Talajvédelem. Talajok átalakítása és elzárása Talajok beépítése Talajművelés Talajok víztelenítése és öntözése. Bidló A.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Talajvédelem. Talajok átalakítása és elzárása Talajok beépítése Talajművelés Talajok víztelenítése és öntözése. Bidló A."

Átírás

1 Talajvédelem Talajok átalakítása és elzárása Talajok beépítése Talajművelés Talajok víztelenítése és öntözése

2 A talajok víztelenítése és öntözése Víz jelentősége vízellátás New York 220 km Los Angeles 500 km, Pécs 41 km

3 A víz körforgalma

4 Víz körforgalma ködfázis szennyezések nagy része itt, savas üledékek eső-(jég) fázis kondenzációs magok, szennyezések felszíni vizek fázisa természetes tisztító hatás (evapotranszspiráció, talajon átszivárgás)

5 Vízhálózat kialakulása

6 Talajok víztelenítése Cél a kialakult vízhálózat és a talaj vízháztartásának megváltoztatása

7 Víztelenítés okai Használati mód változása mezőből szántó, stb. Gazdálkodás megkönnyítése járhatóság, művelés Hozam növelése és biztosítása jobb levegőzöttség Régi eszközök megújítása

8 Víztelenítés eszközei Kiválasztás elve, mi a vizesség oka talajvíz (talajban szabadon mozog) állóvíz (nyílt vízfelület) pangóvíz (nem mozgó víz) források külső okok (nem megfelelő elfolyás, árvizek)

9 Víztelenítés típusai Nagy területű Kis területű

10 Nagy területű víztelenítés Ármentesítések Lecsapolások Vízrendezések

11 Magyarország vízhálózata a pleisztocén végén

12 Kárpát-medence vizei a honfoglaláskor

13 Magyarország folyószabályozások előtt

14 Természetes vízgazdálkodási mód Fok gazdálkodás

15 Fok gazdálkodás jellemzői Célja: megfelelő körülmények teremtése Halászat Legeltetés Erdő Gyümölcsös (Szántó)

16 Fok gazdálkodás Tisztarján fokai

17 Fok gazdálkodás megszűnésének okai XIV. XV. Századtól Szántóföld nyerés Török hódoltság (lakosság száma csökken) Adózási kérdések

18 Fok gazdálkodás megszűnésének következménye Elmocsarasodás

19 Folyószabályozások XIX. század kezdete óta Eredménye új mezőgazdasági területek ezen a területen él a lakosság 30 %-a Kedvezőtlen hatás kiszáradás szervesanyag tartalom csökkenés szikesedés stb.

20 Folyószabályozások eredménye ma az ország területének 1/3-a árvízveszélyes Utóbbi évek eredménye : gyakoribb árvizek magasabb árvízszint hosszabb levonulás nagyobb elöntött terület

21 Okok Fakitermelések Folyómeder mélyülése Klíma változás

22 Belvizek jelentősége Sík vidéken % Évente ezer ha:

23 Talajvíz szint átlagos mélysége

24 Belvíz helyzet án

25 Kis területű víztelenítés Felületi víztelenítés (legelőkön, árkok) Víztelenítési árok (nagy felületi igény, költséges, táj képe megváltozik) Dréncsövezés (csak a szabad vizet vezeti le, 1896 óta, több ezer ha) Altalajmelioráció (jobb levegő- és vízháztartás) Mélylazítás ( cm mély, nagy pórusok) Vakondrén Mélyszántás (rigolozás) (60 cm-nél mélyebb, drága)

26 Egyes víztelenítési eljárások hatása Dréncsövezés - 30 év Vakondrén 3-5 év Mélylazítás 5-10 év Mélyszántás > 30 év

27 Vizes talajok tulajdonságai I. redukció (glej, vas foltok) nitrát (denitrifikáció) NO 3 - NO 2 - (HNO) N 2 HONH 2 NH Vas vegyületek kék szín: vivianit (Fe 3 (PO 4 ) 2 8 H 2 O) fekete szín: vas szulfid (pirit) (FeS) levegőre kerülve elvesztik színüket vas redukciója (glejesedés) 2 Fe(OH) 3 + Fe OH - Fe 3 (OH) 8 redukált vas vegyületek (ferro-vas) jobban oldódik redukciós szint vasban elszegényedik glejes szintben kevesebb a makrópórusok száma

28 Vizes talajok tulajdonságai II. mangán redukció Mn (Mn III, Mn IV ) redukálódik Mn II MnO H e - Mn H 2 O Mn 2 O H + + 2e - 2 Mn H 2 O frissen elárasztott talajokban a redukált mangán jobban oldódik később MnCO 3 alakban kicsapódhat sok redukált mangán káros lehet a növényekre kén esetén a szulfát szulfiddá alakul nő a ph (nő Fe II mennyisége) H 2 S - gyökérméreg nátrium-szulfát red. nátrium szulfid + CaCO 3 szóda elszikesedés

29 Vizes talajok tulajdonságai III. a talaj eliszapolódik, szerkezet leromlik tápanyagok kilúgozódnak kedvezőtlen redukciós folyamatok alacsonyabb talajhőmérséklet nehéz a gépi művelés termesztett növények kipusztulhatnak erőteljes gyomosodás (víztűrő fajok)

30 Víztelenített talajok tulajdonságai Ideális gyökér a kapilláris zónában Víztelenített talajokon oxidáció ammónium-nitrogén nitrit nitrát vasas foltok eltűnnek, megváltozik a talaj dinamikája

31 A víztelenítés hatása a talajra és az élőlényekre Javul a levegőzöttség (csökken a talaj ph-ja) Nő a gyökerek tere Nő a víz-tározóképesség Jobban melegszik fel a talaj Változik az élőlények fajösszetétele Nő a biológiai aktivitás Gyorsabb a humuszbomlás Gyorsabb a mineralizáció Több tápanyag (nitrogén!)

32 Víztelenítés elterjedése Csapadék mennyiségével nő mezőgazdasági területeken nagyobb az igény Talajvizes területek (völgyek, stb.) Forrásvizek (hegyekben) Pangó (álló) vizes területek talaj - glejesedés

33

34

35 Öntözés Közvetlen hatás megváltozik a talajok vízgazdálkodás változik a talajok kémiai, fizikai és biológiai sajátsága változik a talajok termékenysége (kedvező és kedvezőtlen irányban) Közvetett hatás másodlagos rétiesedés, láposodás, szikesedés

36 Öntözőmód megválasztása Cél: talajban a legjobb termékenységet biztosító nedvességtartalmat tartsuk fent megfelelő talajlevegőztetés, vízelvezetés! Öntözési módok: esőztető csepegtető árkos (felületi)

37 A talaj nedvességforgalmának jellemzői

38 Öntözés hatása a talaj nedvességforgalmára Fontos ismernünk: talajok vízgazdálkodási jellemzőit: fizikai talajféleség szerkezet vízkapacitás holt víz hasznosítható nedvességtartalom pórustérfogat víznyelő és vízvezetőképesség stb.

39 Túlöntözés káros hatásai emelkedik a talajvízszint nő a kimosódás kötött talajokon redukciós viszonyok lesznek másodlagos szikesedés léphet fel (sós öntözővíz) fentiek jellemzésére folyamatos vizsgálatok

40 Réti csernozjom talaj nedvességének változása

41 A talajok vízgazdálkodását befolyásoló tényezők I. Pórustérfogat Durva pórusok aránya Jelentős a vízszintes irányú mozgás is (ábra!) Csatornák közelében jelentősen megnőhet a vízszint

42 A talajvíz mélysége az öntöző csatorna közelében

43 A talajok vízgazdálkodását befolyásoló tényezők II. Talaj mechanikai összetétele Idővel változik Öntözővízben finom szemcsék

44 A talajok vízgazdálkodását befolyásoló tényezők III. Talajszerkezet Öntözés hatására Romlik a szerkezet (esőcseppek hatása) Tömődötté válik a talaj Eliszapolódás, repedezett lesz a talaj Kéregképződés: talajaggregátumok szétesése finomszemcsék vándorlás és leülepedése talajfelszín tömörödése szuszpenzió lerakodása a felszínre

45 Öntözés hatása a talajok tápanyagforgalmára Jobb nedvességellátottság - jobb tápanyagfeltáródás Erősebb kilúgozódás (Ca, N, K, P) Rétiesedés (réti folyamatok megjelenése) Láposodás (vízi gyomok elszaporodása)

46 Öntözés hatása a talajok sóforgalmára Öntözés hatására másodlagos szikesedés Oka: sók felhalmozódása nem megfelelő öntözővíz talajvíz emelkedése Másodlagos szikesedés típusai: semleges alkáli sók felhalmozódása a felszínen (NaCl, Na2SO4) semleges alkáli- és alkáliföldfém-sók felhalmozódása a mélyebb talajrétegekben lúgosan hidrolizáló nátriumsók (NaHCO3, Na2CO3) felhalmozódása (szolonyecesedés)

47 Másodlagos szikesedést befolyásoló tényezők Öntözővíz minősége Talajvízviszonyok Öntözés körülményei

48 Öntözővíz minősége I. Hatás talaj sótartalmának növelése talaj sótartalmának csökkentése Minőség megítélése: talaj, az öntözött növény sótűrőképessége, az öntözés módja alapján

49 Öntözővíz minősége II. Származási helytől függ felszíni vizek (folyó és álló) felszín alatti vizek (talajvíz, rétegvíz) szennyvizek (kommunális, ipari és mg.)

50 Öntözővíz minősége III. Legfontosabb jellemzők: Összes sótartalom (mg/l) Vizek nátriumszázaléka: Na % = (Na + / (Ca ++ + Mg ++ + K + + Na + )) * 100 (mgeé/l) Vizek szódatartalma (fenoftalein lúgossága) Víz magnéziumtartalma Mg % = (Mg ++ / (Ca ++ + Mg ++ )) * 100 (mgeé/l) a víz anion szerinti típusa

51 Öntözővíz minőségi normái Anionok alapján: karbonátos karbonátos-szulfátos szulfát-karbonátos karbonát-klorid-szulfátos Csoportosítás - használhatóság alapján

52 Öntözővizek minőségének javításának lehetőségei Mechanikai javítás: hígításos (jobb vízzel) Kémiai vízjavítás Na 2 CO 3 + CaSO 4 = Na 2 SO 4 + CaCO 3 szódából nátriumszulfát keletkezik

53 Öntözővíz minősítése vezetőképesség és SARérték alapján Nemzetközi szakirodalomban terjedt el SAR (mgeé/l)= (Na+/((Ca ++ +Mg ++ )/2)) 1/2

54 Hazai talajok vízgazdálkodási jellemzői 1-5: kedvezőtlen, 1. Nagy homoktartalom, 2. Nagy agyagtartalom, 3. Szikesedés, 4. Láposodás, 5. Sekély termőréteg 6-8: közepes, 6. Homoktartalom, 7. agyagtartalom Bidló 8. A.: mérsékelten Talajvédelem szikes mélyebben 9. Jó vízgazdálkodású talajok

Huzsvai László. Az öntözés hatása a növényekre és talajra

Huzsvai László. Az öntözés hatása a növényekre és talajra Huzsvai László Az öntözés hatása a növényekre és talajra BEVEZETÉS A talaj mint a szántóföldi növénytermesztés nélkülözhetetlen alapja, fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságain keresztül befolyásolja

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELEM SAJÁTOS TERÜLETE: A TALAJVÉDELEM. Bevezetés

A KÖRNYEZETVÉDELEM SAJÁTOS TERÜLETE: A TALAJVÉDELEM. Bevezetés Szabó Szilárd 2002. A környezetvédelem sajátos területe: a talajvédelem Debreceni Szemle, 4., Debrecen, pp. 663-680. SZABÓ SZILÁRD A KÖRNYEZETVÉDELEM SAJÁTOS TERÜLETE: A TALAJVÉDELEM Bevezetés Ne feledd:

Részletesebben

Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája

Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája A talajvédelem lehetőségei Készítette: Hornyák Nikolett Felkészítő tanár

Részletesebben

A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) (munkaközi tanfolyami anyag)

A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) (munkaközi tanfolyami anyag) A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) A : ÁLTALÁNOS ISMERETEK (munkaközi tanfolyami anyag) Budapest Gödöllő 2003 Szerzők: Ángyán József és Podmaniczky László Szerkesztette: Vásárhelyi Judit Készült:

Részletesebben

MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE

MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE VALAMINT A KAPCSOLÓDÓ KISTÉRSÉGEKBEN AZ ÉLETFELTÉTELEKET JAVÍTÓ FÖLDHASZNÁLATI ÉS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK II.

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK II. KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK II. Környezeti elemek A víz Készítette: Rausch Péter, 2014 A vízről A Föld felszínének 71%-át borítja víz. Amikor a csillagászok olyan bolygók után kutatnak, amelyeken élet

Részletesebben

SZARVAS KÖRNYÉKÉNEK KLIMATIKUS,

SZARVAS KÖRNYÉKÉNEK KLIMATIKUS, A PUSZTA 1997, 1/14 192-203 old. SZARVAS KÖRNYÉKÉNEK KLIMATIKUS, TALAJTANI ÉS HIDROLÓGIAI VIZSGÁLATA TÓTHNÉ HANYECZ KATALIN, SZARVAS NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET 1997. A természet hatalmas, az ember

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM. (Tantárgy kód: FCNBKOV)

KÖRNYEZETVÉDELEM. (Tantárgy kód: FCNBKOV) KÖRNYEZETVÉDELEM (Tantárgy kód: FCNBKOV) NEGYEDIK RÉSZ: VÍZMINŐSÉGVÉDELEM MI A VÍZ? A VÍZ MEGJELENÉSI FORMÁI VÍZKÉSZLETEK VÍZHASZNÁLAT VÍZMINŐSÉG VÍZSZENNYEZÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS KÉK BOLYGÓ FÖLD AZ EGYETLEN

Részletesebben

Talajtani Vándorgyűlés, Sopron, 2006. augusztus 23-25. Talajtani Vándorgyűlés Sopron, 2006. augusztus 23 25.

Talajtani Vándorgyűlés, Sopron, 2006. augusztus 23-25. Talajtani Vándorgyűlés Sopron, 2006. augusztus 23 25. Talajtani Vándorgyűlés Sopron, 2006. augusztus 23 25. 1 Talajvédelem különszám Talajtani Vándorgyűlés 2006 Talajvédelmi Alapítvány Budapest, 2007 2 Talajvédelem A Talajvédelmi Alapítvány kiadványa Különszám

Részletesebben

1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát!

1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát! 1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát! A különböző növényfajok eredményes termesztését az éghajlat elemei mind egyenként,

Részletesebben

1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát!

1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát! 1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát! A különböző növényfajok eredményes termesztését az éghajlat elemei mind egyenként,

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-18 Nagykunsági TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály 2014. 1. Tervezési alegység leírása JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK Az alegység

Részletesebben

SZARVAS VÁROS KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERVE

SZARVAS VÁROS KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERVE SZARVAS VÁROS KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERVE 2010. március Készítette: Szarvas Város Önkormányzatának megbízásából a Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft. Elfogadta Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-18 Nagykunsági TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály 2015. 1. Tervezési alegység leírása JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK Az alegység

Részletesebben

Talaj szerkezet, legjellemz bb talajok TALAJKÉPZ DÉS. Talaj, és talajszelvény definíciója A TALAJ A FÖLDKÉREG KÉRGE

Talaj szerkezet, legjellemz bb talajok TALAJKÉPZ DÉS. Talaj, és talajszelvény definíciója A TALAJ A FÖLDKÉREG KÉRGE Talaj szerkezet, legjellemz bb talajok Készítette: Mucsi Zoltán A TALAJ A FÖLDKÉREG KÉRGE A TALAJ A FÖLDKÉREG LEGKÜLS, LAZA, TERMÉKENY RÉTEGE VIZET ÉS TÁPANYAGOKAT BIZTOSÍT A NÖVÉNYEK SZÁMÁRA TALAJKÉPZ

Részletesebben

IV. TALAJTERMÉKENYSÉG ÉS TÁPANYAGUTÁNPÓTLÁS

IV. TALAJTERMÉKENYSÉG ÉS TÁPANYAGUTÁNPÓTLÁS IV. TALAJTERMÉKENYSÉG ÉS TÁPANYAGUTÁNPÓTLÁS 1. Talaj termékenység Az ökológiai gazdálkodás fő céljai közül kettő a talajhoz és annak termékenységéhez kapcsolódik: a természetes termékenység hosszútávú

Részletesebben

3.2. Vízmin ség védelem... 2 3.2.1. Vízgazdálkodás és vízmin ség védelem (Dittrich Ern )... 2 3.2.2. Vízmin ség, vízmin sítés (Dolgosné Kovács

3.2. Vízmin ség védelem... 2 3.2.1. Vízgazdálkodás és vízmin ség védelem (Dittrich Ern )... 2 3.2.2. Vízmin ség, vízmin sítés (Dolgosné Kovács 3.2. Vízmin ség védelem... 2 3.2.1. Vízgazdálkodás és vízmin ség védelem (Dittrich Ern )... 2 3.2.2. Vízmin ség, vízmin sítés (Dolgosné Kovács Anita)... 8 3.2.2.1. Vízmin ségi jellemz k... 9 3.2.2.1.1

Részletesebben

Területi Tervezési Koncepció

Területi Tervezési Koncepció Területi Tervezési Koncepció Egyeztetési dokumentáció Velencei-tó vízgyűjtő WAREMA projekt Dátum: 2008. február 26. Készítette: Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Fejér Megyei Agrárkamara

Részletesebben

MIKLÓS VÍZMINŐSÉGVÉDELEM

MIKLÓS VÍZMINŐSÉGVÉDELEM Széchenyi István Egyetem Építési és Környezetmérnöki Intézet Környezetmérnöki Tanszék ZSENI ANIKÓ - Dr. BULLA MIKLÓS VÍZMINŐSÉGVÉDELEM Győr, 2002. Széchenyi István Egyetem Építési és Környezetmérnöki Intézet

Részletesebben

A Fehér-, Fekete- és Kettős-Körös folyók környezetvédelmi katasztere és cselekvési programja (CRISKÖR) Szerkesztő: Duray Balázs

A Fehér-, Fekete- és Kettős-Körös folyók környezetvédelmi katasztere és cselekvési programja (CRISKÖR) Szerkesztő: Duray Balázs A Fehér-, Fekete- és Kettős-Körös folyók környezetvédelmi katasztere és cselekvési programja (CRISKÖR) Szerkesztő: Duray Balázs Készült az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézet Alföldi Tudományos Osztály

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K BEVEZETŐ... 3 1. TÁRSADALMI-, GAZDASÁGI-, KÖRNYEZETI HELYZETELEMZÉS... 5 1.1 KÜLSŐ KÖRNYEZET VIZSGÁLATA... 5 A) A TÉRSÉG ADOTTSÁGAINAK, BELSŐ ERŐFORRÁSAINAK, GAZDASÁGI-, KÖRNYEZETI

Részletesebben

OLIMPIA 2012 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY FÜGGELÉK: KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖZMŰ ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

OLIMPIA 2012 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY FÜGGELÉK: KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖZMŰ ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 14 KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖZMŰ ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS FÜGGELÉK...2 14.1 KÖRNYEZETVÉDELEM...2 14.1.1 Környezeti állapotbemutatás összefoglalása... 2 14.1.2 Országos környezetállapot áttekintése... 7 14.1.3

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Levelezési cím: 5002 Szolnok, Pf.: 63 Tel: (56) 501-900 Fax: (56) 501-951 E-mail: titkarsag@kotivizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

PAKS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2011-2016

PAKS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2011-2016 PAKS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2011-2016 I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK Paks Város 1998 óta rendelkezik környezetvédelmi programmal. Az 1998. évben megalkotott környezetvédelmi programot a pécsi székhelyű

Részletesebben

REZI KÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2014-2019. ÉV

REZI KÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2014-2019. ÉV REZI KÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2014-2019. ÉV KÉSZÍTETTE: BALATONI INTEGRÁCIÓS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2014 1 Tartalom Tartalom... 2 1. Környezeti állapot változások... 5 1.

Részletesebben

Mezőgazdasági (növénytermesztés, állattartás, erdészeti) hulladékok kezelése és hasznosítása Dr. Czupy, Imre Vágvölgyi, Andrea

Mezőgazdasági (növénytermesztés, állattartás, erdészeti) hulladékok kezelése és hasznosítása Dr. Czupy, Imre Vágvölgyi, Andrea Mezőgazdasági (növénytermesztés, állattartás, erdészeti) hulladékok kezelése és hasznosítása Dr. Czupy, Imre Vágvölgyi, Andrea Mezőgazdasági (növénytermesztés, állattartás, erdészeti) hulladékok kezelése

Részletesebben

Növénytermesztés I. 1

Növénytermesztés I. 1 Növénytermesztés I. 1 www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. 0 NÖVÉNYTERMESZTÉS I. DR. SZABÓ BÉLA DR. VÁGVÖLGYI SÁNDOR

Részletesebben

VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag

VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag Készítette: Székely Erzsébet és Piliszky Zsuzsanna, Nők a Balatonért Egyesület 9. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának belső továbbképzése

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2010. január TARTALOM BEVEZETŐ...1 A vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

Szarvas Környezetvédelmi Program 2011.

Szarvas Környezetvédelmi Program 2011. B E V E Z E T É S.3 SZARVAS TÖRTÉNETE.5 1.A TERMÉSZETI KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTÁNAK BEMUTATÁSA...8 1.1. Levegő...8 1.1.1. Emisszió (helyhez kötött források)..8 1.1.2. Imisszió...8 1.2. Földtani közeg

Részletesebben