Sorszám Munkaanyag Szakterület Észrevétel Válasz. Nem igényel módosítást.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sorszám Munkaanyag Szakterület Észrevétel Válasz. Nem igényel módosítást."

Átírás

1 2 vasút Személyszállításban a nagytávolságú, nemzetközi közlekedés tendenciái megkövetelik, hogy hazai mértékben is foglalkozzunk egy lehetséges nagysebességű összeköttetés kiépítésével, melyben hazánk Nyugat-Európa kapuja, illetve a Balkán felé további nyitása lehetne." Vélemény: Érdemes lenne foglalkozni azzal, hogy mik a teendők a feltételek megteremtéséhez, illetve álláspontot kialakítani, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzon-e az ország, vagy hosszú ideig nem is lesz napirenden. Vasúti elő MT tartalmazza a vizsgálatot: ilyen forgalmi előrejelzés mellett még hosszabb távon sem aktuális. Az NSV elő-megvalósíthatósági tanulmány erre konkrét előrejelzést is adott: millió/év utasszámot, aminek elérése re prognosztizált. Középtávon a teendő a területi levédése, aminek kezelése az OTrT keretében megtörtént. 3 vasút "A hazai nagyvárosok, régió és megyeszékhelyek összeköttetése a Fővárossal többé-kevésbé megoldott, de a pálya állapota miatt az utóbbi évek jelentős vonali fejlesztéseitől eltekintve nem jelent versenyképes alternatívát az egyéni i közlekedéshez képest. További infrastrukturális hiányként említhető az elektronikus jegyrendszerek, utas-tájékoztatási rendszerek kiépítésének elmaradása." Vélemény: Kimaradt a hálózat területi hiányosságainak, például a főváros központú csillag topológia (csak rá kell nézni a re) valódi hálózattá fejlesztése keresztirányú kapcsolatok létrehozásával. A hazai nagyvárosok, régió és megyeszékhelyek összeköttetése a Fővárossal többé-kevésbé megoldott állítás kiegészíthető azzal is, hogy a haza nagyvárosok, régiók és megyeszékhelyek összeköttetése egymással a vasúti teher és személyszállítás vonatkozásában NEM megoldott. Az OVK háttéranyaga foglalkozik a vasút vonalak területi és hálózati funkcionalitásával, a gazdasági és egyéb módon együttműködő térségek kapcsolatainak vizsgálatával összhangban. A főváros központú centrális vasúthálózat oldását szolgálja az OVK-ban tárgyalt, Budapestet délről elkerülő tranzitútvonal, az ún. "V0" projekt. Ugyancsak harántirányú kapcsolat megteremtését, és az egyes megyeszékhelyek összekötését célozza a Szeged - Szabadka - Baja vasúti kapcsolat az OVK-ban. Az elektronikus jegyrendszer, utastájékoztatás kérdése a menedzsment eszközök c. ban részletes vizsgálatra került. 4 vasút A i en már látszódnak a keresztirányú tervek, véleményem szerint a vasutat is el kellene indítani ebben az irányban. A jelenlegi struktúrában például vasúton Szekszárd-Zalaegerszeg (Szombathely) viszonylaton egyszerűbb érinteni Budapestet, mint a Dél-Dunántúlon közlekedni. De a vasúti én jól látszik, hogy mennyire hiányzik például egy Nyíregyháza Debrecen Békéscsaba Szeged Baja- Szekszárd Kaposvár vonal tengely leágazással például Pécs irányába. Az OVK háttéranyaga foglalkozik a vasút vonalak területi és hálózati funkcionalitásával, a gazdasági és egyéb módon együttműködő térségek kapcsolatainak vizsgálatával összhangban. Ezen belül a harántirányú területek kapcsolatának vizsgálatával is. A háttéranyagokban vizsgálatra került a határmenti kapcsolatok helyreállításának szükségszerűsége, illetve a haránt irányú kapcsolatok helyreállítása is. Egyes vasútvonalak fejlesztése szerepel a projektek között. (pl. Szeged-Szabadka-Baja, Kaposvár-Gyékényes, stb.) 5 vasút Érdemes lenne megfontolni, elemezni, azt is, hogy egyes szárnyvonalakat be lehetne kapcsolni a hálózatba néhány km új pálya építésével, így a 'szárny' jelleg megszüntetésével és viszonylag kis befektetetéssel többletet nyújtani közvetlenül és létrehozni további közvetett előnyöket (pl. Dévaványa hiányzó 5-10 km, vagy például Tolna-Paks összeköttetés, amivel létrehozható lenne egy É-D tengely: Baja-Szabadka-Tolna-Paks-Dunaföldvár-Dunaújváros, ami csatlakozhat Baján keresztül Szeged felé. Az OVK az NKS fogalmi igényeit alapul véve beazonosította a területi funkcionalitása alapján a gazdaságilag indokolható folyosókat, viszonylatokat. Paks délről történő bekapcsolását az összközlekedési forgalmi mobilitási igények sem alapozzák meg. Az É-D-i tengely, valamint Dunaújváros bekapcsolása Rétszilason át most is biztosított.

2 6 7 8 vasút vasút vasút A mellékelt vasúti azt mutatja, hogy a magyar vasút lényegében a megyeszékhelyek-budapest, Budapest-megyeszékhelyek viszonylaton lesz egyre inkább értelmezhető (ezekben is néhány kiemelt vonalra koncentrálva), illetve lényegében nemzetközi átmenő forgalmat biztosít. Ha a i és vasúti et összevetjük, az látszik, hogy míg i oldalon a fejlesztés új jellemzően keresztirányú szakaszok építését jelenti, addig vasúti oldalon néhány kiemelt vonalon lényegében az elmaradt amortizáció pótlása történik fejlesztés címen, új vonal építése az V0 kivételével nem tervezett. Mindezek miatt némi a szinkronitást fedezhető fel a vasúti közlekedés fejlesztése, mint deklarált preferált stratégiai irány és a tényleges tervek, elképzelések között. A V0 tervezett építése nagyon jó, kicsit árnyalja csak a képet, hogy ennek már régen működnie kellene. Az OVK és annak háttéranyagai az NKS fogalmi igényeit alapul véve beazonosította a területi funkcionalitása alapján a gazdaságilag indokolható folyosókat, viszonylatokat. Összközlekedési forgalmi modellezés, a mobilitási igények prognosztizálása alapján történt. Az OVK fő célkitűzése a fenntarthatóság elve alapján a meglévő hálózat rendbetétele, új vasúti kapcsolatok létesítése csak korlátozottan támasztható alá. Az autópálya építésnek megfelelő NSV hálózatra fizetőképes kereslet csak nagy távlatban várható. Az OVK a rendelkezésre álló források nagyságát is figyelembe véve ajánlást tett a legnagyobb összhaszon elérését célzó fejlesztésekre, illetve a fejlesztések mértékére. A "V0" projekt korábbi ütemű megvalósítására egyéb forrás biztosítása esetén lesz lehetőség. Az OVK nagytávlatú fejlesztései között szerepel egy Budapestet elkerülő nyomvonal, melynek megvalósítása meglehetősen forrásigényes. 9 vasút Ebben a vonatkozásban külön kiemelném a célfában megfogalmazottak közül az alábbiakat: Területi egyenlőtlenségek mérséklése Társadalmi igazságosság javulása. Ezek teljesülése kérdéses véleményem szerint a megfogalmazott tervek tükrében. A megfogalmazott tervek a jelenleg is kiemelt vonalakkal foglalkoznak, az ország valóban elmaradott területei a vasúti fejlesztésből is kimaradnak, a vasútvonalak valódi hálózattá szervezése messzire kerül. Egyes projektek érintenek elmaradott területeket (100, 80, 80c, 120 fejlesztése). A stratégia keretében megfogalmazott menedzsment eszközök szintén nemcsak a fővonalakat érintik. A vasúti közlekedés mellett megjelenik a közösségi közlekedés igényeknek megfelelő biztosítása is. Az OVK az NKS forgalmi igényeit alapul véve beazonosította a területi funkcionalitás alapján gazdaságilag indokolható folyosókat. 10 vasút Felvetés: megfontolandó az EU adta lehetőségek kapcsán a határmenti, a szomszéd országokban lévő vasúti szakaszok bekapcsolása ( bérlése ) hazai települések közötti vasúti kapcsolatra. Ilyenek jellemzően a Szlovákiában fedezhetőek fel. (Sajnos a másik általam felfedezett ilyen Szerbiában van, de ott a jogi lehetőség lebomlása még távol van). Az NKS háttéranyagai, köztük az OVK is tartalmaz a térségek együttműködésére vonatkozó vizsgálatot, mely a határon túli kapcsolatokat is figyelembe veszi. A határmenti kapcsolatok helyreállításával is külön foglalkozik az anyag. (Az OVK Helyzetfeltárás a kérdést külön fejezetben is tárgyalja.) 11 kerékpár A 29. ábrából (53. oldal) hiányzik a kerékpáros közlekedés fejlesztése, mindössze a P+R és B+R lehetőségek fejlesztése jelenik meg kiemelt elemként. A Kerékpáros közlekedés feltételeinek a megteremtése, kapcsolódó szemléletformálás buborékot az NKS többi részével összhangban a kiemelt kategóriában szükséges önállóan megjeleníteni. A kerékpáros fejlesztések részei a releváns i és vasúti fejlesztéseknek, ezt a táblázatban lábjegyzetként megjelenítjük, és a leírásokban kiemeljük. Mindemellett külön kiemelt elemként való megjelenítése indokolt, valóban szükséges új buborék beszúrása az ábrába

3 12 kerékpár 1. táblázat Összefüggő európai, országos kerékpárforgalmi hálózat hiányzó elemeinek kialakítása pontot javasolt módosítani vagy további ponttal kiegészíteni a következőre: Települési és településközi kerékpáros közlekedés feltételeinek a megteremtése, kapcsolódó szemléletformálás. Javaslom a települési vagy településközi megfogalmazást használni, mivel nagy forgalmú átkelési szakaszok esetén városi ranggal nem rendelkező településeken is szükség lehet beavatkozásokra. Ahogy az NKS bevezetőjében is elhangzik, a közlekedés 96%-ban települések között vagy településeken belül zajlik, így az EuroVelo6 turisztikai hálózat kiemelése a táblázaton belül nincs összhangban a teljes mal, ezt kiegészítve, mellette a közlekedési célú kerékpáros közlekedés hangsúlyozása indokolt. A javaslat szerinti megfogalmazás indokolt, az anyagot kiegészítjük, pontosítjuk. 13 kerékpár 57. oldalon A Biztonsággal megvalósítható, kiemelt és nagy társadalmi hasznosságú eszközök ponton belül, a Szintén ide tartoznak a kerékpáros közlekedést érintő következő intézkedések: Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszerek (KKKR) kialakítása, illetve a közösségi közlekedési megállóhelyek akadálymentesítése és kerékpárral történő megközelíthetőségének biztosítása, valamint a közlekedésbiztonsági követelményeknek megfelelő, elsősorban a hivatásforgalmat szolgáló kerékpárutak kialakítása bekezdésben a hivatásforgalmat szolgáló kerékpárutak kialakítását javasolt közlekedési célú kerékpáros útvonalak kialakítása -ra módosítani. Mivel a kerékpárutak hangsúlyozása indokolatlanul választják ki és hangsúlyozza a lehetséges kerékpárforgalmi létesítmények egyikét. Az OKKHT anyagában a hivatásforgalmi célú kerékpározás fogalma helyett a közlekedési célú kerékpározás fogalma szerepelt. 14 kerékpár 57. oldalon az Elsődlegesen megvalósítható eszközök Biztonsággal megvalósítható, kiemelt és nagy társadalmi hasznosságú eszközök pontból hiányzik a Kerékpárosbarát települések kialakítása, azaz a településeken belüli és a települések közötti kerékpáros hálózatok kialakítása, amelyek további utazási láncok nélkül is önálló közlekedési módot biztosítanak és kínálnak a helyi és helyközi mobilitási igények kielégítésére. A kerékpáros közlekedés kizárólag, mint csomóponti közlekedésbiztonsági, turisztikai nemzetközi vagy átszállási pontokhoz kapcsolódó közlekedési kiegészítő elemként kerül megemlítésre, míg a települési kerékpáros közlekedést hálózatfejlesztéssel szükséges megerősíteni és a feltételeit megteremteni. A kerékpárosbarát település lényegi definíciója, hogy a település közlekedési felületei kerékpárral biztonságosan, megszakítás nélkül és közvetlen elérhetőséget teremetve váljanak kerékpározhatóvá. A beavatkozás forrásigénye alacsony, hatása azonban beépített területeken mind gazdasági, mind egészségügyi, mind mobilitási szempontok tekintetében kiemelkedő. Tartalmilag elfogadjuk, az anyagot a szükséges helyeken pontosítjuk.

4 15 kerékpár 69. oldalon a kerékpározás és gyaloglás feltételeinek fejlesztése részt javasolt pontosítani a kerékpáros és gyalogos közlekedés feltételeinek a fejlesztése szövegre, mivel így fejezi ki a közlekedési célt. 16 kerékpár 70. oldalon a finanszírozási korlátok esetében az IKOP, CEF és többi OP kisebb forrásai részt érdemes felülvizsgálni a 1834/2013 (XI.14.) kormányhatározat alapján (megyei programok TOP 1. prioritása kerékpáros-turisztikai hálózat-fejlesztéseket is tartalmazva 450 M Ft keretösszeggel, MJVk részére 220 Mrd Ft városi területek szükség szerinti közlekedésfejlesztésére is allokálva került kiadása). Amennyiben az IKOP megjelenik, szükséges a TOP/VEKOP és GINOP programok megjelenítése is, mivel városias területeken, települések között, közlekedési és turisztikai céllal jelentős forrást allokálnak közlekedésfejlesztésre, illetve az OP lehatárolás alapján egyes közlekedés célokat kizárólag ezen programok valósíthatnak meg. Az NKS-nek valamennyi közlekedésfejlesztést tartalmazó as Operatív Programot egyaránt meg kell említenie összhangban a célokkal és eszközökkel. 17 finanszírozás A honlapra feltett két dokumentációban az útdíj bevételekről nagyságrendi eltérés van, amit korrigálni kell. A Közlekedés finanszírozhatósága 80. oldalán útdíj bevételként 244 MrdFt szerepel, míg az NKS Dokumentum 30. oldalán a 21-es ábra 150 MrdFt-ról szól. Ez utóbbi a jó szám 18 vasút A "TramTrain" integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely és Szeged viszonylatában című projekt az NKS anyagában javaslatom szerint a Nagyvárosok elővárosi forgalmának vasúti fejlesztése pontban nevesítésre kerüljön. (kifejtés az ben) A Stratégiában projektet nem nevesítünk, de a hivatkozott projekt beletartozik a Kötöttpályás rendszerek integráló fejlesztése c. eszközbe, így a stratégiához illeszkedik, továbbá a projektes vizsgálatban nevesítve is szerepel. Az OVK javaslataiból levezethető projektlista tartalmazza a Hódmezővásárhelyi TramTrain fejlesztést. 19 Mivel idő szűke miatt az igen terjedelmes hatástanulmány modellt csak végiglapoztam, így előre elnézést kérek, ha valamilyen lefektetett kész tényeket ismételnék. Személy szerint Szegeden lakom, de munkám során gyakorlatilag az egész országot bejárom (nem fuvarozás végett), így sokszor felmerülnek bennem az alábbi gondolatok. A képhez hozzátartozik egy alapkiindulás, azaz a lentiek egy olyan átlagos polgárra vonatkoznak, aki hajlandó (kényszerből vagy önkéntesen) az otthonától 20 km-es körzetnél jobban kimozdulni. 1. Ne legyenek illúzióink a vasúti közlekedéssel kapcsolatban, nagyon nagy arányú üzemanyag áremelésnek kell lennie ahhoz, hogy vonatra szálljanak dolgozó emberek. Ennek több oka van, például az egy főre jutó menetjegy ára. Egy embernél még elgondolkodtató, de kettőnél már semmiképpen nem éri meg. Ezen kívül aki dolgozni megy valahova, általában időre kell odaérnie, a vasútról még el is kell jutni a tárgyi helyszínre. Ha mondjuk még valamilyen munkaeszközt, anyagot, stb., is vinnie kell, végképp nem alternatíva. 2. Belföldi légiközlekedés illetve forgalom (személyi jellegű), gyakorlatilag nincs. Az 1. és 2. pontból kifolyólag a i közlekedést kell fejleszteni, legalábbis ha munka szempontjából vizsgáljuk a kérdést. Az eddigi tapasztalatok (bárhol a világon, ill. Magyarországon is) és tudományos kutatások megállapításai szerint, egyetlen közlekedési mód kizárólagos fejlesztése sem képes megoldani a jelenlegi problémákat, sőt új negatív hatásokat is generál. A i közlekedés fejlesztése esetén nő a környezeti terhelés, balesetveszély, illetve városi környezetben a zsúfoltság. Ebből kiindulva pl. az EU - közlekedésre vonatkozó - aktuális Fehér Könyve szerint is a közlekedési módok összehangolása, és a komodalitás biztosítása a kívánatos.

5 20 A jelenlegi struktúrával az az alapvető probléma, hogy Budapestről kiindulva sugárirányban visznek a gyors, és relatíve biztonságos autópályák. Gondolom ezzel nem mondtam újdonságot. Viszont a letöltött en nem igazán látom, hogy milyen keresztirányú elkerülési lehetőségeket építenének ki. Nézzük például lakóhelyemet, Szegedet. Ha Zala megyében kell dolgoznom, akkor a jelenlegi irány M5-M7, pl. Nagykanizsáig ez 377 km. Egy - ésszerűen kivitelezhető - rövidebb úton ez 307 km lenne. Azaz oda-vissza 140 km pluszról beszélünk, és még csak nem is a költségek az igazán fájó pontok, hanem az úton eltöltött plusz idő, illetve plusz kockázat. Ugyanezt tudnám elmondani Debrecen irányába is, csak oda a 47 úton 222 km, míg végig autópályán 390 (!!!) km, ráadásul nagyjából ugyanannyi idő alatt. Az említett Szeged - Nagykanizsa kapcsolatot a távlati M9 fogja biztosítani. Középtávon ennek a középső - Duna és Kaposvár közötti szakasza valósul meg. Szegedről Debrecen irányába a kapcsolatot a 47. sz. főút távlati fejlesztése hivatott ellátni. 21 Összegzésül szeretném javasolni egy déli körgyűrű létrehozását. Nem gondolom, hogy autópálya kellene, elég lenne egy normálisan kiépített gyorsforgalmi út / autóút is (mint pl. Szeged - Hódmezővásárhely). Azonban a ükre ránézve rögtön szembeötlik az M9-es híd Az M9 teljes szakasza csak távlatban valósulhat meg. folytatásának hiánya, illetve hogy délről észak-keletre csak rossz minőségű - gyakorlatilag mellék - utakon lehet eljutni. Gondolom ezen soraimmal több délen lakó egyetértene, különösen Orosháza, Békéscsaba környékén. 22 projektlista A stratégia az 57. oldalon a következőt tartalmazza: "Hiányzó i TEN-T átfogó hálózati elemek építése " Javaslat: Kerüljön megfogalmazásra a stratégiai elemben kiemelt prioritásként az M3 autópálya továbbépítése, a Vásárosnamény - Záhony közötti M34 autópálya (gyorsforgalmi út) gyorsütemű megépítése. (kifejtés, indokok az ben). A stratégia példaként megemlített projektjei nem jelentik azt, hogy egyéb, a eszközökbe illeszthető projektek nem támogathatók. A példák körét nem tartjuk indokoltnak bővíteni. Az M3 autópálya továbbépítése a Hiányzó i TEN-T átfogó hálózati elemek építése pontban kiemelésre kerül, Lvov és Kijev felé való direkt kapcsolat biztosítása, és TEN-T maghálózati szerepe miatt. Záhony felé a jelenlegi 4-es főút (minden települést elkerülve) kiváló kapcsolatot biztosít, így az NKS-ben az M34 hasonló kiemelése nem indokolt. 23 Városunk érintette olyan mértékben, hogy tőlünk északra, a város határában épül az M86 út, mely elkészülte után a város első számú beközlekedő útja az erre csatlakozó számú út lesz, ami jelenleg roppant elhanyagolt állapotban van. Kérjük, hogy az új korszerűen megépített gyorsforgalmi úthoz, a megfelelő csatlakozás is valósuljon meg. A projektlistában nem szerepel, mivel a vizsgált projektek gyűjtése lezárult annak érdekében, hogy a vizsgálatokat be lehessen fejezni és a következtetéseket fel lehessen használni. A javasolt projekt illeszkedik az NKS eszközeihez, a projekt társadalmi hasznosságának, megvalósíthatóságának, valamint a rendelkezésre álló források függvényében megvalósítható, illetve az NKS időszaki felülkor a projekt kiegészíthető vele. 24 OKKHT kerékpár A vitaanyagban nem találtam meg a kerékpárút hálózatra vonatkozó rész, valószínű, hogy ez nem ennek az anyagnak a tárgya, én mégis szeretném felhívni a figyelmüket egy több évtizedes igényre: Vép és Szombathely közötti kerékpárút létrehozására. Ez az út beilleszthető az országos kerékpárút törzshálózat Termál kerékpárút hálózatba, Szombathely-Vép-Porpác-Bögöt- Sárvár, vagy Szombathely- Vép- Bozzai- Kenéz- Pecöl- Megyehid- Ikervár- Sárvár útvonallal. Városunknak rendkívül fontos a Vép-Szombathely közötti szakasz, mert itt a megnövekedett forgalom mellett életveszélyes kerékpározni, több baleset is történt már, melyek között sajnos több tragikus kimenetelű is volt. A Stratégiában projektet nem nevesítünk, a stratégiához illeszkedik. Ami a középtávú célokat illeti, a "kerékpárút" fejlesztésre irányuló projektek kiválasztása a stratégia elfogadását célzó kormánydöntés során nem tervezett, projektek kiválasztása/nevesítése az operatív programok kiemelt projektlistáiban, és később pályázati rendszerben képzelhető el.

6 25 Abony város közigazgatási területét két projekt érinti, amely Abony város érdekszférájában jelenős mértéket képvisel. Eme két projekt az M4 és az M8 gyorsforgalmi utak meg- és kiépítése. Az M4-M8 csatlakozási pont kiépítése előrehaladott állapotú, ami örvendetes tény, az már kevésbé, hogy ez most kettő ütemben valósul meg. Az M4 elválási pont kiépítésére kerül sor az I. ütemben, az M4 gyorsforgalmi út Abony és Fegyvernek közti szakaszhoz kapcsolódik. Itt megjegyezendő, hogy az új szakasznál (Abony - Fegyvernek) 2x2 sáv kerül kialakításra, illetve Cegléd - Abony közti szakasz szintén 2x2 sávos. A köztes Abony elkerülő szakasz 2x1 sávos marad. Ezen útszakaszon eddig is több halálos kimenetelű baleset történt. A nagyív eleddig is meggondolatlan előzésre sarkalta a felelőtlen gépjármű-vezetőket, amit csak fokoz majd a mindkét irányból kialakítandó 2x2 sáv, amely a balesetek növekedésével járhat. Már - az utóbbi időben - halálútként emlegetett szakasz híre tovább romlik. Így valamennyi tényezőt figyelembe véve a projekteken kívül eső egyéb ágazati projekt keretében megvalósítandó gyorsforgalmi út fejlesztés mielőbbi megvalósítását támogatnánk, szeretnénk, különösen az említett szakaszra. A Stratégiában projektet nem nevesítünk, a projektes vizsgálatban nevesítve szerepel, a stratégiához illeszkedik. A kormánydöntésre tervezett középtávú projektlistában mindkét projekt (M4, M8) szerepel. 26 A másik projekt az M8 gyorsforgalmi út, amelyhez szintén jelentős közlekedési és gazdasági érdek fűződik. Mindkét projekttel kapcsolatban elmondható, hogy az fontos láncszem lenne a Ceglédi kistérség, mint a Közép-magyarországi Régió egyik legfejletlenebb kistérség fejlesztésébe, a fejlettebb kistérségekkel való (Budapest, Kecskemét) összeköttetés kiépítésében, magasabb szintre történő emelésével. A gyorsabb és biztonságosabb megközelíthetőség a fejlődés alapja. A Stratégiában projektet nem nevesítünk, a projektes vizsgálatban nevesítve szerepel, a stratégiához illeszkedik. 27 Megnyugvással láttuk, hogy nyolc év után milyen jelentős fejlesztések zajlanak térségünkben. Ez azért is fontos, hisz a mi megyénkben nincs autópálya, ugyanakkor az ország itt élő polgárai is megfelelő, illetve korszerű utakon szeretnének eljutni Budapestre, illetve az ország más területeire. Ugyanakkor példának okáért nagy örömmel látjuk, hogy hamarosan elkészül az M86- os gyorsforgalmi út Szombathely - Csorna közötti szakasza, vagy Zala megye felé a Nádasd, Katafa, Hegyhátsál elkerülő is, azaz folyik a munka Szombathelyről É-ra és folyik a megyeszékhelytől D-re is. Rá is fér erre a fejlesztés területén sokáig elhanyagolt térségre. Bízom abban, hogy a 86-os sz. főút Szombathely-Egyházasrádóc közötti szakaszának a tervei is hamarosan elkészülnek, és sor kerül az itt tervezett elkerülő utak (2x1 sávon) megépítésére is. 28 A másik általam fontosnak tartott téma az alsóbbrendű úthálózat fenntartásának kérdése. Vas megye aprófalvas településszerkezete miatt fontos ezen kisebb jelentőségű utak helyzete is. Ezeken a településeken ugyan nem laknak sokan, de számukra is nap mint nap biztosítanunk kell a munkába, vagy iskolába járást. Az utóbbi időkben azonban kevés figyelem, és kevés pénz jutott ezen alsóbbrendű utak fenntartására, üzemeltetésére. Tisztelettel javasolnám ezen fenntartási, üzemeltetési keretek megemelését, az útkarbantartási munkák növelését. A menedzsment eszközök között szerepel a felújítási, karbantartási munkákra fordítható keret növelése, amely az elmaradások tervszerű felszámolását segíti. Az észrevétel kapcsolódik a mellékúthálózat felújítási programjához, abban a témát érintően részletes elemzés készült.

7 29 Két hiányzó közlekedési kapcsolat miatt kérem Államtitkár úr segítségét. A közlekedési szakemberek régóta tisztában vannak ezen hiányzó összekötésekkel, melyek közül két út ügyében kerestek meg a polgármesterek. Porpác polgármestere ismételten jelezte a Porpác- Vép községek közötti út hiányát. Három zsáktelepülésnek (Porpác, Bögöt, Csénye) a megyeszékhelyhez történő megközelítéséről van szó. Jelenleg 20 km-es kerülőt kell tenniük Szombathely felé. 10 éve még a Vas megyei Közútkezelő Kht. minisztériumi felkérésre elkészítette a megye hiányzó i kapcsolatait. Ezen anyagban is már akkor az első helyen ez az út (Porpác-Vép) szerepelt. A Kht. az út terveit is elkészítette, melyek ma is aktuálisak, de aztán 2005 után leálltak az ezzel kapcsolatos előkészítések. Az NKS nem kezelte a mellékúti fejlesztések esetleges kiemelt projektlistáinak feladatait. A mellékúti összekötő utak ügye a Területi Operatív Programban kezelhető. (A felvetett észrevétel kapcsán a Minisztérium részéről hivatalos válaszlevél került megküldésre biztos úr részére. ) 30 A másik ilyen általam is nagyon fontosnak tartott hiányzó kapcsolat a Nagysimonyi és Ostffyasszonyfa közötti út. Ez É-D-i irányban km-rel rövidítené le a két település közötti távolságot. A két érintett falu, valamint szomszéd településeik között rendkívül szoros a kapcsolat a közoktatási, közművelődési és egyéb területek vonatkozásában. Ez az út is szerepelt a már említett hiányzó kapcsolatok listáján. Az NKS nem kezelte a mellékúti fejlesztések esetleges kiemelt projektlistáinak feladatait. A mellékúti összekötő utak ügye a Területi Operatív Programban kezelhető. (A felvetett észrevétel kapcsán a Minisztérium részéről hivatalos válaszlevél került megküldésre biztos úr részére. ) 31 SKV skv 32 SKV skv Levegőkörnyezet fejezetben a 97. oldalon nem megfelelő az alábbi hivatkozás a 3. táblázatra: "Nagyobb településeink évi légszennyezettség alapján történő minősítését 2009-re a 3. táblázat mutatja." A 3. táblázat a "Közlekedés hagyományos légszennyező anyag kibocsátásai között" adatokat tartalmazza. A 97. oldalon szereplő alábbi mondat pontosítását javasoljuk: "Hazánkban a levegőt szennyező anyagok egyik fő kibocsátója a közlekedés, és az éghajlatváltozásra hatással lévő szén-dioxid, valamint az ózonréteg csökkenését előidéző anyagok." Javasolt szöveg: Hazánkban a levegőt Az észrevétel szövegjavaslata nem elfogadható, mert a fejezet 3. táblázata szennyező anyagok egyik fő kibocsátója a közlekedés, és az éghajlatváltozásra hatással lévő alapján a közlekedés kibocsátásai nem nőnek, hanem csökkennek. szén-dioxid és az ózonréteg csökkenését előidéző anyagok közlekedési kibocsátásának aránya is folyamatosan növekszik. 33 SKV skv A légszennyezés emberi egészségre gyakorolt káros hatása. A fejezet bemutatja egyes légszennyező anyagok emberi egészségre, ökoszisztémára és épített környezetre gyakorolt káros hatásait táblázatos formában. Javasoljuk valamennyi bemutatott légszennyező anyag vonatkozásában a veszélyességi fokozatok megadását a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011.(I.14.) VM rendelet alapján. Figyelembe vesszük, az észrevétel szerint kiegészítjük. 34 SKV skv fejezetben a 111. oldalon a nitrogén-dioxidra vonatkozó táblázat javasoljuk beilleszteni a következő sort: Egészségügyi határérték NO2 Veszélyességi fokozat 1 órás, 24 órás és éves átlag jogszabályban meghatározott Figyelembe vesszük, az észrevétel szerint kiegészítjük.

8 35 SKV skv fejezetben a 112. oldalon a szén-monoxidra vonatkozó táblázatban javasoljuk az élettani hatásokra vonatkozó részben az alábbi pontosítást: "Dohányosok vérében a szén-monoxid hemoglobin tartalom arány tartósan nagyobb" Az egészségügyi határértéket tartalmazó sorban az alábbi javítás szükséges: "1 órás, 8, 24 órás és éves átlag jogszabályban meghatározott" Figyelembe vesszük, az észrevétel szerint kiegészítjük. 36 SKV skv 37 SKV skv 38 SKV skv 39 SKV skv 40 SKV skv 41 SKV skv fejezetben a 113. oldalon az ózon tekintetében a határértékre utaló sorban az alábbi pontosítás javasolt: "A maximális 8 órás átlag napi 8 órás mozgó átlagkoncentrációk maximuma jogszabályban meghatározott" fejezetben a 115. oldalon TSPM vonatkozásában a határértéket bemutató sorban törlendő a TSPM-re utaló "1 órás, 24 órás és éves átlag jogszabályban meghatározott" rész, mivel a 4/2011. (I.14.) VM rendelet nem tartalmaz erre a légszennyező anyagra egészségügyi határértéket, csak tervezési irányértéket ad meg fejezetben a 115. oldalon a benzolra vonatkozó táblázatba javasoljuk beilleszteni a következő sort: Egészségügyi határérték Veszélyességi fokozat 24 órás és éves átlag jogszabályban meghatározott fejezetben a 116. oldalon az ólom tekintetében a határértéket tartalmazó sorban az alábbi módosítás szükséges: "24 órás és éves átlag jogszabályban meghatározott" fejezetben a 116. oldalon formaldehid élettani hatását bemutató sorban újra az ólom egészségkárosító hatásai vannak feltüntetve, kérjük ennek kijavítását. A határértéket bemutató sorban törlendő a "24 órás és éves átlag jogszabályban meghatározott" rész, mivel a 4/2011. (I.14.) VM rendelet nem tartalmaz erre a légszennyező anyagra egészségügyi határértéket, csak tervezési irányértéket ad meg fejezet: Levegő-egészségügyi helyzet címszó alatt (116. oldal) a következő mondatot: "A fenti hátrányos hatások elsősorban a lakosság érzékenyebb csoportjaiban jelentkeznek, ilyenek a csecsemők, a gyerekek, az időskorúak, továbbá a valamilyen betegségben szenvedők." Javasoljuk kiegészíteni az alábbiak szerint "A fenti hátrányos hatások elsősorban a lakosság érzékenyebb csoportjaiban jelentkeznek, ilyenek a csecsemők, a gyerekek, a kismamák, az időskorúak, továbbá a valamilyen betegségben szenvedők." Figyelembe vesszük, az észrevétel szerint kiegészítjük. Figyelembe vesszük, az észrevétel szerint kiegészítjük. Figyelembe vesszük, az észrevétel szerint kiegészítjük. Figyelembe vesszük, az észrevétel szerint kiegészítjük. Figyelembe vesszük, az észrevétel szerint kiegészítjük. Figyelembe vesszük, az észrevétel szerint kiegészítjük. 42 SKV skv fejezet: Közúti közlekedés egészségkárosító hatásai - további egészségkárosító vegyületek címszó alatt (118. oldal) szereplő táblázatban javasoljuk a "peroxi-acetilén" helyett peroxi-acetil-nitrát használatát. Figyelembe vesszük, az észrevétel szerint kiegészítjük. 43 Nemzeti Közlekedési Koncepció megalapozó A felveti az egységes levegőtisztaság védelmi rendszer kiépítésének gondolatát, és ságban megemlíti a légszennyezettség csökkentésének fontosságát. A vasúti közlekedés tervezett korszerűsítése várhatóan jelentős mértékben elősegíti a kedvezőbb levegőminőség kialakulását. A P+R parkolók számának növelésétől abban az esetben várhatjuk el a légszennyezettség érezhető javulását, amennyiben megfelelő helyen és nagy befogadó képességgel kerülnek kialakításra. 44 Nemzeti Közlekedési Koncepció Kiemeli a, hogy az elkerülő utak hiánya főként Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés és Bács-Kiskun megyékben okoz forgalomlassulást, és növeli a településeken a légszennyezettséget. Felhívjuk az illetékesek figyelmét, hogy az elkerülő utak hiánya országos probléma, melynek megoldása sok településen javítaná nagymértékben a levegő minőségét. Az elkerülő utak a társadalmilag indokolható mértékben a eszközök között szerepelnek.

9 45 Nemzeti Közlekedési Koncepció Az 54. oldalon található felsorolással ( "kulcsterületeken mutatkozó beavatkozási szükséglet" ) egyetértünk, de javasoljuk az alábbi ponttal való kiegészítését: "Valamennyi közlekedésben résztvevő motorizált jármű megfelelő műszaki állapotban tartása, különös tekintettel a károsanyag kibocsátás csökkentésére". Tartalmilag elfogadjuk, a stratégia logikájához illesztjük. 46 KEHCST energia A 18. oldalán hivatkozik a környezettudatos felhasználói viselkedésre közlekedés károsanyag kibocsátásának csökkentésével kapcsolatban. Ezzel szemben kisebb városokban, napjainkban a helyi közösségi közlekedés csökkentésére, illetve szüneteltetésére látunk példákat, amit a települések gazdasági helyzete kényszerít ki. A környezettudatos közlekedési felhasználói viselkedést, mint környezetvédelmi célt nem feltétlenül indokolt ellentmondásban értékelni a racionalizálás céljából, a városi közlekedésben szükséges átszervezési folyamattal. Másrészt, a szükséges racionalizálást a nem elegendő mértékű környezettudatos közlekedési felhasználói viselkedés indokolhatja. Az észrevétel az anyagban nem igényel változtatást. 47 KEHCST, OKKHT energia, kerékpár 117. oldal: rámutat arra, hogy kívánatos "a kerékpáros közlekedés részarányának 10%-ra növelése 2020-ra oly módon, hogy a növekedés főként az egyéni gépjárműhasználat kiváltásával történjen." Ez megköveteli a kerékpárút hálózat jelentős fejlesztését, mellyel kapcsolatban javasoljuk, hogy új kerékpárutak tervezési folyamatában vegyék figyelembe a levegőminőségi szempontokat is, a kerékpárral közlekedők egészségének védelme érdekében. 48 OKKHT kerékpár 1.3. Célok megvalósításának eszközei c. Kerékpárosbarát úthálózat kialakítása című fejezetben "A kerékpárforgalmi hálózattal és ezen belül annak létesítményeire vonatkozóan ságban 5 elvárás fogalmazható meg. Legyen biztonságos, kényelmes, közvetlen, vonzó, összefüggő". Javasoljuk "forgalommal kevésbé érintett" szemponttal való kiegészítését. Ugyanis a kerékpárutak tervezési folyamatában fontos lenne levegőminőségi szempontok figyelembevétele is, a kerékpárral közlekedők egészségének preventív védelme érdekében. A "kerékpárutak tervezési folyamatában", helyesebben a kerékpáros útvonalak tervezése során levegőminőségi szempontok figyelembevételének lehetősége korlátozott. A közlekedési rendszer fejlesztésének céljai között az anyag kiemelt helyen kezeli a levegőminőség javítását, amelynek bizonyítottan hatékony eszköze a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása az egyéni gépjármű-közlekedést korlátozó intézkedésekkel párhuzamosan. A szabadidős célú kerékpáros útvonalak nyomvonalának kijelölése/meghatározása esetében szempont a nagy gépjárműforgalom csökkentése vagy elkerülése. 49 OKKHT kerékpár 50 OKKHT kerékpár 2.2. Hálózat közlekedési és szabadidős célú felhasználásának jellemzői, kapcsolódó szolgáltatások Közlekedési célú kerékpározás című fejezetben "A kerékpározók számára fontos: - jó minőségű burkolat megléte - közvetlen, felismerhető útvonalak Stb. kiegészíteni egy ponttal: - nagy forgalmat elkerülő útvonalak Az ösztönzési rendszer összehangolt fejlesztése címszó alatt a 8. oldalon található alábbi fejlesztésekben: "Evégett fel kell gyorsítani az egyéni és közösségi közlekedés közötti módváltást elősegítő fejlesztéseket, különösen a P+R, K+R és B+R parkolók építését". Javasoljuk a "kerékpározz, utazz közösségi közlekedéssel, kerékpározz tovább" lehetőségek alkalmazását is. A szabadidős célú kerékpáros közlekedés infrastruktúrájának szempontjai között valóban fontos ez a szempont. Kiegészítjük az OKKHT anyagát: "nagy gépjárműforgalmat elkerülő, illetve alacsony gépjárműforgalmú útvonalak" 51 Funkcionális térségi elemzés kerékpár A közlekedést érintő célkitűzések (27. oldal) fejezetben hiányoljuk a kerékpáros közlekedésre vonatkozó célkitűzést. A ban a szükséges kiegészítést megtesszük Funkcionális térségi elemzés Funkcionális térségi elemzés funkcionális elemzés, skv funkcionális elemzés, skv Környezeti SWOT (26. oldal) veszélyek leírását javasoljuk kiegészíteni: A nagyvárosok légszennyezésének és zajterhelésének csökkentése érdekében a közlekedési módváltásra történő ösztönzés elmaradása növelheti a környezetterhelést, amely a lakosság egészségi állapotára vonatkozóan is kedvezőtlen hatással bír Környezeti SWOT (47. oldal) veszélyek leírásánál javasoljuk kiegészíteni: A bányászat révén létrejött meddőhányók nem csak tájképi megjelenésben zavaróak, hanem a meddő anyagának minőségétől függően a mérgező, savas anyagok kibocsátásával is veszélyeztetik a környezetet, valamint az emberi egészségre is ártalmasak. Elfogadjuk a kiegészítést, miszerint az emberi egészségre is ártalmasak lehetnek, egyúttal azzal is kiegészítjük a megállapítást, hogy a meddőhányok környezetterhelése attól függ, hogy a rekultiváció megtörtént-e.

10 54 Helyzetelemzés helyzetelemzés, skv Az EU évi közlekedéspolitikájának bemutatása az 1 átfogó cél, 10 cél és 40 intézkedés tekintetében (32. oldal) javasoljuk kiegészíteni: A közlekedésnek kevesebb és tisztább energiát kell felhasználnia, jobban kell gazdálkodnia a korszerű infrastruktúrával, valamint csökkentenie kell a környezetre, az emberi egészségre és a kulcsfontosságú természeti kincsekre - köztük a vizekre, a tájra és az ökoszisztémákra - gyakorolt káros hatását. Az észrevétel nem a 32. oldalra vonatkozhat, mert a javasolt szöveg nem tartozik a 10 cél közé, és a négy alapcél közé sem. 55 Helyzetelemzés helyzetelemzés, skv 56 SKV skv 7.2. A közlekedés és környezet kapcsolata, tendenciák. Fenntarthatóság - a környezet terhelhetősége (globális (ÜHG), lokális, zaj, por stb.) (161. oldal) javasoljuk kiegészíteni: A közlekedés káros anyag-, és zajkibocsátással jár, emberi egészségkárosító hatása van, szennyezheti a talajt, a felszíni és felszín alatti vizeket, közlekedési infrastruktúra zöldmezős területfoglalása és élőhely feldaraboló hatása miatt komoly hatással van az állat- és növényvilágra, illetve a klímaváltozás magát az infrastruktúrát is veszélyezteti. A Tanács hangsúlyozza, hogy a stratégiai környezeti vizsgálatot független szervezetnek kell készítenie, ami a jelen esetben szerződés-jogilag nem áll fenn, miután a konzorcium egyik tagja A függetlenség biztosított volt konzorciumon belül. Ezen felül a folyamatban az SKV állítja / állította össze az SKV-t. Jóllehet - amint az az OKT ülésén is elhangzott - valójában az SKV szempontok így jobban érvényesíthetők voltak. Szerződéses adottság volt az SKV és készítés alapvető céljának és módjának megfelel az, hogy a programok,- tervek készítői és azok - a Stratégia együttes készítése. Ez más esetekben is szokásos gyakorlat. Nem várható - környezeti erőforrás-használati következményeit ex ante elemzők" együtt, iteratív indokolt a ok módosítása. munkamódszerrel dolgoznak. 57 SKV skv A Testület megállapítja azonban, hogy az SKV megállapításai, amiként a Natura 2000 vizsgálat is túlságosan, utóbbi emellett tankönyvszerű is. Az SKV megállapításai azért ak, mert igazodnak az NKS mélységéhez, amely projekt szintig nem terjed, így a kidolgozónak nem állt módjában a rendelkezésre álló anyagok részletezettségénél konkrétabb megállapításokat tenni. Az SKV feladata, hogy a stratégia szintjén becsülje, értékelje a környezeti hatásokat. Konkrét projektekre vonatkozó hatások nem várhatók el a Nemzeti Környezeti Stratégiához kapcsolódó SKV-tól. Az SKV végigelemezte a eszközök, és a menedzsment eszközök hatótényezőit, valamint azok hatásait. 58 A Tanács megítélése szerint komoly hiányosságnak tekinthető, hogy a stratégia nem vizsgál különböző forgatókönyveket (szcenáriókat), hanem feltételezi, hogy a jövő a múltbélivel azonos pályán változik - nem tételez fel szerkezetváltást, noha ez föltétlenül valószínűsíthető. A stratégia kimondott elve a kereslet vezérelt tervezés. Ugyanakkor a kereslet változását nem kellő mélységben modellezi, nem fűzi fel szcenáriókra. A stratégia vizsgál szcenáriókat, ezt a forgalmi modellezési anyag részletesen tartalmazza. A Stratégiában erre jobban felhívjuk majd a figyelmet. A szerkezetváltásra vonatkozó EB Fehér Könyv becsléseket és a várható tendenciákat figyelembe vettük. 59 helyzetelemzés A stratégia alapvetően a gazdasági adatok, a demográfia és motorizáció változásaival számol, ezeket elemzi, ugyanakkor nem foglalkozik a közlekedési igényeket (keresletet) alapvetően befolyásoló infrastruktúrával, mint amilyen például az internet-ellátottság. Hasonló potenciális befolyásoló tényezőket szükséges lenne megemlíteni a közlekedési igények előrejelzésénél. A forgalmi modellezési anyag ilyen várható fogyasztási szokás változásokat is figyelembe vesz, a szcenáriókban is külön kezeli. 60 Túlságosan infrastruktúra szemléletű megközelítés! A Tanács szerint nagyon fontos tényező az ösztönzési rendszer (díjak, támogatások, szemléletformáló eszközök) jól megtervezett módosulása, megváltoztatása. Jóllehet az ösztönzési rendszer kellő prioritást kap a stratégiában, ugyanakkor mégis a jelenlegi helyzetből indul ki, és pl. az adóztatásban rejlő lehetőségeket nem fejti ki kellően. Az energiaadó kérdését és a káros támogatások felszámolását nem is említi. A menedzsment eszközök között szerepelnek az ilyen javaslatok ( pont). A stratégia ezt röviden bemutatja, de külön anyagban részletezésre is kerül.

11 61 A beavatkozási lehetőségek (1. táblázat, 55. old.) között nem jelennek meg a közgazdasági eszközök (adózás, díjak, árképzés). Ez infrastruktúra szemléletű megközelítést tükröz. A közgazdasági ösztönzőkben rejlő potenciálok csak célként jelennek meg, a eszközökhöz érve elsikkadnak". A menedzsment eszközök között (jobb felső sarok első hely) szerepelnek az ilyen javaslatok. A stratégia ezt röviden bemutatja, de külön anyagban részletezésre is kerül. 62 A stratégia fogalomrendszerében menedzsment eszközökként meghatározott eszközök közé tartoznak az ösztönzési rendszerek, azonban az árak itt sem jelennek meg, holott a közlekedési rendszerekre, a struktúrára, a különböző közlekedési/szállítási módok versenyképességére a legnagyobb hatást az árak gyakorolják. Ennek figyelembe vétele, alakítása nélkül nehezen képzelhető el, hogy a közlekedési rendszerek fejlődése komolyan befolyásolható lenne. A menedzsment eszközök között szerepelnek az ilyen javaslatok. A stratégia ezt röviden bemutatja, de külön anyagban részletezésre is kerül. 63 Az infrastrukturális szemlélettel összefüggésben a Tanács fontosnak tartja, hogy még kellő időben, lehetőleg a tervezési folyamat elején kerüljenek napvilágra a természetvédelmi szempontból problematikus projekt-tervek. A stratégia ezeket nem kezeli, annak ellenére, hogy közismert: a projektek szintjén már igen korlátozott a mozgástér, a környezeti,- természeti hatások a konkrét projektek estében - az eddigi gyakorlat tapasztalatai alapján - alig befolyásolhatóak. A Tanács hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a potenciális környezeti és természetvédelmi problémákat lehetőleg az engedélyezési folyamatot megelőzően, de legkésőbb annak során orvosolják. A stratégia projekt szintet nem vizsgál, azonban a eszközök megvalósíthatóságának elemzésénél elsődleges szempont a megvalósíthatóság értékelésében a környezet, természeti megvalósíthatóság. Ezt a megalapozó anyagokban részletesen bemutatjuk. A stratégiában ezt még jobban hangsúlyozni fogjuk. 64 A közlekedési igények alakításának célja hiányos. Ehhez eszközöket is kell rendelni. A közösségi közlekedést a stratégia ugyan prioritásként kezeli, de a Tanács hiányolja a mobilitási igények befolyásolásának fontosságát (lásd szemléletformálás). A stratégia legyen - kereslet-kielégítő -, ám orientáló szemléletű, tekintettel a közösségi közlekedés részarányának, valamint a nemzetközi, az országon áthaladó i áruforgalomnak vasútra, -útra való átterelésének bővülése vonatkozásában. A számon kért szemléletet az egyes szakmai megalapozó ok tartalmazzák, a stratégia ezekből építkezik. 65 energia A stratégia alig foglalkozik az alternatív üzemanyagokkal, így az agro-üzemanyagokkal sem - bár ezek széleskörű alkalmazása valóban több - agro-ökológiai, biodiverzitási és gazdasági - szempontból komolyan elemezendő kérdést vet föl; a hibrid hajtást pedig kiemeli. Az alternatív hajtóanyagok elterjedésének növelését célul tűzi ki, ám ehhez támogatást tart szükségesnek. Jóllehet megfontolandó, hogy a hagyományos üzemanyagok árának megfelelő befolyásolásával is megközelíthetőek, akár el is érhetőek lehetnek a kitűzött célok, azonban e tekintetben, a rendkívül erős szállítás-gazdaságossági kitettségre tekintettel, figyelemmel kell lenni a környező országok gyakorlatára, ill. terveire (is). A menedzsment eszközök között szerepelnek az ilyen javaslatok. A stratégia ezt röviden bemutatja, de külön anyagban részletezésre is kerül. 66 Az externális költségek különbözőségeiből a Stratégia nem von le következtetést, azokat nem minősíti, csak ismerteti, (29. old.) Von le következtetést a későbbiekben ( eszközök rangsorolása, menedzsment eszközök több esetben), itt a kapcsolatot erősítjük majd a későbbi következtetésekkel. A projektek későbbi estén a társadalmi hasznosság természetesen tartalmazza az externális költségeket is. 67 Gazdasági növekedés" helyett a gazdasági fejlődés" (41. old.) a tudatformálás" helyett szemléletformálás" fogalom használatát javasolja a Tanács (48. old.).

12 68 A Stratégiában bemutatott célokat szemléletesen összesítő, az 55. oldalon lévő táblázattal kapcsolatban a Tanács fontosnak tartja, hogy annak tartalma az azt követő szöveges értékeléssel összhangban legyen; így - például - kérdésesnek tartja azt, hogy a Hajózható napok számának, megbízhatóságának növelése" kiemelt hasznosságú lenne, amely megállapítás nem elkülöníthető egy - évtizedes - EU-szerte folyó polémiától. A felvetés részben elfogadható, a szükséges mértékű módosításokat elvégezzük. 69 Felelős szerkesztő kinevezése. Olyan személyé, akinek vitathatatlan érdemei vannak a logikus szerkesztésben, a különböző szervezetek munkatársainak összefogásában és a koherens gondolkodás is egyik erénye 70 Minden fejezet elején szerepeljen a kidolgozó, vagy kidolgozó csoport vezetőjének neve és szakmai beosztása A stratégiát számos szakértő együttesen dolgozta ki, úgy, mint a konzorcium valamely tagjának szakértője. A ok hivatalos ok lesznek, ezért személyneveket nem szerepeltetünk. 71 A kijelölt felelős szerkesztő, követelje meg, hogy 2012-nél régebbi adat nem szerepelhet a tervezetben. Akinek régebbi adata van a rész dolgozatában, aktualizálja. Számolja ki az új adatot, szerkessze át a táblázatot, ábrát, grafikát és adja be újra a rész dolgozatát Sok esetben nem áll rendelkezésre 2012-es adat, még a KSH-nál sem. 72 A tervezettől eltérően a végleges változatban ne jelenjen meg úgy ábra, hogy nincs megjelölve a forrás. Pontosan, számítási móddal együtt. Ne engedélyezzék ábrák, diagramok, táblázatok közölését, cím és mértékegység nélkül oldalon ellentmondás: A szállított utasok számát tekintve több mint kétszeres előnyt tud helyzetelemzés felmutatni az autóbuszos ágazat a vasúttal szemben. ÉS Ugyanazon az oldalon 13 sorral feljebb azt írják az autóbusz 78%-os, a vasút 22%-os részesedéssel bír. 78:22 = 3,54 = Három és félszeres. Bár ez nem ellentmondás, de a pontosság kedvéért több mint háromszorosra javítjuk. 74 finanszírozás A 22-es ábrából kimaradtak milliárdos tételek, - a 23-ábrába meg belekerült olyan 85 milliárdos tétel mely a valóságban nincs. - A 24.-es ábra első 100 milliárdos tétele is évekig csak milliárd volt 22. ábra: Konszolidált tételek lehetnek. 23. ábra: Éves beszámolóval alátámasztott értékek. 24. ábra: Igen, de most már tartósan ez a magasabb szint várható. 75 helyzetelemzés A hazai egyéni közlekedés teljesítményéről NINCS statisztikai gyűjtés. A KSH ilyen tevékenységet nem végez. Sem az éves futásról, sem az utaskilométerről. Az egyéni motorizált személyszállítási teljesítménye nagyságrendileg megegyezik a közforgalmú módok hasonló értékével (12. oldal) A mondat magyartalanságán túl, azért hibás, mert valami olyasmire hivatkozik (egyéni motorizált teljesítmény) amit évtizedek óta nem mér Magyarország. A KSH adatai bevallottan örökölt adatok melyek valóságosságát egyetlen komoly statisztikus se meri garantálni. A személygépjármű forgalom nagyságát az országos hálózaton a Magyar Közút folyamatosan méri, így a helyközi, egyéni motorizált közlekedés teljesítménye viszonylag pontosan becsülhető. 76 Bár az ismeretlen szerzők a mű elején megígérték, hogy a különböző számítások módszertanát később ismertetik, ez elmarad. Mindjárt a dolgozat elején (5.oldal alja) az ismeretlen szerző a " Jelenlegi helyzet leírása, elemzése címen kezd új alfejezetbe. Ehhez képest a cím utáni sorokban sem leírás, sem elemzés nem szerepel. Nem igényel változtatást. A bevezetőben utal az anyag azokra az egyéb okra, amelyek részletesen ismertetik az egyes módszertanokat.

13 77 helyzetelemzés A legalapvetőbb alapadatok is hiányoznak az irományból. Például nincs benne és így az olvasók nem tudhatják: - Az éves helyközi helyváltoztatások száma Mo.-n? - Az éves helyi helyváltoztatások száma Mo.-n? - A helyközi helyváltoztatások megoszlása a helyváltoztatás módja szerint? - A helyi helyváltoztatás megoszlása a helyváltoztatás módja szerint? - A helyközi helyváltoztatások teljesítmény adatai (utasszám és utkm szerint)? - A helyi helyváltoztatások teljesítmény adatai, mód, utasszám, utkm szerint? - A közforgalmú és egyéni közlekedési módok adatai helyközi közlekedésben? - A közforgalmú és egyéni közlekedési módok adatai helyi közlekedésben? - Háztartások utazási szokás inak főbb jellemzői, gyakoriság, cél, eszközválasztás? - Háztartások közlekedési költség kiadásai a teljes havi költségvetésükben? - Az állam hozzájárulásának formái a közösségi közlekedés finanszírozásához? - Az állami hozzájárulás mértéke teljesítményre (utaskilométer) vetítve? Az első négy érték az A közlekedési rendszer funkcionális térségi, átfogó elemzése pontban szerepel (11. o.). A teljesítmény adatok szintén említésre kerülnek (pl. 2. ábra). A háztartások utazási szokásai ugyanebben a fejezetben, ill. A közlekedési igények előrejelzése c. alfejezetben csak érintőlegesen kerülnek megemlítésre; ezzel a témakörrel részletesen a modellezési foglalkozik. Az állami hozzájárulás mértékével a A közlekedési rendszer finanszírozási problémái c. alfejezet foglalkozik. Az adatok áttekinthetőségén még próbálunk javítani. Nem határozza meg a hazai közlekedési fejlesztők rendelkezésére álló pénzügyi kereteket ig, a következő EU finanszírozási ciklus végéig, holott az első oldalakon arról szólt az ismeretlen szerző, hogy ez az egyik cél. 78 finanszírozás Nem tudható, hogy mekkora összeg (tól- ig-) áll majd rendelkezésére a közlekedésfejlesztésre 2020-ig. Holott ez az összeg körülbelüli pontossággal már megismerhető. Ezért van az, hogy a különböző elképzelések, leginkább kontrolálatlan álmok forrásigénye valószínűleg sokszorosan meghaladja a majd rendelkezésre álló közlekedés forrásokat. Ezzel pedig komolytalanná teszi az összeállítást. Ez nem kisgyermekek álmodozásainak összesítése, hanem felelős tervezők stratégia és koncepció állítása. Lenne. De nem az. A 2020-as keretek jelenlegi ismeretek szerinti mértékéből indul ki a forráskorlátos stratégia bemutatása. A többi lehetőség a forrásoktól függően valósítható meg. Az első oldalakon a félreértelmezhető megfogalmazást korrigáljuk. 79 helyzetelemzés A dolgozat és mellékletei többször leírják, hogy helyközi közlekedésben a közforgalmú utasok 78%-át, helyi közlekedésben közel 60%-át az autóbuszok szállítják el. Ehhez képest az autóbusz-közlekedésről egyetlen alfejezet se szól, nemhogy önálló rész vagy fejezet. Nem alfejezetként, hanem a i, ill. a közösségi közlekedés részeként ismertetjük.

14 80 finanszírozás A = 404 oldal kevés volt ahhoz, hogy az érintettek számára bemutassa: - Mibe kerül Magyarországnak egy évben a közlekedés fenntartása? - Mibe kerül Magyarországnak egy évben a különböző közlekedési alágazatok fenntartása? - Mibe kerül Magyarországnak egy évben a közforgalmú közlekedés fenntartása? - Mibe kerül Magyarországnak egy évben a közforgalmú helyközi közlekedés fenntartása, alágazatokra bontva és összesen? - Mibe kerül Magyarországnak egy évben a közforgalmú helyi közlekedés fenntartása? - Mibe kerül egy egységnyi (pl. km) üzem egy autóbusszal és a különböző vonattípusokkal? - Milyen finanszírozási anomáliák voltak az elmúlt 10 évben? - Milyen finanszírozási anomáliák működnek napjainkban? - Milyen finanszírozási anomáliák láthatók előre? Nem ad választ arra a dolgozat, hogy milyen törvényi akadályai vannak a kiegyensúlyozott közösségi közlekedés működtetésének? A részletes bemutatás külön anyagban, a finanszírozási megalapozó anyagban jelenik meg. A közösségi közlekedés kiegyensúlyozott működtetésére vonatkozóan a menedzsment eszközöknél részletes elemzés és bemutatás történt. Nem ad választ a 404 oldal, hogy múltban meglévő, a jelemben tovább működő, a jövőt akadályozó állami/önkormányzati finanszírozási problémákat hogyan kívánják megszüntetni, jóvátenni, jó előírásokkal helyettesíteni. Nem fedi fel őszintén a közlekedésfinanszírozásban elkövetett, állami, törvénykezési hibákat, mintha azok nem lennének, de vannak A két hiányzó - Porpác-Vép és Nagysimonyi-Ostffyasszonyfa közötti - mellékúti kapcsolat a mintegy 10 éve készült megyei hiányzó i kapcsolatok listájában szerepelt. A jelenleg társadalmi egyeztetés alatt álló Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) országos mellékúthálózat igények és az önkormányzati úthálózattal összefüggő kérdéskörök című részanyaga a felvetett két új kapcsolatot nem tartalmazza. Még mód van ennek pótlására, ezért felvesszük a kapcsolatot a tervezővel, hogy nevezett utakkal egészítse ki a Vas megyei igényeket. Az utak megvalósítására azonban forrással nem rendelkezünk A projektlistában nem szerepel, mivel a vizsgált projektek gyűjtése lezárult annak érdekében, hogy a vizsgálatokat be lehessen fejezni és a következtetéseket fel lehessen használni. A javasolt projekt illeszkedik az NKS eszközeihez, a projekt társadalmi hasznosságának, megvalósíthatóságának, valamint a rendelkezésre álló források függvényében megvalósítható, illetve az NKS időszaki felülkor a projekt kiegészíthető vele. 82 légi Vidéki repterek kis hasznosságú fejlesztések közé sorolása kihat a HungaroControl Zrt.-re is. A légiközlekedés dinamikus fejlődése valószínűsíthető, így a fejlesztések elengedhetetlenek a versenyképesség megtartása érdekében. Remote Tower HungaroControl Zrt. forrásigény : 50 M Euro A légügyi ágazati elemzés kimaradt a tervezetből A fejlesztések egy jelentős részét vizsgáltuk, a légügyi elemzéssel stratégiai mélységig végzünk kiegészítést az alábbiak szerint: A kisforgalmú vidéki repülőterek pénzügyi támogatása csak különösen indokolt esetben (pl. reálisan és hosszútávon várható jelentősebb nemzetközi forgalom, vagy a repülőtér veszteségét meghaladó, a régió más ágazataiból származó többletbevétel) javasolható.

15 83 8. oldalon kiemeli, hogy csak Gönyű adottságai alkalmasak intermodális kapcsolatok felélesztésére, holott a Szegedi Medencés Kikötőben is biztosítható a vasúti, a i és a szállítás összekapcsolása. 13. oldalon a dunai kikötők között szerepel a szegedi kikötő!!! 15. oldalon rögzíti, hogy a szegedi kikötő bekapcsolható az Al-dunai hajózásba!!!!! 15. oldalon szerepel, hogy többek között a jégbeállás miatt kényszerszünetek jellemzőek a tiszai hajózásba. Valóságban valamennyi tiszai vízügyi igazgatóság felkészült a jégtörésre, az országos jégtörő flotta kellő számú egységet állomásoztat a Tisza mentén azért, hogy szükség esetén a jég törése biztosított legyenek. 21. oldalon a Duna partok, mint út partok című fejezet részletesen elemzi a út és annak partjainak adottságait, viszonylatát az esetlegesen érintett településekkel főleg turisztikai és a sportokkal összefüggésben. Sajnálatos, hogy ilyen összevetés nem készült a Tisza és mellékfolyói viszonylatára, hiszen a turizmus a vízhez köthető rekreációs tevékenység legalább oly mértékben fejlett a Tisza mentén, mint a Duna esetében. 39. oldalon a fejezetben említésre kerül, hogy jelenleg a szállítással kapcsolatban csekély számú, főleg magántulajdonú szervezet foglalkozik. Indokként a speciális szakértelem és az eszközpark került említésre. Azonban napjainkban pl a vízügyi ágazatban is rendelkezésre áll olyan eszközpark amellyel a szállítás erősíthető lenne. 40. oldalon az fejezet említi a hazai nagyobb kikötőket. Sajnálatosan ezek között nem szerepel a Szegedi Medencés kikötő, holott a többi kikötő esetében említett kiépített i, vasúti és kapcsolat rendelkezésre áll. Az észrevételek alapján javítjuk, pontosítjuk a jelzett részeket oldalon az fejezetben kerül bemutatásra a közlekedési infrastruktúra adottsága. A fejezetben csak a Közép-Tisza hajózási problémáiról esik szó és a fejezetet olvasva azt sugallja, hogy azon körülmények megváltoztatása nélkül, továbbá a csongrádi vízlépcső hiányában nincs lehetőség kellő biztonsággal a tiszai hajózásra, holott a tanulmány korábbi fejezetei egyértelműen rögzítik, hogy Csongrádig, korlátozás nélkül az érvényes hajóút paramétereinek megfelelő méretű hajókkal a közlekedés biztosítható. Ez azért fontos, mert ha nem hangsúlyozzuk ki, akkor a Tisza, mint út generálisan leírásra kerül, holott az Alsó-Tisza szakasz és a Medencés Kikötő alkalmas közforgalmi feladatok ellátására. Szintén korrekcióra szorul azon megállapítás, amely szerint a sportot segítő infrastruktúra jelenleg nem létezik a Tisza mentén. Számos kiépített és parti létesítmény szolgálja a sportokat a folyó mentén. Ehhez hagyományosan jelentős múltra visszatekintő sport egyesületek társulnak, amelyek a hazai siker sportág a kajak-kenu és az evezés vidéki fellegvárai akár Szegeden, vagy Szolnokon. Emiatt az ilyen infrastruktúra elemek fejlesztése mindenképp indokoltak. A 46. oldalon közölt megállapítás szerint a nyári alacsony vízállás és a téli jégbeállás akadályozza a Tisza hajózhatóságát. Ez nem felel meg a valóságnak, mert a folyó alsó szakasza nyáron is hajózható a törökbecsei duzzasztás következtében, a jégbeállás pedig a tiszai jégtörő flotta bevetésével megszüntethető. Az 51. oldalon szerepel a NATURA 2000 hatásterületek hatálya eső, hajózási szempontból releváns területek felsorolása. Ezen területeken sokkal részletesebb vizsgálat alá kell vonni a tervezett fejlesztéseket, azonban a Szegedi Medencés Kikötő területén és a csatlakozó folyószakaszon nincs NATURA 2000 besorolású terület, így az ottani fejlesztések engedélyezése egyszerűbb. A 62. oldalon a túrizmus fejlesztésével kapcsolatban kilométerenkénti parti kiszolgáló létesítmények hiányát említi az anyag. Az ilyen jellegű feladatok végrehajtásához megfelelő alapot szolgáltathatnak a Vízügyi Igazgatóságok gátőrházai, amelyek a szükséges sűrűséggel rendelkezésre állnak, és csekély infrastrukturális fejlesztés eredményeként (pályázati forrásokra alapozottan) az elvárt színvonalon képesek lennének a szolgáltatások biztosítására. Az észrevételeket megvizsgáljuk, és annak megfelelően pontosítjuk az anyagot.

16 M8, M9: A Stratégiában projektet nem nevesítünk, a projektes vizsgálatban nevesítve szerepel, a stratégiához illeszkedik. A mohácsi híd projektet a stratégiához illesztjük. 85,, vasút M8 teljes kiépítése M9 teljes kiépítése de legalább az 54. sz. útig 53, 54. főút megerősítése felújítása, közös szakaszon soltvadkerti elkerülő 44.sz út fejlesztése Kecskemét és a megyehatár között Új Duna-híd Kalocsánál vagy Mohácsnál (Bács-Kiskun összekötése a Dunántúllal) Útdíj okozta mellékhatások kezelése a mellékutakon (útdíj-elkerülés) Bugaci kisvasút turisztikai fejlesztése Kisvasutak turisztikai célú fejlesztése megfelelő forrás rendelkezésre állása esetén illeszkedik a közlekedésfejlesztés terület és gazdaságélénkítő céljaihoz. A többi projekt a projektlistában nem szerepel, mivel a vizsgált projektek gyűjtése lezárult annak érdekében, hogy a vizsgálatokat be lehessen fejezni és a következtetéseket fel lehessen használni. A javasolt projekt illeszkedik az NKS eszközeihez, a projekt társadalmi hasznosságának, megvalósíthatóságának, valamint a rendelkezésre álló források függvényében megvalósítható, illetve az NKS időszaki felülkor a projekt kiegészíthető vele. 86 OVK vasút Mind a fővonalak mind a mellékvonalak esetében a kínálati menetrendi struktúra alkalmazása kívánatos A koncepció szerint 14 olyan viszonylat van ahol a fejlesztés/szinten tartás indokolt, a többi vonal sorsa ismeretlen. Konkrétabban kellene utalni egy ekkora hálózat fenntarthatóságára/ fenntarthatatlanságára vonatkozóan. A létező vasúti kapcsolat ellenére kívánatosnak tartom a Győr- Pozsony kapcsolat beemelését az OVK-ba. Ez idő szerint nincs közvetlen vasúti közlekedés a két város között javasolható egy meglévő normálnyomtávú határon átnyúló vasúti hálózat újrahasznosítása a Kárpátok Eurorégióban. A meglévő kapcsolat egy Záhony- Csap- Királyháza- Nevetlenfalu- Érmihályfalva- Nyírábrány[- Debrecen] viszonylatot határoz meg. A részhálózat ugyan jelenleg is járható, de az infrastruktúra jelentős felújítása szükséges ahhoz, hogy a közforgalmú közlekedésben hasznosítható legyen. Nagy előnye ennek az elgondolásnak az azonos nyomtáv, ami jelentős technológiai időmegtakarítást tesz lehetővé. Ugyanakkor határ menti elszakított területeket kapcsol össze. Az OVK szakmai melléklete foglalkozik a Győr - Pozsony összeköttetéssel (NSV). A határon átnyúló kapcsolatok fejlesztése az NKS forgalmi igényeit alapul véve beazonosította a területi funkcionalitás alapján gazdaságilag indokolható folyosókat. A Győr - Pozsony kapcsolat hagyományos kiépítésű vasúti pályán jelenleg biztosított, a személyszállítási szolgáltatás a szlovák fél intézkedésére szűnt meg, a MÁV-START terveiben ennek újraindítása szerepel, de ez alapvetően nemzetközi menetrend egyeztetési és nem kérdés. 87 OVK vasút A nagyobb vonzáskörzettel rendelkező vidéki városok esetében nagyobb hangsúlyt kellene fektetni- az egyébként a dokumentációban is említett- tram-train rendszerek alkalmazhatóságára. A kisebb vonzáskörzettel rendelkező vidéki városok esetében a jelenlegi menetrendi struktúra kisebb módosítása szükséges lehet. A budapesti pályaudvarok előtt a pályaudvar és az első elágazó állomás között a 3., 4. vágányok megépítése indokolt nemcsak egy jobb menetrendi struktúra kialakíthatósága, hanem az operatív forgalomirányítás szempontjából is. A elképzelések között szerepel a kocsirendezés technológiai időszükségletének csökkentése. Véleményem szerint célszerűbb lenne inkább a tehervonati technológiai idők csökkentése kifejezést használni. Nagyon fontos tényező a humánerőforrás kérdése. A felsőoktatásból a kötöttpálya kiszorulni látszik. A folyamat célzott megállítását érdemes lenne az OVK-ba is beemelni. A TT rendszerek fejlesztése szerepel az OVK-ban. Az S-Bahn koncepció (az OVK szakmai melléklete) foglalkozik a budapesti kapacitáshiány kérdésével. A budapesti elővárosi hálózaton a többletvágányok kiépítése projektszinten is megjelenik: esztergomi, veresegyházi, lajosmizsei vonalak részleges kétvágányúsítása, Keleti - Kőbánya-felős 3.- vg. Az S-Bahn koncepcióban rögzített további kapacitásbővítések 2020 utánra ütemezhetők. A felsőoktatásra vonatkozó észrevételt elfogadjuk, a megfelelő fejezetbe beépítjük.

17 88 Menedzsment eszközök menedzsment eszközök Közlekedésbiztonsági célok hiányosak Az EB közlekedésbiztonságra vonatkozó programja [COM(2010) 389 final] több területet érint Gépjárművek biztonságát javító intézkedések Biztonságosabb i infrastruktúra kiépítése Intelligens technológiák ösztönzése A használók nevelésének és oktatásának javítása Hatékonyabb i ellenőrzések Közúti sérülések egységes definiálása, segélyhívó szolgáltatások fejlesztése A motorkerékpárosok közlekedésbiztonságának javítása (Megjegyezzük továbbá, hogy a közlekedésbiztonság javítására irányuló célkitűzésekkel a Menedzsment eszközök c. is foglalkozik.) 89 Hajózhatóságot, hajóméreteket technológiát tekintve korszerűtlen, szakszerűtlen megállapítások tengeri STCW-vel kompatibilis egységes dunai képzési követelményrendszer (STCIN) létrehozása érdekes gondolat, bár ismerve a Duna Bizottság bürokratikus jogalkotási mechanizmusát csak 2020 után valósulna meg, így célszerűbb a Rajna menti országokkal való szélesebb körű okmányelismertetést szorgalmazni. Egyértelművé kell tenni az első bekezdésben említett rendszer elképzeléseket A hajózási áruszállítás, nemzetközi lépték cím megtévesztő, annál is inkább, mivel a 2,5 méteres merülésű hajók számára a hajózási idény közel teljes idejére (a mai hidrometeorológiai viszonyok közepette akár 300 napra is), a hatályos Alaptörvényben foglalt alkotmányos kötelezettség. A 2.5 fejezetben is kéne foglalkozni a globális árufuvarozási rendszerekhez illeszkedő multimodális szállítások fontosságával 90 A Mielőbb indokolt olyan elemző tanulmány bekezdés számomra e ban értelmezhetetlen, úgy vélem ezt minden józanul gondolkodónak osztania kell, hiszen ez a, a Nemzeti Közlekedési Stratégia az a tanulmány, amelyet a kidolgozók elkészíteni és az előterjesztők előterjeszteni voltak kötelesek, és amely hivatott a lehetséges műszaki megoldások számbavételére A bekezdést pontosítjuk, itt alapvetően egy, kizárólag a közlekedést, hajózást részletesen vizsgáló tanulmány szükségessége szerepel.

18 91 Funkcionális térségi elemzés funkcionális elemzés oldal: SWOT elemzés A fejezet címével ellentétben az OFTK-ban nem találtuk meg az anyagban szereplő SWOT elemzést. Az analízis módszertana szerint besorolt elemek jelentős része társadalmi, gazdasági vonatkozású, nem tartozik specifikusan a közlekedési tématerületéhez. Javasoljuk a SWOT elemzés tényezőinek újragondolását, kifejezetten Dél-kelet Magyarország közlekedési rendszerével összefüggő adottságokra fókuszálva. 66. oldal: A Hármashatár zóna egyelőre elválasztó szerepű, a határon átnyúló együttműködési lehetőségek alig érvényesülnek. A fenti megállapítást javasoljuk kiegészíteni azzal, hogy a térségben a határon átnyúló együttműködések mind magyar-szerb, mind magyar-román vonatkozásban egyre erősödnek 66. oldal Az eltérő szabályozások miatt érdemes vizsgálni a vállalkozások telepítési tényezőit. Fontos kiemelni a pályázati lehetőségeket, a HU-SRB program keretén belül élénkült a határon túli együttműködés. Amennyiben a szerbiai bekezdésben konkrétan megemlítésre kerül a HU-SRB program, javasoljuk, hogy az azt megelőző, Romániáról szóló bekezdésben szintén emeljék ki a HU-RO program keretében élénkülő határon átnyúló együttműködéseket. 70. és a 74. oldal között legalább 3-szor szerepel szó szerint a következő szöveg teljes egészében, illetve részben: Temesvári Traian Vuia nemzetközi repülőtér, Románia második legforgalmasabb légikikötője. Ez a Carpatair regionális légitársaság egyetlen, valamint a Wizz Air egyik bázisrepülőtere. Az Aradi Nemzetközi repülőtér 700 km-es körben szolgáltat. Javasoljuk a megállapítást egyszer szerepeltetni. Szintén a légi közlekedés kapcsán javasoljuk az anyagban jelezni, hogy a Vajdaságban nincs egy repülőtér sem. A fejezet címét javítjuk, a megyei terület koncepciót vettük alapul. Újragondolásra kerül. 92 Funkcionális térségi elemzés funkcionális elemzés A szegedi repülőtér fejlesztése Szeged Város Közgyűlése által megállapított as célok egyike, így az anyag 71. oldalán szereplő A szegedi repülőtér fős repülőgépek fogadására alkalmas és jelentősebb fejlesztése nem várható. megállapítást javasoljuk ezzel a ténnyel kiegészíteni 74. oldal Mivel a vizsgált térségnél a határ menti kapcsolatok jelenleg kevés helyen (i: Tompa, Röszke, Nagylak; vasúti: Röszke, Lőkösháza) vannak kiépítve, így alternatív útvonalakat csak a határral párhuzamos fekvésű utak tudják jelenteni. A i határátkelőhelyek felsorolásából hiányzik: Ásotthalom, Tiszasziget és Kiszombor, a várhatóan jövő évben nyíló Röszke 2., az M43-ashoz kapcsolódó csanádpalotai átkelő, illetve Csongrád Megye Területrendezési Tervében szerepel Magyarcsanádon és Kübekházán kialakítandó i határátkelő és néhány további vasúti határátkelő (pl. Kübekháza, Nagylak). A határátkelőhelyek újrapozícionálása közlekedésszervezési eszköz lehetne, így ennek vizsgálatát szükségesnek ítéljük. A határátkelőhelyek jelenleg korlátozott nyitva tartással, korlátozott belépéssel (közlekedési mód, állampolgárság) üzemelnek, mindenképpen szükséges a kapacitásbővítés, nyitva tartás bővítés átgondolása. Megjegyezzük, hogy a magyar- román határszakaszon lévő határátkelőhelyek közlekedési kapcsolatainak megvalósíthatósági tanulmány szintű - KÖZOP projekt keretében - folyamatban van.

19 93 Funkcionális térségi elemzés funkcionális elemzés, vasút Az elemzés a határon átnyúló kerékpárutakról nem szól, javasoljuk az anyag kiegészítését, hiszen számos épülőben lévő, illetve tervezett kerékpárút is van a térségben. A nem tesz említést arról, hogy HU-SRB pályázatból milyen közlekedési tervek készültek. Ezen tervek NKS-ben történő szerepeltetését kiemelkedően fontosnak tartjuk a pályázók szempontjából a megvalósítás során. A Közlekedési kínálat és infrastruktúra elemzése című fejezetet a következőkkel javasoljuk pontosítani, kiegészíteni: - A törzshálózati vasútvonalakat az országos törzshálózati, regionális és egyéb vasúti pályák felsorolásáról szóló 168/2010. (V. 11.) Korm. rendeletnek megfelelően kérjük javítani, pontosítani. Az egyeztetési anyagban a törzshálózati vasútvonalakra vonatkozó felsorolás nem teljes, illetve a megnevezések sem minden esetben pontosak. Javasoljuk az elemzést kiegészíteni a regionális és egyéb vasútvonalak megemlítésével, rövid, összefoglaló jellemzésével. - Csongrád Megye Terület Koncepciójának 2012-ben elfogadott helyzetfeltáró munkarésze megállapítja, hogy a világháborúkat lezáró békedöntésekre visszavezethetően Csongrád megyében alapvető vasúthálózati elemek hiányoznak Szerbia és Románia felé egyaránt, közvetlen kapcsolat csak a Délvidékre irányul. A keresztirányú Szerbia Magyarország Románia kapcsolatot egykor a Baja Bácsalmás Csikéria Szabadka Röszke Szeged Nagylak Arad vonal biztosította, melyből jelenleg a Szabadka Bácsalmás közötti vasútszakasz, a szegedi vasúti Tisza híd, a szegedi deltavágányok, valamint a Nagylak Románia határátmenet hiányzik. Javasoljuk a ban ezen elemek szükségességének feltüntetését. Vasút: Elfogadjuk: A vasútvonalak megnevezését, besorolását és szakaszhatárait pontosítjuk. Nem igényel módosítást: Az OVK melléklete már tartalmaz egy vonalankénti funkcióelemzést, mely alapjául szolgált a fejlesztésének kijelölésének is. Ez a regionális vonalak kérdését is kezeli. Az OVK. 7. sz. melléklete tartalmazza a DK-i régió vasútvonalainak funkcionális szerepét. Az OVK javaslataiból levezethető projektlista tartalmazza a felsorolt javaslatokat. Az OVK háttéranyagi tartalmazzák a határon átnyúló fejlesztések leírását, valamint Szeged városhoz köthető kötöttpályás fejlesztéseket is. - Az elemzésből a i közlekedést és Csongrád megyét érintően hiányzik a 45 sz. főút, valamint ennek tervezett meghosszabbítása Hódmezővásárhely Makó között, illetve Makó nyugati elkerülő megépítésével összeköttetés a kiszombori határátkelőhöz vezető 431 sz. főúttal. Hiányoznak az NKS-ből 2030-ig terjedően az alábbiak, amelyek Csongrád Megye Terület Koncepciójában és Programjában célként szerepelnek: 94 projektlista 1. Közúti célkitűzések: M9 tervezése, előkészítése, nyomvonala Bánáti út és kapcsolódó Maros híd 2. Vasúti célkitűzések: Baja-Szabadka-Szeged-Temesvár vasútvonal (ennek csak a Szeged-Röszke része szerepel!) Szeged-Hódmezővásárhely elővárosi közlekedés (tram-train) Szeged- Makó elővárosi közlekedés (tram-train) Szeged közös i-vasúti híd Budapest-Szeged vasútvonal kétvágányúsítása (Szeged és Kiskunfélegyháza közt) 3. i célkitűzések: Szegedi közforgalmú kikötő 4. Kerékpárút-hálózat fejlesztésének célkitűzése: Algyő-Szeged kerékpárút A Stratégiában projektet nem nevesítünk, a felvetett projektek illeszkednek az 1. táblázatban felsorolt eszközökhöz. A projektek megfelelő társadalmi hasznossága és megvalósíthatósága esetében, tekintettel a forráskorlátokra, a stratégiának megfeleltethető lehet. Vasút: Az említett vasúti projektek vizsgálatra kerültek az NKS szakmai háttéranyagaiban. A 140. sz. vasútvonalra Elő-Megvalósíthatósági Tanulmány is készült. A tervezett fejlesztések funkcionalitás és gazdaságosság alapján kerültek meghatározásra, és ez alapján állt fel a projektek közötti prioritás.

20 oldal, 4. melléklet: Vízügyi hatóságok megkeresése, válaszok A felsorolásban nem találtuk a Csongrád megye térségében illetékes vízügyi igazgatósággal, az ATIVIZIG-gel történő egyeztetés ait. Amennyiben történt ilyen jellegű egyeztetés, kérjük azt feltüntetni. 8. oldal Intermodális (lehetőleg trimodális) kikötők. A logisztikai háttér, az infrastruktúra teljesítőképessége és a kapcsolatrendszer nem elégséges (kivéve Gönyű). A kombinált szállítás kultúrája nem alakult ki. A egyedül Gönyűt jelöli meg intermodális kikötőként, azonban érdemes megemlíteni, hogy a Szegedi Medencés kikötő esetében mind, mind iparvágány vezet a kikötőhöz. 13. oldal Kikötők a Dunán A felsorolásból kérjük kivenni Szegedet, tekintettel arra, hogy nem dunai kikötő 21. oldal, Duna partok, mint út partok Indokoltnak tartjuk, hogy a Tiszára és mellékfolyóira is készüljön egy hasonló fejezet, hiszen a tiszai és sportturizmus legalább olyan fejlett, mint a dunai. Szeged a sportok vidéki fellegvára 39. oldal, A közlekedés és a logisztika kapcsolata A fejezet sorra veszi a legnagyobb hazai kikötőket, melyek közül a Szegedi Medencés kikötő sajnálatos módon kimaradt oldal, A meglévő hálózati adottságok értékelése /vasúti, i (országos és önkormányzati úti), kerékpárúti,, légügyi, városi és elővárosi, fővárosi hálózatok, határkapcsolatok (mennyiségi és minőségi mutatók, szolgáltatási színvonal, trendek stb.) Az előzményekben leírtakhoz kiegészítésként a út biztosítás mellett egy jelenleg nem létező sportot segítő minimális infrastruktúra biztosítását kell kitűzni célként minden sportcélú használatra alkalmas vízfelületünk partján, környezetében. A Tisza mentén számos vízparti létesítmény található. Csongrád megye célja ezen infrastruktúra további fejlesztése, összhangban Csongrád Megye Terület Koncepciójával old - Az ATIVIZIG-gel nem történt külön egyeztetés. 8. old - Az megállapításból a konkrétum (kivéve Gönyű) törlésre kerül 13. old - Elfogadjuk 21.old - Elfogadjuk 39.old - Elfogadjuk old - Elfogadjuk 96, vasút 21. számú főút kiépítése , az M3 felőli négynyomúsítása Hatvan-Somoskőújfalu vasútvonal korszerűsítése beemelése a vasúti koncepcióba 2108 út felújítása kiemelt turisztikai jelentősége miatt Pásztó északi elkerülő út megépítése - a területet térítésmentesen rendelkezésre bocsájtják. Pásztó-Bátonyterenye-Szentkút-Salgótarján kerékpárút beemelése a kerékpáros koncepcióba. Helyi önkormányzati utak Közút: A 21. számú főút érintett szakaszon történő fejlesztése a as támogatási periódus KÖZOP forráskeretének terhére megvalósításra kerülhet. Vasút: Az OVK háttéranyaga foglalkozik a vasútvonalak területi és hálózati funkcionalitásával, a gazdasági és egyéb módon együttműködő térségek kapcsolatainak vizsgálatával összhangban. A Bátonyterenye - Somoskőújfalu vonalszakasz felújítása, mint Salgótarján elővárosi közlekedésének javítását célzó intézkedés szerepel az OVK koncepciójához illeszkedve a nagytávú célok között. 97 A közlekedési rendszer finanszírozhatósá gának finanszírozás 72. oldal, 5.1. pont Technikai segítségnyújtás címszó alatti szövegbe javasoljuk a megyei (járási, városi) főmérnöki posztok betöltésének szükségességét hangsúlyozni, az infrastruktúraprojekteknek a helyi-térségi infra-rendszerekkel történő legcélszerűbb összehangolása érdekében is.

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia

Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia Megbízó: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ STRATÉGIA Konzorcium Konzorcium vezető: Budapest, 2014. november Miért kell nekünk közlekedési

Részletesebben

A közlekedésfejlesztés országos céljai. Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, szeptember 10.

A közlekedésfejlesztés országos céljai. Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, szeptember 10. A közlekedésfejlesztés országos céljai Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, 2015. szeptember 10. A hazai közlekedésfejlesztés három pillére Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON Konferencia Balatonföldvár, május A közlekedésfejlesztés aktuális kérdései, feladatai

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON Konferencia Balatonföldvár, május A közlekedésfejlesztés aktuális kérdései, feladatai KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON Konferencia Balatonföldvár, 2015. május 12-14. A közlekedésfejlesztés aktuális kérdései, feladatai Dr. Becsey Zsolt közlekedésért felelős helyettes államtitkár Nemzeti

Részletesebben

Szalóki Flórián, főigazgató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Programok Irányító Hatóság vezetője

Szalóki Flórián, főigazgató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Programok Irányító Hatóság vezetője 8. sz. napirendi pont Tájékoztató a 2007-2013. időszakban a KÖZOP támogatásból megvalósuló dél-dunántúli és nyugat-dunántúli úthálózat fejlesztésekről, a következő tervezési időszak ének helyzetéről. Szalóki

Részletesebben

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai Tóth Péter, főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonföldvár, 2012.

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Jövőkép a Budapest Balaton kerékpáros útvonalon című konferencia

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

Duna stratégia és a közlekedésfejlesztési elképzelések összhangja

Duna stratégia és a közlekedésfejlesztési elképzelések összhangja Duna stratégia és a közlekedésfejlesztési elképzelések összhangja Szűcs Mihály főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium Előadásvázlat MMK tanulmány Mi a Duna Régió Stratégia? Magyarország DRS szerepe,

Részletesebben

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Gecse Gergely, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. október 29. Nemzeti Közlekedési Napok 2014, Siófok

Részletesebben

Olcsó, egészséges, környezetkímélő közlekedés. Mihálffy Krisztina. Nemzeti Közlekedési Napok 2014. október 28-30.

Olcsó, egészséges, környezetkímélő közlekedés. Mihálffy Krisztina. Nemzeti Közlekedési Napok 2014. október 28-30. Olcsó, egészséges, környezetkímélő közlekedés Mihálffy Krisztina Nemzeti Közlekedési Napok 2014. október 28-30. KERÉKPÁR 2 Mit értünk kerékpározás alatt? Közlekedési eszköz Sporteszköz Kikapcsolódási forma

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Gecse Gergely Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedési Infrastruktúra Főosztály 2013. november 14. Integrált Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON AKTUALITÁSOK Balatonföldvár, 2012. május 15-17. A közlekedés helyzete és az állami költségvetés Dr. Kovács Árpád Elnök Költségvetési Tanács Múltidézés A rendszerváltozás

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés

Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés SZENTES VÁROS

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS

Részletesebben

Közúti pályák (BMEKOEAA213)

Közúti pályák (BMEKOEAA213) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Közúti pályák (BMEKOEAA213) Közlekedéspolitika Dr. Juhász János egyetemi docens Közlekedéspolitika az Európai

Részletesebben

Közösségi közlekedésfejlesztési igények

Közösségi közlekedésfejlesztési igények Közlekedési Projekt Előkészítési Napok Visegrád, 2013. november 26. Közösségi közlekedésfejlesztési igények Kerényi László Sándor közlekedésstratégia szakterületi vezető BKK Budapesti Közlekedési Központ

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSE A KORMÁNYZATI KÖZÚT- ÉS VASÚTFEJLESZTÉS TÜKRÉBEN

VESZPRÉM MEGYE KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSE A KORMÁNYZATI KÖZÚT- ÉS VASÚTFEJLESZTÉS TÜKRÉBEN VESZPRÉM MEGYE KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSE A KORMÁNYZATI KÖZÚT- ÉS VASÚTFEJLESZTÉS TÜKRÉBEN INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 KÖZOP ÉS IKOP KERETEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA KÖZOP teljes keret

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN. XI. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen április

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN. XI. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen április KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A 2014-2020 EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN XI. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen 2016. április 26-28. INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZOP ÉS IKOP

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

Miért fejlesszük a vasutat?

Miért fejlesszük a vasutat? Miért fejlesszük a vasutat? Csíksomlyó, 2011. június 2 4 Csárádi János okleveles közlekedés mérnök okleveles gazdasági mérnök MÁV nyugalmazott vezérigazgató (1990-1994) HungaRail Kft. ügyvezető Környezetünk

Részletesebben

közötti időszak EU-s finanszírozása. Közúti közlekedési és híd projektjei

közötti időszak EU-s finanszírozása. Közúti közlekedési és híd projektjei 2014-2020 közötti időszak EU-s finanszírozása. Közúti közlekedési és híd projektjei BODÓ IMRE Útfejlesztési igazgató-helyettes Alaptevékenységünk Céljaink Arra törekszünk, hogy beruházóként hatékonyan

Részletesebben

A Kerékpáros Kerekasztal összefoglaló értékelése és módosító javaslatai az Operatív Programok tervezeteihez 2013. november 15.

A Kerékpáros Kerekasztal összefoglaló értékelése és módosító javaslatai az Operatív Programok tervezeteihez 2013. november 15. A Kerékpáros Kerekasztal összefoglaló értékelése és módosító javaslatai az Operatív Programok tervezeteihez 2013. november 15. Bevezetés A European Cyclists' Federation (ECF), a Kerékpáros ország Szövetség

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN. XII. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen március

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN. XII. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen március KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A 2014-2020 EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN XII. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen 2017. március 22-23. 2014-20 IDŐSZAKRA VONATKOZÓ LEGFONTOSABB EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI

Részletesebben

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető és a kerékpár Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Polgári István stratégiai csoportvezető Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály polgari.istvan@gyor-ph.hu

Részletesebben

Országos közforgalmú közlekedésfejlesztési koncepció. Tasó László Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkár

Országos közforgalmú közlekedésfejlesztési koncepció. Tasó László Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkár Országos közforgalmú közlekedésfejlesztési koncepció Tasó László Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkár 2 3 Szolgáltatási struktúra 2015.évi adatok alapján Menetrendi teljesítmény *Km/év+ Helyközi Szolgáltatók

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV 2. DOMASZÉK KÖZSÉG MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV - 2 - TARTALOMJEGYZÉK KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Közlekedési Felügyelet levele 2002. 03.

Részletesebben

Berencsi Miklós MTÜ Kerékpáros Konferencia, szeptember 5., Tiszafüred

Berencsi Miklós MTÜ Kerékpáros Konferencia, szeptember 5., Tiszafüred Hogyan lesz kerékpárosbarát közlekedés Magyarországon? Berencsi Miklós MTÜ Kerékpáros Konferencia, 2016. szeptember 5., Tiszafüred Tartalom Hazai kerékpáros helyzetkép Definíció Infrastruktúra Szolgáltatások

Részletesebben

A magyar-osztrák és a magyar-szlovák határtérségek közlekedési infrastruktúrája

A magyar-osztrák és a magyar-szlovák határtérségek közlekedési infrastruktúrája A magyar-osztrák és a magyar-szlovák határtérségek közlekedési infrastruktúrája TINER TIBOR MTA CSFK Földrajztudományi Intézet Budapest Magyarország északi és nyugati határszakaszai Osztrák magyar államhatár

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. március 28. Az EU közlekedéspolitikájának prioritásai Cél: gazdasági, társadalmi

Részletesebben

HajózásVilág konferencia

HajózásVilág konferencia HajózásVilág konferencia Vasúti és folyami árufuvarozás: együttműködési lehetőség vagy konkurenciaharc? Vernes András ügyvezető igazgató Budapest, 2017. 03. 30. 1 Fejlesztéspolitikai célkitűzések Cél:

Részletesebben

Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása november 5.

Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása november 5. Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása 2015. november 5. 1 8. sz. főút és az M8-M9 gyorsforgalmi úti szakaszok 1.) M8 autópálya Országhatár Körmend Kelet közötti szakasz

Részletesebben

Nyitra megye és Komárom-Esztergom megye összehangolt közlekedésfejlesztése. Pengő Julianna Komárom-Esztergom megye főépítésze

Nyitra megye és Komárom-Esztergom megye összehangolt közlekedésfejlesztése. Pengő Julianna Komárom-Esztergom megye főépítésze Nyitra megye és Komárom-Esztergom megye összehangolt közlekedésfejlesztése Pengő Julianna Komárom-Esztergom megye főépítésze Tartalom Komárom-Esztergom megye helyzete és fejlesztési lehetőségei az országos

Részletesebben

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére Készítette: Emesz Tibor Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. május 29. Jogszabályi háttér 306/2010 (XII.23.) Korm.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZELES U. ÁLLOMÁS U. (GÖMÖRI PÁLYAUDVAR) ZSOLCAI KAPU EPERJESI UTCA KÖZÖTTI TERÜLET

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZELES U. ÁLLOMÁS U. (GÖMÖRI PÁLYAUDVAR) ZSOLCAI KAPU EPERJESI UTCA KÖZÖTTI TERÜLET MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZELES U. ÁLLOMÁS U. (GÖMÖRI PÁLYAUDVAR) ZSOLCAI KAPU EPERJESI UTCA KÖZÖTTI TERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

2. melléklet: IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn túl beérkezett vélemények feldolgozása

2. melléklet: IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn túl beérkezett vélemények feldolgozása 2. melléklet: IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn túl beérkezett vélemények feldolgozása 1 Budapest IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn

Részletesebben

Tisztelt Képviselő testület!

Tisztelt Képviselő testület! Tisztelt Képviselő testület! Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. nyílt közbeszerzési eljárást írt ki Esztergom intermodális csomópont fejlesztésének két részajánlatára vonatkozóan. Az első részajánlat

Részletesebben

HAZAI ÚTFEJLESZTÉSI TERVEK KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN

HAZAI ÚTFEJLESZTÉSI TERVEK KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN HAZAI ÚTFEJLESZTÉSI TERVEK 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN Magyar Mérnöki Kamara Pántya József útfejlesztési igazgató NIF Zrt. 2016. június 3. BEVEZETŐ, TARTALOM A közúthálózat fejlesztés területén elért

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak)

A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak) A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak) SZEGED, 2013. december 02. Magyar Anna a Megyei Közgyűlés elnöke 2014-2020 közötti európai uniós források felhasználását biztosító

Részletesebben

A magyar közlekedéspolitika: Nemzeti Közlekedési Stratégia

A magyar közlekedéspolitika: Nemzeti Közlekedési Stratégia A magyar közlekedéspolitika: Nemzeti Közlekedési Stratégia Szűcs Lajos, főosztályvezető Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2013. február 21. XVII. A magyar közlekedés helyzete az EU-ban (Változó körülmények,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/182-6/2015. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Hivatásforgalmi, hálózatba illeszthető kerékpárutak fejlesztésének előkészítése KÖZOP-5.5-09-11-2012-0004

Hivatásforgalmi, hálózatba illeszthető kerékpárutak fejlesztésének előkészítése KÖZOP-5.5-09-11-2012-0004 Hivatásforgalmi, hálózatba illeszthető kerékpárutak fejlesztésének előkészítése KÖZOP-5.5-09-11-2012-0004 Berencsi Miklós Keszthely, 2014. október 21. A PROJEKT ALKOTÓELEMEI Tervezés Felmérés InformaFka

Részletesebben

A Duna Stratégia közlekedési

A Duna Stratégia közlekedési Dr. Pál Ernő A Duna Stratégia közlekedési vonatkozásai Közlekedéstudományi Konferencia Széchenyi Egyetem, Győr 2011 március 24-25 Tartalom Bevezetés Kiemelt témakörök A Duna, mint vízi út jelentősége Európában

Részletesebben

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései NFÜ Közlekedési Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP)

Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP) Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP) Simon Attila főosztályvezető KKK Útfenntartási és Üzemeltetési Főosztály Budapest 2008. május 14. A forgalmi teljesítmény változása 1998-2006. között Forgalmi

Részletesebben

VAMAV Vevőtalálkozó január 26. Gyöngyös. Győrik Balázs NIF Zrt. koordinációs főmérnök

VAMAV Vevőtalálkozó január 26. Gyöngyös. Győrik Balázs NIF Zrt. koordinációs főmérnök VAMAV Vevőtalálkozó 2017. január 26. Gyöngyös Győrik Balázs NIF Zrt. koordinációs főmérnök A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei 2017-2021 k özött Források Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program

Részletesebben

Galovicz Mihály, IH vezető

Galovicz Mihály, IH vezető ÚMFT KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAMOK NFÜ Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása a versenyképesség

Részletesebben

Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása

Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása Berencsi Miklós osztályvezető KKK Budapest, 2014. december 2. A PROJEKT ALKOTÓELEMEI Tervezés KENYI Döntéselőkészítés EuroVelo 6 (Rajka-Bp.

Részletesebben

HAZAI ÚTFEJLESZTÉSI TERVEK (2022) KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN

HAZAI ÚTFEJLESZTÉSI TERVEK (2022) KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN HAZAI ÚTFEJLESZTÉSI TERVEK 2014-2020 (2022) KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONFERENCIA MÁTRAHÁZA, 2017. MÁJUS 9-10. Pántya József útfejlesztési igazgató NIF Zrt. 2017. május 9. M3 ap. - 403 sz.

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája Beérkezett, de el nem fogadott vélemények összesítése az elutasításuk indoklásával - Tervezői válaszok - Miskolc, 2014. augusztus Miskolc

Részletesebben

Dél-Magyarországon vonattal

Dél-Magyarországon vonattal Dél-Magyarországon vonattal a határközi kapcsolatok tekintetében is Háry Márk elnökségi tag, Magyar Közlekedési Klub Környezet-és Természetvédelmi Szervezetek 22. Országos Találkozója Kiskunhalas, 2012.

Részletesebben

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Szuppinger Péter REC 2013.05.08. Szentendre Integrált közlekedéstervezés és a kerékpározás Miért integrált? Cél: Miért kerékpározás, integrált? mint mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Tapasztalat:

Részletesebben

XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia

XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia 2017. április 28. Bükfürdő Győrik Balázs koordinációs főmérnök NIF Zrt. Folyamatban l évő és előkészítés a l a t t álló vasúti f ejlesztések Tartalom

Részletesebben

Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke E L Ő T E R J E S Z T É S A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. OKTÓBER 25 -I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 297/2012. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Javaslat az alsó dunai szakaszon kikötő TEN-T törzshálózatba

Részletesebben

k i e g é s z í t ő a j á n l á s a

k i e g é s z í t ő a j á n l á s a H/6195/60. Az Országgyűlés Gazdasági bizottságának Idegenforgalmi bizottságának Környezetvédelmi bizottságának Önkormányzati bizottságának Területfejlesztési bizottságának Tisztelt Országgyűlés! k i e

Részletesebben

A Főváros belső területe és a Duna-part sikertörténet?

A Főváros belső területe és a Duna-part sikertörténet? A Főváros belső területe és a Duna-part sikertörténet? Sipos Balázs irodavezető KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. ELŐADÁS TÉMÁJA Belváros közlekedési változásai az elmúlt években További koncepcionális

Részletesebben

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Rodekné Hederics Erika pályázati csoportvezető Nagykanizsa, 2015. 07. 07. Önkormányzati reform Magyarország helyi

Részletesebben

Győr. Győr, mint kerékpárosbarát település. Kóródi Csilla stratégiai tervező

Győr. Győr, mint kerékpárosbarát település. Kóródi Csilla stratégiai tervező , mint kerékpárosbarát település Kóródi Csilla stratégiai tervező Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály csilla.korodi@gyor-ph.hu. Kerékpáros fejlesztések ben Kerékpáros

Részletesebben

KERÉKPÁR ÉS KERÉKPÁROS

KERÉKPÁR ÉS KERÉKPÁROS KERÉKPÁR ÉS KERÉKPÁROS A kerékpározás hatásai nem igényel fosszilis energiát externáliák nem szennyezi a levegőt, nincs széndioxid kibocsátása nem okoz zajt kevés helyet foglal infrastruktúra igénye alacsony

Részletesebben

Magyarország folyamatban lévő és tervezett közlekedési beruházásai

Magyarország folyamatban lévő és tervezett közlekedési beruházásai Magyarország folyamatban lévő és tervezett közlekedési beruházásai Dr. Homolya Róbert közlekedéspolitikáért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1 Szervezeti átalakítás Integrációs folyamatok

Részletesebben

MANNINGER JENŐ Zala megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos

MANNINGER JENŐ Zala megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos MANNINGER JENŐ Zala megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos Stratégiai fejlesztési irányok Stratégiai fejlesztési irányok húzó projektjei Támogatási keret (Mrd Ft) Forrás Finanszírozás

Részletesebben

A kerékpározás szerepe a közlekedési tárca munkájában

A kerékpározás szerepe a közlekedési tárca munkájában A kerékpározás szerepe a közlekedési tárca munkájában Schváb Zoltán Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedési helyettes államtitkár Kerékpáros Közlekedésbiztonsági Nap Közlekedésfejlesztési Koordinációs

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

A kerékpározás jelene és jövője

A kerékpározás jelene és jövője A kerékpározás jelene és jövője Marasztó Zoltán Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Infrastruktúra Főosztály Közúti Osztály Halálos kimenetelű kerékpáros balesetek száma Ország Év Fő Ausztália 2009

Részletesebben

Az M9 gyorsforgalmi út Szekszárd-Dombóvár közötti szakasz gyorsított ütemű kiépítésének megvalósíthatósági tanulmánya

Az M9 gyorsforgalmi út Szekszárd-Dombóvár közötti szakasz gyorsított ütemű kiépítésének megvalósíthatósági tanulmánya MEGBÍZÓ: SZEKSZÁRDI DUNA-HÍD KONZORCIUM Az M9 gyorsforgalmi út Szekszárd-Dombóvár közötti szakasz gyorsított ütemű kiépítésének megvalósíthatósági tanulmánya Kiegészítő kötet Tervszám: 0237 2003. FEBRUÁR

Részletesebben

A projekt és a Budapest-Balaton kerékpáros útvonal bemutatása. Mihálffy Krisztina KKK

A projekt és a Budapest-Balaton kerékpáros útvonal bemutatása. Mihálffy Krisztina KKK A projekt és a Budapest-Balaton kerékpáros útvonal bemutatása Mihálffy Krisztina KKK Tartalom Általánosságok Előzmények Projekt adatai Projekt tartalma Megvalósítás ütemezés BUBA projektelem bemutatása

Részletesebben

TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZLEKEDÉSTERVEZÉS, ÖSSZEHANGOLÁS, KÖLCSÖNHATÁSOK

TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZLEKEDÉSTERVEZÉS, ÖSSZEHANGOLÁS, KÖLCSÖNHATÁSOK Balatonföldvár, 2012. február 1. Úttervezés mesteriskola 1 TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZLEKEDÉSTERVEZÉS, ÖSSZEHANGOLÁS, KÖLCSÖNHATÁSOK Előadó: Kovácsházy Frigyes vezérigazgató helyettes, UVATERV Zrt.

Részletesebben

Közlekedéspolitika Gaál Bertalan B509

Közlekedéspolitika Gaál Bertalan B509 Közlekedéspolitika Gaál Bertalan B509 gaalb@sze.hu 1 A rendszerváltás utáni időszak Kiindulási helyzet: Új társadalmi gazdasági környezet Állami költségvetés helyzete Infrastruktúra 2 90-es évtizedre reális

Részletesebben

Tervezői válaszok a településfejlesztési dokumentumok Belügyminisztériumi jóváhagyásához

Tervezői válaszok a településfejlesztési dokumentumok Belügyminisztériumi jóváhagyásához Tervezői válaszok a településfejlesztési dokumentumok Belügyminisztériumi jóváhagyásához DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 Dél-Alföldi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

AZ UD RENDSZER EMISSZIÓS KATEGÓRIÁINAK FELÜLVIZSGÁLTATA ÉS A JAVASOLT VÁLTOZÁS DÍJBEVÉTELI HATÁSAI

AZ UD RENDSZER EMISSZIÓS KATEGÓRIÁINAK FELÜLVIZSGÁLTATA ÉS A JAVASOLT VÁLTOZÁS DÍJBEVÉTELI HATÁSAI AZ UD RENDSZER EMISSZIÓS KATEGÓRIÁINAK FELÜLVIZSGÁLTATA ÉS A JAVASOLT VÁLTOZÁS DÍJBEVÉTELI HATÁSAI ELŐZMÉNYEK Az UD rendszer bevezetésekor a rendelkezésünkre álló hazai járműadatok alapján az alábbi emissziós

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020 Cím Jász-Nagykun-Szolnok megye tervezett ágazati fejlesztései az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programban (IKOP) Verzió 2.0

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

HALADÁS A NYOLCAS MENTÉN (A RÁBA VÖLGYÉTŐL A KÖRÖSÖK VIDÉKÉIG)

HALADÁS A NYOLCAS MENTÉN (A RÁBA VÖLGYÉTŐL A KÖRÖSÖK VIDÉKÉIG) HALADÁS A NYOLCAS MENTÉN (A RÁBA VÖLGYÉTŐL A KÖRÖSÖK VIDÉKÉIG) Fleischer Tamás MTA Világgazdasági Kutatóintézet Javasolt M8-M4 TINA útvonal nemzetközi konferencia Budapest, 2001. május

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Sopron és Ebenfurth közötti kétvágányúsítás területfejlesztési hatásai (különös kitekintéssel a Sopron-Győr vasútvonal fejlesztésére)

Sopron és Ebenfurth közötti kétvágányúsítás területfejlesztési hatásai (különös kitekintéssel a Sopron-Győr vasútvonal fejlesztésére) Sopron és Ebenfurth közötti kétvágányúsítás területfejlesztési hatásai (különös kitekintéssel a Sopron-Győr vasútvonal fejlesztésére) 2015. 02. 05. Szombathely Készítette: Deák Máté A tanulmányról Vezetői

Részletesebben

A közforgalmú közlekedés piaci pozíciója Magyarországon

A közforgalmú közlekedés piaci pozíciója Magyarországon A közforgalmú közlekedés piaci pozíciója Magyarországon Fáskerty Péter Gaál Bertalan Kiss Diána Sarolta Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszék 1 Tartalom 1. Közforgalmú közlekedés, mint piaci szereplő

Részletesebben

Integrált térségi közlekedésfejlesztés az EU szempontokra tekintettel

Integrált térségi közlekedésfejlesztés az EU szempontokra tekintettel Integrált térségi közlekedésfejlesztés az EU szempontokra tekintettel Dr. Egyházy Zoltán főosztályvezető Balatonföldvár, 2013. május 14. AZ ELŐADÁS TÉMÁI Az EU pénzügyi válsága... Felkészülés a 2014 2020

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

Kardos Gábor Fejlesztési programiroda - igazgató Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Kardos Gábor Fejlesztési programiroda - igazgató Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Az állam szerepe az EU-s források felhasználása terén Kardos Gábor Fejlesztési programiroda - igazgató Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. XV. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia Bükfürdő,

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/213. Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Felterjesztés az állami tulajdonú

Részletesebben

TransHUSK és TransHUSK Plus

TransHUSK és TransHUSK Plus TransHUSK és TransHUSK Plus Közforgalmú és egyéb természetkímélő közlekedési kapcsolatok a magyar szlovák határ térségében dr. Siska Miklós KTI NAT-NET-DUNA/DUNAJ Mosonmagyaróvár, 2014. augusztus 26. Néhány

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A 1. sz. főúton lévő ötágú körforgalommal összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A 1. sz. főúton lévő ötágú körforgalommal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előzmények ELŐTERJESZTÉS A 1. sz. főúton

Részletesebben

A KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK TAPASZTALATAI KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL

A KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK TAPASZTALATAI KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL A KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK TAPASZTALATAI KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL Fleischer Tamás Magyar Közlekedési Klub http://www.vki.hu/~tfleisch/ tfleisch@vki.hu Zöld és civil fejlesztések

Részletesebben

Dr. Bói Loránd közlekedéstudományi üzletágvezető, ügyvezető általános helyettes, KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.

Dr. Bói Loránd közlekedéstudományi üzletágvezető, ügyvezető általános helyettes, KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Dr. Bói Loránd közlekedéstudományi üzletágvezető, ügyvezető általános helyettes, KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Uniós finanszírozású ITS projektek a közösségi közlekedésben Új megoldások

Részletesebben

Célegyenesben a Bubi. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ. Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12.

Célegyenesben a Bubi. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ. Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12. 1 A Bubi előkészítésének folyamata és a kapcsolódó kerékpárosbarát fejlesztések

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 2626/342/2016. TÁRGY: ZSOLNAY NEGYED TÜSKÉSRÉTI TÓ KERTVÁROS KERÉKPÁRÚT MEGVALÓSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALA (TOP6.4.115) MELLÉKLET: 1 DB E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat?

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Esztergom, 2015. november 26-27. Feladat megosztás - stratégiai

Részletesebben

Tájékoztató az NYDOP keretében megvalósuló közútfejlesztési beruházásokról

Tájékoztató az NYDOP keretében megvalósuló közútfejlesztési beruházásokról Tájékoztató az NYDOP keretében megvalósuló közútfejlesztési beruházásokról Közlekedésfejlesztési konstrukciók a ROP-okban KÖZOP mellett helyi, térségi jelentőségű beavatkozások: kerékpárútfejlesztések

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚL ÉS VAJDASÁG AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS TERÜLETI SAJÁTOSSÁGAI

DÉL-DUNÁNTÚL ÉS VAJDASÁG AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS TERÜLETI SAJÁTOSSÁGAI MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE DÉL-DUNÁNTÚL ÉS VAJDASÁG AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS TERÜLETI SAJÁTOSSÁGAI KOVÁCS ÁRON Pécsi Tudományegyetem Regionális Gazdaságtan és Politika Doktori Iskola

Részletesebben

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27.

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27. A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek Mihálffy Krisztina Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27. Tartalom Előzmények A projekt haladási üteme A projekt részei A projekt tartalma, indokoltsága

Részletesebben

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK Hálózat kialakulása Telepítési helyszínek meghatározásánál elsődleges szempont az ipar volt ÁNTSZ hálózat 90-es évek KVVM hálózat 2000-es

Részletesebben

A.D.U. Építész Iroda Kft

A.D.U. Építész Iroda Kft A.D.U. Építész Iroda Kft TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV M30 MISKOLC MJV 2016. szeptember M30 GYORSFORGALMI ÚT MISKOLC TORNYOSNÉMETI KÖZÖTTI SZAKASZÁNAK MISKOLC VÁROS ÉRINTETT TERÜLETEIRE PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE

Részletesebben