Küldetés az Emberért Közhasznú Alapítvány 2112 Veresegyház, Hajnal u. 2.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Küldetés az Emberért Közhasznú Alapítvány 2112 Veresegyház, Hajnal u. 2."

Átírás

1 Küldetés az Emberért Közhasznú Alapítvány 2112 Veresegyház, Hajnal u évi Közhasznúsági jelentése Veresegyház, május elnök

2 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Küldetés az Emberért Közhasznú Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről A Küldetés az Emberért Közhasznú Alapítvány évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú beszámolót állított össze. A mérleg főösszege ezer Ft, a saját tőke ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásából. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a Szervezet Ft állami támogatást kapott. A kapott támogatás összege 55 ezer Ft-tal nőtt az előző esztendőhöz képest. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS A Szervezet tartaléka (vagyona) 235 ezer Ft összeggel csökkent. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk 629 ezer Ft támogatást nyújtott, támogatásokat részletesen a 4. számú melléklet mutatja be. 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben közösségünk összesen Ft támogatást kapott.. Ez ezer Ft-tal kevesebb, mint az előző évben. A csökkenés oka a helyi önkormányzat, illetve egyéb szervezetek támogatásának elmaradása. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Alapítványunknak személyi jellegű ráfordítása nem volt. A nevezett kifizetések részletezetését a 6. számú melléklet tartalmazza. 7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 7.1 Veresegyház városban egy új, az igényeknek megfelelő baptista templom és foglalkoztató helyiségek építése. Számos önkéntesünk hajlandó önzetlen munkát végezni programjaink színvonalas és sikeres megvalósításában. Több mint havi 700 óra önkéntes munkát végeznek tagjaink, szimpatizánsaink.. Az alapító okiratban megjelölt céljaink közül az egyik legfontosabb a 3/a pontban megjelölt Veresegyház városban egy új, az igényeknek megfelelő baptista templom és foglalkoztató helyiségek építése megvalósult. Közel tíz év alatt, teljesen saját erőből, adományokból felépítettük a gyönyörű, városképbe illő templomunkat január 2-án volt az átadási ünnepségünk, melyen az egyházunk elnöke dr. Mészáros Kálmán, a környékbeli gyülekezetek vezetői és tagjai, több jeles előadó művészen kívül részt vett a város vezetése, valamint Pásztor Béla polgármester is. 7.2 A templom fenntartása és hatékony működtetése. Oktatás és nevelés. Gyermekek: /2-14 évesek/ Erőforrásaink nagy részét e tevékenység végzésére fordítottuk. 2

3 A vasárnapi iskola heti egy alkalommal működik fővel. Az öt főből álló tanítói csoport a Vasárnapi Iskolai Szövetség képzésein részt vett önkéntes tanítókból áll. Célunk a keresztyén értékek hiteles, a mai életre vonatkozó gyakorlati közvetítése a gyermekek felé. Munkánk során tapasztaljuk, a mai társadalom gyermekekre vonatkozó problémáit, veszélyeit. A széteső, bizonytalan családi háttereket, a rossz társaságba való tartozást, az iskolai beilleszkedési, magatartási problémákat, a devianciát, a cigaretta, az alkohol, a drog káros hatását, a média veszélyét. Látjuk, tapasztaljuk, hogy választ tudunk adni ezekre a problémákra is a valódi keresztyén gondolkodásmóddal, életvitellel. Célunk, hogy olyan gyermekeket neveljünk, akik felismerik a problémákat és megfelelően reagálnak rá. Tapasztaljuk, hogy abban a közösségben, ahol megfordulnak - legyen osztály, sport, szakkör stb.- széles látókörrel, biztos erkölcsi, jellemi tartással rendelkezve jó irányba húzzák a közösséget, jó példát mutatnak kortársaiknak. 7.3 Fiatalok: / év/ Alapítványunk ifjúsági csoportja fővel aktívan működik. A fiatalok között középiskolás, főiskolás, egyetemista, gyógypedagógus, orvos, szakmunkás egyaránt van. Sokszínű, sokoldalú tevékenységet végeznek azzal a céllal, hogy mindenképp pozitív hatással legyen a város fiataljaira erkölcsileg, aktivitásban, felelősségben. Célja, olyan fiatalokat integrálni az ifjúsági csoportba, akik rossz társaságba kerültek, kallódóak, magányosak. Programjaink általában ismétlődnek. 7.4 Női kör: Kéthetente egy alkalommal találkoznak alapítványunk hölgyei, korra való tekintet nélkül. Összetartó erőt képeznek ezek az alkalmak, eszmecserék, soron következő feladatok megbeszélése, ima. Gazdag nőnapi programot szerveztünk. Dicsőítés, igehirdetés, majd különböző foglalkozások. (fodrászat, kozmetika, masszázs, manikűr, pedikűr. Egészséges táplálkozásról előadás.. Egy egész estét töltöttünk tésztagyúrással, csigatészta készítéssel., fiatalok,idősebbek, melyet egy vasárnapi közös ebéden elfogyasztottunk. Jó alkalom volt közösség építésre, egymás jobb megismerésére. Házaspároknak szerveztünk programot, így ápolva a közösségi kapcsolatot, egymás megismerését. 7.5 Nyugdíjasok köre: Közel húsz fő nyugdíjasunk van, akiknek fele aktívan részt vesz az alkalmainkon és a közös munkákban. Akik nem tudnak eljönni, azokat rendszeresen látogatjuk, személyesen, telefonon tartjuk a kapcsolatot. 7.6 Tanfolyamok, konferenciák: Országos konferenciákon vett részt a fiatalok csoportja ebben az évben is, ahol több száz fiatal találkozik egymással.(segítői szolgálat, konyhai, tábori munka, tapasztalatcserék, szemináriumok, kirándulások, strandolás, városnézés, sportolás, zenei szolgálatok, múzeumlátogatás, csapat építés, stb. Békés, Debrecen, Tóalmás, Balaton- Net. Baranyi László baptista lelkipásztor több alkalommal tartott biblia témájú előadást Szadán a Székely Bertalan Kertben. A tömör biblia program számítógépes használatáról is előadássorozat volt. Igen hasznos útravaló a biblia megismeréséhez. Berkes Sándor baptista evangélista több alkalommal tartott izgalmas és érdekes ismeretterjesztő előadást a bibliáról, képes diavetítéssel. 3

4 7.7 Rendezvények szervezése és megtartása: A 180 FOK együttes, fiatalok csoportja koncertet adott a város Fő terén. Helyet adtunk más közösségek ünnepi rendezvényeinek lebonyolítására. /bemerítés, esküvő/ Megszerveztük egy közösségünkbe tartozó fiatal pár esküvőjét, mely szintén összekovácsoló erővel hatott A fóti Ökumenikus Általános Iskola gyermekei karácsonyi hangversenyt adtak imaházunkban, mely csodálatos alkalom volt. Zsúfolásig megtelt a nagyterem érdeklődőkkel és igen gazdag élményekkel távozhattunk az előadásról. Minden évben megszervezzük a gyermeknapot, kirándulásokat, táborokat szervezünk, ahol a gyermekeket színes programmal várjuk. 7.8 Sport: A fiatalok hétvégeken rendszeresen találkoznak, különböző foglalkozásokat szerveznek, zene, foci, ping- pong, csocsó. 7.9 Irodalmi estek: A Continental Singers színház fiatalokból álló csoportja igen gazdag programmal lépett fel, bemutatva, hogy mit is jelent számukra a hit, a remény és a szeretet ebben a mai rohanó világban. Igen színvonalas előadást láthattunk az életünk lapjai című előadásukban. A Világ- Világossága bábcsoport több éve működik., igen kedvelt a gyermekek körében. Több alkalommal felléptek gyülekezeti alkalmainkon, egyéb alkalmakon, iskolában, gyermek táborokban Egyházi szolgálattevők találkozói: Országos lelkipásztori értekezletnek adtunk helyet és láttunk vendégül mintegy 40 főt szeptember 24- én. Az egész napos ellátásukat biztosítottuk. (gulyásleves, sütik, kávé, üdítő) Évente ökumenikus alkalmakat szervezünk. (igei szolgálatok, dicsőítés, végül megvendégeljük vendégeinket. ) Jó alkalmak ezek, hogy a testvéri kapcsolatokat ápoljuk, egymást jobban megismerjük Karitatív tevékenység folytatása: Az idős, mozgásában korlátozott betegeinket rendszeresen látogatjuk, telefonon is tartjuk velük a kapcsolatot. Több rászorulónak adtunk anyagi támogatást. Támogattuk pénzzel a Haiti földrengés károsultjait, Magyarország árvíz károsultjait, Berettyóújfaluban az összedőlt baptista templom újjáépítését. Baba-mama ruha csere-bere akciót tartottunk, aminek nagy sikere volt. Novemberben kreatív napot tartottunk, melyen idősebbek, fiatalok és gyermekek vettek rész szép számmal, Örömmel vitték haza saját készítésű ajándékaikat a részt vevők. Egy rászorult fiatal pár lakását kifestettük, rendbe tettük, anyagilag támogattuk őket. Karácsonyi csomaggal leptünk meg 15 fő 70 éven felüli nyugdíjasunkat. Veresegyház, május 30. Varga Józsefné Csernus Zoltán pénztáros elnök Záradék: E közhasznúsági jelentést a Küldetés az Emberért Közhasznú Alapítvány közgyűlése június 27-ei ülésén elfogadta. 4

5 Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete II.Pk.60429/1999 Küldetés az Emberért Közhasznú Alapítvány 2112 Veresegyház, Hajnal u évi EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJA Tartalma: EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET, KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET, KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE Veresegyház, május elnök 5

6 Küldetés az Emberért Közhasznú Alapítvány Fordulónap: KSH: Mérleg II.Pk.60429/1999 Ny.szám: 1872 Adatok eft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió Tárgyév a b c d e A. Befektetett eszközök (I.+II.+III.) I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök (I.+II.+III+IV.) I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök Eszközök összesen (A+B) C. Saját tőke (I.+II.+III+IV.+V.) I. Induló tőke II. Tőkeváltozás/Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből D. Tartalék E. Céltartalékok F. Kötelezettségek (I.+II..) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek Források összesen (C+D+E+F) Veresegyház, május 30.. elnök 6

7 Küldetés az Emberért Közhasznú Alapítvány Fordulónap: KSH: Eredménykimutatás II.Pk.60429/1999 Ny.szám: 1872 Adatok eft-ban S A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév orsz. helyesbítése a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+ II.) I. Pénzügyileg rendezett bevételek ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a. alapítótól b. központi költségvetéstől c. helyi önkormányzattól d. egyéb Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevételek 5. Egyéb bevételek 5 1 II. Pénzbevételt nem jelentő bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+ 2.) Pénzügyileg rendezett bevételek 2. Pénzbevételt nem jelentő bevétel C. Tényleges pénzbevétel ( I. + B/1. ) D. Pénzbevételt nem jelentő bevétel ( II + B/2. ) E. Közhasznú tevékenység költségei ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordítást nem érvényesíthető kiadások F. Vállalkozási tevékenység költségei( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordítást nem érvényesíthető kiadások G. Tárgyévi pénzügyi eredmény ( +/-G/1 +/- G/2.) Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye(a/i. E/ E/4.)sor 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1.-F/1.- F/4.) H. Nem pénzben realizált eredmény ( +/-H/1 +/- H/2.) Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredmény(a/ii E/2-E/3.)sor 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/2.-F/2.- F/3.) I. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B/1.-F/1)+/- H/ J. Adófizetési kötelezettség 0 0 K. Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi eredmény [A ( E/1+E/2+E/3.)]sor 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredmény (I-J) Tájékoztató adatok A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltségek a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb költségek 3. Személyi jellegű költségek közterhei/ Bérjárulékok B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás D. Pénzügyileg rendezett egyéb költségek, ráfordítások E. A szervezet által nyújtott támogatások ebből: pályázati úton nyújtott támogatások F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege Veresegyház, május 30. Elnök 7

8 Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról év Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) Átvitel összege (Ft) Elszámolás határideje időpontja összege (Ft) előző évi tárgyévi Fővárosi Önkormányzat Működési támogatás 1. rész SZJA 1%-os támogatás Közhasznú tevékenységek támogatása (szja 1%) Fővárosi Önkormányzat Működési támogatás Nemzeti Sporthivatal Programtámogatás Nemzeti Civil Működési támogatás Alapprogram Összesen:

9 Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról év Megnevezés Előző évi Tárgyévi Változás összeg (eft) összeg (eft) % eft Induló tőke Tőkeváltozás , Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény , Közhasznú tevékenység tárgyévi , vesztesége Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége Egyéb Megjegyzés 9

10 Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról év Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott , Pénzbeli juttatások összesen , ebből adóköteles - ebből adómentes , Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: , Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN: ,

11 Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől , Nemzeti Civil Alapprogram Működési támogatás Nemzeti Sporthivatal Szakmai programok támogatása Elkülönített állami pénzalap SZJA 1%-a (APEH) Működési támogatás , Helyi önkormányzat és egyéb , szervezetek Helyi Önkormányzat Alaptevékenységi cél , Önkormányzat Programtámogatás Kisebbségi települési önkormányzat Települési önkormányzat társulása Magánszemélyektől Alaptevékenységi cél , Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Alaptevékenységi cél , Jogi személyiség nélküli társaságtól Közhasznú szervezettől Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet Alaptevékenységi cél, működési , támogatás Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat) Egyéb Alaptevékenységi cél, működési támogatás ÖSSZESEN: ,

12 Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0,00 0 Természetbeni juttatások 0 0 0,00 0 Szja mentes 0 0 0,00 0 Szja köteles 0 0 0,00 0 Tiszteletdíjak, megbízási díjak, munkabér 0 0 0,00 0 Költségtérítések* 0 0 0,00 0 Adott kölcsönök összege 0 0 0,00 0 Egyéb juttatások 0 0 0,00 0 ÖSSZESEN: 0 0 0,00 0 * a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be. 12

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2012. május 08. Dr. Seszták István kuratóriumi elnök A Kelet-Magyarországi Fiatalokért

Részletesebben

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről Egyesület rövid bemutatása A közhasznú egyesület (Székhelye: 6500 Baja, Rövid u. 3., Adószáma: 18360945-1-03) 2001.

Részletesebben

Élményakadémia Közhasznú Egyesület 1082 Budapest, Leonardo Da Vinci u. 44/23.

Élményakadémia Közhasznú Egyesület 1082 Budapest, Leonardo Da Vinci u. 44/23. Élményakadémia Közhasznú Egyesület 1082 Budapest, Leonardo Da Vinci u. 44/23. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május 30... elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Élményakadémia Közhasznú Egyesület

Részletesebben

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17.

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Tartalma: 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ / 1sz. melléklet/ 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA / 2sz. melléklet/

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Csánkné Köves Gabriella 2011. május 20. Dági Általános Iskolásokért Alapítvány 2522 Dág, Deák Ferenc út 30. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Dág, 2011 május 20. Csánkné

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése Napfény TáncSport Egyesület 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 31. KSH azon: 18199820-9312-521-01 Bejegyezve: 16.Pk.60.550/2008. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. június 02. Fábián Zsuzsanna

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. Pk. 60. 156/2011 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kecskemét, 2013. március 21. Dr. Lestárné dr. Juharos Ágota képviseletre jogosult

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről Pécs, 2015. február 24. Arató Csongor elnök 1 A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014.

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. április 20. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Keltezés: 2009.április 06... az egyéb szervezet vezetője

Keltezés: 2009.április 06... az egyéb szervezet vezetője Egyéb szervezet neve 19032382-91999-331-02 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése

Részletesebben

Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány 1112 Budapest, Balatoni út 198. 2010. évi Közhasznúsági jelentés

Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány 1112 Budapest, Balatoni út 198. 2010. évi Közhasznúsági jelentés Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány 1112 Budapest, Balatoni út 198. 2010. évi Közhasznúsági jelentés Budapest, 2011. április 30. Kuratóriumi Elnök Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Általános Iskola Pedagógium Alapítványa 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 29/c. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Berzsenyi Dániel Általános Iskola Pedagógium Alapítványa 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 29/c. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Berzsenyi Dániel Általános Iskola Pedagógium Alapítványa 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 29/c 2011. évi Közhasznúsági jelentése Kaposvár, 2012.május 18. Kovács Zoltán Kuratórium elnöke A Berzsenyi Dániel

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

2011.évi K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

2011.évi K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S PACI DOKI ALAPÍTVÁNY 2011.évi K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Csemő, 2012. február 29.. Fridrik Dóra elnök T a r t a l o m 1. A Paci-Doki Alapítvány t számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben