agrárium Állattenyésztési melléklet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "agrárium Állattenyésztési melléklet"

Átírás

1 Állattenyésztési melléklet

2 2 Állattenyésztés Stagnáló magyar állattenyésztés A kormányzati körökbôl érkezô, szóban megnyilvánuló szimpátiakijelentések és a valós szándék a mellé rendelhetô forrásokkal együtt erôsen elválik, akárhányszor vesszük is górcsô alá a magyar állattenyésztés pillanatnyi helyzetét. Kétségtelen azonban, hogy az állattenyésztés fellendítése a megjelölt célok között szerepel. K utyaszorító ez, mert a szakmai szervezetek által jól alátámasztott érvek elôl nem lehet kitérni. Az állattenyésztés azon belül is különösen a juh, a húsmarha, a tejelô szarvasmarha ágazatok munkahelyteremtô képességét nem lehet kétségbe vonni, hiszen nagy számban foglalkoztatna munkaerôt, és ez a hazai munkahely-teremtési programot segítené. A világgazdasági válság hatásai nem múltak el, de abban már megerôsítette a politikusokat, hogy a mezôgazdaság stratégiai ágazat. A biztonságos és helyben megtermelt egészséges élelmiszer kulcsszó lett, amelyben az állattenyésztésnek és - tartásnak óriási szerep jut. Ezzel a történelmi lehetôséggel és helyzettel kötelessége élni a magyar kormánynak és minden magyar termelônek. Óriási szerep jut a meghirdetett Nemzeti Vidékstratégiának, amelynek kialakítását számos szakmai javaslat segítette, amelyet társadalmi vita elôzött meg. Aztán némi hezitálás, késlekedés következett a kormány részérôl, amely arra engedett következtetni, hogy az igen szûk költségvetési lehetôségek akadályozták a tényleges munka az állattenyésztés fellendítésének elindítását. A húsmarha mint húzóágazat A szarvasmarhatartás és tejtermelés ágazati problémáitól ugyan mostanság nem hangos a sajtó, de az valószínûleg csak látens állapot. Talán azért, mert a sertéságazatban nagyobbak a gondok a nagy abrakfogyasztás és a magas takarmányárak összefüggései miatt. Ez nem jelenti azt, hogy a tejelôtehén-létszám emelkedett volna, sôt mivel senki nem említi, ezért feltételezhetôen stagnál vagy tovább csökkent. A tej árának relatív stabilizálódása és az átlagosan 85 Ft/l körüli ár egy kicsit megnyugtatta a termelôket, de ennél is fontosabb, hogy talán megszûnik a hektikusság a tejpiacon. Ez azért nagy jelentôségû, mert lehetne végre tervezni az ágazatban. A megmaradt termelôk döntô többsége elvégezte a nagy beruházásokat az EU-konformitás jegyében, és ez egyben olyan elkötelezettséget is jelent, amely miatt meg sem fordulhat a fejekben felhagyni a tejtermeléssel. Letisztuló félben van tehát a hazai tejtermelô ágazat általános képe, és ennek köszönhetôen remélhetôleg nem csökken tovább a tehénlétszám, sôt egyre több gazdaságban elindult egy racionalizálási folyamat, hogy a költségcsökkentés további lehetôségeinek feltárását már ne is említsük. A sokat emlegetett versenyképesség pedig éppen a korszerûbb technológiai háttér miatt egyre többek számára került látótávolságba. Egyre népszerûbb a magyar tarka Mindemellett pedig kialakult az elmúlt években egy biztató menekülô útvonal, jelesül a húsmarha-értékesítés. Ezt a török export kínálja, amely néhány év alatt megduplázta a húsmarha felvásárlási árát, és egyes szállítmányoknál elérte az 1250 Ft/kg-os árat. Ez a lehetôség a tejtermelésben csalódott termelôk számára új perspektívát nyitott, hiszen ahol a tejtermelô ágazat beruházásait nem tudták megvalósítani, ott sem kellett megválni a szarvasmarhatartástól. További elônyt jelentett azért is, mert a sokak által kedvelt és immár ôshonos állatnak minôsített magyar tarka számára is új jövôképet kínál. Egyre több az átkeresztezés az állományokban, és a kéthasznú vagy a húshasznú tartás van terjedôben. Ismét a termelôk látókörébe került a magyar tarka fajta, amelynek gazdaságossága mind jobban bebizonyosodik, tartásának népszerûsége pedig fokozódik. Annál is inkább, mert a húsimportôrök kifejezetten keresik a magyar tarka állatokat akár növendék, akár meghizlalt állapotban. Van tehát lehetôség egy lassú, sok türelemmel és munkával járó kibontakozásra a szarvasmarha ágazatban is, és ezt egyre többen kezdik felismerni A sertéstartás aggasztó helyzete A sertéstartás ma Magyarországon egyre inkább hiányzik a vidéki életképbôl, hiszen a hárommillió alá csökkent állatlétszám már szinte csak az állattartó telepeken koncentrálódik. A faluképbôl és a portákról eltûnt a sertés, de még az ólakat is felszámolták, eltüzelték, hiszen még háztájiban is gazdaságtalanná vált a tartás a magas takarmányárak miatt. A takarmányárak pedig biztosan nem csökkennek az idei évben sem, hiszen a növénytermesztésben legfeljebb közepes évjárattal számolnak a gazdálkodók. Ez pedig nem segíti a sertéshizlalást, hiszen nyereséget realizálni Ft/t vagy azt meghaladó kukoricaár mellett, és betartva az egyre szigorúbb állattartási elôírásokat, aligha lehet. Ennek hozadéka lesz továbbra is, hogy az emberek, a fogyasztók, meg-

3 Állattenyésztés 3 veszik a legtöbbször ismeretlen eredetû húst persze jóval kevesebbet fogyasztva így, mint korábban, aztán amikor megsütik, csodálkozva tapasztalják, hogy mennyire összesült. Igen, ez a jelenség gyakori és szóbeszéd tárgyává is válik, hiszen a melléktermékeken nevelt import sertés húsa már csak ilyen, víztartalma magas, beltartalma silány. De milyen is lenne, hiszen a klasszikus hizlalási receptbôl kimarad a kukorica, ami tartást és ízt ad a húsnak, amitôl van színhús kihozatal a levágott állatnál. A vidéki emberek reménye már csak a vágópontok kiépülésében lehet, amelyeket a sertéstartás iránt még mindig elkötelezett gazdák hoznak létre, és amely törekvéshez a szaktárca is elvi támogatást ígér. A vágópontok alkalmasak arra, hogy akár heti sertés vágásával, saját húsboltok nyitásával lehetôvé tegyék a vidéki fogyasztóknak a friss, ellenôrzött húshoz jutást. Ez a törekvés kiiktatja a köztes kereskedelmet a húsvertikumból, ezáltal versenyképes terméket kínál egy olyan fogyasztói rétegnek, amely évek óta egyre jobban szenved a minôségi hús hiányától. Ez persze nem oldja meg a magyar sertéstartás agóniáját, de reményt ad arra, hogy ne kelljen a magyar gyomor számára idegen import húst fitymálgatni a családoknak, az egyre inkább már csak vasárnapi ebédnél asztalra kerülô, kiadósabb húsételekben. A juhágazat eróziója megállt Ahogyan normális években lenni szokott, az éves magyar bárányexport 25 30%-a realizálódott kora tavasszal, hiszen a korai húsvétot megelôzô felvásárlások húzták fel a szezonális kivitelt. Magyarország éves szinten ezer bárányt exportál húsz és fél kilogrammos átlagsúllyal. Ez azt jelenti, hogy több mint tizenötmilliárd forintra rúg az ágazat éves bárányexport-bevétele. Magyarországon nincs nagy hagyománya a húsvéti bárány fogyasztásának, de az utóbbi években egyre többen fordultak a különleges prémiumtermékek irányába, így a hazai báránykereslet is nôtt valamelyest. A legfontosabb felvevôpiac továbbra is Olaszország, ahova az állatok 65%-át szállítják a kereskedôk. Örvendetes azonban, hogy kezd csökkenni az olasz export egyeduralma, miután Törökország is belépett a vásárlásba, és az éves magyar bárányexport 30%-a már a Boszporuszon túlra megy. A török felvásárlói jelenlét azért is fontos hazánknak és az ágazatnak, mert így az olasz kereskedôk már nem tudják irányítani és kedvezôtlenül befolyásolni a felvásárlási árakat. Korábban fenyegetett az a veszély, hogy ha az olasz nagykereskedôk összezárnak, és lejjebb viszik az árakat, akkor óriási kárt okoznak a magyar termelôknek. Az árak ezzel szemben az idén egyenletesen alakultak, elérték a Ft/kg-ot, ami 10 15%-os növekedés a múlt évhez viszonyítva. Azt azonban el kell ismerni, hogy az emelkedésben nagy szerepe volt a kedvezô euró forint árfolyamnak is. Komoly ágazati segítségnek számít a termelôk számára a nemrég meghirdetett kérôdzô-szerkezetátalakítási program is. A juh- és húsmarhatartókat támogató programban évente több mint 44,5 millió eurót, mintegy 13 milliárd Ft-ot igényelhetnek a gazdálkodók. A várakozások szerint 12 ezer állattartót érinthet az új támogatási rendszer. Ennek ellenére jelenleg mintegy 960 ezerre tehetô a magyar juhállomány, de a szám évek óta tartó csökkenése 1,25 millióról végre megállt A tojásról nem lehet nem szólni Húsvétot megelôzô idôszakban az egekbe szökött a tojás ára, az EU által elôírt ketreckorszerûsítés miatt, ami visszavetette a termelést, és jócskán megemelte a termelôk kiadásait. Az egy fôre jutó, magyar, átlagos tojásfogyasztás 270 db évente, ami a lakosság létszámára vetítve durván 2,7 milliárd darabot jelent. Ennek mintegy egyötödét húsvét környékén fogyasztjuk el. A tojás önköltségi ára amúgy Ft/db között van a magyar termelôknél. A fogyasztói ár azonban már a 60 Ft/db-ot ostromolta az ünnep elôtt, de szerencsére az emelkedô tendencia megállt, majd valamelyest megfordult. Hogy a szokásos tömegpszichózis játszódott-e le, vagy tartósan magas tojásárakkal kell-e számolni, az majd kiderül a következô hónapokban. Kiderült, hogy a piacon nem a termelôk diktáltak, azonban a fogyasztók is képesek voltak beavatkozni a folyamatba, mert kevesebbet vásároltak, így a nagyobb haszon reményében azonnal intézkedô kereskedôknél óriási készletek halmozódnak fel különösen hogy török importtojás is érkezett. Húsvét után persze mindig visszaesik a fogyasztás idén is ez történt, és ez csökkentheti, visszarendezheti az árakat. GyZ

4

5

6 6 Állattenyésztés felcím Magas húsárak világszerte A globális sertéshústermelés várhatóan bôvül, a marhahús termelése nem változik lényegesen 2012-ben az elôzô évihez képest. A világpiacon az év eddig eltelt idôszakában magas szinten maradt a sertés- és a marhahús ára. Sertéshús Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumának (USDA) adatai szerint a sertéshús globális termelése a magas takarmányárak hatására növekvô inputköltségek és az állatbetegségek miatt 1,5 százalékkal 101 millió tonnára csökkent 2011-ben. A világtermelés csaknem felét adó Kína kibocsátása több mint 3 százalékkal csökkent tavaly, így termelése nem érte el az 50 millió tonnát. Az USAban 1 százalékkal 10,3 millió tonnára növekedett a sertéshústermelés ben. Brazília kibocsátása 1 százalékkal nôtt a sertéshús iránti rendkívül élénk belpiaci kereslet miatt. Oroszország sertéshústermelése a beruházások ellenére a vártnál kisebb mértékben, 2 százalékkal nôtt 2011-ben az afrikai sertéspestis terjedése és a magas takarmányárak miatt. Az Európai Bizottság becslése szerint a Közösségben 1,7 százalékkal csaknem 23 millió tonnára nôtt a sertéshús kibocsátása. A sertéshús globális kereskedelme elsôsorban Ázsia keresletének élénkülése miatt jelentôsen bôvült és meghaladta a 6 millió tonnát 2011-ben. A legnagyobb sertéshúsexportôr az USA, az EU, Kanada és Brazília voltak. Az EU sertéshúskivitele a termelés növekedése, továbbá az élénk külpiaci kereslet hatására 13 százalékkal 2,1 millió tonnára nôtt, míg Brazília a belpiaci kereslet fokozódása miatt 4,5 százalékkal kevesebb sertéshúst adott el a külpiacokon tavaly, mint egy évvel korábban. Az USDA elôrejelzése szerint a sertéshús globális termelése 2 százalékkal bôvülhet 2012-ben. Kína sertéshús-kibocsátása 3,5 százalékkal emelkedhet. Brazíliában az élénk belpiaci kereslet miatt 2 százalék körüli növekedés várható. Az EU Bizottság elôrejelzése szerint a Közösségben a termelés kismértékû csökkenésére lehet számítani az idén. A globális sertéshúsexport számottevô változása nem várható 2012-ben. Az EU és Brazília elôreláthatóan kevesebb sertéshúst ad el a világpiacon, míg az USA kivitele bôvülhet. A globális sertéshúsimport közel 4 százalékkal lehet kevesebb. Forrás: USDA, EU Bizottság, MPB, AKI PÁIR A hazai sertéshúspiac Magyarország sertésállománya csökkent 2011-ben. A KSH adatai szerint 3,032 millió sertést tartottak az országban december 1-jén, ami 4,3 százalékos csökkenést jelentett egy év alatt. A sertésállomány fogyása miatt a vágóhidak a hazai kínálatot import alapanyaggal egészítették ki. A korábbi években a vágóhidak inkább az élô sertést részesítették elônyben a sertéshússal szemben a külföldi vásárlásaik során. Tavaly viszont több húst és kevesebb élô sertést importáltak. Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint az E kereskedelmi osztályba tartozó sertés vágóhídi belépési ára 1,53 euró/kg hasított hideg súly volt 2011-ben, szemben az elôzô évi 1,4 euró/kg-mal. A magyarországi sertésárak az elôzô évekhez hasonlóan, 2011-ben is követték az uniós árak tendenciáját. Az AKI PÁIR adatai szerint a vágósertés termelôi ára 403 Ft/kg hasított meleg súly volt 2011-ben, 12 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A sertések ára az élénk kereslet miatt szeptembertôl folyamatosan emelkedett, így az árak év végi szezonális csökkenése tavaly elmaradt. A sertéshús termékpálya többi fázisába is begyûrûzött a sertés árának emelkedése, amelynek mértéke kisebb volt, mint a vágósertés termelôi árának változása. Az EU-ban és Magyarországon az idei év elején is magas szinten maradt a vágósertés termelôi ára. Az Unióban az E kereskedelmi osztályba tartozó sertés ára az elsô negyedévben 10 százalékkal volt magasabb,

7 Állattenyésztés 7 mint egy esztendôvel korábban. Februárban a hideg idôjárás hatására csökkent a vágósertések kínálata, a kereslet viszont erôs maradt, ami a sertés árának növekedését eredményezte a Közösségben. A sertés jegyzési ára a frankfurti tôzsdén is emelkedett, ennek alapján várható, hogy a sertés ára magas szinten stabilizálódik az év elsô felében. A Magyarországon termelt vágósertés termelôi ára átlagosan 452 Ft/kg hasított súly volt januártól márciusig, 25 százalékkal emelkedett egy év alatt. Az uniós sertésárak februári növekedése kevésbé jelent meg a magyarországi árakban, mivel a forint erôsödött az euróval szemben. A termékpálya további fázisaiban kisebb mértékben emelkedtek az árak, mint a termelôi fázisban. A darabolt sertéshús (karaj, tarja, comb) feldolgozói értékesítési ára 11 százalékkal volt magasabb az idei év elsô három hónapjában, mint egy évvel korábban. A KSH adatai szerint a sertéskaraj fogyasztói ára 10 százalékkal, a sertéscombé 12 százalékkal emelkedett az elsô negyedévben az elôzô év azonos idôszakához viszonyítva. átszámítási tényezô élôsúlyról hasított súlyra 0,63 Forrás: USDA, EU Bizottság, Minagri, AKI PÁIR Marhahús Az USDA adatai szerint a globális marhahústermelés nem érte el az 57 millió tonnát 2011-ben, ami 0,5 százalékos csökkenést jelent az elôzô évihez képest. A nagy termelô országok közül Indiában, Ausztráliában és Mexikóban bôvült a termelés, míg Brazíliában a korábbi várakozásokkal ellentétben 1 százalékkal csökkent. Az USA marhahús-kibocsátása a évi termelés szintjén maradt. Az Európai Bizottság adatai szerint az Unió marha- és borjúhústermelése a nagyobb vágósúlyok és a dinamikus export miatt közel 2 százalékkal 8,2 millió tonnára nôtt ben. A globális marha- és borjúhús-kereskedelem jelentôs élénkülését a szûk kínálat és a magas árak korlátozták 2011-ben. Az USDA elôrejelzése szerint a marhahús globális termelése nem változik lényegesen 2012-ben. Az USA kibocsátása 5 százalékkal csökkenhet, ugyanakkor Brazíliában, Indiában és Argentínában a termelés bôvülését vetítik elôre. Az Európai Bizottság szakértôi az Unió marha- és borjúhústermelésének 2 százalékos csökkenését valószínûsítik 2012-ben. A hazaimarhahúspiac Magyarországon megállt a szarvasmarha-állomány csökkenése. A KSH adatai szerint december 1-jén 698 ezer szarvasmarhát tartottak az országban. Az állomány egy év alatt 2,3 százalékkal bôvült. Az élô szarvasmarha és a marhahús iránt élénk volt a külpiaci kereslet 2011-ben, hasonlóan az azt megelôzô évhez. A Magyarországon termelt szarvasmarha jelentôs része továbbra is élve került a nemzetközi piacra. Az élômarhaexport 12 százalékkal bôvült, a legtöbb szarvasmarhát Törökországba szállítottuk. A termelés és a kereskedelem szempontjából meghatározó országokban emelkedett a vágómarha ára ben. Az EU-ban a fiatal bika R3 kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára 3,52 euró/kg hasított hideg súly volt tavaly, 10 százalékkal haladta meg az elôzô évi szintet. Magyarországon a vágómarha termelôi ára 24 százalékkal nôtt. Az USDA adatai szerint az USAban a bika ára dollárban kifejezve közel 14 százalékkal emelkedett 2012 elsô három hónapjában a tavalyi esztendô azonos idôszakához viszonyítva. A marhahústermelés az elsô negyedévben 1,7 százalékkal maradhat el az egy évvel korábbitól. Ugyanakkor a marhahús exportja 8 százalékkal, míg az importja 15 százalékkal emelkedhet. Az EU-ban a fiatal bika R3 kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára átlagosan 3,83 euró/kg hasított hideg súly volt 2012 év elsô negyedévében, ami csaknem 10 százalékos növekedést jelentett az egy évvel korábbihoz képest. A tehén O3 ára 19 százalékkal, az üszô R3 ára 11,5 százalékkal volt magasabb a vizsgált idôszakban. Magyarországon az élénk külpiaci kereslet és a szûk kínálat az árak emelkedését okozta az idei év elején. A januártól márciusig terjedô idôszakban a fiatal bika termelôi ára több mint 7 százalékkal haladta meg az elôzô év hasonló idôszakának szintjét. A vágótehén ára 27 százalékkal, a vágóüszôé 32 százalékkal nôtt. A termékpálya további fázisaiban kisebb mértékû volt az ár emelkedése. A csontos marhahús frissen félben termék feldolgozói értékesítési ára 9,3 százalékkal, a negyedrészek árai átlagosan 5 százalékkal voltak magasabbak 2012 elsô negyedévében, mint az elôzô év azonos idôszakában. A KSH adatai szerint a marha rostélyos fogyasztói ára közel 12 százalékkal nôtt 2012 elsô három hónapjában az egy évvel korábbihoz képest. Dr. Stummer Ildikó, Egri Edit, Agrárgazdasági Kutató Intézet

8 8 Állattenyésztés Új technológiák az állattartásban A globális klímaváltozásokra tekintettel Komplex takarmányozási és tartástechnológiai modell rendszer kidolgozása címû GOP / sz projekt tudományos konferenciájára és záró rendezvényére került sor a közelmúltban a Kerekegyháza melletti Varga-tanyán. A Gallifarm Kft. által rendezett tanácskozás célja, az volt, hogy a baromfiágazatban dolgozó gazdálkodók, szakemberek naprakész tudáshoz és információhoz jussanak az eredménycentrikus, ugyanakkor korszerû takarmányozás és trágyakezelés üzemi szintû alkalmazásáról. A GOP / sz. projekt keretében kidolgozott új technológia megoldást kínál arra, hogy a takarmány táplálóanyag-tartalma minél jobban hasznosuljon a brojlercsirke és a pecsenyepulyka állományokban az istállóklíma feltétlen javítása, a trágya nitrogén-, foszfor- és káliumtartalmának, energiaértékének egyidejû megôrzése mellett. A konferencia résztvevôit Forgó Gábor a Gallifarm Kft., ügyvezetô igazgatója köszöntötte, aki tájékoztatást adott cége tevékenységérôl. Utalt rá, hogy a rendezvényt kétéves munka elôzte meg, a kutatás-fejlesztési projekt március 31-én zárult le. Az rendezvény levezetô elnöke Prof. Dr. Mézes Miklós egyetemi tanár, a gödöllôi Szent István Egyetem, Takarmányozástani Tanszékének vezetôje, az intenzív állattartás (baromfitartás) környezeti kockázatairól tartott elôadást. Az intenzív állattartást, ezen belül a baromfitartást tartják a legfontosabb ammónia és üvegházhatású gázkibocsátó ágazatnak. Ennek megoldására a takarmányozási módszerek mellett, amelyek révén a takarmány fehérjetartalmának hatékonyabb emésztése, ennek révén pedig az ürülék nitrogéntartalma csökkenthetô, a szakszerûen elvégzett trágyakezelés, így például a trágya kémhatásának savas irányba történô eltolása lehet megoldás. Környezeti kockázatként merül fel emellett az ürülék foszfortartalma is, amely célirányos enzimkészítmények alkalmazásával, ennek révén a takarmányok hozzáadott foszfortartalmának csökkentésével szintén mérsékelhetô Új technológiák megjelenése, létjogosultságuk Bács-Kiskun megyében és a Dél-Alföldi régióban címmel Kôváriné Dr. Bartha Ágnes a Bács-Kiskun megyei Agrárkamara elnöke tartott elôadást. Egyebek között beszélt arról, hogy a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara feladata és szerepe a gazdaság szervezésében, fejlesztésében 1994-tôl, azaz a kamara megalakulásától napjainkig sok változáson ment keresztül. De nem annyira a jogszabályi körülmények, hanem a gazdasági szereplôk elôtt álló problémák és az azokra adható válaszok tekintetében érdemes foglalkozni a kihívásokkal. A Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara ig tartó idôszakra szóló stratégiájának alapelvei és fô irányai, célkitûzései: Agrárkamaránk stratégiai fontosságú elemként kezeli az élelmiszerbiztonságot; az élelmiszer-önrendelkezést; a vízbázisokkal való okszerû és takarékos gazdálkodást; a termôföld fokozott védelmét; a vidéki gazdaság szükségszerû erôsítését; a mezôgazdaság jövedelemtermelô képességének javítását; az energiafüggôség csökkentését; a környezettudatos és alkalmazkodó mezôgazdaság, élelmiszer-gazdaság megteremtését; a gazdálkodást támogató, hatékony köz- és önigazgatást. A gazdaságfejlesztés és gazdaságszervezés feladatai körében a kamara stratégiájában megfogalmazásra került szerepének erôsítése a környezetgazdálkodási, a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységben. A klímaváltozás kezelésének oldaláról közelítve is megállapíthatjuk a célok megfogalmazásának helyességét. A Homokháti Célprogram 6 éves programjában a helyes és alkalmas fajtaválasztás és az alkalmazandó technológia vonatkozásában különbözô tudományos mûhelyekkel is együttmûködést alakítottunk ki. Ez közvetlen kapcsolatot teremtett a kutatók és a gazdák között, s ez gyümölcsözônek bizonyult. A honlapunkon, valamint a GazdaTárs Hírlevél a Dél-Alföldi Agrárkamarák havi folyóiratában rendszeresen jelentetünk meg cikkeket az innováció elôsegítésére. Fontos, hogy a kutatási eredmények hasznosuljanak, miként az is, hogy a magyar szabadalmak, tudományos eredmények itthon segítsék elô a fejlôdést, a hatékony, korszerû gazdálkodást. Segíteni szükséges ezt a folyamatot különösen a gyengébb termôhelyû, erôforrásokban nem bôvelkedô területeken összegzett az elnöknô. Korszerû és környezettudatos takarmányozás a baromfitartás témakörével Balláné Dr. Erdélyi Márta, a gödöllôi Szent István Egyetem, Takarmányozástani Tanszékének docense foglalkozott. A trágyakezelés korszerûsítésrôl pedig Szolnoky Tamás, az Agrogeo Kft. ügyvezetô igazgatója tartott elôadást. Dr. Ábrahám Csaba, Food Analytica Kft. ügyvezetôje a konferencia záró részében arról tájékozatott, hogy az uniós és hazai forrásokból kutatásfejlesztési projektek megvalósítására öszszességében 75 milliárd forint értékben jelentek meg vagy jelennek meg pályázatok az év elsô felében. A K+F pályázatok legfontosabb elônyei a következôk: más projektekhez képest magasabb támogatásintenzitás; elszámolható költségek széles köre (beruházás, bérköltségek, külsô megbízások, anyagköltség); kisebb pályázói aktivitás; biztosítéknyújtás mentessége. Elôadásában betekintést nyújtott és napra kész információt adott az innovációban rejlô lehetôségekrôl. VB

9

10 10 Állattenyésztés A szálastakarmány-betakarítás modern gépei Az állattenyésztés mai színvonala mellett a jó minôségû széna etetése a kis- és nagy állatállományú telepeken egyaránt egész évben, folyamatosan történik. Ez különösen a kérôdzôk esetében élettanilag és takarmányozástani szempontból is nélkülözhetetlen. A jó beltartalmi értékkel rendelkezô széna szükséges a tehenészetek jövedelmezhetôségét meghatározó termelési szint fenntartásához is. A szálastakarmány-betakarító gépek mûszaki színvonala a szálastakarmányok minôségében meghatározó szerepet tölt be az egyéb ökológiai adottságok mellett. A szálastakarmány-betakarító gépek (kaszák, rendkezelôk, bálázók) gyártói ezért annak ellenére, hogy ezek a gépek jól kiforrott konstrukciók, folyamatosan fejlesztik gyártmányaikat, és jelennek meg mûszaki újdonságokkal. Rotációs kaszák A mai korszerû rotációs kaszák családelven, gyakran azonos fôdarabok felhasználásával, függesztett vagy vontatott változatban készülnek. A kisebb munkaszélességû (1,6 2,4 m) dobos és tárcsás vágószerkezetû gépek oldalt függesztett, a kissé nagyobb (2,4 3,2 m) munkaszélességû kaszák homlokvagy helyesebben mellsô függesztésû változatban készülnek, és front kaszáknak is nevezzük ôket. A kisebb szerkezeti tömeg miatt a tárcsás, oldalt függesztett kaszák egyes típusainak a munkaszélessége 3,1 4,2 m is lehet. A mellsô függesztésû és jobb-bal oldali felfüggesztésû változatok, gépkonstrukciók egyes példányai a nagyteljesítményû LE-ôs magajáró gépekhez vagy mellsô függesztôvel és TLTvel rendelkezô nehéz univerzális traktorokhoz 6 m, vagy annál nagyobb, 9 10 m munkaszélességben is készülnek. A vontatott kaszák munkaszélessége is növekedett, általában 2,8 4,8 m, de egyes konstrukciók esetében az 5 m-t is meghaladhatja. A rotációs kaszák közül a dobos vágószerkezettel szerelt gépek robusztusabb kivitelûek, így ezek a kevésbé gondozott és rosszabb talajállapotú ôsgyepek, illetve a nagy hozamú, telepített gyepek és pillangósok kaszálására egyaránt alkalmasak, különösen a forgórészenként külön-külön paralelogramma felfüggesztéssel rendelkezô gépek. A könnyebb szerkezeti kivitelû, tárcsás kaszák pedig elsôsorban a jó talajállapotú, telepített és kisebb hozamú gyepek, valamint pillangósok kaszálására használhatók. A megnövekedett munkaszélesség következtében a függesztett és vontatott, tárcsás és dobos vágószerkezetû kaszáknál újdonságnak számít a hidropneumatikus rugózás, vagyis a vágószerkezet talajterhelésének hidropneumatikus beállítása. A modern rotációs kaszáknál a függesztôszerkezet a súlypontjában fogja meg a nagyobb munkaszélességû gépeket, így biztosítva az optimális keresztirányú talajkövetést és az egyenletes vágási magasságot. A vontatott kaszáknál a vázszerkezethez a kaszaszerkezet felfüggesztése paralelogramma vezérlésû a kereszt- és hosszirányú minél jobb talajkövetésre. A front, vagyis mellsô függesztésû rotációs kaszák szintén paralelogramma felfüggesztéssel követik a talajt. A mai rotációs kaszák vágószerkezetei tárcsás vagy dobos kivitelben egyaránt készülnek. A dobos vágószerkezetû kaszák felsô hajtású kivitelûek. A forgó dobok henger alakú háza a kaszagerendelyhez csatlakozik. A kések a csapokkal szemben elhelyezett biztosító laprugó kifeszítése után gyorsan és biztonságosan cserélhetôk. A forgó dobok csapágyháza rendszerint csavarmenetes kivitelû, ami a fokozatmentes vágási magasság beállítását biztosítja. A vágási magasság egyszerûbb szerkezeteknél a csúszótányér cseréjével is változtatható. A tárcsás kaszaszerkezetek tárcsái általában sajtolt kaszagerendelybe kerülnek csapágyazásra. A gerendely egyben magában foglalja a hajtómûházat, a csapágyakat és a hajtást végzô fogaskerékpárokat is. A tárcsás kaszaszerkezetek könnyebb kivitelben készülnek. A hajtómûházat sajtolt lemezborítás védi a mechanikai igénybevételektôl. A gerendelyt két oldalt állítható magasságú csúszótalpak támasztják alá, melyekkel a vágási magasság beállítható. A korszerû rotációs kaszák valamennyi konstrukciós változata felszerelhetô szársértô berendezéssel. A gyepek és fûfélék szársértésére a dobos lengôujjas, a pillangósok szár-

11 Állattenyésztés 11 sértésére pedig a különbözô anyagú hengerpárokból kialakított szársértôket alkalmazzák. A rotációs kaszákon alkalmazott rendterelôk nagyon egyszerû szerkezetek, alkalmazásuk azonban a kasza után viszszamaradt rend kialakítása, méretei, keresztmetszete, tömörsége szempontjából meghatározóak. Az esetek többségében a vágószerkezetek a szársértô berendezés mögé szerelt lemezbôl kialakított terelôlapok. A mai korszerû rotációs kaszákon a hidropneumatikus terhelésszabályzó terjedésével az egyes mûködô részek hidraulikus hajtása és hidraulikus munkahengerének mûködtetése miatt kihelyezett hidraulikus rendszereket alkalmaznak. A korszerû, nagy munkaszélességû, vontatott rotációs kaszák vonórúdja csuklósan kapcsolódik a vázkerethez. Ez a megoldás lehetôvé teszi, hogy a kaszálandó terület a kasza kiemelése nélkül is körbevágható. Rendkezelés A szálastakarmány-betakarítás egyik legfontosabb munkamûvelete a rendkezelés. Különösen csapadékos idôjárás esetén a megfelelô idôben végzett rendkezelés elsôrendû fontosságú. A gyártók széles típusválasztékban gyártanak rendkezelôket. A rendkezelô gépekre a különbözô és igen széles skálán mozgó felhasználói igényeknek megfelelôen a rendsodrók, rotációs rendterítôk, dobos és szalagos, valamint vezérelt ujjas rendkezelôk esetében szintén a munkaszélesség széles skálájának biztosítása (4 10 m), a munkaminôség és kezelhetôség javítása a jellemzô. A munkaminôség javításán a takarmány minél kevesebb földszennyezéssel történô kezelését, és emellett az elhagyási veszteségek csökkentését értjük. A korszerû, nagy munkaszélességû rendterítôk vázkerete a tökéletes talajkövetés és az elôzô igények biztosítására több részbôl, osztott kivitelben készül, és csuklósan kapcsolódik egymáshoz, a forgó részeket külön-külön támkerék támasztja alá. A modern rendrakó gépeknél éppen az említett porosodás és talajszennyezés elkerülésére nagyon komoly konstrukciójú futómûveket alkalmaznak. Egyes típusoknál a forgórészeket külön-külön három-három párhuzamos és tändem kerék elrendezésû futómû támasztja alá. A kíméletes növénykezelés, különösen lucerna esetében nagyon fontos a levélpergési veszteségek elkerülésére, ép-

12 12 Állattenyésztés pen ezért a gyártók folyamatosan fejlesztik a rendrakó gépek rugós ujjait tartó rudazatok görgôit és vezérlôpályáit. A görgôk nagyon jó minôségû, kopásnak ellenálló anyagból készülnek, és sok esetben folyékony zsírban, egyes típusoknál pedig zárt házban, olajban futnak. A rotoros rendkezelôgépek is különbözô munkaszélességben, családelven készülnek, ezért szinte valamennyi gyártó kínálatában megtalálhatók az egy forgórészes, két oldalra rakó berendezések és a kettô, négy forgórészes oldalra és középre rakó berendezések. A szalagos rendrakógépek esetében a munkaszélesség növelését figyelhetjük meg. Bálázás A szögletes kisbálakészítô gépek fejlesztése és az irántuk meglévô felhasználói igények az elmúlt idôszakban háttérbe szorultak. Ennek egyik oka az állandó- és változókamrás hengeres bálázógépek folyamatos és gyors fejlesztése. A bálaméretet tekintve a közlekedésrendészeti elôírásoknak (KRESZ-elôírások) megfelelôen a hengeres bálák szélességi mérete 1,2 m-ben állandósult. A bálaátmérôt tekintve az állandó kamrás hengeres bálázók 1200 mm-tôl különbözô méretlépcsôben 2000 mm-ig készülnek. Egyes új konstrukciójú, állandókamrás gépek megtartva a konstrukció elônyét meghatározott lépcsôkben különbözô átmérôjû bálák készítésére alkalmasak. Ez a megoldás a hengeres bálák rakodása során elsôsorban a kisebb emelôképességgel rendelkezô rakodógépeket üzemeltetô vállalkozásoknál jelentkezik elônyként. Az állandókamrás hengeres bálázók konstrukciójukból és mûködésmódjukból adódóan laza közepû bálát képeznek, ami feltétlen elônyt jelent lucernaszéna bálák készítésében. A laza középpel készített báláknál lehetôség van a táblán a behordás és kazalozás elôtti utószáradásra. A laza közepû bálák további manipulálása, rakodása, szállítása, kazalozása közben különös figyelemmel kell eljárni, mert ezek a bálák kevésbé alaktartóak, könnyen deformálódnak. Az egyéb szálasanyagoknál, például réti széna, szenázskészítés, szalmabálázás során nincs szükség utószárításra. Éppen ezért a görgôs tömörítô szerkezetû, állandókamrás, hengeres bálázók egyes típusainál a bálakamra görgôs tömörítôszerkezetének felsô három munkahengere hidraulikus munkahengerrel a bála palástjára szorítható. A hengeres bálázógépek szakaszos üzemû gépek, ami azt jelenti, hogy kötözés idejére az elkészített bálák körbeforgatására meg kell állniuk. Ennek kiküszöbölésére fejlesztették ki a hengeres bálázók menet közbeni kötözésre is alkalmas változatát. A 2011-es Agritechnika Kiállításon mutatták be a KRONE ULTIMA Non Stop hengeres nagybálázó gépet, melyet aranyéremmel díjaztak. A bálázógép rendfelszedô berendezése a szálastakarmányt a rendrôl felszedi és két behordószalag közé juttatja. A behordószalagok mint elôtömörítô szerkezet mûködnek, és szállítják a szálasanyagot a pálcás, gumihevederes, változókamrás tömörítôszerkezethez. A bála elkészültekor a kötözés hálóval történik, ami 1,5 2,0-szeres körbeforgatást jelent, ez alatt az anyag a két behordószalag között, mint elôtömörítô kamrában tartózkodik. A behordószalagok távolsága állítható, vagyis az elôtömörítô befogadó változtatható. A kötözés megtörténte és a bálának a bálakamrából való távozása után a behordószalagok közül az anyag a bálakamrába kerül és kezdôdik az újabb bála tömörítése. Hengeres nagybálakészítô gépek legtöbb típusához vagy egybeépített, vagy rászerelt, vagy vontatott bálacsomagoló gépeket is kifejlesztettek. A traktorhoz kapcsolt, külön futómûre épített, hengeres bálacsomagoló gépeket ma már kiszorították a bálázógépre rászerelt és a bálázógéppel egybeépített bálacsomagolók. A bálacsomagolók az állandó- és változókamrás gépekhez egyaránt kapcsolhatók. E konstrukciónál az elkészült és bekötött báláról a bálakamra felsô részét a hidraulikus munkahengerek leemelik, a bála a bálakamra alsó görgôin marad. A bálakamrát benne a bálával fogaskoszorú veszi körbe, melyre a függôleges tengelyû fóliatartó hengerek vannak elhelyezve. A csomagolás az elôzôekhez hasonlóan történik. A szögletes nagybálázó gépek csúszódugattyús tömörítô szerkezetû gépek. Ezekre a gépekre is el lehet mondani, hogy kiforrott, és valamennyi típus jól bevált konstrukció. A szögletes nagybálák tömörségét hidraulikus munkahengerrel mûködtetett mechanizmussal, a bálakamrában készülô bála összeszorításának mértékével lehet beállítani. A tömörség egyenletessége azonban az elôtömörítés módjától is függ. A készített bálamérettel kapcsolatos széles felhasználói igényeknek megfelelôen a bálák általában mm között, a beállításnak megfelelô hosszúsággal készülnek, a bálaszélesség a szállíthatóság miatt 1200 mm-ben állandósult. A szállítóeszközök magassági ûrszelvényének kihasználása miatt azonban az egyes géptípusok esetében változó is lehet, mm. A mai korszerû hengeres- és szögletes nagybálázó gépek szeletelô berendezéssel is felszerelhetôk. A felhasználói igényeknek megfelelôen a piacon a szálastakarmány-betakarításra az ökológiai adottságoknak, állatállomány létszáma, a termôterület nagysága és a termôterületi arányoknak, domborzati viszonyoknak megfelelôen komplett gépsorok állnak rendelkezésre. A technológia öszszeállításánál azonban nemcsak a gépek, gépsorok mûszaki színvonalára, újdonságtartalmára kell figyelemmel lenni, hanem az optimális betakarítási idôszak betartását lehetôvé tevô gépkapacitás biztosítására is. Dr. Kelemen Zsolt, VM MGI Gödöllô

13

14 14 Állattenyésztés Vitfoss Vitál Start A sertéstelepi gyakorlati tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a telepen lévô fajtától, tartási és takarmányozási technológiától függetlenül a született malacok minimum 20%-a nem kívánt alacsony súllyal születik! Ezek egy része elpusztul, de az életben maradottak is jelentôsen visszavetik a telep gazdaságosságát! Ha ere a szegmensre nagyobb figyelmet fordítunk, javítjuk túlélési és növekedési esélyeiket, extraprofitot tudunk realizálni! Segítségül összeállítottunk egy öt terméket tartalmazó csomagot, melynek minden eleme erre a szegmensre összpontosít! Stalosan F, por alapú higiénés fertôtlenítô szer, a fiaztató kutricákban közvetlenül a malacok alá szórva alkalmazzuk g mennyiségben. Malacfürdetésre is kitûnô! Hatásánál fogva megköti az ammóniát, elpusztítja a környezetben meglévô vírusokat és baktériumokat, megakadályozza a fertôzést! Battérián a javasolt kijuttatási mennyiség 500 g/m 2 heti kiszórásban. Piglet Saver, adalékanyag a gyenge, de életképes, kis súllyal született malacoknak. Nem csodaszer. a beteget nem gyógyítja meg! Nagy energia-, zsír- és vitamintartalmú szer. Energialöketet ad, folyamatos étvágyat gerjeszt az állatban. Adagolóval van ellátva mely a kívánt mennyiséget biztosítja. Kétszer javasolt adagolni, mindjárt a születés után, majd 12 órával ezt követôen. Egy palack 125 kétszeri kezelést tartalmaz. Már egy malac életben tartása esetén árát többszörösen visszahozta. Milk Caps, magas minôségû tej kapszulázott formában. A száraztakarmány etetésének megkezdése idejében a prestarterrel keverve vagy tisztán adagolandó száraz, vagy 1:1 arányú vizes keverékben. Malaconként 100 g körüli fogyasztással számolhatunk. Javítja a malacok egészségi állapotát, kondícióját, meggátolja a kocák lezsarolását. Fibremin Mikro, a fiaztatóban a prestarterrel együtt adagoljuk maréknyi mennyiségben, a padozatra szórva, illetve az etetôbe keverve. A malacok nagyon szeretik, folyamatosan étvágyat gerjeszt, kialakítja az optimális bélflórát, kizárja a hasmenést! Minden állat kapja, nem csak a gyenge csoport. Választás után segít a takarmányváltásban, 50 50%-os arányban keverve a starterrel két napig etetjük! Hasmenés esetén 140 g/malac vagy 1/2 l/malac mennyiségben adagoljuk. Ezt a mennyiséget napi 3-4 porcióra osztjuk. SowFix, ezzel a termékkel a kocára fordítunk figyelmet! Energiabombaként hat, stimulálja a petesejtképzôdést, az ivarzást! Magas vitamin- és ásványianyag tartalma a kocák egészségi állapotát stabilizálja, segít a választáskori stressz visszaszorításában. 150 g/koca mennyiségben négy nappal a választás elôttôl a termékenyítésig etetjük! A csomagot 100 fialó kocára kalkuláltuk, mely alapján a csomag a következô mennyiségeket tartalmazza: Sowfix 4 zsák 20 kg 80 kg Milk Caps 6 zsák 20 kg 120 kg Stalosan F 10 zsák 25 kg 250 kg Fibremin Micro 30 zsák 14 kg 420 kg Piglet Saver 3 palack Vitfoss Hungária Kft. Érdeklôdni: 06-30/

15 Állattenyésztés 15 Korszerû baromfitakarmányozás Napjainkban a baromfiágazat versenyképességének fô meghatározója a takarmányozás. A növényi alapú energiahordozók elôretörése, a megváltozott fogyasztói igények és a környezet iránti elkötelezettség elôtérbe kerülése arra ösztönzi a termelôket, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak a takarmány-összetétel folyamatos, a kor igényeinek megfelelô alakítására. B alláné dr. Erdélyi Márta a gödöllôi Szent István Egyetem, Takarmányozástani Tanszékének docensének elôadásából megtudtuk, hogy ben a Szent István Egyetem Mezôgazdaságtudományi Kar Takarmányozástani Tanszéke és a Gallifarm Kft. együttmûködése egy olyan takarmányadalék anyag kombináció kialakításra irányult, amelynek segítségével egyes ipari melléktermékek nagy arányban hasznosíthatóvá válnak a baromfitakarmányozásban is, és egyúttal csökkenthetôk a baromfitartás környezetet terhelô hatásai. A bioetanol egyik legjobb alapanyaga a kukorica, egységnyi kukoricából egyharmad mennyiségû etanolt tudunk elôállítani. Létezik azonban a termelés egy másik oldala, ami érinti az állattartást is. Ez a képzôdô melléktermék a DDGS, amit ha nem tudunk felhasználni, nem tudjuk közömbösíteni, környezeti kockázatot jelent. Az utóbbi év takarmányozási kísérletei alapján elmondható, hogy ha kellô gondossággal történik a DDGS felhasználása, akkor minden gazdasági állat takarmányába beilleszthetô. A téma azért is aktuális, mert Magyarország klímáját tekintve bioetanol-nagyhatalom lehetne. Ilyen irányú törekvések ban voltak is, de a mai napig mindössze egy 150 ezer tonna évi kapacitású bioetanolgyár mûködik Szabadegyházán. Ha azonban a tervezett nagyberuházások megvalósulnának, és további kisebb 30 üzem is felépülne, akkor hazánkban évente 2 millió tonna kukoricából tudnánk etanolt elôállítani, ami 200 ezer tonna évi DDGS-t jelentene. A DDGS fehérjetartalma a 30 százalék fölé is mehet, és rendkívül magas százalékos zsírtartalommal rendelkezik, tehát kiváló energiaforrás. Fontos azonban felhívni a figyelmet arra, hogy DDGS az állataink számára kritikusan alacsony mennyiségben tartalmaz aminósavakat, lizint és metionint. Tehát csak akkor tudjuk haszonnal felhasználni a DDGS-t, ha az állatok takarmánykeverékében pótoljuk ezeket az anyagokat. A DDGS zsírtartalmának több mint 50 százaléka a többszörösen telítetlen zsírsavakból áll, ezért viszonylag rövid ideig tárolható, avasodni kezd. A kezeletlen DDGS két hónap után nem használható takarmányozási célra. Ugyanakkor a rendszeresen használt BHC antioxidáns bizonyos mértékben képes ezt a folyamatot kontrollálni és a határérték alá szorítani. Amire mi nagyon büszkék vagyunk, hogy az általunk egyedileg öszszeállított, kifejezetten a DDGS zsírsavösszetételére szabott speciális antioxidáns egész éven át rendkívül alacsony szinten tartotta a peroxid számot számolt be elôadásában dr. Erdélyi Márta. Az általunk összeállított adalékanyag kombinációban van egy enzim, egy probiotikum és egy fitobiotikum készítmény. Ettôl a kombinációtól azt várjuk, hogy az állati termékünk legalább szinten maradjon, esetleg akár mennyiségben növekedjen, a minôség legalább ugyanazon szinten maradjon, mint korábban, esetleg javuljon. Mindezeken túl a képzôdô trágya minôsége javuljon, és erre épül majd egy komposztálási technológia, ami aztán a megtermelt trágyát teljes mértékben közömbösíti környezeti terhelés szempontjából. Ha a termelési paramétereket nézzük kísérleteinket brojlercsirke és pecsenyepulyka állományokkal végeztük akkor azt látjuk, hogy az elhullási százalék mind a brojlercsirke, mind a pecsenyepulyka esetében körülbelül 5 százalékkal csökkent. Ez önmagában jelentôs eredmény. Vágás után a grillsúlyok megmérésével azt tapasztaltuk, hogy a brojlercsirke állományokban körülbelül 200 grammos hozadékunk, többletsúlyunk van, a pulykaállományokban pedig fél kilogrammos egyedi növekményt tapasztaltunk. A húsminôségi vizsgálatok során jelentôs változásokat nem észleltünk, ami önmagában nagy eredmény, mert a DDGS mint új alapanyag szerepel a kísérleti takarmányokban, és ez járhat kedvezôtlen hatásokkal. Az egyetlen érdemleges változás a csepegési veszteség, vagyis a hús víztartó képességében volt tapasztalható. A kísérleti csoportban körülbelül 2 százalékkal javult a hús víztartó képessége mind a brojler, mind a pecsenye pulyka állományokban. Az alomtrágya minôségének értékelésére, úgy gondoltuk, az a legalkalmasabb, ha a különbözô szerves és szervetlen anyagoknak a mennyiségét vizsgáljuk, illetve ha megvizsgáljuk, hogy a trágyában a különbözô potenciálisan kórokozó hatású baktériumok milyen gyakorisággal találhatók meg. Azt tapasztaltuk, hogy a kontroll alomtrágyához viszonyítva az összes szerves anyag tartalma kísérleti trágyában alacsonyabb lett, a foszfor- és nitrogénváltozás nem volt jelentôs, de Coliform baktériumok és az Enterococcus típusú törzsek mennyisége nagyságrendekkel volt kisebb volt. Összefoglalva az eredményeket, elmondhatjuk, hogy az általunk alkalmazott kombinációja az adalékanyagoknak hozzákeverve a megfelelô mennyiségben a baromfi takarmánykeverékéhez hozzájárulhat mind a termék mennyiségének gyarapításához, mind az állattartás környezeti kockázatainak csökkentéséhez. VB

16 16 Állattenyésztés Repülôstart a napos baromfinak Megoldás a HYDRO-GEL A napos baromfi szállításakor vagy kihelyezésekor gyakran szembesülünk azzal a problémával, hogy több óra, esetleg több nap is eltelik, mire a napos madár táplálékhoz vagy ivóvízhez jut. Gyurcsó Gábor Ennek következtében nagyobb kieséssel számolhatunk, de elveszik annak a lehetôsége is, hogy az állományunk jól startoljon a nevelés kezdetén, aminek következtében nem lesz képes nyújtani a genetikai teljesítôképességének maximumát. A problémára megoldást jelenthet a Hydro-Gel, amely nagy mennyiségû víz felvételére képes, speciális termék, amit képes jól magában tartani, majd az állati szervezetben elengedni. Ez a termék összetételénél fogva megakadályozza a napos madarak szállításakor, fogadásakor fellépô dehidratáció veszélyét, valamint az esetlegesen fellépô energiahiányt. Összetevôi révén energiát és C-vitamint szolgáltat a legyengült szervezetnek, valamint elôsegíti a bélrendszer számára nélkülözhetetlen hasznos baktériumok kolonizációját. Megalapoz a bélrendszer számára egy olyan egészséges felszívó felületet, amellyel a madár zökkenômentesen képes lesz átállni a szilárd takarmány fázisra. Adagolása minden fajta napos állomány számára javasolt. Lehetôségeink szerint minél hamarabb kezdjük el a Hydro-Gel adagolását. Adagolhatjuk kelés után, szállítás folyamán, fogadáskor vagy csôrözés után. A következô adagokat javasoljuk: brojler, árutojó, valamint szülôpár napos állományok esetében 1 g/madár, pulyka állományok esetében 2 g/madár, viziszárnyas állományok esetében 2 g/madár, egyéb (fürj, fácán) 1 g/madár. Bôvebb információ: Gyurcsó Gábor baromfi termékmenedzser mobil: 20/

17

18 18 Állattenyésztés Baromfitermékeink exportja A baromfiágazat évtizedek óta exportorientált, ezért termékeinek külkereskedelmi forgalma mindenkor komoly figyelmet érdemel. Ezúttal a teljes országos adatokat kívánjuk felhasználni átfogó kép nyújtása céljából. Ebbe beletartozik természetesen az import is, hiszen az EU-csatlakozás óta ez utóbbi megnövekedett, sokszor a hazai érdekeknek nem éppen az elônyére. A zt már említettük korábban, hogy a terméktanács körébôl gyûjtött adatok sokszor nagyban eltérnek az országostól, ennek több oka van, amire itt nem térünk ki. Ugyanakkor az is tény, hogy például a vámhivatali adatok tartalmaznak halmozódásokat (pl. reexport), ami torzítja a valós tényeket. Az alábbiakban tehát a baromfitermékek évi export-import forgalmát mutatjuk be a lehetô legszélesebb körû adatokkal. Ezúttal lehetôségünk van arra, hogy a baromfiexportot az egész agrárexport viszonylatában is vizsgáljuk. Egy minisztériumi (VM) részértékelés segített ahhoz, hogy az agrár-külkereskedelem összesített számaihoz viszonyíthassuk a baromfiszektor teljesítményét. Az agrárkivitel I X. hónapban elérte az 5,6 milliárd euró deviza árbevételt, ami az elôzô évihez képest 19%- os növekedés. E kiváló teljesítmény importhoz viszonyított szaldója meghaladja a 2 milliárd eurót. Az élelmiszer-gazdaság mint fôágazat a makrogazdasági mutatókat egyértelmûen javítani képes. Ez történt 2011-ben is. Ez a szaldó ugyanis a nemzetgazdasági külkereskedelmi szaldó 35%-át teszi ki, míg maga az élelmiszer-ipari export a teljes exportnak csak 8,4%-át. Ezzel az ország külkereskedelmi mérlegének javításában az agrárgazdaság oroszlánrészt vállalt. Ami az agrárexport szerkezetét illeti, azt az ágazati arányok fejezik ki. Így az állatok, állati termékek ennek 24,2%- át; a növényi termékek 35,3%-át, ami csaknem egyensúlyt mutat a kettô között, holott tudjuk, hogy az állattenyésztés a növénytermesztéshez képest igen hátrányos helyzetben van. Valószínûleg az állati termékek feldolgozottsága, fajlagos értéke magasabb, mint a nyersanyagnak számító terményeké. A talán nem haszontalan a rövid nemzetgazdasági szintû áttekintést azzal lezárni, hogy a tárcavezetés 6,6 6,8 milliárd eurós éves deviza árbevételt prognosztizál, ami 1 1,2 milliárd euróval meghaladja a évi teljesítményt, pozitív egyenlege pedig várhatóan 2,5 2,6 milliárd euró lesz. Mindemellett kétségtelenül import is létezik, mégpedig várhatóan ez is 16%-kal, mintegy 4 milliárd euró körüli értékben meghaladja a múlt évit. 1. táblázat. A baromfiexport összesített teljesítménye évben Termék, reláció millió Ft 1000 euró tonna millió Ft 1000 euró tonna Élô baromfi Baromfi húsa, vágási mellékterméke, belsôsége* ebbôl EU EU-n kívül Összesen élô + vágott baromfi Tenyész- és más tojás** Toll** Deviza árbevétel összesen Forrás: VM-AKI, 2012 * A hízott májak forgalmát is tartalmazza ** Csak a deviza árbevételi adat állt rendelkezésre Éves szinten az állati termékek exportja 1,6 milliárd euró körül alakul. Ezen belül a baromfiexport összesített árbevétele már tényszám, és mint az 1. táblázatban látható, a évit 22%-kal meghaladóan, közel 0,6 milliárd euró értékkel igen elôkelô helyet foglal el. A részletes elemzésre most nincs módunk, hiszen a fôtermékek (pl. baromfihús) faji, feldolgozási bontás nélkül állnak rendelkezésre. A hungarikumként kezelt hízott liba- és kacsamáj is benne van a második sor adataiban, de annyit tudunk más forrásból, hogy ezek exportja a korábbi évekhez hasonlóan alakult 1621 tonnával és 31,2 millió euró árbevétellel. A évi baromfiexport az állati termék exportnak 37, a teljes agrárexportnak 9%-át adja, ami az ágazat számára hosszabb távon is eredményes mûködésre nyújt reményt. A baromfitermékek importja az utóbbi 6 8 évben folyamatosan nôtt, ennek üteme 2011-ben valamelyest lassult, de még mindig 49 ezer tonna vágott termék. Mindenesetre megdöbbentô, hogy milyen silány termékeket hozunk be, mert ezt egyértelmûen mutatja az 1 kg-ra vetített egységár, ami import esetében 1,05 euró, ami elképesztôen alacsony a 2,64 eurós exportárral szemben. Úgy gondolom, ehhez nem kell kommentárt fûzni. A tenyészés szaporítóanyagra (napos baromfi, tenyésztojás) szükség van, ez reális ben az importkiadás megközelítette a 100 millió eurót. A baromfitermékek külkereskedelmi szaldója 2010-ben 407 millió, ben 492 millió euró volt, ami azt jelenti, hogy csaknem fél milliárd euróval járul hozzá a teljes agrár-külkereskedelem és ezáltal a nemzetgazdaság külkereskedelmi mérlegének javításához. Kállay Béla

19 Állattenyésztés 19 Állattartás kontra állatvédelem A tojásárak várakozásokat is felülmúló robbanása, az állattartásból származó termékek, fôleg a hús és tojás helyzetét fenyegetô jelenségek egyre gyakoribb felbukkanása azt sugallja, hogy az agrártermelés ezen fôágazata nemhogy végre a helyére kerülne, hanem még akár végveszélybe is juthat, ha a romboló folyamatokat a józan ész nem tudja megállítani. Mert, úgy tûnik, a tojás csak az elsô állomás HUF/darab Dobozos (2011) Dobozos (2012) Tálcás (2011) Tálcás (2012) 1. ábra. Az M méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (Forrás: AKI PÁIR) Az európai (uniós) buzgóság következményei a tojáspiacon Egy a baromfiágazat jövôképe tárgyú, legáltalánosabb átfogó elemzést tartalmazó elôadásban (Horn Péter, a Baromfiágazat c. szaklap Szimpóziuma, október 25.) hallhattuk a sommás megállapítást, miszerint: az állatjólét szerte a világon a figyelem kereszttûzébe került ( ), az elvárások terén Nagy-Britannia vezérletével Európa toronymagasan vezeti a rangsort. Továbbá: az állatjólét kérdése a jelek szerint megmarad az elkényeztetett jóléti társadalmak szintjén. Ugyanakkor egyértelmûen kimondja, hogy a hatékonyság, az energiaigény és a környezetterhelés szempontjából az állati termelésben a vezetô szerep továbbra is a hagyományos brojlertermelésé, valamint leszögezi, hogy a gazdaságossági mutatókban megkérdôjelezhetetlen a ketreces tojótyúktartási rendszer. A január 1-jével beállt (ketrec- )szabályozást követôen Magyarországon az elsô hónapok piaci jelentései tojáshiányról és áremelkedésrôl szólnak. A terméktanács elnöke, Bárány László szerint mintegy 0,8 1 millióval csökken az árutermelô tojóállomány (Baromfi-ágazat 2012/1.: Tojásháború várható?). Szerinte húsvét után esnek a tojásárak, és egyfajta kereskedelmi háború várható. Az AKI (Agrárgazdasági Kutató Intézet) idôszakos jelentése a megnövekedett import miatt negatív külkereskedelmi egyenleget mutat ki, és a heti 32 Ft/db termelôi árról azt állítja, hogy az duplája az elôzô évi azonos idôszakinak. Az alábbi grafikon árgörbéi megdöbbentô helyzetet tükröznek (1. ábra). A budapesti piacokon március hónap 2. felében a 11. és 12. naptári hetekben szinte néhány nap alatt Ft-ról 50 Ft fölé emelkedett az étkezési tojás fogyasztói ára, amire még sohasem volt példa. A multi élelmiszerláncok áruházaiban (pl. Auchan) a 10- es dobozos tojás ára Ft. A piaci jelentések (AKI Baromfi Bulletin 2012/6) az Európai Bizottság adatai alapján a tojóállomány 8%-os csökkenésérôl, 10 15%-os tojáshiányról és 196,47 EUR/100 kgos, a tavalyinál 76,5%-kal magasabb árról szólnak a 12. naptári hét viszonylatában. Az EU illetékes szakmai bizottsága (COPA) nehezményezi, hogy olyan harmadik országokból is érkezhet importtojás, ahol azt nem a mostani uniós szabályozás szerint állították elô, ez óriási konkurenciát jelent az Unió termelôi számára, hiszen jóval olcsóbban termelték meg. A Bizottság érdekes módon csupán 2,5%-os termeléscsökkenést vár az Unió összességében, ami a valós helyzet szépítésének tûnhet, hiszen például Franciaországban, Finnországban és több más tagországban ennél sokkal drasztikusabb hiányhelyzet alakult ki. Az élelmiszer-termelés és az állatjólét szembeállítása A század derekára mintegy 9 milliárdos emberiség élelmezése hatékony technológiák nélkül nem oldható meg. Ezeket a technológiákat azonban az állatvédelem/állatjólét egyébként igen tiszteletreméltó képviselôinek egy része most már világszerte szinte válogatás nélkül, sok helyütt eredményes hangulatkeltéssel, élesen támadja. Kinek az érdekében? Mint fentebb említettem, a tojás csupán elsô állomás a már konkrétan is nagy gondokat jelentô termelésellenes mozgalmak kiteljesedéséhez. Mert jön a többi... A Baromfi Termék Tanácsnak ma már tetemes idôt és energiát kell fordítania ezeknek a problémáknak a kezelésére. Az elnök idén már több alkalommal jelezte, hogy a tojásárak után a

20 20 Állattenyésztés baromfi hústermékeinek árai is hamarosan kb %-kal, majd az év dereka táján újra közel ilyen mértékben fognak emelkedni. A takarmányárak a két év elôtti viszonylag elfogadható helyzet után ismét gyorsan és jelentôs mértékben mentek felfelé. Az élô alapanyag átvételi és a vágóüzemi átadási áraktól egészen a fogyasztói árakig valamelyest követni kellett a takarmányköltségek növekedését, ezért az ôsz folyamán megtörténtek az áremelések. És vajon mi vár az állattenyésztésre a lassan éves aszályba fordult idôjárásban? Tud-e idén is növekedést produkálni a mezôgazdaság? A továbbiakban nézzünk néhány példát azokra a jelenségekre, amelyek a közvélemény helyenként kemény hangú befolyásolására törekednek, illetve nyíltan vagy burkoltan veszélyek árnyát vetítik a termelési technológiákra alapozott állati termék elôállításnak szinte már minden módjára. Itt van mindjárt egy a napi sajtóban (Magyar Nemzet 7. Magazin, 27. o. Farkas Adrienne: Dögrováson) megjelent, a mai élelmiszerekre általános össztüzet zúdító, egyébként érdekes és tanulságos, helyenként igazságokat is tartalmazó írás. A cikk ezt olvashatjuk: Az olcsó nagyipari állattartás gyógyszerekkel, vegyszerekkel»gazdaságos«, az így megtermelt hitvány hús pedig állag- és ízjavító manipulációk sokaságával válik csak fogyaszthatóvá ( ) a gyári csirkék napos korban mennek vágóhídra, hatalmas a mellük, alig tudnak felállni, csôrüket levágják stb. Erôforrások és környezeti hatások Tojás A valóság az, hogy a gyógyszerezésre, vegyszerezésre kényszerült termelô nemhogy olcsó, de számára kifizetô csirkét sem tud elôállítani, az inkább napos csirke melle valóban nagy, ez a fogyasztó igénye, de nem bukik fel, mert akkor nem tudna enni-inni, a csôrét pedig sohasem vágják le. A húsa nem hitvány, csak ízanyagokban szegényebb, ezt az elkészítés során már kiválóan megoldja a gasztronómia, de a háziasszony is. Lehet, hogy Franciaországban a fogyasztók 40%-a a szabadtartásban 80 napig nevelt Label rouge csirkét keresi, és kapja dupla áron, ha találja, ám a már 7 milliárd felé tartó emberiség éhezô sok száz millióit a nagyüzemi technológiákkal elôállított, egyébként egészséges, jó minôségû és megfizethetô baromfitermékekkel lehet talán egyszer kiemelni a nyomorból, de ha az állattartás nagyon is ellenôrzött és bevált termékeinek elôállítását kényrekedvre most már hetenként szabályozó rendeletek sora így folytatódik, akkor a vásárcsarnokban tétovázva csontokat keresô nyugdíjas néni lassan egy tojást sem fog tudni vásárolni. És mindez Európában történik! Ökonómia, ökológia és az ember jogai Egy másik e témakörhöz kapcsolódó írásban a mesterséges hús elôállításáról olvashatunk például ilyeneket: minden ízében mesterséges csirke létrehozására az egyik állatvédô világszervezet egymillió dolláros díjat hirdetett meg (Magyar Mezôgazdaság, március o. D. Horváth 1. táblázat. Erôforrás-felhasználás és környezetterhelô hatások különbözô állattenyésztési ágazatokban adott termékmennyiségre (1 tonna hús, tojás, 10 m 3 tej) Sertéshús Baromfihús Marhahús Tej Juhhús Energiafelhasználás (GJ) Üvegházhatás (kg CO 2 -egyenérték) 4,6 5,5 6, ,6 17 Eutrofizációs. pot. (kg PO 4 -egyenérték) Légkörsavasítás (kg SO 4 -egyenérték) Növényvédô szer (kg/ha) 7,7 7,7 8,8 7,1 3,5 3,0 Termôföldlekötés (ha) 0,64 0,67 0,74 2,33 1,20 1,40 Forrás: Williams és mtsai (2006), valamint MacLeod, (2008) Gábor: Mondja marha mért oly bús?) A cikkíró válaszként kifejti, hogy a föld lakosságának növekedését mint kihívást, nem feltétlenül az állati fehérje mesterséges elôállításával kellene megoldani. Ezzel szemben nagyon helyesen az erôforrások hatékonyabb kihasználására és az élelmiszer-termelésre alkalmas területek (mint pl. Magyarország) megóvására és fejlesztésére hívja fel a figyelmet. A korszerû technológiákkal folytatott állatitermék-elôállítás elleni támadásokra adandó válaszokhoz jól illeszthetô, hogy az elôzôek során már említett, a jövôképpel foglalkozó elôadásában Horn Péter egy érdekes, öszszefoglaló táblázatban (1. táblázat) bizonyította, hogy a termékek elôállításának környezetterhelése a baromfi esetében a legkedvezôbb. A fent felvetett és a teljesség igénye nélkül tárgyalt témák miatt és mögött kialakult immár meglehetôsen kaotikus állapotok remélhetôleg reális felfogása alapján Európának be kellene látnia, hogy az egyre inkább a túlteljesítés irányába hajszolt állatjóléti kívánalmak iszonyú gondokat fognak okozni a lakosság fenntartható életszínvonalát döntô részben jelentô élelmiszerrel való ellátásában. A munkabérekkel óriási lemaradásban szenvedô Közép-Kelet-Európa akár az éhezô földrészek irányába süllyedhet. Az emberi jogok sorába az élelemhez jutás is beletartozik és ennek alapján mérlegelhetô az ember ôsidôktôl fogva kapott felhatalmazása, amit a bibliai idézetnél hívôk és nem hívôk számára egyaránt aligha lehet jobban kifejteni: Minden ami él és mozog, szolgáljon nektek eledelül (Teremtés könyve. Ter ) A bibliamagyarázat azonban rávilágít a következôre is:...amennyiben az ember öntudattal rendelkezô személy, annyiban Isten képmása. A természet fölött azonban csak Isten akaratától függôen uralkodhat. Vagyis az embert kötelezi az erkölcsi rend. A mi feladatunk az uralkodás, vagyis az ember élelemmel való korlátlan ellátásának joga és ennek megvalósítása során szem elôtt tartott erkölcsi rend között az egyensúlyt megtalálni. Kállay Béla

SERTÉSPIAC 2015 Világ- és európai piaci tendenciák

SERTÉSPIAC 2015 Világ- és európai piaci tendenciák SERTÉSPIAC 2015 Világ- és európai piaci tendenciák Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériuma (USDA) szerint a sertéshús globális termelése 111,5 millió tonna volt 2015-ben, alig 1 százalékkal haladta

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2010. május 17. Élıállat és Hús 2010. 18. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

XV. évfolyam, 24. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XV. évfolyam, 24. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XV. évfolyam, 24. szám, 2012 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XV. évfolyam, 24. szám, 2012 2012. december 10. Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó

Részletesebben

A MAGYAR BAROMFIÁGAZAT

A MAGYAR BAROMFIÁGAZAT CEPO KONFERENCIA ÉS WORKSHOP, KESZTHELY, 2013. OKTÓBER 18 A MAGYAR BAROMFIÁGAZAT FEJLESZTÉSI (TÚLÉLÉSI?) STRATÉGIÁJA Dr. Csorbai Attila Világ hústermelése Me.: millió t marha sertés baromfi 38,3 35,8 15,2

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK BAROMFI 2010. november 29. Baromfi 2010. 46. hét Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Thury Eszter thury.eszter@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

A baromfi ágazat stratégiája. Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács

A baromfi ágazat stratégiája. Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács A baromfi ágazat stratégiája Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995

Részletesebben

XV. évfolyam, 21. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XV. évfolyam, 21. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XV. évfolyam, 21. szám, 2012 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XV. évfolyam, 21. szám, 2012 2012. október 27. Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó

Részletesebben

1. ábra: A sertés és anyakoca-állomány júniusi alakulása (2001-2011) Ebből: anyakoca

1. ábra: A sertés és anyakoca-állomány júniusi alakulása (2001-2011) Ebből: anyakoca 3. SERTÉSÁLLOMÁNY 3.1. Sertésállomány alakulása A sertések száma az elmúlt hat hónap alatt egy százalékkal csökkent, és számuk június 1-jén továbbra is 3,2 millió alatti. Az állomány az egy évvel korábbinál

Részletesebben

XI. évfolyam/19. szám /39. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. A világ marhapiacán augusztusban folytatódott az

XI. évfolyam/19. szám /39. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. A világ marhapiacán augusztusban folytatódott az PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I XI. évfolyam/19. szám 2008.10.06. 2008/39. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS Tartalom Piaci jelentés...1 Ábrák...3 Táblázatok...7 Külpiaci információk...9

Részletesebben

XVII. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XVII. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XVII. évfolyam, 2. szám, 204 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XVII. évfolyam, 2. szám, 204 204. február 3. Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó

Részletesebben

XV. évfolyam,5. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XV. évfolyam,5. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XV. évfolyam,5. szám, 2012 Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó Tartalomjegyzék ÖSSZEFOGLALÓ...3 PIACI JELENTÉS...4

Részletesebben

Kapronczai István. egyes mezőgazdasági ágazatokban. NAPI GAZDASÁG AGRÁRKONFERENCIÁJA Budapest, 2011. május 31.

Kapronczai István. egyes mezőgazdasági ágazatokban. NAPI GAZDASÁG AGRÁRKONFERENCIÁJA Budapest, 2011. május 31. Kapronczai István Rövid távú, éven belüli piaci kilátások az egyes mezőgazdasági ágazatokban NAPI GAZDASÁG AGRÁRKONFERENCIÁJA Budapest, 2011. május 31. A CRB élelmiszer-alindex alakulása (1960. január

Részletesebben

agrárium Állattenyésztési melléklet

agrárium Állattenyésztési melléklet Állattenyésztési melléklet 2 Állattenyésztés Stagnáló magyar állattenyésztés A kormányzati körökbôl érkezô, szóban megnyilvánuló szimpátiakijelentések és a valós szándék a mellé rendelhetô forrásokkal

Részletesebben

XI. évfolyam/17. szám /35. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. A világ marhapiacán júliusban többnyire

XI. évfolyam/17. szám /35. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. A világ marhapiacán júliusban többnyire PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I XI. évfolyam/17. szám.09.08. /35. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS Tartalom Piaci jelentés...1 Ábrák...3 Táblázatok...7 Külpiaci információk...9

Részletesebben

XV. évfolyam,3. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XV. évfolyam,3. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XV. évfolyam,3. szám, 2012 Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó Tartalomjegyzék ÖSSZEFOGLALÓ...3 PIACI JELENTÉS...4

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök 2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök Az európai tejpiac helyzete és kilátásai 2013 január-április Készült a CLAL megrendelésére Főbb jellemzők:

Részletesebben

A JUHÁGAZAT STRATÉGIAI KUTATÁSI TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE

A JUHÁGAZAT STRATÉGIAI KUTATÁSI TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE A JUHÁGAZAT STRATÉGIAI KUTATÁSI TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE Összefoglalás KUKOVICS SÁNDOR JÁVOR ANDRÁS Az EU juh és kecskehús termelése gyakorlatilag a 2007-es utolsó csatlakozás óta folyamatosan csökken

Részletesebben

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok)

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok) 213/85 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 85. szám 213. október 25. Állatállomány, 213. június 1., (előzetes adatok) A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány

Részletesebben

XVI. évfolyam, 18. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XVI. évfolyam, 18. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XVI. évfolyam, 18. szám, 2013 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XVI. évfolyam, 18. szám, 2013 2013. szeptember 16. Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer

Részletesebben

XVII. évfolyam, 11. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XVII. évfolyam, 11. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XVII. évfolyam,. szám, 204 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XVII. évfolyam,. szám, 204 204. június 0. Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

A BIOETANOL GYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEI MINT ALTERNATÍV FEHÉRJEFORRÁSOK. Mézes Miklós Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszék

A BIOETANOL GYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEI MINT ALTERNATÍV FEHÉRJEFORRÁSOK. Mézes Miklós Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszék A BIOETANOL GYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEI MINT ALTERNATÍV FEHÉRJEFORRÁSOK Mézes Miklós Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszék MELLÉKTERMÉKEK FELHASZNÁLÁSÁNAK CÉLJA - Nagy mennyiségben és folyamatosan

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2011. április 4. Élıállat és Hús hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

XI. évfolyam/8. szám /17. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. A világpiacon 2008 elején a kereslet élénkülése

XI. évfolyam/8. szám /17. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. A világpiacon 2008 elején a kereslet élénkülése PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I XI. évfolyam/8. szám.05.05. /17. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS Tartalom Piaci jelentés...1 Ábrák...3 Táblázatok...5 Külpiaci információk...7

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2010. április 19. Élıállat és Hús Élıállat és Hús 2010. 14. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu

Részletesebben

Állatállomány, 2012. június 1.

Állatállomány, 2012. június 1. 212/56 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 56. szám 212. augusztus 3. Állatállomány, 212. június 1. A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány 2 állomány 3 Baromfiállomány

Részletesebben

A K I. 300 Ft/kg. tonna

A K I. 300 Ft/kg. tonna PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I V. évfolyam/13. szám 7.12. 25/ BAROMFI Tartalom Piaci jelentés..........1 A vágócsirke piaci, és a csirkehúsok értékesítési árai...

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2009. augusztus 10. Élıállat és Hús 2009. 31. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja:

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

GABONA VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM

GABONA VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM GABONA VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM EGYESÜLT ÁLLAMOK KITERJESZTETTÉK A DDGS KIVITELÉT Az Egyesült Államok továbbra is jelentős mennyiségben exportálnak DDGS-t. (distiller s dried grains with solubles szárított

Részletesebben

XVI. évfolyam, 22. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XVI. évfolyam, 22. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XVI. évfolyam, 22. szám, 203 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XVI. évfolyam, 22. szám, 203 203. november. Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó

Részletesebben

Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely

Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely Hazánk tudománya, innovációja és versenyképessége szakmai vitafórum Nagykanizsa, 2012. november 7.

Részletesebben

XVII. évfolyam, 19. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XVII. évfolyam, 19. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XVII. évfolyam, 9. szám, 204 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XVII. évfolyam, 9. szám, 204 204. szeptember 29. Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer

Részletesebben

PIAC PIACI JELENTÉS. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. VIII. évfolyam/15. szám /31.

PIAC PIACI JELENTÉS. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. VIII. évfolyam/15. szám /31. PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat VIII. évfolyam/15. szám 08.12. 2008/ BAROMFI Tartalom Piaci jelentés..........1 A vágócsirke termelői, és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési

Részletesebben

VIII. évfolyam, 2. szám, Statisztikai Jelentések VÁGÓHIDAK ÉLŐÁLLAT VÁGÁSA I III. hónap

VIII. évfolyam, 2. szám, Statisztikai Jelentések VÁGÓHIDAK ÉLŐÁLLAT VÁGÁSA I III. hónap VIII. évfolyam, 2. szám, 2015 Statisztikai Jelentések VÁGÓHIDAK ÉLŐÁLLAT VÁGÁSA 2015. I III. hónap Vágóhidak élőállat vágása Vágóhidak élőállat vágása VIII. évfolyam, 2. szám, 2015 Megjelenik negyedévente

Részletesebben

Állatállomány, 2013. december 1.

Állatállomány, 2013. december 1. 214/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 15. szám 214. február 21. Állatállomány, 213. december 1. Tartalom Bevezető...1 Szarvasmarha-állomány...1 állomány...2 Baromfiállomány...3

Részletesebben

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XV. évfolyam, 2. szám, 202 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XV. évfolyam, 2. szám, 202 Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó Tartalomjegyzék Piaci

Részletesebben

2012/7. Állományváltozás az első félévben Állománynövekedés Állománycsökkenés Állományváltozás

2012/7. Állományváltozás az első félévben Állománynövekedés Állománycsökkenés Állományváltozás 2012/7 A KSH adatai szerint a szarvasmarha-állomány júniusban 733 ezer egyed, 41 ezerrel több, mint egy évvel ezelőtt. A tehénállomány 8 ezerrel haladja meg a tavaly júniusit, 335 ezer darab. E pozitív

Részletesebben

VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS. Versenyképességünk helyzete Európában

VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS. Versenyképességünk helyzete Európában VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS Versenyképességünk helyzete Európában 2010 2014. Előzmények: a hazai agrár-élelmiszer ipar elmúlt 25 éve ~ A '80-as évek végére a tőkeigényes állattenyésztési

Részletesebben

Hüvelyes növények szerepe az ökológiai gazdálkodásban

Hüvelyes növények szerepe az ökológiai gazdálkodásban Hüvelyes növények szerepe az ökológiai gazdálkodásban Dr. Divéky-Ertsey Anna adjunktus SZIE, KERTK, Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék Fenntartható mezőgazdaság Hosszú távon működő,

Részletesebben

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE 2013. év Növényvédő szerek értékesítése Növényvédő szerek értékesítése XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Megjelenik évente

Részletesebben

XVII. évfolyam, 4. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XVII. évfolyam, 4. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XVII. évfolyam, 4. szám, 204 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XVII. évfolyam, 4. szám, 204 204. március 3. Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó

Részletesebben

AZ ALKOHOLGYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEINEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA A TAKARMÁNYGYÁRTÁSBAN. Dr. Koppány György VITAFORT ZRT

AZ ALKOHOLGYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEINEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA A TAKARMÁNYGYÁRTÁSBAN. Dr. Koppány György VITAFORT ZRT AZ ALKOHOLGYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEINEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA A TAKARMÁNYGYÁRTÁSBAN Dr. Koppány György VITAFORT ZRT BEVEZETÉS A BIOÜZEMANYAG CÉLÚ ALKOHOLGYÁRTÁS ALAPANYAGAI A MAGAS SZÉNHIDRÁT TARTALMÚ NÖVÉNYI

Részletesebben

A kiskérődző ágazat kormányzati megítélése és támogatási forrásai

A kiskérődző ágazat kormányzati megítélése és támogatási forrásai A kiskérődző ágazat kormányzati megítélése és támogatási forrásai Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Budapest, 2016. november 10. A mezőgazdasági

Részletesebben

Mezőgazdaság és agrár- élelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02

Mezőgazdaság és agrár- élelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02 Mezőgazdaság és agrárélelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02 2 A teljes mezőgazdasági termelés Lengyelországban 2011-ben 1,1%-kal, ezen belül a növénytermesztés 3,8%-kal nőtt. Csökkent az állattenyésztés

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉP ALKATRÉSZ KENŐANYAG - SZERVIZ Telephely: 7522 Kaposújlak, 610-es Fő út, 095/3 hrsz. Telefon: 82/713-274, 82/714-030, 30/336-9804,

MEZŐGAZDASÁGI GÉP ALKATRÉSZ KENŐANYAG - SZERVIZ Telephely: 7522 Kaposújlak, 610-es Fő út, 095/3 hrsz. Telefon: 82/713-274, 82/714-030, 30/336-9804, METAL-FACH bálázók Z562 A Z562 bálázógép gyártásánál a Metal-Fach elsőként az országban alkalmazott olyan innovatív gyártási módszert, ahol a megbízhatóságot és a magas fokú préselést (szorítást) a teljesen

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

X. évfolyam/11. szám /22. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. Az EU marhahús-termelése. Az EU-25 marhaállománya 2006 végén 1,1%-kal

X. évfolyam/11. szám /22. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. Az EU marhahús-termelése. Az EU-25 marhaállománya 2006 végén 1,1%-kal PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I X. évfolyam/. szám.06.. /22. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS Tartalom Piaci jelentés... Ábrák...3 Táblázatok...7 Külpiaci információk...9 Összeállította:

Részletesebben

XVI. évfolyam, 4. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XVI. évfolyam, 4. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XVI. évfolyam, 4. szám, 203 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XVI. évfolyam, 4. szám, 203 203. március 4. Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó

Részletesebben

XVII. évfolyam, 9. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XVII. évfolyam, 9. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XVII. évfolyam, 9. szám, 204 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XVII. évfolyam, 9. szám, 204 204. május 2. Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó

Részletesebben

1. A vizsgált gép ismertetése

1. A vizsgált gép ismertetése 1. A vizsgált gép ismertetése 1.1. Mûszaki leírás Az M-1069 hátsó függesztésû két forgórészes, dobos rotációs kasza gumihengeres vagy ütõujjas szársértõvel felszerelve jobbra és balra vágó változatban

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2010. december 13. Élıállat és Hús 2010. 48. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja:

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR július 28.

STATISZTIKAI TÜKÖR július 28. VIII. évfolyam 15. szám 214. február 21. 214/78 STATISZTIKAI TÜKÖR 214. július 28. www.ksh.hu Állatállomány, 214. június 1. Tartalom Bevezető...1 Szarvasmarha-állomány...1 Sertésállomány...2 Baromfiállomány...2

Részletesebben

2015/13 STATISZTIKAI TÜKÖR

2015/13 STATISZTIKAI TÜKÖR VIII. évfolyam 15. szám 214. február 21. 215/13 STATISZTIKAI TÜKÖR 215. február 2. www.ksh.hu Állatállomány, 214. december 1. Tartalom Szarvasmarha-állomány...1 állomány...2 Baromfiállomány...2 Tyúkállomány...3

Részletesebben

2009/19 Terménypiaci előrejelzések 2009-08-02, Vasárnap. Összefoglaló. A búza ára hamarosan csökkenni fog, igazodva a külpiachoz.

2009/19 Terménypiaci előrejelzések 2009-08-02, Vasárnap. Összefoglaló. A búza ára hamarosan csökkenni fog, igazodva a külpiachoz. Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/19

Részletesebben

A magyar vegyipar 2008-ban

A magyar vegyipar 2008-ban A magyar vegyipar 2008-ban A szakma fejlődését megalapozó gazdasági környezet A világgazdaság dinamikus (évi 5% körüli) növekedése 2008-ban lefékeződött, az amerikai másodlagos jelzálogpiacról kiindult

Részletesebben

A 2012-es szezon értékelése

A 2012-es szezon értékelése A 2012-es szezon értékelése Kecskés Gábor ELNÖK Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács Burgonya Ágazati Fórum Keszthely 2013.január 17. Európai helyzetkép Rekord alacsony burgonya termés az idei esztendőben

Részletesebben

OLAJOS MAGVAK: VILÁG PIACOK ÉS KERESKEDELEM. Az alacsonyabb gabonaárak befolyásolták a gyenge keresletet a szójadara kivitelére

OLAJOS MAGVAK: VILÁG PIACOK ÉS KERESKEDELEM. Az alacsonyabb gabonaárak befolyásolták a gyenge keresletet a szójadara kivitelére OLAJOS MAGVAK: VILÁG PIACOK ÉS KERESKEDELEM Az alacsonyabb gabonaárak befolyásolták a gyenge keresletet a szójadara kivitelére Nagyon kevés tényező befolyásolja a keresletet a mezőgazdasági termékek iránt

Részletesebben

XVII. évfolyam, 3. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XVII. évfolyam, 3. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XVII. évfolyam, 3. szám, 204 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XVII. évfolyam, 3. szám, 204 204. február 7. Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

(telefon, e-mail, stb.)

(telefon, e-mail, stb.) I. Tanya paraméterei Címe: Tulajdonosa: Mérete, terület nagysága, épületei: Üzemeltető: Megközelíthetősége: Elérhetőségei: (telefon, e-mail, stb.) Lakott, ott élők száma: Infrastruktúra (internet, telefon,

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

X. évfolyam/24. szám /48. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. A világ juh- és kecskehús termelése várhatóan

X. évfolyam/24. szám /48. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. A világ juh- és kecskehús termelése várhatóan PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I X. évfolyam/24. szám.12.10. /48. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS Tartalom Piaci jelentés...1 Ábrák...3 Táblázatok...7 Külpiaci információk...9

Részletesebben

A sertéshústermelés takarmányozásának a hatékonysága

A sertéshústermelés takarmányozásának a hatékonysága Feed Price/100 kg A sertéshústermelés takarmányozásának a hatékonysága A sertéshústermelés hatékonyságát alapvetően befolyásolja a takarmányárak és a sertés felvásárlási árának szintje és aránya. A takarmány

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

PIAC PIACI JELENTÉS. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. VIII. évfolyam/10. szám /21.

PIAC PIACI JELENTÉS. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. VIII. évfolyam/10. szám /21. PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat VIII. évfolyam/10. szám 06.03. 2008/ BAROMFI Tartalom Piaci jelentés..........1 A vágócsirke termelői, és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek

A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek Dr. Vásáry Miklós Földművelésügyi Minisztérium, Agrárközgazdasági Főosztály Budapest, 2015. december 3. Helyzetkép Megnevezés

Részletesebben

XVI. évfolyam, 11. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XVI. évfolyam, 11. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XVI. évfolyam, 11. szám, 2013 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XVI. évfolyam, 11. szám, 2013 2013. június 10. Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó

Részletesebben

Á L L A T T U D O M Á N Y I KAR

Á L L A T T U D O M Á N Y I KAR Á L L A T T U D O M Á N Y I KAR XXXIII. HALÁSZATI TUDOMÁNYOS TANÁCSKOZÁS Az állati termék előállításban várható trendek különös tekintettel az akvakultúrára Horn Péter Szarvas, 2009. május 27. A növénytermesztés

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020.

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban

Részletesebben

XVII. évfolyam, 20. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XVII. évfolyam, 20. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XVII. évfolyam, 20. szám, 2015 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XVII. évfolyam, 20. szám, 2015 Megjelenik kéthetente 2015. október 12. Felelős szerkesztő Dr. Stummer

Részletesebben

A Juh Terméktanács 25 éve FM Budapest, november 10.

A Juh Terméktanács 25 éve FM Budapest, november 10. Dr. Kukovics Sándor Juh- és Kecske Terméktanács és Szakmaközi Szervezet Stummer Ildikó Agrárgazdasági Kutató Intézet Tóth Péter Központi Statisztikai Hivatal Jávor Bence DUE Gentili Kft. A Juh Terméktanács

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

BERGAFAT F 100 HARMADIK GENERÁCIÓS HIDROGÉNEZETT PÁLMAOLAJ

BERGAFAT F 100 HARMADIK GENERÁCIÓS HIDROGÉNEZETT PÁLMAOLAJ BERGAFAT F 100 HARMADIK GENERÁCIÓS HIDROGÉNEZETT PÁLMAOLAJ A PROBLÉMA KÉRŐDZŐK A tejtermelés az ellést követően komoly energia ellátási, takarmányozási nehézségeket támaszt. Sajnálatos módon az ellést

Részletesebben

BROJLER. Teljesítménymutatók. An Aviagen Brand

BROJLER. Teljesítménymutatók. An Aviagen Brand BROJLER 308 Teljesítménymutatók An Aviagen Brand Bevezetés A füzet a Ross 308 Brojler teljesítmény mutatóit tartalmazza, és a Ross Brojler Tartástechnológiai kézikönyvvel együtt használandó. Teljesítmény

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Kibocsátás, agrár-külkereskedelem 23. lecke Többfunkciós (multifunkcionális)

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR július 31.

STATISZTIKAI TÜKÖR július 31. VIII. évfolyam 15. szám 214. február 21. 215/56 STATISZTIKAI TÜKÖR 215. július 31. www.ksh.hu Állatállomány, 215. június 1. Tartalom Bevezető...1 Szarvasmarha-állomány...1 Sertésállomány...2 Baromfiállomány...2

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

INTENZÍV BROILER INDÍTÓ

INTENZÍV BROILER INDÍTÓ INTENZÍV BROILER INDÍTÓ Cikkszám: 4-131-012-01 Felhasználási javaslat: 0-14 napos korig Háromfázisos etetési technológiát teljes körűen kielégítő takarmány fajtától függetlenül, biztonságos, ellenőrzött

Részletesebben

Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó június 9-10.

Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó június 9-10. Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó 2016. június 9-10. Termelői csoportok Magyar mezőgazdaság: kitörési pont a termelői összefogás Önkéntes együttműködés Termelői csoportok Nemzeti

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

X. évfolyam/19. szám /38. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. Magyarország hústermelésének és -fogyasztásának

X. évfolyam/19. szám /38. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. Magyarország hústermelésének és -fogyasztásának PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I X. évfolyam/9. szám.0.0. /38. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS Tartalom Piaci jelentés... Ábrák...3 Táblázatok...7 Külpiaci információk...9 Összeállította:

Részletesebben

KMS Védjegy általános szakmai követelményei

KMS Védjegy általános szakmai követelményei KMS Védjegy általános szakmai követelményei A Kiváló Minőségű Sertéshús (KMS) védjegy céljai: felhívja a hazai és külföldi fogyasztók figyelmét az ellenőrzötten kiváló minőségű sertéshúsból készült termékekre

Részletesebben

XVII. évfolyam, 10. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XVII. évfolyam, 10. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XVII. évfolyam, 0. szám, 204 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XVII. évfolyam, 0. szám, 204 204. május 26. Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó

Részletesebben

Látits Miklós Dr. Molnár Györgyi Baromfi Termék Tanács XVIII. Kiskunfélegyházi Libafesztivál Szakmai Konferencia Szeptember 9.

Látits Miklós Dr. Molnár Györgyi Baromfi Termék Tanács XVIII. Kiskunfélegyházi Libafesztivál Szakmai Konferencia Szeptember 9. A lúd ágazat eredményei és aktuális feladatai Látits Miklós Dr. Molnár Györgyi Baromfi Termék Tanács XVIII. Kiskunfélegyházi Libafesztivál Szakmai Konferencia 2016. Szeptember 9. A lúd ágazat eredményei

Részletesebben

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet Agrárgazdasági Kutató Intézet A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN AKI Budapest 2010 AKI Agrárgazdasági Információk Kiadja: az Agrárgazdasági

Részletesebben

Összefoglaló. Mostani hírlevelünk hosszabb a megszokottnál az elmúlt hét eseményei miatt.

Összefoglaló. Mostani hírlevelünk hosszabb a megszokottnál az elmúlt hét eseményei miatt. Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t- online.hu www.zoldforras.hu 25. Hírlevél TERMÉNYPIACI

Részletesebben

Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései. Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu

Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései. Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu Támogatási lehetőségek 2013-ban Összesen 690 Mrd Ft (2012-ben 628 Mrd +10%) mezőgazdasági és vidékfejlesztési

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Élelmiszer-szabályozás és fogyasztó védelem az Európai Unióban 148.lecke

Részletesebben

PIAC A K I. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. V. évfolyam/10. szám /20. hét BAROMFI PIACI JELENTÉS

PIAC A K I. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. V. évfolyam/10. szám /20. hét BAROMFI PIACI JELENTÉS PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I V. évfolyam/1. szám 5.3. 25/ BAROMFI Tartalom Piaci jelentés..........1 A vágócsirke piaci, és a csirkehúsok értékesítési árai... 6

Részletesebben

Külföldi terjeszkedés, vagy a magyar piac visszahódítása? Éder Tamás elnök Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége 2012. május 24.

Külföldi terjeszkedés, vagy a magyar piac visszahódítása? Éder Tamás elnök Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége 2012. május 24. Külföldi terjeszkedés, vagy a magyar piac visszahódítása? Éder Tamás elnök Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége 2012. május 24. Az élelmiszer-előállítás gazdaságtörténete Egyéni önellátás Családi

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Jobb ipari adat jött ki áprilisban Az idén először, áprilisban mutatott bővülést az ipari termelés az előző év azonos hónapjához képest.

Jobb ipari adat jött ki áprilisban Az idén először, áprilisban mutatott bővülést az ipari termelés az előző év azonos hónapjához képest. 2013-06-10 1./5 Egy jónak tűnő, de nem annyira fényes GDP-adat Magyarország bruttó hazai terméke 2013 I. negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva a nyers adatok szerint 0,9 százalékkal,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS 2005 BUDAPEST, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Készült a KSH Mezőgazdasági és környezetstatisztikai főosztályán Főosztályvezető: Dr. Laczka Éva Főosztályvezető-helyettes:

Részletesebben

NAGYÜZEMI BAROMFITRÁGYA

NAGYÜZEMI BAROMFITRÁGYA NAGYÜZEMI BAROMFITRÁGYA - ÁLDÁS VAGY ÁTOK A MASTER GOOD CÉGCSOPORT BEMUTATÁSA: Mi egy élelmiszeripari cégcsoport vagyunk, csirkehús profillal. A cégcsoport igazi értéke a kapacitásaiban jól illeszkedő

Részletesebben