GONDOSKODÁS GYERMEKEINKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GONDOSKODÁS GYERMEKEINKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009."

Átírás

1 GONDOSKODÁS GYERMEKEINKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, XV. MOLNÁR VIKTOR U

2 I. Számviteli beszámoló A Gondoskodás Gyermekeinkért Közhasznú Alapítvány a 2009 évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően, kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolóját állította össze, melynek részletezése az I. sz. melléklet tartalmazza. Mérlegtételek alátámasztása, szöveges értékelése: Tárgyi eszközök összetétele: Megnevezés Beszerzés ideje Beszerzési Előző évi 2009 Nettó értéke nettó Écs érték Tálaló szekrény Pelenkázó Fiókos Tv.szekrény Étkező asztal Világitó gömb Függ.cellás vízfal Plexi vízoszlop kerekesszék pozicionáló eszk kerekű bicikli Zeneterápiás eszk Projektor Összesen Követelések: nincs az alapítványnak Pénzeszközök: pénztár bankbetét (OTP Bank Nyrt) Pénzeszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Tőke elemek: Induló tőke Tőke változás Tárgyévi eredmény Saját tőke összesen Tartalék összesen

3 Kötelezettségek: Államháztartással szembeni köt Passzív időbeli elhatárolás: Itt mutatjuk be azokat a 2009 évben befolyt támogatásokat, amik elszámolása, felhasználása nem történt meg a tárgyévben, az a 2010 évben folytatódik. NCA működési támogatás Szja 1% felajánlás Összesen Források összesen EREDMÉNYKIMUTATÁS RÉSZLETÉSE Az alábbi pályázati támogatásokat nyertük el. Fővárosi Önkormányzat szabadidős tev Főváros XV. Önkorm. szabadidős tev NCA működés Főváros XV. Önkorm. szabadidős tev Összesen A pályázatok elszámolása megtörtént, kivéve az NCA működésre adott támogatását, mivel annak elszámolási határideje További bevételeink a személyi jövedelemadó felajánlott 1%-a, melynek összege 2009.évben: ,- Ft. Vállalkozásoktól kapott támogatás/adomány értéke: ,- Ft. Egyéb bevétel: 6.128,- Ft Közhasznú tevékenységből származó bevételek összesen: Ft Kiadások/ráfordítások: működés közhasznú tevékenység eszközváltozás összesen

4 Közhasznú tevékenység eredménye: II. Költségvetési támogatás felhasználása A 2008 évben aláírt NCA Országos Kollégium támogatási szerződés ,- Ft összege a Szövetség működését hívatott fenntartani. A támogatási összeget évben felhasználtuk, határidőre elszámoltunk a támogatási összeggel, melyet az ESZA Kht elfogadott évi NCA működési támogatási összege szintén Ft, melyből 2009évben Ft támogatást folyósítottak, évben Ft. A támogatási összeg egészét 2010 évben használtuk fel és számoltunk el az ESZA Kft felé, melynek elfogadása megtörtént. /lsd. II.sz. táblázat/ III. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás A tárgyévi eredmény negatívuma a pályázati eljárások és támogatások beszűkülése, a felajánlott szja 1%-ának drasztikus csökkenésére vezethető vissza. A vagyon felhasználását az eredmény levezetés, a mérleg és a III. tábla részletesen tartalmazza. IV. Cél szerinti juttatások kimutatása Konduktív terápia Akadálymentesítés Szabadidős és sport tev Gyógyúszás Össszesen V. A számviteli beszámoló mellékletét képező központi költségvetési szervtől, elkülönített pénzalaptól, helyi ill. kisebbségi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, illetve ezek szerveitől kapott támogatás kimutatásában mutatkozó támogatásokon kívül más támogatást nem kaptunk. VI. Az alapítvány tisztségviselői juttatásban nem részesültek.

5 Közhasznúsági jelentés a GONDOSKODÁS GYERMEKEINKÉRT ALAPÍTVÁNY egyszerűsített beszámolójához. A Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítványt a Fővárosi Bíróság 1996 évben jegyezte be nyilvántartásába. Az Alapítványt magánszemélyek hozták létre, a súlyos, halmozottan sérült gyermekek és fiatalok fejlesztése, szocializációja, életminőségének javítása érdekében. Tevékenységeihez szorosan kapcsolódik a társadalom tudatformálása, a sérült emberek elfogadtatása. Az Alapítvány döntéshozó és kezelő szerve a 9 főből álló Kuratórium. Az Alapítvány én nyerte el a közhasznúsági minősítést, és a következő közhasznúsági tevékenységet folytatja: 1. Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység 2. szociális tevékenység, családsegítés 3. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 4. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Alapítványunk Együttműködési megállapodást kötött a Bp., XV.ker Önkormányzat által fenntartott Fejlesztő Gondozó Központtal (1156. Bp., Molnár Viktor u.94-96), melyben 6 éves kortól, 38 fő, súlyos, halmozottan sérült gyermeket és fiatalt fejlesztenek, gondoznak nap, mint nap. Költségvetési intézmények szűkös pénzügyi forrásai sarkalták ezt a megállapodást, mely keretein belül az Önkormányzat által nem finanszírozott, de a gondozottak fejlesztése és mindennapi életritmusuk érdekében fontos fejlesztő eszközök beszerzésén, karbantartásán, a gyógypedagógia szolgáltatás kiszélesítésén, hatékonyságán, az intézmény mindennapi problémáin (pl. központi kapuzár meghibásodásának elhárítása), kulturált, tiszta megjelenésén (pl. gondozottak által vagy szállításuk által megrongálódott lambéria javítása, cseréje) próbál segíteni szervezetünk. Mivel gondozottjaink családban élnek (sajnos több mint 30%-a un. csonka családban, ill. nem csak a gondozottunk a fogyatékkal élő, hanem más családtag is), a gondozottal kapcsolatos problémák megoldásával, gyors információk ismertetésével próbálunk segíteni a családtagoknak. Szolgáltatásaink: szabadtéri és szobai fejlesztő eszközök beszerzése, karbantartása, javítása (pályázat útján ill. egyéb bevételekből) konduktor, gyógytornász óraadó finanszírozása,

6 speciális élményszoba (snoezeland) működtetése, gondozottjaink érzékszervi zavarainak enyhítésére, javítására hidromasszázs kád működtetése, gondozottjaink izomstimulációs zavarainak enyhítésére szakmai tréningek szervezése az intézmény szakembereinek és segítőinek (szakorvosok bevonásával, menthal higiénia, alternatív gyógymódok ismertetésével, stb) kulturális és szabadidős tevékenységek szervezése, bonyolítása (spec. booling verseny, 1 napos kirándulások, Veresegyház-i Medveotthon, Szentendere-i Skanzen, a társadalom tudatformálása, az integráció, és nem utolsó sorba gondozottjaink jó és kellemes hangulata végett.) 2 turnusos, több napos (5-5nap) nyaraltatás, az intézmény dolgozóinak bevonásával (részben pályázati keretből) szülőklub családtámogatás intézmény működtetésének költségvetési hiánypótlása Szolgáltatásaink megvalósítása, minél szélesebb körben való megjelenése érdekében pályázatokon veszünk részt, vállalkozások, magánszemélyek támogatását próbáljuk elnyerni, a törvény adta kereteken belül. Az alapítvány tevékenysége folyamán speciális fejlesztő eszközöket, gyógyászati segédeszközöket és különböző szabadidős és fejlesztő tevékenységhez használható eszközöket vásárolt, továbbá finanszírozta a gondozottak egész évi hidrodinamikai fejlesztését, konduktív óraadót foglalkoztatott, a manuális bejárati kaput átépítette távirányíthatóvá. Stratégiai jövőkép: A Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány a évre a következő feladatok megvalósítását határozta el: meglévő és folyamatos programok finanszírozása, (élményterápia, hydromasszázs terápia, konduktori tevékenység, uszás) pályázati részvétel, megteremtve a működéshez, fejlesztésekhez és a szabadidős tevékenységekhez a financiális keretet, új fejlesztő berendezés financiális hátterének megteremtése, az intézmény oktatási központtá való átépítésének, működésének segítsége, szülőklub szülőtalálkozó megrendezése,

7 Főváros XV. kerületének Mobilitás hét programsorozatának megnyítója az alapítvány körversenyének megrendezésével, előkészítése egy ápoló-gondozó központ megvalósításának, sponzorszerzési akció, magánszemélyek által felajánlott SzJA 1% aktívabb promociós tevékenysége. Budapest, május 25 Szabó Tamás képviselő

8 GONDOSKODÁS GYERMEKEINKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJA BUDAPEST, XV. MOLNÁR VIKTOR U

9 Közhasznú besorolású közhasznú alapítvány közhasznú éves beszámolójának mérlege 2009 adatok E Ft-ban Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző évek Tárgyév szám helyesbítései a b. c. d. e 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 6 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK 8 II. KÖVETELÉSEK 9 III. ÉRTÉKPAPÍROK 10 IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások 12 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN D. Saját tőke I. INDULÓ TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL VI. T.ÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEV.-BŐL 20 E. Tartalékok F. Kötelezettségek I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN Budapest, Szabó Tamás Képviselő

10 Közhasznú besorolású közhasznú alapítvány közhasznú éves beszámolójának eredménykimutatása 2009 sor- A tétel megnevezése Előző év Előző évek Tárgyév szám helyesb. 1. A.Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) I.PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTEL Közhasznú célú müködésre kapott támogatás 4. a) alapítótól 5. b) központi költségvetéstől 6. c) egyéb, ebből 1% Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevét Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel II.PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTEL 12. B.Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.) Pénzügyileg rendezett bevételek Pénzbevételt nem jelentő bevételek 15. C.Tényleges pénzbevételek (A./1.+B./2.) D.Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II+B./2) 17. E.Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 22. F.Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 27. G.Közhasznú tevékenység eredménye (1+2) Tárgyévi pénzügyi eredmény (A.I-E./1-E./4) Nem pénzben realizált eredmény (A:/II-E/2.-E./3) H.Vállalkozási tevékenység eredménye (1+2) Tárgyévi adóalapot jelentő pénzügyi eredmény (B/1-F61-F/4) Nem pénzben realizált-adóalapot jelentő-tárgyévi eredmény B/2-F/2-F/4) 33. I. Adózás előtti eredmény (B/I-F/1-F/4) 34. J. Fizetendő társasági adó 35. K. Tárgyévi eredmény Közhasznúság eredménye (A/I+A/II) - (E/1,2,3) Vállalkozási tev. Eredménye (I-J) eft 37. A.Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások Bérköltség

11 39. ebből: -megbízási dijak tisztelet dijak Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok B.A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) ebből: A Korm.rend. 16.(5)bek.szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, ill. átadott támogatás Budapest, Szabó Tamás Képviselő

12

13 II K I MU T A T Á S Költségvetési támogatás felhasználásáról (normatív támogatás kivételével) 2009 Támogatást nyújtó Támogatás Felhasználás Felhasználás összege (Ft) Elszámolás tárgyévet megnevezés Időpontja Összege (Ft) célja előző évi tárgyévi követő határideje NCA működés Budapest, május 25 Szabó Tamás Képviselő

14 III K I MU T A T Á S a vagyon felhasználásáról 2009 Megnevezés Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás*** (eft) (eft) (%) (Ft) Tőkeváltozás összege ,05% Tőkeváltozás csökkenésére ható tényezők - rászorultak részére juttatott vagyontárgyak értéke - értékcsökkenés ,42% - rászorultak részére juttatott pénzbeni támogatás - közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége ,11% - vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége (Tao.tv. szerint) Budapest, május 25 Szabó Tamás Képviselő

15 IV K I MU T A T Á S a cél szerinti juttatásokról* Juttatás megnevezése Előző évi** összeg Tárgyévi összeg Változás *** Megjegyzés (Ft) (Ft) (%) (Ft) Közhasznú tevékenység keretében nyújtott - adóköteles pénzbeni támogatás - adóköteles nem pénzbeni támogatás - adómentes pénzbeni támogatás - adómentes természetbeni támogatás ,99% Juttatás megnevezés Előző évi** összeg Tárgyévi összeg Változás*** Megjegyzés (Ft) (Ft) (%) (Ft) Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú 0 0 tevékenység keretében nyújtott - pénzbeni támogatás - nem pénzbeni támogatás Budapest, május 25 Szabó Tamás Képviselő

16 V K I MU T A T Á S a központi költségvetési szervtől, az elkülönített pénzalaptól, a helyi ill. kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékéről 2009 Juttatás megnevezése Előző évi** összeg Tárgyévi összeg Változás *** Megjegyzés (Ft) (Ft) (%) (Ft) elszámolás Szabadídős tevékenységre Tábor Gyógyászati segédeszköz Budapest, május 25 Szabó Tamás Képviselő

17 VI. K I MU T A T Á S a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2009 Juttatás megnevezése Előző évi** összeg Tárgyévi összeg Változás *** Megjegyzés (Ft) (Ft) (%) (Ft) Nem volt Budapest, május 25 Szabó Tamás Képviselő

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székhely : 26 Vác Földvári tér 14. Adószáma : 1879869-1-13 Fővárosi Bíróság Nyilvántartási száma : 4426 Közhasznú fokozatot bejegyezte a Fővárosi Bíróság 4.Pk.6.425/25/2 számú határozatával. 211. évi Közhasznúsági

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262 " ÉRTED!- ÉRTED?" ALAPÍTVÁNY ESZKÖZÖK (aktívák) Mérleg 2010. Év Előző év Előző év(ek) módosításai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 280 0 280 I. Immateriális javak 0 0 0 II. Tárgyi eszközök 280 0 280 III. Befektetett

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Csánkné Köves Gabriella 2011. május 20. Dági Általános Iskolásokért Alapítvány 2522 Dág, Deák Ferenc út 30. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Dág, 2011 május 20. Csánkné

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17.

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Tartalma: 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ / 1sz. melléklet/ 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA / 2sz. melléklet/

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló 2008

Közhasznúsági beszámoló 2008 Közhasznúsági beszámoló 2008 A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány célja: Magyarországon bejegyzett non-profit szervezetek működésének erősítése, hatékonyságuk növelése, annak érdekében, hogy társadalmi

Részletesebben

FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉG 1077 BUDAPEST, KIRÁLY U. 93. 2009 évi Közhasznúsági jelentése. elnök

FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉG 1077 BUDAPEST, KIRÁLY U. 93. 2009 évi Közhasznúsági jelentése. elnök FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉG 1077 BUDAPEST, KIRÁLY U. 93 2009 évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010.. Dr. Csizmadia László elnök Számviteli beszámoló A Falusi és Agroturizmus Országos

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről Egyesület rövid bemutatása A közhasznú egyesület (Székhelye: 6500 Baja, Rövid u. 3., Adószáma: 18360945-1-03) 2001.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Név: Őszidő Alapítvány Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Adószám: 18410061-1-05 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I/A. Mérleg I/B. Eredménykimutatás (és

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 6 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010 évi. Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány. Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010 évi. Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány. Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évi Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6 Adószáma: 19061175-1-04 Közhasznúsági fokozat: Közhasznú alapítvány 1./ Számviteli

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év 1 8 3 2 7 7 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2010. év FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKARÉRT EGYESÜLET Egyéb szervezet megnevezése 7622 PÉCS,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2012. május 08. Dr. Seszták István kuratóriumi elnök A Kelet-Magyarországi Fiatalokért

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A JÁSZBERÉNYI BARÁTOK TEMPLOMA KÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTVÁNYA az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2012.év Szivárványhíd Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. címe Kelt: Zsira, 2013.01.24.

Részletesebben