Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393 1540"

Átírás

1 Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata

2

3 Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata Ad edendum praeparaverunt Richardus Horváth Tiburtius Neumann Norbertus C. Tóth Nyíregyháza, 2011

4 A nyíregyházi Jósa András Múzeum Kiadványai 67. Jelen kiadvány a Patrimonium2 (HURO/0901/060/2.5.1) projekt keretében jelenik meg, a Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program (www.huro-cbc.eu) támogatásával. A programot az Európai Regionális Fejlesztési Alapon keresztül az Európai Unió, valamint a Magyar Köztársaság és Románia finanszírozza. Vezetőpartner: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Múzeumok Igazgatósága (projektasszisztens: Istvánovits Eszter) Projektpartner: a Muzeul Judeţean Satu Mare (projektasszisztens: Szőcs Péter) Szerkesztette: C. Tóth Norbert Első kiadás c Horváth Richárd c Neumann Tibor c C. Tóth Norbert c Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Múzeumok Igazgatósága Lektorálta: Dreska Gábor Román nyelvi fordító: Kocsis Ágnes Angol nyelvi fordító: Kulcsár Valéria Minden jog fenntartva. Printed in Hungary ISBN Kiadja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Múzeumok Igazgatósága ( cím: Felelős kiadó: Bene János megyei múzeumigazgató Készült 500 példányban Számítógépes tördelés: Neumann Tibor A nyomdai munkálatok: Kapitális Kft., Debrecen Felelős vezető: Kapusi József

5 Tartalomjegyzék Előszó Prefaţă Preface Egy kis levéltártörténet Bibliográfia Oklevelek Hely- és névmutató A levéltári jelzetek mutatója

6

7 Előszó AZ ECSEDI BÁTORI CSALÁD OKLEVÉLTÁRA I. OKLEVELEK Ha van a magyar későközépkori kutatásoknak igazi adóssága márpedig van, akkor azok egyik legfontosabbika a politikai életrajzok hiánya, az ország kormányzatában meghatározó családok történetének sokszínű feltárásának elmaradása. Mielőtt az Olvasó azt gondolná, hogy ezzel egyfajta kizárólagos alapon a politika-, család- és bitoktörténetet szeretnénk különösképpen kiemelni, hamarjában meg kell nyugtatnunk: minden igyekezetünk ellenére erről nincs szó. A források szerkezete maga megteszi ezt a kései kutatók helyett. Akár tetszik korunknak, akár nem, a magyar középkor legfontosabb forrásai az oklevelek, mégpedig a hatalmas számban éppen családi levéltárakban fennmaradt oklevelek. Ebből a tényből kiindulva kell meghatároznunk kutatásaink lehetőségeit és persze korlátait is. Szerencsés esetben, mint most is, a korlátok felismerését a lehetőségek föltárása követi. Az alábbi Oklevéltár szerzői és még inkább az őket fáradhatatlanul buzdító, ösztökélő Németh Péter ennek okán határoztak úgy, hogy a századi magyar történelem egyik birtokmennyiség, politikai szerep, szellemi hatás és nem utolsó sorban építészeti hagyaték terén kiemelkedő fontosságú családjának, az ecsedi Bátoriaknak középkori történetét amennyire csak lehet, szisztematikus kutatások tárgyává teszik. Jelen kötet megjelenésével az ecsedi Bátori család történetét feldolgozó, több mint fél évtizede folyó kutatások meghatározó időpontjához érkeztünk. E munkából az érdeklődő közönség az utóbbi években már jó néhány könyv és tanulmány révén ízelítőt kaphatott. A Gutkeled nembeli Bátori család ecsedi ágára vonatkozó tanulmányok sorozata 2005-ben indult, amikor Németh Péter két cikkben foglalkozott a Bátoriak eredetével. 1 Újabb ösztönzést adott a megindult kutatásainknak Papp Szilárd művészettörténeti szempontú elemzése a nyírbátori Szent György-egyházról, amelynek építésével kapcsolatban több, új elemet felvonultató hipotézist is megfogalmazott. 2 Az első részeredmények a Szabolcs-szatmár-beregi Szemle évi 3., a Bátoriakról szóló, jubileumi számának hasábjain láttak napvilágot: Draskóczy István Nyírbátor mezőváros kiváltságairól írt, Horváth Richárd a család várbirtok állományának megszületését vizsgálta, Neumann Tibor a Meggyesalji Móroc család birtokainak megszerzéséért a Bátoriak somlyói-ágával, a Perényiekkel és a Drágfiakkal folytatott küzdelmet mutatta be. E sorok írója pedig az ecsedi-ágnak az idősebb Bátori István országbíró halála utáni vagyoni helyzetét, a későbbi történésekből láthatóan, tulajdonképpeni kiindulópontját rajzolta meg. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg az egész vállalkozás szellemi atyjának, Németh Péternek a Szent György-templomról Papp Szilárd már idézett munkájához írt hozzászólásáról sem. 3 A 1 A Bátori család eredetéről. In: Hagyomány és változás a népi kultúrában. Tanulmányok a hatvan esztendős Dám László tiszteletére. Nyíregyháza és Egy hős és felmenői. In: Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv 17. (2006) A királyi udvar építkezései Magyarországon Balassi Kiadó, Budapest, [2006.] A Szemle-beli megjelenés sorrendjében: Draskóczy István: Nyírbátor és Sopron. Az árumegállító jog és a só a századi Magyarországon. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 41. (2006) C. Tóth Norbert: A Bátori-család ecsedi ága az 1440-es években. Uo Horváth Richárd: Az ecsedi Bátoriak várbirtokai a kései középkorban. Uo Neumann Tibor: Verbőci István évi utazásai Szatmár megyében. A

8 8 Előszó kötetbeli tanulmányokhoz kapcsolódóan 28, a Bátoriakra vonatkozó addig feltárt és kiadatlan oklevél, levél és jegyzék kiadására is sor került. (Ezek jelen oklevéltárunk szempontjából tulajdonképpen az ős bűn -nek tekinthetőek, hiszen ezzel indult meg a családra vonatkozó írásos források szisztematikus feltárása.) 4 Mindezekkel szerencsésen találkozott a váci egyházmegye főpásztorának, Beer Miklósnak a kezdeményezése, aki Vác híres humanista püspökének, egyúttal az ecsedi Bátori család egyetlen egyházi pályán karriert befutó tagjának, Miklós püspöknek állított emléket. 5 A Szemlében megjelent tanulmányok szakmai és a nagyközönség általi kedvező fogadtatását és a Reneszánsz Év kínálkozó pályázati lehetőségét megragadva, két évvel később újabb mérföldkőhöz érkezett az ecsedi Bátori család kutatása. A Nemzeti Kulturális Alap Reneszánsz Éve programja és Nyírbátor Város anyagi támogatásával a város, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága szervezésében november 7 8-án, Mátyás király és szabolcs-szatmár-beregi támogatói címmel konferenciát rendeztek a nyírbátori várkastélyban. Az előadások jelentős része a Szemle következő évi első számában nyomtatásban is napvilágot látott, a vonatkozó periodika sorrendjében haladva ezek a következők: C. Tóth Norbert az ecsedi-ág 1377 és 1541 között élt tagjainak adattárát állította össze, Horváth Richárd és Neumann Tibor Mátyás és II. Ulászló királyok támasza, Bátori István országbíró, erdélyi vajda politikai pályafutásának egy-egy meghatározó korszakát vették vizsgálat alá. Balázsik Tamás a nyírbátori minorita kolostor évtizedek óta folyó kutatásának, míg Simon Zoltán a Szent György-templom kutatásával kapcsolatos legújabb eredményeit foglalta össze, majd Feld Istvánnak a templom építészeti-régészeti kutatásához fűzött megjegyzéseit és végezetül C. Tóth Norbertnek a nyírbátori stallum elhelyezésével kapcsolatos gondolatait olvashatjuk. 6 Még a konferencia évében jelent meg Bátori István nádor 1526 őszi és téli tartózkodását megvilágító számadáskönyv töredék nyomtatásban. 7 Ugyanakkor ne feledkezzünk meg arról, hogy a család története korántsem ért véget a 16. század elején, s az utóbbi időben ennek a korszaknak a kutatása is örvendetesen megélénkült. 8 Ugyancsak a konferencia évében egy nagyszabású, Hit és egészség címet viselő, több mint 3 milliárd forintos Európai Uniós támogatást élvező program megvalósítása kezdődött el, amely 2011-ben fejeződött be. Ennek a keretében a máriapócsi kegytempsomlyói Bátoriak és a Móroc örökség. Uo Németh Péter: A nyírbátori Szent György-templom új megvilágításban. Uo Horváth Richárd Neumann Tibor C. Tóth Norbert: Oklevelek a Bátori család történetéhez. Uo Báthory Miklós váci püspök ( ) emlékezete. (Vácegyházmegye múltjából.) Szerk. Horváth Alice. Vác, A Szemle-beli megjelenés sorrendjében: C. Tóth Norbert: Ki kicsoda az ecsedi Bátori családban. Szabolcsszatmár-beregi Szemle 43. (2009) Horváth Richárd: Életrajzi szilánkok Bátori István politikai pályafutásáról ( ). Uo Neumann Tibor: Bátori István politikai szerepe II. Ulászló uralkodása alatt ( ). Uo Balázsik Tamás: Beszámoló a nyírbátori minorita kolostor márciusi kutatásáról. Uo Simon Zoltán: Adalékok a nyírbátori református templom építéstörténetéhez. Uo Feld István: A Bátoriak kegyúri temploma. Megjegyzések az újabb nyírbátori épületrégészeti kutatások értékeléséhez. Uo C. Tóth Norbert: Észrevételek a nyírbátori stallum egykori elhelyezéséről. Uo C. Tóth Norbert: Ecsedi Bátori István nádor pozsonyi tartózkodásának számadáskönyve. Adalékok Magyarország 1526 végi politikatörténetéhez. Levéltári Közlemények 80. (2009) A Báthoriak és kora. A Báthoriak és Európa. (A Báthori István Múzeum Füzetei 3.) Szerk. Dám László, Ulrich Attila. Nyíregyháza, 2008.

9 Előszó 9 lom megújítása mellett sor került a nyírbátori strandfürdő teljes rekonstrukciójára, a városban a két templomot összekötő sétány kiépítésére. Mind a református templomban (a mezőváros egykori plébánia-templomában), mind pedig a minorita kolostorban műemléki kutatások, az utóbbinál régészeti feltárások segítették az épületek tudományosan megalapozott helyreállítását. Simon Zoltán, illetve Németh Péter, Juan Cabello, Jakab Attila és Balázsik Tamás munkája nyomán olyan új építészeti eredmények születtek a két templomépület és a középkori kolostor történetére vonatkozóan, amelyek vállalkozásunknak is lendületet adott: az írott források segítségével vajon tudjuk-e értelmezni a régészeti és művészettörténeti jelenségeket? Ekkorra már világossá vált, hogy az ecsedi Bátoriak története nem csupán politikaés birtoktörténettel fűszerezett családtörténet, hanem annál jóval több. Tulajdonképpen a Magyar Királyság késő középkori története vagy legalábbis annak számos részletkérdése értelmezhetetlen a Bátoriak szerepének tisztázása nélkül. Ennélfogva a program célja némileg átalakult, s ennek első, kézzelfogható eredménye 2010 decemberében jelent meg. C. Tóth Norbert ecsedi Bátori István nádor királyi helytartóságának időszakát megvilágító oklevéltárat tett közzé. 9 Mint az köztudott, a Bátori család ecsedi- és somlyói-ágának levéltára sem maradt egyben, illetve teljességében fenn. Ugyan a somlyói-ág egykori levéltárát alkotó számos oklevél a Bánffy család oklevéltárában már napvilágot látott a múlt század elején, ellenben a középkorban az ország történetében jelentős szerepet játszó ecsedi-ág okleveleinek összegyűjtésére nem gondoltak. A jelen forráskiadványban tehát a Bátori család ecsediága levéltárának virtuális rekonstrukciójára tettünk kísérletet. Ugyanakkor arra természetesen nem vállalkozhattunk, hogy minden velük kapcsolatos oklevelet feltárjunk ennek legfőbb oka, hogy több tízezer oklevél átnézése megoldhatatlan, és lássuk be, sokszor fölösleges feladat lett volna még a mai korszerű kutatási körülmények között is, ezért elsősorban a birtokjogi oklevelek összegyűjtésére törekedtünk. Fontos azonban megjegyeznünk, hogy nem minden birtoküggyel kapcsolatos oklevél kapott helyet kötetünkben. Mit is jelent ez pontosan? Helyet kaptak, reményeink szerint hiánytalanul, a birtokadományt, a birtokzálogosítást, a kölcsönös örökösödési szerződéseket tartalmazó oklevelek, illetve a birtokok iktatásáról szóló források (néha csak ezek álltak rendelkezésünkre, mivel az adománylevél nem maradt fenn). Ezzel szemben a középkori magyar történelem leggyakoribb irattípusát, a perhalasztó és a hatalmaskodásokat kivizsgáltató oklevelek kiadását mellőztük, jóllehet egy-két esetben feltüntettük adataikat egy-egy oklevélnél. Az alapvető, tehát főleg az adományokat tartalmazó oklevelek összegyűjtésében nagy segítségünkre volt a Rajcsányi Ádám kamarai levéltáros által 1741-ben készített elenchus (rövid tartalmi összefoglalót tartalmazó leltár), amely jó kiindulópontja volt oklevelek feltárásának. 10 (Az e kivonatokból megismert oklevelek listája az alábbi táblázatban jól nyomon követhető.) Az így összegyűjtött 295 darab köztük két hamis oklevél szándékunk szerint jó alapot biztosíthat a további kutatások számára. A kötetben közölt oklevelek segít- 9 Politikatörténeti források Bátori István első helytartóságához ( ). Közzéteszi: C. Tóth Norbert. (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai II. Forráskiadványok 50.) Budapest, Magyar Országos Levéltár I 22. (Bécsi levéltárakból kiszolgáltatott iratok) Extractus litterarum familiae Bátory de Bathor Anno 1741 diebus mensium Aprilis et Maii per Adamum Rajcsány de eadem ad hanc inclytam Cameram Regiam constitutum archivarium in hunc ordinem redactarum. A középkori iratok kivonatait tartalmazó részek: oldalak.

10 10 Előszó ségével nagyobb nehézség nélkül megismerhető az ecsedi-ág birtokszerzési stratégiája. A további kutatások gördülékenyebb elősegítésére már folynak az ecsedi Bátori családtagok levelezését tartalmazó kötet 11 kiadási előkészületei. Úgy véljük, e három oklevéltár révén a Mátyás- és Jagelló-kori Magyar Királyság rangban és befolyásban, illetve később vagyonban az öt legfontosabb családja közé tartozó Bátoriak politikai tevékenysége, uradalomszervezési gyakorlata és művészetpártoló tevékenysége, valamint személyi-familiárisi kapcsolatrendszere jól kutathatóvá válik. Az Oklevéltár, köszönhetően a Bátoriaknak a társadalomban elfoglalt helyének, nemcsak az ecsediek, hanem egyúttal az ország középkori története szempontjából is fontos forrásokat tesz teljes szövegű kiadásban elérhetővé, nem mellékesen egy újabb bárói rangú 12 család virtuális levéltára lát napvilágot. Így a kötet minden használóját csak arra bíztathatjuk, hogy aknázza ki a jelen Oklevéltárban található források nyújtotta lehetőségeket. Az oklevelek közlési módjáról. A kiadás alapvetően az elfogadott forrásközlési szabályzatok alapján készült. Tekintettel voltunk az ún. e-caudata (ę) megjelenítésére is. Néhány eltérésre azonban fel kell hívnunk a figyelmet: az u hangot jelölő v/w átírása u- val; a vu hangokat jelölő w átírása vu-val; a v hangot jelölő u átírása v-vel történt. A ci betűkapcsolat és magánhangzó esetében ti és magánhangzó szerepel. Az oklevélszövegekben az alábbi jeleket alkalmaztuk: [...] = megfejtetlen szöveg vagy szó; d[ilectis] = a szövegkörnyezetből adódó pótlás. Az oklevelekben szereplő minden dátumot jegyzetben feloldottunk. A tulajdonnevek leírási módján nem változtattunk, és természetesen nagy kezdőbetűvel történt átírásuk, csakúgy mint a népneveknek és az abból képzett mellékneveknek (pl. Thurcus, Bohemica), a helynevekből képzett mellékneveknek (pl. Sirimiensis, Themesiensis, Brassoviensis), valamint nagybetűvel írtuk az ünnepek neveit (pl. Nativitatis Beati Iohannis Baptiste), illetve a Sanctus és a Beatus szavakat, ha személynév jelzőjeként állnak (pl. festum Sancti Michaelis). A szövegek központozását a mai helyesíráshoz igazítottuk. A korban szokásos rövidítéseket külön jelölés nélkül feloldottuk. Az oklevelek külzetén szereplő címzések és perbeli feljegyzések, illetve hátlapi szövegek minden esetben az apparátusban kaptak helyet. Az apparátus természetesen tartalmazza az oklevél anyagának, megpecsételési módjának leírását, a Magyar Országos Levéltárban kapott, ma is használatos DL- és DF-számát, illetőleg a korábbi őrzési helyre utaló információt. Mindemellett feltüntettük, ha volt az adott oklevélnek teljes szövegű vagy regeszta kiadása. Az apparátust végül annak a személynek a monogramja zárja (H. R. = Horváth Richárd, N. T. = Neumann Tibor, C. T. N. = C. Tóth Norbert), aki az oklevélközlést készítette. A kötethez külön rövidítésjegyzéket nem csatoltunk, mivel azok egy része a mutató előszavában megtalálható, a többi, elsősorban a levéltári jelzetekben szereplő rövidítés feloldása alább olvasható. GYKOL = Gyulafehérvári káptalan országos levéltára. HDA = Hrvatski Državni Arhiv. HHStA = Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien. 11 Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia II. Missiles Az első, a három éve megjelent, a Perényi család bárói ágának okleveleit tartalmazó oklevéltár (Perényi).

11 Előszó 11 hlt. = hiteleshelyi levéltár. KKOL = Kolozsmonostori konvent országos levéltára. lt. = levéltár(a). MKA = Magyar Kamara Archivuma. Múz. = Múzeumi. NRA = Neo-regestrata acta. orsz. = országos. SzSzBML = Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Levéltára. Végül, de nem utolsó sorban a kötet elkészítése során nyújtott segítségéért szeretnénk köszönetet mondani Dreska Gábornak, aki a kötet kéziratát összeolvasta és lektorálta. A kézirat a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetében (Horváth Richárd és Neumann Tibor) és az MTA Szegedi Tudományegyetem Magyar Országos Levéltár Magyar Medievisztikai Kutatócsoportjában (C. Tóth Norbert) készült. Budapest, március idusán a kötet szerkesztője

12 Prefaţă DIPLOMATARIUL FAMILIEI BÁTORI DE ECEDEA Una dintre cele mai semnificative sarcini ale cercetărilor privind evul mediu este realizarea biografiilor politice şi reconstituirea istoriei familiilor cu o importanţă majoră în guvernarea ţării. Nu este vorba aici de o supradimensionare, de un exclusivism acordat istoriei politice, genealogiei sau domeniilor şi posesiunilor nobiliare. Aceste probleme, independent de eforturile noastre, sunt favorizate de structura izvoarelor medievale păstrate până astăzi, a căror parte mai importantă o constituie diplomele păstrate de-a lungul veacurilor în arhivele familiilor nobiliare. Priorităţile şi limitele cercetărilor referitoare la evul mediu trebuie stabilite, aşadar, pornind de la acest aspect. În cazuri fericite, cum este cel de faţă, limitele cercetării pot fi transformate în avantaje. Autorii acestui Diplomatariu, la îndemnul neobosit al lui Péter Németh, au decis, din motive bine întemeiate, că vor supune cercetărilor sistematice istoria medievală a familiei Bátori de Ecedea. Prin statutul şi posesiunile deţinute, aceştia au jucat un rol major în viaţa politică şi spirituală a Ungariei în secolele XV XVI, lăsând în urmă şi o moştenirea arhitecturală de excepţie. Prin publicarea acestor documente s-a ajuns într-un moment decisiv din istoria cercetărilor privind familia Bátori de Ecedea, care au o vechime de peste o jumătate de deceniu. În ultimii ani, după primele rezultate ale investigării istoriei familiei, publicul interesat a avut acces la un număr sporit de surse şi informaţii. Seria studiilor privind ramura de Ecedea a familiei Bátori, originară din neamul Gutkeled, a început în anul 2005, cu două lucrări privind originea familiei semnate de Németh Péter. 1 Cercetările au primit un nou impuls odată cu realizarea studiului de istoria artei privind biserica Sf. Gheorghe din Nyírbátor, elaborat de Papp Szilárd, care a impus o nouă viziune asupra elementelor legate de construcţia edificiului de cult. 2 Primele rezultate parţiale ale cercetărilor arhivistice au văzut lumina tiparului în revista Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, în numărul jubiliar dedicat istoriei Bátoreştilor (nr. 3 din 2006). În acest sens, menţionăm studiul lui Draskóczy István despre privilegiile târgului Nyírbátor, lucrarea privind formarea domeniilor de cetate ale familiei, semnată de Horváth Richárd, precum şi cea a lui Neumann Tibor referitoare la conflictul cu ramura de Şimleu a neamului şi cu familiile Perényi şi Drágffi, pentru obţinerea moşiilor familiei Móroc din Medieşul Aurit. Cu această ocazie, autorul acestor rânduri a creionat situaţia materială a ramurii de Ecedea după moartea lui Ştefan Bátori senior, palatinul ţării, moment care s-a dovedit a fi punctul de pornire al spectaculoasei evoluţii ulterioare a familiei. Totodată, trebuie menţionate reflecţiile lui Németh Péter, părintele spiritual al acestui proiect, privind studiul deja amintit a lui Papp Szilárd asupra bisericii Sf. Gheorghe. 3 Anexate la studii, în volum au fost publicate 28 1 A Bátori család eredetéről (Despre originile familiei Bátori). In: Hagyomány és változás a népi kultúrában. Tanulmányok a hatvan esztendős Dám László tiszteletére. Nyíregyháza ; Egy hős és felmenői (Un erou şi strămoşii săi). In: Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv 17. (2006) A királyi udvar építkezései Magyarországon (Construcţiile curţii regale în Ungaria anilor ). Balassi Kiadó, Budapest, [2006.] În ordinea apariţiei în Szemle: Draskóczy István: Nyírbátor és Sopron. Az árumegállító jog és a só a századi Magyarországon (Nyírbátor şi Sopron. Dreptul de depozit al mărfurilor şi al sării în Ungaria secolelor

13 Prefaţă 13 de diplome, scrisori şi regeste ale documentelor inedite legate de familia Bátori. De fapt, publicarea acestor surse poate fi considerată premisa Diplomatariului de faţă, deoarece ele au deschis seria cercetărilor sistematice a izvoarelor scrise legate de familie. 4 La aceste acţiuni premergătoare s-a adăugat în scurt timp iniţiativa episcopului de Vác, Beer Miklós, de a edita volumul comemorativ dedicat renumitului episcop Miklós de Vác, singurul din familia Bátori care a urmat o carieră ecleziastică. 5 Datorită articolelor apărute în periodice, primite pozitiv atât în rândul specialiştilor, cât şi în cel al publicului larg, precum şi a posibilităţilor acordate de Anul Renaşterii proiectelor pe această temă, cercetările privind istoria familiei Bátori de Ecedea au ajuns cu doi ani în urmă într-un nou punct de reper. Prin finanţarea obţinută din Programul Anului Renaşterii al Fondului Naţional Cultural şi cu ajutorul financiar al oraşului Nyírbátor, al Institutului de Istorie de pe lângă Academia Maghiară şi al Direcţiei Muzeelor din Szabolcs-Szatmár-Bereg, în 7-8 noiembrie 2008 la castelul din Nyírbátor a fost organizată conferinţa cu titlul Regele Matia şi susţinătorii lui din Szabolcs-Szatmár-Bereg. Majoritatea lucrărilor prezentate atunci au fost publicate în numărul 1 din 2009 al periodicului arhivei, în ordinea cronologică a subiectului tratat: C. Tóth Norbert a întocmit baza de date a membrilor familiei din ramura de Ecedea între anii 1377 şi 1541; Horváth Richárd şi Neumann Tibor s-au axat pe etapele carierei politice a lui Ştefan Bátori, palatin şi voievod al Transilvaniei, omul de încredere al regilor Matia Corvin şi Vladislav al II-lea; Balázsik Tamás a prezentat mai multe decenii de cercetări realizate la mănăstirea minoriţilor din Nyírbátor; Simon Zoltán a descris cele mai recente cercetări arheologice şi arhitecturale efectuate la biserica Sf. Gheorghe, la care se adaugă observaţiile formulate de Feld István; în cele din urmă, C. Tóth Norbert a expus câteva idei referitoare la poziţionarea sediliei din Nyírbátor. 6 Chiar în anul conferinţei a văzut lumina tiparului registrul fragmentar al cheltuielilor legate de întreţinerea palatinului Ştefan Bátori în toamna şi XIV-XV). Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 41. (2006) C. Tóth Norbert: A Bátori-család ecsedi ága az 1440-es években (Ramura de Ecedea a familiei Bátori în anii 1440). Ibidem, Horváth Richárd: Az ecsedi Bátoriak várbirtokai a kései középkorban.(domenii de cetate ale familiei Bátori de Ecedea). Ibidem, Neumann Tibor: Verbőci István évi utazásai Szatmár megyében. A somlyói Bátoriak és a Móroc örökség. (Călătoria lui Verbőci István din anul 1520 în comitatul Sătmarului. Familia Bátori din Şimleu şi moştenirea Móroc) Ibidem, Németh Péter: A nyírbátori Szent György-templom új megvilágításban. (Biserica Sf. Gheorghe din Nyírbátor, într-o nouă perspectivă). Ibidem, Horváth Richárd Neumann Tibor C. Tóth Norbert: Oklevelek a Bátori család történetéhez.(documente privind istoria familiei Bátori). Ibidem, Vezi: Báthory Miklós váci püspök ( ) emlékezete. Vácegyházmegye múltjából. (În memoria episcopului Báthory Miklós de Vác ( ). Din trecutul Diecezei Vác). Ed. Horváth Alice. Vác, În ordinea apariţiei în periodic: C. Tóth Norbert: Ki kicsoda az ecsedi Bátori családban. (Cine sunt membrii familiei Bátori de Ecedea). Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 43. (2009) Horváth Richárd: Életrajzi szilánkok Bátori István politikai pályafutásáról ( ). (Aspecte biografice din cariera politică a lui Ştefan Bátori, ). Ibidem, Neumann Tibor: Bátori István politikai szerepe II. Ulászló uralkodása alatt ( ). (Rolul politic a lui Ştefan Bátori sub domnia lui Vladislav al II-lea, ). Ibidem, Balázsik Tamás: Beszámoló a nyírbátori minorita kolostor márciusi kutatásáról. (Prezentarea cercetărilor din martie 2008 la mănăstirea minoriţilor din Nyírbátor). Ibidem, Simon Zoltán: Adalékok a nyírbátori református templom építéstörténetéhez. (Contribuţii la istoria construirii bisericii din Nyírbátor). Ibidem, Feld István: A Bátoriak kegyúri temploma. Megjegyzések az újabb nyírbátori épületrégészeti kutatások értékeléséhez. (Biserica patronată de familia Bátori. Observaţii la noile cercetări arheologice şi arhitecturale din Nyírbátor). Ibidem, C. Tóth Norbert: Észrevételek a nyírbátori stallum egykori elhelyezéséről. (Observaţii privind poziţionarea sediliei din Nyírbátor). Ibidem,

14 14 Prefaţă iarna anului Trebuie menţionat totodată şi faptul că istoria familiei nu se termină nici pe departe la începutul secolului al XVI-lea, iar cercetările acestei perioade au luat un avânt îmbucurător în ultima perioadă. 8 Tot în anul conferinţei a început implementarea unui proiect finanţat de Uniunea Europeană, în valoare de peste 3 miliarde de forinţi, intitulat Credinţă şi sănătate, care a fost finalizat în anul În cadrul proiectului, alături de renovarea bisericii din Máriapócs, s-a reconstruit integral şi ştrandul din Nyírbátor, iar în oraş s-au realizat aleile care leagă cele două biserici. Atât în biserica reformată, cât şi în claustrul minoriţilor s-au efectuat cercetări arhitecturale, iar la cea din urmă şi săpături arheologice, destinate reabilitării clădirilor pe baza datelor ştiinţifice. Aceste cercetări efectuate de Simon Zoltán, Németh Péter, Juan Cabello, Jakab Attila şi Balázsik Tamás au furnizat date noi privind construcţia şi istoria celor două biserici şi a mănăstirii medievale, impulsionând în acelaşi timp şi proiectului nostru de cercetare arhivistică. S-a născut atunci întrebarea dacă fenomenele arheologice sau de istoria artei pot fi interpretate cu ajutorul izvoarelor scrise. Încă de la început a fost cert că istoria familiei Bátori de Ecedea reprezintă mult mai mult decât o simplă genealogie presărată cu evenimente politice şi cu date privind domeniile deţinute. De fapt, mai multe evenimente esenţiale din istoria medievală târzie a Regatului Ungariei nu pot fi înţelese fără clarificarea rolului familiei Bátori. Astfel, scopul programului a fost adaptat oarecum, iar rezultatul concret al acestui nou mod de abordare a apărut în decembrie C. Tóth Norbert a publicat o colecţie de documente legat de activitatea de guvernator regal a palatinului Ştefan Bátori de Ecedea. 9 Este cunoscut faptul că arhivele ramurilor de Ecedea şi de Şimleu ale familiei Bátori s-au dispersat şi că ele nu au fost păstrate integral. Cu toate că mai multe documente din arhiva familiei din ramura de Şimleu au fost publicate în cadrul arhivei familiei Bánffy încă la începutul secolului trecut, până acum nu s-a pus problema colectării sistematice a documentelor familiei din ramura de Ecedea, care a jucat de altfel un rol mai important în istoria medievală a ţării. Astfel, volumul de faţă îşi propune reconstituirea virtuală a arhivei familiei Bátori de Ecedea prin editarea izvoarelor scrise păstrate şi relevante. Este evident totodată că identificarea tuturor documentelor legate de acestă familie nu este posibilă. Verificarea a zeci de mii de surse ar fi fost nu doar imposibilă, chiar şi în condiţiile inovaţiilor tehnice din ultima perioadă, ci şi inutilă. Astfel, Diplomatariul s-a axat în primul rând pe documentele legate de posesiuni. E important de menţionat şi în acest caz că nu toate documente legate de proprietăţi au fost incluse în colecţia de faţă. Criteriile de selecţie sunt formulate concret în rândurile de mai jos: Au fost incluse, sperăm fără omisiuni, documentele de donaţie, de zălogire, contractele de moştenire şi cele de punere în posesie (în unele cazuri s-au păstrat doar acestea din urmă, şi nu actul de donaţie). Au fost neglijate, în schimb, cele mai frecvente docu- 7 C. Tóth Norbert: Ecsedi Bátori István nádor pozsonyi tartózkodásának számadáskönyve. Adalékok Magyarország 1526 végi politikatörténetéhez. (Registrul cheltuielilor de întreţinere a palatinului Ştefan Bátori de Ecedea la Bratislava. Contribuţii la istoria politică a Ungariei de la sfârşitul anului 1526). Levéltári Közlemények 80. (2009) A Báthoriak és kora. A Báthoriak és Európa. (Bátoreştii şi epoca lor. Bátoreştii şi Europa). (A Báthori István Múzeum Füzetei 3.). Ed. Dám László, Ulrich Attila. Nyíregyháza, Politikatörténeti források Bátori István első helytartóságához ( ). (Izvoare de istorie politică referitoare la prima perioadă de guvernator a lui Bátori Ştefan). Publicat de C. Tóth Norbert. (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai II. Forráskiadványok 50.) Budapest, 2010.

15 Prefaţă 15 mente din istoria medievală a Regatului Ungar, cele privind amânarea unor procese sau cercetarea unor abuzuri, cu toate că, în unele cazuri, am semnalat în izvoarele editate date relevante provenind din astfel de documente. În colectarea documentelor de bază, în special a diplomelor de donaţie ne-a fost de mare folos elenchus-ul (registrul de inventar cu descrierea sumară a documentelor) întocmit în 1741 de arhivarul Cămării Regale, Rajcsányi Ádám. 10 Lista documentelor din acest inventar poate fi regăsită în tabelul de mai jos. Cele 295 de documente adunate în acest fel, având printre ele şi două documente false, sunt considerate o bază adecvată a cercetărilor viitoare. Cu ajutorul izvoarelor publicate în acest volum pot fi reconstituite cu relativă uşurinţă posesiunile ramurii de Ecedea a familiei Bátori, precum şi strategia familiei privind dobândirea de domenii. Pentru sprijinirea acestor demersuri este deja în pregătire editarea unui nou volum, care va cuprinde corespondenţa membrilor familiei Bátori de Ecedea. 11 Suntem de părere că prin intermediul celor trei volume de documente vor putea fi cercetate foarte detaliat activitatea politică, practicile de organizare de domenii, mecenatul şi relaţiile personale ale familiei Bátori, care făcea parte din grupul celor cinci cele mai influente familii din Regatul Maghiar, datorită poziţiei sociale, influenţei politice, iar cu timpul şi datorită averii considerabile. Diplomatariul de faţă va pune la dispoziţie cercetătorilor izvoare scrise într-o ediţie completă, foarte importante nu doar în ceea ce priveşte Ecedea, ci, datorită statutului familiei Bátori, şi din perspectiva istoriei medievale a ţării. Nu în ultimul rând, va vedea lumina tiparului încă o arhivă virtuală a unei familii din rangul baronilor. 12 Din acest motiv îi îndemnăm pe toţi beneficiarii acestui volum să profite de posibilităţile oferite de izvoarele acestui Diplomatariu. Modul de publicare a documentelor. Ediţia a fost realizată după regulile acceptate de publicare a izvoarelor scrise, fiind luat în considerare şi formatul e-caudata (ę). Totuşi trebuie să atragem atenţia asupra unor excepţii: vocala u, în text v/w, este transcrisă ca u; sunetul vu, în text w, este transcris ca vu; sunetul v, care apare în text u, a fost transcris în forma v. Grupul ci şi vocală a fost transcris ca ti şi vocala. În textul documentelor am utilizat următoarele semne: [...] = text sau cuvânt indescifrabil; d[ilectis] = completare dedusă din text. Toate datările din documente au fost descifrate în note. La scrierea numelor proprii nu am intervenit cu modificări. Transcrierea lor s-a făcut evident cu majuscule, ca şi denumirile de popoare şi adjectivele derivate din ele (ex. Thurcus, Bohemica), a adjectivelor derivate din toponime (ex. Sirmiensis, Themesiensis, Brassoviensis), a sărbătorilor (ex. Nativitatis Beati Iohannis Baptiste) sau a termenilor Sanctus şi Beatus, dacă ele apar ca atribut al numelor de persoane (ex. festum Sancti Michaelis). Diacriticele textelor le-am conformat ortografiei actuale. Prescurtările utilizate în epocă au fost descifrate fără semnalare specială. Adresele şi notele de procedură de pe foaia de titlu a documentelor, precum şi textele de pe verso-ul actelor au fost introduse în totdeauna în descriere. Descrierile mai conţin 10 Magyar Országos Levéltár I 22. Bécsi levéltárakból kiszolgáltatott iratok (Documente din arhivele vieneze): Extractus litterarum familiae Bátory de Bathor Anno 1741 diebus mensium Aprilis et Maii per Adamum Rajcsány de eadem ad hanc inclytam Cameram Regiam constitutum archivarium in hunc ordinem redactarum. Părţile care conţin regestele documentelor medievale: paginile Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia II. Missiles Primul este cel apărut acum trei ani, diplomatariul familiei Perényi, cuprinzând documentele ramurii cu rang baronial.

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

KRASZNACÉGÉNY. református templom Biserica reformată din ŢEGHEA

KRASZNACÉGÉNY. református templom Biserica reformată din ŢEGHEA KRASZNACÉGÉNY református templom Biserica reformată din ŢEGHEA Krasznacégény Nagykárolytól délkeletre, Királydaróc és Krasznamihályfalva között fekvő aprócska település, amelynek első írásos említése 1279-ből

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- SZABÓ-ZSOLDOS

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

A zsűri tagjai: Ádám Gyula, Balázs Attila, Bálint Zsigmond, Erdély Bálint Előd, Henning János

A zsűri tagjai: Ádám Gyula, Balázs Attila, Bálint Zsigmond, Erdély Bálint Előd, Henning János Kapcsolat Contact Kapcsolat válogatás a Kapcsolat fotópályázatra beérkezett fényképekből A világunk végtelen összefüggések rendszere: a viszonyok némelyike magától érthetődő, mások számunkra érzékelhetetlenek,

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics. Hypothesis Testing Petra Petrovics PhD Student Inference from the Sample to the Population Estimation Hypothesis Testing Estimation: how can we determine the value of an unknown parameter of a population

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ SZILASI

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Új régészeti leletek délkelet Erdélyben. Kiállításkatalógus. Sepsiszentgyörgy, 2003, 68 o., 14 tábla.

Új régészeti leletek délkelet Erdélyben. Kiállításkatalógus. Sepsiszentgyörgy, 2003, 68 o., 14 tábla. Bordi Zsigmond Lóránd - Publikációk Szerkesztés A székelyek. A kereszténység védelmezői Secuii. Apărătorii creştinătăţii. Kiállításkatalógus. Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2009, 82 o. (Írta,

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ KUN

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis Factor Analysis Factor analysis is a multiple statistical method, which analyzes the correlation relation between data, and it is for data reduction, dimension reduction and to explore the structure. Aim

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz Magyarországon sérülnek a szakszervezeti jogok - állítja az UFE http://nol.hu/belfold/magyarorszagon_serulnek_a_szakszervezeti_jogok_-_allitja_az_ufe (UFE) a magyarországi szakszervezeti jogok sérülése

Részletesebben

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L K Ö Z L E M É N Y E K N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L DR. HEINZ ERVIN A népesedésstatisztika igen fontos mutatószámai a népesség kormegoszlására és annak változására vonatkozó adatok. Ezért

Részletesebben

2. Tavasz Kupa. Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása

2. Tavasz Kupa. Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása 2. Tavasz Kupa Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása 1,/ A verseny célja: Az uszonyos-, és búvárúszás népszerűsítése, versenyzők részére versenyzési lehetőség biztosítása. 2,/ A verseny rendezője: HÓD

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon A következetes városrehabilitáció során Balatonfüred fürdő-városrészében, 2006-2015 között terveink alapján

Részletesebben

The Hungarian National Bibliography. Peter Dippold National Széchényi Library

The Hungarian National Bibliography. Peter Dippold National Széchényi Library The Hungarian National Bibliography Peter Dippold National Széchényi Library Historical overview 1711 David Czvittinger: Specimen Hungariae literatae 1803 István Sándor: Magyar Könyvesház = Hungarian Bibliography

Részletesebben

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA"

Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA" Bevezetés Kutatásunkat a témában azért kezdtük meg, mert ez egy speciális

Részletesebben

The Crisis Year in Seklerland: 1949

The Crisis Year in Seklerland: 1949 The Crisis Year in Seklerland: 1949 In Romania, the political turning point was 1948, but on the local level the political, economic and social changes could be felt only by 1949. Going through the events

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.021 UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer LAW ENFORCEMENT AND NATIONAL SECURITY CHALLENGES POSED BY

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN 30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN Tartalom Tanulmányok TAKÁCS TIBOR A Weidemann-ügy, 1961. Sport, hatalom és állambiztonság a korai Kádár-korszakban...

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

MTA-NIH NEMZETI ERC INFORMÁCIÓS NAP. a Közép-európai Egyetem pályázási tapasztalatai (Advanced Grant)

MTA-NIH NEMZETI ERC INFORMÁCIÓS NAP. a Közép-európai Egyetem pályázási tapasztalatai (Advanced Grant) MTA-NIH NEMZETI ERC INFORMÁCIÓS NAP a Közép-európai Egyetem pályázási tapasztalatai (Advanced Grant) Mohácsi Vanda ERC pályázati és projekt koordinátor Budapest, 2012. augusztus 27. CEU pályázati történelem

Részletesebben

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice FEHÉR Miklós Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály Ministry of Public

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- MADAT Hírlevél,

Részletesebben

Kovách Ádám főszerkesztő-h. Angi János Kerepeszki Róbert Pallai László

Kovách Ádám főszerkesztő-h. Angi János Kerepeszki Róbert Pallai László Tudomány és kultúra Szerkesztik: ifj. Barta János főszerkesztő Kovách Ádám főszerkesztő-h. Angi János Kerepeszki Róbert Pallai László A szerkesztőség címe: Debreceni Szemle, Szerkesztőségi titkárság Debrecen,

Részletesebben

Lista pieselor expuse în lapidarul medieval

Lista pieselor expuse în lapidarul medieval Lista pieselor expuse în lapidarul medieval Panou I Castelul de la Hunedoara este unul dintre cele mai mult şi mai radical restaurate monumente. Aceste lucrări au demarat în 1868 şi cu mici întreruperi

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Arhitectura religioasă medievală din Transilvania V Középkori egyházi építészet Erdélyben V Medieval Ecclesiastical Architecture of Transylvania V

Arhitectura religioasă medievală din Transilvania V Középkori egyházi építészet Erdélyben V Medieval Ecclesiastical Architecture of Transylvania V Arhitectura religioasă medievală din Transilvania V Középkori egyházi építészet Erdélyben V Medieval Ecclesiastical Architecture of Transylvania V Acest volum cuprinde comunicările prezentate în cadrul

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- MADAT Hírlevél,

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ LAMBRECHT

Részletesebben

INFORMAŢII ŞI MANUAL DE UTILIZARE - ÎNREGISTRARE ŞI PLATĂ CU CARD BANCAR în Sistemul Naţional Electronic de Plată (SNEP) -

INFORMAŢII ŞI MANUAL DE UTILIZARE - ÎNREGISTRARE ŞI PLATĂ CU CARD BANCAR în Sistemul Naţional Electronic de Plată (SNEP) - INFORMAŢII ŞI MANUAL DE UTILIZARE - ÎNREGISTRARE ŞI PLATĂ CU CARD BANCAR în Sistemul Naţional Electronic de Plată (SNEP) - www.ghiseul.ro ISMERTETŐ KÉZIKÖNYV- BANKKÁRTYÁVAL TÖRTÉNŐ ONLINE ADÓFIZETÉS AZ

Részletesebben

RAPORT ANALIZĂ. Anul școlar 2012-2013

RAPORT ANALIZĂ. Anul școlar 2012-2013 RAPORT ANALIZĂ Anul școlar 2012-2013 1. Baza materială Inceperea anului școlar 2012-2013 aproape a pornit in condiții excelente din punct de vedere al bazei materiale. S-au schimbat 6 rânduri de geamuri

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A hazai tógazdasági haltermelés a 90-es évek közepén tapasztalt mélypontról elmozdult és az utóbbi három

Részletesebben

3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje

3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje Év Tájépítésze pályázat -Wallner Krisztina 3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje Az előző EU-s ciklus során kiírt KEOP pályázatok lehetővé tették történeti

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE -------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1

Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1 Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1 1. Első hallgatás / First listening Hallgassa meg Halász Judit dalát a Youtube-on!

Részletesebben

AZ ASZÓDI GYÓGYSZERTÁR TÖRTÉNETE

AZ ASZÓDI GYÓGYSZERTÁR TÖRTÉNETE AZ ASZÓDI GYÓGYSZERTÁR TÖRTÉNETE LENGYEL JÚLIA A mai Pest megye gyógyszerészeti emlékei között egyik legrégebbi adatunk Aszódra, a Galga mentén meghúzódó apró településre vonatkozik. Aszód még a század

Részletesebben

Madonna novellái. 1. szint Július. Madonna képekkel illusztrált novelláskötetet(1) jelentet meg

Madonna novellái. 1. szint Július. Madonna képekkel illusztrált novelláskötetet(1) jelentet meg 1. szint Július Madonna novellái Madonna képekkel illusztrált novelláskötetet(1) jelentet meg Madonna képekkel illusztrált novelláskötetet jelentet meg(2) idén(3) szeptember 15-én. Egyébként(12) a következő

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Fonduri europene oportunități de finanțare, investiții, evenimente Úniós források beruházások finanszírozásának, események szervezésének lehetősége

Fonduri europene oportunități de finanțare, investiții, evenimente Úniós források beruházások finanszírozásának, események szervezésének lehetősége Fonduri europene oportunități de finanțare, investiții, evenimente Úniós források beruházások finanszírozásának, események szervezésének lehetősége Ce s-a întâmplat? Mi történt? 2003-2009 Phare Coeziune

Részletesebben

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Sentences can be active or passive. Therefore, tenses also have "active forms" and "passive forms." You must learn to recognize the difference to successfully

Részletesebben

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1055 Budapest, Markó utca 1. al. 3.) Tax number: 25199750-2-41 Company history 1 Registration number Company register number::

Részletesebben

SEMÁN ÁTOKUL CRESTIN

SEMÁN ÁTOKUL CRESTIN KÖNYVSZEMLE Körösi Csorna Sándor: Buddha élete és tanításai. Fordította", az előszót írta és jegyzetekkel ellátta Bodor. András. II. javított kiadás. Kriterion könyvkiadó, Bukarest, 1982. 224 1. A híres

Részletesebben

Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete *

Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete * Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete * I. Tudományos munkák (könyvek, tanulmányok, közlemények) 150. Despre politica socială a regelui atia Corvin în Transilvania. In: Cumpăna.

Részletesebben

Kassa és környéke villamosításának kezdete (1917-ig) 1. The beginning of electrification of Kassa and its surroundings (until 1917)

Kassa és környéke villamosításának kezdete (1917-ig) 1. The beginning of electrification of Kassa and its surroundings (until 1917) Kassa és környéke villamosításának kezdete (1917-ig) 1 The beginning of electrification of Kassa and its surroundings (until 1917) tudomanytortenet@gmail.com Initially submitted March 10, 2014; accepted

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

Unit 10: In Context 55. In Context. What's the Exam Task? Mediation Task B 2: Translation of an informal letter from Hungarian to English.

Unit 10: In Context 55. In Context. What's the Exam Task? Mediation Task B 2: Translation of an informal letter from Hungarian to English. Unit 10: In Context 55 UNIT 10 Mediation Task B 2 Hungarian into English In Context OVERVIEW 1. Hungarian and English in Context 2. Step By Step Exam Techniques Real World Link Students who have studied

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

Jezsuita tudósok digitalizált kéziratgyűjteményei az ELTE Egyetemi Könyvtárban és lehetséges kutatási témáik

Jezsuita tudósok digitalizált kéziratgyűjteményei az ELTE Egyetemi Könyvtárban és lehetséges kutatási témáik Jezsuita tudósok digitalizált kéziratgyűjteményei az ELTE Egyetemi Könyvtárban és lehetséges kutatási témáik Mátyás Melinda ELTE Egyetemi Könyvtár Gyűjteményszervezési Osztály V K K V I I. T U D O M Á

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 1999. március 19-20. Zsákolt áruk palettázását végző rendszer szimulációs kapacitásvizsgálata Kádár Tamás Abstract This essay is based on a research work

Részletesebben

Szakértők és emberek. German Health Team Prof. Armin Nassehi Dr. Demszky Alma LMU München

Szakértők és emberek. German Health Team Prof. Armin Nassehi Dr. Demszky Alma LMU München Szakértők és emberek German Health Team Prof. Armin Nassehi Dr. Demszky Alma LMU München 1 Szakértők és közpolitika viszonya 3 modell: Racionális: szakértő megmondja, mi a helyes megoldás Probabilisztikus:

Részletesebben

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL TEACHING EXPERIENCES OF THE IT ENGINEERING COURSE OF UNIVERSITY OF DEBRECEN Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar Összefoglaló A Debreceni

Részletesebben

Correspondence of mathematicians II. The Riesz brothers s correspondence. Levelezés matematikusokkal II. A Riesz testvérek levelezése

Correspondence of mathematicians II. The Riesz brothers s correspondence. Levelezés matematikusokkal II. A Riesz testvérek levelezése Correspondence of mathematicians II. The Riesz brothers s correspondence Levelezés matematikusokkal II. A Riesz testvérek levelezése Szegedi Tudományegyetem, Számítógépes Optimalizálás Tanszék pszabo@inf.u-szeged.hu

Részletesebben

A Betegápoló Irgalmas Rend magyar tartományának gyógyszertári személyzete a 20. század első évtizedeiben

A Betegápoló Irgalmas Rend magyar tartományának gyógyszertári személyzete a 20. század első évtizedeiben A Betegápoló Irgalmas Rend magyar tartományának gyógyszertári személyzete a 20. század első évtizedeiben Pharmacy staff in the Hungarian Province of the Merciful Brethren Order in the first decades of

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

A golyók felállítása a Pool-biliárd 8-as játékának felel meg. A golyók átmérıje 57.2 mm. 15 számozott és egy fehér golyó. Az elsı 7 egyszínő, 9-15-ig

A golyók felállítása a Pool-biliárd 8-as játékának felel meg. A golyók átmérıje 57.2 mm. 15 számozott és egy fehér golyó. Az elsı 7 egyszínő, 9-15-ig A golyók elhelyezkedése a Snooker alaphelyzetet mutatja. A golyók átmérıje 52 mm, egyszínőek. 15 db piros, és 1-1 db fehér, fekete, rózsa, kék, barna, zöld, sárga. A garázsban állítjuk fel, ilyenkor az

Részletesebben

A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke

A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke A dokumentum A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásában

Részletesebben

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10...

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... Név:. Neptunkód: MEGOLDÓLAP 1. feladat 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... 8.... 9.... 10.... Elért pontszám:. 2. feladat 1. 6. 11. 2. 7. 12. 3. 8. 13. 4. 9. 14. 5. 10. 15. Elért pontszám:. 3. feladat

Részletesebben

Mellékeljük a meghívót. Az on vagy az alábbi telefon számon lehet rendelést tenni.

Mellékeljük a meghívót. Az on vagy az alábbi telefon számon lehet rendelést tenni. Invitation Meghívó (English and Hungarian) Az Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány ezen belül az Amerikai Magyar Klub egy összekötő híd szerepét tölti be a két ország között. A magyar származású és érzelmű

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ Aprobat cu Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5198 / 01.11.2004 M I N I S T E R U L E D U C A Ţ I E I Ş I C E R C E T Ă R I I CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM PROGRAME ŞCOLARE PENTRU

Részletesebben

Bevándorlás Tanulás. Tanulás - Egyetem. Beiratkozás. Jelentkezés képzésre. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa.

Bevándorlás Tanulás. Tanulás - Egyetem. Beiratkozás. Jelentkezés képzésre. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. - Egyetem Szeretnék beiratkozni egyetemre. Beiratkozás Szeretnék jelentkezni képzésre. Jelentkezés képzésre alapképzés mesterképzés PhD nappali tagozatos részidős online Szeretnék az egyetemen tanulni.

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben