MAGYARORSZÁG POLITIKAI KOCKÁZATI INDEXE 2010

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYARORSZÁG POLITIKAI KOCKÁZATI INDEXE 2010"

Átírás

1 MAGYARORSZÁG POLITIKAI KOCKÁZATI INDEXE 2010 Kockázatelemzés és politikai előrejelzés június 9.

2 2 Tartalomjegyzék 1. ÖSSZEFOGLALÓ MI A POLITIKAI KOCKÁZATI INDEX? A PRI ÖSSZETEVŐI A PRI ÉRTÉKE 2010-BEN MÓDSZERTAN ALAPELVEK SZEMPONTOK KIVÁLASZTÁSA A MEGFELELŐ SÚLYOK ÉS ALINDEX-ÉRTÉKEK KIVÁLASZTÁSA A PRI ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA KUTATÓINTÉZETEK ÉS MÁS SZERVEZETEK ADATAI NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK ÉS A PRI-INDEX ALINDEXEK JOGBIZTONSÁG PROGNÓZIS BÍRÓSÁGOK A KÖZPONTI RENDELETALKOTÁS TÖRVÉNYEK AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG STABILITÁS PROGNÓZIS A KORMÁNY STABILITÁSA RENDSZERELLENESSÉG HONVÉDELEM, TERRORFENYEGETETTSÉG KÖZBIZTONSÁG SAJTÓ- ÉS SZÓLÁSSZABADSÁG PROGNÓZIS JOGI SZABÁLYOZÁS KÖZSZOLGÁLATI MÉDIUMOK A MÉDIAFOGYASZTÁSI SZOKÁSOK VÁLTOZÁSA A MAGYAR MÉDIAPIAC NEMZETKÖZI MEGÍTÉLÉSE KORRUPCIÓ PROGNÓZIS KORRUPCIÓ AZ ÁLLAMIGAZGATÁSBAN ÉS A POLITIKÁBAN KORRUPCIÓ A MAGÁNGAZDASÁGBAN KORRUPCIÓ A NYILVÁNOSSÁGBAN A KORRUPCIÓ PERCEPCIÓJA KORRUPCIÓS ÜGYEK A RÉGIÓBAN KORRUPCIÓ A TÉNYADATOKBAN IDEGENELLENESSÉG ÉS ELŐÍTÉLETESSÉG RÉGIÓS TENDENCIÁK CIGÁNYELLENESSÉG ANTISZEMITIZMUS... 61

3 IDEGENELLENESSÉG KORSZERŰ ÁLLAM PROGNÓZIS KÖZSZFÉRÁBAN DOLGOZÓK ARÁNYA A BAJNAI-KORMÁNY: A VÁLSÁGKEZELÉS ÉS A KORSZERŰ ÁLLAM A MÁSODIK ORBÁN-KORMÁNY ÉS AZ ÁLLAMSZERVEZET ÁTALAKÍTÁSA ÁLLAM ÉS GAZDASÁG PROGNÓZIS ÁLLAMI ÚJRAELOSZTÁS AZ ÁLLAMI VAGYON NAGYSÁGA SZABADSÁG A GAZDASÁGBAN GAZDASÁGI JOGALKOTÁS ÁBRA- ÉS TÁBLÁZATJEGYZÉK ÁBRAJEGYZÉK TÁBLÁZATJEGYZÉK... 81

4 4 1. ÖSSZEFOGLALÓ 1.1. Mi a politikai kockázati index? A politikai kockázati index (Political Risk Index PRI) egy ország politikai-társadalmi stabilitásának 100 pontos skálán elhelyezett mutatója. Csökkenő politikai kockázat Nagyon magas Magas Közepes Alacsony Nagyon alacsony Az évente közzétett érték megbízható összegzése a vizsgált ország stabilitását és a gazdasági fejlődést és az üzleti környezetet meghatározó legfőbb társadalmi-politikai összetevőknek. Az országról átfogó képet nyújtó politikai kockázati index különösen a külföldi befektetők számára szolgáltat fontos információt, de nem kormányzati intézmények, politikusok és kormányzati intézmények képviselői is hasznát vehetik. Az egyes szakterületek alapos vizsgálata alapján összeállított mutatóhoz minden évben részletes elemzés is készül A PRI összetevői A Political Capital az index meghatározásához speciális, bármely ország esetében alkalmazható módszertant dolgozott ki. A szakértői csoport a politikai kockázati index összetevőjeként hét alindexet különített el. PRI Jogbiztonság Stabilitás Korrupció Sajtó- és szólásszabadság Idegenellenesség Korszerű állam Állam és gazdaság Az egyes alindexek különböző súllyal határozzák meg a végső PRI értékeket. A súlyozást a Political Capital szakértői alakították ki. ALINDEX NEVE 1. A PRI alindexei és súlyozásuk PRI SZÁMÍTÁSAKOR FIGYELEMBE VETT SÚLY Jogbiztonság 17,5% Stabilitás 17,3% Sajtó- és szólásszabadság 11,8% Korrupció 16,0% Idegenellenesség és előítéletesség 6,7% Korszerű állam 15,4% Állam és gazdaság 15,3%

5 5 A Political Capital elsőként a 2003-as évről adott ki PRI-indexet. A skála kialakítása és megbízhatóságának garantálása érdekében a szakértők az első alkalommal nemcsak az adott évet, hanem az 1999 és 2003 közötti időszak változásait is vizsgálták. Az öt év tapasztalatai alapján kialakított módszertan szolgált alapul a legutóbbi PRI-értékek meghatározásakor is. Indexünket és módszertanunkat, az eredeti keretek megtartásával 2009-ben három irányban fejlesztettük tovább: Indexünk publikálásakor nemcsak az előző (naptári) évet tekintettük át, hanem az aktuális év eseményeit is, és legfrissebb adatokat alkalmaztunk. Az index értékének meghatározásán túl a szöveges elemzésben is nagyobb hangsúlyt fektettünk az aktuális politikai helyzet alapján várható fejlemények és kilátások értékelésére. Az egyes alindexek által megragadott dimenziókban régiós összehasonlításokat is végeztünk, kvalitatív és kvantitatív szempontból egyaránt A PRI értéke 2010-ben Az egyes alindexek es értékei alapján a Political Capital Institute szakértői összeállították Magyarország politikai kockázati indexét. 2. A PRI évi értéke és változása az előző évhez képest Alindex PRI 2010-es érték PRI es érték Jogbiztonság Stabilitás Sajtó- és szólásszabadság Korrupció Idegenellenesség és előítéletesség Korszerű állam Állam és gazdaság POLITIKAI KOCKÁZATI INDEX Ennek alapján Magyarország jelenleg alacsony a politikai kockázati szint. Magyarország 2010 Nagyon magas 0-19 Magas Közepes Alacsony Nagyon alacsony

6 6 2. MÓDSZERTAN 2.1. Alapelvek A Political Risk Index értékének meghatározásánál olyan módszertan kialakítására törekedtünk, mely egyszerre veszi figyelembe az elemzők által összegyűjtött, számszerű értékeket tartalmazó adatsorokat és a politikai szakértők véleményét. A komplex politikai folyamatok nem írhatók le puszta számsorok segítségével, a politikai kockázat meghatározásához szükség van a terület szakértőinek mérlegelésére is. Több szakértő ítéleteinek együttes alkalmazása és a számsorok alapján kialakított értékek figyelembe vétele kizárja annak lehetőségét, hogy a PRI értékét szubjektív, önkényes ítéletek és szórványos benyomások határozzák meg. A Political Risk Index olyan módszertan alapján készül, ami hosszú távon lehetővé teszi az egyes évek összehasonlíthatóságát, és a változások mértékének pontos becslését. A módszer a számszerű adatokat és a szakértők véleményét egyaránt figyelembe veszi. A politikai kockázat megállapításakor a helyi sajátosságok figyelembevételével törekedtünk a megfelelő szempontok kiválasztására, a szempontokhoz rendelt értékek megállapítására és az optimális súlyok megtalálására. A 0-tól 100-ig terjedő skála használata bizonyult a legcélszerűbbnek, amely szerint a 0 jelenti a legnagyobb, a 100 a legkisebb kockázatot. A skála megfordításával a szakterület hagyományaihoz is hűek maradtunk: a legtöbb politikai kockázatbecsléssel foglalkozó szervezet (ld. később) is ilyen számozási elvet követ. 3. Kockázati sávok az index pontszámaiban Nagyon magas kockázat 0 19 pont Magas kockázat pont Közepes kockázat pont Alacsony kockázat pont Nagyon alacsony kockázat pont Olyan matematikai programot készítettünk, amely hatékonyan segíti az alindex szakértőit döntésükben, a kapott alindexek értékeinek megfelelő súlyozásával pedig évről évre következetesen és egyértelműen meghatározható az ország politikai kockázata Szempontok kiválasztása A politikai kockázat meghatározásakor figyelembe vett szempontok tehát az alindexek kiválasztását a Political Capital Institute elemzői végezték el. A szempontokat az elemzők az alábbiakban határozták meg: Jogbiztonság Stabilitás Sajtó- és szólásszabadság Állam és gazdaság Korrupció Idegenellenesség és előítéletesség Korszerű állam A PRI éves értékeinek összehasonlíthatóságát többek között az összetevők állandósága biztosítja.

7 A megfelelő súlyok és alindex-értékek kiválasztása Módszerünk alapján a szakértők által adott alindex és PRI becslések, illetve a kialakított súlyok felhasználásával meghatároztuk az alindex-értékeket és a súlyokat. Optimalizálási programcsomagunk (GAMS) segítségével olyan függvényt találtunk, amely legjobban közelíti a politikai kockázatokat és a becsült súlyokat. Ennek alapján felállítottunk egy modellt, amellyel a PRI értékei a továbbiakban is megbízhatóan kiszámolhatók. A szempontok értékelését a Political Capital Institute szakértői az adott évekről összegyűjtött információk alapján végezték. A PRI értékére, valamint az alindexek súlyára és értékére vonatkozó becsléseket a Political Capital Institute elemzői szolgáltatták. Az optimalizáló program megírása során a cél az volt, hogy a statisztikai adatok alapján kapott és a szakértői becslésekből született számok különbségének, valamint az új súlyok és az átlagolt súlyok különbségének négyzetösszege (megfelelően súlyozva) minimális legyen. A feladatot a GAMS optimalizáló szoftverrel megoldva megkaptuk a keresett paramétereket. Az így kiszámolt PRI értékeket kerekítve kaptuk meg a Political Capital Politikai Kockázati Indexét (PC PRI). Ezután minden alindex esetében megkerestük azt a lineáris függvényt, amely az adott alindex szempontjából releváns adatok éves értékeiből kiindulva a legjobban közelíti az alindex idősorát. Ezt a függvényt alkalmaztuk a es adatokra, így minden alindexre kaptunk egy (tisztán a számszerűsíthető adatokra épülő) javaslatot A PRI értékének meghatározása A PRI végső értékét a teljes mérőszámot alkotó hét alindex súlyozott átlaga adja. Az alindexsúlyok értékét a Political Capital elemzői határozták meg. Az egyes alindex-értékek is több elemből tevődnek össze, melyeket jelentőségüknek megfelelően vettünk figyelembe. A számokban mérhető, kemény adatokat statisztikai módszerekkel dolgoztuk fel (számolt PRI), míg a kevésbé mérhető jelenségek értékelését elemzőink a rendelkezésre álló információk alapján határozták meg (becsült PRI). A mért és becsült részeredmények együttes figyelembevételével határoztuk meg az egyes alindexek értékét. Ehhez egy matematikai optimalizáló szoftvert, az ún. GAMS programcsomagot használtuk. Az elemzők a GAMS-érték ismeretében véglegesítették az alindex-értékeket, melyeknek (az előző években rögzített súlyokkal számolt) átlaga adta a PRI értékét. Az így kapott értékeket kerekítve kaptuk meg a Political Capital Politikai Kockázati Indexét (PC PRI). 1. A PRI módszertanának összefoglalója A PRI módszertana Számszerű adatok Szakértői becslések Számolt PRI Becsült PRI GAMS optimalizáló szoftver PC PRI Szakértői súlyok

8 Rendkívüli politikai események: módosító faktorok Annak érdekében, hogy számítási modellünk megváltozott politikai környezetben is képes legyen a kockázatok pontos becslésére, modellünket 2006-ban továbbfejlesztettük, beleépítve a nehezen számszerűsíthető, de a stabilitás szempontjából kiemelkedő jelentőségű faktorokat is. A 2006-os évben bevezetett módszertani változtatás lényege, hogy a PRI stabilitás alindexét korrigáltuk az úgynevezett módosító faktorok értékével. A módosító faktorokat és a hozzájuk tartozó értéket a Political Capital elemzői határozták meg. Amennyiben a módosító faktorok között szereplő rendkívüli események az adott évben bekövetkeznek, a hozzájuk tartozó pontértéket levonjuk a (számolt és a becsült érték átlagolásával kapott) stabilitás alindexből. A módosító faktorok értékét az egyes elemzők által az adott alesetekhez rendelt pontszámok átlagolása alapján kaptuk. 4. A módosító faktorok és a faktorok alesetei Módosító faktor 1. Természeti katasztrófák és egyéb váratlan események Alesetek Természeti katasztrófa emberáldozat nélkül Természeti katasztrófa emberáldozattal Közlekedési katasztrófa emberáldozattal Kormány maradását eredményező bizalmi szavazás Kormányváltást eredményező bizalmi szavazás 2. A kormány stabilitásának közjogi tényezői Konstruktív bizalmatlansági indítvány, kormányváltás nélkül Konstruktív bizalmatlansági indítvány, kormányváltással Miniszterelnök ciklus vége előtti lemondása Előrehozott választás Kisebbségi kormányzás Rendszeres és jelentős illegális tiltakozások 3. Politikai erőszak és illegális tiltakozás Illegális tiltakozások, erőszakos cselekményekkel Illegális tiltakozások emberi áldozatokkal Emberéletet követelő terrorcselekmény 4. Rendkívüli jogi helyzet kinyilvánítása Hadiállapot Rendkívüli állapot Szükségállapot 2.6. Kutatóintézetek és más szervezetek adatai A 2010-es PRI-értékek meghatározásakor ahogy a korábbi években is számos kutatóintézet és szervezet adatait felhasználtuk mind az elemzés, mind a konkrét számértékek meghatározása során. Az alábbiakban felsoroljuk azon kutatóintézeteket, szervezeteket, melyek forrásul szolgáltak elemzéseinkhez.

9 9 AGB Hungary Anti-Deflamation League (ADL) Antikorrupciós Koordinációs Testület Állami Számvevőszék Átlátható Állam Civil Kezdeményezés Amnesty International Complex jogtár Elektronikus Kormányzat Központ Ernst & Young Eurobarometer Eurostat European Social Survey Freedom House Gallup Intézet Gazdaságkutató Intézet (GKI) Heritage Foundation Honvédelmi Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Központi Statisztikai Hivatal Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága Magyar Köztársaság Bíróságai Magyar Köztársaság Országgyűlése Magyar Köztársaság Ügyészsége Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Magyar Terjesztő-ellenőrző Szövetség (MATESZ) Medián Közvélemény-és Piackutató Intézet Medián Webaudit MTA Szociológiai Intézet Nemzetbiztonsági Hivatal Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda Nézőpont Intézet Országos Kriminológiai Intézet Országos Rádió és Televízió Testület Országos Rendőrfőkapitányság Önkormányzati Minisztérium Pénzügyminisztérium (költségvetési törvények) Publicus Intézet Reporters Sans Frontiéres Századvég Alapítvány Szonda Ipsos Tárki Társadalomkutatási Intézet Társaság a Szabadságjogokért Transparency International World Bank 2.7. Nemzetközi tapasztalatok és a PRI-index Nemzetközi példák 1 azt mutatják, hogy minden kockázati index számításakor legyen szó pénzügyi, gazdasági vagy politikai kockázatról a kutatók előre meghatározott szempontokat értékelnek, a szempontok szerinti kockázathoz számot rendelve kapják az alindex-értékeket, majd ezeket megfelelő súlyokkal szorozva kapják a végső kockázatot. A politikai rizikószámítással foglalkozó intézetek gyakorlata azonban jelentősen eltér a tekintetben, hogy milyen típusú adatokat használnak a végleges kockázati index meghatározásához. Egyes intézetek kizárólag szakértői becsléseket (például diplomaták, politikai szakértők, gazdasági szakemberek ítéletei), más intézetek inkább számszerű adatokat (statisztikák, gazdasági mérőszámok stb.) alkalmaznak a politikai kockázat meghatározásához. Az indexek kiszámításának részletes módszertanát az intézetek rendszerint nem hozzák nyilvánosságra. A legtöbbet hivatkozott országkockázati indexek (ld. a 7. táblázatot) között azonban nem találunk olyat, amelynek meghatározását az adott intézet kizárólag számszerű adatok alapján végezte volna el. Ennek oka, hogy mivel azonos számértékek mögött gyakran eltérő jelentőségű folyamatok húzódnak meg, az országkockázat 1 Ilan Alon, Matthew A. Martin: A normative model of macro political risk assessment (Multinational Business Review/Fall 1998); Claude B. Erb, Campbell R. Havey, Tadas E. Viskanta: Political Risk, Economic Risk, and Financial Risk (Financial Analysts Journal, November/December 1996)

10 10 meghatározásához elengedhetetlen a szakértők közreműködése, akik a változásokat tartalmi szempontból értékelik és értelmezik. Nem mindegy például, hogy egy jogszabály-módosítás a választási törvényt, a költségvetési törvényt vagy a filmtörvényt érinti, és az sem, hogy a módosítás milyen mélységű ezek a szempontok azonban a törvénymódosítások statisztikáiban nem jelennek meg. A szakértői ítéletek tehát nem csökkentik, hanem éppen ellenkezőleg, növelik az index megbízhatóságát és használhatóságát. Számottevő különbségeket mutatnak az egyes intézetek országkockázati indexei a tekintetben is, hogy a világ országainak milyen széles körére terjesztik ki vizsgálataikat, hány országra vonatkozóan határozzák meg a kockázat szintjét. Általános tendencia ugyanis, hogy minél több országra terjed ki a politikai rizikó vizsgálata, annál kevésbé érzékeny a besorolás az adott országban végbemenő finomabb változásokra, mivel ez esetben a politikai stabilitás szempontjából szélsőséges minősítésű országok is összehasonlítás alapjául szolgálnak Lista a legfőbb politikai indexekről és módszertanukról Szervezet neve A politikai rizikóindex értéktartománya Vizsgált országok száma Módszertan Business Environment Risk Intelligence (100: legalacsonyabb kockázat) 50 Kvalitatív 3. szakértők értékelik az egyes országokat 10 szempont szerint. International Country Risk Guide 0-50 (50: legalacsonyabb kockázat) 140 Vegyes, inkább kvalitatív. A 12 szempont mentén történő politikai rizikóbecsléseket a rendelkezésre álló információk szubjektív értékelésére alapozzák. Political Risk Services (Coplin-O Leary) A + -D (A+: legalacsonyabb kockázat) 100 Vegyes. Három politikai vonatkozású rizikófaktorukat a rendelkezésre álló adatok és becslések együttes figyelembevételével alakítják ki. Economist Intelligence Unit Risk Services A-E, (100: legmagasabb kockázat) 100 Vegyes. A szakértők kvantitatív és kvalitatív szempontok szerinti válaszai révén alkotnak képet az adott ország politikai stabilitásáról és számszerűsítik azt. Eurasia Group (A Price Waterhouse Coopers) (100: legalacsonyabb kockázat) n.a Vegyes: a politikai stabilitás megállapítására kvantitatív és kvalitatív adatokat is felhasználnak. Az index kiszámításában hosszú távú (strukturális) és rövid távú (átmeneti) indikátorokat is felhasználnak. 2 A legtöbb országot vizsgáló ICRG esetében például olyan tényezők képezik a részét a politikai rizikóindexnek, mint a hadsereg részvétele a politikában, a polgárháború, illetve az egyház szerepe az állam irányításában, melyek a nyugati, demokratikus országok többségének megítélésénél nem tekinthetőek releváns szempontnak. 3 Kvalitatív módszernek nevezzük a táblázatban a szakértői ítéletekre alapozó módszert, mivel bár ez is számszerű értékelést eredményez, a számokban nem a kemény adatok, hanem szubjektív mérlegelés tükröződik.

11 11 A Political Capital Institute egy olyan módszert fejlesztett ki, mely számszerű adatsorokat és szakértők véleményét egyaránt figyelembe veszi, és amely érzékeny a hazai politikai élet legapróbb rezdüléseire is. A PC PRI jóval részletesebb áttekintést ad a politikai stabilitásról, mint a nemzetközi intézetek mérőszámai, melyek csak széles, globális kontextusban értelmezhetőek, és elsősorban a kiugró, nemzetközi szinten is jelentős változásokat veszik figyelembe. A országot minősítő intézetek mérőszámainak fő célja, hogy egy adott pillanatban, egy távolabbi perspektívából áttekintést adjon az országok egymáshoz viszonyított kockázati állapotáról. A Political Capital országkockázati indexe ezzel szemben egyetlen állam, Magyarország társadalmi-politikai folyamatait mutatja be részletes és mélyreható elemzéseken keresztül, ami így kiválóan használható az üzleti szereplők számára is.

12 JOGBIZTONSÁG 3. ALINDEXEK A JOGBIZTONSÁG alindex értéke 2010-ben: 62 (-4) A jogbiztonság négy ponttal romlott az előző évhez képest, így megközelítette a közepes kockázati szintet Prognózis A törvényhozást tekintve eddig egyes kétharmados törvények változatlansága okozott alkotmányos mulasztást, és ezáltal jogbizonytalanságot. A következő években viszont épp az jelenthet kockázatot, hogy egyeztetési kényszer hiányában, formális értelemben korlátok nélkül, dömpingszerűen módosíthat kétharmados törvényeket az új kormány, a kellő átgondoltság nélküli, előkészítetlen változtatások pedig hosszú időre felboríthatják az alkotmányos joggyakorlatot. Ugyanakkor pozitívum, hogy az alkotmányos mulasztások számának csökkenésére mindenképpen számítani lehet a jövőben. A jogbiztonság szempontjából kiemelt figyelmet érdemel a közeljövőben az új kormány azon terve, miszerint a korábbi kormány tagjait elszámoltatja és felelősségre vonja. Az utólagos elszámoltatás lehetőségei a jogállami keretek között igen szűkre szabottak. A szabályok esetleges fellazítása ezen a téren, vagy legkisebb gyanúja annak, hogy egyesek felelősségre vonása politikai okokból, illetve nyomásra történik, súlyos kétségeket vetne fel az igazságszolgáltatás függetlenségével, a jogállamiság érvényesülésével kapcsolatban. Bár a kétharmados parlamenti többség birtokában az új kormány akár teljes bírósági reformot is elindíthatna, az előzetes tervek alapján erre irányuló lépéseket nem kíván tenni. Cáfolta a Fidesz azt is, hogy beolvasztaná az Alkotmánybíróságot a Legfelsőbb Bíróságba, annak egyik speciális kollégiumaként. 4 Az elmúlt egy évben a bírósági ügymenet gyorsítása érdekében több intézkedés is született, ezek az új kormány bürokráciacsökkentési terveivel is összhangban vannak, így ezen a téren a megkezdett munka folytatása várható. A túlszabályozottság és a magas adminisztratív terhek rontják a hazai vállalkozások versenyképességét, és a külföldi befektetőket távol tarthatják. Jelentős kockázatcsökkentő tényező, ha az új kormány ígéretéhez híven gyors deregulációt hajt végre. A Fidesz-KDNP kormányra kerülésével az új Ptk. hatálybalépése bizonyosan eltolódik a 2011-es évre és annak jelentős átalakítása is valószínűsíthető. A parlamenti ellenzéknek alig van lehetősége befolyásolni a törvényhozást, ezért valószínűsíthetően sokszor alkotmányossági támadást vagy népszavazást fog indítani számos kormányjavaslat ellen, ezeknek az eszköznek a túlhajtása azonban sértheti a jogbiztonságot. 4 Beolvasztaná a Fidesz az Alkotmánybíróságot?, Figyelő, november 18.

13 Bíróságok 2009 júniusában négy sikertelen jelölés után sikerült a Legfelesőbb Bíróság új elnökét megválasztani. Ezzel megszűnt a bíróságok igazgatási szervezetében az egy éve fennálló vákuum, amely a köztársasági elnök és az Országgyűlés közötti erőfitogtatás következményeként állt be. A legfőbb ítélkező fórum és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT) vezetését is ellátó legfőbb bíró személye körüli politikai botrányok és sikertelen választási eljárások is hozzájárultak ahhoz, hogy a bíróságokba vetett bizalom az elmúlt időszakban némiképp csökkent. A bírósággal és általában a jogalkalmazó szervekkel szembeni bizalmatlanságnak pedig nagyon komoly következménye lehet, ez ugyanis meghatározhatja, hogy az állampolgárok jogsérelem esetén elfogadják-e az igazságszolgáltatás hagyományos útjait, vagy azokat megkerülve az önbíráskodás útját választják. A főbíró tekintettel arra, hogy a bíróságokon kívülről jövő személyről van szó nagyban elősegítheti a bíróságok azon belső reformját, amelyekhez nem szükséges törvénymódosítás. Ilyen ügyek a személyzeti politika és a kiválasztási rendszer átalakítása, valamint a megyei elnökök aránytalanul erős szerepének egészséges szintre szorítása. Beérkezett helyi ügyek 6. Elsőfokú és fellebbezett ügyek ( ) Beérkezett fellebbezés Elintézett helyi ügyek Elintézett fellebbezési ügyek Folyamatban lévő helyi ügyek Folyamatban lévő fellebbezési ügyek Forrás: Az ügyteher ledolgozásában a 2009-es év sem hozott áttörést. Összevetve a korábbi évek adataival azonban azt láthatjuk, hogy az emelkedő beérkezett ügyek számának megfelelő arányban emelkedett az elintézett ügyek száma is, tehát ezen a fronton a bíróságok sem nem rontottak, sem nem javítottak az eddigi évek hatékonyságán. Az ügytípusonkénti bontásban a polgári ügyek tekintetében történt némi romlás a helyi ügyek vonatkozásában, mert a növekvő beérkezett ügyek ellenére kevesebbet sikerült befejezniük a bíróságoknak, és ezzel párhuzamosan a folyamatban lévő ügyek száma is emelkedett. 7. Ügyforgalom a helyi bíróságoknál 2009-ben (zárójelben a 2008-hoz viszonyított változás) Ügytípus Beérkezett Befejezett Folyamatban lévő Büntető (-4,3%) (-2,8%) (+0,1%) Gazdasági (+3,4%) (-6,6%) (+6,9%) Munkaügyi (+4,1%) (-2,5%) (+6,3%) Polgári (+1,6%) (-0,9%) (+5,0%) Forrás:

14 14 Ami a jogalkotási folyamatokat illeti, két fontos változást hozott a 2009-es esztendő. 1. Folytatódott a peres ügyek jelentős részét kitevő, 1 millió forint alatti fizetési meghagyásos ügyek (Fmh) reformja. A 2009-től már az elektronikus formanyomtatvány bevezetése és a követelések értékhatárának megemelése mellett ismét új szabályozás született. Ennek alapján 2010 közepétől az érdemi vitát nem igénylő Fmh-s ügyekben a bíróságokat a közjegyzők helyettesítik, tehermentesítve ezzel a bíróságokat. 2. A hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről szóló törvény alapján létrejött az Állami Elektronikus Kézbesítési Szolgáltató, amelyen keresztül a hivatalos iratok elektronikus kézbesítése a postai kézbesítés idejének töredéke alatt megtörténhet és a rendszer sikeres működése következtében a bíróságok ügyintézési határideje a jövőben várhatóan csökken. Az ügyintézési határidők tekintetében nem tapasztalható jelentős előrelépés, egyedüli kedvező változásként az könyvelhető el, hogy az egy évnél hosszabb ideje húzódó büntetőügyek tekintetében a tavalyihoz képest egytizeddel csökkent a befejezetlen ügyek száma. 8. Az eljárás időtartama a helyi bíróságoknál, I. félév (%, zárójelben a 2008-as évhez viszonyított változás) I. félév 0-6 hó 6-12 hó 1 év felett Büntető 47 (-3) 22 (-) 31 (+3) Gazdasági 59 (-) 23 (-1) 18 (+1) Munkaügyi 61 (-1) 25 (+2) 14 (-1) Polgári 68 (-) 20 (-) 12 (-) Forrás: Nemzetközi összehasonlításban a Világgazdasági Fórum Versenyképességi jelentésének a bíróságok függetlenségét értékelő mutatószáma alapján Magyarország a vizsgált 130 ország közül a középmezőnyben, az 57. helyen áll. A kelet-európai régió országainak összehasonlításában valamivel jobb, kicsivel a középmezőny feletti hazánk besorolása. A korábbi felmérésekhez képest azonban ez az eredmény visszaesést jelent, hiszen ez volt hazánk azon mutatója, amellyel a kelet-európai államok közül messze kiemelkedett. Ehhez képest két olyan ország is elénk került Lengyelország és Szlovénia, amelyek a korábbi évben mögöttünk álltak.

15 15 9. A bírói függetlenség mutatójának alakulása régiós összehasonlításban Ország Észtország Szlovénia Lengyelország Magyarország Csehország Litvánia Lettország Szlovákia Románia Bulgária Forrás: Világgazdasági Fórum versenyképességi jelentése Ha a hazai mutatókat nézzük, a magyar intézmények között a bíróságok bizalmi indexe a 2008-as évhez képest mért 67 pontról 63 pontra csökkent. 5 Ez a csökkenés azonban nem változtatott a bíróságok húsz vizsgált intézményhez viszonyított nyolcadik helyén, a számszaki csökkenés mégis azt jelzi, hogy a bíróságok megítélése 2009-ben ereszkedőben volt. Az elmúlt évben folytatódott az elektronikus ügykezelés és ügyintézés kiterjesztése, lépések születtek továbbá a gazdasági ügyek felgyorsítására is. A Legfelsőbb Bíróság és az OIT vezetőjének megválasztásával sikeresen rendeződött a bíróságok igazgatási helyzete, és régiós viszonylatban már kevésbé tudta tartani a jogszolgáltató szerv a kiemelkedően vezető pozícióját. Ugyanakkor nem sikerült a bíróságoknak a többi intézményhez képest javítani a bizalmi indexen, és nem indult meg a bíróságok belső reformja sem. Jelentős bírósági reformkezdeményezés az elkövetkező években is belülről kell, hogy érkezzen, mert az új kormány a jelek szerint nem kíván jelenetős reformokat véghezvinni a bírósági szervezetrendszerben A központi rendeletalkotás A magyar közjogi rendszerben a rendeletek az egyes szakpolitikák végrehajtására és a törvények végrehajtásának részletszabályozására szolgálnak. Ezért természetes, hogy a rendeletek száma messze meghaladja a törvényekét, hiszen a törvény mint a legáltalánosabb jogszabály csupán a keretet határozza meg, és a rendeletek feladata a szabályok konkretizálása, a keretek teljes kitöltése. A megalkotott rendeletek idén is követték a törvényalkotás mennyiségét, számuk ennek megfelelően némiképp visszaesett a tavalyihoz képest. Az alkotmánybírósági megsemmisítések száma a rendeletek estében drasztikusan csökkent; ami azonban eltűnt a rendeleti oldalon, az megjelent a törvények szintjén. Minőségi előrelépésről tehát nem beszélhetünk, már csak azért sem, mert számos esetben a rendeletek megsemmisítésére éppen azért nem került sor, mert a törvény gyors megsemmisítése miatt a kapcsolódó rendeletek még meg sem születtek. 5 Forrás: GfK Csoport által készített Bizalmi Index.

16 Törvények és rendeletek száma Törvények Kormányrendeletek Miniszteri rendeletek Jogszabályok összesített száma Össz Forrás: CompLex Jogtár Az Alkotmánybíróságnak ismét határozatot kellett hoznia egy olyan norma, az ún. pszeudo-norma miatt, amely formailag nem jogszabály, de jogszabályba tartozó elemeket tartalmazott. Jogbiztonsági szempontból ez károsnak nevezhető, ugyanis a jogállami garanciák keretein (kihirdetés, felhatalmazással rendelkező jogalkotó általi megalkotás) kívül megalkotva jönnek létre. Az ilyen normák megakadályozása elsősorban a központi kormányzatot terhelik és csak másodsorban az AB-t. 11. A kormányzati szabályozási teher alakulása régiós összehasonlításban Ország Észtország 8 10 Szlovénia Lettország Bulgária Románia Szlovákia Litvánia Lengyelország Csehország Magyarország Forrás: Világgazdasági Fórum versenyképességi jelentése A rendeletalkotás foglalkozik azokkal a kérdésekkel, amelyek az állampolgárok teendőit a részleteiben meghatározzák. A minőségi jogalkotás és a jogbiztonság alapvető követelménye, hogy a kormányzat a szabályozás terhét, tehát a jogi és adminisztratív túlszabályozottságot a lehetséges legalacsonyabb szinten tartsa, a magas adminisztratív terhek ugyanis a hazai vállalkozások versenyképességét rontják, és a külföldi befektetőket távol tarthatják. Ebből a szempontból Magyarország nemzetközi összehasonlításban a legrosszabb mutatókkal rendelkezik ezen a téren, a vizsgált 133 országból a 130. helyen áll (mindössze Puerto Ricót, Brazíliát és Venezuelát megelőzve). A kimagaslóan rossz adatok legfőbb oka az adórendszer bonyolultsága, az adók magas száma, valamint a hitelhez jutás nehézsége; ezeken az új kormány, ígéretei szerint, gyorsan változtatni kíván.

Szélsőjobboldaliság Európában és Magyarországon

Szélsőjobboldaliság Európában és Magyarországon Szélsőjobboldaliság Európában és Magyarországon Juhász Attila Krekó Péter Molnár Csaba 1. Elméleti keret Érdekes ellentmondás, hogy miközben a politikai közbeszédben szokás a szélsőjobboldal időről időre

Részletesebben

DGAPbericht. Nr. 29 / Juni 2015

DGAPbericht. Nr. 29 / Juni 2015 DGAPbericht Nr. 29 / Juni 2015 Magyarország a médiában 2010-2014 a sajtótudósítások kapcsán A Magyarország Munkacsoport zárójelentése (Klaus von Dohnanyi (Elnök), Gelencsér Ágnes, Hegedűs Dániel, Gereon

Részletesebben

A SZÉLSŐJOBBOLDAL IRÁNTI TÁRSADALMI KERESLET NÖVEKEDÉSE MAGYARORSZÁGON

A SZÉLSŐJOBBOLDAL IRÁNTI TÁRSADALMI KERESLET NÖVEKEDÉSE MAGYARORSZÁGON A SZÉLSŐJOBBOLDAL IRÁNTI TÁRSADALMI KERESLET NÖVEKEDÉSE MAGYARORSZÁGON Krekó Péter (szociálpszichológus, kutatási igazgató, Political Capital) Juhász Attila (politológus, vezető elemző, Political Capital)

Részletesebben

ÉSZREVÉTELEK A NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAMRA, A NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAM 2015.-2016.-2016

ÉSZREVÉTELEK A NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAMRA, A NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAM 2015.-2016.-2016 ÉSZREVÉTELEK A NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAMRA, A NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAM 2015.-2016. ÉVRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSI TERVÉRE, VALAMINT A NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAM ÉS A 2015.-2016. ÉVRE VONATKOZÓ

Részletesebben

EGYPÁRTI ALKOTMÁNYBÍRÁK A KÉTHARMAD SZOLGÁLATÁBAN. Az egypárti alkotmánybírák 2011-2014 között hozott egyes döntéseinek elemzése

EGYPÁRTI ALKOTMÁNYBÍRÁK A KÉTHARMAD SZOLGÁLATÁBAN. Az egypárti alkotmánybírák 2011-2014 között hozott egyes döntéseinek elemzése EGYPÁRTI ALKOTMÁNYBÍRÁK A KÉTHARMAD SZOLGÁLATÁBAN Az egypárti alkotmánybírák 2011-2014 között hozott egyes döntéseinek elemzése 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezető... 3 Új bírák, új többség... 7 Bevezető Táblázat

Részletesebben

Konjunktúrajelentés. A DUIHK 21. Konjunktúra-felmérésének eredményei

Konjunktúrajelentés. A DUIHK 21. Konjunktúra-felmérésének eredményei Konjunktúrajelentés A DUIHK 21. Konjunktúra-felmérésének eredményei www.duihk.hu Köszönetet mondunk közreműködésükért a válaszadó vállalatoknak valamint más uniós tagországok magyarországi kereskedelmi

Részletesebben

A szélsőjobboldal helyzete Magyarországon a 2010-es választások után

A szélsőjobboldal helyzete Magyarországon a 2010-es választások után A szélsőjobboldal helyzete Magyarországon a 2010-es választások után Háttér 2010/11/05 1036 Budapest, Perc u.8. Tel.: 06 1 467 4250 Fax: 06 1 467 4210 info@progresszivintezet.hu www.progresszivintezet.hu

Részletesebben

Munkahelyteremtés Magyarországon

Munkahelyteremtés Magyarországon Bíró Nagy András Kadlót Tibor Varga Áron Munkahelyteremtés Magyarországon A Policy Solutions elemzése és javaslatai a Friedrich Ebert Alapítvány számára 2012. szeptember Tartalomjegyzék 1. Foglalkoztatottsági

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

A LIGA Szakszervezetek beszámolója a LIGA XII. kongresszusára a 2006-2009 közötti tevékenységéről

A LIGA Szakszervezetek beszámolója a LIGA XII. kongresszusára a 2006-2009 közötti tevékenységéről A LIGA Szakszervezetek beszámolója a LIGA XII. kongresszusára a 2006-2009 közötti tevékenységéről 2009. december Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...3 Szakmai, érdekképviseleti tevékenyég...5

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. Kutatásvezetők: A kutatásban részt vettek:

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. Kutatásvezetők: A kutatásban részt vettek: Vállalkozásbarát adórendszer: A mikro- és kisvállalkozások adózással kapcsolatos adminisztratív terhelésének felmérése és az adminisztratív terhelések csökkentésére szolgáló javaslatok kidolgozására Pécsi

Részletesebben

A Kúria középtávú intézményi stratégiája, különös tekintettel a joggyakorlat-elemző tevékenység fejlesztésére

A Kúria középtávú intézményi stratégiája, különös tekintettel a joggyakorlat-elemző tevékenység fejlesztésére A Kúria középtávú intézményi stratégiája, különös tekintettel a joggyakorlat-elemző tevékenység fejlesztésére 2013 Semmelweis Kiadó, Budapest, 2013 Grafi kai tervezés, borítóterv: Táncos László Layout:

Részletesebben

Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL

Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2007 J/5015 Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2007 DR. KÁLLAI

Részletesebben

Belügyi Rendészeti Ismeretek

Belügyi Rendészeti Ismeretek Belügyi Rendészeti Ismeretek Tansegédlet Társadalomismeret Tereptan Szabálysértések Büntetőjog Kriminalisztika Készült a TÁMOP 2.2.3-9/1-2009-0003. számú program keretében, az Országos Rendészeti TISZK

Részletesebben

A FIDESZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSI PROGRAMJA

A FIDESZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSI PROGRAMJA A FIDESZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK Szerkesztés 2009 márciusában zárult le Elôszó 1. AZ EURÓPAI UNIÓ A VILÁGBAN, MAGYARORSZÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN 1.1. A világ, Európa és Magyarország

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Veres Judit 2008

SZAKDOLGOZAT Veres Judit 2008 SZAKDOLGOZAT Veres Judit 2008 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment SZAK ÚD tagozat EU kapcsolatok szakirány A MAGYARORSZÁGI VÁLLALKOZÁSOK

Részletesebben

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Az Európa Tanács keretében működő Joggal a Demokráciáért Európai Bizottság (közismert nevén Velencei Bizottság, a továbbiakban:

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA Európai stratégia 2020 és Magyarország Wéber Attila Európa, Unió és pártok a rendszerváltás két évtizedében TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK Belyó Pál Mennyire meredek a gödör fala?

Részletesebben

Jelige: Aki mer, az nyer

Jelige: Aki mer, az nyer MENNYIBE KERÜL? Összehasonlító elemzés egyes külföldi választási reformok tapasztalatairól, társadalmi, politikai költségeiről Jelige: Aki mer, az nyer TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 Felépítés...5 II.

Részletesebben

Belyó Pál * A KSH XXI. elnöke; tanszékvezetõ fõiskolai tanár, Általános Vállalkozási Fõiskola

Belyó Pál * A KSH XXI. elnöke; tanszékvezetõ fõiskolai tanár, Általános Vállalkozási Fõiskola Belyó Pál * A REJTETT GAZDASÁG ELÕRETÖRÉSE AZ ÚJ GAZDASÁGPOLITIKAI GYAKORLAT KÖVETKEZTÉBEN A rejtett gazdaság ** a sajátos magyar kapitalizmus kialakulásának, erõsödésének szoros velejárója, sõt mozgásformája.

Részletesebben

A szegénység enyhítéséért helyzetkép és javaslatok 2000 2002

A szegénység enyhítéséért helyzetkép és javaslatok 2000 2002 A szegénység enyhítéséért helyzetkép és javaslatok 2000 2002 A Human Development Report, Hungary 2000 2002 magyar nyelvû változata SZERKESZTETTE: Fóti Klára A KÖTET SZERZÔI: Fóti Klára Nemes Nagy József

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

VÁRNAGY RÉKA DOBOS GÁBOR KI AZ ÚR A HÁZNÁL? DÖNTÉSHOZATAL A MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERBEN *

VÁRNAGY RÉKA DOBOS GÁBOR KI AZ ÚR A HÁZNÁL? DÖNTÉSHOZATAL A MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERBEN * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 VÁRNAGY RÉKA DOBOS GÁBOR KI AZ ÚR A HÁZNÁL? DÖNTÉSHOZATAL A MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERBEN * 1. Bevezetés

Részletesebben

EU-KÖLTSÉGVETÉS: KIHÍVÁSOK ÉS REFORMTERVEK

EU-KÖLTSÉGVETÉS: KIHÍVÁSOK ÉS REFORMTERVEK MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET CENTER FOR EU ENLARGEMENT STUDIES EU-KÖLTSÉGVETÉS: KIHÍVÁSOK ÉS REFORMTERVEK Szerkesztette Balázs Péter és Szemlér Tamás 2007 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

Részletesebben

INTERNETHAJÓ 2006 keknotesz@internethajo.hu KÉK NOTESZ 1

INTERNETHAJÓ 2006 keknotesz@internethajo.hu KÉK NOTESZ 1 INTERNETHAJÓ 2006 keknotesz@internethajo.hu KÉK NOTESZ 1 Bevezető A KÉK NOTESZ elnevezés ezentúl azt a maximum egy szerzői ív terjedelmű helyzetértékelést jelenti majd a magyar nyilvánosságban, amelyet

Részletesebben

Műhelytanulmányok 101.

Műhelytanulmányok 101. Centre for Economic and Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences Institute of World Economics MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet Műhelytanulmányok

Részletesebben

Jávor Benedek. Németh Krisztina

Jávor Benedek. Németh Krisztina Reformok, megszorítások és a környezetvédelem hatósági rendszere Jávor Benedek (adjunktus, PPKE JÁK, Környezetjogi és Gazdasági Szakjogok Tanszék; programvezetõ, Védegylet) Németh Krisztina (kutatási munkatárs,

Részletesebben

MAGYARY ZOLTÁN KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI PROGRAM

MAGYARY ZOLTÁN KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI PROGRAM FEJEZETCÍM 4 FEJEZETCÍM MAGYARY ZOLTÁN KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI PROGRAM (MP 12.0) A HAZA ÜDVÉRE ÉS A KÖZ SZOLGÁLATÁBAN 2012. AUGUSZTUS 31. 1 MAGYARY ZOLTÁN KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI PROGRAM (MP 12.0) A

Részletesebben

Átalakítás alatt is zavartalanul üzemel? A magyar egészségügy két éve

Átalakítás alatt is zavartalanul üzemel? A magyar egészségügy két éve Átalakítás alatt is zavartalanul üzemel? A magyar egészségügy két éve Tartalom Elöljáróban... 3 Módszertan... 4 Szubjektív keretrendszer egészségügy a politikai erőtérben... 5 Kiindulópont és a kormányzati

Részletesebben

Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa Régiók Kamarája. 14. Plenáris Ülés CPR(14)6REPADD 2007. május 15.

Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa Régiók Kamarája. 14. Plenáris Ülés CPR(14)6REPADD 2007. május 15. Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa Régiók Kamarája 14. Plenáris Ülés CPR(14)6REPADD 2007. május 15. Tanulmány az Európa Tanács tagállamaiban végbemenő regionalizáció aktuális helyzetéről,

Részletesebben