MAGYARORSZÁG A FENNTARTHATÓSÁG ÚTJÁN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYARORSZÁG A FENNTARTHATÓSÁG ÚTJÁN"

Átírás

1 MAGYARORSZÁG A FENNTARTHATÓSÁG ÚTJÁN 2014

2

3 MAGYARORSZÁG A FENNTARTHATÓSÁG ÚTJÁN 2014 Antall József Tudásközpont Budapest,

4 A kötet kiadásában közreműködtek Antall József Tudásközpont, 2014 Minden jog fenntartva. ISBN Kiadta az Antall József Tudásközpont 1093 Budapest, Közraktár u Telefon: (+36 1) Felelős kiadó: Antall Péter igazgató Szerkesztette: Holndonner Péter, Kálóczy Mihály, Palánki Krisztián, Pap Krisztina, Pittner Anna Szakmai lektor: Kálóczy Mihály, Palánki Krisztián Felelős szerkesztő: Pittner Anna A kiadvány megírásában részt vett munkatársak: Bibók Zsuzsanna, Csiffáry Nóra, Dienes Balázs, Dr. Hollósy Miklós, Holdonner Péter, Dr. Jánossy László, Kálóczy Mihály, Palánki Krisztián, Kemencei Zita, Póta Ágnes, Rezneki Rita, Sáringer-Kenyeres Dóra, Szaniszló Réka, Vida Antal, Vida Viktor, Zöldi Irma Grafikai tervezés, nyomdai előkészítés és nyomdai kivitelezés: Lichtenstein Csilla, Simonfai Attila A kiadvány felelős erdőgazdálkodásból származó papírra készült. 2

5 Tartalomjegyzék 1. ÉGHAJLATVÁLTOZÁS Globális éghajlatváltozás A klímaváltozás magyarországi jelei Reprezentatív éghajlati adat sorok előállítása Éghajlati adatbázis a Kárpát-medencére Megfigyelt hazai éghajlati tendenciák és szélsőségek Nemzetközi aszálykutatás A jövőbeli éghajlatváltozásra vonatkozó számszerű becslések HULLADÉKGAZDÁLKODÁS Hulladékhierarchia Hulladékmennyiségek alakulása hazánkban A keletkező hulladékok megoszlása a főbb hulladékkategóriák szerint A hulladékkezelés alakulása Az egyes hulladékkategóriák kezelése Csomagolási hulladékok Szennyvíziszapok Veszélyes hulladékok Hulladéklerakás Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Hulladékgazdálkodási koncepciók A TERMÉSZET ÉS SOKSZÍNŰSÉGE KÖRNYEZET, EGÉSZSÉG, ÉLETMINŐSÉG A levegő minősége Zajszennyezés Ivóvízellátás és szennyvízkezelés Kármentesítés GAZDÁLKODÁS A KÖRNYEZETTEL Környezetgazdálkodás Mezőgazdaság Kertészet (zöldség- és gyümölcstermesztés) Bio- vagy természetmegőrző gazdálkodás Állattenyésztés Halgazdálkodás Erdő és vadgazdálkodás Vízkészlet-gazdálkodás Talajaink állapota Nem megújuló és megújuló energiaforrások alkalmazása, helyzete

6 6. MAGYARORSZÁG ÉS EURÓPA KÖRNYEZETI KIHÍVÁSAI Néhány jellemző hazai környezeti probléma A globális léptékű környezeti kihívások biztonsági kockázatai Ökológiai lábnyom KÖRNYEZETVÉDELMI PRIORITÁSOK A RENDSZERSZINTŰ KOCKÁZATOK VILÁGÁBAN

7 5

8 6

9 2014. október 2-3. Millenáris park 7

10 Bevezetés A kiadvány, amelyet Ön most a kezében tart, három szervezet, a Nemzeti Környezetügyi Intézet (NeKI), az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) és az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) együttműködésének eredményes munkáját igazolja és a 2014 októberében az Antall József Tudásközpont (AJTK) szervezésében megrendezésre kerülő SUSCO Budapest 2014 címet viselő, közép-európai fenntarthatósági konferencia megrendezésének alkalmából kerül kiadásra. A bevezetőben először is bemutatjuk az említett szervezeteket és tevékenységi körüket, előtte azonban engedje meg, hogy röviden ismertetjük a konferenciát márciusa óta Magyarország tölti be az ENSZ fenntartható fejlődési célokat (FFC) kidolgozó nyitott munkacsoportjának társelnöki pozícióját. A pozícióval egyszerre kapott hazánk nagy felelősséget és lehetőséget, hogy a fenntarthatóság irányába történő paradigmaváltás egyik nyertese lehessen. A FFC folyamatban való jártasságát és kiemelt szerepét kihasználva Magyarország jelentősen növelheti nemzetközi presztízsét és hosszú távú versenyképességét. A Budapest Water Summit által 2013-ban megkezdett úton továbbhaladva fontos, hogy egy állandó, évente megrendezésre kerülő eseménnyel Magyarország régiós szinten előremutató szerepet vállalhasson a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szabályok átvételében, bevezetésében és az innovációk gyakorlati hasznosításában. A SUSCO 2014 az AJTK szervezésében, Magyarország New York-i Állandó ENSZ Képviseletével és a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH), valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium szakmai támogatásával valósul meg. Az esemény fővédnöke dr. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke. A konferencia első része a nemzetközi szabályozások és a nemzeti implementáció kérdéskörének bemutatására fókuszál, vagyis a nemzetközi célkitűzések (SDGs, Europe2020) nemzeti és regionális szabályozásokba való átültetésének, valamint a fenntartható fejlődés jogi és gazdasági intézményesítésének és végrehajtásának lehetőségeire Kelet Közép-Európában. A fenntartható fejlődés szempontjából különösen fontos azon országok összefogása, amelyek fejlődése fokozottan kölcsönhatásban van, így megkülönböztetett jelentősége van a regionális és nemzetközi együttműködéseknek. A 2014-es konferencia továbbá a víz, az élelmiszer, az energia (WEF) egymással szoros kapcsolatban álló hármasát helyezi középpontba. Ezek olyan kulcsfontosságú témák, amelyekkel kapcsolatos nemzetközi célkitűzések nemzeti gyakorlatokba való átültetése a témák átfogó jellege miatt regionális összefogást kíván, a régió és az integráció összes szakpolitikájával összefügg. Hosszú távú célok: A regionális fenntartható fejlődési hálózat kialakításának lehetőségeiről a kelet közép-európai régióban Hosszabb távon mindennek fényében az évente megrendezésre kerülő konferencia nemcsak egy hiánypótló regionális fórumnak adna otthont, de fel is helyezhetné Magyarországot a fenntartható fejlődés nemzetközi térképére, továbbá egy fontos regionális kezdeményezésként kapcsolódhatna Budapesthez. A jövőben Magyarország érdemi szerepet vállalhat, különösen néhány olyan területen, ahol a nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően magas szintű, nagy múltra visszatekintő hazai tapasztalatokkal rendelkezünk, mint a vízgazdálkodás és az élelmezés. A SUSCO Budapest megteremti és segíti egy fenntartható fejlődéssel foglalkozó kelet közép-európai hálózat létrejöttét, amely nemzetközi szervezetekkel és más globális, európai és régiós hálózatokkal szoros együttműködésben jöhet létre. A hálózat célja, hogy segítse a fenntartható fejlődés fogalmának és gyakorlatának integrálását a döntéshozók és egyéb érdekcsoportok (kormányzati és üzleti szféra egyaránt) mindennapi tervezésébe és működésébe. Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) és éghajlati tevékenysége Az OMSZ Magyarország nemzeti meteorológiai szolgálata. Önállóan működő központi költségvetési szerv, tevékenységét a 277/2005. (XII. 20.) Kormányrendeletben rögzített feladatok és hatáskör alapján végzi. Elsődleges feladata, hogy a légkörben zajló folyamatok és jelenségek feltárásával a légkör múltbeli, jelenlegi és várható jövőbeni állapotáról hiteles, szakszerű és széleskörű tájékoztatást adjon. Ennek érdekében a Szolgálat alapfeladata a rendszeres időjárási megfigyelések végzése, az időjárási előrejelzések, veszélyjelzések kiadása, az éghajlati és levegőkörnyezeti elemzések készítése, a nyilvánosság tájékoztatása és a mindezekhez szükséges infrastruktúrák működtetése. Az éghajlat vizsgálatára vonatkozó bármilyen feladat szakszerű ellátásának alapfeltétele a szigorú nemzetközi előírások szerint működtetett mérő- és megfigyelő hálózat megléte. Amikor 1870-ben a Magyar Tudományos Akadémia javaslatára Ferenc József ellenjegyezte a Meteorológiai és Földdelejességi Magyar Királyi Központi Intézet alapító okmányát, a frissen megalapított meteorológiai intézet már 40 működő állomást kapott hozományul, amelyek közül 8

11 14 a mai Magyarország területén volt. Az azóta eltelt 144 év szakmai és technikai fejlődésének eredményeként az OMSZ felszíni mérőhálózatában 102 saját és 141, a vízüggyel közös érdekeltségű automata mérőállomás, 15 észlelővel ellátott állomás és 465 társadalmi csapadékmérő állomás biztosítja az adatokat az éghajlati feldolgozásokhoz és az előrejelzések készítéséhez (1.1. ábra). Az így nyert hatalmas adatmennyiség a távérzékelési eszközök által szolgáltatott adatokkal kiegészítve nem csupán a pillanatnyi információigényeket elégíti ki, hanem az OMSZ központi adatarchívumában megőrzésre is kerül ábra. Az Országos Meteorológiai Szolgálat földfelszíni megfigyelő hálózata (jelölések: S1: OMSZ automata állomás, S2: észlelő állomás automatával, K4: OMSZ és OVF közös érdekeltségű automata állomás, R1: OMSZ társadalmi csapadékmérő állomás, R3: OMSZ üzemeltetésű automata állomás) A Szolgálat adatarchívumában tárolt, korábban évkönyvekben, ma már digitálisan rendezett adatok képezik a nemzeti éghajlati adatbázist, amely nemzeti kincs (1.2. ábra). Az egyedüli hiteles alapja az ország éghajlatát vizsgáló tanulmányoknak, kutatásoknak, de nélkülözhetetlen információkat nyújt a környezeti állapot egyéb szempontú értékeléseihez is. Az éghajlati adatbázis fenntartása, fejlesztése, az adatok minőségellenőrzése, a régi, papíron rögzített adatok folyamatos digitalizálása állandó feladat ábra. Múlt és jelen: éghajlati évkönyvek és a központi archiváló és tároló rendszer gépei A szervezett meteorológiai mérések kezdete óta a műszerek, a mérési körülmények, a mérések időpontja többször változott. Az éghajlati feldolgozásokhoz, vizsgálatokhoz ugyanakkor jó minőségű, térben is kellő részletességgel ismert adatokra van szükség. A megfigyelések javítása és az egyenletes térbeli fedés biztosítása speciális matematikai módszereket (homogenizálás, interpolálás) igényel. Az ország éghajlati állapotának változásában kimutatha- 9

12 tó trendekre, az extrémek gyakoriságában bekövetkezett változásokra vonatkozó vizsgálatok csak ilyen homogenizált, ellenőrzött griddingelt (rácspontokra átszámított értékek), hosszú idejű meteorológiai adatsorokon végezhetők el. A statisztikai klimatológiai kutatások mellett az OMSZ-nál eredményes klímamodellezési tevékenység is folyik, két adaptált regionális modellre, az ALADIN-Climate-re és a REMO-ra alapozva. Az éghajlatváltozás jövőbeni hatásainak objektív vizsgálatához a regionális klímamodellek eredményei szolgáltatnak kiindulási adatokat. Az OMSZ modelleredményei alapján történt 2013-ban a Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiában (NÉS-2) a jövőben várható klimatológiai változások ismertetése. A továbbiakban az OMSZ eddig dióhéjban felvázolt éghajlati tevékenységéről, a legújabb kutatások-fejlesztések eredményeiről adunk részletes tájékoztatást. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) tevékenységéről A hulladékgazdálkodás intézményrendszere az elmúlt években gyökeresen átalakult ben létrejött az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ Nonprofit Kft.), amely közvetíti a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény (Ktdt.) hatálya alá tartozó hulladékáramok gyűjtését és hasznosítását, és ezen felül feladatai közé tartozik az elkülönített hulladékgyűjtés népszerűsítése is. A gyártóknak környezetvédelmi termékdíjat kell fizetniük a Magyarországon forgalomba hozott vagy saját célra felhasznált csomagolás, elektromos és elektronikus berendezés, gépjármű akkumulátor és gumiabroncs után. A 100%-os állami tulajdonban lévő szervezet 2012 januárjától átvette a koordináló szervezetek szerepét a Ktdtben meghatározottak alapján. Az OHÜ Nonprofit Kft. alapfeladata és határozott célja, hogy Magyarországon rendezett, átlátható és mind a lakosság, mind a gazdasági szereplők számára hosszútávon kiszámítható, folyamatos és hatékony legyen az elkülönített hulladékgyűjtés, feldolgozás, hasznosítás. Az OHÜ Nonprofit Kft. létrehozása előtt hatékony ellenőrzés hiányában a rendszer nem volt kellően átlátható, a gyűjtés hatékonysága alacsony volt. Az OHÜ Nonprofit Kft. feladatainak ellátásához költségvetési támogatást kap. Az OHÜ Nonprofit Kft. főfeladatként részfinanszírozza a termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok elkülönített gyűjtését és hasznosítását, amelyhez kapcsolódóan társadalmi szemléletformálási, valamint iparfejlesztési feladatokat is ellát. A szervezet fontos célja, hogy évről évre egyre nagyobb legyen a közszolgáltatók által gyűjtött lakossági elkülönítetten gyűjtött hulladék mennyisége, illetve aránya az összesen képződött települési hulladékhoz képest. A megvalósítás részeként kompenzálva a lakossági elkülönített hulladékgyűjtés sok esetben veszteséges rendszerét, az érvényes szerződések alapján anyagi hozzájárulást nyújt a közszolgáltatóknak, ily módon biztosítva az európai uniós és hazai jogszabályi elvárások teljesítését. Az OHÜ Nonprofit Kft. a rábízott hatás- és feladatkörrel egységes szempontokat, átlátható és a résztvevők számára hosszabb távon kiszámítható kereteket, feltételrendszereket biztosít, hogy a magyarországi elkülönített hulladékgyűjtés, feldolgozás, hasznosítás mind a lakosság, mind az ipari körben minél nagyobb arányú legyen már az idén és a következő években. Az OHÜ Nonprofit Kft. a veszélyes hulladéknak minősülő csomagolási hulladékok kivételével kizárólagosan jogosult a termékdíjköteles termékekből képződött hulladékok hulladékkezelési rendszerében a közvetítői feladatkör ellátására. A veszélyes hulladéknak minősülő csomagolási hulladékok hulladékkezelési rendszerében a közvetítői feladatok ellátásának rendjét az egyes veszélyes hulladékfajtákra vonatkozó eltérő szabályozásra figyelemmel a Ktdt. végrehajtására kiadott rendeletben a Kormány határozza meg. Társadalmi szemléletformálás Az OHÜ Nonprofit Kft. egyik alapfeladata a társadalmi tudat- és szemléletformálás, a környezettudatosság népszerűsítése, és a növekedésének elérése a lakosok mindennapi életében. A szervezet a kommunikációs tevékenységét a 2012-es megalapozó év után 2013-ban helyezte biztos alapokra. Kialakítottak és felépítettek egy olyan strukturált rendszert, amilyen működtetésére eddig nem volt példa hazánkban: a kampányaik üzeneteit korosztály-specifikusan, egyszerre sok csatornán keresztül, a legkülönbözőbb eszközökkel, lehetőség szerint és ahhoz igazodva kreatív, figyelemfelhívó módon közvetítik a lakosság felé, úgy, hogy azok a mindennapjaik és ezen keresztül a gondolkodásmódjuk részévé váljanak. 10

13 ban a tapasztalataikat folyamatosan beépítve a tevékenységükbe, az OHÜ munkatársai 14 társadalmi tudatformáló kampányt bonyolítottak le a lakosság környezettudatosságának növelése és kifejezetten a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése érdekében. A kampányok sorában vannak visszatérő, több éve sikeres akciók, illetve újak is: míg a TeSzedd! 2014-ben negyedik alkalommal került megrendezésre, a Belső értékek A megkopott külső értékes belsőt takar elektromos és elektronikai hulladék gyűjtőakció és nyereményjáték ugyanebben az esztendőben először került megszervezésre. Egymást érő kampányok egész évben Az OHÜ Nonprofit Kft. komolyan véve társadalmi tudat- és szemléletformáló szerepét egész évben nagy figyelmet fordít ezen feladatára, küldetésére, hiszen a környezettudatosságról folyamatosan kell beszélni, mert az ilyen irányú gondolkodás Magyarországon még nem épült be az emberek szemléletmódjába, mindennapjaiba. Image kampánya, az Intelligens kuka nincs, csak gondolkodó ember integrált médiakampány keretében az OHÜ a szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítette összehangoltan, egységes arculattal, egyszerre, többféle kommunikációs felületen (óriásplakátok, TV spotok és rádióreklám segítségével). Ez biztosította a lehető legnagyobb lakossági elérést 2012-ben, 2013-ban és 2014-ben is. A KUKAkulTÚRA Hulladékkezelők Nyílt Napja keretében egy napra országszerte megnyíltak a hulladékfeldolgozó, -hasznosító vállalkozások kapui ban - a 2012-es évhez képest - háromszor több látogatót vonzott a program: 68 településen látogatták meg családok, iskolai csoportok, pályaválasztás előtt álló fiatalok az OHÜ partnereit, és nyertek bepillantást abba a folyamatba, amelynek eredményeként a szelektíven gyűjtött hulladékból újra termék lesz. A Zöldlista - vásárló program keretében a környezettudatos vásárlást és a hulladékképződés tudatos csökkentését népszerűsítette hazai nagy áruházláncok üzleteiben az OHÜ. Az elsősorban a bevásárlásért felelős háziasszonyok elérését megcélzó kampány keretében 2012-ben majd 7 000, 2013-ban pedig több mint vásárló válaszolt a kérdéseikre. Mint az a kérdőívet kitöltők válaszaiból kiderült, elindult egy pozitív irányú változás ezen a területen, például többen készítenek előre bevásárlólistát, mint korábban, és nőtt azok száma is, akik műanyag szatyor helyett tartós bevásárlótáskával indulnak bevásárolni. A TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció mostanra hazánk legnagyobb önkéntes mozgalmává vált, a célja, hogy széles összefogással, a lehető legtöbb, illegálisan lerakott szeméttől tisztítsuk meg az országot, és ezen keresztül minél több emberben alakuljon ki, erősödjön meg és jusson kifejezésre a tiszta környezet iránti igény. 11

14 A Zöldlista vásárló program 2013-ban A hosszú távú cél a megelőzés: egyrészt kevesebb szemét keletkezzen, másrészt a hulladék és a szemét a megfelelő helyen landolhasson annak érdekében, hogy a hulladékokban rejlő erőforrásokat minél jobban kihasználja, és a környezetet minél kevésbé szennyezze az ember. A TeSzedd! keretében a évi mintegy 56 ezer regisztrált önkéntes és 700 település után 2013-ban 1075 helyszínen több mint 100 ezer önkéntes szedett szemetet ben minden korábbi rekord megdőlt az akció kapcsán: mintegy 120 ezer önkéntes regisztrált előre összesen 1800 találkozási pontra és szemétszedési helyszínre, végül pedig körülbelül ezer ember szedhetett szemetet szerte az országban a TeSzedd! keretében. Az akció azért szárnyalhatta túl ilyen mértékben a korábbi eredményeit, mert alulról szerveződött: a helyi koordinátorok és a szemétszedés résztvevői is önként jelentkeztek a feladatra, és komolyan vették, amit vállaltak. A Belső értékek A megkopott külső értékes belsőt takar e+e hulladék gyűjtőakció és nyereményjátékban az elektromos és elektronikai hulladékok gyűjtésének fontosságára hívta fel a figyelmet az OHÜ négy nagy áruházlánccal és két hulladékkezelő vállalkozással közösen. Ebben a témában ekkora méretű kampányra hazánkban eddig nem volt példa. Az eredményességét jól mutatja, hogy a vásárlók 30 ezer kódot küldtek be SMS-ben a nyereményjátékban, azaz enynyi megunt, vagy már nem működő háztartási géptől, elektromos és elektronikai készüléktől szabadultak meg a hazai háztartások. A marketing szakma is igent mondott az OHÜ kampányaira Az OHÜ kommunikációs kampányai kivívták a marketing szakma elismerését is. A Zöldlista - vásárló program Greennovációs Nagydíjat kapott, valamint egy kategóriában III. helyezést ért el, egy másikban pedig a döntőbe jutott az Arany LolliPOP 2013 díj kiosztásánál. A Körforgó szelektív forgatag Barnulás közben zöldülj velünk! kampány szintén az Arany LolliPOP 2013 versenyben II. helyezett lett. Az OHÜ lakossági weboldala, a szelektalok.hu pedig, nem sokkal az indulása után Különdíjban részesült a Magyar Marketing Szövetség Az év honlapja versenyén. A Nemzeti Környezetügyi Intézet (NeKI) tevékenysége A Nemzeti Környezetügyi Intézet Környezetállapot és Stratégiai főosztálya a Vidékfejlesztési Minisztériumot segítő szakmai háttér munkát végez a hulladékgazdálkodás, stratégiai tervezés, levegő- és zajvédelem, valamint a természetvédelem terén. Ezek a munkák sokszor Európai Uniós jelentési kötelezettségeket alapoznak meg, vagy segítenek új EU-s irányelvekhez illeszteni, aktualizálni a hazai jogszabályokat. Hulladékgazdálkodás A globalizációval érintett emberi civilizáció egyik kiemelten fontos környezeti problémája a hulladékok keletkezése. A környezethasználattal, illetve a környezeti erőforrások kimerítésének problémáival a mindennapok során a leggyakrabban a hulladékkezelés területén szembesülünk. A fenntartható fejlődés igénye a hulladékgazdálkodásban is prioritások megfogalmazását teszi szükségessé. A környezet védelme, valamint a természeti erőforrások fenntartható használata érdekében cél az ötlépcsős hulladék hierarchia minél szélesebb körű érvényesítése, mely során a legnagyobb hangsúlyt kap a hulladék keletkezésének 12

15 megelőzése, majd a már keletkezett hulladékok tekintetében a hulladék, mint erőforrás visszavezetése a termelési folyamatokba (hulladék újrahasználatra történő előkészítése; a hulladékok újrafeldolgozása; a hulladékok egyéb hasznosítása). A teljes folyamat során arra kell törekedni, hogy a hulladék hierarchia legalsó szintjét jelentő, de a környezetveszélyeztetést és egészségi kockázatot mindenképpen kizáró ártalmatlanítás valóban csak az utolsóként szóba kerülő megoldás legyen. Azonban nagyon lényeges feladatnak kell tekinteni az ehhez kapcsolódó környezetvédelmi szemléletformálást, mely hatékonyságának fontos feltétele, hogy az állampolgárok környezeti ügyekben megfelelő információval rendelkezzenek, a kommunikáció és a tájékoztatás szolgálja - az informáláson túl - egy adott jogszabály végrehajthatóságát, társadalmi elfogadottságát. A Nemzeti Környezetügyi Intézet hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatkörében közreműködik a területi hulladékgazdálkodási tervek elkészítésében, részt vesz a hulladékképződés megelőzését, valamint az elkülönített gyűjtést segítő szemléletformálásban, tanácsadásban, oktatásban, továbbá a Vidékfejlesztési Minisztérium háttérintézményeként segíti a tárca hulladékgazdálkodásért felelős főosztályának munkáját. Környezetstratégia A környezetstratégiai feladatok terén a főosztály feladatkörébe tartozik a környezeti stratégiák, tervek, koncepciók elkészítésénél a folyamatok, rendszerek, cselekvési tervek szerkesztése, valamint adatgyűjtés, feldolgozás és háttérkutatás, illetve azok értelmezése, követése. Segíti a Szabályozás és Hatásvizsgálati főosztályon készülő stratégiák, tervek, koncepciók elkészítését, illetve jogszabályok szakmai előkészítését. Ökológiai lábnyom A NeKI egyik fő feladata az ökológiai lábnyom bevezetése nemzetközi standard alapján, amellyel Magyarország egy hatékony monitoring eszközhöz jutna, amivel kulcsfontosságú erőforrásait és azok használatát tarthatná számon. Hazánk világátlag feletti ökológiai tőkéje hosszútávon jelentős versenyelőnyt jelenthet sokféle szempontból, de csak akkor, ha a jelenlegi trendeken változtatva, még időben leállítjuk azok túlhasználatát. A kitűzött cél a gazdasági és társadalmi előnyök mellett hozzájárul az EU stratégia 2020 erőforrás- hatékony Európa megvalósulásához is, hiszen az ökológiai lábnyom csökkentését célzó politikák döntően erőforrás-hatékonyságot és takarékosságot jelentenek. A NeKI koordinálja az ökológiai lábnyom, mint környezetállapotot leíró mutatószám magyarországi bevezetését. K+F Közreműködik a K+F koncepciók kidolgozásában, a K+F tevékenység tervezésében, szervezésében, végrehajtásában, értékelésében és az eredmények hasznosításában. Részt vesz a Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia (NKIS) végrehajtásában és nyomon követésében. Monitoring adatok beszerzése és rendszerezése, azok elemzése mellett térinformatikai módszerekkel kiértékelt adatokat szolgáltat stratégiai tervezéshez. Szakmai fórumokat, konzultációkat, kerekasztalokat szervez az oktatás, kutatás, hatóság, szakpolitika, civilek stb. képviselői és a NeKI között. Összefogja más főosztályok/ kirendeltségek stratégiai munkáját. Természetvédelem A Vidékfejlesztési Minisztériumon belül a Természet-megőrzési Főosztály irányítja az Európai Unió által Magyarországra kiszabott természetvédelmi feladatok és jelentéstételi kötelezettségek teljesülését, fenntartja az országos természetvédelmi monitoring rendszereket, ellátja a hazai védett területekkel és az Európai Unió irányelvei alapján kijelölt, a biodiverzitás fenntartását szolgáló ökológiai hálózattal (Natura 2000) kapcsolatos adminisztrációt, mely tevékenységekben a NEKI háttérintézményként támogatja a Minisztérium munkáját. Zaj elleni védelem Zajvédelem terén a Vidékfejlesztési Minisztérium háttérintézményeként feladataink közé tartozik a 2002/49/EC direktívában előírt EU-s adatszolgáltatási kötelezettség kapcsán astratégiai zajtérkép kötelezettjeitől kapott, a térképek készítéséhez felhasznált alapadatok feldolgozása az EU által kért formátumban. A zajtérképezés egységes európai módszerének kidolgozása és az ennek kapcsán felmerülő jogszabályváltozások szakmai előkészítése, valamint a Magyarországon érvényben lévő zajvédelmi szabályozás egységesítése és az ezekhez szükséges előkészítő vizsgálatok, műszeres mérések elvégzése sürgős feladat. 13

16 A 2012-ben stratégiai zajtérkép készítésére kötelezettek számára 2013-ban intézkedési tervet kell benyújtani a zajcsökkentésre vonatkozóan. Ennek szakmai elbírálása szintén a NeKI feladata. Vizsgálni kell Budapest területén a csendes övezetek kijelölésének lehetőségét, ezeknek szakmai feltételeit, a döntéseket mérésekkel kell alátámasztani. A Környezetvédelmi Felügyelőségek szakembereinek szakmai irányítása, számukra továbbképzések szervezése kiemelt feladataink közé tartozik. Antall József Tudásközpont (AJTK) Az Antall József Tudásközpont (AJTK) a Budapesti Corvinus Egyetemmel együttműködésben, 2009-ben, alapítványi formában jött létre. Az alapítvány névadója dr. Antall József ( ), aki a rendszerváltoztatás utáni Magyarország első szabadon választott miniszterelnöke volt 1990 és 1993 között. A Tudásközpont pártoktól, ideológiáktól és aktuálpolitikától független szervezet, amely elsődleges céljának tekinti az antalli hagyomány és szellemiség ápolását. Fő tevékenysége olyan programok megvalósítása, mely az egyetemi elméleti oktatáson túl széleskörű ismereteket biztosít a fiatal értelmiség számára konferenciák, előadássorozatok, képzések és kerekasztal-beszélgetések formájában. Profilját meghatározza továbbá a politika- és társadalomtudományi kutatási tevékenység, illetve a könyvkiadás. Az AJTK folyamatosan építi nemzetközi kapcsolatait, valamint együttműködési lehetőségeket keres hasonló profilú hazai és külföldi intézetekkel óta a Tudásközponton keresztül lehetősége nyílik, hogy a legtehetségesebb diákok szakmai gyakorlatot teljesítsenek Magyarország Állandó ENSZ Képviseletén New Yorkban. A Tudásközpont és a Fenntartható fejlődés A Tudásközpont számára nem csak a jövő tehetségeinek gondozása, szakmai pályájukon való elindítása fontos, de egy élhetőbb világ továbbadása is gyermekeink számára óta egy külön csoport dolgozik a fenntartható fejlődés mellett elkötelezve, hogy megismertesse mind a fiatal, mind az idősebb korosztállyal a téma fontosságát. Az AJTK 2014 októberében SUSCO Budapest 2014 néven fenntartható fejlődéssel foglalkozó nemzetközi konferenciát, illetve ahhoz kapcsolódóan expót és egyéb kísérő rendezvényeket szervez. A SUSCO Budapest 2014 egy évente megrendezésre kerülő konferenciasorozat nyitóeseménye, hosszú távú célja pedig, hogy a Fenntartható Fejlődési Célokkal (FFC) összhangban, egy Kelet Közép-Európa fókuszú fenntartható fejlődési hálózatot hozzon létre. A konferencia fel kívánja hívni a térség országainak figyelmét, bemutatni a jövőbeni kooperáció előnyeit, valamint lehetőséget kíván nyújtani egy fenntartható fejlődési hálózat kialakításának kezdeményezésére, ami a térség hosszú távú együttműködését célozná meg. A SUSCO Budapest 2014 konferenciáját számos bevezető program előzi meg. A Tudásközpont az ENSZ Fejlesztési Programjának (UNDP) hivatalos magyarországi partnerszervezeteként részt vesz és népszerűsíti a My World 2015 globális kampányt. A kampány célja, hogy minél szélesebb körben felhívja a figyelmet a fenntartható fejlődés fontosságára, és hogy egy univerzális kérdőívvel felmérje világ állampolgárainak véleményét a fenntarthatóságról februárjában a Tudásközpont SUSCO Youth néven egy 5 alkalomból álló, elsősorban egyetemista célközönségnek szóló, angol nyelvű szakmai előadássorozatot indított, a HaKöSz (Hallgatók a Közösség szolgálatában), a BME és a CEU közreműködésével. Az októberi konferenciával párhuzamosan SUSCO EXPO néven expó kerül megszervezésre, ahol a civil, a privát és a tudományos szektoroknak kínálunk bemutatkozási lehetőséget. Továbbá a Tudásközpont SUSCHOOL néven kétfordulós középiskolás versenyt szervezett, amellyel a középiskolás réteg figyelmét is fel szeretné hívni a fenntartható fejlődés témájának fontosságára, valamint ösztönözni őket a környezettudatos életmódra. A projekt célja, hogy a versenyt követően a diákok hozzájáruljanak a környezetük, diáktársaik szemléletváltásához is a környezetvédelmet illetően. 14

17 15 ÉGHAJLATVÁLTOZÁS

18 1.1. Globális éghajlatváltozás Az IPCC (Éghajlatváltozás Kormányközi Testülete) 2013-ban megjelent ötödik jelentésében aktualizálta a nemzetközi tudományos közösség éghajlatváltozással kapcsolatos ismereteit. Az emberi tényező szerepe az éghajlatváltozásban nem kétséges. A szén-dioxid és több más üvegházhatású gáz légköri koncentrációja növekszik, és az emberi történelem során eddig soha nem látott mértéket ért el. A fosszilis energiahordozóktól való energiafüggés fenntartása folyamatosan melegíti bolygónkat. A melegedés 2 C alá szorítása még elérhető, de ehhez az üvegházhatású gázok kibocsátásának drasztikus mértékű csökkentése szükséges. Az éghajlat előrejelzésein alapuló információk és szolgáltatások hozzájárulnak ahhoz, hogy az éghajlatváltozás negatív hatásait csökkentsük, ennek következtében világszerte a klímainformációk iránti igények növekedése tapasztalható. A hazai klímaváltozás hatásaira való felkészülés előkészítéséhez elengedhetetlen a magyarországi változások irányának és számszerű mértékének ismerete, melyhez az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) hiteles mért meteorológiai alapadatokat és autentikus szakmai hátteret biztosít A klímaváltozás magyarországi jelei A meteorológiai adatsorok elemzésével megismerhetjük, és folyamatosan nyomon követhetjük hazánk éghajlatának jellemzőit, tetten érhetjük a klíma hosszú távú megváltozásának jeleit. Kevéssé ismert azonban, hogy a mért adatsorok önmagukban nem elegendőek pl. a hazai trendvizsgálatokhoz. Az alábbiakban bemutatásra kerülő matematikailag megalapozott módszerekkel biztosítják az OMSZ adatbázisában a megfelelő adatminőséget. Magyarország néhány nagyvárosára világviszonylatban is ritka, több mint százévnyi hosszúságú, ellenőrzött, jó minőségű napi hőmérsékleti és csapadék-idősorok állnak a kutatók rendelkezésére (http://www.met.hu/eghajlat/) az éghajlatváltozás tanulmányozása céljából Reprezentatív éghajlati adatsorok előállítása A változó mérési körülmények, például állomás áthelyezése, a mérési időpont megváltozása vagy műszercsere ún. inhomogenitást, indokolatlan törést eredményezhetnek a mért adatsorokban. Az esetleges hibák és inhomogenitások téves következtetésekre vezethetnek az ilyen nyers adatsorokon alapuló éghajlati elemzés során. Az automatikus adatellenőrzés és korrekció, az adathiányok pótlása ún. homogenizálási eljárás alkalmazását igényli. A jó minőségű, ellenőrzött, térben és időben egyaránt reprezentatív adatsorok előállítása érdekében a nemzeti meteorológiai szolgálatok többsége foglalkozik a homogén adatsorok létrehozásának problémájával. Hazánkban az OMSZ-ban is készült egy matematikailag megalapozott, nemzetközileg elismert és széles körben alkalmazott módszer, a MASH (Multiple Analysis of Series for Homogenization, szerző: Szentimrey, 2007). A MASH rendszer ún. relatív homogenitás-vizsgálati elv alapján működik. Ennek lényege, hogy egy adott éghajlati elem különböző megfigyelési állomásokhoz tartozó, azonos időszakra vonatkozó adatsorait hasonlítjuk össze egymással és ellentmondásokat keresünk, az ezeket okozó inhomogenitásokat pedig automatikusan korrigáljuk. Az eljárás alkalmazása lehetővé teszi, hogy egy-egy állomás adatsorait úgy vizsgálhassuk, mintha a mérések mindig a jelenlegi mérőhelyen, azonos körülmények között folytak volna. Az adatminőség mellett nagyon fontos szempont az állomáshálózat sűrűsége is. A mérőhálózatok egyik fontos ismérve, hogy ezek adatainak felhasználásával milyen pontosan tudjuk reprodukálni a meteorológiai mezők adott értékeit, azok térbeli eloszlását. Ezért fontos a másik matematikai alap módszer az ún. interpoláció, melynek segítségével tetszőleges, méréssel nem rendelkező hely valamely meteorológiai elemének értékére becslést adhatunk a mérőhálózat adatainak ismeretében. Így az egész országra kiterjedően pontos térképeket készíthetünk. Az OMSZ-ban kidolgozott, az országos rácsponti átlagok idősorait előállító interpolációs eljárás a MISH (Meteorological Interpolation based on Surface Homogenized data bases, szerzők: Szentimrey és Bihari, 2007). A módszer lényeges különbsége a térinformatikai szoftverekbe beépített ún. geostatisztikai eljárásokhoz képest, hogy a modellezés során a meteorológiai adatsorok időbeli egymásutániságában rejlő információtartalmat is felhasználja. A módszer napi, havi és sokévi (1.3. ábra) adatok interpolációjára egyaránt alkalmas. 16

Az RCMTéR projekt: új éghajlati szcenáriók a Kárpát-medencére

Az RCMTéR projekt: új éghajlati szcenáriók a Kárpát-medencére Az RCMTéR projekt: új éghajlati szcenáriók a Kárpát-medencére Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat, szepszo.g@met.hu RCMTéR projekt nyitórendezvénye 2015. április 27. TARTALOM 1. Motiváció

Részletesebben

A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS: Hazai hatások és válaszok

A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS: Hazai hatások és válaszok KvVM MTA VAHAVA projekt MTA 2006. november 23. A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS: Hazai hatások és válaszok Ifjúsági fórum a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról Bartholy Judit felkért hozzászólása Eötvös s Loránd

Részletesebben

A légkördinamikai modellek klimatológiai adatigénye Szentimrey Tamás

A légkördinamikai modellek klimatológiai adatigénye Szentimrey Tamás A légkördinamikai modellek klimatológiai adatigénye Szentimrey Tamás Országos Meteorológiai Szolgálat Az adatigény teljesítének alapvető eszköze: Statisztikai klimatológia! (dicsérni jöttem, nem temetni)

Részletesebben

Éghajlati információkkal a társadalom szolgálatában

Éghajlati információkkal a társadalom szolgálatában ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT Éghajlati információkkal a társadalom szolgálatában Bihari Zita, Kovács Tamás, Lakatos Mónika, Szentimrey Tamás Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati Osztály Alapítva:

Részletesebben

A jövőben várható klímaváltozás és néhány lehetséges hatása a régióban

A jövőben várható klímaváltozás és néhány lehetséges hatása a régióban A jövőben várható klímaváltozás és néhány lehetséges hatása a régióban Blanka Viktória, Mezősi Gábor, Ladányi Zsuzsanna, Bata Teodóra Szegedi Tudományegyetem, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

Részletesebben

Az éghajlati modellek eredményeinek felhasználási lehetıségei

Az éghajlati modellek eredményeinek felhasználási lehetıségei Az éghajlati modellek eredményeinek felhasználási lehetıségei Szépszó Gabriella (szepszo( szepszo.g@.g@met.hu), Kovács Mária, Krüzselyi Ilona, Szabó Péter Éghajlati Osztály, Klímamodellezı Csoport Magyar

Részletesebben

A GLOBÁLIS MELEGEDÉS ÉS HATÁSAI MAGYARORSZÁGON

A GLOBÁLIS MELEGEDÉS ÉS HATÁSAI MAGYARORSZÁGON FÖLDTUDOMÁNYOS FORGATAG Budapest, 2008. április 17-20. A GLOBÁLIS MELEGEDÉS ÉS HATÁSAI MAGYARORSZÁGON ELTE Meteorológiai Tanszék, Budapest VÁZLAT I. Változó éghajlat II. XXI. századra várható éghajlati

Részletesebben

lat klímamodellez Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati Osztály

lat klímamodellez Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati Osztály Az Országos Meteorológiai Szolgálat lat klímamodellez mamodellezıi i tevékenys kenysége Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati

Részletesebben

REGIONÁLIS KLÍMAMODELLEZÉS. Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz 2008. november 28. 1

REGIONÁLIS KLÍMAMODELLEZÉS. Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz 2008. november 28. 1 Regionális klímamodellek és eredményeik alkalmazhatósága éghajlati hatásvizsgálatokra II. felvonás HORÁNYI ANDRÁS (horanyi.a@met.hu) Csima Gabriella, Szabó Péter, Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai

Részletesebben

AZ IDŐJÁRÁSI SZÉLSŐSÉGEK TENDENCIÁI ÚJ KIHÍVÁSOK ELŐTT A NEMZETI METEOROLÓGIAI SZOLGÁLATOK

AZ IDŐJÁRÁSI SZÉLSŐSÉGEK TENDENCIÁI ÚJ KIHÍVÁSOK ELŐTT A NEMZETI METEOROLÓGIAI SZOLGÁLATOK AZ IDŐJÁRÁSI SZÉLSŐSÉGEK TENDENCIÁI ÚJ KIHÍVÁSOK ELŐTT A NEMZETI METEOROLÓGIAI SZOLGÁLATOK DUNKEL ZOLTÁN OMSz Országos Meteorológiai Szolgálat H-1525 Budapest POB 38, dunkel.z@met.hu Nincsenek öreg emberek,

Részletesebben

Mintacím szerkesztése

Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) bemutatása Budapest, 2012. május 16. Az Mintacím OHÜ külső szerkesztése működési modellje Nemzetgazdasági

Részletesebben

A klímamodellezés nemzetközi és hazai eredményei - a gazdasági-társadalmi előrejelzések pillérei

A klímamodellezés nemzetközi és hazai eredményei - a gazdasági-társadalmi előrejelzések pillérei A klímamodellezés nemzetközi és hazai eredményei - a gazdasági-társadalmi előrejelzések pillérei Hoyk Edit Kovács András Donát Tudományos munkatárs, MTA KRTK RKI ATO MRTT XII. Vándorgyűlés, Eger, 2015.

Részletesebben

ÉGHAJLAT. Északi oldal

ÉGHAJLAT. Északi oldal ÉGHAJLAT A Balaton területe a mérsékelten meleg éghajlati típushoz tartozik. Felszínét évente 195-2 órán, nyáron 82-83 órán keresztül süti a nap. Télen kevéssel 2 óra fölötti a napsütéses órák száma. A

Részletesebben

2. melléklet. A Magyarországon megfigyelt éghajlati tendenciák, valamint a jövőben várható változások és bizonytalanságaik elemzése

2. melléklet. A Magyarországon megfigyelt éghajlati tendenciák, valamint a jövőben várható változások és bizonytalanságaik elemzése 2. melléklet A Magyarországon megfigyelt éghajlati tendenciák, valamint a jövőben várható változások és bizonytalanságaik elemzése Összeállította: Szépszó Gabriella, Horányi András, Lakatos Mónika Országos

Részletesebben

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1. 2012. április 11.

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1. 2012. április 11. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1 2012. április 11. Az új termékdíjas törvény Az új koncepció céljai: Egyablakos rendszer kiépítése Átlátható Számonkérhető Nyomon követhető

Részletesebben

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati Osztály, Klímamodellezı Csoport Együttmőködési lehetıségek a hidrodinamikai

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. június - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Az éghajlatváltozás jövıben várható hatásai a Kárpát medencében

Az éghajlatváltozás jövıben várható hatásai a Kárpát medencében Az éghajlatváltozás jövıben várható hatásai a Kárpát medencében regionális éghajlati modelleredmények alapján Szépszó Gabriella (szepszo( szepszo.g@.g@met.hu), Kovács Mária, Krüzselyi Ilona, Szabó Péter

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Hazai intézkedések értékelése az energia és a klímapolitika kapcsolatrendszerében. Prof. Dr. Molnár Sándor Prof. Dr.

Hazai intézkedések értékelése az energia és a klímapolitika kapcsolatrendszerében. Prof. Dr. Molnár Sándor Prof. Dr. Hazai intézkedések értékelése az energia és a klímapolitika kapcsolatrendszerében Prof. Dr. Molnár Sándor Prof. Dr. Tánczos Katalin A magyar energia- és környezetpolitika összefüggései, új kihívásai MTA

Részletesebben

HAZÁNK SZÉLKLÍMÁJA, A SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁSA

HAZÁNK SZÉLKLÍMÁJA, A SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁSA HAZÁNK SZÉLKLÍMÁJA, A SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁSA Radics Kornélia 1, Bartholy Judit 2 és Péliné Németh Csilla 3 1 Országos Meteorológiai Szolgálat 2 ELTE Meteorológiai Tanszék 3 MH Geoinformációs Szolgálat

Részletesebben

Széladatok homogenizálása és korrekciója

Széladatok homogenizálása és korrekciója Széladatok homogenizálása és korrekciója Péliné Németh Csilla 1 Prof. Dr. Bartholy Judit 2 Dr. Pongrácz Rita 2 Dr. Radics Kornélia 3 1 MH Geoinformációs Szolgálat pelinenemeth.csilla@mhtehi.gov.hu 2 Eötvös

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. március kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály Vízkészlet-gazdálkodási Osztálya és

Részletesebben

SZINOPTIKUS-KLIMATOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A MÚLT ÉGHAJLATÁNAK DINAMIKAI ELEMZÉSÉRE

SZINOPTIKUS-KLIMATOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A MÚLT ÉGHAJLATÁNAK DINAMIKAI ELEMZÉSÉRE SZINOPTIKUS-KLIMATOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A MÚLT ÉGHAJLATÁNAK DINAMIKAI ELEMZÉSÉRE Hirsch Tamás Előrejelzési és Alkalmazott Meteorológiai Főosztály Országos Meteorológiai Szolgálat Pongrácz Rita Földrajz-

Részletesebben

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1. 2012. április 11.

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1. 2012. április 11. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1 2012. április 11. Az új termékdíjas törvény Az új koncepció céljai: Egyablakos rendszer kiépítése Átlátható Számonkérhető Nyomon követhető

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2017. január kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. március - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

GLOBÁLIS ÉS REGIONÁLIS SKÁLÁN IS VÁLTOZIK AZ ÉGHAJLAT. Bartholy Judit

GLOBÁLIS ÉS REGIONÁLIS SKÁLÁN IS VÁLTOZIK AZ ÉGHAJLAT. Bartholy Judit KÖRNYEZETI NEVELÉS EGYESÜLET Budapest, 2008. március 1. GLOBÁLIS ÉS REGIONÁLIS SKÁLÁN IS VÁLTOZIK AZ ÉGHAJLAT Bartholy Judit ELTE Meteorológiai Tanszék, Budapest VÁZLAT I. Változó éghajlat II. IPCC jelentés

Részletesebben

Csapadékmaximum-függvények változása

Csapadékmaximum-függvények változása Csapadékmaximum-függvények változása (Techniques and methods for climate change adaptation for cities /2013-1-HU1-LEO05-09613/) Dr. Buzás Kálmán, Dr. Honti Márk, Varga Laura Elavult mértékadó tervezési

Részletesebben

A 2014. május havi csapadékösszeg területi eloszlásának eltérése az 1971-2000. májusi átlagtól

A 2014. május havi csapadékösszeg területi eloszlásának eltérése az 1971-2000. májusi átlagtól 1. HELYZETÉRTÉKELÉS Csapadék 2014 májusában a rendelkezésre álló adatok szerint az ország területére lehullott csapadék mennyisége 36 mm (Nyírábrány) és 163 mm (Tés) között alakult, az országos területi

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. augusztus kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. július - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2017. január kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

NEMZETKÖZI TÖREKVÉSEK GLOBÁLIS CÉLOK

NEMZETKÖZI TÖREKVÉSEK GLOBÁLIS CÉLOK Klímaváltozás: NEMZETKÖZI TÖREKVÉSEK GLOBÁLIS CÉLOK Dr. Radics Kornélia Országos Meteorológiai Szolgálat elnök Bevezetés Edward Lorenz: Az éghajlat az, amire számítunk, az időjárás az, ami bekövetkezik.

Részletesebben

A július havi csapadékösszeg területi eloszlásának eltérése az júliusi átlagtól

A július havi csapadékösszeg területi eloszlásának eltérése az júliusi átlagtól 1. HELYZETÉRTÉKELÉS Csapadék 2014 júliusában a rendelkezésre álló adatok szerint az ország területére lehullott csapadék mennyisége 59 mm (Drávaszabolcs) és 239 mm (Pankota) [Csongrád m.] között alakult,

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. január - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály Vízkészlet-gazdálkodási Osztálya

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. szeptember - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

A NATéR, mint a hazai klímapolitika eszköze Hizó Ferenc

A NATéR, mint a hazai klímapolitika eszköze Hizó Ferenc A NATéR, mint a hazai klímapolitika eszköze Hizó Ferenc zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár Tudományos háttér ENSZ Éghajlatváltozási

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. november kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁL EGER TÉRSÉGÉBEN A KLÍMAVÁLTOZÁS TÜKRÉBEN

A MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁL EGER TÉRSÉGÉBEN A KLÍMAVÁLTOZÁS TÜKRÉBEN A MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁL EGER TÉRSÉGÉBEN A KLÍMAVÁLTOZÁS TÜKRÉBEN Mika János 1, Wantuchné Dobi Ildikó 2, Nagy Zoltán 2, Pajtókné Tari Ilona 1 1 Eszterházy Károly Főiskola, 2 Országos Meteorológiai Szolgálat,

Részletesebben

Agrometeorológiai összefoglaló

Agrometeorológiai összefoglaló Agrometeorológiai összefoglaló A 2008. szeptember és 2009. március között lehullott csapadék mennyiség területi eloszlását az 1. ábra szemlélteti. Az ország egyes tájai között jelentős különbségek adódtak.

Részletesebben

kutatócsoport-vezető MTA-BCE Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz Kutatócsoport

kutatócsoport-vezető MTA-BCE Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz Kutatócsoport A klímaváltozás várható hatása az agrárágazatra Harnos Zsolt MHAS kutatócsoport-vezető MTA-BCE Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz Kutatócsoport IV. ALFÖLD Kongresszus Békéscsaba 2008. november 27. 1 A klímaváltozás

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 217. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. január kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Dr. Petrus József Csaba vezető-tanácsos Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős Államtitkárság

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. szeptember kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. május - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

NAP- ÉS SZÉLENERGIA POTENCIÁL BECSLÉS EGER TÉRSÉGÉBEN

NAP- ÉS SZÉLENERGIA POTENCIÁL BECSLÉS EGER TÉRSÉGÉBEN NAP- ÉS SZÉLENERGIA POTENCIÁL BECSLÉS EGER TÉRSÉGÉBEN Mika János 1, Csabai Edina 1, Molnár Zsófia 2, Nagy Zoltán 3, Pajtókné Tari Ilona 1, Rázsi András 1,2, Tóth-Tarjányi Zsuzsanna 3, Wantuchné Dobi Ildikó

Részletesebben

Délkelet Európai Aszálykezelı Központ. Bihari Zita OMSZ

Délkelet Európai Aszálykezelı Központ. Bihari Zita OMSZ Délkelet Európai Aszálykezelı Központ Bihari Zita OMSZ Tartalom Drought Management Centre for Southeast- Europe (DMCSEE) szervezet projekt DMCSEE mint projekt Résztvevık Szerkezet Cél, feladatok Alapító

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. február - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

METEOROLÓGIA. alapkurzus Környezettudományi BsC alapszakos hallgatóknak. Bartholy Judit, tanszékvezető egyetemi tanár

METEOROLÓGIA. alapkurzus Környezettudományi BsC alapszakos hallgatóknak. Bartholy Judit, tanszékvezető egyetemi tanár METEOROLÓGIA alapkurzus Környezettudományi BsC alapszakos hallgatóknak Bartholy Judit, tanszékvezető egyetemi tanár ELTE TTK - METEOROLÓGIAI TANSZÉK A MAI ÓRA VÁZLATA 1. BSc KÉPZÉS / SPECIALIZÁCIÓ 2. TEMATIKA

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kft. Vízgazdálkodási Igazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat TÁJÉKOZTATÓ a Dunán 29. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató

Részletesebben

A hazai regionális klímamodellek eredményeinek együttes kiértékelése

A hazai regionális klímamodellek eredményeinek együttes kiértékelése A hazai regionális klímamodellek eredményeinek együttes kiértékelése Horányi András,, Csima Gabriella, Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Bartholy Judit, Pieczka

Részletesebben

AZ ELTE KLÍMAMODELLJEI: PRECIS ÉS S REGCM

AZ ELTE KLÍMAMODELLJEI: PRECIS ÉS S REGCM AZ ELTE KLÍMAMODELLJEI: PRECIS ÉS S REGCM PONGRÁCZ Rita, BARTHOLY Judit, PIECZKA Ildikó, TORMA Csaba, BARTHA Boglár-Enik Enikő, KOVÁCS Gabriella Eötvös s Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék, VÁZLAT

Részletesebben

Az OHÜ működése, feladatai. Pécs, 2012. november 13.

Az OHÜ működése, feladatai. Pécs, 2012. november 13. Az OHÜ működése, feladatai Pécs, 2012. november 13. Mintacím Az OHÜ belső szerkesztése működési modellje Vidékfejlesztési Minisztérium Termékdíj Bizottság Ügydöntő Felügyelő Bizottság Országos Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2014. november - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály Vízkészlet-gazdálkodási Osztálya

Részletesebben

és s kommunikáci Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati Osztály

és s kommunikáci Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati Osztály A jövıbeli j éghajlati projekciók bizonytalanságai és s kommunikáci ciójuk Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati Osztály

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Tiszán 217. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

Pannon löszgyep ökológiai viselkedése jövőbeli klimatikus viszonyok mellett

Pannon löszgyep ökológiai viselkedése jövőbeli klimatikus viszonyok mellett Pannon löszgyep ökológiai viselkedése jövőbeli klimatikus viszonyok mellett Cserhalmi Dóra (környezettudomány szak) Témavezető: Balogh János (MTA-SZIE, Növényökológiai Kutatócsoport) Külső konzulens: Prof.

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

Összefoglaló Magyarország éghajlatának várható alakulásáról

Összefoglaló Magyarország éghajlatának várható alakulásáról Összefoglaló Magyarország éghajlatának várható alakulásáról Készült az Országos Meteorológiai Szolgálat és az ELTE Meteorológiai Tanszék regionális klímamodell-eredményeinek együttes elemzése alapján (2010)

Részletesebben

Magyarország éghajlatának alakulása a január-október időszakban

Magyarország éghajlatának alakulása a január-október időszakban Magyarország éghajlatának alakulása a 2013. január-október időszakban Tanulmányunkban bemutatjuk, hogyan alakult hazánk időjárása az idei év első tíz hónapja során. Az elmúlt két év aszályos időjárása

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

A klímaváltozás a Balatonnál a meteorológiai számítások tükrében

A klímaváltozás a Balatonnál a meteorológiai számítások tükrében A klímaváltozás a Balatonnál a meteorológiai számítások tükrében HORÁNYI ANDRÁS (horanyi( horanyi.a@.a@met.hu) Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Numerikus

Részletesebben

LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási pályázatok LIFE Climate Governance and Information (GIC) projects

LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási pályázatok LIFE Climate Governance and Information (GIC) projects LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási pályázatok LIFE Climate Governance and Information (GIC) projects Kovács Barbara, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Klímapolitikai Főosztály I. LIFE

Részletesebben

Éghajlat Napfénytartam Szél

Éghajlat Napfénytartam Szél Éghajlat Magyarország éghajlata nagyon változékony. Viszonylag kis területe és sík felszíne ellenére az országon belül az időjárásban jelentős különbségek fordulhatnak elő. A változékonyság egyik fő oka

Részletesebben

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia között környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi komplex kutatások elvégzésére

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek. Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium

Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek. Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium A kibocsátás csökkentés globális feladat A világ átlaghőmérséklet-növekedésének 2 C fok alatt tartása nemzetközileg

Részletesebben

A téli és tavaszi hideg szélsőségek alakulása Magyarországon a klímaváltozás tükrében

A téli és tavaszi hideg szélsőségek alakulása Magyarországon a klímaváltozás tükrében A téli és tavaszi hideg szélsőségek alakulása Magyarországon a klímaváltozás tükrében Kalmár Elena 1 Németh Ákos 1, 2 1 Országos Meteorológiai Szolgálat; 1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1. 2 ME Természetföldrajz

Részletesebben

Térinformatikai elemzések. A Klimatológusok csoport beszámolója

Térinformatikai elemzések. A Klimatológusok csoport beszámolója Térinformatikai elemzések A Klimatológusok csoport beszámolója A klimatológusok: Fatér Gábor Péntek Tamás Szűcs Eszter Ultmann Zita Júlia Zumkó Tamás Sávos ütemterv tevékenység hét 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Részletesebben

1. Magyarországi INCA-CE továbbképzés

1. Magyarországi INCA-CE továbbképzés 1. Magyarországi INCA-CE továbbképzés Általános tudnivalók k az INCA rendszerről és s az INCA pályp lyázatról Simon André Országos Meteorológiai Szolgálat lat Siófok, 2011. szeptember 26. INCA nowcasting

Részletesebben

VÍZÜGYI STRATÉGIÁK SZEREPE AZ ASZÁLYKEZELÉSBEN. Dr. Váradi József A Vízügyi Tudományos Tanács elnöke Budapest 2015 június 17.

VÍZÜGYI STRATÉGIÁK SZEREPE AZ ASZÁLYKEZELÉSBEN. Dr. Váradi József A Vízügyi Tudományos Tanács elnöke Budapest 2015 június 17. VÍZÜGYI STRATÉGIÁK SZEREPE AZ ASZÁLYKEZELÉSBEN Dr. Váradi József A Vízügyi Tudományos Tanács elnöke Budapest 2015 június 17. AZ ASZÁLY FOGALMA Az aszály jelenségét sokféleképpen lehet értelmezni, az irodalomban

Részletesebben

Délkelet-Európai Aszálykezelı Központ: az aszály monitoringja és hatásai

Délkelet-Európai Aszálykezelı Központ: az aszály monitoringja és hatásai Délkelet-Európai Aszálykezelı Központ: az aszály monitoringja és hatásai Bihari Zita, Kovács Tamás, Lakatos Mónika, Móring Andrea, Nagy Andrea, Németh Ákos, Szentimrey Tamás Éghajlati Osztály Országos

Részletesebben

A debreceni alapéghajlati állomás, az OMSZ háttérklíma hálózatának bővített mérési programmal rendelkező mérőállomása

A debreceni alapéghajlati állomás, az OMSZ háttérklíma hálózatának bővített mérési programmal rendelkező mérőállomása 1 A debreceni alapéghajlati állomás, az OMSZ háttérklíma hálózatának bővített mérési programmal rendelkező mérőállomása Nagy Zoltán Dr. Szász Gábor Debreceni Brúnó OMSZ Megfigyelési Főosztály Debreceni

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLET ÉS A CSAPADÉK HATÁSA A BÜKK NÖVEKEDÉSÉRE

A HŐMÉRSÉKLET ÉS A CSAPADÉK HATÁSA A BÜKK NÖVEKEDÉSÉRE A HŐMÉRSÉKLET ÉS A CSAPADÉK HATÁSA A BÜKK NÖVEKEDÉSÉRE Manninger M., Edelényi M., Jereb L., Pödör Z. VII. Erdő-klíma konferencia Debrecen, 2012. augusztus 30-31. Vázlat Célkitűzések Adatok Statisztikai,

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS kivonat 2013. november Készítette az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkészlet-gazdálkodási és Víziközmű Osztálya és az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

Meteorológiai információk szerepe a vízgazdálkodásban

Meteorológiai információk szerepe a vízgazdálkodásban Meteorológiai információk szerepe a vízgazdálkodásban Dr. Radics Kornélia Országos Meteorológiai Szolgálat elnök Alapítva: 1870 Víz körforgása Felhőelemek, vízgőz Légköri transzport folyamatok Felhőelemek,

Részletesebben

2007/29.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés

2007/29.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés 1 / 7 2012.10.03. 11:10 2007/29.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés 2007. október 26. A meteorológiai helyzet és várható alakulása Az elmúlt napokban - a Kárpát-medence közelében

Részletesebben

A augusztus havi csapadékösszeg területi eloszlásának eltérése az augusztusi átlagtól

A augusztus havi csapadékösszeg területi eloszlásának eltérése az augusztusi átlagtól 1. HELYZETÉRTÉKELÉS Csapadék 2014 augusztusában a rendelkezésre álló adatok szerint az ország területére lehullott csapadék mennyisége 19 mm (Szolnok repülőtér) és 203 mm (Budapest-Pestszentlőrinc) között

Részletesebben

A magyarországi földhasználatváltozás. előrejelzése. Lennert József Farkas Jenő MTA KRTK RKI

A magyarországi földhasználatváltozás. előrejelzése. Lennert József Farkas Jenő MTA KRTK RKI A magyarországi földhasználatváltozás modellezése és Lennert József Farkas Jenő MTA KRTK RKI előrejelzése A Magyar Regionális Tudományi Társaság XIII. Vándorgyűlése 2015. 11. 19. A Magyarország hosszú

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Az új közszolgáltatási rendszer céljai és legfontosabb pillérei

Az új közszolgáltatási rendszer céljai és legfontosabb pillérei Az új közszolgáltatási rendszer céljai és legfontosabb pillérei Szabó Zsolt Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kiindulási

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS kivonat 2013. július Készítette az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkészlet-gazdálkodási és Víziközmű Osztálya és az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Tiszán 216. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Klímaváltozás és katasztrófakockázatértékelés

Klímaváltozás és katasztrófakockázatértékelés Klímaváltozás és katasztrófakockázatértékelés A SEERISK projekt tapasztalatai Székely Miklós, Horváth Anikó; BM OKF Meteorológiai Tudományos Napok, MTA Budapest, 2014. november 21. SEERISK projekt Közös

Részletesebben

A Balaton vízforgalmának a klímaváltozás hatására becsült változása

A Balaton vízforgalmának a klímaváltozás hatására becsült változása A Balaton vízforgalmának a klímaváltozás hatására becsült változása Varga György varga.gyorgy@ovf.hu VITUKI Hungary Kft. Országos Meteorológiai Szolgálat Az előadás tartalma adatok és információk a Balaton

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az EIONET hálózat

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az EIONET hálózat Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az EIONET hálózat Dr. Makai Martina, főosztályvezető FM Környezetfejlesztési Főosztály Budapest 2015. június 1. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (European

Részletesebben

A 2015-ös integráció és struktúraváltozások hatásai a hulladékgazdálkodásra

A 2015-ös integráció és struktúraváltozások hatásai a hulladékgazdálkodásra A 2015-ös integráció és struktúraváltozások hatásai a hulladékgazdálkodásra Búsi Lajos Főigazgató - Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség, mb. Főigazgató-helyettes - Országos Környezetvédelmi

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán 2015. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán 2015. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 21. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

Küzdelem korunk pestise ellen konferencia a zaj elleni védelem aktuális kérdéseiről

Küzdelem korunk pestise ellen konferencia a zaj elleni védelem aktuális kérdéseiről Herman Ottó Intézet Budapest, 2015. október 12. Küzdelem korunk pestise ellen konferencia a zaj elleni védelem aktuális kérdéseiről Dr. Béres András főigazgató-helyettes Értékalapú Sokszínűség, polihisztorság

Részletesebben

Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul

Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul FÖLDTUDOMÁNYI BSC METEOROLÓGUS SZAKIRÁNY Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul MAGYARORSZÁG ÉGHAJLATA Óraszám: 3+0 Kredit: 4 Tantárgyfelelős: Dr habil Tar Károly tanszékvezető egyetemi docens

Részletesebben

LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok

LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok IV. LIFE Klímapolitikai Tréning 2017. február 16. Kovács Barbara LIFE Éghajlat-politika alprogram Nemzeti kapcsolattartó I. A LIFE program

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális Program (2014-2020) Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment)

Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment) Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment) - Az italoskarton gyűjtés és újrahasznosítás európai perspektívája Katarina Molin Főigazgató

Részletesebben