J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete május 22-én (csütörtök) órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében (Sárvár, Várkerület 3. II. emelet) megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: polgármester, alpolgármester, 7 fő önkormányzati képviselő: Kondora István, Máhr Tivadar, Baranyai József, Kampel Oszkár, Németh Józsefné, Papp József, Dr. Szabó Gyula, Varga Jenő, Vinter István képviselők. Távolmaradásukat előzetesen bejelentették: Kiss Zsolt, Németh Zsolt képviselők. Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Szijártó Valéria jegyző, Sütő Károly aljegyző, dr. Bankits László irodavezető, Erdős Katalin irodavezető, Halászné Udvardi Sarolta főtanácsos. Jelen vannak továbbá: 1./ Napirendi pont tárgyalásánál: Dr. Tiborcz János rendőr dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány, Fekete Géza rendőr alezredes, kapitányságvezető. 2./ Napirendi pont tárgyalásánál: Kovács Levente tűzoltó alezredes, kirendeltség-vezető. 3./ Napirendi pont tárgyalásánál: Pintér Richárd tűzoltó százados, tűzoltóparancsnok. 4./ Napirendi pont tárgyalásánál: Vancsura Miklós a Sárvári Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója. 5./ Napirendi pont tárgyalásánál: Takó László a Sárvár TÁVHŐ Kft. ügyvezető igazgatója. 6./ Napirendi pont tárgyalásánál: Pintér László a Sárvári Zöld Pont Kft. ügyvezető igazgatója.

2 2 7./ Napirendi pont tárgyalásánál: dr. Fonyó Roberta a Sárvári Média Kft. ügyvezető igazgatója. Televíziós közvetítést vezetők: 2 fő. dr. Kiss Patrik jegyzőkönyvvezető. Kondora István polgármester: Köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 11 fő önkormányzati képviselő-testületi tag közül 9 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Kiss Zsolt és Németh Zsolt képviselők távolmaradásukat előzetesen bejelentették. Kondora István polgármester: Az előző képviselő-testületi ülés óta történt jelentősebb eseményekről, tett intézkedésekről szóló beszámolót - kérdés, hozzászólás hiányában - szavazásra teszi fel. A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag tudomásul veszi. Kondora István polgármester: A képviselő-testület tagjai jelentést kaptak a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, amelyet kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra tesz fel. A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést egyhangúlag tudomásul veszi. Kondora István polgármester: Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az átruházott és saját hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatót. A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. Kondora István polgármester: Az ülés napirendjét a meghívóban szereplő napirendtől eltérően az alábbiak szerint javasolja elfogadni: - Az 5. napirendi pont a) pontját a helyszínen kiosztott módosított határozati javaslattal tárgyalja meg a képviselő-testület. - A 11. napirendi pont egészüljön ki a helyszínen kiosztott határozati javaslattal. - Az Egyebek napirendi pontnál a) pontként Foglalkozás-egészségügyi tevékenység folytatásához történő hozzájárulás dr. Szabó Edgár háziorvos részére című helyszínen kiosztott előterjesztést tárgyalja meg a képviselő-testület, melynek előadója a polgármester legyen. - Az Egyebek napirendi pontnál b) pontként A Vadkert körút alépítményére vonatkozó bérbevételi ajánlat elbírálása című helyszínen kiosztott előterjesztést tárgyalja meg a képviselő-testület, melynek előadója a polgármester legyen. - Az Egyebek napirendi pontnál c) pontként A RÁBAHŐ Kft. folyószámla hiteléhez kapcsolódó kezességvállalás meghosszabbítása című helyszínen kiosztott előterjesztést tárgyalja meg a képviselő-testület, melynek előadója a polgármester legyen. Az ülés napirendjére tett javaslatát szavazásra teszi fel.

3 3 A képviselő-testület a javaslatot elfogadja, és az ülés napirendjét egyhangúlag az alábbiak szerint állapítja meg: N A P I R E N D: 1. Beszámoló Sárvár város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról. Előadó: Fekete Géza rendőr alezredes, kapitányságvezető 2. Tájékoztató a Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség évi tevékenységéről. Előadó: Kovács Levente tűzoltó alezredes, kirendeltség-vezető 3. Beszámoló Sárvár város tűzvédelmi helyzetéről és a Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évi tevékenységéről. Előadó: Pintér Richárd tűzoltó százados, tűzoltóparancsnok 4. A Sárvári Gyógyfürdő Kft.: a) Mérlegbeszámolójának jóváhagyása. b) Beszerzési és közbeszerzési szabályzatának jóváhagyása. c) évi közbeszerzési tervének jóváhagyása. d) évi közbeszerzéseiről szóló statisztikai összegzés jóváhagyása. Előadó: Vancsura Miklós ügyvezető igazgató 5. A Sárvár Távhő Kft.: a) Mérlegbeszámolójának jóváhagyása. b) évi közbeszerzéseiről szóló statisztikai összegzés jóváhagyása. Előadó: Takó László ügyvezető igazgató 6. A Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft.: a) Mérlegbeszámolójának jóváhagyása. b) évi közbeszerzéseiről szóló statisztikai összegzés jóváhagyása. c) A Sárvári Zöld Pont Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés és hulladékszállítási szerződés módosítása. Előadó: Pintér László ügyvezető igazgató 7. A Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséhez szükséges döntések: a) A számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása.

4 4 b) A jegyzett tőke ,- Ft-ra történő felemelése. c) Döntés a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről. d) A helyi közművelődésről szóló 15/2013. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítása. e) A közhasznú jogállás évi CLXXV. tv.-ben szabályozott feltételeinek való megfelelés. f) Az új alapító okirat elfogadása. g) Eljárási teendők. Előadó: dr. Szijártó Valéria jegyző 8. Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok ügyvezető igazgatói díjazásának felülvizsgálata. Előadó: Kondora István polgármester 9. Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok felügyelő bizottsági tagjai tiszteletdíjának felülvizsgálata. Előadó: Kondora István polgármester 10. Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról és a pénzmaradvány felhasználásáról. Előadó: Kondora István polgármester 11. Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása eljárást megindító döntés. Előadó: Kondora István polgármester 12. A III. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés jóváhagyása. Előadó: Kondora István polgármester 13. Sárvár Város Önkormányzatának évi közbeszerzéseiről szóló statisztikai összegzés jóváhagyása. Előadó: dr. Szijártó Valéria jegyző 14. Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel kötendő szolgáltatói szerződés jóváhagyása. Előadó: Kondora István polgármester 15. Bérleti Szerződés kötése a Telenor Magyarország Zrt.-vel. Előadó: Kondora István polgármester 16. A Sárvár, Ady u. 12. sz. alatti (hrsz. 166.) ingatlan telekrészének értékesítése. Előadó: Kondora István polgármester

5 5 17. Tulajdonosi hozzájárulás a Sárvár, Magyari István u. 11. szám alatti társasházi ingatlan (hrsz. 1964) tetőtere beépítéséhez. Előadó: Kondora István polgármester 18. Vételi ajánlat a VASIVÍZ Zrt. részvények megvásárlására. Előadó: Kondora István polgármester 19. Virágos Sárvárért környezetszépítő verseny meghirdetése. Előadó: Máhr Tivadar alpolgármester 20. Az óvodai csoportok maximális létszáma átlépésének engedélyezése. Előadó: Máhr Tivadar alpolgármester Egyebek: a) Foglalkozás-egészségügyi tevékenység folytatásához történő hozzájárulás dr. Szabó Edgár háziorvos részére. Előadó: Kondora István polgármester b) A Vadkert körút alépítményére vonatkozó bérbevételi ajánlat elbírálása. Előadó: Kondora István polgármester c) A RÁBAHŐ Kft. folyószámla hiteléhez kapcsolódó kezességvállalás meghosszabbítása. Előadó: Kondora István polgármester Napirend után: Kérdések, bejelentések. 1. Napirendi pont: Előadó: Fekete Géza kapitányságvezető Fekete Géza kapitányságvezető: Köszöni a lehetőséget, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság előtt beszámolhatott a sárvári rendőrkapitányság munkájáról, továbbá köszöni az ott tanúsított érdeklődést. A sárvári kapitányság jó évet zárt 2013-ban. A bűncselekmények száma csökkent, a nyomozati siker nőtt. A kitűzött célokat szinte maradéktalanul sikerült megvalósítani, sőt egyes területeken túl is szárnyalták azokat. Ez azonban a jövőre nézve nagyobb feladatot ró a kapitányságra, hiszen sokszor könnyebb az eredményeket elérni, mint megtartani őket. Megköszöni az önkormányzat, valamint a társszervek kiemelten a polgárőrség - segítségét, munkáját, amivel szintén hozzájárultak a sikeres évhez. Köszöni továbbá a sárváriak jogkövető magatartását. Minimális célként tűzi ki a kapitányság számára a évi eredmények megtartását. Dr. Tiborcz János megyei rendőrfőkapitány: Köszöni, hogy a képviselő-testület idén is fontosnak tartotta napirendre tűzni a rendőrségi beszámoló megtárgyalását, hiszen fontos a

6 6 tájékozódás a város közbiztonsági, bűnügyi helyzetéről. Vas megye közbiztonsága évtizedes hagyományoknak megfelelően jól alakult. Az ismerté vált bűncselekmények száma 20%-al csökkent. Ez azt jelenti, hogy az országban ismertté vált bűncselekmények 1,69%-a történt Vas megyében, ami az elmúlt 20 év egyik legjobb arányszáma. Ezzel az ország legbiztonságosabb megyéje volt tavaly Vas megye. Megyei szinten is növekedett a nyomozati sikeresség. Évek óta hagyományosan tartja országos első helyét a megye a kárbiztosítási mutató szerint. Ez azt jelenti, hogy Vas megyében történik az eltulajdonított értékek visszaszerzése a leghatékonyabb módon. Sokat javult a közlekedés-biztonsági helyzet is a 2012-es évhez képest, viszont sajnálatosan sok balesetet okoznak a biciklisek, hiszen gyakorlatilag a közlekedési szabályok ismerete nélkül használhatják kerékpárjaikat. Köszöni az önkormányzatnak, a megyei önkormányzatoknak az anyagi támogatást. Köszöni a települési polgárőrségek közreműködését. A lakossági visszajelzések is azt mutatják, hogy a sárváriak elégedettek voltak a rendőrség munkájával. Ahogy kapitányságvezető úr is említette, az idei évre a minimális cél az eredmények megtartása. Németh Józsefné képviselő: Örömére szolgál, hogy a bizottsági ülésen említett probléma megoldásra került. Biztos benne, hogy kapitányságvezető úr hathatósan közreműködött a megoldásban. Köszöni a tartalmas beszámolót és sikeres évet kíván. Kondora István polgármester: Köszönetét fejezi ki a rendőrség áldozatos munkájával kapcsolatban a sárvári polgárok és a több ezer ide látogató turista nevében. Létezik egy statisztikai közbiztonság és egy szubjektív közbiztonság. A statisztikai nagyon fényesen, a szubjektív pedig szintén normálisan és kezelhetően alakult a tavalyi évben. Tehát jelen esetben mindkét elem nagyon jól alakult. Ez egy turizmusra épülő város esetében erős gazdasági pillér. Közös cselekvéssel és közös felelősséggel lehet tovább javítani a statisztikán. Tisztelettel megköszöni a kapitányságnak és a rendőrség dolgozóinak az emberfeletti munkát. További kérdés, hozzászólás hiányában a határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 93/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Sárvár város és részben a kapitányság működési területének bűnügyi-, közrend és közlekedésbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót az előterjesztéssel azonos tartalommal tudomásul veszi, egyidejűleg elismerését és köszönetét fejezi ki a Sárvári Rendőrkapitányság, valamint a Vas megyei Rendőrfőkapitányság parancsnoki és beosztott állományának hivatástudattal végzett lelkiismeretes munkájáért. 2. Napirendi pont: Előadó: Kovács Levente kirendeltség-vezető Kovács Levente kirendeltség-vezető: Fontosnak tarja, hogy annak ellenére, hogy erre nincs törvényi kötelezettsége, idén is tájékoztassa a polgárokat a tűzvédelmen kívül a többi szakterület alakulásáról is. Ennek megfelelően igyekezett kitérni tájékoztatójában mind a tűzvédelmi, mind a polgári védelmi, mind pedig az ipar-biztonsági szakterületre. A tavalyi év a kihívás éve volt, hiszen a korábbi évektől eltérően sajnos kiemelt tűzesetek voltak.

7 7 Előfordultak rendkívüli természeti jelenségek, melyek szintén elkerülték korábban a térséget. A kirendeltséghez tartozó hetven település vonatkozásában sikerült a helytállás. A kirendeltség meg tudott felelni a jogszabály elvárásainak, valamint a lakosság elvárásainak is. A lakosság biztonságban érezheti magát. Köszöni Sárvár Város Önkormányzatának mind az anyagi, mind az erkölcsi segítséget, külön kiemelve a tűzoltó-laktanya épületének megújítását. A képviselő-testület a tájékoztatót alakszerű határozathozatal nélkül tudomásul veszi. 3. Napirendi pont: Előadó: Pintér Richárd tűzoltóparancsnok Pintér Richárd tűzoltóparancsnok: Az illetékességi területen részt kellett venni kiemelt tűzesetek oltásánál. Sárvár területén azonban ilyen tűzeset nem volt, emberélet nem került veszélybe. Fontos ezzel kapcsolatban a megelőzés. Több, mint 450 diák töltötte a katasztrófavédelemnél megyei szintén a közösségi szolgálatot, amely szintén a megelőzést szolgálja. A cél a jövőben a kiváló statisztika megtartása. Fontos, hogy egy ötcsillagos városnak hasonló színvonalú katasztrófavédelme, tűzoltósága legyen. Kampel Oszkár képviselő: A klasszikus feladat, tehát a tűzoltás egyre kisebb szerepet játszik ebben a szervezeti rendszerben. Ez azonban nem azért van, mert csökken a tűzesetek száma, hanem azért mert egyre nő az ellátandó feladatok száma. Kezdődött ez a műszaki mentéssel, mára pedig eljutott oda a szervezet, hogy már katasztrófavédelemről beszélünk. Kiépült egy olyan szervezet, amit mindenki ismer és elfogad, sőt amely remekül működik is. Elég ehhez megnézni azt, hogy a környező országokban, illetve nyugat-európai országokban is sajnos halálos áldozatokkal jártak az árvizek. Magyarországon azonban ilyen okból haláleset nem történt és ez nem azért van, mert itt kisebb vagy kevésbé veszélyesebb lett volna az árhullám. Ez a katasztrófavédelem felkészültségének volt köszönhető. Igaz, hogy állami fenntartásba került a tűzoltóság, illetve a katasztrófavédelem, de itt Sárváron ez kevésbé érzékelhető, hiszen mindenki magáénak érzi a helyi szervezetet, másként nem sikerült volna közös erőből felújítani a tűzoltó-laktanyát. Köszöni a kirendeltség, illetve a parancsnokság áldozatos munkáját. Kondora István polgármester: Maradva a klasszikus megnevezésnél, nem véletlen, hogy a tűzoltók társadalmi megbecsülése a legnagyobb. Talán eljön az az idő, amikor erkölcsi megbecsüléshez hasonló lesz az anyagi megbecsülés is. Megköszöni azt az emberfeletti munkát, amit a tűzoltóság, illetve a katasztrófavédelem vezetői, kollégái, dolgozói nap mint nap végeznek. Ehhez a munkához kíván kitartást és erőt, jó kedvet. A Sárvár FC szeretettel várja a tűzoltóság állományát az új műfüves pályája ingyenes igénybevételére, hozzájárulva az állóképesség fejlesztéséhez. Felajánlja segítségét a kapcsolat felvételéhez a Sárvár FC képviselőivel. Mivel a képviselők részéről további kérdés, hozzászólás nem érkezik, a határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 94/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság évi tevékenységéről és Sárvár város tűzvédelmi helyzetéről szóló beszámolót az előterjesztéssel azonos tartalommal tudomásul veszi, egyidejűleg elismerését és köszönetét

8 8 fejezi ki a Sárvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoki és beosztott állományának hivatástudattal végzett lelkiismeretes munkájáért. 4. Napirendi pont: Előadó: Vancsura Miklós ügyvezető igazgató Vancsura Miklós ügyvezető igazgató: A 2013-as év vízválasztó volt abban a tekintetben, hogy a beindult látogató-növekedést a fürdő állandósítani tudja-e. Az adatokból az látszik, hogy ez sikerült. Tulajdonképpen majdnem minden gazdasági mutatóban előrelépés tapasztalható. Köszöni polgármester úr, a képviselő-testület, a jegyző asszony és az önkormányzati hivatal munkáját, hiszen a siker közös. Buzdítja a sárváriakat, hogy használják ki ezt az ajándékot. Kondora István polgármester: A szaklapok, konferenciák egyöntetű véleménye, hogy Sárváron nemzetközi színvonalú fürdő működik. Az, hogy a színvonalas hazai fürdők közül is sikerült kiemelkedni sokévi áldozatos, mindennapi munka eredménye. A gyógyhellyé minősítéssel fontos gazdasági szempont valósult meg, hiszen a vendégéjszakákat legnagyobb számban a gyógyhelyeken töltik az emberek. A következő döntések fontosak abból a szempontból, hogy a város a pozícióit megtartsa, az érdeklődést fenntartsa, az újdonság élményt továbbra is megadja. Köszöni ügyvezető úr, illetve a fürdő minden dolgozója munkáját. Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a határozati javaslatokat szavazásra teszi fel. 95/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Sárvári Gyógyfürdő Kft. egyedüli tagja e társaságnak a évi számviteli beszámolójáról készített könyvvizsgálói jelentést, a felügyelő-bizottság jelentését és saját munkájáról szóló beszámolóját, továbbá a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadja. A társaság december 31-i fordulónapra elkészített mérleg és eredmény kimutatását figyelemmel a felügyelő-bizottság írásbeli jelentésében foglaltakra e Ft egyező eszköz forrás végösszeggel elfogadja azzal, hogy a tárgyévi adózott eredmény e Ft és osztalék kifizetésére nem került sor. Felelős: Vancsura Miklós a Sárvári Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója 96/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Gyógyfürdő Felelősségű Társaság Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

9 9 Felelős: dr. Szijártó Valéria jegyző Vancsura Miklós ügyvezető 97/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Gyógyfürdő Kft évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. dr. Szijártó Valéria jegyző Vancsura Miklós ügyvezető igazgató 98/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Gyógyfürdő Kft. által január 1. és december 31. között lefolytatott közbeszerzési eljárások éves statisztikai összegezését a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Határidő: május 31. Vancsura Miklós igazgató 5. Napirendi pont: Előadó: Takó László ügyvezető igazgató Takó László ügyvezető igazgató: Az elmúlt évet 3,2 millió forint nyereséggel sikerült zárni. A 2013-as év a társaság számára a stabilizálás éve volt. Sikerült az energia-racionalizáció területén olyan eredményt elérni, amivel a nyári hálózati veszteséget optimális szintre csökkentette a társaság. A jövőre nézve az látszik, hogy az üzemeltetés stabil lesz. A társaság talán nyereséget is tud majd termelni. Kondora István polgármester: Köszöni a dolgozók munkáját. Folyamatban van egy nagy beruházás, amelynek megvalósítása lassan a második ütembe lép. Ezzel még racionálisabb lesz az energiafelhasználás. Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a határozati javaslatokat szavazásra teszi fel. 99/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Sárvár TÁVHŐ Kft. egyedüli tagja e társaságnak a évi számviteli beszámolójáról készített könyvvizsgálói jelentést, a

10 10 felügyelő-bizottság jelentését és saját munkájáról szóló beszámolóját, továbbá a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadja. A társaság december 31-i fordulónapra elkészített mérleg- és eredmény kimutatását figyelemmel a felügyelő-bizottság írásbeli jelentésében foglaltakra e Ft egyező eszköz-forrás végösszeggel elfogadja azzal, hogy a tárgyévi adózott eredmény e Ft nyereség és osztalék kifizetésére nem került sor. Felelős: Takó László a Sárvár TÁVHŐ Kft. ügyvezető igazgatója 100/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete a TÁVHŐ Hőtermelő és Szolgáltató Kft. által január 1. és december 31. között lefolytatott közbeszerzési eljárások éves statisztikai összegezését a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Határidő: május 31. Takó László ügyvezető igazgató 6. Napirendi pont: Előadó: Pintér László ügyvezető igazgató Pintér László ügyvezető igazgató: Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kondora István polgármester: Elindult a város a négy éve megálmodott zöld Sárvár megvalósítása útján. Kéri a kertvárosiakat, hogy éljenek az ingyenes szelektív hulladékgyűjtés lehetőségével, kérjék azokat a szolgáltatótól, hiszen azzal sokat segítenének a társaságnak. A tanuló idő lassan letelik, még fél év van hátra és január 1-től kötelezően ellátandó feladata lesz a gazdasági társaságnak a szelektív hulladékgyűjtés és szemétszállítás. Kérdés, hozzászólás hiányában a határozati javaslatokat szavazásra teszi fel. 101/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. egyedüli tagja e társaságnak a évi számviteli beszámolójáról készített könyvvizsgálói jelentést, a felügyelő-bizottság jelentését és saját munkájáról szóló beszámolóját, továbbá a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadja. A társaság december 31.-i fordulónapra elkészített mérleg- és eredmény kimutatását figyelemmel a felügyelő-bizottság írásbeli jelentésében foglaltakra e Ft egyező eszköz-forrás végösszeggel elfogadja azzal, hogy a tárgyévi adózott eredmény e Ft (veszteség) és osztalék kifizetésére nem került sor. Felelős: Pintér László a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

11 11 102/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. által január 1. és december 31. között lefolytatott közbeszerzési eljárások éves statisztikai összegezését a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Határidő: május 31. Pintér László ügyvezető igazgató 103/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Sárvár Város Önkormányzata és a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. között szeptember 27-én megkötött közszolgáltatási szerződés jelen határozat 1. melléklete szerinti módosítását, továbbá a Sárvár Város Önkormányzata és a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. között szeptember 27-én megkötött hulladékszállítási szerződés jelen határozat 2. melléklete szerinti módosítását, és jelen határozat 3. melléklete szerint egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződést. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződések aláírására. Kondora István polgármester a nyilvános ülést felfüggeszti. A nyilvános ülés 17 óra 05 perckor folytatódik. 7. Napirendi pont: Előadó: dr. Szijártó Valéria jegyző dr. Szijártó Valéria jegyző: A kft. nonprofit közhasznú társaságként működött. A törvényi változás következtében azon társaságok, amelyek továbbra is szeretnék megtartani a közhasznú jogállást, azoknak ezt meg kell újítani. Időközben hatályba lépett az új Ptk. is, amely megújította a gazdasági társaságokra vonatkozó jogszabályokat. Az előterjesztésben szereplő döntések mind ahhoz szükségesek, hogy a társaság működése az új jogszabályoknak megfelelő legyen. Kondora István polgármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a határozati javaslatotokat és az önkormányzati rendelet-tervezetet szavazásra teszi fel. 106/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja e társaság felügyelőbizottságának jelentését és saját munkájáról szóló beszámolóját, továbbá a társaság évi számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadja. A társaság december 31-i

12 12 fordulónapra készített mérleg- és eredménykimutatását figyelemmel a felügyelőbizottság írásbeli jelentésében foglaltakra 4.688e Ft egyező-eszköz forrás végösszeggel állapítja meg azzal, hogy a tárgyévi vállalkozási eredmény 164e Ft, a tárgyévi közhasznú eredmény 723e Ft. Felelős: dr. Fonyó Roberta ügyvezető igazgató 107/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja ezennel elhatározza a társaság eddigi ,- Ft összegű jegyzett tőkéjének ,- Ft-ra történő felemelését, tehát a törzstőkeemelés mértéke: ,- Ft. A törzstőke emelését pénzbeli vagyoni hozzájárulással kell teljesíteni, és ennek teljesítését az egyedüli tag vállalja. A vagyoni hozzájárulás teljesítési határideje: május 24. Törzstőke emelés forrása az önkormányzat előző években képződött költségvetési pénzmaradványa. Határidő: május /2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja akként dönt, hogy a Sárvári Média Nonprofit Kft. a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló évi CLXXVII. törvény 9. (2) és 12. (1) bekezdéseinek rendelkezései szerint, a Ptk. rendelkezéseivel összhangban működjön tovább. A Képviselő-testület felkéri a társaság ügyvezető igazgatóját, hogy e határozatának a Szombathelyi Törvényszék Cégbíróságához történő benyújtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: május 27. Felelős: dr. Fonyó Roberta ügyvezető igazgató A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (V.23.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről szóló 15/2013. (V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról. (Az önkormányzati rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.)

13 13 109/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Média Nonprofit Kft-vel kötendő Közszolgáltatási szerződés tervezetét az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja és feljogosítja a polgármestert annak aláírására. 110/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát akként módosítja, hogy a jelenleg hatályos (2013. június 01. napjától alkalmazandó) alapító okiratának valamennyi rendelkezését hatályon kívül helyezi és helyette a évi V. törvény (Ptk.), továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek, valamint további jogszabályoknak megfelelő tartalmú alapító okiratot fogad el. A Képviselő testület feljogosítja a polgármestert a teljes egészében módosított, és ezáltal új tartalmúnak tekintendő alapító okirat aláírására. 111/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat A Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Dr. Fonyó Robertát, a Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatóját az új Ptk. szabályai alá való áttérésből és a közhasznú jogállás megtartásából eredő eljárási feladatok intézésére, illetve az ügyvédi meghatalmazás kiadására. Határidő: május 27. Felelős: dr. Fonyó Roberta ügyvezető igazgató 8. Napirendi pont: Előadó: Kondora István polgármester Kondora István polgármester: A díjazás a javaslat szerint nem változik. Maradnak a 2013-ban megállapított díjtételek minden gazdasági társaság ügyvezetője tekintetében. Kérdés, hozzászólás hiányában a határozati javaslatokat szavazásra teszi fel.

14 14 112/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvár TÁVHŐ Kft. ügyvezető igazgatója, Takó László személyi alapbérét felülvizsgálatot követően évben nem emeli. Az ügyvezető igazgató személyi alapbére változatlanul a 74/2012. /IV.26./ számú képviselőtestületi határozatban megállapított összeg. 113/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Média Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, dr. Fonyó Roberta személyi alapbérét felülvizsgálatot követően évben nem emeli. Az ügyvezető igazgató személyi alapbére változatlanul a 100/2012. /V.24./ számú képviselő-testületi határozatban megállapított összeg. 114/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója, Vancsura Miklós személyi alapbérét felülvizsgálatot követően évben nem emeli. Az ügyvezető igazgató személyi alapbére változatlanul a 72/2012. /IV.26./ számú képviselő-testületi határozatban megállapított összeg. 115/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Pintér László személyi alapbérét havi bruttó ,-Ft-ban állapítja meg. 9. Napirendi pont: Előadó: Kondora István polgármester Kondora István polgármester: A díjazás a javaslat szerint nem változik. Maradnak a 2013-ban megállapított díjtételek minden gazdasági társaság felügyelő bizottsági tagjai tekintetében.

15 15 Kérdés, hozzászólás hiányában a határozati javaslatokat szavazásra teszi fel. 116/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjai tiszteletdíjának felülvizsgálatát követően a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíját évben nem emeli. A tiszteltdíj változatlanul a 272/2010. /XII.15./ számú képviselő-testületi határozatban megállapított összeg., dr. Fonyó Roberta ügyvezető igazgató 117/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Gyógyfürdő Kft. Felügyelő Bizottsága tagjai tiszteletdíjának felülvizsgálatát követően a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíját évben nem emeli. A tiszteltdíj változatlanul a 258/2010. /XII.15./ számú képviselő-testületi határozatban megállapított összeg., Vancsura Miklós ügyvezető igazgató 118/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvár Távhő Kft. Felügyelő Bizottsága tagjai tiszteletdíjának felülvizsgálatát követően a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíját évben nem emeli. A tiszteltdíj változatlanul a 265/2010. /XII.15./ számú képviselő-testületi határozatban megállapított összeg., Takó László ügyvezető igazgató 119/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjai tiszteletdíjának felülvizsgálatát követően a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíját évben nem emeli. A tiszteltdíj változatlanul a 209/2013. /IX.26./ számú képviselő-testületi határozatban megállapított összeg., Pintér László ügyvezető igazgató

16 Napirendi pont: Előadó: Kondora István polgármester Kondora István polgármester: Átnézte az önkormányzat pénzügyeit, amely alapján megállapítható, hogy május 22-én is azok a folyamatok, illetve elvek uralkodnak a pénzügyekben, amelyeket már évek óta megfogalmaz a képviselő-testület a költségvetés elfogadásakor. Amennyiben a tartalékokhoz nyúlt a város annak két oka lehetett. Vagy már korábban céltartalékként lett meghatározva az összeg és az idő előre haladtával oda jutott a város, hogy a céltartalékból az aktív, felhasználandó eszközökbe kellett az összegeket átirányítani. Ha pedig korábbi években felhalmozott tartalék felhasználásról volt szó, akkor csakis fejlesztési célú felhasználás történhetett, amely a város vagyonát gyarapítja, gazdasági lehetőségeit növeli. Erre az aktuális példa, hogy a város tagi kölcsönt nyújt a fürdőnek csúszdapark fejlesztésre. Mivel kérdés, hozzászólás a képviselők részéről nem érkezik az önkormányzati rendelettervezetet szavazásra teszi fel. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról. (Az önkormányzati rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.) 11. Napirendi pont: Előadó: Kondora István polgármester Kondora István polgármester: A mindennapi élet változtatásokra kényszeríti az önkormányzatot. Megpróbál a város mind a lakossági igényeknek, mind az ipari céloknak megfelelni. Mindezek indokolják a településrendezési-terv módosítását. Eljárást megindító döntésről van szó, várható, hogy a képviselő-testület többször fogja még a kérdést tárgyalni. Jelenleg a képviselő-testület megbízza a szakembereket, hogy készítsék elő az anyagokat a szakhatóságok részére. Nagyjából november-decemberre juthat oda a város, hogy az új rendszer megvalósul. Kérdés, hozzászólás hiányában a határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 120/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat I.) Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településrendezési eszközök módosításra vonatkozó eljárást indít. A rendezés célja és hatása: A településrendezési eszközök módosításának oka és célja Sárvár város fejlődése, a jogos magán és közérdek érvényesítése, a helyi építési előírások változó igényekhez való igazítása. Településszerkezeti tervet és helyi építési szabályzatot érintő változások: 1.) Az önkormányzat kezdeményezi Sárvár Bajti városrészben a 0363/2 hrsz-ú - ingatlan-nyilvántartás szerint kivett ingatlan - településszerkezeti terven Eg

17 17 jelű erdőterület helyett idősek otthonának elhelyezését biztosító beépítésre szánt terület kijelölésének lehetőségét. 2.) Az önkormányzat kezdeményezi a Kodály Zoltán utca vonatkozásában annak vizsgálatát, hogy a kialakult állapot figyelembevételével a közlekedési terület mérete csökkenthető, a kisvárosias lakóterület növelése mellett. 3.) Az önkormányzat megvizsgálásra javasolja a Sársziget utcában Lk jelű kisvárosias lakóterületből telekrésznyi terület Lke jelű kertvárosias lakóterületbe való sorolásának lehetőségét. 4.) Az önkormányzat kezdeményezi annak vizsgálatát, hogy a Hegyközségben kialakult hrsz lakóterület Mk kertes mezőgazdasági területfelhasználás helyett Lf jelű falusias lakóterületbe kerüljön bevonásra és szabályozásra. 5.) Az önkormányzat kezdeményezi a Nagyvárad utca 2124 hrsz ingatlan Vk jelű központi vegyes területből Vt jelű településközpont vegyes területbe sorolását. 6.) Az önkormányzat megvizsgálásra javasolja az Árpád utca hrsz Vt jelű településközpont területből közlekedési terület parkoló kialakítását, és a parkoló terület helyi védelem alóli törlését. 7.) Az önkormányzat kezdeményezi a XIII. Város utca 1250 hrsz Z jelű zöldterületből Lke jelű kertvárosias lakóterületbe kialakításának vizsgálatát. 8.) Az önkormányzat kezdeményezi a Hunyadi-Uzsoki utca Z jelű zöldterületből közlekedési terület parkoló kijelölését a közösségi közlekedés fejlesztése csomóponthoz kapcsolódóan. 9.) Az önkormányzat kéri megvizsgálni a Magyar utca páratlan oldalán a kisvárosias lakóterület beépítési intenzitás növelését. 10.) Az önkormányzat kezdeményezi a Kanizsa utcától É-ra 1914; 1915; 1916; 1917/1-2 hrsz-ú ingatlanokat is magába foglaló tömbterület vonatkozásában Lk jelű kisvárosias és Lke jelű kertvárosias lakóterületből Vt jelű településközpont vegyes terület és lakóterületek kijelölését az új telekosztás figyelembevételével. 11.) Az önkormányzat kezdeményezi a Rákóczi és Szatmár utca sarok lesarkításának felülvizsgálatát és közlekedési terület helyett Vt jelű településközpont vegyes terület kijelölését. 12.) Az önkormányzat kezdeményezi az 1484/24 hrsz-ú zöldterület felülvizsgálatát és az 1484/21 hrsz mentén lévő szakaszán új közlekedési terület kialakítását. 13.) Az önkormányzat megvizsgáltatja Nádasdy iskola 1361/2 hrsz-ú parkoló déli irányú bővítésének lehetőségét és a Z jelű zöldterületen közlekedési terület kijelölését parkoló céljára. 14.) Árpád-Nádasdy utca sarok vonatkozásában az önkormányzat kezdeményezi a hrsz előtt a közlekedési terület szabályozás felülvizsgálatát, az 1504 hrsz-ú ingatlant Árpád út felőli útszabályozásának törlését Lk jelű kisvárosias lakóterület részbeni megőrzésével, 20 hrsz ingatlanon zöldterület kijelölésének vizsgálatát. 15.) Az önkormányzat kezdeményezi a Vármelléki óvoda tényleges területének feltűntetését a településrendezési tervekben, ennek megfelelően Vk jelű központi vegyes óvoda terület csökkentését és a külső telekhatár mentén telekhányad Lk jelű kisvárosias lakóterületbe és Vt jelű településközpont vegyes területbe való átsorolását.

18 18 16.) Az önkormányzat kezdeményezi a 0270/4 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a Ev jelű erdőterület helyett a közpark besorolás vizsgálatát ligetes parkolóval, a 0270/3 hrsz területen pedig különleges terület kemping lehetőségének vizsgálatát. Helyi építési szabályzatot érintő módosítási szándékok: 17.) Az önkormányzat megvizsgálja az Esze Tamás utca szabályozási szélesség csökkentése a kialakult állapotra tekintettel, egyúttal a szabályozással érintett területsáv Lke és Lk jelű lakóterülethez való csatolásának lehetőségét. 18.) Az önkormányzat megvizsgálja az Alkotmány-Markusovszky utca között 1230 hrsz-ú ingatlant érintő építési hely módosításának lehetőségét. 19.) Az önkormányzat megvizsgáltatja a Soproni utca 3074 hrsz-ú ingatlant érintő kötelező beépítési vonal szükségességét. 20.) Az önkormányzat kéri megvizsgálni a Selyemgyári út 3184/1 hrsz telephely vonatkozásában a helyi védelem alatt álló terület beépítési % növelése 40 %- ról 60 %-ra. 21.) Az önkormányzat megvizsgálja a Sárvári Gazda Kft 3214/3-5; 0155/6-7 hrsz telephelyeit érintően a beépítési % növelésének lehetőségét 30 %-ról 50 %-ra, illetve a speciális technológiájú építmények esetében engedélyezett 12 m legnagyobb építménymagasság előírásának lehetőségét. 22.) A helyi építési szabályzat módosítása során vizsgálni kell a kertvárosi övezetben előírt előkert szabályozása megfelelőségét. 23.) A helyi építési szabályzat módosítása során vizsgálni kell a Rákóczi utcán 5 m előkert előírásának lehetőségét 24.) A helyi építési szabályzat módosítása során vizsgálni kell a Berzsenyi utca páros oldalán a kertvárosias övezetben 4 lakásos lakóépület elhelyezésének lehetőségét 25.) A helyi építési szabályzat módosítása során vizsgálni kell az új építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához előírt mennyiségű és fajtájú gépjármű elhelyezési helyi szintű szabályozását az OTÉK 42. (1) bekezdésében adta felhatalmazás alapján. 26.) A helyi építési szabályzat módosítása során javaslatot kell megfogalmazni a beton gyeprács egy részének zöldterületként történő elfogadása és annak 75 %-os mértékig való elfogadásra. 27.) Az Esze Tamás utca vonatkozásában a körforgalmú csomópontot jelölni szükséges. 28.) A Szombathelyi uton tervezett kerékpáros út nyomvonalát a szabályozási terven ábrázolni kell. 29.) A helyi építési szabályzat módosítása során előírást kell megalkotni az épületek homlokzatmagassága, valamint oldalhatáron álló beépítésnél a beépített oldalhatár felőli homlokzat magasságára vonatkozóan oly módon a az övezetre előírt építménymagasságot legfeljebb 30 %-al haladhassa meg. 30.) Az önkormányzat kéri megvizsgálni az egyéb ipari gazdasági (Ge) és a zavaó hatású ipari gazdasági (Gip) övezethez tartozó telkek megengedett legnagyobb beépíthetőségének egységesen 60 /-os mértékre történő emelését II.) A település eltekint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 1. (3) a) pontjában rögzített felhatalmazása alapján a környezetvédelmi hatásvizsgálat elkészítésétől.

19 19 III.) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXVIII. törvény és a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, a fent leírtak figyelembe vételével a településrendezési eszközök módosítását a képviselő-testület az Akcióterv Mérnöki Iroda Kft-nél (9730 Kőszeg, Bechtold I. u. 7.) megrendeli Ft + ÁFA összegért. A évi költségvetésben a fedezet rendelkezésre áll. IV.)A rendezési terv módosítása kapcsán lefolytatandó egyeztetési eljárásba partnerként az a szomszédos települések önkormányzatai, a közműszolgáltató vállalatok, és helyi lakosság kerülnek bevonásra. A szomszédos települések és a közműszolgáltatók az egyes szakaszokban az érdekelt államigazgatási szervekkel egyetemben kerülnek megkeresésre. Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat módosítása során a véleményezési szakasz időszaka alatt mint a partnerségi egyeztetés résztvevőjének - 30 napos közszemlével biztosítja a lakossági észrevételek lehetőségét. A lakossági tájékoztatás módja az önkormányzat hirdetőtábláján, a városi televízióban és a városi honlapon történő közzététel. A dokumentumokat a képviselőtestületi döntést előkészítő iratokban (az ügy aktájában, valamint az előterjesztésben és mellékleteiben) kell dokumentálni és nyilvántartani. Az el nem fogadott javaslatokat, véleményeket írásban kell megindokolni, amelyet a város polgármestere terjeszt a képviselő-testület elé. A képviselő-testület köteles megtárgyalni az előterjesztést, és arról döntést hozni. Az elfogadott településrendezési eszközöket a városi honlapon kell közzétenni. Határidő: december /2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településrendezési eszközök módosítása kapcsán az egyéb ipari gazdasági (Ge) és a zavaró hatású ipari gazdasági (Gip) övezethez tartozó telkek megengedett legnagyobb beépíthetőségét egységesen 60%-os mértékben kívánja megállapítani, a településrendezési eszközök módosítását ennek megfelelően kell előkészíteni. 12. Napirendi pont: Előadó: Kondora István polgármester Kondora István polgármester: A korábban megkötésre került előszerződést követően a tárgyalások folytatódtak. Részben a partnerek kéréseinek megfelelően, részben az önkormányzat igényeinek megfelelően pontosításra került a tényleges szerződés, amely azt szolgálja, hogy elindulhasson a III. számú házi gyermekorvosi körzet. Kérdés, hozzászólás hiányában az önkormányzati rendelet-tervezetet és a határozati javaslatot szavazásra teszi fel.

20 20 122/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a MED-OXYPED Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság Kft.-vel (székhely: 9700 Szombathely, II. János Pál pápa körút 28/B. cégjegyzékszám: , adószám: képviseli: dr. Gecse Krisztián ügyvezető) Sárvár város III. számú házi gyermekorvosi körzetének ellátására kötendő feladatellátási szerződést a melléklettel megegyező tartalommal jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a melléklettel megegyező tartalmú szerződés aláírására. Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy MED-OXYPED Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság Kft. a Sárvár, Ady u. 2. szám alatt található rendelőt fióktelepeként megjelölje, azt az illetékes bíróság és más hatóságok előtt bejelentse. 13. Napirendi pont: Előadó: dr. Szijártó Valéria jegyző dr. Szijártó Valéria jegyző: Nem kíván az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést tenni. Kondora István polgármester: Kérdés, hozzászólás hiányában a határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 123/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat évre vonatkozó közbeszerzési éves statisztikai összegezését a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Határidő: május 31. dr. Szijártó Valéria jegyző 14. Napirendi pont: Előadó: Kondora István polgármester Kondora István polgármester: A város egy fizető-parkoló zónával rendelkezik, a jogszerű működéshez kell a következő döntés, mivel mobiltelefonról is biztosítani kell a fizetési lehetőséget. Kérdés, hozzászólás hiányában a határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 124/2014. /V.22./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Nemzeti Mobilfizetési Zrt, valamint a szolgáltató-üzemeltető Sárvár város Önkormányzata között, a

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 30-án (csütörtökön) 16.00 órai kezdettel a Sárvári Közös

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 78/2011./IV.28./ számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

127/2015. /IX.24./ számú képviselő-testületi határozat

127/2015. /IX.24./ számú képviselő-testületi határozat a képviselő-testület 2015. szeptember 24-i ülésének könyvéből 127/2015. /IX.24./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2015. szeptember

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Fedezetbiztosítás önkormányzati beruházásokhoz. (Az előterjesztések hétfőn kerülnek fel a honlapra.

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Fedezetbiztosítás önkormányzati beruházásokhoz. (Az előterjesztések hétfőn kerülnek fel a honlapra. M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 13-án /csütörtökön/ 15.30 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ rendkívüli

Részletesebben

54/2015. /IV.23./ számú képviselő-testületi határozat. /: dr. Szijártó Valéria :/ jegyző

54/2015. /IV.23./ számú képviselő-testületi határozat. /: dr. Szijártó Valéria :/ jegyző a képviselő-testület 2015. április 23-i ülésének könyvéből 54/2015. /IV.23./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 7-én megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 7-én megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs Rákóczi u. 2. Telefon: 76/558-131 Fax: 76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 47-5/2016. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 1/2013.(I.30.) Rendelet száma: 1/2013.(I.30.) Tárgya: A 139/2012.(XI.28.)

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Képviselő-testület 2015. I. félévi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére 3324-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére Tárgy: A 2412 hrsz-ú ingatlan értékesítése az ipari területből Az előterjesztést

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/11/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 28-i ülésére Tárgy: Az Eplény 236/1 helyrajzi számú

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 1686-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 16.-án 17 óra 30

Részletesebben

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/20-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 3-án, 18:00 órai

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ SÁRVkS 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/320-230, Tel.:95/ 523-100 Sán ár, 2015. november 6. 2. Külföldi önkormányzatokkal való együttműködésről szóló megállapodás jóváhagyása. döntések

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 27-én megtartott nyilvános rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete március 26-i soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete március 26-i soron következő ülésének jegyzőkönyvéből 26/2015. (III. 26.) önkormányzati testületi határozat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján a 8/2015. (I. 29.) önkormányzati testületi határozatát

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

200/2014. /X.30./ számú képviselő-testületi határozat. /: dr. Szijártó Valéria :/

200/2014. /X.30./ számú képviselő-testületi határozat. /: dr. Szijártó Valéria :/ 200/2014. /X.30./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Humán Erőforrás Bizottság elnökévé dr. Szabó Gyula elnök-helyettesévé Szabó Zoltán tagjaivá Kampel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a. Tel: 89/ ; 20/ Fax.: 89/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a. Tel: 89/ ; 20/ Fax.: 89/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9532 K ü l s ő v a t, K o s s u t h u. 7 0. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail.com Szám: 107-3/2014. J E G Y Z Ő K

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 306 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2010. október 21. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-3/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2. Telekalakítás, telekhatár rendezés az apci 079/1 és 083/2 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatban. 3. Segélykérelmek 4.

JEGYZŐKÖNYV. 2. Telekalakítás, telekhatár rendezés az apci 079/1 és 083/2 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatban. 3. Segélykérelmek 4. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2016.03.23-án 14,00 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1. Előterjesztés a

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 1-3/2015. (I. 14.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2016. február 27-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/1/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. január 10-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 1. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 - igen - 0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 142/2012. (VIII.16.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 21-én tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 21-én tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 21-én tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/14/2007. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. május 7-én megtartott

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

221/2015. (09.15.) Kt. határozat

221/2015. (09.15.) Kt. határozat 221/2015. (09.15.) Kt. határozat SAL-X Kft. gazdasági helyzetének áttekintése című napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja. A zárt ülés indoka: Az önkormányzat vagyonával való rendelkezés; Az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. február 28-án a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 34-4/2013. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Császártöltés község Képviselő-testületének 2013. június 4-én 8,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításáról.

1. napirendi pont: Döntés a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én, 8.00 órakor kezdődő ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes Levente

Részletesebben

Kovács Béla polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy az ülés összehívására telefonon keresztül került sor.

Kovács Béla polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy az ülés összehívására telefonon keresztül került sor. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 125-42/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-én (csütörtökön) 13,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

14. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-i rendes ülésére

14. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i rendes ülésére Tárgy: Ingatlanvásárlási igények Előterjesztő: Szabó Loránd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 21-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE június 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE június 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. június 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 65/2014.(VI.05.) Kt. Hat. A napirendi pontra tett javaslatról 66/2014.(VI.05.)

Részletesebben

Változtatási jegyzék

Változtatási jegyzék Változtatási jegyzék Fonyód Város településrendezési eszközeinek módosításához Jsz.: 50-1947/2016 VÁLTOZTATÁSI JEGYZÉK TARTALMA: 1. Fonyódi piac és vásárcsarnok fejlesztése. 2. Lakóterület fejlesztés az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal jelen van: Sütő Károly aljegyző, irodavezető, Balkáné Magyar Valéria, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője.

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal jelen van: Sütő Károly aljegyző, irodavezető, Balkáné Magyar Valéria, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője. Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárvár Város Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület 2012. szeptember 25-én (kedden) 10.00 órai

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI, KÖZBIZTONSÁGI, ÜGYRENDI ÉS ETIKAI BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI, KÖZBIZTONSÁGI, ÜGYRENDI ÉS ETIKAI BIZOTTSÁGA RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI, KÖZBIZTONSÁGI, ÜGYRENDI ÉS ETIKAI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Iktatószám: 17-1/12/2012. Helyszín: Időpont: a Polgármesteri Hivatal III.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 20-án 16 órakor a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. október 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

2015. m á j u s 28. Pénzügyi Bizottsági tagok: Nagy István, Dr. Mádi Csaba, Szénás Zsoltné, Tóth Sándor, Varga Imréné

2015. m á j u s 28. Pénzügyi Bizottsági tagok: Nagy István, Dr. Mádi Csaba, Szénás Zsoltné, Tóth Sándor, Varga Imréné Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ü g y r e n d i, J o g i é s K ö z b i z t o n s á g i B i z o t t s á g i ülés 2015. m á j u s 28. Készült:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016.08.11. Javaslat a Vasmű út 41. Irodaház Kft. projekt társaságként történő kijelölésére és a társaság részére történő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat JEGYZŐKÖNYV Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-én, 13:00 órai kezdettel megtartott, Képviselő-testületi üléséről a Gamási Önkormányzat tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14.-én 16,00 órakor megtartott RENDKÍVÜLI üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14.-én 16,00 órakor megtartott RENDKÍVÜLI üléséről JEGYZŐKÖNYV 2009. július 14.-én 16,00 órakor megtartott RENDKÍVÜLI üléséről Az ülés helye: Az ülés vezetője: A Képviselő-testületből jelen vannak: A Képviselő-testületből távol vannak: Hivatalból jelen

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 07-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2013. (I. 07.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. szeptember 12-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. szeptember 12-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 1 SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. szeptember 12-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 1. 151/2011. /IX.12./ számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzata 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67., : 96/ , Fax: 96/ ,

Gönyű Község Önkormányzata 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67., : 96/ , Fax: 96/ , Szám: 186-16/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. december 16-án 17 órakor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében tartott, nyílt üléséről. Jelen vannak: Major Gábor polgármester Hécz

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: SZ/17-13/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 15. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

MELLÉKLET. A MOL Rt és az Alba-Seed Kft veszélyességi övezeteinek szerkezeti és szabályozási tervlapon való feltüntetése.

MELLÉKLET. A MOL Rt és az Alba-Seed Kft veszélyességi övezeteinek szerkezeti és szabályozási tervlapon való feltüntetése. MELLÉKLET SZ. MÓDOSÍTÁS TÁRGYA EGYÉB MEGJEGYZÉS ÉRVÉNYBEN LÉVŐ SZERKEZETI TERV KIVÁGAT ÉRVÉNYBEN LÉVŐ SZABÁLYOZÁSI TERV KIVÁGAT 1. A MOL Rt és az Alba-Seed Kft veszélyességi övezeteinek szerkezeti és szabályozási

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 106/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 11-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 18. napján 17 óra 40 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Adásztevel

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről.

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről. 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. május 26-án megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Kereszti Márta Valach Jánosné Molnár Lászlóné Németh Klaudia Tóth Szabolcs

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Szám: KOZP/2137/6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete április 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete április 28-i ülésére Tárgy: Telekhatár rendezési ügyek Sorszám: IV/5 Előkészítette: Dr. Tari Béla aljegyző Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási osztály Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben