Tisztelt PVDSz tagok és kedves Kollégák!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt PVDSz tagok és kedves Kollégák!"

Átírás

1 2013. OKTÓBER október XV. évfolyam 10. szám 15 Tisztelt PVDSz tagok és kedves Kollégák! Mint az egyének úgy a szervezetek életében is vannak olyan időszakok, melyek a mindennapok folyása közben megállásra, visszatekintésre, megemlékezésre adnak alkalmat. A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete szervezeti életében ilyen alkalom az, hogy szakszervezetünk immár 15 éves megalakulását köszöntheti ez év október 15-én. Tizenöt évvel ezelőtt 23 vasutas munkavállaló, alapító tagként úgy gondolta, hogy a pályavasutas munkavállalók szakmai érdekvédelmét, a korábbiaktól eltérő módon és szervezeti keretek között, egy új szakszervezet létrehozásával hatékonyabban fogja tudni ellátni és képviselni. A mindmáig meglévő gyűjtő-szakszervezetekkel szemben szakmai megalapozottsággal igen is fel kell vállalni a pályavasutas munkavállalók (PML-TEB-Forgalom) többségében a végrehajtó szolgálat területén munkát végzők sajátos érdekeinek kifejezését, érvényre juttatását, annak képviselete által. A PVDSz a kezdeti nem csekély nehézségek között, sújtva a már működő társszakszervezetek meg nem értése és sok esetben ellenállása ellenére reprezentatívvá vált, s kollektív szerződéskötési jogosultságát mind máig meg is őrizte. Az eltelt másfél évtized alatt szakszervezetünk szervezetileg és jelentőségében megerősödve a jövőre nézve is a pályavasutasok szakmai érdekeinek védelmét tekinti alapvető feladatának. E feladat felvállalása során úgy gondolom, hogy most és a jövőben is sokrétű kihívások állnak a mindennapokban valamennyi választott tisztségviselőnkön túlmenően tagjaink előtt is. A Magyar Államvasutak az immár több évtizedre visszanyúló szinte már folyamatosnak tekinthető szervezeti változásai közepette szükséges helyt állnunk. A pályavasutasok mindennapi munkafeltételeink elnehezülése során, a szakmai elvárások növekedésének igénye ellenére, ugyanakkor ez nem éppen XXI. századi magyar vasút rövidtávú megvalósulásának bennünk meglévő vízióját erősítheti meg bennünk, az itt dolgozókban. Éppen ezért is, és azért is mert az itt ott már megfogalmazásra kerülő ún. vasutas életpályamodell hatékony megvalósulására bizonyára még sokáig várhatnak munkavállalóink, a jövőben sem hanyagolható el, nem mellőzhető a munkavállalói érdekvédelem biztosítása, az azért történő tenni akarás. Ennek letéteményét láthatják megvalósulni tagjaink és a jövőben hozzánk csatlakozó munkavállalók is a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete eddigi és jövőbeni tevékenységében. Amiért is valamennyi tagunk és szakszerveztünk választott tisztségviselőinek munkáját a magam és az elnökség nevében ezúton megköszönöm. Dr. Laboda József elnök A Vasúti Érdekegyeztető Tanács ülésén a munkakörük betöltésére egészségügyi okból alkalmatlanná vált munkavállalók tovább foglalkoztatási lehetőségeinek vizsgálata, a megemelkedett banki költségek problémája szerepelt napirenden. Közfoglalkoztatás a MÁV-nál A munkáltató napirend előtt bemutatta a szakszervezetek képviselőinek a MÁV Közfoglalkoztatási Irodájának vezetőjét. Király János tájékoztatta a szakszervezeteket, hogy november 1. és április 30. között a MÁV 840 fő közmunkás számára biztosít munka lehetőséget, akik az ország 337 vasútállomásán, 3-10 fős csoportokban napi 6 órás munkaidőben fognak alapvetően állomástakarítási munkát végezni. Szakszervezetünk arra kérdezett rá, hogy a közmunkások foglalkoztatásával keletkeznek-e többletfeladatai az állomási személyzetnek, hiszen ki kell adni a napi VÉT HÍREK munkafeladatokat, a munkát át kell venni, vigyázni kell arra, nehogy balesetet szenvedjenek. A munkáltató úgy nyilatkozott, hogy a közmunkások saját munkavezetővel rendelkeznek, nem keletkezik MÁV munkaviszonyuk, foglalkoztatásuk nem tartozik a Munka törvénykönyv hatálya alá, és bérük nem terheli a MÁV költségeit. Kezdeményezés a 230 órás túlóra korlát feloldására A folyamatban lévő vasúti infrastruktúra-fejlesztésekre tekintettel néhány szervezeti egység munkavállalójára vonatkozóan a munkáltató kezdeményezte az elrendelhető rendkívüli munkavégzés mértékének 300 órára emelését, változatlan díjazás mellett. Az érintett szervezeti egységek: Területi Igazgatóság Budapest: ~ Pályafenntartási Alosztály Kelet ~ Pályafenntartási Alosztály Győr ~ Pályafenntartási Alosztály Székesfehérvár ~ Biztosítóberendezési Alosztály Nyugat ~ Biztosítóberendezési Alosztály Kelet ~ Felsővezetéki és Alállomási Alosztály ~ Távközlési Alosztály Területi Igazgatóság Debrecen: ~ Biztosítóberendezési Üzemfelügyeleti Mérnöki Szakasz Debrecen ~ Biztosítóberendezési szakasz Kisújszállás ~ Biztosítóberendezési szakasz Püspökladány (a cikk folytatása a 2. oldalon...)

2 OKTÓBER (folytatás a címoldalról...) VÉT HÍREK ~ Biztosítóberendezési Központi Javító Mérnöki Szakasz Debrecen A PVDSz a kezdeményezésre kifejtette, hogy a javaslatot akkor tudja támogatni, ha a munkáltató a 231. órától magasabb pótlékot fizet. Jelenleg a KSz. 35. szerint a munkáltató a óra között teljesített rendkívüli munkaidőt 135 százalékos pótlékkal számolja el. A munkáltató egyelőre elzárkózik kérésünk teljesítésétől. Meglátjuk a VSz és a VDSzSz hogyan áll a kérdéshez. Lapzártáig nem dőlt el a kérdés. Lesznek- e rehabilitált munkakörök a MÁV-nál? A szakszervezeti oldal a munkáltató szemére vetette, hogy miközben a MÁV együttműködési megállapodást köt a Magyar Honvédséggel a pályát kényszerből elhagyó katonák lehetőség szerinti foglalkoztatására, nem igazán tesz erőfeszítéseket, az orvosi alkalmasságát elvesztő vasutasok tovább foglalkoztatása érdekében. A rehabilitációs eljárások formálisak és szinte mindig azzal zárulnak, hogy a munkavállaló számára nincs egészségi alkalmasságának, képzettségének megfelelő másik munkakör. A munkáltató igyekezett megnyugtatni a szakszervezeteket, hogy a Magyar Honvédséggel való együttműködés nem veszélyezteti a vasutas munkahelyeket. Ez nincs semmilyen összefüggésben a felvetett problémával, arról van pusztán szó, hogy a MÁV vállalta, hogy a pályát kényszerből nem feltétlenül egészségügyi okból elhagyó katonák adatait olyan adatbázisban kezeli, mely alkalomadtán segíthet a munkaerő-utánpótlási feladatok teljesítésében. A PVDSz a vita során felhívta a figyelmet arra, hogy a helyzet még ennél is súlyosabb. Szerintünk elfogadhatatlan, hogy amíg az a munkavállaló, akinek munkaviszonya a munkáltató oldalán felmerülő okból (létszámcsökkentés, átszervezés, műszaki fejlesztés) szűnik meg több végkielégítésre, és felmondási időre számíthat, mint az a munkavállaló, aki esetleg évtizedeket a MÁV-nál dolgozva orvosilag válik alkalmatlanná munkaköre betöltésére, és ezért szüntetik meg munkaviszonyát. Az ilyen eseteket a munkajog és ez alapján a MÁV úgy tekinti, hogy a munkaviszony fenntartása a munkavállaló oldalán felmerült okból válik lehetetlenné. A PVDSz első ízben fordulóján, a nyugdíjkorhatár emelés bejelentésekor kezdeményezte a fentiekben leírt ellentmondás felszámolását a Kollektív Szerződés módosításával, a munkáltató ezt eddig elutasította. Utoljára év elején nyújtottunk be KSz. módosító javaslatot arra, hogy a munkavállaló egészségi okkal összefüggő képességével indokolt munkaviszony megszüntetése, ugyanolyan jogkövetkezményekkel járjon, mint amikor a munkaviszony a munkáltató működésével összefüggő okból szűnik meg. Természetesen szakszervezetünk egyetért azzal, hogy elsődleges feladat az kell, hogy legyen, hogy megteremtődjön a feltétele annak, hogy a nem egyszer hosszú évtizedekig folytatott vasúti munkavégzés miatt - orvosi alkalmasságát elvesztő kollégánk, az egészségi állapotának megfelelő új munkát kaphasson a vasútnál. Végeredményben a munkáltató is egyetértett abban, hogy meg kell vizsgálni a rehabilitációs foglalkoztatás bővítésének lehetőségeit, figyelemmel arra, hogy a MÁV Csoport által fizetett rehabilitációs járulék évente tetemes összeget képez a MÁV költségei között. A banki költségek és a fizetés Az elmúlt hónapokban egyre erősödnek azok a felháborodott munkavállalói hangok, melyek abszurdnak tartják, hogy a megdolgozott bérükhöz csak súlyos ezrekért tudnak hozzájutni. A szakszervezetek különféle kezdeményezésekkel élnek, de a politika is ígéri, hogy megoldja az általa létrehozott problémát. A MÁV-nál volt szakszervezeti kezdeményezés arra, hogy fizessenek térítést a banki költségek ellentételezésére, ha már arra kötelezik a dolgozót, hogy bankszámlát nyisson fizetése átutalása érdekében. A korábbi viták során a PVDSz egy megfelelő mértékű béremelésre ösztönözte a munkáltatót a probléma megoldása érdekében. Nos, a béremelés megtörtént, de annak mértéke és elosztási módja számos munkavállaló esetében alig-alig elegendő arra, hogy fedezze a megemelkedett tranzakciós illetéket. A VÉT legutóbbi ülésén a probléma ismét napirendre került. Nem adjuk fel A banki költségnövekedést alig fedező béremelés végrehajtása a PVDSz számára nem elégséges arra, hogy jövő év júliusáig csöndben legyünk a tarthatatlan vasúti bérezési viszonyokkal kapcsolatban. Hiába fogadott hallgatást a VASZ június 30-ig mi nem fogadjuk el, hogy majd egy évig ne történjen semmi. Igenis napirenden tartjuk a kérdést, és tárgyalni akarunk legalább a január 1-i bérkorrekcióról. A jövő évi béremelés megfelelő előkészítése érdekében a PVDSz az alábbiak szerint kezdeményezett konzultációt: MÁV Zrt. Vezérigazgatóság Bánhidi-Nagy Attila humánerőforrás igazgató 1087 Budapest Könyves Kálmán krt Tisztelt Igazgató Úr! Szakszervezetünk az elmúlt években a vasutas bérek fokozatos leértékelődését érzékeli. Az évek óta tartó folyamat eredményeként 2013-ban a MÁV Zrt. foglalkoztatottjainak - a nemrég még a nemzetgazdasági átlagot hozzávetőlegesen tíz százalékkal meghaladó átlagkeresete az országos átlag alá süllyed. A vasutasoknak nem elég, hogy a többi munkavállalóhoz hasonlóan viselni kell a gazdasági vállság terheit, béreik más ágazatok munkavállalóinál fokozottabb leértékelődését kell megtapasztalniuk. E tartósan kedvezőtlen tendencia mellett megfigyelhető az is, hogy a központilag vezérelt, elégtelen mértékű bérkorrekciós (béremelés) intézkedések - melyekre részben az adóváltozások hatásainak kompenzálása, részben a bérek egységes százalékkal (számítástechnikai úton) történő megemelése jellemző nemhogy mérsékelnék, de felnagyítják a meglévő torzulásokat. Alkalmatlanok az igazságtalanságok mérséklésére, a belső bérfeszültségek enyhítésére, a munkatapasztalat elismerésére, a munkavállalók ösztönzésére, erőfeszítéseik fokozására. A fentiekben vázolt folyamatok közös értékelése, a kedvezőtlen tendenciák megállítási lehetőségeinek feltárása, illetve megfordítása érdekében a PVDSz az Mt (5) bek. alapján konzultációt kezdeményez. A konzultáció során szakszervezetünk választ vár arra, hogy a társaság miként értékeli a helyzetet, milyen stratégia mentén tervezi alakítani a munkavállalói béreket, saját elemzései mennyiben támasztják alá szakszervezetünk álláspontját és milyen intézkedések szükségek és lehetségesek a kedvezőtlen folyamatok megállítására, illetve megfordítására. Budapest, október 4. Tisztelettel: Dr. Laboda József elnök

3 2013. OKTÓBER A jövő év első munkaszüneti napja, január elseje szerdára esik, így pihenésünk meghosszabbítására csak némi szabadság felhasználásával lesz lehetőségünk. Ennél is kedvezőtlenebb hírnek számít, hogy a következő munkaszüneti nap, március 15. szombatra esik majd. Az első négynapos hosszú hétvégénk május 1-én lesz, mivel a Munka ünnepe csütörtökre esik, s így az ezt követő pénteket (május 2.) pihenőnapnak nyilvánították. Eszerint, bár május 1. és 4. között Hosszú hétvégék 2014-ben Jövőre a hosszú hétvégék tekintetében sajnos nem lesz olyan szerencsénk, mint az idén A nemzetgazdasági miniszter 33/2013. (VIII. 30.) NGM rendelete a évi munkaszüneti napok körüli munkarendről A munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény 102. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. (1) E rendelet hatálya a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel kiterjed minden munkáltatóra és az általuk foglalkoztatottakra. (2) E rendelet hatálya nem terjed ki a megszakítás nélkül üzemelő és a rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon is működő munkáltatónál, illetve az ilyen jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkarendjére. 2. A évi munkaszüneti napok körüli a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó munkarend a következő: a) május 10., szombat munkanap május 2., péntek pihenőnap b) október 18., szombat munkanap október 24., péntek pihenőnap c) december 13., szombat munkanap december 24., szerda pihenőnap 3. Az általánostól eltérő munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendje a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény 96. (1) bekezdése alapján a 2. -tól eltérően is meghatározható. 4. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba, és december 31-én hatályát veszti. négy napon át pihenhetünk, a május 2-i pihenőt az azt követő szombaton, május 10- én le kell majd dolgoznunk. Az államalapítás ünnepe, augusztus 20. szerdára esik, így egy esetleges hosszú hétvégéhez ekkor is újabb két nap szabadságra lesz szükségünk. Jó hír viszont, hogy 2014-ben október 23. csütörtökön lesz, így az ezt követő péntek pihenőnappá nyilvánításával ismét négynapos hosszú hétvégének örülhetünk. Az október 24-i pénteki nap helyett azonban az ezt megelőző szombaton, október 18-án kell dolgoznunk. Az ezt követő munkaszüneti napunk, november ben szintén szombatra esik majd. Az eddigi éveknek megfelelő gyakorlat szerint december 24-ét amely jövőre szerdán lesz ugyancsak megkapjuk pihenőnapnak, a december 13-i szombat terhére. Ennek köszönhetően azonban december 24. és december 28. között összesen 5 napos pihenőnek örülhetünk. Természetesen ne feledkezzünk meg egyházi ünnepeinkről sem (húsvét: április ; pünkösd: június 8-9.), amelyek egyegy nappal minden évben meghosszabbítják adott hétvégéinket. Enzsöl A hó-nap esete 3 A természetrajzórán a tanító megkérdezi a gyerekektől: - Mikor a legjobb gyümölcsöt szedni? - Amikor a kutya meg van kötve - hangzik a válasz. A tisztes munkát, mint koncepciót a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet vezette be és kezdte el terjeszteni 1999-ben. A Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség (ITUC) kezdeményezésére minden év október 7-én - idén már hatodik alkalommal - rendezték meg a világnapot és hívták fel a szakszervezetek a figyelmet arra, hogy a munkavállalók tízmilliói dolgoznak tisztességtelen munkafeltételek, olykor embertelen körülmények között. Az idei akciónap témája a szakszervezeti szervezkedés volt, különös tekintettel a fiatal korosztályra. A témának különös és szomorú aktualitása az ifjúsági munkanélküliség jelensége, mely egyre aggasztóbb képet fest Európa-szerte. Erre a kiszolgáltatott helyzetre megoldást és védelmet a kollektív szervezkedés és a benne rejlő lehetőségek adhatnak. A magyarországi konföderációk fiataljai közösen léptek és hívták fel a figyelmet arra, hogy a szakszervezet megvéd! Október 7-én délután, a Tisztes Munka Világnapján a hat magyarországi szakszervezeti konföderáció ifjúsági tagozata is szervezett közös akciót Budapesten, a Deák Ferenc téren, amin közel száz aktivista vett részt. A tisztes munka világnapja A fiatal magyar szakszervezeti aktivisták példamutató egységet mutatva összefogtak, hogy a munkavállalókat érintő aggasztó jelenségekre (közel 30 százalékos ifjúsági munkanélküliség, méltatlan munkabérek, munkavédelmi hiányosságok) közösen, együttes erővel hívják fel a figyelmet. Mostani flashmob (villámcsődület) akciójuk során sok száz járókelő figyelmét hívták fel a tisztességes munka szükségszerűségére és szórólapokkal is tájékoztatták az arra járókat, illetve a sajtó megjelent képviselőit köztük az MTI-t is. Az akció során a közel száz aktivista sípszóra az éppen aktuális pozíciójában dermedt, majd egy újabb jelre elkezdték egymás kezét megfogni, míg végül egységes kört alkottak a téren. Az egyes szakszervezetek zászlóit felvonultatva végződött a rövid, de látványos performansz, majd előkerült egy sokszínű szerencsekerék is. Ennek megpörgetésével különböző, a munka világát érintő kifejezéseket lehetett a járókelőknek kipörgetnie (munkajog, elbocsátás, munkabiztonság, szabadság stb.), amiért cserébe egy színes, feliratos szilikonkarkötőt is kaptak, ami később is emlékeztetheti őket a szakszervezet fontosságára, szerepére mindennapi életük, munkájuk során. A lényeg, hogy hallassuk a hangunkat, illetve, hogy az állami döntéshozók, jogalkotók és a munkaadók is megértsék, sőt figyelembe vegyék közös követeléseinket! A jelszavak, amelyek a molinókon is visszaköszöntek: Ne fagyj le, szerveződj! és Az idő nem állt meg, a modern szakszervezetek érted is vannak! meghatározták az esemény fő üzeneteit. Erobi A hó-nap bölcsessége Élj a jelenben, emlékezz a múltra, és ne félj a jövőtől, mert nem létezik, és soha nem is fog. Mert mindig csak jelen van.

4 OKTÓBER MÁV Zrt. KÜT HÍRLEVÉL SZEPTEMBER Közzéteszi: Káré István KÜT. tag Rendkívüli KÜT ülés szeptember 3. Elsőként a MÁV Zrt. Működési és Szervezeti Szabályzatának és a munkáltatói jogkörgyakorlásának rendjének módosításáról szóló előterjesztésekről, tervezetekről tartott konzultációt a munkáltatóval a KÜT. Róka-Kövesi Patricia humánkoordináció és szervezetfejlesztés vezető szóbeli kiegészítésében hangsúlyozta, hogy a változtatások követik az új struktúrát. Az előterjesztés tárgyalása során a KÜT az alábbiakra hívta fel a figyelmet: a minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok nem jelennek meg az előterjesztésben, a társaság minőségbiztosítási rendszerének jelenlegi szinten tartása érdekében, a minőségirányítási rendszer szervezetének megtartása, illetve továbbfejlesztése. A területi igazgató feladat, felelősség és hatáskör meghatározása. Ennek hiányára már a KÜT korábban is tett javaslatot. A távközlési osztály feladatában szerepel a műszaki terv jóváhagyása is, a műszaki területek egyenszilárdságúra hozása érdekébe a biztosítóberendezési és az erősáramú osztályok esetében is fel kellene venni a feladatok közé ezt a tevékenységet. A Távközlő Erősáramú- és Biztosítóberendezési Központ feladatai jelentős mértékben bővítésre kerültek, annak ellenére, hogy a közelmúltban nagymértékű létszámcsökkentés valósult meg itt. A bővített feladatok végzése érdekébe szükséges lenne a létszám-megszabás felülvizsgálata. A berendezések üzembiztonságával kapcsolatos felelősséget kiemelten kell kezelni. A műszaki biztonságára vonatkozó felelősséget, a biztosítóberendezési az erősáramú és a távközlési szakágak esetében meg kell jeleníteni. A munkáltatói képviselő válaszában jelezte, hogy mérlegelik a KÜT javaslatait. A különféléken belül szociális segélyeket bírált el, illetve munkabérelőleg odaítélésében döntött a testület. A KÜT kihelyezett ülése, szeptember 5-6. Nyíregyháza Az ülésen részt vett Mucsi Attila Józsefné a Főigazgatóság Forgalmi Osztályának vezetője és munkatársai, a Debrecen Területi Igazgatóság Forgalmi Osztályának vezetője Rusznák András, a Nyíregyháza Forgalmi Csomópont vezetője Smid János, valamint munkatársai és a csomópont Üzemi Tanácsának a tagjai. A szakmai program első előadójaként a csomópontvezetője bemutatta a Nyíregyházi Forgalmi Csomópontot, működési területét, történetét, melyben kitért a forgalomszünetelés miatt üzemen kívüli Nyírvidéki Kisvasút történetére is. Következő napirendi pontként a Mucsi Attila Józsefné osztályvezető tartott tájékoztatót a forgalmi szolgálattevők zárt csoportú rendszerének használati, gyakorlati tapasztalatairól. A KÜT tagjai felhívták a figyelmet a forgalmi személyzetnek a Windows-zal és Outlook-kal kapcsolatos ismeret- és oktatás hiányára, valamint az érintett munkakörök leterheltségére. Álláspontjuk szerint a több rendelkezési szakaszon közlekedő vonatok célállomásig történő értesítése jelentős kockázattal jár. Az osztályvezető válaszában közölte, hogy a szeptemberi tapasztalatok alapján elemzik a helyzetet. Ismertette továbbá, hogy a 70-es vonalon próbaüzem keretében zajlik a napi lassúmenet kimutatás tesztelése. Rusznák András osztályvezető tájékoztatta a résztvevőket, hogy a FOR fejlesztése folytatódik és 2015 közepére várható az a fejlesztési szint, amikor a rendelkező állomásokon menetrend szerint áthaladó vonatok részére az írásbeli rendelkezés előállítása lehetővé válik a FOR rendszer használatával. A délutáni program során a KÜT tagjai az állomáson megtekintették a zárt csoportú rendszer gyakorlati használatát a forgalmi irodákban. Az esti szabadprogram a Vasutasok Szakszervezete nyíregyházai alapszervezete által bérelt gergelyiugornyai üdülőben folytatódott. Itt Oláh Bélának, az alapszervezet titkárának főző tudományát értékelhették a KÜT tagjai. A MÁV Zrt. KÜT kezdeményezésére a Vállalat Csoport Központi Üzemi Tanácsai szeptember án kihelyezett együttes ülésen emlékeztek meg a 20 éve alakult új üzemi tanácsi rendszer indulásáról. A Zamárdiban tartott ülésen a MÁV Zrt., MÁV-Start Zrt., MÁV Gépészet Zrt., MÁV Trakció Zrt., központi üzemi tanácsainak tagjai vettek részt. Bemutatkozásukat követően a közös program első munkáltatói előadója dr. Kökényesi Antal, a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóságának a vezetője volt. A bemutatkozást követően elmondta, hogy intenzíven kezdte tevékenységét a MÁV-nál, majd elemezte a MÁV Zrt. és a Vasúti Társaságok első félévi üzem- és vasútbiztonsági helyzetét. Elmondta, hogy 14%-al kevesebb volt a vasútbiztonsági esemény, mint az előző félévben. A közlekedő vonatok vonatveszélyeztetése 12-re csökkent. Az állomásokra beérkező vonatok védelme érdekében közös lépéseket tettek a rendőrséggel. A vasúti átjárok biztonsága továbbra is kiemelt feladat. A műanyag féktuskók betiltása - a sorompók érzékelése miatt- is ezen intézkedések része. Sajnos van olyan terület, melyre nagyon kis ráhatásunk van, ez pedig az öngyilkosság. Az első félévben 40 eset történt. a rongálások száma 6%-al kevesebb a tavalyi év hasonló időszakához képest, viszont a vonatdobálások száma 50%-al nőtt. A jármű rongálások száma felére csökkent, míg a kábellopások is 16%-al csökkentek. A tetten ért személyek száma nőtt, sajnos ebben a vasutas munkavállalók is érintettek. A gazdaságvédelem terén nőtt a bejelentések száma. A vasút veszélyes üzem voltának erősítését kérte zárszavában az igazgató, majd kérdésekre válaszolt. A következő programként a MÁV Start Zrt. MSZSZ módosításáról konzultáltak az integrációban érintett társaságok (GÉPÉSZET, START, TRAKCIÓ, ) központi üzemi tanácsai Beleznai Lilla MÁV Start Zrt. humánerőforrás és Bihari Lajos gazdasági igazgatóval. A MÁV Zrt. KÜT tagjai pedig a MÁV Zrt. MSZSZ módosítás következtében kialakult helyzetről konzultáltak. A munkajogi vezető dr. Nemeskéri Kutlán Endre elmondta, hogy a MÁV átalakítása kapcsán vannak olyanok akiknek már retúr jegyük van, ugyanis ki-és visszaszerveződtek. Majd ismertette az eszközgazdálkodási szervezet BLI igazgatóságba történő áthelyezését. A KÜT tagjai által felvetett kérdésekre dr. Szabó Imre humánpolitikai szakértő adott választ, elismerve, hogy a KÜT tagjai ismételten szakmai felkészültségükről adtak tanúbizonyságot. A program következő témájaként az üzemi tanácsok jogosítványaival kapcsolatos tapasztalatokról folytattak eszmecserét a jelenlévők. A téma vitaindítóját dr. Nemeskéri-Kutlán Endre, dr. Szabó Imre és Várkonyi Péter MÁV Start Zrt. jogi szakértő tartották. Megítélésünk szerint az új Mt. kibővítette az üzemi tanácsok feladatát. A kezdeti időszak után, mint a mai nap is jelzi igen intenzív a munkakapcsolat, de annak módja formája eltér az egyes vállalatoknál. Főleg a társaságok integrációja során merülnek fel vitás kérdések. Késő délután került sor a nap záró témájára a szakszervezeti vezetőkkel való találkozóra és konzultációra. Azon részt vett Gaskó István VDSZSZ szolidaritás elnök, VASZ elnök, Kiss László MOSZ elnök VASZ társelnök, Papp Zoltán VSZ elnök, VASZ társelnök. A VASZ és a központi üzemi tanácsok együttműködéséről tárgyaltak a jelenlévők. A program során Horváth Istvánnak, a MÁV Zrt KÜT elnökének több évtizedes üzemi tanácsi munkájának elismeréseként VASZ emlékérmet adott át Gaskó István elnök. Másnap az üzemi tanácsok munkáját értékelő tanulmányról és az országos tapasztalatokról tartott előadást Kisgyörgy Sándor, az Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat ( ÉTOSZ) igazgatója. A szünetet (folytatás az 5. oldalon...)

5 2013. OKTÓBER 5 (folytatás a 4. oldalról...) követően Az egyenlő bánásmód követelményének megtartásáról és az esélyegyenlőség biztosításáról című izgalmas és magas szakmai felkészültségről tanúskodó előadását hallgatták meg a jelen lévők Herceg Mária HR szakértő előadásában. A program zárásaként a KÜT tagjai elmondták, hogy nagyon sok új ismerettel gyarapodtak és tartalmas programokon vettek részt. Soros KÜT ülés szeptember 19. Elsőként Dr. Nemeskéri-Kutlán Endre ismertette az /2013/MÁV utasítást, melynek tárgya az időszakos vizsgáztatás, felkészítés javítóvizsgára. Ez a rendelkezés többek között kitér arra, hogy a munkáltató a sikertelen hatósági vizsgát tevő munkavállalót - bár a jogszabály szerint nem jogosult, a saját érdekkörében felmerülő ok miatt az első javítóvizsga időpontjáig alapbére megfizetése mellett mentesíti a munkavégzés alól. Ezt követően dr. Tura Szvetlána képzésszervezési vezető tájékoztatójában kifejtette, hogy a BGOK milyen intézkedéseket tett a évi időszakos vizsgáztatások sikeres lebonyolítása érdekében, majd Keszman János képzésfejlesztési és időszakos oktatásvezető részletesen beszámolt a képzés- és vizsgaszabályzatról. A KÜT tagjai hozzászólásaikban kifejtették, hogy a KTI Vizsgaszabályzata túlzott elvárásokat fogalmaz meg a vizsgáztatás anyagát illetően. Ráadásul több szolgálati helyen nem biztosítottak a felkészüléshez szükséges Forgalmi Utasítások, legfőképpen egyes műszaki területeken. Kiss Mária személyzetfejlesztés vezető válaszában előadta, hogy a vizsgatételeket a hatóság szabta meg, módosításukra ebben a vizsgaidőszakban már nincs lehetőség. Ez csak a MÁV, a KTI, a BGOK egyeztetése után, a jövőben lehetséges. Dr. Tura Szvetlána tájékoztatást adott a szeptemberben indult időszakos forgalmi vizsgáztatásokat megelőző intézkedésekről, illetve a szeptember 18-ig lezajlott vizsgaeredményekről. Júliusban minden szolgálati hely megkapta ki, mikor és hol vizsgázik, a vizsgakérdéseket pedig augusztus 27-ig. A BGOK 1500 tankönyvet kapott, amit a vizsgáztatás sorrendjének megfelelően bocsátottak a munkavállalók rendelkezésére, és a sikertelen vizsgázók részére. A KTI a könyvek mellé egy gyakorló CD-t is ígért, amit sajnos nem kaptak meg. Az eddigi összesített adatok alapján a vizsgára kötelezettek 32 % -a nem felelt meg, ezért az Oktatási Központ a Tatai úton keddi és szerdai napokon felkészítést tart, amit december 31-ig vehetik igénybe az érintett munkavállalók. Horváth István KÜT elnök felvetette, hogy célszerű lenne az oktatótiszti létszámmegszabást felülvizsgálni a MÁV Zrt.-nél. Bodnár József KÜT elnök-helyettes KÜT sajtóreferens SZERVEZETI HÍR HOGY MI IS TEHESSÜNK ÉRTED PVDSz Fórum A minél szélesebb körű tájékoztatás és a munkavállalók helyzetének, problémáinak, véleményének fokozott megjelenítésének érdekében a PVDSz Debrecen állomáson munkavállalói fórumot tartott. A vasutasokat legfájóbban és legjobban érintő témákról, mint a bérhelyzet és foglalkoztatáspolitikai kérdések, Enzsöl Róbert a PVDSz érdekvédelmi alelnöke tájékoztatta a megjelenteket. Az időszakos vizsgáztatással, illetve a műszaki területeken forgalmi vizsgára kötelezettek kapcsán előállt, fennálló helyzetet Bihary Ferenc a PVDSz TEB szakág ügyvezetője ismertette. A jelenlévők kérdéseire Szentgyörgyi Mihály PML alelnök, Hegedűs István TEB alelnök és Nagy Miklós szervezési alelnök válaszolt. A rendezvény sikeres lebonyolításához kapott helyi segítséget ezúton is köszönjük, kiemelve a helyi képviselőink segítségét, munkáját. Bihary Ferenc Kíván olyan házban lakni ahol a költségek kevésbé emelkednek? Ehhez keresek munkatársakat. Rövid önéletrajzát a várom. Telefon: Köszönöm előre is. Sziklási Vince Képzett operatõr családi események és rendezvények Tel.: 06-20/ videofelvétel készítését vállalja.

6 OKTÓBER Rövid hírek Rövid hírek Rövid hírek Már félezer vasúti kocsin megy az ingyen wifi Már ötszáz ingyenes internetezésre alkalmas vasúti járművet közlekedtet októbertől a MÁV-START, a bővítés folyamatos, a hatszázadik wifis kocsi várhatóan november végén fog az utazók rendelkezésére állni közölte a személyszállító vasúttársaság az MTI-vel. A fejlesztésben összesen érintett 735 kocsi, illetve motorvonat wifirouterrel történő felszerelése folyamatosan halad a műhelyekben, a munkálatok elkészülte után csaknem napi nyolcszáz közlekedő vonaton lesz elérhető a szolgáltatás. Egyebek között a miskolci, nyíregyházi, debreceni, váci, szobi, újszászi, ceglédi, szolnoki, pécsi és a szombathelyi vonalon utazók egy része internetezhet díjmentesen a vonatokon írja a MÁV-START közleményében. Forrás: MTI Emlékparkot épít Petőfiszállás Petőfiszállás önkormányzata a közelmúltban tartós bérletbe vette a település központjában lévő közel egy hektáros területet a MÁV-tól. A vasúti átjáró utáni földrész éveken keresztül gondozatlan volt, most azonban rendbe tették, gyomtalanították és füvesítették. A képviselő-testület pedig arról döntött, hogy egy emlékparkot alakítanak ki ezen a területen. Az emlékpark kialakításának tervei már elkészültek. És annak sincs akadálya, hogy hamarosan hozzáfogjanak a beruházás megvalósításához. A parkban emléket állítanak a petőfiszállásiaknak, pihenőhelyet is kialakítanak, valamint megépítik a község kegyhelyének, Szentkútnak a makettjét is. Az emlékparkban kopjafákat is állítanak, amelyek azoknak az emlékét őrzik, akik Petőfiszálláson éltek és dolgoztak az elmúlt évtizedekben. A település önerőből építi meg az emlékparkot. A tereprendezésen kívül mára már elkészült az öntözéshez és az ivóvízellátásához, valamint a közvilágításhoz szükséges hálózat kialakítása is. Képviselői panasz a MÁV új menetrendje miatt 2013 szeptember 16-tól aktuális új MÁV-menetrend miatt a Jobbik önkormányzati képviselője a MÁV-START Zrt. vezérigazgatójához fordult a rendkívül rossz tapasztalatok miatt, gyors intézkedést sürgetve. A levél alább olvasható: Tisztelt Vezérigazgató Úr! A MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. a Szob-Budapest elővárosi vasútvonalon szeptember 16-tól kezdődően új menetrendet vezetett be a váci vasútállomás 2015 végéig tartó felújítása miatt. A vasútvonal napi szintű használójaként jómagam is aggodalommal tanulmányoztam az új menetrendet, és már annak nyilvánosságra hozatalakor kétségek fogalmazódtak meg bennem, amelyek a mai napon az új menetrend életbe lépésének napján sajnos be is igazolódtak. A MÁV-START Zrt. ugyan előre tájékoztatta az utasokat az új menetrend bevezetéséről, azonban a kommunikációból kimaradt, hogy a Vác-Göd szakaszon csupán fele annyi vonatot tudnak igénybe venni az utasok, mint korábban. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hétköznap reggeli és a délutáni csúcsforgalomban is csupán fele annyi szerelvény szállítja a vonatok összevonása miatt megnövekedett utasmennyiséget, mint előtte. A lehetetlen állapotokat tetézi továbbá, hogy a személyvonatok csupán Göd állomástól indulva közlekednek, viszont idáig el kell jutnia valahogyan (a vasúttal) annak, aki esetleg a Göd-Budapest szakaszon valahol le kíván szállni. Tehát Göd állomásig azok is igénybe veszik az ún. zónázó vonatot, akik korábban gyorsított vonattal, vagy személyvonattal utaztak. Mindez azt jelenti, hogy egy-egy szerelvényen közel 3-szor annyi ember kíván utazni, mint korábban. A fent ismertetett helyzet és a MÁV-START Zrt. új menetrendjének végeredménye az, hogy a mai napon reggel 7:10 perckor Felsőgöd megállónál kb utas nem tudott felszállni a szerelvényre, mert azon lélegzetvételnyi hely sem maradt. A hozzá nem értésről tanúbizonyságot tevő új menetrend miatti problémákat fokozza még az is, hogy már az első napon perc késéssel közlekedtek a vonatok. Ez a Vác-Göd közötti egy vágányos közlekedés miatt borítékolható, hogy a jövőben is rendszeresen várható és folyamatosan fennálló probléma lesz. A kérdéseim az Igazgató Úr felé az alábbiak: - Milyen kártérítésre jogosultak azok az érvényes jeggyel v. bérlettel utazók, akik a szerelvények késése, vagy helyhiány miatt a szolgáltatást nem tudják a hivatalos menetrendben feltüntetettek alapján igénybe venni? - Mikor végeznek forgalomszámlálást az említett Vác-Göd szakaszon a kora reggeli, illetve a késő délutáni órákban, igazítják-e az indítandó szerelvények számát a valós utazási igényekhez? - Bevezetnek-e olyan, a valóságnak megfelelő menetrendet a Szob-Budapest vasútvonalon, amely a társaság számára is betartható indulási időt és menetidőt rögzít? - Milyen egyéb intézkedéseket kíván tenni a helyzet mielőbbi, megnyugtató rendezésére annak érdekében, hogy az ország legforgalmasabb elővárosi vonalán egyetlen egy állomás épületének felújítása ne bénítsa meg teljesen az agglomeráció közösségi közlekedését hosszú évekre? Válaszát és gyors intézkedését előre is köszönöm! Sipos Richárd Göd Város Önkormányzatának és Pest Megye Közgyűlésének képviselője Jelentős fejlesztések a Volánnál és a MÁV-nál A megyei közgyűlés legutóbbi ülésén Borsod-Abaúj-Zemplén tömegközlekedési helyzetéről is tárgyaltak. Sárközi György, a Borsod Volán Zrt. vezérigazgatója a buszközlekedés helyzetét, Dávid Ilona, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója pedig a vasúti szolgáltatás állapotát ismertette. A Borsod Volán Zrt. többek között az utas-tájékoztatás informatikai hátterét, és az infrastruktúrát modernizálta az elmúlt időszakban. Az ÉMOP-os támogatású projekt négy szakaszban valósul meg. Az első szakaszban, még augusztusa és februárja között, közel 160 millió forintból kibővült a kazincbarcikai autóbusz-állomás, illetve felújították annak épületét. A munkálatok részeként, többek között biztosították a pályaudvar akadálymentes megközelíthetőséget, több parkolóhelyet sikerült kialakítani az autóbuszoknak és az utasoknak, illetve kerékpártárolót is kiépítettek a bicikliseknek. A következő fázis eredményeként információs technológiai fejlesztések teszik még vonzóbbá az autóbuszos utazást. Az Integrált Utas-tájékoztatási és Forgalomirányítási Rendszer kivitelezési fázisa január 22-én lezárult. A projekt részeként megújult hét autóbusz-állomás utas-tájékoztatási rendszere internetes és wapos elemekkel egészültek ki. Fejlődött a forgalomirányítási struktúra is, aminek következményeként a jövőben sokkal könnyebb lesz beavatkozni az autóbuszok közlekedésébe. Köszönhető ez annak, hogy a valós idejű forgalomkövetés lehetővé teszi a gyors reagálást probléma esetén, de ezen kívül az utasok hatékonyabb tájékoztatását is megkönnyíti.

7 2013. OKTÓBER 7 Rövid hírek Rövid hírek Rövid hírek A fázis részeként kerültek ki a Miskolc Búza téri Autóbusz-állomásra is az elektronikus utas-tájékoztató készülékek. A projekt harmadik etapjaként a Közlekedéstudományi Intézet elkészített egy tanulmányt, ami a Miskolc és vonzáskörzetében létrehozandó Közlekedési Szövetség lehetőségét vizsgálja. Az utolsó lépcsőfok az info-kommunikációs akadálymentesítés volt, aminek részeként hét helyszínen hajtottak végre fejlesztéseket. Így a mozgásukban, hallásukban, látásukban korlátozottak, az értelmi fogyatékosok, és az autisták is könnyebben tudják igénybe venni a Borsod Volán szolgáltatásait. A MÁV Zrt. várható fejlesztései a 80 (1) Budapest-Miskolc-Mezőzombor vasútvonalra koncentrálódnak. Ennek részeként három állomáson, a Miskolc-Tiszai Pályaudvaron, Szerencsen, és Tokajban a teljes vágány- és peronrendszert átépíti a vasúttársaság. Megújulnak a vasútüzemi- és az utasforgalmi területek, javul az utasáramlás infrastruktúrája, azaz a peronok, aluljárók, rámpák, lépcsők állapota, illetve a várakozási infrastruktúra, mint az utasok számára elérhető buszmegállók. Maguknak az épületeknek is megújul a nagy része, néhány arra érdemes pedig visszanyeri eredeti, ma már műemléki értékű formáját, például Tiszalúc, Taktaszada, és Rakamaz állomásain. A tervek szerint a MÁV növelné a Tiszai pályaudvar szerepét az elővárosi közlekedésben. Ennek részeként az úgynevezett Tram Train-rendszert Miskolcon is kiépítenék a villamos- és a vasútvonalak összekapcsolódnának. Erre azonban még várnia kell az utazóknak, hiszen az egységes hazai előírásrendszer jelenleg kidolgozás alatt áll. Pályafelújítások várhatóak 2014-ben a Nagyút Mezőkeresztes Mezőnyárád, a Mezőzombor Bodrogkeresztúr, a Bodrogkeresztúr Olaszliszka Tolcsva, és az Olaszliszka Tolcsva Sátoraljaújely szakaszokon. A vasúttársaság tervezi továbbá a közúti vasúti kereszteződések biztonságának fokozását felújításokkal, illetve a Mezőzombor Sátoraljaújhely vonal komplex felújítását és villamosítását, ami rövidülő menetidőt eredményezne. Utóbbi projekthez a szükséges engedélyek megvannak, azonban jelenleg forráshiány miatt szünetel. Az utasok komfortérzetét az egész országban javítaná a MÁV, ennek részeként Mezőkövesden kiépítenék az utas-tájékoztatást, illetve a megyében húsz jegykiadó helyen lehetővé tennék a bankkártyás fizetést, és az ezt gyorsító IP-kapcsolatot is telepítenék. Jelenleg több projekt is tárgyalási fázisban van, ezek között szerepel a Miskolc Bánréve Ózd vasútvonalon egy megálló kialakításának a vizsgálata a B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórháznál. Emellett szintén felmérési szakaszban van a Miskolc-Egyetemváros nagyvasúti elérésének kialakítása is. Ez azt jelenti, hogy jelenleg a személyszállítási igényeket mérik fel a szakemberek, próbálják előteremteni a szükséges anyagi forrásokat, és letisztázni az üzemeltetési kérdéseket. Megyénk 450 kilométeres vasúthálózata 92, míg autóbusz-közlekedése 356 települést fed le 2367 kilométeren. Két hét alatt 90 állomást takarítanak ki a vasutasok Két hét alatt 90 tiszántúli és Duna-Tisza közi állomást takarítanak ki a vasutasok, a hétfőn kezdődött akcióban a MÁV-csoport több száz dolgozója vesz részt közölte a vasúttársaság az MTI-vel. A vasutasok egyebek közt takarítanak, szemetet szednek és padokat festenek majd. A kijelölt állomások között van a debreceni, a békéscsabai, a nyíregyházi, a kisteleki, a jászberényi, a szolnoki mellett két miskolci pályaudvar is. Az október 7. és 18. közötti önkéntes állomástakarítási programban jegyvizsgálók, pályamunkások, mozdonyvezetők, gépészek és irodai dolgozók egyaránt seprűt, ecsetet fognak, megmutatva, hogy felelősséget éreznek az utazókat váró környezet szépítéséért, a vasúti szolgáltatások minőségének folyamatos javításáért közölték. A MÁV emlékeztetett: tavaly ősszel zömmel szellemi munkát végzők körében tettek közzé önkéntes munkára szóló felhívást, melyre több százan jelentkeztek, akkor Budapest környékén végeztek önkéntes munkát. Idén júniusban dunántúli állomásokat tett rendbe több száz vasutas, a program most az ország más részeiben folytatódik. OLVASÓI LEVELEK 1. Tisztelt szerkesztőség! Tizenharmadszor találkoznak a Magyar Vasúttörténeti Parkban a gőzmozdonyok és rajongóik a népszerű Grand Prix-n szeptember 21-én és 22-én. Ez a hír ihlette az első versem, ami az öreg 424,247-es szemével járja be a mi világunkat. Az öreg sárkány (424) Felébredve az ősi világból, Több száz napja tartó álmomból, Szomjazva az ember tüzére, A föld mélyén megbúvó szénre. Útnak indulok veletek újból, Kik még nem mondtak le a múltról, Megbámul engem mindenki fia, Tán csak azt mondja erre: nosztalgia. Tétlen hideg kínozta lelkemet, Nem az idő, mely eltemet. Testvér, ha gondolsz arra a pokolra: Szülőanyánkra, az acélkohóra, Ugyanaz a tűz éget most engem, és Hiába várnám, hogy egyszer felemészt. Ha dereng valami a hegyoldal szélén, Csak én vagyok: három fény az alagút végén. Megnézem magamnak ezt a világot, Ha utamba állsz, gőzzel rád kiáltok, Magammal viszek mindent, ki kedvel, Csak az akadályt kérlek, előlem vedd el! Nem vetem meg én az ifjúságot, Bár nem ismerem az elektromosságot, Sok ezer fordulót megjártam, s maradtam, Amerre tereltek, csak arra haladtam. A nap végén már én is pihenni vágyok, A fékkel egyre kevesebb szikrát hányok, Engedjetek, vigyetek már haza! Mennék még, ha kedvem maradna. Nem bírom én már úgy, a pálya monoton, A tárolóvágány lett az én otthonom, Tedd le a lapátot, elég volt a szénből! Hűvös szellőt kérek a ránk boruló éjtől... Bikal, Tisztelettel: Bérces Mihály (váltókezelő) 2. LÁTVÁNY ÉS VALÓSÁG Rend a lelke mindennek, tartja a mondás és közhiedelem. De vajon valóban ki, mit is ért ezalatt? Nyilván nagyon sokan az egyértelmű helyzet, állapot, a szokások, cselekvések és reagálások kiszámíthatóságát és a rendként definiált helyzet, lét elérését, s elfogadását értik alatta. Ezek alapjaiban (folytatás a 8. oldalon...)

8 8 (folytatás a 7. oldalról...) OLVASÓI LEVELEK megfelelnek az emberi természetből fakadó látásmódnak és igényeknek. Azonban az egyre jobban szabályzott, előírások, utasítások és ki nem mondott elvárások közé és feltételek közé szorított ember, mely a megfelelési kényszertől vezérelve, tudat alatt várja, s nap mint nap meg is kapja a menetrendszerűen érkező napi terheket, agyament dolgokat, látszólag gond nélkül éli napjait. Az életből, az iskolából, munkahelyről, közéletből ismert szituációk, a mindenki kakas a saját szemétdombján elv és gyakorlat, az értékek szubjektív módon történő kezelése, a jog és kötelesség beosztástól, társadalmi, vagyoni helyzettől, s uram bocsánat, de származástól függő megítélése, s főleg kezelése, kezeltetése az túlmutat a főnök beosztott viszonyon és szituáción. A jelenleg a sokadik, s messze nem utolsó, vezetőváltást meg-át- túlélő vasutasok már küzdenek a káosz és bürokrácia káros és veszélyes jelenségeinek a felszámolásáért. Különös tekintetet, odafigyelést, érdemi és főleg jogszerű jogalkalmazást, gyakorlatot követel a műszaki területek munkavállalóit alapjaiban érintő a 19/2011.sz NFM rendeletben foglaltak teljesülése. A külső szemlélőnek látszólag egyszerűnek, problémamentesnek tűnő állapotnak tűnik a vasutasok képzése, vizsgáztatása és foglalkoztatása körül kialakult, kialakított helyzet. Eddig sokan úgy tudták, meg voltak győződve, hogy a műszaki területek érintett, vizsgára kötelezett munkavállalói rendelkeznek minden, számukra előírt, érvényes vasúti vizsgával, s ehhez kapcsolódóan utasításokkal, megfelelő oktatással és a vizsga alapján betölthető munkakörre érvényes ( 203/2009 NKH; 19/2011 NFM rendeletek) orvosi alkalmassági vizsgálattal is. Nos, immár dokumentálható módon is kimutatható, hogy a helyzet, a valóság nem egybevágó a jogszabályban előírtakkal. Vannak emberek, kik a rend a lelke mindennek szlogen mögé bújva, a cél elérésének érdekében ( már pedig itt mindenki vizsgázik, ha én mondom...), a jogszabályban előírtak nagy ívben történő figyelmen kívül hagyása mellett, nem dokumentált tartalmú nyilatkozatokat tesznek a hatóság felé, miközben számos esetben a munkavállalók oktatási és képzési története, hitelesen, nem dokumentálható, ezért az valójában, a jogszabályoknak megfelelő módon nincs is dokumentálva. Másik, majdnem ugyanannyira fontos momentum a képzési és vizsgaanyag összeállításának a témaköre. Az adott szakma és munkakör tevékenységéből, szituációs helyzeteiből eleve adódó, s a forgalmi ismeretek gyakorlati alkalmazását igénylő helyzetekhez köthető elméleti tudásanyag szakmai alapokon történő meghatározása nem történt meg. Illetve a jelenleg e címen rögzített, elsősorban a változásokhoz köthető, kötődő oktatási és vizsgaanyag nem felel meg a valós életnek, a szakmai tevékenységhez és az általános vasútismeretekhez szervesen kapcsolandó szakmai alapú számonkérésnek. Természetesen a fogalmakat, jogszabályokat, elvárásokat és értelmezéseket lehet vegyíteni, s vegyítik is rendesen, de szinte csupán az emberek lelkiismeretére, helyzetére alapozva, s a cél érdekében a kommunikációs csatornákon azt erősítve, az egyénre hárítani a képzés eredményességét, az tisztességtelen. A VASUTASOK TÖBBSÉGE NEM A KÉPZÉS, NEM A SZÁMONKÉRÉS, NEM A TANULÁS ELLEN VAN, CSUPÁN TISZTESSÉGES ÉS JOGSZE- RŰ BÁNÁSMÓDOT, JOGALKALMAZÁST VÁR EL! BIHARY FERENC TEB ügyvezető 3. Hiszel-e még? ei: A lehetőségek, eszközrendszerek fel és kihasználásának a módozatai egyre összetettebb formában jelennek meg. Régóta ismert a gondolat és a tény, hogy a tett halála az okoskodás. A kecske és a káposzta esetének a megvalósulása, csak úgy jöhet létre, hogy hazugságok erdejébe tesszük a történetet. Először is kell a kecske és kell a káposzta, s kell a műveletet levezető okostojás. Ezek adottak. Az okostojás tudja, hogy a kecske éhes, hisz már hosszú-hosszú ideje nem úgy eteti ahogy az illendő lenne. A káposzta is megvan, hisz a javak az okostojás hatáskörében összpontosulnak. Ekkor az okostojás azt mondja a kecskének: Kecske, tudom, hogy éhes vagy, ígérem nemsokára megkapod a káposztát, megeheted majd, de most mondd azt mindenkinek, hogy Te már megkaptad a káposztádat és nem vagy éhes, hidd el én is mindenkinek ezt fogom mondani! Ekkor a kecske gondolkodóba esik, megkérdi: Egy kicsit, egy kis kóstolót kaphatnék-e most, mert nagyon éhes vagyok? Az okostojás látszólag eltöpreng, de kaján és sunyi pillantása elárulja, s éles kését előkapva, a kecske nyakához szorítva mondja: Nincs alku, választás van egyelőre vacsora később, vagy a kés! A kecske reszkető testtel, remegő lábakon állva és halálra rémülve suttogja szerető gazdája fülébe OKTÓBER Úgy lesz, ahogy akarod! Talán, egyszer, lesz vacsora! Az okostojás székében hátradőlve széles mosollyal nyugtázza: Megoldotta a gordiuszi csomót, ráadásul főnökei is elégedettek, így a prémium sem vész a messzi ködfátyol homályába. A történetnek itt azonban még nincs vége. Mikor a birodalom minden hírvivője, táltosa, boszorkánya és udvari bolondja büszkén meséli úton-útfélen, boldog-boldogtalannak: Milyen jól megoldottuk, micsoda zseniális húzás, s micsoda megtakarítást generáltunk, akkor a távolból egy egyre erősödő hangra figyelnek fel az érintettek. A meg-át és túlélő szemtanú, ki érti a szót, s hallja a hangot, az elgyötört, legyengült remegő kecskét ápolva, segítve kérdi az okostojást: Hol van a kecske káposztája? Mit tettetek vele? Az okostojás lapos pillantások közt, némán, egyre csak mutogat a feje fölé, miközben testtartása és mimikája igyekszik az ártatlanság szobrát megmintázni. Kicsit hosszú, már kínos csend után, alig hallhatóan, szinte sóhajtva mondja: A csoda szarvas tanácsolta, mi nem is értettük, csak csináltuk. A kecske esdekelve nézi pártfogóját, s bízik, hogy a kés nem fog előkerülni és a dolgok rendeződnek. A szemtanú szúrós tekintettel, érces hangon kérdi: Mit tanácsolt a Ti csodaszarvasotok? Az okostojás arcán átsuhan a derű és a megkönnyebbülés grimasza, ohó értem ám, itt a lehetőség a túlélésre, s hetykén veti oda: Csapjuk be a kecskét! A kecske szeme fátyolossá válik, de a szemtanú is érzi, itt valami nagy, nagyon nagy baj van. Pillanatnyi szünet után fájdalmasan, de vádlóan mondja: Igen! Csapjuk be? Ti ezt mily könnyedén teszitek, itt álltok talpig fehérben, de a lelketek egy kicsit fekete! De, hol a kecske káposztája? Az okostojás is tudja itt valamit mondania kell, mert akkor talán nyugszanak a jogos indulatok, s jut idő tovább lépni, sőt megnyerni e csatát. A menekülés, időnyerés elsődlegessé válik, ezért a csúsztatás ősi módszeréhez folyamodva közli: Nem! Nem tesszük könnyen. Összehívtuk a Nagy Tanácsot, hívtuk a Szarvast, hogy mondja el, hogy miként is érti ezt. Sőt! Megkerestük a Királyt is, mert Ő sok mindenkit ismer, sokat látott és hallott ember hírében áll. A Király is látta, hogy bizony itt bajok vannak, hisz az Ő királyi káposztáskertjének a termése is zálogban van, nem csoda, hogy a csodaszarvas nem boldogul. Engedni kell, hadd szökkenjen, de valakit oda kell küldeni, ezért táltosait, boszorkányait kikérdezve ajánlotta, hogy fogadjuk el és hűen szolgáljuk a mi Meg- (folytatás a 9. oldalon...)

9 2013. OKTÓBER 9 (folytatás a 8. oldalról...) mentőnket, ki mindent majd a helyére tesz. Az erdők, mezők, folyók, városok és falvak lakói, így a kecske is, várakozással, örömmel és reményekkel telve fogadta a változás szelét hordozó új vezető érkezését. A szemtanú kérdő tekintetét látva, az okostojás folytatja: Méltó módon illik ünnepelni megváltónk érkezését, így nagyszabású rendezvénysorozat indult. Volt ott minden, mi szem szájnak, s fülnek ingere, helyeslő mondatok, bölcs bólogatások, elvárt kérdések, eljátszott szerepek. Ahogy dívik, volt lakoma, fogadás, s ekkor merült fel az igény a szarvas-vaddisznó pörkölt kapcsán, hogy kellemest a hasznossal illik összekötni. Jött a poén, mint fischer a hat húszassal, ha a kecske már úgyis megette, akkor nem keresi senki, csináljunk salátát, tegyük az étlapra, úgyse fogy belőle. Lazac, sonka és a vad-tál, pezsgő és villányi dukál! A gondolatot tett követte, de gondoltunk a kecskére is, s mint láthatod a káposztáskert előkészítés alatt van és a salátából származó megtakarítás egy részét parlagfű vásárlásra fordítottuk. Csupán csak azért, hogy elmondhassuk: szeretett kecskénkről méltó módon gondoskodunk a hideg tél idején is. Nos kedves Kecske, hiszed-e még, hogy szeretnek? Hiszed-e még a szavak igazát? Hiszed-e mások mosolyát? Hiszel-e még, EMBER?! BIHARY FERENC A hó-nap vicce Egy ember panaszkodik a vonaton, hogy milyen unalmas az út. Ezen könnyen segíthetünk! mondja a másik és elővesz egy apró zongorát, egy széket, egy egeret és egy lepkét. Intésre a lepke énekelni kezd, az egér pedig zongorán kíséri. Ember, ez fantasztikus! Miért nem adja el ezt a produkciót a cirkusznak? Próbáltam, de rájöttek, hogy van a számban egy kis csalás. Nem a lepke énekel, hanem az egér hasbeszélő. hív6sz! A gyorsabb és rugalmasabb ügyintézés érdekében ismételten közöljük a tisztségviselõink közvetlen! telefonszámait és címeit: KÖZPONTI TELEFONSZÁMAINK: Dr. Laboda József elnök cím: Enzsöl Róbert érdekvédelmi alelnök cím: Nagy Miklós szervezési alelnök cím: Szentgyörgyi Mihály PML alelnök (fax/üz.rögz.) cím: Hegedűs István TEB alelnök és Káré István a Szakáki Tanács elnöke cím: Tislér Gábor forgalmi alelnök Bátori István forgalmi referens cím: Kanzler Ferenc szervezési referens Fehérné Ragcsák Andrea irodavezető (üzemi tel./fax/üz.rögz.) cím: városi automata fax: városi fax/üzenetrögzítõ: TERÜLETI KÉPVISELÕINK TELEFONSZÁMAI Budapest Fajka János (PML) fax/üz.rögz: mobil: 30/ Káré István (TEB) fax/üz.rögz: Pintér Miklós (Forg.) 06-22/ fax: 06-22/ Debrecen Papp Zoltán (PML) fax/üz.rögz: mobil: 30/ Horváth Imre (TEB) mobil: 06-30/ fax/üz.rögz: Dobos Bertalan (Forg.) fax: Miskolc Kolozsvári Sándor (PML) fax/üz.rögz: mobil: 30/ Szemán Dénes (TEB) fax.: Szuromi Jánosné (Forg.) fax.: Pécs Furulyás Róbert (Forg.) fax: mobil: 30/ Bihary Ferenc (TEB) fax: Karafiát Csilla (PML) fax: Szeged Kapitány András (Forg) fax: mobil: 30/ Darányi Zoltán (PML) fax: Seprenyi József (TEB) fax: Szombathely Kamondi Miklós (Forg.) fax: mobil: 30/ Süle István (PML) fax/üz.rögz: Németh Csaba (TEB) fax: Hanzmann Károly (GySEV) fax/üz.rögz: cím: vagy

10 OKTÓBER Akarsz a PVDSz több ezres hívócsoportján belül ingyen telefonálni, vagy kedvezményesen mobil telefonkészüléket vásárolni? Ha igen és még nem vagy tagunk akkor LÉPJ BE A PVDSz-be ÉS MINDEZ TELJESÜL! A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete ( PVDSz ) a tagjai részére kedvezményes mobiltelefon üzemeltetésről és vásárlásról kötött szerződést. A havidíjas előfizetés illetve kedvezményes készülék vásárlása esetén, 24 hónapos hűségnyilatkozat aláírása szükséges. Egy tag maximum 5 db előfizetést igényelhet, akár a családtagjainak is! A havi előfizetési díj (SIM kártyánként) mindössze 1.500FFt (ez nettó ár!) és ez teljes mértékben le is beszélhető. Ez a lebeszélhetőség a hálózaton belüli, és más belföldi mobil és belföldi vezetékes hálózatok előfizetői felé indított hívásokra használható fel. Az igényeket legalább egy havi - PVDSz tagság - után tudjuk teljesíteni. A PVDSz hívócsoport egy olyan egységes szolgáltatást valósít meg, melyet minden tagja ingyenesen vehet igénybe a hívócsoport összes tagjával történő kapcsolattartás keretén belül. HÍRLEVÉL A PVDSz hívócsoport -on belüli szolgáltatás havidíja kötelezően 300 Ft (ez nettó ár!), ami csak az előfizetéssel együtt rendelhető meg. Tehát aki tagja a PVDSz hívócsoport -nak, az mindössze havi 300 Ft-ért egész hónapban korlátlanul és díjmentesen telefonálhat a hívócsoporton belüli tagokkal (munkatársakkal, családtagokkal, stb). A szolgáltatás kizárólag belföldön vehető igénybe, nemzetközi barangolás esetén a díjazás a ECO díjcsomag szerint történik. Új előfizetések esetén a szolgáltató minden számhoz bekacsol egy alap mobil internet három hónapig, melynek a díja 190 Ft/hó. A mobil internetet első hónap után lehet lemondani. A harmadik hónap után az internet előfizetése megemelkedik 1000 Ft/hó-ra. Aki az első hónap után nem igényli, a mobil internetet kérjük, jelezze a PVDSz felé az ismert elérhetőségeinken. A kedvezményekkel csökkentett percdíjak szerzõdés aláírásakor a következõk (amelyek nettó árak): Hívásirányok Percdíjak A percdíjak például dominó esetén átlagosan. Hálózaton belüli hívás esetén minden idõben 11,50 Ft 25,00 Ft Belföldi, vezetékes hálózatba történõ hívás esetén minden idõben 11,50 Ft 25,00 Ft Belföldi, más mobil hálózatba történõ hívás esetén minden idõben 19,50 Ft 35,00 Ft munkanapokon 11,50 Ft 25,00 Ft Hangpostás felhívása esetén 07:00 és óra között egyéb idõben Díjmentes! SMS küldés T-Mobile magyarországi hálózatába 18,00 Ft/db 30,00 Ft/db SMS küldés Pannon, ill. vezetékes hálózatba 20,00 Ft/db 35,00 Ft/db SMS küldés Vodafone hálózatba 20,00 Ft/db 40,00 Ft/db SMS küldés külföldi hálózatba 45,00 Ft/db 56,00 Ft/db Egyéb idõ: Munkanapokon 16:00 és 07:00, illetve munkaszüneti- és ünnepnapokon 0:00 és 24:00 óra között. (A forgalmi díjak mérése másodpercben történik és minden megkezdett hívás díjköteles.) Bennefoglalt adatforgalom Bruttó havidíj Nettó havidíj Plusz, ami csak mobil készülékre/számra lehet megigényelni: havi 500 MG/2 000 Ft; havi 100 MG/1 000 Ft. MODEM A modem olyan eszköz, amely nélkülözhetetlen az internet kapcsolathoz. Túlforgalmazási díj Maximális elérhető le- és feltöltési sebesség túlforgalmazás esetén * BusinessNet M 4 GB Ft Ft 0 Ft 128 kbit/s BusinessNet L 10 GB Ft Ft 0 Ft 128 kbit/s BusinessNet XL 20 GB Ft Ft 0 Ft 128 kbit/s BusinessNet XXL 45GB Ft Ft 0 Ft 128 kbit/s BusinessNet XXXL 70GB Ft Ft 0 Ft 128 kbit/s Aki szeret SMS-t írni az havonta, 0 Ft-ért kap 30 db SMS-t, de ezt csak a hálózaton belül lehet felhasználni. Kedvezményes belföldi vezetékes hálózatba, ami a hívás esetén a percdíj 8,50 Ft. Ehhez a szolgáltatáshoz a PVDSz még kedvezményes mobil telefonkészülék vásárlást is biztosít, akár kamatmentes részletfizetésre is. A készülékek a szolgáltató honlapján az akciós árlista Előfizetés (24 hónap) oszlopaiból válaszhatóak ki, igény szerint. Az előfizetések (SIM kártyák ), illetve a telefon készülékek megrendelése kizárólag a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetén keresztül történik. Bővebb felvilágosításért Szentgyörgyi Mihályhoz lehet fordulni, a es vasútüzemi telefonszámon, illetve a címre üzenetet, megrendelést lehet küldeni, a telefonon történő rendelés felvétele kizárólag minden hétfőn között lehetséges. Mire van szüksége ahhoz, hogy netezhessen? NOTEBOOK Meglévő notebookjához vásárolhat mobilinternet-előfizetést. Válogathat számos akciós notebook csomagunk közül is. Amennyiben a hordozhatóság a lényeges, vegyen netbookot. Notebookhoz USB-s modemet vásárolhat. Akciós notebook csomagjaink minden esetben tartalmazzák a szükséges modemet. MOBILINTERNET CSOMAG Számos mobilinternet csomag közül választhat. Arany- vagy platina kiemeltségi szint esetén kedvezőbb csomagok.

11 2013. OKTÓBER 11

12 12 Alapítvány a Pályavasutasokért OKTÓBER Mottó: Aki kapni akar, tanuljon meg adni! Lao-Ce A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) 2000-ben megalapította, az Alapítvány a Pályavasutasokért alapítványt. Az alapítvány célja, hogy az amúgy is nehéz anyagi körülmények között élõ pályavasúti munkavállalókat a rendkívüli élethelyzetekben támogassa! Az alapítvány támogatásáért elsõsorban PVDSz tagok pályázhatnak. Az alapítvány kuratóriuma három havonként tartott ülésein bírálja el a beérkezett kérelmeket, pályázatokat. A benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: a kérelmezõ adatait a kérelem rövid indoklását, valamint az indoklást alátámasztó dokumentumokat a munkáltató kereseti igazolását (házas- illetve élettárs kereset igazolását is!) az igényelt összeget a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata, vagy iskolalátogatási bizonyítvány Az alapítvány számlaszáma: OTP Bank Zrt , Adószám: Cím: 1142 Bp., Teleki Blanka u Tel./fax/üz.rögzítõ: 06-1/ ; vasútüzemi: tel./fax/üz.rögzítõ: Szakszervezetünk alapítványa a Munka törvénykönyve a alapján a MÁV Csoport és GySEV Zrt. munkavállalói esetében a szándékos, vagy súlyosan gondatlan károkozás kivételével maximum az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszereséig megtéríti a PVDSz-tagok kártérítési kötelezettségét amennyiben a munkáltató eljárás keretében kártérítési összeget állapít meg és szab ki. TÉGED IS ÉRHET BALESET! Széleskörû szolgáltatás rendkívül alacsony díjért! A PVDSz tagok részére! SZOLGÁLTATÁSOK ÉLETBIZTOSÍTÁS bármely okból bekövetkezõ halál esetén Ft Ft BALESETI HALÁL esetén plusz! Ft Ft BALESETI ROKKANTSÁG már 1%-tól 100%-ig arányosan Ft Ft KÖZLEKEDÉSI BALESETI maradandó egészségkárosodás már 1%-tól 100%-ig arányosan Ft Ft BALESETI CSONTTÖRÉS csonttörés, csontrepedés esetén Ft Ft BALESETI ÉGÉS legalább II.fokú, a testfelület min. 5%-ára kiterjedõ égés esetén Ft Ft BALESETI MÚLÉKONY SÉRÜLÉS 28 napot meghaladó baleseti táppénz esetén Ft Ft BALESETI KÓRHÁZI NAPI TÉRÍTÉS legalább 5 nap elérése után - az 1-50 nap között - naponta Ft Ft BETEGSÉGI KÓRHÁZI ÁPOLÁS legalább 5 nap elérése után - az 5-25 nap között - naponta Ft Ft BALESETI MÛTÉT esetén, súlyossági fok szerint, a biztosítási összeg %-a Ft Ft BETEGSÉGI MÛTÉTI térítés esetén, súlyossági fok szerint, a biztosítási összeg %-a Ft Ft KRITIKUS BETEGSÉGEK BEKÖVETKEZÉSE szívinfarktus, rákos megbetegedés, agyi érkatasztrófa, koszorúér áthidalási mûtét (by-pass), szervátültetés, veseelégtelenség Ft Ft BELÉPÉSI FELTÉTELEK: - PVDSz tagsági viszony - a tag rendelkezzen lakossági folyószámlával - a belépési korhatár 18 éves kortól 60 éves korig terjed, kivéve aki nyugellátásban illetve nyugdíjszerû ellátásban részesül - családtag is beléphet EGYÉB TUDNIVALÓK: - ez egy csomag, 12 szolgáltatással - belépés után azonnal indul a biztosítási védelem (kivéve a betegségi kockázatoknál 1 hónap, a kritikus betegségeknél pedig 3 hónap a várakozási idõ) BÕVEBB FELVILÁGOSÍTÁST a PVDSz RÁADÁS! A csomag B csomag 600 Ft/hó 800 Ft/hó - a biztosítás kiterjed a munkaidõre, illetve azon kívül a nap 24 órájára, és a világ országaira - a belépés rendkívül egyszerû, hiszen nem kell több helyen is ügyintézni, ugyanis a PVDSz mindent elintéz - a kárrendezés is a PVDSz-en keresztül történik - a kifizetett biztosítási összegek teljes mértékben adó és járulékmentesek - a kifizetett biztosítási összegeket saját címre vagy folyószámlára utalja a biztosító - az éves befizetett összegrõl adóigazolást adunk, amely csökkenti a tag adóalapját - folyamatos biztosítási díjfizetés szükséges a biztosítás fenntartása érdekében és a es telefonszámain lehet kérni és kapni, hétköznap óra között. A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetének havi lapja Kiadja a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete Felelõs kiadó: Dr. Laboda József, elnök (tel.: ), Fõszerkesztõ: Nagy Miklós, alelnök: (tel.: ), Tervezõszerkesztõ: Györgyné Pekár Éva Szerkesztõség: 1142 Bp. Teleki Blanka u Telefon/fax/üz.rögzítõ: 06-1/ , vasútüzemi tel./fax/üz.rögzítõ: , és Internet: Meg nem rendelt kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza, az anyagok rövidítésének jogát fenntartjuk! Nyomás: Pannónia Nyomda Kft., 1139 Budapest, Frangepán u. 16. Tel.:

MEGÁLLAPODÁS A Kollektív Szerződés módosítására. I. A KSz 35. új 5. pontjaként fel kell venni a következőket:

MEGÁLLAPODÁS A Kollektív Szerződés módosítására. I. A KSz 35. új 5. pontjaként fel kell venni a következőket: MEGÁLLAPODÁS A Kollektív Szerződés módosítására I. A KSz 35. új 5. pontjaként fel kell venni a következőket: Eltérően az 1. pontban foglalt mértéktől a kialakult foglalkoztatási körülményekre figyelemmel

Részletesebben

2012. december 2012. december

2012. december 2012. december NAPTÁR KÜLÖN FILE 7 8 Közzéteszi: Tislér Gábor KMVB PVDSz tag A hideg munkakörnyezet mint egészségkárosító tényező. Kedves Kollégák! Beköszöntött a hideg évszak. A hideg munkakörnyezet bizonyítottan egészségkárosító

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/A Melléklet Domino lezárt Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. L E Z Á R T D Í J C S O M A G

Részletesebben

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/A Melléklet Domino lezárt Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. L E Z Á R T D Í J C S O M A G

Részletesebben

A Kollektív Szerződés alkalmazásának elősegítése

A Kollektív Szerződés alkalmazásának elősegítése TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT A Kollektív Szerződés alkalmazásának elősegítése A vasúttársaságoknál alkalmazott Kollektív Szerződések ismertetése KSZ kötési technikák és szabályozási kérdések Előadó:

Részletesebben

Nyári menetrendi módosítások

Nyári menetrendi módosítások Nyári menetrendi módosítások Változások Budapest elővárosában 80 sz. Budapest Miskolc vasútvonal Kínálatbővítésként az 5108-as gyorsvonat megáll Pécel, Isaszeg és Tura állomásokon. Ezáltal az esti órákban

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk!

Tisztelt Partnerünk! Budapest, 2014. szeptember 11. Tisztelt Partnerünk! TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ MASZ MOBIL FLOTTÁVAL KAPCSOLATOS DÍJAKRÓL ÉS TEENDŐKRŐL! A MASZ és a Telenor között új Keretszerződés jött létre komplex mobil távközlési

Részletesebben

Kérdések és válaszok a munkaszüneti naphoz

Kérdések és válaszok a munkaszüneti naphoz Kérdések és válaszok a munkaszüneti naphoz Melyek a munkaszüneti napok? Az Mt. tíz munkaszüneti napot sorol fel: január 1., március 15., húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23.,

Részletesebben

Előadó: Kozák Tamás. BALOGH GYÖRGYNÉ MÁV-START Zrt.

Előadó: Kozák Tamás. BALOGH GYÖRGYNÉ MÁV-START Zrt. Előadó: Kozák Tamás BALOGH GYÖRGYNÉ MÁV-START Zrt. A SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK ELŐTT 1 A Vezérigazgatóság főosztályai, szakigazgatóságok, területi központok, hivatalok részére az O.1. sz. Oktatási utasítás

Részletesebben

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével HÍRLEVÉL Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével 2013 / 8 Közel egy éve fogadták el az új Munka törvénykönyvét, és idén már számos jogintézmény esetében felmerült a módosítás szükségessége, amelyre

Részletesebben

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Paks II Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, továbbá a

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával.

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával. VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával. A Vasutasok Szakszervezete tagja kiemelkedő szakszervezeti munkájáért kitüntetésben, vagy más

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/22. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/22. SZÁM TARTALOM 2016/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 29/2016. (VI. 29. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a rendkívüli munkaidő tervezésének, kontrolljának folyamatszabályozása, és rendkívüli munkaórák

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

Személyszállítási törvény hatósági feladatai végrehajtásának tapasztalatai és a jövőbeni elképzelések

Személyszállítási törvény hatósági feladatai végrehajtásának tapasztalatai és a jövőbeni elképzelések Személyszállítási törvény hatósági feladatai végrehajtásának tapasztalatai és a jövőbeni elképzelések Előadó: Bíró József elnökhelyettes Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal vezető A személyszállítási törvény

Részletesebben

A 2013. év végi munkaidő-beosztás elkészítéséhez kapcsolódó tudnivalók

A 2013. év végi munkaidő-beosztás elkészítéséhez kapcsolódó tudnivalók A 2013. év végi munkaidő-beosztás elkészítéséhez kapcsolódó tudnivalók 1 Az év vége sikeréhez, célkitűzéseink eléréséhez, áruházaink hatékony és jövedelmező működéséhez elengedhetetlen, hogy a 2013. év

Részletesebben

2013/31. SZÁM TARTALOM

2013/31. SZÁM TARTALOM 2013/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2013. (XI. 07. MÁV-START Ért. 31.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ

Részletesebben

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési főigazgatóság működése napjainkban XVI. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia BÜKFÜRDŐ 2015.04.15-17.

Részletesebben

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ 13 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET (1. 13. ) 13 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 13 2. A törvény hatálya

Részletesebben

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül. Aki gondolkodik, de nem tanul, nagy

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vasutasok Szakszervezete Távközlő-, Erősáramú- és Biztosítóberendezési Szakmai Képviselet Szervezeti és Működési Szabályzata Elfogadva: 2007. december. 06 I. Általános alapfogalmak Név: Vasutasok Szakszervezete

Részletesebben

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás 3. sz. melléklet - Telefonszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások és kábel telefonszolgáltatás forgalmi díjak 1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó zínvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes

Részletesebben

Új forgalomirányító és utastájékoztató rendszer a Kisalföld Volán Zrt.-nél

Új forgalomirányító és utastájékoztató rendszer a Kisalföld Volán Zrt.-nél Új forgalomirányító és utastájékoztató rendszer a Kisalföld Volán Zrt.-nél Mihályka Imre személyszállítási igazgató Bognár László forgalmi és kereskedelmi igazgatóhelyettes Az előadás felépítése A Kisalföld

Részletesebben

Munka világa. Kis- és középvállalkozások. Munka világának szereplői. Ügyvezetés I. és II.

Munka világa. Kis- és középvállalkozások. Munka világának szereplői. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Munka világa 2 Munka világának szereplői Állam Szabályozási környezet biztosítása Munkaadó Munka helyének és eszközének biztosítása Munkavállaló Munkavégzés

Részletesebben

Tájékoztató a munkaidő beosztás, a munkaidő, a pihenőidő és a munkaidőnyilvántartás szabályairól a közfoglalkoztatásban

Tájékoztató a munkaidő beosztás, a munkaidő, a pihenőidő és a munkaidőnyilvántartás szabályairól a közfoglalkoztatásban Tájékoztató a munkaidő beosztás, a munkaidő, a pihenőidő és a munkaidőnyilvántartás szabályairól a közfoglalkoztatásban 1. A munkaidő beosztás szabályai Munkarend A munkaidő megszervezésének (beosztásának)

Részletesebben

Tartalom. Kérdés: Javaslat: Megjegyzés:

Tartalom. Kérdés: Javaslat: Megjegyzés: 1 Tartalom Kérdés:... 1 Javaslat:... 1 Megjegyzés:... 1 Villanyszerelőknek korlátlan... 2 Lakosságnak, korlátlan... 5 Villanyszerelőknek, lakosságnak másodperc alapú... 8 Kérdés: Hogy, hol lehet szerződést

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Iktatószám: Gy. 4-3/2012. MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Budapest, 2012. január 06. MÁV-TRAKCIÓ VASÚTI VONTATÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1087 Budapest,

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.10.27 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés teljesítése (jogok és kötelezettségek, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól) Munkaszerződés

Részletesebben

A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt.

A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt. A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt. Előadó: KTE Határok Kozák nélküli Tamás partnerség konferencia, 2016. október 6-7. A MÁV-START stratégiája

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE

A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE SZERVEZETI EGYSÉG NEVE A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE (egységes szerkezetben) IRATMINTA a MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének 2012. augusztus 1. napjától hatályos szövegéhez 2 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A KTI Vasúti Vizsgaközpont szerepe a vasúti alkalmazottak jogszabályban előírt képzésében, továbbképzésében és vizsgáztatásában

A KTI Vasúti Vizsgaközpont szerepe a vasúti alkalmazottak jogszabályban előírt képzésében, továbbképzésében és vizsgáztatásában A KTI Vasúti Vizsgaközpont szerepe a vasúti alkalmazottak jogszabályban előírt képzésében, továbbképzésében és vizsgáztatásában Novák László KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete Az Intézményi Érdekegyeztető Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2006 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács december 20-i üléséről

Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács december 20-i üléséről 1997. év Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács 1996. december 20-i üléséről Napirend előtti felszólalásában a munkavállalói oldal a szervezkedési szabadságot veszélyeztető és a munka világát szabályozó

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

A MÁV-START utasbarát szolgáltatásfejlesztései. Kazai Katalin, MÁV-START értékesítési igazgató

A MÁV-START utasbarát szolgáltatásfejlesztései. Kazai Katalin, MÁV-START értékesítési igazgató A MÁV-START utasbarát szolgáltatásfejlesztései Kazai Katalin, MÁV-START értékesítési igazgató A MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. számokban Több, mint 7200 km-es hálózaton szolgáltatunk Több, mint

Részletesebben

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com Munkajogi aktualitások 2015 Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com 1 1 Egyenlőtlen munkaidő-beosztás, munkaidőkeret 2 2 A munkaidő beosztása - Annak meghatározása, a mv mikor teljesíti

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő

Részletesebben

A 79-es trolibusz útvonalának meghosszabbítása, és hétvégi üzemének kiváltása a 20E viszonylat átalakításával

A 79-es trolibusz útvonalának meghosszabbítása, és hétvégi üzemének kiváltása a 20E viszonylat átalakításával A 79-es trolibusz útvonalának meghosszabbítása, és hétvégi üzemének kiváltása a 20E viszonylat átalakításával 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok Terveink szerint 2013. június 3-tól munkanapokon

Részletesebben

175. sz. Egyezmény. a részmunkaidős foglalkoztatásról

175. sz. Egyezmény. a részmunkaidős foglalkoztatásról 175. sz. Egyezmény a részmunkaidős foglalkoztatásról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 1994.

Részletesebben

Szakmai (közlekedési) Képzés - Közlekedésfejlesztés Magyarországon, Szakmai napok 2015 Balatonföldvár, 2015. május 12-14.

Szakmai (közlekedési) Képzés - Közlekedésfejlesztés Magyarországon, Szakmai napok 2015 Balatonföldvár, 2015. május 12-14. 8.30-tól regisztráció 2015. május 12. (kedd, délelőtt) 9.30-10.00 A közlekedésfejlesztés aktuális kérdései, feladatai Előadó: Dr. Becsey Zsolt közlekedésért felelős helyettes államtitkár, NFM 1. témakör:

Részletesebben

EGVE régióülés 2013. március 07.(csütörtök) 10:00. Petz Aladár Kórház Győr

EGVE régióülés 2013. március 07.(csütörtök) 10:00. Petz Aladár Kórház Győr EGVE régióülés 2013. március 07.(csütörtök) 10:00. Petz Aladár Kórház Győr Házigazda köszöntője, az Intézmény bemutatása Előadó: Dr. Tamás László János főigazgató 10:00-10:15 A Munka Törvénykönyv változásai,

Részletesebben

Dr. Bói Loránd közlekedéstudományi üzletágvezető, ügyvezető általános helyettes, KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.

Dr. Bói Loránd közlekedéstudományi üzletágvezető, ügyvezető általános helyettes, KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Dr. Bói Loránd közlekedéstudományi üzletágvezető, ügyvezető általános helyettes, KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Uniós finanszírozású ITS projektek a közösségi közlekedésben Új megoldások

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÁTVEZÉNYLÉS. Start Trakció Gépészet Új KSZ Új KSZ

TÁJÉKOZTATÓ ÁTVEZÉNYLÉS. Start Trakció Gépészet Új KSZ Új KSZ 1 MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.54-60. Postacím: 1940 Budapest Telefon (1) 511-3160 Fax: (1) 511-1364 Webcím: www.mav-start.hu TÁJÉKOZTATÓ A 2014. január 2-ra

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2010. február 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2010. február 22-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 22-i ülésére Tárgy: Gemenc Volán Zrt. beszámolója a személyszállítás költségének, bevételének alakulásáról,

Részletesebben

VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás

VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság szervezeti és működési jellemzői a változások tükrében Vólentné Sárvári Piroska pályavasúti

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről (a 3/2003.(III.1.) számú rendeleti módosítással egységes

Részletesebben

Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as számú vasútvonalon

Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as számú vasútvonalon Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0004 1 Előzmények 2007-2013 közötti programozási időszakban teljes felújítások Komplex korszerűsítés; Magas beruházási költség; A rendelkezésre

Részletesebben

A SZAKSZ vezető testülete, a SZIB rövid távú programtervezésbe kezdett május 22. péntek, 16:30

A SZAKSZ vezető testülete, a SZIB rövid távú programtervezésbe kezdett május 22. péntek, 16:30 A SZAKSZ a mai napon, 2015. május 22én Kaposváron tartotta soron következő SZIB ülését. Az ülésen az alapszervezetek elnökei és a munkahelyi szervezetek titkárai vettek részt, így a négy régió, hét megyéjének

Részletesebben

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok dr.henczi Lajos, dr. Horváth István, dr. Molnár-Hidassy Dóra, Molnárné dr.balogh Márta Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok TARTALOM Előszó I. A munkaerőpiac szereplői 1. Piac 2. Munkaerőpiac 2.1 Munkaerő-kereslet

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, március 26.

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, március 26. J A V A S L A T az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. (jelenleg: Északmagyarországi Közlekedési Központ Zrt.) között 2013. július 1-től 2016. december 31-ig érvényben lévő közszolgáltatási

Részletesebben

IV. KSz Fentiek elfogadása esetén értelemszerűen változna d-re.

IV. KSz Fentiek elfogadása esetén értelemszerűen változna d-re. A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetének észrevételei és kiegészítő javaslatai a munkáltató 2013. március 7-én átadott Kollektív Szerződés módosító kezdeményezéseire. I. KSz. 8.. 2. Tudomásul vettük. II.

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

Vonali menetrend. Budapest Cegléd Szolnok. Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig

Vonali menetrend. Budapest Cegléd Szolnok. Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig Vonali menetrend Budapest Cegléd Szolnok S50 Z50 Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig MÁVDIREKT: 06 (40) 49 49 49 (00:00-24:00 óráig helyi tarifával hívható kék szám) küldföldről: +36 (1)

Részletesebben

Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig

Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig Kiss Gábor Vezető Műszaki Felügyeleti és Technológiai Igazgatóság Műszaki Hálózati Koordináció 1 Az Általános vezérigazgató-helyettes

Részletesebben

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről 172. sz. Egyezmény a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

News Flash. Július, Magyarországi bérpótlékok 2016-ban

News Flash. Július, Magyarországi bérpótlékok 2016-ban News Flash Július, 2016 Magyarországi bérpótlékok 2016-ban Magyarországi bérpótlékok 2016-ban Szinte minden munkavállalót érinthet a bérpótlékok kérdése, hiszen egy teljesen általános és nagyon sok feltételre

Részletesebben

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. i tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

ExtraMobil kedvezményes mobilszolgáltatások és díjaik, megrendelés a www.extramobil.hu weboldalon (Érvényes 2015.10.16. tól)

ExtraMobil kedvezményes mobilszolgáltatások és díjaik, megrendelés a www.extramobil.hu weboldalon (Érvényes 2015.10.16. tól) Igényelhető SIM (max) darabszám ExtraMobil kedvezményes mobilszolgáltatások és díjaik, megrendelés a www.extramobil.hu weboldalon (Érvényes 2015.10.16. tól) A. Lakossági családi ( Marad MobilHang) csomagok

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

VAMAV Vevőtalálkozó január 26. Gyöngyös. Győrik Balázs NIF Zrt. koordinációs főmérnök

VAMAV Vevőtalálkozó január 26. Gyöngyös. Győrik Balázs NIF Zrt. koordinációs főmérnök VAMAV Vevőtalálkozó 2017. január 26. Gyöngyös Győrik Balázs NIF Zrt. koordinációs főmérnök A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei 2017-2021 k özött Források Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program

Részletesebben

KITERJESZTETT SZOLGÁLTATÁSI IDŐ PROBLÉMÁK LEHETŐSÉGEK MEGOLDÁSOK

KITERJESZTETT SZOLGÁLTATÁSI IDŐ PROBLÉMÁK LEHETŐSÉGEK MEGOLDÁSOK KITERJESZTETT SZOLGÁLTATÁSI IDŐ PROBLÉMÁK LEHETŐSÉGEK MEGOLDÁSOK Bevezető Állandóan visszatérő probléma a támogató szolgálatok szolgáltatási ideje, mivel a napi 8 óra szolgáltatási idő általában kevés,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

A Pannon GSM szerződés esetén kedvezményes készülék beszerzésére is van lehetőség az alábbiak szerint (2 év hűség nyilatkozattal).

A Pannon GSM szerződés esetén kedvezményes készülék beszerzésére is van lehetőség az alábbiak szerint (2 év hűség nyilatkozattal). Szabolcs Szatmár - Bereg Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Szakkórháza Gazdasági Igazgató 4321 Nagykálló, Szabadság tér 13., Pf. 18. Tel: (42) 563-800, Fax.: (42) 563-890 E-mail: mpsz@kallokorhaz.hu Web:

Részletesebben

TÁMOP A-13/

TÁMOP A-13/ 1 TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0043 Helyfoglalás aktív jelenlét, aktív együttműködés TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0043 Helyfoglalás aktív jelenlét, aktív együttműködés Ágazati kollektív szerződés előkészítése című

Részletesebben

Megújul Szigetszentmiklós közösségi közlekedése

Megújul Szigetszentmiklós közösségi közlekedése 38 38A 238 278 279 280 938 Megújul Szigetszentmiklós közösségi közlekedése Új, korszerű, égszínkék, alacsonypadlós buszok Új, közvetlen járatok Sűrűbb közlekedés éjjel-nappal 2014. augusztus 23-ától átalakul

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT A Vasutasok Szakszervezete XVII. Kongresszusa által módosított Alapszabálya V. fejezet 4.a alpontjának harmadik

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA Érvényes: 2014. január 1-jétől 1 A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályait a 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet tartalmazza. A rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért u. 31 13/2012 sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Csanádapáca Önkormányzat képviselő testületének 2012. május 10.-én

Részletesebben

A 2009. évi CXXII. törvény alapján közzé tett adatok 2015. május 31.

A 2009. évi CXXII. törvény alapján közzé tett adatok 2015. május 31. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Pilisi Parkerdő Zrt. az alábbi adatokat teszi közzé: A Pilisi Parkerdő Zrt. 100%-ban állami

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

180. sz. Ajánlás. munkavállalók igényeinek védelmét munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén,

180. sz. Ajánlás. munkavállalók igényeinek védelmét munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén, 180. sz. Ajánlás a munkavállalók igényeinek védelméről munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása

A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása Munkaügyi kapcsolatok Harmadik rész XIX. fejezet Általános rendelkezések XX. fejezet Üzemi Tanácsok XXI. fejezet Szakszervezetek XXII. fejezet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Verebélÿ László Vasúttörténeti Egyesület éves közgyűléséről

JEGYZŐKÖNYV A Verebélÿ László Vasúttörténeti Egyesület éves közgyűléséről JEGYZŐKÖNYV A Verebélÿ László Vasúttörténeti Egyesület éves közgyűléséről Időpont: 2009. május 30. (szombat). 14:00 óra Helyszín: Az egyesület klubhelyisége a Kapostüskevári vasúti megállóhelyen Kemenczei

Részletesebben

XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia

XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia 2017. április 28. Bükfürdő Győrik Balázs koordinációs főmérnök NIF Zrt. Folyamatban l évő és előkészítés a l a t t álló vasúti f ejlesztések Tartalom

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig!

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Baranya megye Horváth Sándorné A

Részletesebben

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE,

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, PÁL LÁSZLÓ PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI ÁLTALÁNOS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, ÁTALAKULÁS 1 A VASÚTI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON ÁLLAMI SZERVEZETEK

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 14-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 14-i ülésére 8740-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 14-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2012. évi szolgáltatási díjai Az előterjesztést

Részletesebben

1. Az MVM OVIT Zrt. tevékenységi körének ismertetése

1. Az MVM OVIT Zrt. tevékenységi körének ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

HATÁLYOS VASÚTI TÖRVÉNNYEL KAPCSOLATOS

HATÁLYOS VASÚTI TÖRVÉNNYEL KAPCSOLATOS Észrevételeket megfogalmazó szervezet neve: SafeTrain Tanácsadó és Szolgáltató Kft. A vasúti közlekedési tevékenység definíciója nem fedi le teljes körűen a vasúti pályán közlekedés céljait. A vasúti társaság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/182-6/2015. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

EGYSÉGES EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MELLÉKLETE TELEFON ÉS INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

EGYSÉGES EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MELLÉKLETE TELEFON ÉS INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETI ÜGYFELEK RÉSZÉRE EGYSÉGES EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MELLÉKLETE TELEFON ÉS INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Helyhez kötött telefonszolgáltatás Vezetékes telefonszolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF 2. melléklet

Részletesebben

2-es számú Függelék: Autóbusz-állomások, és más utasforgalmi helyek elérhetősége

2-es számú Függelék: Autóbusz-állomások, és más utasforgalmi helyek elérhetősége 2-es számú Függelék: Autóbusz-állomások, és más utasforgalmi helyek elérhetősége 1.1.1. Szolnoki területi igazgatóság 1.1.1.1. Szolnoki Autóbusz-állomás Cím: 5000 Szolnok, Ady Endre u. 15. Levelezési cím:

Részletesebben

FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése

FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése 2012. szeptember 18. Berger András projektvezető Budapesti Közlekedési Központ FUTÁR projekt célok és eszközök Célok A közösségi

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

A Belügyminiszter./2011. (...) BM rendelete

A Belügyminiszter./2011. (...) BM rendelete 1 1. melléklet a BM/9751/2011. számú munkaanyaghoz A Belügyminiszter./2011. (....) BM rendelete a rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetőképzésről szóló 21/2011. (VII. 13.) BM rendelet módosításáról

Részletesebben

Debreceni közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztése

Debreceni közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztése Debreceni közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztése 2013. július 29. Befejezõdött a Debreceni közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztését célzó beruházás. A DKV Zrt.

Részletesebben