SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesztés"

Átírás

1 NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: ; FAX: E MAIL: Ügyiratszám: SZOC j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz az 2013 évi szakmai beszámolójának elfogadására Tisztelt Bizottság! A hajléktalan személyek ellátása hosszú évek óta ellátási szerződés keretében biztosított Nyíregyházán. A Magyarországi Evangélikus Egyház biztosítja az étkeztetést és nappali ellátást hajléktalan személyek részére (100 férőhelyen), a nappali ellátást szenvedélybetegek részére (30 férőhelyen), a hajléktalan személyek átmeneti szállását (18 férőhelyen), éjjeli menedékhelyet és a hajléktalanok otthonát (50 férőhelyen). A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv a alapján az ellátási szerződésben rögzítésre került a beszámolás módja; a szervezet évente köteles a szerződés alapján végzett tevékenységéről beszámolót készíteni. Az elkészítette a 2013 évi szakmai tevékenységéről szóló összefoglalót, amely a mellékletben található. A beszámoló elfogadására átruházott hatáskörben a Tisztelt Bizottság jogosult. Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogyamellékelt 2013 évi szakmai beszámolót elfogadni szíveskedjen. Nyíregyháza, május 20. f\..f' Tisztelettel: I II ~ - Dr. Krizsa i An ita osztá Iyvezető ro NY R E G Y H Á Z A

2 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: ; FAX: Határozat-tervezet NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA.../2014. (V. 27.) számú határozata az 2013 évi szakmai beszámolójának elfogadásáról A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján az 2013 évi szakmai beszámolóját elfogadja. Nyíregyháza, május 27. dr. Szilassy Géza a Bizottság elnöke A határozatot kapják: 1. címzetes főjegyző 2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 3. Nyíregyháza, Rákóczi u irattár (b N Y R E G Y H Á Z A

3 ~ Az Igazgatótanácsa a február 27-én tartott ülésén a következő határozatot hozta: l r,4" I I L ) r I,le 2D L ~.. G.~t.t.,i\ 'y 4/ számú határozat Az Igazgatótanácsa az intézmény évi szakmai beszámolóját elfogadja. Nyíregyháza, február 27. \ Csengeri Tamás elnök h... \ ' í Tanúsított 1\\~ ~ ~. cee(top Tel.: b oldal 1/1 '\ --" -_ ISO 9001

4 Szakmai beszámoló az évi munkájáról

5 ~Oltalom Swetetszolgálat Tartalom I. Bevezető 3. II. Az intézményalaptevékenységei 4. III. Az átvett feladatok ellátási mutatói és azok értékelése 9. IV. Tájékoztatás a szakmai munka eredményességéről 13. V. Egyéb tevékenységek A. Pályázatok 16. B. Egyéb fejlesztés 19. VI. Tájékoztatás a szolgáltatások esetleges bővítéséről 19. Tel.: n. hu oldal 2/20 ~ certop

6 ~ I. Bevezető Az tizennégy éve végez szociális ellátást Nyíregyházán. Alapítója a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség, majd az intézmény fenntartói jogát átvette a Magyarországi Evangélikus Egyház. Az ekkor kötött ellátási szerződés 15. pontja értelmében az nak éves beszámolási kötelezettsége van Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése felé. Az a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződésben foglaltak szerint a következő ellátásokat végzi: Szociális ellátások nappali ellátások - népkonyha (szociális étkeztetés) - hajléktalanok nappali melegedője - szenvedélybetegek nappali ellátása átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások - hajléktalanok éjjeli menedékhelye - hajléktalanok átmeneti szállása tartós bentlakást nyújtó ellátás - hajléktalanok otthona Gyermekvédelmi ellátás - családok átmeneti otthona A fenti szolgáltatásokat az intézmény hét részlegben, három telephelyen végzi. Az intézmény székhelyén adminisztratív munka folyik, szociális szolgáltatás nincs. A felsorolt ellátásokból jól látszik, hogy az intézmény nem csupán hajléktalan emberek ellátását végzi, a szolgálat kiterjed olyan bajbajutott embertársainkra is, akiket hajléktalanság, vagy egyéb, ehhez köthető veszély fenyeget. Az intézményben folyó szakmai munka a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi II I. törvény, a gyermekek védelméről és agyamugyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, valamint a Magyarországi Evangélikus Egyház törvényei szerint, a Szociális Munka Etikai Kódexének figyelembe vételével zajlik. Az intézmény az engedélyezett szolgáltatások - keresztény szemléletű működtetésén túl pályázatok útján igyekszik kiegészíteni a meg lévő szolgáltatásokat a szakmai munka és az ellátáshoz szükséges infrastruktúra minőségi fejlesztésével. Tel.: oldal 3 / 20 h.,jcertop

7 ~ II. Az intézményalaptevékenységei A. Népkonyha Nyíregyháza, Rákóczi út 104. (B épület, földszint) működési terület: Észak-alföldi régió ágazati azonosítószám : S S A szolgáltatás 150 m 2 alapterületű helyiségekben történik: mintegy 200 fő számára hozzáférhető, munka- illetve munkaszüneti és pihenőnapokon is. A Népkonyha rendelkezik kézmosó helyiséggel, nemenként elkülönített illemhellyel, tálalóval a HACCP előírásoknak megfelelően, ételmelegítési és élelmiszertárolási lehetőséggel, ebédlőhelyiséggel, ahol evőeszközöket és étkészletet is biztosítanak. A szolgáltatás finanszírozási háttere a tényleges ellátotti létszám alapján állami és egyházi kiegészítő normatív támogatás. A szakhatóság által kiállított működési engedélye határozatlan időre szól. Étkezés igénybevételére a rászoruló személyek 9 órától feliratkozhatnak mellyel egyszeri étkezésre jogosultak intézményünkben. Ennek még további feltétele, hogya fertőzésmentességét érvényes tüdőszűrő igazolással igazolja. Új ellátottaknak három nap áll rendelkezésre az igazolás beszerzésére. Az étel tálalása és fogyasztása órától óráig biztosított. Azoknak a személyeknek, akik munkavégzés miatt később érkeznek a népkonyhára, igénybejelentésük alapján óráig biztosítanak étkezési lehetőséget. B. Nappali Melegedö Nyíregyháza, Rákóczi út 104. (B épület, földszint) működési terület: Észak-alföldi régió ágazati azonosítószám : S S A szolgáltatás finanszírozási háttere a tényleges ellátotti létszám alapján állami és egyházi kiegészítő normatív támogatás. A szakhatóság által kiállított működési engedélye határozatlan időre szól, az engedélyezett férőhelyszám 100 fő. Az ellátottak intézményi jogviszonya egy napra szól. A Nappali Melegedő által nyújtott szolgáltatások: közösségi együttlétre, pihenésre alkalmas helyiség biztosítása; étel melegítésének és helyben történő fogyasztásának biztosítása; tisztálkodási lehetőség ; személyes ruházat tisztításának lehetősége ; egészségügyi alapellátás igénybevételének lehetősége ; ellátottak érdekvédelme; ruha adomány biztosítása igény szerint; Oltalom Szeretetszolgál at Tel.: n.hu oldal 4 / 20

8 ~ személyes holmik megőrzésének biztosítása; szabadidős programok szervezése; információnyújtás; szakmai, illetve tájékoztató programok; munkavégzés lehetőségének szervezése; segítségnyújtás az önálló lakhatás lehetőségeinek megszervezésében ; szociális ügyintézés. c. Szenvedélybetegek Nappali Ellátása Nyíregyháza, Rákóczi út 104. (A épület, I. emelet) működési terület: Észak-alföldi rég ió ágazati azonosítószám : A Szenvedélybetegek számára nyújtott szolgáltatás működési engedélye szerint 30 fő ellátására alkalmas. A részleg nyitvatartási rendje : Hétfő - Péntek 800_ óra, de a szolgáltatásokat 9 00 _15 00 óra között lehet igénybe venni. Intézményi jogviszony együttműködési megállapodás megkötésével jön létre. A szolgáltatás finanszírozási háttere a tényleges ellátotti létszám alapján állami és egyházi kiegészítő normatív támogatás. A szakhatóság által kiállított működési engedélye határozatlan időre szól. Szolgáltatások: hivatalos ügyek intézésének segítése; iratpótlás; mentális tanácsadás; munka-, illetve képzési lehetőségek felkutatása ; életvezetés i tanácsadás; egyéni esetkezelés; konfliktuskezelés; megelőző-felvilágosító szolgáltatás; egészségügyi alap-, szak és rehabilitációs intézménybe irányítás; önsegítő csoportba irányítás; szabadidős programok szervezése. D. Éjjeli Menedékhely Nyíregyháza, Bokréta u. 22/A. működési terület: Észak-alföldi rég ió ágazati azonosítószám: Az Éjjeli Menedékhely az ideiglenesen vagy tartósan fedél nélkül maradtak és a hajléktalan személyek ellátását végző intézmény- részleg, amely elősegít i Tel. : lutheran. hu oldal 5 / 20 I

9 ~ mindezen személyek szociális ellátása it, illetve a szociális szolgáltatások igénybevételét és elérését. Az Éjjeli Menedékhely térítés nélküli elhelyezést nyújt egy éjszakára minden magyar állampolgárnak, aki 18. életévét betöltötte, fertözömentes és önellátásra képes. Az intézményi jogviszony az ellátás igénybevételekor, egy napra jön létre. A szolgá ltatás finanszírozási háttere a tényleges férőhelyek száma alapján állami és egyházi kiegész í tő normatív támogatás. A szakhatóság által kiállított működés i engedélye határozatlan időre szól. Az Éjjeli Menedékhely szolgáltatásai: - Éjszaki szállás, pihenés biztosítása; - Személyi tisztálkodás és mosás; - Étel melegítése, étkezés; - Szociális ügyintézés, segítségnyújtás a munkavégzés lehetőségeinek megszervezésében; - Betegek elkülönítése; Személyes holmik megőrzésének biztosítása ; - Egyéni esetkezelés: egyénre szabott problémamegoldás, tanácsadás, segítségnyújtás -. Információnyújtás az és a város szociális ellátó tevékenységeiről - Alkalmanként ruhaválogatás lehetősége ; - Alkalmanként hidegélelem osztása; E. Átmeneti Szálló Nyíregyháza, Rákóczi u (A épület, földszint + I. emelet) működés i terület: Észak-alföldi régió ágazati azonosítószám : S S Az Átmeneti Szálló működés i engedélyében 18 férőhely biztosítására kapott engedélyt. A szolgáltatás finanszírozási háttere a tényleges férőhelyek száma alapján állami és egyházi k i egészítő normatív támogatás. A szakhatóság által kiállított műkö d ési engedélye határozatlan időre szól. Intézményi jogviszony együttműködési megállapodás megkötésekor jön létre. Alapszolgáltatások: - Egyéni esetkezelés - Szociális csoportmunka - Közösségi élet szervezése intézményen belü l - Családi és társas kapcsolatok ápolása - Mentálhigiénés gondozás és segítés Tel. : hu oldal 6/20 "'~CP(

10 ~ - Szociális és hivatalos ügyintézés: iratok pótlása (személyes), albérlet-és munkahelykeresés, ellátások igénylése - Tanácsadás, tájékoztatás, információnyújtás - Kiegészítő szolgáltatások - Kerti-és házkőrüli tevékenységek egyéni és csoportos formában - Gyertyaőntés egyéni és csoportos formában - Telecentrum (számítógépes foglalkozás) egyéni formában - Kőzősségi napok szervezése (szabadtéri főzés) F. Hajléktalanok Otthona Nyíregyháza, Rákóczi u (B épület, I-II. emelet) működési terület: Észak-alföldi rég ió ágazati azonosítószám: Az intézmény-részleg működési engedélye szerint 50 fő befogadására alkalmas. A szolgáltatás finanszírozási háttere a tényleges ellátotti létszám alapján állami és egyházi kiegészítő normatív támogatás. A szakhatóság által kiállított műkődési engedélye határozatlan időre szól. Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára, illetve korlátozottan cselekvőképes személy esetében a törvényes képviselő beleegyezésével történik. A Hajléktalanok Otthona szolgáltatásai: Ápolási - gondozási - fejlesztési feladatok; Az ellátást igénybevevő személy részére a gondozás, ápolás, ellátás biztosítása; speciális mentálhigiénés ellátás eseti, egyéni és csoportfoglalkozások segítségével, különös tekintettel a hajléktalan életmód ból fakadó sajátosságokra ; A Hajléktalanok Otthona az intézményi ellátást igénybevevő valamennyi ellátott részére teljes körű ellátást - napi legalább háromszori étkezést (szükség esetén diétás étrendet), szükség szerint ruházatot, illetve egyéb textíliával való ellátást, mentális gondozást, egészségügyi ellátást, lakhatást - biztosít; Egészségügyi ellátás: rendszeres orvosi felügyeletet - heti 6 órában az intézmény saját orvosa rendel; Egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés biztosítása; Mentálhigiénés ellátás Nyíregyháza, Ka ssa köz 3. Tel. : lutheran. hu ol dal 7/20 ( ~cerl"o T<;( Q

11 ~Oltalom S.eretetszolgálat G. Családok Átmeneti Otthona Nyíregyháza, Csillag u működési terület: Észak-alföldi régió ágazati azonosítószám : S S A Családok Átmeneti Otthona (népszerűbb nevén "Anyaóvó") 36 férőhelyre kapott m ű ködés i engedélyt. A szolgáltatás finanszírozási háttere a tényleges ellátotti létszám alapján állam i és egyházi kiegészítő normatív támogatás. A szakhatóság által kiállított működés i engedélye határozatlan időre szól. Intézményi jogviszony együttműködési megállapodás megkötésével jön létre határozott i dőre, mely szükség esetén meghosszabbítható. A Családok Átmeneti Otthona által nyújtott szolgáltatások: Fiziológiai szükségletek kielégítése - Krízisintervenció; - Egyéni esetkezelés; - Családgondozás; - Csoportos szociális munka; Biztonság iránti szükségletek kielégítése - S egítő beszélgetések egyéni esetkezelés keretein belül; jogi tanácsadás és pszichológiai tanácsadás; gyermekhittan; Társas szükségletek kielégítése - Segítő beszélgetés a felhalmozott feszültségek ventillációjának elősegítése céljábó l; gyermeknevelési tanácsadás csoportos szociális munka keretében ; Megbecsülés iránti szükségletek kielégítése - Pénzbeosztási tanácsadás; munkaerő - piaci reintegrációt segítő tréning ; Kognitív szükségletek - Tanulószoba a gyermekek felzárkóztatása céljából; TEAM munka más intézményekkel együttműködve a gyermekek lemaradásának mérséklése, iskolai előmenetelükben való segítés; Esztétikai szükségletek - Kézműves foglalkozások (gyöngyfűzés, gipszöntés, dekoráció) melyek a közösség hez tartozás érzését erősítik egyházi ünnepeinkre való e l őkészüléskor ; Önmegvalósítás szükséglete - Személyre szabott segítő tevékenység és ezzel párhuzamosan családsegítés; - Szülői kompetenciafejlesztő csoportmunka. Olta lom Szeretetszolgá lat Tel. : hu olda l 8/20 ~:J ce(top

12 ~ III. Az átvett feladatok ellátási mutatói és azok értékelése A II. fejezetben felsorolt szolgáltatások kivétel nélkül a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatától - feladatátvállalási szerződés alapján - átvett szociális és gyermekjóléti ellátások. A 2013-as évben (általánosságban) az ellátások igénybevételeinek száma megnővekedett, melyek ellátás-típuson ként részletezve az alábbiakban találhatóak 1. Az Átmeneti Szálló és a Szenvedélybetegek ellátásán kívül valamennyi ellátástipus esetén látható, hogya kihasználtság nem egyenletes. A nyári hónapokban alacsonyabb, télen a hideg időben pedig megnövekszik. Ez leginkább az Éjjeli Menedékhely és a Nappali Melegedő ellátotti létszámának alakulásában figyelhető meg. A hosszú meleg őszi időjárás a kihasználtságot is befolyásolja. Népkonyha A népkonyhai szolgáltatás tényleges éves átlag kihasználtsága - évi 365 nappal számolva ban 151,5 fő volt. Ez 21 fővel több az előző évi átlagnál. A karácsonyi időszakban jelentkező nagyobb mennyiségű élelmiszeradomány szétosztása kiugróan megnövelte a népkonyha kihasználtságát, mivel ebben az időszakban azok is igénybe veszik a szolgáltatást, akik máskor nem o A Népkonyha havi átlag kihasználtsága I Ezek a diagramok olyan kimutatások alapján készültek, melyek megegyeznek a KENYSZI - TEVADMIN-ban rögzített adatokkal. Ez azt jelenti, hogy néhány esetben a rendszerben való. ütközés míatt a valóságban az ellátottak az intézményi szolgáltatásokat igénybe vették, azonban a TEVADMIN nyilvántartásban nem szerepelnek, mivel a rendszer ezeket az eseteket nem tudja kezelni, így a rögzítést felülírja és törli a nyilvántartásból. í Tel.: oldol 9 / 20 " ~ certop ISO 900

13 ~ Nappali Melegedö A Nappali Melegedő évi átlag kihasználtsága napi 124,3 fő volt, vagyis 10,5 fővel magasabb az előző évi átlag kihasználtság nál (a évi átlag 113,8 fő). Ez a tényleges nyitvatartási napokkal számított átlag, tehát az ellátás kihasználtsága a napi átlagra vissza vetítve hétvégén is meghaladja a műkődési engedélyben meghatározott 100 férőhelyet. A részleg kihasználtsága tehát jóval magasabb az elszámolható 2 maximum 150%-os igénybevételnél. 140 A Nappali Melegedő havi átlag kihasználtsága o Szenvedélybetegek Nappali Ellátása A Szenvedélybetegek Nappali Ellátásának egy napra vetített éves átlag kihasználtsága 29,9 fő. Intézményi jogviszonnyal rendelkező ellátott az év szinte minden munkanapján 30 fő volt. Éjjeli Menedékhely Az Éjjeli Menedékhely az intézmény egyetlen olyan ellátás-típusa, amelynek kihasználtsága csőkkent a 2013-as évben. Az intézményrészleg napi kihasználtsága éves átlagban 78,2 fő, mely az előző évhez viszonyítva 10 fővel alacsonyabb. Ennek oka az épület rendkívül rőssz állapota, amelynek rohamos romlása az előző évek kihasználtsági adatain is meglátszik 3. 2 Magyarország évi központi költségvetéséröl szóló évi CCIV. törvény 2. sz. melléklet, III. 3. i) pont, Az intézmény 20 I I-20 I 2-ben - a tulajdonos Nyiregyháza MJV Önkormányzata támogatásával - pályázatot adott be az ingatlan felújítására. A pályázat elutasitására vonatkozó fellebbezésnek az NFÜ jogi osztálya helyt oldal ld / Nyiregyháza, Kassa köz 3. Tel. : ~...) :.nop lutheran.hu

14 ~ o Az Éjjeli Menedékhely havi átlag kihasználtsága Átmeneti Szálló Az Átmeneti Szálló éves átlag kihasználtsága 17,9 volt. Amint az a fenti ábrán is látszik, szinte egész évben 100%-os volt a szolgáltatás igénybevétele, ami 0,3 fő növekedést jelent az előző évekhez viszonyítva. A maximum férőhelyszámhoz viszonyitott 0,1 %-os hiánynak adminisztratív okai vannak: csupán egy-két nap elteltével sikerült új igénybevevővel intézményi jogviszony! létesíteni a távozó ellátott helyére O Az Átmeneti Szálló havi átlag kihasználtsága adott j úniusa óta a pályázat státuszáról (támogatásró1 vagy annak elutasitásáról) semmi lyen információ nem érkezett Nvíregyháza, Kassa köz 3. E-maii: Tel.: n. hu oldal II I 20 '~ ce(top '0 goe'

15 ~ Hajléktalanok Otthona A Hajléktalanok Otthonának egy napra vetített éves átlag kihasználtsága 49 fő. Az előző évben végzett karbantartási munkálatok miatti lélszámcsőkkenés után az idei évben szinte teljes kihasználtsággal mükődőtt a részleg o A Hajléktalanok Otthona havi átlag kihasználtsága Családok Átmeneti Otthona A Családok Átmeneti Otthonában az éves átlag kihasználtság 36,2, vagyis az év során a részleg kapacitásának maximum kihasználtáságval mükődőtt. Mint minden évben, 2013-ban is hatással volt a részleg kihasználtságára az iskola év kezdete és vége. A fenti grafikonon is látszik, hogy az iskola év kezdetével a kihasználtság a maximum férőhelyszám fölé emelkedett és ez csak december hónapra csökkent 100%-ra o A Családok ÁTmeneti Otthonának éves átlag kihasználtsága oldal 12 / Nyíregyháza. Kassa köl3. E-maiI: Tel. : ' n. hu ~ (top (

16 ~Ol.alom S,ere...,olgála. IV. Tájékoztatás az intézmény szakmai munkájának eredményességéről Az integrált intézmény, amely lehetővé teszi, hogya szolgáltatások igénylőinek személyre szabott ellátást nyújtson. Ennek érdekében - a jogszabályban meghatározott fő funkciókon túl is - minden intézményrészlegnek megvan a település igényeihez és szociális ellátórendszeréhez illeszkedő funkciója. A Népkonyha stratégiai fontosságú ellátás Nyíregyházán. A jó minőségű, napi egy tál meleg étel igénybevételének lehetősége az integrált intézmény legnagyobb, komplex ellátás nyújtására alkalmas telephelyére vonzza a túlnyomórészt hajléktalan személyeket. Mivel az ételosztás ugyanott történik, ahol a Nappali Melegedő szolgáltatásaihoz lehet hozzáférni, a szakmai dolgozók jóval könnyebben érik el azokat a rászoruló személyeket, akik egyébként nem vennék igénybe a többi szociális ellátást. Ez a szolgáltatás tehát a szociális ellátórendszer felé vonzza a rászorulókat (az utcai hajléktalanokat és a lakhatásra alkalmatlan helyeken lakókat ugyanúgy, mint az intézményi ellátásban részesülő hajléktalanokat), éppen ezért az intézmény - a finanszírozási feltételek kedvezőtlensége és az ellátástípus ebből adódó veszteségessége ellenére ban sem csökkentette a kiosztott ételadagok mennyiségét vagy minőségét, hiszen ez a település érdeke és a szociális ellátórendszer sikeres működésének feltétele is Nyíregyházán. A Nappali Melegedő hajléktalan személyek számára nyújtott ellátás. Fő funkciója az egyébként Nyíregyháza közterületein, lakhatásra nem alkalmas helyen vagy a menedékhelyen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyek ellátása a nappali időszakban. Alapvető feladatain túl az intézményi ellátás kapuja: az itt dolgozó szociális szakemberek segítséget nyújtanak egyéb szociális szolgáltatások igénybevételéhez, legyen az intézményen belüli, vagy a településen, más módon igénybe vehető ellátás. A Nappali Melegedő és a Népkonyha szolgáltatásait ugyanazon a napon igénybevevők becsült száma 90 fö/nap ban felerősödött az a tendencia, hogy önálló, de bizonytalan lakhatásban élők (olcsó, alacsony komfortfokozatú, legtöbbször fűtetlen albérlet, albérlők háza, önkormányzati bérlakás) is igénybe veszik a Nappali Melegedő szolgáltatásait. Számukra ez az ellátás nem csak az életmentő funkció miatt fontos, hanem azért, hogya rendkívül alacsony jövedelmi viszonyok mellett lakhatásuk megőrzéséhez segítséget kapjanak. A kihasználtság-növekedés nem az effektív hajléktalanok számának emelkedéséböl, hanem a hajléktalansággal veszélyeztetettek számának növekedéséből adódik. Az küldetésének tekinti a hajléktalanság kezelése mellett annak megelőzését is, ezért Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával szorosan együttműködve a szolgáltatások kapacitásának bővítését tervezi az intézmény: a nappali melegedő esetében ez a mostani 100 férőhelyről 150 férőhelyre való növelést jelent. A Szenvedélybetegek Nappali Ellátása szükségességét az indokolta, hogya hajléktalanok körében igen magas a szenvedélybetegséggel küzdők száma, akik számára ez jelenti az első és legnagyobb akadályt a társadalmi reintegráció felé vezetö úton. A hajléktalansággal veszélyeztetettek esetében azonban a szociális helyzetük további romlását jelenti, így 2013-ban ebben a részlegben is megfogalmazódott az a kapacitás-növelési koncepció, amely lehetővé tenné mindkét oldal 13 / 20 ( E mail: Tel. : :...) CE'( Op

17 ~ célcsoport számára az ellátást anélkül, hogy az effektiv hajléktalan szenvedélybetegek ellátása háttérbe kerülne ban összesen 49 fő kötött együttműködési megállapodást az intézménnyel, ebből 18 fő rendszeresen az Éjjeli Menedékhelyen tölti az éjszakát. Ez annak tudható be, hogy az utóbbi évek során egyre több olyan hajléktalan került ki saját albérletbe az Éjjeli Menedékhelyről, aki továbbra is igénybe veszi a szenvedélybetegek számára nyújtott szolgáltatásokat, vagyis több olyan ellátott ja is van a részlegnek, aki korábban hajléktalanok átmeneti lakhatását biztositó részleg ellátott ja volt, jelenleg azonban önállóan szervezi lakhatását. A hajléktalanok Éjjeli Menedékhelyén 2013-ban a legnagyobb problémát az ingatlan állapota jelentette, amelynek következtében a kihasználtság csökkenő tendenciája folytatódott. Az Éjjeli Menedékhely havi átlag kihasználtsága ~ ~ a: ~ a: ~ Z a: Z a: Z > Z.«.;;:.::::J "" w >.;;:.::::J w >.;;:.::::J w.;;:.::::j w > ::; o.«"" o.«"" o.«"" o N ::; N ::; ~ N ::; ~ :> N :> v> z :> :> v> z :> :> v> Z :> :> v> Z o N Nl o o o o N N N N 2012 AUG: érkezési sorrend/sorszám szerinti elhelyezés bevezetése Emellett - és részben éppen ezért ben már szigorodott az ellátás igénybevételének módja, amely miatt tovább csökkent az i génybevevők száma (ez természetesen nem az igénybevétel feltételeit jelenti, az ellátást továbbra is igénybe veheti minden jogosult): az éjszakai pihenés az érkezési sorrend szerint kiosztott ágyak igénybevételével lehetséges. Ennek következtében 2013-ban főként a fiatalabb ellátottak körében sikerűlt a bevezetett intézkedéssel csökkenteni az i ntézményfüggőséget. Mindezek ellenére az év során 125 új ellátottat regisztráltak a részlegben, vagyis olyan személyeket, akik korábban nem vették igénybe a menedékhely szolgáltatásait. Mindent összevetve az intézmény módjában álló szakmai intézkedések alig befolyásolják az ellátás igénybevételeinek számát, az épület állagának romlásával egyenes arányban romlik a kihasználtság-statisztika is NVíregyháza, Kassa köz 3. Tel.: hu oldal 14 / 20 '..J..rtop O

18 ~ Az intézmény az ingatlan felújítására - a tulajdonos Nyíregyháza MJV Önkormányzatának hozzájárulásával - pályázatot adott be (sorozatos beadási határidő-kitolás után) 2012 májusában. A pályázatot a kezelőszerv elutasította, ezt követően az intézmény fellebbezett a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség jogi osztályánál. Az NFÜ a fellebbezésnek helyt adott, így a pályázat újra bírálati szakaszba került, a kezelőszerv azonban - kérésünk ellenére - azóta sem küldött semmilyen tájékoztatást a pályázattal kapcsolatban, így nem lehet tudni, hogy van-e uniós forrás az ingatlan felújítására. A részleg hazai pályázatok útján igyekszik biztosítani azokat a szolgáltatásokat a hajléktalanok számára, amelyeket a szociális törvény nem biztosít vagy a településen még nem sikerült megszervezni. Mindkét, Hajléktalanok Közalapítvány által finanszírozott program a téli krízisidőszakra vonatkozik: az egyik élelem biztosítása az Éjjeli Menedékhelyen (melynek finanszírozása fokozatosan csökken évről évre), a másik program pedig a hideg időben legyengült vagy kórházi ellátásból kikerült, lábadozó betegek ellátása. Az Átmeneti Szálló 2013-ban telephelyet váltott: a szolgáltatás az intézmény Rákóczi utcai telephelyére költözött, melynek következtében a telephely működési engedélye módosult. A korábbi, Rezeda utcai telephely működési engedélye megszűnt. A költözés célja, hogya településen beindulhasson a hajléktalan személyek egészségügyi ellátását célzó, heti 168 órában működő egészségügyi centrum és területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi szolgálat, amelynek jogszabályi feltétele, hogy hajléktalanok átmeneti intézményére kell épülnie. Az ágazatközi (szociális és egészségügyi) ellátás működtetésére a Rákóczi utcai telephely alkalmas, így a részleg fizikailag is úgy integrálódott a Rákóczi utcai szolgáltató centrumba, hogy alkalmas legyen egészségügyi ellátás nyújtására is. A jövőben tervezett ellátás kapacitásának növelése érdekében Nyíregyháza MJV Önkormányzata az Átmeneti Szálló esetében is befogadást kért a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnál további 22 férőhelyre. A jelenlegi 18 férőhelyen 2013-ban összesen 58 ellátott fordult meg, ebből 41 fő (30 férfi és 11 nő) az év során létesített intézményi jogviszony t. Ez azt jelenti, hogy igen magas a fluktuáció. Problémát jelent az, hogya 18 férőhelyből csak 3 női férőhely, így az intézmény kevésbé tud rugalmas lenni a női hajléktalanok felvétele esetében, ez is indokolja a kapacitásbővítést. Tehát minél nagyobb a férőhelykapacitás, annál operatívabban tudja a részleg az ellátottakat önálló életvitelhez segíteni. Az Átmeneti Szálló szorosan együttműködik az intézmény másik két bentlakásos ellátásával: az Éjjeli Menedékhellyel és a Hajléktalanok Otthonával, ellátott jai számára pedig lakáskeresésben nyújt hathatós segítséget annak érdekében, hogy a fedél nélkül maradt emberek mindegyike megtalálja a számára legoptimálisabb lakhatási formát. A Hajléktalanok Otthonában 2013-ban összesen 63 személyt láttak el, melyből 3% női ellátott. 11 fő létesített intézményi jogviszony t az év során. A más településekről érkező ellátást igénylők esetében gondot jelent az adminisztratív átirányítás (például a nyugdíjfolyósítás), emellett az intézmény a lehetőségeihez és a várólistán várakozók lehetőségeihez mérten igyekszik elsősorban a település hajléktalanjait ellátni. oldal 15 / 20 ( Tel.: hu b~ Ce(t

19 ~ Az előző évekhez képest az tapasztalható, hogy egyre tőbb nagyon rossz egészségi állapotú igénylő kéri az ellátást és a már jogviszonnyal rendelkező ellátottak gyógyszerigénye is megnőtt. Pozitív tapasztalat, hogy sikerült javítani és szorosabbá tenni a szakmai kapcsolatot a Jósa András Oktatókórház kórházi szociális munkacsoport jával, a Nagykállói Pszichiátriai Szakkórházzal valamint a Szociális és Gyámhivatallal ban a Családok Átmeneti Otthonában ősszesen 82 gyermeket és 32 anyát láttak el. A részleg az alapvető feladatain túl ebben az évben is tőbbletszolgáltatásokat nyújtott az ellátottak (és a többi együttműködő szervezet ellátott jai) részére az uniós finanszírozású "Batyu program,,4 részeként. Az itt szerzett tapasztalatokat és szakmai programelemeket a részleg a pályázat lezárása során is hasznosítja. További pozitív hozadéka a pályázatnak, hogya programban együttműködő szervezetekkel, társintézményekkel jobb és szorosabb munkakapcsolat alakult ki. Az intézmény 2013-ban is igyekezett az ellátások alapvető szolgáltatásain felül pályázatok által többletszolgáltatások igénybevételéhez, társadalmi beilleszkedéshez és reintegrációhoz segíteni az ellátottakat. Az ellátás számára a jövőben helyet adó Rezeda utcai telephelyen az ünnepélyes alapkőletétel az év végén megtörtént Krámer György püspök-helyettes szolgálatával. Az építkezés jelenleg is tart, várhatóan 2014 nyarán fejeződik be. V. Egyéb tevékenységek A. Pályázatok Az alábbi táblázatban szerepelnek azok a pályázatok, amelyek érintik a 2013 es évet Azonosítószám Név Időszak Támogatás összege T ÁMOP /A-1 O/ "Batyu" avagy útravaló a sikeres társadalmi bei lleszkedés hez december november forint. ÉAOP O Olcsva - a családkohézió központja július június forint Projekt teljes költsége: forint TIOP B-11/ Családbarát Oltalom november november forint KONV-156 "Mindennapi kenyerünk 2013" november április forint KONV-226 Hajléktalan emberek lábadozó ellátása Nyíregyházán november április 30, forint Projekt teljes költsége: forint 4 T ÁMOP-5.2.5/ A-l 0/2/20 I azonosítószám Ú, " Batyu" avagy útravaló a sikeres társadalmi beilleszkedéshez cí mű program szeptemberétő l 2013 augusztusáig tartott. Tel. : hu oldal 16 / 20 ~ c

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata Szentes Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Készült Szentes Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán 2006. november 2 Bevezetés Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1 Tartalomjegyzék: Vezetői összefoglaló 3. I. Beszámoló az intézményi ellátásokról 9. Éjjeli Menedékhelyek 10. Egészségügyi feladatok

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-18402-14/2010. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

Részletesebben

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita Ügyiratszám: 44211/2012.05. Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI logú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZT ÁL Y SZOCIÁLIS OSZTÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon:

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata.

SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az intézmény neve, székhelye: Útkeresés Segítő Szolgálat Dunaújváros, Bartók B. út

Részletesebben

...ft... ~..~~...*. ~~... Faragóné Széles Andrea. ...'''~ás' " ij~'~';hé;~"'"... (:t) N Y R E G Y H Á Z A. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

...ft... ~..~~...*. ~~... Faragóné Széles Andrea. ...'''~ás'  ij~'~';hé;~'... (:t) N Y R E G Y H Á Z A. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 E MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: SZOC-9785-2/2015 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita/Tóthné Csatlós Ildikó Előterjesztés - a Közgyűléshez az Önkormányzat

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 180. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi)

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Tartalomjegyzék 1 II. Jogszabályi háttér III. A személyes gondoskodás körébe

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény Szakmai program A szakmai program Gönyű község önkormányzat illetékességi területén működő idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás és étkeztetés szolgáltatásokra

Részletesebben

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása 137/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete ezen előterjesztés melléklete

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

17. NAPIREND Ügyiratszám: 4/2654/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére

17. NAPIREND Ügyiratszám: 4/2654/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére 17. NAPIREND Ügyiratszám: 4/2654/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Alapellátási

Részletesebben

1. Az integrált intézmény működési keretei a 2012-es évben

1. Az integrált intézmény működési keretei a 2012-es évben Ú Á Í ó é é ú é é ö í 1. Az integrált intézmény működési keretei a 2012-es évben A Twist Olivér Alapítvány megalakulásakor (1991.) a hajléktalan emberek támogatása lett célkitűzésünk. Jelenleg az alapítvány

Részletesebben

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012.

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012. 1 Köszönetet mondunk a kiadványban szereplő önkormányzatok és intézmények vezetőinek a közreműködésért, az adatszolgáltatásért, valamint konzorciumi partnereinknek az adategyeztetésben és pontosításban

Részletesebben

250/2011. (XII. 29.) MÖK

250/2011. (XII. 29.) MÖK 250/2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2011. évi felülvizsgálatáról

Részletesebben

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról.

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. FELGYŐ CSANYTELEK TÖMÖRKÉNY 2014. március 15. napjától Tisztelt Lakosság!

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban Gyvt.)

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS, CSALÁDVÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

Szentes Város. szociális. szolgáltatástervezési. koncepciója

Szentes Város. szociális. szolgáltatástervezési. koncepciója Szentes Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója Készült a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán 2004. novemberében Bevezető 2 A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szól

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben