A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Autonómia Alapítvány Nun András - igazgató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Autonómia Alapítvány 2014. Nun András - igazgató"

Átírás

1 A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Autonómia Alapítvány 2014 Nun András - igazgató

2 Tartalom EU-s forrásokkal a romák integrációjáért s forrásokkal a romák integrációjáért s forrásokkal a romák integrációjáért... 2 A programról... 2 A program számokban... 3 Egy gondolat a jövőről... 4 Polgármesterek EU forrásokkal a romák integrációjáért (MERI)... 5 A programról... 5 Mi történt 2014-ban?... 6 Egy gondolat a jövőről... 6 EGT/Norvég Civil Támogatási Alap Ft... 7 A programról... 7 Mi történt 2014-ben?... 7 Nehézségeink a megvalósítás során... 9 Egy gondolat a jövőről... 9 Kiegészítő Támogatások Program A programról Mi történt 2014-ben? Egy gondolat a jövőről Integrom program A programról Mi történt 2014-ben? Egy gondolat a jövőről Svájci-Magyar Civil Alap A programról Mi történt 2014-ben? A program számokban Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért program szakmai koordinációja A programról Mi történt 2014-ben?

3 EU-s forrásokkal a romák integrációjáért s forrásokkal a romák integrációjáért s forrásokkal a romák integrációjáért Forrás/Támogató Open Society Foundations Támogatás teljes összege USD Tárgyévben felhasznált összeg Ft Közhasznú tevékenység megnevezése Nemzeti etnikai és kisebbségekkel kapcsolatos tevékenységek Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól A programról Az elmúlt évek tapasztalatai arról győztek meg bennünket, hogy akkor eredményes egy helyi ötlet kidolgozása, megvalósítása, ha a helyben élő romák a kezdetektől részt vesznek a folyamatban. A 2009 óta futó programban 2014-ben nyílt pályázati felhívással, több mint 70 jelentkezőből 10 roma koordinátort választottunk, akik közül négyen vidékfejlesztéssel foglalkozó szervezetet/leader akciócsoportokat, négyen civil szervezetet és ketten települési önkormányzatok stábjait erősítették. A koordinátorok az alapítvány munkatáraiként a helyi partnerekkel egyeztetett munkarend szerint segíttették a helyi fejlesztéseket, havonta esetmegbeszélő találkozókat szerveztünk számunkra, s minden koordinátor munkáját egy, az alapítványnál régóta dolgozó mentor segítette. Olyan, a romaintegráció területén elkötelezett helyi partnereket kerestünk, amelyek szerettek volna hatékony, valódi változást eredményező, a romák integrációját elősegítő helyi kezdeményezéseket megvalósítani. A partner települések a következők lettek: Bátonyterenye, Mezőcsát/Ároktő, Nagykanizsa, Nagykálló, Tevel, Pécs, Barcs, Szászvár, Mélykút/Katymár Fenti célok elérése érdekében több egymásra épülő elemet valósítottunk meg: 2

4 Kapacitásfejlesztés - Képzéseken, tanulmányutakon való részvételt biztosítottunk nem csupán a koordinátorok, hanem más a helyi fejlesztésekben érintett személyeknek, szervezeteknek. Kis összegű támogatási program - Maximum 600 ezer forint mértékű támogatás biztosítottunk egy a helyi szereplők által közösen kidolgozott romaintegrációt célzó kis projektekhez, melynek elsődleges célja a közösségi tervezés és bevonás eszközeinek kipróbálása. Helyi roma koordinátor alkalmazása - A program keretében az Autonómia Alapítvány egy-egy helyi roma koordinátor teljes bérköltségét biztosította december 31-ig. A koordinátorok aktívan részt vettek a helyi roma integrációs kezdeményezések tervezésében és megvalósításában. A koordinátorok kiválasztásában és feladatainak meghatározásában az Autonómia Alapítvány és a támogatott szervezet (a helyi akciócsoport, roma civil szervezet, települési önkormányzat) közösen döntött. Projektfejlesztés uniós és más pályázati felhívásokra, szakértői támogatás - Közreműködés a Helyi Fejlesztési Stratégiák (HFS) fejlesztésében/ frissítésében - helyi, térségi roma szereplők beazonosítása, felkészítése és bevonása a tervezésbe - helyi partnerségi együttműködés elősegítése - HACS elnökség, munkaszervezet felkészítése a szegénység ellenes és roma integrációs programok megtervezésére/lebonyolítására. Ugyanezen emberek érzékenyítése szegénység/roma ügyben. - Segítség/motiváció ahhoz, hogy a helyi akciócsoportok a későbbiekben ESZA-s forrásokat pályázzanak meg és hatékonyan/megfelelő tartalommal pályáztassák tovább helyben. - Pályázatra alkalmas helyi/térségi civilszervezetek és más releváns szereplők (pl önkormányzatok) kapacitásfejlesztése. - Helyi kis projektek generálása az aktuálisan elérhető kiírásokra. - Helyi potenciális pályázatíró és projekttervező szakemberek képzése. A program számokban Roma integrációs projektek megvalósítására partnerség építés segítése több mint 50 településen; Kilenc projekttervező képzés strukturális alapokra 149 résztvevő számára; Két hazai tanulmányút szervezése önkormányzati munkatársak és roma aktivisták számára; 19 kis roma integrációs közösségi program támogatása; 72 fejlesztett és 69 benyújtott roma integrációs projekt összesen 4,6 millió euró értékben. 3

5 Egy gondolat a jövőről Ez az egyik legnagyobb és leglátványosabb eredményeket felmutató programunk, melyhez gyakorlatilag az összes többi roma integrációs programunk köthető, ezért a folytatáshoz fontos lenne támogatót találnunk. 4

6 Polgármesterek EU forrásokkal a romák integrációjáért (MERI) Forrás/Támogató Open Society Foundations Támogatás teljes összege Ft Tárgyévben felhasznált összeg Ft Közhasznú tevékenység megnevezése Nemzeti etnikai és kisebbségekkel kapcsolatos tevékenységek Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól A programról A Polgármesterek EU forrásokkal a romák integrációjáért program egy hálózati együttműködés alapjait teremtette meg. Olyan magyarországi településeket, polgármestereket fog egybe, akik a romák befogadása terén jó gyakorlatokkal rendelkeznek, illetve helyi tevékenységeiket szeretnék továbbfejleszteni. A program hátterét az a felismerés adta, hogy a Strukturális Alapok forrásai kevéssé jutnak el lokális szintre, ez fokozottan érvényes a társadalmi kirekesztettség terén. Az Európai Bizottság támogatásával elindult program erősíteni szeretné azokat a kezdeményezéseket, amelyek helyben befogadó (inkluzív) módon használják a közösségi forrásokat. 5

7 Mi történt 2014-ban? A Belügyminisztérium közfoglalkoztatási modellprogram pályázatot hirdetett meg az év elején. A program résztvevői polgármestereit egy közös gondolkodásra hívtuk, ahová a minisztériumtól is sikerült kompetens előadót kérni. A január 21-én tartott workshop keretében nem csak magáról a pályázati felhívásról, hanem általában a közfoglalkoztatásról is szó esett. 6 település 12 delegáltjának részvételével február én kommunikációs képzést tartottunk. A képzést Bernáth Gábor és Varga Márta tartotta. A gyakorlati elemekkel megvalósuló képzés témája a professzionális kommunikáció és PR volt, hogyan lehet stratégiailag jól felépítetten közvetíteni helyben a roma integrációs törekvéseket. A résztvevők az új elméleti gyakorlati ismeretek elsajátításán túl számos országos médium munkatársával is találkozhattak március 3-5 között tanulmányutat szerveztünk Pécsre. A helyszínválasztás mellett szólt, hogy Pécsett a közelmúltban számos inkluzív fejlesztés valósult meg szegregált lakókörnyezetben, és a tanulmányút ideje alatt is további fejlesztések voltak kidolgozás alatt. A települések munkatársai közelebbről megismerkedhettek a hivatalon belüli munkamegosztással, a szociális városrehabilitációs tapasztalatokkal. A pécsi helyszínek után a Sásdi Kistérségben folyó Gyerekesély Programot látogattuk meg. A találkozó zárásaként megismertük a települések helyi esélyegyenlőségi programjait, valamint a közötti időszak tervezés alatt álló Operatív Programjainak várható előírásait a helyi esélyegyenlőségi programokra. A tanulmányúton 4 településről 8 fő vett részt. Egy gondolat a jövőről Bár bíztató ígéreteket kaptunk a program folytatására, ám a támogató végül mégis elállt a további finanszírozástól, így a program márciusában véget ért. A folytatásról azonban nem tettünk le, amennyiben lehetőség adódik, szeretnék tovább vinni a programot. 6

8 EGT/Norvég Civil Támogatási Alap Forrása/támogató Az EGT brüsszeli Finanszírozási Mechanizmus Iroda Teljes költségvetés Ft Tárgyévben felhasznált összeg Ft Közhasznú tevékenység megnevezése Bel-, és külföldi adományok gyűjtése az Alapítvány céljainak megvalósításához Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely évi CLXXXIX. tv. 6. a), b) A programról Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap átfogó célja, hogy segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését, valamint erősítse részvételét a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában. A támogatók döntése értelmében ezen belül az Alap kiemelt figyelmet fordít az emberi és kisebbségi jogokra (etnikai, vallási, nyelvi, valamint szexuális orientáció alapján), a jó kormányzásra és átláthatóságra, a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni harcra, a megkülönböztetés és a társadalmi egyenlőtlenségek, a szegénység és kirekesztés elleni fellépésre valamint a nemek közti egyenlőségre, beleértve a nemi és családon belüli erőszakot. Mindennek érdekében az Alap az alábbi részterületeken kidolgozott projektekhez nyújt támogatást: emberi jogok és demokrácia; női jogok és esélyegyenlőség; szervezet- és közösségfejlesztés; ifjúsági- és gyermekügyek; környezetvédelem és fenntartható fejlődés; jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak; társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció). Mi történt 2014-ben? A 2013-ban elindult programba az Autonómia Alapítvány 2014-ben továbbra is a jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak valamint a társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció) témakörökben beadandó kisprojektekért volt felelős. 7

9 2014-ben folytattuk az Alap első, még 2013-ban megjelent kiírásában támogatott projektek szerződéseinek követését. Miközben látogattuk a 32 futó projektet, fogadtuk és feldolgoztuk a projektbeszámolókat, előkészítettük illetve januárban megjelentettük a második illetve szeptemberben a harmadik kiírást, értékeltük a júniusban illetve a decemberben beérkezett pályázatokat, szerződéseket kötöttünk ben a szervezetek már csak kis- és közepes projektekkel pályázhattak, olyan projektekkel, amelyek célja a saját szűkebb és szélesebb közösségük fejlesztése. E fejlesztések eredményeképpen a szervezeteknek képessé kell válniuk arra, hogy helyi és általános közcélok érdekében saját erőforrásaikat mozgósítják, és ezáltal erősítik részvételüket a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában. A kiírásokat a tavaszi és az őszi meghirdetés esetében is tucatnyi, többségében vidéki fórumon népszerűsítettük, több száz pályázni szándékozó szervezettel találkoztunk személyesen. Munkatársaink egészen a beadás pillanatáig ügyeletet tartottak és segítettek a pályázóknak a felmerülő technikai és egyéb problémák megoldásában. A formai előszűrés után a pályázatok tartalmi értékelése következett külső szakértők bevonásával, a norvég és a magyar állam megfigyelőinek jelenlétében a pályázati felhívásban és az értékelési szabályzatban ismertetett szempontok szerint. Az eredményhirdetés követően értesítünk a nyerteseket, megkezdődött a szerződéskötés. A kis- és közepes projekteken túl - TE IS MOZGASD BE A VILÁGOD! - címmel műhelynapokat szerveztünk Győrben, Szegeden és Budapesten azért, hogy mind több valódi részvételen alapuló projektterv szülessen. illetve egy alkalommal - NE MÁST OKOLJ, INKÁBB BLOGOLJ! címmel blogger workshopot tartottunk támogatandó a gyűlöletmentes kommunikációt. Ezen az érdeklődő civilek és állampolgárok ismerkedhettek meg a blogolás fő eszközeivel és szempontjaival. A résztvevők megvitattak számos kommunikációs és konfliktuskezelési kérdést, amelyekkel mindannyian szembesülünk, amikor hangot adunk a neten tényeknek és véleményeknek, és amikor másokat is be kívánunk vonni egy gyűlöletmentes, partneri kommunikációba. A program számokban Témakör 2014-ben a beadott pályázatok száma 2014-ben támogatott pályázatok száma Támogatási összeg (EUR) F. Jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak G. Társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció) 241 db 180 db 21 db 18 db

10 A projektekről részletek a oldalon a támogatott projektek menüpont alatt találhatók. Köztük számos szociális innovációt, inspiratív ötletet megvalósító projekt, melyek követése az alapítvány stábjának szakmai épülését is segíti. Nehézségeink a megvalósítás során A program kapcsán a magyar és norvég állam között kialakult vita nagyban nehezítette nem csupán a program végrehajtását, de eddig nem tapasztalt kihívások elé állította az egész Alapítványt is. A magyar kormány belügyekbe való beavatkozással vádolta a donor országokat, a programot pedig - idegen zsoldosnak kikiáltva a végrehajtásban résztvevőket - szerette volna teljes ellenőrzése alá vonni júniusában a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) vizsgálatot kezdett a Konzorcium tagjainál, így az Autonomia alapítványnál is. Ez október közepére lezárult, de az esetleges megállapításokról és a vizsgálat eredményéről a beszámoló időpontjáig tájékoztatást nem kaptunk. Ezt követően decemberben a KEHI kérte a NAV-ot, hogy függessze fel az Alapítvány adószámát. Az Alapítvány a folytatódó vizsgálat és állandósuló kormányzati nyomás mellett is betöltötte küldetését és a vállalt programokat terv szerint megvalósította. Egy gondolat a jövőről Az adószám felfüggesztéséhez fellebbezésünk eredményeként kapcsolódó bírósági eljárások kimenetét nem ismerve 2015-ben tervezzük a programban elérhető támogatások 95%-ának kiosztását, s amennyiben a bírósági döntések számunkra kedvező eredményt hoznak, a programot 2017 áprilisában mi tervezzük lezárni. 9

11 Kiegészítő Támogatások Program Forrás/Támogató Open Society Foundations Támogatás teljes összege Ft Tárgyévben felhasznált összeg Ft Közhasznú tevékenység megnevezése Nemzeti etnikai és kisebbségekkel kapcsolatos tevékenységek Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól A programról A Kiegészítő Támogatások Program az EU forrásokkal a romák integrációjáért program kiegészítő szolgáltatása. Az Európai Unió Strukturális Alapjaiból támogatott projektek olyan kihívások elé állíthatják a megvalósító szervezeteket, melyekhez a támogatótól nem minden esetben kapnak intézményesített segítséget. Még az alaposan előkészített projektek esetében is támogatást igényel a projektmenedzsment, a szakmai megvalósítók feladata. A projektek zökkenőmentes pénzügyi lebonyolítása ugyancsak alapos előkészületeket igényel; a részleges vagy teljes mértékű utófinanszírozás pénzügyi nehézségeket okozhat a szervezet életében. A Kiegészítő Támogatások Program a fenti problémákra való felkészüléssel, és következetes, a végrehajtást támogató szakértői segítségnyújtással, továbbá szükség esetén pénzbeli támogatással is segíti a kedvezményezetteket. 10

12 Mi történt 2014-ben? A 2012 májusában indult program 2014-ben csak egy új visszatérítendő támogatást ítélt meg, egyébként a korábban jóváhagyott támogatások elszámolását és a több részletben megítélt támogatások kifizetését bonyolította március 31-én lejárt a program (már így is meghosszabbított) futamideje; Burka Viktória kolléganőnket nem tudtuk tovább alkalmazni. A program az OSI-tól lehetőséget kapott a folytatásra, de csökkentett keretösszeggel (332,278 USD), és személyi költségek nélkül. A program záró rendezvényét március 31-én tartottuk a Kesztyűgyárban. A működési költségek csökkenése ellenére a program tovább működött, év végén pedig lehetőséget kaptunk arra, hogy a február 15-ig tartó megvalósítási időszakot december 31-re hosszabbítsuk meg. Egy gondolat a jövőről 2015-ben arra számítunk, hogy egyrészt a tanoda pályázatok zárása, másrészt a remélhetőleg megjelenő új EU-s pályázatok megkezdése miatt ismét számos szervezet fogja igénybe venni a kiegészítő finanszírozási lehetőséget. Igaz, hogy ebben az időszakban már csak visszatérítendő támogatást tudunk biztosítani; de a tapasztalatok szerint ez is vonzó lehetőség a piaci hitelekhez képest. 11

13 Integrom program Forrása/támogató Open Society Foundations Teljes költségvetés USD A programról A program egy kísérleti roma foglalkoztatási program, amely tanult - középfokú vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező - roma fiatalokat támogat abban, hogy nagyvállalatokhoz kerüljenek elsősorban irodai, adminisztratív vagy szakmai pozíciókba. A program az Autonómia Alapítvány és a Boston Consulting Group tanácsadó cég együttműködésében valósul meg, valamint helyi roma szervezetek és roma egyetemi hallgatókat támogató szervezetek segítenek a résztvevők elérésében, motiválásban. A résztvevők felkészítésében fontos szerepet tölt be több vállalat is. A Hays a toborzási folyamatra készíti fel a résztvevőket, míg a Dramatix kommunikációs képzéseket tart számukra. A programhoz az első év végére tíznél több vállalat csatlakozott lehetséges munkaadóként. Mi történt 2014-ben? A program első, kísérleti éve zajlott 2014-ben. 3 képzést szerveztünk, amely során a roma fiatalokat abban erősítjük, hogy sikeresebbek legyenek a toborzási folyamatokban. A vállalatokkal rendszeresen egyeztetünk, hogy a jelentkezőknek valóban megfelelő pozíciókat tudjanak biztosítani, és amennyiben szükséges, rugalmasan tudják kezelni a kiválasztási folyamatokat. A résztvevő vállalatok HR vezetőivel egy workshopot szerveztük a program időközi értékelésére és a vállalati toborzási folyamatok megosztására. A program számokban A 3 képzésre 95 roma fiatal jelentkezett, 45-en vettek részt a képzésen. A képzésben részt vevők nagy része részt vett vállalati interjúkban. 12-en kaptak állásajánlatot, 7-en helyezkedtek el sikeresen. Egy gondolat a jövőről A kísérleti év 2015 első felében zárul. A program értékelése alapján új szakaszt tervezünk, amelyben a résztvevőket és a munkáltató vállalatokat is szélesebb körű szolgáltatásokkal támogatjuk. Hosszú távon olyan modellt szeretnénk létrehozni, amely kipróbált és bizonyítottan hatékony eszközöket alkalmaz a roma integráció és foglalkoztatás területén. 12

14 Svájci-Magyar Civil Alap Forrása/támogató Svájci Külügyminisztérium Teljes költségvetés Ft Tárgyévben felhasznált összeg Ft Közhasznú tevékenység megnevezése Bel-, és külföldi adományok gyűjtése az Alapítvány céljainak megvalósításához Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely évi CLXXXIX. tv. 6. a), b) A programról A szociális és környezetvédelmi területen, az Észak-magyarországi és Észak-alföldi régiókban (Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Jász- Nagykun-Szolnok megyék) tevékenykedő civil szervezetek megerősítését és kapacitásuk növelését pályázati programot az Autonómia Alapítvány az Ökotárs Alapítvánnyal (konzorciumvezető), a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal (DemNet) és a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal együttműködve hajtja végre. Az Autonómia Alapítvány a szociális tématerületen végrehajtott projektekért felelős. Szociális szolgáltatások nyújtása: a szociális szolgáltatások és az egészségügy terén, valamint a szociális védőháló egyéb alrendszereiben tevékenykedő állami szereplők és a szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek által le nem fedett, (hiány)területek azonosítása és modellértékű szolgáltatási programok kidolgozása illetve működtetése többek között a fogyatékkal élők, munkanélküliek, hajléktalanok, idősek, gyermekek, nők, kábítószer-használók számára; állami és nem állami szereplők együttműködésének javítása; a szociális szolgáltatásokra vonatkozó új vagy már létező standardok, előírások továbbfejlesztése az érdekeltek széles körének bevonásával, a kormányzati, önkormányzati szervek és civil szervezetek közötti együttműködés kialakításával, illetve az adott helyzethez és a lehetőségekhez mérten helyi jogalkotási kezdeményezések révén; kapacitásbővítés annak érdekében, hogy a civil szervezetek jó minőségű szolgáltatásokat tudjanak nyújtani (beleértve például egyes tevékenységek engedélyeztetését) és az intézményrendszer egyenrangú partnereként tudjanak 13

15 tevékenykedni, beleértve a külső (humán és pénzügyi) erőforrások bevonását, az átláthatóság és elszámoltathatóság követelményeivel kapcsolatos ismereteket, különös tekintettel a helyi környezetben végzett szociális szolgáltatásokra; a roma népesség társadalmi befogadását és integrációját elősegítő modellértékű projektek és szolgáltatások kidolgozása és működtetése; a civil társadalom bevonásának erősítése, különös tekintettel az önkéntesség erősítésére és olyan újszerű, innovatív megközelítések kidolgozására, amelyek jelenleg hiányoznak az adott terület eszköztárából (külföldi, vagy más helyütt kipróbált módszerek adaptációja; közösségi részvételre alapozott fejlesztések; különböző szakterületek, szektorok együttműködéséből adódó szinergiák kiaknázása). A Svájci-Magyar Együttműködési Programról A kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségeinek csökkentésére, Svájc pénzbeli hozzájárulást nyújt azoknak az országoknak, amelyek május 1-én csatlakoztak az Unióhoz. A program keretében Svájc összesen 130,7 millió svájci frankkal (kb. 31 milliárd Ft) támogatja Magyarországot. Az együttműködési program a következő területekre koncentrál: az alapinfrastruktúra és a környezet, egészségügy, a magánszektor ösztönzése, kutatás, partnerség és civil szervezetek tevékenysége a környezeti és társadalmi szektorban. Svájc oly módon is hozzájárul az Európai Unió kibővítéséhez, hogy civil szervezetek számára támogatási alapot hoz létre (Civil Alap). Az alap célja, hogy elősegítse és megerősítse a civil társadalom részvételét az ország társadalmi-gazdasági fejlődésében, mert a civil társadalom központi szerepet játszik. Mi történt 2014-ben? A program második fordulójának meghirdetésére augusztusában került sor, majd az október 28-i határidőig 173 pályázat érkezett. A pályázatok elbírálása, a döntéshozatal 2014 elején zajlott. A teljes kiosztható keret a szociális tématerületen forint volt. Erre a keretre forintnyi pályázói igény érkezett. Tekintve, hogy az első pályázati fordulóban a roma integrációs tárgyú projektekre elkülönített (indikált) keretösszeg felhasználásra került, a második körben nem voltak a roma tárgyú pályázatok megkülönböztetve. A Szociális szolgáltatások nyújtása témakörben február 27-én hozott döntést a Kisprojekt Elfogadó Bizottság (KEB). A döntés alapján forint odaítéléséről született döntés, mivel számolni kellett a visszalépésekkel. A program számokban II. Pályázati kör Kisprojekt-végrehajtó neve Település Támogatás összege (HUF) 14

16 Elfogadott másság, együtt a fogyatékosokért Alapítvány ADD A KEZED Püspökladányi Nagycsaládosok Egyesülete A "tevékenységközpontú pedagógiáért" Alapítvány A Csereháti Romákért és a Gyermekekért Abaújszolnoki Hátrányos Helyzetű Emberek Egyesülete BHIM RAO Egyesület Bükki Hegy és Sportmászó Egyesület Cukorbetegek Egri Egyesülete Csapókerti Baráti Kör Közhasznú Egyesület Nyíregyháza Püspökladány Nyírtelek Monaj Abaújszolnok Szendrőlád Miskolc Eger Debrecen Rimóc CSERFA Közhasznú Egyesület Debreceni Szegényeket Támogató Debrecen Alapítvány Drogambulancia Alapítvány Miskolc Együtt Közösen Egymásért Egyesület Nagybátony Életsorsok Egyesület Nyíregyháza Eu-Roma Országos Egyesület Debrecen Európa Egyesület Nyíregyháza Farkaskő Noszvaji Barlang Művésztelep Eger-Szomolya Egyesület visszalépett Fiatalok Képzését Szervező, Pogári Hajdúhadház Nevelését Támogató /FIKSZ PONT/ Egyesület Fordulópont Kiemelkedően Közhasznú Kemecse Egyesület Hegyközi Gombász Egyesület Bózsva HUMAN-NET Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza megyei Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvány Debrecen Jablonczay Lenke Ifjúsági Egyesület Debrecen Képviselők Országos Egyesülete Királd KIRÁLD KÖZÖSSÉGÉÉRT EGYESÜLET Szolnok Kornéliusz Háza Misziós Egyesület

17 Magyarországi Falusi Cigányok Hernádvécse Mezőgazdasági Szövetsége Miskolc Megszólaló Kezek Közhasznú Alapítvány Debrecen Munkaerőpiacon Maradás Egyesület Népi Mesterségek és Hagyományok Salgótarján Háza Szociális Szövetkezet Öcsöd ÖCSÖDI ROMA ÖNSEGÍTŐ EGYESÜLET Palóc Hálózati Szövetség Salgótarján Rimóci Ifjúsági Egyesület Rimóc visszalépett Siroki Roma-Magyar Egyesület Sirok Nyírgyulaj Szabolcsi Fiatalok a Vidékért Egyesület Szabolcsi Közösségfejlesztő és Nyíregyháza Vállalkozás élénkítő Szociális Szövetkezet Szertelen Egyesület Debrecen Szúcs Községért Egyesület Szúcs Új ÉFOÉSZ Tarnai Ottó Egyesület Nyíregyháza Vanyarci Polgárőrség Vanyarc visszalépett A program lebonyolítását akadályozta, hogy a Miniszterelnökség december 19-én bejelentette, hogy a KEHI megállapításaira alapozva ún. szabálytalansági eljárást indít, mivel felmerült a gyanú, hogy a programot lebonyolító alapítványok a svájci és norvég támogatásosztó programok menedzsment költségeit kétszeresen számolták el pénzügyi beszámolóikban. (A támogatott szervezeteknek járó támogatások és a féléves menedzsment díj kifizetése ekkor már mintegy négyhónapos csúszásban volt, amire decemberig semmiféle magyarázatot nem kaptunk.) A vizsgálat lefolytatására a Miniszterelnökség a programban közreműködői szerepet kapott VÁTI jogutódját, a Széchenyi Programirodát jelölte ki. A vizsgálatra a jogszabályok 45 napos határidőt adnak. A Miniszterelnökség azonban a KEHI-től dokumentációkiegészítést kért, ami a megadott határidő számításának kezdőidőpontját befolyásolja. A helyszíni vizsgálat azóta érdemi megállapítások nélkül lezárult, ígéretet kaptunka a menedzsment díj kifizetésére. Egy korábbi háromoldalú (sváci és Magyar állam valamint a konzorciumunk közötti) megállapodást követően a támogatott szervezetek hozzájutottak a támogatásukhoz, mivel a Széchenyi Programiroda átvette a kifizetői szerepet. 16

18 Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért program szakmai koordinációja TÁMOP Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért I. komponens Időtartam: Finanszírozója: Európai Unió/Magyar kormány A támogatási összeg: Ft A támogatás Autonómia Alapítványra eső része: Ft Tárgyévben felhasznált összeg Ft Konzorciumi Partnerek: Közösségfejlesztők Egyesülete, Szociális Szakmai Szövetség, Lechner Lajos Tudásközpont (korábban VÁTI) A programról A program célja: A Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért program 2010-ben azzal a céllal indult, hogy a szociális munka, a közösségfejlesztés, valamint a település- és vidékfejlesztési szakmák eszközrendszerével és együttműködésével segítse a mélyszegénységben élők társadalmi integrációját, mérsékelje a szegénység mélyülését, újratermelődését és területi terjedését. A közösségi kapcsolatok fejlesztését, egyes közszolgáltatások helyi szükségletekhez igazítását, valamint az érintett települések lakosságának aktivizálását a fenti célok elérésének eszközeiként jelölte meg a kiírás. A támogatási program keretében 2011 és 2014 között 25 helyi projekt valósult meg a Dél- Dunántúl, Dél-Alföld, Észak-Alföld és Észak-Magyarország régiók leghátrányosabb helyzetű térségeiben. A helyi projektek megvalósítóinak külső szakmai támogatójaként már a pályázati szakasztól kezdve nyomon követtük a konstrukció keretében megvalósult programokat. A támogató szolgáltatás és a projektekkel folytatott együttműködés tanulságai alapján szakmai és módszertani összefoglalókat és ajánlásokat készítettünk, amelyek mind a terepen dolgozó szakemberek, mind a döntéshozók számára hasznosak lehetnek a program befejezése után is. 17

19 Mi történt 2014-ben? A projekt utolsó évében, a helyi konzultációk és műhelymunkák mellett, az elmúlt évek szakmai tapasztalatait összegző tanulmányokat és kiadványokat készítettük el, valamint lebonyolítottuk a program zárókonferenciáját. Elkészült: - a TÁMOP program hatásvizsgálatának zárójelentése ( A mélyszegénységben élők helyzete Magyarország legszegényebb kistérségeiben kutatási beszámoló A TÁMOP5.1.3 program hatástanulmánya ) - három módszertani kiadvány: Az elsősorban szociális szakemberek számára összeállított, Áttekintés a szegénységben élők társadalmi befogadását célzó fejlesztésekről című anyag a helyi projektek sikeres kezdeményezéseiről írt esettanulmányokat dolgozza fel. A Közösségi lehetőségek a mélyszegénység elleni küzdelemben - Önszerveződés és szakmaközi együttműködés című kötet a közösségi megoldások iránt érdeklődők számára foglalja össze a közösségfejlesztés tapasztalatait a szegénységben élők integrációját célzó projektekben. A Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben című módszertani útmutató pedig bemutatja azokat a fókuszokat és tématerületeket, amelyeket a szegénység leküzdése érdekében érdemes bevonni a vidékfejlesztő, településfejlesztő munkába. A program keretében elkészült írott anyagok és filmek megtalálhatók a oldalon. A program számszerűsíthető eredményei 2014-ben Módszertani kiadványok 3 kiadvány Hatásvizsgálat Zárótanulmány Projektzáró szakmai konferencia 1 konferencia (kb. 150 résztvevő) 18

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Autonómia Alapítvány 2013. Nun András - igazgató

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Autonómia Alapítvány 2013. Nun András - igazgató A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Autonómia Alapítvány 2013 Nun András - igazgató Tartalom EU-s forrásokkal a romák integrációjáért...2 A programról... 2 Mi történt 2013-ban?...

Részletesebben

Kárpátok Alapítvány - Magyarország. Babcsa Ivett program koordinátor

Kárpátok Alapítvány - Magyarország. Babcsa Ivett program koordinátor Kárpátok Alapítvány - Magyarország Babcsa Ivett program koordinátor Kárpátok Alapítvány Egy független non-profit szervezet. Küldetése a Kárpátok régióban élő emberek életminőségének javítása, a régió társadalmi,

Részletesebben

Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány

Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány ÉVES BESZÁMOLÓ 2014 ÁTTEKINTÉS 2014 folyamán a DemNet folytatta a civil társadalom fejlesztése és megerősítése érdekében végzett tevékenyégét Magyarországon

Részletesebben

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII.

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII. 3. Konkrét észrevételek és javaslatok a beszámoló rendszerét követve kék szín jelöléssel (Mo-i Roma Parlament) (Piros jelöléssel a beszámolónak az észrevételek szempontjából lényeges részei.) J E L E N

Részletesebben

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom Felhasznált és ajánlott irodalom Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Módszertani útmutató Készült a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben

Részletesebben

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011.

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011. AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Debrecen, 2011. 1 Küldetésünk A Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége közel 13

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

XIX. Uniós Fejlesztések

XIX. Uniós Fejlesztések XIX. Uniós Fejlesztések I. A célok meghatározása, felsorolása Az Európai Unió regionális politikája alapvető célként a fejlődésben elmaradott területek felzárkóztatását, illetve strukturális átalakítását

Részletesebben

Beszélgessünk Európáról

Beszélgessünk Európáról Beszélgessünk Európáról nemzeti akcióterv a társadalmi párbeszéd elősegítésére A kormány múlt heti ülésén megtárgyalta és elfogadta a Beszélgessünk Európáról elnevezésű akciótervet, amely azokat a programokat

Részletesebben

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA 1 TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA 2 TARTALOM A. A TÁMOGATÁSOK LEHÍVÁSÁRÓL ÁLTALÁNOSAN

Részletesebben

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS TÁMOP 4.1 felülvizsgálat és elemzés Oktatási Hivatal részére TÁMOP 7.2.1.-11/K-2012-0005 Felsőoktatási szakpolitikai és fejlesztéspolitikai elemzések az ESZA fejlesztések tervezése

Részletesebben

TRANZIT - HEFOP 2.3.1.-1. Projekt Esettanulmány

TRANZIT - HEFOP 2.3.1.-1. Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/HEFOP/2004/2.3.1.-1. Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása TRANZIT - A DUNAMENTI REGIONÁLIS NÉPFŐISKOLA DUNAÚJVÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETE ALTERNATÍV,

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában MAGYARORSZÁG VP/2006/006 I. Nemzeti kontextus: a kihívások II. Az Európai év nemzeti

Részletesebben

J E L E N T É S. a Kormány részére

J E L E N T É S. a Kormány részére TERVEZET- A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 17.041-1/2007-SZMM J E L E N T É S a Kormány részére a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza 2004-2006 Kiskunlacháza Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával Közép-Magyarország Miniszteri köszöntő A 2004-2006-os időszak a magyar mezőgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 27. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás 2 1.1. A TF szolgáltatás ismertetése 2 1.2. A TF szolgáltatás gyakorlati eredményei

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

Az ötödik év után. Egy félbeszakadt akciókutatás története 2006-2011

Az ötödik év után. Egy félbeszakadt akciókutatás története 2006-2011 Az ötödik év után Egy félbeszakadt akciókutatás története 2006-2011 Az ötödik év után Egy félbeszakadt akciókutatás története 2006-2011 ESÜLET YG YEREKESÉLY KÖZHASZNÚ EG»GYERE«Budapest 2012 A kötet elkészítését

Részletesebben

CEGLÉDBERCELI ÓVODA FELÚJÍTÁSA. ROP-2004-2.3.1. Projekt Esettanulmány

CEGLÉDBERCELI ÓVODA FELÚJÍTÁSA. ROP-2004-2.3.1. Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/ROP-2004-2.3.1. Az óvodai és az alapfokú oktatásinevelési intézmények infrastruktúrájának fejlesztése CEGLÉDBERCELI ÓVODA FELÚJÍTÁSA ROP-2004-2.3.1. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. szeptember

Részletesebben

A LEADER PROGRAM BEMUTATÁSA A SÜMEGI KISTÉRSÉG PÉLDÁJÁN

A LEADER PROGRAM BEMUTATÁSA A SÜMEGI KISTÉRSÉG PÉLDÁJÁN HOGYOR VERONIKA A LEADER PROGRAM BEMUTATÁSA A SÜMEGI KISTÉRSÉG PÉLDÁJÁN A LEADER, mint speciális vidékfejlesztési program A LEADER Liaison Entre Actions de Developpment de l Economie Rurale francia kifejezés

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

A LEADER Program hazai gyakorlatáról

A LEADER Program hazai gyakorlatáról 609 A LEADER Program hazai gyakorlatáról VARGA ESZTER Kulcsszavak: vidékfejlesztés, LEADER Program, helyi akciócsoport, alulról jövő (bottom-up) fejlesztés. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Norvég Civil Támogatási Alap Akciópályázatok 2014

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Norvég Civil Támogatási Alap Akciópályázatok 2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Norvég Civil Támogatási Alap Akciópályázatok 2014 Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal és a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal

Részletesebben

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. TAN-FOLYAM Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. TAN-FOLYAM Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 január Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa TAN-FOLYAM Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

Részletesebben

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Projekt neve: * Kulcsszavak: * Inkubátorházak hálózata a Bódvaés a Hernád-völgy fejlődése érdekében I. Alapinformációk A képzés során mely témakörökhöz használható

Részletesebben

EGT. EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2004-2009 Partnerség Európáért

EGT. EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2004-2009 Partnerség Európáért EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2004-2009 Partnerség Európáért EGT Az Európai Gazdasági Térség 30 államot egyesít a világ legintegráltabb piacán Norvégia, Izland és Liechtenstein hozzájárulása

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A projekt keretében megvalósult

Részletesebben

Partnerség Európáért EGT. Norvégia, Magyarország és az EU. Az Európai Gazdasági Térség 30 államot egyesít a világ legintegráltabb piacán

Partnerség Európáért EGT. Norvégia, Magyarország és az EU. Az Európai Gazdasági Térség 30 államot egyesít a világ legintegráltabb piacán Norvégia, Magyarország és az EU Partnerség Európáért EGT Az Európai Gazdasági Térség 30 államot egyesít a világ legintegráltabb piacán Hozzájárulás az európai társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek csökkentéséhez

Részletesebben