Sorszám Munkaanyag Szakterület Észrevétel Válasz. Nem igényel módosítást.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sorszám Munkaanyag Szakterület Észrevétel Válasz. Nem igényel módosítást."

Átírás

1 2 vasút Személyszállításban a nagytávolságú, nemzetközi közlekedés tendenciái megkövetelik, hogy hazai mértékben is foglalkozzunk egy lehetséges nagysebességű összeköttetés kiépítésével, melyben hazánk Nyugat-Európa kapuja, illetve a Balkán felé további nyitása lehetne." Vélemény: Érdemes lenne foglalkozni azzal, hogy mik a teendők a feltételek megteremtéséhez, illetve álláspontot kialakítani, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzon-e az ország, vagy hosszú ideig nem is lesz napirenden. Vasúti elő MT tartalmazza a vizsgálatot: ilyen forgalmi előrejelzés mellett még hosszabb távon sem aktuális. Az NSV elő-megvalósíthatósági tanulmány erre konkrét előrejelzést is adott: millió/év utasszámot, aminek elérése re prognosztizált. Középtávon a teendő a területi levédése, aminek kezelése az OTrT keretében megtörtént. 3 vasút "A hazai nagyvárosok, régió és megyeszékhelyek összeköttetése a Fővárossal többé-kevésbé megoldott, de a pálya állapota miatt az utóbbi évek jelentős vonali fejlesztéseitől eltekintve nem jelent versenyképes alternatívát az egyéni i közlekedéshez képest. További infrastrukturális hiányként említhető az elektronikus jegyrendszerek, utas-tájékoztatási rendszerek kiépítésének elmaradása." Vélemény: Kimaradt a hálózat területi hiányosságainak, például a főváros központú csillag topológia (csak rá kell nézni a re) valódi hálózattá fejlesztése keresztirányú kapcsolatok létrehozásával. A hazai nagyvárosok, régió és megyeszékhelyek összeköttetése a Fővárossal többé-kevésbé megoldott állítás kiegészíthető azzal is, hogy a haza nagyvárosok, régiók és megyeszékhelyek összeköttetése egymással a vasúti teher és személyszállítás vonatkozásában NEM megoldott. Az OVK háttéranyaga foglalkozik a vasút vonalak területi és hálózati funkcionalitásával, a gazdasági és egyéb módon együttműködő térségek kapcsolatainak vizsgálatával összhangban. A főváros központú centrális vasúthálózat oldását szolgálja az OVK-ban tárgyalt, Budapestet délről elkerülő tranzitútvonal, az ún. "V0" projekt. Ugyancsak harántirányú kapcsolat megteremtését, és az egyes megyeszékhelyek összekötését célozza a Szeged - Szabadka - Baja vasúti kapcsolat az OVK-ban. Az elektronikus jegyrendszer, utastájékoztatás kérdése a menedzsment eszközök c. ban részletes vizsgálatra került. 4 vasút A i en már látszódnak a keresztirányú tervek, véleményem szerint a vasutat is el kellene indítani ebben az irányban. A jelenlegi struktúrában például vasúton Szekszárd-Zalaegerszeg (Szombathely) viszonylaton egyszerűbb érinteni Budapestet, mint a Dél-Dunántúlon közlekedni. De a vasúti én jól látszik, hogy mennyire hiányzik például egy Nyíregyháza Debrecen Békéscsaba Szeged Baja- Szekszárd Kaposvár vonal tengely leágazással például Pécs irányába. Az OVK háttéranyaga foglalkozik a vasút vonalak területi és hálózati funkcionalitásával, a gazdasági és egyéb módon együttműködő térségek kapcsolatainak vizsgálatával összhangban. Ezen belül a harántirányú területek kapcsolatának vizsgálatával is. A háttéranyagokban vizsgálatra került a határmenti kapcsolatok helyreállításának szükségszerűsége, illetve a haránt irányú kapcsolatok helyreállítása is. Egyes vasútvonalak fejlesztése szerepel a projektek között. (pl. Szeged-Szabadka-Baja, Kaposvár-Gyékényes, stb.) 5 vasút Érdemes lenne megfontolni, elemezni, azt is, hogy egyes szárnyvonalakat be lehetne kapcsolni a hálózatba néhány km új pálya építésével, így a 'szárny' jelleg megszüntetésével és viszonylag kis befektetetéssel többletet nyújtani közvetlenül és létrehozni további közvetett előnyöket (pl. Dévaványa hiányzó 5-10 km, vagy például Tolna-Paks összeköttetés, amivel létrehozható lenne egy É-D tengely: Baja-Szabadka-Tolna-Paks-Dunaföldvár-Dunaújváros, ami csatlakozhat Baján keresztül Szeged felé. Az OVK az NKS fogalmi igényeit alapul véve beazonosította a területi funkcionalitása alapján a gazdaságilag indokolható folyosókat, viszonylatokat. Paks délről történő bekapcsolását az összközlekedési forgalmi mobilitási igények sem alapozzák meg. Az É-D-i tengely, valamint Dunaújváros bekapcsolása Rétszilason át most is biztosított.

2 6 7 8 vasút vasút vasút A mellékelt vasúti azt mutatja, hogy a magyar vasút lényegében a megyeszékhelyek-budapest, Budapest-megyeszékhelyek viszonylaton lesz egyre inkább értelmezhető (ezekben is néhány kiemelt vonalra koncentrálva), illetve lényegében nemzetközi átmenő forgalmat biztosít. Ha a i és vasúti et összevetjük, az látszik, hogy míg i oldalon a fejlesztés új jellemzően keresztirányú szakaszok építését jelenti, addig vasúti oldalon néhány kiemelt vonalon lényegében az elmaradt amortizáció pótlása történik fejlesztés címen, új vonal építése az V0 kivételével nem tervezett. Mindezek miatt némi a szinkronitást fedezhető fel a vasúti közlekedés fejlesztése, mint deklarált preferált stratégiai irány és a tényleges tervek, elképzelések között. A V0 tervezett építése nagyon jó, kicsit árnyalja csak a képet, hogy ennek már régen működnie kellene. Az OVK és annak háttéranyagai az NKS fogalmi igényeit alapul véve beazonosította a területi funkcionalitása alapján a gazdaságilag indokolható folyosókat, viszonylatokat. Összközlekedési forgalmi modellezés, a mobilitási igények prognosztizálása alapján történt. Az OVK fő célkitűzése a fenntarthatóság elve alapján a meglévő hálózat rendbetétele, új vasúti kapcsolatok létesítése csak korlátozottan támasztható alá. Az autópálya építésnek megfelelő NSV hálózatra fizetőképes kereslet csak nagy távlatban várható. Az OVK a rendelkezésre álló források nagyságát is figyelembe véve ajánlást tett a legnagyobb összhaszon elérését célzó fejlesztésekre, illetve a fejlesztések mértékére. A "V0" projekt korábbi ütemű megvalósítására egyéb forrás biztosítása esetén lesz lehetőség. Az OVK nagytávlatú fejlesztései között szerepel egy Budapestet elkerülő nyomvonal, melynek megvalósítása meglehetősen forrásigényes. 9 vasút Ebben a vonatkozásban külön kiemelném a célfában megfogalmazottak közül az alábbiakat: Területi egyenlőtlenségek mérséklése Társadalmi igazságosság javulása. Ezek teljesülése kérdéses véleményem szerint a megfogalmazott tervek tükrében. A megfogalmazott tervek a jelenleg is kiemelt vonalakkal foglalkoznak, az ország valóban elmaradott területei a vasúti fejlesztésből is kimaradnak, a vasútvonalak valódi hálózattá szervezése messzire kerül. Egyes projektek érintenek elmaradott területeket (100, 80, 80c, 120 fejlesztése). A stratégia keretében megfogalmazott menedzsment eszközök szintén nemcsak a fővonalakat érintik. A vasúti közlekedés mellett megjelenik a közösségi közlekedés igényeknek megfelelő biztosítása is. Az OVK az NKS forgalmi igényeit alapul véve beazonosította a területi funkcionalitás alapján gazdaságilag indokolható folyosókat. 10 vasút Felvetés: megfontolandó az EU adta lehetőségek kapcsán a határmenti, a szomszéd országokban lévő vasúti szakaszok bekapcsolása ( bérlése ) hazai települések közötti vasúti kapcsolatra. Ilyenek jellemzően a Szlovákiában fedezhetőek fel. (Sajnos a másik általam felfedezett ilyen Szerbiában van, de ott a jogi lehetőség lebomlása még távol van). Az NKS háttéranyagai, köztük az OVK is tartalmaz a térségek együttműködésére vonatkozó vizsgálatot, mely a határon túli kapcsolatokat is figyelembe veszi. A határmenti kapcsolatok helyreállításával is külön foglalkozik az anyag. (Az OVK Helyzetfeltárás a kérdést külön fejezetben is tárgyalja.) 11 kerékpár A 29. ábrából (53. oldal) hiányzik a kerékpáros közlekedés fejlesztése, mindössze a P+R és B+R lehetőségek fejlesztése jelenik meg kiemelt elemként. A Kerékpáros közlekedés feltételeinek a megteremtése, kapcsolódó szemléletformálás buborékot az NKS többi részével összhangban a kiemelt kategóriában szükséges önállóan megjeleníteni. A kerékpáros fejlesztések részei a releváns i és vasúti fejlesztéseknek, ezt a táblázatban lábjegyzetként megjelenítjük, és a leírásokban kiemeljük. Mindemellett külön kiemelt elemként való megjelenítése indokolt, valóban szükséges új buborék beszúrása az ábrába

3 12 kerékpár 1. táblázat Összefüggő európai, országos kerékpárforgalmi hálózat hiányzó elemeinek kialakítása pontot javasolt módosítani vagy további ponttal kiegészíteni a következőre: Települési és településközi kerékpáros közlekedés feltételeinek a megteremtése, kapcsolódó szemléletformálás. Javaslom a települési vagy településközi megfogalmazást használni, mivel nagy forgalmú átkelési szakaszok esetén városi ranggal nem rendelkező településeken is szükség lehet beavatkozásokra. Ahogy az NKS bevezetőjében is elhangzik, a közlekedés 96%-ban települések között vagy településeken belül zajlik, így az EuroVelo6 turisztikai hálózat kiemelése a táblázaton belül nincs összhangban a teljes mal, ezt kiegészítve, mellette a közlekedési célú kerékpáros közlekedés hangsúlyozása indokolt. A javaslat szerinti megfogalmazás indokolt, az anyagot kiegészítjük, pontosítjuk. 13 kerékpár 57. oldalon A Biztonsággal megvalósítható, kiemelt és nagy társadalmi hasznosságú eszközök ponton belül, a Szintén ide tartoznak a kerékpáros közlekedést érintő következő intézkedések: Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszerek (KKKR) kialakítása, illetve a közösségi közlekedési megállóhelyek akadálymentesítése és kerékpárral történő megközelíthetőségének biztosítása, valamint a közlekedésbiztonsági követelményeknek megfelelő, elsősorban a hivatásforgalmat szolgáló kerékpárutak kialakítása bekezdésben a hivatásforgalmat szolgáló kerékpárutak kialakítását javasolt közlekedési célú kerékpáros útvonalak kialakítása -ra módosítani. Mivel a kerékpárutak hangsúlyozása indokolatlanul választják ki és hangsúlyozza a lehetséges kerékpárforgalmi létesítmények egyikét. Az OKKHT anyagában a hivatásforgalmi célú kerékpározás fogalma helyett a közlekedési célú kerékpározás fogalma szerepelt. 14 kerékpár 57. oldalon az Elsődlegesen megvalósítható eszközök Biztonsággal megvalósítható, kiemelt és nagy társadalmi hasznosságú eszközök pontból hiányzik a Kerékpárosbarát települések kialakítása, azaz a településeken belüli és a települések közötti kerékpáros hálózatok kialakítása, amelyek további utazási láncok nélkül is önálló közlekedési módot biztosítanak és kínálnak a helyi és helyközi mobilitási igények kielégítésére. A kerékpáros közlekedés kizárólag, mint csomóponti közlekedésbiztonsági, turisztikai nemzetközi vagy átszállási pontokhoz kapcsolódó közlekedési kiegészítő elemként kerül megemlítésre, míg a települési kerékpáros közlekedést hálózatfejlesztéssel szükséges megerősíteni és a feltételeit megteremteni. A kerékpárosbarát település lényegi definíciója, hogy a település közlekedési felületei kerékpárral biztonságosan, megszakítás nélkül és közvetlen elérhetőséget teremetve váljanak kerékpározhatóvá. A beavatkozás forrásigénye alacsony, hatása azonban beépített területeken mind gazdasági, mind egészségügyi, mind mobilitási szempontok tekintetében kiemelkedő. Tartalmilag elfogadjuk, az anyagot a szükséges helyeken pontosítjuk.

4 15 kerékpár 69. oldalon a kerékpározás és gyaloglás feltételeinek fejlesztése részt javasolt pontosítani a kerékpáros és gyalogos közlekedés feltételeinek a fejlesztése szövegre, mivel így fejezi ki a közlekedési célt. 16 kerékpár 70. oldalon a finanszírozási korlátok esetében az IKOP, CEF és többi OP kisebb forrásai részt érdemes felülvizsgálni a 1834/2013 (XI.14.) kormányhatározat alapján (megyei programok TOP 1. prioritása kerékpáros-turisztikai hálózat-fejlesztéseket is tartalmazva 450 M Ft keretösszeggel, MJVk részére 220 Mrd Ft városi területek szükség szerinti közlekedésfejlesztésére is allokálva került kiadása). Amennyiben az IKOP megjelenik, szükséges a TOP/VEKOP és GINOP programok megjelenítése is, mivel városias területeken, települések között, közlekedési és turisztikai céllal jelentős forrást allokálnak közlekedésfejlesztésre, illetve az OP lehatárolás alapján egyes közlekedés célokat kizárólag ezen programok valósíthatnak meg. Az NKS-nek valamennyi közlekedésfejlesztést tartalmazó as Operatív Programot egyaránt meg kell említenie összhangban a célokkal és eszközökkel. 17 finanszírozás A honlapra feltett két dokumentációban az útdíj bevételekről nagyságrendi eltérés van, amit korrigálni kell. A Közlekedés finanszírozhatósága 80. oldalán útdíj bevételként 244 MrdFt szerepel, míg az NKS Dokumentum 30. oldalán a 21-es ábra 150 MrdFt-ról szól. Ez utóbbi a jó szám 18 vasút A "TramTrain" integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely és Szeged viszonylatában című projekt az NKS anyagában javaslatom szerint a Nagyvárosok elővárosi forgalmának vasúti fejlesztése pontban nevesítésre kerüljön. (kifejtés az ben) A Stratégiában projektet nem nevesítünk, de a hivatkozott projekt beletartozik a Kötöttpályás rendszerek integráló fejlesztése c. eszközbe, így a stratégiához illeszkedik, továbbá a projektes vizsgálatban nevesítve is szerepel. Az OVK javaslataiból levezethető projektlista tartalmazza a Hódmezővásárhelyi TramTrain fejlesztést. 19 Mivel idő szűke miatt az igen terjedelmes hatástanulmány modellt csak végiglapoztam, így előre elnézést kérek, ha valamilyen lefektetett kész tényeket ismételnék. Személy szerint Szegeden lakom, de munkám során gyakorlatilag az egész országot bejárom (nem fuvarozás végett), így sokszor felmerülnek bennem az alábbi gondolatok. A képhez hozzátartozik egy alapkiindulás, azaz a lentiek egy olyan átlagos polgárra vonatkoznak, aki hajlandó (kényszerből vagy önkéntesen) az otthonától 20 km-es körzetnél jobban kimozdulni. 1. Ne legyenek illúzióink a vasúti közlekedéssel kapcsolatban, nagyon nagy arányú üzemanyag áremelésnek kell lennie ahhoz, hogy vonatra szálljanak dolgozó emberek. Ennek több oka van, például az egy főre jutó menetjegy ára. Egy embernél még elgondolkodtató, de kettőnél már semmiképpen nem éri meg. Ezen kívül aki dolgozni megy valahova, általában időre kell odaérnie, a vasútról még el is kell jutni a tárgyi helyszínre. Ha mondjuk még valamilyen munkaeszközt, anyagot, stb., is vinnie kell, végképp nem alternatíva. 2. Belföldi légiközlekedés illetve forgalom (személyi jellegű), gyakorlatilag nincs. Az 1. és 2. pontból kifolyólag a i közlekedést kell fejleszteni, legalábbis ha munka szempontjából vizsgáljuk a kérdést. Az eddigi tapasztalatok (bárhol a világon, ill. Magyarországon is) és tudományos kutatások megállapításai szerint, egyetlen közlekedési mód kizárólagos fejlesztése sem képes megoldani a jelenlegi problémákat, sőt új negatív hatásokat is generál. A i közlekedés fejlesztése esetén nő a környezeti terhelés, balesetveszély, illetve városi környezetben a zsúfoltság. Ebből kiindulva pl. az EU - közlekedésre vonatkozó - aktuális Fehér Könyve szerint is a közlekedési módok összehangolása, és a komodalitás biztosítása a kívánatos.

5 20 A jelenlegi struktúrával az az alapvető probléma, hogy Budapestről kiindulva sugárirányban visznek a gyors, és relatíve biztonságos autópályák. Gondolom ezzel nem mondtam újdonságot. Viszont a letöltött en nem igazán látom, hogy milyen keresztirányú elkerülési lehetőségeket építenének ki. Nézzük például lakóhelyemet, Szegedet. Ha Zala megyében kell dolgoznom, akkor a jelenlegi irány M5-M7, pl. Nagykanizsáig ez 377 km. Egy - ésszerűen kivitelezhető - rövidebb úton ez 307 km lenne. Azaz oda-vissza 140 km pluszról beszélünk, és még csak nem is a költségek az igazán fájó pontok, hanem az úton eltöltött plusz idő, illetve plusz kockázat. Ugyanezt tudnám elmondani Debrecen irányába is, csak oda a 47 úton 222 km, míg végig autópályán 390 (!!!) km, ráadásul nagyjából ugyanannyi idő alatt. Az említett Szeged - Nagykanizsa kapcsolatot a távlati M9 fogja biztosítani. Középtávon ennek a középső - Duna és Kaposvár közötti szakasza valósul meg. Szegedről Debrecen irányába a kapcsolatot a 47. sz. főút távlati fejlesztése hivatott ellátni. 21 Összegzésül szeretném javasolni egy déli körgyűrű létrehozását. Nem gondolom, hogy autópálya kellene, elég lenne egy normálisan kiépített gyorsforgalmi út / autóút is (mint pl. Szeged - Hódmezővásárhely). Azonban a ükre ránézve rögtön szembeötlik az M9-es híd Az M9 teljes szakasza csak távlatban valósulhat meg. folytatásának hiánya, illetve hogy délről észak-keletre csak rossz minőségű - gyakorlatilag mellék - utakon lehet eljutni. Gondolom ezen soraimmal több délen lakó egyetértene, különösen Orosháza, Békéscsaba környékén. 22 projektlista A stratégia az 57. oldalon a következőt tartalmazza: "Hiányzó i TEN-T átfogó hálózati elemek építése " Javaslat: Kerüljön megfogalmazásra a stratégiai elemben kiemelt prioritásként az M3 autópálya továbbépítése, a Vásárosnamény - Záhony közötti M34 autópálya (gyorsforgalmi út) gyorsütemű megépítése. (kifejtés, indokok az ben). A stratégia példaként megemlített projektjei nem jelentik azt, hogy egyéb, a eszközökbe illeszthető projektek nem támogathatók. A példák körét nem tartjuk indokoltnak bővíteni. Az M3 autópálya továbbépítése a Hiányzó i TEN-T átfogó hálózati elemek építése pontban kiemelésre kerül, Lvov és Kijev felé való direkt kapcsolat biztosítása, és TEN-T maghálózati szerepe miatt. Záhony felé a jelenlegi 4-es főút (minden települést elkerülve) kiváló kapcsolatot biztosít, így az NKS-ben az M34 hasonló kiemelése nem indokolt. 23 Városunk érintette olyan mértékben, hogy tőlünk északra, a város határában épül az M86 út, mely elkészülte után a város első számú beközlekedő útja az erre csatlakozó számú út lesz, ami jelenleg roppant elhanyagolt állapotban van. Kérjük, hogy az új korszerűen megépített gyorsforgalmi úthoz, a megfelelő csatlakozás is valósuljon meg. A projektlistában nem szerepel, mivel a vizsgált projektek gyűjtése lezárult annak érdekében, hogy a vizsgálatokat be lehessen fejezni és a következtetéseket fel lehessen használni. A javasolt projekt illeszkedik az NKS eszközeihez, a projekt társadalmi hasznosságának, megvalósíthatóságának, valamint a rendelkezésre álló források függvényében megvalósítható, illetve az NKS időszaki felülkor a projekt kiegészíthető vele. 24 OKKHT kerékpár A vitaanyagban nem találtam meg a kerékpárút hálózatra vonatkozó rész, valószínű, hogy ez nem ennek az anyagnak a tárgya, én mégis szeretném felhívni a figyelmüket egy több évtizedes igényre: Vép és Szombathely közötti kerékpárút létrehozására. Ez az út beilleszthető az országos kerékpárút törzshálózat Termál kerékpárút hálózatba, Szombathely-Vép-Porpác-Bögöt- Sárvár, vagy Szombathely- Vép- Bozzai- Kenéz- Pecöl- Megyehid- Ikervár- Sárvár útvonallal. Városunknak rendkívül fontos a Vép-Szombathely közötti szakasz, mert itt a megnövekedett forgalom mellett életveszélyes kerékpározni, több baleset is történt már, melyek között sajnos több tragikus kimenetelű is volt. A Stratégiában projektet nem nevesítünk, a stratégiához illeszkedik. Ami a középtávú célokat illeti, a "kerékpárút" fejlesztésre irányuló projektek kiválasztása a stratégia elfogadását célzó kormánydöntés során nem tervezett, projektek kiválasztása/nevesítése az operatív programok kiemelt projektlistáiban, és később pályázati rendszerben képzelhető el.

6 25 Abony város közigazgatási területét két projekt érinti, amely Abony város érdekszférájában jelenős mértéket képvisel. Eme két projekt az M4 és az M8 gyorsforgalmi utak meg- és kiépítése. Az M4-M8 csatlakozási pont kiépítése előrehaladott állapotú, ami örvendetes tény, az már kevésbé, hogy ez most kettő ütemben valósul meg. Az M4 elválási pont kiépítésére kerül sor az I. ütemben, az M4 gyorsforgalmi út Abony és Fegyvernek közti szakaszhoz kapcsolódik. Itt megjegyezendő, hogy az új szakasznál (Abony - Fegyvernek) 2x2 sáv kerül kialakításra, illetve Cegléd - Abony közti szakasz szintén 2x2 sávos. A köztes Abony elkerülő szakasz 2x1 sávos marad. Ezen útszakaszon eddig is több halálos kimenetelű baleset történt. A nagyív eleddig is meggondolatlan előzésre sarkalta a felelőtlen gépjármű-vezetőket, amit csak fokoz majd a mindkét irányból kialakítandó 2x2 sáv, amely a balesetek növekedésével járhat. Már - az utóbbi időben - halálútként emlegetett szakasz híre tovább romlik. Így valamennyi tényezőt figyelembe véve a projekteken kívül eső egyéb ágazati projekt keretében megvalósítandó gyorsforgalmi út fejlesztés mielőbbi megvalósítását támogatnánk, szeretnénk, különösen az említett szakaszra. A Stratégiában projektet nem nevesítünk, a projektes vizsgálatban nevesítve szerepel, a stratégiához illeszkedik. A kormánydöntésre tervezett középtávú projektlistában mindkét projekt (M4, M8) szerepel. 26 A másik projekt az M8 gyorsforgalmi út, amelyhez szintén jelentős közlekedési és gazdasági érdek fűződik. Mindkét projekttel kapcsolatban elmondható, hogy az fontos láncszem lenne a Ceglédi kistérség, mint a Közép-magyarországi Régió egyik legfejletlenebb kistérség fejlesztésébe, a fejlettebb kistérségekkel való (Budapest, Kecskemét) összeköttetés kiépítésében, magasabb szintre történő emelésével. A gyorsabb és biztonságosabb megközelíthetőség a fejlődés alapja. A Stratégiában projektet nem nevesítünk, a projektes vizsgálatban nevesítve szerepel, a stratégiához illeszkedik. 27 Megnyugvással láttuk, hogy nyolc év után milyen jelentős fejlesztések zajlanak térségünkben. Ez azért is fontos, hisz a mi megyénkben nincs autópálya, ugyanakkor az ország itt élő polgárai is megfelelő, illetve korszerű utakon szeretnének eljutni Budapestre, illetve az ország más területeire. Ugyanakkor példának okáért nagy örömmel látjuk, hogy hamarosan elkészül az M86- os gyorsforgalmi út Szombathely - Csorna közötti szakasza, vagy Zala megye felé a Nádasd, Katafa, Hegyhátsál elkerülő is, azaz folyik a munka Szombathelyről É-ra és folyik a megyeszékhelytől D-re is. Rá is fér erre a fejlesztés területén sokáig elhanyagolt térségre. Bízom abban, hogy a 86-os sz. főút Szombathely-Egyházasrádóc közötti szakaszának a tervei is hamarosan elkészülnek, és sor kerül az itt tervezett elkerülő utak (2x1 sávon) megépítésére is. 28 A másik általam fontosnak tartott téma az alsóbbrendű úthálózat fenntartásának kérdése. Vas megye aprófalvas településszerkezete miatt fontos ezen kisebb jelentőségű utak helyzete is. Ezeken a településeken ugyan nem laknak sokan, de számukra is nap mint nap biztosítanunk kell a munkába, vagy iskolába járást. Az utóbbi időkben azonban kevés figyelem, és kevés pénz jutott ezen alsóbbrendű utak fenntartására, üzemeltetésére. Tisztelettel javasolnám ezen fenntartási, üzemeltetési keretek megemelését, az útkarbantartási munkák növelését. A menedzsment eszközök között szerepel a felújítási, karbantartási munkákra fordítható keret növelése, amely az elmaradások tervszerű felszámolását segíti. Az észrevétel kapcsolódik a mellékúthálózat felújítási programjához, abban a témát érintően részletes elemzés készült.

7 29 Két hiányzó közlekedési kapcsolat miatt kérem Államtitkár úr segítségét. A közlekedési szakemberek régóta tisztában vannak ezen hiányzó összekötésekkel, melyek közül két út ügyében kerestek meg a polgármesterek. Porpác polgármestere ismételten jelezte a Porpác- Vép községek közötti út hiányát. Három zsáktelepülésnek (Porpác, Bögöt, Csénye) a megyeszékhelyhez történő megközelítéséről van szó. Jelenleg 20 km-es kerülőt kell tenniük Szombathely felé. 10 éve még a Vas megyei Közútkezelő Kht. minisztériumi felkérésre elkészítette a megye hiányzó i kapcsolatait. Ezen anyagban is már akkor az első helyen ez az út (Porpác-Vép) szerepelt. A Kht. az út terveit is elkészítette, melyek ma is aktuálisak, de aztán 2005 után leálltak az ezzel kapcsolatos előkészítések. Az NKS nem kezelte a mellékúti fejlesztések esetleges kiemelt projektlistáinak feladatait. A mellékúti összekötő utak ügye a Területi Operatív Programban kezelhető. (A felvetett észrevétel kapcsán a Minisztérium részéről hivatalos válaszlevél került megküldésre biztos úr részére. ) 30 A másik ilyen általam is nagyon fontosnak tartott hiányzó kapcsolat a Nagysimonyi és Ostffyasszonyfa közötti út. Ez É-D-i irányban km-rel rövidítené le a két település közötti távolságot. A két érintett falu, valamint szomszéd településeik között rendkívül szoros a kapcsolat a közoktatási, közművelődési és egyéb területek vonatkozásában. Ez az út is szerepelt a már említett hiányzó kapcsolatok listáján. Az NKS nem kezelte a mellékúti fejlesztések esetleges kiemelt projektlistáinak feladatait. A mellékúti összekötő utak ügye a Területi Operatív Programban kezelhető. (A felvetett észrevétel kapcsán a Minisztérium részéről hivatalos válaszlevél került megküldésre biztos úr részére. ) 31 SKV skv 32 SKV skv Levegőkörnyezet fejezetben a 97. oldalon nem megfelelő az alábbi hivatkozás a 3. táblázatra: "Nagyobb településeink évi légszennyezettség alapján történő minősítését 2009-re a 3. táblázat mutatja." A 3. táblázat a "Közlekedés hagyományos légszennyező anyag kibocsátásai között" adatokat tartalmazza. A 97. oldalon szereplő alábbi mondat pontosítását javasoljuk: "Hazánkban a levegőt szennyező anyagok egyik fő kibocsátója a közlekedés, és az éghajlatváltozásra hatással lévő szén-dioxid, valamint az ózonréteg csökkenését előidéző anyagok." Javasolt szöveg: Hazánkban a levegőt Az észrevétel szövegjavaslata nem elfogadható, mert a fejezet 3. táblázata szennyező anyagok egyik fő kibocsátója a közlekedés, és az éghajlatváltozásra hatással lévő alapján a közlekedés kibocsátásai nem nőnek, hanem csökkennek. szén-dioxid és az ózonréteg csökkenését előidéző anyagok közlekedési kibocsátásának aránya is folyamatosan növekszik. 33 SKV skv A légszennyezés emberi egészségre gyakorolt káros hatása. A fejezet bemutatja egyes légszennyező anyagok emberi egészségre, ökoszisztémára és épített környezetre gyakorolt káros hatásait táblázatos formában. Javasoljuk valamennyi bemutatott légszennyező anyag vonatkozásában a veszélyességi fokozatok megadását a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011.(I.14.) VM rendelet alapján. Figyelembe vesszük, az észrevétel szerint kiegészítjük. 34 SKV skv fejezetben a 111. oldalon a nitrogén-dioxidra vonatkozó táblázat javasoljuk beilleszteni a következő sort: Egészségügyi határérték NO2 Veszélyességi fokozat 1 órás, 24 órás és éves átlag jogszabályban meghatározott Figyelembe vesszük, az észrevétel szerint kiegészítjük.

8 35 SKV skv fejezetben a 112. oldalon a szén-monoxidra vonatkozó táblázatban javasoljuk az élettani hatásokra vonatkozó részben az alábbi pontosítást: "Dohányosok vérében a szén-monoxid hemoglobin tartalom arány tartósan nagyobb" Az egészségügyi határértéket tartalmazó sorban az alábbi javítás szükséges: "1 órás, 8, 24 órás és éves átlag jogszabályban meghatározott" Figyelembe vesszük, az észrevétel szerint kiegészítjük. 36 SKV skv 37 SKV skv 38 SKV skv 39 SKV skv 40 SKV skv 41 SKV skv fejezetben a 113. oldalon az ózon tekintetében a határértékre utaló sorban az alábbi pontosítás javasolt: "A maximális 8 órás átlag napi 8 órás mozgó átlagkoncentrációk maximuma jogszabályban meghatározott" fejezetben a 115. oldalon TSPM vonatkozásában a határértéket bemutató sorban törlendő a TSPM-re utaló "1 órás, 24 órás és éves átlag jogszabályban meghatározott" rész, mivel a 4/2011. (I.14.) VM rendelet nem tartalmaz erre a légszennyező anyagra egészségügyi határértéket, csak tervezési irányértéket ad meg fejezetben a 115. oldalon a benzolra vonatkozó táblázatba javasoljuk beilleszteni a következő sort: Egészségügyi határérték Veszélyességi fokozat 24 órás és éves átlag jogszabályban meghatározott fejezetben a 116. oldalon az ólom tekintetében a határértéket tartalmazó sorban az alábbi módosítás szükséges: "24 órás és éves átlag jogszabályban meghatározott" fejezetben a 116. oldalon formaldehid élettani hatását bemutató sorban újra az ólom egészségkárosító hatásai vannak feltüntetve, kérjük ennek kijavítását. A határértéket bemutató sorban törlendő a "24 órás és éves átlag jogszabályban meghatározott" rész, mivel a 4/2011. (I.14.) VM rendelet nem tartalmaz erre a légszennyező anyagra egészségügyi határértéket, csak tervezési irányértéket ad meg fejezet: Levegő-egészségügyi helyzet címszó alatt (116. oldal) a következő mondatot: "A fenti hátrányos hatások elsősorban a lakosság érzékenyebb csoportjaiban jelentkeznek, ilyenek a csecsemők, a gyerekek, az időskorúak, továbbá a valamilyen betegségben szenvedők." Javasoljuk kiegészíteni az alábbiak szerint "A fenti hátrányos hatások elsősorban a lakosság érzékenyebb csoportjaiban jelentkeznek, ilyenek a csecsemők, a gyerekek, a kismamák, az időskorúak, továbbá a valamilyen betegségben szenvedők." Figyelembe vesszük, az észrevétel szerint kiegészítjük. Figyelembe vesszük, az észrevétel szerint kiegészítjük. Figyelembe vesszük, az észrevétel szerint kiegészítjük. Figyelembe vesszük, az észrevétel szerint kiegészítjük. Figyelembe vesszük, az észrevétel szerint kiegészítjük. Figyelembe vesszük, az észrevétel szerint kiegészítjük. 42 SKV skv fejezet: Közúti közlekedés egészségkárosító hatásai - további egészségkárosító vegyületek címszó alatt (118. oldal) szereplő táblázatban javasoljuk a "peroxi-acetilén" helyett peroxi-acetil-nitrát használatát. Figyelembe vesszük, az észrevétel szerint kiegészítjük. 43 Nemzeti Közlekedési Koncepció megalapozó A felveti az egységes levegőtisztaság védelmi rendszer kiépítésének gondolatát, és ságban megemlíti a légszennyezettség csökkentésének fontosságát. A vasúti közlekedés tervezett korszerűsítése várhatóan jelentős mértékben elősegíti a kedvezőbb levegőminőség kialakulását. A P+R parkolók számának növelésétől abban az esetben várhatjuk el a légszennyezettség érezhető javulását, amennyiben megfelelő helyen és nagy befogadó képességgel kerülnek kialakításra. 44 Nemzeti Közlekedési Koncepció Kiemeli a, hogy az elkerülő utak hiánya főként Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés és Bács-Kiskun megyékben okoz forgalomlassulást, és növeli a településeken a légszennyezettséget. Felhívjuk az illetékesek figyelmét, hogy az elkerülő utak hiánya országos probléma, melynek megoldása sok településen javítaná nagymértékben a levegő minőségét. Az elkerülő utak a társadalmilag indokolható mértékben a eszközök között szerepelnek.

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS Tartalom Vezetői összefoglaló... 7 A stratégia célja, időtávja... 7 A stratégia megalapozása... 9 A stratégia

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA A Nemzeti Közlekedési Stratégiának meg kell határoznia Magyarország közlekedési stratégiájának irányait, céljait és távlati kitekintést adnia 2050-ig, ugyanakkor megfelelő

Részletesebben

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter I MINISZTERI KÖSZÖNTŐ A közlekedés az országok gazdaságának stratégiai fontosságú eleme, amely szorosan kapcsolódik a gazdasági és társadalmi élet szinte minden területéhez. Jelenleg Magyarországon a közlekedés,

Részletesebben

ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014.

ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014. MSZP. INFRASTRUKTÚRA ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI TAGOZAT ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA ÉS LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014. Budapest 2009 10. 26. Balogh Imre

Részletesebben

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez 2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez Nyilvánosságra hozva 2013. augusztus hónapban Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terve

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terve Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terve Közlekedési koncepció MEGRENDELŐ: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELI: VANTARA GYULA POLGÁRMESTER TERVEZÉSI KONZULENSEK: LUKÁCSI

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) Országos Vasútfejlesztési Koncepció (OVK) VITAANYAG Készítette: A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ megbízásából a Stratégia Konzorcium. A szakmai vitaanyagban

Részletesebben

AZ EU CSATLAKOZÁS KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI: STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT JELLEGŰ MEGKÖZELÍTÉS

AZ EU CSATLAKOZÁS KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI: STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT JELLEGŰ MEGKÖZELÍTÉS AZ EU CSATLAKOZÁS KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI: STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT JELLEGŰ MEGKÖZELÍTÉS Magyar Emőke Dr. Tombácz Endre A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által finanszírozott,

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) Menedzsment eszközök vizsgálata 2013. OKTÓBER MEGRENDELŐ: KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT KÉSZÍTETTE: STRATÉGIA KONZORCIUM KONZORCIUM VEZETŐ: NEMZETI KÖZLEKEDÉSI

Részletesebben

INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP)

INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP) INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL ELFOGADOTT VERZIÓ 2014-2020 A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS A MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZSÉRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM

Részletesebben

Környezet mobilitás biztonság. mert közlekedni, utazni, szállítani kell! közlekedési környezetvédelmi konferencia szakmai előadásai

Környezet mobilitás biztonság. mert közlekedni, utazni, szállítani kell! közlekedési környezetvédelmi konferencia szakmai előadásai Környezet mobilitás biztonság mert közlekedni, utazni, szállítani kell! közlekedési környezetvédelmi konferencia szakmai előadásai Készítette: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv.421-312010 Előadó: Bába Sándor Mell.: l pid. Közlekedésfejlesztési koncepció Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. III. 27-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. III. 27-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI XXIV. évfolyam 3. szám 2014. március 27. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. III. 27-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.1. BUDAPEST ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ FŐVÁROSAINAK FŐBB JELLEMZŐI 2010.... 248 13.2. EGYES EURÓPAI NAGYVÁROSOK FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMAINAK ELEMZÉSE... 248 13.3. NAGYVÁROSOK

Részletesebben

2007-2013-ra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv (NSRK) környezeti szempontú értékelése

2007-2013-ra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv (NSRK) környezeti szempontú értékelése 2007-2013-ra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv (NSRK) környezeti szempontú értékelése Készült az ÚMFT Kormány által 2006. október 25-én elfogadott, umft_hunsrfmagyar_munka_061208.pdf megnevezésű

Részletesebben

Közérthető összefoglaló. Stratégiai Környezeti Vizsgálat

Közérthető összefoglaló. Stratégiai Környezeti Vizsgálat Közérthető összefoglaló Stratégiai Környezeti Vizsgálat HU-SK Határon Átnyúló Együttműködési Program (2014-2020) publishable version 2014. Május 23. TARTALOMJEGYZÉK 1. STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT...

Részletesebben

Nemzeti dunai vízi közlekedési stratégiai terv (vitaanyag)

Nemzeti dunai vízi közlekedési stratégiai terv (vitaanyag) Nemzeti dunai vízi közlekedési stratégiai terv (vitaanyag) 2013. december Tartalom Vezetői összefoglaló... 4 1 Bevezetés... 5 1.1 Küldetés... 5 1.2 A dokumentum célja... 5 1.3 A dokumentum háttere és felépítése...

Részletesebben

FŐVÁROSI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM

FŐVÁROSI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM FŐVÁROSI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM TARTALOM II. KÖTET RÉSZDOKUMENTUMAI: II/A Területi hatásvizsgálat II/B A FŐTEP-re és a területi hatásvizsgálatra érkezett vélemények és válaszok II/C Fővárosi Területfejlesztési

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Helyzetfeltárás 1. verzió 2009. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. MÓDSZERTAN... 4 3. HELYZETFELTÁRÁS... 7 3.1. KÜLSŐ KÖRNYEZET

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT 2014-2020 (TOP 5.0 változat, 2014. május 9.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projektvezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Kukely György Készítette: Terra Stúdió Kft. és az ÖKO ZRt. Budapest, 2014. augusztus

Részletesebben

Tartalom. Szerzõink. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ

Tartalom. Szerzõink. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ LIV. évfolyam 5. szám 161 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE a Közlekedéstudományi Egyesület tudományos folyóirata VERKEHRSWISSENSCHAFTLICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Ungarischen Vereins für Verkehrwissenschaft

Részletesebben

1. A Stratégiai Környezeti Vizsgálat készítésének folyamata

1. A Stratégiai Környezeti Vizsgálat készítésének folyamata NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) Stratégiai Környezeti Vizsgálat Közérthető összefoglaló 2014. április (Jelen dokumentáció az NKS társadalmi megvitatásra került verziójára (2013. október) készült, továbbá

Részletesebben

STRATÉGIAI PROGRAMJA

STRATÉGIAI PROGRAMJA A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJA Szeged, 2000. Szerzők: Dr. Albel Andor, Dr. Buzás Norbert, Dávid János, Dr. Galbács Zoltán, Kristóf Gabriella, Dr. Kulcsár László, Laky Ildikó, Dr. Lengyel Imre,

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (S) Közlekedési Energiahatékonyság-javítási Cselekvési Terv 2013. OKTÓBER MEGRENDELŐ: KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT KÉSZÍTETTE: STRATÉGIA KONZORCIUM KONZORCIUM

Részletesebben

Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 területi hatásvizsgálata

Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 területi hatásvizsgálata Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 területi hatásvizsgálata Készült a Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 Nógrád Megyei Önkormányzat által 2014. február 3-án társadalmasításra bocsátott

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) Országos Vasútfejlesztési Koncepció (OVK) helyzetkép 2013. OKTÓBER MEGRENDELŐ: KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT KÉSZÍTETTE: STRATÉGIA KONZORCIUM KONZORCIUM

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2014-2016)

SZENTENDRE VÁROS III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2014-2016) SZENTENDRE VÁROS III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2014-2016) 1 SZENTENDRE VÁROS III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2014-2016) 2014. augusztus hó Ez a dokumentum a VIAMAP Kft. szellemi tulajdona, bármely

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VIZSGÁLATOK Készült a Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben