J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata és az OVI FOCI Közhasznú Alapítvány közötti támogatási szerződés megkötésére. Előterjesztő: Alpolgármester

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata és az OVI FOCI Közhasznú Alapítvány közötti támogatási szerződés megkötésére. Előterjesztő: Alpolgármester"

Átírás

1 J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az OVI FOCI Közhasznú Alapítvány közötti támogatási szerződés megkötésére Ó z d, május 28. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Köznevelési Csoport

2 2 Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 81/2012.(V.17.) határozatában döntött az Ovi-foci Közhasznú Alapítvánnyal közös pályázat beadásáról, melyhez vállalta, hogy 4 óvodában biztosítja a program megvalósításához szükséges önrészt 4 x 2,85 millió forint összegben. A pályázatot az alapítvány nyújtotta be, melyhez az önkormányzat biztosította a 4 óvodára vonatkozó szándéknyilatkozatot, építési hatósági nyilatkozatot, takarnetes kivonatot, illetve az önrész biztosításáról szóló képviselő-testületi határozatot. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 24/2013.(II.21.) határozatában döntött a Tétény Úti Óvodában megvalósuló OVI-FOCI, OVI-FOCI SPORT Program támogatási szerződés megkötéséről és a 2,81M forint önrész átutalásáról. Ezen határozat megerősítette a további 3 óvodai intézmény (Nemzetőr Úti Tagóvoda, a Béke Telepi Óvodák és a Béke Telepi Óvodák Árpád Vezér Úti Tagóvoda) tekintetében a korábbi szándéknyilatkozatot. A 3 óvoda közül a Nemzetőr Úti Óvodában az időközben nyertes ÉMOP A-11 pályázati forrásból 3 csoportszoba bővítés történik, melynek keretében sor kerül a teljes óvoda udvar felújítására és udvari játszóeszközök telepítésére. Az ÉMOP projekt keretében elhelyezendő játszótéri eszközök nagy száma és azok szabvány-távolságok szerinti letelepítése nem teszi lehetővé, hogy az ovi-foci pálya a belső udvaron elhelyezésre kerüljön. Az ovi-foci pályát így csak az udvarhoz hozzátoldva, a külső terület átalakításával és csak jelentős mintegy 4M Ft-os - többletköltséggel lehetne megvalósítani. Átvizsgálva a fenntartott óvodai intézményhálózatot, a Nemzetőr Úti óvodába tervezett pályát javasoljuk az Ózdi Petőfi Úti - Csépányi Összevont Óvoda székhelyének udvarán elhelyezni november 28-án a Tétény Úti Óvoda ovi-foci pályája átadásra került, mely az elmúlt hónapokban sikeresen biztosította az óvodások sportág specifikus oktatási programját. Az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány május 14-én megküldte az önkormányzat részére a további 3 óvodára vonatkozó támogatási szerződést az 1. melléklet szerint, melynek aláírásához és az 3x2,85M Ft = 8,55M Ft önrész átutalásához a Képviselő-testület támogató határozata szükséges. Az Ovi-Foci sportpályák műszaki leírását a 2. melléklet tartalmazza. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.

3 3 1. melléklet TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Sport-fejlesztési Program megvalósítására amely létrejött egyrészről Neve: Ózd Város Önkormányzata Székhelye: 3600 Ózd, Városház tér 1. Adószám: KSH statisztikai számjel: Törzskönyvi szám: Képviseli: Fürjes Pál Beosztása: polgármester (továbbiakban: Önkormányzat) másrészről Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány, Székhelye: 1023 Budapest, Komjádi Béla u. 3. 3/18. Nyilvántartási száma: 14.Pk /2011/3. Adószáma: Képviseli: Dr. Molnár Andrea Beosztása: elnök (továbbiakban: Alapítvány) között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett. I. Fogalmak Jelen szerződés tekintetében, Fejlesztési támogatás: a Program megvalósításához szükséges tárgyi és személyi feltételek megteremtéséhez, fejlesztéséhez, előfinanszírozással juttatott, vissza nem térítendő önkormányzati támogatás. Előfinanszírozás: a megítélt támogatás teljes összegének előre történő folyósítása. Program: Ovi-Foci Pálya megépítése, eszközkészlet beszerzése, szakemberképzés, rendezvény szervezés, Program-megvalósítás Támogatási időszak: 2013/14 TAO év II. A támogatási szerződés tárgya A támogatási szerződés tárgya fejlesztési támogatás nyújtása az Alapítvány által biztosított Program megvalósításához. Önkormányzat vállalja, hogy Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014.(V.28.) határozata alapján fejlesztési támogatást nyújt Alapítvány részére. Alapítvány a fejlesztési támogatást elfogadja, és saját felelősségére vállalja a pályázatban foglalt Program végrehajtását.

4 4 III. Végső kedvezményezettek A Végső kedvezményezettek adatai: Neve: Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Székhelye: 3600 Ózd, Petőfi Sándor út Adószáma: címe: Neve: Ózdi Béke Telepi Óvodák Székhelye: 3600 Ózd, Újváros tér 2. Adószáma: címe: Neve: Ózdi Béke Telepi Óvodák Árpád Vezér Úti Tagóvodája Székhelye: 3600 Ózd, Árpád vezér út 33. Adószáma: címe: IV. A fejlesztési támogatás összege 1.) Önkormányzat vállalja, hogy a támogatási időszakra a /2014.(V.28.) határozatban meghatározottak szerint bruttó ,- Ft/óvoda, összesen Ft azaz Nyolcmillióötszázötvenezer forint fejlesztési támogatást nyújt Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program elnevezésű program megvalósítására. 2.) Felek rögzítik, hogy a Program részét képező Pálya és Eszközkészlet az Alapítvány tulajdonában marad, kivéve, ha az Önkormányzat 15 évre vonatkozó tulajdon-fenntartási nyilatkozatot tesz, mely esetben a Pályára és az Eszközkészletre vonatkozó rendelkezési jogát Alapítvány fenntartja. Az Önkormányzat külön, írásbeli engedélye nélkül az Alapítvány által meghatározott és összeállított szakmai- oktatási program és a közvetlenül hozzá kapcsolódó egyéb programokon kívül a Pálya semmilyen más célra nem használható. Felek rögzítik, hogy a Pálya el nem bontható, át nem helyezhető, át nem alakítható kivéve, ha a felek ahhoz előzetesen és együttesen, külön megállapodás formájában közösen hozzájárulnak. 3.) Felek megállapodnak abban, hogy a 15 éves időszak letelte után a pálya és annak tartozékai jelképes összeg ellenében az Önkormányzat tulajdonába átkerülnek. 4.) Felek megállapodnak abban, hogy Alapítvány az elkészült Pálya palánkjának teljes felületét reklám célra, Önkormányzat hozzájárulása nélkül bármikor felhasználhatja. 5.) Felek rögzítik, hogy Alapítvány a Pálya és az Eszközkészlet használatát/állapotát, az Oktatási Program működését bármikor, személyes látogatás vagy írásos beszámoló formájában ellenőrizheti. 6.) Felek megállapodnak abban, hogy a Pálya karbantartásával járó kötelezettségek és költségek az Önkormányzatot terhelik. 7.) Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a TAO tv. 22/C (6) bekezdés b) pontja alapján gondoskodik a sportcélú ingatlan ingyenes vagy kedvezményes áron történő hasznosításáról. Önkormányzat a sportcélú hasznosítást (használatot) nem korlátozza, ellenkező esetben az Alapítvány a TAO keretéből nyújtott támogatás visszakövetelésére válik jogosulttá. 8.) Felek rögzítik, hogy Alapítvány az Önkormányzat címerét a honlapján (www.ovi-foci.hu) Partnerei között feltünteti, Önkormányzat jogosult az Alapítvány hivatalos logóját és szlogenjét a Program keretén belül, azzal összefüggésben felhasználni. 9.) Önkormányzat vállalja, hogy a végső kedvezményezett óvoda Alapítvány pártoló tagjává válik, mely tagsághoz a kérelmet az 1. sz. mellékletben szereplő űrlap kitöltésével kérvényezi. 10.) Önkormányzat vállalja, hogy a Felek közötti kapcsolattartás megkönnyítése érdekében Önkormányzat és a végső kedvezményezett óvoda érvényes címmel regisztrál az Alapítvány honlapján a hírlevelére.

5 5 V. A fejlesztési támogatás folyósításának határideje, módja, feltételei 1) Alapítvány tudomásul veszi, hogy Önkormányzat a támogatási szerződés alapján, a jelen szerződésben meghatározott összeget folyósítja. 2) Önkormányzat a fejlesztési támogatást Alapítvány alábbi magyarországi pénzintézetnél vezetett bankszámlaszámára történő átutalással folyósítja: OTP Bank Nyrt Bank neve Bankszámlaszám 3) A fejlesztési támogatás egy összegben, június 06-ig kerül átutalásra. 4) Alapítvány kijelenti, hogy a szerződés aláírásának időpontjában egyéb korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A fejlesztési támogatás folyósításának feltétele, hogy a szerződés aláírásakor és azt követően a támogatás folyósításáig Alapítványnak nincs lejárt köztartozása, nem folyik ellene csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás, végrehajtás, illetve adósságrendezési eljárás. Amennyiben az előző esetek bármelyike fennáll, akkor az utalást Önkormányzat felfüggeszti a köztartozás megszűnéséig, illetve az eljárás befejezéséig. Alapítvány tudomásul veszi, hogy a megítélt és folyósításra kerülő támogatásból a támogatás kedvezményezettjét terhelő köztartozások összege visszatartásra kerülhet az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény rendelkezései alapján. VI. A fejlesztési támogatás felhasználása 1) A fejlesztési támogatás kizárólag a jelen szerződésben részletezett végső kedvezményezett(ek) fejlesztésére fordítható. 2) A fejlesztési támogatást a vonatkozó jogszabályokban, valamint a jelen szerződésben foglaltak szerint lehet felhasználni. 3) Alapítvány kijelenti, hogy a fejlesztési támogatás felhasználását elkülönítetten és naprakészen tartja nyilván. 4) A Kedvezményezett továbbtámogatásra nem jogosult. 5) A támogatás ÁFA-ra abban az esetben fordítható, ha a Kedvezményezettnek a jelen szerződés alapján támogatott beszerzése kapcsán ÁFA levonási joga nincs, vagy azzal a program megkezdésekor, illetve a szerződés érvényességi időtartama alatt nem él és erről nyilatkozik az Önkormányzat felé. VII. Az elszámolás rendje 1.) Alapítvány december 31-ig köteles teljesíteni a Programot. 2.) Alapítvány április 30-ig elszámolást nyújt be a Program megvalósításáról, a fejlesztési támogatás felhasználásáról, valamint a pénzügyi teljesítésről Önkormányzatnak. Az elszámolás szakmai és pénzügyi részből áll. 3.) Az elszámolás maradványösszegét a kedvezményezett köteles az elszámolás benyújtásával egyidejűleg az alábbi számlaszámra visszautalni. Az utalásnál a támogatási szerződés számát fel kell tüntetni. Ózd Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt. Ózd számlaszám

6 6 4.) Alapítvány az elszámolást Önkormányzathoz azzal az adattartalommal és mellékletekkel nyújtja be, hogy abból a teljesítés megállapítható legyen. 5.) Az elszámoláshoz csatolni kell mindazon iratokat, dokumentumokat, számlákat, amellyel Alapítvány igazolja, hogy a támogatás rendeltetésszerűen, a döntés szerinti célnak megfelelően, a szerződésben rögzített keretek között került felhasználásra. 6.) A fejlesztési támogatás elszámolását Önkormányzat megvizsgálja és annak elfogadásáról vagy elutasításáról 8 napon belül írásbeli értesítést küld Alapítvány részére. 7.) Önkormányzat hiánypótlásra hívja fel Alapítványt, amennyiben a fejlesztési támogatás felhasználása nem állapítható meg egyes részleteiben az elszámolásból. A hiánypótlási felhívásban az Önkormányzat további dokumentumok, iratok becsatolását is előírhatja. 8.) Önkormányzat az elszámolást elutasítja, különösen, ha: 1. az elszámolásból a fejlesztési támogatás felhasználása nem állapítható meg, 2. Alapítvány a támogatással való elszámolási kötelezettségének nem tett eleget, 3. Alapítvány szerződésszegést követett el, 4. Alapítvány a hiánypótlási felhívást követően sem tesz eleget elszámolási kötelezettségének, nem nyújtja be a szükséges dokumentumokat, számlákat, 5. Alapítvány a hiánypótlási határidőt elmulasztja. 6. Amennyiben a benyújtott elszámolás alapján csak részteljesítés állapítható meg, úgy az értesítésben meghatározásra kerül, hogy a pénzügyi elszámolás mely tételei, illetve a szakmai beszámoló mely elemei kerültek elfogadásra, illetve elutasításra. VIII. Bejelentéssel kapcsolatos kötelezettségek 1) Alapítványnak általános tájékoztatási kötelezettsége van Önkormányzat felé a jelen szerződéssel, a végső kedvezményezettel és a programmal kapcsolatos szerződést érintő valamennyi ténnyel, körülménnyel kapcsolatban. 2) A szerződéskötést követően meginduló csőd-, felszámolási, végelszámolási, végrehajtási, illetve adósságrendezési eljárásról a kedvezményezett legkésőbb 15 napon belül köteles tájékoztatni az Önkormányzatot. 3) Alapítvány köteles az Önkormányzatnak 15 napon belül bejelenteni amennyiben a szerződéskötéskor közölt bármilyen adatban, illetve a szerződést befolyásoló bármilyen körülményben változás állt be. A bejelentésnek az Önkormányzathoz való megérkezéséig az Önkormányzat a jelen szerződésben rögzített adatokat tekinti hatályosnak és Alapítvány részére továbbítandó küldeményeket a jelen szerződésben megjelölt címre jogosult megküldeni. 4) Alapítvány haladéktalanul köteles bejelenteni Önkormányzatnak, amennyiben jelen szerződés szerinti program/ok megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy megvalósítása késedelmet szenved. Önkormányzat Alapítvánnyal együttműködve köteles a Program mihamarabbi megvalósulását elősegíteni, különösen akkor, ha Alapítvány a Program megvalósulásának védelme érdekében Önkormányzattól határidő módosítását kezdeményezi. 5) Önkormányzat a szerződéstől csak akkor állhat el, ha a Program megvalósulása teljes mértékben ellehetetlenült. IX. Ellenőrzés 1) Alapítvány tudomásul veszi, hogy Önkormányzat vagy az általa megbízott személy vagy szerv a folyamatba épített ellenőrzés keretében, illetve a szakmai teljesítésigazolás megalapozása érdekében utólagosan, illetve utóellenőrzés formájában vizsgálatot tart. 2) Alapítvány tudomásul veszi, hogy Önkormányzat, továbbá a mindenkor hatályos jogszabályokban erre feljogosított szervek az átutalt támogatás jogszerű és szerződésszerű felhasználását ellenőrizhetik. 3) Az ellenőrzésre jogosult szervek jogosultak a dokumentumok ellenőrzésére, valamint helyszíni ellenőrzés lefolytatására. 4) A helyszíni ellenőrzésről jegyzőkönyv készül, melyet Önkormányzat 8 napon belül küld meg Alapítvány részére.

7 7 X. Dokumentumok, megőrzési kötelezettség 1) Alapítvány nyilatkozik, hogy a szerződés jogszerű teljesítését igazoló és alátámasztó dokumentumokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően vezeti és tárolja, úgy hogy abból a fejlesztési támogatás felhasználása megállapítható. 2) Alapítvány köteles a szerződés teljesítésére vonatkozó dokumentumokat, valamint az elszámolást és annak alapját képező összes dokumentumot, iratot, számlát, a szerződés megszűnésétől számított 5 évig megőrizni és lehetővé tenni, hogy Önkormányzat vagy a mindenkor hatályos jogszabályok alapján feljogosított szerv abba betekintsen. XI. A fejlesztési támogatás folyósításának felfüggesztése 1) Önkormányzat a folyósítás felfüggesztéséről és annak indokáról írásbeli értesítést küld Alapítványnak. 2) A felfüggesztés okának megszűnése esetén, a felfüggesztés miatt nem folyósított fejlesztési támogatást Önkormányzat a támogatási időszak utolsó napjáig folyósítja. XII. A szerződés módosítása 1) A Támogatási Szerződés módosítására az Alapítvány illetve az Önkormányzat kezdeményezése alapján írásban kerülhet sor. Szerződés módosítás kezdeményezésére bármely, a szerződést érintő okból sor kerülhet azzal, hogy a szerződés módosítása a Program eredeti célkitűzéseit nem változtathatja meg. 2) Alapítvány a szerződés módosítására irányuló javaslatát indoklással alátámasztva nyújtja be az Önkormányzathoz. 3) Önkormányzat a módosítási kérelem hozzá való beérkezésétől számított 30 napon belül írásban értesíti Alapítványt a szerződésmódosítási kérelem tárgyában hozott döntésről. Kivételt képez ez alól a teljesítési határidőre vonatkozó módosítás melyre az Alapítvány 2013/14-es évi TAO Programjával kapcsolatos módosulás ad alapot melyet Önkormányzat köteles elfogadni. 4) Önkormányzat jogszabályváltozás miatt, továbbá a mindenkor hatályos költségvetési törvényben foglaltakra tekintettel is kezdeményezheti a szerződés írásbeli módosítását. 5) Alapítvány a szerződés módosítására irányuló írásbeli kérelmével egyidejűleg megküldi a módosításhoz szükséges iratokat, dokumentumokat. Amennyiben a módosítási kérelmet Alapítvány hiányosan nyújtja be, Önkormányzat 8 napos határidő tűzésével elektronikus úton hiánypótlást írhat elő. A módosítási kérelem ismételt hiányos benyújtása esetén Önkormányzat a módosítás iránti kérelmet elutasítja. 6) Alapítvány köteles kezdeményezni a támogatási szerződés módosítását, ha megváltoznak a szerződésben foglalt adatok, Alapítvány bármely bankszámlaszáma, vagy új bankszámlát nyit, bármely a szerződést érintő lényeges adat, tény vagy körülmény. 7) Ha Alapítványnak fel nem róható okból a program megvalósítása, a szerződésszerű teljesítés csak a szerződés módosításával valósítható meg, Alapítványnak haladéktalanul írásban kezdeményeznie kell a szerződés módosítását Önkormányzatnál. 8) Alapítvány köteles haladéktalanul bejelenteni Önkormányzatnak az adólevonási jogosultságában bekövetkező változást. 9) Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a szerződésnek a módosítással nem érintett részei változatlan formában, hatályban maradnak.

8 8 XIII. Jogosulatlanul igénybe vett támogatás 1) Jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül a fejlesztési támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, illetve a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségek megszegése. 2) Jogosulatlanul igénybe vett támogatás különösen: a) Alapítvány a támogatást a szerződéstől eltérően, rendeltetésellenesen vagy nem jogszerűen használta fel; b) Alapítvány - neki felróható okból - a kitűzött határidőket elmulasztotta; c) a szerződés teljesítése Alapítványnak felróható okból a szerződésben tűzött határidőn belül nem kezdődött meg; d) a szerződésben rögzített kötelezettségek teljesítése Alapítványnak felróható okból nem vagy nem a támogatási célnak megfelelő mértékben, illetve minőségben valósult meg; e) Alapítvány a támogatás igénylésekor lényeges körülményt elhallgatott, illetve lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy a szükséges nyilatkozatok bármelyikét visszavonta; f) Alapítvány a bejelentési és elszámolási kötelezettségének a támogatási szerződésben meghatározott határidőben nem tett eleget; g) Alapítvány nem biztosította a támogatási összeg felhasználása ellenőrzésének feltételeit, vagy akadályozta az ellenőrzést; h) Alapítvány a támogatás igénylésének időpontjában nem felelt meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényi feltételeinek, valamint az államháztartásról szóló törvényben meghatározottaknak; i) Alapítvány a támogatási időszak utolsó napjáig nem szerzi be a jogerős hatósági engedélyeket és ezek megléte a program lezárásának feltétele. XIV. Szerződés megszűnése, elállás 1. Jelen Támogatási Szerződés a szerződés aláírásakor lép hatályba és a Program lezárásával megszűnik. 2) A Program akkor tekinthető lezártnak, ha a jelen szerződés szerinti valamennyi kötelezettség teljesült, az elszámolást Önkormányzat jóváhagyta. 3) Ha a Program megvalósítása olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, úgy a szerződés megszűnik. 4) Önkormányzat jogosult a támogatási szerződéstől elállni: a) Amennyiben a szerződés teljesítése az Alapítványnak felróható okból nem kezdődik meg, b) Amennyiben a program meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző ok Alapítványnak felróható okból következett be. 5) Amennyiben a program megvalósítása Alapítványnak fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik, Alapítvány köteles azt haladéktalanul bejelenteni Önkormányzatnak; a fel nem használt támogatásról le kell mondania. A felhasznált támogatás egészének vagy egy részének visszafizetéséről Önkormányzat rendelkezik. XV. Fejlesztési támogatás visszafizetése, kamat, részletfizetési kedvezmény 1) A jogosulatlanul igénybe vett támogatást Alapítványnak részben vagy egészben vissza kell fizetnie.

9 9 2) Jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén a támogatás folyósítását azonnali hatállyal fel kell függeszteni, intézkedni kell a már kiutalt támogatás visszafizetése iránt. A visszafizetésre a Polgári Törvénykönyv 6:155. késedelemre vonatkozó szabályai az irányadóak. 3) Alapítvány a támogatás felhasználásának el nem fogadásáról szóló értesítés vagy a külön értesítés kézbesítését követő 30 napon belül köteles a jogosulatlanul igénybe vett támogatást visszafizetni. 4) Amennyiben a kötelezett határidőben nem tesz eleget, vagy részben tesz eleget a visszafizetési kötelezettségének, Önkormányzat beszedési megbízás alkalmazása útján elégíti ki követelését. Ennek eredménytelensége vagy részbeni eredménytelensége esetén a támogatásnak a Polgári Törvénykönyv 6:155. késedelemre vonatkozó szabályai alapján növelt összeg iránti követelést bírósági úton érvényesíti. 5) Önkormányzat a visszafizetésre kötelezettnek a visszafizetési határidő lejárta előtt írásban benyújtott, részletes indokolást tartalmazó kérelmére részletfizetési kedvezményt adhat. A részletekben történő visszafizetés időtartama a 12 hónapot nem haladhatja meg. 6) A már folyósított támogatást vissza kell vonni, ha a) a szerződéskötést követően meginduló csődeljárásban a csődegyezség jóváhagyására nem kerül sor, b) a felszámolási vagy végelszámolási eljárás, természetes személynél a végrehajtási eljárás eredményeként megszűnik a támogatott tevékenység, c) szerződéskötést követően meginduló csőd-, felszámolási, végelszámolási, végrehajtási, illetve adósságrendezési eljárás miatt a szerződés teljesítése lehetetlenné vált. XVI. Adatkezelés 1) Alapítvány kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a támogatási szerződés alapját képező ajánlatát, annak összes mellékletét, abban található személyes adatokat, esetleges üzleti titkait az Önkormányzat nyilvántartsa és kezelje, azzal, hogy a személyes adatokat és üzleti titkokat harmadik fél részére nem továbbítja az érintettek írásbeli hozzájárulása nélkül, kivéve, ha a harmadik személy jogszabály alapján jogosult ezen adatok kezelésére. 2) Alapítvány jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem minősül üzleti titoknak az állami költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. XVII. Azonnali beszedési megbízás 1) Alapítvány jelen szerződés időbeli hatálya alatt bankszámlájára vonatkozóan felhatalmazza Önkormányzatot arra, hogy amennyiben a támogatási szerződés alapján fennálló bármely kötelezettségét megszegi, vagy nem teljesíti, és Önkormányzat a támogatást visszavonja, akkor bankszámláját azonnali beszedési megbízással, a visszafizetendő összeg és annak kamatai erejéig megterhelje. 2) Önkormányzat az elszámolás elfogadásával, valamint az esetleges visszafizetési kötelezettség teljesítésének tudomásszerzését követően 5 napon belül hozzájárul az azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazás/ok visszavonásához. XVIII. Záró rendelkezések 1) Alapítvány köteles a Program megvalósításához esetlegesen szükséges jogerős hatósági engedélyeket legkésőbb a Program befejező időpontjáig beszerezni. 2) Aláíró képviselő/k kijelenti/k, hogy a testületi szervei/k részéről a jelen szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/nek, tulajdonosai/k jelen jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kötelezett részéről akadályozná vagy bármiben korlátozná jelen szerződés megkötését és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

10 1 0 3) Alapítvány a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a fejlesztési támogatás jelen szerződésben, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeit és kitételeit megismerte és azokat jelen szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja. 4) Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződés értelmezésével kapcsolatban, vagy a szerződés alkalmazása során keletkező véleménykülönbségek fennállása esetén a vitákat elsődlegesen tárgyalások útján rendezik. A tárgyalásokról jegyzőkönyv készül, amely annak aláírását követően jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Felek az ilyen egyeztető tárgyalások során keletkező jegyzőkönyvet nem tekintik szerződésmódosításnak. 5) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. 6) A jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő esetleges jogviták rendezésére a Szerződő Felek a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 7) A Szerződő Felek jelen Támogatási Szerződést annak áttanulmányozása után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag, cégszerűen írták alá. Jelen szerződés hét oldalon és 4 darab eredeti példányban készült, melyből egy darab eredeti példányt Alapítvány jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átvesz. Kelt: Budapest, május.. napján. OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány P.H. Ózd Város Önkormányzata P.H. Jogi ellenjegyzés Pénzügyi ellenjegyzés

11 melléklet OVI-FOCI SPORTPÁLYA MŰSZAKI LEÍRÁSA Műszaki tartalom (az óvoda adottságaihoz mérten, korlátozott mértékben változhat): Pálya mérete: 6 x 12 méter, ami igény szerint és a hely adottságaihoz mérten, korlátozott mértékben változtatható, alépítménye vízáteresztő, a hely adottságaihoz megfelelően. Rétegrend: 1) burkolat: feltöltetlen műfű (a minimális karbantartás, ill. a szilikózisveszély elkerülése érdekében) 2) rugalmas aljzat 3) 1x1 m-es gumilapok 4) homokos kavics 5) fogadó szint (tömörített talaj / meglévő beton / aszfalt) Tartószerkezet: 3m magasságú, 63mm átmérőjű, hajlított csőszerkezet. Palánk rendszer: 75cm magas esésvédő műanyag palánk, 2 db ajtóval ellátva. A sarkoknál lekerekített műanyag elemek. Az oszlopok teteje könnyűfém-hálótartó vázszerkezettel ellátott rendszer. Az oszlopok rögzítése a kialakítástól függően lehet: a) levert b) vagy horganyzott fém szerelvényekkel rögzített. A játéktér fölött a hálótartó fémszerkezeten 10x10 cm lyukbőségű, 3mm vastag, UV stabil labdafogó-háló kerül rögzítésre, amely a pálya oldalán a palánkszerkezethez kötődik. A vázszerkezet ponyvafedéssel kivitelezve a téliesítés feltételeit is biztosítja, a tornateremmel nem rendelkező intézmények számára. Tartozékok: 1 db állítható magasságú pályafelező-háló teniszhez 2 db 150cm x 100cm futball kapu 2 db gyermek kosárlabdapalánk

12 1 2 Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (V.28.) határozata Ózd Város Önkormányzata és az OVI FOCI Közhasznú Alapítvány közötti támogatási szerződés megkötéséről Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület a 81/2012.(V.17.) határozatában támogatott intézményként megjelölt Nemzetőr Úti Tagóvoda helyett a program megvalósítását az Ózdi Petőfi Úti - Csépányi Összevont Óvodában támogatja. 2. A Képviselő-testület az OVI FOCI Közhasznú Alapítvány számára 8,55 M Ft támogatást biztosít az Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvodában, az Ózdi Béke Telepi Óvodákban és az Ózdi Béke Telepi Óvodák Árpád Vezér Úti Tagóvodájában megvalósítandó Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program támogatási szerződés szerinti megvalósításához, a évi pályázati céltartalék terhére. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a programmal összefüggő támogatási szerződés és egyéb, a pályázathoz kapcsolódó dokumentumok aláírására. Felelős: Polgármester A szükséges dokumentumok előkészítéséért: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Köznevelési Csoport vezetője Településfejlesztés és Vagyongazdálkodás Osztály vezetője Az önerő, támogatási összeg átutalásáért felelős: Pénzügyi Osztály vezetője Határidő: Azonnal, illetve értelemszerűen

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat átadás szerződése, Tisztelt Népjóléti Bizottság! A Kőbányai Szivárvány Nonprofit

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kiíró: Tiszaug Község Önkormányzata Beadási határidő: 2011... Pályázat típusa: települési, civil szervezetek támogatása 1. A pályázat célja: Tiszaug község közigazgatási területén működő

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Szerződés szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet létrejött egyrészről a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; törzsszám: 329387; adószám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: AL/.. /2013. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: másrészről: a Gazdasági Versenyhivatal székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. adószáma: 15325275-1-41 számla száma: 10032000-01468223-00000000

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET)

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) amely létrejött, egyrészről a TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Címe/Székhelye: 1122 Budapest, Határőr út 35. Adószám: Bankszámla

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez Általános Szerződési Feltételek a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések 1.1.Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. május 5-től hatályos állapot) Pécel

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Szám:33143/2013 Város Alpolgármestere J a v a s l a t a Zöldfa úti komplex telep-program című, TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0086 azonosító számú pályázathoz benyújtott konzorciumi szerződés módosításának jóváhagyására

Részletesebben

2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a honvédelmi eszmét népszerűsítő rendezvények támogatására A pályázat kódja: HM TKHKF HON-2015

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT

INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Alapkezelő Igazgatósága 1052 Budapest, Szervita tér 8. INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT Tájékoztató füzet Budapest, 2002 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kutatóintézetek és kutatást

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/240-1/2015/I. Üi.: Barna Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Civil szervezetek önkormányzati támogatása

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására Pályázat

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A KŐSZEGI KISTÉRSÉG ÉS A FELSŐ-RÉPCEMENTI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Konzorcium tagjai (a továbbiakban

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Időállapot: 2011. december 1. Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök 65. szám Tartalomjegyzék 145/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 147/2010. (IV. 29.) Korm.

Részletesebben

I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2 P Á L Y Á Z A T a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehézségekkel küzdő, mikro- és kisvállalkozások foglalkoztatottság megőrzése támogatása céljából 1. Pályázati program

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum SZÉCHENYI TERV KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A Főtér II. Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben