Személyi jövedelemadót érintő főbb változások

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Személyi jövedelemadót érintő főbb változások"

Átírás

1 Adó- és járulékváltozások január 1-jétől Személyi jövedelemadót érintő főbb változások Előadó: dr. Teszéri-Rácz Ildikó adójogi szakjogász, adószakértő dr. Teszéri-Rácz Ildikó Minden jog fenntartva. A szerző írásbeli hozzájárulása nélkül a mű vagy annak részei nem használhatóak fel. Adótábla Adójóváírás A évi adótábla nem változik adósáv-határ: Ft adókulcsok: 18% és 36% Megszűnik az alap-adójóváírás és a kiegészítő adójóváírás szerinti megkülönböztetés. Új jogosultsági határ: Ft. Az adójóváírás Ft éves összes jövedelemig érvényesíthető. 3 4

2 Adójóváírás Adójóváírás az adóelőlegnél Ha a jövedelem az Ft-ot nem haladja meg az Ft-ot meghaladja, de nem éri el a Ftot a Ft-ot eléri vagy meghaladja Az adójóváírás a bér 18 százaléka, legfeljebb jogosultsági hónaponként forint a bér 18 százaléka, legfeljebb jogosultsági hónaponként forint, melyet csökkenteni kell az Ft feletti jövedelem 9 százalékával. nem érvényesíthető Szja. tv. 48. (12) bek. nyilatkozat alapján vehető figyelembe az adóelőleg megállapításánál nem vehető figyelembe az adójóváírás, ha az adóelőleg-alapok összege - az adott kifizetést is figyelembe véve - meghaladja az forintot a kedvezmény az adott havi bér(ek) összegének 18 százaléka, de jogosultsági hónaponként legfeljebb forint 5 6 Étkezési hozzájárulás adómentes értékhatárának emelése Szja. tv. 1. sz. mell kész étel vásárlására jogosító utalvány, illetve étel-, italautomatából történő vásárlásra jogosító elektronikus adathordozó esetén: Ft Ft természetbeni étkeztetés, melegétel utalvány esetén: Ft Ft Iskolakezdési támogatás adómentes értékhatárának emelése Szja. tv. 1. sz. mell tól adómentes legfeljebb a minimálbér 30 százaléka, azaz Ft Ft Ft Figyelem! Az adómentesség a tanév első napját megelőző 60 és azt követő 60 napon belül érvényesíthető. 7 8

3 Művelődési intézményi szolgáltatás Önkéntes kölcsönös biztosító pénztári munkáltatói befizetések Szja. tv pont, 1. sz. mell A művelődési intézményi szolgáltatás adómentes természetbeni juttatás január 1-jétől az Szja. tv. határozza meg, hogy mi tekinthető művelődési intézményi szolgáltatásnak. Eszerint: a könyvtári, levéltári szolgáltatás (SZJ 92.51) a múzeumi szolgáltatás, a kulturális örökség védelme (SZJ 92.52) az előadóművészet (SZJ ) a filmvetítés (SZJ ) állat-, növénykert, védett természeti érték bemutatása (SZJ ) közművelődési intézmény által nyújtott felnőtt-és egyéb oktatás (SZJ ADÓMENTES MUNKÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁS A MINIMÁLBÉR SZÁZALÉKÁBAN NYUGDÍJPÉNZTÁR 20% 30% 80.4) % 50% EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 20% 30% ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 20% 30% Önkéntes kölcsönös biztosító pénztári munkáltatói befizetések Nem változott: Több munkáltató esetén az Szja. tv. szerint meghatározott munkáltató jogosult nem bevételként hozzájárulást fizetni. A munkáltatói hozzájárulásnak az a része, amely meghaladja az Szja. tv-ben nem bevételként meghatározott összeget, munkaviszonyból származó bérjövedelemnek minősül. Változatlanul érvényes, hogy előre fizethető nem bevételként a munkáltatói hozzájárulás. Önkéntes kölcsönös biztosító pénztári munkáltatói befizetések Új szabály: Nem bevételként vehető figyelembe utólagosan az a legfeljebb három hónapra történő egyösszegű átutalás, amelynek megfizetésére a magánszemélynek a tagi jogviszonyát tanúsító okirat munkáltató számára történő átadását követő első alkalommal kerül sor. Szja. tv. 7. (2) bek. c) pont 11 12

4 Foglalkoztatói nyugdíj Foglalkoztatói nyugdíj Új törvény a foglalkoztatói nyugdíjról. (2007. évi CXVII. törvény) Ha a munkáltató foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe foglalkoztatói hozzájárulást fizet, akkor annak összegéből: a minimálbér 50%-át meg nem haladó rész nem bevételnek minősül a minimálbér 50%-át meghaladó rész munkaviszonyból származó jövedelemnek minősül 13 A foglalkoztatói hozzájárulás fizethető előre is. A foglalkoztatói hozzájárulást a magánszemély kiegészítheti. A kiegészítő, valamint az adóköteles hozzájárulás után adókedvezmény érvényesíthető. mértéke: 30% beletartozik a Ft-os adókedvezményi keretbe 14 Foglalkoztatói nyugdíj Természetbeni juttatások nem biztosítottak részére A munkáltató jogszerzési időtartamot is kiköthet. Ha ezidő alatt a tag munkaviszonya megszűnik, akkor a saját befizetését visszakapja; a foglalkoztatói hozzájárulást felosztják. Ha volt adóköteles, de meg nem szerzett foglalkoztatói befizetés, akkor a megfizetett adó önellenőrzéssel visszaigényelhető. Szja. tv. 7. (1)-(2) bek., 35. (3)-(4) Eddigi szabály: Természetbeni juttatásnak minősül a kifizető által ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, ha a kifizető a juttatásban részesülő magánszemélynek nem foglalkoztatója. Kiegészítő szabály: Nem természetbeni juttatás, ha a juttatás körülményeiből megállapítható, hogy a juttatás a magánszemély valamely korábbi vagy későbbi tevékenységének, kötelezettségvállalásának vagy bármely vagyoni érték szolgáltatásának ellenértékét bek., 65. (1) bek. f) pont képezi. (Szja. tv. 69. (1) bek. b) pont)

5 Az utalvány, mint természetbeni juttatás Az utalvány, mint természetbeni juttatás A természetbeni juttatás január 1-jétől akár adóköteles, akár adómentes utalvány formájában is adható. Szja. tv. 69. (11) bek. Az utalvány, akkor minősül természetbeni juttatásnak, ha 1. a juttatási feltételek alapján megállapítható, hogy az utalvány mely termékre, szolgáltatásra, vagy milyen termék- vagy szolgáltatáskörben használható fel; 2. a juttatás megfelel a természetbeni juttatásra vonatkozó Nem tekinthető természetbeni juttatásnak: a bármire felhasználható utalvány, a természetbeni juttatás helyett adott, a Hpt. szerinti készpénz-helyettesítő fizetési eszköz. Készpénz helyettesítő fizetési eszközök: a csekk, az elektronikus pénzeszköz, olyan dolog, amely az ügyfél számára lehetővé teszi, hogy a pénzügyi intézménnyel szemben fennálló valamely pénzkövetelésével rendelkezzék, illetőleg annak terhére készpénzt vegyen fel, vagy áruk, illetőleg szolgáltatások ellenértékét az eladónak vagy a szolgáltatónak kiegyenlítse. szabályokban foglaltaknak A magáncélú telefonhasználat adókötelezettsége A magáncélú használat értékének megállapítása szeptember 1-jétől adóköteles természetbeni juttatásnak minősül a telefonszolgáltatás magáncélú használata miatt keletkező adóköteles bevétel. Adóköteles bevételnek minősül a kifizetőt a juttatás, szolgáltatás miatt terhelő kiadásból a magáncélú használat értékének a magánszemély által meg nem térített része. Szja. tv. 69. (12) bek. tételes elkülönítéssel megállapított magáncélú használat ha tételes elkülönítés lehetséges magáncélú használat a kiadás 20 százaléka ha tételes elkülönítés nem lehetséges a kiadás 20 százaléka 19 20

6 A magáncélú telefonhasználat adókötelezettsége telefonszolgáltatók esetén Adóköteles béren kívüli juttatások utáni adó megállapítása A módosítás speciális szabályt állapít meg a telefonszolgáltatás nyújtásával foglalkozó adózók esetében. A magáncélú használat értéke: vagy a magáncélú használat szokásos piaci értéke vagy az összes használat szokásos piaci értékének 20 százaléka 2007-ben: az értékhatár túllépését követően, az értékhatár túllépésének napjára ha a munkaviszony év közben megszűnt, akkor a munkaviszony megszűnésének napjára 2008-ban: az adóévet követő év május hónapjának kötelezettsége Szja. tv. 71. (5) bek Kamatkedvezmény február 5.-étől Nem kell kamatkedvezményből származó jövedelmet megállapítani a kifizető tevékenységét szolgáló eszköz megszerzése, szolgáltatás igénybevétele érdekében 30 napot meg nem haladó időtartamra adott előleg, elszámolásra kiadott összeg után. Nem kamatkedvezmény január 1-jétől Nem minősül kamatkedvezményből származó jövedelemnek a külföldi kiküldetésre, külszolgálatra tekintettel adott előleg, elszámolásra kiadott összeg, feltéve, hogy a kifizetővel való elszámolás a visszaérkezést követő 30 napon belül megtörténik. Szja. tv. 72. (4) bek. n) pontja 23 24

7 Ingatlan bérbeadásból származó jövedelem adója/adóelőlege Munkáltatói adóelőlegmegállapítás dec. 31-ig a kifizető 25% adót von le január 1-jétől (Szja. tv. 74. (7) bek.): származó jövedelemre vonatkozó ha a magánszemély a kifizetést megelőzően nyilatkozik az önálló tevékenységből származó jövedelem szerinti adózás választásáról a kifizető az önálló tevékenységből adóelőleg-levonási szabályokat alkalmazza ha a magánszemély a kifizetést megelőzően nem nyilatkozik az önálló tevékenységből származó jövedelem szerinti adózás választásáról a kifizető 25% adót von Főszabály: A munkáltató az adóelőleget akkor is köteles a kifizetés hónapját követő hónap 12. napjáig megfizetni, ha a levonásra bármely okból nem volt lehetőség. A munkáltató a le nem vont, de általa megfizetett adóelőleget a magánszeméllyel szembeni követelésként veszi nyilvántartásba, és e követelését beszámíthatja a magánszeméllyel szemben fennálló bármely kötelezettségébe. le Munkáltatói adóelőlegmegállapítás Szja. tv. 48. (18) bek. Ha a munkáltató olyan bevételt juttat, amelyből adóelőleg levonására nincs lehetőség, és a magánszeméllyel szemben nincs valamint az adóévben a körülményekből következően várhatóan nem is keletkezik olyan pénzben teljesítendő kötelezettsége, amelyből a le nem vont, de befizetett adóelőleget levonhatná, akkor a) a kiállított igazoláson fel kell tüntetni a le nem vont adóelőleg összegét, és b) fel kell hívni a magánszemély figyelmét, hogy a le nem vont adóelőleget a negyedévet követő hó 12. napjáig fizesse meg. 27 Ingatlan átruházásból származó jövedelem adózása Szja. tv A lakás és a lakásra vonatkozó vagyoni értékű jog átruházása esetén a szerzett jövedelem csak a szerzést követő negyedik év végéig adóköteles. szerzés évét követő 2. évben 90% adóköteles szerzés évét követő 3. évben 60% adóköteles szerzés évét követő 4. évben 30% adóköteles szerzés évét követő 5. évtől 0% adóköteles Egyéb ingatlanok átruházása esetén nem változik az adóköteles időszak! 28

8 Megszűnik a lakásszerzési kedvezmény megszűnik a lakásszerzési kedvezmény, kivéve, ha a magánszemély a jövedelmet legkésőbb az adóévet követő 2. év végéig felhasználja idősek otthonában, fogyatékos személyek lakóotthonában vagy más hasonló intézményben biztosított férőhely megvásárlására De! A dec. 31-ig megszerzett jövedelem után a dec. 31-én hatályos szabályok alapján érvényesíthető lakásszerzési kedvezmény. 29 Adó elengedés és mérséklés Az ingatlan és vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem adóját az adóhatóság elengedheti vagy mérsékelheti. Indok lehet: adózó jövedelmi, vagyoni és szociális körülményei a jövedelem lakáscélra történő felhasználása 30 Ingatlan átruházásból származó jövedelem adózása Egyéb változások: az ingatlan szerzési időpontjának meghatározása építés esetén Szja. tv. 60. az ingatlan szerzési költségének meghatározása építés esetén Szja. tv. 62. (2) bek %-os vállalkozói szja 2008-tól is sávos adóalap megállapításról rendelkezik a törvény. A vállalkozói szja mértéke főszabály szerint 16%. A vállalkozói szja mértéke 10% az adóalap 50 millió forintot meg nem haladó összegéig, ha az adózó teljesíti az Szja. tv-ben előírt feltételeket. 32

9 10%-os vállalkozói szja alkalmazásának feltételei 1. az adózó nem vesz igénybe adókedvezményt, és 2. legalább egy fő a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma, és 3. az adóalap az adóévben és az azt megelőző adóévben legalább a jövedelem- (nyereség-) minimum összegével egyezik meg (kivéve, ha az adózó mentesül), és 33 10%-os vállalkozói szja alkalmazásának feltételei 4. az adózó megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, és 5. legalább a minimálbér kétszeresének évesített összege és a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma szorzatának megfelelő összegre bevallásra került a nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék (Csak a minimálbért kell alapul venni, ha az adózó székhelye leghátrányosabb kistérségben, illetve településen van. 34 Adókülönbözet A 10%-os vállalkozói szja érvényesítése esetén adókülönbözet keletkezik. Ha az adóalap 50 millió forint alatti: adókülönbözet = az adóalap 6%-a Ha az adóalap 50 millió forint feletti: adókülönbözet az 50 millió forint 6%-a, azaz 3 millió forint Az adókülönbözetet az adózó köteles a bankszámláján lekötni. 35 Az adókülönbözet, mint támogatás Az adókülönbözet (választás szerint) vagy csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, vagy a 70/2001 EK csoportmentességi rendeletben foglaltak szerinti támogatásnak tekintendő, ha az adózó a az adókülönbözetet kizárólag beruházásra, vagy beruházás céljára felvett hitel törlesztésére használja fel. 36

10 Az adókülönbözet felhasználása A lekötött összeget a lekötés adóévét követő négy adóévben oldhatja fel az adózó: kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz szerzése v. előállítása érdekében teljesített beruházási, fejlesztési kiadások értékének megfelelően, és/vagy korábban munkanélküli személy, illetve a legalább 50 százalékban megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy pályakezdő foglalkoztatására tekintettel elszámolt kiadásra, feltéve, hogy a foglalkoztatás december 31-ét követően kezdődött, és/vagy a pénzügyi intézménnyel kötött hitelszerződés alapján (ideértve a pénzügyi lízinget is) fennálló kötelezettség csökkentésére Az adókülönbözet felhasználása A lekötött összeg nem használható fel: a fejlesztési tartalék terhére elszámolt beruházásra, felújításra olyan tárgyi eszközzel kapcsolatban elszámolt beruházásra, felújításra, amely tárgyi eszköz nem képezi értékcsökkenés alapját Az adókülönbözet felhasználása Az előírásoknak meg nem felelő felhasználás szankciót von maga után. Meg kell fizetni: a feloldott résszel azonos mértékű adót, ha a lekötött összeg feloldása nem a fentiek szerint történik a lekötés adóévét követő negyedik adóév végéig fel nem használt lekötött összeggel azonos összegű adót a megszűnés napjáig fel nem használt lekötött tartalékkal azonos összegű adót Az adót késedelmi pótlékkal növelten kell megfizetni. 39 Fejlesztési tartalék Az adóévben képzett fejlesztési tartalék csökkenti a vállalkozói adóalapot. A fejlesztési tartalék nem haladhatja meg a vállalkozói jövedelem 50 százalékát (korábban 25 százalékát), és adóévenként az 500 millió forintot. Szja. tv. 49/A. (7) bek. da) pontja 40

11 Internet költség elszámolása Az egyéni vállalkozó az internet használati díját kizárólag abban az esetben érvényesítheti teljes egészében, ha a lakása és a telephelye műszakilag elkülönült. Az internet használati díjának csak az 50 százalékát érvényesítheti az egyéni vállalkozó, ha a lakás és a telephely műszakilag nem elkülönített. Szja. tv. 11. sz. mell. I. 12. pontja Társasági adózást érintő főbb változások 41 Bejelentett részesedés Fejlesztési tartalék A bejelentett részesedés január 1- jétől új fogalom a társasági adózásban. Tao. tv pont január 1-jétől: Nem kell csatolni az adóhatósági bejelentéshez a szerzésre vonatkozó szerződést, okiratot. A bejelentett részesedés értékesítésének adóévi árfolyamnyeresége abban az esetben csökkenti az adóalapot, ha a részesedést az adózó legalább egy éven át (korábban két éven át) folyamatosan birtokolta. Tao. tv. 7. (1) dz) pontja Az adóévben lekötött fejlesztési tartalék csökkenti a társasági adó alapját. A lekötött fejlesztési tartalék nem haladhatja meg az adózás előtti nyereség 50 százalékát (korábban 25 százalékát), és adóévenként az 500 millió forintot. (Tao. tv. 7. (15) bek.) Az adózó a fejlesztési tartalékot a lekötése adóévét követő négy adóévben megvalósított beruházás bekerülési értékének megfelelően oldhatja fel

12 Fejlesztési tartalék Térítés nélkül kapott szolgáltatás A fejlesztési tartalék nem használható fel: a nem pénzbeli, vagyoni hozzájárulásra térítés nélkül átvett eszköz címen elszámolt beruházásra olyan tárgyi eszközzel kapcsolatban, amely tárgyi eszközre nem számolható el vagy nem szabad elszámolni terv szerinti értékcsökkenést De 2007-től(!) felhasználható műemlék, illetve a helyi, egyedi védelem alatt álló épülettel, építménnyel kapcsolatos beruházásra. (Tao. tv. 7. (15) bek.) 45 Adózás előtti eredményt csökkentő tétel a térítés nélkül kapott szolgáltatás átadónál kimutatott bekerülési értéke. Tao. tv. 7. (1) bek. ly) pont Az adóalap csökkentő tétel a évi adóalap megállapítás során is alkalmazható! 46 10%-os társasági adó 10%-os társasági adó alkalmazásának feltételei 2008-tól is sávos adóalap megállapításról rendelkezik a törvény. A társasági adó mértéke főszabály szerint 16%. A társasági adó mértéke 10% az adóalap 50 millió forintot meg nem haladó összegéig, ha az adózó teljesíti a Tao. tv-ben előírt feltételeket az adózó nem vesz igénybe adókedvezményt, és 2. legalább egy fő a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma, és 3. az adóalap az adóévben és az azt megelőző adóévben legalább a jövedelem- (nyereség-) minimum összegével egyezik meg (kivéve, ha az adózó mentesül), és 48

13 10%-os társasági adó alkalmazásának feltételei 4. az adózó megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, és 5. legalább a minimálbér kétszeresének évesített összege és a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma szorzatának megfelelő összegre bevallásra került a nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék (Csak a minimálbért kell alapul venni, ha az adózó székhelye leghátrányosabb kistérségben, illetve településen van. 49 Adókülönbözet A 10%-os társasági adó érvényesítése esetén adókülönbözet keletkezik. Ha az adóalap 50 millió forint alatti: adókülönbözet = az adóalap 6%-a Ha az adóalap 50 millió forint feletti: adókülönbözet az 50 millió forint 6%-a, azaz 3 millió forint Az adókülönbözetet az adózó az adóév utolsó napján az eredménytartalékból történő átvezetéssel lekötött tartalékként köteles kimutatni. 50 Az adókülönbözet, mint támogatás Az adókülönbözet (választás szerint) vagy csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, vagy a 70/2001 EK csoportmentességi rendeletben foglaltak szerinti támogatásnak tekintendő, ha az adózó a lekötött tartalékot kizárólag beruházásra, vagy beruházás céljára felvett hitel törlesztésére használja fel. Az adókülönbözet felhasználása A lekötött tartalékot a lekötés adóévét követő négy adóévben oldhatja fel az adózó: megvalósított beruházás bekerülési értékének megfelelően, és/vagy korábban munkanélküli személy, illetve a legalább 50 százalékban megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy új munkakörben foglalkoztatott pályakezdő foglalkoztatására tekintettel elszámolt személyi jellegű kifizetésre, feltéve, hogy a foglalkoztatás december 31-ét követően kezdődött, és/vagy a pénzügyi intézménnyel kötött hitelszerződés alapján ideértve a pénzügyi lízinget is) fennálló kötelezettség csökkentésére 51 52

14 Az adókülönbözet felhasználása A lekötött tartalék nem használható fel: a fejlesztési tartalék terhére elszámolt beruházásra, a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként, a térítés nélkül átvett eszköz címen, olyan tárgyi eszközzel kapcsolatban elszámolt beruházásra, amely tárgyi eszközre nem számolható el vagy nem szabad elszámolni terv szerinti értékcsökkenést, kivéve a fejlesztési tartalék terhére el nem számolt műemlékkel, illetve a helyi egyedi védelem alatt álló épülettel, építménnyel kapcsolatos beruházást. Az adókülönbözet felhasználása Az előírásoknak meg nem felelő felhasználás szankciót von maga után. Meg kell fizetni: a feloldott résszel azonos mértékű adót, ha a lekötött tartalék feloldása nem a fentiek szerint történik a lekötés adóévét követő negyedik adóév végéig fel nem használt lekötött tartalékkal azonos összegű adót a jogutód nélküli megszűnés napjáig fel nem használt lekötött tartalékkal azonos összegű adót Az adót késedelmi pótlékkal növelten kell megfizetni Előtársaság mentessége Szolidaritási különadót érintő főbb változások Az előtársaság 2008-tól csak akkor mentesül a különadó alól, ha az előtársasági időszak önálló adóévnek minősül. Kjtv. 3. (1) bek. 56

15 Új adóalap módosító tételek forintról devizára, devizáról forintra vagy devizáról más devizára történő áttérés során elszámolt átszámítási különbözetek Kjtv. 3. (2) bek. i) pont, (3) bek. k) pont adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított és eredményt módosító összegek Kjtv. 3. (2) bek. j) pont, (3) bek. l) pont Ezen adóalap módosító tételeket a évi adóalap megállapításnál is lehet alkalmazni! Új adóalap módosító tételek A bejelentett részesedés értékesítésének adóévi árfolyamnyeresége abban az esetben csökkenti az adóalapot, ha a részesedést az adózó legalább egy éven át (korábban két éven át) folyamatosan birtokolta. Kjtv. 3. (2) bek. i) pont Ezen adóalap módosító tételt a évi adóalap megállapításnál is lehet alkalmazni! Kapcsolt vállalkozások adóalap módosítása Ha kapcsolt vállalkozások egymás közötti szerződésükben a szokásos piaci ártól eltérő árat alkalmaznak, akkor a Tao. tv-nek az adóalap módosításra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazniuk. Kjtv. 3. (15) bek. A évi adókötelezettség megállapításánál is alkalmazni kell! Feltöltési kötelezettség Nem terheli a különadó előleg feltöltési kötelezettség a társas vállalkozást, ha az adóévet megelőző adóévben az éves árbevétele nem haladta meg az 50 millió forintot. Kjtv. 6. (3) bek december 20-án van feltöltési kötelezettség! 59 60

16 Eva alanyok köre változik Egyszerűsített vállalkozói adót érintő főbb változások Nem lehet eva alany, aki 2006-ban vagy 2007-ben kötelezett volt: a használt ingóságokra, műalkotásokra, gyűjteménydarabokra és régiségekre, utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó különös adózási szabályok alkalmazására. Eva. tv. 2. (3) bek. c) pont 62 Eva alanyok köre változik Megszűnt az a rendelkezés, amely kizárta az eva alkalmazásának szabályai alól azt az adózót, aki az adóévben hulladékot értékesített. Eva. tv. 2. (5) bek. d) pont Külföldről vagy külfölditől igénybe vett szolgáltatás dec. 31-ig: Bevételt növelő tételként kellett figyelembe venni a külföldről vagy külfölditől igénybe vett, Magyarországon adóztatható szolgáltatás díját január 1-jétől: Nem bevételt növelő tétel, de adófizetési kötelezettség keletkezik utána. Eva. tv. 5. (2) bek. b) pont, 16. (2) bek

17 Evások áfája Eva. tv. 13. Az adózó nem számít fel áfát, ha nem belföldön teljesített termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást valósít meg, fordított adózás alá eső termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást valósít meg (Áfa. tv ) Evások áfája Eva. tv. 16. (2) bek. Az evás adóalany áfa fizetésre kötelezett, ha a teljesítés helyének megállapítására különös szabályok (Áfa. tv ) vonatkoznak, és a szolgáltatás nyújtója belföldön gazdasági céllal nem telepedett le; fordított adózás alá eső termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást vesz igénybe (Áfa. tv ) Fizetendő adó megállapítása A fizetendő áfát az eva bevallásban kell megállapítani, bevallani, és a bevallás benyújtására előírt határidőig kell megfizetni Illetékjog 67

18 Ajándékozás Ajándékozás Az ajándékozási illeték tárgya: ingatlan ajándékozása, ingó ajándékozása, vagyoni értékű jognak ingyenes alapítása, ilyen jognak vagy gyakorlásának ingyenes átengedése, továbbá az ilyen jogról ellenszolgáltatás nélkül történő lemondás. Az ajándékozás csak akkor esik ajándékozási illeték alá, ha arról okiratot állítottak ki, vagy ingó ajándékozása esetén okirat kiállítása ugyan nem történt, de az egy megajándékozottnak jutó ingó forgalmi értéke a forintot meghaladja Ajándékozási illeték Ingyenes eszközátadás Csoport I. rokonsági fok (gyermek, házastárs, szülő, valamint a háztartásban eltartott szülő nélküli unoka) II. rokonsági fok (unoka, nagyszülő, testvér) III. rokonsági fok (minden más megajándékozott) Az illeték általános mértéke 18 mft-ig 11% 18 mft feletti rész után 35 mft-ig 18% 35 mft feletti rész után 21% 18 mft-ig 15% 18 mft feletti rész után 35 mft-ig 21% 35 mft feletti rész után 30% 18 mft-ig 21% 18 mft feletti rész után 35 mft-ig 30% 35 mft feletti rész után 40% január 1-jétől ha az ingyenes eszközátadásra irányuló ügyletben részt vevő gazdasági társaságok egyike a másik 100%-os tulajdonában áll, vagy a gazdasági társaságok egyazon személy 100%-os tulajdonában állnak, akkor az ajándékozási illetéket az I. rokonsági foknak megfelelően kell megállapítani. 72

19 Követelés elengedés Illetékmentesség Az Itv. módosítása január 1-jétől kibővíti a vagyoni értékű jogok fogalmát ingyenes vagyonszerzés esetén a követeléssel. Itv (1) bek. d) pontja A követelés elengedése formájában történő vagyonszerzés ajándékozási illetékkötelezettséget keletkeztet. Mentes az ajándékozási illeték alól a hitel (kölcsön) nyújtásából származó, Ft-ot meg nem haladó összegű követelés elengedése, feltéve, hogy azzal a hitel-, kölcsönszerződés jogosultjának követelése végérvényesen megszűnik. Itv. 17. (1) bek. l) pont Értékhatárok változása Társadalombiztosítási szabályokat érintő főbb változások Nyugdíjjárulék fizetési felső határ napi Ft éves szinten Ft Minimum járulékalap megszűnt, mint fogalom! minimum járulékalap = minimálbér kétszerese Minimálbér = a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb havi összege. 76

20 Foglalkoztatót terhelő járulékok változnak Biztosítottat terhelő járulékok változnak Fizetendő járulék: 29% Fizetendő járulék: 15,5% nyugdíjbiztosítási járulék 21% 24% nyugdíjjárulék + magánnyugdíjpénztári tagdíj 8,5% 8+0,5% 9,5% 8+1,5% természetbeni egészségbiztosítási járulék 5% 4,5% természetbeni egészségbiztosítási járulék 4% 4% pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3% 0,5% pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3% 2% Többes jogviszony Főállású társas és egyéni vállalkozó járulékkötelezettsége A biztosított 2008-tól akkor tekinthető többes jogviszonnyal rendelkezőnek, ha egyidejűleg legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal rendelkezik tól nem többes jogviszonyos, aki közép-, illetőleg felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat. Tbj. 31. (3) bek. Vállalkozást terhelő járulék Vállalkozót terhelő járulék 29% TB járulék 9,5% nyugdíjjárulék és mnyp-i tagdíj 4% természetbeni eb-i járulék 2% pénzbeli eb-i járulék ha nem többes jogviszonyos: minimálbér kétszerese, kivéve, ha a tényleges jövedelem kisebb és ezt feltünteti a 08-as bevallásban de járulékalap legalább a minimálbér ha többes jogviszonyos: tényleges jövedelem, illetve eva alap 4%-a 79 80

21 Kiegészítő tevékenységet folytató társas és egyéni vállalkozó járulékkötelezettsége Nem járulékalap Vállalkozást terhelő járulék havi 4350 Ft (napi 145 Ft) egészségügyi szolgáltatási járulék a jövedelmet pótló kártérítés (keresetpótló járadék) Vállalkozót terhelő járulék 9,5% nyugdíjjárulék tényleges jövedelem a késedelmes teljesítéshez kapcsolódó kamat Tbj Egészségügyi hozzájárulás Hatályos szabályozás: Ha a magánszemély a százalékos eho-t a 450 ezres felső határt meghaladóan fizetette meg, akkor a túlfizetést az 53-as bevallásában visszaigényelheti. Kiegészítő szabályozás: A magánszemély visszaigényelheti az adóbevallásában a kifizető által túlvont eho-t is. Eho. tv. 11/A. (3) bek. Osztalék eho-ja Az átmeneti szabályok rendezik az osztalék eho kötelezettségét: A december 31. napját követően kifizetett osztalékra a kifizetés időpontjában hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. Módosító tv

22 APEH-hoz bejelentendő adatok Adózás rendjét érintő főbb módosítások január 1-jétől közvetlenül az adóhatóságnál kell bejelenteni (Art. 16. ): az adózó képviselőjének adóazonosító jelét a székhely szolgáltatást nyújtó ügyvéd, ügyvédi iroda nevét, elnevezését és adószámát a cég közhasznú vagy kiemelten közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vételét a cég nonprofit jellegét 86 Székhely-központi ügyintézés helyének bejelentése A Gt szeptember 1-jei módosítása szerint a cég székhelye eltérhet a központi ügyintézés helyétől. Ha a székhely azonos a központi ügyintézés helyével, akkor az adózónak nincs külön kötelezettsége. Ha a székhely nem azonos a központi ügyintézés helyével, akkor a központi ügyintézés helyét a létesítő okiratban külön fel kell tüntetni, és a cégbíróságnál kell bejelenteni. Cégbírósághoz bejelentendő adatok A Ctv. módosítása alapján a jövőben a cégjegyzék tartalmazza: azt a tényt, hogy a cég a jegyzett tőkéjét devizában határozza meg a cég üzleti évének mérlegfordulónapját, amennyiben az üzleti év eltér a naptári évtől azt a tényt, hogy a cég összevont (konszolidált) éves beszámolót készítő anyavállalat, illetve az összevont (konszolidált) éves beszámolóba bevont leányvállalat

23 Biztosítottak bejelentése az előtársasági időszakban Ha az előtársaságot a cégbejegyzési kérelem benyújtását megelőzően biztosítotti jogviszony létrejöttére tekintettel bejelentési kötelezettség terheli, akkor a bejelentési kötelezettségnek papír alapon, adószám feltüntetése nélkül kell eleget tenni. Az adószám megszerzésétől számított nyolc napon belül ismételt bejelentést kell tenni. Art. 16. (9) bek. 89 Állandó képviselő bejelentése Ha az adózó a képviseletének ellátására állandó meghatalmazást ad, akkor ez kizárólag abban az esetben érvényes az adóhatóság előtti eljárásban, ha azt az adózó az adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon jelenti be. Art. 7. (5) bek. 90 Elektronikus ügyintézés Együttes adóigazolás január 1-jétől a bejelentési, változásbejelentési kötelezettség elektronikus úton is teljesíthető, illetőleg a beadványok elektronikus úton is előterjeszthetők, ha az adózó a bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton teljesíti. Az adóigazolás iránti kérelmet (bármely adózó) előterjesztheti január 1-jétől elektronikus úton is tól együttes adóigazolás bármilyen célra történő felhasználáshoz is kérhető. Korábban ilyen igazolás kizárólag közbeszerzési eljárásban történő részvételhez volt kérhető. Art

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december A járulékfizetési kötelezettséget érintő 2008. évi fontosabb változások Széll Zoltánné előadása Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy,

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

Új fogalom az Szja tv-ben. Adómentes juttatások. Adómentes juttatások. Az adó- és járulékszabályok változásai az áfa kivételével

Új fogalom az Szja tv-ben. Adómentes juttatások. Adómentes juttatások. Az adó- és járulékszabályok változásai az áfa kivételével Új fogalom az Szja tv-ben Az adó- és járulékszabályok változásai az áfa kivételével Előadó: dr. Teszéri-Rácz Ildikó adójogi szakjogász művelődési intézményi szolgáltatás adómentes járulékmentes vállalkozás

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Nyugdíjbiztosítási szerződés utáni rendelkezési jogosultság A nyugdíjbiztosítási szerződés (fogalmát az Szja tv.

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

Az adókötelezettség, az adó alanya

Az adókötelezettség, az adó alanya Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2003. (XII. 30.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 18/2002 (XII. 20.) számú rendelettel módosított 17/1999 ( XII. 22. ) számú

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november Társasági adó változások 2010-2011, 2013 2010. november Adómérték A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, új 29/K és 29/L -ok 2011-től minden adózóra 500 millió forint adóalapig

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Dr. Kiss Mariann Bővül a biztosítottak köre a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

A legfontosabb éves bevallások

A legfontosabb éves bevallások A legfontosabb éves bevallások 1353. bevallás A 2013. adóévről szóló 1353 számú bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás,

Részletesebben

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22 Adatlap 212 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő

Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő Adózási határidő: 2007.05.31 Bevallás a 2006. évi társasági adóról az egyszeres könyvvitelt vezető adózó részére

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény

Családi járulékkedvezmény Családi járulékkedvezmény 24/A. (1) Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított és - a családi kedvezményt megosztással érvényesít ő- biztosított házastársa, élettársa

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan kedvező adózási módot jelent, amely a vállalkozások meghatározott köre számára összehasonlítva

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK AZ ADÓJOGSZABÁLYOKBAN

VÁLTOZÁSOK AZ ADÓJOGSZABÁLYOKBAN VÁLTOZÁSOK AZ ADÓJOGSZABÁLYOKBAN SZJA 1. 2007.01.01-től: ha valaki nyugdíj mellett szerez jövedelmet, akkor a nyugdíj és a szerzett jövedelem együttes összege után kell az SZJA-t megállapítani, majd az

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

Adónaptár 2006. 2006. január

Adónaptár 2006. 2006. január Adónaptár 2006 2006. január jan. 12. jan. 15. (jan. 16.) jan. 20. az igazoláson szereplő, a kifizető által le nem vont adó, adóelőleg megfizetése a magánszemély, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei Készítette: Beke Ibolya 1 Üzleti jellegű termékértékesítés adóköteles tevékenység A gazdasági tevékenység elemei: üzletszerűség;

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv.

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. EVA EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. AZ EVA FŐ JELLEMZŐI keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához ADÓVÁLTOZÁSOK 2011 KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához Budapest, 2011 Adozas_kieg_2011.indd 1 2011.04.05. 10:46:11 Szerző: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál Kézirat lezárva: 20.03.31.

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe kukta.hu Tbj. 2015. 1. Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe 2014. 12. 31-ig az 1.) alpont szerinti jövedelem hiányában a munkaszerződésben meghatározott alapbér, ha a munkát

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Kisadózó vállalkozások tételes adója választása 2013.04.21-től Csak akkor nem választható a alanyiság, ha az adóalanyiság választásának évében a TEÁOR 2008 szerinti 68.20 számú Saját

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011. december 8. 1 Összevont adóalap megállapítása Adóalap-kiegészítés (29 (3)) 2424 ezer forint éves jövedelemig 0% Éves

Részletesebben

1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról

1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Vállalati Tervezés 2012

Vállalati Tervezés 2012 Vállalati Tervezés 2012 Adóváltozások(k) SZJA-t érintő változások, bérkompenzáció 2011. december 7. Radisson Blu Béke Hotel Főbb személyi jövedelemadó változások adóalap I. Az új szabályok szerint évi

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK. KATA választása 04.21-től. Főállású kisadózó fogalma KATA 2013.12.16.

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK. KATA választása 04.21-től. Főállású kisadózó fogalma KATA 2013.12.16. ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Kisadózó vállalkozások tételes adója választása 04.21-től Csak akkor nem választható a alanyiság, ha az adóalanyiság választásának évében a TEÁOR 2008 szerinti 68.20 számú Saját tulajdonú,

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről (Egységes szerkezetben) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a

Részletesebben

T/229. számú. törvényjavaslat

T/229. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/229. számú törvényjavaslat az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és a költségvetési forrásból származó kamattámogatások után fizetendő járadékról Előadó: Dr. Veres

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról egységes szerkezetben a 31/2004. (XII.14.) sz. a 29/2005. (XII.12.) és a 19/2007. (XII.17.) 16/2010. (XII.17.)

Részletesebben

Az átmeneti szabályok szerint három adózói csoport

Az átmeneti szabályok szerint három adózói csoport Az elektronikus adó- és járulékbevallások szabályai 2006-2007 dr Zsohár Istvánné Az Art. 31. (2) bekezdése szerinti bevallás benyújtására kötelezett minden kifizető és munkáltató (ideértve az egyéni vállalkozónak

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó átalányadózása

Az egyéni vállalkozó átalányadózása Átalányadó és szja 2012: az átalányadózás és adóbevallás új szabályai 2012-től. Az átalányadózásra vonatkozó szabályokat a személyi jövedelemadó törvény 50 56. -ai tartalmazzák. Az átalányadót a következő

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására.

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására. Magyarszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelete A 14/2012.( XI. 29.)önkormányzati rendelettel módosított A helyi iparűzési adóról Az Országgyűlés az

Részletesebben

A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói

A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói Összeállította: Horváth Józsefné Okl. adószakértő nem kell az 1353-as számú bevallást benyújtani - ha az adózó az adóévben egyáltalán

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete A helyi iparűzési adóról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE 2015. január 1-jétől nem terjed ki a biztosítási kötelezettség az Szja tv. 1/B. hatálya

Részletesebben

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben