KINÕTTÜNK A TINIKORBÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KINÕTTÜNK A TINIKORBÓL"

Átírás

1 A BRDSZ LAPJA DECEMBER KINÕTTÜNK A TINIKORBÓL

2 Szakszervezetalapítók: Balika Lászlóné, Bíró Ödönné, Bíró Rozália, Borbély Csabáné, Borbély Zoltán, Bosznyák Péterné, Czáder Imréné, Csajbók Lászlóné, Csernyikné Tikk Gyöngyike, Deák Katalin, Decsi Zita, Domjánné Török Judit, Dr. Barabás Zoltán, Dr. Bárdos Judit, Dr. Berke Jenõné, Dr. Csányi Klára, Dr. Gém László, Dr. Göndicsné Hosszú Zsuzsanna, Dr. Horváth Ferencné, Dr. Kollárné Gál Jolán, Dr. Kuruczné Grandisch Éva, Dr. Pákh Sándorné, Dr. Rédeli Margit, Dr. Sipos Irén, Dr. Szabó Gézáné, Fáth Zoltánné, Farkas Józsefné, Fazekasné Kaszás Irén, Galambos Erzsébet, Gelsei Istvánné, Grendai Sándorné, Gyulai Lászlóné, H. Varga Ilona, Hammer Róbertné, Horváth Antalné, Horváth Attiláné, Horváth Gyula, Horváth István, Horváth József, Horváth Renáta, Imre János, Kakukk Lajosné, Kámán János, Karácsonyi Rudolfné, Kelemen Imre, Kelemen László, Keskeny László, Kollár István, Koloszárné Vadász Zsuzsanna, Koltai Mária, Kontra Györgyné dr., Korbély Lászlóné, Korom Ildikó, Koskovics Istvánné, Kovács Erzsébet, Kovács László, Krétai Béla, Lehrmayer György, Lõrincz Gáborné, Madaras Attila, Márkus György, Nagy István, Nagy Kálmánné, Nagy Lászlóné, Nagy Nándorné, Nikolicza József, Nyul László, Oláh-Gránic Katalin, Olasz Dezsõ, Ónody Gyula, Palaga Istvánné, Pálfalvi László, Pandur István, Papp Lászlóné, Pappné Fehér Julianna, Pesztenlerer Lajosné, Ráczné Weszter Éva, Rádli Tamás, Sabján István, Sajben Györgyné, Seymann Lajosné, Simigla Gyuláné, Skoumal Istvánné, Szabó Györgyné, Szabó Imre, Szöllõsi Imre, Toncsa Jánosné, Varga Gyöngyvér, Vasvári Adrienn, Volfárt Ferencné, Walter László, Zékány József. 2

3 ÉRDEKEGYEZTETÉS AZ IRM-BEN Hszt-ügyek, bérek és juttatások, elszálló üdülõk A leköszönõfélben lévõ Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter részvételével ülésezett december másodikán a tárca érdekegyeztetõ tanácsa (IRÉT). Az ülésen három napirendi pont megtárgyalása szerepelt: a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.)-hez benyújtott módosítások, a jövõ esztendei bér- és juttatási-rendszer kilátásai, valamint a dobogokõi és a balatonllellei üdülõk helyzetének megtárgyalása volt tervbe véve. A Hszt-hez benyújtott módosítások közül a parlament elfogadta az egyenruha viselésének szigorítását. Vagyis, hogy egyenruhát politikai rendezvényen csak a szolgálatban lévõk illetve a rendõrséget képviselõ személyek viselhetnek. A válaszható juttatások (cafetéria) vonatkozásában Draskovics Tibor azt ígérte, hogy a juttatások éves összege nem lehet kevesebb, mint az illetményalap ötszöröse és több, mint a huszonötszöröse. Ez megközelítõleg legkevesebb forintnak megfelelõ összeget jelent. Lapzárta után megtudtuk A december 2-án tett ígéret ellenére december 07-én a Parlament a következõ rendelkezésekkel fogadta el a Hszt. módosítását: (4) A természetbeni juttatás éves összegét ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik a miniszter, illetve a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok fõigazgatói utasításban határozzák meg, az azonban nem lehet alacsonyabb az illetményalap háromszorosánál, és nem lehet magasabb az illetményalap tizenötszörösénél. A továbbiakban Draskovics Tibor miniszter kifejtette, hogy a kormány célja a bérek vásárlóerejének megtartása, amit elsõsorban adócsökkentéssel, másodsorban a béren kívüli juttatások rendszerével, illetve egyszeri juttatásokkal kívánnak fenntartani. A miniszter kifejtett álláspontja szerint a 2009-es szint azonban nem tartható fent, mert az csak a 13. havi illetmény kompenzálására szolgáló egyszeri juttatás volt. A gazdasági válság az állami költségvetésben természetébõl adódóan jövõre jelentkezik, ezért a 2008-as szint megtartását tervezik. A kormányból távozó miniszter számításai szerint az adócsökkentéssel a kollégák kétharmada jobban jár. (Arról nem szólt, hogy mekkora összeggel jár jobban!) Ezután beszélt arról is, hogy a rendõrségnél mintegy személy rosszabbul jár, az õ jövedelmük, jövõre nem éri el a kívánt szintet, nekik megoldást kell találni. Szó esett még arról, hogy forintos fizetés határig járó két részletben történõ juttatás kifizetésének jobb elosztása megoldást jelenthetett volna az alacsonyabb jövedelmûek jövõ évi problémáira. A BRDSZ fõtitkára felvetette, hogy a kormány és a sztrájkbizottság között született megállapodásnak az egész országra kiterjedõ hatással kell lennie. Kérdésként vetette fel: milyen lesz pontosan a béren kívüli juttatások rendszere, mi lesz a 2009-re ígért 13. havi illetményt kompenzáló pénz elvonása miatt keletkezett bércsökkenés visszautalásával, amire Draskovics Tibor miniszter ígéretet tett? A munkáltató képviselõi a fõtitkár asszony kérdésére reagálva elmondták: a 2010-es állami költségvetésben a bérekhez szükséges összeg rendelkezésre áll, azonban az csak a béren kívüli juttatások as szintjének biztosításához elegendõ. A miniszter szerint a jövõ évi jól jár nem jár jól határ hozzávetõleg forintnál kezdõdik. Az ennél kevesebbet keresõk jövõ évi bérének kompenzációjának megoldására további szakértõi egyeztetéseket javasolt. Dr. Bárdos Judit a jelenlevõ szakszervezetek nevében megkérte a minisztert, hogy ne hárítsa az adócsökkentés jótékony hatásaiból nem részesülõk iránti felelõsséget a szakszervezetekre, hanem fizesse ki, amit megígért, a forint alatt keresõk problémáját oldják meg a szakértõi tárgyalások során. A miniszter erre a kérdésre reagálva közölte, a kormánytól felhatalmazást kapott, hogy a jövõ évben rosszabbul járók bérének kompenzációjáról tárgyaljon. Erre az esedékes szakértõi egyeztetéseket követõen kerülhet sor. Feszült légkörben került sor a dobogokõi és a balatonllellei üdülõk helyzetének megtárgyalása. A minisztérium álláspontja szerint azért kell a két volt BM-üdülõt eladni, mert a mûködtetésükhöz szükséges 400 millió forint a rendõrség költségvetésében nem áll rendelkezésre, ezért ezeket nem lehet átvenni a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóságtól (KSZF). A fõigazgatóság is azért akar megszabadulni ezektõl, mert nincs rá elõirányzata, de a rendõrségnek sincs. Ráadásul az üdülõk felújítása további körülbelül egymilliárd forintba kerülne, ami szintén nincs a költségvetésbe tervezve. Amíg a finanszírozási kérdésekre nincs válasz, addig nincs értelme az üdülõk átvételérõl beszélni. Az állításokkal szemben a BRDSZ fõtitkára szerint a kormány 13 üdülõt megtartott, és csak a két volt egykori belügyi üdülõktõl akar megszabadulni. A rendõrség úgy nyilatkozott, hogy átvenné az intézményeket, ráadásul a mûködtetési költségük jelentõs része a bevételekbõl finanszírozható lenne, a felújítás pedig jelenleg nem létszükséglet. A Hszt. elõírja hogy a rendõrségnek kötelessége az állomány rekreációját biztosítani, amit nem tud megoldani. Erre is megoldás lenne az üdülõk átvétele. Ráadásul a BRDSZ tudomása szerint a KSZF bérköltséggel együtt vette át az üdülõket. Amennyiben a kormány valóban csak a két egykori BM-üdülõt adja el, abból botrányt csinálok válaszolta a miniszter. Személy szerint támogatja az átvételt, 3

4 de meg kell találni a mûködtetés forrásait. Végezetül a miniszter megköszönte a szakszervezeteknek a felelõsségteljes, konstruktív kritikát gyakorló együttmûködést. Ezek után az Igazságügyi és Rendészeti Érdekegyeztetõ Tanács ülésén, a miniszter távollétében Turi András szakállamtitkár válszolt szakszervezetek által felvetett aktuális kérdésekre, felvetésekre. Befejezésképen, csupán a szakállamtitkártól kapott válaszokat ismertetjük: A hûségpénz nyugdíjba való beszámítására nincs lehetõség, viszont az abból vont nyugdíjhozzájárulás nem helyes, ennek utánanézet. A diákönkormányzatok jogalkotási folyamatokba történõ bevonását nem tervezik. A szakközépiskolák formaruhájának alkalmatlansága ügyében a miniszter reggel adott utasítást a formaruhák megvizsgálására és a hiányosságok javításának lehetõségére. Az elõzõ évekrõl bentmaradt szabadságok sorsáról szólva megtudható volt, hogy erre törvényi szabályozás van. A meghatározott ideig ki nem vett szabadságok elvesznek, nem lehet azokat évekig görgetni, mert az jogszabályellenes. A saját gépjármûvel munkába járók költségtérítésének 9 forint/km-rõl 15 forint/km-re emeléséhez hiányzik a költségvetési fedezet. A rendõrségi dolgozók Állami Egészségügyi Központban (ÁEK) történõ külön kezelését a tárca is szeretné elérni. Ígéret hangzott el: a minisztérium vezetõi felveszik a kapcsolatot az ÁÉK vezetésével. A szakközépiskolákban dolgozó hivatásos állomány magánnyugdíj-pénztári befizetések kiegészítésének hiányáról nem érkezett hozzájuk panasz. A Magyar Állam Kincstárba áthelyezett kollégák 3-5 év halasztást kapnak a versenyvizsga letételéhez. Az egészségügyi Felülvizsgálati (FÜV) rendeleti eljárások során, mindig az aktuális jogi szabályozás szerint kell eljárni, vagyis a folyamatban lévõ ügyekben is azokat kell alkalmazni. Megjegyezte: a FÜVrendeletet a szakszervezetek elõzetesen véleményezésre mindig megkapják. (Az már más lapra tartozó kérdés, ha szakszervezetek által küldött észrevételeket, javaslatokat nem vették figyelembe!) 4 DR. BÁRDOS JUDIT, A BRDSZ FÕTITKÁRA Mottó: A jövõ azoké, akik látják a lehetõségeket, mielõtt azok nyilvánvalóvá válnak. (John Sculley) Nyertünk és veszítettünk! Amikor készültünk erre a napra, akivel beszéltünk hirtelen felkapta a fejét: már húsz év telt el! Ha jobban belegondolunk egy ember egyharmad élete! október 28-án alakult meg a Belügyi Dolgozók Szakszervezete, megtörve a monolitás keretét, leválva a nagy egészrõl, hogy a továbbiakban önállóan, senkinek sem kiszolgáltatva, pártirányítást mellõzve, a hivatásosokat is teljes jogú tagként befogadva, igazi szakszervezetként élje tovább a mindennapjait. Akkor egyikünk sem gondolta és nem is gondolhatta, hogy húsz esztendõvel a szakszervezet háta mögött, számot vetve az addig történt eseményekkel milyen furcsa megállapításokat tehetünk. Azt már biztosan állíthatjuk, az akkori alapítók jó döntést hoztak. Nem azért mert magam is közéjük tartozom, hanem mert a döntés után az eltelt évek igazolták, hogy a rendvédelem területén is szükség volt és ma még jobban szükséges, hogy az érdekképviseletek jelen legyenek. A pénz az úr A problémákat illetõen nem sok minden változott évben 1000 fõ részére megtörtént a civilesítés, azóta minden évben az éppen aktuális miniszter nekifutott ennek a feladatnak, de a szembenálló erõk ellenállását látva visszakozott. Akkor még lehetett hivatkozni a szocializmus egyesek szerint a kommunizmus kezdeti maradványaira, de egyre távolodva a rendszerváltás idõszakától mára ez a hivatkozási alap már aktualitását veszítette, hiszen teljes egészében a pénz uralja az életünket. Ennek rendelnek alá mindent, furcsa kapitalizmust épít fel az ország tõl mûködik jogi tanácsadó szolgálatunk. Jogászaink, ügyvédeink az eltelt 20 évben több ezer ügyben jártak el, képviselték a kollégákat és védték õket büntetõperekben ban elõször, majd több alkalommal is megmérettetett közalkalmazotti körben a tanácsválasztásokon a BRDSZ. Minden alkalommal reprezentativitást szerzett országosan a rendvédelmi ágazatban, így a rendõrségen is ben ismét próbatétel elé állítja tagságunkat, mert közalkalmazotti tanácsválasztásra kerül majd sor, s mi ezt az akadályt is sikerrel szeretnénk venni. A mai napig vitát képez, hogy a munkáltató hozzájárul-e ahhoz, hogy a megélhetésük érdekében a rendõrök a szabadidejükben külön munkát vállalhassanak. Ha a rendõr fõállásban kellõen keresne és nem kényszerülne sem házon kívül sem házon belül maszekolni, akkor nem is lenne probléma ban sajtótájékoztatót tartottunk az akkori állami költségvetés tárgyalása elõtt és kértük az országgyûlési képviselõket, hogy a tárgyalások során legyenek tekintettel a rendõrség kritikán aluli bérviszonyaira. Már akkor felhívtuk a

5 figyelmet, hogy a szánalmasan kevés fizetés miatt sokan hagyják el a rendõrség kötelékét. A bérgondok mellett a mûködõképesség fenntartásának, a dologi kiadások vészes szûkösségének napi gondjaival is meg kell küzdeni ben a belügyi közalkalmazottak kinyilvánították, hogy végre bérkérdésekben is szeretnének nagyra nõni. Hogyan is van ez? Hány év is telt el? Az elmúlt idõszak nem volt elég, hogy az éppen aktuális kormányzat végre felismerje: mûködési költség nélkül csak vegetálni tud egy szervezet. Bekövetkezett az a senki által el nem képzelhetõ helyzet, hogy a rendõrség tartozik soksok millióval a beszállítóknak, lezárhatják a gázt és a villanyt, a telefont. Ahogy minden alkalommal, most 2009-ben is ki kell nyilvánítani, hogy béreket pontosan fogják fizetni. Köszönjük a születésnapi ajándékot! Pihenni is kell 1993-ben megszûntek az üdülõbeutalók, az állam megkezdte a kivonulását a kedvezményes üdültetési üzletágból. Ezt figyelembe véve szakszervezetünk egyre inkább kereste azokat a megoldásokat, hogy tagjai részére nagyon kedvezményes üdülési lehetõségeket kutasson fel, s saját üdülõvagyonát is gyarapítva jelenleg három üdülõ képezi ennek alapját, ezzel a feladatával a mai napig nem hagyott fel ig mûködtek a volt BM-üdülõk. Áruk megfizethetõ volt, de a BM megszûnésével egyidejûleg ezeket is központi kezelésbe vonták. Költségvetési okokra hivatkozva a kormány január 1-jétõl meg kívánta szüntetni a központi üdülõhálózat kezelését, az egészet vállalkozókkal szerette volna üzemeltetni. Miután a szakszervezetünk a háttérben mutyit sejtve errõl a közvéleményt tájékoztatta, a MEH eredeti szándékától eltérõen nem január 1-jétõl, hanem majd csak évtõl szeretné ezt a tervét megvalósítani tavaszán frigyre léptünk a határõr szakszervezettel, de mint nagyon sokan ebben az országban, nem vettük figyelembe azt, hogy a társszakszervezet miként szocializálódott az elmúlt évtizedek alatt. Így a magyar átlagidõt is túlszárnyalva, két év eltelte után szétváltunk egymástól. Még mindig nem sikerült házon belülre engedni a civil munkavédelmi felügyelõket, hiszen akkor kiderülne, hogy az eltelt sok esztendõ alatt sem tudtuk az életveszélyes munkahelyeket felszámolni. Nyereség és veszteség Ha számot vetünk az elmúlt 20 esztendõvel, hogy mit vesztettünk, mit nyertünk, érdekes eredményt sikerül bemutatni. Amit nyertünk: a BDSZ, majd BRDSZ mások minden igyekezete ellenére mûködik és dolgozik, és egyes tisztségviselõinek köszönhetõen, talán pozitív irányba megkezdte a tagsági építkezést is, a fiatalok szeretete lehetõséget adott és ad, hogy céljainkhoz õket megnyerjük, hogy közénk jöjjenek, szakszervezetünk rossz házasságából tanulva óvatosan, de céljait szem elõtt tartva keresi, és meg is találja azokat a partnereit, akikkel kapcsolatát szorosabbá fûzve építkezhet tovább, a BRDSZ mások megalázó nyilatkozatait figyelembe sem véve továbbra is a tárgyalások, az egészséges, mindkét félnek megfelelõ kompromisszumok útján kívánja a felmerülõ problémákat rendezni. Csak a végsõ esetben nyúlt és fog nyúlni azokhoz az eszközökhöz, amelyek a tagjainak a rendelkezésére állnak, a demonstrációhoz, tüntetéshez. Teszi ezt annak ellenére, hogy a kor fiataljai már a radikalizmus irányába szocializálódtak, s tapasztalataik alapján igazából el sem tudják hinni, hogy a tárgyalások eredményeket hozhatnak. Amit vesztettünk: elvesztettünk több ezer kollégát, akik megváltak a testülettõl és ezzel olyan emberi és szakmai ûrt, vákuumot hagytak maguk után, hogy ez évekig nem szüntethetõ meg, megszüntették a 13. havi illetményünket és 2010-tõl megadóztatják a béren kívüli juttatásainkat is. Elvesztettük a bizalmunkat abban, hogy a megkötött megállapodások nemcsak a szakszervezeteket kötik, hanem az aláíró másik felet is, aki többnyire kormányzati pozícióban van, velünk fizettetik meg az eddig a munkáltatókat terhelõ járulékokat, de elfelejtették elmondani, hogy úgy járunk mint a személyi jövedelemadó bevezetésénél, hiszen azt sem bruttósították fel a második évtõl, Sajnos egyéb vesztességeink mindig miniszterekhez köthetõk: már nincsenek bölcsõdék és óvodák, klubok, megszûnt a könyvtár: köszönjük Sándor! kaptunk egy Lajost, majd õ bársonyszékbe kerülve megkezdte és mások be is fejezték a kórházunk felszámolását: köszönjük Gábor! elvonták a jóléti célokat szolgáló ingatlanokat, jelenleg az enyészet vette át a jó gazda szerepét: köszönjük Mónika! valaki megkívánta a Duna Palotát, ez év végén be is zárják, az ott dolgozókat elbocsátják: köszönjük kormány! Mindezek ellenére köszönjük: minden szakszervezeti tagunknak, hogy nálunk kívánt tag lenni, itt maradt és nem kíván elmenni, hogy támogatja munkánkat, mert az- 5

6 2009. december zal is tisztában van, hogy az érdekképviselet érte van és nem öncélú szervezõdés, hogy tudja, problémáit igyekezünk megoldani és ha kell szociálisan segítjük, hogy hatékonyan mindig tanulva kíván közösségünkben tevékenykedni. E húszéves születésnapon örülünk annak, még egyszer köszönjük: minden támadás ellenére mi lehettünk az elmúlt év decemberében a leggazdagabb kurtizánok, akik több mint hat milliárd forintot hoztak az ágazatnak, hogy kérõ szóra felvette Kuncze miniszter a telefont és segíteni próbált a Duna Palota ügyében, támogatta Jauernik államtitkár, hogy bekerüljön a Hszt-be a tûzoltók túlóraigényének az elismerése, Juhász miniszter úr közbelépett az üdülõk elidegenítésének megakadályozásánál, s Szabó Endre a SZEF volt elnöke is megtett mindent ennek érdekében, Bencze Józsefnek, hogy a rendõrség talán átveszi a dobogókõi és a lellei volt BM-üdülõt, hogy tudja teljesíteni jogszabályba foglalt kötelezettségét a munkavállalók rekreációját illetõen. E keserédes számvetés után köszönetet mondok tagjainknak. Együtt könnyebben vészeljük át majd a bajokat. Ha barátaink, akkor velünk ünnepelnek, ha pedig volt és jelenlegi munkáltatóink, akkor köszönöm, hogy elismerik munkánkat és továbbra is együtt keressük a megoldásokat. Végezetül álljon itt Mahatma Gandhi-tól egy idézett: Sosem tudhatod milyen eredményei lesznek a cselekedeteidnek, de ha nem cselekszel eredményük sem lesz. DR. AVARKESZI DEZSÕ, AZ IRM ÁLLAMTITKÁRA Mindannyiunkért mûködik a szakszervezet Ebben az évben nagyon sok ünnepségre került sor, sok megemlékezésre, 20 évvel ezelõtti eseményekre. Ahogy mondják, a csodák éve volt Európában, Magyarországon. Sok minden úgy megváltozott, ahogy néhány évvel elõtte nem is álmodtuk volna. Gondoljunk csak a határnyitásra, a berlini fal leomlására, a Magyar Köztársaság létrejöttére és ilyen eseményekre is, mint az önök szakszervezetének a megalakulása, amelyik szintén ebben az évben, 1989-ben vált lehetõséggé. Ez a szakszervezet úgy érzem mindig hû maradt a hagyományaihoz. Ez a szakszervezet mindig a tárgyalás útját választotta, mindig nagyon fontosnak tartotta a munkabéke megõrzését. Ezt én a kormány nevében és az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium nevében is õszinte tisztelettel köszönöm önöknek, azt hiszem, sok mindent éppen ezzel lehetett elérni az utóbbi években. Hasonló célokért dolgozunk 6 Talán nem véletlen az sem, hogy ennek a szakszervezetnek az az alapelve, hogy együtt erõsebbek leszünk, érted, értem, mindannyiunkért, azaz értünk mûködik. Több területet fog át ez a szakszervezet, és bár volt talán sikertelen frigy is, de jól tudnak együttmûködni az érdekvédelem területén. Meg kellett felelni a kihívásoknak, többek közt azoknak, amik a kormány részérõl érkeztek. A tárgyalásokon a másik oldalon ülõk hasonló célokért próbálnak dolgozni, persze más feltételek között. Ezek az évek az átlagosnál is nehezebbek. A válság, amelyik az egész világot érintette és Magyarországot nagyon erõteljesen megrázta, nem múlik el nyomtalanul a munkavállalók, munkáltatók viszonyában sem. Nem lesz elbocsátás Higgyék el, ha a kormánynak vannak prioritásai, akkor ezek közül az egyik legfontosabb a közrend, a biztonság megõrzése és erõsítése. Amikor ez a kormány megalakult, akkor a versenyképesség megteremtését, a szolidaritást, és a biztonság megerõsítését tûzte ki célul. Nem fog csökkenni az a költségvetés, ami a mi területünkre vonatkozik. Ebben az évben is megpróbáltuk elérni, hogy az a megállapodás, amit tavaly megkötöttünk, mûködjön, alapjait betartsák. Ezzel, hogy ilyen költségvetést tudunk elfogadni, azon kevés területek közé fog tartozni a rendészet, ahol nem lesz elbocsátás, sõt, azt szeretnénk, ha növekedne az itt dolgozók létszáma. Azokat a rendészeti programokat, amelyeket idén elkezdtünk, jövõre tovább akarjuk vinni, ennek is meglesz a fedezete. Plusz egy havi bér Ez a szakszervezet nemcsak azért küzdött az elmúlt években, évtizedekben, hogy a rendészeti dolgozók élethelyzetét javítsa, hanem, hogy magának a szervezetnek a mûködõképessége se kerüljön veszélybe. Egy szakszervezet számára az a legfontosabb, hogy milyen életminõséget tudnak biztosítani a tagjaiknak, az általuk képviselt dolgozóknak. Amikor a nyugdíjasoknál a 13. havi nyugdíjat, és a 13. havi juttatást nem

7 tudja biztosítani a központi költségvetés, akkor arra törekedtünk, hogy ezt a cafetéria-rendszerben pótolni lehessen ben két olyan intézkedést tervezünk, amelyek segítségével õrizni tudjuk az itt dolgozók, a munkavállalók jelenlegi juttatásainak színvonalát. Az egyik az adócsökkentés. Ez azt jelenti, Én lehettem a BDSZ elsõ elnöke. Nagy megtiszteltetés volt. Nekivágtam az óriási munkának, hogy ezt a nagy szakszervezetet vezessem. De egyedül nem ment mondja a nóta is. Nekem voltak olyan segítõim, akik ezt sikerre vitték. Úgy érzem, hogy abban az idõben már megalapoztuk a mai BRDSZ-nek, hogy nagyon jól felkészült, ügyesen átgondolt dolgokkal mentünk a szakmai vezetõ felé, ezért volt sikerünk. Akkor alakult meg a Belügyminisztériumon belül a Független Rendõr Szakszervezet. Olyanok voltunk, mint két jó testvér. Állandóan vitáztunk, veszekedtünk, de mikor a közös célért kellett dolgoznunk, akkor ott álltunk, és együtt dolgoztunk. Visszaemlékezem a szakmai vezetõkkel való kapcsolatra: a tárgyalóasztal két oldalán ültünk, de mikor a szemük közé néztem, azt vettem észre, ugyanazt szeretnék, mint mi. Az embereken való segítést. Csak õket nagyon sok minden megkötötte. Az alapszervezetektõl is azt hallottam, hogy a helyi vezetõkkel is nahogy a területen, az ágazatban dolgozók százaléka az adócsökkentés révén 1-1,5 havi bérrel többet fog kapni. A másik, hogy a sztrájkbizottság, és a kormány közötti megállapodás alapján jövõre a 340 ezer forint alatt keresõknek pótlást tudunk adni két részletben a januári és a márciusi fizetéssel. Ez éves szinten 98 ezer forintos bruttó többletet jelent. Ehhez persze kellett az, hogy a szakszervezetek keményen tárgyaljanak, kiharcolják ezeket a juttatásokat. Jövõre valóban lesz kedvezõtlen változás minden munkavállalónál a cafetéria-rendszerben, de sikerült elérni, hogy a ruhapénz adómentes maradjon. DR. HORVÁTH FERENCNÉ, A BDSZ ELSÕ ELNÖKE Csak a szépre emlékezünk Azt, hogy a jelenlegi BRDSZ milyen erõs, az is mutatja, hogy mi kétszer születtünk meg. Egyszer az 1980-as évek közepén, amikor külön volt budapesti alapszervezet, annak egy vezetõsége, és külön voltak a megyei rendõr-fõkapitányságok alapszervezetei. Petõfi szavai jutottak eszembe: Mit is mondok elõször is, kedvest, szépet neki és jutott eszembe számtalan szebbnél szebb gondolat Azért szebb gondolat, mert az életben a múlt megszépül. Csak a szépre emlékezünk. Pedig jól tudjuk, hogy ezt a munkát nagyon keservesen kezdtük el. Sikerülnie kell A 80-as évek közepéig a megyei rendõr-fõkapitányságok alapszervezetei a megyei közalkalmazottakhoz tartoztak. Jó helyünk volt, szerettünk ott lenni, õk is szerettek bennünket. Sajátos helyzetünkre azonban nem tudtak választ adni. Ezért mi, pár megyei vezetõ, feljöttünk Budapestre és segítséget kértünk a vezetõ szakszervezettõl. Amikor elhatároztuk, létrehozunk egy egységes országos szakszervezetet megkaptuk a segítséget Rajnai úrtól és Szabó Endrétõl. Azt szokták mondani, hogy amit nagyon akar az ember, és õszinte szívvel akarja, az elõbb-utóbb sikerülni fog, csak nem szabad a munkát abbahagyni, belefáradni ban megtettük alapító közgyûlésünket. Ezért mondtam, hogy kétszer születtünk. Nem volt könnyû: kezdtük az alapszabályunkkal, a munkabérrel, a 40 órás munkahéttel, a ruhapénzzel, a túlórával, a sztrájkjoggal, a jogokkal és kötelességekkel. Egységes erõt képviseltünk az egész országban. Ezért egy kicsit talán nem találok jobb kifejezést nem az, hogy féltek tõlünk, de tekintélyt harcoltunk ki. A rendszerváltás szétzilálta a szakszervezeteket. Mi akkor sem hagytuk abba, újból kezdtük, beléptettünk. Mindenkinek külön belépési nyilatkozatot kellett adni, a mi szakszervezetünk létszáma emelkedett. A Belügyminisztériumban mi lettünk a legnagyobb szakszervezet, kiharcoltuk magunknak, hogy tárgyalópartnernek tekintettek bennünket. Egyedül nem megy gyon jó kapcsolatot alakítottunk ki. Itt mondok utólag is köszönetet azoknak, akik akkor a szakmai részrõl segítettek bennünket, és Szabó úrnak, aki mint SZEF-vezetõ, nagyon sokat segítette a gyerekcipõben járó kis BDSZ-ünket. Az égi kávéházban Hálás köszönetet mondok az alapító tagoknak, az akkori tisztségviselõknek és köszönetet mondok azoknak is, akik a továbbiakban tovább vitték a munkánkat, folytatták azt a harcot, amit mi elkezdtünk. Befejezésül engedjenek meg egy gondolatot: ma az égiek kávéházában, vagy ha nem a kávéházban, egy teremben együtt ülnek azok, akik már ezt nem érhették meg. Akik szívvel-lélekkel dolgoztak velünk. Lehet, hogy ebbe is belefáradtak. Szinte látom õket: most ott ültök, mosolyogva néztek le ránk, és azt mondjátok, szép munka volt, gratulálunk, további sikereket kívánunk nektek! Köszönöm nektek, mert nélkületek mi sem ünnepelhetnénk. 7

8 SZABÓ ENDRE, A SZEF VOLT ELNÖKE A harc nem hiábavaló december Jelen voltam a szülõszobában, amikor a BDSZ, a mai BRDSZ megalakult. Most, húsz év multán, bár nem volt problémamentes az ifjúkor, azt mondhatjuk, hogy szakszervezetük becsülettel helytállt az érettségi vizsgán. A BRDSZ ma ismert és elismert résztvevõje a magyar szakszervezeti mozgalomnak, sõt a hazai közéletnek is. Az elmúlt két évtizedben számos kihívással kellett szembenézniük a szakszervezeteknek. A korábbi szakszervezeti struktúra felbomlott és a BRDSZ-hez hasonlóan több száz új szervezet jött létre. Az önállósodás érthetõ törekvés volt az egyes foglalkozáscsoportok részérõl, az atomizálódás azonban azt a veszélyt is magában hordozta, hogy legyengül, erõtlenné válik az egységes szakszervezeti fellépés. A BRDSZ felismerte ezt a helyzetet, s miközben aktívan építette saját szervezeti bázisát, kereste az összefogás lehetõségét, elsõsorban a közszolgálat más szakszervezeteivel. Egyik alapítója volt a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetségének, majd késõbb tagja lett a Szakszervezetek Együttmûködési Fórumának. Ebben a szövetségben a BRDSZ rangját és elismertségét mutatja az, hogy ma ennek a konföderációnak egyik alelnöke Bárdos Judit, a BRDSZ fõtitkára. A rendszerváltozás azonban nem csupán szervezeti jellegû lépéseket jelentett, hanem a korábbi szakszervezeti felfogáshoz és gyakorlathoz képest gyökeresen új gondolkodásmódot, tartalmi és eszközrendszeri követelményeket támasztott a szakszervezetek tisztségviselõivel, sõt tagságával szemben. A szakszervezetek vívódásából, töprengésébõl, nem egyszer belsõ vitáiból csupán egy témára utalok. Miként viszonyuljanak a szakszervezetek azokhoz folyamatokhoz, amelyek a társadalmi, gazdasági átalakulást jelentették, s amelyek komoly megpróbáltatásokat, nem egyszer súlyos érdeksérelmeket és károkat jelentettek a munkavállalók, köztük a közszféra foglalkoztatottai számára? A 8 szembeállást, a szívós konfrontálódást válasszák a hatalommal szemben, vagy a kompromisszumok, a megegyezésre törekvés útját járják? A meglévõ társadalmi feszültségeket gerjesszék, vagy a társadalmi stabilitásra törekvést igyekezzenek elõmozdítani? A szakszervezetek alapvetõen az utóbbit választották, sokszor súlyos kompromisszumok elfogadásával is. Ez a magatartás természetesen következett abból is, hogy létszámuk, erejük, ütõképességük jelentõsen meggyengült, de alapvetõen a társadalmi felelõsségérzet motiválta cselekedeteiket. Ez jellemezte a BRDSZ érdekképviseleti politikáját is. Túlzott pozitív illúziók A szakszervezeteknek jelentõs szerepük volt abban, hogy az átalakulás, sõt az azt követõ idõszak kemény próbatételei sem váltották ki a társadalmi béke felbomlását. Természetesen az utókornak jogában áll majd ítéletet mondani arról, helyesen cselekedtünk-e. Ha húsz évvel ezelõtt, valaki azt kérdezte volna tõlünk, milyen körülményeket vízionálunk a 20 éves évfordulóra, bizonyára optimistán nyilatkoztunk volna. A társadalom többségét pozitív várakozás, sõt, sok esetben túlzott illúziók jellemezték. Nem tagadva a két évtized kedvezõ fordulatait, ma mégis csalódottak vagyunk. Az ország súlyos gazdasági és morális válságot él át. Az okok között hangsúlyos az a mai közéletet jellemzõ csatározás, szembeállás, minõsíthetetlen stílus, amely fõként a pártok közötti viszonyban jelenik meg, generálva a társadalmi megosztottságot, mételyezve a közpolitika úgyszólván minden szegmensét. Ez az állapot károsan befolyásolja a társadalmi párbeszédet, különösen a civil szervezetek magatartását, de nem kíméli a szakszervezeteket sem. Hogyan tovább? A hatalommal való éles szembeállás, a csak konfrontáló magatartás és eszközrendszer legyen-e a követendõ út, vagy a határozott, a szükséges estekben a nyomásgyakorlást is alkalmazó, konstruktív és megállapodásra törekvõ magatartás? A helyzet kétségtelenül jogos indulatokat válthat ki, de a józan mérlegelés és racionalitásérzék nem mellõzhetõ. A szakszervezeteket érintõ kihívások között ma jelen van egy felerõsödõ új veszély. Az egészséges integrációra törekvés helyett a szakszervezetek közötti megosztottság, esetenkénti szembeállás, egymás kárára elkövetett pozíciószerzés. Ha a mozgalom nem lesz képes felülemelkedni ezen, súlyos csapást mérhet önmagára. Köszönöm együttmûködésüket és támogatásukat, amit a SZEF munkájához, s az én elnöki tevékenységemhez nyújtottak. Ha ma egy kissé szomorkás is a hangulatunk, ha nem is lehetünk felhõtlenül elégedettek az eredményekkel, az önbecsülésünket nem szabad feladni. A szakszervezetek, a BRDSZ kiállása, harca nem volt hiábavaló. Nélkülük a károk még súlyosabbak lettek volna. Harcos vezetõ A nehézségek, az esetenkénti kudarcok nem szabad, hogy megadásra, sokkal inkább aktívabb és elszántabb munkára kell, hogy ösztönözzenek bennünket. Több mint egy évtizedet dolgoztunk együtt fõtitkár asszonnyal. Köszönöm

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen

Részletesebben

J e g y zőkönyv HOB 3/2011/EL (HOB 5/ /EL)

J e g y zőkönyv HOB 3/2011/EL (HOB 5/ /EL) HOB 3/2011/EL (HOB 5/2010-2014/EL) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága Ellenőrző albizottságának 2011. április 28-án, csütörtökön, 10 óra 05 perckor az Országház földszint

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Az EVDSZ évi munkaprogramja

Az EVDSZ évi munkaprogramja 1 Az EVDSZ 2011. évi munkaprogramja Elfogadva: Budapest, 2011. február 02.-i SZV ülésen 2 Bevezető Az EVDSZ 2011. évi munkaprogramja az EVDSZ VI. Kongresszusán elfogadott programra, valamint az ez alapján

Részletesebben

MKKSZ. Az MKKSZ Országos Választmányának BESZÁMOLÓJA

MKKSZ. Az MKKSZ Országos Választmányának BESZÁMOLÓJA MKKSZ Az MKKSZ Országos Választmányának BESZÁMOLÓJA 4 Az MKKSZ Országos Választmányának beszámolója A Magyar Köztisztviselõk és Közalkalmazottak Szakszervezete Országos Választmányának beszámolója az MKKSZ

Részletesebben

Előzmény: Az IRM szolgálati törvénymódosító javaslatai, amelyek különböző Internetes oldalakon

Előzmény: Az IRM szolgálati törvénymódosító javaslatai, amelyek különböző Internetes oldalakon A törvényalkotás nem szakszervezeti kívánságműsor, ebbe olyan elemek is bekerülnek, amiket nem a szakszervezetek kezdeményeztek, hanem a kormány tartana fontosnak. Ezt nyilatkozta dr. Draskovics Tibor

Részletesebben

Előterjesztés. Berente Község Önkormányzat Képvsielő-Testületének 2014. május 29-ei rendes ülésére

Előterjesztés. Berente Község Önkormányzat Képvsielő-Testületének 2014. május 29-ei rendes ülésére Előterjesztés Berente Község Önkormányzat Képvsielő-Testületének 2014. május 29-ei rendes ülésére Tárgy: közalkalmazottak és közfoglalkoztatottak kétheti jutalma Előterjesztő: Borza Bertalan intézményvezető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről MAGYAR RENDVÉDELMI KAR Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről Időpont: 2013. május 28. 10.00 Helyszín: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1081 Dologház utca 1-3. II. em. tanácsterem Meghívottak BM részéről:

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 201 július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 201 ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: BORSOD ABAÚJ - ZEMPLÉN MEGYE KOORDINÁTOR NEVE: Ducsay

Részletesebben

TISZTESSÉGES BÉREK A TÁRSADALOM, A GAZDASÁG FELEMELKEDÉSÉNEK AKADÁLYA, VAGY MOTORJA?

TISZTESSÉGES BÉREK A TÁRSADALOM, A GAZDASÁG FELEMELKEDÉSÉNEK AKADÁLYA, VAGY MOTORJA? TISZTESSÉGES BÉREK A TÁRSADALOM, A GAZDASÁG FELEMELKEDÉSÉNEK AKADÁLYA, VAGY MOTORJA? MINŐSÉGI KÖZSZFÉRA MINŐSÉGI BÉREK Boros Péterné, főtitkár Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

1989/1990-es tanév Eseménykrónika: március február 23.

1989/1990-es tanév Eseménykrónika: március február 23. 1989/1990-es tanév Eseménykrónika: 1989. március 3 1990. február 23. 1989. márc. 3. FDSZ Intézõbizottság ülése 1989. márc. 30. FDSZ-TUDOSZ-TDDSZ Fórum 1989. ápr. 11. Az Országgyûlés Kulturális Bizottságának

Részletesebben

9. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013 április 25-i rendes ülésére

9. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013 április 25-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013 április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségi

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Tervezet! 2009. február 23. 2009. évi törvény a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Az Országgyűlés kinyilvánítva elkötelezettségét a demokratikus, jogállami

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig!

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Baranya megye Horváth Sándorné A

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ MÁSODIK

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ MÁSODIK Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. MÁSODIK L MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: - Moson- Sopron Megye Dr. Jáki Katalin Szakszervezet

Részletesebben

6. A 3. -ban meghatározott állománykategóriák természetbeni ellátása a termékek rendszeresítését és normásítását követően a következő cikkekből áll

6. A 3. -ban meghatározott állománykategóriák természetbeni ellátása a termékek rendszeresítését és normásítását követően a következő cikkekből áll 1 Tervezet! A belügyminiszter../2012. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2012. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási

Részletesebben

1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.

1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt. 1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) rendelkezései által meghatározott szolgálati nyugdíj

Részletesebben

A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe. SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember

A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe. SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember 24-25. Berlin/Potsdam 1 2 A megszorító programok hatása a közszférára Spanyolországban:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetség

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetség Kovácsné Dr. Szekér Enikő főosztályvezető úrnő részére Közszolgálati Életpálya Fejlesztési Főosztály Belügyminisztérium Tárgy: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati

Részletesebben

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS K INFORMATIKAI SZAKMAI BIZOTTSÁG 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Abajkovics Péter: Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, köszöntötte a e szavazásra. A bizottság

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ MÁSODIK

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ MÁSODIK Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. MÁSODIK L MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Fejér Jámbor Ferencné Szakszervezet megnevezése:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2012. január 20-án 10.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2012. január 20-án 10.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2012. január 20-án 10.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke, Majthényi László, Marton

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 25-i ülésére Tárgy: Polgármesteri illetmény felülvizsgálata Előterjesztő: Hallai Tibor alpolgármester Az előterjesztést

Részletesebben

Az érdekegyeztető ülésen a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (TMRSZ) nem képviselte tagságát.

Az érdekegyeztető ülésen a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (TMRSZ) nem képviselte tagságát. Az Országos Rendőr-főkapitányságon május 4-én tartott Rendőrségi Érdekegyeztető Tanácsülés egy mondatos összefoglalója szerepel a címben, amit az ülés munkáltatói oldalán dr. Sipos Gyula rendőr dandártábornok

Részletesebben

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13.

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. ftsz.hu Szám: HUM/1219/2008 JEGYZÕKÖNYV az Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl Köszöntöm

Részletesebben

1055 Budapest Ajánlott

1055 Budapest Ajánlott Igazságügyi Minisztérium Dr. Kondorosi Ferenc közigazgatási államtitkár úrnak Levéltervezet Készítette: l. sz. Munkacsoport 2005. november. 1055 Budapest Ajánlott Kossuth Lajos tér 4. Tértivevényes Tisztelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

RÉT ülésen történt 2009. június 08. hétfő, 21:21

RÉT ülésen történt 2009. június 08. hétfő, 21:21 2009. június 8-án, Budapesten az ORFK épületében tartotta soros ülését a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács. A megbeszélésen Bebes Tibor főtitkár vezette a Rendészeti Védegylet (RV) delegációját ( Dr. Bögi

Részletesebben

Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért

Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért Miért? A magyarok az egyik legtöbbet dolgozó nép Európában, mégis úgy érzik, nem becsülik eléggé a munkájukat, nem kapnak annyi fizetést, amelyből

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 2 MEGSZORÍTÁSOK Gyurcsány Ferenc nyilatkozata a választások előtt:

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete Tervezet! A belügyminiszter /2015. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban

Részletesebben

VDSZ SULI. Bors József (elnök) és Kovács László (alelnök) VDSZ Ifjúsági Tagozat

VDSZ SULI. Bors József (elnök) és Kovács László (alelnök) VDSZ Ifjúsági Tagozat VDSZ SULI Szakszervezetek az ifjúság g szemszögéből Bors József (elnök) és Kovács László (alelnök) VDSZ Ifjúsági Tagozat 2008.10.16. 1 A MUNKA VILÁGA: Munkaadók Munkavállalók Mi okozhat érdekütközéseket?

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Kedves Kollégák! járás megye ország

Kedves Kollégák! járás megye ország 3300 Eger,. Tel.: 36/418-804; Elnök: Balogh Éva/70/375 6355 Kedves Kollégák! Heves megyei és Egri Járási Szervezetünk Intéző Bizottsága (IB) /röviden: Vezetősége/ döntött a 2014/2015-ös tanév értekezleteinek

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség. Helyszín: Amerikai Kereskedelmi Kamara, Budapest, Deák Ferenc u. 10.

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség. Helyszín: Amerikai Kereskedelmi Kamara, Budapest, Deák Ferenc u. 10. Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2002/1. ELNÖKSÉGI EMLÉKEZTETŐ Időpont: 2002. április 24. Helyszín: Amerikai Kereskedelmi Kamara, Budapest, Deák Ferenc u. 10. Jelen voltak: Fáth Péter elnök, Dietrich Tamás

Részletesebben

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 41/A. ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott közgyűléséről és az ott hozott határozatokról. Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24.

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

Nemzetközi konferencia a közszolgálatban foglalkoztatottak életpálya-rendszerér l

Nemzetközi konferencia a közszolgálatban foglalkoztatottak életpálya-rendszerér l Nemzetközi konferencia a közszolgálatban foglalkoztatottak életpálya-rendszerér l 2001. december 10. Szerkeszt : Szathmári Gábor Kiadja a Szakszervezetek Együttm ködési Fóruma (SZEF) Felel s kiadó: Dr.

Részletesebben

4. sz. JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Faluházi Sándor alpolgármester, Dr. Serester Zoltán képviselő.

4. sz. JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Faluházi Sándor alpolgármester, Dr. Serester Zoltán képviselő. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 203-4/2011. iktatószám 4. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Ecsegfalva Község

Részletesebben

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének Előterjesztő: Tárgy: Polgármester A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját

Részletesebben

2.MKKSZ Vass Eszter 3.BRDSZ Várdai Lászlóné 4.MZTSZ Viszokai Adrienn

2.MKKSZ Vass Eszter 3.BRDSZ Várdai Lászlóné 4.MZTSZ Viszokai Adrienn Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. július 05ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Békés Kalászné Gelencsér Ilona A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jékli Sándor Kovácsné Harnóczi Hedvig Kiss Barnabás

JEGYZŐKÖNYV. Jékli Sándor Kovácsné Harnóczi Hedvig Kiss Barnabás 2966-15/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2009. december 9-én megtartott Pénzügyi Bizottsági NYÍLT ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Jékli Sándor Kovácsné

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

A közszféra szakszervezetei és a közalkalmazotti tanács

A közszféra szakszervezetei és a közalkalmazotti tanács Munkahelyi foglalkoztatási viszonyok Berki Erzsébet Hőrich Balázs: A közszféra szakszervezetei és a közalkalmazotti tanács Bár a Munkahelyi foglalkoztatási viszonyok 2010 kutatás fő terepe a versenyszféra

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó juttatásai 3 5 4 7 3 2 2 5 4 6 3 4 2 8 2 Hmvhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2 3 4 5 6 7 8 9 I. TELJES

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG M. 217/1998/4. s z á m A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőrszakszervezet (Budapest, Király u. 71. 1077, ügyintéző: Dr. Szöllősi Tibor) által képviselt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

I. Országgyűlés Egyenlő Bánásmód Hatóság

I. Országgyűlés Egyenlő Bánásmód Hatóság I. Országgyűlés Egyenlő Bánásmód Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A diszkrimináció elleni fellépés és az egyenlő bánásmód követelményének tudatosítása, társadalmi szemléletformálás. Az esélyegyenlőség

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési beszámolójáról. Dr. Herczeg Tibor jegyző

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési beszámolójáról. Dr. Herczeg Tibor jegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2015. ÁPRILIS 21-EI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 875-2/2015/Sz. MELLÉKLETEK

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS JELENLÉTI ÍV. Csönge Márta elnök. Rettegi Attila tag. Eck-Varga Zsuzsanna tag

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS JELENLÉTI ÍV. Csönge Márta elnök. Rettegi Attila tag. Eck-Varga Zsuzsanna tag FELJEGYZÉS Tárgy: Ügyrendi Bizottság nyilvános ülése Helyszín: Városháza I. emelet 118. számú helyisége -án 17 00 óra Oldalak száma: JELENLÉTI ÍV NÉV ALÁÍRÁS MEGJEGYZÉS Csönge Márta elnök Rettegi Attila

Részletesebben

3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) /20-52, fax: ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZ Ö V E G E S É R T É K E L É S E

3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) /20-52, fax: ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZ Ö V E G E S É R T É K E L É S E BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG GAZDASÁGI SZERVEK 3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) 514-500/20-52, fax: 20-02 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZ Ö V E G E S É R T

Részletesebben

Jegyzőkönyv. . az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2007.május 19-én 10.00 órakor tartott tisztújító Küldöttközgyűlésről

Jegyzőkönyv. . az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2007.május 19-én 10.00 órakor tartott tisztújító Küldöttközgyűlésről Jegyzőkönyv. az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2007.május 19-én 10.00 órakor tartott tisztújító Küldöttközgyűlésről A közgyűlés helye: ELTE Fizikai épület 083.sz. előadóterem. 1117 Budapest, Pázmány Péter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

HBM HÍRLAP A KASZ FIATALOK TAGOZATA VEZETŐJÉNEK VÁLASZTOTTÁK KISS NIKOLETTÁT. 2012. szeptember III.évfolyam 9.szám

HBM HÍRLAP A KASZ FIATALOK TAGOZATA VEZETŐJÉNEK VÁLASZTOTTÁK KISS NIKOLETTÁT. 2012. szeptember III.évfolyam 9.szám HBM HÍRLAP 2012. szeptember III.évfolyam 9.szám Magunkról beszélünk, Egymásért teszünk (Vida) Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen! (Széchenyi István) Megyetitkári Értekezlet Szolnok 2012.09.11.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. október 8-i üléséről 27-29/2009. (10. 19.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. október 8-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V P O L G Á R I V É D E L M I D O L G O Z Ó K É R D E K V É D E L M I S Z Ö V E T S É G E O R S Z Á G O S E L N Ö K S É G Nyt. sz.: 59-3 /2010 Cím: 1105. Budapest, Ihász utca 13. Levelezési cím : 1903. Budapest,

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 350251 1251 05 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 3525 Miskolc

Részletesebben

Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG

Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG ÖNKORMÁNYZAT Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG Közmeghallgatás keretében adtak tájékoztatást a BÁCSVÍZ Zrt. vezető szakemberei

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27.-én tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 5 példányban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Az Idősügyi Tanács üléséről Hort Község Önkormányzat Tanácskozó termében 2015. január 29-én.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Az Idősügyi Tanács üléséről Hort Község Önkormányzat Tanácskozó termében 2015. január 29-én. JEGYZŐKÖNYV Készült: Az Idősügyi Tanács üléséről Hort Község Önkormányzat Tanácskozó termében 2015. január 29-én. Jelen vannak: Horváth Sándor Kormos Gábor Sánta Mátyás Rózsavölgyi Jánosné Brunner Istvánné

Részletesebben

Nemzeti Jogvédõ Alapítvány

Nemzeti Jogvédõ Alapítvány Dr. Gaudi-Nagy Tamás ( Magyar Jelen) Döbbenet: Bíróság mondta ki, hogy a délvidékiek ma is magyar állampolgárok, egy 56-os hõsnek viszont börtönben a helye 2008. október 28. Beszélgetés Gaudi-Nagy Tamással,

Részletesebben

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u Taliándörögd, Kossuth u Kapolcs, Kossuth u. 62.

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u Taliándörögd, Kossuth u Kapolcs, Kossuth u. 62. 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8295 Taliándörögd, Kossuth u. 39. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 32. 8308 Sáska, Rákóczi u. 4. Száma: 302-1/2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 16- án 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat bankszámla-hozzájárulással kapcsolatos döntések meghozatalára E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat bankszámla-hozzájárulással kapcsolatos döntések meghozatalára E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 228. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat bankszámla-hozzájárulással kapcsolatos döntések meghozatalára E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 58/2015.(VI.03.)

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával.

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával. VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával. A Vasutasok Szakszervezete tagja kiemelkedő szakszervezeti munkájáért kitüntetésben, vagy más

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolója

JEGYZŐKÖNYV. 4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolója JEGYZŐKÖNYV Készült: Bajót Község Képviselő-testületének 2011. november 29-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Millenniumi Ház Bajót, Kossuth Lajos utca 149. Jelen vannak:

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTER J/1893. Jelentés

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTER J/1893. Jelentés ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTER J/1893. Jelentés kisebbségi önkormányzati képviselők 2006. október 1-i választásának megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-33/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy termében

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy termében JEGYZŐKÖNYV PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2016. január 20-án 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Részletesebben

5/2015 Emlékeztető. Készült a Nemzeti Ifjúsági Tanács án megtartott üléséről

5/2015 Emlékeztető. Készült a Nemzeti Ifjúsági Tanács án megtartott üléséről Készült a Nemzeti Ifjúsági Tanács 2014.09. 23-án megtartott üléséről Az ülés helyszíne: Nemzeti Ifjúsági Tanács Iroda, Budapesti Európa Ifjúsági Központ Az ülés kezdete: 15:00 Az ülés befejezése: 16:45

Részletesebben

A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE. 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office)

A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE. 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office) A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE AZ ILO FŐ SZERVEI 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal 2. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa 3. Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 4. Regionális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. február 18-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. február 18-ai ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200. Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-011, Fax: 88/545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALÁNAK FŐJEGYZŐJE 8200.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság ülése Helyszín:

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt.. (..) felperesnek az ORFK Gazdasági és

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. május 15.-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak: Kaszanyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 27-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 27-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása Az előterjesztést készítette: Vincze Miklós jegyző Előterjesztő:

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács december 20-i üléséről

Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács december 20-i üléséről 1997. év Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács 1996. december 20-i üléséről Napirend előtti felszólalásában a munkavállalói oldal a szervezkedési szabadságot veszélyeztető és a munka világát szabályozó

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben