ESETTANULMÁNYOK A LÁZBÉRCI VÍZTÁROZÓ ÉS HÁROM SZERKEZETES ÁRVÍZVÉDELMI GÁT ÉS ALTALAJÁNAK SZIVÁRGÁS-HIDRAULIKAI MODELLEZÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ESETTANULMÁNYOK A LÁZBÉRCI VÍZTÁROZÓ ÉS HÁROM SZERKEZETES ÁRVÍZVÉDELMI GÁT ÉS ALTALAJÁNAK SZIVÁRGÁS-HIDRAULIKAI MODELLEZÉSÉRE"

Átírás

1 Műszaki Földtudományi Közlemény, 83. kötet, 1. szám (2012), pp ESETTANULMÁNYOK A LÁZBÉRCI VÍZTÁROZÓ ÉS HÁROM SZERKEZETES ÁRVÍZVÉDELMI GÁT ÉS ALTALAJÁNAK SZIVÁRGÁS-HIDRAULIKAI MODELLEZÉSÉRE CASE STUDIES FOR A HYDRODYNAMIC MODELLING OF LAKE LÁZBÉRC AND THREE DAMS ZÁKÁNYI BALÁZS 1, SZŰCS PÉTER 1, NYIRI GÁBOR 1 Absztrakt: Kutatásunkban a gátak és azok altalajának hidraulikai modellezésével foglalkoztunk, egy végeselem módszert alkalmazó program segítségével. A mai számítástechnikai eszközökkel könnyebben és pontosabban meghatározhatjuk a víz viselkedését a gáttesten belül. Ehhez természetesen ismerni kell a gáttest geometriai paramétereit, valamint a gáttesten átáramló víz hidraulikai tulajdonságait. A modellezés során a Groundwater Modell0ing System 7.1-es program SEEP2D modulját használtuk. A SEEP2D modul mind nyíltükrű, mind zártükrű 2 dimenziós szivárgási (hidraulikai) problémák megoldására használható. A program kiszámítja a fajlagos hozamot, a vízszint alakulását és az áramvonalakat a gáttesten belül, a síkszivárgás potenciálvonalait, valamint a sebességvektorokat. Kulcsszavak: hidrodinamikai modellezés, GMS, SEEP2D, gát, altalaj. Abstract: In this study a special finite element method was introduced, which was used for hydrodynamic modelling of dams and its subsoil. Nowadays we can determine the move of water through the dam easier and accurately with using numerical simulation. For this purpose the geometric parameters of the dam and the hydrodynamic features of the water moving cross the dam have to be given. The Groundwater Modelling System (GMS) 7.1 program with SEEP2D module was applied for modelling investigation. The SEEP2D module is useful tool to solve two dimensional hydraulic problems in unconfined and confined aquifers. This module can calculate the specific rate of flow, the change of water level and the flow line distribution in the dam body. Keywords: hydrodynamic modelling, GMS, SEEP2D, dam, subsoil. 1. Bevezetés Magyarország területének 23%-a árvíz által veszélyeztetett terület, ezzel Európa legveszélyeztetettebb országa vagyunk. Az árvíztől fenyegetett nemzetgazdasági érték (út, vasút, 1 Miskolci Egyetem, Környezetgazdálkodási Intézet Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Tanszék

2 278 Zákányi Balázs Szűcs Péter Nyiri Gábor ipar, mezőgazdaság) eléri (2003. évi árszinten) a hatezer milliárd Ft-ot amelyből a lakások értéke kb. 2,9 milliárd Ft vagyis közel annyi, mint a központi költségvetés éves főöszszege. A veszélyeztetett települések száma 646, ahol 2,5 millió ember él, a lakosság egynegyede. Ebből a töltések által védett terület, a mentesített ártér km 2, míg hozzávetőleg 800 km 2 a töltések által nem védett, rendszeresen elöntött nyílt ártér [7]. Árvízvédelmi töltések nélkül tehát hazánkban állandó veszélyeztetettség állna fenn, mely nagyban nehezítené az ország életét. A védvonalakat ma már mintegy természeti adottságként kell kezelni, az azokon történő minden változtatás, illetve a művek fenntartásának felhagyása egyszersmind a terület jelenlegi használatban is (mezőgazdasági, településszerkezet, ipar, közlekedés stb.) változásokat fog okozni [4]. Éppen ezért szükséges a gátak és töltések folyamatos vizsgálata. A mai modellezési eljárások fejlettsége lehetővé teszi, hogy a karbantartási, illetve ellenőrzési munkálatokhoz nagy hatásfokú számítógépes szimulációkat alkalmazzunk. Ezekhez a modellezésekhez ismerni kell a gáttesten átszivárgó víz hidrodinamikai és hidraulikai tulajdonságait, valamint a gátak geometriai adottságait. 2. A gáttesten átszivárgó vízhozam számítása modellezéssel A gáttesten átszivárgó vízhozamot kétféleképpen határozhatjuk meg: analitikus, illetve numerikus módon [8]. Analitikus számítással csak úgy oldhatjuk meg az egyenletet, hogy valamely paramétert a teljes rendszerben állandónak veszünk, és kihasználjuk valamely speciális tulajdonságát [2]. Az analitikai megoldások jellemzője, hogy egy egzakt képlettel, formulával meghatározható az eredmény. A numerikus módszerek ezzel szemben közelítő megoldások. Lehetővé teszik, hogy a képződmény jellemzők tér- és időbeli változásait figyelembe vegyük a megoldásoknál. A numerikus megoldások általában egy egyenletrendszer vagy mátrixegyenlet iteratív megoldására vezetik vissza a vizsgált problémát [5]. A megoldás nem csak közelítő, hanem numerikus hibákkal is terhelt [3]. A szivárgás alapegyenletének legismertebb numerikus megoldásai a véges differencia módszerrel és a végeselem módszerrel való megoldás [6]. 3. A Groundwater Modelling System 7.1-es program A modellezés során a Groundwater Modelling System 7.1-es program SEEP2D modulját használtuk. Rézsűk esetében fontos szerepet játszanak a különböző víznyomás-szintek a rézsűk jelen esetben árvízvédelmi töltések állékonyságában. Ez a modul alkalmas arra, hogy ezeket a nyomásszinteket, áramlási vonalakat modellezze a gáttest belsejében, illetve az altalajban is. A program megnyitása után első dolgunk beállítani a megfelelő mértékegységeket. Ezt az Edit Units alpont alatt tehetjük meg. Ezután a geometria felvétele a következő lépés [9]. A geometria felvétele során pontokat viszünk fel a Create point gomb segítségével, majd a megfelelő koordináták betáplálása után a Create arcs gomb segítségével összekötjük ezeket a pontokat [10] (1. ábra).

3 Esettanulmányok a Lázbérci víztározó és három szerkezetes árvízvédelmi gát 279 Ezt követően beállítjuk a gát osztásait a rácsháló elkészítéséhez, majd a különböző anyagtípusokat felvesszük. Az osztások finomsága, durvasága adja meg a rácsháló elemeinek a számát és méreteit. Az elemek száma egy-egy anyagtípuson belül más és más lehet. A rácshálót ezek után a program elkészíti. A rácsháló után következő lépés a belépési és a kilépési oldal megadása, ahol megadhatjuk az árvízszintet a töltéslábhoz viszonyítva. 1. ábra. A gát geometriájának megadása Ezután a számítási opciókat állítjuk be, majd az anyagtípusok jellemző értékeit, végül következhet a számítás. A program kiszámítja a fajlagos hozamot, a vízszint alakulását és az áramvonalakat a gáttesten és az altalajon belül, a síkszivárgás potenciálvonalait, valamint a sebességvektorokat. 4. A modellezés eredményei A GMS 7.1-es program segítségével vizsgáltuk a gátak (altalaj nélküli), valamint a gátak és az altalajok szivárgáshidraulikáját. A kapott eredményeket összehasonlítottuk egymással. Vizsgálatainkat a Lázbérci víztározó gátjára és három árvízvédelmi töltésszelvényre végeztük el. Modellezés során úgy vettük fel a paramétereket, hogy a völgyzárógátnál a maximális üzemi vízszint, míg a töltéseknél a vízszint a töltéskorona alatt egy méterrel legyen. Az 1. táblázatban a Lázbérci víztározó gátjának fő adatait, míg az árvízvédelmi gátak anyagának és az altalajnak a tulajdonságait a 2. táblázatban ismertetjük. A 2. ábra pedig a gátak jellemző keresztszelvényeit mutatja.

4 280 Zákányi Balázs Szűcs Péter Nyiri Gábor A lázbérci tározó adatai [1] 1. táblázat Vízgyűjtőterület 2004 évi felmérés km 2 211,7 Elzárási szelvény km bán-patak Vízmérce "0" pont mbf 191,77 Min. üzemvízszint mbf (cm) 189,33 ( 244) Max. üzemvízszint mbf (cm) 200,83 (906) Árapasztó küszöbszintje mbf (cm) 200,83 (906) Árvízi duzzasztási szint mbf (cm) 201,63 (986) Gát legnagyobb magassága m 19,3 Gát hossza m 250 Gát legnagyobb talpszélessége m 126 Építéskori jellemzők Tározó térfogat Min. üzemvízszintnél 100 m Max. üzemvízszintnél 100 m Árvízi duzzasztási szintnél 100 m Hasznos térfogat 100 m Árvízi tározótérfogat 100 m Vízfelület min. üzemvízszintnél ha 18,6 Vízfelület max. üzemvízszintnél ha 87,3 Vízfelület árvízi duzzasztási szintnél ha 92,2

5 Esettanulmányok a Lázbérci víztározó és három szerkezetes árvízvédelmi gát 281 A vizsgált három jellemző árvízvédelmi gátszelvény jellemző adat 2. táblázat Gátak paraméterei Megnevezés Betűjel Mértékegység Érték az alábbi szelvényekben (tkm) Árvízi terhelés magassága a mentett oldali töltésláb felett A töltés magasság a mentett oldali terep felett Töltés talpszélessége Töltés korona szélessége Vízoldali rézsűhajlás Mentett oldali rézsűhajlás Tisza jobb part (Cigánd) Tisza jobb part (Révleányvár) Bodrog bal part (Halászhomok) H m 5,5 4,9 4,5 m t m 5,5 4,9 4,5 B m 50,3 39,1 30,4 b k m 6,5 4 4 ρ v 1\3 1\3 1\3,5 ρ m 1\4 1\3 1\3,7 Altalaj adottságok Vízvezető réteg vastagsága d 0 m Vízvezető réteg k-ja k 0 m/d 0,43 0,034 0,086 Vízvezető réteg rétegzettségi mutatója λ Fedőréteg vastagság d f m 2,3 3,8 Fedőréteg k-ja k f m/d 0, , Altalaj anyagának kohéziója c a kn/m Töltéstest anyagának belső súrlódási φ t szöge Töltés anyagának kohéziója c t kn/m Töltés térfogatsúlya (telített) φ t kn/m ,5

6 282 Zákányi Balázs Szűcs Péter Nyiri Gábor A programot lefuttatva először az áramlási vonalakat kapjuk meg a gáttesten belül, erre mutat példát a 3. ábra a cigándi gátra vonatkozóan. A program meghatározza az áramlási és ekvipotenciális vonalakat, valamint kiszámítja a mentett oldalon kilépő fajlagos vízhozamot. 2. ábra. Jellemző gátszelvények a Lázbérci víztározó, Cigánd, Révleányvár és Halászhomok térségében altalajjal 3. ábra. A Cigánd térségében jellemző töltésszelvényben kialakuló áramlási vonalak

7 Esettanulmányok a Lázbérci víztározó és három szerkezetes árvízvédelmi gát 283 A program kiszámítja a nyomás- (4. ábra, Révleányvár) és sebességviszonyokat (5. ábra, Halászhomok) is. 4. ábra. Nyomásviszonyok alakulása a töltésben és az altalajban a Révleányvár környéki gátszelvényben. 5. ábra. A sebességviszonyok alakulása a Halászhomoki keresztszelvényben

8 284 Zákányi Balázs Szűcs Péter Nyiri Gábor 5. A modellezési eredmények összehasonlítása A modellezési eredményeinket (csak a gáttest és a gát és altalaj együtt) a különböző gátszelvényekre vonatkozóan összehasonlítottuk. A következő két alfejezetben ezek eredményeit ismertetjük Fajlagos hozam értékek összehasonlítása A fajlagos hozamok összehasonlításánál (3. táblázat) megállapíthatjuk, hogy az altalaj figyelembevételével az árvízvédelmi töltések esetében nagyobb hozamokat kaptunk. Ennek oka, hogy az altalaj vízvezető rétegének nagy szivárgási tényezője miatt az altalajon nagy vízmennyiség áramlik át. A töltések esetében itt számolnunk kell a buzgárok kialakulásával. Mivel az altalajban nagy nyomásértékek is vannak, a pórusvíznyomás növekedésével is számolnunk kell, mely a töltés állékonyságára negatív hatást gyakorol, mivel ekkor csökken a víznyomás elleni támasztóerő. 3. táblázat Az átszivárgó hozam alakulása Az átszivárgó hozam alakulása az altalaj figyelembevételének függvényében (m 3 /d)/(m) Altalaj figyelembevételével Altalaj figyelembevétele nélkül Lázbérc 0,0953 0,19960 Rakaca 0,1026 0,00640 Halászhomok 0,0184 0,00308 Révleányvár 0,0108 0,00305 Cigánd 0,0032 0,00142 Lázbérc esetében megfigyelhetjük, hogy az altalaj figyelembevételekor kisebb fajlagos hozam értékeket kapunk (6. ábra). Ezt a gát alatti vízzáró betonfal beépítésével magyarázhatjuk. A betonfal megakadályozza, hogy a víz az altalajon keresztül szivárogjon át a mentett oldalra, illetve a vízvezető homokréteg felé tereli a vizet, így megvédve a gáttestet és az altalajt a teljes átnedvesedéstől.

9 Esettanulmányok a Lázbérci víztározó és három szerkezetes árvízvédelmi gát A kilépési hosszak összehasonlítása 6. ábra. Fajlagos hozamok összehasonlítása A kilépési hosszak esetében vizsgálatainkat csak az árvízvédelmi töltések esetében végeztük el, hiszen a víztározó gátjánál a szivárgó rétegen keresztül történik a víz kilépése, így a kilépési hossz állandó. A kilépési hosszt a program által kiírt koordinátákból és az ez által létrejött háromszög azonosságaiból számoltuk ki (4. táblázat). 4. táblázat A kilépési hosszak összehasonlítása Kilépési hosszak az altalaj figyelembevételének függvényében (m) Altalaj figyelembevételével Altalaj figyelembevétele nélkül Révleányvár 0,85 3,5 Halászhomok 0,82 1,1 Cigánd 9,8 6,5 Az összehasonlítás során megfigyelhetjük, hogy a révleányvári, illetve a halászhomoki töltésnél kisebb, míg a cigándi töltésnél nagyobb kilépési hosszértékek jelentkeztek (7. ábra). A révleányvári és a halászhomoki töltés esetében az altalaj adottságok megfelelőek

10 286 Zákányi Balázs Szűcs Péter Nyiri Gábor voltak ahhoz, hogy a víz ne csak a töltésen keresztül, hanem az altalajban is áramlani tudjon. Cigánd esetében közvetlenül a töltés alatt egy viszonylag jól vízzáró réteg található, mely nem engedte az altalajba való nagymértékű beszivárgást, így a víz nagyobbik része a töltésen keresztül, kisebb része pedig a vízzáró réteg alatti nagy szivárgási tényezővel rendelkező rétegen jut át. 7. ábra. Kilépési hosszak összehasonlítása 6. A modellezési eredmények összegzése, összefoglalás A modellezés során a Lázbérci víztározó völgyzárógátjának és három Tisza menti töltés szivárgási viszonyait vizsgáltuk az altalaj figyelembevétele nélkül és azzal együtt. Vizsgálataink során a töltések esetében a mértékadó árvízhez, a lázbérci tározó esetében a maximális üzemvízszinthez viszonyítottunk. Modellezéseink során egy időben állandó folyamatot feltételeztünk, mely azt jelenti, hogy a vízállás viszonylag tartós, és nincs vízszintingadozás. Az árvízvédelmi töltések esetében megfigyelhető volt, hogy az áramlási vonalak helyzete nagymértékben függ az altalaj adottságaitól: a vastagságtól és a szivárgási tényezőtől. Az ország nagy részén a folyószabályozások miatt a gyors áramlást biztosító kavics-, illetve homokteraszok gyakran a töltés altalajainak részei, ezzel gyengítve a vízzáró képességet. A nyomásviszonyok vizsgálatánál megállapíthatjuk, hogy két esetben is a töltés altalajának vízvezető rétegében találhatók a legnagyobb nyomásértékek. Ez a tény a töltés állékonyságának szempontjából érdekes, mivel ebben a zónában magas pórusvíznyomás alakulhat ki, ezzel nagymértékben rontva a töltés árvíz elleni támasztóerejét és növelve a buzgárok kialakulásának esélyeit. A sebességviszonyokra jellemző, hogy a mentett oldali töltéslábnál a

11 Esettanulmányok a Lázbérci víztározó és három szerkezetes árvízvédelmi gát 287 legnagyobbak a sebességértékek, illetve jelentős az áramlási sebesség növekedése az altalaj vízvezető rétegében. A lázbérci víztározó modellezésénél teljes mértékben megállapítható a gátban kialakított drén, illetve a gát alatt lévő vízzáró betonfal igen nagy szerepe. A betonfal megakadályozza, hogy a víz a gáttest alatt szivárogjon át, a drén pedig összegyűjti a gáttestbe szivárgó vizet, ezzel megakadályozva a gát átnedvesedését és tönkremenetelét. A vízzáró fal beépítésével az altalajban lévő esetleges vízvezető rétegek is lezáródtak, így ott sem tudja megkerülni a víz a gátat. Összegzésként megállapítható, hogy a töltések hidraulikai és hidrodinamikai modellezése nagymértékben segítséget nyújthat a vízügyi szakembereknek. A modellezési eljárás sokkal egyszerűbb és szemléletesebb számítási mód, mint az analitikus megoldások, és sokkal kevesebb idő alatt ad a valósághoz közeli eredményt akármilyen belső szerkezet esetében is. Köszönetnyilvánítás,,A kutatómunka a TÁMOP B-10/2/KONV jelű projekt részeként az Új- Magyarország Fejlesztési Terv keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. FELHASZNÁLT IRODALOM [1] Az ÉRV ZRt. kezelésében álló Lázbérci víztározó védőterületének felülvizsgálata. Felülvizsgálati dokumentáció. [2] Imre E.: Az árvízvédelmi gátakban lejátszódó vízáramlás modellezése. Hidrológiai Közlöny, sz. [3] Kovács B.: Hidrodinamikai és transzportmodellezés I. Miskolc, [4] Árvízvédekezés a gyakorlatban, Budapest, 2004, Környezetvédelmi- és Vízügyi Minisztérium, Vízügyi Hivatala, p. [5] Szucs, P. Civan, F. Virag, M.: Applicabbility of the most frequent value method in groundwater modeling, Hydrogeology Journal, [6] Szucs, P. Madarasz, T., Civan, F.: Remediating over-produced and contaminated aquifers by artificial recharge from surface waters. DOI: /s , Springer Environmental Modeling & Assessment, 2009, Vol. 14, p. [7] Vágás I.: Második honfoglalásunk: A Tisza-völgy szabályozása, Hidrológiai Közlöny, sz p. [8] Völgyesi I.: Árvédelmi töltések szivárgáshidraulikai modellezése. Hidrológiai Közlöny, 2008/1. [9] Zákányi Balázs: Az árvízvédelmi gátak és töltések szivárgásának meghatározási módszerei. Diplomamunka [10] Zákányi B. Szűcs P.: Völgyzáró gát és árvízvédelmi töltések hidraulikai vizsgálata SEEP2D modullal, Hidrológiai Közlöny, 2010/4, p.

12 Kiadja a Miskolci Egyetem Tudományos és Nemzetközi Osztálya A kiadásért felelős: Prof. Dr. Dobróka Mihály rektorhelyettes Műszaki szerkesztő: Kulcsárné Szabó Katalin A kéziratot gondozta a Miskolci Egyetemi Kiadó A kiadó felelős vezetője: Burmeister Erzsébet Készült a Miskolci Egyetem Sokszorosító Üzemében, Miskolcon A sokszorosításért felelős: Kovács Tibor üzemvezető Példányszám: 200 TU ME ISSN