KIROPRAKTIKA 9 BEVEZETÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIROPRAKTIKA 9 BEVEZETÉS"

Átírás

1 KIROPRAKTIKA 9 BEVEZETÉS Kiropraktika (chiropraxis) görögül kéz, kézzel való gyógyítást jelent. Mieló'tt belemennénk a szakmai elnevezések sűrűjébe, hogy az ostheopathia, manualtherapia, manuális medicina stb. kifejezések közül melyik használata a legcélszerűbb, szeretném megjegyezni, hogy a csontkovácsolás-csontrakás, csontkovácsol-csontkovács", mint ősrégi magyar szavak, mindenki számára jól kifejezik a dolog lényegét, és számomra is ez lenne a legmegfelelőbb. De akkor nem lenne lehetőség latinos, görögös, németes vagy angolos műveltségünk csillogtatására. Az is igaz, hogy egyes kifejezések mögött enyhe tartalmi kür lönbségek is vannak, attól függően, hogy milyen nemzetiségű, melyik földrészről származó, kiemelkedő gyógyító adoptálásában került el hozzánk ezen ismeretanyag. Mióta az emberiség létezik, mindig voltak - és lesznek is - csontrakók, csontkovácsok. Nemcsak az indiánoknál, az egyiptomi kultúrában, a távol-keleti vallások egyházi gyakorlataiban fedezhetők fel, hanem minden történeti körben, kultúrában létező fogalom és gyakorlat volt. A közép-ázsiai Szamarkandban a csontkovácsokat úgy képezték ki, hogy több hónapon keresztül a következő, látszólag egyszerű gyakorlatot kellett megoldani: Egy vászonzsákba vázát, cserépkorsót tettek, a zsák száját bekötötték, majd néhány botütéssel a korsót összetörték. A tanulóknak a zsákon keresztül kellett az egyes darabokat összeilleszteni. A feladat nehézségét azzal fokozták, hogy a korsókat egyre kisebb darabokra törték, illetve nem egy, hanem 2-3 zsákba helyezték, melyek puha anyagán keresztül kellett a feladatot megoldani. Térjünk vissza a mához! A hazai egyetemi tankönyvekben elbújtatva, néhány sorban említést tesznek, hogy a gerinc nyaki és derékszakaszának bizonyos betegségeit lehet kiropraktikai technikákkal is gyógyítani. Hol vagyunk azokhoz az orosz, amerikai iskolarendszerekhez képest, ahol is többéves egészségügyi ismeretekre alapozva kiválóan képzett nem orvos kiropraktikusokatt képeznek. Például a Palmer-féle iskola, amely D. Palmer és W. Carver által kidolgozott 1500 órás elméleti anyaga tartalmazza a tapintás-diagnosztikai, gerincanalitikai, klinikai alapismeretek, röntgenképolvasás, és az idegpályák lefutásának ismereteit. A 4 évi gyakorlati képzés során a hallgatók 740 órát töltenek anatómián, melynek keretén belül szövettani, laboratóriumi, embriológiai gyakorlaton is részt vesznek, továbbá 240 órát töltenek élettanon, 180 órát biokémián, 520 órát kórtanon és bakteriológián, 200 órát nőgyógyászaton és szülészeten, végül 1960 órát foglalkoznak a kiropraktikai diagnosztika és gyógyító tevékenység speciális ismeretanyagával, benne még neurológiával, ortopédiával, bőrgyógyászattal es rontgendiagnosztikaval.

2 10 DR. TARACZKÖZI ISTVÁN Számtalan kiropraktikai iskola működik a világon, ezen az iskolák egy része foglalkozik a szervezet mintegy 300 ízületének korrekciójával is. A hazánkban beindult képzések nem elégségesek, nincsenek sem szakmailag kellőképpen elismerve, sem anyagilag támogatva. A presztízsharcok felőrlik az ezzel foglalkozó szakemberek erejét, tehát marad a magyar valóság, az elefántcsonttorony-beli bezárkózottság", vagy a távlat nélküli lassú enyészet. A kiropraktika másik sarkalatos pontja az adottság", a veleszületett tehetség. Több kiropraktikai tanfolyamot elvégezve tapasztaltam, hogy hiába ortopéd főorvos, traumatológus, belgyógyász, reumatológus az orvoskolléga a tanultak alapján, ha nem érzi ujjaiban azokat a pici, halvány rezdüléseket, az izomkötegek rándulásait, az inak húrjainak feszülését, az ízületek porcainak súrlódását, akkor hiába volt a tanfolyam, hiába a magas szintű orvosi szakmai tudás. Pl. az általam végzett első tanfolyamon, melynek résztvevői száma 32 volt, ahol szinte minden egészségügyi szakterület orvosa képviseltette magát, sajnos, csak hárman merjük gyakorolni a kiropraktikát. És ez teljesen érthető. Hisz aki ismeri és tudja az ellenjavallatok végtelen sorát, tudja és tapasztalja, hogy egy-egy rossz mozdulat, helyretétel komoly szövődményekkel is járhat, komolyan meggondolja, hogy ezen ingoványos természetgyógyászati területre merészkedjen-e, vagy maradjon a jól ismert, kitaposott szakmai ösvényen. A másik véglet, amikor a tökéletes, szinte a beteggel együtt lélegző, annak minden egyes sejtrezdülését érző,-született csontkovács kezébe kerül a beteg, itt viszont az alapos anatómiai, élettani, kórélettani és speciális orvosi szakterület tudásának hiánya, az ellenjavallatok nem ismerete, vagy ismeretének semmibevevése akár végzetes tragédiát okozhat, a gyógyító legjobb szándéka ellenére. Felteszem a kérdést: Miért érthető, hogy az orvosok az egyetem elvégzése után labor-, reuma-, belgyógyászati, sebészeti stb. szakterületekre specializálódnak? Itt természetes szelekció történik. Attól függően, hogy a veleszületett adottságok mellett a közép- és felsőfokú tanulmányok során a manualitás, a logika, az elméleti gondolkodás, ill. egyéb készségek, képességek fejlődtek, ezek a gyökerek megszabják, hogy ki-ki milyen szakterületre orientálódik. Analóg módon a leírtakból következik, hogy a kiropraktikát olyan természetgyógyászoknak kell gyakorolni, akik veleszületett adottságaik, gyógyításra való elhivatottságuk mellett, magas szintű élettani, anatómiai, kórélettani és speciális orvosi szakterület ismeretanyagával rendelkeznek. Az amerikai képzési rendszerhez hasonlóan, az lenne az ideális, ha speciális kiropraktikai iskolák jönnének létre, melyek felvételi rendszere képes volna kiválogatni az ilyen képességgel rendelkezőket, majd 3-5 éves képzés során olyan ismeretanyagokkal ellátni őket, hogy később biztos szakmai tudásra támaszkodva önállóan dolgozhassanak.

3 KIROPRAKTIKA 11 A könyvben leírt fogások, gyakorlatok egy része olyan egyszerű, hogy bátran merem javasolni kipróbálásukat. Néhány csontkovácsmódszert eddig is ismertünk és alkalmaztunk, elég a sótörésre", vagy a szülőkre, nagyszülőkre gondolni, akik a kisgyerekekkel megtapostatták a hátukat. (A természet egy időben Oktat is a maga módján.) Az ilyen egyszerűen kivitelezhető gyakorlatokat csillaggal fogom jelölni és részletesen leírom. (*) Szeretném leszögezni, hogy a csontkovácsolást nem lehet könyvből megtanulni. Csak jól képzett, tudását átadni nem félő oktató segítségével, és sok-sok gyakorlat révén válhatunk igazi gyógyítóvá. Hibázni, tévedni emberi dolog. A tudáshoz csak saját hibáinkon keresztül juthatunk el. Aki azt állítja, hogy kiropraktikával mindenféle betegséget gyógyítani tud, vagy azt állítja, hogy még sosem követett el hibát, az vagy nem ismeri ezen terület lehetőségeinek határait, vagy a kiropraktikát csak elméleti szinten gyakorolja. Mindig hangsúlyozom, hogy minden természetgyógyászati ágnak megvan a maga helye és szerepe a gyógyítás tárházában. Egyik sem csodamódszer vagy előbbre való. Célszerű ezen módszereket komplex módon alkalmazni, tehát a kiropraktikát hidroterápiával, fitoterápiával, dermato-vacuum reflexológiával vagy egyéb, az adott esetben szükségesnek ítélt módszerrel kombinálni. A kezelések meghatározása, rendszerbe állítása és annak tökéletessége függ a gyógyító személy szakmai tudásától, és függ attól, mennyire érez rá, hogy minden beteg és betegség más. Ne a betegséget, hanem a beteget gyógyítsuk! Ezért csak egyet tanácsolhatok: Tanulni, tanulni, tanulni!" Azt hiszem, ismerős ez a gondolat, de teljesen lényegtelen, hogy kinek tulajdonítják, a lényeget hordozza magában.

4 12 DR. TARACZKOZI ISTVÁN KIROPRAKTIKA KIFEJTÉS A kiropraktika az ízületek és a gerinc területén strukturális abnormalitásokat keres és gyógyít, melyek csökkent vagy megnövekedett mozgékonysággal társulnak a mozgató- és támasztórendszerben és a folyamat reverzibilis jellegű. Ezt a megváltozott mozgékonysággal járó ízületi funkciózavart az európai iskolák blokkolás szóval illetik. Blokkolás Egy vagy több ízület, egy vagy több irányban történő visszafordítható mozgáskorlátozottsága, a mozgathatóság beszűkülése, mely mindig együtt jár az ízülethez kapcsolódó izom-, ér-, ín-, idegrendszerek működésének zavarával, és az ebből származó következményekkel. A blokkolás elméleteinek felsorolását követően az első kettőre térünk ki részletesen, de jelezzük, hogy az egyes elméleti megközelítések gondolati és gyakorlati egységben vannak egymással, kölcsönösen kiegészítik egymást. 1. Head-zóna l - Dr. Taraczközi István 2. Ostheochondrosis - V V Szuvak 3. Subluxatio - D. Palmer 4. Idegbecsípődés - D. Palmer 5. Szövetközi folyadék keringési zavara - Still 6. Porckorong-becsípődés 7. Meniszkuszbecsípődés stb...

5 13 HEAD -ZÓNA-ELMÉLET A Head-zóna-elmélet megértéséhez az alábbi fogalmakat kell tisztázni: mozgási szegment gerincvelői reflexív sclerotomák, dermatomák, myotomák, viscerotomák fogalma. Mozgási szegment A gerincoszlop legkisebb funkcionális egysége a mozgási szegment, mely két egymás felett elhelyezkedő csigolyatestből, porckorongból, csigolyaízületből, a csigolyaív közötti kisízületekből, a hozzá tartozó tartószalagok, ízületi tokok és izomzatok egységéből áll, melyek funkcionálisan és anatómiailag elválaszthatatlan egységet képeznek az ezen szegmentumhoz tartozó gerincvelői szegmentummal. 1. sz. ábra

6 14 2. sz. ábra

7 15 A gerincvelő szegmentális kapcsolatrendszerét mutatja a reflexíven keresztül a 2. sz. ábra. Láthatjuk, hogy a bőr, az izmok, inak, belszervek gerincoszlop felől jövő, információt hozó idegszálak az idegdúcokban történő átkapcsolásokat követően, a csigolyaközti nyíláson keresztül a gerincvelő hátulsó szarván át érik- el a központi idegrendszert. Innen az információk részben a magasabb központokba jutnak, részben a feldolgozott információ utasítás formájában a gerincvelő elülső szarván keresztül ismét idegdúcláncok rendszerén áthaladva, az általuk beidegzett bőrzónákhoz, szervekhez, izmokhoz, inakhoz jutnak, és azok a hozott információnak megfelelően végrehajtják a feladatot. 3. sz. ábra

8 16 4. sz. ábra

9 5. sz. ábra 17

10 18 6. sz. ábra

11 KEROPRAKTIKA 19 Ez a kapcsolatrendszer nyilvánul meg a Head-zónák megjelenésében. A természet okosan és bőven rendelkezett azáltal, hogy egy-egy belszervet több gerincvelői szegmentumból kiinduló idegszállal lát el. Mindebből érthető, hogy egy-egy belszervhez több Head-zóna is tartozik. : Az egyes bőr-, izom- és szervszelvények Head-zóna-rendszerét a 3-6. sz. ábrákon láthatjuk. Például hasnyálmirigy-gyulladásnál jellegzetes Head-zóna-érzékenységet tapasztalunk bal oldalon, a háti, Th7-8-9 csigolyák magasságában. Az ábrák tanulmányozása során látható, hogy a Head-zónák ingerlése nem biztos, hogy a szerv anatómiai elhelyezkedése magasságában történik. PL: a here Headzónája a ThlO és Ll között van, tehát a reflexterápiát nem a konkrét szerven, hanem az annak megfelelő Head-zónán végezzük, az anatómiai elhelyezkedéstől viszonylag távol. Az epehólyag Head-zónás kezelése sem az epehólyag anatómiai helyén történik, hanem a háti felszínen, a Th8-ll dermatómák területén. A rekeszizomnak a C4 magasságából kijövő Head-zóna felel meg, és ez a vállon található meg. Megfigyelhető, hogy tudásunk és a távol-keleti ismeretek egy bizonyos ponton átfedik egymást, összekapcsolódnak. Jól ismert a talpreflexológiának azon tétele, mely a kismedencei szervek elváltozásainak főpontjait a sarokra helyezi. Mint a képen látható dermatómák, a bőr ideggyöki beidegződése alapján látható, pontosan az Sl, a keresztcsonti l-es csigolya magasságából kiinduló idegszálak idegzik be a sarkot, mely sarok Head-zóna vonalai jelzik a kismedencében (prosztata, végbél stb.) lezajló betegségeket. Végre egy átfedéses kapcsolat látszik kibontakozni a két egymásnak ellentmondó tudományág között. Tehát a prosztatagyulladást a talpreflexológiához hasonlóan nem az anatómiai elhelyezkedés magasságában, hanem a sarok Head-zónáinak ingerlésével fogom kezelni (Sl). Természetesen az S3-4 zónák is számításbajönnek. A leírtakból látható, hogy a dermatomákban, sclerotomákban, myotomákban lezajló változások kihatnak a megfelelő viscerotomákra, azaz belszervek állapotára. Fordítva: a belszervekben történő pozitív és negatív változások a gerincvelő-reflexíven keresztül visszahatnak a megfelelő sclerotomákra, dermatomákra, myotomákra. Jól jellemzik ezt a folyamatot az égési sebesültek esetében tett megfigyelések. A bőrt ért nagy kiterjedésű vagy mély égési sérülés hatására szinte percek, másodpercek alatt a gyomor területén heveny fekélyek csoportjai képződhetnek, adott esetben komoly vérzés is történhet. Még egy - bár igen durva - példa a fordított esetben történő reakcióra. Ha valaki hatására összerándul, és a gyomorból küldött információ hatására, a gerincvelőn

12 20 DR. TARACZKOZI ISTVÁN keresztül utasítást kapnak a test izomcsoportjai, melynek következtében a test összegörnyed. Az információ belépésének harmadik lehetséges pontja a már említett kéreg- és tudatalatti rendszerünk. Ha valaki rágondol, vagy beszél egy ételről'(citrom!), maga a szavakkal, képekkel bevitt információ a tudaton keresztül olyan utasítást juttat el a szervezetben, mely beindítja a nyálelválasztást, a gyomorsavképződést, felkészíti az emésztőrendszer izmait az étel feldolgozására, továbbítására. A gerincből kilépő idegszál hátulsó ága idegzi be a gerincoszlop melletti csigolyaizomzatot és a gerincoszlop két oldalán a hát bőrét is. Az elülső ágak a végtagizomzatokhoz irányulnak. A gerincvelő oldalsó szarvából származó vegetatív rostok idegzik hé részben a szomszédos csigolyatesteket és a megfelelő belszerveket. Sclerotomák, dermatómák, myotomák, viscerotomák fogalma A felsorolt kifejezések egy-egy embrionális szelvénynek megfelelő, a hozzá tartozó gerincvelői ideg által ellátott csigolyát, bőrterületet, izomterületet, belszervet jelölik. A törzsfejlődés során az ún. szelvényezettség nyomai az emlősökön, azaz az emberben is, továbbra is megtalálhatók. Ennek jellegzetes példája a gerincoszlop szelvényezettsége, illetve a gerincvelő'i szegmentumok megléte. Ezen szelvényezettség a magyarázata annak, hogy a gerincoszlop megfelelő magasságából kiinduló idegszálak által beidegzett bőrszelvény, a hozzá tartozó izomköteg, valamint ugyanezen kilépő idegszálak más része által beidegzett belszervek között szoros összefüggés létezik. A tapasztalat azt mutatja, egy-egy szerv, testrész több gerincvelői szegmentumból kap beidegzést. Például a gyomor a Th6-9, a pancreas bal oldalon a Th7-9, a szív bal oldalon a C7-8, valamint a Thl-5 csigolyák gerincvelői szegmentjéből kap beidegzést. Ezek egységes, szabályos működése az alapfeltétele annak, hogy a szervek, szervrendszerek harmonikusan dolgozhassanak. Tehát olyan szabályzókör létezik, melynek mechanikai részét a mozgási szegment, idegi részét a gerincvelői szegment képezi. Ha ezen szabályzókör bármelyik részében zavar támad, a szervezet ízületi szinten blokkolás formájában mutatja a hibát. A szabályzókört mindig a külső információmezőből származó hatás szakítja meg,

13 KIROPRAKTIKA 21 Izületi blokk létrejöhet: központi idegrendszert ért sérülés hatására (pszichés és mechanikai hatások) somato-visceralis reflexen, viscero-somatikus reflexen, viscero-visceralis reflexen, és lokális sérüléseken keresztül, valamint direkt úton történő behatásra, (sportsérülés, nehéz tárgy megemelése stb.) Központi idegrendszert érő hatások Tudjuk, hogy a gerinc igen nagy szerepet játszik a megterhelések elviselésében. Test- és gerinctartásunkat befolyásolják gondolatvilágunk, életvezetésünk, foglalkozásunk, környezeti hatások. A szorongás izomfeszüléssel jár, mely ha tartósan fennáll, hatására jellegzetes testtartás, gerinctartás alakul ki. A gerinc alakját formálja öntudatunk, önmagunkról alkotott képünk, életszemléletünk, létbiztonságunk, fenyegetettségérzésünk, erőtlenségünk, lemondásunk. Ha valakit nagyon súlyos pszichés sérülés ér, vagy nagyfokú társadalmi elvárásoknak igyekezve eleget tenni, állandó stresszben él, az illetőre jellemző lesz a felhúzott váll, a lehajtott fej, a kidomborodó hát, mely tartás mintegy mutatja, hogy az élet terheit a vállain hordozza. A központi idegrendszeren keresztül az információ a gerincvelői reflexív közvetítésével kijutott a mozgási szegment szintjére, ahol a nyaki és háti izmok görcsös összehúzódását és az itt lévő nyaki és háti csigolyák blokkját hozza létre. Fontos megjegyezni, hogy ebben az esetben a kiropraktikus hiába oldja a blokkokat, csak rövid, átmeneti sikereket érhet el, hisz az igazi ok, a pszichés megterhelés vagy a társadalmi elvárások csökkenése szüntetheti meg a blokkolást. Somato-visceralis reflexhatásra létrejövő blokkolással kapcsolatos megfigyelések Ha az előbbi példánál maradunk, a pszichés behatásra létrejött nyaki és háti csigolyák blokkolása következtében az innen kiinduló idegszálak által beidegzett szerveknél diszfunkció jön létre. Pl. a bal oldalról kiinduló C7, Thl és Th4 idegszálak esetében szívritmuszavarok EKG-jeleit tapasztalhatjuk. Ha a kiropraktikus oldja a nyaki alsó és háti felső blokkolt csigolyákat, a szívritmuszavarok megszűnnek, gyógyszeres kezelésre nincs szükség.

14 22 DR. TARACZKÖZI ISTVÁN Viscero-somatikus reflexíven keresztül történő blokkolás Például: egy illetőnél heveny prosztata- és húgyhólyaggyulladás lépett fel. Mint a Head-zónák ismeretéből tudjuk, ezen szerveknek a lumbális L5 és keresztcsonti (S) csigolyák felelnek meg. Reflexesen a jelzett személynél sacroiliacális ízületi blokk alakul ki a bal oldalon, mely folyamat olyan erős volt, hogy szinte járásképtelenség fokozódott az ízületekben és az ágyékban jelentkező fájdalmak miatt. Jelen esetben a prosztatagyulladás gyógyszeres kezelése után szűntek meg a panaszok, a blokkok. Somato-somatikus reflexen történő kölcsönhatások E hatásra példának említhetjük a lábak hosszánál jelentkező minimális, néhány mm-nyi hosszkülönbséget, melynek következtében statikai rendellenességek, ízületi blokkok sorozata jelentkezik a lokális problémától távol, adott esetben a nyaki gerinc felső szakaszán. Viscero-visceralis reflexen keresztül történő blokkolás A Head-zónák ismeretében már nyilvánvaló, hogy adott gerincszakasz gerincvelői szegmentjéből kiinduló több idegszál hoz információt a belszervek felől, illetve látja el azokat információval. Az adott mellüregi szerv diszfunkciója kihat a többi szervre is. Pl. szívinfarktus esetében a viscero-somatikus reflex hatására a felső háti szakaszon ízületi blokk jön létre, ennek következtében ezen az oldalon a váll felfelé húzódik, az ezzel járó izomgörcsök miatt az ezen oldali tüdő légmozgásai beszűkülnek, tehát a tüdő diszfunkcióját is tapasztalhatjuk.

15 KmOPRAKTTKA 23 OSTEOCHONDROSIS A másodikként sorolt osteochondrosis V V Szuvak és munkatársai elmélete, melynek jelentősége abban rejlik, hogy felismeri, ezen betegség széles társadalmi problémává vált, hisz a felnőtt lakosság 30-80%-ának van gerincpanasza. Másrészt a betegséget folyamatában értékeli, rámutatva a kora gyermekkor jelentőségére.-elsősorban biomechanikai szemléletű megközelítése az, amely megkülönbözteti és egyben jól érthetővé teszi a kiropraktikával foglalkozók számára. A MOZGÁSI SZEGMENT BIOMECHANIKAI, F IZIOLÓGIAI TULAJDONSÁGAI Az osteochondrosis fejlődésének biomechanikai alapjai ANATÓMIAI, A modern elképzelések szerint a gerincoszlop egy elsődlegesen megfeszülő konstrukció. Állandó feszültségét külső és belső tényezők szabják meg, többek közt az elülső és hátulsó szalagok, (ligamentum longitudinale posterius et anterius) továbbá a ligamentum flavum, valamint a csigolyatestek között elhelyezkedő, azokat szétválasztó kocsonyás mag (nucleus pulposus) és a rostos gyűrű (anulus fibrosus). A gerincoszlop ellenáll a mozgatórendszert ért különböző hatásoknak, valamint az emberi test számára vázként, támaszként szolgál. Mindezeknek köszönhető, hogy védi az ideg-, ér- és gerincvelői apparátust is. A gerincoszlop alapvető funkcionális egysége az ún. Junghans-féle mozgásszegment. (Ábrát lásd az előző fejezetben (1. sz. ábra).) Az osteochondrosis (továbbiakban: OCH) kifejlődésének alapvető oka, úgy tűnik, a gerincoszlop mozgásszegmentumának funkciózavarában rejlik. Az OCH klinikai szindrómájának kifejlődéséhez vezető etiológiai és patogenetikai tényezőnek az ún. disco-spondylo-gyöki konfliktus tűnik, amely gyakorlatilag a foramen intervertebraléban (csigolyaközti lyuk) húzódó ideg-, érkötegek különböző sérülését jelenti. Maga a disco-spondylo-gyöki konfliktus pedig a csigolyatestek közötti porckorong valamelyik irányban történő kidomborodásának a következménye, amely együtt jár a csigolyaív kisízületeinek blokkjával. A terminus, hogy csigolyaív kisízületeinek blokkja", egy szélsőséges fiziológiai helyzetben fixált csigolyatestek egymáshoz való viszonyát jelenti. Ebben az esetben a csigolyatestek nagyfokú oldalt vagy előre flektált állapotban vannak. Ilyenkor egy időben rotálódnak abba az irányba, amelybe a porckorong kidomborodik. A porckorong ekkor a hátsó, hátsó-oldalsó irányba mozdul el. Az elmozdulás irányába eső rostos gyűrű es porckorong alkotja a csigolyakozti nyílás, illetve csatorna

16 24 7. sz. ábra.

17 25 elülső falát, melyen keresztül gerincvelői idegkötegek lépnek ki. Ennek következtében a kidomborodó porckorong mintegy szűkíti a csigolyaközti nyílást, létrehozva az itt lévő idegkötegek sérülését (feszülését, irritációját, kompresszióját). A porckorong kidomborodásának, kifejlődésének oka a kocsonyás mag (nucleus pulposus) biomechanikai tulajdonságában keresendő, mely végül is az alapvető elasztikus, amortizációs szerepét tölti be a gerincoszlopban, természetesen együtt az ún. rostos gyűrűvel (anulus fibrosus), valamint a csigolyatestek közötti ízületekkel és ligamentumokkal. A kocsonyás mag a fiziológiásán egymás felett elhelyezkedő csigolyatestek között, középen foglal helyet, és az elasztikus fonalak és fibrosus gyűrűk segítségével fiziológiásán ilyen vagy olyan irányba kitér a csigolyaoszlop különböző mozgásai során. Merőleges helyzetben a kocsonyás mag a szegment középpontjában helyezkedik el,, biztosítva a csigolyatestek egyenletes elmozdulását. A gerincoszlop hátrahajlása esetén a csigolyatestek hátsó része egymáshoz közeledik, míg az elülső részei egymástól távolodnak. Ennek következtében növekszik a nyomás a csigolyaközti ízület hátsó részeiben, ha összehasonlítjuk az első részben viszonylag csökkent nyomással. Hogy ez kompenzálódjon, a kocsonyás mag dinamikusan előrehelyezkedik és ezáltal fiziológiás kidomborodást okoz a rostos gyűrű elülső felszínén. Ezt ábrázolja a következő ábra. 8. sz. ábra A kocsonyás mag fiziológiás áthelyeződése a gerincoszlop hátrahajlása esetén A gerincoszlop előrehajlása esetén az előbbiekben leírtak fordítottan történnek. A kocsonyás mag nem előre, hanem hátra mozdul el és kidomborítja a rostos gyűrű hátsó, hátsó-oldalsó részét.

18 26 9. sz. ábra A kocsonyás mag fiziológiás elmozdulása a gerincoszlop előrehajlása (flexiója) esetén Különös jelentősége van a folyamat dinamizmusának. Ugyanis amikor a gerincoszlop visszaáll merőleges vagy horizontális helyzetébe, a kocsonyás mag visszatér a mozgási szegment közepére, és a gerincoszlop előre-hátra hajlítása során keletkezett fiziológiás kidomborodások megszűnnek, köszönve ezt részben a rostos gyűrű elaszticitásának is. A végzett megfigyelések azt igazolják, hogy a gerincoszlop a nap folyamán 80%- ban flexiós, előrehajolt állapotban van. Vagyis egész életünk során, gyermekkortól kezdve - mert nemcsak munkánk során, hanem még éjszakára is párnát teszünk a fejünk alá - egy előrehajolt állapotban élünk. Ennek következtében a kocsonyás mag a hosszú évek során végül is krónikusan szétfeszíti a rostos gyűrű (anulus fibrosus) hátulsó részét. A vizsgálatok azt mutatják, hogy a rostos gyűrűnek amúgy is a hátulsó-medián és hátulsó-oldalsó része a leggyengébb. A kocsonyás mag kidomborító hatásának következtében az ezen a szakaszon elhelyezkedő rostos gyűrű ellenállásának csökkenése a gyűrű szétnyúlásához, rugalmasságának elveszítéséhez vezet. Az ezek következtében létrejövő kidomborodások, az ún. protrusiók lehetnek mediánok, paramediánok, és hátulsó-oldalsóak, de egy időben lehetnek kétoldalúak is, ún. U alakúak.

19 sz. ábra. 1. Hátsó-oldalsó protrusio Gyöki kompressziót okozó laterális discushernia 2. Medián protrusio Gerincvelő-kopressziót okozó mediális discushernia, csigolyaív okozta ellennyomással társulva. 3. Paramedián protrusio Gerincvelő-kompressziót okozó laterális discushernia, csigolyaív okozta ellennyomással.

20 28 DR. TARACZKÖZI ISTVÁN A mindennapi életben a gerincoszlop hosszan tartó előrehajló állapota a következő elváltozásokhoz vezethet: 1. Krónikusan megfeszülnek a hátsó szalagok, az ún. ligamentum longitudinale posterius, amely akadályozza a nagyfokú előrehajlást, ezáltal a-gerinccsigolyák hátulsó részének egymáshoz viszonyított távolsága növekszik. A hátsó szalagok nagyfokú széthúzódása, szétfeszűlése, mely következtében az egymás mellett elhelyezkedő csigolyatestek hátulsó felszíne egymáshoz viszonyítva eltávolodik és az itt lévő szalagok ellenállásjfcsökken és kevésbé tud ellenállni a ~ csigolyaközti porckorong kidomborító hatásának. 2. A gerincoszlopot egyenesén tartó és hátrafeszítő háti izmok detrenírozódnak, mert gyakorlatilag állandó flexiós helyzetben vannak az élet folyamán, ehhez hozzájárul még a ligamentumok lazasága. Mindezek együttvéve a passzív flexió amplitúdójának fokozódásához vezetnek. 3. Az előrehajlás következtében megnövekszik a mellkasi és hason belüli nyomás, amely közvetlenül a csigolyaközti porckorongok felszínére hatva elősegíti és erősíti azt a jelenséget, hogy a kocsonyás mag a porckorong hátsó, hátsó-oldalsó részei felé tolódjon el. 4. Az epidurális térben elhelyezkedő vénák ellaposodnak. Ezeknek a vénáknak az lenne a szerepe, hogy az itt lévő csigolyatestekből, valamint egyéb struktúrákból: szalagokból, csigolyákból, ízületekből stb. a vért elszállítsa. Ezáltal, ennek zavara következtében az itt lévő struktúrákban degeneratív folyamatok fejlődnek ki anyagcserezavarok következtében. 5. A kisízületek és a ligamentumok krónikus feszülése elősegíti az ún. funkcioná-' lis blokk kialakulását, melyek a mozgási szegmentum instabilitásához vezetnek, és a későbbiek során arthrosishoz hasonló degeneratív elváltozások jöhetnek létre. 6. A kocsonyás mag decentralizációja következtében a porckorong diffúzióval történő táplálkozása zavart szenved. Ennek következtében a rostos gyűrű degenerálódni kezd, megzavarva annak elasztikus ; amortizáló tulajdonságát. A csigolyatesteken szintén lassú elváltozások történnek. Ugyanis a porckorong táplálkozása diffúz módon, a szomszédos csigolyatestek kyalinos lemezén keresztül történik. Maguknak a csigolyatesteknek a középső sziva :sos része, a nagyfokú vascularizációjának köszönhetően viszonylag jó helyzetben van, optimális esetben ez közvetlenül a kocsonyás mag fölött helyezkedik el, ezáltal nyújt optimális táplálkozási viszonyokat az utóbbi számára.

21 KIROPRAKTIKA 29 A kocsonyás mag elmozdulása következtében a csigolyatestek vascularisatiós felépítése megváltozhat, melynek következtében a csigolyatestek központi zónáiban degeneratív folyamatok indulhatnak el. Kora gyermekkorban a kocsonyás mag elmozdulása következtében megváltozó érzónák végül is az egyes csigolyatestek egyenlőtlen vérellátásához vezetnek, ezáltal befolyásolják a növekedést, és végső sorban scoliotikus betegségek alapvető pathogenetikai alapját képezik. Az itt felsoroltak, vagyis a gerincoszlop krónikus előrehajló helyzetének következménye a csigolyaközti porckorong protrusiója, melyek elősegítik vagy létrehozhatják az ún. ízületi blokkot, valamint a betegség különböző klinikai szindrómáit okozzák. A gerincoszlop ezen állandósult szituációjában egy viszonylag kis trauma, a hason belüli vagy a mellkasi nyomás növekedése (köhögés, tüsszentés esetén, élesen előrehajolva) beindító faktora lehet különböző mértékű protrusiónak. Ennek következtében prolapsusok, discusherniák jöhetnek létre a rostos gyűrű részleges vagy teljes átszakadásával a hátsó ligamentum területén, vagy magának a kocsonyás magnak a sequestratiója jöhet létre. Célszerű a kora gyermekkortól kezdve kialakuló osteochondrosist, mint egy progrediáló-remittáló szisztémás betegséget felfogni, amely biomechanikus periódusokra osztható, a gerincvelői szegmentumban létrejövő morfológiai változások által. A biodinamikai korrekció széles alkalmazási tapasztalatai alapján vált lehetőség öt alapvető periódus alkalmazása a betegségre. A klasszifikáció V V Szuvak és munkatársai klasszifikációja. 1. Mobilis protrusiók periódusa A betegség ebben a korai periódusban gyakorlatilag klinikai tünetek hiányával jellemezhető. Ez azzal magyarázható, hogy a kocsonyás mag a csigolyatestek közötti ízületben mobilisan változtatja helyét, és az így létrejövő porckorong-protrusiók és csigolyablokkok gyakorlatilag az aktív kiegyenesítő, forgó-rotációs mozgások során (önkorrekciók során) visszaállnak eredeti helyzetükre. Radiológiailag ez az elváltozás nem diagnosztizálható. Kora gyermekkorban scoliotikus testtartás mutatkozhat. 2. Csigolyaközti porckorongok fixált protrusiójának periódusa Ebben a stádiumban mérsékelt vasrv kifejezett klinikai szimotomatológiával találkozunk, melynek oka a porckorong fixált protrusiója által létrejövő ideg-ér-gyöki tü-

22 30 DR. TARACZKÖZI ISTVÁN netek, illetve blokkok. Ez a mozgási szegment különböző fokú instabilitásával járhat együtt, mégpedig az ún. retro-spondylolisthesis I. stádiumával. A kora gyermekkorban a scoliosis I. fokú. Alapvető radiológiai jelek: ún. kiegyenesített lordosisok, erősödik a mellkasi kyphosis, a csigolyatestek közötti rések aszimmetriája, a rések, ill. a tövisnyúlványok egymáshoz való távolsága különböző. Ebben az esetben á biomechanikus korrekciót vagy pedig speciális komplex önkorrekciós fogásokat lehet alkalmazni. 3. Csigolyaközti porckorong fragmentációjának stádiuma Discushernia (porckorongsérv), mely 3 periódusra osztható: A stádium: Discushernia a rostos gyűrű szétszakadása nélkül. Ebben a stádiumban már kifejezett klinikai tüneteket tapasztalunk, melynek oka az ideg-, ér-, ideggyöki sérülés a porckorongsérv kidomborodása következtében. Itt már komoly morfológiai elváltozások is megfigyelhetők. Radiológiai jelek: egyenletesen vagy aszimmetrikusan csökkennek a csigolyák közti rések. A hátsó tövisnyúlványok a csigolyatestek elmozdulása következtében egymáshoz képest eltávolodnak, tehát nem egy folyamatos síkban helyezkednek el, és mérsékelten kifejezett osteochondrosis figyelhető meg, valamint a csigolyaív nyúlványainak, ízületeinek deformációi láthatók. B stádium: Discushernia'a fibrotikus gyűrű átszakadásával. C stádium: Discushernia a ligamentum longitudinale posterior átszakadásával. Ez utóbbiak igen kifejezett klinikai szimptomatikával járnak, amelyet az ideg-, ér-, ideggyöki tünetek okoznak, sőt magának a gerincvelői szakasznak a sérülése is létrejöhet a csigolyaközti porckorong sérvszerű bedomborodása következtében, valamint annak következtében, hogy a kocsonyás mag átszakítva a rostos gyűrűt és a hátsó szalagot, bejuthat közvetlenül a csigolyaközti lyukba, ill. a gerinccsatornába. Radiológiai jelek: hasonlóak az előbbi stádiumban felsoroltakéhoz. A biodinamikai korrekció abszolút ellenjavallt! 4. A csigolyaközti porckorong fibrosisának periódusa - deformáló spondylosis Ez mérsékelt vagy kifejezett klinikai tünetekkel jelentkezik, amely a spondylogyöki konfliktusnak az eredménye, valamint a váltakozó fokú csigolyablokkoknak...felelnek meg

MANUÁLTERÁPIA (MANUÁLIS MEDICINA) FEKETE SZABOLCS - 2016

MANUÁLTERÁPIA (MANUÁLIS MEDICINA) FEKETE SZABOLCS - 2016 MANUÁLTERÁPIA (MANUÁLIS MEDICINA) FEKETE SZABOLCS - 2016 MANUÁLTERÁPIA A manuális medicinát, különösen annak un. Manipulációs kezeléseit csakis e téren képzett orvos végezheti. Ugyanakkor a természetgyógyásznak

Részletesebben

XVI. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA ÉS XI. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKDOLGOZÓI KONFERENCIA

XVI. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA ÉS XI. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKDOLGOZÓI KONFERENCIA XVI. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA ÉS XI. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKDOLGOZÓI KONFERENCIA 2014 XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. ORVOS, CSONTKOVÁCS, FÁJDALOM SZINDRÓMA

Részletesebben

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Dr Élő György Miért szükséges ismeretek ezek? Tudni kell a funkció károsodás okát, ismerni a beteg általános állapotát, hogy testi, szellemi és lelki állapotának

Részletesebben

Gyógytorna speciális módszerek Kálmán Anita. Zsigmondy Vilmos Harkány Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft.

Gyógytorna speciális módszerek Kálmán Anita. Zsigmondy Vilmos Harkány Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. Gyógytorna speciális módszerek Kálmán Anita Zsigmondy Vilmos Harkány Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. A gyógytorna speciális módszerei A családorvosok elmondása szerint a betegeik mintegy 60%-a mozgásszervi

Részletesebben

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ön azt a feladatot kapta a munkahelyén, hogy készítsen kiselőadást a sejtek működésének anatómiájáról - élettanáról! Előadása legyen szakmailag alátámasztva, de a hallgatók számára érthető!

Részletesebben

III./2. fejezet: Gerincfejlődési rendellenességek

III./2. fejezet: Gerincfejlődési rendellenességek III./2. fejezet: Gerincfejlődési rendellenességek III./2.1. Spondylolysis, spondylolisthesis III./2.1.1 Definíció Spondylolysis a csigolyaív pars interarticularisanak megszakadása, mely lehet egy, vagy

Részletesebben

S SEK GYTORNA MÓDSZEREKKEL GYÓGYTORNA. Bély Zsófia gyógytornász

S SEK GYTORNA MÓDSZEREKKEL GYÓGYTORNA. Bély Zsófia gyógytornász LÁGYRÉSZ SÉRÜLÉSEK S SEK KEZELÉSE KÜLÖNBK NBÖZŐ GYÓGYTORNA GYTORNA MÓDSZEREKKEL Bély Zsófia gyógytornász Lágyrészek bőralatti kötőszövet inak ínhüvelyek íntapadások szalagok bursák tágabb értelemben ide

Részletesebben

Degeneratív gerincelváltozások a különböző életkorokban

Degeneratív gerincelváltozások a különböző életkorokban MISKOLCI EGYETEM Egészségügyi Kar Degeneratív gerincelváltozások a különböző életkorokban Konzulens: Prof. Em. Dr. Lombay Béla Klinikai Radiológiai Tanszék Készítette: Váradi Zsófia IV.évfolyam képalkotó

Részletesebben

A deréki gerincszakasz

A deréki gerincszakasz A deréki gerincszakasz Áttekintés A krónikus hátfájdalom gyakori tünet, különösen a gerinc deréki szakaszán (alsó hát). Feltételezhetően az emberek 75 %-ánál jelentkeznek a tünetek alkalmanként, vagy folyamatosan.

Részletesebben

Kéz- és lábápoló, műkörömépítő. 31 815 01 0000 00 00 Kéz- és lábápoló, műkörömépítő 2/43

Kéz- és lábápoló, műkörömépítő. 31 815 01 0000 00 00 Kéz- és lábápoló, műkörömépítő 2/43 A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR MECHATRONIKA, OPTIKA ÉS GÉPÉSZETI INFORMATIKA TANSZÉK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR MECHATRONIKA, OPTIKA ÉS GÉPÉSZETI INFORMATIKA TANSZÉK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR MECHATRONIKA, OPTIKA ÉS GÉPÉSZETI INFORMATIKA TANSZÉK SCHRONK EDINA TDK DOLGOZAT Nyaki porckorong megbetegedések műtéti kezelését célzó

Részletesebben

Dinamikus Neuromuszkuláris Stabilizáció a Kolář-módszer

Dinamikus Neuromuszkuláris Stabilizáció a Kolář-módszer www.rehabps.com Dinamikus Neuromuszkuláris Stabilizáció a Kolář-módszer Mi is az adinamikus Neuromuszkuláris Stabilizáció? egydülálló diagnosztikai és terápiás módszer a mozgásrendszerünk neurofiziológiai

Részletesebben

Terrier-féle lágyrész mobilizáció és Kinesio Tape technika hatása Periarthritis humeroscapuláris konzervatív kezelése során

Terrier-féle lágyrész mobilizáció és Kinesio Tape technika hatása Periarthritis humeroscapuláris konzervatív kezelése során Terrier-féle lágyrész mobilizáció és Kinesio Tape technika hatása Periarthritis humeroscapuláris konzervatív kezelése során Készítette: Halder Ágnes B.A.Z. Megyei Kórház és EOK Szikszó, Gyógytornász Terrier-féle

Részletesebben

A mozgásszervek foglalkozási betegségeinek megelőzése

A mozgásszervek foglalkozási betegségeinek megelőzése A mozgásszervek foglalkozási betegségeinek megelőzése A munkakörnyezet veszélyes környezetnek minősíthető, mivel a munkahelyeken olyan egészségkárosodások jöhetnek létre, amelyek másutt nem fordulnak elő.

Részletesebben

Sarkantyú kezelése gyógytornával

Sarkantyú kezelése gyógytornával Sarkantyú kezelése gyógytornával A sarkantyú tulajdonképpen egy meszes kinövés a sarokcsont talpi felszínén, vagy az Achilles ín sarkon tapadó részén. Gyógytornászként sokszor találkozom ezzel a problémával,

Részletesebben

Utánpótlás-nevelés: nevelés: az egészséges fejlesztés gyógytornász szakmai szempontjai Moldvay Ildikó Sportági jellemzők Mozgató szervrendszer Axiális aszimmetrikus terhelés Erőközpont: medence Medence

Részletesebben

IRODA MASSZÁZS. VITÉZ RENÁTA 1133 Budapest, Pannónia u. 70.

IRODA MASSZÁZS. VITÉZ RENÁTA 1133 Budapest, Pannónia u. 70. IRODA MASSZÁZS VITÉZ RENÁTA 1133 Budapest, Pannónia u. 70. Irodai masszázs Az irodai masszázs a leghatékonyabb módja annak, hogy munkatársai mindig frissen, kipihenten dolgozzanak. A kezelést az Ön munkahelyén

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP A KRÚDYBAN

EGÉSZSÉGNAP A KRÚDYBAN EGÉSZSÉGNAP A KRÚDYBAN Gerinctorna - Tartásjavító gyakorlatok A gerincoszlopon öt szakaszt különböztetünk meg. A nyaki gerincszakaszt hét nyakcsigolya, a háti gerincszakaszt tizenkét hátcsigolya, az ágyéki

Részletesebben

A gerinc radiológiája

A gerinc radiológiája A gerincoszlop radiológiai vizsgálata Arany Tóth Attila SZIE, ÁOTK, Sebészeti Klinika A gerincoszlop radiológiai vizsgálata komplex anatómia kis terület csigolyák: 7 nyak-,13 hát-, 7 ágyékcsigolya megfelelı

Részletesebben

SZÉDÜLÉS ÉS A NEUROREHABILITÁCIÓ. Péley Iván PTE KK Neurológiai Klinika és Szigetvári Kórház Neurorehabilitáció

SZÉDÜLÉS ÉS A NEUROREHABILITÁCIÓ. Péley Iván PTE KK Neurológiai Klinika és Szigetvári Kórház Neurorehabilitáció SZÉDÜLÉS ÉS A NEUROREHABILITÁCIÓ Péley Iván PTE KK Neurológiai Klinika és Szigetvári Kórház Neurorehabilitáció Szédülés és a neurorehabilitáció Szédülés és a neurorehabilitáció Szédülés és a neurorehabilitáció

Részletesebben

Manuálterápia vizsgakérdések-megoldások

Manuálterápia vizsgakérdések-megoldások Az ETI Természetgyógyászati alapismeretek modulvizsga megoldólapjainak felhasználásával készítette: Fábián Andrea vizsgakérdések-megoldások 1 1. Fogalmazza meg röviden, mi a chiropraktika lényege és célja!

Részletesebben

Ortopédiai betegek rehabilitációja

Ortopédiai betegek rehabilitációja Ortopédiai betegek rehabilitációja Törpe növés Veleszületett végtag hiányok Hibás testtartás Végtag deformitások Arthrosisok Izomzat és kötőszövet veleszületett hibái Izombetegségek Csontok és izületek

Részletesebben

A gerincbetegségek háromdimenziós CT vizsgálata

A gerincbetegségek háromdimenziós CT vizsgálata MISKOLCI EGYETEM Egészségügyi Kar Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai alapszak Képalkotó diagnosztikai szakirány A gerincbetegségek háromdimenziós CT vizsgálata Konzulens: Dr. Martos János

Részletesebben

33 815 02 0010 33 02 Lábápoló Kéz- és lábápoló, műkörömépítő

33 815 02 0010 33 02 Lábápoló Kéz- és lábápoló, műkörömépítő A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Általános bemelegítés

Általános bemelegítés Általános bemelegítés Összefoglalás A test tengelyei és síkjai a szaknyelv kialakításának az alapja. Test és szer viszonya a test szélességifőtengelyének viszonya alapján állapítható meg. Az álló helyzetek

Részletesebben

Dynasit Dinamikus ülőpárnák

Dynasit Dinamikus ülőpárnák Dinamikus ülőpárnák 1. Üljünk egészségesen! Felejtse el a statikus, mozgás nélküli ülést, vigyen dinamikát az ülésbe! Ébressze fel izmait, mozogjon többet ülés közben! Évente átlagosan több, mint 3000

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál

DR. IMMUN Egészségportál Lábmasszázs Lábmasszázs A lábmasszázs más néven reflexológia egy õsi gyógymód, ami azon az elven alapul, hogy a test összes szerve energiacsatornákon keresztül össze van kötve úgynevezett "kioldópontokkal",

Részletesebben

A Dévény módszer, mint a korai fejlesztésben alkalmazható eljárás. Vámosi Istvánné DSGM-szakgyógytornász 2011.

A Dévény módszer, mint a korai fejlesztésben alkalmazható eljárás. Vámosi Istvánné DSGM-szakgyógytornász 2011. A Dévény módszer, mint a korai fejlesztésben alkalmazható eljárás Vámosi Istvánné DSGM-szakgyógytornász 2011. Fogalom A koragyermekkori intervenció a 0-5 (6) éves korú eltérő fejlődésű gyermekek tervszerűen

Részletesebben

XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia. Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14.

XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia. Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. Gellai Nándor gyógytornász-fizioterapeuta Dr. Berecz Zsuzsanna reumatológus

Részletesebben

Gerincoperáltak és degeneratív gerincbántalomban szenvedők rehabilitációjának nehézségei

Gerincoperáltak és degeneratív gerincbántalomban szenvedők rehabilitációjának nehézségei Gerincoperáltak és degeneratív gerincbántalomban szenvedők rehabilitációjának nehézségei Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet Neurorehabilitációs Osztály Dr.Hajnalka Imre Sztupa Márta Dr.Mód Gabriella Osztályos

Részletesebben

Csigolyatörések konzervativ és műtéti kezelése. Kasó Gábor Pécsi Tudományegyetem, Idegsebészeti Klinika

Csigolyatörések konzervativ és műtéti kezelése. Kasó Gábor Pécsi Tudományegyetem, Idegsebészeti Klinika Csigolyatörések konzervativ és műtéti kezelése Kasó Gábor Pécsi Tudományegyetem, Idegsebészeti Klinika Csigolyatörések konzervativ és műtéti kezelése traumás poroticus pathologias craniocervicalis, cervicalis,

Részletesebben

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma Mozgásanatómia Mozgásanatómia 9. évfolyam A 9. évfolyamon az intézményünk profiljának megfelelő tantárgy, a mozgásanatómia kerül bevezetésre. A mozgásanatómia

Részletesebben

Kezelés típusai. Ingerlő: Rövid idejű Erős Manipulatív. Gátló Hosszú idejű Gyenge Kevés manipuláció. Szúrás mélysége: Pont helye határozza meg

Kezelés típusai. Ingerlő: Rövid idejű Erős Manipulatív. Gátló Hosszú idejű Gyenge Kevés manipuláció. Szúrás mélysége: Pont helye határozza meg Meridián 4-8 Repetíció Kezelés típusai Ingerlő: Rövid idejű Erős Manipulatív Gátló Hosszú idejű Gyenge Kevés manipuláció Szúrás mélysége: Pont helye határozza meg Tüdő meridián Forráspont: 1. Tonizáló

Részletesebben

1.ábra Az edzés blokkvázlata

1.ábra Az edzés blokkvázlata Előkészítő, rávezető, célgyakorlatok a köríves rúgás gyakoroltatásánál 1.ábra Az edzés blokkvázlata Tervezett edzésprogramom célcsoportjai olyan haladó edzett versenyzők, akik a szereplő technikákban már

Részletesebben

A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk.

A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk. A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk. Az eseteink túlnyomó részét neuro-, immunológiai eredetű kórképek adják.

Részletesebben

MŰTÉTI TÁJÉKOZTATÓ Ventrális (elülső) stabilizáció az ágyéki gerincszakaszon

MŰTÉTI TÁJÉKOZTATÓ Ventrális (elülső) stabilizáció az ágyéki gerincszakaszon MŰTÉTI TÁJÉKOZTATÓ Ventrális (elülső) stabilizáció az ágyéki gerincszakaszon A BETEGSÉG NEVE: A GERINCOSZLOP INSTABILITÁSA AZ ÁGYÉKI GERINCSZAKASZON (instabilitás, sztenózis) A MŰTÉT NEVE: VENTRÁLIS(ELÜLSŐ)

Részletesebben

Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal

Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal Ez a fejezet elsősorban azoknak szól, akiknek bár vannak gerinc (nyaki, háti, deréktáji) problémáik, panaszaik, azonban diagnosztizált deformitásuk

Részletesebben

IZOMSÉRÜLÉS AZ IZOMSÉRÜLÉSEK LEGGYAKORIBB OKA A TÚLTERHELÉS, ILLETVE EBBŐL ADÓDÓAN AZ IZOMLÁZ, IZOMGÖRCS ÉS IZOMKONTRAKTÚRA RÉVÉN KIALAKULÓ IZOMSZAKAD

IZOMSÉRÜLÉS AZ IZOMSÉRÜLÉSEK LEGGYAKORIBB OKA A TÚLTERHELÉS, ILLETVE EBBŐL ADÓDÓAN AZ IZOMLÁZ, IZOMGÖRCS ÉS IZOMKONTRAKTÚRA RÉVÉN KIALAKULÓ IZOMSZAKAD A SPORTOLÓK IZOMSÉRÜLÉSÉVEL SZERZETT TAPASZTALATAINK UH VIZSGÁLATTAL DR. KARDOS LÁSZLÓ, DR. BARTEK PÉTER PAMOK GYŐR, RADIOLÓGIA OSZTÁLY MRT XXVIII. KONGRESSZUS BUDAPEST, 2016.06.23-25 IZOMSÉRÜLÉS AZ IZOMSÉRÜLÉSEK

Részletesebben

HÁTSÉRÜLÉSEK. A kézi tehermozgatásból származó. csökkentésének lehetõségei MUNKABIZTONSÁG KATONÁKNAK 1

HÁTSÉRÜLÉSEK. A kézi tehermozgatásból származó. csökkentésének lehetõségei MUNKABIZTONSÁG KATONÁKNAK 1 MUNKABIZTONSÁG KATONÁKNAK 1 A kézi tehermozgatásból származó HÁTSÉRÜLÉSEK csökkentésének lehetõségei A Honvédelmi Minisztérium Munkabiztonsági és Építésügyi Hatósági Hivatal kiadványa Összeállította: Fodor

Részletesebben

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu Alapfokú elsősegélynyújtás www.szegedizoltan.hu 1997. évi CLIV. törvény 5. (3)e, Mindenkinek kötelessége - a tőle elvárható módon - segítséget nyújtani és a tudomása szerint arra illetékes egészségügyi

Részletesebben

Rheumatoid arthritis - reumás ízületi gyulladás (RA)

Rheumatoid arthritis - reumás ízületi gyulladás (RA) Rheumatoid arthritis - reumás ízületi gyulladás (RA) Ízületvédelem Az ízületekre károsan ható erők lehetőség szerinti kikapcsolása. Feladata: izmok erejének gazdaságos felhasználása biomechanika, struktúra,

Részletesebben

Büdösfürdő altalaja nagyon sok ásványi anyagot rejt mélyen belül, vagy közel a földkéreg felszínéhez. Mindenekelőtt gyógyító hatása van ezeknek az

Büdösfürdő altalaja nagyon sok ásványi anyagot rejt mélyen belül, vagy közel a földkéreg felszínéhez. Mindenekelőtt gyógyító hatása van ezeknek az Büdösfürdő altalaja nagyon sok ásványi anyagot rejt mélyen belül, vagy közel a földkéreg felszínéhez. Mindenekelőtt gyógyító hatása van ezeknek az anyagoknak, fizikális és kémiai tulajdonságaiknak köszönhetően

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Kezelés ízületi- és csontrendszeri betegségek esetén. Artritis, Osteoarthrosis kezelése

Kezelés ízületi- és csontrendszeri betegségek esetén. Artritis, Osteoarthrosis kezelése Kezelés ízületi- és csontrendszeri betegségek esetén Alkalmazható készülék: Triomed Egészséges Ízület sugárzója A készülék működési ideje: 12 perc. Ajánlott kezelési zónák: Az ízületek és azok vetületei,

Részletesebben

STANDARD vonal (kiemelten ajánlott eszközök)

STANDARD vonal (kiemelten ajánlott eszközök) STANDARD vonal (kiemelten ajánlott eszközök) Rendelési szám Eszköz leírása Méret (mm) Nettó ár (Ft) Bruttó ár (Ft) SL116 GYALOGLÓ 1250x600x1600 207 000 Ft 262 890 Ft Végtagok formálására, erősítésére és

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés. 1961-06 Képalkotás Mágneses Rezonancia vizsgálat során (MRI) modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés. 1961-06 Képalkotás Mágneses Rezonancia vizsgálat során (MRI) modul Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

FIZIKAI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM, AZ ÉLVONALBELI TELJESÍTMÉNYHEZ

FIZIKAI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM, AZ ÉLVONALBELI TELJESÍTMÉNYHEZ FIZIKAI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM, AZ ÉLVONALBELI TELJESÍTMÉNYHEZ Időszak: 1. és 2. felkészülési fázis Ízületi mozgékonyság Lazaság - Erő-Állóképesség FIGYELEM Erőfejlesztés, kondicionálás gumiszalag segítségével.

Részletesebben

Anisocoria. Anisocoria

Anisocoria. Anisocoria Anisocoria Orvosa anisocoriát állapít meg. Ebben az esetben a jobb és a bal szem pupillája nem azonos nagyságú. Kisfokú anisocoria, azaz a pupillák méretének különbözősége, fiziológiás. Előfordul, hogy

Részletesebben

A gerinc és leggyakoribb betegségei gyermekkorban. Gyermekkorban a gerinc megbetegedései a leggyakoribb mozgásszervi eltérések.

A gerinc és leggyakoribb betegségei gyermekkorban. Gyermekkorban a gerinc megbetegedései a leggyakoribb mozgásszervi eltérések. A gerinc és leggyakoribb betegségei gyermekkorban Gyermekkorban a gerinc megbetegedései a leggyakoribb mozgásszervi eltérések. Az emberi test jellegzetes szerkezeti sajátossága a kétoldali részarányosság,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig minısítı neve: Vízvári László minısítı beosztása: fıigazgató JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Helyzetkép az emberi gerinc biomechanikájával foglalkozó nemzetközi kutatási irányzatokról és az emberi gerinc húzásvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

KINEZIOLÓGIA FEKETE SZABOLCS

KINEZIOLÓGIA FEKETE SZABOLCS KINEZIOLÓGIA FEKETE SZABOLCS - 2016 Természetgyógyász - Kineziológia Rendszerspecifikus Saját fogalom-, eljárás- és szabályozási rendszerrel működik Speciális eljárásokat és módszereket alkalmaz Segít

Részletesebben

Kezdő íjászok kézikönyve ARANY. Toll

Kezdő íjászok kézikönyve ARANY. Toll ARANY Toll 1 A FITA ARANY TOLL MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ISMERETANYAG TALÁLATOK ÉRTÉKELÉSE Lőtávolság: 8m Lövésszám: 15 (5x3 vessző) Elérendő teljesítmény: 12 találat 80 cm-es lőlapra (találat = 6-10-es

Részletesebben

Csigolyatörések gyógytornája. Készítette: Tihanyi Renáta

Csigolyatörések gyógytornája. Készítette: Tihanyi Renáta Csigolyatörések gyógytornája Készítette: Tihanyi Renáta Traumás csigolyatörések A fizioterápiás kezelés függ: cervikális, thorakális, v. lumbalis szakasz érintett gerincvelő sérülésével,v. sérülése nélkül

Részletesebben

Befagyott a nyakam álmomban, segítene valaki?

Befagyott a nyakam álmomban, segítene valaki? Görcsös nyakfájdalomra ébredünk. Nyugtalan stresszes álmunkban az akaratlan mozgások által megfeszítjük nyakizmainkat, amelyek a túlerőltetés következtében begörcsölnek. A fájdalmat főleg mozgatás és az

Részletesebben

3. FEJEZET - MANUÁLTERÁPIA 3/1. EGYSZERŰ FELELETVÁLASZTÁS

3. FEJEZET - MANUÁLTERÁPIA 3/1. EGYSZERŰ FELELETVÁLASZTÁS 3. FEJEZET - MANUÁLTERÁPIA 3/1. EGYSZERŰ FELELETVÁLASZTÁS 1. A csúszó mozgás: A) forgó haladó mozgás, amikor az ízület egyik oldalán tractio, a másik oldalon compressio jön létre B) egyenes vonalú haladó

Részletesebben

Mozgásszervi betegségek fizioterápiája

Mozgásszervi betegségek fizioterápiája Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Mozgásszervi betegségek fizioterápiája Mozgásszervi betegségek, prevalenciájuk Magyarországon, a fizioterápia szerepe gyógyításukban Dr. Papp Miklós Kiss Alexandra 2013.

Részletesebben

VIII./1. fejezet: A láb fejlődési rendellenességei

VIII./1. fejezet: A láb fejlődési rendellenességei VIII./1. fejezet: A láb fejlődési rendellenességei A fejezetben a lábat alkotó csontok számbeli többletét és hiányát, valamint méretbeli túl-, illetve alulnövekedését részletezzük. Az e fejezetben található

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

Irodaergonómia. Az emberközpontú környezetért. Urbánné Biró Brigitta BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

Irodaergonómia. Az emberközpontú környezetért. Urbánné Biró Brigitta BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék Irodaergonómia Az emberközpontú környezetért Urbánné Biró Brigitta BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék Az irodaergonómia területei Mitől lesz hatékony és egészséges a munkahely? Megfelelő környezet Megfelelő

Részletesebben

6. FEJEZET - PNF 6/1. EGYSZERŰ FELELETVÁLASZTÁS

6. FEJEZET - PNF 6/1. EGYSZERŰ FELELETVÁLASZTÁS 6. FEJEZET - PNF 6/1. EGYSZERŰ FELELETVÁLASZTÁS 1. Mivel tudunk a proprioceptorokra hatni? A) ellenállás adásával B) megfelelő fogástechnikával C) azzal, hogy diagonálban dolgozunk D) verbális utasítással

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 1085 Budapest, Horánszky u. 15.

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 1085 Budapest, Horánszky u. 15. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 1085 Budapest, Horánszky u. 15. M E G O L D Ó L A P írásbeli vizsga Alternatív mozgás masszázsterapeuta 2001. október 15. 2 T Á J É K O Z T A T Ó az értékelő

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar. A lumbális gerinc degeneratív betegségei, különös tekintettel a porckorongsérv képalkotó diagnosztikája

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar. A lumbális gerinc degeneratív betegségei, különös tekintettel a porckorongsérv képalkotó diagnosztikája Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar A lumbális gerinc degeneratív betegségei, különös tekintettel a porckorongsérv képalkotó diagnosztikája Konzulens: Készítette: Dr. Fornet Béla PhD Bodzán Krisztián Klinikai

Részletesebben

4. - A szakorvosi és egyéb ellátások térítési díjai

4. - A szakorvosi és egyéb ellátások térítési díjai 4. - A szakorvosi és egyéb ellátások térítési díjai 4. számú melléklet Az üzleti alapon nyújtott egészségügyi szolgáltatások esetében külön szerződés alapján kedvezőbb díjazás is kiköthető. Kontroll vizsgálat

Részletesebben

Dr.Szolnoki János. Klinikus állatorvos, az MKOE tagja. Hegyvidéki Kisállatklinika Bt. állatkórháza, Szentendre MRCVS,

Dr.Szolnoki János. Klinikus állatorvos, az MKOE tagja. Hegyvidéki Kisállatklinika Bt. állatkórháza, Szentendre MRCVS, Orthopédia ESETISMERTETÉS Könyökízületi arthrodesiszsömi kutya Dr.Szolnoki János Klinikus állatorvos, az MKOE tagja Hegyvidéki Kisállatklinika Bt. állatkórháza, Szentendre MRCVS, www.hegyvidekiklin.fw.hu

Részletesebben

Funkcionális anatómia Gerincről általában és a Lumbális gerinc Nyakas Dóra a gerinc egy hosszú csontfüzér. A tetején ül a fej, az alján ülsz Te. (egy gyermek) Gerincről általában Rigid - stabilitás Plasztikus

Részletesebben

III./3. A gerinc degeneratív megbetegedései

III./3. A gerinc degeneratív megbetegedései III./3. A gerinc degeneratív megbetegedései Bevezetés A gerinc degeneratív megbetgedéseinek megértéséhez tisztában kell lennünk azzal, hogy a gerinc egy olyan egységesen működő mozgásszerv, mely szegmentalis

Részletesebben

Pályázat. Versiva XC elgélesedő habkötszer alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai esettanulmányon keresztül

Pályázat. Versiva XC elgélesedő habkötszer alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai esettanulmányon keresztül Pályázat Versiva XC elgélesedő habkötszer alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai esettanulmányon keresztül Nagy Mariann Baloghné Szlábi Viktória Dr. Ménesi Rudolf Kaposi Mór Oktató Kórház Általános-,

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK Egészségügyi alapismeretek középszint 1521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Korlátozott terjesztésű! Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató M E G O L D Ó L A

Részletesebben

Tóthné Fülep Beatrix. Korszerű lehetőségek a fizioterápiában III. Hévíz 2016.01.29.-30.

Tóthné Fülep Beatrix. Korszerű lehetőségek a fizioterápiában III. Hévíz 2016.01.29.-30. Tóthné Fülep Beatrix Korszerű lehetőségek a fizioterápiában III. Hévíz 2016.01.29.-30. A milliméteres terápia mechanizmusa az élet meghosszabbításának mechanizmusa Rodstat I.V. akadémikus A milliméteres-terápia

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

AZ ALSÓ VÉGTAG CSONTJAINAK ÖSSZEKÖTTETÉSEI

AZ ALSÓ VÉGTAG CSONTJAINAK ÖSSZEKÖTTETÉSEI 1 AZ ALSÓ VÉGTAG CSONTJAINAK ÖSSZEKÖTTETÉSEI A, MEDENCEÖV CSONTJAINAK ÖSSZEKÖTTETÉSEI B, A SZABAD ALSÓ VÉGTAG CSONTJAINAK KAPCS. A, MEDENCEÖV CSONTJAINAK ÖSSZEKÖTTETÉSEI 1, SZEMÉREMCSONTOK ÖSSZEKÖTTETÉSE

Részletesebben

Kezdő íjászok kézikönyve. Fehér. Nyíl

Kezdő íjászok kézikönyve. Fehér. Nyíl Fehér Nyíl 1 A FITA FEHÉR NYÍL MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ISMERETANYAG TALÁLATOK ÉRTÉKELÉSE Lőtávolság: 10 méter Minimális elérendő pontszám: 115 pont MOZGÁSTECHNIKA - A lövési folyamat végrehajtása a következők

Részletesebben

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07.

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás I. 26 éves férfi 6 héttel korábban bal oldali herében elváltozást észlelt,majd 3 héttel később haemoptoe miatt kereste fel orvosát antibiotikumos

Részletesebben

Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Online bejelentkezés CT vizsgálatra. Kattintson ide!

Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Online bejelentkezés CT vizsgálatra. Kattintson ide! Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Nap mint nap, emberek millió szenvednek valamilyen tüdőbetegség következtében, ráadásul a halálokok között is vezető szerepet betöltő COPD előfordulása

Részletesebben

Gyermekkori Spondilartritisz/Entezitisszel Összefüggő Artritisz (SPA-ERA)

Gyermekkori Spondilartritisz/Entezitisszel Összefüggő Artritisz (SPA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Gyermekkori Spondilartritisz/Entezitisszel Összefüggő Artritisz (SPA-ERA) Verzió 2016 1. MI A GYERMEKKORI SPONDILARTRITISZ/ENTEZITISSZEL ÖSSZEFÜGGŐ ARTRITISZ

Részletesebben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Melyik okozhat stresszt? Bevezető A stressz olyan mint a borivás: kis mennyiségben jótékony hatása van, motivál és élénkebbé tesz. A túlzott és folyamatos

Részletesebben

Vizsgálataink. EKG (Elektrokardiogramm) A míg az lész, a mi vagy. (Goethe)

Vizsgálataink. EKG (Elektrokardiogramm) A míg az lész, a mi vagy. (Goethe) Kardiológiai Szakrendelés Dr. Füsi Gabriella Kardiológus Főorvos Élni való minden élet, Csak magadhoz hű maradj. Veszteség nem érhet téged, A míg az lész, a mi vagy. (Goethe) Vizsgálataink EKG (Elektrokardiogramm)

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2390-06 Masszázs alapozás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. augusztus 08.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2390-06 Masszázs alapozás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. augusztus 08. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Pszichológiai, pedagógiai elemeket is tartalmazó képesség-, készség-, és személyiségfejlesztő

Pszichológiai, pedagógiai elemeket is tartalmazó képesség-, készség-, és személyiségfejlesztő A csodákhoz mozdulni kell a megszokott kis világunkból Kelemen Dóra szakképzett kineziológus, AFT, elmeakupunktúra és biodinamikus cranius, sacralis terápiakezelő vagyok. Én nagyon szeretnék veletek megismerkedni,

Részletesebben

Végtagfájdalom szindrómák

Végtagfájdalom szindrómák www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Végtagfájdalom szindrómák Verzió 2016 1. Bevezetés Számos gyermekkori betegség okozhat végtagfájdalmat. A végtagfájdalom szindróma" egy általános kifejezés

Részletesebben

VII./2. Veleszületett fejlődési rendellenességek

VII./2. Veleszületett fejlődési rendellenességek VII./2. Veleszületett fejlődési rendellenességek A térd veleszületett rendellenességei összességében ritka kórképek, előfordulhatnak önálló elváltozásként, de időnként komplex fejlődési rendellenességek

Részletesebben

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával.

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával. Az inkontinencia az altesti záróizmok záróképtelenségét jelenti, mind a húgycső, mind a végbél vonatkozásában. Következménye akaratlan vizeletelcsöppenés, -elfolyás, illetve -székletürités. Az inkontinencia

Részletesebben

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz Verzió 2016 1. MI A REUMÁS LÁZ 1.1 Mi ez? A reumás láz nevű betegséget a sztreptokokkusz baktérium

Részletesebben

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával.

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával. Az az altesti záróizmok záróképtelenségét jelenti, mind a húgycső, mind a végbél vonatkozásában. Következménye akaratlan vizeletelcsöppenés, -elfolyás, illetve -székletürités. Az szinte már népbetegség

Részletesebben

Tartós fájdalomcsillapítás központi oktatási programja

Tartós fájdalomcsillapítás központi oktatási programja 200. Tartós fájdalomcsillapítás központi oktatási programja az alap, közép, emeltszintű, valamint felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel, egészségügyi főiskolai végzettséggel vagy felsőoktatási intézményben

Részletesebben

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával.

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával. Az inkontinencia az altesti záróizmok záróképtelenségét jelenti, mind a húgycső, mind a végbél vonatkozásában. Következménye akaratlan vizeletelcsöppenés, -elfolyás, illetve -székletürités. Az inkontinencia

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

A felső végtag csontjait 2 csoportra oszthatjuk:

A felső végtag csontjait 2 csoportra oszthatjuk: VÁLLÖV, VÁLL A felső végtag csontjait 2 csoportra oszthatjuk: I. a vállöv: kulcscsont (clavicula) lapocka (scapula) II. a szabad felső végtag részei: kar (brachium) karcsont (humerus) alkar (antebrachium)

Részletesebben

Előzetes kezelési terv, teljeskörű parodontális kezelés lépései

Előzetes kezelési terv, teljeskörű parodontális kezelés lépései Előzetes kezelési terv, teljeskörű parodontális kezelés lépései Előzetes kezelési terv 1. Parodontálisan teljesen egészséges egyén kezelési terve aktuális teendőnk nincs panaszok esetén, illetve legalább

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

PÁROS NYÚJTÓ GYAKORLATOK

PÁROS NYÚJTÓ GYAKORLATOK PÁROS NYÚJTÓ GYAKORLATOK Törös Károly Utánpótlás szövetségi kapitány Vezetőedző, szövetségi kapitány ex Délfrika Afrika és ex Algéria 2009-2013 1. Kiinduló helyzet: kisterpeszben állva, két kéz a vesetájon

Részletesebben

Tartáshibák vizsgálata és korrekciója kisiskolások körében

Tartáshibák vizsgálata és korrekciója kisiskolások körében Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Ápolás és Betegellátás Szak Gyógytornász Szakirány Tartáshibák vizsgálata és korrekciója kisiskolások körében Breznai Annamária Konzulens Miskolc, 2015 Bányai Nikolett

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Korlátozott terjesztésű! Nemzeti Erőforrás Minisztérium Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás Az elhízás, a bulimia, az anorexia Az elhízás Elhízás vagy túlsúlyosság elhízás a testsúly a kívánatosnál 20%-kal nagyobb túlsúlyosság a magasabb testsúly megoszlik az izmok, csontok, zsír és víz tömege

Részletesebben

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése Pszichológia BA gyakorlat A mérést és kiértékelést végezték:............

Részletesebben

Vertebroplastica osztályunkon. Zoltán Kaposi Mór Oktató Kórház, Idegsebészeti Osztály

Vertebroplastica osztályunkon. Zoltán Kaposi Mór Oktató Kórház, Idegsebészeti Osztály Vertebroplastica osztályunkon dr. Szentágotai Attila, dr. Kiss Attila, dr. Horváth dr. Szentágotai Attila, dr. Kiss Attila, dr. Horváth Zoltán Kaposi Mór Oktató Kórház, Idegsebészeti Osztály Osteoporosis

Részletesebben