ÚTMUTATÓ. Központi Statisztikai Hivatal. a Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Adatfelvétel 2014 H S F M jelű kérdőívek kitöltéséhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚTMUTATÓ. Központi Statisztikai Hivatal. a Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Adatfelvétel 2014 H S F M jelű kérdőívek kitöltéséhez"

Átírás

1 Nyilvántartási szám: Központi Statisztikai Hivatal ÚTMUTATÓ a Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Adatfelvétel 2014 H S F M jelű kérdőívek kitöltéséhez KSH Életmód,- foglalkoztatás- és oktatásstatisztika főosztály Életszínvonal-statisztikai felvételek osztálya 2014

2 MOTTÓ: A FELVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ ADATOK MINŐSÉGE AZ ADATGYŰJTÉS SORÁN DŐL EL, AZ ÖSSZEÍRÓK MUNKÁJA KULCSFONTOSSÁGÚ. Kedves kollégák, forgassák rendszeresen ezt az útmutatót, melyet az összeírás során felmerülő problémák megoldására és az adatgyűjtés szakszerűségének biztosítására állítottunk össze. Reméljük, hogy segíti azt a nehéz és sokoldalú ismereteket kívánó munkát, ami Önökre hárul. Az Életszínvonal-statisztikai felvételek osztálya munkatársai 2

3 Bevezető A Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Adatfelvétel (HKÉF) éves kikérdezésénél papír kérdőívek helyett mobil összeírásra váltunk, ami a kérdőívek megtartott formája mellett változásokat is jelent. Emiatt továbbra is a kérdőív nevével hivatkozunk az utasításon belül, amikor egy egy kérdés kitöltéséhez adunk útmutatást A kiválasztott háztartások 4 évig maradnak a felvételben. Ezt az indokolja, hogy így arról is képet tudunk kapni, hogy négy év alatt hogyan változott a megkérdezett háztartások életszínvonala, mennyiben módosult a háztartásaik összetétele és azok, akik elköltöztek, jobban vagy rosszabbul élnek-e, mint a korábbi háztartásaikban, családjaikban. Ezt hívjuk panel felvételnek. A felvétel eszmei időpontja: március 1. 0 óra 0 perc. Az éves kikérdezés nyomtatványai: 1. HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL CÍMKÁRTYA, HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL HÁZTARTÁSI KÉRDŐÍV H TÍPUSÚ, 2014 (Jövedelmi referencia év: 2013) 3. HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL FOGYASZTÁSI KÉRDŐÍV F TÍPUSÚ, 2014 (Referencia év: 2013) 4. HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL SZEMÉLYI KÉRDŐÍV S, 2014 (Jövedelmi referencia év: 2013) 5. HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL KIEGÉSZÍTŐ MODULJA M, 2014 H F S M Személyi kérdőívet S csak a 16 éves és idősebb személyekről kell kitölteni (1997-ben vagy korábban születettekről), de ezt figyeli az adatbeviteli program. Akkor sikeres a lekérdezés, ha a program által felkínált minden kérdőívet, de legalább a háztartási, egy személyi és hozzá kapcsolódó modul valamint, ha a program felkínálta a fogyasztási kérdőívet kitöltötték. 3

4 I. fejezet HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL CÍMKÁRTYA, 2014 Általános megjegyzések A Címkártya a Lakos programmal együtt biztosítja a felvételben felkeresendő címeket, a költözéskor történő változások rögzítését, mind a cím, mind a címhez tartozó személyek esetében ben a felkeresendő címeket a Lakos programba töltjük be, amely a mobil eszközökre a megfelelő csoportosítások után a Lakos programból kerül feltöltésre. A Címkártya egyes részei nem szerepelnek az adatbeviteli programban, mert háttérinformációkat tartalmaznak, és a kérdezőnek nincs feladata vele. A Címkártyán tartjuk nyilván a sikerességre, a költözésre, az új címre vonatkozó, valamint a személyekben (új személyek, a meglevők adatai) történt változásokat. A Személyi táblán soroljuk fel a háztartások személyeit, melynek alapján a háztartást azonosítani kell. (részletesen később). Ha egy háztartás az előző évi kérdezés óta elköltözött a korábbi címéről, akkor ez az adatbeviteli programban rögzítésre kerül, amely továbbítja a Lakosnak. Az új cím régiójának/megyéjének a Lakos küld értesítést. Fontos, hogy az adatbevitel során, mindig csak egyetlen háztartás adatai szerepelhetnek. A következőkben az adatbevitel menetére, illetve a változók tartalmára vonatkozó információkat foglaljuk össze. Az összeírás menete Az összeíró kiválasztja a felkeresendő, kikérdezendő címet a mobil eszközön, sikeres azonosítást követően elkezdhető az összeírás. A Címkártya megfelelő részeinek kitöltése után a Háztartási kérdőív, továbbá a Fogyasztási adatok (ha a program felkínálja) után a Személyi kérdőív(ek) következnek. A modul kérdőív kérdései a háztartási és személyi kérdőívekbe beépültek. A címkártya kitöltésének menete A kikérdezés során, a címkártyán szereplő válaszlehetőségeket nem szabad felolvasni, a kapott válasz(ok) alapján kell a kódot rögzíteni! A felkeresendő cím azonosításával kezdődik az összeírás. Ha nem találta meg a jelzett címet, ezt jelöli a programban, és kiválasztja a megfelelő meghiúsulási kódot. Ha meghiúsulást választott, nem módosítható megvalósultra! Az új háztartásokat (A háztartás típusa Új háztartás), költözés esetén nem követjük, így ezeknél a címkártya bizonyos változóit nem kell kitölteni. A program nem is engedi ezek kitöltését. Ha megtalálta a kijelölt címet, ezt jelöli, és a program listázza a kiválasztás szerinti háztartás személyeit, a személyek nem változtatható adataival (új háztartásoknál a havi összeírás alapján felvett személyi adatok). Ez csak azonosítási célt szolgál, nem lehet javítani, hozzáírni, arra később, a kitöltéskor kerül sor. Mielőtt a címkártya kitöltéséhez hozzákezd, ellenőrizze a háztartást 4

5 Cím ellenőrzése (új háztartás) Háztartás ellenőrzése (új háztartás) 5

6 Cím ellenőrzése (követett háztartás) Háztartás ellenőrzése (követett háztartás) 6

7 Ha a felkeresett címen talált háztartás tagjai között 1. talált a felsoroltakkal egyező, 16 éves vagy idősebb személyt, kezdheti a kérdezést. 2. nem talált egyező személyt, A háztartás együttműködése nél válassza a sikertelen (20) és a megfelelő meghiúsulási kódot, és folytassa a kitöltést, ha a keresett háztartás magánháztartásba költözött, ha nem tudnak a keresett háztartásról az adott címen, a Sikertelen (meghiúsult) kikérdezés oka nál válassza A háztartás nem a célsokasághoz tartozik (50) válaszlehetőséget, és ezzel vége a kérdezésnek. Ha a teljes háztartás elköltözött és sikerült megtudni, hogy hová, akkor rögzíteni kell az új címet, a program utasításait követve. Adatcsere végrehajtása után (a Lakosból adatfrissítés történik a mobil eszközre) kereshető fel az elköltözött háztartás az új címen, akkor is, ha azonos településen (körzetben) kell lekérdezni. Ha a háztartás elmúlt évben regisztrált tagjai közül kivált egy vagy több követendő személy, akinek a címe ismert, akkor őt az új címen kell összeírni. Ehhez az új címet rögzíteni kell, és a már említett módon kell eljárni. (Fontos, hogy kiválás esetén, az új címen csak azt a háztartást kell összeírni, amelyben a követett személy található akkor is, ha több háztartás található az adott címen). A cím adatai A megadott címet kell felkeresni. Ha a feltüntetett közterület (út, utca stb.) neve, illetve a házszám megváltozott, a háztartás költözése nélkül (az utcát átnevezték, átszámozták), akkor a programban a megfelelő helyen rögzíteni kell a változást. Kérjük, ha ilyen történt, azt jelezzék a Megjegyzés nél, hogy a változás a Lakos programban is átvezetésre kerüljön. A kapcsolattartó adatai A kapcsolattartó mezőben a háztartás egy kiválasztott felnőtt tagjának (16 éves vagy idősebb) az adatai szerepelhetnek. A kiválasztott személy nevét és elérhetőségét adjuk meg, ha ezt a háztartás korábban közölte. Ha a háztartás a továbbiakban mást szeretne kapcsolattartónak 7

8 (csak háztartástag lehet!), a kiválasztott háztartástag nevét és telefonszámát kérjük beírni a megfelelő helyre. A telefonszámot 06 nélkül, körzetszám, / (per), telefonszám formában kérjük (pl. 72/345678, 1/ , vagy 20/ )! Ha van e mail címe, és azt megadja a kapcsolatteremtéshez, a megfelelő helyre, kérjük beírni. Ha a kapcsolattartó nevét nem töltötték ki, illetve a telefonszám és az cím is üresen maradt, hibaüzenetet kapunk, ami elnyomható. Felkeresési időpontok Rögzíteni kell a felkeresés időpontját, akkor is, ha kérdezés nem történt (pl. a címet megtalálta, de éppen senki sem tartózkodott otthon). Négy felkeresés jelölhető, ami azt jelenti, hogy legfeljebb négyszer kell kimenni a címre, a sikeres kitöltés érdekében, törekedve arra, hogy a személyi kérdőívet az válaszolja meg, akiről szól. Az óra beírásánál kérjük, a 24 órás jelölést használják, tehát például a délután 5 óra az 17 óra legyen. A háztartás együttműködése Ha a háztartás vállalja a válaszadást (10. Sikeres), akkor a kérdezés a háztartástagokra vonatkozó ismérvek lekérdezésével folytatódik. Ha a háztartás valamilyen okból nem működik együtt (20. Sikertelen), akkor a következő (Meghiúsulás oka) helyen meg kell adni a kérdezés sikertelenségének okát. Ha a 20. Sikertelen t jelöli meg, azt nem lehet sikeresre változtatni! Sikertelen (meghiúsult) kikérdezés oka Meghiúsulási kódot csak abban az esetben rögzítsen, ha negyedik felkeresésnél sem sikerült lekérdezni a háztartást, vagy ha egyértelmű, hogy nem fogja többször felkeresni őket, mert sikertelen lett az összeírás (pl. megtagadta a válaszadást, vagy nem beszélnek magyarul) A programban három lépésben egyeztetjük a háztartást a címben szereplővel, és ennek megfelelően kell a meghiúsulási kódot kiválasztani: 8

9 1. Ha a házat, lakást fizikailag nem sikerült megtalálni (nincs ilyen cím, nem lakás, lebontották, stb.). Ilyenkor a választható kódok: 21, 22, 23, 24, Ha megtalálta a címet, de nem talált követendő, a személyi listában felsorolt személyt az adott címen. Ilyen esetben a választható kódok: 31, 32, 35, es kódot kell adni akkor, ha a felkeresett háztartásban nincs olyan személy, aki az azonosítási táblán levő személyek közül legalább egy személlyel megegyezik. 3. Ha megtalálta a címet, talált követendő személyt az adott címen, akkor a lehetséges meghiúsulási kódok: 41, 42, 43 A felvételbe újonnan bekerülő háztartások már vezettek Naplót. Felkereséskor ellenőrizni kell, hogy ezen személyek közül legalább egy, 16 éves vagy idősebb személy jelenleg is tagja e a háztartásnak? Ha nincs ilyen tagja a háztartásnak, akkor vissza kell lépni A háztartás együttműködése részhez, EGYUTM=20, MEGHI=50 után vége a kérdezésnek. Költözés Ha a háztartásban van magánháztartásba költözött, követett személy, de a felkeresett címen nem sikerült összeírni a háztartást (pl. az ottmaradt háztartástag megtagadja a válaszadást, vagy van intézetbe, külföldre és magánháztartásba költözött személy is), úgy járjon el az összeíró, mintha az egész háztartás magánháztartásba költözött volna. Ha a további válaszlehetőségek nem egyértelműek, mert nem minden háztartástag költözött azonos helyre, akkor azt a kódot válassza, amely több személyt érint. Ha ennek alapján továbbra sem egyértelmű, akkor a kisebb kódot használja. Ha a KOLT=2,3,4, akkor vége a kérdezésnek. Az új cím adatai 9

10 Ha az elköltözött háztartás új címét (esetleg címeit) sikerült megtudni, akkor A cím ismertsége kérdésnél jelölni kell. A cím részletes adatait be kell írni. Ha a címet nem sikerült megtudni, akkor ennek jelölése után a kérdezés befejeződik. Amennyiben nem költözött el az egész háztartás, de van olyan követendő személy, aki évközben kiköltözött a háztartásból (ezt a Személyi tábla Háztartás tagság részében Vált. ok nál 1 es kóddal kell jelölni), akkor e személy(ek)nek az új címét a Személyi és Gyermek tábla kitöltése után kell megadni. Személyek adatai (Személyi tábla) Ha a háztartás együttműködik, akkor a címkártya személyekre vonatkozó adatait ki kell tölteni a háztartás minden tagjára vonatkozóan. Ez mindenekelőtt azzal a feladattal jár, hogy meg kell győződni arról, hogy mely személyek tagjai a háztartásnak a felvétel eszmei időpontjában, illetve amennyiben az adott személy még nem rendelkezik vele személyi azonosítót kell képezni neki. A címkártyán előre nyomtatjuk a legutolsó kikérdezés, illetve az újonnan az éves kérdezésbe bekerült személyeknél a naplóvezetés során ismertté vált háztartástagokat. A felvétel során, ha új személyt kell felvezetni a tagok közé, azt minden esetben ellenőrizni kell, szerepel e a felsoroltak között? Ha igen, nem szabad új azonosítót készíteni, és a rá vonatkozó adatokat a megfelelő sorban kell kitölteni. Sorszám (SZSOR) A személyi sorszám a kérdezés során a címkártyán és a kérdőíveken szereplő személyeket kapcsolja össze. A kérdezés és a rögzítés technikai mezője. Személyek demográfiai adatai Következő kiadható sorszám Itt tüntetjük fel azt a kétjegyű számot, amelyet az első újonnan felvett személy FIXSZ képzésekor kell felhasználni (lásd lejjebb). A további új személyek felvitelekor ezt kell rendre 1 gyel növelni. Azonosító (Személyi azonosító, korábban FIXSZ) A személyek azonosításának kulcsa, amelyet akkor kap meg minden személy, amikor először felvesszük vele a kapcsolatot, s amely a felvétel négyéves periódusában szigorúan változatlan marad. Minden új, a Személyi táblába újonnan bekerült személynek rendelkeznie vele. Ha az összeírás során a háztartástagok közé új személyt kell felvenni, akkor az összeírónak létre kell hoznia az alábbi módon: 10

11 Az első új személy esetében: a hiányzó azonosító helyén állva, ide kell beírni a Következő kiadható sorszám kétjegyű kódját, enter után a program kiegészíti a teljes 10 jegyű azonosítóra. A további új személyeknél a jegyet minden új személynél eggyel növelve kell beírni. A program automatikusan kiírja a következő sorszámot (10 számjegy). FONTOS! A Következő kiadható sorszám nem azonos a Szsor ral (a táblázat sorainak száma)! Ezután ki kell tölteni, a további rá vonatkozó kérdéseket is. Kezdve azzal, hogy ellenőrzi, a felsorolt személy(ek) jelenleg is háztartástag(ok) vagy nem? Ezt a TAGE változóban kell jelölni. Ezután a tagi státusz függvényében ki kell tölteni a blokk többi rá vonatkozó változóját is. Demográfiai változók (SZNEV, SZEV, SZHO, NEME) E kérdések kitöltése értelemszerű. Azon személyek esetében, akiknél ezek az adatok a korábbiakban már ismertté váltak, e mezőket feltöltöttük. Kérjük, hogy a Családi és 11

12 keresztneve oszlopba csak személyneveket írjanak, a családban betöltött szerepét az arra vonatkozó mezőben kérjük feltüntetni! Amennyiben névváltozás történik (pl. férjhez megy, férj nevét veszi fel a követett személy), vagy pótolni tudja a hiányzó nevet, kérjük, rögzítse! Háztartástagság Követni kell e? (Kov) Ez a mező jelöli, hogy a személyt, abban az esetben, ha új címre költözik, fel kell-e keresni az új címen is? A már ismert személyeknél ezt kitöltöttük, ezen változtatni nem lehet. Új háztartások ( Háztartás típusa Új háztartás ) esetén, minden 14 évet betöltött (1999-ban vagy korábban született) személyt követendő személy, tehát Kov=1. Nem új háztartások ( Háztartás típusa Már kérdezett háztartás az előző évi címen vagy Követett háztartás új címen vagy Kivált ) esetén, az újonnan összeírt személyek életkoruktól függetlenül nem követendőek vagyis KOV=0 értéket kapnak. Fontos, hogy minden személynél az első éves kikérdezéskor eldől, hogy követendő személy-e, s ezt a státuszt a kérdezés mind a négy évében megőrzi. A program minden esetben automatikusan kitölti. Tagja-e a háztartásnak? (Tage) E változót a Személyi táblában szereplő összes személyre vonatkozóan ki kell tölteni. A tagsági státusz megállapításához minden esetben a felvétel eszmei időpontját kell figyelembe venni. Amely személyeknél Tage=0 és Kov=0, minden rájuk vonatkozó kérdést figyelmen kívül kell hagyni. Ha Tage=0 és Kov=1, akkor a változást jelölni kell a címkártyán. Ki kell tölteni az Elho, Fő gakt, Vált. ok, Vált. Év, Vált. Hó mezőket. Háztartástagok családi adatai E változókat minden az eszmei időpontban háztartástag személyre vonatkozóan ki kell tölteni (Tage=1). A család összetétele (Cssor, Csap, Csal) A család sorszáma (Cssor) a háztartásban található különböző családok elkülönítésére szolgál (valamint a családi állás, különösen a párkapcsolat, besorolását segíti). Úgy kell kitölteni, hogy az azonos családba tartozó személyek egyforma sorszámot kapjanak. Az első család személyei 1-es értéket kapnak, s ha több család is található a háztartásban, akkor rendre a 2-es, illetve 3-as sorszámot kell kiosztani. A családi állapot (Csap), illetve családi állás (Csal) változókat a családon belül (tehát az azonos Cssor értékkel rendelkező személyekhez viszonyítva) betöltött szerep alapján, értelemszerűen kell kitölteni. A háztartásban lakik e Háztartási kapcsolatok (Apja, Apa ssz., Anyja, Anya ssz., Társa, Társ ssz.) Meg kell adni, hogy az adott személy apja, anyja, vagy társa szerepel-e a háztartásban, s ha igen, akkor a kétjegyű személyi sorszám (Szsor) megadásával meg kell jelölni, hogy melyik ez a személy. Hány hónapig élt a háztartásban? (Elho) Minden személynél ki kell tölteni! E mezőben meg kell adni, hogy az adott személy hány hónapig volt a háztartás tagja a jövedelmi referencia-időszakban, vagyis a kérdezést megelőző évben. Ha 2014-ben született, akkor az Elho=0. Fő gazdasági aktivitása 2013 ban? (Fő gakt) Minden személynél ki kell tölteni! Az év legnagyobb részében végzett tevékenység alapján, a megadott négy kód valamelyikébe kell besorolni a személyeket. Dolgozik, jövedelmet biztosító tevékenységet végez (1): alkalmazásban álló, vállalkozó, segítő családtag, alkalmi munkás, szülési szabadságon levő (TGYÁS), közhasznú foglalkoztatott Munkanélküli (2): ellátástól függetlenül, aki magát annak tartotta Nyugdíjas (3): öregségi, rokkantsági, özvegyi, korengedményes stb. 12

13 Egyéb inaktív (4): gyed-en, gyes-en, gyet-en lévő, tanuló, háztartásbeli, egyéb okból nem dolgozik stb. Háztartástagság változás (Vált. ok, Vált.Év, Vált.Hó) Új háztartásoknál (A háztartás típusa Új háztartás) üresen marad! Az előző kérdezéskor összeírtak, akik már nem találhatók itt (Vált. ok=1,2,3,4,8), illetve az újonnan a háztartáshoz csatlakozók (Vált. ok=5,6,7) esetében be kell írni a változás okát és idejét. A változás okai 1-től 8-ig terjedő kódot kaphatnak, a követés miatt az el- és visszaköltözéseket külön-külön csoportokba soroljuk. Azoknál a személyeknél, akik magánháztartásba költöztek (Vált. ok=1), a program a Személyi és Gyerek tábla kitöltése után kéri, személyhez kötötten az új címet. Az a személy, aki egy mintaháztartásból ebbe a mintaháztartásba költözik (akit előző évben egy másik háztartás tagjaként kérdezték), 5-ös kódot kap. Fontos, hogy változásról csak azon háztartások esetében beszélhetünk, amelyeket már a tavalyi évben is felkerestünk és a változást mindig az előző évi éves kikérdezéshez viszonyítva kell értelmezni. 12 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása (Gyerektábla) Ezt a táblázatot minden jelenleg a háztartásban élő március 1-jén vagy később született gyermekről ki kell tölteni, mivel náluk a kor meghatározása az eszmei időponthoz kötődik. A táblában megjelenik minden olyan gyermek sorszáma(szsor), akire ki kell tölteni a táblát. A megadott sorszám sorában a rá vonatkozó adatokat fel kell jegyezni. A gyermekek körébe a nem vérszerinti gyermekeket (örökbefogadott, nevelt gyermek) is bele kell érteni, és akkor is ki kell tölteni, ha minden oszlopba 0 kerül. A kérdések kitöltésénél a kikérdezés idejéhez közel eső olyan átlagos hetet kell figyelemben venni, amikor nem volt óvodai, iskolai szünet, amikor a gyermek nem volt beteg, nem utazott el valahova stb. A teljes hétre vonatkozó idővel el kell számolni, tehát, ha a gyermekre hétvégén vigyázott valaki pl. nagyszülő, akkor azt is jelölni kell a megfelelő helyen. Ha kevesebb, mint 1 órát töltött valamivel a gyermek, akkor 1-et kell kódolni. Ha nem vette igénybe a megadott ellátást, akkor 0-át kell beírni. Az iskola, óvoda stb. által szervezett programokra történő közlekedést, ha azt tanár, óvónő stb. felügyeli az iskolában, óvodában töltött időnek számít. Ebben a blokkban a szülőkkel töltött időt nem kell elszámolni, mivel alapvetően a szülők feladata a gyermek felügyelete, gondozása. Gyermekintézmény típusa (Intézmény) Ki kell választani, hogy a gyermek mely intézménybe jár (bölcsödébe, óvodába vagy iskolába). Gyermekintézményben töltött heti átlagos óraszám (Heti idő) Ehelyütt meg kell adni, hogy egy átlagos héten hány órát tölt a gyermek az előzőekben megjelölt gyermekintézményben. Az óraszámok megadásánál az egyes kategóriák esetében a következő szempontokat fontos figyelembe venni. Bölcsődében, óvodában eltöltött idő (Intézmény=1,2) Bölcsőde, óvoda által szervezett külön foglalkozás (pl. úszás, sportfoglalkozás) a bölcsődében, óvodában eltöltött időnek számít. Természetesen, ha a nagyszülő, rokon stb. viszi különórára, szakkörre stb. akkor azt az időt a megfelelő helyen kell elszámolni. Iskolában eltöltött idő (Intézmény=3) Ez átlagosan az iskolában eltöltött időt foglalja magába, beleértve a napközit is. Az iskola által szervezett szakkör, korrepetálás is az iskolában eltöltött időnek számít. Természetesen, ha a nagyszülő, rokon stb. viszi különórára, szakkörre stb. akkor azt az időt a megfelelő helyen kell elszámolni. 13

14 A gyermek nem járt sem bölcsődébe, sem óvodába, sem iskolába (Intézmény=0) Ha nem járt gyermekintézményben, akkor a Heti időt és a Napközi oszlopot nem kell kitölteni (a program automatikusan átugorja ). Iskolai napköziben eltöltött heti átlagos tartózkodási idő (Napközi) A Napközi oszlopban azt a gyermekfelügyeletben töltött időt kell beírni, amelyet a gyermek az iskola előtt, illetve után az adott intézményben tölt. Ide tartozik, ha korábban érkezik a gyermek az intézménybe, és ott a foglalkozás kezdetéig gyermekfelügyeletet biztosítanak számára. Ebbe az oszlopba sorolandó a napköziben eltöltött idő is. Minden iskolásra vonatkozóan ki kell tölteni (Intézmény=3), egyéb esetekben nem tölthető ki. Egyéb szervezett gyermekfelügyelet átlagos heti óraszáma (Egyéb napközbeni) Azt az időt kell feltüntetni, amit a gyermek iskolán/óvodán kívüli, illetve nem iskolai/óvodai szervezésű intézményekben, illetve programokkal tölt. Fontos azonban, hogy e tevékenységeket csupán akkor kell figyelembe venni, ha elsősorban a gyermek felügyeletét, gondozását szolgálják, s nem szabadidős, szórakozási célokat. Fizetett gondozó felügyelete alatt eltöltött heti átlagos óraszám (Fizetett gondozó) E változóba a fizetett gondozó, bébiszitter felügyelete alatt, illetve családi napköziben eltöltött órák számát kell beírni. Rokonok, nagyszülők, barátok felügyelete alatt eltöltött heti átlagos óraszám (Rokon) Ehelyütt azt az időt kell megadni, amit a gyermek nagyszülők, rokonok, barátok, szomszéd stb. felügyelete alatt tölt. Hangsúlyos, hogy ezen a soron (szemben a HGOND változóval) csak fizetség nélkül végzett felügyelői tevékenységeket szabad elszámolni. A 2014 ban beköltöző nem összeírt személyek Ebben a blokkban az eszmei időpontban nem háztartástag, de az előző évben legalább 3 hónapig a háztartásban élő személyeket kell regisztrálni. Az itt felsorolt személyek sorszáma minden esetben 71-gyel kezdődik, és több személy esetén rendre eggyel növekszik (pl. 71, 72, 73, stb.) A többi rájuk vonatkozó változót, az előzőekben ismertetett módon kell kitölteni. 14

15 HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL HÁZTARTÁSI KÉRDŐÍV H TÍPUSÚ, 2014 (Jövedelmi referencia év: 2013) Általános tudnivalók: Az H típusú kérdőívet az összes háztartástól le kell kérdezni! Meghiúsulás esetén csak a Címkártyát kell kitölteni az I. fejezetben leírt módon. Minden kérdésnél általánosan ha a megkérdezett nem tudja a választ, illetve nem válaszol a kérdésre, a kód 9-es. Az ettől való eltérést a kérdésnél jelöljük. Egyes kérdéseknél a Referencia időszakok eltérőek lehetnek, melyet az adott kérdésnél külön jelölünk: Jelenlegi Legutóbbi 3 hónap Legutóbbi 12 hónap Előző év I. LAKÁSJELLEMZŐK 1. Mikor épült az Ön(ök) lakása/háza? (HEPEV) Az építési évet a megfelelő időintervallumba kódoljuk. Ha az épület kb. 100 éves, de teljes felújítás történt, lecserélték a tetőt, nyílászárokat, újra vezetékeztek (elektromos, víz, csatorna stb.), akkor is az építés évét jelöljék, mivel a falak és az alap cseréje nem történt meg. Ha hozzáépítés történt, de az a meglevő épület méreténél kisebb, illetve a felújítás az épület körülbelüli értékének a felét nem éri el, akkor is az eredeti építési évszámot kell jelölni, ha a bővítés mértéke meghaladta az eredeti méretet, akkor a bővítés évét kérjük. 2. Miből készült a lakás külső falazata (FALA) Tégla, kő, kézi falazóelem: bármilyen téglából (B30, B40, szilikát, ytong stb.), kőből készült kézi falazóelem ide tartozik. Közép- vagy nagyblokk, öntött beton: előregyártással készített szerkezetek, közép- és nagyblokkból habarccsal összeállított falak. Az egyéb kategóriába sorolunk minden fel nem sorolt falazatot, ilyen lehet pl. a könnyűszerkezetes ház OSB stb. 3. Melyik évben költöztek ebbe a lakásba? (HH031M) A bérlés, illetve a vásárlás évét kell beírni. 15

16 4. Milyen jogcímen élnek ebben a lakásban? (HH021M) A háztartás lakáshasználati jogcímét kérdezzük. Akkor adjuk a tulajdonos (1) választ, ha a háztartás bármelyik tagja a lakás tulajdonosa, akkor is, ha az kiskorú. Ha a lakás tulajdonosa nem a háztartással él együtt (pl. szülő a tulajdonos és a felnőtt gyermeke él ott), akkor a kód: a lakás haszonélvező(i), illetve a tulajdonos rokonai(i) (2) A bérelt lakás kódjai: 3, ha piaci áron bérlik, illetve 4-es ha a piaci árnál alacsonyabb összegért bérlik. Ha a háztartáson belül a személyek különböző jogcímeken laknak a lakásban, akkor mindig az alacsonyabb kódértéket kell jelölni; pl., ha a háztartás egyik tagja tulajdonos, a másik haszonélvező, akkor 1-et (tulajdonost) kell jelölni. 5. Mely háztartástag jogcímén laknak ebben a lakásban? (HB080M és HB090M) A lakás tulajdonosát vagy bérlőjét, vagy haszonélvezőjét, a címkártyán szereplő személysorszámmal jelöljük. Amennyiben két (vagy több) tulajdonos van, az első kettőnek a sorszámát írjuk be. (Több tulajdonos esetén a tulajdoni hányad arányában.) Ha a tulajdonos nem a háztartás tagja, vagy az ingatlan kiskorú gyermek nevén van, akkor azt a személyt kell beírni, aki a lakhatás költségeit fizeti. 6. Él-e még Önökön kívül másik háztartás ebben a lakásban? (MASIKHT) A háztartás olyan személyek összessége, akik függetlenül a rokoni kapcsolatoktól közös jövedelmi, illetve fogyasztói közösséget képeznek, folyamatos életviteli költségeiket részben vagy egészben közösen viselik. A háztartáshoz tartozónak tekintjük az ideiglenesen távol élő diákokat, ha ellátásukról döntően a megfigyelt háztartás gondoskodik, illetve a munkavállalás miatt távollévőket is, ha jövedelmükkel alapvetően hozzájárulnak a háztartási kiadásokhoz. Amennyiben a lakásban/házban él olyan személy, aki a folyamatos életvitel költségeit (rezsi, élelmiszer stb.) elkülönülten fizeti, akkor ő egy másik háztartásnak minősül. 7. Mekkora a lakás alapterülete (m 2 )? (HD035) Alapterületen a lakás valamennyi helyiségének együttes területét értjük, m 2 -ben kifejezve. Az alapterületbe beleszámít a lodzsa, fedett (zárt) terasz és erkély alapterületének fele. Nem számít az alapterületbe, a pince, garázs, a be nem épített padlástér, a nyitott terasz és erkély! A beírás egész m 2 -re kerekítve történjen. 16

17 8. Hány szobás a lakás? (HSZOB, HKSZOB) A szoba és félszoba közvetlen, természetes megvilágítással és szellőzéssel (ajtóval, ablakkal) rendelkező legalább 4 m 2 alapterületű, alvás vagy nappali tartózkodás céljára szolgáló helyiség (háló-, gyermekszoba, ebédlő stb.) Minden olyan helyiséget be kell számítani, amelyeket folyamatosan (egész évben) használ a háztartás, kivéve: - a konyhát nem kell figyelembe venni, amennyiben csak főzésre használják, az amerikai típusú konyhát viszont már szobaként kell beszámítani. - a csak kizárólag üzleti célból (pl. fogorvosi rendelőnek) használt szobát sem szabad figyelembe venni - fürdőszoba, mosdó, WC, folyosó, lodzsa. A szobák száma nem lehet nulla (0). 9. Hány szobát használ az Ön háztartása? (HANYSZOB) Csak akkor kell megkérdezni, ha a lakásban több háztartás él, vagyis MASIKHT kérdésre 1-es kódot írtak. Ha több háztartás használ közösen egy szobát, akkor a közösen használt helységeket egyenlő arányában felosztva kell az egyes háztartásokhoz számítani (azaz az összes közösen használt helységek számát el kell osztani a háztartások számával). A szobák számát egy tizedesre kell megadni. Például: Két háztartás él a lakásban. A lakás 2,5 szobás. Mindegyik szobát közösen használják. Számítás: 2,5/2=1,25. A kerekítés szabályai szerint HANYSZOB értéke = 1,3 lesz. 10. Véleménye szerint mennyi az Ön(ök) lakásának/házának piaci értéke? (HAERT) Csak akkor kell megkérdezni, ha a lakást a tulajdonos lakja, vagyis a HH021M kérdésre 1-es kódot írtak. A környéken található hasonló nagyságú és adottságú (állagú, felszereltségű, fekvésű) lakások tényleges eladási árára gondolunk ebben az esetben. Ha nem tudja, becslésre felhasználhatók a hirdetések, vagy érdeklődhetünk a szomszédoktól. A választ millió forintban kell megadni. Amennyiben a lakás értéke nem éri el az ötszázezer forintot, a kódkockát nem kell kitölteni. Ha az ingatlan/lakás becsült értéke Ft és 1,5 milliót forint között van, akkor 1 milliót írunk be értékként. (A továbbiakban a kerekítésnél az általános szabály szerint járunk el, tehát 1,5 millió helyett 2 millió forint stb.). 11. Mennyi bérleti díjat fizetnek havonta? (HH060) Csak akkor kell megkérdezni, ha a lakást bérlik. (HH021M=3, 4) Ha a lakásban több bérlő is van, akkor csak a háztartásra eső bérleti díjat kell elszámolni. A lakás fenntartásával kapcsolatos (rezsi) költségeket nem lehet beleszámolni a bérleti díjba. Ha a háztartás az önkormányzattól albérleti hozzájárulásban részesül, akkor a támogatás összegével meg kell növelni a háztartás által fizetett bérleti díj összegét; azaz a teljes bérleti díjjal kell elszámolni. 17

18 11. Önök szerint mennyi havi bérleti díjat kellene fizetniük a lakásért, amelyben laknak, ha azt piaci áron bérelnék? (HH061) Nem kell megkérdezni akkor, ha a lakást piaci áron bérlik (HH021M=3). A lakásbérleti díj meghatározásához a szomszédos, vagy a környéken lévő hasonló lakások bérleti díja lehet irányadó. A lehetséges értéket (egy havi összeget) ezer forintban adják meg! 13. Vannak-e a lakásban az alábbiak? a) Villanyvilágítás (HVILLA) A kérdés megválaszolása értelemszerű. b) Gáz (HLGAZ) Ha a válasz igen, akkor a kódszám 1-es 2-es vagy 3-as. vezetékes (1) akkor, ha a gázellátás vezetékes gázzal (földgázzal) történik, palackos, (2) gázhasználat esetén a gázellátás 11,5 vagy 22,0 kg-os gázpalackkal történik, (PB- vagy propán-) tartályos, nagytartályos (telepített tartály) (3) gázzal történő fűtés, főzés, vízmelegítés esetén c) Vezetékes víz (HFVIZ) A válasz akkor 1-es, ha hálózati vezetékről vagy házi vezetékről (fúrt kút) kapják a vizet és a lakáson belül van működő vízvezeték, vízcsap. Ha a lakáson kívül található a vízvételi lehetőség, pl. a telekhatáron belül, az udvaron, akkor a válasz: nincs (0). d) Szennyvízelvezetés (HSZENY) Ha a lakásból ugyan kifolyik a szennyvíz, de nincs közcsatorna vagy emésztő (házi csatorna) (pl.: az utcai árokba folyik ki), akkor a válasz nincs (0). e) Fürdőszoba, illetve zuhany (HH081M) Fürdőszobán fürdőkáddal vagy zuhanyzóval ellátott külön helyiség értendő. Ha egyik sincs, akkor erre a kérdésre adandó válasz: nincs (0). Ha a felvételben szereplő családnak van olyan fürdőszobája, illetve zuhanyzója, amit kizárólagosan csak ők használnak, a kód 1-es: ha egy ilyen van, és 2-es: ha több. A más háztartással való közös használat lehetősége csak abban az esetben értelmezhető, ha több háztartás lakik a lakásban. Ez a válasz (3) csak akkor adható, ha MASIKHT=1. f) Vízöblítéses WC (HH091M) Ha a lakáson/házon belül nincs WC, csak az udvaron, akkor a válasz: nincs (0). Előfordulhat még régi bérház esetén, hogy csak a folyosón van WC, ebben az esetben is 0-t kell kódolni. A más háztartással való közös használat lehetősége csak abban az esetben értelmezhető, ha több háztartás lakik a lakásban. Ez a válasz (3) csak akkor adható, ha MASIKHT=1. 18

19 14. Milyen módon fűtik a lakást? (FUTMOD) A legjellemzőbb fűtési módot kérjük beírni. Távfűtéshez (1) tartozik minden olyan táv- tömbfűtéses lakás, melyet több épület lakásaival együtt központilag fűtenek, attól függetlenül, hogy a fűtés gázzal vagy egyéb tüzelőanyaggal történik. Ide tartoznak a termálvízzel fűtött távfűtéses lakások is. Ha a lakásokat egy épületen belül fűti központi kazán, akkor gázfűtés esetén a kód 2-es. Egy lakást fűtő készülékkel (cirkó) a kód 3-as. Egyedi helyiségfűtés esetén a kód 4-es, itt a hangsúly a helyiségek önállóan történő fűtési módján van. A lakás mobil fűtéssel történő használata esetén kell az 5-ös kód, melynek lényege, hogy a lakásban mozgatható fűtőberendezés legyen. Ez lehet régi típusú hősugárzó, fűtő ventilátor, illetve a mobil klíma berendezés fűtési üzemmódja. Amennyiben nincs fűtés a lakásban, a kód Ha nem távfűtéses lakásban élnek (FUTMOD>1), akkor mivel fűtenek? (ENERG1, ENERG2) Két válasz is lehetséges, ha például a legjellemzőbb a gázzal történő fűtés, de ez kiegészül valamilyen alternatív fűtési móddal pl. napelem, geotermikus hőszivattyú stb. akkor mindkettő kérjük feltüntetni. Ha csak egy válasz van, akkor kérjük azt az ENERG1 változóba kódolják. 16. Mi szolgáltatja a folyó meleg vizet? (HD010M) Amennyiben nincs folyó meleg víz a lakásban, a kódszám Jellemző-e az alábbi problémák bármelyike a lakásra, amelyikben laknak, illetve lakókörnyezetére? (HH041M, HH042M, HH043M; HS190M; HS170M; HS160M ;HS180M) A felsorolt problémák a lakás műszaki állapotára, illetve a lakókörnyezeti ártalmakra vonatkoznak, egyszerű eldöntendő kérdések formájában. 18. Ha kell ingatlanadót fizetnie, mennyit fizet egy évben arra a lakásra, amelyikben él? (HINGADO) A kérdés csak arra a lakásra vonatkozik, amelyben a háztartás él. Másodlakásra, nyaralóra vonatkozó kiadást itt nem lehet feltüntetni. Ha nem kell ingatlanadót fizetnie, 0-val kell jelölni. 19. Ha van lakásbiztosítása, mennyit fizet ezért egy évben arra a lakásra, amelyikben él? (HLAKBIZ) A kérdés csak arra a lakásra vonatkozik, amelyben a háztartás él. Másodlakásra, nyaralóra vonatkozó kiadást itt nem lehet feltüntetni. Ha nincs lakásbiztosítása, 0-val kell jelölni. 19

20 20. Mennyi a lakás háztartásra jutó fenntartási költsége egy átlagos hónapban? (HREZSI1-8) Amennyiben a vízdíj, vagy egyéb közüzemi számla több hónap fogyasztását együttesen tartalmazza, akkor az egy hónapra vonatkozó összeget a megfelelő hónapok számával való osztással ki kell számolni, és az egy hónapra vonatkozó összeget kell csak beírni. (Például: ha a számla egy negyedévre vonatkozik, akkor a száma végösszegét 3-mal kell osztani, és az így kiszámolt egy hónapra vonatkozó értékel kell beírni.) Ha a közös költség tartalmazza az itt felsorolt díjak valamelyikét (pl: vízdíjat, fűtést stb.), akkor azt a Megjegyzés rovatban kérjük jelezni. A havi gázköltség megállapításakor kérjük ahol volt ilyen kiadás, vegyék figyelembe a vezetékes, a tartályos és a palackos gáz költségeket is. II. NÉHÁNY TARTÓS FOGYASZTÁSI CIKKEL VALÓ ELLÁTOTTSÁGI MUTATÓ A megjelölt tartós fogyasztási cikkeknél nem az a lényeges, hogy a háztartás tulajdonában van-e, hanem az, hogy használja-e (függetlenül attól, hogy bérli, lízingeli, vagy kölcsönbe kapta). Az a válaszlehetőség, hogy anyagi okból nem engedheti meg magának (2), akkor értelmezhető, ha nincs a használatában az adott cikk, pedig szeretné ha lenne, azonban nem képes megvásárolni, mert nincs erre elegendő anyagi forrása. Ha a háztartás bármelyik tagjára fennáll a birtoklás/rendelkezés, akkor már igen választ kell adni. 1. Van-e a háztartás használatában: A háztartás tulajdonában lévő tartós fogyasztási cikkek adatait kell beírni. Ha rendelkezik ilyen termékkel a család, akkor a van (1) kódot kell beírni. Amennyiben a háztartásnak nincs ilyen terméke két kód írható be: nem, mert nem engedheti meg magának (2), nincs, egyéb okból (3). Ez utóbbi többnyire azt jelenti, hogy nem érdekli az adott termék, nem is akarna ilyet vásárolni. e). Személygépkocsi esetében szintén a bevezetőben említett használati jog az irányadó, nem a tulajdonjog, tehát a gépkocsi lehet bérelt, lízingelt, kölcsönbe kapott, vagy más háztartással közösen használt. Ez utóbbi esetben igen lesz a válasz, ha a háztartás könnyen hozzájuthat a gépkocsi használatához (amikor csak akarja), egyéb esetben nem. Ha a céges autót saját célra is használhatja a háztartás, akkor a válasz szintén igen. Ha a céges autót kizárólag munkavégzésével kapcsolatban használhatja, akkor a válasz nem. (f) Internet hozzáférésnek minősül a meglévő mobiltelefonos internet (pl. Invitel mobiltelefonos internet), vagy az usb stickes mobilinternet, hiszen nem az eszköz számít, hanem az internethozzáférés. 2. Ha van a háztartás tulajdonában személygépkocsi, illetve valamelyik háztartástag üzembentartója autónak, kérem mondja meg, mennyi gépjárműadót fizetnek egy évben összesen? Csak a család saját tulajdonában és használatában lévő személyautóról kérjük a súlyadót. A saját tulajdonban lévő nagyobb férőhelyű gépkocsiét, kisbuszét is ide kell írni, ha a család 20

ÚTMUTATÓ. Központi Statisztikai Hivatal. a Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Adatfelvétel 2012 H S F M jelű kérdőívek kitöltéséhez

ÚTMUTATÓ. Központi Statisztikai Hivatal. a Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Adatfelvétel 2012 H S F M jelű kérdőívek kitöltéséhez Nyilvántartási szám: 2154 1968 Központi Statisztikai Hivatal ÚTMUTATÓ a Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Adatfelvétel 2012 H S F M jelű kérdőívek kitöltéséhez KSH Életmód,- foglalkoztatás- és

Részletesebben

HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL HÁZTARTÁSI KÉRDŐÍV "H" TÍPUSÚ, 2014 (Jövedelmi referencia év 2013)

HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL HÁZTARTÁSI KÉRDŐÍV H TÍPUSÚ, 2014 (Jövedelmi referencia év 2013) Központi Statisztikai Hivatal Az adatszolgáltatás nem kötelező. Az adatgyűjtés statisztikai célra történik! Nyilvántartási szám: 2154 H HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL HÁZTARTÁSI

Részletesebben

HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL HÁZTARTÁSI KÉRDŐÍV "H" TÍPUSÚ, 2013 (Jövedelmi referencia év 2012)

HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL HÁZTARTÁSI KÉRDŐÍV H TÍPUSÚ, 2013 (Jövedelmi referencia év 2012) Központi Statisztikai Hivatal Az adatszolgáltatás nem kötelező. Az adatgyűjtés statisztikai célra történik Nyilvántartási szám: 2154 H HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL HÁZTARTÁSI

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai főosztály ÚTMUTATÓ. a kérdezőbiztosok részére

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai főosztály ÚTMUTATÓ. a kérdezőbiztosok részére KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai főosztály ÚTMUTATÓ a kérdezőbiztosok részére a munkaerő-felmérés 2006. évi adatgyűjtéséhez Nyilvántartási szám: 1539/06 BUDAPEST,

Részletesebben

Lakáskérdőív A lakás címe

Lakáskérdőív A lakás címe Lakáskérdőív A lakás címe A lakáskérdőívnek ez a része az adatszolgáltatói csomagban nyomdai úton kitöltött. Az előnyomtatott cím és a tényleges helyzet eltérése esetén a pontos-e az előnyomtatott cím

Részletesebben

PKM kiadványok 1. HITELEK. Lakossági tájékoztató kiadvány

PKM kiadványok 1. HITELEK. Lakossági tájékoztató kiadvány PKM kiadványok 1. HITELEK Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport

Részletesebben

Szakmai háttéranyag. Budapest, 2014. október 27.

Szakmai háttéranyag. Budapest, 2014. október 27. Szakmai háttéranyag 1 Budapest, 2014. október 27. A szakmai háttéranyag elkészítésére a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával került sor, amely a pénzügyi fogyasztók védelmének

Részletesebben

Lakossági tájékoztató kiadvány

Lakossági tájékoztató kiadvány Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport 2012. szeptember

Részletesebben

Állam és polgárai B VÁLTOZAT. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2007... hó... nap... óra... perctől. Település neve:... Budapesten kerület:

Állam és polgárai B VÁLTOZAT. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2007... hó... nap... óra... perctől. Település neve:... Budapesten kerület: sorszám Állam és polgárai B VÁLTOZAT A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy a kérdezés szabályainak megfelelően jártam el. Az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program

Pénzügyi Iránytű Program A hónap témái, érintett témakörök: Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2013.05. havi tartalmakhoz 1. Szabad-e hitelből fogyasztani? Mit kell/lehet tenni a túlzott eladósodottság érdekében? Mi a hitel,

Részletesebben

www.hozam.info Pénzügyi Tervezés

www.hozam.info Pénzügyi Tervezés 1 Miért is született ez a füzet A gazdasági válság és a nyugdíjrendszer átalakítása egyaránt ráirányították figyelmünket pénzügyeinkre, a hosszú távú tervezés és az öngondoskodás fontosságára. Azonban

Részletesebben

Módszertani megjegyzések, fogalmak

Módszertani megjegyzések, fogalmak Módszertani megjegyzések, fogalmak A 2011. évi népszámlálás eszmei időpontja... 2 Területi egységek... 2 Népesség, népmozgalom... 3 Eltérés az előzetes és a végleges népességszám között... 3 A népesség

Részletesebben

5. vizsgatárgy: Hiteltípusok és hiteltermékek. Igénybe vehető-e állami kamattámogatás lakáscélú hitelre?

5. vizsgatárgy: Hiteltípusok és hiteltermékek. Igénybe vehető-e állami kamattámogatás lakáscélú hitelre? Vizsgatárgy Témakör Témakör Kérdések Válaszok 5. Vizsgatárgy: 5.1. Hiteltípusok 5.1.1. Lakáscélú Milyen célra lehet felhasználni a lakáscélú Válasz A: Bármilyen célra, a hitel neve csak azt jelzi, hogy

Részletesebben

A piacgazdaság normatív keretei

A piacgazdaság normatív keretei A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI A piacgazdaság normatív keretei Omnibusz 2009/03 A kutatás dokumentációja 2009 2 Az adatfelvételben közreműködtek: Balogh Anikó Fáklya Éva Németh Valéria Páthy-Dencső

Részletesebben

LAKÁSVISZONYOK, 1999 2003

LAKÁSVISZONYOK, 1999 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL LAKÁSVISZONYOK, 1999 2003 (ELŐZETES ADATOK) BUDAPEST, 2004 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2004 Készült a Központi Statisztikai Hivatal Társadalomstatisztikai főosztályának

Részletesebben

Háztartások információs és kommunikációs technológiai eszköz-használata, 2015

Háztartások információs és kommunikációs technológiai eszköz-használata, 2015 Központi Statisztikai Hivatal Háztartások információs és kommunikációs technológiai eszköz-használata, 2015 Kérdezői útmutató ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Az adatfelvétel bemutatása Az adatgyűjtés célja annak

Részletesebben

Időmérleg-módszertan. Tartalom. Internetes kiadvány www.ksh.hu

Időmérleg-módszertan. Tartalom. Internetes kiadvány www.ksh.hu Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. május ISBN 978-963-235-281-7 Időmérleg-módszertan Tartalom Mi az időmérleg?...2 Az időmérleg-felvételekhez kapcsolható fogalmak...3 Az

Részletesebben

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában!

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! A Kisokos tartalma I. Mielőtt belefogna, érdemes átgondolni II. Milyen típusú hitelek léteznek a Raiffeisen Banknál? III. Mit érdemes figyelembe venni a hitel

Részletesebben

XIV. évfolyam, 53. különszám

XIV. évfolyam, 53. különszám XIV. évfolyam, 53. különszám www.pszaf.hu/fogyaszto www.penziranytu.mnb.hu www.versenykultura.hu PÉNZÜGYI DÖNTÉSEID MEGHOZATALA ELŐTT HASZNÁLD A PSZÁF ONLINE PROGRAMJAIT! A Felügyelet honlapján elérhető

Részletesebben

1.1. Az öngondoskodás, megtakarítás jelentősége

1.1. Az öngondoskodás, megtakarítás jelentősége Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2013.09. havi tartalmakhoz Megtakarítások I. egyszerűbb termékek Az öngondoskodás, megtakarítás jelentősége Érdemes-e kisebb összegeket is félretenni? Tájékozódás

Részletesebben

Gyermekes családok helyzete 2009

Gyermekes családok helyzete 2009 A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I Gyermekes családok helyzete 009 A kutatás teljes dokumentációja 009 Az adatfelvételben közremőködtek: Andrási Zoltán Zoványi Petra

Részletesebben

XIII. évfolyam, 18. különszám

XIII. évfolyam, 18. különszám XIII. évfolyam, 18. különszám www.pszaf.hu/fogyaszto www.penziranytu.mnb.hu www.versenykultura.hu www.pszaf.hu/fogyaszto www.penziranytu.mnb.hu www.versenykultura.hu Új érme a mindennapokban Tartósabb,

Részletesebben

OTP Lakáslízing igénylőcsomag

OTP Lakáslízing igénylőcsomag OTP Lakáslízing igénylőcsomag Tisztelt Ügyfelünk! Örömünkre szolgál, hogy lakásának finanszírozásakor az OTP Lakáslízing Zrt., mint a lakáslízing piac vezető pénzügyi vállalkozása mellett döntött. Ezen

Részletesebben

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés levelezési cím 1112 Budapest, Budaörsi út 45. telefon + 361-309-2652 e-mail kti@krtk.mta.hu A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés Készítette: Bakó Tamás, Cseres-Gergely Zsombor, Kálmán Judit,

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADÓSSÁGRENDEZÉSE

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADÓSSÁGRENDEZÉSE TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADÓSSÁGRENDEZÉSE MAGÁNCSŐD ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 2015. AUGUSZTUS 5. Tartalom Mi a törvény célja?... 3 Kinek jelenthet az adósságrendezési eljárás megfelelő megoldást?... 3 Kiknek

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2014/1 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Idei első hírlevelünkben foglalkozunk az adótörvények 2014. évi változásaival. Ezen a területen a legjelentősebb módosítás a családi adókedvezmény területén

Részletesebben

Koncepció a zuglói pénzbeli szociális ellátások átalakítására

Koncepció a zuglói pénzbeli szociális ellátások átalakítására Koncepció a zuglói pénzbeli szociális ellátások átalakítására Misetics Bálint, Samu Flóra, Scharle Ágota, Váradi Balázs 2015. február 26. TARTALOM I. Rövidtávon megteendő lépések... 2 1. Miért van szükség

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi tájékoztató

Fogyasztóvédelmi tájékoztató Fogyasztóvédelmi tájékoztató Szerkesztette: Baranovszky György Írta: Baran Alexandra, Baranovszky György, Baranyi Dóra, Dietz Gusztávné, Krajcsik Szilvia, Morvay György, Pirok György, Vasas Éva (Kézirat

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ADÓHATÓSÁGI ADÓMEGÁLLAPÍTÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE A BEJELENTÉS ÉS A NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ ADÓHATÓSÁGI ADÓMEGÁLLAPÍTÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE A BEJELENTÉS ÉS A NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ ADÓHATÓSÁGI ADÓMEGÁLLAPÍTÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE A BEJELENTÉS ÉS A NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ Fontos! Az útmutatót és a NYILATKOZAT nyomtatvány egy példányát őrizze meg, mert az adóhatósági

Részletesebben

Lakásszámla. Fundamenta Akadémia. Készítette: Dávid Szilvia, szakmai vezetô. 2013. július

Lakásszámla. Fundamenta Akadémia. Készítette: Dávid Szilvia, szakmai vezetô. 2013. július Fundamenta kadémia Készítette: Dávid Szilvia, szakmai vezetô 2013. július Tartalom Elôszó 3 Útmutató a tanuláshoz 4 1. lakás-elôtakarékosságról általában 5 1.1. Mi a lakás-takarékpénztár? 5 1.2. lakás-elôtakarékosság

Részletesebben