Költségvetési Ellenőrző Bizottság MUNKADOKUMENTUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Költségvetési Ellenőrző Bizottság MUNKADOKUMENTUM"

Átírás

1 EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Ellenőrző Bizottság MUNKADOKUMENTUM az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az e Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek reformjáról Költségvetési Ellenőrző Bizottság Előadó: Ingeborg Gräßle DT\ doc PE v02-00 Egyesülve a sokféleségben

2 Kiket érint a javaslat? 1. Az összes uniós intézmény és a decentralizált ügynökségek tisztviselői posztjainak és besorolásainak áttekintése (2011-es költségvetés) Besorolások Besorolási fokozatok - Összeg euróban Az AD/AST posztok száma AD , , , ,84 79 AD , , , , , AD , , , , , AD , , , , , AD , , , , , AST/AD , , , , , AST/AD , , ,9 9000, , AST/AD , , , , , AST/AD , , , , , AST/AD , , ,9 6214,1 6299, AST/AD , , , , , AST/AD , , , , , AST , , , , , AST , ,5 3689, , , AST , , , , , AST , ,7 2881, ,1 3003, A humán erőforrásokért felelős főigazgatóság szerint az európai intézményeknél dolgozó táblázatban fel nem tüntetett szerződéses alkalmazottak száma 8910, a parlamenti képviselői asszisztenseké pedig Ezen felül az Európai Unió 3108 helyi alkalmazottat is foglalkoztat harmadik országokban decemberben alkalmazott vagy alkalmazotti túlélő hozzátartozó kapott nyugdíjat. A személyzet éves költsége több mint ötmilliárd eurót tesz ki. 2. Eddigi helyzet A Bizottság 2009-es mentesítésére vonatkozó eljárás keretében a Parlament plénuma kérte a személyzeti szabályzat korszerűsítését és a megváltozott munkakörülményekhez való igazítását. A tisztviselői szabályzatot az Európai Közösség megalapítása óta nem korszerűsítették és nem alkalmazták a megváltozott munkakörülményekhez. Mind e mai napig tartalmaz olyan elemeket, amelyeket a múlt század hatvanas éveiben állapítottak meg. A 78. cikk így hangzik: megjegyzi, hogy az Unió megítélését jelentősen befolyásolja a közszolgálatáról széles körben kialakult kép; megállapítja, hogy a személyzeti szabályzat PE v /9 DT\ doc

3 legutóbbi átalakítása során nem igazították hozzá annak rendelkezéseit a változó munkakörnyezethez, és a reform nem eredményezett olyan bérpolitikát, amely azonos munkáért azonos béreket biztosít; megállapítja továbbá, hogy a szabályzat idejétmúlt juttatásokat és ellátásokat tartalmaz; kéri a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a személyzeti szabályzat átfogó modernizálására, és ennek keretében szüntesse meg az idejétmúlt juttatásokat és ellátásokat; 3. A Bizottság javaslata június végén a Bizottság nyilvánosságra hoz egy előzetes javaslatot a személyzeti szabályzat korszerűsítésére vonatkozóan. Ezt tárgyalások követték a személyzet képviselőivel, a tagállamokkal és más intézmények vezető szerveivel decemberében a Bizottság közli második javaslatát, amelyet a Parlament jelenleg vizsgál. Az ügyben a Jogi Bizottság az illetékes. A JURI bizottság várhatóan április végén szavaz. A Lisszaboni Szerződés erősíti a Parlament jogi pozícióját. Első ízben társjogalkotó az együttdöntési eljárásban. A Bizottság javaslatának alapelemei: az úgynevezett szolidaritási hozzájárulás 5,5%-ról 6%-ra történő emelése; a bérek éves kiigazítása automatikusan az összes tagállam átlagértékei alapján történjen (eddig 8 tagállam volt kiválasztva); 2018-ig 5%-os személyzetleépítés valamennyi intézménynél; a heti munkaidő 37,5 óráról 40 órára történő emelése; A nyugdíjkorhatár 63 évről 65 évre emelése; a korkedvezményes nyugdíj legkorábbi időpontjának 55 évről 58 évre emelése; lehetőség 67 éves korig dolgozni; új karrierstruktúrák: o o az AST kategóriánál: automatikus előléptetések az AST 9 fokozatig. A két legmagasabb AST fokozat, a 10. és 11. (rangidős asszisztensek) esetében csak a fontos beosztást betöltő tisztviselők léptethetők elő; titkársági és irodai alkalmazottak esetében: új AST/SC beosztási kategória bevezetése, 6 fokozattal; o a szerződéses alkalmazottak maximális foglalkoztatási idejének 3 évről 6 évre történő meghosszabbítása; az éves hazautazási idő 6 napról 3 napra történő lerövidítése; DT\ doc 3/9 PE v02-00

4 a vezető beosztású (osztályvezető, igazgató, főigazgató) tisztviselők számára a túlórákért (jelenleg illegálisan) járó kompenzáció megszüntetése. Költségvetésre gyakorolt hatás: 2013 és 2020 között kb. 1,04 milliárd eurónyi megtakarítás, amelyből 834 milliárd EUR az 5%-os létszámleépítésnek, 90 millió EUR az AST beosztással kapcsolatos változásoknak, 97 millió EUR a titkársági és irodai alkalmazottak besorolása átszervezésének, valamint 18 millió EUR egyéb intézkedéseknek köszönhető. A hosszú távú megtakarítások évi 1 milliárd euró körül lesznek. Ezek egyébként első ízben 50 év múlva mutatkoznak meg, mikor a nyugdíjakra gyakorolt hatás a legmagasabb mértéket eléri Az előadó véleménye a Bizottság javaslatáról E javaslatával a Bizottság nem tett eleget az Európai Parlament plénumától kapott azon felkérésnek, hogy alapvetően modernizálja a személyzeti szabályzatot és kínáljon megoldást a személyzeti téren tapasztalt sürgős problémákra. A személyzeti szabályzatot sem a legutolsó, 2004-es reform során, sem most nem dolgozták át igazán. Számos, a személyzeti szabályzattal kapcsolatos problémára, mint például a túlzott bürokrácia 2, vagy a bizonyos területeken járó, valójában túl alacsony kezdő fizetések kérdésére nem adtak választ. A jelenleg vizsgált európai bizottsági javaslat lényegében a személyzet létszámának csökkentése és a titkársági téren eszközölendő megszorítások alapján elért megtakarításokon alapul. Érdemi változtatás alig van benne. Egyébként a leginkább szemet szúró privilégiumok némelyikét eltörli. Az előadó ezt kifejezetten értékeli, ám rámutat, hogy az euró válságának idején a tagállamok közszolgálatát illető ilyenfajta intézkedések ezen messze túlmutatnak. A személyzeti szabályzat strukturális gyengeségeit, illetve vitatható pontjait a Parlamentnek a Tanáccsal folytatott tárgyalásai során fel kell számolni. 5. További témák és kihívások a) Hazautazási idő A személyzeti szabályzatra irányuló új bizottsági javaslat az éves hazautazási szabadnapok számát az eddigi legmagasabb 6 napról legfeljebb három napra korlátozza. Az V. melléklet 7. cikkének helyébe a következő szöveg lép: 1 COM(2011) 890 végleges, pénzügyi kimutatás 2 Az Európai Bizottság személyzet osztályain több mint 2400 munkatárs kezeli a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó kb alkalmazottat (Ares (2011)131302, , 6. o.); a bürokráciát illusztrálják például a szabadságolással kapcsolatos előírások. Ezek több mint 50 oldalt tesznek ki. PE v /9 DT\ doc

5 A külföldi munkavégzési támogatásra vagy külföldi tartózkodási támogatásra jogosult tisztviselők éves szabadság kiegészül az alkalmazási hely és a származási hely közti földrajzi távolságon alapuló utazási idővel, amit az alábbiak szerint kell kiszámítani: 250-től 600 km-ig: egy nap hazautazási idő, 601-től 1200 km-ig: két nap hazautazási idő, több mint 1200 km: három nap hazautazási idő A modern közlekedés szintjével még három nap sincs összhangban. Harmadik országokban a munkavállalók két napot kapnak hazautazás céljára. Ami a világ bármelyik helyén elvárható, az Brüsszelben is teljesíthető kell, hogy legyen. Követelés: maximum 2 hazautazási nap. b) A túlórák kiegyenlítése A Flexitime rugalmas munkaidő április 1-ji bevezetése óta a heti 37,5 óránál (a Bizottság javaslata jelenleg heti 40 órát ír elő) többet dolgozó munkatársak havonta 2 plusz szabadnapot nyerhetnek. A Bizottság új javaslata nyomán e szabályok már nem lesznek érvényesek a vezető beosztásban lévő alkalmazottakra. Követelés: 55. cikk 4. Az egyes intézmények kinevezésre jogosult hatóságai rugalmas munkaidőt vezethetnek be. Azok a tisztviselők, akikre vonatkozik a 44. cikk második bekezdése, ( ) osztják be munkaidejüket. a 44. cikk csak az osztályvezetőket, igazgatókat és főigazgatókat sorolja fel. Javaslat: bővítsük ezt egy mondattal: AD/AST 9-es fokozattól nem jár a túlórákért pótlék/pótszabadság. Indokolás: a vezető beosztások az AD9-es fokozattal kezdődnek (osztályvezető). Ettől a besorolási fokozattól kezdve a túlóráért járó kompenzációt a fizetésnek kell tartalmaznia, ezért a túlóra már nem adhat okot további kompenzációs követelésre. A Bizottság javaslatának új eleme, hogy az ennél alacsonyabb besorolásúak számára bevezeti a túlórák kiegyenlítéséhez való jogot amellyel jelenleg csak az AST 1 AST 4 beosztású alkalmazottak élhetnek, amennyiben a túlórázási lehetőség nincs korlátozva. Ellenkező esetben a Bizottság javaslata évi további szabadnap kivételét teszi lehetővé. Ez hozzávetőleg 320 munkahelynek felel meg. c) Munkaszüneti napok DT\ doc 5/9 PE v02-00

6 Jelenleg összesen 18 ünnep- és munkaszüneti nap van ben ezek közül 9 nap se nem egyházi, se nem törvény szerinti szabadnap (Belgiumban): január 2. az újév napja utáni hétfő, április 5. Nagycsütörtök, május 9. Európa-nap, május 18. a Jézus mennybemenetele utáni péntek, november 2. Mindenszentek, december 24., és 31. E különszabadnapok mindegyike több mint 24 millió eurójába kerül az uniós intézményeknek. Jelentős távollétekről van szó: szabadság (kortól függően): nap; nem ünnepnek minősülő munkaszüneti napok: 9 nap; túlórákért járó szabadidő (mostanig csak a Bizottságnál): 24 nap. Ha ezt összeadjuk, oldal napot, azaz akár 12 hetet kapunk. Követelés: a munkaszüneti napok számának korlátozása; a törvényes szabadnapok és munkaszüneti napok száma együtt ne haladhassa meg a 14 munkanapot. Ez a fizetett munkaszüneti napok számát 4-gyel csökkentené. d) Automatikus előléptetések Minden besorolási fokozaton belül 6 rangidőlépcső van az AST (1 11 fokozat), illetve az AD (5 16 fokozat) kategóriák esetében egyaránt. Az alkalmazottak kétévente automatikusan feljebb lépnek a következő rangidőlépcsőfokra, amíg elő nem léptetik őket a következő besorolási fokozatba, vagy el nem érik az aktuális besorolási fokozatuk legmagasabb rangidőlépcsőfokát. A legmagasabb besorolási fokozat (AD 16) esetében csak három rangidőlépcsőfok létezik. Ebből akár 740 euróval magasabb fizetést is lehet kapni (lásd e dokumentum első oldalán levő táblázatot. Követelések: az automatikus előrelépés megszüntetése vagy legalább az egyes előlépések közötti időszak megnövelése átlátható és érthető előléptetési rendszer kialakítása AD 12-es besorolási fokozattól kezdődően legyen az előléptetés előfeltétele vezetői feladatok ellátása. PE v /9 DT\ doc

7 e) X. melléklet: Különleges előírások a harmadok országban szolgálatot teljesítő alkalmazottak esetében Sok személyzeti távollét a szabadságra vonatkozó szabályoknak köszönhetően Az Európai Külügyi Szolgálat esetében, akár az összes uniós intézménynél, a munkaidő heti 37,5 óra. A túlórázáshoz a személyzeti osztály pontos adatok szigorú kerete 1 alapján megadott előzetes jóváhagyása szükséges. Így az EKSZ megfelel a személyzeti szabályzatban foglaltaknak. Ezzel ellentétben a túlórák után a Bizottság akár havonta két napnyi pótszabadságot is engedélyez harmadik országbeli munkatársainak. Ez összeadva a harmadik országokban hosszú hiányzásokat eredményez a munkából: Éves szabadság: további szabadság az életkor függvényében: legfeljebb szabadnapok Brüsszelben: 2 18 (amelyből 2011-ben nem volt ünnepnap) hazautazási szabadság az éves szabadság idejére Összesen: akár a túlórák után kivehető pótszabadság: legfeljebb Összesen: 42 nap 6 nap 9 nap 2 nap nap (11-12 hét) 24 nap nap (16 17 hét) További szabadság (ideértve az alkalmazottaknak járó 2 utazási napot, valamint a részükre és családtagjaik részére fizetett, Brüsszel, illetve Phuket irányú, üzleti osztályra szóló repülőjegyet) az alábbi országokban teljesített szolgálat esetén: - akár 2X5 nap Burundi, a Kongói Demokratikus Köztársaság, Dzsibuti, Guinea, Bissau- Guinea, Indonézia (Dzsakarta), Elefántcsontpart, Laosz, Nepál, Niger, Nigéria, a Salamonszigetek, Srí Lanka, Tádzsikisztán esetén; - akár 3X5 nap Angola, Banglades, Közép-afrikai Köztársaság, Haiti, Pakisztán, Pápua Új- 1 EKSZ, operatív igazgató: Az EKSZ munkaidő-politikája, 2. o. 2 Európai Bizottság, a biztosok kollégiumának február 11-i határozata; ennek alapján a brüsszeli 18 munkaszüneti nap a delegációk személyzetére is érvényes. A delegáció vezetője a kirendeltség munkatársaival együtt dönti el, mikorra essenek a munkaszüneti napok. E napok között kell szerepelniük a helyi hivatalos ünnepnapoknak is; a helyi alkalmazottaknak csak a helyi munkaszüneti napok járnak; nekik a legtöbb országban kevesebb szabadnapjuk van, mint a Brüsszelből kirendelt személyzetnek. DT\ doc 7/9 PE v02-00

8 Guinea, Libéria, Sierra Leone esetén; - akár 4X5 nap Afganisztán, Csád, Szudán, Timor, Jemen esetén; - akár 5X5 nap Indonézia (Banda Aceh), Irak, Dél-Szudán esetén. Példa a távollétekre és összehasonlítás a német külügyi szolgálat szabadságokra vonatkozó előírásaival 1 : Ország EKSZ / Bizottság Német Külügyi Szolgálat Srí Lanka akár 93 nap akár 46 nap (túlórák nélkül 69 nap) Vietnam/ USA/ Kazahsztán 83 nap (túlórák nélkül 59 nap) akár 49 nap / 37 nap / 46 nap Vagyis az EU-s alkalmazott íróasztala az év több hónapjában elhagyott - miközben nettó fizetése nagyon jó és szolgálati lakása ingyenes. Ha a munkahelyről való távollét témájánál maradva hozzáadjuk még az évi tíz napnyi brüsszeli továbbképzési időt, akkor további két hetet kapunk. Ezek a szabadságok egyébként részletekben is kivehetők és minden egyes alkalommal jár velük egy üzleti osztályú repülőjegy Brüsszelbe, illetve további utazási szabadnapok. A továbbképzés fontos. Azt kéne elérnünk, hogy a szabadnapok, szabadságok, továbbképzés vagy egyéb szolgálati utakat kombinálva utazási költségeket takarítsunk meg. Szolgálati utak esetén üzleti osztályú repülőjegyek járnak. Ugyanakkor engedjék meg utalnom arra, hogy a legtöbb tagállam diplomatáinak csak a turistaosztályos repülőjegyek árát térítik meg. Tekintettel a munkahelyről szabadnapok formájában való számos hiányzásra, egyes harmadik országbeli posztok gyakorlatilag egész napos munkaidőért járó fizetés melletti félidős állások. Ehhez azonban túl fontosak számunkra. Ezért az előadó határozottan szorgalmazza a változtatásokat, egy hatékonyan dolgozó külszolgálat megteremtése érdekében. Követelés: a harmadik országokban tapasztalt hiányzások csökkentése a képzés, szolgálati utak, szabadságok, pótszabadságok ötvözése révén, csökkentve ezáltal az utazási költségeket 1 A gyorsabb rendelkezésre állás érdekében csak egy tagállammal lesz összehasonlítás. Az előadó további releváns dokumentumokat bocsát majd rendelkezésre. Források: Allgemeine Verwaltungsvorschrift über zusätzliche Urlaubstage für Beamtinnen und Beamte des Auswärtigen Dienstes an ausländischen Dienstorten (ZusUrlVV) (A külföldi szolgálati helyeken alkalmazott tisztviselők pótszabadságaira vonatkozó általános feltételek ZusUrlVV); Gesetz über den Auswärtigen Dienst (GAD) (Külügyi szolgálati szabályzat GAD); Verordnung über den Heimaturlaub des Auswärtigen Dienstes (rlv) (A külszolgálati alkalmazottak hazautazási szabadságára vonatkozó rendelet rlv)., Verordnung über den Erholungsurlaub der Beamtinnen, Beamten und Richterinnen und Richter des Bundes (EUrlV) (A szövetségi tisztviselők és bírák pihenőszabadságára vonatkozó rendelet (EUrlV). PE v /9 DT\ doc

9 is f) Összeférhetetlenség / Érdek-összefonódások Az összeférhetetlenséget (11.a) cikk), érdek-összefonódást (16. cikk) és a visszaélések nyilvánosságra hozatalát (whistleblowing, 22.a) és 22.b) cikkek) illetően még benyújtásra kerül néhány módosító javaslat. g) A Bizottság alábbi módosítása kifejezetten üdvözlésre méltó, mert megmutatja a személyzeti szabályzat egységes, átlátható alkalmazásához vezető utat Az Európai Unió Bírósága kezeli az egyes intézmények kinevezésre jogosult hatóságai által a személyzet szabályzat érvényre juttatása céljából elfogadott szabályok, valamint az eltéréseket tekintetében ( ) a bizottságiaktól eltérő szabályok nyilvántartását. A Bizottság három évente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az egyes intézmények által a személyzeti szabályzat érvényre juttatása céljából elfogadott szabályokról. 1 1 COM(2011) 890, 110. cikk (6) bekezdés DT\ doc 9/9 PE v02-00

1. Az Európai Parlament feladatai, döntéshozatali eljárásai és felépítése

1. Az Európai Parlament feladatai, döntéshozatali eljárásai és felépítése 1. Az Európai Parlament feladatai, döntéshozatali eljárásai és felépítése Az Európai Parlament az Európai Unió egyetlen közvetlenül megválasztott testülete, és az egyetlen olyan nemzetek feletti intézmény,

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 9. SZÁM n 2009. SZEPTEMBER

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 9. SZÁM n 2009. SZEPTEMBER E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 9. SZÁM n 2009. SZEPTEMBER A TARTALOMBÓL n Az adópolitika mint eszköz. Beszélgetés Kovács Lászlóval n Sass Magdolna Szanyi Miklós:

Részletesebben

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata ISSN 1830-4982 HU A TANÁCS FŐTITKÁRSÁGA Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata REFERENCIASZÖVEGEK 2009. DECEMBER Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Részletesebben

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent).

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent). KEDVES KOLLÉGA! Egy régóta hiányolt kisokost tartasz a kezedben, melyben a számodra igen nagy jelentőségű MUNKABÉRRŐL olvashatsz. Különös fontosságát nemcsak attól kapta, hogy mintegy négymillió polgártársunk

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

Az általános forgalmi adóztatás nemzetközi irányai I. rész

Az általános forgalmi adóztatás nemzetközi irányai I. rész Jancsa-Pék Judit 1 Az általános forgalmi adóztatás nemzetközi irányai I. rész Az általános forgalmi adóztatás Európai Uniós szinten harmonizált jogrendszeren alapul, amelytől hazánk sem térhet el. Érdemes

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság... 3 Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata... 5 Felső vezetés, vezető állású személyek... 6 Felügyelő

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG IV/2350/2012. Az Alkotmánybíróság teljes ülése jogszabály alaptörvény-ellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány, valamint alkotmányjogi panaszok tárgyában dr. Dienes- Oehm

Részletesebben

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság D2

Részletesebben

A kivonat a Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda megbízásából az EQUAL közösségi kezdeményezés finanszírozásában készült.

A kivonat a Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda megbízásából az EQUAL közösségi kezdeményezés finanszírozásában készült. A flexicurity közös alapelvei felé: több és jobb munkahelyet rugalmasság és biztonság révén Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság Kézirat lezárva 2007 júliusában

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

Az első EURES-állásod

Az első EURES-állásod Az első EURES-állásod 2014-2015 Útmutató munkakeresőknek és munkáltatóknak eures.europa.eu ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob Szociális Európa Az első EURES-állásod Megkönnyítjük a szabad mozgást és

Részletesebben

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Köszönetnyilvánítás Ez a kézikönyv a CoESS (Biztonsági Szolgáltatók Európai Szövetsége)

Részletesebben

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga BevezetÔ A Munkáltatók Esélyegyenlôségi Fóruma Egyesület célja,

Részletesebben

HU 2014. Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat?

HU 2014. Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat? HU 2014 14 SZ. Ku lönjelentés Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en)

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EUCO 217/13 CO EUR 15 COCL 8 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TAÁCS 2013. DECEMBER 19 20. KÖVETKEZTETÉSEK Mellékelten

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat Dr. Horváth István AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat

Részletesebben

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN I. Bevezetés Az adóellenőrzések elsődleges feladata a jogszabályokban előírt adózói kötelezettségek

Részletesebben

Nôk és férfiak közötti esélyegyenlôség az Európai Unióban és Magyarországon

Nôk és férfiak közötti esélyegyenlôség az Európai Unióban és Magyarországon E ENG M IS ÉRINT Nôk és férfiak közötti esélyegyenlôség az Európai Unióban és Magyarországon Budapest 2002 Szerzôk: ALBERT LEVENTE GYULAVÁRI TAMÁS NÔK ÉS FÉRFIAK KÖZÖTTI ESÉLYEGYENLÔSÉG AZ EURÓPAI UNIÓBAN

Részletesebben

Az Európai Parlament

Az Európai Parlament Az Európai Parlament 2 Tartalomjegyzék Üdvözöljük az Európai Parlamentben! 3 Az Európai Parlament Önért dolgozik 5 Jó kezekben az európai költségvetés 11 A szabadságjogok és a demokrácia őre 17 Az Európai

Részletesebben

SZERZŐDÉS A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓBELI STABILITÁSRÓL, KOORDINÁCIÓRÓL ÉS KORMÁNYZÁSRÓL A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG,

SZERZŐDÉS A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓBELI STABILITÁSRÓL, KOORDINÁCIÓRÓL ÉS KORMÁNYZÁSRÓL A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, SZERZŐDÉS A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓBELI STABILITÁSRÓL, KOORDINÁCIÓRÓL ÉS KORMÁNYZÁSRÓL A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

02SZ. HU 2014. Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

02SZ. HU 2014. Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 02SZ. Különjelentés Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBURG Tel. +352 4398-1

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK Az új Munka Törvénykönyvének általános hatályba lépési időpontja 2012. július 1-e volt. Néhány rendelkezés esetében azonban, ahol az előző

Részletesebben

09sz. HU 2014. Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

09sz. HU 2014. Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 09sz. Különjelentés Megfelelő-e a borágazatot célzó uniós beruházási és promóciós támogatás irányítása, és igazolták-e annak az uniós borok versenyképességére gyakorolt hatását? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

Részletesebben

Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.)

Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.) Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.) Előzetes megjegyzések: 1. A Kérdések és válaszok közzétételének célja, hogy közérthető,

Részletesebben

SOR(S)OK A TARTALOMBÓL LXX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. NOVEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN

SOR(S)OK A TARTALOMBÓL LXX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. NOVEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN PEDAGÓGUSOK LAPJA LXX. ÉVFOLYAM 11. A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. NOVEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN SOR(S)OK Sorokba szedve sorsunk. Költségvetési sorokba! Ezek összegében dől

Részletesebben