Nyitott. Szemle. Feltámadunk?! Felső-szabolcsi szolgáltatói folyóirat. I. évfolyam 3. szám Tartalom: A dicsőséges tavaszi hadjárat 2-3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyitott. Szemle. Feltámadunk?! Felső-szabolcsi szolgáltatói folyóirat. I. évfolyam 3. szám 2009. Tartalom: A dicsőséges tavaszi hadjárat 2-3."

Átírás

1 Nyitott Felső-szabolcsi szolgáltatói folyóirat Szemle Húsvét ünnepe a keresztény ember és a keresztény világ számára egészen különös és igen jelentős tartalommal bír. Kicsit leegyszerűsítve éppen azt a kérdést teszi fel, s talán ez adja meg aktualitását a mában, hiszünk-e abban, hogy feltámadunk, feltámadhatunk, s úgy élünk-e, hogy a feltámadásba vetett hit meghatározza életünket, mindennapjainkat, tetteinket, sőt gondolatainkat. Egy számos értelemben válságos időszakban bizony ez az a hit, amely semmi mással nem párosítható erőforrás, remény, s bizonyos mértékig a keresztény létben rejlő biztonság-bizonyosság. Lehet, hogy kicsit nagyképűnek hangozhat, de Húsvét fényében válik értelmessé hitem, s válhat ez a hit sokak számára irigyelhetővé. Szent Pál apostol, akinek emlékévét tartjuk, azt mondja, ha nincs feltámadás üres, értelmetlen a hitünk is. S hozzá kell tennem, üres lehet az Istenbe vetett bizalmam is, üres lehet az az érzés, hogy Istennel kapcsolatban lehetek, megszólíthatom Őt, fordulhatok Hozzá, kérhetek Tőle, egyszóval egész földi egzisztenciám (vallásos értelemben) értelme kérdőjeleződik meg. DE! A feltámadásba vetett hit, mely az értelem számára felfoghatatlan, éppen annak a meggyőződés(em)nek a tudatosítása a szívemben és a teljes valóságomban is, hogy az engem teremtő Isten arra hív, hogy a földi dolgaim zálogaként is találkozzak majd Vele. Ez az ember igazi hivatása, mely egy egész életre, egy örök létre szól! A feltámadásba vetett hit, mely kereszténységem alapja, azonban szeretné megértetni velem, s ez a tudatosítás fázisa, hogy ez a feltámadás nem független a földi élettől és a földi dolgoktól. Azt is mondhatnám, hogy Krisztus feltámadása, a Húsvét öröme és lényege (kár, Feltámadunk?! hogy sokszor megfeledkezünk róla), világos jele annak, hogy az ember, aki Istenre bízza magát, nap, mint nap megtapasztalhatja a feltámadás, a megtérés és az újjászületés lehetőségét és ez ebben rejlő erőforrás biztonságát. Nap, mint nap feltámadhatok, nap, mint nap megtérhetek és nap, mint nap újjászülethetek, nekem ezt hirdeti Krisztus üres sírja: arról beszél, hogy a mindennapokból öszszerakott életem nem végződhet egy földalatti sötét mélységben, egy értelmetlen végben, hanem tart folyamatosan és naponként harcolom és tapasztalom meg egy olyan találkozás irányába, amelyben bízom, hogy Krisztus Világossága lesz majd az örök életem biztos pontja. Ennek tudok örülni, s bizony ez az öröm képes életemet is, annak ellenére, hogy tele van szenvedésekkel és nehézségekkel, megváltoztatni. A feltámadásba vetett hit jelenti azt is, hogy van értelme nap, mint nap talpra állni, továbblépni, gondolkodni és imádkozni. Van értelme álmodozni, tervezni, családot alapítani, jövőt építeni, mégpedig olyat, mely megpróbál a válságokon túl nézni, azokon felülemelkedni, éppen azzal, hogy a krízis helyzetekre választ ad: FELTÁMADUNK. Húsvét, az ember s nemcsak a hívő életének legnagyobb ünnepe. Minden esztendőben: hiszen minden évben más vagyok, s máshogy érint Istennek ez az üzenete. Az ünnepek ünnepe, hiszen arról szól, hogy van értelme vállalni az életet Nem kis üzenet! Vállalni, a nehézségek ellenére is, ajándékba kapott életünket. Áldott és értelmet adó Húsvétot kívánok! Dr. Seszták István, görög katolikus lelkész, teológiai tanár A kép Szeifried Zoltán festő-grafikus alkotása I. évfolyam 3. szám 2009 Tartalom: A dicsőséges tavaszi hadjárat 2-3. oldal Élő-világ 4. oldal Egészség-életmód 5. oldal Gazda-rovat 6-7. oldal Sor(s)ok között III. 8. oldal Családi nap oldal

2 Kultúra A dr. Kriveczky Béla dicsőséges tavaszi hadjárat / III IV. 20. / Az 1848/49.-es forradalommal és szabadságharccal kapcsolatban már megszokott, hogy megemlékezünk az márc. 15.-i eseményekről s ezzel mintegy letudjuk a dolgot. Pedig sok minden történt még 1848-ban és főleg 1849-ben is, hiszen ez évben már Európa csendes, újra csendes, elzúgtak forradalmai ahogy a költő írta, és csak a magyarok állnak szemben Közép-Európa legerősebb hadseregével, az osztrákokkal. Az igazság kedvéért meg kell említenünk, hogy rajtunk kívül még volt egy elszigetelt ellenállás Itáliában a velencei köztársaság kicsiny serege védte a városba bevezető gát állásait még ez év szeptemberéig. Miután nem célunk, hogy a szabadságharc minden eseményét végigkísérjük 1849 folyamán, most csak amint az a címből is kiderül az un. tavaszi hadjárat eseményeinek felelevenítésére szorítkozunk, mivel ennek e napokban van a 160. évfordulója. Tehát, mint ahogyan a latin mondja In medias res a dolgok közepébe vágva tudjuk, hogy márc. 30-án Egerben Kossuth jelenlétében haditanácsot tartottak, amely haditanács elfogadta és kidolgozta Klapka György tervét a honvédsereg ellentámadására vonatkozóan. Közbevetőleg hadd jegyezzem meg, hogy a honvéd kifejezés is a szabadságharc idején keletkezett a hazájáért küzdő katona megjelölésére! A másik érdekesség, amit gondolatom szerint meg kell jegyeznem, noha a történész jobban teszi, ha nem aktualizál, hogy az újrainduló Debreczeni Lapok c. újság az Országgyűlés feloszlatását követeli, mivel nem volt megelégedve tevékenységével, lassúságával és főleg a forradalom-ellenes erőkkel szembeni fellépés elmulasztásával! A következő napon, márc. 31-én igazi népünnepély fogadta az előző napon városba érkezett Kossuth Lajost az Országos Honvédelmi Bizottmány elnökét, és a vele lévő magyar tábornokokat, akik, mint fentebb olvashattuk, a vélhetőleg végre sikeres ellentámadást voltak hivatva levezényelni a mostanra kialakult főhadszíntéren, a később legendássá vélt aczélos harapófogó-ban, a Hatvan-Tápióbicske-Isaszeg-Vác-Nagysalló csatatereken, amely a tervek szerint Komáromnál zárult volna be. A lelkes szónoklatok után ismét összeült a haditanács, melynek a részletek kidolgozása mellett az is volt a feladata, hogy az addigi főparancsnok, Vetter helyett, aki megbetegedett, új főparancsnokot nevezzen ki. Kossuth kénytelen-kelletlen az erre a posztra egyedül alkalmas embert, Görgei Arthurt nevezte ki ideiglenes főparancsnoknak. Sajnos Kossuth mindig is féltékeny volt Görgeire, irigyelte sikereit és népszerűségét, sőt még azt is elhitte a körülötte sutyorgóknak, hogy Görgei a főhatalomra tör, sőt király akar lenni. Sohasem akart ilyet, s mindezek tetejébe még evangélikus is volt, ami eleve kizárta a magyar királlyá-válását! De milyen az élet, no meg az emberek; jóval később, mikor Horthy Miklós kormányzó, kormányzó-helyettessé tette fiát, az akkori földalatti ellenállók és a pesti értelmiség- és pénzemberek elkezdték suttogni, hogy a Kormányzó dinasztiát akar létrehozni Horthy pedig református volt, ez is kizáró ok a magyar királyságra. A kinevezés a hadsereg körében nagy tetszést keltett. Görgei igen népszerű volt, kegyetlenségig elmenő szigorúsága dacára is. Aki ennek a hadjáratnak és Görgei tetteinek krónikás és regényes változatára kíváncsi, olvassa el, szeretettel ajánlom, Somogyváry Gyula ismét kiadott regényét, A katonacsillag megfordul c. művét, ez megvan a kisvárdai Könyvtárban is. A honvédek benne, és persze Damjanichban is, látták azt a fővezért, aki győzelemre vezetheti őket. Az igazságnak tartozunk annak megjegyzésével, hogy a hadműveletek során Kossuth újra megkedvelte Görgeit, kapcsolatuk a tavaszi hadjáratok során volt a legfelhőtlenebb, különösen addig, míg az elnök a hadsereg mellett tartózkodott, és saját szemével láthatta, hogy tábornokait a haza üdve és nem a gyanús meggazdagodás érdekli, mint a radical Madarászt, aki belekeveredett a dicstelen Gyémánt-pörbe belügyminiszter létére, vagy a Vasvári Pál által gúnyosan pendely-kormánynak nevezett Kossuth feleségét és nőtestvéreit jelentő, mindenbe belekotyogó társaságot. A hadműveletek kérdésében rendkívül szerencsésen döntött a haditanács: Klapka tovább finomította Vetter haditervét, egy nagyon szellemes, bár kockázatos haditervet fogadtatott el a haditanáccsal, amely sikeres végrehajtás esetén a császári fősereg felmorzsolásával kecsegtetett. E szerint a magyar főseregnek Gyöngyösről Hatvan felé kellett támadnia, ezzel azt a látszatot keltve, hogy az a magyar sereg főereje. Ezalatt a tényleges főerők, Damjanich vezetésével és Klapka közreműködésével, Tápióbicske irányából megkerülik az ellenséges jobbszárnyat, és Gödöllő irányában a hátába és oldalába kerülnek. Ha a kedves olvasók elővesznek egy középiskolai történelmi atlaszt, ott a nyilak irányában igen izgalmas hadijátéknak lehetnek részesei, mert a helységnevek és dátumok is fel vannak tüntetve! Szerencsére a császári és királyi hadvezetés is a magyar haditervnek kedvezett. Windisch-Graetz a szokott tétovaságával most sem tudta, hogy mitévő legyen, mert fogalma sem volt a magyar haditervről, így a hadműveletek április 4-ig a magyar elképzeléseknek megfelelően folytak. Időközben Bem József Erdélyben megérkezett Gyulafehérvár alá és lövetni kezdte a várat, mely a térség legjelentősebb erődítménye volt. Az Érchegységben tevékenykedő román felkelőknek ez az erőd szolgált támaszul, birtoklása tehát szükséges volt, hiszen zárolása komoly ellenséges erőket kötött le. Mivel Bemnek sem ideje, sem ereje nem volt a vár bevételére, Kemény Farkas ezredes parancsnoksága alatt megfigyelő erőket hagyott hátra és április 3-án elvonult a Bánság felszabadítására. 2

3 A déli hadszíntéren Perczel Mór, aki Szegedről erősítést kapott, elhatározta a szenttamási sáncok bevételét; ez véres küzdelemben meg is történt. A védők a hídfő elvesztése után a városba húzódtak, a házak között tovább folyt a véres öldöklés, melyben a magyar csapatok kerekedtek felül. Szenttamás elfoglalásakor a szerbek kb főt és 5 löveget vesztettek, a magyarok vesztesége 200 fő volt. Perczel a várost felgyújtatta és a sáncokat széthordatta. A magyar hadsereg tavaszi ellentámadása során a hatvani győzelem után április 4-én újabb ütközetet vívtak a szembenálló felek, ez volt a nevezetes tápióbicskei csata, ahol a veressipkás 9. és a fehértollas 3. honvéd zászlóalj egymást múlta felül a hősies küzdelemben, sajnos 800 fős veszteséget szenvedtek, de győzelmet arattak. Így megteremtették a lehetőséget Damjanichnak és Klapkának, hogy Isaszeg felé bár harcok közepette de felvonuljanak. A következő napon, április 6-án megérkezett a térségbe Görgei éa Aulich is seregrészeikkel, teljesen bekerítették Schlik, Jellasics és Windisch-Graetz seregeit. A csata késő estig tartott, több szuronyrohammal és kézitusával. Mind a császáriak, mind a magyar alakulatok kb főt vesztettek, de a császáriak önbizalmukat is elvesztették. A győzelmet Damjanich kitartása, Aulich helyzetfelismerése, Görgei szellemessége, no meg a honvédek ezreinek önfeláldozó bátorsága eredményezte. A győzelem következtében a Pest felé visszavonuló császáriak nyomán a honvédség puskalövés nélkül vonult be Gödöllőre, ahol Kossuth vezetésével összeült a haditanács, hogy a további teendőket meghatározza: elsősorban Komárom felmentését célzó hadműveletet, és Válaszolni kíván az márc. 4-i un. olmützi alkotmányra amely, mint tudjuk Magyarországot Ausztria egyik tartományává süllyesztette volna. Sajnos Kossuth ennek a válasznak az akkori helyzetben a legrosszabb módját választotta, mivel a debreceni Nagytemplomban az országgyűléssel kimondatja a Habsburg-Lotharingiai Ház trónfosztását. Kossuth sem jó hadvezér nem volt / jogász volt! /, sem jó diplomata nem volt, ehhez kisnemes-honoratior létére nem volt meg a kellő iskolázottsága, hallgatott a Madarász-féle francia forradalmi eszméktől megszédült körökre, pedig a győztes hadvezérekre kellett volna hallgatnia, akik azt tanácsolták, hogy a sokszoros vereséget szenvedett osztrák hadsereg visszavonulóban lévő vezetőivel az ország számára előnyös fegyverszünetet kell kötni, majd alkotmányos megegyezést kell kötni a fiatalon / 18 éves volt és tapasztalatlan! / Ferenc Józseffel. A debreceni szerencsétlen detronizáció megrettentette a bécsi kormányköröket, Ferenc József elrohant a nagybácsihoz, a véreskezű orosz cárhoz, aki örömmel adott jól felszerelt, kipihent katonát, hogy a mozgolódó Lengyelországon is átvonulva, azokat is megtiporva kisegítse a tavaszi hadjáratban megvert osztrák seregeket. Nem szoktam Marx Károlyt idézni / bár Ő még nem volt marxista! /, de Kossuthnak ezt a trónfosztó lépését még Ő is nagy hibának tartotta! A következő napokban, ide még nem érkezett meg a trónfosztás híre, az Asbóth-hadosztály Vecsés térségében intéz látszattámadást a császáriak ellen, ezzel előkészítve a korábbi tervnek megfelelően a Vác-Nagysalló-Komárom-irányú előrenyomulást, tehát a seregek nem álltak le Kossuth balfogása nyomán ápr. 19-én az I.- III. és VII. honvédhadtest Nagysallónál szétveri az osztrákok tartalék-hadtestét. Ápr. 20-án Walden táborszernagy elrendeli Pest kiürítését, a honvédsereg előrenyomul Eszék irányába, és a császáriak körül bezárul a gyűrű Komáromnál. A magyar diplomácia, Kossuth rövidlátása miatt, ismét nagy lehetőséget mulasztott! 3

4 Április a fecskék hónapja! Élő-világ Chernell István a magyar madártan egyik megalapítója ezt írja a füsti fecskéről:...nincs egy sem, mely átöröklés útján, természetes soron, magától annyira az emberhez szokott volna, mint ő, a szelíd tekintetű, bizalmas, fürge, jámbor, vidám, szép, szárnyas házibarátunk. Népünk oly annyira szereti, hogy azt tartja: a fecske Isten madárkája. Fehér megyében régi népi elnevezése Istenföcske volt. A fecskét mindenki ismeri, de sokan nem tudják, hogy hazánkban három fecskefaj él. A legkedvesebb, hozzánk leginkább ragaszkodó a füsti fecske. Dr. Mezey Károly A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület örökös tagja A köntöse csillogó acélkékbe hajló fekete, hasa hófehér, homloka és torka gesztenye-vörös. Fészkét csak nem mindig helyiségekbe, leginkább istállókba, ólakba, színekbe rakja. Nagyon keresi a jószágok közelségét, mert a ló, tehén, birka szállások meleg párás levegője komfortos neki is, s a jószág körüli böglyök, legyek pedig táplálékául szolgálnak. Fészkét gerendákra sárból építi és az jellemzően csésze alakú, felülről nyitott. A molnárfecske, mintha fekete frakkba öltözött volna fehér mellénnyel, a vörös-barna szín hiányzik belőle. Fészkét nem épület belsejébe, hanem kívül az eresz alá építi. Szemben a füstiével fészke nem nyitott, hanem az eresz szögletben zárt és csak olyan kis nyílása van, amin a fecske ki be jár. A partifecske, barnás színű, fehéres nyaksávval Fészkét nem építi, hanem ássa lösz falakba, homok és kavicsbányák falába. Van még egy fecske nevű madarunk a sarlósfecske, ami nem fecske és nem is rokona annak, noha hasonló életmódja miatt alakilag nagyon hasonlítanak. Keskeny sarlóalakú szárnyakon siklik, cikázik, vékony vijjogó hangot hallat és csaknem egész életét a levegőbe tölti. Bármennyire hihetetlen még aludni is képes röptében. Fészket nem épít, hanem magas épületek szögleteiben és szikla repedésekben neveli fiait. Kisvárdán néhány éve a zsinagóga épületén fészkel. A valódi fecskék igazi építő mesterek. A partifecske alagút építész: mintegy cm-es járatot fúr, a homokfalba Telepesen költ, olykor több 100 vagy akár 1000-res telepen. Olyan a homokbánya felső pereme alatti sáv, mintha géppuskával megsorozták volna. A füsti és molnárfecskék sár galacsinokból építik fészküket. Ez igen nagy munka, a füstifecskék kb a molnárok mintegy 1500 sár galacsint használnak fel. A sár lelőhely pedig olykor több 100 méterre van és ez sok fordulót jelent. Kedves látvány, amikor a kis frakkosok fáradhatatlanul építő anyagot gyűjtenek. Nagyon száraz tavaszon a sár hiánya lehetetlenné teszi a fészeképítést. Ilyenkor sokat segíthetünk, ha lakhelyünk közelében tócsát hozunk létre, amit rendszeresen locsolunk. A fészeképítés 1-2 hétig is eltarthat. A fészkelés másik akadálya, hogy új építkezéseken, tatarozás után sokan nem nézik jó szemmel a fecske fészkelést, színes szalagokat ragasztanak az eresz alá, annak megakadályozására. Szerintem ez sokkal csúnyább látvány, mint a fiókákat nevelő fecskepár. Kisvárdán, az olajos házon volt sok éven át nagyobb molnárfecske telep, ami a tatarozás után eltűnt. Örömmel láttam azonban, hogy némelyik balkonon az ott lakók megmentették a fészkeket. A piszkítás ellen úgy védekezhetünk, hogy a fészek alá fecske pelenkát szerelünk. Egy furnér lap, kis bádoglemez, vagy linóleum megvéd a piszkítástól. Amikor a Hortobágyon általános volt a rideg jószágtartás, a pásztorok fából mesterséges eszterhéjat építettek, hogy a fecskék fészkelhessenek és a gulyák, ménesek, nyájak körül pusztítsák a legyeket, böglyöket, szúnyogokat, melyek sok gyötrelmet okoztak a jószágoknak. A fecskék lába csökevényes, csak tipegésre, vagy kapaszkodásra alkalmas. Csőrük kicsi, de szájnyílásuk széles, tágra tudják nyitni. Ezek miatt kizárólag repülő rovarokkal táplálkoznak. Cikázó röpte gyors irányváltásai is ezt teszik lehetővé. Hűvös, borús időben leáll a rovarok repülése, ilyenkor az állandóan repülő madarak üzemanyaga elfogy és előfordulhat, hogy elgyengülve tömegesen a földre hullanak. Ez történt múlt év szeptember közepén itt Kisvárdán is. Ez a két-két és fél dekás apró madár szeptemberben az olasz csizmán vándorol végig Afrikába, ahol a partifecskék az egyenlítőig a füstifecskék azonban egészen a déli csücsökig elrepülnek, km. távolságra. Áprilisban azután ugyan azon az úton térnek vissza és nyomban hozzáfognak fészkeik renoválásához, vagy építéséhez, majd a költéshez. Sietniük kell, mert általában két fészekalját nevelnek fel a nyár folyamán. Én is várom őket vissza házamba, ahol a garázsban a villanyórán 2 éve ütött tanyát egy füstifecske pár. Úgy érzek irántuk és gyönyörködöm bennük, mint Szabó Lőrinc: Csak nézem, hogy kőrözöl elegánsan S csupa száj fiaidnak enni adsz; Áldás lakik a fehér falú házban, Ficseri-fecske, ahol te laksz. 4

5 Házi patika Egészség-életmód Dr. Kovács Tibor háziorvos Harcművészet, vagy küzdősport? Ezek olyan fogalmak, amelyeket általában egy kalap alá szoktak venni, mégis teljesen más mögöttes tartalommal bírnak, és teljesen más filozófiát takarnak. Tizenkét éve ismerkedtem meg a küzdősportokkal, több stílust gyakoroltam, több harci rendszert ismertem meg, ezek közül több ágat évekig gyakoroltam. Ez idő alatt volt időm tapasztalatot gyűjteni. Az ősi harci rendszereket darabjaira szedték, ebből alakultak ki a mai modern rendszerek/ökölvívás, judo, kick-boksz/ A küzdősportok fő célja a kiváló sportolók kinevelése, minél rövidebb idő alatt, modern eszközök segítségével. A képzés elsődleges szempontja a verseny szabályokhoz való alkalmazkodás. A tömegképzés miatt elhagyták azt a szellemiséget, ami a mozgást, a gyakorlást művészetté tette. Nap mint nap új stílusok, harci rendszerek látnak napvilágot, még egy kicsit lecsípve az addig formálódott mozgásanyagokból, hivatkozva az egyszerűségükre, és a hatékonyságukra. A küzdősportok megtartottak bizonyos ősi szokásokat, például a tréningek elején végzendő meditációs gyakorlatokat, amik mára csak felszínes gyakorlatokká alakultak át. Itt említeném meg a formagyakorlatokat, amelyek mára csak üres mozgásanyaggá válltak, különösebb mögöttes tartalom nélkül. A mai modern küzdősportok az ősi, évszázadokon át fennmaradó harcművészetekből erednek. A harcművészet, mint egységet, a szükség alkotta, és formálta. A művészet, amely a JITSU, mindig mögöttes szellemiséget takar, A harcművészetek célja, a tanuló testi-lelki-szellemi fejlődése, és ezek összhangba hozása. A harcművészet alapköve a szellemiség, és mások tisztelete. A JITSU mindig az egységről szól, és sohasem a teljes tudás Beteglátogatásaim alkalmával gyakran tapasztalom, hogy enyhe, de hirtelen kialakuló állapotokkal kapcsolatban tanácstalanok a páciensek, vagy azért mert üres a házi patika, vagy azért mert olyan sok készítményt halmoztak fel, hogy már nem tudják, mit mire kellene szedni. Melyek azok a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, amelyek minden háztartásban ott kell legyenek a házi patikában? Kötszerek, fertőtlenítőszerek: Baleset bármikor történhet a családban, az elsősegélynyújtás otthon megoldható feladat. Mull lap, mull pólya, Betadine kenőcs vagy oldat legyen a fiókban. Sebporokat ne használjanak!! Fájdalomcsillapító: Egyszerű fejfájások, fogfájdalmak, enyhe mozgásszervi fájdalmak hatásosan csökkenthetők vény nélkül kapható készítményekkel. Görcsoldó: Enyhe hasi görcsölés, mensesgörcs esetére. Lázcsillapító: 39 fok fölötti lázat feltétlenül csökkenteni kell, fok között szintén ajánlott. Az előző számban részletesen írtam a lázcsillapítókról. Emésztésre ható szerek: Nehéz étkezéseket követően sok álmatlan éjszaka megkönnyíthető néhány drazsé bevételével. (Dipankrin, Kreon, Espumisan, stb.) Javaslom, hogy fenti gyógyszercsoportok egy-egy készítménye az egészséges családok házi patikájában is álljon rendelkezésre. Bizonyos betegségben szenvedő pácienseknek azonban szükséges lehet néhány speciális készítménnyel kiegészíteni a készletet. Magas vérnyomás betegség: Akiknek rendszeresen szedett kombinált gyógyszerelés mellett sem sikerül 140/90 Hgmm alá csökkenteni az átlag vérnyomását, azoknak jelentősen nő az esélyük arra, hogy a vérzés veszélyével járó 200 Hgmm fölé emelkedjen a vérnyomásuk. Ilyen esetben nem az egyébként szedett gyógyszeréből kell újat bevennie, hanem akut hatásra képes gyógyszert kell elszopogatnia (pl.:tensiomin 25mg) Inzulinnal kezelt cukorbetegség: Idősebb pácienseknél előfordulhat, hogy feledékenység következtében kétszer adják be az inzulint, vagy beadást követően nem étkeznek, esetleg rosszul állítják be az adagolót. Ilyenkor olyan mértékig csökkenhet a vércukorszintjük, amely eszméletlenségig súlyosbodhat, ezért az inzulinnal kezelt betegek ha rosszul érzik magukat, azonnal kockacukrot, csokoládét egyenek, cukros teát igyanak. A cukor ugyan nem gyógyszer, de ilyenkor gyógyszerként ható, sőt esetleg életmentő szer lehet. Angina pectoralis: Hirtelen keletkező nagyon erős mellkasi szorító fájdalom. Azok a szívbetegek, akik gyakran éreznek ilyen tünetet nem hagyhatják, hogy elfogyjon házi patikájukból a nyelv alatt alkalmazandó Nitromint tabletta, vagy spray! Allergia: Azok az allergiás betegek, akik a tüneteiket okozó allergénnel nem találkoznak minden nap, sőt szezonálisan sem, (pl.: ételalapanyagokra érzékenyek), ezért nem kell állandóan antihisztamin készítményt szedniük, azoknál a házi patikában legyen fellelhető a Kálcium pezsgőtabletta és az antihisztamin készítmény. Akiknek sikerül a fent említett akut állapotromlásukat a házi patikájukból rendezni, azok is másnap keressék fel háziorvosukat!! Összegezve a házi patikának ötféle alapvető készítményt kell tartalmaznia, illetve a krónikus betegségben szenvedőknek a betegségüknek megfelelő akut ellátás gyógyszerével ezt ki kell egészíteni. Felhívom a figyelmet, hogy többféle készítmény lehet része a házi patikánknak, az antibiotikumoknak azonban semmi keresnivalójuk nincs köztük! Annak érdekében, hogy év múlva, illetve gyermekeink, unokáink részére is hatásosak legyenek az antibiotikumok, ezeket csak orvosi rendelvény alapján alkalmazzák, és a teljes kúrát szedjék végig! Harcművészet részekre bontásáról. Jellemzője az igazi harci spirit, és a tényleges megsemmisítő harci technikák fejlődése, melyeket elsősorban a harcos kasztok alkalmaztak. Ezen harcművészek mesterei voltak a pusztakezes, és fegyveres harcnak, a rejtőzködésnek, és az álcázásnak. Zárt közösségben adták át tudásukat,.a taiki jitsu, egy ősi, de számunkra mégis új megközelítése a harcművészeteknek. Fő célja a képességek fejlesztése. Tecnikái tartalmazzák az ütéseket, rúgásokat, dobásokat, izületi feszítéseket, csavarásokat, és a földharc elemeit. Mesterem által megkaptam a mester fokozatot, amely a harcművészetekben nem a cél, hanem egy újabb lépcsőfok a fejlődésben. Kertész lászló I.B.K.O. -kempo magyar bajnok 5

6 Gazdarovat A P a n n ó n i a Dr. Kruppa József PhD tb. egyetemi docens, címzetes főiskolai tanár, növénynemesítő magyar nemesítésű burgonyafajta Peruban ahol a termesztett burgonya mintegy 8000 éve keletkezett született az a kezdeményezés is, hogy 2008 legyen a Burgonya Nemzetközi Éve. Elsődleges célja volt felhívni a figyelmet a burgonyára, mint egészséges és olcsó élelemre! Ennek a célnak a megvalósítását segítette az I. Kisvárdai Krumpli Fesztivál is, ahol a látogatók már megkóstolhatták a kisvárdai nemesítés legújabb eredményét a Pannónia fajtát. Úgy gondolom, hogy a magyar lakosságnak is nagyobb mértékben kellene fogyasztani a burgonyát, mint finom ízű és sokféleképpen fogyasztható eledelt. A család szükséglete a ház körüli kertben, vagy hobbi telken megtermelhető ehhez ajánlok e cikkben egy alkalmas magyar nemesítésű fajtát, de előtte egy kis történeti áttekintés a magyarországi termesztéséről és nemesítéséről különös tekintettel Felső szabolcsra! Magyarországra a burgonyát a német egyetemeken tanuló diákok hozták be az 1650-es években. A földművelő lakosság idegenkedve fogadta és hosszú ideig nem termesztették. A magyarországi burgonyatermesztés fellendülése a Felvidéken kezdődött, amikor az 1780-as években II. József császár ingyen vetőgumót adományozott a rossz gabonatermések utáni években a termelők részére. Ekkor már Bihar és Szabolcs megyékben is termesztették. Erdélyben Csík és Háromszék megyében az évi nagy ínséges év után terjedt el. A XIX. század utolsó évtizedeiben már országszerte termesztették és szinte teljesen kiszorította az addig termesztett csicsókát. Az 1920-as évekig a burgonyatermesztésünk főként a külföldről behozott Korai rózsa (Early rose) és az ismeretlen származású Korai kék fajtákon alapult. Ösztönös szelekcióval e fajtákból a vegetatív szaporítás ellenére alaktani, élettani és gazdasági tulajdonságok, sőt betegségrezisztencia szempontjából is egymástól különböző tájfajták alakultak ki. Minden fontosabb burgonyatermesztő körzetnek megvolt a saját rózsa, vagy kék burgonyafajtája, sokszor falvanként más-más típus. (pl. Dögei rózsa, Mándoki rózsa) Később terjedtek el a takarmányozási és ipari célokra termesztett külföldről behozott burgonyafajták, amelyek a leromlás miatt sűrűn váltották egymást. Ilyenek voltak: Imperator, Schneeflocke, Iduna, Deodara, Wohltmann, Krüger, Ella, Mittelfrühe, Ackersegen. Az első hazai nemesítésű burgonyafajta a Magyar Kincs, amelyet 1876 táján Angelli József állított elő Nyitra megyében. A fajta annyira értékes volt, hogy nemcsak Magyarországon, de Németországban, Lengyelországban és Angliában is termesztették. A magyar burgonyanemesítés fellendülése, a tudományosan megalapozott, átgondolt burgonyanemesítés kezdete az 1920-as években indult, amikor Teichmann Vilmos Tornyospálcán bekapcsolódott a burgonyanemesítésbe, amelyet később Kisvárdán eredményesen folytatott. Ennek az időszaknak legkiemelkedőbb nemesítési eredménye a Gülbaba (1930), a Margit (1933), és az Aranyalma (1936) fajta. Később 1945 után már Kisvárdán állította elő Teichmann a Kisvárdai rózsa, Boldogító és Lilla burgonyafajtákat. Magyarországon a vírusos leromlásnak ellenálló magyar fajták nagyobb mértékű termesztése jelentene előrelépést az eredményesebb és versenyképes burgonyatermesztés megvalósításában. A Kisvárdán magánalapon újraindított burgonyanemesítés (keresztezés, klónszelekció) eredményeként egy új korai, leromlásnak ellenálló és jó gazdasági értékmérő tulajdonságokkal rendelkező finom ízű fajta - a PANNÓNIA köztermesztése kezdődhetett meg. A Pannónia korai burgonyafajta gumótermése (újkrumpli) és virágzó lombozata A P AN N Ó N I A tulajdonságai és termesztési lehetőségei Állami elismerése: Növényfajta-oltalom megadásának éve: Gumója hosszú-ovál alakú, sima sárga héjú. Hússzíne: világos-sárga. A gumón elhelyezkedő rügyek mélysége sekély. 6

7 Gazdasági értéke Tenyészideje (teljes beéréséig): 98 nap. Tövenkénti átlagosan 15 db kiegyenlített étkezési méretű gumója szép küllemű. Formatartó képessége jó. Szárazanyag és keményítőtartalma közepes-magas. Keményítőtartalma a vizsgált 3 év átlagában: 15,1 %. Finom ízű, B főzési típusú - főzésre és sütésre egyaránt kiválóan alkalmas fajta. A súlyos leromlást okozó PLRV (Levélsodró vírus) és a PVY (Y vírus) vírusokkal szemben jó rezisztenciával rendelkezik, amely lehetővé teszi biztonságos szaporítását és jó minőségű vetőgumó előállítását Magyarországon is. Lombfitoftórával és sugárgombás varasodással szemben a standard Cleopátránál ellenállóbb. Burgonya rákkal (Synchytrium endobioticum D1) szemben rezisztens, fonálféregre fogékony. Kiemelkedő termőképessége, jó vírusrezisztenciája és alacsony szintű leromlása, továbbá többcélú felhasználási lehetősége és kitűnő íze a korai-nyári éréscsoport legértékesebb fajtájává teheti. A fiatal gumójú újburgonya, foszlóshéjú újkrumpli szárazanyag - és keményítőtartalma alacsonyabb, továbbá egyéb beltartalmi tulajdonságai is különböznek az érett burgonyától, viszont ennek köszönhetően friss és finom íze alkalmassá teszi kitűnő speciális újkrumpli ételek készítésére. A szárazanyag- és a C-vitamin tartalom - a vizsgált korai fajták közül - a primőr Pannónia fajtánál volt a legmagasabb. Termesztési információk Humuszos homoktalajon, öntözött körülmények között termeszthető legeredményesebben. Tavaszi ültetésben: Korai szabadföldi primőr (újkrumpli) termesztésnél (június közepe-vége között szedve) t/ ha foszlóshéjú termésre képes. Nyári termesztésben (július-augusztus között betakarítva) t/ha érett (parásodott héjú) termés is elérhető a fajtával. Nyári ültetésben: Késő tavaszi nyárelejei (május-június) ültetéssel kiváló minőségű tárolható burgonyát lehet előállítani. A t/ha gumótermés gyenge parásítására (beérésére) is van lehetőség és ilyen esetben a fiatal gumótermés tárolható tavaszig is. Július közepén ültetve őszre még t/ha foszlóshéjú újburgonya takarítható be. A Kert c. szaklap évi 4. számában Szabó Gyula uradalmi főkertész második újburgonya -ként említve leírta, hogy október végén szedte fel, majd vermelte, és karácsonyra küldte föl a földbirtokos konyhájára annak nagy megelégedésére a nyári ültetésből származó, foszlós héjú, zsenge burgonyát. Már van aki szereti a hazánkban korábban csak disznónakvaló -nak nevezett sárgahéjú krumplit! A képen a Pannónia fajta és annak örvendő kis tulajdonosa látható! Impresszum: Duplázással: Homoktalajon, intenzív öntözött körülmények között a Pannónia fajtával megvalósítható az egy tenyészidőben (évben) ugyanazon területen történő kétszeri termesztés duplázás. Így elérhető t/ha újburgonya termés egy évben. Az 1. szabadföldi korai termés foszlóshéjú primőr krumpli, a 2. őszi termés lehet foszlóshéjú, vagy parásított-vékony héjú újburgonya (Karácsonyi, Újévi újburgonya). A Pannónia fajtával kidolgozott duplázásos újburgonya termesztési módszer igen bíztató. Kétéves mórahalmi próbatermesztés alatt évente 72,3 t/ha-os átlagtermést produkált - amelynek 49 %-a tavaszi foszlóshéjú újburgonya, 51%-a pedig őszi parásított héjú újburgonya. Köszönhető ez az elért nagy és jó minőségű újburgonya termés az ökológiai adottságokhoz és a termesztett fajta igényeihez alkalmazkodó termőhely és fajtaspecifikus agrotechnikának, továbbá a termesztett Pannónia fajta jó értékmérő tulajdonságainak (kiemelkedő termőképesség, jó rezisztencia, rövid tenyészidő) és végül a kedvező termőhelynek, amelyek együtt lehetővé teszik a duplázásos újburgonya termesztési módszer eredményes megvalósítását. További információ a Pannónia fajtáról és termesztéséről: Kruppa-Mag Kutató, Vetőmagtermesztő és Kereskedelmi Kft. Tel: 30/ ; Tel./fax, üzenetrögzítő: 45/ Honlap: Nyitott Szemle Felső-szabolcsi ingyenes szolgáltatói, havonta megjelenő folyóirat Kiadó: KING KFT 4600 Kisvárda, Kölcsey u. 4. Tel.: +36/ Fax: +36/ Szerkesztőség: 4600 Kisvárda, Kölcsey u. 4. 7

8 Sor(s)ok között 3. Lábiscsák János Óh, boldog Magyarország! Csak ne hagyja magát félre vezetni már! Dante: A paradicsom XIX. Ének Amikor vége a filozofálgatásnak és a tettek mezejére kell lépni, akkor jön a még nagyobb dilemma: Hogyan? A baloldali média sikeresen alkalmazza a már bevált módszereket. Mindent összekeverve ad tájékoztatást az olyan dolgokról, amelyeknek nem sok közük van egymáshoz. A demokráciára éretlennek tartott magyar csak kapkodhatja a fejét. Sok minden elhangzott a 2006.október.23-án este történtekről. Ki kezdte, mi-miért történt. A botrányra vágyó nézőnek elég, ha a kifejlet végét látja. Nem kíváncsi az odavezető útra, csak a szétvert város látványára, és ez csak a fasiszták tették-tehették. Egy ír focirajongó, aki Budapesten volt akkor megjegyezte: Nálunk a Celtic-Rangers focimeccs után különbül összetörik a várost, évente kétszer is. Jól mutat a felajzott tömeg, az elrettentéshez elegendő pár képsor, mely a rendteremtés mítoszát erősíti. A rendet helyreállították, de a nyugalmat nem sikerült. Ez nem évülhet el, mert ez népellenes cselekedet volt. Ki kell vizsgálni! Nem a végrehajtó rendőr a felelős, hanem a lövési parancsot kiadó vezető. A tömegbe lövetni azelőtt 50 évvel volt szokás, ennyit mentünk vissza az időben. Az azóta eltelt időben csak fokozódott az az érzés: Visszatért az 50-es évek. Ennek legújabb példája: Bekérték a szoci telefonokat a vezetőségtől, mert az új miniszterelnöki egyeztetés-keresés során szinte folyamatosan kapta a sajtó a benti titkos híreket. Hogyan lehet ez? Már mégsem olyan erős a bástya, hanem nagyon-nagy rés keletkezett az ország vezetésében. A szocikat már csak egy Rajk-per kovácsolhatja a fortélyos félelem rabigája alá. Akkor volt az emberek közt az a mondás: Az már jó, ha a kommunisták egymást nyírják-ki. Meg kell szoknunk, hogy a legfrissebb információtól is van frissebb. A vasárnapi tüntetés előtt lapzárta, nem tudok a kifejletről semmit. Amennyiben egymillió ember jön öszsze /ez persze túlzás/ azt úgy fogják bemondani: Magyarország 10%-a ellenünk tüntetett, 90%-a velünk van, mert nem mentek el, nem ültek fel a kormányellenes propagandának. Ha Bajnai lesz a miniszterelnök egy 21. századi mesével gazdagabbak leszünk. Ez így hangzik: Bajnai az új Döbrögi, mert libát lopott és ezt háromszor veri el a magyar népen. Mire a cikk megjelenik, már beljebb leszünk: hogy jobban azt nem ígérhetem, csak bízok benne. Na, ezt jól ki magyar fejeztem! Régi mondás: Nehéz a jóslás, főleg ha az a jövőről szól. Itt az alkalom, hogy együtt bebizonyítsuk: Magyarország többre képes! Kudarcok helyett sikert, félelem helyett biztonságot akarunk. Kérjük, ajánlószelvénye leadásával támogassa a Fidesz listáját! Ügyfélszolgálati iroda: 4600 Kisvárda Somogyi R. u. 1. valasztas2009.fidesz.hu 8

9 MEGHÍVÓ Szeretettel meghívunk mindenkit a KISVÁRDA VÁROSI TORNACSARNOKBA április 25.-én perckor kezdődő POLGÁRI POLITIKAI T A L K - S H O W - ra akik kérdeznek: dr. Seszták Miklós választókerületi elnök Durucz Gabi újságíró és a Jelenlévők akik válaszolnak: KÓSA LAJOS Debrecen Város polgármestere, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség alelnöke KUBATOV GÁBOR a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség pártigazgatója mottó: lakossági fórum kicsit másképpen 9

10 Családi nap Kisvárda Miért is lehet érdekes a április 25.-én tartandó családi nap az egész család számára - kérdeztük a főszervezőt dr. Seszták Miklóst! 10 Ezen a napon nemcsak az aktív mozgásra, a testépítésre, a test fizikai karbantartására helyezik majd a szervezők a hangsúlyt. Ugyanolyan jelentőséget tulajdonítunk majd egyrészt a lélek, a test, és az egészség ápolásának is, valamint fontos része lesz a programnak az egészségi állapot felmérése, és a tanácsadás az érdeklődők részére. De természetesen a család minden tagjának - az unokáktól a nagyszülőkig próbálunk érdekes programokkal kedveskedni. 9. órától bárki kipróbálhatja ezeket a mozgásformákat, edzési lehetőségeket és részt vehetnek versenyeinken. A belépés a rendezvényre a sportruházatba érkezőknek, valamint a versenyeken való résztvevőknek ingyenes. Mivel is találkozhatnak azok, akik kilátogatnak ezen a napon a családi napra? Kangoo Jumps: Hogy mi? Kangoo Jumps? Erre válaszol Tárkányi László, Kangoo oktató ( 30/ ) Fordíthatnánk Kenguru ugrásoknak is, de inkább maradjunk az általánosabb elnevezésénél, a Kangoo-nál (ejtsd: Kengú). Korunk népbetegsége a mozgáshiány és az ebből eredő járulékos problémák: mint az elhízás, a magas vérnyomás és a már fiatalkorban jelentkező gerincbetegségek: a nyaki- és deréktáji fájdalmak, sérvek. Mozgásunk során a csontok és a csigolyák között található izületek feladata a kemény összekoppanások kiküszöbölése. A Kangoo cipőn található 2 db rugalmas félkörív és az ezeket összekötő rugó feladata, hogy átvegye az izületektől a rugalmasságot biztosító szerepet és olyan mozgáslehetőséget biztosítson, amelyet a már a legyengült izületek nem tennének lehetővé. Ezt igazolja az is, hogy magát a cipőt először gerinc és térd műtöttek rehabilitációjára fejlesztették ki, melynek segítségével sokkal gyorsabban épültek fel a betegek, mint nélküle, úgy hogy közben játékos formában egy teljesen új mozgásformával ismerkedtek meg. Annyira eredményes volt az eljárás, hogy nagyon hamar kiderült, a gerinc problémákat meg is lehet előzni vele, ezért gyorsan bekerült a fitness termekbe, ahol olyan játékos-táncos hangulatú órákat lehet végigszórakozni vele, mint egyetlen más sporteszközzel sem, miközben az állóképesség és az általános közérzet hatékonyan javul. Erősödik a mély hátizom, egyenesedik a tartás, fokozódik a szervezet terhelhetősége, az egész nap ülő és álló munkát végzőknek a legideálisabb mozgásforma. A technika először az űrkutatásban került alkalmazásra, de nagyon hamar bekerült a hétköznapi életbe, ahol mind gyerek, mind felnőtt együtt élvezheti jótékony hatásait. A Kangoo-ban végig ugrált óra során kalóriától lehet megszabadulni, úgy hogy az igen intenzív mozgás közben teljes védelem alatt állnak az izületeink. Mindenkinek ajánlható ez a mozgástípus, aki fogyni szeretne, javítana a közérzetén, vagy egyszerűen jó társaságban szeretné érezni magát, ugyanis a Kangoo órákon minden esetben kellemes slágerzenére adhatja át magát mindenki az önfeledt szórakozásnak. A cipőket egyénileg méretre igazítják óra előtt, így biztosítva a teljes védelmet A Spinning nem más, mint a világ legnépszerűbb teremkerékpáros edzésmódszere. Sikerének titka: egyszerű és nagyszerű! Az edzői vezetéssel, zenére végrehajtott, csoportos tréning a programhoz kifejlesztett eszközön, a Spinner teremkerékpáron zajlik, amely jóval többre képes, mint egy egyszerű szobabringa. A kezdetek A Spinning program jogi oltalom alatt álló, levédett edzésforma, amelyet Johnny Goldberg, amerikai kerékpárversenyző alkotott meg. Johnny bringázás iránti rajongására, sokéves edzésmunkájára és a csaknem nyeregben töltött kilométerre épített rendkívüli edzésmódszere hamar kinőtte magát. A kezdetben még a garázsában, barátainak tartott edzések fellelkesítették az egész világot, s manapság már 60 országban, lelkes tekerők ezrei űzik nap mint nap ezt a kivételes mozgásprogramot. Több, mint tekerés: Egy igazi Spinning óra több egyszerű edzésnél: átfogó, atletikus mozgásprogram, melyben a fizikai összetevők ugyanolyan fontosak, mint a mentális ösztönzés. A Spinning az egyik legkiválóbb kardioedzés, amely kiválóan fejleszti az állóképességet, és nem utolsó sorban, könnyen megszabadulhatunk felesleges kilóinktól is általa FIT-BALL: Miért is ez? dr Battyányiné Székely Csilla Fit-ball oktató szerint! MERT az egyik legjobb a zsírégetés területén! A labdán ülve antigravitációs izmainknak kisebb aktivitással kell dolgozniuk, mint alátámasztás nélkül, így az edzésen jóval könnyebb megtartani a zsírégetéshez optimális 60-70%-os egyéni aerob zónát! Így minden perc aerob Fit- Ball mozgás biztos nyereség a testsúlycsökkentésben. MERT végleges megoldás a cellulitis kezelésében! A labdán rugózva, percenkénti 120 ütközés mintegy speciális cellulit-masszázsként- a bemelegítés végére teljesen átmozgatja, felmelegíti a combon, fenekén lerakódott makacs zsírsejteket tartalmazó testfelületet. MERT fiatalon tartja porckorongjait! A rugózás során a csigolyák masszírozó hatása sokszorosára javítja a porckorongok keringését. Segítségével nagyban csökkenthető a napjainkban minden 5-6. embert érintő gerincsérv kialakulásának kockázata. MERT megelőzheti vele a csontritkulást! A népbetegségnek számító csontritkulás megelőzésében az egyik legoptimálisabb megoldás a labdán ülve végzett rendszeres aerob Fit-ball mozgás! A lágy ütköztetése következtében ugyanis a szervezet a menopausa idején is megtartja a szükséges csontsűrűséget! MERT az egyik leggyorsabb alakjavulást biztosítja! A Fit-Ball erősítő gyakorlatai során az intenzív izommunka mellett határozott egyensúlykényszer is hat izmainkra, idegrendszerünkre. Az egyensúly fenntartását az un. szinergista, (segéd) izmok segítségével tudjuk biztosítani. A fix alátámasztással végzett gyakorlatozáshoz képest ezért jóval rövidebb idő alatt jóval intenzívebb edzésterhelést adhatunk! Ezzel együtt izmaink beidegzése, ügyességük is rohamosan javul, mely igen nagy biztonságot jelenthet egyéb sporttevékenységek végzése, ill. a mindennapok során! MERT az egyetlen tökéletes core (törzs) tréning! A porckorongok nem csak az intenzív, dinamikus megterhelések során, hanem az ülő munka okozta hosszú távú statikus terhelések miatt is hamar elhasználódhatnak megfelelő tartórendszer nélkül! Ezért a rendszeres core( törzs) tréning kiemelten fontos mindenkinek. A Fit- Ball-on bármilyen pozícióban ( hanyatt, hason, oldalt) fekve derekunkat, gerincünket tökéletesen megtámasztja a gömbformájú labda. Az általánosan ismert talajgyakorlatok és kondi termi gépek kis kiterjedésű lehetőségeihez képest a labdákon teljes működési tartományukban edzhetjük has és mély- hátizmainkat, mely rendkívül fontos, hogy élettani funkciójuknak maximálisan megfeleljenek és a lehető legjobb testtartást, karcsú megjelenést biztosítják! MERT kíméli a boka és a térd izületeit! A labdákban lévő levegő elvezeti a boka és térd izületekről a felsőtest súlyterhelésének kb. egyharmadát. Az alátámasztás nélkül végzett aerobikhoz képest így ugyanolyan

11 intenzív izommunka mellett a lehető legkisebb terhelést kapják MERT TELJESEN KIKAPCSOL MOSOLYT VARÁZSOL ARCODRA!!! Tapasztalja meg Ön is EASY LINE köredzés: Ez egy meghatározott, személyi edző által vezetett csoportos tréning, amely elsősorban az erőállóképesség fejlesztését célozza. A köredzés felépítése: Bemelegítés kardiogépeken, melynek során lassan, fokozatosan emeljük a szívfrekvenciát, így készítjük fel szervezetünket (légzés-keringési rendszert, izmokat, izületeket) az edzésterhelésre. Az Easy Line gépcsaládon (kör alakban, megfelelő sorrendbe állított, különböző izomcsoportokra ható összesen 9 db gép) történik az edzés fő céljának megfelelő munkavégzés Mindenki hozzávetőleg 40másodpercet dolgozik egy gépen, az edző által meghatározott ritmusban, majd átül a tőle jobbra eső gépbe. Mindegyik gép más izomcsoportra hat, tehát egy kör alatt a teljes mozgatórendszer terhelés alá kerül. Nyújtás: Elengedhetetlenül fontos a megdolgoztatott izmok rugalmasságának, nyújthatóságának visszaállításához, a helyes testtartás megőrzéséhez, ill. javításához. A nyújtógyakorlatokat az edző mutatja, és ellenőrzi step-aerobik: Lépcsőzés másképp! Az aerobicozás egyik változata a step-aerobic. Az egész világon így hazánkban is nagyon elterjedt és sokak számára kedvelt mozgásforma, ami a magasabb kalória felhasználásnak és erős zsírégető hatásának köszönheti népszerűségét. A step aerobik onnan kapta a nevét, hogy egy direkt erre a mozgásformára kifejlesztett úgynevezett step lépcsőn való fel le lépkedésekből illetve forgásokból apró szökkenésekből áll. A step aerobic egyszerű lépés szögdelés kombinációból és az erre épülő zenére végzett koreográfiából áll. A step lépcső egy állítható magasságú körülbelül cm alapterületű általában műanyagból készült doboz. Az intenzitást nem a zene tempójával hanem a step lépcső magasságának emelésével lehet fokozni. salsa-dance: elsősorban latin alapokra építkező zenei stílus, amelynek fő jellegzetessége a karibi ritmus. Az 1970-es években született, a kubai, puerto rico-i és más, latin gyökerekkel rendelkező bevándorlóknak volt köszönhető. A salsa elnevezés is tőlük ered, a szó jelentése: szósz. Amit ma Salsaként ismerünk, az a konfliktusokkal teli 60-as években született. Ebben az időszakban rengeteg kubai és puerto ricói emigráns érkezett New Yorkba, ahol a társadalom kitaszított és kizsákmányolt rétegévé váltak, ám igyekeztek megőrizni hagyományaikat, kultúrájukat. Ritmikai képét 4/4-es ütemek alkotják, ezek rendszerint ismétlődnek a zenei témákkal kapcsolatban. Szokatlanul gyors és rohanó, így nem ritka a 180 bpm érték körüli tempó sem. A ritmusba tipikus hangszerek vegyülnek. Legtöbb esetben díszítő elemként vannak jelen, megteremtve ezzel a speciális ritmusmenetet, mely egyértelműen a salsa műfajára jellemző. Ez a ritmikai kép régebben nyugat afrikai régiók népzenei motívuma volt, innen került át dél-amerikai területekre, ahol a salsa kialakulásával egyidejűleg kristályosodott ki. SALSA - a tánc, amely elhozza a tüzet az életedbe! Koncentrált életöröm, amely felfrissít és megélénkít. A salsa egy életérzés, ok nélküli öröm EGÉSZSÉG-SZIGET: ahol szakorvosok ingyenes szűrő vizsgálatokkal, tanácsadással várják az érdeklődőket - magas vérnyomás szűrés: ennek keretében vérnyomásmérés - cukorbetegség szűrés: ennek keretében vércukormérés - szívbetegségek rizikó szűrése: ennek keretében koleszterinszint mérés,testtömeg mérés, nyugalmi EKG készítés - légzésfunkciós vizsgálat széndioxid méréssel, főleg dohányosok részére - dohányzásról való leszokás korrekt segítséggel programismertetés - talpvizsgálat, ideggyógyászati tanácsadás, diagnosztika, szemvizsgálat Gyerek-sziget: egésznapos jatszóház, kézművesfoglalkozások, rajzverseny 11

12 C S A L Á D I N A P Kisvárda Városi Tornacsarnok és környéke ÁPRILIS 25.-ÉN 9.ÓRÁTÓL IG : MESETORNA OVISOKNAK Akivel kalandozhatsz a mese világában: Gönczné Gyarmati Krisztina : FIT-BALL - nagylabdával való ismerkedés természetes emberi mozgásra építve. Aki az ismerkedésbe segít: dr Battyányiné Székely Csilla : KANGOO BASIC- a Kangoo-Jumps alapjai könnyed, hangulatos elemekkel: Tárkányi László : SALSA BEMUTATÓ, valamint salsa táncelemekkel ékesített SALSA DANCE: Barkaszi Zsuzsa, Dégi Zoltán, Ködöböcz Sándor, Szabó Tamás valamint Samba De Moro tánccsoport : STEP- ALAKFORMÁLÓ TORNA BECSUVAL a bemutató órát vezeti: Tamásné Balogh Beáta : SZÍNPADI TÁNC ALAPJAI - egyszerű lépések kezdőknek és haladóknak Közreműködnek a Doktorock Színtársulat táncosai koreográfus: Gönczné Gyarmati Krisztina : FIT-BALL TRÉNING ERŐSÍTŐ GYAKORLATOKKAL KANGOO DANCE TAXYVAL- Vidám együttmozgás egyszerű, táncos koreográfiával napjaink slágereire között folyamatosan: Spinning kerékpárok (teremkerékpáros edzésmódszer) kipróbálási lehetősége, valamint EASY LINE köredzés, CONCEPT2 evező ergométer, karergométer használata az Oxygen Wellness Fitness Központ személyi edzőinek részvételével. szakmai vezető: CSELIK SZABOLCS között folyamatosan: EGÉSZSÉG-SZIGET, ahol szakorvosok ingyenes szűrő vizsgálatokkal, tanácsadással várják az érdeklődőket ( vércukorszint-, vérnyomás-mérés, talpvizsgálat, ideggyógyászati tanácsadás, diagnosztika, általános orvoslás, ingyenes szemvizsgálat ) 10. órától: ULTI VERSENY szervező: Mészáros Károly 10. órától: SZIMULTÁN SAKKVERSENY- Varga Péter nemzetközi mester közreműködésével szervező: Csörsz Ferenc tól: AMATŐR EGYÉNI - ÉS CSALÁDI ASZTALITENISZ-VERSENY szervező: Nagy István Egésznap folyamatosan kézműves foglalkozások, játszóház, rajzverseny gyerekeknek, testépítési-tanácsadás, és egyéb meglepetés FŐSZERVEZŐ: DR. SESZTÁK MIKLÓS TERVEZETT PROGRAM: Együttműködő partnerek: Idegenforgalmi és Szabadidőcentrum, Kisvárda GENERALI, ZEISS OPTIKA Kisvárda, Oxygen Wellness, BestByte, OPEL KISVÁRDA, OPEL CHEVROLET, GÓLYA ABC, NYITOTT SZEMLE

TÖRTÉNETE. Cregory Lekthtam volt az, aki feltalálta a Kangoo Jumps cipı sajátosságait. Denis Naville szabadalmaztatta ezt a speciális eszközt.

TÖRTÉNETE. Cregory Lekthtam volt az, aki feltalálta a Kangoo Jumps cipı sajátosságait. Denis Naville szabadalmaztatta ezt a speciális eszközt. TÖRTÉNETE Cregory Lekthtam volt az, aki feltalálta a Kangoo Jumps cipı sajátosságait. Denis Naville szabadalmaztatta ezt a speciális eszközt. Az elsı modellt 1994-ben Párizsban a SISEL Sportvásáron mutatták

Részletesebben

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8.

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI 1. TOTÓ Melyik válasz a helyes? a) Mikor szállta meg Windischgrätz a fővárost? 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. b) Melyik várost szabadította

Részletesebben

Testnevelés és sport. Fit-Ball Sportági alapismeret

Testnevelés és sport. Fit-Ball Sportági alapismeret Testnevelés és sport Fit-Ball Sportági alapismeret A félév végi jegy kialakítása: A gyakorlati jegy és az elméleti dolgozat érdemjegyének átlaga adja a félév végi osztályzatot. A félévi eredmény elégtelen,

Részletesebben

Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal

Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal Ez a fejezet elsősorban azoknak szól, akiknek bár vannak gerinc (nyaki, háti, deréktáji) problémáik, panaszaik, azonban diagnosztizált deformitásuk

Részletesebben

A Hungaro durumrozs tulajdonságai és termesztése

A Hungaro durumrozs tulajdonságai és termesztése A Hungaro durumrozs tulajdonságai és termesztése Dr. Kruppa József Ph.D tb. egyetemi docens, címzetes főiskolai tanár Nyíregyháza, 2015. 03. 21. A szakirodalmakban előrevetítik a tritikálé várható elterjedését

Részletesebben

A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában

A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában Múzeumpedagógiai sorozat 2013/1. Dr. Vadász István, múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred Tiszafüred, 2013. március

Részletesebben

Termék adatlap Air Walker Rendelési kód: OFC-02

Termék adatlap Air Walker Rendelési kód: OFC-02 Air Walker Rendelési kód: OFC-02 Edzéstípus: Vérkeringés, kardio Hatása: Az ízületeket kímélve edzi a teljes láb- és csípőizomzatot. Hasznos eszköze lehet a mozgásszervi rehabilitációnak is, hiszen javítja

Részletesebben

IRODA MASSZÁZS. VITÉZ RENÁTA 1133 Budapest, Pannónia u. 70.

IRODA MASSZÁZS. VITÉZ RENÁTA 1133 Budapest, Pannónia u. 70. IRODA MASSZÁZS VITÉZ RENÁTA 1133 Budapest, Pannónia u. 70. Irodai masszázs Az irodai masszázs a leghatékonyabb módja annak, hogy munkatársai mindig frissen, kipihenten dolgozzanak. A kezelést az Ön munkahelyén

Részletesebben

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Embertárs (2005/1.) Tamásné Kollár Magdolna Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Esettanulmány. (a neveket és az adatokat természetesen megváltoztattuk) Klári 22 éves. Két kicsi gyermeke van:

Részletesebben

Obes betegek gyógytornája

Obes betegek gyógytornája Obes betegek gyógytornája Testsúly csökkentő program a Harkányi Gyógyfürdőkórházban Krómer Andrea 2010.10. 1 Team munka és jelentősége BETEG, ÉS CSALÁDJA Diéta+torna=sikeres zsírszövet vesztés Fontos az

Részletesebben

Kardiovaszkuláris tréning

Kardiovaszkuláris tréning Kardiovaszkuláris tréning Kardiovaszkuláris tréning A kardiovaszkuláris tréning jelentése nem más, mint a szív érrendszer edzése, erősítése. Lényege: Olyan aerob (vagyis oxigén felhasználással járó) mozgást

Részletesebben

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v -

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - Az egészség nem minden, de az egészség nélkül a minden is semmi. E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - (Arthur Schopenhauer) Életkora Neme (kérem, húzza alá) nő férfi Legmagasabb iskolai végzettsége

Részletesebben

Tíz éve vagyok tagja a Premium csapatának. Dr.Simon Attila belgyógyász-obezitológus Nagykanizsa

Tíz éve vagyok tagja a Premium csapatának. Dr.Simon Attila belgyógyász-obezitológus Nagykanizsa Tíz éve vagyok tagja a Premium csapatának Dr.Simon Attila belgyógyász-obezitológus Nagykanizsa Mottó: A fájdalmat mindenki nagyszerűen el tudja viselni, kivéve azt aki érzi avagy A diétás kezelés magyarországi

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Zakariás Géza: Wellness, fittness Hitek és tévhitek az egészséges életmódról

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Zakariás Géza: Wellness, fittness Hitek és tévhitek az egészséges életmódról 2011. április 6. KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Zakariás Géza: Wellness, fittness Hitek és tévhitek az egészséges életmódról előadását hallhatják! Wellness, fittness Hitek és tévhitek az egészséges

Részletesebben

Sarkantyú kezelése gyógytornával

Sarkantyú kezelése gyógytornával Sarkantyú kezelése gyógytornával A sarkantyú tulajdonképpen egy meszes kinövés a sarokcsont talpi felszínén, vagy az Achilles ín sarkon tapadó részén. Gyógytornászként sokszor találkozom ezzel a problémával,

Részletesebben

Töltsétek ki az életrajzi adatokat!

Töltsétek ki az életrajzi adatokat! 1. Töltsétek ki az életrajzi adatokat! Név Batthyány Lajos gróf Született Pozsony, 1807. febr. 14. Anyja neve Skerlecz Borbála Édesapja gróf Batthyány József Meghalt Pest, 1849. okt. 06. Vigyázz! Nem igaz!

Részletesebben

Utánpótlás-nevelés: nevelés: az egészséges fejlesztés gyógytornász szakmai szempontjai Moldvay Ildikó Sportági jellemzők Mozgató szervrendszer Axiális aszimmetrikus terhelés Erőközpont: medence Medence

Részletesebben

Iránytű egy egészségesebb életvitelhez A mozgás szerepe mindennapjainkban

Iránytű egy egészségesebb életvitelhez A mozgás szerepe mindennapjainkban Iránytű egy egészségesebb életvitelhez A mozgás szerepe mindennapjainkban A kiadvány az elnyert TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2009-0047 Egészségmegőrzés a Dunanett Kft-nél pályázat részeként készült 2 A Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM SPORTTUDOMÁNYI KOORDINÁCIÓS INTÉZET TESTNEVELÉS KURZUS LEÍRÁSOK

DEBRECENI EGYETEM SPORTTUDOMÁNYI KOORDINÁCIÓS INTÉZET TESTNEVELÉS KURZUS LEÍRÁSOK STEP AEROBIK ÉS ALAKFORMÁLÁS Bemelegítés, 30-40 perc step aerobic, utána alakformálás, erősítés. Segédeszközök: kézisúlyzó, therabend gumi. Speciális területek: has, hát, comb, fenék, kar. Az órák minden

Részletesebben

Sziluett mozgásstúdió. Az embernek veleszületett joga a fizikai tökéletesség! (J. Pilates)

Sziluett mozgásstúdió. Az embernek veleszületett joga a fizikai tökéletesség! (J. Pilates) Sziluett mozgásstúdió Az embernek veleszületett joga a fizikai tökéletesség! (J. Pilates) Varga Lászlóné Ági vagyok, a Sziluett Mozgásstúdió vezetője. 10 éve kezdtem el sporttal intenzíven foglalkozni,

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

érkezés a Balatonszepezdi Népfőiskolára: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 10. Résztvevők száma minimum Balatonszepezdi Népfőiskola

érkezés a Balatonszepezdi Népfőiskolára: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 10. Résztvevők száma minimum Balatonszepezdi Népfőiskola Kedvezményezett : Projektazonosító: Projektidőszak: Program típus TÁMOP-6.2-11/1-2012-1253 2013.09.01-2014.06.30 Bibó István i Alapítvány Program neve/címe: 8252 Balatonszepezd, Szegfű köz A rendszeres

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS STRESSZ ÉS FELTÖLTŐDÉS - ÁTTEKINTÉS 1 (2) Mérési információk: Életkor (év) 41 Nyugalmi pulzusszám 66 Testmagasság (cm) 170 Maximális pulzusszám 183 Testsúly (kg) 82 Body Mass

Részletesebben

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma Mozgásanatómia Mozgásanatómia 9. évfolyam A 9. évfolyamon az intézményünk profiljának megfelelő tantárgy, a mozgásanatómia kerül bevezetésre. A mozgásanatómia

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV

ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV Kedves páciensem, kérem, válaszoljon részletesen minden kérdésre, mielőtt a tanácsadást elkezdenénk. Eljövetelének motivációja: barátok, ismerősök ajánlása önálló kezdeményezés

Részletesebben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Melyik okozhat stresszt? Bevezető A stressz olyan mint a borivás: kis mennyiségben jótékony hatása van, motivál és élénkebbé tesz. A túlzott és folyamatos

Részletesebben

A SZABADSÁGHARC KITÖRÉSE

A SZABADSÁGHARC KITÖRÉSE A SZABADSÁGHARC KITÖRÉSE 1. 1848 szeptember: a szeptemberi fordulat Kettős fordulat: külön-külön leverik az európai forradalmakat a magyar forradalom átfordul szabadságharcba 2. Az udvar első támadása

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység A vizsgafeladat időtartama: 30 perc A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60% 315/2013. (VIII. 28.) Korm.

Részletesebben

Sziluett Mozgásstúdió. Mosonmagyaróvár

Sziluett Mozgásstúdió. Mosonmagyaróvár Sziluett Mozgásstúdió Mosonmagyaróvár Szia Varga Lászlóné Ági vagyok, a Sziluett Mozgásstúdió vezetője. Valamikor nagyon régen egy számmisztikai elemzésen azt mondták nekem, hogy a sport szeretetére és

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1]

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Published on Reformáció (http://reformacio.mnl.gov.hu) Címlap > Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Küry

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

PR stratégia. A NESTEA olyan alkoholmentes italként történő pozícionálása, amelynek ízvilága a szabadság érzését a tavasz utáni vágyakozással ötvözi.

PR stratégia. A NESTEA olyan alkoholmentes italként történő pozícionálása, amelynek ízvilága a szabadság érzését a tavasz utáni vágyakozással ötvözi. PR stratégia A NESTEA olyan alkoholmentes italként történő pozícionálása, amelynek ízvilága a szabadság érzését a tavasz utáni vágyakozással ötvözi. Célok Üzleti célok A NESTEA márka fogyasztói bázisának

Részletesebben

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után.

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Jóga Nidra 1. Streszoldó relaxáció CD Időtartam: 43 perc A mélylazítás hatásos jógatechnikája során a gyakorló elsajátíthatja

Részletesebben

Cukorbetegek kezelésének alapelvei

Cukorbetegek kezelésének alapelvei Diabétesz 2007. Életmód és kezelés Budapest, 2007. június 2. Mozgásterápia cukorbetegségben Lelovics Zsuzsanna dietetikus, humánkineziológus, szakedző Egészséges Magyarországért Egyesület Cukorbetegek

Részletesebben

Váll-, hát-, és mellizom fejlesztő gyakorlatok nemcsak kismamáknak

Váll-, hát-, és mellizom fejlesztő gyakorlatok nemcsak kismamáknak Váll-, hát-, és mellizom fejlesztő gyakorlatok nemcsak kismamáknak Nagyon fontos, hogy szülés után erős legyen a váll és hátizmod, mert a gyereket sokat kell majd cipelned, a mellizom gyakorlatok pedig

Részletesebben

Veszprémben is megszólalt a Szívhang

Veszprémben is megszólalt a Szívhang Betegszoba 2011.04.28. http://www.betegszoba.hu/cikkek/sziv_es_errendszer/veszpremben_is_megszolalt_a_szivhang/ A Szívhang program a következő állomásán is elérte célját, hiszen a Petőfi Színház színészeinek

Részletesebben

A képlékeny félhold. Bassár el-aszad elnök. Némiképp meggyűrődött a róla alkotott kép IRÁNYTŰ INTÉZET EMBER ZOLTÁN LEVENTE 1

A képlékeny félhold. Bassár el-aszad elnök. Némiképp meggyűrődött a róla alkotott kép IRÁNYTŰ INTÉZET EMBER ZOLTÁN LEVENTE 1 A képlékeny félhold A szíriai háború és polgárháború szilánkjai a menekült- és migránsválság képében bizony elérték Európát, ezáltal Magyarországot is; nem beszélve arról, hogy 6000-7000fő európai országok

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584. Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584. Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP A dohányzás a burgonyafélék családjába tartozó dohánynövény leveleinek élvezete. Valószínűleg először Kolumbusz és társai találkoztak

Részletesebben

Bükfürdô több mint fürdô

Bükfürdô több mint fürdô Bükfürdô több mint fürdô Bükfürdô Vas megye északnyugati részén, az Alpokalja és a Kisalföld találkozásánál található. Szombathelytôl 30, Soprontól 46, Kôszegtôl pedig 20 km távolságra fekszik, félúton

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Dengue-láz. Dr. Szabó György Pócsmegyer

Dengue-láz. Dr. Szabó György Pócsmegyer Dengue-láz Dr. Szabó György Pócsmegyer Történelem Az ókori Kínában leírták. 1906-ban igazolták, hogy szúnyog terjeszti a betegséget. 1907-ben igazolták, hogy vírus. A II. világháború után kezdett megvadulni

Részletesebben

Batthyány István kormánybiztossága

Batthyány István kormánybiztossága Batthyány István kormánybiztossága 1849. április 25-ei keltezéssel az alábbi bejegyzés olvasható Székesfehérvár tanácsának jegyzőkönyvében: Minden itt volt császári katonaság és katonai hatóság ma reggel

Részletesebben

UEFA A KONDICIONÁLIS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A FUTBALLBAN

UEFA A KONDICIONÁLIS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A FUTBALLBAN KONDICIONÁLIS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A FUTBALLBAN A kondicionális képességek fejlesztése állandó vita témát szolgáltat a csapatok felkészítése során. Van, aki a tiszta futásokkal kialakított,

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

GAUDIOHÍREK. 2013. január,2. évfolyam 1.szám

GAUDIOHÍREK. 2013. január,2. évfolyam 1.szám GAUDIOHÍREK 2013. január,2. évfolyam 1.szám 1 Tartalomjegyzék Bevezető 3.o. Vízkereszt.. 4.o. Legyen minden nap a magyar kultúra napja!...5.o. Mit szeretnél elérni 2013-ban?...6.o. Tanárinterjú 7-8.o.

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 I (Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE (2013. június 26.) a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses

Részletesebben

innen indul. Higgy abban, hogy az EGÉSZSÉG Higgy magadban. Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok és menedzserszûrések vállalatoknak

innen indul. Higgy abban, hogy az EGÉSZSÉG Higgy magadban. Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok és menedzserszûrések vállalatoknak Higgy abban, hogy az EGÉSZSÉG innen indul. UNIQA Mobil Egészségközpont Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok és menedzserszûrések vállalatoknak Higgy magadban. Az egészség a megelőzéssel és a korszerű diagnosztikával

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP A KRÚDYBAN

EGÉSZSÉGNAP A KRÚDYBAN EGÉSZSÉGNAP A KRÚDYBAN Gerinctorna - Tartásjavító gyakorlatok A gerincoszlopon öt szakaszt különböztetünk meg. A nyaki gerincszakaszt hét nyakcsigolya, a háti gerincszakaszt tizenkét hátcsigolya, az ágyéki

Részletesebben

UEFA A. SK STURM GRAZ KLUBLÁTOGATÁS 2010. május Készítette: Artner Tamás

UEFA A. SK STURM GRAZ KLUBLÁTOGATÁS 2010. május Készítette: Artner Tamás SK STURM GRAZ KLUBLÁTOGATÁS 2010. május Készítette: Artner Tamás A SZAKMAI MUNKA ELKÜLÖNÜLÉSE EGY BAJNOKI ÉVBEN 1. Felkészülési időszak 2. Versenyidőszak 3. Téli szünet 4. Átmeneti időszak 5. Versenyidőszak

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2011/2012 TÖRTÉNELEM

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2011/2012 TÖRTÉNELEM Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2011/2012 TÖRTÉNELEM I. (iskolai) forduló 2012. február 9. Intézmény neve (bélyegző) Versenyző Pontszám Neve Megye Elérhető Elért 60 Felkészítő tanár

Részletesebben

Mozgással az Egészségért!

Mozgással az Egészségért! Mozgással az Egészségért! 2010. Június 12. (szombat) 9 óra Mátrai Gyógyintézet Mátraháza ABBA Feeling Show Ingyenes szűrővizsgálatok Közös Aerobik Színvonalas programok Gyermekvetélkedő Értékes tombolanyeremények

Részletesebben

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni!

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! A média világa: ahol jó lenni? Ha nekünk fontos Ha az újságírónak fontos A média világa: ahol jó lenni? Mit engedhetnek meg maguknak az újságírók, és mit engedhetünk

Részletesebben

Az alsó tagozaton kiadott serlegek a 2008/2009. tanévben Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium www.kig.hu

Az alsó tagozaton kiadott serlegek a 2008/2009. tanévben Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium www.kig.hu Az alsó tagozaton kiadott serlegek a 2008/2009. tanévben Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium www.kig.hu 1. félév Jó tanuló serleg Biró Adrienn (4.b) és Fülöp Lili (4.b) Adrienn kiemelkedő képességű,

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI Minden láng fölfelé lobog. Az emberi lélek is láng. Tánczos István igazgató tanító visszaemlékezései a kerekharaszti iskoláról A visszaemlékező 42 évi hivatásszeretettől vezérelt pedagógus

Részletesebben

Az egyensúly belülről fakad!

Az egyensúly belülről fakad! Az egyensúly belülről fakad! TIENS BELSŐ EGYENSÚLY TABLETTA BELSŐ EGYENSÚLY TABLETTA A Belső egyensúly tabletta étrend-kiegészítő készítményt különösen az emésztőrendszer működésének serkentésére fejlesztették

Részletesebben

BARANTA VILÁGKUPA VERSENYKIÍRÁS CSAPATOK ÉS VERSENYZŐK RÉSZÉRE

BARANTA VILÁGKUPA VERSENYKIÍRÁS CSAPATOK ÉS VERSENYZŐK RÉSZÉRE BARANTA VILÁGKUPA VERSENYKIÍRÁS CSAPATOK ÉS VERSENYZŐK RÉSZÉRE A verseny szakmai szervezője: Országos Baranta Szövetség (OBSZ) A verseny társszervezői: Mente Egyesület, Miskolc Város Önkormányzata, Magyarországi

Részletesebben

I. Harcművészeti Élménynap

I. Harcművészeti Élménynap I. Harcművészeti Élménynap- 2013. május 4-én szombaton, kiváló időben és hangulatban került megrendezésre az I. Harcművészeti Élménynap. A debreceni Decathlon Sportáruházba látogatók több mint, húsz harcművészeti

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Dr. Hadnagy Imre József Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Kiállítócsarnok nem lévén a gyűjtemény néhány muzeális tűzoltószere és a hazai tűzvédelem jeles személyiségeinek domborműve az intézménynek

Részletesebben

Színes iskolánk. Sporttevékenységek

Színes iskolánk. Sporttevékenységek Színes iskolánk Ha megkérdezzük a gyerekeket,hogy miért szeretnek iskolába járni, a válaszok igen tág skálán mozognak. Vannak, akiket az érdekes feladatok hoznak izgalomba, vannak akiket a naponta elért

Részletesebben

A Cardo űrtechnológiát hoz az otthonunkba! 9x-es Superbrandsgyőztes!

A Cardo űrtechnológiát hoz az otthonunkba! 9x-es Superbrandsgyőztes! A Cardo űrtechnológiát hoz az otthonunkba! 9x-es Superbrandsgyőztes! Cardo ispace matrac alvás egy más világ stílusában Képzelje el a tökéletes alvást, ami egész éjszakán át tartó könnyed, a lebegéshez

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Fusion Vital. tevékenységi napló. Életmódfelmérés. név / azonosító szám. Firstbeat Bodyguard gyári szám. program kezdő dátuma: / /

Fusion Vital. tevékenységi napló. Életmódfelmérés. név / azonosító szám. Firstbeat Bodyguard gyári szám. program kezdő dátuma: / / Fusion Vital tevékenységi napló Életmódfelmérés név / azonosító szám Firstbeat Bodyguard gyári szám program kezdő dátuma: / / tevékenységi napló - HÁttéR információk Az Ön telefonszáma: Az Ön email címe:

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Cetirizin-ratiopharm 10 mg filmtabletta Cetirizin-ratiopharm 10 mg filmtabletta

Részletesebben

Tájékoztató szív- és érrendszeri betegségekről és azok megelőzéséről

Tájékoztató szív- és érrendszeri betegségekről és azok megelőzéséről Erre majd együtt mászunk fel! Tájékoztató szív- és érrendszeri betegségekről és azok megelőzéséről Bayer Hungária Kft. 1123 Budapest, Alkotás u. 50. www.szeretemazeletem.hu Az érelmeszesedéstől az infarktusig

Részletesebben

Szakmai továbbképzés I. foglalkozás

Szakmai továbbképzés I. foglalkozás Szakmai továbbképzés 2016. I. foglalkozás Minden évben négy alkalommal kerül megrendezésre szakmai továbbképzésünk, mely az idén 2016. Január 24-n volt a Honvéd Küzdőcentrumban. A rendezvényre alapvetően

Részletesebben

Beszámoló a horvátországi cseregyakorlatról

Beszámoló a horvátországi cseregyakorlatról Ország: Horvátország Fogadó intézmény: Klinički Bolnički Centar Rijeka (KBC Rijeka) Város: Rijeka Osztály: Plasztikai sebészet Beszámoló a horvátországi cseregyakorlatról A Debreceni Orvostanhallgatók

Részletesebben

Mennyi D-vitamint ajánlott szedni? ÉRTHETŐEN, HASZNÁLHATÓ TÁBLÁZATTAL!

Mennyi D-vitamint ajánlott szedni? ÉRTHETŐEN, HASZNÁLHATÓ TÁBLÁZATTAL! Mennyi D-vitamint ajánlott szedni? ÉRTHETŐEN, HASZNÁLHATÓ TÁBLÁZATTAL! Az influenza ellen nem a C-, hanem a D-vitamin véd. A magyarok több mint 90 százaléka azonban tél végére D-vitaminhiányos. A tél végére

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

KONDÍCIÓ A FUTBALLBAN FITNESS IN FOOTBALL. Mérkőzés követelmények 2013.10.02. Alapfogalmak

KONDÍCIÓ A FUTBALLBAN FITNESS IN FOOTBALL. Mérkőzés követelmények 2013.10.02. Alapfogalmak KONDÍCIÓ A FUTBALLBAN FITNESS IN FOOTBALL Alapfogalmak KONDÍCIÓ A FUTBALLBAN FITNESS IN FOOTBALL Kondíció /fitness/ Edzettség Erőnlét Fizikai képességek Forma Kondíció (feltétel) Koordináció játékkészség

Részletesebben

Növekvő gyermeklétszámok

Növekvő gyermeklétszámok IX. évf. 5. sz. 2012. augusztus www.kiralyhegyes.hu Növekvő gyermeklétszámok óvodánkban, iskolánkban Palánta ültetvényezések a fóliasátorban Útkarbantartási munkálatok Egészségügyi szűrővizsgálatok Ingyenes

Részletesebben

Műanyag nyílászárók a SCHÜCO-tól

Műanyag nyílászárók a SCHÜCO-tól A fenntarthatóság iránt elkötelezett építészetért Műanyag nyílászárók a SCHÜCO-tól A SCHÜCO rendszer műanyag nyílászárói a hazai piacon is egyre nagyobb teret és elismerést nyernek, hiszen előnyös tulajdonságaikkal,

Részletesebben

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009.

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. TARTALOM JEGYZÉK Bevezető 1 1. A koncepció elvi alapjai 1 1.1. Jövőkép megfogalmazása 3 1.2. Alapelvek megfogalmazása

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN!

LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN! LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN! A FOLYAMATOSAN NÖVEKVÕ LEVEGÕSZENNYEZÉSSEL EGYENES ARÁNYBAN NÖVEKSZIK A LÉGÚTI BETEGSÉGEKBEN SZENVEDÕK SZÁMA, KÜLÖNÖSEN A GYEREKEKNÉL. HASZNÁLD A TERMÉSZET EREJÉT //

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

www.eduvital.net "Soha sem késő"! Megoldások a felnőttkori egészségnevelésből Falus András

www.eduvital.net Soha sem késő! Megoldások a felnőttkori egészségnevelésből Falus András www.eduvital.net "Soha sem késő"! Megoldások a felnőttkori egészségnevelésből Falus András Az EDUVITAL koncepció és gyakorlat www.eduvital.net Mit tanít az EDUVITAL csapata? Küldetés nyilatkozat A magyar

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Agyi érkatasztrófák kezelése a MH Honvédkórházban: a személyi állomány sürgősségi ellátásának megszervezése

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9500 CELLDÖMÖLK, JÓZSEF A. U. 1. OKTATÁSI AZONOSÍTÓ: 036589

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9500 CELLDÖMÖLK, JÓZSEF A. U. 1. OKTATÁSI AZONOSÍTÓ: 036589 PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9500 CELLDÖMÖLK, JÓZSEF A. U. 1. OKTATÁSI AZONOSÍTÓ: 036589 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Fusion Vital Program riport

Fusion Vital Program riport 370916 Fusion Vital Program riport Cs 10.09.2015 17:21 6ó 46perc 58 / 82 / 6 Stressz reakció Feltöltődés Fizikai aktivitás Napi fizikai aktivitás Pulzusszám Hiányzó pulzusszám 5% Napközben nincs feltöltődés.

Részletesebben

őszi káposztarepce és kalászos termékkatalógus 114 % I. hely 2011 - Arsenal 128 % www.lgseeds.hu Magról magra, magasabbra

őszi káposztarepce és kalászos termékkatalógus 114 % I. hely 2011 - Arsenal 128 % www.lgseeds.hu Magról magra, magasabbra őszi káposztarepce és kalászos termékkatalógus 2013 I. hely 2012 Arsenal 114 % I. hely 2011 - Arsenal 128 % NÉBIH kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek korai csoport Magról magra, magasabbra Maximalizálja

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04.

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 2 ( C ) IPA by 1974 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 2020

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 2020 Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 2020 www.egeszsegprogram.eu EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A Programban résztvevők egészségi állapotára irányuló statisztikai jelentés Projekt:

Részletesebben

SZASZÁÉK gondoskodnak.

SZASZÁÉK gondoskodnak. ÉBREDÉS A PÁRI IFJÚSÁGI ÉS NEMZETISÉGI EGYESÜLET TÁJÉKOZTATÓ SZÓRÓLAPJA 2009. JÚNIUS PÁRI, Nagy utca 24. Teleház Telefon: 74/887-391 E-mail: ebredes.pari@vipmail.hu Meghívó PÖRKÖLTFŐZŐ VERSENY A Pári Ifjúsági

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Élhetőbb Életért Alapítvány

Élhetőbb Életért Alapítvány Élhetőbb Életért Alapítvány Élhetőbb Életért Alapítvány FITT-LESZ HALOM Versenyek 2011. március 5. Szigethalom, Thököly u. 37. Futó versenyek Nőnapi futás 10 és 5 km Rajt - Cél: Nevezés: 7:30-8:00 információnál

Részletesebben

A cukorbetegség karbantartása mozgásterápia segítségével

A cukorbetegség karbantartása mozgásterápia segítségével A cukorbetegség karbantartása mozgásterápia segítségével Szabó Bence OORI Nappali kórház Szombathely 2012.09.07. A fizikai aktivitás hatása Fő terápiás eljárás volt az inzulin felfedezéséig Fokozott a

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

A 2-es típusú cukorbetegség

A 2-es típusú cukorbetegség A 2-es típusú cukorbetegség tablettás kezelése DR. FÖLDESI IRÉN, DR. FARKAS KLÁRA Az oktatóanyag A MAgyAr DiAbetes társaság vezetôsége Megbízásából, A sanofi támogatásával készült készítette A MAgyAr DiAbetes

Részletesebben