SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesztés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesztés"

Átírás

1 NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: ; FAX: E MAIL: Ügyiratszám: SZOC j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz az 2013 évi szakmai beszámolójának elfogadására Tisztelt Bizottság! A hajléktalan személyek ellátása hosszú évek óta ellátási szerződés keretében biztosított Nyíregyházán. A Magyarországi Evangélikus Egyház biztosítja az étkeztetést és nappali ellátást hajléktalan személyek részére (100 férőhelyen), a nappali ellátást szenvedélybetegek részére (30 férőhelyen), a hajléktalan személyek átmeneti szállását (18 férőhelyen), éjjeli menedékhelyet és a hajléktalanok otthonát (50 férőhelyen). A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv a alapján az ellátási szerződésben rögzítésre került a beszámolás módja; a szervezet évente köteles a szerződés alapján végzett tevékenységéről beszámolót készíteni. Az elkészítette a 2013 évi szakmai tevékenységéről szóló összefoglalót, amely a mellékletben található. A beszámoló elfogadására átruházott hatáskörben a Tisztelt Bizottság jogosult. Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogyamellékelt 2013 évi szakmai beszámolót elfogadni szíveskedjen. Nyíregyháza, május 20. f\..f' Tisztelettel: I II ~ - Dr. Krizsa i An ita osztá Iyvezető ro NY R E G Y H Á Z A

2 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: ; FAX: Határozat-tervezet NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA.../2014. (V. 27.) számú határozata az 2013 évi szakmai beszámolójának elfogadásáról A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján az 2013 évi szakmai beszámolóját elfogadja. Nyíregyháza, május 27. dr. Szilassy Géza a Bizottság elnöke A határozatot kapják: 1. címzetes főjegyző 2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 3. Nyíregyháza, Rákóczi u irattár (b N Y R E G Y H Á Z A

3 ~ Az Igazgatótanácsa a február 27-én tartott ülésén a következő határozatot hozta: l r,4" I I L ) r I,le 2D L ~.. G.~t.t.,i\ 'y 4/ számú határozat Az Igazgatótanácsa az intézmény évi szakmai beszámolóját elfogadja. Nyíregyháza, február 27. \ Csengeri Tamás elnök h... \ ' í Tanúsított 1\\~ ~ ~. cee(top Tel.: b oldal 1/1 '\ --" -_ ISO 9001

4 Szakmai beszámoló az évi munkájáról

5 ~Oltalom Swetetszolgálat Tartalom I. Bevezető 3. II. Az intézményalaptevékenységei 4. III. Az átvett feladatok ellátási mutatói és azok értékelése 9. IV. Tájékoztatás a szakmai munka eredményességéről 13. V. Egyéb tevékenységek A. Pályázatok 16. B. Egyéb fejlesztés 19. VI. Tájékoztatás a szolgáltatások esetleges bővítéséről 19. Tel.: n. hu oldal 2/20 ~ certop

6 ~ I. Bevezető Az tizennégy éve végez szociális ellátást Nyíregyházán. Alapítója a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség, majd az intézmény fenntartói jogát átvette a Magyarországi Evangélikus Egyház. Az ekkor kötött ellátási szerződés 15. pontja értelmében az nak éves beszámolási kötelezettsége van Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése felé. Az a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződésben foglaltak szerint a következő ellátásokat végzi: Szociális ellátások nappali ellátások - népkonyha (szociális étkeztetés) - hajléktalanok nappali melegedője - szenvedélybetegek nappali ellátása átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások - hajléktalanok éjjeli menedékhelye - hajléktalanok átmeneti szállása tartós bentlakást nyújtó ellátás - hajléktalanok otthona Gyermekvédelmi ellátás - családok átmeneti otthona A fenti szolgáltatásokat az intézmény hét részlegben, három telephelyen végzi. Az intézmény székhelyén adminisztratív munka folyik, szociális szolgáltatás nincs. A felsorolt ellátásokból jól látszik, hogy az intézmény nem csupán hajléktalan emberek ellátását végzi, a szolgálat kiterjed olyan bajbajutott embertársainkra is, akiket hajléktalanság, vagy egyéb, ehhez köthető veszély fenyeget. Az intézményben folyó szakmai munka a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi II I. törvény, a gyermekek védelméről és agyamugyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, valamint a Magyarországi Evangélikus Egyház törvényei szerint, a Szociális Munka Etikai Kódexének figyelembe vételével zajlik. Az intézmény az engedélyezett szolgáltatások - keresztény szemléletű működtetésén túl pályázatok útján igyekszik kiegészíteni a meg lévő szolgáltatásokat a szakmai munka és az ellátáshoz szükséges infrastruktúra minőségi fejlesztésével. Tel.: oldal 3 / 20 h.,jcertop

7 ~ II. Az intézményalaptevékenységei A. Népkonyha Nyíregyháza, Rákóczi út 104. (B épület, földszint) működési terület: Észak-alföldi régió ágazati azonosítószám : S S A szolgáltatás 150 m 2 alapterületű helyiségekben történik: mintegy 200 fő számára hozzáférhető, munka- illetve munkaszüneti és pihenőnapokon is. A Népkonyha rendelkezik kézmosó helyiséggel, nemenként elkülönített illemhellyel, tálalóval a HACCP előírásoknak megfelelően, ételmelegítési és élelmiszertárolási lehetőséggel, ebédlőhelyiséggel, ahol evőeszközöket és étkészletet is biztosítanak. A szolgáltatás finanszírozási háttere a tényleges ellátotti létszám alapján állami és egyházi kiegészítő normatív támogatás. A szakhatóság által kiállított működési engedélye határozatlan időre szól. Étkezés igénybevételére a rászoruló személyek 9 órától feliratkozhatnak mellyel egyszeri étkezésre jogosultak intézményünkben. Ennek még további feltétele, hogya fertőzésmentességét érvényes tüdőszűrő igazolással igazolja. Új ellátottaknak három nap áll rendelkezésre az igazolás beszerzésére. Az étel tálalása és fogyasztása órától óráig biztosított. Azoknak a személyeknek, akik munkavégzés miatt később érkeznek a népkonyhára, igénybejelentésük alapján óráig biztosítanak étkezési lehetőséget. B. Nappali Melegedö Nyíregyháza, Rákóczi út 104. (B épület, földszint) működési terület: Észak-alföldi régió ágazati azonosítószám : S S A szolgáltatás finanszírozási háttere a tényleges ellátotti létszám alapján állami és egyházi kiegészítő normatív támogatás. A szakhatóság által kiállított működési engedélye határozatlan időre szól, az engedélyezett férőhelyszám 100 fő. Az ellátottak intézményi jogviszonya egy napra szól. A Nappali Melegedő által nyújtott szolgáltatások: közösségi együttlétre, pihenésre alkalmas helyiség biztosítása; étel melegítésének és helyben történő fogyasztásának biztosítása; tisztálkodási lehetőség ; személyes ruházat tisztításának lehetősége ; egészségügyi alapellátás igénybevételének lehetősége ; ellátottak érdekvédelme; ruha adomány biztosítása igény szerint; Oltalom Szeretetszolgál at Tel.: n.hu oldal 4 / 20

8 ~ személyes holmik megőrzésének biztosítása; szabadidős programok szervezése; információnyújtás; szakmai, illetve tájékoztató programok; munkavégzés lehetőségének szervezése; segítségnyújtás az önálló lakhatás lehetőségeinek megszervezésében ; szociális ügyintézés. c. Szenvedélybetegek Nappali Ellátása Nyíregyháza, Rákóczi út 104. (A épület, I. emelet) működési terület: Észak-alföldi rég ió ágazati azonosítószám : A Szenvedélybetegek számára nyújtott szolgáltatás működési engedélye szerint 30 fő ellátására alkalmas. A részleg nyitvatartási rendje : Hétfő - Péntek 800_ óra, de a szolgáltatásokat 9 00 _15 00 óra között lehet igénybe venni. Intézményi jogviszony együttműködési megállapodás megkötésével jön létre. A szolgáltatás finanszírozási háttere a tényleges ellátotti létszám alapján állami és egyházi kiegészítő normatív támogatás. A szakhatóság által kiállított működési engedélye határozatlan időre szól. Szolgáltatások: hivatalos ügyek intézésének segítése; iratpótlás; mentális tanácsadás; munka-, illetve képzési lehetőségek felkutatása ; életvezetés i tanácsadás; egyéni esetkezelés; konfliktuskezelés; megelőző-felvilágosító szolgáltatás; egészségügyi alap-, szak és rehabilitációs intézménybe irányítás; önsegítő csoportba irányítás; szabadidős programok szervezése. D. Éjjeli Menedékhely Nyíregyháza, Bokréta u. 22/A. működési terület: Észak-alföldi rég ió ágazati azonosítószám: Az Éjjeli Menedékhely az ideiglenesen vagy tartósan fedél nélkül maradtak és a hajléktalan személyek ellátását végző intézmény- részleg, amely elősegít i Tel. : lutheran. hu oldal 5 / 20 I

9 ~ mindezen személyek szociális ellátása it, illetve a szociális szolgáltatások igénybevételét és elérését. Az Éjjeli Menedékhely térítés nélküli elhelyezést nyújt egy éjszakára minden magyar állampolgárnak, aki 18. életévét betöltötte, fertözömentes és önellátásra képes. Az intézményi jogviszony az ellátás igénybevételekor, egy napra jön létre. A szolgá ltatás finanszírozási háttere a tényleges férőhelyek száma alapján állami és egyházi kiegész í tő normatív támogatás. A szakhatóság által kiállított működés i engedélye határozatlan időre szól. Az Éjjeli Menedékhely szolgáltatásai: - Éjszaki szállás, pihenés biztosítása; - Személyi tisztálkodás és mosás; - Étel melegítése, étkezés; - Szociális ügyintézés, segítségnyújtás a munkavégzés lehetőségeinek megszervezésében; - Betegek elkülönítése; Személyes holmik megőrzésének biztosítása ; - Egyéni esetkezelés: egyénre szabott problémamegoldás, tanácsadás, segítségnyújtás -. Információnyújtás az és a város szociális ellátó tevékenységeiről - Alkalmanként ruhaválogatás lehetősége ; - Alkalmanként hidegélelem osztása; E. Átmeneti Szálló Nyíregyháza, Rákóczi u (A épület, földszint + I. emelet) működés i terület: Észak-alföldi régió ágazati azonosítószám : S S Az Átmeneti Szálló működés i engedélyében 18 férőhely biztosítására kapott engedélyt. A szolgáltatás finanszírozási háttere a tényleges férőhelyek száma alapján állami és egyházi k i egészítő normatív támogatás. A szakhatóság által kiállított műkö d ési engedélye határozatlan időre szól. Intézményi jogviszony együttműködési megállapodás megkötésekor jön létre. Alapszolgáltatások: - Egyéni esetkezelés - Szociális csoportmunka - Közösségi élet szervezése intézményen belü l - Családi és társas kapcsolatok ápolása - Mentálhigiénés gondozás és segítés Tel. : hu oldal 6/20 "'~CP(

10 ~ - Szociális és hivatalos ügyintézés: iratok pótlása (személyes), albérlet-és munkahelykeresés, ellátások igénylése - Tanácsadás, tájékoztatás, információnyújtás - Kiegészítő szolgáltatások - Kerti-és házkőrüli tevékenységek egyéni és csoportos formában - Gyertyaőntés egyéni és csoportos formában - Telecentrum (számítógépes foglalkozás) egyéni formában - Kőzősségi napok szervezése (szabadtéri főzés) F. Hajléktalanok Otthona Nyíregyháza, Rákóczi u (B épület, I-II. emelet) működési terület: Észak-alföldi rég ió ágazati azonosítószám: Az intézmény-részleg működési engedélye szerint 50 fő befogadására alkalmas. A szolgáltatás finanszírozási háttere a tényleges ellátotti létszám alapján állami és egyházi kiegészítő normatív támogatás. A szakhatóság által kiállított műkődési engedélye határozatlan időre szól. Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára, illetve korlátozottan cselekvőképes személy esetében a törvényes képviselő beleegyezésével történik. A Hajléktalanok Otthona szolgáltatásai: Ápolási - gondozási - fejlesztési feladatok; Az ellátást igénybevevő személy részére a gondozás, ápolás, ellátás biztosítása; speciális mentálhigiénés ellátás eseti, egyéni és csoportfoglalkozások segítségével, különös tekintettel a hajléktalan életmód ból fakadó sajátosságokra ; A Hajléktalanok Otthona az intézményi ellátást igénybevevő valamennyi ellátott részére teljes körű ellátást - napi legalább háromszori étkezést (szükség esetén diétás étrendet), szükség szerint ruházatot, illetve egyéb textíliával való ellátást, mentális gondozást, egészségügyi ellátást, lakhatást - biztosít; Egészségügyi ellátás: rendszeres orvosi felügyeletet - heti 6 órában az intézmény saját orvosa rendel; Egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés biztosítása; Mentálhigiénés ellátás Nyíregyháza, Ka ssa köz 3. Tel. : lutheran. hu ol dal 7/20 ( ~cerl"o T<;( Q

11 ~Oltalom S.eretetszolgálat G. Családok Átmeneti Otthona Nyíregyháza, Csillag u működési terület: Észak-alföldi régió ágazati azonosítószám : S S A Családok Átmeneti Otthona (népszerűbb nevén "Anyaóvó") 36 férőhelyre kapott m ű ködés i engedélyt. A szolgáltatás finanszírozási háttere a tényleges ellátotti létszám alapján állam i és egyházi kiegészítő normatív támogatás. A szakhatóság által kiállított működés i engedélye határozatlan időre szól. Intézményi jogviszony együttműködési megállapodás megkötésével jön létre határozott i dőre, mely szükség esetén meghosszabbítható. A Családok Átmeneti Otthona által nyújtott szolgáltatások: Fiziológiai szükségletek kielégítése - Krízisintervenció; - Egyéni esetkezelés; - Családgondozás; - Csoportos szociális munka; Biztonság iránti szükségletek kielégítése - S egítő beszélgetések egyéni esetkezelés keretein belül; jogi tanácsadás és pszichológiai tanácsadás; gyermekhittan; Társas szükségletek kielégítése - Segítő beszélgetés a felhalmozott feszültségek ventillációjának elősegítése céljábó l; gyermeknevelési tanácsadás csoportos szociális munka keretében ; Megbecsülés iránti szükségletek kielégítése - Pénzbeosztási tanácsadás; munkaerő - piaci reintegrációt segítő tréning ; Kognitív szükségletek - Tanulószoba a gyermekek felzárkóztatása céljából; TEAM munka más intézményekkel együttműködve a gyermekek lemaradásának mérséklése, iskolai előmenetelükben való segítés; Esztétikai szükségletek - Kézműves foglalkozások (gyöngyfűzés, gipszöntés, dekoráció) melyek a közösség hez tartozás érzését erősítik egyházi ünnepeinkre való e l őkészüléskor ; Önmegvalósítás szükséglete - Személyre szabott segítő tevékenység és ezzel párhuzamosan családsegítés; - Szülői kompetenciafejlesztő csoportmunka. Olta lom Szeretetszolgá lat Tel. : hu olda l 8/20 ~:J ce(top

12 ~ III. Az átvett feladatok ellátási mutatói és azok értékelése A II. fejezetben felsorolt szolgáltatások kivétel nélkül a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatától - feladatátvállalási szerződés alapján - átvett szociális és gyermekjóléti ellátások. A 2013-as évben (általánosságban) az ellátások igénybevételeinek száma megnővekedett, melyek ellátás-típuson ként részletezve az alábbiakban találhatóak 1. Az Átmeneti Szálló és a Szenvedélybetegek ellátásán kívül valamennyi ellátástipus esetén látható, hogya kihasználtság nem egyenletes. A nyári hónapokban alacsonyabb, télen a hideg időben pedig megnövekszik. Ez leginkább az Éjjeli Menedékhely és a Nappali Melegedő ellátotti létszámának alakulásában figyelhető meg. A hosszú meleg őszi időjárás a kihasználtságot is befolyásolja. Népkonyha A népkonyhai szolgáltatás tényleges éves átlag kihasználtsága - évi 365 nappal számolva ban 151,5 fő volt. Ez 21 fővel több az előző évi átlagnál. A karácsonyi időszakban jelentkező nagyobb mennyiségű élelmiszeradomány szétosztása kiugróan megnövelte a népkonyha kihasználtságát, mivel ebben az időszakban azok is igénybe veszik a szolgáltatást, akik máskor nem o A Népkonyha havi átlag kihasználtsága I Ezek a diagramok olyan kimutatások alapján készültek, melyek megegyeznek a KENYSZI - TEVADMIN-ban rögzített adatokkal. Ez azt jelenti, hogy néhány esetben a rendszerben való. ütközés míatt a valóságban az ellátottak az intézményi szolgáltatásokat igénybe vették, azonban a TEVADMIN nyilvántartásban nem szerepelnek, mivel a rendszer ezeket az eseteket nem tudja kezelni, így a rögzítést felülírja és törli a nyilvántartásból. í Tel.: oldol 9 / 20 " ~ certop ISO 900

13 ~ Nappali Melegedö A Nappali Melegedő évi átlag kihasználtsága napi 124,3 fő volt, vagyis 10,5 fővel magasabb az előző évi átlag kihasználtság nál (a évi átlag 113,8 fő). Ez a tényleges nyitvatartási napokkal számított átlag, tehát az ellátás kihasználtsága a napi átlagra vissza vetítve hétvégén is meghaladja a műkődési engedélyben meghatározott 100 férőhelyet. A részleg kihasználtsága tehát jóval magasabb az elszámolható 2 maximum 150%-os igénybevételnél. 140 A Nappali Melegedő havi átlag kihasználtsága o Szenvedélybetegek Nappali Ellátása A Szenvedélybetegek Nappali Ellátásának egy napra vetített éves átlag kihasználtsága 29,9 fő. Intézményi jogviszonnyal rendelkező ellátott az év szinte minden munkanapján 30 fő volt. Éjjeli Menedékhely Az Éjjeli Menedékhely az intézmény egyetlen olyan ellátás-típusa, amelynek kihasználtsága csőkkent a 2013-as évben. Az intézményrészleg napi kihasználtsága éves átlagban 78,2 fő, mely az előző évhez viszonyítva 10 fővel alacsonyabb. Ennek oka az épület rendkívül rőssz állapota, amelynek rohamos romlása az előző évek kihasználtsági adatain is meglátszik 3. 2 Magyarország évi központi költségvetéséröl szóló évi CCIV. törvény 2. sz. melléklet, III. 3. i) pont, Az intézmény 20 I I-20 I 2-ben - a tulajdonos Nyiregyháza MJV Önkormányzata támogatásával - pályázatot adott be az ingatlan felújítására. A pályázat elutasitására vonatkozó fellebbezésnek az NFÜ jogi osztálya helyt oldal ld / Nyiregyháza, Kassa köz 3. Tel. : ~...) :.nop lutheran.hu

14 ~ o Az Éjjeli Menedékhely havi átlag kihasználtsága Átmeneti Szálló Az Átmeneti Szálló éves átlag kihasználtsága 17,9 volt. Amint az a fenti ábrán is látszik, szinte egész évben 100%-os volt a szolgáltatás igénybevétele, ami 0,3 fő növekedést jelent az előző évekhez viszonyítva. A maximum férőhelyszámhoz viszonyitott 0,1 %-os hiánynak adminisztratív okai vannak: csupán egy-két nap elteltével sikerült új igénybevevővel intézményi jogviszony! létesíteni a távozó ellátott helyére O Az Átmeneti Szálló havi átlag kihasználtsága adott j úniusa óta a pályázat státuszáról (támogatásró1 vagy annak elutasitásáról) semmi lyen információ nem érkezett Nvíregyháza, Kassa köz 3. E-maii: Tel.: n. hu oldal II I 20 '~ ce(top '0 goe'

15 ~ Hajléktalanok Otthona A Hajléktalanok Otthonának egy napra vetített éves átlag kihasználtsága 49 fő. Az előző évben végzett karbantartási munkálatok miatti lélszámcsőkkenés után az idei évben szinte teljes kihasználtsággal mükődőtt a részleg o A Hajléktalanok Otthona havi átlag kihasználtsága Családok Átmeneti Otthona A Családok Átmeneti Otthonában az éves átlag kihasználtság 36,2, vagyis az év során a részleg kapacitásának maximum kihasználtáságval mükődőtt. Mint minden évben, 2013-ban is hatással volt a részleg kihasználtságára az iskola év kezdete és vége. A fenti grafikonon is látszik, hogy az iskola év kezdetével a kihasználtság a maximum férőhelyszám fölé emelkedett és ez csak december hónapra csökkent 100%-ra o A Családok ÁTmeneti Otthonának éves átlag kihasználtsága oldal 12 / Nyíregyháza. Kassa köl3. E-maiI: Tel. : ' n. hu ~ (top (

16 ~Ol.alom S,ere...,olgála. IV. Tájékoztatás az intézmény szakmai munkájának eredményességéről Az integrált intézmény, amely lehetővé teszi, hogya szolgáltatások igénylőinek személyre szabott ellátást nyújtson. Ennek érdekében - a jogszabályban meghatározott fő funkciókon túl is - minden intézményrészlegnek megvan a település igényeihez és szociális ellátórendszeréhez illeszkedő funkciója. A Népkonyha stratégiai fontosságú ellátás Nyíregyházán. A jó minőségű, napi egy tál meleg étel igénybevételének lehetősége az integrált intézmény legnagyobb, komplex ellátás nyújtására alkalmas telephelyére vonzza a túlnyomórészt hajléktalan személyeket. Mivel az ételosztás ugyanott történik, ahol a Nappali Melegedő szolgáltatásaihoz lehet hozzáférni, a szakmai dolgozók jóval könnyebben érik el azokat a rászoruló személyeket, akik egyébként nem vennék igénybe a többi szociális ellátást. Ez a szolgáltatás tehát a szociális ellátórendszer felé vonzza a rászorulókat (az utcai hajléktalanokat és a lakhatásra alkalmatlan helyeken lakókat ugyanúgy, mint az intézményi ellátásban részesülő hajléktalanokat), éppen ezért az intézmény - a finanszírozási feltételek kedvezőtlensége és az ellátástípus ebből adódó veszteségessége ellenére ban sem csökkentette a kiosztott ételadagok mennyiségét vagy minőségét, hiszen ez a település érdeke és a szociális ellátórendszer sikeres működésének feltétele is Nyíregyházán. A Nappali Melegedő hajléktalan személyek számára nyújtott ellátás. Fő funkciója az egyébként Nyíregyháza közterületein, lakhatásra nem alkalmas helyen vagy a menedékhelyen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyek ellátása a nappali időszakban. Alapvető feladatain túl az intézményi ellátás kapuja: az itt dolgozó szociális szakemberek segítséget nyújtanak egyéb szociális szolgáltatások igénybevételéhez, legyen az intézményen belüli, vagy a településen, más módon igénybe vehető ellátás. A Nappali Melegedő és a Népkonyha szolgáltatásait ugyanazon a napon igénybevevők becsült száma 90 fö/nap ban felerősödött az a tendencia, hogy önálló, de bizonytalan lakhatásban élők (olcsó, alacsony komfortfokozatú, legtöbbször fűtetlen albérlet, albérlők háza, önkormányzati bérlakás) is igénybe veszik a Nappali Melegedő szolgáltatásait. Számukra ez az ellátás nem csak az életmentő funkció miatt fontos, hanem azért, hogya rendkívül alacsony jövedelmi viszonyok mellett lakhatásuk megőrzéséhez segítséget kapjanak. A kihasználtság-növekedés nem az effektív hajléktalanok számának emelkedéséböl, hanem a hajléktalansággal veszélyeztetettek számának növekedéséből adódik. Az küldetésének tekinti a hajléktalanság kezelése mellett annak megelőzését is, ezért Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával szorosan együttműködve a szolgáltatások kapacitásának bővítését tervezi az intézmény: a nappali melegedő esetében ez a mostani 100 férőhelyről 150 férőhelyre való növelést jelent. A Szenvedélybetegek Nappali Ellátása szükségességét az indokolta, hogya hajléktalanok körében igen magas a szenvedélybetegséggel küzdők száma, akik számára ez jelenti az első és legnagyobb akadályt a társadalmi reintegráció felé vezetö úton. A hajléktalansággal veszélyeztetettek esetében azonban a szociális helyzetük további romlását jelenti, így 2013-ban ebben a részlegben is megfogalmazódott az a kapacitás-növelési koncepció, amely lehetővé tenné mindkét oldal 13 / 20 ( E mail: Tel. : :...) CE'( Op

17 ~ célcsoport számára az ellátást anélkül, hogy az effektiv hajléktalan szenvedélybetegek ellátása háttérbe kerülne ban összesen 49 fő kötött együttműködési megállapodást az intézménnyel, ebből 18 fő rendszeresen az Éjjeli Menedékhelyen tölti az éjszakát. Ez annak tudható be, hogy az utóbbi évek során egyre több olyan hajléktalan került ki saját albérletbe az Éjjeli Menedékhelyről, aki továbbra is igénybe veszi a szenvedélybetegek számára nyújtott szolgáltatásokat, vagyis több olyan ellátott ja is van a részlegnek, aki korábban hajléktalanok átmeneti lakhatását biztositó részleg ellátott ja volt, jelenleg azonban önállóan szervezi lakhatását. A hajléktalanok Éjjeli Menedékhelyén 2013-ban a legnagyobb problémát az ingatlan állapota jelentette, amelynek következtében a kihasználtság csökkenő tendenciája folytatódott. Az Éjjeli Menedékhely havi átlag kihasználtsága ~ ~ a: ~ a: ~ Z a: Z a: Z > Z.«.;;:.::::J "" w >.;;:.::::J w >.;;:.::::J w.;;:.::::j w > ::; o.«"" o.«"" o.«"" o N ::; N ::; ~ N ::; ~ :> N :> v> z :> :> v> z :> :> v> Z :> :> v> Z o N Nl o o o o N N N N 2012 AUG: érkezési sorrend/sorszám szerinti elhelyezés bevezetése Emellett - és részben éppen ezért ben már szigorodott az ellátás igénybevételének módja, amely miatt tovább csökkent az i génybevevők száma (ez természetesen nem az igénybevétel feltételeit jelenti, az ellátást továbbra is igénybe veheti minden jogosult): az éjszakai pihenés az érkezési sorrend szerint kiosztott ágyak igénybevételével lehetséges. Ennek következtében 2013-ban főként a fiatalabb ellátottak körében sikerűlt a bevezetett intézkedéssel csökkenteni az i ntézményfüggőséget. Mindezek ellenére az év során 125 új ellátottat regisztráltak a részlegben, vagyis olyan személyeket, akik korábban nem vették igénybe a menedékhely szolgáltatásait. Mindent összevetve az intézmény módjában álló szakmai intézkedések alig befolyásolják az ellátás igénybevételeinek számát, az épület állagának romlásával egyenes arányban romlik a kihasználtság-statisztika is NVíregyháza, Kassa köz 3. Tel.: hu oldal 14 / 20 '..J..rtop O

18 ~ Az intézmény az ingatlan felújítására - a tulajdonos Nyíregyháza MJV Önkormányzatának hozzájárulásával - pályázatot adott be (sorozatos beadási határidő-kitolás után) 2012 májusában. A pályázatot a kezelőszerv elutasította, ezt követően az intézmény fellebbezett a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség jogi osztályánál. Az NFÜ a fellebbezésnek helyt adott, így a pályázat újra bírálati szakaszba került, a kezelőszerv azonban - kérésünk ellenére - azóta sem küldött semmilyen tájékoztatást a pályázattal kapcsolatban, így nem lehet tudni, hogy van-e uniós forrás az ingatlan felújítására. A részleg hazai pályázatok útján igyekszik biztosítani azokat a szolgáltatásokat a hajléktalanok számára, amelyeket a szociális törvény nem biztosít vagy a településen még nem sikerült megszervezni. Mindkét, Hajléktalanok Közalapítvány által finanszírozott program a téli krízisidőszakra vonatkozik: az egyik élelem biztosítása az Éjjeli Menedékhelyen (melynek finanszírozása fokozatosan csökken évről évre), a másik program pedig a hideg időben legyengült vagy kórházi ellátásból kikerült, lábadozó betegek ellátása. Az Átmeneti Szálló 2013-ban telephelyet váltott: a szolgáltatás az intézmény Rákóczi utcai telephelyére költözött, melynek következtében a telephely működési engedélye módosult. A korábbi, Rezeda utcai telephely működési engedélye megszűnt. A költözés célja, hogya településen beindulhasson a hajléktalan személyek egészségügyi ellátását célzó, heti 168 órában működő egészségügyi centrum és területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi szolgálat, amelynek jogszabályi feltétele, hogy hajléktalanok átmeneti intézményére kell épülnie. Az ágazatközi (szociális és egészségügyi) ellátás működtetésére a Rákóczi utcai telephely alkalmas, így a részleg fizikailag is úgy integrálódott a Rákóczi utcai szolgáltató centrumba, hogy alkalmas legyen egészségügyi ellátás nyújtására is. A jövőben tervezett ellátás kapacitásának növelése érdekében Nyíregyháza MJV Önkormányzata az Átmeneti Szálló esetében is befogadást kért a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnál további 22 férőhelyre. A jelenlegi 18 férőhelyen 2013-ban összesen 58 ellátott fordult meg, ebből 41 fő (30 férfi és 11 nő) az év során létesített intézményi jogviszony t. Ez azt jelenti, hogy igen magas a fluktuáció. Problémát jelent az, hogya 18 férőhelyből csak 3 női férőhely, így az intézmény kevésbé tud rugalmas lenni a női hajléktalanok felvétele esetében, ez is indokolja a kapacitásbővítést. Tehát minél nagyobb a férőhelykapacitás, annál operatívabban tudja a részleg az ellátottakat önálló életvitelhez segíteni. Az Átmeneti Szálló szorosan együttműködik az intézmény másik két bentlakásos ellátásával: az Éjjeli Menedékhellyel és a Hajléktalanok Otthonával, ellátott jai számára pedig lakáskeresésben nyújt hathatós segítséget annak érdekében, hogy a fedél nélkül maradt emberek mindegyike megtalálja a számára legoptimálisabb lakhatási formát. A Hajléktalanok Otthonában 2013-ban összesen 63 személyt láttak el, melyből 3% női ellátott. 11 fő létesített intézményi jogviszony t az év során. A más településekről érkező ellátást igénylők esetében gondot jelent az adminisztratív átirányítás (például a nyugdíjfolyósítás), emellett az intézmény a lehetőségeihez és a várólistán várakozók lehetőségeihez mérten igyekszik elsősorban a település hajléktalanjait ellátni. oldal 15 / 20 ( Tel.: hu b~ Ce(t

19 ~ Az előző évekhez képest az tapasztalható, hogy egyre tőbb nagyon rossz egészségi állapotú igénylő kéri az ellátást és a már jogviszonnyal rendelkező ellátottak gyógyszerigénye is megnőtt. Pozitív tapasztalat, hogy sikerült javítani és szorosabbá tenni a szakmai kapcsolatot a Jósa András Oktatókórház kórházi szociális munkacsoport jával, a Nagykállói Pszichiátriai Szakkórházzal valamint a Szociális és Gyámhivatallal ban a Családok Átmeneti Otthonában ősszesen 82 gyermeket és 32 anyát láttak el. A részleg az alapvető feladatain túl ebben az évben is tőbbletszolgáltatásokat nyújtott az ellátottak (és a többi együttműködő szervezet ellátott jai) részére az uniós finanszírozású "Batyu program,,4 részeként. Az itt szerzett tapasztalatokat és szakmai programelemeket a részleg a pályázat lezárása során is hasznosítja. További pozitív hozadéka a pályázatnak, hogya programban együttműködő szervezetekkel, társintézményekkel jobb és szorosabb munkakapcsolat alakult ki. Az intézmény 2013-ban is igyekezett az ellátások alapvető szolgáltatásain felül pályázatok által többletszolgáltatások igénybevételéhez, társadalmi beilleszkedéshez és reintegrációhoz segíteni az ellátottakat. Az ellátás számára a jövőben helyet adó Rezeda utcai telephelyen az ünnepélyes alapkőletétel az év végén megtörtént Krámer György püspök-helyettes szolgálatával. Az építkezés jelenleg is tart, várhatóan 2014 nyarán fejeződik be. V. Egyéb tevékenységek A. Pályázatok Az alábbi táblázatban szerepelnek azok a pályázatok, amelyek érintik a 2013 es évet Azonosítószám Név Időszak Támogatás összege T ÁMOP /A-1 O/ "Batyu" avagy útravaló a sikeres társadalmi bei lleszkedés hez december november forint. ÉAOP O Olcsva - a családkohézió központja július június forint Projekt teljes költsége: forint TIOP B-11/ Családbarát Oltalom november november forint KONV-156 "Mindennapi kenyerünk 2013" november április forint KONV-226 Hajléktalan emberek lábadozó ellátása Nyíregyházán november április 30, forint Projekt teljes költsége: forint 4 T ÁMOP-5.2.5/ A-l 0/2/20 I azonosítószám Ú, " Batyu" avagy útravaló a sikeres társadalmi beilleszkedéshez cí mű program szeptemberétő l 2013 augusztusáig tartott. Tel. : hu oldal 16 / 20 ~ c

20 ~ 2012-ben beadott, de a tárgyévet is érintő nyertes pályázatok HEF-225 Hajléktalan emberek lábadozó ellátása Nyíregyházán február április forint Projekt teljes költsége: forint HEF-1 19 Mindennapi kenyerünk november április 30, forint Beadott pályázatok, jelenleg elbírálás alatt TIOP / Adjon lsten jó éjszakát! Az Éjjeli Menedékhely korszerüsílése, tetőráép í téssel a lakókonténeres szálláshelyek kiváltása A projekt összköltsége: forint 1. ÉAOP O Olcsva - a családkohézió központja Projektünk általános célja a szervezetünk Családok Átmeneti Otthonában élők családi kohéziójának erősítése, ennek érdekében egyéni és közösségi programok biztosítása, az intézményi ellátó rendszerbe kerülők személyes lelki gondozása, az átélt traumák szakemberekkel történő feldolgozása, az ellátásból kikerülők számára családegyesítő, a családi kohéziót erősítő egyéni program biztosítása, amelyben az addig, az ellátás ideje alatt külön élő családtag újra a családjával közösen készülhet az önálló élet elkezdésére szakemberek felügyelete mellett. Ezen tevékenységekhez biztosít helyet egy többfunkciós épület Olcsva községben, melyet jelen pályázat keretében kivitelezünk. Projekt időszak: július június 30. Projekt teljes költsége: Ft Támogatás összege: Ft (90%) Saját erő: Ft (10%) 2. T ÁMOP-5.2.5/A-1 O/ "Batyu" avagy útravaló a sikeres társadalmi beilleszkedéshez Projektünk általános célja a nyíregyházi gyermekvédelmi szakellátásban és gyermekjóléti alapellátásban élő, hátrányokkal küzdő iskoláskorú gyermekek és családtagjaik integrációs esélyeinek növelése, reszocializációjuk elősegítése. A gyermekek számára a személyiség érését és a gyermek szocializációját elősegítő csoportos foglalkozásokat, iskolarendszeren kívüli felzárkóztató és tehetséggondozó programokat, míg a nyári időszakban a reszocializációjukat segítő egyhetes tábort tervezünk, valamint az ezekhez szükséges eszközök vásárlását. A szülők számára a szülői szerepet erősítő programot, valamint a családi konfliktusok megoldását elősegítő előadásokat biztosítunk. Projekt időszak: december november 30. Támogatás összege: Ft Tel.: hu oldal 17 / 20 I ~cprtop ~() Q001

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE ... napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE Győr városában az utcán élő hajléktalanok száma 250-300 fő körüli, közülük

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi Ügyiratszám: 30.004/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÓOSZTÁL Y _~,,~~... SZOCIÁLIS OSZTÁLY ~., _... ~_~_~»..m"_h _. ~...._ 4401 Nyíregyháza,

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - -

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - - A A működési engedély kiadása iránti kérelemhez (a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fenntartó

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól Tisztelt Felhasználók! 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@ujpestszi. hu IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND A házirend

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

(b N Y R E G Y H Á Z A. h f t ~~ u\. ... SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

(b N Y R E G Y H Á Z A. h f t ~~ u\. ... SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA MEGYEI JOG Ú VÁROS TELEFON: +36 42 524-S85i FAX: +36 42 524-586 Ügyiratszám: SZOC-3253-1/2016 Ügyintéző: Dr. Krizsa i Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

C,J NYíREGYHÁZA. ...h.~..:...~y...f.r\... Faragóné Széles Andrea. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

C,J NYíREGYHÁZA. ...h.~..:...~y...f.r\... Faragóné Széles Andrea. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585i FAX: +36 42 524-5 86 Ügyiratszám: SZOC-6672-2j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a szociális

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottság 2013. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottság 2013. január 30-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-51/2013. ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottság 2013. január 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztatás az Új Út Szociális

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

KRISTÁLY SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE

KRISTÁLY SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE KRISTÁLY SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 1. /Fax: (54) 465 856 E-mail: szockozpont@freemail.hu Iktatószám: /2011. 21. T Á J

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról 4 sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y Ügyiratszám: 2654-2/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 5. számú melléklet a /2006. ( ) Korm. rendelethez Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 1. Alapszolgáltatások 1.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével

Részletesebben

...á._..._...4.~:...~.~... Faragóné Széles Andrea. , '\/f,\ NyíREGYHÁZA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

...á._..._...4.~:...~.~... Faragóné Széles Andrea. , '\/f,\ NyíREGYHÁZA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +3642524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

\t N Y R E G Y H Á Z A "'-.~ 'f;(.e{~ f' ti. fd--tk ...~... NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

\t N Y R E G Y H Á Z A '-.~ 'f;(.e{~ f' ti. fd--tk ...~... NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-3968-3j2014. Ügyintéző : dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás átszervezésére...~......

Részletesebben

Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 17-i ülésére

Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 17-i ülésére Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 17-i ülésére Tárgy: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2016. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között.

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Az intézmény vezetője Surányi Ákos, a szociális munkások a 233-11-91 számon hívhatók. Szakmai program (2008. november)

Részletesebben

Nappali melegedő működtetése

Nappali melegedő működtetése II. fejezet 5. sz. melléklet Nappali melegedő működtetése A jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A nappali melegedő feladatai az 1993. évi III. tv., 1/2000. (I. 07.) SzCsM rendelet, 9/1999.

Részletesebben

ll~v Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY

ll~v Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY Ügyiratszám: 6258/2012.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona Sopron, Major-köz 3. Gondozási Központ: Étkeztetés Házi segítségnyújtás Lila Akác Idősek

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük NyíREGYHÁZA TELEFON: +36 42 524-S8Si FAX: +36 42 524-586 Ügyiratszám: SZOC-9127-1/2015 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Szociális szolgáltatások 56 (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják (1993 évi III tv A szociális igazgatásról

Részletesebben

Tájékoztató a családon belüli erőszak elkövetői részére (bántalmazó részére)

Tájékoztató a családon belüli erőszak elkövetői részére (bántalmazó részére) Tájékoztató a családon belüli erőszak elkövetői részére (bántalmazó részére) Éjjeli Menedékhely Sörháztér 3. Kapcsolattartó: Fodor Mónika ÉJJELI MENEDÉKHELYEK Intézmény Felettes szerv Férőhely Feltétel

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: E/566203/2/2016. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Szociális Gondozó Központ alapító okiratát

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Hajléktalanokért Közalapítvány Pályázatai a 2013-14-es időszakban

Hajléktalanokért Közalapítvány Pályázatai a 2013-14-es időszakban Hajléktalanokért Közalapítvány Pályázatai a 2013-14-es időszakban KURATÓRIUMÁNAK ELNÖKE: PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2013/14. 1 A közalapítvány tevékenységei H A J L É K T A L A N O K É R T K Ö Z A L A P Í T

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztató a Hajléktalan Szálló működéséről és a téli krízishelyzet tapasztalatairól E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztató a Hajléktalan Szálló működéséről és a téli krízishelyzet tapasztalatairól E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA:. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztató a Hajléktalan Szálló működéséről és a téli krízishelyzet tapasztalatairól

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított

Részletesebben

Hajléktalanokért Közalapítvány Pályázatai a as időszakban

Hajléktalanokért Közalapítvány Pályázatai a as időszakban Hajléktalanokért Közalapítvány Pályázatai a 2012-13-as időszakban A közalapítvány tevékenységei H A J L É K T A L A N O K É R T K Ö Z A L A P Í T V Á N Y A HAJLÉKTALANELLÁTÁS FEJLESZTÉSE INTÉZMÉNYFENNTARTÁS

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-6615 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu MELLÉKLET HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSHEZ 1. A Nemzeti Rehabilitációs

Részletesebben

(1) Az Ör. 25. (2) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép:

(1) Az Ör. 25. (2) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylésének./2009.(...). rendelete az önkormányzat szociális szolgáltatásairól szóló 12/2008. (04. 01.) rendelet módosításáról A Közgylés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Megmozdítani a mozdíthatatlant

Megmozdítani a mozdíthatatlant Megmozdítani a mozdíthatatlant A Vissza az utcáról program tapasztalatai Szabó Andrea (Hajléktalanokért Közalapítvány) 1 A vissza az utcáról program előzményei 2010: 2011: a Magyar Köztársaság 2010. évi

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés!

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés! A közgyűlés időpontja: 2008. december 18. Az előterjesztés címe: Ügyiratszám: 63090/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 251. oldal Előterjesztés a támogató szolgáltatás biztosítására benyújtott pályázatról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 10/1996. (III. 1.) számú r e n d e l e t e az intézményi térítési díjak megállapításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Határozati javaslatok:

Határozati javaslatok: Tárgy: Előkészítésben részt vesz: Szent Lázár Alapítvány kérelmének elbírálása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezetőhelyettes,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Egységes szerkezetbe a 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 11/2015. (1.29.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 11/2015. (1.29.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2015. (1.29.) számú határozata a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központban a "bentlakásos szociális intézményben nyújtott szakápolás" kiegészítő tevékenységként

Részletesebben

FELHÍVÁS. Tisztelt miskolci lakosok! FIGYELJÜNK ODA EGYMÁSRA! TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL EBBEN AZ IDŐSZAKBAN MÉG INTENZÍVEBBEN!

FELHÍVÁS. Tisztelt miskolci lakosok! FIGYELJÜNK ODA EGYMÁSRA! TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL EBBEN AZ IDŐSZAKBAN MÉG INTENZÍVEBBEN! FELHÍVÁS Tisztelt miskolci lakosok! Évente nagyon sok ember válik a tél áldozatává, és szenved kihűléses halált lakáson belül és kívül egyaránt. FIGYELJÜNK ODA EGYMÁSRA! TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL EBBEN AZ IDŐSZAKBAN

Részletesebben

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: SZOC-9438-118/2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági

Részletesebben

Lakhatási program Nyíregyházán

Lakhatási program Nyíregyházán Lakhatási program Nyíregyházán Szoboszlai Katalin elnök, szociális munkás Szervezeti organogram Periféria Egyesület Közgyűlés Elnökség Felügyelő Bizottság Szociális Szolgáltató Központ Utcai Szociális

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATJ\LA KULTURÁLIS OSZTÁLY 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-524/535 E-MAIL: KULTURAlIS@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: KULT- 40-1/2015.

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez Ügyiratszám: SZOC-9280-1j2015. Ügyintéző: dr. Vachler Péter Előterjesztés - a Közgyűléshez a szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 248/1999./ X.25./ számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 248/1999./ X.25./ számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 248/1999./ X.25./ számú h a t á r o z a t a a hajléktalanok részére személyes gondoskodást nyújtó intézmények fenntartói jogának átruházásáról. A Közgyûlés 1./

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA 700 Szekszárd, Vörösmarty Mihály utca. Tel.: 74/-474, -47 Fax: 74/-474. számú elıterjesztés az SZMJVK Szociális és Egészségügyi Bizottsága 00..-án

Részletesebben

Intézmény bemutatása

Intézmény bemutatása Intézmény bemutatása A Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat jelenleg egy székhelyen és két telephelyen működik. Az intézmény élén egy vezető áll, akinek a munkáját egy gazdasági vezető, egy élelmezésvezető,

Részletesebben

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013.

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013. Támogatott lakhatás Serafin József EMMI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA KÉPVISELŐJÉNEK KÖSZÖNTŐJE, ÉS ELŐADÁSA: TÁMOGATOTT LAKHATÁS 1 Jogszabályi háttér Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben