J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete május 22-én (csütörtök) órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében (Sárvár, Várkerület 3. II. emelet) megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: polgármester, alpolgármester, 7 fő önkormányzati képviselő: Kondora István, Máhr Tivadar, Baranyai József, Kampel Oszkár, Németh Józsefné, Papp József, Dr. Szabó Gyula, Varga Jenő, Vinter István képviselők. Távolmaradásukat előzetesen bejelentették: Kiss Zsolt, Németh Zsolt képviselők. Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Szijártó Valéria jegyző, Sütő Károly aljegyző, dr. Bankits László irodavezető, Erdős Katalin irodavezető, Halászné Udvardi Sarolta főtanácsos. Jelen vannak továbbá: 1./ Napirendi pont tárgyalásánál: Dr. Tiborcz János rendőr dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány, Fekete Géza rendőr alezredes, kapitányságvezető. 2./ Napirendi pont tárgyalásánál: Kovács Levente tűzoltó alezredes, kirendeltség-vezető. 3./ Napirendi pont tárgyalásánál: Pintér Richárd tűzoltó százados, tűzoltóparancsnok. 4./ Napirendi pont tárgyalásánál: Vancsura Miklós a Sárvári Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója. 5./ Napirendi pont tárgyalásánál: Takó László a Sárvár TÁVHŐ Kft. ügyvezető igazgatója. 6./ Napirendi pont tárgyalásánál: Pintér László a Sárvári Zöld Pont Kft. ügyvezető igazgatója.

2 2 7./ Napirendi pont tárgyalásánál: dr. Fonyó Roberta a Sárvári Média Kft. ügyvezető igazgatója. Televíziós közvetítést vezetők: 2 fő. dr. Kiss Patrik jegyzőkönyvvezető. Kondora István polgármester: Köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 11 fő önkormányzati képviselő-testületi tag közül 9 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Kiss Zsolt és Németh Zsolt képviselők távolmaradásukat előzetesen bejelentették. Kondora István polgármester: Az előző képviselő-testületi ülés óta történt jelentősebb eseményekről, tett intézkedésekről szóló beszámolót - kérdés, hozzászólás hiányában - szavazásra teszi fel. A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag tudomásul veszi. Kondora István polgármester: A képviselő-testület tagjai jelentést kaptak a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, amelyet kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra tesz fel. A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést egyhangúlag tudomásul veszi. Kondora István polgármester: Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az átruházott és saját hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatót. A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. Kondora István polgármester: Az ülés napirendjét a meghívóban szereplő napirendtől eltérően az alábbiak szerint javasolja elfogadni: - Az 5. napirendi pont a) pontját a helyszínen kiosztott módosított határozati javaslattal tárgyalja meg a képviselő-testület. - A 11. napirendi pont egészüljön ki a helyszínen kiosztott határozati javaslattal. - Az Egyebek napirendi pontnál a) pontként Foglalkozás-egészségügyi tevékenység folytatásához történő hozzájárulás dr. Szabó Edgár háziorvos részére című helyszínen kiosztott előterjesztést tárgyalja meg a képviselő-testület, melynek előadója a polgármester legyen. - Az Egyebek napirendi pontnál b) pontként A Vadkert körút alépítményére vonatkozó bérbevételi ajánlat elbírálása című helyszínen kiosztott előterjesztést tárgyalja meg a képviselő-testület, melynek előadója a polgármester legyen. - Az Egyebek napirendi pontnál c) pontként A RÁBAHŐ Kft. folyószámla hiteléhez kapcsolódó kezességvállalás meghosszabbítása című helyszínen kiosztott előterjesztést tárgyalja meg a képviselő-testület, melynek előadója a polgármester legyen. Az ülés napirendjére tett javaslatát szavazásra teszi fel.

3 3 A képviselő-testület a javaslatot elfogadja, és az ülés napirendjét egyhangúlag az alábbiak szerint állapítja meg: N A P I R E N D: 1. Beszámoló Sárvár város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról. Előadó: Fekete Géza rendőr alezredes, kapitányságvezető 2. Tájékoztató a Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség évi tevékenységéről. Előadó: Kovács Levente tűzoltó alezredes, kirendeltség-vezető 3. Beszámoló Sárvár város tűzvédelmi helyzetéről és a Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évi tevékenységéről. Előadó: Pintér Richárd tűzoltó százados, tűzoltóparancsnok 4. A Sárvári Gyógyfürdő Kft.: a) Mérlegbeszámolójának jóváhagyása. b) Beszerzési és közbeszerzési szabályzatának jóváhagyása. c) évi közbeszerzési tervének jóváhagyása. d) évi közbeszerzéseiről szóló statisztikai összegzés jóváhagyása. Előadó: Vancsura Miklós ügyvezető igazgató 5. A Sárvár Távhő Kft.: a) Mérlegbeszámolójának jóváhagyása. b) évi közbeszerzéseiről szóló statisztikai összegzés jóváhagyása. Előadó: Takó László ügyvezető igazgató 6. A Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft.: a) Mérlegbeszámolójának jóváhagyása. b) évi közbeszerzéseiről szóló statisztikai összegzés jóváhagyása. c) A Sárvári Zöld Pont Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés és hulladékszállítási szerződés módosítása. Előadó: Pintér László ügyvezető igazgató 7. A Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséhez szükséges döntések: a) A számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása.

4 4 b) A jegyzett tőke ,- Ft-ra történő felemelése. c) Döntés a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről. d) A helyi közművelődésről szóló 15/2013. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítása. e) A közhasznú jogállás évi CLXXV. tv.-ben szabályozott feltételeinek való megfelelés. f) Az új alapító okirat elfogadása. g) Eljárási teendők. Előadó: dr. Szijártó Valéria jegyző 8. Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok ügyvezető igazgatói díjazásának felülvizsgálata. Előadó: Kondora István polgármester 9. Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok felügyelő bizottsági tagjai tiszteletdíjának felülvizsgálata. Előadó: Kondora István polgármester 10. Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról és a pénzmaradvány felhasználásáról. Előadó: Kondora István polgármester 11. Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása eljárást megindító döntés. Előadó: Kondora István polgármester 12. A III. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés jóváhagyása. Előadó: Kondora István polgármester 13. Sárvár Város Önkormányzatának évi közbeszerzéseiről szóló statisztikai összegzés jóváhagyása. Előadó: dr. Szijártó Valéria jegyző 14. Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel kötendő szolgáltatói szerződés jóváhagyása. Előadó: Kondora István polgármester 15. Bérleti Szerződés kötése a Telenor Magyarország Zrt.-vel. Előadó: Kondora István polgármester 16. A Sárvár, Ady u. 12. sz. alatti (hrsz. 166.) ingatlan telekrészének értékesítése. Előadó: Kondora István polgármester

5 5 17. Tulajdonosi hozzájárulás a Sárvár, Magyari István u. 11. szám alatti társasházi ingatlan (hrsz. 1964) tetőtere beépítéséhez. Előadó: Kondora István polgármester 18. Vételi ajánlat a VASIVÍZ Zrt. részvények megvásárlására. Előadó: Kondora István polgármester 19. Virágos Sárvárért környezetszépítő verseny meghirdetése. Előadó: Máhr Tivadar alpolgármester 20. Az óvodai csoportok maximális létszáma átlépésének engedélyezése. Előadó: Máhr Tivadar alpolgármester Egyebek: a) Foglalkozás-egészségügyi tevékenység folytatásához történő hozzájárulás dr. Szabó Edgár háziorvos részére. Előadó: Kondora István polgármester b) A Vadkert körút alépítményére vonatkozó bérbevételi ajánlat elbírálása. Előadó: Kondora István polgármester c) A RÁBAHŐ Kft. folyószámla hiteléhez kapcsolódó kezességvállalás meghosszabbítása. Előadó: Kondora István polgármester Napirend után: Kérdések, bejelentések. 1. Napirendi pont: Előadó: Fekete Géza kapitányságvezető Fekete Géza kapitányságvezető: Köszöni a lehetőséget, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság előtt beszámolhatott a sárvári rendőrkapitányság munkájáról, továbbá köszöni az ott tanúsított érdeklődést. A sárvári kapitányság jó évet zárt 2013-ban. A bűncselekmények száma csökkent, a nyomozati siker nőtt. A kitűzött célokat szinte maradéktalanul sikerült megvalósítani, sőt egyes területeken túl is szárnyalták azokat. Ez azonban a jövőre nézve nagyobb feladatot ró a kapitányságra, hiszen sokszor könnyebb az eredményeket elérni, mint megtartani őket. Megköszöni az önkormányzat, valamint a társszervek kiemelten a polgárőrség - segítségét, munkáját, amivel szintén hozzájárultak a sikeres évhez. Köszöni továbbá a sárváriak jogkövető magatartását. Minimális célként tűzi ki a kapitányság számára a évi eredmények megtartását. Dr. Tiborcz János megyei rendőrfőkapitány: Köszöni, hogy a képviselő-testület idén is fontosnak tartotta napirendre tűzni a rendőrségi beszámoló megtárgyalását, hiszen fontos a

6 6 tájékozódás a város közbiztonsági, bűnügyi helyzetéről. Vas megye közbiztonsága évtizedes hagyományoknak megfelelően jól alakult. Az ismerté vált bűncselekmények száma 20%-al csökkent. Ez azt jelenti, hogy az országban ismertté vált bűncselekmények 1,69%-a történt Vas megyében, ami az elmúlt 20 év egyik legjobb arányszáma. Ezzel az ország legbiztonságosabb megyéje volt tavaly Vas megye. Megyei szinten is növekedett a nyomozati sikeresség. Évek óta hagyományosan tartja országos első helyét a megye a kárbiztosítási mutató szerint. Ez azt jelenti, hogy Vas megyében történik az eltulajdonított értékek visszaszerzése a leghatékonyabb módon. Sokat javult a közlekedés-biztonsági helyzet is a 2012-es évhez képest, viszont sajnálatosan sok balesetet okoznak a biciklisek, hiszen gyakorlatilag a közlekedési szabályok ismerete nélkül használhatják kerékpárjaikat. Köszöni az önkormányzatnak, a megyei önkormányzatoknak az anyagi támogatást. Köszöni a települési polgárőrségek közreműködését. A lakossági visszajelzések is azt mutatják, hogy a sárváriak elégedettek voltak a rendőrség munkájával. Ahogy kapitányságvezető úr is említette, az idei évre a minimális cél az eredmények megtartása. Németh Józsefné képviselő: Örömére szolgál, hogy a bizottsági ülésen említett probléma megoldásra került. Biztos benne, hogy kapitányságvezető úr hathatósan közreműködött a megoldásban. Köszöni a tartalmas beszámolót és sikeres évet kíván. Kondora István polgármester: Köszönetét fejezi ki a rendőrség áldozatos munkájával kapcsolatban a sárvári polgárok és a több ezer ide látogató turista nevében. Létezik egy statisztikai közbiztonság és egy szubjektív közbiztonság. A statisztikai nagyon fényesen, a szubjektív pedig szintén normálisan és kezelhetően alakult a tavalyi évben. Tehát jelen esetben mindkét elem nagyon jól alakult. Ez egy turizmusra épülő város esetében erős gazdasági pillér. Közös cselekvéssel és közös felelősséggel lehet tovább javítani a statisztikán. Tisztelettel megköszöni a kapitányságnak és a rendőrség dolgozóinak az emberfeletti munkát. További kérdés, hozzászólás hiányában a határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 93/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Sárvár város és részben a kapitányság működési területének bűnügyi-, közrend és közlekedésbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót az előterjesztéssel azonos tartalommal tudomásul veszi, egyidejűleg elismerését és köszönetét fejezi ki a Sárvári Rendőrkapitányság, valamint a Vas megyei Rendőrfőkapitányság parancsnoki és beosztott állományának hivatástudattal végzett lelkiismeretes munkájáért. 2. Napirendi pont: Előadó: Kovács Levente kirendeltség-vezető Kovács Levente kirendeltség-vezető: Fontosnak tarja, hogy annak ellenére, hogy erre nincs törvényi kötelezettsége, idén is tájékoztassa a polgárokat a tűzvédelmen kívül a többi szakterület alakulásáról is. Ennek megfelelően igyekezett kitérni tájékoztatójában mind a tűzvédelmi, mind a polgári védelmi, mind pedig az ipar-biztonsági szakterületre. A tavalyi év a kihívás éve volt, hiszen a korábbi évektől eltérően sajnos kiemelt tűzesetek voltak.

7 7 Előfordultak rendkívüli természeti jelenségek, melyek szintén elkerülték korábban a térséget. A kirendeltséghez tartozó hetven település vonatkozásában sikerült a helytállás. A kirendeltség meg tudott felelni a jogszabály elvárásainak, valamint a lakosság elvárásainak is. A lakosság biztonságban érezheti magát. Köszöni Sárvár Város Önkormányzatának mind az anyagi, mind az erkölcsi segítséget, külön kiemelve a tűzoltó-laktanya épületének megújítását. A képviselő-testület a tájékoztatót alakszerű határozathozatal nélkül tudomásul veszi. 3. Napirendi pont: Előadó: Pintér Richárd tűzoltóparancsnok Pintér Richárd tűzoltóparancsnok: Az illetékességi területen részt kellett venni kiemelt tűzesetek oltásánál. Sárvár területén azonban ilyen tűzeset nem volt, emberélet nem került veszélybe. Fontos ezzel kapcsolatban a megelőzés. Több, mint 450 diák töltötte a katasztrófavédelemnél megyei szintén a közösségi szolgálatot, amely szintén a megelőzést szolgálja. A cél a jövőben a kiváló statisztika megtartása. Fontos, hogy egy ötcsillagos városnak hasonló színvonalú katasztrófavédelme, tűzoltósága legyen. Kampel Oszkár képviselő: A klasszikus feladat, tehát a tűzoltás egyre kisebb szerepet játszik ebben a szervezeti rendszerben. Ez azonban nem azért van, mert csökken a tűzesetek száma, hanem azért mert egyre nő az ellátandó feladatok száma. Kezdődött ez a műszaki mentéssel, mára pedig eljutott oda a szervezet, hogy már katasztrófavédelemről beszélünk. Kiépült egy olyan szervezet, amit mindenki ismer és elfogad, sőt amely remekül működik is. Elég ehhez megnézni azt, hogy a környező országokban, illetve nyugat-európai országokban is sajnos halálos áldozatokkal jártak az árvizek. Magyarországon azonban ilyen okból haláleset nem történt és ez nem azért van, mert itt kisebb vagy kevésbé veszélyesebb lett volna az árhullám. Ez a katasztrófavédelem felkészültségének volt köszönhető. Igaz, hogy állami fenntartásba került a tűzoltóság, illetve a katasztrófavédelem, de itt Sárváron ez kevésbé érzékelhető, hiszen mindenki magáénak érzi a helyi szervezetet, másként nem sikerült volna közös erőből felújítani a tűzoltó-laktanyát. Köszöni a kirendeltség, illetve a parancsnokság áldozatos munkáját. Kondora István polgármester: Maradva a klasszikus megnevezésnél, nem véletlen, hogy a tűzoltók társadalmi megbecsülése a legnagyobb. Talán eljön az az idő, amikor erkölcsi megbecsüléshez hasonló lesz az anyagi megbecsülés is. Megköszöni azt az emberfeletti munkát, amit a tűzoltóság, illetve a katasztrófavédelem vezetői, kollégái, dolgozói nap mint nap végeznek. Ehhez a munkához kíván kitartást és erőt, jó kedvet. A Sárvár FC szeretettel várja a tűzoltóság állományát az új műfüves pályája ingyenes igénybevételére, hozzájárulva az állóképesség fejlesztéséhez. Felajánlja segítségét a kapcsolat felvételéhez a Sárvár FC képviselőivel. Mivel a képviselők részéről további kérdés, hozzászólás nem érkezik, a határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 94/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság évi tevékenységéről és Sárvár város tűzvédelmi helyzetéről szóló beszámolót az előterjesztéssel azonos tartalommal tudomásul veszi, egyidejűleg elismerését és köszönetét

8 8 fejezi ki a Sárvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoki és beosztott állományának hivatástudattal végzett lelkiismeretes munkájáért. 4. Napirendi pont: Előadó: Vancsura Miklós ügyvezető igazgató Vancsura Miklós ügyvezető igazgató: A 2013-as év vízválasztó volt abban a tekintetben, hogy a beindult látogató-növekedést a fürdő állandósítani tudja-e. Az adatokból az látszik, hogy ez sikerült. Tulajdonképpen majdnem minden gazdasági mutatóban előrelépés tapasztalható. Köszöni polgármester úr, a képviselő-testület, a jegyző asszony és az önkormányzati hivatal munkáját, hiszen a siker közös. Buzdítja a sárváriakat, hogy használják ki ezt az ajándékot. Kondora István polgármester: A szaklapok, konferenciák egyöntetű véleménye, hogy Sárváron nemzetközi színvonalú fürdő működik. Az, hogy a színvonalas hazai fürdők közül is sikerült kiemelkedni sokévi áldozatos, mindennapi munka eredménye. A gyógyhellyé minősítéssel fontos gazdasági szempont valósult meg, hiszen a vendégéjszakákat legnagyobb számban a gyógyhelyeken töltik az emberek. A következő döntések fontosak abból a szempontból, hogy a város a pozícióit megtartsa, az érdeklődést fenntartsa, az újdonság élményt továbbra is megadja. Köszöni ügyvezető úr, illetve a fürdő minden dolgozója munkáját. Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a határozati javaslatokat szavazásra teszi fel. 95/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Sárvári Gyógyfürdő Kft. egyedüli tagja e társaságnak a évi számviteli beszámolójáról készített könyvvizsgálói jelentést, a felügyelő-bizottság jelentését és saját munkájáról szóló beszámolóját, továbbá a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadja. A társaság december 31-i fordulónapra elkészített mérleg és eredmény kimutatását figyelemmel a felügyelő-bizottság írásbeli jelentésében foglaltakra e Ft egyező eszköz forrás végösszeggel elfogadja azzal, hogy a tárgyévi adózott eredmény e Ft és osztalék kifizetésére nem került sor. Felelős: Vancsura Miklós a Sárvári Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója 96/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Gyógyfürdő Felelősségű Társaság Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

9 9 Felelős: dr. Szijártó Valéria jegyző Vancsura Miklós ügyvezető 97/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Gyógyfürdő Kft évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. dr. Szijártó Valéria jegyző Vancsura Miklós ügyvezető igazgató 98/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Gyógyfürdő Kft. által január 1. és december 31. között lefolytatott közbeszerzési eljárások éves statisztikai összegezését a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Határidő: május 31. Vancsura Miklós igazgató 5. Napirendi pont: Előadó: Takó László ügyvezető igazgató Takó László ügyvezető igazgató: Az elmúlt évet 3,2 millió forint nyereséggel sikerült zárni. A 2013-as év a társaság számára a stabilizálás éve volt. Sikerült az energia-racionalizáció területén olyan eredményt elérni, amivel a nyári hálózati veszteséget optimális szintre csökkentette a társaság. A jövőre nézve az látszik, hogy az üzemeltetés stabil lesz. A társaság talán nyereséget is tud majd termelni. Kondora István polgármester: Köszöni a dolgozók munkáját. Folyamatban van egy nagy beruházás, amelynek megvalósítása lassan a második ütembe lép. Ezzel még racionálisabb lesz az energiafelhasználás. Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a határozati javaslatokat szavazásra teszi fel. 99/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Sárvár TÁVHŐ Kft. egyedüli tagja e társaságnak a évi számviteli beszámolójáról készített könyvvizsgálói jelentést, a

10 10 felügyelő-bizottság jelentését és saját munkájáról szóló beszámolóját, továbbá a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadja. A társaság december 31-i fordulónapra elkészített mérleg- és eredmény kimutatását figyelemmel a felügyelő-bizottság írásbeli jelentésében foglaltakra e Ft egyező eszköz-forrás végösszeggel elfogadja azzal, hogy a tárgyévi adózott eredmény e Ft nyereség és osztalék kifizetésére nem került sor. Felelős: Takó László a Sárvár TÁVHŐ Kft. ügyvezető igazgatója 100/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete a TÁVHŐ Hőtermelő és Szolgáltató Kft. által január 1. és december 31. között lefolytatott közbeszerzési eljárások éves statisztikai összegezését a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Határidő: május 31. Takó László ügyvezető igazgató 6. Napirendi pont: Előadó: Pintér László ügyvezető igazgató Pintér László ügyvezető igazgató: Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kondora István polgármester: Elindult a város a négy éve megálmodott zöld Sárvár megvalósítása útján. Kéri a kertvárosiakat, hogy éljenek az ingyenes szelektív hulladékgyűjtés lehetőségével, kérjék azokat a szolgáltatótól, hiszen azzal sokat segítenének a társaságnak. A tanuló idő lassan letelik, még fél év van hátra és január 1-től kötelezően ellátandó feladata lesz a gazdasági társaságnak a szelektív hulladékgyűjtés és szemétszállítás. Kérdés, hozzászólás hiányában a határozati javaslatokat szavazásra teszi fel. 101/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. egyedüli tagja e társaságnak a évi számviteli beszámolójáról készített könyvvizsgálói jelentést, a felügyelő-bizottság jelentését és saját munkájáról szóló beszámolóját, továbbá a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadja. A társaság december 31.-i fordulónapra elkészített mérleg- és eredmény kimutatását figyelemmel a felügyelő-bizottság írásbeli jelentésében foglaltakra e Ft egyező eszköz-forrás végösszeggel elfogadja azzal, hogy a tárgyévi adózott eredmény e Ft (veszteség) és osztalék kifizetésére nem került sor. Felelős: Pintér László a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

11 11 102/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. által január 1. és december 31. között lefolytatott közbeszerzési eljárások éves statisztikai összegezését a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Határidő: május 31. Pintér László ügyvezető igazgató 103/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Sárvár Város Önkormányzata és a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. között szeptember 27-én megkötött közszolgáltatási szerződés jelen határozat 1. melléklete szerinti módosítását, továbbá a Sárvár Város Önkormányzata és a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. között szeptember 27-én megkötött hulladékszállítási szerződés jelen határozat 2. melléklete szerinti módosítását, és jelen határozat 3. melléklete szerint egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződést. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződések aláírására. Kondora István polgármester a nyilvános ülést felfüggeszti. A nyilvános ülés 17 óra 05 perckor folytatódik. 7. Napirendi pont: Előadó: dr. Szijártó Valéria jegyző dr. Szijártó Valéria jegyző: A kft. nonprofit közhasznú társaságként működött. A törvényi változás következtében azon társaságok, amelyek továbbra is szeretnék megtartani a közhasznú jogállást, azoknak ezt meg kell újítani. Időközben hatályba lépett az új Ptk. is, amely megújította a gazdasági társaságokra vonatkozó jogszabályokat. Az előterjesztésben szereplő döntések mind ahhoz szükségesek, hogy a társaság működése az új jogszabályoknak megfelelő legyen. Kondora István polgármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a határozati javaslatotokat és az önkormányzati rendelet-tervezetet szavazásra teszi fel. 106/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja e társaság felügyelőbizottságának jelentését és saját munkájáról szóló beszámolóját, továbbá a társaság évi számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadja. A társaság december 31-i

12 12 fordulónapra készített mérleg- és eredménykimutatását figyelemmel a felügyelőbizottság írásbeli jelentésében foglaltakra 4.688e Ft egyező-eszköz forrás végösszeggel állapítja meg azzal, hogy a tárgyévi vállalkozási eredmény 164e Ft, a tárgyévi közhasznú eredmény 723e Ft. Felelős: dr. Fonyó Roberta ügyvezető igazgató 107/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja ezennel elhatározza a társaság eddigi ,- Ft összegű jegyzett tőkéjének ,- Ft-ra történő felemelését, tehát a törzstőkeemelés mértéke: ,- Ft. A törzstőke emelését pénzbeli vagyoni hozzájárulással kell teljesíteni, és ennek teljesítését az egyedüli tag vállalja. A vagyoni hozzájárulás teljesítési határideje: május 24. Törzstőke emelés forrása az önkormányzat előző években képződött költségvetési pénzmaradványa. Határidő: május /2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja akként dönt, hogy a Sárvári Média Nonprofit Kft. a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló évi CLXXVII. törvény 9. (2) és 12. (1) bekezdéseinek rendelkezései szerint, a Ptk. rendelkezéseivel összhangban működjön tovább. A Képviselő-testület felkéri a társaság ügyvezető igazgatóját, hogy e határozatának a Szombathelyi Törvényszék Cégbíróságához történő benyújtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: május 27. Felelős: dr. Fonyó Roberta ügyvezető igazgató A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (V.23.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről szóló 15/2013. (V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról. (Az önkormányzati rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.)

13 13 109/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Média Nonprofit Kft-vel kötendő Közszolgáltatási szerződés tervezetét az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja és feljogosítja a polgármestert annak aláírására. 110/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát akként módosítja, hogy a jelenleg hatályos (2013. június 01. napjától alkalmazandó) alapító okiratának valamennyi rendelkezését hatályon kívül helyezi és helyette a évi V. törvény (Ptk.), továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek, valamint további jogszabályoknak megfelelő tartalmú alapító okiratot fogad el. A Képviselő testület feljogosítja a polgármestert a teljes egészében módosított, és ezáltal új tartalmúnak tekintendő alapító okirat aláírására. 111/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat A Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Dr. Fonyó Robertát, a Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatóját az új Ptk. szabályai alá való áttérésből és a közhasznú jogállás megtartásából eredő eljárási feladatok intézésére, illetve az ügyvédi meghatalmazás kiadására. Határidő: május 27. Felelős: dr. Fonyó Roberta ügyvezető igazgató 8. Napirendi pont: Előadó: Kondora István polgármester Kondora István polgármester: A díjazás a javaslat szerint nem változik. Maradnak a 2013-ban megállapított díjtételek minden gazdasági társaság ügyvezetője tekintetében. Kérdés, hozzászólás hiányában a határozati javaslatokat szavazásra teszi fel.

14 14 112/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvár TÁVHŐ Kft. ügyvezető igazgatója, Takó László személyi alapbérét felülvizsgálatot követően évben nem emeli. Az ügyvezető igazgató személyi alapbére változatlanul a 74/2012. /IV.26./ számú képviselőtestületi határozatban megállapított összeg. 113/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Média Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, dr. Fonyó Roberta személyi alapbérét felülvizsgálatot követően évben nem emeli. Az ügyvezető igazgató személyi alapbére változatlanul a 100/2012. /V.24./ számú képviselő-testületi határozatban megállapított összeg. 114/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója, Vancsura Miklós személyi alapbérét felülvizsgálatot követően évben nem emeli. Az ügyvezető igazgató személyi alapbére változatlanul a 72/2012. /IV.26./ számú képviselő-testületi határozatban megállapított összeg. 115/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Pintér László személyi alapbérét havi bruttó ,-Ft-ban állapítja meg. 9. Napirendi pont: Előadó: Kondora István polgármester Kondora István polgármester: A díjazás a javaslat szerint nem változik. Maradnak a 2013-ban megállapított díjtételek minden gazdasági társaság felügyelő bizottsági tagjai tekintetében.

15 15 Kérdés, hozzászólás hiányában a határozati javaslatokat szavazásra teszi fel. 116/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjai tiszteletdíjának felülvizsgálatát követően a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíját évben nem emeli. A tiszteltdíj változatlanul a 272/2010. /XII.15./ számú képviselő-testületi határozatban megállapított összeg., dr. Fonyó Roberta ügyvezető igazgató 117/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Gyógyfürdő Kft. Felügyelő Bizottsága tagjai tiszteletdíjának felülvizsgálatát követően a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíját évben nem emeli. A tiszteltdíj változatlanul a 258/2010. /XII.15./ számú képviselő-testületi határozatban megállapított összeg., Vancsura Miklós ügyvezető igazgató 118/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvár Távhő Kft. Felügyelő Bizottsága tagjai tiszteletdíjának felülvizsgálatát követően a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíját évben nem emeli. A tiszteltdíj változatlanul a 265/2010. /XII.15./ számú képviselő-testületi határozatban megállapított összeg., Takó László ügyvezető igazgató 119/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjai tiszteletdíjának felülvizsgálatát követően a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíját évben nem emeli. A tiszteltdíj változatlanul a 209/2013. /IX.26./ számú képviselő-testületi határozatban megállapított összeg., Pintér László ügyvezető igazgató

16 Napirendi pont: Előadó: Kondora István polgármester Kondora István polgármester: Átnézte az önkormányzat pénzügyeit, amely alapján megállapítható, hogy május 22-én is azok a folyamatok, illetve elvek uralkodnak a pénzügyekben, amelyeket már évek óta megfogalmaz a képviselő-testület a költségvetés elfogadásakor. Amennyiben a tartalékokhoz nyúlt a város annak két oka lehetett. Vagy már korábban céltartalékként lett meghatározva az összeg és az idő előre haladtával oda jutott a város, hogy a céltartalékból az aktív, felhasználandó eszközökbe kellett az összegeket átirányítani. Ha pedig korábbi években felhalmozott tartalék felhasználásról volt szó, akkor csakis fejlesztési célú felhasználás történhetett, amely a város vagyonát gyarapítja, gazdasági lehetőségeit növeli. Erre az aktuális példa, hogy a város tagi kölcsönt nyújt a fürdőnek csúszdapark fejlesztésre. Mivel kérdés, hozzászólás a képviselők részéről nem érkezik az önkormányzati rendelettervezetet szavazásra teszi fel. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról. (Az önkormányzati rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.) 11. Napirendi pont: Előadó: Kondora István polgármester Kondora István polgármester: A mindennapi élet változtatásokra kényszeríti az önkormányzatot. Megpróbál a város mind a lakossági igényeknek, mind az ipari céloknak megfelelni. Mindezek indokolják a településrendezési-terv módosítását. Eljárást megindító döntésről van szó, várható, hogy a képviselő-testület többször fogja még a kérdést tárgyalni. Jelenleg a képviselő-testület megbízza a szakembereket, hogy készítsék elő az anyagokat a szakhatóságok részére. Nagyjából november-decemberre juthat oda a város, hogy az új rendszer megvalósul. Kérdés, hozzászólás hiányában a határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 120/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat I.) Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településrendezési eszközök módosításra vonatkozó eljárást indít. A rendezés célja és hatása: A településrendezési eszközök módosításának oka és célja Sárvár város fejlődése, a jogos magán és közérdek érvényesítése, a helyi építési előírások változó igényekhez való igazítása. Településszerkezeti tervet és helyi építési szabályzatot érintő változások: 1.) Az önkormányzat kezdeményezi Sárvár Bajti városrészben a 0363/2 hrsz-ú - ingatlan-nyilvántartás szerint kivett ingatlan - településszerkezeti terven Eg

17 17 jelű erdőterület helyett idősek otthonának elhelyezését biztosító beépítésre szánt terület kijelölésének lehetőségét. 2.) Az önkormányzat kezdeményezi a Kodály Zoltán utca vonatkozásában annak vizsgálatát, hogy a kialakult állapot figyelembevételével a közlekedési terület mérete csökkenthető, a kisvárosias lakóterület növelése mellett. 3.) Az önkormányzat megvizsgálásra javasolja a Sársziget utcában Lk jelű kisvárosias lakóterületből telekrésznyi terület Lke jelű kertvárosias lakóterületbe való sorolásának lehetőségét. 4.) Az önkormányzat kezdeményezi annak vizsgálatát, hogy a Hegyközségben kialakult hrsz lakóterület Mk kertes mezőgazdasági területfelhasználás helyett Lf jelű falusias lakóterületbe kerüljön bevonásra és szabályozásra. 5.) Az önkormányzat kezdeményezi a Nagyvárad utca 2124 hrsz ingatlan Vk jelű központi vegyes területből Vt jelű településközpont vegyes területbe sorolását. 6.) Az önkormányzat megvizsgálásra javasolja az Árpád utca hrsz Vt jelű településközpont területből közlekedési terület parkoló kialakítását, és a parkoló terület helyi védelem alóli törlését. 7.) Az önkormányzat kezdeményezi a XIII. Város utca 1250 hrsz Z jelű zöldterületből Lke jelű kertvárosias lakóterületbe kialakításának vizsgálatát. 8.) Az önkormányzat kezdeményezi a Hunyadi-Uzsoki utca Z jelű zöldterületből közlekedési terület parkoló kijelölését a közösségi közlekedés fejlesztése csomóponthoz kapcsolódóan. 9.) Az önkormányzat kéri megvizsgálni a Magyar utca páratlan oldalán a kisvárosias lakóterület beépítési intenzitás növelését. 10.) Az önkormányzat kezdeményezi a Kanizsa utcától É-ra 1914; 1915; 1916; 1917/1-2 hrsz-ú ingatlanokat is magába foglaló tömbterület vonatkozásában Lk jelű kisvárosias és Lke jelű kertvárosias lakóterületből Vt jelű településközpont vegyes terület és lakóterületek kijelölését az új telekosztás figyelembevételével. 11.) Az önkormányzat kezdeményezi a Rákóczi és Szatmár utca sarok lesarkításának felülvizsgálatát és közlekedési terület helyett Vt jelű településközpont vegyes terület kijelölését. 12.) Az önkormányzat kezdeményezi az 1484/24 hrsz-ú zöldterület felülvizsgálatát és az 1484/21 hrsz mentén lévő szakaszán új közlekedési terület kialakítását. 13.) Az önkormányzat megvizsgáltatja Nádasdy iskola 1361/2 hrsz-ú parkoló déli irányú bővítésének lehetőségét és a Z jelű zöldterületen közlekedési terület kijelölését parkoló céljára. 14.) Árpád-Nádasdy utca sarok vonatkozásában az önkormányzat kezdeményezi a hrsz előtt a közlekedési terület szabályozás felülvizsgálatát, az 1504 hrsz-ú ingatlant Árpád út felőli útszabályozásának törlését Lk jelű kisvárosias lakóterület részbeni megőrzésével, 20 hrsz ingatlanon zöldterület kijelölésének vizsgálatát. 15.) Az önkormányzat kezdeményezi a Vármelléki óvoda tényleges területének feltűntetését a településrendezési tervekben, ennek megfelelően Vk jelű központi vegyes óvoda terület csökkentését és a külső telekhatár mentén telekhányad Lk jelű kisvárosias lakóterületbe és Vt jelű településközpont vegyes területbe való átsorolását.

18 18 16.) Az önkormányzat kezdeményezi a 0270/4 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a Ev jelű erdőterület helyett a közpark besorolás vizsgálatát ligetes parkolóval, a 0270/3 hrsz területen pedig különleges terület kemping lehetőségének vizsgálatát. Helyi építési szabályzatot érintő módosítási szándékok: 17.) Az önkormányzat megvizsgálja az Esze Tamás utca szabályozási szélesség csökkentése a kialakult állapotra tekintettel, egyúttal a szabályozással érintett területsáv Lke és Lk jelű lakóterülethez való csatolásának lehetőségét. 18.) Az önkormányzat megvizsgálja az Alkotmány-Markusovszky utca között 1230 hrsz-ú ingatlant érintő építési hely módosításának lehetőségét. 19.) Az önkormányzat megvizsgáltatja a Soproni utca 3074 hrsz-ú ingatlant érintő kötelező beépítési vonal szükségességét. 20.) Az önkormányzat kéri megvizsgálni a Selyemgyári út 3184/1 hrsz telephely vonatkozásában a helyi védelem alatt álló terület beépítési % növelése 40 %- ról 60 %-ra. 21.) Az önkormányzat megvizsgálja a Sárvári Gazda Kft 3214/3-5; 0155/6-7 hrsz telephelyeit érintően a beépítési % növelésének lehetőségét 30 %-ról 50 %-ra, illetve a speciális technológiájú építmények esetében engedélyezett 12 m legnagyobb építménymagasság előírásának lehetőségét. 22.) A helyi építési szabályzat módosítása során vizsgálni kell a kertvárosi övezetben előírt előkert szabályozása megfelelőségét. 23.) A helyi építési szabályzat módosítása során vizsgálni kell a Rákóczi utcán 5 m előkert előírásának lehetőségét 24.) A helyi építési szabályzat módosítása során vizsgálni kell a Berzsenyi utca páros oldalán a kertvárosias övezetben 4 lakásos lakóépület elhelyezésének lehetőségét 25.) A helyi építési szabályzat módosítása során vizsgálni kell az új építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához előírt mennyiségű és fajtájú gépjármű elhelyezési helyi szintű szabályozását az OTÉK 42. (1) bekezdésében adta felhatalmazás alapján. 26.) A helyi építési szabályzat módosítása során javaslatot kell megfogalmazni a beton gyeprács egy részének zöldterületként történő elfogadása és annak 75 %-os mértékig való elfogadásra. 27.) Az Esze Tamás utca vonatkozásában a körforgalmú csomópontot jelölni szükséges. 28.) A Szombathelyi uton tervezett kerékpáros út nyomvonalát a szabályozási terven ábrázolni kell. 29.) A helyi építési szabályzat módosítása során előírást kell megalkotni az épületek homlokzatmagassága, valamint oldalhatáron álló beépítésnél a beépített oldalhatár felőli homlokzat magasságára vonatkozóan oly módon a az övezetre előírt építménymagasságot legfeljebb 30 %-al haladhassa meg. 30.) Az önkormányzat kéri megvizsgálni az egyéb ipari gazdasági (Ge) és a zavaó hatású ipari gazdasági (Gip) övezethez tartozó telkek megengedett legnagyobb beépíthetőségének egységesen 60 /-os mértékre történő emelését II.) A település eltekint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 1. (3) a) pontjában rögzített felhatalmazása alapján a környezetvédelmi hatásvizsgálat elkészítésétől.

19 19 III.) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXVIII. törvény és a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, a fent leírtak figyelembe vételével a településrendezési eszközök módosítását a képviselő-testület az Akcióterv Mérnöki Iroda Kft-nél (9730 Kőszeg, Bechtold I. u. 7.) megrendeli Ft + ÁFA összegért. A évi költségvetésben a fedezet rendelkezésre áll. IV.)A rendezési terv módosítása kapcsán lefolytatandó egyeztetési eljárásba partnerként az a szomszédos települések önkormányzatai, a közműszolgáltató vállalatok, és helyi lakosság kerülnek bevonásra. A szomszédos települések és a közműszolgáltatók az egyes szakaszokban az érdekelt államigazgatási szervekkel egyetemben kerülnek megkeresésre. Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat módosítása során a véleményezési szakasz időszaka alatt mint a partnerségi egyeztetés résztvevőjének - 30 napos közszemlével biztosítja a lakossági észrevételek lehetőségét. A lakossági tájékoztatás módja az önkormányzat hirdetőtábláján, a városi televízióban és a városi honlapon történő közzététel. A dokumentumokat a képviselőtestületi döntést előkészítő iratokban (az ügy aktájában, valamint az előterjesztésben és mellékleteiben) kell dokumentálni és nyilvántartani. Az el nem fogadott javaslatokat, véleményeket írásban kell megindokolni, amelyet a város polgármestere terjeszt a képviselő-testület elé. A képviselő-testület köteles megtárgyalni az előterjesztést, és arról döntést hozni. Az elfogadott településrendezési eszközöket a városi honlapon kell közzétenni. Határidő: december /2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településrendezési eszközök módosítása kapcsán az egyéb ipari gazdasági (Ge) és a zavaró hatású ipari gazdasági (Gip) övezethez tartozó telkek megengedett legnagyobb beépíthetőségét egységesen 60%-os mértékben kívánja megállapítani, a településrendezési eszközök módosítását ennek megfelelően kell előkészíteni. 12. Napirendi pont: Előadó: Kondora István polgármester Kondora István polgármester: A korábban megkötésre került előszerződést követően a tárgyalások folytatódtak. Részben a partnerek kéréseinek megfelelően, részben az önkormányzat igényeinek megfelelően pontosításra került a tényleges szerződés, amely azt szolgálja, hogy elindulhasson a III. számú házi gyermekorvosi körzet. Kérdés, hozzászólás hiányában az önkormányzati rendelet-tervezetet és a határozati javaslatot szavazásra teszi fel.

20 20 122/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a MED-OXYPED Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság Kft.-vel (székhely: 9700 Szombathely, II. János Pál pápa körút 28/B. cégjegyzékszám: , adószám: képviseli: dr. Gecse Krisztián ügyvezető) Sárvár város III. számú házi gyermekorvosi körzetének ellátására kötendő feladatellátási szerződést a melléklettel megegyező tartalommal jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a melléklettel megegyező tartalmú szerződés aláírására. Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy MED-OXYPED Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság Kft. a Sárvár, Ady u. 2. szám alatt található rendelőt fióktelepeként megjelölje, azt az illetékes bíróság és más hatóságok előtt bejelentse. 13. Napirendi pont: Előadó: dr. Szijártó Valéria jegyző dr. Szijártó Valéria jegyző: Nem kíván az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést tenni. Kondora István polgármester: Kérdés, hozzászólás hiányában a határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 123/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat évre vonatkozó közbeszerzési éves statisztikai összegezését a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Határidő: május 31. dr. Szijártó Valéria jegyző 14. Napirendi pont: Előadó: Kondora István polgármester Kondora István polgármester: A város egy fizető-parkoló zónával rendelkezik, a jogszerű működéshez kell a következő döntés, mivel mobiltelefonról is biztosítani kell a fizetési lehetőséget. Kérdés, hozzászólás hiányában a határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 124/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Nemzeti Mobilfizetési Zrt, valamint a szolgáltató-üzemeltető Sárvár város Önkormányzata között, a

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 78/2011./IV.28./ számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 30-án (csütörtökön) 16.00 órai kezdettel a Sárvári Közös

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Fedezetbiztosítás önkormányzati beruházásokhoz. (Az előterjesztések hétfőn kerülnek fel a honlapra.

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Fedezetbiztosítás önkormányzati beruházásokhoz. (Az előterjesztések hétfőn kerülnek fel a honlapra. M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 13-án /csütörtökön/ 15.30 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ rendkívüli

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 1/2013.(I.30.) Rendelet száma: 1/2013.(I.30.) Tárgya: A 139/2012.(XI.28.)

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére 3324-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére Tárgy: A 2412 hrsz-ú ingatlan értékesítése az ipari területből Az előterjesztést

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 1686-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/11/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 28-i ülésére Tárgy: Az Eplény 236/1 helyrajzi számú

Részletesebben

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-3/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs,

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 1-3/2015. (I. 14.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 - igen - 0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 142/2012. (VIII.16.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14.-én 16,00 órakor megtartott RENDKÍVÜLI üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14.-én 16,00 órakor megtartott RENDKÍVÜLI üléséről JEGYZŐKÖNYV 2009. július 14.-én 16,00 órakor megtartott RENDKÍVÜLI üléséről Az ülés helye: Az ülés vezetője: A Képviselő-testületből jelen vannak: A Képviselő-testületből távol vannak: Hivatalból jelen

Részletesebben

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/20-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 3-án, 18:00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/1/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. január 10-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 1. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

200/2014. /X.30./ számú képviselő-testületi határozat. /: dr. Szijártó Valéria :/

200/2014. /X.30./ számú képviselő-testületi határozat. /: dr. Szijártó Valéria :/ 200/2014. /X.30./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Humán Erőforrás Bizottság elnökévé dr. Szabó Gyula elnök-helyettesévé Szabó Zoltán tagjaivá Kampel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal jelen van: Sütő Károly aljegyző, irodavezető, Balkáné Magyar Valéria, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője.

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal jelen van: Sütő Károly aljegyző, irodavezető, Balkáné Magyar Valéria, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője. Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárvár Város Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület 2012. szeptember 25-én (kedden) 10.00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014.

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 107/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. február 28-án a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 07-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2013. (I. 07.)

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 1/2015. (I. 23.) önkormányzati rendelet Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

2012.03.05. Humán Erőforrás Bizottság nyilvános ulés 3/ Napirendi pont

2012.03.05. Humán Erőforrás Bizottság nyilvános ulés 3/ Napirendi pont 2012.03.05. Humán Erőforrás Bizottság nyilvános ulés 3/ Napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Sárvár város Önkormányzata által fenntartott oktatási, nevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak és élelmezési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. október 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - - 2 - Ónod Község Önkormányzata 3551Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről A testületi ülésen a mellékelt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat rendkívüli ülésének könyvéből: 1/2015. (I. 13.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú, Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

15/2013. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

15/2013. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 15/2013 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

221/2015. (09.15.) Kt. határozat

221/2015. (09.15.) Kt. határozat 221/2015. (09.15.) Kt. határozat SAL-X Kft. gazdasági helyzetének áttekintése című napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja. A zárt ülés indoka: Az önkormányzat vagyonával való rendelkezés; Az önkormányzat

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. szeptember 12-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. szeptember 12-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 1 SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. szeptember 12-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 1. 151/2011. /IX.12./ számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

30/2015. /III.26./ számú képviselő-testületi határozat. /: dr. Szijártó Valéria :/ jegyző

30/2015. /III.26./ számú képviselő-testületi határozat. /: dr. Szijártó Valéria :/ jegyző a képviselő-testület 2015. március 26-i ülésének könyvéből 30/2015. /III.26./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Gyógyfürdő Kft. 2015. évi üzleti

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 9/2013., c.) határozatai: 61-64., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Az önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. -ában foglaltakra figyelemmel a község saját bevételeinek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. december 19-én a Városháza emeleti kistermében 13 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Gerõfi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 212/2015/09.10. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 49. k) pontja alapján minősített többség szükséges

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan TÁJÉKOZTATÁS a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: Cg.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

MELLÉKLET. A MOL Rt és az Alba-Seed Kft veszélyességi övezeteinek szerkezeti és szabályozási tervlapon való feltüntetése.

MELLÉKLET. A MOL Rt és az Alba-Seed Kft veszélyességi övezeteinek szerkezeti és szabályozási tervlapon való feltüntetése. MELLÉKLET SZ. MÓDOSÍTÁS TÁRGYA EGYÉB MEGJEGYZÉS ÉRVÉNYBEN LÉVŐ SZERKEZETI TERV KIVÁGAT ÉRVÉNYBEN LÉVŐ SZABÁLYOZÁSI TERV KIVÁGAT 1. A MOL Rt és az Alba-Seed Kft veszélyességi övezeteinek szerkezeti és szabályozási

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Településközpont vegyes övezetben

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2014. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. szeptember 1-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében megtartott

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2009. november 12. HATÁROZATOK SZÁMA: 46, 47, 48/2009. 2 Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I/1-50/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a 2013. július 25-én a Városháza tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: - Zsombok Lajos polgármester, - Jozó Tamás, dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész

Részletesebben

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 7-én 17.00 órai kezdettel Nagybajom Város Önkormányzat Dísztermében (7561 Nagybajom, Fő u. 40.) megtartott

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben