Fõtt hurkát és sült kolbászt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fõtt hurkát és sült kolbászt"

Átírás

1 Ára: 1 hrivnya Ha elõfizet lapunkra, 2. oldal Ígéretek újévre AJÁNLÓ 4. oldal Eszeny térségében kishatár-átkelõhelyet Osszam szét köztetek egész önmagam 5. oldal Tv-mûsor január Julia Timosenko a legnépszerûbb politikus 6. oldal Visszapillantó 2007 megnyerheti számítógépünket. 7. oldal Részletek a 13. oldalon Téli csemege Fõtt hurkát és sült kolbászt Dévai Nagy Kamilla és Labant Csaba Beregszászon December elején Beregszászban, immáron tizedik alkalommal ismét megrendezésre került a Kárpátaljai Magyar Dalverseny. Itt találkoztunk Dévai Nagy Kamilla elõadó- mûvésszel, a Krónikás Zenede megálmodójával és vezetõjével, aki ezúttal is a zsûri elnöke volt. A versenyt követõen igen nagy- Folytatás a 3. oldalon Másfélezer ajándékcsomag a holland testvérektõl Még alig vagyunk túl a karácsonyon, az újévi mulatságot meg még ki sem pihenhettük, a gyomrunkat is túltelítettük ez idõ alatt, úgyhogy ezúttal már ne együnk, inkább csak beszéljünk a malacpecsenyérõl, meg a disznótoros finomságokról. Igen sok helyen az ünnepeket követõen kerül sor a disznótorra. Eleink úgy tartották, hogy télen van az ideje a disznótornak és a lakodalomnak. A tréfás mondás szerint azért, mert ilyenkor nem romlik el a hús, és nem savanyodik meg a menyasszony. Persze nem csak a mondás, de olykor a disznóvágáskor történtek is évekig tartó anekdotázásra nyújtanak alkalmat Akkor, amikor még a legéberebb kakas is övéi között, a rúdon gubbasztva békésen gazdag szemétdombról álmodik, a házakban itt is, ott is villany gyúl. Zár csikordul, kisajtó nyílik, nehéz csizmás léptek zaja hallatszik. Öt óra alig múlt, ám a hajnali idõpont ellenére nyolc-tízfõs zajos társaság üli-állja körbe a nyári konyha asztalát. A gázspór egyik égõje fölé tett vaslapon kenyér pirul, kistányéron fokhagyma, mellette zsíros kenyér, egy Folytatás a 4. oldalon Így megy ez már 15 éve. Karácsony elõtt a hollandiai Maassluis városából felkerekedik egy kicsiny, de annál lelkesebb csapat, hogy elhozza az ottani önkéntesek által gyûjtött adományokat Kárpátaljára, hogy itt a leginkább rászorultak között osszák szét. Idén ötfõs volt az AK Alapítvány kis csapata. Mak Ger vezetésével eljöttek hozzánk Veldman Jan pénztáros, Vreugdeuhil Abram és Els vezetõségi tagok. Az általuk megajándékozott Folytatás a 3. oldalon Bioalma a hegyvidékrõl Petõfire emlékeztek Badalóban Mint minden esztendõ elsõ napján, úgy január elsején is megemlékeztek Petõfi Sándor születésének emléknapjáról Badalóban, ahol a helyi református templom külsõ falán immáron 70 éve emléktábla hirdeti, hogy a magyar szabadságharc hírnöke július 17-én útban menyasszonyához, Szendrey Júliához Erdélybe e szent falak tövében pihent meg. Az ünnepi istentisztelet alkalmával Baráth Imre lelkész is megemlékezett errõl, a helyiek számára nevezetes eseményrõl és annak a reményének adott hangot, hogy majdan a felnövekvõ nemzedék is méltán lesz büszke erre az áldásos örökségre. Az istentisztelet után az Részletek a 7. oldalon Folytatás a 4. oldalon

2 2 Heti körkép BEREG RÖVID HÍREK A költõ születésnapját méltatták Petõfi örök A 2008-as esztendõ kulturális rendezvénnyel indult Beregszászban. Az Arany Páva étterem elõtt felállított Petõfi-szoborhoz január 1- jén sok beregszászi jött el, hogy közösen emlékezzenek a magyarság egyik legnagyobb költõje születésnapjára. A megjelenteket Zubánics László, az UMDSZ Országos Tanácsának elnöke, a Beregi Hírlap fõszerkesztõje köszöntötte. Dr. Balogh József, a BMKSZ elnökségi tagja felidézte nagy költõnk életútját. Mint mondta, Petõfi költészetében egy egész nép hõsi emlékezete él, az évszázadok felhalmozott szenvedései. Petõfi a forró hazaszeretet példaképe, a hõsiesség, az igazságosság, a zsarnokgyûlölet, a végtelen szabadságszeretet a legfõbb vonásai érzelmi mélységeinek. Szabaddá tenni népét ez volt magasztos célja életének. Versei nemzedékeket formáltak újjá, melyek ma is táplálják lelki szentélyeinket, reményeink örök tüzét. Nekünk, a kisebbségi sorsba taszított magyaroknak különösen nagy szükségünk van Petõfire, 1848 magasztos eszméire, melyek örök csillogású fénynyel mutatják az utat nemzeti felemelkedésünkhöz. A lélek, melyet õ adott nemzetének, örökké fog ragyogni. Petõfi örök! em- lékezett a költõre dr. Balogh József. Zubánics László ezt követõen nagy költõnk beregszászi tartózkodásának emlékét idézte fel, melynek kapcsán született meg a Meleg dél van címû Petõfivers. Szívében lángolt a, szemére hályog ereszkedett, Beregszászból csak a magyar kocsmát, a gót templomot említi meg, illetve a megyeházát és a magyar kocsmárost mondta el az UMDSZ OT elnöke. Imre Margit, a Petõfi Sándor Nyugdíjas Egyesület elnöke Petõfire, a zászlóvivõre emlékezett, akinek emléke mindenkor erõt ad a nehézségek elviseléséhez. Csobolya József, a Rákóczi Szövetség elnökségi tagja nagy költõnk 185. születésnapja alkalmából elszavalta a Meleg dél van címû verset, majd Drávai Gizella tanárnõ szavait idézte: Legyetek büszkék, mert a világirodalomban öt nagy költõegyéniség a legfontosabb: az ógörög Homérosz, az itáliai Dante, a német Goethe, az angol Shakespeare és a mi Sándorunk. A felszólalásokat követõen a társadalmi szervezetek jelenlévõ képviselõi a szobornál elhelyezték az emlékezés koszorúit, majd elénekelték Petõfi Sándor Távolból címû versének megzenésített változatát. Kenyeres Mária 8500 Ígéretek újévre Krízis vagy felvirágzás vár Ukrajnára 2008-ban? Nyugati elemzõk már régóta arról beszélnek, hogy 2008-ban Ukrajnát, továbbá több egykori szovjet tagállamot, úgymint Oroszországot és Kazahsztánt is, gazdasági krízis várja. Példaként a tavalyi magas inflációt hozzák fel, amelyet az elsõ félévben még sikerült visszaszorítani az állami költségvetés által meghatározott 7,5 százalékra, de a második félévre az emelkedés üteme megnõtt és a kormány elvesztette az irányítás lehetõségét. Nemzetközi és ukrajnai elemzõ intézetek is egyöntetûen azt állítják, hogy ban továbbra is a pénzromlás lesz a kulcsfontosságú probléma az országban. Krízis-elõrejelzés ide vagy oda, a hazai politikusok Kánaánt ígérnek, takarékbetétvisszafizetésekkel, infláció nélkül! Újlaki László Nemzetközi elemzõk rámutattak arra a tényre, hogy a világ most elõször találkozott egyszerre a kölcsönök drágulásával és a természeti kincsek csökkenésével. A helyzet egyelõre nem olyan rossz, mint az utópisztikus fantasztikus filmekben, ahol vérrel kell fizetni egy liter üzemanyagért, de a szakértõk mégis figyelmeztetnek, hogy a tendenciák negatív irányvonalra váltottak. A krízis oka a termelés és a fogyasztás összehangolatlansága miatt lépett fel. Az energiafelhasználás és a termékfogyasztás minden téren megnõtt, miközben a gazdasági termelés csökkenést mutat. Vagyis nagy a keres- let, de a termelés nem tudja tartani ezt az iramot. A földek egyre inkább terméketlenebbé válnak, a természeti kincsek drágulnak, ami egyértelmûen a megtermelt javak drágulásához vezet. Európa még nem érte el a határait Ukrajna is csatlakozna a schengeni rendszerhez Decemberben kibõvült a schengeni zóna, 9 új ország csatlakozott a határok nélküli övezethez. A jövõben pedig még tovább bõvülhet a lista, méghozzá Ukrajna és Törökország javára. Hans-Ulrich Klose, a német parlament külügyi bizottságának szociáldemokrata vezetõ-helyettese kijelentette, hogy Európa még nem érte el a határait, ezért tovább fog terjeszkedni. Azt persze még nem tudjuk, hogy 2008-ban csatlakozik-e a zónához Ukrajna, de a vízummentességet több európai ország is fontolgatja. A schengeni vízumok megszerzése nem egyszerû feladat. Annak ellenére, hogy az európai politikusok elérhetõbb vízumokat ígértek, egyre újabb és újabb akadályokat gördítenek az Európába igyekvõ ukrán állampolgárok elé. Éppen ezért Klose kijelentette, hogy Ukrajna is európai ország, errõl nem szabad megfeledkezni. Ezzel együtt a szomszédsági politika logikus következménye lehet a vízumrendszer eltörlése. A német parlamenti képviselõ nem tartja kizártnak, hogy a jövõben Törökország is csatlakozhat a schengeni zónához. Idõpontok természetesen megint nem hangzottak el, a politikus csak annyit közölt, hogy még várni kell. A külföldi elemzõk álláspontja tehát világos: krízis vár az országokra. De mit mondanak Ukrajnában? Itt a helyzet épp ellenkezõképp néz ki: a politikusok az elemzõk többségével együtt pozitívan néz a jövõ elé, sõt, komoly terveket építgetnek. Szót ejthetnénk itt a szovjet takarékbankokban maradt hatalmas összegek visszafizetésérõl, a gazdasági növekedés ütemének növelésérõl és az általános jólét emelésérõl. Ebben a pillanatban még nem tudhatjuk, hogy a krízis csak az elméleteket gyártó személyek képzeletében létezik és a valóság tényleg olyan szép lehet? A politikusok valóban egy jobb élet felé vezetnek minket? Most még semmi sem biztos, viszont idõvel látni fogjuk az eredményeket A Crisis Group nemzetközi szakértõi csoport úgy véli, hogy Ukrajna nem a saját pénzébõl él. Azért állítják ezt, mert szerintük az ország gazdasága és lakossága sokkal többet fogyaszt, mint amit megtermel. A különbséget pedig a viszonylag olcsó külföldi kölcsönökbõl fedezik. A negatív tendencia a év kereskedelmi hiányán December 21-tõl 9 ország (Lengyelország, Litvánia, Lettország, Észtország, Csehország, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia és Málta) csatlakozott az úgynevezett SIS-hez, a schengeni információs hálózathoz, amely egy olyan adatbázis, amelyet a rendõrök és a határõrök használnak. Köztudott, hogy Nagy-Britannia nem tagja ennek a klubnak, nem is ért egyet a schengeni határok bevezetésével. A brit Independent egy új hidegháborúval, egy új berlini fallal hozza összefüggésbe a terjeszkedést. Emlékeztettek arra, hogy miközben a belsõ határok eltûnnek, a külsõket soha nem látott módon erõsítik, így próbálják megakadályozni az illegális migránsok áradatát. Ukrajna és Belorusszia nyugati határain hatalmas erõdítmények állnak, kamerával megfigyelt területekkel, jelzõrakétákkal és szirénákkal. Az elõzetes tervek szerint március elsején Ciprus is csatlakozhat a schengeni övezethez, novemberben pedig Svájcra kerül a sor. Ukrajna egyébként is jelenleg még fontos szerepet tölt be az európai emberek életében, hiszen a területén halad át az orosz földgázexport. Julija Timosenko narancssárga politikus kormányfõvé való megválasztása után Európa újabb aggódásba kezdhetett volna. Még mindenki emlékszik az orosz-ukrán gázvita eredményére, amikor Moszkva elzárta a csapokat, akkor az európai felhasználók is érezték a hatását. Timosenko hatalomra kerülésével számíthatnánk az orosz-ukrán viszony újabb elhidegülésére. Ennek ellenére a politikusasszony január másodikán kijelentette, hogy minden gázfelhasználó európai és ukrajnai is megmutatkozott, ami 3,4 milliárd dollárt tett ki a Fitch Ratings nemzetközi ügynökség számításai szerint. Ezzel együtt azt sem szabad elfelejteni, hogy Ukrajnában sorra követik egymást a választások, a politikusoknak pedig ígérniük kell, ha gyõzni akarnak. Julija Timosenko kormányfõ újévi köszöntõjében kijelentette, hogy mindenki maximum 1000 hrivnyát kap majd készpénzben, aki a szovjet takarékbankokban tartotta a pénzét, de a rendszerváltás miatt elvesztette. Korai még a takarékbetétkönyveket elõkeresni, hiszen ez egy ígéret volt, ráadásul konkrét dátum sem hangzott el. Azt is tudnunk kell, hogy az összeg a bankban õrzött összegtõl függ, vagyis nem kap majd mindenki kerek 1000 hrivnyát. Timosenko elmondta, hogy a kommunális szolgáltatásokért is lehet majd a takarékkönyveken szereplõ összegekkel fizetni. Csakhogy azt már most is tudjuk, hogy például a víz- és gázszolgáltatók komoly problémával küzdenek, hiszen a lakosság és a cégek, vállalatok hatalmas adósságot halmoztak fel, az állami közvetítõk így veszteséggel dolgoznak. A továbbiakban még kevesebb bevételük lenne, amennyiben a lakosság papírral fizetne a szolgáltatásokért. Egyszóval, a helyzet nem olyan egyszerû, és bár elhangzott egy ígéret, de az eredményre még várni kell. A remény hal meg utoljára. nyugodtan ünnepelhet, ugyanis a gázellátással nem lesznek problémák. Ukrajna méltó partnere marad Európának mondta a kormányfõ. Julija Timosenko korábban találkozott a Naftogaz vezetõivel, majd összegzésül bejelentette, hogy az állami vállalat a csõd közelébe került. Véleménye szerint ez azért történhetett meg, mert egyes körök szándékosan így akarták átvenni az irányítást a gázszállító rendszer felett. Timosenko elmondta, hogy a Miniszteri Kabinet mindent megtesz majd a Naftogaz újjáélesztéséért, ennek érdekében a 2008-as állami költségvetésbõl is 12 milliárd hrivnyás összeget különítettek el. Olyan problémák, mint amelyek 2005-ben jelentkeztek, az idén már nem léphetnek fel, hiszen a Naftogaz minden egyezményt érkezett aláírni, meghatározták az árakat, a mennyiségeket, a díjakat stb ban a türkmén földgáz az elsõ félévben 130 dollárba fog kerülni 1000 köbméterenként, a második félévtõl pedig 150- be. Az orosz földgáz ára viszont magasabb lesz: 179,5 dollár. Ez azt jelenti, hogy a lakosság is többet fizet majd. Persze csak akkor, ha Timosenko be nem váltja az ígéretét, miszerint a drágább import földgáz ellenére a lakosság továbbra is a régi tarifát fogja fizetni Ú.L.

3 3 Másfélezer ajándékcsomag a holland testvérektõl A szeretet határtalan Elejét lásd az 1. oldalon negyven település közül húszra személyesen vitték el a KRE diakóniai osztálya és a kárpátaljai nõszövetség tagjai által összeállított egységcsomagokat. A holland önkéntesek négy napon át fáradságot nem ismerve járták a kárpátaljai falvakat, nagycsaládosokhoz, egyedülálló öregekhez, betegekhez kopogtattak be, hogy az ajándék mellett átadjanak minél többet abból az emberi szeretetbõl és emberi melegségbõl, ami sohasem attól függ, hogy milyen gazdag valaki, s hogy a földgolyóbisnak melyik táján él Több mint húszórás autóút van mögöttünk. De ugye nem nagyon látszik rajtunk a fáradtság? Ez azért van, mert tudjuk, hogy fontos feladatot teljesítünk, hogy várnak ránk magyarázza a csapatot elkísérõ tolmács, Románszky Marianna, aki ungvári születésû, ám mivel a családnak kiterjedt rokonsága volt Beregszászon és Nagyszõlõsön, Beszélgetés Dévai Nagy Kamillával így a hölgy a külhonban töltött évtizedek ellenére jól ismeri vidékünket. A volán mögött ülõ Veldman Janról ugyanez mondható el, mivel szépen sorolja a meglátogatandó bereg-vidéki falvak neveit. S most, hogy a gáti református templom közelébe érünk, nem kérdez senkit, hanem lassít, és szépen lekanyarodik az itteni cigánygyülekezet székháza felé vezetõ útra. Nézem a másfélezer kilométerrõl jött, kátyús utakhoz egyáltalán nem szokott vendégek arcát, de az nem árul el semmiféle csalódottságot. A mellettem ülõ Abram, mintha csak gondolataimban olvasna, megszólal: Tizenöt évvel ezelõtt, amikor elõször jártunk itt, szinte kétségbeejtõ volt a helyzet, s azóta minden évben némi javulást tapasztalhatunk. Önöknek is abban kell bízni, hogy Európa közepén egyszer csak felépül egy normálisan mûködõ állam. Jenei Ottó, a gáti református cigánymisszió vezetõje egy újonnan felhúzott nagy épület elõtt fogad bennünket. A cigánymisszió központjában, a tágas gyülekezeti terem mellett Osszam szét köztetek egész önmagam Elejét lásd az 1. oldalon fizetés nélkül, sokszor heti nyolcvan órát tanítva állok a növendékek és a tizennégy csodálatos tanár mellett, akik ebben a kutyanehéz idõben is kitartottak mellettünk. Nem széledtek szét sem a tanárok, sem a diákok, hanem összebújtunk, mint az akolban Jézus születésekor a kis birkák, hogy melegítsük egymást, hogy adjunk erõt és reményt egymásnak, hogy igenis szükra értékelte az itteni fiatalok teljesítményét, s mint mondta, mindig nagy szeretettel jön Kárpátaljára, illetve megy a más országokban élõ magyar közösségekhez, mert olyankor mindig feltöltõdik. Erõt merít abból a kitartásból, elszántságból, ahogyan itt õrzik a szép magyar szót, a tiszta forrásból eredõ magyar dalt, a népzenét Dévai Nagy Kamilla mindig is vallotta, hogy az anyanyelv mellett a zene is a megmaradást szolgálja Ezért született annak idején a Krónikásének Zeneiskola, melynek mostani neve Krónikás Zenede, hogy tartsa a lelket a Kárpát-medencében élõ, sokszor megfáradt kisebbségben. Hogy biztasson: van tovább. Hogy hirdesse: az anyaország nem minden egyes lakosa mondott nemet azon a bizonyos népszavazáson A jelenlegi országhatárokon kívül élõ magyarok nekem nagyonnagyon sokat adnak, és minden egyes lélegzetvételemmel és szusszanásommal azon vagyok, hogy mindezt visszaháláljam ennek szellemében született meg a Zenede is. Nemes célokat tûztek ki, s mégis, mintha nem igazán támogatnák a Krónikás Zenede mûködését Sajnos, így van. Nagyon nehéz helyzetbe kerültünk. Nem tudtuk fizetni például a fûtésszámlát, és bár soha nem hittem volna, de végül kilakoltattak bennünket a bentlakásos iskolánkból Én magam már tizenegy éve van egy ennél valamivel kisebb, cserépkályhával fûtött világos oktatóterem, ahová naponta harminckét roma gyerek jár. A 3 7 éves, tehát iskoláskor elõtti korosztály. Ma már mindenki belátja, hogy nagy hátrányba kerülnek azok a gyerekek, akik mielõtt szüleik beíratják õket az elsõ osztályba, nem jártak legalább egy évet óvodába magyarázza Jenei Ottó. Hisz a nagycsoportosoknál már számos olyan foglalkozást tartanak s tartunk természetesen mi is, amely jelentõs mértékben hasonlít az elsõ osztályban megtartott tanórára mind a tananyag, mind a foglalkozás légköre tekintetében. Elképzelhetõ, hogy az olyan cigánygyerekek, akik nem járnak elõkészítõ csoportokba, szinte alig van esélyük ség van ránk, hogy fontos, amit csinálunk. Budapesten december 20-án rendezzük meg most már tizenegyedik alkalommal a Hagyományos Krónikás Karácsonyt. Ez alkalomból a Hadtörténeti Múzeum hatalmas márványterme zsúfolásig megtelik. Tavaly például háromórás volt a mûsor, pedig csak másfélórásra terveztük, de a közönség nem akart elengedni minket. Anyukák gyermekeikkel egyszerûen leültek a szõnyegre, és velünk együtt énekeltek, zenéltek pici csengettyûkkel, harangocskákkal. S mikor ez a közönség soraiból feléd száll, olyan érzés, mintha megsimogatnának, mintha jeleznék: itt vagyunk veletek, együtt érzünk veletek Annak ellenére, hogy a kollégi- arra, hogy ne szakadjanak le a többiektõl. Délután pedig az iskolából hazajövõ nagyobb gyerekekkel foglalkozunk, segítünk nekik a házi feladat elkészítésében. Ezt már Katinka mondja, akinek kiejtésén érzõdik, hogy nem magyar az anyanyelve. Mint megtudom, fél évvel ezelõtt Németországból érkezett. A másik itteni oktató, Tünde, Romániából jött el hozzánk, éppen Katinka példáján magyarázza, hogy nyelvtanulás terén bámulatos eredményeket lehet elérni, ha megvan a kellõ motiváció. Tünde csendesen még hozzáteszi: S természetesen sokat játszunk. De bármit is csinálunk, egyrõl soha sem feledkezünk meg. Arról, hogy Jézus Krisztus velünk van, s a Gondviselõ umi elhelyezés megszûnt, mégis a diákok többsége maradt a Zenede hallgatója. Ki albérletben, ki más kollégiumban lakva, de maradt Budapesten... Igen, és ez erõt ad nekem is. Bár a terhek az én vállamat nyomják, nem adhatom fel, ha a diákok, a tanárok így is vállalják ezt a sorsot! Havonta közel egymillió forintot kell elõteremtsek az iskola mûködésére, hisz egy általános iskolában bérelünk termeket, a tanárok fizetését és minden egyéb mûködési költségeket is ki kell valahogy termelni. Minden hónapban nulla forintról indulunk, hisz semmiféle állami támogatást nem kapunk. Amikor elfáradok, olyankor elõveszem a gitáromat és elénekelem azt a fohászt, amit itt is hallhattak: Uram, nézd el kérlek, lázadó szívem, adósságom naponta megfizetem. De ostorod ne sújtsa görnyedt hátunk, keresztet hordani úgyis találunk A tizenötmilliós magyarság minden egyes tagja hordozza hátán a keresztet: a magyarságunk keresztjét. Sajnos, sok nép nem szeret minket annyira, mint kellene, pedig mi nem bántjuk a körülöttünk lévõket és nem akarunk rosszat. Csak egyszerûen a sors annyit ütött, vert, vágott, hogy a magyar egy kicsit talpraesettebb, s mint a székely ember is, furfangos eszével minden problémán felülkerekedik. A Krónikás Zenedének az is a feladata, hogy ezt a gyûlöletet oldani próbálja. Hogy ne szétválasszuk a népeket, hanem horgoljuk, békítsük össze. Én igenis énekelek román, ukrán, szlovák, szerb, horvát népdalokat is, hogy érezzék: szeretettel fordulunk feléjük, s akkor talán õk is érdeklõdéssel, netán még barátsággal is fordulnak hozzánk. Úgy vélem, hogy ez a zenei diplomácia eredményesebb, mint a politikai. A politikában minden kimondott szónak más hangsúlya van. A zenével az ellenségemet, az ellenfelemet is meg tudom simogatni. Elénekelek egy dalt, küldök egy szívbéli mosolyt, ezzel mindig sikerül csillapítani a haragot. Mentem házról házra, országról országra, Mindig gyógyírt vinni mások bánatára, Megyek még eztán is égbõl jött feladat osszam szét Köztetek egész önmagamat. (Részlet Dévai Nagy Kamilla Ars pro Musica címû versébõl) Kovács Erzsébet rólunk sem feledkezik meg. Hogy például õ egyengette a segélyt összegyûjtõ holland testvérek útját is. A gáti református cigánymisszió további terveirõl Lakatos Jolán, a gyülekezet mindenese beszél a holland vendégeknek. Az elõadóterem melletti egyik helyiségben szeretnénk kialakítani a fürdõszobát, a másikban pedig a konyha kapna helyet, így a mostani tea és zsíros kenyér helyett naponta meleg ételt tudnánk adni a gyerekeknek. Miután hazaérkezünk, megbeszéljük a szervezet többi vezetõjével, miként tudnánk ezt a kezdeményezést támogatni ígéri Vreugdeuhil Els. Éppen ezért hazafelé jövet aztán elõször õt faggattam, hogy tizenöt esztendeje mi módon gyûjtik össze minden évben a Kárpátaljára szánt ajándékokat. Az adománygyûjtésnek nálunk megvannak a régi, jól bevált módszerei hangzik a válasz. Ugyanakkor mindig találunk lehetõséget arra, hogy megszólítsunk embereket, akik felelõsséget éreznek a többi, kevésbé szerencsés sorsú embertársaikért. Tudni kell, hogy mielõtt Kárpátaljára jöttünk volna, a kilencvenes évek elején a Jugoszláviában kitört harcok elõl Magyarországra menekülõket segítettük. Úgymond viszonylag egyszerû volt a dolgunk, hisz a világ közvéleményét akkoriban élénken foglalkoztatták a jugoszláviai események, s a holland média rendszeresen beszámolt a menekültek életérõl. Nos, Kárpátalja esetében jórészt magunkra voltunk utalva. A mi feladatunk volt, hogy elmondjuk, a Szovjetunió szétomlása után milyen katasztrofális helyzetbe került az itteni gazdaság, hogy a nagyarányú munkanélküliség igen sok család helyzetét veszélyeztette. De arról is beszámoltunk, hogy ezen a RÖVID HÍREK vidéken csodálatosan megújult a hitélet. Hogy itt helyben igen sok istenfélõ ember próbál azokon segíteni, akiknek a helyzete csaknem teljesen kilátástalan. Hangsúlyoztuk, hogy ide nagyon kell a segítség. A gyülekezetekben gyûjtést szerveztünk több alkalommal is, szponzorokat kerestünk a tehetõsebb vállalkozók körében. Önkénteseink ünnepek elõtt gyertyákat, képeslapokat, s egyéb apró ajándéktárgyakat árusítanak, s a bevételt ide szánják. Gyakran megtörténik, hogy az év végi ünnepek elõtt felkeressük a nagyobb bevásárló központokat, kitesszük az adománygyûjtõ ládikát, mellette egy tablót helyezünk el, rajta az itt készített fényképekkel, rövid magyarázó szövegekkel. A legtöbbször persze nem elég kiállni ezekre a helyekre, de meg is kell szólítani az áruházakból nagy csomagokkal kilépõ emberek egyikét-másikát. Valahogy így: nem gondolja-e, hogy juttatni kéne valamit azoknak is, akik sokkal szerényebb körülmények között élnek, netán olyan nehéz helyzetben, hogy az már szinte kilátástalan? Bármennyire is magasabb az ottani átlagos életszínvonal, a holland emberek többsége tisztában van vele, hogy mindaz, amink van, Isten adománya, s hogy a keresztyén hit lényege a szeretet, s legfontosabb feladatunk mások megbecsülése, az elesettek támogatása. Ezért lehet a mi munkánk sikeres, ezért vagyunk biztosak abban, hogy a holland AK Alapítvány képviselõi jövõre is elhozzák ide Kárpátaljára Hollandiából az istenfélõ, jószándékú és segítõkész emberek adományát. Kovács Elemér 1000 hrivnyát kapnak a takarékbank betétesei Az elértéktelenedett takarékbanki betétek tulajdonosai fejenként 1000 hrivnya készpénzt kapnak idén, továbbá a Timosenko-kormány lehetõséget arra, hogy a betéteken levõ pénzért vásároljanak árucikkeket, illetve törlesszék a szolgáltatások díjszabásait. Az adósság mértékének a Takarékbankkal történõ egyeztetését követõen mindenki, akinek adósa a bank, ezer hrivnya készpénzt kap. A közeljövõben az elértéktelenedett bankbetétek tulajdonosainak lehetõséget adunk arra, hogy a betéten levõ pénzbõl árucikkeket vásároljanak, továbbá kifizessék a lakáskommunális szolgáltatások díját közölte Julia Timosenko. A kormányfõ nem pontosította, mikor ér véget az adósságok összegének egyeztetése, megjegyezte azonban, hogy 2008-ban valóságos forradalmat viszünk végbe ebben a szférában. Infláció, elértéktelenedés és egyéb negatív folyamatok nélkül. Ezerszer mondták már nekem, hogy lehetetlen a program megvalósítása. Azt javasolták, hogy az elértéktelenedett megtakarítások visszafizetésének folyamatát el kell húzni ötven évre, a kifizetések összegét pedig az általunk javasolt összeg ötszörösére mérsékelni. A mi hozzáállásunk az ügyhöz azonban nem ilyen. És ígérem Önöknek, hogy a program megvalósítható. És mi meg is fogjuk valósítani jelentette ki a narancsos kormány miniszterelnöke. Korábban, december 26- án, a kormány kibõvített ülésén Timosenko közölte, hogy minden olyan betétesnek, akiknél elismerik a velük szemben felhalmozott tartozást, azt fogják javasolni, hogy ne vegyék ki a bankból a pénzt, hanem hagyják azt a betéten jelentõs mértékû kamatozás fejében.

4 4 Petõfire emlékeztek Badalóban Elejét lásd az 1. oldalon emléktábla köré gyülekeztek a megemlékezõk, akiket elsõként Balogh Zoltán, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke, a beregszászi járási tanács tagja köszöntött. Nagy András polgármester arról beszélt, hogy a lánglelkû magyar forradalmár, Petõfi Sándor nevét örökre szívébe véste a kisebbségben élõ kárpátaljai magyarság. A badalóiak pedig azért lehetnek külön büszkék erre a megemlékezésre, mivel itt található a Kárpátalján fellelhetõ négy Petõfi-emléktábla egyike. Dr. Jakab Lajos, a járási tanács KMKSZ frakciójának tagja felelevenítette a nagy költõ rövid, de annál tartalmasabb életútját, szólt arról, hogy szülõfaluja számára január elseje mindig is kettõs ünnepnek számított. Az új esztendõ beköszönte mellett ilyenkor méltatjuk egy olyan személy, Petõfi Sándor születésének emléknapját az idén a 185-et aki nem csak költeményei révén írta be aranybetûkkel a nevét az irodalomba, de történelmi szerepvállalása kapcsán is, az egyetemes magyarság egyik legfényesebben fénylõ csillaga. A szónok arra biztatta a helyieket, hogy a jövõben ne csak ilyenkor, január elsején, de az emléktábla felavatásának évfordulóján is aminek az idén lesz éppen hetven éve emlékezzenek erre a történelmi eseményre. Bakancsos László, a KMKSZ Beregszászi Középszintû Szervezetének elnöke, a KMKSZ járási frakciójának vezetõje beszédében hangsúlyozta, hogy ma, amikor erkölcsi és morális válságban van a magyar nemzet, nincsenek Petõfik, igazából nincsenek olyan emberek, akik utat mutassanak. Forradalomra, lelki forradalomra van szükség ahhoz, hogy valóban keresztyén szellemû emberek irányítsák ezt a nemzetet. Bízzunk abban, hogy a XXI. század hét szûk éve eltelt és mostantól hét bõ esztendõ fog ráköszönteni a nemzetre fejezte be mondandóját. A szónokokat követõen Jakab Anikó, a Beregszászi Magyar Gimnázium negyedéves tanulója szavalta el A magyar nép címû Petõfi-költeményt, majd a jelenlévõk megkoszorúzták az emléktáblát. Az ünnepi megemlékezést a Himnusz és a Szózat eléneklése foglalta keretbe. (jéel) Sorsoltak a 100 pudosban Az év végi akció nyertesei December 30-án kisorsolták a beregszászi 100 pudos szupermarket év végi nyereményakciójának nyerteseit. Az üzletlánc mindkét áruházában a fõdíj egy Samsung színes televízió volt. A B. Hmelnyickij úton levõ nagyáruházban a fõdíjat László Valentina (Nagybakta) nyerte meg. A DVDlejátszó a balazséri Rácz Istváné lett, a mikrohullámú sütõ pedig a beregdédai Csatlós Kataliné. A Muzsalyi úton található szupermarketben megtartott sorsoláson a beregszászi Pupcsik Andreának kedvezett a szerencse, övé lett a fõdíj. A másik nyertes a nagyberegi Tancsinec Viktória lett, õ egy porszívót vihetett haza. Gratulálunk! Most már nagyon aktuális Eszeny térségében kishatár-átkelõhelyet A múlt év végétõl az ukránmagyar viszonylatban újraindult kishatárforgalom mértékadó becslések szerint vidékünkön mintegy hatszázezer embert érint. A két szomszédos ország határtérségében élõk kapcsolattartásában óriási jelentõséggel bíró kishatárforgalom egyúttal komoly problémákat is felvet, állítja Kovács Ferenc, Eszeny polgármestere. Ez pedig a 137 km-en át húzódó ukrán-magyar határszakaszon található határátkelõ helyek aránytalan elosztásával magyarázható. Aki itt él, az nagyjából tudja mirõl van szó. Csak azt nem értjük, hogy miért válik oly sürgetõvé az önök által forszírozott határátkelõ megnyitása. Nyomban az elején tisztázzunk egy dolgot. Eszeny és Szalóka térségében élõk nem csupán azért követnek el mindent annak érdekében, hogy a közelünkben új határátkelõ nyíljon. Természetesen számunkra sem mindegy, hogy több mint negyven kilométeres kerülõt megtéve az Disznóölések kora Fõtt hurkát és sült kolbászt Elejét lásd az 1. oldalon fazékban forralt bor gõzölög. A gazda éppen merítõkanállal tölti tele a poharakat: kell is a bátorító itóka, mert az ólban sorsa beteljesedésére váró 180 kilós ártány nem éppen jámborságáról híres. Ha jól körbenézünk, a meglett férfiak, suttyó legények mellett ott találjuk apja ölébe húzódva a négyéves Andriskát is. Megilletõdötten hallgatja a nagyok hangos beszédét, s le nem veszi a tekintetét Bálint bátyja csizmájáról. Az alkalmi hentes csizmaszárából ki-kivillan a szúrókés nyele: ez maga a végzet. Van, aki csak félig hörpinti ki poharát, s indul a csapat. A gazda húszéves fia próbálja a hízó lábára hurkolni a zsineget, amely természetesen a legrosszabb pillanatban szakad el: akkor, amikor kivágódik a karámajtó, s a megriadt ártány belerohan a csillagfényes éjszakába. Hát ez meg hogy történhetett? néznek kérdõ tekintettel a fogók a gazdára, ám õ a világ legtermészetesebb hangján válaszol. Nem én tehetek róla, a kötél ugyanis a Józsié. Különben is fogni hívtalak benneteket. Nosza, fogjátok meg! Fülére, farkára! kiáltja el magát Bálint, s a disznó nyomába ered. Lendülnek utána a többiek is. örökösen zsúfolt Záhonyon keresztül jussunk el a Tiszaszentmártonban élõ rokonainkhoz, barátainkhoz, ismerõseinkhez, vagy úgy, hogy itt a közelben a határon átkelve pár percen belül már ott is legyünk. (Vonatkozik ez a többi, velünk szemben a Tisza túloldalán található magyarországi településre, Eperjeskére, Tiszamogyorósra, Mándokra, Tuzsérra, stb.) Tisztában vagyunk vele, hogy csak miértünk senki sem fog bele egy olyan méretû beruházásba, mint amilyet egy határátkelõhely megépítése és mûködtetése jelent. Kovács Ferenc Göncz Kinga társaságában Akkor mégis miben reménykednek? Hát abban, hogy a két ország felelõs vezetõi belátják: a térségben Záhony mellett kell lennie még egy határátkelõ helynek, amely az ungvári, s részben a perecsenyi járásból kishatár-átlépõvel Magyarországra irányuló forgalmat fogadni tudja. Különbözõ számítások és becslések vannak a várható forgalom nagyságára vonatkozóan. Szerintünk legalább hatvanhetvenezer ember számára a Szalóka-Eperjeske határátkelõ igénybevétele jelentené a legkényelmesebb megoldást. Amikor 2006-ban itt járt Szili Katalin, a magyar országgyûlés elnöke, elmondtuk neki elképzeléseinket, megmutattuk neki a helyszínt is. Õ, akárcsak Göncz Kinga külügyminiszter asszony, a támogatásáról biztosított bennünket. Mondjuk el olvasóinknak, hogy a Szalóka-Eperjeske nemzetközi vasúti teherforgalmi határátkelõ évtizedek óta létezik. A vonatok a Tiszán átívelõ vasúti hídon közlekednek. Igen, ezért állítjuk mi azt, hogy itt lehetne a legolcsóbban megépíteni az újabb határátkelõt. Konkrétan úgy, hogy a meglévõ vasúti hidat kiszélesítenék, elõször a gyalogos, majd a gépkocsiforgalom számára is alkalmassá tennék. Hídátalakítás- és bõvítés Akkor mégsem ilyen egyszerû a helyzet?! A lehetõ legegyszerûbb. Mivel mindkét oldalon aszfaltozott út vezet a határig. Tehát utat már gyakorlatilag nem kell építeni. Különben pedig egy újabb tiszai átkelõhely esetében nem csupán a felmerülõ költségeket kell nézni, hanem elsõsorban azt, hogy közép- és hosszútávon mennyire segíti elõ a térség gazdasági felemelkedését. Meggyõzõdésünk, hogy ennél egyszerûbben és hatékonyabban nem is lehetne versenyhelyzetbe hozni ezt a kistérséget. Mindez természetesen messze túlmutat a gazdasági kérdéseken. Hisz a természet- és tájvédelem, a hagyományõrzés, a kulturális kapcsolatok ápolása, a turizmus, és a rekreáció terén új perspektívákat nyitna meg a határ mindkét oldalán élõk számára. Eszenyi Gábor Sok lúd akarom mondani erõs férfikéz, disznót gyõz. Földre teperik a vergõdõ jószágot. Tálat! harsan a kiáltás, s Bálint azt sem bánja, hogy az állat nem a kézre esõ jobb oldalán fekszik. A hentes komótos mozdulattal nyúl a csizma szárába. Andrisnak a kinti látványból egyelõre ennyi elég, belép a konyhába. Itt sokkal békésebb az élet. A háziasszony a széles asztalon a rizst válogatja át, húga a vöröshagymát pucolja. (A hurkába valót már megtisztították a tegnap, ez az adag a reggelihez, a pirított vérhez kell.) A nyugdíjas korú szomszédasszony a fateknõket rendezgeti, melyikbe kerül a bél, a háj stb. Közben a három asszony megbeszéli azt is, hogyan fogják ízesíteni a véres hurkát. Gazduram ugyanis ragaszkodik ahhoz, hogy ágas szegfû (szagos bors) is kerüljön majd annak töltelékébe. Közben befut a szomszéd faluban lakó nagymama autóbusza. Miután levette kabátját, tömött táskájából kipakol a kisasztalra. Az unokáknak hozott édességcsomagok után itt ma fog járni a Jézuska vászonzacskót emel ki. Ennek tartalma háromliternyi csigatészta. Mint elmondja, az utóbbi hetekben esténként a szomszédasszonyával együtt készítette. Mert õ azt vallja, hogy a húsleves csak a házi csigatésztával az igazi. Kintrõl ütemes kopácsolás hallatszik: Bálint a baltája fokát egy jókora kalapáccsal ütögetve már az ártány gerincét vágja ketté. A férfiak amúgy a garázsban rendezkedtek be ott is van gázspór, s hozzáfognak a hús és a szalonna feldarabolásához. A konyhából elõkerül egy hatalmas húsdaráló. Péter, az ifjú gazda szorgalmasan tekeri. Rövid idõn belül halomban áll elõtte a kolbásznak való töltelék. Fokhagyma, piros paprika, só, bors Mind a három férfi megízleli, mielõtt a daráló helyére felszerelnék a hurka-, illetve ez esetben a kolbásztöltõt. Közben rövidebb-hosszabb idõre átlép egy-egy szomszéd. A szalonna vastagságát valamennyien kötelességüknek tartják lemérni majdnem ötujjnyi. Megtanácskozzák azt is, hogy mi minden kerül a sózóba, a hûtõládába. Két óra sincs, amikor a kolbász rúdra helyezve ott csöpög az eresz védelme alatt. A zsírnak való összevágva, a sózó megrakva mindenféle jóval már a padon várja az estét. Errefelé azt tartják, hogy a hurka töltése az asszonyok feladata, mindazonáltal Mariska néni, a munkát irányító szomszédasszony kisétál a konyhából egy maréknyi töltelékkel és kikéri a férfiak véleményét: mi hiányzik még belõle? Talán egy kis só jegyzi meg a kipirult arcú Ernõ, de a többiek csak rázzák a fejüket: ki van próbálva, a savanyú Izabella után a sós ízt kevésbé érezzük. Vacsoránál vagy tizenöt felnõtt üli körbe az asztalt, együtt a rokonság. (Az unokáknak bent terítenek.) Valóban nincs finomabb a csiga levesnél, bólogatnak a forró ételt szürcsölgetve többen. Körbejár a fonott korsó. Gyerekkori disznóvágások emléke elevenedik meg. Éjfél körül jár az idõ, amikor asztalt bontanak. A kinti asztalon a mindenkinek elkészítve számára elkészített kóstoló. A kapuban búcsúznak testvérek, komák, jó szomszédok. Nagymama szemébe könny szökik. Ha ezt nagyapa látná Andris ott áll mellette, kissé álmosan feltekint a csillagos égre. Biztosan látja Szépreményi Kristóf

5 BEREG Közélet Beszélgetés Sziva Balázs énekes-gitárossal, a Romantikus Erõszak nevû nemzeti rock zenekar frontemberével Száz százalék magyar Úgy tudom, hogy a te ötleted volt a zenekar neve, nem féltél attól, hogy ez az elnevezés bizonyos körökben nemtetszést vált ki, ezáltal szûkítve a koncertlehetõségeket? 1994-ben, gimnazista srácokként alapítottuk a bandát és valamilyen figyelemfelkeltõ elnevezést akartunk a formációnak választani. Ebben az évben számos volt szocialista országban az egykori kommunisták visszatértek a hatalomba. Ez nagyon bosszantott minket és azért vettük fel a Romantikus Erõszak nevet, mert úgy gondoltuk, hogy ha más eszközünk nincs is, a zene erejével felvesszük a harcot, a nemzetet megosztó, hazaárulókkal szemben. Éppen úgy, ahogy 1956-os pesti srácok, csak a molotov-koktélok helyett a hangszereinkkel. Az együttes az es megalakulás óta többször is újjá alakult. Ha stílus szerint kellene jellemezned, a Romantikus Erõszak voltaképpen skinhead vagy nemzeti rock zenét játszik? Magyarországon a nyolcvanas évek második és a kilencvenes évek elsõ felében egyedül a skinheadek képviselték a hazafias gondolkodást az ifjúság körében. Nagy számban vettek részt a nemzeti rendezvényeken, tüntetéseken, felemelték a szavukat a határon túli magyarokért. Mi ebbõl a szubkultúrából indultunk. Az évek során persze sok minden megváltozott. A zenénk és a szö- Jogászsarok Kérdés: Most készülök megvenni elsõ lakásomat. Az utóbbi idõben sok csalásról hallani lakásvásárláskor, kérem, adjon tanácsot, hogy mire figyeljek. Köszönöm. V. A. huszti lakos Válasz: Kedves Olvasó! Nagy esemény elõtt áll, de hogy az örömteli eseményt semmi se árnyékolja be, fogadja meg az alábbi tanácsokat. 1. Derítse ki, hogy ki a lakás tényleges tulajdonosa, mivel több lehetõségrõl is beszélhetünk. A lakás lehet egy személy magántulajdonában, de gyakrabban fordul elõ, hogy a lakás több személy közös tulajdona. A közös tulajdon lehet közös együttes (például egy házaspár közös tulajdona), illetve közös megosztott (például örökösök közös megosztott tulajdona). Amennyiben a lakás közös együttes tulajdont képez, bizonyosodjon meg arról, hogy a tulajdonostárs közjegyzõ által hitelesített írásos beleegyezést adott a lakás adás-vételi szerzõdés megkötésére. Amennyiben a lakás közös megosztott tulajdon, akkor közjegyzõ által hitelesített írásos lemondó nyilatkozatokat kell bemutatni a tulajdonostársaknak arról, hogy lemondanak elõvásárlási jogaikról. Külön figyelmet érdemes fordítani arra, hogy az eladásra kínált lakásban van-e kiskorú gyermek bejelentve, mivel ebben az esetben az eladónak rendelkeznie kell a lakás eladására a helyileg illetékes gyámhivatal engedélyével. Amennyiben a lakás nem privatizált és állami szervezet tulajdonát képezi, csak az ukrán Állami Vagyonalap engedélyével bocsátható eladásra. Az eladó a helyzettõl függõen különbözõ okiratokkal igazolhatja az eladásra kínált ingatlan tulajdonjogát: a lakóhelyiség privatizációját követõen a privatizációt végzõ hivatal által kiállított tulajdonjogot igazoló bizonyítvánnyal; a házaspár közös tulajdonrészére vonatkozó tulajdonjogot vegeink is finomodtak. A magyar népzene felé fordultunk és a hangzásunkat számos népi hangszer gazdagította. Ma már nemzeti rocknak hívják ezt a zenei stílust, de soha, senki kedvéért sem tagadnánk meg a múltunkat! Az idõk során vezetõ szerepkörbe kerültetek a magyarországi nemzeti érzelmû zenekarok körében. Ma már biztosan nem fordulnak elõ olyan esetek, mint 1995-ben a Diákszigeten, ahol két dal után leparancsolták az együttest? A Sziget fesztivál sohasem fogadta tárt karokkal a nemzeti zenekarokat. Tudtommal mi vagyunk az egyetlen olyan banda, amelyik valaha is fellépett ezen a rendezvényen. Mindez tulajdonképpen egy véletlennek volt köszönhetõ, mert egy másik banda az utolsó pillanatban lemondta a fellépését és mi a helyükre ugrottunk be. A szervezõk valójában nem is tudták, hogy kik vagyunk és a hazafias kiállás kiverte náluk a biztosítékot. A zenekar aktívan politizál, hiszen legutóbb is fellépett az október 22-i Szabadság téri rendezvényen. Van-e saját koncepciótok, vagy minden hasonló felkérésnek eleget tesztek? A zenekar közvetlenül nem kötõdik egyetlen párthoz vagy politikai szervezethez sem és ez az évek során nem is változott. Ellenben minden olyan esemény mellett kiállunk, amelyet helyesnek és követendõnek tartunk. A felkéréseknél maradva: dacára, hogy a Romantikus Erõszak zenéje a legtöbb tévénél és rádiónál indexen van, évente számos koncertet adtok, többek között az elszakított részeken is. Felléptetek-e már Kárpátalján? Ezidáig sajnos még nem, de nagyon szeretnénk, ha a közeljövõben lehetõség nyílna rá. A magyar történelem jelentõs eseményei kapcsolódnak a szülõföldetekhez. Nagy élmény volna számunkra mondjuk Munkácson vagy például Beregszászon muzsikálni. A határokon kívül rekedt területek közül Kárpátaljának mostoha szerep jutott van. Még a magukat nemzeti érzelmûnek vallók is keveset tudnak szûkebb hazánkról, mint ahogy a zenekarok is ritkán választják dalaik témájául. Esetleg a közeljövõben várható-e, hogy a Romantikus Erõszak Kárpátaljáról írjon dalt? A következõ sorlemezre minden bizonnyal. Az elõzõ kérdésemnél talán úgy tûnhetett, hogy túlságosan rámenõs vagyok, de valahol elszomorít a velünk szemben tanúsított mellõzöttség. Idén emlékezetes koncertet adott Beregszászban a Kárpátia, felvetõdött, hogy a Magna Hungaria is fellép jövõre. Ha meghívást kapnátok, eljönnétek koncertezni a Kárpátok lábaihoz? Petrás János a megmondhatója, hogy nálunk is zeneértõ közönség vár rátok. Ha lesz, aki megszervezi, rajtunk nem fog múlni. Az útiköltségen kívül nem kérünk mást. - Végezetül egy közhely számba menõ kérdés: mit üzensz a kárpátaljai magyaroknak 2008-as esztendõ elején? A nálunk uralkodó politikai elit 2004-ben valóságos merényletet követett el a magyarsággal szemben azzal, hogy a határon túli véreink ellen kampányolt. Fel kell nyitnunk minden honfitársunk szemét ebben a kérdésben. És ebben nagy szerepet játszathatnak a nemzeti rock együttesek is. Én hiszek abban, hogy még a mi életünkben újra egyesülni fog a magyar nép! Ahogy egy dalunkban énekeljük: E gránitölben egy a sors örökre! Köszönöm a beszélgetést, további sok sikert, szóljon az a régi rege! Lengyel János igazoló bizonyítvánnyal; tõzsdei nyilvántartásban rögzítésre került, közjegyzõ által hitelesített adásvételi szerzõdéssel; nyilvános árverésen történt vételt igazoló bizonyítvánnyal; a tulajdonjog öröklési bizonyítványával; a tulajdonjog elismerésére irányuló bírósági döntéssel és más tulajdonjogot igazoló okiratokkal. 2. Tudja meg, hogy a lakásba hány személy lett bejelentve, mivel a tulajdonosokon kívül a lakásban más személyek is lakhatnak törvényes alapon. Ennek érdekében kérje fel az eladót a lakásban bejelentett személyek nyilvántartásának bemutatására. 3. Figyeljen arra, hogy a közjegyzõ ellenõrizze, hogy a lakásra nincs-e elrendelve elidegenítési (eladási) tilalom, illetve zárlat. 4. Az eladó köteles bemutatni a vevõnek a lakás mûszaki leírását, amelyet a Mûszaki Nyilvántartási Hivatal (közismert néven: telekkönyvi hivatal) állít ki, és amely más fontos adatok mellett tartalmazza a lakás mérlegértékét. 5. Az eladó köteles igazolni úgynevezett nullás igazolások bemutatásával, hogy a lakást nem terheli közüzemi tartozás, valamint más szolgáltatások késedelmi, illetve elmaradt elõfizetésbõl eredõ tartozások (telefon, internet stb). 6. Az adásvételi szerzõdést közjegyzõvel kell hitelesíttetni, ami illetékköteles, azután állami nyilvántartásba vételét kell kérelmezni. Annak érdekében, hogy Ön biztonságosan beköltözhessen a vásárolt lakásba, és a jövõben az eladó ne támaszthasson esetlegesen a lakásban maradt vagyontárgyakra igényt, a szerzõdésben ugyancsak érdemes rögzíteni a határidõt, amelyen belül az eladó köteles kiüríteni és átadni a lakást. 7. Miután megtörtént az adásvételi szerzõdés ellenjegyzése, a vevõ köteles kérelmezni a Mûszaki Nyilvántartási Hivatalban a tulajdonjog változás nyilvántartásba vételét, más szavakkal a megvásárolt ingatlan átírását. 8. A vevõ jogosult a lakás átadásától (amennyiben az átadás napját nem lehet meghatározni, akkor az adásvételi szerzõdés aláírásától) számított három éven belül a megvásárolt lakás hibáival kapcsolatban követelést támasztani, amennyiben azokról az eladó nem tájékoztatta a vevõt az adásvételi szerzõdés aláírásakor. Viktor Jaszevin, magánügyvéd Amirõl beszélnek A Razumkov Közvélemény Kutató Központ felmérése szerint 2007-ben Júlia Timosenko volt Ukrajnában az év legnépszerûbb politikusa. A megkérdezettek több mint 30 százaléka adta rá voksát. A második helyen álló Viktor Janukovicsra ennek fele szavazott, míg a harmadik helyen álló Viktor Juscsenkóra még ennél is kevesebben. Egyébként a megkérdezettek több mint fele az elõrehozott parlamenti választásokat tartotta az év legjelentõsebb politikai eseményének. Julia Timosenko november 27-én Dnyepropetrovszkban született. Fõiskolai tanulmányainak befejezése után mérnök-közgazdászként dolgozott a Dnyepropetrovszki Gépipari Üzemben, a 80-as évek közepétõl kezdõdõen férjével együtt videoszalont nyitott, üzleti tevékenységgel kezdett foglalkozni ben létrehozta Ukrajna Egységes Energetikai Rendszerét, egyre határozottabban jelent meg a politikai életben ben Viktor Juscsenko kormányában a miniszterelnökhelyettesi tisztséget töltött be, fõleg a fûtõanyag és energetikai ipar kérdéseivel foglalkozott januárjában Viktor Juscsenko felmentette tisztsége alól, korrupciós vádakkal eljárást indítottak ellene, február 13- án letartóztatták. 42 napi vizsgálati fogság után azonban bizonyítékok hiányában felmentették a vádak alól és szabadon engedték. Kimagasló szerepet játszott a narancsos forradalomban, nélküle Viktor Juscsenkót aligha választották volna meg Ukrajna elnökévé. Az elnökválasztás után január 24-én ideiglenes kormányfõvé nevezték ki, a Legfelsõ Tanács február 4-én hagyta jóvá ebben a tisztségben. Szeptember 6-án azonban Viktor Juscsenko váratlanul menesztette kormányát. Julia Timosenko felmentése után az ellenzék vezére lett a parlamentben. Az elõrehozott parlamenti választásokon szeptember 30-án a nevével fémjelzett tömörülés a szavazatok 30,71 százalékát szerezte meg és ezzel a Régiók Pártja mögött a második helyen végzett. A Mi Ukrajnánk Népi Önvédelemmel együtt minimális, kétmandátumos többséget szerzett a parlamentben, amely többszöri szavazás után végül is elegendõnek bizonyult kormányfõvé választásához. Julia Timosenko rendkívül karizmatikus, kiváló szónoki képességekkel rendelkezõ politikus, képes meg- 5 Julia Timosenko a legnépszerûbb politikus gyõzni az embereket, néha még ellenfeleit is. Az újév küszöbén kijelentette: eltökélt szándéka, hogy az emberek már egy fél év után megérezzék, jobban élnek, törõdik velük a hatalom. Megígérte, hogy az idén emelkedni fognak a nyugdíjak, a költségvetési szférában dolgozók fizetése, a gyermekek és különösen az árvák támogatása. Bejelentette, hogy a kormány 20 milliárd hrivnyát szán az egykori szovjet takarékpénztárakban elhelyezett majd befagyasztott lakossági megtakarítások visszatérítésére, tízszer annyit, mint Viktor Janukovics kormánya, ami annyit jelent, hogy a betétesek ezer hrivnyát vehetnek fel készpénzben (eddig összesen 50 hrivnyát kaptak vissza!). Kétmilliárdot szán a kommunális szolgáltatások terén felhalmozott lakossági tartozások, 12 milliárdot a közmû díjak fizetésére, vagyis a gáz-, villany-, fûtés és egyéb szolgáltatások számláinak törlesztésére. A takarékbank újév után megkezdi a takarékbetétek nyilvántartásba vételét, minden egyes betétest számba vesznek, minden kérdést gondosan megvizsgálnak. Ami az árak növekedését illeti, Julia Timosenko nem titkolja, hogy az elõzõ kormánytól örökölt példátlanul nagy méretû inflációt nem tudják egyik napról a másikra leküzdeni, erre szerinte legalább fél évre van szükség. A minimális béreket 650 hrivnyára emelik, egy igazságosabb és áttekinthetõbb bérfejlesztési rendszert vezetnek be, a magas szakmai ismeretekkel rendelkezõ szakmunkások fizetését 50 százalékkal emelik. Megkülönböztetett figyelemben részesítik a kisjövedelmû és sokgyermekes családokat, felszámolják az egyenlõsdit a nyugdíjak számfejtésében. Julia Timosenko kormánya összesen 45 milliárd 600 millió hrivnyát szán a lakosság szociális védelmére, 57 százalékkal többet, mint tavaly. Ezeket az ígéreteket azonban csak akkor lehet megvalósítani, ha sikerül rendbe tenni a gazdaságot, növelni a nemzeti összjövedelmet, véget vetni a pazarlásnak, az állami vagyon elkótyavetyélésének. Az újév küszöbén a parlament elfogadta a 2008-as költségvetés általános tételeit, mégpedig a vártnál nagyobb szavazattöbbséggel, ugyanis a Kommunista Párt frakciója is mellette voksolt. Reményt keltõ hírek ezek! Jó lenne, ha ezúttal nem csalódnánk elvárásainkban! -i-gy

6 6 Jogászsarok Gyurcsány Ferenc és VIktor Juscsenko a csongori iskolaátadáson Idén is szép sikereket ért el az eszenyi Ritmus Táncegyüttes Tánccal, dallal ünnepelték a kisdobronyi iskola átadását Usztics Mátyás, a Nemzeti Kamara Színház társulatának tagjai és a Debreceni Népiegyüttes valamint a Csürdöngölõ zenekar Beregszászon Népi gyermekjátékokat elevenítenek fel a muzsalyi gyerekek Jótékonysági koncert Beregszászon Visszapillantó 2007 Január eleje a számvetés, a tervezgetés ideje, mondják. Visszatekintünk az elmúlt idõszakra, hogy annak sikerei, kudarcai alapján tervezzük a jövõt. Értékelünk, számot vetünk, tervezünk Nos, mi ezúttal nem vállalkozunk az elmúlt év teljes áttekintésére, értékelésére. Azt ki-ki maga tegye meg. Hisz minden esemény másként érint minden embert. Képösszeállításunkban nem is a politikai eseményeket idézzük fel, bár az is igen eseménydús és olykor zajos volt: magyarukrán kormányfõi-államfõi találkozók, schengeni határ és vízum, kishatárforgalom, választások, zûröktõl sem mentes kormányalakítás, független vizsgaközpontok, és még hosszan sorolhatnánk. Mi ezúttal csak a szépre emlékezünk. Olyan pillanatokat elevenítünk fel, melyek örömmel töltenek el bennünket. Melyek reménységre adnak okot: iskolaavatás, hagyományõrzés, kapcsolattartás a határon túl élõ testvéreinkkel, hitélet Ezek mind-mind megmaradásunk zálogai. A jövõ tervezésekor is elsõsorban ezekre kell odafigyelni. Az új esztendõben ehhez kívánunk bölcsességet, erõt, kitartást és igaz hitet! 455 éves a Beregszászi Zsinat Élõ hagyomány a húsvéti locsolkodás (Ünnepség a Tiszaháti Tájmúzeumban) A beregdédai hogymányõrzõk fesztiválok, falunapok állandó résztvevõi Salánki borászok a nagyszõlõsi borfesztiválon Kórustalálkozó a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskolán Tisztán cseng az ének a csongori lányok ajkán A Guti Pünkösdi Napok királynõje A nagypaládi fonóban Kárpát-medencei iskolások találkoztak Aklihegyen Táncoslábú bégányi lányok a,,fesztivál határok nélkül szinpadán

7 A tápanyagellátással összefüggõ fejlõdési zavarok tünetei, okai és megszüntetésük (2.) A nitrogénhiány elsõ jelei a növény alsó, idõsebb levelein észlelhetõk klorotikus tünetek formájában. A levelek elõbb halványzöldek, majd sárgászöldek lesznek, sárgulnak. A hiánytünet fokozatosan átterjed a középsõ, majd a fiatalabb levelekre is. A klorózis tünetei csak elmosódva láthatók az erek mentén és a levélszéleken, éles színhatár nem alakul ki, a levélerek fõleg a vastagabbak késõbb kezdenek világosodni. Idõvel az erek között barna nekrotikus foltok, elhalások képzõdnek, majd a levél lehullik. A növények növekedése, vegetatív tömege és termõképessége jelentõsen csökken, a szár elvékonyodik, a hosszanti növekedés fokozatosan leáll. Több zöldségfajon a merevtartás jelensége a szárhoz hajló, merev állású levelek (paprika, tojásgyümölcs, bab) figyelhetõ meg. Az oldalhajtás képzõdése és a bokrosodás lelassul, majd idõvel leáll és az egész növény kisárgul. Néhány fajon (káposztafélék, retek) a sárgulás helyett erõteljes antociánosodás lép fel, a levelek zöld színét idõvel lilásvörös árnyalat váltja fel. A halványosodás mértékébõl nehéz következtetni a nitrogénhi- ány súlyosságára, ugyanis a fajták elszínezõdése (lilásodása) között a festékanyag összetételétõl függõen nagy a különbség. A paprika, a paradicsom, a tojásgyümölcs az enyhe hiány esetén még jól köt, sokszor jobban, mint a nitrogénnel jól Tel.: Sütõtök, avagy kertészpecsenye Téli csemege Úgy szép a szegénység, ha semmi sincs hallottam gyermekkoromban emlegetni ezt a mondást, fõleg idõsebb, élemedett korú emberek szájából. Mi szép lehet a szegénységben, a nincstelenségben, kérdeztem késõbb persze inkább magamtól lázadó ifjúkoromban. Mert akkor úgy tapasztaltam, ha csak teheti, mindenki menekül a szegénység fojtogató réme elõl. Vagyis hogy majdnem mindenki. Az én környezetemben csak a közelben lakó Vargáék nem menekültek tõle. Nehéz dolga lett volna a családnak, vagy Endre bácsinak öt piciny gyermekkel, mindig sápadt, beteges, vékony arcú asszonyával elfutni a szegénység elõl. Inkább szembenéztek vele. A velem egyidõs, legkisebb Gyuri fiú például úgy, hogy a napraforgóolajba mártott vastag karéj fekete kenyérrel kiült a ház elé, a lépcsõt helyettesítõ kõre, s nagy darabokra vágott vörös hagymával oly édesdeden ette, hogy a közelben játszó utcabeli lurkóknak nyomban farkasétvágyuk támadt. Rohantak haza olajos kenyérért, ellátott növények, ám a termésnövekedés lassúbb, a terméshús vékonyabb lesz. Nagyobb nitrogénhiány az uborkán súlyos következményekkel jár. Köznyelven: az uborka leszabályozza magát. A nitrogénhiányban szenvedõ növény gyökérzete feltûnõen hosszú, mélyre nyúlik, ugyanakkor vékony és kevésbé elágazó. Tartós nitrogénhiány hatására az uborka termése vékony, görbe és világos lesz, a bibepont irányába elkeskenyedik, a paprikabogyó hoszszúságához képest a vállátmérõ szélessége csökken, gyakran kifliszerûen meggörbül, a paradicsombogyó pedig apró és világos marad. A fejes salátán az ún. törpenövekedés jelensége látható, a külsõ levelek világosak, mereven felállnak., idõvel a zöldessárga szín sárga néhány fajtán bamászöld, lila lesz. Súlyos hiány esetén az idõsebb leveleken nekrotikus foltok is keletkeznek. A karalábé és más káposztaféle is a N-hiány hatására hosszú levélnyelet, viszonylag kis levéllemezt fejleszt. A piros gumójú retekfajták színe fakó, a termésük apró marad, a sziklevél jellegzetes módon, már enyhe hiánynál is megsárgul és elszárad. Gyors növekedés esetén a nitrogénhiány tünetei megtévesztõk lehetnek, mert nem az alsó, hanem a fiatalabb leveleken alakulnak ki elõször. Ez figyelhetõ meg április-májusban az uborkán és a dinynyén, amikor a talaj hideg, a légtér erõsen felmelegszik, a növény gyors növekedésbe lendül, de a gyökerek nem képesek olyan gyors ütemben felvenni a nitrogént, mint ahogy azt a növény igényelné. Ráadásul a növényen belüli átépítés (reutilizáció) is lassúbb, mint ahogy a hajtások a nitrogént beépítik, ezért átmenetileg a fiatal leveleken mutatkozik a klorózis. A nitrogén-túladagolás erõs lombnövekedést, szárvastagodást eredményez, A levelek sötétzöldek, a normálisnál nagyobbak, vastagabbak, az erek besüppednek az ér közötti szövetekbe. A növény szövetállománya laza, tapintása puha. Gyakori a termés- és virág-elrúgás, a virágzás rendszerint késik, és ez károsan hat a koraiságra. A növény fogékonyabb lesz a betegségekre, és romlik a termés szállíthatósága. Amennyiben a nitrogéntúladagolás bõséges vízellátással párosul, a termés felreped (karalábé, retek, paradicsom, káposzta). Az is elõfordulhat, hogy a szár hosszanti irányába szétnyílik (paprika), vagy ha éppen olaj nem akadt, akkor zsírosat, lekvárosat kértek édesanyjuktól. A Varga gyerekek édesapjától hallottam elõször azt a szót, hogy kertészpecsenye. Más halandó emberfia közönséges sütõtöknek nevezte a növényt, illetve annak termését. Én egyébként, hívhatták akárhogyan, nem rajongtam érte. Ritka volt az a téli nap, hogy Vargáéknál a csikóspór tetején a tepsi alatt ne gõzölgött volna a vékonyra vágott sütõtök. Hisz így jóval gyorsabban elkészült, mintha a blóderbe rakták volna. Édesanyám mesélte, hogy a téli tartós munkaalkalmaknál kendermunkák, tollfosztás a háziasszony igen gyakran kínálta a vendégeket forró sütõtökkel. A termést egészen a nagyobb hidegek beálltáig a kemence tetejére rakták, majd miután megcsípte a dér, s így édesebbé vált, vitték a kamrába. A darabokra vágott, a tûzhelyplaton vagy a blóderban megsütött tököt az est folyamán többször is és ez lehetõséget ad a különféle gombás és baktériumos betegségek megtelepedésének. Ideális növekedés esetén a hajtáscsúcs színe közel azonos az idõsebb levelekével. A túlzott nitrogénés vízellátás hatására (túltáplált növények) azonban a hajtásvégek kivilágosodnak világosabbak lesznek a többi levélnél. Ha nitrogén-túltrágyázás vízhiánnyal párosul, akkor a növényen a sókártétel tünetei észlelhetõk: csökken a lombnövekedés, a levelek aprók, sötétek, a szár vékony, az ízközök rövidek, a sötét levelek szélén sárga csíkok és foltok mutatkoznak, a paprika és a paradicsom termésén a bibepont közelében beszáradt barna foltok képzõdnek. Ilyenkor a hajtásvég sötétebb, mint az alsó levelek. A hajtatásban a nitrogén-túltrágyázás az egyik leggyakoribb trágyázástechnológiai hiba. Következményei: a tenyészidõ elnyúlása, a rossz virág- és terméskötõdés, terméselrúgás, továbbá a betegség-ellenállóság csökkenése. A feleslegesen kijuttatott nitrogénnek egy része kimosódik a gyökérzónából, a növény számára elvész, és a környezetet is jelentõs mértékben szenynyezi. Szabó Tibor Terra Dei végigkínálták a bent levõk között. Elfogyasztásához nem volt szükség arra, hogy a munkát abbahagyják. Ezzel szemben, mikor az elõzõ este beáztatott cukros tengeri megfõtt, asztalt terítettek, tányérokat (vagy csészéket), kanalakat raktak fel, megadták a módját a közkedvelt csemege elfogyasztásának. A sütõtök elfogyasztásának rangját, úgy hisszük, nem az elfogyasztásának módja adta meg. A régiek mesélik, hogy a háború utáni nehéz idõkben, amikor se tyúk, se tojás nem igen volt, a készülõ tésztába sütõtököt gyúrtak: attól lett az olyan szép sárga. Persze tudjuk, minden jónak vége szakad egyszer. Tavasz felé már a sütõtök húsa is nyúlóssá válik. Egy ilyen februári napon toppantam be Vargáékhoz. Odapillantottam a csikóspórra, de nem láttam a tepsit, amely alatt a sütõtök oly finomra puhul A Varga-gyerekek ott ültek sorban a dikón, kezükben egy-egy szelet barna kenyér. Az elõttük levõ tányérból vidám arccal kökényt falatoztak Szépreményi Kristóf Nyereményjáték 7 Idejében szólunk Bioalma a hegyvidékrõl Minden napra egy alma, az orvost a háztól távolt tartja fogalmaz a rímbe szedett népi bölcsesség. Sokan ezt vallják ma is. És igyekeznek tenni is érte, mégpedig úgy, hogy a család asztaláról (kamrájából) sohasem fogy ki az alma, nem szorítják azt ki teljesen a déli gyümölcsök sem. Nos, az alma beszerzése nem okoz gondot. A hegyvidék gazdag almatermésébõl bõségesen jut az alföldi részek piacaira is. Hogy drágae vagy sem, azt ki-ki eldöntheti. Segítségül: 9 10 hrivnya körül mozog a meszszi földrõl ideszállított banán, narancs, mandarin kilója (ezek mesterséges érlelés után tartósítás nélkül nehezen bírnák a hosszú tárolási és szállítási idõt!), az almatermesztõk 2,5 hrivnya és 5 hrivnya közötti árban kínálják portékájukat, a száz százalékos bioalmát. A técsõi járásból érkezett egyik termelõ arról számolt be, hogy falujában, illetve a környéken akad olyan gazda, aki idén is tonna almát szedett le és spájzolt be. Bár mostanra igen sok almát elvittek a hágón túli nagyvárosokba a piacok mellett különbözõ üzemek területén is árusítják ezeket, a készletbõl jut a téli hónapokra, és remélhetõen a tavaszra is marad. Tehát nem kell takarékoskodni, fogyasszuk bõségesen. -ardai- E heti kérdésünk: Milyenné válik a növény szövetállománya a nitrogéntúladagolás következtében? 1. lazává, puhává 2. sûrûvé, keménnyé 3. világossá, vékonnyá A helyes válasz sorszámát karikázza be, a szelvényt vágja ki, (a kérdést és a válaszokat) ragassza fel a terjesztõinknél kapható szelvényre és küldje be terjesztõinkkel, illetve dobja be szerkesztõségünk postaládájába. Beküldési határidõ: január 20. A Kárpát számában megjelent feladvány helyes megfejtése: A szõlõ telepítésekor tonna istállótrágyát forgatunk be alaptrágyázásként a talajba. (3. válasz) Nyertesünk: Huszár Tibor (Beregszász, Munkácsi u. 255.) Nyeremény: borászati segédanyagok

8 8 Heti mûsor BEREG Hétfõ, mtv m1 05:20 Hajnali gondolatok 05:23 Kárpát Expressz 05:50 Nap-kelte 09:00 Quinn doktornõ 09:45 Don Matteo 10:50 Századvég 11:45 A sokszínû vallás 12:00 Déli harangszó 12:01 délben 12:10 Sporthírek 12:15 TV Taxi (ism.) 12:30 Roma Magazin 13:00 Domovina 13:35 Kisvárosi doktor 14:30 Pénz-vidék (ism.) 15:00 Tinik, tenisz, 15:25 Tinik, tenisz, 15:55 Kisváros 139.) 16:35 Ablak 17:00 TV Taxi 17:15 Körzeti híradó 17:30 Hírek 17:35 Leteszem a cigit 17:45 Bûvölet (olasz tévéfilmsor.) 18:40 Az örökös 19:25 Modern képmesék 19:28 Föld TV 19:30 este 19:55 Sporthírek 20:10 A TV ügyvédje 21:10 Kékfény 22:05 Az Este Hétfõ 22:40 Leteszem a cigit (ism.) 22:50 Kultúrház 23:20 Hírek 23:25 Sporthírek 23:35 TV Taxi (ism.) 23:50 Oltári fiúk (am. filmdráma) 01:38 Mûsorzárás Szerda, mtv m1 05:20 Hajnali gondolatok 05:23 Kárpát Expressz 05:50 Nap-kelte 09:00 Quinn doktornõ 09:55 TV Taxi (ism.) 10:15 Don Matteo 11:10 Századvég 12:00 Déli harangszó 12:01 délben 12:10 Sporthírek 12:15 TV Taxi (ism.) 12:30 Hrvatska kronika 13:00 Ecranul nostru 13:35 Kisvárosi doktor 14:30 Kormányváró 15:00 Tinik, tenisz, 15:25 Tinik, tenisz, 15:55 Kisváros 141.) 16:35 Ablak 17:00 TV Taxi 17:15 Körzeti híradó 17:30 Hírek 17:35 Leteszem a cigit 17:45 Bûvölet (olasz tévéfilmsor.) 18:40 Az örökös 19:25 Modern képmesék 19:28 Föld TV 19:30 este 19:55 Sporthírek 20:10 Jobb, mint az eredeti! (ism.) 21:10 Nagy kérdés 22:05 Az Este Szerda 22:40 Leteszem a cigit (ism.) 22:50 Kultúrház 23:20 Lapozó 23:50 Hírek 23:55 Sporthírek 00:05 TV Taxi (ism.) 00:25 Mûsorzárás K L U B K L U B RTL KLUB RTL KLUB tv2 tv2 Kedd, január 14. Köszöntjük Bódog, Félix nevû olvasóinkat! január :30 WS Teleshop 06:00 Reggeli 10:05 Top Shop 11:10 Receptklub 11:25 Agymenõk.com (am. vígjáték) Hírek 13:40 Disneyrajzfilmsor.: Goofy és csapata 14: :10 Receptklub 15:25 V.I.P. Több, mint testõr (német-am. akciófilm-sor. - 9.) 16:25 Balázs A szembesítõshow 17:25 Mónika A kibeszélõshow 18:30 RTL Klub 19:05 A Széf 20:05 Fókusz 20:35 Barátok közt (magyar filmsor.) 21:15 Vírus (am. katasztrófa film) 00:05 Dakar 00:35 Reflektor 00:55 Õrült hajsza (am. akcióthriller) 02:25 Autómánia (ism.) 02:55 Fókusz (ism.) 03:25 Mûsorzárás 06:00 Magellán (ism.) 06:25 Tények Reggel 07:00 Mokka A TV2 reggeli magazinmûsora 08:00 Koffeinmentes mokka 09:15 Betûbár 10:00 Teleshop 10:40 Szögevõ (fr. vígjáték) 13:15 Észbontó 14:00 Melrose Place (am. filmsor ) 14:55 Száguldó vipera (am.-német akciófilm-sor ) 15:55 Rex felügyelõ (osztrák-német krimisor ) 16:55 Bostoni halottkémek 76.) 18:00 Favorit (2007) 18:30 Tények 19:00 Aktív 19:40 Jóban Rosszban 667.) 20:15 Az igazság harcosai 6.) 21:10 NCIS Tengerészeti helyszínelõk 64.) 22:10 Gyilkos számok 42.) 23:10 Különleges ügyosztály 30.) Kenósorsolás 00:10 Tények Este 01:40 A nagy szökés 2. (am. filmdráma - 2.) 02:20 Aktív (ism.) 02:50 Favorit (2007, ism.) 03:30 Mûsorzárás mtv m1 05:20 Hajnali gondolatok 05:23 Kárpát Expressz 05:50 Nap-kelte 09:00 Quinn doktornõ 09:50 TV Taxi (ism.) 10:05 Don Matteo 11:00 Századvég 12:00 Déli harangszó 12:01 délben 12:10 Sporthírek 12:15 TV Taxi (ism.) 12:30 Srpski Ekran 13:00 Unser Bildschirm 13:30 Kisvárosi doktor 14:20 Engedjétek hozzám... 14:30 Katolikus krónika 15:00 Tinik, tenisz, 15:25 Tinik, tenisz, 15:55 Kisváros 16:35 Ablak 17:00 TV Taxi 17:15 Körzeti híradó 17:30 Hírek 17:35 Leteszem a cigit 17:45 Bûvölet (olasz tévéfilmsor.) 18:40 Az örökös 19:25 Modern képmesék 19:28 Föld TV 19:30 este 19:55 Sporthírek 20:10 Önök kérték! 21:10 Életképek (magyar tévéfilmsor ) 21:50 Az Este Kedd 22:20 Leteszem a cigit 22:30 Kultúrház 23:00 Tûzvonalban 00:00 Hírek 00:05 Sporthírek 00:10 TV Taxi (ism.) 00:30 Mûsorzárás Csütörtök, mtv m1 K L U B január 16. Köszöntjük Gusztáv nevû olvasóinkat! január :30 WS Teleshop 06:00 Reggeli 10:05 Top Shop 11:10 Receptklub 11:25 Lóbarátok (am. családi film) Hírek 13:35 Disneyrajzfilmsor.: Goofy és csapata 14: :10 Receptklub 15:25 V.I.P. Több, mint testõr (német-am. akciófilm-sor ) 16:25 Balázs A szembesítõshow 17:25 Mónika A kibeszélõshow 18:30 RTL Klub 19:05 A Széf 20:05 Fókusz 20:35 Barátok közt (magyar filmsor.) 21:15 A szökés (am. akciófilmsor ) 22:15 Gyilkos elmék (am.-kanadai krimisor ) 23:20 Alias (am. akciófilmsor. - 2.) 00:15 Dakar 00:45 Reflektor 01:00 Kígyók szigete (am.-dél-afrikai akcióthriller) 02:40 Egy rém rendes család (am. vígjátéksor ) 03:05 Fókusz (ism.) 03:35 Mûsorzárás 06:00 Két TestÕr 06:25 Tények Reggel 07:00 Mokka A TV2 reggeli magazinmûsora 08:00 Koffeinmentes mokka 09:25 Betûbár 10:10 Teleshop 11:15 Retkes verdák rémei (am. vígjáték) 13:15 Észbontó 14:00 Melrose Place (am. filmsor ) 14:55 Száguldó vipera (am.-német akciófilm-sor ) 15:55 Rex felügyelõ (osztrák-német krimisor ) 16:55 Bostoni halottkémek 78.) 18:00 Favorit (2007) 18:30 Tények 19:00 Aktív 19:40 Jóban Rosszban 669.) 20:15 Shark Törvényszéki ragadozó 7.) 21:10 Doktor House (am. filmsor ) 22:10 Liptai Claudia Show (2007) 23:10 A médium 46.) Kenósorsolás 00:10 Tények Este 00:40 Havanna (am. filmdráma) 03:05 Drága testek 92.) 03:50 Favorit (2007, ism.) 03:55 Aktív (ism.) M1 15:55 Kisváros 139.) A végvári gyárra kiírt tender ügyében több érdeklõdõ tartózkodik a városban, várva a polgármesteri hivatal döntését. Egyikük lovagolni indul, de a ló nélküle tér vissza a lovardába, a vállalkozó gyilkosság áldozata lett. Közben a végvári újságban gyalázkodó cikk jelenik meg Szakácsról... RTL KLUB 20:35 Barátok közt (magyar filmsor.) Gézának támad egy ötlete, miként békíthetné ki a Magdit és Vilmost. Noémi elmondja Vandának, hogy Andrást és Júliát félreérthetetlen helyzetben látta. Miközben Emma nem tudja eldönteni, vajon találkozzon-e Kristóffal... Tv2 21:10 NCIS Tengerészeti helyszínelõk 64.) Egy 15 éves fiú túszokat ejt az iskolája egyik tantermében, miközben azzal fenyegetõzik, hogy felrobbantja magát és a többieket, ha nem kerítik elõ az édesanyját. Mivel Gibbs önszántából bevonul túsznak, Di- Nozzo veszi át a fõnök szerepét. Kiderül, hogy a kamasz édesanyja már korábban meghalt... M1 15:55 Kisváros 141.) Erdélyi alkalmi munkások várják reggelente a végvári piacon, hogy dolgozhassanak. A fiatal erdélyi fiú itt ismerkedik meg egy végvári lánnyal, és felhõtlenül éreznék magukat, ám a fiú apja nem jön meg este a munkából. Egy ismeretlen vitte el õt, semmit nem tudni róla... RTL KLUB 21:15 A szökés (am. akciófilm-sor ) Michael és Lincoln eljutnak Panamába. C- note-ot, ha hajlandó vallani Mahone ellen, felmentik és beveszik a tanúvédelmi programba. Zsebes tovább folytatja ámokfutását, de õ is Panamába kényszerül, ahová Bellick és Sucre is követi õt... Tv2 21:10 Doktor House (am. filmsor ) House doki ismételten nem hazudtolja meg önmagát, amikor úgy dönt, hogy felébreszt egy mesterséges altatásban lévõ embert, hogy annak súlyos beteg fián segítsen. Ugyanis az egyetlen, még élõ rokona a fiúnak az édesapja. Dr. Wilson összetûzésbe kerül House-szal, a lopott recepttömb miatt, Tritter pedig megpróbálja magát behízelegni az orvosi team tagjainál... 05:20 Hajnali gondolatok 05:23 Kárpát Expressz 05:50 Nap-kelte 09:00 Quinn doktornõ 09:50 TV Taxi (ism.) 10:10 Don Matteo 11:10 Századvég 12:00 Déli harangszó 12:01 délben 12:10 Sporthírek 12:15 TV Taxi (ism.) 12:30 Roma fórum 13:00 Együtt 13:35 Kisvárosi doktor (német tévéfilmsor ) 14:30 Fogadóóra (ism.) 15:00 Tinik, tenisz, 15:25 Tinik, tenisz, 15:55 Kisváros 142.) 16:35 Ablak 17:00 TV Taxi 17:15 Körzeti híradó 17:30 Hírek 17:35 Leteszem a cigit 17:45 Bûvölet (olasz tévéfilmsor.) 18:40 Az örökös 19:25 Modern képmesék 19:28 Föld TV 19:30 este 19:55 Sporthírek 20:10 Szempont 21:10 A la Carte 22:05 Az Este Csütörtök 22:40 Leteszem a cigit (ism.) 22:50 Kultúrház 23:20 Abszolút magyar agy 23:50 Hírek 23:55 Sporthírek 00:05 TV Taxi (ism.) 00:20 Magánbeszélgetések 01:18 Mûsorzárás K L U B RTL KLUB 05:30 WS Teleshop 06:00 Reggeli 10:05 Top Shop 11:10 Receptklub 11:25 Halálosan vicces (fr. vígjáték) Hírek 13:30 Disneyrajzfilmsor.: Goofy és csapata 14: :10 Receptklub 15:25 V.I.P. Több, mint testõr (német-am. akciófilm-sor ) 16:25 Balázs A szembesítõshow 17:25 Mónika A kibeszélõshow 18:30 RTL Klub 19:05 A Széf 20:05 Fókusz 20:35 Barátok közt (magyar filmsor.) 21:15 Lopakodók 2. (am. akciófilm) 23:05 XXI. század a legendák velünk élnek 23:40 Maffiózók (am. filmsor ) 00:45 Dakar 01:15 Reflektor 01:35 Szerepcserék (kanadai filmdráma) 03:15 Fókusz (ism.) 03:45 Mûsorzárás RTL KLUB 05:30 WS Teleshop 06:00 Reggeli 10:05 Top Shop 11:10 Receptklub 11:25 Csodakutyák (am. családi film) Hírek 13:35 Disneyrajzfilmsor.: Goofy és csapata 14: :10 Receptklub 15:25 V.I.P. Több, mint testõr (német-am. akciófilm-sor ) 16:25 Balázs A szembesítõshow 17:25 Mónika A kibeszélõshow 18:30 RTL Klub 19:05 A Széf 20:05 Fókusz 20:35 Barátok közt (magyar filmsor.) 21:15 Én és én, meg a tehén (am. romantikus vígjáték) 23:05 Házon kívül 23:35 Street Time Harcos utcák (kanadai-am. akciófilm-sor. - 6.) 00:40 Dakar 01:05 Reflektor 01:20 Médium A túlvilág kalandorai (angol thrillersor. - 3.) 02:20 Infómánia 02:45 Házon kívül (ism.) 03:15 Fókusz (ism.) 03:45 Mûsorzárás Köszöntjük Lóránt, Lóránd, Mór nevû olvasóinkat! tv2 06:00 Babavilág (ism.) 06:25 Tények Reggel 07:00 Mokka A TV2 reggeli magazinmûsora 08:00 Koffeinmentes mokka 09:25 Betûbár 10:10 Teleshop 11:20 Angyal elsõ látásra 13:15 Észbontó 14:00 Melrose Place (am. filmsor ) 14:55 Száguldó vipera (am.-német akciófilm-sor ) 15:55 Rex felügyelõ (osztrák-német krimisor ) 16:55 Bostoni halottkémek 18:00 Favorit (2007) 18:30 Tények 19:00 Aktív 19:40 Jóban Rosszban 668.) 20:15 Miért pont Brian? (am. vígjátéksor. - 6.) 21:10 A nagy fogyás 21:45 Született feleségek (am. vígjátéksor ) 22:45 Columbo Gyilkosság hangjegyekkel (am. krimi) Kenósorsolás 00:25 Tények Este 00:55 Alfred Hitchcock bemutatja 39.) 01:25 Anyád! A szúnyogok (magyar filmszatíra) 02:45 Aktív (ism.) 03:15 Favorit (2007) 03:45 Mûsorzárás Köszöntjük Antal, Antónia nevû olvasóinkat! tv2 06:00 Segíts magadon 06:25 Tények Reggel 07:00 Mokka A TV2 reggeli magazinmûsora 08:00 Koffeinmentes mokka 09:20 Betûbár 10:05 Teleshop 11:10 Az elátkozott õserdõ (am. kalandfilm) 13:15 Észbontó 14:00 Melrose Place (am. filmsor ) 14:55 Száguldó vipera (am.-német akciófilm-sor ) 15:55 Rex felügyelõ (osztrák-német krimisor ) 16:55 Bostoni halottkémek (Nyughatatlan Jordan) 79.) 18:00 Favorit (2007) 18:30 Tények 19:00 Aktív 19:40 Jóban Rosszban 670.) 20:15 Szellemekkel suttogó (am. filmsor. - 7.) 21:10 Padlógáz 2. 22:55 Tangó 23:00 Nyomtalanul 42.) Kenósorsolás 23:55 Tények Este 00:20 Gyilkos álmok (am. thriller) 02:00 Aktív (ism.) 02:30 Favorit (2007, ism.) 03:00 Mûsorzárás M1 17:45 Bûvölet (olasz tévéfilmsor.) Antonio bánatában beleveti magát az éjszakába, majd a Life-ba megy, ahol Sara próbál lelket önteni bele. Renato Corradi közben a másik fiával viaskodik. Gomez emberének egy újabb beteget, Letiziát is sikerül megfertõznie heveny májgyulladással... RTL KLUB 23:40 Maffiózók (am. filmsor ) Tony eszméletlenül fekszik a kórházban. AJ nem tud mit kezdeni a helyzettel, ostobán viselkedik, ráadásul még az iskolából is kibukik. A család többi tagja azonban mindent megtesz hogy az élet-halál között lebegõ férfi gyógyulását elõsegítse. Tony ezalatt egy furcsa utazás képtelen kalandjait éli át. Tv2 19:40 Jóban Rosszban 668.) Anett és Dr. Rónai együtt kávéznak a kantinban, ami újabb pletyka-lavinát indít el. A,,látvány persze Nándit is féltékennyé teszi, bár azt nem tudja, hogy a kollégái csak a munkában merültek el. Barbara beszélgetésbe kezd Várnaggyal a babavállalásról és a névválasztásról... M1 17:45 Bûvölet (olasz tévéfilmsor.) Giuseppe Ansaldi be akarja mutatni új szerelmét a barátainak, Daniela-Cristina azonban végül mégis elszökik a találkozás elõl. Antonio megakadályozza, hogy Gomez bérgyilkosa megölje Demetrát, aki egy fénykép alapján azonosítja a támadót. Paolo bevallja Giuliának, hogy tisztában van tettei súlyosságával... RTL KLUB 23:35 Street Time Harcos utcák (kanadai-am. akciófilm-sor. - 6.) Timmyvel egyre több gond van az iskolában. Dee-hez egy fiatal vietnami kerül, aki egy utcai banda tagja volt, de szeretne szabadulni régi ismerõseitõl. Dee bátorítja a férfit, hogy rajztehetségével próbáljon elhelyezkedni. Kevin elkezd dolgozni a tanúvédelmi programban... Tv2 20:15 Szellemekkel suttogó (am. filmsor. - 7.) A kórházban járva Melinda összetalálkozik egy nyughatatlan nõ szellemével. Az aszszony arra kéri õt, hogy segítsen neki kideríteni, hogy mi is okozhatta valójában a halálát egy sebészeti beavatkozás közben.

9 BEREG Heti mûsor 9 Péntek, mtv m1 05:20 Hajnali gondolatok 05:23 Kárpát Expressz 05:50 Nap-kelte 09:00 Quinn doktornõ 09:55 TV Taxi (ism.) 10:10 Don Matteo 11:00 Drága doktor úr 12:00 Déli harangszó 12:01 délben 12:10 Sporthírek 12:15 TV Taxi (ism.) 12:30 Sorstársak (ism.) 13:00 Sírjaik hol domborulnak... 13:30 Körzeti magazin 14:30 Baba Tévé 15:00 Tinik, tenisz, 15:25 Tinik, tenisz, 15:55 Kisváros 16:35 Ablak 17:00 TV Taxi 17:15 Körzeti híradó 17:30 Hírek 17:35 Leteszem a cigit 17:45 Bûvölet (olasz tévéfilmsor.) 18:40 Az örökös 19:25 Modern képmesék 19:28 Föld TV 19:30 este 19:55 Sporthírek 20:10 Csináljuk a Fesztivált! 22:00 Az Este Péntek 22:30 Leteszem a cigit (ism.) 22:40 Kultúrház 23:10 Múlt-kor 23:40 Hírek 23:45 Sporthírek 23:55 TV Taxi (ism.) 00:10 Dalok a konyhából 01:50 Mûsorzárás Vasárnap, K L U B RTL KLUB tv2 január 20. Köszöntjük Fábián, Sebestyén nevû olvasóinkat! Szerda, december 4. Köszöntjük Anita nevû olvasóinakt m1 K L U B tv2 mtv 04:50 Hajnali gondolatok 04:55 Pénz-vidék 05:23 Kárpát Expressz 05:50 Nap-kelte 08:00 Fõtér Pápa és környéke 08:55 Miért épp a demokrácia? 09:55,,Így szól az Úr! 10:00 Evangélikus magazin 10:25 Református ifjúsági mûsor 10:35 Tanúságtevõk 11:00 A Halotti Beszéd 11:15 Erdélyi emlékek 11:30,,Örömmel építettem... 11:45 A zsidó jelképek 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek 12:10 Tizenkét kõmíves 12:35 M.O.M. 13:10 Macsók és macák 15:35 Az utókor ítélete 16:05 Feszti körkép 16:40 Elisa di Rivombrosa 17:30 A társulat 18:00 Panoráma Vasárnap 18:30 Árva orángutánok nyomában 19:28 Föld TV 19:30 este Sporthírek 19:55 Tûzvonalban 20:55 A szólás szabadsága 22: :50 Hírek 23:00 Telesport Sport 7 23:55 Telesport Motorsport 00:29 Mûsorzárás RTL KLUB Szombat, január 18. Köszöntjük Piroska nevû olvasóinkat! január :30 WS Teleshop 06:00 Reggeli 10:05 Top Shop 11:10 Receptklub 11:25 A nagy kékség (angol kalandfilm) Hírek 13:25 Disneyrajzfilmsor.: Goofy és csapata 13: :10 Receptklub 15:25 V.I.P. Több, mint testõr (német-am. akciófilm-sor ) 16:25 Balázs A szembesítõshow 17:25 Mónika A kibeszélõshow 18:30 RTL Klub 19:05 A Széf 20:05 Fókusz 20:35 Barátok közt (magyar filmsor.) 21:15 CSI: Miami helyszínelõk 14.) 22:15 Lost Eltûntek (am. kalandfilmsor ) 23:20 Odaát (am. akciófilmsor ) 00:15 Dakar 00:45 Reflektor 01:00 Anatómia (német thriller) 02:40 itthon 03:00 Fókusz (ism.) 03:30 Mûsorzárás 05:30 WS Teleshop 06:00 Slayers A kis boszorkány 06:20 Kölyökklub - A klónok háborúja - Tsubasa kapitány - Digimonszelidítõk - Okostojások - Stuart Little kisegér - Hupikék törpikék - Garfield és barátai - Pokemon 08:50 Jackie Chan legújabb kalandjai 09:10 A tini nindzsa teknõcök új kalandjai 09:30 Inuyasha 10:00 Receptklub 10: :40 menetrend 12:00 RTL Klub 12:10 Havazin 12:40 Tuti gimi 13:35 John Doe A múltnélküli ember 14:30 Doki 15:30 Mr. és Mrs Smith Hatoslottósorsolás 16:35 Medicopter 117 A légimentõk 17:30 Õslények kalandorai 18:30 RTL Klub 19:05 Cobra 11 20:00 Tök alsó 22:00 Heti hetes 23:25 Dakar 23:50 Portré 00:25 A hallgatáson túl 02:05 Amíg világ a világ 03:36 Mûsorzárás 06:00 Alexandra Pódium (ism.) 06:25 Tények Reggel 07:00 Mokka A TV2 reggeli magazinmûsora 08:00 Koffeinmentes mokka 09:25 Betûbár 10:10 Teleshop 11:10 S.O.S. Titanic (angol kalandfilm) 13:15 Észbontó 14:00 Melrose Place (am. filmsor ) 14:55 Száguldó vipera (am.-német akciófilm-sor ) 15:55 Rex felügyelõ (osztrák-német krimisor ) 16:55 Bostoni halottkémek 80.) 18:00 Favorit (2007) 18:30 Tények 19:00 Aktív 19:40 Jóban Rosszban 671.) 20:15 Monk Flúgos nyomozó 68.) 21:10 Gagyi lovag (am. akció-vígjáték) 23:10 Az országút fantomja 2. (am. akcióthriller) Kenósorsolás 00:45 Tények Este 01:15 Drága testek 93.) 02:05 Reménysziget (kanadai tévéfilmsor ) 02:55 Aktív (ism.) 03:25 Favorit (2007) 03:55 Mûsorzárás 05:45 Reggeli gondolatok 06:15 Mókás mechanika 06:45 Tv2 matiné - Talpig zûrben - Marsupilami - Kenguk - Levelek Félixtõl - Spongya Bob kockanadrág - Született kémek (12) - Frédi és Béni, avagy a két kõkorszaki szaki - W.I.T.C.H. (12) - Walter Melon, szuperhõs rendelésre - Bébi bolondos dallamok 10:15 Jóbarátok 10:45 Két TestÕr 11:15 Stahl konyhája 11:45 Mentõhelikopter 12:35 Knight Rider 13:35 Charly, majom a családban 14:35 A mélység fantomja 15:30 Kyle, a rejtélyes idegen 16:30 Smallville 17:30 Walker, a texasi kopó 18:30 Tények 19:00 Napló 20:00 Bölcsek kövére 2 A Klump család 22:15 Hetedik Kenósorsolás 00:45 Szex, hazugság, video 02:25 Bírósági mesék (am. filmsor. - 6.) 03:15 Napló 03:45 Mûsorzárás M1 17:45 Bûvölet (olasz tévéfilmsor.) Antonio elpanaszolja Sarának, hogy lassan már saját magában sem bízik a klinikán történtek miatt. Hosszú késés után Paolo megérkezik az ügyvédhez, hogy végre aláírja a gyerek-elhelyezési nyilatkozatot, melynek értelmében Giadát továbbra is Liliana és Giulia nevelheti. Most már el merik árulni a kislánynak, hogy ki az apja... RTL KLUB 21:15 CSI: Miami helyszínelõk 14.) Lángokban áll Miami külterülete. Alex és Eric az egyik tûztõl biztonságos területen próbálja végezni a munkáját. A helyet biztosító tûzoltó felhívja a figyelmüket a veszélyre, a megbújó, lesbõl támadó aligátorokra. A két helyszínelõ azonban nem is sejti... Tv2 20:15 Monk Flúgos nyomozó 68.) Amikor Dr. Kroger bejárónõjét meggyilkolják, az orvost annyira megviseli az eset, hogy úgy dönt, visszavonul a praxisából. Adrian Monkot viszont már csak az a tudat is teljesen kikészíti, hogy kénytelen új terapeuta után nézni... M1 22:00 24 (am. filmsor ) Jack rejtélyes hívást kap, melyben közli vele a telefonáló, hogy a ciprusi felvétel minden kétséget kizáróan hamisítvány, ugyanis õ helyezte el Szaid Ali lakásán. Azt kéri Jacktõl, hogy vigye el hozzá Kate Warnert egy raktárba... RTL KLUB 00:25 A hallgatáson túl (amerikai krimi) Bruce Nelson New York-i újságíró megismerkedik Hectorral, a perui földalatti mozgalom egyik fiatal tagjával. A találkozás nyomán úgy dönt, elutazik Limába, hogy a helyszínen ismerkedhessen a valós helyzettel. Megérkezve az a hír fogadja õt és Hector barátnõjét, hogy a férfit letartóztatták. A mozgalom megszervezi Hector kiszabadítását... Tv2 02:25 Bírósági mesék (am. filmsor. - 6.) Egy igen megrázó ügy kerül a Bronxi Bíróság elé: egy 16 éves, nagy jövõ elé nézõ sportoló egy élménycsúszdán történt baleset következtében maradandó agykárosodást szenved. A család ezért kártérítést követel a csúszda üzemeltetõjétõl. Moran bíró eközben nyakig merül bele egy különös ügybe... mtv m1 05:20 Hajnali gondolatok 05:23 Kárpát Expressz 05:50 Nap-kelte 08:00 Hétmérföld 08:35 Delta 09:10 Pingvinkék 09:20 Blanche 09:25 Heuréka! 09:35 Az ezüst vadló 10:05 Az ezüst vadló 10:35 Pizsama-parti 11:05 Odüsszeusz kalandjai 11:35 Egy kamaszlány naplója 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek 12:05 Fogadóóra (ism.) 12:35 Momentán A hobbim vagy a szerelmem? 13:05 Klipperek :35 Autóvízió 14:05 EURO :35 Telesport 15:40 Egy rakomány whiskey 18:10 Ötcsillagos 19:00 Luxor-show 19:28 Föld TV 19:30 este 19:50 Sporthírek 20:00 Ötöslottó sorsolás 20:15 Agatha Christie: A Sittafordrejtély 21:55 Hírek 22:00 Sporthírek 22:15 Pengetõ 23:10 Filmklub Szinetárral 23:15 Távolban (iráni filmdráma) 00:55 Billy Elliot 02:46 Mûsorzárás K L U B RTL KLUB Önnek nem kell mást tennie, mint SMS-t küldeni a mobilszámra; felhívni a es vagy a telefonszámot és lediktálni a hirdetés szövegét; az címre elküldeni a szöveget pontosan kitölteni a hirdetési szelvényünket, s beküldeni a címünkre (90202, Beregszász, Kossuth tér 4.). Köszöntjük Sára, Márió nevû olvasóinkat! tv2 Ne hagyja ki! Minden lakossági hirdetés 20 szóig INGYENES! Az ingyenes hirdetés maximun 3-szor jelenik meg, utána megint fel kell adni! Fizetett hirdetés Az összes fizikai és jogi személytõl beérkezett kereskedelmi hirdetés üzleti hirdetésnek számít: cégektõl, vállalatoktól, szervezetektõl, továbbá olyan fizikai személyektõl származó hirdetések, akik kereskedelmi tevékenységet folytatnak; ingatlanok adás-vétele; szolgáltatások szférájában dolgozó közvetítõk és vállalkozók számára olyan hirdetés esetén, amikor a tevékenységük licenzet igényel; munkások felvétele; ipari és kereskedelmi területekkel, berendezésekkel és alapanyagokkal történõ mûveletek. Továbbá fizetett hirdetésnek számítanak: keretes hirdetések; kiemelt hirdetések; elveszett iratokról szóló hirdetés; köszöntõk, képes hirdetések társkeresés; részvétnyilvánítás. Figyelem! A hirdetés szövegét figyelmesen, hibák és javítások nélkül írják meg. Egy szelvényen mindössze egy hirdetés szerepelhet. 05:30 WS Teleshop 06:00 Fejezetek az állatvilág történetébõl 06:25 Kölyökklub Benne: - Tsubasa kapitány - Digimonok - Okostojások - Hupikék törpikék - Garfield és barátai - Pokemon - Winx Club 08:50 Disney rajzfilmek - Mickey egér klubja - Miki egér mûvek - Goofy és csapata 10:05 Receptklub 10: :30 Ötletház 12:00 RTL Klub 12:10 Autómánia 12:50 A dadus 13:20 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 14:20 Tengeri õrjárat 15:20 Döglött akták 16:15 Közös többszörös 18:30 RTL Klub 19:00 Fókusz Plusz 19:35 A dzsentlemanus 21:55 A replikáns 23:55 Dakar 00:25 Halálos csábítás (am. thriller) 02:05 Sejtjeink 03:10 Fókusz Plusz (ism.) 03:45 Mûsorzárás 06:00 Tv2 matiné - Talpig zûrben - Marsupilami - Kenguk - Levelek Félixtõl - Spongya Bob kockanadrág - Született kémek (12) - Frédi és Béni, avagy a két kõkorszaki szaki - W.I.T.C.H. (12) - Walter Melon, szuperhõs rendelésre - Bébi bolondos dallamok 10:10 Szurikáták udvarháza 10:40 Így készült Casting 11:10 A világ legerõsebb emberei 11:40 Babavilág 12:15 Tökös csajok 12:45 Ed 13:35 J.A.G. Becsületbeli ügyek 14:35 Bûbájos boszorkák 15:30 Csillagkapu 16:30 Jericho 17:30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 18:30 Tények 19:00 Magellán 19:30 Activity szilveszter 20:10 Marco Polo :30 Telitalálat Kenósorsolás 01:20 Ed 02:10 Magellán (ism.) 02:45 Mûsorzárás Az elveszett dokumentumokról, pecsétekrõl, továbbá a vállalkozások megszüntetésérõl szóló hirdetéseket csak a szerkesztõségben lehet feladni a megfelelõ dokumentumok felmutatásával. Olyan tevékenységek hirdetése és reklámozása, amelyek licenzet igényelnek, csak akkor valósulhat meg, ha az ukrán törvényeknek megfelelõen a szerkesztõségben felmutatják a szükséges engedélyt. A szerkesztõség fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes anyagokat nem közöl a kiadványban. Nem közölhetõek azok a hirdetések, amelyek ellentmondanak a szerkesztõségi feltételeknek és az ukrán törvényeknek. Egyes hirdetésfeladók rosszindulatúak lehetnek, éppen ezért legyenek óvatosak. Szükség esetén konzultáljanak szakemberrel. A hirdetésekkel és reklámokkal kapcsolatos reklamációkat a szerkesztõség a lap megjelenése után 3 napig fogadja. A szerkesztõség nem vállal felelõsséget a hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért. M1 00:55 Billy Elliot (angol filmdráma) Amikor a 11 éves Billy a bokszedzésen megpillantja a terem másik sarkában folyó balettórát, a mozdulatok varázsa többet nem engedi szabadon képzeletét. Hamar balettcipõre váltja bokszkesztyûit, hogy titkon besurranhasson Mrs. Wilkinson óráira, aki jó szemmel felismeri Billy tehetségét... RTL KLUB 00:25 Halálos csábítás (amerikai thriller) Vajon a misztikus és szexi barna szépség, Holly áll a rejtélyes tömeggyilkosságok mögött? Trent Jacobson felügyelõ próbálja kivizsgálni az ügyet, de Holly a nõies fortélyaival igencsak összezavarja az ilyen ügyekben már szakértõnek számító detektívet. Tv2 23:30 Telitalálat (am.-fr. vígjáték) Russ Richards körülrajongott, nagymenõ pennsylvaniai idõjós. A sikerhajhász férfi azonban nem elégszik meg ezzel, hiszen minden vágya, hogy egy milliós nézettségû tévé-show házigazdája lehessen. Mivel azonban ügynöke elhalálozásából kifolyólag nem hívja vissza... Kiemelt hirdetések mintája Keretes hirdetés HÁROMSZOBÁS LAKÁS (nagy pince, konvektoros fûtés) eladó Beregszászban a Kossuth tér 341/555. szám alatt. Tel.: Egyszeri hirdetés: 5 hrivnya Kiemelt hirdetés Háromszobás lakás (nagy pince, konvektoros fûtés) eladó Beregszászban a Kossuth tér 341/555. szám alatt. Tel.: Egyszeri hirdetés: 3 hrivnya Apróhirdetések árai: keretes hirdetés 5 hr.; kiemelt hirdetések 3 hr.; társkeresés 5 hr.; elveszett iratok 10 hr.; részvétnyilvánítás 10 hr.; képes köszöntõ 12 hr.; kép+4 sor vers köszöntõ15 hr.; köszöntõ 6 hr.; 4 sor vers+köszöntõ 12 hr.; kereskedelmi hirdetés 5 hr.. Példa az ár kiszámolására: egy keretes, kiemelt kereskedelmi hirdetés ára: 5 hr. + 3 hr. +5 hr. = 13 hr. A hirdetés árát befizetheti számlaszámunkra is: Ö. / ,.,. Ö 45.

10 10 Heti mûsor BEREG Hétfõ, január 14. Kedd, január 15. Szerda, január 16. Csütörtök, január 17. M2 05:30 Kárpát Expressz 09:00 Ez történt az idén 10:00 Slovenski Utrinki 10:30 Együtt 11:00 Kárpát Expressz 11:30 Átjáró 12:00 Záróra 13:00 A Kultuszminiszter (1.) 14:00 Kína (ismeretterjesztõ film - 1.) 14:30 Kass János köszöntése 16:30 Membrán 17:00 Válaszd a tudást! 18:00 Delta 18:30 Magyarország nemzeti parkjai 19:00 Kultúrház 19:30 Egy lépés elõre - 45.) 20:30 este 21:00 Féltve õrzött titkok (Keserû ébredés) (am.-kanadai filmdráma) 22:30 Waczak szálló (angol vígjátéksor. - 12/5.) 23:00 Záróra 00:00 Nap-nyugta 02:30 Frasier - A (am. vígjátéksor ) 03:00 Kékfény 04:00 Az Árpád-kor templomai 04:30 Válaszd a tudást! TELEVÍZIÓ M2 TV M2 TELEVÍZIÓ TV M2 TELEVÍZIÓ TV Péntek, január 18. Szombat, január 19. Vasárnap, január 20. M2 TELEVÍZIÓ M2 TV M2 TELEVÍZIÓ TV TELEVÍZIÓ TV A mûsor és a kezdési idõpont megváltoztatásának jogát minden tévéadó fenntartja! TELEVÍZIÓ TV Szeretné, ha felfigyelnének az Ön cégére? Segítünk megfogalmazni a szöveget, kiválasztani a megfelelõ méretet. Rendeljen keretes hirdetést nálunk! Keresse fel a Kárpát szerkesztõségét! Címünk: Beregszász, Kossuth tér 4. Tel.: , mobil: , :30 Kárpát Expressz 09:00 Szarvashiba 09:30 Vigyázz, kész, rajt! 10:00 Hrvatska kronika 10:30 Ecranul nostru 11:00 Kárpát Expressz 11:30 Átjáró 12:00 Záróra 13:00 Mesélõ cégtáblák 13:30 Érték és mérték 14:00 -generáció 14:30 Életem Afrika 15:00 Üvegbezárt bronzok 15:30 Vietnám arcai 16:00 A XX. század nagy románcai 16:30 Membrán 17:00 Válaszd a tudást! A digitális térképtõl a négyütemû motorig! 18:00 Dob+basszus 18:30 Magyarország nemzeti parkjai 19:00 Kultúrház 19:30 Egy lépés elõre - 49.) 20:30 este 21:00 Jane Eyre (angol minisor. - 3.) 22:00 Piroslámpás paradicsom (német filmdráma) 00:00 ARCpoétika Kántor Péter, költõ 00:30 Nap-nyugta 03:00 Frasier A 03:30 Mesélõ cégtáblák 04:00 Válaszd a tudást! 05:00 Világunk Reggel 06:30 Négyzetméter (magyar ismeretterjesztõ filmsor., ism.) 07:00 Kikötõ (ism.) 08:30 Isten tenyerén A Padis fennsík 09:00 Szakmatükrök 09:30 Európa csodái madártávlatból 10:00 Szerelmes földrajz 11:30 Kívánságkosár 14:00 Duna tér 14:30 Heuréka! Megtaláltam! 15:00 Homo faber A kézmûves: Kaskötõk és kosárfonók 15:30 A vadon szava (angol kalandfilmsor. - 9.) 16:30 Világstúdió 17:30 Mese 18:00 Derrick (német krimisor.) 19:00 Sportaréna 21:00 Híróra 22:00 Kikötõ 22:30 Felelet az életnek 23:00 OLASZ CSODA Szerzõi dokumentumfilmek ( ) 00:00 Balkan Fanatik: Hungarikum 01:00 Híróra 02:00 Váltó (ism.) 03:00 Világstúdió 04:00 Agora (ism.) 05:00 Világunk Reggel 06:30 Heuréka! Megtaláltam! (ism.) 07:30 Lyukasóra (ism.) 08:30 Európa csodái madártávlatból 09:00 A jog útvesztõjében (angol tévéfilmsor., ism ) 10:00 Egy lépés elõre, ism ) 11:30 Kívánságkosár 14:00 Lovasnomádok utódai Indiában 15:30 Négyzetméter 16:30 Világstúdió 17:30 Mese 18:00 Egy lépés elõre ) 19:00 A galamb szárnyai (angol-am. romantikus dráma) 20:30 A világörökség kincsei 21:00 Híróra 22:00 Kikötõ 22:30 Rejtély (fr.-osztrák-német-olasz filmdráma) 00:30 Chalaban koncert (magyar koncertfilm - 1.) 01:00 Híróra 02:00 Váltó 02:30 Élõ népzene 03:00 Ha igazság, harmatozzék 04:00 Négyzetméter 04:30 Világstúdió 05:30 Kárpát Expressz 09:00 Egészség szervíz (2.) 09:30 Natúra 10:00 A folyó 10:30 Kutyafül- Macskanyelv 11:00 Kárpát Expressz 11:30 Átjáró 12:00 Záróra 13:00 A Kultuszminiszter (2.) 14:00 Kína 14:30 Egy csaknem tökéletes apa (olasz minisor. - 6/4.) 16:00 A XX. század nagy románcai (angol dokumentumfilm sor ) 16:30 Membrán 18:00 Kulissza 18:30 Magyarország nemzeti parkjai 19:00 Kultúrház 19:30 Egy lépés elõre - 46.) 20:30 este 21:00 Zaklatás meglepetésekkel (am.-kanadai thriller) 22:30 Waczak szálló (angol vígjátéksor. - 12/6.) 23:00 Záróra 00:00 Nap-nyugta 02:30 Frasier A 03:00 Frasier A 03:30 Delta 04:00 Válaszd a tudást! 05:30 Kárpát Expressz 08:00 Nap-kelte plusz 09:00 Cirmos õrmester 09:30 Az idõ kalandorai (német rajzfilm sor ) 10:00 A fekete város (magyar kalandfilm - 5.) 11:30,,Kodály után, száz évvel 12:00 Gastroblues (magyar zenés film - 3.) 12:30 Korszak- Alkotás 13:00 Tanuljunk szakmát Szakképzési körkép 13:30 A világ legjobb konyhafõnökei 14:00 Ész-lények 15:00 A zenén túl 16:00 Nyomorultak (fr.-olasz-spanyolnémet-am. filmdráma - 2.) 17:30 Pecatúra 18:00 Klikkerek 1 18:30 Popsziget 19:00 Bravó TV 19:30 Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal 20:00 Esküvõ Gerelypusztán 20:30 este 21:00 Natalie Wood rejtélyes élete 22:30 Aranypolgár 03:00 Frasier A 03:30 Frasier A 04:00 Afrika (1.) Fokváros 04:00 Agora (ism.) 05:00 Világunk Reggel 06:30 Állat-barát (ismeretterjesztõ filmsor., ism.) 07:00 Talpalatnyi zöld (ism.) 07:30 Isten kezében (ism.) 08:00 A tanuló régió (magyar dokumentumfilm sor. - 1.) 08:30 Az ördögszántotta hegy (magyar ismeretterjesztõ film) 09:00 Európa csodái madártávlatból 09:30 A jog útvesztõjében (angol tévéfilmsor. - 8.) 11:30 Kívánságkosár 14:00 Duna tér 14:30 Univerzum 15:30 A vadon szava (angol kalandfilmsor ) 17:00 Mese 18:00 Egy lépés elõre ) 21:00 Híróra 22:00 Kikötõ 23:00 Madárijesztõ (am. filmdráma) 01:00 Híróra 02:00 Váltó (ism.) 04:00 Világstúdió 05:30 Gazdakör 06:00 Cimbora Egyetem 07:00 Hol volt, hol nem volt... (ism.) 07:30 Cimbora 08:00 A repülõ tornacipõ (csehszlovákkanadai családi film) 10:00 Ördögi szerencse (cseh mesefilm - 7.) 11:00 Talpalatnyi zöld 12:00 Isten kezében 12:30 Élõ népzene 13:30 Vándormadarak 15:30 Császárcsatorna Kína (magyar dokumentumfilm sor. - 4.) 16:00 A Városligeti fasortól a Milánói Scáláig 17:00 Mundi Romani (magyar ismeretterjesztõ filmsor.) 17:30 Mese 18:00 Híróra 19:00 A simlis és a szende (am. vígjátéksor ) 20:00 Mentor 21:30 Dunasport 00:00 St. Martin és barátai koncert 01:00 Híróra 01:30 Hegyek pokla (am. filmdráma) 03:30 Élõ népzene 05:30 Kárpát Expressz 09:00 Századfordító magyarok Szent-Györgyi Albert ( ) 10:00 Roma Magazin 10:30 Domovina 11:00 Kárpát Expressz 11:30 Átjáró 12:00 Záróra 13:00 Mi a pálya? 13:30 Sorstársak 14:00 Vigyázz, kész, rajt! 14:30 Életem Afrika 15:30 Vietnám arcai 16:00 A XX. század nagy románcai 16:30 Membrán 18:00 Bestseller A világ nyitott könyv 18:30 Magyarország nemzeti parkjai 19:00 Kultúrház 19:30 Egy lépés elõre - 47.) 20:30 este 21:00 Gyilkos félelem (am. thriller) 22:30 Waczak szálló (angol vígjátéksor. - 12/7.) 23:00 Záróra 00:00 Nap-nyugta 02:30 Frasier A 03:00 Frasier A 03:30 Kis esti zene 04:00 Membrán 04:30 Válaszd a tudást! 05:30 Kárpát Expressz 08:00 Nap-kelte plusz 09:00 Pufóka 09:30 Marci 10:00 Paddington medve kalandjai 10:30 Az idõ kalandorai 11:30 Mai magyar építõmesterek (7.) 12:00,,Így szól az Úr! 12:30 Katolikus krónika 13:00 Evangélikus magazin 13:30 Tanúságtevõk 14:00 A Halotti Beszéd 14:30 A zsidó jelképek 15:00 Az UNESCO Magyarországon 15:30 A megsebzett bolygó (magyar tévéfilmsor. - 9.) 17:00 Kulissza 17:30 Mire megvénülünk (3.) 18:30 Szarvashiba 19:00 Bravó TV 19:30 Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal 20:00 Nõk apróban 20:30 este 22:00 Magánbeszélgetések 23:00 Bokszmeccs a lélekért 01:00 Nap-nyugta 03:30 Frasier A 05:00 Világunk Reggel 06:30 ÉletErõ (ism.) 07:00 Szövetség a fák világával 09:00 Európa csodái madártávlatból 09:30 A jog útvesztõjében (angol tévéfilmsor. - 9.) 10:30 Egy lépés elõre, ism ) 11:30 Kívánságkosár 14:00 A civilizáció, ahogyan Kenneth Clark látja 15:00 A világörökség kincsei (német ismeretterjesztõ filmsor.) 15:30 A vadon szava (angol kalandfilmsor ) 17:00 Mese 18:00 Egy lépés elõre ) 19:00 A kis virtuóz (A lélek húrjai) (kínai-dél-koreai filmdráma) 21:00 Híróra 22:00 Kikötõ Extra 23:00 Álmodozók (fr.-angol-olasz filmdráma) 01:00 Híróra 02:00 Váltó (ism.) 03:00 Tálentum 04:00 Világstúdió 03:30 Élõ népzene 04:30 Isten kezében (ism.) 06:00 Az ezeregyéjszaka meséi Szindbád utazásai 07:30 Cimbora (ism.) 08:00 Tweeniék 08:30 Hol volt, hol nem volt... 09:00 Nyelvõrzõ 10:00 Baptista istentisztelet közvetítése Budapestrõl, a pesterzsébeti baptista templomból 11:00 Hagyományõrzõk Decs 12:00 Élõ egyház 13:00 Élõ népzene (ism.) 13:30 Az új földesúr 15:30 Agora 16:30 Doc Martin (angol tévéfilmsor ) 17:30 Mese 18:00 Híróra 19:00 Árad a tenger... (belga-fr. vígjáték) 20:30 Szalon Vendégségben Zoób Katinál 21:30 A Mester és Margarita 22:30 A láz 00:30 Chalaban koncert 01:00 Híróra 02:30 Élõ népzene 03:00 Profi Táncgála Kiskunhalas 05:30 Kárpát Expressz 09:00 A Tisza (magyar dokumentumfilm - 3.) 09:30 ARCpoétika Kõrösi Zoltán 10:00 Srpski Ekran 10:30 Unser Bildschirm 11:00 Kárpát Expressz (ism.) 11:30 Átjáró 12:00 Záróra 13:00 Színfolyam Keserû Ilona 14:00 Segítünk Munkaügyi körkép 14:30 Életem Afrika 15:30 Vietnám arcai 16:00 A XX. század nagy románcai 16:30 Membrán 17:00 Válaszd a tudást! 18:00 Minyó Szert Károly 19:00 Kultúrház 19:30 Egy lépés elõre - 48.) 20:30 este 21:00 Ne játssz a tûzzel! (am. thriller) 22:30 Waczak szálló (angol vígjátéksor. - 12/8.) 00:00 Nap-nyugta 02:30 Frasier A (am. vígjátéksor ) 03:00 Frasier A (am. vígjátéksor ) 04:00 Válaszd a tudást! 05:00 Világunk Reggel 06:30 Élõ egyház (ism.) 07:00 Kézjegy (ism.) 08:00 Az angyali Audrey Hepburn 09:30 A jog útvesztõjében (angol tévéfilmsor ) 10:30 Egy lépés elõre, ism ) 11:30 Kívánságkosár 14:00 Duna tér 14:30 Az erdélyi szász kultúra nyomában 15:00 Gerje Kisvízfolyások mentén 15:30 A vadon szava (angol kalandfilmsor ) 16:30 Világstúdió 17:30 Mese 18:00 Egy lépés elõre ) 19:00 Tuti duók (am. vígjáték) 21:00 Híróra 22:00 Kikötõ 22:30 Drót 23:30 Pétervári banditák 2. (orosz tévéfilmsor. - 5.) 01:00 Híróra 02:00 Váltó (ism.) 02:30 Szõke Tisza Nemzetközi Táncverseny 03:30 Kikötõ (ism.) 04:30 Világstúdió Vicc - vicc - vicc Menny és pokol A mennyország az, ahol az angolok, a rendõrök, a franciák, a szakácsok, a németek, a technikusok, az olaszok, a szeretõk és az egészet a svájciak szervezik. A pokol az, ahol a németek, a rendõrök, az angolok, a szakácsok, a franciák, a technikusok, a svájciak, a szeretõk és az egészet az olaszok szervezik. Horgászok Két jóbarát elhatározza, hogy a nyári szabadságukat horgászással töltik. Megveszik a teljes felszerelést, ami kell, és kibérelnek egy tóparti házat egy hétre. Egész héten a parton üldögélnek, nem fognak egyetlen halat sem. Végül az utolsó napon horogra akad egy kicsi hal. Miközben a hazautazásra készülõdnek, megszólal az egyik: Tudod, hogy ez az egyetlen hal százezer forintunkba került? Hûha, még szerencse, hogy nem fogtunk többet! Éjszakai riadó Egy férfi és egy nõ mélyen alszanak a hitvesi ágyban, amikor valami zajra hirtelen felpattan az asszony. Úristen! Biztosan a férjem jött haza! Menekülj! rázza fel a mellette fekvõ férfit. Az meg felpattan, meztelenül kiugrik az ablakon és futni kezd. Átszáguld a bokrok között, és beugrik a ház elõtt parkoló autójába. Kis idõ múlva azonban visszajön a bejárati ajtón keresztül, és dühösen ráripakodik a nõre: Hiszen én vagyok a férjed, te cafka! Na ne mondd! Akkor miért menekültél olyan fejvesztve?

11 BEREG Turmix 11 5 tipp a téli jókedvhez Nincs lehangolóbb, mint egy szürke és esõs januári reggelen munkába indulni, aztán teljes sötétségben hazaérkezni. Íme, néhány hangulatjavító jótanács, hogy vitalitásodat a téli hónapokban is megõrizd! A hûvös, esõs idõjárás sokakat megvisel. Télen megváltozik a biológiai ritmusunk, ilyenkor több pihenésre, nyugalomra vágyunk. A kevesebb napfény miatt szervezetünk több melatonint termel, ettõl fáradékonyabbak, levertebbek leszünk. Sokaknál alakul ki ilyenkor a depresszió egy speciális változata, a szezonális hangulati zavar, de a fényhiány még az egészségesek közérzetére sincs jó hatással. Hogy a téli hónapokat ne rosszkedvûen, begubózva töltsd és hogy ne a csokievésbe folytsd a bánatod öt olyan módszert ajánlunk, amelyek segítenek átvészelni a lehangoló, szürke hétköznapokat. Táplálkozás az évszaknak megfelelõen Az õszi hónapokban szervezetünk felkészül a télre, így sokszor több ennivalót kívánunk. Mivel a vastag pulóverek alatt nem nehéz szinte észrevétlenül kigömbölyödni, a nassolnivalókkal nem árt óvatosan bánni! Bizonyos mennyiségû szénhidrátra persze elengedhetetlenül szükségünk van ezeket fõleg gabonafélékkel, rizzsel, tésztafélékkel vesszük magunkhoz. A kiegyensúlyozott étrendnek a tejtermékek, a tojás, a gomba, a hal-és húsfélék is részei. A bennük található B-vitamin a fáradtság, rosszkedv, fejfájás ellen is hatásos, a koncentrálóképességet és a hangulatot pedig a kalciumban, vasban, magnéziumban gazdag ételek javítják. A téli idõszakban rendkívül fontos, hogy sok C-vitaminban gazdag gyümölcsöt (narancsot, grapefruitot) fogyassz ezek a finomságok az immunrendszer erõsítése mellett ugyanis közérzetedre is jótékony hatással vannak. Napsütés helyett fényterápia A napsütés hiánya sokaknál nemcsak rosszkedvet, de álmatlanságot, szorongást is okoz az õ számukra megoldást jelenthet, ez a nap sugaraira emlékeztetõ, polarizált fényû fényterápiás lámpa. Ha nem tudod kipróbálni ezt a módszert, tartózkodj sokat a szabad levegõn, esténként pedig gyújts minél több fényt a szobában! A lámpákkal, gyertyákkal, nemcsak a szervezeted számára szükséges fényt biztosíthatod, de megfelelõ hangulatot teremthetsz egy kis esti ellazuláshoz is... Mozgás a hidegben is Még ilyenkor is alkalmasak a hétvégék egy kis kirándulásra, vagy kerti munkára. Amikor az idõ hûvösebbre fordul, sokkal jobban esik a szobában üldögélni, az állandó bezártság azonban egy idõ után unalmassá, lehangolóvá válik nem beszélve a tévézés közben elfogyasztott chips hatásáról... A boldogsághormonok (ún. endorfinok) termelõdését már napi egy órányi tornázás is elõsegíti, a reggeli kocogás és úszás pedig bármilyen rosszul hangzik is kiváló tréning az immunrendszered számára. Illatok a jó hangulatért Az otthon töltött estéket már egy füstölõvel vagy illatgyertyával is sokkal meghittebbé teheted egyes illatanyagok pedig kifejezetten hangulatjavító hatásúak. A levendula oldja a feszültséget és csökkenti a szorongást, használhatod párologtatóként, vagy akár egy forró fürdõben is. Stresszoldó, nyugtató hatású emellett az eukaliptusz, a bergamott, a citromfû és a fahéj; a vágyfokozóként is ismert jázmin illata pedig boldogságérzetet vált ki. A finnek ellenszere: a szauna A szaunázás ötlete a finnektõl és az oroszoktól származik õk már évezredekkel ezelõtt felismerték, hogy a hideg egyik legjobb ellenszere a néhány órányi izzadás... A szaunázás során a tízpercenként váltogatott forró gõz és a hûtõfürdõ javítja a vérkeringést, erõsíti az immunrendszer, az izzadás ugyanakkor rengeteg méreganyagtól is megszabadít. Heti egy-két izzasztó óra megnyugtat, és remekül oldja a stresszt is. Ha álmatlansággal küzdesz, érdemes a szaunázást a késõ délutánra vagy az esti órákra idõzítened a forróságtól ellazulva ugyanis garantáltan nyugodt álmot alszol majd. Kos (III. 21.-IV. 20.) Mérleg (IX.23.-X.23.) Januárban alkalma lesz Ebben a hónapban felerõsödhet Önben egyfajta idea- próbára tenni a saját erejét ezt valószínûleg nagy örömmel teszi majd, hiszen a Kos jegy szü- mel kapcsolatban. Ez lisztikus életszemlélet fõleg a lötteiben könnyû felébreszteni a bizony feladja a leckét kedvesének vagy leendõ partnerének, küzdõszellemet. Legyen önbizalma, higgyen a képességeiben és mert most valóban egy mesebeli herceget/hercegnõt vár. Sze- a céljaiban, így akár a munkahelyén kell,,megmérkõznie másokkal, akár szerelmi téren kell timizmusa is jellemzi, és nem rencsére emellett szokásos op- megküzdenie a szíve választottjáért nem kell majd a siker mi- másként alakul az élet, mint esik túlságosan kétségbe, ha épp att aggódnia. A testvérével, vagy ahogy eltervezte. A munkájában a hónap második fele öröm- a testvér szintû barátaival való kapcsolata átalakuláson mehet át teli változásokat hoz, ezért érdemes figyelnie a lehetõségeket. ezekben a hetekben. Bika (IV. 21.-V. 20.) Skorpió (X.24.-XI.22.) Ebben a hónapban a szokásosnál is jobban vágyik majd a dik a hét a Skorpió jegy szülöt-,,karakteresen kezdõ- természetbe, nagyobb szüksége tei számára. Ebben a hónapban lesz a napsütésre, a növények, állatok közelségére. Ha teheti, utaz- korlátokkal, aminek hosszú tá- szembesülnie kell bizonyos zon melegebb helyre, fedezzen fel von az a célja, hogy tudjon változtatni az életén. Elsõsorban a új vidékeket. A karrierjében nem várható nagyobb változás, ezen a munkájában jelentkezhet ez a téren izgalmaktól mentes idõszakra helyzet, de nem kizárt, hogy a számíthat, ami egyébként lelkileg szerelmi életében is történnek jót tesz Önnek - legalább kevesebb olyan események, amelyek elgondolkoztatóak. Az elengedés stressz éri. Január utolsó hetében kezdetét veszi egy érzelmileg stabilabb idõszak, amelynek hatása a Skorpió jegy szülötteinek, de általában nem egyszerû feladat nem csak a szerelmi életén érzõdik ha megpróbálja megérteni, hogy majd, hanem más, szeretettel teli van, ami már nem szolgálja a kapcsolataiban is. fejlõdését, elfogadja. Ikrek (V.21.-VI.21.) Nyilas (XI.23.-XII. 21.) Ez a hónap részben a barátságokról fog szólni, elképzelvel egész januárban a Nyilas je- Az utolsó hét kivételéhetõ, hogy egyes kapcsolatai egy gyén halad majd át a Vénusz bolygó, melynek hatására a jegy szü- idõre megszakadnak, míg mások felerõsödnek, intenzívebbé válnak. Az biztos,hogy semmi sem meretségekre, sõt, akár szerelmi löttei élénk társasági életre, új is- a véletlen mûve, és az is, hogy a kalandokra is számíthatnak. A sors áramlataival szembeszállni,,hódító szerep nem áll távol nem feltétlenül érdemes hacsak Öntõl ebben az idõszakban. Arra nem az igazságérzete megvédésérõl van szó. Januárban beke- lehet egyes embereket túlideali- érdemes figyelnie, hogy hajlamos rülhet egy olyan közösségbe, zálni, így viszont lehetetlen objektív döntést hoznia, ezért ne akik Önhöz hasonlóan gondolkoznak, vagy hasonló érdeklõdésûek. Lehet, hogy egy új sport érzelmekrõl van szó. Anyagi té- hamarkodjon el semmit, fõleg, ha hozza össze másokkal, mindenesetre jót tesz Önnek. ez a hónap. ren kedvezõ lehetõségeket hoz Rák (VI VII. 22.) Bak (XII. 22.-I. 20.) Az év elsõ hónapja a Nagyon boldog születésnapot kívánunk! Kényez- felszínen viszonylag nyugalmasan telik, lelkileg azonban mindenképpen meghatározó idõ- lehetõleg ne dolgozzon. Gontesse magát ezen a napon és szak ez. Lehetõsége lesz lazítani, élvezni az életet, sõt, teljesülgyai, amelyek még beteljesüdolja végig, melyek azok a váhet egy régi vágya. Szerencsés letlenek, és próbálja meg kitalálni, hogyan válthatná õket idõszakban van, most leginkább az Ön döntésén múlik, hogy hogyan tölti ezeket a heteket már belép a Bak jegyébe a Plútó, valóra. Január utolsó hetében csak ezért is próbáljon pozitív melynek átalakító, mélyre hatoló energiái több évig hatással szemlélettel, optimistán élni. Szerelmi téren a hónap végén számíthat intenzív idõszakra. Eltére, hétköznapjaira. Aggoda- lesznek a jegy szülötteinek éleképzelhetõ, hogy egy új ismeretség kavarja fel érzelmileg. kább éljen a jelenben. lomra azonban semmi ok, in- Oroszlán (VII.23.-VIII.23.) Vízöntõ (I II.20.) Mintha nem is évkezdet lenne, úgy felpörögnek az szokásosnál nagyobb készte- Ebben a hónapban a események, és Ön is kénytelen tést érezhet az álmai megvalósítására. A hónap közepén felvenni ezt a tempót. A munkájával kapcsolatban új fejleményekre számíthat, ami elsõ- gyakran kerülhet a valóságtól elrugaszkodott hangulatba, ezért próbálja meg egyeztetni, átbeszélni a terveit egy realitásore nem biztos hogy a legkecsegtetõbben hangzik, viszont ha sabb szemléletû barátjával. Január második hetétõl könnyeb- több szempontból is megvizsgálja, akkor észreveheti az elõnyeit. Régi kapcsolatrendsze- olyan emberekkel is, akikkel edben megy majd a kommunkáció re átsegítheti bizonyos nehézségeken jobb, ha most nem A Merkúr belép a Vízöntõ jedig nem találta a közös hangot. bonyolítja túl az életét, és él a gyébe, ami segít feloldani az addig merev határokat. lehetõségeivel. Szûz(VIII.24.-IX.22.) Halak (II III. 20.) Január általában csendes idõszak a munkában, de most kevés ideje lesz a pihenésre. Ezen a téren különösen fontos, hogy csak annyi felelõsséget vállaljon be, ami valóban Önre hárulna, és ne hagyja, hogy pusztán mások lustasága miatt Önre pakoljanak olyan feladatokat, amit másoknak kellene elvégezni. Szerelmi téren itt az ideje annak, hogy tiszta vizet öntsön a pohárba, és felfedje a valódi érzéseit. Az utólagos önhibáztatás és a bûntudat biztosan nem jó tanácsadók, fogadja el magát olyannak, amilyen! Az új év új gondolatokat, meglátásokat hoz a Halak jegyû szülöttek számára. Bizonyos dolgok lezárásának eljött az ideje, ez elõl már nem lehet homokba dugni a fejét. Emiatt azonban semmiképpen ne keseredjen el, hiszen minden lezárás magában hordozza egy új dolog kezdetét ezt viszont csak ritkán tartjuk szem elõtt, ezért is általános az, hogy valaminek a,,végéhez a szomorúságot társítjuk. Az együttérzésre, a megértésre való képességét nagyra értékelik barátai, és rengeteget segít nekik ezzel a tulajdonságával. Ebben az idõszakban végre rátalálhat arra a munkára, ami valóban Önnek való.

12 12 Hirdetések BEREG Albérletet keres Bérelnék egy másfélszobás házat, vagy egy kétszobásat család részére. Három gyerek van. Mob.: Bérelnék összkomfortos házat Beregszászban négy felnõtt és három gyerek részére. Mob.: Bútor Kipárnázott, új állapotban lévõ fotelágy eladó. Ár: 350 hrivnya. Érd.: Mob.: Eladó egy összerakható tévéasztal hossza 53, szélessége 40. Telefon , délután 2 órától. Eladó egy jó állapotban lévõ vitrinsor Beregszászban. Ár megegyezés szerint. Mob.: Tel.: Jó állapotban lévõ használt hálószobabútor eladó. Ár megegyezés szerint. Mob.: , Tel.: Családi ház Tiszaújlakon, a Móricz Zsigmond u. 7. szám alatt (régi Kombin gyár út) sürgõsen eladó egy összkomfortos családi ház. Tel.: Mob.: , Háromszobás családi ház eladó Beregszászban az I. Franko u. 82. szám alatt. Tel: , Beregszászban a Kiserdõ u. 33. szám alatt eladó egy 11x10- es házrész, nagy kerttel. Tel.: Mob.: Nagybégányban az Ifjúsági u. 4. szám alatt eladó egy háromszobás, 10x10-es ház. A házban van saját fûtési rendszer és víz. Érdeklõdni az Ifjúság u. 5. szám alatt. Magyarországon, Mátészalka környékén családi ház eladó nagy kerttel, 2000 méter uborka termesztéséhez elõkészített területtel. Ár megegyezés szerint. Mob.: Beregszászban a Kazinczy u. 19. (régi Zakarpatszkaja) szám alatt háromszobás, két bejáratú, összkomfortos családi ház eladó nagy garázzsal, melléképületekkel. Mob.: Beregszászban (Bulcsú) a Kutuzov utcán felújítást igénylõ szoba-konyhás ház melléképülettel, nagy kerttel eladó. Ár megegyezés szerint. Mob.: Beregszász központjában, az I. Franko utcán kiadó egy kétszobás, összkomfortos családi ház nagy telekkel és saját udvarral. Mob.: Tel.: Baktalórántháza központjában 62 m 2 -es, összkomfortos, kétszobás, ház hõszigetelt, beépített konyhával, garázzsal, parkosított udvarral, egyéb melléképülettel, alacsony rezsivel beköltözhetõen eladó. Tel.: (este 18:00 után). Beregszász központi részén eladó egy igényesen felújított összkomfortos családi ház 100 m hosszú, privatizált telekrésszel (két utcára van kijárat). Tel.: (16:00 után). Mob. : Beregszász központjától 150 m-re kertes ház saját fûtéssel, vízzel, gázzal, nagy kerttel eladó. Ár megegyezés szerint. Tel.: Mob.: Mátészalka környékén családi ház sürgõsen eladó nagy kerttel, 2000 m 2 uborka termeléshez elõkészítve. Ár megegyezés szerint. Mob.: Muzsalyban a Lenin u. 6. szám alatt kertes családi ház eladó. Ár megegyezés szerint. Mob.: Beregszászban a Kazinczy (régi Zakarpatszkaja) utca 42. szám alatt eladó egy családi ház 3 külön bejárattal, gázzal, központi fûtéssel, saját vízzel. Tel.: Mob.: Beregszász központjában (B. Hmelnickij utcán) összkomfortos családi ház eladó. Mob: Balazséron, csendes környezetben eladó összkomfortos családi ház, nagy kerttel, gyümölcsössel. Igény szerint átalakítható akár két család részére is. Mob.: , Háromszobás házrész eladó Beregszászban a Lónyai u. 12. szám alatt. Mob.: Tel: Kisbégányban a Felszabadulás út 1/a. szám alatt eladó egy kétszintes családi ház kedvezõ áron. Mob.: Eladó hatszobás összkomfortos családi ház (telefon nincs) Beregszászban. Ár megegyezés szerint. Mob.: Gépkocsi Lada 2105-ös személygépkocsi eladó es vajszínû, jó állapotban. Mob.: Törött állapotban lévõ Lada 2103-as személygépkocsi papírokkal, ötfokozatú váltóval, 6-os reduktorral eladó. Tel.: Mob.: , Eladó egy 1984-es évjáratú 2106-os Lada 2103-as motorral, fehér színben, jó gumikkal, új akkumulátorral. Tel.: Eladó egy teljes körûen felújított Lada 2101-es személygépkocsi. Mob.: Vásárolnék reális áron egy személyszállító mikrobuszt 7000 f.e.-ig. Mob.: , Kifogástalan állapotban lévõ Lada 2105-ös eladó es. Ár.: 2700 f.e. Mob.: Nevetlenfaluban eladó megkímélt állapotban Lada Ár megegyezés szerint. Mob.: Opel Kadett, 1,6 D, 1986-os évjárat, teljes körû felújítás után, jó gumikkal, szép szalonnal, 5,5/100 km fogyasztással eladó. Ár: 3500 f.e. Mob.: Lada 2106-os, 1981-es évjárat, égszínkék színben eladó. Ár: 1600 f.e. Tel.: Mob.: VW Passat B3, sötétkék színû, 1991-es kibocsátású 1,9 D jó motorral eladó. Teljes festés szükséges. Ár megegyezés szerint. Mob.: Eladó egy 1990-ben gyártott Lada 2104-es személygépkocsi, kitûnõ 2105-ös motorral, új gumikkal, vonóhoroggal. Ár.: 2600 f.e. Mob.: Ötsebességes Lada 2106-os eladó JVC CD-játszóval, gumikkal, új akkumulátorral. Ára: 2600 f.e. Mob.: Gépkocsi tartozékok Eladó egy VW Golf 1,8-as mono injektoros motor, ugyanitt egy vonóhorog Passatra. Mob.: Hangszer Barna színû pianínó eladó. Tel.: Eladó egy Odessza diófa zongora. Mob.: Eladó bordó Baján hermonika. Telefon: , Beregszászban sürgõsen eladó egy Ant. Petrof márkájú feles koncertzongora. Mob.: Ismerkedés 52/160/68 özvegyasszony társat keres józan életû férfi személyében, lakás, munka (nem fizikai) megoldott. Nem jó egyedül. Hívásokat fogad: óra között. Mob.: Pisti bácsi (53 éves) keresi párját 40-es hölgy személyében. Mob.: éves elvált férfi élettársat keres 45 éves korig. Özvegy, elvált, nem dohányzó hölgyek jelentkezését várja. Mob.: Gergely Zoltán, 42 éves, független debreceni férfi családcentrikus, házias társat keres. Mob.: Jármû Dédában eladó egy vadonatúj, 4 ütemû, 5 sebességes motorkerékpár Alfa moto Honda. Fogyasztás három liter/100 km. Mob.: Eladó egy jó állapotban levõ MTZ-50-es jó gumikkal. Mob.: Jármû és tartozékok Eladó egy jó állapotban lévõ Minszk motorkerékpár és egy 1967-ben gyártott JAWA 350- es motorkerékpár. Mob.: Jó állapotban lévõ 50 cm 3 vízhûtéses olasz Piaggia robogó eladó. Mob.: IZS Planeta-4 oldalkocsis motorkerékpár jó állapotban eladó Jánosiban. Ár: 2000 hrivnya. Mob.: Konvektorok Jó állapotban lévõ 30-as, 50- es konvektorok eladók. Ár: 460, 520 hr. Mob.: , Eladó használt konvektor. Érdeklõdni este kijevi idõ szerint a telefonon. A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget!!! Lakás Beregszászban kétszobás lakás nyári konyhával, spájzzal és konyhakerttel eladó megfelelõ árban. Érdeklõdni lehet az új piacon 8-tól-3-ig, Katit keresni az õröktõl. Egyszobás összkomfortos lakás eladó Beregszászban az 5. emeleten. Mob.: Beregszászban a Munkácsi u szám alatt eladó egy négyszobás összkomfortos családi ház, nagy kert és melléképületek. Mob.: Beregszászban a Széchenyi u. 34/27. alatt eladó egy egyszobás, összkomfortos lakás (47 m 2 ) az elsõ emeleten. Tel.: Beregszászban a Geológusok Sugárút 33/1. szám alatt eladó egy kétszobás lakás. Mob.: Eladó egy kétszobás privatizált lakás, javítás nélkül a harmadik emeleten a V. Guci utcán. Ár: 17 ezer f.e. Mob: Beregszászban négyszobás, negyedik emeleti lakás eladó a Korjatovics úton (az uszodával szemben). Tel: Eladó egy egyszobás, összkomfortos lakás a 4-ik emeleten, felújított állapotban. Mob.: Kétszobás összkomfortos lakás eladó a 3. emeleten Beregszászban a Munkácsi útközben. Tel.: , Mob.: Kétszobás, összkomfortos lakás eladó Bátyúban a Gorkij u. 3/26. szám alatt. Tel: Mob.: Mezõgazdasági gép T-40-es elsõ kerék meghajtással jó állapotban eladó. Mob.: Eladó egy MTZ-80. Mob: Don 1500-es kombájn (1988- as, 6 m széles) eladó. Irányár: f.e. Mob.: MTZ 80 traktor eladó. Mob.: T25-ös traktor eladó. Tel: Szárvágó és lucernamag eladó Rafajnaújfaluban. Mob.: Mobiltelefon Eladó egy Sony Ericsson K500i mobiltelefon. Infra, mp3, VGA kamera, +egy új elõlap. Ár: 300 hrivnya. Mob.: Eladó egy Sony Ericsson K700i mobiltelefon. Irányár 350 hrivnya. Mob.: Eladó egy LG KG 270-es mobiltelefon FM rádió fülhallgatóval, ár 400 hr. Mob.: Munkát keres Idõsgondozást vállalok. Mob: , Munkát keresek! Minden ajánlat érdekel. A,B,C,D kategóriájú jogosítvánnyal rendelkezek. Mob.: Munkát kínál A Kárpátaljai Református Egyház pályázatot hirdet jogi tanácsadói tisztség betöltésére. Követelmények: felsõfokú jogi végzettség, keresztyén hitû, több nyelven (magyar, ukrán, elõny az angol vagy a német nyelv ismerete) beszélõ. A másodállásban való munkavégzés sem kizárt. Szolgáltatásaiért versenyképes fizetést ajánlunk. A fényképes pályázatokhoz mellékeljenek rövid önéletrajzot. Mindezt a következõ címre juttassák el postán vagy e- mailen: Postán: Beregszász Munkácsi u. 83. el en: Beregszászi pékségbe cukrászt és eladót felveszünk! Jelentkezési feltétel: munkakönyv, életrajz. Érdeklõdni lehet a helyszínen: Beregszász, Zrínyi u. 25. Mob.: Budapesti elektronikai cégbe felveszünk nõket, férfiakat. Szállást, munkavállalásit biztosítunk. Mob.: Régiség Beregszászban eladók asztalok, székek, fogas és fotelek. Tel.: Szolgáltatás 14 személyes kisbusz bérelhetõ rendezvényekre, esküvõkre, kirándulásokra, sofõrrel, elfogadható áron. Külföldi utakat is vállalok. Mob.: , Gépírás a számítógép billentyûzetén tízujjas vakírással, megtanítom rövid idõ alatt (magyar, orosz, ukrán nyelven). Telefon Bádogos (vadonkázás) munkát vállalok saját vagy hozott anyagból. Mob.: Nyolcszemélyes mikrobusszal bel- és külföldi fuvarozást vállalok rendezvényekre, kirándulásokra, esküvõkre, illetve egyéb alkalmakra. Mob.: WC-k, emésztõk kiszippantását vállalom. Mob.: Technika Új MP4 DVD/DivX eladó. Mob.: Számítógép (Pentium-3200, MHz (S775)/200GB HDD (sata-2)/2 GB RAM/G-Force 7300 GT 256 MB-RAM/DVD RW/új ház) eladó. Ár: 470 f.e. Csere is lehetséges. Mob.: Számítógép eladó: AMD Septron 64bit 2600-as, 1 GB RAM, 80GB win, 128 MB videoram, DVD-író, 17' monitor eladó, 5.1-es hangkártya, webkamera (640*480). Mob.: Alig használt Samsung monitor (17") eladó Beregszászban. Irányár: 400 hrivnya. Tel.: Mob.: Nyomtató (ts), gázbojler, csempekályha, fotó felszerelés, kis tv (fekete-fehér). Telefon: Eladó egy Pentium IV-es számítógép kitûnõ állapotban (4200 MHz CPU, 1 GB RAM, 160 GB HDD, optikai író, 17"- es monitor), Mob.: Eladó egy Pentium-4 számítógép. Adatok: 2,4 Ghz ABIT processzor, 512 ROM, Ati Radeon mb videokártya, Samsung monitor, Logitech vezeték nélküli egér, billentyûzet, LG DVD-író, 120 GB Samsung winchester. Ár megegyezés szerint. Mob.: Tiszapéterfalván eladó egy Kijev 88TTL fényképezõgép vadonatúj állapotban. Ár megegyezés szerint. Mob.: Kétsugaras oszcilloszkóp C177 eladó. Ár megegyezés szerint. Mob: Telek Beregszászban eladó a Lónyai u. 9. szám alatt egy privatizált, közmûvesített, 10 szotekes telek 110 m 2 fundamentummal, pincehelyiséggel, kúttal. Mob.: Beregszászban eladó egy üres telek a Szevasztopoli u. 12. szám alatt (a Majakovszkijt/Bakó Gábor utcát köti össze a Leszja Ukrainka utcával). Mob.: Kígyóson építési telek tervrajzzal eladó. Mob.: Tel: Privatizált telek eladó Jánosiban a Fõ út 152. szám alatt. Ár: f.e. Mob.: , Vegyes Használt, jó állapotban lévõ magyar-angol és helyesírási szótár, matematika/fizika feladat és képletgyûjtemény eladó Öt db horgonyzott drótháló (10x180) hrivnyáért és 30 db 8 hullámú siffer (25 hr.) eladó. Tel: Kandallót vásárolnék. Mob.: Varrógép eladó Borzsován a Vasút u. 62. szám alatt. Mob: Német hûtõláda (1150 literes) a Vasút u. 62. szám alatt. Mob: Kétfázisú villanyhegesztõ eladó. Mob.: Szívócsövet keresek szippantós autóra. Mob.: Háromkarikás gázspór eladó Beregszászban. Telefon:

13 BEREG Hirdetések Megbízhatóság, minõség, szakértelem Mûanyag nyílászárók rendelése Beregszászon Profil: Aluplast (Németország) Zárrendszer: Schüring (Németország) A GYÁRTÁS MELLETT A HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSÁT ÉS SZAKSZERÛ BEÉPÍTÉSÉT IS VÁLLALJUK. ÖT ÉV GARANCIA! További ajánlataink: külsõ és belsõ párkány, szúnyogháló, reluxa, külsõ redõny (mûanyag, alumínium), roletta, szalagfüggöny, harmonikaajtó. Cím: Beregszász, Puskin tér 4. (a szerb pékség épületében). Telefon/fax: (8-241) , Mob.: Kárpátalja fóruma a neten Eladó jó állapotban lévõ orosz gyártmányú 100 W teljesítményû 2 db hangfal. Ár megegyezés szerint. Mob.: Alig használt 80 literes villanybojler és folytonégõ olcsón eladó. Tel: Mob.: Fejõgép eladó. Mob.: Eladó kemény tûzifa Beregszászban. Telefon: Állatok Nagybégányban eladó 4 fejõstehén és 3 ló. Mob.: Bótrágyon a Béke u. 5. szám alatt eladó egy ló (herélt csõdör). Mob.: Héthónapos jakterrier kutyák eladók Beregszászban. Mob.: Fajtiszta kutyakölyköt fogadnék örökbe, segítségüket megköszönve. Tel.: Három- és egyéves kanca ló eladó. Mob.: Fornoson (Munkási járás) eladó két és fél éves kanca ló jó erõnlétben. Mob.: Szeretne INGYEN bekerülni a Kárpátinfo internetes telefonkönyvébe? A világ bármelyik internetes telefonkönyvébe? részérõl elérhetõ lehet. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4., a Kárpátinfo szerkesztõsége. Tel.: , munkaidõben. Kárpátaljai hírforrás BEREGSZÁSZ BÚTORBOLT Cím: Beregszász, B. Hmelnickij u. 30/b. (a régi obsepit udvarában). Mob.: , ÉLJ ÉS DOLGOZZ MAGYARORSZÁGON! Álláslehetõségek, munkavállalási, tartózkodási, letelepedési engedélyek, TAJ-kártya, ADÓ-kártya, cégkivonatok, fordítások teljes körû ügyintézése! Internetes regisztráció a oldalon, folyamatos érdekképviseletet biztosítunk. Elérhetõség: , Budapest, Baross u /1. (8. ker. Orczy térnél az Orczy házban) Színes reklámanyagok, névjegykártyák, borítékok, plakátok (A4-A1 méretben), esküvõi meghívók, oklevelek, szórólapok, turisztikai ismertetõ kiadványok készítését, könyvek, újságok, tördelését, nyomdai elõkészítését, kis- és nagy példányszámú nyomtatását, fotók gyors kidolgozását vállalom. 10 éves szakmai tapasztalattal, reális árakkal. Beregszász, tel.: , Nagyszõlõs, tel.: Hirdessen INGYEN a Kárpátinfóban, az alábbi szelvényen! Kárpátalja turizmusa az interneten LÁTOGASSON EL KIÁLLÍTÓTERMÜNKBE Válassza ki a helyszínen, vagy színes katalógusunkból az ízlésének leginkább megfelelõ darabot. hálószoba bútorok ülõgarniturák ebédlõszoba bútorok franciaágyak, heverõk elõszoba bútorok gyerekbútorok konyhabútorok AMADEUS üzlethálózat karácsonyi és újévi akciót hirdet! Nálunk legjobbak az árak Mobiltelefonok Nokia hr hr. Nokia hr. 379 hr. Samsung E hr hr. Samsung C hr. 335 hr. Sony Ericsson K hr. 759 hr. Sony Ericsson W-810i 1249 hr hr.. DVD player LG -678X 369 hr. 319 hr. Autósmagnók Sony-883 DVD 899 hr. 699 hr. (CD, MP3, MP4, DVD) Diszkont kártya tulajdonosok számára 5 %! Cím: Beregszász, Muzsalyi u. 54a. Tel.: Jaszevin Viktor magánügyvéd a következõ szolgáltatásokat kínálja ügyfelei számára: Jogi segítségnyújtás büntetõjogi és polgári peres eljárásokban Jogi tanácsadás örökösödési ügyekben Állandó ukrajnai letelepedési engedély megszerzése Jogi képviselet családjogi és munkaügyi perekben Jogi okmányok megfogalmazása Jogi védelem állami szervek és hivatalos személyek jogellenes cselekedeteivel szemben Jogi tanácsadás konzuli kérdésekben (a vízumkérelemhez szükséges dokumentumok, a vízumkérelmi ûrlap kitöltése, állandó konzuli nyilvántartásba vétel stb.) Jogi segítségnyújtás azon dokumentumoknak az ukrán hivatalos szervektõl való beszerzéséhez, melyek a külföldön történõ állandó letelepedési engedélyhez szükségesek. Tel/mob. ukrán: Tel/mob. magyar: Ha eddig nem olvasta rendszeresen a Kárpátinfót, elõfizetheti minden postahivatalban! Index: Kárpátaljai hírforrás Azok között, akik egy FÉL ÉVRE elõfizetnek a Kárpátinfóra, a fenti SZÁMÍTÓGÉPET SORSOLJUK KI. Az elõfizetési szelvény fénymásolatát küldjék be a szerkesztõség címére (90202, Beregszász, Kossuth tér 4.) JANUÁR 31-IG.

14 14 Újkori különös történetek (7.) A titokzatos fényképlemez Walter Maunder a maga korában (a XIX. században) ismert tudós volt, igaz, csak késõbb került Greenwichbe, ahol korábbi november 17-i megfigyelését írta le. Az eset közvetlenül naplemente után történt. Maunder a London melletti obszervatóriumban volt éppen, amikor valami furcsát észlelt. Felment az épület tetejére, onnan figyelte a különös jelenséget. A tárgy mint írja, kelet-északkeleti irányban bukkant fel, nagy, kör alakú diszkosz, enyhén zöldes színû... Olyan egyenletesen haladt át az égbolton, ahogyan azt a Nap, a Hold és a bolygók teszik csak hát majdnem ezerszer gyorsabban! A kör alakját alighanem a perspektíva rövidülése okozta csupán, mert ahogy továbbrepült, az alakja úgy hosszabbodott meg. Amikor pedig elérte a zenitet, a megfigyelõk meghoszszabbodott ellipszisrõl, szivarról vagy torpedóról beszéltek... A szövegbõl kiderül, hogy Maunder nem volt egyedül. A város számos lakója, és ami még fontosabb: kollégái, szakemberek is láthatták a szerkezetet. Ez a leírás egyébként 1916-ban látott napvilágot a csillagászati kutatóintézet tudományos kiadványában, a The Observatory -ban. Mellesleg nem ok nélkül: abban az évben a királyi csillagászati társaság arra kérte a lakosságot, hogy számoljon be minden érdekes észlelésérõl. Amatõrök és szakmabeliek rengeteg ehhez hasonló megfigyelést írtak le, és ezek egy része ugyancsak megjelent a folyóiratban. Nem kétséges: ha ez a beszámoló harminc évvel késõbb jelenik meg írta a világhírû Arthur C. Clarke, akkor mindenki léghajóra gyanakszik, illetve elkönyveli, hogy Maunder azt látott. (Csakhogy a beszámoló 1882-bõl való, nem pedig a XIX. század tízes éveibõl!) Akadt néhány egészen szenzációs beszámoló is; némelyik majdnem hihetetlennek tûnik, pedig ismét csak szigorúan vett szakte- kintélyrõl van szó. José A. Y. Bonilla amerikai csillagász a Zacatecas csillagvizsgálóból (amely több mint háromezer méterrel van a tengerszint fölött) igen furcsa dolognak lehetett szemtanúja augusztus tizenkettedikén a Nap elõtt elrepülõ tizenkét-húsz tárgyat figyelt meg. Ezek javarészt laposak és oválisak voltak. Hamarosan azonban még nagyobb hullám vagy csoport érkezett ugyanoda, száma az elõzõének többszörösét tette ki. Így írt a csillagász: Még magamhoz sem tértem az elõzõ döbbenetembõl, amikor a jelenség megismétlõdött. Két órán keresztül szakadatlanul repültek azok a tárgyak, kettõszáznyolcvanhármat számoltam össze... Le is fényképeztem õket arra a lemezre, amelyre elõzõleg a napfoltokat fényképeztem. A legtöbbjük rá is került a lemezre, némelyik oldalról látható, mások kissé a repülési síkban. A tárgyak némelyike kerek volt, gömb alakú... Amíg közeledtek a napkoronghoz, erõs fényt árasztottak magukból, ám abban a pillanatban, hogy a Nap elõtt szálltak el, átláthatatlanná váltak, sötétek lettek a Naphoz képest. A fénykép negatívja kimutatta, hogy a tárgyakat valamiféle köd vette körül. Talán nem ártana elõkeresni Bonilla fényképlemezeit ha még fellelhetõk! Mindenesetre érdekes és elgondolkoztató megfigyelés így utólag, több mint száz év távlatából senki sem fogja azzal cáfolni, hogy a csillagász álmodott, vagy hogy egészen másféle jelenséget tapasztalt. Ahogyan leírta a repülõ tárgyak alakját, az bizony eléggé egyértelmûnek tûnik. S hogy ne csak az északi féltekérõl hozzunk példát: ugyanabban az évben pontosabban 1883 novemberében Chilében is lassan mozgó, tüzes korongot figyeltek meg, amelynek mérete a teliholdhoz hasonlított. Az ismeretlen tárgy fél óráig volt látható. Nemere István nyomán Ha eddig nem olvasta rendszeresen a Kárpátinfót, most elõfizethet rá minden postahivatalban! Fizessen elõ most! Index: rmáció: /8-2-41/ Csodás szeretet Csodás szeretet, végtelen jóság! Mennyei Atyánk igaz valóság! Szent Fiadat leküldted e földre, Örök üdvösség reménységére, Köszönet érte! A szíveknek nyíljon rozsdás vaszárja, Hogy te légy, Jézus Krisztus, annak szállása, Keresztyén emberek fõ célja, boldogsága! Neked élvén igaz hitben, Legyen lelki ajándék szívekben, lelkekben és elmékben! Engedelmes lelkek befogadnak téged, Szeretik a jóra intõ beszéded. Balogh Ilona, Tiszakeresztúr Életben maradáshoz kér segítséget egy kétgyermekes anyuka! Veseátültetés = Élet! Virág Józsefné Lézu Gyöngyikének hívnak. Családommal Ukrajnában, a Szõlõsi járásban, Tivadarfalván, a Rákóczi út 287 alatt élek én születtem. Két gyermek: egy 11 éves kislány és egy 6 éves kisfiú édesanyja vagyok. Két éve derült ki, hogy mind a két vesém teljesen tönkre ment: veseátültetés mentheti meg csak az életem. A jelenlegi állapotomban vesedialízis segítségével tudok élni. Beépítettek a hasfalamba egy szerkezetet, amelyen keresztül minden 5 órában speciális folyadékot kell bejuttatni a szervezetembe steril körülmények között. Ezért is hála legyen Istennek, hogy egyelõre ezzel a mûvesekezeléssel idõt nyertem az átültetésig. De sajnos a szívem annyira legyengült a méreganyagoktól, amit a vese hiánya okoz, hogy minél elõbb szükségem lenne a transzplantációra. Az egyik fõ akadály az átültetésnek a pénz. Az operáció annyira költséges, hogy családi összefogásból lehetetlen elõteremteni a szükséges pénzösszeget. Ezért kérem mindenki segítségét, hogy akinek van lehetõsége és isteni indíttatást érez a szívében, segítsen. Mivel az egészségi állapotom a bankszámla megnyitásakor nem engedte meg, hogy Nagyszõlõsre utazzam, így édesapám nyitott számlát a számomra a Nagyszõlõsi Takarékbankba, ide várom adományaikat. A bank és a számla pontos adatai: 7289 : : /: Elõre is köszönöm, Istennek hálát adva, részvételüket életem megmentésében. Uni Credit.Bank Gödöllõ, Dózsa Gy. u. 13. Sz.szám: Virág József (a Gyöngyike férje). Megjelent a NAPLOPÓ legfrissebb száma! Mûholdas TV-k mûsorai ViaSat3, Filmmúzeum, Sport 1, Sport 2, National Geographic, Film+, Hálózat Tv, HBO, HBO2, Zone Romantica A tartalomból: A 7 legjobb házi arcpakolás Teszt: Szerelem vagy fellángolás? Hó, de jó! Eddie milliókért nõsült A Megasztár szexi versenyzõje szerelmes Kvíz: Jóbarátok Receptek, viccek, horoszkóp. Már hetente! SMS-ben, vagy en küldje el üzenetét, s mi megjelentetjük a Naplopó hasábjain! SMS: A magazin megvásárolható a terjesztõinknél A Beregszászi Római Katolikus Egyházközösség hívei nagy tisztelettel és szívbõl jövõ meleg szeretettel köszöntik Bohán Béla atyát születésnapja alkalmából. A Szentlélek segítségével frissen fiatalosan vezeti híveit. Elvei, meggyõzõdése mellett mindig hûségesen áll ki. Imánkba foglaljuk, hogy az Úristen még sokáig tartsa meg erõben, egészségben, sokoldalú energiája kamatozódjon, erõsítse Egyházunkban a hitet és az egységet. Csongoron január 12-én ünnepli 11. születésnapját Tar József. Ebbõl az alkalomból kívánnak számára jó egészséget, sok sikert, örömet és hosszú boldog életet: édesanyja, testvére, István és nagymamája.,,örömöd sok legyen, bánatod semmi, segítsen az Isten boldognak lenni. Legyél mindig vidám, örülj minden szépnek. Így kívánunk boldog születésnapot mi néked. Fertõsalmáson január 12-én ünnepli 6. születésnapját Mondics Emese. Ebbõl az alkalomból szeretettel köszöntjük õt: szülei, öccse Ákos, nagyszülei Kati mami, Imre papi és Imi.,,Születésnapodra kívánunk sok szépet, legyen boldog, derûs számodra az élet. Mosolygó szemed sosem lásson könnyet, boldog szülinapot kívánunk mi neked. A Kárpátinfo szerkesztõsége turizmus iránt érdeklõdõ MUNKATÁRSAKAT KERES! Elvárás: JÓ ÍRÁSKÉSZSÉG, KOMMUNIKÁCIÓ, MOBILITÁS, AZ UKRÁN NYELV ISMERETE. Tel.: Cím: Beregszász, Kossuth tér 2. Kárpátalja turizmusa Kárpátalja turizmusa Szeretne INGYEN bekerülni a Kárpátinfo internetes telefonkönyvébe? A világ bármelyik részérõl elérhetõ lehet. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4., a Kárpátinfo szerkesztõsége. Tel.: , munkaidõben. Ne hagyja ki! Minden lakossági hirdetés 20 szóig INGYENES! SMS:

15 BEREG KRIMINÁLIS Sok dolga volt a rendõrségnek az ünnepek alatt A beregszászi járási rendõrkapitányság jó eredményekkel zárta a múlt évet, a városban és a járásban jelentõsen csökkent a bûnözés, a rendõrségnek sikerült feltárni a bûntények zömét, bíróság elé állítani a tetteseket. Sajnos azonban az év utolsó napjaiban két súlyos bûntényt követtek el a járásban, melyek jelentõsen rosszabbították a járás általában jónak tartott kriminalisztikai helyzetét. December 25-én éjfélkor egymás után két bejelentés érkezett telefonon a kórházból a járási rendõrkapitányság ügyeletére. Elõször egy 24 éves roma származású fiatalembert hoztak be a mentõk a kórházba. Az illetõ súlyos állapotban volt, valaki gyomron szúrta. A vizsgálat során kiderült, hogy a város mellett lévõ cigánytáborba négy roma érkezett Balazsérról. A 24 éves Dezsõnél vendégeskedtek. Italozás közben összeverekedtek, valaki közülük gyomron szúrta a házigazdát. Az orvosok kétszer is megmûtötték, van remény felépülésére. A négy romát letartóztatták, folyamatban van kihallgatásuk. Egyelõre azonban nem sikerült megállapítani, ki követte el a késelést. Szolyván, az O. Kosevoj utcán lakó egyik családban az utóbbi idõkben több tragikus esemény történt. Nemrégen a házigazda idõsebb fia öngyilkosságot követett el, levetette magát egy kazánház 30 méteres kéményérõl. A napokban újabb tragédia történt a családban. Az 58 éves házigazda elment az erdõbe karókat vágni. Késõ este tért haza, fiatalabb fiát, a 23 éves Szását részegen, Amíg az orvosok Dezsõ életének megmentésén fáradoztak, Jánosiba hívták a mentõket. Az egyik házban szörnyû látvány fogadta õket: vérbe fagyva találták az idõs, 81 éves Máriát. A padló, az asztal, a falak vérben úsztak. A tettest nem kellett sokáig keresni. A gyilkos a szerencsétlen asszony 35 éves unokája volt. Vjacseszlav már ötször került a vádlottak padjára. Árva gyerekként nõtt fel, nagyanyja gondoskodott róla. Ahelyett, hogy hálás lett volna neki ezért, iszákoskodott, részegen gyakran súlyosan bántalmazta az idõs asszonyt. Egy ízben eltörte az állkapcsát. Karácsony estén Vjacseszlav részegen jött haza. Minden ok nélkül nagyanyjának esett, addig ütötte, rugdosta, míg eszméletét vesztette. Az idõs asszony megpróbált segítséget hívni, de mire szomszédai bejöttek a házba, már késõ volt. Az idõs asszony a mentõkocsiban kórházba szállítás közben meghalt. Amikor Vjacseszlav kijózanodott, nem tudott válaszolni arra a kérdésre, miért bántalmazta nagyanyját. Rövidesen ismét a vádlottak padjára kerül, ezúttal hosszú börtönbüntetés vár rá. Szolyván egy apa baltával megölte a fiát Tavaly a rendõrség több olyan bûntényt tárt fel, melyek elkövetõi Kaukázusból érkezett bûnözõk voltak. Lapunk is írt arról az esetrõl, amikor két örmény állampolgár Beregszászban 20 kilogramm uránizotópra keresett vevõt. Munkácson sikerült felgöngyölíteni egy csecsen bandát, amely vállalkozók megzsarolásával foglakozott. A napokban pedig több kaukázusi férfit tartóztattak le lopás, rablás alapos gyanújával. Ungváron a 40 éves Erika feltörve, kifosztva találta lakását. A tolvajok feltörték az ajtót, 1100 hrivnyát, több nagy értékû ékszert zsákmányoltak. Ugyanígy járt a 41 éves Olga is. Lakásáról 6200 dollár tûnt el. Betörõk áldozatává vált az 59 éves Katalin is, akinek ungvári lakásáról 1000 dollárt, 800 eurót, 600 hrivnyát, több ékszert vittek el ismeretlen tettesek. Mindhárom esetben a betörõk ugyanazzal a módszerrel dolgoztak, feltételezhetõ volt tehát, hogy a betöréseket ugyanazok követhették el. Az ungvári városi rendõrkapitányság nagy erõket mozgósított a tettesek felderítésére. Hosszas nyomozás után a rendõr- ágyban fekve találta. Felköltötte, szemrehányást tett neki, hogy sehol nem dolgozik, csak lustálkodik. Veszekedés közben az apa a baltával többször fejbe vágta a fiát, aki eszméletét vesztve az ágyra rogyott. A mentõket a szomszédok hívták ki, de a sértett kórházba szállítás közben belehalt sérüléseibe. Apja nem tagadta tettét. Idõs kora ellenére több évet fog a börtönben eltölteni. Nemkívánatos kaukázusi vendégek Kárpátalján ség tudomására jutott, hogy a megyei székvárosba hetekkel ezelõtt három kaukázusi férfi érkezett, akik egy VAZ-2115 márkájú személygépkocsin közlekednek. Ezzel egyidejûleg Ungvárra érkezett a közlekedés rendészet Kobra különítményének egyik csoportja, amely az ungvári rendõrkapitánysággal együtt széleskörû akciót indított a bûnözõ banda felgöngyölítésére. A Hmelnyickij téren rutin ellenõrzés céljából feltartóztattak egy Zsigulit, kormányánál egy 42 éves azerbajdzsáni állampolgár ült. Gyanúsnak tûnt az autó két utasa is, akik valami miatt nagyon idegesen viselkedtek. A rendõrök megkérték õket, szálljanak ki a kocsiból, hogy megvizsgálhassák poggyászaikat. Ettõl a sofõr és utasai még idegesebbek lettek. Nem véletlenül! Az autóban ugyanis megtalálták azoknak az ékszereknek egy részét, amelyek a kirabolt lakásokból származtak. A három férfi még novemberben érkezett Kárpátaljára, Munkácson egy munkásszállóban telepedtek le, igyekeztek nem felhívni magukra a figyelmet. Innen utaztak Ungvárra. Egyelõre csak az említett három lakás betörésével vádolják õket, de más bûncselekmények is lehetnek rovásukon. Legyünk nagyon óvatosak az utakon! Sajnos az ünnepek nem múltak el közlekedési balesetek nélkül. Szinte valacsija elütött egy 84 éves asszonyt, aki a (Ploszkén) az egyik ungvári vállalat gépkomennyi esetben a szerencsétlenségek oka helyszínen életét vesztette. az volt, hogy a sofõrök nem vették figyelembe a kedvezõtlen útviszonyokat. sérülésekkel szállítottak be egy 21 éves A nagyszõlõsi járási kórházba súlyos A Kijev-Csap autópályán, Kölcsény és hölgyet. A nyomozás során kiderült, hogy Beregszentmiklós között egy Honda 40 éves, Magyarkomját és Alsókaraszló (Zaricsja) Munkácson lakó vezetõje elvesztette uralmát jármûvének kormánya felett, áttért a szemcsi vezetõje elvesztette uralmát jármûvének között egy Mercedes-Benz márkájú gépkoközti forgalmi sávba és frontálisan összeütközött egy szabályosan vele szemben közelátjának, minek következtében utasa súlyos kormánya felett, nekirohant a híd fémkorledõ Daimlerrrel, melynek kormányánál egy sérüléseket szenvedett. 48 éves, a técsõi járási Gányán (Hanicson) Az ilosvai járási Bilkén kigyulladt egy lakó férfi ült. Az összeütközés követeztében Volkswagen-Golf márkájú személygépkocsi. Tulajdonosa ezt csak akkor vette ész- a balesetet okozó munkácsi gépkocsivezetõ súlyos sérülésekkel kórházba került. re, amikor a lángok már teljesen beborították a jármûvet. Személyi sérülés nem tör- Ungváron a Minaji utcát tartják a legveszélyesebbnek a gépkocsivezetõk. Szinte naponta történnek itt közlekedési balesetek. A napok- Nagyberegen Zsigulival ütközött egy VAZtént, de a gépkocsi teljesen kiégett. ban például egy VAZ-2109 típusú személygépkocsi két gyalogost ütött el. Mindkettõjüket vetkeztében az utóbbi három utasa súlyos sé márkájú személygépkocsi. A baleset kö- súlyos állapotban kórházba szállították. rülésekkel kórházba került, egyikükön az orvosok sajnos már nem tudtak segíteni. A szolyvai járási Dombosteleken A Vidomosztyi Miliciji és a RIO címû hetilapok anyagai nyomán Hétvége SPORT Véglegesen ugyan még nem állt össze, de alakul a szeptemberben kezdõdõ vb-selejtezõkre készülõ magyar válogatott programja. Az már szinte biztos, hogy februártól augusztusig legalább öt barátságos meccset játszik a nemzeti csapat. Május 28-tól 31 között Brüsszelben rendezik a magyar válogatott részvételével zajló EU kupát, amelyen a kontinensbajnokságra készülõ franciák mellett a belgák és az írek vesznek részt. A * * * z Oleg Blohin lemondását követõen egyelõre még szövetségi kapitány nélkül lévõ ukrán nemzeti csapat február 6- án Ciprussal játszik. A tavasz során Odesszában a görög vagy a török válogatott lesz majd az ellenfél, majd idegenben Hollandia és Svédország vendége lesz Ukrajna. Ha minden az elõzetes tervek szerint alakul, augusztus 20-án Kijevben Szerbia lesz az utolsó ellenfele a szeptemberi vbselejtezõkre készülõ sárga-kék alakulatnak. A * * * Komanda címû tekintélyes sportnapilap hagyományos év végi szavazásán amelyen az ukrán élvonalbeli Néhány sorban Továbbra is Polgár Judit áll az élen a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) legfrissebb ranglistáján. A magyar nagymester harmincadik alkalommal világelsõ. Polgár 2707-es Élõ pontjával a férfiak között a 22. Rajta kívül még egyetlen hölgy sem tudta átlépni, sem megközelíteni a 2700-as ponthatárt, ami a férfi szupernagymesteri szint alsó vonala is egyben. A 30-szoros elsõség jelentõségét jelzi, hogy korábban minden idõk legeredményesebb férfi sakkozója, az orosz Garri Kaszparov csak 23-szor vezette a férfi világranglistát. A férfiak között most egyébként az orosz Kramnyik egyformán 2799 ponttal elsõ. A múlt évben Munkácson is megforduló Vaszil Ivancsuk az 5., Lékó Péter pedig a 8. helyen áll. H * * * ivatalossá vált, hogy Dzsudzsák Balázs, a bajnoki címet védõ Debrecen válogatott labdarúgója januárban csatlakozik a PSV Eindhoven együtteséhez. A holland csapat vezetõi az év elsõ napjaiban közölték a debreceni klubbal, hogy élnek opciós jogaikkal, nem várnak nyárig, hanem máris soraikban akarják tudni a középpályást. Dzsudzsák akit az elmúlt év legjobbjának választottak a Soproni Ligában októberben június 30-ig tartó szerzõdést kötött a holland bajnokkal. A PSV 18 forduló után vezeti hazája bajnokságát, az UEFA kupában pedig a 32 között a svéd Helsinborgsszal találkozik. A * * * z elkövetkezõ napokban kétszer is megmérkõzik a vb negyedik helyezett franciákkal a magyar férfi kézilabdaválogatott. A január 17-én kezdõdõ norvégiai kontinensbajnokságra készülõ Rovatvezetõ: 15 A franciák és a hollandok az ellenfelek között Nazarenko (fehérben) volt a 2007-es év legjobbja klubok játékosai és edzõi voksolnak az általuk a legjobbaknak tartott labdarúgókra megismételve 2006-os sikerét, 2007-ben is Szerhij Nazarenko végzett az élen. A Dnyipro 27 éves középpályása 331 pontot gyûjtött (az elsõ hely 3, a második 2, a harmadik 1 pontot ért), míg a második helyzett Olekszandr Gladkij (Sahtar Donyeck)111, az ugyancsak donyecki Fernandinho pedig 104 ponttal lett harmadik. Az Ungvári Zakarpattya játékosai közül Csizsevszkij 7, Braila 3, Kozoriz és Babenko pedig 1-1 pontot gyûjtött, bár a dolog szépséghibája csupán annyi, hogy az ungvári futballisták kivétel nélkül csapattársaiktól kapták a voksokat. A szavazások alapján íme így fest a 2007-es esztendõ képzeletbeli álomcsapata: Kernozenko (Dnyipro) Csecser (Metalurg Donyeck), Ruszol (Dnyipro), Csigrinszkij (Sahtar), Srna (Sahtar) Fernandinho (Sahtar), Gyevics (Metaliszt), Huszev (Dinamo Kijev), Nazarenko (Dnyipro) Gladkij (Sahtar), Bangura (Dinamo). Az eddigi 13 szavazás alapján Dnyipro játékos mellett csupán Dinamo vagy Sahtar futballista végzett az élen. két együttes elõbb Toulusban, majd Miskolcon is találkozik egymással. A magyar együttes már január 10-én elutazik az Eb színhelyére, ahol 11. és 13. között részt vesz a hagyományos Posten kupán. A tornán sorrendben Izland, a házigazda Norvégia és Portugália lesznek a magyarok ellenfelei. Ralf Schumacher, aki az elmúlt szezon végén vált meg a Toyotától, az idén nem indul a Forma-1-es vb-én. A 32 éves német pilóta, a hétszeres világbajnok Michael Schumacher öccse, azért hagyja ki a 2008-as évet, mert nem talált magának csapatot, aki eddigi pályafutása során 51 futamon indult a Toyotával, tavaly igen gyengén teljesített: mindössze 5 pontot gyûjtött és ezzel a 16. helyen zárt a vbpontversenyben. A * * * magyar labdarúgó válogatott Buzsáky Ákost megszerezte az angol másodosztályban szereplõ Quens Park Rangers. A középpályás októberben a Plymuth együttesétõl kölcsönbe került a rivális klubhoz, amely most 2010 nyaráig szóló szerzõdést kötött vele. A Q P R. hivatalos honlapja szerint a két együttes nem hozza nyilvánosságra Buzsáky vételárát. A * * * Soproni Ligában szereplõ Fehérvár FC vezetõsége közös megegyezéssel felbontotta Marijan Vlak vezetõedzõ és segítõje, Hrvoje Braovic szerzõdését. A horvát páros 2006 októbere óta irányította a Fehérvár FC szakmai munkáját. A es szezont a 6. helyen zárta a csapat. A két edzõ Székesfehérvárott legnagyobb sikerét az MLSZ által elsõ ízben kiírt Liga kupa elhódításával érte el. Jakab Lajos

16 16 A rejtvényt készítette: Balázsi Csaba LA BRUYERE- IDÉZET SIEMENS FURCSA JUTTAT AMPER KÍNÁLKOZÓ (ALKALOM) JÓD FOSZFOR KÖLTŐ (SÁNDOR) PUSZTÍTSD FÜZÉRES VIRÁGÚ NÖVÉNY SILBAK Rejtvények Beküldési határidõ: január 20. ÁTMÉRŐ TÖKFÉLE GYÜMÖLCS KÉN ISMERT FÉLIG ÉP! FRANCIA FŐREND OROSZ FOLYÓ DEUTÉRIUM 1 R SZOLMI- ZÁCIÓS HANG LITER FRANCIA SZÍNÉSZ ROSTDARAB! HATÁRRAG ESZKIMÓ- KUNYHÓ FENYŐ NEDVÉTŐL RAGADÓS LEPLEZ 2 E DOM - LINZ NEVES ÉPÜLETE EURÓPAI UNIÓ OXIGÉN UNGVÁR FOLYÓJA RÓMAI 50 MAGATOK MAGASBA EMEL ERRE A HELYRE JUTTAT SZEMMEL ÉRZÉKEL RÓMAI KÖSZÖNTÉS TÉLI SPORT RÉGI MUNKA- EGYSÉG NÉVELŐ KÖZVETETT HÍGRA FŐZÖTT ÉTEL BECÉZETT ANNA MEG- FORDÍTOTT AFRIKAI PÁSZTOR- NÉP TAGJA GERMÁNIUM VÍZLÁGYÍTÓ SZER SUGÁR LENMAG! ÚJPESTI SPORTKLUB ŐSVEZÉR ANGOL FŐ- NEMESI CÍM BÓR JÁTSZANI KEZD! SPIELBERG ŰRLÉNYE MÁJUS ELEJE! VERS DÍSZE KITALÁLT TÖRTÉNET BEREG Nyerteseink: INFO elõfizetés: Bakancsos János (Asztély, Népek Barátsága u. 12.), Cséke Beáta (Bótrágy, Szechenyi u. 94.), Molnár Dezsõné (Bátyú, Petõfi u. 29.), Barkaszi Tímea (Beregszász, Liszenko u. 24.). Naplopó szórakoztató magazin: Joó Orsolya (Szernye, Kirov u. 17.), Popovics Barbara (Nagybakta, Szabadság tér 11/2.), Kovács Anna (Bene, Szuvorov u. 31.), Kósa Erzsébet (Nagyszõlõs, Gorkij u. 22.), Szamburszki Mária (Nagymuzsaly, Fõ u. 50.), Huszár Mária (Gõdényháza, Mezõ u. 1.), Macák Irén (Beregszász, V. Guci u. 2/11), Kertész Katalin (Bátyú, Kossuth u. 89.), Skriba Irén (Beregszász, Szõlõhegy u. 45.), Szvinyuskin Attila (Péterfalva, Rákóczi u. 115.), Pap Noémi (Makkosjánosi, Petõfi u. 5.), Lõrincz Ilona, (Sárosoroszi, Fõ u. 110.), Bartha István (Dercen, Kossuth u. 8.), Sárközi István (Som, Sevcsenko u. 15.), Kuni Marianna (Beregszász, Szõlõhegy u. 45.), Erdõs Margit (Nagybakta, Kert u. 12/2.), Poroknovec Anikó (Tiszaágtelek, Fõ u. 63.), Tóth Angéla (Sárosoroszi, Tanító u. 20.), Tyutyunnyik Viktor (Csap, Sport u. 1/53.). 52. szám megfejtése: Az igaz ember eltávozik, de a fénye megmarad. Plusz egy vicc:... hogy az elsõ mosást ruha nélkül kell végezni. Plusz egy vicc Helyezze el az alábbi szavakat, betûcsoportokat hét kivételével az ábrában! Egy szót könynyítésül elõre beírtunk. A hét megmaradt szóból a következõ vicc csattanóját állíthatja össze: A feleség elõször látogatja meg a börtönben raboskodó férjét. Drágám, három és fél év nem is olyan borzasztóan hosszú idõ vigasztalja. (A feleség vigasztalásának folytatását, azaz a vicc csattanóját, a megmaradt szavakból állíthatja össze.) Kétbetûsek: AZ, ÁL, DÜ, EE, ES, GA, IS, ÍN, OS, ÓÁ, ÓR, TÓ, ÚT, VÉ, VU, YO, ZE, ZR. Hárombetûsek: ARO, DIK, ENE, ERI, JAV, KLM, MÁR, ODA, UTA. Négybetûsek: ALLÉ, ALSÓ, AVAS, ÁTAD, ELSÕ, EPED, ETET, IGAZ, ÍTÉL, KÁSA, NIKÉ, SZÁZ, TÕLE, VÉSZ, ZULU. Ötbetûsek: ALAKI, ASZAL, FARAD, HETET, KALIT, KOTTA, ODILÓ, PIRÓK, RÉSEL, SZITA, ÛRLAP. Hatbetûsek: ABASÁR, ATOMOS, ÁLLÍTÓ, ÁMULÁS, BAGIRA, BELEÉR, CSAPDA, CSELES, CSIKAR, EBÉDEL, ELEMES, ELÉRÉS, ELÕTÉR, ELTESZ, EMÉSZT, EVEZÉS, HALALI, HATÉVI, IDEADÓ, IDELÓG, LABODA, LÁTÁSI, ODAADÓ, ODASÜT, OLTOTT, PAT- VAR, PEKARI, RÁVESZ, REKEDÕ, SZÁKOL, TAKÁTS, TIPEGÕ, UGAROL, USZKÁR, VESÉZÕ, VIADAL. Hétbetûsek: AVATÁSI, DÍSZLIK, IZZADÁS, JEGELÉS, LEALÁZÓ, LEITATÓ, LETAKAR, LEÜLTED, RÁBÍZÁS, SZAVALÓ, UTAZÁ- SI, VASKARD, VÁNYOLÓ. Nyolcbetûsek: AJAKOSAK, APADOZIK, FAKEREKÛ, KAVARO- DÓ, KÜLÖNBEN. Kilencbetûsek: NEKIVADUL, OMLASZTÁS. Tízbetûsek: MUZEOLÓGUS, NYELVÚJÍTÓ. A nyereményeket csak a terjesztõinktõl, illetve szerkesztõségünkben vehetik át! Csirke gombamártással Hozzávalók: 6 csirkemellfilé, 25 dkg csiperkegomba, 1 citrom (leve és héja), 1 evõkanál friss rozmaring, 1 mokkáskanál pirospaprika, 2 gerezd fokhagyma, fél dl olaj, 2 dl fõzõtejszín, õrölt bors, só Elkészítés: A citromlébe belekeverjük a reszelt héját, a rozmaringot, a pirospaprikát meg a zúzott fokhagymát, és sóval, borssal ízesítjük. A pácba beleforgatjuk a húsokat, és 10 percre félretesszük. Az olajat felmelegítjük, és félbarnára sütjük benne a csirkemelleket, majd kiszedjük a serpenyõbõl. A visszamaradt zsiradékot felforrósítjuk, és puhára pároljuk benne a megtisztított, vékony szeletekre vágott gombát. Visszatesszük a csirkemelleket, hozzákeverjük a tejszínt, és 5 percig fõzzük. Utófûszerezzük, majd fõtt rizzsel vagy tésztával körítve azonnal tálaljuk. Fûszeres táska Hozzávalók: 50 dkg leveles tészta, 10 dkg sajt, dkg patisszon, sárgarépa és burgonya, 1 dkg vaj, csipetnyi kurkuma, 1 kávéskanál õrölt kömény, újhagyma (apróra vágott), 1 gerezd fokhagyma, õrölt bors, só Elkészítése: A patisszont meghámozzuk, belsejét kikaparjuk, kis kockákra vágjuk. Az apróra kockázott burgonyát és répát gõzben 5 percig fõzzük, majd a patisszont is hozzáadjuk, és még 5 percig fõzzük. Az egészet mély tálba öntjük, sóval, borssal, kurkumával, köménnyel és újhagymával megszórjuk, és a zúzott fokhagymát is belekeverjük. A leveles tésztát kinyújtjuk, majd cm-es átmérõjû köröket vágunk ki belõle (jól használható erre egy desszertestányér). A sajtot hosszú, vékony szeletekre vágjuk. A körök felére tesszük a sajtdarabkákat, ráfektetjük a zöldségeket, majd ráhajtjuk a tésztát, és a széleket ujjunkkal lenyomkodjuk. Kivajazott tepsibe tesszük a töltött tésztákat, tejjel megkenjük a tetejüket, és meleg sütõben aranyszínûre sütjük. Melegen és langyosan is kínálhatjuk. Sajttal töltött sült krumpli (svájci étel) Hozzávalók 4 személyre: 4 nagy burgonya, 1 fej fokhagyma, dkg ementáli és füstölt sajt, 5 dkg vaj, 2 késhegynyi õrölt szerecsendió, õrölt bors, só Elkészítése: 1. Gondosan megmossuk, ha kell, kefével lesikáljuk a krumplikat, és egy szûrõben, vízgõz fölött 8 percig pároljuk, majd félretesszük. Mikor kissé kihûltek, óvatosan hosszában levágjuk a tetejüket. Evõkanállal kiemeljük a burgonyák belsejét, úgy, hogy azért 1 cm vastag húsuk maradjon, és sóval meghintjük. 2. Nagy lyukú reszelõvel lereszeljük a kivájt krumplit és a sajtokat. Az egészet tálba öntjük, rámorzsoljuk a vajat, sózzuk, borsozzuk, és meghintjük szerecsendióval. Villával összetörjük, és addig keverjük, amíg egynemû lesz. A kész pürét kanállal a krumplikba töltjük, jó púposra, és rátesszük a kalapot. 3. A megtöltött burgonyákat nagy alufólialapok közepére helyezzük, meghintjük sóval, teljesen becsomagoljuk, és mindegyiket a sütõrácsra tesszük. A megtisztított fokhagymákat is fóliába csomagoljuk, és a krumplik mellé tesszük a sütõbe. 1 órán át kislángon sütjük, és becsomagolva tálaljuk. A fokhagymát kicsomagoljuk, és a krumplival együtt tálaljuk, hogy ki-ki tetszése szerint ízesíthesse akár a sült burgonyát, akár a mellé kínált pirítósszeleteket. Vegyes salátát adunk mellé. Mézes-gyümölcsös párnácskák Hozzávalók: 50 dkg liszt, 20 dkg vaj, 5 dkg porcukor, 3 tojássárgája, 1 citrom (reszelt héja), 1,5 dkg élesztõ, 1 dl tej, 20 dkg vegyes gyûmölcs (aszalt), 1 dl méz, a kenéshez 1 tojás, 6 dkg durvára vágott dió Elkészítés: A lisztet a vajjal morzsoljuk el, majd keverjük hozzá a porcukrot, a tojássárgákat, a citromhéjat és a tejben elkevert élesztõt. Gyorsan dolgozzuk össze, hogy a vaj ne olvadjon meg túlságosan. A tésztából formáljunk cipót, és folpackba csavarva, fél napra tegyük hûtõbe. Lisztezett deszkán nyújtsuk 3 mm vastagra, és szaggassunk belõle 8 centis köröket. A töltelékhez az aszalt gyümölcsöket aprítsuk fel, majd keverjük össze a mézzel. A tésztakorongokra 1-1 kiskanál tölteléket kanalazzunk, hajtsuk félbe mindet, és a szélüket villával nyomjuk össze. Fektessük sütõpapírral bélelt tepsibe, és 190 C-os sütõben süssük 10 percig, majd kenjük meg a simára kevert tojással, és szórjuk meg a dióval. Tegyük vissza a forró sütõbe, és süssük pirosra. Önmagában vagy porcukorral megszórva tálaljuk.

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA Azokról, akik elmentek, akiket a kilencvenes évek kilátástalansága arra kényszerített, hogy máshol próbáljanak szerencsét, azokról általában gyorsan megfeledkezünk. Valahogy ezt

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. augusztus hó 6. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Siket Sándor alpolgármester

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről*

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* Csepeli György Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* 1977 nyarán országos reprezentatív mintán vizsgálatot végeztünk arról, hogy az emberek hogyan ítélik meg magukat mint magyarokat,

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Kormos égen füst-felhők úsznak át, Halk sóhajukat szinte hallani, szép, fehér, bodros hajukat rázzák, próbálják a napot csalogatni

Kormos égen füst-felhők úsznak át, Halk sóhajukat szinte hallani, szép, fehér, bodros hajukat rázzák, próbálják a napot csalogatni BÁNHORVÁTI KISBÍRÓ XIII. évfolyam 1. szám 2016. március Tavaszváró szonett - március 15-én (Részlet) Nem jött még ilyen nehezen tavasz, Lelkünk lombja, sóvárgó virága hajlik napfény után áhítozva, de bujkál

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

2010. június 13 Trianon 90 év 2010. június 4-én délután fél ötkor országszerte megkondultak a harangok. Megkondultak, mert 90 évvel ezelőtt ezen a napon írták alá azt a békeszerződést, mellyel Magyarországot

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet.

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet. ÍGY VÁLASZTOTTUNK Az igazi munka csak most kezdõdik! Tervek és lehetõségek az országgyûlési választás után A választókerületünkben élõk Sági Istvánt, városunk képviselõ-testülete pénzügyi és városfejlesztési

Részletesebben

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska!

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska! Hosszúhetény Online H.H.Franciska 2012. júl. 24. 12:00 Válasz #70 Köszi a gyors választ! Csak arra tudok gondolni, hogy nem jutott el a felajánlás az illetékesekhez, mert máskülönben biztosan éltek volna

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Közösségi programok az intelligens Ruzsáért

Közösségi programok az intelligens Ruzsáért Közösségi programok az intelligens Ruzsáért TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0046 Projektzáró kiadvány A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága az Új Széchenyi Terv keretében

Részletesebben

Államfői látogatás Bogyiszlón

Államfői látogatás Bogyiszlón VII.ÉVFOLYAM 4. SZÁM Bogyiszló község polgárainak lapja 2016. április Államfői látogatás Bogyiszlón Áder János köztársasági elnök a Víz Világnapján március 22-én a dunai jeges árvíz 60. évfordulójának

Részletesebben

Közép és Kelet-Európa gázellátása

Közép és Kelet-Európa gázellátása Közép és Kelet-Európa gázellátása Előadó: Csallóközi Zoltán Magyar Mérnöki Kamara Gáz- és Olajipari Tagozat elnöke Budapest, 2012. október 4. Földgázenergia felhasználás jellemző adatai A földgáz a világ

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13.

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. ftsz.hu Szám: HUM/1219/2008 JEGYZÕKÖNYV az Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl Köszöntöm

Részletesebben

Párválasztó játékok felhasználása az óvodában 1.

Párválasztó játékok felhasználása az óvodában 1. Párválasztó játékok felhasználása az óvodában 1. A párválasztó játékok között a párválasztó körjátékokat, a leánykérő játékokat és a párválasztó társasjátékokat találjuk. Az óvodában a leggyakrabban használt

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-9/2008./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyírmártonfalva község Falugyűlésén 2011. május 18. Helye: Művelődési Ház Nyírmártonfalva Jelen vannak: Kövér Mihály Csaba polgármester Debreceni Zsolt alpolgármester Gajdos

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket. Megállapítom, hogy az Országos Választási Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció Nimfea Természetvédelmi Egyesület A HUMUSZ Szövetség és a Nemzeti Együttműködési

Részletesebben

Szobrot avattak Mansfeld Péter emlékére

Szobrot avattak Mansfeld Péter emlékére V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA, MEGJELENIK KÉTHETENTE, 2 Segítség az adósoknak

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Demográfia. Lakónépesség, 2005

Demográfia. Lakónépesség, 2005 Demográfia Lakónépesség, 2005 Szlovákia délkeleti részén elterülõ Felsõ-Bodrogközt gyakran nevezik Szlovákia alföldjének. Ezen a területen 28 település található, amelyek a Bodrog, Latorca és Tisza folyók,

Részletesebben

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI Minden láng fölfelé lobog. Az emberi lélek is láng. Tánczos István igazgató tanító visszaemlékezései a kerekharaszti iskoláról A visszaemlékező 42 évi hivatásszeretettől vezérelt pedagógus

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója Terbe Rezső Élem az álmom - A jövő naplója 2100. január 1. Elhatároztam, hogy naplót írok. Úgy érzem, hogy most boldog vagyok. Ugyanakkor a teljes történet megértéséhez hozzátartozik az is, hogy csak pár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban?

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? A Jövô diákja Felkelni nehéz dolog, fél hét elôtt sosem sikerül. Az indulásig hátra lévô fél óra arra ugyan elég volna, hogy magamra rángassak valamit, aztán

Részletesebben

készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 5-én (hétfőn) 18,00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásán

készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 5-én (hétfőn) 18,00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásán VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 5-én (hétfőn) 18,00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásán HATÁROZATOK:

Részletesebben

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS 5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS (Részletek) Párizs, 1947. február 10. * I.RÉSZ MAGYARORSZÁG HATÁRAI 1.Cikk 1. Magyarország határai Ausztriával és Jugoszláviával ugyanazok maradnak, mint

Részletesebben

AKI SZEGÉNY, AZ A LEGSZEGÉNYEBB Adalékok a magyarországi dolgozói, avagy jövedelmi szegénységről 2015-ben, Európában.

AKI SZEGÉNY, AZ A LEGSZEGÉNYEBB Adalékok a magyarországi dolgozói, avagy jövedelmi szegénységről 2015-ben, Európában. AKI SZEGÉNY, AZ A LEGSZEGÉNYEBB Adalékok a magyarországi dolgozói, avagy jövedelmi szegénységről 2015-ben, Európában. Ha az Isten íródiák volna S éjjel nappal mozogna a tolla, Úgy se győzné, ő se, följegyezni,

Részletesebben

AKTUÁLIS. Beszámoló a város közbiztonsági helyzetérõl "Hiszek benne, hogy el kell rettenteni a bûnelkövetõket"

AKTUÁLIS. Beszámoló a város közbiztonsági helyzetérõl Hiszek benne, hogy el kell rettenteni a bûnelkövetõket AKTUÁLIS Beszámoló a város közbiztonsági helyzetérõl "Hiszek benne, hogy el kell rettenteni a bûnelkövetõket" A város közbiztonságának helyzetérõl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrõl, valamint

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

2 0. s z á m ú. Készült a 2012. szeptember 10-én megtartott képviselő-testületi ülésről.

2 0. s z á m ú. Készült a 2012. szeptember 10-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 2 0. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2012. szeptember 10-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen voltak:

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Növekvő gyermeklétszámok

Növekvő gyermeklétszámok IX. évf. 5. sz. 2012. augusztus www.kiralyhegyes.hu Növekvő gyermeklétszámok óvodánkban, iskolánkban Palánta ültetvényezések a fóliasátorban Útkarbantartási munkálatok Egészségügyi szűrővizsgálatok Ingyenes

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V T a r t a l m a z z a : 45/2012. (X.24.) számú kállói képviselő-

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

Datum=03.07.2007; Forrás=Észak-Magyarország; Kiadás=157; Rovat=Társadalom; Oldal=1;

Datum=03.07.2007; Forrás=Észak-Magyarország; Kiadás=157; Rovat=Társadalom; Oldal=1; Datum=03.07.2007; Forrás=Észak-Magyarország; Kiadás=157; Rovat=Társadalom; Oldal=1; A tüdő a túloldalon n A tüdôgyógyászati osztállyal 15 beteget költöztettek át hétvégén, de hétfôn már 20-an voltak. Miskolc

Részletesebben

Mit érdemes átgondolnia. mielőtt lakberendezőt fogad?

Mit érdemes átgondolnia. mielőtt lakberendezőt fogad? Mit érdemes átgondolnia mielőtt lakberendezőt fogad? Munkafüzet E r d é l y i K r i s z t i n a - w w w. e r d e l y i k r i s z t i n a. h u Amennyiben kitölti ezt a kérdéssort, az 20.000 Ft megtakarítást

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Karácsony máshol, máshogyan

Karácsony máshol, máshogyan Karácsony máshol, máshogyan A karácsonyt sokféleképpen lehet ünnepelni, s mivel a téma nem is oly régen még aktuális volt, gondoltam, pár újonnan szerzett információt közölnék iskolánk szorgalmas diákjaival:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-1 /2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 4 -én 16

Részletesebben

Négy település példás egysége

Négy település példás egysége Négyéves mandátumuk lejártához közelítve arról érdeklődtünk néhány szegedi önkormányzati képviselőtől, miben fejlődött, változott a körzetük, s milyen tervekkel néznek a jövőbe. Arra ügyeltünk, hogy különböző

Részletesebben

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, február 2.

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, február 2. ss J A V A S L A T a nem lakáscélú helyiségekre megkötött vagyonkezelési szerződés felmondásával kapcsolatos elszámolásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály Ózd, 2017.

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 31. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 31. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2015. 31. hét Erdély Ponta: Orbán bántó és provokáló alak Victor Ponta sértőnek nevezte a magyar miniszterelnök Romániával szemben tanúsított magatartását. A román kormányfő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján. Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék

Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján. Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék 6 5 4 3 2 1 A Föld népességszám-változása az utóbbi kétezer évben (adatforrás:

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak?

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak? INTERJÚ Tarek Ferenccel Sokan sokféle indíttatásból kezdjük meg zeneiskolai tanulmányainkat. Vannak, akik szüleik kezdeményezésére, mert egykor ők maguk is zenéltek, vagy pont azért, mert felnőtt korban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Márkói Tükör. Márkói Nyugdíjasok Egyesülete. Márkó Község Lapja Márkóért együtt! Megjelenik: havonta HÍREK

Márkói Tükör. Márkói Nyugdíjasok Egyesülete. Márkó Község Lapja Márkóért együtt! Megjelenik: havonta HÍREK Márkói Tükör Márkó Község Lapja Márkóért együtt! Megjelenik: havonta XXII. évfolyam 11. szám HÍREK A KEOP 5.7.0 energetikai pályázat munkálatai a műszaki terület átadását követően még ezen a héten megkezdődnek.

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

18. sz. JEGYZŐKÖNYV. 140/2013.(X.10.) számú határozat Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról

18. sz. JEGYZŐKÖNYV. 140/2013.(X.10.) számú határozat Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról 18. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10. napján megtartott soron kívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből... HATÁROZATOK MUTATÓJA 140/2013.(X.10.)

Részletesebben

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március LOCSOLÓVERSEK Húsvéthétfőn szokásosnál ragyogóbban kelt a nap; Kiugrottam az ágyamból egyetlenegy perc alatt. Kölnivízzel a zsebemben míg eljöttem

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének 2011. április

Részletesebben

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Segitő jogász Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Dr. Mészáros József nyugalmazott ezredes hetven esztendősen is aktívan dolgozik. 1958 óta vesz részt a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 11/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Andor Mihály: Az alternatív gimnáziumi képzés első évtizede (OTKA T ) TANULÓI KÉRDŐÍV

Andor Mihály: Az alternatív gimnáziumi képzés első évtizede (OTKA T ) TANULÓI KÉRDŐÍV 1. Neme (a megfelelőt húzza alá) 1) fiú 2) lány 2. Családja lakóhelye (település vagy kerület): TANULÓI KÉRDŐÍV 3. Tanítási időben hol lakik? (a megfelelőt húzza alá) 1) otthon 2) kollégiumban 3) albérletben

Részletesebben

6. Hét 2010. Február 10. Szerda

6. Hét 2010. Február 10. Szerda Napii Ellemzéss 6. Hét 2010. Február 10. Szerda Összegzés Leginkább a Görögország megmentése körül forgó hírek befolyásolták a tegnapi pozitív hangulat kialakulását. Úgy néz ki, hogy az eurozóna tagjai

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. november 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. november 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. november 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 145/2015.(XI.24.) számú határozata

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben