MAGYARORSZÁG A FENNTARTHATÓSÁG ÚTJÁN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYARORSZÁG A FENNTARTHATÓSÁG ÚTJÁN"

Átírás

1 MAGYARORSZÁG A FENNTARTHATÓSÁG ÚTJÁN 2014

2

3 MAGYARORSZÁG A FENNTARTHATÓSÁG ÚTJÁN 2014 Antall József Tudásközpont Budapest,

4 A kötet kiadásában közreműködtek Antall József Tudásközpont, 2014 Minden jog fenntartva. ISBN Kiadta az Antall József Tudásközpont 1093 Budapest, Közraktár u Telefon: (+36 1) Felelős kiadó: Antall Péter igazgató Szerkesztette: Holndonner Péter, Kálóczy Mihály, Palánki Krisztián, Pap Krisztina, Pittner Anna Szakmai lektor: Kálóczy Mihály, Palánki Krisztián Felelős szerkesztő: Pittner Anna A kiadvány megírásában részt vett munkatársak: Bibók Zsuzsanna, Csiffáry Nóra, Dienes Balázs, Dr. Hollósy Miklós, Holdonner Péter, Dr. Jánossy László, Kálóczy Mihály, Palánki Krisztián, Kemencei Zita, Póta Ágnes, Rezneki Rita, Sáringer-Kenyeres Dóra, Szaniszló Réka, Vida Antal, Vida Viktor, Zöldi Irma Grafikai tervezés, nyomdai előkészítés és nyomdai kivitelezés: Lichtenstein Csilla, Simonfai Attila A kiadvány felelős erdőgazdálkodásból származó papírra készült. 2

5 Tartalomjegyzék 1. ÉGHAJLATVÁLTOZÁS Globális éghajlatváltozás A klímaváltozás magyarországi jelei Reprezentatív éghajlati adat sorok előállítása Éghajlati adatbázis a Kárpát-medencére Megfigyelt hazai éghajlati tendenciák és szélsőségek Nemzetközi aszálykutatás A jövőbeli éghajlatváltozásra vonatkozó számszerű becslések HULLADÉKGAZDÁLKODÁS Hulladékhierarchia Hulladékmennyiségek alakulása hazánkban A keletkező hulladékok megoszlása a főbb hulladékkategóriák szerint A hulladékkezelés alakulása Az egyes hulladékkategóriák kezelése Csomagolási hulladékok Szennyvíziszapok Veszélyes hulladékok Hulladéklerakás Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Hulladékgazdálkodási koncepciók A TERMÉSZET ÉS SOKSZÍNŰSÉGE KÖRNYEZET, EGÉSZSÉG, ÉLETMINŐSÉG A levegő minősége Zajszennyezés Ivóvízellátás és szennyvízkezelés Kármentesítés GAZDÁLKODÁS A KÖRNYEZETTEL Környezetgazdálkodás Mezőgazdaság Kertészet (zöldség- és gyümölcstermesztés) Bio- vagy természetmegőrző gazdálkodás Állattenyésztés Halgazdálkodás Erdő és vadgazdálkodás Vízkészlet-gazdálkodás Talajaink állapota Nem megújuló és megújuló energiaforrások alkalmazása, helyzete

6 6. MAGYARORSZÁG ÉS EURÓPA KÖRNYEZETI KIHÍVÁSAI Néhány jellemző hazai környezeti probléma A globális léptékű környezeti kihívások biztonsági kockázatai Ökológiai lábnyom KÖRNYEZETVÉDELMI PRIORITÁSOK A RENDSZERSZINTŰ KOCKÁZATOK VILÁGÁBAN

7 5

8 6

9 2014. október 2-3. Millenáris park 7

10 Bevezetés A kiadvány, amelyet Ön most a kezében tart, három szervezet, a Nemzeti Környezetügyi Intézet (NeKI), az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) és az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) együttműködésének eredményes munkáját igazolja és a 2014 októberében az Antall József Tudásközpont (AJTK) szervezésében megrendezésre kerülő SUSCO Budapest 2014 címet viselő, közép-európai fenntarthatósági konferencia megrendezésének alkalmából kerül kiadásra. A bevezetőben először is bemutatjuk az említett szervezeteket és tevékenységi körüket, előtte azonban engedje meg, hogy röviden ismertetjük a konferenciát márciusa óta Magyarország tölti be az ENSZ fenntartható fejlődési célokat (FFC) kidolgozó nyitott munkacsoportjának társelnöki pozícióját. A pozícióval egyszerre kapott hazánk nagy felelősséget és lehetőséget, hogy a fenntarthatóság irányába történő paradigmaváltás egyik nyertese lehessen. A FFC folyamatban való jártasságát és kiemelt szerepét kihasználva Magyarország jelentősen növelheti nemzetközi presztízsét és hosszú távú versenyképességét. A Budapest Water Summit által 2013-ban megkezdett úton továbbhaladva fontos, hogy egy állandó, évente megrendezésre kerülő eseménnyel Magyarország régiós szinten előremutató szerepet vállalhasson a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szabályok átvételében, bevezetésében és az innovációk gyakorlati hasznosításában. A SUSCO 2014 az AJTK szervezésében, Magyarország New York-i Állandó ENSZ Képviseletével és a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH), valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium szakmai támogatásával valósul meg. Az esemény fővédnöke dr. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke. A konferencia első része a nemzetközi szabályozások és a nemzeti implementáció kérdéskörének bemutatására fókuszál, vagyis a nemzetközi célkitűzések (SDGs, Europe2020) nemzeti és regionális szabályozásokba való átültetésének, valamint a fenntartható fejlődés jogi és gazdasági intézményesítésének és végrehajtásának lehetőségeire Kelet Közép-Európában. A fenntartható fejlődés szempontjából különösen fontos azon országok összefogása, amelyek fejlődése fokozottan kölcsönhatásban van, így megkülönböztetett jelentősége van a regionális és nemzetközi együttműködéseknek. A 2014-es konferencia továbbá a víz, az élelmiszer, az energia (WEF) egymással szoros kapcsolatban álló hármasát helyezi középpontba. Ezek olyan kulcsfontosságú témák, amelyekkel kapcsolatos nemzetközi célkitűzések nemzeti gyakorlatokba való átültetése a témák átfogó jellege miatt regionális összefogást kíván, a régió és az integráció összes szakpolitikájával összefügg. Hosszú távú célok: A regionális fenntartható fejlődési hálózat kialakításának lehetőségeiről a kelet közép-európai régióban Hosszabb távon mindennek fényében az évente megrendezésre kerülő konferencia nemcsak egy hiánypótló regionális fórumnak adna otthont, de fel is helyezhetné Magyarországot a fenntartható fejlődés nemzetközi térképére, továbbá egy fontos regionális kezdeményezésként kapcsolódhatna Budapesthez. A jövőben Magyarország érdemi szerepet vállalhat, különösen néhány olyan területen, ahol a nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően magas szintű, nagy múltra visszatekintő hazai tapasztalatokkal rendelkezünk, mint a vízgazdálkodás és az élelmezés. A SUSCO Budapest megteremti és segíti egy fenntartható fejlődéssel foglalkozó kelet közép-európai hálózat létrejöttét, amely nemzetközi szervezetekkel és más globális, európai és régiós hálózatokkal szoros együttműködésben jöhet létre. A hálózat célja, hogy segítse a fenntartható fejlődés fogalmának és gyakorlatának integrálását a döntéshozók és egyéb érdekcsoportok (kormányzati és üzleti szféra egyaránt) mindennapi tervezésébe és működésébe. Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) és éghajlati tevékenysége Az OMSZ Magyarország nemzeti meteorológiai szolgálata. Önállóan működő központi költségvetési szerv, tevékenységét a 277/2005. (XII. 20.) Kormányrendeletben rögzített feladatok és hatáskör alapján végzi. Elsődleges feladata, hogy a légkörben zajló folyamatok és jelenségek feltárásával a légkör múltbeli, jelenlegi és várható jövőbeni állapotáról hiteles, szakszerű és széleskörű tájékoztatást adjon. Ennek érdekében a Szolgálat alapfeladata a rendszeres időjárási megfigyelések végzése, az időjárási előrejelzések, veszélyjelzések kiadása, az éghajlati és levegőkörnyezeti elemzések készítése, a nyilvánosság tájékoztatása és a mindezekhez szükséges infrastruktúrák működtetése. Az éghajlat vizsgálatára vonatkozó bármilyen feladat szakszerű ellátásának alapfeltétele a szigorú nemzetközi előírások szerint működtetett mérő- és megfigyelő hálózat megléte. Amikor 1870-ben a Magyar Tudományos Akadémia javaslatára Ferenc József ellenjegyezte a Meteorológiai és Földdelejességi Magyar Királyi Központi Intézet alapító okmányát, a frissen megalapított meteorológiai intézet már 40 működő állomást kapott hozományul, amelyek közül 8

11 14 a mai Magyarország területén volt. Az azóta eltelt 144 év szakmai és technikai fejlődésének eredményeként az OMSZ felszíni mérőhálózatában 102 saját és 141, a vízüggyel közös érdekeltségű automata mérőállomás, 15 észlelővel ellátott állomás és 465 társadalmi csapadékmérő állomás biztosítja az adatokat az éghajlati feldolgozásokhoz és az előrejelzések készítéséhez (1.1. ábra). Az így nyert hatalmas adatmennyiség a távérzékelési eszközök által szolgáltatott adatokkal kiegészítve nem csupán a pillanatnyi információigényeket elégíti ki, hanem az OMSZ központi adatarchívumában megőrzésre is kerül ábra. Az Országos Meteorológiai Szolgálat földfelszíni megfigyelő hálózata (jelölések: S1: OMSZ automata állomás, S2: észlelő állomás automatával, K4: OMSZ és OVF közös érdekeltségű automata állomás, R1: OMSZ társadalmi csapadékmérő állomás, R3: OMSZ üzemeltetésű automata állomás) A Szolgálat adatarchívumában tárolt, korábban évkönyvekben, ma már digitálisan rendezett adatok képezik a nemzeti éghajlati adatbázist, amely nemzeti kincs (1.2. ábra). Az egyedüli hiteles alapja az ország éghajlatát vizsgáló tanulmányoknak, kutatásoknak, de nélkülözhetetlen információkat nyújt a környezeti állapot egyéb szempontú értékeléseihez is. Az éghajlati adatbázis fenntartása, fejlesztése, az adatok minőségellenőrzése, a régi, papíron rögzített adatok folyamatos digitalizálása állandó feladat ábra. Múlt és jelen: éghajlati évkönyvek és a központi archiváló és tároló rendszer gépei A szervezett meteorológiai mérések kezdete óta a műszerek, a mérési körülmények, a mérések időpontja többször változott. Az éghajlati feldolgozásokhoz, vizsgálatokhoz ugyanakkor jó minőségű, térben is kellő részletességgel ismert adatokra van szükség. A megfigyelések javítása és az egyenletes térbeli fedés biztosítása speciális matematikai módszereket (homogenizálás, interpolálás) igényel. Az ország éghajlati állapotának változásában kimutatha- 9

12 tó trendekre, az extrémek gyakoriságában bekövetkezett változásokra vonatkozó vizsgálatok csak ilyen homogenizált, ellenőrzött griddingelt (rácspontokra átszámított értékek), hosszú idejű meteorológiai adatsorokon végezhetők el. A statisztikai klimatológiai kutatások mellett az OMSZ-nál eredményes klímamodellezési tevékenység is folyik, két adaptált regionális modellre, az ALADIN-Climate-re és a REMO-ra alapozva. Az éghajlatváltozás jövőbeni hatásainak objektív vizsgálatához a regionális klímamodellek eredményei szolgáltatnak kiindulási adatokat. Az OMSZ modelleredményei alapján történt 2013-ban a Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiában (NÉS-2) a jövőben várható klimatológiai változások ismertetése. A továbbiakban az OMSZ eddig dióhéjban felvázolt éghajlati tevékenységéről, a legújabb kutatások-fejlesztések eredményeiről adunk részletes tájékoztatást. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) tevékenységéről A hulladékgazdálkodás intézményrendszere az elmúlt években gyökeresen átalakult ben létrejött az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ Nonprofit Kft.), amely közvetíti a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény (Ktdt.) hatálya alá tartozó hulladékáramok gyűjtését és hasznosítását, és ezen felül feladatai közé tartozik az elkülönített hulladékgyűjtés népszerűsítése is. A gyártóknak környezetvédelmi termékdíjat kell fizetniük a Magyarországon forgalomba hozott vagy saját célra felhasznált csomagolás, elektromos és elektronikus berendezés, gépjármű akkumulátor és gumiabroncs után. A 100%-os állami tulajdonban lévő szervezet 2012 januárjától átvette a koordináló szervezetek szerepét a Ktdtben meghatározottak alapján. Az OHÜ Nonprofit Kft. alapfeladata és határozott célja, hogy Magyarországon rendezett, átlátható és mind a lakosság, mind a gazdasági szereplők számára hosszútávon kiszámítható, folyamatos és hatékony legyen az elkülönített hulladékgyűjtés, feldolgozás, hasznosítás. Az OHÜ Nonprofit Kft. létrehozása előtt hatékony ellenőrzés hiányában a rendszer nem volt kellően átlátható, a gyűjtés hatékonysága alacsony volt. Az OHÜ Nonprofit Kft. feladatainak ellátásához költségvetési támogatást kap. Az OHÜ Nonprofit Kft. főfeladatként részfinanszírozza a termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok elkülönített gyűjtését és hasznosítását, amelyhez kapcsolódóan társadalmi szemléletformálási, valamint iparfejlesztési feladatokat is ellát. A szervezet fontos célja, hogy évről évre egyre nagyobb legyen a közszolgáltatók által gyűjtött lakossági elkülönítetten gyűjtött hulladék mennyisége, illetve aránya az összesen képződött települési hulladékhoz képest. A megvalósítás részeként kompenzálva a lakossági elkülönített hulladékgyűjtés sok esetben veszteséges rendszerét, az érvényes szerződések alapján anyagi hozzájárulást nyújt a közszolgáltatóknak, ily módon biztosítva az európai uniós és hazai jogszabályi elvárások teljesítését. Az OHÜ Nonprofit Kft. a rábízott hatás- és feladatkörrel egységes szempontokat, átlátható és a résztvevők számára hosszabb távon kiszámítható kereteket, feltételrendszereket biztosít, hogy a magyarországi elkülönített hulladékgyűjtés, feldolgozás, hasznosítás mind a lakosság, mind az ipari körben minél nagyobb arányú legyen már az idén és a következő években. Az OHÜ Nonprofit Kft. a veszélyes hulladéknak minősülő csomagolási hulladékok kivételével kizárólagosan jogosult a termékdíjköteles termékekből képződött hulladékok hulladékkezelési rendszerében a közvetítői feladatkör ellátására. A veszélyes hulladéknak minősülő csomagolási hulladékok hulladékkezelési rendszerében a közvetítői feladatok ellátásának rendjét az egyes veszélyes hulladékfajtákra vonatkozó eltérő szabályozásra figyelemmel a Ktdt. végrehajtására kiadott rendeletben a Kormány határozza meg. Társadalmi szemléletformálás Az OHÜ Nonprofit Kft. egyik alapfeladata a társadalmi tudat- és szemléletformálás, a környezettudatosság népszerűsítése, és a növekedésének elérése a lakosok mindennapi életében. A szervezet a kommunikációs tevékenységét a 2012-es megalapozó év után 2013-ban helyezte biztos alapokra. Kialakítottak és felépítettek egy olyan strukturált rendszert, amilyen működtetésére eddig nem volt példa hazánkban: a kampányaik üzeneteit korosztály-specifikusan, egyszerre sok csatornán keresztül, a legkülönbözőbb eszközökkel, lehetőség szerint és ahhoz igazodva kreatív, figyelemfelhívó módon közvetítik a lakosság felé, úgy, hogy azok a mindennapjaik és ezen keresztül a gondolkodásmódjuk részévé váljanak. 10

13 ban a tapasztalataikat folyamatosan beépítve a tevékenységükbe, az OHÜ munkatársai 14 társadalmi tudatformáló kampányt bonyolítottak le a lakosság környezettudatosságának növelése és kifejezetten a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése érdekében. A kampányok sorában vannak visszatérő, több éve sikeres akciók, illetve újak is: míg a TeSzedd! 2014-ben negyedik alkalommal került megrendezésre, a Belső értékek A megkopott külső értékes belsőt takar elektromos és elektronikai hulladék gyűjtőakció és nyereményjáték ugyanebben az esztendőben először került megszervezésre. Egymást érő kampányok egész évben Az OHÜ Nonprofit Kft. komolyan véve társadalmi tudat- és szemléletformáló szerepét egész évben nagy figyelmet fordít ezen feladatára, küldetésére, hiszen a környezettudatosságról folyamatosan kell beszélni, mert az ilyen irányú gondolkodás Magyarországon még nem épült be az emberek szemléletmódjába, mindennapjaiba. Image kampánya, az Intelligens kuka nincs, csak gondolkodó ember integrált médiakampány keretében az OHÜ a szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítette összehangoltan, egységes arculattal, egyszerre, többféle kommunikációs felületen (óriásplakátok, TV spotok és rádióreklám segítségével). Ez biztosította a lehető legnagyobb lakossági elérést 2012-ben, 2013-ban és 2014-ben is. A KUKAkulTÚRA Hulladékkezelők Nyílt Napja keretében egy napra országszerte megnyíltak a hulladékfeldolgozó, -hasznosító vállalkozások kapui ban - a 2012-es évhez képest - háromszor több látogatót vonzott a program: 68 településen látogatták meg családok, iskolai csoportok, pályaválasztás előtt álló fiatalok az OHÜ partnereit, és nyertek bepillantást abba a folyamatba, amelynek eredményeként a szelektíven gyűjtött hulladékból újra termék lesz. A Zöldlista - vásárló program keretében a környezettudatos vásárlást és a hulladékképződés tudatos csökkentését népszerűsítette hazai nagy áruházláncok üzleteiben az OHÜ. Az elsősorban a bevásárlásért felelős háziasszonyok elérését megcélzó kampány keretében 2012-ben majd 7 000, 2013-ban pedig több mint vásárló válaszolt a kérdéseikre. Mint az a kérdőívet kitöltők válaszaiból kiderült, elindult egy pozitív irányú változás ezen a területen, például többen készítenek előre bevásárlólistát, mint korábban, és nőtt azok száma is, akik műanyag szatyor helyett tartós bevásárlótáskával indulnak bevásárolni. A TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció mostanra hazánk legnagyobb önkéntes mozgalmává vált, a célja, hogy széles összefogással, a lehető legtöbb, illegálisan lerakott szeméttől tisztítsuk meg az országot, és ezen keresztül minél több emberben alakuljon ki, erősödjön meg és jusson kifejezésre a tiszta környezet iránti igény. 11

14 A Zöldlista vásárló program 2013-ban A hosszú távú cél a megelőzés: egyrészt kevesebb szemét keletkezzen, másrészt a hulladék és a szemét a megfelelő helyen landolhasson annak érdekében, hogy a hulladékokban rejlő erőforrásokat minél jobban kihasználja, és a környezetet minél kevésbé szennyezze az ember. A TeSzedd! keretében a évi mintegy 56 ezer regisztrált önkéntes és 700 település után 2013-ban 1075 helyszínen több mint 100 ezer önkéntes szedett szemetet ben minden korábbi rekord megdőlt az akció kapcsán: mintegy 120 ezer önkéntes regisztrált előre összesen 1800 találkozási pontra és szemétszedési helyszínre, végül pedig körülbelül ezer ember szedhetett szemetet szerte az országban a TeSzedd! keretében. Az akció azért szárnyalhatta túl ilyen mértékben a korábbi eredményeit, mert alulról szerveződött: a helyi koordinátorok és a szemétszedés résztvevői is önként jelentkeztek a feladatra, és komolyan vették, amit vállaltak. A Belső értékek A megkopott külső értékes belsőt takar e+e hulladék gyűjtőakció és nyereményjátékban az elektromos és elektronikai hulladékok gyűjtésének fontosságára hívta fel a figyelmet az OHÜ négy nagy áruházlánccal és két hulladékkezelő vállalkozással közösen. Ebben a témában ekkora méretű kampányra hazánkban eddig nem volt példa. Az eredményességét jól mutatja, hogy a vásárlók 30 ezer kódot küldtek be SMS-ben a nyereményjátékban, azaz enynyi megunt, vagy már nem működő háztartási géptől, elektromos és elektronikai készüléktől szabadultak meg a hazai háztartások. A marketing szakma is igent mondott az OHÜ kampányaira Az OHÜ kommunikációs kampányai kivívták a marketing szakma elismerését is. A Zöldlista - vásárló program Greennovációs Nagydíjat kapott, valamint egy kategóriában III. helyezést ért el, egy másikban pedig a döntőbe jutott az Arany LolliPOP 2013 díj kiosztásánál. A Körforgó szelektív forgatag Barnulás közben zöldülj velünk! kampány szintén az Arany LolliPOP 2013 versenyben II. helyezett lett. Az OHÜ lakossági weboldala, a szelektalok.hu pedig, nem sokkal az indulása után Különdíjban részesült a Magyar Marketing Szövetség Az év honlapja versenyén. A Nemzeti Környezetügyi Intézet (NeKI) tevékenysége A Nemzeti Környezetügyi Intézet Környezetállapot és Stratégiai főosztálya a Vidékfejlesztési Minisztériumot segítő szakmai háttér munkát végez a hulladékgazdálkodás, stratégiai tervezés, levegő- és zajvédelem, valamint a természetvédelem terén. Ezek a munkák sokszor Európai Uniós jelentési kötelezettségeket alapoznak meg, vagy segítenek új EU-s irányelvekhez illeszteni, aktualizálni a hazai jogszabályokat. Hulladékgazdálkodás A globalizációval érintett emberi civilizáció egyik kiemelten fontos környezeti problémája a hulladékok keletkezése. A környezethasználattal, illetve a környezeti erőforrások kimerítésének problémáival a mindennapok során a leggyakrabban a hulladékkezelés területén szembesülünk. A fenntartható fejlődés igénye a hulladékgazdálkodásban is prioritások megfogalmazását teszi szükségessé. A környezet védelme, valamint a természeti erőforrások fenntartható használata érdekében cél az ötlépcsős hulladék hierarchia minél szélesebb körű érvényesítése, mely során a legnagyobb hangsúlyt kap a hulladék keletkezésének 12

15 megelőzése, majd a már keletkezett hulladékok tekintetében a hulladék, mint erőforrás visszavezetése a termelési folyamatokba (hulladék újrahasználatra történő előkészítése; a hulladékok újrafeldolgozása; a hulladékok egyéb hasznosítása). A teljes folyamat során arra kell törekedni, hogy a hulladék hierarchia legalsó szintjét jelentő, de a környezetveszélyeztetést és egészségi kockázatot mindenképpen kizáró ártalmatlanítás valóban csak az utolsóként szóba kerülő megoldás legyen. Azonban nagyon lényeges feladatnak kell tekinteni az ehhez kapcsolódó környezetvédelmi szemléletformálást, mely hatékonyságának fontos feltétele, hogy az állampolgárok környezeti ügyekben megfelelő információval rendelkezzenek, a kommunikáció és a tájékoztatás szolgálja - az informáláson túl - egy adott jogszabály végrehajthatóságát, társadalmi elfogadottságát. A Nemzeti Környezetügyi Intézet hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatkörében közreműködik a területi hulladékgazdálkodási tervek elkészítésében, részt vesz a hulladékképződés megelőzését, valamint az elkülönített gyűjtést segítő szemléletformálásban, tanácsadásban, oktatásban, továbbá a Vidékfejlesztési Minisztérium háttérintézményeként segíti a tárca hulladékgazdálkodásért felelős főosztályának munkáját. Környezetstratégia A környezetstratégiai feladatok terén a főosztály feladatkörébe tartozik a környezeti stratégiák, tervek, koncepciók elkészítésénél a folyamatok, rendszerek, cselekvési tervek szerkesztése, valamint adatgyűjtés, feldolgozás és háttérkutatás, illetve azok értelmezése, követése. Segíti a Szabályozás és Hatásvizsgálati főosztályon készülő stratégiák, tervek, koncepciók elkészítését, illetve jogszabályok szakmai előkészítését. Ökológiai lábnyom A NeKI egyik fő feladata az ökológiai lábnyom bevezetése nemzetközi standard alapján, amellyel Magyarország egy hatékony monitoring eszközhöz jutna, amivel kulcsfontosságú erőforrásait és azok használatát tarthatná számon. Hazánk világátlag feletti ökológiai tőkéje hosszútávon jelentős versenyelőnyt jelenthet sokféle szempontból, de csak akkor, ha a jelenlegi trendeken változtatva, még időben leállítjuk azok túlhasználatát. A kitűzött cél a gazdasági és társadalmi előnyök mellett hozzájárul az EU stratégia 2020 erőforrás- hatékony Európa megvalósulásához is, hiszen az ökológiai lábnyom csökkentését célzó politikák döntően erőforrás-hatékonyságot és takarékosságot jelentenek. A NeKI koordinálja az ökológiai lábnyom, mint környezetállapotot leíró mutatószám magyarországi bevezetését. K+F Közreműködik a K+F koncepciók kidolgozásában, a K+F tevékenység tervezésében, szervezésében, végrehajtásában, értékelésében és az eredmények hasznosításában. Részt vesz a Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia (NKIS) végrehajtásában és nyomon követésében. Monitoring adatok beszerzése és rendszerezése, azok elemzése mellett térinformatikai módszerekkel kiértékelt adatokat szolgáltat stratégiai tervezéshez. Szakmai fórumokat, konzultációkat, kerekasztalokat szervez az oktatás, kutatás, hatóság, szakpolitika, civilek stb. képviselői és a NeKI között. Összefogja más főosztályok/ kirendeltségek stratégiai munkáját. Természetvédelem A Vidékfejlesztési Minisztériumon belül a Természet-megőrzési Főosztály irányítja az Európai Unió által Magyarországra kiszabott természetvédelmi feladatok és jelentéstételi kötelezettségek teljesülését, fenntartja az országos természetvédelmi monitoring rendszereket, ellátja a hazai védett területekkel és az Európai Unió irányelvei alapján kijelölt, a biodiverzitás fenntartását szolgáló ökológiai hálózattal (Natura 2000) kapcsolatos adminisztrációt, mely tevékenységekben a NEKI háttérintézményként támogatja a Minisztérium munkáját. Zaj elleni védelem Zajvédelem terén a Vidékfejlesztési Minisztérium háttérintézményeként feladataink közé tartozik a 2002/49/EC direktívában előírt EU-s adatszolgáltatási kötelezettség kapcsán astratégiai zajtérkép kötelezettjeitől kapott, a térképek készítéséhez felhasznált alapadatok feldolgozása az EU által kért formátumban. A zajtérképezés egységes európai módszerének kidolgozása és az ennek kapcsán felmerülő jogszabályváltozások szakmai előkészítése, valamint a Magyarországon érvényben lévő zajvédelmi szabályozás egységesítése és az ezekhez szükséges előkészítő vizsgálatok, műszeres mérések elvégzése sürgős feladat. 13

16 A 2012-ben stratégiai zajtérkép készítésére kötelezettek számára 2013-ban intézkedési tervet kell benyújtani a zajcsökkentésre vonatkozóan. Ennek szakmai elbírálása szintén a NeKI feladata. Vizsgálni kell Budapest területén a csendes övezetek kijelölésének lehetőségét, ezeknek szakmai feltételeit, a döntéseket mérésekkel kell alátámasztani. A Környezetvédelmi Felügyelőségek szakembereinek szakmai irányítása, számukra továbbképzések szervezése kiemelt feladataink közé tartozik. Antall József Tudásközpont (AJTK) Az Antall József Tudásközpont (AJTK) a Budapesti Corvinus Egyetemmel együttműködésben, 2009-ben, alapítványi formában jött létre. Az alapítvány névadója dr. Antall József ( ), aki a rendszerváltoztatás utáni Magyarország első szabadon választott miniszterelnöke volt 1990 és 1993 között. A Tudásközpont pártoktól, ideológiáktól és aktuálpolitikától független szervezet, amely elsődleges céljának tekinti az antalli hagyomány és szellemiség ápolását. Fő tevékenysége olyan programok megvalósítása, mely az egyetemi elméleti oktatáson túl széleskörű ismereteket biztosít a fiatal értelmiség számára konferenciák, előadássorozatok, képzések és kerekasztal-beszélgetések formájában. Profilját meghatározza továbbá a politika- és társadalomtudományi kutatási tevékenység, illetve a könyvkiadás. Az AJTK folyamatosan építi nemzetközi kapcsolatait, valamint együttműködési lehetőségeket keres hasonló profilú hazai és külföldi intézetekkel óta a Tudásközponton keresztül lehetősége nyílik, hogy a legtehetségesebb diákok szakmai gyakorlatot teljesítsenek Magyarország Állandó ENSZ Képviseletén New Yorkban. A Tudásközpont és a Fenntartható fejlődés A Tudásközpont számára nem csak a jövő tehetségeinek gondozása, szakmai pályájukon való elindítása fontos, de egy élhetőbb világ továbbadása is gyermekeink számára óta egy külön csoport dolgozik a fenntartható fejlődés mellett elkötelezve, hogy megismertesse mind a fiatal, mind az idősebb korosztállyal a téma fontosságát. Az AJTK 2014 októberében SUSCO Budapest 2014 néven fenntartható fejlődéssel foglalkozó nemzetközi konferenciát, illetve ahhoz kapcsolódóan expót és egyéb kísérő rendezvényeket szervez. A SUSCO Budapest 2014 egy évente megrendezésre kerülő konferenciasorozat nyitóeseménye, hosszú távú célja pedig, hogy a Fenntartható Fejlődési Célokkal (FFC) összhangban, egy Kelet Közép-Európa fókuszú fenntartható fejlődési hálózatot hozzon létre. A konferencia fel kívánja hívni a térség országainak figyelmét, bemutatni a jövőbeni kooperáció előnyeit, valamint lehetőséget kíván nyújtani egy fenntartható fejlődési hálózat kialakításának kezdeményezésére, ami a térség hosszú távú együttműködését célozná meg. A SUSCO Budapest 2014 konferenciáját számos bevezető program előzi meg. A Tudásközpont az ENSZ Fejlesztési Programjának (UNDP) hivatalos magyarországi partnerszervezeteként részt vesz és népszerűsíti a My World 2015 globális kampányt. A kampány célja, hogy minél szélesebb körben felhívja a figyelmet a fenntartható fejlődés fontosságára, és hogy egy univerzális kérdőívvel felmérje világ állampolgárainak véleményét a fenntarthatóságról februárjában a Tudásközpont SUSCO Youth néven egy 5 alkalomból álló, elsősorban egyetemista célközönségnek szóló, angol nyelvű szakmai előadássorozatot indított, a HaKöSz (Hallgatók a Közösség szolgálatában), a BME és a CEU közreműködésével. Az októberi konferenciával párhuzamosan SUSCO EXPO néven expó kerül megszervezésre, ahol a civil, a privát és a tudományos szektoroknak kínálunk bemutatkozási lehetőséget. Továbbá a Tudásközpont SUSCHOOL néven kétfordulós középiskolás versenyt szervezett, amellyel a középiskolás réteg figyelmét is fel szeretné hívni a fenntartható fejlődés témájának fontosságára, valamint ösztönözni őket a környezettudatos életmódra. A projekt célja, hogy a versenyt követően a diákok hozzájáruljanak a környezetük, diáktársaik szemléletváltásához is a környezetvédelmet illetően. 14

17 15 ÉGHAJLATVÁLTOZÁS

18 1.1. Globális éghajlatváltozás Az IPCC (Éghajlatváltozás Kormányközi Testülete) 2013-ban megjelent ötödik jelentésében aktualizálta a nemzetközi tudományos közösség éghajlatváltozással kapcsolatos ismereteit. Az emberi tényező szerepe az éghajlatváltozásban nem kétséges. A szén-dioxid és több más üvegházhatású gáz légköri koncentrációja növekszik, és az emberi történelem során eddig soha nem látott mértéket ért el. A fosszilis energiahordozóktól való energiafüggés fenntartása folyamatosan melegíti bolygónkat. A melegedés 2 C alá szorítása még elérhető, de ehhez az üvegházhatású gázok kibocsátásának drasztikus mértékű csökkentése szükséges. Az éghajlat előrejelzésein alapuló információk és szolgáltatások hozzájárulnak ahhoz, hogy az éghajlatváltozás negatív hatásait csökkentsük, ennek következtében világszerte a klímainformációk iránti igények növekedése tapasztalható. A hazai klímaváltozás hatásaira való felkészülés előkészítéséhez elengedhetetlen a magyarországi változások irányának és számszerű mértékének ismerete, melyhez az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) hiteles mért meteorológiai alapadatokat és autentikus szakmai hátteret biztosít A klímaváltozás magyarországi jelei A meteorológiai adatsorok elemzésével megismerhetjük, és folyamatosan nyomon követhetjük hazánk éghajlatának jellemzőit, tetten érhetjük a klíma hosszú távú megváltozásának jeleit. Kevéssé ismert azonban, hogy a mért adatsorok önmagukban nem elegendőek pl. a hazai trendvizsgálatokhoz. Az alábbiakban bemutatásra kerülő matematikailag megalapozott módszerekkel biztosítják az OMSZ adatbázisában a megfelelő adatminőséget. Magyarország néhány nagyvárosára világviszonylatban is ritka, több mint százévnyi hosszúságú, ellenőrzött, jó minőségű napi hőmérsékleti és csapadék-idősorok állnak a kutatók rendelkezésére (http://www.met.hu/eghajlat/) az éghajlatváltozás tanulmányozása céljából Reprezentatív éghajlati adatsorok előállítása A változó mérési körülmények, például állomás áthelyezése, a mérési időpont megváltozása vagy műszercsere ún. inhomogenitást, indokolatlan törést eredményezhetnek a mért adatsorokban. Az esetleges hibák és inhomogenitások téves következtetésekre vezethetnek az ilyen nyers adatsorokon alapuló éghajlati elemzés során. Az automatikus adatellenőrzés és korrekció, az adathiányok pótlása ún. homogenizálási eljárás alkalmazását igényli. A jó minőségű, ellenőrzött, térben és időben egyaránt reprezentatív adatsorok előállítása érdekében a nemzeti meteorológiai szolgálatok többsége foglalkozik a homogén adatsorok létrehozásának problémájával. Hazánkban az OMSZ-ban is készült egy matematikailag megalapozott, nemzetközileg elismert és széles körben alkalmazott módszer, a MASH (Multiple Analysis of Series for Homogenization, szerző: Szentimrey, 2007). A MASH rendszer ún. relatív homogenitás-vizsgálati elv alapján működik. Ennek lényege, hogy egy adott éghajlati elem különböző megfigyelési állomásokhoz tartozó, azonos időszakra vonatkozó adatsorait hasonlítjuk össze egymással és ellentmondásokat keresünk, az ezeket okozó inhomogenitásokat pedig automatikusan korrigáljuk. Az eljárás alkalmazása lehetővé teszi, hogy egy-egy állomás adatsorait úgy vizsgálhassuk, mintha a mérések mindig a jelenlegi mérőhelyen, azonos körülmények között folytak volna. Az adatminőség mellett nagyon fontos szempont az állomáshálózat sűrűsége is. A mérőhálózatok egyik fontos ismérve, hogy ezek adatainak felhasználásával milyen pontosan tudjuk reprodukálni a meteorológiai mezők adott értékeit, azok térbeli eloszlását. Ezért fontos a másik matematikai alap módszer az ún. interpoláció, melynek segítségével tetszőleges, méréssel nem rendelkező hely valamely meteorológiai elemének értékére becslést adhatunk a mérőhálózat adatainak ismeretében. Így az egész országra kiterjedően pontos térképeket készíthetünk. Az OMSZ-ban kidolgozott, az országos rácsponti átlagok idősorait előállító interpolációs eljárás a MISH (Meteorological Interpolation based on Surface Homogenized data bases, szerzők: Szentimrey és Bihari, 2007). A módszer lényeges különbsége a térinformatikai szoftverekbe beépített ún. geostatisztikai eljárásokhoz képest, hogy a modellezés során a meteorológiai adatsorok időbeli egymásutániságában rejlő információtartalmat is felhasználja. A módszer napi, havi és sokévi (1.3. ábra) adatok interpolációjára egyaránt alkalmas. 16

H/5054. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 2014-2025-re, kitekintéssel 2050-re

H/5054. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 2014-2025-re, kitekintéssel 2050-re MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/5054. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 2014-2025-re, kitekintéssel 2050-re Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 Melléklet a /2013. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 szakpolitikai stratégia tervezet VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. október 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. Helyzetértékelés...

Részletesebben

Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület Tematikus Jelentése a szélsőséges éghajlati események kockázatáról és kezeléséről Döntéshozói Összefoglaló

Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület Tematikus Jelentése a szélsőséges éghajlati események kockázatáról és kezeléséről Döntéshozói Összefoglaló Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület Tematikus Jelentése a szélsőséges éghajlati események kockázatáról és kezeléséről Döntéshozói Összefoglaló Budapest, 2011. december - 2 - Az Éghajlatváltozási

Részletesebben

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata A környezeti jelentés egyeztetési változata Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Készítette: Terra Studio Kft. 2013. október 1

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai... 6 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, előrejelzés...

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M1OP001 Cím Környezet- és Energetikai Hatékonysági Operatív Program Verzió 1.4 Első év 2014 Utolsó év

Részletesebben

tjrszámyűlés Hivetal d

tjrszámyűlés Hivetal d tjrszámyűlés Hivetal d Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett 2015 JúN 0 4, Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr

Részletesebben

Szélsőséges időjárási jelenségek Európában és hatásuk a nemzeti, valamint az uniós alkalmazkodási stratégiákra

Szélsőséges időjárási jelenségek Európában és hatásuk a nemzeti, valamint az uniós alkalmazkodási stratégiákra Szélsőséges időjárási jelenségek Európában és hatásuk a nemzeti, valamint az uniós alkalmazkodási stratégiákra A fordítás a Trends in extreme weather events in Europe: implications for national and European

Részletesebben

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Operatív Program tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján, a SA alapokra vonatkozó operatív programok esetében.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 17., szerda Tartalomjegyzék 3/2015. (VI. 17.) HM rendelet A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.)

Részletesebben

tanulmány szemle kritika Gelencsér András Előszó 3

tanulmány szemle kritika Gelencsér András Előszó 3 tanulmány Gelencsér András Előszó 3 Molnár Ágnes Gácser Vera Szélsőséges éghajlat szeszélyes időjárás 4 Gácser Vera Lakatos Mónika Molnár Ágnes Változik-e éghajlatunk? 13 Sisák István Mit hozhat a klímaváltozás

Részletesebben

Vízlábnyom Magyarországon

Vízlábnyom Magyarországon Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vízlábnyom Magyarországon Készítette: Neubauer Éva, SZIE GTK, Regionálisés Környezeti Gazdaságtan, MSc levelező, II. évf. Konzulens: Dr. Fogarassy

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETÉS.. 5 I. A KLÍMAVÁLTOZÁS... 8

TARTALOM BEVEZETÉS.. 5 I. A KLÍMAVÁLTOZÁS... 8 TARTALOM BEVEZETÉS.. 5 I. A KLÍMAVÁLTOZÁS... 8 1. A felmelegedéssel, a szélsőséges meteorológiai eseményekkel és a klímaváltozással kapcsolatos nemzetközi állásfoglalások ENSZ Konferencia, Stockholm, 1972,

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL, ÖNTÖZÉSRŐL ÉS ASZÁLYKEZELÉSRŐL

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL, ÖNTÖZÉSRŐL ÉS ASZÁLYKEZELÉSRŐL NEM A VÍZ NEMLÉTE A BAJ, DE AZ, HOGY OTT NINCS ELÉG VÍZ, HOL KELLENE, MIDŐN OTT, HOL SEMMI HASZNA, ELÉG TÁN MÉG SOK IS VAN (GR. SZÉCHENYI) VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL,

Részletesebben

"KLÍMA-21" Füzetek KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSOK VÁLASZOK. 2010. 61. szám A TARTALOMBÓL. A 2010. májusi júniusi rendkívüli

KLÍMA-21 Füzetek KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSOK VÁLASZOK. 2010. 61. szám A TARTALOMBÓL. A 2010. májusi júniusi rendkívüli "KLÍMA-21" Füzetek KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSOK VÁLASZOK A TARTALOMBÓL Kerti tó mellett szóló zöld varangy (Epidalea viridis) A 2010. májusi júniusi rendkívüli időjárás Vízkészletek, vízhasználat agroklimatológiai

Részletesebben

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 2011. SZEPTEMBER 1 2 TARTALOM: Tartalom:... 3 Összefoglaló... 4 1 Bevezetés... 7 2 A környezettechnológia

Részletesebben

TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA

TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA SZEKSZÁRD: A KLÍMABARÁT TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA Szekszárd, 2010. november Összeállította: Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány (Tel.: 74/414-217, E-mail: info@zoldtars.hu, www.zoldtars.hu)

Részletesebben

a 2003 2008. közötti időszakra szóló Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásáról Tervezet

a 2003 2008. közötti időszakra szóló Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásáról Tervezet A Kormány álláspontját nme tükrözi JELENTÉS a 2003 2008. közötti időszakra szóló Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásáról Tervezet 2009. március TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 I. A Program

Részletesebben

A KÖRÖS-VÖLGY ÖKOLÓGIAI STABILITÁSÁNAK MEGŐRZÉSE, ILLETVE TOVÁBBFEJLESZTÉSE

A KÖRÖS-VÖLGY ÖKOLÓGIAI STABILITÁSÁNAK MEGŐRZÉSE, ILLETVE TOVÁBBFEJLESZTÉSE Új MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2007-2013 TANULMÁNY A KÖRÖS-VÖLGY ÖKOLÓGIAI STABILITÁSÁNAK MEGŐRZÉSE, ILLETVE TOVÁBBFEJLESZTÉSE VITAANYAG Készült a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft, és

Részletesebben

MAGYAR SZAKEMBEREK KÖZREMŰKÖDÉSE EGY EGYEDÜLÁLLÓ ENSZ OKIRAT MEGVALÓSULÁSÁBAN WHO UN/ECE VÍZ ÉS EGÉSZSÉG JEGYZŐKÖNYV

MAGYAR SZAKEMBEREK KÖZREMŰKÖDÉSE EGY EGYEDÜLÁLLÓ ENSZ OKIRAT MEGVALÓSULÁSÁBAN WHO UN/ECE VÍZ ÉS EGÉSZSÉG JEGYZŐKÖNYV BUDAPEST GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR SZAKDIPLOMÁCIA Szakirányú Továbbképzés MAGYAR SZAKEMBEREK KÖZREMŰKÖDÉSE EGY EGYEDÜLÁLLÓ ENSZ OKIRAT MEGVALÓSULÁSÁBAN WHO UN/ECE VÍZ ÉS EGÉSZSÉG

Részletesebben

Magyar Tudomány idõjárás éghajlat biztonság 2005 7

Magyar Tudomány idõjárás éghajlat biztonság 2005 7 Magyar Tudomány idõjárás éghajlat biztonság Vendégszerkesztõ: Láng István Regionális innovációs politika Interjú Sinor Dénessel A liberális társadalomszemlélet játékelméleti jellemzése 2005 7 783 Magyar

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Tartalom 1. Bevezetés... 1 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai, jövőképe... 1 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi

Részletesebben

Fenntartható fejlődési kulcsindikátorok -- természeti erőforrások mutatói

Fenntartható fejlődési kulcsindikátorok -- természeti erőforrások mutatói Fenntartható fejlődési kulcsindikátorok -- természeti erőforrások mutatói Csete Mária*, Czira Tamás* * és Pálvölgyi Tamás* * * (Szerk.) * Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ** Envigraph Bt.

Részletesebben

A globális éghajlatváltozás hatásai a fenntartható turizmusra

A globális éghajlatváltozás hatásai a fenntartható turizmusra Muhi B. Béla magiszter A globális éghajlatváltozás hatásai a fenntartható turizmusra Bevezető A turizmus napjaink gyors ütemű fejlődésének köszönhetően a XXI. század egyik vezető iparágává nőtte ki magát.

Részletesebben

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50. Telefon: 06/1/457-3300, Honlap: www.kvvm.hu ISBN 963 85511 0 0 A dokumentum újrahasznosított

Részletesebben

Az Európai Unió területi helyzete és kilátásai

Az Európai Unió területi helyzete és kilátásai Az Európai Unió területi helyzete és kilátásai aktualizált változat, 2011 A Területi Agenda 2020 háttérdokumentuma Az Európai Unió területi helyzete és kilátásai aktualizált változat, 2011 a területi tervezésért

Részletesebben

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 132/2003. (XII. 11.) OGY határozat a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. elfogadja a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti

Részletesebben

Területfejlesztés és Innováció

Területfejlesztés és Innováció Területfejlesztés és Innováció A PTE TTK Földrajzi Intézet Politikai Földrajzi és Területfejlesztési Tanszékének, valamint Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszékének elektronikus folyóirata Tartalom

Részletesebben