Magyarországon. gon. Dr. Nagy László Budapesti Műszaki Egyetem Geotechnikai Tanszék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarországon. gon. Dr. Nagy László Budapesti Műszaki Egyetem Geotechnikai Tanszék"

Átírás

1 Árvízvédekezés Magyarországon gon Dr. Nagy László Budapesti Műszaki Egyetem Geotechnikai Tanszék

2 Az árvízvédekezés jogi megalapozottsága

3 Árvízvédekezéssel kapcsolatos fontosabb törvények évi XL. A gátrendőrségről évi XLI. Kisajátítás közérdekből évi LII. Tisza-völgy ármentesítése évi XIV. Tiszai törvény évi XXIII. Vízjogi törvény évi IV. Vízügyi törvény évi LVII. Vízgazdálkodási törvény

4 A vízkárelhárítás feladat- és szervezetrendszerének jogszabályi háttere A vízkárelhárítás fogalma A vizekkel kapcsolatos alapvető jogokat és kötelezettségeket a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény (Vgtv.) rögzíti. A Vgtv. 28. számú fogalom-meghatározása alapján a vízkárelhárítás a károsan sok, vagy éppen a károsan kevés víz kártételeinek elhárítását, a károk mérséklését célzó megelőző, valamint a tényleges védekezéssel járó szervezett tevékenységet jelenti.

5 A vízkárelhárítás tevékenységei Aktív v megelőző 1/ árvízvédelem, árvízmentesítés Beavatkozás Operatív v védekezv dekező 1/ árvízvédekezés, 2/ jégvj gvédekezés 2/ síkvids kvidéki ki vízrendezv zrendezés 3/ dombvidéki vízrendezv zrendezés 4/ belterületi leti vízrendezv zrendezés 5/ folyógazd gazdálkodás 6/ tószabt szabályozás 7/ térst rségi vízszv zszétosztás 8/ vízminőségvédelem 3/ belvízv zvédekezés 4/ dombvidéki helyi vízkv zkárelhárítás 5/ települési helyi vízkv zkárelhárítás 6/ jégvj gvédekezés, vízminv zminőségi kárelhárítás vízminőségi kárelhk relhárítás 7/ aszály ly-kárelhárítás 8/ vízminv zminőségi kárelhk relhárítás

6 A vízkár-elhárítás: nem egyszerűen az árvizek és belvizek elleni védekezés, hanem a vízzel való gazdálkodás mérnöki beavatkozásokkal történő megvalósítása

7 Az árvízvédelmi tevékenység rendszere Árvízvédelem Passzív Aktív Preventív Operatív Szerkezeti Gátak, tározók, árapasztó csatornák Nem szerkezeti Előrejelzés, területhasználat, stb.

8 Az árvízvédelmi tevékenység rendszere megelőző jellegű beavatkozás és felkészülés: árvíz- művek létesítése és fenntartása nem szerkezeti módszerek fejlesztése az operatív védekezési feladatokra történő felkészülés a védőművek védelmi felszerelések karbantartása, védelmi tervek készítése, a védelmi szervezetek megszervezése, felkészítése és gyakorlatoztatása, mindezek rendszeres felülvizsgálata és ellenőrzése, észlelő- és figyelőhálózat kialakítása és működtetése, az információs rendszer létesítése és üzemeltetése, a határvízi együttműködés

9 Az árvízvédekezési feladatok osztott jellege és szervezete Az árvíz elleni szervezett védekezési tevékenység két, jól elkülöníthető tevékenység-csoportra osztható: a védekezés műszaki feladatainak szervezésére, irányítására, ellátására (a védekezés időszakában a védelmi létesítményeken folyó azon tevékenységek összessége, amely a védelmi művek ellenőrzését, valamint védelmi teljesítőképességük megőrzését, szükség esetén a terheléssel szemben lokálisan fellépő védőképességi hiányosságoknak a védekezési munkával, ideiglenes védelmi létesítmények (az árvízvédekezés tekintetében az áradó víznek a töltések meghágását megelőző nyúl-, ill. jászolgátas magasítása, szivárgás, átázás, továbbá altalajtörés elleni megtámasztások, ellennyomó medencék, stb.) kiépítésével való pótlását foglalja magába;

10 Az árvízvédekezési feladatok osztott jellege és szervezete (2) a védekezés államigazgatási feladatainak szervezésére, irányítására, ellátására, mely egyfelől a védekezés műszaki feladatainak ellátása érdekében szükséges, az ezen feladatok ellátására létrehozott szervezetek személyi és anyagi-technikai felszereltségét meghaladó munkaerő, anyag, eszköz, gép és szállítóeszköz folyamatos, a védekezés igényei szerinti kielégítésére, másfelől a veszélyeztetett lakosság és javak szükség esetén történő biztonságba helyezésére (mentés, kitelepítés), a lakosság és a védekező erők egészségügyi ellátására, a kitelepítettek szociális ellátására, a járványok megelőzésére és elhárítására, a keletkezett károk felmérésére, helyreállítására irányuló tevékenységek összességére terjed ki.

11 Az árvízvédekezés szervezettsége

12 A vízügyi szolgálat szervezete Közlekedési és Vízügyi Minisztérium VITUKI Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Központ Rt. Vízügyi Múzeum, Levéltár és Közgyûjtemény 5 Regionális Vízmû Rt. 12 Területi Vízgazdálkodási Tanács Országos Vízügyi Fõigazgatóság (OVF) Önálló szervezettel védekezõ városok Budapest fõváros, Gyõr, Szentendre, Baja, Mohács 12 Vízügyi Igazgatóság Árvíz- és Belvízvédelmi Központi Szervezet Kiemelt Közhasznú Társaság Vízépítési Kft-k

13 A vízügyi igazgatóságok szervezete IGAZGATÓ Titkárság Hatósági osztály Humán erőforrás gazdálkodási osztály Vízépítő kft-k Építési üzem Gépműhely Műszaki igazgató-helyettes (Főmérnök) Gazdasági igazgató-helyettes Szakaszmérnökségek Vízkár-elhárítási osztály Vízgazdálkodási osztály Vízellátáscsatornázási osztály Pénzügyi osztály Területi felügyelők Védelmi osztag Munkaügyi osztály Gátőr-, csatornaőrés mederőr járások Igazgatási és jogi osztály Informatika

14 A vízügyi igazgatóságok védekezési szervezetének vázlata Megyei Védelmi Bizottságok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok Védekezésben együttműködő szervezetek állandó megbízottai (összekötők) Vízügyi igazgató "Védelemvezetõ" Helyettese: mûszaki igazgató helyettes Védelmi Törzs vezetõ Vízkárelhárítási osztályvezetõ Mûszaki ügyelet, irányítók Környezetvédelmi Felügyelőség Védelmi Törzs Árvízvédelmi szakaszok Belvízvédelmi szakaszok Védelmi Osztag Szakaszmérnökségek (egyben Vízminõségvédelmi körzetek) Mûszaki szakcsoportok Ellátó szakcsoportok Tájékoztató szolgálat (PR) szakasz védelemvezetõ szakasz védelemvezetõ szakasz védelemvezetõ Vízitársulatok szakasz védelemvezetõ szakasz védelemvezetõ szakasz védelemvezetõ verõgépes csop. szállítható szivattyús csop. tér- és vonalvilágító csop. vízi szállítási csop. vízminõségi kárelhárítási csop. mûszaki ügyelet felügyelõségek raktárak telephelyek Hidrológiai szakcsop. Töltésfeltáró szakcsoport Számítástechnikai szakcsoport Nemzetközi összekötõ Lokalizációs szakcsoport Vízminõségi szakcsoport Mûszaki tanácsadók Szállítási szakcsoport Anyag- és gépellátási szakcsoport Munkaerõ ellátási szakcsoport Pénzügyi szakcsoport Technikai szolgálat Operátorok, gépírók Gépkocsivezetõk

15 Az árvízvédelmi szakasz szervezete Szakasz védelemvezető Szakasz védelemvezető helyettes Adminisztrátor, telefonügyelet Gépkocsivezető Munkaügyes Szállítási felelős Beosztott műszakiak Védelmi osztag vezetője Fegyveres erő, rendvédelmi szerv parancsnoka Vízitársulat védelemvezetője Gátőrök Munkáscsapatok Védelmi osztag Védekezésre kirendelt fegyveres erő, rendvédelmi szerv Segéd gátőrök Vészőrök

16 A belvízvédelmi szakasz szervezete Szakasz védelemvezető Szakasz védelemvezető helyettes Adminisztrátor, telefonügyelet Gépkocsivezető Munkaügyes Szállítási felelős Beosztott műszakiak Védelmi osztag vezetője Védekezésre kirendelt fegyveres erő, rendvédelmi szerv PARANCSNOKA Vízitársulat védelemvezetője Csatornaőrök Szivattyútelepi főgépészek Munkáscsapatok Védelmi osztag Védekezésre kirendelt fegyveres erő, rendvédelmi szerv Segéd csat. őrök Segédőrök Szivattyútelepi segédgépészek

17 Az árvízvédekezés országos szervezete rendkívüli készültség idején Árvízvédelmi biztos Közlekedési és Vízügyi Miniszter Helyettese: KöViM Közigazgatási államtitkár Vízügyi Védekezési Munkabizottság Vízügyi Védekezési Munkabizottság vezetõje KöViM Vízügyi helyettes államtitkár Országos Mûszaki Irányító Törzs vezetõje KöViM Vízkárelhárítási fõosztály vezetõje Együttmûködõ tárcák* állandó tárca-megbízottai Törzsvezetõ helyettesek KöViM Vk. fõo. vez. h., Árv. ov. OVF fõigazgató, fõig-h. OVF Vízkárelh. fõo. vez. Védelmi Bizottságok Megyei, Fõvárosi Mûszaki ügyelet, irányítók A 12 vízügyi igazgatóság védekezési szervezete Saját szervezettel védekezõ települések védekezési szervezete ÁBKSZ Kht. védekezési szervezete VITUKI Országos Vízjelzõ Szolgálat Mûszaki szakcsoportok Ellátó szakcsoportok OVF Központi Ügyelet Tájékoztató szolgálat VIZIG Mûszaki és Ellátó Törzs Szakasz védelemvezetõk Települési Mûszaki és Ellátó Törzs Szakasz védelemvezetõk Hidrometeorológiai szakcsop. Töltésfeltáró szakcsoport Légi felderítési és távérzékelési szakcsoport Nemzetközi együttmûködési szakcsoport Lokalizációs szakcsoport Mentés-kitelepítési szakcsoport Vízminõségi szakcsoport Vízellátási szakcsoport Mûszaki tanácsadók Hírközlési szakcsop. Szállítási szakcsoport Anyag- és gépellátási szakcsoport Munkaerõ ellátási szakcsoport Pénzügyi szakcsoport Technikai szolgálat Számítástechnikai szolgálat Távközlési szolgálat Operátorok, gépírók Gépkocsivezetõk

18 A Kormányzati Koordinációs Bizottság szervei Kormányzati Koordinációs Bizottság ( K K B ) Titkárság (Állandó, a BM OKF bázisán) Operatív Törzs (Katasztrófahelyzetben, a BM OKF és az érintett minisztériumok állományából Veszélyhelyzeti Központ (Állandó, a BM OKF bázisán Tudományos Tanács Védekezési Munkabizottságok a KöViM bázisán Védekezési Munkabizottságok a BM bázisán Nukleárisbaleset-elhárítás, földrengés, tömeges migráció Védekezési Munkabizottság az EüM bázisán humán járványok megelőzése, felszámolása Védekezési Munkabizottság a KöM bázisán Felszíni vizek szennyeződése*, légszennyezés, veszélyes hulladék Védekezési Munkabizottság a GM bázisán veszélyes ipari üzemek, ipari létesítmények, CH kitermelés, vesz. ag. tár./száll. Vízügyi Védekezési Munkabizottság Ár- és belvízvédekezés, rendkívüli vízszennyezés* Közlekedési Védekezési Munkabizottság Veszélyh. szintet elérő közl. balesetek, katasztrófavéd. szállítási feladatai

19 Az irányítási hierarchia változása Védelmi szervezeti szintek 1988 előtt Védelmi szervezeti szintek között Védelmi szervezet és döntési szintek a katasztrófa-törvény szerint Kormánybizottság Kormánybizottság Kormány Kormánybiztos OVH elnöke Kormánybiztos Kormányzati Koordinációs Bizottság Árvízvédelmi biztos közlekedési és vízügyi miniszter Műszaki törzs Vízügyi igazgató Vízügyi helyettes államtitkár Országos Műszaki Irányító Törzs Operatív Törzs Vízügyi Védekezési Munkabizottság vezetője vízügyi helyettes államtitkár Szakaszvédelemvezető Vízügyi igazgató Országos Műszaki Irányító Törzs Vízügyi igazgató Szakaszvédelemvezető Szakaszvédelemvezető

20 Gátvédelem Meghágás Hullámverés Árvízi jelenségek Logisztika Árvízvédekezés

21 Hogyan nem árvízvédekezünk?

22 Nyúlgátépítés

23 Nyúlgátépítés Nyúlgátépítés 2001-ben m hosszon épült nyúlgát, 2000-ben 154 km a Közép-Tiszán

24 Kézimunka, fagyott talaj

25

26

27

28 Tiszasasi buzgármegjelenése, 2000

29

30 Hullámverés

31 Elhabolás

32 Védekezés elhabolás ellen régen

33 és ma

34 Szivárgás

35 Csurgás

36 Védekezés csurgás ellen

37 BUZGÁR

38 Védekezés buzgár ellen

39 Védekezés buzgár ellen

40 Védekezés buzgár ellen

41 Védekezés buzgár ellen

42 Védekezés buzgár ellen

43 Tiszasasi buzgár

44 Csongrádi buzgár

45 Dombrádi buzgár

46 Makói buzgár

47 Margittasziget

48 1926 Duna bp.

49 Japán

50 16 db rézsűcsúszás rövid 3,5 óra alatt

51 Pár órával a kép elkészülte után itt volt a Tarpa alsó gátszakadás

52 Rézsű csúszások kialakulása a Tisza jp. jp. Tarpa --Tivadar közötti szakaszon Három és fél óra alatt 16 db rézsűcsúszás alakult ki!

53 Gátszakadás a Tisza jp. jp és és a tkm szelvényekben, Tarpa és és Tivadar között Gátszakadás március 6-án A két szakadásból összesen millió m 3 víz ömlött ki!

54

55 Védelmi képesség helyreállítása a szakadások elzárásával Védelmi képesség helyreállítása a szakadások elzárásával

56 Szádlemezverés

57 Gergelyiugornya

58 Belterületek védelmére kiépített lokalizációs vonalak Belterületek védelmére kiépített lokalizációs vonalak 50 km hosszon épült lokalizációs töltés, a Beregben 9, a Tisza-Szamos közben 7 település védelmére

59 Az elöntött területek szivattyús víztelenítése Az elöntött területek szivattyús víztelenítése 115 db mobil szivattyú üzemelt, összesen 14,34 m 3 /s kapacitással!

60 A védekezésben résztvevő gépek csúcsidőszakban A védekezésben résztvevő gépek csúcsidőszakban közúti járművek: 543 db építőipari gépek: 111 db vízi járművek: 21 db egyéb gépek: 71 db helikopter: 12 db PTSZ (kétéltű jármű): 15 db

61

62

63 Felhasznált főbb anyagmennyiségek Felhasznált főbb anyagmennyiségek homokzsák: db homok: m 3 terfil: m 2 fólia: m 2 fáklya: db karó: db Big-Bag zsák: db kő, kavics: t

64 Tákos

65 Ukrajna, Bagolyszállás Bagolyszállás Ukrajna,

66 Ukrajna,Bagolyszállás Bagolyszállás Ukrajna,

67 Újjá épített házak

68

69

70

71

72 További lehetőségek (technikai fejlesztés)

73

74

75

76

77 Gátszakadás elzárás

78

79 Azonnali kárelhárítás

80

81 Gátszakadás elzárás

82 Mit kell tudnia egy jó árvízvédekezőnek?

83 Köszönöm a figyelmet!

JELENTÉS a természeti katasztrófák megelőzésére való felkészülés ellenőrzéséről

JELENTÉS a természeti katasztrófák megelőzésére való felkészülés ellenőrzéséről JELENTÉS a természeti katasztrófák megelőzésére való felkészülés ellenőrzéséről 0518 2005. május 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről

JELENTÉS. a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről JELENTÉS a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről 1107 2011. május 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

Részletesebben

szakaszok vannak, ezért az előrejelzett vízállások ismeretében azonnal megkezdődött

szakaszok vannak, ezért az előrejelzett vízállások ismeretében azonnal megkezdődött XVI. évfolyam 3. szám 2006. május június Rendkívüli árvízvédekezés a Hármas-Körösön A Körösök hegyvidéki vízgyűjtőjén a téli hónapokban jelentős mennyiségű hó halmozódott fel. A tavaszi olvadásból és csapadékból

Részletesebben

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrl szóló 1999. évi LXXIV. törvény

Részletesebben

POLGÁRI-KATONAI EGYÜTTMŰKÖDÉS A 2006. ÉVI ÁRVÍZ ELLENI VÉDEKEZÉS SORÁN

POLGÁRI-KATONAI EGYÜTTMŰKÖDÉS A 2006. ÉVI ÁRVÍZ ELLENI VÉDEKEZÉS SORÁN POLGÁRI-KATONAI EGYÜTTMŰKÖDÉS A 2006. ÉVI ÁRVÍZ ELLENI VÉDEKEZÉS SORÁN Petneházi Ferenc 1 A jelenkor kihívásai miatt a válságok és katasztrófák kezelésekor egyre nagyobb szerepet kap a polgári-katonai

Részletesebben

Árvíz: A folyó vagy vízfolyás középvízi medrének partélét meghaladó, ill. középvízi medréből kilépő víz.

Árvíz: A folyó vagy vízfolyás középvízi medrének partélét meghaladó, ill. középvízi medréből kilépő víz. A Alvógát: Elkészülte óta - valamilyen okból, például rendeltetésének megváltozása miatt - hosszú időre vízterhelést nem kapott (árvízvédelmi vagy egyéb) földtöltés. Rendszerint alvógáttá válnak a védővonal

Részletesebben

IV. TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK KUTATÁSA SZABOLCS SZATMAR-BEREG MEGYÉBEN, MAGYARORSZÁG

IV. TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK KUTATÁSA SZABOLCS SZATMAR-BEREG MEGYÉBEN, MAGYARORSZÁG IV. TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK KUTATÁSA SZABOLCS SZATMAR-BEREG MEGYÉBEN, MAGYARORSZÁG BEVEZETŐ Jelen kutatási tanulmány a Légy felkészűlve cίmű magyar-román határmenti együttműködési pályázat keretén belül

Részletesebben

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK FELKÉSZÍTÉSÉHEZ BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA BUDAPEST, 2012. 1 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE BUDAPEST, 2011 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I Bérczi LászLó tü. ezredes, a BM. OKF. tűzoltósági főfelügyelő, a ZMNE doktorandusza DoBson TiBor tü. dandártábornok, a BM. OKF.

Részletesebben

A 2011. évi Intézményi Költségvetési beszámoló Szöveges indoklása (Zárszámadás)

A 2011. évi Intézményi Költségvetési beszámoló Szöveges indoklása (Zárszámadás) A 2011. évi Intézményi Költségvetési beszámoló Szöveges indoklása (Zárszámadás) 1. Feladatkör, szakmai tevékenység 1.1 Az intézmény neve: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Törzskönyvi azonosító szám:

Részletesebben

IGAZGATÁSI SZERVEK A RENDELKEZÉSRE ÉS TECHNIKAI ESZKÖZRENDSZER ZRENDSZER

IGAZGATÁSI SZERVEK A RENDELKEZÉSRE ÉS TECHNIKAI ESZKÖZRENDSZER ZRENDSZER A VÍZÜGYI V IGAZGATÁSI SZERVEK IRÁNY NYÍTÁSA A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ HUMÁNER NERŐFORRÁS ÉS TECHNIKAI ESZKÖZRENDSZER ZRENDSZER AZ IRÁNY NYÍTÁS ÁTALAKULÁSA A Kormány 2011. augusztus 25-én döntött tt arról,

Részletesebben

A magyar önkéntes polgári védelmi szervezetek szerepe hazánkban, az új katasztrófavédelmi törvény alapján A szükséges változás Gyakorlati problémák

A magyar önkéntes polgári védelmi szervezetek szerepe hazánkban, az új katasztrófavédelmi törvény alapján A szükséges változás  Gyakorlati problémák Dr. Endrődi István A magyar önkéntes polgári védelmi szervezetek szerepe hazánkban, az új katasztrófavédelmi törvény alapján A polgári védelem szerepe a biztonságos élet- és munkakörülmények fenntartása,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök 131. szám Tartalomjegyzék 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 24/2011. (XI. 10.) PSZÁF rendelet 62/2011. (XI. 10.) NEFMI

Részletesebben

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Környezetvédelmi törvény, Vízügyi törvény tartalma

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Környezetvédelmi törvény, Vízügyi törvény tartalma Thodory Csaba Környezetvédelmi törvény, Vízügyi törvény tartalma A követelménymodul megnevezése: Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A követelménymodul száma: 1223-06 A tartalomelem

Részletesebben

2006. ÉVI MAGYARORSZÁGI ÁRVÍZ SORÁN VÉGZETT ELHÁRÍTÁSI MUNKÁLATOK ELEMZÉSE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MAGYAR HONVÉDSÉG SZEREPVÁLLALÁSÁRA

2006. ÉVI MAGYARORSZÁGI ÁRVÍZ SORÁN VÉGZETT ELHÁRÍTÁSI MUNKÁLATOK ELEMZÉSE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MAGYAR HONVÉDSÉG SZEREPVÁLLALÁSÁRA Tunyogi Dóra - Földi László 2006. ÉVI MAGYARORSZÁGI ÁRVÍZ SORÁN VÉGZETT ELHÁRÍTÁSI MUNKÁLATOK ELEMZÉSE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MAGYAR HONVÉDSÉG SZEREPVÁLLALÁSÁRA Absztrakt A 2006-os év a katasztrófák éveként

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK OptiJus Opten Kft. 1. 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

Részletesebben

Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben

Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. TÉMAFELVETÉS... 6 3. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS... 8 3.1. A katasztrófákról... 8 3.1.1. A katasztrófa fogalma...

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések melléklet a BM /2011. számú előterjesztéshez../2011. ( ) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény végrehajtásáról A katasztrófavédelemről

Részletesebben

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről A Kormány az államháztartásról szóló,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 30., hétfő Tartalomjegyzék 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet A vízügyi ágazat irányításának átalakításával összefüggésben, valamint

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a katasztrófavédelmi törvényből adódó változásokról Előadó: Szabó Péter tűzoltó alezredes Előterjesztés

Részletesebben

AZ ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELEM HELYZETE ÉS KOMMUNIKÁCIÓJA MAGYARORSZÁGON

AZ ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELEM HELYZETE ÉS KOMMUNIKÁCIÓJA MAGYARORSZÁGON Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány AZ ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELEM HELYZETE ÉS KOMMUNIKÁCIÓJA MAGYARORSZÁGON Készítette:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére Tárgy: Tájékoztató a Katasztrófavédelmi Törvény, a Honvédelmi Törvény változásaiból adódó az önkormányzatokat

Részletesebben

KÖRÖS-VIDÉKI. Köszönet az árvízi védekezésben résztvevõknek. Míg a szomszédos országokban szinte kivétel nélkül hatalmas

KÖRÖS-VIDÉKI. Köszönet az árvízi védekezésben résztvevõknek. Míg a szomszédos országokban szinte kivétel nélkül hatalmas KÖRÖS-VIDÉKI HÍRLEVÉL Ê KÖRÖS-VIDÉKI XVI. évfolyam 2. szám 2006. március április Köszönet az árvízi védekezésben résztvevõknek Míg a szomszédos országokban szinte kivétel nélkül hatalmas károkat okoztak

Részletesebben

és s tapasztalatok bemutatása. Árvízi helyzet kialakulása vetkezményei. zados vezető

és s tapasztalatok bemutatása. Árvízi helyzet kialakulása vetkezményei. zados vezető Jász-Nagykun-Szolnok megyére jellemző helyi ár- és belvízi sajátoss tosságok és s tapasztalatok bemutatása. Árvízi helyzet kialakulása és s következmk vetkezményei. Készítette: Nagy Róbert R mk. pv. százados

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

Beszámoló. a katasztrófavédelmi és árvízvédelmi felkészülésekről

Beszámoló. a katasztrófavédelmi és árvízvédelmi felkészülésekről Beszámoló a katasztrófavédelmi és árvízvédelmi felkészülésekről Tisztelt Képviselőtestület! A kockázatcsökkentés, a megelőzés, a lakosság tájékoztatásának, ösztönzésének, öntevékenységének fontossága kulcskérdés.

Részletesebben

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Ügyiratszám: 12.130-4/2005. Melléklet: 6 db Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben