdíjas szálloda békéscsabai megvalósítása" tárgyú napirendet zárt ülés keretében tárgyalja. Tárgy: A kórház energiaellátásának gazdaságosabb lehetőségei - A közgyűlés 22 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 353/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert és a kórház vezetését arra, hogy az intézmény elektromos- és hőenergia ellátó rendszerének korszerűsítése, illetve alternatív energiahordozók hasznosítása céljából folytasson tárgyalásokat szakirányú szolgáltatókkal, tőkebefektetőkkel. A tárgyalásokat annak figyelembevételével kell lefolytatni, hogy egyik megoldás sem eredményezheti az intézmény egyoldalú energia függését, a jelenlegi elektromos és fűtési rendszert működőképes állapotban meg kell őrizni, minden megoldás esetén. Pap János polgármester december 31. Tárgy: Egészségügyi Alapellátási Intézmény átmeneti vezetése - A közgyűlés a határozat 1./ pontját 18 igen szavazattal, 3 tartózkodással, 2./ pontját 19 igen szavazattal, 3 tartózkodással fogadta el, és az alábbi határozatot hozta: 354/1996.(IX.19.) közgy.

6 - 6-1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fazekasné Potyi Ilona gazdasági vezető részére kiadott, Egészségügyi Alapellátási Intézmény vezetésére szóló helyettesítési megbízást szeptember 20-i hatállyal megszünteti. 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egészségügyi Alapellátási Intézmény közalkalmazottjának, Tóthné Hricsovinyi Ibolya védőnőnek - eredeti munkaköre ellátása helyett, vele egyetértésben szeptember 20. napjától helyettesítési megbízást ad az intézmény vezetésére. A helyettesítési megbízás az intézmény igazgatói pályázata alapján kiadott magasabb vezetői megbízás időpontjáig szól. Helyettesítési díja: havi illetménye ,- Ft. Pap János polgármester azonnal Tárgy: Az évi városi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása - A közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg alábbi rendeletét: "Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/1996.(IX.27.) sz. önkormányzati rendelete az évi költségvetés módosításáról A 6/1996.(III.28.) önkormányzati rendelet a következők szerint módosul: 1.. /1/ Az önkormányzat költségvetésének évi összes bevétele ,- E Ft-tal nő. /2/ Az /1/ bekezdésben foglalt bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1.sz. melléklet tartalmazza. 2.. /1/ Az önkormányzat költségvetésének évi összes kiadása ,- E Ft-tal nő. /2/ Az /1/ bekezdésben foglalt kiadási főösszeg felhasználásának feladatonkénti részletezését az 1.sz. melléklet tartalmazza. 3..

7 - 7 - /1/ A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok ellátásának működési kiadása 2.062,- E Ft-tal emelkedik. /2/ A Polgármesteri Hivatal társadalombiztosítási járuléka 406,- E Ft-tal növekszik. /3/ Az /1/-/2/ bekezdésben foglalt kiadások főösszegének címenkénti részletezését a 3.sz. melléklet tartalmazza. 4.. /1/ A Közgyűlés a beruházások kiadási főösszegét ,- E Ft-tal megemeli, melynek részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. 5.. /1/ Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban június 30-tól kell alkalmazni. Békéscsaba, szeptember 19. Pap János sk. polgármester Dr.Simon Mihály sk. jegyző" A közgyűlés utasítja a jegyzőt, gondoskodjon a rendelet kihirdetéséről. Dr.Simon Mihály jegyző szeptember 27. Tárgy: Beszámoló az évi költségvetés I. félévi teljesítéséről - A közgyűlés a határozat 1./ pontját 24 igen, egyhangú szavazattal, 2./ pontját 19 igen szavazattal, 4 tartózkodással fogadta el, és az alábbi határozatot hozta: 355/1996.(IX.19.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az évi költségvetés első féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. Sisák Péter alpolgármester azonnal 2./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy keresse meg a jutalmazás forrását azon intézményvezetők számára, akik a költségvetés féléves teljesítése során pozitív pénzgazdálkodást folytattak. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy vizsgálja meg és tárja a Pénzügyi- Költségvetési Bizottság elé az elmaradás okát azon

8 - 8 - intézmények esetében, amelyek a költségvetés féléves teljesítése során időarányosan túlköltekeztek, illetve az intézményi saját bevétel területén jelentősen elmaradtak. Pap János polgármester október 31. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal költségvetésének módosítása - A közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 356/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Polgármesteri Hivatal költségvetésének módosítását, ami az alábbi kiadási előirányzatok növelésében nyilvánul meg: - Általános tartalék feltöltése E Ft - Városháza kisegítő épület együttesének felújítása, tatarozása E Ft - Műszakilag javíthatatlan, illetve balesetveszélyes gépjárművek cseréje E Ft - Halaszthatatlanná vált személyi számítógépek cseréje E Ft - Augusztus 20-i tűzijáték megrendezése E Ft - Nemzetközi kapcsolatok ápolásával, illetve az Európanap rendezésével összefüggő költségek E Ft - Közgyűlési reprezentációra, fogadások rendezésére, egyeztető tárgyalások költségeire E Ft Összesen: E Ft A kiadási előirányzatok növelésére a kamatbevételi többlet nyújt fedezetet, melynek összege ,- E Ft. Az előirányzat módosítást a költségvetési rendelet soron következő módosításán át kell vezetni. Sisák Péter alpolgármester értelem szerint Tárgy: Szennyvízcsatorna hálózat fejlesztési program jóváhagyása

9 A közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 357/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a szennyvízcsatorna hálózat fejlesztés és évi programját az alábbiak szerint hagyja jóvá: 1. Mindkét évben csak azon utcákban építhető meg a szennyvízcsatorna, ahol az társulati úton megvalósítható. Ez alól kivétel az Egressy utcai csatorna II. szakasza, melyet önkormányzati beruházásban kell megvalósítani. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Békéscsabai Csatornamű Társulat támogatásával kapcsolatban az alábbiak szerint határoz: a) A közgyűlés a Békéscsabai Csatornamű Társulat részére vissza nem térítendő támogatást nyújt a békéscsabai szennyvízcsatorna hálózat évi építéséhez a ,- Ft érdekeltségi hozzájárulás kiegészítéseként, melynek összege: évben: ,- Ft A támogatás évi fedezete a költségvetés fejlesztési címén rendelkezésre áll. A támogatást a szennyvízcsatorna építésekre kötött szerződés fizetési határideje előtt 15 nappal kell a társulat számlájára átutalni. b) A közgyűlés készfizető kezességet vállal a társulat által, tíz évi lejáratra felvételre kerülő E Ft egyössezgű hitel és annak kamatai visszafizetésére. c) Az önkormányzat kijelenti, hogy a már meglévő hitelállománya és e határozatban vállalt készfizető kezességből adódó kötelezettségeit is figyelembe véve nem esik az évi LXXII. tv tiltó hatálya alá. 3. A fedezetet az évi építéshez a 205/1996.(V.16.) közgy. határozatban szennyvízcsatorna hálózat építésre jóváhagyott 17,2 Millió Ft-ból kell biztosítani. A felszabaduló 12,6 Millió Ft-ot útalapok aszfaltozására kell fordítani. Az Egressy utcai II. csatornához, valamint a Botyánszki Pálné utca 14. számú önkormányzati tulajdonú ingatlan után fizetendő érdekeltségi

10 hozzájáruláshoz az évi költségvetésben kell fedezetet tervezni. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Békéscsaba, Botyánszki Pálné u. 14.sz. alatti ingatlan esetén, a Békéscsabai Csatornamű Társulat taggyűlésein történő önkormányzati képviselettel Erdei József főmunkatársat bízza meg. Végh László alpolgármester folyamatos Tárgy: Békéscsaba Belváros (Luther u. - Jókai u. - Petőfi u. - Bartók Béla út - Szabadság tér - Szent István tér - Kossuth tér által határolt terület) Részletes Rendezési Terv (RRT) felülvizsgálatának programja - A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 358/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Belváros (Luther u.-jókai u.- Petőfi u.-bartók Béla út-szabadság tér-szent István tér-kossuth tér által határolt terület) Részletes Rendezési Tervének programját az alábbi módosításokkal fogadja el: 1./ Az előterjesztés II. Városszerkezet 2./ pontja: "2./ A tervezési terület szerkezeti főtengelye az Andrássy út. Az út rendeltetése elsősorban gyalogos bevásárló utca. A kerékpáros forgalmat a Csaba utcai áthelyezés lehetőségének vizsgálata után lehet megvalósítani." Az előterjesztés V. Intézményterület és intézmények 2./ pontja: "2./ A területen meglévő nem kereskedelmi intézmények közül a művelődési-oktatási rendeltetésűek kialakultnak tekinthetők." 2./ A programot az alábbi kiegészítésekkel fogadja el a Közgyűlés: a) - a Belvárosi Iskola környezetében új pavilonsor nem kívánatos b) - megvizsgálandó a Cipőipari Szövetkezet és az MHSZ ipari vállalkozásainak kitelepítése c) - a Luther utcában a távolsági és helyközi autóbusz forgalmat ki kell zárni

11 d) - a Szabadság tér mai forgalmi rendjét meg kell tartani e) - garantálni kell, hogy a Belvárosi Iskola udvari lelátója alatt csak garázs céljára szolgáló építményeket építsenek. A Részletes Rendezési Tervet további egyeztetések, véleményezések után meghirdetés, majd rendelet alkotás céljából a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Pap János polgármester novemberi közgyűlés Tárgy: Napirend tárgyalását érintő kérdés - A közgyűlés 17 igen, 2 nem szavazattal, 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 359/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a "Tájékoztató a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások igénybevételéről szóló helyi rendelet végrehajtásáról" tárgyú előterjesztést a Bejelentések sorában elsőként tárgyalja. Tárgy: Napirend tárgyalását érintő kérdés - A közgyűlés 22 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 360/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bejelentések sorában második, harmadik napirendként a Franklin utcai önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos tájékoztatót és vizsgálati megállapításokat tárgyalja meg. Tárgy: Tájékoztató a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások igénybevételéről szóló helyi rendelet végrehajtásáról - A közgyűlés 22 igen, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 361/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a TAPPE Kft., a Békéscsabai Lakásszövetkezet, valamint a CSÜSZ Kft. alperesek ellen a szemétszállítási közszolgáltatás elvégzésére kötött szerződések módosítása

12 iránti perindítást. Dr.Simon Mihály jegyző azonnal Tárgy: Tájékoztató a Franklin utcai önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos vizsgálati megállapításokról - A közgyűlés 18 igen, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 362/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése bírósági pert indít a Franklin utcai önkormányzati bérlakások fűtési rendszerének tervezője és kivitelezője ellen kár megállapítása céljából. Dr.Simon Mihály jegyző azonnal Tárgy: Franklin utcai önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos tájékoztató - A közgyűlés 15 igen, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 363/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Franklin utcai önkormányzati bérlakások fűtési rendszerének javítása során a Vagyonkezelő Rt. - a korábbi közgyűlési határozat alapján - konvektoros, illetve gáz-boyleres fűtési, melegvízellátási rendszert építsen ki. Azon lakásokban, ahol a lakók ezt a rendszert nem fogadják el, és vállalják a konvektoros, illetve a központi fűtéses rendszer helyreállításának költsége közötti különbözetet, ott a központi fűtéses rendszert kell működővé tenni. Ennek megfelelően a Vagyonkezelő Rt. Igazgatóságát a Közgyűlés utasítja a kivitelezési szerződés módosítására. A helyreállítási költség különbözetének összege 3 év alatt amortizálódik. Amennyiben 3 éven belül nem a bérlő hibájából szűnik meg a bérlői jogviszony, akkor ennek az összegnek az időarányos része a bérlő számára visszajár. Végh László alpolgármester Szilvásy Ferenc, a Békéscsaba Vagyonkezelő Rt. Igazgatóság elnöke

13 azonnal Tárgy: VIZUS Alapítvány a látássérültekért - kérelem - A közgyűlés 21 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 364/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a VIZUS Alapítvány kérelmét, és a ,- Ft összegű támogatással egyetért. Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Rt Forrás: Általános tartalék alap Pap János polgármester azonnal Tárgy: Meglévő útalapok aszfaltozása - A közgyűlés a határozat 1./ pontját 18 igen, 5 nem szavazattal, 2 tartózkodással, 2./ pontját 18 igen, 3 nem szavazattal, 4 tartózkodással fogadta el, és az alábbi határozatot hozta: 365/1996.(IX.19.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 20 Millió Ft-ot a korábban megállapított sorrend szerint a meglévő útalapok leaszfaltozására fordít. A 20 Millió Ft-os költség forrása: az Állami Privatizációs Rt-től származó vagyoni bevétel terhére 10 Millió Ft, az útépítésre elkülönített 90 Millió Ftos összegből 10 Millió Ft. Ez utóbbi 10 Millió Ft esetleges visszapótlásáról a következő közgyűlésen történik döntés. Ezen összeg a folyamatban lévő pályázat nyertes fajlagos m2 árával azonos áron használható fel. 2./ Az útaszfaltozásban érintett utcák jegyzékét az előterjesztés 1.sz. melléklete tartalmazza sorszámig, mely kiegészül a 26-os sorszámmal: Halastó utca - megközelítőleg 500 m2-es területe -. Az összes felhasználás a 20 Millió Ft-ot nem haladhatja meg.

14 Végh László alpolgármester október 30. Tárgy: Hétvégi fogorvosi ügyelet - A közgyűlés 15 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 366/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a "Hétvégi fogorvosi ügyelet" tárgyú előterjesztést leveszi jelen ülésének napirendjéről. Tárgy: Vásárcsarnok és piac működése - Galisz Géza képviselő elfogadta az interpellációra adott választ, és továbbiakban is tájékoztatást kér a piac működése érdekében tett intézkedésekről. Tárgy: Szlovák Kultúra Háza kérelme - A közgyűlés 21 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 367/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Békéscsabai Szlovákok Szervezetének határidőmódosítási kérelmével, melynek alapján a Szlovák Kultúra Háza beruházására bocsátott 10 Millió Ft-ból 8 Millió Ft-ot visszautal a megadott határidőre, a további 2 Millió Ft-ot pedig december 31-ig fizeti be a város számlájára. Dr. Simon Mihály jegyző december 31. Tárgy: Intézményi személyi változásokhoz kapcsolódó előirányzat rendezések - A közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 368/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az intézmények személyi változásaihoz kapcsolódó pótlólagos előirányzat rendezéseket az előterjesztés mellékeletében szereplő táblázatok alapján jóváhagyja.

15 Az összesen ,- E Ft egyenlegű előirányzat rendezések pénzügyi fedezetéül az intézményi céltartalékot jelöli meg. Az előirányzat változást az 1996.évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor átvezetni szükséges. Sisák Péter alpolgármester szeptember 30. Tárgy: A Földkiadó Bizottság költségeinek megtérítése - A közgyűlés 18 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 369/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Földkiadó Bizottság hatósági munkát végző tagjainak tiszteletdíjára vonatkozóan a következő közgyűlésre kér újabb javaslatot, névszerint, a munka arányában. Dr. Simon Mihály jegyző október 17. Tárgy: Tájékoztató a közgyűléseken és a bizottsági üléseken való részvétel vizsgálatáról - A közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette. Tárgy: Jelentés a közgyűlési jegyzőkönyvek hitelesítési lehetőségével kapcsolatos vizsgálatról - A közgyűlés a jelentést tudomásul vette. Tárgy: Vezetői pótlékok módosítása - A közgyűlés 18 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 370/1996.(IX.19.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az előterjesztésben szereplő módon az oktatási-nevelési intézmények vezetői pótlékának módosítására, a differenciálás szempontjaira készült javaslatot.

16 / Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a módosított vezetői pótlékokat szeptember 1-jei hatállyal bevezeti. A költségek évi fedezetéül az intézményi költségvetést jelöli meg. Pap János polgármester elfogadás után azonnal Tárgy: Externátusi ellátás engedélyezése - A közgyűlés 19 igen szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 371/1996.(IX.19.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi az externátusi ellátás bevezetését a középfokú kollégiumokban. Az externátusi ellátás biztosításának feltétele, hogy költségei (étkezési és szállásköltség, egyéb költségek) a normatív támogatás összegét nem haladhatja meg. 2./ Az externátusi ellátás bevezetésével a középiskolai kollégiumok alapító okiratának 9. pontjában az alaptevékenység az alábbiakkal egészül ki: kollégiumi és szükség szerinti externátusi ellátás. 3./ Az externátusi ellátás megszervezésénél elsősorban az érettségizett, szakképző évfolyamok tanulói, illetve a 17 év feletti szakképző évfolyamok tanulói élvezzenek prioritást. határozat továbbításáért: Dr.Simon Mihály jegyző jóváhagyás után azonnal Tárgy: Utcanév változtatási javaslat - A közgyűlés 23 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 372/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Csaba utca elnevezését nem változtatja meg. Dr.Simon Mihály jegyző október 1. Tárgy: Utca elnevezése

17 A közgyűlés 20 igen, 3 nem szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 373/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés 2.sz. mellékletében az 1. számmal és a vastagabb szaggatott vonallal megjelölt utcát - amely a Hétvezér utcát köti össze a Vandháti úttal - Kerekes György utcának nevezi el. Dr.Simon Mihály jegyző Határiső: december 1. Tárgy: Pótelőirányzat lakossági gombavizsgálati tevékenység díjazására - A közgyűlés 24 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 374/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése Selmeczi László gombavizsgáló szakellenőr díjazására ,- Ft pótelőirányzatot biztosít az általános tartalék terhére. Végh László alpolgármester azonnal Tárgy: Tájékoztató a város Általános Rendezési Tervének elkészítésére - nyilvános, országos ajánlatkérés után - beérkezett tervezői ajánlatokról - A közgyűlés 24 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 375/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a város Általános Rendezési Tervének elkészítésére vonatkozó tájékoztatást tudomásul veszi. Felhatalmazza a polgármestert - mint a létrehozott ad hoc bizottság vezetőjét -, hogy a legmegfelelőbbnek ítélt tervező szervezet részére a tervezési megbízást kiadja. Az ad hoc bizottság tagjai:

18 Városépítészeti Iroda, Városüzemeltetési Iroda, Pénzügyi és Gazdasági Iroda, valamint a Vagyonkezelő Iroda képviselői, a Közigazgatási Iroda Építési Csoport vezetője. Az ad hoc bizottság elnöke Pap János polgármester. Pap János polgármester szeptember 30. Tárgy: Evangélikus Gimnázium kérelme - A közgyűlés 14 igen, 4 nem szavazattal, 8 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 376/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az Evangélikus Gimnázium épületének felújításához nyújtandó támogatásra az egyház más ingatlan igényével összefüggésben hozandó döntésekor tér vissza. Tárgy: Hat napos tanítási hét engedélyezése a Szent László Utcai Általános Iskolában - A közgyűlés 23 igen szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 377/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi a Szent László Utcai Általános Iskola - kéthetente - 6 napos tanítási héttel történő működtetését a Czuczor utcai ingatlan kiváltását célzó építkezés május 2-án lehetséges megkezdése céljából. Utasítja az igazgatót a szülői igény szerinti felügyelet biztosítására a tanév teljes időtartama idején. Sisák Péter alpolgármester azonnal Tárgy: Európa Nap

19 A közgyűlés 25 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 378/1996.(IX.19.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte az Európa Nap programtervezetét. A rendezvények lebonyolítását támogatja, annak eseményein részt vesz. 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli október 11- re a város ünnepi alkalomra szokásos fellobogózását - különös tekintettel a belvárosra. Felkéri a Városgazdálkodási Vállalatot, hogy térítésmentesen, szponzorálásként helyezzék ki a szokásos zászlók mellé az Európa Nap alkalmi zászlóit is. Pap János polgármester Városgazdálkodási Vállalat értesítésére - közgyűlés után zászlózásra október 10. Tárgy: Jankay hagyaték - A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 379/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Közművelődési és Sportbizottságot, hogy a Jankay Tibor Művészeti Közalapítvány létrehozása érdekében tegyen névszerinti, esetleg alternatív javaslatot a kuratórium összetételére. Szilvásy Ferenc, a Közművelődési és Sportbizottság elnöke októberi közgyűlés Tárgy: Sztraka Ernő ünnepség és emléktábla - A közgyűlés 19 igen, 2 nem szavazattal, 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 380/1996.(IX.19.) közgy.

20 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Sztraka Ernő városi mérnök halálának 90. évfordulójára tervezett emlékünnepséget. Az emléktábla elhelyezését a Városháza árkádsorán engedélyezi az alábbiak szerint: Az emléktábla mérete: 50 x 70 cm anyaga: ruskicai márvány költsége: ,- Ft Szövege: Sztraka Ernő városi mérnök Halálának 90. évfordulóján állította Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Városvédő és Városszépítő Egyesület A szöveg felett bevésve Sztraka Ernő portréja. Az emléktábla elkészítésével Prisztavok Tibor szobrászművészt megbízza. Költsége: Közművelődési céltartalékon biztosítva Sisák Péter alpolgármester október 28. Tárgy: Tájékoztató Békéscsaba Megyei Jogú város területén működő pártok elhelyezéséről - A közgyűlés 21 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 381/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza Dr. Simon Mihály jegyzőt, hogy - megismerve a városban működő politikai pártok elhelyezésének helyzetét, és a pártok igényeit - a következő közgyűlés elé terjesszen be javaslatot a megfelelő szintű elhelyezési megoldásra. Dr.Simon Mihály jegyző október 17. Tárgy: Alapítvány alapító okiratának módosítása

21 A közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 382/1996.(IX.19.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az évi XCIII. törvény 40.. /6/ bekezdése alapján - tekintettel arra, hogy az alapítvány megfelel a Ptk. 74/G.. /1/-/2/ bekezdéseiben meghatározott rendelkezéseknek, és ezért közalapítványnak minősül - a mellékleteknek megfelelően módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a "Business School" Közalapítvány alapító okiratát. Pap János polgármester azonnal ALAPÍTÓ OKIRAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1959.évi IV. törvény (Ptk.) 74/G.. alapján határozatlan időre Business School Békéscsaba Közalapítvány létrehozását határozta el a következő feltételek szerint. 1./ A közalapítvány neve: Business School Békéscsaba Közalapítvány I. 2./ Alapító: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 336/1993. (VI.17.) és az ezt módosító 382/1996. (IX.19.) számú határozatával Békéscsaba, Szent István tér 7. 3./ A közalapítvány székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 4./ A közalapítvány jellege: A közalapítvány jogi személy, amely az okiratban rögzített cél megvalósításához saját vagyonnal rendelkezik. 5./ A közalapítvány célja: Az Európai Üzleti Szakiskola (Európean Professional Business School Békéscsaba) működési feltételeinek megteremtése. Gondoskodik az iskola magasszintű ellátásáról, az itt oktató tanárok bérezéséről. A gazdasági, kereskedelmi, pénzügyi és közigazgatási kultúra és gyakorlat elterjesztése érdekében hozzájárul a tehetséges fiatalok szakképzéséhez. Ösztöndíjat nyújt a rászoruló hallgatóknak. Segítséget nyújt az üzleti életben működő szakemberek továbbképzéséhez.

22 II. Az alapítvány vagyona 1./ A közalapítvány nyitott, induló vagyona Ft, azaz Hétszáznegyvennyolcezer forint, amely összeg a Kereskedelmi és Hitel Bank számú számlán van elhelyezve. 2./ A közalapítvány tőkéjét a csatlakozás és felhasználás függvényében minden év január 1-jén és július 1-jén az adományozók felsorolásának kiigazításával és a felhasználás nagyságának, illetve módjának meghatározásával a kuratórium ismételten megállapítja. 3./ Az iskola épülete a hozzátartozó földterülettel nem képezi a közalapítvány vagyonát. 4./ A közalapítvány vagyonából a mindenkori tőke összege, annak kamatai egyaránt felhasználhatók a közalapítvány céljaira. III. A közalapítványhoz való csatlakozás lehetősége és feltételei 1./ A közalapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai és külföldi természetes és jogi személy csatlakozhat, aki a közalapítvány céljaival egyetért, s azt anyagi vagy bármilyen más eszközzel támogatni kívánja. Nem tőkével való csatlakozás esetén a bevitt érték megállapításához a kuratórium szakértőket vehet igénybe. 2./ A közalapítványhoz történő csatlakozás a kuratórium elnökéhez intézett jelentkezéssel, valamint a felajánlott összegnek a közalapítvány II/1. pontban jelzett számlájára történő befizetéssel valósul meg. 3./ A közalapítványhoz csatlakozó kérésére a kuratórium igazolást ad ki a közalapítványhoz csatlakozás időpontjáról és összegéről. IV. A közalapítvány kezelője 1./ A közalapítvány élén kuratórium áll, amely egyben a közalapítvány kezelő szerve is. A közalapítvány kezelésével kapcsolatos minden kérdésben a kuratórium dönt. A kuratórium 3 főből áll. A kuratórium elnöke: Domokos László

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 106/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A CENTRUM Térségi Integrált Szakképző

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 229/2011. (XII.16.) Kgy. sz. határozatával és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2.sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRATA Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése V-133/2876/2012.sz. határozatával az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 616/2001. (XII.13.) közgyűlési határozat 2./ pontjának határidő módosítása A közgyűlés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. január 13-án du. 16 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

K I V O N A T. 510/2013. (XI.28.) Tata Kt. határozata a 2013. november 27-i testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok meghatározásáról

K I V O N A T. 510/2013. (XI.28.) Tata Kt. határozata a 2013. november 27-i testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok meghatározásáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. A L A P Í T Ó O K I R A T A

A DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. A L A P Í T Ó O K I R A T A A DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. A L A P Í T Ó O K I R A T A (a 2. és 4./2006. sz. tulajdonosi határozatban foglalt módosítással egységes szerkezetbe foglalva) 1. oldal, összesen: 16 ALAPÍTÓ OKIRAT zártkörűen

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének. 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete az építményadóról

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének. 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete az építményadóról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról 65/2013. (III. 28.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról Az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt

Részletesebben

HATÁROZATOK. L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM

HATÁROZATOK. L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM oldal HATÁROZATOK 3/2006. (I. 13.) ME h. Fõiskolai tanárok kinevezésérõl... 521 6/2006. (I. 19.) ME h. Fõiskolai tanár felmentésérõl... 521 1006/2006.

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Iktatószám: A-21-9910-33/2010 2 db határozati javaslat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Iktatószám: A-21-9910-33/2010 2 db határozati javaslat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Címzett: Iktatószám: A-21-9910-33/2010 2 db határozati javaslat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Kft. tevékenységi körének bővítése Az anyagot készítette:

Részletesebben

AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzata 2012. december 20-i Képviselő-testületi ülésére) Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Fővárosi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3626-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Részvétel a Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft. alapításában Az előterjesztést

Részletesebben

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata -a 18.sz. módosításokkal egységes szerkezetben Dőlt és vastag betűs szövegrész a módosítást jelöli 2015. január 1. Ellenjegyzete:

Részletesebben

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE 1 2/B. sz. melléklet Szentes Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Bevezetés A Városellátó Intézmény, mint költségvetési intézmény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI FILHARMONIKUS ZENEKAR, ÉNEKKAR ÉS KOTTATÁR NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MAGYAR NEMZETI FILHARMONIKUS ZENEKAR, ÉNEKKAR ÉS KOTTATÁR NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MAGYAR NEMZETI FILHARMONIKUS ZENEKAR, ÉNEKKAR ÉS KOTTATÁR NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA (A VIII-IX/2010. sz. alapítói határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva,

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása a Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Azonosító szám: Kiadás: 1.19. Budapest, 2015. március 1. TECHNIKAI OLDAL Kiadás dátuma: 2015. 03. 01. Oldalak

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. O M S Z I N o n p r o f i t K f t. Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 32. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 83 Telefon: (36-1) 411-3090 Fax: (36-1) 266-3419 E-mail: omszikht.titkarsag@mail.tvnet.hu SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 30. oldal 50/2008. (XII.19.) rendelet a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról

Részletesebben

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012.

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. K-398/2014. BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. A 2013. december 19-i módosítással egységes szerkezet TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI MŰKÖDÉSI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Televízió Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Televízió Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: jako.gergely@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/714/2014. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Televízió Nonprofit Kft. társasági

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A Magas-BakonyTurisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Kft. Társasági szerződés módosítása

Részletesebben

30/2013. számú. 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

30/2013. számú. 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5028-2/2013. 30/2013. számú 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 193-207/2013. (XI. 27.) sz. Kth.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben (a változások vastagon, dőlt betűkkel szedve) A Magyar Köztársaság Kormánya a Polgári

Részletesebben