Reformáció ünnepe után advent elõtt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Reformáció ünnepe után advent elõtt"

Átírás

1 országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 45. szám november 6. Szentháromság ünnepe után 24. vasárnap Ára: 164 Ft Protestáns napok és estek f 8. oldal Felépült az encsi evangélikusok temploma f 3. oldal Három a püspökjelölt f 3. oldal Dag Hammarskjöld érkezése f 4. oldal Kórházmisszió melléklet f 6 7. oldal Mit fogunk csinálni odafönt? f 9. oldal A drezdai Frauenkirche üzenete f 10. oldal A globalizációtól a keskeny úton a forrás felé pillanatkép a tatabányai Kenderke Mûvészeti Iskola tánckarának a protestáns kulturális esten elõadott táncjátékából Október b Ha a települést el is ütötték attól, hogy 2010-ben az Európa kulturális fõvárosa címet viselhesse, a patinás Arany Bika szálló szobáiban elhelyezett tájékoztató füzet a Debrecennel kapcsolatos tudnivalók élén tünteti fel, hogy a város az európai protestantizmus egyik fellegvára. A kálvinista Rómaként is emlegetett megyeszékhely lakói számára mindez magától értetõdõ. A helybelieknél talán ezért tulajdonítottak nagyobb jelentõséget a távolabbról érkezettek annak, hogy október között itt rendezték meg hagyományteremtõ céllal az elsõ kulturális fesztivált 95 tétel, 95 program a reformáció ünnepén címmel. Mint kezdeményezés, nem csupán a helyszínválasztás miatt illetheti elismerés a budapesti székhelyû Református Közéleti és Kulturális Központ szervezésében lezajlott háromnapos fesztivált, hanem mindenekelõtt koncepciója okán. Mert ahogyan ezt a rendezvénysorozat megnyitóján Bölcskei Gusztáv tiszántúli református püspök is hangsúlyozta ki kell tárni a templomok kapuit! A keresztényeknek meg kell mutatniuk, hogy mit gondolnak Istenrõl, emberrõl, kultúráról, mûvészetrõl, politikáról. Nem két külön világ, ami templomon belül és kívül van. Hisszük, hogy közünk van a benti és a kinti világhoz egyaránt mutatott rá a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke. f Folytatás a 8. oldalon Október 30. b Menj, és nézd meg, hogy jól vannak-e testvéreid (1Móz 37,14) ez a bibliai ige volt a mottója idén az országos protestáns napok rendezvénysorozatának. A hagyományosnak immár joggal nevezhetõ protestáns kulturális estet október 30-án, vasárnap 17 órakor tartották meg a szokott helyszínen, a Budapest Kongresszusi Központban. A telt házas, színvonalas együttléten református, evangélikus, baptista és metodista hívek testvéri közösségben adtak együtt hálát az egyház Urának, Krisztusnak a reformációért. Idén az est egy különösen szép Krisztus-dicsérettel vette kezdetét, hirdetve, hogy nem egymást, nem embert, hanem a minket megváltó Urat, Jézus Krisztust gyûltünk egybe ünnepelni. Dr. Mészáros Kálmán baptista egyházelnök és Csernák István metodista szuperintendens vezette a liturgiát, amelyben a gyülekezet is aktívan részt vehetett: Imádunk és dicsõítünk téged, Jézus Krisztus, mert kereszted által megváltottad a világot. A jelenlévõket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnökeként D. Szebik Imre köszöntötte. Mire való az egyház? tette fel a mostanság provokatív szándékkal nekünk szegezett kérdést az evangélikus elnökpüspök. Egyrészt az egyház szocializál: szocializál az igazságra, a törvény és a jó rend megtartására. f Folytatás a 8. oldalon PROTESTÁNS MÉDIAMÛHELY Október 31. b Az egyháznak megújulásra van szüksége! Kilencvenöt tételével erre hívta fel a figyelmet Luther Márton október 31-én. Ezen a napon szerte a világon erre emlékeznek és emlékeztetnek a reformált felekezetekhez tartozók. Hazánkban a protestáns napok országos rendezvénysorozatát rekeszti be október utolsó napján egy közös emlékünnepély. A jeles alkalmat az idén a Magyarországi Metodista Egyház budapesti központjában tartották. Házigazdaként Csernák István szuperintendens köszöntötte a megjelenteket. A Magyarországi Baptista Egyház Központi Énekkarának szolgálata után Csomós József református püspök (képünkön) hirdette Isten igéjét, a protestáns napok mottójául választott 1Móz 37,14 alapján. A bibliai történet szerint Jákób küldi el testvéreihez szeretett fiát, Józsefet, mert érzi, hogy békétlenség van közöttük. Közöttünk vajon igazi békesség van-e, valóban testvérei vagyunk-e egymásnak? szegezte a kérdést hallgatóinak a Tiszáninneni Református Egyházkerület lelkészi vezetõje. Isten azt szeretné, ha egy pillanatra sem felejtenénk el, hogy küldetésben járó testvérek vagyunk ezen a Földön. Más aspektusból, de ugyancsak az egyház megbízatásáról szólt elõadásában egyházunk elnök-püspöke. Referátumát négy fogalom, a liturgia, a martüria, a koinónia és a diakónia köré csoportosította. Feladatunk mutatott rá D. Szebik Imre, hogy Isten megjeleníttessék (liturgia), hogy tanúságot tegyünk róla (martüria), hogy közösségünk legyen vele és egymással (koinónia), továbbá, hogy vegyük észre és karoljuk fel a rászorulókat (diakónia). A reformációi emlékünnepély végén Szuhánszky T. Gábor metodista lelkész kérte Isten áldását a gyülekezet tagjaira. g Gazdag Zsuzsanna Az Evangélikus Médiamûhely és a Protestáns Újságírók Szövetsége közös szakmai programja Balatonszárszó, november (Kezdés csütörtökön 18 órakor vacsorával, zárás vasárnap ebéddel.) Ízelítõ a menübõl : Csütörtök esti nyitóelõadás: Lengyel Anna (Magyar Rádió) az Egy csepp emberség kulisszatitkairól. / Péntek: Média és valóság a Protestáns Újságírók Szövetségének konferenciája Novotny Zoltán elnökletével. Este: Szerkesszünk együtt! az Evangélikus Élet aktuális lapszámának összeállítása a szerkesztõség munkatársainak irányításával. / Szombat: Camera Pauperum szeminárium a video-, illetve televíziós mûsorok készítésérõl a Zákeus Média Centrum munkatársainak vezetésével. / Vasárnap (délelõtt): EvÉlet-mustra Dobsonyi Sándor olvasószerkesztõvel. MEGHÍVÓ A helyszínen fizetendõ részvételi díj 3000 Ft. Jelentkezni november 7-ig Boda Zsuzsa szerkesztõségi titkárnál lehet az Evangélikus Élet szerkesztõségében (1085 Budapest, Üllõi út 24., tel.: 1/ , illetve 20/ ) vagy a címen. Az írott és elektronikus sajtó tapasztalatcserére vágyó keresztény munkatársain túl várjuk mindazokat, akik szívesen bekapcsolódnának az egyházi médiamunkába, illetõleg azokat, akik szeretnék felfrissíteni (elmélyíteni) szakmai ismereteiket. A Biblia Pauperum közismert fogalom. Így nevezték a középkori templomok falfestményeit, melyek a bibliai történeteket voltak hivatottak tanítani az írástudatlan tömegeknek. Ma egy új értelemben vett írástudatlanságról beszélhetünk: az Írás-tudatlanságra, a Szentírás nem ismeretére gondolok. Hatalmas tömegek élnek úgy napról napra, hogy halvány fogalmuk sincs Isten szaváról, a Bibliáról. Az egyház egyik legnagyobb kihívása éppen ezért az, hogy a mai kor emberének a megszólítására, elérésére használ-e egy újfajta Biblia Pauperumot. A latin fogalom mintájára kreáltam valamikor a nyolcvanas évek vége felé a Camera Pauperum megjelölést. A videózásról, a televíziózásról van szó. Aki szívesen foglalkozik e témával, és szívesen vesz részt gyakorlati feladatok megoldásában, az jöjjön el a médiaszemináriumra! Gyõri János Sámuel, a ZMC igazgatója BARTA IMRE FELVÉTELE FOTÓ: BARTA IMRE Reformáció ünnepe után advent elõtt Pár éve csak annak, hogy az Országgyûlés munkaszüneti nappá nyilvánította november elsejét, mindenszentek napját. Egy nappal korábban mi, protestánsok a reformáció napját ünnepeljük, majd másnap a temetõk csendjében halottainkra emlékezünk. A körülöttünk lévõ s mindennapjainkban is tapasztalható globalizált világunkban ilyenkor furcsa pogány hagyományok is könnyen életre kelnek. Ezért is jó, hogy éppen e napokban még nagyobb erõvel szólalhat meg köreinkben s remélhetõleg köreinken túl is az evangélium minket minden emberi gyarlóságunkból és emberfeletti fogságunkból kiszabadító, élõ hangja. Aranyló október komor novemberbe hajlott írja az angol költõ, T. S. Eliot. Elérkeztünk Szent András havához, az utolsó negyedév második feléhez. Az õszderék tehát mindenkihez beköszöntött: protestánsokhoz és katolikusokhoz, hívõkhöz és nem hívõkhöz egyaránt. Az idén négynapos hétvégét tudhatunk magunk mögött, a fõvárosban már péntek délután megbénult a forgalom, a tavasziasan meleg idõjárás, a természet pompázó színei sok családot csalogattak arra, hogy munkahelytõl és otthontól távol gyûjtsenek erõt a naptári év utolsó hatodára. Mi, evangélikus keresztények az ünneptelen félév végéhez közeledünk, s igehirdetéseink egyre célirányosabbak: hamarosan majd az utolsó ítéletrõl és az örök életrõl hallunk. De ez az idõszak egyúttal az új egyházi esztendõ kezdetének, az adventi várakozás elõkészületének az ideje is. Reformáció után, advent elõtt vagyunk. Már várjuk a várakozás idejét. Sokféle várakozás feszül bennünk. A félelem lelke is átsuhan rajtunk, amikor a földgolyónkat érõ természeti katasztrófákról: földrengésekrõl, hurrikánokról, árvizekrõl, madárinfluenzáról hallunk mindennap. Egyre inkább tudatosul bennünk, hogy veszélyeztetett világban élünk. Jó ilyenkor a 46. zsoltár szavaiba megkapaszkodnunk: Azért nem félünk, ha megindul is a föld (3. vers) Igen, a szeretet: az istenszeretet és az emberszeretet kiûzi a félelmet. Feszülõ várakozással nézünk országunk sorsa elé. Jövõre lesznek ismét parlamenti választások. Sokan szeretnék hittestvéreink közül is, ha mi gyõznénk és nem õk. Megértem sok testvérem jóakaratú vágyakozását: én is más világot szeretnék magam körül látni. Ugyanakkor inteni is kell testvéreimet arra, hogy nem a mi gyõzelmünket kell kiimádkozni, hanem azért kell hálát adnunk, hogy akkor és ott õ gyõzelmet aratott. Hogy õ legyõzte a bûnt, az ördögöt és a halált, ahogy Luther mondta. Az õ gyõzelme felszabadít arra, hogy politikai ellenfeleimben ne az ördögöt lássam, hogy ne démonizáljam azt, aki másképpen gondolkodik, mint én. Hitemet, teológiámat nem rendelhetem alá a politikának. Szomorú jelenségnek tartom, ha egyházunkban a világgal kell példálózni. Egy barátom szokta mondani: ne hagyjuk, hogy a világ, a politika tematizáljon minket, hanem mi, az egyház, a keresztények tematizáljuk a világot, a politikát! Ne hagyjuk tehát, hogy a politika megosztottsága bennünket is megosszon, hanem azon munkálkodjunk, hogy a communio, az úrvacsorai asztalközösség gyógyító ereje a minket körülvevõ világra, a társadalomra is kisugározzon! Feszülõ várakozással nézünk egyházunk, a Magyarországi Evangélikus Egyház jövõje elé. Vannak, akik itt is táborokról, megosztottságról beszélnek. Volt idõ, amikor nem az egyházszakadás, hanem az egyházhasadás : a belsõ, lelki szkizofrénia veszélyétõl kellett tartanunk. Manapság talán már nem ennyire éles a helyzet, noha kétségtelenül vannak közöttünk liberálisok és ortodoxok, evangélikus-katolikusok (a liturgikus megújulás õszintén odaadó hívei) és evangélikus-evangelikálok (a liturgikus megújulás ellenzõi, a szabadegyházi modell pártolói). Nem speciálisan magyarországi jelenség ez: ma, 2005-ben éppen ugyanezek az erõ- és törésvonalak figyelhetõk meg az Egyesült Államok Evangélikus Egyházában (ECLA), amely majdnem hatmillió (!) tagot számlál. A bajainkkal sem vagyunk tehát egyedül. Ráadásul még az orvosunk is közös! Kár félni egymástól, és megbélyegezni egymást. Hiszem és vallom, hogy minden irányzatnak vannak jó és hiteles, illetve rossz és hiteltelen képviselõi. Azt is hiszem és vallom, hogy ezek a jók elõbb-utóbb megtalálják egymást, s nem engedik, hogy saját irányzatuk rossz képviselõi kerekedjenek felül. A közelmúltban egy balatonszárszói lelkészakadémián nagy meglepetéssel tapasztaltuk, hogy teológiában és kegyességben egymástól fényévnyi távolságra lévõ lelkészek között Isten Szentlelke miként tud pillanatokon belül bensõ lelki egységet teremteni. Mondhatjuk persze, hogy a Szentléleknek ott könnyû dolga volt, mert az önmagát Isten udvari bolondjának nevezõ Luthert s a lutheri kegyesség által képviselt hilaritást : a sokszor felszabadító és könnyfakasztó humort választotta magának szövetségesül. Reformáció ünnepe után és advent elõtt feszülõ várakozással nézünk az Északi Egyházkerület püspökválasztása elé. A gyülekezetek huszonhat személyt ajánlottak, közülük hárman vállalták a jelöltséget. November 20-án, vasárnap szavaznak a gyülekezetek. Sokakban kérdések, kétségek fogalmazódnak meg: van-e, lesz-e erre a tisztségre alkalmas személy. Aggodalmaskodásunk máris rossz irányba fordítjatorzítja kérdéseinket. Azt kérdezzük, hogy van-e alkalmas személy. Bátran és a leghatározottabb biztonsággal kijelentem: nincs! Nincs alkalmas személy! Ám ugyanilyen bátorsággal és biztonsággal azt is kijelentem: erre a szolgálatra Isten alkalmassá tehet! Nemcsak a jelölteken, hanem rajtunk is múlik: nem gördítünk-e akadályt (például aggodalmaskodásunkkal, kishitûségünkkel, irigységünkkel) mennyei Atyánk munkája elé? Persze aki (fel)áll, vigyázzon, el ne essék! Mert a magasban erõsen és élesen süvít a szél. Reformáció ünnepe utáni, advent elõtti különféle feszült várakozásaink közepette egyedüli erõforrásunk és felüdítõ vigaszunk az Urunktól kapott tanács: Imádkozzunk! g Nybor

2 november 6. forrás ÉLÕ VÍZ Szorult helyzetben Megdöbbenve hallottam a hírekben, hogy a napokban több kamion is beszorult a Ferihegyi repülõtérre vezetõ gyorsforgalmi út felüljárói alá. Jelentõsen lelassult a haladás a fõváros egyik forgalmas útszakaszán azért, mert néhány sofõr figyelmen kívül hagyta a magasságkorlátozásra vonatkozó figyelmeztetést. Hogy lehet valaki ilyen felelõtlen, figyelmetlen? Mit gondolt, talán dísznek van ott a tábla? gondoltam bosszúsan a hír hallatán, s magamban örömmel nyugtáztam, hogy nem voltam a forgalmi dugó szenvedõ alanya. Ahogy azonban jobban belegondoltam, rájöttem, hogy korántsem ilyen egyszerû a kérdés. Én soha nem fogok kamionnal beszorulni sehova a figyelmetlenségem miatt azért, mert én nem vezetek ilyen nagyméretû jármûvet. De bizony korlátozó táblát én is hagytam már figyelmen kívül nemcsak az országúton, hanem az életutam során is. Az Úr Isten is gyakran ad figyelmeztetõ jelzéseket egy igén vagy egy másik emberen keresztül: fogd vissza magad, mert túl gyorsan haladsz, és veszélyezteted a testi-lelki épségedet! Lassíts a munkatempódon, mert fizikailag nem sokáig bírod ezt a terhelést! Kerülj el bizonyos helyzeteket, mert csak sérülések árán tudsz majd kijönni belõlük! Ne akarj mindenáron megelõzni, lehagyni másokat, éreztetve, hogy te jobban értesz dolgokhoz, mint õk! Tanulj meg türelmesen araszolni a másik ember mögött, amikor rajtatok kívül álló ok miatt lehetetlen a gyors elõrejutás! Figyelj társad mozdulataira, hogy ne ütközz bele hátulról, hanem mindketten biztonságban jussatok el célotokhoz! Kimerülten ne vállalj olyan feladatot, amelynek során bárkiben kárt okozhatsz! Tudj kiszállni, ha szükséges, és adj idõt magadnak az elcsendesedésre, feltöltõdésre! Ismerd meg azt az utat is, amelyen szeretteid, barátaid járnak, és ne hidd, hogy csak az a jó, amit te csinálsz! Ezek a jelzések a korlátozó közlekedési szabályokhoz hasonlóan a védelmünket szolgálják. Ha odafigyelnénk rájuk, akkor kevesebb sérülést szereznénk, és ritkábban kerülnénk szorult helyzetbe. g Hulej Enikõ Az asztali áldás újraélesztése Kis kártyák forgalmazásával kívánják Németországban új életre kelteni az asztali áldást. Az akció nyomán az érdeklõdõk tizennyolc régi és új, étkezés elõtti fohász szövegét vehetik kézbe. Az elsõ visszajelzések pozitívak mondta Michael Stahl lelkész, az ötletgazda, aki a jövõben a hoteleket, illetve a vendégfogadással foglalkozó kisebb szálláshelyeket kívánja megcélozni. d SEMPER REFORMANDA A halál valóban olyan borzalmas rossz amint megfigyelhetjük, hogy sokan még az elõbb említett összes bajokkal együtt is inkább vállalnák az életet, mintsem hogy zavartalan élet után egyszer meghaljanak. d Luther Márton: Tizennégy vigasztaló kép megfáradtaknak és megterhelteknek (Virág Jenõ fordítása) SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 24. VASÁRNAP Zsolt 103,6 13 Oratio œcumenica VISSZASZÁMLÁLÁS 3. b Az Evangélikus istentisztelet Liturgikus könyv megjelenésének idõpontjáig visszaszámláló sorozatunkban nemcsak az a kérdés izgalmas, hogy mi az, ami megújult, vagy új anyagként került be az új Agendába, hanem az is, hogy mi az, ami régi. Ez utóbbiakat próbáljuk meg jelen írásunkban csokorba gyûjteni. Sokszor elõkerült már (e rovat cikkeiben is), hogy hitünk imádkozott hitünk újrafogalmazása minden kor természetes feladata, s ezzel a bizonyságtevõk fellegébe kapcsolódunk bele. A keresztény ember nem elõzmények nélkül keresztény ember. Ugyanez vonatkozik minden istentiszteletre, minden gyülekezetre, az egész egyházra. Amikor egy keresztény család gyermeke megszületik, s amikor a gyermek (vagy a felnõtt) a keresztségben újjászületik, magával hozza az örökölt kincset: a keresztény élet stafétabotját. Amikor a lelkész felmegy a szószékre, ott áll mögötte az igehirdetõk kétezer éves tábora. Amikor a gyülekezet tagjai Nem vétkeink szerint! A VASÁRNAP IGÉJE Teljesítménycentrikus, rohanó világunkban feltárul elõttünk egy csodálatos kép. Ha akarjuk, gyönyörködhetünk benne, és boldoggá teheti életünket. Ha bezárjuk elõtte szívünket és szemünket, akkor gyötrõdünk és rohanunk tovább. A hatalmas, mindenható Isten ismertetõjegyeit fedezhetjük fel ebben a zsoltárban. Elrejtette ezeket a hatalmasok elõl, de nyilvánvalóvá tette a gyermekek, a csecsemõk, a nyomorultak, a betegek, a fogyatékosok és a szegények elõtt. Õk alázatosan így gondolkodnak és éreznek: Bár nem érdemlem meg, mégis törõdik velem az Úr. Napról napra gondoskodik rólam. Az elnyomottak egyetlen reménysége az Úr, másra nem számíthatnak! Benne sohasem kell csalódniuk. Nekünk is lehetõségünk van arra, hogy megismerjük Isten végtelen szeretetét. Isten nem önmagát dicséri, hanem a zsoltáros (Dávid) élettapasztalata csendül fel: irgalmas és kegyelmes az Úr (8. vers) Eddig is ilyen volt, és ezután sem lesz más. Hûségesen vezette népét a pusztai vándorlás során, megmutatta csodatévõ erejét és hatalmát. Bár népe sokszor elfordult tõle, nem bízott benne, õ mindvégig hû maradt. Ezt érezteti velünk is a zsoltáros. A múltból a jelen, sõt a jövõ felé vezet, hiszen mi is benne érezhetjük magunkat ezekben az eseményekben. Nekünk is ezt sugallja a zsoltár: számon tart, figyel téged is az Úr. Fontos vagy neki. Veled is meg akarja ismertetni magát. Bízzál benne, téged is megsegít! Boldog ember, aki élete minden szakaszában meglátja és megérzi, hogy irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete az égig ér, és hûsége a fellegekig. Ezek nem fellegekben járó gondolatok, amelyek messze elrugaszkodtak a földi valóságtól, hanem valódi élettapasztalatból származnak. Találkoztam olyan emberekkel, akik életük legnehezebb szakaszában is ugyanúgy vallották, hogy Isten õrizte és vezette õket, mint amikor sikeresek és egészségesek voltak. A zsoltáros azt szeretné, ha ránk is átragadna ez a végtelen nagy boldogság és jó érzés, amikor Istenre gondolunk. Sokszor azt tapasztaljuk, hogy az emberek sebeiket nyalogatják, betegségeiket sorolják, félelmeiket görgetik maguk elõtt ahelyett, hogy Istenbe kapaszkodnának, és benne bíznának. Õ mindig a rendelkezésünkre áll. Dicsõítünk téged, Istenünk, aki a bûnt büntetõ, de bennünket, bûnösöket mérhetetlenül szeretõ Isten vagy! Köszönjük, hogy bár feltartóztathatatlanul közeledik az ítélet, de a mi számunkra még lehetõvé tetted a menekülést. Áldunk téged, Úr Jézus Krisztus, Isten Báránya, aki magadra vetted a világ bûneit, így a mi bûneinket is. Köszönjük, hogy mindent elvégeztél a kereszten, hogy mi már itt, e világon Isten gyermekei lehessünk, és a te testvéreidként élhessünk. Bocsásd meg, hogy sokszor mindezt nem vesszük komolyan, hanem megyünk tovább a biztos pusztulásba nélküled. Kérünk, nyúlj ilyenkor utánunk, hogy újra hozzád találjunk! Könyörülj rajtunk, akik ma hallgattunk téged, hogy felkészülten várjunk, hiszen nem tudhatjuk, hogy melyik órában jössz el újra. Add, hogy mi is azok közé tartozzunk, akik várva várják a te visszajöveteledet! Kérünk, légy különösen közel azokhoz, akiknek igen nagy szükségük van rád. Könyörgünk a betegekért, a gyászolókért, a magányosokért, a kétségbeesettekért, a nélkülözõkért. Az elmúlt héten mindannyian többet gondoltunk azokra a szeretteinkre, akik már nincsenek közöttünk. Urunk, te tudod, hogy nem könnyû ez az idõszak egyikünknek sem, imádságra kulcsolják a kezüket, ott van mögöttük az egyház egésze visszamenõleg a kezdetekig, hiszen összecseng, együtt hangzik minden, ami a mennyei istentisztelet része. A menynyei liturgiában, az örök jelen istentiszteletében pedig, ahol a Vagyok az emberek között van, együtt van a múlt, a jelen s a jövendõ Istent dicsérõ serege. Ott megszûnik az idõ dimenziója, és harmóniába kerül minden. Hitem szerint egy hang lesz a nagy egészben a magyar evangélikusság istendicséretének a hangja. Nézzük hát, hogy a megjelenõ liturgikus könyvben mi az, ami régi, ismert, nem szokatlan. Természetes módon az istentiszteletet az Atya, Fiú, Szentlélek nevében kezdjük és áldással zárjuk. Egyik sem hagyható el, hiszen a lényeghez tartozik. Régi a forma. A nyugati kereszténység általános istentiszteleti gyakorlata, amelyben van elõkészület, ezt követi a bevezetés, utána az igei, illetve a szentségi rész, majd végül az útnak indító, befejezõ-áldó rész. Nem új az sem, hogy a lelkész és a gyülekezet kiválaszthatja, melyik forma szerint szeretné ünnepelni az Istennel Ami régi LITURGIKUS SAROK való találkozás eseményét. Énekeskönyvünk és jelenlegi Agendánk egyaránt tanúskodik arról, hogy 1963 óta lehetõség nyílik arra, hogy egyszerû, énekverses vagy liturgikus rend formájában tartsuk az istentiszteletet. Az sem szokatlan, hogy az istentisztelet szerves része az úrvacsora. Nem különálló rész, nem elhanyagolható függelék, hanem alkotóelem. Ez nem zárja ki azt, hogy az úrvacsorai részt különleges alkalmakkor az igei istentisztelet zárása után tartsuk, de az a természetes, hogy a kétfókuszú liturgia (ige és szentség) összetartozzék, egy egészet alkosson. Megszokott az énekek sorrendje is. A kezdõ-, fõ- és záróénekek rendje az eddigiekhez hasonlóan alakult. Nem számít újdonságnak az sem, ahogyan a liturgia az õsi elemeket kezeli: az istentisztelet elsõ részében a zsoltár, a Kyrie, a Gloria, az úrvacsorai részben a Sanctus, az Agnus Dei szólal meg. LAPUNK OLVASHATÓ A VILÁGHÁLÓN IS A CÍMEN Ha perel is velünk az Isten, azért teszi, hogy megtérésre hívjon, jobb belátásra bírjon bennünket. Világosan feltárja elõttünk, hogy mi a bûn, mit vétettünk ellene, mit mulasztottunk el megtenni embertársainkért. De nem nyargal ezeken a vétkeken, nem állít pellengérre, nem tesz nevetségessé, hanem kegyelmesen megbocsát. Azt akarja, hogy tisztán lássunk. Lássuk meg bûneinket, vétkeinket és mulasztásainkat, de bízzunk abban, hogy õ kész nekünk megbocsátani. Nem azért, mert mi megígérjük neki, hogy ezután jók és engedelmesek leszünk, hanem azért, mert õ jó és megbocsátó. Isten haragja és büntetése nem tart örökké, viszont szeretete és hûsége mindörökké megmarad. Méghozzá velünk marad! Folyamatosan azt érezhetjük, hogy Isten jelen van az életünkben. Ha belegondolunk, mennyi vétket és bûnt elkövettünk már életünk során! Szörnyû hosszú listát lehetne belõlük összeállítani! Akár a parancsolatok, akár emberi elvárások jutnak eszünkbe: tele vagyunk mulasztással, hibával, bûnnel és gonoszsággal. Mi lenne velünk, ha mindezekért egyszer számon kérnének bennünket? Ha a bûnöket számon tartod, Uram, Uram, ki marad meg akkor? (Zsolt 130,3) Senki! ez a helyes válasz. Mégsem vagyunk elveszve! Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát halálba küldte érte. Hogy minket megmentsen, a keresztre szegezte összes tartozásunkat. Ezért nem kell elkeserednünk, nem kell tönkremennünk, magunkba zárkóznunk, hanem sokkal inkább arra az ígéretre kell figyelnünk, amely már az Ószövetségben, többek között ebben a csodálatos zsoltárban is hallható: nem vétkeink szerint bánik velünk az Úr! Nem bûneink szerint fizet nekünk, hanem végtelen irgalmasságával és szeretetével vesz körül bennünket. Sokkal jobban szeret, mint ahogy megérdemelnénk. Jézus nem véletlenül tanított bennünket arra, hogy Istenre úgy tekintsünk, mint szeretõ mennyei Atyánkra, aki nagy irgalmassága szerint bánik velünk. Atyai szeretete mindent fölülmúl. Hiszünk abban, hogy az istenfélõk ezt egész földi életük során tapasztalják, és végül Istent színrõl színre, teljes dicsõségében meglátják. g Koskai Erzsébet Imádkozzunk! Hálát adunk neked, mennyei Atyánk, hogy szereteted mindvégig elkísér minket. Köszönjük, hogy nem a magunk érdemeiben bízva, hanem a te nagy irgalmasságodban reménykedve vihetjük eléd könyörgéseinket. Jézus Krisztus érdeméért légy hozzánk irgalmas. Ámen. és a hiányuk újra nagyon fáj. Légy velünk, és fogd a kezünk! Ne engedd elfelejtenünk, hogy kiben és miben reménykedünk! Kérünk, te segíts a háborúk, a természeti katasztrófák, a szerencsétlenségek áldozatain. Add, hogy vége legyen szenvedésüknek. A romokon hadd épüljenek újra otthonok. Nekünk pedig nyisd meg a szemünket, hogy észrevegyük, hol és hogyan nyújthatunk segítséget a bajbajutottaknak. Te tégy bennünket találékonnyá ezen a téren. Segíts, hogy ne legyünk keményszívûek, szûkmarkúak és önzõk, ha mások nyomorúságát látjuk. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk magunkat, családtagjainkat, munkatársainkat, mindenkit, aki közel áll hozzánk. Eddig is te gondoskodtál rólunk, éppen ezért a te kezedbe tesszük a jövõt is. De könyörgünk hozzád a te akaratod szerint ellenségeinkért is. Te õrizz meg minket attól, hogy az értük mondott imádságunk csak üres szó legyen. Könyörgünk az egész emberiségért, népünkért, országunkért, vezetõinkért. Kérünk, áldd meg egyházunkat, gyülekezeteinket. Te küldj a különbözõ munkaterületekre alkalmas embereket. Kérünk, hallgasd meg imádságunkat az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Ámen. Az úrvacsora eddigi felépítése is egy apró sorrendváltoztatással teljes egészében megmaradt. Az ismert, szeretett imádságok közül is számosat megtalálhatunk az Evangélikus istentisztelet Liturgikus könyvben. Bár a kollekta imádságok a nyelvi kifejezés szempontjából részben megújultak, sok talán már szó szerint is ismert elsajátított imádság az új rendtartás gyakorlatában is felcsendül. Az új kötet megõrizte a karácsonyesti és a passiói istentisztelet rendjét, egyszerûsítve a gyülekezet helyzetét az énekválasztás terén. Összességében igaz, hogy az, aki otthon érezte magát a jelenlegi Agendánk szerint tartott istentiszteleten, könnyen otthon érezheti magát a megújult rend szerintin is. Ehhez jó lesz ismerõsként üdvözölni az eddig már megszokott szövegeket, formákat, részfelépítéseket, illetve rácsodálkozva, nyitott szemmel és szívvel fogadni az új részeket, mondatokat és megformázásokat. Hiszen az Evangélikus istentisztelet Liturgikus könyv szerves folytatása a jelenlegi Agendának, és beleilleszkedik az egyházunkban mintegy száz éve zajló folyamatba. g Hafenscher Károly (ifj.)

3 evangélikus élet november 6. 3 Áll az encsi evangélikusok temploma b Amikor négy évtizeddel ezelõtt Péter Jenõ megkezdte lelkészi szolgálatát Fancsalon, a közeli Encsen mindössze öt evangélikus élt. Ám a Miskolctól negyven kilométerre lévõ, dinamikusan fejlõdõ, idõközben városi rangot kapott település sok hûséges egyháztagot is vonzott a környékrõl, és az encsi szórvány a múlt század végén saját istentiszteleti-bibliaórai helyet igényelt. Egészen pontosan 1997 egyik böjti istentisztelete után vetõdött fel a közösségben a templomépítés gondolata. Ekkor százkét evangélikus írta alá az errõl szóló szándéknyilatkozatot. b Hács kis zsákfalu a somogyi dombok között; az itt lakó evangélikusok száma nem éri el a száz fõt. A maroknyi kis közösség tagjai október utolsó szombatján renovált templomukért és az új harangért adtak hálát. A szentelések szolgálatát Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke végezte. Az élõket hívogatja 1936-ban, a templom építésének évében a gyülekezetnek nem volt helyben lakó lelkipásztora, viszont Simon Lajos kántortanító áldásos tevékenysége nyomán a helybéliek összefogásának eredményeként e közösség is templomot építhetett ban Madarász István szolgálata idején az egykor államosított iskolájuk után kárpótlásként kapott összegbõl tudtak komolyabb beruházást megvalósítani, és renoválták az épületet. Ekkor cserélték ki rajta a mûemlék palát is. Régi tervük volt, hogy a toronysisakot is hasonló palával fedjék be, ezért önerõbõl meg is vásárolták a szükséges mennyiséget. Amikor azonban alaposabban megvizsgálták a tetõzetet, kiderült, hogy a kötési pontokon elrohadtak a fagerendák, és ennek következményeként megbillent a teljes tetõszerkezet. Az épület balesetveszélyessé vált. A faluban gyûjtést szerveztek a templom megmentésére; az akcióhoz az önkormányzat is csatlakozott. Az egyházmegye 1,2 millió forinttal támogatta az értékmentést. A teljes körû felújítás munkálatainak menetét az Európai Unió által kiírt SAPARD-pályázaton nyert pénzösszeg gyorsította meg. A beruházás összesen 23,5 millió forintba került. Az összefogás nem ismert felekezeti és egyéb határokat. A helybéli katolikusok, a jó szándékú hácsi és környékbeli emberek támogatása is hozzájárult a végeredményhez mondta Aradi György lelkész a templomszentelés utáni közgyûlésen. Jótékonysági hangversenyeket is szerveztek, valamint az elmúlt években a gyülekezet tagjai több mint A SZERZÕ FELVÉTELE A reformáció idei évfordulóját megelõzõ vasárnap kétszeresen is piros betûs ünnepnap volt Encsen. Október 30. verõfényes délelõttjén került sor a megvalósult álom, a felépült templom ünnepélyes birtokbavételére. A szakrális tér szentelését D. Szebik Imre, az Északi Egyházkerület püspöke végezte, a liturgiában részt vett Sándor Frigyes, a Borsod- Hevesi Egyházmegye megbízott esperese, Péter Jenõ, valamint utódja, Gerlai Pál segédlelkész. Az encsi templom alapkövét 2002 tavaszán tették le; építésére azóta 84 millió forint fordíttatott. A tervezõi munkát a Benczúr László egyházkerületi felügyelõ által jegyzett Benczúr & Társa Kft.-n belül Simon Viktória vállalta. A félköríves megoldást választó építész számára fontos volt, hogy a templombelsõ természetes fényt kapjon, ezért a tetõzet alatti falrészbe nagyméretû ablakokat tervezett. A natúr téglafalak és a fenyõfa berendezés a közelmúltban épült evangélikus templomok kedvelt stílusát követi. A tervezõ utalt arra, hogy az utcában ez a negyedik (!) templom, így az sem volt elhanyagolható szempont, hogy miként illeszkedjék a sorba a legújabb. Az ökumenikus nyitottságot, illetõleg a helyi felekezetek hívei, lelkészei közötti jó viszonyt mutatta, hogy mindhárom történelmi testvéregyház képviseltette magát az evangélikusok ünnepén, amelyen 1Sám 7,12 és Zsolt 138 alapján tartott igehirdetésében Szebik Imre hangsúlyozta: Azért épült az encsi templom, hogy a hála szava el ne némuljon. Hogy ne az elégedetlenség szimfóniáját, hanem a hála himnuszát zengjük! Az egyházkerület vezetõje az úrvacsora keretében felszentelte azt az úrvacsorai kelyhet és paténát is, amelyet a Nyíregyháza-Kertvárosi Evangélikus Ágostai Hitvallású Egyházközség ajándékozott az encsieknek. Nagyváti Pál karnagy vezetésével egyébként a kertvárosi testvérgyülekezet kórusa szolgált az ünnepi alkalmon, amelyen az ülõhelyek száma érthetõen kevésnek bizonyult. Az már az encsi közösségen és fiatal vezetõjén múlik, hogy a 110 férõhelyes hajlék padsorai megtelnek-e vasárnapról vasárnapra. Mindenesetre a 2001-es népszámlálás adatai szerint Encsen 116 evangélikus él. g Horváth-Hegyi Olivér egymillió forintot adtak össze templomuk javára. Ha forintosítanánk az elvégzett társadalmi munkát, milliós nagyságrendben lenne mérhetõ; így sikerült vizesblokkot kialakítani a templomban. Még a hittanos és konfirmandus fiatalok is segédkeztek a munkálatoknál. A hácsiak örömét tetézte, hogy az ünnepi istentisztelet keretében sor kerülhetett a közadakozásból elkészített, új, 134 kilogramm súlyú nagy harang felszentelésére is. Immár három evangélikus harang hirdeti Isten dicsõségét a faluban. Ittzés János Jn 11,28 40 alapján tartott igehirdetésében a harang szaváról szólt. Egy régi bölcsesség szerint ugyanis a harang az élõket hívogatja, a halottakat elsiratja, és a villámok erejét megtöri. Hívja azokat, akik az élet terhétõl nem menekülni akarnak, hanem Jézusnál szeretnének megnyugvást találni. De ne felejtsük, hogy a harang szavát az élõk hallják, ezért nem a halottakat, hanem a két lábon járó halottakat siratja el. A püspök végül kiemelte, hogy elsõsorban nem a természeti jelenségek viharait csitítja el a harangszó, hanem a szívek, a hangulatok, a veszekedések villámait, amelyek sok helyen ott vibrálnak a levegõben. Halljuk meg tehát Isten békességre hívó szavát a harang zúgásában és abban az épületben, amely hirdeti, hogy Jézusban miénk minden hangsúlyozta a püspök. g Menyes Gyula A SZERZÕ FELVÉTELEI BENCE IMRE DR. FABINY TAMÁS SZÉLL BULCSÚ Három a püspökjelölt Presbiteri ülés és közgyûlés az Északi Egyházkerületben b Az Északi Egyházkerület õszi kerületi presbiteri ülését és közgyûlését október 26-án a budahegyvidéki evangélikus templomban tartották. Délelõtt, a tizenkilenc fõs presbitérium ülésén elhangzott D. Szebik Imre püspöki beszámolója és Benczúr László felügyelõi tájékoztatója, illetve elfogadták az Északi Egyházkerület évi programtervezetét. A testület megvitatta az északkeleti országrészben található Tállya Abaújszántó Sátoraljaújhely Tokaj Missziói Egyházközség (Zempléni misszió) megalakításának a feltételeit és az egyházmegyében elfoglalt jogállását. A közgyûlés legjelentõsebb eseménye a november 20-ai püspökválasztás jelöltlistájának a véglegesítése és jóváhagyása volt. A tanácskozás délután az egyházkerületi közgyûléssel folytatódott, ahol Szebik Imre fél évre visszatekintõ tájékoztatójában két témát járt körül. Egyrészt arról beszélt, hogy az állam ezen belül is az Egészségügyi, illetve az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium, valamint a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és az egyházak között kínos feszültség alakult ki, az állami szervek részérõl ugyanis hiányzik a tárgyalás, az egyeztetés készsége. Az egyházak nyitottak a kommunikációra a közös szociális és oktatási, hitéleti ügyek elõmozdításának, igazságos finanszírozásának az érdekében. A kerület vezetõje másrészt elmondta, hogy ez év advent 1. vasárnapjától a lelkészeknek alternatív lehetõségük nyílik arra, hogy a három püspök által fél éven keresztül bemutatott, a Luther-kabáton viselt stólát a presbitérium beleegyezésével a liturgikus öltözék részeként magukra ölthessék. Ülésezik a presbitérium Felügyelõi beszámolójában Benczúr László az Északi Egyházkerületben esedékes püspökválasztás jó rendjének betartására és imádságos készülésre kérte a jelenlévõket. Az egyházkerület felügyelõje utalt arra: szomorú tapasztalat, hogy a személyi jövedelemadó egyházunk számára felajánlható 1%-ából befolyó összeg meglehetõsen szerény, s felhívta a figyelmet a gyülekezeti beruházások felelõsségteljesebb átgondolására, illetve a szegényebb gyülekezetek segítésének a lehetõségére is. Benczúr László örömmel említette ugyanakkor a kerületben tartott evangélizációk nagy látogatottságát, mindenkit buzdítva és hívogatva a november 12-én tartandó budavári kerületi napra. Ezt követõen a közgyûlés egyhangúlag megszavazta a Tállya Abaújszántó Sátoraljaújhely Tokaj Missziói Egyházközség megalakulását és a Borsod-Hevesi Egyházmegyéhez történõ csatolását. (A Zempléni misszió hatalmas kiterjedésû területen húzódik; gyülekezeteiben két évtizeden át a nyíregyházi egyházközségek látták el a szolgálatot. A Zempléni misszió gondozását, a gyülekezetépítésnek és a közösségek létrehívásának a szolgálatát jelenleg László Milán segédlelkész végzi.) A közgyûlés legjelentõsebb eseménye a november 20-ai püspökválasztás jelöltlistájának a véglegesítése és jóváhagyása volt. A püspök személyére vonatkozó jelölések összegzését a jelölõbizottság elnöke, Bozorády Zoltán püspökhelyettes ismertette. Az Északi Egyházkerület területén (Hajdú-Szabolcsi, Borsod-Hevesi, Nógrádi, Észak-Pest Megyei, Dél-Pest Megyei és Budai Egyházmegye) nyolcvan, jelölésre és szavazásra jogosult gyülekezet javaslatából hatvannyolc érkezett be összesen huszonhat jelöltre. A püspöki tisztségre való jelölést hárman vállalták: dr. Fabiny Tamás (õ negyvenhét gyülekezet jelölõlistáján szerepelt), Bence Imre (húsz jelöléssel) és Széll Bulcsú (három jelöléssel). A három püspökjelölt bemutatkozása november 16-án, szerdán 17-tõl 19 óráig tart majd a budahegyvidéki evangélikus templomban. g HHO Fergeteges hangulatú könnyûzenei rendezvényen vehettek részt mindazok, akik október 30-án Gödöllõre látogattak. A Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban tizenhatodik alkalommal megrendezett Jubál ökumenikus keresztény könnyûzenei fesztiválon az elõzõ évekhez hasonlóan az idén is különbözõ felekezetekhez tartozó, más-más stílusban játszó együttesek szerepeltek nagy sikerrel, maguk és a közönség örömére. Az egész napos program részeként tizenöt csapat köztük evangélikusként az Élek, az Új Teremtés, a Large Room, a Luther Roses, a Miska, a Szövétnek és a Nowember lépett színpadra. A résztvevõket a helyi önkormányzat részérõl Six Edit alpolgármester köszöntötte. Rövid áhítattal Meláth Attila váci baptista lelkész szolgált. (Képünkön a szügyi Szövétnek) A SZERZÕ FELVÉTELE BARTA IMRE FELVÉTELE

4 november 6. keresztutak Életre kelt múlt Diplomataként is az Úrral járni Dag Hammarskjöld érkezése Megszokta az ember, hogy minden esztendõben október 31-én, reformáció napján emlékezünk. Visszatekintünk és emlékezünk evangélikusként talán kicsit büszkén is, hogy ez elsõsorban mégiscsak a mi ünnepünk, hiszen Luther volt az, és nem valaki más, aki kiszegezte 95 tételét ezen a napon a wittenbergi vártemplom kapujára. Természetesen ünnepelünk azonban közösen is: református, baptista, egyszóval protestáns testvéreinkkel együtt tisztelgünk e napokban az elõttünk járt reformátorok emléke elõtt. (Errõl az együtt ünneplésrõl, együttmûködésrõl szól az országos protestáns napok igen gazdag programja is.) Végül ünneplünk helyi szinten. Ezt tette a soltvadkerti evangélikus gyülekezet is. Százhatvannyolc évvel ezelõtt ezen a napon, azaz október 31-én szentelték fel a soltvadkerti gyülekezet ma is álló templomát. Ez adta az apropót a gyülekezet vezetõsége számára, hogy életre keltse a múltat. Ez az életre keltés egy márványtáblában öltött testet, melyen az eddig itt szolgáló tizenegy lelkész neve olvasható itt-tartózkodásuk dátumával egyetemben. Az ünnepi istentiszteleten szolgáló Gáncs Péter püspök szavai szerint e szám hallatán lehetetlen nem egy focicsapatra gondolni, melyben voltak jó és kevésbé jó, tehetséges és kevésbé tehetséges játékosok a százhatvannyolc esztendõ alatt, de mindannyian Isten eszközei voltak, és egy ügyért küzdöttek, mely megszívlelendõ a mai kor embere számára is. b Sem Keletnek, sem Nyugatnak nem volt szolgája, hanem az élõ Istené írta egy vezetõ amerikai napilap az 1961-ben hivatalosan mindmáig tisztázatlan körülmények között repülõgép-szerencsétlenséget szenvedett Dag Hammarskjöldrõl. Az idén több nemzetközi fórumon is megemlékeznek a bibliás hitû evangélikus svéd diplomatáról, aki a világszervezet második fõtitkára volt; 1953-ban került az Egyesült Nemzetek Szervezetének élére. Az ENSZ fennállásának 60. és Magyarország ENSZ-tagságának 50. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi konferencián október 28-án a Magyar ENSZ Társaság is megemlékezett személyérõl a Magyar Tudományos Akadémián. Hetilapunk erre az eseményre nem kapott meghívót, annál nagyobb örömmel vettünk viszont részt a Német Ajkú Református Egyházközség Hold utcai templomában október 26-án tartott Hammarskjöld-esten. Dag Hammarskjöldnek létformája volt az ima. Nem volt ugyan szent,»csak«politikus, ám a szó valódi értelmében a közjót szolgálta. Hiteles volt, mert hite és munkája összetartozott hangsúlyozta köszöntõjében Balog Zoltán, a vendéglátó gyülekezet lelkésze. Mintegy ezt illusztrálta a Zsoltár politikushangra Dag Hammarskjöld élete és gondolatai címû filmesszé, amelyet a Duna Televízió szerkesztõjeként dr. Fabiny Tamás professzor, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Újszövetségi Tanszékének a vezetõje készített. Levélben köszöntötte az est résztvevõit Bengt Lundborg, a Svéd Királyság magyarországi nagykövete, hangsúlyozva, hogy Dag Hammarskjöld élete és munkássága ma is példaadó és inspiráló. (A meghívott elõadók közül még Ács Jenõ költõ kényszerült távol maradni, az õ gondolatait a késõbbiekben Vezda János, a Börtön Újság fõszerkesztõje tolmácsolta.) Személyes hangon méltatta a száz esztendeje született svéd politikust D. dr. Hafenscher Károly evangélikus lelkész. A nyugalmazott címzetes teológiai tanár rámutatott arra, hogy noha Dag Hammarskjöld Szerzõi vallomás dr. Békefy Lajos a munka megszállottja volt, mindig szakított idõt az elmélkedésre. Volt benne hajlam a miszticizmusra, gyakran foglalkozott élet és halál kérdésével. Öt nyelven beszélt, olvasott és levelezett, többek között Albert Schweitzerrel és Martin Buberrel. Annak ellenére, hogy Dag Hammarskjöld 1961-ben posztumusz megkapta a Nobel-békedíjat (még életében jelölték rá), hazánkban mindeddig csak kevesen vannak tisztában személyiségének jelentõségével. Ezért is tekinthetõ hiánypótlónak a közelmúltban megjelent, Isten diplomatája címû kötet, amelyben dr. Békefy Lajos református lelkész áldozatos kutatómunkájának köszönhetõen részletgazdagon rajzolódik ki a politikus portréja. (A szerzõ az idén már az Evangélikus Élet hasábjain is bõ terjedelemben publikált a zsoltáros fõtitkárról.) Békefy Lajos az est folyamán meghívást kapott a cikkünk bevezetõjében említett, két nappal késõbb rendezett akadémiai konferenciára. A Hammarskjöldrõl szóló életrajzi mû olvasása nyomán született gondolatait Nagy Lenke osztotta meg a hallgatósággal. A Reformátusok Lapjának fõszerkesztõje arról szólt, hogy a néhai ENSZ-fõtitkár bátran és elkötelezetten szolgálta Istent és az embereket, amihez megvolt az erõforrása is: bibliás hite. Fülöp Zsuzsanna énekmûvész Bach Magnificatjának lenyûgözõ elõadásával emlékezett Hammarskjöld imádságos életû édesanyjára. Az est végén a DH-könyv szerzõje vallott arról, hogy mi késztette a kötet megírására: Megkedveltem az embert, aki mindennapi életét Isten vonzásában élte; az embert, akinek hite egy nagykorú keresztény hite volt; aki bár magas pozíciót töltött be soha nem akart uralkodni, hanem mindig szolgálni szeretett volna. Az embert, aki tudta, hogy Isten elõtt áll, és felelõsséggel tartozik neki, aki igyekezett egymással összekapcsolni a politikát és az etikát, a spiritualitást és a diplomáciát, valamint a misztikumot és a racionalitást. Dr. Békefy Lajos nem utolsósorban az esten elhangzottak alapján az iránti reményét fejezte ki, hogy Dag Hammarskjöld végre Magyarországra is megérkezett. g GaZsu Méltó könyv az egykori ENSZ-fõtitkárról Káposzta Lajos esperes leleplezi az emléktáblát Dr. Bölcskei Gusztáv igehirdetésében arról beszélt, hogy a reformáció rámutatott, mi a különbség a lényeges és a lényegtelen dolgok között. Hogy miért tisztelte meg jelenlétével az alkalmat a református zsinat lelkészi elnöke? Nos, a püspök anyai ágon annak az evangélikus lelkésznek Spannágel Ferencnek az ükunokája, aki százhatvannyolc esztendõvel ezelõtt, a templom felszentelésekor szolgált a soltvadkerti gyülekezetben. Az ünnepi alkalmon röviden bemutatták az eddig itt szolgáló tizenegy lelkészt, illetve leleplezték az egyik helyi mesterember által adományként készített emléktáblát. Az emlékezés a templom falain kívül, a temetõben ért véget, ahol a vendégek és a hívek népes csoportja elõtt a gyülekezet elnöksége Káposzta Lajos esperes vezetésével megkoszorúzta a helyi evangélikusok három korábbi lelkészének a sírját. g Homoki Pál Kelen-földiek A Budapest-Kelenföldi Evangélikus és a Budapest-Kelenföldi Református Egyházközség közös szervezésében október 24. és 28. között reformációi megemlékezéssel egybekötött evangélizációs hetet tartottak a kelenföldi református templomban. Minden este fél héttõl egy-egy híres magyar reformátor volt az evangélizációs igehirdetéssel ötvözött elõadások témája: Kálmáncsehi Sánta Márton, Honterus János, Huszár Gál, Bornemisza Péter és Beyte István reformátorokról felváltva tartott elõadást az érdeklõdõknek Takaró Károly református és Blázy Árpád evangélikus lelkész. b Száz évvel ezelõtt született Dag Hammarskjöld, az Egyesült Nemzetek Szervezetének második fõtitkára. Az évforduló alkalmából jelent meg az Isten diplomatája A 100 éve született Dag Hammarskjöld titkos naplójáról címû kötet dr. Békefy Lajos református lelkész, publicista tollából. A könyv áttekinti a politikus életútját, szól családi gyökereirõl, lelkiségérõl, baráti kapcsolatairól, levelezésérõl. Erénye, hogy nemcsak Hammarskjöldrõl, hanem Hammaskjöldtõl is idéz: az olvasó megtalálja benne a politikus Vägmärken (Útjelzõ) címmel 1963-ban megjelent naplójának 131 gondolatát, imádságait, meditációs anyagát. A szerzõ ezeket egy zarándokút lelki dokumentumának nevezi. Az alapos, sok forrásból táplálkozó, ugyanakkor olvasmányos könyv jó hátteret rajzol, további tanulmányozásra ajánlott irodalmat, pontos életrajzi adatokat és érdekes fényképeket is közöl. A kötet elõszavát és ajánlását én írtam; erre a jogot az adta, hogy birtokomban van a Vägmärken 1963-as kiadása es svédországi ösztöndíjam után egyházunk sajtóosztálya kiadta a Ma így imádkozzatok címû könyvecskét, amely válogatás volt egy modern svéd imakönyvbõl (Böner i vår tid). Ez a svédbõl fordított imádságoskönyv 1971 és 1973 között három kiadást ért meg. Benne néhány Hammarskjöld-imádság is szerepel. Ettõl kezdve többször tartottam ismertetõ elõadást a politikusról, rámutatva a Nathan Söderblommal való kapcsolatára, illetve az Albert Schweitzerrel és Martin Buberrel való levélváltására is. Érdekes élménye életemnek, hogy Lantanában (Florida, USA) egy nemzetközi konferencián 1977-ben több, addig számomra ismeretlen adatot tudtam meg a korábban a világszervezet legmagasabb posztján szolgáló evangélikus testvérünkrõl, hatalmas munkabírásáról, belsõ függetlenségérõl, különös, magányos természetérõl. Mindezekkel az információkkal az ENSZ egyik tisztségviselõje, Margaret Statis szolgált, aki akkor már Kurt Waldheim fõtitkár munkatársaként dolgozott, és személyesen ismerte Hammarskjöldöt. A könyvet megjelenése után több alkalommal is bemutatták. Talán az egyik legjelentõsebb bemutató a Német Ajkú Református Egyházközség Hold utcai templomában zajlott október 26-án. Ezen én is jelen lehettem, és a szerzõ megtisztelt azzal, hogy egy rövid beszámolót ahogy õ nevezte: vallomást tarthattam. Megpróbáltam szerényen szólni, mert ez illik Hammarskjöldhöz, aki még Istenrõl és Istennel is úgy beszélt, hogy a nevét sem merte kiejteni, noha tudta, hogy élete és szolgálata az övé, aki megszentelte magányát és napi munkáját (Ma így imádkozzatok, 85. oldal). Már a könyvhöz írt ajánlásomat is azzal kezdtem, hogy a szerzõ merész címet adott a könyvének. A fõtitkár ezt sohasem mondta magáról, ennek ellenére a magyar olvasók számára szerencsésen választott cím; hiszen Kosztolányi Dezsõ szerint ami Olaszországban szenzációs, az Magyarországon nagyszerû, Svédországban pedig meglehetõsen jó (ganska bra). A megítélés tehát vérmérséklet és nyelvhasználat dolga. Hammarskjöld páratlanul nagy ember volt, és nagy magányos. Páratlan a hivatása hiszen az ENSZ-fõtitkári posztot egyszerre csak egy ember töltheti be, és páratlan a diplomaták közötti magányossága. Az egyedüllét (ensamhet) jellemzõ svéd életérzés. Szenvednek tõle, ugyanakkor szeretik is. Ez hasonló ahhoz, amit a svédek önmagukról is mondanak: a svéd emberek a jéghegyhez hasonlíthatók. Egytized részük látszik, kilenctized részük a víz alatt van elrejtve. Ma a tömegben is átélt magányosság Európára vagy Észak-Amerikára ugyanúgy érvényes A magányos Hammarskjöldnek is volt állandó társasága: az öt nyelven beszélõ fõtitkár állandó szellemi kapcsolatban állt az irodalom, a filozófia, a teológia nagyjaival. Ezért a sok Pascal-, Kierkegaard-, Shakespeare-idézet vagy az orosz szellemi elitre való utalás és a középkori római vagy protestáns misztikusok idézeteinek a közlése. Hammarskjöld érthetetlen Nathan Söderblom nélkül. Édesapja korai halála miatt a széles látókörû, ökumenikus lelkületû professzor, uppsalai érsek hatása alá került, szinte nevelt fia volt. Dag Hammarskjöld vándor volt ahogy a svédek a turistákat nevezik, és nagy világutazó. Nem szenvedélye, hanem hivatása volt az utazás; járt Moszkvában és Pekingben, Londonban és Párizsban, Kongóban és Latin-Amerikában, Dél-Afrikában és a Távol-Keleten. Szépen ír errõl a mai svéd érsek, K. G. Hammar: a nyáron megjelent meditációs könyvében amelyet Hammarskjöld Vägmärken címû könyvének öt témájára szerkesztett önmagát vándortársának, másutt pedig zarándoktársának nevezi. Kötetének címe: Az út választott téged. Így is ki lehet fejezni ezt a mély értelmû mondatot: nem te választottad utadat. Hammart és Hammarskjöldöt ismerve ez a mondat az ortodox ikonokra is emlékeztet: a szakértõk szerint ugyanis nem mi nézzük az ikont, hanem engedjük, hogy az ikon nézzen minket meditációnk során. Hammarskjöld mélyen gondolkodó ember volt. Sokat foglalkozott néhány Északra jellemzõ fogalommal: világosság fény sötétség, csend a természetben és a belsõ szobában, áldozat a felületesség helyett, álom és vízió a tények világában, egyszerûség bonyolult környezetünkben, élet és halál mezsgyéje, vándorlás az úton a biztos cél felé Ezek a fogalmak csak jelzésértékûek, további gondolatainkat indíthatják el ben Sigtunában jártam. Két hétig laktam és tanultam az egyik ottani laikusiskolában, de alkalmam volt meglátogatni a szomszédban lévõ Sigtuna Stiftelsent, a svéd egyházi értelmiség centrumát is. Az épület megtekintése közben a tanácsterembe is eljutottam. Az egyik falon csak két egyszerû kép függött: Luther és Goethe képe. Az igazgató elmagyarázta, hogy az egyik a reformációt, a másik a humanizmust jelöli. Másként: az egyik az evangélikusságot, a másik az értelmiséget hívja. Hammar érsek ezt így fejezi ki: Hammarskjöld keresztény világpolgár volt. Másnap Olof Hartmannt hallgattam a Maria Kyrkában. Néhány szót váltottunk az istentisztelet után. Megemlítettem neki, mit láttam elõzõ nap a tanácsterem falán. Õ hozzáfûzte: még egy harmadik kép is odaillene, valamelyik keresztény misztikusé. Hammarskjöld sokat járt és tanult Sigtunában Kívánom, hogy Békefy Lajos Isten diplomatája címû könyve sokakra hatással legyen a jövõben evangélikusokra, reformátusokra, katolikusokra és általában a magyarul olvasni tudó értelmiségiekre egyaránt! g Hafenscher Károly (id.) Békefy Lajos: Isten diplomatája A 100 éve született Dag Hammarskjöld titkos naplójáról. Magyar Református Presbiteri Szövetség Éjféli Kiáltás Misszió, Budapest, Ára 1950 Ft.

5 kultúrkörök november 6. 5 A rendezvény magyar vendégeként és szakértõjeként Berlinbe érkezõ dr. Fabiny Tamásnak a Duna Televíziónál készült Isten kezében Luther a filmvásznon címû, huszonhat perces alkotása már hetekkel a rendezvény elõtt õszinte lelkesedést váltott ki a német szervezõkbõl: a Lutherfilmek történetérõl mesélve nem csupán remekül bevezette az eseményt, hanem a nevezetes Itt állok jelenet különbözõ feldolgozásainak összehasonlításával fontos szempontot adott az egész napos mozizásra elszánt nézõknek. A nap érdekessége s minden bizonnyal csúcspontja is az 1927-ben készült némafilm vetítése volt, Carsten- Stephan Graf von Bothmer élõ zongorajátékával kísérve. Az elõadások szüneteiben került sor a jelen levõ alkotók bemutatására, illetve a pódiumbeszélgetésekre. Lew Hohmann, a Copyright by Luther címû, 1983-ban készült animációs film és a Bürger Luther (A polgár Luther) címet viselõ, 1981-es dokumentumfilm alkotója arról beszélt, hogy a Luther-téma lehetõséget nyújtott számára, hogy az NDK-s idõkben egyrészt b Budapest II. világháborús ostroma alatt, telén harminc gyermekotthon nyújtott menedéket a Nemzetközi Vöröskereszt védnöksége alatt, Sztehlo Gábor evangélikus lelkész irányításával az üldözöttek gyermekeinek. Ezek egyike volt a Rózsadombon, a Bogár utca 29. alatt mûködõ intézmény. Az otthon pedagógiai vezetõje, Éva néni ma Bartosné Stiasny Éva háborús viszontagságaiknak és csodás megmenekülésüknek a lejegyzésével tanúskodik Isten gondviselõ kegyelmérõl. A Háborúban békességben A Bogár utcai gyermekotthon lakóinak csodás megmenekülése címû könyv bemutatója október 27-én volt a Budapest-Deák Téri Evangélikus Gimnázium dísztermében. Egy nap a reformátorral Luther-filmek a berlini Collegium Hungaricumban b Az 1993-ban alapított, berlini székhelyû s nem csupán az NDK, hanem Közép-, Kelet- és Dél-Európa egyes államainak és egyházainak a kapcsolatát is vizsgáló Institut für vergleichende Staat-Kirche-Forschung (ISKF) és a berlini magyar kulturális intézet, a Collegium Hungaricum közös szervezésû Luther-napján ismerkedhettek az érdeklõdõk a filmtörténet fontosabb, Luther életét és tevékenységét feldolgozó alkotásaival. Az október 29-én megrendezett, délelõtt 11-tõl este 11-ig tartó maratoni filmnap idõutazása 2003-ban kezdõdött és 1927-ben fejezõdött be; a legfrisebb film Eric Till alkotása, a legrégebbi pedig Hans Kyser Luther a német reformáció filmje címû némafilmje volt. Háborúban békességben Bemutatták a Luther Kiadó új kötetét Röviden, tömören, fegyelmezetten és a megtartó Istent dicsérve zajlott a könyvbemutató. Szerény volt az emlékezõ, akirõl pedig Sztehlo Gábor így írt: Jelentõs, pótolhatatlan segítõim egyike. Életét ezen idõszakban teljesen az ügynek szentelte Stiasny Éva, akit még fasori segédlelkész koromból ismertem, mint jó ifjúsági munkást (Koren Emil: Sztehlo Gábor élete és szolgálata, Budapest, 1994, 51. oldal). Stiasny Éva könyvének rangját emeli a Horváth Ádám rendezõ által írt elõszó, amelyben megbecsüléssel, a gyermekmentõ szolgálatot nagyra értékelve szólt Stiasny Éváék tevékenységérõl. nem csupán a felnõtt olvasók, hanem a mai gyerekek is megismerhetik a hittanórákon, illetve az ifjúsági körökben, hogyan vészelték át Budapest ostromát az akkori gyermekek és fiatalok, és hogyan tapasztalták meg Isten segítségét foglalja össze könyvének célját a szerzõ a kötet elején. Kendeh K. Péternek, a Luther Kiadó igazgatójának a jóvoltából igen informatív és jól szervezett volt a bemutató. A nagyszámú résztvevõ vetített képen láthatta az ép, majd romos Bogár utcai házat. Hallhatta a könyv kiadásának izgalmas történetét, megismerhette a kétszer is elénekelt korálunkat: Óh, terjeszd ki, Jézusom (120. ének) Ezen az estén nemcsak a helyszínen, hanem határainkon túl is sok helyütt emlékeztek Stiasny Évára és az otthonban eltöltött idõre, hiszen az egykori gyerekek ma már idõs emberek közül jó néhányan külföldön élnek. Mivel személyesen nem tudtak jelen lenni az eseményen, többen levélben üdvözölték Éva nénit. A kiadóigazgató e szívhez szóló levelek közül hármat felolvasott. A jelenlevõk között voltak a hajdani otthonlakók és utódaik, akik szintén ismerik az eseményeket. Mindnyájan Bartosné õszinte tisztelõi. A hallgatók másik fele Éva néni barátai, ismerõsei közül került ki. Az alkalom végén mindannyian körben állva, egymás kezét fogva énekelték el a már említett korálunkat, és mondták együtt a Miatyánkot. A bemutatón a néhány hozzászóló szava nem embermagasztalás, hanem Isten-dicsõítés volt. Az egész estére jellemzõ volt az a mondat, amelyet a Jad Vasemben olvasunk Jeruzsálemben: Aki egy életet megment, a világot menti az meg. Mostanában sokszor hallottunk 1956 örvendetes és gyászos eseményeirõl. Joggal. De a mai idõsek nem felejtik el háborús eseményeit sem. Ahhoz, hogy a közös emlékezet békévé oldja a harcot, fontos, hogy kiderüljön: a magyar, a német, az orosz katona egyaránt ember tudott maradni, még ha egyenruhában volt is A szerzõ könyvében errõl is szól. Meggyõzõdtünk arról, hogy igaz, amit János elsõ levelének a 4. fejezetében olvasunk: a teljes szeretet kiûzi a félelmet (18. vers) Õszintén senki sem mondhatja, hogy nem volt benne félelem ezekben az idõkben, de a másokért felelõs szeretet erõsebbnek bizonyult a jogos félelemnél is. Nagyon örültem annak, hogy az olvasó nem manipulált írásokból, egyoldalú naplóbejegyzésekbõl vagy cikkekbõl származó információk alapján kénytelen tájékozódni: a bemutatón az események részeseitõl hallhatta a könyvben meneküljön a napi valóság elõl, másrészt hogy a múltat metaforává alakítva szóljon mégis a jelenrõl. Szerencséje volt, mert az NDK kultúrpolitikusai támogatták a Lutherrõl szóló mûvek készítését, ugyanis a párt ekkor indított kampányának értelmében nem volt szabad a reformátort az ellenségnek átengedni. A film forgatása során azonban nem kevés akadályt kellett legyõznie: a mellé kirendelt szakértõ makacsul ragaszkodott Luther proletár vonásainak a kidomborításához Az esti pódiumbeszélgetésen Brigitte Rochow, az Eric Till rendezte film producere, Kurt Veth, az 1983-ban az NDK-ban készült, többrészes és majd tízórás tévésorozat rendezõje, Siegfried Bräuer történész és Fabiny Tamás vett részt; a moderátor az est szervezõje, az ISKF helyettes vezetõje, Joachim Heise történész volt. A beszélgetés során sok szó esett a filmek történeti hûségérõl; például a források szerint Luther inkább halkan mondta azt a bizonyos mondatot Wormsban, ugyanakkor a filmekben gyakran egy igencsak teátrálisan dörgõ Luthert láthatunk. Lew Hohmann közbevetése szerint keletnémet filmes körökben közismert volt a szólás, mely szerint minél valósághûbb annál unalmasabb A rendezõk egyébként is megértést mutattak kollégáikkal szemben, mondván: más a film, és más a történeti valóság. Kurt Veth ebben az összefüggésben beszélt a félelem filmes megjelenítésérõl, valamint szintén õ hozta ismét szóba az NDK-s valóság és a történelmi film kapcsolatát: 1983-ban számukra bármilyen történelmi kutatás eredményénél sokkal fontosabb volt a filmek aktualitása, hogy sikerüljön a jelenetekben célzásokat és üzeneteket elrejteniük. Fabiny Tamás és Joachim Heise Az est végén a moderátor a következõ év terveirõl is szólott: talán Münzer Tamás lehetne a jövõ évi rendezvény témája, még akkor is, ha róla nem készült annyi film, mint Lutherrõl egész napos helyett legfeljebb félnapos filmprogramot szerveznének. g Fehéri György pedig olvashatja, hogy mi történt a háború közben a békesség szigetén. Éva néni szavaiból a teljes valóság sejlett fel. Talán kissé túlozva a könyvbemutatón annak voltunk tanúi, hogy mit jelent a történelem alulnézetbõl. Itt nem politikusok, hadtörténészek, párttagok megállapításait hallhattuk, hanem a Bogár utca 29. elfelejtett valóságát. Éva néni született pedagógus. Tudja, hogy sem a gyerekek, sem a gondozók nem angyalok, a megszállók még kevésbé. Mégis, a nyomorult emberek is Isten küldöttei és ápoltjai lehetnek. A Jelenések könyvének egyik szakasza (3,2 3) ellentmondásosnak látszik, mégis valóság. A halottnak mondott gyülekezeti tagok is segíthetnek a haldoklóknak. A végtelenül erõtlenek a még gyengébb testvéreknek Ez történt a Bogár utcában is. Jó, hogy Éva néni nemcsak saját magáról beszél a könyvében, hanem más, hiteles keresztényekkel együtt láttatja saját szolgálatát. Sztehlo Gábor, Koren Emil, Lehel Ferenc, Benczúr László, Éliás József, Hajós Emil és mások neve jól ismert számunkra; azonban sok ismeretlen név is elõkerül: váratlanul segítõ német tiszteké, orosz katonáké, a magyar rendõrség néhány tagjáé õk is lehettek Isten eszközei. Igazat adok Horváth Ádám rendezõnek, aki arról panaszkodik, hogy Éva néni és Sztehlo Gábor nevét még mindig csupán emberek kis csoportja a megmentettek és hozzátartozóik, illetve néhány lelkes tisztelõjük ismeri. Úgy hiszem, hogy akik e könyvet elolvassák, sokat megtudhatnak róluk, és áldhatják Istent, amiért mindig megsegíti a hozzá fordulókat. Amint a szerzõ írja: Mert mi bizony sokszor elmondhattuk:»mindeddig megsegített bennünket az Úr!«(1Sám 7,12) És ahogyan JSir 3,22 23-ban olvashatjuk: Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. S miként abban az idõben gyakran énekeltük: Csak az Úrnak nagy kegyelme, hogy még nincsen végünk. Ez a könyvecske gyermekeink és unokáink számára errõl szóló tanúságtétel. (A kötetrõl ismertetés olvasható október 23-i számunk 5. oldalán.) g Hafenscher Károly (id.) A 200. tanév Bonyhádon Díszünnepség az evangélikus gimnáziumban b A reformációi hét keretében jubileumi programsorozat vette kezdetét a Bonyhádi Petõfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban október 27-én. Az intézménynek ugyanis a jelenlegi a kétszázadik tanéve. A bicentenáriumi megemlékezés nyitánya a Vörösmarty Mihály Általános Mûvelõdési Központban tartott díszünnepség volt. Mindennapi munkánk mellett tulajdonképpen az egész tanév a jubileum jegyében fog telni, ezért az oktatás folyamatában felhívjuk a diákok figyelmét a kétszáz éves múlt jelentõségére. Hagyományos programjainkon kívül számtalan újszerûvel is jelentkezünk majd, májusban pedig egyházi ünnepéllyel és egy nagy közösségi rendezvénnyel zárunk. Minden hónap elsõ hétfõjén jelenlegi és öregdiákok elõadásai várják a fiatalokat tájékoztatta lapunkat Ónodi Szabolcs igazgató. Fontos számunkra, hogy mit tudunk tárgyi feltételekben hozzátenni ahhoz a kétszáz éves hagyatékhoz, melyet elõdeink megteremtettek. Egy olyan közösségi teremre lenne a legnagyobb szükség, ahol egyidejûleg akár ezren is elférünk, hogy valóban közösen tarthassuk meg ünnepeinket. Ez a testnevelés ügyét is szolgálná, vagyis tulajdonképpen egy sportcsarnokról van szó, amelynek tervezett megépítésével Bonyhád versenysportjára, lakosságára is gondolunk tette hozzá az intézmény vezetõje. A bicentenáriumi nyitóünnepségen elhangzott köszöntõjében Krähling Dániel esperes elmondta: kétszáz éve arra törekedtek hazánk vezetõi, hogy elnémetesedjen az ország. Ekkor jött létre Sárszentlõrincen a gimnázium, mely 1870-ben került át Bonyhádra. Az iskola nem mondott le arról, hogy értelmiséget neveljen, s a nemzetiségek közti békét mindig meg tudta õrizni. Remek magyar hazafiakat szeretnénk nevelni. Jó visszatekinteni, és látni, hogy a múltban ez így volt: elfogadásra is neveltek, s nekünk szintén ez a feladatunk zárta beszédét az esperes. A rendezvények fõvédnöke Gáncs Péter, a Déli Egyházkerület püspöke nyolc védnök egy fõ a szülõk képviseletében és hét öregdiák mellett. A szeptemberi Kronológia Ónodi Szabolcs igazgató (balra) gratulál Oroszki István volt polgármesternek tanévnyitón az intézmény udvarán szökõkutat avattak; a mellette elhelyezett padokon szívesen üldögélnek a diákok. A gimnázium vezetõsége a jubileumi tanév alkalmából Adománylevelet alapított, melybõl a megnyitón Ónodi Szabolcs hatot nyújtott át. Õk hatan nagyon sokat tettek azzal, hogy a 90-es évek elején felismerték: a bonyhádi gimnáziumnak dinamikusabb jövõje lehetne, ha visszakerülne régi tulajdonosához mondta el az igazgató. A kitelepítések miatt már csak szórványban élnek evangélikusok a beiskolázási körzetünkben, épp ezért az egyháznak nem volt célja, hogy az elsõk között kérje kötelékeibe a bonyhádi gimnáziumot. Hogy ez mégis így történt, abban elévülhetetlen érdemei vannak a díjazott hat embernek. Krähling Dániel kezdeményezte az ügyet városi képviselõként; Oroszki István, Bonyhád akkori polgármestere felkarolta az ötletet, dr. Harmati Béla püspök meggyõzte az egyház vezetõit, dr. Frenkl Róbert országos felügyelõ kompromisszumteremtõ képességeivel segített, Platthy Iván államtitkár pedig levezényelte az állam és az egyház közötti tranzakciót. Amikor átvették az intézményt, közel ötszázmillió forintot irányítottak a bonyhádi gimnázium rekonstrukciójára; ebben elévülhetetlen érdemei voltak Szemerei Zoltánnak, az egyház gazdasági ügyekért felelõs munkatársának fejtette ki Ónodi Szabolcs. A bicentenárium nyitórendezvényén Gáncs Péter püspök ünnepi szavait a Lukács evangéliumából vett történetre építette, mely a tizenkét éves Jézusról szól, aki hallgatta és kérdezte a tanítóit. Az ünnepségen a Lutheránia énekkar szolgált dr. Kamp Salamon vezényletével. Másnap a bonyhádi gimnáziumban vendégül látták az evangélikus iskolák pedagógusainak delegációját. Erre a napra ellátogatott az intézménybe Magyar Bálint oktatási miniszter is, és elõadást tartott az oktatás reformjáról, a tankönyvek felülvizsgálatáról. g Máté Réka 1806 õszén megkezdõdött a tanítás a Tolna megyei Sárszentlõrincen az evangélikus kisgimnázium elsõ osztályában 1831-tõl kezdve két tanéven át az iskola tanulója volt Petõfi Sándor 1870-ben az algimnáziumot átköltöztették Bonyhádra, itt folytatódott a tanítás 1893-ban jelentõs államsegéllyel itt épült fel Tolna megye elsõ tornacsarnoka 1897-tõl a bonyhádi evangélikus algimnázium egyházi fenntartói rendszeres segélyt biztosító szerzõdést kötöttek az állammal; ezután az iskola személyi kiadásainak a kétharmadát az állam fedezte 1906 szeptemberében a centenáriumi ünneppel egy idõben megkezdõdött a fõgimnáziummá való fejlesztés 1906 és 1908 között felépült az új fõgimnáziumi épület, amelyet 1908 októberében vettek birtokba a diákok és a tanárok. A régi algimnáziumi épületbõl internátust alakítottak ki 1910-ben zajlott le az elsõ érettségi vizsga huszonhárom végzõssel 1914-tõl 1916-ig a gimnáziumban tanult Illyés Gyula 1919 június elején az iskolát államosították 1919 augusztusában a gimnázium újra visszakerült egyházi tulajdonba 1924 szeptemberében az iskola reálgimnáziummá vált 1948 júniusában a gimnáziumot államosították 1948 szeptemberétõl négy évfolyamos gimnázium, humán és reál tagozattal 1949 õszétõl az iskola neve: Állami Petõfi Sándor Általános Gimnázium 1965-tõl az iskolareformmal a gimnázium egységessé vált, fokozatosan megszûnt a humán és a reál tagozat. Az iskola neve: Petõfi Sándor Gimnázium 1992 óta újra egyházi intézmény: Bonyhádi Petõfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium A SZERZÕ FELVÉTELE

6 november 6. melléklet KÓRHÁZMISSZ Az idei õszi kétnapos kórházmissziói konferenciát október 7 8-án tartottuk Óbudán, az Apor Vilmos vendégházban. A rendezvényre mintegy ötvenen érkeztek az ország minden tájáról. Egyedül ma sem megy! Vegyetek példát, testvéreim, a szenvedésben és a türelemben a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. (Jak 5,10) Az ószövetségi próféták közül talán a legjelentõsebb Jeremiás volt. Élete és szolgálata viharos idõkre esett. Születésének idején az Asszír Birodalom a fénykorát élte. (Kr. e. 650 körül, de már Kr. e. 612-ben is összeomlott az Asszír Birodalom, Babilon lépett a helyébe, és rövid idõn belül még nagyobb és még erõsebb lett nála.) A kicsiny Júda a birodalmak szorításában próbálta megõrizni a függetlenségét. Jeremiás hamar észrevette, hogy hazája vallási és politikai értelemben is a vesztébe rohan. Isten akarata volt, hogy õ hirdesse meg a déli országrész, Júda pusztulását, Jeruzsálem lerombolását, a dávidi dinasztia végét. Mégis egészen az összeomlás pillanatáig hangzott figyelmeztetõ és megtérésre hívó szava Júda királyához, Jójákimhoz. Sajnos hiába. Ellenfelei, akik makacsul ismételgették a nagy elõdök igaz kijelentéseit, nem vették figyelembe a megváltozott történelmi helyzet kihívásait. Jeremiás próféciájában nem hallották meg Isten megtérésre hívó igéjét, amely által megmaradhattak volna. Nem vették észre, hogy Jeremiás az a próféta, akinél Isten népe történelmében elõször a szenvedés pozitív értelmet kapott. Ezért többen hasonlóságot látnak Jeremiás könyve és az evangéliumok, Jézus szenvedéstörténete között. Nyitóáhítat Egyedül nem megy! Ha szeretnél segíteni, de nem tudod, hogyan fogj hozzá Ha már segítesz, de magad is segítségre szorulsz Ha egyedül érzed magad ebben a szolgálatban, és úgy érzed, problémáid vannak Ha társakra vágysz, akik szintén vállalják az önkéntes kórházi segítõk szép szolgálatát Közösen tanulva, egymást segítve jobban végezhetjük szolgálatunkat! Ha szívesen csatlakoznál hozzánk, akkor szeretettel hívunk és várunk az önkéntes kórházlátogatók és beteglátogatók találkozójára! Ezekkel a gondolatokkal hívogattuk öt évvel ezelõtt az e szolgálat iránt elkötelezettséget érzõ testvéreinket. Istenünknek legyen hála, hogy öt év óta töretlenül minden évben két-három alkalommal találkozhatunk, ökumenikus nyitottsággal együtt tanulhatunk, erõsödhetünk és bátorítást kaphatunk egymástól. Jó látni, hogy nem volt hiábavaló fáradozás a kórházmissziói szolgálatban eltöltött öt év; jó látni, hogy ma is él, és egyre terebélyesedõ ez a kezdeményezés. Alkalmanként negyven-ötven ember gyûlik össze az ország távolabbi részeibõl is nemcsak Budapestrõl és nemcsak evangélikusok, hanem katolikus és református testvérek is. Vannak rendszeres résztvevõink, de mindig vannak új arcok, új érdeklõdõk is. Vannak közöttünk lelkészek, hivatásos lelkigondozók, kórházi dolgozók, nõvérek, orvosok, szociális munkások, és jó szándékú, segíteni akaró laikus nyugdíjasok, továbbá fiatalok is, akikben mégis közös az, hogy mindannyian elhívattak erre a szolgálatra Krisztus által. Az öt év során sok fontos kérdéskört jártunk körül, mint például a hospice szolgálata, a daganatos betegek lelkigondozása a kórházban és otthon, a gyermekek és szüleik lelkigondozása, a balesetet szenvedettek, a pszichés betegek lelkigondozása Minden területet igyekeztünk végigjárni, hogy minél több oldalról kapjunk segítséget a lelkigondozás szolgálatához. Az értékes elõadásokon kívül mindig szerepel lelki, bibliai megerõsítés és útmutatás is a konferenciákon. Mindig van egy gyakorlati rész, amikor esettanulmányok bemutatásával, önismereti játékokkal segítjük elõ az elhangzottak feldolgozását, mélyebb megértését. Ezenkívül sokat jelentenek a találkozások, egymás terheinek és örömeinek a meghallgatása és hordozása is. Legyen az a lelkigondozás kérdése, a hitoktatás, az ifjúsági munka vagy más egyházi tevékenység, úgy hiszem, mindenütt érvényes ez a mottó: Egyedül nem megy Össze kell gyûjteni mindazokat, akik egy-egy területen elmélyednének, és segítenének, hogy elindulhasson egyházunkban egy laikus képzési mozgalom. Ezáltal gyülekezeti tagjaink is bekapcsolódhatnának az egyes feladatkörökbe, és segíthetnék a lelkészek sokrétû munkáját. Véleményem szerint ez a jövõ egyházának is az egyik fontos építõeleme. g Bajuszné Orodán Krisztina A próféta a szenvedések szörnyû súlya alatt várja, hogy Isten valami újat, valami mást, valami változást hozzon. Várja, de úgy tûnik, hiába, mert így panaszkodik Istennek: Olyan vagy hozzám, mint a csalóka patak, amelyben nincs állandóan víz. (15,18) Mi is kerülhetünk szenvedéseink között olyan helyzetbe, amikor kesergéseink már Isten elleni váddá válnak. A próféta átélte a magányban megtapasztalható szenvedést. Itt nem csak arra gondol, hogy ciszternába dobva kellett szenvednie. Magamra maradtam, mert kezed rám nehezedett, bánattal töltöttél el. (15,17) A legfájóbb magány amelyet Jézus így kiált bele ebbe a világba: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? (Mt 27,46) õt is szorongatja. Jeremiás szenved. Hazáját már elfoglalták a babiloniak, népét fogságba hurcolták, Jeruzsálem a templommal együtt romokban hever. Õ viszont Anátótban, szülõvárosában visszavásárolja családja õsi földjét. Miért? Mert Isten azt mondta neki: Fognak még házat, szántóföldet és szõlõt venni ebben az országban! (32,15) Vedd meg ( ), neked van jogod megvenni. (32,7) A legreménytelenebbnek tûnõ helyzetekben és ilyenekkel a kórházakban gyakran találkozunk sem szabad elfelejtenünk, hogy Isten visszaadhatja azt, ami a miénk volt, az egészségünket. Ne felejtsük el ilyenkor hálás szívvel megköszönni a gyógyulást, és megkérdezni: Mi célból tetted ezt velem, Uram? g Bolla Árpád A szenvedés értelmérõl Dr. Schaffhauser Ferenc egyetemi docens az Eötvös Loránd Tudományegyetem Neveléselméleti Tanszékének vezetõje és a magyarországi Logoterápia és Egzisztenciaanalízis Egyesület alelnöke. A szenvedés értelmérõl Meggyõzõdésem, hogy ez a téma mindenkit érint, sõt egészen személyesen érint. Hiszen mindannyiunknak megvannak a saját kisebb-nagyobb szenvedéseink, mint például veszteségek, betegségek, krízisek, csalódások, amelyeket nekünk kell feldolgoznunk. Hiszem, hogy az elõadásban elhangzott gondolatok segítenek személyes életünkben is. Továbbá lelkigondozóként, kórházlelkészként a segítõ hivatásban tevékenykedünk. Igényesek vagyunk, és szeretnénk világosabb, mélyebb rálátással lenni mások problémáira, hogy jobban tudjunk segíteni a reánk bízottaknak. Schaffhauser Ferenc elõadásának úgy volt nagy hatása, ahogyan elhangzott. Szavait az alábbiakban szeretném a lehetõ leghitelesebb formában továbbadni a kedves olvasóknak, hogy hasonló élményben részesülhessenek, mint azok, akik élõszóban hallották az elõadást. Mitõl vigasztalódunk meg a ránk mért, sokszor nehezen elviselhetõ vagy elviselhetetlen szenvedéseink során? Egyre kevesebbek számára elfogadott az a válasz, hogy nyugodjunk meg egy felsõbb akaratban. Csekélyke vigasz ez a mai ember számára. Olyan válaszokat keresünk, amelyek érthetõek a mai, világi gondolkodású ember számára is, és amelyek összekapcsolódnak a hitbéli válaszokkal. Lehetséges, hogy a mai emberek, a kortársaink, a barátaink, a családtagjaink megértsenek valamit a vigaszból, mi több, a szenvedésbõl. Lehet, hogy túl nagy a szó:»van értelme szenvedni.minden szenvedésnek van értelme.«amikor megszenvedjük azt, amit éppen meg kell szenvednünk, és ki sem látunk belõle, akkor biztosan nagyon nehéz bármilyen értelmet találni benne. Utólag talán. Utólag nagyon sokan ráébrednek, hogy volt valami konkrét értelme annak, hogy azt a testi vagy lelki betegséget megszenvedték. Talán a legvégén arra is rájövünk nagyon sokan, hogy az egész életnek és benne a megélt szenvedésnek is volt értelme. Lehet, hogy az utolsó órában döbben rá az ember arra, hogy érdemes volt vállalni és végigélni még a szenvedéssel teli életet is. A Hegyi beszéd értelmében boldogok azok, akikre nem a végsõ pillanatokban vár ez a felismerés és belátás: volt értelme valamit kiállni, valamiben megmaradni, például egyenes derékkal, méltósággal elviselni a megaláztatásokat, a belõlük származó lelki szenvedést. De az egészen bizonyos, hogy a szenvelgés, vagyis a kisebb-nagyobb tüskék mutogatása, a velük megélt szenvedés kirakatba helyezése nem tartozik az értelmesen viselt szenvedések közé. Ilyesmi:»Ím, lássátok, mennyit szenvedek értetek, és úgy látom, hogy nem vagytok méltók rá.«nem ezek az élmények azok, amelyek elvezethetnek annak a bölcs belátásához, hogy volt értelme megszenvedni bizonyos dolgokat. A megszenvedett, az emelt fõvel, méltósággal elviselt, a nem másokra hárított szenvedés elviheti az embert oda, hogy felemeli õt, lelkileg és morálisan is, és szebbé teszi. Szebbé, nemesebbé, teljesebbé. Szenvedések során gyakran hangzik el ez a kérdés:»miért pont én? Miért pont engem ért a trauma, ez a gyász?«ilyenkor az önvédelmi reakció lép fel, egy belénk rögzült védekezés:»miért pont én jutottam erre a sorsra? Miért pont velem történik ez meg?«a kérdés azért rossz, mert ezzel nem tudsz mit kezdeni. A helyes kérdés így szól:»most mit csinálsz ebben a helyzetben?«mert most ez a helyzet. Ez számodra most életed valósága kitörölhetetlenül. Hogy megértede, vagy sem, hogyan jutottál ide, az most mindegy. Ez van. Az élet és a helyzet, amelyben most vagy, feladat a számodra. A terápia, amelyet én képviselek (a Viktor E. Frankl-féle logoterápia a szerk.), azt mondja:»jól teszed, hogy számot vetsz a sorssal, de hogy megadd magad neki, arra nem sok indokot találok. Sõt a te igazi sorsod az lesz, amit ebbõl a helyzetbõl te magad csinálsz.«ami téged valóban lényed legmélyéig megráz, megrenget és esetleg felemel, gazdagít, az egyfelõl valóban a kikerülhetetlen szenvedés (ennyiben sorsszerû). És csak a kikerülhetetlen szenvedés nemesít. Amit saját magad szerzel ostobaságaiddal, téves döntéseiddel, ez nem az a szenvedés, amely téged felemel és teljesebbé tesz. Csak a kikerülhetetlen szenvedés nemesít. De az nemesíthet. Nézzenek meg néhány idõs arcot. Látszik rajtuk, hogy sokat szenvedett a viselõjük. Ha alaposan, ha igazán meglátjuk ezeket az arcokat, akár a saját édesanyánk, a nagymamánk, hozzátartozóink arcát, akkor meglátjuk bennük a nemesbedés, a teljesebbé válás szépségét. Egy idõs hölgy arca tud szép lenni. Szép. Nem a tévésztáros értelemben, hanem a klasszikus, a szép, a jó, az igaz egységében nézve. Ez a mai világ, amelyben élünk, sok szempontból megbetegít minket. Mit kezdjünk ezekkel a ránk zúduló, megbetegítõ hatásokkal? Vannak, akik megpróbálják számba venni ezeket a mai szenvedésforrásokat. Az egyik ilyen»a semmitõl való szenvedés«(a dán teológus, filozófus, Kierkegaard megállapítása). A semmitõl való szenvedés lényegi és egészen megrendítõ. Sokan éppen az unalmat szenvedik meg (például a mai fiatalok). A modern emberiség ingázik az unalom és a túlterhelés között. Mi van a háttérben? Az üresség. És ami hiányzik belõle, az az értelem, az értelmesség. Ki kell tölteni az ürességet. Értelemteljessé kell tenni az életet. Azt kell sugallni:»barátom, ebben a világban vannak még értékek, amelyek téged is gazdagíthatnak, gyarapíthatnak, ha megtalálod, és ha életed részévé teszed õket.«milyen értékek? Örök értékek. Például olyan erkölcsi értékek, amelyeket generációk hosszú sora megélt, és ez az értékvilág gazdagította, megtartotta õket. Nincs olyan élethelyzet, amelyben ne lehetne értékeket meglátni. Még a kikerülhetetlen szenvedésben is felfedezhetõk vigasztaló, sõt beteljesítõ, aktivitásra serkentõ értékek. Az ember mindig képes arra, hogy értékeket hozzon létre. Még a szenvedésben is. Hiszen az ember mindig van annyira szabad, hogy emelt fõvel, egyenes derékkal, méltósággal elviselje a szenvedést. Ez az emberi méltóság kegyelmi forrásból van, és senki sem veheti el tõlünk.»nem igaz, hogy ennyi szenvedésnek ne lenne valami értelme«mondják sokan, és ez így is van. Ez a kiolthatatlan vágy ott él mélyen az emberben: a szenvedésnek is legyen értelme, és lesz értelme. Hogyan válik az életem»értelemteljessé«minden helyzetben? Úgy, hogy az én ittlétem másoknak szól. Jelenlét másokért. Ez a kiteljesedése életünk értelmének, még ha oly szenvedésteli is. A lelkész a híveiért van, a tanár a diákjaiért, az anya a gyermekeiért. A jelenlétem attól hiteles, értelemmel teli, mert másoknak szól. Ez mindenki számára kiteljesítõ:»élni másokért«. A segítõ embereknek az a hivatásuk, hogy ezt sugározzák magukból. Igazán úgy teljesedik be az életünk, ha felülemelkedünk önmagunk önzésén, és életünk értelmét abban leljük és valósítjuk meg, hogy segítünk másoknak értelmesen megélni az életet. A segítõ hivatású embereket ez az életelv vezérli. Vezéreljen ez az életelv életünk végéig, hogy aztán, ha már nincs ez az élet, nyerjük el a méltó jutalmát. Eddig az idézet az elõadásból. Kórházlelkészként naponta találkozom szenvedõ emberekkel. Sokszor tapasztaltam, milyen sokat jelent az a gondolat, hogy a méltósággal elviselt szenvedés a legnemesebb, amelyben az embernek része lehet. A nagy példa erre Jézus, a kereszten szenvedõ Jézus. Sokat jelent a betegágyon fekvõ ember számára az is, hogy személyre szabott feladat vár még rá. Ezt a feladatot hitem szerint Istentõl kapjuk, õ a megbízó. Beszélünk arról, hogy kik várnak otthon, kiért vagy miért érdemes élni. Ez pozitív életenergiát mozgósít a betegágyon fekvõ emberben, és így hozzátesz valamit a gyógyuláshoz, jobbuláshoz. Beszélgetek emberekkel, akik feladták, mert nem bírták tovább. Közösen keressük azt, hogyan tovább; mi az egyén életének értelme, mi az õ személyes feladata. A keserûségeken, a veszteségeken, a fájdalmakon túl éppen az ad reményt, vigaszt, hogy volt, van és lesz is értelme az életnek és a halálnak is. g Honti Irén

7 melléklet november 6. 7 IÓI MELLÉKLET a mellékletet szerkesztette: honti irén Így látták a résztvevõk b Képzéseink néhány résztvevõjétõl megkérdeztük, hogy számukra mit jelentenek ezek a továbbképzõ alkalmak. Segítenek-e a munkájukban azon a helyen, ahol éppen tevékenykednek, kórházban lelkigondozóként, nõvérként, szakápolóként? Hogyan és miben nyújtanak segítséget az emberekkel való foglalkozásban? Oravecz Mária (lelkigondozó a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetben, hospice területen lelkigondozó Budapesten; református vallású): Nagy szükségem van az önkéntes lelkigondozók továbbképzõ konferenciájára, mert sokat tanulok belõle. Úgy érzem, hogy az elõadásokon hallottak beépülnek a tudatomba, és engem is átformálnak, képessé tesznek a fejlõdésre. Minden elõadó másképpen közelíti meg a kérdést, ezáltal segítséget nyújt a különbözõ páciensek megértéséhez. A hozzám bizalommal forduló emberek legbensõbb problémájának átérzéséhez és a feldolgozását elõsegítõ kommunikációhoz nyújt segítséget a továbbképzés. Kárász Lajosné (önkéntes lelkigondozó és szociális asszisztens a Fejér Megyei Szent György Kórházban Székesfehérváron; evangélikus vallású): Pár éve veszek részt a Kórházmissziói Szolgálat kitûnõ szervezésû szakmai továbbképzésein. Az önkéntes lelkigondozók konferenciája jó alkalom arra, hogy családias légkörben nagyszerû szakemberek elõadásait hallgassam. A legutóbb prof. dr. Schaffhauser Ferenc A szenvedés értelmérõl címmel tartott sikeres elõadást, melyet beszélgetés követett; kérdések és válaszok hangzottak el. Ez az alkalom különösen megérintett, hiszen ez a téma napjainkban sajnos mind jobban megélt valóság. Hasznosnak tartom, hogy ilyen továbbképzéseken részt vegyek, mert munkám során kamatoztathatom az ott tanultakat. Továbbá lehetõségem van arra, hogy beszélgessek a kis közösség tagjaival, ami által sok hasznos tapasztalatot nyerhetek. Ezenkívül a továbbképzõ alkalmak lelki feltöltõdést is jelentenek, amelyeken többszörös erõt kapok ahhoz, hogy a lelkigondozói munkát több szeretettel, nagyobb átéléssel és szakmai hozzáértéssel végezzem. Kertész Sándor (szakápoló Kiskunhalason a Semmelweis Ignác Kórház pszichiátriai osztályán; római katolikus vallású): Ezúton köszönjük a lehetõséget, hogy részt vehettünk a kórházmisszió által szervezett konferencián, amelyrõl lelkiekben megerõsödve tértünk haza. A két nap alatt olyan mélyreható elõadásokat hallgathattunk, amelyek által nagyobb hittel és bizalommal tudunk embertársaink felé fordulni, fõleg azok felé, akik segítségre szorulnak. Különösen fontos ez a pszichiátriai betegekre nézve, akiknek a legnagyobb szükségük van a lelki segítségre. Munkánkban megerõsítõ volt a másik nézõpontot is megtapasztalni a gyógyítás terén, mely a»gyógyítsunk lelket gyógyszerrel«mellett a»gyógyítsunk lelket lélekkel«fontosságára hívta fel a figyelmet. Reménykedve tekintünk a jövõ felé, bízunk benne, hogy újra lesz lehetõségünk az együtt gondolkodásra, és részt vehetünk ilyen lélekemelõ közös együttléteken. Panyik Benedekné (mindenki Sárikája, a budapesti Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelõintézet organikus neurológiai osztályának fõnõvére, református vallású): Sokszor kora reggeltõl késõ estig végzett szolgálatomhoz szükségem van arra, hogy csütörtökönként összegyûjtsem az igére éhes betegeimet, és velük együtt részt vegyek a kórházi istentiszteleten. Szolgálatomhoz sok segítséget kaptam a legutóbbi kórházmissziói konferencián, ahol a hozzám különösen is közel álló, Idegrendszeri betegségek lelki hátterérõl címû, dr. Süle Ferenc által tartott elõadás fogott meg a legjobban. Annak különösen is örültem, hogy az elõadó szép vallástétellel tett bizonyságot keresztény hitérõl. g Honti Irén Bolla Árpád Lelki erõforrásaink Az ember lelke elviseli a szenvedést, de ha a lélek összetörik, azt el lehet-e hordozni? (Péld 18,14) Ha egy mellkassebészt megkérdeznénk, hogy hol a lélek helye a testben, anatómiailag talán nem találná a nyomát. Mégis mindig a mellkasunkhoz kapunk, ha valami szorít belülrõl, ha valami fáj a lelkünknek. Túlságosan el van rejtve, és minden mögé szorul. Elõbb kérdezik meg, hogy miként kerülhetõ el egy ügyben a legnagyobb anyagi veszteség, vagy hogy miként lehet kevesebbet veszteni a presztízsbõl, mint hogy kinek az igazságérzetét bántja, ki hogyan viseli a dolgot lelkileg. Legfeljebb örülünk, hogy nem velünk történik. Mégsem mondhatjuk, hogy nincs ez a különös érzékszervünk, vagy hogy el lehetne altatni. Nagyon elõre tud kerülni, ha valami sérülés éri. Ha a tekintete nem tiszta valakinek, vagy a mozgásán, az arcvonásain látni, hogy valami nincs rendben, valami nem egész. Nincs az a praktika, ami ezt eltakarná. Az ember lelke elviseli a szenvedést Eszembe jutnak olyan emberek, akiknek Dr. Süle Ferenc elõadása Záróáhítat Dr. Süle Ferenc nyugdíjazása elõtt az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet valláslélektani osztályát vezette. Lebilincselõ személyisége és szellemisége, elgondolkodtató gondolatai mély nyomokat hagytak bennünk. Az elõadás az ember lelki erõforrásaival foglalkozott. A professzor széles látókörû elõadóként nem fukarkodott az irodalmi, filozófiai, mûvészeti hasonlatok, párhuzamok említésével. Dr. Süle Ferenc elõadásában rámutatott arra, hogy vallása és istene minden embernek van, így az ateistának is. A ma emberének sokfajta istene van. A ma egyik fõistene sok ember számára a mammon. ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek mondja a Biblia is (Lk 12,34). A vallásos élet ma a spiritualitás fogalmával ragadható meg leginkább. Az ismeretlen fogalmára vonatkozó elgondolásaink jellemzik a spiritualitásunkat. A ma emberének a spiritualitása egyfajta szellemi turmix, mely egy kis kereszténységbõl, asztrológiából, talpmasszásból, buddhizmusból áll De a mindezekrõl való ismeret csak felületes, hiszen a ma emberére zúduló információmenyiség feldolgozása szinte lehetetlen. A modern ember vallása a természettudomány. A modern ember a saját énjét, az egóját tette istenei helyére. Maga akar mindentudó és mindenható lenni, s ennek eszköze a tudomány. A problémáira a megoldást, a kérdéseire a választ a tudománytól várja. A természettudomány papja ma a tudós. Ha az embernek a hasa fáj, elmegy az orvoshoz, ha lelki zavara van, akkor pszichológushoz vagy pszichiáterhez fordul, s egyre kevésbé a lelkészhez. A professzor kiemelte: nagy probléma ma a lelkészképzésben, hogy nem tanítja meg lelkészei számára, miként kell segíteni a lelki problémákon. A lelkész nem tanul pszichodiagnosztikát, amely abban segítené, hogy felismerje, milyen baja van az elõtte levõ embernek. Nem tanul pszichopatológiát, mely segítené felismerni a kóros lelki mûködést, hogy meg tudja különböztetni a fanatikus megszállottat a lelkes hívõtõl, s nem tanul pszichoterápiás ismereteket sem. Süle Ferenc rámutatott, hogy nagy szükség lenne a teológiai fakultásokon a klinikai pszichológia oktatására, mely a pszichopatológiát és a pszichoterápiát is magába foglalja. Ez a stúdium megkönnyítené a lelkészi szolgálatot a kórházban és a gyülekezetben egyaránt. Dr. Süle Ferenc elõadása nagy élményt nyújtott mindannyiunk számára. g Lukovits Eszter ott állhattam a betegágya mellett. Arra gondoltam, hogyan bírják mindezt elviselni; én nem garantálnám, hogy így viselkednék az õ helyükben, elszakítva az otthonomtól, a családomtól, a munkámtól Akikben megérett a szenvedés miértje és hogyanja. de ha a lélek összetörik, azt el lehet-e hordozni? Meggyógyult az egyik kis gyerkõc az osztályon; sok mindenben társuk lehettem: kötözésekben, nehéz órákban, apró örömökben, lassú javulásban. Mégis volt valami, amit nem tudtam megfogalmazni, de éreztem, hogy jelen van az együtt töltött idõ során. Egyik alkalommal lezuhant a gyerekágy rácsa, és kiesett a kicsi. Szólni sem tudtam, s az anyuka azt kérdezte: Te is engem vádolsz? Beszélgettünk vádakról, önvádról, feloldozásról. Hiszem, hogy Krisztus valósága, jelleme egyszerre feloldozás és válasz. Számunkra és betegeink számára is. Maga a Szentírás sem szól másról, mint életgyógyulásról azáltal, hogy az ember visszatalál Istenéhez, akitõl a gyógyulásra váró lelkét kapta g Kulcsár Zsuzsanna

8 november 6. fókusz Protestáns napok és estek Nõi nyitány 95 tétel, 95 program Debrecenben b Aki október elején kezébe vette az ez évi országos protestáns napok rendezvénysorozatának programját ismertetõ füzetet, annak bizonyára feltûnt a címül választott, jól ismert mondat, mellyel Jákób küldte Józsefet testvéreihez: Menj, és nézd meg, hogy jól vannak-e testvéreid (1Móz 37,14b) Többször elolvasva ezt az igei mottót, fel kellett fedezni mélységes aktualitását. Az evangélikus Konfirmációi káté ezt egyszerûen így mondja: Isten egymásra bízott bennünket. Az október 15-e és 31-e között megrendezett programsorozat alkalmai sokfelõl megközelítve, gazdagon kibontva ezt a témakört boncolgatta, mélyítette el, tárta elénk igei, kulturális, zenei sokszínûségében. b Az idén elõször ünnepelték meg összehangoltan a reformáció emléknapját Erdély reformátusai és evangélikusai. Sepsiszentgyörgyön a két felekezet temploma, illetõleg a Székely Mikó Kollégium díszterme szolgált az alkalmak helyszínéül. Az eseményre az osztrák evangélikus egyházból is érkeztek vendégek. A rendezvénysorozatot ökumenikus istentiszteletek keretezték. Október 30-án délután az evangélikusok templomában Adorjáni Dezsõ Zoltán, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspöke köszöntötte az egybegyûlteket. Az igehirdetés szolgálatát dr. Hannelore Reiner, az osztrák evangélikus egyház fõtanácsosa végezte, aki prédikációjában hangsúlyozta, hogy a Ne félj! jézusi biztatása nekünk is szól. Az országos protestáns napok egyik elsõ eseménye a keszthelyi ökumenikus nõi találkozó volt. Megrendezését az evangélikus gyülekezet lelkésze, Nagyné Szeker Éva és munkatársai vállalták magukra nagy hozzáértéssel és szeretettel. A templomot megtöltõ gyülekezet tagjai sokfelõl, szinte minden felekezetbõl érkeztek. Mintegy százharmincan voltak együtt. A találkozót P. Tóthné Szakács Zita református missziói lelkész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Nõi Bizottságának elnöke köszöntötte, s a gyülekezet lelkésznõjével együtt vezette végig. Mi a siker? Ez a meglepõ cím szerepelt a meghívón, s a rendezvény arra kereste a választ, hogy mi, hívõ emberek hogyan élhetünk a mai világban, ahol minden a pénzrõl, az érvényesülésrõl, az elõmenetelrõl, a sikerrõl beszél ha mindjárt a másik rovására is. Csernák Erzsébet metodista lelkésznõ bevezetõ áhítata adta meg az alaphangot a Timóteushoz írt levél alapján, amikor a derûs megelégedettségrõl beszélt, s arról, hogy az igazi nyereség nem a pénz, hanem Jézus Krisztus. De hogyan lehet teljes életet élni ebben a sikerorientált világban, ahol mások az elvárások, a kitûzött célok, ahol sokszor érezzük azt, hogy az ár ellen kell úsznunk!? tette fel a kérdést Magyarné Balogh Erzsébet református missziói lelkésznõ. Záróáhítatában Smidéliuszné Drobina Erzsébet evangélikus lelkipásztor a megoldást jelentõ értékrendre mutatott rá Pál apostol vallomásában: kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Õérte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. (Fil 3,8) Az ökumenikus nõi találkozó csúcspontja a közös úrvacsoravétel volt, amelynek felemelõen szép liturgiáját a karmacsi plébánia Amabilis kórusa adta. A résztvevõk egyformán üres kezekkel álltak az oltár elé, készen elfogadni az egyetlen, igazi értéket Jézus bûnbocsátó kegyelmét. g Keveháziné Czégényi Klára Erdélyben (is) együtt mûvész egy-egy szavalattal örvendeztette meg az egybegyûlteket. Október 31-én a Székely Mikó Kollégium dísztermében a bécsi magyar evangélikus gyülekezet lelkészének, Solymár Mónikának az áhítata vezette be a napi programot. Ezután a nem magyar ajkú bécsi gyülekezetben szolgáló Fónyad Pál lelkész tartotta meg elõadását az osztrák reformációról, átfogó képet nyújtva a protestantizmus terjedésérõl egészen 1961-ig, amikor Ausztriában bevezették a teljes vallásszabadságot. A következõ programpontban dr. Hannelore Reiner bemutatta a hallgatóságnak az osztrák evangélikus egyházat. Az elõadás érdekességérõl, hasznosságáról tanúskodott, hogy utána a résztvevõk kérdésekkel ostromolták az elõadót. Az érdeklõdõk természetesen választ is kaptak a fõtanácsostól. Az ünnepségsorozat záróakkordjára a református vártemplomban (képünkön) Ünnepi fesztiválnyitó a Kossuth téren e Folytatás az 1. oldalról A reformáció ünnepének elõestéje e Folytatás az 1. oldalról Másrészt az egyház humanizál, hiszen arra a jézusi szeretetre apellál, amely észreveszi és felkarolja a gyengét, az elesettet, a rászorulót, a magára hagyottat. Harmadsorban pedig az egyház kultúrát is hordoz. Ezekben a napokban folytatta Szebik Imre milliók keresik fel szeretteik sírját a temetõkben. Az égõ mécsesek, virágok az örökkévaló- széd is elhangzik a protestáns kulturális esteken. Az úgynevezett fõelõadást ezúttal Prõhle Gergely, hazánk volt berlini, majd berni nagykövete tartotta. (A jelenleg is a Külügyminisztérium kötelékében dolgozó evangélikus diplomata beszédét lapunk következõ számában tervezzük közölni. A szerk.) Ünnepi pillanata az esteknek a református, az evangélikus és a baptista egyház oktatási díjának átadása. A Magyar- Evangélikus liturgia a Kollégiumi Kántus közremûködésével. A Nagytemplom szószékén Gáncs Péter püspök. Legközelebb talán a Kossuth térre vonulók kezében is messzebbre világítanak majd a fáklyák, az ünnepélyes megnyitót követõ istentiszteleten azonban már most is csaknem telt ház elõtt beszélhetett a világ világosságáról Gáncs Péter evangélikus püspök a háromezer férõhelyes Nagytemplomban. Jézus önmagára vonatkoztatott kijelentései közül a Déli Egyházkerület lelkészi vezetõje mindazonáltal a fesztivál üzenetéhez igazodva azt a szakaszt emelte ki János evangéliumának 10. részébõl, amelyben a Megváltó így fogalmaz: Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, megtartatik, az bejár és kijár, és legelõre talál Túl a vendég-igehirdetõ személyének kiválasztásán, a nyitó istentisztelet liturgiája is evangélikus rend szerint zajlott a Berkesi Sándor karnagy vezényelte Kollégiumi Kántus közremûködésével. Általában is elmondható, hogy a református szervezõk példás protestáns nyitottsággal gondoltak ránk, evangélikus testvéreikre, és vonták be a fesztivál programjába a hazai evangélikusság képviselõit. Csütörtök este például a Gryllus fivérek adták elõ Sebestyén Mártával alkotva triót zsoltárfeldolgozásaikat ugyancsak a Nagytemplomban, és nem a szervezõkön múlott, hogy a Lutheránia Ének- és Zenekar másnap estére beharangozott Bach-hangversenye végül is elmaradt Számos további koncert, fotó-, könyvés képzõmûvészeti kiállítás, filmbemutató, sõt még egy négypárti egyházpolitikai vita is híven szolgálta a fesztivál célját a város legkülönbözõbb helyszínein, sajnos a közönséglétszámot illetõen is igen nagy különbségekkel. A kezdeményezés mindenesetre kiváló: a reformáció évfordulójának hetében jövõre is Debrecenbe kéne menni. A helybéliekkel együtt. g T. Pintér Károly író, újságíró, dramaturg vehette át. A kulturális est mûsorvezetõi tisztét betöltõ PRÚSZ-elnök, Novotny Zoltán helyett a szövetség alelnöke mondott laudációt. Dr. Fabiny Tamás kifejtette, hogy a református lelkészcsaládból indult Visky András mûveit számos erdélyi és hazai színház tûzte és tûzi mûsorára. A díjra újságírói, írói életmûve és emberi helytállása egyaránt méltóvá teszi. A rendezõk ez alkalommal szünetet is iktattak a kulturális est programjába. A mintegy fél óra alatt a folyosói kivetítõkön lehetett megtekinteni a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetnek az árvíz sújtotta székelyföldi területeken végzett szolgálatát bemutató dokumentumokat (ez évben a kongresszusi központban a cserkészek is az árvízkárosul- BARCZA JÁNOS FELVÉTELEI A mûsorvezetõ mögött az egyházvezetõk és a díjazottak Puskás Bálint, Kovászna megye szenátora is köszöntötte a résztvevõket. Bár több felekezethez tartozunk, mégis egy a hitünk, s ez a hit erõt kell, hogy adjon nekünk a további harcokhoz és a megmaradáshoz zárta beszédét a szenátor. Az ünnepi istentisztelet zenei szolgálatát a mûvészeti líceum kórusa, kvartettje, valamint a református és evangélikus egyház egyesített ifjúsági kórusa végezte. A Tamási Áron Színtársulat két tagja Kicsid Gizella és Darvas László szín- került sor. A házigazda, Dezsõ András lelkipásztor örömmel nyugtázta, hogy az idén a sepsiszentgyörgyi protestánsok együtt emlékeztek meg a reformátori hagyatékról. Az igehirdetési szolgálatot Fónyad Pál végezte. Az ünnepi fináléban szerepet kapott a Vox Humana nevû helyi kórus, D. Vásárhelyi Katalin pedig két szavalattal Soós Ferenc Október 31. és Bartalis János Isten kezében címû versének tolmácsolásával ajándékozta meg a közönséget. g Gödri B. Alpár A SZERZÕ FELVÉTELE ságra emlékeztetnek. De azzal a hittel, hogy van, létezik híd a láthatóból a láthatatlanba, a mulandóból az örökkévalóba: Jézus Krisztus keresztje! Legyünk készek hát a tanúságtételre, ha elhangzik a kérdés: Hogy vannak testvéreid? mondotta. Az est az idén is bõvelkedett magas színvonalú kulturális produkciókban. A kínálatból hadd emeljük ki e helyütt az evangélikus egyház Johann Gyula vezette központi fúvószenekarának mûsorát, Kobzos Kiss Tamás zsoltárénekeit, valamint a Szilágyiné Mátyus Elvira által vezényelt Baptista Harangzenekart. (A tizenegy fiatalból álló együttes az õsz derekán igazi adventi hangulatot varázsolt nem csoda, hogy a közönség ráadást is kért ) Hagyományosan egy-egy ünnepi be- országi Evangélikus Egyház Péterfy Sándor Oktatási Díját D. Szebik Imre elnökpüspök az idén Rajnai Károlynak, a soproni Hunyadi János Evangélikus Általános Iskola igazgatójának nyújtotta át. A kitüntetettet méltatva dr. Frenkl Róbert országos felügyelõ elmondta: Rajnai Károly következetesen magas színvonalon vezeti az iskolát, igazgatósága alatt lett az intézmény két tannyelvû (magyar német). A díjazott abban a szellemben él, és neveli a rábízottakat, hogy a tudás érték. A jelen díjjal egyházunk Rajnai Károly emberi magatartását és szakmai munkáját egyaránt elismeri. Elsõ ízben adott át kitüntetést az esten a Protestáns Újságírók Szövetsége. A Rát Mátyás evangélikus lelkészrõl, a Magyar Hírmondó alapító-szerkesztõjérõl elnevezett életmûdíjat Visky András kolozsvári Visky András átveszi a PRÚSZ életmûdíját tak javára gyûjtöttek), és természetesen jutott idõ a találkozásra, beszélgetésre is; a jelen lévõ testvérek feltehették egymásnak a kérdést: Hogy vagytok? g Kõháti Dorottya BARTA IMRE FELVÉTELEI

9 élõ víz november 6. 9 Egy család a nagy családért A Bálint család szolgálata Pestszentlõrincen b Kedves tisztelendõ néni! Szerintem olyan csodálatos ez a világ! Amikor bibliaórán a mennyországról hallok, nehezen tudom elképzelni, hogy csodálatosabb lehet nála. Ha nem lesz nap és hold, sem tenger, sem virágok, akkor nem lehet annyira szép. Ráadásul az az érzésem, hogy unalmas is lesz. Nem nézhetünk tévét, még suli sem lesz, és sportolni sem lehet. Az jó lesz, hogy nem lesz betegség meg halál, mert az szörnyû dolog. De egyébként miért vágynak annyira a mennyországba az emberek? Kedves Bence! Ismered a Fenn a mennyben címû gyermekéneket? (Jertek, énekeljünk 251) Már az elsõ versszaka elárulja, hogy miért vágynak a keresztények a mennyországba: Fenn a mennyben az Úr minden gyõztesnek ád, / Aki Jézussal járt, s benne hitt, / Aranyból koronát, fehér égi ruhát A menny fõ ismertetõjele legelõször is az, hogy ott szemtõl szemben találkozhatunk az Úr Jézussal. Az õ ragyogó arca az üdvözültek fényforrása, ezért nincs szükség a Napra. A mennyországban az Urat valóságos, de megdicsõült testben láthatjuk majd, amelyen láthatóan viseli a golgotai szögek nyomát. Képzeld csak el! Szenvedésének és halálának jelei a mennyben számunkra is láthatóak lesznek, és mindörökké figyelmeztetnek majd arra, hogy õ milyen nagy árat fizetett a mi szabadságunkért. Mennyiszer hallottad és olvastad a Megváltóról szóló történeteket! Hát nem lenne csodálatos, ha láthatnád is egykor a gyõztes Bárányt? A menny a jutalmazás helye is lesz. A jutalmakat pedig õ maga fogja kiosztani azoknak, akik mindhalálig hûségesek maradtak hozzá. Tudod, a hívõk bûneit Isten már nem kéri számon, mert megítélte azokat a Golgota keresztjén. De a A zene átível a határokon, és most egy család a magyarság nagy családjáért muzsikál mondta Gyõri Gábor esperes, a pestszentlõrinci gyülekezet lelkésze az október 23-án tartott zenés áhítat kezdetén, melyen a Bálint család öt tagja hangszerekkel, egy pedig Isten igéjével szolgált. A jelenleg Veronában tanuló Bálint Eszter oboaestjét a családtagok színesítették játékukkal. Az emberi szervezet számára nem kis teljesítmény egy egész estet végigfújni; ezt az is alátámasztja, hogy a fõállású fúvósok huszonöt év után teljes nyugdíjat kapnak osztotta meg e tényt érdekességként a jelenlévõkkel az egyébként klarinéton kísérõ Bálint József. A családi együttes ideiglenes felállásában azonban sokkal inkább szerepe volt annak, hogy az árvízkárosultak megsegítésére hirdetett jótékonysági koncertet olyan lehetõségnek tekintették, amellyel tehetnek valamit a rászorulókért. A mûsorban barokk zeneszerzõk Bach és kortársai mûvei csendültek fel, de kakukktojásként, a nemzeti ünnepre való tekintettel egy ma élõ magyar zeneszerzõ fughettája is megszólalt. Nóra fuvolán játszott, Ádám klarinétozott, Ágnes pedig orgonakísérettel járult hozzá az esthez. Bálintné Varsányi Vilma óbudai lelkész Jer 33,6 7 alapján hirdette Isten igéjét. Október 23-át a magyarság fényes és szép napjának nevezte, amelyen emlékezni kell 1956-ra, amikor a forradalom hírére megmozdult a nép, és élelmiszert vitt az ország egyik végébõl a másikba, hogy segítsen a bajbajutottakon; december 5-ére, amikor sokan aláírták a második Trianont azok felett, akiket ugyan elválaszt a határ, mégis a magyarság nagy családjához tartoznak; és emlékezni kell azokra, akiknek a közelmúltban mindenét elvitte a víz. Egy megható székelyföldi jelenetet elevenített fel az igehirdetõ. A víz elmosott házakat, hidakat, utakat, és elsodort embereket, mégis az ár levonulása után elõször a keresztet állították fel, s ezzel üzentek egymásnak és a világnak ha áll a kereszt, akkor velük az Isten Mennyei boldogság, avagy mit fogunk csinálni odafönt? EVÉLET LELKI SEGÉLY Szõkéné Bakay Beatrix szolgálatukat mérlegre kell tenni! A bírói szék elõtt fény derül minden egyes hívõ életére és szolgálatára. Az emberek általában azt kérdezik tõlünk, hogy mennyire vagyunk sikeresek. Isten azonban arra kíváncsi, hogy gyermekei menynyire hûségesek hozzá. Mindent az Úrért kell tennünk, és semmit sem azért, hogy az emberek elismerését kivívjuk. Ha imádjuk Istenünket, és szívünk neki van szentelve, akkor még próbálkozásainkért is jutalmat kapunk, függetlenül attól, hogy mekkora sikerrel építettük Isten országát (Kol 3,22 24). Istent szolgálni elsõsorban azt jelenti, hogy együtt érzünk az elesettekkel. Meglátogatjuk a betegeket, tápláljuk az éhezõt, megvigasztaljuk a szomorkodókat, és beszélünk nekik arról az örömhírrõl, hogy a Szabadító eljött hozzánk (Mt 25,31 45). Minden szolgálat, amelyet az Úrért végeztünk itt a földön, fontos, és elnyeri jutalmát. Ugye te is szereted, Bence, ha megdicsérnek és megjutalmaznak a szüleid vagy a tanáraid azért, ha valami nagyszerût tettél? Kívánom neked, hogy átélhesd majd azt is, hogy maga a hatalmas Isten teszi a fejedre a gyõzelmi koszorút a mennyben! Ennél nagyobb elismerés senkit sem érhet. Örömteli dolog tudni azt is, hogy a mennyben nem leszünk egyedül! A Megváltó mellett megcsodálhatjuk az angyalok seregeit is! Ott lesznek a próféták és apostolok, a vértanúk és reformátorok minden megváltott emberrel együtt! Újra átölelhetjük a már régen elhunyt, de a ereje, közöttük van Isten gondviselése, s tudják, hogy a világ bûnét elvette az Isten Báránya. Vannak olyan láthatatlan sebek, amelyeket nem tud meggyógyítani az orvos, és a lélek beleszakad a hordozásukba. Van azonban gyógyulás, ha a szívekben, az otthonokban áll a kereszt, mert Isten ezen keresztül gyógyít. Akkor is élhet romokon az ember, ha már felépült a háza, és biztosan állnak az alapok, mert belül még össze lehet dõlve minden. Azokra a sebekre, amelyeket az árvíz károsultjai, a magyarság vagy szerte a világon a bûn nyomorúságától szenvedõk hordoznak, egyedül Istennél van a gyógyulás. Én majd bekötözöm és orvoslom sebeit, meggyógyítom õket, és megmutatom nekik: milyen kincs az igazi béke (Jer 33,6) hangzott biztatásként az Úr ígérete. Isten elõtti alázattal játszani többet ér, mint ördögi technikával levenni a lábáról a közönséget mondta a házigazda a terített asztal melletti beszélgetés során, és örömmel adott hangot annak, hogy a vendégek szolgálata nem saját zenei mûveltségük és gyakorlatuk kiemelését hangsúlyozta, hanem végig Istenre mutatott. Ezt az is bizonyította, hogy a gyülekezet tetszésnyilvánítására együtt felelték: Soli Deo gloria egyedül Istené a dicsõség! g Hulej Enikõ mennyben mégis élõ szeretteinket. Levelednek abban a részében, amelyet a cikk elején nem idéztem, megosztottad velem, hogy nemrég elõrement nagypapád tanított imádkozni. Ha eljön az idõ, találkozhatsz vele! És többé nem kell elválnod tõle. Attól pedig, hogy a menny nem lesz olyan gyönyörû, mint földünk, igazán nem kell tartanod. Isten teremtett világa lenyûgözõ, örülök, hogy ezt naponta észreveszed. De hogy mennyivel gyönyörûségesebb lesz mennyei otthonunk, azt nem lehet szavakba önteni. Az aranyvárosban élünk majd, ahol semmiben sem szenvedünk hiányt. Nem lesznek félelmetes viharok, vulkánkitörések, házakat romba döntõ földrengések. Nem lesz sem félelem, sem sírás. Arról is biztosíthatlak, hogy ha beléphetünk az üdvösség helyére, nem fogunk unatkozni! A trónon ülõ királyt fogjuk imádni hófehér ruhában. Neki éneklünk, és õt szolgáljuk majd (Zsolt 22,23; Jel,14,1 3; Jel 7,15). A mennyben is lesz fejlõdés. Isten megmutatja, hogy milyen igazságosan és bölcsen kormányozta a világot, és vezetett bennünket. Asztalhoz telepedhetünk a hit hõseivel, és összefüggéseiben érthetjük meg az egész emberiség történetét. Ne aggódj, ez lesz az igazi suli! És akkor még nem is beszéltem arról, hogy milyen izgalmas lesz az, ha megszûnik az idõ, nem lesz múlt és jövõ, csak örökkévaló jelen! Remélem, sikerült felkeltenem az érdeklõdésedet az örök öröm helye iránt! Tudod, hogyan juthatnál oda, hogy ellenõrizd, hogy igazat mondtam-e? Van a mennyben egy kis hely, énnekem, teneked. / Akarod-e helyed? Jöjj és térjél meg! (Jertek, énekeljünk 124) g Szõkéné Bakay Beatrix Leveleiket Lelki segély jeligével várjuk szerkesztõségünk címére. Kérjük, jelezzék, hozzájárulnak-e ahhoz, hogy a levelükre adott válasz lapunkban is megjelenjen. A SZERZÕ FELVÉTELE HETI Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja! (2Kor 6,2) ÚTRAVALÓ Szentháromság ünnepe után a 24. héten az Útmutató reggeli igéi Isten országának és az Emberfiának az eljövetelére hívják fel a figyelmünket. Az egyházi esztendõ utolsó heteinek fõ témái a halál, a feltámadás, az ítélet és az örök élet. Így hát mit várhatok, Uram? Egyedül benned reménykedem! (Zsolt 39,8) vallhatjuk Dáviddal. Ezt mondja az Úr: A kegyelem idején meghallgatlak, a szabadulás napján megsegítlek. (Ézs 49,8) Jézus feltámadása bûnbõl való szabadulásunk és üdvösségünk egyedüli forrása. Az Emberfiának a napja mindenki számára egy idõben, láthatóan érkezik majd el, de az Isten országa közöttetek van! (Lk 17,21) A jelen idõ számunkra a kegyelem ideje; rajtunk múlik, hogy az üdvösségünk napja is legyen! S ekkor elmondhatjuk: akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. (Róm 14,8) Igen, az Úréi vagyunk. Éppen az a legfõbb vigaszunk és örömünk, hogy olyan Urunk van, kinek kezébe adott az Atya égen-földön minden hatalmat. Az ördög dühönghet, de hogy Urunk kezébõl minket kitépjen, arról ugyan letehet. (Luther) Az Úr Jézus a magvetõ példázatát így magyarázza nekünk: Nektek megadatott az Isten országának titka Ez többé nem titok: Jézusban jött közel Isten országa az emberekhez, hogy megtérjenek, és bûneik megbocsáttassanak. Akinek van füle a hallásra, hallja! (Mk 4,11.9) Az Emberfia második eljövetelét megelõzi a nagy nyomorúság ideje, s õ erre is felkészíti tanítványait: mindenki gyûlöl majd titeket az én nevemért; de aki mindvégig kitart, az üdvözül. (Mk 13,13) Az ítélet elõtt, most hangzik a figyelmeztetés: Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Különféle idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezettetni. (Zsid 13,8 9a) János apostol így tanít: itt az utolsó óra Jézus visszajövetele elõtt; szükségünk van a Szentlélek adományára, kenetére az Antikrisztus felismeréséhez, hogy megmaradjunk Krisztusban Ha tudjátok, hogy õ igaz, ismerjétek fel, hogy aki az igazságot cselekszi, az is mind tõle született. (1Jn 2,29) November 10-én, Luther Márton születésének 522. évfordulóján jusson eszünkbe, hogy újjászületésünkkor Isten gyermekeivé lettünk, és azok is vagyunk! Õ írásaival is harcolt az Antikrisztus tévtanításai ellen; olvassuk-e ma ezeket? Az Atya akaratát elfogadó Jézus a Gecsemáné-kertben szomorú lélekkel így kérte tanítványait, akiket idõközben elnyomott az álom, míg õ távolabb imádkozott: Virrasszatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek (Mt 26,41) Reformátorunk névnapján, november 11-én pedig gondolhatunk a Luther-filmnek arra a megrázó jelenetére, amelyben cellájában az ördöggel viaskodva így imádkozott: Jézus! Tied vagyok! Ments meg! Az Emberfia hitükben éber, nem pedig alvó tanítványokat akar itt találni eljövetelekor, ezért háromszor is figyelmeztet: Amit pedig nektek mondok, azt mindenkinek mondom: Vigyázzatok! (Mk 13,37) Meghalljuk?! Harsány szó kiált az éjbe: /»Föl! Ébredj, Jeruzsálem népe! / Kit vártok, itt van már közel!«( ) A trónnál angyalok közt állva, / Áld énekünk, Isten Fia! (EÉ 493,1.3) g Garai András Keringõ Pilinszky János A zongorát befutja a borostyán, s a gyerekkori ház falát szétmállasztja a naplemente. És mégis, mégis szakadatlanúl szemközt a leáldozó nappal mindaz, mi elmúlt, halhatatlan. Amikor gyermekkorunk helyszínein járunk, minden kisebb, szûkebb, minden más: az átfestett ház, a fák helyett a fák helye, az ismeretlen ráncok az ismerõs szemek körül, a szaporodó sírkövek a temetõben Állunk a lemenõ nap fényében, mögöttünk mindaz, ami elmúlt. Minden más, mégis minden ugyanaz. Mert a ház, a fák, a találkozások mi vagyunk. ZZs Népszerû boszorkányság Harry Potter újabb veszélyes praktikái Sokféle kritika kering a világhálón a Potter-jelenségrõl. Vannak, akik szitkokat SZÓSZÓRÓ szórnak rá, mivel egyenesen undorítónak érzik a történet néhány szakaszát. Például az egyik szereplõt az átok gyomron találja, s marokszám köpi a meztelen csigát. Halálhörgés, oszló test bûze, Ifjúságirovat-gazda: Balog Eszter egy csuklyás idegen egy tetem vérét szürcsöli régen ilyesmi nem fordult elõ a mesékben Aztán vannak, akik a kritikusokat kritizálják, mivel szerintük a könyv jó, eteti magát, nem lehet letenni, végül pedig azt tanácsolják, hogy ne olvassunk a Harry Potterrõl, hanem inkább olvassuk Harry Pottert! A sorozat hatodik kötetének kiadását világszerte soha nem látott várakozás elõzte meg. Amikor elkezdték árusítani a könyvet (2005. július 2-án éjféltõl), a rajongók megrohanták az üzleteket, s egyetlen nap alatt mintegy hétmillió (!) példányt vásároltak belõle csak az Egyesült Államokban. A probléma csak annyi, hogy amíg a jó mesék a világ megértését segítik, addig a Potter-sztori a mágia világát hozza közel milliók számára. A hétköznapok szürke valóságából a boszorkányság varázslatos tájaira visz, amely elsõ látásra vonzóbbnak és színesebbnek tûnhet, mint a keresztény vallás. A Biblia azonban figyelmeztet: Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez és nem Krisztushoz alkalmazkodik. (Kol 2,8) Mert mirõl is szólnak a boszorkányok tanításai és szertartásai? Ma a világon ténylegesen mûködõ modern mágikus iskolák hagyományõrzõnek hirdetik magukat. Csakhogy ez a nagy hagyományõrzés a Messiás elõtti sötét korok iránti pogány nosztalgia: hamis romantikázás, hókuszpókusz. A modern boszorkányok a teremtményt imádják és szolgálják a Teremtõ helyett (lásd Róm 1,25), hiszen a Földanyát és a Háromarcú Holdistennõt tisztelik. Szentként tekintenek bizonyos növényekre és állatokra, vagyis a halhatatlan Isten dicsõségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével (Róm 1,23). Olyan isteneket imádnak, amelyek lényegüket tekintve nem azok (Gal 4,8 9). Persze attól még nem lesz valaki boszorkány, hogy Pottert olvas gondolhatnánk. Azonban ne feledjük Jézus szavait: aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében. (Mt 5,28) Vagyis aki rajongással tekint a boszorkányok világára g Andriska János

10 november 6. krónika HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS Felügyelõk országos konferenciája 2005-ben a november eleji munkaszüneti és ünnepnapok alakulása miatt a felügyelõk országos konferenciáját december 2. és 4. között tartjuk Révfülöpön, az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban. Jelentkezni lehet a 87/ es telefonszámon. A részletes programot lapunk késõbbi számaiban teszszük közzé. Felvételi hirdetés A Budapest-Deák Téri Evangélikus Gimnázium felvételt hirdet nyolcosztályos és négyosztályos tagozatára a 2006/2007-es tanévre olyan, jelenleg 4., illetve 8. osztályos keresztény tanulók számára, akiknek mind a magatartásuk, mind a tanulmányi eredményük jó. Kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani. Jelentkezési lapok a budapesti és a Pest megyei evangélikus lelkészi hivatalokban, valamint iskolánkban szerezhetõk be, és letölthetõk az iskola honlapjáról (www.deg.sulinet.hu) is november 8-tól. November 12-én, szombaton 10 órától tájékoztatót tartunk a szülõknek és a gyermekeknek iskolánk mûködésérõl és hagyományairól. Minden érdeklõdõt szeretettel hívunk és várunk. A jelentkezés határideje február 15. Kérjük, a jelentkezési lapokat a gimnázium címére küldjék el vagy személyesen adják le. Címünk: 1052 Budapest, Sütõ u. 1. Meghívó A Magyar Bibliatársulat Alapítvány nevében szeretettel meghívjuk ünnepségsorozatunkra, amellyel a protestáns új fordítású Biblia megjelenésének (1975) harmincadik és revíziójának (1990) tizenötödik évfordulójára emlékezünk november 7-én és 8-án. PROGRAM November 7., hétfõ Helyszín: a Dunamelléki Református Egyházkerület székháza, a Ráday Könyvtár olvasóterme és a Biblia Múzeum (Budapest IX., Ráday utca 28.) 10.00: Ünnepélyes megnyitó D. Szebik Imre püspök, az MBTA elnöke 10.30: Bibliafordítások és bibliarevíziók dr. Márkus Mihály püspök, az MBTA ügyvezetõ elnöke 11.00: A Bibliatársulatok Világszövetsége (United Bible Societies) és a nemzeti bibliafordítások, bibliarevíziók dr. Simon Crisp, a Bibliatársulatok Világszövetségének fordítói konzultánsa 12.00: Ebéd, átvonulás a Biblia Múzeumban nyíló kiállításhoz 13.00: Igei köszöntés dr. Szabó István, az MRE Dunamelléki Egyházkerületének püspöke 13.30: A kiállítás ünnepélyes megnyitója dr. Bölcskei Gusztáv püspök, az MRE lelkészi elnöke; a kiállítás rövid bemutatása Pecsuk Ottó fõtikár November 8., kedd Helyszín: a Magyar Bibliatársulat székháza (Budapest XI., Bocskai út 35.) tudományos ülésszak 10.00: Köszöntés Pecsuk Ottó fõtitkár. Írásbeli visszaemlékezések az új fordítás munkálataira dr. Kocsis Elemér, az Újszövetségi Fordítóbizottság tagja, dr. Tóth Kálmán, az Ószövetségi Fordítóbizottság elnöke 10.45: A bibliafordító szemével: az új fordítás elkészítése dr. Cserháti Sándor 11.15: Kávészünet 11.30: Az Izsák feláldozása motívum. Az 1975-ös és 1990-es protestáns fordítás egybevetése a zsidó fordításokkal dr. Schõner Alfréd, Országos Rabbiképzõ Zsidó Egyetem, Budapest 12.00: Ebéd 12.30: Az 1990-es revízió újszövetségi szövegváltoztatásai dr. Vladár Gábor, Pápa 13.00: Az 1990-es revízió ószövetségi szövegváltoztatásai dr. Kustár Zoltán, Debrecen 13.30: Kávészünet 13.45: A deuterokanonikus bibliai könyvek protestáns fordítása dr. Bolyki János, Budapest 14.15: Az új fordítású Biblia erdélyi recepciója dr. Adorjáni Dezsõ Zoltán, Kolozsvár 14.45: Az új fordítású Biblia felvidéki recepciója dr. Peres Imre, Komárom 15.15: Kérdések, hozzászólások, zárszó ISTENTISZTELETI REND / november 6. Szentháromság ünnepe után 24. vasárnap. Liturgikus szín: zöld. Lekció: Mt 24, Alapige: Zsolt 103,6 13. Énekek: 500., 449. I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; de. 10. (német) Andreas Wellmer; de. 11. (úrv.) D. Szebik Imre; du. 6. Bence Imre; II., Hûvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. (úrv.); II., Modori u. 6. de. 3/4 11. (úrv.) Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv., családi) Fodor Viktor; Csillaghegy Békásmegyer, III., Mezõ u. 12. de. 10. (úrv.) Donáth László; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. (úrv.) Hokker Zsolt; Újpest, IV., Lebstück M. u de. 10. (úrv.) Solymár Péter Tamás; Káposztásmegyer, IV. Tóth Aladár út 2 4. de. 9. (úrv.) Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (családi) Cselovszky Ferenc; de. 11. (úrv.) Gerõfi Gyuláné; du. 6. Smidéliusz Gábor; VII., Városligeti fasor 17. de. fél 10. (családi) dr. Muntag Andorné; de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán; VIII., Üllõi út 24. de. fél 11. Kertész Géza; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák, úrv.) Szpisák Attila; VIII., Karácsony S. u de. 9. Kertész Géza; VIII., Vajda P. u. 33. de. 9. (úrv.) Smidéliusz András; IX., Gát utcai római katolikus templom de. 11. (úrv.) ifj. Hafenscher Károly; Kõbánya, X., Kápolna u. 14. de. fél 11. (úrv.) Smidéliusz András; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Blázy Árpád; de. fél 10. (úrv., családi) Joób Máté; de. 11. (úrv.) Blázy Árpád; du. 6. (vespera) Blázy Árpádné; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Blázy Árpádné; Magyar tudósok krt. 3. (Egyetemi Lelkészség) du. 6. (úrv., gospel) ifj. Hafenscher Károly; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Balicza Iván; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv., családi) Bácskai Károly; de. fél 12. (úrv.) Zsugyel Kornél; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. Kendeh György; XIII., Frangepán u. 41. de. fél 9. Kendeh György; Zugló, XIV., Lõcsei út 32. de. 11. (tévéfelvétel) Szabóné Mátrai Marianna; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Kendeh K. Péter; Rákospalota, XV., Régi Fóti út 75. (nagytemplom) de. 10. (úrv.) Bátovszky Gábor; Rákosszentmihály, XVI., Hõsök tere 11. de. 10. (úrv.) Börönte Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. (úrv.) Blatniczky János; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. (úrv.) Blatniczky János; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. (úrv.) Kósa László; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.) Kósa László; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. (úrv.) Eszlényi Ákos; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.) Eszlényi Ákos; Pestszentlõrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) Hulej Enikõ; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. (úrv.) Hulej Enikõ; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. (úrv.) Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. (úrv.) Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. (úrv.) Gyõri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. (úrv.) Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. (úrv.) Bence Imre; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. (úrv.) Endreffy Géza; Budakeszi (református templom) de. fél 9. Zsugyel Kornél. g Összeállította: Boda Zsuzsa A mustármag és az újonnan felépült drezdai templom b Lélekemelõ október 30-án számomra nagyon helyén volt ez a jelzõ. Ezt a napot Európa egyik legnagyobb közszolgálati televíziója, a ZDF arra szánta, hogy különbözõ mûsorokban beszámoljon a drezdai evangélikus Frauenkirche (Miasszonyunk-templom) újjáépítésérõl és felszentelésérõl. Már a beharangozó híradásokból, újságcikkekbõl is sejteni lehetett, hogy történelmi jelentõségû lesz ez az esemény. Talán tízéves lehetettem, amikor elõször láttam egy képeslapot a drezdai Frauenkirchérõl. Az iszonyatos romok dermesztõen hatottak rám már akkor is. Késõbb pedig, amikor élõben láthattam a porig rombolt templomot, még döbbenetesebb volt az élmény. A protestáns barokk talán legszebb darabját, amelyet 1743-ban építettek, a háború során, 1945 februárjában, Drezda negyvenezer polgári áldozatot követelõ bombázásakor pedig porig romboltak, az utóbbi évtizedben eredeti formájában újra felépítették ben a reformáció ünnepének egyik csúcspontja volt a templomszentelési istentisztelet, ahol már nem a felújítás hihetetlen összköltségérõl 180 millió euró (!) volt szó, hanem arról, ami a grandiózus folyamat mögött meghúzódott, és ami jövõt és új fejezetet nyit. A templom szépségét, erejét és építészeti csodáját turisták és szakemberek is értékelik majd bizonyára, de teológiai üzenetét mindannyiunknak meg kellene hallanunk. Errõl szólt igehirdetésében a szász evangélikus püspök, Jochen Bohl, amikor a mustármagról szóló példázat alapján prédikált. A hihetetlenül kicsi kezdeményezés az volt, amikor február 13-án este, a bombázás évfordulóján fiatalok gyertyát gyújtottak a romok körül, és mit sem számolva az akkori realitással, a reménység fényeit indították el a drezdai romoktól szerte a világba. Azt hirdették ezzel, amit a püspök így fejezett ki prédikációjában: a sebek gyógyíthatók, az igazságtalanság és az erõszak legyõzhetõ, ellenséges szemek megbékélten nézhetnek egymásra. A romokból evangéliumi üzenet lett ben mindössze tizennégy drezdai polgár kezdeményezte a templom felépítését, amely akkor teljesen elképzelhetetlen volt. A civil kezdeményezés túlnõtt minden elképzelésen és álmon, így adta vissza a hitet megszámlálhatatlan emberi léleknek, és szólította meg sorra azokat, akik már belenyugodtak a Luther szobra ismét a helyén az újjáépített Frauenkirche elõtt A rommá bombázott templom 1945-ben kõ, a rögök, a romok jelenlétébe és örök megmaradásába. A felújítás összköltségének a kétharmadát magánszemélyek és cégek teremtették elõ, a legapróbbnak tûnõ kezdeményezések révén. Drezdai taxisok például több éven keresztül minden megrendelt útból 1 pfenniget átadtak a templomépítési alapítványnak. Egy politikai fogoly, aki négy évet töltött az NDK börtönében, kártérítésének teljes összegét a felújítás céljára adományozta. Az adakozók között nem kevesen voltak a hajdani háborús ellenfelek, britek és amerikaiak egyaránt. Magánvagyonából támogatta az építkezést II. Erzsébet angol királynõ, valamint a kenti herceg. A sort hosszan lehetne folytatni. Horst Köhler államfõ a siker titkát a többlethitben és reménységben összegezte ünnepi szavaiban: A kezdeményezõk számára világos volt: egy város több, mint az épületeinek az összessége. Egy város a lakói tartásából és cselekvõerejébõl él. Ezek pedig azok, akik a város javát keresik, ahogyan azt már Jeremiás próféta is megmondta. Az újrakezdés erejét és vágyát erõsítette az a több évtizedes partnerkapcsolat, amely az angliai Coventry és Drezda között jött létre. A két város az esztelen és értelmetlen pusztítás európai szimbóluma. Coventryt 1941-ben németek bombázták rommá, Drezdát 1945-ben britek és amerikaiak. Coventry, ez az angliai város ma a háborúellenesség és az egész világra kiterjedõ békeépítés egyik legjelentõsebb centruma. A megújult drezdai templom arany toronykeresztjét angol kézmûvesek készítették. A legfinomabb munkát az az iparmûvész végezte, akinek pilóta édesapja annak idején bombákat szórt Drezdára. Az oltáron pedig a coventryi katedrális világszerte ismert, szögekbõl összeállított keresztje áll. A felszentelési ünnepségekre eljöt Colin Bennets, Coventry püspöke is. A felépült templomban minden új, de a hatalmas kõfalak tömbjeibe beépítettek régi köveket is a romokból. Ezek a kövek a maguk szürkés-feketés színével figyelmeztetnek a múlt iszonyatára. A drezdai Frauenkirche a figyelmeztetés és a kiengesztelõdés helye. Az ünnepi istentiszteleten a jelenlegi államfõ mellett ott volt három elõdje is, jelen volt a régi és az új német kancellár, a gazdasági, a politikai és a kulturális élet számos neves személyisége. Mindvégig azt az egyszerû képletet lehetett megérezni, hogy én és te együtt mi vagyunk. Ahol emberek egymásra találnak egy magasztos, jó ügy érdekében, ott együtt szól a régi korál minden résztvevõ ajkán. Gerhard Hauptmann író 1945-ben így összegezte a látványt, amelyet a város nyújtott: Aki elfelejtette a sírást, az újra megtanulja, amikor Drezda pusztulását látja. A felépült új templom szentelésén újabb könnycseppeket is láthattunk az építész, a régi és mai püspök, valamint a közel százezres létszámú gyülekezet sok-sok tagjának a szemében. A kiengesztelõdés és a béke lehetõségének ajándékát fogadták el sokan ezen a napon Európában, amikor odaálltak a drezdaiak mellé. A szertartást kezdõ ünnepi bevonulásban elöl mentek a fiatalok és a gyermekek, õk vitték a kegytárgyakat, a templomi felszereléseket. Az orgona felszenteléséig az énekeket az a mûvész, Ludwig Güttler irányította trombitájával és fúvós társaival, aki egymaga ezerötszáz hangversenyt tartott zenekarával a templom építése javára. Az imádságokat azok a drezdaiak mondták, akiket még a régi templomban kereszteltek, konfirmáltak vagy eskettek. A templom körül pedig azok a tízezrek álltak, és szívták magukba az új kezdet friss levegõjét, akiknek az életében növekedni kezdhet a mustármag, és bármennyire hihetetlen, olyan nagy ágakat hajthat, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égi madarak (Mk 4,32). Az újnak, a jónak és a békésnek egy kis mustármagnyi kezdetét átélhetjük mi is, ha ránézünk a romokból hihetetlen módon felépült új templomra. Bátorságot kaphatunk saját életünk ma még alig elképzelhetõ, de Isten országának logikája szerint mégis valóra váltható terveinek a megvalósításához. g Szabó Lajos

11 mozaik november E-pontos tapasztalataink b Egy kis település életében mindig nagy esemény, ha valamilyen fejlesztés történik. A Nemescsó Meszlen Acsád Kõszegdoroszlói Társult Egyházközség 2004 pünkösdjén hozott létre egy e-magyarország-pontot. Az azóta eltelt idõszak tapasztalatai alapján a következõ gondolatok fogalmazhatóak meg a nemescsói nyilvános internetállomással kapcsolatban. Gondolom, nem kell részletezni, hogy milyen nagy lehetõség volt, amikor mûholdas technika segítségével sikerült kiépíteni a széles sávú internetet Nemescsón, egy olyan településen, ahol akkor még csak modemes internethasználatra volt lehetõség. Kezdetben két, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által kiírt pályázaton elnyert számítógépen lehetett internetezni a gyülekezeti teremben. A mûködés késõbbi zökkenõmentessége érdekében elkészítettük a házirendet, illetve egy nyilatkozatot, melynek aláírásával mindenki elfogadta a használat feltételeit. A fiatalok a megnyitás után azonnal birtokba vették, és azóta is nagy lelkesedéssel használják az e-pontot, amely heti huszonkét órán át van nyitva. A nyitvatartási idõ alatt minden alkalommal van egy e-pont-gazda, Nyugodtan ébredni, lelkesen dolgozni, örömmel menni haza, meghitten játszani, tanulni a gyerekkel, beszélgetni a párunkkal Mindannyian erre vágyunk. A valóság Rohanunk. Soha nem érünk rá semmire. Se enni, se kellõen odafigyelni nincs idõnk semmire, pláne magunkra. Nem érünk rá törõdni se a testi, se a lelki egészségünkkel. A következmény Kimerült, fáradt szervezet, legyengült immunrendszer, sorozatos megbetegedések. Pedig a minden is semmivé válhat egészség nélkül. Mit tegyünk? Éljünk kissé nyugodtabb tempóban, az egészségünk védelmében pedig segítségünkre lesz a Béres Csepp. A Béres Csepp több évtizede bevált magyar készítmény, mely az immunrendszer erõsítése révén hatékony segítséget EGYHÁZ ÉS VILÁGHÁLÓ Rovatgazda: Babics Csaba és Bogdányi Gábor aki egyrészt figyel a rendeltetésszerû használatra, másrészt segít, ha valakinek szüksége van rá. Õ az, aki igény szerint fénymásol, CD-t ír. Ezeket a szolgáltatásokat természetesen önköltségi áron biztosítjuk. A felügyeletet gyülekezeti ifjúsági tagok és szülõk látják el, de van egy informatikus segítõ is, aki a hálózattal kapcsolatos problémák és feladatok megoldásában nyújt segítséget. Köszönet az 1%-ért A 2004-ben készített személyijövedelemadó-bevallások során tett 1%-os felajánlásokból a Kelenföldi Templomépítõ Alapítvány részére az APEH Ft-ot utalt át. Ebbõl az összegbõl idõsek, egyedülállóak, nagycsaládosok támogatására, segélyezésére Ft-ot, a határon túli magyarság támogatására Ft-ot, a hátrányos helyzetûek támogatására pedig Ft-ot használtunk fel. A felajánlásokat ezúton köszönjük meg, és kérjük, hogy továbbra is támogassák alapítványunkat. A Fébé Diakonissza Egyesület Alapítvány (adószám: ) ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik 2004-ben adójuk 1%-ával támogatták. A befolyt forintot szolgálati lakás építésére fordítottuk. A Soltvadkerti Evangélikus Egyházközség Alapítványa ezúton köszöni meg mindazok adományát, akik adójuk 1%-ával ( Ft) intézetünket támogatták. Ezt az összeget az evangélikus óvoda további fejlesztésére fordítjuk. A mindennapi egészségért Az volt a célunk, hogy ne csak a fiataloknak, hanem minden korosztálynak tudjunk nyújtani valamilyen új lehetõséget. Ennek érdekében szerveztünk számítógépes tanfolyamokat Erdélyi Károly segítségével az elmúlt esztendõben. Ezeket az alkalmakat nagy érdeklõdés kísérte. Nagy örömünkre a fiatal felnõttek közül jelentkeztek többen, akiknek otthon a gyerekek miatt ugyan van már számítógépük, de a használattal kapcsolatban még akadnak problémáik. Ezért a tanfolyamnak az volt a célja, hogy a résztvevõk elsajátíthassák az általános ismereteket; megismerkedhettek a szövegszerkesztés, a táblázatkezelés rejtelmeivel, és minden alkalommal használták az internetet. Az érdeklõdés azóta sem lankadt, ugyanis az idén õsszel a nagy érdeklõdésre való tekintettel ismét elindítjuk a tanfolyamot, valamelyest kibõvítve az anyagát. Folytatjuk azokkal, akik már tavaly is részt vettek rajta, illetve belevágunk a kezdõkkel. Így próbáljuk bátorítani azokat is, akik még nem számítógéppel nõttek fel, de érzik, hogy nekik is tartogathat meglepetéseket. Mire használják a fiatalok, mire jó az e-pont? A legtöbben természetesen az internet adta lehetõségek kiaknázására használják. Gondolhatunk itt akár a házi dolgozatok készítésére, illetve a vizsgajelentkezésekre, órafelvételre. Örülünk annak, hogy a fiatalok egyre inkább kiveszik a részüket a gyülekezeti újság és egyéb beszámolók készítésének a feladatából. Van azonban más hasznos oldala is az e-pontnak. Sikerült kialakítani egy olyan közösségi helyiséget, amely sokak számára csábító, hiszen ennek révén lehetõség adódik különbözõ kapcsolatok kialakításra. A fiatalok és az idõsebbek is tudják, hogy van egy olyan hely, ahol a kikapcsolódás mellett lehet beszélgetni, zenét hallgatni, játszani. Mindezek a közösség összetartó erõi lehetnek, amit az is bizonyít, hogy a szomszéd falvakból is rendszeresen látogatnak ide vendégek. Az elmúlt évben egy másik sikeres pályázatnak köszönhetõen ki tudtunk alakítani egy külön, önálló számítógéptermet; mind a négy számítógép és a hozzá kapcsolódó technika a gyülekezeti ház hátsó helyiségébe költözött. Ezáltal a kornak megfelelõ körülmények között használhatják az idelátogatók az e-magyarország-pontot. Úgy lehetne összegezni a tapasztalatainkat, hogy egy kis gyülekezet és egy kis település életében új utat, új teret nyitott a világháló. Jó lenne, ha az ország más településein is felfedeznék, hogy milyen lehetõségeket rejt magában ez a szolgáltatás. g Kalincsák Balázs nyújt az influenzaveszélyes idõszakokban, a meghõléses betegségek, járványok idején; komplex készítmény, mely speciális formában, megfelelõ arányban biztosítja a szervezet számára nélkülözhetetlen ásványi anyagokat, nyomelemeket; speciális összetételõ; hozzájárul a szervezet ideális mõködéséhez; jó hatékonyságú a betegségek megelõzésében; segíti a betegségekbõl való gyógyulást; támogatja a felépülést, és biztonságos. Amit fontos tudnunk A megfelelõ hatás eléréséhez megfelelõ mennyiségben és megfelelõ ideig kell szedni. Legalább hat héten át tartó, kúraszerõ alkalmazását javasoljuk. Az eredmény Helyreáll a szervezet biokémiai egyensúlya; jól mõködik az ellenálló képesség; megszõnik a fáradékonyság, a gyengeségérzet; a szervezet ellenáll a kórokozók támadásainak; elmaradnak a betegségek, vagy ha mégis elõfordulnának, enyhe és gyors lefolyásúak lesznek; ha egészség van, minden van. A Béres Csepp vény nélkül kapható roboráló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelõorvosát, gyógyszerészét! A SZERZÕ FELVÉTELE HIRDETÉS A Láthatatlan Színház új tagokat keres Alternatív, érzékelésen alapuló mûfaj. Nem színésznek kell lenni ahhoz, hogy elõadó légy, hanem embernek, aki érez, gondol, kommunikál. Információ: Moson Ágnes ( tel.: 20/ ) A régi honlap címe: A felvételi beszélgetés idõpontja: november 7., 18 óra. Helyszíne: 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 3. A képzés hathetes, kedd esténként zajlik, és advent közepéig tart. EVÉL&LEVÉL&EVÉL&LEVÉL Összetartozás nem csak eskütétellel Az életnek van vesztesége és van nyeresége. Nyeresége az egyházközösségen belüli összetartozás. Összetartozni a gyülekezettel, a lelkésszel, az óvodában élõ gyermekés felnõttközösséggel Ez a tizenöt éves soltvadkerti evangélikus óvoda legnagyobb értéke. Az összetartozás nemcsak években mérhetõ, hanem mérhetõ a szívekben is mert mindenki annyit ér, amennyit visz a szívben, a lélekben és az elmében. Így kerülhetett sor október 16-án a tíz órai istentisztelet keretében hét óvodapedagógus, egy pedagógiai asszisztens, egy gazdasági vezetõ és három dajka eskütételére a százhatvannyolc éves soltvadkerti evangélikus templomban. Káposzta Lajos esperes megáldotta az esküt tevõket, és valamennyiüknek személyre szóló bibliai igét és emléklapot adott át. A jövõképpel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy jelent és jövõt építeni csak a múlt ápolásával lehet. Tanítóként és szülõként is az a feladatunk, hogy átadjuk a Tízparancsolat minden egyes parancsolatát, ezáltal is törekedve arra, hogy egymás értékét és érzését tisztelõ, jó kiállású, tiszta tekintetû gyermekeket neveljünk, akik felnõttkorukra nyitottá válnak az új értelmezésekre, szeretnek és tudnak majd olvasni a Biblia sorai között, akik igénylik majd az õszinte, személyes hangvételû, minden tekintetben igényes beszélgetéseket Ez utóbbiakra pedig remélhetõleg szüksége van a mai kor keresztény emberének is! Ebben óriási a szerepe és felelõssége a szülõi háznak is! Lakatosné Hachbold Éva (Evangélikus Óvoda, Soltvadkert) Megtámadott a megtámadott (Tudósítás az 5. lelkészakadémia balatonszárszói munkájáról) Minden bizonnyal többen lesznek, akik ezt az irományt olvasva a Szentírás szavával kérdezik: Hát már Saul is a próféták között van? (1Sám 19,24) Nehezen hihetõ, hogy egy, a keresztrõl vallást tevõ cikk önként és dalolva óhajt megjelenni abban a szövegkörnyezetben, melynek korszellemet követõ, szentségtörõ szellemisége már nagyon régóta keresztellenes! És nehezen képzelhetõ el az is, hogy ez az írás, ha egyáltalán megjelenik, az adott szövegkörnyezetben életben maradhat. Istenben bízom, aki nagyobb a szívünknél, s tudom, hogy kevés kovász az egész tésztát megkelesztheti Nekem van eledelem, amit egyem, amirõl ti nem tudtok (Jn 4,32) mondta Jézus a tanítványoknak. A saját készítésû vagy másoktól vásárolható kenyér akkor sem kerülhetett Jézus tálcájára, melynek kereszt a neve, mint ahogyan a kereszten megtöretett kenyeret sem helyes süteménytálcákon kínálgatni! A keresztrõl szóló beszéd csak keresztre szerkesztett tálalásban lehet igazán hiteles! Az utolsó este az összegzés órája volt. Ez is elhangzott: Erõtlenséggel és szomorúsággal érkeztem Szárszóra, de volt bennem egyfajta teológusi magabiztosság. És lássatok csodát, ha nem is erõsként, de megerõsítettként, s ha nem is vidáman, de megvigasztalódva indulok haza! Nem titkolom, hogy az itt hallottak nagy meglepetéssel szolgáltak, teljes valómban, gondolkodásomban, lelkészi munkámban mélyen megrendítettek. Igen, a Megtámadott engem is megtámadott! Ki örül annak, ha támadják? És ki örül annak, ha éppen a szíve közepét éri támadás? Összetörted a szívemet szoktuk volt mondani, ha valaki lelki fájdalmat okozott. Létezne hát olyan összetöretés, amelyet nem fájdalomtól megtört szívvel, sokkal inkább hálaadással lehet tudatnunk és megköszönnünk? Nikodémus nem örült, amikor Jézus ezt mondta neki: Újonnan kell születnetek. (Jn 3,7) Minden dicsõségét keresõ ember ezen a ponton szokott megtorpanni. Jézus már megint arról beszél, amit nem lehet megcselekedni! Nikodémus ugyan megpróbál még ebbõl az igébõl is valamiféle tennivalót, szolgálatot kreálni: másszunk vissza az anyaméhbe, és jöjjünk ki újra, de az e cselekvéshez való cinikus ragaszkodása már nyilvánvalóan ad absurdum, képtelenség! Jézus tehát igéjével zúzza szét a lelki ember önkörének áttörhetetlen kõfalát: újonnan kell születned! Ez azért olyan mellbevágó, mert ahhoz, hogy az ember újjászülessen, elõször meg kell halnia! Az én -életnek ilyen módon való elveszítése azonban jó halál, amelyet nagy hálátlanság és a Szentlélek elleni bûn volna részünkrõl fájdalomtól megtört szívvel tudatni. Ha véled járunk, jó halált várunk (EÉ 222,5) Akinek pedig mindez nem tetszik, tartsa meg életét, éljen önmagának, döntsön legjobb belátása szerint, ha azt képzeli, hogy képes rá. Szenvedje el élete végén a rossz halált, aztán meg tetesse közzé a róla szóló gyászhírt fájdalomtól megtört szívvel A kereszt mindenkit a valóság látására tanít. Rosszul szemléli a keresztet, akit a kíváncsisága arra ösztökél, hogy átnézzen rajta, vagy a mögötte láthatót kutatgassa. Egy mai gazdag ifjú azzal az egyébként jogos kritikával tért haza a templomból, hogy ott a gyülekezet tagjai kivétel nélkül komor arccal ülnek. Hiányolta az arcokról a risus paschalis -t, a húsvéti örömöt. Ha igaz is megállapítása, ne felejtsük, hogy nekünk mindenkor és mindenhol a Krisztus halálát kell hirdetnünk, amíg eljövend. Nem az a baj, hogy komor arccal ülnek, hanem az, hogy nem a kereszt látásában komorodtak el! Mert ha annak látásában komorodtak volna el, meglátszódna rajtuk a risus paschalis, a húsvéti öröm is! Kik szervezték? Kik vettek részt rajta? Ki volt a nagyszerû elõadó? Ki írta ezt a cikket? Részletkérdés Az olvasót sokkal inkább a kérdések kérdése felé kell terelni: Ki a kereszt teológusa? A választ mindenki megkaphatja, aki hallgatja és befogadja a keresztrõl szóló beszédet, a szent evangéliumot. Akár a Magyarországi Luther Szövetség hasonló címen most megjelentetett kiadványán keresztül, mely a reformátor 1518-ban írt heidelbergi téziseit tárgyalja. A többi, ahogyan Hamlet mondaná, a többi néma csend. Isten még Mózesnek sem engedte meg, hogy lássa, aminek látása után minden ember oly nagyon sóvárog (lásd 2Móz 33,18 23). Hasonlóan járt el Jézus, amikor nem engedte meg Máriának, hogy húsvét után megérintse õt (Jn 20,17). Mégsem ment haza egyikük sem üres kézzel. Mózes ládájában ott a két kõtábla, Mária szívében pedig az evangélium: Láttam az Urat! (Jn 20,18) Mi is láttuk az õ egyházát Balatonszárszón október második hetében, ahol az evangélium tisztán és igazán hirdettetett. Egy a hallgatók közül (Név és cím a szerkesztõségben) HIRDETÉS Lelkészvizsga az Északi Egyházkerületben 2005 októberében az Északi Egyházkerületben sikeres lelkészvizsgát tettek Lajtos János és Rozs-Nagy Szilvia segédlelkészek. Isten áldása kísérje további szolgálatukat.

12 november 6. HÍREK, KÖZLEMÉNYEK, ESEMÉNYEK A székesfehérvári evangélikus templomban a Lajoskomáromi Evangélikus Rézfúvós Zenekar szolgálatával zenés áhítatot tartunk november 5-én, szombaton 17 órai kezdettel. Igét hirdet Decmann Tibor lajoskomáromi lelkész, vezényel Soltész Kálmán. A belépés díjtalan. Adományokat az orgona javára elfogadunk. A százötven évvel ezelõtt alapított Békéscsabai Evangélikus Gimnázium ünnepi eseménysorozata keretében emléktáblát szentelünk a gimnázium egykori tanárai tiszteletére. A szentelési ünnepségre november 11-én tól kerül sor a gimnázium aulájában. A szolgálatot Gáncs Péter püspök végzi. Asztali beszélgetések címû sorozatunk vendégeként Terror, hit, biztonság címmel Gorka Sebestyén, a Fejlõdõ Demokrácia és Nemzetközi Biztonsági Intézet igazgatója tart elõadást november 13-án 17 órakor a Deák téri gyülekezet nagytermében (Budapest V., Deák tér 4., I. emelet). A kirándulók missziói összejövetelén, november 13-án 16 órakor a zuglói református templom imatermében (Budapest XIV., Limanova tér 11.) Csákány Istvánné református lelkipásztor tart beszámolót mozgássérültek között végzett munkájáról. Orgonazenés áhítat lesz a budahegyvidéki evangélikus templomban november 13-án, vasárnap 18 órakor. Orgonál Wagner Szilárd. A mûsorban német szerzõk mûvei hangzanak el. Közremûködik a budahegyvidéki gyülekezet liturgikus kórusa (vezényel Gyõri Noémi). Igét hirdet dr. Zaly Balázs. A belépés díjtalan, szeretettel várunk minden érdeklõdõt! A Beledi Evangélikus Egyházközség is hívható egyházi mobilszámon: 20/ VASÁRNAP 9.35 / Örömhír Az evangélikus egyház mûsora (ism.) (26') / Kossuth rádió Református istentisztelet közvetítése Dombrádról. Igét hirdet Sipos Kálmán lelkipásztor. (56') / mtv Evangélikus ifjúsági mûsor (10') / Duna Tv Élõ egyház Kulturális fesztivál a reformáció ünnepén (30') / Kossuth rádió A kõ marad Dokumentummûsor Wass Albert szülõföldjérõl (56') / Kossuth rádió Örkény István: Macskajáték Közvetítés a Veszprémi Petõfi Színházból HÉTFÕ A Rákosszentmihály Sashalmi Evangélikus Egyházközségben (Budapest XVI., Hõsök tere 11.) november 13-án, vasárnap 10 órakor a családi istentisztelet keretében szolgál Szántai Lajos, az Öntödei Múzeum harangszakértõje Imádságra hívó harangok témájú elõadásával. Következõ számunkból: Körkérdés az Északi Egyházkerület püspökjelöltjeihez CONTENT digitælis templomi orgonæk MagyarorszÆg egyhæzai, orgonamßvøszei, iskolæi Æltal hasznælt, egyedi minısøgß digitælis templomi orgonæk HollandiÆbl! MagyarorszÆgon elsıkønt lzinglehetısøg egyhæzak Øs magænszemølyek røszøre, igen kedvezı feltøtelekkel Øs rugalmas gyintøzøssel. MagyarorszÆgi køpviselet: Tutto Hangszer Kft Tapolca, Dob tør 1. Tel.: 87/ , fax: 87/ / Bartók rádió Mozart: F-dúr divertimento (32') / mtv A sokszínû vallás, 14. rész (15') / Duna Tv Magyarország kincsei. Református templom Sóly (5') / Kossuth rádió Erõs vár a mi Istenünk! Egyházunk rádiós félórájában többek között a püspökjelölteket mutatjuk be. (30') / Mezzo Klasszikus tánc Csipkerózsika / PAX Családfa 1. rész: Gyökerek (ZMC 49') / PAX (premier) Vámos Miklós Németh Gáborral beszélget (60') KEDD / Kossuth rádió Tanúim lesztek! A római katolikus egyház félórája (30') / mtv Maradj velünk. Találkozás Jézussal (10') / Spektrum Földi mennyország 3. rész: A kereszténység (24') / PAX (újra a PAX mûsorán) Ásatások a Biblia nyomában 1. rész: A holt-tengeri tekercsek megfejtése, I. (dokumentumfilm-sorozat). A 20. század legellentmondásosabb és legtitokzatosabb leletei a kumráni tekercsek. Kik lehettek a szerzõi? Vajon elvezetnek-e az elveszett frigyládához? (27') A Pontes Közhasznú Alapítvány a Fiatalok Társadalmi Szerepvállalásáért (Nagyvázsony) az idén is meghirdeti nappali tagozatos, keresztény, vidéki fõiskolásoknak, egyetemistáknak szóló közéleti ösztöndíját. A pályázat beadásának határideje: december 10. Részletek a honlapon. A Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület lakókat keres! A Budapest II., Hûvösvölgy út 193. szám alatti anyaházban egy fõ részére kínálunk elhelyezést, az ugyanott található Nyugdíjas Lelkészek Otthonában pedig házaspárnak is alkalmas helyiséget kínálunk. Elsõsorban evangélikus gyülekezeti tagok írásos jelentkezését várjuk az egyesület címére (1021 Budapest, Hûvösvölgyi út 193.). Fizessen elõ lapunkra! APRÓHIRDETÉS 1945 elõtti könyveket, könyvtárat vásárolnék. Tel.: 1/ Templomok, templomtornyok, villámvédelmi rendszerek tatarozása, újak építése. Megkeresésre referencialistát küldünk. Bede László építõipari vállalkozó Kecskemét, Gyõzelem u. 6. Tel.: 30/ Garzon kiadó hívõ bérlõnek számlával egy VI. kerületi, szép házban havi 40 ezer Ft-ért, három hónapos elõretartással, kaucióval. Csendes, világos, teljesen és szépen berendezett. Tel.: 20/ , 1/ Zuglói, zöldövezeti, gázkonvektoros, csendes lakás kiadó, közel a metróhoz. Tel.: 70/ VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG Ajánló a rádió és a televízió mûsoraiból november 6-tól november 13-ig SZERDA / Kossuth rádió Beszélni nehéz! (15') / Duna Tv Isten kezében. Kolostor a fenyõk közt (ism.) (26') / Bartók rádió Hitélet és történelem. Ábrahám gyásza Sára halála (20') / mtv Ifjúsági találkozó Kölnben (18') / mtv Evangélikus ifjúsági mûsor a Deák téri gyülekezet fiataljainak a közremûködésével (10') / PAX (premier) Mit ér az ember? Galambos Róbert ötletgazda / PAX Ásatások a Biblia nyomában 2. rész: A holt-tengeri tekercsek megfejtése, II. (27') Új nap új kegyelem Vasárnap A te ígéreted és szándékod szerint vitted véghez mindezeket a hatalmas dolgokat. 2Sám 7,21 (ApCsel 3,18; Lk 17,20 24/25 30/; Róm 14,7 9; Zsolt 110) Lassan vége az egyházi esztendõnek megint. A német egyház ezt a hetet drittletzer -nek, a harmadik-utolsónak nevezi. Nem kellene nekünk is elkezdeni ezt a visszaszámlálást? S nemcsak az egyházi esztendõre, hanem az egész világra, történelemre, életünkre nézve? Nem volna itt az ideje? Ezen a héten ezzel a szemmel az ószövetségi mondatokat olvassuk Útmutatónkból. Mert Isten véghezviszi hatalmas dolgait, méghozzá valóban ígérete és szándéka szerint. Legyen ez a mondat boldogító ígéret, és vezessen napjaink átértékeléséhez is a visszaszámlálás alapján! Hétfõ Teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörûség jobbodon. Zsolt 16,11 (Fil 4,19; Mk 4,1 9 /10 12/; Kol 3,1 4) Nem igaz, hogy a keresztény élet sótlan és örömtelen! Sõt: aki a teljességre és örökkévalóságra tud tekinteni, annak élete már itt is öröm a Mester jobbján. Vagy legalábbis egyensúlyt tud teremteni ez a boldog reménység a próbák és bajok közepette is. És a vége: reménység szerint jobbján lehetünk majd, és nem balján. Kedd Tégy csodát híveddel, mert te megszabadítod azokat, akik jobbodhoz menekülnek. Zsolt 17,7 (Ap- Csel 14,3; Mk 13,9 20; Kol 3,5 11) Tegnapi igénk folytatása és megerõsítése ez a mai. Lehet Jézus jobbjához menekülni, lehet hozzá térni már ma is! Még nem késõ, Urunk erre vár. Sõt, aki ezt teszi, csodákat tapasztalhat. S nemcsak Jézus nagy csodáira gondolhatunk, és nemcsak a nagy napra, hanem mindennapi életünk addig is tele lehet csodákkal. Szerda Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz: szakított a gyümölcsébõl, evett, majd adott a vele levõ férjének is, és õ is evett. 1Móz 3,6 (Róm 5,17; Zsid 13,1 9b; Kol 3,12 17) A bûneset bizony ismétlõdõ történet is! Bennünket is sok minden csábít, és nekünk is sok minden kívánatos, ami pedig tilos és bûn! S nemcsak mi eshetünk el, hanem magunkkal sodorhatunk másokat is, akik velünk, körülöttünk élnek. A végsõ napra tekintés s még inkább Isten õrizzen minket ma is nemcsak a bajoktól, hanem az eleséstõl, bûntõl is. Csütörtök Az Úr eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. Zsolt 98,9 (Jn 5,30; 1Jn 2,18 26/27 29/; Kol 3,18 4,1) Koncentráljunk erre a szóra: eljön. Mondhatjuk múlt idõben: eljött, de nem ítélettel, hanem kegyelemmel. Eljön ma is igéjében és erejével. S el fog jönni még egyszer, de már azért, hogy ítéletet mondjon. Különös íze lehet éppen mai életünkben ennek a két szónak: igazságosan és pártatlanul fog ítélni. Ítéletében semmi érdek nem lesz! Vessük alá magunkat ítéletének ma, hogy akkor felmentést nyerhessünk! Péntek Ellenségeink fölismerték, hogy Istenünk segítségével lehetett véghezvinni ezt a munkát. Neh 6,16 (ApCsel 9,3 5; Mt 26,36 41; Kol 4,2 6) Isten népének mindig voltak ellenségei is. Ebben az igében azokról van szó, akik a babiloni fogság után gátolták a jeruzsálemi templom újjáépítését. De talán azt is mondhatjuk gondoljunk például Gamáliel tanácsára!, hogy a történelem folyamán nekik is többször fel kellett ismerniük, hogy az egyház építése Istentõl van. Ezért mondta Jézus, hogy az általa épített egyházon semmi nem diadalmaskodik! Nekünk csak azt kell kérni, és arra kell vigyázni, hogy ne az ellenségek, hanem az építõk között találtathassunk! Szombat Az Úr ezt mondta Gedeonnak: Békesség neked, ne félj, nem halsz meg! Ezért Gedeon oltárt épített ott az Úrnak, és így nevezte el: Az Úr a békesség. Bír 6,23 24a (Jn 14,27; Mk 13,30 37; Kol 4,7 18) Ott és akkor Gedeonnak személyre és esetre szóló ígéret hangzott el: ne félj, nem halsz meg. Krisztusban ez az ígéret kiszélesedett, és mindenkinek szólóvá lett! Életünk pedig ezért az ígéretért hálás szolgálattá lehet, békességébõl élve neki oltárt építeni, szolgálni mindennap az örök béke és élet jegyében. g Keveházi László HIRDETÉS Meghívó A Budapesti, a Debreceni és a Miskolci Egyetemi Gyülekezet minden egyetemistát, fõiskolást és fiatal felnõttet szeretettel vár közös csendeshétvégéjére. A hétvége témája: Fenntartható hit. Helyszín és idõpont: Stella üdülõ, Mátraszentimre-Bagolyirtás, november A program pénteken késõ délutántól vasárnap délig tart. A három nap alatt Ábrahám és Nikodémus történetén keresztül próbáljuk megragadni és feldolgozni a hétvége témáját bibliadráma, csoportos beszélgetések és alkotósarok segítségével. Lesz kirándulás, koncert, játék is. Jelentkezés és bõvebb információ: Buday Barnabás ( cím: tel.: 20/ ), Barthel-Rúzsa Zsolt ( cím: tel.: 20/ ). CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja / Duna Tv Élõ egyház Kulturális fesztivál a reformáció ünnepén (ism.) (26') / Filmmúzeum A tanítványok (magyar film, 1985) (100') / PAX (premier) Mit ér az ember? Kardos Sándor operatõr / Kossuth rádió Aranyemberek. Prokop Péter katolikus pap, festõmûvész (31') / PAX Ásatások a Biblia nyomában 3. rész: Jeruzsálem õsi alagútja (25') / Petõfi rádió Mindentudás Egyeteme Pongor Sándor: Bioinformatika és rendszerbiológia / PAX Családi ház, 9. rész (ZMC 19') / Bartók rádió Barokk muzsika korabeli hangszereken (27') / PAX Családi szabadidõ (ZMC 25') / Petõfi rádió A lélek hangjai. Gospelek és spirituálék feketén-fehéren (59') / PAX Családfa 3. rész: Ágak (55') / PAX (premier) Mit ér az ember? Tóth Györgyi, a NaNE Egyesület elnöke / PAX Ásatások a Biblia nyomában 4. rész: Tengeri archeológia (24') 7.00 / Rádió C (FM 88,8) Az evangélikus ébresztõmûsort Csapó Krisztián és Györe Balázs vezeti. (60') / Bartók rádió Cecilia Bartoli Mozart operáiból énekel (35') / Duna Tv Isten kezében (26') / Filmmúzeum Egri csillagok, 1. rész (magyar film, 1968) (66') / Bartók rádió A Bartók Rádió klubja Elhull a virág, eliramlik az élet Zenés irodalmi délután õszrõl, elmúlásról (115') / m2 130 éves a Zeneakadémia Ünnepi est, 1. rész (2. rész: vasárnap, m2, 21.30) 5.45 / tv2 A Reggeli gondolatok mai adásában Orosz Gábor Viktor evangélikus lelkészt hallhatjuk. (30') 9.05 / m2 Örömhír. A református egyház mûsora (ism.) (26') / m2 Evangélikus ifjúsági mûsor a Deák téri gyülekezet fiataljainak a közremûködésével (10') / Duna Tv Élõ egyház (30') / Kossuth rádió Kard és kereszt (31') / mtv Házasságból elégséges (magyar film, 1960) (88') / Duna Tv Ibsen: Nóra. A Vígszínház elõadása felvételrõl (144') EvÉlet on-line: Szerkesztõség: 1085 Budapest, Üllõi út 24. Tel.: 1/ ; 20/ , fax: 1/ Szerkesztõségi titkár: Boda Zsuzsa Fõszerkesztõ: T. Pintér Károly Olvasószerkesztõk: Gyõri Virág vez. szerk. Dobsonyi Sándor Korrektor: Huszár Mariann Tervezõszerkesztõ: Nagy Bence Fõmunkatárs: Gazdag Zsuzsanna Rovatvezetõk: Bogdányi Gábor EvElet OnLine Hafenscher Károly ifj. Liturgikus sarok Kendeh K. Péter Oratio Oecumenica Kõháti Dorottya Új nap új kegyelem Véghelyi Antal A vasárnap igéje Árusítja a kiadó és a Magyar Posta Rt. (ÜLK) INDEX , ISSN Kiadja a Luther Kiadó 1085 Budapest, Üllõi út 24. Tel.: 1/ , 1/ ; 20/ , fax: Felelõs kiadó: Kendeh K. Péter Nyomdai elõállítás: Szikra Lapnyomda Rt. Felelõs vezetõ: Máthé Sándor vezérigazgató Elõfizethetõ közvetlenül a kiadónál vagy postautalványon. Az elõfizetési díj belföldön negyed évre 2132 Ft, fél évre 4264 Ft, egy évre 8528 Ft, szomszédos országba egy évre Ft (108 euró), egyéb külföldi országba egy évre Ft (135 euró). Csak a minden hónap 16-ig beérkezõ lemondásokat tudjuk az azt követõ hónap elsejével töröltetni, ellenkezõ esetben még egy hónapig jár az újság. Beküldött kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. Adott lapszámba szánt kéziratokat a megelõzõ hét csütörtökéig kérjük leadni! A hétfõ délutáni lapzártakor kizárólag a hétvégi eseményekkel összefüggõ (és a szerkesztõséggel elõzetesen egyeztetett) írásokat tudjuk figyelembe venni. Az ben küldendõ kéziratokat az címre várjuk.

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet XVI. liturgikus rendek kottával 1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet 1. A vasárnapi istentisztelet a vasárnapi istentisztelet liturgikus rendjének. használati módja szerint a lelkész

Részletesebben

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése 2013. 10. 15. Közel 270 lelkipásztor részvételével kezdődtek el az Erdélyi Református Lelkészértekezlet

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET SZENT ISTVÁN BAZILIKA 2015. január 18. vasárnap 19 óra Szolgálattevők: Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, MKPK

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései

Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései Előadók: Steinbach József (DREK püspöke), Dr. Papp Kornél (MRE Oktatási Iroda vezetője), Dr. Vladár Gábor (PRTA rektora, református lelkész - Sopron) Időpont:

Részletesebben

Programok és helyszínek

Programok és helyszínek 1 Programok és helyszínek Július 1. péntek Nagyszínpad: 16.00 Köszöntõ: Börzsönyi József esperes Zemplén Májer János polgármester Tokaj Megnyitó: Csomós József püspök TIREK Közremûködik: Kis Imola Villõ

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA A) ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET Az úrnap délelõtti istentiszteleten kívül egyéb alkalmak is lehetnek az úrvacsorával élésre. (Gyülekezeti nap, evangélizációk, konferenciák záró alkalma,

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Kedves Testvérek!

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Kedves Testvérek! Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Az ember gyakran teszi fel magának a kérdést: mit gondolnak rólam az emberek? Ez a kérdés

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Horváth Levente KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Áhítatok vasárnapokra Válogatta és szerkesztette Daray Erzsébet 3 Horváth Levente, 2013 Textbridge, 2013 Koinónia, 2013 A bibliai idézeteket az 1975. évi Új fordítású

Részletesebben

Az örömből, a legnagyobb Örömbe.

Az örömből, a legnagyobb Örömbe. XIII. évfolyam 1. szám 2015. február Az örömből, a legnagyobb Örömbe. Elmúlt a farsang és elkezdődött a csendesebb életvitelnek, az elgondolkodásnak, a változtatásnak az időszaka. Ahogyan a Prédikátor

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja

A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja http://www.refdunantul.hu/hir/mutat/15203/ Szakál Péter, 2014-11-25 04:00:00 A Dunántúli Református Egyházkerület ünnepi közgyűlésén adták át

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Járkáló 6659 A 110 ÉVE SZÜLETETT DAG HAMMARSKJÖLD Az ENSZ tragikus repülőszerencsétlenségben elhunyt svéd evangélikus főtitkárának (1953-1961 között volt e tisztségben) élete valamennyi tudatos döntését

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. 1 0. é v f o l y a m. Az Ipolysági Református Egyházközség értesítő lapja 10. évf. 2013/2

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. 1 0. é v f o l y a m. Az Ipolysági Református Egyházközség értesítő lapja 10. évf. 2013/2 IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Egyházközség értesítő lapja 10. évf. 2013/2 1 0. é v f o l y a m Gyülekezeti nap és testvér-gyülekezeti találkozó 2013. június 9-én gyülekezeti nappal egybekötött

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december MAGVETÉS A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa 2014. december Legyen minden napunk Karácsony! Sokan megmosolyogják a gyermekeket, akik őszinte tekintettel kérik: bárcsak ma is karácsony lenne!

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben