XV.ÉVFOLYAM 7. SZÁM SZEPTEMBER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XV.ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2005. SZEPTEMBER"

Átírás

1 XV.ÉVFOLYAM 7. SZÁM SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

2 7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI oldal II. III. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK oldal oldal

3 7.szám 3. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI I szeptember 22-i Közgyűlés) Rendelet száma Tárgya 30/2005.(IX.28.)sz. rendelet Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2004. (III. 10.) sz. rendelet módosításáról 31/2005.(IX.28.)sz. rendelet Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2004. (III. 10.) sz. rendelet módosításáról 32/2005.(IX.28.)sz. rendelet Az Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló 13/2005. (IV.20.) sz. rendelet módosításáról 33/2005.(IX.28.)sz. rendelet A levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról szóló 16/2005. (IV.20.) sz. rendelet módosításáról 34/2005.(IX.28.)sz. rendelet a temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló 62/2000. (XI.13.) sz. rendelet módosításáról

4 7.szám 4. 35/2005.(IX.28.)sz. rendelet a szociális ellátásokról és a lakbértámogatás helyi szabályairól szóló 19/2003. (V.12.) sz. rendelet módosításáról 36/2005.(IX.28.)sz. rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a használati díjakról szóló 35/1997. (VII.1.) sz. rendelet módosításáról 37/2005.(IX.28.)sz. rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2004. (III.10.) sz. rendelet, valamint az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, valamint a vagyonkimutatási rendszer kialakításáról szóló 1/2005. (II.10.) sz. rendelet módosításáról 38/2005.(IX.28.)sz. rendelet Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) sz. rendelet módosításáról 39/2005.(IX.28.)sz. rendelet a VFV Miskolc Rt. és a MIVIZ Kft. tevékenységét érintő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 40/2005.(IX.28.)sz. rendelet a távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 25/2003. (VI.12.) sz. rendelet módosításáról 41/2005.(IX.28.)sz. rendelet a Választókerületi alapról szóló 7/2003. (III.10.) sz. rendelet módosításáról

5 7.szám 5. II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI Határozat száma Tárgya Zárt ülésen hozott határozatok: VII-203/ /2005. sz. határozat Egyedi szociális hatósági ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálása VII-204/ /2005. sz. határozat Közterület-használati ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálás Nyilvános ülésen hozott határozatok: VII-205/ /2005. sz. határozat VII-206/ /2005. sz. határozat Tisztségviselői beszámoló Költségvetés I. félévi korrekciójával összefüggésben hozott döntések VII-207/ /2005. sz. határozat évi költségvetési gazdálkodás I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató tudomásul vétele VII-208/ /2005. sz. határozat évi gazdálkodást érintő ÁSZ-ellenőrzésről szóló tájékoztató tudomásul vétele

6 7.szám 6. VII-209/ /2005. sz. határozat Keleti Kapu térségével kapcsolatos szabályozási módosítás térinformatikai rendszerű átvezetése VII-210/71.438/2005. sz. határozat Szociális célú gyermek- étkeztetésben részesülő tanulók térítési díj kedvezménye VII-211/71.439/2005. sz. határozat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat évi forduló VII-212/71.440/2005. sz. határozat Miskolci Családsegítő Szolgálat, Regionális Módszertani Központ és gyermekjóléti Szolgálat, Megyei Módszertani Központ működésével kapcsolatos fenntartói döntések meghozatala VII-213/71.443/2005. sz. határozat Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok kiegészítő támogatására pályázat benyújtása VII-214/71.445/2005. sz. határozat Tilles Béla Sugárzás című térplasztikájának köztérre történő VII-215/71.446/2005. sz. határozat Kutas László Miskolci lányok című szobrának köztérre történő kihelyezése VII-216/71.447/2005. sz. határozat Miskolci Nemzeti Színház Alapító Okiratának módosítása

7 7.szám 7. VII-217/71.450/2005. sz. határozat Belvárosban engedély nélkül létesített hirdetőberendezésekkel kapcsolatos tevékenységről beszámoló VII-218/ /2005. sz. határozat Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására benyújtott pályázat önrész felhasználásának VII-219/71.451/2005. sz. határozat Diósgyőri Gimnázium évi címzett támogatással tervezett beruházására vonatkozó igénybejelentés módosítása VII-220/71.452/2005. sz. határozat Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola évi címzett támogatással tervezett beruházására vonatkozó igénybejelentés módosítása VII-221/71.453/2005. sz. határozat VII-222/ /2005. sz. határozat Javaslat egyes ingatlanok értékesítésére Repülőtéri út 17. sz. alatti ingatlan értékesítése VII-223/71.454/2005. sz. határozat Árpád u. 25. sz. alatti ingatlan értékesítése VII-224/ /2005. sz. határozat Társasházak homlokzati felújításának támogatási programjáról szóló határozat módosítása

8 7.szám 8. VII-225/71.455/2005. sz. határozat VII-226/71.456/2005. sz. határozat VII-227/71.457/2005. sz. határozat VII-228/71.458/2005. sz. határozat évi panel program pályázati rendszerrel kapcsolatos határidők meghosszabbítása Egyes oktatási intézmények fűtés-korszerűsítésére tett intézkedések jóváhagyása Helyi önkormányzatok előre nem látható természeti vagy más károkból adódó többlet kiadásainak részleges vagy teljes támogatására pályázat benyújtása Pályázat benyújtása létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos költségvetési hozzájárulás elnyeréséhez VII-229/71.459/2005. sz. határozat Beszámoló a Miskolci Rendőrkapitányság évi és I. félévi munkájáról VII-230/71.460/2005. sz. határozat Beszámoló a Miskolci Hivatásos Önkormányzati tűzoltóság munkájáról VII-231/ /2005. sz. határozat VII-232/71.522/2005. sz. határozat VII-233/71.521/2005. sz. határozat Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról (2005. I. félév) Mésztelep u. 13. sz. alatti 167 m m2 alapterületű helyiségcsoportnak a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány Utcafront Szociális Segítő Szolgálata részére történő bérbeadása Miskolci Ipari Park létrehozása

9 7.szám 9. III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK GAZDASÁGI BIZOTTSÁG: 56/2005. sz. határozat Előzetes hozzájárulás kérése a Gazdasági Bizottságtól a Zrínyi Ilona Gimnázium helyiségeinek bérbeadásához 57/2005. sz. határozat Miskolc, Csermőkei út hrsz. és 70779/3 hrsz. ingatlanokat érintő vezeték szolgalmi jog bejegyzése 58/2005. sz. határozat Miskolc, Hernád u. 0849/28 hrsz.-ú, lakóház, udvar és a Boldva u. 0849/35 hrsz.-ú szántó megnevezésű külterületi ingatlanok értékesítése 59/2005. sz. határozat Miskolc, József Attila u. 0873/6 hrsz.-ú, töltés megnevezésű ingatlanból kialakításra kerülő 0873/7 hrsz.-ú külterületi ingatlan értékesítése 60/2005. sz. határozat Miskolc, Földes F. u. 21. (Kisavas Első sor) 8693/A/3 hrsz.-ú pince ingatlan alapterületének és vételárának jóváhagyása 61/2005. sz. határozat A Szocio-Produkt Kft. Társasági Szerződésének módosítása

10 7.szám /2005. sz. határozat Szent-Anna tér Nagyváthy utcák által határolt beépítetlen terület tulajdonjogának megszerzése 63/2005. sz. határozat Miskolc, Martin-kertváros, Mura utcánál lévő beépítetlen terület megvétele 64/2005. sz. határozat Miskolc, Csabavezér u /3 hrsz.-ú, közterület megnevezésű ingatlan egy részének értékesítése 65/2005. sz. határozat Döntés a VFV Miskolc Rt. és a MIVÍZ Kft. felügyelő bizottsági tagjaival szemben fennálló öszszeférhetetlenség feloldására irányuló kérelmekről 66/2005. sz. határozat MIVÍZ Kft. ügyvezető munkaszerződése módosításának véleményezése 67/2005. sz. határozat MIVÍZ Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyása, tagjainak díjazása 68/2005. sz. határozat MIVÍZ Kft. Beszerzési és Értékesítési Bizottsága tagjainak és elnökének a kijelölése 69/2005. sz. határozat VFV Miskolc Rt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyása, tagjainak díjazása

11 7.szám /2005. sz. határozat VFV Miskolc Rt. Beszerzési és Értékesítési Bizottsága tagjainak és elnökének a kijelölése 71/2005. sz. határozat VFV Miskolc Rt. vezérigazgató munkaszerződése módosításának véleményezése 72/2005. sz. határozat Miskolc, Fövényszer u. 75. sz hrsz.-ú lakóház, udvar megnevezésű ingatlan 60/832-ed önkormányzati tulajdoni hányadának értékesítése 73/2005. sz. határozat Miskolc, Gutenberg utca 39. szám melletti, 6328 hrsz.-ú, 280 m² nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű, önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

12 7.szám 12. EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG: 4/2005. sz. határozat 28. számú felnőtt fogorvosi körzet működtetési jogának átadása dr. Nagy Dezsőné dr. Szederkényi Zsuzsa részére 5/2005. sz. határozat A 6. számú házi gyermekorvosi körzet működtetési jogának átadása dr. Csáki Aranka részére

13 7.szám 13. I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 30/2005. (IX.28.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a "helyi önkormányzatok és szerveik... feladat- és hatásköréről" szóló módosított évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d.) pontjában foglaltak alapján az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2005. (III. 10.) sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) módosítására a következő rendeletet alkotja: 1. A R. 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés az Önkormányzat évi költségvetésének a.) bevételi főösszegét ezer Ft-ban b.) kiadási főösszegét ezer Ft-ban ebből az adósságszolgálat összegét ezer Ft-ban c.) hiányát ezer Ft-ban állapítja meg. A R. 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete, a R. 4/a. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép. A R. 2. (1) - (10) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A személyi jellegű kiadások előirányzata ezer Ft (2) A munkaadókat terhelő járulékok (TB, munkaadói járulék, eü. hozzájárulás) előirányzata ezer Ft (3) A dologi jellegű kiadások előirányzata ezer Ft 2. 3.

14 7.szám 14. (4) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata ezer Ft (5) Pénzeszközátadás, támogatások (speciális célú támogatások) előirányzata ezer Ft (6) A felújítások előirányzata ezer Ft (7) A beruházások előirányzata ezer Ft (8) A költségvetés általános tartaléka ezer Ft (9) A költségvetés céltartalékai ezer Ft (10) Az adósságszolgálat tárgyévi előirányzata ezer Ft Az Alapítványok részére nyújtott támogatást a 3. sz. melléklet szerint jóváhagyja, mely az 5/2005. (III.10.) sz. rendelet 18. sz. mellékletét képezi. A költségvetési rendelet egyéb mellékletei a fentiek szerint módosulnak Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Miskolc, szeptember 22. dr. Mészáros Miklós sk. jegyző Ká li Sándor sk. polgármester

15 7.szám 15.

16 7.szám 16.

17 7.szám 17.

18 7.szám 18.

19 7.szám 19.

20 7.szám 20.

21 7.szám 21.

22 7.szám 22. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 32/2005. (IX.28.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2005. (III. 10.) sz. rendelet módosításáról Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a "helyi önkormányzatok és szerveik... feladat- és hatásköréről" szóló módosított évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d.) pontjában foglaltak alapján az önkormányzat évi költségvetéséről szóló pénzmaradvánnyal növelt 5/2005. (III. 10.) sz. önkormányzati rendelettel (a továbbiakban R.) megállapított előirányzatok módosítására a következő rendeletet alkotja: 1. A R. 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés az önkormányzat évi költségvetésének a.) bevételi főösszegét b.) kiadási főösszegét ebből az adósságszolgálat összegét c.) hiányát ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban állapítja meg. 2. A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete, a R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete, a R. 4/b. számú melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete, a R. 4/c. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete, a R. 4/d. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete, a R. 4/d/3. sz. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép. 3. A R. 2. (1)-(10) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A személyi jellegű kiadások előirányzata ezer Ft (2) A munkaadókat terhelő járulékok (TB, munkaadói járulék, eü. hozzájárulás) előirányzata ezer Ft (3) A dologi jellegű kiadások előirányzata ezer Ft (4) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata ezer Ft

23 7.szám 23. (5) Pénzeszközátadás, támogatások (speciális célú támogatások) előirányzata ezer Ft (6) A beruházások előirányzata ezer Ft (7) A felújítások előirányzata ezer Ft (8) A költségvetés általános tartaléka ezer Ft (9) A költségvetés céltartalékai ezer Ft (10) Az adósságszolgálat tárgyévi előirányzata ezer Ft 4. A költségvetési rendelet egyéb mellékletei fentiek szerint módosulnak. 5. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Miskolc, szeptember 22. dr. Mészáros Miklós sk. jegyző K á l i Sándor sk. polgármester

24 7.szám 24.

25 7.szám 25.

26 7.szám 26.

27 7.szám 27.

28 7.szám 28.

29 7.szám 29.

30 7.szám 30.

31 7.szám 31.

32 7.szám 32.

33 7.szám 33.

34 7.szám 34.

35 7.szám 35.

36 7.szám 36.

37 7.szám 37.

38 7.szám 38.

39 7.szám 39.

40 7.szám 40.

41 7.szám 41.

42 7.szám 42.

43 7.szám 43.

44 7.szám 44.

45 7.szám 45.

46 7.szám 46.

47 7.szám 47.

48 7.szám 48.

49 7.szám 49.

50 7.szám 50.

51 7.szám 51.

52 7.szám 52.

53 7.szám 53.

54 7.szám 54.

55 7.szám 55.

56 7.szám 56.

57 7.szám 57.

58 7.szám 58.

59 7.szám 59.

60 7.szám 60. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 32/2005. (IX.28.) sz. rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásának módosításáról Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ának rendelkezései alapján az önkormányzat évi zárszámadásáról szóló 13/2005. (IV.20.) sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) módosítására a következő rendeletet alkotja: 1. A R. 10. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete, a R. 10/b. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép. 2. A R. 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés az önkormányzat évi pénzmaradványát a 10. számú melléklet szerint eft-ban állapítja meg, melyet intézményenként (címenként) a 10/b. sz. melléklet részletez. A Polgármesteri Hivatal áthúzódó feladatait tételesen a 10/a. sz. melléklet tartalmazza. 3. A R. 3. (2) bekezdés a.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (2) a.) A felhasználható pénzmaradvány: eft ebből: intézményi pénzmaradvány: eft a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa: eft 4. A R. 3. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatalnál jelentkező eft felhasználható szabad pénzmaradvány összegét a évi költségvetés általános tartalékába helyezi. 5. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Miskolc, szeptember 22. D r. Mészáros Miklós sk. jegyző K á l i S á n d o r sk. polgármester

61 7.szám 61.

62 7.szám 62.

63 7.szám 63.

64 7.szám 64.

65 7.szám 65.

66 7.szám 66.

67 7.szám 67. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 33/2005. (IX.28.) sz. rendelete a levegõ minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról szóló 16/2005. (IV.20.) sz. rendelet módosításáról 1. A levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról szóló 16/2005. (IV.20.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. -ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) környezeti levegő (a továbbiakban: levegő): a légkör egésze, a munkahelyek és a zárt terek levegőjének kivételével. 2. A Rendelet 6. -ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A jegyzői hatáskörbe tartozó háztartási és az 500 kw névleges bemenő hőteljesítményt meg nem haladó tüzelő- és egyéb, - kizárólag füstgázt kibocsátó- berendezések üzemeltetése során csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad elégetni. 3. (1) A Rendelet a jelen rendelet mellékletét képező 1. számú melléklettel egészül ki. (2) A Rendelet 11. -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: "(3) A város azon területeinek jegyzékét, ahol helyi légszennyező anyag kibocsátást nem eredményező fűtési célú energiahordozó (Városi Távfűtési Rendszer) rendelkezésre áll, a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza utcahatáros felsorolással és térképi megjelenítéssel. " 4. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Miskolc, szeptember 22. Dr. Mészáros Miklós sk. jegyző Káli Sándor sk. polgármester

68 7.szám 68. TÁVFŰTÉSES KÖRZETEK 1. sz. melléklet Győri Kapu Nyugat: Maros u. Bíró u. Rácz Á. u. Károly u. Liszt F. u. Miklós u. Rácz Á. u. - Károly u. - Andrássy u. Újgyőri Főtér Győri Kapu - Belváros: Győri kapu Örs u. Rácán u. Győri kapu János i F. u. Kőporos u. Zsedényi B. u. Szepessy P. u. Szent L. u. Fábián kapu Mátyás Kir u. Dózsa Gy. u. Pallos u. Laborfalvi R. u. Arany J. tér Szentpéteri kapu Álmos u. Huba u. Lehel u. Szeles u. Búza tér Ady E. u. József A. út Katalin köz Hadirokkantak u. Melinda u. Bocskai I. u. Bihari J. u. Király u. Budai J. u. Görgey A. u. Papszer u. Toronyalja u. Rácz u. Petőfi S. u. - Gerő J. u. Nagyváthy J. u. Szivna patak. Nagyváthy J. u. Szivna patak Géza u. Győri kapu Kőrösi Cs. S. u. kazánház: József A út - Kőrösi Cs. S. Bajcsy Zs. E. u. Vasút Szentpéteri Kapu: Szentpéteri kapu - Huba u. Kassai u. Levente V. u Diósgyőr-Majláth: Csóka u.- Szinva patak Hegyalja út Diósgyőr-Városközpont: Árpád u. - Batsányi J. u.- Vajda J. u. Tóth Á. u. Fülep J. u. Kuruc u. Verő u. Bánki D. u. Béke u. Nagy Lajos Kir. útja Kilián: Gőz u.- Szinyei Merse Pál u. Erdélyi u. - Hun P. u. Budai Nagy A. u. Kandó K. u. Kempelen F. u. Iván u. Benedek u. Gagarin u. Bálint u. Szinva patak Nyár u. Bulgárföld: Bertalan u.- Szarkahegy u. Kárpáti u. Andrássy u. Avas: Pattantyús u.- Leszich A. u. Jósika M. u. Ifjúság útja Eszterházy u. Venyige u. Petneházy u. Csabai kapu Miskolctapolcai út MISKOLC-EGYETEMVÁROS Csermőkei út

69 7.szám 69. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 34/2005. (IX.28.) sz. rendelete a temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló 62/2000. (XII.13.) sz. rendelet módosításáról 1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 62/2000. (XII.13.) sz. rendeletének 4. (2)-(5) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek: (2) A halottat az eltemetésig feltéve, hogy a temettető vagy a temetésre kötelezett, a temetkezési szolgáltató igénybevételére vonatkozó szándéka, illetve az eltemetés helye nem ismeretes a hűtésre a Szentpéteri kapui köztemető halottasházában kell elhelyezni, kivéve, ha a boncolás elvégzése érdekében az elhunytat kórházba szükséges szállítani. (3) A Temetőgondnokság 0 24 óráig terjedő folyamatos ügyeletet tart. Az elhunytak tárolása az eltemetés időpontjáig közegészség és járványügyi szempontból csak erre a célra létrehozott közigazgatási határon belül lévő (Miskolc) hűtőegységben történhet. (4) A kórházi vagy boncolásra kórházba szállított elhaltakat a jogszabályi szállíthatóság bekövetkezte után azonnal, a boncolás után azonnal, de legfeljebb a boncolást követő 24 óra elteltével a temetkezési szolgáltató a halottasházba átszállítja. Amennyiben a temettető vagy a temetésre kötelezett a temetkezési szolgáltató igénybevételére vonatkozó szándéka nem ismeretes, az elhaltat hűtésre a Temetőgondnokság a városi halottasházba szállítja. (5) A városi halottasházban a (4) bekezdés szerint elhelyezett elhaltak hűtéséért a temettető első intézkedésének megtételéig, amennyiben az a törvényes határidőt nem lépi túl, illetve a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 24 óra elteltéig a Temetőgondnokság hűtési díjat nem számít fel, kivéve a lakásról, vagy egyéb helyről közvetlenül beszállított elhaltak esetén. 2.. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Miskolc, szeptember 22. Dr. Mészáros Miklós sk. jegyző Káli Sándor sk. polgármester

70 7.szám 70. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 35/2005.(IX,28.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a lakbértámogatás helyi szabályairól szóló 19/2003. (V.12.) számú rendelet módosításáról 1. A szociális ellátásokról és a lakbértámogatás helyi szabályairól szóló 19/2003. (V.12.) számú rendelet (a továbbiakban: R.) 14/A. (1) (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Szociális üdülési támogatásban lehet részesíteni azt a családot vagy személyt, amely (aki) a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által, szociális üdülési támogatásra - a családok és nyugdíjasok részére - kiírt pályázatán nyert, és családjában az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg az e rendelet 1. számú mellékletében foglalt jövedelemhatárt. (2) A támogatás megállapítására irányuló kérelmet a pályázat megnyeréséről szóló döntés kézhezvételét követően lehet benyújtani a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztályán. 2. A R. 14/B. helyébe a következő rendelkezés lép: 14/B. (1) A lakhatáshoz elengedhetetlen belső lakás felújítási munkálatokhoz szükséges anyagköltségek megtérítésére, továbbá a munkálatok közhasznú, közcélú munka keretében nyújtott elvégzésére, vissza nem térítendő szociális támogatásként jogosult a) az önkormányzati tulajdonú bérlakásban bérlőként, vagy b) magán tulajdonú lakóingatlanban tulajdonosként élő személy, aki illetve akinek a háztartásában élő valamennyi személy - betöltötte a 65. életévét, feltéve, hogy a háztartásában az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg az e rendelet 1. számú mellékletében foglalt jövedelemhatárt.

71 7.szám 71. (2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben a tulajdonos csak akkor jogosult a támogatásra, ha előzetesen hozzájárul, - a munka elvégzését követően megállapított felújítási költség összegét biztosító elidegenítési és terhelési tilalomnak a támogatást megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 év időtartamra ingatlanára történő bejegyzéséhez, a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata javára. (3) A támogatás mértékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 3. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a) a R. 6. (1) bekezdésében a valamint utalvány formájában szövegrész, b) a R. 6. -ának (3) bekezdése, egyidejűleg a jelenlegi (4) bekezdés jelölése (3) bekezdésre változik, c) a R. 14/A. (3) bekezdése, egyidejűleg a jelenlegi (4) bekezdés jelölése (3) bekezdésre változik. Miskolc, szeptember 22. Dr. Mészáros Miklós sk. jegyző Káli Sándor sk. polgármester

72 7.szám 72. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 36/2005. (IX.28) sz. rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a használati díjakról szóló35/1997. (VII.1) számú rendelet módosításáról 1. A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a használati díjakról szóló 35/1997. (VII.1.) számú rendelet 16. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Aki e rendelet 2. (11), (12), (14), (15), (16), (17) bekezdéseibe, 6. -ába, vagy 13. (4) bekezdésébe foglalt előírásokat megszegi, szabálysértést követ el, és forintig terjedő helyszíni bírsággal vagy forintig terjedő szabálysértési bírsággal sújtható. 2.. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Miskolc, szeptember 22. Dr. Mészáros Miklós sk. jegyző Káli Sándor sk polgármester

73 7.szám 73. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 37/2005.(IX.28.) sz. rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2004. (III.10.) sz. rendelet, valamint az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjéről, valamint a vagyonkimutatási rendszer kialakításáról szóló 1/2005. (II. 10.) sz. rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2004. (III.10.) számú, valamint az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjéről, valamint a vagyonkimutatási rendszer kialakításáról szóló 1/2005. (II.10.) számú rendeleteinek módosítására az alábbi rendeletet alkotja. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 6/2004. (III.10.) számú rendelet módosítása 1. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2004. (III.10.) sz. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 14. helyébe a következő rendelkezés lép: A Közgyűlés évente legalább nyolc ülést tart. Az ülések ütemezett időpontjáról és napirendi tervezetéről a félévi munkatervek rendelkeznek. 2. A rendelet 15. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A rendes ülésre szóló meghívót az előterjesztésekkel együtt a képviselők, a főosztályvezetők és az osztályvezetők számára elektronikus formában, a nem képviselő bizottsági tagok számára elsődlegesen nyomtatott, külön kérésre elektronikus formában a közgyűlés ülésének napját megelőzően legalább 17 nappal kézbesíteni kell.

74 7.szám A rendelet 22. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A sürgősségi indítványként benyújtott előterjesztéseket, a közgyűlést megelőző hétfői napon a képviselőknek, a főosztályvezetőknek és az osztályvezetőknek elektronikus formában, a nem képviselő bizottsági tagoknak elsődlegesen nyomtatott, külön kérésre elektronikus formában kézbesíteni kell. 4. A rendelet 28. a következő rendelkezéssel egészül ki: A módosító javaslatokat a sürgősségi előterjesztésekkel együtt a közgyűlést megelőző hétfői napon kézbesíteni kell a rendelet 22. (4) bekezdésében megjelölt személyek részére, az abban meghatározott formában. 5. A rendelet 54. (1) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki: (1) A bizottságok döntései írásbeli előterjesztéseken alapulnak, amelyek tartalmi és formai követelményei a közgyűlés számára készített előterjesztések kötelező elemeivel megegyeznek. 6. A rendelet a következő 69/A -sal egészül ki: Átruházott hatáskörben hozott tulajdonosi döntés 69/A (1) A polgármester a vagyonrendeletben szabályozott átruházott tulajdonosi jogkörben hozott döntéseit írásbeli döntéskérő indítvány alapján hozza meg. (2) Az indítvány kizárólag írásban terjeszthető elő, a jegyző törvényességi véleményezését követően.

75 7.szám 75. (3) A döntéskérő indítványnak a döntéshez szükséges és elégséges információkat kell tartalmaznia. Legalább tartalmaznia kell: Előlap: - iktatószám, - döntéskérő indítvány tárgya, - mellékletek megnevezése és száma, - az indítvány összeállítójának megnevezése, aláírása, - egyeztetők megnevezése, aláírása, - törvényességi véleményezést végző személy megnevezése, aláírása, Tartalmi rész: - a döntés alapjául szolgáló tényállás leírása, - a döntést megalapozó jogszabályi háttér meghatározása, - a döntés pénzügyi vonatkozásának meghatározása. - határozati javaslat (4) A végrehajtás felelőseként polgármester, alpolgármester, - a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában -- jegyző jelölhető meg. (5) A polgármesteri hivatal érintett szervezeti egységét, az önkormányzat intézményének, gazdálkodó szervezetének vezetőjét, illetve a végrehajtásban feladattal rendelkezőt közreműködőként kell feltüntetni. (6) A polgármester önálló kezdeményezése eredményeként született határozathoz indítványt készíteni nem kell, azonban a határozatot a jegyzőnek törvényességi felülvizsgálatot igazoló ellenjegyzésével kell ellátnia. (7) A polgármester az átruházott hatáskörben megillető jogosítványai alapján írásbeli határozatot hoz. Az írásbeli határozatot a naptári év elejétől külön-külön megjelöléssel kell ellátni, amely tartalmazza: - a tárgyévben hozott határozat arab sorszámát, - a döntéskérő indítvány ügyiratszámát, - a tárgyév megjelölését, - határozat szövegét, - végrehajtásért felelős megjelölését, - közreműködő megjelölését, - a végrehajtásra megszabott határidőt, a végrehajtás kezdésének és befejezésének legkésőbbi időpontját.

76 7.szám A rendelet 1. sz. mellékletének II. Gazdasági Bizottság részének 3. és 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 3. Részt vesz a vagyongazdálkodást érintő koncepciók, tervek kidolgozásában, dönt a vagyonrendeletben meghatározott átruházott hatáskörökben. Jóváhagyja azon gazdasági társaságok éves üzleti tervét, éves mérlegét, eredménykimutatását, adózott eredmény felosztását, amelyekben az Önkormányzat a Vagyonrendelet 25. (2) és (8) bekezdéseiben meghatározott részesedéssel rendelkezik. Javaslatot tesz a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok és a könyvvizsgálók díjazására. Javaslatot tesz a Beszerzési és Értékesítési Bizottság 1 tagjára, s jóváhagyja a fent meghatározott gazdasági társaságok esetében a BÉB-et. 4. Figyelemmel kíséri és elemzi a gazdasági társaságok működését, gazdálkodását. Előzetesen véleményt nyilvánít a vezető tisztségviselők munkaszerződései, premizálása kérdésében. 8. (1) A rendelet 3. sz. melléklet I. 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a 16. pont hatályát veszti: 8. Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában a Nevelési és Pedagógia Program, az önkormányzati fenntartású intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának, illetve Házirendjének jóváhagyása. (2) A rendelet 3. sz. melléklet II. pontjának Jogi, Igazgatási Közbiztonsági és Összeférhetetlenségi Bizottság című része az alábbi 2. ponttal egészül ki: Jogi, Igazgatási, Közbiztonsági és Összeférhetetlenségi Bizottság 2. Perbeli, vagy peren kívüli egyezségkötés esetén a hatályos vagyonrendeletben meghatározott összeghatárok között, és feltételekkel a Gazdasági Bizottsággal együttesen dönt. Figyelemmel kíséri az önkormányzat bíróság előtt folyamatban lévő pereit és perbeli tevékenységét.

77 7.szám 77. Az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjéről, valamint a vagyonkimutatási rendszer kialakításáról szóló 1/2005. (II. 10.) számú rendelet módosítása 9. Az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjéről, valamint a vagyonkimutatási rendszer kialakításáról szóló 1/2005. (II. 10.) számú rendelet 25. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő társaságok legfőbb szervének hatáskörébe tartozó, (2)-(3) bekezdésében nem szabályozott jogait a Polgármester gyakorolja. Továbbá különösen: a) dönt a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok díjazásának, premizálásának, jutalmazásának mértékéről, a társaságok javadalmazási szabályzatában foglaltaknak megfelelően, a Gazdasági Bizottság javaslata alapján, b) a vezető tisztségviselők, a Felügyelő Bizottság, valamint a Gazdasági Bizottság írásbeli javaslatára hozzájárul az alapító okirat (társasági szerződés, alapszabály) főtevékenységet nem érintő melléktevékenység változásának, telephelyváltozásának átvezetéséhez szükséges módosításához, c) dönt a könyvvizsgáló díjazásának megállapításáról a Gazdasági Bizottság javaslata alapján. 10. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Miskolc, szeptember 22. Dr. Mészáros Miklós sk. jegyző Káli Sándor sk. polgármester

Miskolc Megyei Jogú Város Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi forduló

Miskolc Megyei Jogú Város Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi forduló MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ.740.032-8/2006. Miskolc Megyei Jogú Város Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2007. évi forduló Összeállította: Jirkovszkyné Szép

Részletesebben

A pályázat benyújtási határideje: november 14.

A pályázat benyújtási határideje: november 14. A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS BURSA HUNGARICA 1. A pályázók köre A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,

Részletesebben

A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2009. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási hallgatók számára a 2011/2012. tanév II. és a 2012/2013. tanév I. félévére vonatkozóan

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási hallgatók számára a 2011/2012. tanév II. és a 2012/2013. tanév I. félévére vonatkozóan PÁLYÁZATI KIÍRÁS Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2012. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pályázati

Részletesebben

(Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2011. (.) önkormányzati rendelete

(Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2011. (.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól Ecsegfalva Község

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára ( B típusú pályázati kiírás)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára ( B típusú pályázati kiírás) PÁLYÁZATI KIÍRÁS Jászberény Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve a 2010. évre kiírja a B u r s a H u n g a r i c a Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi forduló

Miskolc Megyei Jogú Város Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi forduló MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ.320.073-10/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi forduló Összeállította: Jirkovszkyné Szép

Részletesebben

A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ádám Józsefné sk. polgármester dr. Fazekas István

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:i.2-283/2006. Ea.: Kréz Hajnalka E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Ajka Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2010. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási hallgatók számára a 2009/2010. tanév II. és a 2010/2011. tanév I. félévére vonatkozóan ( A típusú pályázati kiírás)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási hallgatók számára a 2009/2010. tanév II. és a 2010/2011. tanév I. félévére vonatkozóan ( A típusú pályázati kiírás) PÁLYÁZATI KIÍRÁS Jászberény Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve a 2010. évre kiírja a B u r s a H u n g a r i c a Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának Szabályzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. B tipusú

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. B tipusú Tervezet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Dévaványa Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2010 évre Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének. 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének. 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Zalalövő Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. H i r d e t m é n y

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. H i r d e t m é n y Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. H i r d e t m é n y Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális Minisztériummal

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő. b.) általános iskolára, és alapfokú művészetoktatási intézményre,

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő. b.) általános iskolára, és alapfokú művészetoktatási intézményre, SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(X. 19.) számú rendelete a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól

SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a Bursa

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzatának S Z A B Á L Y Z A T A

Szomor Község Önkormányzatának S Z A B Á L Y Z A T A Szomor Község Önkormányzatának S Z A B Á L Y Z A T A a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokkal kapcsolatos eljárás lefolytatásának rendjéről. Szomor, 2015. november 16. Nagy

Részletesebben

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2010/2011. tanév második, illetve a 2011/2012. tanév első féléve).

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2010/2011. tanév második, illetve a 2011/2012. tanév első féléve). A típusú pályázati kiírás PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015.(IX.25.)önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálásának szabályairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2008. (XI.24.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2008. (XI.24.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2008. (XI.24.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben tanuló rezi fiataloknak adható

Részletesebben

5. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére

5. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6-i rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a módosításokkal)

(Egységes szerkezetben a módosításokkal) Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2002. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok ösztöndíj támogatásáról (Egységes szerkezetben a módosításokkal)

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Képviselő-testületének 2009. szeptember 03-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Képviselő-testületének 2009. szeptember 03-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Képviselő-testületének

Részletesebben

a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot A felsõoktatási hallgatók számára

a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot A felsõoktatási hallgatók számára bursa hungarica.qxd 2009.09.18. 16:09 Page 1 Bursa Hungarica különszám WWW.BEKESVAROS.HU BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA INGYENES 2009. SZEPTEMBER XII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Békés Város Önkormányzata az

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról *Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Tápiószele Város Önkormányzat

Részletesebben

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2006.(IX.26.) rendelete a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjról

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2006.(IX.26.) rendelete a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjról Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2006.(IX.26.) rendelete a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjról 1. (1) A támogatás célja, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzata a nappali

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058-2/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Törvényességi

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat 9738 Tömörd, Fő utca 9. Tel.: 94/565-034 Fax: 94/565-152 E-mail: csepregihivatal@pr.hu "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Tömörd Község Önkormányzat 9738 Tömörd, Fő utca 9. Tel.: 94/565-034 Fax: 94/565-152 E-mail: csepregihivatal@pr.hu B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tömörd Község Önkormányzat 9738 Tömörd, Fő utca 9. Tel.: 94/565-034 Fax: 94/565-152 E-mail: csepregihivatal@pr.hu Ügyiratszám: 3123-4/2013. Ügyintéző: dr. Bolla Klaudia "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tömörd

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1 Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben tanulók ösztöndíj támogatásáról

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Üsz.: 22-152/2016. Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pályázati kiírás. felsőoktatási hallgatók számára ( A típusú pályázat )

Pályázati kiírás. felsőoktatási hallgatók számára ( A típusú pályázat ) Pályázati kiírás Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttműködve a 2006. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

A pályázat rögzítésének és benyújtásának határideje: november 23.

A pályázat rögzítésének és benyújtásának határideje: november 23. 1 B típusú pályázat P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

Előterjesztés: Testületi ülés dátuma: X X

Előterjesztés: Testületi ülés dátuma: X X Előterjesztés: Címe: KunszentmártonVáros Önkormányzatának csatlakozásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. Testületi ülés dátuma: 2016-09-22 Készítés ideje: 2015-09-12

Részletesebben

"A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok számára Hajdúhadház Város Önkormányzata- Csatolandó mellékletek köre

Részletesebben

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2011 Szükséges tudnivalók a pályázat igénybevételéhez

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2011 Szükséges tudnivalók a pályázat igénybevételéhez Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2011 Szükséges tudnivalók a pályázat igénybevételéhez A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. november 14. a) A Bursa Hungarica Ösztöndíjban kizárólag a települési

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez A Zita Királyné Közalapítvány pályázata keretében a Marcali vagy Somogyzsitfa középfokú intézményeiben érettségizett és egyetemen

Részletesebben

2010/2011-es tanév II. félévére

2010/2011-es tanév II. félévére Pályázati felhívás Bőcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot hirdet középiskolában nappali tagozaton tanulói jogviszonnyal rendelkezők tanulmányainak támogatására. 2010/2011-es tanév II.

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Pályázati kiírás. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi csatlakozására

Pályázati kiírás. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi csatlakozására Pályázati kiírás A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi csatlakozására A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. november 23. Figyelem! Változás a pályázás rendjében!

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S

Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S 1 A típusú pályázat P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2015. november 9. A pályázók köre

TÁJÉKOZTATÓ. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2015. november 9. A pályázók köre TÁJÉKOZTATÓ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Hatályosítás ideje: 2015. 05. 28. Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (V.28.) számú rendelettel, a 17/2011.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TÉRÍTÉSI DÍJTÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP (NEM ÖNKORMÁNYZATI) 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

206/2012. /X.11./ számú képviselő-testületi határozat

206/2012. /X.11./ számú képviselő-testületi határozat 1 206/2012. /X.11./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete: a/ Csatlakozni kíván a felsőoktatási intézmények hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatói,

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés borítólapja

Előterjesztés borítólapja Kétpó község Önkormányzat 5411 Kétpó, Almásy tér 1. Előterjesztés borítólapja Sorszám: Előterjesztés tárgya: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához történő

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Szalkszentmárton Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Csernák Lajos s.k. pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

Csernák Lajos s.k. pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető E L Ő T E R J E S Z T É S Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz (Bursa Szabályzat a helyi

Részletesebben

(3) E rendelet hatálya kiterjed Ballószög közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Ballószög közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra. Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési és tandíj megállapításának szabályairól

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-139/2015. Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 14/2010. (IV. 16.) számú rendelete önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásának támogatásáról

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 14/2010. (IV. 16.) számú rendelete önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásának támogatásáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának 14/2010. (IV. 16.) számú rendelete önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásának támogatásáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

1.. 2., 3.. Eljárási rendelkezések

1.. 2., 3.. Eljárási rendelkezések 17/2008.(XII.18.)számú rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás helyi szabályairól szóló 17/2003.(IX.30) számú rendeletének módosításáról egységes szerkezetben

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2015. (X.12.) KT. sz.

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.15) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.15) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.15) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1993.

Részletesebben

1) A pályázók köre Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: a) Az "A" típusú pályázatra

1) A pályázók köre Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: a) Az A típusú pályázatra Ráckeve Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól Balatonberény Község Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1997.(XII. 8.) számú önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXI. törvény végrehajtásának helyi

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 17/2005.(VIII.25.) számú rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről

Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 17/2005.(VIII.25.) számú rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről 1 Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 17/2005.(VIII.25.) számú rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 23/2010.(XI.24.),

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 51/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2015. I. félévi pályázati kiírás Előadó: Dr. Benczik

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/1998. (VII. 27.) RENDELETE BUDAPEST III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ALKALMAZANDÓ

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 26-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2008. második félévi kiírás Előadó: Kasper Ágota, az

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén 1. Alulírott:... Születési neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakcíme:...,

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6-i rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés a szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya:döntés a szociális célú tűzifavásárlásához

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben