2012. november 16. CIB HETI TARTALOMJEGYZÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. november 16. www.ebroker.hu CIB HETI TARTALOMJEGYZÉK"

Átírás

1 CIB HETI TARTALOMJEGYZÉK A HÉT TÉMÁJA: Vártnál gyengébb harmadik negyedéves GDP-adat Táblázatos makrogazdasági, árfolyam- és kamatelırejelzések Makrogazdasági kitekintés a jövı hétre 1

2 A HÉT TÉMÁJA VÁRTNÁL GYENGÉBB HARMADIK NEGYEDÉVES GDP ADAT A héten publikáltak az európai elızetes harmadik negyedéves GDP-adatokat. Az euró övezet a júliusszeptember periódusban is recesszióban maradt, a magállamok lassulnak, a válság sújtotta perifériában pedig erıteljesen csökken a kibocsátás. A negatív külsı hatásoktól régiónk sem tudta függetleníteni magát. A magyar GDP a pesszimista várakozásokat is alulmúlva éves szinten 1,5%-kal zsugorodott, és hasonló ütemben esett vissza a cseh növekedés is. Az export piacok gyengélkedése mellett a gazdasági aktivitás csökkenéséhez belsı tényezık is hozzájárulnak -itthon és Csehországban is. Az adatközlést követı elızetes számításunk szerint az éves átlagos GDP-visszaesés 2012-ben 1,3-1,4% körül alakulhat, de a részletes GDP adatok közzétételét követıen a becslés további finomítása lehet szükséges A gyenge adatot követıen A hazai GDP-adat megerısíti, hogy a növekedési kilátásokat tekintve rövid távon is a lefele mutató kockázatok dominálnak. A középtávú kilátásokat tekintve a legnagyobb problémát az alacsony (és minden bizonnyal csökkenı) potenciális növekedési ütem jelenti. A várakozásokat alulmúló növekedési adat megítélésünk szerint a kamatkilátásokat nem módosítja érdemben. A piac már teljes mértékben beárazta a fokozatos lazítást, az MT külsıs tagjai pedig egyértelmően jelezték, hogy nem terveznek agresszívabb lépéseket: addig, ameddig a piaci folyamatok azt lehetıvé teszik folytatódik az alapkamat fokozatos (25 bázispontos lépésekben történı) lefaragása. A költségvetési hiányra vonatkozó kilátásokat egyelıre nem rontja jelentısen a vártat meghaladó visszaesés. Jövı évre a Bizottság 0,3%-os növekedési prognózis mellett is tarthatóan látja a 3% alatti célt, az idei évre pedig -1,2%-os recesszió mellett is elérhetıen látja a 2,5%-os deficitet. Recesszióban a hazai gazdaság, a mezıgazdaság okozta a negatív meglepetést. A hazai harmadik negyedéves GDP a piaci konszenzusnál gyengébb teljesítményt mutatott a KSH által tegnap közölt elızetes adatok szerint: a második negyedévhez viszonyítva a bruttó hazai termék 0,2%-kal esett vissza, ami év/év alapon 1,4%-os visszaesésnek felel meg. (A nyers, kiigazítatlan adat -1,5%, szemben az -1%- -1,3%-os várakozásokkal). A negyedéves változás alapján a gazdaság recesszióban maradt: ez már a harmadik egymást követı mínuszos negyedév volt. Bár az adat részletes szerkezete csak a december 7-én nyilvánosságra kerülı felülvizsgált adattal válik ismertté, a KSH elızetes közlése szerint a negyedéves változást jelentıs mértékben befolyásolta az aszály sújtotta mezıgazdaság gyenge teljesítménye. Emiatt a második negyedéves adatot újra felülvizsgálták: az eredetileg közölt 1,1%-kal szemben a második negyedévben is 1,5% volt a 2

3 visszaesés mértéke (a nyers és a naptárhatással kiigazított adat egyaránt). A KSH közleménye szerint a nemzetgazdaság ágazatainak mintegy fele stagnált. Az információ, kommunikáció, a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás és az építıipar ágazatok teljesítménye növekedett. Lefele korrigáltuk idei elırejelzésünket, a kamatkilátásokat azonban nem befolyásolja a közlés. Költségvetési egyenleg EC elırejelzés -2,5% -2,9% -3,5% Magyar költségvetési terv / konvergencia program GDPnövekedés -2,7% -2,7% -2,2% EC elırejelzés -1,2% 0,3% 1,3% Magyar költségvetési terv / konvergencia program Forrás: EU Commission, NGM -1,2% 0,9% 2,0% Az adatközlést követı elızetes számításunk szerint az éves átlagos GDP-visszaesés 2012-ben 1,3-1,4% körül alakulhat, de a részletes GDP adatok nyomán a becslés további finomítása lehet szükséges. A GDP egyes fıbb területeit érintı korábbi havi statisztikák alapján feltehetıen a felhasználási oldalt tekintve a harmadik negyedévben is a nettó exportteljesítmény tompíthatta valamelyest a visszaesést, ugyanakkor az exportkilátások romlásával is számolni kell, annak ellenére is, hogy Németország és Franciaország (ugyancsak tegnap közzétett) harmadik negyedéves GDP-statisztikája a várakozásoknak megfelelı, illetve annál kissé jobb lett. A várakozásokat alulmúló növekedési adat megítélésünk szerint a kamatkilátásokat nem módosítja érdemben. A piac már teljes mértékben beárazta a fokozatos lazítást, az MT külsıs tagjai pedig egyértelmően jelezték, hogy nem terveznek agresszívabb lépéseket: addig, ameddig a piaci folyamatok azt lehetıvé teszik, folytatódik az alapkamat fokozatos (25 bázispontos lépésekben történı) lefaragása. A költségvetési hiányra vonatkozó kilátásokat egyelıre nem rontja jelentısen a vártat meghaladó visszaesés. Jövı évre a Bizottság 0,3%-os növekedési prognózis mellett is tarthatóan látja a 3% alatti célt, az idei évre pedig -1,2%-os recesszió mellett is elérhetıen látja a 2,5%-os deficitet. Nem csak a külsı környezet a bajok forrása, eltérı pályán mozog a magyar gazdaság A GDP SZINTJE, 2006= HU PL CZ SK EU Forrás:IMF, CIB Elırejelzés Bár vitathatatlan, hogy a kedvezıtlen külsı környezetnek is szerepe van a hazai gazdaság gyengébb teljesítményében, az elmúlt néhány évet vizsgálva egyértelmő, hogy nem csak a gyenge globális konjunktúra felelıs a problémákért. A GDP szerkezetét és trendjét vizsgálva kiviláglik, hogy a hazai gazdaság elszakadt a régiótól, és más pályán halad. Magyarországot a globális válság legyengült állapotban (egy drasztikus költségvetési kiigazítás kellıs közepén) találta, így nem meglepı, hogy 2009-ben régiós versenytársainknál nagyobb mértékben zuhant a GDP. Az azonban már komoly fundamentális problémákat sejtet, hogy a jelentısebb visszaesés ellenére a es kilábalás is gyengébb volt. Az Unió egészében 2012 elejére a bruttó hazai termék szintje újra elérte a válság elıttit, miközben hazánkban még 3

4 bıven alatta van, de a növekedés szerkezete is azt sugallja, hogy a magyar gazdaság eltérı pályán mozog. EGY FİRE JUTÓ GDP (PPP), ezer USD 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 HU PL CZ SK Forrás:IMF A régió legtöbb országában (a legsúlyosabb egyensúlytalanságok kiigazításával küzdı néhány balti ország kivételével) beindult a hitelezés, nınek a beruházások, és a belsı fogyasztás teljes növekedéshez való hozzájárulása legalábbis is semleges. Itthon a növekedés egyetlen motorja a nettó export volt a tavalyi évben (jelen pillanatban pedig az egyetlen olyan terület, amely tompítani tudja a visszaesést), a lakossági fogyasztás csökken csakúgy, mint a közösségi fogyasztás, a beruházások pedig mintha megállíthatatlanul esnének. Igazából azonban nem meglepı, hogy idén recesszióba csúszik a magyar gazdaság. Lassul a globális növekedés, az euró övezet recesszióban van, fı export piacunk, Németország is érezhetıen veszít lendületébıl, és a régió szinte összes gazdasága növekedési problémákkal küszködik. Ilyen körülmények között az lenne különös, ha a kis, nyitott magyar gazdaság függetlenítve magát a nemzetközi trendektıl dübörögne. Alacsony és romló növekedési potenciál 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Forrás: MNB A POTENCIÁLIS NÖVEKEDÉSI ÜTEM (%) A valódi probléma nem az, hogy jelen pillanatban nincs növekedés, hanem hogy jelenleg a gazdaságban nincs meg az a potenciál, amely lehetıvé tenné azt, hogy kedvezıbb külsı feltételek esetén gyorsuló növekedési pályára álljon. A magyar gazdaságban akkor is lanyha maradna a növekedési ütem, ha a világgazdaság szárnyalna - alacsony a gazdaság potenciális növekedési üteme. Persze a problémák nem ma kezdıdtek, az azonban tény, hogy az elmúlt néhány évben gyorsuló ütemben romlik a növekedési potenciál. A globális krízis elıtti 3% körüli potenciális növekedési ütem: a krízis elıtt 3-4% közé tett ütem mára optimista becslések szerint 2% körüli szintre, a pesszimista verzió szerint pedig bıven 1% alatti inkább 0%-hoz közelítı- értékre esett. Ez az a maximális növekedési ütem, amely mentén a gazdaság hosszabb távon egyensúlyi pályán tud bıvülni. Olyan pályán, amely nem eredményezi a külsı és belsı egyensúlyi pozíció újbóli felborulását, nem az állam túlköltekezése, nem a magánszektor túlzott eladósodása táplálja, nem pörgeti fel az inflációt. 4

5 Szomorú beruházási statisztikák 29,00 27,00 25,00 23,00 21,00 19,00 17,00 15,00 Forrás:IMF BERUHÁZÁSOK A GDP ARÁNYÁBAN (%) 2006 HU PL CZ SK A beruházási ráta (a beruházások GDP-hez viszonyított aránya) 17% alatt áll (1995 óta nem volt ilyen mélyen), a vállalati szektor beruházásai lényegében csak az amortizációt fedezik, a termelıkapacitások bıvülése egyszerően leállt amennyiben pedig a tendenciák folytatódnak, megindulhat a termelıkapacitások leépülése. A néhány nagy autóipari beruházástól eltekintve egész egyszerően nincs olyan terület, ahol pozitív folyamatokat látnánk, a Mercedes-hatás pedig önmagában nem elegendı ahhoz, hogy az összes többi ágazat kiábrándító teljesítményét ellentételezze. A beruházások folyamatos csökkenése elsısorban nem azért aggasztó, mert jelen pillanatban lefele húzza a növekedést, hanem azért, mert ha ma nincsenek beruházások, néhány év múlva nem lesz, ami termıre forduljon. Konzervatív számítások szerint egy hazánkhoz hasonlatos gazdaságnak 20-25% közötti beruházási rátára lenne szüksége ahhoz, hogy egészséges ütemben tudjon növekedni, vagyis a beruházások jelenlegi alacsony szintje a hosszú távú növekedési lehetıségeket ássa alá, rontja rombolja az ország növekedési potenciálját. A fordulathoz a bizalom erısítése elengedhetetlen lenne ehhez gazdaságpolitikai irányváltásra lenne szükség Vitathatatlan, hogy a gyenge gazdasági teljesítmény és a beruházások csökkenése mögött külsı okokat is találunk, hiszen kis nyitott gazdaságként ki vagyunk téve a globális konjunktúra változásainak: a kereslet gyengülése, az alacsony kapacitás kihasználtság, a bizonytalan gazdasági kilátások itthon és a fı export piacainkon egyaránt hozzájárulnak a beruházások elhalasztására vonatkozó vállalati döntésekhez. A problémák azonban túlmutatnak az egyszerő ciklikus faktorokon, és ezt a globális versenyképességi rangsorban való jelentıs visszacsúszásunk is igazolni látszik. (A World Economic Forum legfrissebb versenyképességi rangsorában Magyarország 12 helyet visszacsúszva az 52-ik helyen tanyázik.) A beruházások zuhanása mögött komoly szerepe van a bizalom összeomlásának, a kiszámíthatatlan gazdálkodási, jogi, szabályozói környezetnek is. A gazdaságpolitika elıtt álló egyik legnagyobb kihívás tehát a növekedési potenciál emelése, amihez komoly strukturális átalakításokra, a versenyképesség javítására és a bizalom hiány megszüntetésére - egyszóval gazdaságpolitikai fordulatra - lenne szükség. 5

6 MAKROGAZDASÁGI ÉS KAMATELİREJELZÉSEK Egység GDP-növekedés év/év % -1,3 0,6 Ipari termelés év/év % 2,6 5,9 Külkereskedelmi mérleg millió EUR Fogyasztói árindex év/év (átlag) % 5,7 4,5 Fogyasztói árindex év/év (év vége) % 5,3 4,7 Költségvetés mérlege / GDP (ESA, egyedi befolyó összegekkel) % -2,7-2,7 Munkanélküliségi ráta % 11,4 11,1 KAMATELİREJELZÉSEK (idıszak vége) MNB-alapkamat 7,00% 6,00% 6,00% 5,50% 1M BUBOR 7,11% 6,00% 5,70% 5,55% 3M BUBOR 7,20% 6,05% 5,80% 5,75% 6M BUBOR 7,29% 6,10% 5,90% 5,80% 12M BUBOR 7,41% 6,20% 6,00% 5,90% 5Y BOND 7,80% 6,60% 6,40% 6,45% 10Y BOND 7,90% 6,90% 6,70% 6,70% 15Y BOND 7,89% 6,90% 6,80% 6,80% Fed Funds ráta 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 1M LIBOR 0,25% 0,20% 0,25% 0,25% 3M LIBOR 0,46% 0,35% 0,40% 0,40% 6M LIBOR 0,73% 0,57% 0,60% 0,60% 12M LIBOR 1,07% 0,90% 0,90% 0,90% EKB refi ráta 1,00% 0,50% 0,50% 0,50% 1M EURIBOR 0,37% 0,05% 0,05% 0,15% 3M EURIBOR 0,65% 0,15% 0,15% 0,30% 6M EURIBOR 0,93% 0,38% 0,38% 0,55% 12M EURIBOR 1,21% 0,60% 0,60% 0,75% SNB 3M Libor cél 0,00% 0,00% 0,00% 0,25% 1M CHF LIBOR 0,04% 0,05% 0,11% 0,18% 3M CHF LIBOR 0,09% 0,08% 0,22% 0,35% 6M CHF LIBOR 0,18% 0,20% 0,27% 0,45% 12M CHF LIBOR 0,38% 0,40% 0,55% 0,75% 6

7 ÁRFOLYAMOK, IDİSZAK VÉGE (idıszak vége) EUR/HUF CHF/HUF USD/HUF EUR/CHF 1,20 1,21 1,22 1,23 EUR/USD 1,27 1,29 1,31 1,32 ÁRFOLYAMOK, NEGYEDÉVES ÁTLAG 2012.Q Q Q Q2 EUR/HUF CHF/HUF USD/HUF EUR/CHF 1,20 1,21 1,22 1,23 EUR/USD 1,28 1,29 1,30 1,32 MEGJEGYZÉS: A magyar kamat- és árfolyamelırejelzések a szokásosnál nagyobb bizonytalanságot jelentı környezetben készültek. A 2012-es forgatókönyvünktıl való eltérés kockázata nem elhanyagolható. A fent felvázolt szcenárió egy IMF-fel történı megegyezést és az európai válság érdemi enyhülését feltételezi. MAKROGAZDASÁGI KITEKINTÉS A JÖVİ HÉTRE November Kevés adatközlés hazánkban PMI indexek a fejlett piacokon A jövı hét makrogazdasági közlésekben szegényes lesz itthon és a teljes régióban is. A bruttó bérek növekedési üteme várhatóan nem lesz piacmozgató adat. E mellett az ÁKK kedden és csütörtökön dkj aukciókat tart. Európában és a tengerentúlon jövı héten ismerhetjük meg az elızetes novemberi beszerzési menedzserindexeket. Az euró övezetben a piac novemberre sem vár javulást, mind a feldolgozóipar, mind pedig a tercier szektor teljesítményét mutató index mélyen recessziós tartományban maradhat. Az Egyesült Államokban mindeközben stagnálás közeli állapotot jelezhet a mutató. E mellett ingatlanpiaci számokat, a szokásos heti munkaerı piaci statisztikákat és a Michigani Egyetem végleges novemberi fogyasztói árindexét is közzéteszik. A tengerentúlon egyébként rövid kereskedési hét lesz, csütörtökön a Hálaadás miatt tárva tartanak a piacok, és pénteken is rövidített kereskedés lesz mind a kötvény, mind pedig a részvénypiacokon. Görögországról kedden születhet döntés Az euró övezetbeli pénzügyminiszterek jövı kedden ülnek össze újra, hogy megoldást találjanak a görög problémára. Az IMF és az EU között immár nyílt ellentét van a megoldást illetıe: a Valutalap a mellett kardoskodik, hogy azonnal és megnyugtatóan rendezni kell az adósság fenntarthatóságának kérdését (ez a gyakorlatban elkerülhetetlenné tenné a nem magán hitelezık leírását), az EU azonban ezt nem fogadja el, és átmeneti megoldásokban 7

8 A költségvetési szakadék továbbra is a figyelem középpontjában marad gondolkodik. Az ülésen minden bizonnyal egy áthidaló megoldásról születik döntés, amely azonban hosszú távon megoldást azonban nem jelent arra azonban elegendınek bizonyulhat, hogy egy kis idıre csökkentse a befektetık által érzékelt kockázatot. Az Egyesült Államokban a jövı évi költségvetésrıl szóló vita természetesen kiemelt figyelemre számíthat, a tárgyalások a két párt között ma folytatódnak. 47. hét HÉTFİ 2012/11/19 USA 16:00 NAHB index november USA 16:00 Használt ingatlan eladások, millió db. október 4,75 4,76 KEDD 2012/11/20 JP 3:00 BoJ kamat-meghatározó ülés november 0,1% 0,1% HU 9:00 Bruttó bérek növekedési üteme, év/év szeptember 3,8% USA 14:30 Megkezdett lakóingatlan építések, millió db. október 0,872 0,85 USA 14:30 Kiadott építési engedélyek, millió db. október 0,89 0,865 AUKCIÓK Mennyiség Elızı Várakozás Tényleges HU 11:30 Háromhónapos dkj 50 mrd 6,06% SZERDA 2012/11/21 PL 14:00 Nettó infláció, év/év október 1,9% 1,8% USA 14:30 Új munkanélküliségi segélykérelmek, ezer db. heti 439 USA 14:58 Feldolgozóipari PMI, elızetes november 51 USA 15:55 Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi index, végleges november 84,9 CSÜTÖRTÖK 2012/11/22 USA Hálaadás Napja, a piacok zárva tartanak EZ 9:58 Feldolgozóipari PMI, elızetes november 45,4 45,5 EZ 9:58 Szolgáltatóipari PMI, elızetes november EZ 9:58 Összetett PMI, elızetes november 45,7 45,7 AUKCIÓK Mennyiség Elızı Várakozás Tényleges HU 11:30 Tizenkét hónapos dkj 50 mrd 5,97% PÉNTEK 2012/11/23 USA A kötvény és a részvénypiac korábban zár DE 8:00 GDP, negyedév/negyedév, részletes bontás Q3 0,2% 0,2% DE 10:00 Ifo index november 93,2 93,3 KAPCSOLATTARTÓK Elemzés Telefon: FI és FX sales Telefon: Trippon Mariann, vezetı elemzı Márvány Zsolt, FI & FX sales vezetı Jobbágy Sándor, elemzı Kamattermék üzletkötık Fenyvesi Sándor Verzár Zoltán Részvényértékesítés Telefon: Devizapiaci üzletkötık Kertai Katalin, brokerage vezetı Márványi Katalin Részvény üzletkötık Lángi Anita Tóth Eszter Kelemen Péter Sütı László Diószegi Áron Borók Balázs Kelemen Gabriella

9 Jelen befektetési ajánlást a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve utca 4-14.) készítette. Jelen befektetési ajánlás nyilvánosan hozzáférhetı információk alapján készült. A CIB Bank Zrt. az ajánlás készítése során, az elvárható szakmai gondosság mellett törekedett arra, hogy az elemzésben kizárólag pontos és hiteles információk kerülhessenek felhasználásra. Ennek ellenére, a forrásként használt adatok és információk pontosságáért és hitelességéért, valamint az ebbıl levont következtetésekért ide értve különösen a pénzügyi eszköz várható, jövıbeli árfolyamat a CIB Bank Zrt. felelısséget nem vállal. Ezen információk frissítése, vagy a jelen dokumentumban tárgyaltak alapján történı tanácsadás nem tartozik a CIB Bank Zrt. feladatai közé. Az ajánlásban foglalt vélemény bármikor megváltozhat anélkül, hogy azt a CIB Banknak nyilvánosságra kellene hoznia. Az ajánlásnak, vagy tartalmának felhasználásából, illetve azzal összefüggésben bármely más módon keletkezı esetleges veszteségekért a CIB Bank Zrt. felelısséget nem vállal. A CIB Bank Zrt. a befektetési ajánlás tartalmáról a kibocsátót elızetesen nem tájékoztatta. A CIB Bank Zrt, munkatársai, valamint a szerzık a hatályos jogszabályok szerinti korlátozásokat figyelembe véve jogosultak az ajánlás tárgyát képezı pénzügyi eszközökben pozíciókat szerezni, saját számlás vagy megbízásos alapon ügyleteket kötni. Jelen ajánlás nem tekinthetı sem vételi, sem eladási ajánlatnak, sem befektetési tanácsnak, sem pedig szerzıdéskötésre, vagy kötelezettségvállalásra történı ösztönzésnek az ajánlás tárgyát képezı pénzügyi eszközök vonatkozásában, kizárólag az Ön tájékoztatására szolgál és az sem egészében, sem részleteiben nem másolható, illetve terjeszthetı. A CIB Bank Zrt. a befektetési ajánlás készítésében közremőködı alkalmazottai tekintetében alkalmazza a befektetési vállalkozásokról, az árutızsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetı tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény 77. és aiban foglalt rendelkezéseket. Az ajánlást készítı alkalmazottak a befektetési szolgáltatási tevékenységet végzı szervezeti egységektıl elkülönítve végzik tevékenységüket, juttatásuk nem függ a CIB Bank Zrt, illetve kapcsolt vállalkozásaik által végzett saját számlás ügyletek eredményétıl. A CIB Bank Zrt. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének felügyelete alá tartozik. A befektetési ajánlás a szerzıi jogról szóló évi LXXVI. törvény szerinti védelem alatt áll és a CIB Bank Zrt. valamennyi ebbıl eredı jogát fenntartja. A befektetési ajánlás készítésében közremőködı személyek: Trippon Mariann és Jobbágy Sándor szenior elemzık. 9

TARTALOMJEGYZÉK. Heti piaci összefoglaló Szöveges és táblázatos makrogazdasági, árfolyam- és kamatelırejelzések Makrogazdasági kitekintés a jövı hétre

TARTALOMJEGYZÉK. Heti piaci összefoglaló Szöveges és táblázatos makrogazdasági, árfolyam- és kamatelırejelzések Makrogazdasági kitekintés a jövı hétre CIB HETI TARTALOMJEGYZÉK Heti piaci összefoglaló Szöveges és táblázatos makrogazdasági, árfolyam- és kamatelırejelzések Makrogazdasági kitekintés a jövı hétre HETI PIACI ÖSSZEFOGALÓ Magyarország MNB-kamatdöntés:

Részletesebben

2011. június 27. www.ebroker.hu. Egy különleges árupiaci termék

2011. június 27. www.ebroker.hu. Egy különleges árupiaci termék CIB VÉLEMÉNY ARANY Egy különleges árupiaci termék Minden az enyém! - szólt a vas. Minden az enyém! - mondta az arany. Mindent elveszek! - szólt a vas. Mindent megveszek! - mondta az arany. ( Alekszandr

Részletesebben

A tegnapi nap piaci eseményei:

A tegnapi nap piaci eseményei: CIB REGGELI A tegnapi nap piaci eseményei: Az amerikai piaci szünnap és a makroadatok teljes hiánya unalmas kereskedési napot eredményezett, az EUR/USD továbbra is 1,33 közelében járt. Az EMU vezetıi továbbra

Részletesebben

Elırejelzés 2010-2011-re (2010/3. prognózis)

Elırejelzés 2010-2011-re (2010/3. prognózis) GKI Gazdaságkutató Zrt. Elırejelzés 21-211-re (21/3. prognózis) 21. szeptember GKI Gazdaságkutató Zrt. Székhely: Postacím: Internet hálózati cím: Telefon: Fax: E-mail: 192 Budapest, Ráday u. 42-44. 1461

Részletesebben

2010.09.30. - 2010.11.08. (NYC) Price USD .12. Price EUR. Price

2010.09.30. - 2010.11.08. (NYC) Price USD .12. Price EUR. Price HETI RÉSZVÉNY Ahogy a múlt héten is írtuk, igen nagy várakozás elızte meg a heti amerikai eseményeket. Kedden került sor a félidıs amerikai választásokra, ahol a papírformának megfelelıen elsöprı republikánus

Részletesebben

A MAGYAR GAZDASÁG ÉS AZ ENERGIASZEKTOR HELYZETE, KILÁTÁSAI 2010

A MAGYAR GAZDASÁG ÉS AZ ENERGIASZEKTOR HELYZETE, KILÁTÁSAI 2010 A MAGYAR GAZDASÁG ÉS AZ ENERGIASZEKTOR HELYZETE, KILÁTÁSAI 2010 Budapest, 2010. április 1 GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Cím: 1092 Budapest, Ráday u. 42-44. Telefon: 373-0751 Telefax: 373-0752 E-mail:

Részletesebben

BEFEKTETİI HÍRLEVÉL NEMZETKÖZI KÖRKÉP. Egy nyugodt hét 2012. 3. HÉT TOP FINANCE & CONSULTING KFT. A rossz híreket már elıre beárazhatták TARTALOM

BEFEKTETİI HÍRLEVÉL NEMZETKÖZI KÖRKÉP. Egy nyugodt hét 2012. 3. HÉT TOP FINANCE & CONSULTING KFT. A rossz híreket már elıre beárazhatták TARTALOM BEFEKTETİI HÍRLEVÉL NEMZETKÖZI KÖRKÉP A rossz híreket már elıre beárazhatták Egy nyugodt hét Az euróövezet tagállamainak felének leminısítésével búcsúztatta az elızı hetet a Standard & Poor s, ráadásul

Részletesebben

megszokottól, a lakossági és állami költekezés visszafogása a cégek eredményein is kezd meglátszani. Itthon megint nem unatkozhattunk,

megszokottól, a lakossági és állami költekezés visszafogása a cégek eredményein is kezd meglátszani. Itthon megint nem unatkozhattunk, BEFEKTETİI HÍRLEVÉL NEMZETKÖZI KÖRKÉP Felhık még vannak, de a nap is elıbújhat Ebbıl még bármi lehet Kissé mintha felszakadoztak volna a felhık a piacok fölött, javult a hangulat az elmúlt hetekben tapasztalt

Részletesebben

Negyedéves előrejelzés a magyar gazdaságra 2007 tavasz

Negyedéves előrejelzés a magyar gazdaságra 2007 tavasz 1 Negyedéves előrejelzés a magyar gazdaságra 27 tavasz Az elemzést készítették: Erdős Szabolcs, Gáspár Pál, Oszlay András (szerk.), Pellényi Gábor, Sass Magdolna Az elemzéshez használt adatbázis 27. április

Részletesebben

Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés. 2012. június

Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés. 2012. június Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés 2012. június Századvég Gazdaságkutató Zrt. Strategopolis Kft. Századvég Alapítvány A jelentést Balatoni András kutatási igazgató szerkesztette. A jelentés egyes

Részletesebben

MAGYAR trendfigyelı. 2007. március

MAGYAR trendfigyelı. 2007. március MAGYAR trendfigyelı 2007. március Készítette a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet - mgfi - munkacsoportja A kutatást vezette és szerkesztette: Matolcsy György 2007. március 2 TARTALOM MAGYAR TRENDEK...

Részletesebben

MAGYAR. trendfigyelı. 2007. július - augusztus

MAGYAR. trendfigyelı. 2007. július - augusztus MAGYAR trendfigyelı 2007. július - augusztus 2 Készítette a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet - mgfi - munkacsoportja A kutatást vezette és szerkesztette: Matolcsy György 3 TARTALOM Fókusz...4 A megszorítások

Részletesebben

Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság

Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság Makrogazdasági elemzés 212. tavasz Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság A Magyar Fejlesztési Bank makrogazdasági elemzése Vezető közgazdász: Gém Erzsébet Készítette: Gém Erzsébet Mikesy

Részletesebben

A magyar gazdaság helyzete és kilátásai

A magyar gazdaság helyzete és kilátásai PÉNZÜGYKUTATÓ ZRT. 1023 BUDAPEST, FELHÉVÍZI U. 24. Telefon: 36-1-335-0830; Fax: 36-1-335-0828, E-mail: pukrt@mail.datanet.hu A magyar gazdaság helyzete és kilátásai (2008-2009) A 2008. évi gazdasági folyamatok

Részletesebben

(2010/41.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK. Buda-Cash Brókerház Zrt.

(2010/41.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK. Buda-Cash Brókerház Zrt. (2010/41.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK Buda-Cash Brókerház Zrt. 1118 Budapest, Ménesi út 22. Tel.: (1) 235-1500 Fax.: (1) 266-3883

Részletesebben

MAGYAR. Trendfigyelı. 2007. június

MAGYAR. Trendfigyelı. 2007. június MAGYAR Trendfigyelı 2007. június Készítette a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet - mgfi - munkacsoportja A kutatást vezette és szerkesztette: Matolcsy György 2007. június 2 TARTALOM FÓKUSZ...4 Hiteltelen

Részletesebben

HAVI MONITOR. Tovább gyorsult a gazdaság 2013. december E DOKUMENTUM NEM MINŐSÜL AJÁNLATTÉTELNEK.

HAVI MONITOR. Tovább gyorsult a gazdaság 2013. december E DOKUMENTUM NEM MINŐSÜL AJÁNLATTÉTELNEK. 292 HAVI MONITOR 2013. december Tovább gyorsult a gazdaság A december közepéig beérkezett adatok alapján tovább gyorsult a magyar gazdaság. Előrejelzésünk szerint a következő negyedévekben a külső és belső

Részletesebben

Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezetı. Pongrácz Éva projektvezetı. Gácsi Györgyi számvevı. Dr. Kádár Kriszta. Dr. Nagy Ágnes számvevı tanácsos

Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezetı. Pongrácz Éva projektvezetı. Gácsi Györgyi számvevı. Dr. Kádár Kriszta. Dr. Nagy Ágnes számvevı tanácsos Az elemzı munkát felügyelte: Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezetı Az elemzı munkát vezette: Pongrácz Éva projektvezetı Az elemzı munkát végezték: Gácsi Györgyi számvevı Dr. Kádár Kriszta számvevı Dr. Nagy

Részletesebben

Elemzések 2. Hazai kitekintés 2. Nemzetközi kitekintés 4. Részvénypiac 7. Devizakereskedés 10. Exportőröknek ajánljuk 10. Importőröknek ajánljuk 15

Elemzések 2. Hazai kitekintés 2. Nemzetközi kitekintés 4. Részvénypiac 7. Devizakereskedés 10. Exportőröknek ajánljuk 10. Importőröknek ajánljuk 15 Hazai kitekintés Kedves Ügyfelünk! Raiffeisen Kitekintés 2009 Fogadja szeretettel Kitekintés - 2009 című anyagunkat, melyben az idei évre vonatkozó várakozásainkat összegezzük. Elemzőink véleménye (hazai,

Részletesebben

Befektetői sztori 2014. szeptember. Mit okozhat az orosz-ukrán konfliktus Magyarországon?

Befektetői sztori 2014. szeptember. Mit okozhat az orosz-ukrán konfliktus Magyarországon? Befektetői sztori 2014. szeptember Mit okozhat az orosz-ukrán konfliktus Magyarországon? Tartalom Összefoglaló... 3 Hazai makrogazdasági kitekintő... 4 Magyarország és az ukrán válság... 10 2 Összefoglaló

Részletesebben

MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS. 2013. június

MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS. 2013. június Takarékbank Elemzés MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS 213. június I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A magyar gazdaság szempontjából meghatározó jellegű külső kereslet oldaláról a 213-as év nem indult fényesen:

Részletesebben

Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezetı. Rábai György számvevı, projektvezetı. Igar Tamás számvevı. Kisapáti Angéla számvevı tanácsos.

Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezetı. Rábai György számvevı, projektvezetı. Igar Tamás számvevı. Kisapáti Angéla számvevı tanácsos. Az elemzı munkát vezették: Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezetı Rábai György számvevı, projektvezetı Az elemzı munkát végezték: Igar Tamás számvevı Kisapáti Angéla számvevı tanácsos Lucza Anikó számvevı

Részletesebben

Ingatlanpiaci elemzés 2010 január

Ingatlanpiaci elemzés 2010 január Ingatlanpiaci elemzés 2010 január Készítette: Molnár Tamás Tartalomjegyzék Magyarország fıbb makrogazdasági mutatói és gazdasági eseményei... 3 A magyar gazdaság jelenleg... 3 Infláció... 3 Árfolyamok...

Részletesebben

(2010/42.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK

(2010/42.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK (2010/42.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK Budapesti központ 1118 Budapest, Ménesi út 22. 06 1 235-1500 Bajai fiók 6500 Baja, Vörösmarty

Részletesebben

QUAESTOR 7 Piaci előretekintő

QUAESTOR 7 Piaci előretekintő QUAESTOR 7 Piaci előretekintő 2012. szeptember 10. Mi várható a héten? Rázós hét elé nézünk Hivatalosan is kijelenthető, hogy véget ért a nyári uborkaszezon, az előttünk álló héten több olyan esemény is

Részletesebben

Hegymenet Jelentés a magyar gazdaság 1997. évi folyamatairól

Hegymenet Jelentés a magyar gazdaság 1997. évi folyamatairól Pillantás a hídról Hegymenet Jelentés a magyar gazdaság 1997. évi folyamatairól Pénzügykutató Részvénytársaság Budapest, 1998. április A kötet a következı tanulmányok felhasználásával készült: Antalóczy

Részletesebben

Adószám: 10207291-2-41, Cg. 01-10-041073, MKB 10300002-20381642-00003285; Telefon: 36-1-335-0830; Fax: 36-1-335-0828, E-mail: pukrt@mail.datanet.

Adószám: 10207291-2-41, Cg. 01-10-041073, MKB 10300002-20381642-00003285; Telefon: 36-1-335-0830; Fax: 36-1-335-0828, E-mail: pukrt@mail.datanet. PÉNZÜGYKUTATÓ ZRT. 1023 BUDAPEST, FELHÉVÍZI U. 24. Adószám: 10207291-2-41, Cg. 01-10-041073, MKB 10300002-20381642-00003285; Telefon: 36-1-335-0830; Fax: 36-1-335-0828, E-mail: pukrt@mail.datanet.hu Téma:

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.26. SWD(2015) 36 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM 2015. évi országjelentés Magyarország a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzéséről és kiigazításáról szóló

Részletesebben

Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány

Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány Magyarország és más kelet-közép-európai országok nemzetközi versenyképességének alakulása a rendszerváltástól napjainkig Magyarország külgazdasági versenyképessége

Részletesebben

2. ROMÁNIAI MUNKAVÁLLALÓK MAGYARORSZÁGON ÉS A ROMÁN GAZDASÁG

2. ROMÁNIAI MUNKAVÁLLALÓK MAGYARORSZÁGON ÉS A ROMÁN GAZDASÁG 2. ROMÁNIAI MUNKAVÁLLALÓK MAGYARORSZÁGON ÉS A ROMÁN GAZDASÁG RÉTI TAMÁS 2.1. Gazdasági átalakulás Kelet-Közép- és Kelet-Európában, különös tekintettel Romániára A globális pénzügyi és gazdasági válság

Részletesebben