A HAJDÚRING KÖZÉRDEKŰ, KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY (4026 Debrecen, Mester u. 1.) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE (az évi CLVI. törvény alapján) 2009.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HAJDÚRING KÖZÉRDEKŰ, KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY (4026 Debrecen, Mester u. 1.) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE (az 1997. évi CLVI. törvény alapján) 2009."

Átírás

1 A HAJDÚRING KÖZÉRDEKŰ, KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY (4026 Debrecen, Mester u. 1.) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE (az évi CLVI. törvény alapján) év

2 TARTALOM: 1.) SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2.) KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 3.) VAGYONI FELHASZNÁLÁS 4.) CÉLSZERINTI JUTTATÁSOK 5.) KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS 6.) VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK 7.) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ

3 1. Számviteli beszámoló

4

5

6

7

8 2. ) KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS: évben költségvetési támogatást nem kaptunk. 3.) VAGYONI FELHASZNÁLÁS: Befektetett eszközeink összesen 150,000 Ft-ot tettek ki, melyből 120,000 Ft értékben vannak tárgyi (székek, asztalok, szekrények, hűtőszekrény,mikrohullámú sütő), és 30,000 Ft értékben pedig immateriális javak (hatóság által jóváhagyott pénzügyi és oktatási program). Forgóeszközeink 302,000 Ft összeget tettek ki, melyből 232,000 Ft pénzeszköz, és 70,000 Ft pedig Alapítványi követelés. Sajnos egy volt kezdő oktatónk ellen rendőrségi feljelentést kellett tennünk sikkasztás gyanújával. 95,000 Ft értékben vett el pénzt oktatás fejében a tanulóktól, de az Alapítvány pénztárába nem fizette be, számlát nem tudott adni róla a tanulóknak. Jelenleg 70,000 Ft-tal tartozik az Alapítvány felé, melyet bírósági végzéssel követelünk tőle. Eszközeink (aktíváink) összesen tehát 452,000 Ft- tettek ki. Kötelezettségeink összege 1,453,000 Ft. Ebből 723,000 Ft magánkölcsön tartozás áll fenn a mai napig is. Az APEH felé a járuléktartozásunk 130,000 Ft, melyekre az APEH részről részletfizetést kaptunk, és melyeket folyamatosan törlesztettünk a megállapodás alapján. Közel 600,000 Ft-ot pedig a Koronglövő Egyesülettel való pereskedésünk perköltsége tesz ki. Induló tőként/jegyzett tőkénk 25,000 Ft volt összesen. Saját tőkénk a kötelezettségeink összege, és aktíváink összegéből kifolyólag az induló tőke figyelembevételével -1001,000 Ft. Tőkeváltozásunk tehát -1026,000 Ft volt sajnos. Tárgyévi eredményünk alaptevékenységünkből (közhasznú tevékenységből) 232,000 Ft lett. 1%-os SZJA felajánlásból Ft érkezett az Alapítványhoz, mely összeget teljes egészében a célszerinti tevékenységünkre fordítottunk vissza, ezt az APEH-hez történő lejelentéssel igazoltuk is.

9 Pénzügyileg rendezett ráfordításaink összessége egyértelműen bevételeinket visszaforgattuk a célszerinti tevékenységünkre. mutatja, hogy 4.) CÉLSZERINTI JUTTATÁSOK: Célszerinti juttatásaink nem voltak. 5.) KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS: évben 250,000 Ft NCA pályázati úton elnyert támogatást kaptunk, melyet teljes egészében az iroda+oktatóterem bérleti díjának kifizetésére használtunk fel. 6.) VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK: A vezető tisztségviselőinknek nem nyújtottunk juttatást.

10 7.) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ: Az Alapítvány megalakulásától fogva kizárólag az Alapító Okiratban megfogalmazott közhasznú tevékenységet folytat. Ebben az időszakban a lehetőségeknek megfelelően a közlekedésre nevelés legmotiváltabb formáját, a járművezetői engedélyhez jutást támogattuk, így szinte egyedülállóan segítettük elő a Közlekedési tv.-ben meghatározottakat. Pályázati úton évben közel 150 hátrányos helyzetű tanulónak tudtunk lehetőséget biztosítani a jogosítvány megszerzésére, úgy, hogy támogatást biztosítottunk a számukra. A folyamatos pályázati felhívás az Intenetes honlapunkon is olvasható, illetve kapcsolatot tarunk fent nagyon sok középiskolával, általános iskolával. Volt tanulóinkkal még a mai napig is tartjuk a kapcsolatot, szükség esetén segítséget nyújtunk elméletileg és gyakorlatilag is az autóvezetési/motorvezetési technikai gyakorlat megszerzéséhez, tanácsokkal látjuk el őket, illetve bővítjük más járműkategória megszerzéséhez az ismereteiket. Közérdekű tájékoztatást nyújtunk az esetlegesen megváltozott Közlekedési törvényekkel, rendeletekkel kapcsolatban. A lakosság részére a közlekedési szabályok ismertetésére, illetve tudásuk frissítésére tematikus KRESZ-totót adunk közre az interneten kéthetenkénti frissítéssel. Intenetes honlapunkon (www.hajduring.hu) évente közel 550 Fő regisztrálja magát, látogatóink száma ennél jóval több. Honlapunkon továbbra is üzemel a közlekedési morál javítása, és a balesetek megelőzése céljából a fórum, amelyen bárki szabadon elmondhatja véleményét, javaslatait mindezekkel kapcsolatban. Bekapcsolódtunk a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének egyik projektjébe, mely magába foglalja az online közlekedési tanácsadást, segítségnyújtást az ezzel kapcsolatos kérdésekben. Kapcsolatot építettünk ki a Debrecen Megyei Jogú Város Diákönkormányzatával is, mely a közlekedésre nevelés egyik fontos alapköve lehet a balesetek megelőzésében, és a tudatos közlekedési morál kialakításában. Statisztikák szerint rengeteg fiatal vesztette életét az utakon a közlekedési szabályok be nem tartása miatt évben is. Segítségünkre van a közlekedési morál, a baleset megelőzésben, és a megváltozott KRESZ szabályok terjesztésében, helyes értelmezésében a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. is, mely szervezet lehetőséget biztosított mindezekkel kapcsolatban egy online rádióadás műsorában más szakértők bevonásával is.

11 A konkrét oktató-nevelő munkát olyan szakemberek végzik, segítik elő, akik nem csak alkalmazottai az Alapítványnak, hanem önkéntesi munkát is végeznek több óraszámban hetente. Ez a hatékony működés elengedhetetlen feltétele. Munkatársaink folyamatosan képezik magukat a kompetencia alapú oktatás érdekében. Szakmai találkozókon vesznek részt a régióban, és a régión kívül is, más szakmai csoportokkal szoros kapcsolatot alakítottak ki a tapasztalatcsere érdekében évben 2 fő oktató, és 1 fő irodai dolgozó segítette munkájával az Alapítványt. 1 fő oktató több mint 2400 társadalmi munkaórában dolgozott, mint Önkéntes, 1 fő (főiskolát végzett) oktatót csak minimálbérért tudtunk foglalkoztatni alkalmazotti jogviszonyban évben képzési engedélyünk továbbra is az alábbi gépjármű kategóriákra vonatkozik: M. Al, Ak, A, B évi célkitűzések: Szeretnénk a 2010-es évben is beindítani az online elméleti oktatást, melynek technikai feltételei most már adottak. Nagy segítséget jelentene az interneten keresztüli elméleti oktatás a mozgáskorlátozottak, GYED-en, GYES-en lévők számára, illetve a vidékről nehezebben bejárók részére, hiszen egy-egy messzebb eső, kisebb településen nem tud az Alapítvány kihelyezett tanfolyamot indítani, pláne, ha nincs csak 1-2 fő jelentkező a képzéseinkre onnan. Mindezek mellett a sikeres KRESZ vizsgára való felkészülés szempontjából is szükség lenne arra, hogy a tanulók az esetleges kérdéseiket, melyek otthon vetődtek fel bennük a felkészülési időszakban, élőben fel tudják tenni az oktatónak, illetve akár egymással is megoszthassák azt. A évben továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk majd a balesetek megelőzésre, melynek előfutára volt a honlapunkon beindított baleset megelőzési fórum, illetve a közlekedési morál javítása érdekében létrehozott javaslattételi lehetőség.

12 Célunk nem csak a gépjárművekkel közlekedők úgymond bevonása a közlekedési morál és a balesetmentes közlekedés tudatos kialakításába, hanem a gyalogosok szemszögéből is vizsgálva mindezeket, lehetőséget kívánunk teremteni arra, hogy egyáltalán mik azok a sarkalatos pontok/ jogszabályi rendelkezések, amelyeket nem csak egyoldalúan kell szemlélni a mindennapi életben közlekedőknek, hanem legyen az gyalogos, vagy autós, jó ha tisztában van vele, mert ezzel, akár balesetek is megelőzhetőek. Lehetőség lesz az Alapítvány címére megküldött kérdések megválaszolására is konzultáció keretében, ezzel lehetőséget adva arra, hogy még szélesebb körben tudjuk bevonni a közlekedésben érdekelt feleket. A konzultáció skypen, és csoportosan történik. Technikai fejlesztéseink között szerepel számítógépparkunk bővítése, mely szükségességét a számítógépen történő KRESZ vizsgáztatás teszi indokolttá, ugyanis nagyon sok hátrányos helyzetű tanulónk csak az Alapítvány székhelyén található oktatóteremben találkozik számítógéppel, így kezelni nehezen tudja. Minél több géppel rendelkeznénk, annál több tanuló gyakorolhatná a kezelését, megkönnyítve ezzel a tényleges vizsgán előforduló problémákat. Önkéntesi felajánlással már biztosítottak az Alapítvány számára nyomtatót, fénymásolót, és scannert is. Már csak a fax hiányzik a komplex technikai felszerelésünkből. A évi beszámoló elfogadásra került a Hajdúring Közérdekű, Közhasznú Alapítvány kuratóriumi ülésén év 02. hó 27. napján. Gajdos Zoltán Kuratóriumi elnök

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről Egyesület rövid bemutatása A közhasznú egyesület (Székhelye: 6500 Baja, Rövid u. 3., Adószáma: 18360945-1-03) 2001.

Részletesebben

SZERETET FÉNYE KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

SZERETET FÉNYE KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY SZERETET FÉNYE KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés 2006. év A) Számviteli beszámoló Adószám: 18828966-1-42 Alapítvány megnevezése: Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány Alapítvány címe: 1103., Bp.,

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Adószám: 18063710-2-43 Cím: NIOK Alapítvány 1122 Budapest, Maros u. 23-25. Jellen Kornél A NIOK

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2.

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Elfogadta a 2010. május 27-én

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2012. május 08. Dr. Seszták István kuratóriumi elnök A Kelet-Magyarországi Fiatalokért

Részletesebben

A Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú Egyesület közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

A Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú Egyesület közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről A Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú Egyesület közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú Egyesület Székhely: 5463 Nagyrév, Holt-Tisza

Részletesebben

A mérleg főösszege 142 026 ezer Ft. A részletes kimutatást a jelentés végén található közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza.

A mérleg főösszege 142 026 ezer Ft. A részletes kimutatást a jelentés végén található közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az alapítvány a kettős könyvvitel szerint vezeti könyveit. A könyvelés külső vállalkozó által, gépi úton történik. Az alapítvány közhasznú beszámolóját a számviteli törvény (2000.

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalom: Számviteli beszámoló. A költségvetési támogatások felhasználása. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás.

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2.

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. 2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Elfogadta a 2008. április 25-én

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2.

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Elfogadta a 2012. május 4-én

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja A K I T A R T Á S A Z, A M I E L Ő R E V I S Z A kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálatának referencia intézményi pályázati programjának eredményei, tapasztalatai,

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY. 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY. 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalom: Számviteli beszámoló. A költségvetési támogatások felhasználása. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás.

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai NÉV: RÖVID NÉV: CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK MUNKAERŐPIACI CSATLAKOZÁSÁÉRT CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY: 4025

Részletesebben

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 Székhely: 7838 Vajszló Rákóczi u 10 Adószám: 18329003-1-02 Statisztikai számjel: 18329003-9499-569-02 Közhasznúsági fokozat:

Részletesebben

Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány. 1146 Budapest. Hermina út 47.

Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány. 1146 Budapest. Hermina út 47. 1 Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány 1146 Budapest Hermina út 47. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év Kelt: 2012. április 3. 2 TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3.

Részletesebben

Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2005

Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2005 Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2005 Magyar Kollégium Kulturális Egyesület Budapest XIX. Baross utca 48. H-1192 Telefon: 28-28-445 E-mail: magykoll@mail.tvnet.hu www.magyarkollegium.hu

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci csatlakozásáért ADATAI

I. CSAT Egyesület a hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci csatlakozásáért ADATAI I. CSAT Egyesület a hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci csatlakozásáért ADATAI NÉV : RÖVID NÉV : CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK MUNKAERŐPIACI CSATLAKOZÁSÉRT CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY :

Részletesebben

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év Székhely: 5400 Mezőtúr Petőfi tér 1. Adószám: 19223261-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

K ÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

K ÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete Székhely: 3525 Miskolc, Jókai u. 18. Adószám: 18446373-1-05 K ÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Beszámolási időszak: 2011. január 01-2011. december

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. év Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 1071. Budapest Damjanich utca 41-43. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. év Budapest, 2011. május 31. Gereben Ferencné egyesület elnöke A Magyar Gyógypedagógusok Egyesület 2010.

Részletesebben

Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2007

Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2007 Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2007 Magyar Kollégium Kulturális Egyesület Budapest XIX. Baross utca 48. H-1192 Telefon: 28-28-445 E-mail: magykoll@mail.tvnet.hu www.magyarkollegium.hu

Részletesebben

Menedékház Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011

Menedékház Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Menedékház Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 211 1 8 2 6 2 3 4 9 4 9 9 5 6 9 1 Statisztikai számjel 6 1-6 - 2 5 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Menedékház Alapítvány A vállalkozás címe: Budapest,

Részletesebben

AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A 2011. ÉVI MUNKÁRÓL, EREDMÉNYEKRŐL ÉS A GAZDÁLKODÁSRÓL

AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A 2011. ÉVI MUNKÁRÓL, EREDMÉNYEKRŐL ÉS A GAZDÁLKODÁSRÓL AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A 2011. ÉVI MUNKÁRÓL, EREDMÉNYEKRŐL ÉS A GAZDÁLKODÁSRÓL Tisztelt Küldöttgyűlés! Kedves Vendégeink! Az elmúlt évi munkánkról, gazdálkodásunkról eredményeinkről, megoldott és megoldásra

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

Lelenc Kutyamentő Egyesület. 2013.évi Közhasznúsági jelentése. Csömör, 2014. május 15.

Lelenc Kutyamentő Egyesület. 2013.évi Közhasznúsági jelentése. Csömör, 2014. május 15. Lelenc Kutyamentő Egyesület 2013.évi Közhasznúsági jelentése Csömör, 2014. május 15. 1. Az Egyesület adatai Név: Lelenc Kutyamentő Egyesület Székhely: 2141, Csömör, Mező utca 45. Adószám: 18706244-1-13

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Folkrádió Közhasznú Alapítvány Székhely: 4177 Földes, Debreceni u. 19. Adószám: 18565449-1-09 TARTALMA: 1. Számviteli beszámoló I. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben