XV.ÉVFOLYAM 7. SZÁM SZEPTEMBER

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XV.ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2005. SZEPTEMBER"

Átírás

1 XV.ÉVFOLYAM 7. SZÁM SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

2 7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI oldal II. III. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK oldal oldal

3 7.szám 3. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI I szeptember 22-i Közgyűlés) Rendelet száma Tárgya 30/2005.(IX.28.)sz. rendelet Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2004. (III. 10.) sz. rendelet módosításáról 31/2005.(IX.28.)sz. rendelet Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2004. (III. 10.) sz. rendelet módosításáról 32/2005.(IX.28.)sz. rendelet Az Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló 13/2005. (IV.20.) sz. rendelet módosításáról 33/2005.(IX.28.)sz. rendelet A levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról szóló 16/2005. (IV.20.) sz. rendelet módosításáról 34/2005.(IX.28.)sz. rendelet a temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló 62/2000. (XI.13.) sz. rendelet módosításáról

4 7.szám 4. 35/2005.(IX.28.)sz. rendelet a szociális ellátásokról és a lakbértámogatás helyi szabályairól szóló 19/2003. (V.12.) sz. rendelet módosításáról 36/2005.(IX.28.)sz. rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a használati díjakról szóló 35/1997. (VII.1.) sz. rendelet módosításáról 37/2005.(IX.28.)sz. rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2004. (III.10.) sz. rendelet, valamint az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, valamint a vagyonkimutatási rendszer kialakításáról szóló 1/2005. (II.10.) sz. rendelet módosításáról 38/2005.(IX.28.)sz. rendelet Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) sz. rendelet módosításáról 39/2005.(IX.28.)sz. rendelet a VFV Miskolc Rt. és a MIVIZ Kft. tevékenységét érintő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 40/2005.(IX.28.)sz. rendelet a távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 25/2003. (VI.12.) sz. rendelet módosításáról 41/2005.(IX.28.)sz. rendelet a Választókerületi alapról szóló 7/2003. (III.10.) sz. rendelet módosításáról

5 7.szám 5. II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI Határozat száma Tárgya Zárt ülésen hozott határozatok: VII-203/ /2005. sz. határozat Egyedi szociális hatósági ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálása VII-204/ /2005. sz. határozat Közterület-használati ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálás Nyilvános ülésen hozott határozatok: VII-205/ /2005. sz. határozat VII-206/ /2005. sz. határozat Tisztségviselői beszámoló Költségvetés I. félévi korrekciójával összefüggésben hozott döntések VII-207/ /2005. sz. határozat évi költségvetési gazdálkodás I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató tudomásul vétele VII-208/ /2005. sz. határozat évi gazdálkodást érintő ÁSZ-ellenőrzésről szóló tájékoztató tudomásul vétele

6 7.szám 6. VII-209/ /2005. sz. határozat Keleti Kapu térségével kapcsolatos szabályozási módosítás térinformatikai rendszerű átvezetése VII-210/71.438/2005. sz. határozat Szociális célú gyermek- étkeztetésben részesülő tanulók térítési díj kedvezménye VII-211/71.439/2005. sz. határozat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat évi forduló VII-212/71.440/2005. sz. határozat Miskolci Családsegítő Szolgálat, Regionális Módszertani Központ és gyermekjóléti Szolgálat, Megyei Módszertani Központ működésével kapcsolatos fenntartói döntések meghozatala VII-213/71.443/2005. sz. határozat Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok kiegészítő támogatására pályázat benyújtása VII-214/71.445/2005. sz. határozat Tilles Béla Sugárzás című térplasztikájának köztérre történő VII-215/71.446/2005. sz. határozat Kutas László Miskolci lányok című szobrának köztérre történő kihelyezése VII-216/71.447/2005. sz. határozat Miskolci Nemzeti Színház Alapító Okiratának módosítása

7 7.szám 7. VII-217/71.450/2005. sz. határozat Belvárosban engedély nélkül létesített hirdetőberendezésekkel kapcsolatos tevékenységről beszámoló VII-218/ /2005. sz. határozat Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására benyújtott pályázat önrész felhasználásának VII-219/71.451/2005. sz. határozat Diósgyőri Gimnázium évi címzett támogatással tervezett beruházására vonatkozó igénybejelentés módosítása VII-220/71.452/2005. sz. határozat Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola évi címzett támogatással tervezett beruházására vonatkozó igénybejelentés módosítása VII-221/71.453/2005. sz. határozat VII-222/ /2005. sz. határozat Javaslat egyes ingatlanok értékesítésére Repülőtéri út 17. sz. alatti ingatlan értékesítése VII-223/71.454/2005. sz. határozat Árpád u. 25. sz. alatti ingatlan értékesítése VII-224/ /2005. sz. határozat Társasházak homlokzati felújításának támogatási programjáról szóló határozat módosítása

8 7.szám 8. VII-225/71.455/2005. sz. határozat VII-226/71.456/2005. sz. határozat VII-227/71.457/2005. sz. határozat VII-228/71.458/2005. sz. határozat évi panel program pályázati rendszerrel kapcsolatos határidők meghosszabbítása Egyes oktatási intézmények fűtés-korszerűsítésére tett intézkedések jóváhagyása Helyi önkormányzatok előre nem látható természeti vagy más károkból adódó többlet kiadásainak részleges vagy teljes támogatására pályázat benyújtása Pályázat benyújtása létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos költségvetési hozzájárulás elnyeréséhez VII-229/71.459/2005. sz. határozat Beszámoló a Miskolci Rendőrkapitányság évi és I. félévi munkájáról VII-230/71.460/2005. sz. határozat Beszámoló a Miskolci Hivatásos Önkormányzati tűzoltóság munkájáról VII-231/ /2005. sz. határozat VII-232/71.522/2005. sz. határozat VII-233/71.521/2005. sz. határozat Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról (2005. I. félév) Mésztelep u. 13. sz. alatti 167 m m2 alapterületű helyiségcsoportnak a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány Utcafront Szociális Segítő Szolgálata részére történő bérbeadása Miskolci Ipari Park létrehozása

9 7.szám 9. III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK GAZDASÁGI BIZOTTSÁG: 56/2005. sz. határozat Előzetes hozzájárulás kérése a Gazdasági Bizottságtól a Zrínyi Ilona Gimnázium helyiségeinek bérbeadásához 57/2005. sz. határozat Miskolc, Csermőkei út hrsz. és 70779/3 hrsz. ingatlanokat érintő vezeték szolgalmi jog bejegyzése 58/2005. sz. határozat Miskolc, Hernád u. 0849/28 hrsz.-ú, lakóház, udvar és a Boldva u. 0849/35 hrsz.-ú szántó megnevezésű külterületi ingatlanok értékesítése 59/2005. sz. határozat Miskolc, József Attila u. 0873/6 hrsz.-ú, töltés megnevezésű ingatlanból kialakításra kerülő 0873/7 hrsz.-ú külterületi ingatlan értékesítése 60/2005. sz. határozat Miskolc, Földes F. u. 21. (Kisavas Első sor) 8693/A/3 hrsz.-ú pince ingatlan alapterületének és vételárának jóváhagyása 61/2005. sz. határozat A Szocio-Produkt Kft. Társasági Szerződésének módosítása

10 7.szám /2005. sz. határozat Szent-Anna tér Nagyváthy utcák által határolt beépítetlen terület tulajdonjogának megszerzése 63/2005. sz. határozat Miskolc, Martin-kertváros, Mura utcánál lévő beépítetlen terület megvétele 64/2005. sz. határozat Miskolc, Csabavezér u /3 hrsz.-ú, közterület megnevezésű ingatlan egy részének értékesítése 65/2005. sz. határozat Döntés a VFV Miskolc Rt. és a MIVÍZ Kft. felügyelő bizottsági tagjaival szemben fennálló öszszeférhetetlenség feloldására irányuló kérelmekről 66/2005. sz. határozat MIVÍZ Kft. ügyvezető munkaszerződése módosításának véleményezése 67/2005. sz. határozat MIVÍZ Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyása, tagjainak díjazása 68/2005. sz. határozat MIVÍZ Kft. Beszerzési és Értékesítési Bizottsága tagjainak és elnökének a kijelölése 69/2005. sz. határozat VFV Miskolc Rt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyása, tagjainak díjazása

11 7.szám /2005. sz. határozat VFV Miskolc Rt. Beszerzési és Értékesítési Bizottsága tagjainak és elnökének a kijelölése 71/2005. sz. határozat VFV Miskolc Rt. vezérigazgató munkaszerződése módosításának véleményezése 72/2005. sz. határozat Miskolc, Fövényszer u. 75. sz hrsz.-ú lakóház, udvar megnevezésű ingatlan 60/832-ed önkormányzati tulajdoni hányadának értékesítése 73/2005. sz. határozat Miskolc, Gutenberg utca 39. szám melletti, 6328 hrsz.-ú, 280 m² nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű, önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

12 7.szám 12. EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG: 4/2005. sz. határozat 28. számú felnőtt fogorvosi körzet működtetési jogának átadása dr. Nagy Dezsőné dr. Szederkényi Zsuzsa részére 5/2005. sz. határozat A 6. számú házi gyermekorvosi körzet működtetési jogának átadása dr. Csáki Aranka részére

13 7.szám 13. I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 30/2005. (IX.28.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a "helyi önkormányzatok és szerveik... feladat- és hatásköréről" szóló módosított évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d.) pontjában foglaltak alapján az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2005. (III. 10.) sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) módosítására a következő rendeletet alkotja: 1. A R. 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés az Önkormányzat évi költségvetésének a.) bevételi főösszegét ezer Ft-ban b.) kiadási főösszegét ezer Ft-ban ebből az adósságszolgálat összegét ezer Ft-ban c.) hiányát ezer Ft-ban állapítja meg. A R. 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete, a R. 4/a. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép. A R. 2. (1) - (10) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A személyi jellegű kiadások előirányzata ezer Ft (2) A munkaadókat terhelő járulékok (TB, munkaadói járulék, eü. hozzájárulás) előirányzata ezer Ft (3) A dologi jellegű kiadások előirányzata ezer Ft 2. 3.

14 7.szám 14. (4) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata ezer Ft (5) Pénzeszközátadás, támogatások (speciális célú támogatások) előirányzata ezer Ft (6) A felújítások előirányzata ezer Ft (7) A beruházások előirányzata ezer Ft (8) A költségvetés általános tartaléka ezer Ft (9) A költségvetés céltartalékai ezer Ft (10) Az adósságszolgálat tárgyévi előirányzata ezer Ft Az Alapítványok részére nyújtott támogatást a 3. sz. melléklet szerint jóváhagyja, mely az 5/2005. (III.10.) sz. rendelet 18. sz. mellékletét képezi. A költségvetési rendelet egyéb mellékletei a fentiek szerint módosulnak Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Miskolc, szeptember 22. dr. Mészáros Miklós sk. jegyző Ká li Sándor sk. polgármester

15 7.szám 15.

16 7.szám 16.

17 7.szám 17.

18 7.szám 18.

19 7.szám 19.

20 7.szám 20.

21 7.szám 21.

22 7.szám 22. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 32/2005. (IX.28.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2005. (III. 10.) sz. rendelet módosításáról Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a "helyi önkormányzatok és szerveik... feladat- és hatásköréről" szóló módosított évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d.) pontjában foglaltak alapján az önkormányzat évi költségvetéséről szóló pénzmaradvánnyal növelt 5/2005. (III. 10.) sz. önkormányzati rendelettel (a továbbiakban R.) megállapított előirányzatok módosítására a következő rendeletet alkotja: 1. A R. 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés az önkormányzat évi költségvetésének a.) bevételi főösszegét b.) kiadási főösszegét ebből az adósságszolgálat összegét c.) hiányát ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban állapítja meg. 2. A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete, a R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete, a R. 4/b. számú melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete, a R. 4/c. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete, a R. 4/d. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete, a R. 4/d/3. sz. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép. 3. A R. 2. (1)-(10) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A személyi jellegű kiadások előirányzata ezer Ft (2) A munkaadókat terhelő járulékok (TB, munkaadói járulék, eü. hozzájárulás) előirányzata ezer Ft (3) A dologi jellegű kiadások előirányzata ezer Ft (4) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata ezer Ft

23 7.szám 23. (5) Pénzeszközátadás, támogatások (speciális célú támogatások) előirányzata ezer Ft (6) A beruházások előirányzata ezer Ft (7) A felújítások előirányzata ezer Ft (8) A költségvetés általános tartaléka ezer Ft (9) A költségvetés céltartalékai ezer Ft (10) Az adósságszolgálat tárgyévi előirányzata ezer Ft 4. A költségvetési rendelet egyéb mellékletei fentiek szerint módosulnak. 5. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Miskolc, szeptember 22. dr. Mészáros Miklós sk. jegyző K á l i Sándor sk. polgármester

24 7.szám 24.

25 7.szám 25.

26 7.szám 26.

27 7.szám 27.

28 7.szám 28.

29 7.szám 29.

30 7.szám 30.

31 7.szám 31.

32 7.szám 32.

33 7.szám 33.

34 7.szám 34.

35 7.szám 35.

36 7.szám 36.

37 7.szám 37.

38 7.szám 38.

39 7.szám 39.

40 7.szám 40.

41 7.szám 41.

42 7.szám 42.

43 7.szám 43.

44 7.szám 44.

45 7.szám 45.

46 7.szám 46.

47 7.szám 47.

48 7.szám 48.

49 7.szám 49.

50 7.szám 50.

51 7.szám 51.

52 7.szám 52.

53 7.szám 53.

54 7.szám 54.

55 7.szám 55.

56 7.szám 56.

57 7.szám 57.

58 7.szám 58.

59 7.szám 59.

60 7.szám 60. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 32/2005. (IX.28.) sz. rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásának módosításáról Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ának rendelkezései alapján az önkormányzat évi zárszámadásáról szóló 13/2005. (IV.20.) sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) módosítására a következő rendeletet alkotja: 1. A R. 10. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete, a R. 10/b. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép. 2. A R. 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés az önkormányzat évi pénzmaradványát a 10. számú melléklet szerint eft-ban állapítja meg, melyet intézményenként (címenként) a 10/b. sz. melléklet részletez. A Polgármesteri Hivatal áthúzódó feladatait tételesen a 10/a. sz. melléklet tartalmazza. 3. A R. 3. (2) bekezdés a.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (2) a.) A felhasználható pénzmaradvány: eft ebből: intézményi pénzmaradvány: eft a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa: eft 4. A R. 3. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatalnál jelentkező eft felhasználható szabad pénzmaradvány összegét a évi költségvetés általános tartalékába helyezi. 5. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Miskolc, szeptember 22. D r. Mészáros Miklós sk. jegyző K á l i S á n d o r sk. polgármester

61 7.szám 61.

62 7.szám 62.

63 7.szám 63.

64 7.szám 64.

65 7.szám 65.

66 7.szám 66.

67 7.szám 67. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 33/2005. (IX.28.) sz. rendelete a levegõ minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról szóló 16/2005. (IV.20.) sz. rendelet módosításáról 1. A levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról szóló 16/2005. (IV.20.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. -ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) környezeti levegő (a továbbiakban: levegő): a légkör egésze, a munkahelyek és a zárt terek levegőjének kivételével. 2. A Rendelet 6. -ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A jegyzői hatáskörbe tartozó háztartási és az 500 kw névleges bemenő hőteljesítményt meg nem haladó tüzelő- és egyéb, - kizárólag füstgázt kibocsátó- berendezések üzemeltetése során csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad elégetni. 3. (1) A Rendelet a jelen rendelet mellékletét képező 1. számú melléklettel egészül ki. (2) A Rendelet 11. -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: "(3) A város azon területeinek jegyzékét, ahol helyi légszennyező anyag kibocsátást nem eredményező fűtési célú energiahordozó (Városi Távfűtési Rendszer) rendelkezésre áll, a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza utcahatáros felsorolással és térképi megjelenítéssel. " 4. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Miskolc, szeptember 22. Dr. Mészáros Miklós sk. jegyző Káli Sándor sk. polgármester

68 7.szám 68. TÁVFŰTÉSES KÖRZETEK 1. sz. melléklet Győri Kapu Nyugat: Maros u. Bíró u. Rácz Á. u. Károly u. Liszt F. u. Miklós u. Rácz Á. u. - Károly u. - Andrássy u. Újgyőri Főtér Győri Kapu - Belváros: Győri kapu Örs u. Rácán u. Győri kapu János i F. u. Kőporos u. Zsedényi B. u. Szepessy P. u. Szent L. u. Fábián kapu Mátyás Kir u. Dózsa Gy. u. Pallos u. Laborfalvi R. u. Arany J. tér Szentpéteri kapu Álmos u. Huba u. Lehel u. Szeles u. Búza tér Ady E. u. József A. út Katalin köz Hadirokkantak u. Melinda u. Bocskai I. u. Bihari J. u. Király u. Budai J. u. Görgey A. u. Papszer u. Toronyalja u. Rácz u. Petőfi S. u. - Gerő J. u. Nagyváthy J. u. Szivna patak. Nagyváthy J. u. Szivna patak Géza u. Győri kapu Kőrösi Cs. S. u. kazánház: József A út - Kőrösi Cs. S. Bajcsy Zs. E. u. Vasút Szentpéteri Kapu: Szentpéteri kapu - Huba u. Kassai u. Levente V. u Diósgyőr-Majláth: Csóka u.- Szinva patak Hegyalja út Diósgyőr-Városközpont: Árpád u. - Batsányi J. u.- Vajda J. u. Tóth Á. u. Fülep J. u. Kuruc u. Verő u. Bánki D. u. Béke u. Nagy Lajos Kir. útja Kilián: Gőz u.- Szinyei Merse Pál u. Erdélyi u. - Hun P. u. Budai Nagy A. u. Kandó K. u. Kempelen F. u. Iván u. Benedek u. Gagarin u. Bálint u. Szinva patak Nyár u. Bulgárföld: Bertalan u.- Szarkahegy u. Kárpáti u. Andrássy u. Avas: Pattantyús u.- Leszich A. u. Jósika M. u. Ifjúság útja Eszterházy u. Venyige u. Petneházy u. Csabai kapu Miskolctapolcai út MISKOLC-EGYETEMVÁROS Csermőkei út

69 7.szám 69. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 34/2005. (IX.28.) sz. rendelete a temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló 62/2000. (XII.13.) sz. rendelet módosításáról 1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 62/2000. (XII.13.) sz. rendeletének 4. (2)-(5) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek: (2) A halottat az eltemetésig feltéve, hogy a temettető vagy a temetésre kötelezett, a temetkezési szolgáltató igénybevételére vonatkozó szándéka, illetve az eltemetés helye nem ismeretes a hűtésre a Szentpéteri kapui köztemető halottasházában kell elhelyezni, kivéve, ha a boncolás elvégzése érdekében az elhunytat kórházba szükséges szállítani. (3) A Temetőgondnokság 0 24 óráig terjedő folyamatos ügyeletet tart. Az elhunytak tárolása az eltemetés időpontjáig közegészség és járványügyi szempontból csak erre a célra létrehozott közigazgatási határon belül lévő (Miskolc) hűtőegységben történhet. (4) A kórházi vagy boncolásra kórházba szállított elhaltakat a jogszabályi szállíthatóság bekövetkezte után azonnal, a boncolás után azonnal, de legfeljebb a boncolást követő 24 óra elteltével a temetkezési szolgáltató a halottasházba átszállítja. Amennyiben a temettető vagy a temetésre kötelezett a temetkezési szolgáltató igénybevételére vonatkozó szándéka nem ismeretes, az elhaltat hűtésre a Temetőgondnokság a városi halottasházba szállítja. (5) A városi halottasházban a (4) bekezdés szerint elhelyezett elhaltak hűtéséért a temettető első intézkedésének megtételéig, amennyiben az a törvényes határidőt nem lépi túl, illetve a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 24 óra elteltéig a Temetőgondnokság hűtési díjat nem számít fel, kivéve a lakásról, vagy egyéb helyről közvetlenül beszállított elhaltak esetén. 2.. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Miskolc, szeptember 22. Dr. Mészáros Miklós sk. jegyző Káli Sándor sk. polgármester

70 7.szám 70. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 35/2005.(IX,28.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a lakbértámogatás helyi szabályairól szóló 19/2003. (V.12.) számú rendelet módosításáról 1. A szociális ellátásokról és a lakbértámogatás helyi szabályairól szóló 19/2003. (V.12.) számú rendelet (a továbbiakban: R.) 14/A. (1) (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Szociális üdülési támogatásban lehet részesíteni azt a családot vagy személyt, amely (aki) a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által, szociális üdülési támogatásra - a családok és nyugdíjasok részére - kiírt pályázatán nyert, és családjában az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg az e rendelet 1. számú mellékletében foglalt jövedelemhatárt. (2) A támogatás megállapítására irányuló kérelmet a pályázat megnyeréséről szóló döntés kézhezvételét követően lehet benyújtani a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztályán. 2. A R. 14/B. helyébe a következő rendelkezés lép: 14/B. (1) A lakhatáshoz elengedhetetlen belső lakás felújítási munkálatokhoz szükséges anyagköltségek megtérítésére, továbbá a munkálatok közhasznú, közcélú munka keretében nyújtott elvégzésére, vissza nem térítendő szociális támogatásként jogosult a) az önkormányzati tulajdonú bérlakásban bérlőként, vagy b) magán tulajdonú lakóingatlanban tulajdonosként élő személy, aki illetve akinek a háztartásában élő valamennyi személy - betöltötte a 65. életévét, feltéve, hogy a háztartásában az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg az e rendelet 1. számú mellékletében foglalt jövedelemhatárt.

71 7.szám 71. (2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben a tulajdonos csak akkor jogosult a támogatásra, ha előzetesen hozzájárul, - a munka elvégzését követően megállapított felújítási költség összegét biztosító elidegenítési és terhelési tilalomnak a támogatást megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 év időtartamra ingatlanára történő bejegyzéséhez, a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata javára. (3) A támogatás mértékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 3. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a) a R. 6. (1) bekezdésében a valamint utalvány formájában szövegrész, b) a R. 6. -ának (3) bekezdése, egyidejűleg a jelenlegi (4) bekezdés jelölése (3) bekezdésre változik, c) a R. 14/A. (3) bekezdése, egyidejűleg a jelenlegi (4) bekezdés jelölése (3) bekezdésre változik. Miskolc, szeptember 22. Dr. Mészáros Miklós sk. jegyző Káli Sándor sk. polgármester

72 7.szám 72. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 36/2005. (IX.28) sz. rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a használati díjakról szóló35/1997. (VII.1) számú rendelet módosításáról 1. A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a használati díjakról szóló 35/1997. (VII.1.) számú rendelet 16. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Aki e rendelet 2. (11), (12), (14), (15), (16), (17) bekezdéseibe, 6. -ába, vagy 13. (4) bekezdésébe foglalt előírásokat megszegi, szabálysértést követ el, és forintig terjedő helyszíni bírsággal vagy forintig terjedő szabálysértési bírsággal sújtható. 2.. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Miskolc, szeptember 22. Dr. Mészáros Miklós sk. jegyző Káli Sándor sk polgármester

73 7.szám 73. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 37/2005.(IX.28.) sz. rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2004. (III.10.) sz. rendelet, valamint az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjéről, valamint a vagyonkimutatási rendszer kialakításáról szóló 1/2005. (II. 10.) sz. rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2004. (III.10.) számú, valamint az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjéről, valamint a vagyonkimutatási rendszer kialakításáról szóló 1/2005. (II.10.) számú rendeleteinek módosítására az alábbi rendeletet alkotja. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 6/2004. (III.10.) számú rendelet módosítása 1. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2004. (III.10.) sz. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 14. helyébe a következő rendelkezés lép: A Közgyűlés évente legalább nyolc ülést tart. Az ülések ütemezett időpontjáról és napirendi tervezetéről a félévi munkatervek rendelkeznek. 2. A rendelet 15. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A rendes ülésre szóló meghívót az előterjesztésekkel együtt a képviselők, a főosztályvezetők és az osztályvezetők számára elektronikus formában, a nem képviselő bizottsági tagok számára elsődlegesen nyomtatott, külön kérésre elektronikus formában a közgyűlés ülésének napját megelőzően legalább 17 nappal kézbesíteni kell.

74 7.szám A rendelet 22. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A sürgősségi indítványként benyújtott előterjesztéseket, a közgyűlést megelőző hétfői napon a képviselőknek, a főosztályvezetőknek és az osztályvezetőknek elektronikus formában, a nem képviselő bizottsági tagoknak elsődlegesen nyomtatott, külön kérésre elektronikus formában kézbesíteni kell. 4. A rendelet 28. a következő rendelkezéssel egészül ki: A módosító javaslatokat a sürgősségi előterjesztésekkel együtt a közgyűlést megelőző hétfői napon kézbesíteni kell a rendelet 22. (4) bekezdésében megjelölt személyek részére, az abban meghatározott formában. 5. A rendelet 54. (1) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki: (1) A bizottságok döntései írásbeli előterjesztéseken alapulnak, amelyek tartalmi és formai követelményei a közgyűlés számára készített előterjesztések kötelező elemeivel megegyeznek. 6. A rendelet a következő 69/A -sal egészül ki: Átruházott hatáskörben hozott tulajdonosi döntés 69/A (1) A polgármester a vagyonrendeletben szabályozott átruházott tulajdonosi jogkörben hozott döntéseit írásbeli döntéskérő indítvány alapján hozza meg. (2) Az indítvány kizárólag írásban terjeszthető elő, a jegyző törvényességi véleményezését követően.

75 7.szám 75. (3) A döntéskérő indítványnak a döntéshez szükséges és elégséges információkat kell tartalmaznia. Legalább tartalmaznia kell: Előlap: - iktatószám, - döntéskérő indítvány tárgya, - mellékletek megnevezése és száma, - az indítvány összeállítójának megnevezése, aláírása, - egyeztetők megnevezése, aláírása, - törvényességi véleményezést végző személy megnevezése, aláírása, Tartalmi rész: - a döntés alapjául szolgáló tényállás leírása, - a döntést megalapozó jogszabályi háttér meghatározása, - a döntés pénzügyi vonatkozásának meghatározása. - határozati javaslat (4) A végrehajtás felelőseként polgármester, alpolgármester, - a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában -- jegyző jelölhető meg. (5) A polgármesteri hivatal érintett szervezeti egységét, az önkormányzat intézményének, gazdálkodó szervezetének vezetőjét, illetve a végrehajtásban feladattal rendelkezőt közreműködőként kell feltüntetni. (6) A polgármester önálló kezdeményezése eredményeként született határozathoz indítványt készíteni nem kell, azonban a határozatot a jegyzőnek törvényességi felülvizsgálatot igazoló ellenjegyzésével kell ellátnia. (7) A polgármester az átruházott hatáskörben megillető jogosítványai alapján írásbeli határozatot hoz. Az írásbeli határozatot a naptári év elejétől külön-külön megjelöléssel kell ellátni, amely tartalmazza: - a tárgyévben hozott határozat arab sorszámát, - a döntéskérő indítvány ügyiratszámát, - a tárgyév megjelölését, - határozat szövegét, - végrehajtásért felelős megjelölését, - közreműködő megjelölését, - a végrehajtásra megszabott határidőt, a végrehajtás kezdésének és befejezésének legkésőbbi időpontját.

76 7.szám A rendelet 1. sz. mellékletének II. Gazdasági Bizottság részének 3. és 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 3. Részt vesz a vagyongazdálkodást érintő koncepciók, tervek kidolgozásában, dönt a vagyonrendeletben meghatározott átruházott hatáskörökben. Jóváhagyja azon gazdasági társaságok éves üzleti tervét, éves mérlegét, eredménykimutatását, adózott eredmény felosztását, amelyekben az Önkormányzat a Vagyonrendelet 25. (2) és (8) bekezdéseiben meghatározott részesedéssel rendelkezik. Javaslatot tesz a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok és a könyvvizsgálók díjazására. Javaslatot tesz a Beszerzési és Értékesítési Bizottság 1 tagjára, s jóváhagyja a fent meghatározott gazdasági társaságok esetében a BÉB-et. 4. Figyelemmel kíséri és elemzi a gazdasági társaságok működését, gazdálkodását. Előzetesen véleményt nyilvánít a vezető tisztségviselők munkaszerződései, premizálása kérdésében. 8. (1) A rendelet 3. sz. melléklet I. 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a 16. pont hatályát veszti: 8. Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában a Nevelési és Pedagógia Program, az önkormányzati fenntartású intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának, illetve Házirendjének jóváhagyása. (2) A rendelet 3. sz. melléklet II. pontjának Jogi, Igazgatási Közbiztonsági és Összeférhetetlenségi Bizottság című része az alábbi 2. ponttal egészül ki: Jogi, Igazgatási, Közbiztonsági és Összeférhetetlenségi Bizottság 2. Perbeli, vagy peren kívüli egyezségkötés esetén a hatályos vagyonrendeletben meghatározott összeghatárok között, és feltételekkel a Gazdasági Bizottsággal együttesen dönt. Figyelemmel kíséri az önkormányzat bíróság előtt folyamatban lévő pereit és perbeli tevékenységét.

77 7.szám 77. Az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjéről, valamint a vagyonkimutatási rendszer kialakításáról szóló 1/2005. (II. 10.) számú rendelet módosítása 9. Az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjéről, valamint a vagyonkimutatási rendszer kialakításáról szóló 1/2005. (II. 10.) számú rendelet 25. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő társaságok legfőbb szervének hatáskörébe tartozó, (2)-(3) bekezdésében nem szabályozott jogait a Polgármester gyakorolja. Továbbá különösen: a) dönt a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok díjazásának, premizálásának, jutalmazásának mértékéről, a társaságok javadalmazási szabályzatában foglaltaknak megfelelően, a Gazdasági Bizottság javaslata alapján, b) a vezető tisztségviselők, a Felügyelő Bizottság, valamint a Gazdasági Bizottság írásbeli javaslatára hozzájárul az alapító okirat (társasági szerződés, alapszabály) főtevékenységet nem érintő melléktevékenység változásának, telephelyváltozásának átvezetéséhez szükséges módosításához, c) dönt a könyvvizsgáló díjazásának megállapításáról a Gazdasági Bizottság javaslata alapján. 10. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Miskolc, szeptember 22. Dr. Mészáros Miklós sk. jegyző Káli Sándor sk. polgármester

Miskolc Megyei Jogú Város Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi forduló

Miskolc Megyei Jogú Város Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi forduló MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ.320.073-10/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi forduló Összeállította: Jirkovszkyné Szép

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T A CSATLAKOZÁSRÓL, VALAMINT AZ ELEKTRONIKUS ADATBÁZIS HASZNÁLATÁRÓL

N Y I L A T K O Z A T A CSATLAKOZÁSRÓL, VALAMINT AZ ELEKTRONIKUS ADATBÁZIS HASZNÁLATÁRÓL 1. sz. melléklet Emberi Erőforrás Támogatáskezelő B u d a p e s t Pf. 1418. 1381 N Y I L A T K O Z A T A CSATLAKOZÁSRÓL, VALAMINT AZ ELEKTRONIKUS ADATBÁZIS HASZNÁLATÁRÓL Alulírott Dr. Kriza Ákos, mint

Részletesebben

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. H i r d e t m é n y

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. H i r d e t m é n y Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. H i r d e t m é n y Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális Minisztériummal

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Abony Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

3. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:

3. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki: B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Cegléd Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online. VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu Előterjesztés Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011.

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. A csatlakozási szándékot tartalmazó nyilatkozat megküldésének határideje 2011. október 14. (2. sz. melléklet)

ALPOLGÁRMESTERE. A csatlakozási szándékot tartalmazó nyilatkozat megküldésének határideje 2011. október 14. (2. sz. melléklet) BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi, főiskolai hallgatók számára meghirdetett Bursa Hungarica

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nyírgelse Község Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pályázati

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 36/2003. (IX.9.)

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bakonynána Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Szalkszentmárton Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX. ÉVFOLYAM 4.szám 2 XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX. ÉVFOLYAM 4.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012 Dunaföldvár Város Önkormányzata csatlakozott a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által meghirdetett Bursa

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Borsodszirák Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Mány Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Mezőkövesd Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

2. számú melléklet "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

2. számú melléklet B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2. számú melléklet Békéssámson Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS TISZACSEGE Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Cserkeszőlő Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. Tárgy: BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. Tisztelt

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Cegléd Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tiszalök Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Rétság Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kesztölc Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Földeák Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Ábrahámhegy Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben