Fõtt hurkát és sült kolbászt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fõtt hurkát és sült kolbászt"

Átírás

1 Ára: 1 hrivnya Ha elõfizet lapunkra, 2. oldal Ígéretek újévre AJÁNLÓ 4. oldal Eszeny térségében kishatár-átkelõhelyet Osszam szét köztetek egész önmagam 5. oldal Tv-mûsor január Julia Timosenko a legnépszerûbb politikus 6. oldal Visszapillantó 2007 megnyerheti számítógépünket. 7. oldal Részletek a 13. oldalon Téli csemege Fõtt hurkát és sült kolbászt Dévai Nagy Kamilla és Labant Csaba Beregszászon December elején Beregszászban, immáron tizedik alkalommal ismét megrendezésre került a Kárpátaljai Magyar Dalverseny. Itt találkoztunk Dévai Nagy Kamilla elõadó- mûvésszel, a Krónikás Zenede megálmodójával és vezetõjével, aki ezúttal is a zsûri elnöke volt. A versenyt követõen igen nagy- Folytatás a 3. oldalon Másfélezer ajándékcsomag a holland testvérektõl Még alig vagyunk túl a karácsonyon, az újévi mulatságot meg még ki sem pihenhettük, a gyomrunkat is túltelítettük ez idõ alatt, úgyhogy ezúttal már ne együnk, inkább csak beszéljünk a malacpecsenyérõl, meg a disznótoros finomságokról. Igen sok helyen az ünnepeket követõen kerül sor a disznótorra. Eleink úgy tartották, hogy télen van az ideje a disznótornak és a lakodalomnak. A tréfás mondás szerint azért, mert ilyenkor nem romlik el a hús, és nem savanyodik meg a menyasszony. Persze nem csak a mondás, de olykor a disznóvágáskor történtek is évekig tartó anekdotázásra nyújtanak alkalmat Akkor, amikor még a legéberebb kakas is övéi között, a rúdon gubbasztva békésen gazdag szemétdombról álmodik, a házakban itt is, ott is villany gyúl. Zár csikordul, kisajtó nyílik, nehéz csizmás léptek zaja hallatszik. Öt óra alig múlt, ám a hajnali idõpont ellenére nyolc-tízfõs zajos társaság üli-állja körbe a nyári konyha asztalát. A gázspór egyik égõje fölé tett vaslapon kenyér pirul, kistányéron fokhagyma, mellette zsíros kenyér, egy Folytatás a 4. oldalon Így megy ez már 15 éve. Karácsony elõtt a hollandiai Maassluis városából felkerekedik egy kicsiny, de annál lelkesebb csapat, hogy elhozza az ottani önkéntesek által gyûjtött adományokat Kárpátaljára, hogy itt a leginkább rászorultak között osszák szét. Idén ötfõs volt az AK Alapítvány kis csapata. Mak Ger vezetésével eljöttek hozzánk Veldman Jan pénztáros, Vreugdeuhil Abram és Els vezetõségi tagok. Az általuk megajándékozott Folytatás a 3. oldalon Bioalma a hegyvidékrõl Petõfire emlékeztek Badalóban Mint minden esztendõ elsõ napján, úgy január elsején is megemlékeztek Petõfi Sándor születésének emléknapjáról Badalóban, ahol a helyi református templom külsõ falán immáron 70 éve emléktábla hirdeti, hogy a magyar szabadságharc hírnöke július 17-én útban menyasszonyához, Szendrey Júliához Erdélybe e szent falak tövében pihent meg. Az ünnepi istentisztelet alkalmával Baráth Imre lelkész is megemlékezett errõl, a helyiek számára nevezetes eseményrõl és annak a reményének adott hangot, hogy majdan a felnövekvõ nemzedék is méltán lesz büszke erre az áldásos örökségre. Az istentisztelet után az Részletek a 7. oldalon Folytatás a 4. oldalon

2 2 Heti körkép BEREG RÖVID HÍREK A költõ születésnapját méltatták Petõfi örök A 2008-as esztendõ kulturális rendezvénnyel indult Beregszászban. Az Arany Páva étterem elõtt felállított Petõfi-szoborhoz január 1- jén sok beregszászi jött el, hogy közösen emlékezzenek a magyarság egyik legnagyobb költõje születésnapjára. A megjelenteket Zubánics László, az UMDSZ Országos Tanácsának elnöke, a Beregi Hírlap fõszerkesztõje köszöntötte. Dr. Balogh József, a BMKSZ elnökségi tagja felidézte nagy költõnk életútját. Mint mondta, Petõfi költészetében egy egész nép hõsi emlékezete él, az évszázadok felhalmozott szenvedései. Petõfi a forró hazaszeretet példaképe, a hõsiesség, az igazságosság, a zsarnokgyûlölet, a végtelen szabadságszeretet a legfõbb vonásai érzelmi mélységeinek. Szabaddá tenni népét ez volt magasztos célja életének. Versei nemzedékeket formáltak újjá, melyek ma is táplálják lelki szentélyeinket, reményeink örök tüzét. Nekünk, a kisebbségi sorsba taszított magyaroknak különösen nagy szükségünk van Petõfire, 1848 magasztos eszméire, melyek örök csillogású fénynyel mutatják az utat nemzeti felemelkedésünkhöz. A lélek, melyet õ adott nemzetének, örökké fog ragyogni. Petõfi örök! em- lékezett a költõre dr. Balogh József. Zubánics László ezt követõen nagy költõnk beregszászi tartózkodásának emlékét idézte fel, melynek kapcsán született meg a Meleg dél van címû Petõfivers. Szívében lángolt a, szemére hályog ereszkedett, Beregszászból csak a magyar kocsmát, a gót templomot említi meg, illetve a megyeházát és a magyar kocsmárost mondta el az UMDSZ OT elnöke. Imre Margit, a Petõfi Sándor Nyugdíjas Egyesület elnöke Petõfire, a zászlóvivõre emlékezett, akinek emléke mindenkor erõt ad a nehézségek elviseléséhez. Csobolya József, a Rákóczi Szövetség elnökségi tagja nagy költõnk 185. születésnapja alkalmából elszavalta a Meleg dél van címû verset, majd Drávai Gizella tanárnõ szavait idézte: Legyetek büszkék, mert a világirodalomban öt nagy költõegyéniség a legfontosabb: az ógörög Homérosz, az itáliai Dante, a német Goethe, az angol Shakespeare és a mi Sándorunk. A felszólalásokat követõen a társadalmi szervezetek jelenlévõ képviselõi a szobornál elhelyezték az emlékezés koszorúit, majd elénekelték Petõfi Sándor Távolból címû versének megzenésített változatát. Kenyeres Mária 8500 Ígéretek újévre Krízis vagy felvirágzás vár Ukrajnára 2008-ban? Nyugati elemzõk már régóta arról beszélnek, hogy 2008-ban Ukrajnát, továbbá több egykori szovjet tagállamot, úgymint Oroszországot és Kazahsztánt is, gazdasági krízis várja. Példaként a tavalyi magas inflációt hozzák fel, amelyet az elsõ félévben még sikerült visszaszorítani az állami költségvetés által meghatározott 7,5 százalékra, de a második félévre az emelkedés üteme megnõtt és a kormány elvesztette az irányítás lehetõségét. Nemzetközi és ukrajnai elemzõ intézetek is egyöntetûen azt állítják, hogy ban továbbra is a pénzromlás lesz a kulcsfontosságú probléma az országban. Krízis-elõrejelzés ide vagy oda, a hazai politikusok Kánaánt ígérnek, takarékbetétvisszafizetésekkel, infláció nélkül! Újlaki László Nemzetközi elemzõk rámutattak arra a tényre, hogy a világ most elõször találkozott egyszerre a kölcsönök drágulásával és a természeti kincsek csökkenésével. A helyzet egyelõre nem olyan rossz, mint az utópisztikus fantasztikus filmekben, ahol vérrel kell fizetni egy liter üzemanyagért, de a szakértõk mégis figyelmeztetnek, hogy a tendenciák negatív irányvonalra váltottak. A krízis oka a termelés és a fogyasztás összehangolatlansága miatt lépett fel. Az energiafelhasználás és a termékfogyasztás minden téren megnõtt, miközben a gazdasági termelés csökkenést mutat. Vagyis nagy a keres- let, de a termelés nem tudja tartani ezt az iramot. A földek egyre inkább terméketlenebbé válnak, a természeti kincsek drágulnak, ami egyértelmûen a megtermelt javak drágulásához vezet. Európa még nem érte el a határait Ukrajna is csatlakozna a schengeni rendszerhez Decemberben kibõvült a schengeni zóna, 9 új ország csatlakozott a határok nélküli övezethez. A jövõben pedig még tovább bõvülhet a lista, méghozzá Ukrajna és Törökország javára. Hans-Ulrich Klose, a német parlament külügyi bizottságának szociáldemokrata vezetõ-helyettese kijelentette, hogy Európa még nem érte el a határait, ezért tovább fog terjeszkedni. Azt persze még nem tudjuk, hogy 2008-ban csatlakozik-e a zónához Ukrajna, de a vízummentességet több európai ország is fontolgatja. A schengeni vízumok megszerzése nem egyszerû feladat. Annak ellenére, hogy az európai politikusok elérhetõbb vízumokat ígértek, egyre újabb és újabb akadályokat gördítenek az Európába igyekvõ ukrán állampolgárok elé. Éppen ezért Klose kijelentette, hogy Ukrajna is európai ország, errõl nem szabad megfeledkezni. Ezzel együtt a szomszédsági politika logikus következménye lehet a vízumrendszer eltörlése. A német parlamenti képviselõ nem tartja kizártnak, hogy a jövõben Törökország is csatlakozhat a schengeni zónához. Idõpontok természetesen megint nem hangzottak el, a politikus csak annyit közölt, hogy még várni kell. A külföldi elemzõk álláspontja tehát világos: krízis vár az országokra. De mit mondanak Ukrajnában? Itt a helyzet épp ellenkezõképp néz ki: a politikusok az elemzõk többségével együtt pozitívan néz a jövõ elé, sõt, komoly terveket építgetnek. Szót ejthetnénk itt a szovjet takarékbankokban maradt hatalmas összegek visszafizetésérõl, a gazdasági növekedés ütemének növelésérõl és az általános jólét emelésérõl. Ebben a pillanatban még nem tudhatjuk, hogy a krízis csak az elméleteket gyártó személyek képzeletében létezik és a valóság tényleg olyan szép lehet? A politikusok valóban egy jobb élet felé vezetnek minket? Most még semmi sem biztos, viszont idõvel látni fogjuk az eredményeket A Crisis Group nemzetközi szakértõi csoport úgy véli, hogy Ukrajna nem a saját pénzébõl él. Azért állítják ezt, mert szerintük az ország gazdasága és lakossága sokkal többet fogyaszt, mint amit megtermel. A különbséget pedig a viszonylag olcsó külföldi kölcsönökbõl fedezik. A negatív tendencia a év kereskedelmi hiányán December 21-tõl 9 ország (Lengyelország, Litvánia, Lettország, Észtország, Csehország, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia és Málta) csatlakozott az úgynevezett SIS-hez, a schengeni információs hálózathoz, amely egy olyan adatbázis, amelyet a rendõrök és a határõrök használnak. Köztudott, hogy Nagy-Britannia nem tagja ennek a klubnak, nem is ért egyet a schengeni határok bevezetésével. A brit Independent egy új hidegháborúval, egy új berlini fallal hozza összefüggésbe a terjeszkedést. Emlékeztettek arra, hogy miközben a belsõ határok eltûnnek, a külsõket soha nem látott módon erõsítik, így próbálják megakadályozni az illegális migránsok áradatát. Ukrajna és Belorusszia nyugati határain hatalmas erõdítmények állnak, kamerával megfigyelt területekkel, jelzõrakétákkal és szirénákkal. Az elõzetes tervek szerint március elsején Ciprus is csatlakozhat a schengeni övezethez, novemberben pedig Svájcra kerül a sor. Ukrajna egyébként is jelenleg még fontos szerepet tölt be az európai emberek életében, hiszen a területén halad át az orosz földgázexport. Julija Timosenko narancssárga politikus kormányfõvé való megválasztása után Európa újabb aggódásba kezdhetett volna. Még mindenki emlékszik az orosz-ukrán gázvita eredményére, amikor Moszkva elzárta a csapokat, akkor az európai felhasználók is érezték a hatását. Timosenko hatalomra kerülésével számíthatnánk az orosz-ukrán viszony újabb elhidegülésére. Ennek ellenére a politikusasszony január másodikán kijelentette, hogy minden gázfelhasználó európai és ukrajnai is megmutatkozott, ami 3,4 milliárd dollárt tett ki a Fitch Ratings nemzetközi ügynökség számításai szerint. Ezzel együtt azt sem szabad elfelejteni, hogy Ukrajnában sorra követik egymást a választások, a politikusoknak pedig ígérniük kell, ha gyõzni akarnak. Julija Timosenko kormányfõ újévi köszöntõjében kijelentette, hogy mindenki maximum 1000 hrivnyát kap majd készpénzben, aki a szovjet takarékbankokban tartotta a pénzét, de a rendszerváltás miatt elvesztette. Korai még a takarékbetétkönyveket elõkeresni, hiszen ez egy ígéret volt, ráadásul konkrét dátum sem hangzott el. Azt is tudnunk kell, hogy az összeg a bankban õrzött összegtõl függ, vagyis nem kap majd mindenki kerek 1000 hrivnyát. Timosenko elmondta, hogy a kommunális szolgáltatásokért is lehet majd a takarékkönyveken szereplõ összegekkel fizetni. Csakhogy azt már most is tudjuk, hogy például a víz- és gázszolgáltatók komoly problémával küzdenek, hiszen a lakosság és a cégek, vállalatok hatalmas adósságot halmoztak fel, az állami közvetítõk így veszteséggel dolgoznak. A továbbiakban még kevesebb bevételük lenne, amennyiben a lakosság papírral fizetne a szolgáltatásokért. Egyszóval, a helyzet nem olyan egyszerû, és bár elhangzott egy ígéret, de az eredményre még várni kell. A remény hal meg utoljára. nyugodtan ünnepelhet, ugyanis a gázellátással nem lesznek problémák. Ukrajna méltó partnere marad Európának mondta a kormányfõ. Julija Timosenko korábban találkozott a Naftogaz vezetõivel, majd összegzésül bejelentette, hogy az állami vállalat a csõd közelébe került. Véleménye szerint ez azért történhetett meg, mert egyes körök szándékosan így akarták átvenni az irányítást a gázszállító rendszer felett. Timosenko elmondta, hogy a Miniszteri Kabinet mindent megtesz majd a Naftogaz újjáélesztéséért, ennek érdekében a 2008-as állami költségvetésbõl is 12 milliárd hrivnyás összeget különítettek el. Olyan problémák, mint amelyek 2005-ben jelentkeztek, az idén már nem léphetnek fel, hiszen a Naftogaz minden egyezményt érkezett aláírni, meghatározták az árakat, a mennyiségeket, a díjakat stb ban a türkmén földgáz az elsõ félévben 130 dollárba fog kerülni 1000 köbméterenként, a második félévtõl pedig 150- be. Az orosz földgáz ára viszont magasabb lesz: 179,5 dollár. Ez azt jelenti, hogy a lakosság is többet fizet majd. Persze csak akkor, ha Timosenko be nem váltja az ígéretét, miszerint a drágább import földgáz ellenére a lakosság továbbra is a régi tarifát fogja fizetni Ú.L.

3 3 Másfélezer ajándékcsomag a holland testvérektõl A szeretet határtalan Elejét lásd az 1. oldalon negyven település közül húszra személyesen vitték el a KRE diakóniai osztálya és a kárpátaljai nõszövetség tagjai által összeállított egységcsomagokat. A holland önkéntesek négy napon át fáradságot nem ismerve járták a kárpátaljai falvakat, nagycsaládosokhoz, egyedülálló öregekhez, betegekhez kopogtattak be, hogy az ajándék mellett átadjanak minél többet abból az emberi szeretetbõl és emberi melegségbõl, ami sohasem attól függ, hogy milyen gazdag valaki, s hogy a földgolyóbisnak melyik táján él Több mint húszórás autóút van mögöttünk. De ugye nem nagyon látszik rajtunk a fáradtság? Ez azért van, mert tudjuk, hogy fontos feladatot teljesítünk, hogy várnak ránk magyarázza a csapatot elkísérõ tolmács, Románszky Marianna, aki ungvári születésû, ám mivel a családnak kiterjedt rokonsága volt Beregszászon és Nagyszõlõsön, Beszélgetés Dévai Nagy Kamillával így a hölgy a külhonban töltött évtizedek ellenére jól ismeri vidékünket. A volán mögött ülõ Veldman Janról ugyanez mondható el, mivel szépen sorolja a meglátogatandó bereg-vidéki falvak neveit. S most, hogy a gáti református templom közelébe érünk, nem kérdez senkit, hanem lassít, és szépen lekanyarodik az itteni cigánygyülekezet székháza felé vezetõ útra. Nézem a másfélezer kilométerrõl jött, kátyús utakhoz egyáltalán nem szokott vendégek arcát, de az nem árul el semmiféle csalódottságot. A mellettem ülõ Abram, mintha csak gondolataimban olvasna, megszólal: Tizenöt évvel ezelõtt, amikor elõször jártunk itt, szinte kétségbeejtõ volt a helyzet, s azóta minden évben némi javulást tapasztalhatunk. Önöknek is abban kell bízni, hogy Európa közepén egyszer csak felépül egy normálisan mûködõ állam. Jenei Ottó, a gáti református cigánymisszió vezetõje egy újonnan felhúzott nagy épület elõtt fogad bennünket. A cigánymisszió központjában, a tágas gyülekezeti terem mellett Osszam szét köztetek egész önmagam Elejét lásd az 1. oldalon fizetés nélkül, sokszor heti nyolcvan órát tanítva állok a növendékek és a tizennégy csodálatos tanár mellett, akik ebben a kutyanehéz idõben is kitartottak mellettünk. Nem széledtek szét sem a tanárok, sem a diákok, hanem összebújtunk, mint az akolban Jézus születésekor a kis birkák, hogy melegítsük egymást, hogy adjunk erõt és reményt egymásnak, hogy igenis szükra értékelte az itteni fiatalok teljesítményét, s mint mondta, mindig nagy szeretettel jön Kárpátaljára, illetve megy a más országokban élõ magyar közösségekhez, mert olyankor mindig feltöltõdik. Erõt merít abból a kitartásból, elszántságból, ahogyan itt õrzik a szép magyar szót, a tiszta forrásból eredõ magyar dalt, a népzenét Dévai Nagy Kamilla mindig is vallotta, hogy az anyanyelv mellett a zene is a megmaradást szolgálja Ezért született annak idején a Krónikásének Zeneiskola, melynek mostani neve Krónikás Zenede, hogy tartsa a lelket a Kárpát-medencében élõ, sokszor megfáradt kisebbségben. Hogy biztasson: van tovább. Hogy hirdesse: az anyaország nem minden egyes lakosa mondott nemet azon a bizonyos népszavazáson A jelenlegi országhatárokon kívül élõ magyarok nekem nagyonnagyon sokat adnak, és minden egyes lélegzetvételemmel és szusszanásommal azon vagyok, hogy mindezt visszaháláljam ennek szellemében született meg a Zenede is. Nemes célokat tûztek ki, s mégis, mintha nem igazán támogatnák a Krónikás Zenede mûködését Sajnos, így van. Nagyon nehéz helyzetbe kerültünk. Nem tudtuk fizetni például a fûtésszámlát, és bár soha nem hittem volna, de végül kilakoltattak bennünket a bentlakásos iskolánkból Én magam már tizenegy éve van egy ennél valamivel kisebb, cserépkályhával fûtött világos oktatóterem, ahová naponta harminckét roma gyerek jár. A 3 7 éves, tehát iskoláskor elõtti korosztály. Ma már mindenki belátja, hogy nagy hátrányba kerülnek azok a gyerekek, akik mielõtt szüleik beíratják õket az elsõ osztályba, nem jártak legalább egy évet óvodába magyarázza Jenei Ottó. Hisz a nagycsoportosoknál már számos olyan foglalkozást tartanak s tartunk természetesen mi is, amely jelentõs mértékben hasonlít az elsõ osztályban megtartott tanórára mind a tananyag, mind a foglalkozás légköre tekintetében. Elképzelhetõ, hogy az olyan cigánygyerekek, akik nem járnak elõkészítõ csoportokba, szinte alig van esélyük ség van ránk, hogy fontos, amit csinálunk. Budapesten december 20-án rendezzük meg most már tizenegyedik alkalommal a Hagyományos Krónikás Karácsonyt. Ez alkalomból a Hadtörténeti Múzeum hatalmas márványterme zsúfolásig megtelik. Tavaly például háromórás volt a mûsor, pedig csak másfélórásra terveztük, de a közönség nem akart elengedni minket. Anyukák gyermekeikkel egyszerûen leültek a szõnyegre, és velünk együtt énekeltek, zenéltek pici csengettyûkkel, harangocskákkal. S mikor ez a közönség soraiból feléd száll, olyan érzés, mintha megsimogatnának, mintha jeleznék: itt vagyunk veletek, együtt érzünk veletek Annak ellenére, hogy a kollégi- arra, hogy ne szakadjanak le a többiektõl. Délután pedig az iskolából hazajövõ nagyobb gyerekekkel foglalkozunk, segítünk nekik a házi feladat elkészítésében. Ezt már Katinka mondja, akinek kiejtésén érzõdik, hogy nem magyar az anyanyelve. Mint megtudom, fél évvel ezelõtt Németországból érkezett. A másik itteni oktató, Tünde, Romániából jött el hozzánk, éppen Katinka példáján magyarázza, hogy nyelvtanulás terén bámulatos eredményeket lehet elérni, ha megvan a kellõ motiváció. Tünde csendesen még hozzáteszi: S természetesen sokat játszunk. De bármit is csinálunk, egyrõl soha sem feledkezünk meg. Arról, hogy Jézus Krisztus velünk van, s a Gondviselõ umi elhelyezés megszûnt, mégis a diákok többsége maradt a Zenede hallgatója. Ki albérletben, ki más kollégiumban lakva, de maradt Budapesten... Igen, és ez erõt ad nekem is. Bár a terhek az én vállamat nyomják, nem adhatom fel, ha a diákok, a tanárok így is vállalják ezt a sorsot! Havonta közel egymillió forintot kell elõteremtsek az iskola mûködésére, hisz egy általános iskolában bérelünk termeket, a tanárok fizetését és minden egyéb mûködési költségeket is ki kell valahogy termelni. Minden hónapban nulla forintról indulunk, hisz semmiféle állami támogatást nem kapunk. Amikor elfáradok, olyankor elõveszem a gitáromat és elénekelem azt a fohászt, amit itt is hallhattak: Uram, nézd el kérlek, lázadó szívem, adósságom naponta megfizetem. De ostorod ne sújtsa görnyedt hátunk, keresztet hordani úgyis találunk A tizenötmilliós magyarság minden egyes tagja hordozza hátán a keresztet: a magyarságunk keresztjét. Sajnos, sok nép nem szeret minket annyira, mint kellene, pedig mi nem bántjuk a körülöttünk lévõket és nem akarunk rosszat. Csak egyszerûen a sors annyit ütött, vert, vágott, hogy a magyar egy kicsit talpraesettebb, s mint a székely ember is, furfangos eszével minden problémán felülkerekedik. A Krónikás Zenedének az is a feladata, hogy ezt a gyûlöletet oldani próbálja. Hogy ne szétválasszuk a népeket, hanem horgoljuk, békítsük össze. Én igenis énekelek román, ukrán, szlovák, szerb, horvát népdalokat is, hogy érezzék: szeretettel fordulunk feléjük, s akkor talán õk is érdeklõdéssel, netán még barátsággal is fordulnak hozzánk. Úgy vélem, hogy ez a zenei diplomácia eredményesebb, mint a politikai. A politikában minden kimondott szónak más hangsúlya van. A zenével az ellenségemet, az ellenfelemet is meg tudom simogatni. Elénekelek egy dalt, küldök egy szívbéli mosolyt, ezzel mindig sikerül csillapítani a haragot. Mentem házról házra, országról országra, Mindig gyógyírt vinni mások bánatára, Megyek még eztán is égbõl jött feladat osszam szét Köztetek egész önmagamat. (Részlet Dévai Nagy Kamilla Ars pro Musica címû versébõl) Kovács Erzsébet rólunk sem feledkezik meg. Hogy például õ egyengette a segélyt összegyûjtõ holland testvérek útját is. A gáti református cigánymisszió további terveirõl Lakatos Jolán, a gyülekezet mindenese beszél a holland vendégeknek. Az elõadóterem melletti egyik helyiségben szeretnénk kialakítani a fürdõszobát, a másikban pedig a konyha kapna helyet, így a mostani tea és zsíros kenyér helyett naponta meleg ételt tudnánk adni a gyerekeknek. Miután hazaérkezünk, megbeszéljük a szervezet többi vezetõjével, miként tudnánk ezt a kezdeményezést támogatni ígéri Vreugdeuhil Els. Éppen ezért hazafelé jövet aztán elõször õt faggattam, hogy tizenöt esztendeje mi módon gyûjtik össze minden évben a Kárpátaljára szánt ajándékokat. Az adománygyûjtésnek nálunk megvannak a régi, jól bevált módszerei hangzik a válasz. Ugyanakkor mindig találunk lehetõséget arra, hogy megszólítsunk embereket, akik felelõsséget éreznek a többi, kevésbé szerencsés sorsú embertársaikért. Tudni kell, hogy mielõtt Kárpátaljára jöttünk volna, a kilencvenes évek elején a Jugoszláviában kitört harcok elõl Magyarországra menekülõket segítettük. Úgymond viszonylag egyszerû volt a dolgunk, hisz a világ közvéleményét akkoriban élénken foglalkoztatták a jugoszláviai események, s a holland média rendszeresen beszámolt a menekültek életérõl. Nos, Kárpátalja esetében jórészt magunkra voltunk utalva. A mi feladatunk volt, hogy elmondjuk, a Szovjetunió szétomlása után milyen katasztrofális helyzetbe került az itteni gazdaság, hogy a nagyarányú munkanélküliség igen sok család helyzetét veszélyeztette. De arról is beszámoltunk, hogy ezen a RÖVID HÍREK vidéken csodálatosan megújult a hitélet. Hogy itt helyben igen sok istenfélõ ember próbál azokon segíteni, akiknek a helyzete csaknem teljesen kilátástalan. Hangsúlyoztuk, hogy ide nagyon kell a segítség. A gyülekezetekben gyûjtést szerveztünk több alkalommal is, szponzorokat kerestünk a tehetõsebb vállalkozók körében. Önkénteseink ünnepek elõtt gyertyákat, képeslapokat, s egyéb apró ajándéktárgyakat árusítanak, s a bevételt ide szánják. Gyakran megtörténik, hogy az év végi ünnepek elõtt felkeressük a nagyobb bevásárló központokat, kitesszük az adománygyûjtõ ládikát, mellette egy tablót helyezünk el, rajta az itt készített fényképekkel, rövid magyarázó szövegekkel. A legtöbbször persze nem elég kiállni ezekre a helyekre, de meg is kell szólítani az áruházakból nagy csomagokkal kilépõ emberek egyikét-másikát. Valahogy így: nem gondolja-e, hogy juttatni kéne valamit azoknak is, akik sokkal szerényebb körülmények között élnek, netán olyan nehéz helyzetben, hogy az már szinte kilátástalan? Bármennyire is magasabb az ottani átlagos életszínvonal, a holland emberek többsége tisztában van vele, hogy mindaz, amink van, Isten adománya, s hogy a keresztyén hit lényege a szeretet, s legfontosabb feladatunk mások megbecsülése, az elesettek támogatása. Ezért lehet a mi munkánk sikeres, ezért vagyunk biztosak abban, hogy a holland AK Alapítvány képviselõi jövõre is elhozzák ide Kárpátaljára Hollandiából az istenfélõ, jószándékú és segítõkész emberek adományát. Kovács Elemér 1000 hrivnyát kapnak a takarékbank betétesei Az elértéktelenedett takarékbanki betétek tulajdonosai fejenként 1000 hrivnya készpénzt kapnak idén, továbbá a Timosenko-kormány lehetõséget arra, hogy a betéteken levõ pénzért vásároljanak árucikkeket, illetve törlesszék a szolgáltatások díjszabásait. Az adósság mértékének a Takarékbankkal történõ egyeztetését követõen mindenki, akinek adósa a bank, ezer hrivnya készpénzt kap. A közeljövõben az elértéktelenedett bankbetétek tulajdonosainak lehetõséget adunk arra, hogy a betéten levõ pénzbõl árucikkeket vásároljanak, továbbá kifizessék a lakáskommunális szolgáltatások díját közölte Julia Timosenko. A kormányfõ nem pontosította, mikor ér véget az adósságok összegének egyeztetése, megjegyezte azonban, hogy 2008-ban valóságos forradalmat viszünk végbe ebben a szférában. Infláció, elértéktelenedés és egyéb negatív folyamatok nélkül. Ezerszer mondták már nekem, hogy lehetetlen a program megvalósítása. Azt javasolták, hogy az elértéktelenedett megtakarítások visszafizetésének folyamatát el kell húzni ötven évre, a kifizetések összegét pedig az általunk javasolt összeg ötszörösére mérsékelni. A mi hozzáállásunk az ügyhöz azonban nem ilyen. És ígérem Önöknek, hogy a program megvalósítható. És mi meg is fogjuk valósítani jelentette ki a narancsos kormány miniszterelnöke. Korábban, december 26- án, a kormány kibõvített ülésén Timosenko közölte, hogy minden olyan betétesnek, akiknél elismerik a velük szemben felhalmozott tartozást, azt fogják javasolni, hogy ne vegyék ki a bankból a pénzt, hanem hagyják azt a betéten jelentõs mértékû kamatozás fejében.

4 4 Petõfire emlékeztek Badalóban Elejét lásd az 1. oldalon emléktábla köré gyülekeztek a megemlékezõk, akiket elsõként Balogh Zoltán, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke, a beregszászi járási tanács tagja köszöntött. Nagy András polgármester arról beszélt, hogy a lánglelkû magyar forradalmár, Petõfi Sándor nevét örökre szívébe véste a kisebbségben élõ kárpátaljai magyarság. A badalóiak pedig azért lehetnek külön büszkék erre a megemlékezésre, mivel itt található a Kárpátalján fellelhetõ négy Petõfi-emléktábla egyike. Dr. Jakab Lajos, a járási tanács KMKSZ frakciójának tagja felelevenítette a nagy költõ rövid, de annál tartalmasabb életútját, szólt arról, hogy szülõfaluja számára január elseje mindig is kettõs ünnepnek számított. Az új esztendõ beköszönte mellett ilyenkor méltatjuk egy olyan személy, Petõfi Sándor születésének emléknapját az idén a 185-et aki nem csak költeményei révén írta be aranybetûkkel a nevét az irodalomba, de történelmi szerepvállalása kapcsán is, az egyetemes magyarság egyik legfényesebben fénylõ csillaga. A szónok arra biztatta a helyieket, hogy a jövõben ne csak ilyenkor, január elsején, de az emléktábla felavatásának évfordulóján is aminek az idén lesz éppen hetven éve emlékezzenek erre a történelmi eseményre. Bakancsos László, a KMKSZ Beregszászi Középszintû Szervezetének elnöke, a KMKSZ járási frakciójának vezetõje beszédében hangsúlyozta, hogy ma, amikor erkölcsi és morális válságban van a magyar nemzet, nincsenek Petõfik, igazából nincsenek olyan emberek, akik utat mutassanak. Forradalomra, lelki forradalomra van szükség ahhoz, hogy valóban keresztyén szellemû emberek irányítsák ezt a nemzetet. Bízzunk abban, hogy a XXI. század hét szûk éve eltelt és mostantól hét bõ esztendõ fog ráköszönteni a nemzetre fejezte be mondandóját. A szónokokat követõen Jakab Anikó, a Beregszászi Magyar Gimnázium negyedéves tanulója szavalta el A magyar nép címû Petõfi-költeményt, majd a jelenlévõk megkoszorúzták az emléktáblát. Az ünnepi megemlékezést a Himnusz és a Szózat eléneklése foglalta keretbe. (jéel) Sorsoltak a 100 pudosban Az év végi akció nyertesei December 30-án kisorsolták a beregszászi 100 pudos szupermarket év végi nyereményakciójának nyerteseit. Az üzletlánc mindkét áruházában a fõdíj egy Samsung színes televízió volt. A B. Hmelnyickij úton levõ nagyáruházban a fõdíjat László Valentina (Nagybakta) nyerte meg. A DVDlejátszó a balazséri Rácz Istváné lett, a mikrohullámú sütõ pedig a beregdédai Csatlós Kataliné. A Muzsalyi úton található szupermarketben megtartott sorsoláson a beregszászi Pupcsik Andreának kedvezett a szerencse, övé lett a fõdíj. A másik nyertes a nagyberegi Tancsinec Viktória lett, õ egy porszívót vihetett haza. Gratulálunk! Most már nagyon aktuális Eszeny térségében kishatár-átkelõhelyet A múlt év végétõl az ukránmagyar viszonylatban újraindult kishatárforgalom mértékadó becslések szerint vidékünkön mintegy hatszázezer embert érint. A két szomszédos ország határtérségében élõk kapcsolattartásában óriási jelentõséggel bíró kishatárforgalom egyúttal komoly problémákat is felvet, állítja Kovács Ferenc, Eszeny polgármestere. Ez pedig a 137 km-en át húzódó ukrán-magyar határszakaszon található határátkelõ helyek aránytalan elosztásával magyarázható. Aki itt él, az nagyjából tudja mirõl van szó. Csak azt nem értjük, hogy miért válik oly sürgetõvé az önök által forszírozott határátkelõ megnyitása. Nyomban az elején tisztázzunk egy dolgot. Eszeny és Szalóka térségében élõk nem csupán azért követnek el mindent annak érdekében, hogy a közelünkben új határátkelõ nyíljon. Természetesen számunkra sem mindegy, hogy több mint negyven kilométeres kerülõt megtéve az Disznóölések kora Fõtt hurkát és sült kolbászt Elejét lásd az 1. oldalon fazékban forralt bor gõzölög. A gazda éppen merítõkanállal tölti tele a poharakat: kell is a bátorító itóka, mert az ólban sorsa beteljesedésére váró 180 kilós ártány nem éppen jámborságáról híres. Ha jól körbenézünk, a meglett férfiak, suttyó legények mellett ott találjuk apja ölébe húzódva a négyéves Andriskát is. Megilletõdötten hallgatja a nagyok hangos beszédét, s le nem veszi a tekintetét Bálint bátyja csizmájáról. Az alkalmi hentes csizmaszárából ki-kivillan a szúrókés nyele: ez maga a végzet. Van, aki csak félig hörpinti ki poharát, s indul a csapat. A gazda húszéves fia próbálja a hízó lábára hurkolni a zsineget, amely természetesen a legrosszabb pillanatban szakad el: akkor, amikor kivágódik a karámajtó, s a megriadt ártány belerohan a csillagfényes éjszakába. Hát ez meg hogy történhetett? néznek kérdõ tekintettel a fogók a gazdára, ám õ a világ legtermészetesebb hangján válaszol. Nem én tehetek róla, a kötél ugyanis a Józsié. Különben is fogni hívtalak benneteket. Nosza, fogjátok meg! Fülére, farkára! kiáltja el magát Bálint, s a disznó nyomába ered. Lendülnek utána a többiek is. örökösen zsúfolt Záhonyon keresztül jussunk el a Tiszaszentmártonban élõ rokonainkhoz, barátainkhoz, ismerõseinkhez, vagy úgy, hogy itt a közelben a határon átkelve pár percen belül már ott is legyünk. (Vonatkozik ez a többi, velünk szemben a Tisza túloldalán található magyarországi településre, Eperjeskére, Tiszamogyorósra, Mándokra, Tuzsérra, stb.) Tisztában vagyunk vele, hogy csak miértünk senki sem fog bele egy olyan méretû beruházásba, mint amilyet egy határátkelõhely megépítése és mûködtetése jelent. Kovács Ferenc Göncz Kinga társaságában Akkor mégis miben reménykednek? Hát abban, hogy a két ország felelõs vezetõi belátják: a térségben Záhony mellett kell lennie még egy határátkelõ helynek, amely az ungvári, s részben a perecsenyi járásból kishatár-átlépõvel Magyarországra irányuló forgalmat fogadni tudja. Különbözõ számítások és becslések vannak a várható forgalom nagyságára vonatkozóan. Szerintünk legalább hatvanhetvenezer ember számára a Szalóka-Eperjeske határátkelõ igénybevétele jelentené a legkényelmesebb megoldást. Amikor 2006-ban itt járt Szili Katalin, a magyar országgyûlés elnöke, elmondtuk neki elképzeléseinket, megmutattuk neki a helyszínt is. Õ, akárcsak Göncz Kinga külügyminiszter asszony, a támogatásáról biztosított bennünket. Mondjuk el olvasóinknak, hogy a Szalóka-Eperjeske nemzetközi vasúti teherforgalmi határátkelõ évtizedek óta létezik. A vonatok a Tiszán átívelõ vasúti hídon közlekednek. Igen, ezért állítjuk mi azt, hogy itt lehetne a legolcsóbban megépíteni az újabb határátkelõt. Konkrétan úgy, hogy a meglévõ vasúti hidat kiszélesítenék, elõször a gyalogos, majd a gépkocsiforgalom számára is alkalmassá tennék. Hídátalakítás- és bõvítés Akkor mégsem ilyen egyszerû a helyzet?! A lehetõ legegyszerûbb. Mivel mindkét oldalon aszfaltozott út vezet a határig. Tehát utat már gyakorlatilag nem kell építeni. Különben pedig egy újabb tiszai átkelõhely esetében nem csupán a felmerülõ költségeket kell nézni, hanem elsõsorban azt, hogy közép- és hosszútávon mennyire segíti elõ a térség gazdasági felemelkedését. Meggyõzõdésünk, hogy ennél egyszerûbben és hatékonyabban nem is lehetne versenyhelyzetbe hozni ezt a kistérséget. Mindez természetesen messze túlmutat a gazdasági kérdéseken. Hisz a természet- és tájvédelem, a hagyományõrzés, a kulturális kapcsolatok ápolása, a turizmus, és a rekreáció terén új perspektívákat nyitna meg a határ mindkét oldalán élõk számára. Eszenyi Gábor Sok lúd akarom mondani erõs férfikéz, disznót gyõz. Földre teperik a vergõdõ jószágot. Tálat! harsan a kiáltás, s Bálint azt sem bánja, hogy az állat nem a kézre esõ jobb oldalán fekszik. A hentes komótos mozdulattal nyúl a csizma szárába. Andrisnak a kinti látványból egyelõre ennyi elég, belép a konyhába. Itt sokkal békésebb az élet. A háziasszony a széles asztalon a rizst válogatja át, húga a vöröshagymát pucolja. (A hurkába valót már megtisztították a tegnap, ez az adag a reggelihez, a pirított vérhez kell.) A nyugdíjas korú szomszédasszony a fateknõket rendezgeti, melyikbe kerül a bél, a háj stb. Közben a három asszony megbeszéli azt is, hogyan fogják ízesíteni a véres hurkát. Gazduram ugyanis ragaszkodik ahhoz, hogy ágas szegfû (szagos bors) is kerüljön majd annak töltelékébe. Közben befut a szomszéd faluban lakó nagymama autóbusza. Miután levette kabátját, tömött táskájából kipakol a kisasztalra. Az unokáknak hozott édességcsomagok után itt ma fog járni a Jézuska vászonzacskót emel ki. Ennek tartalma háromliternyi csigatészta. Mint elmondja, az utóbbi hetekben esténként a szomszédasszonyával együtt készítette. Mert õ azt vallja, hogy a húsleves csak a házi csigatésztával az igazi. Kintrõl ütemes kopácsolás hallatszik: Bálint a baltája fokát egy jókora kalapáccsal ütögetve már az ártány gerincét vágja ketté. A férfiak amúgy a garázsban rendezkedtek be ott is van gázspór, s hozzáfognak a hús és a szalonna feldarabolásához. A konyhából elõkerül egy hatalmas húsdaráló. Péter, az ifjú gazda szorgalmasan tekeri. Rövid idõn belül halomban áll elõtte a kolbásznak való töltelék. Fokhagyma, piros paprika, só, bors Mind a három férfi megízleli, mielõtt a daráló helyére felszerelnék a hurka-, illetve ez esetben a kolbásztöltõt. Közben rövidebb-hosszabb idõre átlép egy-egy szomszéd. A szalonna vastagságát valamennyien kötelességüknek tartják lemérni majdnem ötujjnyi. Megtanácskozzák azt is, hogy mi minden kerül a sózóba, a hûtõládába. Két óra sincs, amikor a kolbász rúdra helyezve ott csöpög az eresz védelme alatt. A zsírnak való összevágva, a sózó megrakva mindenféle jóval már a padon várja az estét. Errefelé azt tartják, hogy a hurka töltése az asszonyok feladata, mindazonáltal Mariska néni, a munkát irányító szomszédasszony kisétál a konyhából egy maréknyi töltelékkel és kikéri a férfiak véleményét: mi hiányzik még belõle? Talán egy kis só jegyzi meg a kipirult arcú Ernõ, de a többiek csak rázzák a fejüket: ki van próbálva, a savanyú Izabella után a sós ízt kevésbé érezzük. Vacsoránál vagy tizenöt felnõtt üli körbe az asztalt, együtt a rokonság. (Az unokáknak bent terítenek.) Valóban nincs finomabb a csiga levesnél, bólogatnak a forró ételt szürcsölgetve többen. Körbejár a fonott korsó. Gyerekkori disznóvágások emléke elevenedik meg. Éjfél körül jár az idõ, amikor asztalt bontanak. A kinti asztalon a mindenkinek elkészítve számára elkészített kóstoló. A kapuban búcsúznak testvérek, komák, jó szomszédok. Nagymama szemébe könny szökik. Ha ezt nagyapa látná Andris ott áll mellette, kissé álmosan feltekint a csillagos égre. Biztosan látja Szépreményi Kristóf

Tv-mûsor március 17 23. Csökken Ukrajna lakossága. 5. oldal. Ungvár. Petõfi tér. Március 15-e, anno...

Tv-mûsor március 17 23. Csökken Ukrajna lakossága. 5. oldal. Ungvár. Petõfi tér. Március 15-e, anno... Tv-mûsor március 17 23. Ára: 1 hrivnya Mûholdas TV-k mûsorai a Naplopó magazinban Részletek a 13. oldalon 2. oldal Oroszország és a hidegháború... 4. oldal Ökumenikus világimanap 4. oldal Csökken Ukrajna

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor jún. 29- júl.-5. Külföldi magyar Európához. 5. oldal. Néptáncosok, honfoglalók, sportolók és õstermelõk

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor jún. 29- júl.-5. Külföldi magyar Európához. 5. oldal. Néptáncosok, honfoglalók, sportolók és õstermelõk 25 13. évf. 25. szám Ára: 1,50 hrivnya CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP Ünnepeltek a Külföldi magyar Európához medikusok emlékhelyek megõrzése 2. oldalnem kerültünk közelebb 4. oldal Tv 5. oldal -mûsor jún.

Részletesebben

Szalagavató a magyar gimnáziumban

Szalagavató a magyar gimnáziumban Ára: 1 hrivnya Betlehemes találkozó Beregszászon Tv-műsor december 10.-16. Részletek a 4. oldalon 2. oldal Megalakult a narancssárga koalíció... 3. oldal Óvodaátadás Nagypaládon 5. oldal Lelkészbeiktatás

Részletesebben

Áldott húsvéti ünnepeket!

Áldott húsvéti ünnepeket! Ára: 1 hrivnya Áprilistól újra Tv-mûsor március 24 30. Részletek a 13. oldalon megnyerheti számítógépünket. 2. oldal Támad az infláció 4. oldal Megemlékezés Badalóban 5. oldal Aggódva ünnepeltünk 6. oldal

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor november 2-8. Nyíregyháza Beregszász. 5. oldal. 1956 hõseire emlékeztek. vérbe fojtani a magyarság

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor november 2-8. Nyíregyháza Beregszász. 5. oldal. 1956 hõseire emlékeztek. vérbe fojtani a magyarság 43 13. évf. 43. szám elnökválasztásnak 2. oldalhárom esélyese van az Ára: 1,50 hrivnya CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP 4. oldal Reformáció 5. oldal Tv -mûsor november 2-8. Nyíregyháza Beregszász 6. oldal Presbiter-konferencia

Részletesebben

Borok, lovagok, vásározók

Borok, lovagok, vásározók 10 15. évf. 10. szám Tv-műsor március 14-20. Ára: 1,50 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó

Részletesebben

Tv-műsor október 17-23.

Tv-műsor október 17-23. 41 15. évf. 41. szám Tv-műsor október 17-23. Ára: 1,50 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. Tv-műsor július 9-15. Már nem hisznek a politikusoknak. 5. oldal. azután még nagyobb gyorsasággal

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. Tv-műsor július 9-15. Már nem hisznek a politikusoknak. 5. oldal. azután még nagyobb gyorsasággal 27 11. évf. 27. szám CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP Tv-műsor július 9-15 Ára: 1 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk:

Részletesebben

Tv-műsor április 3-9. Választottunk... 6. oldal. értelmiség az itt élő magyarok számarányához. hogy a megyében élő más nemzetiségekhez képest nekünk

Tv-műsor április 3-9. Választottunk... 6. oldal. értelmiség az itt élő magyarok számarányához. hogy a megyében élő más nemzetiségekhez képest nekünk 2. oldal 13 10. évf. 13. szám Véget ért a posztszovjet éra Ára: 1 hrivnya Rákóczi-megemlékezés Beregszászon CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP Részletek a következő számunkban 3. oldal Kishatárátlépő, régiófejlesztés

Részletesebben

Tanévzáró a magyar főiskolán

Tanévzáró a magyar főiskolán 28 15. évf. 28. szám Tv-műsor július 18-24. Ára: 1,50 hrivnya Születésnap és tábornyitó Részletek a 4. oldalon 2. oldal Csődközeli helyzetben az ukrán gazdaság? 4. oldal,,már van kikért küzdenünk 5. oldal

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor július 20-26. Szeretettel egymásért. A XIX. tiszaújlaki turulmadaras ünnepségen

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor július 20-26. Szeretettel egymásért. A XIX. tiszaújlaki turulmadaras ünnepségen 2. oldal 28 13. évf. 28. szám Gyilkosság és mentelmi jog Ára: 1,50 hrivnya CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP 4. oldal Tv -mûsor július 20-26. Szeretettel egymásért 5. oldal Kelet felé visz a vonat Fizesse elõ

Részletesebben

Tv-műsor okt. 31- nov. 6.

Tv-műsor okt. 31- nov. 6. 2. oldal 43 15. évf. 43. szám Mennyit fogunk fizetni a gázért? 2. oldalvisszaállították a téli időszámítást Ukrajnában Tv-műsor okt. 31- nov. 6. 5. oldal Ára: 1,50 hrivnya Kátai Zoltán-előadássorozat Kárpátalján

Részletesebben

Tv-műsor március 25-31.

Tv-műsor március 25-31. 12 17. évf. 12. szám Tv-műsor március 25-31. Ára: 1,50 hrivnya Figyelem! Fizesse elő a Kárpátinfót! Index 08776 Legyen Ön is a partnerünk! 2. oldal Fehér füst szállt fel Vatikánban 2. oldal Ukrajna: hitelcsomagra

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. Tv-műsor okt.29.-nov.4. Sztálin-csúcs a Hoverlán? 5. oldal

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. Tv-műsor okt.29.-nov.4. Sztálin-csúcs a Hoverlán? 5. oldal 43 11. évf. 43. szám CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP Tv-műsor okt.29.-nov.4. Ára: 1 hrivnya Új barátságokat melegít a BEKECS Részletek az 5. oldalon 2. oldal A narancssárgák újra hatalomra kerülhetnek 4. oldal

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. Tv-műsor június 5-11. Haza a magasban. 5. oldal. A beregardói konfirmandusok. hogy áldozócsütörtö

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. Tv-műsor június 5-11. Haza a magasban. 5. oldal. A beregardói konfirmandusok. hogy áldozócsütörtö 22 10. évf. 22. szám Ára: 1 hrivnya CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP Tv-műsor június 5-11. Hirdessen nálunk ingyen, olvassa hirdetéseinket! 12-13. oldal 2. oldal Ukrajna a világpiacra törne 4. oldal Hittanverseny

Részletesebben

Tv-műsor április 2 8.

Tv-műsor április 2 8. 13 16. évf. 13. szám Tv-műsor április 2 8. Ára: 1,50 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor nov. 30- dec. 6. Magyar géniuszok. 4. oldal. A málenykij robot áldozataira emlékeztek. a málenykij robot áldozataira.

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor nov. 30- dec. 6. Magyar géniuszok. 4. oldal. A málenykij robot áldozataira emlékeztek. a málenykij robot áldozataira. 2. oldal 47 13. évf. 47. szám Az USA stabilitást akar Ukrajnában Ára: 1,50 hrivnya CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP 3. oldal Fókuszban a szomszédságpolitika Tv 4. oldal -mûsor nov. 30- dec. 6. Magyar géniuszok

Részletesebben

Tv-műsor június 3-9.

Tv-műsor június 3-9. 22 17. évf. 22. szám Tv-műsor június 3-9. Ára: 1,50 hrivnya Vásárolja a Naplopót! Legyen Ön is a Naplopó olvasója! 2. oldal Ukrajna eltávolodik Oroszországtól 2. oldal Nemzeti tragédi a Don-kanyarban 4.

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. Tv-műsor július 3-9. Találkozó az adóügyi felügyelőségen. 4. oldal. hittel felvértezve indulnak

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. Tv-műsor július 3-9. Találkozó az adóügyi felügyelőségen. 4. oldal. hittel felvértezve indulnak 2. oldal 26 10. évf. 26. szám Timosenkó újabb lehetőséget kap Ára: 1 hrivnya CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP 3. oldal Gyermeknap Dercenben 4. oldal Tv-műsor július 3-9. Találkozó az adóügyi felügyelőségen

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -22 ű. Tv-m. 25 év Isten és az emberek szolgálatában. 5. oldal

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -22 ű. Tv-m. 25 év Isten és az emberek szolgálatában. 5. oldal Európai értékrend ukrajnai viszonyok 25 év Isten és az emberek szolgálatában AJÁNLÓ Az 100 pudos szupermarket hálózattá bővült K ényelmes parkolóhely, megfelelő kivilágítás, tágas eladótér, figyelmes kiszolgálás.

Részletesebben

Tanévkezdés hittel, optimizmussal

Tanévkezdés hittel, optimizmussal 35 14. évf. 35. szám Tv-műsor szeptember 6 12. Ára: 1,50 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó

Részletesebben

Tv-műsor január 12-18.

Tv-műsor január 12-18. 2 19. évf. 2. szám Tv-műsor január 12-18. Ára: 2,50 hrivnya Figyelem! Fizesse elő a Kárpátinfót! Index 08776 Legyen Ön is a partnerünk! 2. oldal Az ukrán válság megoldása a fő cél 4. oldal Segíts másokon,

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. Tv-műsor október 2-8. Önkormányzati választások Magyarországon

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. Tv-műsor október 2-8. Önkormányzati választások Magyarországon 2. oldal 40 10. évf. 40. szám Ukrajna energiát ad az energiáért Ára: 1 hrivnya CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP 4. oldal Ember és Tanító 5. oldal Tv-műsor október 2-8. Önkormányzati választások Magyarországon

Részletesebben

Március 15-i ünnepségek megyeszerte

Március 15-i ünnepségek megyeszerte 12 18. évf. 12. szám Tv-műsor március 24 30. Ára: 2,00 hrivnya Figyelem! Fizesse elő a Kárpátinfót! Index 08776 Legyen Ön is a partnerünk! 2. oldal Moszkva föderatív Ukrajnát szeretne 2. oldal Az ukránok

Részletesebben

ADJON AZ ISTEN NAGY LÁSZLÓ

ADJON AZ ISTEN NAGY LÁSZLÓ NAGY LÁSZLÓ ADJON AZ ISTEN Adjon az Isten szerencsét, szerelmet, forró kemencét, üres vékámba gabonát, árva kezembe parolát, lámpámba lángot, ne kelljen korán az ágyra hevernem, kérdésre választ õ küldjön,

Részletesebben

A magyarság egy és oszthatatlan

A magyarság egy és oszthatatlan 40 15. évf. 40. szám Tv-műsor október 10-16. Ára: 1,50 hrivnya Hagyományt teremtünk 2. oldal Enyhülő ukrán-orosz kapcsolatok? 2. oldal Sárospatak szellemisége Beregszászra költözik 5. oldal Kárpátaljaiak

Részletesebben

Rákóczi zászlaja alatt

Rákóczi zászlaja alatt 7 15. évf. 7. szám Tv-műsor febr. 21-27. Ára: 1,50 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó

Részletesebben

Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft

Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft JÁNOSSOMORJAI Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft Karácsonyi forgatag A tavalyinál színesebb programokkal várta az érdeklõdõket az idei karácsonyi forgatag december 22-én, a szentpéteri

Részletesebben

Tv-műsor október 14-20.

Tv-műsor október 14-20. 41 17. évf. 41. szám Tv-műsor október 14-20. Ára: 1,50 hrivnya Figyelem! Fizesse elő a Kárpátinfót! Index 08776 Legyen Ön is a partnerünk! 2. oldal Kevés könyvet olvasunk 3. oldal Helytállás és következetesség

Részletesebben

Bő két évtizedes. Tv-műsor december 22-28. Mozgalmas és tragikus. Ajándék az Ökumenikus Segélyszervezettől. A Rákócziak nyomában

Bő két évtizedes. Tv-műsor december 22-28. Mozgalmas és tragikus. Ajándék az Ökumenikus Segélyszervezettől. A Rákócziak nyomában 51 18. évf. 51. szám Tv-műsor december 22-28. Ára: 2,50 hrivnya Figyelem! Fizesse elő a Kárpátinfót! Index 08776 Legyen Ön is a partnerünk! 3. oldal Adomány a katonacsaládoknak 4. oldal ArtTisza művészeti

Részletesebben