Az új segítői rendszert

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az új segítői rendszert"

Átírás

1 A Budapesti Módszertani Szociális Központ új segítői rendszerének első (út közbeni) eredményei Breitner Péter 2014 Az új segítői rendszert 2012 szeptemberétől A BMSZKI átmeneti szállásain Alföldi Dózsa Gyáli Kocsis Kőrakás Külső Mester Táblás vezettük be Péter (Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei) 1

2 Az új segítői rendszer legfontosabb elemei: Személyre szabott megállapodás az ügyféllel a segítségnyújtás irányairól - személyre szabott lépések és célok felvázolása! - (később módosítási lehetőségekkel) - Lehetőleg jusson előre: A B - Vagy ne csússzon vissza: A -C Szállással együtt járó alap szociális munka Egyéni esetkezelés A szállásnyújtó szociális munka tartalma Tanácsadás Információnyújtás Alap-ügyintézések Ügyindító konzultációk és odairányítás Egyéb belső szakszolgáltatások használata A kijelölt célok és lépések követése Kapcsolattartás és közbelépés ha baj van Jövedelemváltozások figyelése és közbelépés A szállás működtetése közösségi munka Konfliktuskezelés Péter (Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei) 2

3 Az egyéni esetkezelés tartalma Rendszeres négyszemközti, hosszabb beszélgetések mélyinterjú, narratív interjú, segítő beszélgetéssorozat Esetleírás, esetnapló vezetése Esetmegbeszélő csoportok (minden ügyfélről) Egyéni konzultációk a szakmai vezetővel A magasabb fokú autonómiát célzó esetkezelés lehetséges irányai azok számára, akik várhatóan segítséggel (de anélkül nem) képesek előbbre jutni. Lehetséges esetkezelési (rész)célok: Előrelépés a munkaerő-piaci (megélhetési) helyzetben munkaszerzés (akár nem hivatalos munka) váltás jobb munkára, biztosabb munkára, szakképzetlenről szakképzett munkára, saját szakképzettség szerinti munkára, saját tehetséghez, készséghez jobban illő munkára, magasabb jövedelmet biztosító munkára, feketéről szerződéses munkára, határozott idejű szerződésről határozatlanra valamilyen ellátás, járandóság megszerzése, nyugdíj, munkanélküli ellátás iskolai végzettség, szakképzettség megszerzése félbehagyott iskola befejezése Előrelépés a lakhatási viszonyokban váltás utcáról szállóra, szállóról, jobb szállóra, előre munkásszállóra, előre nem szegregált(!) munkásszállóra, előre albérletbe (akár hajléktalan vagy nem hajléktalan társakkal), albérletből jobb, biztonságosabb albérletbe, biztosabb, biztonságosabb szívességi (nem saját jogú) lakhatásba (élettárs, rokon, barát) lakhatási támogatás megszerzése, lakáspályázat (önk) takarékosság lakhatás érdekében, saját (volt) lakás, lakhatás (vissza) szerzése a hosszabb, de nem végleges lakhatás (pl. CSÁO) is cél lehet Előrelépés függőségek csökkentésében Az adott függőség(ek) történetének átbeszélése, tudatosítása Lépések az adott szerhasználat mérséklésére vagy megszűntetésére Addiktológiai segítséghez ambuláns segítség, vagy intézménybe juttatás Előrelépés egészségi állapot javulásában Egészségi szempontból önálló(bb) életvitel, Járóképesség javítása, Legyengült szervezet megerősítése, Szerhasználat csökkentése Péter (Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei) 3

4 A megelőzést célzó esetkezelés indokolt lehet Az esetkezelő segítségnyújtás indokolt lehet azokban az esetekben is, amikor valamilyen okból fennáll a hirtelen állapotrosszabbodás, mélyrepülés veszélye, megelőző szemlélettel: Várandós nők (normatív elven, mindnyájan kapnak esetkezelőt) 25 éven aluliak (normatív elven, mindnyájan kapnak esetkezelőt) Friss hajléktalanok A közelmúltban családi tragédiát, halálesetet átéltek Idős, leépült beköltözők (amíg lehetőség szerint áthelyezik őket számukra megfelelőbb intézménybe) Az alábbi intézményekből frissen beköltözők oállami gondozásból érkezők obörtönből szabadulók oalkohol/drog rehabilitációs intézményekből bekerülők Utcáról beköltözők Kezeletlen pszichiátriai betegek vagy bárki számára, akinek az élete olyan dinamikát mutat, amelyben várható a helyzete rosszabodása Minden esetben esetkezelési cél: Előrelépés a társas kapcsolatokban múltbéli konfliktusok feloldása, hatásainak csökkentése (elsősorban szűkebb gyermekkori és későbbi saját család (ok) tagjaival) a múltbéli és jelenlegi kapcsolati konfliktusok feloldása az ügyfél fejében-lelkében a múltbéli és jelenlegi kapcsolati konfliktusok feloldása valóságosan (találkozás, kibeszélés stb.) is, ha ez lehetséges pozitív, előrevivő kapcsolatok erősítése, különös tekintettel a nem hajléktalan társadalom tagjaira negatív, visszahúzó kapcsolatok tudatosítása, leépítése Előrelépés képességek, készségek, önkép területén (talán ez volna az empowerment?) Egyrészt lásd a társas kapcsolatok dimenzió egyes elemeit Múltbéli és jelenlegi kapcsolati és egyéb traumák kibeszéltetése, átbeszélése, oldása Múltbéli eseményekkel kapcsolatos szégyenérzet, bűntudat kibeszéltetése, átbeszélése, oldása Egyes múltbéli kedvezőtlen folyamatok, rossz döntések mögött húzódó motívumok tudatosítása Múltbéli sikeresebb, boldogabb, szerencsésebb életszakaszok felidézése, átbeszélése, a sikerek mögött rejlő motívumok megtalálása éstudatosítása A korábbi életszakaszokban megnyilvánuló készségek, képességek, tehetségek tudatosítása Péter (Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei) 4

5 Az életútközpontú szociális munka és az esetkezelési stratégia Hogyan érjük el a változást A múlt megértése nélkül nem érthető meg a jelen és nem tervezhető meg jövő Az egyén életéből következzenek az esetkezelési célok Az élet olyan mint a folyó: követi is, építi is a medrét Újrakezdés nincs, csak a régi folytatása Aknák és Építőkockák Segítő beszélgetés, kibeszéltetés Az esetkezelő segítői munkakört betöltő kollégákkal szembeni elvárások: empátiás készség az ügyfelek felé való odafordulás képessége a határok tartása az esetkezelési kapcsolatban mennyire van képben az ügyfeleivel kapcsolatban eleget foglalkozik-e az ügyfeleivel az esetkezelés céljainak szem előtt tartása (az ügyfél lehetőségeihez képest elvárható módon) jut-e a-ból b-be az ügyfeleivel (illetve megakadályozza-e a további lecsúszást) mennyire ismeri az új segítői rendszer eljárásait az eljárásrend betartása rendben vannak-e a dossziéi az esetleírások minősége a határidők betartása az önálló munkavégzés képessége a Menedék program adminisztrációjának minősége a team-munkában való részvétel az esetmegbeszélőkön való aktivitás együttműködési készség a szakmai vezetővel együttműködés a szállásnyújtó kollégákkal Péter (Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei) 5

6 A strukturális átalakítás elemei: Az esetkezelő és a szállásnyújtó munkakör szétválasztása - egyértelműbb felelősségi viszonyok Intézményfüggetlenség részleges Szociális munka módszertani lépések: Tiszta, világos elvárások és felelősségek A sikeresség megfogalmazása (célok!) A segítő beszélgetés megerősítése A segítői szerepfelfogás alakítása, erősítése Az írásbeliség megerősítése Esetmegbeszélések és egyéni konzultációk rendszere A különböző munkakörök közötti együttműködés erősítése Péter (Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei) 6

7 Az ügyfélkör jellemzői Az esetkezelt ügyfelek és a szállásokon élő összes ügyfél (a évi "Február 3." adatfelvétel alapján) legmagasabb befejezett iskolai végzettsége (%) kevesebb, mint 8 ált. 9,7 7,5 32,8 általános iskolai 8. osztály 43,3 szakmunkásképző, szakiskola 36,7 32,1 17,2 14,4 érettségi főiskolai, egyetemi diploma 3,62,7 összes ügyfél esetkezelésben részesülő ügyfél Az esetkezelt ügyfelek és a szállásokon élő összes ügyfél (a évi "Február 3." adatfelvétel alapján) megélhetési forrásai (%) ,3 munkadíj 35,0 34,6 nyugdíj 27,5 munkn.ellátás, gyes, segély 19,8 15,7 6,6 támogatták, kéregetés, koldulás 14,7 gyüjtöget, kukázik 3,1 0,9 összes ügyfél esetkezelésben részesülő ügyfél Péter (Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei) 7

8 A szociális munkás információja szerint diagnosztizált pszichiátriai beteg ügyfelek, szeptember (%) , , összes ügyfél esetkezelésben részesülő ügyfél Az eredmények kétféle mércéje: az esetkezelés(ek) (egyéni) céljainak teljesülése/meghiúsulása Az ügyfélkör egésze honnan jött és hová jutott Mit csinál a gép? Péter (Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei) 8

9 Ez első év eredményei (1) A beköltözés és a kiköltözés irányai (%) saját tulajdonú lakás önkormányzati bérlakás albérlet. lakásbérlet szobabérlők háza rokon, társ lakása szívességi lakhatás ismerősnél munkásszállás ágybérlet másik átmeneti szállás (bmszki) másik átmeneti szállás (nem bmszki) éjjeli menedékhely (bmszki) éjjeli menedékhely (nem bmszki) szociális otthon közterület krh., egyéb eü intézmény börtön egyéb nem tudjuk elhunyt 1,2 1,7 2,3 4,9 9,2 11,1 0,1 2,6 5,2 12,9 4,6 11,3 2,9 10,3 0 0,3 5,8 3,7 6,9 5,4 2,3 3,4 5,8 0,7 2,6 2,6 4,3 4,4 0,4 1,1 2,3 2,3 1,8 1,7 19,0 20,4 22,3 beköltözés kiköltözés 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Péter (Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei) 9

10 A ügyfelek legfontosabb megélhetési forrása az esetkezelés kezdetén és a végén (%) nem volt semmilyen megélhetési forrása 1,3 0,5 rendszeres bej. munka 14,1 17,3 rendszeres nem bej. munka 6,3 7,8 alkalmi bej. munka 1,0 1,3 alkalmi nem bej. munka 8,0 10,8 közmunka 2,3 2,0 kéregetés, koldulás 0,3 0,3 gyűjtögetés, kukázás munkanélküli ellátás 1,0 1,0 6,0 4,8 az esetkezelés kezdetén az esetkezelés végén rokkantsági ellátás 19,6 20,4 öregségi nyugdíj 7,5 7,8 GYES, GYED, táppénz 0,0 0,5 önkormányzati segély 11,6 14,1 mások segítették 5,8 10,8 egyéb 2,8 3,0 nem tudjuk 4,8 5,5 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Az ügyfelek jövedelmének változása az esetkezelés időszaka alatt (%) 60,0% 49,0% 50,0% 37,3% 40,0% 30,0% 20,0% 13,7% 10,0% 0,0% csökkent nem változott emelkedett Péter (Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei) 10

11 Köszönet mindazoknak, akik részt vettek az új segítői rendszer rendszer felépítésében és működtetésében: Szakmai vezetők: Becze Szabolcs Bércesi Ildikó Németh Balázs Makkai Hunor Alpár Verasztó Edina Szállásvezetők: Akkad Márta Budai Erzsébeth Hujberné Túróczi Angelika Juhász Arnold Keserű Zsolt Malasits-Földi Bernadett Preszl Éva Zakar Gergő Esetkezelő szociális munkások: Albert Zsófia Andorkó Éva Bíró Nóra Bozsódi Blanka Burainé Gyenese Inez Csizmadia Csilla Deák Edit Fazakas Tünde Fegyver Anikó Hajnal Ágnes Heincz Ildikó Jászfalvi Walter Marozsán-Jóvér Bernadett Kalmár Szilárd Keszőcze-Tóth Diána Kiss Szilvia Köves Ferenc Kuharszky Tímea Mihókné Vincze Éva Nagyné Simon Tímea Németh Hanna Oláh Judit Pankotai Zsolt Radichné Szigeti Andrea Soósné Majkut Andrea Szedlák Zsuzsanna Tar Ágnes Tolnai Kinga Tomka Gáborné Maya Tóthné Takács Anita Vincze Mónika Visnyei Emőke Zanócz Krisztián Péter (Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei) 11

12 és köszönet a szállásokon dolgozó rengeteg kollégának Péter (Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei) 12

Komplex program a Ferencvárosban élő hajléktalan-ellátás fejlesztésére és megelőzésére

Komplex program a Ferencvárosban élő hajléktalan-ellátás fejlesztésére és megelőzésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata LÉLEK Program 1. számú melléklet Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási és Egzisztencia-teremtési Közösségi Program (LÉLEK-Program) Komplex

Részletesebben

3. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM

3. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM 3. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) és a BMSZKI Kft. konzorciumi partnerség Nyitás az utcára pályázati programjának alapvető célja az utcán,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 171/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a LÉLEK - Programról

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata.

SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az intézmény neve, székhelye: Útkeresés Segítő Szolgálat Dunaújváros, Bartók B. út

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMOK HAJLÉKTALAN ÉLETHELYZETBEN LÉVŐ EMBEREK SZÁMÁRA. Otthontalanul... Tégy az emberért!

INTEGRÁCIÓS PROGRAMOK HAJLÉKTALAN ÉLETHELYZETBEN LÉVŐ EMBEREK SZÁMÁRA. Otthontalanul... Tégy az emberért! INTEGRÁCIÓS PROGRAMOK HAJLÉKTALAN ÉLETHELYZETBEN LÉVŐ EMBEREK SZÁMÁRA 10 Otthontalanul... Tégy az emberért! Otthontalanul Tégy az emberért! Szerkesztette: Fehér Boróka Tatár Babett Vida Judith Korrektúra:

Részletesebben

2011. ÉVI BESZÁMOLÓ MUNKATÁRSAK: ANDORKÓ ÉVA BREITNER PÉTER FEHÉR BORÓKA VIDA JUDITH TATÁR BABETT

2011. ÉVI BESZÁMOLÓ MUNKATÁRSAK: ANDORKÓ ÉVA BREITNER PÉTER FEHÉR BORÓKA VIDA JUDITH TATÁR BABETT BMSZKI MÓDSZERTAN 2011. ÉVI BESZÁMOLÓ MUNKATÁRSAK: ANDORKÓ ÉVA BREITNER PÉTER FEHÉR BORÓKA VIDA JUDITH TATÁR BABETT 1 1. REGIONÁLIS MÓDSZERTANI TEVÉKENYSÉGEK A Közép-magyarországi régió Módszertani feladatait

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Budapest XV. kerületben lévő újpalotai kiserdőben élő hajléktalan emberek elhelyezésének megoldása c. program megvalósításáról

BESZÁMOLÓ. A Budapest XV. kerületben lévő újpalotai kiserdőben élő hajléktalan emberek elhelyezésének megoldása c. program megvalósításáról BESZÁMOLÓ A Budapest XV. kerületben lévő újpalotai kiserdőben élő hajléktalan emberek elhelyezésének megoldása c. program megvalósításáról Tartalomjegyzék A program megvalósításának előzményei, a program

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1 Tartalomjegyzék: Vezetői összefoglaló 3. I. Beszámoló az intézményi ellátásokról 9. Éjjeli Menedékhelyek 10. Egészségügyi feladatok

Részletesebben

ELSŐDLEGES ÉS MÁSODLAGOS

ELSŐDLEGES ÉS MÁSODLAGOS Készítette: Oláh Dóra, Nagy István ELSŐDLEGES ÉS MÁSODLAGOS MUNKAERŐ-PIACI FOGLALKOZTATÁS Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása Összefogás

Részletesebben

Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS SZAKMAI PROGRAM 2010.

Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS SZAKMAI PROGRAM 2010. Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS SZAKMAI PROGRAM 2010. Budapest Tartalom 1. A szolgáltatás célja, feladata...4 2. A közösségi addiktológiai

Részletesebben

1. Az integrált intézmény működési keretei a 2012-es évben

1. Az integrált intézmény működési keretei a 2012-es évben Ú Á Í ó é é ú é é ö í 1. Az integrált intézmény működési keretei a 2012-es évben A Twist Olivér Alapítvány megalakulásakor (1991.) a hajléktalan emberek támogatása lett célkitűzésünk. Jelenleg az alapítvány

Részletesebben

Pályázat adatai. szervezet mire kéri megítélt összeg

Pályázat adatai. szervezet mire kéri megítélt összeg Van Esély Alapítvány 1082 Budapest Baross u. 41. Tel: +36-20-587-23-80 Adószám: 18170421-1-42 Bankszámlaszám: 10103173-43382700-00000009 www.vanesely.hu Részbeszámoló a 2011. május. 15. leadási határidejű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére DOROG VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EMBERI ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : VAROSHAZA@DOROG.HU E L Ő T E R J E S Z T É S A

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI REINTEGRÁCIÓ A HAJLÉKTALAN ELLÁTÁSBAN C. PROJEKT BEMUTATÁSA (A/57)

A MUNKAERŐ-PIACI REINTEGRÁCIÓ A HAJLÉKTALAN ELLÁTÁSBAN C. PROJEKT BEMUTATÁSA (A/57) A MUNKAERŐ-PIACI REINTEGRÁCIÓ A HAJLÉKTALAN ELLÁTÁSBAN C. PROJEKT BEMUTATÁSA (A/57) Tartalom Mi is az EQUAL? Kik a szereplők? BMSZKI (www.bmszki.hu) Menhely Alapítvány (www.menhely.hu) Fővárosi Szociális

Részletesebben

Beszámoló a Vissza az utcáról című felhívás keretében támogatott programok megvalósulásáról

Beszámoló a Vissza az utcáról című felhívás keretében támogatott programok megvalósulásáról Beszámoló a Vissza az utcáról című felhívás keretében támogatott programok megvalósulásáról 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Emberi Erőforrások Minisztériuma jogelődje (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) és a Hajléktalanokért

Részletesebben

Hajléktalanügyi teendők 2015

Hajléktalanügyi teendők 2015 Hajléktalanügyi teendők 2015 Utcától lakásig Javaslatok a hajléktalan emberek ellátásának átalakítására 3. 0. M u n k a v á l t o z a t Összefoglalta: dr. Győri Péter A Hajléktalanokért Közalapítvány kuratóriuma

Részletesebben

Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei

Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei I. Félút Centrum - Szenvedélybetegek ellátása (Nagy Gabriella

Részletesebben

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-18402-14/2010. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM Ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek. /Goethe/

Részletesebben

VIZSGATÉTEL Nagy Ildikó 2009

VIZSGATÉTEL Nagy Ildikó 2009 1852-06/5. Milyen szükségletek kielégítésében és hogyan vehet részt a házi gondozói szolgálat? Elemezze az alábbi esetben szereplő adatokat a szolgáltatások megszervezése szempontjából! K. község 3157

Részletesebben

Csoba Judit Prókai Orsolya. Esetkönyv. Példatár a szociális munka egyéni esetkezelési gyakorlatához

Csoba Judit Prókai Orsolya. Esetkönyv. Példatár a szociális munka egyéni esetkezelési gyakorlatához Csoba Judit Prókai Orsolya Esetkönyv Példatár a szociális munka egyéni esetkezelési gyakorlatához Esetkönyv Példatár a szociális munka egyéni esetkezelésének gyakorlatához 1 2 Csoba Judit Prókai Orsolya

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.7

Részletesebben

O L T A L O M K A R I T A T Í V E G Y E S Ü L E T B E S Z Á M O L Ó. Jót, jól. Köszönjük, hogy támogatta munkánkat!

O L T A L O M K A R I T A T Í V E G Y E S Ü L E T B E S Z Á M O L Ó. Jót, jól. Köszönjük, hogy támogatta munkánkat! O L T A L O M K A R I T A T Í V E G Y E S Ü L E T 2 0 0 9 B E S Z Á M O L Ó Jót, jól. Köszönjük, hogy támogatta munkánkat! OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2009 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata Szentes Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Készült Szentes Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán 2006. november 2 Bevezetés Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

TÁMOP-5.3.1/08/2-2009-0020 Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai

TÁMOP-5.3.1/08/2-2009-0020 Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai TÁMOP-5.3.1/08/2-2009-0020 Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai PROJEKTZÁRÓ KIADVÁNY Életút Kistérségi Közhasznú Családsegítő

Részletesebben

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Családsegítő Szolgálatának szakmai programja A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat adatai Név, székhely, cím: Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő

Részletesebben

Mentés másként. Tanulmányok a Van Esély Alapítvány programjáról

Mentés másként. Tanulmányok a Van Esély Alapítvány programjáról Mentés másként Tanulmányok a Van Esély Alapítvány programjáról A kötet megjelenését a Norvég Civil Támogatási Alap támogatta Szerzők: Breitner Péter Kepe Róbert Nacsa Dániel Rábay Zsuzsanna Rész Levente

Részletesebben

Mentés másként. Tanulmányok a Van Esély Alapítvány programjáról

Mentés másként. Tanulmányok a Van Esély Alapítvány programjáról Mentés másként Tanulmányok a Van Esély Alapítvány programjáról A kötet megjelenését a Norvég Civil Támogatási Alap támogatta Szerzők: Breitner Péter Kepe Róbert Nacsa Dániel Rábay Zsuzsanna Rész Levente

Részletesebben