J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata és az OVI FOCI Közhasznú Alapítvány közötti támogatási szerződés megkötésére. Előterjesztő: Alpolgármester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata és az OVI FOCI Közhasznú Alapítvány közötti támogatási szerződés megkötésére. Előterjesztő: Alpolgármester"

Átírás

1 J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az OVI FOCI Közhasznú Alapítvány közötti támogatási szerződés megkötésére Ó z d, május 28. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Köznevelési Csoport

2 2 Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 81/2012.(V.17.) határozatában döntött az Ovi-foci Közhasznú Alapítvánnyal közös pályázat beadásáról, melyhez vállalta, hogy 4 óvodában biztosítja a program megvalósításához szükséges önrészt 4 x 2,85 millió forint összegben. A pályázatot az alapítvány nyújtotta be, melyhez az önkormányzat biztosította a 4 óvodára vonatkozó szándéknyilatkozatot, építési hatósági nyilatkozatot, takarnetes kivonatot, illetve az önrész biztosításáról szóló képviselő-testületi határozatot. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 24/2013.(II.21.) határozatában döntött a Tétény Úti Óvodában megvalósuló OVI-FOCI, OVI-FOCI SPORT Program támogatási szerződés megkötéséről és a 2,81M forint önrész átutalásáról. Ezen határozat megerősítette a további 3 óvodai intézmény (Nemzetőr Úti Tagóvoda, a Béke Telepi Óvodák és a Béke Telepi Óvodák Árpád Vezér Úti Tagóvoda) tekintetében a korábbi szándéknyilatkozatot. A 3 óvoda közül a Nemzetőr Úti Óvodában az időközben nyertes ÉMOP A-11 pályázati forrásból 3 csoportszoba bővítés történik, melynek keretében sor kerül a teljes óvoda udvar felújítására és udvari játszóeszközök telepítésére. Az ÉMOP projekt keretében elhelyezendő játszótéri eszközök nagy száma és azok szabvány-távolságok szerinti letelepítése nem teszi lehetővé, hogy az ovi-foci pálya a belső udvaron elhelyezésre kerüljön. Az ovi-foci pályát így csak az udvarhoz hozzátoldva, a külső terület átalakításával és csak jelentős mintegy 4M Ft-os - többletköltséggel lehetne megvalósítani. Átvizsgálva a fenntartott óvodai intézményhálózatot, a Nemzetőr Úti óvodába tervezett pályát javasoljuk az Ózdi Petőfi Úti - Csépányi Összevont Óvoda székhelyének udvarán elhelyezni november 28-án a Tétény Úti Óvoda ovi-foci pályája átadásra került, mely az elmúlt hónapokban sikeresen biztosította az óvodások sportág specifikus oktatási programját. Az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány május 14-én megküldte az önkormányzat részére a további 3 óvodára vonatkozó támogatási szerződést az 1. melléklet szerint, melynek aláírásához és az 3x2,85M Ft = 8,55M Ft önrész átutalásához a Képviselő-testület támogató határozata szükséges. Az Ovi-Foci sportpályák műszaki leírását a 2. melléklet tartalmazza. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.

3 3 1. melléklet TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Sport-fejlesztési Program megvalósítására amely létrejött egyrészről Neve: Ózd Város Önkormányzata Székhelye: 3600 Ózd, Városház tér 1. Adószám: KSH statisztikai számjel: Törzskönyvi szám: Képviseli: Fürjes Pál Beosztása: polgármester (továbbiakban: Önkormányzat) másrészről Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány, Székhelye: 1023 Budapest, Komjádi Béla u. 3. 3/18. Nyilvántartási száma: 14.Pk /2011/3. Adószáma: Képviseli: Dr. Molnár Andrea Beosztása: elnök (továbbiakban: Alapítvány) között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett. I. Fogalmak Jelen szerződés tekintetében, Fejlesztési támogatás: a Program megvalósításához szükséges tárgyi és személyi feltételek megteremtéséhez, fejlesztéséhez, előfinanszírozással juttatott, vissza nem térítendő önkormányzati támogatás. Előfinanszírozás: a megítélt támogatás teljes összegének előre történő folyósítása. Program: Ovi-Foci Pálya megépítése, eszközkészlet beszerzése, szakemberképzés, rendezvény szervezés, Program-megvalósítás Támogatási időszak: 2013/14 TAO év II. A támogatási szerződés tárgya A támogatási szerződés tárgya fejlesztési támogatás nyújtása az Alapítvány által biztosított Program megvalósításához. Önkormányzat vállalja, hogy Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014.(V.28.) határozata alapján fejlesztési támogatást nyújt Alapítvány részére. Alapítvány a fejlesztési támogatást elfogadja, és saját felelősségére vállalja a pályázatban foglalt Program végrehajtását.

4 4 III. Végső kedvezményezettek A Végső kedvezményezettek adatai: Neve: Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Székhelye: 3600 Ózd, Petőfi Sándor út Adószáma: címe: Neve: Ózdi Béke Telepi Óvodák Székhelye: 3600 Ózd, Újváros tér 2. Adószáma: címe: Neve: Ózdi Béke Telepi Óvodák Árpád Vezér Úti Tagóvodája Székhelye: 3600 Ózd, Árpád vezér út 33. Adószáma: címe: IV. A fejlesztési támogatás összege 1.) Önkormányzat vállalja, hogy a támogatási időszakra a /2014.(V.28.) határozatban meghatározottak szerint bruttó ,- Ft/óvoda, összesen Ft azaz Nyolcmillióötszázötvenezer forint fejlesztési támogatást nyújt Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program elnevezésű program megvalósítására. 2.) Felek rögzítik, hogy a Program részét képező Pálya és Eszközkészlet az Alapítvány tulajdonában marad, kivéve, ha az Önkormányzat 15 évre vonatkozó tulajdon-fenntartási nyilatkozatot tesz, mely esetben a Pályára és az Eszközkészletre vonatkozó rendelkezési jogát Alapítvány fenntartja. Az Önkormányzat külön, írásbeli engedélye nélkül az Alapítvány által meghatározott és összeállított szakmai- oktatási program és a közvetlenül hozzá kapcsolódó egyéb programokon kívül a Pálya semmilyen más célra nem használható. Felek rögzítik, hogy a Pálya el nem bontható, át nem helyezhető, át nem alakítható kivéve, ha a felek ahhoz előzetesen és együttesen, külön megállapodás formájában közösen hozzájárulnak. 3.) Felek megállapodnak abban, hogy a 15 éves időszak letelte után a pálya és annak tartozékai jelképes összeg ellenében az Önkormányzat tulajdonába átkerülnek. 4.) Felek megállapodnak abban, hogy Alapítvány az elkészült Pálya palánkjának teljes felületét reklám célra, Önkormányzat hozzájárulása nélkül bármikor felhasználhatja. 5.) Felek rögzítik, hogy Alapítvány a Pálya és az Eszközkészlet használatát/állapotát, az Oktatási Program működését bármikor, személyes látogatás vagy írásos beszámoló formájában ellenőrizheti. 6.) Felek megállapodnak abban, hogy a Pálya karbantartásával járó kötelezettségek és költségek az Önkormányzatot terhelik. 7.) Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a TAO tv. 22/C (6) bekezdés b) pontja alapján gondoskodik a sportcélú ingatlan ingyenes vagy kedvezményes áron történő hasznosításáról. Önkormányzat a sportcélú hasznosítást (használatot) nem korlátozza, ellenkező esetben az Alapítvány a TAO keretéből nyújtott támogatás visszakövetelésére válik jogosulttá. 8.) Felek rögzítik, hogy Alapítvány az Önkormányzat címerét a honlapján (www.ovi-foci.hu) Partnerei között feltünteti, Önkormányzat jogosult az Alapítvány hivatalos logóját és szlogenjét a Program keretén belül, azzal összefüggésben felhasználni. 9.) Önkormányzat vállalja, hogy a végső kedvezményezett óvoda Alapítvány pártoló tagjává válik, mely tagsághoz a kérelmet az 1. sz. mellékletben szereplő űrlap kitöltésével kérvényezi. 10.) Önkormányzat vállalja, hogy a Felek közötti kapcsolattartás megkönnyítése érdekében Önkormányzat és a végső kedvezményezett óvoda érvényes címmel regisztrál az Alapítvány honlapján a hírlevelére.

5 5 V. A fejlesztési támogatás folyósításának határideje, módja, feltételei 1) Alapítvány tudomásul veszi, hogy Önkormányzat a támogatási szerződés alapján, a jelen szerződésben meghatározott összeget folyósítja. 2) Önkormányzat a fejlesztési támogatást Alapítvány alábbi magyarországi pénzintézetnél vezetett bankszámlaszámára történő átutalással folyósítja: OTP Bank Nyrt Bank neve Bankszámlaszám 3) A fejlesztési támogatás egy összegben, június 06-ig kerül átutalásra. 4) Alapítvány kijelenti, hogy a szerződés aláírásának időpontjában egyéb korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A fejlesztési támogatás folyósításának feltétele, hogy a szerződés aláírásakor és azt követően a támogatás folyósításáig Alapítványnak nincs lejárt köztartozása, nem folyik ellene csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás, végrehajtás, illetve adósságrendezési eljárás. Amennyiben az előző esetek bármelyike fennáll, akkor az utalást Önkormányzat felfüggeszti a köztartozás megszűnéséig, illetve az eljárás befejezéséig. Alapítvány tudomásul veszi, hogy a megítélt és folyósításra kerülő támogatásból a támogatás kedvezményezettjét terhelő köztartozások összege visszatartásra kerülhet az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény rendelkezései alapján. VI. A fejlesztési támogatás felhasználása 1) A fejlesztési támogatás kizárólag a jelen szerződésben részletezett végső kedvezményezett(ek) fejlesztésére fordítható. 2) A fejlesztési támogatást a vonatkozó jogszabályokban, valamint a jelen szerződésben foglaltak szerint lehet felhasználni. 3) Alapítvány kijelenti, hogy a fejlesztési támogatás felhasználását elkülönítetten és naprakészen tartja nyilván. 4) A Kedvezményezett továbbtámogatásra nem jogosult. 5) A támogatás ÁFA-ra abban az esetben fordítható, ha a Kedvezményezettnek a jelen szerződés alapján támogatott beszerzése kapcsán ÁFA levonási joga nincs, vagy azzal a program megkezdésekor, illetve a szerződés érvényességi időtartama alatt nem él és erről nyilatkozik az Önkormányzat felé. VII. Az elszámolás rendje 1.) Alapítvány december 31-ig köteles teljesíteni a Programot. 2.) Alapítvány április 30-ig elszámolást nyújt be a Program megvalósításáról, a fejlesztési támogatás felhasználásáról, valamint a pénzügyi teljesítésről Önkormányzatnak. Az elszámolás szakmai és pénzügyi részből áll. 3.) Az elszámolás maradványösszegét a kedvezményezett köteles az elszámolás benyújtásával egyidejűleg az alábbi számlaszámra visszautalni. Az utalásnál a támogatási szerződés számát fel kell tüntetni. Ózd Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt. Ózd számlaszám

6 6 4.) Alapítvány az elszámolást Önkormányzathoz azzal az adattartalommal és mellékletekkel nyújtja be, hogy abból a teljesítés megállapítható legyen. 5.) Az elszámoláshoz csatolni kell mindazon iratokat, dokumentumokat, számlákat, amellyel Alapítvány igazolja, hogy a támogatás rendeltetésszerűen, a döntés szerinti célnak megfelelően, a szerződésben rögzített keretek között került felhasználásra. 6.) A fejlesztési támogatás elszámolását Önkormányzat megvizsgálja és annak elfogadásáról vagy elutasításáról 8 napon belül írásbeli értesítést küld Alapítvány részére. 7.) Önkormányzat hiánypótlásra hívja fel Alapítványt, amennyiben a fejlesztési támogatás felhasználása nem állapítható meg egyes részleteiben az elszámolásból. A hiánypótlási felhívásban az Önkormányzat további dokumentumok, iratok becsatolását is előírhatja. 8.) Önkormányzat az elszámolást elutasítja, különösen, ha: 1. az elszámolásból a fejlesztési támogatás felhasználása nem állapítható meg, 2. Alapítvány a támogatással való elszámolási kötelezettségének nem tett eleget, 3. Alapítvány szerződésszegést követett el, 4. Alapítvány a hiánypótlási felhívást követően sem tesz eleget elszámolási kötelezettségének, nem nyújtja be a szükséges dokumentumokat, számlákat, 5. Alapítvány a hiánypótlási határidőt elmulasztja. 6. Amennyiben a benyújtott elszámolás alapján csak részteljesítés állapítható meg, úgy az értesítésben meghatározásra kerül, hogy a pénzügyi elszámolás mely tételei, illetve a szakmai beszámoló mely elemei kerültek elfogadásra, illetve elutasításra. VIII. Bejelentéssel kapcsolatos kötelezettségek 1) Alapítványnak általános tájékoztatási kötelezettsége van Önkormányzat felé a jelen szerződéssel, a végső kedvezményezettel és a programmal kapcsolatos szerződést érintő valamennyi ténnyel, körülménnyel kapcsolatban. 2) A szerződéskötést követően meginduló csőd-, felszámolási, végelszámolási, végrehajtási, illetve adósságrendezési eljárásról a kedvezményezett legkésőbb 15 napon belül köteles tájékoztatni az Önkormányzatot. 3) Alapítvány köteles az Önkormányzatnak 15 napon belül bejelenteni amennyiben a szerződéskötéskor közölt bármilyen adatban, illetve a szerződést befolyásoló bármilyen körülményben változás állt be. A bejelentésnek az Önkormányzathoz való megérkezéséig az Önkormányzat a jelen szerződésben rögzített adatokat tekinti hatályosnak és Alapítvány részére továbbítandó küldeményeket a jelen szerződésben megjelölt címre jogosult megküldeni. 4) Alapítvány haladéktalanul köteles bejelenteni Önkormányzatnak, amennyiben jelen szerződés szerinti program/ok megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy megvalósítása késedelmet szenved. Önkormányzat Alapítvánnyal együttműködve köteles a Program mihamarabbi megvalósulását elősegíteni, különösen akkor, ha Alapítvány a Program megvalósulásának védelme érdekében Önkormányzattól határidő módosítását kezdeményezi. 5) Önkormányzat a szerződéstől csak akkor állhat el, ha a Program megvalósulása teljes mértékben ellehetetlenült. IX. Ellenőrzés 1) Alapítvány tudomásul veszi, hogy Önkormányzat vagy az általa megbízott személy vagy szerv a folyamatba épített ellenőrzés keretében, illetve a szakmai teljesítésigazolás megalapozása érdekében utólagosan, illetve utóellenőrzés formájában vizsgálatot tart. 2) Alapítvány tudomásul veszi, hogy Önkormányzat, továbbá a mindenkor hatályos jogszabályokban erre feljogosított szervek az átutalt támogatás jogszerű és szerződésszerű felhasználását ellenőrizhetik. 3) Az ellenőrzésre jogosult szervek jogosultak a dokumentumok ellenőrzésére, valamint helyszíni ellenőrzés lefolytatására. 4) A helyszíni ellenőrzésről jegyzőkönyv készül, melyet Önkormányzat 8 napon belül küld meg Alapítvány részére.

7 7 X. Dokumentumok, megőrzési kötelezettség 1) Alapítvány nyilatkozik, hogy a szerződés jogszerű teljesítését igazoló és alátámasztó dokumentumokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően vezeti és tárolja, úgy hogy abból a fejlesztési támogatás felhasználása megállapítható. 2) Alapítvány köteles a szerződés teljesítésére vonatkozó dokumentumokat, valamint az elszámolást és annak alapját képező összes dokumentumot, iratot, számlát, a szerződés megszűnésétől számított 5 évig megőrizni és lehetővé tenni, hogy Önkormányzat vagy a mindenkor hatályos jogszabályok alapján feljogosított szerv abba betekintsen. XI. A fejlesztési támogatás folyósításának felfüggesztése 1) Önkormányzat a folyósítás felfüggesztéséről és annak indokáról írásbeli értesítést küld Alapítványnak. 2) A felfüggesztés okának megszűnése esetén, a felfüggesztés miatt nem folyósított fejlesztési támogatást Önkormányzat a támogatási időszak utolsó napjáig folyósítja. XII. A szerződés módosítása 1) A Támogatási Szerződés módosítására az Alapítvány illetve az Önkormányzat kezdeményezése alapján írásban kerülhet sor. Szerződés módosítás kezdeményezésére bármely, a szerződést érintő okból sor kerülhet azzal, hogy a szerződés módosítása a Program eredeti célkitűzéseit nem változtathatja meg. 2) Alapítvány a szerződés módosítására irányuló javaslatát indoklással alátámasztva nyújtja be az Önkormányzathoz. 3) Önkormányzat a módosítási kérelem hozzá való beérkezésétől számított 30 napon belül írásban értesíti Alapítványt a szerződésmódosítási kérelem tárgyában hozott döntésről. Kivételt képez ez alól a teljesítési határidőre vonatkozó módosítás melyre az Alapítvány 2013/14-es évi TAO Programjával kapcsolatos módosulás ad alapot melyet Önkormányzat köteles elfogadni. 4) Önkormányzat jogszabályváltozás miatt, továbbá a mindenkor hatályos költségvetési törvényben foglaltakra tekintettel is kezdeményezheti a szerződés írásbeli módosítását. 5) Alapítvány a szerződés módosítására irányuló írásbeli kérelmével egyidejűleg megküldi a módosításhoz szükséges iratokat, dokumentumokat. Amennyiben a módosítási kérelmet Alapítvány hiányosan nyújtja be, Önkormányzat 8 napos határidő tűzésével elektronikus úton hiánypótlást írhat elő. A módosítási kérelem ismételt hiányos benyújtása esetén Önkormányzat a módosítás iránti kérelmet elutasítja. 6) Alapítvány köteles kezdeményezni a támogatási szerződés módosítását, ha megváltoznak a szerződésben foglalt adatok, Alapítvány bármely bankszámlaszáma, vagy új bankszámlát nyit, bármely a szerződést érintő lényeges adat, tény vagy körülmény. 7) Ha Alapítványnak fel nem róható okból a program megvalósítása, a szerződésszerű teljesítés csak a szerződés módosításával valósítható meg, Alapítványnak haladéktalanul írásban kezdeményeznie kell a szerződés módosítását Önkormányzatnál. 8) Alapítvány köteles haladéktalanul bejelenteni Önkormányzatnak az adólevonási jogosultságában bekövetkező változást. 9) Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a szerződésnek a módosítással nem érintett részei változatlan formában, hatályban maradnak.

8 8 XIII. Jogosulatlanul igénybe vett támogatás 1) Jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül a fejlesztési támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, illetve a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségek megszegése. 2) Jogosulatlanul igénybe vett támogatás különösen: a) Alapítvány a támogatást a szerződéstől eltérően, rendeltetésellenesen vagy nem jogszerűen használta fel; b) Alapítvány - neki felróható okból - a kitűzött határidőket elmulasztotta; c) a szerződés teljesítése Alapítványnak felróható okból a szerződésben tűzött határidőn belül nem kezdődött meg; d) a szerződésben rögzített kötelezettségek teljesítése Alapítványnak felróható okból nem vagy nem a támogatási célnak megfelelő mértékben, illetve minőségben valósult meg; e) Alapítvány a támogatás igénylésekor lényeges körülményt elhallgatott, illetve lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy a szükséges nyilatkozatok bármelyikét visszavonta; f) Alapítvány a bejelentési és elszámolási kötelezettségének a támogatási szerződésben meghatározott határidőben nem tett eleget; g) Alapítvány nem biztosította a támogatási összeg felhasználása ellenőrzésének feltételeit, vagy akadályozta az ellenőrzést; h) Alapítvány a támogatás igénylésének időpontjában nem felelt meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényi feltételeinek, valamint az államháztartásról szóló törvényben meghatározottaknak; i) Alapítvány a támogatási időszak utolsó napjáig nem szerzi be a jogerős hatósági engedélyeket és ezek megléte a program lezárásának feltétele. XIV. Szerződés megszűnése, elállás 1. Jelen Támogatási Szerződés a szerződés aláírásakor lép hatályba és a Program lezárásával megszűnik. 2) A Program akkor tekinthető lezártnak, ha a jelen szerződés szerinti valamennyi kötelezettség teljesült, az elszámolást Önkormányzat jóváhagyta. 3) Ha a Program megvalósítása olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, úgy a szerződés megszűnik. 4) Önkormányzat jogosult a támogatási szerződéstől elállni: a) Amennyiben a szerződés teljesítése az Alapítványnak felróható okból nem kezdődik meg, b) Amennyiben a program meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző ok Alapítványnak felróható okból következett be. 5) Amennyiben a program megvalósítása Alapítványnak fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik, Alapítvány köteles azt haladéktalanul bejelenteni Önkormányzatnak; a fel nem használt támogatásról le kell mondania. A felhasznált támogatás egészének vagy egy részének visszafizetéséről Önkormányzat rendelkezik. XV. Fejlesztési támogatás visszafizetése, kamat, részletfizetési kedvezmény 1) A jogosulatlanul igénybe vett támogatást Alapítványnak részben vagy egészben vissza kell fizetnie.

9 9 2) Jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén a támogatás folyósítását azonnali hatállyal fel kell függeszteni, intézkedni kell a már kiutalt támogatás visszafizetése iránt. A visszafizetésre a Polgári Törvénykönyv 6:155. késedelemre vonatkozó szabályai az irányadóak. 3) Alapítvány a támogatás felhasználásának el nem fogadásáról szóló értesítés vagy a külön értesítés kézbesítését követő 30 napon belül köteles a jogosulatlanul igénybe vett támogatást visszafizetni. 4) Amennyiben a kötelezett határidőben nem tesz eleget, vagy részben tesz eleget a visszafizetési kötelezettségének, Önkormányzat beszedési megbízás alkalmazása útján elégíti ki követelését. Ennek eredménytelensége vagy részbeni eredménytelensége esetén a támogatásnak a Polgári Törvénykönyv 6:155. késedelemre vonatkozó szabályai alapján növelt összeg iránti követelést bírósági úton érvényesíti. 5) Önkormányzat a visszafizetésre kötelezettnek a visszafizetési határidő lejárta előtt írásban benyújtott, részletes indokolást tartalmazó kérelmére részletfizetési kedvezményt adhat. A részletekben történő visszafizetés időtartama a 12 hónapot nem haladhatja meg. 6) A már folyósított támogatást vissza kell vonni, ha a) a szerződéskötést követően meginduló csődeljárásban a csődegyezség jóváhagyására nem kerül sor, b) a felszámolási vagy végelszámolási eljárás, természetes személynél a végrehajtási eljárás eredményeként megszűnik a támogatott tevékenység, c) szerződéskötést követően meginduló csőd-, felszámolási, végelszámolási, végrehajtási, illetve adósságrendezési eljárás miatt a szerződés teljesítése lehetetlenné vált. XVI. Adatkezelés 1) Alapítvány kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a támogatási szerződés alapját képező ajánlatát, annak összes mellékletét, abban található személyes adatokat, esetleges üzleti titkait az Önkormányzat nyilvántartsa és kezelje, azzal, hogy a személyes adatokat és üzleti titkokat harmadik fél részére nem továbbítja az érintettek írásbeli hozzájárulása nélkül, kivéve, ha a harmadik személy jogszabály alapján jogosult ezen adatok kezelésére. 2) Alapítvány jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem minősül üzleti titoknak az állami költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. XVII. Azonnali beszedési megbízás 1) Alapítvány jelen szerződés időbeli hatálya alatt bankszámlájára vonatkozóan felhatalmazza Önkormányzatot arra, hogy amennyiben a támogatási szerződés alapján fennálló bármely kötelezettségét megszegi, vagy nem teljesíti, és Önkormányzat a támogatást visszavonja, akkor bankszámláját azonnali beszedési megbízással, a visszafizetendő összeg és annak kamatai erejéig megterhelje. 2) Önkormányzat az elszámolás elfogadásával, valamint az esetleges visszafizetési kötelezettség teljesítésének tudomásszerzését követően 5 napon belül hozzájárul az azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazás/ok visszavonásához. XVIII. Záró rendelkezések 1) Alapítvány köteles a Program megvalósításához esetlegesen szükséges jogerős hatósági engedélyeket legkésőbb a Program befejező időpontjáig beszerezni. 2) Aláíró képviselő/k kijelenti/k, hogy a testületi szervei/k részéről a jelen szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/nek, tulajdonosai/k jelen jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kötelezett részéről akadályozná vagy bármiben korlátozná jelen szerződés megkötését és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

10 1 0 3) Alapítvány a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a fejlesztési támogatás jelen szerződésben, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeit és kitételeit megismerte és azokat jelen szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja. 4) Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződés értelmezésével kapcsolatban, vagy a szerződés alkalmazása során keletkező véleménykülönbségek fennállása esetén a vitákat elsődlegesen tárgyalások útján rendezik. A tárgyalásokról jegyzőkönyv készül, amely annak aláírását követően jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Felek az ilyen egyeztető tárgyalások során keletkező jegyzőkönyvet nem tekintik szerződésmódosításnak. 5) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. 6) A jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő esetleges jogviták rendezésére a Szerződő Felek a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 7) A Szerződő Felek jelen Támogatási Szerződést annak áttanulmányozása után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag, cégszerűen írták alá. Jelen szerződés hét oldalon és 4 darab eredeti példányban készült, melyből egy darab eredeti példányt Alapítvány jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átvesz. Kelt: Budapest, május.. napján. OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány P.H. Ózd Város Önkormányzata P.H. Jogi ellenjegyzés Pénzügyi ellenjegyzés

11 melléklet OVI-FOCI SPORTPÁLYA MŰSZAKI LEÍRÁSA Műszaki tartalom (az óvoda adottságaihoz mérten, korlátozott mértékben változhat): Pálya mérete: 6 x 12 méter, ami igény szerint és a hely adottságaihoz mérten, korlátozott mértékben változtatható, alépítménye vízáteresztő, a hely adottságaihoz megfelelően. Rétegrend: 1) burkolat: feltöltetlen műfű (a minimális karbantartás, ill. a szilikózisveszély elkerülése érdekében) 2) rugalmas aljzat 3) 1x1 m-es gumilapok 4) homokos kavics 5) fogadó szint (tömörített talaj / meglévő beton / aszfalt) Tartószerkezet: 3m magasságú, 63mm átmérőjű, hajlított csőszerkezet. Palánk rendszer: 75cm magas esésvédő műanyag palánk, 2 db ajtóval ellátva. A sarkoknál lekerekített műanyag elemek. Az oszlopok teteje könnyűfém-hálótartó vázszerkezettel ellátott rendszer. Az oszlopok rögzítése a kialakítástól függően lehet: a) levert b) vagy horganyzott fém szerelvényekkel rögzített. A játéktér fölött a hálótartó fémszerkezeten 10x10 cm lyukbőségű, 3mm vastag, UV stabil labdafogó-háló kerül rögzítésre, amely a pálya oldalán a palánkszerkezethez kötődik. A vázszerkezet ponyvafedéssel kivitelezve a téliesítés feltételeit is biztosítja, a tornateremmel nem rendelkező intézmények számára. Tartozékok: 1 db állítható magasságú pályafelező-háló teniszhez 2 db 150cm x 100cm futball kapu 2 db gyermek kosárlabdapalánk

12 1 2 Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (V.28.) határozata Ózd Város Önkormányzata és az OVI FOCI Közhasznú Alapítvány közötti támogatási szerződés megkötéséről Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület a 81/2012.(V.17.) határozatában támogatott intézményként megjelölt Nemzetőr Úti Tagóvoda helyett a program megvalósítását az Ózdi Petőfi Úti - Csépányi Összevont Óvodában támogatja. 2. A Képviselő-testület az OVI FOCI Közhasznú Alapítvány számára 8,55 M Ft támogatást biztosít az Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvodában, az Ózdi Béke Telepi Óvodákban és az Ózdi Béke Telepi Óvodák Árpád Vezér Úti Tagóvodájában megvalósítandó Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program támogatási szerződés szerinti megvalósításához, a évi pályázati céltartalék terhére. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a programmal összefüggő támogatási szerződés és egyéb, a pályázathoz kapcsolódó dokumentumok aláírására. Felelős: Polgármester A szükséges dokumentumok előkészítéséért: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Köznevelési Csoport vezetője Településfejlesztés és Vagyongazdálkodás Osztály vezetője Az önerő, támogatási összeg átutalásáért felelős: Pénzügyi Osztály vezetője Határidő: Azonnal, illetve értelemszerűen

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata és az OVI FOCI Közhasznú Alapítvány közötti támogatási szerződés megkötésére. Ó z d, 2013. február 21.

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata és az OVI FOCI Közhasznú Alapítvány közötti támogatási szerződés megkötésére. Ó z d, 2013. február 21. J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az OVI FOCI Közhasznú Alapítvány közötti támogatási szerződés megkötésére Ó z d, 2013. február 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Ózdi Sportszervező Iroda

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Sport-fejlesztési Program megvalósítására. I. Fogalmak

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Sport-fejlesztési Program megvalósítására. I. Fogalmak TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Sport-fejlesztési Program megvalósítására amely létrejött egyrészről Önkormányzata Székhelye: Nyilvántartási száma: Adószáma: Képviseli: bankszámlaszáma: e-mail: (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési program) N Qsztá/y * s. s < &^ t >1

A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési program) N Qsztá/y * s. s < &^ t >1 PO-005/03 Ügyiratszám: 9-602/2010 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Szociális és Egészségügyi Osztály A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés /2007. (..) Kgy. sz. határozat melléklete Támogatási szerződés Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11.) képviselő: Dr. Botka László polgármester

Részletesebben

1.sz. melléklet. mely létrejött egyrészről

1.sz. melléklet. mely létrejött egyrészről 1.sz. melléklet SZERZŐDÉS TERVEZET az art mozi hálózat digitális fejlesztésére elnyert minisztériumi támogatás (18/2012. (VIII.29) EMMI rendelet) és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2015. (XI.24.) számú határozata. a Hantosért Polgárőr Egyesület támogatásáról.

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2015. (XI.24.) számú határozata. a Hantosért Polgárőr Egyesület támogatásáról. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2015. (XI.24.) számú határozata a Hantosért Polgárőr Egyesület támogatásáról. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hantosért Polgárőr

Részletesebben

éven belüli kölcsön felvételéről

éven belüli kölcsön felvételéről E LŐTERJESZTÉS éven belüli kölcsön felvételéről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-i rendkívüli ülésére. Előterjesztők: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: RÉTSÁGI

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Fodor Rita

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2015. (IV.27.) számú határozata. a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatásáról.

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2015. (IV.27.) számú határozata. a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatásáról. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2015. (IV.27.) számú határozata a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatásáról. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hantosi

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: dr. Kovács László ügyvezető igazgató. Tárgy: Javaslat támogatási szerződés jóváhagyására

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: dr. Kovács László ügyvezető igazgató. Tárgy: Javaslat támogatási szerződés jóváhagyására Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: dr. Kovács László ügyvezető igazgató Tárgy: Javaslat támogatási szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés Városi Sportcsarnok építéséről - a Viadukt SE támogatási szerződésével összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés Városi Sportcsarnok építéséről - a Viadukt SE támogatási szerződésével összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Városi Sportcsarnok építéséről

Részletesebben

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötendő kölcsönszerződés megvitatása

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötendő kölcsönszerződés megvitatása Az előterjesztés száma: 56/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. március 5-én, 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére A Decs

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 21. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Elterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Elterjeszt: Hegeds Ferenc

Részletesebben

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása Az előterjesztés száma: 101/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. június 25-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Kulturális,

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft működési támogatása és kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Véleményező bizottság: Gazdasági osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/5.

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

J A V A S L A T. tagi kölcsön nyújtására az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. részére

J A V A S L A T. tagi kölcsön nyújtására az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. részére J A V A S L A T tagi kölcsön nyújtására az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. részére Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ózdi Vízmű Kft. Ózd, 2012.

Részletesebben

Javaslat a Ciróka Családi Napközi Nonprofit Kft-vel kötött támogatási szerződés meghosszabbítására

Javaslat a Ciróka Családi Napközi Nonprofit Kft-vel kötött támogatási szerződés meghosszabbítására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey UTCA 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám:1-220/2016. A javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel! Javaslat a Ciróka

Részletesebben

Előterjesztés. Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtott támogatások elszámolásáról

Előterjesztés. Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtott támogatások elszámolásáról Előterjesztés Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtott támogatások elszámolásáról 1. előterjesztés száma: 161/2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: Kollár-Vincze Viktória 3. előterjesztést

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

~.a. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~.a. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. költségvetésben a Kőbányai Torna Club Sportegyesület részére céltartalékban

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött Ügyiratszám: FPH / - /2014 egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint támogató (továbbiakban:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/5 Döntéshozatal módja:

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Tolna Megyei Balassa János Kórház támogatására

TÁRGY: Javaslat a Tolna Megyei Balassa János Kórház támogatására AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 109. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Tolna Megyei Balassa János Kórház támogatására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2017.

Részletesebben

J a v a s l a t. az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú Oktatási intézmények fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására

J a v a s l a t. az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú Oktatási intézmények fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására J a v a s l a t az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú Oktatási intézmények fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete (Kunfehértói Csoport) támogatás iránti kérelme tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. A Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete (Kunfehértói Csoport) támogatás iránti kérelme tárgyában Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s A Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete (Kunfehértói Csoport) támogatás iránti kérelme tárgyában (Képviselő-testület 2016. május 25-i ülésére)

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

Részletesebben

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt PÁLYÁZATI ADATLAP az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt 1. sz. melléklet 1 Az önszerveződő közösség neve: Az önszerveződő közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr.

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. M E G Á L L A P O D Á S 1. sz melléklet a 3. napiredni ponthoz amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. Vági Márton

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A támogatása óvoda építésére,

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

250 EFt ( kettőszázötvenezer Ft)

250 EFt ( kettőszázötvenezer Ft) A közgyűlés időpontja: 2008. május 29. Az előterjesztés címe: Előterjesztés alapítványok támogatásáról Ügyiratszám: 61.145/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 21. oldal ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS Tisztelt

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2015. május

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS a Püspökladány, a hagyományokra építő, aktív város című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására amely

Részletesebben

Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Címzett köteles az ok megjelölésével

Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Címzett köteles az ok megjelölésével 3.sz. melléklet Azonosító szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 11), mint Támogató Közvetítő Szervezet (továbbiakban:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET)

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) amely létrejött, egyrészről a TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Címe/Székhelye: 1122 Budapest, Határőr út 35. Adószám: Bankszámla

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. MINTA I. Szerződő felek

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. MINTA I. Szerződő felek TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA I. Szerződő felek amely létrejött egyrészről a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (1054 Budapest, Akadémia u 3., a célelőirányzat bankszámlaszáma: 10032000-00290737-52000001),

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Támogatási Szerződés minta P26/6/X TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Amely létrejött egyfelől a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány (székhelye: 1134. Budapest, Dózsa György út 144. - képviseletében: Dr. Tausz Katalin,

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június 17. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

J a v a s l a t. lakásfenntartási támogatás keretében nyújtott tüzelő segély biztosítása érdekében beérkezett pályázatok elbírálására

J a v a s l a t. lakásfenntartási támogatás keretében nyújtott tüzelő segély biztosítása érdekében beérkezett pályázatok elbírálására J a v a s l a t lakásfenntartási támogatás keretében nyújtott tüzelő segély biztosítása érdekében beérkezett pályázatok elbírálására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról Biatorbágy Város önkormányzat Képviselő-testülete a 127/2013. (IX.26.) önkormányzati határozatával döntött a Boldog Gizella Alapítvánnyal

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) az ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0001 Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Előterjesztés Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola támogatási kérelméről

Előterjesztés Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola támogatási kérelméről Előterjesztés Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola támogatási kérelméről 1. előterjesztés száma: 157/2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: Kollár-Vincze Viktória 3. előterjesztést készítésében

Részletesebben

DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (X.25.) rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (X.25.) rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (X.25.) rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Dorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás, amely létrejött

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás, amely létrejött Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében Együttműködési Megállapodás, amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint támogató (továbbiakban: Támogató) (cím: 1052 Budapest,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454

TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454 TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454 Honlap: www.trainex.hu E-mail: trainex@trainex.hu Nyilvántartási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Együttműködési Megállapodás a Boldog Gizella Alapítvánnyal

ELŐTERJESZTÉS. Együttműködési Megállapodás a Boldog Gizella Alapítvánnyal ELŐTERJESZTÉS Együttműködési Megállapodás a Boldog Gizella Alapítvánnyal Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete több éve működik együtt a Boldog Gizella Alapítvánnyal annak érdekében, hogy

Részletesebben

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Pilis Város Önkormányzata székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. adószám: 15730655-2-13 statisztikai számjel: 15730655-8411-321-13 képviseli:

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Képviselő-testületének 105/2016. (IV.28.) határozata A támogatása óvoda építésére, fejlesztésére

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 30-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 30-i ülésére Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 30-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestület támogatása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Kisberény Község Önkormányzata 8693 Kisberény, Petőfi S. u. 36. Ügyiratszám: 6743-23/2011 ELŐTERJESZTÉS Kisberény Község Önkormányzata 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Napirend: KEOP-7.1.0/11

Részletesebben

Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH Településfejlesztési

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

Nyilatkozat. 2. Kijelentjük, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a projekt megvalósítását nem kezdtük meg.

Nyilatkozat. 2. Kijelentjük, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a projekt megvalósítását nem kezdtük meg. Nyilatkozat 1. Alulírottak kijelentjük, hogy a projektjavaslatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek és megfelelnek a pályázati felhívásban és útmutatóban foglalt

Részletesebben

Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. között létrejött üzemeltetési szerződéssel kapcsolatos döntés meghozatalára

Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. között létrejött üzemeltetési szerződéssel kapcsolatos döntés meghozatalára Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. között létrejött üzemeltetési szerződéssel kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) (.'he, ' ' ". ' ~ szamu eloteqesztes Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2014. évi támogatásáról I. Tartalmi

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 17-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 224/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2016. november 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Főváros Szabó Ervin

Részletesebben

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám :1-21/2016 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil és

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELŐTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester. Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2012. június 21.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester. Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2012. június 21. J a v a s l a t a MaNDA program Ózd városában történő megvalósításra kiírásra kerülő TIOP 1.2.1.B pályázathoz szükséges önerő önkormányzati biztosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 506/2014. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 22-i ülésére Tárgy: A MSZP Zirc és Térsége Szervezeteinek Szövetsége kérelme Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 10-i ülésére Tárgy: A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével kötendő ellátási szerződés jóváhagyása Előadó:

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben