MÉRGEZÉSI ESET BEJELENTÉSEK (2006.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÉRGEZÉSI ESET BEJELENTÉSEK (2006.)"

Átírás

1 Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat MÉRGEZÉSI ESET BEJELENTÉSEK (2006.) Budapest március

2 Országos Kémiai Biztonsági Intézet évi mérgezési esetek Bevezetés Az OKK-OKBI - Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) az egészségügyi intézmények által bejelentett emberi mérgezési eseteket, a évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, valamint az Országos Statisztikai Adatszolgáltatási Program (OSAP) Jelentés az emberi mérgezési esetekről" (nyilvántartási szám 1570) előírásai alapján dolgozta fel. Az egészségügyi ellátás mérgezési eset bejelentéseinek gyűjtését, majd azok feldolgozását és az évi jelentés összeállítását, 1999-től az ETTSZ által kidolgozott "számítógépes adatfeldolgozó program", 2003-től pedig a Kémiai Biztonsági Információs Rendszer (KBIR) biztosítja, eleget téve az OSAP, valamint a WHO előírásainak is (nemek és korcsoportok szerinti feldolgozás). Eredmények A 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 12. sz. mellékletének Egészségügyi ellátás mérgezési esetbejelentése, előírásainak megfelelően, 2006-ban az OKBI - ETTSZhez bejelentett emberi mérgezési esetek száma, 9632 volt januárjában az Addiktológiai Intézet a kábítószer fogyasztókról és azok kezeléséről elkészített, évre vonatkozó jelentését intézetünk számára ez évben is megküldte. A jelentés adatait, az 1570 nyilvántartási számon előírt szempontok figyelembevételével feldolgoztuk. A jelentés 4577 esetet dolgozott fel. A bejelentések nem a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 12. sz. mellékletének megfelelően történtek, ezért a fentiek alapján szükséges volt, hogy az Addiktológiai Intézet adatait külön feldolgozva csatoljuk a évi mérgezési eset bejelentések feldolgozott anyagához. A 9632 bejelentett eset, bár a tavalyi évhez viszonyítva kb. 15%-al elmarad, még így is elmondhatjuk, hogy eléri az általunk reálisnak tartott mérgezési esetszámot, ami a bejelentési fegyelem betartását, az idevonatkozó jogszabályok alkalmazását és alkalmaztatását, valamint az Addiktológiai Intézet magas esetbejelentésének tényét tükrözi. 1

3 Országos Kémiai Biztonsági Intézet évi mérgezési esetek A bejelentett emberi mérgezési esetek megoszlása, a mérgezést előidéző fontosabb anyagcsoportok és nemek alapján Anyagcsoportok Mérgezések nők férfiak összesen száma % száma % száma % Gyógyszerek ,4% ,1% ,5% Ipari és háztartási anyagok 384 4,0% 525 5,5% 909 9,4% Alkohol 183 1,9% 312 3,2% 495 5,1% Növényvédő szerek 93 1,0% 141 1,5% 234 2,4% Kábítószer (szipózás) 42 0,4% 117 1,2% 159 1,7% Egyéb (növény, gomba, ismeretlen) 178 1,8% 189 2,0% 367 3,8% Összesen: ,6% ,4% ,0% Mint az a fenti táblázatból jól látható a bejelentett esetek jelentős része, a múlt évhez hasonlóan, (77,5%) gyógyszermérgezés. A gyógyszermérgezettek több mint fele nő (63,7%). A gyógyszermérgezést az ipari és háztartási szerek, az alkohol és az egyéb mérgezés követi. A jelentett alkoholmérgezettek 63,0%-a férfi, illetve a kábítószer mérgezésekben (a szipózással együtt) is a férfiak aránya a nagyobb (73,6%). Anyagcsoportok Halálos kimenetelű mérgezések megoszlása anyagcsoportok és nemek szerint Halálos mérgezések nők férfiak összesen száma % száma % száma % Gyógyszerek 53 36,8% 44 30,6% 97 67,4% Ipari és háztartási anyagok 9 6,3% 12 8,3% 21 14,6% Alkohol 1 0,7% 0 0,0% 1 0,7% Növényvédő szerek 5 3,5% 7 4,9% 12 8,3% Kábítószer (szipózás) 0 0,0% 9 6,3% 9 6,3% Egyéb (növény, gomba, ismeretlen) 1 0,7% 3 2,1% 4 2,8% Összesen: 69 47,9% 75 52,1% ,0% A halálos kimenetelű mérgezések is jelentős mértékben a gyógyszermérgezésből adódnak (67,4%), ezt az ipari és háztartási anyagok követik (14,6%). Nemek szerint a halálos kimenetelű gyógyszermérgezésekben összességében a nők aránya magasabb (nők: 54,6%, férfiak: 45,4%), míg a többi anyagcsoport esetében a férfiaké a magasabb. 2

4 Országos Kémiai Biztonsági Intézet évi mérgezési esetek A mérgezések megoszlása az indítékok figyelembe vétele alapján Indíték nők % * férfiak % * összesen száma % * Öngyilkossági kísérlet ,1% ,0% ,1% Véletlen baleseti mérgezés ,4% ,5% ,9% Összesen: ,6% ,5% ,0% *az összes bejelentett esetek számára vonatkoztatva A bejelentett esetek majdnem kétharmada öngyilkossági kísérlet (61,1%), és ezen belül a nők aránya szintén közel kétharmada a férfiakhoz viszonyítva (65,9%). Halálos kimenetelű mérgezések megoszlása az indítékok figyelembe vétele alapján Indíték nők % * férfiak % * összesen száma % * Öngyilkossági kísérlet 61 42,4% 51 35,4% ,8% Véletlen baleseti mérgezés 8 5,6% 24 16,7% 32 22,2% Összesen: 69 47,9% 75 52,1% ,0% *az összes bejelentett halálesetek számára vonatkoztatva Az indítékok figyelembe vételével a halálos kimenetelű esetek jelentős része (77,8%) öngyilkossági szándékú mérgezés következménye. A nemek aránya közel azonos, bár az öngyilkossági szándékkal bekövetkezett mérgezések esetében a nők halálozási aránya magasabb. Részletes adatok az 1A. 8A. illetve az 1B. 8B. táblázatokban. 3

5 Országos Kémiai Biztonsági Intézet évi mérgezési esetek A mérgezések korcsoportonkénti (WHO) megoszlása Korcsoportok (év) öngyilkos véletlen összesen száma % száma % száma % < 1 0 0,0% 37 0,4% 37 0,4% ,0% 841 8,7% 841 8,7% 14,10% ,1% 378 3,9% 481 5,0% ,6% 666 6,9% ,5% ,7% 496 5,1% ,9% 71,60% ,0% 479 5,0% ,9% ,7% 436 4,5% ,2% ,1% 211 2,2% 706 7,3% ,5% 100 1,0% 343 3,6% 14,30% > ,4% 104 1,1% 331 3,4% összesen ,1% ,9% ,0% Az 15 év alatti korcsoportok esetében 1359 mérgezési esetet jelentettek (az összes eset 14,1%-a), kevesebb, mint 2005-ben, amikor az esetszám 1578 volt. Ebben a korcsoportban az esetek jelentős részét a véletlen mérgezési esetek tették ki, összesen 1256 esetet, ami ennek a korcsoportnak 92,4%-a. Az iskoláskorú (5-14 év) mérgezettek száma 481 eset volt, amely az összes esetek számának 5,0%-a. Az aktív korcsoportok esetében (15-54 év) a mérgezési esetszám 6893 volt, ez az összes mérgezés 71,6%-a. Ezen korcsoportban a véletlen mérgezések száma 2077 volt (ennek a korcsoportnak 30,1%-a). A suicid mérgezéseké pedig 4816 eset (erre a korcsoportra vonatkoztatva 69,9%). Az 55 év feletti korcsoport esetében 1380 esetet jelentettek (az összes eset 14,3%-a). Itt is, az aktív korcsoporthoz hasonlóan, a suicid mérgezések voltak túlsúlyban, az aktívakéhoz hasonló arányban. Részletes adatok az 1C. - 8C. táblázatokban. 4

6 Országos Kémiai Biztonsági Intézet évi mérgezési esetek Gyógyszerek: Gyógyszerek suicid véletlen összesen Mindösszesen nő férfi nő férfi nő férfi % Hypnotica ,5% Sedativa (27) (21) (2) (29) (22) (51) Antiepileptica Neuroleptica ,6% Tranquillativa (4) (2) (4) (2) (6) Relaxanta Központi idegrendszerre ,3% ható egyéb gyógyszerek (2) (2) (2) Egyéb gyógyszerek ,6% (18) (8) (7) (4) (2) (34) Gyógyszermérgezés ,0% + (2) (3) (4) alkohol ,0% (50) (35) (3) (9) (53) (44) (97) 2006-ban 7468 gyógyszerekkel történt mérgezést jelentettek, ami az összes bejelentett mérgezési esetek 77,5%-a (4758 nő és 2710 férfi). A suicid mérgezések száma 5631 volt (3768 nő és 1836 férfi). A véletlen mérgezések száma 2273 volt (990 nő és 847 férfi). A gyógyszermérgezések 97 esetben halálos kimenetelűek voltak (53 nő és 44 férfi). A gyógyszermérgezések esetében a hypnotica, sedativa, antiepileptica gyógyszerekkel történt mérgezés volt a legjelentősebb, az összes gyógyszermérgezés 49,5%-a. Ezekkel a szerekkel történt mérgezések okozták a legtöbb halálesetet is (51 eset). A gyógyszermérgezésekkel kapcsolatban általában elmondható, hogy a jelentett esetek a nőknél a férfi-esetek kétszerese. Ez alól egyedül az alkohollal együttes gyógyszermérgezés a kivétel. 5

7 Országos Kémiai Biztonsági Intézet évi mérgezési esetek Ipari-háztartási vegyi anyagok: Ipari-háztartási szerek suicid véletlen összesen Mindösszesen nő férfi nő férfi nő férfi % Szerves oldószerek ,93% Szénhidrogének ,16% (2) (2) Sav ,15% (4) (2) (5) (2) (7) Lúg ,52% Hypo ,76% Háztartási szerek ,85% Fagyálló folyadék keverék ,72% (7) (2) (8) (10) Metil-alkohol ,44% Formaldehid ,22% GÁZ (CO, CO2, Cl, stb.) ,22% Egyéb ,02% ,00% (6) (9) (3) (3) (9) (12) (21) Az ipari-háztartási anyagok esetében a véletlen mérgezések voltak túlsúlyban (760 eset: 316 nő és 444 férfi). Az elmúlt évekhez hasonlóan, 2006-ban is, a véletlen mérgezések jelentős részét a gázmérgezések okozták, ezt követik a háztartási szerek, majd a hypoval történt mérgezés. A suicid mérgezések száma összesen 149 volt (68 nő, 81 férfi). Az ipari és háztartási vegyi anyagokkal történt mérgezések 21 esetben halálos kimenetelűek voltak. Mint az elmúlt évben, 2006-ban is feltűnően magas volt a sav és fagyálló folyadékkal történt mérgezések során bekövetkező halálesetek aránya, összesen 17 eset, ami ebben a csoportban az összesen jelentett halálesetek 81%-a. 6

8 Országos Kémiai Biztonsági Intézet évi mérgezési esetek Növényvédő szerek: suicid véletlen Növényvédő szerek összesen Mindösszesen nő férfi nő férfi nő férfi % Klórozott szénhidrogének Szerves foszforsav ,9% észter (5) (5) (5) (5) (10) Inszekticid ,8% karbamát Piretroid ,68% Herbicid ,7% Fungicid ,3% Rodenticid ,6% Gázosító szerek Egyéb ,0% ,0% (5) (7) (5) (7) (12) Növényvédő szerekkel 2006-ban összesen 234 mérgezés történt (93 nő és 141 férfi). Suicid kísérletet 29 nő és 75 férfi követett el, főleg szerves foszforsav észterrel, piretroidokkal, valamint rodenticidekkel. Véletlen mérgezés növényvédő szerrel 130 esetben történt (64 nő és 66 férfi), elsősorban rodenticiddel (56 eset), szerves foszforsav észterrel (24 eset), valamint insecticid karbamát növényvédő szerrel (16 eset). Halálos mérgezés 12 esetben fordult elő (5 nő és 7 férfi). 7

9 Országos Kémiai Biztonsági Intézet évi mérgezési esetek Egyéb mérgezések: Egyéb mérgezések összesen Mindösszesen nő férfi % Alkohol ,5% Gomba ,8% Mérgező növények ,4% Ismeretlen egyéb ,7% (2) (3) Kábítószer ,5% (8) (8) Szipózás ,1% ,0% (2) (12) (14) Az egyéb mérgezések (alkohol, gomba, mérgező növények, kábítószerek, szipózás, ismeretlen eredetű mérgezések) 2006-ban 1021 esetet jelentettek. Az alkohol mérgezettek az összes esetszám 48,5%-a (495 eset), a gombamérgezések száma 69 eset, a mérgező növények által okozott mérgezés 127 esetben, a kábítószer 138, a szipózás 21 esetben, ismeretlen mérgezés 171 esetben fordult elő ban 14 halálesetet jelentettek (2 nő és 12 férfi). A jelentett halálesetek megoszlása: 8 kábítószer mérgezés, 3 ismeretlen eredetű mérgezés, illetve 1-1 alkoholés gombamérgezés. Szipózásból eredő haláleset 1 volt. Kábítószerek, szipózás 2006-ban az ETTSZ-nek 159 kábítószer mérgezést jelentettek (szipózással együtt). A mérgezettek jelentős része férfi volt (60,3%) hasonlóan a jelentett halálesetekhez, ahol szintén a férfiak aránya volt a magasabb. A mérgezések korcsoportonkénti megoszlása Korcsoportok Mérgezést előidéző anyagok Kábítószer ,4% 1,9% 38,4% 29,6% 8,2% 2,5% 0,6% 0,6% 0,6% 86,8% Szipózás ,8% 8,8% 0,6% 13,2% összesen ,4% 1,9% 42,1% 38,4% 8,8% 2,5% 0,6% 0,6% 0,6% 100,0% < > 75 8

10 Országos Kémiai Biztonsági Intézet évi mérgezési esetek Az ETTSZ-nek, mint minden évben, 2006-ban is viszonylag kevés kábítószeres esetet és szipózást jelentettek A fenti táblázatból látható, a jelentett esetek jelentős része, a éves korcsoportban található (38,4%), ezt a éves korosztály követi (29,6%). Feltűnően magas a kiskorúak (1 4 évesek) aránya (7 eset: 4,4%). Szipózás esetében is a éves korúak aránya a magasabb (20 eset, 95,2%) Az Addiktológiai Intézet jelentési kötelezettségének ebben az évben is eleget téve összesen 4577 esetet jelentett. Az alábbi táblázat a kábítószer és szipózás által okozott mérgezési eseteket tartalmazza.. Korcsoportok < >55 Össz. Kábítószer Szipózás Összesen A fenti adatokból látható, hogy 326 a kábítószer mérgezést jelentettek. Ennek jelentős részét a éves korcsoport teszi ki (250 eset, 77%). A év közötti korosztály a leginkább veszélyeztetett (111 eset), de a éves korosztály esetszáma sem elhanyagolható. Hasonlóak az arányok szipózás esetében is. A jelentett esetek jelentős részét a kábító hatású gyógyszerek tették ki (lásd az alábbi táblázatot). Gyógyszer < Korcsoportok >55 Össz. Amfetamin típus Nyugtató hatású Egyéb gyógyszer Mindösszesen A fenti táblázat alapján elmondható, hogy a éves korosztály mérgezési esetei lényegében homogén eloszlást mutatnak. Feltűnő, hogy 55 év felett kiugróan magas volt a kezelt személyek aránya. 9

11 Országos Kémiai Biztonsági Intézet évi mérgezési esetek Az Addiktológai Intézet által jelentett alkoholmérgezések Korcsoportok < >55 Össz. Alkohol Az adatok, a gyógyszermérgezésekhez hasonlóan aránylag homogén eloszlásúak. Elgondolkodtató, hogy feltűnően sok a év közötti esetek száma, illetve a éves korosztály esetszáma sem elhanyagolható. 10

12 Országos Kémiai Biztonsági Intézet évi mérgezési esetek Régiók és megyék közötti különbségek Régiók és megyék által jelentett mérgezési esetszámok anyagcsoportok alapján Régiók Megyék Gyógyszerek Ipari és háztartási anyagok ANYAGCSOPORTOK Alkohol Növényvédő szerek Kábítószer (szipózás) Egyéb (növény, gomba, ismeretlen) összesen lakosra É Borsod-A.Z ,7 Magyaro. Heves ,5 Nógrád ,2 É Hajdú-Bihar ,9 Alföld JNK-Szolnok ,8 Szabolcs- Szatmár ,2 D Bács-Kiskun ,2 Alföld Békés ,2 Csongrád ,4 Közép Budapest ,3 Magyaro. Pest ,1 Közép Komárom ,3 Dunántúl Fejér ,4 Veszprém ,3 NY Győr-Sopron ,8 Dunántúl Vas ,8 Zala ,7 D Baranya ,4 Dunántúl Somogy ,1 Tolna ,0 összesen ,0 A táblázat alapján megállapítható, hogy a bejelentett esetszámok tekintetében Budapest vezeti a listát, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár, Csongrád megyék is átlag felett jelentettek. Az idén is Zala megye a sereghajtó Az alábbi táblázat a régiók szerinti csoportosításban tartalmazza a bejelentéseket. 11

13 Országos Kémiai Biztonsági Intézet évi mérgezési esetek A régiók által jelentett mérgezési esetszámok anyagcsoportok alapján Régiók Gyógyszerek Ipari és háztartási anyagok ANYAGCSOPORTOK Alkohol Növényvédő szerek Kábítószer (szipózás) Egyéb (növény, gomba, ismeretlen) összesen lakosra Észak Magyarország ,4 Észak Alföld ,0 Dél Alföld ,6 Közép Magyarország ,1 Kelet Dunántúl ,7 Nyugat Dunántúl ,7 Dél Dunántúl ,5 összesen ,0 A bejelentések számát figyelembe véve a régiók sorrendje az alábbiak szerint alakul: 1. Közép Magyarország 2. Észak Magyarország 3. Észak Alföld 4. Dél Alföld 5. Kelet Dunántúl 6. Dél Dunántúl 7. Nyugat Dunántúl A 100 ezer lakosra vonatkoztatott adatok figyelembevételével a sorrend az alábbiakban módosul: 1. Észak Magyarország 2. Közép Magyarország 3. Észak Alföld 4. Dél Dunántúl 5. Kelet Dunántúl 6. Dél Alföld 7. Nyugat Dunántúl A fenti táblázatok lehetőséget kínálnak az egyes anyagcsoportok alapján történő sorrend megállapítására is. Megállapítható, hogy az egyes anyagcsoportokat figyelembe véve a sorrend lényegében nem változik. Minden régióban magasan a 12

14 Országos Kémiai Biztonsági Intézet évi mérgezési esetek gyógyszermérgezések vezetnek. A növényvédő szereket esetében Észak és Dél Alföld veszi át a vezető szerepet. Közép Magyarország az alkoholmérgezésben továbbra is vezető helyet foglal el, de ezt a régiót Észak Magyarország, Kelet és Dél Dunántúl jelentős bejelentési számmal követi. Érdemes az öngyilkossági célú mérgezések megoszlására is figyelmet szentelni. Az alábbi táblázat ezeket az adatokat tartalmazza. Régiók és megyék által jelentett öngyilkossági szándékú mérgezési esetek Régiók Megyék Gyógyszerek ANYAGCSOPORTOK Ipari és háztartási anyagok Növényvédő szerek összesen lakosra É Borsod-A.Z ,0 Magyaro. Heves ,5 Nógrád ,7 É Hajdú-Bihar ,7 Alföld JNK-Szolnok ,3 Szabolcs- Szatmár ,6 D Bács-Kiskun ,9 Alföld Békés ,5 Csongrád ,3 Közép Budapest ,2 Magyaro. Pest ,6 Közép Komárom ,3 Dunántúl Fejér ,5 Veszprém ,4 NY Győr-Sopron ,6 Dunántúl Vas ,6 Zala ,7 D Baranya ,8 Dunántúl Somogy ,9 Tolna ,5 összesen ,0 13

15 Országos Kémiai Biztonsági Intézet évi mérgezési esetek A régiók által jelentett öngyilkossági szándékú mérgezési esetek Régiók Gyógyszerek ANYAGCSOPORTOK Ipari és háztartási anyagok Növényvédő szerek összesen lakosra Észak Magyarország ,4 Észak Alföld ,8 Dél Alföld ,9 Közép Magyarország ,0 Kelet Dunántúl ,8 Nyugat Dunántúl ,9 Dél Dunántúl ,4 összesen ,0 Látható, hogy a bejelentések abszolút száma alapján valamennyi régióban a gyógyszerekkel elkövetett öngyilkossági szándékú mérgezési esetek száma a legnagyobb. Ebben az összeállításban Közép Magyarország (Budapest) jelentette a legtöbb esetet. Ezt a régiót Észak Alföld, majd Észak Magyarország követi. A 100 ezer lakosra vonatkoztatott adatok esetében a sorrend az alábbi: 1. Észak Magyarország 2. Észak Alföld 3. Dél Dunántúl 4. Dél Alföld 5. Kelet Dunántúl 6. Közép Magyarország 7. Nyugat Dunántúl 14

16 Országos Kémiai Biztonsági Intézet évi mérgezési esetek Javaslatok 2006-ban is igen magas volt a 15 év alatti korosztályt érintő, jelentett esetek száma (1359 eset: az összes mérgezés 14,1%-a). Feltűnő, hogy a gyermekmérgezések 61,9%-a (841 eset) az 1-4 éves korosztályt érinti. Ez a tény továbbra is felhívja a figyelmet a nagyon mérgező, mérgező és maró hatású anyagok, illetve készítmények gyártásának, forgalmazásának veszélyére. A vegyi anyagok felhasználása esetén a csomagoló eszközök megválasztására (gyermekbiztos zárak), valamint a gyermekek felügyeletére a jövőben még nagyobb figyelmet kell fordítani. Az iskoláskorúak oktatása érdekében, a kémiai biztonsági törvényben megfogalmazottak alapján, a kémiai biztonság legfontosabb szabályai, ismeretei, a Nemzeti Alaptanterv részévé kell, hogy váljanak (2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról). Reméljük, hogy az elkövetkező években is, az emberi mérgezési eset bejelentések száma a évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és ennek végrehajtásáról szóló 44/2000. (XII. 27.) rendelet, valamint a 189/2000. (XI.8.) Kormányrendelet a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól, előírásainak betartásával, a teljes és reális mérgezési esetszámokat fogja tükrözni, mint 2003-ban, 2004-ben, 2005-ben és 2006-ban. 15

17 T á b l á z a t o k

18 1/A Táblázat OKK-OKBI Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálathoz bejelentett gyógyszermérgezések É Magyarország Suicid nő É Alföld D Alföld Közép Mo. Közép Dunántúl Ny Dunántúl D Dunántúl Mérgezést előidéző gyógyszerek Borsod-A.Z. Heves Nógrád Hajdú-Bihar JNK- Szolnok Szabolcs- Szatmár Bács-Kiskun Békés Csongrád Hypnotica Sedativa (16) (5) (2) (27) Antiepileptica Neuroleptica Tranquillativa (2) (4) Relaxanta Központi idegrendszerre ható egyéb gyógyszerek Egyéb gyógyszerek (2) (11) (18) Gyógyszermérgezés alkohol (2) (30) (6) (2) (50) Budapest Pest Komárom Fejér Veszprém Győr-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Régiók összesen 729 (3) (2) (3) (36) (4) Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

19 1/B Táblázat OKK-OKBI Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálathoz bejelentett gyógyszermérgezések É Magyarország Suicid férfi É Alföld D Alföld Közép Mo. Közép Dunántúl Ny Dunántúl D Dunántúl Mérgezést előidéző gyógyszerek Borsod-A.Z. Heves Nógrád Hajdú-Bihar JNK- Szolnok Szabolcs- Szatmár Bács-Kiskun Békés Csongrád Hypnotica Sedativa (17) (21) Antiepileptica Neuroleptica Tranquillativa (2) Relaxanta Központi idegrendszerre ható egyéb gyógyszerek (2) (2) Egyéb gyógyszerek (5) (2) (8) Gyógyszermérgezés (2) alkohol (3) (2) (25) (2) (35) Budapest Pest Komárom Fejér Veszprém Győr-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Régiók összesen (4) (2) (26) (2) Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

20 2/A Táblázat OKK-OKBI Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálathoz bejelentett gyógyszermérgezések É Magyarország Véletlen nő É Alföld D Alföld Közép Mo. Közép Dunántúl Ny Dunántúl D Dunántúl Mérgezést előidéző gyógyszerek Borsod-A.Z. Heves Nógrád Hajdú-Bihar JNK- Szolnok Szabolcs- Szatmár Bács-Kiskun Békés Csongrád Hypnotica Sedativa (2) (2) Antiepileptica Neuroleptica Tranquillativa Relaxanta Központi idegrendszerre ható egyéb gyógyszerek Egyéb gyógyszerek Budapest Pest Komárom Fejér Veszprém Győr-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Gyógyszermérgezés alkohol (3) (3) Régiók összesen (3)

21 2/B Táblázat OKK-OKBI Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálathoz bejelentett gyógyszermérgezések É Magyarország Véletlen férfi É Alföld D Alföld Közép Mo. Közép Dunántúl Ny Dunántúl D Dunántúl Mérgezést előidéző gyógyszerek Borsod-A.Z. Heves Nógrád Hajdú-Bihar JNK- Szolnok Szabolcs- Szatmár Bács-Kiskun Békés Csongrád Hypnotica Sedativa Antiepileptica Neuroleptica Tranquillativa Relaxanta Központi idegrendszerre ható egyéb gyógyszerek Egyéb gyógyszerek (7) (7) Budapest Pest Komárom Fejér Veszprém Győr-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Gyógyszermérgezés alkohol (9) (9) Régiók összesen (3) Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

22 3/A Táblázat OKK-OKBI Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálathoz bejelentett ipari-háztartási anyagokkal történt mérgezések Suicid nő Mérgezést előidéző anyagok É Magyarország Borsod-A.Z. Heves Nógrád Hajdú-Bihar É Alföld D Alföld Közép Mo. Közép Dunántúl Ny Dunántúl D Dunántúl JNK- Szolnok Szabolcs- Szatmár Bács-Kiskun Békés Csongrád Szerves oldószerek Szénhidrogének Sav (2) (4) Lúg 1 1 Hypo Háztartási szerek Budapest Pest Komárom Fejér Veszprém Győr-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Fagyálló folyadék keverék Metil-alkohol Formaldehid GÁZ (CO, CO 2, Cl, stb.) Egyéb (2) (6) Régiók összesen 9 11 (3) (2) Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

23 3/B Táblázat OKK-OKBI Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálathoz bejelentett ipari-háztartási anyagokkal történt mérgezések Suicid férfi Mérgezést előidéző anyagok É Magyarország Borsod-A.Z. Heves Nógrád Hajdú-Bihar É Alföld D Alföld Közép Mo. Közép Dunántúl Ny Dunántúl D Dunántúl JNK- Szolnok Szabolcs- Szatmár Bács-Kiskun Békés Csongrád Szerves oldószerek Szénhidrogének Sav (2) Lúg 1 1 Hypo Háztartási szerek Budapest Pest Komárom Fejér Veszprém Győr-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Fagyálló folyadék keverék Metil-alkohol (2) (7) Formaldehid GÁZ (CO, CO 2, Cl, stb.) Egyéb (2) (9) Régiók összesen (2) (2) 2 10 Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

24 4/A Táblázat OKK-OKBI Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálathoz bejelentett ipari-háztartási anyagokkal történt mérgezések Véletlen nő Mérgezést előidéző anyagok É Magyarország Borsod-A.Z. Heves Nógrád Hajdú-Bihar É Alföld D Alföld Közép Mo. Közép Dunántúl Ny Dunántúl D Dunántúl JNK- Szolnok Szabolcs- Szatmár Bács-Kiskun Békés Csongrád Szerves oldószerek Szénhidrogének Sav Lúg Hypo Háztartási szerek Budapest Pest Komárom Fejér Veszprém Győr-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Fagyálló folyadék keverék Metil-alkohol Formaldehid 1 1 GÁZ (CO, CO2, Cl, stb.) Egyéb (3) Régiók összesen Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

25 4/B Táblázat OKK-OKBI Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálathoz bejelentett ipari-háztartási anyagokkal történt mérgezések Véletlen férfi Mérgezést előidéző anyagok É Magyarország Borsod-A.Z. Heves Nógrád Hajdú-Bihar É Alföld D Alföld Közép Mo. Közép Dunántúl Ny Dunántúl D Dunántúl JNK- Szolnok Szabolcs- Szatmár Bács-Kiskun Békés Csongrád Szerves oldószerek Szénhidrogének (2) Sav Lúg Hypo Háztartási szerek Budapest Pest Komárom Fejér Veszprém Győr-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Fagyálló folyadék keverék Metil-alkohol Formaldehid 1 1 GÁZ (CO, CO2, Cl, stb.) Egyéb (2) (3) Régiók összesen (2) 8 30 Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

26 OKK-OKBI Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálathoz bejelentett növényvédő szer mérgezések 5/A Táblázat É Magyarország Suicid nő É Alföld D Alföld Közép Mo. Közép Dunántúl Ny Dunántúl D Dunántúl Mérgezést előidéző anyagok Borsod-A.Z. Heves Nógrád Hajdú-Bihar JNK- Szolnok Szabolcs- Szatmár Bács-Kiskun Békés Csongrád Klórozott szénhidrogének Szerves foszforsav észter (3) (5) Inszekticid karbamát Piretroid Herbicid Fungicid Rodenticid Gázosító szerek Egyéb (3) (5) Régiók összesen 4 13 (3) Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma Budapest Pest Komárom Fejér Veszprém Győr-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna

27 OKK-OKBI Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálathoz bejelentett növényvédő szer mérgezések 5/B Táblázat É Magyarország Suicid férfi É Alföld D Alföld Közép Mo. Közép Dunántúl Ny Dunántúl D Dunántúl Mérgezést előidéző anyagok Borsod-A.Z. Heves Nógrád Hajdú-Bihar JNK- Szolnok Szabolcs- Szatmár Bács-Kiskun Békés Csongrád Klórozott szénhidrogének Szerves foszforsav észter (2) (2) (5) Inszekticid karbamát Piretroid Herbicid Fungicid Rodenticid Gázosító szerek Egyéb (2) (2) (7) Régiók összesen 5 (2) (4) Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma Budapest Pest Komárom Fejér Veszprém Győr-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna

28 OKK-OKBI Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálathoz bejelentett növényvédő szer mérgezések 6/A Táblázat É Magyarország É Alföld D Alföld Közép Mo. Közép Dunántúl Ny Dunántúl D Dunántúl Véletlen nő Mérgezést előidéző anyagok Borsod-A.Z. Heves Nógrád Hajdú-Bihar JNK- Szolnok Szabolcs- Szatmár Bács-Kiskun Békés Csongrád Klórozott szénhidrogének Szerves foszforsav észter Inszekticid karbamát Piretroid Herbicid Fungicid Rodenticid Gázosító szerek Egyéb Budapest Pest Komárom Fejér Veszprém Győr-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Régiók összesen Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

29 OKK-OKBI Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálathoz bejelentett növényvédő szer mérgezések 6/B Táblázat É Magyarország É Alföld D Alföld Közép Mo. Közép Dunántúl Ny Dunántúl D Dunántúl Véletlen férfi Mérgezést előidéző anyagok Borsod-A.Z. Heves Nógrád Hajdú-Bihar JNK- Szolnok Szabolcs- Szatmár Bács-Kiskun Békés Csongrád Klórozott szénhidrogének Szerves foszforsav észter Inszekticid karbamát Piretroid Herbicid Fungicid Rodenticid Gázosító szerek Egyéb Budapest Pest Komárom Fejér Veszprém Győr-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna Régiók összesen Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

30 7/A Táblázat OKK-OKBI Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálathoz bejelentett egyéb mérgezések (alkohol, szipózás, gomba, mérgező növények, kábítószer) É Magyarország É Alföld D Alföld Közép Mo. Közép Dunántúl Ny Dunántúl D Dunántúl nő Mérgezést előidéző gyógyszerek Borsod-A.Z. Heves Nógrád Hajdú-Bihar JNK- Szolnok Szabolcs- Szatmár Bács-Kiskun Békés Csongrád Alkohol Gomba Mérgező növények Egyéb Kábítószer Szipózás (2) Régiók összesen Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma Budapest Pest Komárom Fejér Veszprém Győr-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna

31 7/B Táblázat OKK-OKBI Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálathoz bejelentett egyéb mérgezések (alkohol, szipózás, gomba, mérgező növények, kábítószer) É Magyarország É Alföld D Alföld Közép Mo. Közép Dunántúl Ny Dunántúl D Dunántúl férfi Mérgezést előidéző gyógyszerek Borsod-A.Z. Heves Nógrád Hajdú-Bihar JNK- Szolnok Szabolcs- Szatmár Bács-Kiskun Békés Csongrád Alkohol Gomba Mérgező növények Egyéb (2) (2) Kábítószer (7) (8) Szipózás (10) (12) Régiók összesen (10) Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma Budapest Pest Komárom Fejér Veszprém Győr-Sopron Vas Zala Baranya Somogy Tolna

32 8/A Táblázat Kábítószer és szipózás következményeként kifejlődött mérgezések felosztása a multi - city vizsgálati rendszer kategóriái alapján (2006.) nő Kábítószer Opiát típus Ópium, morfin 2 Opiát - glutemicid Heroin 10 Mákgubó tea 1 Kokain típus Kokain 5 Kannabisz típus Hasis Marihuana 10 Hallucinogének LSD Amfetamin típus Amfetamin 6 Speed 2 Extasy 2 Egyéb kábítószer 4 Kábítószer összesen 42 halálos Szipózás Szerves oldószerek Cell hígító Nitrohígító Egyéb hígító Ragasztók Palmatex, Technokol Egyéb oldószer Szipózás összesen halálos Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

33 8/B Táblázat Kábítószer és szipózás következményeként kifejlődött mérgezések felosztása a multi - city vizsgálati rendszer kategóriái alapján (2006.) férfi Kábítószer Opiát típus Ópium, morfin 2 (2) Opiát - glutemicid 1 Heroin 41 (4) Mákgubó tea Kokain típus Kokain 3 Kannabisz típus Hasis Marihuana 17 halálos Hallucinogének LSD 1 Amfetamin típus Amfetamin 8 Speed 3 Extasy 6 Egyéb kábítószer 14 Kábítószer összesen 96 (8) Szipózás Szerves oldószerek Cell hígító Nitrohígító 4 Egyéb hígító 12 halálos Ragasztók Palmatex, Technokol 1 Egyéb oldószer 4 Szipózás összesen 21 Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

34 OKK-OKBI Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálathoz bejelentett gyógyszermérgezések 1/C Táblázat Suicid /C Táblázat Véletlen KORCSOPORT [év] KORCSOPORT [év] Mérgezést előidéző anyagok < > 75 Mérgezést előidéző anyagok Hypnotica Hypnotica Sedativa (3) (5) (10) (11) (6) (13) (48) Sedativa (2) (3) Antiepileptica Antiepileptica Neuroleptica Neuroleptica Tranquillativa Tranquillativa Tranquillativa (2) (2) (2) (6) Tranquillativa Relaxanta Relaxanta Központi idegrendszerre Központi idegrendszerre ható egyéb gyógyszerek ható egyéb gyógyszerek (2) Egyéb gyógyszerek Egyéb gyógyszerek (2) (4) (5) (4) (3) (6) (26) (2) (5) (8) Gyógyszermérgezés Gyógyszermérgezés (3) + alkohol alkohol (7) (10) (19) (16) (12) (19) (85) (3) (5) (2) (2) (12) Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma < > 75

35 OKK-OKBI Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálathoz bejelentett ipari-háztartási anyagokkal történt mérgezése 3/C Táblázat Suicid /C Táblázat Véletlen Mérgezést előidéző anyagok < KORCSOPORT [év] > 75 Mérgezést előidéző anyagok KORCSOPORT [év] Szerves oldószerek Szerves oldószerek Szénhidrogének 2 2 Szénhidrogének (2) Sav Sav (2) (6) Lúg Lúg Hypo Hypo Háztartási szerek Háztartási szerek Fagyálló folyadék Fagyálló folyadék keverék (4) (2) (8) keverék (2) Metil-alkohol Metil-alkohol Formaldehid Formaldehid < > 75 GÁZ (CO és CO2, Cl, stb.) GÁZ (CO és CO 2, Cl, stb.) Egyéb Egyéb (2) (6) (2) (4) (15) (2) (6) Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

36 OKK-OKBI Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálathoz bejelentett növényvédő szer mérgezések 5/C Táblázat Suicid /C Táblázat Véletlen Mérgezést előidéző anyagok < KORCSOPORT [év] > 75 Mérgezést előidéző anyagok < KORCSOPORT [év] Klórozott Klórozott szénhidrogének szénhidrogének Szerves foszforsav Szerves foszforsav észter (2) (3) (2) (10) észter Inszekticid Inszekticid karbamát karbamát Piretroid Piretroid Herbicid Herbicid Fungicid Fungicid Rodenticid Rodenticid > 75 Gázosító szerek Gázosító szerek Egyéb Egyéb (3) (4) (2) (12) Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

37 OKK-OKBI Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálathoz bejelentett egyéb mérgezések 7/C Táblázat KORCSOPORT [év] Mérgezést előidéző anyagok < Alkohol Gomba Mérgező növények Ismeretlen egyéb (3) Kábítószer (6) (8) Szipuzás (8) (3) (2) (14) > 75 Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

38 8/C Táblázat Kábítószer és szipózás következményeként kifejlődött mérgezések Kábítószerek KORCSOPORT [év] < > összesen Opiát típus Ópium, morfin (2) Opiát - glutemicid 1 1 Heroin (4) 5 51 (4) Mákgubó tea 1 1 Kokain típus Kokain Kannabisz típus Hasis Marihuana Hallucinogének LSD 1 1 Amfetamin típus Amfetamin Speed Extasy Egyéb kábítószer Kábítószer összesen (6) (8) Szipózás Szerves oldószerek < > 75 Cell hígitó Nitrohígitó Egyéb hígit összesen Ragasztók Pálmatex, Technokol 1 1 Egyéb oldószer Szipózás összesen Megjegyzés: Zárójelben a halálos esetek száma

39 Az Addiktológiai Intézet által jelentett kábítószer- és gyógyszermérgezések 2006-ban (Táblázatok)

40 1. Táblázat Kábítószerek következményeként kifejlődött mérgezések kor szerint felosztása a multi - city vizsgálati rendszer kategóriái alapján Az Addiktológiai Intézet által jelentett esetek évben Mérgezést előidéző szerek < >55 Össz. Alkohol Kábítószer Szipózás Gyógyszer Mindösszesen

41 2.Táblázat OKK-OKBI Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálathoz az Addiktológiai Intézet által jelentett esetek (alkohol, kábítószer, szipózás, gyógyszer) (2006.) Mérgezést előidéző szerek nők férfiak Összesen száma % * száma % * száma % * Alkohol 444 9,7% ,6% ,3% Szipózás 10 0,2% 68 1,5% 78 1,7% Kábítószer 83 1,8% 243 5,3% 326 7,1% Gyógyszerek ,4% ,5% ,9% ,1% ,9% ,0% * Az összes bejelentett adat százalékában

42 3. Táblázat Kábítószer és szipózás következményeként kifejlődött mérgezések felosztása a multi - city vizsgálati rendszer kategóriái alapján (Az Addiktológiai Intézet által jelentett esetek) (2006.) Kábítószer nők férfiak összesen száma %* száma %* száma %* Opiát típus Ópium 2 0,04% 2 0,04% Heroin 43 0,94% 140 3,06% 183 4,00% Morfin 6 0,13% 6 0,13% Egyéb 26 0,57% 36 0,79% 62 1,35% Kokain típus 6 0,13% 11 0,24% 17 0,37% Kanabisz Marihuana 6 0,13% 6 0,13% Gyógyszer Hasis 1 0,0% 3 0,07% 4 0,09% Egyéb 5 0,11% 27 0,59% 32 0,70% Halucinogének LSD, stb 14 0,31% 14 0,31% Egyéb kábítószer Kábítószer összesen 83 1,81% 243 5,31% 326 7,12% Szipózás Szerves oldószerek 10 0,22% 68 1,49% 78 1,70% Gyógyszer Amfetamin típus 151 3,30% 115 2,51% 266 5,81% Központi idegrendszerre ható ,02% ,76% ,78% Egyéb gyógyszer 4 0,09% 10 0,22% 14 0,31% Gyógyszer összesen ,41% ,49% ,89% Alkohol 444 9,70% ,58% ,28% Mindösszesen ,14% ,86% ,00% * Az összes bejelentett adat százalékában

MÉRGEZÉSI ESET BEJELENTÉSEK (2005.)

MÉRGEZÉSI ESET BEJELENTÉSEK (2005.) Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat MÉRGEZÉSI ESET BEJELENTÉSEK (2005.) Budapest 2006. március Országos Kémiai Biztonsági Intézet 2005. évi mérgezési esetek

Részletesebben

MÉRGEZÉSI ESET BEJELENTÉSEK (2007.)

MÉRGEZÉSI ESET BEJELENTÉSEK (2007.) Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat MÉRGEZÉSI ESET BEJELENTÉSEK (2007.) Budapest 2008. március Országos Kémiai Biztonsági Intézet 2007. évi mérgezési esetek

Részletesebben

MÉRGEZÉSI ESET BEJELENTÉSEK (2003.)

MÉRGEZÉSI ESET BEJELENTÉSEK (2003.) Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat MÉRGEZÉSI ESET BEJELENTÉSEK (2003.) Budapest 2004. március Bevezetés Az

Részletesebben

Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről

Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről O R S Z Á G O S K É M I A I B I Z T O N S Á G I I N T É Z E T Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről 2011 Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat B u d a p e s t 2 0 1 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről

Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről O R S Z Á G O S K É M I A I B I Z T O N S Á G I I N T É Z E T Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről 2010 Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat B u d a p e s t 2 0 1 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Belső meghatározottságok - a drogprobléma Magyarországon

Belső meghatározottságok - a drogprobléma Magyarországon 2. számú melléklet a Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma kezelésére című stratégiai programhoz Belső meghatározottságok - a drogprobléma Magyarországon Az alábbi összefoglaló a magyarországi kábítószerhelyzet

Részletesebben

a munkavédelmi hatóság 2014. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól

a munkavédelmi hatóság 2014. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól J E L E N T É S a munkavédelmi hatóság 2014. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól Bevezetés A munkavédelmi hatóság 2014. évi ellenőrző tevékenységét a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi

Részletesebben

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A 2004-es uniós csatlakozást követően a Magyaroszágra bevándorlók számában enyhe, majd 2008-ban az előző évben bevezetett jogszabályi változásoknak

Részletesebben

Kábítószer-vizsgálatok és az azokon alapuló adatszolgáltatás Magyarországon. Budapest, 2005. december 7.

Kábítószer-vizsgálatok és az azokon alapuló adatszolgáltatás Magyarországon. Budapest, 2005. december 7. Kábítószer-vizsgálatok és az azokon alapuló adatszolgáltatás Magyarországon Budapest, 2005. december 7. Kábítószer Koordinációs Bizottság Laboratóriumi Munkacsoport Szakmai konzultációs, koordinációs és

Részletesebben

Ahogy az OEP "pénzeli" Dr. Gresz Miklós OEP Szeged, 2010. november 13. gresz 1

Ahogy az OEP pénzeli Dr. Gresz Miklós OEP Szeged, 2010. november 13. gresz 1 Ahogy az OEP "pénzeli" Dr. Gresz Miklós OEP Szeged, 2010. november 13. gresz 1 Mit pénzel az OEP? gresz 2 Intenzív osztályok 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Intenzív osztály db 2000 2001 2002 2003 2004

Részletesebben

IV.1.2.1.2. A helyi adatok/információk beszerzésének csatornáinak meghatározása, működésük értékelése (data information map)

IV.1.2.1.2. A helyi adatok/információk beszerzésének csatornáinak meghatározása, működésük értékelése (data information map) IV.1.2.1.2. A helyi adatok/információk beszerzésének csatornáinak meghatározása, működésük értékelése (data information map) SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK MODERNIZÁCIÓJA, KÖZPONTI ÉS TERÜLETI STRATÉGIAI TERVEZÉSI

Részletesebben

JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Iktató szám: NGM/8952-60/2015. Munkafelügyeleti Főosztály

JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Iktató szám: NGM/8952-60/2015. Munkafelügyeleti Főosztály Iktató szám: NGM/8952-60/2015 JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Összeállította: Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály Melléklet: Minisztériumok és önálló szervezetek

Részletesebben

Munkaügyi Központ T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci folyamatairól. 2013. május

Munkaügyi Központ T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci folyamatairól. 2013. május Munkaügyi Központ T Á J É K O Z T A T Ó Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci folyamatairól 213. május Márciustól folyamatosan csökken a regisztrált álláskeresők száma a megyében. Borsod Abaúj - Zemplén

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Duna House Barométer. 07. szám. 2011. év 2011. december hónap

Duna House Barométer. 07. szám. 2011. év 2011. december hónap Duna House Barométer 07. szám 2011. év 2011. december hónap Tartalomjegyzék: Éves összefoglaló: ingatlanpiac 2011 Vezetői összefoglaló Tranzakciószám és keresletindex Lakásindexek Lakásindexek - Regionális

Részletesebben

A bűnözés alakulása Magyarországon. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

A bűnözés alakulása Magyarországon. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés alakulása Magyarországon Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés jellemzése Volumene Struktúrája Dinamikája 7 6 5 4 3 2 1 1999 2 21 22 23 Az ismertté vált bűncselekmények alakulása 197-23 1974 1975

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglaló...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...4 Beruházás...5 Ipar...6

Részletesebben

1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu. Zárójelentés. a NAK mezőgazdasági vízigényfelméréséről. Készítette: Vidékfejlesztési Igazgatóság

1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu. Zárójelentés. a NAK mezőgazdasági vízigényfelméréséről. Készítette: Vidékfejlesztési Igazgatóság 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu Zárójelentés a NAK mezőgazdasági vízigényfelméréséről Készítette: Vidékfejlesztési Igazgatóság Tartalomjegyzék Zárójelentés... 1 1. Előzmények... 3 2. Oktatás,

Részletesebben

3. fejezet. A vegyi anyagok termelésével, importjával, exportjával és felhasználásával kapcsolatos legfontosabb aggályok

3. fejezet. A vegyi anyagok termelésével, importjával, exportjával és felhasználásával kapcsolatos legfontosabb aggályok 75 3. fejezet A vegyi anyagok termelésével, importjával, exportjával és felhasználásával kapcsolatos legfontosabb aggályok Cél: áttekintést adni a vegyi anyagok termelésével, kereskedelmével és felhasználásával

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

GYERMEKVÉDELMI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ GYERMEKVÉDELMI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ 2008 GYERMEKVÉDELMI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ GYERMEKVÉDELMI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ 2008 NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2./Húsipari- húseldolgozó vállalkozások akcióellenőrzése 10

Tartalomjegyzék. 2./Húsipari- húseldolgozó vállalkozások akcióellenőrzése 10 Hírlevél 2011/4. Tartalomjegyzék 1./Összefoglaló a bankok, illetve a bankok személy- és vagyonvédelmét biztosító vállalkozások foglalkoztatási gyakorlatának akcióellenőrzéséről 3 2./Húsipari- húseldolgozó

Részletesebben

A termékenység területi különbségei

A termékenység területi különbségei 2009/159 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 159. szám 2009. november 19. A termékenység területi különbségei A tartalomból 1 A termékenység szintjének területi változása

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ FELHASZNÁLÁSÁRÓL Foglalkoztatási és Szociális Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ A 2006. ÉVBEN BEMUTATOTT ALKALMI MUNKAVÁLLALÓI KÖNYVEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL % A 2006-ban kiváltott, bemutatott AM Könyvek, valamint a ledolgozott napok számának

Részletesebben

Török Katalin. Az idei Ti hogyan csináljátok? pályázat tapasztalatainak összegzése

Török Katalin. Az idei Ti hogyan csináljátok? pályázat tapasztalatainak összegzése Török Katalin Az idei Ti hogyan csináljátok? pályázat tapasztalatainak összegzése A jó gyakorlatok gyűjtése ma már egyre inkább elterjedt hazánkban is. Ez a módszer többek között azért bír nagy jelentőséggel,

Részletesebben

REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK

REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK OMMF Közép-magyarországi Munkabiztonsági Felügyelősége illetékességi területe Budapest, Pest megye. Székhely: Budapest, IX. ker. Páva u. 6. Postacím: 1458 Budapest

Részletesebben

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Budapest, 2011. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A MUNKABALESETEK ALAKULÁSÁRÓL A FELDOLGOZOTT MUNKABALESETI JEGYZŐKÖNYVEK ALAPJÁN 2014. I-IV. NEGYEDÉV

TÁJÉKOZTATÓ A MUNKABALESETEK ALAKULÁSÁRÓL A FELDOLGOZOTT MUNKABALESETI JEGYZŐKÖNYVEK ALAPJÁN 2014. I-IV. NEGYEDÉV TÁJÉKOZTATÓ A MUNKABALESETEK ALAKULÁSÁRÓL A FELDOLGOZOTT MUNKABALESETI JEGYZŐKÖNYVEK ALAPJÁN 2014. I-IV. NEGYEDÉV 2 / 19 A tájékoztató a 2015. január 8-ig beérkezett és nyilvántartásba vett munkabaleseti

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata. Dévaványa Város Önkormányzat. Helyi Drogstratégia és Cselekvési Terv

Dévaványa Város Önkormányzata. Dévaványa Város Önkormányzat. Helyi Drogstratégia és Cselekvési Terv Dévaványa Város Önkormányzata 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. Dévaványa Város Önkormányzat Helyi Drogstratégia és Cselekvési Terv Bevezetés A kilencvenes évek történései nem csak az államok gazdasági-politikai

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a 2012/2013. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról

Összefoglaló jelentés a 2012/2013. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról Összefoglaló jelentés a. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról Összeállította az Országos Gyermekegészségügyi Intézet Összefoglaló jelentés a. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról A 76/

Részletesebben

A MAGYAR SPORT TERÜLETI VERSENYKÉPES- SÉGÉNEK VIZSGÁLATA TÖBBVÁLTOZÓS STATISZTIKAI MÓDSZEREKKEL

A MAGYAR SPORT TERÜLETI VERSENYKÉPES- SÉGÉNEK VIZSGÁLATA TÖBBVÁLTOZÓS STATISZTIKAI MÓDSZEREKKEL Tér és Társadalom 21. évf. 2007/2. 117-126. p. TÉT XXI. évf. 2007 2 Gyors ténykép 117 A MAGYAR SPORT TERÜLETI VERSENYKÉPES- SÉGÉNEK VIZSGÁLATA TÖBBVÁLTOZÓS STATISZTIKAI MÓDSZEREKKEL (The Analysis of the

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Központi Statisztikai Hivatal NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Salgótarján, 2009. február Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISBN 978-963-235-232-9 (internet) Felelős szerkesztő: Szalainé Homola Andrea

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 4 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás...

Részletesebben

A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK

A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK Alapszabály 4.sz. melléklete Hatályos: a Fővárosi Törvényszék változás bejegyzésről szóló határozata jogerőre emelkedésének napjától A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA Alapszabály

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Bevezetés...2 Ipar...2 Építőipar...3 Lakásépítés...3 Idegenforgalom...4 Beruházás...5 Népesség, népmozgalom...6

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011-2012.

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2012. szeptember 21-től érvényes

Részletesebben

A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010

A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010 2011/75 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu V. évfolyam 75. szám 2011. november 14. A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010 A tartalomból 1 Összefoglaló 1 Energiaellátás

Részletesebben

A Legfőbb Ügyészség 2006. évi költségvetési alapokmánya

A Legfőbb Ügyészség 2006. évi költségvetési alapokmánya A Legfőbb Ügyészség 2006. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám:

Részletesebben

SEGÉDLET ÉS SZAKMAI ÚTMUTATÓ A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTMÁNYOKAT ELLENŐRZŐ KATASZTRÓFAVÉDELEM RÉSZÉRE

SEGÉDLET ÉS SZAKMAI ÚTMUTATÓ A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTMÁNYOKAT ELLENŐRZŐ KATASZTRÓFAVÉDELEM RÉSZÉRE SEGÉDLET ÉS SZAKMAI ÚTMUTATÓ A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTMÁNYOKAT ELLENŐRZŐ KATASZTRÓFAVÉDELEM RÉSZÉRE Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének Országos Koordinációs Bizottsága és az

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6

Részletesebben

KÁBÍTÓSZEREK EURÓPÁBAN TÉNYEK ÉS ADATOK Kábítószer-probléma Európában című 2006-os éves jelentés és a 2006. évi Statisztikai közlöny

KÁBÍTÓSZEREK EURÓPÁBAN TÉNYEK ÉS ADATOK Kábítószer-probléma Európában című 2006-os éves jelentés és a 2006. évi Statisztikai közlöny KÁBÍTÓSZEREK EURÓPÁBAN TÉNYEK ÉS ADATOK Kábítószer-probléma Európában című 2006-os éves jelentés és a 2006. évi Statisztikai közlöny A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő Központja (EMCDDA)

Részletesebben

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium Oktatási és Kulturális Minisztérium OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 13879/2008. Tervezet ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

Részletesebben

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS VÍZÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján Cím: 1051 Budapest, József Attila u.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2

Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2 Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2 Központi Statisztikai Hivatal 2012. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás...

Részletesebben

III. MEGBESZÉLÉS... 63 A KUTATÁS EREDMÉNYEINEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS AJÁNLÁSOK... 68 IRODALOM... 70 MELLÉKLET...

III. MEGBESZÉLÉS... 63 A KUTATÁS EREDMÉNYEINEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS AJÁNLÁSOK... 68 IRODALOM... 70 MELLÉKLET... Tartalom I. BEVEZETÉS... 2 ELMÉLETI HÁTTÉR... 2 A gyermekvédelmi szakellátás intézményei: gyermekotthon és lakásotthon... 2 Serdülőkori rizikómagatartás egyéb vizsgálatok tükrében... 3 II. A VIZSGÁLAT...

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 4. évfolyam eszközök diákok és csoportok részére 1. félév A kiadvány KHF/2568-5/2009. engedélyszámon 2009.05.13. időponttól tankönyvi engedélyt kapott Educatio

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok 2010-ra vonatkozóan a Központi Statisztikai

Részletesebben

DOHÁNYZÁS, ALKOHOL- ÉS EGYÉB DROGFOGYASZTÁS A IX. KERÜLET 7., 8. és 10. OSZTÁLYOS DIÁKJAI KÖZÖTT

DOHÁNYZÁS, ALKOHOL- ÉS EGYÉB DROGFOGYASZTÁS A IX. KERÜLET 7., 8. és 10. OSZTÁLYOS DIÁKJAI KÖZÖTT DOHÁNYZÁS, ALKOHOL- ÉS EGYÉB DROGFOGYASZTÁS A IX. KERÜLET 7., 8. és 1. OSZTÁLYOS DIÁKJAI KÖZÖTT készítette: Elekes Zsuzsanna Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézet készült:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A VÁMHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSHEZ/KÉRELEMHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A VÁMHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSHEZ/KÉRELEMHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A VÁMHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSHEZ/KÉRELEMHEZ I. Általános tudnivalók A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.

Részletesebben

A belügyminiszter../2012. ( ) BM rendelete

A belügyminiszter../2012. ( ) BM rendelete A belügyminiszter./2012. ( ) BM rendelete a végrehajtási eljárásban ellenszegülés megszüntetése érdekében történő rendőri közreműködéssel, valamint a gyermek átadására irányuló bírósági végrehajtás során

Részletesebben

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott informatikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. FEBRUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. FEBRUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...2 Gazdasági szervezetek...3 Beruházás...4

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81637-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A kereskedelmi forgalomban megtalálható villamossági termékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenırzésérıl Budapest, 2016. február NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Országos statisztikai adatok a Diákhitelben részesülő ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM: 1.1. Országos statisztikai

Részletesebben

331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások A) Az alapfeladatok, a szervezet

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség Jóváhagyta: Jóváhagyta: Mező Barna igazgató Mező Barna Igazgató TÁJÉKOZTATÓ Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november hónapban

Részletesebben

Alakul a digitális kataszter Simon Sándor NKP Kht.

Alakul a digitális kataszter Simon Sándor NKP Kht. Alakul a digitális kataszter Simon Sándor NKP Kht. FŐ TÉMACSOPORTOK KÜLTERÜLETEK Főbb állomások Résztvevők feladatai és együttműködése Feldolgozási részarányok technológia szerint Ráfordítás BELTERÜLETEK

Részletesebben

Prof. Dr. Csath Magdolna

Prof. Dr. Csath Magdolna Prof. Dr. Csath Magdolna Mit mutatnak a regionális elemzések? Versenyképességi és társadalmi kompozit mutatók eredményei a Közép-magyarországi régióban Tradíció és Innováció Konferencia Tudomány Ünnepe

Részletesebben

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása Munkaerőpiaci információk a Közép-Dunántúlon A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása 2008. 1. A régió területi, földrajzi, népesség jellemzői A Közép-dunántúli régió

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 7 Ipar...

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI ORSZÁGGYŰLÉSI JELENTÉS

TERÜLETFEJLESZTÉSI ORSZÁGGYŰLÉSI JELENTÉS VÁTI - OTO TERÜLETFEJLESZTÉSI ORSZÁGGYŰLÉSI JELENTÉS 2. Háttéranyag Pénzügyi eszközök 2000. VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLY Készítette: Dobozi

Részletesebben

A bölcsődében és a családi napköziben ellátott hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek

A bölcsődében és a családi napköziben ellátott hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek Goldmann Róbert A bölcsődében és a családi napköziben ellátott hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek Bevezetés AGyermekvédelmi törvény 1 2013. szeptember elején hatályba lépő módosítása pontosan

Részletesebben

Regionális és megyei szakiskolai tanulói létszámok meghatározása

Regionális és megyei szakiskolai tanulói létszámok meghatározása Regionális és megyei szakiskolai tanulói létszámok meghatározása a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére (becslések a 2008-2012-es /2015-ös/ időszakra) A tanulmányt írta: Jakobi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a hajléktalan emberek számára fenntartott, nappali ellátást nyújtó intézmények körében végzett kutatásról. 2008.

BESZÁMOLÓ. a hajléktalan emberek számára fenntartott, nappali ellátást nyújtó intézmények körében végzett kutatásról. 2008. BESZÁMOLÓ a hajléktalan emberek számára fenntartott, nappali ellátást nyújtó intézmények körében végzett kutatásról 2008. március A Hajléktalanokért Közalapítvány megbízásából készülő kutatás keretében

Részletesebben

Az Áldozatsegítő Szolgálat Missziója

Az Áldozatsegítő Szolgálat Missziója AZ ÁLDOZATSEGÍTŐ SZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGE 2009. Az Áldozatsegítő Szolgálat Missziója A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) NGM/17535-41/2015 A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első félévében a munkaügyi hatóság 9 736 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók

Részletesebben

Biomassza termelés és hasznosítás az Észak-Alföldi Régió településein Szénégető László

Biomassza termelés és hasznosítás az Észak-Alföldi Régió településein Szénégető László Biomassza termelés és hasznosítás az Észak-Alföldi Régió településein Szénégető László Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Megújuló energiatermelés hazai lehetőségei Kiváló biomassza- és földhőtermelés

Részletesebben

MELLÉKLET RADIOLÓGUSOK MAGYARORSZÁGON 2007-BEN

MELLÉKLET RADIOLÓGUSOK MAGYARORSZÁGON 2007-BEN RADIOLÓGUSOK MAGYARORSZÁGON 2007-BEN Helyzetelemzés Dr. Kis Zsuzsanna, a Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház- Rendelőintézet Radiológiai Osztályának munkatársa és prof. dr. Lombay Béla, a B.-

Részletesebben

ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG

ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG SEVESO III. EU Irányelv bevezetése Dr. Vass Gyula tű. t. ezredes Veszélyes Üzemek FőosztF osztály Vezetője BM OKF 2015. május m 28. Balatonalm almádi Az előadás tartalma: 1. Bevezetés 2. A Kat. törvény

Részletesebben

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012 A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2012, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére című kutatási program keretében

Részletesebben

Várpalotai droghelyzetkép - 2002 - Kivonat a kutatási beszámolóból-

Várpalotai droghelyzetkép - 2002 - Kivonat a kutatási beszámolóból- Várpalotai droghelyzetkép - 2002 - Kivonat a kutatási beszámolóból- KUTATÁSI MÓDSZER A vizsgálat empirikus adatfelvételére komplex módszertannal került sor. A kutatás alapja az 5-13. évfolyamra kiterjedő

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE SZÁMOKBAN

VESZPRÉM MEGYE SZÁMOKBAN VESZPRÉM MEGYE SZÁMOKBAN 214 Tartalom Főbb jellemzők.... 2 1. Népesség, népmozgalom.... 4 2. Munkaerőpiac... 6 3. Egészségügy, baleset... 8 4. Szociális ellátás...1 5. Oktatás, kultúra...12 6. GDP, kutatás-fejlesztés...14

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3 I. KÖZÖS KÉRDŐÍVMODUL

TÁMOP 4.1.3 I. KÖZÖS KÉRDŐÍVMODUL TÁMOP 4.1.3 I. KÖZÖS KÉRDŐÍVMODUL Intézményi fejléc (neve stb.) és arculat: az intézmény adja meg! I.1/a. Hogyan kapcsolódik ehhez az intézményhez? LÉNYEGES SZŰRŐ KÉRDÉS! Ha a válasz 1 HALLGATÓI ÉS VÉGZETT

Részletesebben

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504.

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504. Az iskolázottság térszerkezete, 2011 Az iskolázottság alakulása egyike azoknak a nagy népesedési folyamatoknak, amelyekre különös figyelem irányul. Természetesen nemcsak az e területtel hivatásszerűen

Részletesebben

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ I. KORCSOPORT Fonyódliget Erzsébet Tábor, 2014. május 26-27. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2013/2014. TANÉVI TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ

Részletesebben

LUDÁNYHALÁSZI NÉPMOZGALMI ÉS LAKÁSADATAI

LUDÁNYHALÁSZI NÉPMOZGALMI ÉS LAKÁSADATAI Központi Statisztikai Hivatal Nógrád Megyei Igazgatóság 1. számú melléklet LUDÁNYHALÁSZI NÉPMOZGALMI ÉS LAKÁSADATAI Másodlagos publikálás, valamint az adatok más felhasználó részére történő átadása csak

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2007. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatástervezés.... 2 1.1.

Részletesebben

MI VAN MOST A FEKETEPIACON???

MI VAN MOST A FEKETEPIACON??? MI VAN MOST A FEKETEPIACON??? Dr. Nagy Gábor IRM Bőnügyi Szakértıi és Kutatóintézet Különbözı kábítószerek elıfordulási gyakorisága 2-27 között 4 35 3 25 2 15 Marihuána Amfetamin Heroin Ecstasy Kokain

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2 Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 211/2 Központi Statisztikai Hivatal 211. szeptember Tartalom Összefoglaló... 2 Ipar... 2 Építőipar... 4 Idegenforgalom... 6 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2012.

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2012. Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok (IBAN számok)

Részletesebben

4/2012. számú Vezérigazgatói Utasítás

4/2012. számú Vezérigazgatói Utasítás 4/2012. számú Vezérigazgatói Utasítás Tárgy: A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata NYOMTATÁSBAN CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ Hatálybalépés dátuma: 2012. április 25. Készítette: dr. Vincze

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév) A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első kilenc hónapjában a munkaügyi hatóság 13 586 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók 66

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÉS TANFELÜGYELET 2015.

PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÉS TANFELÜGYELET 2015. PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÉS TANFELÜGYELET 2015. SZAKÉRTELEM = MINŐSÉG ZALAEGERSZEGI REGIONÁLIS KONFERENCIA 2015. NOVEMBER 21. TÁMOP 3.1.15-14-2014-0001 Köznevelési reformok operatív megvalósítása Ugrás A 2015.

Részletesebben

Lakossági állapotfelmérés egy lehetséges levegőszennyezettséggel terhelt településen

Lakossági állapotfelmérés egy lehetséges levegőszennyezettséggel terhelt településen DOI: 10.18427/iri-2016-0034 Lakossági állapotfelmérés egy lehetséges levegőszennyezettséggel terhelt településen Rucska Andrea, Kiss-Tóth Emőke Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar rucska@freemail.hu, efkemci@uni-miskolc.hu

Részletesebben

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. KORCSOPORT Fonyódliget Erzsébet Tábor, 2014. május 19-20. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2013/2014. TANÉVI TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ

Részletesebben

2008 a tömeges bedőlések éve volt, újabb válságos évre számít a Coface

2008 a tömeges bedőlések éve volt, újabb válságos évre számít a Coface SAJTÓKÖZLEMÉNY Azonnal közölhető Budapest, 2009. január 14. Kapcsolattartó: Bellon Julianna Marketing vezető (36-1) 299 2066 vagy (36-30) 914 4042 E-mail: julianna.bellon@coface.hu 2008 a tömeges bedőlések

Részletesebben

Átiktatva: J/232. J/10520. számú. Jelentés

Átiktatva: J/232. J/10520. számú. Jelentés MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Átiktatva: J/232 J/10520. számú Jelentés az egyes területi folyamatok megvalósítását szolgáló kormányzati intézkedésekről szóló 61/2003. (V. 28.) OGY határozat végrehajtásáról

Részletesebben

Megyeszékhely: Győr. Honlap: http://nemzetiegyseg.com/gyormegye.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/gyor2011.xls

Megyeszékhely: Győr. Honlap: http://nemzetiegyseg.com/gyormegye.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/gyor2011.xls Győr-Moson Moson-Sopron összesen Megyeszékhely: Győr Honlap: http://nemzetiegyseg.com/gyor.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/gyor2011.xls Honlap: http://www.hiszi-map.hu/catalog/displayimage.php?pid=1530&fullsize=1

Részletesebben

A gyermek- és ifjúsághigiénés hálózat tevékenysége a 2012. évben

A gyermek- és ifjúsághigiénés hálózat tevékenysége a 2012. évben A gyermek- és ifjúsághigiénés hálózat tevékenysége a 2012. évben Gyulai Éva Országos Környezetegészségügyi Intézet Gyermek- és Ifjúsághigiénés Osztály Gyermeklétszám - nyilvántartott egységek száma 2012

Részletesebben

Kobolka István 1. A bűnözés alakulása

Kobolka István 1. A bűnözés alakulása A BŰNÖZÉS ALAKULÁSA (A SZÁMOK TÜKRÉBEN) A JUGOSZLÁV UTÓDÁLLAMOK ÉS ROMÁNIA ÁLLAMHATÁRÁVAL SZOMSZÉDOS MEGYÉKBEN AZ 1996 2000. ÉVEKBEN (az 1996-2000. évi rendőrségi adatok alapján) Kobolka István 1 A bűnözés

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN GYŐR 2006. május KÉSZÜLT A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN ISBN 963 215 974 8 ISBN

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfia...... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben